07.11.2023 Views

Magasin Mittia: Gård & Skog 2023

Nu har det blivit dags att välkomna er till mässan igen, nästa upplaga av mässan Mittia: Gård & Skog infaller 16–17 augusti 2024, då vi återigen hälsar er varmt välkomna till Ljusdal. Mässan riktar sig till dig i norra Sverige som arbetar med eller har intresse för skogsbruk, ­jordbruk, lantbruk, djurhållning eller relaterad entreprenad. Intresset för mässan växer år för år. Framför allt eftersom alla våra utställare vässar sina produkter men även eftersom vi i Mittia-gänget försöker att lyssna in vad både utställare och besökare efterfrågar. Vi är nu mycket glada att berätta om att vi inför 2024 kommer att tillföra ytterligare ett koncept under dessa dagar, nämligen Mittia: Park & Gata som i första hand vänder sig till yrkesverksamma inom förvaltning och underhåll av offentliga och privata fastigheter, anläggningar, grönytor och vägar. Så ni får alltså ”två mässor i en” under samma dagar på samma plats. På det här sättet kan vi erbjuda mer till alla – fler utställare och fler besökare som får möjlighet att ta del av ett större utbud. Vi ser mycket fram emot att skapa nya ­spännande samarbeten som utmynnar i kompetensutvecklande föredrag, forum och seminarier från branschorganisationer, myndigheter och ­leverantörer för er besökare. Håll utkik på vår hemsida www.mittia.com för aktuella nyheter samt utställarförteckningen som växer dag för dag. Vi  ser fram emot en ­händelserik mässa med ­nyheter, provkörningar, ­demos och andra ­aktiviteter för såväl proffs som familj, vi hälsar er varmt välkomna till Ljusdal 16–17 augusti 2024.

Nu har det blivit dags att välkomna er till mässan igen, nästa upplaga av mässan Mittia: Gård & Skog infaller 16–17 augusti 2024, då vi återigen hälsar er varmt välkomna till Ljusdal. Mässan riktar sig till dig i norra Sverige som arbetar med eller har intresse för skogsbruk, ­jordbruk, lantbruk, djurhållning eller relaterad entreprenad.

Intresset för mässan växer år för år. Framför allt eftersom alla våra utställare vässar sina produkter men även eftersom vi i Mittia-gänget försöker att lyssna in vad både utställare och besökare efterfrågar. Vi är nu mycket glada att berätta om att vi inför 2024 kommer att tillföra ytterligare ett koncept under dessa dagar, nämligen Mittia: Park & Gata som i första hand vänder sig till yrkesverksamma inom förvaltning och underhåll av offentliga och privata fastigheter, anläggningar, grönytor och vägar. Så ni får alltså ”två mässor i en” under samma dagar på samma plats. På det här sättet kan vi erbjuda mer till alla – fler utställare och fler besökare som får möjlighet att ta del av ett större utbud.

Vi ser mycket fram emot att skapa nya ­spännande samarbeten som utmynnar i kompetensutvecklande föredrag, forum och seminarier från branschorganisationer, myndigheter och ­leverantörer för er besökare. Håll utkik på vår hemsida www.mittia.com för aktuella nyheter samt utställarförteckningen som växer dag för dag. Vi  ser fram emot en ­händelserik mässa med ­nyheter, provkörningar, ­demos och andra ­aktiviteter för såväl proffs som familj, vi hälsar er varmt välkomna till Ljusdal 16–17 augusti 2024.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Magasin</strong><br />

LJUSDAL<br />

2024<br />

16–17 AUGUSTI<br />

GÅRD OCH SKOG<br />

OFFICIELLT MAGASIN FÖR NORRA SVERIGES MÄSSA FÖR JORDBRUK, SKOGSBRUK, DJURHÅLLNING OCH RELATERAD ENTREPRENAD<br />

GRISUPPFÖDARE<br />

Myndigheter hanterar<br />

Afrikansk svinpest väl<br />

SIDAN 14<br />

SKOGSPODDEN<br />

Handplockar tips<br />

inför gallring<br />

SIDAN 12<br />

KÄNDISBONDE<br />

DRIVER SLÄKTGÅRD<br />

Vi möter Olle Pallars på gården i Järvsö<br />

UNGAS DRÖM OM<br />

LANTBRUK GÅR I KRAS<br />

Höga priser sätter käppar<br />

i hjulet för drömmarna<br />

SIDAN 04<br />

BARKBORRESKADAT<br />

VIRKE ERSÄTTER BOMULL<br />

Nya användningsområden<br />

forskas fram.<br />

SIDAN 06<br />

TIPS TILL<br />

SKOGSÄGARE<br />

Nyckeln till en lyckad<br />

beställning.<br />

SIDAN 16


Du driver företag.<br />

Vi gör det där andra.<br />

En timme till på kontoret, imorgon i väg på nytt uppdrag.<br />

Ännu en tidig morgon, du stannar till sen kväll.<br />

Andra går på helg, du ska bara fixa en grej till. Oavsett<br />

var du är, varit eller är på väg, vet vi vad som krävs.<br />

Vi ser din insats och din ambition. Vi ser dig driva ditt<br />

företag, det du gör bäst. Samtidigt tar vi gärna hand<br />

om allt det där andra, det som vi gör bäst.<br />

Vi finns där i alla steg, nära dig. När du vill sikta högre,<br />

bättre eller större finns vi - och våra tjänster inom<br />

försäkring, bank och pension - där som en stadig grund<br />

att stå på. För att du ska känna dig trygg att våga växa<br />

och njuta av resan. För trygghet skapar mod,<br />

inspiration och kraft. För all tid.<br />

Kristina Westlund, Företagsrådgivare Gästrikland<br />

026-14 75 27, kristina.westlund@LFgavleborg.se<br />

Maria Sedvall, Företagsrådgivare Hälsningland<br />

0650-48 79 16, maria.sedvall@LFgavleborg.se<br />

BANK<br />

PENSION<br />

FÖRSÄKRING


LEDARE / INTRO<br />

MAGASIN MITTIA: GÅRD & SKOG<br />

Produceras av Föreningen <strong>Skog</strong>en<br />

i Sverige Service AB på uppdrag<br />

av <strong>Mittia</strong> Event AB.<br />

www.skogen.se/sab<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Johan Larsson, 08-412 15 70<br />

