WIR 01/2019 [SK]

doppelmayr

Zákaznícky magazín skupiny Doppelmayr/Garaventa vydanie 1/2019 44. ročník/č. 207

Prístupnosť

otvára nové

voľné priestory

Bezbariérové lanové dráhy,

aby sa všetci cítili dobre

Lanovka

Muldenbahn

v Leogangu

First Class - prvotriedna

8-miestna sedačková

lanová dráha

V digitálnej sieti

Informačné a komunikačné

technológie pre lanové dráhy

8-CLD-B Muldenbahn, Leogang, Salzburg (AUT)


2 Obsah

6

Mobilita pre všetkých

Ako lanové dráhy od skupiny Doppelmayr/Garaventa otvárajú všetkým cestujúcim

komfortné voľné priestory pre pohyb.

13

Stanica D-Line zo skla

Nová kabínková lanovka v Gstaade vzbudzuje sympatie svojou kubickou stanicou s fasádou

z pravého skla.

24

Lyžiarka na jednej lyži testuje

novú lanovku Gampenbahn

Bezbariérová jazda na končiar – Claudia Lösch

otestovala novú sedačkovú lanovú dráhu generácie

D-Line v Ischgli. WIR ju pritom sprevádzal.


Predslov

3

Komfort bez kompromisov

Či už na ceste na zjazdovku, na zážitkovej jazde

vo voľnom čase alebo ako každodenná súčasť

cesty do práce: lanová dráha môže byť najrozličnejším

spôsobom prínosom a obohatením nášho

života. Je našou úlohou, úlohou výrobcu, poznať

potreby cestujúcich a prostredníctvom našich

produktov ponúknuť zodpovedajúce riešenia.

Berieme pritom ohľad na všetky požiadavky, aby

sme v zmysle inklúzie mohli umožniť každému jednotlivcovi prístup k

lanovej dráhe.

Cestujúci sú rozliční. Naše lanové dráhy prepravujú rodiny s deťmi, seniorov,

ľudí s telesným postihnutím, hostí so športovým náradím, ľudí so skúsenosťami

s jazdou na lanovej dráhe alebo nováčikov, atď. Jednoduché požívanie

a bezbariérovosť je z tohto dôvodu pre nás centrálnou témou pri

vývoji našich produktov.

14

Svetová premiéra pre kabínku OMEGA V

Kohlmaisbahn v Saalbachu: Piata generácia kabínky série

OMEGA vyvezie cestujúcich komfortne na Hausberg.

Od tohtoročnej zimnej sezóny je na trhu 8-miestna sedačka konceptu D-Line.

Zariadenie Muldenbahn naplno vyčerpala možnosti tejto generácie

lanových dráh. Vo veciach komfortu cestujúcich na tejto lanovke neboli

akceptované žiadne kompromisy.

Aj na kabínkových lanových dráhach D-Line sa uskutočnili viaceré inovácie.

Lanová dráha Kohlmaisbahn je po prvýkrát vybavená novou kabínkou

OMEGA V. V stredisku Gstaad sa na zariadení Saanerslochbahn objavila

svetová novinka vo veciach architektúry: kubická strecha stanice s fasádou

z pravého skla.

V Japonsku bol osadený ďalší míľnik: Zariadenie Sunrise Express je prvou

kombinovanou lanovou dráhou generácie D-Line. Tým sa stala rodina

konceptu D-Line kompletnou.

Na tohtoročnej výstave Interalpin v Innsbrucku sa opäť predstavia novinky

z nášho odvetvia. Tento medzinárodný veľtrh je udalosťou, ktorá pre skupinu

Doppelmayr/Garaventa predstavuje vrcholné podujatie a je dôležitou platformou

pre výmenu informácií so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Navštívte nás v našom stánku, zažite SMART Ropeway – chytrú lanovú

dráhu, sadnite si do vozňa konceptu D-Line a staňte sa nadšencom sveta

lanových dráh.

31

Michael Doppelmayr

predseda predstavenstva

Lanová dráha v digitálnej sieti

Inteligentné produkty a služby boli zapojené do digitálnej siete

– v pravom slova zmysle SMART Ropeway.


4 Čísla, Údaje, Fakty

Interalpin – Hotspot alpínskych technológií

Výstava Interalpin v Innsbrucku, ktorá svoje

brány otvorila prvýkrát v roku 1974, celosvetovo

patrí k najobľúbenejším veľtrhom z oblasti

lanových dráh. Každé dva roky sa podnikatelia

a návštevníci z odborných kruhov dozvedajú o

inováciách a novinkách zo zážitkového sveta

lanoviek. Skupina Doppelmayr/Garaventa prezentuje

už celé roky na výstave Interalpin svoje

široké spektrum služieb a výkonov. Okrem

rozsiahlych ponúk relaxu počas zimnej sezóny

stále viac na význame získavajú oblasti letného

využívania hôr, téma dlhodobej udržateľnosti,

technológie šetriace zdroje, aj „Urban Transport“

- preprava v aglomeráciách.

Viac informácií na tému

Interalpin nájdete pod:

ULOŽ SI DÁTUM

8.–10. máj 2019

hala A, stánok 9

Doppelmayr/Garaventa

na Interalpin 2019

ČÍSLA A FAKTY

Prvá výstava Interalpin: 1974

Návštevníkov v roku 2017: 26.400 Návštevníkov

z 85 krajín

Vystavujúcich:

650 zo 50 krajín

Výstavná plocha: 40.000 metrov

štvorcových

Po ôsmykrát „Vyznamenaná učňovská prevádzka“

Spoločnosť Doppelmayr nesie pečať kvality

„Vyznamenaná učňovská prevádzka“, odkedy

spolková krajina Vorarlbersko udelila tento titul po

prvýkrát v roku 1997. V novembri 2018 si podnikateľský

subjekt prebral toto vyznamenanie po

ôsmykrát. Tento predikát platí vždy na tri roky, v

roku 2021 sa spoločnosť Doppelmayr môže oň

uchádzať znova.

Už od založenia kladie spoločnosť Doppelmayr

veľkú váhu na vzdelávanie mladých ľudí. Aktuálne

vzdeláva tento expert v oblasti lanových dráh

107 učňov v rozličných povolaniach učňovskej

výchovy, ktoré sú potrebné pre konštrukcie lanových

dráh - elektrotechnikov a technikov kovov,

mechatronikov, IT-technikov a konštruktérov.

Učni v spoločnosti Doppelmayr môžu od skorých

začiatkov spolupracovať na konkrétnych úlohách

a popri tom nazbierajú veľa skúseností v rozličných

oddeleniach a oblastiach – dosahujú na

vorarlberských výkonových súťažiach každý rok

vynikajúce výsledky.

Malá násobilka o vyznamenaní

Kým učňovská prevádzka získa predikát „Vyznamenaná

učňovská prevádzka“, je potrebné splniť

množstvo kritérií. Túto pečať kvality získajú

zásadne podnikateľské subjekty a inštitúcie,

ktoré preukazujú pri výuke svojich učňov nadpriemerne

vysoký štandard kvality. Preskúšava sa

sprostredkovanie obsahov vzdelávania, úspešnosť

vo vzdelávaní učňov, angažovanosť počas

výučby v prospech slabších alebo hendikepovaných

mladistvých a ďalšie vzdelávanie vyučujúcich.

Zástupcovia komisie, udeľujúcej toto

vyznamenanie, navštevujú učňovské prevádzky

a utvárajú si celkový obraz o vzdelávaní mladistvých.

Aktuálne je 391 vorarlberských prevádzok

– 20 percent zo všetkých učňovských prevádzok

– oprávnených hrdiť sa týmto titulom.

Čísla a fakty

Doppelmayr ako „Vyznamenaná učňovská

prevádzka“: 8 krát (od roku 1997 priebežne)

Platnosť vyznamenania:

3 roky – do roku 2021

Učni v spoločnosti Doppelmayr (stav 2019):

107 učňov (aktuálne)

Udeľuje:

Krajinská vláda, Hospodárska komora,

Komora robotníkov Vorarlbersko

Aktuálne celkom:

391 prevádzok zo všetkých odvetví

(20 % zo všetkých učňovských prevádzok)


Čísla, Údaje, Fakty

5

Zamestnancov celosveteovo

2.297

2.378

2.452

2.546

2.673

2.720

2.933

Veľmi úspešný

obchodný rok

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.462

AUT

Obrat koncernu podľa

regiónov 2017/2018

16%

Rakúsko,

Nemecko

10 %

GUS, CEE

USA, Kanada

13%

26%

Švajačiarsko,

Fransúzsko,

Taliansko

Stredný

Východ

3%

21%

Asien

11%

ostatný svet

Obrat koncernu v mil. EUR

628 795

858

795

834

801 846

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Skupina Doppelmayr/Garaventa dokázala za

predošlý obchodný rok preukázať výraznú bilanciu:

obrat s objemom 801 miliónov eur z

predošlého roku stúpol na 846 miliónov.

To predstavuje plus 5,7 percenta. Jednoznačný

úspech umožnili zákazníci z oblasti zimného

turizmu, silní v investovaní, veľké projekty na

nových, rastúcich trhoch a šikovní zamestnanci.

Jasným ťahúňom obratu bol aj v sezóne

2017/2018 opäť zimný turizmus – dve tretiny

všetkých projektov realizuje podnikateľský

subjekt v tejto oblasti. V alpských krajinách

Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko

a Taliansko generovala skupina Doppelmayr/

Garaventa 40 percent celkového obratu.

Míľnikmi roku 2018 boli kyvadlová dráha na

nemecký vrch Zugspitze a realizácia najstrmšej

pozemnej lanovky sveta na horu Stoos vo

Švajčiarsku. Za koncept vozňa nového druhu

zariadenia Stoosbahn vyhrala spoločnosť

Garaventa cenu za inováciu IHZ za rok 2018

(viď správa na strane 35).

Potešiteľný vývoj v Ázii

Aj vývoj v Ázii, s podielom na obrate vo výške 21

percent, je pre skupinu Doppelmayr/Garaventa

viac ako potešiteľný. Vo Vietname spája teraz

najdlhšia lanová dráha systému 3S prázdninové

ostrovy Phú Quốc a Hòn Thơm, a vyslúžila si

zápis do Guinessovej knihy rekordov. Prvá

trojlanová dráha Číny sa vypína ponad národný

park Lushan. Objednávky na deväť nových

lanových dráh pre Zimné olympijské hry

v Pekingu 2022 sa postarali aj do budúcnosti o

silný rast vplyvu skupiny na ázijskom trhu. Nové

zariadenie Cable Liner na letisku Šeremetievo

v Moskve od spoločnosti Doppelmayr Cable

Car a vyhotovenie materiálovej lanovej dráhy v

Cerattepe v Turecku o to viac demonštrujú

profesionálnu a vysoko výkonnú prácu

dcérskych spoločností firmy Doppelmayr a

veľkú angažovanosť ich zamestnancov.

Nárast kompetencií

Prijatím skupiny Frey prichádza do podniku ďalšie

know-how pre riadenia lanových dráh. Spoločnosť

LTW Intralogistics ďalej rozvíja softvérovú

kompetenciu po prebratí viedenského

softvérového podniku Metasyst Informatik

GmbH. Celkovo uvítala skupina Doppelmayr/

Garaventa týmito dvomi podnikmi s celosvetovým

rastom do rodiny 213 nových zamestnancov.

Pohľad do budúcnosti je pre skupinu

Doppelmayr/Garaventa vo všetkých oblastiach

len pozitívny: nárast v Ázii a Južnej Amerike, ako

aj stabilný obchod s lanovými dráhami v Strednej

Európe, to všetko sú veľmi sľubné indikátory

ďalšieho úspešného napredovania. Výstavbe

prepracovanej siete služieb pre zákazníkov sa

podnikateľský subjekt sústavne venuje aj

naďalej.


Nech sa páči, nastúpte

a cíťte sa dobre

Mobilita smerodajne prispieva ku kvalite nášho života. Keď sa môžeme

voľne pohybovať a komfortne sa prepraviť z bodu A do bodu B, uľahčuje

nám to život. Práve preto sa skupina Doppelmayr/Garaventa, ako výrobca

lanových dráh, zaoberá touto témou a zameriava sa na integračný faktor.

Pretože dobrá prístupnosť lanovej dráhy by mala byť daná v plnom rozsahu

– samozrejme aj pre osoby s obmedzenou mobilitou, ako sú seniori,

deti alebo ľudia s telesnými hendikepmi. Do vývoja systémov lanových

dráh lídra na svetovom trhu sú aplikované potreby všetkých cestujúcich

bez rozdielu.


Dostať sa do cieľa bez bariér

Aby naozaj každý mal ľahký prístup

Na bicykli rýchlo a komfortne

Jednoducho zobrať bicykel so sebou

Naklonené rodinám a kompatibilné

Zábava pre veľkých aj malých

Prístupnosť pre každého

Komfort v každom veku

Jeden deň na zjazdovke

Otec a mama Schmiedovci stoja v plnej lyžiarskej

výbave so svojimi deťmi pri pokladni

lyžiarskeho vleku. Tešia sa na spoločný deň

lyžovačky. Štvorročný Johannes navštevoval

na začiatku sezóny svoj prvý lyžiarsky kurz,

sedemročná Anna už lyžuje naozaj dobre a

zopárkrát sa už previezla aj na sedačkovej

lanovke. Najskôr si ešte zajazdia niekoľko kôl

na cvičnom svahu. Tento lyžiarsky vlek je

ideálny, lebo si môžeme vybrať, či sa chceme

vyviezť spolu dvaja na kotve v tvare T alebo

každý sám na závese s tanierikom. To je to

pravé na trénovanie. Potom sa ide na veľkú

zjazdovku. Schmiedovci si za týmto účelom

vyberú novú sedačkovú lanovku. Supermoderné

zariadenie, ktoré je v prevádzke prvú

zimu. Nastupovanie je ľahké a zvládne to aj

malé dieťa. Rodina sa pohodovo zvezie k

lanovej dráhe a zoradí sa pred prístupovými

závorami. Akonáhle sa otvoria, dostanú sa

lyžiari na nástupný pás. Johannes ešte nie je

taký veľký, ale výškovo prestaviteľný nástupný

pás sa automaticky prispôsobí najmenšiemu

pasažierovi. Tak sa aj on môže ľahko usadiť na

sedačku. Sedačky sa pohybujú v stanici

pomaly a tak má každý dosť času na nastupovanie.

