13.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2022 02

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 2 <strong>2<strong>02</strong>2</strong> • APRIL–MAJ<br />

Detta är en tragedi<br />

för alla ukrainare.<br />

Egentligen<br />

känns det fel att<br />

överhuvudtaget<br />

prata om den<br />

svenska skogen<br />

i ett sånt här läge.<br />

JOAKIM GUSTAFSSON, SVENSK SKOGSSERVICE,<br />

OM KRIGET I UKRAINA SOM SLÅR HÅRT<br />

MOT DEN SVENSKA SKOGVÅRDEN.<br />

Tätortsnära!<br />

TVÅ DRIVNA ENTREPRENÖRER MED SMÅSKALIGHET SOM AFFÄRSIDÉ<br />

INGEN LÖSNING PÅ<br />

EXTREMT BRÄNSLEPRIS<br />

Regeringen håller fast vid<br />

reduktionsplikten men<br />

föreslår höjd skattesubvention.<br />

STANDARDISERAD<br />

BRÄNSLEKLAUSUL<br />

Branschen jobbar nu<br />

för en standardiserad<br />

bränsleklausul.<br />

GEMENSAM LÖSNING<br />

PÅ KOJPROBLEMATIKEN?<br />

Splittrat läge kring hur<br />

kraven på personalbodar<br />

ska hanteras.


Gör<br />

sågupplevelsen<br />

bättre<br />

Professionella sågar i världsklass<br />

Husqvarnas 500-serie innehåller ett brett sortiment av professionella<br />

motorsågar. De är utvecklade för att klara de allra tuffaste uppgifterna,<br />

oavsett vilket jobb du ska utföra i skogen. Knivskarpa kedjor och<br />

slitstarka svärd – allt för att du ska få den absolut bästa sågupplevelsen.<br />

Läs mer om hela sortimentet på husqvarna.com/se<br />

HUSQVARNA 500-SERIEN


INNEHÅLL<br />

Ser lösningar<br />

istället för problem<br />

– Vill man få saker gjorda är det alltid bäst att fråga den<br />

som redan har mycket att göra, säger Anders Bogren.<br />

Anders naturvård löser det mesta åt de flesta. Sidan 30<br />

Enhetligt om bränsle<br />

Branschen jobbar för en gemensam<br />

bränsleklausul. Sidan 13<br />

Validerad kompetens<br />

Hur tryggar du dig vid en rekrytering?<br />

Validering är svaret. Sidan 18<br />

Kriget i Ukraina slår hårt<br />

Akut personalbrist hos de svenska<br />

skogsvårdarna inför säsongen.Sidan 16<br />

Ny väg till att hitta personal<br />

Skidpersonal redo för röjning och<br />

plantering. Sidan 13<br />

Tänk som en kund!<br />

Få koll på fallgroparna i ABSE 20<br />

Sidan 24<br />

NYHETER<br />

12. Bränsleläget akut<br />

Från regeringen än så länge bara förslag på lösningar.<br />

12. Produktionsstart för Plantma X<br />

Två maskiner beställda – produktionen igång.<br />

13. Gemensam bränsleklausul<br />

Skogsbruket på väg mot enhetlig standard.<br />

14. Artskyddet mildras<br />

Allvarliga konsekvenser med nya tillämpningen.<br />

16. Krigets påverkan<br />

Svenska skogsvården tappar säsongspersonal.<br />

16. Kojproblematiken<br />

Spretigt om kojans vara eller icke vara.<br />

18. Nu valideras skogsvården<br />

Svensk skogsvalidering nu även för skogsvårdarna.<br />

34. Skol-SM i skotarkörning<br />

Uppladdning inför vårens tävlingar.<br />

REPORTAGE<br />

06. Skogsentreprenör med egen nisch<br />

Björn Schubert siktar på tätortsnära entreprenad.<br />

30. Anders naturvård<br />

Noggrannhet och god dialog går hem i Skövde.<br />

I VARJE NUMMER<br />

12. Nyheter & Notiser<br />

Stort och smått från månaderna som gått.<br />

24. Företagsskolan<br />

Tio punkter att ha koll på inför avtalsförhandlingen.<br />

26. Panelen<br />

Om kojor, mässor och höjningen av bränslepriset.<br />

28. Fråga experten<br />

Privata mil i tjänstebilen kan bli en dyr affär.<br />

36. Skogsmaskinsindex<br />

Bränslepriset når nya höjder - säkra tät avläsning.<br />

38. Medlemsnytta!<br />

Det vi inte klarar på egen hand gör vi tillsammans.<br />

41. Senaste nytt från sektionerna<br />

På gång regionalt hos Skogsentreprenörerna.<br />

42. Årsringar<br />

Fullt ös med allroundmaskinen ÖSA 260.<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


OFA slirskydd tillverkas i finska Lormaa mellan Åbo och Tammerfors, där de tillverkat kedjor i över 100 år.<br />

Fabriken är en av världens största tillverkare av slirskydd till skogsmaskiner. Denna oslagbara kvalité smittar<br />

såklart över på lantbrukskedjorna. Slirskydden tillverkas av sätthärdat borstål i både brodd och länk,<br />

vilket bidrar med oslagbar slitstyrka genom hela kedjan.<br />

JUST NU 20% RABATT<br />

PÅ ALLA SKOGSKEDJOR PÅ LAGER<br />

+ HULTAFORSYXA PÅ KÖPET!<br />

MATTI W<br />

Matti 13, 16 och 19 mm är förmodligen marknadens mest kända skogskedjor. Rak länk<br />

med dubbla stående broddar på varannan länk ger ett otroligt grepp och slitstyrka. Välj<br />

mellan fyra olika mönster; tvårutig normal (2N) tvårutig tät (2T), trerutig tät (3T) och trerutig<br />

supertät (ST). 3ST passar till maskiner som går i mycket stenig terräng och markberedare<br />

som används mycket, det perfekta valet för maximalt skydd för dina däck!<br />

Frågor?<br />

Tveka inte<br />

att höra av dig:<br />

Wilma Wastesson<br />

011-19 70 46<br />

wilma.wastesson@<br />

nordfarm.se<br />

”Nordens största lager<br />

av slirskydd hittar du<br />

hos oss på Nordfarm!”<br />

OFA TRACKS<br />

SISU på bild finns i flera dimensioner.<br />

JUST NU 20% RABATT<br />

På ALLA BAND PÅ LAGER!<br />

+ HULTAFORSYXA PÅ KÖPET!<br />

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/5-<strong>2<strong>02</strong>2</strong>, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


JOAKIM GUSTAFSSON, SVENSK SKOGSSERVICE,<br />

OM KRIGET I UKRAINA SOM SLÅR HÅRT<br />

MOT DEN SVENSKA SKOGVÅRDEN.<br />

LEDARE<br />

Oroligt på alla håll!<br />

EFTER EN LÅNG MÖRK PERIOD är nu ljuset tillbaka. I hela landet börjar dagarna äntligen<br />

bli längre. Men trots att solen nu tillbringar fler timmar över horisonten finns det händelser<br />

som mörklägger tillvaron. I takt med att vi öppnar upp efter pandemin är det en delvis ny<br />

värld som väntar. Mörka moln kommer från öster, och i skrivande stund vet vi inte vad<br />

kriget i Ukraina för med sig. Molnen har bland annat påverkat energipriserna i Europa och<br />

på flera håll kylt ner det diplomatiska klimatet till arktiska temperaturer. Dessa globala<br />

händelser går inte att påverka utan vi måste bara anpassa oss.<br />

Klimat- och miljöfrågorna har funnits med i många år men ligger nu högst upp på den<br />

politiska agendan. Det leder till en rad politiska initiativ både globalt, på EU-nivå, nationellt,<br />

regionalt och lokalt. Även om de långsiktiga målen är bra och nödvändiga, kan kortsiktiga<br />

trender och populism ibland motverka dessa mål. Allt detta skapar både möjligheter och<br />

utmaningar. Det kan vara lägre efterfrågan, högre kostnader, kompetensbrist, nya krav från<br />

myndigheter eller liknande. Samtidigt kan nya nischer öppna sig för den som är uppmärksam<br />

och snabb. För företag gäller det att nyttja de möjligheter som finns. I slutänden handlar<br />

det om att få en så bra lönsamhet som möjligt. Snabba förändringar såväl på marknaden<br />

som inom politiken kan dock göra det till en utmaning. Företag drivs som regel relativt<br />

långsiktigt.<br />

Just nu befinner sig näringen i en mycket speciell tid. Reduktionsplikten har på kort tid<br />

fått bränslepriset att skjuta i höjden, samtidigt bubblar i det tysta frågan kring vad som<br />

händer med koldioxidskattereduktionen som för många är en förutsättning till lönsamhet.<br />

Frågorna är både stora och politiska – och sällan har Skogsentreprenörernas opinionsarbete<br />

varit en viktigare del av medlemskapet. Just nu handlar mycket om att föra näringens<br />

talan och försöka påverka. De senaste månaderna har vi växlat upp ordentligt och tagit<br />

en rad kontakter. Både politiska och med andra branschorganisationer med delvis samma<br />

utmaningar som våra. Vi är inte ensamma och politiken lyssnar noga på våra utmaningar<br />

och försöker driva våra förslag på lösningar. Samtidigt har vi fått bra genomslag i media.<br />

Tydligt är att både bränslepriset och de skogliga frågorna i övrigt kommer mycket högt upp<br />

på agendan ett valår som detta.<br />

Mycket händer i vår värld men likväl sjunger fåglarna som vanligt och klorofyllet<br />

ovan jord är på god väg att stöpa om vinterns svartvita tillvaro till en positiv grönska.<br />

Nu när pandemin succesivt släpper sitt grepp skapas också efterlängtade möjligheter till<br />

att äntligen få träffas på riktigt igen. Glöm inte våra medlemsmöten, träffa oss på årets<br />

mässor eller på vår kommande skogsvårdsträff som när dessa rader skrivs snart har sin<br />

efterlängtade premiär. Att möta kollegor kan inspirera till nya idéer och lösningar.<br />

Skogsentreprenad i alla dess former tillhör de gröna näringarna och gör vi saker rätt<br />

är vi en viktig del av den gröna omställningen.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 1<strong>02</strong> 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 03 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 2 <strong>2<strong>02</strong>2</strong> • APRIL–MAJ<br />

Detta är en tragedi<br />

för alla ukrainare.<br />

Egentligen<br />

känns det fel att<br />

överhuvudtaget<br />

prata om den<br />

svenska skogen<br />

i ett sånt här läge.<br />

Magnus Nilsson<br />

Verksamhetsledare, Skogsentreprenörerna<br />

Tätortsnära!<br />

TVÅ DRIVNA ENTREPRENÖRER MED SMÅSKALIGHET SOM AFFÄRSIDÉ<br />

INGEN LÖSNING PÅ<br />

STANDARDISERAD GEMENSAM LÖSNING<br />

EXTREMT BRÄNSLEPRIS BRÄNSLEKLAUSUL PÅ KOJPROBLEMATIKEN?<br />

Regeringen håller fast vid<br />

Branschen jobbar nu<br />

Splittrat läge kring hur<br />

reduktionsplikten men<br />

för en standardiserad<br />

kraven på personalbodar<br />

föreslår höjd skattesubvention.<br />

bränsleklausul.<br />

ska hanteras.<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Omslagsbilden är tagen av Frans Johansson,<br />

i trakterna av Gävle.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

Med finlir och<br />

Världen är full av ogjorda drömmar.<br />

Nu lägger journalisten Björn Schubert<br />

pennan på hyllan. Sedan någon månad<br />

är han skogsentreprenör med egen nisch!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

det lilla extra!<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

Ett radhusområde i Gävle någon av de sista<br />

dagarna i januari. En tant med något som mest<br />

liknar en tax plumsar fram i 20 centimeter<br />

nysnö längs virrvarret av gångstigar i det<br />

angränsande skogspartiet. På vart och<br />

vartannat träd en fin blandning av solblekta snitselband,<br />

gamla tipsrundor varvat med noggrant inplastade lappar<br />

om skogsröjning.<br />

150 meter längre fram håller nyblivne entreprenören<br />

Björn Schubert som bäst på att handfila kedjan på<br />

skördaraggregatet. Vi är framme! Som redaktör på tidningen<br />

Skogsaktuellt, och tidigare reservdelsförsäljare på Eco<br />

Log är Björn Schubert ett känt namn i kretsarna. Och nu<br />

är det alltså dags för ett nytt spår. Livet som entreprenör.<br />

– Det här att dra igång eget är egentligen något<br />

jag gått och lurat på sedan våren 2<strong>02</strong>0, men så kom<br />

Coronapandemin i mellan.<br />

Att han är nöjd över sitt beslut märks lång väg. Lite<br />

stolthet skymtar också. Alla har inte modet att kasta upp<br />

bollarna i luften och göra slag i saken.<br />

– Genom åren har jag träffat mängder med duktiga<br />

entreprenörer, och många gånger har man ju tänkt att<br />

det här borde jag också prova. Faktiskt bestämde jag mig<br />

i samband med ett reportage om skogsvårdaren Amanda<br />

Rumler – som helt utan skoglig erfarenhet startat<br />

skogsvårdsföretag. (<strong>Skogsentreprenören</strong> nr 4 2<strong>02</strong>1,<br />