johan.larsson@skogen.se<br />

REDAKTÖR<br />

David Persson, 08-412 15 20<br />

david.persson@skogen.se<br />

GRAFISK FORM & PRODUKTION<br />

Kristin Johansson, 070-424 94 58<br />

kristin@askai.se<br />

MEDARBETARE DETTA NUMMER<br />

Jens Fältskog, Vicky Lagerström,<br />

Karin Lepikko, Lars Magnusson.<br />

ANNONSANSVARIG<br />

Lars Magnusson, 08-412 15 90<br />

lars.magnusson@skogen.se<br />

SOCIALA MEDIER<br />

www.facebook.com/<br />

mittiagardochskog<br />

TRYCKERI<br />

<strong>Magasin</strong> <strong>Mittia</strong> <strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong><br />

trycks hos V-Tab<br />

SVANENMÄRKT TRYCKSAK, 3041 0189<br />

FRÅGOR OM DENNA TIDNING<br />

David Persson 08-412 15 20<br />

Vi reserverar oss för ändringar<br />

och eventuella tryckfel.<br />

Är det dags för<br />

mässtidning redan nu?!<br />

Nej då, mässtidningen kommer att dyka upp precis som vanligt<br />

i samband med <strong>Mittia</strong>: <strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong> 16–17 augusti 2024 när<br />

det äntligen är dags att välkomna er till mässan igen. Men<br />

eftersom intresset för mässan har vuxit stort sedan starten 2012 har vi nu<br />

valt att även hålla kontakten med dig genom detta ” mellanårsnummer” även<br />

året då mässan ej genomförs. Och du som fått denna mässtidning är viktig<br />

för oss. Du är utvald för att du arbetar med eller har intresse för skogsbruk,<br />

jordbruk, lantbruk, djurhållning eller relaterad entreprenad. Du bor<br />

dessutom i vårt område och vi är ganska säkra på att du känner till oss och<br />

kanske tillhör en av de trogna besökare som besöker oss vartannat år då<br />

mässan <strong>Mittia</strong>: <strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong> går av stapeln.<br />

Vad är det då som gör att intresset för mässan växer år för år? Det enkla<br />

svaret är utveckling. Framför allt hos alla våra fantastiska utställare som<br />

vässar sina produkter och skapar nya fantastiska montrar men även hos oss i<br />

<strong>Mittia</strong>-gänget som försöker att lyssna in vad både utställare och ni besökare<br />

efterfrågar.<br />

VI ÄR NU MYCKET glada att berätta om att vi inför 2024 kommer att tillföra<br />

ytterligare ett koncept under dessa dagar <strong>Mittia</strong>: Park & Gata som i första<br />

hand vänder sig till yrkesverksamma inom förvaltning och underhåll av<br />

offentliga och privata fastigheter, anläggningar, grönytor och vägar. Så<br />

ni får alltså ”två mässor i en” under samma dagar på samma plats. På det<br />

här sättet kan vi erbjuda mer till alla – fler utställare och fler besökare som<br />

får möjlighet att ta del av ett större utbud. Så vi ser mycket fram emot att<br />

skapa nya spännande samarbeten som utmynnar i kompetensutvecklande<br />

föredrag, forum och seminarier från branschorganisationer, myndigheter och<br />

leverantörer för er besökare.<br />

I skrivande stund så är redan hälften av mässområdet uppbokat och många<br />

fler utställare är på gång, så håll utkik på vår hemsida www.mittia.com för<br />

aktuella nyheter samt utställarförteckningen som växer dag för dag.<br />

Vi ser fram emot en<br />

händelserik mässa med<br />

nyheter, provkörningar, demos<br />

och andra aktiviteter för såväl<br />

proffs som familj, vi hälsar er<br />

varmt välkomna till Ljusdal<br />

16–17 augusti 2024.<br />

OMSLAGSFOTO<br />

David Persson<br />

Ulrika Andersson<br />

& Henrik Bruveris<br />

<strong>Mittia</strong> Event AB<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

