13.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2022 01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 1 <strong>2022</strong> • JAN–MARS<br />

Skogsbruket<br />

kan knappast<br />

slå sig för bröstet<br />

och kalla sig<br />

miljömedvetna.<br />

Vi har mycket<br />

att ta tag i.<br />

JOAKIM GUSTAFSSON,<br />

SVENSK SKOGSSERVICE, DRÖMMER OM<br />

ATT BLI KOLDIOXIDNEUTRAL.<br />

God jul &<br />

gott nytt år<br />

Ung och framåt<br />

SONÖ JORD & SKOG VÄXER SÅ DET KNAKAR MED LÖNSAMHETEN I BEHÅLL.<br />

FÖR EN LÖNSAM<br />

SKOGSENTREPRENAD<br />

Möt Magnus Nilsson<br />

– Skogsentreprenörernas<br />

nya verksamhetsledare.<br />

KOJPROBLEMATIKEN<br />

PÅ BORDET IGEN<br />

Branschen jobbar nu<br />

intensivt med att hitta<br />

en lösning som funkar.<br />

1<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | 2<strong>01</strong>9<br />

SÖDRA KOMPENSERAR<br />

SINA ENTREPRENÖRER<br />

Sex års felräkningar<br />

uppdagade tack vare<br />

Skogsentreprenörerna.


IBC som tillval finns till alla<br />

våra skotare och skördare.<br />

JohnDeere.se/Forestry<br />

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 140<strong>01</strong>


INNEHÅLL<br />

Elitidrottaren<br />

som valde skogen<br />

Då: Tennisproffs. Nu: Planläggare.<br />

Möt Patrik Albertsson.<br />

Sidan 30<br />

REPORTAGE<br />

06 Sonö Jord & Skog<br />

I barkborreskogarna med Fredrik Gustafsson.<br />

20 Utvecklingsdriven<br />

Skogsentreprenörernas nya verksamhetsledare.<br />

30 Från tennisplan till skogsbruksplan<br />

På jobbet med planläggaren Patrik Albertsson.<br />

Mitt i prick!<br />

Vem är han – Skogsentreprenörernas<br />

nya verksamhetsledare? Sidan 20<br />

Grönare näring på väg?<br />

Bara för medvetna kunder<br />

som menar allvar. Sidan 24<br />

NYHETER<br />

13 Nästan alla har bränsleklausul …<br />

… Men få har koll på om siffrorna stämmer.<br />

13 Kranspetsstyrning på skördaren<br />

Lättare liv med senaste greppet från Komatsu.<br />

13 John Deere toppar skotarmarknaden<br />

Grönt på första, andra och tredje plats.<br />

16 Indexfel hos Södra<br />

Kompenserar sina entreprenörer för felberäkningar.<br />

19 Slutgiltigt för kojfrågan<br />

Branschen jobbar intensivt med att hitta en lösning.<br />

24 Röjning med batterisågar<br />

Storskaligt försök med elsåg – så funkar det!<br />

34 Nya krav vid behandling av rotröta<br />

Redan i vår måste du ha gått utbildningen.<br />

34 Sveaskogs finansieringslösning<br />

Vill hjälpa entreprenörerna med finansiering.<br />

Kojan åter i hetluften<br />

Branschen kämpar för att hitta<br />

en vettig lösning. Sidan 18<br />

Fredrik Gustafsson<br />

Sonö Jord & Skog växer så det knakar<br />

med lönsamheten i behåll. Sidan 06<br />

LÄR DIG MER OM<br />

SKOGSMASKINSINDEX!<br />

Varför ökar inte ersättningen i<br />

samma takt som prisutvecklingen?<br />

Sidan 36<br />

I VARJE NUMMER<br />

12 Senaste nytt<br />

Stort och smått från tiden som gått.<br />

26 Panelen<br />

Kommer Johan Hansson att jobba i mellandagarna?<br />

42 Slit och släp<br />

Ett tåg kommer lastat med Kockums stamlunnare.<br />

Nytt i tidningen!<br />

36 Skogsmaskinsindex<br />

Därför kompenseras du inte för höjningarna direkt.<br />

28 Senaste nytt från sektionerna<br />

På gång regionalt i Skogsentreprenörerna.<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


SKOGSMASKINER<br />

FÖR ALLA BEHOV<br />

– FRÅN KLEN GALLRING TILL GROV SLUTAVVERKNING<br />

ROTTNE F13 D<br />

+<br />

MED UNIK STYRBAR VAGN<br />

UNIK SKOTARE FÖR BÅDE GALLRING & SLUTAVVERKNING<br />

STYRBAR VAGN MED HELA 54° STYRVINKEL<br />

EXAKT SPÅRNING – BAKHJULEN FÖLJER FRAMHJULENS SPÅR<br />

VÄLDIGT LITEN VÄNDRADIE<br />

MYCKET ROBUST & TÅLIGT CHASSI<br />

ROTTNE F13-FILM<br />

www.rottne.com/styrbarvagn<br />

WWW.ROTTNE.COM


JOAKIM GUSTAFSSON,<br />

SVENSK SKOGSSERVICE, DRÖMMER OM<br />

ATT BLI KOLDIOXIDNEUTRAL.<br />

1<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | 2<strong>01</strong>9<br />

LEDARE<br />

Stormvarning!<br />

HEJ ALLA KLIMATHJÄLTAR – var stolta över allt arbete ni lägger ner! Sällan har<br />

det hänt så mycket samtidigt som i denna stund, och Skogsentreprenörerna är<br />

med där det händer. I ett läge med den hårt infekterade debatten i spåren av<br />

Skogsutredningen ska vi skrivande stund snart träffa Miljöpartiet och ge vår bild<br />

av skogen som motor till såväl en levande landsbygd som omställningsarbetet till<br />

ett grönare samhälle.<br />

En annan sak vi kommer att lyfta är våra egna utmaningar med det stora<br />

miljöklivet. Vi är många som gör vårt yttersta redan nu men än återstår den stora<br />

matchen. Att ha råd att växla över till biobränsle i tanken.<br />

För ett tag sedan kom remissen om fossiloberoende gröna näringar med<br />

förslaget på hur växlingen till biodrivmedel ska gå till. Det här kommer vara en av<br />

de stora sakerna på bordet framöver – och sannolikt kommer det bli en tung och<br />

svår process innan vi har kommit i land.<br />

Nyligen höll Skogsentreprenörerna sin årsstämma – och det var förstås enormt<br />

efterlängtat att få träffas igen. I år kunde tyvärr bara fullmäktige mötas på plats<br />

men går allt som det ska blir det äntligen en riktig stämma nästa år. Vi håller<br />

tummarna!<br />

På stämman bubblade det förstås lite extra kring nyheten att vi har en ny<br />

verksamhetsledare klar. Magnus Nilsson kommer närmast från Region Sörmland.<br />

Måhända utan skoglig bakgrund men å andra sidan full av kunskap kring<br />

företagarfrågor och hur man driver framgångsrikt lobbyarbete. I februari räknar vi<br />

med att Magnus är på plats, och jag tror det här kommer bli hur bra som helst!<br />

Rekryteringen taktar för övrigt väl med vår nya verksamhetsplan där allt landar<br />

i en enda sak – lönsam skogsentreprenad! Under sommaren och hösten lade<br />

styrelsen ner ett omfattande arbete på att filtrera ner vårt uppdrag. Vi är en liten<br />

branschorganisation som måste hushålla med resurserna för att kunna lägga ner<br />

tid på det som måste göras bra. Annars kommer vi aldrig att göra någon skillnad.<br />

Innan det är dags att sätta punkt måste jag också få tacka å hela styrelsens<br />

vägnar. Vi är alla lika stolta över det fortsatta förtroendet. Tack än en gång!<br />

God Jul och Gott nytt år!<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Lars Blixt – Redaktör<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 03 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 1 <strong>2022</strong> • JAN–MARS<br />

Skogsbruket<br />

kan knappast<br />

slå sig för bröstet<br />

och kalla sig<br />

miljömedvetna.<br />

Vi har mycket<br />

att ta tag i.<br />

God jul &<br />

gott nytt år<br />

Kolbjörn Kindströmer<br />

Ordförande, Skogsentreprenörerna<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Ung och framåt<br />

SONÖ JORD & SKOG VÄXER SÅ DET KNAKAR MED LÖNSAMHETEN I BEHÅLL.<br />

FÖR EN LÖNSAM<br />

SKOGSENTREPRENAD<br />

Möt Magnus Nilsson<br />

– Skogsentreprenörernas<br />

nya verksamhetsledare.<br />

KOJPROBLEMATIKEN<br />

PÅ BORDET IGEN<br />

Branschen jobbar nu<br />

intensivt med att hitta<br />

en lösning som funkar.<br />

SÖDRA KOMPENSERAR<br />

SINA ENTREPRENÖRER<br />

Sex års felräkningar<br />

uppdagade tack vare<br />

Skogsentreprenörerna.<br />

Omslagsbilden är tagen av Frans Johansson,<br />

i trakterna av Uppsala.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Stort driv och<br />

snabba kliv!<br />

Sonö Jord & Skog har gått från en maskin<br />

till fem på bara några år. Möt årets unga<br />

entreprenör, Fredrik Gustafsson!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

En hackspett som sitter och bankar. Någonstans<br />

i närheten en arg tax som verkar ha vaknat på<br />

fel sida. I övrigt vilar tystnaden över trakten.<br />

Eller, rättare sagt det som är kvar efter<br />

granbarkborrens senaste härjningar. Det är<br />

glest mellan träden.<br />

Fredrik Gustafsson, Sonö Jord & Skog, har så gott som<br />

uteslutande kört granbarkborre det senaste 1,5 året – och<br />

än lär det inte vara över på ett bra tag.<br />

– Ja, det här är en ganska typisk avverkning för vår<br />

del, säger Fredrik Gustafsson på väg ner från Skorpionen.<br />

När dessa ord skrivs är det bara dagar sedan han<br />

fick ta emot utmärkelsen Årets unga skogsentreprenör,<br />

och fortfarande flödar facebook-kommentarerna<br />

för fullt. Att juryfolket från Skogsentreprenörerna och<br />

Gröna arbetsgivare fick upp ögonen för Sonö Jord & Skog<br />

är lätt att förstå, här har vi en 27-åring med ett företag<br />

som växt så det knakat med lönsamheten i behåll.<br />

– Ska jag hålla på måste vi vara vinstdrivande, annars<br />

kan jag ju lika gärna vara anställd. Ingen kommer att<br />

tacka mig för att jag varit för snäll, sammanfattar Fredrik<br />

Gustafsson.<br />

Själv tycker han att fler borde prata mer om det egna<br />

värdet – och det gäller nog både entreprenörer och<br />

skogsägare:<br />

– Pengarna finns ju i branschen, det är bara att titta på<br />

vad en slutförädlad bräda kostar. Problemet är bara att vi<br />

som gör jobbet får för liten del av kakan.<br />

”Plötsligt ska<br />

man finnas överallt<br />

och ingenstans.”<br />

Själv började han sin bana i skogen som 14-åring<br />

då han fick följa med morfar för att lära om livet i en<br />

skogsmaskin.<br />

– Fast på gymnasiet började jag faktiskt plugga till rörmokare,<br />

men det tog bara en halv termin för att inse att det<br />

inte var min grej. Sedan sa morfar till mig att jag kanske<br />

borde söka en skogsutbildning istället. Och det gjorde jag.<br />

Sedan med återkommande praktik hos morfar varvat<br />

med teori i skolbänken hittade Fredrik Gustafsson sitt<br />

kall här i livet. Istället för arbetsbil fick han först moped,<br />

sedan lätt motorcykel för att kunna ta sig ut till trakterna.<br />

– Mellan 16 och 18 år, från det att snön försvann<br />

till den kom, pendlade jag med motorcykel till skogen.<br />

Skinnstället hade jag i en sopsäck. Sedan när jag fyllde<br />

18 fick jag tio procent av morfars andel i företaget.<br />

På den tiden bestod Sonö Jord & Skog av en kombimaskin<br />

som delades av Fredriks morfar Bo Noaksson och<br />

hans kompanjon Sonny Pettersson. Ett par år senare då<br />

Fredrik lämnat bolaget för att jobba på Åland ringde morfar<br />

berättade att han och Sonny funderade på att lägga ner.<br />

Fredrik sitter på trappsteget med blicken fäst mot<br />

dungen en bit bort.<br />

– Men jag ville ju inte se familjeföretaget gå till spillo,<br />

så jag ringde Sonny direkt och frågade hur mycket han<br />

ville ha för sin del. Därefter var det bara att kontakta<br />

banken, och två veckor senare ägde jag och morfar<br />

50 procent var, och nu sedan några år har jag allt själv.<br />

Sedan dess har både maskinparken och gänget med<br />

anställda växt.<br />

– Egentligen har det nog aldrig funnits någon tydlig<br />

målbild att bli större. Det var bara det att Sonny hörde av<br />

sig efter ett tag och frågade om han fick börja köra igen,<br />

så då köpte jag ju ytterligare en Dual som han och morfar<br />

fick dela på.<br />

NÄSTA STEG kom med stormen Alfrida i början av 2<strong>01</strong>9,<br />

då kunden Hargs Bruk behövde ytterligare en skördare<br />

för att klara alla vindfällen.<br />

– De var ju tydliga med att det bara var tillfälligt men<br />

vi nappade ändå, och när det var två månaders jobb kvar<br />

hörde Stora Enso av sig med frågan om vi ville köra för<br />

dem med en grupp. I fjol kom sedan en ny förfrågan om<br />

en kombigrupp.<br />

På den vägen är det och succesivt har verksamheten<br />

svällt.<br />

– Med allt ansvar för personalen är ju mitt jobb som<br />

natt och dag jämfört med för några år sedan. Plötsligt ska<br />

man finnas överallt och ingenstans.<br />

I målen framåt ligger att få ekonomi till att minska<br />

ner lite på det egna körandet. Som det är nu sitter<br />

han i maskinen tio–tolv timmar om dagen. Utöver det<br />

tillkommer sedan allt utom bokföringen.<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

