02.05.2020 Views

Gertrude Stein - Odalar

Stein, Odalar (Tender Buttons, "Rooms")

Stein, Odalar (Tender Buttons, "Rooms")

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.isaretatesi.com

Gertrude Stein

ODALAR

Çeviren: Aytek Sever


GERTRUDE STEIN

Gertrude Stein (1874-1946). Amerikalı yazar, şair, teorisyen, sanat koleksiyoncusu.

Zengin bir tüccarın kızıydı; çocukluğu ve gençliği Viyana, Paris ve California’da

geçti. William James’in öğrencisi olarak psikoloji, ardından bir süre tıp öğrenimi

gördü. 1903’ten itibaren Paris’e yerleşerek buranın entelektüel ortamından beslendi.

Yakın çevresinde, erkenden keşfederek desteklediği Pablo Picasso, Juan Gris, Henri

Matisse gibi ressamların yanı sıra, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood

Anderson, Ezra Pound, James Joyce gibi isimler oldu. 1909’dan itibaren hayatını,

eşcinsel ilişki yaşadığı asistanı Alice B. Toklas ile paylaştı. Deneysel bir yazı tekniği

geliştiren Stein, avangart yapıtlarıyla Modernizm içerisinde kendi yolunu açtı;

genellikle kendi olanaklarıyla yayımladığı sıradışı edebiyat çalışmaları kadar güçlü

kişiliğiyle de günümüze dek süren bir etki yarattı. Roman, şiir, öykü, deneme,

tiyatro oyunu, eleştiri, anı ve diğer türlerdeki başlıca yapıtları arasında Üç Yaşam

(Three Lives), Picasso (Picasso), Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of

Alice B. Toklas), Four Saints in Three Acts (“Dört Aziz”), The Making of Americans

(“Amerikalı Olmak”), Everybody’s Autobiography (“Herkesin Özyaşamöyküsü”),

Wars I Have Seen (“Gördüğüm Savaşlar”) ve Things As They Are (“Her Şey Olduğu

Gibi”) sayılabilir. Türkçeye ilk kez aktarılan Odalar, Stein’ın 1914’te yayımladığı

Tender Buttons (“Hassas Düğmeler”) adlı düzyazı şiir kitabının üçüncü bölümünün

çevirisidir.

AYTEK SEVER

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek lisans öğrenimini

Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli alt kitaplardan oluşan

Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka, Omega adlı şiir toplamlarının yanı sıra, R. W.

Emerson (Yaşamın İdaresi), H. D. Thoreau (Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme

Denemeler), W. Whitman (Ben, Jack Engle; Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), W.

Kandinsky (Sesler), R. Tagore (Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı; Kadim Düşünceler), D.

H. Lawrence (İnsanlar ve Öteki Yaratıklar), G. Stein (Nesneler) çevirileri vardır.


Gertrude Stein

ODALAR

Çeviren: Aytek Sever


Odalar

Gertrude Stein

Özgün adı:

Tender Buttons; “Rooms” (1914)

Çeviren ve Yayına Hazırlayan:

Aytek Sever

Kapak Resmi:

‘Üç Oyun Kartı’

Juan Gris, 1913

1. Baskı:

© İşaret Ateşi, Mayıs 2020

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her

hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.

www.isaretatesi.com

isaretatesi@gmail.com


www.isaretatesi.com

ÇEVİRMENİN NOTU

Tıpkı daha önce İşaret Ateşi’nden yayımlanan Nesneler gibi,

Odalar da Gertrude Stein’ın düzyazı şiirinin olası Türkçe

söylenişlerinden birini ortaya koyma çabasının ürünü.

İngilizceden ziyade Stein’ca yazıldığı söylenebilecek Tender

Buttons’ın üçüncü ve son (ama yazım sırasıyla ilk) bölümü

“Rooms,” yani “Odalar”ı biz de Türkçeden ziyade

Stayn’caya çevirmeye çalıştık. Yapıtın arka planı, Gertrude

Stein ve çeviriye yaklaşımımız hakkında ek bilgi edinmek

isteyenler Nesneler’in çevirmen önsözüne bakabilirler.

Okura, Odalar ve Nesneler’i birlikte okumasını öneririz. Eğer

Odalar’ın en azından bir okunuşuna Türkçede hayat

verebildiysek ne mutlu!

Aytek Sever


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com

ODALAR


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com

Öyle davran ki kullanım olmasın bir merkezde. Bir

genişlik değildir geniş bir eylem. Bir hazırlık sağlanıyor

hazırlananlara. Gümüşten ve tatlıdan dem vuranlar

yemiyorlar. Bir uğraş vardı.

