17.11.2022 Views

Gertrude Stein - Gıda

Stein, Gıda (Tender Buttons, "Food")

Stein, Gıda (Tender Buttons, "Food")

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.isaretatesi.com<br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

GIDA<br />

Çeviren: Aytek Sever


GERTRUDE STEIN<br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong> (1874-1946). Amerikalı yazar, şair, teorisyen, sanat koleksiyoncusu.<br />

Zengin bir tüccarın kızıydı; çocukluğu ve gençliği Viyana, Paris ve California’da<br />

geçti. William James’in öğrencisi olarak psikoloji, ardından bir süre tıp öğrenimi<br />

gördü. 1903’ten itibaren Paris’e yerleşerek buranın entelektüel ortamından beslendi.<br />

Yakın çevresinde, erkenden keşfederek desteklediği Pablo Picasso, Juan Gris, Henri<br />

Matisse gibi ressamların yanı sıra, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood<br />

Anderson, Ezra Pound, James Joyce gibi isimler oldu. 1909’dan itibaren hayatını<br />

eşcinsel ilişki yaşadığı asistanı Alice B. Toklas ile paylaştı. Deneysel bir yazı tekniği<br />

geliştiren <strong>Stein</strong>, avangart yapıtlarıyla Modernizm içinde kendi yolunu açtı,<br />

genellikle kendi olanaklarıyla yayımladığı sıradışı edebiyat çalışmaları kadar güçlü<br />

kişiliğiyle de günümüze dek süren bir etki yarattı. Roman, şiir, öykü, deneme,<br />

tiyatro oyunu, eleştiri, anı ve diğer türlerdeki başlıca yapıtları arasında Üç Yaşam<br />

(Three Lives), Picasso (Picasso), Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of<br />

Alice B. Toklas), Four Saints in Three Acts (“Dört Aziz”), The Making of Americans<br />

(“Amerikalı Olmak”), Everybody’s Autobiography (“Herkesin Özyaşamöyküsü”),<br />

Wars I Have Seen (“Gördüğüm Savaşlar”) ve Things As They Are (“Her Şey Olduğu<br />

Gibi”) sayılabilir. <strong>Gıda</strong>, <strong>Stein</strong>’ın 1914’te yayımladığı düzyazı şiir kitabı Hassas<br />

Düğmeler’in (Tender Buttons) ikinci bölümünün çevirisidir.<br />

AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. Bazılarını e-kitap olarak yayımladığı Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo,<br />

Anka, Omega gibi şiir toplamlarının yanısıra, Emerson, Thoreau, Whitman,<br />

Kandinsky, Tagore, D.H. Lawrence ve G. <strong>Stein</strong> çevirileri vardır. Iowa Üniversitesi<br />

(UI) International Writing Program (IWP) bünyesinde WhitmanWeb üzerinden<br />

yayımlanan “Song of Myself in Turkish” projesinin çevirmenidir. César Domínguez,<br />

Haun Saussy ve Darío Villanueva’nın ortaklaşa çalışması Karşılaştırmalı Edebiyata<br />

Giriş’i Türkçeye aktarmıştır.


<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

GIDA<br />

Çeviren: Aytek Sever


<strong>Gıda</strong><br />

<strong>Gertrude</strong> <strong>Stein</strong><br />

Özgün adı:<br />

Tender Buttons; “Food” (1914)<br />

Çeviren ve Yayına Hazırlayan:<br />

Aytek Sever<br />

Kapak Resmi:<br />

‘Meyve Tabağı ve Mandolinli Natürmort’<br />

Juan Gris, 1919<br />

1. Basım:<br />

© İşaret Ateşi, Kasım 2022<br />

Referans:<br />

<strong>Stein</strong>, G. <strong>Gıda</strong> (Çev. Aytek Sever). 2022. http://www.isaretatesi.com/gertrude-steingida/<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her<br />

hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,<br />

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet<br />

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER<br />

Çevirmenin Notu …………………………………………………… 11<br />

G ı d a<br />

Rozbif. …………………………………………………………………. 16<br />

Koyun Eti. …………………………………………………………….. 24<br />

Kahvaltı. ………………………………………………………………. 27<br />

Şeker. ………………………………………………………………….. 31<br />

Turna Yemişi. ………………………………………………………… 33<br />

Süt. …………………………………………………………………….. 34<br />

Süt. …………………………………………………………………….. 35<br />

Yumurtalar. …………………………………………………………… 36<br />

Elma. …………………………………………………………………... 37<br />

Kuyruklar. …………………………………………………………….. 38<br />

Öğle Yemeği. …………………………………………………………. 39<br />

Kâseler. ………………………………………………………………... 40<br />

Ravent. ………………………………………………………………… 42<br />

Tek Balık. ……………………………………………………………… 43<br />

Pasta. …………………………………………………………………... 44


Krema Tatlısı. ………………………………………………………... 45<br />

Patatesler. …………………………………………………………….. 46<br />

Patatesler. …………………………………………………………….. 47<br />

Kavrulmuş Patatesler. ………………………………………………. 48<br />

Kuşkonmaz. ………………………………………………………….. 49<br />

Tereyağı. ……………………………………………………………… 50<br />

Yaz Sonu. ……………………………………………………………... 51<br />

Sosisler. ……………………………………………………………….. 52<br />

Kereviz. ……………………………………………………………….. 53<br />

Buzağı Eti. ……………………………………………………………. 54<br />

Sebze. …………………………………………………………………. 55<br />

Pusuda Sebze. ………………………………………………………... 56<br />

Pişirmek. ……………………………………………………………… 57<br />

Tavuk. ………………………………………………………………… 58<br />

Tavuk. ………………………………………………………………… 59<br />

Tavuk. ………………………………………………………………… 60<br />

Tavuk. ………………………………………………………………… 61<br />

Zincirli Gemiler. ……………………………………………………... 62<br />

Hamur Tatlısı. ………………………………………………………... 63<br />

Krema. ………………………………………………………………… 64<br />

Krema. ………………………………………………………………… 65<br />

Hıyar. ………………………………………………………………….. 66<br />

Akşam Yemeği. ……………………………………………………… 67<br />

Akşam Yemeği Yemek. ……………………………………………… 69


Yemek Yemek. ……………………………………………………….. 70<br />

Yemek Yemek. ……………………………………………………….. 72<br />

Salata. …………………………………………………………………. 73<br />

Sos. …………………………………………………………………….. 74<br />

Somon. ………………………………………………………………… 75<br />

Portakal. ………………………………………………………………. 76<br />

Portakal. ………………………………………………………………. 77<br />

Portakallar. …………………………………………………………… 78<br />

İçinde Portakal. ………………………………………………………. 79<br />

Salata Sosu ve Bir Enginar. ………………………………………….. 80<br />

Salata Sosu ve Bir Enginar. ………………………………………….. 81<br />

Bir Masada Bir Merkez. ……………………………………………… 82


www.isaretatesi.com<br />

ÇEVİRMENİN NOTU<br />

Nesneler ve Odalar’ın ardından <strong>Gıda</strong>’nın da yayımlanmasıyla<br />

İşaret Ateşi’nde Hassas Düğmeler serisi tamamlanıyor. Yapıt<br />

İngilizceden çok “<strong>Stein</strong>ca” yazılmış olduğundan çevirinin<br />

hedef dilinin Türkçeden çok “Staynca” olması gerektiğini<br />

(düşündüğümüzü) daha önce belirtmiştik. Orijinal metnin<br />

karmakarışık dil ve ses deneylerini ve (bariz bir tutarlılık<br />

oluşturmayan) örtük atıflar ağını birebir aktarmak umutsuz bir<br />

girişim olacağından çeviride nispeten fenomenolojik bir<br />

yaklaşımı benimsediğimiz söylenebilir. Okurlara önerimiz,<br />

<strong>Gıda</strong>’yı Nesneler ve Odalar’la bir bütün halinde ele almaları ve<br />

