12.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2023 02

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 2 <strong>2<strong>02</strong>3</strong> • APRIL–MAJ<br />

Ibland kan man<br />

kanske bara komma<br />

överens om att man<br />

inte är överens, men<br />

det gäller ändå att<br />

vara professionell.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS ORDFÖRANDE<br />

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER OM ATT VÅRDA<br />

RELATIONER OCH BYGGA TROVÄRDIGHET.<br />

I spåren av kriget<br />

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER OM VEDREKORD OCH AKUTLÄGET FÖR SKOGVÅRDEN<br />

HOPPLÖSA FRÅGOR<br />

OCH LUDDIGA SVAR<br />

Vilket är bäst – per medelstam<br />

eller traktvis bortsättning?<br />

Vi förklarar det omöjliga.<br />

SUCCÉ FÖR<br />

SKOGSVÅRD <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Rapport med extra allt från<br />

populära skogsvårdsträffen<br />

i Orbaden.<br />

ENTREPRENÖRERNA<br />

OM SINA MASKINER<br />

Så tycker landets maskinägare<br />

om service, säljare, reservdelar<br />

och leveranstider.


INNEHÅLL<br />

I vedfabriken!<br />

Ocensurerat med Kenneth Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster.<br />

Om livet som entreprenör, Putin och Migränverket. Sidan 06<br />

Akutstödet till rätt ficka!<br />

Skogsentreprenörernas Kolbjörn<br />

Kindströmer pratar framtid, relationer<br />

och trovärdighet Sidan 32<br />

Traktvis<br />

bortsättning<br />

Medelstam<br />

Omöjliga ekvationer<br />

Tre klassiker där förutsättningarna<br />

betyder allt och varför det inte går<br />

att jämföra. Sidan 24<br />

TILLVERKARE<br />

Komfort<br />

Serviceavtal<br />

Bränsleekonomi<br />

Leveranstid<br />

Hållbarhet<br />

Reservdelsförsörjning<br />

Service<br />

Bästa betyget!<br />

Vilken maskintillverkare har bästa<br />

servicen, enligt Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar? Sidan 18<br />

Ingen ville åka hem!<br />

Skogsvårdsträffen i Orbaden här för att<br />

stanna. Fortsatte trots att seminarierna<br />

egentligen var slut. Sidan 26<br />

FÖRÄNDRINGAR VÄNTAR<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Sidan 36<br />

NYHETER<br />

13. Rörigt om skatteåterbetalning<br />

Så mycket ska du begära tillbaka från Skatteverket.<br />

13. Barkborrarna vaknar<br />

Skogsstyrelsen varnar för stora angrepp även i år.<br />

14. Reduktionsplikten och framtiden<br />

Skrota kraven på inblandning – eller bara sänka?<br />

14. Nytt år, nya lagar!<br />

Höjda traktamenten och förstärkta skatteavdrag.<br />

16. SE Cert till hovrätten<br />

Fick rätt i tingsrätten men nu väntar nästa instans.<br />

18. Bäst på service?<br />

Så tycker entreprenörerna om maskintillverkarna.<br />

26. Skogsvård <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Seminarier, utställning och mängder av gemyt!<br />

REPORTAGE<br />

06. Qvarnsjö Skogstjänster<br />

Extrembrist på plantörer men vedförsäljningen rusar.<br />

30. Inför Swedish Forestry Expo!<br />

Renodlad skogsmaskinsmässa på Solvalla.<br />

32. I huvudet på Kindströmer<br />

Omprioriteringar, fler överväxlar och mer dialog.<br />

I VARJE NUMMER<br />

22. Fråga experten<br />

Rimligt med ett års försening av den nya maskinen?<br />

24. Företagsskolan<br />

Traktvis bortsättning eller per medelstam?<br />

28. Panelen<br />

Dålig bärighet och rätt läge för avtalsförhandlingar.<br />

36. Skogsmaskinsindex<br />

Äntligen nya fördelningstal och nya serier.<br />

38. Debatt<br />

Nu måste vi få klarhet i vem som ska ha akutstödet.<br />

38. Sektionerna<br />

Vrigstad och Emmaboda möttes i småländska Rottne.<br />

42. Årsringar<br />

Vintern 1965: Toppmoderna tuffingar i skogen!<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


NYA HÄSTKRAFTER<br />

PÅ SOLVALLA!<br />

Den 1–3 juni intar vi Swedish<br />

Forestry Expo på Solvalla med<br />

rejäla hästkrafter från Småland.<br />

Mötesplatsen för alla stora<br />

leverantörer av professionella<br />

skogsmaskiner och tillbehör där fokus<br />

ligger på en enda sak – maskinerna!<br />

Samtliga Rottnemodeller<br />

på plats.<br />

Se och upplev<br />

den nya E-hytten.<br />

Kranspetsstyrning<br />

på<br />

våra skotare.<br />

Nya paletter<br />

i världsklass.<br />

Nyheter<br />

och innovationer<br />

Vi ses på innerplan<br />

i monter W:<strong>02</strong>!


LEDARE<br />

Sakta på väg<br />

mot ljusare tider?<br />

FÖR SKOGSENTREPRENÖREN var det en helt vanlig dag, och tank proceduren<br />

med dess flyktiga doft av dyrköpt diesel påminde om de stundande<br />

avtalsförhandlingarna och vikten av att landa rätt.<br />

Samtal med vännen tillika kollegan gjorde förberedelserna bättre än året<br />

innan. Noggranna beräkningar hade gjorts, både på kostnader och kalkylerad<br />

vinst marginal. Tillsammans hade de fått full koll på senaste årets inflation, och<br />

konstaterat att varje procent inneburit förlorade pengar. Nu gällde det att skapa<br />

marginal, och den här gången hade man använt såväl maskinkalkylprogrammet<br />

som Skogsmaskinindex vid sina förberedelser. Att räkna procent är en sak men i år<br />

hade de räknat i kronor också.<br />

Dessutom skulle de gå till förhandlingen gemensamt och noga läsa<br />

avtalsförslaget innan de skrev på. Och skulle det vara för dåligt fanns det ju<br />

faktiskt möjlighet att byta kund. Till en som förstått grejen med ett fullt indexerat<br />

avtal och vettiga förutsättningar i övrigt.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> funderade en stund på de pågående löneförhandlingarna<br />

mellan facket och arbetsgivareorganisationen. Med ett helt indexerat avtal fick det<br />

sluta hur det ville.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> hade även bytt några ord med en kollega i norr som varit<br />

ute och rekat en kommande trakt. Mycket snö, tillika upplega i alla träd. Sverige är<br />

ett avlångt land med olika förutsättningar. I den ena änden full vinter, i den andra<br />

snödroppar i full blom.<br />

Entreprenören hade också nyligen pratat med skogsvårdargrannen som byggt sin<br />

verksamhet med säsongsarbetskraft.<br />

Skogsvårdaren hade beklagat sig över politiken – och den nu kontroversiella<br />

frågan som vissa politiker gett sig in på. I Sverige är det av tradition arbetsmarknadens<br />

parter som styr lönebildningen. Hur långt är politikerna beredda att gå för<br />

att reglera den internationella arbetsmarknaden, genom att använda styrning av<br />

löner? I vissa sammanhang verkar det som om företagens och Sveriges ekonomiska<br />

utveckling får stå tillbaka för politiska syften.<br />

Mycket har hänt och mycket är på gång framöver. Vissa saker kan vi bara<br />

anpassa oss till. Annat kan vi påverka själva.<br />

Klart är att vi befinner oss i en bransch där<br />

tiderna är tuffa. Inte minst ekonomiskt. I ett<br />

sådant läge är förberedelser och marginaler allt.<br />

Träffa och prata med andra. Gå Skogsentreprenörernas<br />

kurser, ring våra företagsutvecklare.<br />

Och glöm inte att ibland se naturens skiftningar.<br />

Det blir ljusare. Allt vaknar till liv. Hoppet<br />

finns och en bättre tid kan vara på väg, både för<br />

Ukraina och resten av världen.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 1<strong>02</strong> 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg, tel. 070-347 03 00<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Jesper Sahlberg, tel. 060-57 21 50<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB – www.askai.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

V-Tab AB<br />

SVANENMÄRKT TRYCKSAK, 3041 0189<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

Magnus Nilsson<br />

Verksamhetsledare, Skogsentreprenörerna<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Omslagsbilden är tagen av Frans Johansson<br />

i jämtländska Rätan.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

Tänt var det här!<br />

Aldrig förr har vedförsäljningen gått så bra. Men sällan har det<br />

varit så knöligt att få fram arbetskraft till plantering och röjning.<br />

Ännu en tuff säsong väntar för Qvarnsjö Skogstjänster.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

De snabbtorkade björkklabbarna på rullbandet<br />

närmar sig en och en – allt medan Kenneth<br />

Söderström i jämn takt staplar ner dem i<br />

40- literssäcken. Ännu en pall med säckar<br />

börjar bli klar, allt medan truckarna far som<br />

tättingar i de trånga gångarna.<br />

Vedfabriken i jämtländska Rätan är en viktig del<br />

av Qvarnsjö Skogstjänster, även om merparten av<br />

omsättningen på närmare 80 miljoner kronor fortfarande<br />

kommer från plantering och röjning.<br />

Fram tills för något år sedan var veden mest ett<br />

komplement för att kunna ge jobb till företagets nyckelpersoner<br />

även vintertid. Men rent krasst en affär som gått<br />

minus år efter år.<br />

– Ju mer vi producerat, desto mer har vi förlorat, men<br />

samtidigt har tillväxten inom skogsvården gjorts möjlig<br />

tack vare vedfabriken, säger Kenneth Söderström.<br />

Det är den som gjort det möjligt att erbjuda boende och<br />

jobb för ett 40-tal anställda, som i sin tur kunnat bygga upp<br />

sina liv här.<br />

– Det pratas så mycket om The American Dream. Själva<br />

myntade vi The Swedish Dream, med fast lön varje månad,<br />

fem veckors semester, pension och utrymme för både liv<br />

och hobby, fortsätter Kenneth.<br />

Bredvid och packar ved står Daniil Lechenskyi som<br />

lämnade Ukraina ungefär samtidigt som kriget bröt ut.<br />

Med sig tog han hela familjen och nu hyr de boende i ett<br />

av Qvarnsjö Skogstjänsters 13 hus som man successivt köpt<br />

på sig.<br />

Sedan Ryssland på allvar trappade upp kriget mot<br />

Ukraina för drygt ett år sedan har verkligheten kastats om<br />

ordentligt i lilla Rätan.<br />

– Enkelt sammanfattat stal Putin 65 plantörer och<br />

dubblerade elpriset. Samtidigt blev det tvärstopp för<br />

importen av rysk ved som länge satt riktpriset, säger<br />

Kenneth och fortsätter:<br />

– Fram till nu har det varit extrem efterfrågan på<br />

björk ved och i fjol dubblerade vi i princip priserna. Även<br />

om råvaru priset gick upp blev det faktiskt plus för första<br />

gången.<br />

Det mesta levereras till Norge och Stockholm, ungefär<br />

hälften vardera. För tillfället verkar dock efterfrågan vara<br />

mättad, och i Rätan fylls sakta men säkert tält efter tält med<br />

färdigpackad ved.<br />

– Det är kostsamt och lite för tidigt att bygga lager, men<br />

vad ska man göra?<br />

IGÅR HADE KENNETH besök av en stor veddistributör från<br />

Stockholm – och går planerna i lås blir Qvarnsjö snart<br />

49-procentig ägare.<br />

Samtidigt umgås Kenneth med tanken att sälja<br />

50 procent av aktierna i Qvarnsjö Skogstjänst och Ved of<br />

Sweden, som vedbolaget kallas.<br />

– Jag tror faktiskt det bästa vore att parta upp med<br />

något av de större skogsbolagen – både för säkra upp våra<br />

råvaruflöden och göra livet enklare på skogsvårdssidan.<br />

Idag röjs och planteras det åt många olika kunder, men<br />

allt hade blivit betydligt lättare med en stor. Sedan för egen<br />

del skulle det varit skönt att en gång i livet få ingå i ett team.<br />

Sannolikt skulle det också förenkla kampen om att få<br />

fram råvara till vedproduktionen.<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


– Vi har alltid försökt att växa i relation med våra<br />

leverantörer, och från början funkade det kanon med<br />

Norrskog som årligen levererade 7 000–8 000 kubik. Men<br />

sedan när Norrskog och Norra Skogsägarna gick samman<br />

stängdes den porten.<br />

Lösningen blev Mera Skog.<br />

– Precis lagom till att vi i fjol investerat ytterligare<br />

tio miljoner för att öka produktionen, kom blixten från klar<br />

himmel att Mera Skog sålts till Norra Skog. Så nu får vi inte<br />

en pinne därifrån heller.<br />

Mer än tidigare försöker Qvarnsjö skapa helhets affärer<br />

bland kunderna på skogsvårdssidan. Med blandade<br />

framgångar.<br />

– Med ett större skogsbolag som delägare skulle vi fungera<br />

mer som intraprenörer, och för deras del skulle man säkra<br />

både kompetens och personal. Själv känner jag mer och<br />

”Läget är rätt för ett delat<br />

ägarskap. Personligen<br />

vore det rätt skönt med<br />

en halv exit.”<br />

mer att läget är rätt för ett delat ägarskap, och personligen<br />

vore det rätt skönt med en halv exit.<br />

Han erkänner direkt att det tär att sitta som spindel i<br />

mitten.<br />

– Så fort man slappnar av blir det kattskit av alltihop.<br />

Frusna vattenledningar, kudden är för mjuk, någon saknar<br />

en kastrull. Jag är nog en bra företagare men en fullkomligt<br />

värdelös företagsledare eftersom jag satt mig själv i mitten.<br />

På ett sunt företag måste du faktiskt kunna vara borta eller<br />

sjuk ibland utan att det rasar.<br />

Kenneth Söderström är självkritisk men å andra sidan<br />

kan han kosta på sig att vara lite stolt också, och helt usel<br />

på att fördela ansvar är han nog ändå inte.<br />

– När min fru kom in i företaget 2008 frigjordes mycket<br />

administrativ tid, och i den vevan blev vi faktiskt utsedda<br />

till Årets gasell i Jämtland fyra–fem gånger.<br />

DET ÄR MYCKET som rör sig i huvudet och det är tvära kast.<br />

Högt och lågt. Dåtid och framtid.<br />

För Kenneths del började det med plantering när han var<br />

14, och ryktet om att han var snabbare än de flesta spred<br />

sig i grannbyarna.<br />

– För mig har planteringen alltid varit en sport. Hur<br />

du slipar röret och hur många varv man ska dra korken<br />

till vattenflaskan, sådana saker. Mitt rekord är förresten<br />

16 035 plantor på ett dygn – och då bar jag ut allt själv<br />

också. Det var för två år sedan!<br />

Det ena ledde till det andra och som 18-åring blev han<br />

gruppchef hos dåvarande arbetsgivaren SCA – som tjatade<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

