12.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2023 01

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 1 <strong>2023</strong> • JANUARI–MARS<br />

Laddat arbete!<br />

HÅLL I HATTEN – NU SMÄLLER DET HOS ACRE SKOGSTJÄNST<br />

SE CERTIFIERING FRIADE<br />

Tvisten om det var rätt att<br />

dra in certifikatet avgjord<br />

i Stockholms tingsrätt.<br />

FULL KOLL PÅ EKONOMIN<br />

Lönsamhet och ledarskap hand<br />

i hand. Skräddarsydd utbildning<br />

bara för entreprenörer.<br />

KÖR DIG INTE FATTIG<br />

Förhandla klokt i svajiga<br />

tider. Så här ska du tänka<br />

– steg för steg!


TRACKS<br />

OFA SISU BOGGIBAND PÅ LAGER<br />

Banden sitter med<br />

perfekt passform<br />

Kraftiga brodd med<br />

mått på 40x50x32 mm<br />

Bandplatta 55x55 mm<br />

ger 20% mer material<br />

KOMMER SNART!<br />

NYHET! OFA FLOTEC<br />

De nya bärande OFA Flotec-banden påminner om banden<br />

på grävmaskiner, men tillverkas av starkare, hålfria<br />

bandplattor som är särskilt anpassade till skogsmaskiner.<br />

Banden har breda och plana bandplattor, vilket gör<br />

att marktrycket fördelar sig jämnt över den enskilda<br />

plattan, och mellanrummet mellan plattorna är betydligt<br />

mindre än normalt. Tillsammans ger det banden och<br />

skogsmaskinen en utmärkt bärighet.<br />

Körning med maskin utrustad med vårt bärande<br />

band är behagligare för föraren, eftersom bandet<br />

minskar maskinens svängning och gör driften jämnare.<br />

Maskinen går därmed också att köra i högre hastighet,<br />

vilket förbättrar arbetseffektiviteten.<br />

• Breda och jämna bandplattor<br />

• Kort avstånd mellan plattorna<br />

• Sidostyrning högre än normalt, håller kvar bandet<br />

• Mindre rullmotstånd sparar bränsle<br />

• Sjunkning och utrustningsskador av maskiner minskas<br />

• Skador på mark och skogsvägar minskas<br />

• Drivningstidpunkten är mer flexibel på mjuk mark<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig:<br />

Wilma Wastesson<br />

<strong>01</strong>1-19 70 46<br />

wilma.wastesson@nordfarm.se<br />

alla SLIRSKYDD, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

nordfarm.se<br />

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar och tryckfel.<br />

För alla återförsäljare, mer information eller för att begära offert - gå in på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/12-2022, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


INNEHÅLL<br />

Gallring i<br />

Skåneland<br />

Många kunder och mycket special<br />

hos Brasab i Vittsjö. Sidan 32<br />

NYHETER<br />

12. Digital metodutbildning<br />

Framtidens coach alltid med i maskinen.<br />

14. Skakigt för Eco Log<br />

Rekonstruktion och nya huvudägare på gång.<br />

18. SE Certifiering friade i rätten<br />

Fick rätt i Stockholms tingsrätt i uppmärksammat fall.<br />

18. Varning för telefonbedrägerier<br />

Lurar entreprenörer att teckna skräpabonnemang.<br />

20. Kunskap är makt<br />

Nya ekonomiutbildningen redo att sjösättas.<br />

REPORTAGE<br />

06. Håll i hatten!<br />

I naturreservatet med Acre Skogstjänst.<br />

Högsta betyg!<br />

Skogsentreprenörer från när och fjärran<br />

samlades på Arlanda XPO. Sidan 26<br />

7 8 9 ÷<br />

4 5 6 ×<br />

1 2 3 −<br />

0 . + =<br />

Snart dags att förhandla?<br />

Så räknar du för att få kostnads täckning<br />

i ditt nästa avtal. Sidan 24<br />

Varför dör plantorna?<br />

Torrsommaren 2<strong>01</strong>8 fortsätter att<br />

ställa till bekymmer. Sidan 13<br />

Framåtrörelse<br />

Acre Skogstjänst växer österut tack vare<br />

köpet av Wells trädvård. Sidan 06<br />

God jul och gott nytt år<br />

önskar Skogsentreprenörerna<br />

26. Bästa stämman hittills!<br />

Diskussioner, mässa och seminarier på Arlanda.<br />

32. Inte som andra<br />

Brasab i skånska Vittsjö har sitt eget recept.<br />

I VARJE NUMMER<br />

22.Fråga experten<br />

Hjula eller maskintrailer. Vad säger lagen?<br />

24. Företagsskolan<br />

Vid en avtalsförhandling med osäker morgondag.<br />

30. Panelen<br />

Om julbord, telefonbedrägerier och konjunkturläget.<br />

38. Skogsmaskinsindex<br />

Lönetrappan och några ord om vad som väntar i vår.<br />

41. Debatt<br />

Skogen släpar efter i jämställdhetsarbetet.<br />

42. Årsringar<br />

Upp och nervända världen med röjsåg i skogen.<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


ROTTNE H8 E<br />

NY GENERATION FÖR<br />

BESTÅNDSGÅENDE GALLRING<br />

Rottne H8 E är en kompakt och smidig skördare med unika egenskaper som exakt spårning, pendelarmar<br />

på hjulen och steglös transmission. Rottne H8 E är en markant uppgradering av den populära föregångaren<br />

Rottne H8 D . Den smidiga skördaren har uppdaterats på flera punkter och utrustas med den nya och starkare<br />

kranen, RK75, samt har kranspetsstyrning som tillval.<br />

Rottne H8 E är mycket lättkörd med minimalt utrymmesbehov, vilket ger goda förutsättningar för<br />

en skonsam gallring och ett skadefritt bestånd – och dessutom hög produktivitet. Eftersom<br />

Rottne H8 E arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att besluta vilka träd som<br />

ska gallras bort då det aldrig är mer än 6–7 meter till träden.<br />

VÅRA SERVICEVÄNLIGA SKOTARE OCH SKÖRDARE MED FANTASTISK FÖRARKOMFORT UPPFYLLER<br />

ALLA BEHOV FRÅN KLEN GALLRING TILL TUFF SLUTAVVERKNING. VI ERBJUDER SVENSKTILLVERKADE<br />

PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET MED DEN SENASTE TEKNIKEN, ETT VÄL UTBYGGT SERVICENÄT<br />

SAMT ETT KOMPETENT OCH TREVLIGT BEMÖTANDE.<br />

ROTTNE.COM


LEDARE<br />

Stämningsfullt!<br />

VEM KUNDE TRO att några av skogsbolagen skulle komma på tanken att nyttja<br />

landsbygdsstödet för småföretagare som rabatt på avverkningar? Bekymren med<br />

kundbolag som vägrar att se den tillfälliga subventionen på energi- och koldioxidskatt<br />

som entreprenörens har varit en del av vardagen sedan stödet tillkom i somras. Nu<br />

har vi dock kommit till en punkt utan återvändo med åtminstone ett av dessa bolag,<br />

och nu testas rätten till stödet hela vägen ut. Den här frågan är principiellt viktig, och<br />

egentligen handlar det inte längre enbart om det temporära stödet. Nu gäller det lika<br />

mycket ett prejudikat i frågan om kunden överhuvudtaget alls ska ha rätt till några<br />

bränsle subventioner. Efter flera månaders arbete ligger advokaternas stämningsansökan<br />

framför mig, och egentligen återstår inte mycket mer än att skicka.<br />

Överhuvudtaget stormar det nu i alla grytor samtidigt. För någon månad sedan<br />

satt vi bänkande i Stockholms tingsrätt efter en stämning mot vårt certifieringsbolag<br />

SE Certifiering.<br />

Allt började med att SE Certifiering fick in en avvikelse där en entreprenör<br />

misstänktes ha tankat grön lågbeskattad diesel. Vi begärde in detaljerade underlag<br />

för att få svart på vitt i frågan, men eftersom vi inte fick det vi önskade, återstod till<br />

slut bara att utesluta den certifierade. Häromdagen kom domen, och tack och lov<br />

blev vi friade. Likväl är det lätt att känna sig en smula moloken och fundersam. För<br />

SE Certifierings del blir bilden lätt att vi är tuffare än andra certifieringsparaplyer bara<br />

för att vi tror på konkurrens på lika villkor, och på entreprenörens bord hamnar tunga<br />

rättegångskostnader. Och vad skulle hänt om vi förlorat? Hade certifieringssystemet<br />

som helhet då varit att betrakta som säkert?<br />

Nu över till något mer positivt – årets stämma. Alla som var där kan nog skriva<br />

under på hur roligt det var att träffas igen. Själv kände jag tydligt att proppen flugit ur<br />

– och det var en fröjd att få höra diskussionerna under några av seminariepunkterna,<br />

faktiskt kändes det som ett kvitto på att vi lägger krutet på rätt saker. Lika bra kändes<br />

det att titta på klockan vid tio på kvällen, och inse att ingen ville lämna vår branschutställning.<br />

Ett bra betyg!<br />

Innan det är dags att sätta punkt för den här gången vill jag också å styrelsens<br />

vägnar passa på att tacka för det fina förtroendet att få fortsätta företräda er<br />

medlemmar ytterligare ett år. Det handlar dock inte bara om att ha en bra styrelse.<br />

Styrkan sitter i att vi är många som vill åt samma håll. Vi är en livskraftig<br />

branschorganisation med engagerade medarbetare och en stark förening i ryggen<br />

– det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad!<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 03 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

God Jul och Gott nytt år!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 1 <strong>2023</strong> • JANUARI–MARS<br />

Kolbjörn Kindströmer<br />

Ordförande, Skogsentreprenörerna<br />

Laddat arbete!<br />

HÅLL I HATTEN – NU SMÄLLER DET HOS ACRE SKOGSTJÄNST<br />

SE CERTIFIERING FRIADE<br />

Tvisten om det var rätt att<br />

dra in certifikatet avgjord<br />

i Stockholms tingsrätt.<br />

FULL KOLL PÅ EKONOMIN<br />

Lönsamhet och ledarskap hand<br />

i hand. Skräddarsydd utbildning<br />

bara för entreprenörer.<br />

KÖR DIG INTE FATTIG<br />

Förhandla klokt i svajiga<br />

tider. Så här ska du tänka<br />

– steg för steg!<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Omslagsbilden är tagen av Frans Johansson<br />

i Garphyttans nationalpark.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Acre Skogstjänst<br />

smäller högt!<br />

Garphyttans nationalpark har fått mycket stryk av granbarkborren.<br />

Nu testar Acre Skogstjänst nya metoder för att göra högstubbar.<br />

Håll i hatten – skott kommer!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Firmapickisen är hjälpligt inkörd längs gångstigen<br />

och någonstans i fjärran hörs en och annan dov<br />

smäll från närliggande Villingsbergs skjutfält.<br />

Annars är det hur lugnt som helst.<br />

Platsen är Garphyttans nationalpark och<br />

bredvid på en stubbe sitter Joacim Wendel, som sedan några<br />

dagar tillbaka är på plats med sitt företag Acre Skogstjänst.<br />

Uppdraget är att spränga högstubbar för att säkra några av<br />

de viktigaste gångvägarna från fallande träd.<br />

– Det måste ju vara minst 50 hektar med granbarkborreangrepp,<br />

och det vi gör nu är att få det att likna att en tromb<br />

eller ett kraftigt åskväder drabbat skogen, summerar Joacim<br />

Wendel.<br />

ALLT STARTADE MED att han blev kontaktad av<br />

Länsstyrelsen i Örebro, som råkat snappa upp hur Acre<br />

säkrat ledningsgator genom att spränga träd åt Svenska<br />

kraftnät. En relativt okänd metod, men lika användbar i<br />

känsliga områden som ett naturreservat.<br />

I Garphyttans nationalpark använder Acre två modeller.<br />

Dels att med hjälp av arborister klättra upp i träden och<br />

borra ett antal hål där sedan slangar med sprängmedel träs<br />

in. Den andra metoden handlar om en klämma med sprängmedel<br />

som sätts runt stammen med hjälp av en lång stång.<br />

– Det har varit ett väldans laborerande för att få till fina<br />

splitterskador, helst ska det ju se naturligt ut, fortsätter<br />

Joacim Wendel.<br />

Plötsligt utan förvarning gungar marken till. En bit<br />

längre ner längs gångvägen har man precis tryckt på<br />

knappen. Ett kraftigt eldmoln, en knall och och sju apterade<br />

träd knäcks med ett brak!<br />

– För civilt bruk är pentyl det starkaste man får nyttja,<br />

och vi har förstås extremt hög säkerhet i alla moment.<br />

Dessutom är det fruktansvärt stöldbegärligt – det här är<br />

rent guld för kriminella, säger Joacim i förbifarten.<br />

”För civilt bruk är pentyl<br />

det starkaste man får<br />

nyttja, och vi har förstås<br />

extremt hög säkerhet.”<br />

Bland skogsvårdsföretagen har Acre Skogstjänst hittat<br />

sin nisch, och nu växer man ytterligare. I början av juni<br />

blev förvärvet av Wells Trädvård i Stockholm klart.<br />

– Det här är stort och strategiskt viktigt för oss. Wells<br />

jobbar ju till största delen i Mälardalsregionen, och själva<br />

utgår vi från Borås men vill österut.<br />

Det där att slå ihop två hyfsat stora skogsvårds- och<br />

arboristföretag görs dock inte i en handvändning och<br />

processen har pågått i säkert 1,5 år.<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