reds anm.)<br />

MED KONTRAKT, egen maskin och på god väg att checka<br />

ut från Skogsaktuellt, är nu även Björn en bra bit på väg<br />

in i företagarvärlden, och nischen var klar från start.<br />

– Jag såg ju tydligt ett växande intresse hos skogsägarna<br />

för mindre maskiner.<br />

Men att det skulle bli så knöligt att få uppdrag hade<br />

han ingen aning om.<br />

– Jag kontaktade i princip vartenda skogsbolag i<br />

Mellansverige, men knappt någon svarade.<br />

Och utan kontrakt var det i princip omöjligt att<br />

finansiera en maskin till rimliga villkor.<br />

Men så för 1,5 år sedan fick han kontakt med<br />

Skogssällskapet, och allt sedan dess har bitarna<br />

successivt fallit på plats i rätt ordning.<br />

Tidigt i processen, innan Björn skrivit på kontrakt och<br />

köpt maskin, tog han kontakt med Skogsentreprenörernas<br />

företagsutvecklare Mats-Erik Larsson för att få hjälp<br />

med att räkna på ett tänkbart upplägg.<br />

– Det gäller ju att först ha koll på förutsättningarna,<br />

och utan Mats-Eriks expertis hade det inte varit någon<br />

ordning alls, konstaterar Björn Schubert snabbt.<br />

Vid uppstarten hade han också stor hjälp av<br />

maskin tillverkaren Terri i gott samarbete med<br />

finansierings bolaget – och så då förstås uppdragsgivaren<br />

Skogssällskapet som beskrivs som minst lika<br />

entusiastiska som han själv.<br />

– De märker tydligt av ett ökat intresse för mindre<br />

avverkningar, inte minst från kommunhåll, och i det här<br />

området fattades ju den här typen av maskiner.<br />

Efter några veckors premiärjobb på Falu kommuns<br />

marker i Bjursås, i anslutning till skidanläggningen och<br />

ridklubben, är han för dagen i Gävle för att snygga till<br />

några av de mer tätortsnära bestånden:<br />

– Här i Gävle har de verkligen fått upp ögonen för sin<br />

skog. I och med att de fått en ny förvaltare från skogssidan<br />

istället för park som tidigare så har det blivit mer<br />

fokus på att hitta vägar till ett rationellt men skonsamt<br />

skogsbruk. Så det var bra tajming från min sida.<br />

Dessutom känns det helt rätt med Skogssällskapet<br />

som kund:<br />

– Verkligen, och med mina specialkörningar på timme<br />

tänker jag att jag har lite bättre förutsättningar än om<br />

jag hade kört åt något av de mer traditionella kubikösabolagen.<br />

Här uppskattas kvaliteten, och det är otroligt<br />

mycket värt.<br />

”Jag kontaktade i princip<br />

vartenda skogsbolag<br />

i Mellansverige, men<br />

knappt någon svarade.”<br />

I skrivande stund har Björn egentligen bara hunnit<br />

göra en enda längre förflyttning. Den från Falun till<br />

Gävle, och med basen i Axmar norr om Gävle tänker han<br />

försöka hålla sig inom området Falun, Gävle, Tierp och<br />

Bollnäs.<br />

– Ju närmare hem desto bättre. När jag körde i Bjursås<br />

fick jag stiga upp vid 03.30, och nu när soppan är så dyr<br />

vill man ju helst undvika alltför mycket bilkörning.<br />

HITTILLS HAR HAN lejt för flyttarna – och som ny håller<br />

han som bäst på med att bygga upp sitt kontaktnät.<br />

– Ja, det får man nog säga. När jag skulle hit från<br />

Falun tvingades jag faktiskt stå en och en halv dag<br />

innan jag lyckades komma därifrån. Under tiden jag<br />

väntade hann jag i och för sig med lite tomthuggning i ett<br />

sommarstuge område, men det var surt att flytten tog så<br />

lång tid.<br />

Just nu funderar Björn lite på en egen traktor för att<br />

åtminstone kunna göra de kortare förflyttningarna själv.<br />

– Ärligt talat känns det som om jag nått en bra bit.<br />

Skogssällskapet är en bra stabil uppdragsgivare och gör jag<br />

inte bort mig bör det vara fullt upp med uppdrag hela året.<br />

Pratar vi långsiktiga mål kan det nog vara rimligt att<br />

växa med ytterligare en gubbe och en kombimaskin till.<br />

På sikt är det heller inte omöjligt att kliva upp ett snäpp<br />

med till exempel en Ponsse Dual.<br />

Maskiner ja – hans Terri 34C kombimaskin köptes lätt<br />

begagnad med bara 292 timmar på mätaren.<br />

– Tidigare har den gått som leksaksmaskin på ett stort<br />

säteri utanför Örebro, och hälften av timmarna har nog<br />

gått till Terris demokörningar.<br />

I början var han inne på att köpa en helt ny maskin,<br />

men nu i efterhand är Björn glad att den här kom i<br />

hans väg när godset bestämde sig för att byta in den<br />

mot en helt ny.<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

– Ja, även till småmaskinerna har det ju varit<br />

enorma komponentbrister under Coronapandemin, och<br />

väntetiderna är fortfarande extrema. Skulle jag beställt<br />

en ny hade jag förmodligen fått vänta ytterligare några<br />

månader.<br />

Att Terri tillverkas i Småland märks tydligt, säger<br />

Björn halvt på skämt, halvt på allvar.<br />

– Enligt säljaren som jag haft kontakt med är det<br />

svårt att få konstruktörerna att göra några norrlandsanpassningar.<br />

Är det under tio minus är det bättre att<br />

stanna hemma.<br />

I övrigt har han mest gott att säga om Terrin. Liten<br />

visst, men robust, stark och absolut ingen leksak.<br />

– Dessutom är hytten hyfsat rymlig, vilket spelade rätt<br />

stor roll eftersom jag har så långa ben.<br />

Björn pratar gott om parallellkranen – för dagen med<br />

Log Max 928-aggregatet monterat. Kranen har inget utskjut<br />

och blir därför ganska lång. Han menar att det gäller<br />

att ha koll på knät då krangeometrin kan vara lite lurig om<br />

man står i nerförlut och kranen viker sig mot hytten.<br />

Måhända har han både jobbat på Skogsaktuellt och<br />

Eco Log men att köra i skogen är inget nytt för Björn.<br />

Nu kan man nästan säga att han gått hela varvet. Innan<br />

Linnéuniversitetet körde han maskin i sex år i krokarna<br />

runt Sundsvall och på västkusten. Bland annat för<br />

entreprenören Glenn Bogevik i Stöde.<br />

– När jag startade upp som egen var det faktiskt<br />

rätt många år sedan jag körde men det verkar sitta i<br />

rygg raden. Sedan skiljer det oerhört mellan att vara<br />

förare och entreprenör. Det här är verkligen en ny nivå<br />

av självständighet där jag ska göra allt själv – från att<br />

laga maskinen till bokföringen. Samtidigt är det faktiskt<br />

oerhört tillfredsställande att ha den här helheten, det<br />

måste jag säga.<br />

Mest visst är det lite nervöst också. Särskilt när det<br />

kommer till siffrorna.<br />

– Jag gör mycket själv men jag har förebyggt genom att<br />

ta hjälp av en firma när det kommer till en del av arbetet.<br />

EN STUND SENARE står jag inklämd bakom stolen medan<br />

Björn Schubert matar igenom några granar, och det<br />

märks rätt tydligt att parkförvaltningen tidigare inte<br />

jobbat efter några skötselplaner. Eftersatt är ett milt ord<br />

och det krävs en diger insats för att återigen få ljuset att<br />

flöda in på de angränsande tomterna.<br />

– Det här är faktiskt min första riktigt tätortsnära<br />

körning och det är lätt att bli lite nojig. Man måste ha<br />

ögon överallt, säger han och nickar åt ännu en hundägare<br />

med en motsträvig jycke i släptåg.<br />

Även när det kommer till traktdirektiven gäller det att<br />

ha huvudet med sig.<br />

– Ja, som här till exempel. Här ska jag hugga fram<br />

partiet med rönn och i stället ta bort granen. Det här är<br />

både lärorikt och varierande på ett helt annat sätt jämfört<br />

med när man satt och bara vräkte kubik. Att köra kombimaskin<br />

är också utvecklande som förare, slarvar man<br />

med att lägga virket sinkar det direkt skotningen.<br />

Får Björn Schubert gissa är det just nu ganska många<br />

som går och lurar på att skaffa sig en liten maskin som<br />

den här.<br />

– Jag tycker nästan man kan tala om en brygga mellan<br />

skogsvårdarna och maskinentreprenörerna. Faktiskt<br />

känns det som om jag bryter ny mark. I den här nischen<br />

verkar det finnas hur mycket som helst att göra!<br />

BJÖRN SCHUBERT<br />

Intressen: Rådjursjakt.<br />

Kör: Volkswagen Caddy<br />

och Ford Kuga.<br />

Främsta styrka: Den var<br />

svår. På sistone har jag<br />

nog utvecklats till en rätt<br />

bra problemlösare. En<br />

duktig entreprenör lägger<br />

sig aldrig platt!<br />

Förebild: Fan vet om<br />

det inte får bli Glenn<br />

Bogevik ändå. Jag lärde<br />

mig otroligt mycket under<br />

min tid som anställd. Ett<br />

av mina absolut mest<br />

givande jobb!<br />

Ångrar: Att jag<br />

inte sadlade om till<br />

entreprenör tidigare.<br />

Vad kännetecknar en<br />

duktig entreprenör:<br />

Det är nog just viljan att<br />

utvecklas och hitta nya<br />

nischer. Det måste finnas<br />

ett driv till att hela tiden<br />

utveckla verksamheten.<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


IBC som tillval finns till alla<br />

våra skotare och skördare.<br />

JohnDeere.se/Forestry<br />

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001


NYHETER & NOTISER<br />

Regeringens lösning på de<br />

extrema bränslepriserna<br />

SKOGSBRUK. På bara några<br />

månader har bränslepriset nått<br />

historiskt höga nivåer. Nyligen<br />

presenterade regeringen efter<br />

starka påtryckningar ett förslag<br />

på en temporär sänkning av<br />

bränsleskatten mellan 1 juni och<br />

31 oktober.<br />

Skattesänkningen som<br />

regeringen föreslår ska enligt<br />

beräkningar landa i 1,30 kronor<br />

mindre per liter. Till detta<br />

tillkommer också den tidigare<br />

aviserade skattesänkningen om<br />

50 öre. Regeringen vill även att<br />

reduktionsplikten nästa år ska<br />

ligga kvar på nuvarande nivå.<br />

Regeringen presenterade tidigare<br />

i februari sitt krisstöd på en<br />

miljard till jord- och skogsbruket.<br />

Bland annat vill man ge 700 miljoner<br />

kronor i ytterligare sänkt<br />

koldioxidskatt. Formellt läggs<br />

förslaget fram i vårändringsbudgeten<br />

– och säger riksdagen<br />

ja kommer pengarna att betalas<br />

ut under ett år med start den<br />

1 juli. I skrivande stund är det<br />

dock inte klart vilka som kommer<br />

att berättigas till stödet.<br />

– Det är en ytterst märklig situation.<br />

Det känns som om det enda<br />

vi egentligen blivit lovade från<br />

Tjuvarnas marknad<br />

– allt fler stölder 2<strong>02</strong>1<br />

SKOGSBRUK. Stölderna av entreprenadmaskiner<br />

och traktorer<br />

ökade kraftigt 2<strong>02</strong>1. Sammanlagt<br />

efterlystes 68 traktorer och<br />

204 entreprenadmaskiner och<br />

redskap under 2<strong>02</strong>1, enligt statistik<br />

från Larmtjänst.<br />

Av de 204 maskinerna och redskapen<br />

är 86 procent fortfarande<br />

borta.<br />

– Historiskt har vi sett att<br />

mycket gods försvinner utomlands,<br />

vilket gör att chansen för<br />

återfinnande minskar drastiskt,<br />

regeringen är en sänkning med<br />

50 öre litern från 1 maj, konstaterar<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Anledningen till chockhöjningen<br />