– Min sambo hjälper förstås till i den mån hon kan<br />

men det mesta gör jag faktiskt själv, säger Fredrik<br />

Gustafsson.<br />

Han återkommer flera gånger i intervjun till det viktiga<br />

i att veta vad man vill ha, och ha koll på vad som krävs<br />

för att man ska gå runt.<br />

Till sin hjälp med bokföringen har han Redovisningsbyrån<br />

i Älmsta, som han ger mycket beröm för både god<br />

service och bra vägledning. Hos dem är inga frågor för<br />

dumma för att ställa.<br />

– Sedan är ju Mats-Erik Larsson på Skogsentreprenörerna<br />

otroligt värdefull med input inför avtalsförhandlingarna.<br />

Hos Sonö Jord & Skog är det nära till beröm, och<br />

särskilt märks det när han berättar om sina anställda –<br />

järngänget!<br />

– Hos oss är det platt och helt utan hierarkier. Jag<br />

har vuxit upp med mottot att man ska behandla andra<br />

som man själv vill bli behandlad, och det tycker jag är<br />

ganska bra att ha som grund. Jag vet ju själv hur det är<br />

att vara anställd, och jag vet hur mycket det betyder att<br />

ha någon som bryr sig och inte bara tänker på pengar.<br />

Alla vet att de kan ringa vid alla tider på dygnet.<br />

Egentligen är det inte så komplicerat, jag försöker<br />

nog bara leva upp till det jag själv skulle önska som<br />

anställd.<br />

Fredrik berättar om en av sina förare, som hade<br />

ovanan att lägga sortiment i samma hög trots olika<br />

färgmärkningar.<br />

– Efter ett tag kröp det ju fram att han var färgblind,<br />

så jag kontaktade Iggesund Forest som skickade ett antal<br />

färgprover och efter några tester kom vi fram till att det<br />

blev olika gråskalor med gult och blått. Tillsammans<br />

hittade vi en lösning som funkar.<br />

ÖVERHUVUDTAGET ÄR DET ett självständigt gäng handplockade<br />

förare han knutit till sig.<br />

– Det är inte så ofta vi träffas men jag pratar med alla<br />

via telefon minst varannan dag. Och är jag upptagen och<br />

det behöver fattas något beslut pratar de med varandra.<br />

Fredrik funderar en stund:<br />

– Jag tror mycket på att ha rätt människa på rätt plats,<br />

och se till att ingen blir utanför. Sedan är min ambition<br />

att går firman bra så ska alla få del. Innan sommaren<br />

blev det till exempel 10 000 kronor extra i bonus till alla.<br />

Samtalet löper in på arbetsmiljön, och enligt Fredrik<br />

funkar det så att om någon har ett problem så tar man<br />

upp det. Svårare än så är det inte.<br />

– Våra största faror är egentligen till och från jobbet.<br />

Med Knivsta och Uppsala som mittpunkter rör vi oss<br />

ganska mycket över hela Mälardalen, så vi värdesätter<br />

bra och säkra arbetsbilar.<br />

FREDRIK GUSTAFSSON<br />

Ålder: 27 år.<br />

Familj: Sambo Pia.<br />

Intressen: Oj, skogen<br />

och maskiner. Ja, och att<br />

snusa – ibland är det så<br />

otroligt skönt att sätta sig<br />

på en stubbe och bara<br />

njuta!<br />

Kör: Jag hoppar mellan en<br />

stor och en liten Ponsse<br />

Scorpion.<br />

Främsta styrka: Tar livet<br />

med en klackspark.<br />

Svaghet: Har ibland svårt<br />

att säga nej.<br />

Senast lästa bok:<br />

Teorikunskapen inför att<br />

ansöka om trafiktillstånd.<br />

Förebild: Morfar.<br />

Vad kännetecknar en<br />

bra entreprenör: Att han<br />

vet vad han vill.<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Planerna på en egen Skogsjumbo har gnagt länge, och<br />

målet är förstås att minska stillestånden och få intäkter<br />

på flyttarna istället för utgifter som idag.<br />

– Vi har skaffat trafiktillstånd, så tanken är ju att vi<br />

ska hinna flytta till andra också.<br />

Överhuvudtaget ser han trailern som en av bäckarna<br />

till att hålla lönsamheten på en vettig nivå.<br />

Lönsamheten ja …<br />

– Vår övergripande strategi är nog att vara pålästa vid<br />

förhandlingarna, vara effektiva och se till att inte förlora<br />

det roliga i jobbet.<br />

En del sitter förstås också i att hålla nere kostnaderna:<br />

– Så är det och vi förhandlar ju till exempel själva med<br />

bränslebolagen och så försöker vi att inte vara dum snåla.<br />

Vi har serviceavtal på alla maskiner så personalen får<br />

göra det de är bäst på. Sedan har vi alltid med oss att<br />

aldrig göra några onödiga köp. Den här maskinen köpte<br />

vi till exempel på auktion till ett riktigt bra pris.<br />

Så vilka råd har då Fredrik till de som vill in i<br />

branschen. Vilka förutsättningar krävs för att lyckas?<br />

– Först och främst måste du nog ha en hel del erfarenhet<br />

som chaufför, ett bra kontaktnät, gilla ekonomi och kunna<br />

ta för dig. Sedan är det viktigt att kunna diskutera och<br />

argumentera.<br />

Ja, och stöttning, inte att förglömma.<br />

– Skulle jag tagit över utan morfar vid min sida när jag<br />

var 18 hade det nog gått fort utför. Morfar är förresten<br />

fortfarande med på ett hörn, han kör när han känner för<br />

det, i ärlighetens namn tycker han det är ganska skönt att<br />

slippa allt ansvar.<br />

”Vår övergripande strategi är nog<br />

att vara pålästa vid förhandlingarna,<br />

vara effektiva och se till att inte<br />

förlora det roliga i jobbet.”<br />

En av näringens större utmaningar är som bekant<br />

svårigheterna att rekrytera skickliga förare, och Fredrik<br />

kan bara bekräfta. Ska han expandera mer måste han<br />

först säkra personal.<br />

Hans senaste rekrytering är dock ingen maskinförare.<br />

– Närsomhelst får vi hem vårt nya trailerekipage.<br />

Komponentbristen inom fordonsindustrin har ju tyvärr<br />

lett till förseningar, och problemet för oss är ju att vi inte<br />

har någon inbytesbil att köra med så länge. Den som ska<br />

köra är i alla fall Lennart Pettersson – en otroligt duktig<br />

förare som vi nu försöker hyra ut så länge.<br />

ATT DET ÄR FULL FART i Fredriks värld är ingen tvekan<br />

– och ungefär samma är det på hemmaplan.<br />

– Vardagarna är fulltecknade med jobb men på<br />

helgerna försöker jag umgås så mycket som möjligt<br />

med min sambo Pia. Just nu är vi mitt i ett husbygge<br />

som tar en hel del tid. Än så länge bor vi i en lägenhet<br />

på 26 kvadrat – det är nog rätt ovanligt för att vara<br />

skogsentreprenör, säger han med ett skratt.<br />

Överhuvudtaget väljer han att se framtiden ljus.<br />

Skogen kommer alltid att behöva brukas – och<br />

snittåldern bland landets entreprenörer är hög så jobb lär<br />

nog finnas.<br />

Fredrik Gustafsson stoppar diskret in en ny<br />

portionsprilla snus och huttrar lite. Det står november i<br />

kalendern, och det där med att stå still i flera timmar för<br />

att prata med en journalist hade nog gärna fått vänta tills<br />

nästa sommar.<br />

Just nu tycker han storleken på företaget är ganska<br />

lagom. Men inget är hugget i sten.<br />

– Allt handlar om timing men ska man växa ska det<br />

vara rätt förutsättningar – och då handlar väldigt mycket<br />

om att först hitta rätt personal!<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


KunGen av SkoGen<br />

10 METERS RÄCKVIDD<br />

MED NYA X100<br />

Med en kran på över tio meter visar PALMS återigen att<br />

de bemästrar produkter både för den självverksamma<br />

skogsägaren och den högpresterande entreprenören.<br />

X100 passar på PALMS största vagnar, men även när det<br />

är dags att byta kranen på din skogs- eller flismaskin.<br />

NYHET! Nu även krantiltning som tillval, dessutom<br />

möjlighet att utrusta skogsvagnen med breddningsbara<br />

skotarbankar, mekaniskt eller hydrauliskt!<br />

Läs mer på nordfarm.se<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig!<br />

Johan Schultz<br />

Produktansvarig skog, Nordfarm<br />

Ring mig på <strong>01</strong>1-19 70 45<br />

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/12-2021, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


NYHETER & NOTISER<br />

Klättervänligt!<br />

TEKNIK. Stihl kommer med<br />

ännu en elsåg, extra lämplig för<br />

arborister.<br />

MSA 220 TC-O har 14 tums<br />

svärd, en driftstid på omkring<br />

29 minuter och en kedje hastighet<br />

på 23 meter per sekund. Enligt<br />

Stihl väger sågen 2,7 kilo utan<br />

batteri.<br />

Barkborreläget allvarligare än väntat!<br />

SKOGSBRUK. Granbarkborreskadorna<br />

fortsätter att vara<br />

historiskt höga. Det visar Sveriges<br />

lantbruksuniversitets senaste<br />

inventering. Totalt beräknas<br />

drygt 8 miljoner kubikmeter ha<br />

angripits under 2021 – vilket är<br />

lika mycket som året innan.<br />

Årets skador är högst i<br />

Svealand där ungefär 4,3 miljoner<br />

kubikmeter gran har dödats.<br />

I Götaland är motsvarande siffra<br />

ungefär 3,9 miljoner.<br />

– De största volymerna<br />

skadad skog är i Södermanland,<br />

Östergötland och Örebro<br />

län, säger Sören Wulff,<br />

miljöanalysspecialist på SLU, som<br />

ansvarat för inventeringen.<br />

Enligt SLU stod över<br />

80 procent kvar i skogen vid<br />

inventeringstillfället. Endast<br />

cirka 1,6 miljoner kubikmeter<br />

var avverkad. Orsaken är troligen<br />

svårigheterna att hinna med och<br />

att vissa angrepp kan vara svåra<br />

att upptäcka i ett tidigt skede.<br />

– Att stora volymer skadad<br />

skog inte avverkas i tid är ett<br />

stort problem eftersom många<br />

granbarkborrar då kommer<br />

att övervintra och orsaka mer<br />

skador under nästa år. Här<br />

måste vi inom skogssektorn<br />

rannsaka oss själva och<br />

utvärdera vad vi kan göra mer<br />

utifrån våra olika roller och<br />

ansvar, säger Kerstin Ström,<br />

Skogsstyrelsens projektledare<br />

för projektet Stoppa borrarna.<br />

Sedan torrsommaren 2<strong>01</strong>8<br />

har granbarkborrar dödat cirka<br />

27 miljoner kubikmeter gran.<br />

Det motsvarar ett virkesvärde på<br />

nära 12 miljarder kronor.<br />

Välkommen Johan!<br />

SKOGSBRUK. Föreningen<br />

Skogen har fått ny generalsekreterare<br />

efter att mångårige<br />

Bengt Ek bestämt sig för att<br />

lämna sin post.<br />

Den som axlar uppdraget är<br />

Johan Larsson, som närmast<br />

kommer från tjänsten som<br />

enhetschef på Länsstyrelsen<br />

i Västra Götaland.<br />

Han har en gedigen<br />

skoglig<br />

bakgrund<br />

från såväl<br />

myndighet,<br />

näringsliv<br />

som organisation.<br />

Malwa med batteridrift<br />

TEKNIK. Malwa är via<br />

forskningsinstitutet Rise<br />

involverade i ett projekt med<br />

målet att ta fram ett modulärt<br />

batteribytessystem för elektrifiering<br />

inom jord- och skogsbruk.<br />

Just nu pågår arbetet<br />

med en eldriven prototyp av<br />

Malwa 560C Kombi – och<br />

syftet är förstås att testa både<br />

system och marknadens förutsättningar<br />

och reaktioner.<br />

Går allt vägen blir det<br />

världens första kombinerade<br />

skördare och skotare med<br />

batteridrift.<br />

Rosa bandet till GWJ Skogsentreprenad<br />

SKOGSBRUK. Varje år skänker<br />

Olofsfors som bekant ett<br />

rosa band till förmån för<br />

Bröstcancerfonden.<br />

I år samlades 2<strong>01</strong> 000 kronor<br />

in och vinnaren i utlottningen av<br />

bandet blev Johanna Nilsson, med<br />

företaget GWJ Skogsentreprenad<br />

i skånska Linderöd.<br />

Johanna Nilsson fick det<br />

glädjande beskedet över<br />

telefon i samband med<br />

Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma i Sigtuna.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Skogsentreprenörerna<br />

stärker rådgivningen<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörerna<br />

har nu påbörjat rekryteringen<br />

av en företagsutvecklare<br />

med spets på avtal och juridik.<br />

Erfarenhet av entreprenadavtal<br />

kommer att väga tungt när<br />

kandidaterna ska filtreras fram.<br />

Tjänsten annonseras ut innan<br />

jul och rekryteringen bör vara<br />

klar under februari.<br />

De flesta har bränsleklausul!<br />

SKOGSBRUK. Merparten av<br />

landets skogsentreprenörer har<br />

någon form av bränsleklausul<br />

i sina avtal. I Skogsentreprenörernas<br />

enkätundersökning<br />

svarade 83 procent av de<br />

svarande att de har en klausul.<br />

Bara 10 av 71 säger att man<br />

inte har någon. Mer anmärkningsvärt<br />

är att något mer<br />

än hälften inte vet om den<br />

är inklusive eller exklusive<br />

koldioxidskattereduktion.<br />

Kranspetsstyrning<br />

även för skördaren<br />

TEKNIK. Komatsu kommer nu<br />

med kranspetsstyrning även<br />

till skördarna. Systemet kallat<br />

Smart Crane innebär att det<br />

kommer krävas betydligt färre<br />

spakrörelser för att styra kranen.<br />

Utskjutet kommer till exempel<br />

skötas automatiskt.<br />

Enligt tillverkaren kommer<br />

systemet särskilt till sin rätt i<br />

täta gallringar, man säger vidare<br />

att det kommer bli enklare för<br />

en ovan förare att bli duktig på<br />

krankörning.<br />

På frågan om klausulen<br />

kompenserar rätt svarar<br />

11 procent att man räknat – och<br />

den stämmer. 13 procent har<br />

räknat och den stämmer inte.<br />

45 procent tror den stämmer och<br />

31 procent tror inte den stämmer.<br />

Det är alltså bara 24 procent<br />

som verkligen kontrollräknat.<br />

Övriga svarande går sannolikt<br />

enbart på uppgifterna från<br />

uppdragsgivaren.<br />

Så varifrån hämtas då<br />

463<br />

miljoner kronor.<br />

2020 upphandlades<br />

skogs tjänster för nästan en<br />

halv miljard kronor på den<br />

offentliga marknaden.<br />

Allt enligt en kart läggning<br />

gjord av Public Insight.<br />

Registerkrav på<br />

arbetsmaskiner<br />

SKOGSBRUK. På uppdrag<br />

av regeringen sonderar nu<br />

Transportstyrelsen terrängen<br />

för att utreda ett eventuellt nytt<br />

krav på registrering av arbetsmaskiner.<br />

LRF Entreprenad är<br />

inkopplade på frågan och man<br />

ser bland annat utmaningar som<br />

mer administration och ökade<br />

kostnader för maskinägaren.<br />

prisstatistiken? 23 procent<br />

svarar att klausulen bygger på<br />

Skogsmaskinsindex, 38 procent<br />

OKQ8 och 22 procent<br />

andra. 17 procent svarar att<br />

man inte vet varifrån statistiken<br />

kommer. 21 stycken svarar att<br />

justeringen görs varje månad.<br />

Nästan lika många svarar en<br />

gång per kvartal. Fem svarar att<br />

det görs en gång per halvår.<br />

Totalt skickades enkäten ut till<br />

720 stycken medlemmar.<br />

John Deere toppar skotarmarknaden<br />

TEKNIK. Skotarmarknaden rör<br />

på sig. Nu har Skogsforum<br />

sammanställt registreringsdata<br />

för 2021 fram till och med<br />

utgången av tredje kvartalet.<br />

Sammanlagt registrerades<br />

259 maskiner till 30 september,<br />

Ingen ny politisk<br />

riktning att vänta<br />

SKOGSBRUK. Sverige har<br />

fått en ny enpartiregering<br />

utan Miljöpartiet. Men nya<br />

socialdemokratiska landsbygdsministern<br />

Anna-Caren Sätherberg<br />

förespråkar inga radikala<br />

förändringar av skogspolitiken:<br />

– Vi har tagit fram en<br />

jättebra skogsproposition som<br />

Miljöpartiet, Centerpartiet och<br />

Socialdemokraterna står bakom.<br />

Det gör den ju starkare i och med<br />

att det finns tre partier som står<br />

bakom den, säger hon till ATL.<br />

vilket är i linje med ett normalår.<br />

John Deere har nu hela<br />

48,3 procent och ligger i topp med<br />

1510 G, 1910 G och 1<strong>01</strong>0 G.<br />

Först på fjärde och femte<br />

plats hittas Komatsu 855 och<br />

Ponsse Elephant King.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Klappat och klart!<br />

