17.11.2022 Views

Gertrude Stein - Gıda

Stein, Gıda (Tender Buttons, "Food")

Stein, Gıda (Tender Buttons, "Food")

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.isaretatesi.com

Gertrude Stein

GIDA

Çeviren: Aytek Sever


GERTRUDE STEIN

Gertrude Stein (1874-1946). Amerikalı yazar, şair, teorisyen, sanat koleksiyoncusu.

Zengin bir tüccarın kızıydı; çocukluğu ve gençliği Viyana, Paris ve California’da

geçti. William James’in öğrencisi olarak psikoloji, ardından bir süre tıp öğrenimi

gördü. 1903’ten itibaren Paris’e yerleşerek buranın entelektüel ortamından beslendi.

Yakın çevresinde, erkenden keşfederek desteklediği Pablo Picasso, Juan Gris, Henri

Matisse gibi ressamların yanı sıra, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood

Anderson, Ezra Pound, James Joyce gibi isimler oldu. 1909’dan itibaren hayatını

eşcinsel ilişki yaşadığı asistanı Alice B. Toklas ile paylaştı. Deneysel bir yazı tekniği

geliştiren Stein, avangart yapıtlarıyla Modernizm içinde kendi yolunu açtı,

genellikle kendi olanaklarıyla yayımladığı sıradışı edebiyat çalışmaları kadar güçlü

kişiliğiyle de günümüze dek süren bir etki yarattı. Roman, şiir, öykü, deneme,

tiyatro oyunu, eleştiri, anı ve diğer türlerdeki başlıca yapıtları arasında Üç Yaşam

(Three Lives), Picasso (Picasso), Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of

Alice B. Toklas), Four Saints in Three Acts (“Dört Aziz”), The Making of Americans

(“Amerikalı Olmak”), Everybody’s Autobiography (“Herkesin Özyaşamöyküsü”),

Wars I Have Seen (“Gördüğüm Savaşlar”) ve Things As They Are (“Her Şey Olduğu

Gibi”) sayılabilir. Gıda, Stein’ın 1914’te yayımladığı düzyazı şiir kitabı Hassas

Düğmeler’in (Tender Buttons) ikinci bölümünün çevirisidir.

AYTEK SEVER

Şair, çevirmen. Bazılarını e-kitap olarak yayımladığı Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo,

Anka, Omega gibi şiir toplamlarının yanısıra, Emerson, Thoreau, Whitman,

Kandinsky, Tagore, D.H. Lawrence ve G. Stein çevirileri vardır. Iowa Üniversitesi

(UI) International Writing Program (IWP) bünyesinde WhitmanWeb üzerinden

yayımlanan “Song of Myself in Turkish” projesinin çevirmenidir. César Domínguez,

Haun Saussy ve Darío Villanueva’nın ortaklaşa çalışması Karşılaştırmalı Edebiyata

Giriş’i Türkçeye aktarmıştır.


Gertrude Stein

GIDA

Çeviren: Aytek Sever


Gıda

Gertrude Stein

Özgün adı:

Tender Buttons; “Food” (1914)

Çeviren ve Yayına Hazırlayan:

Aytek Sever

Kapak Resmi:

‘Meyve Tabağı ve Mandolinli Natürmort’

Juan Gris, 1919

1. Basım:

© İşaret Ateşi, Kasım 2022

Referans:

Stein, G. Gıda (Çev. Aytek Sever). 2022. http://www.isaretatesi.com/gertrude-steingida/

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her

hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.

www.isaretatesi.com

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Notu …………………………………………………… 11

G ı d a

Rozbif. …………………………………………………………………. 16

Koyun Eti. …………………………………………………………….. 24

Kahvaltı. ………………………………………………………………. 27

Şeker. ………………………………………………………………….. 31

Turna Yemişi. ………………………………………………………… 33

Süt. …………………………………………………………………….. 34

Süt. …………………………………………………………………….. 35

Yumurtalar. …………………………………………………………… 36

Elma. …………………………………………………………………... 37

Kuyruklar. …………………………………………………………….. 38

Öğle Yemeği. …………………………………………………………. 39

Kâseler. ………………………………………………………………... 40

Ravent. ………………………………………………………………… 42

Tek Balık. ……………………………………………………………… 43

Pasta. …………………………………………………………………... 44


Krema Tatlısı. ………………………………………………………... 45

Patatesler. …………………………………………………………….. 46

Patatesler. …………………………………………………………….. 47

Kavrulmuş Patatesler. ………………………………………………. 48

Kuşkonmaz. ………………………………………………………….. 49

Tereyağı. ……………………………………………………………… 50

Yaz Sonu. ……………………………………………………………... 51

Sosisler. ……………………………………………………………….. 52

Kereviz. ……………………………………………………………….. 53

Buzağı Eti. ……………………………………………………………. 54

Sebze. …………………………………………………………………. 55

Pusuda Sebze. ………………………………………………………... 56

Pişirmek. ……………………………………………………………… 57

Tavuk. ………………………………………………………………… 58

Tavuk. ………………………………………………………………… 59

Tavuk. ………………………………………………………………… 60

Tavuk. ………………………………………………………………… 61

Zincirli Gemiler. ……………………………………………………... 62

Hamur Tatlısı. ………………………………………………………... 63

Krema. ………………………………………………………………… 64

Krema. ………………………………………………………………… 65

Hıyar. ………………………………………………………………….. 66

Akşam Yemeği. ……………………………………………………… 67

Akşam Yemeği Yemek. ……………………………………………… 69


Yemek Yemek. ……………………………………………………….. 70

Yemek Yemek. ……………………………………………………….. 72

Salata. …………………………………………………………………. 73

Sos. …………………………………………………………………….. 74

Somon. ………………………………………………………………… 75

Portakal. ………………………………………………………………. 76

Portakal. ………………………………………………………………. 77

Portakallar. …………………………………………………………… 78

İçinde Portakal. ………………………………………………………. 79

Salata Sosu ve Bir Enginar. ………………………………………….. 80

Salata Sosu ve Bir Enginar. ………………………………………….. 81

Bir Masada Bir Merkez. ……………………………………………… 82


www.isaretatesi.com

ÇEVİRMENİN NOTU

Nesneler ve Odalar’ın ardından Gıda’nın da yayımlanmasıyla

İşaret Ateşi’nde Hassas Düğmeler serisi tamamlanıyor. Yapıt

İngilizceden çok “Steinca” yazılmış olduğundan çevirinin

hedef dilinin Türkçeden çok “Staynca” olması gerektiğini

(düşündüğümüzü) daha önce belirtmiştik. Orijinal metnin

karmakarışık dil ve ses deneylerini ve (bariz bir tutarlılık

oluşturmayan) örtük atıflar ağını birebir aktarmak umutsuz bir

girişim olacağından çeviride nispeten fenomenolojik bir

yaklaşımı benimsediğimiz söylenebilir. Okurlara önerimiz,

Gıda’yı Nesneler ve Odalar’la bir bütün halinde ele almaları ve

Hassas Düğmeler’in arka planını ve metne yaklaşımımızı

anlamak adına bu çalışmalardaki önsöz ve not kısımlarına

bakmaları. Ayrıca, meraklı okurlara değerli çevirmen Yasin

Öner’in Hassas Düğmeler’ine (Dedalus Kitap, 2021) de

bakmalarını öneririz.