”Skogsvården sitter på en<br />

brigad med folk att hyra ut<br />

som maskinförare vintertid.”<br />

om att han skulle bli entreprenör. Och så blev det efter<br />

några år på högskolan där han läste till skogsmästare.<br />

– Vem kunde tro att jag skulle sitta här 25 år<br />

senare? Målet var egentligen bara att dra på mig lite<br />

arbetslivserfarenhet efter skolan.<br />

I början som entreprenör hade han 75 öre plantan, och<br />

frågar du Kenneth borde det varit en krona redan då.<br />

– Ja, redan från start förstörde vi både för branschen<br />

och oss själva genom att acceptera och istället göra jobbet<br />

snabbare.<br />

De första åren röjde Qvarnsjö i Österrike vår och höst,<br />

och där var kulturen en annan. Här var det entreprenörerna<br />

som berättade för tjänstemännen vad det kostade, inte<br />

tvärtom.<br />

Värdefulla år, enligt Kenneth.<br />

– Även jag vet hur det är att bo kollektivt, hur annans<br />

skit luktar då man borstar tänderna på morgonen.<br />

1999 – första året som egen företagare satte Qvarnsjö<br />

700 000 plantor på fyra man, och på vintern hann Kenneth<br />

även gå en skördarkurs. Och det där med att avverka har<br />

gäckat sedan dess.<br />

– På det viset är jag lite skogsromantiker. Jag har<br />

planterat och röjt hela livet, så det vore kul att få gallra själv<br />

också. Tänk att få göra fina gallringar på något du själv<br />

planterat och röjt.<br />

För några månader sedan beställde han faktiskt en liten<br />

Terri med tanken att två av hans ukrainare skulle få göra<br />

lite annat än ved på vintern. Igår ringde dock en kollega<br />

som akut behövde en maskin, så nu lutar det åt försäljning.<br />

FÖR KENNETH SÖDERSTRÖM handlar mycket om att hitta<br />

lösningar. Men inte självklart åt sig själv alla gånger.<br />

Mera Skog försökte lösa sin brist på avverkningsentreprenörer<br />

genom att låta fyra letter starta bolag och<br />

leasa en maskin.<br />

– Tio månader senare var de konkursmässiga, och då<br />

kom Mera Skog till mig. De visste att jag inte var intresserad<br />

av att bli maskinentreprenör men de frågade i alla<br />

fall om vi kunde tänka oss att rodda gruppen. Så nu är de<br />

anställda hos oss och vi sköter det administrativa till ett fast<br />

pris vilket är en säker affär för vår del. Killarna får sin lön<br />

och allt funkar bra. Nu är Mera Skog en del av Norra Skog<br />

– och nyligen sniffade Norra upp att vi har lettiska maskinförare<br />

anställda hos oss, så vi har faktiskt fått frågan om<br />

vi har fler tänkbara förare. Framåt kommer nog liknande<br />

lösningar bli vanligare. Skogsvården sitter på en brigad<br />

med folk att hyra ut som maskinförare vintertid.<br />

En stund senare står vi ute på planen och skådar mot det<br />

som en gång i världen föddes som snickerifabrik, men som<br />

nu sannolikt är landets största producent av björkved.<br />

– Allt som allt ser du en investering på ungefär<br />

45 miljoner. Tio fick vi ut från försäkringsbolaget 2015 då<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

halva fabriken brann ner, sedan har vi fått 15 miljoner i<br />

glesbygdsstöd via Tillväxtverket, resten är 13 vd-årslöner<br />

som jag plöjt ner i bolaget. Egentligen är man en idiot som<br />

hellre köpt vedmaskiner än SCA-aktier.<br />

Att det är en rejäl apparat han ansvarar för är ingen<br />

tvekan. Sammanlagt är nu Qvarnsjö uppe i 13 vedmaskiner<br />

och 5 torkar som årligen tuggar i sig 18 000 fastkubikmeter,<br />

egen timmerbil, flisbil, maskintrailer och ytterligare två<br />

lastbilar. Dessutom har man fem skotare för att hantera den<br />

interna logistiken på området.<br />

BILPARKEN ÄR HELLER INTE att leka med. I runda slängar<br />

står det ett 50-tal bilar på området, merparten Volkswagen<br />

T4, som han håller högre än den senare generationen. För<br />

att under ett normalår klara att plantera cirka 31 miljoner<br />

plantor och röja 2 500 hektar, krävs volymer!<br />

Enbart bilbesiktningen vintertid är ett halvtidsjobb, och<br />

den egna verkstaden har i princip full beläggning bara<br />

genom att skruva på den egna bil- och maskinflottan.<br />

Bara några meter från verkstan ligger för övrigt Kenneths<br />

kontor. Ja, egentligen har han två. Ett förmiddagskontor<br />

och ett för eftermiddagen. En vanlig dag brukar börja med<br />

att lämna barnen på förskolan i Rätan, och därefter blir det<br />

kontoret på vedfabriken. Framåt dagen brukar han sedan<br />

landa hemma i Kvarnsjö. Det är här administration som<br />

löner, fakturering och allt som har med Migrationsverket<br />

görs.<br />

– Migränverket, förtydligar Kenneth.<br />

Bemannar man uteslutande med utländsk personal från<br />

ett tiotal länder, till stora delar säsongsanställda, så är<br />

Migrationsverket ett ämne för sig.<br />

Ett typiskt år brukar Qvarnsjö vara klara med<br />

bemanningen inför kommande säsong vid nyår. Därefter<br />

väntar visumprocesser och Migrationsverkets hantering av<br />

arbetstillstånd.<br />

– 2<strong>02</strong>2 sökte 52 kamerunier och 60 ukrainare arbetstillstånd,<br />

och den som haft med Migränverket att göra vet<br />

att man hela tiden måste jaga. Genom åren har jag lärt mig<br />

att spela ut hela registret från att gallskrika till att gråta.<br />

Annars händer inget.<br />

Så blev det i fjol också, och först i slutet av april kom<br />

de första tillstånden. Kenneth som varit med förr trodde<br />

förstås att det nu skulle gå undan med de övriga. Som det<br />

brukar. Men inte den här gången.<br />

– Nu släpptes arbetstillstånd ett i taget varje fredag hela<br />

april och maj. Det var liksom ”vi skickar en denna vecka så<br />

håller han käft en vecka till.” I juni hade vi i princip tappat<br />

en hel planteringsmånad. Det där var riktigt äckligt gjort<br />

av dem.<br />

Löste det sig till slut?<br />

– Nej! Det slutade med att Norrplant fick kassera<br />

20 miljoner plantor. Då hade vi gjort allt – inklusive försök<br />

med ukrainska massflyktingar, testat att få fatt på folk via<br />

ett litauiskt rekryteringsföretag och erbjudit 5 000 kronor<br />

till alla anställda som fick hit ytterligare en hemifrån. Tack<br />

vare force majeure slapp vi i alla fall betala plantorna själva,<br />

suckar Kenneth.<br />

”Det slutade med att Norrplant<br />

fick kassera 20 miljoner plantor.<br />

Då hade vi gjort allt.”<br />

Sedan länge har Kamerun och Ukraina varit de<br />

viktigaste rekryteringsländerna – och merparten av<br />

ukrainarna i fjol kom egentligen i anslutning till att<br />

Ryssland anföll Ukraina.<br />

– Jag drar inga moraliska växlar på att de är här istället<br />

för att försvara hemlandet, men hos många finns det<br />

mycket tvivel. Man kan nog bli alkoholist för mindre.<br />

Med Kamerun började det en gång i världen med en<br />

kille som behövde jobb under sommaren då han gick på<br />

universitet i Sverige.<br />

– Han blev nekad asyl i sju år, så till slut gjorde vi<br />

honom till arbetsledare och då fick han permanent<br />

uppehållstillstånd. Det är han som är stamfader till alla.<br />

Flera större skogsvårdsföretag sköter själva sin<br />

rekrytering i andra länder, men Qvarnsjö Skogstjänster har<br />

valt en annan väg.<br />

– Jag vet inte om jag är lat eller smart, men vi har mer<br />

eller mindre helt lagt ut vår rekrytering på grupp cheferna.<br />

De guidar nya igenom visumsystemet, coachar och är<br />

mentorer. Sedan får gruppcheferna kommission baserad på<br />

vad gruppen tjänar. Gruppchefen som tjänade mest i fjol<br />

var coach till 33 stycken. Han drog in en årslön extra på<br />

fem månaders kommission!<br />

Kenneth känner en viss oro inför framtiden. Med<br />

ersättning som är kvar på i princip samma nivå som när<br />

han själv började plantera och höga virkespriser i Baltikum<br />

blir det allt svårare att locka till sig arbetskraft. Det är bara<br />

att jämföra med den gula sidan, där han under perioder har<br />

ett antal anställda som jobbar som grovisar. Jämfört med<br />

skogsarbete är det en helt annan timpeng.<br />

– Där är det dessutom inga problem med att få betalt för<br />

sina omkostnader. Kulturen är en helt annan mot i skogen<br />

där allt ska ingå i minimipengen. Sakta men säkert blir vi<br />

utposten för världens alla haschtomtar och troublemakers<br />

som inte får några andra jobb. Det blir vi som får f örsöka<br />

stoppa in dem i vår kultur och göra folk av alla dessa<br />

skadade individer.<br />

Mitt i allt syns ett litet ljus på himlen.<br />

– Det enda roliga på senare år är väl att kunderna<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

”Det är så mycket fördomar,<br />

som om man vore gangster.<br />

Alla är helt beroende men<br />

ingen accepterar oss.”<br />

äntligen börjar förstå vår insats – och ser hur vi kämpar<br />

för att kunna plantera och röja åt dem. På sina håll är det<br />

nästan så att röda mattan kommer fram. Många är faktiskt<br />

otroligt tacksamma!<br />

Parallellt ser han också ökad förståelse kring<br />

ersättningsnivån, vilket hänger samman med att mycket av<br />

konkurrensen försvunnit.<br />

– Under juni i fjol, då det var som värst, mailade jag<br />

faktiskt våra gruppchefer med hemlig kopia till alla<br />

kunder. Där förklarade jag för alla som kämpade att min<br />

ambition till nästa säsong var att höja bruttoackorden med<br />

tio öre. Jag kunde förstås inte lova något men jag beskrev<br />

min ambition, och jag märker att många kunder i år är<br />

förstående för att vi måste höja.<br />

Det var det positiva. Fortfarande kan han störas över att<br />

man som skogsentreprenör med utländsk bemanning alltid<br />

börjar på minus.<br />

– Det är så mycket fördomar, som om man vore gangster.<br />

Alla är helt beroende men ingen accepterar oss. I december<br />

i fjol kom Arbetsmiljöverket oanmält hit i sex bilar med<br />

poliseskort och blockerade alla dörrar för att ingen skulle<br />

kunna fly till skogs. Allt de hittade var en lyft som inte var<br />

besiktigad och en slipmaskin som saknade skydd.<br />

Kenneth Söderström summerar livet så här långt med<br />

att det är 17 år kvar till 65. Men i arbetstid och slit är han<br />

sedan länge förbi vad en normal människa brukar jobba<br />

under en livstid.<br />

– Det vore fantastiskt att kunna ge tillbaka en vettig lön<br />

till de som slitit bort sina bästa år på den här näringen. Till<br />

alla de som håller i gång svenskt skogsbruk. Kanske är det<br />

nu det vänder!<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


T H I N N I N G S E R I E S<br />

2000T<br />

www.logmax.com<br />

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA<br />

Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger ca 420kg, men klarar<br />

att fälla träd med diameter upp till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den<br />

allra bästa prestandan för att tåla en tuff vardag i skogen.<br />

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggregat i T-Serien.<br />

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


NYHETER & NOTISER<br />

Förvirrat om koldioxid- och energiskatt<br />

SKOGSBRUK. Just nu får vi många<br />

frågor kring återbetalning av<br />

koldioxid- och energiskatt. Inte<br />

så konstigt med tanke på den<br />

förvirrade informationen på<br />

Skatteverkets hemsida.<br />

Återbetalningsbeloppet för<br />

energiskatten <strong>2<strong>02</strong>3</strong> är beslutat<br />

till 2 111 kronor, men det spelar<br />

ingen roll eftersom energiskatten<br />

är 1 582 kronor per kubik från<br />

den 1 januari i år. Det är alltså<br />

1 582 kronor per kubik som kan<br />

Säker skogsentreprenad<br />

SKOGSBRUK. Skogentreprenörernas<br />

arbetsmiljöprojekt<br />

Säker skogsentreprenad rullar<br />

vidare med delvis nytt upplägg.<br />

Driften av projektet tas nu<br />

över av föreningen Säker arbetsmiljö<br />

– som idag även hanterar<br />

rådgivningen kring arbetsmiljö<br />

åt LRF och Gröna arbetsgivare.<br />

begäras tillbaka. Grundregeln<br />

är nämligen att du aldrig kan få<br />

tillbaka mer i skatt än vad som<br />

betalats in. Då du som vanligt<br />

fyller i uppgifterna via Skatteverkets<br />

hemsida behöver du inte bry<br />

dig om några belopp, däremot är<br />

det som alltid viktigt att kunna<br />

visa när och hur man förbrukat<br />

bränslet. Mer komplicerat blir<br />

det då du ska fakturera din<br />

kund, och man har dieselklausul<br />

inskriven i avtalet. Följer man<br />

Rådgivningen som är<br />

öppen vardagar 8–10, nås<br />

enkelt via 070-985 60 00, eller<br />

info@sakerarbetsmiljo.se<br />

För Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar och certifierade<br />