Köksvägen ut i skogen!<br />

Trangia i jämtländska Trångsviken har tillverkat<br />

stormkök sedan 1925 – och sällan har man haft<br />

så goda tider som under Corona pandemin.<br />

Även på Skogsentreprenörerna blev 2021<br />

stormkökets år med flera personalmöten i<br />

skogen. Vi slår gärna ett slag för Trangias nya<br />

kokbok för matlagning utomhus. Här bjuder<br />

en rad utekockar på sina bästa recept.<br />

www.trangia.se<br />

3,78<br />

Nästan en fyra på en<br />

femgradig skala blev det<br />

samlade omdömet för<br />

Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma i november.<br />

Allt enligt miniundersökningen<br />

deltagarna fick svara på.<br />

Smarta lurar för skog!<br />

TEKNIK. Stihl lanserar nu nya<br />

hörselskydd med inbyggd<br />

brusreducering för professionellt<br />

skogsarbete. Nya Advande Procom<br />

har inbyggd samtalsfunktion<br />

som klarar att kopplas samman<br />

med upp till 16 enheter. Bra till<br />

exempel när ett helt röjarlag<br />

behöver kommunicera. I lurarna<br />

finns också inbyggd radio med<br />

kanalsökning på kåporna.<br />

Räckvidden till andra<br />

upp kopplade kan vara max<br />

600 meter och driftstiden sägs<br />

vara minst nio timmar.<br />

Bygg din skördare!<br />

Kanske i sista stund för att stoppa i årets<br />

strumpa … men kanske julen <strong>2022</strong>?<br />

Här då en Eco Log-skördare att själv<br />

snickra ihop. Träbyggsatsen hittas i Eco Logs<br />

webbshop och för den som hellre vill köpa<br />

den färdigbyggd så är det också möjligt.<br />

www.ecologforestry.com<br />

Värmande klapp<br />

Komatsu Forest har laddat sin<br />

webbshop inför vintern. Bland annat<br />

med en sällsynt varm hoodie, med<br />

fuskpäls på insidan och stickad<br />

resårmudd i nederkant. Finns i storlekar<br />

från minsta XS till största 3XL.<br />

www.komatsuforest.com<br />

Klassisk allround<br />

Ingen kniv är mer klassisk än Morakniven.<br />

Här har vi då en mångsidig Classic Nr 2<br />

– som det ska vara med rödbetsat och<br />

spolformat skaft i björk.<br />

Knivbladet är i kolstål och fodralet har<br />

som alltid Dalavapnet präglat.<br />

www.morakniv.se<br />

Skogsentreprenörerna 2050!<br />

En ny generation entreprenörer tar sina första steg.<br />

Och här då Stihls röjsåg för de minsta.<br />

Den batteridrivna sågen justeras på längden och<br />

även styret kan ställas in för att passa optimalt.<br />

Leksakskniven i plast lyser färgglatt när den körs.<br />

Den ansvarsfulle passar även på att beställa en hjälm.<br />

www.maskinklippet.se<br />

Adressändring<br />

TEKNIK. Olofsfors och Iggesund<br />

Forest har via sitt gemensamma<br />

moderbolag investerat i en större<br />

industrifastighet i Nordmaling<br />

i närheten av den nuvarande<br />

produktionsanläggningen.<br />

Tanken är att Iggesund ska<br />

producera sina nya svärd i<br />

lokalerna. Olofsfors kommer i<br />

sin tur att nyttja delar av den nya<br />

industrilokalen som lager, men<br />

på sikt också för tillverkning.<br />

Medlemmar på ingång<br />

SKOGSBRUK. Från augusti<br />

fram till slutet av november<br />

har sammanlagt sex nya<br />

företag blivit medlemmar i<br />

Skogsentreprenörerna.<br />

Summan av beviljade<br />

Team Färdigh AB<br />

i Hammarstrand<br />

MWR i Backe<br />

SÖ Skog & Tjänst AB<br />

i Ärla<br />

utträdesansökningar är till<br />

dags dato 15 stycken. Sammanräknat<br />

till innevarande års<br />

netto så här långt blir det<br />

en negativ utveckling av<br />

medlemskapen med 11 företag.<br />

Välkomna till Skogsentreprenörerna!<br />

Elias Rolinder i Enånger<br />

Carlos Edward Gomez<br />

i Arvika<br />

Stjärnorps Skog & Trädgård AB<br />

i Vreta Kloster<br />

God jul & gott nytt år!<br />

önskar Skogsentreprenörerna<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Håller du<br />

måttet<br />

i skogen?<br />

Att göra rätt från början skapar högre värden genom<br />

hela produktionskedjan. Biometria erbjuder utbildningar<br />

för dig som arbetar eller ska arbeta i skogen.<br />

Små justeringar i tillredningen av virket får stora<br />

effekter på det totala virkesvärdet. En enda procent av<br />

värdet kan handla om flera hundratusen kronor per år<br />

för ett maskinlag.<br />

Håll måttet<br />

Nyhet!<br />

Är du entreprenör, skördarförare eller går du på<br />

skogbruksskola? Då är detta utbildningen för dig. Här lär<br />

du dig grunden i hur du får till en bra mätning i skördaren<br />

och därmed också ett högre virkesvärde. Utbildningen sker<br />

digitalt och finns även i en variant med en halv dag i fält där<br />

du praktiserar det du lärt dig.<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

Vi minimerar kostsamma driftstopp!<br />

- Akut slangservice på plats<br />

- Förebyggande underhåll<br />

- Kvalitetstestade produkter<br />

Guldkortet. Vår mest populära utbildning.<br />

Genom bättre aptering och tillredning kan du öka värdet på<br />

råvaran redan vid avverkningen. Utbildningen riktar sig<br />

till entreprenörer, skogsmaskinförare och elever vid skogsbruksskolor.<br />

Teori sker digitalt och varvas med praktik i fält.<br />

Ett nummer - i hela Sverige<br />

020-46 46 00<br />

MER INFORMATION OM UTBILDNINGARNA OCH ANMÄLAN:<br />

www.biometria.se/utbildningar<br />

hydroscand.se


NYHETER<br />

Södra kompenserar sina<br />

entreprenörer för indexfel<br />

För något år sedan då en av Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar på drivningssidan jämförde Skogsmaskinsindex<br />

med Södras indexberäkning stämde det inte alls. Tack vare<br />

Skogsentreprenörerna har nu Södra kompenserat sina<br />

entreprenörer för sex års felräkningar.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Allt började då en medlem slog<br />

en signal till Skogsentreprenörernas<br />

företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson. Medlemmen<br />

behövde hjälp efter att ha misslyckats<br />

med att få siffrorna i Skogsmaskinsindex<br />

att stämma mot uppdragsgivaren Södras<br />

beräkningsmall.<br />

– Jag fick det inte heller att stämma, så<br />

jag kontaktade Södra och de hänvisade till<br />

konsulten som hjälpt dem, berättar Mats-Erik<br />

Larsson.<br />

Efter en stunds diskussion med konsulten<br />

blev det tyst i luren – det visade sig att felet<br />

satt i Södras mall. Som använts sedan 2<strong>01</strong>4!<br />

– Grovt förklarat kan du säga att man ända<br />

sedan starten haft ett fel i beräkningen. Felet<br />

var inte stort men ändå tillräckligt för att det<br />

skulle bli stora summor för vissa entreprenörer<br />

som kört på denna uträkning sedan<br />

2<strong>01</strong>4, summerar Mats-Erik Larsson.<br />

Efter att Södra uppmärksammades på<br />

felet vidtogs åtgärder.<br />

– Det har tagit en del tid men jag tycker<br />

de agerat föredömligt med bra återkoppling<br />

både till oss som branschorganisation och<br />

de drabbade entreprenörerna, konstaterar<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Sammanlagt handlar det om ett 70-tal<br />

entreprenörer som kompenserats för att ha<br />

fått för låg ersättning.<br />

– Den här gången var det ett mänskligt<br />

fel i deras kalkylsnurra och det är viktigt att<br />

påpeka att det inte var några fel i Skogsmaskinsindex<br />

som bygger på siffror från SCB.<br />

Mats-Erik Larsson sammanfattar med<br />

att det är viktigt att själv som entreprenör<br />

hålla koll på index – inte blint lita på att<br />

uppdragsgivaren har rätt.<br />

– En bra grundregel är att aldrig skriva på<br />

något man inte förstår.<br />

För de som kört på indexreglerade avtal har<br />

alltså felet rättats och en stor del av entreprenörerna<br />

har fått kompensation. Men inte alla.<br />

PATRIK ANDERCHEN ÄR entreprenörsutvecklare<br />

på Södra, och han menar att man betalat<br />

ut full kompensation och räntepåslag till de<br />

entreprenörer som ska ha ersättning. Det<br />

gjordes klart redan för ett år sedan.<br />

– För de med indexreglering i sina avtal<br />

var det relativt enkelt att räkna ut vad man<br />

gått miste om, men däremot var det svårare<br />

för de som inte haft index i avtalen eftersom<br />

dessa inte förlorat någon ersättning.<br />

Enligt Patrik Anderchen gjordes<br />

individuella bedömningar i samarbete med<br />

Södras verksamhetsområden, och han<br />

menar att alla entreprenörer som fått för låg<br />

ersättning fick kompensation.<br />

– När felaktigheten i index hade en direkt<br />

påverkan på avtalsnivån justerades den också<br />

på motsvarande sätt. Patrik Anderchen säger<br />

att de allra flesta varit tillfreds med hur Södra<br />

skött situationen men är väl medveten om att<br />

alla inte varit nöjda:<br />

– Om man fått utökade volymer påverkade<br />

också. Egentligen var vi inte juridiskt skyldi-<br />

ga att kompensera eftersom vi redan kommit<br />

överens om förutsättningarna då vi skrev<br />

avtal, men för oss var det självklart att försöka<br />

göra rätt för oss när det fanns en tydlig<br />

påverkan, eftersom det handlar om att värna<br />

om de långsiktiga relationerna. Vi ansträngde<br />

oss för att vara så transparenta och rättvisa<br />

som möjligt vid beräkningarna och anlitade<br />

PWC för att göra en oberoende analys.<br />

Patrik Anderchen berättar att man gick ut<br />

med brev till alla entreprenörer och bjöd in till<br />

digitala möten för att förklara situationen.<br />

I efterhand kan han ändå tycka att Södra<br />

kunde varit ännu tydligare i dialogen:<br />

– Ja, det här var kluriga bedömningar, och<br />

vi borde nog haft en dialog med alla som<br />

kör för oss, inte bara de som vi bedömde var<br />

berättigade till kompensation.<br />

Vad då göra om man tycker sig ha rätt till<br />

kompensation men inte fått någon?<br />

– Vi anser att frågan är avklarad men om man<br />

anser att det haft någon tydlig påverkan får<br />

man ta upp det med sin lokala områdeschef<br />

som lagt grunden till respektive beslut.<br />

Patrik Anderchen konstaterar att Södra tror<br />

mycket på index även framåt, och att konsultens<br />

misstag inte ska smolka trovärdigheten.<br />

– Sedan 2020 har nästan alla våra entreprenörer<br />

index, och den stora vinsten för oss<br />

är att det förhoppningsvis blir färre diskussioner<br />

om kronor och ören till förmån för att<br />

utveckla vårt samarbete och prata kvalitet och<br />

utveckling. Positiva effekter för båda parter.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Viktigt!<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.<br />

HYPRO 755 HB<br />

HYPRO 450 XL<br />

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika<br />

HYPRO 450 XL<br />

HYPRO 755 HB<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

både Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!<br />

suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget HYPRO variabelt – Marknadsledande lastkännande Traktorprocessorer, hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

både Hög- och Lågfart (med upp till 5<br />

suveränt Fällgripar i klenare och Skotarvagnar slutavverkning som i förstagallring. Har<br />

Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se<br />

m/s)!<br />

HYPRO – Marknadsledande Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar<br />

Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se


Äntligen<br />

dags!<br />

SKOGSVÅRD<br />

TVÅ DAGAR OM RÖJNING OCH PLANTERING<br />

ORBADEN<br />

18–19 MARS <strong>2022</strong><br />

Välkommen till magiska Orbaden. Två dagar med seminarier,<br />

debatt och kanske en och annan ny bekantskap.<br />

För landets skogsvårdsföretagare. Medlem eller inte!<br />

PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsentreprenörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sammankomster.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Slutgiltigt för toalettfrågan?<br />