3


NYHETER / NOTISER<br />

Ungas dröm om<br />

lantbruk går i kras<br />

Idag drömmer unga<br />

människor om att bedriva<br />

lantbruk. Hela 94 procent<br />

av de unga som ännu inte har<br />

genomfört ett generationsskifte<br />

säger att de vill bli ägare i framtiden.<br />

Det är glädjande siffror, men<br />

varför blir inte skiftena av?<br />

Idag har var tredje svensk lantbrukare<br />

passerat pensionsåldern.<br />

Istället för att skifta sina lantbruk<br />

så avvecklas många. LRF<br />

Ungdomen har på uppdrag av<br />

LRF:s riksförbundsstämma fått<br />

i uppdrag att söka svar på varför<br />

ägarskiftena inte blir av. Svaren<br />

ska hjälpa till så att fler hektar<br />

byter ägare de kommande 15 åren.<br />

I LRF:s undersökning frågade<br />

de unga människor följande<br />

fråga: ”Vad anser du vara de<br />

största hindren för unga som vill<br />

ta över ett lantbruksföretag?”.<br />

81 procent svarade ”Brist på<br />

kapital”. 63 procent svarade ”Att<br />

äldre med mer kapital köper<br />

upp allt till priser unga inte kan<br />

matcha”. 47 procent angav ”Ett<br />

eller flera syskon som är svåra<br />

eller för dyra att lösa ut.”<br />

Mindre mjölk<br />

men mer ost<br />

Minskad mjölkproduktion<br />

har varit en trend sedan<br />

60-talet. Idag finns en<br />

stark debatt kring att man<br />

ska äta mer vegetariskt och<br />

veganskt. Det har dykt upp<br />

många alternativ till mjölk<br />

på marknaden, produkter<br />

gjorda på bland annat<br />

soja, havre, ris och olika<br />

typer av nötter.<br />

Efterfrågan på mjölk<br />

har minskat och det här<br />

påverkar såklart mejerierna<br />

som behöver finna nya<br />

vägar framåt. Norrmejerier<br />

är ett av dem som kämpar<br />

med sin produktion. För att<br />

kompensera för minskad<br />

efterfrågan på mjölk har<br />

de börjat satsa alltmer<br />

på ost, där man sett ett<br />

ökat intresse. Efterfrågan<br />

på yoghurt och fil håller<br />

sig stabil, det är inte alla<br />

mejeriprodukter som<br />

efterfrågas mindre.<br />

KÄLLA: JORDBRUKSAKTUELLT<br />

Besök oss på veckebosag.se<br />

Du lever med ditt hus<br />

Detaljerna är viktiga, både för utseendet<br />

och för funktionen. Tänk omsorgsfullt och<br />

hållbart. För dig, ditt hus och för vår miljö.<br />

Lister och snickerier sedan 1870<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

4


NOTISER / NYHETER<br />

Välkommen till <strong>Mittia</strong>: <strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong><br />

<strong>Mittia</strong>: <strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong> – norra Sveriges<br />

