25.10.2020 Views

Aytek Sever - Moto Perpetuo I

Aytek Sever, Şiirler

Aytek Sever, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

MOTO PERPETUO<br />

I


AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek lisans<br />

öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli alt<br />

kitaplardan oluşan Hiperbor, Siòn, <strong>Moto</strong> <strong>Perpetuo</strong>, Anka, Omega adlı şiir<br />

toplamlarının yanı sıra, R. W. Emerson (Yaşamın İdaresi), H. D. Thoreau<br />

(Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), W. Whitman (Ben, Jack Engle;<br />

Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), W. Kandinsky (Sesler), R. Tagore<br />

(Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı; Kadim Düşünceler), D. H. Lawrence (İnsanlar<br />

ve Öteki Yaratıklar), G. Stein (Nesneler; Odalar) çevirileri vardır.


<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

MOTO PERPETUO<br />

I


<strong>Moto</strong> <strong>Perpetuo</strong> - I<br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

‘Düşünen Filozof’ (‘İç Mekânda Tobit ve Anna’ ?)<br />

RHL-van Rijn (Rembrandt van Rijn ?), c.1632<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Ekim 2020<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.<br />

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla<br />

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir<br />

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için<br />

lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


Give me the secret history of<br />

that sanctuary you call yourself.<br />

-R. W. Emerson-


İÇİNDEKİLER<br />

Ü b é r<br />

Silah Zoruyla Tao …………………………………………………… 17<br />

Standby ………………………………………………………………. 19<br />

Örtünmek ……………………………………………………………. 20<br />

Mimik ………………………………………………………………… 21<br />

Eşikten ………………………………………………………………... 22<br />

Avaz …………………………………………………………………... 23<br />

Pnömatik ……………………………………………………………... 24<br />

Asa ……………………………………………………………………. 25<br />

Gizli Gündem ………………………………………………………... 26<br />

İmler …………………………………………………………………... 27<br />

Kangren ………………………………………………………………. 28<br />

Zor …………………………………………………………………….. 30<br />

İştah …………………………………………………………………… 33<br />

Damar ………………………………………………………………… 34<br />

Satır - II ……………………………………………………………….. 36<br />

Tuzak …………………………………………………………………. 38<br />

Teknik Arıza …………………………………………………………. 40<br />

Deney …………………………………………………………………. 41<br />

Sıra …………………………………………………………………….. 43<br />

Uyuşma ……………………………………………………………….. 44


Etkinleşme ……………………………………………………………. 45<br />

Doygun ……………………………………………………………….. 46<br />

İksir ………………………………………………………………….... 47<br />

Amor Fati …………………………………………………………….. 48<br />

Ayrıcalıklı Müsrif ……………………………………………………. 49<br />

Siyah Çeyrek Daire ve Kırmızı Şeritler ……………………………. 50<br />

Nelere Tâbi …………………………………………………………… 51<br />

Proun ………………………………………………………………….. 52<br />

Koful …………………………………………………………………... 53<br />

Matematik …………………………………………………………….. 54<br />

Tutuşmuş ……………………………………………………………... 55<br />

Çizgiler ………………………………………………………………... 57<br />

Taşlaştırma ………………………………………………………….... 58<br />

Soyut …………………………………………………………………... 59<br />

Bukalemun …………………………………………………………… 60<br />

Yeti ……………………………………………………………………. 61<br />

Yanan Mum ………………………………………………………….. 62<br />

Bir Nevi Kübizm …………………………………………………….. 64<br />

Homeostasis - II ……………………………………………………… 65<br />

Nitimur in Vetitum ………………………………………………….. 66<br />

Hareket ……………………………………………………………….. 67<br />

Tuning Up …………………………………………………………… 68<br />

Dolaysız ……………………………………………………………… 70<br />

Yazıt …………………………………………………………………... 71


Å u r å<br />

Ateş …………………………………………………………………… 76<br />

Çapraz Bağ …………………………………………………………... 77<br />

Mezar ………………………………………………………………… 78<br />

Gözlem ……………………………………………………………….. 79<br />

Müzik Bilgisi ………………………………………………………… 80<br />

Düşüş ………………………………………………………………… 81<br />

Yanılsama vs. Yanlış ………………………………………………... 82<br />

Akış …………………………………………………………………… 83<br />

Heykel ………………………………………………………………... 84<br />

Majör Menzil ………………………………………………………… 85<br />

İkinci Gün ……………………………………………………………. 86<br />

Odak ………………………………………………………………….. 87<br />

Adres …………………………………………………………………. 88<br />

Canlandırmak ………………………………………………………... 89<br />

Uyum …………………………………………………………………. 90<br />

Naif ……………………………………………………………………. 92<br />

Açık Seçik …………………………………………………………….. 93<br />

Bedenin Aurası ………………………………………………………. 94<br />

Castorp Koltuğu ……………………………………………………... 96<br />

Şifrelerle Yaşamak …………………………………………………… 97<br />

İşlemler ve Sonuç ……………………………………………………. 98<br />

Varlık Bilgisi …………………………………………………………. 99


Eylemin Aurası ……………………………………………………... 100<br />

Noktürn ……………………………………………………………... 101<br />

Malzeme …………………………………………………………….. 103<br />

Bellek Resmi ………………………………………………………… 104<br />

O Şey - I ……………………………………………………………... 105<br />

O Şey - II …………………………………………………………….. 106<br />

Asosyal - I …………………………………………………………… 107<br />

Asosyal - II ………………………………………………………….. 108<br />

Kara Ayin …………………………………………………………… 110<br />

Açlık …………………………………………………………………. 112<br />

Armoniyi Sınamak …………………………………………………. 114<br />

Vibrato ………………………………………………………………. 116<br />

Takıntı ………………………………………………………………. 117<br />

Değişmeyen ………………………………………………………… 119<br />

Mağara ………………………………………………………………. 120<br />

Bilgi ………………………………………………………………….. 122


www.isaretatesi.com<br />

ÜBÉR<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

SİLAH ZORUYLA TAO<br />

(YA DA "TANRIM, SAÇMALAYAMIYORUM!")<br />

Israrla soluduğum acı şekiller. Cebimden pat diye<br />

çıkardığım elin mistik vitiligosu. Beri yanımda saksı,<br />

geçmeyen dürtü. – Dünya benim dönüşüme hazır mı?<br />

Şu vazo soğuk sağduyu. Kilimde, yoklanmış dipler<br />

matematiği. Su birikintisine havayı kaskatı bir yoldan<br />

sürüyorum: tepkisel yüzey ıslığı.<br />

Şu Everest fotoğrafı benim dünyaya vantuz oluşumun<br />

izidir. Yer mozaiğinde tarihin formülleri. Çalkalayın şekilleri,<br />

kozmik varlığa biçilen zorlu şekilleri…<br />

Ta ki magma olsun hipopotam! Baktığı yeri kaosla<br />

kavuruyor gözbebeği. – Çivi çakılıyor başka yerin dokusuna.<br />

Sonsuzun delilini steril gerçekliğe kodladıkça, işte, çoktan<br />

delik deşik oldum bile! En iyi bildiğim yerden bir ucube<br />

geçiyor ulu orta.<br />

Neydi mekân, yerçekimi? Bulunduğum yeri geri getir<br />

bana, ey başdönmesi! Ta ki milyar yıllık Big Bang yankılarıyla<br />

gıdıklanayım.<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

İçim gidiyor yekpare beyazlığa. Fifth Avenue kâğıt gibi<br />

yırtılıyor boydan boya: ardında iç organlar.<br />

Buyruğunu ilan etmiş elektrik pilonunu görmezden<br />

geliyorum. Anahtarlarımın şıkırtısı Buddha’yı ağacın altından<br />

kaçırdı kaçıracak. – Eşikte durmak ne fena; tam tahterevalli<br />

varoluş noktasında!<br />

Karanlıkta merdivenin sonuna pırıltılarla yürümek yiyip<br />

bitiriyor beni. Karıncalanıyor elim ayağım.<br />

Terliklerimi ayağımdan çıkaracağım ânın dipsiz kuyusu<br />

çağırıyor gövdemi.<br />

O halde tüm kıtalar doğrulasın beni! Geliyorum! Parlak<br />

buluşlarla geliyorum. Tanrım, saçmalayamıyorum! Zamanı<br />

bükebildiğimi gösterip duruyorum. Kimse görmüyor ama<br />

herkesten çok buradayım.<br />

Boşuna değil varlığımla kapladığım uzayın kokusu.<br />

Boşuna değil maden ocaklarına uzattığım elektrikli uç.<br />

Yoksam bile, ürpererek kendimi bulabiliyorum.<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

STANDBY<br />

Biraz daha zaman gerek. Durmak, beklemek zorunda.<br />

Atalete alıştırıyor kendini, beklemeyi bilmek gerek.<br />

Eylemsizlik de ustalık gerektirir.<br />

Eli kolu bağlı. Hiç kimse verili koşulları değiştiremez.<br />

Bağlamın dokusu alttan alta yayılır. Dış halkalarda neler olup<br />

bitiyor da iç halkalara aksedecek? – Baştan sona, verili<br />

koşullarda, neyin nasıl yapılmadığı önemli.<br />

Biraz daha zaman gerek. Eylemsizlik de bir sanat. –<br />

Büyük deneyim böyle beklenir. Eylemin heyecanı uzuvlara<br />

hangi elektrikli akşam göklerinin altında dolacak?<br />

Şaşırın onun kendini büsbütün kapatmış halde nasıl bu<br />

kadar uzun süre kalabildiğine: Onun mutlak kilidi, yalnızca bir<br />

dizi zirvenin ilkiyle açılabilir.<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

ÖRTÜNMEK<br />

Kemiklerim görünüyor, iç organlarım. Bana bir örtü<br />

gerek. Tenim işe yaramıyor. Tenim yırtık; yırtık olmadığı<br />

yerde şeffaf. Bana beni örtecek bir çarşaf gerek.<br />

İç değil, yüzey olmalıyım. Mantar tıpa gibi yüzeyde<br />

kalmalıyım.<br />

Kaplanmanın bir yolunu bulmak zorundayım.<br />

Kemiklerim görünüyor, iç organlarım. İçim dışarı sızıyor,<br />

dışarısı içime.<br />

Tüm dikkatimi vererek, hummalı bir çabayla, beni<br />

kaplayacak örtünün ipliğini eğirmeye uğraşıyorum.<br />

Yeri geliyor, arabanın camından sıradağları takip etmeye<br />

koşulluyorum kendimi, yeri geliyor, ipe boncuk dizme veya<br />

ambalajdan boyayı kürdanla kazıma gibi oyalayıcı işlere<br />

kendimi kaptırıyorum. – Beni örtecek doku, eğer<br />

becerebilirsem, belki de mi-sol-fa’yı bir tam ölçüye<br />

yayabilmemden gelecek.<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

MİMİK<br />

Taşı saran hava onun tüm bombelerinde aşkın. Dönüş<br />

halinde bir taş.<br />

Suda kıpırtı ve kavis. Bulutta dürtü. Ormanın aynası.<br />

Sicim gibi geçiyor kuytudan ses; ıslak bir tutuşma.<br />

Turluyor her şey kendi biçimini. Servinin sivri tepesinde<br />

manyetik odak.<br />

Ovanın düzlüğünde menziller; göğün yükseğinde saat<br />

beş güneşini tutan derinlik.<br />

Düşen elma. Islık. Yoğun toprak, adım başı çınlayan<br />

zaman.<br />

Müzik, müzik, müzik! Armoninin sütünü sağmayı<br />

sürdürmek için her an tekrarlanması gereken iç mimik!<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

EŞİKTEN<br />

Eşikteydi.<br />

Düştü düşecekti.<br />

İttirdim.<br />

Düşmedi.<br />

Zorladım, direndi.<br />

Uca dayanmıştı.<br />

Öylece bıraktım.<br />

Taraçaya çıktım sonra, karşımda geniş bir manzara: Nefesimi<br />

tuttum, hem de öyle uzun tuttum ki, aşılmaz engelin etrafından<br />

dolanıp en uç noktada dokunuverdim ötenin bağrına.<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