Under sommarens planteringar för SCA i Västerbotten och Jämtland<br />

kontrollerade Arbetsmiljöverket arbets miljön hos ett antal entreprenörer.<br />

Samtidigt sattes ljuset på den stora frågan: Koja eller inte?<br />

– Branschen jobbar nu intensivt med att hitta en lösning,<br />

förklarar skogsvårdsföretagaren René Schiller.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Kraven på att kunna erbjuda personalen att äta under tak och<br />

tillgång till riktig toalett är långt ifrån nya för landets skogsvårdare.<br />

Under sommaren och hösten fick 18 skogsvårdsentreprenörer<br />

besök av Arbetsmiljöverket – och därmed<br />

vaknade frågan åter till liv.<br />

– Branschen välkomnar insatsen, och utöver kojfrågan behövdes<br />

bara små åtgärder, förklarar Rene Schiller, Håxås Skogstjänst.<br />

Arbetsmiljöverkets regler är knappast några nyheter för landets<br />

skogsvårdsföretag. Nu är det snart tio år sedan frågan om koja senast<br />

var i hetluften och då blev debatten kortlivad. Men nu är det alltså åter<br />

dags – och den här gången är branschens ambitioner att ta ett ordentligt<br />

grepp om frågan och skapa gemensamma förhållningsregler.<br />

Situationen för skogsvårdarna är dock komplex eftersom man sällan<br />

stannar längre än en dag på samma plats. Ofta är det dessutom långt<br />

till närmsta bebyggelse:<br />

– Vi har börjat titta efter tänkbara lösningar men än så länge har vi<br />

inte full koll på vad myndigheten kan acceptera, säger René Schiller,<br />

sammankallande i en ny arbetsgrupp som arbetar dedikerat med frågan.<br />

ENLIGT RENÉ SCHILLER skulle mycket kunna lösa sig smidigt om bilarna<br />

kan godkännas som skydd för väder och vind. Här skulle det också gå<br />

att komplettera med möjlighet att värma mat. Toalettfrågan är dock värre.<br />

Eventuellt skulle det kunna räcka med en portabel campingtoalett,<br />

men så här långt har det varit svårt att få klara besked.<br />

– Arbetsmiljöverket vill att branschen själva löser problemet,<br />

och målet nu är förstås att först ringa in tänkbara lösningar, sedan<br />

parallellt få klarhet i vad de kan tänkas godkänna, sedan landa i något<br />

som kan bli standard, fortsätter René Schiller.<br />

Med olika förutsättningar bland företagen ett arbete som knappast<br />

saknar utmaningar.<br />

– Vi som bransch tar frågan om att erbjuda en bra arbetsmiljö på<br />

allvar, men man ska samtidigt ha med sig att just kojor inte är något<br />

som efterfrågas av de anställda – så det gäller verkligen att tänka rätt så<br />

vi inte tvingas investera stora pengar och ändå missa målet.<br />

Han förklarar vidare:<br />

– Säg att varje plantlag behöver en koja. Förutom de direkta<br />

investeringarna innebär det i praktiken dubbla bilkostnader och behov<br />

av personal med BE-körkort. Det skulle i sin tur ge ett prispåslag på<br />

mellan 15 och 20 procent.<br />

René Schiller lyfter även miljökonsekvenserna.<br />

– Vi har beräknat att enbart planterings entreprenörerna skulle<br />

behöva köra ytterligare 750 000 mil per år om det blir ett kojkrav<br />

på varje arbetsplats – vilket motsvarar 2 000 ton koldioxitutsläpp.<br />

Dessutom ska man ha med sig att tre av fyra arbetsmiljö tillbud i den<br />

här branschen är kopplade till bilkörning. Så för oss är det angeläget<br />

att få fram något som både kan godkännas av myndigheten och<br />

fungerar i det praktiska livet ute i skogen. Och med bara månader kvar<br />

till nästa säsong börjar det bli ont om tid.<br />

För att nå en fungerande lösning, kommer det krävas samarbete,<br />

menar René Schiller och syftar då på kundsidan.<br />

– I våra kontakter så här långt tycker jag vi har mötts av stor<br />

förståelse. Även om ansvaret ytterst ligger på varje enskild<br />

entreprenör förstår även kunderna att det krävs förutsättningar och ett<br />

delat ansvar.<br />

Det som nu väntar närmast för arbetsgruppen är alltså att få fram<br />

ett antal olika förslag, beräkna kostnader och sedan bjuda in kunderna<br />

till en vidare diskussion.<br />

– Sedan ska vi lämna in våra förslag till Arbetsmiljöverket och ha<br />

dialog med facket så vi har alla med oss.<br />

Personligen tycker René Schiller att det är bra att lampan är riktad<br />

mot arbetsmiljö frågorna. Men han menar att fokus inte bör ligga på<br />

toaletter som varken de anställda eller entreprenörer efterfrågar.<br />

– Att till exempel lösa så plantorna kommer hela vägen ut till hygget<br />

kommer egentligen betydligt högre upp!<br />

I ARBETSGRUPPEN SITTER också Skogsentreprenörernas Sebastian<br />

Lindqvist, projektledare för organisationens kraftsamling på<br />

arbetsmiljöfrågor. Bland annat har han hjälpt flera av entreprenörerna<br />

som fått avvikelser att svara myndigheten.<br />

– Jag har ju haft möten med Arbetsmiljöverket för att förklara<br />

hur vår bransch fungerar, samtidigt som jag försökt förstå vad<br />

myndigheten egentligen ställer för krav, men eftersom de inte<br />

är klara med sin bedömning vet vi inte riktigt var de står, säger<br />

Sebastian Lindqvist.<br />

Han konstaterar också att det är mer än lagen och<br />

Arbetsmiljöverkets krav som påverkar:<br />

– Vi har PEFC som ska försöka revidera detta, men också FSC<br />

som enligt min tolkning ställer högre krav än lagen. Vi talar ju<br />

dessutom i arbetsgruppen enbart om skogsvårdsföretag, men<br />

detta är krav som gäller hela branschen.<br />

Vad ser du för tänkbara lösningar på kojfrågan?<br />

– Olika företag har olika förutsättningar. Det kan handla om saker<br />

som geografi, spridning på uppdrag, storlek på företag och typ av<br />

verksamhet. Därför är det viktigt att hitta gemensamma riktlinjer<br />

som sedan kan anpassas efter förutsättningarna. Grunden i det<br />

systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning. Jag tror att<br />

bedömningen om behovet av en eventuell koja måste börja där.<br />

19<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Med hjärta och hjärna!<br />

Han är varken jägmästare eller en skogens man.<br />

Men vass på företagarfrågor och att få saker att hända.<br />

Hög tid att presentera Magnus Nilsson<br />

– ny verksamhetsledare på Skogsentreprenörerna.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Hemma i köket i Nyköping är kaffebryggaren laddad och<br />

den hembakade sockerkakan står redan framdukad. Det<br />

är måndag förmiddag, och för bara någon vecka sedan<br />

signerades anställningsavtalet. Skogsentreprenörerna<br />

har fått en ny verksamhetsledare.<br />

I hård konkurrens med ett 60-tal andra sökande föll till slut valet<br />

på Magnus Nilsson – en jordnära företagsutvecklare med basen i<br />

det gröna. En senior med lång erfarenhet av småföretagarfrågor<br />

och opinion, dessutom med välmeriterade ledaregenskaper där<br />

ansvar och befogenheter ska takta, och frihet under ansvar är<br />

ledstjärna. Ja, och så ska det vara roligt och utvecklande på jobbet<br />

– det är viktigt!<br />

Sedan några år tillbaka arbetar Magnus Nilsson som näringsstrateg<br />

på Region Sörmland:<br />

– Vad det innebär? Ja, det frågar alltid mamma och pappa också.<br />

Det har varit väldigt mycket att driva och leda samarbetsprojekt<br />

där kommuner och företag är involverade. Ofta handlar det om ett<br />

långsiktigt arbete, förklarar Magnus Nilsson medan han slamrar<br />

med kopparna. Platsen är lägenheten i Nyköping där han också<br />

kommer ha sitt kontor.<br />

Någon storstadskille är han definitivt inte. Uppvuxen i Eskilstuna<br />

men med västerbottniskt blod i ådrorna är han snarare stolt lantis i<br />

själ och hjärta. Vilket också präglat yrkeslivet.<br />

Med examen i kulturgeografi startade han en gång i världen med<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

jobb på länsstyrelsen i Blekinge, där han upprättade skötsel planer.<br />

Efter det gick flyttlasset till Hagfors i Värmland för att arbeta med<br />

företagsutveckling i projektet Forskarstation Bergslagen. Ett projekt<br />

med syfte att koppla samman utveckling av företag i Bergslagen<br />

med forskningen.<br />

– Just forskning och företagsutveckling är en väldigt spännande<br />

kombination. För mig personligen var det ett otroligt lärorikt arbete<br />

som lade grunden för hela min framtid.<br />

Bland många lärdomar insåg han finessen i flexibel målstyrning<br />

– vilket allt sedan dess varit ett av hans viktigaste verktyg i lådan.<br />

– Att framgångsrikt driva företag handlar hela tiden om att<br />

anpassa sig efter situationen. Många fokuserar bara på leverans<br />

och själva produkten.<br />

Magnus Nilsson ler vänligt och pratar en stund om hur viktigt det<br />

är med ett ledarskap som bygger på att odla en trygg kultur med<br />

förtroende för att testa och prova. Ibland lyckas man. Ibland inte.<br />

Men oavsett har man lärt sig något.<br />

Magnus Nilsson lyssnar mycket, och svaren kommer snabbt,<br />

men oftast med en liten nypa eftertänksamhet. Just det där med att<br />

lyssna är en av hans styrkor, liksom att kunna prata med de flesta.<br />

Efter åren i Bergslagen blev han chef för Julita Gods<br />

marknadsbolag.<br />

– Olika typer av företag och organisationer kräver förstås olika<br />

typer av ledarskap, men det handlar också om att våga förändra<br />

kulturer. Och han tar gärna Julita som exempel. När jag kom dit<br />

jobbade man fortfarande med ett ledarskap där arbetsdagen började<br />

med att folk blev tillsagda vad de skulle göra. Så istället införde jag<br />

ramar och ansvarsområden. Min erfarenhet är ju att de som gör<br />

jobbet ofta är experterna på hur det ska utföras.<br />

Efter Julita, strax innan finanskrisen 2008, drog Magnus<br />

Nilsson igång sitt eget konsultbolag – och med Regionförbundet<br />

Sörmland som en av kunderna blev han sedermera anställd som<br />

näringslivsstrateg.<br />

I FEBRUARI ÄR DET dags för ett nytt kapitel. Och Magnus kan bara<br />

ödmjukt konstatera att det är lite nervöst. Utan omsvep erkänner<br />

han att kunskaperna om skog än så länge är begränsade. Att leda en<br />

branschorganisation är dock inget som skrämmer.<br />

– Nej, jag är väl medveten om att det kan vara komplext, men jag<br />

känner mig ganska trygg. Under ganska många år har jag i mitt<br />

nuvarande jobb arbetat nära Svenskt Näringsliv på regional basis,<br />

och sedan var faktiskt min pappa vd för branschorganisationen<br />

Maskinentreprenörerna under tio år fram till 1999. Så lite har jag<br />

med mig, men samtidigt finns mycket att lära.<br />

Att komma utifrån, utan att redan vara färdigprogrammerad, tror<br />

han själv kan vara en fördel. Man ser saker i ett nytt ljus. Särskilt<br />

i början.<br />

– Mitt första intryck av Skogsentreprenörerna är att det är en<br />

väldigt spännande organisation med stort personligt engagemang.<br />

Detta är livsstilsföretagande, och det är nästan så jag vill jämföra<br />

med bonderörelsen. Vågar man säga lite folkrörelsekänsla?<br />

Magnus Nilsson talar en lång stund om det viktiga i att vara medlemsnära<br />

och varför man finns till som organisation. Som branschorganisation<br />

får man aldrig glömma för vem man är till för – och det<br />

finns alltid ett latent hot att fastna i för mycket administration och<br />

annat som äter kraft från det som verkligen gör skillnad.<br />

Som person är han nyfiken som få – vilket bekräftas när vi<br />

kommer fram till livet i övrigt. Hobbys och intressen saknas<br />

inte. Frågan är bara var vi ska börja? Magnus Nilsson har många<br />

strängar på sin lyra.<br />

MAGNUS NILSSON<br />

Intressen: Natur och friluftsliv i alla<br />

former, kajakpaddling, fågelskådning<br />

och naturfotografering. Och gården i<br />

Västerbotten. För mig är inte hobbys<br />

och intressen riktigt samma sak. Jag<br />

är historieintresserad, och har ett<br />

antal musikinstrument där flöjt är<br />

huvud instrumenten. Sedan tycker jag<br />

om klassiska bilar och motorcyklar<br />

– just nu renoverar jag en Citroën 2CV.<br />

Kör: Gärna körglada bilar och motorcyklar.<br />

Sedan gillar jag att paddla<br />

kajak – och då är det en fördel att<br />

bo vid havet som nu. Men jag är<br />

ingen glidare – det ska vara lite<br />

lagom tempo!<br />

Senast lästa bok: Trädens hemliga<br />

liv, av Peter Wohlleben.<br />

Främsta styrka: Vi människor har<br />

två öron och en mun – och jag är<br />

nog en bra lyssnare. Ibland möter<br />

man personer där det verkar vara<br />

tvärtom. Sedan är jag nog bra på att<br />

ta alla typer av folk.<br />

Snabbtestet<br />

Storstad<br />

Landsbygd<br />

Svaghet: Husmanskost och<br />

godis! Jag har kanske aldrig varit<br />

den starkaste rent fysiskt, men<br />

då får man istället bli desto mer<br />

uppfinningsrik.<br />

Drömmer om att få göra:<br />

Jag har rest mycket men en sak<br />

som nu står på min Bucket list<br />

är att åka skogsmaskin. Det har<br />

jag inte gjort sedan pappa sålde<br />

maskiner på 1970-talet. Det är<br />

nästan 50 år sedan.<br />

Förebild: Föräldrarna och<br />

generationerna innan.<br />

Ångrar: Kanske skulle jag varit<br />

modigare i vissa lägen och tagit fler<br />

chanser. Det är sånt man lär sig med<br />

åren, tyvärr. Samtidigt är det farligt<br />

att älta sånt som varit.<br />

Vad kännetecknar<br />

en bra entreprenör:<br />

Två saker: Kunskapen om det man<br />

jobbar med – och modet att våga!<br />

Förändrare eller förvaltare?<br />

Förändrare! Jag lyssnade en gång på en professor<br />

som sa ”jag förstår inte detta med att förvalta,<br />

när hela världen är i ständig förändring.”<br />

Operativ eller fördela arbete<br />

på andra?<br />

Det hör ihop. Jag går inte in och gör andras<br />

jobb men jag samarbetar gärna. Jag gillar inte<br />

detaljstyrning!<br />

Snabbspringare eller<br />

eftertänksamt klok?<br />

En kombination. Jag kan vara snabb men det<br />

beror mycket på min kunskap i frågan det gäller.<br />

Vissa gånger behöver man vila på hanen, andra<br />

gånger vara beredd att skjuta direkt.<br />

I rampljuset eller<br />

i bakgrunden?<br />

Jag är bekväm i båda situationerna, och syftet får<br />

aldrig vara att skapa en egen gloria. Det ligger<br />

inte för mig.<br />

Stad eller land?<br />

Land. Men jag kan också njuta av staden, men<br />

ofta känns den lite stressig. Jag är lantis!<br />

21<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Årsstämman 2021<br />

Stämmodagarna blev inte sig lika i år heller.<br />

Nya grepp för i år: hybridstämma, närodlad humor<br />

och en morgonsoffa som egentligen var fyra fåtöljer!<br />

TEXT LARS BLIXT FOTO FRANS JOHANSSON OCH MARLON DIXON<br />

För några år sedan hördes röster om att<br />

Skogsentreprenörernas årsstämmor<br />

gått i stå. Det var då. Numera alterneras<br />

stämmorna mellan Stockholm och övriga<br />

landet. De senaste två åren har den tämligen<br />

bekanta pandemin tvingat fram en än större<br />

variation. I år blev det en hybrid – med delar av<br />

fullmäktige i Sigtuna på Stora Brännbo – och<br />

övriga deltog digitalt.<br />

På generalrepetitionen dagen innan<br />

stämman anade nog få den tekniska<br />

utmaningen med att få bra ljud såväl i lokalen<br />

som i den digitala sändningen, och de inhyrda<br />

ljudteknikerna hade det bitvis riktigt snärjigt.<br />

VID TIDIGARE stämmomiddagar har det ofta<br />

bjudits på inhyrd underhållning av högst<br />

varierande art och kvalitet. Den här gången<br />

sköttes detta helt oväntat av en komiker ur<br />

föreningens egna led. Styrelseledamoten<br />

Håkan Nilsson framförde nämligen en mustig,<br />

fyndig och humoristisk skröna om styrelsens<br />

ledamöter och arbetssätt. Framträdandet fick<br />

stora ovationer, och det populära begreppet<br />

närodlat visade sig även kunna omfatta<br />

närodlad humor.<br />

Stämmodagen inleddes med en nyhet<br />

som fått namnet Morgonsoffan – trots att<br />

ingen soffa fanns i lokalen, däremot fåtöljer.<br />

Inför kameror, mikrofoner och de fysiskt<br />

närvarande, samtalade Skogsentreprenörernas<br />

Frans Johansson med ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer och vice ordförande<br />