vid nyår är kraven på ökad<br />

mängd inblandning, där man<br />

nu med hjälp av den föreslagna<br />

miljarden till jord och skog vill få<br />

till en provisorisk lagning genom<br />

dubbla koldioxidskatteavdrag.<br />

– Avdrag som vi för några<br />

månader sedan trodde var på väg<br />

bort, fortsätter Mats-Erik Larsson.<br />

konstaterar utredaren Fredrik<br />

Lindstedt på Larmtjänst.<br />

Vidare säger han att mycket<br />

saknar märkning, vilket minskar<br />

chansen att gods hittar tillbaka<br />

till sina rättmätiga ägare.<br />

Under de senaste månaderna<br />

har Skogsentreprenörerna jobbat<br />

intensivt med att belysa hur de<br />

ökade bränslepriserna slår, och<br />

hur det påverkar konkurrenskraften:<br />

– Vi har nära kontakt med<br />

flera av de politiska partierna,<br />

och det pressas på för en lösning<br />

från många håll, säger Mats-Erik<br />

Larsson.<br />

* Artikeln är skriven 15 mars och läget kan ha<br />

förändrats sedan dess.<br />

Batteridriven<br />

stamkvistning<br />

TEKNIK. Vad sägs om en<br />

batteridriven stamkvistare?<br />

Stihls HTA 50 har en total längd<br />

på 280 centimeter men kan<br />

förlängas med ytterligare en<br />

halv meter med hjälp av ett<br />

extra rigg-rör.<br />

Batteriet sitter placerat<br />

i maskinkroppen – vilket<br />

enligt tillverkaren ska<br />

förbättra balansen och<br />

arbetsställningen.<br />

Energin kommer från ett<br />

36 V litium-jon-batteri,<br />

kompatibelt med Stihls<br />

AK-system.<br />

Barkborre hotar<br />

vinterns vindfällen<br />

SKOGSBRUK. Risken för angrepp<br />

av granbarkborre har ökat efter<br />

vinterns stormar.<br />

– Flera oväder gör att det ligger<br />

spridda skurar av vindfällen på<br />

många håll. Vår uppmaning är<br />

att inventera skogen så snart som<br />

möjligt och ta rätt på vindfällen<br />

innan granbarkborrarna börjar<br />

svärma till våren. Om det är<br />

många nedblåsta granar och<br />

begränsade resurser att ta hand<br />

om allt innan svärmningen,<br />

är rådet att prioritera granar<br />

som ligger i solbelysta hyggeskanter.<br />

De är mest attraktiva för<br />

granbark borrarna, säger Mattias<br />

Sparf på Skogsstyrelsen.<br />

The Golden Logger<br />

SKOGSBRUK. Är du en förebild<br />

och inspiratör? Eller känner du<br />

någon entreprenör som är extra<br />

skicklig i sitt företagande? Glöm<br />

inte att nominera till utmärkelsen<br />

The Golden Logger.<br />

Vinnaren presenteras på mässsan<br />

Elmia Wood den 2–4 juni och<br />

priset är 5 000 kronor.<br />

Du nominerar på www.elmia.se<br />

senast den 4 april. Bakom utmärkelsen<br />

står Elmia och Skogforsk.<br />

Komatsu Forest<br />

blir starkare i Flen<br />

TEKNIK. Mekomek i Flen blir<br />

servicelämnare åt Komatsu<br />

Forest. För att klara uppdraget<br />

har man stärkt upp personalstyrkan<br />

med fyra medarbetare<br />

från Östmek.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Liten men snabb<br />

Gemensam bränsleklausul i sikte<br />

SKOGSBRUK. Skogsbruket<br />

jobbar nu aktivt med att få till en<br />

standardiserad dieselklausul –<br />

istället för att ha flera som idag.<br />

– Även om bränslepriset<br />

varierar över tid måste avtalen<br />

vara lätta att förstå, förutsägbara<br />

och rättvisa både för entreprenörer<br />

och kunder, förklarar<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Initiativtagare till en gemensam<br />

avtalsklausul för bränslet är<br />

Skogsentreprenörerna tillsammans<br />

med Skogforsk och AB<br />

Karl Hedin – och planen är alltså<br />

att skapa en lättförståelig, ärlig<br />

och rättvis klausul med korta<br />

uppdateringsintervall, fortsätter<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

I dagsläget läggs mycket tid<br />

på att tolka, förstå, förklara och<br />

räkna enligt de olika varianter av<br />

bränsleklausuler som finns på<br />

marknaden – och ambitionen är<br />

förstås att förenkla.<br />

– Vi vet ju av erfarenhet att<br />

många både bland entreprenörerna<br />

och kunderna inte har tid<br />

och ork att sätta sig in i arbetet<br />

med att säkerställa att den verkligen<br />

är rättvis, och med många<br />

typer av klausuler som nu, blir<br />

det lätt onödigt mycket krångel.<br />

Vi måste också få in tätare avläsningsintervall.<br />

Många idag har ju<br />

Skidpersonal blir skogsvårdare sommartid<br />

SKOGSBRUK. Många av landets<br />

skogsvårdare har svårt<br />

att hitta säsongsanställd<br />

personal till röjning och plantering.<br />

Nu har Skogsentreprenörerna<br />

tillsammans med<br />

Gröna Arbetsgivare inlett ett<br />

samarbete med Skistar, som äger<br />

en rad fjäll anläggningar – bland<br />

annat i Sälen, Åre och Vemdalen.<br />

Under vintern har Skistar många<br />

säsongsanställda, ett antal är<br />

unga vuxna som önskar stanna<br />

kvar även sommartid och då kan<br />

skogsvårdsarbete vara aktuellt.<br />

Låter det intressant? Som<br />

skogsentreprenör har man<br />

nu möjlighet att kostnadsfritt<br />

annonsera på Skistars interna<br />

rekryteringsportal.<br />

kvartalsvis avläsning och det slår<br />

hårt i tider som dessa.<br />

I arbetsgruppen hittas förutom<br />

Skogsentreprenörerna och<br />

Skogforsk en rad kunder som<br />

SCA, Sveaskog, Sydved, Södra och<br />

AB Karl Hedin. Dessutom finns en<br />

referensgrupp med Mellanskog,<br />

Moelven och Bergkvist Siljan som<br />

har möjlighet att göra inspel.<br />

Enligt uppgift är ambitionen<br />

att vara klara redan under<br />

för sommaren. Och Mats-Erik<br />

Larsson håller tummarna:<br />

– Det är många starka<br />

viljor, men kommer vi överens<br />

underlättar detta markant för alla<br />

parter.<br />

Nästa generation<br />

i verkligheten<br />

TEKNIK. Vimek har nyligen släppt<br />

den första förseriemaskinen av<br />

kommande Next Generation –<br />

och fler maskiner är på gång.<br />

– Nu handlar det om de sista<br />

detaljerna innan vi kan kalla den<br />

en färdig produkt, säger Vimeks<br />

vd Johannes Nilsson i ett pressmeddelande.<br />

TEKNIK. Log Max i Grangärde<br />

kommer nu med en ersättare till<br />

långlivade minstingen 928.<br />

Nya Log Max 2000 T har<br />

vassare såghastighet och matar<br />

med fyra meter per sekund<br />

– vilket är nästan 30 procent<br />

snabbare än föregångaren.<br />

Nykomlingen har samma ramkonstruktion<br />

som föregångaren<br />

men har fått nya mer hållbara<br />

kvistknivar med annan vinkel<br />

och mindre men snabbare matarhjulsmotorer.<br />

Log Max har också bytt ut<br />

hydraulcylindrarna till mer<br />

hållbara varianter, samtidigt har<br />

längdmätningen uppdaterats med<br />

en beröringsfri givare.<br />

Gallring med<br />

drönarteknik<br />

TEKNIK. Air Forestry har<br />

fått två stöd från statliga<br />

Vinnova för att utveckla<br />

eldrivna drönare som ska<br />

gallra från luften. Ena<br />

stödet går till att göra<br />

fälttester, det andra till<br />

att utveckla teknik som<br />

autonomt kan göra trädval<br />

vid gallring samt utveckla<br />

ett gallringsprogram för<br />

ökad tillväxt och biologisk<br />

mångfald. Bakom projektet<br />

hittas bland annat tidigare<br />

Skogforsk-medarbetaren<br />

Olle Gelin.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Regeringen ändrar<br />