Hassas Düğmeler’in arka planını ve metne yaklaşımımızı<br />

anlamak adına bu çalışmalardaki önsöz ve not kısımlarına<br />

bakmaları. Ayrıca, meraklı okurlara değerli çevirmen Yasin<br />

Öner’in Hassas Düğmeler’ine (Dedalus Kitap, 2021) de<br />

bakmalarını öneririz.<br />

Aytek Sever<br />

11


www.isaretatesi.com<br />

12


www.isaretatesi.com<br />

GIDA<br />

13


www.isaretatesi.com<br />

14


www.isaretatesi.com<br />

ROZBİF; KOYUN ETİ; KAHVALTI; ŞEKER; TURNA<br />

YEMİŞİ; SÜT; YUMURTALAR; ELMA; KUYRUKLAR;<br />

ÖĞLE YEMEĞİ; KÂSELER; RAVENT; TEK BALIK; PASTA;<br />

KREMA TATLISI; PATATESLER; KUŞKONMAZ;<br />

TEREYAĞI; YAZ SONU; SOSİSLER; KEREVİZ; BUZAĞI<br />

ETİ; SEBZE; PİŞİRMEK; TAVUK; HAMUR TATLISI;<br />

KREMA; HIYAR; AKŞAM YEMEĞİ; AKŞAM YEMEĞİ<br />

YEMEK; YEMEK YEMEK; SALATA; SOS; SOMON;<br />

PORTAKAL; KAKAO; VE BERRAK ÇORBA VE<br />

PORTAKALLAR VE YULAF LAPASI; SALATA SOSU VE<br />

BİR ENGİNAR; BİR MASADA BİR MERKEZ.<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

ROZBİF.<br />

İçeride uyumak var, dışarıda kızıllaşma var, sabahta<br />

anlam var, akşamda hissetmek var. Akşamda hissetmek.<br />

Herhangi bir şeyi hissetmekte dinlenmek var, tırmanmak var,<br />

hissetmekte teslimiyet var, onay var, tekerrür var ve tamamen<br />

yanlış anlaşılmış elisıkılık var. Tüm flamaların vapurları var ve<br />

tüm perdelerin yatak çarşafları var ve bütün bir sarının ayrımı<br />

var ve bütün bir çemberin devridaimi. Kum oluşturur bu.<br />

Pekâlâ. Elbette uzunluk inceciktir ve artakalanın, o<br />

yusyuvarlak artakalanın daha uzundur yazı. Parıldamak,<br />

neden parıldanmasın, parıldamak, konumlandırmak,<br />

büyütmek, ölçüyü çabuklaştırmak ki anlamsızdır bütün bunlar<br />

eğer varsa şakımak, eğer şakımak varsa vardır sürüp gitmek.<br />

Değişimdir kirdir, kiri değiştirmemek biftek bulunmadığı<br />

anlamına gelir ve buna sahip olmamak engel değildir, nasıl da<br />

kolaydır anlamı değiştokuş etmek, nasıl da kolaydır farkı<br />

görmek. Fark şudur ki yalın bir kaynak kalınlıkla karman<br />

çorman olmamıştır ve bu da kalınlığın böyle bir kesim<br />

sergilediği anlamına gelmez, bir çayırın yararlı ve bir ineğin<br />

absürt olduğu anlamına gelir. Gözyaşları olduğu anlamına<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

gelmez, sızıntının zahmetli olduğu anlamına gelmez, bir<br />

hatıradan, bir seçimden ve bir yeniden-kurulumdan fazlası<br />

anlamına gelmez, etraftaki ilaveden her türlü firardan fazlası<br />

anlamına gelir. Kullanım olduğu her zaman kullanım vardır ve<br />

her ne zaman bir yüzey varsa bir yüzey vardır, ve her istisna<br />

olduğunda bir istisna vardır ve her bölünme olduğunda bir<br />

bölünen vardır. Ve her ne zaman bir yüzey varsa bir yüzey<br />

vardır ve her ima olduğunda bir ima vardır ve her sessizlik<br />

olduğunda sessizlik vardır ve her uyuşuk olduğunda orada o<br />

vardır o zaman ve daha sık değil, her zaman değil, hususi<br />

değil, hassas ve değişken ve dışsal ve merkezî ve çevrelenmiş<br />

ve tekil ve sade ve aynısı ve yüzey ve çember ve parıltı ve<br />

takviye ve beyaz ve aynısı ve daha iyisi ve kırmızı ve aynısı ve<br />

merkez ve sarı ve hassas ve daha iyisi, ve tümü birden.<br />

Koşullar göz önünde bulundurulursa azaltıma gerek<br />

yoktur, çangırtı olmadığı göz önünde bulundurulursa<br />

yükümlülüğe gerek yoktur, infial olmadığı göz önünde<br />

bulundurulursa telafi mecburiyeti yoktur, cıvık bir öge<br />

olmadığı göz önünde bulundurulursa muhakemeye gerek<br />

yoktur. Her şey göz önünde bulundurulursa ve dönüşün ne<br />

tarafa doğru yöneldiği, her şey göz önünde bulundurulursa<br />

neden kısıtlılık olmadığı, her şey göz önünde bulundurulursa<br />

neyin mekâna çekidüzen verdiği ve tabağın bazı spesiyaliteleri<br />

öne çıkarmasını sağladığı. Anlaşılmamıştır olup bitenler ve<br />

eğitim olmadığı göz önünde bulundurulursa tuhaf değildir bu,<br />

tuhaf değildir çünkü onun elde edilmiş olması muhakkak<br />

gösterir kesimdeki farkı, dönüş olduğunda buhran olmadığını.<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

Nazik bir tarzda, bir kontrol dâhilinde, belli bir zaman<br />

diliminde, kumruların başkalaştırılmasında, nazik kesimlerde<br />

ve kalın ve ince boşluklarda, nazik butta ve farklı renklerle,<br />

kesif bir şeyi bir ses çıkarmak için değil bir kabuğu<br />

çağrıştırmak için dışarıya doğru eğmenin uzunluğu, ki makul<br />

olmak için koskoca bir fırsat varkendir ana lezzet, bu da<br />

ötesine geçiş olduğu anlamına gelmez, değerli bir şey<br />

anlamına gelmez, açıkçası uygulama fırsatının sosyal bir başarı<br />

olduğu anlamına gelir. Öyleyse ses rahatsız edici değildir. Farz<br />

et ki rahatsız edicidir farz et öyledir. Kesinlikle firar olan o şey<br />

indirgenmiş bir tanım değildir, tanım bir doğum günü<br />

değildir.<br />

Şirin çulluk ve hassas dönüş, mükemmel buhar ve incecik<br />

tereyağı, bütün o kıymık ve gövde, bütün o zehirli kararan<br />

esrik, zayıf başarının bütün o neşesi, bütün o neşeli hassasiyet,<br />

bütün o bölüm ve o çay, bütün o daha da tombul simetri.<br />

Küçük olan ebatın etrafında, orta olan arka tarafın içinde,<br />

yakaran artıklarla birlikte, dönenen ara kısmın içinde, ölçüyor<br />

bütün o bölge ve abartıyor erime.<br />

Dikdörtgen kurdele feveran olmadığı anlamına gelmez<br />

tutulacak bir yer yoksa yayılacak yer de olmadığı anlamına<br />

gelir. Nezaket ciddi değildir, gayretli değildir itibar görmez.<br />

Mahal var tavukları ve tüyleri ve olgun eflatunu taramak<br />

için, mahal var tek tek tabakları ve büyük setleri ve tali<br />

gümüşü bükmek için, mahal var her şeyi savmak için, mahal<br />

var hararetten ve asabiyetten kısmak için, mahal var daha sade<br />

bir ışığı aramak için, onca mahalin hem de hiç yok gölgesi.<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