AVAZ<br />

Yükselt sesini, bağır, ortalığı inlet.<br />

Duy, duyur. – Yetti mi?<br />

Sus, öyle kal, soluğunu dinle.<br />

Bekle. – Om: Yokla ciğerini, karnını. Kabart sırtını.<br />

Kendi çekirdeğinden dön geri, derinden yüksel, eşiği aş,<br />

kalıbından taşarak haykır avaz avaz: Ötesini düşünme, bir ses<br />

kuşağı yaz yükseklere!<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

PNÖMATİK<br />

Okuyor, karşı kıyının siluetini nefes nefese okuyor. Dura<br />

dura, aksayarak. Soluyor; takılmalar taranan aralıkları geçersiz<br />

kıldıkça yeniden soluyor: inişli çıkışlı, dönüp tekrarlayarak,<br />

boğuk boğuk.<br />

Nefes nefese okuyor. Suyun öte yakasını tüm kütlesiyle<br />

kaskatı duyuyor: nefesinin vardığı uçta düşünceyi kurutana<br />

dek, yamaçta can damarı.<br />

Okuyor, yokluyor. Soluğu kesiliyor – ve dünya bomboş.<br />

Burnu, ciğerleri, ve havayı vücudunda dolaştıran tüm<br />

uzuvlarıyla solunum yolu ona hep, gerçekliğin doğru<br />

yorumunu ve delili sağlayagelmiştir.<br />

Aykırı bir sessizlikle araştırıyor etrafı. – Hapşırıyor.<br />

(Ateş çizgisi. Mistik hat. Hedef. Düğüm. Cevher. Geçit. Yoğun<br />

madde. Kor.)<br />

Soluyor, okuyor, soluğunu tutuyor, – menzili yeniden<br />

sıcak görüyor.<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

ASA<br />

Bıldırcını bengi hızda düşündü. Boşluğa yatırdı<br />

rakamları. Metali ışıkla sınadı, eşyayı dış halkalardan geçirdi.<br />

Duvara dokundu, tınladı. Ateşi aynada gördü; tütsünün<br />

dumanını sessizliğe kapattı; saniyelerin ritmiyle oynayıp, taşı,<br />

suyu, ahşabı elektriğe kaçırdı.<br />

Elinde kararlılıkla tuttuğu, boşlukta manyetik gizemler<br />

uyandıran bir asa vardı.<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

GİZLİ GÜNDEM<br />

Masalar içi ışık denizi; camın göbeğinde masmavi çağ.<br />

Metal gönderde mutlak zirve, bayrakta mega rüzgâr, bulutta<br />

lacivert elektrik. – Saniyelik bir la-sol-fa-mi’yi on saniyeye<br />

yayarken helak oluyor dev orkestra.<br />

Çığırından çıkmış çarkları makul bir hıza yavaşlatmak<br />

için mi bu abartılı çaba?<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

İMLER<br />

Alışık olduğu yerden ayrılıp geldi buraya. Bu yeni yer,<br />

düzlüğün kıyısında, tümsekler arasından uzanan ıssız vadinin<br />

başlangıcında, koruluğun berisindeki çanaksı bir alan.<br />

Sessizliğe ve durgunluğa kulak kabartmış, çadırını bu<br />

kuytuya kuracak.<br />

Havada ve toprakta akşamın boğuk, derin heyecanını ve<br />

belli bir iç uğultuyu duymayı umuyor. Durumun ve<br />

dakikaların erişilmiş yalınlığını korumaya çalışarak<br />

malzemeye eğilmiş, çadırıyla uğraşıyor.<br />

Yönünü belirleme derdinde: Neye göre konumlanmalı?<br />

Bölge, onun tini üzerine giydireceği kütle. – Ya da eğer<br />

bu kütle bir kapsa, kendisi o kabın içereceği bengisu olmalı.<br />

Maddeyle ve biçimlerle çalışmayı bilmiyor mu?<br />

Uygulama noktaları arıyor kendine: destekler, oluklar, denge<br />

ve direnç merkezleri.<br />

Nasıl ki bazen tuhaf bir başdönmesiyle göğün cezbesine<br />

kapılıp, boşlukta, yükseklerde elektrikli kovuklar aramaya<br />

başlarsa, – şimdi de benliğine bir dayanak yakalamak için<br />

etrafta alelâde imler arıyor.<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

KANGREN<br />

Elim kangren – ama göremiyorum bu kangreni.<br />

Elimi görebiliyorum, elimin içine içine bakıyorum,<br />

kangreni göremiyorum. Ama kangrenden şüphem yok, onu<br />

göremesem de varlığına dair bilgi bende mevcut, hatta<br />

neredeyse tüm bilincim o bilgiden ibaret. Yani kangren,<br />

göremesem de yaşadığım, içinden geçtiğim bir olgu.<br />

Ama, madem elimi görüyorum ve madem kangrenden<br />

eminim, o halde elimle beraber kangreni de görebilmeliyim!<br />

Böyle düşünmekten kendimi alamıyorum.<br />

Asıl mesele de burada: Elimin kangrenini, arada bir engel<br />

olduğundan göremiyorum. Elimi gördüğümde orada olmayan<br />

engel, elimin kangrenini görmeye çalıştığımda orada.<br />

Tam bir muamma olan engelin ardını mutlaka<br />

görmeliyim. Bu nasıl olacak? Belki de bakışlarımı engelin<br />

üzerinden aşırmam gerek. Ama daha engelin ne olduğundan<br />

emin değilken bu nasıl olabilir? Diyelim ki emin oldum, engeli<br />

aşmak için bakışlarıma nasıl kavis çizdirebilirim? Bakışlarımın<br />

tüm kontrolü bende olsaydı, belki bunu yapabilir, engelin<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

ardını görebilirdim. Peki ama o zaman da kangrenin yer<br />

değiştirmeyeceği ne malum? Belki de kangreni göremiyor<br />

olmam onun oynaklığındandır. – O halde yok saysam<br />

kangrenimi? Ama yok olmadığını gayet iyi biliyorum, kangren<br />

benim bizzat yaşadığım, deneyimlediğim bir olgu, ve dediğim<br />

gibi, tüm bilincim bundan ibaret. Hatta korkarım ki,<br />

kangrenimi yok saymamla kendimi yok saymam arasında<br />

hiçbir fark olmayabilir.<br />

Belki de kangrenimi görebilmek için bakış kırılmaları<br />

yaratmalıyım.<br />

Belki de sürekli açı değiştirerek bakmalıyım.<br />

Belki de kaçamak bakmalıyım: Yanlışlamasına, sanki<br />

göreceğim yokmuş da görüyormuşum gibi. Belki de<br />

gözbebeğimle değil, gözümün ucuyla, hatta gözümün akıyla<br />

bakmalıyım.<br />

Ya kangren sadece elimde değilse ve beni tüm varlığımla<br />

içine almış, dıştaki, beni kapsayan türden bir kangren, bir tür<br />

hiper-kangrense – ve o yüzden göremiyorsam onu elimin<br />

içinde?<br />

Bu esrik imge ne zamandan beri kaskatı<br />

duruyor ezberimde?<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

ZOR<br />

İnsan, zorlanır. Karşı konulmaz güçler etki etmektedir<br />

ona, bir o yana bir bu yana eğilir, bükülür. Tam da birçok güce<br />

maruz kaldığı için insandır o; ibre bir o yanda bir bu yanda<br />

sona dayanır.<br />

Peki ilerler mi insan? Doğrusal bir iyiye gidiş anlamında,<br />

hayır; ama devam etme, bir epizottan diğerine geçme<br />

anlamında, evet. Yani kişinin ısrarla izlediği yola dair bir tür<br />

“geç-geç teorisi” geliştirilebilir, – ya da belki bir tür “sarkaç<br />

teorisi”: bilgi ile bilgisizlik, soyut ile somut, tin ile ten, duyum<br />

ile eylem, güç ile güçsüzlük, bağımsızlık ile düşkünlük<br />

arasında, bir ileri bir geri, salınım. Çünkü insana etki eden<br />

güçler, ona dayanılmaz bir itim ve çekim uygular. – Olduğu<br />

yerde kalabilmek mümkün değildir. Menzile varıp orada<br />

durmak da. Gelişim ve yozlaşma eşzamanlı yürür: Karşıt ama<br />

karşılıklıdırlar, biri diğerini tüm kaba kuvvetini uygulayarak,<br />

zorbaca bastırır, öteki de ona aynısını yapar ve böylece<br />

dengelenirler.<br />

Peki bireyin değerini belirleyen, onun esnekliği midir?<br />

Hayır, tam aksine, direnci, katılığıdır! Kişi, tüm o baskın,<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

dayanılmaz güçlerin tahakkümü altında her şeye rağmen<br />

bütünlüğünü korumasıyla sınanacaktır. – İnsanın gücü,<br />

ayağına dünyanın en ağır prangasını takabilmesinde, çıpa atıp<br />

demirleyebilmesinde, ya da yere sağlam bir kazık<br />

çakabilmesinde yatar.<br />

“Geç-geç” kaçınılmazdır; öyle ya da böyle, bir epizottan<br />

diğerine ilerlenecek, her yoğun aralık kendi aşırılıkları içinde<br />

yaşanacak, bağlam tümden değişecektir; ama o esnada sıkıca<br />

korunan bir öz, katı bir çekirdek olmalıdır. İnsan zorlanacak,<br />

ama direnç gösterecektir. İnsan eğilecek, esnetilecektir, ama<br />

oradan geri yaylanacaktır. Bilgisizlikle ya da bilgiyle; somutla<br />

ya da soyutla; tenle ya da tinle; eylemle ya da duyumla;<br />

güçsüzlükle ya da güçle; bağımsızlıkla ya da düşkünlükle, kişi,<br />

içinde bulunduğu koşullarda, elindeki malzemeyle, iniş ve<br />

çıkışlarla aynı şifreli sonucu elde etmenin yollarını aramak,<br />

bildiği programı dünyaya dayatmak zorundadır.<br />

Kendine yollar bulmak ve o yolları kaybetmektir insanın<br />

sanatı. (Boşuna denmemiş, “Büyüklüğü yaratın ve sonra<br />

tehlikeye atın onu; deha yalnızca o yolla türeyebilir” diye.)<br />

İster geç-geç, ister sarkaç, ister döngü, ister akış deyin buna, ne<br />

derseniz deyin.<br />

Fakat şunu da bilmek gerek: Sıklıkla, bir<br />

çocuk eğlencesinden ziyade trajik, ölümcül bir<br />

köşe kapmacayı andıran bu süreç, yer yer<br />

kendinde öyle bir Araf’ı gizler ki, ona<br />

ulaşıldığında, karşılaşılan zorlukların<br />

şiddeti en sona dayanacaktır: navigasyona izin<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

vermeyen yoksunluk paftaları, karşılığı<br />

olmayan istem krizleri, açmazın koşulladığı<br />

kapkara bir standby. – Daha da fenası, bu<br />

Araf’tan bir felsefe türetmenin mümkün<br />

olmamasıdır: Buradakiler, felsefenin<br />

düzeltmesidir.<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

İŞTAH<br />

Bulutları soludun. Nefes nefese geçtin yıldızlardan, balon<br />

gibi şiştin. Acı bir kavisle taradın ufku. Yutmak istedin mağara<br />

girişini; kuzeyi vahşi bir çığlıkla düşündün; buhar saçtın,<br />

elektrik saçtın; istedin, dağ zirvesine hınçlandın. Gerindiğinde<br />

kıtalar çatısını zorlayıp çatlattın. Hücum ettin müzikle,<br />

kudurmuşçasına koştun boşluğa.<br />

Madem bunca iştahlısın, – önce güzel bir ad bul iştahına!<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

DAMAR<br />

Damar buldum.<br />

Bir maden damarı; ışıltılar saçıyor.<br />

Damar buldum, zenginlik, bolluk, güç fışkırıyor.<br />

Yokladım, kıskaçlarla tuttum onu, sünger gibi sıkıp akıttım<br />

bengisuyunu.<br />

Damar buldum.<br />

İki kere buldum, denedim, oradaydı, üç kere buldum.<br />

Soğuttum, dondurdum, rüzgâr geçirdim içinden, arıttım,<br />

parlattım.<br />

Buldum damarı: İçte, göbekteydi; ilk dokunuş ılıklığıyla<br />

serin, manyetik bir hattı. Kaynaktı, olanaklar, dirim<br />

dağarcığının baştan başası, ısrarlı takibin uçta tutuşturduğu<br />

yama. Kıvılcım, sıçrama, hoplayışı kanın, – hiperbol çizip<br />

dinen nefes.<br />

Damar buldum. Bir kere damar, iki kere damar, üç kere,<br />

dört kere, ben ne kadar denersem o kadar kere. (Belli ki tutmuş<br />

aşı.)<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

O halde kullan damarı, vecd madenciliği yap, sınırsız<br />

cevher çıkart oradan: Aygır çıkart! Heykeller çıkart!<br />

Panoramalar çıkart! Kadın çıkart! Albatros çıkart! Re minör<br />

çıkart! Palmiye çıkart! Aklanlar, akabeler çıkart! Uzay suyu<br />

çıkart! Deliller çıkart! Serin rüzgârlar çıkart, tin dokusu çıkart,<br />

gök ürperişi çıkart! Kopyala, çıkart da çıkart! – Ta ki<br />

denenmemiş yüksekliklerden hep alıkoyan görünmez tavan<br />

zedelensin ve yukarılara sızılabilsin, – yapıcı güç, icat ettiği<br />

eylemle, bayat bir eylem taklidinin ötesine geçsin!<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