Bütün bir merkez ve bir sınır bir giyim yolu yapar

asılı olanı. Bir insan sesi bulunmayışının nedeni

olmayan bu şey artıklarıdır bir sununun. Yoktu hiç

kiralanma.

Yani mevcut ezginin minik bir parçası var çalınacak, ve

hızlıya dair her şey o egzersizden ibaret.

Benimsenilecek soru oluşunun zamanıdır yontulacak

genişlik oluşturmayan hassas ve doğru.


www.isaretatesi.com

Yerleştirmeye başlamak için vasıta yok. Değişim yok

daha parlak. Oldu bitti. Ve bir de yayılım, ki duruş

gerektiren neticelenme değildi ve gene de zaman pek

zor değildi hepsinin yerinde olmadığından. Değişimleri

olmadı. İtibar edilmediler. Buydular, onu esasta onca

ifa ettiler ve bu gösterdi ki yoğun değildi o yerleşim.

Orada yayılmıştı. Merkezin uçlarındaydı herhangi bir

değişim. Ağırdı yığın. Değişim yoktu.

Yanık ve arkada ve kaldırıyor geçici bir taşı ve

kaldırıyor bir çekmeceden daha fazla.


www.isaretatesi.com

Daha fazlasının olması hali daha fazlasının halidir.

Gölge parlamıyor siyah bir çizginin bulunduğu

tarzda. Geldi gerçek. Bir huzursuzluk var. Bir fırıncı

çırağına güvenmek demek bol bol değiş tokuş olacak

demekti ve her halükârda neye yarar bir kapıya bir

kaplama. Var bir kullanım, hem de çifte.

Eğer yer merkezinse o halde dağılım var. Doğaldır bu.

Bir tezat var ve her iki taraf ve merkez doğal olarak

oraya geri döner vaziyetteler. Betimden görülebilir bu.


www.isaretatesi.com

Bütün bunların faili orada kapının ardında içeride ve

budur sabahleyin içeriye giriş. Kararmayı açıklamak ve

bağdaştırmayı beklemek yekpare bir bütün. Soba daha

büyük. Hiçbir seansı daha büyük yapmayan bir

biçimdendi şayet açıklık varsayıldıysa diz çökmek

neden olmasın gibisinden. Bir zemine bahşedilen her

kuvvet ovalanmayı gösterir. Pek hoş ve tatlıdır bu ve

gene de değişim gelir, daha fazla hava basmanın

zamanı gelir. Kayboluşla aynı anlama gelmez bu.

Pinekleyen küçük bir aslan ve bir Çin sandalyesi,

hepsi de taş olan bütün bir peynir, tamamı onun ve

bir seçim, bir kayıt defteri seçimi. Eğer onu tek bir

yoldan yapmak zorsa yeri yok benzeri zahmetin. Hiç.

Tüm düzenleme oturmuş. Netice şu ki bir ima var, bir

duvara farklı bir beyazlık olabileceği iması.

Düşünülmüştü.


www.isaretatesi.com

Bir köşeye sayfa olması demek masa daha uzun

olduğunda utanç hiç de daha fazla olmaz demektir.

Herhangi bir uzunluktadır bir bardak, daha yüksektir,

daha basittir ve eğer yerleştirilmişse hiç şüphe

olmayacaktır.

Kalkıklık olan bir şey dik durandır ve besleyendir ve

kabaran bir tenekeyi susturandır. Hiç sapma yaratmaz

bu yani pişmekte olandır yücelişi tatmin edebilen.

Örtük olduğunda icazeti değiştirendir bir parıltı.

Çevrelenmiş olan aynısıyla birbirine karışır yani

karışma vardır. Hiç fare tutmayandır karışım ve bunun

nedeni bir zemin değildir hiçbir şeydir, bir görüşün

içinde değildir.


www.isaretatesi.com

Gerçek şu ki mekân ikame edildiğinde yalnızca

depolanmış olanlar kalmıştı geriye ve bir

başkasından daha fazla tatmin edemeyecek olanlar

muhafaza edilmişti. Soru da budur, o şeyi ikame

etmek için daha fazlasını önermek mümkün müdür.

Tam da bu soru ve bu kusursuz inkârdır zamana tüm

zamanı değiştirten.

Bir bey değildi kızkardeş. Sürpriz mi ki. Öyleydi. Hiç

düzenleme yokken geldi netice. Bir sorunun ve bir

kararın olduğu bütün zamanlar. Gelişigüzel bir tanıdığı

sıradan bir kız evlatla ikame etmek bir oğul yaratmaz.


www.isaretatesi.com

Öyle bir biçimde oldu ki zaman kusursuzdu ve bütün

bir bölünen zamanın çoğalışı oldu öyle ki önceden

hiç hata olmayan yerde şimdi de hata yoktu. Örneğin

daha önce bir ayrım varken bekleyiş vardı, şimdi

ayrım varken niyetleniş ve ayrılış arasında bölünme.

