29.08.2023 Views

Skogsentreprenören 2023 04

Med känsla för skogen! Läs om röjningsentreprenören som avverkar och skotar i det lilla formatet.

Med känsla för skogen! Läs om röjningsentreprenören som avverkar och skotar i det lilla formatet.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 4 <strong>2023</strong> • SEPTEMBER–OKTOBER<br />

Hos oss sköter min<br />

förare samråd med<br />

kunden på plats.<br />

Jag vill att vi ska lyfta<br />

frågan angående<br />

maskinförarnas<br />

osäkerhet kring<br />

ansvaret om<br />

något händer.<br />

EN ENTREPRENÖR TYCKER TILL OM<br />

OSÄKERHETEN I BRANDRISKTIDER.<br />

Med känsla för skogen!<br />

RÖJNINGSENTREPRENÖREN SOM AVVERKAR OCH SKOTAR I DET LILLA FORMATET<br />

EXTRA ALLT OM<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Allt du undrat men<br />

aldrig vågat fråga.<br />

SÄNKT REDUKTIONSPLIKT<br />

– INGEN LÄTT MATCH!<br />

Regeringen riskerar<br />

att missa EU-miljarder.<br />

AKUTSTÖDET ÄNDRAT<br />

FÖR FJÄRDE GÅNGEN!<br />

Ha järnkoll på vad<br />

kunden tar tillbaka.


SKOTAREN PONSSE MAMMOTH har allt som krävs för att<br />

säkerställaproduktiv verksamhet på även de mest krävande<br />

awerkningsplatser. PONSSE Mammoth presterar som bäst i<br />

utmanande situationer, exempelvis vid tuff körning och under<br />

långa transporter. Maskinen hanterarsmidigt alla situationer<br />

som kräver enastående effektivitet och tillförlitlighet.


INNEHÅLL<br />

Ung och driven!<br />

En ny generation entreprenörer på väg.<br />

Full fart i hälsingeskogarna! Sidan 06<br />

Vem försvarar skogen?<br />

Näringslivet har en viktig roll<br />

att fylla i civilförsvaret. Sidan 32<br />

Akutstödet 4.0<br />

Du missade väl inte ändringen i juli?<br />

Snart tid för nästa justering. Sidan 18<br />

I år drar vi norrut!<br />

Årets stämma – den här gången på<br />

klassiska Pite havsbad. Sidan 20<br />

Almedalsveckan i Visby<br />

Enad svensk skogsröst en förutsättning<br />

för att nå framgång i EU. Sidan 32<br />

NYHETER<br />

12.Bränslet byter färg!<br />

Stopp för blå stöldmärkning av diesel.<br />

12.Osäkert vid brandrisk<br />

Entreprenörerna: ”Olika regler på olika bolag.”<br />

13.Kostsamt!<br />

Utmaningar med sänkt reduktionsplikt.<br />

18.Akutstödet ändrat – igen!<br />

Håll järnkoll på vad kunden tar tillbaka.<br />

20. Häng med till Piteå!<br />

Pite havsbad – med något för hela familjen.<br />

26. Forestry Expo <strong>2023</strong><br />

Innovationer, seminarier och maskiner.<br />

32. Ett civilförsvar värt namnet<br />

Näringslivets viktiga roll i kris och krig.<br />

33. Anonyma och splittrade<br />

Skogen behöver bli bättre på att tala med en röst.<br />

38. Elof – bäst i landet!<br />

Han vann årets Skol-SM i skotarkörning.<br />

REPORTAGE<br />

06. Ale Skog & Maskin<br />

Victor – punkare och skogsentreprenör.<br />

34. Anställd entreprenör<br />

Jens Bendelin lämnade fastlandet för Gotland.<br />

I VARJE NUMMER<br />

22.Företagsskolan<br />

Index – allt du undrat över men aldrig vågat fråga.<br />

28. Fråga experten<br />

Nya Skogsavtalet om nattkörning vid brandrisk.<br />

30. Panelen<br />

Om stillestånd, kundrelationer och nöjda anställda.<br />

42. Årsringar<br />

Lisa – en parantes i det svenska skogsbruket.<br />

ALLT DU UNDRAT ÖVER<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

... MEN ALDRIG VÅGAT FRÅGA!<br />

Sidan 22<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


” VÅRT MÅL ÄR ATT ALLTID<br />

LEVERERA MASKINSVÄRD<br />

AV HÖGSTA KVALITÉ.<br />

DET MÅLET KOMMER VI ALDRIG<br />

SLUTA STRÄVA EMOT ”<br />

@<br />

Logmax<br />

STORT UTBUD PÅ TILLBEHÖR<br />

&<br />

VÅR SKÖRDARKEDJA HARVX<br />

I ALLA POPULÄRA LÄNGDER<br />

www.iggesundforest.se


EN ENTREPRENÖR TYCKER TILL OM<br />

OSÄKERHETEN I BRANDRISKTIDER.<br />

LEDARE<br />

Fortfarande osäkert<br />

läge vid brandrisk!<br />

HÖSTEN ÄR HÄR, och som vanligt är det lätt att börja fundera på var<br />

sommaren tog vägen. Sommaren ja … Försommaren var torrare än på länge,<br />

med hög brandrisk och stopp på många håll i landet.<br />

Olyckskorparna började tidigt kraxa om ett nytt 2018 – och själva fick vi<br />

signaler om att många entreprenörer fortfarande känner sig otrygga kring<br />

vad som verkligen gäller i skarpt läge. Vem har egentligen ansvaret, hur ska<br />

samråden göras – och vad gäller kring stilleståndsersättningen?<br />

För att få bättre koll på hur entreprenörer och kunder samspelar i<br />

brandrisktider gjorde vi därför en medlemsundersökning. Resultatet visar<br />

tydligt att överenskommelsen i AG Brand brister på många håll. Detta<br />

blir något för Skogsentreprenörerna att jobba vidare med under höstens<br />

regndagar.<br />

En annan sak som förvirrar är förstås skatteåterbetalningen på diesel där<br />

nivåerna ändras fram och tillbaka. I början av sommaren justerades de än en<br />

gång. Och snart är det dags igen. Här gäller det att se upp så att kunderna som<br />

tar subventionen verkligen räknar rätt och inte drar för mycket. Mer om detta<br />

längre fram i det här numret av tidningen.<br />

Just nu pratas det mycket om det skakiga världsläget och hur vi som land<br />

måste öka både vår beredskap och försörjningsgrad. Här har vi i näringslivet<br />

nyckelroller att fylla! Bland annat är vi skogsentreprenörer en viktig länk till<br />

att få fram energi, både till värme och elektricitet. Det är lätt att glömma men<br />

redan idag är bioenergi Sveriges största energikälla, som svarar för 38 procent<br />

av all energianvändning. Utan entreprenörer, ingen skogsråvara. Länge har<br />

den svenska energiförsörjningen levt under hotet från EU att kraftigt begränsa<br />

användningen av grot men det landade bra till slut tack vare ett beslut<br />

i somras.<br />

När det kommer till efterfrågan framåt på våra tjänster är det svårt att sia.<br />

Många larmar om sämre pris på färdigvara, men samtidigt är det råvarubrist,<br />

förarbrist och entreprenörsbrist. Läget är knepigt men jag tror ändå behoven<br />

av våra tjänster kommer att hålla i sig eftersom<br />

efterfrågan på energi ökar.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg, tel. 070-347 03 00<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Jesper Sahlberg, tel. 060-57 21 50<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB – www.askai.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

V-Tab AB<br />

SVANENMÄRKT TRYCKSAK, 3<strong>04</strong>1 0189<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 4 <strong>2023</strong> • SEPTEMBER–OKTOBER<br />

Hos oss sköter min<br />

förare samråd med<br />

kunden på plats.<br />

Jag vill att vi ska lyfta<br />

frågan angående<br />

maskinförarnas<br />

osäkerhet kring<br />

ansvaret om<br />

något händer.<br />

Kolbjörn Kindströmer<br />

Arbetande styrelseordförande, Skogsentreprenörerna<br />

Med känsla för skogen!<br />

RÖJNINGSENTREPRENÖREN SOM AVVERKAR OCH SKOTAR I DET LILLA FORMATET<br />

Tidningen Skogsentreprenören ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Prenumerationen ingår i medlemsavgiften. Är du inte medlem men vill ha tidningen?<br />

Du hittar vårt prenumerationserbjudande på www.skogsentreprenorerna.se<br />

EXTRA ALLT OM<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Allt du undrat men<br />

aldrig vågat fråga.<br />

SÄNKT REDUKTIONSPLIKT<br />

– INGEN LÄTT MATCH!<br />

Regeringen riskerar<br />

att missa EU-miljarder.<br />

AKUTSTÖDET ÄNDRAT<br />

FÖR FJÄRDE GÅNGEN!<br />

Ha järnkoll på vad<br />

kunden tar tillbaka.<br />

Omslagsbilden är tagen utanför gotländska<br />

Klintehamn, av Frans Johansson.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Skogspunk!<br />

Vad sägs om kombinationen punk och skogsentreprenad?<br />

Livet bjuder på spridda skurar för Victor Svensson,<br />

Ale Skog & Maskin i Söderhamn!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Det var väl rätt oundvikligt att det skulle bli så<br />

här. Men tar man ansvar får man mer efter<br />

ett tag. Om pappa är storchefen så är jag väl<br />

lillbasen!<br />

29-årige Victor Svensson växer sakta men<br />

säkert in i rollen som entreprenör på familjeföretaget<br />

Ale Skog & Maskin. Sedan några månader är han dessutom<br />

ny ordförande för Skogsentreprenörernas sektion<br />

i Hälsingland.<br />

Att det skulle bli skogen för Victor var dock inte hugget<br />

i sten. Absolut inte.<br />

– Nej, nej – jag gick estetisk på gymnasiet och tanken var<br />

att läsa vidare men så hoppade jag in och började köra efter<br />

gymnasiet, sedan blev jag fast.<br />

Med tolv maskiner är Ale Skog & Maskin ett av<br />

Hälsinglands större maskinentreprenadföretag i skogen,<br />

i dagsläget rullar merparten för Rundvirke skog och<br />

Skogssällskapet. Ja, sedan några månader är de också<br />

i gång med en grupp för Stora Enso.<br />

– Det mesta av det vi kör är bondskog så volymerna<br />

varierar väldigt men säg att vi håller i gång tre<br />

slutavverkningsgrupper och två gallringsgrupper, plus<br />

några extramaskiner.<br />

Sedan har de också det egna jord- och skogsbruket men<br />

det är separat.<br />

– Skulle du kalla oss jordbrukare hade nog övriga bönder<br />

blivit sura. Vi har även några hundra hektar skog men jag<br />

vill nog säga att det märks att tid är en bristvara.<br />

För pappa Hans går mycket av tiden till kontoret i<br />

centrala Söderhamn där han sköter planering, fakturering<br />

och merparten av allt pappersarbete.<br />

– Egentligen tror jag att han skulle vilja köra mer.<br />

Nuförtiden är det mer att han täcker upp när det behövs,<br />

som till exempel nu när jag var föräldraledig ett tag.<br />

Ale Skog & Maskin rör sig över hela Gävleborgs län men<br />

tyngden ligger framför allt kring Söderhamn, Bollnäs och<br />

Gävle:<br />

– Tack vare Skogssällskapet har vi mycket åt Gävle<br />

kommun, och det är väl det jag håller på med i vanliga fall.<br />

Det klart roligaste jobbet på hela firman om du frågar mig.<br />

Mycket specialuppdrag blir det, man har ögonen på sig och<br />

det är mycket folk som ska prata. Det passar ju inte alla. En<br />

del gillar bättre att sitta i sin 1470 och bara ösa på.<br />

VICTOR KONSTATERAR snabbt att personalen är allt för att<br />

det ska funka:<br />

– Så är det verkligen, och vi gör vad vi kan för att vara<br />

en bra arbetsgivare. Hos oss kör vi i princip bara enkelskift<br />

och alla förare har sin egen maskin. Vi flyttar hellre än<br />

hoppar mellan maskiner och blandar grupper. Hur avtal<br />

är skrivna eller vad man har för maskiner kommer inte<br />

i närheten av hur viktigt det är med bra personal. Nu har vi<br />

ett fantastiskt gäng där alla ringer och pratar med alla. Det<br />

är faktiskt otroligt bra stämning här!