via SE-certifiering kommer<br />

rådgivningen även fortsatt att<br />

vara kostnadsfri.<br />

då återbetalningsbeloppen i<br />

Skatteverkets tabell blir det fel.<br />

Rätt belopp för diesel som är<br />

köpt på denna sida årsskiftet är<br />

1 582 kronor per kubikmeter,<br />

inget annat. Totalt med koldioxidskatt<br />

är återbetalningsbeloppet<br />

3 874 kronor per kubikmeter.<br />

Dessa uppgifter är vidimerade<br />

av Skatteverket. Trots flera<br />

påminnelser har man dock ännu<br />

inte på sin hemsida förtydligat<br />

vad som gäller.<br />

Tuff barkborresäsong<br />

SKOGSBRUK. Skogsstyrelsen<br />

varnar nu för stora barkborreangrepp<br />

under kommande säsong.<br />

Myndighetens oro bygger på en<br />

studie från SLU där man undersökt<br />

granbarkborrens förökning<br />

sommaren 2<strong>02</strong>2. Förökningen<br />

ligger på ungefär samma nivå<br />

som tidigare år i Småland, men<br />

minskade i Värmland, Uppland<br />

och Västmanland. Trots det menar<br />

forskarna att man i södra och<br />

mellersta Sverige bör räkna med<br />

omfattande skador även <strong>2<strong>02</strong>3</strong>.<br />

Mest avgörande blir dock vädret.<br />

– Eftersom skadorna var så stora<br />

förra året, och granbarkborrarna<br />

fortfarande är många, får vi räkna<br />

med att ett antal miljoner kubikmeter<br />

gran riskerar att dödas<br />

även <strong>2<strong>02</strong>3</strong>, säger SLU:s Martin<br />

Schroeder i ett pressmeddelande.<br />

Smarta skogshjälmar<br />

TEKNIK. Protos kommer nu med<br />

sitt kommunikationssystem<br />

BT Com för skogshjälmar.<br />

I praktiken innebär det att du<br />

dels kan kommunicera med ditt<br />

arbetslag på upp till fyra personer<br />

via kommunikationsradio. Dels<br />

kan du koppla ihop den med din<br />

telefon via blåtand.<br />

Du kan också köpa till ett<br />

tillbehör för att enkelt koppla upp<br />

och avsluta telefonsamtal genom<br />

att vicka på huvudet.<br />

15%<br />

Under 2<strong>02</strong>2 fick Skogs styrelsen<br />

in 58 261 anmälningar om<br />

föryngringsavverkning på<br />

sammanlagt 228 087 hektar<br />

produktiv skogsmark. Det var en<br />

minskning av anmäld areal med<br />

15 procent jämfört med 2<strong>02</strong>1<br />

och en minskning i 18 av 21 län.<br />

Medelstorleken på de anmälda<br />

avverkningarna var 3,9 hektar.<br />

Snart stopp för<br />

fossilbilarna?<br />

TEKNIK. Nyligen röstade Europaparlamentet<br />

för att förbjuda<br />

koldioxidutsläpp från nya personbilar<br />

och skåpbilar som säljs från<br />

2035. Nästa steg i frågan är att<br />

EU-länderna i ministerrådet röstar<br />

för ett slutligt godkännande.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Sänkning eller<br />

skrotning?<br />

SKOGSBRUK. Ett förslag på sänkt<br />

reduktionsplikt ska snart ut på<br />

remiss. Än så länge är det dock<br />

oklart hur mycket regeringen vill<br />

sänka minimikravet på inblandat<br />

biobränsle.<br />

Inför valet var löftet att sänka till<br />

EU:s lägstanivå, men i efterhand<br />

har det visat sig att det inte finns<br />

någon nedre gräns, enbart mål för<br />

minskade utsläpp. Den tolkningen<br />

gör i alla fall SD, som nu helt vill<br />

skrota reduktionsplikten – vilket<br />

klimatministern förkastar i ett<br />

uttalande.<br />

Regeringen kontrar med att<br />

istället skicka förslaget om en<br />

sänkt reduktionsplikt på remiss.<br />

Utökade anståndsregler<br />

FÖRETAGANDE. Skatteverket<br />

utökar de tillfälliga anståndsreglerna<br />

för inbetalning av<br />

moms, avdragen skatt och<br />

arbetsgivaravgifter.<br />

Anstånd beviljas nu även för<br />

redovisningsperioden som infaller<br />

under april–juni.<br />

Anstånd med inbetalning<br />

av avdragen preliminär<br />

Eco Log lägger<br />

småttingarna på is<br />

TEKNIK. Eco Log lägger vid nästa<br />

årsskifte ner tillverkningen av<br />

sina tre minsta skotare – 750F,<br />

1050F och 1250F.<br />

Enligt Eco Log ska befintliga<br />

order tillverkas enligt plan, men<br />

man konstaterar att en fortsatt<br />

produktion skulle kräva betydande<br />

investeringar för att effektivisera<br />

produktionen och säkerställa<br />

utvecklingen av maskinerna och<br />

deras system.<br />

Eco Log brottas med dålig<br />

lönsamhet och påbörjade en<br />

företagsrekonstruktion i november.<br />

Förhoppningen är dock att på sikt<br />

börja bygga även mindre skotare i<br />

den ordinarie linjeproduktionen.<br />

I ett pressmeddelande<br />

säger EcoLog att man även<br />

fortsättningsvis kommer ha full<br />

service och garanti för de mindre<br />

maskinerna på marknaden.<br />

skatt och arbetsgivaravgifter<br />

samt mervärdesskatt vars<br />

redovisningsperiod är en kalendermånad<br />

får beviljas för högst tolv<br />

redovisningsperioder vardera.<br />

För mervärdesskatt<br />

vars redovisningsperiod<br />

är ett kalenderkvartal får<br />

anstånd beviljas för högst<br />

fyra redovisningsperioder.<br />

Anståndsavgiften är<br />

0,1 procent per kalendermånad<br />

och kostnadsräntan är<br />

3,75 procent.<br />

Hittills har omkring<br />

59 000 företag beviljats<br />

anstånd med totalt cirka<br />

128 miljarder kronor enligt<br />

de tillfälliga reglerna. De<br />

nya reglerna trädde<br />

i kraft den 13 februari.<br />

Nytt år – nya lagar!<br />

Höjt reseavdrag<br />

Den 1 januari höjdes schablonbeloppen<br />

som får dras av för<br />

arbetsrelaterade resor med egen<br />

bil eller tjänstebil.<br />

Reser du med egen bil i<br />

arbetet höjs beloppet från<br />

18,50 kr till 25 kr per mil.<br />

Om du reser med tjänstebil<br />

höjs beloppet från<br />

6,50 respektive 9,50 till 12 kr<br />

per mil. För en bil som helt drivs<br />

på el fortsätter beloppet ligga på<br />

9,50 kr per mil.<br />

Tillfälligt sänkt<br />

drivmedelsskatt<br />

Vi får en tillfälligt sänkt<br />

energi skatt på bensin och<br />

diesel. Sänkningen ligger på<br />

80 öre per liter plus moms.<br />

Den sammantagna effekten av<br />

uppräkningar av skatteindex och<br />

höjningar av bränslepriser gör<br />

dock sänkningen marginell.<br />

Skattesänkning för<br />

de över 65 år<br />

Regeringen har beslutat om en<br />

skattesänkning för personer<br />

som vid årets ingång har fyllt<br />

65 år och fortsätter att arbeta.<br />

Sänkningen kommer att vara<br />

på cirka 1 900 kronor per år,<br />

med en maximal sänkning på<br />

6 000 kronor.<br />

Tillfällig lag för<br />

bolagsstämmor<br />

upphör<br />

Under Covid-19 infördes en<br />

tillfällig lag som gjorde det<br />

möjligt att hålla bolags- och<br />

föreningsstämmor digitalt.<br />

Från och med 1 januari är<br />

denna tillfälliga lag återkallad,<br />

och stämmorna ska åter hållas<br />

på orten där företaget har sitt<br />

säte. Om det finns inskrivet i<br />

stadgarna får stämman dock<br />

hållas på platser där man har<br />

verksamhet.<br />

Förstärkt avdrag<br />

för grön teknik<br />

Från den 1 januari förstärks<br />

skatteavdraget för installation av<br />

grön teknik. Subventioneringen<br />

för installation av solceller höjs<br />

från 15 procent till 20 procent<br />

av de debiterade arbets- och<br />

materialkostnaderna.<br />

Denna lagändring gäller för<br />

installationer som betalats efter<br />

den 31 december 2<strong>02</strong>2.<br />

Bättre koll på bidrag<br />

för praktikanter<br />

För att förhindra att oseriösa<br />

arbetsgivare tar emot bidrag<br />

eller stöd ökar kraven på<br />

arbetsgivare som ansöker om<br />

subventionerade anställningar,<br />

eller tar emot praktikanter.<br />

Dessutom kommer regleringen<br />

för behandling av personuppgifter<br />

att ändras – allt för<br />

att underlätta kontrollen av<br />

arbetsgivarnas verksamhet.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Träffa oss<br />

i monter N:04<br />

MÖT JOHN DEERE PÅ DET<br />

PROFESSIONELLA<br />

SKOGSBRUKETS<br />

NYA ARENA<br />

Snart är det äntligen dags för<br />

mässan, där vi tillsammans med dig<br />

skapar en bra mötesplats som ger<br />

skogsbranschen uppmärksamheten<br />

den förtjänar.<br />

Henrik Johansson, Sverigechef John Deere Forestry AB<br />

Swedish Forestry Expo <strong>2<strong>02</strong>3</strong> är den nya arenan för oss inom det professionella<br />

skogsbruket. En världsunik mötesplats, av branschen för branschen, med<br />

fullt fokus på maskiner och viktigt nätverkande. På Solvalla i Stockholm<br />

möter du John Deere och lär känna våra viktigaste innovationer för din skogsverksamhet.<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se


NYHETER & NOTISER<br />

Förvärvar och skalar upp<br />

TEKNIK. Grangärde Konsult<br />

och Innovation har förvärvat<br />

Alftaprodukter som levererar<br />

lösningar inom mobil<br />

hydraulik. Via dotterbolaget<br />

Midiflex tillverkar man även<br />

markberedningsaggregat.<br />

Grangärde Konsult och<br />

Innovation med Stig Linderholm i<br />

spetsen, står i sin tur bakom bland<br />

annat Plantma AB som nu blir ett<br />

systerbolag till Alftaprodukter och<br />

Midiflex.<br />

Alftaprodukter har sedan<br />

starten av Plantma varit aktiv<br />

delägare i projektet och har,<br />

förutom att leverera markberedaren<br />

Midiflex, även utvecklat<br />

styr systemet och tagit fram<br />

lösningar inom el, hydraulik och<br />

pneumatik för konceptet. I och<br />

med förvärvet skalas produktionen<br />

av Plantmax och Midiflex upp för<br />

att möta efterfrågan.<br />

Välkommen till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

Produktivitet &<br />

Lönsamhet på export<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörernas<br />

Ebbe Lindberg<br />

och Lars-Göran Laronsson<br />

var på plats i Danmark då<br />

systerorganisationen DM&E<br />

– Danske Maskinstationer<br />

og Entreprenører höll sin<br />

årstämma och kunskapsdagar.<br />

Svenskarna var inbjudna för<br />

att prata metod – och marknadsföra<br />

Skogsentreprenörernas<br />

metodkurs Produktivitet &<br />

Lönsamhet som nu arrangeras<br />

även på andra sidan sundet via<br />

ett samarbete med just DM&E.<br />

– Jämfört med Sverige är det<br />

skilda världar. När det kommer<br />

till arbetsmetodiken kring<br />

maskinerna vittnar många om<br />

att maskintillverkarna hänvisar<br />

till instruktionsboken och<br />

filmsnuttar på Youtube, det är<br />

sällan bättre än så, konstaterar<br />

Ebbe Lindberg.<br />

Livet som entreprenör i<br />

Danmark skiljer sig också åt<br />

en smula. Här är det skogsentreprenören<br />

själv som gör<br />

virkesaffären med skogsägaren<br />

för att sedan själv sälja vidare<br />

till virkesuppköparen.<br />

Även i Danmark finns en typ<br />

av indexering kring oljor, kedjor<br />

och svärd. Men i övrigt gör man<br />

de prisjusteringar man behöver<br />

mot kund. Också de danska<br />

företagen har en statlig bränslesubvention<br />

men här finns ingen<br />

tradition av att baka in den i<br />

några avtal.<br />

Norrlands Skogstjänster AB<br />

– Sundsvall<br />

Powertec North AB – Älvsbyn<br />

GT Skog AB – Ålberga<br />

Woxnadalens Skogsvård<br />

– Edsbyn<br />

Enköpings Maskinstation AB<br />

– Fjärdhundra<br />

Karl-Göran Johansson Firma<br />

– Ånimskog<br />

Skonsam Skogsentreprenad<br />

Mora AB – Mora<br />

Hylte bruk säljs<br />

till Sweden Timber<br />

SKOGSBRUK. Stora Enso har sålt<br />

Hylte bruk till Sweden Timber.<br />

Sweden Timber räknar med<br />

synergier med övriga verksamheten<br />

som idag består av<br />

Bodafors Trä i Malmbäck, hyvleriet<br />

Einars Trä i Skillingaryd och<br />

sågverket Hjortkvarn Timber.<br />

Smidigt filande med Jolofix<br />

TEKNIK. På Skogsvård 2<strong>02</strong>2<br />

visades prototypen – och i år är<br />

välkände skogsvårdaren Lövet<br />

Löfgren klar med sin smarta<br />

motorsågshållare Jolofix.<br />

– Flera sätter ju motorsågen<br />

i skruvstädet när man ska fila<br />

men här kommer man smidigt<br />

åt från båda håll, säger Lövet<br />

som nu dragit igång småskalig<br />

produktion hemma i gårdsverkstan.<br />

Naturnära jobb i mål<br />

SKOGSBRUK. Under de senaste<br />

två åren har Skogsstyrelsen<br />

och Arbetsförmedlingen drivit<br />

projektet Naturnära jobb för<br />

personer som var nya eller relativt<br />

nyetablerade i Sverige, eller som<br />

varit arbetssökande en längre tid.<br />

Fler än 800 personer som stod<br />

långt från arbetsmarknaden deltog<br />

i arbetsmarknadssatsningen och<br />

nästan 40 procent gick vidare till<br />

jobb eller utbildning under 2<strong>02</strong>2.<br />

Resultatet från den sista<br />

genomförda enkäten i fjol, visade<br />

att 77 procent ansåg att deras<br />

anställning i uppdraget varit bra<br />

eller mycket bra. 37 procent av de<br />

som anställdes via projektet var<br />

kvinnor.<br />

SE Cert till hovrätten<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörernas<br />

dotterbolag SE Certifiering fick<br />

rätt i Stockholms tingsrätt, efter att<br />

man stämts av en entreprenör som<br />

blivit av med sin PEFC-certifiering.<br />

Entreprenören har nu valt att<br />

överklaga domen till hovrätten.<br />

Ärendet har fått resning men<br />

rättegångsdatum är inte klart.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