artskyddsförordningen<br />

SKOGSBRUK. Nyligen skärpte<br />

Skogsstyrelsen tillämpningen<br />

av artskyddsförordningen.<br />

Samtidigt ökade pressen på<br />

regeringen att ändra i förordningen.<br />

Vid tidningens pressläggning<br />

rapporterades att regeringen<br />

lyssnat och skyndsamt kommer<br />

att ändra på förordningen.<br />

Efter stark påverkan både<br />

från skogsägare och entreprenörer<br />

meddelar nu regeringen<br />

att artskyddsförordningen ska<br />

ändras. Och att förändringarna<br />

ska vara gjorda redan inom ett<br />

par månader.<br />

Bakgrunden till att artskyddsförordningen<br />

hamnat i ljuset är<br />

att Skogsstyrelsen beslutat sig<br />

för att skärpa tillämpningen av<br />

det svenska artskyddet.<br />

Detta sedan EU-domstolen och<br />

de svenska mark- och miljödomstolarna<br />

med ett antal domar<br />

visat att arter i EU:s så kallade<br />

livsmiljödirektiv har ett mycket<br />

strikt skydd. Hårt tolkat innebär<br />

de nya kraven från Skogsstyrelsen<br />

att skogsbruket inte får<br />

ha någon påverkan på fridlysta<br />

arter och alla fåglars livsmiljö ner<br />

på individnivå.<br />

I praktiken skulle resultatet<br />

Plantma X – redo<br />

för marknaden!<br />

TEKNIK. <strong>Skogsentreprenören</strong> har<br />

i omgångar skrivit om Plantma X<br />

som testats sedan 2019. Nu är<br />

den redo för marknaden – och<br />

först ut blir Holmen som får sin<br />

maskin i maj. Senare i år ska<br />

ytterligare en Plantma X levereras<br />

till Brasilien. Under optimala<br />

förhållanden kan maskinen sätta<br />

över 40 plantor i minuten.<br />

blivit att en mycket stor del av<br />

skogsarbetet behöver pausas<br />

under häckningsperioden.<br />

Att situationen blivit komplicerad<br />

har sin grund i att artskyddsförordningen<br />

bygger på svenska<br />

fridlysningsregler där regeringen<br />

tagit kraven från ett EU-direktiv<br />

som enbart avser sällsynta arter,<br />

men beslutat om en implementering<br />

fullt ut. Vilket i sin tur gör<br />

att en kråka och en havsörn har<br />

samma skydd.<br />

Efter den massiva kritiken<br />

backar alltså nu regeringen<br />

och lovar förändring. Det som<br />

regeringen nu kommer verkställa<br />

är att införliva artskyddsbestämmelserna<br />

i fågeldirektivet<br />

och livsmiljödirektivet var för sig<br />

i artskyddsförordningen, vilket<br />

sägs räcka för att undanröja<br />

problemet.<br />

Samtidigt ska det också göras<br />

en översyn av miljöbalken, och<br />

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen<br />

får i uppdrag att ta<br />

fram vägledning och strategier<br />

för hur skogsbruk ska kunna<br />

fortsätta bedrivas med hänsyn<br />

till både verksamhetens ekonomi<br />

och till det lagstiftade kravet på<br />

naturskydd.<br />

Åter avgiftsfritt<br />

för virkesupplag<br />

SKOGSBRUK. Tillstånden för<br />

virkesupplag vid allmän väg blev<br />

avgiftsfria från den 1 januari.<br />

Avgiften fanns fram till 2012 men<br />

återinfördes av Trafikverket 2<strong>02</strong>0<br />

efter att myndigheten bedömt<br />

avgiftsfria tillstånd som oförenligt<br />

med gällande lagstiftning.<br />

Avgiften tas nu bort tack vare en<br />

ändring i vägförordningen.<br />

Sektionsträffar<br />

från norr till söder<br />

SKOGSBRUK. Just nu besöker<br />

ordförande Kolbjörn Kindströmer,<br />

nye verksamhetsledaren<br />

Magnus Nilsson och företagsutvecklaren<br />

Mats-Erik Larsson<br />

många av Skogsentreprenörernas<br />

sektionsmöten – och programmet<br />

är digert. På agendan ligger<br />

stort fokus på bränslepriset<br />

och hur Skogsentreprenörerna<br />

jobbar med att nå en politisk<br />

förändring. Annat är fallgropar<br />

i ABSE 20, nya webbaserade<br />

Skogsmaskinsindex – och varför<br />

en bra bränsleklausul aldrig varit<br />

viktigare än nu.<br />

Senaste nytt på<br />

medlemsfronten<br />

SKOGSBRUK. Medlemsutvecklingen<br />

är försiktigt positiv med<br />

åtta nya medlemsföretag sedan<br />

i början av december. Trenden<br />

förstärks samtidigt av relativt<br />

få utträdesansökningar för<br />

perioden från årsskiftet och<br />

framåt.<br />

Dock ligger medlemsantalet<br />

för verksamhetsåret på elva<br />

medlemsföretag färre, än vid<br />

motsvarande tidpunkt 2<strong>02</strong>0.<br />

Merparten av dessa utträden<br />

Anders Skogsentreprenad<br />

Firma – Höör<br />

J&M Skogsvård AB<br />

– Eskilstuna<br />

Olle Eriksson Skog & Jakt AB<br />

– Fränsta<br />

R&M´s Entreprenad – Ärla<br />

Operation<br />

medlemsvärvning<br />

SKOGSBRUK. En stor del av<br />

Coronarestrektionerna är<br />

borta och Skogsentreprenörerna<br />

planerar att värva nya medlemmar<br />

på flera skogsmässor.<br />

Vi ses på Skogsmaskindagarna<br />

20–21 maj i Karlskoga, Elmia<br />

Wood 2–4 juni i Jönköping och<br />

Mittia Gård & Skog i Ljusdal<br />

19–20 augusti.<br />

kopplas till pensioneringar.<br />

Skogsentreprenörerna<br />

påminner också om att<br />

ärenden som rör medlemskap<br />

enkelt kan hanteras via<br />

www.skogsentreprenorerna.se.<br />

Är man sedan tidigare<br />

certifierad via SE Certifiering<br />

går det också bra att göra<br />

sina ärenden via Mina sidor.<br />

Tack vare Mina sidor blir<br />

hanteringen snabbare och<br />

mer pålitlig.<br />

Välkomna till Skogsentreprenörerna!<br />

Strängnäs Skogsbrukstjänster<br />

– Strängnäs<br />

JK Linjeröjning AB – Skene<br />

Ingelsson Entreprenad AB<br />

– Bredbyn<br />

Magnus Eriksson Skog AB<br />

– Kälarne<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

•<br />

• Vill du trygga din tillgång på vassa<br />

kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra själv<br />

vilka som ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du<br />

ha en skärpa som ger mer<br />

skogskubik per<br />

kedja?<br />

✔Logistik<br />

Jämsä 1.-3.9.<br />

✔Jorden rör sig<br />

✔Skogsavverkning<br />

✔Bioenergi<br />

www.finnmetko.fi<br />

Utbildningar<br />

för för dig dig som som arbetar arbetar eller<br />

eller<br />

vill vill börja börja arbeta arbeta i i i skogsnäringen.<br />

Skogsbrukstekniker<br />

en en en utbildning inom inom Yrkeshögskolan<br />

› ›› Motorsågskörkort<br />

› ›› Röjsågskörkort<br />

› Natur ›› Natur och och kulturmiljövård<br />

www.skogstekniska.se<br />

WWW.MARKUSSON.SE - 0175-713 26


NYHETER<br />

Kriget drabbar skogen<br />

Hos flera av de större företagen råder stor ovisshet inför säsongen.<br />

– Möjligen kommer vi att kunna ersätta enstaka grupper med personal<br />

från annat håll, menar Joakim Gustafsson, Svensk skogsservice.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Hur illa är det? Jag vet inte vad jag<br />

ska svara. Framför allt är ju detta en<br />

tragedi för alla ukrainare. Egentligen<br />

känns det fel att överhuvudtaget<br />

prata om den svenska skogen i ett sånt här läge,<br />

säger Joakim Gustafsson, sammankallande i<br />

Skogsentreprenörernas skogsvårdsutskott.<br />

Enligt uppskattningar av Gröna arbetsgivare<br />

handlar det om närmare 1000 säsongsarbetare<br />

från Ukraina som varje år kommer till Sverige<br />

för att röja och plantera. Människor som nu<br />

istället kallats in för att försvara sitt land.<br />

– Jag skulle gissa att ukrainare står för<br />

ungefär 20 procent av det svenska skogsvårdsarbetet,<br />

sammanfattar Joakim Gustafsson.<br />

För hans egen del handlar det om nästan<br />

halva personalstyrkan, totalt ett 50-tal<br />

säsongsanställda – och någon tydlig plan b har<br />

varit svår att göra fram tills nu.<br />

– Nej, blir detta långvarigt handlar det om<br />

ett jäkla avbräck, och vill det sig riktigt illa<br />

kommer ju hela spelplanen att förändras.<br />

Företagets ukrainska personal kommer<br />

nästan uteslutande från samma by i närheten<br />

av Lviv, i västra Ukraina – och än så länge verkar<br />

de flesta klarat sig från direkta stridigheter.<br />

– I början av mars hade vi kontakt med<br />

de som skulle komma hit i år. De flesta var<br />

faktiskt optimistiska och förberedda på att<br />

jobba som vanligt, men nu har så gott som<br />

alla blivit inkallade till det militära, fortsätter<br />

Joakim Gustafsson. I stunden är alltså läget<br />

mycket osäkert inför säsongen. Möjligen kan<br />

utmaningarna dämpas något med ytterligare<br />

några enstaka grupper med extrapersonal<br />

från Rumänien och Polen. Ett par familjer<br />

är förvisso på väg från Ukraina, men att<br />

utmaningar väntar är ingen tvekan.<br />

– Det känns fel att prata om minskad omsättning<br />

när folk mister livet, men samtidigt känns<br />

det viktigt att de svenska skogsvårdarna klarar<br />

att överleva så vi kan fortsätta att erbjuda<br />

trygga anställningar när de kommer tillbaka,<br />

fortsätter Joakim Gustafsson. Klart är att en dyr<br />

säsong väntar med ökade kostnader, mycket<br />

utbildning och risk för lägre produktion.<br />

Vad innebär situationen för<br />

svenskt skogsbruk på kort sikt?<br />

– Läget skiljer sig mycket beroende på vilket<br />

skogsvårdsföretag vi talar om – och vart i<br />

landet man befinner sig. Vissa har väldigt få<br />

ukrainare anställda, andra många. Just nu ökar<br />

risken för andelen tappade hektar och volymen<br />

satta plant för varje dag som går. En fördel är<br />

i alla fall att vi fortfarande har relativt gott om<br />

tid på oss. Under Coronapandemin lärde vi oss<br />

att det i delar av landet går att skjuta säsongsuppstarten<br />

en aning framåt och ändå klara av<br />

att få ihop det i slutändan.<br />

* Artikeln är skriven 5 mars och läget kan ha förändrats sedan dess.<br />

Spretigt om kojorna<br />

Med olika uppfattningar hos uppdragsgivarna och skarpa ord<br />

från facket ser det nu mörkt ut för en enhetlig linje i kojfrågan.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Arbetsmiljöverkets kontroller hos ett<br />

antal skogsvårdsentreprenörer i<br />

norra Sverige förra sommaren fick<br />

kojfrågan att vakna igen. Sedan dess<br />

har ett febrilt arbete pågått för att få till en<br />

branschgemensam överenskommelse mellan<br />

entreprenörerna, kunderna, arbetsgivarorganisationen<br />

och facket.<br />

– Det är tydligt att tolkningen av kraven<br />

skiljer sig kraftigt åt, konstaterar René Schiller,<br />

Håxås skogstjänst.<br />

I skrivande stund har han precis avslutat<br />

flera möten och sammanställt de olika<br />

tolkningarna. Förutom olika tolkningar av<br />

Arbetsmiljöverkets regler väntar också en lång<br />

rad entreprenörer på att få tillbaka svar på sina<br />

handlingsplaner från myndigheten.<br />

Enligt René Schiller kan man generellt säga<br />

att FSC-certifierade kunder menar att normalläget<br />

ska vara en koja inom gångavstånd från<br />

arbetsplatsen. Dock finns undantag, till exempel<br />

små objekt som tar max en dag. Man tolkar<br />

också att det går bra att ha en koja i mitten när<br />

flera trakter ligger samlade nära varandra.<br />

Kunder som inte är kopplade till FSC gör<br />

dock en annan tolkning, och lämnar i stort över<br />

hela ansvaret till entreprenören.<br />

– En kund menar också att det bör fattas<br />

beslut från fall till fall, säger René Schiller.<br />

Det märks också att facket och arbetsgivarorganisationen<br />

står långt ifrån varandra. Där<br />

GS-facket med några få undantag förespråkar<br />

ett fullständigt kojupplägg nära arbetsplatsen,<br />

ser Gröna arbetsgivare betydligt mildare på<br />

frågan och hänvisar till sin nuvarande lathund.<br />

Även bland entreprenörerna finns olika<br />

uppfattningar. Flera är helt emot att personalutrymmen<br />

betyder koja per definition, andra<br />

tycker att det krävs en uppställd koja tillgänglig<br />

för personalen om efterfrågan uppstår.<br />

– Den allmänna synen hos entreprenörerna<br />

är dock att kojkravet kommer att bli särskilt<br />

kostsamt för planteringslagen. Effekten blir<br />

även stor för miljön och olycksstatistiken, fortsätter<br />

René Schiller. Inom plantering dubblas<br />

körsträckan om kojkravet följs strikt på varje<br />

trakt, och om personalen inte har något behov<br />

av koja så finns ingen nytta för någon. Att hela<br />

debatten inte alls inkluderar det faktiska behovet<br />

våra anställda uttrycker upplevs lika fel<br />

som att jämföra skogsvården med byggbranschen<br />

i debatten. Vidare säger han att flera<br />

entreprenörer hört av sig och vittnat om att<br />

kunderna inte följer det man kommit överens<br />

om vid upphandlingarna kring kojor.<br />

– I fler fall har entreprenörer blivit ombedda<br />

att spela starkt på undantagen för att minska<br />

kostnaderna, något vi i arbetsgruppen förstås<br />

tycker är helt oacceptabelt.<br />

Arbetsgruppens rekommendation är<br />

att entreprenörerna och kunderna gör sin<br />

överens kommelse skriftligt – och att kojans<br />

utformning, placering och kostnad tydligt<br />

definieras.<br />

– Förutsättningarna är olika för alla –<br />

lösningarna kan ha olika utformning men ändå<br />

fungera. Det viktiga är att man är överens om<br />

upplägget, avslutar René Schiller.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


SPARA TID OCH PENGAR MED<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

FÖREBYGGANDE<br />

UNDERHÅLL<br />

Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten<br />

• Hjälper såväl små verkstäder som stora<br />

industrier<br />

• Utför underhåll, service, provtryckning<br />

och montage av slangar och ledningskomponenter<br />

för hydraulik, industri och<br />

pneumatik.<br />

Ett nummer - i hela Sverige<br />

<strong>02</strong>0-46 46 00<br />

VASSA<br />

SÅGKEDJOR<br />

VI SLIPAR MASKINKEDJOR TILL 270 SKÖRDARE<br />

Vi utför slipning av sågkedjor, lagning av kedjor,<br />

riktning och slipning av maskinsvärd, byte av<br />

toppstrissa. Vi säljer även sågkedjor,<br />

maskinsvärd, Agrol oljor, drivhjul, AdBlue,<br />

färgmunstycken, bandbrodd mm.<br />

Kontakta oss via telefon eller mail<br />

för mer information.<br />

hydroscand.se/SlangExpress<br />

JÄRNVÄGSGATAN 50, DOROTEA<br />

073-844 95 71 | info@nsdmaskin.se


NYHETER<br />

Säkrare rekrytering<br />

Hur minimerar du riskerna vid en rekrytering? Och vilka<br />

kompetenser behöver medarbetarna slipa på för att bli ännu<br />

vassare? Nu har valideringssystemet Svensk skogsvalidering<br />

för maskinförare sjösatts. Näst på tur står skogsvårdarna.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> har tidigare rapporterat<br />

om Svensk skogsvalidering som<br />

en bra väg till en lyckad anställning av<br />

maskinförare. Nu tas nästa steg.<br />

– I samhället går vi i allt större grad<br />

från att mäta kompetens genom att titta på<br />

utbildningsnivå till att mäta den faktiska kompetensen<br />

för att utföra själva arbetet, konstaterar<br />

Gunnar Bergström, vd för Vericate, tillika<br />

systemansvarig för Svensk skogsvalidering.<br />

På uppdrag av Skogsbrukets yrkesnämnd<br />

har man alltså skapat ett valideringssystem<br />

med dels ett webbaserat kunskapstest som<br />

görs hemma, dels ett standardiserat prov som<br />

kan göras i simulator på några av landets skolor,<br />

eller med hjälp av någon av de simulatorer<br />

som Svensk skogsvalidering själva förfogar<br />

över. Sedan några månader är systemet i<br />

drift, och så här långt har bolag som Holmen,<br />

Sveaskog och Stora Enso använt det för att få<br />

grepp om kompetensnivån hos sina anställda<br />

och planera för förbättringsåtgärder.<br />

Fördelarna är många, enligt Gunnar<br />

Bergström:<br />

– Kan man göra riktiga kompetensbedömningar<br />

och jämförelser blir det mycket lättare.<br />

Samtidigt får vi ju klara besked om nivån.<br />

LAGOM TILL ATT valideringsmetoden för<br />

maskin förare började bli klart påbörjades<br />

också arbetet med ett liknande mätsystem<br />

för skogsvårdare. Detta har nu resulterat i ett<br />

pilotprojekt där tre naturbruksskolor i år ska<br />

testa validering av skogsvårdare.<br />

– I grunden är upplägget samma som för<br />

maskinförarna, men här nerskalat till enbart<br />

ett webbaserat frågetest.<br />

En utmaning i arbetet med det nya<br />

valideringssystemet är dock att många skogsvårdare<br />

kommer från andra länder, vilket i sin<br />

tur ställer krav på en rad översättningar<br />

Under <strong>2<strong>02</strong>2</strong> väntas Skolverket införa<br />

yrkesprov för flera av de yrkesinriktade<br />

gymnasieutbildningarna. Och enligt Gunnar<br />

Bergström tittar nu flera av landets skogsinriktade<br />

utbildningar på att använda Svensk<br />

skogs validering. Det i sin tur kan ge positiv<br />

resonans även för entreprenörerna:<br />

– Ja, i och med valideringen kan man ju<br />

tidigt se vad eleverna går för, och den blir<br />

sannolikt ett komplement till APL och betygen.<br />

Även skolor med så kallade YH Flexutbildningar,<br />

där eleverna har möjlighet att<br />

skräddarsy sin utbildning, har visat intresse<br />

kring valideringssystemet som ett tro värdigt<br />

och standardiserat sätt att kunna mäta<br />

kompetens.<br />

– Det är viktigt att komma ihåg att det är<br />

den enskilda individen och beställaren som<br />

äger resultaten. De sprids alltså inte.<br />

Prismässigt trevar man sig fram. En<br />

validering kostar för närvarande 6 500 kronor,<br />

vilket bör ställas i paritet till nyttan.<br />

– Räknat i pengar är det bara att se vad ett<br />

dagligt felaktigt arbete med kranen kostar.<br />

Validering är en investering som lönar sig.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com