Aytek Sever

11


www.isaretatesi.com

12


www.isaretatesi.com

GIDA

13


www.isaretatesi.com

14


www.isaretatesi.com

ROZBİF; KOYUN ETİ; KAHVALTI; ŞEKER; TURNA

YEMİŞİ; SÜT; YUMURTALAR; ELMA; KUYRUKLAR;

ÖĞLE YEMEĞİ; KÂSELER; RAVENT; TEK BALIK; PASTA;

KREMA TATLISI; PATATESLER; KUŞKONMAZ;

TEREYAĞI; YAZ SONU; SOSİSLER; KEREVİZ; BUZAĞI

ETİ; SEBZE; PİŞİRMEK; TAVUK; HAMUR TATLISI;

KREMA; HIYAR; AKŞAM YEMEĞİ; AKŞAM YEMEĞİ

YEMEK; YEMEK YEMEK; SALATA; SOS; SOMON;

PORTAKAL; KAKAO; VE BERRAK ÇORBA VE

PORTAKALLAR VE YULAF LAPASI; SALATA SOSU VE

BİR ENGİNAR; BİR MASADA BİR MERKEZ.

15


www.isaretatesi.com

ROZBİF.

İçeride uyumak var, dışarıda kızıllaşma var, sabahta

anlam var, akşamda hissetmek var. Akşamda hissetmek.

Herhangi bir şeyi hissetmekte dinlenmek var, tırmanmak var,

hissetmekte teslimiyet var, onay var, tekerrür var ve tamamen

yanlış anlaşılmış elisıkılık var. Tüm flamaların vapurları var ve

tüm perdelerin yatak çarşafları var ve bütün bir sarının ayrımı

var ve bütün bir çemberin devridaimi. Kum oluşturur bu.

Pekâlâ. Elbette uzunluk inceciktir ve artakalanın, o

yusyuvarlak artakalanın daha uzundur yazı. Parıldamak,

neden parıldanmasın, parıldamak, konumlandırmak,

büyütmek, ölçüyü çabuklaştırmak ki anlamsızdır bütün bunlar

eğer varsa şakımak, eğer şakımak varsa vardır sürüp gitmek.

Değişimdir kirdir, kiri değiştirmemek biftek bulunmadığı

anlamına gelir ve buna sahip olmamak engel değildir, nasıl da

kolaydır anlamı değiştokuş etmek, nasıl da kolaydır farkı

görmek. Fark şudur ki yalın bir kaynak kalınlıkla karman

çorman olmamıştır ve bu da kalınlığın böyle bir kesim

sergilediği anlamına gelmez, bir çayırın yararlı ve bir ineğin

absürt olduğu anlamına gelir. Gözyaşları olduğu anlamına

16


www.isaretatesi.com

gelmez, sızıntının zahmetli olduğu anlamına gelmez, bir

hatıradan, bir seçimden ve bir yeniden-kurulumdan fazlası

anlamına gelmez, etraftaki ilaveden her türlü firardan fazlası

anlamına gelir. Kullanım olduğu her zaman kullanım vardır ve

her ne zaman bir yüzey varsa bir yüzey vardır, ve her istisna

olduğunda bir istisna vardır ve her bölünme olduğunda bir

bölünen vardır. Ve her ne zaman bir yüzey varsa bir yüzey

vardır ve her ima olduğunda bir ima vardır ve her sessizlik

olduğunda sessizlik vardır ve her uyuşuk olduğunda orada o

vardır o zaman ve daha sık değil, her zaman değil, hususi

değil, hassas ve değişken ve dışsal ve merkezî ve çevrelenmiş

ve tekil ve sade ve aynısı ve yüzey ve çember ve parıltı ve

takviye ve beyaz ve aynısı ve daha iyisi ve kırmızı ve aynısı ve

merkez ve sarı ve hassas ve daha iyisi, ve tümü birden.

Koşullar göz önünde bulundurulursa azaltıma gerek

yoktur, çangırtı olmadığı göz önünde bulundurulursa

yükümlülüğe gerek yoktur, infial olmadığı göz önünde

bulundurulursa telafi mecburiyeti yoktur, cıvık bir öge

olmadığı göz önünde bulundurulursa muhakemeye gerek

yoktur. Her şey göz önünde bulundurulursa ve dönüşün ne

tarafa doğru yöneldiği, her şey göz önünde bulundurulursa

neden kısıtlılık olmadığı, her şey göz önünde bulundurulursa

neyin mekâna çekidüzen verdiği ve tabağın bazı spesiyaliteleri

öne çıkarmasını sağladığı. Anlaşılmamıştır olup bitenler ve

eğitim olmadığı göz önünde bulundurulursa tuhaf değildir bu,

tuhaf değildir çünkü onun elde edilmiş olması muhakkak

gösterir kesimdeki farkı, dönüş olduğunda buhran olmadığını.

17


www.isaretatesi.com

Nazik bir tarzda, bir kontrol dâhilinde, belli bir zaman

diliminde, kumruların başkalaştırılmasında, nazik kesimlerde

ve kalın ve ince boşluklarda, nazik butta ve farklı renklerle,

kesif bir şeyi bir ses çıkarmak için değil bir kabuğu

çağrıştırmak için dışarıya doğru eğmenin uzunluğu, ki makul

olmak için koskoca bir fırsat varkendir ana lezzet, bu da

ötesine geçiş olduğu anlamına gelmez, değerli bir şey

anlamına gelmez, açıkçası uygulama fırsatının sosyal bir başarı

olduğu anlamına gelir. Öyleyse ses rahatsız edici değildir. Farz

et ki rahatsız edicidir farz et öyledir. Kesinlikle firar olan o şey

indirgenmiş bir tanım değildir, tanım bir doğum günü

değildir.

Şirin çulluk ve hassas dönüş, mükemmel buhar ve incecik

tereyağı, bütün o kıymık ve gövde, bütün o zehirli kararan

esrik, zayıf başarının bütün o neşesi, bütün o neşeli hassasiyet,

bütün o bölüm ve o çay, bütün o daha da tombul simetri.

Küçük olan ebatın etrafında, orta olan arka tarafın içinde,

yakaran artıklarla birlikte, dönenen ara kısmın içinde, ölçüyor

bütün o bölge ve abartıyor erime.

Dikdörtgen kurdele feveran olmadığı anlamına gelmez

tutulacak bir yer yoksa yayılacak yer de olmadığı anlamına

gelir. Nezaket ciddi değildir, gayretli değildir itibar görmez.

Mahal var tavukları ve tüyleri ve olgun eflatunu taramak

için, mahal var tek tek tabakları ve büyük setleri ve tali

gümüşü bükmek için, mahal var her şeyi savmak için, mahal

var hararetten ve asabiyetten kısmak için, mahal var daha sade

bir ışığı aramak için, onca mahalin hem de hiç yok gölgesi.

18


www.isaretatesi.com

Faydası yok hem de hiç faydası yok kokunun, tadın,

dişlerin, kızarmış ekmeğin, hiçbir şeyin, hiç faydası yok ve

saygı karşılıklı.

Ne diye eğri büğrü olan o şey, sürdürülen o şey,

tahammül edilebilir olan o şey ne diye bütün bunlar bir

kokuyu çağrıştırmalıdır, bir şey oradadır, tıslamaktadır,

daralmamıştır, neden yoktur uzak durma mecburiyeti ve gene

de cüret, her yerdedir cüret ve geriye kalan en iyi şey yerinden

ayrılmamak.

