02.05.2020 Views

Gertrude Stein - Odalar

Stein, Odalar (Tender Buttons, "Rooms")

Stein, Odalar (Tender Buttons, "Rooms")

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.isaretatesi.com<br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

ODALAR<br />

Çeviren: Aytek Sever


GERTRUDE STEIN<br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong> (1874-1946). Amerikalı yazar, şair, teorisyen, sanat koleksiyoncusu.<br />

Zengin bir tüccarın kızıydı; çocukluğu ve gençliği Viyana, Paris ve California’da<br />

geçti. William James’in öğrencisi olarak psikoloji, ardından bir süre tıp öğrenimi<br />

gördü. 1903’ten itibaren Paris’e yerleşerek buranın entelektüel ortamından beslendi.<br />

Yakın çevresinde, erkenden keşfederek desteklediği Pablo Picasso, Juan Gris, Henri<br />

Matisse gibi ressamların yanı sıra, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood<br />

Anderson, Ezra Pound, James Joyce gibi isimler oldu. 1909’dan itibaren hayatını,<br />

eşcinsel ilişki yaşadığı asistanı Alice B. Toklas ile paylaştı. Deneysel bir yazı tekniği<br />

geliştiren <strong>Stein</strong>, avangart yapıtlarıyla Modernizm içerisinde kendi yolunu açtı;<br />

genellikle kendi olanaklarıyla yayımladığı sıradışı edebiyat çalışmaları kadar güçlü<br />

kişiliğiyle de günümüze dek süren bir etki yarattı. Roman, şiir, öykü, deneme,<br />

tiyatro oyunu, eleştiri, anı ve diğer türlerdeki başlıca yapıtları arasında Üç Yaşam<br />

(Three Lives), Picasso (Picasso), Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of<br />

Alice B. Toklas), Four Saints in Three Acts (“Dört Aziz”), The Making of Americans<br />

(“Amerikalı Olmak”), Everybody’s Autobiography (“Herkesin Özyaşamöyküsü”),<br />

Wars I Have Seen (“Gördüğüm Savaşlar”) ve Things As They Are (“Her Şey Olduğu<br />

Gibi”) sayılabilir. Türkçeye ilk kez aktarılan <strong>Odalar</strong>, <strong>Stein</strong>’ın 1914’te yayımladığı<br />

Tender Buttons (“Hassas Düğmeler”) adlı düzyazı şiir kitabının üçüncü bölümünün<br />

çevirisidir.<br />

AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek lisans öğrenimini<br />

Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli alt kitaplardan oluşan<br />

Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka, Omega adlı şiir toplamlarının yanı sıra, R. W.<br />

Emerson (Yaşamın İdaresi), H. D. Thoreau (Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme<br />

Denemeler), W. Whitman (Ben, Jack Engle; Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), W.<br />

Kandinsky (Sesler), R. Tagore (Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı; Kadim Düşünceler), D.<br />

H. Lawrence (İnsanlar ve Öteki Yaratıklar), G. <strong>Stein</strong> (Nesneler) çevirileri vardır.


<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

ODALAR<br />

Çeviren: Aytek Sever


<strong>Odalar</strong><br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

Özgün adı:<br />

Tender Buttons; “Rooms” (1914)<br />

Çeviren ve Yayına Hazırlayan:<br />

Aytek Sever<br />

Kapak Resmi:<br />

‘Üç Oyun Kartı’<br />

Juan Gris, 1913<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Mayıs 2020<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her<br />

hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,<br />

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet<br />

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


www.isaretatesi.com<br />

ÇEVİRMENİN NOTU<br />

Tıpkı daha önce İşaret Ateşi’nden yayımlanan Nesneler gibi,<br />

<strong>Odalar</strong> da <strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong>’ın düzyazı şiirinin olası Türkçe<br />

söylenişlerinden birini ortaya koyma çabasının ürünü.<br />

İngilizceden ziyade <strong>Stein</strong>’ca yazıldığı söylenebilecek Tender<br />

Buttons’ın üçüncü ve son (ama yazım sırasıyla ilk) bölümü<br />

“Rooms,” yani “<strong>Odalar</strong>”ı biz de Türkçeden ziyade<br />

Stayn’caya çevirmeye çalıştık. Yapıtın arka planı, <strong>Gertrude</strong><br />

<strong>Stein</strong> ve çeviriye yaklaşımımız hakkında ek bilgi edinmek<br />

isteyenler Nesneler’in çevirmen önsözüne bakabilirler.<br />

Okura, <strong>Odalar</strong> ve Nesneler’i birlikte okumasını öneririz. Eğer<br />

<strong>Odalar</strong>’ın en azından bir okunuşuna Türkçede hayat<br />

verebildiysek ne mutlu!<br />

Aytek Sever


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com<br />

ODALAR


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com<br />

Öyle davran ki kullanım olmasın bir merkezde. Bir<br />

genişlik değildir geniş bir eylem. Bir hazırlık sağlanıyor<br />

hazırlananlara. Gümüşten ve tatlıdan dem vuranlar<br />

yemiyorlar. Bir uğraş vardı.<br />

Bütün bir merkez ve bir sınır bir giyim yolu yapar<br />

asılı olanı. Bir insan sesi bulunmayışının nedeni<br />

olmayan bu şey artıklarıdır bir sununun. Yoktu hiç<br />

kiralanma.<br />

Yani mevcut ezginin minik bir parçası var çalınacak, ve<br />

hızlıya dair her şey o egzersizden ibaret.<br />

Benimsenilecek soru oluşunun zamanıdır yontulacak<br />

genişlik oluşturmayan hassas ve doğru.