Faydası yok hem de hiç faydası yok kokunun, tadın,<br />

dişlerin, kızarmış ekmeğin, hiçbir şeyin, hiç faydası yok ve<br />

saygı karşılıklı.<br />

Ne diye eğri büğrü olan o şey, sürdürülen o şey,<br />

tahammül edilebilir olan o şey ne diye bütün bunlar bir<br />

kokuyu çağrıştırmalıdır, bir şey oradadır, tıslamaktadır,<br />

daralmamıştır, neden yoktur uzak durma mecburiyeti ve gene<br />

de cüret, her yerdedir cüret ve geriye kalan en iyi şey yerinden<br />

ayrılmamak.<br />

Eğer hissedilen o şeyde içerilen o şey olabilseydi,<br />

sandalyelerin olduğu yerde bir sandalye olurdu ve bundan<br />

böyle bir takırtının inkârı olmazdı. Bir koku değildir bir takırtı.<br />

İyidir bütün bunlar.<br />

Pazar olan Cumartesi akşamı haftanın her günüdür. Bir<br />

fark olduğunda hangi seçenek vardır. Etkin değildir bir<br />

düzenleme. Susuzluk eşit bölünme değildir.<br />

Her neyse, yaşlanmış ve yıllanmış olmak ne bir aşırı<br />

yeme içmedir ne de bir soğurmadır, modası geçmiş ve ihtiyatlı<br />

değildir, kirli değildir. Her küçük şey temizdir, ovalamaca da<br />

kapkara. Kadim kuzular neden keçi ve yavru tay olabilsinler<br />

de asla sığır eti olamasınlar, neden olmalılar, olmalılar çünkü<br />

aralarında çok fazla yaş farkı vardır.<br />

Bir ses, bütün bir ses ayrılma değildir, bütün bir ses bir<br />

düzen içindedir.<br />

Farz et ki bir kumru vardır, farz et ki vardır.<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

Gevşekliktir, mutfakta gölge neden vardır, mutfakta<br />

gölge vardır çünkü her küçük şey daha da büyümüştür.<br />

Dört seçeneğin olduğu ve bir farkta dört seçeneğin<br />

olduğu zaman, dört seçenek olduğu zaman bir cins vardır ve<br />

bir de cins. Bir cins vardır. Bir cins vardır. Bir kemik olduğu<br />

farz edilirse, bir kemik vardır. Kemikler olduğu farz edilirse.<br />

Kemikler vardır. Kemikler varken kemikler olduğu farz<br />

edilmez. Kemikler vardır ve de tüketen o şey vardır. Ayrılmayı<br />

hissetmenin nazikçe yolu arada bir boşluk bulunmasıdır. Bir<br />

benzerlik gösterir bu.<br />

Geçitlerde umut, kaşıklarda umut, kapılarda umut,<br />

masalarda umut, lezzette ve kararlılıkta yok umut. Tarihlerde<br />

umut.<br />

Kalay bir teneke kutu değildir ve bir soba da öyle<br />

değildir pek. Kalay zorunlu değildir ve ikisi de bir gergi<br />

değildir. Kalay asla dar ve kalın değildir.<br />

Renk kömürdedir. Kömürün ömrü kavrulmaya dayanır<br />

ve bir kaşık dolusudur, dolu olan bütün bir kaşık saçılmaz<br />

etrafa. Kömür her türlüsü kömürün bakırdır.<br />

Hiçbir şeyi talep etmeden, hiç talep etmeden herhangi bir<br />

şeyi, hiç talep olmadan her şeyde, toplayarak talepleri, bütün<br />

bunlar yapıverir ahengi, hattâ yapıverir silsileyi.<br />

Bir sabah samimiyetle zarif, samimiyetle zarifçe<br />

titreyerek, âşığıyla zarifçe kaçarken samimi, hepsi birden bir<br />

fırın yapıverir ve de bir battaniye. Bütün bunlar da miktarı<br />

gösterir.<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

Bir göz gibi, daha fazlası değil pek de, herhangi bir<br />

araştırma değil, iltifat değil.<br />

O sığır eti ol lütfen, sığır eti lütfen, inleme değildir haz.<br />

Sığır eti lütfen, oyulmuş billur ol lütfen, bir değerlendirme<br />

vakası ol lütfen.<br />

Bir ihmali araştır. Bir satıştır, her türlü büyüklük bir<br />

duraklamadır ve yoktu hafıza, yoktur billur bir toplam.<br />

Saten bir görüntü, nedir hile, dağ gibi değildir hiçbir hile<br />

ve o renk gene, kandadır bütün coşku.<br />

Azıcık şey için pazarlık etmek, bir temas için, bir<br />

özgürlük, bir yabancılaşma, karakteristik bir hindi için<br />

pazarlık.<br />

Çeşni kat lütfen, adı olmasın lütfen, yerleştir bütün bir<br />

ağırlığı, dal standart bir yükselişe, yükselt bir çemberi, seç<br />

dümdüz bir etrafı, hesaba kat uğultuyu ve yemyeşil topla<br />

herhangi bir yakayı.<br />

İncecik bir tavuğu gömmek, eski bir tüyü kaldırmak, bir<br />

çelengi çevrelemek ve bir sırık kıymığını pişirmek, bir<br />

dinlenmeyi ima etmek ve basitçe yerleşmek, birbirine teslim<br />

olmak, daha basit tasarruf etmeyi başarmak, bir olağandışılığı<br />

tatmin etmek ve daha da kör olmamak, daha koyu olan hiçbir<br />

şeyi şekerlememek ve kıpkırmızı okumak, rengi daha iyi elde<br />

etmek, akşam sofrasına çekidüzen vermek, birlikte kalmak,<br />

hiçbir günahkârı şaşırtmamak, daha tatlı bir şeyi bükmemek,<br />

daha da ince ilerlemek, dinlenme rekreasyonunda çoğalarak<br />

daha loş olmayan ipi tasarlamak.<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

Bulutluluk nedir bulutluluk, astar mıdır, yuvarlanma<br />

mıdır, erime midir.<br />

Sarsılma ne kadar erken olursa, tazelik o kadar erken<br />

hassaslaşır, yuvarlak olan ne kadar erken yuvarlak olmazsa<br />

kesimde o kadar erken geri çekilir, ölçüm ne kadar erken<br />

hizmet anlamına gelirse, o kadar erken vardır şıngırdama, ne<br />

kadar erken bulunursa salatadan daha hüzünlü bir şey, o<br />

kadar erken yoktur kadını yapan, ne kadar erken yoksa hiç<br />

seçenek, o kadar erken vardır daha özgür bir kasvet, aynısı<br />

daha erken ve daha da erken, hata yoktur telaşta ve ısrarda ve<br />

değerlendirmeye karşı çıkmakta.<br />

Bir resital, nedir bir resital, bir organdır ve alışkanlık<br />

pekiştirmez cesareti, yatıştırır efsunlu.<br />

Bir aktarımdır, büyük bir aktarım, az biraz aktarım, belli<br />

bir aktarım, bulutlar ve izler yapar aktarımı, ihmal edilmez bir<br />

aktarım.<br />

Gururdur, ne zaman ki kusursuz bir yapmacıklık vardır,<br />

dünden ve sıradanlıktan fazlası yoktur.<br />

Şiddet olan bir muğlâklık cümlesi otoritedir ve bir<br />

vazifedir ve tökezlemektir ve aynı zamanda kesinlikle bir<br />

hapishanedir. Sakinlik, sükûnet tabağın yanındadır ve içinde<br />

iyice içeridedir. Dönüş yoktur dehşetle. Yoktur hacim seste.<br />

Soğukta pıhtılaşma vardır ve ihtiyatta hiç yoktur bundan.<br />

Bir şey korunur ve akşam uzundur ve o daha soğuk olan<br />

baharın belli bir güneşte ani gölgeleri vardır. Bütün lekeler<br />

hassastır ve gerçekten leylak olan leylaklar perişan olur. Ne<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

