Fachowy Instalator 2020/4

rafaello

Bezpieczeństwo to w ostatnich miesiącach jedno z podstawowych pojęć pojawiające się w rozmaitych komunikatach. Nie chodzi tu o bezpośrednie odwołanie do stanu pandemii, ale o jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dom staje się enklawą, która pozwala nam się czuć komfortowo niezależnie od sytuacji zewnętrznej.
Odpowiedzią na to są systemy zarządzania budynku dające użytkownikowi kontrolę nad wszystkimi instalacjami. Pojęcie „bezpieczeństwo”, to również świadomość niezależności energetycznej i gwarancja zasilania. Realizację tej idei widać na dachach domów, gdzie w zawrotnym tempie pojawiają się panele fotowoltaiczne, zapewniając ich właścicielom dostęp do ekologicznej energii elektrycznej.
Mimo środku lata, niepewni najbliższej przyszłości, zwracamy również uwagę na systemy, które pozwolą nam ogrzać budynek w sposób niezależny od zewnętrznych dostawców energii. W nurt ten doskonale wpisują się powietrzne pompy ciepła. Zestawienie tych urządzeń z systemem fotowoltaicznym zapewni rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i autonomiczne.
Miłej lektury życzy
Redakcja

www.fachowyinstalator.pl

SIERPIEŃ 2020 NAKŁAD 6000 EGZ. WYDANIE NUMER 4/2020

PROGRAM DLA PROFESJONALISTÓW

ZAREJESTRUJ SIĘ W DAB CLUB

I ODBIERZ 50 PUNKTÓW NA START!

PROGRAM DAB CLUB TO:

premia 50 punktów na start

atrakcyjne nagrody

przejrzyste zasady uczestnictwa

łatwa rejestracja zakupów

promocje i akcje specjalne dla uczestników

Regulamin programu dla Instalatorów DAB Club dostępny na dabclub.com.pl

www.dabclub.com.pl


Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów marki TCL w Polsce

tcl.lindab-polska.pl


BDR THERMEA GROUP


R.

OD REDAKCJI

Bezpieczeństwo to w ostatnich miesiącach jedno z podstawowych pojęć pojawiające

się w rozmaitych komunikatach. Nie chodzi tu o bezpośrednie odwołanie do

stanu pandemii, ale o jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dom staje się

enklawą, która pozwala nam się czuć komfortowo niezależnie od sytuacji zewnętrznej.

Odpowiedzią na to są systemy zarządzania budynku dające użytkownikowi

kontrolę nad wszystkimi instalacjami. Pojęcie „bezpieczeństwo”, to również

świadomość niezależności energetycznej i gwarancja zasilania. Realizację tej

idei widać na dachach domów, gdzie w zawrotnym tempie pojawiają się panele

fotowoltaiczne, zapewniając ich właścicielom dostęp do ekologicznej energii elektrycznej.

Mimo środku lata, niepewni najbliższej przyszłości, zwracamy również

uwagę na systemy, które pozwolą nam ogrzać budynek w sposób niezależny od

zewnętrznych dostawców energii. W nurt ten doskonale wpisują się powietrzne

pompy ciepła. Zestawienie tych urządzeń z systemem fotowoltaicznym zapewni

rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i autonomiczne.

Miłej lektury życzy

Redakcja

Wydawca:

Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k.

Gromiec, ul. Nadwiślańska 30

32-590 Libiąż

Biuro w Warszawie:

ul. Przasnyska 6 B

01-756 Warszawa

tel. +48 22 635 05 82

tel./faks +48 22 635 41 08

Redaktor Naczelna:

Małgorzata Dobień

malgorzata.dobien@targetpress.pl

Dyrektor Marketingu i Reklamy:

Robert Madejak

tel. kom. 512 043 800

robert.madejak@targetpress.pl

Dział Promocji i Reklamy:

Andrzej Kalbarczyk

tel. kom. 531 370 279

andrzej.kalbarczyk@targetpress.pl

Dyrektor Zarządzający:

Robert Karwowski

tel. kom. 502 255 774

robert.karwowski@targetpress.pl

Adres Działu Promocji i Reklamy:

ul. Przasnyska 6 B

01-756 Warszawa

tel./faks +48 22 635 41 08

Prenumerata:

prenumerata@fachowyinstalator.pl

Skład:

As-Art Violetta Nalazek

as-art.studio@wp.pl

Druk:

MODUSS

www.fachowyinstalator.pl

inne nasze tytuły:

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo ich re da gowania oraz skracania.

Nie odpowia da my za treść zamieszczonych reklam.

4 Fachowy Instalator 4 2020


ST.SPIS TREŚCI

Fot. GREE

temat numeru

POWIETRZNE

POMPY CIEPŁA

czytaj od strony

28

Informacje pierwszej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Systemy rozdzielaczy marki HERZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Międzynarodowa kampania informacyjna firmy Viega na temat technologii połączeń zaprasowywanych

„Don’t work hard. Work smart” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Odwodnienia liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Era powietrznych pomp ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Czas na ekologiczną rewolucję z marką De Dietrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Nowa, ekologiczna odsłona kotłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Przegląd automatycznych kotłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji – kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Pompy zatapialne – zastosowanie i rodzaje pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nowoczesne rozwiązania w zakresie dystrybucji powietrza dla budownictwa wielorodzinnego i komercyjnego . . . . . . . . . . . . . . 42

Rekuperacja sprzymierzeńcem w walce z grzybami, bakteriami i wirusami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Urządzenia do wentylacji bezkanałowej zgodne z wymogami ekoprojektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Montaż izolacji w systemach HVAC Jak ułatwić pracę wykonawcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Warsztat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fachowy Instalator 4 2020

5


IP.

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY

Nowości w ofercie Free Polska

Naszym rozmówcą jest Anna Radziejowska koordynator

ds. marketingu w firmie Free Polska, która jest wyłącznym

przedstawicielem Gree w Polsce. Dzień dobry.

Dzień dobry.

Jakie nowości wprowadziło Free Polska Sp. z o.o.

w 2020 roku?

Od sierpnia rusza pionierska aplikacja mobilna GREE

– STREFA INSTALATORA. Jest to jedyne takie narzędzie

w branży HVAC dla instalatorów i serwisantów klimatyzacji.

Jako prężnie rozwijający się, wyłączny przedstawiciel

marki Gree w Polsce, zaobserwowaliśmy niezwykły wzrost

zainteresowania naszymi klimatyzatorami. Pozycja marki

w ostatnich latach została silnie umocniona, dlatego też

fi rmy instalacyjne coraz częściej decydują się na współpracę

z Gree. Aby ułatwić instalatorom pracę z nami, zdecydowaliśmy

się na stworzenie narzędzia, które stanie się dla

nich nieodzowną pomocą.

Jak działa ta aplikacja?

Aplikacja jest łatwa w obsłudze i intuicyjna. Najważniejsze

funkcjonalności, które można tam znaleźć to zapisywanie

instalacji oraz planowanie przeglądów gwarancyjnych.

Zapisywanie instalacji pozwala na tworzenie archiwum realizacji:

w jednym miejscu znajdują się dane naszych klientów,

informacje o zamontowanych urządzeniach, czy daty

realizacji. Przy zapisywaniu typów klimatyzatorów możemy

skorzystać ze skanowania kodów produktów, a także

numerów seryjnych urządzeń, co jest dużym ułatwieniem

i oszczędnością czasu. Instalacje możemy także dodawać

ręcznie – wystarczy skorzystać z rozwijanego menu, w którym

znajdują się wszystkie poszeregowane modele Gree

z nazwami i symbolami, nie trzeba ich wpisywać, wystarczy

kliknąć w odpowiednie pole, szybko i wygodnie.

W trakcie tworzenia bazy klientów, u których dokonało się

montażu, do aplikacji wprowadzane zostają dane osobowe.

Zadbaliśmy o ich pełne bezpieczeństwo, a także zapewniliśmy

użytkownikom aplikacji pomoc w spełnieniu obowiązku

informacyjnego względem klientów. Od czasu nowelizacji

ustawy, często słyszane RODO tak naprawdę niewiele tłumaczy.

Nasza aplikacja wychodzi naprzeciw temu problemowi

i pomaga instalatorom w zastosowaniu się do przepisów.

Czy w aplikacji możemy dodać instalacje opartą

na urządzeniach innego producenta?

Aplikacja jest dedykowana pierwszorzędnie instalacjom

urządzeń Gree i jest skonstruowana tak, by wszelkie czynności

organizacyjne związane z pracą z naszymi klimatyza-

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

6 Fachowy Instalator 4 2020


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.

torami ułatwić i usprawnić. Jednak z racji tego, że pragniemy

instalatorom realnie pomóc w codziennej pracy, umożliwiliśmy

także dodawanie innych urządzeń. Wykonuje się to

ręcznie, wpisując wszystkie dane. W przypadku urządzeń

Gree w aplikacji dane są już zawarte, a dodawanie łatwiejsze.

Wiemy już jak zapisywać wykonane instalacje w aplikacji

Gree, a w jaki sposób zaplanować przeglądy gwarancyjne

przy użyciu telefonu?

Lista sugerowanych przeglądów gwarancyjnych do wprowadzonych

instalacji generuje się sama. W aplikacji widzimy

listę zleceń serwisowych, jakie, zgodnie z wymogami

gwarancyjnymi, w trakcie trwania 5-letniej gwarancji Gree

powinnyśmy wykonać. Po umówieniu się z klientem na konkretny

dzień i godzinę, odnotowujemy to w aplikacji poprzez

zmianę statusu przeglądu z „nadchodzącego” na „umówiony”,

przy którym pojawia się data i godzina. Umówiony przegląd

możemy także dodać do swojego kalendarza w Google

lub programie pocztowym. Bardzo przydatnym narzędziem

jest fi ltrowanie przeglądów według daty oraz lokalizacji,

co pozwala optymalnie zaplanować pracę serwisantów.

W aplikacji Gree powstaje historia przeglądów i napraw

konkretnej instalacji, do której mamy łatwy dostęp. Aplikacja

pomaga zorganizować pracę, zastąpić kalendarz i notatnik

jednym mobilnym narzędziem.

Czy z aplikacji mogą korzystać wszyscy instalatorzy czy

tylko posiadający autoryzację Gree?

Jest to oczywiście narzędzie dla wszystkich. Najważniejsze

funkcjonalności aplikacji są dostępne dla każdego. Są jedynie

dwa wyjątki: wgląd do DTR (dokumentacji techniczno

-ruchowej) i składanie reklamacji z poziomu aplikacji – to

możliwości, jakie dajemy wyłącznie Certyfi kowanym Instalatorom

Gree. W aplikacji wystarczy uzupełnić swój profi l

użytkownika o wymagane numery certyfi katów i poczekać

na autoryzację. Błyskawicznie weryfi kujemy dane i odblokowujemy

dostęp do pełnych możliwości aplikacji Gree.

W czym jeszcze to mobilne narzędzie pomoże instalatorom

i serwisantom klimatyzacji?

Z poziomu aplikacji można zapisać się na szkolenia techniczne

Gree, a także przedłużyć Certyfi kat Autoryzacyjny

o jeden rok. Poza tym, aplikacja pozwala na bieżąco śledzić

najważniejsze aktualności dedykowane wyłącznie instalatorom,

w tym informacje o promocjach i nowościach Gree.

Czy odnotowali Państwo duże zainteresowanie aplikacją

w branży HVAC?

Zdecydowanie. Odkąd ogłosiliśmy premierę aplikacji, notujemy

codziennie dużą liczbę nowych użytkowników. Spotykamy

się ze słowami uznania naszej kilkumiesięcznej pracy. Stworzenie

aplikacji było długim i żmudnym procesem. Chcieliśmy

uzyskać narzędzie w pełni odpowiadające potrzebom instalatorów

i serwisantów i mamy nadzieję, że sprostaliśmy temu zadaniu.

Zachęcamy do korzystania z mobilnej Strefy Instalatora

Gree. Tylko teraz dla wszystkich nowych użytkowników mamy

niespodziankę: za zarejestrowanie się w aplikacji przedłużamy

certyfikat Gree RAC o dodatkowe 6 miesięcy!

Kto brał udział w tworzeniu aplikacji?

Przede wszystkim Dział Techniczny Free, który stale

współpracował z instalatorami i brał pod uwagę ich sugestie

oraz pomysły.

Wkład w pracę nad aplikacją miał również Dział Marketingu,

na czele z Panią Prezes – Elżbietą Krawczyk-Grzyb. Im

aplikacja zawdzięcza intuicyjny interfejs, atrakcyjny wygląda

i materiały instruktażowe, dzięki którym użytkownicy natychmiastowo

otrzymają odpowiedzi na pytania związane

ze Strefą Instalatora.

Dodatkowo przy testowaniu aplikacji brał udział cały zespół

Free Polska, dlatego każdy z nas czuje się zaangażowany

w proces jej tworzenia. Jesteśmy dumni, że nasza fi rma stała

się prekursorem innowacyjnych rozwiązań w branży HVAC

w Polsce.

Fachowy Instalator 4 2020

7


IP.

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY

Promocja pakietowa kotłów De Dietrich

Podobnie jak w poprzednich latach, firma

BDR Thermea Poland wprowadza promocję

pakietową na swoje urządzenia. W tym

roku podstawą oferty są kotły gazowe kondensacyjne

marki De Dietrich: MCR3 evo

oraz Evodens AMC. Promocja pakietowa

rozpocznie się 3 sierpnia i obejmuje zestawy

z gazowym kotłem kondensacyjnym

MCR3 evo lub Evodens AMC. Kocioł kondensacyjny

MCR3 evo to urządzenie, które

wyróżnia się niewielkimi, wręcz kompaktowymi

wymiarami, dzięki temu można go

zamontować właściwie w każdym miejscu

w domu. Przy tym urządzenie zaskakuje

swoją wydajnością, zapewniając oszczędność

energii aż do 30% w porównaniu

z klasycznym kotłem. Z kolei wydajność

kotła przy podgrzewaniu wody wynosi 20

litrów na minutę.

Natomiast Evodens AMC to kocioł kondensacyjny

nowej generacji. Dostępny

jest w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Wyposażono

go w zaawansowaną konsolę

sterowniczą DIEMATIC Evolution, a także

w system automatycznego napełniania

instalacji. Jego średnioroczna efektywność

energetyczna wynosi aż do 97%.

Pakiety Standard i OZE

– promocyjne zestawy

Firma BDR Thermea Poland oferuje kilkanaście

pakietów w opcji: Standard i OZE.

W skład pakietu Standard wchodzi kocioł

kondensacyjny MCR3 evo lub Evodens

AMC z zestawem spalinowym oraz wyposażeniem

dodatkowym do wyboru:

• emaliowanym podgrzewaczem c.w.u

SRK 100 lub SRK 150,

• regulatorem iSense,

• regulatorem SMART TC°.

Z kolei pakiet OZE zawiera kocioł kondensacyjny

MCR3 evo lub Evodens

AMC z rekuperatorem Recovens V400

w zestawie i dodatkowym wyposażeniem

do wyboru:

• emaliowanym podgrzewaczem c.w.u

SRK 100 i SRK 150,

• regulatorem SMART TC°.

Promocja potrwa do 31 października

bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: DeDietrich

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Polska Innova-cja w klasie Premium

SOLGAZ, dostawca płyt gazowych bez

płomieni, wprowadza na rynek nowe

rozwiązanie – płytę gazową Innova

Premium. Innova Premium zaskakuje

nie tylko zaawansowaną technologią,

cichą pracą oraz wyjątkowym bezpieczeństwem

użytkowania, ale także innowacyjnym

wyposażeniem w klasie

premium. Jedną z najciekawszych funkcji

płyty gazowej Innova Premium jest

możliwość dostosowania temperatury

podczas gotowania. W trakcie przygotowywania

potraw można ustawić stałą

temperaturę pracy płyty w zakresie od

50 do 250 stopni. Płyty gazowe Innova

Premium gwarantują najwyższy poziom

bezpieczeństwa użytkowania. Rozwiązanie

SOLGAZ wyposażone zostało w podwójne

systemy zabezpieczeń. Płyta gaz

pod szkłem Innova Premium zużywa

do 50% mnie gazu niż tradycyjna kuchenka.