www.isaretatesi.com<br />

Yerleştirmeye başlamak için vasıta yok. Değişim yok<br />

daha parlak. Oldu bitti. Ve bir de yayılım, ki duruş<br />

gerektiren neticelenme değildi ve gene de zaman pek<br />

zor değildi hepsinin yerinde olmadığından. Değişimleri<br />

olmadı. İtibar edilmediler. Buydular, onu esasta onca<br />

ifa ettiler ve bu gösterdi ki yoğun değildi o yerleşim.<br />

Orada yayılmıştı. Merkezin uçlarındaydı herhangi bir<br />

değişim. Ağırdı yığın. Değişim yoktu.<br />

Yanık ve arkada ve kaldırıyor geçici bir taşı ve<br />

kaldırıyor bir çekmeceden daha fazla.


www.isaretatesi.com<br />

Daha fazlasının olması hali daha fazlasının halidir.<br />

Gölge parlamıyor siyah bir çizginin bulunduğu<br />

tarzda. Geldi gerçek. Bir huzursuzluk var. Bir fırıncı<br />

çırağına güvenmek demek bol bol değiş tokuş olacak<br />

demekti ve her halükârda neye yarar bir kapıya bir<br />

kaplama. Var bir kullanım, hem de çifte.<br />

Eğer yer merkezinse o halde dağılım var. Doğaldır bu.<br />

Bir tezat var ve her iki taraf ve merkez doğal olarak<br />

oraya geri döner vaziyetteler. Betimden görülebilir bu.


www.isaretatesi.com<br />

Bütün bunların faili orada kapının ardında içeride ve<br />

budur sabahleyin içeriye giriş. Kararmayı açıklamak ve<br />

bağdaştırmayı beklemek yekpare bir bütün. Soba daha<br />

büyük. Hiçbir seansı daha büyük yapmayan bir<br />

biçimdendi şayet açıklık varsayıldıysa diz çökmek<br />

neden olmasın gibisinden. Bir zemine bahşedilen her<br />

kuvvet ovalanmayı gösterir. Pek hoş ve tatlıdır bu ve<br />

gene de değişim gelir, daha fazla hava basmanın<br />

zamanı gelir. Kayboluşla aynı anlama gelmez bu.<br />

Pinekleyen küçük bir aslan ve bir Çin sandalyesi,<br />

hepsi de taş olan bütün bir peynir, tamamı onun ve<br />

bir seçim, bir kayıt defteri seçimi. Eğer onu tek bir<br />

yoldan yapmak zorsa yeri yok benzeri zahmetin. Hiç.<br />

Tüm düzenleme oturmuş. Netice şu ki bir ima var, bir<br />

duvara farklı bir beyazlık olabileceği iması.<br />

Düşünülmüştü.


www.isaretatesi.com<br />

Bir köşeye sayfa olması demek masa daha uzun<br />

olduğunda utanç hiç de daha fazla olmaz demektir.<br />

Herhangi bir uzunluktadır bir bardak, daha yüksektir,<br />

daha basittir ve eğer yerleştirilmişse hiç şüphe<br />

olmayacaktır.<br />

Kalkıklık olan bir şey dik durandır ve besleyendir ve<br />

kabaran bir tenekeyi susturandır. Hiç sapma yaratmaz<br />

bu yani pişmekte olandır yücelişi tatmin edebilen.<br />

Örtük olduğunda icazeti değiştirendir bir parıltı.<br />

Çevrelenmiş olan aynısıyla birbirine karışır yani<br />

karışma vardır. Hiç fare tutmayandır karışım ve bunun<br />

nedeni bir zemin değildir hiçbir şeydir, bir görüşün<br />

içinde değildir.


www.isaretatesi.com<br />

Gerçek şu ki mekân ikame edildiğinde yalnızca<br />

depolanmış olanlar kalmıştı geriye ve bir<br />

başkasından daha fazla tatmin edemeyecek olanlar<br />

muhafaza edilmişti. Soru da budur, o şeyi ikame<br />

etmek için daha fazlasını önermek mümkün müdür.<br />

Tam da bu soru ve bu kusursuz inkârdır zamana tüm<br />

zamanı değiştirten.<br />

Bir bey değildi kızkardeş. Sürpriz mi ki. Öyleydi. Hiç<br />

düzenleme yokken geldi netice. Bir sorunun ve bir<br />

kararın olduğu bütün zamanlar. Gelişigüzel bir tanıdığı<br />

sıradan bir kız evlatla ikame etmek bir oğul yaratmaz.