Eğer hissedilen o şeyde içerilen o şey olabilseydi,

sandalyelerin olduğu yerde bir sandalye olurdu ve bundan

böyle bir takırtının inkârı olmazdı. Bir koku değildir bir takırtı.

İyidir bütün bunlar.

Pazar olan Cumartesi akşamı haftanın her günüdür. Bir

fark olduğunda hangi seçenek vardır. Etkin değildir bir

düzenleme. Susuzluk eşit bölünme değildir.

Her neyse, yaşlanmış ve yıllanmış olmak ne bir aşırı

yeme içmedir ne de bir soğurmadır, modası geçmiş ve ihtiyatlı

değildir, kirli değildir. Her küçük şey temizdir, ovalamaca da

kapkara. Kadim kuzular neden keçi ve yavru tay olabilsinler

de asla sığır eti olamasınlar, neden olmalılar, olmalılar çünkü

aralarında çok fazla yaş farkı vardır.

Bir ses, bütün bir ses ayrılma değildir, bütün bir ses bir

düzen içindedir.

Farz et ki bir kumru vardır, farz et ki vardır.

19


www.isaretatesi.com

Gevşekliktir, mutfakta gölge neden vardır, mutfakta

gölge vardır çünkü her küçük şey daha da büyümüştür.

Dört seçeneğin olduğu ve bir farkta dört seçeneğin

olduğu zaman, dört seçenek olduğu zaman bir cins vardır ve

bir de cins. Bir cins vardır. Bir cins vardır. Bir kemik olduğu

farz edilirse, bir kemik vardır. Kemikler olduğu farz edilirse.

Kemikler vardır. Kemikler varken kemikler olduğu farz

edilmez. Kemikler vardır ve de tüketen o şey vardır. Ayrılmayı

hissetmenin nazikçe yolu arada bir boşluk bulunmasıdır. Bir

benzerlik gösterir bu.

Geçitlerde umut, kaşıklarda umut, kapılarda umut,

masalarda umut, lezzette ve kararlılıkta yok umut. Tarihlerde

umut.

Kalay bir teneke kutu değildir ve bir soba da öyle

değildir pek. Kalay zorunlu değildir ve ikisi de bir gergi

değildir. Kalay asla dar ve kalın değildir.

Renk kömürdedir. Kömürün ömrü kavrulmaya dayanır

ve bir kaşık dolusudur, dolu olan bütün bir kaşık saçılmaz

etrafa. Kömür her türlüsü kömürün bakırdır.

Hiçbir şeyi talep etmeden, hiç talep etmeden herhangi bir

şeyi, hiç talep olmadan her şeyde, toplayarak talepleri, bütün

bunlar yapıverir ahengi, hattâ yapıverir silsileyi.

Bir sabah samimiyetle zarif, samimiyetle zarifçe

titreyerek, âşığıyla zarifçe kaçarken samimi, hepsi birden bir

fırın yapıverir ve de bir battaniye. Bütün bunlar da miktarı

gösterir.

20


www.isaretatesi.com

Bir göz gibi, daha fazlası değil pek de, herhangi bir

araştırma değil, iltifat değil.

O sığır eti ol lütfen, sığır eti lütfen, inleme değildir haz.

Sığır eti lütfen, oyulmuş billur ol lütfen, bir değerlendirme

vakası ol lütfen.

Bir ihmali araştır. Bir satıştır, her türlü büyüklük bir

duraklamadır ve yoktu hafıza, yoktur billur bir toplam.

Saten bir görüntü, nedir hile, dağ gibi değildir hiçbir hile

ve o renk gene, kandadır bütün coşku.

Azıcık şey için pazarlık etmek, bir temas için, bir

özgürlük, bir yabancılaşma, karakteristik bir hindi için

pazarlık.

Çeşni kat lütfen, adı olmasın lütfen, yerleştir bütün bir

ağırlığı, dal standart bir yükselişe, yükselt bir çemberi, seç

dümdüz bir etrafı, hesaba kat uğultuyu ve yemyeşil topla

herhangi bir yakayı.

İncecik bir tavuğu gömmek, eski bir tüyü kaldırmak, bir

çelengi çevrelemek ve bir sırık kıymığını pişirmek, bir

dinlenmeyi ima etmek ve basitçe yerleşmek, birbirine teslim

olmak, daha basit tasarruf etmeyi başarmak, bir olağandışılığı

tatmin etmek ve daha da kör olmamak, daha koyu olan hiçbir

şeyi şekerlememek ve kıpkırmızı okumak, rengi daha iyi elde

etmek, akşam sofrasına çekidüzen vermek, birlikte kalmak,

hiçbir günahkârı şaşırtmamak, daha tatlı bir şeyi bükmemek,

daha da ince ilerlemek, dinlenme rekreasyonunda çoğalarak

daha loş olmayan ipi tasarlamak.

21


www.isaretatesi.com

Bulutluluk nedir bulutluluk, astar mıdır, yuvarlanma

mıdır, erime midir.

Sarsılma ne kadar erken olursa, tazelik o kadar erken

hassaslaşır, yuvarlak olan ne kadar erken yuvarlak olmazsa

kesimde o kadar erken geri çekilir, ölçüm ne kadar erken

hizmet anlamına gelirse, o kadar erken vardır şıngırdama, ne

kadar erken bulunursa salatadan daha hüzünlü bir şey, o

kadar erken yoktur kadını yapan, ne kadar erken yoksa hiç

seçenek, o kadar erken vardır daha özgür bir kasvet, aynısı

daha erken ve daha da erken, hata yoktur telaşta ve ısrarda ve

değerlendirmeye karşı çıkmakta.

Bir resital, nedir bir resital, bir organdır ve alışkanlık

pekiştirmez cesareti, yatıştırır efsunlu.

Bir aktarımdır, büyük bir aktarım, az biraz aktarım, belli

bir aktarım, bulutlar ve izler yapar aktarımı, ihmal edilmez bir

aktarım.

Gururdur, ne zaman ki kusursuz bir yapmacıklık vardır,

dünden ve sıradanlıktan fazlası yoktur.

Şiddet olan bir muğlâklık cümlesi otoritedir ve bir

vazifedir ve tökezlemektir ve aynı zamanda kesinlikle bir

hapishanedir. Sakinlik, sükûnet tabağın yanındadır ve içinde

iyice içeridedir. Dönüş yoktur dehşetle. Yoktur hacim seste.

Soğukta pıhtılaşma vardır ve ihtiyatta hiç yoktur bundan.

Bir şey korunur ve akşam uzundur ve o daha soğuk olan

baharın belli bir güneşte ani gölgeleri vardır. Bütün lekeler

hassastır ve gerçekten leylak olan leylaklar perişan olur. Ne

22


www.isaretatesi.com

diye uygulanır kusursuz yeniden-kurulum ve ödüllendirilir,

ne diye oluşturulur. Netice saf netice usaredir ve ebat ve

pişirme ve teşhir ve umursamazlık ve fedakârlık ve hacim ve

bölünmede bir bölüm ve etrafı saran o onay ve bahçecilik ve

olmayan mırıltı. Bu bir neticedir. Yoktur üst üste sıralanış ve

koşullar, sertlik vardır ve sebep ve gerisi ve artakalan. Yoktur

coşku ve yoktur matematik.

23


www.isaretatesi.com

KOYUN ETİ.