Všetci sú tu? Áno. Rodina Schmiedovcov

sa usadila na komfortnej 6-miestnej

sedačke. Anna si hneď všimla, že sedadlá

sú príjemne vyhriate. A už sa zatvára sklopná

opierka – úplne automaticky. Umiestni sa

presne medzi kolená. To poskytne celej rodine

bezpečný pocit. Keďže povieva chladný vietor,

zatvorí ocino Schmied bublinu. To sa zdá byť

Johannesovi smiešne, lebo odrazu vyzerá

všetko modré. Na hornej stanici sa sklopná

opierka zase automaticky otvorí. Schmiedovci

obdivujú lesknúci sa sneh už z diaľky. Na

raz, dva, tri všetci hop zo sedačky a už sa

kĺžu, tešiac sa na vŕzgajúci sneh, smerom k

zjazdovke.


8 Komfort, bezbariérovosť a prístupnosť

Lanové dráhy sú atrakciou a transportným

prostriedkom zároveň. Na celom

svete prispevajú k nezabudnuteľným

zážitkom vo voľnom čase.

Ide sa do prírody

Alebo iná scéna: Párik dôchodcov, Rosa a Fred,

vždy rád chodil na túry. V mladších rokoch

často trávili svoj voľný čas na horách. Dnes z

dôvodu pokročilého veku nie sú až takí zdatní

pri chôdzi, napriek tomu však chcú využiť nádherný

jesenný deň na prechádzku. Ich najobľúbenejšia

trasa sa nachádza na malebnej plošine,

z ktorej obdivujú končiare oproti a na peknej

lavičke si môžu pokolísať duše. Voľakedy

celú trasu prešli pešo. Urobili si celodenný výlet

na čerstvom vzduchu ako kompenzáciu voči

stresu všedného pracovného dňa. Aby sa dnes

dostali na kopec, využijú radšej lanovú dráhu.

Týmto spôsobom sa rýchlo, komfortne a bez

bariér dostanú k svojmu cieľu. Je tu rušno.

Mnoho ľudí sa pohybuje v dolnej stanici. Zjavne

nie sú jediní, čo chcú využiť pekné počasie na

výlet. Rosa a Fred si počkajú na svoju kabínku.

Je veľmi priestranná. Každých pár sekúnd

nejaká príde, aby hostia nemuseli dlho čakať.

Už sú na rade. Podelia sa o kabínku s mladým

mužom. Je to horský cyklista a smeruje k zjazdovej

trase. Preprava bicyklov touto lanovou

dráhou nie je žiadny problém. Jednoduchým

chmatom ruky vyklopí sedačku a celý bicykel

zasunie do kabínky. Je tam dokonca aj držiak

na uchytene bicykla. Rosa a Fred si pohodlne

nájdu miesto. Počas jazdy sa trojica rozpráva

o svojej spoločnej láske k horám – mladý muž

žasne, kde všade už boli títo dvaja penzisti. A

nasleduje príjazd do hornej stanice. Kabínka

prechádza cez stanicu zníženou rýchlosťou.

Rosa a Fred vystupujú ako prví. Mladý muž

šikovne vysúva svoj bicykel z vozňa lanovej

dráhy. Kým vyštartuje, ešte zakýva na rozlúčku.


Komfort, bezbariérovosť a prístupnosť

9

Lanové dráhy sú pre všetkých

prístupné bez bariér: či s kočíkom,

vozíčkom alebo bicyklom.

Vnovom ponímaní prepravy sa vznášajú

cestujúci ponad mesto.

Na ceste do práce

Je ráno, aktuálne 6:00 hod. Peter vstáva

zavčasu a už je na ceste do práce. Býva

v okrajovej štvrti veľkomesta a cestuje

každý deň do svojej kancelárie v centre verejnými

dopravnými prostriedkami. Parkovanie

v meste je drahé a o parkovacie miesta

je aj tak núdza. Pred niekoľkými rokmi

nainštalovalo mesto nový dopravný prostriedok.

Lanová dráha teraz patrí do verejnej

siete hromadnej dopravy. Pre Petra je to obzvlášť

praktické, pretože trasa vedie celkom

blízko popri jeho byte. Iba zopár minút prejde

pešo, a už je pri stanici lanovej dráhy. Táto

lanovka mu umožňuje použíiť svoju preukážku

na autobusy MHD. Jazda trvá necelú

štvťhodinku. Obrazovka v kabínke zobrazuje

prognózu dnešného počasia, nasledujú časy

odjazdov z najbližšej stanice metra. Prestupovanie

je nekomplikované a bez prestojov

a podupávania na zime. Aj Petrova manželka

pravidelne jazdí lanovou dráhou. Do veľkej

kabínky môže komfortne vojsť aj s detským

kočíkom. Je to pre ňu jednoduchšie ako auto-

busom. Tam je totiž vždy odkázaná na cestujúcich,

ochotných pomôcť jej dostať kočík

do vozidla. V lanovej dráhe už zaznamenala

aj vozíčkarov, ktorí sa bez námahy a bez

cudzej pomoci dostali do kabínky. Dokonca

aj stanice lanovej dráhy sú kompletne bezbariérové.

Žiadne eskalátory, schody alebo

stupne, tak, aby mal každý ľahký prístup.

Počas bezstresovej jazdy prechádzajú kabínky

krížom cez veľkú rieku. Výhľad na mesto je

úchvatný. Aj preto je samotná jazda lanovou

dráhou zážitkom.


10 Interview

Vsadili sme na

prvotriedny komfort

WIR sa rozprával s Kornelom Granerom, konateľom

spoločnosti Leoganger Bergbahnen Ges.m.b.H

WIR. Aké boli pohnútky investovať do novej

lanovky?

Kornel Graner: Lyžiarsky okruh - Skicircus

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

zaznamenal v posledných rokoch dobrý

vývoj vo vzťahu k počtu jázd a tiež prvých

vstupov. Aj v priestore Leogangu boli zaznamenané

silné prírastky jázd, a tak bolo potrebné

aj zvýšenie prepravnej kapacity.

WIR. Prečo ste sa rozhodli pre zariadenie

od spoločnosti Doppelmayr?

Kornel Graner: Spoločnosť Leoganger

Bergbahnen s firmou Doppelmayr mala v

predošlých rokoch len tie najlepšie skúsenosti,

čo sa týka spoľahlivosti a servisu. Navyše samozrejme

došlo aj k náležitému dojednaniu

ceny a aj tu dokázala spoločnosť Doppelmayr

predložiť najlepšiu ponuku.

WIR. Akú úlohu zohral pri rozhodovaní

komfort a dizajn?

Kornel Graner: Turistický región Saalfelden

Leogang a celkovo lyžiarsky okruh vsadili už v

minulosti na prvotriedny komfort a patria tak s

istotou k „prémiovým-lyžiarskym strediskám“.

Aj s novou 8-miestnou sedačkou generácie

D-Line sme zdôraznili tento nami stanovený

cieľ. Redukovanou škálou farieb sedačiek a

vysoko hodnotnými nálepkami loga, ako aj

vonkajším stvárnením našich staníc vytvára na

vrchole súlad s prekrásnou krajinou.

WIR. Spoločnosť Doppelmayr uskutočnila

novou generáciou D-Line mnohé inovácie.

Ktoré znaky konceptu D-Line Vám prinášajú

najviac úžitku?

Kornel Graner: Pre nás boli komfort a

bezpečnosť hosťa najdôležitejšími znakmi,

resp. najdôležitejšími bodmi pri realizácii novej

8-miestnej lanovky Muldenbahn. S plnoautomatickou

sklopnou opierkou, vykurovaním sedadiel

a bublinou na ochranu pred poveternostnými

podmienkami a prepravnou kapacitou

3.500 os/hod spĺňa nová generácia lanoviek

D-Line od spoločnosti Doppelmayr naše

požiadavky dokonale.

WIR. V regióne Saalbach Hinterglemm

Leogang Fieberbrunn sa toho času hýbe veľa

vecí. Ktoré dôležité investície sú plánované vo

Vašom lyžiarskom stredisku v najbližších

rokoch?

Kornel Graner: Okrem investícií ďalších

spoločností v Saalbach Hinterglemme a

Fieberbrunne, ako napríklad novostavba kabínkovej

lanovky Zwölferkogel, je predo dvermi

prepojenie Zell am See cez Viehhofen. Aby sa

naďalej zvyšoval komfort a bezpečnosť,

pracuje v súčasnosti spoločnosť horských dráh

Leoganger Bergbahnen na zrenovovaní existujúcej

6-miestnej sedačkovej lanovky Asitzkogel,

ktorá má byť v dohľadnom čase tiež

nahradená 8-miestnou sedačkovou lanovkou.

Možno opäť zariadením konceptu D-Line z

dielne spoločnosti Doppelmayr!?

WIR. Srdečná vďaka za rozhovor.


D-Line balík komfortu pre Leogang

8-CLD-B Muldenbahn | Leogang, Salzburg (AUT)

Leoganger Bergbahnen GmbH

548 m 3.500 os/hod 5 m/s 3,8 min 34 sedačiek, každá pre 8 osôb 12/2018 D-Line

Koncept D-Line 8-miestna sedačková lanovka prináša najvyššiu

úroveň komfortu do lyžiarskeho strediska.

Výstavbou novej 8-miestnej sedačkovej lanovky

Muldenbahn, ktorá bola dňa 8. decembra

2018 slávnostne otvorená, sa Leogang vysporiadal

so svojim zámerom – sústavným zvyšovaním

komfortu pre hostí. Dovtedy bola používaná

lanovka Asitzmuldenbahn, odpojiteľná 6-miestna

sedačková lanovka. V prípade tejto novej

lanovky vsadil prevádzkovateľ Leoganger Bergbahnen

na lanovku generácie D-Line od spoločnosti

Doppelmayr – First Class pre hostí.

Komfort a bezpečnosť

(Žľabová dráha) nadšencom lyžiarskeho športu

vysokú mieru komfortu a navyše posúva vyššie

latku v otázkach bezpečnosti. Je to v rámci celého

Rakúska prvá 8-miestna sedačková lanovka

konceptu D-Line, vybavená funkciou

Autolock pre automatické zatváranie, zablokovanie

a kontrolu sklopnej opierky– to zabezpe-

čuje maximálnu bezpečnosť počas jazdy. Táto

nová lanová dráha dokáže navyše so zvýšenou

prepravnou kapacitou z 2.400 na 3.500 osôb

za hodinu veľmi dobre poslúžiť – doterajšie

ucho ihly Saalbach-Leogang už prestalo byť

problémom. Samozrejme aj dizajn bol dôležitý

pre spoločnosť Leoganger Bergbahnen. Sedačky

sú vyrobené v nadčasovej sivo – čiernej

kombinácii, individuálna dekorácia na chrbtovej

opierke zobrazuje leogangského leva a saalbachského

klauna. Nová lanovka Muldenbahn

preberá aj funkciu dôležitého

približovacieho zariadenia pre návrat hostí

medzi týmito dvomi lyžiarskymi strediskami.

Nasadenie najnovších technológií

Zariadenie Muldenbahn disponuje riadením lanových

dráh Doppelmayr Connect, vybaveným

konceptom deaktivovania. Pohon Doppelmayr

Direct Drive sa vyznačuje obzvlášť nízkou emisiou

hluku a menšou náročnosťou na údržbu.

Tým je zariadenie Muldenbahn na najvyššej

úrovni modernej techniky lanových dráh.

VEDELI STE ŽE …

… v roku 2002 postavená a teraz

nahradená 6-miestna lanovka Asitzmuldenbahn

si našla novú domovinu?

Zariadenie je po kompletnej revízii

momentálne prevádzkované v malom lyžiarskom

stredisku Vent v doline Ötztal.

Spomínaná odpojiteľná 6-miestna sedačková

lanovka tam vystriedala v službe jeden

lyžiarsky vlek a svojim príjemným komfortom

tak teší veľkých aj malých návštevníkov.


12 Interview

D-Line z estetických, technologických a

prevádzkovo hospodárskych dôvodov

WIR sa porozprával s Matthiasom In-Albonom, konateľom spoločnosti

horských dráh Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG).

WIR. Pán In-Albon, Vy ste od roku 2015

konateľom spoločnosti Bergbahnen Destination

Gstaad AG a v priebehu rozsiahleho procesu

sanácie a reštrukturalizácie ste postavili na nohy

veľa nových vecí. Aké boli pohnútky pre výstavbu

novej lanovky Saanerslochahn?

Matthias In-Albon: Rok 2016 bol rokom

sanácie, rok 2017 bol rokom reštrukturalizácie a

rokom 2018 sa výstavbou lanovej dráhy Saanerslochbahn

začala doba stratégie napredovania.

Po takmer 40 rokoch prevádzky išla svojho času

najrýchlejšia, najmodernejšia a najpohodlnejšia

kabínková lanovka na zaslúžený odpočinok a

vytvorila priestor pre prvú kabínkovú lanovku

konceptu D-Line vo Švajčiarsku – čo je po

všetkých stránkach významnou investíciou do

modernizácie a inovácie.

WIR. Prečo ste sa rozhodli pre novú generáciu

lanových dráh konceptu D-Line od spoločnosti

Doppelmayr?

WIR. Chcete sa umiestniť na stupni víťazov

spomedzi alpských zážitkových destinácií. Akým

smerom sa v tomto ohľade uberá Vaša práca za

účelom dosiahnutia takejto pozície? Predovšetkým,

akým výzvam čelí spoločnosť Bergbahnen

Destination Gstaad?

Matthias In-Albon: Gstaad predstavuje

alpínsku rýdzosť a životný štýl. Našim hosťom

môžeme ponúknuť dve z väčších, navzájom previazaných

lyžiarskych stredísk – teraz strategicky

inak orientovaných. Zweisimmen-Saanenmös,

miestna časť Schönried, má predovšetkým

osloviť športovejšie orientovaných denných hostí

aj priamym prepojením s verejnou železničnou

dopravou, ktorá umožňuje dostať sa do tohto

lyžiarskeho strediska z Bernu v rámci 74 minút.