Gaz spalany jest katalitycznie

w temperaturze 800 stopni, a palniki pracują

cyklicznie. Oznacza to, że wyłączają

one pobieranie gazu, gdy powierzchnia

palników jest już odpowiednio nagrzana

i uruchamiają wtedy, gdy jest to ponownie

potrzebne. Płyta Innova Premium

działa na każdy rodzaj gazu, zarówno

ziemny, jak i z butli.

Źródło: Solgaz

Najlepsza marka budowlana w 2020 roku

Marka Vaillant zwyciężyła w rankingu Budowlanej

Marki Roku 2020 w kategorii

pomp ciepła. Tytuł Budowlanej Marki Roku

jest przyznawany od 2001 roku przez ASM

– Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.

– na podstawie ogólnopolskich wyników

badań przeprowadzanych wśród budowlanych

firm wykonawczych. Celem projektu

badawczego Budowlana Marka Roku jest

wyłonienie najlepszych zdaniem fachowców

marek związanych z materiałami budowlanymi.

Wskazane przez nich firmy zostają

uhonorowane tytułami Złotej, Srebrnej

i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz wyróżnieniami

w poszczególnych kategoriach.

Marka Vaillant jest zwycięzcą w segmencie

pomp ciepła. Fachowcy ocenili, że to „Marka

o najlepszej relacji ceny do jakości”. Firma

została ponadto wyróżniona w kategoriach

„Marka o najwyższej jakości w porównaniu

z konkurencją” oraz „Marka najczęściej stosowana”.

Źródło: Vaillant.

8 Fachowy Instalator 4 2020


www.fachowyinstalator.pl


N.

NOWOŚCI

Pompa ciepła Neoheat EKO Plus ze zintegrowanym zasobnikiem!

Neoheat EKO Plus to pompa ciepła dedykowana

do domów jednorodzinnych

o szerokim zakresie mocy: 9 kW, 11 kW

i 13 kW. Pompa pracuje w trzech trybach:

ogrzewanie, chłodzenie

i grzanie wody

użytkowej, przy bardzo

wysokiej efektywności.

Neoheat EKO Plus ma

wbudowany zbiornik do C.W.U. wykonany

ze stali nierdzewnej o pojemności

aż 250 litrów, dzięki czemu użytkownik

zaoszczędza miejsce w kotłowni, a instalator

skraca czas montażu. Zintegrowane

zasobniki na wodę mają również większą

sprawność niż dołączane. Pompę wyróżnia

szeroki zakres temperatury pracy,

dzięki czemu nie trzeba martwić się o jej

wydajność w trudnych warunkach pogodowych.

Na panelu przednim EKO Plus znajduje się

kolorowy wyświetlacz w języku polskim,

dzięki któremu można w prosty sposób

zarządzać funkcjami pompy ciepła, programować

pracę i kontrolować temperaturę

w domu. Pompa ciepła może być

sterowana za pomocą smartfona lub tableta.

Jest także kompatybilna z systemem

MODBUS inteligentnego zarządzania

domem.

Neoheat to marka, która w swojej ofercie

posiada pompy ciepła do domów, a także

większych powierzchni i basenów.

Wyróżniają się wysoką efektywnością

i spełniają warunki programu Czyste Powietrze.

Sprawdź, która pompa będzie

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem

i oblicz roczne koszty ogrzewania: https://neoheat.pl/oferta/konfiguratorpomp-ciepla

www.neoheat.pl

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Pompy ciepła Gree Versati nowością jesieni 2020!

Zgodnie z informacjami podanymi przez Free Polska, wyłącznego

przedstawiciela marki Gree w Polsce, już wkrótce

planowane jest wprowadzenie na polski rynek całkowicie

nowych urządzeń chińskiego producenta. Dotychczas

bowiem Free Polska oferowała przede wszystkim rozwiązania

klimatyzacyjne. Pompy ciepła typu powietrze-woda

będą występować zarówno w wersji split, jak i monoblok,

w wydajnościach od 6,0 do 10,0 kW. Urządzenia są wyposażone

w dwustopniową sprężarkę i pozwalają na wydajne,

efektywne i ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń nawet

do -25°C. Ponadto modele Versati umożliwiają przygotowywanie

ciepłej wody użytkowej oraz realizację chłodzenia.

Dzięki zastosowaniu czynnika R32, wysokim współczynnikom

COP i EER, wszechstronności stosowania oraz

szerokim możliwościom sterowania są one jedną z najciekawszych

nowości najbliższych tygodni. Free Polska poinformowała

również, że wraz z wprowadzeniem produktu

do sprzedaży zainicjowane zostaną autoryzacyjne szkolenia

techniczne przewidziane dla instalatorów.

Źródło: Free Polska

10 Fachowy Instalator 4 2020


NOWOŚCI N.

Nowa pompa ciepła Aquarea generacji J typu monoblok

Panasonic ogłosił najnowszy produkt w swoim asortymencie

pomp ciepła woda-powietrze Aquarea – niezwykle

wydajny system monoblok generacji J z czynnikiem

chłodniczym R32. Idealna do nowych instalacji i domów

niskoenergetycznych, pompa ciepła łączy wysokowydajny

system w jedną kompaktową jednostkę zewnętrzną.

Zaawansowany system zewnętrzny zapewnia zarówno

ciepłą wodę użytkową (CWU), jak i ciepło dla grzejników

oraz ogrzewania i chłodzenia dla przystosowanych do tego

systemów. Dzięki dostępnemu zakresowi mocy od 5 kW do

9 kW, monobloki generacji J oferują niższe koszty eksploatacji

niż inne dostępne na rynku rozwiązania. Zakres

ten w pełni dostosowuje system do potrzeb pomieszczenia,

niezależnie od tego, czy jest to nowy czy modernizowany

budynek. Pompy ciepła generacji J są w stanie

zapewnić temperaturę wody wylotowej do 60°C nawet

przy -10°C temperatury zewnętrznej, a także wyższą wydajność

w zakresie ogrzewania do +25%, a chłodzenia

– do +30%.

Dzięki niewielkiej konstrukcji nowy monoblok zajmuje niewiele

przestrzeni na zewnątrz budynku. Cały czynnik chłodniczy

zamknięty jest w hermetycznej i szczelnej oraz małej

jednostce zewnętrznej, a wewnątrz budynku znajdują się

jedynie niezbędne rury hydrauliczne.

System jest również kompatybilny z Aquarea Smart Cloud

– aplikacją, dzięki której użytkownicy końcowi mogą zdalnie

sterować pełnym zakresem funkcji ogrzewania i chłodzenia,

a także monitorować zużycie energii i jej koszt.

Źródło: Panasonic

REKLAMA

Fachowy Instalator 4 2020

11


N.

NOWOŚCI

Klimakonwektory Art-U

Dzięki serii Art-U Canvas kreatywność

nie ma granic. To duma marki

Galletti, która jak pierwsza pokazała

nowy kierunek rozwoju klimatyzacji.

Przedni panel klimakonwektorów

staje się prawdziwym płótnem, gotowym

do dostosowania go przez

architekta wnętrz do indywidualnych

potrzeb nabywcy. Na panelu

Art-U można odtworzyć dowolny,

jednolity kolor z palety RAL, Pantone.

Natomiast seria Art-U Canvas

idzie o krok dalej – można na panel

nanieść dowolną grafi kę czy fotografi

ę. Duży stopień swobody zapewnia

możliwość odtwarzania geometrycznych

i grafi cznych tekstur

tapet w celu ukrycia klimakonwektora

w przestrzeni, w której jest zainstalowany.

Dodatkowo ułatwia

to jego smukły kształt – zaledwie

10 cm głębokości.

Jednostki dostępne są w zakresie

wydajności chłodniczej 0,8-3,72 kW.

W wersji z silnikiem wentylatora BLDC

Inwerter gwarantują niski pobór energii.

www.gallettipolska.pl

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

System płytowy do zabudowy suchej

Dzięki innowacyjnemu systemowi płytowemu TECEfloor

do zabudowy suchej, podłogówka może być z powodzeniem

montowana także w remontowanych pomieszczeniach.

System płytowy TECEfloor 30/16 składa się z dwóch komponentów

– panelu do zabudowy suchej oraz profilu przewodzącego

ciepło wykonanego z aluminium lub ze stali. Płyta

podstawowa do montażu ogrzewania podłogowego dedykowana

jest rurom TECEfloor 16 x 2,0 mm. Pozwala na użycie

standardowych produktów suchego, jak również mokrego jastrychu

– cementowego, anhydrytowego. Wykonana została

z twardej pianki polistyrenowej (EPS) z wyprofilowanymi kanałami.

Dzięki temu, że nie wymaga dużych wysokości konstrukcyjnych,

z powodzeniem może być stosowana we wnętrzach

poddawanych renowacji lub remontom.

System płytowy TECEfloor, poza możliwością montażu w zabudowie

suchej, oferuje także szereg korzyści w zakresie instalacji

podłogówki. Zoptymalizowany wymiar płyty oraz lekka

konstrukcja sprawiają, że rozwiązanie

to jest łatwe w obsłudze

i korzystne dla drewnianych sufitów.

Z kolei perforacje w profilu

przewodzącym ciepło ułatwiają

przełamywanie i dopasowanie

go do pożądanych wymiarów

bez użycia narzędzi. Płyta może

być ułożona w pojedynczym lub

podwójnym meandrze, co przekłada się na równomierny rozkład

temperatur i oddawanie ciepła. System ten oznacza także

wiele zalet dla wykonawców instalacji, np. krótki czas montażu

i budowy. Natomiast niskie temperatury zasilania sprawiają,

że rozwiązanie to jest idealne dla odnawialnych źródeł energii.

W przypadku wykorzystania suchego jastrychu nie ma także

konieczności wygrzewania posadzki.

Źródło: TECE

Braukmann – nowa nazwa na rynku

Resideo Technologies ogłosił wprowadzenie

nowej nazwy Braukmann dla

produktów wodnych. Zmiany odzwierciedlają

dalszą drogę firmy w zakresie

budowania marki Resideo.

Produkty do wody pitnej, takie jak zawory

redukcyjne (PRVs) i filtry do wody, będą

pierwszymi produktami, które zostaną

wprowadzone pod nazwą rodziny produktów

Braukmann. Nazwa Braukmann

zacznie pojawiać się również na niektórych

produktach grzewczych, takich jak

zawory równoważące.

Resideo przejęło firmę Braukmann

w 1980 roku od swojego założyciela,

a dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu

na europejskim rynku wody w budynkach

mieszkalnych stało się znane

z niezawodności. Te produkty wodne

można znaleźć w ponad 18 milionach

gospodarstw domowych a zaufało im

ponad 100 000 instalatorów.

Ponadto, Resideo jako synonim innowacyjności

wprowadza obecnie do sprzedaży

produkty wodne, w których wyeliminowano

ołów. Przy zachowaniu

tej samej niezawodności i wydajności

najnowsze produkty dodatkowo są korzystne

dla środowiska.

Źródło: Resideo

12

Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

PROMOCJA

Systemy rozdzielaczy marki HERZ

Rozdzielacze marki Herz mogą rozdzielać czynnik grzewczy lub

chłodniczy zarówno w układach grzejnikowych, jak i powierzchniowych.

Jeżeli dany rozdzielacz posiada atest wydany przez PZH, może

również służyć do rozdziału wody w instalacjach sanitarnych.

HERZ-COMPACT FLOOR

Firma Herz w swojej ofercie posiada wiele

modeli rozdzielaczy, ale szczególnie

warto wyróżnić kompletną stację regulacyjną

HERZ-COMPACT FLOOR. Stacja

ta służy do podłączenia od 3 do 12 pętli

ogrzewania powierzchniowego oraz

opcjonalnie 2 obiegów grzewczych np.

grzejników. Zawór strefowy w połączeniu

z głowicą termostatyczną z czujnikiem

przylgowym, umożliwia regulację temperatury

zasilania obiegów w zakresie

20-50 o C. Belka zasilająca wyposażona jest

we wkładki z przepływomierzami, dzięki

czemu można w prosty sposób ustawić

projektowy przepływ na poszczególnych

obiegach. Belka powrotna rozdzielacza

ma zamontowane wkładki termostatyczne

wyposażone w napędy termiczne,

do regulacji temperatury poszczególnych

pomieszczeń w zależności od potrzeb

użytkowników. Układ wyposażony

jest również w elektroniczną pompę

obiegową zapewniającą obieg czynnika

grzewczego. Stacja ta ma fabrycznie wykonane

wszelkie wewnętrzne połączenia

elektryczne – wystarczy tylko zasilić stację

napięciem 230 V i podłączyć termostaty

zlokalizowane w danym obiekcie. Całość

zmontowana jest w szafce podtynkowej,

dostosowanej do wielkości rozdzielacza.

Fot. 1.

HERZ-COMPACT FLOOR LIGHT

Fot. 2. rozdzielacze HERZ-8533 do

ogrzewania podłogowego z mosiądzu.

HERZ-COMPACT FLOOR light

HERZ-COMPACT FLOOR light, to „lżejszy

brat” wcześniej omawianej stacji,

pozwalający na indywidualne ustawienie

temperatury czynnika grzewczego

i swobodną konfi gurację asortymentu

na potrzeby ogrzewania powierzchniowego.

W zależności od potrzeb,

na belce z wkładkami termostatycznymi

mamy możliwość montażu całej gamy

głowic termostatycznych HERZ ze zdalnym

czujnikiem temperatury montowanym

w ogrzewanym pomieszczeniu,

lub zdalnym nastawieniem montowanym

w miarodajnym miejscu odczytu

temperatury pomieszczenia. Dodatkowo

zastosowane wkładki pozwalają

na montaż siłowników termicznych.

Pozwala to na podłączanie różnorakich

regulatorów elektronicznych: od standardowych,

pozwalających na ustawienie

danej temperatury, po wyposażone

w zegary czasowe z programami tygodniowymi

i rocznymi.

Rozdzielacze marki HERZ

HERZ oferuje rozdzielacze mosiężne

serii 8532, które bez problemu radzą sobie

w trudnych warunkach, tj. w istniejących

budynkach, gdzie istnieje ryzyko

Fot. 3. rozdzielacze HERZ-8632 do ogrzewania

podłogowego ze stali szlachetnej.

pojawienia się powietrza w instalacji.

Ich odpowiednikami wykonanym z stali

szlachetniej, pozwalającymi na obniżenie

kosztów inwestycyjnych są rozdzielacze

z stali szlachetnej serii 8632. Gdy

obiekt posiada duże zapotrzebowanie

na energię, co skutkuje zwiększoną ilością

czynnika, idealnym rozwiązaniem

są rozdzielacze z przepływomierzami

o zakresie przepływu aż do 6 l/min

(mosiądz 8533, stal nierdzewna 8633).

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania

niekwestionowanym liderem

jest rozdzielacz HERZ-8531, z belkami

DN 32 i przepływomierzami o zakresie

0-6 l/min, pozwalający na podłączanie

do 16 obiegów.

Nowością w ofercie produktów marki

Herz są rozdzielacze do ciepłej i zimnej

wody użytkowej, pozwalające na szybki

modułowy montaż w zależności od ilości

podłączonych przyborów. Poszczególne

moduły mogą posiadać 2, 3 lub

4 odejścia, pozwalające na montaż rozdzielaczy

dopasowanych do naszych

potrzeb. Każde z przyłączy wyposażone

jest w zawór odcinający odchylony

o 20 o , co umożliwia montaż rozdzielacza

przy samej ścianie.

www.herz.com.pl

Fachowy Instalator 4 2020

13


I.

instalacje

Międzynarodowa kampania informacyjna firmy Viega

na temat technologii połączeń zaprasowywanych

„Don’t work hard. Work smart”

Po co utrudniać sobie prace instalacyjne, kiedy istnieje tak prosta metoda łączenia

rur? Oto pytanie, które firma Viega stawia instalatorom z 15 różnych krajów,

w ramach szeroko zakrojonej kampanii marketingowej. Główny przekaz oparty jest

na haśle „Don’t work hard. Work smart”, odnoszącym się do kluczowych korzyści

oferowanych przez technikę zaprasowywania, czyli szybszym montażu i bezpieczeństwie.

Jako jeden z wiodących światowych dostawców rozwiązań sanitarnych

i grzewczych, Viega chce przekonać zwolenników spawania i lutowania, by wypróbowali

w swojej pracy bardziej ekonomiczną alternatywę. W tym celu przygotowano

przyciągające uwagę reklamy, materiały video oraz broszury informacyjne.