SATIR - II<br />

“Oku.”<br />

ulu bir çığlık<br />

duyup da bakmazmışçasına ––<br />

okuyacağım satırı.<br />

çığlığı<br />

boşluğun ürperen derinliğinde<br />

daha çarpıcı kopyalarmışçasına ––<br />

okuyacağım satırı.<br />

ufuk çizgisi üzerinde<br />

ötenin kıvılcımları çakarmışçasına ––<br />

okuyacağım satırı.<br />

tenimde zamanın<br />

can damarını yakalayıp<br />

devriâlem yaparmışçasına ––<br />

okuyacağım satırı.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

uçların kadim bağlantısını<br />

mekânda<br />

aykırı bir mühürle kurarmışçasına ––<br />

okuyacağım satırı.<br />

olanın karanlık yankısını<br />

gece bulutları esrimesiyle aşıp<br />

önceki duruma döner dönmez ––<br />

sesli okuyacağım satırı.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

TUZAK<br />

f. çetin’e<br />

Caddeden sapıp eve dönüş yoluna girdim. Her gece eve<br />

giderken yürüdüğüm yol bu. Alışkın olduğum sokaklardan,<br />

her zamanki evlerin önünden, sokak lambalarının altından<br />

geçerek, aynı köşebaşlarına, ara sokaklara bakış atarak<br />

ilerliyorum. Alacakaranlıkta kimseyle karşılaşmıyorum.<br />

Evimin olduğu sokağa vardığımda, kenara yanaşarak<br />

yolun kıyısından yürümeye başlıyorum. Çünkü yolun tam<br />

ortasında, tuhaf şekilde beni çeken, tanımlayamadığım,<br />

tekinsiz bir alan, bir tür tuzak var, oradan kaçınmam gerek,<br />

daha önce defalarca yaşayarak gördüm ki, oraya basarsam eve<br />

dönüş hissimi yitiriyorum.<br />

Ama bundan nasıl sakınabilirim? Her defasında, ne<br />

yaparsam yapayım, gösterdiğim direnç ölçüsünde o karanlık<br />

alana doğru çekilmiyor muyum; ve kıyısından geçme riskini<br />

alarak ilerleyeyim derken adımımı şaşırıp tam da oraya<br />

basmıyor muyum? Ardından eve varsam bile, geçersizleşmiş<br />

bir eve dönüş hissiyle olmuyor mu bu; tüm yanlışlanmışlığıyla<br />

benim olan bir “kapatılma evi” türetmiyor muyum?<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

Ve bu akşam da öyle oluyor! Tam da evime varmaya<br />

ramak kalmışken, gidip aynı noktaya basıyorum ve kaçınılmaz<br />

kırılmayı yaratıyorum.<br />

Şimdi siz söyleyin: Bir insan aynı hatayı kaç kere<br />

yapabilir; ayağının sürçeceğini bile bile neden belanın<br />

kıyısında gezinir; neden eve dönmeye kafayı takar da, onu her<br />

defasında bir hatanın yarattığı kırılmayla ikame eder;<br />

tekrarlanan hatadaki gizemi, nasıl olur da bir defadan diğerine<br />

zerre kadar tüketemez?<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

TEKNİK ARIZA<br />

Ivırı zıvırı yoğun ve durdurulamaz düşüncelerle, bilincin<br />

zımpara kağıdıyla düşünme humması. Eski bir hatadaki bayat<br />

karakterin korkunç provasına ışınlayan teneke zaman tüneli.<br />

Dadanan sinekler, sinek sokmalarına aşırı hassaslık – ve tam o<br />

hassaslığa göre sinek sokmaları: sinirsel tükeniş; kızarıklık ve<br />

kabarmalardan köseleye dönen ten. Hergeleye dönen ben. Hep<br />

çevresinden dolanılan sıradan-eylem becerisi, hep harcanan<br />

normalleşme refleksleri. Uğursuz bir kopya olarak gezinen<br />

tinsel doğru-sıralanış katarı: güç başlangıçlarının amansız<br />

rendesi. Hakkında doğru hüküm verilebilecek biricik şeyin de<br />

naylon gerçeklikte yiteceğini bilerek yaşamak zorunda olmak.<br />

Zamanın çarklarıyla, oyuncakmış gibi, ama zevksiz (adult) bir<br />

hırsla –ileri geri– oynamak, zembereği terse kurup cırtlatmak,<br />

saatbaşı gongunun vurmaya hazırlanma tıkırtılarını kıyamete<br />

yormak: – Buna karşılık, daha da beteri, GONG YİNE<br />

VURMAMAK!<br />

Nasıl da kolayca kısa devre yapan, copycat bir beyin…<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

DENEY<br />

Merdivenden aşağı, bir alt kata inmenin zamanı gelmiş.<br />

Aşağıdaki oyuna hazırlanırken bozulumdan geçilecek. (Başka<br />

yolu yok. Seviyeler arasında, özellikle de üstten alta, sorunsuz bir<br />

geçiş olamıyor.) Duyarlılığımı kısmi felce uğratıp ortalama<br />

duyarlılığı önceleyen duyarsızlığı elde etmem gerek.<br />

Oldu mu? – Zevki zehirle bir arada kaynamaya bıraktım.<br />

Durumun kırk perspektifinde şimdi yeşillenen, şizofren<br />

kedilerdir. Sıradan bir an, sıradan bir öne eğim: Asitle<br />

yıkanmış boz kovuğa, güneş vuran kil tableti yerleştirsen ne<br />

olur? Pembe uyku kaçkınlığından bin pişman, çıkıntılar kendi<br />

oluklarını bulabilsin diye zemini sarsıp çalkalıyorum.<br />

(Sorunsuz geçişler olamayacağı daha baştan belliydi.)<br />

Tayflar var. Zaman kırılmaları. Islak duvar dipleri.<br />

Göksel köşelikler. Boş içler eşelenip vertigo çarkları<br />

döndürüledursun.<br />

Kadim zamanda levhaya kazınan işaretler bilindiğinden<br />

beri, elin duruşları (örneğin masanın üzerinde, bardağın<br />

yanında, yumruk yapılmış ya da hafifçe kıvrık olarak)<br />

dayanılmaz derecede sonsuz. Buna birtakım göstergeler,<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

sayaçlar, düğmeler, anahtarlar, vanalar takıp kurmak şart. –<br />

Kurcalanadursunlar.<br />

Çözümün gerçekleşeceği kimyayı düşünüyorum yoğun<br />

uzaya. Ayaklarımın kurtulup kurtulup geri yapıştığı çamur,<br />

benim varlığa bir zaman cup diye bandırıldığımdan kalandır. –<br />

Beden arınamaz. – Tepede bir antenle gezer kafa, tüm beylik<br />

şeyler arasında.<br />

Şimdi, yanıtlamak gerek: Kendinden dışarı sürekli flaşlar<br />

patlatan biri dünyaya ne yolla ait olabilir? Yaşıyor mudur ki o?<br />

Yaşamak adına tek bildiği, bir deneyi sürdürmek ve bundan<br />

kendini alamamak değil midir?<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

SIRA<br />

Buluş. Heyecan. Dolaylama. Tohum ve bir sonraki. Soğuk<br />

soluk. Sınır sıcaklığı. Bordür boyu kendinde. Kule. Ateş. Aşırı<br />

varlığı dingin bir düşle uyutarak. Edime uyum. Sezginin<br />

kıyısında nehir – ve en büyük ıskalamadaki kut!<br />

Hepsi, doğru sırayla: Varlıkların işleyiş mantrasıyla!<br />

Bedene içgüdüdeki masumiyeti getiren başarıyla!<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

UYUŞMA<br />

Üç büyük bulut, ortada boşluk: İçine doğru süzülüyorum<br />

tatlı bir uyuşmanın.<br />

Dalga dalga açılan bir şeyler var, bir merkez görüyorum<br />

ortada, boşlukta, buğular arasında, hatta birden fazla merkez –<br />

ve onların rastlantılarla tetiklediği kamaşma, sızı, sancı.<br />

Duyuyorum çınıltıyı, uğultuyu. Bir hat çizip yürüyorum.<br />

Geometri gizemli dokular üzeredir. Perde perde kalkıyor<br />

üzerimden lanet.<br />

Tanımsız bir açlıkla kıvranıyordum; bilmediğim bir<br />

dürtünün esiriydim. Şimdi, bu uyuşma sayesinde ilk kez yanıt<br />

verebiliyorum zorlu koşullanmışlığa. Ödülü büyük: Sayısız<br />

yanlışlanmayı boşa çıkarıyor tek bir onay.<br />

Yükseğe şans yıldızımı koyuyorum, ürperen tenimle<br />

elektriği arıyor, – akşam kokuyorum.<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

ETKİNLEŞME<br />

Köpükler yükseliyor, üzerimi sarıyor: Uykuluyum,<br />

hayran, bir hâleyle taçlanmış.<br />

İçimdeki ateş benden bir çığlık kopardı koparacak.<br />

Ardıma yaslanıyorum ve olduğum yerde dev ölçeklerde<br />

koşuyorum. Bakır rengi şafağın önüne duruyorum.<br />

İçine gömüldüğüm tıss sesi, benim uçsuz bucaksız<br />

ummana değdiğimdir.<br />

Üzerimde sayısız mühür var renk vermeyen – ve ben<br />

birini bile canlandırabilsem, böylesi melezim, buzul, manyetik.<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

DOYGUN<br />

Uzuvlarımı boşlukta doğru yaydım: Kuruldu astronomik<br />

matematik.<br />

Çünkü uzaya aitim ben, yalnızca uzayda (uzayla)<br />

anlaşılabilir, duyulabilir, tespit edilebilir, etki edebilirim.<br />

Ve her daim alaca bir üstzamanda kamufleyim!<br />

Çınlayana çın. Patırtıya pıt, pat. Tıkırt.<br />

Tümü, bir bütün halinde çalkalandığında – pelte:<br />

olanaklarla, geçmiş izleriyle ve oluşlar trafiğiyle derişik.<br />

Burada (buradan ve bununla) nasıl soluk alınır peki? –<br />

Suyu ciğerlerine doldurup da nefes alan bir derin dalışçı gibi!<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

İKSİR<br />

Örtü kalktı.<br />

Varlıklar kılıfsız.<br />

Zamanın dokusuna büründü mekân: biçimler tınısı, –<br />

devinduyuma maksimum kütle!<br />

Renkler çılgınca alacalı. Yüzeylerin naylonunu<br />

kaldırıyorsun, hep yeni bir katman. Yer cilasında, ahşapta,<br />

bisküvi ambalajında, pirinç vazoda, karanlık ekranda<br />

dünyalar.<br />

Nesneler dolaysız – ve durumlar kurgu reaktörü! Her şey<br />

girdaplarla çevrili! (Sunağa bir bilardo topu ya da şamdan<br />

yerleştirin, anlarsınız.)<br />

Yönler, merkezler, enerji kıskacı eğimler ve bakışım, –<br />

içine cumburlop dalınacak perspektifler: ani akışla edimleri art<br />

arda, doğru sırayla dizen.<br />

Çünkü iksir geri dönmüş! Ait olduğu yerde! Burada!<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

AMOR FATİ<br />

Etrafımı baloncuk gibi saran hava titreşiyor. Her şey kıvıl<br />

kıvıl, fokur fokur.<br />

Isınıyor, soğuyor; ısınıyor, soğuyor. Beden yalın.<br />

Beden yalın.<br />

Beden yalın.<br />

Ten ipek.<br />

Nefes kuzeye rüzgâr. Akım yoğun.<br />

Düzen sabit. Eğilim kadim. Alışkanlık yazgı. Eylemler<br />

büyük kapsamın zorunluluğu.<br />

Yeni çağı başlattı çünkü şeytan kovma ayini: Çalındı<br />

davullar, zıplayıp tepindik delice, saçıldı fişekler – hızla<br />

diniyoruz, bulutta bir kıvılcım yakaladık, anbean büyüyoruz<br />

kendi kaynağımızla alabildiğine.<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

AYRICALIKLI MÜSRİF<br />

Tavana ip ger. Yağdan kızakla geç. Kuma gömül, sihirle<br />

havalan. Ateşe yelpaze aç, ışıkta şerit kurdele salla, tuza<br />

süresiz bak, sedef kovuğa çengel sarkıt. Aykırı kıl çakıl<br />

taşlarını, toz tanelerini; dev lambaları bakıştır.<br />

İcat et, yap! Hakkını kullan!<br />

Erdemine güvendiler, sana gecede birkaç saatliğine, tam<br />

bir yapıp etme yetkisi verdiler!<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

SİYAH ÇEYREK DAİRE VE KIRMIZI ŞERİTLER<br />

Moholy-Nagy bu resmi kimin için yapmış?<br />

Nefes almasını bilenler için. Göz gezdirmenin radarını<br />

kurmuş olanlar için. Buluş-yitiriş gizemcileri için. Sağırlar için:<br />

kulaklarının içini duyanlar için. Şekilciler için! Koku yollarını<br />

izlerken devrik düşünenler, kötü tasarılarla jeodezik kubbe<br />

kuranlar için. Devinimin atlasına lobutlar koyanlar için.<br />

Dilsizler için – ve tanıksızlar için, – – yutağında iri bir<br />

elmasla bekleyenler için!<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

NELERE TÂBİ<br />

Büyük bir mıknatısla bekle meydanda. Dırdırcıları kov.<br />

Pikapı aç, yüksekten albatros geçir: Silinmez bir uçak dumanı<br />

yaz. Geniş bir çatı kur; maytaplar üşüştür başına, ensende<br />

koçan kır: Dehanın büklümünü sal suya. Si bemolü heykellere,<br />

kümülüse ve kuzeybatının en ucuna duyur.<br />

Sonsuzda taklasını düşün sonlu köprünün.<br />

Sonra, kaynağını kendinden bir kere daha güçlükle<br />

aşırdığını gör güç yumağının.<br />

Yanlış yapama.<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

PROUN<br />

Yüzeylerle çalışmayı biliyoruz. Ölç, biç, yerleştir. Yan<br />

yana getir, hizala. Kes, yapıştır, dokuyu kur. Mozaik, kolaj,<br />

kompozisyon – – bunları iyi biliyoruz.<br />

Şimdi, aynı yüzey becerilerini üçüncü boyuta doğru<br />

(üçüncü boyutu bir yanal yüz gibi alıp ilişkileri matematiksel<br />

doğrulukla kurarcasına) yaymayı bilmek gerek: Soyuttan<br />

somuta, düşünceden uygulamaya – yoğun gerçeklik içinde<br />

eylemenin dolaylı kurallarıyla ilerlemek.<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

