13.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2022 03

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 3 <strong>2022</strong> • JUNI–AUGUSTI<br />

Vi har mycket<br />

som förenar<br />

oavsett storlek<br />

och landsände.<br />

Det känns enormt<br />

berikande att inte<br />

vara ensam med<br />

sina frågor.<br />

RENÉ SCHILLER, HÅXÅS SKOGSTJÄNST, EN AV<br />

DELTAGARNA PÅ SKOGSVÅRD <strong>2022</strong> – TRÄFFEN<br />

ENBART FÖR LANDETS SKOGSVÅRDARE.<br />

Familjeföretaget<br />

BLECKETS SKOGSENTREPRENAD – I TRE GENERATIONER FÖR STORA ENSO!<br />

OSÄKERT FÖR DE SOM<br />

BEHANDLAR ROTRÖTA<br />

Skyddsdräkt eller inte?<br />

Många frågetecken kring nya<br />

tuffa behörighetsutbildningen.<br />

SÅ HÅRT SLÅR DE<br />

SKENANDE KOSTNADERNA<br />

Håll koll på dina övriga<br />

kostnader i din kalkylerade<br />

timpenning. Så räknar du!<br />

MASKINNOSTALGI UTAN<br />

BÄST-FÖRE-DATUM!<br />

Jan Eriksson i Österåsen<br />

har hittat sin egen affärsidé<br />

– nytt är inte alltid bäst.


ROTTNE H8 E<br />

NY GENERATION FÖR<br />

BESTÅNDSGÅENDE GALLRING<br />

Rottne H8 E är en kompakt och smidig skördare med unika egenskaper som exakt spårning, pendelarmar<br />

på hjulen och steglös transmission. Rottne H8 E är en markant uppgradering av den populära föregångaren<br />

Rottne H8 D . Den smidiga skördaren har uppdaterats på flera punkter och utrustas med den nya och starkare<br />

kranen, RK75, samt har kranspetsstyrning som tillval.<br />

Rottne H8 E är mycket lättkörd med minimalt utrymmesbehov, vilket ger goda förutsättningar för<br />

en skonsam gallring och ett skadefritt bestånd – och dessutom hög produktivitet. Eftersom<br />

Rottne H8 E arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att besluta vilka träd som<br />

ska gallras bort då det aldrig är mer än 6–7 meter till träden.<br />

VÅRA SERVICEVÄNLIGA SKOTARE OCH SKÖRDARE MED FANTASTISK FÖRARKOMFORT UPPFYLLER<br />

ALLA BEHOV FRÅN KLEN GALLRING TILL TUFF SLUTAVVERKNING. VI ERBJUDER SVENSKTILLVERKADE<br />

PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET MED DEN SENASTE TEKNIKEN, ETT VÄL UTBYGGT SERVICENÄT<br />

SAMT ETT KOMPETENT OCH TREVLIGT BEMÖTANDE.<br />

ROTTNE.COM


INNEHÅLL<br />

REPORTAGE<br />

06 Bleckets skogsentreprenad<br />

I dalaskogarna med Tony Jonsson.<br />

20 Skogsvård <strong>2022</strong>!<br />

Succé för skogsvårdsträffen i Orbaden.<br />

24 Övriga kostnader<br />

Ta höjd i dina avtal – allt blir dyrare!<br />

30 Alternativt företagande<br />

Möt entreprenören som kör veteran till vardags!<br />

Dalaentreprenad<br />

Möt Tony Jonsson och hans Bleckets skogsentreprenad.<br />

Sidan 06<br />

Enbart för skogvårdare!<br />

Bara skogsvård i fokus<br />

Skogsvård <strong>2022</strong> – så gick det på<br />

konferensen i Orbaden! Sidan 20<br />

Hemeknostalgi<br />

Allhjulsdrift och råstyrka. Dunder bygget<br />

från Hede! Sidan 42<br />

Lönsamhetsbarometern<br />

70 procent av de svarande har begärt<br />

avtalsjustering sedan nyår. Sidan 18<br />

Snårigt om rotrötan<br />

Måste man verkligen ha komplett<br />

skyddsutrustning? Sidan 16<br />

Så mycket har dina övriga<br />

kostnader ökat på ett år!<br />

Inte bara bränslepriset skjuter i höjden!<br />

Sidan 24<br />

NYHETER<br />

12 Det våras för tjuvligorna!<br />

Trots höga mörkertal: Dubbelt så många stölder.<br />

12 Nya Rottne H8<br />

Kranspetsstyrning Made in Småland.<br />

13 Bandskotare – framtiden?<br />

Bekvämare och lägre marktryck med Centipede.<br />

13 Bättre koll på kostnaden för Adblue<br />

Egen serie för Adblue i Skogsmaskinsindex.<br />

16 Rotröta<br />

Knöligt i spåren av Kemikalieinspektionens nya krav.<br />

18 Kostnaderna skenar<br />

Majoriteten av uppdragen knappt lönsamma.<br />

I VARJE NUMMER<br />

12. Nyheter & Notiser<br />

Kort och gott om senaste nytt från näringen.<br />

22 Senaste nytt från sektionerna<br />

Lönsamhetsfrågan viktigast för medlemmarna.<br />

26 Panelen<br />

Vilken är branschens viktigaste valfråga?<br />

28. Fråga experten<br />

Höghöjdsarbete – när krävs sele?<br />

36 Skogsmaskinsindex<br />

Nyhet! Nu med en serie för Adblue.<br />

38. Medlemsnytta!<br />

Det vi inte klarar på egen hand gör vi tillsammans.<br />

40 Debatt<br />

Låt ukrainare som kan arbeta få arbeta.<br />

42. Årsringar<br />

Historien om Hedes stolthet, Hemek.<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


T H I N N I N G S E R I E S<br />

2000T<br />

Varmt välkomna<br />

att besöka oss i<br />

monter 530<br />

www.logmax.com<br />

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA<br />

Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger ca 420kg, men klarar<br />

att fälla träd med diameter upp till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den<br />

allra bästa prestandan för att tåla en tuff vardag i skogen.<br />

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggregat i T-Serien.<br />

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


DELTAGARNA PÅ SKOGSVÅRD <strong>2022</strong> – TRÄFFEN<br />

ENBART FÖR LANDETS SKOGSVÅRDARE.<br />

LEDARE<br />

Man in the mirror<br />

MÅNGA GÅNGER HAR JAG tänkt på vem det är som påverkar i vårt företag. Låter jag<br />

andra ta beslut, eller är det faktiskt jag själv som bestämmer?<br />

Sanningen är nog att vi alla är påverkade av det som händer i vår omvärld – i samhället<br />

och av människorna runt omkring. Så är det, vare sig man vill eller inte. Medvetet och<br />

omedvetet är jag samtidigt med och påverkar andra. Detta gäller både privat och när det<br />

kommer till arbetsrelationer.<br />

Relationer är allt, och det skadar nog inte att själv tänka en stund på vilka relationer<br />

som är viktiga att vårda och hur jag bör agera både som medmänniska och i arbetet att<br />

driva företag.<br />

Privat väljer jag till exempel att prata gott om de personer som jag har inom min familj<br />

och försöker uppmuntra de goda sidor som var och en har. Goda relationer är allt, och<br />

det gäller inte minst i företaget. I vårt arbete med de anställda behöver vi vara lyhörda,<br />

arbetet är en stor del av livet och en person som mår bra producerar mer och gör att<br />

företaget tjänar mer pengar. Det låter enkelt. Frågan är bara om vi är tillräckligt uppmärksamma<br />

– och om vi lärt oss lyssna tillräckligt väl?<br />

Vi försöker vara lyhörda mot våra kunder för att uppfylla deras behov, för att de<br />

ska fortsätta välja just oss. Det här gör att vi hela tiden förändras och anpassar oss i<br />

vår strävan att bli deras första val till samarbete. Visst handlar det om att gå varandra<br />

till mötes. Men, samtidigt gäller det att vara vaksam så kunden inte blir en uppdragsgivare,<br />

för vem är jag då själv i vår affärsrelation? En uppdragstagare där någon annan<br />

bestämmer vad jag ska göra?<br />

En viktig relation är också den till våra leverantörer. Liksom i våra privata relationer,<br />

till de anställda och kunderna handlar allt om tillit. Vi verkar i en kapitalintensiv bransch<br />

där vi ibland behöver låna pengar. Då är det a och o med bra relationer som skapar<br />

rimliga villkor.<br />

Jag har kommit till insikt i att hur jag hanterar olika relationer spelar en avgörande<br />

roll för resultatet i mitt företag. Samma insikt har fått mig att förstå hur viktigt det är<br />

att ständigt jobba med ledarskapet och den ekonomiska kunskapen. Jag har också lärt<br />

mig att ju tryggare jag själv är i min roll desto lättare har jag att hantera relationerna jag<br />

hamnar i.<br />

I höst planerar Skogsentreprenörerna att anordna kurser i just ledarskap och ekonomi<br />

– och jag kan bara slå ett slag för att investera i sig själv som företagare. Det har jag gjort<br />

och det har lönat sig många gånger om!<br />

Jag är övertygad att vi valt en bransch med framtiden för sig.<br />

Som Michael Jackson sjunger:<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 <strong>03</strong> 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

“I´m starting with the man in the mirror<br />

I´m asking him to change his ways<br />

And no message could’ve been any clearer<br />

If you wanna make the world a better place<br />

Take a look at yourself and then make that change”<br />

Vi har mycket<br />

som förenar<br />

oavsett storlek<br />

och landsände.<br />

Det känns enormt<br />

berikande att inte<br />

vara ensam med<br />

sina frågor.<br />

RENÉ SCHILLER, HÅXÅS SKOGSTJÄNST, EN AV<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 3 <strong>2022</strong> • JUNI–AUGUSTI<br />

Göran Andersson<br />

Styrelseledamot,<br />

Skogsentreprenörerna<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Familjeföretaget<br />

BLECKETS SKOGSENTREPRENAD – I TRE GENERATIONER FÖR STORA ENSO!<br />

OSÄKERT FÖR DE SOM<br />

BEHANDLAR ROTRÖTA<br />

Skyddsdräkt eller inte?<br />

Många frågetecken kring nya<br />

tuffa behörighetsutbildningen.<br />

SÅ HÅRT SLÅR DE<br />

SKENANDE KOSTNADERNA<br />

Håll koll på dina övriga<br />

kostnader i din kalkylerade<br />

timpenning. Så räknar du!<br />

MASKINNOSTALGI UTAN<br />

BÄST-FÖRE-DATUM!<br />

Jan Eriksson i Österåsen<br />

har hittat sin egen affärsidé<br />

– nytt är inte alltid bäst.<br />

Omslagsbilden är tagen av<br />

Frans Johansson i trakten av Lamborn.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

I fädernes spår!<br />

Farfar började med häst i skogen åt Kopparfors<br />

– och på den vägen är det. Möt Tony Jonsson<br />

och hans Bleckets skogsentreprenad.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Hur var det nu … Förbi Bingsjö, sedan vänster<br />

i Lamborn. Eller var det höger?<br />

Bleckets skogsentreprenad befinner sig<br />

för dagen någon mil från Rättvik – och mer<br />

familjeföretag än så här blir det nog inte,<br />

med pappa Per-Ove på väg upp i skördaren för att lösa av<br />

sonen Tony.<br />

I generationer har man kört för Kopparfors, numera<br />

Stora Enso, och få kan skogarna bättre än Blecket.<br />

– Ett normalår med lagom vinter brukar vi köra<br />

ungefär tre månader åt Stora Ensos köpverksamhet.<br />

Det är väldigt splittrat ägande här i området så det blir<br />

mycket flyttar och utmaningen då är ju att få till en bra<br />

tajming.<br />

Är man duktig finns det mycket tid att tjäna, förklarar<br />

Tony Jonsson där han står längs en av Stora Ensos skogsbilvägar<br />

i vårsolen utan att se alltför stressad ut. Han har<br />

kört sitt pass och i stunden verkar det mesta vara under<br />

kontroll.<br />

Allt som oftast håller man sig i en radie på en sex,<br />

sju mil från familjegården Blecket och här har man levt<br />

och verkat sedan farfar flyttade ner från Hälsingland för<br />

att med häst hjälpa Kopparfors med sina skogar. Då var<br />

upplägget att man skulle hålla med hästar och körkarlar i<br />

utbyte mot marken att odla på.<br />

Riktigt så ser det inte ut idag. Idag kör man på tvåårskontrakt<br />

med fasta volymer.<br />

– Tittar man på en femårsperiod så säg att det blir<br />

ungefär 70 procent ren gallring och resten slutavverkning.<br />

Visst man har väl aldrig helt optimala grejor men å<br />

andra sidan är vi aldrig låsta, och en av fördelarna med<br />

att köra för ett stort bolag är ju att man aldrig behöver<br />

bli stående vid tjällossningen. Stora Enso har sina egna<br />

vägar så det är bara att ösa på, fortsätter Tony.<br />

FRAM TILL 2010 drevs Bleckets skogsentreprenad som<br />

enskild firma men i samband med att Tony tog över<br />

halva ägandet ombildade man till aktiebolag. Efter några<br />

bitvis rätt tuffa år har man hittat sin storlek med en<br />

kombigrupp på tvåskift. Tidigare var man större men<br />

slutsatsen är att två grupper bara betyder mer jobb.<br />

Högre omsättning visst, men sällan mer i plånboken.<br />

– Farsan närmar sig ju 70, och jag måste berömma<br />

honom för att han började lämna över i tid. Hungern och<br />

viljan att utveckla vidare är viktig.<br />

De senaste åren har Per-Ove gått ner på heltid och än<br />

mindre ska det bli i takt med att Tonys son Albin, som<br />

går andra året i Älvdalen, ska fasas in i företaget. Om<br />

några veckor ska han ha praktik och självklart blir det på<br />

hemmaplan.<br />

– Samtidigt är det ju otroligt skönt att ha pappa som<br />

är så flexibel, som kan rycka in i princip närsomhelst om<br />

någon behöver vara hemma med barn, eller hämta grejor.<br />

På en direkt fråga till Tony om han hittat balansen<br />

mellan företagandet och resten av livet skrattar han gott.<br />

–På något vis har det nog blivit mer harmoni i hur jag<br />

driver företaget. Jag har väl alltid varit en lugn person<br />

men i takt med bättre rutiner så är det ett helt annat lugn.<br />

Nuförtiden aktar vi ju oss till exempel för att köra helger.<br />

Sedan handlar ju mycket också om att ha en förstående fru.


