Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

buderus.sk

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

Technický popis 2

2.1.3 Prehľad vybavenia kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-

65/80/100 určené pre montáž na stenu sú preskúšané

podľa smernice pre plynové zariadenia 90/396/EWG.

Zohľadnené boli požiadavky noriem EN 483 a EN 677.

Tieto vykurovacie kotly možno prevádzkovať so zemným

plynom kategórie II 2ELL .

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spaľovací priestor

keramický horák s predzmiešavaním

výmenník tepla ALUplus z nehrdzavejúcej špeciálnej

hliníkovej zliatiny s plazmovou polymerizáciou pre

- vysoký výkon pri malých rozmeroch

- dlhá životnosť dosiahnutá zvýšením odolnosti

- trvalý maximálny stupeň účinnosti, vďaka absencii

znečistenia

- nenáročný na údržbu, možnosť rýchlej a jednoduchej

údržby

- optimalizovaná technika prúdenia v potrubí výmenníka

tepla vďaka použitiu nového tvaru vnútra

kombinovaná jednotka plyn – vzduch VENT s tlakovým

ventilátorom, plynovou armatúrou, plynovou tryskou

a Venturiho trubicou

monitorovanie ionizácie

zapaľovanie 120 Volt

Hydraulické komponenty

pripojovacia skupina čerpadla - pre priame pripojenie

ku kotlu, vrátane

- modulovateľného čerpadla UPER 25-80

- poistného ventilu 3 bar, plynového kohúta, uzatváracích

kohútov

- spätnej klapky, manometra, prípoja pre externú membránovú

expanznú nádobu (MAG), kohúta KFE, izolácie

možné čerpadla:

- pri zabudovaní do zariadenia:

UPER 25-80, regulované v závislosti od výkonu

- externé čerpadlá:

WILO TOP E 25/1-7

Grundfos Magna 25-100

poistný ventil (reakčný tlak 4,0 bar) – voliteľne meniteľný

v pripojovacej skupine čerpadla

sifón (súčasťou dodávky kotla)

VK

AKO

GAS

9/1 Vybraté konštrukčné prvky a zostavy plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

(zakryté prípoje a súčiastky → 10/1)

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

GAS pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatočka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 plynová armatúra

3 tlakový ventilátor

4 Venturiho trubica

5 keramický plošný horák

6 ionizačná elektróda

7 žhaviaca zapaľovacia elektróda

8 výmenník tepla s technológiou ALUplus

9 miesto pripojenia pre napr. ovládaciu jednotku RC35

(vo dverách)

10 univerzálny horákový automat UBA 3.5

RK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regulačné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3.5

základný regulátor Logamatic BC10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 9

More magazines by this user
Similar magazines