www.isaretatesi.com<br />

Öyle bir biçimde oldu ki zaman kusursuzdu ve bütün<br />

bir bölünen zamanın çoğalışı oldu öyle ki önceden<br />

hiç hata olmayan yerde şimdi de hata yoktu. Örneğin<br />

daha önce bir ayrım varken bekleyiş vardı, şimdi<br />

ayrım varken niyetleniş ve ayrılış arasında bölünme.<br />

Hiç değişim olmaması halinde olacak olandan daha<br />

fazla karışım yaratmadı bu.


www.isaretatesi.com<br />

Küçük bir giriş kapısı emaresiydi onu benzer kılan.<br />

Daha küçük olsaydı benzer olmayacaktı ve o denli daha<br />

küçüktü ki bir masa daha büyüktü. Çok daha büyüktü<br />

bir masa, çok çok daha büyük. Bunu değiştirmek hiçbir<br />

şeyi daha büyük yapmadı, daha büyük olan hiçbir şeyi<br />

daha küçük yapmadı, ahşabı deri olarak<br />

kullanılmamaktan alıkoymadı. Ve nasıl da cezbediciydi<br />

bu. Ahenk öylesine elzemdir. Bir geçiş varken tatmin<br />

var mıdır, her oda açıkken vardır. Dört tane yokken her<br />

oda açıktır, orası oradaydı ve muhakkak dört tane<br />

vardı, bir arada iki tane vardı. Benzerlik yoktu.


www.isaretatesi.com<br />

Tekil bir hız, masa örtüsünün alımlanışı, altı küçük<br />

kaşığın tüm mucizesi, hiç yok egzersiz.<br />

Bir doğumgününün olduğu zaman geldi. Heyecan<br />

değildi her gün ve bir doğumgünü eklendi, Pazartesi<br />

gününde eklendi, bu berrak kıldı belleği, bir konuşma<br />

olan bu şey sandalyeyi bakırın olduğu tam ortada<br />

gösterdi.


www.isaretatesi.com<br />

Aynısı ve bir salgangoz, bu demektir ki Çing Çang<br />

Çong, öyledir hiç şüphe yok ki doğru olmak<br />

mükemmelin fevkindedir hiç şüphe yok ve bardak kafa<br />

karıştırıcıdır bir renge ait olan esası karıştırır. Sonra<br />

zamanı geldi ayrımcılığın, geldi sonra ve hiç<br />

bahsedilmemişti öylesine utkuluydu, gösterdi bütün<br />

kafayı bir deliği olmasından hatta bir deliği olması<br />

gerekmesinden ziyade gösterdi gümüşler arasındaki<br />

benzerliği.<br />

Açlık çeken bir kocayı ürkütmek nahoş değildir.<br />

Hiçbir şeyin saklı olmama nedeni sessizlik iması<br />

olmamasıdır. Hüzünlü değil hiçbir şarkı. Kayda<br />

değerdir bir ders.


www.isaretatesi.com<br />

Kör ve zayıf ve organize ve endişeli ve nişanlı ve<br />

sürdürülmüş ve hatta bir perhize buyur edilmiş ve<br />

daima düşünmeye buyur edilmiş ve asla<br />

ürkütülmemiş ve hiç de şişirtilmemiş, sıkçadan daha<br />

seyrek olmayan bu şey pek de şaşırtıcı değildir saç<br />

fırçalama ilave edildiğinde. Vardır sessiz, kesinlikle<br />

var.<br />

Çürük değil hiçbir gözlük, kullanışsız değil hiçbir<br />

pencere ve gene de içeri hava gelmeyecekse bir<br />

konuşma var hazır, daima var ve hiç loşluk yok, zerre<br />

kadar yok.


www.isaretatesi.com<br />

Daha fazlasının yokluğuna hayıflanma eğilimine en<br />

baştan beri yetki tanınmamıştı. Şunu demeye gelir ki<br />

yanmakla beraber alıklaşmanın o hoş durumu var.<br />

Dolayısıyla geçimini sağlamanın bir yolu var. Bir adam<br />

kim.<br />

Hiçbir hareketle belirtilmez bir sessizlik, daha azı<br />

belirtilir bir hareketle, daha çoğu belirtilmez<br />

cezbedilir. Öyle kasvetli ve öyle düşük, onca<br />

teslimiyet, onca reddediş ve bir daha alçak ve bir daha<br />

yüksek için onca mahal, öyle çok ve gene de daha çok<br />

sessizlik, neden marifet değil uyumak neden değil ve<br />

ne zaman biraz salıverilme var ne zaman. Yok asla.


www.isaretatesi.com<br />

Eğer bir ebat olan bir parça kıyaslanıyorsa bu bir ebat<br />

değil ama bir parça olarak teşhis edilir, bir parçayı<br />

teşhis edilmemiş ama alıkonulmakla tutulu halde<br />

kullanılmış olanla kıyaslayarak, tekrarlanmış oluverir<br />

bu ikisini kıyaslamak. Farz et ki bir araya konuldular,<br />

farz et ki bir kesinti var, yeniden başlayınca<br />

konumlarının değişmediğini farz ederek, bütün bunları<br />

farz et ve herhangi beş taneyi farz et ki iki tanesi<br />

ayrılmıyor farz et ki beşi tüketilmiyor. Var mıdır bir<br />

değiş tokuş, var mıdır orada bulunması kabul görmüş<br />

gökyüzüyle ve görülebilen yıldızlarla bir benzerlik. Var<br />

mıdır. Bir soruydu bu. Kesinlik yoktu. Bir kusuru<br />

yerine uydurmak demek herhangi iki tanesinin farksız<br />

olması demekti ve gene de hepsi bağlantılandırıyordu<br />

onu, hepsi bağlantılandırıyordu o değerlendirmeyi. Bu<br />

belirlemedi bir harfi yeniden birleştirmeyi. Bu daha<br />

küçük yapmadı harfleri. O yaptı.