KOFUL<br />

Kofulları vardır günün. Boşluklar. Saatler akarken<br />

rastlarsınız.<br />

Kaçılabilir mi bundan? – Koful, kofuldur.<br />

Etrafını bir çeperle sarsanız, kofuldur. Suya batırıp<br />

çıkarsanız, kofuldur. Ateşe tutsanız, kofuldur. Işığa ya da<br />

karanlığa koysanız, kofuldur.<br />

Örtseniz de kofuldur, açıkta bıraksanız da. Üzerini<br />

boyasanız da kofuldur, yağlasanız da. Elektrik çarptırsanız da<br />

kofuldur, radyasyona maruz bıraksanız da.<br />

Vakumlamaya kalksanız daha da kofuldur, hem de<br />

kofulötesi koful!<br />

Bazı parçacıklar, kıymıklar, artıklar vardır,<br />

ayıklanabilirler; ama kofulu ayıklayamazsınız. Kofullarla<br />

yaşanılır. – Yazı da kofullarla yazılır: Harcına koful gider.<br />

Ayıklamaya kalkmayın sakın: Kendinizi ayıklar, kofulu<br />

ayıklayamazsınız!<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

MATEMATİK<br />

Hesap kitap yapabilirsiniz, ölçümlere, sayılara bel<br />

bağlayabilirsiniz. Cetveller, tablolar, formüller, denklemler<br />

iyidir, hoştur. İşlemler oyalar insanı; ince ayarlar peşinde<br />

koşarsınız.<br />

Her şeyi önceden hesaplıyorsunuz, öyle mi? Siz bilirsiniz.<br />

Şeylere sayısal yaklaşın, tamam. Edimlere, duyuma, deneyime<br />

değer biçin. Öncelikler ve sıralamalar ölçeklerle ilerleyecek<br />

demek. Siz bilirsiniz.<br />

Size matematikle ilgili fikrimi söyleyeyim öyleyse:<br />

Matematik sizi köşeye sıkıştırandır!<br />

“Matematiğiniz batıl; kanatlanamamışların yalancı simyası:<br />

Tutmayacak, ters tepecek, gene kanatsız kalacaksınız. Dil-matematik<br />

değil, şey-matematik gerek size: kanatlanmışların, hem kanatlar hem<br />

kanıtlar üzerinden, somut bir döngü başarısıyla ilerleyen uygulamalı<br />

kalkülüsü!”<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

TUTUŞMUŞ<br />

Her saniye çınıltı, her göz göze geliş kıvılcım, her istek<br />

ateş. Ateş! Her duyum tam isabet, her soluk derinlik, her adım<br />

açılış, her dönüş perspektif.<br />

Direnç altın!<br />

Her tasarı ikon, her edim buluş!<br />

Bulut: evreka!<br />

Yön: evreka!<br />

Sus: evreka!<br />

Bellek: evreka!<br />

Yol kenarı: evreka!<br />

Duramamak: evreka!<br />

Göl: evreka!<br />

Akçaağaç: evreka!<br />

Kule: evreka!<br />

Karga: evreka!<br />

Ahşapta leke: evreka!<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

Si bemol: evreka!<br />

– – Ta ki sistem çökene dek, ıskalanan biricik evrekayla!<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

ÇİZGİLER<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

TAŞLAŞTIRMA<br />

Tüm kütleler taştır. (Çünkü taşlaştırılabilirler.) Her şey<br />

taştır.<br />

Masa taştır.<br />

Saksı taştır.<br />

Saksının içindeki toprak taştır.<br />

Bitki taştır.<br />

Duvar taştır.<br />

Ağacın bombeli gövdesi taştır.<br />

Yağmur taştır.<br />

Yolun kenarından akan yağmur suyu taştır.<br />

Hava taştır.<br />

Lamba taştır.<br />

Taş heykel taştır.<br />

Taş olan her şey taştır.<br />

Her şeyin tüm varlık hacmiyle kaskatı doldurulması<br />

gerek: Her şey taştır.<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

SOYUT<br />

Onu düzgünlüğü içinden yudumluyorum. Kırık değil:<br />

Yudumluyorum. Kıvrımlar üzerinden yudumluyorum.<br />

Rüzgârla yudumluyorum, huzmelerle yudumluyorum.<br />

Uçuşan tüycüklerle yudumluyorum. Tayflara göre<br />

yudumluyorum. Beni görmediler, yudumluyorum: Yaban<br />

doğada tek başıma, uzayda kızıl saçlı, – yudumluyorum.<br />

Sudan çıktım, büyüdüm, onu devasa bir solukla,<br />

gözbebeğimdeki ezelî bakış mührü uyansın diye<br />

yudumluyorum.<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

BUKALEMUN<br />

Biri, turuncuyla kırmızı arasında gezinip kızıla kayıyor,<br />

diğeri, maviyle yeşil arasında gezinip turkuaz kalıyor. Bir<br />

başkası tutuşacak gibi, öteki sönmek üzere. – Tutuşan<br />

tutuşsun, sönen sönsün. Sararan isterse safran sarısı olsun,<br />

kararan isterse katran karası olsun.<br />

Kim neye, hangi renge yakınsa o olsun: Herkes ait<br />

olabileceği dünyaya tüm varlığıyla kamufle olsun.<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

YETİ<br />

Baktığı yeri yakıyordu gözleriniz, nesnelere tunç bir ışık<br />

düşürüyordunuz, parlak bir gölge – ve etrafına gizli bir hâle.<br />

Sıcacık yanıt veriyordu göbekteki kör nokta; buğuyla, kum<br />

kokusuyla, güçlü ilintilerle, ânın soru işaretiyle bakıyordunuz.<br />

Ensenizdeki soğuk ter damlası ve metalik ürperti, büyünün<br />

kanıtıydı. Etiyle kemiğiyle bakıyordunuz; yaşam fışkırıyordu<br />

gördüklerinizden; görünenlerin birbiri ardına tutkuyla<br />

sıralanışları kozmik bir gizemdi.<br />

Peki ne oldu, sizi ne dürttü de ters, aykırı, sapa yerlere<br />

kaymaya başladı bakışlarınız, – gözlerinizdeki yetiyi olmadık<br />

yerlere uygulamaya kalktınız?<br />

Siz, çıplak gözle Satürn’ün halkalarını görebilenler! –<br />

Yanlış yere baktınız, kanınız kurudu, birdenbire aynada<br />

uğursuz bir masktı yüzünüz!<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

YANAN MUM<br />

Varlık nedir? Bir duvardır o, duvardaki kovuk – ve<br />

kovuğun içinde yanan mum.<br />

“Unut onu,” diyorlar hemen, “yok o, yanlış biliyorsun,<br />

öyle değil” diyorlar. Sen onu daha bir saniye önce tam da öyle<br />

görmüşken. Bakın şunlara! Hem de senin gibi, tabula rasayı en<br />

zorlu koşullarda zurnayla, kemençeyle, dümbelekle bile<br />

resmedebilmiş birine!<br />

Anlamadıkları şu ki, senin varlığa dair görüşünde her<br />

zaman bir doğruluk payı var. Çünkü bugüne dek sayısız<br />

darboğazdan geçtin, geçebildin, ve kanıtları da kendinle<br />

taşıdın. Varlık senin onu nasıl gördüğündür. – Çölde ateş<br />

yutarak bile susuzluğunu gidermiştin; vecde gelip, gece yarısı<br />

kapalı gözlerle Ay’ın görünmeyen yüzünü görebilmiştin!<br />

(Sonra, kendini tümden kapatıp sıfırı sıfırdan keşfetmiştin.<br />

Baltanı her savurduğunda devrilmişti devlerden biri. Yetki<br />

senindi; tangosuz, bandoneonsuz ve kilisesiz daha güzel bir<br />

Arjantin kuruyordun. Şeyler zamanda yüzerken kendilerine<br />

doğru derinleşiyordu. Ebediyen Duino Şatosu’ndaydı Rilke;<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

başını çevirmiş, duvara doğru bakıyordu. Kovukta yanıyordu<br />

mum.)<br />

Varlık duvardır, duvardaki kovuk – ve kovuğun içinde<br />

yanan mum.<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

BİR NEVİ KÜBİZM<br />

Sade bir görüntü.<br />

Peki ne diye bunca yoğunlaştırma, bütün bu yüzey<br />

ilişkileri, biçimler geometrisi, kütle zamansızlığı, bunca şekil<br />

dili, durum, yumrular, – o an orada, orada olduğundan bile<br />

fazla oluş?<br />

Bengi varlığın, kendime numunelik bir kopyasını<br />

alabilmem için!<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS - II<br />

Bu durum, – çaldığın enstrumanı bırakamamakla,<br />

zorunluluklara kafa tutup hazzı delice yaşamakla, varlığın<br />

görünen biçimlerini işleyip zamanı müziğe dönüştürmekle<br />

ilgilidir.<br />

Bu durum, – kopuk kopuk deneyim epizotlarını birbirine<br />

kaynaştıracak harcı, eldeki etkisiz malzemelerden ne yapıp<br />

edip türetmekle ilgilidir.<br />

Bu durum, – gizli, örtük, dolaylı yollarla ve<br />

yanlışlamasına yöntemlerle en olmadık anlarda devreyi kurup<br />

flaşı patlatmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – yokluğu evreni altüst edebilecek delili,<br />

çığırından çıkmış bir görüş yetisiyle sonsuz kere yakalayıp<br />

gene de yatışmamakla ilgilidir.<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

NITIMUR IN VETITUM<br />

Kafasının içinde büyük bir sessizlik yaratamayanlara –<br />

müzik dinlemek yasaklanmalı.<br />

Ufukta özgün lekeler bulamayanlara – güneşe çıkıp<br />

ilerlemek yasaklanmalı.<br />

Uzaya tenin elektrikliğiyle doğamayanlara – durmadan<br />

eylemek yasaklanmalı.<br />

Zamanı sonsuz ekonomi içinde tanımamış olanlara –<br />

istemek yasaklanmalı.<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

HAREKET<br />

Taşın durum dili: günbatımı renkleriyle, yekpare<br />

Parthenon. Kentin uzantısına dağarcık ateşi; yanıt ve kanıt<br />

olarak algılanan bir ufuk çıkışı. Görsel mühürler!<br />

Denizlere dek, ormanların içinden koşarak. Yamaçlarda<br />

hep koro uğultuları. Taş ocaklarında forum görkemi. Raylar<br />

boyu akan meşale aydınlığı; dipten yürüyen kararlı su.<br />

Maddenin hep can damarı. Devinimdeki koku silueti, ses<br />

kabuğu. Havada hep genişlik, kabaran tavan, yüksek<br />

serbestlik.<br />

Tüm kavislerde, gidişatın her hattında devamlılık;<br />

başlangıçlara menzil; her manevranın karnında irade; her<br />

bölgenin yuvasında kaynaklar, öteler.<br />

Denizlere açılmayı, bakir yelkenleri düşlemek.<br />

Gidiş şimdi, – ataletin tam zıttı: tekerleğin ivmesi – – fizik<br />

kurallarını hiçe sayıp uzun süre sürtünmesiz dönen tekerlek!<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

TUNING UP<br />

İşitsel denemeler. Boşluğa saldığım accent aigu,<br />

beklediğim ses eğrisi.<br />

Yine boşluğa yürümek: içine içine, dosdoğru, sessizliğe<br />

hassas, her yanı kolaçan ederek.<br />

Eşyanın genel hatlarına, biçimlere kulak kabartmak.<br />

Aykırılıktan sakınırken, her çıtırtıda, tıkırtıda dalgalanmalar<br />

bulmak: desibeli abartan tinsel amplifikatörü kapatamamak!<br />

Mekânın, bir ara, erişilmezcesine sentetik oluşu:<br />

kıpırtısızlık, maddenin zorlu katılığı. Arpejin deneyime alanlar<br />

açmasını beklerken – ses yoksunlukları, pekişen tekinsizlik.<br />

(Uğursuz accent grave.)<br />

Madde: kütle, yığın.<br />

Madde: kütle, yığın.<br />

Madde: kütle, yığın. (Belki de ölümadde.)<br />

“Hah, geldi şef. Baştan al. Sus, mutlak sus, komutu bekle. Tut<br />

nefesini; gözbebeğine yürüsün sol anahtarı, renklensin ton, tremolo,<br />

intro.<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

Ve şimdi bir daha dene. Madde: Yine kütle, yine yığın – ama bu<br />

defa üzerinde o parlak yansı, beliren kayıp tını!”<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

