xlarch

  • English
  • |
  • 29 Documents
  • |
  • 84874 Views
YEARBOOK 2017 - 2018 | XJTLU DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
Huang Yifei, Final Year Project Studio, 2017-18
Zhang Houzhe, ARC305, semester 1, 2017-18
Zhang Houzhe, Final Year Project Studio, 2017-18
Yu Yulin, ARC305, semester 1, 2017-18
Yu Yulin, Final Year Project Studio, 2017-18
Xia Jianqiang, Final Year Project Studio, 2017-18
Xia Jianqiang, ARC305, semester 1, 2017-18
Huang Yifei, ARC305, semester 1, 2017-18