www.isaretatesi.com<br />

Yalnızca yırtılmış değil aynı zamanda yerine<br />

uydurulmuş olan damga herhangi bir sembol<br />

değildir. Bir şey ima etmez. Hiç açıklığı olmayan bir<br />

torba daha fazlasını ima eder ve kayıp da orantılı<br />

değil. Geçip giden mevsim ve onarım gören yırtık<br />

perdeler bütünüyle ortaya koyar bir örneği, özverinin<br />

gücünü ve benzerliği ve faciayı ve bir nedeni ortaya<br />

koyar.<br />

Soru mevcut bulunmadığı ancak sağanak olduğu<br />

zaman görülür. Her küçük şey sudur.


www.isaretatesi.com<br />

Yapılmış bütün bir koleksiyon vardı . Nemli bir bez, bir<br />

istiridye, tekil bir ayna, bir maskot, bir talebe, sessiz bir<br />

yıldız, tekil bir kıvılcım, küçük bir devinim ve<br />

yapılmıştır yatak. Kargaşayı gösterir bu, sahiden<br />

gösterir, benzerliği başka her şeyden daha çok gösterir,<br />

bir elmayı yönlendiren tekil aklı gösterir. Tüm paltolar<br />

farklı bir biçime sahip, bu demek değil ki renkleri farklı,<br />

kullanım ve egzersiz ve bir at arasında bir birlik demek.<br />

Düz bir tepe, beyaz ve kırmızı ve yeşil olmayanından<br />

değil, hiç güneş ışığı yaratmaz düz bir tepe, gösterir<br />

onu bir bozguncu olmaksızın. Dolayısıyla oradadır<br />

şekil ve renk ve genel hat ve zavallı merkez. Bir<br />

merkez olması pek muhtemel değildir, bir tepe bir<br />

tepedir ve pembe hassas bir alçalanda içerilmez hiçbir<br />

tepe.


www.isaretatesi.com<br />

Bir perde içeren bir teneke kutu katı bir duygusal<br />

kullanımdır. Her iki gözdeki sorun aynı simetrik<br />

halıdan gelmez, orada küçük kâğıttakinden daha<br />

fazla huzursuzluk olmamasından gelir. Dişleri<br />

gösterir bu, renk gösterir.<br />

Bir ölçek odur ki dik koyar böylece uzunluğun çelik bir<br />

yapısı olduğunu gösterir. İntizam zarafet değildir, yok<br />

etmez parçanın tümünü, muhakkak değil ölçülmüş<br />

olması ve kesilip koparılmamış hiçbir şey ve eğer o<br />

kaybedilmişse bile bir ad var, imzalanıp bırakılmamış<br />

hiçbir ad, yerine uydurulmuş değil herhangi bir boşluk<br />

ki böylece etrafta gezinmek gani gani. Bir pakette neden<br />

bunca teslimiyet var, neden var yağmur, buna rağmen<br />

geldi fırsat, çalınacak zil yok.


www.isaretatesi.com<br />

Bir paket ve filtre ve hatta bir huni, bütün bunlar bir<br />

manzara yapar beraber ve sorunun belirdiği<br />

varsayılırsa kıvırcık mıdır saç, esmer ve perişan mıdır,<br />

o sorunun belirdiğini varsayarsak, fırçalamak gerekli<br />

mi, öyle mi, o zaman tüm özel birdenbirelik başlar,<br />

yoktur hezeyan.


www.isaretatesi.com<br />

Bir örtüdür bir pelerin, yazın bir örtü değildir bir<br />

pelerin, bir örtüdür bir pelerin ve kaide odur ki hiç<br />

yoktur öyle bir hava durumu. Daima bir örtü değildir<br />

pelerin, bir başkası varken bir örtü değildir bir<br />

pelerin, daha fazla zarar vermeyeceği yerde ıslaklık<br />

koyma eğilimini kurma hususunda o şeyde daima bir<br />

şey vardır. Daima vardır bu eğilim ve bir bakıma belli<br />

bir yararı vardır değişiklikten bahsetmemenin ve<br />

sıcaklığı sabitlemenin, onda belli bir yarar vardır<br />

daha solgun daha özgür yaşayan her şeyi sabitler<br />

tarzda ve akşam yemeği yoktur herhangi bir şeyin<br />

ortasında. Yoktur öyle bir şey.