MATERIAŁY INFORMACYJNE FIRM

W 1995 roku fi rma Viega rozpoczęła

produkcję systemu Profi press, przeznaczonego

do łączenia rur miedzianych

poprzez zaprasowywanie na zimno.

Od tego czasu, ta szybka i bezpieczna

technologia, stanowiąca wygodną

alternatywę dla tradycyjnych metod

montażu instalacji, upowszechniła się

na całym świecie. Obecnie zaprasowywanie

to w wielu krajach najczęściej

wybierana metoda łączenia rur z miedzi,

stali nierdzewnej, a także z tworzyw

sztucznych.

Co jest przyczyną rosnącej popularności

tej technologii? To właśnie ma

pokazać nowa kampania informacyjna

firmy Viega pod hasłem „Don’t

work hard. Work smart”, Odwołuje

się ona do prawdziwych przykładów,

które każdy wykonawca dobrze zna

ze swojej codziennej pracy. To najlepszy

sposób by pokazać, jak technologia

zaprasowywania może usprawnić

montaż skomplikowanych instalacji,

eliminując problemy związane z używaniem

ciężkich butli z gazami technicznymi,

męczącym lutowaniem

połączeń ponad głową czy stosowaniem

zabezpieczeń przeciwpożarowych

podczas spawania. Połączenia

Fot. 1. Kampania informacyjna firmy Viega bazuje na wymownych obrazach, które mają

pokazać przewagę techniki zaprasowywania na przykładzie konkretnych sytuacji montażowych.

Na powyższym zdjęciu porównano ciężki sprzęt konieczny do spawania z dużo

lżejszym i łatwiejszym w obsłudze urządzeniem do zaprasowywania złączek (zdjęcie: Viega).

zaprasowywane pozwalają również

zaoszczędzić nawet do 80% czasu

w porównaniu ze spawaniem, zależnie

od średnicy przewodów. Wszystkie

te korzyści zawdzięczamy prostej

metodzie, która wymaga jedynie przycięcia

rury na określoną długość, nałożenia

złączki i zaciśnięcia jej.

14 Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

Bezpieczeństwo

z profilem SC-Contur

Kampania informacyjna podkreśla

jednocześnie wyższy poziom bezpieczeństwa,

gwarantowany przez złączki

Viega, wyposażone w profi l SC-Contur.

Rozwiązanie to pozwala natychmiast

zauważyć podczas próby szczelności

każde przypadkowo niezaprasowane

połączenie. Po prawidłowym zaprasowaniu

pozostaje ono trwale szczelne.

W ten sposób wykluczamy ryzyko kosztownej

awarii, która mogłaby pojawić

się po uruchomieniu instalacji.

Fot. 2. Praktyczne zaciskarki Viega pozwalają na wyjątkowo łatwy montaż złączek,

nawet w ciężkich warunkach (zdjęcie: Viega).

Fot. 3. Dzięki sprawdzonemu profilowi

SC-Contur oraz cylindrycznemu prowadzeniu

rury i podwójnemu zaprasowaniu

(przed i za karbem z uszczelką) połączenia

zaprasowywane Viega gwarantują

bezpieczeństwo i trwałą szczelność

(zdjęcie: Viega).

Różnorodność zastosowań

Oferta fi rmy Viega dostępna jest na niemal

każdym rynku i obejmuje systemy

zaprasowywane do rur ze wszystkich

standardowych materiałów – od miedzi

i stali nierdzewnej, po tworzywa

sztuczne i stal grubościenną. Dzięki

różnorodnym elementom uszczelniającym,

nasze złączki mogą być stosowane

nie tylko w instalacjach wody użytkowej,

grzewczych czy gazowych, ale

również w instalacjach przemysłowych

do sprężonego powietrza lub gazów oraz

w systemach solarnych i sieciach ciepłowniczych.

Więcej informacji na stronie:

www.viega.pl/TechnologiaZaprasowywania

Źródło: Viega

Rozmowa z Jackiem Lange, Dyrektorem Viega Sp. z o.o.

Viega to globalny dostawca rozwiązań w dziedzinie techniki instalacyjnej.

Dlaczego właśnie teraz firma przeprowadza na polskim rynku tak szeroką

kampanię informacyjną, dotyczącą połączeń zaprasowywanych?

Jako jeden z wiodących światowych producentów systemów do instalacji

grzewczych i sanitarnych, robimy wszystko, by praca z naszymi produktami była

dla wykonawców łatwiejsza, bezpieczniejsza i ekonomiczna. Technologia połączeń

zaprasowywanych jest bez wątpienia najlepszym sposobem, by osiągnąć

te zamierzenia. Pozwala ona nie tylko zaoszczędzić mnóstwo czasu w porównaniu

ze spawaniem czy lutowaniem, ale również gwarantuje dużo wyższy poziom

bezpieczeństwa, gównie ze względu na brak ryzyka pożaru. Większość instalatorów

słyszała już o zaletach tej technologii, ale wciąż stosuje tradycyjne metody łączenia

rur, które bez problemu można zastąpić połączeniami zaprasowywanymi.

To właśnie do nich chcemy dotrzeć poprzez naszą kampanię informacyjną.

Jakie są najważniejsze zalety techniki połączeń zaprasowywanych

z Pana punktu widzenia?

Uważam, że największe zalety to wyraźna oszczędność czasu, jaką możemy

uzyskać w porównaniu ze spawaniem i lutowaniem oraz bezpieczeństwo

montażu, ponieważ nie używamy otwartego ognia. Zapewnia

to ogromne korzyści zarówno wykonawcom, jak i fi rmom instalacyjnym.

Jednocześnie zaprasowywanie może stanowić dla nich bardziej ekonomiczną

alternatywę w porównaniu z tradycyjnymi metodami łączenia rur

w konkretnych sytuacjach montażowych.

Do jakiego typu instalacji i materiałów przeznaczona jest szybka

i bezpieczna technika zaprasowywania firmy Viega?

Nie ma tutaj w zasadzie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wybór materiałów,

z którymi można pracować w naszych systemach, więc wykonawcy

mogą dalej wybierać to, co najbardziej im odpowiada, niezależnie

czy będzie to miedź, stal nierdzewna, stal grubościenna czy

tworzywa sztuczne.

Naszym głównym celem jest zwiększenie zaufania instalatorów

do technologii zaprasowywania. Dodatkowo chcemy ich uświadamiać,

że technika ta może być bez problemu łączona z ramach tej

samej instalacji z tradycyjnymi metodami, takimi jak spawanie czy

lutowanie.

Fachowy Instalator 4 2020

15


Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe znajdują zastosowanie w łazienkach

bez względu na ich wielkość. Na typowe odwodnienie

tego typu składa się rynna, syfon oraz szereg elementów

dodatkowych. Wszystko to ma na celu skuteczne odprowadzanie

wody prysznicowej. Stosując odwodnienie liniowe

można zrezygnować z tradycyjnego brodzika.

Fot. VIEGA


instalacje I.

Zadanie odpływów liniowych, nazywanych

również listwami odpływowymi

czy rynienkami prysznicowymi, to rozwinięcie

odpływu punktowego. Stąd

też odwodnienia tego typu montuje się

najczęściej pod prysznicem – w centralnym

punkcie lub przy ścianie. To właśnie

odpływy liniowe umożliwiają rezygnację

np. z progu przy wejściu do kabiny

bez potrzeby tworzenia wielopłaszczyznowych

spadków powierzchni.

Oferowane na rynku odpływy liniowe

najczęściej wykonuje się ze stali szlachetnej.

Ważne są przy tym kołnierze

uszczelniające, a także mankiety i nóżki,

dzięki którym można poziomować odpływ.

Istotną rolę odgrywają również

syfony.

Wymagania techniczne

W odniesieniu do obciążalności odpływów

przyjmuje się, że w przypadku

budynków mieszkalnych powinno ono

wynosić 300 kg. Z kolei wydajność odpływu

jest ściśle powiązana z wydajnością

armatury. Np. przy wydajności

słuchawki osiągającej przepływ 0,4 l/s

wydajność odpływu powinna być nie

mniejsza niż 0,5 l/s. Ponadto ważne jest

aby elementy odpływów były odporne

na działanie wysokich temperatur,

Fot. 1. Odpływ liniowy umożliwia płynne połączenie przestrzeni prysznica z pozostałą

częścią łazienki.

Fot. FERRO

Fot. FERRO

do czego może dojść przy chwilowym

kontakcie ze ściekami domowymi.

Jak wiadomo dobierając poszczególne

elementy instalacyjne odpływu porównuje

się parametry dotyczące przepustowości

wody. Ostatecznie zestawy

odwodnień liniowych kompletuje się

po wcześniejszej weryfikacji parametrów

natrysku. Ważna jest również wysokość

posadzki, w której zestaw będzie

zamontowany.

Kluczową rolę odgrywa właściwy wybór

długości odpływu. Stąd też na rynku

oferowane są one w kilku wariantach.

Wybierając długość można uwzględnić

krotność płytek podłogowych i spoiny.

Tym sposobem uniknie się cięcia glazury

zachowując przy tym najwyższy poziom

estetyki. Warto nadmienić, że dostępne

są rozwiązania umożliwiające

docięcie długości odpływu do indywidualnych

potrzeb.

Istotną rolę odgrywa wspomniany już

syfon, który może być stały lub ruchomy.

Zaletą syfonu ruchomego jest możliwość

nie tylko skorygowania ale i zmiany

kierunku, w którym odpływa woda. Jak

wiadomo montując syfon o konstrukcji

stałej nie ma takiej możliwości.

Fot. 2.

Odwodnienia ścienne są dyskretne i estetyczne.

Oferta rynkowa

Oferta rynkowa w zakresie odwodnień

liniowych jest bardzo bogata. Stąd też

odpowiednie rozwiązanie dobiera się

w zależności od rodzaju rusztów, długości

rynien oraz sposobu montażu.

Wybierane są rynny proste i kątowe

oraz z perforacją wzdłuż dłuższego

boku z montażem do ściany. Na etapie

wyboru odpowiedniego rozwiązania

Fachowy Instalator 4 2020

17


I.

instalacje

uwzględnia się rodzaj posadzki oraz

odpowiednie rynny i ruszt tak aby

była utworzona jednolita powierzchnia.

Ciekawym rozwiązaniem są rynny

do kamienia naturalnego, a także ruszty

typu „plate” przeznaczone do wklejania

płytek ceramicznych oraz konstrukcje

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

lub polerowanej.

Oprócz walorów estetycznych warto

również wziąć pod uwagę łatwość

utrzymania rynny w czystości. Stąd też

korpus powinien mieć kształt zapewniający

użytkownik łatwe czyszczenie.

Rynny bardzo często wyposaża się

w dwustopniowy syfon, dzięki któremu

parowanie wody jest spowolnione przy

zapewnieniu zapory dla insektów, piany

i nieprzyjemnych zapachów.

Prawidłowy montaż

W kontekście montażu podejścia kanalizacyjnego

trzeba mieć na uwadze,

że zależy ono od rodzaju podłogi

w łazience. Mając na uwadze podłogę

na gruncie w łazience na parterze

domu niepodpiwniczonego

w pierwszej kolejności montuje się

podejście kanalizacyjne a dopiero

później betonowana jest podłoga.

Montuje się również syfon i układa

wierzchnią warstwę jastrychu. Z kolei

w przypadku łazienki, która znajduje

się na stropie gęstożebrowym

podejście jest montowane w grubości

stropu. Podejście kanalizacyjne

należy zamontować na etapie wykonywania

stropu lub przed jego zabetonowaniem

poprzez utworzenie

Fot. 3. Dostępne są odpływy liniowe z różnym wykończeniem. Również z możliwością

uzupełnienia rusztu płytkami podłogowymi.

Fot. KESSEL

rynienki mieszczącej elementy przyłączeniowe.

Ważne jest aby głębokość

umożliwiała zrównanie górnej

krawędzi syfonu z górną krawędzią

stropu. Rury mogą też być poprowadzone

w kanałach pustaków znajdujących

się między żebrami stropu.

Jeżeli zastosowanie znalazł stop monolityczny,

to z reguły nie ma on wystarczającej

wysokości do tego aby można

było pomieścić syfon i rury odprowadzające.

W takim rozwiązaniu podejścia

najlepiej montować pod stropem

i osłonić je sufitem podwieszanym bądź

podnieść poziom dna natrysku. Bez

względu na sposób montażu podejścia

kanalizacyjnego spadek rur odprowadzających

powinien wynosić 2,5% bez

jakichkolwiek przecięć z belkami stropowymi.

Jak wiadomo wszelkie przecięcia

mogą spowodować osłabienie

konstrukcji stropu.

Przy montażu elementów odwodnienia

należy pamiętać aby odpływ znajdował

się wyżej niż miejsce połączenia

z pionem kanalizacyjnym. Z kolei kratka

powinna być umieszczona poniżej

poziomu płytek. Trzeba uwzględnić

przy tym grubość płytek i zaprawy

klejowej. Odpływ odwodnienia powinien

znajdować się przy ścianie lub

w innym miejscu strefy prysznicowej.

Dzięki nóżkom montażowym można

wyregulować wysokość na jakiej ma

znaleźć się ruszt.

Etap trzeci to wykonanie spadku w kierunku

odpływu. W przypadku odwodnienia

liniowego spadek kształtowany

jest z jednej lub z dwóch stron w zależności

od umiejscowienia kanału prysznicowego

i powinien on wynosić co

najmniej 2,5% w kierunku odpływu.

Do odwodnienia punktowego wymagane

jest wykonanie spadku z czterech

stron, dla każdego brzegu kratki.

W ten sposób powstaje tzw. spływ

kopertowy ze spadkiem wynoszącym

1,5%. Montując odpływ liniowy należy

bezwzględnie przestrzegać zaleceń

względem spadków.

Fot. 4. Mniej znaczy więcej! Nowoczesne odpływy ścienne mogą być niemal niewidoczne

przy zachowaniu najwyższych parametrów odprowadzania wody.

Fot. VIEGA

Warstwa uszczelniająca

Nie można zapomnieć o odpowiedniej

warstwie uszczelniającej znajdującej

się poniżej płytek ceramicznych.

Do jej wykonania najczęściej wykorzystywane

są nowoczesne rozwiązania

takie jak chociażby uszczelnienia

zespolone, na które składają się folie

w płynie, taśmy uszczelniające i warstwy

jastrychu. Ważne jest aby były to

rozwiązania o najwyższym poziomie

jakości z odpowiednimi certyfikatami

i aprobatami.

18

Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

Odpływy liniowe ścienne

Ciekawe rozwiązanie stanowią odpływy

wykonane jako ścienne. Niektóre wersje

mają głębokość montażu w ścianie wynoszącą

zaledwie 25 mm. Korpusy odpływu

najczęściej wykonuje się z bardzo wytrzymałego

tworzywa sztucznego. Odwodnienie

może być zainstalowane zarówno

w ściance na stelażu jak i w tradycyjnej

ścianie murowanej. Wystarczająca może

okazać się nawet warstwa tynku o odpowiedniej

grubości lub płyta styropianowa

XPS. Tym sposobem nie ma potrzeby kucia

ścian czy naruszania ich powierzchni. Niektóre

odwodnienia mają systemy mocowania

bazujące na metodzie zatrzaskowej.

Ważne jest spełnianie wymagań normy

VDI 4100 dotyczących hałasu.

W typowym odpływie wydajność mieści

się pomiędzy 0,6 a 0,75 litrów na sekundę,

zgodnie z normą PN-EN 1253. Standardowa

długość niektórych odpływów

wynosi nawet 1200 mm. W razie potrzeby

jest możliwe skrócenie odpływu nawet

do wymiaru 300 mm. W zależności od potrzeb

wybrać można pomiędzy rozwiązaniem

standardowym a wersją remontową

o wysokości 70 mm. Na uwagę zasługuje

bardzo wąska szczelina odpływowa o wysokości

20 mm. Na komplet odpływu składają

się elementy uszczelniające i elementy

przeznaczone do regulacji wysokości

okładziny ściennej. Dzięki takim odpływom

Fot. 5.

Nowoczesne odpływy ścienne mają wbudowane oświetlenie LED.

zyskuje się jednolitą powierzchnię płytek

do samej ściany, bez cięć celem uzyskania

wymaganego spadku. Istotną rolę odgrywa

łatwe czyszczenie dzięki gładkim

ściankom korpusu przy wyeliminowaniu

martwych powierzchni.