– Jag har känt Douglas (Wells, reds. anm.) i många år,<br />

och ska det bli bra krävs nog att man känner varandra på<br />

ett djupare plan, har samma värderingar och någorlunda<br />

samma företagskulturer.<br />

En viktig del av kulturen är säkerhet – ett ord som<br />

återkommande dyker upp under intervjun.<br />

Joacim Wendel menar att det på många håll är mycket<br />

snack men lite verkstad.<br />

– För oss finns inga genvägar! Vi ska vara det mest<br />

framåtlutade företaget i branschen när det kommer till<br />

säkerhetsfrågor och seriositet i övrigt.<br />

I år är det 20 år sedan han startade Acre. Från början<br />

”På en del ställen<br />

konkurrerar vi med<br />

företag som knappt ens<br />

har rätt skyddsutrustning<br />

till sin personal.”<br />

hade han tänkt bli polis, men målet grusades alldeles i<br />

slutet av processen på grund av astma.<br />

– Jag var i alla fall helt inne på att forma min egen framtid<br />

och bestämde mig rätt snart för att börja med manuellhuggning<br />

istället. I dagsläget har vi 16 anställda i Borås,<br />

och genom köpet i Stockholm kan vi addera ytterligare<br />

8 arborister, en trädkonsulent och en administratör.<br />

JOACIM WENDEL HAR mycket att berätta om sin resa som<br />

företagare – och drivet är det inget fel på:<br />

– Ett steg togs 2<strong>01</strong>7, då vi på allvar började fundera på<br />

att lokalisera vindfällen med drönare. Så vi gjorde slag i<br />

saken tillsammans med ett utvecklingsföretag i Göteborg,<br />

och sökte bidrag från Vinnova.<br />

I slutet av projektet krävdes mer kapital för att komma<br />

vidare, och av en slump fick man kontakt med det lokala<br />

investmentbolaget Seven District.<br />

– I samband med det fick Seven District upp ögonen även<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

för Acre, och sedan några år är man delägare.<br />

För Joacim Wendel blev det en kick!<br />

– Det är verkligen jättekul. De tror på oss ekonomiskt,<br />

besitter stor kunskap och hjälper till med att driva bolaget<br />

framåt.<br />

På frågan om mål framåt blir det ett långt svar. Han<br />

utesluter varken fler uppköp eller att man stoppar med<br />

västkusten och Mälardalen:<br />

– Mer söderut är inte omöjligt, och ska vi prata nya<br />

affärsområden kan det mycket väl bli så att vi växlar upp<br />

våra konsulttjänster inom det som ligger nära oss idag.<br />

Han pratar en stund om mixen och faran i att bli för<br />

spretiga. Kompetensen sitter i personalen och även framåt<br />

lär basen vara jobb åt kraftledningsbolag, arboristtjänster,<br />

grönyteskötsel och röjning.<br />

– Överhuvudtaget är det också mycket arbeten åt<br />

Trafikverket, Statens fastighetsverk och kommunerna.<br />

Vi lägger mycket tid på upphandlingar och svarar säkert på<br />

två–tre stycken i månaden.<br />

”Jag är inte nörden<br />

som är bäst på något,<br />

men jag är bra på att se<br />

helheten och att komma<br />

med lösningar.”<br />

Joacim sticker inte under stol med att det bitvis är<br />

komplicerat, och mycket handlar om strategi:<br />

– Upphandlare har ibland för låg kunskap. Jag sitter<br />

förresten med i Skogsentreprenörernas skogsvårdsutskott<br />

och nyligen bjöd vi faktiskt in ett antal beställare<br />

till dialogmöte just kring detta.<br />

Ni tecknar stora avtal med verk och kommuner,<br />

hur konkurrensutsatta är ni egentligen?<br />

– Visst finns det konkurrenter, och så länge det handlar<br />

om lika villkor för alla är det sunt. Utmaningen är att det<br />

finns för många oseriösa i branschen som inte lever upp<br />

till kraven som ställs.<br />

Joacim Wendel staplar upp företagets alla<br />

certifieringar och standarder som krävs för att klara<br />

upphandlings kraven, och konstaterar i samma mening<br />

att kraven driver kostnader.<br />

– På en del ställen konkurrerar vi med företag som<br />

knappt ens har rätt skyddsutrustning till sin personal<br />

– och det där med riskanalyser verkar ju inte existera<br />

överhuvudtaget. Jämfört med oss är det en milsvid<br />

skillnad. Själva analyserar alla våra arbetslag risker<br />

varje morgon för att arbetet ska vara säkert i alla typer<br />

av väder.<br />

Joacim är tillbaka vid upphandlingarna som han i<br />

många fall tycker borde ha högre skallkrav med tydliga<br />

rabatter för de som på riktigt uppfyller kraven.<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Ni har flera stora kunder<br />

men inga traditionella skogsbolag?<br />

– Det blir för dålig lönsamhet och därför försöker vi undvika<br />

dem. Vi har byggt vår verksamhet med svensk personal,<br />

och med vår storlek skulle det vara omöjligt.<br />

Finns det ett liv utanför företaget?<br />

– Acre är väl oftast det första och sista jag tänker på när<br />

jag vaknar och somnar, till min frus stora förtret. Ofta är<br />

det något att läsa och fundera på. Sedan har vi tre barn,<br />

varav två är mina egna. Båda spelar innebandy och<br />

stunderna med träningen och matcherna släpper jag<br />

verkligen allt som har med jobbet att göra, men i övrigt<br />

är det väldigt mycket arbete.<br />

– Vi har faktiskt rekryterat en COO ( verksamhetschef,<br />

reds. anm.), och det ska bli skönt att få lite avlastning.<br />

Han kommer från byggbranschen och ska arbeta mycket<br />

med våra strategiska frågor, personalen och inköpen. I ett<br />

företag ska det vara rätt person på rätt plats, och detta<br />

handlar inte om att jag ska förverkliga mig själv. Min<br />

styrka ligger i att träffa nya kunder, offerera och arbeta<br />

med arbetsmiljön. Jag är inte nörden som är bäst på<br />

något, men jag är bra på att se helheten och att komma<br />

med lösningar.<br />

Efter 20 år – är det fortfarande lika kul?<br />

– Absolut, men nu ligger framför allt det roliga i att<br />

utveckla tillsammans. På den här resan har mycket<br />

gått från mitt företag till vårt. För mig personligen har<br />

det handlat om att ställa om i huvudet – att inte ta åt<br />

sig personligen när vi misslyckas. Nu lutar plötsligt<br />

inte allt på mig och det är fler än jag som bär på<br />

ansvaret. Det känns rätt skönt!<br />

Högstubbar på naturens vis<br />

ATT SKAPA HÖGSTUBBAR med hjälp av sprängladdningar<br />

har absolut framtiden för sig. I alla fall inom<br />

naturvård, och kanske även i vissa parker. Det menar<br />

arboristen Douglas Wells, Wells Trädvård, jag menar<br />

Acre Skogstjänst.<br />

– I det konventionella skogsbruket är det förstås<br />

alldeles för ineffektivt men som här i Granhyttan där<br />

man vill efterlikna något som naturen själv skapat är<br />

det en metod som funkar. Man märker redan att fåglarna<br />

är nyfikna och landar för att se om det finns några<br />

insekter, säger Douglas Wells.<br />

Men visst tar det tid att spränga, och helt riskfritt är<br />

det inte att klättra i halvdöda träd:<br />

– Så är det, och som alltid gäller det att arbeta säkert<br />

och göra riskbedömningar. Totalt klarar vi ungefär<br />

mellan 20 och 25 träd per dag på fyra gubbar.<br />

Överhuvudtaget är det ett roligt uppdrag:<br />

– Det var faktiskt Länsstyrelsen i Örebro som sökte<br />

upp oss:<br />

Naturvårdsbiologen Thomas Gustafsson står bredvid<br />

och bekräftar:<br />

– Jag fick egentligen upp ögonen efter att ha<br />

råkat se ett inslag på tv om hur man sköt träd längs<br />

kraftlednings gatorna. Även om det är väldigt ledsamt<br />

att se hur hårt skogen drabbats av torkan och<br />

granbark borren, känns det här som en bra lösning.<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Gripande nyheter<br />

TEKNIK. Komatsu Forest kommer<br />

med en helt ny serie gripar.<br />

Sammanlagt handlar det<br />

om tio nykomlingar med större<br />

öppning, vilket ger bättre inträngning<br />

i virkeshögen liksom bättre<br />

inrullningsegenskaper.<br />

Utbudet spänner från G82, som<br />

rymmer 0,26 kubikmeter – upp<br />

till G87H som klarar en halv<br />

kubik i ett svep.<br />

Modellprogrammet är<br />

uppdelat i standard, bioenergi<br />

och heavy duty. Griparna är<br />

kompatibla med skotare av de<br />

vanligaste fabrikaten samt många<br />

lastbilskranar och andra typer av<br />

timmerkranar.<br />

+9%<br />

Utsläppen minskar inte tillräckligt snabbt – och EU är<br />

överens om nya högre klimatmål för skog och åker för<br />

att upptaget ska bli större än utsläppen. För Sveriges del<br />

betyder det att den svenska kolsänkan behöver öka till<br />

47,3 miljoner ton – med 9 procent. För hela EU sätts ett<br />

mål på att nettokolsänkan ska öka till 310 miljoner ton<br />

koldioxidekvivalenter till 2030.<br />

Säker i skogen<br />

med hjälp av film!<br />

SKOGSBRUK. För att öka riskmedvetenheten<br />

och komma<br />

med tips på hur man arbetar<br />

säkert med en skogsmaskin<br />

har nu Skogforsk tagit fram<br />

Säker i skogen – en serie med<br />

sju korta instruktionsfilmer.<br />

Filmerna som hittas på<br />

Youtube är baserade på verkliga<br />

upplevelser från maskin förare och<br />

andra yrkesverksamma.<br />

Digital metodutbildning<br />

med feedback i realtid<br />

SKOGSBRUK. Skogforsk har lagt<br />

grunden till en framtida digital<br />

coach, där förardata analyseras<br />

och feedback ges.<br />

Ett steg mot förverkligande<br />

är en studie där man intervjuat<br />

en stor mängd förare kring<br />

vilka faktorer som de anser<br />

påverkar arbetet, och vilken<br />

typ av feedback som behövs<br />

för att förbättra arbetssätt och<br />

Utrymme för<br />

ökad avverkning<br />

SKOGSBRUK. Råvaruuttaget<br />

från skogen kan öka fram till<br />

2035, men inte mycket. Det<br />

visar Skogsstyrelsens nya<br />

skogliga konsekvensanalyser,<br />

SKA 22. Skogsstyrelsen visar<br />

också att efterfrågan på<br />

svenskt virke kommer att öka<br />

i framtiden och att behovet<br />

av politiska avvägningar är<br />

större än tidigare.<br />

Skogsstyrelsen bedömer<br />

att den högsta hållbara<br />

avverkningsvolymen fram till<br />

2035 ligger i intervallet<br />

95–100 miljoner<br />

skogskubikmeter per år.<br />

Analysen visar att det finns<br />

ett visst utrymme för att<br />

öka den årliga avverkningen<br />

fram till 2035 jämfört med<br />

avverkningen under perioden<br />

2<strong>01</strong>6–2020, men utrymmet<br />

är begränsat.<br />

metoder. En framtida digital<br />

coach kommer analysera<br />

data i realtid – och genom att<br />

koppla sambandet mellan<br />

förarens beteende, slitage på<br />

maskinen och värdet av det som<br />

produceras, kan coachen på egen<br />

hand dra slutsatser kring hur<br />

den aktuella föraren ska bli mer<br />

effektiv. Resultatet presenteras<br />

sedan direkt i hytten.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Forskarupprop för en nykter<br />