www.isaretatesi.com<br />

Neden maviden daha soluk değildir soluk bir beyaz,<br />

neden bir bağlantı kurulur bir soba tarafından,<br />

bahsedilen örneğin aynı olduğu neden gösterilmez,<br />

mekân ile apayrı dikkat arasında ayarlama neden. Bir<br />

seçim neden var hoplayıp zıplamakta. Neden hiç yok<br />

zorunlu donuk durağan, neden var herhangi bir<br />

renkten tek bir parça, neden var bu makul sessizlik. Bir<br />

karışımda direnç neden var, neden yok hiç poster,<br />

pencerede neden var şu, neden hiç yok öneren, neden<br />

yok pencere, neden hiç istiridye yok daha yakın. Neden<br />

var döngüsel bir azaltıcı, neden var yıkanan, neden hiç<br />

yok spatula, neden var akşam yemeği, neden var bir zil<br />

çalan, neden var bir toz bezi, neden bir kısmı var<br />

benzeri bir andırışın, neden var şu makas.


www.isaretatesi.com<br />

Güney, hem de yağmur olmayan bir rüzgâr olan<br />

güney, susturur hem de boğar konuşmayı yahut<br />

yapmaz mı öyle.<br />

Bir açmazda yatmak, öylece yatmak tedirgin kılar<br />

baharları, bir eksilmedir öylece yatmak,<br />

düzenlenebilirdir öylece yatmamak.<br />

En eski müzayedeyi salıvermektir hâlâ bir nebze<br />

yenileyen tatmin.


www.isaretatesi.com<br />

Elden çıkarmak, elden çıkarmamak, var mı herhangi bir<br />

fark. Elden çıkarmak. Elden çıkarmamak.<br />

Neredeyse pek muhtemelen hiç baştan çıkarma yok,<br />

neredeyse pek muhtemelen hiç akım yok, muhakkak<br />

pek muhtemelen nüfuz edilmiş yüksekliğe,<br />

muhakkak muhakkak temizlenmiş hedef. Oturmaya<br />

gel, reddetmeye gel, çevrelemeye gel, yavaşça gel ve<br />

azalmıyor yaş. Bunu gösteren zaman hiç tutulma<br />

olmadığındaydı. Yerinden etmekti bu güceniş her<br />

daim genişlik vardı onca zaman. Gölgelenmemiş<br />

hiçbir nefes, meşakkatli değil hiçbir nefes ve gene de<br />

kesinkes ne olabilirdi kâğıdın yararı, hiç kargaşa<br />

göstermez kâğıt, hiç göstermez firar.


www.isaretatesi.com<br />

Bir pencere ve diğeri arasında neden bir fark var,<br />

neden bir fark var, çünkü perde daha kısa.<br />

Hoşlanmazlık yok biftekte ya da eriklerde ya da sütlü<br />

su galonlarında, kafa tutmak yok bir çatının<br />

üzerindeki özgün istifte, günışığı yok akşamleyin,<br />

orada hiç boş olan yok.<br />

Bir kürsü, kâğıt demek değildir bir kürsü, pastadan<br />

fazlası demek değildir, daha fazla şeker demektir,<br />

herhangi bir burnun uzatılış durumunu gösterir. O<br />

uykuda geçirilen bütün akşamı gösterendir son çeşni,<br />

gösterir ki o sayede bir yatışmadır yürüyüş, ve gene de<br />

bu şaşırtır herkesi mesafe onca şen şakrak diye. Her<br />

daim üç gün vardır, yararsızca geçirilmez onlar. Her<br />

küçük şey bir değişimdir yani eğer hiçbir şey<br />

harcanmazsa o kilerde. Sandalyelerin geri kalanı tesis<br />

edilmiştir.


www.isaretatesi.com<br />

Bir başarı, orada odalar varsa ve hiç boş yer yoksa gayet<br />

iyidir bir başarı, bir paket varsa gayet iyidir bir başarı,<br />

her halükârda gayet iyidir başarı ve toptandır herhangi<br />

bir perde. Azalır bir perde ve cila gösterir bol bir alan.<br />

Bir tat bir atıştırmalık, bir tat bir şişe, bir tat bir balık,<br />

bir tat bir barometre. Bir dükkân varken ayırt edici bir<br />

işaret göstermez bu.<br />

Haşindir herhangi bir tebessüm ve bir numunedir her<br />

palto. Komiteler olduğundan daha fazla kapı<br />

değiştirmekte bir yarar var mıdır. Bu soru öyle sıkça<br />

sorulur ki kayıt defteri olduklarını gösterir kareler.<br />

Öylesine hoştur bir insan sesi duymak ve o ifadenin<br />

tüm emarelerini görmek.


www.isaretatesi.com<br />

Tonlamalar, hakiki tonlamalar, hakiki tonlamalar ve<br />

sessiz bir renk. Dikkatli ve kıvrık, pasta ve ayık, tüm<br />

hesaplar ve karışım, ahlâkidir herhangi bir şey<br />

hakkında bir tahmin, ola ki bir çağrı var bir insan sesi<br />

mevcut olacaktır.<br />

Yaşamda bir çizgi, tek bir çizgi ve merdivenler, katı<br />

bir aşçı, ne aşçı ne de ekvator, her şeye rağmen şu<br />

diğer imtinadan daha yükseği var. Hicap mı demekti<br />

bu, hafıza demekti. Asılı olan ve görülebilir olan bir<br />

yere bakmak işte o yere bakmak ve bir sandalye<br />

görmek teselli mi demek olmuştur, öyle olmuştur,<br />

kabızlığa muhakkak sebep olmamıştır ve gene de bir<br />

melodi vardır saman rengi mevcut olduğunda ahenk<br />

olarak beyaza sahip. Hiç çehre göstermez bu.