Anders Öhman om vad som är på gång inom<br />

föreningen och i branschen.<br />

En annan programpunkt var ett officiellt<br />

avtackande av de anställda som lämnat under<br />

det senaste året. På plats var avgående vd<br />

Anna Furness som fick ta emot blommor och<br />

presenter. Hon höll också ett kort tal om sina<br />

sju år på Skogsentreprenörerna.<br />

Företagsutvecklaren Anna Björk avtackades<br />

via Microsoft Teams, medan SE Certifierings<br />

Anna-Karin Thun tyvärr inte kunde medverka<br />

denna gång.<br />

Olofsfors kampanj Rosa bandet och<br />

deras samarbete med Bröstcancerförbundet<br />

är tradition på Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma. Sedan 2<strong>01</strong>0 har man samlat in<br />

1 166 000 kronor till cancerforskningen, och<br />

årets insamling bidrog med 2<strong>01</strong> 000 kronor.<br />

ÅRETS VINNARE av ett par rosa boggieband blev<br />

GWJ Skogsentreprenad i skånska Linderöd.<br />

När deras kontaktperson ringdes upp, helt<br />

ovetande, var det många som fick associationen<br />

att de satt i Bingolotto- studion och såg programledaren<br />

ringa upp en lottvinnare.<br />

Den som svarade ville få ringa tillbaka<br />

senare, men efter att ha fått höra att de<br />

vunnit Rosa bandet, fanns det efter några<br />

glädjetjut tid att byta några ord.<br />

En annan tradition vid årsstämmorna är<br />

att Gröna Arbetsgivare tillkännager vinnaren<br />

av utmärkelsen Årets unga Skogsentreprenör.<br />

I år blev det Fredrik Gustafsson, som äger och<br />

driver Sonö Jord & Skog AB i Norrtälje.<br />

Fredrik Gustafsson fanns själv med i<br />

lokalen och mottog blommor och den kvadratmeterstora<br />

prischecken. Eftersom det numera<br />

är ont om ställen som löser in checkar, i<br />

synnerhet om de är så stora, lovade prisutdelaren<br />

Maud Petri Rådström att beloppet<br />

skulle sättas in på ett lämpligt bankkonto.<br />

Efter en kort paus var det nu dags för det<br />

som somliga längtat till, och somliga fasat<br />

för, årsstämman. Om någon hade hoppats<br />

på gräl, voteringar, ajourneringar och<br />

handgemäng, blev man besviken. Allt gick<br />

mycket lugnt och vänligt tillväga, och alla val<br />

utföll i enlighet med valberedningens och<br />

SO-rådets förslag. Stämman beslöt omval av<br />

såväl revisorer, valberedning som styrelse,<br />

förutom på en punkt, nämligen den om<br />

Skogsentreprenörernas vd som tidigare har<br />

ingått i styrelsen. Framledes blir det istället<br />

en verksamhetsledare, som kommer att vara<br />

adjungerad i styrelsen.<br />

Efter stämmans avslutande återstod en<br />

lunch i den närliggande restaurangen, varefter<br />

alla skingrades för den förliga vinden.<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Fulladdade<br />

inför framtiden!<br />

– Skogsbruket kan knappast slå sig för bröstet och kalla sig miljömedvetna.<br />

Vi har mycket att ta tag i, menar Joakim Gustafsson på Svensk Skogsservice.<br />

Den senaste säsongen har man storskaligt testat att röja med elsågar.<br />

Och det är bara början!<br />

TEXT FRANS JOHANSSON FOTO SVENSK SKOGSSERVICE<br />

Svensk Skogsservice har under<br />

sommaren och hösten varit en del<br />

i två större pilotprojekt där man<br />

totalt röjt 230 hektar med eldrivna<br />

röjsågar. Beställare av projekten var Svenska<br />

Kraftnät, som tog maskininvesteringen<br />

och batterier, medan Svensk Skogsservice<br />

investerade i logistik och infrastruktur.<br />

– För oss som entreprenörer var det a och o<br />

att först skapa en bra infrastruktur. Utan goda<br />

förutsättningar för röjarna och möjligheter<br />

att tjäna lika mycket som vanligt, skulle det<br />

floppa direkt, förklarar Joakim Gustafsson.<br />

Eftersom Svensk Skogsservice tidigare<br />

röjt samma område fanns statistik, vilket<br />

underlättade att procentuellt göra en<br />

uppskattning av merkostnaden.<br />

– En klimatomställning kommer inte gratis<br />

och de kunder som vill ta sitt ansvar måste<br />

vara beredda att betala. I det här projektet har<br />

Svenska Kraftnät verkligen varit ett föredöme,<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


NYHETER<br />

likt oss har de sett det som en investering för<br />

framtiden, konstaterar Joakim Gustafsson.<br />

I det första området som man röjde stämde<br />

Svensk Skogsservice kalkyl väl, men i det<br />

andra där det var större inslag av hårdare<br />

trädslag, till exempel ek, diffade tidsåtgången<br />

med lite över 20 procent mot det beräknade<br />

jämfört med bensindrivna sågar.<br />

– Med mycket grov ek blev det tuffare på<br />

slutet. Som mest hade vi sex röjare igång<br />

samtidigt men i slutet var vi nere på fem.<br />

I det första beståndet gjorde vi av med mellan<br />

63 och 65 batterier om dagen, men i slutet<br />

gick det åt närmare 70 batterier på ett pass.<br />

GRÖVRE STAMMAR och hårdare trädslag tog<br />

hårt på batterierna, och det var också märkbart<br />

hur de lägre temperaturerna påverkade.<br />

– Det som går i ett svep med en vanlig såg<br />

kräver ibland att man får angripa från flera<br />

håll här. Med en konventionell såg går det ju<br />

också att slå sig igenom en stam även med<br />

en dåligt filad klinga, men glöm det med en<br />

elsåg. Här ställs en del krav och jag märkte<br />

tydligt att flera av mina anställda utvecklade<br />

sig tekniskt.<br />

Sågarna som nyttjades i försöken var<br />

åtta stycken Husqvarna 535iFR gräsröjare.<br />

Effektmässigt jämför Joakim med en fossil<br />

35-kubikare.<br />

– Om jag finge önska mig något i julklapp<br />

så vore det en skogsoptimerad röjsåg med<br />

samma effekt som en 45-kubikssåg.<br />

Själva har man länge kört med 200-klingor<br />

på sina vanliga bensinsågar:<br />

– Tack vare det har vi ju sänkt både<br />

bränsleförbrukningen och kommit undan<br />

många kopplingsbyten. Nu med elsågarna<br />

har vi dock sett över tjockleken på klingan för<br />

att köra med så tunn som möjligt för bästa<br />

möjliga skär.<br />

Trots önskemålen är han positivt<br />

överraskad över hur väl allt fungerade<br />

– åtminstone i klenare röjning.<br />

– Verkligen! Känslan är bra och det finns<br />

många fördelar, som att slippa bränsleångorna<br />

och att det är så tyst.<br />

Utöver det är ju sågen betydligt lättare med<br />

åtminstone ett par kilo mindre att kånka på.<br />

Enligt Joakim är balansen också ganska<br />

hygglig. I alla fall om man kör med batteri på<br />

sågen.<br />

– Vi testade även med batteripack på<br />

ryggen, men det var inget för oss. Det tog<br />

bara en halvtimme att lista ut.<br />

För Svensk Skogsservice del innebar<br />

projektet en hel del förberedelser. Framförallt<br />

för att kunna ladda de 70 batterierna varje<br />

natt. Förutom att stärka upp elcentralen på<br />

kontoret har det mesta handlat om bilarna.<br />

Längst bak har man numera en hylla med<br />

70 stycken laddare och möjligheter att kyla<br />

ner batterierna under sommaren och värma<br />

dem på hösten.<br />

– Eftersom batterierna kan vara både<br />

explosiva och gasbildande har vi valt att<br />

hantera all laddning i bilarna. När Evelina på<br />

kontoret ringde till MSB så kunde ingen säga<br />

om batterierna skulle klassas som farligt gods<br />

– det är rätt tydligt att vi är tidigt ute.<br />

För att kunna ladda i bilen krävs dock<br />

fortfarande anslutning med trefas – något som<br />

lär skapa en del utmaningar framåt, om du<br />

frågar Joakim Gustafsson.<br />

– I somras kunde vi ladda hemma vid<br />

kontoret men så är det ju sällan.<br />

Snarare är det så att deras röjare bor i<br />

tillfälligt hyrda hus, sällan mer än ett objekt<br />

åt gången.<br />

– Samtidigt behöver vi säkra system så<br />

man inte behöver stå på morgonen med upp<br />

till 70 oladdade batterier.<br />

Än återstår en del att lösa men Joakim<br />

Gustafsson är övertygad om att det är framtiden<br />

man nu varit och nosat på. Eller, kanske<br />

snarare första steget för skogsvården att komma<br />

ifatt teknikutvecklingen i övriga samhället:<br />

– Det är bara att titta på elbilarna. Om<br />

fem år är det kanske lika självklart att<br />

all röjning sker med elsågar, eller har vi<br />

hittat ännu bättre biobränslen baserade på<br />

skogsråvara?<br />

FÖR SVENSK SKOGSSERVICE del räknar han<br />

kallt med att de kommer vara koldioxidneutrala<br />

till 2027.<br />

– Drömmen för oss vore att bli landets<br />

första koldioxidneutrala större skogsvårdsentreprenör.<br />

Men då gäller det också att fler kunder<br />

väljer el före tvåtaktsbensin, eller<br />

bio drivmedel, och dessutom är beredda att<br />

betala för merkostnaden.<br />

– Det här är inget för uppdragsgivare<br />

som bara är ute efter att trycka priset i<br />

botten. Detta är för de andra som inte nöjer<br />

sig med dagens certifieringskrav, utan<br />

vill kunna se slutkonsumenten i ögonen<br />

och prata om miljöhänsyn på allvar. Ska<br />

vi vara ärliga är ju certifieringskraven alldeles<br />

för bleka. Skogsbruket är absolut en<br />

del av lösningen i miljöarbetet men att vi<br />

skulle vara några miljöhjältar som bransch<br />

… Glöm det!<br />

Joakim Gustafsson talar en lång stund<br />

om hur viktigt det är för branschen att stå i<br />

framkant och vara proaktiva, istället för att<br />

politiken ska tvinga.<br />

För egen del räknar han snart med att<br />

erbjuda två differentierade röjningspaket med<br />

olika priser. Ett för kunder som vill ligga i<br />

framkant och vara fossilfria. Och ett där allt är<br />

som i dagsläget.<br />

I pipen ligger också långt framskridna<br />

planer på elbilar och en solcellspark.<br />

– Just nu för vi dialog om att få köpa<br />

1,4 hektar som ligger granne med vårt kontor.<br />

Förhoppningen är att kunna börja bygga<br />

redan nästa år!<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Panelen<br />