REPORTAGE<br />

Något riktigt superrecept på hur man får folk att trivas<br />

har han egentligen inte. Men mycket sitter förstås i enkelskift<br />

och att det måste finnas utrymme för livet vid sidan<br />

om jobbet.<br />

– Vi försöker väl ha lite after work och grilla lite ibland.<br />

Generellt tror jag vår bransch är rätt dåliga på sådant här,<br />

i alla fall jämfört med många andra.<br />

Det där med att hitta folk har som bekant varit svårt<br />

i många år, och i Söderhamn är det inget undantag.<br />

– Det är mycket som måste klaffa i vår bransch. Att jobba<br />

i skogen passar verkligen inte alla. Det kan vara världens<br />

snällaste och mest hjälpsamma kille men producerar han<br />

inte tillräckligt mycket är det kört ändå.<br />

För dagen befinner sig Victor på en trakt någonstans<br />

längs en ändlös skogsbilväg utanför Hagsta. 1470:n står<br />

i kanten och vilar, medan Kim i 1510:an skotar för fullt. Det<br />

är väldigt mycket John Deere.<br />

– Ja, hos oss är det bara grönt som gäller, och delvis är<br />

det väl också en personalsak. Vi är alla rätt inkörda och<br />

ofta går det nästan snabbare att ringa någon av de andra<br />

om man får problem. Sedan har JD sin nybyggda verkstad<br />

i Ockelbo som vi är supernöjda med. Vi försöker ha fräscha<br />

grejor så det var faktiskt rätt länge sedan vi stod på någon<br />

bakgård och lyfte av kranen. Jävla mygga!<br />

Myggorna i Hälsingland är inte nådiga i år, och<br />

sommaren i övrigt har inte heller varit optimal med ett antal<br />

veckor med hög brandrisk och ovanligt försiktiga kunder.<br />

– Det går inte att jämföra med 2018, allt har blivit<br />

bättre med ABSE 20, men tyvärr är det fortfarande så<br />

”Vi försöker ha fräscha<br />

grejor så det var faktiskt rätt<br />

länge sedan vi stod på någon<br />

bakgård och lyfte av kranen.”<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

att bolagen har olika strategier. Vem ska till exempel få<br />

fram brandvakter och tillhandahålla utrustningen? Och<br />

så alla dessa grovyxade prognoser – bara för att det är en<br />

femma i Söderhamn betyder det ju inte att det är så i hela<br />

kommunen. Det är ju ingen mening med brandvakt om de<br />

ska stå med paraply!<br />

”Det är ju ingen mening<br />

med brandvakt om de<br />

ska stå med paraply!”<br />

Inklusive semestern blev det i princip fem veckors<br />

stillestånd, vilket biter ordentligt.<br />

– Ibland känns det som om vi helt sitter i händerna på<br />

kunderna när vi ska vara lediga. Samtidigt vill man vara<br />

en bra arbetsgivare så personalen kan ha semester som<br />

stämmer med övriga familjen. Det här är svårt, men kanske<br />

ändå lite lättare för oss med flera kunder och mer maskiner<br />

att pussla med, funderar han.<br />

Går det att tjäna pengar i skogen?<br />

– Tjäna är kanske att ta i, men det går att få det att funka<br />

i alla fall. Men särskilt i dessa tider gäller det verkligen<br />

att hänga med. Maskinpriserna går upp, lönerna också,<br />

inflationen är hög … ett par år gamla ackordspriser stämmer<br />

inte alls idag. Nu gäller det verkligen att utvärdera ofta om<br />

man ska överleva. Allt det här tar mycket tid, särskilt med<br />

flera avtal och många maskiner att hålla koll på.<br />

Ur det perspektivet är det enklare att ha järnkoll för<br />

någon som har säg tre anställda och en grupp.<br />

– Med tanke på hur det ser ut i branschen är det logiskt<br />

att det bara kan bli bättre för oss få som är kvar, och då<br />

skadar det nog inte att ha relativt många maskiner. Och<br />

funkar det inte i ett skogslandskap som Hälsingland<br />

fungerar det nog ingen annanstans heller.<br />

I nästa mening konstaterar han att det nog skulle varit<br />

extremt tufft att driva företaget ensam.<br />

– Vi är väldigt samspelta men återigen så är rätt personal<br />

en förutsättning. Hos oss är alla delaktiga i besluten, inte<br />

bara jag och farsan.<br />

Är ni alltid överens?<br />

– Ja, det tycker jag nog och vi har vårt upplägg med<br />

enkelskift, stora personalfokus och fräscha grejor. Sedan<br />

tillhör vi inte samma generation så någon gång kan man<br />

känna av att han är av den gamla skolan.<br />

Ska ni växa mer?<br />

– Nej, nu får det vara nog!<br />

Victor funderar en stund på frågan om hur svårt det är<br />

att hålla koll på företaget.<br />

– Redan nu tror jag nog vi har mycket bättre kontroll än<br />

merparten, men det blir allt viktigare att ständigt räkna,<br />

både före och i efterhand på varje trakt.<br />

Framtiden är som alltid oviss men efterfrågan är<br />

fortfarande hög även om det i skrivande stund är relativt<br />

lugnt så här efter semestern.<br />

– Med lite god vilja kan man väl också se en del<br />

tendenser på att det blir färre entreprenörer som ska göra<br />

jobbet. Men det märks kanske inte lika tydligt hos oss som<br />

kör mest för mindre bolag, funderar Victor.<br />

Överhuvudtaget verkar han rätt nöjd med sina kunder:<br />

– Genom åren har vi kört både för stora och små men<br />

generellt jag tror det är enklare att skapa tighta relationer<br />

med de mindre, och i takt med att det blir allt färre<br />

entreprenörer kan man nog säga att vi känner oss mer<br />

värderade än tidigare. För de mindre skogsbolagen är<br />

varenda entreprenör viktig, 30 000–40 000 kubik mindre<br />

skapar obalans rätt fort.<br />

Över till en annan grej … musiken!<br />

– Om vi ska ta den långa historien så började det väl med<br />

farsans och syrrans brinnande intresse för hårdrock.<br />

Själv gick jag som sagt estetisk och har alltid spelat gitarr.<br />

2012–2013 var det en verklig boom för svensk screamo<br />

och rätt snabbt fick vi skivkontrakt på ett brittiskt bolag,<br />

och sedan dess har vi nog varit ute på en fyra, fem europaturnéer,<br />

England, Ryssland, Japan.<br />

– Så rullade det på fram till 2019, tills Covid 19 slog till,<br />

och därefter har det inte hämtat sig riktigt. Trummisen har<br />

flyttat till Stockholm och jag och min sambo fick nyligen<br />

barn – men vi är i alla fall helt överens om att inte sluta<br />

spela.<br />

Screamo?<br />

– Ska vi kalla det punk? Äh, säg en slags aggressiv<br />

hardcore punkinfluerad emo.<br />

Det låter som en rejäl kontrast till skogen?<br />

– Jo, det är alltid roligt att kunna säga att man behöver<br />

vara ledig för att ta en sväng till Japan. Det är verkligen två<br />

olika världar och hade jag inte gjort det här skulle det varit<br />

en dröm som legat där och gnagt. Å andra sidan skulle jag<br />

aldrig vilja ha musiken på heltid!<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