www.isaretatesi.com<br />

Yıldız ışığı, nedir yıldız ışığı, küçük bir ışıktır yıldız<br />

ışığı ki daima güneşle beraber anılmaz, ay ve güneşle<br />

beraber anılır, zamanın geri kalanıyla karıştırılır.<br />

Neden değişmiş ad. Ad değişmiş çünkü o küçücük<br />

alanda bir ağaç var, biraz alanda hiç ağaç yok, her<br />

alanda daha fazlasının iması var, bütün bunlar sebep<br />

olur karara.


www.isaretatesi.com<br />

Eğitim neden var, eğitim var çünkü katlanır olan iki<br />

masa bir kurdeleyle birbirine bağlı değil, sicim<br />

kullanılmış ve sicim kullanılmış olmasıyla bir başkası<br />

için bir zorunluluk var ve bir başkasının işitme için<br />

kullanılmamış olması herhangi bir akşamın hiçbir<br />

sıradan yararını göstermez ve gene de bakmakta ayıp<br />

yok, hiç mi hiç yok. Bu oldu bütün bir zihin<br />

meşguliyetinin basitçe seçilmiş olduğu zamanı ayıran.<br />

Bir perde, tutturulmuş olan bir perde matemi eleverir,<br />

serçeler yahut hitabet yahut bütün bir hazırlık bile<br />

demek değildir bu, kulaklar var demektir ve hayli<br />

sıkça hep beraber çok daha fazlası.


www.isaretatesi.com<br />

İklim, güneye has olmayan iklim, küçük bir bardak,<br />

parlak bir kış, tuhaf bir akşam yemeği elastik bir<br />

bardak, bütün bunlar gösterir ki dayalı döşelidir arka<br />

taraf ve kırmızıdır hem de koyu bir renk olan kırmızı.<br />

Bunun bir örneği on beş yaştır ve kederli ayrılık.<br />

Tabaklar varken aşağıda değildir porselen, okkalı ve<br />

hesap edilemez değil lambalar.<br />

Cereyanlar, havada değil cereyanlar ve zeminde ve<br />

kapının içinde ve onun ardında ilk olarak. Daha sade<br />

göstermez onu cereyanlar. Ustası olunmuş bu şey<br />

hepsini inşa etmek için öyle ince bir boşluğa sahip ki<br />

bol bol pay var ve gene de münakaşa etmek midir,<br />

değildir ve diretmek çarpıcıdır. Bir cereyandadır bir<br />

değişim ve yoktur ikamete elverişli bir egzersiz.


www.isaretatesi.com<br />

Bir din, âdeta bir din, herhangi bir din, dinde bir kental,<br />

bir bel bağlayış ve bir yüzey ve kararsızlıkta bir hizmet<br />

ve bir yaratık ve bir soru ve yanıtta bir hece ve daha<br />

fazla sayım ve hiçbir münakaşa ve tek bir bilimsel<br />

beyan ve hiçbir karanlık ve hiçbir soru ve hak edilmiş<br />

bir yönetim ve tek bir kızkardeş ekibi ve bir genel hat<br />

ve hiçbir kabarıklık ve sarıyı gören kısım ve telaffuza<br />

sahip merkez ve hiçbir yalnızlık ve hiçbir acayiplik ve<br />

gene de hayli katı olan katı ve ortalanmış tekil yüzey ve<br />

levhadaki soru ve garabet, var mı bir garabet, ve ta<br />

kendisi garabetin, neden bir soru ve garabet var yüzey<br />

neden fahiş, neden güzel neden değil şüphe olmadığı<br />

zaman, neden âtıldır herhangi bir şey, neden erdem<br />

değil bir merkezi altüst etmemek, öyle olduğunda<br />

neden öyle ve öyle olduğunda neden öyle ve hiç şüphe<br />

yok, hiç şüphe yok ki gösterir garabet.


www.isaretatesi.com<br />

İklim, tek bir iklim, her daim tek bir iklim vardır, her<br />

defasında bir şüphe vardır, müziğin olduğu her<br />

defasında daha da ve daha da sorgulamak üzredir ve<br />

yoktur hiç nezaket, pek de yoktur çile ve muhakkak<br />

yoktur hiç masa örtüsü.<br />

Bu bir ses ve mülayimlik daha da fazla mülayimlik<br />

tereddütte bir uyuma götürür.<br />

Bir göl tekil bir göl bir gölet olan ve küçük bir su<br />

herhangi bir su bir karınca olan ve yanmak olmayan<br />

herhangi bir yanmak olmayan, bütün bunlar aniden.


www.isaretatesi.com<br />

Mobilyanın artıkları olan bir teneke kutu ve bir ayna ve<br />

bir yatak odası ve daha büyük bir ebat, haykırılmıştır<br />

tüm dayanak ve pratiktir kadim olan. Benzerlik her<br />

küçük örtünün kopyalanmış olacağı biçimde olsa,<br />

avluların ölçülmüş olacağı biçimde olsa, öyle olsa ve bir<br />

günah olsa, o zaman bir oda muhakkak yeterince<br />

büyük mü olur onca boş olduğunda ve köşeler bir<br />

araya geldiğinde.