Johan Hansson<br />

Lever och verkar i Röke<br />

– mellan Hässleholm<br />

och Örkelljunga. Kör<br />

uteslutande för Sydved.<br />

Har en skördare och två<br />

skotare.<br />

Karl-Oskar Isaksson<br />

Driver Isakssons terrängtransporter<br />

i Överkalix.<br />

Har sju maskiner och<br />

uppdrag för bland<br />

annat Sveaskog och<br />

Billerudkorsnäs.<br />

Helen Löfgren<br />

Har tillsammans med<br />

maken Lövet skogsvårdsföretaget<br />

Jolo AB. Med ett<br />

antal säsongsanställda<br />

röjer man åt Mellanskog<br />

och privata skogsägare<br />

längs Ljusnans dalgång.<br />

Tomas Sjööns<br />

Driver JT Woods Orsa AB.<br />

Har en grupp och kör<br />

uteslutande för Orsa<br />

Besparingsskog.<br />

NYA SKOGSMASKINS­<br />

INDEX LANSERADES<br />

NYLIGEN. HAR DU<br />

BRÄNSLEKLAUSUL<br />

I DITT AVTAL?<br />

– Ja, vi har klausul i halva<br />

avtalet, men det hade varit<br />

bra om vi haft det i hela.<br />

–Ja, vi har bränslereglering<br />

i alla avtal.<br />

– Nej, föränderliga kostnader<br />

stannar hos oss som<br />

entreprenör.<br />

– Vi har bränsleklausul i<br />

vårt avtal som vi stämmer av<br />

kvartalsvis.<br />

VAD TYCKTE DU OM<br />

SKOGSENTREPRENÖ­<br />

RERNAS ÅRSSTÄMMA<br />

NYLIGEN?<br />

– Kanon, det var ju trevligt<br />

med morgonsoffan – ett bra<br />

grepp!<br />

– Bra, men jag ser fram emot<br />

en vanlig årsstämma igen.<br />

– Ett välbehövligt möte, om<br />

än med en pandemianpassad<br />

stämma. Branschens frågor<br />

är lika viktiga och aktuella<br />

för Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar oavsett vilka<br />

tider det är. I morgonsoffan<br />

blev det tillfälle att lyssna<br />

på det arbete som pågår<br />

oavbrutet. Vi hoppas på en<br />

vanlig stämma nästa år.<br />

– Jag följde stämman via<br />

Microsoft Teams, jag tyckte<br />

det gick smidigt!<br />

ÄR SKOGEN EN<br />

FRAMTIDSBRANSCH?<br />

– Absolut! Vad ska vi annars<br />

leva av? Nu gäller det att vi<br />

är med i debatten.<br />

– Absolut, att bruka och<br />

få saker att växa har alltid<br />

fascinerat människan.<br />

– Det tror vi verkligen.<br />

Skogen har i alla tider<br />

varit oerhört betydelsefull<br />

på flera sätt för Sverige.<br />

På vår Facebooksida<br />

fortsätter vi att visa upp<br />

det vi gör och tror på i vår<br />

verksamhet. Allt för att<br />

åskådliggöra vårt dagliga<br />

jobb för allmänheten.<br />

– Skogen är ju lite i fokus<br />

just nu, och det känns som<br />

vi jobbar mot starka krafter<br />

som inte riktigt tycker som<br />

vi. Själv känner jag mig lite<br />

fundersam över hur detta<br />

kommer att bli om omvärlden<br />

får som de vill.<br />

I ÅR ÄR DET FYRA<br />

ARBETSDAGAR<br />

MELLAN JUL OCH<br />

NYÅR. KOMMER NI<br />

JOBBA SOM VANLIGT,<br />

ELLER UNNAR NI ER<br />

LITE LEDIGHET?<br />

– Vi kör som vanligt – nere<br />

hos oss är det mycket att<br />

göra.<br />

– Ja, nu kanske det kan vara<br />

värt en ledig dag när det var<br />

så få extra lediga dagar.<br />

– Vi jobbar som vanligt.<br />

Vanligtvis är det lågsäsong,<br />

men saker som inte hinns<br />

med under säsong görs då.<br />

– Maskinerna kommer nog<br />

att rulla eftersom det inte är<br />

så många klämdagar i år.<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

SkogsOlle 40 V även för traktor<br />

Gallringsprocessor anpassad för all slags<br />

gallring och mindre slutavverkning. Finns<br />

även som traktorprocessor.<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

SkogsOlle 40 V även Bästa för traktor pris<br />

Gallringsprocessor Svensk- anpassad Marknadsledande<br />

för all slags<br />

tillverkade<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

gallring och mindre slutavverkning. Finns<br />

även som traktorprocessor.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

VASSA<br />

SÅGKEDJOR<br />

VI SLIPAR MASKINKEDJOR TILL 270 SKÖRDARE<br />

Vi utför slipning av sågkedjor, lagning av kedjor,<br />

riktning och slipning av maskinsvärd, byte av<br />

toppstrissa. Vi säljer även sågkedjor,<br />

maskinsvärd, Agrol oljor, drivhjul, AdBlue,<br />

färgmunstycken, bandbrodd mm.<br />

Kontakta oss via telefon eller mail<br />

för mer information.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring<br />

JÄRNVÄGSGATAN 50, DOROTEA<br />

073-844 95 71 | info@nsdmaskin.se


FRÅGA EXPERTEN<br />

Snabbt och smidigt<br />

att bli certifierad<br />

Inte sällan får jag frågan om hur det går till att<br />

certifiera sitt företag hos SE Certifiering. Det är<br />

inte alls svårt, här kommer en beskrivning.<br />

<br />

Processen för att certifiera sitt företag via<br />

SE Certifiering AB börjar med att entreprenören fyller<br />

i och skickar in ansökningsformuläret som hittas<br />

under flikarna Anslut företaget och Ansökan på<br />

www.secertifiering.se.<br />

När formuläret kommer till oss kontrollerar vi<br />

ansökan och registrerar de uppgifter som du angett.<br />

Därefter tilldelas företaget en revisor som börjar med<br />

att boka in en så kallad förrevision.<br />

Förrevisionen är en inledande revision där<br />

man kontrollerar hur väl företaget uppfyller<br />

certifieringskraven idag.<br />

Vid förrevisionen som numera sker digitalt<br />

via Microsoft Teams utgår revisorn<br />

ifrån ett fråge formulär där frågorna<br />

beror på vilken, eller vilka, skogliga<br />

åtgärder som ditt företag utför.<br />

Under förrevisionen kommer<br />

revisorn fråga efter verifikat som<br />

till exempel styrker kompetensbevis<br />

eller en kemikalielista. Därför är det<br />

bra att förbereda sin dokumentation<br />

om företaget, eventuella anställda och<br />

maskiner, innan förrevisionen.<br />

Vanligtvis utmynnar förrevisionen i en enkel<br />

handlingsplan. Handlingsplanen innehåller avvikelser<br />

som entreprenören behöver åtgärda för att kunna<br />

certifiera sitt företag.<br />

Handlingsplanen når man enkelt via Mina sidor<br />

under fliken Handlingsplan. Här går det också att<br />

ladda upp dokument som styrker att man åtgärdat<br />

eventuella avvikelser – vilket i sin tur resulterar i att<br />

avvikelsen kan släckas.<br />

Först då avvikelserna i handlingsplanen åtgärdats<br />

ingår SE Certifiering AB och ditt företag ett<br />

certifieringsavtal. I certifieringsavtalet finns ditt<br />

tilldelade certifieringsnummer. När avtalet är ingått<br />

är företaget certifierat och en faktura för återstående<br />

del av årets certifieringsavgift skickas ut. Därmed kan<br />

anslutningsprocessen för certifieringen anses<br />

vara avslutad.<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0–480 47 49<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 98 50<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare<br />

ARBETSMILJÖ<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 44<br />

Landet<br />

runt!<br />

Med 23 sektioner<br />

spridda över landet är<br />

Skogsentreprenörerna<br />

aldrig långt borta.<br />

I varje nummer berättar<br />

några sektionsordförande<br />

om senaste nytt och vad<br />

som är på gång!<br />

PETER LUNDQVIST, SMIV<br />

– Vid vårt första fysiska möte på länge besöktes vi av Mats-Erik<br />

Larsson som berättade om nya Skogsmaskins index. Sedan körde<br />

vi laget runt – och just nu är det mycket fokus på allt som hänt<br />

i spåren av skogsutredningen. I vissa kretsar målas vi ut som<br />

miljöbovar – och det har fått alldeles för stora proportioner. Vi kom<br />

också in på utländsk arbetskraft, och situationen när en uppdragsgivare<br />

försöker rekrytera de bästa förarna från sina entreprenörer.<br />

Jag tycker det är ett slag under bältet. Först ska vi lära upp dem och<br />

sedan ska de sätta nya prestationsnormer.<br />

HENRIK JOHANSSON, VÄNERSBORG<br />

– Vi har faktiskt inte haft något fysiskt möte på länge, men det är<br />

på gång i början av <strong>2022</strong>. Tanken är att vi ska gästas av den tidigare<br />

skogsmaskinsförsäljaren Leif Rosell – som skrivit flera böcker om<br />

maskin utvecklingen genom tiderna. Nu funderar vi på att bjuda in<br />

även tänkbara nya medlemmar.<br />

VÅRA SEKTIONER<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


SpeedMax Cutting System<br />

BUILT FOR YOUR<br />

TOUGHEST DAY.<br />

Faster. Stronger. Longer-Lasting.<br />

OregonProducts.se<br />

Vässa ditt<br />

företagande!<br />

Vill du vara i toppform? Behöver du handfast putsa formen?<br />

Stärk din verksamhet med Skogsentreprenörernas<br />

kurs SE Produktivitet & Lönsamhet.<br />

Vill du prova Skogsentreprenörernas metodutbildning?<br />

Kontakta företagsutvecklaren Ebbe Lindberg på <strong>01</strong>0 – 480 47 42<br />

eller ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

29<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 4 | 2021


REPORTAGE<br />

Från tennisplan<br />

till skogsbruksplan<br />

Vad göra när karriären som tennisproffs är över?<br />

Elitidrottaren Patrik Albertsson hittade hem till<br />

skogen och fastnade för världens bästa jobb!<br />

TEXT OCH FOTO LARS BLIXT<br />

Av landskapet Jämtlands sju kommuner<br />

är Ragunda den som ligger östligast,<br />

och gränsar mot såväl Ångermanland<br />

som Medelpad. Centralorten heter<br />

Hammarstrand, och där har undertecknad<br />

stämt träff med planläggaren Patrik Albertsson på<br />

Norra Skogs lokalkontor.<br />

Patrik är inne på sin fjortonde säsong som skogsbruksplanläggare,<br />

och i år är Norra Skog den stora kunden.<br />

Därför faller det sig också naturligt att arbetsdagarna ofta<br />

startar på deras kontor.<br />

Den här morgonen är inspektorerna Karl-Olof Norman,<br />

Olof Skogelid och Ulf Göransson också på plats – och som<br />

alltid finns massor att dryfta. Den pågående debatten<br />

om skogen till exempel, och här visar Patrik prov på<br />

sin slagfärdighet med riktigt skarpa omdömen om<br />

några specifika politiska partier, men de draporna får<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s läsare tänka sig själva. På ett helt<br />

annat plan är däremot Patrik färdig med sina slag, men<br />

mer om det längre fram.<br />

Efter en stund kommer också Patriks storebror Peter,<br />

som i sin roll som kontrakterad avverkningsplanerare<br />

också ofta har Norra Skogs kontor som utgångspunkt.<br />

Medan Patrik bor i Stugun, mitt emellan Hammarstrand<br />

och Östersund, bor Peter på släktgården i byn<br />

Boberg några mil norrut. Bröderna har delat upp den<br />

ärvda skogen, och har också köpt till skog som de äger<br />

tillsammans.<br />

Dagens regn visar ännu ingen vilja att upphöra, så<br />

vi biter ihop, snörar på oss kängorna, och åker cirka en<br />

halvmil söderut till Kullsta-Gammelbodarna, där Patrik<br />

idag ska börja arbetet med en ny skogsbruksplan.<br />

– Här ser du underlaget jag har fått, det är en person<br />

som har suttit med satellitbilder och delat upp skiftet<br />

i avdelningar. På kartan och blanketten gör jag sedan<br />

anteckningar under dagen, och så har jag även laddat<br />

ned kartan till min hand-gps, så jag säkert vet att jag är i<br />

rätt bestånd, förklarar Patrik.<br />

ATT TEKNIKEN UNDERLÄTTAR behöver man inte tvivla på.<br />

Patrik berättar att han under sina första år, då han bara<br />

gick med karta och kompass, hann planlägga knappt<br />

4 000 hektar på en säsong. Nu klarar han uppemot<br />

7 000 hektar.<br />

– Sedan spelar min växande erfarenhet in också. Det<br />

är aldrig två skiften, eller ens två bestånd, som är lika.<br />

Något som däremot alltid är lika, det är vad som ska<br />

mätas och anges för varje bestånd. Eller avdelning, som<br />

det kallas när det handlar om skogsbruksplaner. Det ska<br />

mätas medelålder, medeldiameter, medelhöjd, trädslagsblandning<br />

och grundyta. Och så ska det anges målklass,<br />

alltså PG, NO eller så, och ett åtgärdsförslag.<br />

I det här skiftet visar sig de första avdelningarna vara<br />

så välskötta att Patrik inte behöver skriva några åtgärdsförslag<br />

alls. All ungskog är genomröjd, och G1-bestånden<br />

är nygallrade.<br />

Med ett sånt utgångsläge blir det också mer tid till att<br />

filosofera och berätta om varför han har vad han själv<br />

kallar världens bästa jobb.<br />

– Jag har alltid varit skogsintresserad, men yrkesmässigt<br />

tog det fart via Elitidrottsprojektet, som var ett<br />

samarbete mellan Länsidrotten, Arbetsförmedlingen och<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

näringslivet. Det var ett sätt för idrottare att hitta nya<br />

vägar efter idrottskarriären, på den tiden var det vanligt<br />

att elitidrottare inte ens hade gått ut gymnasiet.<br />

Själv flyttade han som 16-åring från Frösön till<br />

Stockholm för att satsa på tennis, men läste parallellt på<br />

Komvux. Elitidrottsprojektet krävde dock en egen kontakt<br />

med ett företag där man på sikt skulle kunna bli anställd.<br />

– Jag hade redan känningar hos ägarna till Jämtlamell,<br />

som då var ett privatägt köpsågverk i Stugun, och från<br />

1992 var jag slängkäpp där under tre år, tills jag tog en<br />

paus och läste till skogstekniker vid skogsinstitutet i<br />

Bispgården.<br />

Efter det återkom han till Jämtlamell, och hade från år<br />

2000 en tjänst på färdigvarusidan, men längtade ändå till<br />

skogen.<br />

– Så 2004, när dåvarande Norrskog sökte skogsbruksplanshandläggare,<br />

tog jag steget och startade eget. Av<br />

många anledningar tycker jag det här är världens bästa<br />

jobb: Jag får gå i skogen i snitt fyra dagar i veckan och<br />

jag kan planera jobbet efter eget huvud. Dessutom håller<br />

jag mig i trim på arbetstid och samtidigt har jag och frun<br />

kunnat vara närvarande föräldrar till våra två döttrar.<br />

Vi vandrar på, och vid det här laget har flera bestånd<br />

klarats av. Även en kort matpaus vid pickupen har hunnits<br />

med, som för Patriks del består av kokta ägg med<br />

kaviar nedsköljt med kaffe.<br />

Samtalet kommer in på älgjakt och älgförvaltning, och<br />

då blir Patriks blick lika svart som det nyss urdruckna<br />

kaffet. Han är jaktledare i Boberg, och har en klar uppfattning<br />

om läget.<br />

– Vi har gått på propåerna från förvaltningsgrupperna<br />

och skjutit ner älgstammen för mycket. Så här dålig jakt<br />

har vi inte haft på många år, och nu är det inte roligt<br />

att jaga längre. Om vi ska kunna locka unga jägare till<br />

jaktlagen, bör de i alla fall kunna få se älg någon gång<br />

under säsongen.<br />

Till nästa år kommer han att propagera för totalt<br />

koförbud för att bygga upp älgstammen igen:<br />

– Jag som går över 7 000 hektar per år i jobbet har en<br />

klar bild över betesskadorna, och där vi jagar är de inte<br />

farliga längre.<br />

Vi hinner med ytterligare ett gäng bestånd före<br />

skymningen, och några av dem längst bort från vägen<br />

har behov av gallring, så Patrik får formulera några<br />

åtgärdsförslag även denna dag.<br />

INTE ENS EN SKOGSENTREPRENÖR kan leva enbart av<br />

kärlek, fågelsång och frihet i livet. Dagar består också av<br />

räknande, förhandlande, givande och tagande.<br />

– Jag tycker det går bra att komma överens om prisnivån.<br />

Tidigare hade vi ett system med flera parametrar,<br />

bland annat gav skiften med många små bestånd ett<br />

högre arealpris. Nu kör jag på ett enhetligt pris per<br />

hektar, och efter mina 17 år vet jag hur ett genomsnittligt<br />

skifte ser ut, och vad jag behöver ta betalt för att kunna<br />

göra ett bra jobb.<br />

För att säkerställa kvaliteten gör Norra Skog<br />

stickprovskontroller där man kontrollerar att uppgifterna<br />

verkligen stämmer.<br />

– För att mitt företag ska gå bra, behöver jag<br />

göra ungefär 50 hektar om dagen, vilket i snitt blir<br />

20–25 avdelningar. Jag har förresten ett annat ben att<br />

31<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

”Det här är det<br />

viktigaste för en<br />

planläggare: att<br />

ta på torra kläder<br />

direkt, innan man<br />

börjar frysa.”<br />

stå på också. Sedan tio år är jag som konsult förvaltare<br />

för Ragunda kommuns egen skog, och det är ungefär<br />

3 000 hektar, utspritt över nästan hela kommunen.<br />

För tio år sedan fanns det 700 hektar eftersatt röjning,<br />

men nu är man ikapp med alla skogsvårdsåtgärder, och<br />

det känns skönt, säger Patrik.<br />

– Den sysslan är ett bra komplement till skogsbruksplanerna,<br />

för där går det att ägna mera tid under<br />

vintermånaderna. Det är inte bara i kommunen som<br />

man satsar på mera röjning, jag har sett en tydlig trend<br />

med ökad röjning de senaste tre, fyra åren, och det är<br />

jätteroligt att se när markägare har tagit till sig åtgärdsförslagen<br />

i sina planer.<br />

DET ÄR DAGS att vända tillbaka och dra oss mot vägen<br />

igen. En brant slänt med gran och grovt löv som fick stå<br />

kvar då det avverkades för några decennier sedan, passar<br />

nu utmärkt att ange som NO, naturvård orört.<br />

På bägge sidor finns genomröjd ungskog, och fläckvis<br />

lite Contorta. Av dem finns faktiskt flera exemplar som<br />

växer på det sätt som markägaren tänkt sig.<br />

Patrik har tidigare nämnt sin familj, och både fru<br />

och ena dottern hör av sig via telefon under dagen.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s utsände råkar veta att hustrun<br />