syn på framtidens skogsbruk<br />

SKOGSBRUK. Nyligen skrev<br />

550 forskare ett öppet brev till<br />

EU-kommissionen, EU-rådet<br />

och EU-parlamentet. Syftet<br />

var att uppmärksamma den<br />

dokumenterade forskningen kring<br />

nyttjandet av skogen som resurs.<br />

Forskarna som skrivit under<br />

brevet konstaterar att ett aktivt<br />

skogsbruk med gallringar<br />

och föryngringar ökar både<br />

virkesproduktionen och energin<br />

från biomassa. Samtidigt binds<br />

mer kol från atmosfären.<br />

Forskarna menar också att<br />

klimatdiskussionen om ett<br />

hållbart skogsbruk är alltför<br />

emotionellt styrd, och att många<br />

åsikter inte får komma fram i den<br />

vetenskapliga forskningen.<br />

I samarbete med Terri<br />

TEKNIK. Skogsentreprenörerna<br />

har inlett ett samarbete med<br />

maskintillverkaren Terri.<br />

Tanken är att de som<br />

investerar i en Terri tidigt<br />

ska få möjlighet att bättra<br />

på kunskapen i bland annat<br />

avtalsskrivande och andra<br />

lönsamhetsfrågor.<br />

– Det är nyföretagaren i<br />

centrum som gäller, och här<br />

kan vi stötta från två håll<br />

– både maskintillverkaren<br />

och branschorganisationen.<br />

Detaljerna är ännu inte<br />

formaliserade men tanken är<br />

att vi ska samverka för ett bra<br />

företagande och vi vill samtidigt<br />

knyta till oss nya medlemmar,<br />

säger Skogsentreprenörernas<br />

verksamhetsledare<br />

Magnus Nilsson.<br />

Välkänt namn i<br />

politikens centra<br />

SKOGSBRUK. Anders Drottja,<br />

tidigare ansvarig för<br />

LRF Entreprenad, är ny<br />

politisk sakkunnig hos<br />

kristdemokratiska landsbygdsministern<br />

Peter Kullgren.<br />

Under sin tid hos LRF<br />

var Anders Drottja även<br />

krisberedskapsansvarig.<br />

Full snurr med<br />

nya rotatorn HH360!<br />

TEKNIK. Ponsse kommer snart<br />

med nya rotatorn HH360 – som<br />

kan rotera i 360 grader utan några<br />

begränsningar.<br />

– Det underlättar hanteringen<br />

av trädet, gör arbetet lättare för<br />

operatören och minskar risken för<br />

slangbrott, säger produktchefen<br />

Janne Loponen.<br />

HH360 är kompatibel med<br />

skördaraggregaten H6, H7, H8,<br />

H7 HD och H8 HD.<br />

Allt färre planteringar godkända<br />

SKOGSBRUK. Den varma<br />

sommaren 2<strong>01</strong>8 fortsätter att<br />

sätta spår i naturen. På 16 procent<br />

av den avverkade arealen har<br />

inte skogsägaren fått upp ny<br />

skog som lagen kräver. Det<br />

visar Skogsstyrelsens senaste<br />

inventering.<br />

Siffran är den sämsta på många<br />

år – och enligt myndigheten är<br />

orsaken torkan 2<strong>01</strong>8 som fick<br />

stor påverkan på nyplanterade<br />

och unga plantor. Högst andel<br />

godkänd föryngringsareal hittas<br />

i Götaland där 87 procent är godkända,<br />

lägst är det i Svealand där<br />

bara 81 procent av föryngringarna<br />

får grönt ljus.<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Frivillighet<br />

istället för tvång<br />

SKOGSBRUK. Med inspiration från<br />

Norge har LRF Skogsägarna och<br />

skogsägarföreningarna gemensamt<br />

tagit fram en arbetsmodell för framtidens<br />

naturskydd, ett förslag som<br />

nu hamnat hos Naturvårdsverket<br />

och Skogsstyrelsen.<br />

Utgångspunkten är att man vill<br />

att myndigheternas arbete baseras<br />

på frivillighet för skogsägaren<br />

och att alla ska känna sig trygga<br />

i arbetet med att utveckla den<br />

bio logiska mångfalden utan att<br />

riskera rätten till sin egen skog.<br />

Rekonstruktion för Eco Log<br />

TEKNIK. Precis innan<br />

press läggning kom nyheten att<br />

Eco Log ansökt om företagsrekonstruktion,<br />

som nu beviljats<br />

av Hälsinglands tingsrätt.<br />

Bakgrunden är likviditetsbrist<br />

– som sägs vara resultatet<br />

av svårigheterna att få tag i<br />

komponenter under pandemin,<br />

följt av kriget i Ukraina.<br />

– Det är ett tråkigt och<br />

tufft beslut att sätta bolaget i<br />

rekonstruktion men vi måste se<br />

långsiktigt och skapa hållbara<br />

förutsättningar för bolaget så att<br />

vi kan rädda jobb, verksamheten<br />

och framtida leveranser. I det<br />

korta perspektivet är det tråkigt<br />

att fordrings ägare drabbas men<br />

långsiktigt så markerar det här<br />

en vändpunkt som ska göra oss<br />

starkare och stabilare som kund<br />

och företag, säger Niklas Jonsson,<br />

vd Eco Log i ett pressmeddelande.<br />

Klart är också att kapital bolaget<br />

Lazarus Industriförvaltning blir<br />

majoritetsägare i moderbolaget<br />

Eco Log Group, medan Weland<br />

och Accent kvarstår som<br />

minoritetsägare.<br />

Välkommen till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

Malmbergs Skogsservice Firma<br />

– Grästorp<br />

Mahlerline AB – Näsåker<br />

Sunnanberg Skog AB<br />

– Västerhaninge<br />

Hosjö Forestry AB – Tandsbyn<br />

Lidells Skogstransporter AB<br />

– Vikarbyn<br />

Liljemark Skogsavverkning AB<br />

– Gunnarskog<br />

Mer eldrift hos Södra<br />

TEKNIK. Just nu utreder Södra hur<br />

man ska styra över till eldrivna<br />

lastbilar, lastmaskiner och truckar<br />

– allt för att minska utsläppen.<br />

Projektets mål är att inte ha<br />

några utsläpp av växthusgaser till<br />

2040, och för att lyckas behöver<br />

timmerbilar och flisbilar i Södras<br />

egen åkerinäring växlas över till<br />

eldrift.<br />

Oklart nästa steg för Autoplant<br />

TEKNIK. Samverkansprojektet<br />

Autoplant har tagit första steget<br />

till autonom markberedning<br />

och plantering. I september<br />

sattes första plantan men än lär<br />

tekniken dröja på marknaden.<br />

Till projektet har Skogforsk<br />

utvecklat en planteringspunktsväljare<br />

som jobbar utifrån en<br />

hinderkarta med att hitta möjliga<br />

planteringspunkter och sedan<br />

autonomt styra kranen dit.<br />

LTU har arbetat vidare med<br />

bildanalys och AI för att med<br />

hjälp av en stereokamera i realtid<br />

känna igen stubbar, stenar och<br />

träddelar vilket används för att<br />

bygga upp hinderkartan.<br />

Det återstår dock mycket<br />

arbete för att hitta en<br />

robust teknik som funkar<br />

i varierande väder-, ljus- och<br />

markförhållanden.<br />

Delprojektet avslutas i början<br />

av <strong>2023</strong> men arbetet med<br />

Autoplant fortsätter eventuellt<br />

som ett nytt projekt längre fram.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


“ John Deere har ett fantastiskt servicenätverk<br />

- så det fungerar alltid även i en<br />

liten ort som vår. ”<br />

Jonas Sporr<br />

Bro Skogsentreprenad AB


NYHETER & NOTISER<br />

Alla förlorar på långa<br />

handläggningstider<br />

SKOGSBRUK. Långa handläggningstider<br />

för att få arbetstillstånd<br />

för arbetskraftsinvandrare, följt av<br />

osäkra bedömningar skapar just<br />

nu bekymmer för skogsbruket<br />

– och för de ukrainare som väntar<br />

på att få jobba i Sverige.<br />

– Ukrainarna förlorar pengar,<br />

skogsbolagen förlorar pengar<br />

och Sverige som land förlorar<br />

både skatteintäkter och värdefull<br />

kompetens. Tyvärr har Sverige<br />

gjort det krångligt för ukrainare<br />

att få arbetstillstånd enligt massflyktsdirektivet<br />

medan andra<br />

länder, som Polen och Tyskland,<br />

tvärtom har underlättat för dem.<br />

Det säger Joakim Gustafsson,<br />

vd för Svensk Skogsservice,<br />

tillika aktiv i Skogsentreprenörernas<br />

skogsvårdsutskott, till<br />

tidningen Näringsliv.<br />

Säljer ryska bolaget<br />

TEKNIK. Ponsse säljer sitt<br />

ryska dotterbolag OOO Ponsse<br />

till det ryska företaget<br />

OOO Bison.<br />

I somras meddelade Ponsse<br />

att man har undertecknat<br />

ett kontrakt gällande<br />

försäljningen av samtliga<br />

aktier, dock har affären<br />

i skrivande stund ännu<br />

inte godkänts av de ryska<br />

myndigheterna.<br />

Mihail Menshikov,<br />

OOO Ponsses nya vd, har<br />

tidigare arbetat som vice vd<br />

i det ryska dotterbolaget.<br />

ny utbildning!<br />

Utveckla dina<br />

kunskaper att<br />

driva företag!<br />

LEDARSKAP OCH EKONOMI<br />

FÖR SKOGSENTREPRENÖRER<br />

Grundläggande om hur människor fungerar & hur man leder olika personlighets typer<br />

Konsten att ge konstruktiv feedback Kommunikation – hur man uppnår samsyn<br />

Konflikter & konflikthantering Coachande förhållningssätt, principer & coachande frågor<br />

Organisation av ett litet företag Konsten att delegera Målstyrning, motivation & drivkrafter<br />

Ekonomiska grundbegrepp & grundläggande räkneövningar Resultat- & balansräkning<br />

Grundläggande kalkylering Budgetering grundläggande nivå Avskrivningar<br />

För mer information och bokning: magnus.nilsson@skogsentreprenorerna.se<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se<br />

Get a<br />

Svensktillverkade<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

GOTT NYTT ÅR<br />

ÖNSKAR GÄNGET PÅ TERRI!<br />

Vi summerar 2022 med välbesökta mässor,<br />

ökad efterfrågan och ett stort intresse.<br />

Det säger allt om våra maskiner. Och med<br />

det i bagaget är det enkelt att ladda för ännu<br />

fler bra år tillsammans!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Följ oss!