Solabilen bir mektup, ıstırap çekebilen bir öğrenim ve

eşzamanlı olan bir öfke esastır.

Talebedir, talebeler merhametlidir ve bir şey çiğnedikleri

fark edilir.

Katı ve seyrek olan nefret kalır geriye ve hepsi belli bir

biçimde ve kocaman koskocaman. Boş sayfalar vardır arada ve

ardışıktır ve bir koku numunesidir ki tümü bir gölge yapar bir

kesinliği.

Işık kıvırır çok ışıklı kıvrımları ki çorbadan daha fazla

değildir kıvrıklıkları. Bu bir konu değildir.

Değiştirin tek bir göçüğün akışını ve değiştirin alelacele,

bu neyi ifade eder, mide bulantısını ifade eder. Çok tuhaf bir

benzerlik gibi ve pespembe, bunun gibi ve aynı benzerlikten

daha fazla bunun gibi değil ve kesimde orta kısım boşluğu

olmamasından daha fazla bunun gibi değil.

Bir mercek, nedir bir mercek, sudur. Harikulâde bir

numune, nedir o küçükken ve hassasken öyle ki parçalar

24


www.isaretatesi.com

vardır. Yerleştirebilir bir merkez ve yoktur artık dördü ve iki

ile iki orta yer değildir.

Erimek ve kafaya takmamak, emniyet ve pudra, belirli bir

hatırlama ve samimi bir yalnızlık, bütün bunlar kaçınmayı

öyle tam ve öyle tekrarsız kılar ve geriye bir şey kalırsa bir

kemiktir kesinkes. Tek başına değildir.

Herhangi bir boşluk sessiz değildir parlak olması

muhtemeldir. Karanlık kapkaranlık karanlık bölüm bölümdür.

Soğanda ve kesinlikle kesinkes raventte ve domateste

görmenin bir yolu vardır, kesinlikle kesinkes o tohumlama

vardır. İçte küçük bir şey küçük bir şeydir.

Çamur ve su mevcut değildi ve ikisinden de yok artık.

İpek ve külotlu çorap mevcut değildi ve ikisinden de yok artık.

Bir kap ve bir sembol ve mevcut değildi canavar ve yok artık.

Bu bir parçanın görünmesini sağladı ve bir nezaket miydi,

sorulabilir acaba bir nezaket miydi onu daha sıcak kılmak, bir

nezaket miydi ve daha fazlasını mı ifade eder süzülüp gitmek.

Yapar onu.

Kirletir mi o bir tavanı. Yapmaz. Leziz midir, öyledir eğer

tatlıysa bedeller. Yaslı mıdır, değildir eğer ki yoksa

levazımatçı. Garip midir, değildir gençlik varken. Bütün

bunlar yapar bir çizgiyi, hattâ yapar daha fazlasını yapmaz.

Bütün bunlar yapar kirazları. Kibirde bir ima olması şundan

dolayıdır ki bir karışık müzik infilakı vardır.

Bir ayartı her türlü ayartı bir nidadır eğer ki varsa

kabahatler ve minik kemikler. Kemiklerin birbirine karışması

25


www.isaretatesi.com

şaşırtıcı değildir zira hiç değişmezler ve her halükârda bir

kemik neden sıradışıdır, öyledir çünkü bir pasta ve karakter

oluşturmayan durum nasıl da kolayca alt üst olur ve baş tacı

edilir.

Fare ve dağ ve bir titreyiş, acayip bir heykel ve ıstırap bir

dış cephede ve sessizlik daha fazla sessizlik daha da yüksek

sesle gösterir somonu kötülüğe niyetlenen biri olarak. Bir

pasta, koyun eti ve likörden yapılmış hakiki bir merhem, özel

olarak muhafaza edilen bir durulama ve yerleşik bir tıpa ve

yalazlanma, teslimiyetin etkilediği ve kısıtladığı bu şey,

hepsini birden kısıtlar daha da fazla. Dile getirilen numunedir

bir işaret.

Koyun etli bir öğün, koyun eti, neden daha ucuzdur kuzu

eti, daha ucuzdur çünkü pek azı daha fazladır. Nutuk üstüne

nutuk ve tekrarlı eğitim.

26


www.isaretatesi.com

KAHVALTI.

Bir değişim, nihai bir değişim kapsar patatesleri. Peynirin

suistimali için yoktur hiç otorite. Hangi dil eğitebilir bir

vatandaşı.

Parlayan bir kahvaltı, bir kahvaltı parlayan, ihtilaf yok,

uygulama yok, hiçbir şey, hiç ama hiçbir şey.

Ani bir dilim değiştirir bütün tabağı, nasıl da aniden

yapar onu.

Bir taklit, daha da taklit, taklitlerin peşisıra gelir taklit.

Usturuplu olan herhangi bir şey, mevcut olan herhangi

bir şey, bir sükûnet ve bir aşçı ve daha da tuhafı gene de bir

sığınak, bütün bunlar gösterir yaygara ihtiyacını. Nedir âdet,

merkezdedir âdet.

Nedir sevecen bir dil ve karabiber ve gözyaşları nice

gözyaşları gerekliyken olduğundan daha fazla balık. O dil ve o

somon, kahverengi bir renk olduğunda yoktur somon, sabahın

erken saatlerinin daha keyifli olmasının bir anlamı yokken

vardır somon. Yoktur somon, yoktur hiç çay fincanı,

yumurtaları lezzetli kılan yeme umutları tarafından karınlık

27


www.isaretatesi.com

olarak kullanılanlarla aynı cins lapalar vardır. İçeceğin bir

yumurta kâsesine ve dün habire yenilenden daha fazla

karpuza belirli bir saygı uyandırması muhtemeldir. İhmal

edilmiştir bira ve meşhurdur hindistancevizi. Büsbütün kahve

olan kahve ve büsbütün çorba olan bir çorba numunesi bir

fırıncının tercihidir hepsi. Beyaz bir kâse bir düğün anlamına

gelir. Islak bir kâse bir tatil demektir. Sağlam bir kâse istisnai

bir düzenleme anlamına gelir. Tek bir kâse, çekmece ile açık

olan yer arasında hayati bir tertip anlamına gelir.

Bedel ki bir bedel dilde değildir, âdette değildir, övgüde

değildir.

Renkli bir kayıptır, neden boş vakit yoktur. Zulüm hiçbir

şeyin vakur olmayacağı kadar feciyse var mıdır ikna için

herhangi bir fırsat.

Bir zirveye ve dibe külrengi bir dönüş, sessiz bir cep

dolusu aşırı ısınma, bütün o esnek teslimiyet silsilesi hünerli

bir neşe yaratır.

Bir fanusta bir esinti ve o zaman bile sessizlik, bir rafta

özel bir beklenti, bir lıkırtı ki bütün bir lıkırtı ve hemen her

şeyden daha fazla peynir, bu bir şaşkınlık mıdır, bir tepsi ile

bir konuşma tertibi arasındaki özgün bölünmeden daha mı

fazla eğilim gösterir ve o zaman bile herhangi bir yolla belli bir

tavukla nazikçe başka bir odaya bir çağrıdır.

En iyilerin hepsinin bir arada olduğunu ilan etmenin bir

yolu olan eğik bir yol, bir neticeyi göstermez eğik bir yol, hafif

28


www.isaretatesi.com

bir kısıtlamayı gösterir, geri adım atma zorunluluğunu

gösterir.