Hiç değişim olmaması halinde olacak olandan daha

fazla karışım yaratmadı bu.


www.isaretatesi.com

Küçük bir giriş kapısı emaresiydi onu benzer kılan.

Daha küçük olsaydı benzer olmayacaktı ve o denli daha

küçüktü ki bir masa daha büyüktü. Çok daha büyüktü

bir masa, çok çok daha büyük. Bunu değiştirmek hiçbir

şeyi daha büyük yapmadı, daha büyük olan hiçbir şeyi

daha küçük yapmadı, ahşabı deri olarak

kullanılmamaktan alıkoymadı. Ve nasıl da cezbediciydi

bu. Ahenk öylesine elzemdir. Bir geçiş varken tatmin

var mıdır, her oda açıkken vardır. Dört tane yokken her

oda açıktır, orası oradaydı ve muhakkak dört tane

vardı, bir arada iki tane vardı. Benzerlik yoktu.


www.isaretatesi.com

Tekil bir hız, masa örtüsünün alımlanışı, altı küçük

kaşığın tüm mucizesi, hiç yok egzersiz.

Bir doğumgününün olduğu zaman geldi. Heyecan

değildi her gün ve bir doğumgünü eklendi, Pazartesi

gününde eklendi, bu berrak kıldı belleği, bir konuşma

olan bu şey sandalyeyi bakırın olduğu tam ortada

gösterdi.


www.isaretatesi.com

Aynısı ve bir salgangoz, bu demektir ki Çing Çang

Çong, öyledir hiç şüphe yok ki doğru olmak

mükemmelin fevkindedir hiç şüphe yok ve bardak kafa

karıştırıcıdır bir renge ait olan esası karıştırır. Sonra

zamanı geldi ayrımcılığın, geldi sonra ve hiç

bahsedilmemişti öylesine utkuluydu, gösterdi bütün

kafayı bir deliği olmasından hatta bir deliği olması

gerekmesinden ziyade gösterdi gümüşler arasındaki

benzerliği.

Açlık çeken bir kocayı ürkütmek nahoş değildir.

Hiçbir şeyin saklı olmama nedeni sessizlik iması

olmamasıdır. Hüzünlü değil hiçbir şarkı. Kayda

değerdir bir ders.


www.isaretatesi.com

Kör ve zayıf ve organize ve endişeli ve nişanlı ve

sürdürülmüş ve hatta bir perhize buyur edilmiş ve

daima düşünmeye buyur edilmiş ve asla

ürkütülmemiş ve hiç de şişirtilmemiş, sıkçadan daha

seyrek olmayan bu şey pek de şaşırtıcı değildir saç

fırçalama ilave edildiğinde. Vardır sessiz, kesinlikle

var.

Çürük değil hiçbir gözlük, kullanışsız değil hiçbir

pencere ve gene de içeri hava gelmeyecekse bir

konuşma var hazır, daima var ve hiç loşluk yok, zerre

kadar yok.


www.isaretatesi.com

Daha fazlasının yokluğuna hayıflanma eğilimine en

baştan beri yetki tanınmamıştı. Şunu demeye gelir ki

yanmakla beraber alıklaşmanın o hoş durumu var.

Dolayısıyla geçimini sağlamanın bir yolu var. Bir adam

kim.

Hiçbir hareketle belirtilmez bir sessizlik, daha azı

belirtilir bir hareketle, daha çoğu belirtilmez

cezbedilir. Öyle kasvetli ve öyle düşük, onca

teslimiyet, onca reddediş ve bir daha alçak ve bir daha

yüksek için onca mahal, öyle çok ve gene de daha çok

sessizlik, neden marifet değil uyumak neden değil ve

ne zaman biraz salıverilme var ne zaman. Yok asla.


www.isaretatesi.com

Eğer bir ebat olan bir parça kıyaslanıyorsa bu bir ebat

değil ama bir parça olarak teşhis edilir, bir parçayı

teşhis edilmemiş ama alıkonulmakla tutulu halde

kullanılmış olanla kıyaslayarak, tekrarlanmış oluverir

bu ikisini kıyaslamak. Farz et ki bir araya konuldular,

farz et ki bir kesinti var, yeniden başlayınca

konumlarının değişmediğini farz ederek, bütün bunları

farz et ve herhangi beş taneyi farz et ki iki tanesi

ayrılmıyor farz et ki beşi tüketilmiyor. Var mıdır bir

değiş tokuş, var mıdır orada bulunması kabul görmüş

gökyüzüyle ve görülebilen yıldızlarla bir benzerlik. Var

mıdır. Bir soruydu bu. Kesinlik yoktu. Bir kusuru

yerine uydurmak demek herhangi iki tanesinin farksız

olması demekti ve gene de hepsi bağlantılandırıyordu

onu, hepsi bağlantılandırıyordu o değerlendirmeyi. Bu

belirlemedi bir harfi yeniden birleştirmeyi. Bu daha

küçük yapmadı harfleri. O yaptı.