NU BLIR DIESELN BLÅ!<br />

TEKNIK. Den 1 juli i år kom nya<br />

bestämmelser för märkning av<br />

färgad diesel. Enkelt förklarat<br />

kommer lågskattad diesel byta<br />

färg från grön till blå – och till<br />

slutet av 2024 ska den gröna<br />

ha fasats ut helt.<br />

Från och med den 18 januari<br />

nästa år får dock endast den<br />

blå användas om man har rätt<br />

till skattenedsättningar.<br />

Bakgrunden är en översyn<br />

på EU-nivå där man kommit<br />

överens om att förbjuda det<br />

tidigare gula märkämnet<br />

som gjorde bränslet grönt.<br />

Anledningen till detta är<br />

en harmonisering inom<br />

medlemsländerna.<br />

Ändringen får konsekvenser<br />

för Skogsentreprenörernas<br />

försäljning av blå stöldmärkning<br />

för diesel:<br />

– Förändringen innebär att<br />

vi nu stoppar försäljningen.<br />

Samtidigt tittar nu vår<br />

leverantör på lösningar med<br />

att färga med en ny kulör,<br />

säger Skogsentreprenörernas<br />

Kolbjörn Kindströmer i en<br />

kommentar.<br />

Enligt Titti Campalto på<br />

Skatteverket kommer det även<br />

i fortsättningen vara lagligt att<br />

färga om bränslet för att göra<br />

det mindre attraktivt att stjäla:<br />

– Att tillsätta en<br />

egen färg till ett<br />

omärkt bränsle, som vi<br />

uppfattar att ni inom<br />

skogen gör, är inget<br />

som påverkas av de<br />

ändrade reglerna.<br />

Det som är otillåtet<br />

är att avlägsna de<br />

märkämnen som<br />

används.<br />

Gripande nyhet!<br />

TEKNIK. Koppom Maskin lanserar<br />

i dagarna sitt nya gripmärke<br />

XL Grapple – med sammanlagt<br />

åtta gripar snart i produktion.<br />

Målet är att erbjuda gripar<br />

av hög kvalitet till ett lågt pris.<br />

Griparna är utvecklade av<br />

Koppom Maskin, byggs i Sverige<br />

och tillverkas i svenskt stål. Först<br />

ut blir en virkesgrip för gallring.<br />

Osäkert vid brandrisk<br />

SKOGSBRUK. Många<br />

entreprenörer känner sig<br />

otrygga i samarbetet med<br />

kunden vid hög brandrisk.<br />

Lagom till den knastertorra<br />

försommaren ställde<br />

Skogsentreprenörerna frågan<br />

till sina medlemmar i en<br />

undersökning. Flera vittnade<br />

i svaren om att det inte<br />

sker några samråd – att det<br />

antingen helt ligger på kunden<br />

att bestämma när man får<br />

köra, hos andra var det helt<br />

upp till entreprenören.<br />

Olika regler på olika bolag.<br />

Det skulle vara bättre att<br />

det blev en riktig branschstandard<br />

med rimlig<br />

ersättning för stopp.”<br />

Hos oss sköter min förare<br />

samråd med kunden på<br />

plats. Jag vill att vi ska<br />

lyfta frågan angående<br />

maskinförarnas osäkerhet<br />

kring ansvaret om något<br />

händer.”<br />

De påstår att det är<br />

ABSE 09 som fortfarande<br />

gäller.”<br />

Jag kommer i<br />

fortsättningen kräva<br />

att kunden skakar<br />

fram brandvakt. Eller<br />

att det blir timpenning<br />

när vi måste köra utan<br />

slirskydd.”<br />

Stora nyheter från Log Max<br />

TEKNIK. Log Max har nyligen<br />

presenterat sitt nya 5000V – med<br />

nya uppdaterade sågenheten<br />

318, som bland annat fått<br />

svärdhållare och svärdfäste i nya<br />

starkare material som lovar både<br />

ökad hållbarhet och livslängd.<br />

Aggregatet har också fått<br />

förbättrad längdmätning och ny<br />

såglåda.<br />

Log Max 5000V har också<br />

nya matarhjulsmotorer av<br />

högflödesmodell som har ökad<br />

verkningsgrad vilket genererar<br />

bättre prestanda för aggregatet.<br />

Matarhjulsarmarna har<br />

dessutom uppdaterats för att<br />

aggregatet bättre ska kunna<br />

upparbeta både grova och smala<br />

stammar. 5 000V har också<br />

ny ram konstuktion och bättre<br />

slangdragning.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


Mycket att ta<br />

hand om efter Hans<br />

SKOGSBRUK. Ovädret Hans som<br />

drog in över Sverige i början av<br />

augusti skapade mycket röra.<br />

Bland annat har det i Malå och<br />

Norsjö kommuner i Västerbotten<br />

blåst ner skog för en halv miljard<br />

kronor. Enligt Norra skogs<br />

uppskattningar handlar det om<br />

minst en miljon kubikmeter virke.<br />

Stora utmaningar med sänkt reduktionsplikt<br />

POLITIK. Regeringen har<br />

som bekant föreslagit sänkt<br />

reduktionsplikt till sex procent<br />

från nästa år. Nu är det inte bara<br />

utmaningen med hur miljö målen<br />

påverkas som skapar diskussion.<br />

Nyligen varnade Finansdepartementet<br />

för nästa utmaning.<br />

Den nuvarande reduktionsplikten<br />

ingick nämligen som ett löfte då<br />

man sökte EU-stöd som en del<br />

av återhämtningsplanen efter<br />

Covid 19-pandemin. Minskar nu<br />

Sverige reduktionsplikten ökar<br />

koldioxidutsläppen med minst fyra<br />

miljoner ton enbart under 2024,<br />

vilket innebär att landet inte lever<br />

upp till överenskommelsen, något<br />

som riskerar att stöd om ett antal<br />

miljarder fryser inne.<br />

För regeringen finns det<br />

nu framöver ett antal vägar att<br />

välja mellan. Man kan tugga i<br />

sig de minskade intäkterna från<br />

EU, eller göra en ny ansökan<br />

med den nya reduktionsplikten<br />

inräknad.<br />

Enligt uppgift till tidningen<br />

Altinget är det ännu inte klart<br />

hur Regeringen ska agera.<br />

47 %<br />

Nästan hälften av svenskarna<br />

uppger att de vistas mer i skog<br />

och mark nu, jämfört med innan<br />

coronapandemin. Det visar en ny<br />

Sifoundersökning gjord på uppdrag<br />

av stiftelsen Skogssällskapet.<br />

Bra täckning överallt!<br />

TEKNIK. Nu finns Starlink för<br />

satellitbaserat internet med hög<br />

hastighet att köpa även i Sverige.<br />

Systemet som installeras på ett<br />

par minuter erbjuder täckning på<br />

platser dit det vanliga bredbandsnätet<br />

inte når. Starlink säljs via<br />

Clas Ohlsons e-handel.<br />

AKUTBRIST<br />

PÅ PERSONAL<br />

SKOGSBRUK. Arbetskraftsbristen<br />

inom skogsbruket blir<br />

allt mer akut. Enligt uppgifter<br />

från Gröna arbetsgivare<br />

behövs årligen 800 nya maskinförare.<br />

Samtidigt tar<br />

bara 300 skogsbrukselever<br />

studenten varje år, samt ett<br />

hundratal som examineras<br />

från yrkeshögskolorna.<br />

Ja till naturrestaureringslagen<br />

POLITIK. EU-parlamentet har sagt<br />

ja till kommissionens förslag på<br />

en naturrestaureringslag som<br />

bland annat innebär krav på mer<br />

blandskog.<br />

Beslutet togs med liten<br />

majoritet, och nu väntar nya mer<br />

detaljerade diskussioner mellan<br />

parlamentet, kommissionen<br />

och ministerrådet. Förslaget<br />

som beslutades innebär att alla<br />

EU-länder ska återställa minst<br />

20 procent av land och hav som<br />

påverkats av människan.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Mellanskog<br />

sköter skogsvården<br />

åt Bergvik skog<br />

SKOGSBRUK. Mellanskog blir<br />

totalentreprenör för skogsvårdstjänster<br />

åt Bergvik skog öst.<br />

Avtalet börjar gälla den 1 januari<br />

2025 och löper under fem år.<br />

Tina Thörner<br />

kvar i skogen<br />

SKOGSBRUK. Rallykartläsarprofilen<br />

Tina Thörner,<br />

som bland annat gästade<br />

Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma i fjol, har fått nytt jobb.<br />

Thörner har under pandemin<br />

studerat till personalvetare<br />

och blir nu HR-ansvarig på<br />

Moelven Edanesåg.<br />

Nästan hälften av<br />

skogen multiskadad<br />

SKOGSBRUK. Enligt<br />

Skogsstyrelsens inventeringar<br />

är nästan 40 procent av skogen<br />

multiskadad i landets fyra<br />

nordligaste län. Svampar och älgar<br />

står för största delen av skadorna.<br />

Stopp för matrisfub<br />

SKOGSBRUK. I snart 20 år har<br />

sågverken kört på med matrisfub<br />

– trots bitvis massiv kritik från<br />

flera håll. I fjol beslutade dock<br />

Skogsstyrelsen att förbjuda<br />

matrisfub från den 1 augusti i år.<br />

2006 började sågverk att<br />

räkna ut fastkubikvolymen<br />

genom en matris där toppmåttet<br />

multipliceras med ett så kallat<br />

omräkningstal. Problemet har<br />

varit att matrisuträkningen ofta<br />

slagit fel.<br />

En ny mer exakt mätmetod<br />

togs fram för ett antal år sedan<br />

och nu får alltså inte sågverken<br />

fortsätta med matrisfub. Det<br />

rapporterar ATL.<br />

Fossilfritt stål i Ponsse<br />

TEKNIK. Från och med 2026<br />

ska Ponsse gradvis börja bygga<br />

sina maskiner i fossilfritt stål.<br />

Tillverkaren har nu tecknat avtal<br />

med SSAB som i sin tur arbetar<br />

nära LKAB och Vattenfall i arbetet<br />

med en fossilfri produktionskedja<br />

för stålproduktion.<br />

Ny myndighet<br />

på gång!<br />

POLITIK. Regeringen tillsätter en<br />

jaktutredning med ambitionen<br />

att skapa en jakt- och viltvårdsmyndighet<br />

med syfte att ansvara<br />

för viltförvaltningen på nationell<br />

nivå. Utredningen ska vara färdig<br />

den 1 januari 2025.<br />

Norrväna Skog AB – Delsbo<br />

Jans Skog & Mark AB<br />

– Oskarshamn<br />

MI Lumbering AB – Grästorp<br />

Ahos Skogsvård AB – Storfors<br />

Joakim Karlsson Skogsservice AB<br />

– Lekeryd<br />

Sandboms Entreprenad AB<br />

– Sandhult<br />

Falla Skog AB – Finspång<br />

AI på väg in i<br />

skogsmaskinen<br />

TEKNIK. Södra, Sveaskog och<br />

Almi Invest Syd blir nu delägare<br />

i företaget NFA som utvecklar<br />

nästa generations förarstöd för<br />

skogsmaskiner med sensorteknik<br />

från autonoma fordon och<br />

AI- algoritmer. Investeringen är på<br />

totalt tio miljoner kronor.<br />

NFA:s förarstöd kan monteras<br />

i vilken skogs maskin som helst<br />

och stöttar föraren i skogsskötselbesluten.<br />

Systemet mäter,<br />

positionerar och klassificerar alla<br />

träd runt maskinen automatiskt<br />

och i realtid. Dessutom ges position<br />

av maskinen och aggregatet med<br />

stor noggrannhet.<br />

Data om träden samlas in<br />

löpande och levereras till skogsägaren<br />

tillsammans med en<br />

rapport, vilket innebär ökad<br />

transparens, kvalitetssäkring<br />

av avverkningen och nya<br />

möjligheter att använda alternativa<br />

skötselmetoder för skogsägaren.<br />

Välkommen till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

Sven-Erik Svadling<br />

– Bjursås<br />

P&P Skog AB – Nälden<br />

Adamsson Bygg & Trä AB<br />

– Bräcke<br />

Furunäs Skogsentreprenad<br />

AB – Sävar<br />

NK Trä & Traktor AB<br />

– Långviksmon<br />

F:a CL Gallring – Larv<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


INTELLIGENT<br />

HARVESTER HEAD<br />

CONTROL<br />

Alltid rätt tryck!<br />

Den nya intelligenta styrningen av skördaraggregatet gör<br />

förarens arbete lättare och förbättrar kvaliteten på virket.<br />

Automatisk justering av kvistknivarnas tryck optimerar<br />

kvistknivarnas tryck i alla förhållanden.<br />

Tillgänglig för<br />

skördaraggregaten<br />

H212 och H423.<br />

Lätt att<br />

använda<br />

Utmärkt<br />

virkeskvalitet<br />

Förbättrad<br />

mätnoggrannhet<br />

Snabbare<br />

matning<br />

Bränsleeffektivitet


NYHETER & NOTISER<br />

Mer hyggesfritt för Billerud<br />

SKOGSBRUK. Billerud har nu<br />

utbildat sina egna förare i<br />

hyggesfria avverkningsmetoder.<br />

– Det handlar om att kunna<br />

erbjuda skogsägarna det de<br />

efterfrågar och genom att<br />

erbjuda bred kunskap samt<br />

ett stort urval av metoder<br />

hoppas vi att fler vill anlita oss.<br />

Vi kommer även att fortsätta<br />

utbilda entreprenörer i den<br />

mån det behövs, säger Billeruds<br />

Sara Waern till Norrländska<br />

socialdemokraten.<br />

Terris nya fabrik nu redo<br />

TERRI. Efter ett års intensivt<br />

arbete med planering och<br />

byggnation står Terris nya fabrik<br />

äntligen redo i småländska<br />

Älmhult.<br />

Totalt handlar det om<br />

3 200 kvadratmeter fördelat på<br />

lager, monteringshall och kontor.<br />

Investeringen görs på grund av<br />

den ökande efterfrågan.<br />

– Vi får nu förfrågningar<br />

ifrån i stort sett hela världen<br />

säger Arne Isaksson,<br />

försäljningsansvarig på Terri.<br />

Välkommen till<br />

Jubileumsdagar<br />

i Värnamo<br />

Moheda och Lantmännen Maskin har en lång historia tillsammans.<br />

Sedan 1963 har vi med gemensamma krafter arbetat för att du skall<br />

ha en bra dag i skogen. I år är det 60 år sedan den första Mohedavagnen<br />

rullade ut från Lantmännen Maskins anläggningar.<br />

Något vi givetvis vill fira.<br />

15-16 september är det jubileumsdagar på Lantmännen Maskins<br />

KompetensCenter Skog i Värnamo. Och du är inbjuden. Det blir<br />

visningar av gamla Mohedavagnar, provkörning av det senaste från<br />

Moheda, föreläsningar, tävlingar, jubileumsmat och mycket mer.<br />

Boka redan nu in 15-16 september. Scanna QR-koden för att få veta<br />

det senaste om jubileumsdagarna.<br />

Mohedas program rymmer skogsvagnar för alla typer av skogsarbeten, från<br />

transport av skogsavfall, ved och gallringsvirke till frakt av timmer från tyngre<br />

slutavverkning. Hälsa på din närmaste Lantmännen Maskin-handlare eller<br />

besök oss på www.ftgforest.com/moheda så berättar vi mer.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong><br />

FTG Cranes AB, Bäckefors • 0521-26 26 30


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt hjul med unika egenskaper på skog med<br />

matar-<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

MARKNADENS<br />

TUFFASTE<br />

MASKINSVÄRD<br />

GB Titanium XV<br />

Det nya revolutionerande svärdet<br />

från GB med extremt lång livslängd<br />

och oslagbar prestanda.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

TRILINK<br />

MASKINKEDJOR<br />

Utvecklade för extrema<br />

förhållanden. Vår storsäljare!<br />

sveaskog.se<br />

0644 - 721 00<br />

Mån-Fre 08.00-16.00<br />

SKOGMA.SE<br />

Öppet dygnet runt


NYHETER<br />

Akutstödet<br />

ändrat igen!<br />

Den tillfälliga sänkningen av koldioxidskatten ändras då och då.<br />

– För de entreprenörer som kör för kunder som bakvägen<br />

tar stödet gäller det att vara uppmärksamma så nivån är rätt,<br />

säger Mats-Erik Larsson, Skogsentreprenörernas expert på<br />

lönsamhetsfrågor.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Mitt under sommaren kom ännu<br />

en förändring av koldioxidskatten,<br />

och redan i slutet av<br />

oktober ska den justeras igen:<br />

– Det stämmer, från den 21 oktober<br />

till den 31 december sjunker den från<br />

nuvarande 2 491 kronor per kubikmeter till<br />

2 262 kronor, fortsätter Mats-Erik Larsson.<br />

Vad som händer efter nyår är i skrivande<br />

stund tämligen oklart. I början av sommaren<br />

kom regeringen med ett förslag om en tvåårig<br />

förlängning av det så kallade akutstödet,<br />

men samtidigt finns sedan tidigare även ett<br />

regeringsbeslut på att sänka reduktionsplikten<br />

till miniminivå – vilket regeringen<br />

MILJÖKLASS 1<br />

Förbrukningsperiod Inköpt Belopp du kan<br />

få tillbaka på<br />

energiskatten<br />

21 oktober–31 december <strong>2023</strong><br />

1 juli–20 oktober <strong>2023</strong><br />

1 januari–30 juni <strong>2023</strong><br />

1 januari–30 juni <strong>2023</strong><br />

1 582 kronor<br />

per kubikmeter<br />

1 582 kronor<br />

per kubikmeter<br />

1 582 kronor<br />

per kubikmeter<br />

2 111 kronor<br />

per kubikmeter<br />

tror ska leda till en kraftig sänkning<br />

av bränslepriset.<br />

– Vi har ställt oss positiva till<br />

regeringens förslag om ett fortsatt stöd<br />

förutsatt att de en gång för alla tydligt<br />

definierar vilken som har rätt till det<br />

– kunden eller entreprenören. Många<br />

andra remissinstanser har också ställt<br />

sig positiva till en förlängning men med<br />

tanke på den kommande sänkningen<br />

av reduktionsplikten är det ändå<br />

svårt att sia om utgången, konstaterar<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Energiskatten är som tidigare<br />