NYHETER<br />

SE Cert fick rätt!<br />

Var det rätt av SE Certifiering att utesluta en certifierad entreprenör som<br />

man menade inte kommit in med tillräckliga underlag i tid? Ärendet har<br />

nu avgjorts av Stockholms tingsrätt, som ger SE Certifiering rätt.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Vi välkomnar tingsrättens<br />

dom, även om det förstås är<br />

djupt tragiskt att det behövde<br />

gå så långt som till domstol,<br />

säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande<br />

i Skogsentreprenörerna, och även i<br />

dotterbolaget SE Certifiering.<br />

Allt började då certifieringsparaplyet<br />

SE Certifiering fick in en avvikelse anmälan<br />

från Holmen Skog, som misstänkte att<br />

maskinentreprenören körde på lågskattad<br />

grön diesel. SE Certifiering begärde i sin<br />

tur in underlag som inte ansågs tillräckliga.<br />

Resultatet blev att certifieringen slutligen<br />

drogs in, och entreprenören valde då att inte<br />

nyttja sin rätt att överklaga beslutet.<br />

Entreprenören fick relativt snabbt en<br />

ny certifiering via ett annat paraply men<br />

valde ändå att stämma certifieringsbolaget<br />

vid Stockholms tingsrätt för att man blivit<br />

av med sin certifiering, vilket man menar<br />

i praktiken gjort det omöjligt att driva<br />

verksamheten vidare.<br />

Efter två intensiva dagar i rätten med<br />

en lång rad vittnesmål från båda sidor<br />

kom alltså nyligen domen som landar i<br />

att stämningen ogillas. Vid pressläggningen<br />

var det inte klart om entreprenören<br />

kommer överklaga tingsrättens dom.<br />

VARNING!<br />

Telefonbedragare i farten!<br />

Nyligen har ett stort antal entreprenörer i skogen blivit lurade av telefonförsäljare.<br />

– Det vanliga upplägget är att någon ringer och uppger sig vara från någon av de<br />

större mobil operatörerna. Plötsligt sitter man fast med ett dåligt avtal till<br />

hög kostnad, säger Vincent Edberg på AG Advokat.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

De utger sig för att ringa på uppdrag<br />

av någon välkänd mobiloperatör och<br />

vill sälja på dig ett abonnemang som<br />

både är bättre och billigare. Men var<br />

vaksam, det kan snabbt sluta med att du sitter<br />

fast med ett dyrt och dåligt abonnemag med<br />

bindningstid på upp till fem år!<br />

– Signifikativt är att de riktat in sig på<br />

småföretagare i skogen – och att deras<br />

avtalsförslag snabbt ska signeras via bank-id<br />

utan möjlighet till betänketid. Men avtalen<br />

stämmer inte alls med vad man lovat i telefon.<br />

Istället får man dålig täckning, lång<br />

bindningstid och merkostnader för dyra<br />

kringtjänster man inte bett om, varnar<br />

Vincent Edberg, AG Advokat.<br />

Som vanlig konsument har man alltid två<br />

veckors ångerrätt, men företag har inte alls<br />

samma skydd, och ofta är det svårt att få rätt<br />

i efterhand:<br />

– Ja, den här typen av avtal är knepiga att<br />

ta sig ur, och i och med att man själv signerat<br />

via bank-id är det rejäl uppförsbacke om<br />

man vill driva det juridiskt. Sverige är en<br />

väldigt fri marknad där man kan avtala om<br />

nästan vad som helst, och spelar man inte in<br />

samtalen blir det ofta ord mot ord och svårt<br />

att bevisa att man blivit lurad. Oftast faller<br />

det tillbaka på vad som står i avtalet, som är<br />

skrivet för att bedragaren ska undvika ansvar.<br />

Just nu har Vincent Edberg fem–sex<br />

liknande ärenden på sitt bord, alla med<br />

skogsentreprenörer som blivit uppringda av<br />

någon som säger sig samarbeta med Telia<br />

eller Tele 2.<br />

– Är du det minsta osäker, be att få ett<br />

kontraktsförslag, men skriv aldrig på förrän<br />

du noga gått igenom vad det står, kontrollera<br />

också om bolaget finns på Svensk handels<br />

svarta lista och googla för att se om det är<br />

en seriös aktör, avslutar Vincent Edberg,<br />

AG Advokat.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com


NYHETER<br />

Lönsamt med kunskap<br />

Kalla det en skräddarsydd verksamhetsnära kurs byggd på branschens speciella<br />

förutsättningar. Med hjälp av Resurshuset och EY drar Skogsentreprenörerna nu<br />

igång sin nya tvåstegsutbildning i ekonomi och ledarskap.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON FOTO RESURSHUSET<br />

Tankarna på en unik ekonomi- och<br />

ledarskapskurs bara för skogens<br />

entreprenörer har bubblat ett tag.<br />

Och nu är den redo!<br />

– Jag och Joakim Åström på EY har under<br />

många år kört en liknande utbildning och<br />

upplägget blir ungefär samma. Skillnaden är<br />

att den nu är i två steg – en grundkurs och<br />

en fördjupning, säger Hans Alenius som tillsammans<br />

med kollegan Pernilla Granström<br />

och Joakim Åström har lång och gedigen<br />

erfarenhet av att hjälpa entreprenörer i<br />

ekonomi- och ledarskapsfrågor.<br />

Varje kurs består av fyra digitala tillfällen<br />

via Microsoft Teams, och det börjar mycket<br />

grundläggande med att lära sig skillnaden<br />

mellan resultat- och balansräkning, debet och<br />

kredit, vad som skiljer avskrivningar från<br />

amorteringar och mängder med annat.<br />

– Det brukar bli ett väldigt engagemang<br />

med mycket diskussioner. En viktig del<br />

är också övningarna och hemuppgifterna<br />

som vi försöker koppla till den egna<br />

verksamheten, fortsätter han.<br />

Ekonomisk kunskap är en sak. Lika viktigt<br />

i företagandet är gott ledarskap, och inte<br />

sällan går ekonomin och ledarskapet hand i<br />

hand. Hans Alenius ger ett tydligt exempel:<br />

– En typisk diskussionsfråga på kursen<br />

kan vara vilket som är viktigast: Företagets<br />

resultat, eller omsorgen om medarbetaren?<br />

Här gäller det gäller att hitta balansen, men<br />

först måste man förstå sig själv. Kan du inte<br />

leda dig själv blir du aldrig bra på att leda<br />

andra.<br />

Många företagare blir helt enkelt för<br />

mycket kompis, och efter ett tag blir man<br />

rädd för att ställa krav på sina medarbetare.<br />

De med tydliga mål och förväntningar får<br />

också anställda som fungerar bättre.<br />

I kursen läggs fokus på att mejsla fram<br />

vad man vill med sitt företag – och deltagarna<br />

lär sig att jobba mot tydliga mål och se<br />

värdet av en vision:<br />

– Just att jobba mot tydliga mål är a och o,<br />

och att våga vidta åtgärder när det inte blir<br />

som du tänkt.<br />

Avtalsskrivande har också en viktig plats<br />

i kursplanen.<br />

– Det viktigaste med ett bra avtal är ju<br />

att det inte får finnas utrymme för olika<br />

tolkningar. Vi pratar mycket om hur viktigt<br />

det är att aldrig skriva på något man inte<br />

förstår, och att våga ta hjälp vid behov.<br />

Minst två kursledare kommer att delta<br />

vid varje kurstillfälle, och det som skiljer<br />

grundkursen<br />

från fördjupningsdelen hörs på namnet.<br />

– Ja, i fördjupningen går vi helt enkelt<br />

djupare i ledarskapet och det blir mer<br />

avancerade räkneövningar.<br />

Är det här kurser alla borde gå?<br />

– Verkligen, dessa är lärorika, avslutar<br />

Hans Alenius.<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Vårens PEFC-kurser<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– GRUNDKURS AVVERKNING (2 DAGAR)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

10 januari Nyköping<br />

12 april Alfta<br />

20 april Smålandsstenar<br />

28 juni Älvsbyn<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– RÖJNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

4 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– MARKBEREDNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

5 maj Alfta<br />

NATUR- OCH KULTURHÄNSYN<br />

– FÖRNYELSEDAG AVVERKNING (1 DAG)*<br />

Godkänd kurs ger kompetensbevis i<br />

Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett<br />

krav enligt bland annat PEFC för vissa<br />

personalkategorier och entreprenörer.<br />

14 april Alfta<br />

18 april Osby<br />

19 april Smålandsstenar<br />

3 maj Mora<br />

23 maj Åtvidaberg<br />

23 maj Älvsbyn<br />

24 maj Boliden<br />

24 maj Nyköping<br />

25 maj Örnsköldsvik<br />

9 juni Blomstermåla<br />

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABC/HLR (HALVDAG)*<br />

Utbildningen syftar till att ge deltagarna<br />

grundläggande kunskaper i livräddande första<br />

hjälpen samt hjärt-lungräddning.<br />

Deltagarna får utbildningsbevis.<br />

16 januari Nyköping<br />

17 januari Åtvidaberg<br />

18 januari Örebro<br />

22 maj Osby<br />

23 maj Smålandsstenar<br />

24 maj Skövde<br />

25 maj Örebro<br />

30 maj Älvsbyn<br />

31 maj Skellefteå<br />

1 juni Örnsköldsvik<br />

8 juni Sunne<br />

9 juni Mora<br />

13 juni Lycksele<br />

14 juni Östersund<br />

15 juni Ånge<br />

Kurser<br />

anordnas på<br />

avrop om man<br />

är tillräckligt<br />

många!<br />

Alfta Skogstekniska i samarbete med Skogsentreprenörerna<br />

Läs mer och anmäl dig till utbildningarna på www.skogsentreprenorerna.se/kurser<br />

Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se


FRÅGA EXPERTEN<br />

Hjula eller skaffa<br />

maskintrailer?<br />

Jag funderar över bästa lösningen lagstiftningsmässigt<br />

kring att flytta maskiner. Bör jag skaffa<br />

en traktordragen maskintrailer, eller hjula?<br />

Ibland kan man läsa nyhetsartiklar som handlar<br />

om företag som blivit ertappade med brister vid<br />

transporter, och därav bötfällts. Här följer en<br />

sammanfattning av reglerna, och vad man bör<br />

tänka på.<br />

Om vi börjar med att hjula skotare på allmän<br />

väg. Skotaren registreras sedan 1993 som tung<br />

terrängvagn. Därmed kräver skotaren lägst B-körkort.<br />

Skördaren är däremot i lagens öga ett motorredskap<br />

och omfattas inte av körkortskravet, eller andra<br />

begränsningar så som skotaren. Trafikförsäkring ska<br />

dock alltid finnas för samtliga maskintyper.<br />

Maxbredden för att framföra skotare på väg som<br />

inte är enskild är 260 centimeter. En skotare med<br />

registrerad bredd som överstiger 260 centimeter<br />

måste ha dispens från Trafikverket. Om man<br />

räknar med att återkommande framföra skotaren<br />

på allmänna vägar är det en generell dispens man<br />

ansöker om, och denna är giltig i fem år.<br />

Trafikverket kan bevilja generell dispens för<br />

odelbar last, enligt Trafikförordningen, för denna<br />

typ av fordon, utifrån de mått som står i skotarens<br />

registreringsbevis – och här bör man vara<br />

uppmärksam:<br />

Som odelbar last räknas endast skotaren<br />

utan något i lastredet och utan något tillkopplat<br />

efterfordon.<br />

Man får alltså inte lasta vare sig rundvirke eller<br />

grot och inte heller markskonare, slirskydd eller<br />

IBC. Inte heller får man koppla till en servicevagn,<br />

koja eller blitrailer efter skotaren. Allt som lastas i<br />

skotarens lastutrymme eller kopplas på släp efter<br />

skotaren räknas som delbar last.<br />

En skotare bredare än 260 centimeter ska skyltas<br />

”BRED LAST” och ha breddmarkeringsskyltar och<br />

belysning som vanligt.<br />

Är skotaren bredare än 310 centimeter upp till<br />

450 centimeter, ska den dessutom föregås av varningsbil<br />

försedd med varningsskyltar ”VARNING”<br />

väl synliga såväl framifrån, som bakifrån.<br />

Överstiger skotaren bredd 450 centimeter ska<br />

den dessutom eskorteras av vägtransportledare<br />

eller polis.<br />

Traktordragen maskintrailer kan vara ett alternativ<br />

för att undvika att plocka av slirskydd och för att<br />

slippa slita på maskinen med hjulning efter väg.<br />

Även i detta fall finns det en del som är viktigt att<br />

tänka på.<br />

Generella begränsningar av mått och vikter, samt<br />

skyltning, belysning och eventuellt eskort gäller som<br />

för alla breda och tunga transporter men det finns<br />

också en del lättnader i bestämmelserna.<br />

Dessa avser bland annat körkortsbehörigheter och<br />

tillstånd, och gör att det ibland kan vara ett alternativ<br />

att överväga. Dock gäller även här att vara vaken<br />

kring bestämmelserna, för att inte falla igenom på<br />

någon punkt.<br />

I den egna verksamheten kan man flytta företagets<br />

egna maskiner på traktordragen trailer utan<br />

c-behörighet i sitt körkort, och utan trafiktillstånd<br />

och färdskrivare. Denna typ av transport kallas för<br />

firmakörning och kräver bara körkortsbehörighet<br />

som motsvarar traktorns krav på körkortsklass.<br />

Vidare får både firmatecknaren och dess anställda<br />

personal göra dessa flyttar. Det viktiga att tänka på<br />

här är att firmaflytt inte får redovisas och faktureras<br />

separat, utan ska ingå i ackordsuppgörelsen. Om<br />

man flyttar någon annans maskiner eller om man<br />

flyttar maskiner i sin egen verksamhet och fakturerar<br />

kund separat för detta, räknas det som yrkesmässig<br />

godsbefordran. För yrkesmässig godsbefordran krävs<br />

körkortsbehörighet c, trafiktillstånd och färdskrivare,<br />

dock inte YKB eftersom dragfordonet är en traktor.<br />

Vidare bör man även tänka på att en traktor av<br />

ganska stor modell krävs för att klara kraven på<br />

bromsförmåga utifrån draglastens vikt.<br />

Ebbe Lindberg<br />

Företagsutvecklare<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 98 50<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 42<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare (föräldraledig)<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 49<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Anmäl dig<br />