www.isaretatesi.com

Yalnızca yırtılmış değil aynı zamanda yerine

uydurulmuş olan damga herhangi bir sembol

değildir. Bir şey ima etmez. Hiç açıklığı olmayan bir

torba daha fazlasını ima eder ve kayıp da orantılı

değil. Geçip giden mevsim ve onarım gören yırtık

perdeler bütünüyle ortaya koyar bir örneği, özverinin

gücünü ve benzerliği ve faciayı ve bir nedeni ortaya

koyar.

Soru mevcut bulunmadığı ancak sağanak olduğu

zaman görülür. Her küçük şey sudur.


www.isaretatesi.com

Yapılmış bütün bir koleksiyon vardı . Nemli bir bez, bir

istiridye, tekil bir ayna, bir maskot, bir talebe, sessiz bir

yıldız, tekil bir kıvılcım, küçük bir devinim ve

yapılmıştır yatak. Kargaşayı gösterir bu, sahiden

gösterir, benzerliği başka her şeyden daha çok gösterir,

bir elmayı yönlendiren tekil aklı gösterir. Tüm paltolar

farklı bir biçime sahip, bu demek değil ki renkleri farklı,

kullanım ve egzersiz ve bir at arasında bir birlik demek.

Düz bir tepe, beyaz ve kırmızı ve yeşil olmayanından

değil, hiç güneş ışığı yaratmaz düz bir tepe, gösterir

onu bir bozguncu olmaksızın. Dolayısıyla oradadır

şekil ve renk ve genel hat ve zavallı merkez. Bir

merkez olması pek muhtemel değildir, bir tepe bir

tepedir ve pembe hassas bir alçalanda içerilmez hiçbir

tepe.


www.isaretatesi.com

Bir perde içeren bir teneke kutu katı bir duygusal

kullanımdır. Her iki gözdeki sorun aynı simetrik

halıdan gelmez, orada küçük kâğıttakinden daha

fazla huzursuzluk olmamasından gelir. Dişleri

gösterir bu, renk gösterir.

Bir ölçek odur ki dik koyar böylece uzunluğun çelik bir

yapısı olduğunu gösterir. İntizam zarafet değildir, yok

etmez parçanın tümünü, muhakkak değil ölçülmüş

olması ve kesilip koparılmamış hiçbir şey ve eğer o

kaybedilmişse bile bir ad var, imzalanıp bırakılmamış

hiçbir ad, yerine uydurulmuş değil herhangi bir boşluk

ki böylece etrafta gezinmek gani gani. Bir pakette neden

bunca teslimiyet var, neden var yağmur, buna rağmen

geldi fırsat, çalınacak zil yok.


www.isaretatesi.com

Bir paket ve filtre ve hatta bir huni, bütün bunlar bir

manzara yapar beraber ve sorunun belirdiği

varsayılırsa kıvırcık mıdır saç, esmer ve perişan mıdır,

o sorunun belirdiğini varsayarsak, fırçalamak gerekli

mi, öyle mi, o zaman tüm özel birdenbirelik başlar,

yoktur hezeyan.


www.isaretatesi.com

Bir örtüdür bir pelerin, yazın bir örtü değildir bir

pelerin, bir örtüdür bir pelerin ve kaide odur ki hiç

yoktur öyle bir hava durumu. Daima bir örtü değildir

pelerin, bir başkası varken bir örtü değildir bir

pelerin, daha fazla zarar vermeyeceği yerde ıslaklık

koyma eğilimini kurma hususunda o şeyde daima bir

şey vardır. Daima vardır bu eğilim ve bir bakıma belli

bir yararı vardır değişiklikten bahsetmemenin ve

sıcaklığı sabitlemenin, onda belli bir yarar vardır

daha solgun daha özgür yaşayan her şeyi sabitler

tarzda ve akşam yemeği yoktur herhangi bir şeyin

ortasında. Yoktur öyle bir şey.