Odpływy z podświetleniem LED

Na rynku oferowane są odpływy ścienne

z podświetleniem LED, które zapewniają

bardzo ciekawy efekt świetlny. Do

wyboru są różne opcje kolorystyczne

– czerwony, zielony, niebieski, RGB

z automatyczną zmianą koloru. Niektórzy

Fot. KESSEL

producenci oferują możliwość fabrycznego

zaprogramowania określonego koloru

światła na indywidualne zamówienie.

Zasilacz sieciowy 12 V oraz oprzewodowanie

z reguły jest w komplecie.

Na uwagę zasługuje szybka i łatwa instalacja,

którą zapewnia umieszczone

z boku przyłącze kabli. Korpus wytwarza

się z materiału ABS. Zgrzewany króciec

ma wymiar DN 50. Przydatne rozwiązanie

stanowi możliwość przyłączenia odpływu

z przodu, z boku po lewej lub prawej

stronie. W przykładowym odpływie przepustowość

wynosi 30 l/m a wysokość zamknięcia

wodnego to 22 mm.

Fot. 6. Warunkiem dobrego działania odpływu liniowego jest właściwe wypoziomowanie

posadzki z zachowaniem spadku 1-2% w kierunku odwodnienia.

Fot. KESSEL

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości co do tego, że odwodnienia

liniowe są estetycznymi a zarazem

funkcjonalnymi rozwiązaniami,

które stają się już niemal standardem

w łazienkach. Jednak oprócz tego,

że powinny być one właściwie dobrane

to trzeba zadbać o odpowiedni montaż.

Chodzi przede wszystkim o wybór odpowiedniej

rynny, a także dopasowanie

do posadzki i właściwe uszczelnienie.

Kluczowe miejsce zajmuje odpowiedni

spadek w kierunku rynny. Musi on być

bowiem na tyle duży aby zapewnił swobodny

przepływ wody ale przy zapewnieniu

komfortu i bezpieczeństwa przy

używaniu prysznica. Producenci zalecają

aby spadek wynosił 1-2 %.

Damian Żabicki

Fachowy Instalator 4 2020

19


I.

instalacje

Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji C.O.

Zapisy ustawy o Prawie Budowlanym, w punkcie 1 a) i b) artykułu 62 narzucają

obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli stanu technicznego

instalacji c.o., która narażona jest na agresywne działanie czynników występujących

podczas jej działania – a takim czynnikiem jest zdecydowanie woda

i tlen zawarty w niej oraz w powietrzu. Artykuł ten ma na celu ochronę użytkowników

instalacji przed skutkami awarii systemu ogrzewania, jednakże wspiera

również działania na rzecz zwiększenia żywotności instalacji i wydłużenia jej czasu

eksploatacji, które dzięki zastosowaniu właściwych technologii okazują się

niezwykle skuteczne.

W naszej szerokości geograficznej praktycznie

2/3 roku – a na północy Polski

nieraz nawet 3/4 – spędzamy w pomieszczeniach

ogrzewanych, ponieważ

sezon grzewczy trwa od 8 do 9 miesięcy,

co zarazem oznacza bardzo intensywną

eksploatację systemów grzewczych.

Dbałość o ich żywotność leży więc w naszym

interesie.

Konserwacja i stosowanie najnowszych

rozwiązań chroniących instalację c.o.

przed wieloma negatywnymi czynnikami

i zjawiskami, jakie na nie bezustannie

wpływają, to nie tylko zabezpieczenie

przed awariami, ale też działanie wydłużające

czas ich eksploatacji oraz utrzymujące

efektywność ich pracy przez jak

najdłuższy czas na wysokim poziomie.

Do działań zwiększających żywotność

instalacji c.o. zaliczyć można nie tylko klasyczną

konserwację jej składowych. Dziś

przede wszystkim zalicza się do nich zabiegi

na rzecz demineralizowania wody

krążącej w instalacji (odwapnianie przy

użyciu specjalnych urządzeń), działania

polegające na czyszczeniu chemicznym

instalacji od wewnątrz (odkamienianie,

Fot. PIXABAY.COM

Fot. 1.

O rury w instalacji C.O. należy dbać nie tylko od wewnątrz, ale też od zewnątrz.

20

Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

Fot. GRUPA BRITEX FERDOM-FERPRO

Fot. BOSCH

Fot. BOSCH

Fot. 2. Waterclean 177 to filtr wstępny

wielokrotnego użycia typu Spin-Down

z siatką inox.

Fot. 3. Separator powietrza Logafix D3

skutecznie usuwający również mikropęcherzyki.

Fot. 4. Separator mangetyczny Logafix

D3 z silnym magnesem i łatwym systemem

oczyszczania

usuwanie złogów dzięki odpowiednim

pompom czyszczącym), działania

na rzecz wychwytywania wszelkich

cząstek w niej się znajdujących i zagrażających

pompie obiegowej (filtry i tzw.

separatory magnetyczne) oraz działania

zmierzające do usuwania powietrza

z instalacji przy użyciu tzw. odpowietrzników.

Oczywiście za tymi działaniami idą również

odpowiednie narzędzia, osprzęt,

akcesoria i technologie, które zostaną

omówione w kolejnych rozdziałach. Jednakże

pracę nad wydłużeniem żywotności

instalacji c.o. powinno się zacząć

od klasycznej konserwacji i od jej „serca”,

czyli kotła grzewczego, o czym poniżej.

Podstawy konserwacji

kotłów grzewczych i rur

W każdej instalacji grzewczej to kocioł

jest najważniejszym elementem systemu

i częstotliwość jego przeglądów

oraz odpowiednia konserwacja mają

kluczowe znaczenie dla jego działania

w okresie grzewczym. Dotyczy to szczególnie

kotłów na paliwa stałe oraz kotłów

olejowych. Niezależnie jednak od tego,

z którym z nich mamy do czynienia, choć

raz w roku powinny przejść ocenę stanu

technicznego ze strony wykwalifikowanego

serwisanta. W instrukcjach obsługi

sami producenci zalecają takie działania,

jak m.in. czyszczenie komory spalania,

czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie

palników i wymianę elektrody zapłonowej

oraz zużytych, często całkowicie

już zapchanych filtrów. W przypadku

kotłów na paliwa stałe, z uwagi na osadzanie

się sadzy, czyszczenie ich wnętrza

powinno być wykonywane co kilka

tygodni, ponieważ już 2–3 milimetrowa

sadza może obniżyć sprawność kotła

o kilkanaście do nawet 20 procent. Zabieg

ten wykonuje się na wystudzonym kotle,

przy użyciu specjalnych szczotek drucianych,

skrobaków, miotełek oraz dłut, choć

równie dobrze można sięgnąć po parę

wysokoprężną bądź sprężone powietrze.

Raz na kilka lat powinno się też oczyścić

wnętrze kotła z tzw. kamienia kotłowego.

Z kotłami olejowymi jest nieco inaczej

– tu problemem jest zarówno osadzająca

się na ściankach kotła sadza, jak też osad

narastający na wymienniku ciepła, który

usuwa się dopuszczanymi do użytku

przez producenta środkami chemicznymi.

Kotły gazowe można czyścić najrzadziej,

za to ich konserwacja nastręcza najwięcej

trudności. Czyszczenie kotłów gazowych

powinno objąć zarówno część spalinową,

jak też uwzględniać palnik, filtry gazu, filtry

wody i wymiennik ciepła.

W przypadku rur za wysoce niebezpieczne

dla ich żywotności uznaje się

m.in. ogniska korozji, które wynikać

mogą z nieszczelności. Korozja potrafi

szybko niszczyć spore odcinki instalacji,

dlatego tego typu usterki należy błyskawicznie

usuwać i zabezpieczać metalowe

części instalacji. Przy usuwaniu

korozji z pomocą przychodzą typowe

szczotki druciane, zaś zabezpieczeniem

przed nawrotem korozji powinna

być naniesiona warstwa odpowiedniej

farby antykorozyjnej. Największym

zagrożeniem są jednak wszystkie zanieczyszczenia

i osady pochodzące

z wody, stopniowo obrastające rury od

wewnątrz. Kwestię właściwych działań

na tym polu omawiają kolejne rozdziały.

Demineralizacja wody

Za płynną i ekonomiczna pracę instalacji

c.o. w dużej mierze odpowiada jakość

kluczowego czynnika w obiegu grzewczym,

czyli wody, która oddziałuje z jej

każdym pojedynczym elementem. Odpowiednie

przygotowanie wody i utrzymywanie

jej w optymalnym stanie – czyli

uzdatnienie – jest jednym ze sposobów

na wydłużenie żywotności instalacji.

Aby uzdatnić wodę krążącą w instalacji

grzewczej trzeba ją zdemineralizować,

co oznacza pozbycie się z niej węglanu

wapnia oraz wszelkich soli, które choć

nie występują z reguły w dużych stężeniach,

z biegiem czasu są w stanie wpłynąć

negatywnie choćby na kondycję rur.

Fachowy Instalator 4 2020

21


I.

instalacje

Fot. GRUPA BRITEX FERDOM-FERPRO

Fot. GRUPA BRITEX FERDOM-FERPRO

Fot. 5. Zasada działania rewersu w pompie Watermax PC600. Fot. 6. Przykładowe sposoby wykorzystania pomp WATERMAX.

Głównym jednak „winowajcą” są tu minerały

z rozpuszczonym w wodzie węglanem

wapnia, który osadza się przede

wszystkim w najgorętszym miejscu instalacji,

czyli źródle ciepła. Konsekwencje

zaniedbywania demineralizacji lub

całkowitej rezygnacji z uzdatniania wody

krążącej w instalacji c.o. bywają bardzo

poważne i nie raz kończą się awarią

i dłuższym unieruchomieniem systemu

ogrzewania. Demineralizacja – jako działanie

zapobiegające, a nie naprawcze

– jest skutecznym rozwiązaniem przeciwdziałającym

korozji i wspierającym

utrzymywanie stałego natężenia przepływu

czynnika grzewczego, co automatycznie

przekłada się na stałą wydajność

ogrzewania na maksymalnie wysokim

poziomie.

Czyszczenie instalacji od wewnątrz

i usuwanie odpadów

Odkamienianie, usuwanie różnego

rodzaju brudów i nalotów takich jak

kamień kotłowy i złogi korozyjne, czyli

najogólniej mówiąc generalne czyszczenie

instalacji c.o., to zadanie które

najsprawniej i najefektywniej wykonuje

się przy użyciu specjalistycznych

pomp czyszczących przy jednoczesnym

zastosowaniu właściwych preparatów

chemicznych. Są niezastąpione

w pracy profesjonalnych serwisantów

i instalatorów zajmujących się nie tylko

domowymi instalacjami grzewczymi,

ale też i tymi funkcjonującymi w małym

przemyśle. Ich zastosowanie obejmuje

m.in. takie pola, jak czyszczenie i odkamienianie

domowych kotłów c.o.,

podgrzewaczy wody, wymienników

ciepła, pomp i grzejników, jak również

odkamienianie i płukanie instalacji

c.w.u. bądź czyszczenie elementów instalacji

klimatyzacyjnych. Najmocniejsze

modele z powodzeniem czyszczą

Fot. 7. Preparat SoluTech Całkowita

Ochrona – zapobiega korozji instalacji.

Fot. BWT POLSKA

i płuczą poszczególne sekcje lub całe

systemy c.o. w domach 1-rodzinnych

czy małych przedsiębiorstwach i zakładach

wytwórczych. Pompy te podłącza

się przy pomocy odpowiednich przyłączy

i węży elastycznych, uruchamia się

i ustawia w odpowiedni tryb pracy poprzez

manewrowanie przełącznikiem

kierunku przepływu cieczy. Mowa tu

oczywiście o tzw. rewersie hydraulicznym,

który jest wbudowany w urządzenie

i pozwala, dzięki zmianie kierunku

Fot. 8. Preparat Solutech Uszczelniacz

to optymalne zabezpieczenie przed

mikroprzeciekami.

Fot. BWT POLSKA

22

Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

Fot. PIXABAY.COM

Fot. AFRISO

Fot. 9. Bąble powietrzne mają tendencję do kumulowania się

w grzejnikach.

Fot. 10. Sercem nowego odpowietrznika automatycznego AFRISO

PrimoVent z Aquastop jest pływak umieszczony w korpusie i płynnie

reagujący na uwalnianie.

przepływu cieczy, zaatakować osady

w rurach z dwóch stron, co sprawdza się

szczególnie w instalacjach z bardzo małym

przepływem, lub takich w których

nie ma już przepływu. Za skuteczną pracę

pompy odpowiada wysokosprawny

silnik, który podczas transportu można

osłonić specjalną pokrywą zabezpieczającą.

Zbiorniki pomp czyszczących

wykonuje się z półprzezroczystych – dla

kontroli poziomu płynu – tworzyw które

cechują się odpornością na agresywne

związki chemiczne, w tym na kwasy

(na przykład High Density PE).

Najmniejsze popularne pompy, ważące

w granicach 6–8 kg, wyposaża się

w zbiorniki 20-litrowe i pompy wywołujące

przepływ około 40 litrów na minutę

Fot. 11. Kompaktowy zestaw Logafix D3

do demineralizacji wody.

Fot. BOSCH

przy ciśnieniu około 1 bar. Największe

i najsilniejsze spośród przenośnych

pomp czyszczących, posiadają zbiorniki

40-litrowe, pracują na silnikach o mocach

do 0,5 KM i generują ciśnienie 2 bar,

co przekłada się na przepływ w granicach

prawie 100 litrów na minutę.

Warto przyjrzeć się bliżej również preparatom,

które stosuje się zarówno z ciśnieniowymi

pompami czyszczącymi, jak

też bez nich, wlewając je do instalacji

bezpośrednio poprzez zawór w grzejniku

i pozwalając im swobodnie działać

po rozpuszczeniu w wodzie grzewczej. Na

tym polu rynek oferuje inwestorom sporo

rozwiązań – wśród nich preparaty, które

nakierowane są na konkretne problemy

i sytuacje. Dla instalacji starych z ryzykiem

przecieków adresowane są preparaty

łagodne i bezkwasowe, odpowiadające

głównie za odkamienianie i wymagające

podgrzania roztworu. Do nowszych

i pewniejszych zaś instalacji c.o., które bywają

bardzo silnie zakamienione, nadają

się preparaty zdatne do zadziałania zarówno

jako ciepły jak też i zimny roztwór,

który silnie czyści rury z osadów mineralnych,

korozyjnych i metalicznych.

Podobne do nich preparaty ochronne,

które poleca się zastosować profilaktycznie

przed rozpoczęciem sezonu

grzewczego, nie tylko walczą z kamieniem

kotłowym czy korozją, ale też zatrzymują

rozwój bakterii czy alg w instalacji.

Prym wśród nich wiodą oczywiście

preparaty do czyszczenia usuwające

osady kamienia, szlam i rozproszone

cząstki (one swobodnie mogą być stosowane

wraz z pompami czyszczącymi),

lecz równie ważne są takie, których zadaniem

jest zabezpieczanie instalacji

na przyszłość poprzez ograniczanie

korozji metali (m.in. stal, miedź i aluminium),

dzięki czemu chronią m.in. układ

pompy ciepła przed osadami i korozją

a także poprawiają rozprowadzanie

ciepła w całym systemie. Część preparatów

zapobiega ponadto gromadzeniu

się gazów, ale są też i takie, których

zadaniem jest uszczelnienie drobnych

wycieków w wielomateriałowych instalacjach

c.o., przy czym nie wywierają

negatywnego skutku na pracę pomp

i zaworów.