diye uygulanır kusursuz yeniden-kurulum ve ödüllendirilir,<br />

ne diye oluşturulur. Netice saf netice usaredir ve ebat ve<br />

pişirme ve teşhir ve umursamazlık ve fedakârlık ve hacim ve<br />

bölünmede bir bölüm ve etrafı saran o onay ve bahçecilik ve<br />

olmayan mırıltı. Bu bir neticedir. Yoktur üst üste sıralanış ve<br />

koşullar, sertlik vardır ve sebep ve gerisi ve artakalan. Yoktur<br />

coşku ve yoktur matematik.<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

KOYUN ETİ.<br />

Solabilen bir mektup, ıstırap çekebilen bir öğrenim ve<br />

eşzamanlı olan bir öfke esastır.<br />

Talebedir, talebeler merhametlidir ve bir şey çiğnedikleri<br />

fark edilir.<br />

Katı ve seyrek olan nefret kalır geriye ve hepsi belli bir<br />

biçimde ve kocaman koskocaman. Boş sayfalar vardır arada ve<br />

ardışıktır ve bir koku numunesidir ki tümü bir gölge yapar bir<br />

kesinliği.<br />

Işık kıvırır çok ışıklı kıvrımları ki çorbadan daha fazla<br />

değildir kıvrıklıkları. Bu bir konu değildir.<br />

Değiştirin tek bir göçüğün akışını ve değiştirin alelacele,<br />

bu neyi ifade eder, mide bulantısını ifade eder. Çok tuhaf bir<br />

benzerlik gibi ve pespembe, bunun gibi ve aynı benzerlikten<br />

daha fazla bunun gibi değil ve kesimde orta kısım boşluğu<br />

olmamasından daha fazla bunun gibi değil.<br />

Bir mercek, nedir bir mercek, sudur. Harikulâde bir<br />

numune, nedir o küçükken ve hassasken öyle ki parçalar<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

vardır. Yerleştirebilir bir merkez ve yoktur artık dördü ve iki<br />

ile iki orta yer değildir.<br />

Erimek ve kafaya takmamak, emniyet ve pudra, belirli bir<br />

hatırlama ve samimi bir yalnızlık, bütün bunlar kaçınmayı<br />

öyle tam ve öyle tekrarsız kılar ve geriye bir şey kalırsa bir<br />

kemiktir kesinkes. Tek başına değildir.<br />

Herhangi bir boşluk sessiz değildir parlak olması<br />

muhtemeldir. Karanlık kapkaranlık karanlık bölüm bölümdür.<br />

Soğanda ve kesinlikle kesinkes raventte ve domateste<br />

görmenin bir yolu vardır, kesinlikle kesinkes o tohumlama<br />

vardır. İçte küçük bir şey küçük bir şeydir.<br />

Çamur ve su mevcut değildi ve ikisinden de yok artık.<br />

İpek ve külotlu çorap mevcut değildi ve ikisinden de yok artık.<br />

Bir kap ve bir sembol ve mevcut değildi canavar ve yok artık.<br />

Bu bir parçanın görünmesini sağladı ve bir nezaket miydi,<br />

sorulabilir acaba bir nezaket miydi onu daha sıcak kılmak, bir<br />

nezaket miydi ve daha fazlasını mı ifade eder süzülüp gitmek.<br />

Yapar onu.<br />

Kirletir mi o bir tavanı. Yapmaz. Leziz midir, öyledir eğer<br />

tatlıysa bedeller. Yaslı mıdır, değildir eğer ki yoksa<br />

levazımatçı. Garip midir, değildir gençlik varken. Bütün<br />

bunlar yapar bir çizgiyi, hattâ yapar daha fazlasını yapmaz.<br />

Bütün bunlar yapar kirazları. Kibirde bir ima olması şundan<br />

dolayıdır ki bir karışık müzik infilakı vardır.<br />

Bir ayartı her türlü ayartı bir nidadır eğer ki varsa<br />

kabahatler ve minik kemikler. Kemiklerin birbirine karışması<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

şaşırtıcı değildir zira hiç değişmezler ve her halükârda bir<br />

kemik neden sıradışıdır, öyledir çünkü bir pasta ve karakter<br />

oluşturmayan durum nasıl da kolayca alt üst olur ve baş tacı<br />

edilir.<br />

Fare ve dağ ve bir titreyiş, acayip bir heykel ve ıstırap bir<br />

dış cephede ve sessizlik daha fazla sessizlik daha da yüksek<br />

sesle gösterir somonu kötülüğe niyetlenen biri olarak. Bir<br />

pasta, koyun eti ve likörden yapılmış hakiki bir merhem, özel<br />

olarak muhafaza edilen bir durulama ve yerleşik bir tıpa ve<br />

yalazlanma, teslimiyetin etkilediği ve kısıtladığı bu şey,<br />

hepsini birden kısıtlar daha da fazla. Dile getirilen numunedir<br />

bir işaret.<br />

Koyun etli bir öğün, koyun eti, neden daha ucuzdur kuzu<br />

eti, daha ucuzdur çünkü pek azı daha fazladır. Nutuk üstüne<br />

nutuk ve tekrarlı eğitim.<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

KAHVALTI.<br />

Bir değişim, nihai bir değişim kapsar patatesleri. Peynirin<br />

suistimali için yoktur hiç otorite. Hangi dil eğitebilir bir<br />

vatandaşı.<br />

Parlayan bir kahvaltı, bir kahvaltı parlayan, ihtilaf yok,<br />

uygulama yok, hiçbir şey, hiç ama hiçbir şey.<br />

Ani bir dilim değiştirir bütün tabağı, nasıl da aniden<br />

yapar onu.<br />

Bir taklit, daha da taklit, taklitlerin peşisıra gelir taklit.<br />

Usturuplu olan herhangi bir şey, mevcut olan herhangi<br />

bir şey, bir sükûnet ve bir aşçı ve daha da tuhafı gene de bir<br />

sığınak, bütün bunlar gösterir yaygara ihtiyacını. Nedir âdet,<br />

merkezdedir âdet.<br />

Nedir sevecen bir dil ve karabiber ve gözyaşları nice<br />

gözyaşları gerekliyken olduğundan daha fazla balık. O dil ve o<br />

somon, kahverengi bir renk olduğunda yoktur somon, sabahın<br />

erken saatlerinin daha keyifli olmasının bir anlamı yokken<br />

vardır somon. Yoktur somon, yoktur hiç çay fincanı,<br />

yumurtaları lezzetli kılan yeme umutları tarafından karınlık<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

olarak kullanılanlarla aynı cins lapalar vardır. İçeceğin bir<br />

yumurta kâsesine ve dün habire yenilenden daha fazla<br />

karpuza belirli bir saygı uyandırması muhtemeldir. İhmal<br />

edilmiştir bira ve meşhurdur hindistancevizi. Büsbütün kahve<br />

olan kahve ve büsbütün çorba olan bir çorba numunesi bir<br />

fırıncının tercihidir hepsi. Beyaz bir kâse bir düğün anlamına<br />

gelir. Islak bir kâse bir tatil demektir. Sağlam bir kâse istisnai<br />

bir düzenleme anlamına gelir. Tek bir kâse, çekmece ile açık<br />

olan yer arasında hayati bir tertip anlamına gelir.<br />

Bedel ki bir bedel dilde değildir, âdette değildir, övgüde<br />

değildir.<br />

Renkli bir kayıptır, neden boş vakit yoktur. Zulüm hiçbir<br />

şeyin vakur olmayacağı kadar feciyse var mıdır ikna için<br />

herhangi bir fırsat.<br />

Bir zirveye ve dibe külrengi bir dönüş, sessiz bir cep<br />

dolusu aşırı ısınma, bütün o esnek teslimiyet silsilesi hünerli<br />

bir neşe yaratır.<br />

Bir fanusta bir esinti ve o zaman bile sessizlik, bir rafta<br />

özel bir beklenti, bir lıkırtı ki bütün bir lıkırtı ve hemen her<br />

şeyden daha fazla peynir, bu bir şaşkınlık mıdır, bir tepsi ile<br />

bir konuşma tertibi arasındaki özgün bölünmeden daha mı<br />

fazla eğilim gösterir ve o zaman bile herhangi bir yolla belli bir<br />

tavukla nazikçe başka bir odaya bir çağrıdır.<br />

En iyilerin hepsinin bir arada olduğunu ilan etmenin bir<br />

yolu olan eğik bir yol, bir neticeyi göstermez eğik bir yol, hafif<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