REPORTAGE<br />

Ett stort steg framåt för att underlätta den administrativa<br />

bördan togs för ett par sedan när man via sin<br />

redovisningsbyrå började med digital bokföring.<br />

– Det har verkligen underlättat enormt. Nu har jag allt<br />

med mig jämt i telefonen, och jag har järnkoll.<br />

Han förnekar dock inte att pressen ökar hela tiden.<br />

Nya krav kommer ständigt – är det inte regelförändringar<br />

kring stubbehandling av rotröta, så är det något annat.<br />

Stora Enso har länge varit långt framme med arbetsmiljöarbetet<br />

och det spiller även över på entreprenörerna.<br />

Numera är det hjälm, varselkläder, skyddsskor och<br />

handskar så fort man vistas utanför maskinen, och nytt<br />

nu är sele eller plattform vid höghöjdsarbeten över två<br />

meter.<br />

– Det har varit en hel del diskussioner kring detta<br />

mellan kollegorna, och en del menar ju att utrustningen<br />

inte löser ut på så låga höjder. Sedan får man ju heller<br />

inte hänga mer än maximalt 15 minuter eftersom man<br />

har en massa blodkärl i ljumskarna som kan skadas.<br />

TONY JONSSON var en av dem som var med och bildade<br />

Stora Ensos entreprenörsråd för några år sedan.<br />

Avtalsmässigt gav det kanske inte så mycket men desto<br />

fler relationer.<br />

– Det är verkligen otroligt viktigt att ha kontakt med<br />

andra och sammanhållningen har hjälpt mycket. Visst<br />

är vi konkurrenter men värdet att ha kollegor är så<br />

mycket större. Att vi ringer till varandra och bollar allt<br />

från rekrytering till reservdelsförsörjning är ju värt hur<br />

mycket som helst.<br />

Just nu pratas det mycket om de skenande kostnaderna.<br />

Och då inte bara om bränslet som skjutit i höjden.<br />

– Titta bara på kostnaderna för hydraulolja. Bör man<br />

köpa på sig och tro att den kommer att gå upp ännu mer?<br />

Eller kommer priserna gå ner?<br />

Orosmoln och osäkerhet saknas inte, och själv ser han<br />

tydligt hur allt blir dyrare och att kalkylerna inte alls<br />

hänger med.<br />

– Som entreprenör sitter man ju mitt i mellan en<br />

skenande marknad och bolag som inte anpassar sig<br />

tillräckligt snabbt, det är jättefrustrerande.<br />

I hans eget avtal har han kvartalsjustering på bränsle<br />

och räntor, varav dieseln räknades upp tidigt i våras då<br />

reduktionsplikten höjdes.<br />

– Sedan dess har vi fått en extrahöjning tack vare att<br />

vi entreprenörer tryckte på. Men höjningarna på reservdelar<br />

och oljor släpar kraftigt.<br />

Själv lider han med dem som behöver byta maskin just<br />

nu. Påslagen är tuffa och marginalerna finns inte:<br />

– Ja, priserna har ju gått upp med mellan fem och<br />

tio procent – och det är pengar som det inte går att få<br />

ersättning för.<br />

En annan utgift som rakat i höjden är förstås<br />

bilkostnaden.<br />

– Stora Enso har flera varianter i sina avtal men jag<br />

har per kilometer från stationeringsorten.<br />

Senast han räknade på en Isuzu pickup landade det på<br />

en milkostnad på 73 kronor.<br />

– Enbart skatten ligger på 22 000–23 000 kronor och<br />

ju längre man behåller dem, desto dyrare reparationer. Vi<br />

brukar räkna med sex år för att kunna nyttja garantierna<br />

och hinna med några år med lägre skatt, fortsätter Tony.<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

MISSA INTE<br />

ÅRETS SHOW!<br />

HELA 6 STYCKEN LIVES DEMOS!<br />

För mer information, kontakta din säljare eller logga in på ponsse.com<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Nu har det nästan gått 40 år sedan Per-Ove som<br />

anställd tog över en av Kopparfors tre första engreppare.<br />

Genom åren har han varit med om extrema svängningar<br />

i lönsamheten.<br />

SJÄLV KAN HAN med viss saknad minnas den gamla tiden<br />

med Kopparfors, och den gamla stammens drivningsledare<br />

som hade järnkoll och var rättvisa.<br />

– Jag brukar stolt skoja och säga att jag är född<br />

Kopparforsare, konstaterar Per-Ove. Visst fanns det<br />

gamla jägmästare som var stolliga men de hade<br />

pondus och stod ju för det de sa. De senaste åren har<br />

tyvärr lönsamheten påverkats mycket av täta byten av<br />

drivnings ledare och omorganisationer.<br />

Själv har Per-Ove i alla år kombinerat livet som<br />

skogsentreprenör med gården därhemma.<br />

– Det är ju nästan som en sjukdom att alltid hålla<br />

igång. Visst har det varit stressigt ibland men samtidigt<br />

har det ju varit en bra medicin för att komma bort lite<br />

från skogen också.<br />

Att stressa är dock inte alltid utan risk. Inte ens för<br />

tuffingar, en dag tog det tvärstopp!<br />

– Ja, jag blev sittande vid köksbordet och där blev<br />

jag sittande i sex veckor utan att lyckas ta mig utanför<br />

dörren. Tack och lov för Tony. Hade han inte redan<br />

funnits i företaget skulle det nog blivit slutet.<br />

Själv minns han också exakt när det vände.<br />

– Det var ju något som gått sönder för Tony och jag<br />

minns att han ringde för att se om jag kunde komma ut<br />

med delar. Sedan stannade jag och hjälpte till med skruvandet.<br />

Det var nog då jag började få en känsla av att det<br />

skulle bli en fin fredag, sedan satte jag mig i maskinen<br />

och då släppte det. Ärligt talat, än idag förstår jag inte<br />

riktigt vad som hände. Jag måste ha varit helt slutkörd!<br />

Nuförtiden försöker de jobba i lagom jämn takt i den<br />

mån det går. Båda har också försökt ta sitt ansvar för att<br />

hjälpa en ny generation in i branschen. Genom åren har<br />

man haft många praktikanter men på senare år har det<br />

blivit allt svårare ekonomiskt.<br />

– Anton som är anställd som förare hos oss började<br />

som praktikant, och jag kan stolt säga att av de som<br />

startat här så är åtminstone hälften kvar i branschen,<br />

säger Tony som tycker att bolagen har ett stort ansvar<br />

i att sänka prestationerna och täcka kostnaden kring<br />

rekrytering till branschen.<br />

– Alla som kommer hit frågar om de fått ner tillräckligt<br />

många träd, men det är inte det arbetet handlar om. Det<br />

vi försöker lära ut är att samarbeta. Vad är det för mening<br />

att lägga ner många träd om skotarföraren sedan måste<br />

lägga en massa tid på att sortera?<br />

PER-OVE NICKAR bekräftande och flikar in att de som kör<br />

skördare skulle må bra av att hugga manuellt lite ibland<br />

också. Det skulle bättra på kunskaperna i aptering.<br />

– När jag började köra satt vi bara i maskinen<br />

var tredje dag. Frågar du mig görs fortfarande den<br />

bästa gallringen manuellt, det är bara att jämföra<br />

stickvägsarealerna.<br />

Efter någon timmes pratstund börjar det så sakteliga<br />

bli dags för Per-Ove att klättra upp i skördaren och<br />

kryssa ut bland stenarna. Själva står vi kvar längs<br />

skogs bilvägen och ser Log Max-aggregatet kvista och<br />

kapa i jämn takt.<br />

– I Stora Ensos värld är verkligen prestation och<br />

kalkyltimpenning allt. Jag gillar traktvis bortsättning<br />

men ska det löna sig måste man verkligen vara noggrann<br />

med alla tillägg. Samma med köravstånden. Här måste<br />

man vara rätt tuff!<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Vi tar hand om din maskin!<br />

Professionell service för din skogsmaskin från John Deere<br />

finns över hela Sverige!<br />

Mer om vårt stora servicenätverk hittar du på vår hemsida.<br />

Där kan du också läsa om TimberCare G-serie serviceavtal,<br />

samt om våra eftermarknadsprodukter och tjänster.<br />

Läs av QR-koden via en app i din<br />

smartphone så får du en länk till<br />

serviceinfo på vår hemsida.<br />

SERVICEPUNKTER<br />

JohnDeere.se/Forestry<br />

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001<br />

ÖVERKALIX<br />

0926-777 20<br />

ÄLVSBYN<br />

0929-729 00<br />

SKELLEFTEÅ<br />

0910-58 91 00<br />

SORSELE<br />

0660-37 56 50<br />

LYCKSELE<br />

070-481 07 50<br />

TAVELSJÖ<br />

090-630 78<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

0660-37 56 50<br />

BRUNFLO<br />

063-227 90<br />

LÅNGSELE<br />

0620-217 66<br />

MATFORS<br />

0653-162 25<br />

DELSBO<br />

0653-162 25<br />

OCKELBO<br />

0271-191 73<br />

MORA<br />

0250-150 30<br />

MALUNGSFORS<br />

0280-400 00<br />

TIERP<br />

0293-531 10<br />

EKSHÄRAD<br />

0563-155 60<br />

FAGERSTA<br />

0223-249 46<br />

SÄFFLE<br />

0533-123 85<br />

VINGÅKER<br />

0151-107 60<br />

TÖREBODA<br />

0506-474 74<br />

UDDEVALLA<br />

0522-881 90<br />

VARA<br />

0512-241 00<br />

ÖSTERBYMO<br />

<strong>03</strong>81-502 65<br />

JÖNKÖPING<br />

<strong>03</strong>6-32 77 57<br />

VETLANDA<br />

<strong>03</strong>83-564 40<br />

KLINTEHAMN<br />

0498-24 17 23<br />

LIDHULT<br />

<strong>03</strong>5-914 15<br />

EMMABODA<br />

0471-106 60<br />

KRISTIANSTAD<br />

044-20 76 00<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Sjukt bränslepris<br />

får stölderna att rusa<br />

SKOGSBRUK. Bränslepriset har<br />

fått dieselstölderna att skjuta<br />

i höjden. I mars anmäldes<br />

sammanlagt 1 005 stölder,<br />

enligt polisen. Att jämföra<br />

med 545 stycken samma<br />

månad i fjol. Ökningen har<br />

skett över hela landet och<br />

både polisregion syd och<br />

region nord rapporterar om<br />

kraftiga ökningar.<br />

Till ATL säger<br />

Robert Loeffel,<br />

presstalesperson för<br />

polisområdet Kalmar<br />

och Kronoberg,<br />

att förklaringen<br />

självklart är dieselpriset. De<br />

kriminella som utför stölderna<br />

kategoriserar han i två grupper:<br />

lokala aktörer, och professionella<br />

ligor som har tillgång till egen<br />

lastbil och som snabbt kan<br />

pumpa ur stora volymer, eller<br />

kan skimma andras kontokort<br />

och tanka vid macken. Enligt<br />

Loeffel sker flest stölder i<br />

syd, i Kronoberg:<br />

– Dels på grund av<br />

den täta lastbilstrafiken<br />

på E4, dels på grund<br />

av det pågår många<br />

stora vägarbeten där,<br />

säger Robert Loeffel.<br />

Glöm inte godsdeklarationen<br />

SKOGSBRUK. Från SE Certifiering<br />

rapporteras ovanligt många<br />

avvikelser gällande gods och<br />

godsdeklarationer. SE Certifiering<br />

rekommenderar att man alltid<br />

fyller i en godsdeklaration när<br />

man ska transportera farligt gods,<br />

även om det bara handlar om<br />

enstaka liter.<br />

Att nyttja det så kallade undantaget<br />

innebär restriktioner som<br />

man måste vara väl medveten<br />

om och följa. Att ta med en ifylld<br />

godsdeklaration vid transporten<br />

är enklare.<br />

SE Certifiering AB har tagit<br />

fram en mall för godsdeklaration,<br />

du hittar den på Mina sidor.<br />

Miljoner till<br />

Skogforsk för<br />

att lära mer om<br />

markberedning<br />

SKOGSBRUK. Skogforsk har nyligen<br />

beviljats drygt 1,7 miljoner kronor<br />

i bidrag från Skogssällskapet<br />

för två projekt – det ena med<br />

syfte att hämta ny kunskap ur<br />

två gamla försök om markberedning,<br />

det andra, om effekterna på<br />

vattenkvaliteten vid slutavverkning.<br />

Varför överlever inte fler plantor?<br />

SKOGSBRUK. Mer än 20 procent<br />

av plantorna blir inte äldre än<br />

tre år, enligt en forskningsrapport.<br />

Nu startar Skogforsk ett nytt<br />

projekt, Föryngringskollen, med<br />

syfte att ta reda vilka faktorer<br />

som ligger bakom att en så stor<br />

del av plantorna dör.<br />

Utöver Skogforsk<br />

deltar åtta företag från<br />

skogsbruket i studien<br />

där 2 500 planteringar<br />

runt om i landet ska<br />

inventeras.<br />

Fortsatt undantag från<br />

kraven på utbildning<br />

SKOGSBRUK. I spåren av pandemin<br />

ligger många certifierade<br />

entreprenörer efter med sina<br />

utbildningar. PEFC har därför<br />

beslutat att förlänga undantaget<br />

från kravet på utbildning till<br />

att gälla hela <strong>2022</strong>. Konkret<br />

innebär det nu att man har<br />

hela året på sig att genomföra<br />

PEFC- standardens krav på fältutbildning<br />

enligt SYN (Natur- och<br />

kulturhänsyn). 2023 ska denna<br />

utbildning vara genomförd.<br />

Övriga delar av SYN (teoridelen<br />

via Skötselskolan), ADR-kurs<br />

och Förstahjälpen-utbildning<br />

omfattas inte av undantaget.<br />

Samtidigt uppmanas alla<br />

PEFC-certifierade entreprenörer<br />

att göra kurserna under <strong>2022</strong><br />

för att inte hamna i trångmål när<br />

undantaget upphör 2023.<br />

– Jag vill verkligen uppmana<br />

alla certifierade entreprenörer<br />

att se över företagets utbildningsbehov<br />

och så fort som möjligt<br />

anmäla sig till kurser som gått<br />

ut eller håller på att gå ut. Under<br />

PEFC-kurser på Skogsentreprenörernas<br />

hemsida kan du anmäla<br />

dig till flera av de kurser som<br />

certifieringen ställer krav på,<br />

säger Sophia Bergkvist, ansvarig<br />

för SE Certifiering.<br />

Rottne kommer med ny H8<br />

TEKNIK. Rottne kommer nu<br />

med en uppgraderad H8.<br />

Nya H8E har bland annat fått<br />

en ny kran med nytt vridhus<br />

och egenutvecklad kranspetsstyrning.<br />

Den nya kranen<br />

RK75 har bland annat högre<br />

lyfthöjd, bättre vridvinkel,<br />

högre vridmoment och<br />

bruttolyftmoment.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Bandskotare – snart redo för marknaden?<br />