Kuşkulan tek bir tereyağlı çiçekten, kesinlikle kuşkulan

ondan, kuşkulan ve süzül sonra da, değiştirmez mi bu bir

sayımı.

Bir onarılmış hasarlı değnek, bir onarılmış hasarlı kâse,

bir onarılmış hasarlı istisnai rahatlama ve keyif kaçırma

maddesi, bir onarılmış hasar, hasarlı ve onarılmış olan o kadar

gereklidir ki amaçlanmamıştır hiçbir hata.

Bir rostodan daha muhtemel olan nedir, aslında hiçbir

şey değildir ve gene de asla tek başına hayal kırıklığına

uğramaz.

İstikrarlı bir pasta, mükemmeldir her istikrarlı pasta ve

sade değildir, her istikrarlı pastanın bir tırmanış nedeni vardır

ve bundan da fazlası olağandışı kabuklara sahiptir. Daha da

fazlasının mevsimi onun yerine geçen bir mevsimdir. Binbir

şeyin mevsimi çoğundan daha fazla bir mevsim değildir.

Hafife alma hiçbir çareyi, titizlikle ele alma hiçbir ısrarı,

hoşgörüyle ele alma hiçbir ayrılığı, ne bir gölden sakın ne de

bir kilerden.

Çatlamış sırılsıklam torbaya ağır bir yük bindir, öyle bir

yük bindir ki korkuda ve iklimde ve olabilecek en iyi planda

bir kuruluş olsun.

Sıradan bir renk, bir renk o tuhaf karışımdır ki yapmaz

olgun bir usareyi, yapmaz bir minderi.

29


www.isaretatesi.com

Rahatlatıcı bir kurtarmanın perdelenişinin sahici bir

sarımı olan bir iş. Öylesine serin olan bu şey toz almak

değildir, koklamakla kirletmek değildir, beyaz su kullanabilir,

daha sıradışı olarak ve hiç yalnızlık içinde değilken hepsini

birden kullanabilir. Bu öylesine şirin olmayan ve genişlemiş

olmayan ve gerçekten de leziz ve gerçekten leziz, çok leziz,

olağan bir biçimde, leziz, bir leziz, bunda leziz ve leziz

olmayacak kadar bandırılmış olmayan şey. Zaman

belirlenmişse, belirlenmişse o eğer ve yeniden birleşme varsa o

zaman anahat olan o şeyle yeniden birleşme vardır, o zaman

onda delici bir obtüratör vardır, tümden delici bir çığırtkan,

tümden sakin bir hava, tümden solmuş bir dış, muhtemelen

bunların tümü de en şiddetli haliyle.

Kasvet değildir bir mazeret, tereyağı değildir tek bir

tabak, heyecan değildir tek bir ağırlık, tek başına bir ufalanma

yalnızca savaşla ilişkili değildir.

Karışık bir koruma, aynı sahici kasıtlı olarak tuhaf

olmamayla ve binicilikle çokça karışmıştır, zorunlu olarak

neden olunan tek bir eylem bir papazdan daha fazla bir işaret

değildir.

Bir bıçak oturt bir kafesin yanına ve bir kararın çok

yakınına ve daha da yakına vakitlice çalışan bir kedi ve makas.

Bunu geçici olarak yap ve ayakta durmakta daha fazla hata

yapma. Hepsini yaydır ve beyaz yeri düzenle, bu görünür mü

evde, görünmez mi o renk için gerekli olmayan yeşilde,

görünmez mi açıklamada bile ve tekil biçimde hiç de durağan

değilken.

30


www.isaretatesi.com

ŞEKER.

Şiddetli bir şans ve bütün bir numune ve o zaman bile

sükûnet.

Tazyik uyguluyor su, neredeyse domuz yağına tazyik

uyguluyor su. Sudur, su bir dağdır ve seçilmiştir ve o kadar

pratiktir ki paranın yararı yoktur. Altta olan bir zihin katıdır ve

dolayısıyla bir ağıza ve gözlüklere sahip olmak şarttır.

Bir ani yükselişler meselesi ve berbatlıktan daha fazla

zaman nasıl da kolay ve şaibelidir. Tam tamına bu gürültü var.

Bir didikleme şahsi olarak gözetilmemiş küçük bir parça,

katiyen bir dilim değil, katiyen yılgın ve aşikâr değil, katiyen

tırmanan ve zincirleyen ve düzgün bir şekilde aşan değil,

bütün o teklifler çaya gelmektedir.

Bir ayrışma sıkı sıkıya yün iplikte ve sosta değildir, nasıl

da korunmuştur iyice ve bölümlü olarak.

Koy onu güvece, koy onu utanca. Azıcık hafif gölge ve

sağlam düzgün bir fırın.

Hassastır ve zahmetlidir ve düşüncelidir o kızıştırma.

Serpiştirmeyi bir çareye dönüştüren çizgi en iyinin

yanında soğuktur.

31


www.isaretatesi.com

Bir yapboz, canavar bir yapboz, ağır bir boğdurma, ihmal

edilmiş bir Salı.

Islak geçiş ve bir benzerlik, herhangi bir benzerlik, bir

benzerliğin kabarıklıkları olur, buna ve dişlere sahiptir, körü

körüne sendelemeye ve küçük bir yeşile sahiptir, küçük

herhangi bir yeşil olağandır.

Bir, iki ve bir, iki, dokuz, ikinci ve beş ve bu.

Bir yalaz, aradaki bir araştırma, bir inek, yalnızca

herhangi bir ıslak yer, yalnızca bu nağme.

Bir gaz fışkırmasını daha çirkin kes ve ardından arasına

doğru deldir deldir bir sonrakinin ve ihmalin. Ödeme oranını

seç ve okşa bolca okşa. Dört bir yanın toplamıdır, aleni bir

zehir, mecalsizlik yoksunluğu ve daha fazlası huzur içinde

acıtır.

Beyaz bir kuş, renkli bir maden, karışık bir turuncu, bir

köpek.

Bir değişimi sürdürmekle gelir kucaklaşma.

Bir parça ayrı sıradışı acelecilik nasıl da kördür bariz

zarafetle.

Muntazamdır bir kano. Vakurdur bir devir. Makbuldür

bir inek.

Genişler eski hoş bir zincir, namevcuttur, yanına uzanılır.

32


www.isaretatesi.com

TURNA YEMİŞİ.

Olamaz mı ani bir tarih, olamaz mı mevcut anda eski

devirlerin pansiyonlarının yerleşimi, olamaz mı bir tanık

yoluyla, olabilir mi.

Say zinciri, kes çimeni, sustur öğleyi ve katlet sinekleri.

Gör ıslanmayı çıkar sudan haritayı, gör cinslerin en iyi nasıl

göründüğünü geri kalanlardan, ondan ve darmadağınık.

Böl bütün boşluğu yirmi dört boşluğa ve sonra ve sonra

sarı bir renk var mıdır, vardır ama koklanır, olduğu yere

konulur sonra ve hiçbir şey çalınmamıştır.

Kırmızının çarpıcı bir derecesi bu anlama gelir, çarpıcı bir

değiştokuş yapılmıştır.

Pis bir şeyden daha fazla olmayan sağlam bir kirlenme

olasılığı olduğunda hep beraber içeriye tırmanmak, hepsini

sabitleyerek renklendirmek jöledir.

Tam da zarar görürken o, tam da kotarılırken, tam da

öylesi nemliyken yok mudur karşı koymak.