www.isaretatesi.com

Neden maviden daha soluk değildir soluk bir beyaz,

neden bir bağlantı kurulur bir soba tarafından,

bahsedilen örneğin aynı olduğu neden gösterilmez,

mekân ile apayrı dikkat arasında ayarlama neden. Bir

seçim neden var hoplayıp zıplamakta. Neden hiç yok

zorunlu donuk durağan, neden var herhangi bir

renkten tek bir parça, neden var bu makul sessizlik. Bir

karışımda direnç neden var, neden yok hiç poster,

pencerede neden var şu, neden hiç yok öneren, neden

yok pencere, neden hiç istiridye yok daha yakın. Neden

var döngüsel bir azaltıcı, neden var yıkanan, neden hiç

yok spatula, neden var akşam yemeği, neden var bir zil

çalan, neden var bir toz bezi, neden bir kısmı var

benzeri bir andırışın, neden var şu makas.


www.isaretatesi.com

Güney, hem de yağmur olmayan bir rüzgâr olan

güney, susturur hem de boğar konuşmayı yahut

yapmaz mı öyle.

Bir açmazda yatmak, öylece yatmak tedirgin kılar

baharları, bir eksilmedir öylece yatmak,

düzenlenebilirdir öylece yatmamak.

En eski müzayedeyi salıvermektir hâlâ bir nebze

yenileyen tatmin.


www.isaretatesi.com

Elden çıkarmak, elden çıkarmamak, var mı herhangi bir

fark. Elden çıkarmak. Elden çıkarmamak.

Neredeyse pek muhtemelen hiç baştan çıkarma yok,

neredeyse pek muhtemelen hiç akım yok, muhakkak

pek muhtemelen nüfuz edilmiş yüksekliğe,

muhakkak muhakkak temizlenmiş hedef. Oturmaya

gel, reddetmeye gel, çevrelemeye gel, yavaşça gel ve

azalmıyor yaş. Bunu gösteren zaman hiç tutulma

olmadığındaydı. Yerinden etmekti bu güceniş her

daim genişlik vardı onca zaman. Gölgelenmemiş

hiçbir nefes, meşakkatli değil hiçbir nefes ve gene de

kesinkes ne olabilirdi kâğıdın yararı, hiç kargaşa

göstermez kâğıt, hiç göstermez firar.


www.isaretatesi.com

Bir pencere ve diğeri arasında neden bir fark var,

neden bir fark var, çünkü perde daha kısa.

Hoşlanmazlık yok biftekte ya da eriklerde ya da sütlü

su galonlarında, kafa tutmak yok bir çatının

üzerindeki özgün istifte, günışığı yok akşamleyin,

orada hiç boş olan yok.

Bir kürsü, kâğıt demek değildir bir kürsü, pastadan

fazlası demek değildir, daha fazla şeker demektir,

herhangi bir burnun uzatılış durumunu gösterir. O

uykuda geçirilen bütün akşamı gösterendir son çeşni,

gösterir ki o sayede bir yatışmadır yürüyüş, ve gene de

bu şaşırtır herkesi mesafe onca şen şakrak diye. Her

daim üç gün vardır, yararsızca geçirilmez onlar. Her

küçük şey bir değişimdir yani eğer hiçbir şey

harcanmazsa o kilerde. Sandalyelerin geri kalanı tesis

edilmiştir.


www.isaretatesi.com

Bir başarı, orada odalar varsa ve hiç boş yer yoksa gayet

iyidir bir başarı, bir paket varsa gayet iyidir bir başarı,

her halükârda gayet iyidir başarı ve toptandır herhangi

bir perde. Azalır bir perde ve cila gösterir bol bir alan.

Bir tat bir atıştırmalık, bir tat bir şişe, bir tat bir balık,

bir tat bir barometre. Bir dükkân varken ayırt edici bir

işaret göstermez bu.

Haşindir herhangi bir tebessüm ve bir numunedir her

palto. Komiteler olduğundan daha fazla kapı

değiştirmekte bir yarar var mıdır. Bu soru öyle sıkça

sorulur ki kayıt defteri olduklarını gösterir kareler.

Öylesine hoştur bir insan sesi duymak ve o ifadenin

tüm emarelerini görmek.


www.isaretatesi.com

Tonlamalar, hakiki tonlamalar, hakiki tonlamalar ve

sessiz bir renk. Dikkatli ve kıvrık, pasta ve ayık, tüm

hesaplar ve karışım, ahlâkidir herhangi bir şey

hakkında bir tahmin, ola ki bir çağrı var bir insan sesi

mevcut olacaktır.