Druhé lyžiarske stredisko, Gstaad-Saanen-

Rougemont, využívajú väčšinou hoteloví hostia a

solventní vlastníci horských chát. Prvky, ktorými

sa vyznačuje produkt, ako sú zážitok, módnosť

a životný štýl, sú tu na osobitnom zreteli. Ich

umiestnením do novej strategickej pozície, ku

ktorej prispieva aj táto nová lanová dráha, dokážeme

ešte cielenejšie osloviť potreby jednotlivých

skupín našich hostí. Ďalšou výzvou je pre

nás určite aj vytváranie imidžu pre Gstaad –

napríklad mnohé rodiny si ešte stále myslia, že

návšteva u nás je príliš drahá. Pritom náš denný

lístok nestojí viac ako v iných lyžiarskych

regiónoch a my pritom disponujeme mnohými

ďalšími atraktívnymi ponukami pre rodiny, aj pre

tínedžerov.

WIR. Akú úlohu pritom zohráva napredujúca

digitalizácia?

Matthias In-Albon: Digitalizácia je pre nás

veľmi dôležitá, prinajmenšom do toho momentu,

kým sa hosť neocitne na zjazdovke. Potom by

som mu najradšej ten mobil zobral. Sranda

bokom: chceme byť autentickí, do popredia

pretlačiť zážitok z lyžovania, technických

vymožeností a prostredia. Kde musíme posilniť, je

oblasť digitalizácie pracovných procesov, ako aj

plánovania celkovej údržby – heslo ERP. Ide tiež o

rozhrania a komunikáciu medzi jednotlivými

softvérovými systémami, ako napríklad riadiaci

systém zasnežovania a systém merania hĺbky

snehu, aby sme dokázali docieliť podľa možnosti

inteligentnú automatizáciu, resp. optimálnu podporu

pre prevádzku. Pre mňa nie je pochopiteľné,

že doteraz neexistujú žiadne rámcové zákonné

podmienky a žiadne riešenia zo strany výrobcov

pre autonómne prevádzkovanie našich zariadení.

Stáva sa stále ťažším získavať zamestnancov pre

práce v súvislosti s dozorom. Takéto úlohy by

bolo možné masívne podporiť dnešnou technikou,

resp. automatizovať a vykonávať dohľad

centrálne.

WIR. Môžeme v nasledujúcich rokoch očakávať

v Gstaade ešte výraznejšie novinky. Aké sú

ďalšie plánované investície?

Matthias In-Albon: Po úspešnej realizácii

zmeny kabínkovej lanovky Saanersloch bude nasledovať

ešte tento rok odštartovanie výstavby

náhrady za kabínkovú lanovku Eggli, vrátane vysokohorskej

chaty. K tomu sa ešte pridruží rozvoj

letnej prevádzky plánovanými horskými atrakciami.

Pre nás sú na poprednom mieste záujmu naši

najmladší a najmenší hostia. Na dvoch kopcoch

odštartujeme ešte na jar tohto roku výstavbu

dvoch zážitkových ihrísk – v leto tohto roku by

sme ich chceli otvoriť.

WIR. Ďakujeme pekne za rozhovor.

Matthias In-Albon: V krátkosti zhrnuté a

podčiarknuté: z estetických, technologických a

prevádzkovo ekonomických dôvodov. Posledný

bod zahŕňa ročnú úsporu nákladov na údržbu,

ako aj zníženie nákladov na elimináciu hluku

v porovnaní s doterajšími modelmi. Koncept

D-Line zodpovedá zároveň aj dnešným požiadavkám

hostí.


Projekte International

Prvá stanica konceptu D-Line s fasádou z pravého skla

10-MGD Saanenmöser–Saanenwald–Saanerslochgrat | Saanenmöser, Gstaad (CHE)

Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG)

2.858 m 673 m 2.000 os/hod 6,0 m/s 11,0 min 69 kabínok, každá pre 10 osôb

V lyžiarskom stredisku Gstaad bola otvorená

svetová novinka: Lanovka Saanerslochbahn

je zariadením konceptu D-Line,

ktorého stanice sú premiérovo stvárnené v

kubickom tvare s fasádami z pravého skla.

V Saanenmöseri, v lyžiarskom stredisku spoločnosti

Bergbahnen Destination Gstaad

(BDG), pozitívne prekvapuje od decembra

2018 nová lanovka Saanerslochbahn. Doteraz

jediná kabínková lanovka konceptu D-Line vo

Švajčiarsku nenadchýna iba svojou technikou

lanovej dráhy, ale aj architektúrou a estetikou.

Na svete prvýkrát zažiarili stanice v kubickom

dizajne z pravého skla.

Štart do novej doby

Spoločnosť Gstaader Bergbahnen odštartovala

proces modernizácie, aby pozdvihla v regióne

štandard komfortu a stala sa pre hostí

atraktívnou ako zážitková destinácia. Preto

bolo obstaranie novej lanovej dráhy konceptu

D-Line od skupiny Doppelmayr/Garaventa,

ktorá nenechá žiadne želanie vo veciach

komfortu hostí nesplnené, logickým riešením.

Zvýšením kvality aj v otázke dizajnu uspokoja

tieto horské dráhy dokonca hostí s najvyššími

očakávaniami. Investícia navyše podporuje

dlhodobo udržateľné hospodárenie: Vďaka

najmodernejšej technológii lanových dráh sa

novým konceptom D-Line vytvárajú pre Gstaad

úspory v prevádzkových nákladoch a v ročnej

údržbe. Fotovoltické zariadenie na streche dolnej

stanice znižuje náklady na elektrinu.

Kvantový skok v konštrukciách lanových dráh

Nové kabínky konceptu D-Line ponúkajú veľa

miesta, pohodlné a komfortné sedadlá a tieňované

výplne. Svetovou premiérou v Gstaade

sú elegantné fasády budov staníc. Táto inovácia

nie je kvantovým skokom v konštrukciách

lanových dráh iba pre prevádzkovateľa lanovej

dráhy BDG – moderné presklené fasády

sa dajú v prípade potreby dodatočne vybaviť

aj mediálnou fasádou z LED. Pre prevádzkovateľa

horských dráh tým vznikajú zaujímavé

možnosti - toto „médium zo skla“ sa ideálne

hodí na veľkoplošné zobrazovanie aktuálnych

informácií pre hostí, aj reklamných klipov.

Skupinou Doppelmayr/Garaventa vyvinuté

zariadenie s inovatívnou fasádou z pravého

skla predstavuje kvantový skok v konštrukciách

lanových dráh. Matthias In-Albon,

riaditeľ spoločnosti Bergbahnen Destination

Gstaad AG (BDG)


Svetová premiéra pre kabínku OMEGA V

10-MGD Kohlmaisbahn | Saalbach, Salzburg (AUT)

Saalbacher Bergbahnen GmbH

3.200 os/hod 6,0 m/s 95 kabínok OMEGA V, každá pre 10 osôb 12/2018 D-Line

Prevýšenie 1. úsek: 1.113 m 365 m 4,4 min Prevýšenie 2. úsek: 1.176 m 404 m 4,4 min

Kvôli novej kabínke Kohlmaisbahn v Saalbachu

sa fi rma Doppelmayr vyzbrojila nápadmi

s niekoľkými osobitnými riešeniami.

Okrem toho je to prvá kabínková lanovka s

novou generáciou kabínok OMEGA V.

Naozaj sa je na čo pozerať. Stanice v elegantnej

červenej farbe, k tomu úplne nové kabínky

OMEGA V, ktoré boli tiež vyrobené v žiarivej

farbe. Rozprávame sa o zariadení Kohlmaisbahn

v Saalbachu, ktoré bolo uvedené do prevádzky

v decembri 2018. Nová kabínková lanovka

konceptu D-Line nahradila skupinovú

lanovku a 3-miestnu pevnú sedačku, ktorá si už

odslúžila svoje roky. Prepravuje až 3 200 cestujúcich

za hodinu priamo z centra obce na horu

Kohlmais, ktorá je miestnou dominantou Saalbachu.

Poloha v husto obývanej oblasti si vyžadovala

riešenie, zamerané na nízku hlučnosť.

Presvedčil koncept D-Line svojim tichým chodom,

vďaka čomu miestni obyvatelia nie sú rušení

prevádzkou lanovky. Profi tujú z toho aj pasažieri

– vznášajú sa do výšky v novej kabínke

OMEGA V, obklopení tichom a komfortom. Podstrešie,

absorbujúce hluk a inovatívny koncept

vetrania bez vytvárania prievanu sú zdrojom

príjemnej atmosféry. K tomu sa pridali ergonomické

sedadlá a veľkoplošné panoramatické

presklenie, ktoré umožňuje nádherný výhľad na

centrum obce a okolité vrchy. Kabínka je piatou

generáciou obľúbenej série Omega od fi rmy

CWA – úspešným pokračovaním vývoja s viacerými

novými črtami a technickými detailmi.

Lanová dráha na mieru

Úžasné sú aj dimenzie dolnej stanice s podzemnou

garážou pre kabínky, bytmi pre

zamestnancov a dvojpodlažnou podzemnou

garážou. Výstavba stanice vzhľadom na jej

centrálnu polohu si vyžiadala efektívnu a

priestorovo úspornú logistiku, čo firma

Doppelmayr a všetky na stavbe sa podieľajúce

firmy zvládli najlepším možným spôsobom.

Celková technika lanových dráh – predovšetkým

v medzistanici – bola prispôsobená špeciálnym

danostiam hory. Tieto si vynútili v rámci

možností kompaktné riešenie. Veľký dôraz

kládla spoločnosť horských dráh Saalbacher

Bergbahnen na disponibilitu zariadenia. Tak je

napríklad možné aj pri výpadku elektrického

prúdu lanovku vyprázdniť jazdou a cestujúcich

rýchle a bezpečne dopraviť do doliny.

Vďaka pokrokovej technike a variabilnému konceptu

D-Line sa pre zákazníka otvárajú ďalšie

dimenzie – na mieru ušitá technika lanových

dráh a individuálny design v nápadnej červenej

farbe, ktorým sa lanovka Kohlmaisbahn pýši.

Spoločnosť Doppelmayr pri koncepcii tohto

zariadenia vyšla po všetkých stránkach v

ústrety našim potrebám. Všetky technické

finesy, ktoré sme si želali, boli zrealizované

k našej úplnej spokojnosti.

Dipl.Ing. Walter Steiner,

vedúci stavby a prevádzkový

riaditeľ spoločnosti

Saalbacher Bergbahnen

GmbH.


Medzinárodné projekty

15

Ďalší level mobility pre

kolumbijské hlavné mesto

10-MGD Ciudad Bolívar | Bogotá (COL)

Instituto de Desarrollo (IDU)

3.247 m 263 m 3.600 os/hod 5,5 m/s 13,4 min 163 kabínok, každá pre 10 osôb

Lanová dráha na juhu kolumbijského hlavného

mesta Bogota prináša cestujúcim v kyvadlovej

lanovke časovú úsporu až do dvoch

hodín.

Hlavné mesto Kolumbie vsadilo na lanovú

dráhu ako urbanistický dopravný prostriedok.

V mestskej štvrti Ciudad Bolívar na juhu

Bogoty sa ľuďom uľahčí cesta do práce.

Odpojiteľná kabínková lanovka privezie pasažierov,

ktorí žijú v tejto štvrti, obzvlášť komfortným

spôsobom priamo k autobusovému terminálu

„TransMilenio“ mesta Bogota. Asi tri

kilometre dlhá lanová dráha otvára úplne novú

perspektívu v doprave; vznáša sa ponad husto

zastavanú mestskú štvrť, v ktorej sú cesty pre

autá, autobusy a iné dopravné prostriedky priúzke.

Spádová oblasť celkom štyroch staníc

obslúži veľkú časť tejto mestskej štvrte a garantuje

dobrú dosiahnuteľnosť novej lanovej

dráhy pre obyvateľov. Kabínková lanovka je

integrovaná do lístkového systému Trans-

Milenio, čo znamená, že cestujúci v Bogote

môžu jazdiť so svojim lístkom verejnou dopravou,

aj lanovou dráhou.

Výhľad namiesto dopravnej zápchy

Lanová dráha bez námahy prekonáva prevýšenie

v oblasti pahorkatiny a prepraví cestujúcich,

ktorí denne ušetria jazdou novou lanovou

dráhou až dve hodiny, pohodlne a rýchlo k autobusovému

terminálu. Namiesto trčania v

stresujúcej dopravnej zápche si užívajú krátku

jazdu s krásnym výhľadom v jednej zo 163 kabínok.

Pri projektovaní a realizácii sa kládol

veľký dôraz na bezbariérovosť, aby všetci ľudia

bez rozdielu mali možnosť bezproblémovo využiť

túto ponuku. Bola to veľmi dôležitá podmienka

pre prevádzkovateľa a lanová dráha ju

zvláda bez obmedzení. Lanovka vylepšuje kvalitu

života ľudí v časti Cuidad Bolívar, keďže

cestujúcich nehlučne a bez výfukových splodín

priváža do ich cieľa. Navyše sa stala atrakciou

tejto štvrte.

Dopravný projekt TransMiCable má pre vývoj

Bogoty enormný význam. Dosiahneme

ním pomocou najčistejšej technológie nielen

rýchlu a prvotriednu prepravu ľudí, ale

zároveň vytvoríme nové možnosti s vysokou

úrovňou spoločenského

úžitku.

Felipe Ramírez

Buitrago, zast. vedúci

techniky a distribúcie,

TRANSMILENIO S.A.


16 Medzinárodné projekty

Špeciálne vyhotovenie pre

observatórium Sonnblick

6-ATW Sonnblick | Rauris, Salzburg (AUT)

Sonnblick Verein

3.054 m 1.478 m 104% 6,0 m/s 10,0 min kabínka pre 6 osôb

vyšších ako 30 km/h z bezpečnostných dôvodov

zastaviť prevádzku, a z tohto dôvodu sa

výskumná stanica stala často celé dni nedosiahnuteľnou.

V novembri 2018 otvorili na Sonnblicku úplne

novým spôsobom koncipovanú, modernú lanovú

dráhu od firmy Doppelmayr – prototyp

kompaktnej lanovej dráhy: kabínka pre šesť

osôb, ktorá disponuje aj nákladnou plošinou,

prekoná 1.478 metrov prevýšenia iba za 10

minút, a je tak dvakrát rýchlejšia. Zvláštnymi

výzvami boli časté vysoké rýchlosti vetra, resp.

bočný vietor. Riešením sa ukázalo dvojité

nosné lano so šírkou rozchodu 1,2 metra. Špeciálne

vyrovnávacie závažia na lanových

jazdcoch fungujú ako protiváha voči bočným

vetrom, takže lanovka môže bez problémov

prepraviť zamestnancov ústavu ZAMG k hornej

alebo dolnej stanici, a to aj pri rýchlostiach

vetra 80 km/h; slúži výlučne pre vnútornú komunikáciu

a nie je prístupná pre verejnosť.