33


www.isaretatesi.com

SÜT.

Beyaz bir yumurta ve renkli bir tava ve lahana gösterir

yerleşimi, sabit bir artışı.

Burundaki bir nezle, tek bir nezleli burun bir mazaret

yaratır. İkisi daha gereklidir.

Tüm iyilikler çalınmıştır, tüm kabarıklıklar fincandadır.

Pişirme, ani ve neredeyse ani çok küçük ve tüm büyük

delikler arasındaki onaydır pişirme.

Gerçek bir sürahi, açık ve kapalı ve ortası pek kötü olan

bir tanesi.

Hassas nezleler, görülmüş göz kabı, her türlü iş,

değişimin en iyisi, o anlam, koyu kırmızı, bütün bunlar ve

ısırılmış, sahiden ısırılmış vaziyette.

Tahmin etmek yeniden ve golf oynamak yeniden ve en

iyi adamlar, en iyinin en iyisi adamlar.

34


www.isaretatesi.com

SÜT.

Tırman görünürde tırman bütüne dillendir iğneleri ve bir

tahmin ki bütün bir tahmin muallaktadır. Muallakta muallak.

35


www.isaretatesi.com

YUMURTALAR.

Nazik yükseklik, doğru midede küçük ani bir değirmenle

nazik.

Şal hindir, istikrarlı olmak için hindir şal.

Beyazlar içinde mendiller beyazlar içinde küçük

beneklerle beyaz bir kemerde tekildir bütün gölgeler tekildirler

ve temin ve teskin edilmiş.

Hayır bu değildir inekler utancı ve erken gelişmiş bir ses,

o bir ısırıktır.

Zararı olan asfalt yolu doğra tek başına. Eski tekne ve

muhtemel bir hücumdur zarar.

36


www.isaretatesi.com

ELMA.

Elma eriği, halı bifteği, yavru deniz tarağı, renkli şarap,

görülmüş sükûnet, soğuk krema, en iyi sarsıntı, patates,

patates ve yok hiddetle beraber altın işleme yok, kurabiye

denir görülmüş bir yeşile ve tatlı değişim ekmek gibidir, küçük

bir parça küçücük bir parça lütfen.

Küçücük bir parça lütfen. Sopayla vur önceden

varsayılan ve hazır olan okaliptüs ağacına yeniden, sesli say

şeri şarabını ve olgun tabakları ve bir cins jambonun küçük

köşelerini. Kullanımdır bu.

37


www.isaretatesi.com

KUYRUKLAR.

Soğuk kovalar, neşe olmayan neşeyle soğuk.

Çayırlar anlamına gelen küçücük bir koltuk ve peynirle

ve neredeyse yarasalarla bir kucaklaşmalar aksaklığı, bütün

bunlar allak bullak olmuştur. Yüksek sesli gevşek bir

burkulmayı yerleştiriverdi direk. Daha iyi değildir bir

dinlenme. Daha iyi o gene de. Her zaman.

38


www.isaretatesi.com

ÖĞLE YEMEĞİ.

Gevşek sıvadaki talih yapar kutsal göstergeyi ve

neredeyse onu, neredeyse daha fazla vaziyeti, daha fazla

vaziyet de gelir kasabaya hafif bir uçurtmayla, beyaz olmayan

yozlaşma.

Küçük bir öğle yemeği paten kaymakta bir moladır

küçücük öğle yemeği nasıl da yıvışık, bir tahta hattının batı

ucu azıcık aşağıyı gösterendir ki zorunluluk da alt taraftan

ipeksi bir aşınmadır. Islak haliyle en iyidir bu. O çok doğaldır,

ve neden pul vardır, gaz salımını açıklamak için vardır pul.

Gerçek bir soğuk tavuk sinirlidir sinirlidir gerçek

boncuklu bir makaralı bir havluyla. Çoğunlukla fazladan bir

tabandır o neredeyse tamamı tıraşlanmış, eski bir dağ ile

tıraşlanmış, bundan da fazlası o akşam yemeğinden daha fazla

arı ve bir sürü de benzeri yani daha az nişan alır soğanların

yüreği.

Soğuk kahve yanında bir mısırla ki bir cevherdir sarı ve

yeşil yığını bir mısır.

39


www.isaretatesi.com

KÂSELER.

Tekil bir mükemmellik örneği ettedir. Eğik bir değnek

kabarır ve kudret zihinseldir tüm kudret. Haşmetli bir giysiler

araştırıyor bir mumu pek de buğday gibi olmayan pek de bir

baykuştan ve bir patikadan fazla olmayan. Gurur duyar bir

jambon hindistancevizinden.

Bir kâse bütünüyle ebatlarında olduğundan ihmal edilir.

Bir tutamaktır o ve çayırlardır ve şeker ki her türlü şeker.

Bir kâse ebatlarıyla dolu olduğundan ihmal edilir. Hiç

gölge göstermez o, içeriye gelir küçük odun kesimleri ve takdis

ve neredeyse o değil içinde satın alınmış bir yaban ile değil, hiç

de kibar değil, neredeyse pek de arkada değil.

Kâseler içeriye ikirciklenir. Evcil bir istiridyeye ihtiyaçları

vardır, alabildiğine ağarmış ihtiyaç duyarlar ona ve neredeyse

seçkin. En iyi vuruş mutlak olandır. Neredeyse donup kalmak

olsa.

Neden bir kâse galeyandır bir ve davranmak bir.

Nedendir öyle görülür.

40


www.isaretatesi.com

Bir kâse çabucak gölgelenir, arada hiçbir anlamı yoktur

onun yani müziği, belleği, müziksel belleği.

İtham eder yerfıstıkları, yarım bir kum deliklidir ve yakın

yakına.

41


www.isaretatesi.com

RAVENT.

Ravent suzan sarmaşığıdır ki değildir suzan sarmaşığı

değildir demet demet oyuncaklarda yuva değildir vahşi ve

gülünç değildir minicik yerlerde değildir ihmal edilmişlikte ve

sebze değildir kömür kıvrımın içinde yıllandırmayınız lütfen.

42


www.isaretatesi.com

TEK BALIK.

Tek balık tek balık tek balık patlıcan tek balık görüntüsü.

Tatlı bir galibiyet ve daha az gürültülü değil semerden ve

daha da fazla çift sürmek ve neredeyse iyi boyanmış minicik

şeyler tarafından öylesine.

Lütfen gölgeleyiniz onu bir oyuna. Gereklidir o ve büyük

çeşidin yanıbaşında şişkinlik vardır.

Her yol meşeli, lütfen budayınız onu yakınlara.

Bulunmuştur nasıl da.

Aynısı değildir.

43


www.isaretatesi.com

PASTA.

İçeriden kalıba dökülen pasta olmaya gitmiştir ve iğneler

ki şarap iğneleridir böyledir.

Bugün budur. Bir teneke kutu deneyi bir kasabayı

yapandır, bir kasabayı kirletendir, azıcık olsun lütfen. Geldik

geri. Doğurdu iki, doğurdu neyi, perperişan külü, kalay

varken olan külü. Bu pasta demekti. Bir işaretti.

Başka zaman nicedir aranan bir şapka iğnesi vardı

fazladan ve bu karanlık da yaptı bir temaşayı. Sonuç sarıydı.

Bir uyarıdır, olması gereken bir uyarı değil.