mässa för jordbruk, skogsbruk, djurhållning<br />

och relaterad entreprenad!<br />

www.mittia.com/gardochskog<br />

ENTRÉ<br />

Fri entré genom inbjudan med fysisk<br />

biljett eller eBiljett från mässans<br />

utställare.<br />

Endagsbiljett<br />

Betalning i entrén sker antingen<br />

kontant, med kort eller Swish.<br />

Vuxna (från 18 år) 150 kronor.<br />

Ungdom (11–17 år) 50 kronor.<br />

Barn (under 10 år) går in kostnadsfritt<br />

tillsammans med betalande vuxen.<br />

P-AVGIFT BESÖKARE<br />

50 kronor för en personbil per heldag.<br />

Avgiften går oavkortat till Ljusdal IF:s<br />

ungdomsverksamhet.<br />

ÖPPETTIDER 2024<br />

Fredag 16 augusti,<br />

kl.09:00–17:00<br />

Lördag 17 augusti,<br />

kl.09:00–16:00<br />

Scanna QR-kod<br />

för digital karta<br />

Tips!<br />

Skriv ”Älvvallen”<br />

i Google maps<br />

för vägbeskrivning.<br />

MÄSSOMRÅDET<br />

Älvvallens Idrottspark, Ljusdal.<br />

För hela din skog.<br />

Med omsorg, kunskap<br />

& långsiktighet<br />

Läs mer på sca.com/skog<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

5


NYHETER / NOTISER<br />

Barkborreskadat<br />

Vi spenderar<br />

mer tid i skogen<br />

Nära hälften av svenskarna<br />

uppger att de vistas mer<br />

i skog och mark än innan<br />

coronapandemin. En<br />

Sifo undersökning gjord i<br />

maj <strong>2023</strong> på uppdrag av<br />

<strong>Skog</strong>ssällskapet visar att<br />

hela 47 procent upplever<br />

detta. Intresset har framför<br />

allt ökat bland unga,<br />

hela 60 procent i åldern<br />

18–29 år uppgav att de<br />

vistas mer i skog och<br />

mark nu jämfört med före<br />

coronapandemin.<br />

KÄLLA: SKOGSSÄLLSKAPET<br />

Nyheter och<br />

erbjudanden<br />

I augusti 2024 presenteras<br />

de senaste nyheterna i<br />

branschen på <strong>Mittia</strong> <strong>Gård</strong><br />

& <strong>Skog</strong> i Ljusdal. Ta del av<br />

fina mässerbjudanden och<br />

ta chansen att provköra, se<br />

demos, uppvisningar och<br />

andra aktiviteter för såväl<br />

proffs som familj.<br />

virke ersätter bomull<br />

Ny forskning har kommit<br />

på nya användningsområden<br />

för granbarkborreskadat<br />

virke. I en<br />

vetenskaplig artikel visas att<br />

virket kan generera högkvalitativ<br />

fiber som kan ersätta bomull för<br />

flera funktioner inom sjukvården<br />

samt biodrivmedel för exempelvis<br />

flygtransporter.<br />

Bakgrunden är de stora<br />

problem som barkborren<br />

skapar för skogsbruket. Inte<br />

minst i Sverige efter den varma<br />

sommaren 2018.<br />

Men Sverige är knappast<br />

ensamt. Problemen är mycket<br />

omfattande ute i Europa där<br />

insekten kan döda upp till hundra<br />

miljoner kubikmeter virke på ett<br />

år, skriver Stockholms universitet<br />

på sin webb. Angreppen är stora<br />

även i Amerika.<br />

<strong>Skog</strong>sägare är tvungna att få<br />

bort de angripna träden snabbt<br />

för att barkborrarna inte ska sprida<br />

sig. Nästan alla träd bränns<br />

sedan till ett lågt värde.<br />

Att hitta nya användningsområden<br />

för virket skulle betyda<br />

mycket för skogsägarna.<br />

Joseph Samec och Aji Mathew,<br />

professorer inom kemi vid<br />

Stockholms universitet, leder<br />

ett projekt som presenteras i<br />

artikeln där de ger just förslag<br />

på nya användningsområden.<br />

Där beskrivs hur barkborreskadat<br />

virke kan användas för att<br />

skapa högkvalitativ fiber. En<br />

fiber som kan ersätta bomull för<br />

olika funktioner inom exempelvis<br />

sjukvården. De har även<br />

konstaterat att det går att få fram<br />

miljövänliga (gröna) kemikalier.<br />

De kan användas inom kemikalieindustrin<br />

eller för flygtransporter<br />

i form av biodrivmedel.<br />

Joseph Samec förklarar att<br />

miljöpåverkan vid framställningen<br />

av fibern är betydligt lägre<br />

än vid tillverkning av bomull.<br />

Det innebär en positiv påverkan<br />

på tio av FN:s 17 globala mål.<br />

Vidare säger han att om tekniken<br />

implementeras i Europa finns det<br />

potential att tillverka 15 miljoner<br />

ton textilfibrer och fyra miljoner<br />

ton gröna kemikalier.<br />

15 miljoner ton textilfibrer<br />

motsvarar nästan 60 procent av<br />

bomullstillverkningen. Samec<br />

förklarar att därmed skulle<br />

20 miljoner hektar av bördig<br />

jord kunna användas till matproduktion<br />

istället.<br />

Den vetenskapliga artikeln<br />

är publicerad i Chemical<br />

Engineering Journal.<br />

KÄLLA: STOCKHOLMS UNIVERSITET<br />

Ta vara på skogens alla värden<br />

– Vi hjälper dig!<br />

www.billerud.se/skog<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

6


NOTISER / NYHETER<br />

STUDIO<br />

GÅRD<br />

& SKOG<br />

Ökade priser på åker- och betesmark<br />

Det genomsnittliga priset<br />

för åkermark 2022 var<br />

130 500 kr/ha, en ökning men<br />

113 procent jämfört med för<br />

tio år sedan. Samma år var<br />

det genomsnittliga priset för<br />

betesmark 47 500 kr/ha, en<br />

ökning med 105 procent mot för<br />

tio år sedan.<br />

Priserna skiftar dock beroende<br />

på var i landet marken finns.<br />

År 2022 fanns de lägsta<br />

genomsnittliga priserna i<br />

Norrland, 21 400 kr/ha åkermark<br />

och 6 700 kr/ha betesmark. De<br />

högsta priserna fanns, precis<br />

som tidigare år, i Götalands<br />

södra slättbygder, 291 500 kr/ ha<br />

åkermark och 120 500 kr/ha<br />

betesmark.<br />

Även utvecklingen ser olika<br />

ut i olika delar av landet. Det<br />

genomsnittliga priset på<br />

åkermark har ökat mellan<br />

49 och 199 procent beroende<br />

på var i landet marken finns.<br />

Det genomsnittliga priset på<br />

betesmark har ökat mellan<br />

46 och 129 procent.<br />

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET<br />

Se våra digitala<br />

sändningar!<br />

I vår kanal Studio<br />

<strong>Gård</strong> & <strong>Skog</strong> får du ta<br />

del av aktuella nyheter<br />

och uppdateringar inom<br />

lant- och skogsbruk.<br />

Se tidigare<br />

avsnitt här:<br />

FÖR ETT HÅLLBART OCH<br />

VÄRDEFULLT SKOGSÄGANDE<br />

I GENERATIONER<br />

Vill du prata skog? Prata med oss.<br />

Vi kan det här med<br />

vatten och värme<br />

HENRIK NILSSON ÖST<br />

<strong>Skog</strong>srådgivare<br />

Ljusdal, Järvsö, Färila<br />

och Delsbo<br />

072-212 56 37<br />

henrik.no@meraskog.com<br />

ERIK UDDAS<br />

<strong>Skog</strong>srådgivare<br />

Ovanåker, Bollnäs och<br />

Ljusdals kommuner<br />

070-235 12 15<br />

erik.uddas@meraskog.com<br />

Flis, pellets eller ved?<br />

Minska både uppvärmningskostnad<br />

och klimatavtryck med våra<br />

bekväma alternativ.<br />

Läs mer på www.jemt.se<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

7


REPORTAGE / PROFILEN<br />

13:e generationen<br />

på gården Pallars<br />

Olle Pallars är känd över hela Sverige från tv-programmet Bonde söker fru där han<br />

deltog 2015 och träffade sin blivande fru, Lisa Skoog Dahlman. I sin hembygd runt<br />

Järvsö är han nog mer känd för sin driftighet och som ägare till släktgården Pallars<br />