BLI EN ÅTERVINNARE!<br />

Gör en miljöinsats och sälj ditt metallskrot till oss<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som<br />

behöver tas om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss<br />

för hjälp med större maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din<br />

kompletta återvinnare helt enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

<strong>02</strong>0-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com<br />

FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se


Vårens PEFC-kurser<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr<br />

ex. moms. Har du gjort webbutbildningen<br />

i skötselskolan genom din kund så<br />

behöver du inte göra den igen.<br />

12–13 april Alfta<br />

10–11 april Smålandsstenar<br />

14–15 april Älvsbyn<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr ex.<br />

moms. Har du gjort webbutbildningen i<br />

skötselskolan genom din kund så behöver<br />

du inte göra den igen.<br />

11 april Alfta<br />

26 april Osby<br />

27 april Smålandsstenar<br />

3 maj Åtvidaberg<br />

4 maj Nyköping<br />

5 maj Uppsala<br />

12 maj Askersund<br />

17 maj Sunne<br />

18 maj Mora<br />

8 juni Lycksele<br />

9 juni Örnsköldsvik<br />

10 juni Ånge<br />

16 juni Älvsbyn<br />

17 juni Skellefteå<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– RÖJNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och<br />

kulturhänsyn, vilket är ett krav enligt bland<br />

annat PEFC för vissa personalkategorier och<br />

entreprenörer.<br />

25 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– MARKBEREDNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Genomförd webbutbildning Miljöhänsyn<br />

Ange i anmälan om du vill köpa<br />

webbutbildningen. Kostnad 600 kr ex.<br />

moms. Har du gjort webbutbildningen i<br />

skötselskolan genom din kund så behöver<br />

du inte göra den igen.<br />

28 april Smålandsstenar<br />

23 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN –<br />

DIKESRENSNING & SKYDDSRENSNING<br />

(2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn – dikesrensning<br />

& skyddsrensning, vilket är ett krav enligt<br />

PEFC för vissa personalkategorier och<br />

entreprenörer.<br />

Förkunskapskrav<br />

Skötselskolans webbutbildningar för<br />

Dikesrensning och Körning i skogsmark.<br />

29–30 juni Alfta<br />

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABC/HLR (1 DAG)*<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande<br />

första hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

15 mars Lycksele<br />

16 mars Örnsköldsvik<br />

17 mars Ånge<br />

12 april Nyköping<br />

14 april Uppsala<br />

20 april Mora<br />

21 april Alfta<br />

18 maj Älvsbyn<br />

19 maj Skellefteå<br />

1 juni Osby<br />

2 juni Smålandsstenar<br />

3 juni Åtvidaberg<br />

8 juni Askersund<br />

9 juni Sunne<br />

OBS! För att kursen ska hållas krävs<br />

minst tolv deltagare.<br />

Medlemspris 750 kr<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!<br />

* ANMÄLAN ÄR BINDANDE. SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN ÄR 14 DAGAR<br />

INNAN KURSSTART ELLER SÅ LÄNGE ANMÄLAN ÄR ÖPPEN PÅ HEMSIDAN.<br />

** FÖRFRÅGNINGAR GÖRS TILL GEORGIA.METAXAS@SKOGSENTREPRENORERNA. SE<br />

Läs mer och anmäl dig till våra utbildningar på<br />

www.skogsentreprenorerna.se/kurser


NYHETER<br />

Året med<br />

SE Certifiering<br />

Brister kring godsdeklaration för<br />

farligt avfall, bristande brandberedskap<br />

och tankar som inte är<br />

besiktigade. Avvikelserna kopplade<br />

till miljö målen har ökat under 2<strong>02</strong>1.<br />

– Visst finns det att jobba med men glöm<br />

inte att många entreprenörer uppfyller<br />

kraven men missar i dokumentationen, säger<br />

Sophia Bergkvist, verksamhetsansvarig för<br />

SE Certifiering.<br />

Nyligen kom SE Certifierings årsrapport<br />

– och andelen anmärkningar på sådant som<br />

påverkar miljön har alltså ökat. Avvikelserna<br />

rör allt från tillgänglig saneringsutrustning<br />

och användande av miljöanpassad hydraulolja,<br />

till bristande brandberedskap och att<br />

man inte besiktigat tanken.<br />

– När man läser siffrorna ska man ha<br />

med sig att upplägget för internrevisioner<br />

skiljer sig mycket mot tidigare och att fler<br />

entreprenörer reviderats under året. Dessutom<br />

var 2<strong>02</strong>1 första året med självkontrollen<br />

på Mina sidor, vilket skapat bättre kontroll.<br />

Det gör det svårt att dra några drastiska<br />

slutsatser av resultatet men vi ser helt klart<br />

indikationer på att entreprenörerna har<br />

utmaningar med att uppfylla dessa krav,<br />

säger Sophia Bergkvist, verksamhetsansvarig<br />

för SE Certifiering.<br />

Många gör också rätt men slarvar med dokumentationen.<br />

En del glömmer till exempel<br />

att man måste föra loggbok på hanteringen av<br />

farligt avfall.<br />

– Ja just kring farligt avfall är det viktigt<br />

att påminna om att allt ska redovisas till<br />

Naturvårdsverket, men som entreprenör<br />

behöver man också själv föra loggbok för att<br />

uppfylla kraven, fortsätter hon.<br />

Ett annat kravkluster med många avvikelser<br />

2<strong>02</strong>1 är kompetenskraven. Många har<br />

helt enkelt inte förnyat sina SYN­ kurser.<br />

Mycket går att spåra till Corona pandemin<br />

och restriktionerna, tror Sophia Bergkvist.<br />

– Jag ser en röd tråd. I och med pandemin<br />

har det varit ont om kurstillfällen och det har<br />

varit en utmaning både 2<strong>02</strong>0 och 2<strong>02</strong>1 – och<br />

värst var det i fjol.<br />

Nu finns det dock gott om kursdatum<br />

på www.skogentreprenorerna.se och det är<br />

viktigt att så fort som möjligt genomföra de<br />

kurser som löpt ut för att uppfylla PEFCkraven.<br />

Vid årsskiftet 2<strong>02</strong>1–<strong>2<strong>02</strong>2</strong> hade SE Certifiering<br />

784 aktiva bevis. Under det senaste årets<br />

samtliga revisioner registrerades sammanlagt<br />

786 avvikelser vilket i genomsnitt innebär<br />

drygt 1 avvikelse per företag.<br />

Antal avvikelser 2<strong>02</strong>1<br />

1 Godsdeklaration för farligt gods 44<br />

2 ADR-utbildning 32<br />

3 Brandberedskap 29<br />

4 Årlig loggbok för farligt avfall 24<br />

5 Besiktade tankar & behållare 19<br />

6 Kontrollera mottagare av farligt avfall 15<br />

7 Transportdokument för farligt avfall 12<br />

AVVIKELSER TOPP 3<br />

1. Giltig SYN-kurs<br />

2. Säkerhetsdatablad<br />

3. Godsdeklaration för farligt gods<br />

VANLIGA AVVIKELSER<br />

Dokumentation arbetsplatsträffar<br />

Dokumentation utvecklingssamtal<br />

HLR-utbildning<br />

ADR-utbildning<br />

Aktuell utbildningsliggare<br />

Sammanställning uppkomna tillbud<br />

Brandberedskap<br />

Aktuell kemikalielista<br />

Besiktade tankar & behållare<br />

Årlig loggbok för farligt avfall<br />

AVVIKELSER SOM MINSKAT<br />

Genomförande & dokumentation<br />

systematiskt arbetsmiljöarbete<br />

Anmälan transport av farligt avfall<br />

till länsstyrelsen<br />

VILL DU VETA MER?<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

010 – 480 47 49<br />

sophia.bergkvist@<br />

skogsentreprenorerna.se<br />

www.secertifiering.se<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | 2<strong>02</strong>0


SKOGSMASKINER<br />

FÖR ALLA BEHOV<br />

– FRÅN KLEN GALLRING TILL GROV SLUTAVVERKNING<br />

ROTTNE F13 D<br />

MED UNIK STYRBAR VAGN<br />

+<br />

UNIK SKOTARE FÖR BÅDE GALLRING & SLUTAVVERKNING<br />

STYRBAR VAGN MED HELA 54° STYRVINKEL<br />

EXAKT SPÅRNING – BAKHJULEN FÖLJER FRAMHJULENS SPÅR<br />

VÄLDIGT LITEN VÄNDRADIE<br />

MYCKET ROBUST & TÅLIGT CHASSI<br />

ROTTNE F13-FILM<br />

www.rottne.com/styrbarvagn<br />

WWW.ROTTNE.COM<br />

23<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | 2<strong>02</strong>0


FÖRETAGSSKOLAN<br />

10 fallgropar att<br />

undvika i ABSE 20!<br />

Det nya avtalspaketet ABSE 20 nyttjas vid allt fler<br />

avtalsskrivningar. Det finns dock en del att hålla koll på.<br />

Här kommer Skogsentreprenörernas svarta lista!<br />

Stilleståndsersättningen<br />

Tack vare ABSE 20 har man som entreprenör rätt till<br />

stilleståndsersättning. Men … Nu vill en kund börja<br />

räkna stilleståndstiden först från när lagret i skogen<br />

är skotat till avlägget.<br />

Få koll på hur din kund gör sin tolkning. Att inte få<br />

stilleståndsersättning förrän skotaren är klar med<br />

sitt arbete urholkar stillestånds ersättningen rejält.<br />

Få betalt för<br />

rekognoscering<br />

Hög servicenivå är bra – men se till<br />

att du får betalt för extra arbete.<br />

Manuellt jobb som krävs för<br />

genomförande av uppdraget, så som<br />

rekognoscering innan uppstart, ska<br />

inte ingå i ackordet!<br />

Branschen har stora behov av hög<br />

service och vissa kunder vill baka in<br />

tiden för till exempel rekognoscering<br />

i det ordinarie ackordet. Men gör<br />

inte om andras misstag. Kontrollera<br />

istället noggrant alla småsaker som<br />

kunden vill ska ingå i avtalet.<br />

Ökade krav på<br />

små skogslager<br />

Skogslagret ska under perioden maj–<br />

september inte överstiga tre dagar<br />

vid slutavverkning, eller fem dagar vid<br />

gallring, om inte annat överenskommits<br />

med uppdragsgivaren.<br />

Kraven har på vissa håll krympt till en<br />

dags skogslager. Den exakta merkostnaden<br />

för entreprenören beror<br />

bland annat på skiftupplägg och<br />

organiseringen av gruppen. Kom ihåg att<br />

om skotaren råkar ut för ett haveri kan<br />

även skördaren tvingas stoppa.<br />

Kontrollera det lilla<br />

Av tradition har kunden kanske alltid bistått<br />

med en manuell huggare för att till exempel<br />

fälla övergrova träd.<br />

Säkerställ att det finns inskrivet i avtalet.<br />

Finns det på papper är det svårare att<br />

föra över på entreprenören vid en senare<br />

förändring i organisationen. Kontrollera alla<br />

småsaker som ska ingå i avtalet!<br />

Undvik att betala<br />

för markskador<br />

I ABSE 20 har entreprenören ett tydligare ansvar för<br />

att återställa uppkomna allvarliga markskador.<br />

Har man gjort allvarliga skador i skog och mark<br />

är det att betrakta som fel i entreprenaden och<br />

hanteras enligt ersättningsbilagan.<br />

Se till att få betalt för att inte göra körskador,<br />

dokumenterade samråd är mycket viktiga.<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Kontraktstid:<br />