Lotten, på den tiden hon hette Lundqvist, hade en bra<br />

längdåkningskarriär. Numera är hon distriktssköterska<br />

i Stugun, och dessutom utsedd till dopingkontrollant<br />

av Riksidrottsförbundet. Vid OS 2<strong>01</strong>8 var hon en av<br />

Sveriges två dopingkontrollanter.<br />

Dottern Johanna hann med ett år på längdskidgymnasium<br />

i Sollefteå, innan hon följde sitt hjärta och<br />

klev av för att satsa på dans.<br />

– Då var det snabba ryck, Johanna hade blivit erbjuden<br />

plats på en dansutbildning i Stockholm, så vi städade<br />

ur hennes rum i Sollefteå, och åkte med flyttlasset till<br />

Stockholm i stort sett direkt.<br />

Efter det gick hon ännu en dansskola i Oslo, och nu är<br />

hon och hennes sambo nyblivna husägare strax utanför<br />

Stugun. Nu har hon dock blivit anställd av ett norskt<br />

danskompani. Arbetet kommer att löpa parallellt med<br />

hennes skogsstudier på Dille gårds vuxen utbildning<br />

här i Jämtland. Skog och dans, det är den perfekta<br />

kombinationen för henne.<br />

Den andra dottern, Julia, hon satsar däremot fullt ut på<br />

längdskidorna.<br />

– Det har blivit många mil i bil för oss i familjen, till<br />

och från träningar och tävlingar, men det är bara roligt<br />

att kunna vara med och stötta.<br />

Nästan tillbaka vid bilen tittar Patrik över dagens sista<br />

bestånd – en talllbacke som troligen blev genomgallrad<br />

för 20–30 år sedan. Här föreslår Patrik förröjning,<br />

avverkning, markberedning och plantering, med<br />

alternativet frötallar och självsådd. Sedan återstår dagens<br />

lärdom, när Patrik öppnar bilen och tar fram en väska.<br />

– Det här är det viktigaste för en planläggare: att ta på<br />

torra kläder direkt, innan man börjar frysa. Ha alltid med<br />

ombyte. Hemifrån sjuksängen drar man inte in några<br />

pengar.<br />

Som idrottsman vet Patrik av egen erfarenhet att det<br />

är viktigt att tänka på sin hälsa. Den tennisintresserade<br />

minns kanske hans glansperiod på tennisbanorna i slutet<br />

av 1980-talet och början på 90-talet. Under perioden när<br />

Sverige var en världsnation i tennis låg han ett tag på<br />

18:e plats och Björn Borg var hans stora förebild.<br />

Stoltheten, och förvisso också nervositeten, var stor<br />

när Patrik tidigt utsågs till Borgs sparringpartner. 1991<br />

bestämde sig Borg för att satsa på en comeback, då i<br />

veterantouren, och handplockade då Patrik som träningspartner.<br />

I tre veckor bodde Patrik i London tillsammans<br />

med Björn Borg och hans dåvarande hustru Loredana<br />

Berté medan världspressen trängdes runtomkring.<br />

Jämfört med det är det en viss kontrast att gå ensam<br />

i skogen, med relaskop, höjdmätare och tillväxtborr i<br />

ryggsäcken. Men för att låna Patrik Albertssons egna<br />

ord. ”Jag trivs med det här, och är egentligen väldigt<br />

förnöjsam.”<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com<br />

Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


NYHETER<br />

Sveaskog finansierar<br />

Sveaskog kommer snart med en ny finansieringslösning på maskiner för sina entreprenörer.<br />

– Vi vill skapa bättre möjligheter till utveckling – avsikten är inte att knyta fast<br />

entreprenören i en beroendeställning, säger Mats Oja, vd på Sveaskog Finans AB.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Strax efter jul sjösätter Sveaskog sin<br />

nya finansieringslösning för sina<br />

skogsentreprenörer.<br />

– Jag tror detta kommer gagna<br />

både oss och branschen i stort. Vi ser<br />

det här som en av vägarna till att få igång fler<br />

duktiga entreprenörer och skapa möjligheter<br />

att nyttja den effektivaste och miljö vänligaste<br />

tekniken, säger Sveaskog Finans vd, Mats Oja.<br />

Enligt Mats Oja har redan flera intresserade<br />

entreprenörer hört av sig. Både sådana som står<br />

inför maskininvesteringar, och unga på väg att<br />

starta upp sin verksamhet men kanske saknar<br />

kapital och nödvändiga kontakter.<br />

– Än så länge kan jag inte redovisa våra<br />

villkor exakt men målet har hela tiden varit att<br />

skapa ett attraktivt erbjudande på marknadsmässiga<br />

villkor.<br />

I grunden handlar det om fördelaktiga leasingavtal<br />

och avbetalningsköp på skotare och<br />

skördare. Hjälp med att till exempel investera<br />

i en verkstad är än så länge inget för Sveaskog<br />

Finans. Däremot diskuteras nu att bredda<br />

erbjudandet till att även omfatta markberedare<br />

och kojor.<br />

Skälen till att statliga Sveaskog gör det här<br />

är flera. Enligt Mats Oja har det på senare år<br />

blivit allt svårare att låna pengar till bra villkor<br />

när banker lagt ner sina lokala kontor. Med<br />

den ökade centraliseringen har entreprenörer<br />

signalerat att bankernas lokala kännedom om<br />

skogsentreprenadens speciella förutsättningar<br />

minskat – vilket lett till svårigheter.<br />

– Som med allt vi gör verkar vi i det lokala,<br />

och den här verksamheten kommer drivas från<br />

Kalix långt ifrån tätorten. Det är nog rätt ovanligt<br />

för att vara i finansbranschen, fortsätter<br />

Mats Oja.<br />

Kommer ni att erbjuda finansiering även<br />

till entreprenörer som inte kör för er?<br />

– Inte till en början i alla fall, så här långt har<br />

vi sagt att man på ett eller annat sätt ska ha en<br />

relation med oss, men det betyder inte att maskinerna<br />

måste rulla för Sveaskog hela tiden.<br />

En del entreprenörer har ju flera kunder och vi<br />

har inga krav på att maskinerna ska gå enbart<br />

för oss, så förhoppningen är ju att vår satsning<br />

kommer komma hela branschen tillgodo.<br />

Knyts inte entreprenören fast i en<br />

beroendeställning – när kunden plötsligt<br />

blir finansiär?<br />

– Det är en bra, relevant fråga och det är<br />

verkligen inte vår avsikt att koppla ihop<br />

finansieringen med affären. Genom att lägga<br />

detta i ett separat bolag har vi försökt att<br />

göra en tydlig skiljelinje. Vi är väl medvetna<br />

om att detta skulle kunna ställa till det för<br />

oss också till exempel vid en upphandling,<br />

så även för oss är det viktigt med vattentäta<br />

skott. Ytterst handlar det om att ge goda<br />

förutsättningar till ett bra jobb och stärka<br />

samarbeten snarare än att skapa beroenden.<br />

Vi har ju en unik position genom att<br />

vi arbetar nära entreprenörerna, har god<br />

förståelse för deras verksamhet och ett<br />

ömsesidigt intresse i att utveckla och stärka<br />

den gemensamma affären.<br />

Säger det inte en del om utmaningarna<br />

när kunden går in och hjälper till med<br />

finansiering. Är det inte mest ett bevis på<br />

för låga ersättningar?<br />

– Jag ser det inte riktigt så. Visst är det en<br />

konkurrensutsatt bransch med tuff prispress.<br />

Men med finansieringsdelen hoppas vi skapa<br />

bättre förutsättningar för en levande marknad.<br />

<strong>2022</strong> gör vi kanske inte någon märkbar<br />

skillnad men lyfter vi blicken kan den här<br />

satsningen bidra både till att fler unga entreprenörer<br />

kan starta upp, och en utveckling i<br />

en mer hållbar riktning. Ja, som helhet en<br />

mer attraktiv bransch!<br />

Nytt kurskrav för dig som behandlar rotröta!<br />

B<br />

ehandlar du rotröta? I så fall är det<br />

snabba ryck! Till den 1 maj nästa år<br />

måste du ha gått Jordbruksverkets<br />

nya digitala behörighetsutbildning för att få<br />

fortsätta göra jobbet.<br />

Bakgrunden är att Kemikalieinspektionen<br />

ändrat sin klassificering av de växtskyddsmedel<br />

som används till att behandla stubbar<br />

mot rotröta. Efter att du gått kursen och klarat<br />

kunskapsprovet får du automatiskt utbildningsbevis<br />

och tillstånd.<br />

– Från början fanns tanken att ställa<br />

krav på vår fyradagars utbildning i växtskyddsmedel<br />

för jordbruk men vi insåg<br />

snart att den var för bred. Istället har vi satt<br />

ihop en mindre digital kurs som de flesta<br />

bör klara på cirka tre timmar, förklarar<br />

Magnus Sandström, växtskyddshandläggare<br />

på Jordbruksverket.<br />

Enligt Magnus Sandström är målet att få<br />

kursen tillgänglig i december, men senast<br />

i januari, och den nås via Jordbruksverkets<br />

hemsida. Mer information om datum när<br />

kursen blir tillgänglig och hur man gör<br />

kommer att läggas ut via deras hemsida.<br />

– Man loggar in via Bank-id och totalt<br />

handlar det om tio stycken korta kapitel<br />

kring vilka lagar och regler som gäller,<br />

dokumentationsansvar, riskbedömningar<br />

kring arbetsmiljön, teknisk utrustning och<br />

ytterligare delar.<br />

Enligt Jordbruksverket måste man ha gått<br />

kursen senast den sista april för att få utföra<br />

stubbehandlingar. De som redan gått den<br />

längre utbildningen och blivit godkända för<br />

klass 1L och 2L behöver dock ej gå kursen.<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


PATENT<br />

SÖKT<br />

HAGGISLÄNKEN NU<br />

SOM STANDARD<br />

LÄNGRE<br />

LIVSLÄNGD<br />

MINSKAT UNDERHÅLL OCH STILLESTÅNDSTID<br />

Ändlänk<br />

Haggis-länk<br />

FÖRDELAR<br />

Maximal kontaktyta<br />

Reducerat yttryck<br />

Skyddar ändlänken från förtida slitage<br />

Speciell bred design på sidflänsarna vilket minskar risken för vridna länkar<br />

Minskat behov av eftersträckning och justering<br />

Matchande slitytor<br />

www.clarktracks.se<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction Group, Gunnebo | 0490-28 590 | CT4008<br />

VI INTRODUCERAR<br />

FRAMTIDENS SKOGSDÄCK!<br />

Överlägsen prestanda, enastående stabilitet, utmärkt självrensning och<br />

tålig konstruktion gör Alliance till den perfekta lösningen för skogsbruket.<br />

643<br />

FORESTAR III<br />

644<br />

FORESTAR III<br />

SPARA 500 KRONOR/DÄCK!<br />

Visa denna rabattcheck för din återförsäljare och spara 500<br />

kronor/däck när du handlar Alliance skogsdäck! Gäller 2021<br />

Kontakta din närmaste återförsäljare, eller läs mer om däcken på alliancedack.se.<br />

För medlemmar i:


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Varför ökar inte ersättningen<br />

i samma takt som prisutvecklingen?<br />

I exemplet visas dieselprisets dramatiska förändring sedan 2<strong>01</strong>9-<strong>01</strong> till 2021-10. Effekten av detta blir nu att<br />

många får tre riktigt tuffa månader. Dessutom har alla andra kostnader också dragit i väg i en brant kurva uppåt.<br />