HYPRO 755 HB<br />

HYPRO 450 XL<br />

Välkommen på demonstration på Bolmsö skogsmässa den 15:e april!<br />

För mer info kontakta oss på tel: 0479-220 59 / e-post: info@hypro.se eller besök www.hypro.se<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com


NYHETER<br />

Entreprenörerna<br />

om sina maskiner<br />

Vad tycker egentligen landets entreprenörer om sina maskiner?<br />

Under de senaste månaderna har Skogsentreprenörerna märke<br />

för märke via ett antal enkäter frågat ut sina medlemmar om<br />

allt från serviceavtal till leveranstider.<br />

Totalt svarade 300 entreprenörer på<br />

undersökningarna, och generellt får<br />

maskintillverkarna höga betyg. Frågan<br />

är bara vilken tillverkare som har mest<br />

nöjda kunder? Går det ens att få svar på?<br />

På en femgradig skala fick Ponsse till<br />

100 procent betyget 3–5 i nöjdhet. Det ska å<br />

andra sidan ställas mot betydligt högre svarsfrekvens<br />

bland de som kör John Deere – där<br />

99 procent av kunderna gav betyget 3–5.<br />

Skogsentreprenörernas sammanställning<br />

visar också tydligt att tillgången till<br />

bra service är det absolut viktigaste inför<br />

ett maskinköp. Betydligt högre viktat än<br />

pris, bränsleekonomi, andrahandsvärde,<br />

leveranstid och komfort.<br />

Så vilken av tillverkarna är då bäst på<br />

service? Förstås varierar det var i landet de<br />

svarande befinner sig, men sammanslaget<br />

fick Ponsse i procent räknat något högre<br />

betyg än övriga.<br />

BLAND ENTREPRENÖRERNA varierar det stort<br />

kring om man har avtal kring service, eller inte.<br />

Vanligast med serviceavtal är det bland de som<br />

kör John Deere, Komatsu Forest och Ponsse.<br />

Mer sällsynt är det hos Rottne.<br />

Bäst helhetsbetyg för sitt serviceavtal<br />

får Ponsse, aningen före Komatsu Forest<br />

och John Deere. Liknande blir det gällande<br />

reservdels försörjning och väntetider där flest<br />

nöjda hittas hos de som kör Ponsse.<br />

Så vilken tillverkare anser då<br />

entreprenörerna bäst ha klarat av att<br />

leverera maskiner i tid? Även här har Ponsse<br />

procentuellt sett flest nöjda kunder, följda<br />

av Rottne, Eco Log och John Deere. Ponsse<br />

hade 96,7 procent nöjda kunder på frågan om<br />

leveranstid (3–5 på en femgradig skala), att<br />

jämföra med Komatsu Forest som bara hade<br />

47,5 procent. Övriga märken pendlade mellan<br />

80 och 85 procent.<br />

Komatsus leveranssvårigheter verkar dock<br />

inte ha smittat på relationerna till maskinförsäljarna.<br />

Komatsu Forests kunder var<br />

mest nöjda med sina säljare, dock med små<br />

marginaler till övriga tillverkare.<br />

300 svarade alltså på undersökningarna,<br />

som gjordes märke för märke. Totalt svarade<br />

91 stycken på John Deeres enkät, Komatsu<br />

Forest, 62 svar, Eco Log 51, Ponsse 36 och<br />

Rottne 27 svar.<br />

Merparten av de som svarade angav<br />

att de har en blandad verksamhet med<br />

både slut avverkning och gallring. Tydligt<br />

är också att större delen har en blandad<br />

flotta med maskiner från flera tillverkare.<br />

Enkäterna gjordes mellan oktober 2<strong>02</strong>2 och<br />

februari <strong>2<strong>02</strong>3</strong>.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Ana i södra Galicien<br />

väljer Eco Log 574F<br />

I södra Galicien, Spanien, hittar vi Ana de Maderas o<br />

Fragueiro. Ana arbetar bland annat som skotarförare<br />

i familjens företag Maderas O Fragueiro S.L, där<br />

hon kör deras Eco Log 574F sedan den anlände till<br />

företaget i april förra året.<br />

-Anledningen till att vi valde Eco Log är att den<br />

passar bra utifrån de förutsättningar och utmaningar<br />

vi har vid avverkningen här i Galicien.<br />

Vi jämförde med skotare i ungefär samma<br />

storlek från andra märken där det visade<br />

sig att Eco Log var det mest fördelaktiga<br />

alternativet avseende pris, kvalitet och<br />

de egenskaper vi behöver. Bland annat<br />

spelade Volvo-motorn med 6 cylindrar<br />

jämfört med 4 in samt kapaciteten på<br />

14 ton jämfört med 12. Även komforten<br />

i hytten är bra. Sammantaget gjorde<br />

dessa faktorer att det landade på<br />

Eco Log, berättar Ana.<br />

Läs hela reportaget i vår<br />

kundtidning nr 2 2<strong>02</strong>2.<br />

Forestry of tomorrow<br />

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.<br />

ROTRÖTA ÄR SKOGENS VÄRSTA SKADEGÖRARE – DITT BESLUT IDAG AVGÖR DIN FRAMTIDA SKOG<br />

Stubbehandla gran, lärk och tall<br />

vid gallring och slutavverkning!<br />

Viktigt!<br />

Börja behandla i tid! Rottickan etablerar sig på färska stubbar<br />

när temperaturen överstiger 5° C. Infektioner från rottickan<br />

kan överleva upp till 40 år i stubbarna. Rotrötan sprids vidare<br />

till angränsande träd i beståndet via rotkontakt, eller till<br />

den nya generationen som planterats efter slutavverkning.<br />

Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan.<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.<br />

Läs mer om hur du stoppar rotröta<br />

på www.interagroskog.se<br />

BESÖK OCKSÅ VÅR WEBBUTIK


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIESRIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0703-87 90 90 . www.otrane.se<br />

DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

<strong>02</strong>0-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


Vårens PEFC-kurser<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

12 april Alfta<br />

20 april Smålandsstenar<br />

28 juni Älvsbyn<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– RÖJNING (1 DAG)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

4 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

14 april Alfta<br />

18 april Osby<br />

19 april Smålandsstenar<br />

3 maj Mora<br />

9 maj Askersund<br />

10 maj Sunne<br />

23 maj Älvsbyn<br />

24 maj Boliden<br />

25 maj Lycksele<br />

31 maj Strömsund<br />

1 juni Ånge<br />

FÖRSTA HJÄLPEN<br />

L-ABC/HLR (HALVDAG)<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande<br />

första hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

22 maj Osby<br />

23 maj Smålandsstenar<br />

24 maj Skövde<br />

25 maj Örebro<br />

30 maj Älvsbyn<br />

31 maj Skellefteå<br />

1 juni Örnsköldsvik<br />

8 juni Sunne<br />

9 juni Mora<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– MARKBEREDNING (1 DAG)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

5 maj Alfta<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!<br />

Alfta Skogstekniska i samarbete med Skogsentreprenörerna<br />

Läs mer och anmäl dig till utbildningarna på www.skogsentreprenorerna.se/kurser<br />

BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör,<br />

upp till 65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd<br />

och annan säkerhetsutrustning. Just<br />

nu hela 40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar.<br />

Gäller Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom kedjan<br />

Nordic Choice i Norden och Baltikum.<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms i<br />

månaden, inklusive tjänsten Säker hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG, MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment och<br />

25 procent på Björnkläder, Gesto och Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment<br />

av yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade bränsletankar<br />

i alla storlekar.<br />

ÖVRIGT<br />

TERRI<br />

Nyföretagarstöd i samband med köp av maskin.<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

UPPTÄCK VÅRA FINA MEDLEMSRABATTER – DET LÖNAR SIG!