Uppsägningstid:<br />

Förlängning:<br />

Vem betalar för att flytta<br />

markskadeskydden?<br />

Entreprenören ska ha lämplig tilläggsutrustning<br />

som bärande band för att minimera markskador.<br />

Entreprenören ska också förfoga över en<br />

grunduppsättning på fyra stockmattor eller<br />

motsvarande utrustning. Samtlig utrustning<br />

ska man även ha kunskapen att använda.<br />

En fråga som ofta glöms vid avtalsskrivningen<br />

är vem som ska stå för flytten av dylik extrautrustning.<br />

Det är inte självklart att allt får<br />

plats på trailern.<br />

Luddiga kontraktstider<br />

Avtalstider är ofta luddigt skrivna – och många<br />

dispyter handlar om hur skrivningen ska tolkas.<br />

För att undvika onödiga bekymmer kan man<br />

skriva som nedan.<br />

Fr.o.m. 2<strong>02</strong>1-11-xx<br />

t.o.m. 2<strong>02</strong>3-12-xx<br />

Avtalet kan tidigast sägas upp<br />

6 månader innan slutdatum.<br />

I de fall avtalet inte sägs<br />

upp löper det tillsvidare<br />

med 6 månaders ömsesidig<br />

uppsägningstid.<br />

Ökad flexibilitet<br />

ska kosta extra<br />

En månadsvis produktionsplan avseende<br />

levererade volymer till bilväg tillhandahålls<br />

av beställaren. Entreprenören ska klara en<br />

månadsvis variation i sysselsättningsgrad<br />

och produktion på plus minus 20 procent.<br />

Allt fler uppdragsgivare vill förbättra sin<br />

möjlighet att gasa och bromsa produktionen<br />

under året. Därför strävar man också efter att öka variationen<br />

i kontrakten.<br />

Vid ett kontrakt om 5 000 kubikmeter i månaden innebär<br />

det att volymen kan variera mellan 4 000 och 6 000 kubikmeter.<br />

Skogsentreprenörerna rekommenderar att volymen<br />

kopplas till en medelstam.<br />

Beräkna omsättningen på den lägsta årsvolymen för att<br />

kontrollera om det räcker för att gå runt. Med en verksamhet<br />

som har möjlighet att variera produktionen mycket<br />

under året bör man räkna på detta och ta betalt för<br />

den erbjudna flexibiliteten.<br />

Ökade dieselkostnader<br />

ska<br />

kompenseras<br />

Utgångsvärdet är dieselpriset x kr<br />

per liter (pris per 20XX-xx-xx*). För varje<br />

förändring av utgångsvärdet med mer än<br />

50 öre ska priset justeras med 0,6 procent i<br />

motsvarande riktning.<br />

Kontrollräkna om detta ger tillräcklig<br />

kompensation i din verksamhet.<br />

Olika sätt att<br />

beräkna medelstam<br />

När man beräknar medelstam för att sätta<br />

ackordspris används inmätt volym och antal<br />

avverkade leveransgilla träd (>8 centimeter på<br />

bark).<br />

Vissa uppdragsgivare räknar ibland bort stammar<br />

under 8 centimeter i brösthöjd. Ibland även under<br />

10 centimeter – trots att de är leveransgilla träd<br />

vid beräkning av medelstam. Detta kan ha stor<br />

betydelse för priset.<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Panelen<br />

Johan Hansson<br />

Lever och verkar i Röke<br />

– mellan Hässleholm<br />

och Örkelljunga. Kör<br />

uteslutande för Sydved.<br />

Har en skördare och två<br />

skotare.<br />

Karl-Oskar Isaksson<br />

Driver Isakssons terrängtransporter<br />

i Överkalix.<br />

Har sju maskiner och<br />

uppdrag för bland<br />

annat Sveaskog och<br />

Billerudkorsnäs.<br />

Helen Löfgren<br />

Har tillsammans med<br />

maken Lövet skogsvårdsföretaget<br />

Jolo AB. Med ett<br />

antal säsongsanställda<br />

röjer man åt Mellanskog<br />

och privata skogsägare<br />

längs Ljusnans dalgång.<br />

Tomas Sjööns<br />

Driver JT Woods Orsa AB.<br />

Har en grupp och kör<br />

uteslutande för Orsa<br />

Besparingsskog.<br />

KOJFRÅGAN ÄR EN<br />

HET POTATIS JUST<br />

NU. ÄR TILLGÅNG<br />

TILL KOJA EN VIKTIG<br />

VÄG TILL BRA<br />

ARBETSMILJÖ?<br />

– Visst har vi koja men det<br />

känns ofta som om den bidrar<br />

till mer stress i arbetet.<br />

– Nej, det tycker jag inte<br />

med tanke på hur lite tid<br />

som spenderas i en koja.<br />

Däremot är det så klart<br />

bra med en rastplats. Jag<br />

tror att vägen till en bra<br />

arbetsmiljö börjar vid<br />

avtalsförhandlingar, och<br />

inte vilken koja man har.<br />

– Det beror nog på hur<br />

jobben är upplagda. Vi som<br />

arbetar med röjning och<br />

enbart lokalt på hemmaplan,<br />

har alltid koja på jobb. Vi ser<br />

det som naturligt. Ändå har<br />

vi förstått att kojfrågan inte<br />

är högsta prio för alla. God<br />

arbetsmiljö kan inte likställas<br />

med tillgång till koja. God<br />

arbetsmiljö behöver inte<br />

betyda samma sak för alla.<br />

– Koja är alltid bra att till<br />

hands även om den inte<br />

används som lunchrum. Den<br />

är viktig till förvaring av oljor<br />

och reservdelar som behöver<br />

vara i värmen.<br />

BRÄNSLEPRISET<br />

LIGGER I SKRIVANDE<br />

STUND EN BIT<br />

ÖVER 25 KRONOR<br />

LITERN. GÖR NI EGNA<br />

BERÄKNINGAR FÖR<br />

ATT KONTROLLERA SÅ<br />

BRÄNSLEKLAUSULEN<br />

TÄCKER DEN ÖKADE<br />

KOSTNADEN?<br />

– Jo, jag räknar på dieseln<br />

någon gång då och då.<br />

– Att bränsleklausulen<br />

inte täcker merkostnaden<br />

är bara att konstatera.<br />

Exempelvis får nog de flesta<br />

i sina avtal ingen höjning<br />

för tillägg som skotningsavstånd,<br />

bilkörning med<br />

mera som också innebär<br />

förbrukning av bränsle .<br />

– Vi har ingen bränsleklausul.<br />

– Vi håller koll på hur den<br />

inverkar på ekonomin. Vi<br />

stämmer av varje månad med<br />

vår uppdragsgivare nu när<br />

utvecklingen är som den är.<br />

I ÅR ÄR DET DAGS<br />

FÖR ELMIA WOOD,<br />

SKOGSMASKIN-<br />

DAGARNA OCH<br />

MITTIA GÅRD & SKOG.<br />

KOMMER DU BESÖKA<br />

NÅGON MÄSSA I ÅR?<br />

– Jag vet faktiskt inte. – Nej, ingen av de mässorna<br />

är tyvärr aktuella för mig i år<br />

men jag kommer att besöka<br />

Mittpunkt skog som hålls i<br />

Norrbotten.<br />

– Mittiamässan är<br />

på hemmaplan och vi<br />

brukar vara där, Detta<br />

år tillsammans med<br />

Skogsentreprenörerma<br />

med ett arrangemang som<br />

vi hoppas medlemmarna<br />

ska gilla. Vi har även bokat<br />

boende i Jönköping inför<br />

Elmia.<br />

– Vi kommer att besöka<br />

någon mässa framöver men<br />

har inte bestämt vilken. Det<br />

lutar dock åt Elmia. Trevligt<br />

att det börjar bli lite normalt<br />

igen så vi kommer ut lite.<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se<br />

Framkomlighet och<br />

stark kran<br />

I Hälsingeskogarna hittar vi Emil<br />

Perjans som driver företaget<br />

Perjans Skog & Jord. Emil kör en<br />

Eco Log 560E. Anledningarna till<br />

att valet föll på just Eco Log är<br />

flera, två viktiga faktorer är<br />

närheten till bra service samt snabb<br />

och smidig tillgång till reservdelar.<br />

- Sedan är ju Eco Logs maskiner grymma, pendelarmstekniken<br />

är fantastisk och gör att man kan<br />

lösa många situationer och göra skrååkningar<br />

där man lägger fram virket åt skotaren. Och så<br />

gillar jag den starka kranen. Den gör att man<br />

kan köra väldigt grovt samtidigt som den<br />

är smidig och funkar bra vid klengallring,<br />

berättar Emil.<br />

Se filmen och läs hela reportaget på:<br />

https://ecologforestry.com/se/<br />

eco-log-haelsar-paa<br />

Forestry of tomorrow


FRÅGA EXPERTEN<br />

Tjänstebil – vad gäller?<br />

Som anställd är det inte ovanligt att man nyttjar<br />

en bil som arbetsgivaren tillhandahåller. Men<br />

används den privat kan det bli dyrt.<br />

<br />

I den skogliga världen är det vanligt med pickuper och<br />

skåpbilar som anställda kör i tjänsten. Formellt räknas<br />

dessa som tjänstebilar – och en tjänstebil som inte<br />

ska förmånsbeskattas av den anställde får i princip<br />

bara nyttjas till tjänsteresor, alltså körningar i jobbet.<br />

Körningar mellan bostaden och arbetsplatsen är<br />

däremot privatresor som ska förmånsbeskattas. Det är<br />

Skatteverkets grundregel.<br />

Eftersom man inte får köra privat med tjänstebilen<br />

är det viktigt att ha koll på tjänstestället, alltså vad<br />

som räknas som den anställdes faktiska arbetsplats.<br />

Nyttja Skatteverkets regler nedan för att få klarhet i<br />

vad som gäller hos er.<br />

Huvudregel<br />

Tjänstestället är den plats där den anställde utför<br />

huvuddelen av sitt arbete. För den som arbetar på<br />

kontor, i fabrik, verkstad, butik och liknande är<br />

tjänstestället byggnaden där den anställde arbetar<br />

den mesta tiden.<br />

Om huvudregeln inte går att tillämpa, gå vidare till<br />

alternativregeln.<br />

Alternativ regel<br />

Om arbetet utförs under förflyttning eller på arbetsplatser<br />

som hela tiden växlar brukar tjänstestället<br />

i regel vara den plats där den anställde hämtar och<br />

lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar<br />

sina arbetsuppgifter.<br />

Om den anställde över en längre tid besöker<br />

arbetsgivarens lokaler mer än i genomsnitt en gång<br />

per vecka ska tjänstestället anses vara arbetsgivarens<br />

lokaler. Detta gäller för alla branscher.<br />

Om varken huvudregel eller alternativregel<br />

stämmer finns en undantagsregel där den anställdes<br />

bostad ses som tjänsteställe.<br />

Undantagsregel – bostaden kan vara tjänsteställe<br />

Den anställdes bostad kan räknas som tjänsteställe<br />

när arbetet sker på skiftande platser och inget<br />

naturligt tjänsteställe kan pekas ut. För att kunna<br />

räkna bostaden som tjänsteställe ska arbets givarens<br />

lokaler besökas mer sällan än en gång per vecka<br />

i genomsnitt.<br />

I fallen det inte finns något särskilt tjänsteställe<br />

startar och slutar alltså resorna i tjänsten vid den<br />

anställdes bostad.<br />

Då den anställde har tillgång till bilen hela tiden<br />

är det i dessa fall mycket viktigt med en godtagbar<br />

och noggrant förd körjournal för att kunna visa att<br />

privatresor endast gjorts i ringa omfattning. Vid<br />

kontroll är detta ett viktigt bevis för att undvika<br />

skattepliktig bilförmån.<br />

Det är dock tillåtet att i ringa omfattning använda<br />

bilen privat utan att det ska räknas som skattepliktig<br />

bilförmån. Men det får bara handla om ett fåtal<br />

tillfällen per år och den sammanlagda körsträckan får<br />

vara högst 100 mil.<br />

I fall då Skatteverket anser att privatresor är gjorda<br />

i sådan omfattning att de ska beskattas krävs arbetsgivaren<br />

normalt sett på sociala avgifter, medan den<br />

anställde avkrävs skatt på förmån. Förutsättningen är<br />

att det går att bevisa vem som använt bilen. Kan inte<br />

Skatteverket bevisa detta, riskerar arbetsgivaren även<br />

att stå för förmånsvärdet.<br />

Elektronisk körjournal<br />

En arbetsgivare som vill använda elektronisk<br />

kör journal för att uppfylla Skatteverkets krav på<br />

redovisning kan stötta sig mot att det finns rättslig<br />

grund. Men arbetsgivaren får bara behandla uppgifter<br />

som Skatteverket kräver.<br />

Om ett tjänstefordon får användas privat bör<br />

arbetsgivaren, om möjlighet finns, i vissa fall tillfälligt<br />

kunna stänga av spårningen av fordonets position,<br />

till exempel i samband med ett läkarbesök. Normalt<br />

är det inte tillåtet att använda positioneringssystem<br />

för att kontrollera anställda. Undantag kan göras vid<br />

konkret misstanke, och då ska den anställde i förväg<br />

informerats om systemet och att det kan användas för<br />

ändamålet.<br />

Normalt sett är det inte tillåtet att övervaka arbetstagarens<br />

fordonspositioner utanför arbetstid.<br />

Föreligger misstanke om misskötsel får arbetsgivaren<br />

kontrollera elektronisk körjournal. Det<br />

krävs då att den anställde fått information om att<br />

körjournalen kan komma att kontrolleras. Lämpligen<br />

kan detta formuleras i ett policydokument.<br />

Med vänlig hälsning<br />

Ebbe Lindberg<br />

Företagsutvecklare<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010–480 47 49<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare (Föräldraledig)<br />