DOLAYSIZ<br />

El kadar bir alanın ışığını parlatmak için yaşıyor herkes!<br />

Evet, herkes, tüm şehir bunun hizmetine koşulmuş,<br />

bunun için çalışıyor: oturanlar, ayağa kalkanlar, yürüyenler,<br />

koşturanlar, durup bakınanlar, merdiven inip çıkanlar, öteberi<br />

taşıyanlar, yükünü bırakanlar, tökezleyenler, düşüp kalkanlar,<br />

yerinden fırlayanlar. Kısacası türlü duruşlar, hareketler,<br />

tavırlar ve davranışlarla, kalabalıklar.<br />

Ve onların bir oraya bir buraya hareket ettikçe arada<br />

bıraktığı boşluklarda, kütleler arasındaki kuytuda, el kadar<br />

alanda çoğalıyor ışık; yoğunlaşıyor, göz kamaştırıyor.<br />

Çünkü başkahraman uyanıyor, gözlerini ovuşturuyor,<br />

dünyaya bakıyor: Güce susamış irade, kabuğundan çıkar<br />

çıkmaz, bengi varlığı dolaysız görmek istiyor.<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

YAZIT<br />

DÖNGÜLER BEDEN TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR.<br />

BİLİNÇ DEVRE DIŞI. DÜŞÜNCE ÇÖLLERİNE<br />

GÖTÜREN DE BEDENİN ISRARI. DÜŞÜNCE İÇİN<br />

ETRAFTA BİR YUDUM SU YOKKEN BEDEN HÂLÂ<br />

GÜDÜMLÜ. BEDEN AYGIT DEĞİL, DÜŞÜNCE AYGIT.<br />

YOLCULUK KOMUTUDUR DÜŞÜNCE. AMAÇ VE<br />

GEREKÇELER BEDENDE, O YÖNLENDİRİYOR: BİLGİSİ<br />

VAR AMA PAYLAŞMIYOR. KAYNAKLARA<br />

ULAŞABİLİYOR, DEĞERLENDİRMELER YAPIYOR,<br />

KARARI VERİYOR, KOŞULLUYOR: AÇIKLAMA YOK.<br />

BU ANLAMDA, "MENZİL" DAHİ BİLİNİYOR<br />

OLABİLİR. BİR ZAMANLAR DEFALARCA KEZ<br />

TANINIP ÖĞRENİLMİŞ OLABİLİR. DÖNGÜ SONSUZ<br />

KERE KAYDEDİLMİŞ OLABİLİR. BU BİLGİ,<br />

İÇGÜDÜDE. İÇGÜDÜ BU BİLGİNİN TA KENDİSİ.<br />

YENİDEN ÜRETİM İÇİN KAYNAKLAR VE MALZEME<br />

SINIRSIZ: BUNLARI ZAMAN SUNUYOR. BEDENİN<br />

ŞANSI, SONSUZLUKLA TEMAS ETMİŞ OLMASI.<br />

KÖKENİNİ BU TEMASTAN ALAN VE SICAKLIĞI<br />

TAŞIYAN İÇGÜDÜ TÜM DÖNGÜLER BOYUNCA<br />

KORUYUP KOLLAR, YÜRÜTÜR, YÖNLENDİRİR.<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

EYLEM VE DENEYİMİN SONSUZLUK GÜVENCESİ<br />

BURADA YATAR, ARADAKİ BAĞ KOPARILAMAZ.<br />

HER AN HER KOŞULDA İSTEDİĞİMİZİ YAPMAKTA,<br />

BİLDİĞİMİZİ OKUMAKTA SERBESTİZ, ELİMİZDEN<br />

BAŞKA TÜRLÜSÜ ZATEN GELMEZ. DÖNGÜYE OLAN<br />

TUTKUNLUK BOŞUNA DEĞİL. SONSUZ KERE<br />

SINANMIŞ VE SAĞLAMA ALINMIŞTIR BU.<br />

MÜHÜRLÜYÜZ.<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

ÅURÅ<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

ATEŞ<br />

“Ateşim ki buradayım. Şu anda, burada. Siz geçip<br />

giderken; ben gelip geçerken. Ateşim ki yanıyorum, sıcağım;<br />

ateşim ki parlıyorum, ışığım; ateşim ki oynağım, bir yokum bir<br />

varım; ateşim ki, gelip geçici varlığımla tümden Zamanım.<br />

“Bulunduğum kovukta evrenle çevrelenmiş, yoğun, o<br />

denli varım ki, uzanıp bana dokunamaz, beni tutamaz,<br />

bendeki zamanı yakalayamazsınız ama yine de başımda durur,<br />

benden kolay kolay ayrılamazsınız: Öyle zorludur bende<br />

aura.”<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

ÇAPRAZ BAĞ<br />

Ortalama bir haz çarşafını nihayet bir köşesinden tutup<br />

gerebildiğinde –ancak ve ancak o zaman– yakalayabiliyor<br />

yüksekte tepetaklak dönen varlık çarkını.<br />

Oysa o âna dek yazıtsız, müziksiz, sunaksız – ezbere<br />

yürümüştü ayin. Eylemdeki büyüsüzlüğün yarattığı büyük<br />

farkı görememişti.<br />

Bilincini koca bir blok halinde çarka endeksliyor, yeni<br />

kaynaklardan beslenerek zamanın yakın ufkuna kestirme bir<br />

köprü uzatıyor.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

MEZAR<br />

Yorgun mu? Yorgun. Düşüyor mu? Düşüyor. – Düşsün.<br />

Bırakın düştüğü yerde kalsın. Durdukça gömülüyor mu oranın<br />

içine? Gömülüyor. Kendi haline bırakın, orası onun döşeğidir.<br />

İnce bir ip gerili yukarıda, üzerinde. Zorlasa, yattığı<br />

yerden erişebileceği mesafede. Bir kerameti var o ipin. Uzanıp<br />

tutar mı onu? Uzanmıyor. Yerinden doğrulmuyor.<br />

Belli belirsiz müzikler geziniyor havada. Kulak verir mi<br />

notalara? – Vermeyecek. Müziği sonunda işlemez hale getiren<br />

yoğun yollardan geçerek varmıştı buraya, bu uca. – Cırt cırt,<br />

hırs hırs, tıkır tıkır, tak tuk sesleriyle oyalanıyor. Ritim bile<br />

değil bu.<br />

Ölü taklidi mi yapıyor? Bırakın, yapsın. Ölü değil nasılsa.<br />

Yaşıyor: Ölüm provası yapıyor gibi de dursa, bu yeşilli<br />

kızıllı, loş, nemli, boğuk ama insan-sıcağı kuytudan, o, ölümü<br />

de yaşamı da aldatıp, eninde sonunda ölümün tam zıttı bir<br />

bebekleşme doğuracaktır.<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

GÖZLEM<br />

Bulutların arkasında ilerleyen dolunayı gördük.<br />

Düzlüğe çıktık. Teleskopu kurduk. Doğru merceği<br />

bulduk, temizleyip taktık. Gerekli açı ayarlarını yaptık. Bir<br />

tabure çektik, oturduk. Vizöre doğru eğilip bedenin belirli bir<br />

duruşundan güç alarak bakmaya başladık.<br />

Kayan bulutların hızını da hesaba katarak odağı derece<br />

derece, milim milim oynatırken, gözlediğimiz ender açıklıkta –<br />

ama sadece ve sadece metalik renkler ve yankılarla karışan o<br />

yeterine geniş açıklıkta– dolunayın görünmesini sabırla<br />

bekliyoruz.<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

MÜZİK BİLGİSİ<br />

“Sesleri tanırım. Geniş bir yelpaze üzerinden araştırdım<br />

tizi, pesi. Nota bilgim iyidir. Armoni, ritim, kompozisyon vb. –<br />

hepsini bilirim. Enstrumanlara da hâkimim; ister yaylılar, ister<br />

nefesliler, ister vurmalılar olsun, icradaki tekniği ve etkileri<br />

öğrendim, özümsedim. Duyarlılığa, anlatıya, biçime, akışa dair<br />

geniş bir dağarcığım var. Mekteplisiyim bu işin.”<br />

Böyle söylüyor. Buraya kadar her şey gayet bilimsel.<br />

Ama sonra, “Yalnız, ben müziği karnımla dinlerim”<br />

diyor ve koca bir şişe suyu kafasına dikip lıkır lıkır içiyor.<br />

Sadece dinlemekle kalmayıp karnıyla müzik de yaptığına<br />

göre, şişedeki suyun ne olduğunu yine ona sormak gerek.<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

DÜŞÜŞ<br />

Ne kadar yüksekte sürçerse ayağınız ve yolunuzu<br />

şaşırırsanız, o kadar uzun olur düşüşünüz.<br />

Çünkü gidilecek yol çoktur aşağıya doğru, düştükçe<br />

düşersiniz, sonu gelmez.<br />

Alçaldıkça alçalmak. Ve aşağıların tüm havasızlığına,<br />

ışıksızlığına, rüzgârsızlığına kat kat boğulmak.<br />

Evet, içiniz kararacak. Çünkü bu siz değilsiniz. Düşmek<br />

böyle bir şeydi: Başka olmaya, ne değilseniz tümden o olmaya<br />

zorlandınız; sizde ne varsa tersine de işleyebildiğini gördünüz,<br />

yanlışlandınız. Yokluk aynasından yansıdınız: “Bu sensin”<br />

dediler.<br />

Ne cevap verebilirdiniz? Büsbütün bıraktınız kendinizi,<br />

düşüşün gereği yerine gelsin istediniz: “İnsan düşerken,<br />

düşmelidir” dediniz.<br />

Dibi aradınız, – en yükseklerden düşen biri uzun bir<br />

düşüşün sonunda neyi ararsa. – Dibe vardınız: Bir süperelastik<br />

trambolin! İtiş gücü roket gibi, yaylanıldığı saniye gözlerde<br />

eşsiz zekâ pırıltıları, kanda tutuşma, uzuvlara dolan karakter…<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

YANILSAMA vs. YANLIŞ<br />

"Yanılsamanın da bir kuralı var."<br />

adamım sen andy kaufman hakkında şarkı yapan ismini şu an<br />

hatırlayamadığım r.e.m’in solisti “man on the moon” diyorsun<br />

şarkıda ikide bir andy’ye gönderme yapıyorsun diyorsun ki<br />

andy kaufman in the wrestling match yeah yeah yeah yeah if<br />

you believed they put a man on the moon if you believe there<br />

is nothing up his sleeve then nothing is cool falan filan yahu<br />

arkadaş insan o göndermeleri yaparken şarkıya gerekli<br />

açıklamaları bir şekilde iliştirir millet biliyor mu ki andy<br />

kaufman kimmiş neciymiş ne iş yaparmış onu bırak şarkının<br />

onun hakkında olduğu bile neredeyse belli değil adamın adı<br />

soyadı tek bir yerde geçiyor sen kalk tüm güldürü şovunu<br />

insanların yanılsamalar arasında yaşayıp gerçeklik konusunda<br />

sürekli bir tereddüt ve aldanmaca içinde bulunuyor olması<br />

üzerine kuran bir adam hakkında şarkı yap onu çoğunluğu<br />

andy kaufman ne ayaktır bilmeyen insanlara yıllarca vır vır<br />

dinlet üstüne bir de o şarkı gayet popüler olsun ağzı biraz laf<br />

yapan herkes bu şarkıda sistem eleştirisi mistem eleştirisi var<br />

diye tırı vırı etsin olacak iş mi r.e.m.’in solisti olan maykıl<br />

bilmemne ne adamsın gerekli kamusal hassasiyeti göstermeyip<br />

andy kaufman gibi bir yanılsama sanatçısı hakkında şarkınla<br />

kitlesel olarak sebep olduğun yanlışın farkında mısın<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

AKIŞ<br />

Boşlukları dolduruyor. Olaylar örgüsüne ihtiyacı var:<br />

Örüyor. Seçimler; ardı ardına seçimler. Her hücreye bir<br />

deneyim. Zaman âtıl bırakılamaz. Gerekçeli ya da gerekçesiz,<br />

çalışılır, işlenir. Beden, edimler makinesidir. Üret, uygula;<br />

doğaçla, dayat. Erki, nasıl kullanacağını bilemesen de harca:<br />

nasıl olsa harcanacağı için, harcanmaya mecbur olduğu için,<br />

durgun kalamayıp bir yerlere mutlaka akın edeceği için.<br />

Çünkü zaman âtıl bırakılamaz.<br />

Michelangelo Musa’sının sakal lüleleri gibi, ardı ardına,<br />

ısrarla uygulanan, soluk aldırmazca tekrarlanan ve bir türlü<br />

durdurulamayan, bekletilemeyen o şeyle kapla zamanı:<br />

Karanlık fokurduyor, evrensel bir boydan boya yırtılma<br />

bekleniyor, – sana düşeni yap, ilerleyen akışın dokusunu<br />

gergin tut.<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

HEYKEL<br />

Oturuyorsun, ama her an ayağa fırlayıp harekete geçecek<br />

gibisin. Kasların gergin, damarların şişkin. Kalın bir kitap<br />

tutuyorsun elinde, kolun kıvrık, kitabı koltukaltında gövdene<br />

yaslamışsın.<br />

Bir hatip havası var sende, sanki birazdan yerinden<br />

kalkıp bir şeyler söyleyeceksin. Elindeki kitaptan mı<br />

konuşacaksın? Bir kanunlar kitabı mı o, büyü kitabı mı, kutsal<br />

kitap mı? Öbür elinin işaret parmağı, hitaba hazır olduğunu<br />

gösterircesine yarı kalkık; belki de söz almak üzeresin.<br />

Cevap ver: Savaşçı mısın, bilge mi? Eğer bilgeysen, bunca<br />

güçlü bir beden niye? Savaşçıysan, neden konuşmaya hazır bir<br />

sır sahibi gibisin? Yanıbaşındaki kayada saplı duran kılıç niye,<br />

boynundaki tılsım niye?<br />

Eyleme mi, düşünceye mi yakın olduğun o kadar belirsiz<br />

ki… Geçiş halinde donup kalmış yüzünde, dönüp duran bir<br />

girdap. Tuhaf bir şehvetin ikilemi sinmiş üzerine; sendeki zekâ<br />

pırıltılarını ve öteler istemini bize karanlık buluşların ve<br />

kozmik korkuların imasıyla bildiriyorsun.<br />

Karar ver: Gözlerinde hangi iradenin şimşeği çaksın?<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