1 582 kronor per kubikmeter.<br />

Belopp du kan<br />

få tillbaka på<br />

koldioxidskatten<br />

2 262 kronor<br />

per kubikmeter<br />

2 491 kronor<br />

per kubikmeter<br />

2 292 kronor<br />

per kubikmeter<br />

2 292 kronor<br />

per kubikmeter<br />

Totalt belopp<br />

att få tillbaka<br />

3 844 kronor<br />

per kubikmeter<br />

4 073 kronor<br />

per kubikmeter<br />

3 874 kronor<br />

per kubikmeter<br />

4 403 kronor<br />

per kubikmeter<br />

Fortsatt akutstöd?<br />

Några röster om regeringens<br />

förslag kring fortsättningen för<br />

akutstödet och förslaget om att<br />

pausa indexeringen på energioch<br />

koldioxidskatt under 2024<br />

och 2025.<br />

SKOGSINDUSTRIERNA<br />

Branschorganisationen för landets<br />

skogsbolag, skogsindustrier och<br />

sågverk ställer sig positiva till en<br />

fortsatt utökad skattenedsättning för<br />

arbetsmaskiner inom bland annat<br />

jord- och skogsbruk. Tillstyrker<br />

också förslaget att pausa den årliga<br />

indexuppräkningen av energi- och<br />

koldioxidskatt för åren 2024 och<br />

2025.<br />

SKOGSSTYRELSEN<br />

Myndigheten avstyrker regeringens<br />

förslag om en fortsatt extrastöd. Man<br />

menar att det saknas skäl för staten<br />

att ingripa på en lönsam marknad.<br />

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND<br />

Landets bönder är positiva till<br />

regeringens förslag om att fortsätta<br />

med en fortsättning för den statliga<br />

stödåtgärden även under 2024<br />

och 2025. Man välkomnar också<br />

förslaget att uppräkningen av de<br />

aktuella skatterna pausas under<br />

de kommande två åren.<br />

NATURSKYDDSFÖRENINGEN<br />

Naturskyddsföreningen avstyrker<br />

båda förslagen som varit på remiss:<br />

dels om fortsatt utökad nedsättning<br />

av koldioxid- och energiskatt, dels om<br />

att inte indexera upp skattesatserna<br />

under 2024 och 2025.<br />

NATURVÅRDSVERKET<br />

Myndigheten motsätter sig förslagen<br />

om utebliven indexering och<br />

fortsättning nedsättning av skatten på<br />

diesel i arbetsmaskiner verksamma<br />

inom jord- och skogsbruk. Man menar<br />

att de bidrar till att Sverige kommer<br />

att få det svårare att nå klimatmålen.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


NYHETER<br />

BOKA IDAG!<br />

Skogsentreprenörerna fortsätter att storsatsa på sina årsstämmor, i år blir<br />

det extra allt på lika klassiska som trivsamma Pite havsbad.<br />

Förhoppningen är att skapa ett evenemang<br />

med saker att göra för hela<br />

familjen, och då passar få ställen bättre<br />

än Pite havsbad, säger Anders Öhman,<br />

vice ordförande i Skogsentreprenörerna.<br />

Han och externa projektledaren Anna Verdin<br />

har nu varit på plats och tittat närmare på<br />

anläggningen, och den 10-11 november ska<br />

allt vara redo för skogens entreprenörer.<br />

– Med äventyrsbad, lekland och fri entré<br />

till spaanläggningen för<br />

deltagarna, så finns<br />

det något som<br />

passar alla<br />

som följer<br />

med, oavsett<br />

ålder. Bokat<br />

är också en<br />

utflykt till<br />

Storforsen<br />

med guidning och pitepalt, fortsätter<br />

Anders Öhman.<br />

Än så länge återstår en hel del arbete med<br />

programmet – och sist men inte minst locka<br />

folk till Norrbotten. Frågan alla i syd ställer<br />

sig är förstås varför just Piteå. I november<br />

dessutom?<br />

– Det kan låta råkallt men just nu finns nog<br />

inte en mer sprudlande plats än Norrland.<br />

Särskilt i Norrbotten råder rena Klondykestämningen,<br />

det storsatsas överallt och<br />

framtidstron är stor. I anslutning till stämman<br />

jobbar vi förresten med att få till ett studiebesök<br />

i någon av de större gruvorna – och<br />

lyckas vi kommer det bli hur häftigt som<br />

helst, säger Anders Öhman nöjt.<br />

Skogsentreprenörernas årsstämmor hålls<br />

vartannat år i Stockholm, övriga år står någon<br />

av landets sektioner som värd – varav det nu<br />

alltså är Älvsbyns tur:<br />

– Att besöka Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma handlar om gemenskap men också<br />

om demokrati, nätverkande och påfyllning av<br />

kunskap.<br />

Välkommen du också – spika den<br />

10– 11 november i kalendern. Program med allt<br />

som händer och anmälningsmöjligheter hittar<br />

du på www. skogsentreprenorerna .se<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | 2022


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com<br />

DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


Däck och band:<br />

1,5 %<br />

I PRAKTIKEN<br />

Nej, det handlar inte om att tjäna mer pengar. Däremot<br />

om att säkra sig mot många kostnadsförändringar.<br />

Här kommer grundkursen i Skogsmaskinsindex!<br />

Ränta:<br />

4,1 %<br />

Administration:<br />

7,5 %<br />

VAD MENAR VI MED INDEX?<br />

Index kan betyda många olika saker. Men när<br />

vi talar om index i samband med priser menar<br />

vi värdets storlek i förhållande till ursprungsvärdet.<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Skogsmaskinsindex har fått allt fler användare<br />

– och utvecklingen i branschen drar mot fler<br />

fullt indexerade avtal. Skogsmaskinsindex nås<br />

nu via en egen hemsida vilket garanterar att<br />

serierna alltid är uppdaterade. Samtidigt blir<br />

det lätt att nå uppgifterna oavsett om man<br />

använder dator, läsplatta eller telefon.<br />

VARFÖR INDEX?<br />

Då en prisöverenskommelse ska gälla för en<br />

längre tid finns ofta behov av att bestämma<br />

hur priset ska förändras. Att indexreglera kan<br />

vara klokt eftersom du själv slipper ta höjd<br />

i avtalet för det som rör sig upp och ner på<br />

marknaden – som till exempel diesel och löner.<br />

Med index blir det också betydligt lättare<br />

att följa upp kostnader. Sammantaget tryggare<br />

och enklare för både entreprenör och kund.<br />

Både i transportnäringen och entreprenadsvängen<br />

är index mer eller mindre standard.<br />

I skogen har vi dock inte haft samma<br />

tradition av att indexreglera våra avtal.<br />

Uppskattningsvis har dock fler än hälften av<br />

landets skogsentreprenörer med maskiner<br />

idag avtal med någon form av indexreglering.<br />

De flesta har en bränsleklausul, men betydligt<br />

färre nyttjar hela indexserien som finns i<br />

Skogsmaskinsindex.<br />

Viktigt att tillägga är också att många<br />

kunder inte hämtar uppgifterna till sin<br />

bränsleklausul från Skogsmaskinsindex. För<br />

att kunna följa upp är det dock viktigt att som<br />

entreprenör veta varifrån de kommer, hur och<br />

när de läses av. Oftast stämmer uppgifterna<br />

relativt väl mot Skogsmaskinsindex.<br />

NÄR ÄR DET<br />

LÄMPLIGT MED INDEX?<br />

Sammanvägda index som<br />

Skogsmaskinsindex används<br />

alltså för att reglera priser när en<br />

affärsuppgörelse avser en längre tid.<br />

Svängningarna i branschens<br />

kostnader är helt enkelt så stora<br />

att det skulle vara svårt att ha<br />

en fungerande marknad om<br />

kostnadsutvecklingen tvingar<br />

aktörerna att gissa. I ett större<br />

perspektiv bidrar index dessutom till<br />

en mer balanserad prisbild.<br />

INDEX – ATT LITA PÅ?<br />

Skogsmaskinsindex tas fram av<br />

Statistiska centralbyrån som är<br />

en oberoende part. När siffrorna<br />

sammanställs i början av varje månad<br />

hämtas uppgifter in från allt från bränsleleverantörer<br />

och verkstäder, till banker.<br />

En stor del av landets alla branscher är<br />

också index reglerade – transportnäringen och<br />

maskinentreprenadbranschen är två exempel.<br />

VILKA DELAR<br />

MÄTS I INDEX?<br />

Index är uppdelat i indexserier för diesel,<br />

avskrivningar, reparation och service, ränta,<br />

däck och band, administration och lönekostnader.<br />

De två viktigaste mätningarna är<br />

förarkostnad och bränslekostnad.<br />

I index ser man dels hur stor del som varje<br />

kostnadspost står för, dels hur många procent<br />

som de gått upp eller ner. De olika serierna<br />

skiljer beroende på skotare och skördare.<br />

Avskrivning:<br />

18,7 %<br />

Reparation<br />

och service:<br />

13,6 %<br />

Full indexering<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


Lön och<br />

lönebikostnader:<br />

29,6 %<br />

FREKVENS FÖR JUSTERINGAR?<br />

I avtalen kommer man ofta överens om<br />

indexjusteringar kvartalsvis, men månadsvis<br />

är bäst. Nästan samtliga stora skogsbolag<br />

prenumererar på Skogsmaskinsindex – och<br />

det finns stora fördelar att som entreprenör<br />

vara påläst kring index för att själv kunna<br />

kontroll räkna och se vad en viss justering<br />

innebär.<br />

FÖRARE<br />

Årets stora nyhet i Skogsmaskinsindex är<br />

serien T23 – där även lönekostnader ingår.<br />

Lönen i den kompletta serien för skotare<br />

motsvarar 33,3 procent, motsvarande för en<br />

skördare är 29,6 procent.<br />

I lönekostnaden ingår alla lagstadgade<br />

så kallade lönebikostnader som<br />

exempelvis AMF, Fora, semester och<br />

arbetstidsförkortning.<br />

Sedan i mars 2019 har lönekostnaden<br />

enligt index ökat med<br />

13,9 procent. Med andra ord är<br />

det viktigt att vid nya längre avtal<br />

antingen ta höjd för kommande<br />

höjningar, eller komma överens om<br />

en justering mot index.<br />

BRÄNSLE<br />

Enligt Skogsmaskinsindex står dieseln<br />

för 24,9 procent av totalkostnaden på en<br />

skotare och 25,0 procent på en skördare.<br />

En vanlig fråga är om skatteåterbäringen<br />

är inbakad i siffrorna i de samlade indexserierna.<br />

Svaret är ja. Det gäller även det<br />

temporära stödet.<br />

VINST<br />

Kom ihåg att få med vinsten i din<br />

maskinkalkyl. Räkna med mellan 5 och<br />

10 procent. Var observant på att den bör följa<br />

samhällets prisökningar. Ett bra riktvärde är<br />

att följa konsumentprisindex.<br />

SÅ RÄKNAR DU MED INDEX<br />

Man ska komma ihåg att index är schabloner<br />

som du har nytta av för att säkerställa att du<br />

har rätt förutsättningar när du går in i ditt<br />

avtal. Det är helt enkelt ett bra sätt att hålla<br />

grundkoll.<br />

Ska man räkna exakt måste du dock<br />

noggrant följa upp din bokföring för att<br />

kunna se verkliga siffror på till exempel<br />

bränsle kostnaden för en viss maskin eller<br />

lönekostnaden på varje enskild förare.<br />

Diesel<br />

och AdBlue:<br />

25 %<br />

Vinst!<br />

Hur får<br />

man tillgång till<br />

Skogsmaskinsindex?<br />

Gå in på www.transportindex. se/<br />

skogsmaskinindex för att teckna<br />

din egen prenumeration, eller<br />

kontakta Skogsentreprenörernas<br />

företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

LITEN ORDLISTA<br />

Baspris – är priset parterna ursprungligen<br />

kommit överens om. Baspris kan<br />

vara ett pris uttryckt i kronor. Ett baspris<br />

kan också vara flera pris i en eller flera<br />

prislistor, offerter eller avtal. I de fall<br />

baspris hänvisar till prislistor ska förändringen<br />

som mäts uttryckas i procent.<br />

Baspriset påverkar alla pris i prislistan<br />

om något uttryckligen inte undantagits.<br />

Basmånad – den månad<br />

i indexseriens avläsning parterna kommit<br />

överens om ska motsvara baspriset.<br />

Avläsningsmånad är månaden<br />

då index avläses och jämförs med<br />

basmånadens index.<br />

Prisrevideringsdatum är datumet<br />

då ett nytt pris ska börja gälla. Vilket<br />

det nya priset ska vara styrs av<br />

förändringen mellan den avläsningsmånad<br />

som är lika med eller närmast<br />

föregår prisreviderings datumets månad.<br />

Prisrevideringsdatum ska ha samma<br />

intervall som avläsningsmånad.<br />

23<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong><br />

Vanliga frågor!