där han nu i 13:e rakt nedstigande led driver gården vidare.<br />

TEXT LARS MAGNUSSON FOTO DAVID PERSSON<br />

När vi i strålande vykortsväder<br />

svänger upp på gårdsplan<br />

kommer Olle ut och möter oss och<br />

förvarnar om att vi måste ta det ganska kort<br />

då han har mycket att stå i – men som så ofta<br />

när man hamnar i ett intressant samtal så<br />

rinner tiden i väg.<br />

Olle berättar att han tog över gården<br />

2015 och köpte då ut sina två systrar. Hans<br />

föräldrar har varit delaktiga i arbetet även<br />

efter skiftet, pappa 74 år har mest hjälpt till<br />

Ekonomiskt är<br />

det lite plus minus<br />

noll eftersom han<br />

köpt ut sina syskon<br />

för lånade pengar,<br />

en hel del går till<br />

räntor.<br />

med skogen och mamma 75 år, som startade<br />

gårdens ostysteri, har bistått Olles syster<br />

Sofia som äger och driver Jarseost på gården.<br />

GÅRDEN PALLARS vilar ekonomiskt på tre<br />

ben. <strong>Skog</strong>en på 440 hektar, åkermarken på<br />

150 hektar och uppfödning av köttdjuren<br />

Angus och Simmental. Vad gäller det<br />

sistnämnda så berättar Olle att kalvarna<br />

föds på vårvintern, att de diar till mitten<br />

av september och att tjurkalvarna plockas<br />

bort när de uppnått en vikt på 350–400 kilo.<br />

Därefter går de vidare till en ”slutgödare” för<br />

att komma upp i sin optimala slaktvikt på<br />

600–700 kilo, vilken de uppnår på en diet av<br />

mjölk och gräs.<br />

På frågan varför han inte tar djuren hela<br />

vägen svarar Olle att det skulle kräva stora<br />

investeringar i stallar och att han inte vill ha<br />

flera djur på gården.<br />

PÅ ÅKERMARKEN odlar Olle inte bara foder<br />

till köttdjuren utan även cirka 400 ton<br />

foder till travhästar som han säljer direkt till<br />

proffstränare.<br />

– Boskapen är inte lika kräsen som<br />

travhästarna, berättar Olle med ett leende.<br />

De är nöjda med bra foder som är ganska<br />

fuktigt, vi brukar måtta 40 procent torrt<br />

och 60 procent fuktigt i ensilaget. Travhästarnas<br />

foder kommer med en helt annan<br />

specifikation, där har vi 70 procent torrt och<br />

30 procent fuktigt, dessutom ska det ha ett<br />

fastställt värde på råprotein och energivärde –<br />

bland mycket annat.<br />

NÄR DET GÄLLER skogsbruket berättar Olle<br />

att han lejer bort det mesta. Han kör själv<br />

en hel del med röjsåg och hans pappa gillar<br />

att vara ute med deras gallringsskördare, en<br />

Tigercat, fast Olle vill inte ligga på om det<br />

utan tycker att hans pappa ska kunna njuta<br />

av sin pensionsålder. Ekonomiskt är det lite<br />

plus minus noll eftersom han köpt ut sina<br />

syskon för lånade pengar, en hel del går till<br />

räntor, inte minst idag.<br />

– Om jag avverkar för 600 000 så går<br />

200 000 till omkostnader för att få ut timret<br />

och återplantera – att vara skogsägare är inte<br />

alltid guld och gröna skogar, folk som köper<br />

och fullbelånar skog och tror att det ska gå att<br />

leva på blir snabbt varse verkligheten.<br />

– Här uppe i Ljusdal har vi dessutom<br />

ganska pressade virkespriser då vi har många<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

8


PROFILEN / REPORTAGE<br />

Pallars!<br />

Namnet kommer från<br />

Pär Larsson som på 1500-talet<br />

var bonde och ägare till gården.<br />

Han är den äldsta namngivna<br />

släktingen, och ända sedan<br />

honom har gården ärvts i rakt<br />

nedstigande led fram<br />

till Olle idag.<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

9


REPORTAGE / PROFILEN<br />

Jag har inte varit<br />

med om något<br />

liknande, inte heller<br />

min pappa, för<br />

mig är det inget<br />

snack – vi har en<br />

klimatförändring.<br />

uppköpare och vi säljer nästan alltid på<br />

leveranspriser och inte rotposter.<br />

Olle upplever att det är ganska hög risk att<br />

vara skogsägare idag. Han säger att skogen<br />

är ”sensam” man planerar och planterar för<br />

kommande generationer men cashflowet är<br />

ganska lågt. Dessutom är det ju alltid oroande<br />

med granbarkborren:<br />

– Jag har klarat mig hyggligt hitintills<br />

men man vet ju inte hur framtiden ser ut.<br />

Ovanpå det har vi risken för stora bränder,<br />

tror ingen har glömt eller kommer glömma<br />

Kårböle 2018, det var helt fruktansvärt. Det<br />

höll även på att gå illa i närbelägna Hennan<br />

i juni i år då det var knastertorrt och ett<br />

tåg tände på längs sex platser efter spåret,<br />

som tur var så har vi lärt av händelserna i<br />

Kårböle och vattenbombningen var snabbt<br />

på plats.<br />

TROR DU NÅGOT HAR FÖRÄNDRATS I KLIMATET?<br />

– Jag är ju förhållandevis ung och har kanske<br />

inte det långa perspektivet, men eftersom jag<br />

driver en släktgård i många led så finns det ju<br />

alltid information att hämta bakåt.<br />

En händelse som verkligen sticker ut var i<br />

juni i somras.<br />

– Det var strålande väder med bara ett par<br />

molntussar på himlen, på bara några minuter<br />

blev himlen svart och regnet började hälla ner,<br />

ungefär som man häller en spann med vatten,<br />

vinden drog i så hårt så att betongblandaren<br />

som stod vid en husvägg for ut på gårdsplan<br />

och rullade runt som en liten leksak. På en<br />

timme fick vi över 100 millimeter, regnet<br />

sköljde bort en grässlänt och dalen nedanför<br />

blev en insjö. Jag har inte varit med om något<br />

liknande, inte heller min pappa, för mig är det<br />

inget snack – vi har en klimatförändring.<br />

OLLE, DU HAR MYCKET ATT GÖRA MED<br />

GÅRDEN, HAR DU ANDRA ENGAGEMANG?<br />

– Ja till att börja med är jag småbarnspappa<br />

med allt vad det innebär. Sedan så jobbar<br />

jag i styrelsen för Hälsinglands Sparbank.<br />

Jag driver även ett fastighetsbolag med<br />

en kompanjon där vi har ett bestånd på<br />

30 hyreslägenheter i Järvsö.<br />

HAR DU TID FÖR NÅGOT ANNAT ÄN ATT JOBBA?<br />

– Jag har egentligen många intressen<br />

som jag försöker hinna med, men som<br />

många småbarnsföräldrar kan erfara<br />

är ambitionen betydligt större än vad<br />

man hinner med. Men dans är något jag<br />

sysslat med hela livet och sen skidåkning<br />

i olika former. men framför allt fokuserar<br />

jag på familjen nu – vi ska ha ett fint liv<br />

tillsammans i en härlig miljö.<br />

Norrhälsinge <strong>Skog</strong> –– – Prisdrivande<br />

Föreningen som som som är är till är till för till för dig för dig som dig som som privat skogsägare.<br />

Kom Kom till till vår till vår vår monter (C (C 3:4) (C 3:4) och 3:4) och och diskutera förutsätt ningar<br />

för för ditt för ditt ditt skogsbruk.<br />

Välkomna<br />

norrhalsingeskog.se<br />

Norrhälsinge <strong>Skog</strong>sägareförening Box Box 9, 829 Box 9, 829 21 9, 829 Bergsjö 21 Bergsjö 21 Bergsjö info@norrhalsingeskog.se<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

10


Du gör skillnad<br />

Hållbart jord- och skogsbruk är grunden för allas vår gemensamma framtid.<br />

I det arbetet gör du skillnad.<br />

Hos oss möter du människor som förstår skog och lantbruk.<br />

Våra lokala kontor har lång erfarenhet av att bistå med kvalifi cerad ekonomisk<br />

rådgivning och andra frågor som rör din verksamhet. Och du får dessutom<br />

tillgång till hela vår samlade expertis inom skog och lantbruk.<br />

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev utan kostnad.<br />

Mer information finns på handelsbanken.se/skogochlantbruk<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