Túto lanovku prevádzkuje spolok Sonnblick

Verein: „Nová lanová dráha predstavuje pre našich

zamestnancov viac bezpečnosti a zvyšuje

komfort. Navyše sa dajú teraz lepšie naplánovať

návštevy pozorovacej stanice národnými aj

medzinárodnými výskumníkmi“, vysvetľuje Elke

Ludewig, vedúca observatória Sonnblick.

© Hermann Scheer und Doppelmayr

Od firmy Doppelmayr nová lanová dráha

meteorologickej pozorovacej stanice umožňuje

výskumníkom spoľahlivú jazdu na ich

pracovné miesto.

Observatórium Sonnblick bolo založené v

roku1886 a nachádza sa v národnom parku

Hohe Tauern vo výške 3.106 m na hranici

spolkových krajín Korutánsko a Salzburg.

V Európe ide o najvyššie položenú, celoročne

obsadenú meteorologickú pozorovaciu stanicu.

Jediným prepojením doliny a observatória

bola od roku 1950 nákladná lanová dráha,

ktorou sa na svoje pracovné miesto prepravovali

aj výskumníci Centrálneho ústavu pre meteorológiu

a geodynamiku (ZAMG). Dobrodružná

jazda v kovovom koši trvala 20 minút.

Jej využitie však bolo limitované počasím,

keďže lanovka musela pri rýchlostiach vetra

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou

Ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva:

observatórium na Sonnblicku, v ktorom sa

každoročne interdisciplinárne pracuje na viac

ako 40 medzinárodných výskumných programoch,

zaznamenalo dňa 1. januára 1905 s

hodnotou −37,4 °C (v Rakúsku za normálnych

podmienok) najnižšiu nameranú teplotu všetkých

čias. Aj najvyššia kedy nameraná rýchlosť

vetra v Rakúsku pochádza odtiaľto: už viackrát

boli pri víchriciach namerané rýchlosti vetra viac

ako 220 km/h.

Tak mimoriadne neobvyklé, ako je

stanovište nášho observatória,

presne tak jedinečné a unikátne

je riešenie, ktoré pre nás

zrealizovala spoločnosť

Doppelmayr. Elke Ludewig,

vedúca observatória

Sonnblick.


Medzinárodné projekty

17

Prvá francúzska D-Line

6-CLD Pic Vert | Hautes-Alpes, Les Orres (FRA)

SEMLORE

1.543 m 580 m 2.400 os/hod 6,0 m/s 63 sedačiek, každá pre 6 osôb 12/2018 D-Line

Dve premiéry vo Francúzsku: lyžiarske

stredisko Les Orres vsadilo pri svojej novej

sedačkovej lanovke na koncept D-Line a

riadenie Doppelmayr Connect.

Lyžiarske stredisko Les Orres v územnom

celku Hautes-Alpes posunulo latku pri svojej

novej odpojiteľnej 6-miestnej sedačkovej lanovke

od spoločnosti Doppelmayr/Garaventa

na novú úroveň ohľadne komfortu, bezpečnosti

a techniky. Sedačková lanovka Pic Vert nadchýna

dvomi premiérami: je prvou lanovou

dráhou generácie D-Line vo Francúzsku a disponuje

novým riadením Doppelmayr Connect.

Slúži ako náhrada za dve sedačkové lanovky s

pevným uchytením a jeden lyžiarsky vlek. Táto

sedačková lanovka presviedča prepravnou kapacitou

až do 2.400 osôb za hodinu. S novým

zariadením lanovej dráhy sa vylepšila aj ponuka

zjazdoviek, hlavne pre začiatočníkov. Cestujúci

sa tešia zo znížených dôb čakania a rýchlej

jazdy, tým sa približujú väčšiemu precíteniu

svojich zážitkov pri výhľade snov do horskej

doliny. Stredové opierky nôh a sklopná opierka

s možnosťou zablokovania zabezpečujú

bezpečnú a komfortnú jazdu, špeciálne pre

menších cestujúcich.

Efektívna, komfortná a príjemná na údržbu

Želaniu zákazníka znížiť energetické náklady

vyšla spoločnosť Doppelmayr v ústrety použitím

vodou chladeného motora – jeho zvyškové

teplo možno využiť na vykurovanie priestoru

pre obsluhu vedľa hornej stanice.

Okrem toho disponuje táto 6-miestna sedačková

lanovka Pic Vert automatickou garážou

pre sedačky. Garážovanie a vygarážovanie z

ariadenia sa tým uskutočňuje rýchlo, spoľahlivo

a samozrejme automaticky.

Zariadenie konceptu D-Line vychádza v ústrety

požadovaným nárokom prevádzkovateľa

SEMLORE ohľadne tichej prevádzky a jednoduchej

údržby. Spoločnosť Doppelmayr France

zrealizovala tento projekt v najkratšom

možnom čase – od júla do decembra – 15.

decembra 2018 bola táto sedačková lanovka

uvedená do prevádzky presne v deň začiatku

sezóny. Aj v lete sa môžu tešiť z tohto moderného

a komfortného dopravného prostriedku

peší, ale aj ľudia s obmedzenou mobilitou.

Prvýkrát sme spolupracovali so spoločnosťou

Doppelmayr a sme po všetkých stránkach

spokojní - zhoduje sa aj pomer ceny a

poskytnutého výkonu. Do detailov presná, na

riešenia orientovaná a rýchla práca tímu

spoločnosti Doppelmayr umožnili otvorenie

v stanovenom termíne.

Xavier Corne, konateľ spoločnosti SEMLORE


18 Medzinárodné projektyi

Priamou cestou do lyžiarskeho strediska

10-MGD Schlossalmbahn | Bad Hofgastein, Salzburg (AUT)

Gasteiner Bergbahnen AG

3.000 os/hod 6,0 m/s 12/2018

Šikmá dĺžka 1. čiastkový úsek: 1.275 m 455 m 3,7 min 50 kabínok, každá pre 10 osôb

Šikmá dĺžka 2. čiastkový úsek: 2.114 m 763 m 6,1 min 72 kabínok, každá pre 10 osôb

Nová lanovka Schlossalmbahn v Bad Hofgasteine

je srdcom najväčšieho investičného

zámeru spoločnosti Gasteiner Bergbahnen

AG. Nová 10-miestna kabínková lanovka od

spoločnosti Doppelmayr výrazne stupňuje

komfort a prepravnú kapacitu.

V obci Bad Hofgastein panuje prelomová nálada.

Generačný projekt Schlossalm NEU má

zabezpečiť atraktivitu lyžiarskeho strediska na

celé desaťročia. Spoločnosť Gasteiner Bergbahnen

AG investuje veľa peňazí do projektu,

ktorý predpokladá výstavbu najmodernejších

lanovkových zariadení a kompletne novej

štruktúry na lyžiarskom a turistickom vrchole

Schlossalm. Dôležitým míľnikom je nová lanová

dráha Schlossalmbahn, ktorá bola otvorená

1. decembra 2018. Táto 10-miestna kabínková

lanovka vedie z doliny cez medzistanicu priamo

do lyžiarskeho strediska a nahrádza tri existujúce

lanovkové zariadenia – jednu pozemnú lanovú

dráhu, jednu 2-miestnu pevnú sedačkovú

lanovku a jednu 4-miestnu sedačkovú lanovú

dráhu. Navyše prepravná kapacita sa viac ako

zdvojnásobila - z 1.400 osôb na 3.000 osôb.

Kabínky OMEGA IV sú vyrobené v oranžovej

farbe. Vybavené sú vykurovaním sedadiel a

WLAN, takže cestujúci profitujú z maximálneho

komfortu. Riadenie Doppelmayr Connect sa

stará o prehľadnú a jednoduchú obsluhu lanovej

dráhy. Úžasná je 4-dielna podpera číslo 17,

ktorá lanovku vedie cez skalnatý horský chrbát.

Výstavba základov podpery a montáž boli

z dôvodu náročného terénu a vedenia trasy

veľkou výzvou, išlo o veľmi náročný projekt.

Druhý úsek od medzistanice zahŕňa navyše

rozsiahly koncept evakuácie.

Perfektné napojenie na dopravu

Aj nová dolná stanica je nanajvýš impozantná.

Okrem garáže na kabínky sa do nej zmestili

reštaurácia, parkovací dom, požičovňa lyží

s úložiskom lyží a športový obchod. Budova

svojou jedinečnou architektúrou a nápadným

stvárnením s oranžovými pásmi pôsobí zvonka

veľmi moderne. Zároveň je celkový koncept

veľmi praktický: hostia sa dostanú k nastupovaniu

do lanovky z novo vybudovaných vonkajších

parkovacích plôch alebo z autobusovej

stanice, nachádzajúcej sa priamo pri dolnej

stanici.

Odpadá podchod pre chodcov, čakacie doby

patria minulosti, každý hosť má miesto na

sedenie a aj prestupovanie v medzistanici

odpadá. Nová lanovka vyváža hostí nonstop

nahor do optimálneho bodu prerozdelenia v

rámci lyžiarskeho strediska. Aj opticky sa nové

zariadenie prejavuje zodpovedajúco a

zabezpečuje, že Bad Hofgastein je opätovne

viac vnímaný ako miesto

zimných športov.

Podľa Wolfganga Eggera,

člena predstavenstva

spoločnosti Gasteiner

Bergbahnen AG


Najväčšia kyvadlová lanovka na svete so strešnou terasou

99-ATW Grande Motte | Tignes (FRA)

Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), Národný park Vanoise

1.696 m 420 m 1010 os/hod v každom smere; 99 +1 os/kabínka 10,0 m/s 5,0 min

2 kabínky, každá pre 99 +1 osobu; paluba 20 osôb zima 2018/19

V luxusom lyžiarskom stredisku Tignes, v srdci

francúzskych Álp, vyvezie kyvadlová lanovka

extra triedy svojich hostí na ľadovec.

Francúzska obec Tignes je jednou z najvyššie

položených obcí Európy vo viac ako 2.000 metroch

nadmorskej výšky a patrí spolu s Val-d’Isère,

kde sa v roku 1992 konali Zimné olympijské hry,

k lyžiarskemu zväzu Espace Killy. Vysokohorská

alpínska poloha prináša so sebou aj mimoriadne

poveternostné podmienky. Aby dokázala kompletne

zrenovovaná kyvadlová lanovka odolávať

extrémnym poveternostným podmienkam vo

výške viac ako 3.000 metrov, dostala od fi rmy

Garaventa svojský dizajn. Lanovka od spoločnosti

Doppelmayr/Garaventa disponuje jednou

zvláštnosťou: obidve kabínky od spoločnosti

CWA pre 99 osôb sú vybavené otvorenou plošinou

na streche pre ďalších dvadsať cestujúcich.

Od mája (štart v roku 2019) budú možné

open top jazdy na ľadovec Grande-Motte. Jazda

lanovkou na strešnej terase bude pre výletníkov aj

lyžiarov – lyžiarske stredisko okolo Tignes je

známe aj letnou lyžovačkou – svojským zážitkom.

Zážitok z panorámy, veľa miesta a komfortu

Obidve kabínky poskytujú pasažierom najmodernejší

komfort a jedinečný 360 stupňový

výhľad na prírodu: celé zoskupenie Mont-Blanc a

najvyšší vrchol Savojských Álp. Kyvadlová lanovka

Grande Motte je najväčšou lanovou dráhou so

strešnou terasou na svete a dokáže za hodinu

prepraviť až tisíc hostí.

Časť jedného globálneho projektu

Lanová dráha so strešnou terasou je súčasťou

stavebného projektu ALTIDUDE EXPERIENCES

(Zážitky vo výškach) a je realizovaná spolu so

spoločnosťou Société des Téléphériques de la

Grande Motte (STGM), ktorá prevádzkuje lyžiarske

stredisko Tignes a národným parkom

Vanoise. Lanovka dobre ladí s celkovým rázom

oblasti. Komplex ALTITUDE EXPERIENCES bude

prístupný pre verejnosť od mája roku 2019. Na

viacerých vyhliadkových miestach a v rôznych

informačných priestoroch si môžu návštevníci

užiť túto osobitú panorámu a nezvyčajné okolie,

okrem iného aj za účelom spoznávania ekosystému

tohto regiónu.


© Hofer Wolfgang

Adieu pevná sedačka, vitaj kabínková lanovka!

10-MGD Panorama | Steinhaus v Ahrntale, Južné Tirolsko (ITA)

Klausberg AG

1.004 m 453 m 2.700 os/hod 5,0 m/s 30 kabínok, každá pre 10 osôb 12/2018 D-Line

Nová kabínková lanovka v lyžiarskom

stredisku Klausberg nahrádza po necelých

30 rokoch vernej služby pevnú sedačku.

Veľa rokov vykonávala svoju službu 3-miestna

sedačková lanovka s pevným uchytením

Hühnerspiel v lyžiarskom stredisku Klausberg,

v juhotirolskom Ahrntale. Po 28 rokoch bola

nahradená modernou 10-miestnou kabínkovou

lanovkou generácie D-Line od spoločnosti

Doppelmayr/Garaventa. Nové meno

tohto zariadenia zahŕňa úchvatné horské prostredie

Ahrntalu a eleganciu novej kabínkovej

lanovky: názov „Panorama“ je napísaný na

stanici aj na kabínkach. Trasa vedie vďaka novej

pozícii hornej stanice ešte vyššie a umožňuje

nový, predĺžený pôžitok zo zjazdovky.

Luxus pre cestujúcich

Zariadenie Panorama - kabínková lanovka patrí

svojim výkonom k najvýkonnejším lanovkám

Južného Tirolska: Prepravuje až 2.700 osôb

za hodinu a ponúka cestujúcim v celkovo

30 kabínkach veľa miesta a luxusu: dosť priestoru

na nohy, široké sedadlá a veľké panoramatické

okná s fantastickým výhľadom. Okrem

toho disponuje vykurovaním sedadiel a držiaky

na lyže sa nachádzajú v kabínke – to umožňuje

jazdu lanovkou bez komplikácií a v pohodlí.