ARBETSMILJÖ<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Viktigt!<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.<br />

Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

<strong>02</strong>78-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


REPORTAGE<br />

Långsiktigt och<br />

lösningsorienterat<br />

Anders naturvård har hittat sitt spår<br />

– tätortsnära naturvårdsuppdrag. Noggrannhet,<br />

kvalitet och bra dialog lönar sig.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Egentligen räcker det med att googla Anders<br />

naturvård för att få helheten. På hemsidan<br />

varvas bilder på allt från robotiserade förarlösa<br />

slåttermaskiner till rastplatsbyggen och<br />

mer traditionell skogsavverkning i det lilla<br />

formatet.<br />

– Jo, allt snurrar kring olika tätortsnära naturvårdsuppdrag,<br />

förklarar Anders Bogren där vi sitter på<br />

Mössebergs bageri någonstans i Skövdes utkanter. I<br />

teorin ett bra utgångsläge för en intervju, i praktiken ett<br />

jobb som inte går helt hundra.<br />

Hade det funnits ett index för telefonringningar<br />

skulle Anders varit i topp. Som spindel i nätet kring<br />

mycket av det som händer praktiskt runt de tätortsnära<br />

skogarna i Skövde är han en jagad man. Just idag pågår<br />

ett vändplatsbygge vid ett strövområde och grävmaskiner<br />

och lastbilar behöver direktiv åt höger och vänster. Mitt i<br />

kaffet dyker dessutom kommunens skogsansvarige upp<br />

på jakt efter en hög nytryckta skyltar att sätta upp inför<br />

en kommande avverkning.<br />

– Jag känner mig som en sprattelgubbe där alla är<br />

och drar i snöret, säger Anders Bogren utan att se alltför<br />

lidande ut.<br />

GRUNDIDÉN ÄR egentligen att utföra naturvårdsuppdrag<br />

nära tätorter och i naturreservat, och i många år har<br />

Anders haft avtal med kommunen att skota efter deras<br />

manuellhuggare, men också att projektleda en del projekt<br />

som på eller annat sätt rör skogen.<br />

Till god hjälp har han sitt nätverk med andra specialiserade<br />

entreprenörer.<br />

– Jag ordnar allt egentligen allt som efterfrågas. Det<br />

är alltid bäst att fråga den som redan har mycket. Jag är<br />

väl dessutom sådan som person att jag alltid försöker se<br />

lösningar istället för problem, säger han och ler.<br />

En mun med kaffe senare ringer gräv maskinisten. En<br />

viss oro på andra sidan tråden bryter igenom. Tydligen<br />

ska det ligga nergrävd fiber i området där man just börjat<br />

gräva. Frågan är bara var.<br />

”Jag känner mig som<br />

en sprattelgubbe där alla<br />

är och drar i snöret.”<br />

Själv håller Anders på att skota i ett ekbestånd inkilad<br />

mellan en större väg och ett flerfamiljshusområde.<br />

– Mitt jobb är verkligen varierande. På vissa ställen<br />

stannar jag kanske fyra dagar, på ett annat kanske bara<br />

någon halvtimme. Ibland jobbar jag själv, ibland ihop<br />

med andra som när vi till exempel ska flisa och fräsa<br />

stubbar.<br />

Så långt innan det ringer igen. Denna gång är det<br />

åkaren som är på väg för att flytta Anders band-Terri.<br />

I avtalet med kommunen finns ett traktdirektiv i<br />

botten, men som alltid händer det saker som kastar om<br />

planeringen. I början av veckan fick han till exempel<br />

rycka ut och städa upp efter helgens storm.<br />

– Nu har det blivit rätt många år med kommunen<br />

och jag börjar få rutin, men visst kan det kännas både<br />

byråkratiskt och bökigt med alla upphandlingar.<br />

Som bas finns en lång kravlista på 50 punkter med<br />

rätt tunga behörighetskrav på allt från de vanliga SYNkurserna<br />

till Arbete på väg, beskärningskurser och<br />

erfarenhet av skyliftsarbeten och TMA-bilar.<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


31<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

”Vi är inga<br />

miljömarodörer<br />

som behöver<br />

straffas. Tvärtom.”<br />

Omfattande, men rätt mycket som klippt och skuret för<br />

någon med Anders bredd.<br />

En hel del jobb åt privatkunder hinns också med.<br />

– Absolut. Måndag–tisdag nästa vecka ska jag<br />

exempelvis till Mariestad tillsammans med två arborister<br />

för att trädsäkra ett område. Oftast håller jag mig runt<br />

Skövde, Mariestad och Falköping. Ibland blir det något<br />

litet uppemot Karlsborg också.<br />

Privatkunderna är ofta återkommande – och inte<br />

sällan efterfrågas paketlösningar.<br />

– Det vanligaste är nog att hjälpa till med att få ner ett<br />

träd, sedan vill de kanske ha det bortforslat, stubbar ska<br />

fräsas och matjord ska på.<br />

ANDERS KÖR UTESLUTANDE enkelskift – och sommartid<br />

när båda skotarna står still växlar han istället över till<br />

ängsslåtter och släntklippning.<br />

– Säsongen brukar vara mellan första veckan i juli<br />

fram till september och det blir mycket åt både fastighetsbolag,<br />

privata kunder och kommunen.<br />

Han letar bland bilderna i telefonen för att visa sina två<br />

radiostyrda slåttermaskiner som också strängar gräset,<br />

som sedan samlas upp med traktor och självlastarvagn.<br />

Att han vågar testa ny teknik är tydligt och det märks<br />

även i skogen. En stund senare står vi vid Anders<br />

tjeckiska Novotny – en av ett 20-tal i landet och han öser<br />

beröm:<br />

– Den har både styrkan, smidigheten och kapaciteten<br />

som krävs. Jag har både fällgripssåg, virkesgrip och<br />

risskopa – och med snabbfästen går det hur smidigt som<br />

helst.<br />

Egentligen stod valet mellan en Sampo FR28, Rottne<br />

F10B eller en Gremo 750, men efter att ha lånat en<br />

Novotny demomaskin några dagar var han fast.<br />

– Den här går ju att ta på ett vanligt sjumeters lastväxlarflak,<br />

så här man verkligen tala om en stor maskin i<br />

liten smidig kropp.<br />

Anders pratar en lång stund om hur fint balanserad<br />

boggin är, den snurrbara hytten, det fina med dold slangdragning<br />

och enkelheten vid service.<br />

– Till det vi håller på med är den faktiskt suverän.<br />

Grindarean ligger på 2,85 och tillsammans med<br />

8,40 meters Palfinger Epsilon C45-kranen passar det oss<br />

perfekt. Dessutom är den ju stark som attan. Generalagenten<br />

frågade ju tjeckerna om effekten men han fick<br />

bara enough, tillräckligt, till svar – och det kan jag skriva<br />

under på. Den här tar sig fram överallt utan att anstränga<br />

sig.<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


REPORTAGE<br />

Än så länge återstår ett par lass att skota fram innan<br />

det är dags att dra vidare, och innan dess ska han också<br />

hunnit köra bort allt ris och sopa av gångbanorna.<br />

– Det är mycket special att ta hänsyn till för oss som<br />

arbetar tätortsnära. Många gånger behöver vi ha vakter<br />

och ibland vid avverkningarna krävs att vi säkrar träd<br />

med sidostabilisator och arbetar med kastlinor.<br />

Han funderar en stund.<br />

– I vår värld får det inte gå för fort. Säkerheten<br />

kommer alltid först och alla inblandade måste vara<br />

med på tåget.<br />

På frågan om han någon gång längtat efter att hoppa<br />

upp i en stor maskin, kommer svaret direkt.<br />

– Aldrig! Har du kört ett lass, har man kört alla. Nej att<br />

bara ösa kubik intresserar inte mig.<br />

SEDAN LÄNGE är Anders Bogren både certifierad via<br />

SE Certifiering, och medlem i Skogsentreprenörerna. Och<br />

är man från Skövde är man inte rädd att säga vad man<br />

tycker:<br />

– Ibland kan jag känna att vissa saker borde vara mer<br />

regelstyrda, medan annat helt i onödan omgärdas av<br />

krångel och byråkrati. Ta bara ett slangbrott. Istället för<br />

att bara göra snabbast möjliga – plugga, ta bort slangen<br />

och byta – blir det ju fruktansvärt byråkratiskt och tungarbetat<br />

med all pappersexercis som tillkommer. Det ska<br />

vara lätt att göra rätt, om du frågar mig!<br />

Anders Bogren stör sig också lite på traktdirektiven<br />

som han tycker bättre kunde ta hänsyn till väder och<br />

årstid. Idag tycker han det är det alldeles för mycket<br />

körskador i många av storskogsbrukets skogar,<br />

körskador som han menar är helt onödiga på grund av<br />

dålig planering.<br />

– Sedan får vi inte glömma bort det skenande<br />

dieselpriset som ett resultat av att vi ska ställa om till ett<br />

fossilfritt samhälle. Men ska det lyckas måste politiken<br />

också ta sig tiden till att sätta sig in i vår verklighet och<br />

ge förutsättningar.<br />

Anders Bogren nämner SVT:s dokumentärserie Slaget<br />

om skogen, som han stör sig rejält på.<br />

– Vi är inga miljömarodörer som behöver straffas.<br />

Tvärtom. Tack vare oss företagare har vi världens renaste<br />

jord- och skogsbruk, det är vi som bär Sverige. Men<br />

nu riskerar tyvärr reduktionsplikten att helt förstöra<br />

förutsättningarna. Har vi inte konkurrenskraft kan vi ju<br />

heller inte ta vårt miljöansvar.<br />

– I år är det valår och nu gäller det att vi som bransch<br />

fortsätter att ha boxningshandskarna på!<br />

ANDERS BOGREN<br />

Intressen: Djur och natur.<br />

Kör: Volkswagen Crafter.<br />

Främsta styrka:<br />

Modig och vågar säga<br />

vad jag tycker.<br />

Svaghet: Snabba affärer<br />

Ångrar: Nej.<br />

Vad kännetecknar en<br />

duktig entreprenör:<br />

Noggrannhet, ärlighet<br />

och en bra dialog.<br />

33<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


NYHETER<br />

Dags för Skol-SM i skotarkörning<br />

Lasta stockar och stapla kubbar. Efter ett par års coronapaus<br />

stundar nu efterlängtad comeback för Skol-SM i skotarkörning.<br />

I vår väntar tre deltävlingar, sedan final på Nifsarpsskolan i Eksjö!<br />

TEXT LARS BLIXT<br />

FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Under 20-talet år har Skogsentreprenörerna<br />

tillsammans med landets<br />

naturbruksgymnasier arrangerat<br />

Skol-SM i skotar körning.<br />

Nu är det åter dags för landets elever att<br />

göra upp om vilka som är skickligast på att<br />

hantera en skotare. Under våren kommer det<br />

att vara del tävlingar i Svenljunga, Vännäs och<br />

Jälla inför finalen på Nifsarpsskolan i Eksjö.<br />

– För en branschorganisation som<br />

Skogsentreprenörerna är Skol-SM en av<br />

våra vägar till att entusiasmera och locka<br />

en ny generation till branschen, konstaterar<br />

Skogsentreprenörernas Ebbe Lindberg.<br />

Tävlingarna, som ordnas av Skogsentreprenörerna,<br />

landets naturbruksgymnasier och<br />

ett antal samarbetspartners, har med åren<br />

blivit ett viktigt sätt att skapa relationer med<br />

förare och blivande entreprenörer på väg ut i<br />

arbetslivet.<br />

– Det känns viktigt att ge dem kontakt<br />

med Skogsentreprenörerna i god tid innan de<br />

ska skriva under sina första kontrakt. Med<br />

hjälp av vår rådgivning har de chans att få en<br />

bättre start i sina liv som företagare, fortsätter<br />

Ebbe Lindberg.<br />

TILL SIN HJÄLP med tävlingarna har han god<br />

hjälp från skolorna som backar upp med<br />

maskiner, virke och tävlingsplatser. Dessutom<br />

finns god tillgång på funktionärer i form av<br />

både lärare och elever.<br />

Vid kvaltävlingarna kör de tävlande en<br />

80–100 meter lång bana. Längs sträckan ska<br />

de lasta stockar som är utlagda enligt vissa<br />

regler, och framme vid mållinjen ska sedan<br />

fem träkubbar staplas till ett torn med hjälp<br />

av gripen. Stapeln måste stå upp åtminstone<br />

fram tills dess att gripen parkerats på lasset,<br />

och då är också heatet över.<br />

På riksfinalen som i år alltså går av stapeln<br />

i Eksjö den 21 maj, funkar det på samma sätt.<br />

Men här kör två deltagare parallellt på<br />

varsin bana. Det blir då ännu mera nervdallrande,<br />

speciellt då man vid kubbstaplingen<br />

står vända mot varandra!<br />

– Tidigare år har de bästa kört på mellan 4,5<br />

och 5,5 minuter. Tiderna brukar faktiskt nästan<br />

vara helt i klass med de mer erfarna förarna i<br />

SM i skotarkörning, fortsätter Ebbe Lindberg.<br />

Seniortävlingen SM i skotarkörning kördes<br />

senast på Skogselmia 2019 men får faktiskt<br />

ligga kvar i malpåsen även i år.<br />

Ebbe Lindberg igen:<br />

– Ja, seniortävlingarna är betydligt mer<br />

tids- och kostnadskrävande. Som ansvarig<br />

har jag heller inte samma draghjälp med<br />

alla praktiska delar som när man hanterar<br />

skoltävlingarna, så seniortävlingarna känns<br />

svårare att motivera.<br />

Skol-SM lever dock i högsta grad, och snart<br />

är det alltså dags för regerande mästaren<br />

Emil Sundberg från Svenljunga Naturbruksgymnasium<br />

att lämna sin titel vidare.<br />

Han är den förste och ende som varit<br />

regerande mästare under så lång period<br />

– från 2019 till <strong>2<strong>02</strong>2</strong>!<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för för för flera flera olika olika typer typer av av av<br />

basmaskiner, som som traktor, traktor, skotare,<br />

skotare,<br />

grävmaskin och och och grävlastare.<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