Aptalca bir sayıya neden olmak boşunadır. Bir battaniye

uzantısı bir bulut, bir utanç, pastanenin kışkırtabileceği her

şey, başlayan her şey ve dün buluşturmuştuk biz onu dün. Bir

miktar değişiklik demektir. Günün birinde değildir.

Bir manzaranın üzerinde küçücük bir yaprak orada

herhangi bir yerde bir okyanus, bir yavan ve muhtemelen

akışta bir hatırlama yemyeşil tarla. Neden beyaz.

44


www.isaretatesi.com

KREMA TATLISI.

Budur krema tatlısı. Vardır sancıları, sancılanır ne zaman.

Olmamak. Olmamak kıl payı. Bütün bir küçücük tepeyi yapar

bu.

O daha iyidir küçücük bir şeyden şerbet gibi gerçekliğe

şerbet gibi sahip olan. Daha iyidir göllerden tastamam

göllerden, daha iyidir tohumlamadan.

45


www.isaretatesi.com

PATATESLER.

Hakiki patatesler kesilmişler aradan.

46


www.isaretatesi.com

PATATESLER.

Peynirin hazırlanmasında, krakerlerin hazırlanmasında,

tereyağının hazırlanmasında, içinde onun.

47


www.isaretatesi.com

KAVRULMUŞ PATATESLER.

Kavur patatesleri uğruna.

48


www.isaretatesi.com

KUŞKONMAZ.

Kuşkonmaz yağsız bir ette sıcağa doğru bir eğilimde.

Sanat yapar bu onu ve o da yağışlı havadır yağışlı hava yağışlı

yağışlı.

49


www.isaretatesi.com

TEREYAĞI.

Gürle içten içe gürle, tereyağı. Bırak bir tutam ve göster

onu, göster. Gözetiyorum ben.

Bir ihtiyaçtır bir çiçeğin bir durum çiçeği bir ihtiyaçtır. Bir

ihtiyaçtır ki bir durum kauçuğu. Bir ihtiyaçtır ki bir durum

kauçuğu tatlıdır ve manzaradır ve kabarmış bir uzanım. Bir

ihtiyaçtır. Bir ihtiyaçtır ki durum kauçuğu.

Ağaçlandır bir tedariği. Temiz küçücük tut bir yabancı,

yabancılaş onun üzerine.

Azıcık beyaz yap, yok ve çukurlu değil, içeriye doğru

içini daha da çukurlaştır.

50


www.isaretatesi.com

YAZ SONU.

Çekiçli minik gözenekler ve bir aylaklığın arasında,

nüktede, dinlendirilmiş bir gelişimde çizgili bir çatlak.

51


www.isaretatesi.com

SOSİSLER.

Sosisler bir cam arasında.

Tereyağı vardır okunan. Onun bir kalıbı idare edilir.

Uyandır bir soruyu. Ye bir an, cevaplandır.

Yatak için bir sebeptir bu, bir düşüştür şu, zehirdir her

düşüş, zehir bir ayak parmağıdır ki ayak parmağı

merdanesidir, bu vakur bir değişim anlamına gelir.

Muallaktadır.

Hiçbir kötülük geniş değildir, yaprakta her fazlalık nasıl

da tuhaftır ve tekildir kırmızı bir göğüs.

52


www.isaretatesi.com

KEREVİZ.

Kereviz tadını verir tatların neredeyse kıvrık kirpikler ve

küçük parçalar içinde ve çoğunlukla içinde artıkların.

Yeşil bir arazi nasıl da bencildir ve nasıl da katıksız ve

nasıl da şenlenmiş.

53


www.isaretatesi.com

BUZAĞI ETİ.

Pekâlâ pekâlâ, eskidir yıkamak, yıkamaktır yıkamak.

Soğuk çorba, soğuk çorba berrak ve hususi ve bir esas bir

esas sorudur içine konulacak.

54


www.isaretatesi.com

SEBZE.

Nedir kesilen. Nedir onun tarafından kesilen. Nedir

içinde onun tarafından kesilen.

Bir tereydi bir hilal bir haç ve dengesiz bir çığlık,

yukarıya eğimliydi, şaşaalıydı ve makuldü küçük tesirlerle ve

kırmızıyla.

Yenilikler. Sevinçlere gücü yeten yenilikler, ayakkabılar

halinde kesilmiş, belki de engin kireçtaşının basıncı altında,

bütün bu tarama.

55


www.isaretatesi.com

PUSUDA SEBZE.

Çimende yapraklar ve biç patatesleri, sıçrayıver, acele et

çırpın.

Farz et ki bir pastadan hariçtir o farz et ki yeni

merhamettir o ve terk et şarlot pastasını ve huzursuz yatak

sıralarını. Farz et ki öğündür o. Farz et ki duymuştur O.

56


www.isaretatesi.com

PİŞİRMEK.

Vah, o çekiştirme vah o zil vah porselendeki o fayton, vah

minicik içine konulmuş yaprak vah o düğünün tereyağlı eti,

vah o kap, vah o sırt şekli midyenin, midye ve soda.

57


www.isaretatesi.com

TAVUK.

Sülün ve tavuk, acayip bir üçüncüdür tavuk.

58


www.isaretatesi.com

TAVUK.

Vah nahoş bir söz, vah nahoş bir üçüncü vah nahoş bir

üçüncü, vah nahoş bir kuş.

59


www.isaretatesi.com

TAVUK.

Vah bir kuşku daha fazlası halinde git ne olduğunu

söylemeye teredir o. Nedir o. Vasat. Patates. Somunlar.

60


www.isaretatesi.com

TAVUK.

Batır batır çağır sonra, batır batır batırmaca, bir tavukla

batırmaca. İçine fazladan bir silsileyi batırmaca, içine

batırmaca.

61


www.isaretatesi.com

ZİNCİRLİ GEMİLER.

Şen şakraktır zincirli gemiler, şen şakrak esip

geçmiştirler, batıya esip geçmiştir, halıdır.

62


www.isaretatesi.com

HAMUR TATLISI.

Keskin gölge, serin maçalar ve minik nihai yataklar, yap

mor menekşeyi, mor menekşe ne zaman.

63


www.isaretatesi.com

KREMA.

Bir kalasta, bir oyun tabanında, ısıtılıp kıpkırmızı

bırakılmış bir ağaçta orada gözlüklere hapsedilmiş tuz ile her

neredeyse. Yapar bu bir girdabı. Lazımdır.

64


www.isaretatesi.com

KREMA.

Krema kesimi. Her neredeyse kırıntı. Sola sıçrama

odaları.

65


www.isaretatesi.com

HIYAR.

Tek tıraş bıçağı bile eksik değil, bir tıraş bıçağı değil,

gülünç puding, kıpkırmızı ve yeniden müsaade edilen

konulmuş içine, kal incecik olanın içinde git seçimle, kal

içinde, kal içinde genişlerken beyazlar içinde.

66


www.isaretatesi.com

AKŞAM YEMEĞİ.

Azıcık sığmış değil, azıcık sığmış değil güneş zihnen

oturmuş daha da barakanın içine.

Bırakın bizi ne diye, bırakın bizi ne diye ağırlık, bırakın

bizi ne diye satranç, bırakın bizi ne diye yol.

Sırf o kadını çorba etmek için bir ay, yalnızca satışta asla

asla olmasın içine edilmiş olanlar hoş olmasın, paramparça et o

şeyi öylece uzanıyorlar.