VANLIGA FRÅGOR<br />

OM SKOGSMASKINSINDEX<br />

Hur mycket har index förändrats?<br />

Vi utgår från att frågan handlar om en samlad serie,<br />

inte enbart om till exempel hur bränslekostnaden<br />

utvecklats.<br />

Det enkla svaret är att det beror på vilken<br />

basmånad vi utgår ifrån, men om vi tittar på ett år så<br />

har Skogsmaskinsindex totalt sett gått ner. Skotare,<br />

inklusive bränsle har gått ner med 3,9 procent,<br />

skördare med 0,4. Skillnaden mellan en skördare och<br />

skotare kan tyckas stor men dieseln är en större andel<br />

av total kostnaden på en skotare. Att Skogsmaskinsindex<br />

gått ner talar dock inte för att köra utan fullt<br />

indexerade avtal. Skogsmaskinsindex är ett bra sätt<br />

för alla att undvika kostnadsförändringar man inte kan<br />

påverka.<br />

Hur inkluderar jag lönerna?<br />

Om du ska omförhandla dina avtal i år, se till att<br />

komma överens om Skogsmaskinsindex – och att det<br />

är nya serien T23 som gäller. Den tidigare kompletta<br />

serien T14 kommer bara finnas ytterligare ett år innan<br />

den helt ersätts av nya reviderade T23.<br />

En vanlig fråga är om varför det finns separata<br />

bränsleserier för skotare och skördare i nya T23.<br />

Anledningen är att Adblue-förbrukningen skiljer sig åt.<br />

Finns det någon serie för transport och bilar?<br />

Inte än. För bilar rekommenderas Motormännens<br />

bilkostnadskalkyl som finns gratis via deras hemsida.<br />

Det finns även önskemål om en serie för trailerflyttar,<br />

vilket Skogsentreprenörerna nu undersöker<br />

möjligheten att få till.<br />

Om förutsättningarna ändras?<br />

Det är inte helt ovanligt med ändrade förutsättningar.<br />

Kanske har trakterna minskat i storlek, kanske har<br />

resorna blivit längre, har uttagen per hektar förändrats?<br />

Då stämmer heller inte kompensationen<br />

via Skogsmaskinsindex.<br />

Vid större förändringar gä llande<br />

prestation och produktion<br />

måste det till omförhandlingar av<br />

grundavtalet.<br />

Dålig lönsamhet, trots Skogsmaskinsindex?<br />

Skogsmaskinsindex kompenserar procentuellt upp<br />

och ner i förhållandena till kostnadsutvecklingen. Kom<br />

dock ihåg att index aldrig hjälper upp ett dåligt avtal.<br />

Ett avtal med för små marginaler gör att du alltid<br />

kommer att halka efter. Enda möjligheten då är att<br />

säga upp avtalet och omförhandla. En förutsättning till<br />

ett bra avtal är att först göra en bra maskinkalkyl.<br />

Men Skogsmaskinsindex<br />

är inte tillräckligt exakt?<br />

Se Skogsmaskinsindex som ett medel – ett vägräcke<br />

som tillsammans med en bra avtalsförhandling i övrigt<br />

ger dig förutsättningar till lönsamhet. Vissa maskiner<br />

har högre räntekostnader än vad som anges i index,<br />

andra har lägre kostnader för ränta men istället höga<br />

reparationskostnader.<br />

Min kund tycker det räcker med 80 procent?<br />

Det finns exempel på avtal där parterna kommit<br />

överens om att inte fullt ut följa nivåerna<br />

för kostnadsutvecklingen i index. En typisk<br />

överenskommelse kan vara att följa bara till<br />

80 procent, resten ska entreprenörerna få tillbaka<br />

genom effektivisering.<br />

Effektivisering har dock inget med inflation eller<br />

kostnadsutveckling att göra. Skogsmaskinsindex ska<br />

följas till hundra procent, och eventuella effektiviseringar<br />

blir en sak för förhandlingen och skrivs i så fall<br />

in som en separat del i avtalet.<br />

Varför separata prislistor<br />

för skördare och skotare?<br />

Har du en prislista vid väg så kan det vara klokt att<br />

separera vilka kostnader som ligger på skördaren<br />

respektive skotaren. Har du en<br />

varsin prislista blir det enkelt. Bara<br />

att slå in månaderna och<br />

du får fram förändringen<br />

i Skogsmaskinsindex.<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


Prata Terri med oss på<br />

Swedish Forestry Expo<br />

En helt ny mötesplats för det professionella<br />

skogsbruket. På mässan visas bara produkter<br />

som är relevanta för det storskaliga skogsbruket.<br />

Maskinerna helt i fokus!<br />

LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

Varmt välkomna till Solvalla 1-3 juni <strong>2023</strong><br />

Vi ses i monter: S:21b<br />

Följ oss!<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

Prata Terri med oss på<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

Swedish som skogsmaskinsägare. Forestry Du som har Expo köpt en<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