www.isaretatesi.com<br />

Yerleşen değişim menfaate dayalıdır renklendirmeyi<br />

beyazlatarak ve metal olan yerde yemekleri servis<br />

ederek ve her sarıyı herhangi bir sarı yaparak bir<br />

tepside ifade edilmiş bir tondaki her renk. Bu bir<br />

canavardır ve eğreti mi eğreti ve tuhaf olmayan çiçekli<br />

küçük tasarım ve gene de görünür yazıya sahip, bu<br />

her daim değil ama hep birden gösterilir, ondan sonra<br />

bulunduğu yerde kalır ve yerli yerinde olduğu yerde.<br />

Değişim olmamasına gerek yok. Tasarımı gösterir bu.<br />

Mükemmel, daha da mükemmeliyet devralıyor ve bir<br />

hayli meyilli meylediş ışıktır ve giz ve ezberden okuma<br />

ve dışarıya göç. Sığlıklar muhakkak sığdır ve zırva ki<br />

daha da zırva iç karartıcı. Sudur pek az pasta, bu kaçışa<br />

sahiptir pek az pasta.


www.isaretatesi.com<br />

Şeker herhangi bir şeker, öfke her öfke, âşık vaaz âşığı,<br />

merkez çeldirici değil, tüm düzen bir ölçü içinde.<br />

Artakalmış lamba ışığı olmak üzere, artakalmış<br />

utkulu, artakalmış tasarrufta, bütün bunlar ve ihmal<br />

ve bükük ahşap ve fazlası hatta çok daha fazlası bir<br />

dolmakalem kadar kesin değil ve bir kaplumbağa ve<br />

hatta, muhakkak, ve hatta daha fazlası olarak aynı<br />

deneyimin bir parçası.


www.isaretatesi.com<br />

Bir söylevi düşünmek, onu iyice düşünmek o denli<br />

endişe vericidir ve o denli hayır işi ve hakikaten ıra<br />

mevcut olduğunu kabul etmek ve bir anız ise acildir<br />

her anız, meşruiyet fırsatı olmayacak mıdır.<br />

Marazlıdır ses ve satın alınmıştır fiyat ve altın olandır<br />

altın, bir rahip, tek vergi, bir nakit ve bir iç oda.<br />

Bir dış göçü kontrol etmek, kontrol etmek onu<br />

gülümseyerek ve muhakkak aynı tatmin edici el<br />

uzatışla ki hiçten daha çok kullanımı vardır onun için,<br />

ve nazikçe olmayan bir düzeltme nazikçe, bir durum<br />

bile olmayan nazikçe ve bir tatlılık ve bir dinginlik.<br />

Pudra, ki yoktur rengi, şayet olsaydı beyaz mı olurdu.


www.isaretatesi.com<br />

Bütün bir asker herhangi bir bütün asker sahip değildir<br />

herhangi bir kızamık vakasından daha fazla detaya.<br />

Bir köprü bir konumda çok küçük bir köprü ve<br />

gökgürültüsü, herhangi bir gökgürültüsü, budur<br />

tersine çevrilebilen ebatlamanın zaptedilişi ve daha<br />

fazlası sahiden daha fazlası temkinli olabilir.<br />

Tekdüzeliği özensiz yapan bu şey ilkesel olarak bir<br />

değiş tokuş olmasını muhtemel kılar ve bundan da<br />

fazlası, organizasyonda değişimi.


www.isaretatesi.com<br />

Bu bulut sahiden de değişir ayın devinimleriyle ve<br />

binanın dar hem de hayli dar imasıyla. Sahiden yapar<br />

öyle ve sonra durulduğunda ve hiçbir ses farklılık<br />

göstermediğinde işte o zaman an gelir güleryüz<br />

öylesine güvencede olur ki bir fırsat doğar.<br />

Sade bir kucak, sade herhangi bir kucak gösterir o<br />

işareti, gösterir ki her şeyde daha fazla seçenek olması<br />

halinde olacağı kadar kaplam yok pek. Ve neden<br />

yakınılsın daha fazlası için, neden yakınılsın çok çok<br />

daha fazlası için. Her şey düzenlenmişken her<br />

halükârda neden yakınılsın madem artık fırsat yok ve<br />

cazibe yok ve hatta perçinleme yok diye şimdi<br />

muhakkak belli bir zaman gelmişken.


www.isaretatesi.com<br />

Bir pencerenin başka bir telaffuzu var, “ç”si var<br />

topyekûn, daha fazla eksiklik duymuyor o zaman ve<br />

yağmurdur bu, hatta başka bir şey bile olabilir, her<br />

halükârda özveri yok ihtişamda. Bir dönüşü var<br />

yabancının.<br />

Dönmüş olmak için Katolik olmak gençliğe ve<br />

münazaranın bir kesitine rastlayıvermektir, hatta o<br />

demektir ki yaşı elliden büyük her kimsenin<br />

müdavim olduğu hiçbir sınıf davetler olacak kadar<br />

durağan olamaz.<br />

Kavisli bir örnek ahlâki tırnaklar yapar. Salgıda ve<br />

konuşmada yegâne nesnedir bu.