Yaşamda bir çizgi, tek bir çizgi ve merdivenler, katı

bir aşçı, ne aşçı ne de ekvator, her şeye rağmen şu

diğer imtinadan daha yükseği var. Hicap mı demekti

bu, hafıza demekti. Asılı olan ve görülebilir olan bir

yere bakmak işte o yere bakmak ve bir sandalye

görmek teselli mi demek olmuştur, öyle olmuştur,

kabızlığa muhakkak sebep olmamıştır ve gene de bir

melodi vardır saman rengi mevcut olduğunda ahenk

olarak beyaza sahip. Hiç çehre göstermez bu.


www.isaretatesi.com

Yıldız ışığı, nedir yıldız ışığı, küçük bir ışıktır yıldız

ışığı ki daima güneşle beraber anılmaz, ay ve güneşle

beraber anılır, zamanın geri kalanıyla karıştırılır.

Neden değişmiş ad. Ad değişmiş çünkü o küçücük

alanda bir ağaç var, biraz alanda hiç ağaç yok, her

alanda daha fazlasının iması var, bütün bunlar sebep

olur karara.


www.isaretatesi.com

Eğitim neden var, eğitim var çünkü katlanır olan iki

masa bir kurdeleyle birbirine bağlı değil, sicim

kullanılmış ve sicim kullanılmış olmasıyla bir başkası

için bir zorunluluk var ve bir başkasının işitme için

kullanılmamış olması herhangi bir akşamın hiçbir

sıradan yararını göstermez ve gene de bakmakta ayıp

yok, hiç mi hiç yok. Bu oldu bütün bir zihin

meşguliyetinin basitçe seçilmiş olduğu zamanı ayıran.

Bir perde, tutturulmuş olan bir perde matemi eleverir,

serçeler yahut hitabet yahut bütün bir hazırlık bile

demek değildir bu, kulaklar var demektir ve hayli

sıkça hep beraber çok daha fazlası.


www.isaretatesi.com

İklim, güneye has olmayan iklim, küçük bir bardak,

parlak bir kış, tuhaf bir akşam yemeği elastik bir

bardak, bütün bunlar gösterir ki dayalı döşelidir arka

taraf ve kırmızıdır hem de koyu bir renk olan kırmızı.

Bunun bir örneği on beş yaştır ve kederli ayrılık.

Tabaklar varken aşağıda değildir porselen, okkalı ve

hesap edilemez değil lambalar.

Cereyanlar, havada değil cereyanlar ve zeminde ve

kapının içinde ve onun ardında ilk olarak. Daha sade

göstermez onu cereyanlar. Ustası olunmuş bu şey

hepsini inşa etmek için öyle ince bir boşluğa sahip ki

bol bol pay var ve gene de münakaşa etmek midir,

değildir ve diretmek çarpıcıdır. Bir cereyandadır bir

değişim ve yoktur ikamete elverişli bir egzersiz.


www.isaretatesi.com

Bir din, âdeta bir din, herhangi bir din, dinde bir kental,

bir bel bağlayış ve bir yüzey ve kararsızlıkta bir hizmet

ve bir yaratık ve bir soru ve yanıtta bir hece ve daha

fazla sayım ve hiçbir münakaşa ve tek bir bilimsel

beyan ve hiçbir karanlık ve hiçbir soru ve hak edilmiş

bir yönetim ve tek bir kızkardeş ekibi ve bir genel hat

ve hiçbir kabarıklık ve sarıyı gören kısım ve telaffuza

sahip merkez ve hiçbir yalnızlık ve hiçbir acayiplik ve

gene de hayli katı olan katı ve ortalanmış tekil yüzey ve

levhadaki soru ve garabet, var mı bir garabet, ve ta

kendisi garabetin, neden bir soru ve garabet var yüzey

neden fahiş, neden güzel neden değil şüphe olmadığı

zaman, neden âtıldır herhangi bir şey, neden erdem

değil bir merkezi altüst etmemek, öyle olduğunda

neden öyle ve öyle olduğunda neden öyle ve hiç şüphe

yok, hiç şüphe yok ki gösterir garabet.


www.isaretatesi.com

İklim, tek bir iklim, her daim tek bir iklim vardır, her

defasında bir şüphe vardır, müziğin olduğu her

defasında daha da ve daha da sorgulamak üzredir ve

yoktur hiç nezaket, pek de yoktur çile ve muhakkak

yoktur hiç masa örtüsü.

Bu bir ses ve mülayimlik daha da fazla mülayimlik

tereddütte bir uyuma götürür.