redan idag!<br />

SKOGSVÅRD<br />

TVÅ DAGAR OM RÖJNING OCH PLANTERING<br />

ORBADEN<br />

3–4 FEBRUARI <strong>2023</strong><br />

Premiären blev precis så bra som vi hoppades – och nu pågår planeringen<br />

inför <strong>2023</strong> för fullt. Två dagar med seminarier, debatt och kanske<br />

en och annan ny bekantskap. Välkommen till magiska Orbaden.<br />

PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Kör dig inte fattig!<br />

Hur bör man egentligen tänka vid en avtals förhandling<br />

utan att veta något om morgondagen? Skogsentreprenörernas<br />

Mats-Erik Larsson kommer med goda råd på vägen!<br />

TIDEN GÅR FORT och plötsligt är<br />

det bara några veckor kvar till<br />

omförhandlingen av avtalet som skrevs<br />

2021. Så hur bör man då tänka i<br />

svajiga tider som dessa?<br />

För att få kompensation för det<br />

ökade bränslepriset börjar många med<br />

att försöka bringa klarhet i hur mycket<br />

bränsleindexet, eller bränsleklausulen<br />

gått upp.<br />

Det första du behöver få fram<br />

är hur stor del av den beräknade<br />

omsättningen som är diesel. Låt<br />

oss säga att du kommer fram till<br />

att den är 25 procent av de totala<br />

kostnaderna. Nästa steg är<br />

att titta på lönekostnaderna, och<br />

när du räknat klart, säg att du får<br />

dem till 22 procent. Resterande,<br />

alltså 53 procent, motsvarar den<br />

sammanvägda serien för skördare<br />

exklusive diesel i Skogsmaskinsindex.<br />

Då har vi alltså räknat ut andelen<br />

övriga kostnader för avskrivningar,<br />

ränta, reparation och service, däck<br />

och band, och administration.<br />

OM VI DÅ LOGGAR IN i Skogsmaskinsindex,<br />

och letar oss fram till rätt serie,<br />

läser vi enkelt av att den ökat med<br />

12,4 procent från oktober 2021 till<br />

oktober 2022.<br />

I serien ser vi också att<br />

löne kostnaderna ökat med 2,7 procent<br />

och dieseln med 47,9 procent.<br />

Sammanvägt ger detta en total<br />

kostnadsökning med 19,2 procent<br />

under året. Då vi redan kompenserats<br />

för dieseln ska inte denna räknas<br />

in i vår beräkning av hur mycket<br />

ersättningen behöver gå upp för att<br />

kompensera kostnadsökningarna.<br />

X %<br />

EV. VINST<br />

22 %<br />

LÖN<br />

25 %<br />

DIESEL<br />

53 %<br />

ÖVRIGA KOSTNADER<br />

SKÖRDARE EXKLUSIVE DIESEL 100 %<br />

Men övriga kostnader då? Det<br />

vi alltså vet är att 22 procent är<br />

lönekostnader och vi ser i index att<br />

dessa gått upp med 2,7 procent. Detta<br />

ger en total kostnads ökning med<br />

0,6 procent, som du också behöver<br />

kompenseras för.<br />

Klumpen av övriga kostnader utöver<br />

lön står för 53 procent.<br />

TITTAR VI I indexserien ser vi att denna<br />

gått upp med 12,4 procent. Genom att<br />

ta 0,53 gånger 12,4 procent får vi fram<br />

en total kostnads ökning på 6,6 procent<br />

för perioden.<br />

Nu har vi räknat ut löneökningen<br />

och hur mycket övriga<br />

kostnader gått upp under året.<br />

Lönen gör 0,6 procent och övriga<br />

kostnader 6,6 procent – det blir<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Indexserie<br />

K14SM0500<br />

Förare<br />

T14SM02ED<br />

Skördare<br />

exkl. diesel<br />

Summa av<br />

sammanvägd<br />

förändring<br />

totalt 7,2 procent som du ska<br />

kompenseras för i ditt nya avtal för<br />

att nå upp till samman nivå som då<br />

du skrev ditt gamla. Har du en årlig<br />

omsättning på fem miljoner kronor<br />

motsvarar ökningen 360 000 kronor.<br />

ÄR DET ALLT? Nja, säg att du i snitt<br />

under året tappat 3,6 procent av<br />

din omsättning – det betyder att<br />

180 000 kronor försvunnit till ökade<br />

kostnader. För att komma till samma<br />

nivå som för ett år sedan måste du ha<br />

kompensation även för dessa procent.<br />

Slår du ihop kostnadsökningen<br />

på 7,2 procent med det du tappat i<br />

omsättning ska du upp till 10,8 procent<br />

i högre ersättning för att få samma<br />

förutsättningar som vid avtalsskrivandet<br />

förra gången.<br />

Basmånad 2021 10 Avläsningsmånad 2022 10<br />

Andel som ska<br />

påverka beräkningen<br />

Indextal<br />

basmånad<br />

BERÄKNING AV INDEXFÖRÄNDRING<br />

Belopp vid basmånaden<br />

Indextal<br />

avläsningsmånad<br />

Förändring<br />

22,0 % 119,8 123 2,7 % 0,6 %<br />

53,0 % 112,5 126,5 12,4 % 6,6 %<br />

75,0 % 7,2 %<br />

1400,0 kronor<br />

Indexförändring 7,2 %<br />

100,8 kronor<br />

Belopp efter indexförändring<br />

1500,8 kronor<br />

Påverkan på<br />

totalförändring<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


KOSTNADSÖKNING <strong>2023</strong>?<br />

GENERELL FÖRLUST 2022, – 3,6 %<br />

+ 7,2 %<br />

Q1<br />

Q2<br />

KOMPENSERA FÖRLUST 2022 + 3,6 %<br />

Hit måste vi för att ta höjd för ökningar <strong>2023</strong><br />

Hit måste vi för att kompensera förluster.<br />

Hit måste vi för att hålla samma nivå som i fjol.<br />

Q3<br />

Q4<br />

DIESELKLAUSUL + 12 %<br />

Ersättningsnivå 2022 med dieselklausul.<br />

DET ÄR DENNA del många<br />

missar att få kompensation<br />

för vid för långa avtal.<br />

Ersättningsnivå 2022 utan dieselklausul.<br />

DIESELKLAUSULEN har ökat<br />

ersättningen med 12 % under 2022.<br />

Resterande kostnadsökningar om 7,2 %<br />

har vi i medeltal förlorat hälften av.<br />

För att kompensera detta måste nästa<br />

avtal höjas med ytterligare 3,6 %.<br />

OKTOBER 2021<br />

OKTOBER 2022<br />

GRUNDERSÄTTNING 2022 GRUNDERSÄTTNING <strong>2023</strong><br />

OKTOBER <strong>2023</strong><br />

Påverkar avtalslängden?<br />

ABSOLUT! Säg att avtalet du nu ska förhandla<br />

är på ett år – och visst vill du ta höjd för<br />

kommande kostnadsökningar under denna<br />

period?<br />

Frågan är bara hur stora de kommer att bli.<br />

Här handlar det om en kvalificerad gissning<br />

utan garantier, men säg att året slutar på<br />

12 procent. Då skulle du behöva ta höjd med<br />

ytterligare 6 procent för att kompensera<br />

framtida ökningar.<br />

Vad göra då?<br />

ETT TÄNKBART alternativ är att skriva kortare<br />

avtal än ett år, baksidan är dock att det<br />

skapar osäkerhet både för dig och kunden. Ett<br />

annat tryggare alternativ är att i avtalet skriva<br />

in möjligheten att omförhandla ersättningen<br />

varje kvartal.<br />

Mer jobb absolut, men då hinner kostnadsökningarna<br />

troligen inte bli så stora att du<br />

behöver ta höjd med mer än 1,5 procent i<br />

taget. Efter tre månader görs en avstämning<br />

av läget och en ny prislista skapas för<br />

kommande period.<br />

Lägg tiden på rätt saker<br />

GENOM ATT KOMMA överens om ett avtal helt<br />

reglerat via Skogsmaskinsindex slipper man<br />

att diskutera och förhandla om varje trolig<br />

kostnadsökning. Det lönar sig oftast för båda<br />

avtalsparter.<br />

Kunden behöver inte betala mer för att<br />

du måste ta höjd för troliga ökningar utan<br />

först när det verkligen behövs. I stället för att<br />

diskutera prisnivåer fyra gånger per år kan<br />

parterna ägna tiden åt annat än att justera<br />

ersättningar. Om kostnaderna ökar måste<br />

man ha mer betalt, men sjunker kostnaderna<br />

så minskar ersättningen. Enkel matematik.<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


ÅRSSTÄMMA 2022<br />

REPORTAGE<br />

11–12 NOVEMBER<br />

Extra allt på Arlanda XPO!<br />

Stämma, branschfest, mässa och mängder av seminarier under ett och samma tak. I början<br />

av november var det äntligen dags för landets skogsentreprenörer att samlas efter några års<br />

pandemipaus. Den här gången på Arlanda XPO norr om Stockholm, klart det blev bra!<br />

Årsstämman 2022<br />

Efter ett år av tuffa prövningar med<br />

inflation, krig och reduktionsplikt<br />

var det åter dags för medlemmarna<br />

att samlas till årets viktigaste möte<br />

– stämman. I år ledd av medlemmen<br />

Daniel Skoog.<br />

Årsstämman bjöd inte på någon större<br />

dramatik – och den enda motionen som<br />

inkommit var bara en stilla förfrågan om<br />

valberedningen möjligen kunde få en plats på<br />

hemsidan, och ja, en kalender med vad som<br />

händer och är på gång i Skogsentreprenörerna.<br />

Styrelsen biföll första punkten och i<br />

TEXT FRANS JOHANSSON OCH LARS BLIXT FOTO FRANS JOHANSSON OCH MAGNUS NILSSON<br />

fråga om ett kalendarium tas frågan med<br />

in i det kommande renoveringsarbetet av<br />

skogsentreprenorerna.se<br />

Då valberedningen gett sitt förslag<br />

och stämman sagt sitt stod det klart att<br />

Kolbjörn Kindströmer valdes till ordförande<br />

för ytterligare ett år. Samtidigt omvaldes<br />

Anders Öhman som vice ordförande, och<br />

även Lars Blixt och Håkan Nilsson som<br />

övriga ledamöter. Philip Jämtgård och<br />

Göran Andersson har ytterligare ett år kvar<br />

på sina mandatperioder.Det blev även omval<br />

för externe ledamoten Mathias Karlsson – till<br />

vardags verksam inom dagligvaruhandeln.<br />

Under stämman passade<br />

verksamhets ansvarig Magnus Nilsson också<br />

på att sammanfatta året som gått. Och mycket<br />

kom att handla om vad Skogsentreprenörerna<br />

hunnit med:<br />

– Mycket tid har gått till bränslefrågan<br />

och akutstödet. Det blev många mil under<br />

sektionsturnén i våras men mycket av det vi<br />

fick med oss från våra möten lade grunden<br />

till det vi arbetar med idag. Under året har vi<br />

också kunnat välkomna två nya medarbetare<br />

– Christer och jag själv.<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Föreläsningen<br />