En Just helt nu! ny mötesplats också möjlighet för det att professionella<br />

prova på vår<br />

Förmånligt skogsbruket. prova<br />

försäkring På mässan i 6 visas månader bara till produkter ett<br />

som på pris! är relevanta<br />

extra<br />

för<br />

förmånligt<br />

det storskaliga<br />

pris.<br />

skogsbruket.<br />

Maskinerna helt i fokus!<br />

Vill du veta mer ring;<br />

Varmt AB Svensk välkomna Skogsmaskinförsäkring<br />

till Solvalla 1-3 juni <strong>2023</strong><br />

Vi tel ses 026-51 i monter: 52 09 S:21b<br />

Följ oss!<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

Skogsentreprenörens försäkring<br />

•<br />

Vill du trygga<br />

din tillgång på<br />

vassa kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra<br />

själv vilka som<br />

ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du ha en<br />

skärpa som ger<br />

mer skogskubik<br />

per kedja?<br />

MARKUSSON.SE TEL: 0175-713 26


Så var<br />

FORESTRY EXPO<br />

Fullpackade seminarier, medlemsfrukost och mängder<br />

av trevliga samtal med både gamla och nya medlemmar.<br />

Premiären av Swedish Forestry Expo landade väl!<br />

Efter intensiva förberedelser föll allt<br />

på plats vid premiären för Forestry<br />

Expo. För Skogsentreprenörerna som<br />

branschpartner lades stort fokus på<br />

scenprogrammet med dagliga paneldiskussioner<br />

och seminarier.<br />

Mest lockade nog Konkurrens på lika villkor –<br />

om entreprenörslivet i Sverige, Norge, Danmark<br />

och Finland, tätt följt av Morgondagens maskiner<br />

– om hur väl rustade maskintillverkarna är i<br />

den gröna omställningen. Länge såg det också<br />

ut som om Skogsentreprenörerna skulle gästats<br />

av landsbygds minister Peter Kullgren men som i<br />

sista stund tyvärr meddelade att han blivit sjuk.<br />

Totalt fanns ungefär 300 utställare samlade på<br />

Forestry Expo på Solvalla strax utanför Stockholm<br />

och besökare kom från landets alla hörn. Överallt<br />

var det glada ansikten och det var tydligt att<br />

maskin tillverkarna som under ett antal år<br />

bojkottat alla andra mässor var nöjda att få visa<br />

senaste nytt och komma ut bland sina kunder.<br />

Bland annat var det Sverigepremiär för<br />

Ponsses stora elskotare EV-1, Komatsu var<br />

på plats med sin band gående Centipede och<br />

John Deere presenterade sin uppdaterade<br />

kranspetsstyrning.<br />

Under dagarna tre på Solvalla var det också<br />

tid för tidningen Skogsentreprenören att med<br />

hjälp av sin handplockade jury filtrera fram<br />

mässans mest intressanta innovationer utifrån<br />

skogsentreprenörens perspektiv. I höst utser<br />

juryn sin vinnare!<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


Nominerade till<br />

AV TIDNINGEN SKOGSENTREPRENÖREN<br />

TEKNIK, MILJÖ, ARBETSMILJÖ, LÖNSAMHET, KOMFORT, SÄKERHET, EFFEKTIVISERING<br />

John Deere IBC 3.0<br />

Den senaste generationen kranspetsstyrning<br />

registrerar stockens riktning<br />

och stoppar bland annat matning mot<br />

hytten och hjälper skördarföraren att<br />

jobba säkert.<br />

Med nya generationen IBC i skotaren<br />

räcker det med ett knapptryck för att<br />

flytta gripen tillbaka till det läge där<br />

den föregående lasten togs.<br />

Svensk skogsvalidering<br />

Med hjälp av Svensk skogsvaliderings<br />

teori- och simulatorprov<br />

får entreprenören en grund både till<br />

bra rekryteringar och för att arbeta<br />

strukturerat och långsiktigt med<br />

kompetensutvecklingen av sin personal.<br />

Ponsse Firefighting<br />

Det behöver inte vara svårare än en<br />

frontmonterad vattentank med en<br />

bensin driven pump – Ponsse visar<br />

framfötterna med en enkel lösning för<br />

att minska brandrisken.<br />

Malwa elkombi<br />

Är det här framtiden för mindre<br />

stads nära avverkningar där det finns<br />

möjlighet att ladda batterier?<br />

Under 560-skalet hittas en<br />

ny utvecklad drivlina med två<br />

elmotorer och tillhörande batteri.<br />

En elmotor jobbar med maskinens<br />

drivning och den andra jobbar med<br />

arbetshydrauliken.<br />

Be-Ge stolsminne<br />

Äntligen stolsminne som förenklar vid<br />

förar byten. Ett efterlängtat hjälpmedel<br />

som borde varit standard sedan länge.<br />

Komatsu Centipede<br />

Är band framtiden? Centipede<br />

lovar gott både när det kommer till<br />

färre markskador och minskade<br />

helkroppsvibrationer för föraren.<br />

Prototypen har ett nyutvecklat<br />

bandsystem för skogsbruk med en<br />

stor understödsyta mot marken.<br />

Maskinen har även ett helfjädrat chassi<br />

som hanterar markens ojämnheter,<br />

vilket medför att hastigheten kan ökas<br />

markant utan att vibrationerna gör det.<br />

Timbertrail<br />

Timbertrail från Creative Optimazation<br />

använder digital information om markfuktighet,<br />

lutning, skogens densitet,<br />

fornlämningar med mera.<br />

Med data, optimering och artificiell<br />

intelligens skapas förslag till basvägar<br />

och basstråk för skotare vilket leder<br />

till minskad risk för markskador<br />

samtidigt som arbetet optimeras.<br />

Ponsse EV1<br />

Första storskotaren med eldrift.<br />

Maskinens drivlina drivs helt med<br />

batteri men batterierna laddas med en<br />

Range Extender, som i det här skedet av<br />

utvecklingen är en förbrännings motor.<br />

EV1 har framtiden för sig och visar vad<br />

som väntar runt hörnet!<br />

Forestlink<br />

Systemet länkar samman dig som<br />

ansvarar för arbetet i skogen med dina<br />

uppdrags givare. All nödvändig data flödar<br />

automatiskt mellan alla inblandade.<br />

Det gör vardagen effektiv och<br />

enkel – än bättre blir det med de nya<br />

rapport underlagen värdefulla inför<br />

avtalsförhandlingarna.<br />

27<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


FRÅGA EXPERTEN<br />

Nattarbete vid brandrisk<br />

– vad är det som gäller?<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

I våras kom arbetsgivarorganisationen och facket<br />

överens om det nya Skogsavtalet. En av nyheterna<br />

gäller nattarbete vid brandrisk.<br />

En viktig nyhet är att det nu inte längre krävs<br />

någon särskild överenskommelse med GS-facket om<br />

personalen vid brandrisk behöver köra natt. Numera<br />

räcker det med att MSB:s brandriskprognos är klass<br />

fyra och högre. Därmed är det arbetsgivaren som i<br />

slutändan avgör.<br />

Innan schemaändringen ska dock arbetsgivaren<br />

samråda med de anställda. Är det brandrisk måste det<br />

förstås gå fort men hänsyn ska tas till arbetstagarnas<br />

sociala situation, som till exempel barnomsorg och<br />

restid. Beskedet om schemaändringen sker så snart som<br />

möjligt och inställelse ska vara inom en skälig tid. Det<br />

finns dock ingen reglerad minsta varseltid för beskedet,<br />

och det är arbetsgivaren som i slutändan avgör.<br />

Enligt nya Skogsavtalet ska det inte göras någon<br />

ut ökning av den ordinarie arbetstiden, vilket inte var<br />

reglerat i det tidigare avtalet. Alltså berodde det på vad<br />

man kom överens om i det lokala arbetstidsavtalet.<br />

Normalt brukade man även då skriva att det inte var<br />

en utökning av arbetstiden utan enbart att arbetstiden<br />

flyttades.<br />

Övertid kan dock bli aktuellt om arbetstiden<br />

överstiger den totala veckoarbetstiden. Men handlar det<br />

enbart om att flytta passet till natt blir det förstås ingen<br />

övertid.<br />

Återgången till ordinarie schema bör sedan<br />

lämpligen göras i samband med veckovila. Även om<br />

det då till exempel inte skulle råda brandrisk i slutet av<br />

arbetsveckan.<br />

Om arbetstagaren finns till förfogande, men arbetet<br />

inte kan utföras på grund av brandrisk, då ska den<br />

tiden ändå ingå i underlaget för att erhålla lön. Även<br />

om schemat ändras och färre timmar används jämfört<br />

med ursprungschemat så ska lön ändå betalas enligt<br />

ursprungsschemat.<br />

I det nya avtalet har parterna även kommit överens<br />

om ett nytt ob-tillägg vid nattarbete på grund av<br />

brandrisk, vilket inte var reglerat i förra avtalet. Det<br />

nya påslaget gäller utöver de ordinarie ob-ersättningar<br />

vid arbete som utförs mellan klockan 00:00 och 05:00.<br />

Första avtalsåret är nivån för brandrisk-ob 55 kronor<br />

per timme.<br />

Veckoarbetstid = (10b§ arbetstidslagen) Den<br />

sammanlagda arbetstiden under varje 7-dagarsperiod<br />

får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en<br />

beräkningsperiod om högst 4 månader. Vid beräkningen<br />

av den sammanlagda arbetstiden ska semester och<br />

sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle<br />

ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.<br />

Veckovila = (14§ arbetstidslagen) Arbetstagarna<br />

ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet<br />

under varje period om 7 dagar (veckovila). Till<br />

veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren<br />

får uppehålla sig utanför arbetsstället men står till<br />

arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när<br />

behov uppkommer. Veckovilan ska så långt som möjligt<br />

förläggas till veckoslut.<br />

Christer Leijonhufvud<br />

Företagsutvecklare<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

Nytt annonsformat! 185 × 60 mm<br />

Annonsera här du också!<br />

KONTAKTA VÅRA ANNONSSÄLJARE REDAN IDAG FÖR ATT SYNAS I NÄSTA NUMMER.<br />

Janne Glasberg 070-347 03 00, janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se, Jesper Sahlberg 060–57 21 50, jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se


Vi söker gallringsentreprenör<br />

för uppdrag<br />

i Norra Ångermanland<br />

Vi växer och har behov att växla upp med ytterligare<br />

en gallringsgrupp för att öka värde och kvalitet i våra<br />

medlemmars skogar. Norra Skog erbjuder ett långsiktigt<br />

och nära samarbete. Hör av dig till oss!<br />

Kontakta Anna Forsén för mer info.<br />

Ring 076-131 28 09 eller mejla<br />

anna.forsen@norraskog.se<br />

Boggiband<br />

Konfigurera<br />

Hjulband<br />

Konfigurera<br />

Slirskydd<br />

Konfigurera<br />

Hjälp oss i den viktiga kampen mot bröstcancer<br />

genom vår insamling hos Bröstcancerförbundet.<br />

Alla summor räknas, stort som smått och alla kan<br />

bidra med något! www.olofsfors.se/rosabandet<br />

Välkommen till Olofsfors bandkonfigurator<br />

Hitta rätt skogsband smidigt och enkelt med vår<br />

bandkonfigurator. Läs mer under<br />

”Produkter Skogsband” på vår hemsida.<br />

Nyhet!<br />

QR-kod direkt till<br />

Olofsfors konfigurator<br />

Var med och bidra du också!<br />

QR-kod direkt till Rosa bandet <strong>2023</strong><br />

www.olofsfors.se • Kundservice tel: 0930-311 40


PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

BLEV DET NÅGRA<br />

STILLESTÅND PÅ GRUND<br />

AV TORKAN TIDIGT<br />

I SOMRAS?<br />

– Vi körde utan band, och<br />

nattkörning när så krävdes,<br />

med mindre volymer virke<br />

än vi tänkt oss.<br />

– För plantörerna var det<br />

oerhört hårt att plantera.<br />

Både på grund av värmen<br />

men också för att det var<br />

väldigt lerigt på många<br />

hyggen. Det gjorde att<br />

markberedningen blev som<br />

cement.<br />

– Det har rullat på i sommar<br />

med gallring på mossmark<br />

samt lite barkborrejakt.<br />

Drivningsmässigt är läget<br />

betydligt besvärligare nu<br />

efter allt regn.<br />

– Vi hade extremt torrt före<br />

midsommar men vi var på<br />

gynnsam mark så vi kunde<br />

köra utan slirskydd, men<br />

med brandvakt.<br />

I DET HÄR NUMRET SKRIVER<br />

VI OM EN ENTREPRENÖR<br />

SOM ÄR FENA PÅ ATT<br />

FÅ PERSONALEN ATT<br />

TRIVAS. VAD GÖR DU FÖR<br />

ATT VARA EN ATTRAKTIV<br />

ARBETSGIVARE?<br />

– Vi erbjuder bra maskiner<br />

och bilar, samt marknadsmässiga<br />

löner. Vi som ägare<br />

är delaktiga runt maskinerna,<br />

fi kar och tar oss tid med de<br />

anställda.<br />

– Vi försöker vara lyhörda<br />

och inkludera alla i planering<br />

och andra frågor.<br />

– Jag upplever svårigheter<br />

i rekryteringen av en<br />

skotarförare och har därför<br />

inte hunnit vara personalansvarig<br />

någon längre tid.<br />

För att personal ska trivas<br />

tror jag att det behövs en<br />

tydlig plan för verksamheten<br />

med mål där alla känner sig<br />

inkluderade. Kommunikation<br />

är också viktigt.<br />

– Jag tror att ömsesidig<br />

respekt och samarbete<br />

mellan arbetsgivare och<br />

anställd är nyckeln till<br />

trivsel. Att bli hörd och<br />

känna att man gör något<br />

viktigt, att man känner att<br />

man är en del av ett större<br />

sammanhang.<br />

Sedan är det inte fel<br />

att hitta på något utanför<br />

jobbet någon gång då<br />

och då, till exempel gå ut<br />

tillsammans och äta på<br />

restaurang.<br />

FORSKNINGEN MENAR<br />

ATT VI HAR SVÅRARE<br />

ATT ENGAGERA OSS OCH<br />

FOKUSERA EFTER ÅR<br />

AV PANDEMI, KRIG OCH<br />

EKONOMISK ORO.<br />

KÄNNER DU IGEN DIG?<br />

Vi känner inte riktigt igen<br />

oss, och vårt engagemang<br />

är lika stort som alltid. Men<br />

man funderar ju kring klimat<br />

och oro i världen, så klart.<br />

– Nej inte direkt!<br />

Dock tycker jag <strong>2023</strong><br />

generellt har varit sämre.<br />

Men det beror mer på vädret.<br />

Först en lång vinter, som<br />

övergick i tropisk värme och<br />

nu regn, regn och regn!<br />

– För egen del sitter jag<br />

just nu i en sits där mycket<br />

händer men där jag saknar<br />

resurser, så jag har inte så<br />

mycket tid att tänka på annat<br />

än att hålla den dagliga<br />

verksamheten rullande.<br />

– Jo lite så kan man ju<br />

känna, framtiden känns<br />

inte lika säker som innan<br />

pandemin, det påverkar<br />

nog alla. Men vi sitter i<br />

samma båt så det är bara<br />

att kämpa på!<br />

DET RÅDER<br />

ENTREPRENÖRSBRIST.<br />

MÄRKS DET I ERA<br />

KUNDRELATIONER?<br />

– Ja det gör det, och vi har<br />

fått några förfrågningar.<br />

– Det märks, speciellt på<br />

maskinsidan! Det saknas<br />

många gallrings- och<br />

avverkningsentreprenörer.<br />

– Jag märker en fortsatt god<br />

efterfrågan på gallringsjobb<br />

för egen del och förhoppningsvis<br />

kan verksamheten<br />

rulla på lite bättre under<br />

hösten.<br />

– Ja, det känns som<br />

vi har blivit lite mer<br />

respekterade på grund<br />

av detta vilket är bra.<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


HYPRO 450 XL<br />

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika suveränt<br />

i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har både<br />

Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!<br />

HYPRO 755 VB<br />

En råstark processor med sidoförskjutbarhet och en arbetsradie<br />

på hela 280 grader. Monteras enkelt på och av i princip<br />

vilken skogsvagn som helst med hjälp av vagnens egen kran.<br />

Perfekt lämpad till såväl gallringar som slutavverkningar.<br />

För mer info kontakta oss på tel: <strong>04</strong>79-220 59 / e-post: info@hypro.se hypro.se @hyproab @hyproforest @hyproforest<br />

ny utbildning!<br />

Utveckla dina<br />

kunskaper att<br />

driva företag!<br />

LEDARSKAP OCH EKONOMI<br />

FÖR SKOGSENTREPRENÖRER<br />

Grundläggande om hur människor fungerar & hur man leder olika personlighets typer<br />

Konsten att ge konstruktiv feedback Kommunikation – hur man uppnår samsyn<br />

Konflikter & konflikthantering Coachande förhållningssätt, principer & coachande frågor<br />

Organisation av ett litet företag Konsten att delegera Målstyrning, motivation & drivkrafter<br />

Ekonomiska grundbegrepp & grundläggande räkneövningar Resultat- & balansräkning<br />

Grundläggande kalkylering Budgetering grundläggande nivå Avskrivningar<br />

För mer information och bokning: georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se


NYHETER<br />

ALMEDALEN <strong>2023</strong><br />

UKRAINA, AI OCH GENERATION Z<br />

Ett civilförsvar – ett måste i orostider<br />

DET VAR MED ALLVAR i rösten<br />

som civilförsvarsminister<br />

Karl-Oskar Bohlin talade i<br />

Almedalen.<br />

– Det finns inte en enda<br />

uppgift som totalförsvaret kan<br />

lösa utan näringslivet – och glöm<br />

aldrig att det bara är 68 mil från<br />

Gotlands sydspets till Ukraina.<br />

Karl-Oskar Bohlin återkom<br />

gång på gång till det olyckliga att<br />

montera ner det civila försvaret<br />

och det angelägna att snabbt<br />

återställa misstaget.<br />

– Regeringen har ett antal<br />

viktiga utredningar på gång för<br />

att bygga en fungerande struktur<br />

i försörjningskedjan med<br />

näringslivet som bottenplatta.<br />

Men ni som företräder olika<br />

branscher – kom ihåg att vänta<br />

inte på mandat. Gör!<br />

ÖB Håkan Syrén var helt på<br />

samma linje:<br />

– Kom ihåg att detta egentligen<br />

inte handlar om Ukraina<br />

– det här är ett krig mot väst och<br />

ryssarna är extremt långsiktiga.<br />

Att hålla Sverige säkert är ett lagarbete,<br />

och jag kan inte nog peka<br />

på näringslivets viktiga roll.<br />

Så vad har vi då lärt oss av det<br />

som hänt?<br />

– Nationens egenförsörjning är<br />

extremt viktig, och den imponerade<br />

inte under pandemin. Med<br />

civilförsvaret har vi en fantastisk<br />

kraft – och det är väl tusan om vi<br />

inte snabbt kan hitta tillbaka till<br />

det vi hade tidigare, menade ÖB.<br />

Försvarets stora utmaning är<br />

att vi under lång tid monterat<br />

ner och haft brist på resurser:<br />

– Nu har vi istället ont om tid<br />

och inte råd att vänta. Så avvakta<br />

inte!<br />

I uppbyggnaden av det nya<br />

civilförsvaret kommer MSB –<br />

Myndigheten för samhällsskydd<br />

och beredskap att spela en<br />

nyckelroll.<br />

– Myndigheter är inte kända<br />

för att vara snabba. Men Sverige<br />

är i ett mycket allvarligt läge, och<br />

vi måste mer eller mindre börja<br />

från början med något som till<br />

exempel Ukraina kanske påbörjade<br />

2014, förklarade Karl-Oskar<br />

Bohlin och fortsatte:<br />

– Kom ihåg vad ÖB sa: ”Ni<br />

från näringslivet har mandat<br />

tills någon säger något annat.”<br />

Ta skogs bränderna 2018 – det<br />

är samma här – nu måste vi få<br />

till en sambandscentral för den<br />

civila sidan. Det vi alla måste<br />

jobba på är en bra hemförsäkring<br />

för Sverige. Vad som helst kan<br />

hända!<br />

Industriavtalet<br />

i tuffa tider<br />

I ÅR BLEV DE nya avtalen<br />

för svensk industri klara.<br />

Därmed var även grunden för<br />

Skogsavtalet satt. Något som<br />

livligt diskuterades i Svenskt<br />

näringslivs trädgård.<br />

– Man kan sammanfatta<br />

med två lagom missnöjda sidor.<br />

Vi trodde det skulle varit mer<br />

friktion – men allt satt i att<br />

båda sidor jobbade hårt med<br />

att skapa rimliga förväntningar,<br />

summerade Per Hidesten,<br />

Industriarbetsgivarna.<br />

Industriavtalet fyller nu<br />

26 år och syftet har alltid varit<br />

samma: Att förena parterna i<br />

en strävan att stärka industrins<br />

konkurrens kraft och skapa goda<br />

villkor för företagens anställda.<br />

– Sedan får man inte glömma<br />

att industrin i vår nisch under<br />

lång tid haft vinstmarginaler<br />

med närmare 50 procent i<br />

avkastning på insatt kapital.<br />

Att inte dela med sig håller inte<br />

i längden. Vi kan bara stärka<br />

konkurrenskraften genom bra<br />

löner och goda arbetsvillkor,<br />

konstaterade Pontus Georgsson,<br />

förbundsordförande, Pappers.<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