TEKNIK. Komatsu har<br />

tillsammans med ett antal andra<br />

aktörer jobbat med att utveckla<br />

en bandskotare och nu är första<br />

prototypen i drift. Maskinen som<br />

bygger på Komatsu 855 är en<br />

allroundmaskin för både gallring<br />

och slutavverkning.<br />

Centipede som man valt att<br />

kalla bandskotaren, uppges ha<br />

högre förarkomfort jämfört med<br />

en vanlig skotare, dra betydligt<br />

mindre bränsle och ändå vara<br />

effektivare.<br />

Tack vare banden minskar<br />

också marktrycket markant.<br />

Enligt uppgifter kommer<br />

helkroppsvibrationerna för<br />

föraren minska med upp<br />

till 50 procent, samtidigt<br />

räknar man med att få ner<br />

bränsleförbrukningen<br />

med mellan 15 och<br />

25 procent.<br />

Granskningsnämnden<br />

om SVT-dokumentär<br />

SKOGSBRUK. För några<br />

månader sedan anmäldes<br />

SVT- serien Slaget om skogen<br />

till Granskningsnämnden efter<br />

att Skogsentreprenörerna och<br />

en rad andra företrädare för<br />

branschen reagerat på att serien<br />

gav ett tydligt ställningstagande<br />

i debatten.<br />

Nu har dock Granskningsnämnden<br />

sagt sitt och<br />

konstaterar att serien i huvudsak<br />

inte innebär ett otillåtet<br />

ställnings tagande i debatten om<br />

skogsbruket. Dock konstaterar<br />

nämnden att tre inslag i serien<br />

var missvisande och strider mot<br />

kravet på saklighet.<br />

4%<br />

Nyhet i Brandrisk<br />

skog och mark<br />

SKOGSBRUK. Brandrisken har<br />

redan varit stor – och inför årets<br />

skogsbrandssäsong kommer<br />

MSB med nyheter. Förra året<br />

släpptes en ny version av<br />

prognossystemet Brandrisk<br />

skog och mark, och i år är den<br />

bland annat uppdaterad med<br />

dygns prognoser för sex dygn.<br />

Samtidigt införs också en ny<br />

högsta nivå – mycket stor risk.<br />

Mer tall än gran i backen!<br />

SKOGSBRUK. 2020 levererades<br />

fler tallplantor än granplantor,<br />

och trenden fortsatte även 2021.<br />

Det visar Skogsstyrelsens årliga<br />

statistik över levererade skogsplantor.<br />

Leveransen av skogsplantor<br />

uppgick 2021 till 452 miljoner<br />

plantor – vilket är en ökning med<br />

45 miljoner jämfört med 2020.<br />

Anledningen är en ökning av<br />

såväl gran- som tallplantor.<br />

Gran- och tallplantor<br />

utgör tillsammans 96 procent<br />

av totalt antal levererade<br />

skogsplantor. Contortatallen<br />

står för 2,2 procent och lärk<br />

0,8 procent. Sitkagran, björk<br />

och övriga barr- och lövträd<br />

utgör var för sig mindre<br />

än 0,5 procent av antalet<br />

levererade skogsplantor.<br />

Under första kvartalet <strong>2022</strong><br />

ökade leveransvirkespriserna<br />

för både sågtimmer och<br />

m assaved i jämförelse med<br />

fjärde kvartalet 2021. Priset på<br />

sågtimmer ökade med knappt<br />

4 procent och massa ved med<br />

drygt 3 procent.<br />

Ny serie för Adblue<br />

i Skogsmaskinsindex<br />

TEKNIK. Skogsmaskinsindex blir<br />

bara viktigare och viktigare – och<br />

varje dag tillkommer nya<br />

prenumeranter. Senaste<br />

nytt är att det nu finns<br />

en egen separat serie för<br />

Adblue.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Träffa Skogsentreprenörerna!<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörerna<br />

planerar att delta på flera av<br />

de kommande skogs mässorna.<br />

Vi ses på Skogsmaskindagarna<br />

i Karlskoga 20–21 maj, Elmia<br />

Wood i Jönköping 2–4 juni och<br />

Mittia Gård & Skog i Ljusdal<br />

19–20 augusti.<br />

På Mittia Gård & Skog<br />

kommer Skogsentreprenörerna<br />

även ha ett större sektionsmöte<br />

främst för sektionerna<br />

Hälsingland, Sundsvall,<br />

Jämtland, Dalarna och Uppland.<br />

Medlem eller inte – varmt<br />

välkommen!<br />

Granbarkborren<br />

överlever vintern<br />

SKOGSBRUK. En ny studie<br />

från Skogforsk och Sveriges<br />

Lantbruksuniversitet visar att<br />

de flesta granbarkborrarna överlever<br />

vintern. Den effektivaste<br />

bekämpningen av granbarkborre<br />

görs under sommaren<br />

då granbarkborren befinner<br />

sig i larvstadiet. Avverkning<br />

av angripna träd på vintern<br />

har störst effekt om det finns<br />

mycket bark kvar på träden<br />

innan avverkning, om det finns<br />

många barkborrar kvar i barken,<br />

och om barken är fastfrusen vid<br />

avverkningstillfället.<br />

– Om allt detta samverkar kan<br />

antalet granbarkborrar minska<br />

med cirka 40 procent. Men i<br />

praktiken blir minskningen ofta<br />

betydligt lägre, säger Jan Weslien,<br />

seniorforskare på Skogforsk.<br />

Avverkade bland<br />

fridlysta växter<br />

– döms till böter<br />

SKOGSBRUK. Statliga<br />

Sveaskog bötfälls nu<br />

efter att ha avverkat på<br />

ett område med fridlysta<br />

orkidéer. Avverkningen<br />

skedde på Kälberget, utanför<br />

Skellefteå – och Sveaskog<br />

ska nu betala 200 000 kronor<br />

i böter. Enligt SVT Nyheter<br />

menar Åklagarmyndighetens<br />

riksenhet för miljö- och<br />

arbetsmiljömål i sitt<br />

föreläggande att Sveaskog<br />

inte gjort vad som skäligen<br />

kunde krävas för att förebygga<br />

misstaget. Området är<br />

klassat som Natura 2000.<br />

Effektivare flöden<br />

om slutprodukten<br />

bestäms i maskinen<br />

SKOGSBRUK. I ett gemensamt<br />

projekt vill Skogforsk och<br />

Södra redan i skördaren kunna<br />

analysera ett specifikt träd, och<br />

direkt i skogen avgöra vilken<br />

produkt det lämpar sig för. Stockdimensioner,<br />

färskhet samt vedoch<br />

fiberegenskaper är viktiga<br />

parametrar för att matcha råvara<br />

och slutprodukt. Genom att kombinera<br />

uppgifter om dimensioner,<br />

trädslag och växtplats som<br />

samlas in av skördaren med information<br />

om trädens ålder från<br />

skogliga register, kan ved- och<br />

fiberegenskaper modelleras och<br />

beskrivas för industrikunden.<br />

Segdraget i<br />

bränslefrågan<br />

SKOGSBRUK. Strax innan<br />

deadline presenterade regeringen<br />

sin vårändringsbudget där bland<br />

annat den tidigare aviserade<br />

dubblade återbetalningen av<br />

dieselskatten ingår. Nuvarande<br />

nedsättning är 1 930 kronor per<br />

kubikmeter diesel, och förslaget<br />

innebär en total sänkning om<br />

2 873 kronor retroaktivt från den<br />

1 januari.<br />

I skrivande stund står Socialdemokraterna<br />

och Centerpartiet<br />

bakom förslaget vilket inte<br />

räcker för att få igenom förslaget<br />

i riksdagen. Samtidigt diskuterar<br />

övriga partier ett annat krisstöd<br />

på 4,6 miljarder.<br />

Förslaget på ändringen i<br />

vårändrings budgeten är nu<br />

ute på remiss och<br />

Skogsentreprenörerna är<br />

en av instanserna som ska<br />

lämna sina synpunkter till<br />

Finansdepartementet.<br />

Eco Logs och Gremos<br />

servicecenter slås ihop<br />

TEKNIK. Eco Logs servicecenter<br />

i Söderhamn bildar<br />

tillsammans med Gremo<br />

Maskinservice i Ätran bolaget<br />

Maskinservice i Norden AB.<br />

Förutom reparation och<br />

service av Eco Log och Gremo<br />

kommer de även att ta hand<br />

om maskiner från andra<br />

tillverkare.<br />

Ambitionen nu är att<br />

bygga upp ett brett lager av<br />

reservdelar för alla typer av<br />

skogsmaskiner.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar,<br />

@Kuusakoski<br />

såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com<br />

Kampanj<br />

Twin Forestry skogsdäck<br />

Serious Tires for Serious Foresters<br />

SPARA<br />

UPP TILL<br />

24 000:-<br />

PER<br />

MASKIN<br />

Vid köp av minst två Trelleborg Twin Forestry skogsdäck under kampanjperioden 15 maj - 15 juli <strong>2022</strong><br />

får du en kontantåterbäring på upp till 3 000 kronor per däck. Läs mer om kampanjen<br />

via QR koden till vänster eller på adressen nedanför.<br />

https://www.trelleborg.com/sv-se/wheels/kampanj-twinforestry


NYHETER<br />

Behandling mot rotröta<br />

– krångligare och dyrare!<br />

Den sista april slog Kemikalieinspektionens krav igenom på den nya digitala behörighetsutbildningen<br />

som Jordbruksverket tagit fram och som ska genomföras av alla som behandlar<br />

mot rotröta. Men vad innebär egentligen de nya tuffare kraven i praktiken?<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Bortsett från allt krångel enbart för att<br />

kunna gå kursen, så är det en del förändringar.<br />

Både för oss entreprenörer<br />

och kundsidan som får räkna med<br />

ökade kostnader, konstaterar entreprenören<br />

Fredrik Gunnarsson, Freddes Skogstjänst AB.<br />

– Allt betyder merarbete, och tid är pengar<br />

i en redan pressad bransch, förtydligar Håkan<br />

Nilsson, Skogsentreprenad AB Bröderna<br />

Nilsson.<br />

Liksom flera av hans anställda har han<br />

själv nyligen gått kursen, och så här långt<br />

finns ett antal frågetecken, varav ett stort<br />

gäller skyddskläder. Krävs det till exempel<br />

heltäckande dräkt vid påfyllning av medlet,<br />

eller vid kedjebyte?<br />

Magnus Sandström på Jordbruksverkets<br />

miljöregelenhet menar att en del viktiga fakta<br />

missförståtts i spåren på den nya utbildningen.<br />

Bara för att det finns heltäckande<br />

skyddsutrustning på bild i kursmaterialet är<br />

det inte självklart att det kommer att behövas,<br />

det beror helt enkelt på vilket medel som<br />

används.<br />

– Utbildningen är generell – och är alltså<br />

inte framtagen specifikt för det medel som är<br />

vanligast just nu, Rotstop S-gel. Vår kurs ska<br />

ju fungera även för nya medel på marknaden.<br />

Magnus Sandström poängterar att det alltid<br />

är det som står på respektive medels etikett<br />

och säkerhetsdatablad som gäller. Här står<br />

också vilka skyddskläder som kommer att<br />

krävas.<br />

– Skyddsutrustningen i utbildningen visar<br />

på ett grundskydd som fungerar i flera situationer<br />

och det är företagen som säljer medlet<br />

som ska informera om hur just deras medel<br />

ska hanteras, fortsätter Magnus Sandström.<br />

En diskussionsfråga hos flera som gått<br />

kursen är vad som gäller vid till exempel<br />

kedjebyte. Vilken typ av skyddskläder<br />

kommer då behövas?<br />

– Det är samma där, det enskilda medlets<br />

etikett och säkerhetsdatablad gäller, men vårt<br />

tips är att använda en tunnare nitrilhandske<br />

som skydd mot växtskyddsmedel och oljor,<br />

och sedan en grov skinnhandske utanpå för<br />

att skydda mot skärskador.<br />

En annan fråga är om medlet ska klassas<br />

som miljöfarligt avfall eller inte. Och det är<br />

samma där. Vad som gäller för de enskilda<br />

medlen framgår av säkerhetsdatabladen. För<br />

de två medel som är registrerade i nuläget:<br />

Basinox och Rotstop S-gel, är det inte några<br />

stränga krav.<br />

– Vi förstår att det finns behov av en del<br />

praktiska förändringar i hanteringen för<br />

entreprenören, bland annat ska ju växtskyddsmedel<br />

förvaras avskilt så att det inte kontaminerar<br />

livsmedel och under överseende eller inlåst<br />

så att det inte är åtkomligt för obehöriga.<br />

Enligt Magnus Sandström gäller tillståndet<br />

efter godkänd kurs i fem år, sedan krävs det en<br />

vidareutbildning.<br />

TVÅ SOM GÅTT Jordbruksverkets kurs är alltså<br />

entreprenörerna Fredrik Gunnarsson och Håkan<br />

Nilsson. Båda konstaterar att de nya kraven<br />

innebär en del mer arbete. Att på ett eller annat<br />

sätt få betalt för det extra arbetet ses som självklarheter.<br />

Detta är inte kostnader som går att<br />

effektivisera bort:<br />

– Som företagare har vi förbundit oss<br />

att följa myndighetskraven, så antingen<br />

får kunden kompensera direkt, eller<br />

måste det göras en korrekt uppräkning<br />

vid nästa avtalsgenomgång, säger<br />

Håkan Nilsson.<br />

Både Fredrik och Håkan väntar nu på<br />

Skogforsk som fått i uppdrag att göra en<br />

detaljerad kalkyl för merkostnaderna som<br />

tillkommit. Samtidigt har det också bildats<br />

en arbetsgrupp där Skogsentreprenörerna<br />

är med som aktiv part. Parallellt arbetar<br />

Skogsentreprenörerna med en egen kalkyl<br />

att ställa mot Skogforsks.<br />

En som också är inkopplad i arbetet med<br />

frågan framåt är Skogsentreprenörernas<br />

företagsutvecklare Mats-Erik Larsson. Han<br />

har bland annat räknat på maskinkostnaden.<br />

Kostnaden som krävs för att överhuvudtaget<br />

kunna köra med medlet.<br />

Enligt hans kalkyl handlar det om en<br />

investering på runt 100 000 kronor. Med<br />

en femårig avskrivningsperiod, och hänsyn<br />

tagen för dyrare svärd, sänkt tu gällande<br />

vattenfyllningar och annat räknar<br />

han med nästan 70 000 kronor i ökade<br />

maskin kostnader för en säsong.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Öka din lönsamhet<br />