Högt satta mål<br />

– ger resultat!<br />

REPORTAGE<br />

ÅRSSTÄMMA 2022<br />

11–12 NOVEMBER<br />

Under två timmar fick<br />

vi följa med tidigare<br />

kartläsaresset<br />

Tina Thörner –<br />

från uppväxten på<br />

bondgården i Värmland, via sorg<br />

och glädje, möten med schejker<br />

och internationella diplomater,<br />

till vådliga vurpor där allt abrupt<br />

kunde tagit slut.<br />

Koncentratet av föreläsningen<br />

var två huvud budskap. Det ena att<br />

man kan nå dit man vill om man<br />

går in för det till hundra procent.<br />

Ganska exakt två minuter<br />

efter att Gröna Arbetsgivares<br />

Maud Petri Rådström kommit in<br />

genom dörren, stod det klart att<br />

Karl-Oskar Isaksson som driver<br />

Isakssons Terrängtransport i<br />

Överkalix, nu kan titulera sig<br />

Årets unga skogsentreprenör.<br />

Karl-Oskar Isaksson, bland annat<br />

välkänd för <strong>Skogsentreprenören</strong>s<br />

läsare som tidigare medlem i<br />

Panelen, får priset för sin skicklighet<br />

att kombinera hög produktivitet<br />

och hög leveranskvalitet med fokus<br />

på företagande, ledarskap och<br />

arbetsmiljöfrågor.<br />

Det andra, att kroppens celler behöver<br />

vatten för att prestera optimalt;<br />

så börja alltid dagen med att dricka<br />

en halv liter vatten. Detta konkreta<br />

budskap verkade för övrigt alla<br />

ta in, och vid hotell frukosten<br />

morgonen efter kunde man höra<br />

både en och annan som frågade<br />

varandra om vattenintaget.<br />

Tina Thörners första budskap<br />

var inte lika konkret, men hennes<br />

mål var att bli världens bästa<br />

kartläsare. När hon kommit så<br />

långt att hon själv fick välja<br />

Grattis Karl-Oskar!<br />

Ett av hans råd till andra unga<br />

skogsentreprenörer är att ha viss<br />

distans till sitt företag och se det<br />

som en ekonomisk verksamhet.<br />

– Går man in för personligt i<br />

ett företag tar man inte riktigt<br />

rationella beslut i alla lägen.<br />

Sedan är det viktigt att man själv<br />

sätter pris utifrån vilken vinst man<br />

behöver och vad man har för mål.<br />

Att nätverka med andra entreprenörer<br />

och folk i branschen för att<br />

diskutera det man håller på med<br />

och höra hur andra jobbar är också<br />

väldigt utvecklande för ens egen<br />

verksamhet.<br />

förare, lyckades hon med sitt<br />

mål. Och när hon på grund av<br />

dåtidens könsfördomar inte fick<br />

bli stridspilot, ordnade hon ändå<br />

långt senare en provflygning med<br />

Rosa bandet 2022<br />

ROSA BANDET – OLOFSFORS INSAMLING till<br />

förmån för Bröstcancerförbundet kräver ingen<br />

förklaring. Det är tradition att vinnaren utses på<br />

Skogsentreprenörernas stämma, så även i år.<br />

– Jag är riktigt nöjd, säger Kjell-Erik Åström, sälj<br />

och marknadschef på Olofsfors AB. Vi hade ett mål<br />

på 233 000 kronor och till dags dato har vi uppnått<br />

234 740 kronor. Sedan starten 2<strong>01</strong>0 har vi tillsammans<br />

bidragit med över 1,6 miljoner kronor.<br />

Så vem blev då årets vinnare? Ett stort grattis till<br />

Magnus Martinsson på Martinssons Skogsmaskiner AB!<br />

JAS 39 Gripen. Essensen blev att<br />

visst går det att bli bäst på något<br />

om man verkligen vill, men då får<br />

andra saker längs vägen offras.<br />

Det ingår i livsvalet!<br />

Störst inte alltid bäst<br />

Skogsentreprenörerna har<br />

inlett ett samarbete med skogsmaskinstillverkaren<br />

Terri.<br />

– Vi kan utveckla världens bästa<br />

maskin men det hjälper ju inte<br />

om inte allt annat funkar, konstaterar<br />

Terris försäljningschef Arne<br />

Isaksson.<br />

Hur samarbetet ska utformas<br />

i detalj är inte klart i skrivande<br />

stund men klart är att Skogsentreprenörerna<br />

tidigt ska få in<br />

Terriköpare som medlemmar och<br />

snabbt erbjuda det som krävs i<br />

form av stöd.<br />

27<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Seminarier<br />

Kunskap direkt från scenen<br />

Avtalsrörelsen på väg!<br />

Avtalsrörelsen<br />

närmar sig med<br />

stormsteg – och<br />

när den väl drar<br />

igång i början av<br />

nästa år lär den bli mer utmanande<br />

än någonsin.<br />

Håkan Nilsson sitter inte bara<br />

i Skogsentreprenörernas styrelse,<br />

han är även förtroendevald i<br />

Gröna arbetsgivares skogsgrupp<br />

– vilket innebär att han<br />

tillsammans med ytterligare ett<br />

antal entreprenörer representerar<br />

branschen och kommer med<br />

input inför förhandlingarna.<br />

Diskussionerna med<br />

GS-facket sköts dock av en liten<br />

tjänstemannadelegation inom<br />

Gröna arbetsgivare, där bland<br />

annat Maud Petri Rådström<br />

ingår:<br />

– Vi växlar yrkanden den<br />

21 december. Sedan börjar<br />

avtalsförhandlingarna en bit in på<br />

det nya året. Båda parter önskar<br />

faktiskt mer pengar i plånboken<br />

– och vi är helt överens om att vi<br />

vill tillbaka till inflationsmålet på<br />

två procent.<br />

Skogsentreprenörernas<br />

jämställdhetsarbete<br />

Sedan jag kom till<br />

Skogsentreprenörerna<br />

har jag blivit matad med<br />

att vi ska bli världens<br />

bästa arbetsplats.<br />

Men kan var och en ens erbjuda<br />

föräldraledighet och möjlighet<br />

att flexa med sin arbetstid?<br />

Jag provocerar medvetet men<br />

sanningen är att det börjar bli allt<br />

svårare att hitta folk som vill jobba<br />

i skogen.<br />

Skogsentreprenörernas<br />

verksamhetsansvarige<br />

Magnus Nilsson lyfte tillsammans<br />

med styrelsemedlemmen<br />

Philip Jämtgård jämställda företag<br />

som vägen till en mer attraktiv<br />

bransch.<br />

Sedan någon månad tillbaka<br />

erbjuder Skogsentreprenörerna en<br />

gratis digital jämställdhetskurs i<br />

samarbete med Sveaskog:<br />

– Jag tycker den är bra, riktigt<br />

bra. Allt rör mänskliga relationer<br />

på en arbetsplats och den väcker<br />

viktiga tankar som är bra att<br />

diskutera i arbetsgruppen, menade<br />

Magnus Nilsson.<br />

– För att nå en jämställd bransch<br />

behöver vi inse att vi inte har det<br />

idag, och i slutänden krävs ett bra<br />

ledarskap för att hitta balansen,<br />

konstaterade Philip Jämtgård.<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Mässan<br />