FRÅGA EXPERTEN<br />

Försenad maskin – vad göra?<br />

Först pandemi, sedan krig. Just nu blir det en<br />

hel del samtal om försenade maskinleveranser.<br />

Men får tillverkarna göra som de vill<br />

– vad säger reglerna?<br />

Vid ett maskinköp finns saker som kan skapa<br />

utmaningar. Vid leveranser av skogs- och<br />

anläggningsmaskiner och tillbehör finns här i Sverige<br />

sedan länge så kallade bransch överenskomna allmänna<br />

bestämmelser. Dessa är inget tvång att följa, men många<br />

tillverkare och åter försäljare använder sig av dem.<br />

För ett par år sedan kom den senaste versionen,<br />

Maskin 21, nu bland annat med en tydligare<br />

skrivning kring försenad leverans och det så kallade<br />

avhjälpningsåtagandet.<br />

Så vad är det då som gäller vid en försenad leverans?<br />

Inför en maskinaffär är det viktigt att som<br />

entreprenör först kontrollera att tillverkaren eller<br />

återförsäljaren följer Maskin 21 i sitt avtal. Inte föregångaren<br />

Maskin 03. Det är också avgörande att man<br />

skriftligt avtalat om en leveranstid. Till exempel en<br />

viss vecka eller månad. Saknas angiven leveranstid<br />

finns det väldigt lite juridiskt stöd att luta sig mot vid<br />

en försening.<br />

Vid en försening måste säljaren skriftligen meddela<br />

– och förklara varför. Då är det viktigt vad köparen<br />

svarar. Accepteras köpet utan invändning eller inte?<br />

Skapar förseningen problem för entreprenören ligger<br />

det på säljaren att hålla köparen skadeslös. Detta kan<br />

till exempel lösas temporärt genom att erbjuda en<br />

hyrmaskin, eller inbytesmaskin. Innebär förseningen<br />

en väsentlig olägenhet för köparen, riskerar man till<br />

exempel att förlora sitt kontrakt? Då kan köparen<br />

kräva vite, eller att häva köpet. Vitet uppgår första<br />

förseningsveckan till 0,25 procent av det avtalade<br />

priset, därefter stiger vitesbeloppet vecka för vecka<br />

till maximalt 7,5 procent av det avtalade priset.<br />

Dock ska man ha med sig att säljaren eventuellt kan<br />

hävda force majeure om till exempel beställningen<br />

av maskinen gjordes innan Ryssland påbörjade sitt<br />

anfallskrig mot Ukraina, och förseningen beror på<br />

kriget.<br />

Vid förseningar är mitt råd att i första hand ha dialog<br />

med maskinleverantören, och arbeta tillsammans<br />

för att hitta fram till en acceptabel lösning för bägge<br />

parter. Undvik juridiken så långt det går.<br />

Branschen är förhållandevis liten, och vår<br />

erfarenhet är att det brukar vara viktigt för<br />

leverantörerna att värna goda relationer, även om det<br />

finns exempel på motsatsen. Som entreprenör är det<br />

viktigt att ha koll på vad som står i köpeavtalet och<br />

Maskin 21 för att kunna prata för sin sak.<br />

Christer Leijonhufvud<br />

Företagsutvecklare<br />

Rätt ska vara rätt – om traktortransporter<br />

I förra numret skrev vi om transporter med<br />

traktorer. Här kommer några kompletteringar.<br />

Tabellen intill beskriver i enkelhet vad som gäller vid<br />

flytt av skogsmaskiner med traktordragen trailer för<br />

egen räkning – firmakörning. Utöver vad som går att<br />

läsa i tabellen nedan gäller även gängse krav på skyltning,<br />

belysning och eskort vid färd på väg.<br />

Körkortsbehörigheten för traktor B gäller<br />

vid firmakörning. Handlar det om yrkesmässig<br />

gods befordran är körkortskravet istället C och CE.<br />

Yrkes mässig gods befordran medför även kravet på<br />

färd skrivare, oavsett körsträckans längd.<br />

Gällande färdskrivare vid firmakörning med traktor B<br />

finns undantag från kravet inom en radie av tio mil från<br />

stationeringsort. Stationeringsort är den adress som<br />

traktorns ägare är registrerad på. Firmakörning utanför<br />

en radie av tio mil från stationeringsorten medför krav<br />

på färdskrivare för traktor B. Skatteklass för traktor<br />

styrs av vikt, och vad den huvudsakligen används till.<br />

En traktor som så gott som uteslutande används för<br />

transport av produkter eller förnödenheter för lantbruk,<br />

skogsbruk, yrkes mässig växtodling eller yrkes mässigt<br />

inom fiskeri hamnar i skatteklass II. Exempel på<br />

sådant som får transporteras är spannmål, utsäde,<br />

gödsel/ gödning eller timmer. Traktor som används<br />

för transport av andra maskiner exempelvis skogsmaskiner<br />

och grävmaskiner, hamnar i skatteklass I.<br />

Även trailersläpet ska vara registrerat och skattat samt<br />

kontrollbesiktigat.<br />

FIRMAKÖRNING<br />

MÖJLIG:<br />

KÖRKORT VID<br />

FIRMAKÖRNING:<br />

YKB VID<br />

FIRMAKÖRNING:<br />

FÄRD­<br />

SKRIVARE VID<br />

FIRMAKÖRNING:<br />

BESIKTNING:<br />

SKATTEKLASS:<br />

REGISTRERING<br />

OCH BESIKTNING<br />

AV TRAILER:<br />

TRAKTOR KLASS A<br />

Ja!<br />

Traktorkort el.<br />

AM-behörighet.<br />

Nej!<br />

Nej!<br />

Nej!<br />

Bestäms av vikt och<br />

användning.<br />

Ja!<br />

TRAKTOR KLASS B<br />

Ja!<br />

B-behörighet.<br />

Nej!<br />

Behövs ej inom en<br />

radie av 10 mil från<br />

stationeringsort.<br />

Ja! 48 månader efter<br />

första registrering,<br />

därefter var 24:e<br />

månad.<br />

Bestäms av vikt och<br />

användning.<br />

Ja!<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

LARS LARONSSON<br />

TF Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

lars.laronsson@secertifiering.se<br />

070 – 821 86 65<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


NOTHING FITS BETTER<br />

EN NY MASKINKEDJA<br />

UTVECKLAD OCH FRAMTAGEN EXKLUSIVT TILL<br />

IGGESUND FOREST<br />

• HÅLLER SKÄRPAN LÄNGE<br />

• EXTRA SNABB SKÄRNING<br />

• TILLGÄNGLIG I ALLA POPULÄRA LÄNGDER( BOX Á 20 ST )<br />

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION<br />

ORDER@IGGESUNDFOREST.SE


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Omöjliga<br />

ekvationer!<br />

Per medelstam – eller traktvis bortsättning? Och vem<br />

är det egentligen som tjänar bäst – du eller kollegan?<br />

Skogsentreprenörerna förklarar det omöjliga!<br />

Traktvis bortsättning<br />

eller medelstam?<br />

Vad är bäst – traktvis bortsättning, eller en beräkning<br />

baserad på medelstam? Det finns inget enkelt svar.<br />

Båda har sina fördelar och nackdelar – allt handlar<br />

om förutsättningarna.<br />

TRAKTVIS BORTSÄTTNING<br />

Grundtanken med traktvis bortsättning är att<br />

intjäningen alltid ska vara samma – oavsett hur<br />

skogen och terrängen ser ut. En fin tanke i den<br />

bästa av världar men nackdelen är att det ofta blir<br />

mycket räknande och diskussion – vilket ställer en<br />

del krav både på köpare och planerare, entreprenör<br />

och förare.<br />

Köparen måste veta vad han köper, planeraren<br />

göra en bra traktplanering och entreprenören måste<br />

hålla koll på att bortsättningsmallen stämmer mot<br />

verkligheten. Traktvis bortsättning ställer krav på<br />

medvetna förare som förstår att göra provytor och<br />

direkt reagera på fel i bortsättningen. En tvåa i<br />

stället för en trea i ytstruktur betyder att man som<br />

entreprenör missar stora pengar.<br />

MEDELSTAM<br />

Du vinner ibland, förlorar ibland. Att beräkna<br />

ersättningen på medelstam bygger på att det man<br />

förlorar på gungorna tas igen på karusellerna. En<br />

klart enklare modell än traktvis bortsättning, här<br />

handlar det i grunden bara om att maximera produktionen<br />

och vid årets slut hålla tummarna för att<br />

intjäningen blev vad man räknat med.<br />

Den stora nackdelen med medelstam är att den<br />

som sitter på ansvaret att fördela trakterna har stor<br />

makt. En orutinerad traktplanerare, eller en med<br />

dålig traktbank som omöjliggör bra planering, kan<br />

snabbt sänka en entreprenör om man under några<br />

månader bara får dåliga trakter. En dålig trakt kan<br />

skilja uppemot 50 procent i intjäning jämfört med<br />

en bra!<br />

En spontan kommentar är också att man blir<br />

förvånad över att flera skogsägarföreningar bygger<br />

hela sina kalkyler på enbart medelstam och<br />

skotningsavstånd. I praktiken innebär det att den<br />

som skött sin skog, har bra arrondering och fin<br />

terräng sponsrar de som har dåligt skött skog på<br />

dålig terräng.<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Sammelsurium<br />

Du har just kommit ut från avtalsförhandlingen<br />

– och kollegan ringer nyfiket för att försöka<br />

få grepp om vem som får bäst ersättning.<br />

Men går det att jämföra bara så där? Det enkla svaret<br />

är nej. Ersättningen för 0,10 i medelstam visst, men det<br />

är så mycket mer som måste in i<br />

beräkningen. Ingår flyttarna? Hur<br />

var det nu med mil ersättningen,<br />

och hur många månaders körning<br />

är du garanterad? Och hur ser<br />

förresten överenskommelsen<br />

kring stilleståndsersättningen ut?<br />

Allt som oftast är avtalen mer<br />

eller mindre unika och inte sällan<br />

blir det som att jämföra äpplen<br />

och päron om man inte räknar<br />

in allt.<br />

Enkelskift eller tvåskift?<br />

Kanske den mesta klassikern av de alla. Som så<br />

mycket annat finns det inget enkelt svar.<br />

Brytpunkten för när det lönar sig att köra tvåskift<br />

handlar helt och fullt om förutsättningarna, där<br />

stora trakter och få flyttar talar för tvåskift.<br />

Viktigt är dock att noggrant räkna på<br />

avskrivningstid, särskilt viktigt i tider som dessa<br />

tider med stigande ränta. Glöm heller inte att<br />

produktionen minskar vid körning i mörker och att<br />

riskerna ökar för att saker går sönder med långa<br />

väntetider på reservdelar eller verkstad.<br />

En faktor som inte heller får negligeras är<br />

bemanningen. Personalens möjligheter till att jobba<br />

kväll måste tas med i beräkningen. I kampen om<br />

bra förare är just möjligheten att erbjuda enkelskift<br />

ett trumfkort som kan vara avgörande.<br />

60 år i skogen<br />

– tillsammans<br />

Moheda och Lantmännen Maskin har en lång historia tillsammans.<br />

Sedan 1963 har vi med gemensamma krafter arbetat för att du<br />

skall ha en bra dag i skogen. I år är det 60 år sedan den första<br />

Moheda vagnen rullade ut från Lantmännen Maskins anläggningar.<br />

Något vi givetvis vill fira.<br />

En Moheda har utvecklats för att tåla tuffa tag. Ett robust kraftpaket<br />

med genomtänkt konstruktion som följsamt tar sig fram i terrängen<br />

utan att kännas klumpig. En pålitlig och flexibel kamrat som troget<br />

ställer upp, oberoende av årstid och väder.<br />

Mohedas program rymmer skogsvagnar för alla typer av skogsarbeten, från<br />

transport av skogsavfall, ved och gallringsvirke till frakt av timmer från tyngre<br />

slutavverkning. Hälsa på din närmaste Lantmännen Maskin-handlare eller<br />

besök oss på www.ftgforest.com/moheda så berättar vi mer.<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

FTG Cranes AB, Bäckefors • 0521-26 26 30


SKOGSVÅRD <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Succé för Skogsvård <strong>2<strong>02</strong>3</strong>!<br />

Sällan har så många skogsvårdare samlats på ett och samma ställe.<br />

För några veckor sedan var det åter dags för årets höjdare<br />

– Skogsvård <strong>2<strong>02</strong>3</strong>. Betyget? Fem av fem möjliga!<br />

TEXT LARS BLIXT FOTO MAGNUS NILSSON<br />

Det har ofta sagts om musiker att<br />

andra skivsläppet är det mest<br />

kritiska för karriären, och nu var det<br />

upp till bevis för skogsvårdsträffen<br />

i Orbaden. Det kanske tydligaste tecknet på<br />

succé var likt i fjol att ingen ville åka hem.<br />

Inte nog med att den avslutande lunchen på<br />

lördagen fick senareläggas en timme, i princip<br />

stannade alla kvar för att fortsätta trots att<br />

konferensen egentligen var slut!<br />

Årets deltagare sammanstrålade lagom till<br />

fredagens enastående lunchbuffé. Somliga var<br />

väl bekanta med varandra, medan andra var<br />

nya ansikten.<br />

Några av nyckelpersonerna bakom Skogsvård<br />

<strong>2<strong>02</strong>3</strong> var Helen och ”Lövet” Löfgren –<br />

som även i år bjöd på utflykt hem till gården<br />

och miniutställningen i verkstaden. Nog för<br />

att det var kylslaget men desto skönare att<br />

aningen senare njuta av Orbadens varma bad<br />

och den rejäla skogshuggarmiddagen framåt<br />

kvällen.<br />

Bland de drygt 20 seminarierna stack<br />

det nog till lite extra i hjärtetrakten när<br />

skogsvårdarna Kenneth Söderström och<br />

Joakim Gustafsson berättade om hur flera av<br />

deras anställda drabbats av kriget i Ukraina.<br />

Det diskuterades också hur det påverkat det<br />

svenska skogsbruket. Det kan kännas futtigt<br />

då ett land håller på att bombas sönder till<br />

grus och aska men vi fick bland annat höra<br />

om ett av de större skogsbolagen som i fjol<br />

fick kassera 20 miljoner plantor eftersom man<br />

saknade plantörer, och många hundra hektar<br />

röjning är nu uppskjuten på obestämd tid.<br />

Det är ändå världsliga ting jämfört med<br />

det som ukrainarna genomlider i sitt land. På<br />

Orbaden fanns däremot inget lidande. Som<br />

framgår verkade ingen ens lida av hemlängtan.<br />

Möjligen led några av beslutsångest över vad<br />

man skulle ta mest av på efterrättsbuffén.<br />

Olika falla ödets lotter.<br />

Skogsvårdsträffen på Orbaden börjar bli ett<br />

begrepp – och under summeringen i slutet<br />

kom frågan vad som gjorde att de som var med<br />

i fjol hade kommit tillbaka.<br />

– Det är som att komma till en stödgrupp<br />

för AS, Anonyma Skogsvårdare. Vi sitter i<br />

en ring och pratar ut och säger ”Jag är en<br />

skogsvårdare, och jag behöver hjälp. Nu orkar<br />

jag inte förneka det längre.”<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Det våras för småmaskinerna<br />

SOM TIDIGARE REPORTER på tidningen<br />

Skogsaktuellt är Björn Schubert ett välbekant<br />

namn. För något år sedan växlade han<br />

dock spår och köpte en Terri för att bli<br />

skogsentreprenör.<br />

Själv sysslar han mycket med tätortsnära<br />

avverkningar via sin största kund<br />

Skogssällskapet, som i sin tur förvaltar<br />

Gävle kommuns skogsinnehav. Då blir det<br />

många små objekt, och många speciallösningar.<br />

– Maskinen var lite lätt begagnad när jag<br />

köpte den, och det är jättebra andrahandsvärde<br />

på dem vilket är bra när det är dags<br />

att byta.<br />

– Dagbetinget brukar vara att få ihop<br />

8 G15-timmar.<br />

Validerade skogsvårdare<br />

SVENSK SKOGSVALIDERINGS jobb med att skapa<br />

system för att mäta och intyga kompetenser i<br />

näringen fortsätter. Sedan något år tillbaka går<br />

det att validera maskinförare – och nu även<br />

plantörer och röjare.<br />

Svensk skogsvaliderings Gunnar Bergström<br />

berättade via Microsoft Teams att validering<br />

ska ses som ett instrument för arbets givaren<br />

att ha koll på utbildnings- och fortbildningsbehov.<br />

Men det är även en metod att använda<br />

vid nyrekryteringar, för att se om personen<br />

passar in i personalstyrkan.<br />

Deltagarna i Orbaden kommer inom kort att<br />

få testa det nya validerings verktyget som ett<br />

sätt att sprida det i branschen. SSV är också<br />

öppna för kommentarer och utvecklings förslag.<br />

I ”Lövets” verkstad<br />

UTFLYKTEN HEM TILL skogsvårdarparet Helen<br />

och ”Lövet” Löfgren i grannbyn Hovsätter<br />

var uppskattad som alltid. Inne i verkstan<br />

hade Skogma bullat upp med bland annat en<br />

ny generation skogshjälmar. På andra sidan<br />

byggnaden stod Bollnäs Motor & Fritid och visade<br />

nyheter från Stihl och Husqvarna, längre<br />

bort hittades Terri.<br />

Visst blåste det kallt, men desto varmare<br />

var det runt eldkorgen. Korv langades med liv<br />

och lust, och som grädde på moset dukades<br />

det fram äkta hemlagad hälsingsk ostkaka. I<br />

samma takt som faten länsades – stod superlativen<br />

som spön i backen, såväl om ostkakan<br />

som om arrangemanget i stort.<br />

Bortsättningsmallar<br />

och prestationsnormer<br />

TROTS MÅNGA seminarier fanns också ett<br />

återkommande tema – bortsättningsmallar<br />

och prestationsnormer. Tid ägnades åt att<br />

diskutera vilka parametrar som ska finnas<br />

med och vilka som ska väga tyngst vid<br />

prissättning av framför allt plantering.<br />

En arbetsgrupp jobbar sedan en tid<br />

tillbaka med frågorna och diskussioner<br />

förs med Skogforsk.<br />

Plantma – nu i Brasilien<br />

UNDER FJOLÅRETS skogsvårdsträff var Thomas<br />

Kolmodin från Vallsta Skogsmaskiner på plats<br />

för att berätta om sina erfarenheter av att<br />

under en säsong bemannat nya planteringsmaskinen<br />

Plantmax. I år var det dags för en<br />

rapport från Plantmas produktchef Christer<br />

Larsson.<br />

Under det senaste åren har Holmen<br />

Skog köpt en maskin och ytterligare tre ska<br />

levereras till Brasilien.<br />

– För att förenkla körningen planerar vi<br />

för att plantera tätare i raderna men istället<br />

ha glesare mellan spåren, förklarar Christer<br />

Larsson.<br />

I Sverige har man hittills lyckats prestera<br />

1 200–1 600 plantor per motortimme, i<br />

Brasilien planterar man det dubbla tack<br />

vare mycket större hyggesstorlek och bättre<br />

markförutsättningar.<br />

Lär er språket markberedniska!<br />

SOM EN OCH ANNAN VET har Sverige fem<br />

officiella minoritetsspråk, men efter Skogsvård<br />

<strong>2<strong>02</strong>3</strong> i Orbaden kommer troligen ett sjätte<br />