med Eco Log<br />

Att köpa in en ny maskin är en rolig uppgift och en<br />

viktig investering för dig och ditt företag. Det är<br />

mycket att ta hänsyn till och många faktorer som<br />

spelar in på den totala lönsamheten under ägandet<br />

av maskinen.<br />

Vi har undersökt fyra faktorer som har stor inverkan<br />

på din lönsamhet oavsett maskinmärke eller<br />

modell, något som bland annat har visat att en<br />

ökning av produktiviteten med endast 5% kan<br />

generera ökade intäkter ända upp till<br />

250 000 sek/år.<br />

Eco Logs maskiner har flera<br />

egenskaper som ger dig förutsättningar<br />

att bedriva ett<br />

mer lönsamt och effektivt<br />

skogsbruk.<br />

Se konkreta räkneexempel<br />

och läs mer på vår hemsida:<br />

https://ecologforestry.com/se/<br />

kundnytta/loensamhet/<br />

4 FAKTORER<br />

SOM PÅVERKAR DIN LÖNSAMHET<br />

• SERVICEINTERVALL<br />

• TEKNISK UTNYTTJANDEGRAD (TU)<br />

• PRODUKTIVITET<br />

• BRÄNSLEFÖRBRUKNING<br />

Forestry of tomorrow<br />

Säkrare virkesmärkning<br />

SURAHAMMAR 27.-28. Maj<br />

Uppgradera din skotare med vår<br />

virkesmärkare Logscom GTP och få<br />

en effektivare och säkrare vardag!<br />

SURAHAMMAR 27.-28. Maj<br />

17 - 18 juni<br />

ÖVERKALIX<br />

15-18 juli<br />

ÅSELE<br />

LOGSCOM AB<br />

logscom.com<br />

0941-100 41


NYHETER<br />

Så slår de skenande<br />

kostnaderna<br />

Nästan 70 procent av entreprenörerna har i år haft kontakt med sina<br />

kunder gällande avtalsjustering. Hälften har fått kompensation för<br />

ökade kostnader. Det visar <strong>Skogsentreprenören</strong>s senaste barometer.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Dieselpriset har på kort tid tagit<br />

jätteskutt. Men det är inte bara<br />

bränslet som skjuter i höjden.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> ställde nyligen<br />

ett antal frågor till över 800 entreprenörer och<br />

drygt 160 svarade.<br />

Totalt uppfattar 54 procent sina uppdrag<br />

som knappt lönsamma, 6,3 procent kallar<br />

dem minusaffär medan 38 procent tycker att<br />

lönsamheten är helt okej. 1,3 procent tycker<br />

lönsamheten är mycket bra medan 2,5 procent<br />

svarar att de inte vet.<br />

I princip alla svarande har någon form av<br />

bränsleklausul som kompenserar för dieselprisets<br />

rörelser. Betydligt färre, 43 procent,<br />

har avtal som även kompenserar för ränta.<br />

Än färre, ungefär en femtedel svarade att<br />

de även kompenseras för löneuppräkningar,<br />

höjda kostnader för reparationer, service och<br />

avskrivningar.<br />

Klart är också att långt ifrån alla räknar på<br />

om bränsleklausulen verkligen kompenserar<br />

rätt. 23,6 procent av de svarande har räknat<br />

och konstaterar att den räknar rätt, medan<br />

30 procent är mer vaga och tror att den räknar<br />

rätt. 19,3 procent har räknat och konstaterar<br />

att klausulen inte stämmer, medan 31,4 procent<br />

svarar att det inte känns som att den räknar rätt.<br />

MERPARTEN, 65,7 procent av de svarande har<br />

månadsvis avläsning, men 16 procent har<br />

fortfarande per kvartal. Bara runt 6 procent<br />

säger att man har avläsning varannan vecka.<br />

Det finns också de som har avläsning vid<br />

uppstart av varje nytt objekt, och temporära<br />

höjningar när priset sticker iväg.<br />

Sammanlagt har drygt 69 procent haft<br />

kontakt med sina kunder i år kring avtalsjustering.<br />

Totalt svarar 35 procent att de fått<br />

kompensation för ökade kostnader, medan<br />

50 procent svarar delvis kompensation.<br />

18 procent svarar att de inte fått någon<br />

kompensation alls.<br />

Ungefär en tredjedel av de svarande säger<br />

att man i nutid övervägt att försöka avsluta<br />

samarbetet med sin kund.<br />

Bland kommentarerna märks tydligt<br />

önskemål om dieselindex-serie även för<br />

arbetsbilar och Adblue. Flera upplever också<br />

stora utmaningar med att få kompensation för<br />

övriga kostnader.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


SPARA TID OCH PENGAR MED<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

FÖREBYGGANDE<br />

UNDERHÅLL<br />

LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

•<br />

Vill du trygga din tillgång på vassa<br />

kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra själv<br />

vilka som ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du<br />

ha en skärpa som ger mer<br />

skogskubik per<br />

kedja?<br />

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten<br />

• Hjälper såväl små verkstäder som stora<br />

industrier<br />

• Utför underhåll, service, provtryckning<br />

och montage av slangar och ledningskomponenter<br />

för hydraulik, industri och<br />

pneumatik.<br />

927 KR<br />

I MÅNADEN*<br />

* Beräknat på 60 månader.<br />

Sedvanlig kredit-prövning<br />

sker hos Wasa Kredit.<br />

Netto- pris tot. 47.800 kr<br />

Ett nummer - i hela Sverige<br />

020-46 46 00<br />

hydroscand.se/SlangExpress<br />

WWW.MARKUSSON.SE - 0175-713 26


18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong><br />

NYHETER<br />

Succé för Skogsvård <strong>2022</strong>!<br />

En träff enbart för landets skogsvårdare med ett digert program – allt förpackat<br />

i en miljö som gjord för gemyt. Så hur gick det då för Skogsvård <strong>2022</strong>?<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Man blir nästan tårögd när<br />

man läser utvärderingarna,<br />

jag ser redan framåt nästa år,<br />

summerar Helen Löfgren, en av<br />

nyckelpersonerna i arbetet.<br />

Idén om en nationell arena för landets<br />

skogsvårdare har grott länge. Tanken föddes<br />

redan på Elmia Skog 2019, men när det väl<br />

var dags att sjösätta arrangemanget 2020<br />

satte corona pandemin stopp.<br />

I år var det äntligen dags att göra<br />

verklighet av visionerna om en finkalibrerad<br />

träff matad med nytta och nöje.<br />

– Själv tycker jag att vi fick till en bra<br />

brygga mellan stora och små företag.<br />

Programmet var ju digert och vi har mycket<br />

som förenar oavsett storlek och landsände.<br />

Det känns enormt berikande att inte vara<br />

ensam med sina<br />

Äntligen<br />

dags!<br />

SKOGSVÅRD<br />

ORBADEN<br />

TVÅ DAGAR OM RÖJNING OCH PLANTERING<br />

18–19 MARS <strong>2022</strong><br />

Välkommen ti l magiska Orbaden. Två dagar med seminarier,<br />

debatt och kanske en och annan ny bekantskap.<br />

För landets skogsvårdsföretagare. Medlem eller inte!<br />

PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsentreprenörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sammankomster.<br />

frågor, konstaterar<br />

René Schiller,<br />

Håxås Skogstjänst.<br />

En av helgens<br />

största snackisar var<br />

den om bemanning<br />

och rekrytering. En<br />

stor fråga i vanliga<br />

fall – och nu akut<br />

på grund av kriget<br />

i Ukraina som skapat nya stora utmaningar.<br />

Frågan satte sin prägel och hängde med<br />

både under middagen och framåt kvällen i<br />

Orbadens ute-spa med utsikt över Ljusnan.<br />

Under programpunkten Fem snabba bjöds<br />

det på ett litet smörgåsbord med det senaste.<br />

Bland annat berättade Gunnar Bergström om<br />

det nya kompetensvalideringsprogrammet<br />

och Tomas Kolmodin från Vallsta skogsmaskiner<br />

fanns på plats för att prata om<br />

erfarenheterna av planteringsmaskinen<br />

Plantma X. På programmet stod också senaste<br />

nytt i koj frågan och arbetet med de nya bortsättningsmallarna.<br />

Första dagen vankades det utflykt hem till<br />

skogsentreprenörerna Helen och Lars-Göran<br />

”Lövet” Löfgren några kilometer bort. I trädgården<br />

brann eldkorgen för fullt och med<br />

både riksspelmannen Görgen Antonsson,<br />

en av personerna i folkrock bandet Engmans<br />

kapell och lokala specialiteter bjöds det på<br />

Hälsingland i koncentrat. En stund senare<br />

var det samling i verkstan för att prata om<br />

konsten att nå det lilla extra i vardagen.<br />

Dag två inleddes av Joakim Gustafsson och<br />

en halvtimme om landets första storskaliga<br />

röjningsuppdrag med elsågar.<br />

– Batteriprojektet gjordes på 230 hektar<br />

skog, i tätt samarbete med uppdragsgivaren<br />

Svenska Kraftnät och Husqvarna.<br />

En viktig del i projektet var att skapa en<br />

fungerande logistik och infrastruktur för<br />

laddningen. Han konstaterade också att det<br />

fortfarande saknas riktiga skogsanpassade<br />

el-röjsågar på marknaden, och att kvaliteten<br />

på produkterna behöver vässas. I slutet av<br />

säsongen var de riktigt slitna.<br />

En som inte heller räds ny teknik är Johnny<br />

Johansson från Skyforest som äntrade scenen<br />

med famnen full av drönare. Till vardags gör<br />

hans företag traktplanering från luften – och<br />

frågorna blev många och långa.<br />

Lägger man till en dos Skogsmaskinsindex,<br />

en halvtimme om artskyddsförordningen, en<br />

rejäl trendspaning om saker som fjädrande<br />

ryggsäck för plantörer, plantspårning och<br />

drönarröjare, ja – då är det ungefär vad som<br />

hinns med på ett dygn när ett 30-tal pratglada<br />

entreprenörer träffas.<br />

– Jag tror alla gillade Orbaden, och nu<br />

har vi lagt grunden för en tradition. Till<br />

nästa år ska vi bara fundera på om vi ska<br />

lägga till några fler programpunkter under<br />

lördags eftermiddagen för de som vill. Många<br />

hade nog gärna stannat längre, summerar<br />

Skogs entreprenörernas kommunikativt<br />

ansvarige Frans Johansson, en i gänget<br />

bakom Skogsvård <strong>2022</strong>.<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Sommarens kurser<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr<br />

ex. moms. Har du gjort webbutbildningen<br />

i skötselskolan genom din kund så<br />

behöver du inte göra den igen.<br />

14–15 juni Älvsbyn<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr ex.<br />

moms. Har du gjort webbutbildningen i<br />

skötselskolan genom din kund så behöver<br />

du inte göra den igen.<br />

8 juni Lycksele<br />

9 juni Örnsköldsvik<br />

10 juni Ånge<br />

16 juni Älvsbyn<br />

17 juni Skellefteå<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– RÖJNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och<br />

kulturhänsyn, vilket är ett krav enligt bland<br />

annat PEFC för vissa personalkategorier och<br />

entreprenörer.<br />

25 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– MARKBEREDNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr ex.<br />

moms. Har du gjort webbutbildningen i<br />

skötselskolan genom din kund så behöver<br />

du inte göra den igen.<br />

23 maj Alfta<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN –<br />

DIKESRENSNING & SKYDDSRENSNING<br />

(2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn – dikesrensning<br />

& skyddsrensning, vilket är ett krav enligt<br />

PEFC för vissa personalkategorier och<br />

entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Skötselskolans webbutbildningar för<br />

Dikesrensning och Körning i skogsmark.<br />

29–30 juni Alfta<br />

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABC/HLR (1 DAG)*<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande<br />

första hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

30 maj Osby<br />

31 maj Smålandsstenar<br />

1 juni Åtvidaberg<br />

8 juni Askersund<br />

9 juni Sunne<br />

OBS! För att kursen ska hållas krävs<br />

minst tolv deltagare.<br />

Medlemspris 750 kr<br />

Nya datum!<br />

* ANMÄLAN ÄR BINDANDE. SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN ÄR 14 DAGAR<br />