Full snurr på mässgolvet<br />

REPORTAGE<br />

ÅRSSTÄMMA 2022<br />

11–12 NOVEMBER<br />

Kompetenssäkrat med SSV!<br />

Svensk Skogsvaliderings<br />

arbete med ett valideringssystem<br />

för att mäta och<br />

intyga kompetenser i näringen<br />

fortsätter. Först ut var maskinförarna,<br />

följt av skogsvården som<br />

nu också har sitt system klart:<br />

– Vid den här tiden förra året<br />

höll vi just på att färdigställa<br />

valideringsproven för plantörer och<br />

röjare, och under våren gjorde vi<br />

ett antal prov bland maskinförarna,<br />

så det har kommit igång bra,<br />

konstaterar Gunnar Bergström<br />

på företaget Vericate, tillika<br />

projektledare för SSV.<br />

Mycket är på gång, bland annat<br />

är skogsvårdsvalideringen på väg<br />

att översättas till engelska, polska<br />

och rumänska.<br />

Bra att ha i<br />

skarpt läge<br />

– Digitala möten i all ära<br />

men detta är en relationsbransch<br />

– och det är många<br />

kära återseenden sedan förra<br />

gången 2<strong>01</strong>8, säger Thomas<br />

Smedäng, som tillsammans med<br />

Kenneth Eriksson bemannade<br />

Trygg Hansas monter.<br />

Förutom att kasta pil handlade<br />

mycket om sjukvårdsförsäkringen:<br />

– En typisk sak att inte komma<br />

till skott med, men numera är den<br />

både enkel att teckna och prisvärd.<br />

Den finns i två versioner men välj<br />

den stora, du får så mycket mer,<br />

säger Kenneth Eriksson.<br />

Gripande<br />

besök<br />

– Nylanseringarna väntar till<br />

nästa år men vi gör kvalitetsförbättringar<br />

hela tiden – och<br />

vi är stolta över att nästan allt<br />

är tillverkat hemma i fabriken i<br />

Hudiksvall, förklarar Emil Asplund<br />

och Filip Jonsson, exportsäljare<br />

respektive Sverigesäljare.<br />

Att Skogsentreprenörernas mässa<br />

är en viktig plattform för att prata<br />

med kunderna bekräftades:<br />

– Vi får mycket feedback och det<br />

är otroligt värdefullt, den<br />

avslappnade stämningen ska man<br />

heller inte klaga på!<br />

Made in<br />

Dalarna<br />

Log Max från Grangärde i<br />

Södra Dalarna fick demontera en<br />

del av aggregatet för att få in det<br />

i montern.<br />

– Vi brukar säga att vi sysslar<br />

med närodlat. Allt görs egentligen<br />

inom en radie på fyra–fem mil från<br />

Grangärde, säger försäljnings- och<br />

marknadschefen Lars Strömsund.<br />

Ungefär 60 procent av<br />

aggregaten går på export, men<br />

eftersom mycket levereras som<br />

standard på maskinerna handlar<br />

det snarare om 80 procent. Till<br />

Swedish Forestry Expo i juni väntas<br />

nyheter!<br />

29<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Nya!<br />

PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

ETT NYTT ÅR STÅR INFÖR<br />

DÖRREN, OCH VAD SER DU<br />

I DIN SPÅKULA – BLIR DET<br />

TUFFARE, ELLER GÅR VI MOT<br />

LJUSARE TIDER?<br />

– Vi hoppas och tror att<br />

skogen inte ska dras med i<br />

de ekonomiska svängningar<br />

som andra branscher har.<br />

– Jag tror att det kommer<br />

en tuffare tid, med tanke<br />

på inflationen och alla<br />

prishöjningar inom det<br />

mesta.<br />

– För egen del har det varit<br />

lite tuffare nu under hösten,<br />

men jag hoppas att jag ska<br />

kunna jobba på och vända<br />

trenden till kommande år.<br />

Skogsbolagen, särskilt på<br />

sågverkssidan, ser ut att ha<br />

fått en rejäl gren i cykelhjulet<br />

i sin jakt på evig tillväxt och<br />

vinst. Men peppar peppar,<br />

skogen brukar stå sig rätt<br />

bra även i kristider.<br />

– Jag tror att vi kommer in<br />

i en svacka, men hur djup<br />

och lång den blir är svårt att<br />

sia om.<br />

DEN NYA REGERINGEN<br />

ÄR PÅ PLATS. OM DU VAR<br />

STATSMINISTER – VILKEN<br />

FRÅGA SKULLE KOMMA<br />

HÖGST UPP?<br />

– Att skapa långsiktigt<br />

goda förutsättningar för<br />

skogen både till skogsägare,<br />

skogsentreprenörer och<br />

åkare. Vi hade prioriterat<br />

möjligheten att producera<br />

maximalt med skog på<br />

produktionsmark då skog är<br />

en framtidsbransch där vi<br />

kommer att behöva använda<br />

varje hektar mer effektivt då<br />

skogen ska räcka till mer än<br />

massa och sågbart.<br />

– Jag tycker absolut att<br />

skogen och äganderätten<br />

är viktig. Men även frågor<br />

som sjukvård, äldrevård och<br />

omsorg, skola och försvar.<br />

– Den nya regeringen<br />

övertar ju en hel del heta<br />

potatisar, exempelvis hur<br />

EU försöker detaljstyra<br />

enskilda länders skogsbruk.<br />

Samtidigt står också de<br />

enskilda företagarnas öde<br />

på spel så jag hoppas att det<br />

kommer fortsatta stöd till<br />

de gröna näringarna för att<br />

kompensera för de ökade<br />

drivmedelskostnaderna. Som<br />

statsminister skulle jag nog<br />

prioritera det svenska självbestämmandet<br />

över skogen.<br />

– Ingen aning<br />

faktiskt … Det är nog<br />

bra att jag inte är<br />

statsminister.<br />

ÅRETS JULKLAPP ÄR<br />

NÅGOT HEMGJORT, HAR NI<br />

NÅGRA JULTRADITIONER<br />

I FÖRETAGET? BLIR DET<br />

NÅGOT JULBORD?<br />

– Våra jultraditioner<br />

växlar mellan julbord och<br />

/eller julklapp. I år ska vi<br />

bjuda våra anställda på<br />

underhållning och julbord.<br />

– Absolut! Jag är julälskare.<br />

Här blir det julklappar och<br />

julbord!<br />

– Det blir lite futtigt att<br />

gå på julbord med sig<br />

själv, men jag ska i alla<br />

fall försöka att få lite tid<br />

över till att umgås med<br />

familjen.<br />

– Oftast blir det en liten<br />

julgåva och lite ledighet<br />

för de som vill. Vi brukar<br />

gå ut på vanlig restaurang,<br />

istället för julbord. Vår<br />

kund bjuder ofta på<br />

julbord, det är uppskattat.<br />

I DET HÄR NUMRET SKRIVER<br />

VI OM TELEFONBEDRÄGERIER.<br />

HAR DU VARIT UTSATT NÅGON<br />

GÅNG?<br />

– Det har ringt några som<br />

utgett sig att vara från Telia<br />

och vill skriva om avtal om<br />

lägre priser. Vi har dock en<br />

kontakt på Telia som jag<br />

pratade med och det var ett<br />

annat telebolag än Telia som<br />

ville skriva nya avtal.<br />

– Nej. Dels för att jag<br />

nästan aldrig svarar på<br />

nummer jag inte redan<br />

har inlagda, dels att så<br />

fort någon visar sig vara<br />

telefonförsäljare så lägger<br />

jag på, haha …<br />

– Telefonbedrägeri har jag<br />

sluppit, däremot blir man<br />

ju ständigt nedringd av<br />

påstridiga försäljare. En tjej<br />

från Skaraborg med garvat<br />

munläder är anledningen till<br />

att jag nu har en livstidsförbrukning<br />

av multispray<br />

i garaget, men jag fick ju<br />

bromsrengöring på köpet!<br />

– Inga telefonbedrägerier,<br />

bara någon skojare på<br />

Blocket.<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Av skogsfolk - för skogsfolk<br />

Moheda har utvecklats för att tåla<br />

tuffa tag. Ett robust kraftpaket<br />

med genomtänkt konstruktion som<br />

följsamt tar sig fram i terrängen<br />

utan att kännas klumpig. En pålitlig<br />

kamrat som troget ställer upp,<br />

oberoende av årstid och väder.<br />

Skogsvagnen från Moheda blir vad<br />

du gör den till. Med stor valfrihet<br />

kring varje tillval formas vagnen<br />

efter dina behov.<br />

Moheda har skogsvagnar för alla<br />

typer av skogsarbeten - från<br />

transport av skogsavfall, ved och<br />

gallringsvirke till frakt av timmer<br />

från tyngre slutavverkning.<br />

För en bra dag i skogen<br />

Läs mer på<br />

ftgforest.com/<br />

moheda<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

0521-26 26 30<br />

www.ftgforest.com<br />

HYPRO HV14<br />

Den stabilaste griplastarvagnen på marknaden med upp till<br />

9,4 meter lång kran! Som standard utan stödben. Robust byggd<br />

för att enkelt klara av extremt krävande jobb i skogen. Drift med<br />

4WD rulldrift alternativt navmotordrift 2ND eller 4ND.<br />

HYPRO 755 VB<br />

En råstark processor med sidoförskjutbarhet och en arbetsradie<br />

på hela 280 grader. Monteras enkelt på och av i princip<br />

vilken skogsvagn som helst med hjälp av vagnens egen kran.<br />

Perfekt lämpad till såväl gallringar som slutavverkningar.<br />

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE


REPORTAGE<br />

Inte som<br />

alla andra!<br />

Lägg inte alla ägg i samma korg, underskatta aldrig<br />

en liten maskin – och lej gärna ut skotningen.<br />

Brasab i skånska Vittsjö har sitt eget recept!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Sydsverige har klätt sig i höstskrud, och skåneland<br />

bjuder på tusen nyanser av gult och orange.<br />

Visst finns det skog även i Skåne – och finns det<br />

skog finns det entreprenörer, som Martin Olsson<br />

och hans Brasab.<br />

– Här på Råbelöv gods har vi varit i många år, och just<br />

där vi står nu ska det på sikt bli ett renodlat ekbestånd.<br />

Det är nog andra varvet vi är här och gallrar – och innan<br />

slutavverkning bör det bli ytterligare några gånger.<br />

Att vara entreprenör hos godsen är speciellt. Många<br />

gånger handlar det om extremt välskötta skogar. Inte sällan<br />

lövbestånd.<br />

– Jämfört med skogsbolagen är det ofta mer långsiktigt.<br />

Här förstår man hur viktig gallringen är för resultatet vid<br />

slutavverkning. Generellt kan jag också känna att de privata<br />

kunderna har en större förståelse för entreprenörernas<br />

kostnads ökningar. Sedan om det blir bra priser på leveransvirke,<br />

blir det förstås en väldig fart – då sitter mycket i vår<br />

förmåga att försöka få till en bra planering.<br />

MED SEX MASKINER – fyra skördare och två skotare<br />

är Brasab en av de stora i Skåne. Kundstocken är bred<br />

och mycket går för 6 gods med totalt 8 000 hektar skog,<br />

men utöver det har man även avtal med Derome, Södra<br />

och Sydved. Ja, sedan blir det en del åt mindre privata<br />

skogsägare också.<br />

– De senaste åren har vi dragit ner på det privata, men<br />

vi köper in en hel del på rot. Samtidigt förmedlar vi virke<br />

och hjälper till med en del förvaltning. Bolagen pratar<br />

ofta för sitt och jag tror att vi upplevs mer oberoende i vår<br />

rådgivning.<br />

För Brasab har det aldrig varit någon uttalad strategi att<br />

sprida riskerna med många kunder.<br />

– Nej, det har mest blivit så men just nu känns det rätt<br />

bra. Skulle vi tappa något uppdrag är det ganska lätt att<br />

fylla upp med annat arbete.<br />

Brasabs ägarbild är inte heller helt enligt standard. Idag<br />

är man tre delägare och fyra anställda. Sedan lejer man vid<br />

behov ut det mesta av skotningen och manuellhuggningen.<br />

I dagsläget har man tre inhyrda skotare.<br />

För Martin Olssons egen del började allt 2005 när han<br />

precis gått ut skogsbruksskolan i Osby och kastades in som<br />

skördarpilot i spåren av stormen Gudrun.<br />

– Då var det inte svårt att få jobb, kan jag säga!<br />

Han hamnade hos Bröderna Andersson Skogsavverkning,<br />

vilket numera kort och gott lever vidare som Brasab.<br />

”Ta en sådan liten sak<br />

som att slipa kedjor.<br />

Du skulle se vår<br />

elräkning!”<br />

– De dåvarande ägarna ville trappa ner så det slutade<br />

med att de bildade ett nytt bolag som vi anställda blev<br />

delägare i. Vi var fem som tog över, och så var det de två<br />

tidigare ägarna också – så under en period var vi faktiskt<br />

sju delägare. Men sedan har det successivt fallit ifrån och nu<br />

är vi nere i tre – Per Kjellgren, Markus Gunnarsson och jag.<br />

För de andra två är det fortfarande mer eller mindre full<br />

tid i maskinerna som gäller medan Martin växlar mellan<br />

kontor, verkstad och att vara gummibandet som rycker in<br />

och kör när någon är sjuk, eller så.<br />

– Löner, fakturering och underlaget till bokföringen gör<br />

vi själva, men med det andra har vi god hjälp av en lokal<br />

redovisningsbyrå.<br />

Martin konstaterar att man har bra koll, och skulle någon<br />

kostnad sticka iväg upptäcker man i tid.<br />

– Sedan får man aldrig vara rädd att ta hjälp tidigt,<br />

och där är ju Skogsentreprenörernas Mats-Erik Larsson<br />

outstanding.<br />

KOSTNADSUTVECKLINGEN för det senaste åren summerar<br />

han som galen.<br />

– Dieseln ska vi bara inte prata om. Och ta en sådan liten<br />

sak som att slipa kedjor. Du skulle se vår elräkning!<br />

Enligt Martin försöker en del kollegor hålla igen på<br />

investeringar men själv är han osäker på om det är så klokt.<br />

– Mitt i allt skjuter du bara problemen framför dig, och<br />

det håller inte på sikt det heller.<br />

Samtidigt pressar kunderna på med mycket jobb, men<br />

Martin konstaterar direkt att man inte har något intresse<br />

att köra för sakens skull om det inte ger något tillbaka. Fler<br />

timmar betyder bara ökade kostnader både i ökat slitage,<br />

bränsle och ob.<br />

Liksom på många andra ställen i landet börjar det kännas<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

35<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

”Visst är det en kamp om<br />

lönsamheten även här.<br />

Ändå är jag nästan förvånad<br />

att det gått så bra.”<br />

– Jag tycker det är ett bra koncept, även om en trakt<br />

egentligen kanske inte är större än felmarginalen på en stor<br />

slutavverkning. Säg att 50 procent går för Södra, resten går<br />

åt andra privata skogsägare.<br />

Särskilt under vår och sommar när det går att köra på<br />

myrarna har småmaskinerna sin styrka:<br />

– Tidigare har man ju ofta undvikit blöthålen men med<br />

småmaskinerna öppnas nya möjligheter.<br />

rätt hopplöst att få tag på skickliga förare. Och ännu värre<br />

lär det vara längre söderut.<br />

– Vi har verkligen ingen ambition att bli störst här<br />

nere. Egentligen tycker jag företaget är lagom stort men<br />

visst, det skulle inte vara helt fel med en egen skicklig<br />

manuellhuggare.<br />

Å andra sidan kan man vända på det, ibland kan man<br />

känna att det skulle vara bättre att trappa ner och att bara<br />

vi delägare haft varsin maskin. Målet måste alltid vara att<br />

gå med vinst, och fler maskiner speglar inte självklart av<br />

sig i lönsamheten.<br />

EN STUND SENARE är vi på väg några mil nordöst. Martin<br />

i firmapickupen med hästsläp, och jag efter på slingriga<br />

småvägar. Vi är på väg mot Brasabs minimaskiner.<br />

För ett par år sedan köpte de en begagnad Terri- skördare<br />

som man körde med ett och ett halvt år innan det var<br />

dags att storinvestera i en komplett grupp, som nu blivit<br />

ett bra komplement till de andra gallringsskördarna,<br />

slutavverkaren och skotarna.<br />

En halvtimme senare är vi framme, och sannolikt har vi<br />

längs vägen klättrat upp ytterligare något trappsteg i den<br />

skånska topografin. Nu är vi nära Småland, det är kuperat<br />

och lövbeståndet är utbytt mot tät granskog.<br />

ATT INTRESSET FÖR det lilla vaknade till liv kan man tacka<br />

Stefan, som kör Terriskördaren.<br />

Han såg möjligheterna med en riktigt liten maskin, och<br />

fick rätt. Så här långt har både skotaren och skördaren gått<br />

110 procent sedan köpet.<br />

– Visst är det en kamp om lönsamheten även här. Ändå<br />

är jag nästan lite förvånad att det gått så bra och att det<br />

ständigt finns mycket att göra. Men ska man få ekonomi så<br />

krävs nog rätt mycket blötmarker, summerar Martin.<br />

Några minuter senare har Stefan stannat till för en<br />

pratstund. Och han har mest gott att säga han också.<br />

– Jag kan lova att Terri blev rejält förvånade när vi ringde<br />

och visade intresse för den här typen av maskiner. Generellt<br />

tycker jag att de varit extremt lyhörda för våra åsikter även<br />

om det under perioder märkts att de har växtvärk.<br />

Brasabs skördare är en av de absolut första i senaste<br />

generationen 3HW, och med sina 750 timmar, på mindre än<br />

ett halvår, lär det inte finnas någon renodlad skördare från<br />

Terri som hunnit gå så mycket.<br />

– Jämfört med föregångaren 34C vi hade förut är det här<br />

en betydligt modernare maskin med bättre komfort och<br />

högre vridmoment. Förresten är det här första maskinen<br />

som fick Log Max 2000-aggregat. Både matarhastigheten och<br />

slangdragningen är mycket bättre än på föregångaren!<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör,<br />