Ważnym elementem całościowej polityki

dbałości o stan i żywotność instalacji

grzewczej są magnetyczne separatory zanieczyszczeń,

które działają jak hybryda filtra

i magnesu. Ich zadaniem jest wychwytywanie

i eliminowanie z wody cząstek

takich jak opiłki metalowe, czy drobinki

magnetydu, które stanowią magnetyczne

zanieczyszczenie i zagrażają sprawności

instalacji. Oczywiście jest tu też filtrowanie

innych drobnych cząstek stałych, takich

jak piasek, resztki masy uszczelniającej

czy drobinki uwalniane w miejscach silnej

korozji oraz wszelkich innych drobnych

ciał przyczyniających się do powstawania

szlamu i osadów. Stosowanie separatorów

magnetycznych – które oczywiście

można w stosownym momencie wymontować

dla wyczyszczenia z nazbieranych

odpadów, a następnie na powrót

zamontować – ma najbardziej kluczowe

znaczenie dla żywotności pomp obiegowych

i wymiennika ciepła znajdującego

się w kotle. To one szczególnie są narażone

Fachowy Instalator 4 2020

23


I.

instalacje

na negatywny wpływ wszelkich drobinek

znajdujących się w wodzie i głównie ze

względu na nie powinno się stosować separatory

magnetyczne, przez które całkowita

objętość wody z instalacji przepływa

w sposób ciągły i w ten sposób utrzymywana

jest w ciągłym stanie czystości.

Odpowietrzanie instalacji

Problem powietrza zalegającego w wodzie

grzewczej na różnych odcinkach instalacji

nie dotyczy wyłącznie systemów

nowych, świeżo oddanych do użytku,

w których bąble powietrzne lubią się

ukryć w trudnodostępnych miejscach.

Pojawia się on często w instalacjach już

długo służących, zazwyczaj objawiając

się m.in. poprzez bulgotanie, szum i stuki.

W gruncie rzeczy po prostu nie ma

systemów w 100% gazoszczelnych. Dość

regularnie – z racji oczywistej dążności

powietrza do wypłynięcia w górę – korki

powietrzne pojawiają się w grzejnikach

zamontowanych na najwyższych piętrach

budynków, powodując nierównomierny

rozkład ciepła na grzejniku i generalnie

słabszą wydajność systemu grzewczego.

Oprócz dużych pęcherzy powietrznych

w wodzie grzewczej pojawiają się również

mikropęcherzyki skutecznie przyspieszające

korozję w ich ogniskach. Powodów

by eliminować powietrze z instalacji jest

więc całkiem sporo.

Do skutecznego pozbywania się powietrza

z instalacji C.O. służą przede wszystkim

tzw. odpowietrzniki, czyli zawory

odpowietrzające, które przystosowane

są do pracy z czynnikiem grzewczym

Fot. BWT POLSKA

Fot. 14. Aplikacja preparatów dzięki

pompce odbywa się bardzo łatwo i szybko.

Fot. 12. Seria Logafix D3 obejmuje m.in.

zespół napełniający z zaworem antyskażeniowym

typu BA.

Fot. BOSCH

o różnej temperaturze i krążącym pod

różnym ciśnieniem – to określa dokładnie

specyfikacja każdego odpowietrznika.

Inwestorzy mogą wybierać

pomiędzy odpowietrznikami ręcznymi,

o bardzo prostej konstrukcji i odpowietrznikami

automatycznymi, które

wyręczają ich w tej pracy i zwalniają

z myślenia o odpowietrzaniu grzejników

lub innych części instalacji. Oczywiście

każdy odpowietrznik powinien

być wyposażony w zabezpieczenie

przeciwko wyciekowi wody – po inne

nie warto sięgać.

Fot. BWT POLSKA

Fot. 15. Antykorozyjny i antyosadowy

preparat Solutech Zabezpieczenie z pompką

do jego właściwego dawkowania.

Fot. GRUPA BRITEX FERDOM-FERPRO

Fot. 13. Watermax PC600 EKO posiada

funkcję rewersu kierunku przepływu wody

z preparatem.

Najnowsze kompleksowe

rozwiązania typu „All in one set”

Producenci podzespołów i elementów

do układania instalacji c.o. od dekad oferują

w swoich katalogach osprzęt i preparaty

wpływające na wydłużenie czasu

eksploatacji instalacji. Są to wymienione

w poprzednich rozdziałach różnego rodzaju

separatory, odpowietrzniki, filtry,

wkładki demineralizujące, preparaty

czyszczące jak też i uzdatniające, przy

czym trudno jest trafić na program

osprzętowy, który pochodząc od jednego

producenta obejmowałby wszystkie

te zagadnienia i stanowił uniwersalny

zestaw do konserwacji instalacji c.o. Dziś

z reguły funkcjonujące w instalacjach

odpowietrzniki, separatory, uzdatniacze

czy filtry, pochodzą z różnych źródeł, od

różnych producentów.

Jednak od niedawna na rynkach Europy

i Polski funkcjonują bardzo nowoczesne

rozwiązania osprzętowe

typu „All in one set”, czyli łączące kilka

wyżej wymienionych akcesoriów

i metod w jednym pakiecie, cechującym

się pełną kompatybilnością.

Przykładem takiego rozwiązania jest

zestaw urządzeń oferowanych pod

wspólnym szyldem D3 (Bosch) oraz

Logafix D3 (Buderus), który ucieleśnia

w sobie koncepcję kompleksowej

ochrony instalacji grzewczej, co

wpływa na znacznie wyższą żywotność

instalacji oraz – co dla wielu najistotniejsze

– znaczne ograniczenie

konieczności sięgania po obsługę

serwisową, a to przecież ma wymiar

ekonomiczny odczuwalny w portfelu.

Systemowy pakiet zabezpieczania instalacji

– dla uproszczenia nazywany

w dalszym ciągu niniejszego tekstu

24

Fachowy Instalator 4 2020


instalacje I.

skrótem D3 – bazuje na trzech najważniejszych

procesach: demineralizacji,

usuwania zanieczyszczeń i osadów

oraz odpowietrzania. W systemie

D3 proces demineralizacji całej wody

polega na jej przepływie przez specjalne

złoże, w którym usuwane są

z niej wszelkie niepożądane substancje.

Zapobiega to więc nie tylko korozji,

ale też wspiera utrzymanie stałego

natężenia przepływu czynnika grzewczego.

Pakiety D3 do demineralizacji

wody składają się z kompletnych zestawów

gotowych do użycia, jak też

z oddzielnych komponentów.

Jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń,

tu należy sięgnąć po kolejny

osprzęt z pakietu D3, który skutecznie

wyłapuje wszystkie cząstki osadów

o wielkości powyżej 5 μm. Dodatkowo

spore magnesy wspomagają usuwanie

osadów magnetycznych, najbardziej

niebezpiecznych dla pomp

obiegowych. Temu osprzętowi warto

się przyjrzeć bliżej gdyż jest zdecydowanie

najciekawszy z całego pakietu.

Separatory D3 to gama średnic 22 mm

i 28 mm ze złączem zaciskowym oraz

od ¾” do 2” ze złączem gwintowanym.

Separatory D3 wyposażono w specjalną

obrotową flaszę, która umożliwia

podłączenie ich pionowo, poziomo

lub pod innym dowolnym kątem.

Na zewnątrz znajduje się nakładka

z bardzo silnym magnesem stałym,

który odpowiada za separację zanieczyszczeń

magnetycznych. Specjalnie

zaprojektowana i wyprofilowana komora

separująca charakteryzuje się

niskimi oporami przepływu przy wysokiej

skuteczności oczyszczania (cząsteczki

od 5 μm w górę). Osad opada

Fot. AFRISO

na dno komory i może być bez problemu

usunięty z instalacji bez konieczności

przerywania pracy. Wystarczy

powoli zsunąć magnes zewnętrzny

w dół a następnie po jego usunięciu

opróżnić zawartość komory separującej

przez odkręcenie zaworu spustowego

(przed odkręceniem zaworu

spustowego należy podłączyć rurkę

spustową aby uniknąć poparzenia lub

zalania pomieszczenia). Warto zauważyć,

że separatory magnetyczne z serii

D3 dostarczane są standardowo z izolacją

termiczną.

W kwestii odpowietrzania instalacji (separacji

powietrza), inwestor ma do dyspozycji

trzecią pozycję w serii D3, czyli

separator powietrza, charakteryzujący

się wysoką skutecznością odpowietrzania

poprzez usuwanie mikropęcherzyków

powietrza oprócz typowych dużych

bąbli powietrznych. Ważna uwaga: separatory

powietrza D3 pracują w sposób

automatyczny, dzięki czemu instalacja

nie wymaga ręcznego odpowietrzania.

Podsumowanie

Instalacje centralnego ogrzewania należą

do tych najintensywniej eksploatowanych

ze wszystkich instalacji funkcjonujących

w budynkach mieszkalnych,

szczególnie domach 1-rodzinnych. Często

instalacje te wykorzystywane są zarówno

do ogrzewania budynku, jak też

wody w instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Dlatego poprawne działanie centralnego

ogrzewania to sprawa kluczowa, zależna

nie tylko od konserwacji przeprowadzanej

od czasu do czasu, ale przede wszystkim

od codziennej dbałości i stosowania

najnowocześniejszych i zarazem najskuteczniejszych

rozwiązań na polu uzdatniania,

filtrowania i odpowietrzania wody

krążącej w obiegu grzewczym.

Łukasz Lewczuk

Fot. 16. Nowe odpowietrzniki automatyczne AFRISO PrimoVent z Aquastop działają jako

napowietrzniki podczas spuszczania medium z instalacji.

Na podstawie materiałów

publikowanych m.in. przez:

AFRISO Sp. z o.o., Ferro S.A.,

Herz Armatura i Systemy

Grzewcze Sp. z o.o., Britex-Ferdom,

BWT Polska Sp. z o.o.,

Flamco Meibes Sp. z o.o.

oraz PPU Termen S.A.

Fachowy Instalator 4 2020

25


O.

ogrzewanie

Era powietrznych pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła, które jeszcze dekadę temu charakteryzowały

się niezbyt wysoką efektywnością energetyczną i w opinii większości

instalatorów nie nadawały się na główne i jedyne źródło ciepła dla budynku,

dziś przeżywają istny renesans. Stoi za tym rewolucja technologiczna, która

pozwoliła znacznie podnieść współczynnik COP i umożliwiła pompom pracę

nawet w temperaturach do -25ºC. Ale na czym to polega i jak to osiągnięto?

O tym wszystkim poniżej.

Czym są

powietrzne pompy ciepła,

jak działają i jakie są ich rodzaje

Najogólniej sprawę ujmując, powietrzne

pompy ciepła to urządzenia

czerpiące energię cieplną z powietrza

i służące do ogrzewania nią

pomieszczeń lub całych budynków

i/lub ogrzewania wody użytkowej,

z której mieszkańcy budynku korzystają.

Z pozoru wygląda to bardzo prosto,

lecz w rzeczywistości konwersja energii

zawartej w powietrzu zewnętrznym

(czasem zaś wewnętrznym obiegowym

lub wewnętrznym odpadowym)

na energię cieplną do ogrzewania

budynku i wody, następuje w wielu

etapach, w których wyróżniamy trzy

obiegi energii cieplnej. Obieg dolnego

źródła, czyli obieg powietrza, to pierwszy

z nich, w którym darmowe ciepło

pozyskiwane jest z otoczenia (z powietrza

zasysanego przez wentylator)

i transportowane do pompy, niezależnie

od tego czy znajduje się ona w tej

samej obudowie co wentylator, czy

też w osobnym module. Skierowane

do pompy powietrze trafia do parownika,

w którym oddaje własną energię

cieplną do czynnika chłodniczego,

po czym już wychłodzone zostaje wyprowadzone

z pompy ciepła – i tutaj

z reguły jest to wyprowadzenie na zewnątrz,

ale w okresie letnich upałów

takie powietrze coraz częściej kierowane

jest do wnętrza budynku by wspomagać

klimatyzację – to oczywiście

zależy od rodzaju i modelu pompy, jaki

inwestor wybrał.

Fot. PANASONIC

Fot. 1.

Schemat przykładowej instalacji pompy ciepła powietrze-woda.

26 Fachowy Instalator 4 2020


ogrzewanie O.

Fot. BUDERUS

REKLAMA

Fot. 2. Logatherm WLW196i AR to pompa typu split z funkcją

ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

Drugim spośród trzech obiegów jest obieg czynnika

chłodniczego, czyli gazu krążącego w obiegu zamkniętym

w pompie i po drodze przepływającego

– jak już to zostało wspomniane kilka linijek wyżej

– przez parownik w którym odbiera ciepło od powietrza.

Gaz taki ma bardzo niską temperaturę wrzenia

– na tyle niską, że ciepło pobrane z powietrza, już

wystarczy do wywołania tego procesu. Wrzący gaz

kierowany jest do sprężarki, zasilanej oczywiście energią

elektryczną, która dzięki jego sprężeniu wywołuje

wzrost ciśnienia gazu i w efekcie gwałtowny skok

jego temperatury – nawet od poziomu około 3-8ºC

do maksymalnie 80-85ºC. Tak gorący gaz zostaje przetłoczony

ze sprężarki do skraplacza czyli wymiennika

ciepła, w którym następuje przekazanie energii cieplnej

gazu do systemu grzewczego obiektu. Oddając

tą energię cieplną gaz szybko ochładza się i skrapla

– cała operacja nadal odbywa się pod wysokim ciśnieniem.

Dopiero po tym etapie następuje rozprężenie

i przetłoczenie gazu dalej w kierunku parownika. Spadek

ciśnienia wywołuje powrót gazu (czynnika chłodniczego)

do jego normalnej, początkowej temperatury,

co pozwala go skierować do parownika, od którego

cykl startuje ponownie.

Jak łatwo się domyślić trzeci obieg zaczyna się w miejscu,

w którym gaz oddał energie cieplną do wody krążącej

w systemie grzewczym, stąd obieg ten nazywany jest

obiegiem czynnika grzewczego. Woda odebrawszy od

gorącego gazu ciepło w skraplaczu, osiąga temperaturę

Fachowy Instalator 4 2020

27


O.

ogrzewanie

rzędu 60ºC i dzięki działaniu pompy

obiegowej przepływa dalej przenosząc

energię cieplną do grzejników,

lub ogrzewania podłogowego, bądź

do zbiornika z c.w.u. albo też do kombinacji

tych trzech opcji.

Gwałtowny rozwój powietrznych pomp

ciepła w ostatnich dwóch dekadach

doprowadził do tego, że na rynku funkcjonuje

ich kilka rodzajów, a ponieważ

wszystkie działają w oparciu o tą samą

zasadę – opisaną powyżej – i są w gruncie

rzeczy do siebie podobne, inwestorzy

często tracą orientację, gubią się

w tej zawiłej z pozoru typologii i nie

są w stanie jasno określić, który rodzaj

pompy najlepiej będzie odpowiadać

ich potrzebom.

Najogólniej sprawę ujmując, z uwagi

na ilość modułów pompy, można wyróżnić

konstrukcje typu „monoblok”

oraz typu „split”. Zaś z uwagi na ich

współpracę z innymi instalacjami służącymi

do ogrzewania wody użytkowej

i pomieszczeń w budynku, można

wskazać na modele pozbawione

możliwości współpracy z fotowoltaiką

bądź kotłami grzewczymi, oraz na modele

„hybrydowe” czyli zaprojektowane

do współpracy z kotłami i/lub panelami

słonecznymi.

Fot. PIXABAY.COM

Fot. 4.

Nowoczesne pompy ciepła można kontrolowac z poziomu smartrfona.

Fot. 3. Pompa Vitocal 222 to split oferujący funkcję chłodzenia i zasobnik CWU na 220

litrów.

Zaczynając od tych ostatnich, warto

zauważyć, że wśród hybrydowych powietrznych

pomp ciepła funkcjonują

dwa standardy: pompy umieszczone

z kotłami gazowymi (kondensacyjnymi)

w jednej obudowie – a raczej kotły

z w budowanymi pompami powietrznymi

– oraz rozwiązania w których

pompa i kocioł to dwa moduły jeden

obok drugiego. Współpraca tych

dwóch elementów systemu może się

odbywać na kilka sposobów, to znaczy

że na przykład kocioł może być automatycznie

załączany w momencie,

w którym sterowniki wyłączają pompę

z powodu zbyt niskiej temperatury

czerpanego powietrza. W takim układzie

nie ma pracy równoległej pompy

i kotła. Innym sposobem jest ustalenie

pewnego przedziału temperatur pobieranego

przez pompę powietrza

(a więc przedziału jej efektywności),

w którym zarówno pompa jak i kocioł

pracują równocześnie. Wówczas

28

Fachowy Instalator 4 2020


ogrzewanie O.

kocioł do pewnego momentu wspiera

pracę pompy, po czym gdy temperatura

na zewnątrz spada poniżej

np. -5ºC (i sterownik wyłącza pompę),

przejmuje całkowicie na siebie

zadanie dostarczania energii cieplnej

do grzejników i wody użytkowej.