bir kısıtlamayı gösterir, geri adım atma zorunluluğunu<br />

gösterir.<br />

Kuşkulan tek bir tereyağlı çiçekten, kesinlikle kuşkulan<br />

ondan, kuşkulan ve süzül sonra da, değiştirmez mi bu bir<br />

sayımı.<br />

Bir onarılmış hasarlı değnek, bir onarılmış hasarlı kâse,<br />

bir onarılmış hasarlı istisnai rahatlama ve keyif kaçırma<br />

maddesi, bir onarılmış hasar, hasarlı ve onarılmış olan o kadar<br />

gereklidir ki amaçlanmamıştır hiçbir hata.<br />

Bir rostodan daha muhtemel olan nedir, aslında hiçbir<br />

şey değildir ve gene de asla tek başına hayal kırıklığına<br />

uğramaz.<br />

İstikrarlı bir pasta, mükemmeldir her istikrarlı pasta ve<br />

sade değildir, her istikrarlı pastanın bir tırmanış nedeni vardır<br />

ve bundan da fazlası olağandışı kabuklara sahiptir. Daha da<br />

fazlasının mevsimi onun yerine geçen bir mevsimdir. Binbir<br />

şeyin mevsimi çoğundan daha fazla bir mevsim değildir.<br />

Hafife alma hiçbir çareyi, titizlikle ele alma hiçbir ısrarı,<br />

hoşgörüyle ele alma hiçbir ayrılığı, ne bir gölden sakın ne de<br />

bir kilerden.<br />

Çatlamış sırılsıklam torbaya ağır bir yük bindir, öyle bir<br />

yük bindir ki korkuda ve iklimde ve olabilecek en iyi planda<br />

bir kuruluş olsun.<br />

Sıradan bir renk, bir renk o tuhaf karışımdır ki yapmaz<br />

olgun bir usareyi, yapmaz bir minderi.<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

Rahatlatıcı bir kurtarmanın perdelenişinin sahici bir<br />

sarımı olan bir iş. Öylesine serin olan bu şey toz almak<br />

değildir, koklamakla kirletmek değildir, beyaz su kullanabilir,<br />

daha sıradışı olarak ve hiç yalnızlık içinde değilken hepsini<br />

birden kullanabilir. Bu öylesine şirin olmayan ve genişlemiş<br />

olmayan ve gerçekten de leziz ve gerçekten leziz, çok leziz,<br />

olağan bir biçimde, leziz, bir leziz, bunda leziz ve leziz<br />

olmayacak kadar bandırılmış olmayan şey. Zaman<br />

belirlenmişse, belirlenmişse o eğer ve yeniden birleşme varsa o<br />

zaman anahat olan o şeyle yeniden birleşme vardır, o zaman<br />

onda delici bir obtüratör vardır, tümden delici bir çığırtkan,<br />

tümden sakin bir hava, tümden solmuş bir dış, muhtemelen<br />

bunların tümü de en şiddetli haliyle.<br />

Kasvet değildir bir mazeret, tereyağı değildir tek bir<br />

tabak, heyecan değildir tek bir ağırlık, tek başına bir ufalanma<br />

yalnızca savaşla ilişkili değildir.<br />

Karışık bir koruma, aynı sahici kasıtlı olarak tuhaf<br />

olmamayla ve binicilikle çokça karışmıştır, zorunlu olarak<br />

neden olunan tek bir eylem bir papazdan daha fazla bir işaret<br />

değildir.<br />

Bir bıçak oturt bir kafesin yanına ve bir kararın çok<br />

yakınına ve daha da yakına vakitlice çalışan bir kedi ve makas.<br />

Bunu geçici olarak yap ve ayakta durmakta daha fazla hata<br />

yapma. Hepsini yaydır ve beyaz yeri düzenle, bu görünür mü<br />

evde, görünmez mi o renk için gerekli olmayan yeşilde,<br />

görünmez mi açıklamada bile ve tekil biçimde hiç de durağan<br />

değilken.<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

ŞEKER.<br />

Şiddetli bir şans ve bütün bir numune ve o zaman bile<br />

sükûnet.<br />

Tazyik uyguluyor su, neredeyse domuz yağına tazyik<br />

uyguluyor su. Sudur, su bir dağdır ve seçilmiştir ve o kadar<br />

pratiktir ki paranın yararı yoktur. Altta olan bir zihin katıdır ve<br />

dolayısıyla bir ağıza ve gözlüklere sahip olmak şarttır.<br />

Bir ani yükselişler meselesi ve berbatlıktan daha fazla<br />

zaman nasıl da kolay ve şaibelidir. Tam tamına bu gürültü var.<br />

Bir didikleme şahsi olarak gözetilmemiş küçük bir parça,<br />

katiyen bir dilim değil, katiyen yılgın ve aşikâr değil, katiyen<br />

tırmanan ve zincirleyen ve düzgün bir şekilde aşan değil,<br />

bütün o teklifler çaya gelmektedir.<br />

Bir ayrışma sıkı sıkıya yün iplikte ve sosta değildir, nasıl<br />

da korunmuştur iyice ve bölümlü olarak.<br />

Koy onu güvece, koy onu utanca. Azıcık hafif gölge ve<br />

sağlam düzgün bir fırın.<br />

Hassastır ve zahmetlidir ve düşüncelidir o kızıştırma.<br />

Serpiştirmeyi bir çareye dönüştüren çizgi en iyinin<br />

yanında soğuktur.<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

Bir yapboz, canavar bir yapboz, ağır bir boğdurma, ihmal<br />

edilmiş bir Salı.<br />

Islak geçiş ve bir benzerlik, herhangi bir benzerlik, bir<br />

benzerliğin kabarıklıkları olur, buna ve dişlere sahiptir, körü<br />

körüne sendelemeye ve küçük bir yeşile sahiptir, küçük<br />

herhangi bir yeşil olağandır.<br />

Bir, iki ve bir, iki, dokuz, ikinci ve beş ve bu.<br />

Bir yalaz, aradaki bir araştırma, bir inek, yalnızca<br />

herhangi bir ıslak yer, yalnızca bu nağme.<br />

Bir gaz fışkırmasını daha çirkin kes ve ardından arasına<br />

doğru deldir deldir bir sonrakinin ve ihmalin. Ödeme oranını<br />

seç ve okşa bolca okşa. Dört bir yanın toplamıdır, aleni bir<br />

zehir, mecalsizlik yoksunluğu ve daha fazlası huzur içinde<br />

acıtır.<br />

Beyaz bir kuş, renkli bir maden, karışık bir turuncu, bir<br />

köpek.<br />

Bir değişimi sürdürmekle gelir kucaklaşma.<br />

Bir parça ayrı sıradışı acelecilik nasıl da kördür bariz<br />

zarafetle.<br />

Muntazamdır bir kano. Vakurdur bir devir. Makbuldür<br />

bir inek.<br />

Genişler eski hoş bir zincir, namevcuttur, yanına uzanılır.<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