MAJÖR MENZİL<br />

Suda yarımada boyunca ağır ağır ilerledi tekne. Küçük<br />

koyların, iskelelerin önünden süzüldü, durmadı, hiçbirine<br />

yanaşmadı. Âdeta hiçe saydı yamaçları, kayalıkları: Ne eğim,<br />

ne bakı, ne ışık, ne gölge, – hiçbiri topoğrafyada miti, tutkuyu,<br />

paradigmayı, müzik dürtüsünü uyandıramadı.<br />

Kaptan tek başınaydı; bir an bile tereddüt etmedi,<br />

rotasından şaşmadı. Ezbere gidiyordu belki ama yolundan<br />

şaşmayışı gene de başlı başına bir marifet sayılırdı. İlerledi,<br />

doğruca ilerledi.<br />

Şimdi, teknenin yarımadanın burnunu dönüp körfeze<br />

giriş yaparken çizdiği esrarlı kavis ve sergilediği tuhaf hız<br />

değişimi, kaptanın, hareketi ta en başından beri tamamen<br />

bilinçli bir şekilde majör bir menzile göre ayarlamış olduğunu<br />

ve geminin körfeze en doğru şekilde giriş yaptığını, – miti,<br />

tutkuyu, paradigmayı, dürtüyü uyandırdığını hissettiriyor.<br />

Alassio!<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

İKİNCİ GÜN<br />

Şarap emziği. Üç fırtlık. Üç fırtı da alman şart. Mecbur<br />

olmasan söylemezdim. Üç fırt. – Hem de sırtında kabarttığın<br />

kirpi dikenlerinle, cebinde ejderhanla, karnında boğulup<br />

kalmış reaktörünle sen büsbütün tıkanıp kalmışken, bir<br />

sıkımlık canınla arızalı gurultular çıkarıp dururken.<br />

Şarap emziği, üç fırtlık. – Üç hakkın var: Bakalım açıktaki<br />

kayalık adanın üzerinde dün akşamki renklerin zirve ânını<br />

tekrarlayabilecek misin?<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

ODAK<br />

An olarak adlandırılan bu geçişsizlik hücresi: yoğun bir<br />

deneyim aralığını diğerinden ayıran sınırda uzun süre boşluğu<br />

düşündüren takılıp kalma.<br />

Duraklama, tüm adımları önceden düşünürken adım<br />

atamama.<br />

Olduğu yerde saymaya mecburken, bir ileriden beriye,<br />

bir beriden ileriye, biri soldan biri sağdan, biri sarı biri yeşil, iki<br />

manyetik kuşak ilerletme; bu tutumun yakıcılığıyla gerilimi<br />

tırmandırmaktan çekinmeme; odakta kalmanın büyük<br />

tehlikesi: yalnızca içinde olduğumda kendimi var hissettiğim<br />

ışıltılı, ılık, gizemli dünyanın dışında kalmışken, kendimi<br />

yoğun ve gerilimli bir yoldan o dünyaya geri getirmek için<br />

ısrarlı, inatçı, takıntılı denemelerim – –<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

ADRES<br />

Sen, kentin caddelerinden sonu gelmez bir<br />

kovalamacayla, tuhaf bir kurban psikolojisiyle ve hayvansal<br />

panikle, âdeta bir sürek avı kaçışıyla nefes nefese geçtiğin<br />

sırada, ötekilerle köşe kapmaca oynadığını, belanın kıyısında<br />

dehşetin karanlığıyla yarıştığını ve kaçıp uzaklaşma güdüsüne<br />

esir olduğunu en iyi bilenler –senin gizli tanıkların– belki de<br />

sırf şaşırıp tökezlemen için, ikide bir ardından bağırıyorlardı:<br />

“Beynin süngere dönmüş, ayakların birbirine dolanıyor, kaç<br />

kaçabilirsen!”<br />

O gizli tanıklar, senin kaçışını görüyorlar ama gerekçeni<br />

bilmiyorlardı. Yoksa, haykırmakta haklıydılar.<br />

Şimdi, kentin öbür ucuna varıp, dörtduvarın ardında<br />

sessiz bir odada seni bekleyen buz mavisi aydınlığın içine<br />

kurulmuşsun; ve zamanın bu elverişli cebinde durgunluktan,<br />

sessizlikten, salt ısı olan bir bellekten güç alıyor, buraya<br />

çıkmanı sağlayan olaylar silsilesini derin bir dürtüyle yeniden<br />

düşündükçe, beyninin sıcacık, kanlı canlı, kıvıl kıvıl olduğu<br />

(sünger olmadığı!) durum rengini, uzayın genel elektriğini<br />

yakalıyorsun.<br />

Aşkınlığın adresi daha baştan bildirilmişti sana, doğru<br />

çıktı.<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

CANLANDIRMAK<br />

Ölü bir görünüm kesiti.<br />

Bu dokuyu nasıl canlandırabilirsin?<br />

Eski iksirlerden bir karışım hazırla, şimdi hemen şuraya,<br />

boşluğa, gece karanlığında kümbetin cephesindeki yeşil ışıklı<br />

kovuğa – vur, şırınga et, – irkildiğini gör oranın!<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

UYUM<br />

D. Mekler’i anarak<br />

Bileti almak, havaalanına gitmek ve uçağa binmek kadar<br />

basit olması gereken kıtalararası yolculuk, tatil amaçlı olduğu<br />

halde onun için tam bir çalkantıya dönüştü.<br />

Yeni yere uyum, aşamalı ve rasyonel bir süreçle değil,<br />

düpedüz hastalanmakla oldu.<br />

Bilindik, hafif, yaygın türden bir hastalık değildi söz<br />

konusu olan. Bedenin tuhaf birtakım tepkileriyle çeşitli<br />

belirtiler bünyeyi esir aldı ve bunun, hastalık süresi boyunca<br />

derinlere işleyen yıpratıcı etkileri oldu.<br />

Hastalık çokboyutluydu, bir tür sendromdu. Baş<br />

dönmeleri, denge yitimi, mide bulantıları ve ağrı sızılara eşlik<br />

eden uykusuzluk ve takatsizliklerden çok daha fenası, zihin<br />

bulanıklığı, bellek ve algı bozuklukları, ruhsal<br />

düzensizliklerdi.<br />

Bünyenin tüm bu kargaşası kısa sürede, spazmlara,<br />

şiddetli sancılara ve sonu kan tükürmeye kadar varan titreme<br />

ve öksürük nöbetlerine dönüştü.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

Ama demek ki onun yeni yere uyum sağlaması için bu<br />

gerekiyordu ki, kan tükürünce kendinden geçti, ardından<br />

yatıştı, toparlanmaya başladı.<br />

Aniden beliren tanımsız hastalığın bedeni terk edişi de<br />

bir anda oldu. Peki, madem sonunda her şey kolayca normale<br />

dönecekti, yolculuğun neden öyle çalkantılı, uyumun neden<br />

öyle hastalıklı olması gerekmişti?<br />

Başka türlü nasıl olsundu: Kolay mıydı duyargalarını bir<br />

göğün yükseklerinden ve toprağın derinlerinden söküp, ağır<br />

ağır, yeni bir göğün yükseğine, toprağın derinine uzatmak; az<br />

şey miydi, göz kapaklarının içine, karanlığın ucunda varacağı<br />

ulu çınarın siluetini istemek; basit bir tınıyı tinin açılış notası<br />

gibi duyduğunda, ayağa fırlayıp yumruğunu savurarak tüm<br />

kıtaları müziğe çağırmayı beklemek?<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

NAİF<br />

“Monty Python? Just heard the name. Never been quite<br />

interested in it, nor cared to learn about it. – Vasily Grossman?<br />

Totally irrelevant to me: do I need to apologize for that? – Why, being<br />

so fond of classical music, have I never particularly liked the opera? I<br />

simply have no taste for human voice. – Max Weber’e neden mi hiç<br />

değinmiyorum? Neden mi Lacan’ı veya örneğin Blanchot’yu<br />

anmıyorum? Nietzsche’yi baştan sona döne döne okudum da ‘Güç<br />

İstenci’ni bir kez olsun neden mi elime almadım? – Canım istemedi,<br />

evet. Basbayağı öyle.<br />

“Evet, kanona pek bağlı olduğum söylenemez, hatta cahil bile<br />

sayılırım, savunulacak tarafım yok, beni ciddiye almamakta<br />

serbestsiniz.<br />

“Bilmem ne anlama gelir ama daha başından beri ben yalnızca<br />

temmuz göğünde saat beş güneşine yakın, pul kadar bir alanın<br />

manyetiğini, renkli pırıltıları ve ona benzer birtakım şeyleri canlı<br />

tutmayı umursadım, başka bir şeyi değil."<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

AÇIK SEÇİK<br />

Karşıda yan yana iki yeşil tepecik; aralarındaki küçük<br />

vadide iki kavak ve birkaç hanelik mezra.<br />

Yine karşıda, beride, yamaçtaki büyük kaya ve tek kavak.<br />

Vadideki iki kavak ve mezradansa, büyük kaya ve tek<br />

kavağa doğru yönelen açık seçik tavır.<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

BEDENİN AURASI<br />

Alnım açık, saçlarım seyrekmiş; bunu bilmiyordum.<br />

(Şimdi siz profilden çekilmiş bir fotoğrafımı gösterip yorum<br />

yaparken bile alnımın ne anlamda, ne kadar açık, saçlarımın ne<br />

şekilde, ne kadar seyrek olduğunu anlamıyorum; fotoğrafı<br />

gördüğüm halde kendimi sizin yorumladığınız gibi<br />

yorumlayamıyorum.)<br />

Başka bir zaman, sırtımın hafiften kamburluğu hakkında<br />

da yorum yapmıştınız. Şimdi ayna karşısında yarıçıplağım,<br />

kendime bakıyorum ve dedikleriniz bana hiçbir şey ifade<br />

etmiyor. (Ve kendimi yadırgıyorum da diyemem.)<br />

Sözgelimi, ten kokumu da asla bilemeyeceğim. Sesimin<br />

dışarıdan nasıl duyulduğunu bana ses kayıtları<br />

anlatamayacak. Kim bilir bakışlarım, mimiklerim, tavırlarım<br />

nasıldır? Bunu kamera kayıtlarıyla bile bilemeyeceğim.<br />

İçinde olduğum beden bu demek ki. Ben sadece dışarıya<br />

bir şeylerin yansıdığını biliyorum, o kadar. Ama iç taraftayım<br />

ben – ve dışarı yansıyan o şeyler olmadığımı iyi biliyorum. –<br />

Her halükârda kendime dair iki taraflı bir bilincim yok.<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