AKTUELLT<br />

> VARFÖR KOMPENSERAS JAG INTE DIREKT?<br />

Under oktober blev jag närmast nedringd av mer eller<br />

mindre upprörda skogsentreprenörer som undrade<br />

varför de inte fått någon höjning av priset, trots att<br />

dieselpriset skjutit i höjden.<br />

Dieselklausuler är ett hett ämne i det svenska<br />

skogsbruket idag – och trots att det i grunden borde<br />

vara en ganska enkel del i ett avtal är det våldsamt<br />

krångligt på många håll.<br />

Om kostnaden för diesel ökar ska entreprenören<br />

kompenseras med höjd ersättning för motsvarande<br />

kostnadsökning, likaså ska ersättningen minska om<br />

kostnaden sjunker.<br />

Så länge det rör sig om långsamma förändringar är<br />

allt frid och fröjd – man har i bakhuvudet att priset ökar,<br />

och man ser på avräkningar eller prislistor att priset<br />

ökar. I fallen där priset sjunker hoppas man att det inte<br />

ska märkas lika fort i form av sänkta ersättningar. Att<br />

detta blev en akut fråga i oktober beror på att många<br />

avtal har en dieselklausul som bara justerar priset<br />

kvartalsvis – alltså fyra gånger per år. Många blev då<br />

varse att deras ersättning inte alls ökade i samma takt<br />

som priset stigit sedan mitten av september.<br />

I många avtal har dieselklausulen utformats så<br />

att den tar hänsyn till de tre föregående månadernas<br />

genomsnittspris för diesel – detta styr då priset för<br />

nästa kvartal. Om detta värde var lika med det värde<br />

som gällde vid ingången av avtalet blev det ingen<br />

höjning. Det många glömt är att samma tröghet gäller<br />

vid nedgång av priset.<br />

Då pandemin bröt ut på allvar rasade priset på<br />

diesel, vilket gjorde att några faktiskt tjänade en<br />

slant på denna konstruktion, tyvärr fick många då<br />

begränsade volymer och fick inte köra för fullt. I dag är<br />

det tvärtom, ökat pris och mycket körning.<br />

Här visas de sammanvägda serierna skördare och skotare exklusive diesel och lönekostnader<br />

för perioden 2<strong>01</strong>9-<strong>01</strong>-2021-10.<br />

Det som ökat mest under perioden, förutom diesel,<br />

är däck och band, och reparation, service och slitdelar.<br />

För den som ska omförhandla sitt avtal kan det bli<br />

en tuff diskussion för att få kompensation för dessa<br />

höjningar.<br />

Mitt tips är att ha koll på den egna verksamhetens<br />

lönsamhet och använda Skogsmaskinindex inför sin<br />

nästa förhandling, sätt dig också in i hur just din<br />

dieselklausul är uträknad i ditt avtal.<br />

<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se<br />

Utbildningar<br />

för för för dig dig dig som som som arbetar eller eller eller<br />

vill vill vill börja börja arbeta arbeta i skogsnäringen.<br />

i i Skogsbrukstekniker<br />

en en en utbildning inom inom Yrkeshögskolan<br />

›› Motorsågskörkort<br />

› ›› Röjsågskörkort<br />

› ›› Natur › Natur och och och kulturmiljövård<br />

Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

www.skogstekniska.se<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbying driver<br />

vi tilsammans våra frågor. Och ju fler vi är,<br />

desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbying på<br />

olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

PETTER CARLBERG<br />

Tuna Skog AB<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Tack vare mitt<br />

medlemskap<br />

behöver jag aldrig<br />

vara ensam med<br />

mina funderingar<br />

som företagare.<br />

Sedan slår jag<br />

gärna ett slag för<br />

webbinarierna<br />

och rådgivningen.<br />

Guld värt!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 98 50<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 49<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare: Arbetsmiljö<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 44<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 41<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Adress ........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm<br />

Telefon .........................................................................<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Nya kranar<br />

från Moheda!<br />

Nu lanserar vi de nya griplastarkranarna<br />

M51T och M41T, som hamnar i<br />

mellanklassen av våra kranar till skogsvagnar<br />

och lättare skogsmaskiner.<br />

De ersätter klassikerna M50 och M40.<br />

De nya kranarna har en mängd förbättrade<br />

egenskaper: längre räckvidd,<br />

högre lyftkraft, starkare vridkraft<br />

NYHET!<br />

och bättre rörelsemönster.<br />

Moheda kranar är konstruerade och<br />

tillverkade i Bäckefors, Dalsland. Vi har<br />

lång erfarenhet av att bygga robusta<br />

kranar med höga prestanda.<br />

Läs mer på ftgforest.com/moheda/<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

0521-26 26 30<br />

www.ftgforest.com<br />

M41T<br />

• Räckvidd på 6,9 m<br />

• Lyfter 450 kg på max<br />

räckvidd och 900 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med<br />

29 %, till 11 kNm<br />

M51T<br />

• Räckvidd på 7,5 m<br />

• Ökad lyftkraft med 13 %<br />

• Lyfter 500 kg på max räckvidd<br />

och 1 100 kg på 4 m<br />

• Svängkraften ökas med<br />

hela 60 %, till 16 kNm


DEBATT<br />

Oschysst &<br />

kortsiktigt!<br />

Vart är det svenska entreprenadskogsbruket på väg? På kort tid<br />

har flera av landets större skogsindustrier bestämt sig för att säga<br />

upp ett antal erfarna entreprenörer. Samtidigt står dörren öppen<br />

för andra att bemanna skogs maskiner med snabbutbildad utländsk<br />

personal som har låg, eller ingen erfarenhet alls.<br />

Så länge man följer skatteregler, arbetsmiljö lagstiftningen och<br />

klarar sig från lönedumpning står det naturligtvis alla fritt i en<br />

värld som bygger på en fri marknad.<br />

Men etiskt, moraliskt. Vilka blir konsekvenserna på längre sikt?<br />

Vilka signaler skickar vi till alla som vill in i näringen – blivande<br />

förare och entreprenörer? Och vad ska politikerna tro mitt i en tid<br />

när det svenska skogsbrukets framtid hänger på en skör gren?<br />

Kortsiktigt kan det kanske låta som tämligen enkla beslut att<br />

bemanna med personal från öst för att tjäna ytterligare några<br />

kronor. Men blickar man längre mot horisonten kommer det att<br />

betala sig dyrt.<br />

Skogen är måhända en framtidsbransch men vem vill<br />

arbeta i en näring där pris dumpning från redan låga nivåer<br />

ska vara det enda rådande? Det gagnar knappast kvaliteten på<br />

jobbet som ska utföras.<br />

Det är våra förare och övriga verksamma i de gröna näringarna<br />

som idag håller den svenska landsbygden levande – och vi<br />

är stolta över att vara Europas kanske skickligaste på att ta vår<br />

miljöhänsyn i god dialog med våra kunder. Var finns framtidstänket,<br />

och vår tidigare gemensamma ambition att försöka skapa en<br />

attraktiv näring på en sund marknad?<br />

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER,<br />

ORDFÖRANDE SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

TYCK TILL<br />

DU OCKSÅ!<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> välkomnar debatt. Maximal<br />

längd på texten är 1500 tecken, inklusive mellanslag.<br />

Maila ditt bidrag till:<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Underteckna med namn och bostadsort.<br />

Redaktören förbehåller sig<br />

rätten att korta och<br />

redigera texten.<br />

Vi söker en företags utvecklare<br />

med inriktning avtal och juridik<br />

Har du koll på juridik och brinner för verksamhetsutveckling?<br />

Vill du vara med och skapa en lönsam skogsentreprenad? I så<br />

fall har vi ett spännande jobb för dig! Som företagsutvecklare<br />

arbetar du med rådgivning till våra medlemmar – och du blir<br />

vår specialist på juridiska- och avtalstekniska frågor.<br />

VEM ÄR DU?<br />

Vi tror att du har minst tre års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter<br />

i en närliggande bransch, och en relevant universitets- eller högskoleutbildning<br />

– gärna med juridisk inriktning. En bra merit är dessutom<br />

om du har skoglig kunskap.<br />

Dina personliga egenskaper kommer att vara avgörande. För att<br />

lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och flexibel.<br />

Samtidigt utåtriktad, ha god servicekänsla och vara bra på att ta alla<br />

typer av människor och situationer.<br />

Vi är en liten organisation och hos oss är det viktigt med både<br />

eget driv, självständighet och god samarbetsförmåga.<br />

I ditt arbete kommer du bland annat att ansvara för tolkning och<br />

råd kring avtal. På olika sätt kommer du också bidra med att stärka<br />

medlemmarnas juridiska kunskaper. Du kommer även sköta vårt<br />

samarbete med den juristbyrå som vi använder vid mer komplexa<br />

ärenden.<br />

VILKA ÄR VI?<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd branschorganisation för<br />

entreprenörer i skogen. Både företagare som har maskiner och<br />

manuella medlemmar som erbjuder tjänster som röjning, planläggning<br />

och plantering.<br />

Tillsammans med det helägda certifieringsbolaget SE Certifiering<br />

samlar vi fler än 1 000 egenföretagare verksamma över hela landet.<br />

Med Samverkan, Kunskap, Opinion och Gemenskap (SKOG) utvecklar<br />

Skogsentreprenörerna branschen.<br />

ÖVRIGT<br />

Heltidsanställning 100 procent.<br />

Tillträde enligt överenskommelse.<br />

KRAV<br />

Tre års arbetslivserfarenhet<br />

Treårig universitets- eller<br />

högskole utbildning<br />

B- körkort Engelska<br />

God IT-vana Office 365<br />

PLACERING<br />

Valfri placering i landet, men vi ser<br />

gärna sökande från norra delen<br />

av Sverige. Det finns möjlighet att<br />

ha kontorsplats i hemmet. Resor i<br />

tjänsten förekommer.<br />

ANSÖKAN<br />

Ansök senast 16 januari.<br />

Personligt brev och CV skickas<br />

till jobb@ skogsentreprenorerna.se<br />

FRÅGOR<br />

För frågor om tjänsten vänligen<br />

kontakta Kolbjörn Kindströmer,<br />

ordförande och tillförordnad<br />

verksamhetsledare Skogsentreprenörerna<br />

070-569 30 03,<br />

kolbjorn.kindstromer@<br />

skogsentreprenorerna.se<br />

Vid frågor om ansökningsprocessen<br />

kontakta<br />

jobb@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

BRÄNSLE &<br />

SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör, upp till<br />

65 öre per liter diesel.<br />

AGA GAS AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

VERKTYG,<br />

MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment<br />

och 25 procent på Björnkläder, Gesto och<br />

Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment av<br />

yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade<br />

bränsletankar i alla storlekar.<br />

DÄCK<br />

ALLIANCE<br />

500 kronor i rabatt på alla skogsdäck.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD<br />

& SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd och<br />

annan säkerhetsutrustning. Just nu hela<br />

40 procent på DNA-märkning!<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms<br />

i månaden, inklusive tjänsten Säker<br />

hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar. Gäller<br />

Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom<br />

kedjan Nordic Choice i Norden och<br />

Baltikum.<br />

ÖVRIGT<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.


ÅRSRINGAR<br />

Trädkramaren!<br />

Nostalgi. Det är fredag eftermiddag vid Kockums<br />

Mekaniska Verkstads i västra hamnen i Malmö – och<br />

innan kväll återstår bara att surra fast den sista<br />

lunnaren för transport norrut mot mer skogrika<br />

trakter.<br />

På almanackan står det 1963 och bara ett<br />

par år tidigare har några av skogsindustrins mer<br />

inflytelserika gubbar besökt världsutställningen i<br />

Seattle för att supa in trenderna och förhoppningsvis<br />

få med sig ett och annat att nyttja hemma i Sverige.<br />

Det som fastnade var kanadensarnas tänk att<br />

med hjälp av lunnare släpa fram stammarna till<br />

skogsbilvägen innan de kapades upp med motorsåg.<br />

I USA och Kanada var Garrett stora med sin<br />

småstöddiga stamlunnare Tree Farmer med såväl<br />

fyrhjulsdrift som midjestyrning. Importen kom igång<br />

redan 1961 – och konceptet nådde stor framgång<br />

även i Sverige. Sedan dröjde det bara ett par år<br />

innan Kockums Mekaniska Verkstad var igång med<br />

sin licenstillverkning.<br />

Under namnet Kockum-Landsverk 820 byggdes<br />

versionen med fyrcylindrig Forddiesel på 65 hk och<br />

helsynkroniserad femväxlad låda. I instruktionsboken<br />

gjordes stor sak av smidigheten och möjligheten att<br />

lägga en prydlig trave med hjälp av schaktbladet. En<br />

viktig del var förstås också vinschen – en slitstark<br />

historia från Gearmatic med inbyggd koppling och<br />

automatisk broms.<br />

I instruktionerna finns förstås också ett långt<br />

stycke om spaken att styra traktorn med. Men i all<br />

välmening borde man kanske också skickat med<br />

några varningens ord. Styrningen sägs ha varit<br />

extremt snabb på högsta växeln!<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2022</strong>


• Prisvärd<br />

• Servicevänlig<br />

• Hög driftsäkerhet<br />

• God totalekonomi<br />

• Kontakta någon av våra säljare för mer info<br />

och provkörning<br />

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA<br />

GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X<br />

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING<br />

BRA BEGAGNAT:<br />

Sampo HR46x/Logmax928..... 2<strong>01</strong>9<br />

Sampo HR46x/Kesla 18RHII .... 2<strong>01</strong>8<br />

Sampo HR46x/Kesla 18RHII .... 2<strong>01</strong>8<br />

Sampo HR46/Kesla 18RHII SÅLD! ..... 2<strong>01</strong>6<br />

Komatsu 845 ........................... SÅLD! 2<strong>01</strong>5<br />

FÖREGÅNGARNA<br />

Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort.<br />

1997<br />

24<br />

2021<br />

Youtube<br />

Mikael Ingemarsson<br />

Tel. 070-348 05 02<br />

mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi<br />

Micke Bohm<br />

Tel. 070-570 56 95<br />

micke.bohm@sampo-rosenlew.fi<br />

Återförsäljare Dalsland-Värmland:<br />

Myrvolds Maskin AB<br />

Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54<br />

presschefer.pages


Finansiering av<br />

skogsmaskiner<br />

Finansiering av<br />

När du behöver nyinvestera i din maskinpark och söker finansiering<br />

ska du ställa krav — höga krav. På kunskap om just dina<br />

skogsmaskiner<br />

förutsättningar, på tillgänglighet — och förstås på bra villkor.<br />

Vi kan finansiering av skogsmaskiner sedan många år.<br />

Kontakta När du behöver någon nyinvestera av våra medarbetare i din maskinpark så kan de och berätta söker finansiering<br />

en maskin ska du finansiering ställa krav — som höga är krav. snabb, På enkel kunskap och om personlig. just dina<br />

mer<br />

om<br />

förutsättningar, på tillgänglighet — och förstås på bra villkor.<br />

Vi kan finansiering av skogsmaskiner sedan många år.<br />

Mer information hittar du på wasakredit.se/foretag/skogsmaskiner<br />

Kontakta någon av våra medarbetare så kan de berätta mer<br />

om en maskin finansiering som är snabb, enkel och personlig.<br />

Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen och är ett finansbolag som<br />

erbjuder finansieringslösningar för privatpersoner och företagare.<br />

Mer information hittar du på wasakredit.se/foretag/skogsmaskiner<br />

wasakredit.se<br />

Kontakta oss om du vill veta mer<br />

GÖTEBORG<br />

Johan Ågren<br />

Kontakta 031­771 oss 98 98 om du vill veta mer<br />

MALMÖ<br />

GÖTEBORG<br />

Per Nilsson<br />

Johan Ågren<br />

040­664 28 88<br />

031­771 98 98<br />

STOCKHOLM<br />

MALMÖ<br />

Joakim Wingemark<br />

Per Nilsson<br />

08­635 36 33<br />

040­664 28 88<br />

Robert Erdös<br />

08­635<br />

STOCKHOLM<br />

38 14<br />

Joakim Wingemark<br />

08­635 36 33<br />

Robert Erdös<br />

08­635 38 14<br />

Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen och är ett finansbolag som

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!