TURNA YEMİŞİ.<br />

Olamaz mı ani bir tarih, olamaz mı mevcut anda eski<br />

devirlerin pansiyonlarının yerleşimi, olamaz mı bir tanık<br />

yoluyla, olabilir mi.<br />

Say zinciri, kes çimeni, sustur öğleyi ve katlet sinekleri.<br />

Gör ıslanmayı çıkar sudan haritayı, gör cinslerin en iyi nasıl<br />

göründüğünü geri kalanlardan, ondan ve darmadağınık.<br />

Böl bütün boşluğu yirmi dört boşluğa ve sonra ve sonra<br />

sarı bir renk var mıdır, vardır ama koklanır, olduğu yere<br />

konulur sonra ve hiçbir şey çalınmamıştır.<br />

Kırmızının çarpıcı bir derecesi bu anlama gelir, çarpıcı bir<br />

değiştokuş yapılmıştır.<br />

Pis bir şeyden daha fazla olmayan sağlam bir kirlenme<br />

olasılığı olduğunda hep beraber içeriye tırmanmak, hepsini<br />

sabitleyerek renklendirmek jöledir.<br />

Tam da zarar görürken o, tam da kotarılırken, tam da<br />

öylesi nemliyken yok mudur karşı koymak.<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

SÜT.<br />

Beyaz bir yumurta ve renkli bir tava ve lahana gösterir<br />

yerleşimi, sabit bir artışı.<br />

Burundaki bir nezle, tek bir nezleli burun bir mazaret<br />

yaratır. İkisi daha gereklidir.<br />

Tüm iyilikler çalınmıştır, tüm kabarıklıklar fincandadır.<br />

Pişirme, ani ve neredeyse ani çok küçük ve tüm büyük<br />

delikler arasındaki onaydır pişirme.<br />

Gerçek bir sürahi, açık ve kapalı ve ortası pek kötü olan<br />

bir tanesi.<br />

Hassas nezleler, görülmüş göz kabı, her türlü iş,<br />

değişimin en iyisi, o anlam, koyu kırmızı, bütün bunlar ve<br />

ısırılmış, sahiden ısırılmış vaziyette.<br />

Tahmin etmek yeniden ve golf oynamak yeniden ve en<br />

iyi adamlar, en iyinin en iyisi adamlar.<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

SÜT.<br />

Tırman görünürde tırman bütüne dillendir iğneleri ve bir<br />

tahmin ki bütün bir tahmin muallaktadır. Muallakta muallak.<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

YUMURTALAR.<br />

Nazik yükseklik, doğru midede küçük ani bir değirmenle<br />

nazik.<br />

Şal hindir, istikrarlı olmak için hindir şal.<br />

Beyazlar içinde mendiller beyazlar içinde küçük<br />

beneklerle beyaz bir kemerde tekildir bütün gölgeler tekildirler<br />

ve temin ve teskin edilmiş.<br />

Hayır bu değildir inekler utancı ve erken gelişmiş bir ses,<br />

o bir ısırıktır.<br />

Zararı olan asfalt yolu doğra tek başına. Eski tekne ve<br />

muhtemel bir hücumdur zarar.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

ELMA.<br />

Elma eriği, halı bifteği, yavru deniz tarağı, renkli şarap,<br />

görülmüş sükûnet, soğuk krema, en iyi sarsıntı, patates,<br />

patates ve yok hiddetle beraber altın işleme yok, kurabiye<br />

denir görülmüş bir yeşile ve tatlı değişim ekmek gibidir, küçük<br />

bir parça küçücük bir parça lütfen.<br />

Küçücük bir parça lütfen. Sopayla vur önceden<br />

varsayılan ve hazır olan okaliptüs ağacına yeniden, sesli say<br />

şeri şarabını ve olgun tabakları ve bir cins jambonun küçük<br />

köşelerini. Kullanımdır bu.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

KUYRUKLAR.<br />

Soğuk kovalar, neşe olmayan neşeyle soğuk.<br />

Çayırlar anlamına gelen küçücük bir koltuk ve peynirle<br />

ve neredeyse yarasalarla bir kucaklaşmalar aksaklığı, bütün<br />

bunlar allak bullak olmuştur. Yüksek sesli gevşek bir<br />

burkulmayı yerleştiriverdi direk. Daha iyi değildir bir<br />

dinlenme. Daha iyi o gene de. Her zaman.<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

ÖĞLE YEMEĞİ.<br />

Gevşek sıvadaki talih yapar kutsal göstergeyi ve<br />

neredeyse onu, neredeyse daha fazla vaziyeti, daha fazla<br />

vaziyet de gelir kasabaya hafif bir uçurtmayla, beyaz olmayan<br />

yozlaşma.<br />

Küçük bir öğle yemeği paten kaymakta bir moladır<br />

küçücük öğle yemeği nasıl da yıvışık, bir tahta hattının batı<br />

ucu azıcık aşağıyı gösterendir ki zorunluluk da alt taraftan<br />

ipeksi bir aşınmadır. Islak haliyle en iyidir bu. O çok doğaldır,<br />

ve neden pul vardır, gaz salımını açıklamak için vardır pul.<br />

Gerçek bir soğuk tavuk sinirlidir sinirlidir gerçek<br />

boncuklu bir makaralı bir havluyla. Çoğunlukla fazladan bir<br />

tabandır o neredeyse tamamı tıraşlanmış, eski bir dağ ile<br />

tıraşlanmış, bundan da fazlası o akşam yemeğinden daha fazla<br />

arı ve bir sürü de benzeri yani daha az nişan alır soğanların<br />

yüreği.<br />

Soğuk kahve yanında bir mısırla ki bir cevherdir sarı ve<br />

yeşil yığını bir mısır.<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

KÂSELER.<br />

Tekil bir mükemmellik örneği ettedir. Eğik bir değnek<br />

kabarır ve kudret zihinseldir tüm kudret. Haşmetli bir giysiler<br />

araştırıyor bir mumu pek de buğday gibi olmayan pek de bir<br />

baykuştan ve bir patikadan fazla olmayan. Gurur duyar bir<br />

jambon hindistancevizinden.<br />

Bir kâse bütünüyle ebatlarında olduğundan ihmal edilir.<br />

Bir tutamaktır o ve çayırlardır ve şeker ki her türlü şeker.<br />

Bir kâse ebatlarıyla dolu olduğundan ihmal edilir. Hiç<br />

gölge göstermez o, içeriye gelir küçük odun kesimleri ve takdis<br />

ve neredeyse o değil içinde satın alınmış bir yaban ile değil, hiç<br />

de kibar değil, neredeyse pek de arkada değil.<br />

Kâseler içeriye ikirciklenir. Evcil bir istiridyeye ihtiyaçları<br />

vardır, alabildiğine ağarmış ihtiyaç duyarlar ona ve neredeyse<br />

seçkin. En iyi vuruş mutlak olandır. Neredeyse donup kalmak<br />

olsa.<br />

Neden bir kâse galeyandır bir ve davranmak bir.<br />

Nedendir öyle görülür.<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

Bir kâse çabucak gölgelenir, arada hiçbir anlamı yoktur<br />

onun yani müziği, belleği, müziksel belleği.<br />

İtham eder yerfıstıkları, yarım bir kum deliklidir ve yakın<br />

yakına.<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

RAVENT.<br />

Ravent suzan sarmaşığıdır ki değildir suzan sarmaşığı<br />

değildir demet demet oyuncaklarda yuva değildir vahşi ve<br />

gülünç değildir minicik yerlerde değildir ihmal edilmişlikte ve<br />

sebze değildir kömür kıvrımın içinde yıllandırmayınız lütfen.<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