upp till 65 öre per liter diesel.<br />

AGA Gas AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd<br />

och annan säkerhetsutrustning. Just<br />

nu hela 40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar.<br />

Gäller Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom kedjan<br />

Nordic Choice i Norden och Baltikum.<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms i<br />

månaden, inklusive tjänsten Säker hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG, MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment och<br />

25 procent på Björnkläder, Gesto och Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment<br />

av yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade bränsletankar<br />

i alla storlekar.<br />

ÖVRIGT<br />

TERRI<br />

Nyföretagarstöd i samband med köp av maskin.<br />

NEXTORY<br />

Läs ljudböcker gratis i 30 dagar.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Ökade lönekostnader väntar under våren<br />

Lönekostnadsökningen har följt en ganska jämn trappa sedan 2<strong>01</strong>6<br />

AKTUELLT<br />

Tiden går fort och snart är det dags för nya<br />

löneförhandlingar. Om vi blickar bakåt så är löne kostnaden<br />

en av de mest förutsägbara kostnadsökningarna vi<br />

har varje år men hur blir det nu? Att gissa sig till den<br />

kommande ökningen är svårt men vi kan nog räkna med<br />

att den blir större än de 2,7 procent som kostnaderna<br />

ökade med i våras. Kom ihåg att ta höjd för kommande<br />

ökningar, eller skriv in i ditt avtal om att justera för den<br />

verkliga kostnadsökningen den dag det nya avtalet är klart.<br />

Om vi håller oss till nutid, vad har då hänt under<br />

perioden september-oktober? Tittar vi på de sammanvägda<br />

serierna för skotare och skördare, exklusive diesel, ser vi<br />

att de gått upp med 1,7 procent, respektive 1,9 procent.<br />

Det som ökat mest är ränta och reparation och service.<br />

Att det skiljer något mellan skördare och skotare beror på<br />

att just reparation och service och ränta har större vikt<br />

av kostnadsfördelningen på en skördare jämfört med en<br />

skotare.<br />

Det innebär att på ett år har nu de sammanvägda<br />

serierna ökat med 12,4 procent, respektive 13,2 procent.<br />

Den del av kostnadsmassan som inte är lön eller diesel.<br />

Att indexet sjönk något före jul i fjol beror på räntan som<br />

sjönk något men efter nyår pekar allt uppåt.<br />

Serien för avskrivningar då? Många tycker att<br />

prisökningarna på nya maskiner stiger mycket brantare<br />

än vad serien avskrivning visar i Skogsmaskinsindex. Det<br />

beror på att SCB räknar ut serien med en avskrivningstid<br />

på fyra år, därför blir årets prisökning bara en sjättedel<br />

detta år. År två, en tredjedel, år tre en tredjedel, och<br />

fjärde året en sjättedel. Det innebär att årets dramatiska<br />

pris ökningar på nya maskiner kommer att ligga med och<br />

trycka upp avskrivningsserien under ytterligare tre år.<br />

Sammanvägda serier för skotare och skördare exklusive diesel<br />

Skördare exklusive diesel<br />

Skotare exklusive diesel<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll<br />

på svängningarna kring många av dina<br />

fasta kostnader. Vill du minska riskerna<br />

i ditt företagande?<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ<br />

WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Serien avskrivning i Skogsmaskinindex<br />

Skördare exklusive diesel<br />

Skotare exklusive diesel<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån<br />

och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

sveaskog.se<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

SkogsOlle 40 V även för traktor<br />

Gallringsprocessor anpassad för all slags<br />

gallring och mindre slutavverkning. Finns<br />

även som traktorprocessor.<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

RENÉ SCHILLER<br />

Håxås skogstjänst, Hammerdal<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Som entreprenör är man<br />

van vid att lösa det mesta<br />

själv – det är till och med<br />

lite av charmen med det<br />

hela. Men det är inte kul<br />

att tackla problem för stora<br />

att greppa ensam. Här har<br />

Skogsentreprenörerna sin<br />

styrka. Kan man som vi<br />

påverka tillsammans har<br />

det också sin alldeles egen<br />

charm!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi (Föräldraledig)<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 49<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

<strong>01</strong>0 – 480 47 41<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


DEBATT<br />

TYCK TILL<br />

DU OCKSÅ!<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> välkomnar debatt.<br />

Maximal längd på texten är 1 500 tecken, inklusive<br />

mellanslag. Underteckna med namn och bostadsort.<br />

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och<br />

redigera texten. Maila ditt bidrag till:<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

EUROPEISK<br />

KVALITETSBJÖRKPLYWOOD<br />

Vi vidareförädlar vår plywood med<br />

speciella ytbeläggningar,<br />

lackering, CNC-bearbetningar<br />

och komponenttilverkning.<br />

Våra egna produktionsanläggningar är I<br />

SO 90<strong>01</strong>- och ISO 140<strong>01</strong>-certifierade.<br />

Samtliga produkter som vi tillverkar och<br />

marknadsför uppfyller E1-klassning.<br />

Tina Haugdahl, VD<br />

070-662 77 65<br />

tina.haugdahl@rigawood.se<br />

www.rigawood.se<br />

Jan-Eric Haugdahl<br />

070-628 77 65<br />

jan.haugdahl@rigawood.se<br />

Skogen ska ha<br />

plats för oss alla<br />

Ibland känns det faktiskt som om tiden stått still i skogen.<br />

Kvinnorna lyser fortfarande med sin frånvaro både i<br />

skogsmaskiner och inom skogsvården. Än färre med<br />

utländskt ursprung hittar till näringen – trots att vi under<br />

många år alltmer desperat ropat efter duktiga medarbetare<br />

att anställa.<br />

Så hur har det blivit så här? Är vi en särdeles invandrarfientlig<br />

och sexistisk bransch med dörren stängd för alla som<br />

inte är medelålders vita män? Nej, knappast! Vi är bara en i<br />

många stycken konservativ näring som under lång tid levt<br />

i skuggan av en mycket traditionell skogsindustri som inte<br />

behövt bry sig speciellt mycket.<br />

I detta nu kan man lugnt säga att skogen ligger efter när det<br />

kommer till jämställdhet, och tillsammans behöver vi snäppa<br />

upp för att attrahera den nya generationen som ska ersätta<br />

många av dem som snart är på väg att checka ut. Leden med<br />

människor som vill in i vår bransch blir alltså allt tunnare<br />

– samtidigt ökar efterfrågan på våra tjänster, och den lär inte<br />

minska i takt med den gröna omställningen som kommer allt<br />

högre på dagordningen.<br />

Med det sagt är det hög tid för förändring. Inget förändringsarbete<br />

sker dock av sig självt. Och nej, det räcker inte med några<br />

glättiga reklamkampanjer med några noggrant framvaskade<br />

undantag att visa upp. Förändring sitter snarare i viljan och<br />

kraften till att göra skillnad på riktigt – och förstås att på individnivå<br />

tro på att jobbet kommer att löna sig.<br />

I dagarna släppte Skogsentreprenörerna tillsammans med<br />

Sveaskog sin nya jämställdhetsutbildning som ett steg i att<br />

väcka tankar kring det som krävs för att vara en attraktiv<br />

arbetsgivare där alla medarbetare känner sig inkluderade.<br />

I gengäld väntar den finaste av vinster – en personalstyrka som<br />

trivs och presterar bra – vilket i sin tur förhoppningsvis leder<br />

till förbättrad lönsamhet och ökad trygghet med anställda som<br />

stannar länge.<br />

På sikt hoppas Skogsentreprenörerna på riktigt kunna säga<br />

att skogen är en plats för alla – oavsett kön, hudfärg och sexuell<br />

läggning. Vi entreprenörer klarar mycket men vi klarar inte<br />

förändra branschen själva – dra ditt strå till stacken du också!<br />

MAGNUS NILSSON<br />

VERKSAMHETSLEDARE<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

41<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


ÅRSRINGAR<br />

Early adapter!<br />

Nostalgi. Suck, nu har Andersson på<br />

huvudkontoret varit i farten igen. Han påstår<br />

att vi behöver såna där för att hinna röja<br />

ungskogarna. Jädrans Andersson, varför duger<br />

det inte längre med en enkel röjyxa?<br />

– Du är yngst Pettersson, så du får visa upp den<br />

där mackapären.<br />

– Men Faktor Lundström, hur ska man ens hålla<br />

den? Och motorn, går den på fotogen, eller ska<br />

den ha sån där oljeblandad bensin … Fick vi med<br />

någon instruktionsbok?<br />

Egentligen har vi ingen aning om bakgrunden<br />

till bilden men nog ser han en smula valhänt ut,<br />

Pettersson där han står och försöker begripa<br />

sig på ännu en nymodighet pådyvlad från<br />

skogsbrukets högre makter.<br />

Så här i efterhand är det lätt att raljera, men<br />

alla har vi varit med om ny teknik som i första<br />

skedet varit svår att ta till sig. I takt med att<br />

trakthyggesbruket introducerades på bred front<br />

insåg näringen att ungskogarna behövde röjas,<br />

och framför allt på ett effektivare sätt än tidigare.<br />

De första röjsågarna var uppbyggda på<br />

samma sätt som dagens, men såväl ergonomi,<br />

kapacitet och driftsäkerhet har utvecklats till<br />

oigenkännlighet. Så sent som in på 1980-talet<br />

var det ju obligatoriskt att ha med sig en<br />

liten skruvmejsel för att justera förgasaren –<br />

nuförtiden är det bara att fila klingan och tanka.<br />

Längs vägen har insikten om röjningens värde<br />

växt sig allt starkare – idag vet väl alla att det<br />

är vid röjningen som det nya beståndet skapas.<br />

Med fog skulle nog en röjare lika gärna kunna<br />

kalla sig landskapsarkitekt!<br />

TEXT LARS BLIXT FOTO DIGITALT MUSEUM<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 1 | <strong>2023</strong>


LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

•<br />

• Vill du trygga din tillgång på vassa<br />

kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra själv<br />

vilka som ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du<br />

ha en skärpa som ger mer<br />

skogskubik per<br />

kedja?<br />

PUMPBAR UNDER<br />

-30°C<br />

927 KR<br />

I MÅNADEN*<br />

* Beräknat på 60 månader.<br />

Sedvanlig kredit-prövning<br />

sker hos Wasa Kredit.<br />

Netto- pris tot. 47.800 kr<br />

Arctic<br />

Orange<br />

Fett för centralsmörjning.<br />

För nordiska förhållanden.<br />

WWW.MARKUSSON.SE - <strong>01</strong>75-713 26<br />

E-handel på<br />

hydroscand.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!