11


REPORTAGE / SKOGSPODDEN<br />

SKOGSPODDEN TIPSAR<br />

Gallra bara en<br />

gång i granskogen!<br />

Bara en gallring är bäst för granen! Det blir rådet från <strong>Skog</strong>spoddens grundare<br />

Bo Jonasson om han måste handplocka ett enda tips inför gallringen.<br />

TEXT KARIN LEPIKKO<br />

En viktig upptäckt som Bo Jonasson<br />

har gjort under de drygt 60 år han har<br />

skött sin skog är att granskogen mår<br />

bäst av att bara gallras en gång.<br />

– Så fort man gallrar åsamkar man skador<br />

på mark, rötter och stammar. Därmed får<br />

man en ökad rötrisk. Dessutom får man<br />

förstås stubbar som står för den största<br />

rötspridningen, säger han.<br />

En andragallring ger över huvud taget mer<br />

skador, anser han.<br />

– Vid förstagallringen har man gott om ris<br />

på marken att skydda skotarvägarna med. Det<br />

har man inte vid andragallringen, säger han.<br />

För tall gäller däremot minst två gallringar<br />

före 50 års ålder.<br />

– Sedan får tiden utvisa om det behövs fler,<br />

För både tall och gran lämpar det sig<br />

att lämna cirka 900 till 1 100 stammar per<br />

hektar vid förstagallringen, anser Bo. Det är<br />

prioriterat att ta ut krokiga och skadade träd<br />

som inte lämpar sig för timmer.<br />

Det pratas mycket om olika maskintyper,<br />

som bestånds- eller stickvägsgående<br />

skördare, men enligt Bo Jonasson spelar<br />

metoden mindre roll.<br />

– Det viktigaste är människan bakom<br />

spakarna. Det är kvaliteten på maskinförarna<br />

som avgör och den är nästan alltid<br />

god. Det är en väldigt fin yrkeskår, säger<br />

Bo Jonasson.<br />

Den som vill veta mer om gallring kan<br />

lyssna på <strong>Skog</strong>spoddens avsnitt 70.<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