språk. Markberedniska!<br />

Den som introducerade ordet var Kenneth<br />

Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster, som<br />

pedagogiskt delade upp i tre svårighetsgrader:<br />

– Att plantera efter en tvåradig<br />

markberedare är som att läsa en barnbok.<br />

Erbjuder inga intellektuella utmaningar. Enkelt<br />

att följa med i handlingen.<br />

– Att plantera efter en treradig<br />

mark beredare är som att läsa en spännande<br />

deckare. Kräver lite mer av läsaren, och kan<br />

innehålla tidshopp och parallella handlingar.<br />

Till synes enkla lösningar kan vid slutet visa<br />

sig vara förhastade slutsatser.<br />

– Att plantera efter en fyrradig<br />

mark beredare är som att läsa bibeln på<br />

hebreiska. Ett mysterium alltifrån första<br />

mosebok till uppenbarelse boken. Vid<br />

extra oländig terräng inbegrips<br />

även de Apokryfiska skrifterna.<br />

Full uppmärksamhet krävs<br />

hela tiden och ändå ett högt<br />

tempo. Stor vikt läggs på egna<br />

tolkningar istället för bokstavstroende<br />

arbetssätt.<br />

27<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

I BÖRJAN AV SOMMAREN ÄR<br />

DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR<br />

SWEDISH FORESTRY EXPO<br />

– MASKINTILLVERKARNAS<br />

EGEN JÄTTEMÄSSA PÅ<br />

SOLVALLA I STOCKHOLM.<br />

SKA DU DIT?<br />

– Ja, vi har tänkt att ta med<br />

anställda dit över dagen för<br />

att titta på nyheter och träffa<br />

leverantörer – och det ser vi<br />

fram emot.<br />

– Om jag har tid och<br />

möjlighet kommer jag<br />

definitivt att åka dit!<br />

– Branschen verkar väldigt<br />

nöjd med konceptet och det<br />

ska bli kul att åka ner och<br />

kolla. Jag kommer med stor<br />

sannolikhet att återfinnas i<br />

Terris monter tillsammans<br />

med ett gäng glada<br />

smålänningar.<br />

– Inget planerat men det<br />

kanske blir ett spontanbesök.<br />

I ETT ANTAL<br />

UNDERSÖKNINGAR<br />

HAR VI PÅ SENARE TID<br />

STÄLLT FRÅGOR OM<br />

MASKINTILLVERKARNA – OM<br />

LEVERANSTIDER, TILLGÅNG<br />

TILL RESERVDELAR, SERVICE<br />

OCH MÄNGDER MED<br />

ANNAT. VAD SER DU FÖR<br />

BÄTTRINGSPOTENTIAL?<br />

– Större maskindelar<br />

som grejor till kranarna tar<br />

alldeles för lång tid att få<br />

hem. Vi har service nära oss<br />

så den är vi väldigt nöjda<br />

med.<br />

Leveranstiden på nya<br />

maskiner är dock alldeles för<br />

lång. Det är ju inte lätt att<br />

veta hur det ser ut om över<br />

ett år. Och vill man utveckla<br />

sig med fler maskiner är det<br />

heller inte lätt.<br />

– Eftersom mitt företag<br />

arbetar med manuell<br />

skogsvård är det inget som<br />

påverkat oss. Men så klart<br />

bekymmersamt för alla som<br />

kör maskin!<br />

– Eftersom jag inte kör<br />

något av de stora märkena<br />

har jag inte riktigt hängt med<br />

i svängarna, men på småmaskinssidan<br />

ser leveranstiderna<br />

just nu väldigt bra ut<br />

och även tillgången på delar<br />

är generellt bra. Dock märker<br />

man av en markant prisökning<br />

på eftermarknaden.<br />

Servicebiten är en svår nöt<br />

att knäcka då det råder brist<br />

på mekaniker och särskilt<br />

sådana som vill och kan<br />

skruva i fält, men jag hoppas<br />

att de utbildningssatsningar<br />

som görs bär frukt inom snar<br />

framtid.<br />

– Potential till<br />

förbättringar finns<br />

säkert på många<br />

områden. Mest<br />

intressant blir att se<br />

hur resultatet för de<br />

olika märkena skiljer<br />

sig åt.<br />

FRÅN FLERA HÅLL<br />

RAPPORTERAS BRIST<br />

PÅ ENTREPRENÖRER<br />

OCH BRA LÄGE FÖR<br />

AVTALSFÖRHANDLING.<br />

MÄRKS DET I ERA KROKAR?<br />

– Ja, det märks och vi har<br />

fått förfrågningar.<br />

– Tråkigt att det fattas<br />

entreprenörer! Men bra<br />

avtal gör branschen mer<br />

attraktiv och förhoppningsvis<br />

kommer det i slutändan<br />

ge fler entreprenörer!<br />

Vi är nöjda med våra<br />

avtalsupphandlingar för<br />

<strong>2<strong>02</strong>3</strong>.<br />

– Man saknar inte kon<br />

förrän båset är tomt är ett<br />

ordspråk som passar bra in<br />

i den rådande situationen.<br />

Ett av industrin självförvållat<br />

problem i mina ögon, och<br />

Stora Ensos senaste satsning<br />

”Harvest partner” är väl om<br />

något ett tydligt tecken på<br />

desperation. När prisläget<br />

till och med får de baltiska<br />

avverkningsentreprenörerna<br />

att söka sig tillbaka till hemlandet<br />

borde det ringa en<br />

klocka. Långsiktigt hållbara<br />

och lönsamma samarbeten<br />

med duktiga lokala entreprenörer<br />

borde väl vara det<br />

mest eftersträvansvärda ur<br />

alla hänseenden, istället för<br />

kortsiktig vinstjakt.<br />

– Ja, tröskeln in i<br />

branschen är nog högre än<br />

någonsin så de etablerade<br />

har rätt bra läge om man<br />

behöver förhandla.<br />

DÅ SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

HÅLLER SINA MÖTEN BÖRJAR<br />

VI OFTA MED LANDET RUNT<br />

– OM VÄDER, STILLESTÅND<br />

OCH ALLT MAN KAN TÄNKA<br />

SIG. HUR ÄR LÄGET HOS ER?<br />

– Vädret är allt annat<br />

än vad man önskar sig i<br />

februari. Vi har både svårt<br />

med trakter och bärighet på<br />

skogsbil vägarna.<br />

– Hos oss i Örebro är det<br />

just nu strålande solsken och<br />

elva plusgrader. Vi alla njuter<br />

av att äntligen få fånga lite<br />

D-vitamin – det bidrar till hur<br />

fantastiskt det är att arbeta<br />

i skogen!<br />

– I Gävle har vintern<br />

bjudit på högst varierande<br />

förhållanden. Med min lilla<br />

maskin är jag mindre känslig<br />

för väder, men även jag har<br />

gått bet på en trakt i vinter<br />

där jag valde att avvakta med<br />

skotningen i hopp om kyla<br />

och bättre bärighet.<br />

– Vi är i mitten av februari<br />

och vintern borde vara som<br />

kallast, men här i Borlängetrakten<br />

har vi takdropp på<br />

dagarna och våren känns<br />

nära. Vi hugger dock<br />

ännu vintertrakter. Oklart<br />

hur sysselsättningen i<br />

tjällossningen blir.<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


”VI HAR STORA KRAV<br />

PÅ VÅRA MASKINER!”<br />

Kunden i fokus, lyhördhet och snabba lösningar.<br />

Tre anledningar till att Brasab Skog valde två Terri 3,<br />

en skördare och en skotare, på en gång. Med<br />

mycket gallring på schemat blev valet enkelt.<br />

Upplev skillnaden med en maskin från Älmhult!<br />

LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

Följ oss!<br />

Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

•<br />

Vill du trygga<br />

din tillgång på<br />

vassa kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra<br />

själv vilka som<br />

ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du ha en<br />

skärpa som ger<br />

mer skogskubik<br />

per kedja?<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

MARKUSSON.SE TEL: 0175-713 26


NYHETER<br />

Snart dags för<br />

Swedish Forestry Expo!<br />

Väntan har varit lång. Redan för fyra år sedan började det pratas om en renodlad<br />

skogsmaskinsmässa på Solvalla travbana. I början av juni är det dags!<br />

Efter ett antal år i skuggan är tiden<br />

äntligen kommen för skogsmaskinstillverkarna<br />

att visa upp sig igen.<br />

Nu för första gången med en egen<br />

mässa. Den 3-5 juni är det dags för Maskinleverantörerna<br />

att slå upp portarna till efterlängtade<br />

Swedish Forestry Expo på travbanan<br />

Solvalla, strax utanför Stockholm.<br />

Tanken är att samla storskogsbrukets<br />

leverantörer och alla entreprenörer för en<br />

nischad träffpunkt med extra allt.<br />

– Ja, vi vill skapa en renodlad mässa för<br />

det professionella storskaliga skogsbruket,<br />

där skogsmaskinerna är i fokus. Valet av<br />

Solvalla som arena kändes naturligt med våra<br />

erfarenheter från Svenska Maskinmässan (gula<br />

maskiner red.s anm.), säger Björn Bäckström,<br />

vd på Maskinleverantörerna.<br />

FORESTRY EXPO ÄR fullbokad sedan lång tid<br />

tillbaka, och ska man tro utställarförteckningen<br />

handlar det om ett 150-tal utställare – alla<br />

på ett eller annat sätt med produkter som<br />

stämmer mot målgruppen.<br />

Enligt AT Event Sweden som sköter det<br />

praktiska arbetet kring Swedish Forestry<br />

Expo är intresset stort både nationellt och<br />

internationellt.<br />

– Mässan är slutsåld, och vi får dagligen in<br />

förfrågningar från utställare och besökare från<br />

alla delar av världen.<br />

Även Skogsentreprenörerna kommer vara<br />

på plats med monter, dessutom kommer<br />

man att hålla i stora delar av mässans<br />

seminarieprogram:<br />

– Med hela branschen samlad på ett<br />

ställe har vi ett unikt tillfälle att synas<br />

som branschorganisation, lyfta näringens<br />

viktigaste frågor och visa hur vi arbetar med<br />

dem. Förhoppningsvis kommer vi också<br />

hem med ett antal nya medlemmar, säger<br />

Skogsentreprenörernas Frans Johansson.<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

Just nu!<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

Förmånligt prova<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

på pris!<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel <strong>02</strong>6-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

ANDRÉ BROSTRÖM<br />

Alltid snabb, professionell och säker<br />

service - var i landet du än befinner dig.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring<br />

Get a<br />

Svensktillverkade<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

STÖRST I SVERIGE<br />

PÅ MOBIL SLANGSERVICE<br />

Ring eller boka online<br />

<strong>02</strong>0-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se


REPORTAGE


REPORTAGE<br />

I huvudet<br />

på Kindströmer<br />

Kolbjörn Kindströmer lever och andas Skogsentreprenörerna.<br />

Nu går han in på sin tredje mandatperiod som ordförande<br />

– som alltid med lönsamhetsfrågorna i fokus!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Livet som ordförande för en branschorganisation<br />