Druhé vystúpenie pre pohon Doppelmayr

Sector Drive v Taliansku

Aplikovaný pokrokový typ pohonu novej kabínkovej

lanovky s názvom Doppelmayr Sector

Drive (sektorový pohon) bol v Taliansku použitý

už druhýkrát. Elektromotor si za jazdy iba šepká

a ide takmer bez vibrácií. Navyše sa tento motor

vyznačuje vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou

energie. Nová panoramatická lanovka

navyše šetrí čas pri údržbe a je v neposlednom

rade vďaka riadeniu Doppelmayr Connect po

všetkých stránkach príjemná z hľadiska obsluhy.

„S novou lanovkou konceptu

D-Line sme naše lyžiarske

stredisko do značnej miery

zhodnotili – naši hostia si teraz

užívajú stopercentný komfort“,

teší sa Walter Fischer,

konateľ spoločnosti

Klausberg AG.


Medzinárodné projekty

21

Zmodernizovaná lanovka Mühleggbahn

je znovu uvádzaná do prevádzky

38-FUL lanová dráha Mühlegg | St. Gallen, kantón St. Gallen (CHE)

Mühleggbahn AG

322 m 71 m 450 os/hod 5,0 m/s 2 vozne, každý pre 38 osôb 11/2018

Tradičná lanovka St. Gallenu bola opäť

otvorená po siedmich mesiacoch sanácie.

Zariadenie Mühleggbahn spája južné staré

mesto St. Gallen s vyššie položenou mestskou

časťou St. Georgen a patrí už od roku 1893 ku

koloritu mesta St. Gallen. Vtedy to bol úplne

prvý verejný dopravný prostriedok mesta. V

novembri 2018 bolo zmodernizované zariadenie

Mühleggbahn po siedmich mesiacoch

znovu uvedené do prevádzky.

Odteraz je už táto pozemná lanová dráha,

ktorá dokáže prepraviť 450 osôb za hodinu,

úplne bezbariérová. Bez akýchkoľvek schodov

alebo rámp je každému cestujúcemu

umožnené nastúpiť na jazdu v kabínke. Vďaka

dverám na čelnej strane je nastupovanie a

vystupovanie uľahčené zvlášť pre cestujúcich

s detskými kočíkmi, s bicyklami a vozíčkarom.

Vo veľkoryso presklenej kabínke sa cestujúci

dostanú za menej ako dve minúty z okraja

mesta priamo do centra – mnohí obyvatelia

využívajú túto pozemnú lanovku ako dopravný

prostriedok na cestu do práce alebo ako dopravný

prostriedok do blízkych rekreačných

oblastí St. Gallenu.

Pridaná hodnota pre cestujúcich

Okrem vybudovania bezbariérového prístupu

bola opravená aj 125 rokov stará stena tunela.

Tým sa síce zmenšil prierez tunela, avšak kapacitu

pre osoby sa podarilo zvýšiť na 38. Aj

budovy hornej a dolnej stanice boli zmodernizované.

Za kompletnú techniku lanových dráh

vrátane konštrukcie koľají zodpovedala spoločnosť

Garaventa. „Cieľom prestavby bolo

každému cestujúcemu ponúknuť skutočnú pridanú

hodnotu. Dosiahli sme to celistvým konceptom

staníc aj vozňa“, zdôraznil projektový

vedúci zo spoločnosti Garaventa, Ueli Sutter.

Od roku 1893 do 1950 bolo zariadenie Mühleggbahn

prevádzkované ako lanová dráha s

drôteným lanom s dvomi vozňami. Napĺňaním

a vypúšťaním nádrží s vodou sa lanovka vtedy

pohybovala pomocou zemskej príťažlivosti. Od

roku 1950 do 1974 jazdila ako elektricky poháňaná

ozubnicová lanovka. V roku 1975 sa stala

vďaka ďalšej prestavbe prvou automatizovanou

šikmou lanovou dráhou Švajčiarska.

V roku 2004 nastúpil vtedajšej dobe zodpovedajúci

model prvej kabínky šikmého výťahu. Od

roku 2018 je lanová dráha Mühleggu vďaka

novému, celistvému konceptu staníc a vozňa

vysoko modernou mestskou pozemnou lanovou

dráhou.

Spoločnosťou Garaventa navrhnutý koncept

prúdenia osôb s jednými dverami na čelnej

strane z dolnej aj hornej strany značne zvýšil

komfort aj užívateľskú prijateľnosť lanovky

pre našich hostí a tým sa stal jednoznačným

víťazom. Roland Streule (technický vedúci

spoločnosti Mühleggbahn AG / konateľ

spoločnosti Streutec GmbH)

VEDELI STE ŽE …

… lanová dráha zvlášť prirástla k srdcu

obyvateľom St. Gallenu?

Okrem mesta a spoločnosti Mühleggbahn

AG zabezpečil financovanie projektu aj

miestny dotačný spolok. Slávnostného

otvorenia dňa 17.11.2018 sa zúčastnili očividne

sa tešiace obyvateľky a obyvatelia

priľahlých častí mesta.


Svetová novinka: Kombinovaný D-Line komfort v Japonsku

6/10-CGD Sunrise Express | Minami Uonuma City, Niigata (JPN)

Ishiuchi Maruyama Resort

1.157 m 301 m 3.105 os/hod 5,0 m/s 5,1 min

Zariadenie Sunrise Express v japonskom

lyžiarskom stredisku Ishiuchi Maruyama je

prvou kombinovanou lanovou dráhou konceptu

D-Line na svete.

Cieľ lyžiarskeho strediska Ishiuchi Maruyama

osloviť novou lanovou dráhou konceptu D-Line

širšiu skupinu ľudí vyšiel naplno - keďže táto

lanová dráha ponúka cestujúcim na výber tak

kabínky, ako aj sedačky, priťahuje rezort okrem

zimných športovcov aj nelyžujúcich. Toto lyžiarske

stredisko je jedno z najväčších v okolí Tokia a

vysokorýchlostným vlakom Shinkansen je z

tokijskej vlakovej stanice dosiahnuteľné za

približne 70 minút.

Atraktívne pre rozličné cieľové skupiny

Obyvatelia mesta si pochvaľujú stredisko Ishiuchi

Maruyama ako rekreačnú oblasť. Nepozýva iba

lyžiarov alebo snowbordistov, ale ponúka viacero

možností pre využitie voľného času aj pre

výletníkov, ktorý sa pohybujú pešo. A presne na

to je lanovka Sunrise Express vybavená: zimní

športovci môžu bez odopínania svojich lyží

alebo snowbordov jazdiť na 6-miestnych sedačkách

priamo na zjazdovku. Peší sa vyberú

na jazdu do snehového opojenia alebo za

výhľadovým zážitkom pohodlnou 10-miestnou

kabínkou. Sedačky konceptu D-Line sú veľkorysé

v ponuke miesta a vybavené vykurovaním

sedadiel a bublinami. Aj priestranné kabínky

OMEGA IV so svojimi sedadlami z ušľachtilej

kože prispievajú k príjemnej jazde. Po príjazde

nahor majú hostia na výber veľký počet zjazdoviek

a horských reštaurácií, ako aj Snow World

(snežný svet) pre celú rodinu. Lanovka Sunrise

Express bola realizovaná v súčinnosti so spoločnosťou

Nippon Cable, ktorá je už 40 rokov

licenčným partnerom skupiny Doppelmayr

Gruppe v Japonsku a vlastníkom lyžiarskeho

strediska Ishiuchi Maruyama.

Názorné video z chránenej

oblasti Ishiuchi

Maruyama nájdete tu:

Sunrise Express ponúka našim hosťom –

či lyžiarom, peším alebo rodinám s deťmi –

pohodlnú jazdu. Zaznamenali sme veľký

počet hostí, ktorí do rezortu zavítajú iba preto,

aby si užili komfort novej lanovej dráhy.

Je skutočným obohatením pre naše lyžiarske

stredisko. Shungo Ohkubo, konateľ Nippon

Cable Group

Doppelmayr a Nippon Cable

Viac ako 40 rokov partnerstva

Lanové dráhy ako dopravný prostriedok majú v Japonsku tradíciu už viac ako 100 rokov. Na

ostrovnom štáte môžeme nájsť okolo 500 lyžiarskych stredísk. Hornatá krajina s vrchmi, bohatými

na sneh, ponúka ideálne predpoklady na zimné športy. Spoločnosť Nippon Cable bola založená

v roku 1953 ako lokálny výrobca lanových dráh. Licenčné partnerstvo medzi spoločnosťami

Doppelmayr a Nippon Cable trvá od roku 1977. Obidva podnikateľské subjekty odvtedy spája úzky

obchodný vzťah, plný dôvery. Vďaka tejto spolupráci si spoločnosť Nippon Cable dokázala upevniť

pozíciu prvého hráča na trhu v japonskom priemysle lanových dráh. Realizácia zariadenia „Sunrise

Express“, prvej kombinovanej lanovej dráhy konceptu D-Line na svete, v lyžiarskom stredisku

Ishiuchi Maruyama, je toho najlepším príkladom.


Medzinárodné projekty

23

Inovácia krát dva

8-CLD-B Sonntagskogelbahn 2 | Wagrain, Salzburg (AUT)

Bergbahnen AG Wagrain

652 m 202 m 3.200 os/hod 5,0 m/s 2,84 min 38 sedačiek, každá pre 8 osôb 12/2018 D-Line

Nové zariadenie Sonntagskogelbahn 2 v

rezorte Snow Space Salzburg je 8-miestnou

sedačkovou lanovou dráhou konceptu

D-Line vrátane dvoch inovácií.

Zákazník zveril dôveru v oblasti inovácií pri projektovaní

a realizácii zariadenia Sonntagskogelbahn

2 v rezorte Snow Space Salzburg v

celom rozsahu spoločnosti Doppelmayr. A tak je

nová 8-miestna sedačková lanová dráha zrealizovaná

nielen ako koncept D-Line, ale disponuje

aj dvomi novinkami: zariadenie je ako prvé na

svete vybavené vykurovaním chrbtových

opierok a aj sklopnou opierkou s možnosťou

aretácie s funkciou predklápania.

tak predpoklad pre ergonómiu, ktorá uľahčuje

malým cestujúcim jej dosiahnutie a zatvorenie.

Funkcia je doplnená o systém uzamykania

Lock, ktorý sklopnú opierku po manuálnom zatvorení

zablokuje – tá sa potom počas jazdy

nedá otvoriť.

Nová 8-miestna sedačková lanová dráha disponuje

osvedčenými prvkami výbavy, akými sú bubliny,

priamym pohonom, nenáročným na údržbu a

nástupným pásom so zdvíhacou stolicou, ktorý

sa automaticky prispôsobí aj najmenším cestujúcim

– ide o bezpečnostnú funkciu, ktorá zjednodušuje

nastupovanie a prináša výhody pre rodiny

s deťmi alebo pre účastníkov lyžiarskych kurzov.

Zvýšenie atraktívnosti vďaka kratším dobám

čakania

Toto zariadenie nahrádza starú 4-miestnu sedačkovú

lanovú dráhu a zreteľne skracuje doby čakania,

čo robí tento priestor lyžiarskeho strediska

pre opakované jazdy ešte atraktívnejším. Lanovka

Sonntagskogelbahn 2 zastáva okrem toho v lyžiarskom

stredisku aj dôležitú funkciu spätného

približovania, preto má disponibilita tohto zariadenia

prioritnú hodnotu. Táto lanovka je prvým projektom

spoločnosti Doppelmayr, zastrešeným

značkou „Snow Space Salzburg“ s lyžiarskymi

strediskami Wagrain, Flachau a St. Johann.

Za týmto účelom sa realizoval dizajn sedačky,

predstavujúci Snow-Space.

Nové vykurovanie chrbtových opierok je perfektným

doplnkom k osvedčenému vykurovaniu

sedadiel. Zohrieva cestujúcim citlivú časť chrbta v

oblasti ľadvín a zvyšuje komfort jazdy predovšetkým

počas chladných dní. Systém vykurovania

sedadiel – vývojový prvok od spoločnosti

Doppelmayr – bol upravený a po testovacej fáze

integrovaný do 38 sedačiek.

Plus pre bezpečnosť

Druhá novinka od spoločnosti Doppelmayr

prispieva okrem komfortu k vyššej bezpečnosti

na sedačkách. Pomocou automatickej funkcie

predklápania sklopných opierok je cestujúci

upozornený, že má opierku sklopiť a vytvára sa

„Keď ide o cieľ poskytnúť našim hosťom nezabudnuteľný

zážitok zo zimných športov, je pre

nás spoločnosť Doppelmayr svojou silou v

inováciách spoľahlivým partnerom. S prvou

sedačkovou lanovou dráhou na svete s vykurovaním

chrbtových opierok sme docielili novú

úroveň komfortu a prispeli k udržaniu pozície

vynikajúceho lyžiarskeho strediska“,

prejavil svoju zjavnú spokojnosť

s novou lanovkou

Sonntagskogelbahn 2

Wolfgang Hettegger, predseda

predstavenstva v rezorte

Snow Space Salzburg.

© Mike Vogl


24 Medzinárodné projekty

Výkon, sila, komfort

6-CLD-B Gampenbahn | Ischgl, Tirolsko (AUT)

Silvrettaseilbahn AG

2.416 m 924 m 2.800 os/hod 5,5 m/s 7,88 min 122 sedačiek, každá pre 6 osôb 12/2018 D-Line

Nová lanovka Gampenbahn v Ischgli prekonáva

prevýšenie takmer jeden kilometer. Dizajn

6-miestnej sedačkovej lanovej dráhy konceptu

D-Line perfektne podchytil osobitosti tohto lyžiarskeho

strediska.

Spoločnosť Silvrettaseilbahn AG stále investuje

do inovácií a vylepšení, aby lyžiarom v Ischgli

ponúkla najkrajšie zážitky zo zimného športu. Aktuálnym

príkladom je nové zariadenie Gampenbahn

E4, ktoré bolo uvedené do prevádzky v decembri

2018. Táto 6-miestna sedačková lanovka

nahrádza 4-miestnu sedačkovú lanovku a vedie z

miesta, nazývanom Fimba, nachádzajúceho sa

vo výške 1.924 m, k vyššie položenému miestu

Palinkopf, najvyššiemu bodu lyžiarskeho strediska

s 2.848 m. S prevýšením 924 m prekonáva

zariadenie Gampenbahn najvyššie prevýšenie

6-miestnej sedačkovej lanovky s bublinou na

svete. Spoločnosť Doppelmayr zrealizovala zariadenie

s dimenziami, ktoré zanechávajú veľký

dojem, o čom svedčia čísla ako 2.416 metrov

dĺžky, 25 podpier a 122 sedačiek. Cieľom bolo

skrátiť dobu jazdy v tomto veľmi obľúbenom

priestore lyžiarskeho strediska a zvýšiť prepravnú

kapacitu – jazda na vrch Palinkopf trvá s touto

novou lanovkou iba približne osem minút.

uzamykania Lock, ktorý po manuálnom zatvorení

opierku zablokuje, aby sa počas jazdy nemohla

otvoriť. V dolnej stanici navyše uľahčuje nastupovanie

dopravný pás.