Bir göl tekil bir göl bir gölet olan ve küçük bir su

herhangi bir su bir karınca olan ve yanmak olmayan

herhangi bir yanmak olmayan, bütün bunlar aniden.


www.isaretatesi.com

Mobilyanın artıkları olan bir teneke kutu ve bir ayna ve

bir yatak odası ve daha büyük bir ebat, haykırılmıştır

tüm dayanak ve pratiktir kadim olan. Benzerlik her

küçük örtünün kopyalanmış olacağı biçimde olsa,

avluların ölçülmüş olacağı biçimde olsa, öyle olsa ve bir

günah olsa, o zaman bir oda muhakkak yeterince

büyük mü olur onca boş olduğunda ve köşeler bir

araya geldiğinde.


www.isaretatesi.com

Yerleşen değişim menfaate dayalıdır renklendirmeyi

beyazlatarak ve metal olan yerde yemekleri servis

ederek ve her sarıyı herhangi bir sarı yaparak bir

tepside ifade edilmiş bir tondaki her renk. Bu bir

canavardır ve eğreti mi eğreti ve tuhaf olmayan çiçekli

küçük tasarım ve gene de görünür yazıya sahip, bu

her daim değil ama hep birden gösterilir, ondan sonra

bulunduğu yerde kalır ve yerli yerinde olduğu yerde.

Değişim olmamasına gerek yok. Tasarımı gösterir bu.

Mükemmel, daha da mükemmeliyet devralıyor ve bir

hayli meyilli meylediş ışıktır ve giz ve ezberden okuma

ve dışarıya göç. Sığlıklar muhakkak sığdır ve zırva ki

daha da zırva iç karartıcı. Sudur pek az pasta, bu kaçışa

sahiptir pek az pasta.


www.isaretatesi.com

Şeker herhangi bir şeker, öfke her öfke, âşık vaaz âşığı,

merkez çeldirici değil, tüm düzen bir ölçü içinde.

Artakalmış lamba ışığı olmak üzere, artakalmış

utkulu, artakalmış tasarrufta, bütün bunlar ve ihmal

ve bükük ahşap ve fazlası hatta çok daha fazlası bir

dolmakalem kadar kesin değil ve bir kaplumbağa ve

hatta, muhakkak, ve hatta daha fazlası olarak aynı

deneyimin bir parçası.


www.isaretatesi.com

Bir söylevi düşünmek, onu iyice düşünmek o denli

endişe vericidir ve o denli hayır işi ve hakikaten ıra

mevcut olduğunu kabul etmek ve bir anız ise acildir

her anız, meşruiyet fırsatı olmayacak mıdır.

Marazlıdır ses ve satın alınmıştır fiyat ve altın olandır

altın, bir rahip, tek vergi, bir nakit ve bir iç oda.

Bir dış göçü kontrol etmek, kontrol etmek onu

gülümseyerek ve muhakkak aynı tatmin edici el

uzatışla ki hiçten daha çok kullanımı vardır onun için,

ve nazikçe olmayan bir düzeltme nazikçe, bir durum

bile olmayan nazikçe ve bir tatlılık ve bir dinginlik.

Pudra, ki yoktur rengi, şayet olsaydı beyaz mı olurdu.


www.isaretatesi.com

Bütün bir asker herhangi bir bütün asker sahip değildir

herhangi bir kızamık vakasından daha fazla detaya.

Bir köprü bir konumda çok küçük bir köprü ve

gökgürültüsü, herhangi bir gökgürültüsü, budur

tersine çevrilebilen ebatlamanın zaptedilişi ve daha

fazlası sahiden daha fazlası temkinli olabilir.

Tekdüzeliği özensiz yapan bu şey ilkesel olarak bir

değiş tokuş olmasını muhtemel kılar ve bundan da

fazlası, organizasyonda değişimi.


www.isaretatesi.com

Bu bulut sahiden de değişir ayın devinimleriyle ve

binanın dar hem de hayli dar imasıyla. Sahiden yapar

öyle ve sonra durulduğunda ve hiçbir ses farklılık

göstermediğinde işte o zaman an gelir güleryüz

öylesine güvencede olur ki bir fırsat doğar.

Sade bir kucak, sade herhangi bir kucak gösterir o

işareti, gösterir ki her şeyde daha fazla seçenek olması

halinde olacağı kadar kaplam yok pek. Ve neden

yakınılsın daha fazlası için, neden yakınılsın çok çok

daha fazlası için. Her şey düzenlenmişken her

halükârda neden yakınılsın madem artık fırsat yok ve

cazibe yok ve hatta perçinleme yok diye şimdi

muhakkak belli bir zaman gelmişken.


www.isaretatesi.com

Bir pencerenin başka bir telaffuzu var, “ç”si var

topyekûn, daha fazla eksiklik duymuyor o zaman ve

yağmurdur bu, hatta başka bir şey bile olabilir, her

halükârda özveri yok ihtişamda. Bir dönüşü var

yabancının.

Dönmüş olmak için Katolik olmak gençliğe ve

münazaranın bir kesitine rastlayıvermektir, hatta o

demektir ki yaşı elliden büyük her kimsenin

müdavim olduğu hiçbir sınıf davetler olacak kadar

durağan olamaz.