TEK BALIK.<br />

Tek balık tek balık tek balık patlıcan tek balık görüntüsü.<br />

Tatlı bir galibiyet ve daha az gürültülü değil semerden ve<br />

daha da fazla çift sürmek ve neredeyse iyi boyanmış minicik<br />

şeyler tarafından öylesine.<br />

Lütfen gölgeleyiniz onu bir oyuna. Gereklidir o ve büyük<br />

çeşidin yanıbaşında şişkinlik vardır.<br />

Her yol meşeli, lütfen budayınız onu yakınlara.<br />

Bulunmuştur nasıl da.<br />

Aynısı değildir.<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

PASTA.<br />

İçeriden kalıba dökülen pasta olmaya gitmiştir ve iğneler<br />

ki şarap iğneleridir böyledir.<br />

Bugün budur. Bir teneke kutu deneyi bir kasabayı<br />

yapandır, bir kasabayı kirletendir, azıcık olsun lütfen. Geldik<br />

geri. Doğurdu iki, doğurdu neyi, perperişan külü, kalay<br />

varken olan külü. Bu pasta demekti. Bir işaretti.<br />

Başka zaman nicedir aranan bir şapka iğnesi vardı<br />

fazladan ve bu karanlık da yaptı bir temaşayı. Sonuç sarıydı.<br />

Bir uyarıdır, olması gereken bir uyarı değil.<br />

Aptalca bir sayıya neden olmak boşunadır. Bir battaniye<br />

uzantısı bir bulut, bir utanç, pastanenin kışkırtabileceği her<br />

şey, başlayan her şey ve dün buluşturmuştuk biz onu dün. Bir<br />

miktar değişiklik demektir. Günün birinde değildir.<br />

Bir manzaranın üzerinde küçücük bir yaprak orada<br />

herhangi bir yerde bir okyanus, bir yavan ve muhtemelen<br />

akışta bir hatırlama yemyeşil tarla. Neden beyaz.<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

KREMA TATLISI.<br />

Budur krema tatlısı. Vardır sancıları, sancılanır ne zaman.<br />

Olmamak. Olmamak kıl payı. Bütün bir küçücük tepeyi yapar<br />

bu.<br />

O daha iyidir küçücük bir şeyden şerbet gibi gerçekliğe<br />

şerbet gibi sahip olan. Daha iyidir göllerden tastamam<br />

göllerden, daha iyidir tohumlamadan.<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

PATATESLER.<br />

Hakiki patatesler kesilmişler aradan.<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

PATATESLER.<br />

Peynirin hazırlanmasında, krakerlerin hazırlanmasında,<br />

tereyağının hazırlanmasında, içinde onun.<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

KAVRULMUŞ PATATESLER.<br />

Kavur patatesleri uğruna.<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

KUŞKONMAZ.<br />

Kuşkonmaz yağsız bir ette sıcağa doğru bir eğilimde.<br />

Sanat yapar bu onu ve o da yağışlı havadır yağışlı hava yağışlı<br />

yağışlı.<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

TEREYAĞI.<br />

Gürle içten içe gürle, tereyağı. Bırak bir tutam ve göster<br />

onu, göster. Gözetiyorum ben.<br />

Bir ihtiyaçtır bir çiçeğin bir durum çiçeği bir ihtiyaçtır. Bir<br />

ihtiyaçtır ki bir durum kauçuğu. Bir ihtiyaçtır ki bir durum<br />

kauçuğu tatlıdır ve manzaradır ve kabarmış bir uzanım. Bir<br />

ihtiyaçtır. Bir ihtiyaçtır ki durum kauçuğu.<br />

Ağaçlandır bir tedariği. Temiz küçücük tut bir yabancı,<br />

yabancılaş onun üzerine.<br />

Azıcık beyaz yap, yok ve çukurlu değil, içeriye doğru<br />

içini daha da çukurlaştır.<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

YAZ SONU.<br />

Çekiçli minik gözenekler ve bir aylaklığın arasında,<br />

nüktede, dinlendirilmiş bir gelişimde çizgili bir çatlak.<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

SOSİSLER.<br />

Sosisler bir cam arasında.<br />

Tereyağı vardır okunan. Onun bir kalıbı idare edilir.<br />

Uyandır bir soruyu. Ye bir an, cevaplandır.<br />

Yatak için bir sebeptir bu, bir düşüştür şu, zehirdir her<br />

düşüş, zehir bir ayak parmağıdır ki ayak parmağı<br />

merdanesidir, bu vakur bir değişim anlamına gelir.<br />

Muallaktadır.<br />

Hiçbir kötülük geniş değildir, yaprakta her fazlalık nasıl<br />

da tuhaftır ve tekildir kırmızı bir göğüs.<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

KEREVİZ.<br />

Kereviz tadını verir tatların neredeyse kıvrık kirpikler ve<br />

küçük parçalar içinde ve çoğunlukla içinde artıkların.<br />

Yeşil bir arazi nasıl da bencildir ve nasıl da katıksız ve<br />

nasıl da şenlenmiş.<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

BUZAĞI ETİ.<br />

Pekâlâ pekâlâ, eskidir yıkamak, yıkamaktır yıkamak.<br />

Soğuk çorba, soğuk çorba berrak ve hususi ve bir esas bir<br />

esas sorudur içine konulacak.<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

SEBZE.<br />

Nedir kesilen. Nedir onun tarafından kesilen. Nedir<br />

içinde onun tarafından kesilen.<br />

Bir tereydi bir hilal bir haç ve dengesiz bir çığlık,<br />

yukarıya eğimliydi, şaşaalıydı ve makuldü küçük tesirlerle ve<br />

kırmızıyla.<br />

Yenilikler. Sevinçlere gücü yeten yenilikler, ayakkabılar<br />

halinde kesilmiş, belki de engin kireçtaşının basıncı altında,<br />

bütün bu tarama.<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

PUSUDA SEBZE.<br />

Çimende yapraklar ve biç patatesleri, sıçrayıver, acele et<br />

çırpın.<br />

Farz et ki bir pastadan hariçtir o farz et ki yeni<br />

merhamettir o ve terk et şarlot pastasını ve huzursuz yatak<br />

sıralarını. Farz et ki öğündür o. Farz et ki duymuştur O.<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

PİŞİRMEK.<br />

Vah, o çekiştirme vah o zil vah porselendeki o fayton, vah<br />

minicik içine konulmuş yaprak vah o düğünün tereyağlı eti,<br />

vah o kap, vah o sırt şekli midyenin, midye ve soda.<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

TAVUK.<br />

Sülün ve tavuk, acayip bir üçüncüdür tavuk.<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

TAVUK.<br />

Vah nahoş bir söz, vah nahoş bir üçüncü vah nahoş bir<br />

üçüncü, vah nahoş bir kuş.<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

TAVUK.<br />

Vah bir kuşku daha fazlası halinde git ne olduğunu<br />

söylemeye teredir o. Nedir o. Vasat. Patates. Somunlar.<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

TAVUK.<br />

Batır batır çağır sonra, batır batır batırmaca, bir tavukla<br />

batırmaca. İçine fazladan bir silsileyi batırmaca, içine<br />

batırmaca.<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

ZİNCİRLİ GEMİLER.<br />

Şen şakraktır zincirli gemiler, şen şakrak esip<br />

geçmiştirler, batıya esip geçmiştir, halıdır.<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

HAMUR TATLISI.<br />

Keskin gölge, serin maçalar ve minik nihai yataklar, yap<br />

mor menekşeyi, mor menekşe ne zaman.<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

KREMA.<br />

Bir kalasta, bir oyun tabanında, ısıtılıp kıpkırmızı<br />

bırakılmış bir ağaçta orada gözlüklere hapsedilmiş tuz ile her<br />

neredeyse. Yapar bu bir girdabı. Lazımdır.<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

KREMA.<br />

Krema kesimi. Her neredeyse kırıntı. Sola sıçrama<br />

odaları.<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

HIYAR.<br />

Tek tıraş bıçağı bile eksik değil, bir tıraş bıçağı değil,<br />

gülünç puding, kıpkırmızı ve yeniden müsaade edilen<br />

konulmuş içine, kal incecik olanın içinde git seçimle, kal<br />

içinde, kal içinde genişlerken beyazlar içinde.<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