Jedinečný dizajn Ischglu

Dizajn prispôsobila spoločnosť Doppelmayr –

tak, ako už na 6-miestnej sedačkovej lanovke

Palinkopf D1 – naplno a v celku farebnému svetu

zákazníka. A tak sú stanice a sedačky ladené vo

výrazných červeno-čiernych farbách Ischglu.

Zadné strany sedačiek sú potlačené rozličnými

živočíchmi z horského priestoru Ischglu, čo každú

zo sedačiek robí unikátnou. Vďaka variabilite

konceptu D-Line bolo možné vytvoriť vzťah k osobitostiam

lyžiarskeho strediska. Vzhľad lanovky

Gampenbahn je tým nezameniteľný a určite

padne do oka každému, kto je fanúšikom jedinečných

zážitkov zo zimných športov.

Nová sedačková lanovka konceptu D-Line

Gampen E4 je ďalším míľnikom horského pásma

Silvretta. Kvalita, inovácia a dizajn nás opäť

presvedčili. My sa už teraz

tešíme na ďalšie zariadenie

D-Line z dielne spoločnosti

Doppelmayr.

Predstavenstvo

Silvrettaseilbahn AG

DI (FH) Markus Walser

Táto sedačková lanovka konceptu D-Line nie je

iba úžasne výkonná, spĺňa aj najvyššie štandardy

ohľadne komfortu. Ergonomicky tvarované jednotlivé

sedadlá, bubliny a integrované vykurovanie

sedadiel ponúkajú cestujúcim obzvlášť príjemný

zážitok z jazdy. Zariadenie disponuje systémom


Medzinárodné projekty

25

Na Palinkopf bez bariér

Nová lanovka Gampenbahn ponúka aj

ľuďom s postihnutím jednoduchú a bezpečnú

prístupnosť a najvyšší komfort. Na sedačkách

konceptu D-Line je možné odobrať oddeľovač

sedadiel, čím je umožnená jazda bez bariér

aj pre tých, čo jazdia s jednou lyžou.

Claudia Lösch sa teší na pekný deň, strávený

lyžovačkou, v Ischgli. Veľa nového snehu a

žiarivé slnečné svetlo sľubujú perfektný zážitok

na zjazdovke. Jazdkyňa na jednej lyži a bývalá

športovkyňa s postihnutím vyštartuje na dolnej

stanici lanovky Silvretta v centre strediska

Ischgl. So svojím invalidným vozíkom sa výťahom

vyvezie hore na nástupište. Zariadenie

Funitel od spoločnosti Doppelmayr ju potom

zavezie do lyžiarskeho strediska. Po príchode

na hornú stanicu si dvojnásobná olympijská

víťazka z Vancouveru 2010 presadne s jednou

lyžou na svoju mušľu na sedenie, ktorá je

špeciálne upravená pre vozíčkarov.

Počas svojej kariéry závodného športovca sa

táto Dolnorakúšanka, ktorá medzičasom žije v

Innsbrucku, zoznámila s mnohými lyžiarskymi

strediskami po celom svete. Prístupnosť lanovkových

zariadení hrá pre ňu pri výbere lyžiarskeho

strediska dôležitú rolu. „Najradšej mám

sedačkové lanovky a vleky“, prezradila nám. Jej

športové náradie sa dá pomocou lana, ktoré je

upevnené na mušli na sedenie, používať na

vlekoch a variabilným nastavovaním výšky posedu

bez problémov aj na sedačkových lanovkách.

Prístupnosť pre všetkých

Z Palinkopfu zlyžuje Claudia Lösch elegantnými

oblúkmi dlhý a komplikovaný zjazd k dolnej stanici

lanovky Gampen. Nová 6-miestna sedačko-

vá lanovka od spoločnosti Doppelmayr je dimenzovaná

bezbariérovo. Príjazd k lanovke je

plochý a dobre prístupný. Tak sa Claudia Lösch

dostane rýchlo do oblasti nastupovania. Po jej

príchode zastaví jeden zo zamestnancov lanovej

dráhy na chvíľu lanovku. Jednoduchým pohybom

ruky zloží oddeľovač sedadiel v strede

sedačky konceptu D-Line, čím vznikne rovná a

širšia plocha na sedenie. „Takto si môžem v

pohode sadnúť. Navyše nízka úroveň nastupovania

a vodorovná plocha na sedenie sedačky

spoločnosti Doppelmayr sú nanajvýš praktické“,

podčiarkuje Claudia Lösch. Aj zatváranie sklopnej

opierky sa deje bez komplikácií, keďže sa dá

pomocou stredovej rukoväte veľmi dobre dočiahnuť,

čo je výhodou pre všetkých cestujúcich.

Medzi opierkami pre chodidlá hendikepovaná

športovkyňa roka 2016 nájde dostatok miesta a

užíva si počas jazdy smerom nahor dych vyrážajúci

výhľad na horskú panorámu Ischglu.

Vystupovanie na hornej stanici je pre Claudiu

Löschovú taktiež bezproblémové: „Dlhý a mierne

vyspádovaný priestor na vystupovanie je tu

výhodou – tak zostane dosť času uvoľniť sa zo

sedadla a spád pomáha pri rozbehu.“

Pri vývoji konceptu D-Line spoločnosti

Doppelmayr boli okrem výkonu a komfortu

dôležitými výzvami bezpečnosť a bezbariérovosť

z toho dôvodu, aby bola pre všetkých pasažierov

– od lyžiarov, snowboardistov, cez lyžujúcich

na jednej lyži až po starších ľudí a deti – umožnená

lepšia prístupnosť a pohodlná jazda na

kopec. Claudia Lösch však ešte vidí aj potenciál

pre zlepšenie: „Bolo by dobré, keby sa na

sedačke dali zložiť hneď viaceré oddeľovače sedadiel

– bolo by to zaujímavé predovšetkým v

lyžiarskych strediskách, ktoré obľubujú lyžiari na

jednej lyži. Potom by mohli použiť jednu sedačku

viacerí súčasne.“ Na želanie zákazníka je to

ľahko zrealizovateľné už dnes.

Jednoduchým manuálnym úkonom je možné

odklopiť oddelovač sedákov.

Medzi nožnými opierkami sa nájde miesto aj pre

lyžarov na jednej lyži.

Úchvatné: Claudia Lösch si užíva výhľad na

horský svet Ischglu.


26 Aktuality z celého sveta

Prvá kyvadlová lanovka v Peru

Mesto Calca v Peru sprístupňuje výstavbou

prvej lanovej dráhy skupiny Doppelmayr/

Garaventa významné miesto ríše Inkov.

Tomuto projektu lanovej dráhy sa prisudzuje

zvláštny význam z viacerých hľadísk. Nové

zariadenie historicky sprístupňuje významné

archeologické nálezisko v ríši Inkov, pre

zahraničných návštevníkov Huchuy Qosqo,

ktoré sa nachádza vo výške 3.600 metrov a je

sprístupnené v atraktívnej časti krajiny s

úchvatným výhľadom do Valle Sagrado,

posvätnej doliny Inkov. Doteraz bol možný

výstup do tejto oblasti len pešo a trval

niekoľko hodín. V budúcnosti kyvadlová l

anovka umožní výletníkom komfortnú návštevu

spomínaného historického areálu. Pre skupinu

Doppelmayr/Garaventa je doposiaľ tento

projekt lanovej dráhy v Peru prvým.

Napredovať k trvale udržateľnému turizmu

Inžiniering pre novú lanovú dráhu je už ukončený.

Výroba v spoločnosti Garaventa a konštrukcia

kabínky v CWA sú v plnom prúde.

Na jeseň 2019 sa očakáva montáž stanice

lanovej dráhy. Realizácia ťahania lana je plánovaná

na rok 2020, uvedenie do prevádzky

na leto. Na slávnostnom prvom výkope rýľom

sa zúčastnil primátor mesta Calca, Adriel K.

Carrillos Cajigas, rakúsky veľvyslanec v Peru,

Dr. Gerhard Zettl, vedúci predaja spoločnosti

Garaventa Thomas Hunziker, Rafael Lemos a

Alexander Baumgartner ako zástupcovia za

spoločnosť Doppelmayr Peru. Zodpovední za

projekt zo skupiny Doppelmayr/Garaventa,

ako aj rakúsky veľvyslanec, podčiarkli význam

lanových dráh pre vidiecke regióny a pre verejnú

mestskú premávku v Peru. Tento projekt

lanovej dráhy je schopný vytvárať ekologickým

spôsobom nové pracovné miesta a prehlbovať

vývoj dlhodobo udržateľného turizmu.

K životnému prostrediu priateľské, takmer nehlučné,

bezpečné a od ostatnej dopravy nezávislé

dopravné prostriedky slúžia navyše ako

ukážkový projekt pre ďalšie zariadenia v Peru.

VEDELI STE ŽE …

… výstavbou kyvadlovej lanovky v Calca/

Peru pribudla ďalšia krajina (spolu 96 krajín),

v ktorej je možné nájsť lanovú dráhu od

skupiny Doppelmayr/Garaventa?

S novou generáciou na Schladminger Planai

Lanové dráhy Planai-Hochwurzen investujú

kabínkovou lanovkou generácie D-Line

do komfortu svojich hostí.

Po skvelých 33 rokoch nahradí zariadenie

Planaibahn nová kabínková lanovka. Od

Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 2013

navštevuje stále viac hostí hory a oblasti voľnočasových

aktivít v Štajersku. Aby sa tomu

prispôsobila kapacita, a aby sa do Schladmingu

zaviedla nová úroveň komfortu, uskutočnil

prevádzkovateľ Planai-Hochwurzen

doteraz najrozsiahlejšiu inováciu v dejinách

svojho podnikania. Od decembra v roku

2019 očakáva výkonná 10-miestna kabínková

lanovka od spoločnosti Doppelmayr v

Schladmingu svojich hostí – First Class a moderný

design vrátane.

V prospech čo najvyššieho komfortu slúžia predovšetkým

nové kabínky OMEGA V od spoločnosti

CWA: bezbariérové nastupovanie a vystupovanie,

jednotlivé sedačky z luxusnej drevenej

konštrukcie kombinovanej s kožou, panoramatické

presklenie pre maximálny výhľad. Nová kabínková

lanovka konceptu D-Line bude cestujúcich

v zime, aj v lete prepravovať smerom nahor alebo

do doliny veľmi prijateľným spôsobom.

© Kreiner Architektur


Aktuality z celého sveta

27

V pohorí Berner Oberland bola

odštartovaná stavba lanovky v tvare V

© Jungfraubahn AG

© Jungfraubahn AG

Spoločnosť Doppelmayr/Garaventa stavia

vo Švajčiarsku od spoločného terminálu Grindelwalde

lanovku systému 3S k Eigerskému

ľadovcu a kabínkovú lanovku k Männlichenu.

Spoločnosti Gondelbahn Grindelwald-Männlichen

(GGM) a Jungfraubahnen realizujú spoločne

lanovku v tvare V, ktorá od sezóny 2019/2020

sprístupní ako Eigerský ľadovec, tak aj oblasť

Männlichen. Východiskovým bodom je top

moderný terminál železničnej stanice Grindelwald

Grund. S novou vlakovou stanicou „Terminal

Grund“ (Rothenegg) bernskej železnice

Oberland-Bahn získajú lanové dráhy navyše

prípoj na verejnú dopravu. Čas príjazdu k vrchu

Jungfraujoch a do lyžiarskeho strediska sa

skráti v budúcnosti celkovo o 47 minút.

systému 3S Grindelwald Grund–Eigergletscher,

je už tiež vo výstavbe. Podpery jedna a tri sú

zmontované na hotovo, práce na dolnej a hornej

stanici lanovky systému 3S sa odštartujú

uprostred leta 2019. V decembri 2020 je

naplánované otvorenie.

Projekt s mnohými výhodami

Lanovka v tvare V je generačným projektom a

zabezpečuje budúcnosť regiónu Jungfrau ako

celoročnej destinácie. Dlhý čas, potrebný na

prepravu, sa s touto lanovkou stane minulosťou.

Nový terminál s možnosťami nakupovania,

odloženia lyží a parkovacieho domu vytvorí

okrem toho 50 nových pracovných miest.

Prvé pohľady na projekt

V-Bahn nájdete tu:

© Jungfraubahn AG

Napredovanie stavby v extra tempe

Štart stavby novej kabínkovej lanovky Grindelwald-Männlichen

(GGM) má prednosť, keďže

sa končí koncesia starej lanovky. Posledná

jazda doterajšieho zariadenia sa uskutoční

koncom marca 2019, v apríli sa rozbehne demontáž.

Horná stanica novej lanovky je už hotová,

práce skupiny Doppelmayr/Garaventa na

medzistanici sú v plnom prúde. Od konca mája

do polovice júla 2019 sa uskutočnia lety nových

dielov podpier a výstavba dolnej stanice. Zariadenie

má byť uvedené do prevádzky v decembri

2019, na začiatok zimnej športovej sezóny.

Eigerexpress, šesť kilometrov dlhá lanovka

© Jungfraubahn AG


28 Skupina Doppelmayr/Garaventa

Konateľské duo so zdravou

krvou v tele

Od januára 2019 je Gerhard Gassner novým konateľom v spoločnosti Doppelmayr

Seilbahnen GmbH. Spoločne s Thomasom Pichlerom tvoria dvojzáprah v hlavnom sídle vo

Wolfurte. Magazín WIR sa porozprával s obidvomi o ich úlohách, skúsenostiach a cieľoch.

Gerhard Gassner je ako konateľ spoločnosti

Doppelmayr Seilbahnen GmbH zodpovedný

za tieto dôležité oblasti: logistika, produkcia,

správa a financie.