kan te sig olika. Någon samlar sin styrelse<br />

en gång i månaden och jobbar med de långtgående<br />

strategierna. I övrigt full fokus på det<br />

egna företaget. Sedan har vi de extraordinära.<br />

De som brinner och mer eller mindre lägger all vaken tid<br />

på sitt förtroendeuppdrag – som Skogsentreprenörernas<br />

Kolbjörn Kindströmer.<br />

– Det här skulle aldrig funkat om jag inte haft min son<br />

Björne och min bror Arinbjörn som tar hand om mycket av<br />

det dagliga i vårt eget företag.<br />

Kolbjörn Kindströmer sitter i köket hemma på gården i<br />

Nora, alltmedan hustrun Lena kokar lingonsylt, samtidigt<br />

som en reparatör från Lantmännen försöker få grepp om vad<br />

som felas jordbrukstraktorn ute på gårdsplanen. I stunden<br />

är det dock relativt lugnt. För dagen är det bara ett möte med<br />

Gröna arbetsgivare kring avtalsförhandlingarna, så det finns<br />

faktiskt tid att tänka och låta hjärnan komma ifatt.<br />

Utöver Skogsentreprenörernas dagliga verksamhet som<br />

tar den mesta tiden är organisationen i ständig utveckling,<br />

samtidigt som mycket dyker upp från sidan – och inte<br />

sällan är det bråttom!<br />

– Allting går åt helvete 08:30, som man säger i det<br />

militära, och det gäller hos oss också. Man vet till exempel<br />

sällan när en remiss dyker upp, eller om ett skogsbolag<br />

plötsligt bestämmer sig för att göra om sina avtal. Vi är en<br />

liten organisation, mindre än de flesta. Men likväl tycker jag<br />

vi har blivit extremt duktiga på att ständigt omprioritera,<br />

hitta fler överväxlar och bara lösa.<br />

I takt med att organisationen blivit alltmer synlig i<br />

de rätta frågorna, ökar också förfrågningarna om nya<br />

samarbeten och projekt. Han håller med om att det är lätt<br />

att bli smickrad men påminner samtidigt om att ställa mot<br />

medlemsnytta och vad Skogsentreprenörerna har att vinna.<br />

– Det är alltid mycket lättare att tacka ja än nej, och det är<br />

otroligt lätt att hamna i ett läge där vi lägger ner en massa<br />

tid på saker som någon annan organisation redan jobbar<br />

med. För egen del tror jag snarare att vi behöver spetsa oss<br />

och värna mer om vår egen tid och agenda. Det vi sysslar<br />

med kräver tankearbete, och är varje minut inplanerad blir<br />

det heller ingen tid till det viktiga som dyker upp från sidan.<br />

FÖR NÅGOT ÅR SEDAN fattade Skogsentreprenörerna<br />

beslutet att bli bättre på att sätta lönsamhetsfrågorna i<br />

fokus, vilket fått direkta konsekvenser både i den jordnära<br />

direkta medlemsrådgivningen, i det politiska lobbyarbetet<br />

och i dialogen med övriga skogsnäringen.<br />

– Lönsamhet är ett brett begrepp och det är inte alltid<br />

helt enkelt att dra gränserna, men jag tycker vi har örat mot<br />

rälsen och numera har vi ganska bra kännedom om vilka<br />

frågor vi ska driva och vilken rådgivningskompetens som<br />

efterfrågas.<br />

För att vässa rådgivningen håller man till exempel på att<br />

bygga upp kunskaperna i Maskin 21 för att bli bättre på<br />

”Allting går åt helvete<br />

08:30, som man säger<br />

i det militära, och det<br />

gäller hos oss också.”<br />

avtalsfrågorna kring maskinerna, en kurs i förhandlingsteknik<br />

är på gång och den länge efterfrågade ekonomiutbildningen<br />

lanserades för ett par månader sedan.<br />

– Arbetar vi med rätt saker och synliggör det vi håller<br />

på med skapas också grogrund till att bli fler medlemmar<br />

– det hänger ihop, sammanfattar Kolbjörn och tar<br />

Skogsmaskinsindex som exempel.<br />

Skogsentreprenörernas Skogsmaskinsindex skapades<br />

för en herrans massa år sedan, och genom träget arbete<br />

33<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

har nu stora delar av skogsnäringen enats om att göra<br />

dess bränsleindex till branschstandard. Samtidigt som<br />

prenumeranterna ökar, skapas också en viktig bas till<br />

medlemsvärvning.<br />

– Indexerade avtal bidrar dessutom till konkurrens på<br />

lika villkor, och på sikt är ju förhoppningen att fler ska<br />

ställa krav på full indexering. Numera är en stor del av vår<br />

medlemsrådgivning kopplad till direkta indexfrågor och<br />

där har vi stor kompetens i Mats-Erik Larsson och vår nye<br />

medarbetare Christer Leijonhufvud.<br />

I slutet av förra året presenterade Land Skogsbruk sin<br />

lista över näringens mest inflytelserika – och Kolbjörn<br />

Kindströmer kom långt upp. Sannolikt den första på listan<br />

någonsin från Skogsentreprenörerna.<br />

– Det är förstås hedrande, och jag tror vi ska se det som<br />

ett bevis på att vi både hörs i bruset och upplevs som kloka<br />

och relevanta. Samtidigt märker vi nu att både politiker och<br />

kunder lyssnar på ett helt annat sätt än bara för några år<br />

sedan. Det är stor skillnad mot tidigare då vi uppfattades<br />

som gnälliga och kravställande, i stället för att som nu vara<br />

en del av lösningen.<br />

Faktiskt är det lite medvind, där det ena ger det andra.<br />

Nyligen fick han till exempel en förfrågan om att sitta med i<br />

en liten rådgivande grupp nära landsbygds ministern Peter<br />

Kullgren – vilket förhoppningsvis skapar bra möjligheter att<br />

ge entreprenörernas perspektiv i skogsfrågorna.<br />

– Överhuvudtaget har vårt politiska påverkansarbete<br />

blivit allt viktigare. Tidigare stannade vi kanske ofta vid att<br />

debattera frågorna i medierna och i bästa fall svara på en<br />

och annan remiss. Visst har vi fortfarande en del att lära<br />

om det politiska spelet men nu jobbar vi likt många andra<br />

branschorganisationer med att ta fram underlag och driva<br />

vår sak mot de som faktiskt kan påverka besluten.<br />

MYCKET AV DET POLITISKA opinionsarbetet kom igång på<br />

allvar i samband med att reduktionsplikten höjdes kraftigt<br />

vid nyåret 2<strong>02</strong>1–2<strong>02</strong>2, vilket i princip fick alla kostnader att<br />

skjuta i höjden.<br />

– Tillsammans med bland annat LRF började vi tidigt<br />

lobba för ett statligt tillfälligt akutstöd till de gröna näringarna,<br />

och då var vi tvungna att skapa egna kontakter och<br />

driva på.<br />

När han tänker tillbaka känns det som en evighet sedan,<br />

och han törs inte räkna på hur mycket tid och kraft som<br />

lagts ner.<br />

– Till slut fick vi ju till ett stöd, men tyvärr var inte riksdagsbeslutet<br />

tillräckligt tydligt varken med syftet eller vilka<br />

som det riktas till. Sedan dess har vi stångats ordentligt<br />

med att övertyga ett antal skogsbolag om vår rätt till stödet,<br />

vilket inte varit det enklaste alla gånger.<br />

Kolbjörn bekräftar att frågan är knepig både för<br />

entreprenörerna och skogsbolagen:<br />

– Mycket sitter i hur avtalen är skrivna men samtidigt<br />

behöver vi också vara lite självkritiska.<br />

Man får inte glömma dåvarande SMF:s hållning när<br />

den ordinarie skattesubventionen infördes. Då skulle den<br />

räknas in i avtalen, och det får vi sota för idag.<br />

Under hösten har organisationen lagt ner ett stort<br />

juridiskt arbete för att förbereda en stämning mot en av de<br />

större kunderna – allt med syfte att få klarhet i frågan om<br />

rätten till det tillfälliga stödet.<br />

Alldeles innan stämningsansökan skulle lämnas in till<br />

Patent- och marknadsdomstolen beslutade man ändå att<br />

lägga ärendet på is.<br />

– Ett extremt svårt beslut att ta, men alldeles på sluttampen<br />

fick jag bra kontakt med bolagets vd och efter ett antal<br />

samtal och en del förändringar blev det allt tydligare hur<br />

viktigt det var att inte bränna alla broar framåt. Akutstödet<br />

kommer inte vara för evigt och sanningen är ju att utgången<br />

av en rättsprocess är ytterst osäker. Nu vill vi istället försöka<br />

pressa fram en politisk tydlighet, vilket vi tror bättre<br />

kan gagna hela branschen än en specifik dom.<br />

Kolbjörn är den första att hålla med om frustrationen<br />

när det kommer till tid. Ofta är det långt till mål, och det är<br />

sällan självklart att resultatet helt blir som man hoppats.<br />

– Så är det, men det finns många aspekter på det där. En<br />

demokrati vilar på samförstånd, och samverkan tar ibland<br />

tid. Det måste man lära sig, samtidigt är jag faktiskt stolt<br />

över hur snabba vi är på att greppa puckarna. Jämfört med<br />

många andra bransch- och arbetsgivareorganisationer är vi<br />

pyttesmå men ingen kan säga att det är hos oss det fastnar!<br />

– Sedan är det inte alltid det går att komma överens,<br />

ibland kanske man bara kan komma överens om att<br />

man inte är överens, men alldeles oavsett gäller det att<br />

vara professionell för att inte bränna sina relationer och<br />

trovärdighet. Det går mycket snabbare att riva än bygga!<br />

Samtalet löper in på konjunkturen, kriget i Ukraina,<br />

inflation – och framtiden för näringen.<br />

”Överhuvudtaget<br />

har vårt politiska<br />

påverkansarbete<br />

blivit allt viktigare.”<br />

Kommer det rulla på för fullt? Eller väntar mindre att<br />

göra runt hörnet?<br />

– En 10 000-kronorsfråga! Visst går det att se<br />

indikationer på en annalkande lågkonjunktur, men<br />

samtidigt håller industrin emot förvånansvärt bra, och den<br />

lågt värderade kronan ger ju medvind. Men egentligen är<br />

det som under pandemin – som företagare gäller det att<br />

förbereda sig på det värsta!<br />

Som ordförande för en organisation som samlar landets<br />

skogsentreprenörer ser han hur många nu har dragit i<br />

snöret, vissa har till och med avvecklat.<br />

– Det är ingen tvekan om att marginalerna är för små på<br />

många håll, och då klarar man inte de ökade kostnaderna.<br />

Att konkurserna inte varit fler handlar nog snarast om att<br />

många blivit bättre på att räkna och att det fortfarande är<br />

god efterfrågan på begagnade maskiner. För de som funderar<br />

på framtiden är vårt viktigaste råd att byta kund, eller<br />

omförhandla sina avtal. Vi ser tydligt hur flera skogsbolag<br />

sakta tvingats anpassa sig till att det på allvar börjar bli ont<br />

om entreprenörer.<br />

Så återstår då bara en fråga i blocket. Den om fredagarna,<br />

och försöken att pausa från Skogsentreprenörerna.<br />

– Jag är i alla fall mer ledig nu än tidigare. Det går så där.<br />

Brinner man för något är det svårt att låta bli!<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


REPORTAGE<br />

35<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Förändringar väntar Skogsmaskinsindex<br />

Sammanvägda serierna för skördare/skotare exklusive lön och diesel 2<strong>02</strong>2-<strong>02</strong>–<strong>2<strong>02</strong>3</strong>-<strong>02</strong><br />

AKTUELLT<br />

Under hösten och vintern har en grupp representanter<br />

från Skogsentreprenörerna, Statistiska centralbyrån,<br />

Skogforsk, Holmen, SCA, Södra, Sydved och Norra Skog<br />

gjort en översyn av Skogsmaskins index. I arbetet har man<br />

bland annat tittat över hur index mäts, om det mäts på rätt<br />

sätt – och om det tillkommit ny teknik.<br />

Det andra målet med översynen har varit att ta<br />

fram serier som är komplettera med lönekostnader<br />

för skördare/skotare, och se över viktfördelningen<br />

i de sammanvägda serierna. Att ha serier inklusive<br />

löne kostnader och diesel kommer att underlätta mycket<br />

för användarna.<br />

Efter att ha samlat in information via enkätform<br />

från ett antal skogsentreprenörer och större maskinägare<br />

om fördelningen av kostnaderna, gör nu SCB en<br />

samman ställning och tar fram uppdaterade viktningar<br />

på två nya serier som framöver kommer att redovisas i<br />

Skogsmaskinsindex.<br />

De sammanvägda serierna som funnits sedan tidigare<br />

kommer att finnas kvar i minst ett år framåt.<br />

De nya serierna tillsammans med mer information<br />

kommer att finnas under räknare på Skogsmaskinsindex<br />

hemsida. Det kommer också kompletteras med<br />

räkneverktyg för att räkna enbart på dieselklausuler, eller<br />

fullt indexerade avtal.<br />

Räntans utveckling från 2016-<strong>02</strong>–<strong>2<strong>02</strong>3</strong>-<strong>02</strong><br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

LÄS MER OM INDEX, KLAUSULER<br />

OCH ÖVRIGA KOSTNADER!<br />

Du hittar våra guider på www.skogentreprenorerna.se<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Vässa ditt<br />

företagande!<br />

Vill du vara i toppform? Behöver du handfast<br />

putsa formen? Stärk upp din verksamhet<br />

med Skogsentreprenörernas kurs<br />

SE Produktivitet & Lönsamhet.<br />

Kontakta företagsutvecklaren Ebbe Lindberg<br />

010-480 47 42 eller ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

EUROPEISK<br />

KVALITETSBJÖRKPLYWOOD<br />

Vi vidareförädlar vår plywood med<br />

speciella ytbeläggningar,<br />

lackering, CNC-bearbetningar<br />

och komponenttilverkning.<br />

Våra egna produktionsanläggningar är I<br />

SO 9001- och ISO 14001-certifierade.<br />

Samtliga produkter som vi tillverkar och<br />

marknadsför uppfyller E1-klassning.<br />

Tina Haugdahl, VD<br />

070-662 77 65<br />

tina.haugdahl@rigawood.se<br />

www.rigawood.se<br />

Jan-Eric Haugdahl<br />

070-628 77 65<br />

jan.haugdahl@rigawood.se<br />

Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

<strong>02</strong>78-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


DEBATT<br />

Hög tid att få ordning<br />

på statliga stödkaoset!<br />

FÖR ETT TAG SEN stängde Regeringen sin remissrunda kring en<br />

eventuell förlängning av det tillfälliga akutstödet till de gröna<br />

näringarna. Därmed kan vi förhoppningsvis snart få klarhet i<br />

vem som har rätt till stödet – entreprenadföretaget som utför<br />

arbetet i skogen, eller skogsföretaget som äger virket.<br />

Riksdagsbeslutet om stödet från förra sommaren skapar<br />

tyvärr utrymme för olika tolkningar både kring stödets syfte och<br />

vilka det är tänkt för. På många håll har det lett till ansträngda<br />

relationer och svårlösta tvister mellan skogsentreprenörer och<br />

deras kunder.<br />

Då Skogsentreprenörerna lobbade för stödet som sedermera<br />

blev verklighet, handlade det primärt om de akuta lönsamhetsutmaningarna<br />

som följde i spåren av den höjda reduktionsplikten.<br />

Den ökade mängden inblandning av biobränsle skapade<br />

helt enkelt dyrare transporter, och därmed högre kostnader på i<br />

princip allt. Detta var också utgångs punkten i den långa politiska<br />

diskussion som i början av sommaren 2<strong>02</strong>2 slutligen ledde fram<br />

till det tillfälliga stödet dedikerat de gröna näringarna.<br />

EN KOMPONENT som bidragit till dagens röra med flera som<br />

anser sig ha rätten till det temporära stödet är statens sätt att<br />

hantera själva utbetalningen. Det är förstås fullt förståeligt<br />

att man väljer att göra på samma etablerade vis som med den<br />

ordinarie skattesubventionen på diesel, men likväl som gjort för<br />

konflikt.<br />

Enkelt förklarat är det vanligt att avtalen mellan skogsföretag<br />

och skogsentreprenör bygger på att ersättningen minskas med<br />

motsvarande som entreprenören får söka tillbaka från staten i<br />

subvention. Med detta som argument anser nu flera av landets<br />

större skogsföretag att även det nya stödet ska ses som ett<br />

renodlat dieselstöd med samma syfte som det ordinarie stödet<br />

– alltså att stärka skogsbrukets konkurrenskraft på nordisk nivå.<br />

Entreprenörerna å sin sida ser det som en akut räddningsplanka<br />

på grund av att allt har blivit dyrare. Det är också så vi minns<br />

diskussionerna som ledde fram till stödet.<br />

SOM SKOGSENTREPRENÖRERNA skriver i sitt remissvar brinner<br />

det i knutarna. Nu är det hög tid för staten att äntligen ge<br />

skogsnäringen en tydlig vägledning så vi vet vilken som har<br />

rätten till stödet och vilka ökade kostnader det är tänkt att<br />

kompensera för.<br />

Finns det inga möjligheter att skapa bättre ordning inom den<br />

nuvarande ramen för beslutet?<br />

Då måste vi börja på ett nytt tomt papper och utgå från vilka<br />

som ska vara mottagare till stödet. Är det skogsföretagen – skapa<br />

ett stöd baserat på avverkad volym.<br />

Handlar det om att stötta ekonomiskt svaga entreprenad företag<br />

på landsbygden? Satsa då istället på ett omsättningsbaserat<br />

småföretagarbidrag!<br />

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER<br />

ORDFÖRANDE, SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Landet<br />

runt!<br />

Med 23 sektioner<br />

spridda över landet är<br />

Skogsentreprenörerna<br />

aldrig långt borta.<br />

Nyligen träffades<br />

ett antal sektioner<br />

i småländska Rottne.<br />

PÅ BESÖK HOS ROTTNE<br />

Härförleden möttes Skogsentreprenörernas sektioner<br />

Vrigstad och Emmaboda. På plats hos skogsmaskinstillverkaren<br />

Rottne – två mil norr om Växjö, mötte<br />

organisationens verksamhetsledare Magnus Nilsson,<br />

företagsrådgivaren Mats-Erik Larsson och<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s Frans Johansson.<br />