INNAN KURSSTART ELLER SÅ LÄNGE ANMÄLAN ÄR ÖPPEN PÅ HEMSIDAN.<br />

** FÖRFRÅGNINGAR GÖRS TILL GEORGIA.METAXAS@SKOGSENTREPRENORERNA. SE<br />

Läs mer och anmäl dig till våra utbildningar på<br />

www.skogsentreprenorerna.se/kurser<br />

21<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Landet<br />

runt!<br />

SEKTIONERNA<br />

Med 23 sektioner<br />

spridda över landet är<br />

Skogsentreprenörerna<br />

aldrig långt borta. I varje<br />

nummer berättar några<br />

sektionsordförande om<br />

senaste nytt och vad som<br />

är på gång!<br />

FRÅN NORR TILL SÖDER<br />

Våren har varit mötesrik med sektionsmöten landet runt.<br />

Mycket handlade förstås om lönsamhet!<br />

Hur ser egentligen konkurrens situationen<br />

ut mellan länderna i Norden? Lagom<br />

till mötet i Hammarstrand kunde<br />

Skogsentreprenörerna rapportera senaste<br />

nytt från sina nordiska kollegor.<br />

I mitten av mars betalade en finsk entreprenör<br />

14,79 kronor för en liter diesel. Att jämföra med<br />

18,29 i Sverige, 11,28 i Danmark och 16,20 i Norge.<br />

Kraven på mängden inblandning av förnybart skiljer<br />

också kraftigt åt.<br />

Bränslefrågan är i fokus, vilket resulterat i aktivt<br />

opinionsarbete och en rad politiska kontakter.<br />

Något som i sin tur lett fram till flera politiska<br />

förslag. Bland annat en fördubblad koldioxid skattesubvention.<br />

På grund av kriget i Ukraina har det på senare<br />

tid växt fram en stor osäkerhet kring tillgången<br />

och prisutvecklingen på Adblue, en fråga som<br />

bevakas noga. Som ett led i prisutvecklingen<br />

har Skogsentreprenörerna jobbat fram en egen<br />

indexserie i Skogsmaskinsindex för just Adblue.<br />

Vid samtliga möten har många vittnat om kraftiga<br />

höjningar av övriga kostnader, alltså kostnaderna<br />

som ligger utanför diesel och löner.<br />

Återkommande på mötena var bland<br />

annat Mats-Erik Larssons snabbgenomgång<br />

av nya web baserade Skogsmaskinsindex.<br />

Skogsmaskins index får nya användare varje dag<br />

och bör ses som det enskilt viktigaste verktyget i<br />

entreprenörens verktygslåda när det kommer till att<br />

hålla koll på kostnads utvecklingen och att föra över<br />

kostnaderna på kunderna.<br />

Under våren har Skogsentreprenörerna gjort<br />

en miniundersökning som visar att nästan alla<br />

maskinentreprenörer idag har bränsleklausul.<br />

En bra bränsleklausul och dialog med kunden är<br />

a och o i tider som dessa, viktigt är dock att själv<br />

kontrollräkna på utfallet av bränsleklausulen.<br />

På flera av mötena talades det också om fallgroparna<br />

i ABSE. I ABSE finns ett antal delar som<br />

man bör vara extra vaksam kring. Vissa kunder vill<br />

till exempel räkna stilleståndsersättningen först från<br />

när skogslagret är framskotat.<br />

En annan viktig fråga är Arbetsmiljöverkets<br />

krav på kojor. Var bolagen och branschens övriga<br />

parter står i frågan har noggrant utretts av<br />

Skogsentreprenörernas skogsvårdsutskott. Även om<br />

detta går att läsa i <strong>Skogsentreprenören</strong>.<br />

Det svenska skogsbruket har på olika sätt<br />

påverkats av kriget i Ukraina. Bland annat har<br />

bemanningen med säsongsanställd personal<br />

drabbats hårt. Årligen kommer cirka 1 500 ukrainare<br />

till Sverige för att röja och plantera. Från skogsvårdshåll<br />

oroas man nu över att Migrationsverket<br />

per automatik ger avslag för säsongsanställda. För<br />

maskinentreprenörerna märks kriget främst genom<br />

prishöjningar på bränsle och Adblue, reservdelar,<br />

band, medel mot rotröta och annat.<br />

På tal om rotröta. I den nya omfattande webbutbildningen<br />

ställs också en rad krav. Mer läsning<br />

om detta finns på annan plats i tidningen.<br />

Som en del i att fokusera på rätt frågor har<br />

Skogsentreprenörerna på senare tid startat flera<br />

utskott. Först ut var skogsvårdsutskottet och numera<br />

finns även ett nybildat markberedningsutskott.<br />

På senare tid har det också skett en fokusförflyttning<br />

där all verksamhet i organisationen numera<br />

cirklar kring lönsamhet. Ett viktigt steg i denna<br />

förändring handlar om att stärka upp med ytterligare<br />

en rådgivningstjänst. Rekrytering är på gång!<br />

VÅRA SEKTIONER<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se<br />

Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Ta höjd i dina avtal<br />

– allt blir dyrare!<br />

Dieselpriset har på kort tid accelererat till extrema nivåer.<br />

Men inte bara bränslet skjuter i höjden. Allt har blivit<br />

dyrare. Här kommer några viktiga övriga kostnader<br />

att hålla koll på i din kalkylerade timpenning!<br />

Räkna på dina kostnader<br />

Andelstalen är enligt grundkalkyl, men beror helt på förutsättningarna.<br />

För att räkna exakt på dina övriga kostnader behöver du förstås ha dina<br />

egna siffror för varje maskin. Har du till exempel en äldre maskin har<br />

du kanske högre reparationskostnader men inga avskrivningar och<br />

räntor? En ny maskin? Ja, då kanske du har höga avskrivningar men<br />

låga reparations- och servicekostnader.<br />

I vårt eget exempel baserat på en relativt ny skotare utgår vi från<br />

kostnaderna för ett år sedan. Timkostnaden då var 700 kronor,<br />

exklusive löner. Procenttalen är baserade på hur kostnaderna<br />

viktades i förhållande till varandra.<br />

LÄGET I APRIL 2021<br />

Avskrivningar 30,2 % 211,40:-<br />

Räntor 6,5 % 45,50:-<br />

Administration 5,0 % 35,00:-<br />

Däck och band 7,6 % 53,70:-<br />

Rep och service 16,9 % 118,30:-<br />

Diesel 33,8 % 236,60:-<br />

(Löner – 300:- )<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


NULÄGET I APRIL <strong>2022</strong><br />

Avskrivningar<br />

Maskinpriserna ökar främst på grund av höjda<br />

råvarupriser och komponentbrist, men också ökade<br />

transportpriser och allmänna prisuppgångar påverkar.<br />

Med höjda maskinpriser ökar även avskrivningarna. I vår<br />

grundkalkyl handlar det om en ökning på 3,5 procent.<br />

Det motsvarar ungefär 6,50 kronor per timme i höjda<br />

kostnader.<br />

Räntor<br />

I vår kalkyl för ett år sedan var den 6,5 procent, vilket<br />

motsvarar 45,50 kronor i timmen. Sedan dess har den<br />

sjunkit med 2,9 procent. I skrivande stund betyder det<br />

en minskning med 1,30 kronor i timmen.<br />

Administration<br />

Även kostnaderna för administrationen ökar.<br />

I vårt exempel har vi räknat på ett företag med<br />

två– tre maskiner och då stämmer andelstalet om<br />

5 procent rätt väl. Fler maskiner ger ökade möjligheter<br />

att sprida kostnaden och talet blir lägre.<br />

Enligt Skogsmaskinsindex har kostnaden för<br />

administration på år ett ökat med 2,9 procent<br />

– drygt 1 krona i timmen.<br />

Trailerflyttar<br />

I takt med ökade bränslepriser har transportkostnaderna<br />

höjts våldsamt på senare tid. Detta berör<br />

dem som har flyttarna inkluderade i timpenningen.<br />

Däck och band<br />

En storskotare sliter mycket band – och däck behöver<br />

förstås också bytas ibland. På grund av kriget i<br />

Ukraina har nu råvarukostnaderna för stål och olja<br />

ökat dramatiskt, vilket leder till höjda priser. Enligt<br />

Skogsmaskinsindex har kostnaderna för däck och<br />

band ökat med hela 13,2 procent det senaste året.<br />

Det motsvarar en höjning på 7 kronor i timmen.<br />

Reparation och service<br />

Då SCB ställer samman indexserien i Skogsmaskinsindex<br />

för reparation och service baseras mätningen till<br />

hälften på timpriset hos ett antal servicelämnare och<br />

resten på prisutvecklingen för olja och filter.<br />

Det senaste året har kostnaden ökat med 7,1 procent.<br />

Det motsvarar en höjning på 8 kronor och 45 öre per<br />

timme. Särskilt priset på olja har ökat markant.<br />

Löner<br />

Lönerna stiger också. Enligt kollektivavtalet räknades<br />

lönerna upp med 2,4 procent från den 1 april i år. För de<br />

som inte höjt lönerna mer än det avtalet kräver motsvarar<br />

ökningen drygt 7 kronor i ökad kostnad per timme.<br />

Bilkostnader<br />

Med det extrema bränslepriset ökar förstås också<br />

kostnaderna för biltransporter. I dagsläget finns tyvärr<br />

ingen indexreglering via Skogsmaskinsindex. Men för<br />

att räkna ut milkostnaderna rekommenderar vi gärna<br />

Motormännens Riksförbunds bilkostnadskalkyl som<br />

finns på deras hemsida. För en modern SUV och en<br />

körsträcka om cirka 3 000 mil om året får vi en milkostnad<br />

på 59 kronor och 93 öre, inklusive bränsle.<br />

Diesel<br />

Dieseln har på ett år gått upp med 65 procent. Det<br />

motsvarar en kostnadsökning på 153 kronor i timmen.<br />

HVO 100<br />

På grund av reduktionsplikten och den ökade inblandningen<br />

av fossilfritt bränsle ökar konkurrensen om<br />

biobränslet på marknaden. Kostnaden för HVO 100<br />

har i skrivande stund gått upp med 65,9 procent på<br />

ett år. I dagsläget kostar en liter HVO 100 29,52 kronor<br />

inklusive moms!<br />

För entreprenörer med avtal som kräver HVO 100<br />

rekommenderas att man använder Skogsmaskinsindex<br />

serie för skotare, exklusive diesel. Sedan väljer man<br />

serien för HVO istället för diesel.<br />

Adblue<br />

För att tillverka Adblue krävs stora mängder naturgas,<br />

och på grund av kriget i Ukraina råder stor osäkerhet<br />

kring tillgången på volymer framåt. Försämrad tillgång<br />

har påverkat kostnadsutvecklingen och från årsskiftet<br />

har kostnaden för Adblue dubblerats.<br />

Av den totala kostnadsmassan för övriga kostnader<br />

på 700 kronor står Adblue för cirka 1 procent – 7 kronor<br />

i timmen.<br />

Numera finns en egen serie för Adblue i Skogsmaskinsindex<br />

– och det är viktigt att ha med den nya serien<br />

vid kommande förhandlingar.<br />

Så mycket har kostnaderna<br />

ökat på bara ett år!<br />

Summan av kostnadsökningarna på en skotare för ett år, blir alltså enligt<br />

vår kalkyl 176 kronor och 75 öre per timme. Då har vi varken räknat med<br />

löneökningen, Adblue, bilkostnader eller eventuella flyttkostnader.<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


PANELEN<br />

Johan Hansson<br />

Karl-Oskar Isaksson<br />

Helen Löfgren<br />

Tomas Sjööns<br />

Lever och verkar i Röke<br />

– mellan Hässleholm och<br />

Örkelljunga. Kör uteslutande<br />

för Sydved. Har en skördare<br />

och två skotare.<br />

Driver Isakssons terrängtransporter<br />

i Överkalix. Har<br />

sju maskiner och uppdrag<br />

för bland annat Sveaskog<br />

och Billerudkorsnäs.<br />

Har tillsammans med maken<br />

Lövet skogsvårdsföretaget<br />

Jolo AB. Röjer åt Mellanskog<br />

och privata skogsägare längs<br />

Ljusnans dalgång.<br />

Driver JT Woods Orsa AB. Har<br />

en grupp och kör uteslutande<br />

för Orsa Besparingsskog.<br />

DET ÄR VALÅR. VILKEN BLIR<br />

BRANSCHENS VIKTIGASTE<br />

VALFRÅGA?<br />

– Den om bränslet. Kan vi<br />

inte ha rimliga villkor som<br />

ger lika konkurrens – inga<br />

företag!<br />

– Drivmedelsfrågan<br />

helt klart, vi behöver ha<br />

långsiktiga och kostnadseffektiva<br />

planer för<br />

drivmedel i våra fordon.<br />

– Vi tänker att artskyddsförordningen<br />

är viktigast.<br />

Den får konsekvenser för<br />

hela branschen, landsbygden<br />

och Sverige.<br />

– Jag tror definitivt att<br />

frågan angående energipriser<br />

kommer att ligga högt upp<br />

på listan.<br />

HAR DU I ÅR VARIT I<br />

KONTAKT MED KUNDEN FÖR<br />

AVTALSJUSTERING KRING<br />

KOSTNADER SOM INTE RÖR<br />

BRÄNSLE?<br />

– Nej, men jag ska<br />

den tredje maj!<br />

– Vi har årliga avtalsförhandlingar<br />

med samtliga<br />

kunder och då gäller det tills<br />

nästa prisdiskussion, jag<br />

ingår inte i ett avtal som jag<br />

anser är för låg mariginal på<br />

för att inte hamna i problem<br />

om kostnader drar iväg.<br />

– Nej, inte hittills.<br />

– Vi har haft ständiga<br />

kontakter om indexhöjningar<br />

och vi hoppas att<br />

de slår igenom när vi ska<br />

omförhandla i sommar.<br />

PLANERINGEN INFÖR<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS<br />

STÄMMA ÄR I FULL GÅNG.<br />

KOMMER DU TILL ARLANDA<br />

XPO I NOVEMBER?<br />

– Ja, det ska jag – och i år<br />

har jag med mig Niklas från<br />

min styrelse som aldrig<br />

varit på stämman tidigare.<br />

Årsstämman är en höjdare<br />

till både nytta och nöje!<br />

– Absolut, om inget<br />

oförutsett inträffar.<br />

– Absolut! Sannolikt finns ett<br />

uppdämt behov av att mötas,<br />

både i gem ensamma frågor<br />

och för trevlig samvaro. De<br />

gånger vi varit med har det<br />

både varit nätverkande, lärorikt<br />

och med mycket god mat.<br />

– Har för avsikt<br />

att besöka<br />

stämman i höst.<br />

Träffa Skogsentreprenörerna på<br />

Mittia Gård & Skog i Ljusdal 19–20 augusti<br />

Sektionsmöte 19 augusti, kl.15 på Mittia Gård & Skog för sektionerna i Hälsingland,<br />

Dalarna, Sundsvall, Jämtland och Uppland. Kom till hembygdsgården och lyssna på<br />

Skogsentreprenörerna om läget inför valet, skenande kostnader och andra dags aktuella<br />

frågor. Efter mötet blir det grillbuffé på mässområdet tillsammans med utställare,<br />

föreningen Skogens medlemmar och Maskinringen. Vare sig du är medlem eller ej är du<br />

varmt välkommen – anmäl dig senast 10 augusti för fri mässentré och gratis grillbuffé.<br />

MER OM MÄSSAN HITTAR DU PÅ WWW.MITTIA.COM<br />

ANMÄLAN TILL:<br />

UPPLAND Erik Engstrand, 070-320 47 49, erikengstrand@yahoo.com<br />

DALARNA Tomas Sjööns, 073-077 00 32, tomas@jtwood.se<br />

HÄLSINGLAND Helen Löfgren, 070-360 67 70, helen.lofgren@joloab.se<br />

SUNDSVALL Pelle Rönningås, 070-586 04 99, pelle@ronningas.com<br />

JÄMTLAND Lars Blixt, 070-308 06 64, larsblixt63@gmail.com<br />

Skog Live!<br />

Kom och lyssna på<br />

Skogsentreprenörerna<br />

direkt från<br />

scenen!<br />

Ännu inte<br />

medlem?<br />

Kom gärna förbi<br />

vår monter!