WIR. Ako doterajší konateľ vo vlastnom

rodinnom podniku, Gassner Stahlbau GmbH,

ste už mali skúsenosti s odvetvím lanových

dráh. Ktoré nové zmeny so sebou prinieslo

striedanie v materskom koncerne?

Gerhard Gassner: Už počas mojej

14-ročnej činnosti konateľa v spoločnosti

Gassner Stahlbau GmbH som bol činný v

ťažiskových oblastiach, ktoré sú aj teraz v

mojej kompetencii. Zmenou v materskom

koncerne sa však rozmer môjho záberu oveľa

zväčšil. Keďže hlavný zreteľ mojej práce

spočíval doteraz na produktoch, ktoré

vyrábala firma Gassner – sedačky, podpery,

závesy kabínok, tak teraz ide o celé zariadenie

lanovej dráhy. Ďalšou enormnou

zmenou je medzinárodný rozmer výrobných

prevádzok v iných krajinách, ktorý so sebou

prináša viac cestovania. Čo je pre mňa

ďalej nové: rozsiahlosť podniku mi už

neumožňuje mať kontakt s každým zamestnancom.

WIR. Digitalizácia vstupuje aj do odvetvia

lanových dráh. Čo je možné v tejto oblasti

očakávať od skupiny Doppelmayr/Garaventa

v budúcnosti? Na čom sa práve pracuje?

Gerhard Gassner: Ofenzíva digitalizácie

sa nazýva v skupine Doppelmayr/Garaventa

SMART Ropeway. SMART Ropeway súhrnne

zjednocuje všetky digitálne tematické komplexy

podniku, rozširuje portfólio produktov a

služieb a vytvára tak ďalšiu pridanú hodnotu

pre našich zákazníkov. Vyvíjame nové ponuky a

funkcie, ktoré prevádzkovateľom lanových

dráh uľahčujú pracovný deň. Či už je to

podpora pri prevádzke zariadenia, pri jeho

rozsiahlejšej alebo menej náročnej údržbe, a

mnoho ďalších... To však teraz ešte nechcem

prezradiť.

WIR. Zamestnanci sú najdôležitejším zdrojom

každého podniku. Na čo kladiete dôraz

pri usmerňovaní zamestnancov?


Skupina Doppelmayr/Garaventa

29

Gerhard Gassner: Áno, to je pravda, angažovaní

a motivovaní zamestnanci sú tým najcennejším,

čím môže podnik disponovať. Pretože

sú to oni, kto dosahuje excelentné výsledky

a idú po „extra línii“ v prospech zákazníka. Pri

riadení zamestnancov je pre mňa dôležité otvorené,

hodnotovo orientované a ľudské zaobchádzanie,

plné rešpektu. V zásade to znamená

vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci môžu

pracovať pod vlastnou zodpovednosťou, cítia sa

príjemne a sú prepojení so spoločnosťou. Vidím

to aj ako moju úlohu - stavať na zamestnancoch,

viesť ich k veľkorysému spôsobu myslenia a povzbudzovať

ich vo vzťahu k efektivite. Nanajvýš

dôležitý je pre mňa fakt, že na zreteli zostáva orientácia

na zákazníka.

Thomas Pichler je od roku 2015 konateľom

spoločnosti Doppelmayr Seilbahnen GmbH,

oblasti spadajúce pod jeho kompetenciu:

distribúcia, marketing a technika.

WIR. Zavedením konceptu D-Line ste boli

výraznou súčasťou tejto fázy, veľmi dôležitej

pre podnik. Ktoré poznatky ste získali z tohto

procesu?

Thomas Pichler: Zavedenie nového produktu

je veľmi vzrušujúcicm procesom. V prípade

konceptu D-Line to bola dokonca celá škála

produktov, v ktorých sme prepracovali jednotlivé

komponenty. Spätné väzby potvrdzujú správnosť

našich zámerov, ktoré boli premietnuté do

konceptu D-Line. Mernou veličinou bola pre nás

práca s tromi skupinami: zákazník, cestujúci a

zamestnanec lanovej dráhy. Rozmýšľali sme,

ako by sme mohli optimalizovať ich zážitok z lanovej

dráhy. Cestujúci teraz zažívajú ešte viac

komfortu, údržba a obsluha zariadení sa stala

pre zamestnancov lanovej dráhy ešte jednoduchšou.

Čo sa týka dizajnu, aj tu sa otvárajú

nové možnosti pre našich zákazníkov. Významný

poznatok: Spätné väzby sa oplatí vážne brať

do úvahy a v procese vývoja niektoré nápady

nanovo premyslieť.

WIR. Čím sa podľa Vás vyznačuje lanová

dráha skupiny Doppelmayr/Garaventa?

Thomas Pichler: Každá lanová dráha

skupiny Doppelmayr/Garaventa odzrkadľuje

našu firemnú DNA. Pre mňa sú to spoľahlivosť,

všestrannosť, efektivita a kvalita. V

prospech cestujúcich sa pri našich produktoch

veľkými písmenami píšu slová komfort a

bezpečnosť – všade na svete, v každej oblasti

inštalácie. Každý zákazník je unikátny, a

takisto individuálne sú aj lanové dráhy, ktoré

je nám cťou pre nich stavať. A tak každý

projekt je svojim spôsobom niečo extra.

WIR. Neobvyklé lanové dráhy, ktoré sa

vyznačujú superlatívmi alebo technickými

novinkami, sú často skloňované v médiách.

Ako vzniká inovácia v skupine Doppelmayr/

Garaventa?

Thomas Pichler: Naši zákazníci sú

bezpochyby najväčším iniciátorom inovácií.

U nás často vznikajú novinky na základe úžasných

nápadov zo strany zákazníkov. Takéto

výzvy sú pre nás inšpiráciou vo vývoji nových

riešení a technológií a rozširovaní palety

našich produktov. Úzka spolupráca s našimi

zákazníkmi a precízne načúvanie požiadavkám

dopytu na trhu sú kľúčom k inováciám.

Vysoko motivovaní a kvalifikovaní zamestnanci,

ktorí dokážu rozmýšľať aj za rámec zaužívaných

návykov, sú ďalším pilierom pre zrod

inovácií.

WIR. Srdečná vďaka za rozhovor.


Z ľava do prava Dr. Günter Tik, Dr. Fredmund Malik a Dr. Ottokar Strobich

Rozlúčka troch mušketierov

Odvaha, vernosť, spoľahlivosť, priateľstvo

a šarm, to sú cnosti mušketierov. Ukončením

činnosti dlhoročných členov dozornej rady

skupiny Doppelmayr, Dr. Fredmunda Malika,

Dr. Güntera Tika a Dr. Ottokara Strobicha,

speje éra troch takýchto osobností vo firme

vedúceho experta v oblasti lanových dráh ku

koncu. K zabezpečeniu budúcnosti podniku

prispeli významnou mierou. Stále boli zdrojom

impulzov, ktoré dodávali odvahu v presadzovaní

technických a organizačných noviniek,

v operatívnom vedení obchodnej oblasti boli

ochranným valom v turbulentných časoch.

Dr. Fredmund Malik

Už v období po roku 1970 bol Fredmund

Malik konateľom spoločnosti horských dráh

Bergbahnen Diedamskopf Au-Schoppernau

(AUT). Tam sa zasadil za modernizáciu a výstavbu

v oblasti, čím skoro získal prehľad o

obchodovaní v odvetví lanových dráh a podmienkach

na trhu. Od roku 1996 bol predsedom

rady nadácie AMD, predsedom dozornej

rady spoločnosti Doppelmayr Seilbahnen

GmbH a neskôr predsedom dozornej rady

spoločnosti Doppelmayr Holding AG, ako aj

prezidentom správnej rady spoločnosti Ropetrans

AG. Fredmund Malik svojou inovatívnou

metódou manažmentu výrazne usmerňoval

ďalší vývoj stratégie podniku. Úspech

podniku a zabezpečenie pozície na trhu

boli preňho sústavne nadradeným cieľom. Z

tohto dôvodu dokázala skupina Doppelmayr/

Garaventa ďalej budovať technológiu a vedúcu

pozíciu na trhu a zároveň si sprístupňovať

nové trhové segmenty.

Dr. Ottokar Strobich

Keď spoločnosť Doppelmayr začala rozvíjať

úvahy o daňovej optimalizácii firemnej štruktúry,

angažoval Artur Doppelmayr Ottokara

Strobicha ako poradcu. Tento hospodársky

správca bol v Rakúsku uznávaný ako expert

v oblasti daňového zákonodarstva, kde si

vyslúžil povesť „mudrca vo finančnom práve“.

Zúčastňoval sa dôležitých politických rozhodnutí

vo firme. Prehľadná štrukturalizácia,

dosiahnutá s jeho pomocou, priniesla skupine

firiem tak finančné, ako aj právne a organizačné

výhody. Rozličné grémiá dozornej

rady tak získali rozsiahlu zhodu podmienok na

trhu. Ottokar Strobich bol v roku 2006 zvolený

ako nástupca Fredmunda Malika v dozornej

rade spoločnosti Doppelmayr Holding AG;

toto predsedníctvo zastával až do ukončenia

svojej činnosti v roku 2018.

Dr. Günter Tik

Cenné know-how priniesol do skupiny Günter

Tik: V roku 1994 bol na odporúčanie Ottokara

Strobicha povolaný do dozornej rady spoločnosti

Doppelmayr Holding AG. Aj jeho skúsenosti z vedúcich

pozícií vo veľkom priemyselnom podniku

a súčasne jeho poznatky v oblasti moderného

účtovníctva, resp. výpočtovou technikou podporovaného

kontrolingu, veľmi pozitívne prispeli v

naštartovaných procesoch skupiny Doppelmayr/

Garaventa. Prispel k novému usporiadaniu priorít

na špičke koncernu a podporoval napredovanie

v oblasti zabezpečenia budúcnosti prostredníctvom

samofinancovania. Toto viedlo k vydareným

inováciám a racionalizáciám vo výrobnom reťazci

a ďalekosiahlej štandardizácii produktov - výrazne

sa zvýšila produktivita, okrem iného zavedením

„stavebnicového princípu firmy Doppelmayr“.

Skupina Doppelmayr/Garaventa ďakuje Dr. Fredmundovi

Malikovi, Dr. Ottokarovi Strobichovi a

Dr. Günterovi Tikovi za ich neúnavné a vytrvalé

vynakladanie úsilia v prospech udržania a zabezpečenia

budúcnosti podnikateľskej skupiny.

Sú vzorom pre integritu, lojalitu a profesionalitu.

Hodnoty, ktoré by sa nám ich príkladom mali stať

vlastné, budú aj v budúcnosti sprevádzať podnik,

aj jeho zamestnancov.


Zákaznícky servis

31

Objednávať náhradné diely

pomocou aplikácie Ropeway

Assistant je hračkou

Za účelom ešte jednoduchšieho a rýchlejšieho objednávania náhradných

dielov vyvinula spoločnosť Doppelmayr nový servisný nástroj.

Ropeway Assistant

– elektronický katalóg náhradných

dielov

– online objednávanie cez webstránku

spoločnosti Doppelmayr

– mobilné používanie

– prístup chránený heslom

– zariadenia konceptu D-Line

a 3S systémy

Ropeway Assistant od spoločnosti

Doppelmayr umožní zákazníkom pohodlné,

časovo nenáročné a výsostne individuálne

objednávanie náhradných dielov pre generáciu

D-Line a lanovkové zaradenia systému

3S. Tento nový nástroj je porovnateľný s internetovým

obchodom. Prístup sa uskutočňuje cez

webstránku spoločnosti Doppelmayr v priestore

služieb zákazníkom. Pri vývoji tohto elektronického

katalógu náhradných dielov bol v popredí záujmu

nekomplikovaný prístup a rýchle vyskladanie

stránky.

Jednoduché používanie

Funguje to takto: Po vstupe do oblasti servisu

webstránky spoločnosti Doppelmayr, ktorý je

chránený heslom, sa zákazníkovi pod bodom v

menu, nazvanom „Ropeway Assistant“, zobrazia

všetky jeho zariadenia D-Line a 3S systémy.

Potom si zvolí danú lanovku, pre ktorú potrebuje

náradie alebo náhradné diely. Aplikácia Ropeway

Assistant automaticky rozpozná, ktoré diely patria

ku ktorému zariadeniu. Navigácia k želanému

konštrukčnému dielu sa enormne skráti, keďže

výber artiklu je už rozčlenený do konštrukčných

skupín – napríklad Poháňacia stanica, Trasa

alebo Vozeň. Pri jednotlivých konštrukčných dieloch

sa už nachádza označenie, identifi kačné

číslo a výkres. Potom si môže užívateľ hľadaný a

potrebný náhradný diel vybrať a vložiť do koša –

ako ďalšiu pomocnú informáciu systém zobrazuje

počet dielov, ktoré sú v zariadení namontované, a

tak je možné súčasne si skontrolovať objednávané

množstvo a správnosť vybraného dielu. Po

potvrdení želaného artiklu je objednávka - po výbere

dostupných informácií, ako adresa dodávky

a fakturačná adresa - odoslaná priamo na kompetentnú

pobočku alebo do Wolfurtu a tam sa

spracuje. Ďalší proces objednávania zostáva nezmenený,

históriu objednávky je možné kedykoľvek

dohľadať.

Ropeway Assistant medzinárodne dostupný

Aplikácia Ropeway Assistant umožňuje zákazníkom

rýchlejšie zistiť, ktorý náhradný diel presne

potrebujú – enormné odbremenenie a uľahčenie

tak pre zákazníka, ako aj pre tím, ktorý v spoločnosti

Doppelmayr spracováva objednávky. Realizácia

aplikácie Ropeway Assistant sa uskutočňuje

medzinárodne a priebežne sa zariadenia

pridávajú. Tento nástroj sa navyše priamo predstaví

zákazníkovi zo strany zodpovedných spolupracovníkov

v jednotlivých krajinách. Popritom je

v každej krajine k dispozícii partner, ktorého

možno v prípade otázok osloviť.