12


Ha koll på<br />

pipkrake<br />

<strong>Skog</strong>spodden gillar<br />

tallsådd.<br />

– Sådd är en säker<br />

metod, men även säkra<br />

metoder kan misslyckas,<br />

säger Bo Jonasson.<br />

Något som man vill<br />

undvika är uppfrysning<br />

– när markytan fryser<br />

men den under liggande<br />

jorden har plusgrader.<br />

Det inträffar ofta i finjordig vattenrik mark<br />

med pipkrake bildning som följd, en nålformig<br />

isbildning som skjuter plantan uppåt och gör att<br />

den tappar kontakten med jorden. Motmedlet är<br />

att undvika sådd på utsatta marker.<br />

– Man går ut sent på hösten, så pass sent att<br />

det är minusgrader men innan snön har kommit.<br />

Man kollar i de grunda markberedningsfårorna<br />

och se om där finns pipkrake. Om det gör det<br />

vet du att sådd är olämpligt.<br />

Viktigt för en lyckad sådd är också att<br />

anpassa markberedningen.<br />

– Det gäller att fårorna inte går för djupt.<br />

Det är blekjorden som ska luckras upp, man<br />

ska inte ner i rostjorden. Men skogsmark har<br />

som bekant sten på vissa håll och lerjord<br />

på andra. Därför gäller det att trycket<br />

från markberedarens aggregat ändras<br />

fläckvis. Ett tips är att vara närvarande<br />

vid markberedningen och prata med<br />

maskin föraren. Det är vi alltid och då går det<br />

bra, säger Bo Jonasson.<br />

<strong>Skog</strong>spodden<br />

Handlar om skogsbruk och drivs av<br />

Per Jonasson som bjuder in kunniga<br />

gäster för medryckande samtal.<br />

<strong>Skog</strong>spodden startade 2016, då<br />

tillsammans med pappa Bo, och<br />

passerade hundra avsnitt i somras.<br />

Per är civilingenjör och Bo är<br />

jägmästare. De är båda aktiva<br />

i eget skogsbruk i Bergslagen<br />

och Småland med inriktning<br />

på kvalitetstimmer och<br />

naturhänsyn.<br />

www.skogspodden.se<br />

250 ÅRS ERFARENHET<br />

AV LANTBRUKS-<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

Är du rätt försäkrad? Våra<br />

lantbruksexperter hjälper dig.<br />

Ring oss på 0770 - 160 600<br />

eller besök dina.se<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

13


REPORTAGE / SVINPEST<br />

GRISFÖRETAGARE:<br />

” Vildsvinsstammen måste<br />

ner med 90 procent”<br />

Känslan av extrem oro har bytts ut mot ett<br />

relativt lugn. Grisföretagaren Jeanette Blackert<br />

tycker att myndigheterna har hanterat krisläget<br />

efter att afrikansk svinpest har konstaterats i<br />

Sverige på ett effektivt sätt.<br />

TEXT JENS FÄLTSKOG<br />

eanette Blackert driver tillsammans<br />

med maken Hans företaget Blackert<br />

Lantbruk i Skänninge, Östergötland.<br />

Paret brukar 640 hektar mark och föder<br />

upp omkring 12 000 grisar på årsbasis.<br />

Jeanette, som även är ordförande<br />

för LRF Östergötland, minns den<br />

första veckan i september med olust.<br />

Det var då som de första fallen av afrikansk<br />

svinpest noterades i närheten av Fagersta i<br />

Västmanland.<br />

– Först blev man ju otroligt orolig och<br />

tänkte, är det här verkligen sant? Vi inom<br />

LRF har varnat för att det här skulle kunna<br />

hända och nu besannades den farhågan, säger<br />

Jeanette Blackert.<br />

Samtidigt passar hon på att berömma både<br />

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)<br />

och Jordbruksverket (SJV) för ett effektivt<br />

agerande direkt efter att de första fallen hade<br />

upptäckts.<br />

Ett område på 1 000 kvadratkilometer<br />

spärrades av för allmänheten och intensiva<br />

spårinsatser efter döda och sjuka djur kom<br />

snabbt i gång. Under hösten och vintern<br />

kommer ett mindre område inne i den<br />

zonen, cirka 100 hektar, stängslas för att hålla<br />

smittade vidsvin kvar och samtidigt förhindra<br />

andra att ta sig in.<br />

– Det märktes att myndigheterna var<br />

förberedda och hade klart för sig hur de skulle<br />

agera för att förhindra smittspridning och<br />

det har spridit ett visst lugn. En stor skillnad<br />

jämfört med exempelvis fågelinfluensa då<br />

man verkade mer tagna på sängen, säger<br />

Blackert.<br />

Viktigast framåt, enligt henne, är att<br />

kraftigt reducera stammen av vildsvin i<br />

Sverige. LRF centralt har gått ut med att<br />

90 procent av stammen på omkring 300 000<br />

bör skjutas bort och det skriver Jeanette<br />

Blackert under på.<br />

– Och för det krävs förändringar i<br />

jaktlagstiftningen som är föråldrad och<br />

inriktad mot bevarande av vildsvinsstammen.<br />

En annan viktig insats för att motverka<br />

framtida utbrott är att sophanteringen blir<br />

mycket säkrare. Vildsvin ska inte kunna ta sig<br />

in på sopanläggningar och äta av matavfall<br />

som kan vara smittat med afrikansk svinpest,<br />

så som man misstänker ha skett vid en<br />

avfallsanläggning i Fagersta.<br />

– Det verkar finnas en naiv hantering<br />

av sopor. Vi som företagare är jättehårt<br />

kontrollerade i hur vi hanterar vårt avfall, då<br />

tror man ju att kommunerna är lika hårda på<br />

sina anläggningar.<br />

Har ni vidtagit några åtgärder på er egen<br />

gård för att skydda tamgrisarna från smitta<br />

utifrån?<br />

– Vi tar inte emot studiebesök längre. Det<br />

skulle kommit ett par grupper i höst med<br />

det får bli digitalt i stället. Vi har funderat på<br />

stängsel men det har inte blivit något av det<br />

än. Sedan tidigare har vi strikta rutiner runt<br />

allt på gården, avslutar Jeanette Blackert.<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