AKŞAM YEMEĞİ.<br />

Azıcık sığmış değil, azıcık sığmış değil güneş zihnen<br />

oturmuş daha da barakanın içine.<br />

Bırakın bizi ne diye, bırakın bizi ne diye ağırlık, bırakın<br />

bizi ne diye satranç, bırakın bizi ne diye yol.<br />

Sırf o kadını çorba etmek için bir ay, yalnızca satışta asla<br />

asla olmasın içine edilmiş olanlar hoş olmasın, paramparça et o<br />

şeyi öylece uzanıyorlar.<br />

Yumurta kulak fındıklar, bak bir kapışma. Omuzla.<br />

Tuhaf bırak, sonraki sürülerde çanın içinde satılır.<br />

Arazilerde geç vakit bir tarla infilakı yaptıran bir<br />

tekerleğin olduğu zamanlardı ve lüzumsuzdur zenciler ve<br />

kaşıklarla beraber eski püskü yenmiş kelebeklerin numunelik<br />

bir numune seti, olacak olan o şeyin tümünden kaçılmıştır ve<br />

önlem yapın onu, yapın onu, gene de bundaki şeyin tümünü<br />

görüyoruz koymayacağı yerde onun bir sol tarafla ve daha da<br />

öyle, evet ekleyin orada o artık yapmayacağı zaman en iyisi<br />

yolda tümü olacağı zaman olmayacağı zamanla orası için<br />

piskoposlukla ve sandıkla ki nasıl harikulâdedir bir başkasına<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

ve harikulâde ve âsûde âsûde harikulâde ve âsûde son sürat â<br />

û, tümü olmak üzere tümü hiç öyle olmamak üzere. Tümü hiç<br />

öyle olmamak üzere hiç öyle. Tümü beyaz eski bir gevezeliği<br />

çalkalandıran olmamak üzere. İçinde yenilebilir bir elmanın<br />

herhangi bir örneği olmamak üzere.<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

AKŞAM YEMEĞİ YEMEK.<br />

Batıdır akşam yemeği yemek.<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

YEMEK YEMEK.<br />

Ye çınıltıyı, yiyerek bir ulu yaşlı adam çatı dedi ve asla<br />

asla değil yeniden çözünebilir infilak, değil yakın bir halka<br />

değil afallamış bir boyun, değil hakikaten böyle herhangi bir<br />

körfez.<br />

Olacak bir gürültü mü o yani en cüzi bir artık mı öylece<br />

duracak, öylesine eski bir söz hakkı mı olacak, bir satır arası mı<br />

olanlar olmuş olan. Öyle midir, öyle mi, öyle mi, öyle mi öyle<br />

mi öyle mi.<br />

Yılan balığı bize yılan balığı bize yok yok bezelye yok<br />

bezelye serin, yok bezelye serin daha da serin, yok bezelye<br />

daha serin bir araziyle arazi maliyeti içinde, bir arazi<br />

maliyetiyle uzantılarda.<br />

Yiyerek o adam hararet yiyerek adam ısıt onu yiyerek,<br />

adam ısıt onu hararet yiyerek. Adam hararet yiyerek.<br />

Ücretinin küçük bir parçası ücretli baykuşların turta<br />

misali baykuşların, payandalar.<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

İrade sıçraması tempo, sinkaf hoştur alayı. Geriye kalan<br />

dinlenmiş öküzler mahal verir öylesine mırlanılacak fırsata,<br />

öylesine mırlanılacak nasılsa.<br />

Bir buttu o bir kareydi yaraşan o bir kare kalıntısıydı, bir<br />

kare kalıntısı değil bir o demet, o bir değil demet öyleyse<br />

kavrayıştır bir, bir kavrayış defne yaprağı saçmak için defne<br />

yaprağı içimi, defne yaprağı damıtıver elma şarabını alttan<br />

alta, elma şarabı alttan alta ve yorgi. Yorgi bir ekmek-şarap<br />

ayini.<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

YEMEK YEMEK.<br />

Bir utançtı o bir utançtı bakakalmak bakakalmak ve<br />

çiftlemek ve rahatlat rahatlat doğranmış olsun göster âdeta<br />

yüceltilmesiyle onun ve dışarıya dışarıya daha fazla<br />

istikrarlıda her nerede o bel ve öylece devam ve tümü onların<br />

tüm saçılanlar ve falanca.<br />

Bir bahçeydi ve aşağılar aşağılar dosdoğru. Bir<br />

bezelyeydi, bir bezelye döktü onu bir silsile olmayışıyla onun,<br />

değil o bir basit, değil o öyle bir seçilmişlik, seçilmişlik<br />

beraberindedir.<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

SALATA.<br />

Cezbedici bir pastadır.<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

SOS.<br />

Defne nedir sancısı çekilmiş tümü nedir kısım olasıca,<br />

nedir daha fazla olmayan. Sos ki içinde duymuştur O.<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

SOMON.<br />

Acayip bir kaptı o sevecen bir kap içeride yanıbaşında.<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

PORTAKAL.<br />

Neden bir his istiridyesi bir çırpma yumurtadır. Ne diye<br />

turuncu merkezdir.<br />

Bir gösteridir tıkırtıda ve gevşet onu gevşek tabiri caizse<br />

bitik.<br />

Fazladan bir sızdırıcıydı o bir piskoposluk kaşığıyla,<br />

fazladan bir yalayıcıydı bir piskoposluk kaşığıyla.<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

PORTAKAL.<br />

Bir tip ah ah yeni yeni değil hayır değil diz çöken diz<br />

çökücüsü eski gösteri bifteğinin, ne diğeri ne de diğeri.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

PORTAKALLAR.<br />

Endam dört dörtlük.<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

İÇİNDE PORTAKAL.<br />

Git yoksunluk git yoksunluk kullan o kadına.<br />

Kakao ve berrak çorba ve portakallar ve yulaf lapası.<br />

Hişt dip hişt kapalı, hişt giysiler, ormancık.<br />

Kakao ve berrak çorba ve portakallar ve yulaf lapası.<br />

Istırap çorbası, farz et ki sorudur, farz et ki tereyağıdır,<br />

gerçek öyledir, gerçek öyledir yalnızca, yalnızca tükür,<br />

yalnızca tükür bir hayır madem.<br />

Bir hayır, bir hayır madem, bir hayır madem ne zaman,<br />

bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır madem ne<br />

zaman madem bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır<br />

madem, bir hayır madem ne zaman madem, bir hayır madem,<br />

bir hayır, bir hayır madem bir hayır madem, bir hayır madem,<br />

bir hayır madem.<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

SALATA SOSU VE BİR ENGİNAR.<br />

Lütfen ağartın ateşte, lütfen kapatın pespembe, lütfen<br />

keskinleştirin kırmızıda daha tuhaf, lütfen tereyağlayın tüm<br />

bifteği düzenli his yüzleriyle.<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

SALATA SOSU VE BİR ENGİNAR.<br />

Oydu lütfen oydu lütfen taşıma kâsesi bir dondurmada,<br />

bir dondurmada o aşırı bükülmüştü makasla bükülmüş ve<br />

onca zaman. Bir bütün içindedir bir parçanın, bir parça alıp<br />

başını gider sahiden, kırmızı yapraktır bir delik. Olduğu yerde<br />

değildi hiçbir tercih ve bir ikinci ve bir ikinci.<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

BİR MASADA BİR MERKEZ.<br />

Bir yoldu her gün o, bir toplam yaptı bu. Farz edin bir<br />

morina karaciğeri bir yağdır bir morina karaciğeri, farz edin<br />

bir morina karaciğer yağı ton balığıdır, farz edin bir morina<br />

karaciğer yağı ton balığı preslenmiştir farz edin bir morina<br />

karaciğer yağı ton balığı preslenmiş porselendir ve sırdır bir<br />

bahşetmeyle bir bahşetme kamışı, olacak bir kamış olacak bir<br />

kamış, olacak bir kamışın içinde.<br />

Yanıbaşımda bir dosyanın yanıbaşında, bir dosyanın<br />

yanıbaşında garsonun biri, dosyayı andıran bir garsonun<br />

yanıbaşında ve re harfi ve oku kadını. Oku kadını kadınla<br />

daha azı için.<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

.<br />

84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!