Yine de tüm bu bilmezlik hali, benim ben olarak, aniden<br />

gözümü dikip tuhaf bir kararlılıkla yusyuvarlak, turuncu bir<br />

lambaya bakmama; sineklerin vızıldadığı bir avlu köşesinde<br />

yarı trans durumuna geçmeme; gecenin bir yarısı ıssız bir<br />

sokakta mavi bir duvarın önünden nefes nefese koşmama<br />

engel değil.<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

CASTORP KOLTUĞU<br />

Bu koltukları ne kadar da rahat yapmışlar böyle… İçine<br />

gömülüyor insan. Yumuşacık. Kendiliğinden yerleşiyorsun,<br />

elini kolunu nereye koyacağını düşünmüyorsun. Tasarımıyla<br />

ve malzemesiyle sarıyor bedeni. Öyleyken, ısıtıyor, ama<br />

terletmiyor da. Kılıfı temiz ve kokusuz, kumaşının hoş bir<br />

dokusu var, yastıkları pamuk gibi.<br />

Büsbütün gevşedim. Biraz da şöyle döneyim. Bacağımı<br />

şöyle kıvırayım, kolumu şöyle koyayım. Başımı şöyle eğeyim.<br />

Hepsi ayrı bir hoş… Uykum geliyor sanki. Gövdemde tatlı bir<br />

uyuşma. Cenin pozisyonuna kıvrılacağım neredeyse. Kedi<br />

olsam mırıldardım şu an.<br />

İçine doğru gömüldüğüm bu sakin kovuk, bedenim,<br />

tensel varlığım, doğal işlevlerim için ve bünyemin özgün tınısı<br />

için, muammalarla dolu zaman tik tak ilerledikçe, bakalım ne<br />

kadar daha derinleşecek…<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

ŞİFRELERLE YAŞAMAK<br />

icat ederek<br />

Kanın pıhtılaşmış. Terse çevir pedalı, – yani, terse<br />

çeviriyordun, düze çevir. Hafızanı yitirmişsin. En basitinden<br />

bir dürtü gerek sana – işlenmemiş, yabanıl bir dürtü. Düş<br />

peşine dürtünün, henüz olmayan dürtünün, boşluğa koş.<br />

Eşelemen, didik didik etmen gerek boşluğu. Karanlıkta<br />

kendini tanı. Sözgelimi teyelle konturlarını, işaretle kendini:<br />

Fonksiyondur bu da. Kıytırık eylemden de konuşur<br />

matematik. Matematik = İspat. İspat = Varoluş. Varoluş =<br />

Çirkin. – Pat!! – Çünkü amaç sırf lambayı yakmaktı; öyle<br />

olunca, adi ampulün patlamasıyla yanlışlandın.<br />

Başa döndük. – Neydi? Dürtü gerek sana. Sokağın<br />

köşesinde gece renklerini kurcala: Dürtü geliyor mu ne? Israrla<br />

kurcala, her saniye bir birim, evet – ama, ah, ölçek keşke bu<br />

kadar sonsuzlamasına mistik olmasa…<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

İŞLEMLER VE SONUÇ<br />

Bir sürü işlem yaptım. Birbiri ardına, hepsi şifreli,<br />

muamma.<br />

Sırf seslerinden söz edeyim. Birinden tıkırt sesi çıktı.<br />

Birinden, çıt. Biri güm etti, biri dum. – Çıtırt; zırrr; tak tak<br />

tırrak tak; gırç gırç. – Tırss. Dan. Bip. (Bunlara karşılık gelen<br />

duyumları, edimleri söylemeyeceğim. Yalnızca şunu bilin:<br />

İşlemdi her biri.)<br />

Önceden sonraya, bir geçiş denedim.<br />

Bir şeyleri doğru yapmış olmalıyım ki, işleri yoluna<br />

koyduğumu gösteren bir çınlama doluyor kulaklarıma: odada<br />

ortamın derinliğine yerleşirken duyduğum zaman ısısı;<br />

türettiğim düşünce fragmanlarında tılsımlı imler; kızarık<br />

tenim; öteler teleskopunu gelecek ibresinin gösterdiği yöne<br />

çevirişim…<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

VARLIK BİLGİSİ<br />

Zamanı durdurduk.<br />

Her şeyi şu an sıfırdan başlatıyoruz.<br />

Neredeyiz? – Hava soğuk. (Bu, bir bilgi.) Dışarıda, açık<br />

havadayız. (Bu da bir bilgi.) Etraf karanlık. Parktayız. (Başka<br />

bilgiler.) Ortalık tenha. Rüzgâr esiyor. Bir takım hışırtılar hariç<br />

etraf sessiz. Ağaçlar ve çalılıklar var; parkın patikaları süs<br />

havuzlarının kıyısından ve lambaların, bankların önünden<br />

çeşitli yönlerde uzanıyor. (Bunlar ve başka başka bir sürü<br />

bilgiler, somut veriler.)<br />

Peki ama şimdi çeşitli bilgilerle varolan bunlar, başka bir<br />

an, tam da aynı mantıkla (zamanı durdurup yeniden<br />

başlattığımızda) – yok da olamaz mıydı? Ya da, madem<br />

zamanı durdurup her şeyi sıfırdan başlattık ve somut bilgilere<br />

dair köklü bir ikilemden geçiyoruz – – varlığı mı seçeceğiz<br />

yokluğu mu?<br />

Ayrımı yapabilmemiz için tek bir şey gerek: varlıkların<br />

genel bağlamına ait kapsayıcı deneyim programımızın<br />

epistemolojisine doğru kanal açan anlık bilgi sarhoşluğu!<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

EYLEMİN AURASI<br />

– Yarın için otobüs biletini aldın mı? Bugün o işi<br />

halletmen gerek.<br />

– Birazdan gidip yazıhaneden alacağım.<br />

– Ne gerek var? İnternetten hallet.<br />

– İnternet işleri bana zor geliyor.<br />

– Nesi zor yahu, internet daha kestirme değil mi? Uzanıp<br />

yandaki rafa şu bibloyu koymak gibi bir şey.<br />

– Kestirme mi? Ben bibloyu o rafa koyacak olsam duvara<br />

tırmanır, tavandan başaşağı sarkar, öyle koyardım.<br />

– Nasıl yani? Anlamadım hiç! O neymiş öyle?<br />

– Bibloyu rafa doğrudan koymak bana ölüm gibi geliyor.<br />

Ancak kendi usulümle olunca işin bir zamanı oluyor, öteki<br />

türlüsü öyle değil, boğucu.<br />

– Peki. Yazıhaneye gideceksin yani?<br />

– Evet, madem bilet alacağım, yani bir yolculuk söz<br />

konusu, daha en baştan ona göre olan, bana nefes aldıracak<br />

yolu tutmak isterim.<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

NOKTÜRN<br />

Hava karardı. Kentin ışıkları yandı.<br />

Trafik aktı caddelerde. Koşturdu insanlar. Pek çoğu evine<br />

döndü. Saatler ilerledikçe yatıştı etraf.<br />

Tüm gün evlerine kapanmış olanlar dışarıya çıkmaya<br />

hazırlandı.<br />

Geceyi kalbinden yakalamak istiyordu onlar. İçlerinde bir<br />

garip ateş, karanlığı yakıp kavurmayı arzuladılar.<br />

Yalnızgezerdiler: Dışarı çıktılar, havayı ve kenti araştırdılar.<br />

Rüzgâr esiyordu, renkler capcanlıydı sokaklarda.<br />

Köşebaşları tavuskuşu renklerine, nebulalara bulanmış gibiydi;<br />

zencefil ve kış kokuyordu kuytular.<br />

Gece bir kuyuysa eğer, dibinde yakut görüyordu onlar.<br />

Bir dağ ise, ucunda krater. – Güneyde fosforlu ormanlar.<br />

Ama bu yetmedi onlara; zaman ilerledikçe geceyi daha<br />

da geceleştirmek istediler: Nabza sır, bilgiye zirve, maddeye<br />

oyun, yönlere menzil aradılar; kadınları, binaları, heykelleri,<br />

nehirleri, ağaçları yüceltip göklere çıkardılar; karanlığı kat kat<br />

çoğaltarak ve bunda ölçü tanımayarak, dolunayda bile mutlak<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

dolunay görüp, derin nefesle soluyacakları ebedî ânı<br />

hazırladılar.<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

MALZEME<br />

Günün yoğun saati, yoğun ev.<br />

Yoğun solunan hava; akıl çeldirici detaylar, korkunç bir<br />

dikkat, ürpertici odaklar.<br />

Duvarın boyasındaki gözenekler.<br />

Kitabın kıvrık sayfaları.<br />

Duvarda yamuk duran resim.<br />

Sehpanın metal ayağındaki yansıma.<br />

Ahşap tepside bardak lekesi.<br />

Vazodaki çatlak.<br />

Uyuyan kedinin altında terse kıvrılmış battaniye.<br />

Hepsi en yoğun, en zorlu ve yakıcı halleriyle – bana<br />

düşünecek malzeme!<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

BELLEK RESMİ<br />

O resim. O küçük resim.<br />

Mavi bir resimdi: Her tarafı mavinin tonları.<br />

Bir çocuk kitabı veya çizgi roman resmiydi, ya biri ya<br />

diğeri.<br />

Yüksekçe bir noktadan kasabaya bakılıyor. Gökyüzü<br />

mavi, çatılar koyu mavi; uzak tepe kopkoyu mavi, ufuk hepten<br />

lacivert. Bir kule var, tepesinde turuncu ışığı yanan, o da<br />

neredeyse kapkara, – ama mavi, kara-mavi.<br />

Mavi bir resimdi. Bakıyordum bu resme.<br />

Çocuktum.<br />

Suskun, soluk soluğa, benim ben olduğum evreni ısıtarak<br />

bakıyordum: İçine girdiğim resimdi bu, – içine içine<br />

bakabildiğim.<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

O ŞEY - I<br />

kül tablası.<br />

her şey gibi<br />

o şey de<br />

bir yerde durur<br />

–– ve o yeri doldurmayı<br />

arar.<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

O ŞEY - II<br />

sürahinin<br />

kulbu.<br />

bir şey<br />

sadece o şey<br />

olabilecekken<br />

–– kulbun<br />

her şey olup<br />

kendi olamayışı.<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

ASOSYAL - I<br />

Yandaki yolcu beni lafa tutuyor. Tanımadığım yaşlıca bir<br />

adam. Oysa trenin hareket etmesiyle, pencereden dışarı<br />

bakacak, senfoniyi dinlemeye başlayacaktım.<br />

Acaba birtakım susma taktikleri işe yarar mı? Acaba<br />

diyaloğu kilitleyebilir miyim? Saniye hesabı yapıyorum,<br />

umarım bu defaki suskunluk işe yarayacak.<br />

Ama adam konuşmaya devam ediyor. Ona ayak<br />

uydurmak zorunda olmak ölüm gibi.<br />

Kıvranıyorum, dokuz doğuruyorum: Ardımda taze bir<br />

esrime rezervi getiriyor olmasaydım, koşullara uyabilmek<br />

adına bu denli eğilip bükülmem gerekmeyecekti.<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

ASOSYAL - II<br />

Trende, ortasında masa olan dörtlü koltuklardayım.<br />

Yanımdaki koltuk boş; karşımdaki ikili koltuklardan biri boş,<br />

diğerinde otuzbeşlik bir kadın.<br />

Uyuyor kadın, gözleri kapalı. Uzaktan yüzünü<br />

inceliyorum.<br />

Alnında, sol kaşının üzerinde sivilcemsi pütürler var. Sağ<br />

kaşında, kaşı ikiye bölen, küçük bir dikiş izi. Alnının<br />

bombesinde yağlı ten parlaklığı.<br />

Tren sarsıldıkça yanakları titriyor.<br />

Sol alt göz kapağına bir kirpik düşmüş.<br />

Burun deliklerinin etrafında ve elmacık kemiklerinin<br />

üzerinde kılcal damar kızarıklıkları. Ağzı aralık uyuyor; dişleri<br />

ve dudakları biraz biçimsiz. Tıpkı yüzünün genel hatları ve<br />

kafasının şekli gibi.<br />

Ama kıvırcık, gür saçlarının çarpıcı bir canlılığı var ve sırf<br />

o yüzden, cildinin solukluğuna ve yorgun yüz ifadesine<br />

rağmen kadının gene de hayli çekici olduğu söylenebilir.<br />

Tüm kısıtlılıklardan bağışık ve tanıksız olmanın<br />

avantajını kullanarak bakmaya devam ettiğim her saniye,<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

görüşümün bileşenleri arasındaki makası tehlikeli bir şekilde<br />

açtığımın, incelemeyi bırakmak zorunda olduğumun<br />

farkındayım: Kaynıyor ezelden ebede varlığı kaplayan şehvet;<br />

kabarıyor canlı maddenin sancılı yüzey muamması; gözümde<br />

âdeta güneşe bakmaktan kalmış mor bir nokta – ve o noktada<br />

kapkara yokluk…<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

KARA AYİN<br />

Derisine çengel geçirip sırtından tavana astım onu.<br />

Debelendi, ama çengel daha da derine batınca kaskatı durdu.<br />

Ben vazgeçmedim. Kollarını ve bacaklarını bileklerinden<br />

bağlayıp gerdim; omuz başlarına, ellerine, ayaklarına<br />

kıskaçlar, mandallar taktım. Ağa düşmüş bir sinek gibi asılı<br />

duruyordu. İnliyor, uluyor, tuhaf sesler çıkarıyordu.<br />

Devam ettim. Baldırlarına, kaba etlerine iğneler batırdım.<br />

Derisine çizikler attım bıçakla. Çığlıklar atıyor, sarsılıyordu,<br />

ama hâlâ kendindeydi, acıya dayanabilmişti.<br />

Sonra bir hamlede karnını yardım. Avazı çıktığı kadar<br />

bağırdı, sustu. Yüzüne bakmadım bile. Yarıktan boşanan kanı<br />

izledim.<br />

Sesi soluğu çıkmıyordu, sınırsız bir acı çekiyor olmalıydı.<br />

Ya da tümden hissizleşmişti. Bilinci açık mıydı kapalı mı?<br />

Aslında baştan beri amacım, acı çektirerek onu kendine<br />

getirmekti. Ama işe yaramamıştı. Öylece durduk. Akıyordu<br />

kan. Ölüydü teni.<br />

Ama elimden bıçağı bıraktığım an, mucizevi şekilde<br />

karnındaki yarıktan parlak bir ışık saçılmaya başladığını,<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