Viktigt!<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.<br />

Nya griplastarkranar<br />

från Moheda!<br />

Starkast i klassen!<br />

Nu lanserar vi de nya griplastarkranarna<br />

M81T och M81DT, som hamnar<br />

i den tyngsta och starkaste klassen av<br />

våra kranar till stora skogsvagnar och<br />

mellanstora skogsmaskiner.<br />

De nya kranarna har en mängd förbättrade<br />

egenskaper: längre räckvidd,<br />

högre lyftkraft, starkare vridkraft och<br />

bättre rörelsemönster.<br />

M81T och M81DT monteras på våra<br />

skogsvagnar M151/M151 4WD.<br />

Moheda kranar är konstruerade<br />

och tillverkade i Bäckefors, Dalsland.<br />

Vi har lång erfarenhet av att bygga<br />

robusta kranar med höga prestanda.<br />

Läs mer på ftgforest.com/moheda/<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

0521-26 26 30<br />

www.ftgforest.com<br />

M81T<br />

• Räckvidd på 7,8 m<br />

• Ökat lyftmoment med 37 %<br />

• Lyfter 700 kg på max räckvidd och<br />

1 450 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med 75 %, till 21 kNm<br />

M81DT<br />

• Nyutvecklat dubbelteleskop<br />

• Räckvidd på 9,4 m<br />

• Lyfter 500 kg på max räckvidd<br />

och 1 250 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med 75 %, till 21 kNm


FRÅGA EXPERTEN<br />

Fallskydd – att tänka<br />

på vid höjdarjobb!<br />

I samband med ett av Skogsentreprenörernas<br />

sektionsmöten fick vi nyligen en fråga om<br />

fallskyddsutrustning och personlig säkerhet.<br />

I detta fall hade entreprenörens kund infört nya<br />

riktlinjer för arbeten på hög höjd. Men vilken typ<br />

av utrustning är lämplig, ska den kontrolleras<br />

och av vem?<br />

<br />

Ett personligt fallskydd här handlar om en<br />

helkroppssele med tillhörande förankringslina.<br />

Linan får inte vara stum utan elastisk och<br />

utrustningen ska besiktigas årligen. Så långt inga<br />

konstigheter.<br />

Det finns flera typer av selar på marknaden och det<br />

är viktigt att den är av godkänd kvalitet.<br />

Troligtvis kan kunden ge en anvisning om vilket<br />

EN-nummer, eller liknande, som selen och linan<br />

minst ska uppfylla. Selar finns som sagt i en rad<br />

utförande, både enklare och mer sofistikerade. Här<br />

handlar det om att använda selen kortare stunder och<br />

då väljer man kanske en enklare och billigare modell,<br />

men som ändå uppfyller kvalitetskraven.<br />

Själva förankringslinan kräver också några ord.<br />

Här finns olika lösningar.<br />

Dels den ”vanliga” elastiska linan som är<br />

verkningslös vid kortare fall än två meter, dels så<br />

kallade säkerhetsblock. Sistnämnda fungerar så att<br />

det finns en upplindad lina i ett bromshus. Linan<br />

löper ut och in för att inte vara hindrande under<br />

arbete. Vid ett hastigt ryck som är mindre än 300 kilo<br />

låser dock bromshuset omedelbart – och linan blir<br />

stum. För att inte hela förankringen ska vara helt<br />

stum har säkerhetsblocket en elastisk del som fjädrar<br />

ett par decimeter i ena änden. Härigenom får man en<br />

elastisk förankring som ändå fångar upp ett fall, trots<br />

kort sträcka.<br />

Linor och selar besiktigas minst en gång per<br />

år, och säkerhetsutrustning som bara nyttjas vid<br />

enstaka tillfällen klarar sig med en årlig besiktning.<br />

Kontrollen brukar göras av samma företag som<br />

säljer utrustningen. För utrustning som nyttjas i<br />

mycket utsatta miljöer, till exempel vid svetsnings<br />

och/eller blästringsarbeten, ska besiktning utföras<br />

med tätare intervall men detta bör inte bli aktuellt i<br />

verksamheter med skogsmaskiner.<br />

Har man mindre behov av en fallskyddssele och<br />

inte måste ha den till hands alldeles i stunden,<br />

kan det vara bättre att hyra vid behov. Troligtvis<br />

blir det billigare och man behöver aldrig tänka på<br />

att utrustningen ska besiktigas. Däremot är det<br />

naturligtvis så att om man ska hyra en sele så tar<br />

det extra tid i anspråk innan man är på plats med<br />

utrustningen och kan genomföra åtgärden.<br />

Inför att varje reparationsåtgärd eller liknande<br />

ska utföras, ska man alltid göra en riskbedömning.<br />

Vid riskbedömningen kan det mycket väl vara så<br />

att annan säkerhetsåtgärd än just fallskyddssele<br />

bedöms som bäst. Det kan röra sig om någon form av<br />

arbetsplattform med räcken eller liknande. Alltså är<br />

det inte alls säkert att just en fallskyddssele bedöms<br />

som bästa skyddsåtgärden.<br />

Tänk också på att åtgärder där någon form av<br />

fallskydd krävs aldrig får utföras som ensamarbete.<br />

Man måste alltså vara minst två personer på plats.<br />

Bedöms fallskyddssele vara bästa åtgärden för<br />

att förebygga fall så ska man även ha genomgått en<br />

utbildning för att använda den.<br />

Med vänlig hälsning<br />

Ebbe Lindberg<br />

Företagsutvecklare<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010–480 47 49<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare (Föräldraledig)<br />

ARBETSMILJÖ<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com<br />

HYPRO 755 HB<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

HYPRO 755 VB<br />

En råstark processor med sidoförskjutbarhet och en arbetsradie<br />

på hela 280 grader. Monteras enkelt på och av i princip<br />

vilken skogsvagn som helst med hjälp av vagnens egen kran.<br />

Perfekt lämpad till såväl gallringar som slutavverkningar.<br />

MISSA INTE HYPRO DEMODAGAR 3–4 JUNI – MER INFO PÅ HYPRO.SE


REPORTAGE<br />

Trotjänare<br />

i daglig drift<br />

Jan Eriksson har valt en annan väg. Möt entreprenören<br />

som kör Valmet 862/940 och Kockums 850 till vardags.<br />

TEXT OCH FOTO LARS BLIXT<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Hos Jan Eriksson i Österåsen, drygt tre mil<br />

nordost om Östersund, göre sig inga skogsmaskinsäljare<br />

besvär. Här vårdas nämligen<br />

gamlingarna ömt.<br />

Skördaren är en Valmet 862/940 från<br />

1985, och skotaren en 10 år äldre Kockums 850. När<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> besöker Jan en kallblåsig aprildag,<br />

är faktiskt båda maskinerna hemma samtidigt för första<br />

gången på fem år.<br />

De står parkerade på den vita vårvintersnön, som<br />

utan pardon skulle kunna avslöja alla oljeläckage, men<br />

här finns ingen inkontinens alls, något som vissa andra<br />

maskiner inte sällan brukar utveckla redan i späd ålder.<br />

Fler borde likt Jan inse att oljan definitivt gör större nytta<br />

invärtes i maskineriet än på utsidan.<br />

– Det var farfar och farsan som startade i skogen på<br />

tidigt 1960-tal. Farfar ville inte köra traktor, så han högg<br />

och farsan körde, men det var farfar som gjorde affärerna.<br />

Jag har papperen kvar från 1963 då han bytte in en BM<br />

Victor med halvband mot en ny BM Boxer med Rottnevagn.<br />

Den kostade 31000 kronor, och så fick han 11000<br />

i inbyte för sin Victor. På köpeavtalet står också amorteringsplanen.<br />

Två gånger per år, 1 390 kronor per tillfälle.<br />

DIREKT EFTER MASKINAFFÄREN åkte de till Arbetsförmedlingen<br />

för att söka körning, och fick då napp på<br />

skotning i Bispgården, så under julhelgen hjulade de dit<br />

traktorn. Sedan dess har både Arbetsförmedlingen och<br />

skogsbranschen förvandlats. Inte ens 60 år har passerat<br />

men det känns som ljusår!<br />

Efter ett kort tag investerade han i en hydraulkran, en<br />

Vindelbjörnen 600, som var föregångaren till Cranab. Då<br />

trodde han sig vara först i Jämtland med en hydraulkran<br />

i skogen, men det visade sig att någon i Hammerdal,<br />

några mil härifrån, hade fått sin kran någon vecka<br />

tidigare, konstaterar Jan. Undertecknad, som täljde sina<br />

skogliga lärospån vid Halåsens skogsbruksskola, cirka<br />

två mil västerut, hade sina aningar att Jans 850 möjligen<br />

kunde komma därifrån. Och det visade sig stämma. Den<br />

var då, i slutet av 1970-talet, tillsammans med en Aktiv<br />

Skotte 758, en av skolans prestigemaskiner.<br />

– Den kom ut på anbud 1989, och jag tjatade på farsan<br />

att han skulle lägga ett bud. Det blev affär, och sedan<br />

dess har den varit i familjen. På utsidan är i stort sett<br />

allt original utom gripen och framdäcken. Tänk att alla<br />

fyra boggidäcken är original efter 47 år.<br />

Firestone 17,5-25 är verkligen stenhårda!<br />

– Jag hade en pyspunka för något år sedan, men då<br />

kunde jag köra fram sista lasset på körningen med tomt<br />

däck, utan att det tog skada. Och nästan alla slangar<br />

mellan hydraulpaketet och kranpelaren är original.<br />

Förresten har jag fått uppgifter som tyder på att just<br />

den här är hopskruvad på Kockumsvarvet i Landskrona,<br />

istället för i Söderhamn, det är en lite lustig kuriositet.<br />

Före Kockumsmaskinen hade en Stalo och flera<br />

Hemek-skotare passerat revy i familjen, som 350<br />

Alldriv, 600, 650, 958 och 9111. Hemek-skotarna<br />

var ju röda, men de två sistnämnda modellerna, 958<br />

och 9111 var gula, och ett resultat av samarbetet<br />

mellan Hemek och Volvo BM under 1970-talet.<br />

Ingen kan med hedern i behåll beskylla Jan för att<br />

vara en linslus, tvärtom. Hans hemmaplan är däremot<br />

berättandet och de lågmälda funderingarna om smått<br />

och stort. Där vid vägkanten hinner vi snudda vid så<br />

vitt skilda ämnen som kriget i Ukraina, bankernas<br />

nedmontering av kontor och personlig service, bristande<br />

mobil täckning, bygdehistoria och diverse gemensamma<br />

bekanta. Jan har haft sina tvillingbröder boende och<br />

verksamma i samma by, men tyvärr är endast en av<br />

tvillingarna kvar i livet.<br />

– Fram tills häromåret körde de i skogen och markberedde<br />

med en Kockum 875, men sedan Tomas blev<br />

ensam i firman har den mest stått. Men den är fullt körbar.<br />

Och så skaffade de Vimekmaskiner och körde några år.<br />

– Jag tror man behöver ett otroligt tålamod om man ska<br />

orka hålla på med småmaskiner. Det skakar och ruskar<br />

mera, och så hanterar man så smått virke. Brorsorna<br />

skulle först köra åt bolag, men där fanns ingen förståelse<br />

för vilka körpriser som krävdes. Istället gick det lite<br />

bättre med att köra åt privata markägare som ville ha det<br />

snyggt, och som såg gallringen som en investering.<br />

Jan erbjuder <strong>Skogsentreprenören</strong>s utsände att<br />

provköra skotaren och känna på kraninställningarna,<br />

vilket förstås görs med glädje. I hytten finns inristningar<br />

från förr, där skolelever har ristat in sina namn och<br />

årskursbeteckningar, något som dock skribenten hade<br />

avhållit sig från. Jan beklagar att hytten är ostädad och<br />

dammig, men skriftställaren har själv haft dammigare<br />

hemma i köket än i den här skotarhytten. Även när det<br />

gäller oljebyten och annan service är Jan noggrann.<br />

– Jag bytte olja på 200-timmarsintervall i många<br />

år, men sedan det kom bättre oljor utökade jag till<br />

250 timmar. Och jag kostar på högsta kvalitet på alla<br />

transmissionsoljor.<br />

UNDER SOMMARUPPEHÅLLET tappar han ur oljorna ur<br />

maskinerna, och så får de stå i en vecka.<br />

– Då sjunker allt grums till botten, och så kan jag slå<br />

tillbaka resten. Den här oljan har så extrema krypegenskaper<br />

för att smörja optimalt, så den försöker hela<br />

tiden krypa upp genom avluftningar och ut via dåliga<br />

packningar. Då är det en extra stor utmaning att hålla<br />

efter o-ringar och packningar så man får behålla oljan.<br />

Ifjol hyrde jag en bockkran som kunde lyfta hela vagnen,<br />

så då ägnade jag sommaruppehållet åt att renovera<br />

boggilådorna, trumpeterna och diffklumpen.<br />

Under samtalet visar det sig att Jan har en högst<br />

speciell affärsmodell. Skribentens förmodan att Jan utför<br />

avverkningar åt skogsägare som sedan säljer virket som<br />

leveransvirke, visade sig vara förhastad och felaktig.<br />

– Det fungerar i princip som hos andra virkesförmedlande<br />

skogsföretag, med den stora skillnaden att här är<br />

det jag själv som sköter hela kedjan. Ofta ända från att<br />

göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, fram till att<br />

virket ligger på avlägget.<br />

Jan ger ett pris för vad avverkningen kommer att kosta,<br />

sedan är det upp till honom att få ut största möjliga värde<br />

ur varje träd.