Totalt samlades ett 20-tal medlemmar för att utbyta<br />

tankar och erfarenheter – och förstås gå på rundtur i<br />

Rottnes fabriker.<br />

Mycket kom förstås att handla om det senaste<br />

årets snabba prisutveckling – och värdet av fullt<br />

indexreglerade avtal. Det pratades också en del väder,<br />

och utmaningen att hitta trakter.<br />

Det blev även en hel del om Sydved, som nu efter<br />

dialog med Skogsentreprenörerna gått med på att i sina<br />

avtal följa ABSE 20 och bilda ett entreprenörsråd.<br />

VÅRA SEKTIONER<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för för flera olika typer av av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och och grävlastare.<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

SO 40 V<br />

Gallringsprocessor finns även för för traktorer.<br />

Passar i all i all gallring och och mindre slutavverkningar.<br />

SO 40 V<br />

Gallringsprocessor finns även för traktorer.<br />

Passar i all gallring och mindre slutavverkningar.<br />

Ulf: Ulf: 070-59509093434<br />

www.bjmmaskin.se • • info@bjmmaskin.se<br />

Ulf: 070-595<br />

sveaskog.se<br />

09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenheter och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det rör bättre<br />

produktivitet, ekonomi och juridik, personal,<br />

eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

NICKLAS JÄDERNÄS<br />

Bodafors Skogstjänst AB<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Det finns så många<br />

värden. Allt från att<br />

alla kurser som behövs<br />

är samlade på ett ställe,<br />

till att kunna bolla<br />

problem, möjligheter<br />

och funderingar med<br />

kollegor från hela<br />

Sverige. Ibland med de<br />

som har samma kund,<br />

ibland med de som har<br />

samma typ av maskin.”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmars rådgivning<br />

med våra företagsutvecklare ingår<br />

i medlemskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST (FÖRÄLDRALEDIG)<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

LASSE LARONSSON<br />

TF Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

lars.laronsson@secertifiering.se<br />

070 – 821 86 65<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 1<strong>02</strong> 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong>


ny utbildning!<br />

Utveckla dina<br />

kunskaper att<br />

driva företag!<br />

Ledarskap och ekonomi<br />

för skogsentreprenörer<br />

Grundläggande om hur människor fungerar & hur man leder olika personlighets typer<br />

Konsten att ge konstruktiv feedback Kommunikation – hur man uppnår samsyn<br />

Konflikter & konflikthantering Coachande förhållningssätt, principer & coachande frågor<br />

Organisation av ett litet företag Konsten att delegera<br />

Målstyrning, motivation & drivkrafter Ekonomiska grundbegrepp &<br />

grundläggande räkneövningar Resultat- & balansräkning<br />

Grundläggande kalkylering Budgetering grundläggande nivå Avskrivningar<br />

För mer information och bokning: magnus.nilsson@skogsentreprenorerna.se


Den hydrauliska justerin<br />

av huvudet använder ch<br />

ackumulatorer som gör<br />

huvudet följer terrängen<br />

stötar och variationer frå<br />

Påkörningsskydd av två<br />

upp eventuell påkörning<br />

kättinghuvudet följer me<br />

ELHO KÄT<br />

ÅRSRINGAR<br />

FOTO VOLVO LASTVAGNAR<br />

Frambyggt<br />

och fyrhjulsdrift!<br />

Nostalgi. Vintern 1965 och en purfärsk Volvo F88<br />

med byggnation från Parator i Bollnäs får sitt<br />

premiärlass.<br />

Jobbet görs med en toppmodern LM 640<br />

– BM Volvos första med fyrhjulsdrift och riktig<br />

konverter, det sistnämnda snudd på revolution<br />

jämfört föregångaren LM 218 med traditionell<br />

drivlina från jordbrukstraktorn 350 Boxer.<br />

Mycket var i övrigt sig likt mellan LM 218 och<br />

LM 640 med samma trecylindriga motor, rejäla<br />

lyfthöjd och nästan samma smidighet, trots drivning<br />

på alla fyra.<br />

Men tillbaka till lastbilen. Med F88 tog Volvo<br />

stora steg ut i världen. Den amerikainfluerade<br />

frambyggda hytten hade måhända gått i arv från<br />

kortvariga föregångaren Titan Tiptop men i övrigt<br />

var nästan allt färskvara. Med ny nioliters motor<br />

från den lika moderna dieselmotorfabriken i Skövde,<br />

åttaväxlad låda från Köping, kraftigare chassi och<br />

hjulupphängningar.<br />

Utan att säga för mycket satte F88 tillsammans<br />

med efterföljaren F89 på allvar Volvo på<br />

exportkartan – och lade grunden till dagens<br />

lastbilsjätte AB Volvo!<br />

TORNADO L<br />

Grävmaskinsbomm<br />

som flexar för att fö<br />

förhindrar ans<br />

• Arbetsbredd 1<br />

• Hydrauldriven<br />

• Hydraulisk fro<br />

• Låg vikt på rö<br />

• Hardox-stål<br />

• Passar grävma<br />

• Slät kåpa som<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

all<br />

Maskiner på bild kan vara e<br />

För alla återförsäljare,<br />

Gäller<br />

mer


gen<br />

ockatt<br />

och tar upp<br />

n marken.<br />

Utrustad med hydraulisk<br />

sidoförskjutning som gör det<br />

möjligt att klippa slänter och även<br />

på den andra sidan av diket.<br />

SAMI KÄTTINGRÖJARE CM1700<br />

Bondioli & Pavesi växellådor och nio axlar särskilt utformade för denna maskin.<br />

För att skydda traktor och redskap har den första axeln en lamell- och frihjulskoppling.<br />

Det breda arbetsområdet säkerställs av att den andra axeln har dubbel vidvinkel.<br />

155.000:-<br />

KAMPANJ<br />

VANLIGA TILLVAL: Hydraulisk tiltvinkel (11.500:-) och hydraulisk frontlucka (3.900:-)<br />

Hydraulisk frontlucka manövreras<br />

Utrustad med hydraulisk<br />

Bondioli & Pavesi växellådor och nio från axlar traktorhytt, särskilt utformade och kan för denna även maskin.<br />

sidoförskjutning som gör det För att skydda traktor och redskap har den första öppnas/stängas axeln en lamell- mekaniskt. och frihjulskoppling.<br />

möjligt att klippa slänter och även Det breda arbetsområdet säkerställs av att den andra axeln har dubbel vidvinkel.<br />

på den andra sidan av diket.<br />

Ord pris 175.000:- spara 20.000:-<br />

Rejäl kättingröjare för proffs!<br />

För att skydda axlarna är röjaren utrustad med en ventil som<br />

förhindrar att kättinghuvudet tiltas för mycket i uppfällt läge.<br />

För att skydda axlarna är röjaren utrustad med en ventil som<br />

förhindrar att kättinghuvudet tiltas för mycket i uppfällt läge.<br />

Den hydrauliska justeringen<br />

av huvudet använder chockackumulatorer<br />

som gör att<br />

huvudet följer terrängen och tar upp<br />

fjädrar som mjukar stötar och Släpmedarna variationer från som marken. är fästa under kättinghuvudet<br />

genom att är lätta att byta ut vid behov. Kättingen i huvudet<br />

d bakåt. är gjord av hållbart specialstål.<br />

Hydraulisk frontlucka manövreras<br />

Arbetsytor och klipphuvud av slitstarkt från HARDOX-stål.<br />

traktorhytt, och kan även<br />

öppnas/stängas mekaniskt.<br />

Det trippelförstärkta gummit framför och bakom klipphuvudet<br />

förhindrar effektivt att grenar och stenar slungas ut.<br />

TINGRÖJARE TORNADO L<br />

MED GRÄVMASKINSFÄSTE<br />

Paketerat & klart<br />

med grävmaskinsbom och fäste S45<br />

143.000:-<br />

Ord pris 162.800:- spara 19.800:-<br />

Elho i samarbete med Nordfarm presenterar en<br />

lösning med ett komplett paket för att anpassa din<br />

befintliga skogskran till en högpresterande röjarkran.<br />

Systemet är paketerat och klart med Elho slagenhet 160<br />

cm bred, fäste med vrid och tiltfunktion samt pumpsystem<br />

med hydrauloljekylare och tank. Vridfästet passar de flesta<br />

kranar på marknaden men främst rekommenderar vi en<br />

Palms-kran i 5-serien och uppåt.<br />

en kan utrustas med antingen ett S45-fäste eller S60-fäste. Vi rekommenderar en maskin på minst sex ton. Bommen har två leder<br />

lja markens TORNADO konturer, allt L MED för att GRÄVMASKINSFÄSTE<br />

underlätta vid slåtter i ojämn terräng. Den kan även låsas i ett fast läge.<br />

,6 m<br />

Påkörningsskydd av två fjädrar som mjukar<br />

upp eventuell påkörning genom att<br />

kättinghuvudet följer med bakåt.<br />

ELHO KÄTTINGRÖJARE TORNADO L<br />

ntlucka, standardutrustning<br />

• Hydrauldriven<br />

jenheten<br />

skin och kranar<br />

är lätt att hålla ren och<br />

amling av rester<br />

Elho i samarbete med Nordfarm presenterar en<br />

lösning med ett komplett paket för att anpassa din<br />

befintliga skogskran till en högpresterande röjarkran.<br />

Systemet är paketerat och klart med Elho slagenhet 160<br />

cm bred, fäste med vrid och tiltfunktion samt pumpsystem<br />

med hydrauloljekylare och tank. Vridfästet passar de flesta<br />

kranar på marknaden men främst rekommenderar vi en<br />

KAMPANJ<br />

För dig som redan<br />

Palms-kran i 5-serien och uppåt.<br />

NYHET! TORNADO L<br />

Paketerat & klart<br />

med grävmaskinsbom och fäste S45<br />

143.000:-<br />

Ord pris 162.800:- spara 19.800:-<br />

a SLIRSKYDD, priser och återförsäljare på nordfarm.se nordfarm.se<br />

nordfarm.se<br />

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar och tryckfel.<br />

xtrautrustade, För alla reservation återförsäljare, för felskrivningar och tryckfel.<br />

Gäller<br />

mer information<br />

t.o.m. 31/5-<strong>2<strong>02</strong>3</strong>,<br />

eller för att<br />

priser<br />

begära<br />

exkl<br />

offert<br />

moms.<br />

- gå in<br />

Maskiner<br />

på nordfarm.se<br />

på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.<br />

information<br />

t.o.m. 31/5-<strong>2<strong>02</strong>3</strong>,<br />

eller för att<br />

priser<br />

begära<br />

exkl<br />

offert<br />

moms.<br />

- gå in<br />

Maskiner<br />

på nordfarm.se<br />

på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.<br />

har kranen!<br />

Grävmaskinsbommen kan utrustas med antingen ett S45-fäste eller S60-fäste. Vi rekommenderar en maskin på minst sex ton. Bommen har två leder<br />

som flexar för att följa markens konturer, allt för att underlätta vid slåtter i ojämn terräng. Den kan även låsas i ett fast läge.<br />

• Arbetsbredd 1,6 m<br />

• Hydraulisk frontlucka, standardutrustning<br />

• Låg vikt på röjenheten<br />

• Hardox-stål<br />

• Passar grävmaskin och kranar<br />

• Slät kåpa som är lätt att hålla ren och<br />

förhindrar ansamling av rester<br />

Släpmedarna som är fästa under kättinghuvudet<br />

är lätta att byta ut vid behov. Kättingen i huvudet<br />

är gjord av hållbart specialstål.<br />

Arbetsytor och klipphuvud av slitstarkt HARDOX-stål.<br />

Det trippelförstärkta gummit framför och bakom klipphuvudet<br />

förhindrar effektivt att grenar och stenar slungas ut.<br />

KAMPANJ<br />

För dig som redan<br />

NYHET! TORNADO L<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig!<br />

Johannes Nilsson<br />

Johannes Nilsson<br />

Produktansvarig<br />

Produktansvarig<br />

Ring mig Ring på mig på<br />

011- 461011- 97 23 461 97 23<br />

alla SLIRSKYDD, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

har kranen!<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig!


STIG<br />

STIG<br />

IN<br />

IN<br />

PÅ<br />

PÅ<br />

DET<br />

DET<br />

STIG IN PÅ DET<br />

PROFESSIONELLA<br />

SKOGSBRUKETS<br />

NYA ARENA<br />

1-3 JUNI <strong>2<strong>02</strong>3</strong> SOLVALLA STOCKHOLM<br />

1-3 JUNI <strong>2<strong>02</strong>3</strong> | SOLVALLA | STOCKHOLM<br />

1-3 JUNI <strong>2<strong>02</strong>3</strong> | SOLVALLA | STOCKHOLM<br />

Swedish Forestry Expo <strong>2<strong>02</strong>3</strong> är det professionella<br />

skogsbrukets Swedish Forestry nya Expo arena. <strong>2<strong>02</strong>3</strong> En världsunik det professionella<br />

mötesplats, av<br />

branschen skogsbrukets Swedish Forestry för nya branschen, Expo arena. <strong>2<strong>02</strong>3</strong> En med världsunik fullt det fokus professionella<br />

mötesplats, på maskiner av<br />

och branschen skogsbrukets viktigt för nätverkande. nya branschen, arena. En Här med världsunik på fullt Solvalla fokus mötesplats, i Stockholm,<br />

på maskiner av<br />

möter och branschen viktigt du världens för nätverkande. branschen, ledande Här med aktörer på fullt Solvalla och fokus deras i Stockholm,<br />

på maskiner viktigaste<br />

innovationer.<br />

möter och viktigt du världens nätverkande. ledande Här aktörer på Solvalla och deras i Stockholm, viktigaste<br />

innovationer.<br />

möter du världens ledande aktörer och deras viktigaste<br />

innovationer.<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se<br />

®<br />

®<br />

®

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!