Aplikácia Ropeway Assistant umožňuje zákazníkom

rýchlejšie zistiť, ktorý náhradný diel presne

potrebujú – enormné odbremenenie a uľahčenie

tak pre zákazníka, ako aj pre tím, ktorý v spoločnosti

Doppelmayr spracováva objednávky. Realizácia

aplikácie Ropeway Assistant sa uskutočňuje

medzinárodne a priebežne sa zariadenia

pridávajú. Tento nástroj sa navyše priamo predstaví

zákazníkovi zo strany zodpovedných spolupracovníkov

v jednotlivých krajinách. Popritom je

v každej krajine k dispozícii partner, ktorého

možno v prípade otázok osloviť.

Pripojený k webstránke

zákazníckeho servisu:


32 Čriepky

Zomrel konateľ spoločnosti

Anton Schwendinger

Skupina Doppelmayr/Garaventa smúti za

výraznou a váženou osobnosťou.

Anton „Tone“ Schwendinger, člen obchodného

vedenia spoločnosti Doppelmayr Seilbahnen

GmbH, zomrel dňa 28. decembra

2018 po ťažkej chorobe. Tridsať rokov sa

podpisoval pod charakter spoločnosti a

prispel k jej pozitívnemu vývoju. Ako konateľ

spoločnosti bol zodpovedný za oblasť kontroly,

financií, manažmentu kvality, správy,

personálu, logistiky a produkcie.

Anton Schwendinger sa narodil 6. apríla 1963 v

Dornbirne. Po ukončení povinnej školskej

dochádzky úspešne absolvoval dvojité učňovské

vzdelávanie za zámočníka a odborníka na

technické kreslenie. Nasledovalo vzdelávanie

pod názvom „dielenský majster pre strojárenstvo

a prevádzkovú techniku“. V roku 1988

prišiel ako človek, zodpovedný za projekt pre

zavedenie systému ERP PUISS-O do spoločnosti

Doppelmayr vo Wolfurte. S veľkou usilovnosťou,

angažovanosťou a rozsiahlymi programami

ďalšieho vzdelávania sa sám dokázal

úspešne realizovať vo svojom povolaní a prevziať

viacero hlavných funkcií. Ako vedúci výroby

prispel podstatným dielom k upevneniu

pozície podniku v líderskej pozícii na svetovom

trhu konštrukcií lanových dráh. Výrazne sa zasadil

za udržanie a rozvoj výroby a vývoja v sídle

spoločnosti vo Wolfurte. Dňa 1. júla 2012 bol

menovaný do funkcie konateľa spoločnosti.

Túto funkciu vykonával až do svojej smrti s veľkou

angažovanosťou a nasadením.

Okrem svojej vynikajúcej odbornej kompetencie

zostáva Anton Schwendinger stále v spomienkach

kolegov, zákazníkov a partnerov

zvlášť pre svoj ochotný a pozitívny prístup, ako

aj pre svoju schopnosť oslovovať zamestnancov.

Tone (Tóno), chýbaš nám.

Nemecký ministerský predseda Kretschmann na

návšteve vo Wolfurte

Winfried Kretschmann, ministerský predseda

spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko,

bol v novembri 2018 na

návšteve vo Vorarlbersku, najmenšej rakúskej

spolkovej krajine. Rakúsko a

Bádensko-Württembersko už veľa rokov

úzko spolupracujú na témach energie,

životného prostredia a klimatickej politiky

a sú v pravidelnej komunikácii. Na programe

dňa bola aj návšteva v spoločnosti

Doppelmayr, pozornosť sa upriamila na učňovské

vzdelávanie v tomto vorarlbergskom

podnikateľskom subjekte a na výmenu skúsenosti

pri získavaní odborných síl v rámci učňovského

vzdelávania. Ministerský predseda

Kretschmann zdôraznil dôležitosť duálneho

učňovského vzdelávania pre hospodárstvo v

oboch krajinách, a s tým spojenými perspektívami

do budúcnosti, bohatými na sľubné

vyhliadky pre mladých ľudí.

Záujem o mestské riešenia lanových dráh

Winfried Kretschmann a jeho delegácia, ktorej

súčasťou bol okrem iného aj minister dopravy

Winfried Hermann, sa okrem iného informovali

o možnostiach inovatívnych systémov lanových

dráh v mestských oblastiach. Konateľ

spoločnosti Doppelmayr Thomas Pichler prezentoval

na základe rozličných úspešných

projektov, aké výkonné, priaznivé pre životné

prostredie, tiché, a na miesto úsporné sú lanové

dráhy v mestách.


Čriepky

33

Cezhraničná výmena

skúseností

Zákazníci firmy Doppelmayr sa navštevujú

navzájom: zamestnanci slovinského lyžiarskeho

strediska Kranjska Gora prišli v septembri 2018

na firemný výlet do Rakúska – presnejšie do

Saalbachu v spolkovej krajine Salzbursko. Tam

navštívili vzhľadom na plánovaný projekt lanovej

dráhy konceptu D-Line 10-miestnu kabínkovú

lanovku Schönleitenbahn. Táto exkurzia im

poskytla náhľad na celkový koncept zariadenia

lanovej dráhy a jej obsahom bola obhliadka

stanice a poháňacej techniky a dielne. Počas

exkurzie a následného spoločného stolovania

bola v popredí diskusií nová technika lanových

dráh, ako aj vzájomná výmena skúseností.

Lanová dráha v tajných

službách jej veličenstva

Pod titulom „007 Elements“ vznikla v Söldene

jedinečná inštalácia, točiaca sa okolo najznámejšieho

tajného agenta histórie filmu. Toto

javisko nebolo zvolené náhodne, nakoľko je

Sölden jedným z dejísk filmu Jamesa Bonda

„Spectre“. Do atmosféry zážitkového sveta v

centre horského masívu Gaislachkogl v nadmorskej

výške okolo 3.000 metrov sa vyveziete

© Bergbahnen Sölden/Kristopher Grunert

štýlovo lanovkou systému 3S – a to v jednej z

dvoch výlučne pre túto výstavu vyrobených

zážitkových kabínok, na realizácii ktorých sa

spolupodieľala projektantská kancelária Input

Projektentwicklungs GmbH.

Už počas jazdy sa postará klasická filmová

hudba od Johna Barryho zo štyroch výkonných

reproduktorov o tú správnu atmosféru. Verná

štýlu odštartuje synchrónne so zrýchlením

lanovej dráhy. Spoločnosť Input vyvinula farbu

špeciálne pre tieto kabínky, a to platinovozlatú,

ktorá vznikla prostredníctvom na mieru

vyhotovenej fólie vysokej kvality a prepožičiava

lanovej dráhe elegantný bondovský nádych.

Koncept kabínky bol vyvinutý a dizajnovaný

spolu s Nealom Callowom, umeleckým riaditeľom

štyroch najnovších Bondoviek.

Výstava sama o sebe privedie návštevníkov na

cestu do sveta 007 – vo forme desiatich rozličných

tematických priestorov. Interaktívne prebudí

k životu filmové univerzum tajného agenta od

legendárnych titulných sekvencií cez úkryt zloducha,

až po napínavé akčné scény.


34 Čriepky

Spolková ministerka Karin Kneissl na

návšteve v spoločnosti Doppelmayr

Dr. Karin Kneissl, od roku 2017 rakúska

spolková ministerka pre Európu, integráciu

a vonkajšie záležitosti, bola začiatkom

roka na návšteve v spoločnosti Doppelmayr.

Spolu so zástupcami spoločnosti

Doppelmayr prijal ministerku vo Wolfurte

Hanno Ulmer. Karin Kneissl si vytvorila

obraz o lídrovi na svetovom trhu lanovkovej

techniky a podčiarkla pri svojej návšteve

význam rakúskych hospodárskych

podnikov: „Podnikateľské subjekty ako

spoločnosť Doppelmayr sú ekonomickou

vizitkou Rakúska.“ Ministerstvo zahraničných

vecí sa na celom svete angažuje v

prospech rakúskych proexportných podnikov:

kooperácie, tvorba sietí a podpora

sú pri tom prvoradým cieľom.

Podnikateľské subjekty ako spoločnosť Doppelmayr poníma ministerka zahraničných vecí

Dr. Karin Kneissl ako ekonomickú vizitku Rakúska. (zľava: Markus Wallner, predseda spolkovej

krajiny Vorarlbersko, Gerhard Gassner, konateľ (Doppelmayr), ministerka Karin Kneissl,

Hanno Ulmer, riaditeľ a konateľ, Alexander Klimmer, vedúci celkového odbytu (Doppelmayr)

Gunther Lugauer je novým konateľom

spoločnosti Gassner Stahlbau

Od septembra 2018 je 44-ročný Tirolčan

Gunther Lugauer novým konateľom spoločnosti

Gassner Stahlbau GmbH. Prebral vedúcu

úlohu od Gerharda Gassnera, ktorý sa od

januára 2019 stal konateľom spoločnosti

Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Spoločnosť

Gassner Stahlbau je od roku 1998 podnikateľským

subjektom skupiny Doppelmayr/

Garaventa a špecialistom na výrobu sedačiek

lanových dráh, podpier a závesov kabínok.

Gunther Lugauer priniesol do pozície veľa profesijných

skúseností a technické know-how.

Po ukončení technickej výučby s maturitou absolvoval

štúdium hospodárskeho inžinierstva a

strojárenstva na TU v Grazi a úspešne ho

ukončil. Prvou zastávkou v jeho povolaní bol

vývoj montážnych automatov pre priemysel

polovodičov. Nadväzne bol činný v plánovaní

výroby parkov pre zariadenia v skupine

Thyssenkrupp Presta. Ako plánovač výroby

bol zodpovedný – neskôr tiež vo vedúcej funkcii

– okrem iného za výstavbu závodov v Číne a

Nemecku. Pôsobil aj ako projektový manažér

pre zákaznícke projekty. Dvojnásobný otec

rodiny sa teší na nové výzvy v spoločnosti

Gassner Stahlbau. U svojich zamestnancov

vsadil na hodnotovo zamerané zaobchádzanie,

plné rešpektu – spokojní a motivovaní zamestnanci

sú pre neho základom budúceho

úspechu.


Čriepky

35

Symbol pre Rakúsko

Garaventa sponzoruje mladé talenty

Od lyžiarskej sezóny 2018/19 podporuje Odermatt je angažovaný, vyrovnaný a sústredený.

Tak ako aj naši zamestnanci sú vysoko

spoločnosť Garaventa závodného lyžiara

Marca Odermatta v úlohe prémiového sponzora

počas ďalších štyroch rokov. Tento svojej práci, takže sa to k sebe perfektne

angažovaní a z hĺbky svojho srdca sa venujú

21-ročný chalan z kantónu Nidwalden je jedným

z najväčších mladých talentov švajčiar-

bola spoločnosť Garaventa partnerom, akého

hodí.“ Aj pre tohto výnimočného športovca

skeho lyžiarskeho športu. Na juniorských MS si želal, a toto partnerstvo považuje za obojstranne

vydarené: „Mňa už na hory vyviezlo

2018 v Davose vyhral Odermatt päť zlatých

medailí. Manažér spoločnosti Garaventa Arno veľa vašich lanoviek a takýmto spôsobom mi

Inauen sa teší z takéhoto partnerstva: „Marco umožnili vykonávať moju športovú disciplínu.“

Jedna kabínka od spoločnosti Doppelmayr

reprezentuje Rakúsko v rámci prezidentstva

Rady EU na šesť mesiacov v Joint

Research Center (Spoločné výskumné centrum)

(JRC) Európskej komisie v Ispre (IT). S

nalepenou vlajkou Rakúska a Európskej únie

je pre všetkých 2.000 zamestnancov JRC

zreteľne viditeľným symbolom, predstavujúcim

účel turizmu, úspešné podnikanie a inováciu

krajiny: lanové dráhy sprístupnili ľuďom

hory, stále viac si však na celom svete podmaňujú

aj mestá, riešia dopravné problémy

ekologickým spôsobom a sú atraktívnym

doplnkom mobility. Informácie o kabínke si

môžu zamestnanci JRC stiahnuť na vlastnej

webstránke.

Ocenenie inovácie pre Stoosbahn

Legenda

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

Počet podpier

Prepravná kapacita

Dopravná rýchlosť

Doba jazdy

Počet vozňov

Otvorenie

D-Line

Max. sklon trasy

Za vývoj konceptu vozňa novej lanovky

Stoosbahn, najstrmšej pozemnej lanovej

dráhy sveta, získala spoločnosť Garaventa

cenu Priemyselnej a obchodnej komory centrálneho

Švajčiarska (IHZ) za inováciu roka

2018. Porotu oslovili predovšetkým rozličné

inovácie, ktorých cieľom bolo prekonanie

enormného stúpania jazdnej dráhy, až do 110

percent, čiže 47,7 stupňa. Nezvyčajným

poznávacím znakom zariadenia Stoosbahn

sú jeho žlté kabínky vo farbe žiarivého slnka,

ktoré sa za účelom maximálneho komfortu

cestujúcich prispôsobujú stúpaniu. Cena za

inovácie sa udeľuje každoročne.

Tiráž

Vlastník média, vydavateľ a nakladateľ: Doppelmayr

Seilbahnen GmbH, P.O. Box 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1,

6922 Wolfurt, Rakúsko, dm@doppelmayr.com,

doppelmayr.com; text a redakcia: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH v spolupráci s ikp Vorarlberg GmbH,

www.ikp.at; grafika a stvárnenie: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH v spolupráci s KONZETT BRENNDÖRFER,

www.agenturkb.com; fotografie: Doppelmayr; tlač: Thurnher,

Rankwell; zameranie tlačoviny podľa § 25 Mediálneho

zákona: aktuálna informácia pre zákazníkov, partnerov a

spolupracovníkov skupiny Doppelmayr/Garaventa; spôsob

vydávania: médium sa vydáva trikrát ročne a bezplatne sa

distribuuje zákazníkom a partnerom skupiny Doppelmayr.

Dotlač je možná iba s údajom zdroja a výslovným písomným

povolením; stav: apríl 2019, chyby pri sadzbe a tlači sú

vyhradené, platia všeobecné obchodné podmienky (VOP).

doppelmayr.com


Mnohokrát vďaka!

Vízie. Sú tým, čo nám umožňuje dosahovať vždy nové vrcholy. Nápady, ktorých sa držíme, a ktoré nám pomáhajú

prekročiť svoj vlastný tieň. Sú to Vaše vízie a Vaše nápady, ktoré ste nám umožnili realizovať v roku 2018 na celom svete.

Táto dôvera nás poháňa vpred aj do budúcna. A za to Vám vyjadrujeme poďakovanie.

doppelmayr.com

SK

More magazines by this user