REPORTAGE<br />

– Då är det värt att backa och fundera innan man<br />

kapar en tveksam sågstock, eller att se till att varje stock<br />

verkligen hamnar i den välta där den hör hemma.<br />

En månad efter att avverkningen är klar betalar han<br />

sedan ut virkeslikviden till markägaren, minus det han<br />

behåller för jobbet.<br />

– Det är ingen modell jag rekommenderar, men det<br />

fungerar för mig, och än så länge har det blivit några<br />

kronor över. Det hänger förstås på att jag har säkra<br />

kunder som köper virket. Både att de köper det regelbundet,<br />

och inte bara när de själva har lust, samt att<br />

vi handlar med marknadspriser så att det blir klara<br />

förutsättningar.<br />

NÅGRA TIOTALS METER ifrån skotaren står den andra<br />

trotjänaren, en Valmet 862/940 från 1985. Aggregatet är<br />

egentligen en vidareutveckling av Jan Erikssons namne<br />

Jan Erikssons (Skogsjan) revolutionerande uppfinning<br />

som kallades gripprocessor. De första modellerna var,<br />

som namnet antyder, verkligen processorer, och då var<br />

det oftast manuell fällning i gallring som gällde.<br />

När kreativa innovatörer sedan testade att montera<br />

tiltkolvar, blev det istället ett skördaraggregat. Det blev<br />

starten till ett stort tekniksprång i svenskt skogsbruk,<br />

när man under några år fasade ut tvågrepparna till<br />

förmån för engrepparna. Liksom vid alla lyckade<br />

tekniksprång innebar det en period där entreprenörer<br />

kunde tjäna riktigt bra med pengar. Ganska snart kom<br />

dock kunderna i kapp med höjda prestationsnormer och<br />

pressade prislistor, och där är vi idag.<br />

– 80-talet känns verkligen långt borta, säger Jan. 1994,<br />

när jag tog över firman efter farsan kostade dieseln 2,75<br />

exklusive moms. Nu är priset sex, sju gånger högre,<br />

men ingen har kunnat höja körpriserna nämnvärt. Själv<br />

kan jag nog hålla på tills jag pensionerar mig, men det<br />

är jättesvårt för ungdomar att starta. Det tycker jag är<br />

tråkigt. Vad som däremot är roligt, är att få vara i skogen<br />

och göra snygga jobb, och träffa nöjda markägare. Jag<br />

skulle inte kunna hålla på om inte jag fick göra fint och<br />

prydligt.<br />

Med en 37 år gammal skördare och en 47 år gammal<br />

skotare, är det förstås alltid något som behöver renoveras,<br />

och de få dagar om året som maskinerna står stilla,<br />

ägnar Jan dem minutiös omsorg.<br />

– Jag behöver byta startkrans på Valmeten nu, som har<br />

fått stryk av dåliga startmotorer. Men det blir nästan roligt,<br />

det är ju bara ren råskruvning. Och så ska jag packa<br />

om de flesta hydraulkolvarna, många packningar börjar<br />

bli gamla och torra.<br />

Apropå tidigare nämnda kraninställningar, var<br />

det en medveten felskrivning. 1975 fanns inga kraninställningar.<br />

Det fanns visserligen tvåspakssystem, och i<br />

det här fallet med luftservo. Spakarna satt i Kockums fall<br />

inte heller i armstöden, utan de fälldes ned i riktning mot<br />

armstöden med hjälp av en tryckluftcylinder. Arbetsvarv<br />

var också något som bara fanns i drömmar och framtidsförhoppningar.<br />

Så det var till att hantera fotgasen och<br />

spakarna så att kranen gick någorlunda som man ville.<br />

Det var ändå stora framsteg med tanke på att många<br />

traktorägare på 1970-talet likt Jans far och farfar hade<br />

handlastat virke. För att använda Jans uttryck, är det ljusår<br />

ifrån att sitta i en modern skotare, med hyttdämpning,<br />

kanske till och med svängbar hytt, och kranspetsstyrning.<br />

Då har man å andra sidan pressen att producera<br />

maximalt varje minut av arbetstiden för att klara den<br />

ekonomiska kalkylen.<br />

”När jag tog<br />

över firman<br />

efter farsan<br />

kostade<br />

dieseln 2,75<br />

exklusive<br />

moms.”<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


STÄMMAN <strong>2022</strong><br />

Vi ses på Arlanda XPO!<br />

Stämma och branschfest under ett och samma tak. Den 11–13 november är det<br />

äntligen dags för Skogsentreprenörernas årsstämma. I år på hotellanläggningen<br />

Arlanda XPO, bara ett stenkast ifrån Arlanda flygplats utanför Stockholm!<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Räkna med en svårslagen helg full<br />

av nytta och nöje med diskussioner,<br />

föreläsningar, festligheter och<br />

branschutställning. Och så förstås<br />

inte att förglömma – årsstämman!<br />

– Efter två år präglade av restriktioner<br />

och försiktighet vågar vi nu äntligen göra en<br />

stämma i det stora formatet igen. I år är det<br />

äntligen dags, säger Skogsentreprenörernas<br />

vice ordförande Anders Öhman, tillika<br />

stämmogeneral.<br />

Han är taggad, och som vanligt har han<br />

god hjälp av projektledaren Anna Verdin som<br />

gör mycket av det praktiska arbetet kring<br />

stämman:<br />

– Jag tycker vi hittat en mycket bra ersättare<br />

till hotellet i Upplands-Väsby där vi tidigare<br />

huserat. Efter några år var det dags att dra<br />

vidare och nu har vi både funktionella och<br />

fräscha lokaliteter, samtidigt som det är lätt<br />

att ta sig hit oavsett vart man kommer ifrån.<br />

Det här kommer att bli hur bra som helst!<br />

Än så länge är programmet bara ett<br />

embryo, så här långt egentligen mest en stor<br />

hög med nya tankar och idéer, varvat med<br />

erfarenheterna från tidigare storstämmor:<br />

– Klart är i alla fall att fredagen med<br />

branschutställningen blir leverantörernas<br />

dag. Lördagen blir i sin tur medlemsdagen<br />

med årsstämma, föreläsningar, diskussioner,<br />

inspiration och matnyttig<br />

information,<br />

fortsätter Anna Verdin.<br />

Varmt välkommen till<br />

Skogsentreprenörernas<br />

årsstämmohelg den<br />

11–13 november.<br />

Boka in i din kalender<br />

redan nu!<br />

ÅRSSTÄMMA <strong>2022</strong><br />

11–13 NOVEMBER<br />

33<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Norra Sveriges mässa för jordbruk, skogsbruk, djurhållning och relaterad entreprenad<br />

•<br />

Välkommen till Mittia Gård & Skog <strong>2022</strong><br />

Mässprogram och eget område<br />

med föredrag och intervjuer<br />

från scenen, utställare med nyheter<br />

och prova-på aktiviteter!<br />

Korta föredrag från branschorganisationer<br />

och företag.<br />

Se alla planerade seminarer<br />

på www.mittia.com<br />

Bekräftade utställare:<br />

• AB Blåkläder<br />

• Abetong AB<br />

• Adrenaline Motors & Workshop AB<br />

• Agria Djurförsäkring<br />

• Alfta Skogstekniska AB<br />

• AllOffice<br />

• Allt om Gården<br />

• Anders Traktorservice AB<br />

• Areal<br />

• Arla Foods<br />

• Attraktiva Ljusdal (Ljusdals Kommun)<br />

• Bamsesågen /Jm:s Plåt & Mek<br />

• Bergkvist Siljan<br />

• BestGrip AB<br />

• Bil&Maskinfirma Eric Gröning<br />

• Billerud Korsnäs Skog & Industri AB<br />

• Biobränslekompaniet Mellansvenska AB<br />

• Boström Maskin AB<br />

• Centerpartiet Gävleborg<br />

• CSAgri AB<br />

• Dina Försäkringar<br />

• Drivex AB<br />

• Däckpartner/Loo Gummiverkstad AB<br />

• Ecobox<br />

• EDELfoder<br />

• Elektra i Hälsingland AB<br />

• Equipment Store i Sverige AB<br />

• Fjössystem<br />

• Friskolan Nytorp<br />

• Föreningen Skogen<br />

Tidningen Skogen - Yrkesfolkets skogstidning<br />

• Föreningen Sveriges Hästkörare<br />

• GLG Maskin AB<br />

• Gotfire AB<br />

• Handelsbanken Skog & Lantbruk<br />

• HKScan Sweden AB<br />

• Holmen Skog AB<br />

• Horseweb Scandinavia AB<br />

• HS Perifal AB / BAXI<br />

• HYPRO<br />

• Idealmaskin i Sverige AB<br />

• Iggesund Forest AB<br />

• Industriverktyg IDG-Tools AB<br />

• JCB/GT Center<br />

• JEMT Vatten och Värme<br />

• JN Solar AB<br />

• Jämt-Maskin AB<br />

• Kaminexperten Sverige AB<br />

• Kinetic/Höglandets Energiautomatik AB<br />

• Klaravik AB<br />

• KLS Ugglarps<br />

• Lely Center Flarken<br />

• Liberalerna Ljusdal<br />

• Liebherr-Sverige AB<br />

• Ljusdals Motor AB<br />

• Ljusdalsbygdens Parti<br />

• Logosol AB<br />

• LRF - Lantbrukarnas Riksförbund<br />

• Ludvig & Co<br />

• Länsförsäkringar<br />

• Länsstyrelsen Gävleborg<br />

• Makita Sverige<br />

• Markusson Professional Grinders AB<br />

• Maserfrakt<br />

• Maskinring Gävle Dala<br />

• Maskinring Norrland<br />

• Mekwood/Woodmizer<br />

• Mellanskog Skogsägarna<br />

• Meraskog i Jämtland AB<br />

• Michelin Nordic AB<br />

• Mittx AB<br />

• Moderaterna i Ljusdal<br />

• Naturbruk Slottegymnasiet<br />

• Nilfisk AB<br />

• Nordisk Däck Import AB<br />

• Nordisk Lantbruksimport AB<br />

• Norrhälsingeskog<br />

• NTC AB<br />

• Oregon Tool Sweden AB<br />

• Plyfa Plywood AB<br />

• PreZero Recycling AB<br />

• Ragnartech<br />

De ledande<br />

leverantörerna<br />

visar de senaste<br />

nyheterna!<br />

• Ramirent<br />

• Reipal AB<br />

• Rental Store i Sverige AB<br />

• RexNordic Sweden AB<br />

• Ringen - Sveriges Maskinringars<br />

medlemstidning<br />

• Rundvirke Skog AB<br />

• Sauna Sweden AB<br />

• SCA Skog AB<br />

• SEB<br />

• Setra Group<br />

• Sjukvårdspartiet Gävleborg<br />

• Skogsentreprenörerna<br />

• Slag1 AB<br />

• Smartab Hi-Tech Chemicals AB<br />

• Specialservice AB<br />

• Stigs Maskin AB<br />

• Stora Enso Skog AB<br />

• Svea Solar<br />

• Sveaskog<br />

• Sveaverken AB<br />

• Svensk Vattenförsörjning AB<br />

• Sverigedemokraterna Ljusdal<br />

• SVS i Skaraborg AB<br />

• Swedbank<br />

• Swedish Agro Machinery AB<br />

• Säker Skog<br />

• Sörens El AB<br />

• TERRI<br />

• Teve Kvarn AB<br />

• Valbo Trä AB<br />

• Volkswagen Hudiksvall / Audi Hudiksvall<br />

• Vänsterpartiet Gävleborg<br />

• Värmebaronen<br />

• Växa Sverige<br />

• Watersystems Sverige AB<br />

• XL-BYGG<br />

• X-maskiner AB<br />

• Ydre-Grinden AB<br />

För all info om mässan se: www.mittia.com/gardochskog


NYHETER<br />

Eco Log Sweden AB, är bekanta med ärendet<br />

men känner inte igen sig i kritiken.<br />

– Det är riktigt att det inte finns något preliminärt<br />

leveransdatum i avtalsförslaget men<br />

jag vet med säkerhet att vi muntligen kom<br />

överens om vecka 44. Egentligen beräknade vi<br />

att ha maskinen klar vecka 40 men vi tog i lite<br />

extra här för att vara säkra på att inte göra<br />

kunden besviken, säger Dan Ingemarsson.<br />

Vad är rimliga förseningar<br />

att godta som kund?<br />

– Som svar på din fråga, så gäller generellt<br />

skälig tid. Vad är skälig tid? I de allmänna<br />

leveransvillkoren Maskin 21 stipuleras<br />

10 förseningsveckor, svarar Eco Logs<br />

försäljningsdirektör Andreas Aronsson.<br />

Ensidigt avtal fick<br />

Henrik att reagera<br />

Är inte grejen med ett avtal att det ska vara givande och<br />

tagande åt båda håll – att inte bara en part ska diktera villkoren?<br />

Fråga Henrik Johansson, Högås Skog.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Henrik Johansson på Högås Skog är<br />

nöjd med sin Gremo skotare och<br />

när det nu började bli dags att byta<br />

hörde han av sig till Eco Log för att<br />

beställa en ny.<br />

– Min maskin är rätt lättsåld så vi kom<br />

överens om att göra ett rent köp och att jag<br />

skulle sälja min själv.<br />

Offerten var inga bekymmer – allt var som<br />

man hade kommit överens om. Men värre<br />

blev det med avtalsförslaget baserat på nya<br />

Maskin 21 och skrivningen kring leveranstid.<br />

En ganska avgörande fråga för någon som<br />

planerat sälja sin nuvarande skotare och inte<br />

vill fastna i en situation att stå utan maskin.<br />

– Det är ju lång leveranstid så min förhoppning<br />

var att vi åtminstone kunde skriva in<br />

en annulleringsrätt fram tills att maskinen<br />

skulle börja tillverkas, men det gick inte.<br />

I skrivande stund har han tills i övermorgon<br />

på sig att godta offerten, alternativet<br />

är ett inbyte, men då går maskinen upp med<br />

120 000 kronor.<br />

– Förra gången jag gjorde en maskinaffär<br />

var det också väldigt långa leveranstider men<br />

då kunde jag välja att backa ur fram tills<br />

produktionsstart, vilket jag tycker är ganska<br />

rimligt.<br />

Henrik Johansson menar att om han skriver<br />

på avtalet för den nya maskinen så kan han<br />

inte backa ur, medan maskin tillverkaren<br />

har stor flexibilitet när det kommer till<br />

leveransen.<br />

– Med tanke på efterfrågan är det guldläge<br />

för tillverkarna men jag tycker de borde måna<br />

mer om sina kunder. Ingår man ett avtal så<br />

ska det baseras på både givande och tagande.<br />

Dan Ingemarsson, försäljningsansvarig<br />

på Eco Log Försäljning AB och<br />

Andreas Aronsson, försäljningsdirektör på<br />

Men är det inte rimligt att som kund<br />

få veta när leveransen ska ske?<br />

Andreas Aronsson menar att det självklart<br />

ska vara så att alla ska kunna få ett<br />

preliminärt leveransdatum, men att det<br />

också är förståeligt att det skett ett misstag<br />

i det här fallet:<br />

– Här har det uppenbarligen brustit i kommunikationen.<br />

Jag vill betona vikten av att i<br />

kommersiella diskussioner vara tydlig i sin<br />

kommunikation och dokumentation. Kunden i<br />

detta fall är en driven och duktig entreprenör<br />

men efter fyra, fem offerter på kort tid kan<br />

det lätt bli så att något man kommit överens<br />

om muntligen inte kommer med i det sista<br />

avtalsförslaget.<br />

Samtidigt konstaterar han att vardagen är<br />

minst sagt utmanande för branschen.<br />

– Materialbrist på komponenter och<br />

maskindelar i samtliga producentled, samt<br />

brister på transporter, gör det omöjligt för oss<br />

att ha några säkerhetslager. Det råder total<br />

obalans då efterfrågan vida överstiger utbudet<br />

och tillgängligheten, vilket gör att priserna<br />

rusar på allt insatsmaterial. Det är definitivt<br />

en utmanande tid och vårt huvudfokus<br />

just nu är att hålla ingångna avtal och inte<br />

försena leveranserna till våra kunder, säger<br />

Andreas Aronsson.<br />

Är det inte affärsmässigt att erbjuda<br />

kunden möjligheten att avbryta affären<br />

fram tills produktionen startar?<br />

– För oss är inte produktionsstarten så viktig.<br />

Det handlar mer om beredningen – när<br />

produktionen planeras och komponenterna<br />

beställs. Men vi har ju ett tidsfönster innan<br />

då det går att hoppa av affären, som det också<br />

hänvisas till i Maskin 21. Visst, vi kunde haft<br />

det så men då hade vi fått baka in x antal<br />

procents påslag och vi har valt att inte göra<br />

så, avslutar Dan Ingemarsson.<br />

35<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Adblue – månadens nyhet i index<br />