14


SVINPEST / REPORTAGE<br />

Blackert<br />

Lantbruk!<br />

Ett familjeföretag som drivs<br />

av Hans & Jeanette Blackert.<br />

De föder upp cirka 12 000<br />

grisar om året och odlar<br />

640 hektar.<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

15


REPORTAGE / SKOGSÄGARE<br />

<strong>Skog</strong>sägare!<br />

Så blir du en<br />

bra beställare<br />

Förberedelse är nyckeln till en lyckad beställning av skogsvårdstjänster.<br />

Johan Pålsson, skogsekonom hos fastighets- och<br />

rådgivnings företaget Areal, ger dig tipsen inför skötselåtgärden.<br />

TEXT KARIN LEPIKKO<br />

Ibland händer det som inte får hända. En<br />

bit av grannens skog råkar hamna i ditt<br />

avverkningsuppdrag. Eller kanske blir<br />

gallringen glesare än du tänkt. Nästan alltid<br />

handlar det om missförstånd. Här för du<br />

tipsen som gör att du undviker dem.<br />

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ<br />

INNAN DU BESTÄLLER?<br />

– Se till att den du köper tjänsten av har<br />

giltig F-skattsedel. Tänk igenom: Vilket<br />

slutresultat vill du uppnå. När ska det<br />

vara färdigt? Vad ska det kosta? Beställ<br />

i tid, det kan dröja innan åtgärden blir<br />

utförd.<br />

– Ange mätbara parametrar i avtalet<br />

som kan vara enkla att följa upp efter<br />

åtgärd. Till exempel antal stammar per<br />

hektar efter röjning och prioriterade<br />

trädslag i det kvarvarande beståndet<br />

eller antalet korrekt planterade<br />

plantor per hektar. Ska det dessutom<br />

vara överlevnads garanti? I gallring<br />

kan sådana parametrar vara till exempel att<br />

kvarvarande beståndets grundyta och skadefrekvens<br />

håller sig enligt gällande standard för<br />

gallringsuttag och gallringsuppföljning.<br />

VILKEN KUNSKAP TYCKER DU ÄR ETT MINIMUM<br />

ATT HA OM SIN SKOG INFÖR ÅTGÄRDEN?<br />

– Ju bättre påläst skogsägaren är, desto bättre<br />

är förutsättningarna att själv bemöta och<br />

värdera olika råd och motargument. Det finns<br />

en flora av kortare kurser för nya skogsägare.<br />

Var lyhörd och nyfiken. <strong>Skog</strong>skunskap.se är<br />

en fin kunskapsbank. Areals lilla gröna är en<br />

annan trevlig källa till kunskap, den går att<br />

beställa gratis på areal.se.<br />

– Värt att tänka på är att virkesköpare<br />

och skogsrådgivare, som ofta står för den<br />

praktiska rådgivningen till skogsägare,<br />

faktiskt kan byta arbetsgivare eller<br />

arbets uppgifter. Ju fler rådgivare du möter<br />

i din vardag, desto svårare är det att få långsiktighet<br />

i rådgivning till ditt skogsbruk. Då<br />

blir egen kunskap extra viktig.<br />

Bläddra för<br />

ännu fler tips!<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

16


Kunskap!<br />

<strong>Skog</strong>skunskap.se är en<br />

fin kunskapsbank. Areals<br />

l i l l a g rö n a ä r e n a n n a n<br />

t re v l i g kä l l a o c h d e n g å r<br />

a t t b e s t ä l l a g r a t i s p å<br />

a re a l . s e .<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

17


REPORTAGE / SKOGSÄGARE<br />

HAR DU NÅGRA TIPS PÅ HUR MAN<br />

HÅLLER KOSTNADEN NERE?<br />

– Beställ rätt tjänst och var noga med<br />

tydligheten. Gör också rätt åtgärder i rätt<br />

tid – det kan bli dyrt att vänta med exempelvis<br />

röjning. Är du osäker om prisnivå, hör med<br />

någon till.<br />

ÄR SKOGSBRUKSPLAN ETT VIKTIGT UNDERLAG?<br />

– Absolut. Den är kärnan i din verksamhet,<br />

se till att den hålls uppdaterad.<br />

FINNS DET MÄNGDFÖRDELAR AV ATT BESTÄLLA<br />

FLERA SKOGSVÅRDSTJÄNSTER SAMTIDIGT?<br />

ELLER GÅ IHOP MED GRANNEN?<br />

– Det finns vissa mängdfördelar. Ska du<br />

beställa tillsammans med grannen bör ni vara<br />

extra noga med instruktionerna och att ange<br />

förutsättningarna.<br />

NÅGOT ANNAT TIPS OM<br />

BESTÄLLNINGENS INNEHÅLL?<br />

– Är du certifierad i ditt skogsbruk ska den du<br />

beställer tjänster från också ha motsvarande<br />

certifiering.<br />

Trampa för fina plantor!<br />

Det finns åtgärder som nästan alla<br />

markägare kan göra. Allt som behövs<br />

är tid och ett par stövlar. Det handlar<br />

om gräsröjning genom trampning i<br />

plantskogen.<br />

När högt gräs lägger sig över<br />

plantorna uppstår risken att de dör av<br />

ljusbrist eller böjs så att de skadas. Riklig<br />

markvegetation gynnar också gnagare<br />

och svampsjukdomar.<br />

Man bör särskilt se upp med gräs,<br />

som piprör, bergrör, kruståtel och<br />

tuvtåtel. På riktigt bördiga marker kan<br />

man behöva gräsröja redan på hösten<br />

när man planterat på våren.<br />

Riikka Otsamo, skogsvårdsexpert på<br />

finska skogsmyndigheten, berättar:<br />

– Det handlar om att frigöra ett<br />

område runt plantan från växtlighet.<br />

Det görs oftast genom trampning eller<br />

klippning. Trampning anses bäst.<br />

Vi köper<br />

även gärna din<br />

stamved/bränsleved!<br />

Kontakta oss på<br />

073-83 40 354<br />

– Gå systematiskt igenom hela<br />

plantbeståndet. Trampa så att man<br />

böjer gräset åt sidan, inte mot plantorna.<br />

Det frigjorda utrymmet runt<br />

plantan ska vara minst lika brett som<br />

mark vegetationen är hög. Stadiga<br />

kängor eller stövlar och handskar räcker<br />

bra. En röjsåg med triangulärt blad<br />

kan behövas vid riklig förekomst av<br />

hallonsnår.<br />

– En stadig käpp, hockey klubba<br />

och en skära är användbart. Klippning<br />

eller skärning kan under<br />

vissa omständigheter<br />

ha nackdelen<br />

att det föder en ny,<br />

” grymmare” vegetation.<br />

Men det är absolut<br />

bättre än att inte göra<br />

någonting alls, anser<br />

R i i k ka O t s a m o .<br />

Din skog kan göra<br />

gott för bygden<br />

Vi tror på kraften i lokala samarbeten.<br />

Tillsammans med skogsägare, företag<br />

och entreprenörer skapar Sveaskog en<br />

hållbar värdekedja med förnyelsebar<br />

råvara - skogen.<br />

Du träffar oss på <strong>Mittia</strong> <strong>Gård</strong> och <strong>Skog</strong>.<br />

sveaskog.se<br />

BIobränslekompaniet<br />

www.biobranslekompaniet.se/<br />

Sortering, sönderdelning och<br />

handel av biobränslen.<br />

Tillverkning av Barkmull och Täckbark.<br />

Strötorv, Spån och Halm.<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

18


SKAFFA DIG RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR!<br />

Medlemskap<br />

för under<br />

1 krona per<br />

dag!<br />

I Föreningen <strong>Skog</strong>en<br />

utvecklar vi vårt skogs-<br />

bruk tillsammans. Vi<br />

vet ju alla att det är<br />

roligt med skog och<br />

skogsbruk.<br />

Med ett medlemskap<br />

får du rådgivning sam-<br />

tidigt som du förkovrar<br />

dig med tillgång till<br />

bland annat <strong>Skog</strong>ens<br />

dag i riksdagen, <strong>Skog</strong>s-<br />

näringsveckan, ex-<br />

kursioner och digitala<br />

seminarier.<br />

Som medlem får<br />

du även en rad olika<br />

medlemsrabatter som<br />

är till för att hjälpa dig,<br />

bland annat ett förmånligt<br />

medlemspris<br />

på tidningen SKOGEN.<br />

Du har dessutom<br />

tillgång till skogen.se<br />

med massa tips & råd!<br />

WWW.SKOGEN.SE/BLIMEDLEM<br />

SKOGSVÅRD<br />

TVÅ DAGAR OM RÖJNING OCH PLANTERING<br />

ORBADEN<br />

1–2MARS 2024<br />

Välkommen till magiska Orbaden.<br />

Två dagar med seminarier, debatt och<br />

kanske en och annan ny bekantskap.<br />

För landets skogsvårdsföretagare.<br />

Medlem eller inte!<br />

PROGRAM OCH ANMÄLAN SNART PÅ<br />

WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

MITTIA GÅRD & SKOG | <strong>2023</strong><br />

19


Låt skogsägargLädjen<br />

växa<br />

Med oss kan du prata skog, goda virkesaffärer<br />

och andra glädjeämnen.<br />

Hör av dig till oss när du behöver någon<br />

som hjälper till att förverkliga dina mål<br />

med din skog.<br />

holmen.com/skog<br />

SKOGSNOLIA | <strong>2023</strong><br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!