Oczywiście na rynku funkcjonują też

modele współpracujące z panelami

słonecznymi oraz jednocześnie z panelami

i kotłami – jak widać możliwości

jest sporo, przy czym za każdym

razem rozwiązania oceniane i kalkulowane

są indywidualnie dla każdej

inwestycji.

Wymienione jako pierwsze pompy typu

monoblok, czyli jak sugeruje nazwa stanowiące

jeden moduł, dzielą się na dwa

podtypy. Pierwszy to tzw. monoblok

wewnętrzny, czyli możliwie najprostsza

instalacja, w której pompa jak i zasobnik

na wodę zamontowane są wewnątrz

domu, a strumienie powietrza

zaciąganego i powietrza wyrzucanego

po schłodzeniu prowadzone są swoimi

kanałami od zewnątrz i na zewnątrz.

Drugi zaś typ pomp monoblokowych

to pompy zewnętrzne, czyli w całości

montowane np. na wewnętrznym

podwórzu przy ścianie domu bądź

w ogrodzie, przy czym nie dotyczy to

zasobnika na wodę – ten znajduje się

wewnątrz budynku, a z modułem głównym

połączony jest dwiema rurami.

Fot. VIESSMANN

Pompy powietrzne typu split to właściwie

rozbite na dwa moduły pompy monoblok.

Polega to na tym, że na zewnątrz

przenoszona jest ta część instalacji, która

odpowiada za pozyskiwanie energii

z otoczenia, zaś wewnątrz budynku

umieszczana jest ta, która za zadanie

ma przekazywanie pozyskanego z powietrza

ciepła do instalacji grzewczej.

Obie części łączą rury z czynnikiem

chłodniczym.

W obrębie każdego z opisanych wyżej

rodzajów powietrznych pomp można

oczywiście znaleźć całe mnóstwo różniących

się między sobą modeli – parametrami

technicznymi, efektywnością,

czy też różniących się zakresem dodatkowych

funkcjonalności, możliwościami

komunikacyjnymi, sposobami sterowania,

designem itp. Oferta rynkowa

jest szeroka i każdy znajduje dziś coś dla

siebie, nawet jeśli ma dość wygórowane

wymagania.

Co wpływa na COP

czyli na efektywność energetyczną

pomp powietrze-woda

Zanim omówione zostaną czynniki

wpływające na COP, warto sobie przypomnieć,

co tak naprawdę ten skrót

oznacza i jak należy go rozumieć.

Coefficient Of Performance, czyli

z angielskiego Współczynnik Wydajności

Cieplnej, to stosunek pomiędzy

Fot. 5. Pompa Vitocal 300-A może działać w trybie pracy odwróconej (chłodzenie

pomieszczeń).

Fot. PANASONIC

Fot. 6. Współczynnik COP serii Aquarea

High Performance osiąga poziom 5.

mocą grzewczą powietrznej pompy,

a poborem mocy generowanym przez

elektryczne podzespoły jakimi są

sprężarka i wentylator (wentylatory),

z naciskiem na sprężarkę. Relację tą

należy rozumieć w taki sposób, że jeśli

pobierając 1 kWh energii elektrycznej

pompa uzyskuje z powietrza 3 kWh

energii cieplnej, wówczas współczynnik

COP osiąga wartość na poziomie 3.

Jak łatwo się domyślić, im niższa temperatura

powietrza z którego odbierane

jest ciepło, tym niższy poziom COP.

Gdy przychodzi do wytłumaczenia

współczynnika COP nowym inwestorom,

którzy z pompami powietrznymi

dopiero zaczynają przygodę, kluczową

kwestią staje się zrozumienie

faktu dodatniej efektywności takich

pomp nie tylko w dodatnich temperaturach,

ale również wtedy, gdy

termometry pokazują temperaturę

ujemną. Oczywiście, tak jak zostało to

wspomniane: wraz ze spadkiem temperatury

współczynnik COP pompy

też spada, lecz poziom zerowy to poziom

przy temperaturze -273 º C a więc

przy zerze bezwzględnym. Zaś powyżej

tej temperatury w powietrzu zawsze

jest minimalna energia cieplna.

To oznacza, że gdy na dworze panuje

zima i temperatura osiąga np. -20 º C,

pompa uzyskuje dodatni bilans, gdyż

z każdej jednej kWh energii włożonej

w produkcję ciepła inwestor uzyskuje

nieco powyżej jednej kWh energii

finalnej, która jest niczym innym jak

dodatnim bilansem.

Z powyższego wynika pierwszy kluczowy

czynnik wpływający na efektywność

Fachowy Instalator 4 2020

29


O.

ogrzewanie

powietrznych pomp ciepła: temperatura

powietrza, czyli dolnego źródła. Jednak

warto pamiętać o drugim istotnym

czynniku, czyli temperaturze górnego

źródła (w systemie ogrzewania obiektu).

Efektywność pomp powietrznych

jest tym wyższa, im bardziej niskotemperaturowy

jest system ogrzewania budynku.

Z punktu widzenia czysto technicznych

aspektów konstrukcji samej pompy, nie

sposób nie wspomnieć o powierzchni

odbioru ciepła i efektywności sprężarki

(technologia inwerterowa) – ich wpływ

na efektywność energetyczną pomp

jest bardzo istotny.

Obecnie projektowane i produkowane

powietrzne pompy ciepła wyposażane

są w technologie pozwalające im pracować

skutecznie w szerokim zakresie

temperatur powietrza, sięgającym nawet

od -25 º C do +45/50 º C. Pompy te

osiągają współczynnik COP na poziomie

Fot. 7. Pompa ciepła Panasonic Aquarea

WH-SXC09H3E5 w czasie montażu.

Fot. BUDOTOM POMPY CIEPŁA

Fot. BUDOTOM POMPY CIEPŁA

Fot. 8. Sterownik pompy ciepła Panasonic

Aquarea KIT-WXC12H9E8.

4 i więcej, co można już śmiało porównywać

z osiągami gruntowych pomp

ciepła. Na ich efektywność wpływ ma

cały szereg czynników – przede wszystkim

te opisane powyżej – ale wśród nich

istotne miejsce zajmuje również elektronika

i sterowniki. Odczuwalne jest to

szczególnie w układach hybrydowych,

kiedy to pompa współpracuje z innymi

źródłami ciepła (kocioł grzewczy,

fotowoltaika, inne pompy, grzałki itp.).

Nowoczesne sterowniki wyposażone

w swego rodzaju „inteligencję” analizują

zapotrzebowanie budynku na ciepło

w danym momencie, zestawiając

je z warunkami temperaturowymi

na zewnątrz i wewnątrz budynku. Działając

w oparciu o odpowiednie algorytmy

oraz o wprogramowane dane o taryfach,

cenach i kosztach zużycia różnych

paliw (gaz zasilający kocioł), sterowniki

takie dbają o jak najlepszą ekonomikę

systemu i konfigurują poszczególne

źródła ciepła w taki sposób, by wyznaczyć

właściwą temperaturę przy jak

najmniejszym zużyciu energii. Per saldo

wpływa to pozytywnie na osiągi powietrznej

pompy i na jej COP.

Jednym z ważnych ostatnio czynników

warunkujących taki czy inny poziom

COP jest technologia inwerterowa, która

umożliwia pracę pompy ze zmienną

mocą, na przykład w zakresie 20-100%.

Pozwala ona na dostosowywanie pracy

instalacji do aktualnego zapotrzebowania

obiektu na ciepło. Przekłada się

to na osiąganie pożądanych temperatur

w optymalniejszym czasie oraz

na zmniejszanie zużycia energii elektrycznej

bez zmniejszania sprawności

instalacji.

Najnowsze rozwiązania i trendy

Najnowsze rozwiązania i trendy związane

z powietrznymi pompami ciepła

mocno współgrają z tym, co się dziś

dzieje wokół wszystkich technologii

i systemów związanych z komfortem

cieplnym. Są to kwestie związane

z elektroniką, procesorami, sterowaniem

i komunikacją, z tym wszystkim,

co sprawiło, że nie musimy już sami

ustawiać parametrów pracy pomp,

a nawet nie musimy niczego programować,

choć jeszcze dekadę temu

bardzo często to robiliśmy. Nowoczesne

pompy wyposaża się w inteligentne

programy typu „praca ekono-

Fot. VIESSMANN

Fot. 9. Pompa Vitocal 262-A w odmianie

T2H to inteligentne rozwiązanie hybrydowe.

30

Fachowy Instalator 4 2020


ogrzewanie O.

miczna”, „praca dzienna/nocna”, „praca w weekend”,

„praca gdy dom jest pusty” a także bardziej konkretne

„szybkie przygotowanie wody” i inne tego typu.

To właśnie te programy „myślą” za nas, decydują

o trybie działania pompy i każdego z jej składników

(wentylator) – one kalkulują jak osiągnąć zadany cel

w maksymalnie oszczędny i zarazem efektywny sposób,

zaś nasze zadanie sprowadza się do wciśnięcia

jednego lub dwóch przycisków wyboru programu.

Wspomniana komunikacja to kolejne pole, na którym

dokonuje się postęp i które jest bardzo silnie odczuwalnym

trendem. Może się ona odbywać na wiele sposobów

i działać nie tylko na linii maszyna – człowiek (sprawdzanie

pracy pompy na smartfonie w każdym miejscu na ziemi,

dzięki połączeniu zarówno pompy jak i smartfona

z siecią www), ale też ostatnio na linii maszyna-maszyna

(M2M), co jest zapowiedzią Internetu Rzeczy w świecie

technik grzewczych.

Wyraźnym trendem w świecie pomp powietrznych –

szczególnie tych dedykowanych wyłącznie do przygotowywania

c.w.u – jest korzystanie z nich w okresie

letnim jak z urządzeń do klimatyzowania pomieszczeń.

Powietrze już zużyte przez pompę, jest zawsze

chłodne, gdyż jego energia cieplna została odebrana

i przekazana dalej do systemu ogrzewania. Dlatego

pomysł, by tak wychłodzone powietrze skierować

do wnętrza budynku, nasuwał się wręcz sam. Tego

typu pompy, zwane rewersyjnymi, to stale rosnąca

podgrupa urządzeń, również w Polsce, gdzie notuje

się coraz cieplejsze okresy letnie.

REKLAMA

Po prostu. Rewolucyjne.

Lekkie.

Powietrzne pompy ciepła

Bosch Compress 7000i AW

Łatwa i szybka instalacja

Mniejsza waga

64% jednostki zewnętrznej!*

Podsumowanie

W ostatnich latach publicyści bardzo często łączą

powietrzne pompy ciepła z przymiotnikiem „hybrydowe”.

Nie jest to przypadek – właśnie w takich

układach one najczęściej pracują – w każdym razie

w naszych szerokościach geograficznych. Wynika

to z prostej odwrotnej zależności: gdy temperatura

na zewnątrz spada, spada również efektywność

pompy, natomiast zapotrzebowanie domu na ciepło

zachowuje się odwrotnie: gwałtownie rośnie. Dlatego

większość powietrznych pomp ciepła wspierana

jest innymi systemami dostarczania ciepła do budynku,

do systemu grzewczego i wody użytkowej.

To w większości przypadków konieczność.

Łukasz Lewczuk

Na podstawie materiałów

publikowanych przez:

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.,

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.,

Panasonic Heating & Cooling,

Viessmann Sp. z o.o., Nibe Biawar Sp. z o.o.,

Atlantic Polska oraz Robert Bosch Sp. z o.o.

Bosch Compress 7000i AW

– efektywna pompa ciepła i nowoczesny design.

▶ najlżejsze urządzenie w swojej klasie

▶ łatwa i szybka instalacja oraz konserwacja

▶ możliwość połączenia z innymi urządzeniami

grzewczymi

▶ łatwe uruchomienie dzięki czytelnemu menu

www.junkers.pl

Produkty zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Szczegółowe dane

w tym zakresie, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady UE nr 517/2014, są dostępne na stronie www.junkers.pl.

* Dane te odnoszą się do średniej w branży dla pomp ciepła powietrze/

woda o mocy grzewczej wynoszącej około 8 kW (A-7 / W35).

Fachowy Instalator 4 2020

31


O.

ogrzewanie

Czas na ekologiczną rewolucję

z marką De Dietrich

Ekologiczne systemy grzewcze to świetna alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań,

która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z myślą o naszej

planecie oraz wysokich rachunkach marka De Dietrich stworzyła urządzenia,

które opierają się na odnawialnych źródłach energii gwarantując oszczędność.

Czym charakteryzują się pompy ciepła?

PROMOCJA

Fot. 1.

Powietrzna pompa ciepła ALEZIO M

32

Fachowy Instalator 4 2020


ogrzewanie O.

Komfortowe użytkowanie

przez cały rok

Dzięki temu, że pompa ciepła nie wymaga

specjalistycznej kotłowni, system

gwarantuje oszczędność miejsca

i dowolną aranżację pomieszczenia

technicznego. Takim urządzeniem, które

spełnia te standardy jest pompa ciepła

typu powietrze/woda Alezio M czy

Alezio M V200 od marki De Dietrich.

Prosta obsługa i energooszczędna

konstrukcja gwarantuje 100% satysfakcji.

Nowa formuła Alezio M sprawdzi

się zarówno zimą, jak i latem w każdym

typie zabudowy. To zupełna nowość,

gdyż jednostki zewnętrzna

i wewnętrzna połączone są ze sobą

instalacją hydrauliczną i do montażu

nie wymagają uprawnień F-gazowych.

To kompaktowe urządzenie, dzięki

możliwości podłączenia podgrzewacza

zapewnia stały dostęp do ciepłej

wody oraz jest dopasowane do programu

PROSUMENT i Czyste Powietrze.

Fot. 2.

Powietrzna pompa ciepła ALEZIO M V200

Ekonomiczne

i niezawodne rozwiązanie

Planując remont zakładający zwiększenie

energooszczędności budynku poprzez

zmianę sposobu ogrzewania, dobrym rozwiązaniem

będzie zastosowanie powietrznej

pompy ciepła, której konstrukcja daje

możliwość współpracy z istniejącymi już

źródłami ciepła. Jej zaletą jest szybki i łatwy

montaż oraz smukła budowa urządzenia.

Tego typu system pozwoli ograniczyć wysokość

rachunków oraz zagwarantuje domownikom

wysoki komfort użytkowania.

Korzystając z odnawialnych źródeł energii

otrzymujemy niedrogie ogrzewanie. Poza

wydatkiem na zakup pompy ciepła nie

ponosi się niemal żadnych dodatkowych

kosztów związanych z eksploatacją tych

urządzeń grzewczych - płaci się jedynie za

zasilanie urządzenia prądem. Pozostałym

paliwem napędzającym ich pracę jest powietrze.

Sama pompa ciepła obniża koszty

ogrzewania - w stosunku do spalania gazu

lub oleju opałowego o ponad 50%.

Czysta energia prosto z natury

Decydując się na budowę nowego

domu warto wziąć pod uwagę wiele

kryteriów, m.in. przepisy, mające na celu

zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

oraz ograniczenie wpływu na środowisko

naturalne systemów grzewczych.

Nie dziwi, więc rosnące zainteresowanie

odnawialnymi źródłami energii. Dobrym

rozwiązaniem dla domów starszego typu

jest powietrzna pompa ciepła. Może być

ona instalowana w dowolnej lokalizacji,

w każdym typie zabudowy oraz w budynkach,

w których już istnieje system

grzewczy. Nie wymaga też ingerencji

w otoczenie. Technologia spalania paliw

kopalnych w elektrowniach i elektrociepłowniach

oraz systemy oczyszczania

spalin powodują, że spaliny wydobywające

się z tych zakładów w czasie produkcji

energii elektrycznej, zużywanej przez

pompę ciepła są o wiele mniej szkodliwe,

niż zanieczyszczenia emitowane

z kominów domków jednorodzinnych.

Prosta obsługa i cicha praca

Nowoczesne urządzenia grzewcze takie

jak pompy ciepła odpowiednio dobrane

do powierzchni i charakterystyki obiektu

są praktycznie bezobsługowe, co

przekłada się na wygodę użytkowania.