Hur locka framtidens arbetskraft till skogen?<br />

SKOGSINDUSTRIERNA storsatsade<br />

som vanligt i Almedalen. Bland<br />

annat med seminariet Hur kan<br />

skogsnäringen locka unga av<br />

rätta virket? På plats i panelen<br />

var Jakob Borssén, Ungdomsbarometern,<br />

och Sören Petersson,<br />

Holmen Skog.<br />

Så vad utmärker då<br />

generation Z – de på väg ut i<br />

yrkeslivet?<br />

– Det här är en trygghetssökande<br />

generation och lönen<br />

är viktig. Har ni också märkt att<br />

barnen oftare frågar de vuxna<br />

vad de tjänar? Generation Z vill<br />

också ha ett tydligt ledarskap<br />

som inte konstant bygger på att<br />

släcka andras bränder. Man vill<br />

kunna påverka sina arbetstider<br />

och arbetsuppgifter, och de<br />

lägger stor vikt vid utvecklingsmöjligheter,<br />

och att inte stå still i<br />

sina karriärer. De vill heller inte<br />

jobba i en bransch som explicit<br />

försämrar samhället. Tydligt är<br />

också att de inte stannar i en<br />

bransch som upplevs för tuff.<br />

Men ska vi prata om skogsnäringens<br />

största problem vill<br />

jag nog mena att för få bland de<br />

unga känner till den, summerade<br />

Ungdomsbarometerns<br />

Jakob Borssén.<br />

Sören Petersson, Holmen Skog<br />

nickade igenkännande:<br />

– Det var en väldigt träffsäker<br />

analys, och jag tror skogen har<br />

mycket som kan attrahera. Vi<br />

erbjuder trygghet och vi har en<br />

lång historia. Det är bara att se<br />

till mig själv. Då vi nyanställer till<br />

kontoret brukar jag tänka tillbaka<br />

på när jag själv kom in företaget.<br />

Då var det mest gubbar som blivit<br />

kvar. Nu är jag själv där. På ett<br />

sätt har jag inte kommit någonstans<br />

men å andra sidan har jag<br />

gjort karriär inom samma bolag.<br />

Enligt Sören Petersson har<br />

Holmen på senare år mycket<br />

medvetet försökt tänka om kring<br />

vilka de anställer:<br />

– Tidigare var det mest<br />

skogsfolk men nu får<br />

spetskompetensen styra. Ska<br />

man arbeta med logistik är det<br />

logistisk kunskap viktigast, inte<br />

primärt skoglig kompetens.<br />

Inbjuden till samtalet var även<br />

Spotifys HR-chef, Katarina Berg<br />

– som under resan med Spotify<br />

anställt mängder med unga<br />

medarbetare.<br />

– De vill ha bra pension,<br />

kompetensutveckling och trygghet.<br />

Mycket sitter också i ett gott<br />

ledarskap och där börjar allt med<br />

hur vd:n är. Det han säger även<br />

efter två glas vin måste vara sant.<br />

Vi är globala – och för oss har<br />

den unika svenska modellen med<br />

sex månaders föräldraledighet<br />

blivit en viktig konkurrensfördel<br />

då vi rekryterar utomlands.<br />

Vi sätter klister på dem – för<br />

vi vet ju att de ska ha fler barn.<br />

Alla våra nyanställda flygs in till<br />

Sverige så vi kan vaccinera dem<br />

med vår kultur och banka in vårt<br />

löfte och vad förväntar vi oss.<br />

Så hur ser framtidens<br />

ledarskap ut?<br />

– Du måste kunna hantera de<br />

unga och jag tror på ett modigt,<br />

empatiskt ledarskap som bygger<br />

på tillit och värderingar.<br />

AI på väg in i skogsnäringen<br />

AI ÄR BOKSTÄVERNA på allas<br />

läppar. Enkelt kan AI förklaras<br />

med metoder och dator program<br />

som i vissa avseenden liknar<br />

mänsklig intelligens. Johanna<br />

Bergman från AI Sweden<br />

bekräftade att intresset vuxit<br />

extremt det senaste halvåret:<br />

– Sverige och Europa<br />

är lite efter jämfört<br />

med Kina och<br />

USA, och många<br />

skulle ha nytta<br />

av att ta hjälp<br />

av tekniken.<br />

En som hittat<br />

sin nisch är<br />

Markus Drugge,<br />

med sitt startup-<br />

företag Arboair:<br />

– För mig började det med<br />

att jag utvecklade en tjänst för<br />

jordbruket och då mötte jag<br />

lantbrukaren Bosse. ”Det är<br />

skogen jag inte hinner med.<br />

Kan du lösa så jag enkelt kan<br />

få koll på alla granbarkborreskador?<br />

Drugge började samla in<br />

stora mängder data med hjälp<br />

av drönare, som sedan analyserades<br />

och sorterades digitalt.<br />

– Vi klarar ungefär<br />

500 hektar på en förmiddag och<br />

sedan laddas filerna ner till en<br />

AI- programvara, och därefter<br />

in i skogsbruksplanen. Skulle<br />

Bosse gjort det själv hade han<br />

kanske klarat 25 hektar på<br />

en dag, vi klarar runt<br />

1 000 hektar!<br />

Är skogsindustrin<br />

vaken<br />

för ny teknik?<br />

– Ska jag<br />

vara snäll eller<br />

ärlig? Techlinjen<br />

går väldigt<br />

långsamt här.<br />

Googles framtidsspaning<br />

på Almedalen<br />

var tydlig – ställer man inte om<br />

är man kvar på perrongen.<br />

Hans Djurberg, SCA, höll<br />

delvis med:<br />

– Vi sitter på domän kunskap<br />

men självklart måste vi hela<br />

tiden kroka arm med de som<br />

kan tekniken. Om vi tittar på<br />

den stora mekaniseringen<br />

under 1950-talet var det ÖSA<br />

som var startup.<br />

För splittrade för att nå fram!<br />

INFÖR ALMEDALSVECKAN hade<br />

välkände Per Schlingmann<br />

gjort en omvärldsanalys åt<br />

Skogsindustrierna.<br />

– För några år sedan<br />

pratade alla om globalisering<br />

och digitalisering. Men med<br />

klimatkris, pandemi och krig<br />

har vi en ny världsordning att<br />

förhålla oss till. Nu är det halt<br />

för globalisering – nu handlar<br />

det snarare om regionalisering.<br />

Själv tror han på klimatomställningen<br />

som drivkraft<br />

för tillväxt, men samtidigt ser<br />

han också en ökad polarisering<br />

där fler tjänar mycket och<br />

fler tjänar lite. Därmed trycks<br />

medelklassen tillbaka och<br />

födelsetalen sjunker.<br />

– En av mina slutsatser är<br />

att snabb omställning blir en<br />

konkurrensfördel. Branscher<br />

som inte ställer om får problem.<br />

Sedan ska vi komma ihåg att<br />

människor under press är<br />

otroligt duktiga på omställning.<br />

Per Schlingmann<br />

konstaterade samtidigt att ska<br />

den svenska skogen ta mer<br />

plats så krävs också en gemensam<br />

tydligare röst. Både mot<br />

samhället och på EU-nivå.<br />

– Hitta en berättelse ni är<br />

överens om och tala om<br />

den mer. Idag är ni en<br />

splittrad näring i en tid då<br />

det krävs sammanhållning.<br />

Tillsammans borde vi<br />

kunna skapa berättelsen<br />

med en enorm fokus på<br />

cirkularitet och som en<br />

lösning på omställningen<br />

– det narrativet ger effekt<br />

i EU – det är vi som har<br />

den bästa forskningen<br />

och vet bäst i väldigt<br />

många fall.<br />

33<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Anställd<br />

entreprenör!<br />

Visst finns det skog att sköta även på Gotland.<br />

Jens Bendelin är smålänningen från Älmhult som<br />

lämnade fastlandet för livet på ön – och hittade hem!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Lagom till att det är dags att svänga in på den lilla<br />

slingervägen någonstans i krokarna av Klintehamn<br />

öppnar sig himlen och på nolltid är kvällssolen<br />

utbytt mot ösregn. Ibland är det bra med koja!<br />

Jens Bendelin kan snart fira tio år på Gotland.<br />

Första åren på ön som färsk röjningsentreprenör men nu<br />

sedan några år tillbaka anställd för att sköta om skogarna åt<br />

en av Gotlands större skogsägare.<br />

– Ja, när Anders (Thunegard reds anm.) berättade att han<br />

var sugen på att skaffa en Malwa-grupp, gick det inte att<br />

tacka nej!<br />

På den vägen är det – och numera är det Jens som med<br />

stor frihet ansvarar för skötseln av totalt 800 hektar, vilket<br />

görs med lika delar finlir som känsla för den biologiska<br />

mångfalden.<br />

– Det mesta av min tid läggs förstås i skördaren och<br />

skotaren. Sedan när det behövs extrahjälp med röjning och<br />

plantering tar jag in hjälp, förklarar Jens där vi sitter och<br />

lyssnar på regnet som smattrar mot taket.<br />

KOJAN JA, den har hängt med sedan han själv var<br />

entreprenör på riktigt, men livet som röjningsentreprenör<br />

saknar han inte. I alla fall inte när det kommer till jakten på<br />

lönsamhet.<br />

– Vill man vara seriös med bra bil, koja och vettig<br />

utrustning är det verkligen tufft. I bästa fall går det runt<br />

men inte mer, konstaterar Jens.<br />

Under sin tid som egen röjde han uteslutande för<br />

Mellanskog som är stora på ön.<br />

– De har alltid varit starka här men nu har vi också<br />

uppstickaren Eriksmåla förvaltning som verkligen är på<br />

hugget och ger bra konkurrens.<br />

Enligt Jens finns minst ett tiotal maskinentreprenörer på<br />

ön. Själv hinner han också köra lite på entreprenad, men<br />

inte mycket:<br />

– Det märks att många gillar vårt koncept med små<br />

maskiner. Vi kör bara på timme och räknar aldrig kubik,<br />

vilket är enormt skönt.<br />

”Många skulle nog<br />

kalla oss försiktiga,<br />

men för oss handlar det<br />

inte om att sopa rent för<br />

att få ut sista kronan.”<br />

Det börjar mojna utanför fönstret, och det är dags att<br />

trampa ut i skogen bland knotiga tätvuxna tallar och löv.<br />

Trakten gallrades senast 2006, och nu är det alltså dags igen:<br />

– Många skulle nog kalla oss försiktiga, men för oss<br />

handlar det inte om att sopa rent för att få ut sista kronan,<br />

kommenterar Jens och älgar vidare längs basvägen.<br />

Att han har blicken och vill lämna det fint efter sig<br />

behöver ingen tveka på.<br />

Han pekar på en sparad dunge, och lite längre bort några<br />

tallar så krokiga att de inte duger till något virke. Här är det<br />

mångfald som gäller och det får inte se sterilt ut.<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