teninin ağıtsı tınılarla fosforlu renklere büründüğünü gördüm:<br />

Seansa başlamadan önce ona içirdiğim iksir geç de olsa etkisini<br />

göstermiş olacak ki, bir anda bağları, iğneleri, kıskaçları<br />

üzerinden attı, çengelden aşağı tık diye inip iki ayağının<br />

üzerine kondu.<br />

Göz göze geldik: Saf dirimin mutlak pırıltısıyla<br />

bakıyordu sonsuzdan.<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

AÇLIK<br />

Sıradan bir gün; akşam olmuş, evimdeyim.<br />

Peki neden böyle sıradan bir günde ve akşamda, evine<br />

dönmüş birinin rahatlığı içinde değilim? Yaşantımla ilgili bu<br />

kadar büyüklenen, ama bir o kadar da doyurulamayan ve beni<br />

her an zorlayan şey nedir?<br />

Örneğin koridordan geçip mutfağa doğru gidiyorum:<br />

Nedir bu sırada koridorun yer karolarına, mutfak fayanslarına<br />

derin bir nefesle yürüttüğüm ateş? – Pencereden bakıyorum:<br />

Nedir ufukta fokurdattığım kan, buluttaki zorlu elektrik?<br />

Etrafımda bir tur dönüyorum: Ahşabın cilasından hangi<br />

deli yansımayı kaçırıyorum, – manyetiğim hangi şaşkın<br />

bilimdir, – pusulamın gösterdiği sonsuz, nasıl esrik bir<br />

matematik?<br />

Eylemler hep yüklü. Benim için en zoru, bulunduğum<br />

yerde olmaktır. (Neydi amor fati?) Delili görmek için<br />

gereksindiğim paralaks, sancıdır. Her şeyi onaylayan büyük<br />

soluğu tutturacağım diye her an soluk soluğayım: Bir rüzgâr ki<br />

bu, yelken patlatır.<br />

Şimdi bir düşünce pırıltısı yakalasam, onu yanlış bir<br />

teoriye doğru genişletirim. Sıradan bir feminen detayı,<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

sorgusuz sualsiz bengi dişiye tamamlayıveririm. Dışarı çıkmak<br />

ve gezinmek istesem, daha kapının önünde, ya tavaf ya<br />

Himalaya tırmanışı beklerim. Bir sanat yapıtı karşıma gelse,<br />

örneğin müziğin armonisinde veya bir resmin renk<br />

geçişlerinde, takıntım odur ki hem en yüksek haz yıldızını hem<br />

vahyi bulmayı denerim.<br />

İşte yine koşuyorum boşluğa doğru son hız. Yine çılgın<br />

bir hevesle dolu, yine sonsuz derecede aç.<br />

Çünkü tinin büyük midesini bir defada dolduracak dev<br />

lokmayı bulup yutamadım – ve obur tin onu doyuramadığım<br />

her saniye bana açlığını duyuracak.<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

ARMONİYİ SINAMAK<br />

mu?<br />

(Radyoda müzik çalar.)<br />

– Konçertonun bu pasajındaki şu armoni, sence doğru<br />

– “Doğru” mu? Ne anlamda soruyorsun bunu?<br />

Müzikolojik bir açıklama bekleme benden.<br />

– Biliyorum. Sorduğum soru armoninin sahici olup<br />

olmadığıyla ilgili. Bu notalar sence gerçek mi?<br />

– Pekâlâ, istersen bunu sınayabiliriz. Ama kontrolü<br />

tamamen bana bırakman gerek.<br />

– Elbette. Otoritene güvendiğimden sana başvurdum<br />

zaten.<br />

– O halde deneyelim.<br />

– Pasajı yeniden dinlemeye ihtiyacın var mı?<br />

– Yok, armoni aklımda. Yapıtı iyi biliyorum; o armoniyi<br />

ezberime kazımıştım bir zaman.<br />

– Herhangi bir hazırlığa ihtiyacın yok mu?<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

– Hazırlık mı? Hazırım ya! Tutkuma ve enerjime<br />

dayanarak gelmedin mi bana? Çarklarım fırıl fırıl dönüyor.<br />

– Tamam, sana güveniyorum. Bildiğin yöntemi uygula.<br />

Notaları kendi usulünle tekrarlayarak sınayacaksın sanırım.<br />

– Haklısın, “tekrarlar” önemlidir. İzninle, uygulamaya<br />

başlıyorum.<br />

(Balkona çıkar ve oradan konuşmaya devam eder.<br />

Mırıldanmakta, âdeta kendi kendine konuşmaktadır. Binanın ardında<br />

kalan ormana ve tepelere doğru bakar.)<br />

Şimdi… ormanın ilerisinde… şu taraftaki şu tepelerden<br />

birinde… boz bir yamaç olacak… hah, şuradaki… o yamaçta, o<br />

yamacın ortalarında… sağa doğru… kayalık alandan<br />

akabeye… hafiften içeriye göçük şu kütle boyunca… yeşilin<br />

üzerinden… evet, şu taraftan şu tarafa… şöyle… yay çizerek…<br />

armoniyi oradan ilerleterek… saniyelik hızla… hah, evet…<br />

(Gülümseyerek, içeri doğru seslenir.)<br />

Tamam, notalar doğru, armoni gerçek!<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

VİBRATO<br />

Mutlak bir sakınganlıkla geçirdi günü. Kendisini<br />

ilgilendirmediğini düşündüğü birçok mekândan, kişiden,<br />

deneyimden uzak durdu. Koruduğu, üzerine titrediği şey veya<br />

şeyler her neyse, onu veya onları korumak için insanlarla<br />

neredeyse tüm temas noktalarından kaçındı, kendine ördüğü<br />

kozanın içinde kaldı.<br />

Peki ama gecenin bir yarısı, içeride rahatsız olabileceği<br />

bir canlı müzik performansı olduğunu farkettiği ve o nedenle<br />

yanından koşar adım geçtiği bardan üç saniyeliğine tiz, bayağı<br />

bir kadın vokali vibratosu duyduysa ve sakınamadıysa, ne<br />

yapacaktı? Kaçtı, ama kaçarken duydu. Kulaklarının üstüne<br />

oturacak değildi ya!<br />

Şimdi otele, odasına dönüyor, kendine ördüğü kozanın<br />

içini tüm dünyayı saran tiz vibrato kaplamış – ve o, bununla<br />

ne yapacağını kesinlikle bilmiyor.<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

TAKINTI<br />

Yamaç ve bulut.<br />

Görebildin mi? – Göremedin.<br />

Tekrar dene.<br />

Yamaç ve bulut.<br />

Görebildin mi?<br />

Göremedin, ama görmek istediğin her neydiyse onu<br />

göremedin.<br />

Biraz yürü, ara ver, tekrar dene.<br />

Yamaç ve bulut.<br />

Neyi gördün, neyi göremedin?<br />

Zaman geçiyor, güneş batacak, dikkat et.<br />

Yamaç ve bulut.<br />

On dakikadır deniyorsun.<br />

* * *<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

Yamaç ve bulut. – Hâlâ göremedin. Sayısız tekrar oldu.<br />

Şimdi, her seferinde ne gördüysen onları üst üste koy, yamaca<br />

ve buluta karşı tartıya vur.<br />

Onca denemeyle ancak bu bir birimlik tortuyu mu elde<br />

edebildin?<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

DEĞİŞMEYEN<br />

“Burası bir Monte Carlo olabilirdi” diyor. “Mesela şu<br />

koy. Biraz yatırımla doğru alan düzenlemesi yapılsa, ne kadar<br />

cazip bir turistik merkez olurdu” diyor. Haklı belki. Ama<br />

sonuç olarak burası bir Monte Carlo değil. “Sonra, mesela şu<br />

taraftaki kayalar burada olsa, buradaki iskele de o tarafta olsa”<br />

diyor. Kendince haklı belki. Ama kayalardan ve iskeleden söz<br />

ettiği sırada garip bir şekilde öfkeli.<br />

Sanırım kayalığa ve iskeleye laf ederken asıl öfkelendiği,<br />

onların konumunun olması gerektiği gibi olmayışı değil de,<br />

düşünce yoluyla o an tam onun istediği gibi olamayışı.<br />

Düşünüyor, ama düşünmekle değiştiremiyor: Kayalık<br />

ileride, iskele beride, gerekli yatırımlar yapılmamış, – burası<br />

bir Monte Carlo değil.<br />

(Aslında hoş bir deniz kıyısı burası; kayalık var, iskele<br />

var, açıkta coşkulu dalgalar var ve tüm bunlara hoş bir seyir<br />

taraçasından bakıyoruz; ama sanırım o şu an burada olmakla<br />

ilgilenmiyor: Yaşadığı dünya ve düşündüğü dünya arasındaki<br />

kapanmaz açıklıkta bulmuş olmalı takıntılı ruh habitatını.)<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

MAĞARA<br />

Sarkıt ve dikitlerle dolu bir mağarada ilerliyoruz,<br />

maddenin ve suyun zamanla olan oyununu müthiş bir<br />

çarpıcılıkla sergileyen galerilerden geçiyoruz.<br />

Hayran olmamak elde değil. Her dönemeçte, her odacıkta<br />

türlü türlü şekiller, insanı apayrı hayrete düşüren özgün<br />

oluşumlar karşımıza çıkıyor. Demirli mineraller, limonit,<br />

azurit ve malakitin taşa verdiği kırmızı, sarı, mavi ve yeşil<br />

renkler, mermerimsi, bal rengi dalgalanmalar ve ebruyu<br />

andıran dokular bir yana, yapay aydınlatma lambalarının<br />

marifetiyle hem yüzeyler daha da parlamış, hem de gölgeler<br />

belirginleşmiş ve sonuçta tanımı imkânsız, rengârenk bir<br />

cümbüş ortaya çıkmış.<br />

İşte, damlataşlar, soğan sarkıtlar. İşte, inciler, havuzlar,<br />

kristaller. İşte, yapraksı kıvrımlar, dalgalı çarşaflar; işte, fil<br />

ayağı; işte, makarna.<br />

Sular her yanda şıpır şıpır. Her ses yankı yapıyor.<br />

Bir dönemeçten daha geçiyoruz, yeni bir ilginçlik. Bir<br />

odacığa daha bakıyoruz, çılgınca aydınlanmış bir başka<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

heybetli kütle. Ardı arkası kesilmiyor, soluk soluğa ilerlemeye<br />

devam ediyoruz.<br />

Köşeyi dönüyoruz, yeni bir kovuk. Pasparlak, eğri büğrü,<br />

capcanlı bir yığın daha: Sonunda kendimi tutamayıp, “İşte bu,<br />

hiper varlık!” diyorum.<br />

Bu sözcükleri bana söyleten dürtü nedir bilmiyorum,<br />

ama hemen ardından içimde tuhaf bir ikinci ses yankılanıyor:<br />

“Peki, madem hiper olan bu, bir sonraki ne olacak?”<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

BİLGİ<br />

“Ateşi bulduğunuzda kan damarda lav gibi akmaya başlar ve<br />

nihai yangını çıkarmamanız için müthiş derecede kıvrak olmanız<br />

gerekir.”<br />

Yukarıda yazılı cümleden onda gizli olan<br />

bilgiyi nasıl okuyabilirim? Şunu demek<br />

istiyorum: Bu cümledeki bilgiyi, okumak<br />

yoluyla nasıl elde edebilirim? Cümle, içerdiği<br />

bilgiyi bana doğrudan veriyor mu? Bir başka<br />

deyişle, onu içeriyor mu? Eğer içeriyorsa, o<br />

bilgiyi cümlenin neresinde bulacağım? Yani<br />

bilgi cümlenin belli bir yerinde, örneğin<br />

“ateş” ile “kan” arasında veya “lav” ile<br />

“yangın” arasında bir yerlerde mi? Ya da o<br />

bilgi, tüm cümlede mi mevcut; yani ne eksik ne<br />

fazla olacak şekilde, cümlenin tamamıyla mı<br />

örtüşüyor? O halde cümleyi, hiç kesintiye<br />

uğratmadan, bir solukta mı okumak gerek? Peki,<br />

tamam, ama cümlenin ölçüsü ne? O ölçüye göre<br />

olan soluk ne kadar olmalı? Veya nasıl bir<br />

hıza karşılık gelmeli cümle, ne hızda<br />

okunmalı? Doğru ölçüye göre, doğru hızda<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

okunduğunda, bilgi cümleyle eşzamanlı mı<br />

belirecek? Peki, ya biz bunu yaparken birtakım<br />

öngörülemeyen engeller okumayı aksatırsa ve o<br />

aksaklık cümleye geri alınamaz bir şekilde<br />

işlerse, bilgiyi sonsuza dek perdelerse? O<br />

zaman cümlenin bilgiyi içerdiğini bize kim<br />

garanti edecek? Belki de cümleden bilgiyi<br />

deşifre etmek için boş yere çabalayıp<br />

duruyoruz.<br />

Buldum! Bilgiyi içermesi gereken, cümle değil, benim!<br />

Yazılı cümle, bende bilgi sımsıcakken karşıma gelmeli; bilgiyi<br />

sözcüklerin içinden tutuşturarak geçirmeliyim ve bunu<br />

yaparken tıpkı cümlede söylendiği üzere, damarda kan lav gibi<br />

aktığı sırada müthiş derecede kıvrak hareket etmeliyim!<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

124

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!