Powietrzna pompa ciepła Strateo marki

De Dietrich pracuje w sposób dyskretny

i bardzo wydajny. Zapewnia odpowiednią

temperaturę w pomieszczeniach oraz

dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi

c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej

wody. Urządzenie jest niezwykle proste

w obsłudze, a sterowanie sprowadza się

jedynie do ustawienia żądanych temperatur

w pomieszczeniach za pomocą dedykowanych

regulatorów pokojowych.

Z poziomu konsoli sterowniczej urządzenia

De Dietrich możliwe jest ustalenie

harmonogramów pracy pompy

ciepła. System można też zaprogramować

za pomocą dodatkowego modułu

De Dietrich oraz dedykowanej aplikacji

w smartfonie. Powszechnie wykorzystywane

do celów grzewczych pompy ciepła

mogą także latem z powodzeniem

efektywnie chłodzić pomieszczenia lub

ogrzewać wodę w basenie.

www.dedietrich.pl

Fachowy Instalator 4 2020

33


R.

NA RYNKU

Nowa, ekologiczna odsłona kotłów

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania od 1 stycznia

2020 r. muszą spełniać wymogi sezonowej efektywności emisji zanieczyszczeń

dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem sezonowa

efektywność energetyczna nie może

być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej

mocy cieplnej do 20 kW lub

nie mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej

mocy cieplnej przekraczającej

20 kW. Z kolei emisje cząstek stałych

(PM) nie mogą być wyższe niż 40 mg/m³

w przypadku kotłów z automatycznym

podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³

w kotłach z ręcznym podawaniem paliwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji

(UE) 2015/1189 w kotłach z automatycznym

podawaniem paliwa emisje organicznych

związków gazowych (OGC)

nie mogą przekraczać 20 mg/m³ oraz

30 mg/m³ w kotłach bazujących na ręcznym

podawaniu paliwa. Kotły z automatycznym

podawaniem paliwa nie powinny

mieć emisji tlenku węgla (CO) wyższej

od 500 mg/m³ a 700 mg/m³ kotły z ręcznym

podawaniem paliwa.

Dokument mówi również o kotłach na biomasę,

które nie mogą mieć emisji tlenków

azotu (NOx) wyższej od 200 mg/m³. Z kolei

w odniesieniu do kotłów na paliwa kopalne

wartość ta wynosi 350 mg/m³.

Dużą rolę w optymalizacji efektywności

spalania paliwa pełni sterowanie. Sterowniki

stosowane w kotłach odpowiadają

za automatyczne realizowanie takich

funkcji jak załączenie/wyłączenie kotła,

uruchomienie, regulację wydajność,

a także czyszczenie palnika i wymiennika

ciepła. Sterownik realizuje wszystkie

funkcje wewnętrzne kotła oraz sterowanie

urządzeniami zewnętrznymi. Oprócz

tego może być koordynowana praca

dodatkowych źródeł ciepła. Nowoczesne

sterowniki są w stanie nadzorować pracę

nie tylko kilku obiegów grzewczych ale

również instalacji przygotowania c.w.u.,

bufora ciepła, instalacji solarnej, a także

dodatkowego źródła ciepła.

Fot. ADOBESTOCK

34

Fachowy Instalator 4 2020


NA RYNKU R.

Przegląd automatycznych kotłów

PRODUCENT: RAKOCZY® PRODUCENT: RAKOCZY®

RAKOCZY® FIREMAX

Kompaktowy, automatyczny kocioł na pellet dostępny

w kilku konfiguracjach zasobnika i montażu palnika, co

ułatwia jego montaż nawet w niewielkiej kotłowni. Wraz

z podajnikiem i zasobnikiem tworzy zwarte, niewielkie

i niemal bezobsługowe urządzenie grzewcze. Kocioł posiada

bardzo wysoką sprawność dochodzącą do 94%.

Prostopadłościenny, kompaktowy wymiennik płomieniówkowy

w połączeniu z elementami ceramicznymi

zapewnia wysoką sprawność odbioru ciepła ze spalin,

jednocześnie umożliwiając skuteczne dopalanie wszystkich

szkodliwych substancji, dzięki czemu kocioł spełnia

wymagania najbardziej restrykcyjnych norm – 5 klasy

oraz Ecodesign, tym samym kwalifikuje się do większości

programów dotacyjnych w Polsce. Kocioł został wyposażony

w najnowszy w naszej ofercie palnik pelletowy, który

cechuje efektywne spalanie pelletów klasy A1, A2 oraz

B. Wyposażony on został w ceramiczną grzałkę, która zapewnia

oszczędne i w pełni automatyczne rozpalanie

kotła oraz w mechanizm automatycznego czyszczenia

palnika ze spieków i popiołu, gwarantujący cichą i bezawaryjną

pracę. Proces spalania oraz automatycznego

czyszczenia kontroluje nowoczesny sterownik ST-7110

z inteligentnym algorytmem zPID. Kocioł dostępny jest

w mocach od 15 kW do 45 kW.

RAKOCZY® DUO

Wyjątkowy na polskim rynku innowacyjny, dwupaliwowy

kocioł automatyczny, który pozwala na zasilenie zarówno

polanami drewna kawałkowego, jak i pelletem drzewnym.

Załadowane ręcznie do komory spalania drewno jest rozpalane

automatycznie palnikiem pelletowym. Drewno spalane

jest z wykorzystaniem efektywnego procesu zgazowywania,

po jego wypaleniu i dalszym zapotrzebowaniu na ciepło automatycznie

uruchamiany jest proces spalania pelletu z zasobnika.

To unikalna na rynku funkcja niedostępna zarówno

w tradycyjnych kotłach na drewno jak i w większości nowoczesnych

kotłów zgazowujących. Sercem urządzenia jest

jeden z najlepszych na rynku palników pelletowych, w którym

za proces spalania odpowiada unikalny system oparty

o czujniki podciśnienia, czujniki poziomu paliwa na ruszcie

i opcjonalnie sondę lambda. Palnik ten oferuje nieosiągalną

dla większości palników pelletowych precyzję w doborze

optymalnych parametrów spalania do granulacji i składu

chemicznego paliwa. DUO posiada zaawansowany system

sterowania i przeznaczony jest do współpracy z zasobnikiem

buforowym centralnego ogrzewania. Kocioł spełnia wymagania

najwyższej, 5 klasy czystości spalania oraz dyrektywy

Ecodesign dla obydwu rodzajów paliwa, dzięki czemu kocioł

jest zgodny z wszystkimi aktualnymi przepisami prawa i kwalifi

kuje się do większości programów dotacyjnych w Polsce.

Kocioł dostępny jest w mocach od 17 kW do 40 kW.

Zakres mocy [kW] 15-45

Sprawność [%] 94

Rodzaj paliwa pellet A1, A2, B

Długość gwarancji

standardowa - 5 lat

rozszerzona z płatnymi przeglądami - 8 lat

Zakres mocy [kW] 17-40

Sprawność [%] 90

Rodzaj paliwa

wszystkie rodzaje pelletu, drewno kawałkowe o dł. do 50 cm

Długość gwarancji

standardowa – 5 lat

rozszerzona z płatnymi przeglądami – 8 lat

Fachowy Instalator 4 2020

35


R.

NA RYNKU

Przegląd automatycznych kotłów

PRODUCENT: SAS

SAS BIO EFEKT

Konstrukcja z elementami ceramicznymi i turbulatorami

spalin zapewnia efektywne spalanie oraz wysoką sprawność

przy jednoczesnym ograniczeniu emisji spalin.

Typoszereg opracowano tak aby zapewnić dobór urządzeń

dla zapotrzebowania na moc 14, 17, 23, 29, 36, 42 i 46 kW.

Dostępność w wersji z czopuchem z tyłu lub do góry ułatwia

montaż, a poziomy układ kaset wymiennika zapewnia

wygodne czyszczenie.

W kotle BIO EFEKT wysokie parametry spalania zapewnia

sprawdzony palnik peletowy SAS MULTI FLAME wyposażony

w fotokomórkę oraz wentylator nadmuchowy wraz

z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CON-

TROL). W kotłach istnieje możliwość zamówienia (bez dodatkowych

opłat) wersji ze skośną klapą kosza zasypowego.

Zasobnik zyskuje obniżoną linię załadunku co ułatwia

uzupełnienie opału i obsługę kotła w niskiej kotłowni. Dodatkowym

atutem jest zmniejszenie wymaganej wysokości

nad zasobnikiem opału w celu pełnego otwarcia pokrywy

w porównaniu ze standardowym zasobnikiem z płaską

klapą. Kocioł wyposażony jest w standardzie w funkcjonalny

dotykowy sterownik z obsługą czterech pomp obiegowych,

dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem

Ethernet, sterowaniem pogodowym, algorytmem

PID oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego.

Kocioł posiada certyfi kat EcoDesign i spełnia wymogi programów

dofi nansowań – m.in. Programu Czyste Powietrze.

PRODUCENT: SAS

SAS BIO COMPACT

Te niewielkich rozmiarów jednostki wyposażone zostały

w sprawdzony i ceniony na rynku samoczyszczący palnik

peletowy SAS MULTI FLAME. Wprowadzono w nim dodatkowo

nowe rozwiązania konstrukcyjne m.in. fotokomórkę

(czujnik ognia) oraz system kontroli przepływu powietrza

(AIR FLOW CONTROL). Fotokomórka pozwala na stałą kontrolę

obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem

rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska.

Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem

kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) pozwala

na precyzyjną regulację ilości powietrza, a w razie

potrzeby dodatkowo korektę dawki paliwa. Unikatowa

konstrukcja wymiennika ciepła z wykorzystaniem poziomego

układu płomieniówek oraz paneli ceramicznych

bezpośrednio nad paleniskiem pozwoliła uzyskać wysoką

sprawność 91,1 ÷ 91,8% oraz klasę efektywności energetycznej

A+. Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż

i eksploatację w małej kotłowni. Kocioł wyposażony jest

w standardzie w funkcjonalny dotykowy sterownik z obsługą

czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających,

wbudowanym modułem Ethernet, sterowaniem

pogodowym, algorytmem PID oraz możliwością podłączenia

regulatora pokojowego. Kotły BIO COMPACT spełniają

wymogi ekoprojektu (EcoDesign).

Zakres mocy [kW] 14-46

Sprawność [%] 89,4-91,2

Rodzaj paliwa

pelet

Długość gwarancji

5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na

podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła,

1 rok na zapalarkę paliwa

Zakres mocy [kW] 10-25

Sprawność [%] 91,1-91,8

Rodzaj paliwa

pelet

Długość gwarancji

5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na

podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła,

1 rok na zapalarkę paliwa

36

Fachowy Instalator 4 2020


NA RYNKU R.

Przegląd automatycznych kotłów

PRODUCENT: TEKLA

DRACO BIO COMPACT FII

Draco Bio Compact F II jest kotłem automatycznym do spalania

biomasy w postaci pelletu o średnicy 6-8 mm klasy.

Zbiornik paliwa umieszczony w górnej części kotła pozwala

na zminimalizowanie jego wymiarów zewnętrznych, co

znacznie ułatwia montaż nawet w małych kotłowniach.

Niewielka wysokość kotła sprawia, że załadunek paliwa nie

jest uciążliwy dla użytkownika. W celu powiększenia pojemności

zbiornika paliwa do każdego kotła dołączona jest

tzw. nadstawka dzięki której zbiornik zwiększa swoją pojemność

o 90 l. Zastosowany palnik Fireblast II z ruchomym

rusztem oraz zaawansowany sterownik ESTYMA IGNEO

TOUCH z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem, zapewnia

wysoki komfort użytkowania kotła.

PRODUCENT: TEKLA

KOMFORT

W pełni automatyczny kocioł na pellet. Seria autorskich,

automatycznych kotłów KOMFORT powstała z myślą

o minimalizacji koniecznej obsługi kotła przez użytkownika.

Standardowo kocioł wyposażony jest w automatyczne

odpopielanie oraz czyszczenie wymiennika, realizowane

z odpowiednim interwałem czasowym. Niewielkie gabaryty,

w szczególności jego wysokość oraz wyjście spalin

w górnej części kotła, daje szereg możliwości zainstalowania

go nawet w małej kotłowni, a obsługa zostaje ograniczona

do minimum.

Zakres mocy [kW] 3,6-12

Sprawność [%] 89

Rodzaj paliwa

pellet

Długość gwarancji

5 lat

Zakres mocy [kW] 5,4-18

Sprawność [%] 90,6

Rodzaj paliwa

pellet

Długość gwarancji

5 lat

Fachowy Instalator 4 2020

37


P.

pompy i przepompownie

Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji

– kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4

PROMOCJA

Urządzenia AMEIRA to kompletny typoszereg pomp S4, który powstał z połączenia

zalet pomp CS4 i S4. Co to oznacza w praktyce? W praktyce pompy głębinowe

AMEIRA to urządzenia wielozadaniowe przeznaczone do pobierana wody ze

studni głębinowych, a także studni kręgowych i innych zbiorników wody czystej

(instalacja wraz z płaszczem chłodzącym). Ich parametry użytkowe pozwalają

na efektywne wykorzystywanie pomp w instalacjach domowych, budynkach

użyteczności publicznej oraz instalacjach nawadniających w ogrodach, sadach

i na polach uprawnych.

Za wyborem wielowirnikowych

pomp głębinowych AMEIRA przemawia

wysoka sprawność, idąca w parze

z trwałością i bezawaryjnością oferowanych

rozwiązań oraz ich konfigurowalnością,

która umożliwia montaż

pompy AMEIRA zarówno w nowej

instalacji, jak i instalacji modernizowanej.

Urządzenie dedykowane jest

do zaopatrzenia w wodę zimną (obsługi

czystego, wolnego od części

stałych i abrazyjnych medium neutralnego

chemicznie, które nie jest

lepkie, agresywne, ani skrystalizowane).

38 Fachowy Instalator 4 2020


pompy i przepompownie P.

Pompa głębinowa

do nowych instalacji

i instalacji już użytkowanych

Nowy typoszereg pomp głębinowych

został zaprojektowany i wykonany

w taki sposób, żeby jeszcze lepiej odpowiadać

na indywidualne potrzeby

i oczekiwania poszczególnych inwestorów.

Pompy AMEIRA doskonale sprawdzają

się zatem w przypadku budownictwa

jedno- i wielorodzinnego, a także

obiektów komercyjnych i gospodarstw

rolnych. Dodatkowo liczne możliwości

konfi guracji w połączeniu ze standardowymi

akcesoriami sprawiają, że nowy

typoszereg bardzo dobrze sprawdza się

jako najlepszy wybór przy usprawnieniu

instalacji już eksploatowanych.

W zależności od indywidualnych potrzeb

inwestora lub wymogów technicznych

obiektu wielowirnikowe

pompy głębinowe AMEIRA dostępne są

w trzech wariantach:

Wariant 1: tylko część hydrauliczna,

Wariant 2: część hydrauliczna z silnikiem

wypełnionym olejem

lub wodą,

Wariant 3: zestaw zawierający część

hydrauliczną, silnik, przewód

zasilający, linkę zabezpieczającą

oraz zewnętrzne

urządzenie rozruchowe.

Fot. 1. Zestaw Ameira zawierający część hydrauliczną z silnikiem, zewnętrzne urządzenie

rozruchowe, linkę zabezpieczającą i przewód zasilający o różnych długościach.

Budowa i komponenty

Sekretem wysokiej jakości i trwałości typoszeregu

AMEIRA są komponenty wykonane

z wysokogatunkowych surowców

i materiałów. Część hydrauliczna pompy

i silnik wykonane zostały ze stali nierdzewnej

AISI 304. Części mające bezpośredni kontakt

z przetłaczanym medium oraz wirniki

i dyfuzory wykonano z technopolimeru.

Pompa została wyposażona w zintegrowany

zawór zwrotny i filtr ssawny. W Wariancie

3 w przypadku wyboru wersji z silnikiem

jednofazowym, w zestawie otrzymamy

dodatkowo zabezpieczenie przed przeciążeniem

z manualnym resetem i kondensator,

a także urządzenie rozruchowe.