35<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

”Visst kan det ta lite tid<br />

att få över reservdelar från<br />

fastlandet men det ska inte<br />

servicelämnaren skyllas för.<br />

Långa leveranstider gäller<br />

allt här på ön.”<br />

Gotland är en egen värld och samtalet hoppar mellan<br />

skog och försvarets storsatsningar på ön, chockhöjda<br />

färjepriser, och det lilla sågverket han för ett tag sedan<br />

köpte tillsammans med arbetsgivaren Anders. Ja, och så blir<br />

det förstås lite om engagemanget på regionalnivå i LRF.<br />

EFTER ETT TAG landar pratet i utmaningen med att alltmer<br />

av den gotländska skogen blir skyddad. Numera är<br />

Länsstyrelsen inne även i gallringsskogarna och inventerar.<br />

Vad som får brukas och inte, är en aktuell fråga, inte<br />

minst för Jens och frun Malena som är mitt i generationsskiftet<br />

på Magnuse gård i Väte som de driver parallellt med<br />

sina jobb, hon som landsbygdsutvecklingsstrateg på Region<br />

Gotland.<br />

– Hon var inte bara snygg och rolig, det ryktades om<br />

att hennes föräldrahem hade en stor skitstack, så jag for<br />

dit och blev kvar. Vi träffades i februari och redan i april<br />

flyttades vi hem till hennes föräldragård med 110 hektar<br />

skog och 110 hektar odlat, och så cirka 100 hundra<br />

nötkreatur fördelat på mjölk och kött.<br />

För Jens föll allt på plats – och snabbt gick det.<br />

– För mig som är uppväxt i villa var ju alltid högsta<br />

drömmen att träffa en tjej med mjölkgård, en Valmet 605<br />

och gärna en tolvtons Mohedavagn, säger han glatt, lagom<br />

till att vi är framme vid skördaren.<br />

Om Malwa har han bara gott att säga.<br />

– För vår skog som inte är så grov passar de perfekt, och<br />

servicen funkar också bra. När Malwa sålde maskinerna<br />

blev samtidigt Cedergrens i Klintehamn servicelämnare.<br />

Visst kan det ta lite tid att få över reservdelar från<br />

fastlandet men det ska inte servicelämnaren skyllas för.<br />

Långa leveranstider gäller allt här på ön.<br />

Skotaren har man faktiskt hunnit byta en gång, mest för<br />

att få dubbla midjelås vilket saknades på den första.<br />

– Det är en ju en extrem andrahandsmarknad på<br />

begagnade småmaskiner. Det sa bara slurp så var vi av med<br />

den gamla.<br />

När det är dags att försöka hitta ut till allmän väg igen<br />

berättar Jens om sin motorsågssamling.<br />

Vid midsommar då familjen besökte Jens hembygd i<br />

Älmhult köpte han faktiskt åtta till – en Jonsered El-raketen,<br />

två Homelite, två Partner … Problemet var bara att få in<br />

dem i bilen. Men det gick.<br />

– Nu har jag faktiskt 130 stycken plus ett stort<br />

reservdelslager. Går planen i lås blir det snart<br />

motorsågsmuseum i gamla hönshuset!<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


LÄTT ATT APPLICERA – ÅRET RUNT – FÅR ANVÄNDAS PÅ FSC & PEFC CERTIFIERADE SKOGAR<br />

Stoppa viltskador med marknadens<br />

mest kostnadseffektiva produkt!<br />

Effektiv och skonsam mot plantan<br />

Cervaroll byter namn till Devita<br />

Vår omtyckta och väl beprövade viltrepellent Cervaroll byter namn till<br />

Devita. Vi är övertygade om att Devita, som betyder undvika på latin,<br />

kommer att föra arvet från Cervaroll vidare.<br />

Devita bildar, när den torkat, en hård hinna som skyddar mot betning.<br />

Produktens ljusa färg ger också indirekt ett skydd mot betning och gör<br />

dessutom det enkelt att se var man behandlat.<br />

Läs mer om hur du stoppar viltskador på www.interagroskog.se<br />

BESÖK OCKSÅ VÅR WEBBUTIK<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

AdBlue<br />

Bulk 5,95:-<br />

1000L 6,50:-<br />

Fat 9,50:-<br />

10L 11,50:-<br />

Fraktfritt hela Sverige.<br />

Prissänkning<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


NYHETER<br />

Elof vann Skol-SM!<br />

Elof Eriksson från Torsta vann<br />

Skol-SM i skotarkörning – där<br />

landets skickligaste gymnasieelever<br />

gjorde upp om vem som<br />

är vassast på att köra skotare!<br />

Alla tävlande var otroligt skickliga,<br />

konstaterar Ebbe Lindberg,<br />

tävlingsansvarig på arrangerande<br />

Skogsentreprenörerna.<br />

Under våren har det skett regionala<br />

kval tävlingar på gymnasieskolorna, och till årets<br />

final som hölls vid Kalix naturbruks gymnasium<br />

kom elever från hela landet.<br />

Finaldagen startade i vanlig ordning med<br />

en regel- och bangenomgång för finalister och<br />

coacher innan tidskvalet blåstes i gång för de<br />

tio finalisterna. Efter vildmarks-wok till lunch<br />

fortsatte tävlingen med finalkörning för de åtta<br />

finalister som gått vidare från förmiddagens<br />

tidskval.<br />

Efter tuff konkurrens stod slutligen<br />

Elof Eriksson från Torsta högst upp på<br />

prispallen. Silvret bärgades av ålänningen<br />

Torbjörn Lindroos för Jälla och bronset<br />

kneps av Adam Sillén som representerade<br />

Södra viken.<br />

Ebbe Lindberg vill även passa på att<br />

berömma Kalix naturbruksgymnasium med<br />

eldsjälen Arne Karlsson i spetsen:<br />

– De gjorde en fantastisk insats och skötte<br />

allt med den äran. För Skogsentreprenörerna<br />

är Skol-SM i skotarkörning en av våra vägar för<br />

att entusiasmera och locka en ny generation till<br />

branschen.<br />

Höstens PEFC-kurser<br />

ALFTA SKOGSTEKNISKA I SAMARBETE MED SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Läs mer och anmäl dig till utbildningarna på www.skogsentreprenorerna.se/kurser<br />

FÖRSTA HJÄLPEN<br />

L-ABC/HLR (HALVDAG)<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande<br />

första hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

19 september Lycksele<br />

20 september Östersund<br />

21 september Ånge<br />

23 oktober Blomstermåla<br />

24 oktober Växjö<br />

25 oktober Skövde<br />

26 oktober Örebro<br />

7 november Luleå<br />

8 november Skellefteå<br />

9 november Örnsköldsvik<br />

29 november Osby<br />

30 november Jönköping<br />

1 december Åtvidaberg<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

16 oktober Älvsbyn<br />

24 oktober Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

18 oktober Älvsbyn<br />

19 oktober Boliden<br />

20 oktober Björna (Örnsköldsvik)<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt hjul med unika egenskaper på skog med<br />

matar-<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

ANDRÉ BROSTRÖM<br />

Alltid snabb, professionell och säker<br />

service - var i landet du än befinner dig.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

RÄTT VAGN TILL<br />

RÄTT TILLFÄLLE<br />

Vi vill inte bara sälja en vagn till dig, vi ger<br />

dig full service hela vägen från order till<br />

leverans och eftermarknad.<br />

SÄSONGSHYRA<br />

Anpassa din leasingkostnad<br />

efter säsong. Betala mindre<br />

när du inte använder den!<br />

Scanna QR-koden<br />

för att läsa mer<br />

om oss<br />

STÖRST I SVERIGE<br />

PÅ MOBIL SLANGSERVICE<br />

Ring eller boka online<br />

020-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress<br />

Kontakta oss för mer info<br />

076-82 36 403 | info@vallavagnen.se


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fl er<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenheter och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

fi nns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

fi nns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det rör bättre<br />

produktivitet, ekonomi och juridik, personal,<br />

eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi fi nns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

ANTON THELLIN<br />

AT Skogservice<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Tillsammans<br />

gör vi vår röst<br />

hörd på ett<br />

sätt som man<br />

inte klarar<br />

själv. Ensam<br />

är inte stark!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmars rådgivning<br />

med våra företagsutvecklare ingår<br />

i medlemskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

✁<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör,<br />

upp till 65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar.<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd<br />

och annan säkerhetsutrustning. Just<br />

nu hela 40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar.<br />

Gäller Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom kedjan<br />

Nordic Choice i Norden och Baltikum.<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms i<br />

månaden, inklusive tjänsten Säker hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG, MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment och<br />

25 procent på Björnkläder, Gesto och Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment<br />

av yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade bränsletankar<br />

i alla storlekar.<br />

ÖVRIGT<br />

TERRI<br />

Nyföretagarstöd i samband med köp av maskin.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

FALCK<br />

Billigare företagshälsovård.<br />

Upptäck våra fi na medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se


ÅRSRINGAR<br />

Helstamsdragaren<br />

Nostalgi. Lagom till BM:s 50 årsjubileum 1963,<br />

premiärvisades Lisa – ett multiverktyg tänkt för att<br />

lösa det mesta för såväl skogsfolk, militären och som<br />

dragare i storjordbruket. I huvudsak byggde Lisa på<br />

sådant som redan fanns i komponentlådan: axlar och<br />

transmission från traktorerna, sexcylindrig motor<br />

och ramstyrning från dumprarna.<br />

I skogen fanns Lisa i två versioner, som skotaren<br />

SM 871 och som här: lunnaren SM 870, med den<br />

slitiga sysslan att släpa ut helstammar till avläggen.<br />

Tyvärr gick det mer eller mindre åt skogen för Lisa.<br />

Med förskjuten motorplacering blev det aldrig<br />

riktigt balans och Lisa blev mest en parantes<br />

i historien. Betydligt mer poppis i skogen blev<br />

istället Kockums i Malmö med sina licenstillverkade<br />

amerikanska Garreth-lunnare.<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | <strong>2023</strong>


SLIRSKYDD<br />

SKOGSKEDJOR<br />

Slirskydd av absolut högsta kvalitet till<br />

alla typer av skogsmaskiner, stora som<br />

små. OFA-slirskydd är välkända över<br />

hela världen för sitt grepp, däckskydd<br />

och sin långa livslängd.<br />

BOGGIBAND<br />

OFA skogsband passar både tunga och<br />

mindre maskiner. Dessa band erbjuder<br />

maximalt grepp och skonsamhet<br />

mot underlaget, med extra material i<br />

bandplattorna och kraftfulla broddar.<br />

LANTBRUKSKEDJOR<br />

OFA sliskydd för lantbrukstraktorer och<br />

anläggningsmaskiner är tillverkade av det<br />

unika borstålet IB20 med genomgående<br />

hårdhet i kedjan för optimal slitstyrka,<br />

böjningsegenskaper och svetsegenskaper.<br />

Läs mer om våra slirskydd på nordfarm.se/slirskydd<br />

LAGERRENSNING!<br />

Passa på att fynda utvalda<br />

kedjor upp till 30% rabatt!<br />

Är du intresserad?<br />

Kontakta Johan Schultz<br />

011-19 70 45<br />

TIPS!<br />

Behöver du hjälp<br />

att hitta rätt kedja?<br />

Testa vår guide på<br />

slirskyddsguiden.se<br />

ALLA SLIRSKYDD PÅ NORDFARM.SE<br />

nordfarm.se<br />

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar och tryckfel.<br />

För alla återförsäljare, mer Maskiner information på eller bild för kan att vara begära extrautrustade. offert - gå in på nordfarm.se Reservation för felskrivning/feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.


V E R S A T I L E S E R I E S<br />

5000V<br />

AGGREGATET<br />

ALLA VÄNTAT PÅ!<br />

Ett mångsidigt aggregat, redo för stora träd<br />

Log Max 5000V är ett modernt och pålitligt skördaraggregat som<br />

klarar ett brett spektrum av avverkningsutmaningar. Det här<br />

är det perfekta aggregatet i mellansegmentet, för både gallring<br />

och slutavverkning. Aggregatet kan utrustas med svärd upp till<br />

82 cm och har en maximal kapdiameter på 74 cm men också en<br />

flerträdshanterare som är smidig och lätt för att underlätta vid<br />

gallringsarbete. Log Max 5000V passar dig som vill ha den perfekta<br />

balansen mellan smidighet, kapacitet och hållbarhet.<br />

VERSATILE SERIES<br />

Citat från testförare Erik Wiik :<br />

Såg och matning är brutalt<br />

bra i kombination med nya<br />

längdmätningsenheten blir<br />

Log Max svårstoppad ; )<br />

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89 logmax.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!