Kavisli bir örnek ahlâki tırnaklar yapar. Salgıda ve

konuşmada yegâne nesnedir bu.


www.isaretatesi.com

Aynı olması babında daha uzun olduklarından daha

fazla değil dördü. Diğerlerinin büyük bir sandalyesi

ve bir denetimi ve soğuk bir bulantı birikimi vardı, ve

hatta ondan da fazlası, bir hayalkırıklığı vardı.

Hiçbir şeyi nişan almayandır bir çiçek, şayet bolsa

çiçekler o zaman leylaktırlar, değilseler merkezlerinde

beyazdırlar.

Temiz bir rüyayı raks et ve beliriver bir müsrif,

güvenceye al sabit hakları ve tercüme et otoriteyi

tercüme etmekten daha fazlasını, göster seçimi ve

yanlış yapma dünden daha çok.


www.isaretatesi.com

Berraklık demektir bu, düzenli bir egzersiz nosyonu

demektir, ondan fazlası demektir, sayımdan hoşlanmak

demektir, ondan fazlası demektir, bir çizgiyi değiş

tokuş etmek demek değildir.

Neden daha fazla hasret var bir dağda olandan. Garip

görünmüyor bu birisine, garip görünmüyor bir

yankıya ve o pek muhakkak orada bir alışkanlık

olmayışıyla. Neden var bunca yararsız ıstırap. Neden

var.

Her ıslak hava durumu açık bir pencere demektir,

yemeye raptolunan nedir, şiddetli olan ve pişmekte

olan herhangi bir şeydir ve sonunda hava durumunun

aynı olduğunu gösterir ve bir şeyde neden daha fazla

yarar vardır bütün bunlarda olandan.


www.isaretatesi.com

Mahfazalar yapıldı ve kitaplar, gözyaşlarını ve

kiliseyi güvenceye almak için kullanıldı gerideki

kitaplar. Hatta kara terlikleri değiş tokuş etmek için

kullanıldılar. Onarılamazlar balmumuyla. Böyle

herhangi bir vaziyete ihtiyaç olduğunu göstermezler.

Bir söğüt ve yok pencere, geniş bir yer daha acayip,

etkin bir merkez yapar bir genişlik.

Hiçbir pisiciğin görünümü tütünümsü bir bölgenin

beyaz ve krema olacağı nispette farklı değildir.


www.isaretatesi.com

Bir leylak, tümü bir leylak ve bahsi geçmiyor

tereyağının, hatta ne de ekmek ve tereyağının, yok

tereyağı ve yok vaziyet, sessiz bir benzeşim dahi yok,

tam yeter derecede kibirliliğin ötesinde özen yok.

Güvenli bir ağırlık tatmin ettiği zaman asılı olandır.

Daha güvenli bir ağırlık bir temaşada daha yaramaz

olandır. Parlak olan ve tırmalayandır en iyi oyun.

Tatmin et bir bezelyeyi ve bir krakeri ve yazın sefil

bir kullanımını.


www.isaretatesi.com

Sürpriz, yegâne sürprize fırsat yok. O bir muhtevadır

ve kesit hem de bütün kesit tek bir mevsim.

Okşayış olan ve aynı sabahkinden daha kötü olmayan

bir didikleyiş yegâne yolu değildir devamlı oluşun

genellikle.


www.isaretatesi.com

Aydaki bir ışık Pazar günüdür biricik ışık. Makul karar

neydi. Makul karar oydu birçok bildiriye ve daha fazla

müziğe rağmen, tercihe ve bir meşaleye ve bir

koleksiyona rağmen bile değil, kutlama şapkasına ve

bir tatile ve kesimden bile daha fazla bir gürültüye

rağmen, Avrupa’ya ve Asya’ya ve ceberut olunmasına

rağmen, bir fil ve katı bir vaziyete rağmen bile değil,

daha fazla tarıma ve bir miktar çeşnilendirmeye

rağmen bile değil, boğulmakla ve çevreleyen

vaziyetteki okyanusla bile değil, daha fazla benzerlik ve

herhangi bir bulutla bile değil, vasatlığın dehşetli

fedakârlığıyla ve özel bir azimle bile değil, daha da

muhtemelen tatmin edici olmakla bile değil. Bir itina ki

yağmur yanlıştır onunla ve yanlıştır yeşil ve yanlıştır

beyaz, bir itina ki bir sandalye var onunla ve bol bol

nefes alıp veriş. Bir itina ki muazzam adalet ve

benzerlik var onunla, bütün bunlar muhteşem bir

kuşkonmaz yaratır, ve bir de pınar.


www.isaretatesi.com


www.isaretatesi.com

.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!