SO SO 40 40 V<br />

V<br />

Gallringsprocessor finns finns även även för för traktorer. för traktorer.<br />

Passar Passar i all i all i gallring gallring och och och mindre mindre slutavverkningar.<br />

Ulf: Ulf: Ulf: 070-595 070-595 09 0934<br />

093434<br />

www.bjmmaskin.se • • • info@bjmmaskin.se<br />

sveaskog.se<br />

Nya griplastarkranar<br />

från Moheda!<br />

Nu lanserar vi de nya griplastarkranarna<br />

M81T och M81DT, som hamnar<br />

i den tyngsta och starkaste klassen av<br />

våra kranar till stora skogsvagnar och<br />

mellanstora skogsmaskiner.<br />

De nya kranarna har en mängd förbättrade<br />

egenskaper: längre räckvidd,<br />

högre lyftkraft, starkare vridkraft och<br />

bättre rörelsemönster.<br />

M81T och M81DT monteras på våra<br />

skogsvagnar M151/M151 4WD.<br />

Moheda kranar är konstruerade<br />

och tillverkade i Bäckefors, Dalsland.<br />

Vi har lång erfarenhet av att bygga<br />

robusta kranar med höga prestanda.<br />

Läs mer på ftgforest.com/moheda/<br />

Starkast i klassen!<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

0521-26 26 30<br />

www.ftgforest.com<br />

M81T<br />

• Räckvidd på 7,8 m<br />

• Ökat lyftmoment med 37 %<br />

• Lyfter 700 kg på max räckvidd och<br />

1 450 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med 75 %, till 21 kNm<br />

M81DT<br />

• Nyutvecklat dubbelteleskop<br />

• Räckvidd på 9,4 m<br />

• Lyfter 500 kg på max räckvidd<br />

och 1 250 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med 75 %, till 21 kNm


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Bränslepriset rusar – tät avläsning ett måste!<br />

Här visas kostnaden för diesel under perioden 2019-01—<strong>2<strong>02</strong>2</strong>-01<br />

AKTUELLT<br />

Vid årsskiftet steg bränslepriserna ytterligare,<br />

delvis på grund av den ökade reduktionsplikten som<br />

gör att kurvan för diesel pekar ännu brantare uppåt i<br />

Skogsmaskinindex. Ökningen som trädde i kraft den<br />

1 januari i år innebär för många som har dieselklausul<br />

med justering kvartalsvis att det kommer att dröja<br />

tills andra kvartalet innan höjningen kompenseras.<br />

De sammanslagna serierna för skotare och skördare<br />

tog också ett rejält kliv uppåt, hela 2,7 procent.<br />

Råoljepriserna fortsätter uppåt på grund av Rysslands<br />

krig mot Ukraina, och närmar sig i skrivande<br />

stund 119 dollar per fat, vilket kommer påverka<br />

bränslepriserna ytterligare.<br />

Inför din avtalsförhandling är det klokt att<br />

säkerställa täta avläsningsintervall. Helst en gång<br />

i månaden. Säkerställ också att dieselklausulen<br />

följer en serie som tar hänsyn till koldioxidskatteåterbäringens<br />

storlek.<br />

Dyrare bränsle får också en direkt påverkan på till<br />

exempel fraktpriser, leverantörers tillverkningskostnader<br />

och en rad annat. I Skogsmaskinsindex märks det<br />

särskilt på att index för avskrivningar, samt reparation<br />

och service gått upp.<br />

En färsk nyhet är också att det nu finns en<br />

serie i Skogsmaskinsindex för HVO 100. Denna<br />

serie startade 2016. Övriga serier startade 2014.<br />

Resultatet presenteras som indextal där talet 100<br />

motsvarar kostnaderna när serierna började mätas.<br />

<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

Här visas de sammanvägda serierna skördare och skotare exkl diesel och exkl. lönekostnader<br />

perioden 2019-01–<strong>2<strong>02</strong>2</strong>-01<br />

VILL DU LÄRA DIG MER OM<br />

BRÄNSLEKLAUSULER OCH INDEX?<br />

Du hittar tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong>s peda gogiska<br />

guider på www.skogsentreprenorerna.se<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


Get a<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel <strong>02</strong>6-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

Svensktillverkade<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

hjälp! Stötta<br />

krigets offer<br />

30 kr<br />

(Ord. pris 60:-)<br />

30 kr<br />

(Ord. pris 60:-)<br />

Köp Skogsentreprenörernas nya huvtröja<br />

i tjock superkvalitet, eller kanske någon<br />

av våra andra profilkläder.<br />

Alla pengar vi får in genom<br />

kampanjen går oavkortat till att<br />

hjälpa krigets offer i Ukraina.<br />

600 kr<br />

(Ord. pris 900:-)<br />

SKICKA DIN BESTÄLLNING TILL:<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

200 kr<br />

(Ord. pris 500:-)<br />

Scarf<br />

STORLEKAR<br />

KILLE: M, L, XL och XXL<br />

TJEJ: M, L och XL


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

FREDRIK FÄLTMARK<br />

I & B Skogsmaskiner<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Som medlem<br />

har jag möjlighet<br />

att träffa<br />

likasinnade.<br />

Dessutom driver<br />

organisationen<br />

viktiga frågor<br />

för mig som<br />

företagare<br />

i skogen.”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare: Arbetsmiljö (Föräldraledig)<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

Adress ........................................................................<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 1<strong>02</strong> 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


HYPRO 755 HB<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

HYPRO 450 XL<br />

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika<br />

suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har<br />

både Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!<br />

HYPRO – Marknadsledande Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar<br />

Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se<br />

Nyhet!<br />

KovaX+<br />

Nästa generation KovaX<br />

– Nytt materialval, 20% kraftigare profil<br />

Håll utkik efter ytterligare nyheter!<br />

Du hittar alltid det senaste på vår<br />

hemsida och i sociala medier.<br />

www.olofsfors.se • Kundservice tel: 0930-311 40


Quality Bar & Chain Oil<br />

Mycket god vidhäftning<br />

vilket Möjliggör Minskad förbrukning!<br />

stannar väl på plats<br />

och ger optiMal livslängd<br />

av svärd och kedja!<br />

utMärkt skydd Mot slitage, rost och korrosion!<br />

tål kyla bra!<br />

en skördarkedja - designad, utvecklad<br />

och optiMerad för iggesund forest<br />

tillverkad av högkvalitativt<br />

tyskt stål för bra styrka<br />

Möjliggör effektiv kapning och håller skärpan länge<br />

finns soM rulle och valfri looplängd ( 20st/fp )<br />

www.iggesundforest.se<br />

order@iggesundforest.se


Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör, upp till<br />

65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms<br />

i månaden, inklusive tjänsten Säker<br />

hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG,<br />

MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment<br />

och 25 procent på Björnkläder, Gesto och<br />

Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment av<br />

yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade<br />

bränsletankar i alla storlekar.<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd och<br />

annan säkerhetsutrustning. Just nu hela<br />

40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar. Gäller<br />

Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom<br />

kedjan Nordic Choice i Norden och<br />

Baltikum.<br />

ÖVRIGT<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

Landet<br />

runt!<br />

Med 23 sektioner<br />

spridda över landet är<br />

Skogsentreprenörerna<br />

aldrig långt borta.<br />

I varje nummer berättar<br />

några sektionsordförande<br />

om senaste nytt och vad<br />

som är på gång!<br />

ERIC JONSSON, ÖRNSKÖLDSVIK<br />

– Årsmötet närmar sig och för några veckor sedan höll<br />

vi ett välbesökt sektionsmöte. Mötet gästades också av<br />

Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer, nye<br />

verksamhetsledaren Magnus Nilsson och företagsutvecklaren<br />

Mats-Erik Larsson. Mycket kom att handla om bränslepriset,<br />

klausuler och nya Skogsmaskinsindex. Det blev också en del beröm<br />

för bra webbinarier och det viktiga politiska påverkansarbetet.<br />

OLA SANDSTRÖM, SÖRMLAND<br />

– Nyligen hade vi här i Vingåker efterlängtad nypremiär för våra<br />

sektionsmöten. Den här gången ihop med Örebro, och sällan har vi<br />

haft så många deltagare. Vi höll på i nästan fyra timmar och mycket<br />

handlade ju om lönsamheten som går ner. Många vittnade också<br />

om växande vi- och ni-känsla mellan entreprenör och kund.<br />

– Just nu är det tufft på många håll men stämningen var ändå<br />

god och en och annan kände nog av pulsen som nu finns i<br />

Skogsentreprenörerna. Många uppskattade hur mycket jobb som<br />

läggs ner på att påverka politiken, särskilt när det kommer till<br />

reduktionsplikten som fått bränslepriset att skjuta i höjden. Sedan<br />

var det nog också många som fick en viktig påminnelse att skaffa<br />

nya Skogsmaskinsindex och själva på allvar börja kontrollräkna.<br />

VÅRA SEKTIONER<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

41<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 2 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


ÅRSRINGAR<br />

Fullt ös med ÖSA 260!<br />

Nostalgi. Från och med 1975 stod ÖSA på egna ben<br />

efter att samarbetet med Volvo BM tagit slut. ÖSA<br />

behövde då en uppföljare till populära SM 868.<br />

Resultatet blev sexhjulsdrivna tolvtonsskotaren<br />

ÖSA 260 även den en poppis maskin som kom att<br />

utrustas med många olika påbyggnader, till exempel<br />

lunnare, processor och markberedare – ja, till och<br />

med planteringsmaskin. Den stora nyheten med 260<br />

var den hydrostatiska växellådan – som tidigare bara<br />

provats i fällare/läggaren 670.<br />

I övrigt handlade mycket om komfort och i<br />

broschyren gör man stor sak av både eluppvärmd<br />

stol, säkerhetsbälte och kaffebord. Servicen<br />

underlättades dessutom av att hytten kunde tippas<br />

åt sidan. Kranen – en ÖSA 373 med 6,5 meters<br />

räckvidd sköttes med tvåspaksreglage, något<br />

som vid den här tiden inte var standard hos alla<br />

tillverkare.<br />

Drivkällan var Scanias klassiska D8-motor på<br />

drygt 160 hk. Under tolv års produktion byggdes<br />

sammanlagt 855 maskiner hos Östbergs Fabriks AB<br />

i Alfta.<br />

Skotaren på bilden är extrautrustad med bankar<br />

för två travar med tremetersved.<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 12 | <strong>2<strong>02</strong>2</strong>


T H I N N I N G S E R I E S<br />

2000T<br />

www.logmax.com<br />

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA<br />

Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger ca 420kg, men klarar<br />

att fälla träd med diameter upp till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den<br />

allra bästa prestandan för att tåla en tuff vardag i skogen.<br />

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggregat i T-Serien.<br />

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


Pssssst, save the date 27-28 maj<br />

Pssssst, save the date 27-28 maj<br />

www.ponsse.com/usedmachines<br />

www.ponsse.com/usedmachines<br />

PONSSE AB<br />

Lisjövägen 40, Västsura<br />

S-735 91 Surahammar, Sweden<br />

Tel: +46220 399 00<br />

www.ponsse.com/se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!