Yumurta kulak fındıklar, bak bir kapışma. Omuzla.

Tuhaf bırak, sonraki sürülerde çanın içinde satılır.

Arazilerde geç vakit bir tarla infilakı yaptıran bir

tekerleğin olduğu zamanlardı ve lüzumsuzdur zenciler ve

kaşıklarla beraber eski püskü yenmiş kelebeklerin numunelik

bir numune seti, olacak olan o şeyin tümünden kaçılmıştır ve

önlem yapın onu, yapın onu, gene de bundaki şeyin tümünü

görüyoruz koymayacağı yerde onun bir sol tarafla ve daha da

öyle, evet ekleyin orada o artık yapmayacağı zaman en iyisi

yolda tümü olacağı zaman olmayacağı zamanla orası için

piskoposlukla ve sandıkla ki nasıl harikulâdedir bir başkasına

67


www.isaretatesi.com

ve harikulâde ve âsûde âsûde harikulâde ve âsûde son sürat â

û, tümü olmak üzere tümü hiç öyle olmamak üzere. Tümü hiç

öyle olmamak üzere hiç öyle. Tümü beyaz eski bir gevezeliği

çalkalandıran olmamak üzere. İçinde yenilebilir bir elmanın

herhangi bir örneği olmamak üzere.

68


www.isaretatesi.com

AKŞAM YEMEĞİ YEMEK.

Batıdır akşam yemeği yemek.

69


www.isaretatesi.com

YEMEK YEMEK.

Ye çınıltıyı, yiyerek bir ulu yaşlı adam çatı dedi ve asla

asla değil yeniden çözünebilir infilak, değil yakın bir halka

değil afallamış bir boyun, değil hakikaten böyle herhangi bir

körfez.

Olacak bir gürültü mü o yani en cüzi bir artık mı öylece

duracak, öylesine eski bir söz hakkı mı olacak, bir satır arası mı

olanlar olmuş olan. Öyle midir, öyle mi, öyle mi, öyle mi öyle

mi öyle mi.

Yılan balığı bize yılan balığı bize yok yok bezelye yok

bezelye serin, yok bezelye serin daha da serin, yok bezelye

daha serin bir araziyle arazi maliyeti içinde, bir arazi

maliyetiyle uzantılarda.

Yiyerek o adam hararet yiyerek adam ısıt onu yiyerek,

adam ısıt onu hararet yiyerek. Adam hararet yiyerek.

Ücretinin küçük bir parçası ücretli baykuşların turta

misali baykuşların, payandalar.

70


www.isaretatesi.com

İrade sıçraması tempo, sinkaf hoştur alayı. Geriye kalan

dinlenmiş öküzler mahal verir öylesine mırlanılacak fırsata,

öylesine mırlanılacak nasılsa.

Bir buttu o bir kareydi yaraşan o bir kare kalıntısıydı, bir

kare kalıntısı değil bir o demet, o bir değil demet öyleyse

kavrayıştır bir, bir kavrayış defne yaprağı saçmak için defne

yaprağı içimi, defne yaprağı damıtıver elma şarabını alttan

alta, elma şarabı alttan alta ve yorgi. Yorgi bir ekmek-şarap

ayini.

71


www.isaretatesi.com

YEMEK YEMEK.

Bir utançtı o bir utançtı bakakalmak bakakalmak ve

çiftlemek ve rahatlat rahatlat doğranmış olsun göster âdeta

yüceltilmesiyle onun ve dışarıya dışarıya daha fazla

istikrarlıda her nerede o bel ve öylece devam ve tümü onların

tüm saçılanlar ve falanca.

Bir bahçeydi ve aşağılar aşağılar dosdoğru. Bir

bezelyeydi, bir bezelye döktü onu bir silsile olmayışıyla onun,

değil o bir basit, değil o öyle bir seçilmişlik, seçilmişlik

beraberindedir.

72


www.isaretatesi.com

SALATA.

Cezbedici bir pastadır.

73


www.isaretatesi.com

SOS.

Defne nedir sancısı çekilmiş tümü nedir kısım olasıca,

nedir daha fazla olmayan. Sos ki içinde duymuştur O.

74


www.isaretatesi.com

SOMON.

Acayip bir kaptı o sevecen bir kap içeride yanıbaşında.

75


www.isaretatesi.com

PORTAKAL.

Neden bir his istiridyesi bir çırpma yumurtadır. Ne diye

turuncu merkezdir.

Bir gösteridir tıkırtıda ve gevşet onu gevşek tabiri caizse

bitik.

Fazladan bir sızdırıcıydı o bir piskoposluk kaşığıyla,

fazladan bir yalayıcıydı bir piskoposluk kaşığıyla.

76


www.isaretatesi.com

PORTAKAL.

Bir tip ah ah yeni yeni değil hayır değil diz çöken diz

çökücüsü eski gösteri bifteğinin, ne diğeri ne de diğeri.

77


www.isaretatesi.com

PORTAKALLAR.

Endam dört dörtlük.

78


www.isaretatesi.com

İÇİNDE PORTAKAL.

Git yoksunluk git yoksunluk kullan o kadına.

Kakao ve berrak çorba ve portakallar ve yulaf lapası.

Hişt dip hişt kapalı, hişt giysiler, ormancık.

Kakao ve berrak çorba ve portakallar ve yulaf lapası.

Istırap çorbası, farz et ki sorudur, farz et ki tereyağıdır,

gerçek öyledir, gerçek öyledir yalnızca, yalnızca tükür,

yalnızca tükür bir hayır madem.

Bir hayır, bir hayır madem, bir hayır madem ne zaman,

bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır madem ne

zaman madem bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır

madem, bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır madem,

bir hayır, bir hayır madem bir hayır madem, bir hayır madem,

bir hayır madem.

79


www.isaretatesi.com

SALATA SOSU VE BİR ENGİNAR.

Lütfen ağartın ateşte, lütfen kapatın pespembe, lütfen

keskinleştirin kırmızıda daha tuhaf, lütfen tereyağlayın tüm

bifteği düzenli his yüzleriyle.

80


www.isaretatesi.com

SALATA SOSU VE BİR ENGİNAR.

Oydu lütfen oydu lütfen taşıma kâsesi bir dondurmada,

bir dondurmada o aşırı bükülmüştü makasla bükülmüş ve

onca zaman. Bir bütün içindedir bir parçanın, bir parça alıp

başını gider sahiden, kırmızı yapraktır bir delik. Olduğu yerde

değildi hiçbir tercih ve bir ikinci ve bir ikinci.

81


www.isaretatesi.com

BİR MASADA BİR MERKEZ.

Bir yoldu her gün o, bir toplam yaptı bu. Farz edin bir

morina karaciğeri bir yağdır bir morina karaciğeri, farz edin

bir morina karaciğer yağı ton balığıdır, farz edin bir morina

karaciğer yağı ton balığı preslenmiştir farz edin bir morina

karaciğer yağı ton balığı preslenmiş porselendir ve sırdır bir

bahşetmeyle bir bahşetme kamışı, olacak bir kamış olacak bir

kamış, olacak bir kamışın içinde.

Yanıbaşımda bir dosyanın yanıbaşında, bir dosyanın

yanıbaşında garsonun biri, dosyayı andıran bir garsonun

yanıbaşında ve re harfi ve oku kadını. Oku kadını kadınla

daha azı için.

82


www.isaretatesi.com

83


www.isaretatesi.com

.

84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!