Här visas kostnaden för Adblue med start vid årsskiftet.<br />

AKTUELLT<br />

Nu följer Skogsmaskinsindex även serien för<br />

Adblue. Serien startade med indextalet 100 vid<br />

årsskiftet. I mars hade Adblue ett indextal på 206<br />

– alltså en förändring på 106 procent, för att sedan<br />

falla tillbaka något i april till indextalet 170,1.<br />

Adblue finns inte med i de sammanvägda serierna<br />

för skotare/skördare. Vill du räkna på kostnaden<br />

måste du först räkna ut hur stor del av omsättningen<br />

som utgör kostnaden för Adblue.<br />

Sedan ett par månader tillbaka finns det också<br />

en indexserie för HVO 100. Serien startade 2016 på<br />

indextalet 100. För mars månad ligger den på 248,5.<br />

En uppgång med 148,5 procent sedan starten.<br />

Grafiken till höger talar sitt tydliga språk.<br />

Jag vill åter varna för det vanligaste tankefelet<br />

när man räknar med de sammanslagna serierna i<br />

Skogsmaskinindex. I de sammanslagna serierna<br />

för skördare/skotare är inte lönekostnaderna<br />

medräknade. Den procentuella förändring som du<br />

får på en sammanvägd serie ska alltså inte räknas på<br />

hela kalkyltimpengen. Lyft bort lönekostnaden och<br />

räkna förändringen på det som återstår. Om du har<br />

en dieselklausul som justerat kostnadsförändringarna<br />

för diesel ska du lyfta bort kostnaden för diesel och<br />

använda den sammanvägda serien exklusive diesel på<br />

det som återstår av kalkyltimpengen.<br />

De sammanvägda serierna viktas sinsemellan<br />

utifrån en genomsnittskalkyl som togs fram 2014. Vill<br />

du räkna riktigt noga med Skogsmaskinindex måste<br />

du titta över hur kostnaderna fördelas på just din<br />

maskin. Fördela dessa i procent på lön, diesel, ränta,<br />

reparation och service, avskrivning, däck och band,<br />

administration och Adblue.<br />

Här visas kostnadsutvecklingen för HVO 100.<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

LÄCKER FÖRETAGET PENGAR?<br />

Så har dina övriga kostnader förändrats det senaste året.<br />

Läs Skogsentreprenörernas guide på sidorna 24–25.<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Get a<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

Svensktillverkade<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Vässa ditt<br />

företagande!<br />

Vill du vara i toppform? Behöver du handfast putsa formen?<br />

Stärk din verksamhet med Skogsentreprenörernas<br />

kurs SE Produktivitet & Lönsamhet.<br />

Vill du prova Skogsentreprenörernas metodutbildning?<br />

Kontakta företagsutvecklaren Ebbe Lindberg på 010 – 480 47 42<br />

eller ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

37<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | 2021


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

ANTON THELLIN<br />

AT Skogservice<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Tillsammans<br />

gör vi vår röst<br />

hörd på ett<br />

sätt som man<br />

inte klarar<br />

själv. Ensam<br />

är inte stark!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare: Arbetsmiljö (Föräldraledig)<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Utbildningar<br />

för för dig dig som arbetar eller<br />

vill vill börja arbeta i i skogsnäringen.<br />

Skogsbrukstekniker<br />

en en utbildning inom Yrkeshögskolan<br />

› › Motorsågskörkort<br />

› › Röjsågskörkort<br />

› › Natur och och kulturmiljövård<br />

Utbildningar<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

för dig som arbetar eller<br />

vill börja arbeta i skogsnäringen.<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

Skogsbrukstekniker<br />

en utbildning inom Yrkeshögskolan<br />

› Motorsågskörkort<br />

› Röjsågskörkort<br />

› Natur och kulturmiljövård<br />

sveaskog.se<br />

www.skogstekniska.se<br />

www.skogstekniska.se<br />

SO 40 40 V<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för för flera flera olika olika typer av av<br />

basmaskiner, som som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och och grävlastare.<br />

Gallringsprocessor finns finns även även för för traktorer.<br />

Passar i all i gallring och och mindre slutavverkningar.<br />

SO 40 V<br />

Get a<br />

grip!<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Svensktillverkade<br />

Gallringsprocessor finns även för traktorer.<br />

Passar i all gallring och mindre slutavverkningar.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Ulf: Ulf: 070-595 09 09 34 34<br />

www.bjmmaskin.se • • info@bjmmaskin.se<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se


DEBATT<br />

Låt ukrainare<br />

som kan arbeta<br />

– få arbeta.<br />

Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongs arbetstillstånd<br />

för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska<br />

skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år<br />

efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras,<br />

och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock<br />

Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska<br />

personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är<br />

att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet<br />

även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte.<br />

I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka<br />

uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.<br />

Trots att regeringen nyligen gjorde en ändring i tolkningen av<br />

massflyktsdirektivet för att inkludera fler omfattas inte de som vid<br />

krigsutbrottet befann sig på annan plats än Ukraina och Sverige.<br />

Det är en stor utmaning för skogsvårdsföretagen eftersom många<br />

ukrainska säsongsarbetare vintertid har säsongsarbeten på andra<br />

ställen i Europa.<br />

Att flertalet av de som planerat att säsongsarbeta i Sverige inte<br />

kan komma hit är förståeligt. Många män mellan 18–60 år får<br />

inte lämna Ukraina i nuläget, många har dessutom sina familjer<br />

på flykt. Men de ukrainare som redan är i Sverige, som inte var<br />

här eller i Ukraina under den tid massflyktsdirektivet avser, har<br />

hamnat i limbo. De har jobb här som kan påbörjas direkt och<br />

arbetsgivare som behöver deras kompetens, men de får inte arbeta.<br />

Länder som Finland och Polen har gjort en annan tolkning<br />

där alla ukrainska medborgare får jobba – och Sverige riskerar<br />

nu att förlora kompetent arbetskraft. Skulle även vi fått tillämpa<br />

massflyktsdirektivet på de som befann sig utanför Ukraina<br />

och Sverige innan den 24 februari hade vi kunnat hjälpa såväl<br />

enskilda individer som deras familjer med försörjning. Samtidigt<br />

hade vi minskat risken för att svenska företag och arbets tillfällen<br />

på landsbygden försvinner. De drabbade individerna är inte<br />

intresserade av det andra alternativet, asyl. De vill jobba i Sverige<br />

för att kunna återvända och återförenas med familj och släkt vid<br />

säsongens slut.<br />

Skogsvårdsföretagen vill göra sitt yttersta för att hjälpa till<br />

– och vi välkomnar regeringens ambitioner att få ett snabbt<br />

inträde på den svenska arbetsmarknaden. Människor<br />

utan erfarenhet av skogsarbete löser dock inte våra akuta<br />

bemanningsutmaningar här och nu eftersom branschen<br />

behöver erfaren personal med hög produktivitet för att klara<br />

säsongen. Skogsvårdsföretagen lider fortfarande sviterna efter<br />

inrese förbuden under pandemin, och på många håll finns stora<br />

utmaningar.<br />

Det är allas vår förhoppning att kriget i Ukraina snart är över, och<br />

att landet kan börja byggas upp på nytt. Då kriget är slut kommer<br />

sannolikt inte heller massflyktsdirektivet att vara aktuellt. Därför<br />

vill vi flagga för att de ukrainare som för närvarande finns i Sverige<br />

och har arbetstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet fortsatt kan<br />

arbeta enligt detta arbetstillstånd kommande säsong, alternativt<br />

per automatik, får sin vilande ansökan om säsongs arbetstillstånd<br />

beviljad. Det vore mycket olyckligt med en situation då människor<br />

inte får jobba på grund av ogenomtänkt tillämpning av regelverken.<br />

Många vill arbeta och det finns jobb i skogen men som<br />

i alla branscher krävs rätt kompetens och erfarenhet. Det<br />

blir bekymmersamt när regelverken och det sätt på vilket<br />

massflyktsdirektivet implementerats inte ger företagen, och de<br />

anställda, möjlighet att driva sin verksamhet, arbeta och tjäna<br />

pengar. Vi uppmanar därför regeringen att ändra implementeringen<br />

så att den omfattar även de som vid krigsutbrottet inte befann<br />

sig i Ukraina eller Sverige, men som har ett jobb som väntar på<br />

dem. För som integrations- och migrationsminister Anders Ygeman<br />

säger: ”Alla som kan arbeta – ska arbeta.”<br />

JOAKIM GUSTAFSSON, VD SVENSK SKOGSSERVICE<br />

RENÉ SCHILLER, VD HÅXÅS SKOGSTJÄNST<br />

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER, ORDFÖRANDE SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

VIVEKA BECKEMAN, VD SKOGSINDUSTRIERNA<br />

LENA-LIISA TENGBLAD, VD GRÖNA ARBETSGIVARE<br />

MAGNUS KINDBOM, SKOGSDIREKTÖR LRF SKOGSÄGARNA<br />

JONAS MÅRTENSSON, VD SCA SKOG<br />

TYCK TILL<br />

DU OCKSÅ!<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> välkomnar debatt. Maximal<br />

längd på texten är 1500 tecken, inklusive mellanslag.<br />

Maila ditt bidrag till:<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Underteckna med namn och bostadsort.<br />

Redaktören förbehåller sig<br />

rätten att korta och<br />

redigera texten.<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

BRÄNSLE &<br />

SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör, upp till<br />

65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

VERKTYG,<br />

MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment<br />

och 25 procent på Björnkläder, Gesto och<br />

Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment av<br />

yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade<br />

bränsletankar i alla storlekar.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD<br />

& SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd och<br />

annan säkerhetsutrustning. Just nu hela<br />

40 procent på DNA-märkning!<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms<br />

i månaden, inklusive tjänsten Säker<br />

hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar. Gäller<br />

Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom<br />

kedjan Nordic Choice i Norden och<br />

Baltikum.<br />

ÖVRIGT<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.


ÅRSRINGAR<br />

Dunderbygget från Hede!<br />

Nostalgi. I den svenska skogsmaskinsfloran går<br />

det inte att runda entreprenören Calle ”Dunder”<br />

– pappa till Hemek i Hede.<br />

Carl Larsson arbetade under 1950-talet för ÖSA<br />

i Alfta med att utveckla hel- och halvbandstraktorer<br />

– men med egna idéer och hemlängtan tog han sig<br />

hem till Härjedalen igen för att starta på egen kula.<br />

Här bildade han 1962 Hede mekaniska, Hemek.<br />

De första maskinerna byggdes på Nuffield som<br />

fick helband men man övergick snart till att bygga<br />

på BM Volvo, och någonstans i mitten av 60-talet<br />

var man framme vid Alldriv Hemek 350. I grunden<br />

en BM Boxer med förstärkt midja, kraftig skogskärra<br />

och HIAB Skogs-Elefant.<br />

I konstruktionen ingick åttahjulsdrift vilket<br />

Hemek fått till genom kedjedrift från bakaxel till<br />

framaxel på traktorn. På vagnen plockades kraften<br />

från kraftuttaget, och sedan via en grov vinkelväxel<br />

vidare till drivrullen. Hydrauliken var i sin tur en<br />

Vickerspump med en pumpkapacitet på 74 liter<br />

per minut.<br />

Totalt kunde man lasta ungefär 13 kubik,<br />

sammanlagt 8 ton i terräng, eller 12 ton på väg.<br />

Med en maskin som enligt originalbroschyren<br />

väger 6 930 kilo ger det ett lastindex som ingen<br />

kommer i närheten av idag.<br />

1967 var det dags för BM Volvo att presentera<br />

T600 – i grunden samma konstruktion som Boxer<br />

med sin råstarka trecylindriga direktinsprutade<br />

diesel på 60 hk och femväxlad låda med hög och låg.<br />

Samtidigt var det dags för Hemek att växla över till<br />

den nya plattformen.<br />

Sannolikt var Hemek 600 lika klumpig att svänga<br />

med som sin föregångare men med midjan ledad<br />

både horisontellt och vertikalt var det definitivt inget<br />

fel på framkomligheten!<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2022</strong>


OFA slirskydd tillverkas i finska Lormaa mellan Åbo och Tammerfors, där de tillverkat kedjor i över 100 år.<br />

Fabriken är en av världens största tillverkare av slirskydd till skogsmaskiner. Denna oslagbara kvalité smittar<br />

såklart över på lantbrukskedjorna. Slirskydden tillverkas av sätthärdat borstål i både brodd och länk,<br />

vilket bidrar med oslagbar slitstyrka genom hela kedjan.<br />

JUST NU 20% RABATT<br />

PÅ ALLA SKOGSKEDJOR PÅ LAGER<br />

+ HULTAFORSYXA PÅ KÖPET!<br />

MATTI W<br />

Matti 13, 16 och 19 mm är förmodligen marknadens mest kända skogskedjor. Rak länk<br />

med dubbla stående broddar på varannan länk ger ett otroligt grepp och slitstyrka. Välj<br />

mellan fyra olika mönster; tvårutig normal (2N) tvårutig tät (2T), trerutig tät (3T) och trerutig<br />

supertät (ST). 3ST passar till maskiner som går i mycket stenig terräng och markberedare<br />

som används mycket, det perfekta valet för maximalt skydd för dina däck!<br />

Frågor?<br />

Tveka inte<br />

att höra av dig:<br />

Wilma Wastesson<br />

011-19 70 46<br />

wilma.wastesson@<br />

nordfarm.se<br />

”Nordens största lager<br />

av slirskydd hittar du<br />

hos oss på Nordfarm!”<br />

OFA TRACKS<br />

SISU på bild finns i flera dimensioner.<br />

JUST NU 20% RABATT<br />

På ALLA BAND PÅ LAGER!<br />

+ HULTAFORSYXA PÅ KÖPET!<br />

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/5-<strong>2022</strong>, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


Premiär för<br />

Malwa 980 på Elmia<br />

Välkommen!<br />

Direkt efter Elmia (5/6) finns bilder och teknisk info om 980 på vår hemsida.<br />

Fotografera av QR-koden med din mobiltelefon, så får du bilder och text om 980.<br />

Nu väntar en ny tid i skogen<br />

Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene | <strong>03</strong>20-79 44 50<br />

info@malwa.se | www.malwa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!