www.isaretatesi.com<br />

Aynı olması babında daha uzun olduklarından daha<br />

fazla değil dördü. Diğerlerinin büyük bir sandalyesi<br />

ve bir denetimi ve soğuk bir bulantı birikimi vardı, ve<br />

hatta ondan da fazlası, bir hayalkırıklığı vardı.<br />

Hiçbir şeyi nişan almayandır bir çiçek, şayet bolsa<br />

çiçekler o zaman leylaktırlar, değilseler merkezlerinde<br />

beyazdırlar.<br />

Temiz bir rüyayı raks et ve beliriver bir müsrif,<br />

güvenceye al sabit hakları ve tercüme et otoriteyi<br />

tercüme etmekten daha fazlasını, göster seçimi ve<br />

yanlış yapma dünden daha çok.


www.isaretatesi.com<br />

Berraklık demektir bu, düzenli bir egzersiz nosyonu<br />

demektir, ondan fazlası demektir, sayımdan hoşlanmak<br />

demektir, ondan fazlası demektir, bir çizgiyi değiş<br />

tokuş etmek demek değildir.<br />

Neden daha fazla hasret var bir dağda olandan. Garip<br />

görünmüyor bu birisine, garip görünmüyor bir<br />

yankıya ve o pek muhakkak orada bir alışkanlık<br />

olmayışıyla. Neden var bunca yararsız ıstırap. Neden<br />

var.<br />

Her ıslak hava durumu açık bir pencere demektir,<br />

yemeye raptolunan nedir, şiddetli olan ve pişmekte<br />

olan herhangi bir şeydir ve sonunda hava durumunun<br />

aynı olduğunu gösterir ve bir şeyde neden daha fazla<br />

yarar vardır bütün bunlarda olandan.


www.isaretatesi.com<br />

Mahfazalar yapıldı ve kitaplar, gözyaşlarını ve<br />

kiliseyi güvenceye almak için kullanıldı gerideki<br />

kitaplar. Hatta kara terlikleri değiş tokuş etmek için<br />

kullanıldılar. Onarılamazlar balmumuyla. Böyle<br />

herhangi bir vaziyete ihtiyaç olduğunu göstermezler.<br />

Bir söğüt ve yok pencere, geniş bir yer daha acayip,<br />

etkin bir merkez yapar bir genişlik.<br />

Hiçbir pisiciğin görünümü tütünümsü bir bölgenin<br />

beyaz ve krema olacağı nispette farklı değildir.


www.isaretatesi.com<br />

Bir leylak, tümü bir leylak ve bahsi geçmiyor<br />

tereyağının, hatta ne de ekmek ve tereyağının, yok<br />

tereyağı ve yok vaziyet, sessiz bir benzeşim dahi yok,<br />

tam yeter derecede kibirliliğin ötesinde özen yok.<br />

Güvenli bir ağırlık tatmin ettiği zaman asılı olandır.<br />

Daha güvenli bir ağırlık bir temaşada daha yaramaz<br />

olandır. Parlak olan ve tırmalayandır en iyi oyun.<br />

Tatmin et bir bezelyeyi ve bir krakeri ve yazın sefil<br />

bir kullanımını.


www.isaretatesi.com<br />

Sürpriz, yegâne sürprize fırsat yok. O bir muhtevadır<br />

ve kesit hem de bütün kesit tek bir mevsim.<br />

Okşayış olan ve aynı sabahkinden daha kötü olmayan<br />

bir didikleyiş yegâne yolu değildir devamlı oluşun<br />

genellikle.


www.isaretatesi.com<br />

Aydaki bir ışık Pazar günüdür biricik ışık. Makul karar<br />

neydi. Makul karar oydu birçok bildiriye ve daha fazla<br />

müziğe rağmen, tercihe ve bir meşaleye ve bir<br />

koleksiyona rağmen bile değil, kutlama şapkasına ve<br />

bir tatile ve kesimden bile daha fazla bir gürültüye<br />

rağmen, Avrupa’ya ve Asya’ya ve ceberut olunmasına<br />

rağmen, bir fil ve katı bir vaziyete rağmen bile değil,<br />

daha fazla tarıma ve bir miktar çeşnilendirmeye<br />

rağmen bile değil, boğulmakla ve çevreleyen<br />

vaziyetteki okyanusla bile değil, daha fazla benzerlik ve<br />

herhangi bir bulutla bile değil, vasatlığın dehşetli<br />

fedakârlığıyla ve özel bir azimle bile değil, daha da<br />

muhtemelen tatmin edici olmakla bile değil. Bir itina ki<br />

yağmur yanlıştır onunla ve yanlıştır yeşil ve yanlıştır<br />

beyaz, bir itina ki bir sandalye var onunla ve bol bol<br />

nefes alıp veriş. Bir itina ki muazzam adalet ve<br />

benzerlik var onunla, bütün bunlar muhteşem bir<br />

kuşkonmaz yaratır, ve bir de pınar.


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com<br />

.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!