Pompy AMEIRA zostały zaprojektowane

w taki sposób, żeby bezpiecznie przetłaczać

medium w zakresie temperatur

od 0 0 C do 40 0 C, co znacząco wpływa

na uniwersalny charakter oferowanego

typoszeregu oraz liczne możliwości

praktycznych zastosowań pomp nowej

generacji w obiektach o zróżnicowanych

potrzebach w zakresie dostarczania

czystej wody użytkowej.

www.dabpumps.com.pl

Fachowy Instalator 4 2020

39


P.

pompy i przepompownie

Pompy zatapialne

– zastosowanie i rodzaje pomp

PROMOCJA

Nierzadko okazuje się, że do skutecznego odprowadzenia brudnej wody i ścieków

z urządzeń sanitarnych, zbiorników, podtopionych budynków lub obszarów,

konieczne jest zastosowanie pompy zatapialnej. Tego typu pompy do wody idealnie

sprawdzą się do efektywnego odprowadzenia wszelkich nieczystości i mogą

okazać się niezastąpione w niezwykle szerokim spektrum zastosowań. Sprawdź,

jakie jest zastosowanie pomp zatapialnych, poznaj ich rodzaje oraz dowiedz się,

w jaki sposób należy dobierać tego typu pompę do wody.

Zastosowanie pomp zatapialnych

Pompa zatapialna – określana także

jako pompa zanurzeniowa – to zasilany

elektrycznie układ pompy z zamkniętym

hermetycznie w jednej obudowie

silnikiem elektrycznym. Pompy

zanurzeniowe zatapiane są w całości

w wodzie, którą odpompowują. Robocze

elementy silnika oraz pompy

są skutecznie chronione przed uszkodzeniami

spowodowanymi ciałami

stałymi zawartymi w wodzie brudnej

i szlamowej dzięki trwałym uszczelnieniom

mechanicznym. Pompy tego typu

wykonywane są z trwałych i odpornych

na uszkodzenia obudów – najczęściej

wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej

lub polimerów; zależnie od warunków

środowiskowych. Pompy do transportowania

szlamu i szamb wyposażone

są w specjalne rozdrabniacze – przykładem

mogą być profesjonalne pompy

zanurzeniowe IBO.

Pompy zatapialne wykorzystywane są

do transportowania czystej, brudnej oraz

szlamowej wody. Z tego względu znajdują

one zastosowanie w jedno- i wielorodzinnym

budownictwie mieszkalnym,

gospodarstwach rolnych, a także w sektorze

budowlanym oraz przemysłowym.

Z pomp zatapialnych korzysta się głównie

do usuwania brudnej i szlamowej

wody z odwodnień, zalanych rowów

melioracyjnych, studni ściekowych czy

do odpompowywania ścieków i szamb.

Pompa zatapialna może również służyć

do efektywnego transportowania wody

czystej ze studni i można z nich korzystać

do napełniania oczek wodnych, basenów

oraz zbiorników.

Zanurzeniowe pompy do wody cechują

się licznymi zaletami, które znacząco

wpływają na ich użyteczność i funkcjonalność.

Stosując tego rodzaju pompy,

możliwe jest wyeliminowanie zjawiska

Fot. 1. Pompa ściekowa

Kraken 1800

Fot. 2. Pompa z agitatorem

MWQ 1500 ze stopą sprzęgasjącą

Fot. 3. Pompa z rozdrabniaczem

ZWQ 1500 ze stopą sprzęgającą

40 Fachowy Instalator 4 2020


pompy i przepompownie P.

Fot. 4. Pompa ze stali nierdzewnej

F SWQ 1500

Fot. 5. Pompa do odwodnień

WQ 1500 Professional

Fot. 6. Pompa szlamowa

50-KBFU-2,2

kawitacji. Spowodowane jest to tym, iż

pompy zanurzeniowe montowane są

znacznie niżej od stacjonarnych pomp

powierzchniowych. Pozwala to wyeliminować

groźne zjawisko kawitacji

prowadzące do nadmiernego niszczenia

wirnika oraz pozostałych roboczych

elementów pompy.

Poza tym pompy zanurzeniowe są skutecznie

chłodzone przez przepompowywaną

ciecz, co zapewnia efektywną

wymianę ciepła i ogranicza nadmierne

zużywanie się podzespołów pompy

i silnika elektrycznego. Co więcej, zanurzenie

pompy bezpośrednio w transportowanym

medium pozwala uzyskać

lepszą wydajność transportu cieczy

względem pomp powierzchniowych.

Rodzaje pomp zanurzeniowych

Pompy zanurzeniowe są jedną z liczniejszych

grup pomp do wody brudnej

i czystej. Istnieje wiele kryteriów ich

podziału, natomiast nadrzędne z nich

opiera się na zastosowaniu pomp zatapialnych.

Na jego podstawie możemy

wyróżnić pompy: ściekowe, szlamowe,

do odwodnień, z agitatorem, kwasoodporne

czy pompy z rozdrabniaczem.

Pompy ściekowe

Pompy ściekowe wykorzystywane są

do efektywnego i bezpiecznego odpompowywania

ścieków komunalnych

i bytowych, przemysłowych, osadów

ściekowych, wód opadowych oraz

wody chłodniczej. Niekiedy urządzenia

te wyposażone są w specjalny wirnik

z nożem tnącym, który rozdrabnia zanieczyszczenia

i zapewnia bezproblemową

eksploatację pompy.

Pompy szlamowe

Pompy szlamowe stosowane są

do pompowania brudnej wody

o zwiększonej zawartości ciał stałych:

szlamów, szamba, osadów, pozostałości

po cięciu kamienia i po obróbce

przemysłowej. Ze względu na odpowiednią

konstrukcję, pompy szlamowe

skutecznie radzą sobie z odprowadzaniem

gęstej i ciężkiej cieczy bez ryzyka

nadmiernego zużycia i uszkodzenia

elementów roboczych.

Pompy do odwodnień

Pompy do odwodnień to specjalny

rodzaj pomp zatapialnych przeznaczony

do prac odwodnieniowych.

Pompy tego typu wykorzystywane są

w budownictwie do odwadniania wykopów

oraz w rolnictwie do osuszania

terenów rolnych. Pompy te mogą pracować,

pozostając jedynie w części zanurzone

w cieczy.

Pompy z agitatorem

Pompy z agitatorem wyposażone są

w specjalny wirnik, który skutecznie

miesza i rozbija ciężkie osady. Z tego

względu pompy tego typu wykorzystywane

są do transportu ciężkiego szlamu

oraz mediów zawierających wysokościeralne

cząstki – żużel, piasek oraz

inne osady.

Pompy ze stali nierdzewnej

Pompy zanurzeniowe ze stali nierdzewnej

przeznaczone są do transportowania

mediów nieagresywnych

chemicznie, jednak przyśpieszających

procesy korozyjne. Stal nierdzewna skutecznie

chroni pompy przed negatywnym

wpływem wody, lekkich kwasów

oraz zasad i mogą być wykorzystywane

jako pompy do wody brudnej i czystej.

Pompy z rozdrabniaczem

Pompy z rozdrabniaczem przeznaczone

są do pompowania ścieków surowych,

osadów oraz brudnej wody zawierającej

cząstki stałe o dużych rozmiarach.

Tego rodzaju urządzenia służą przede

wszystkim do pracy w pompowniach

komunalnych, jak również pompowniach

przyzakładowych i domowych.

Sprawdzają się również do pompowania

gnojówki do zastosowań rolniczych.

Szukasz sprawdzonej pompy zatapialnej?

Postaw na pompy IBO

Poszukujesz solidnej i trwałej pompy

zatapialnej o świetnych parametrach

technicznych? Sprawdź bogatą ofertę

sprawdzonych włoskich pomp do wody

IBO – marki odznaczonej srebrnym

godłem w konkursie „Konsumencki

Lider Jakości 2015”.

www.dambat.pl

Fachowy Instalator 4 2020

41


w.

wentylacja

Nowoczesne rozwiązania

w zakresie dystrybucji powietrza

dla budownictwa wielorodzinnego i komercyjnego

Prawidłowa dystrybucja powietrza w pomieszczeniu wpływa na komfort oraz

samopoczucie użytkowników. Źle dobrane nawiewniki lub kratki wentylacyjne

mogą generować hałas, a także przeciągi (zbyt wysoka prędkość powietrza

nawiewanego), które wpływają na złą ocenę systemu wentylacyjnego. Warto

o tym pamiętać przy projektowaniu, a w doborach polegać tylko na sprawdzonych

oraz przebadanych w laboratoriach urządzeniach.

PROMOCJA

Produkty firmy Lindab wyróżniają się nowoczesnym designem,

szeroką gamą dostępnych wzorów i wysoką wydajnością. Firma

dysponuje światowej klasy zapleczem badawczym składającym

się między innymi z laboratoriów do pomiarów akustycznych

i analizy termicznej a stały dostęp do najnowszych rozwiązań

badawczych gwarantuje najwyższą jakość produktów.

Najprostszym i najczęściej spotykanym rozwiązaniem

do nawiewu lub wywiewu powietrza są anemostaty. Klienci

coraz częściej poszukują bardziej estetycznego rozwiązania

niż znane wszystkim podstawowe zawory sufitowe.

Firma Lindab wyszła naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu i wprowadziła

do oferty nowoczesne zawory LINDAB AIRY, które mogą

pracować jako zawory wywiewne lub nawiewne. Charakteryzują

się tym że są bardzo cienkie, dyskretne oraz ciche. Cieszą się dużym

powodzeniem w instalacjach domowych, biurach oraz hotelach,

głownie ze względu na to, iż mogą być montowane również

w ścianach, od których odstają na niewielką odległość.

Panująca moda na „styl industrialny” pozwala zaprezentować

elementy instalacji wentylacyjnej, które nie są chowane

w przestrzeni sufitu podwieszanego. Bardzo ważne

jest staranne wykonanie instalacji oraz prawidłowy dobór

odpowiednich i pasujących do tego stylu elementów dystrybucji

powietrza.

W takich pomieszczeniach najlepiej sprawdzają się produkty

ze zintegrowaną skrzynką rozprężną - do montażu widocznego.

Nawiewniki DCS, LCS, PCS-2 to doskonałe rozwiązanie pozwalające

na wybór rodzaju płyty czołowej m.in. wyposażonej

w indywidualne dysze, panel perforowany lub nieperforowany.

Fot. 2.

Nawiewnik DCS.

Fot. 1.

Lindab Airy.

Mogą być stosowane zarówno do nawiewu jak i wywiewu

powietrza. Uzbrojone są w przepustnicę i element pomiarowy

dla indywidualnych regulacji. Standardowo dostarczane

są ze zintegrowanym prętem gwintowanym do podwieszenia

nawiewnika, co gwarantuje zachowanie estetyki w każdym

szczególe.

42

Fachowy Instalator 4 2020


wentylacja w.

Nawiewniki szczelinowe – idealne rozwiązanie dla grzania

i chłodzenia.

W ofercie kratek wentylacyjnych Lindab znajdują się

kratki aluminiowe jak i stalowe. Mogą być montowane

w posadzkach, na ścianach, na ścianach zewnętrznych,

w suficie lub bezpośrednio w okrągłych i prostokątnych kanałach

wentylacyjnych.

Fot. 3.

Nawiewnik szczelinowy LDW.

Nawiewniki szczelinowe Lindab LDW umożliwiają nawiew

dużych ilości powietrza przy minimalnych startach ciśnienia

i przy niskiej emisji mocy akustycznej. Pozwalają w pełni wykorzystać

zasadę indukcji, gwarantując optymalne warunki

komfortu, brak odczuwalnych ciągów powietrza i jednorodność

warunków temperaturowych. Umożliwiają także zmiany

powierzchni efektywnej: dla przepływu poziomego możliwe

są dwa ustawienia, które mogą zmienione na każdym

etapie na budowie, co ważne także po ich zamontowaniu.

Pierwsze ustawienie wykorzystuje efekt Coandy, drugie pozwala

znacząco zwiększyć przepływ powietrza zachowując

niski spadek ciśnienia oraz niski poziom mocy akustycznej.

Fot. 5.

Kratka wentylacyjna Lindab.

Nawiewniki LCP/LKP wykorzystywane są przez architektów

w obiektach, gdzie bardzo ważne jest zachowanie wysokiej

estetyki.

Fot. 6.

Kratka wentylacyjna STH.

Większość kratek Lindab można na zamówienie dostosować

do określonych wymiarów. Kratki wentylacyjne wykonywane

są w różnorodnych wariantach specjalnie dopasowanych

do potrzeb klienta. W ofercie znajdują się także

kratki z możliwością regulacji kierunku wypływu powietrza.

W kratkach STH, przeznaczonych do montażu ściennego,

pierwszy rząd kierownic możemy ustawić dowolnie, natomiast

drugi jest ustawiany automatycznie w zależności od

temperatury powietrza.

Fot. 4. LCP i LKP nawiewniki z okrągłą i kwadratową perforowaną

płytą czołową do montażu w suficie podwieszanym.

Mogą być stosowane zarówno do nawiewu jak i wywiewu

powietrza z pomieszczenia, pasują do większości znanych

systemów sufi towych. Znajdują także zastosowanie w systemach

VAV: można je zamawiać ze specjalną skrzynką rozprężną

MBBV oraz czujnikiem obecności lub temperatury. Czujniki

są wbudowane w panel czołowy.

Kontakt:

Michał Wołowicz

Regionalny Doradca Techniczno–Handlowy

michal.wolowicz@lindab.com

www.lindab-polska.pl

Fachowy Instalator 4 2020

43


Rekuperacja sprzymierzeńcem

w walce z grzybami, bakteriami i wirusami

Odkurzamy, regularnie wycieramy kurze i wietrzymy pomieszczenia. Mimo

to, grzyby, bakterie i wirusy wciąż rozprzestrzeniają się w wilgotnych

i ciepłych zakamarkach naszych domów. Jak możemy je powstrzymać?

Czy regularne sprzątanie wystarczy, aby zadbać o czyste powietrze?

Rekuperacja może nam to ułatwić.

MATERIAŁY INFORMACYJNE FIRM


wentylacja w.

Wilgotność powietrza

a bakterie i wirusy

Do rozwoju pleśni, pierwotniaków,

grzybów, bakterii czy roztoczy kurzu

domowego przyczynia się w dużej mierze

nieprawidłowa wilgotność w domu.

W konsekwencji wzrasta stężenie tych

patogenów, które negatywnie wpływają

na stan zdrowia i samopoczucie

mieszkańców. Oddychanie takim powietrzem

może podrażniać drogi oddechowe,

powodować katar, blokadę

nosa oraz nasilać alergie. Aby temu

zapobiec należy zadbać o utrzymanie

odpowiedniej wilgotności. Latem

jej poziom nie powinien przekraczać

70% (przy zalecanej temperaturze

20-23 stopni), zimą natomiast optymalna

wilgotność powietrza to 40-60% (przy

zalecanej temperaturze 18-20 stopni).

W tym celu powinniśmy unikać suszenia

prania w domu i pamiętać o otwieraniu

okien po kąpieli w łazience. Jeśli

jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami

wentylacji mechanicznej z odzyskiem

ciepła, powinniśmy ją wyposażyć

w czujniki wilgotności, które automatycznie

będą kontrolować poziom wilgotności

powietrza.

Dom bez bakterii i wirusów

Dbanie o czystość to podstawowy krok

do tego, aby zwalczyć bakterie i wirusy.

Regularne mycie podłóg, wynoszenie

śmieci, wyparzanie naczyń kuchennych

i sztućców może w znacznym stopniu

zmniejszyć ilość drobnoustrojów.

Należy również pamiętać o regularnym

czyszczeniu często dotykanych powierzchni,

takich jak klawiatura komputera,

telefon czy pilot od telewizora.

Roztocza kurzu domowego

Ciepłe i wilgotne powietrze to idealne

warunki do rozprzestrzeniania się

roztoczy, które są elementem kurzu

domowego. Można je znaleźć w kanapie,

materacach, poduszkach, pościeli

czy pluszowych zabawkach naszych

pociech. To właśnie one są najczęstszą

przyczyną alergii. Aby zminimalizować

ich obecność, najlepiej raz w tygodniu

prać pościel i ręczniki w temperaturze

min. 60 stopni, a zimą najlepiej je wietrzyć

na świeżym powietrzu. Osoby

cierpiące na alergie wywołane przez

roztocza powinny ograniczyć ilość zasłon,

fi ranek i wykładzin w swoich domach.

Czyste powietrze,

rekuperacja i jej działanie

Bakterie i wirusy, roztocza kurzu domowego

oraz drobnoustroje nieustannie

krążą w powietrzu, którym oddychamy.

Aby je oczyścić otwieramy okna i wietrzymy

mieszkania co najmniej dwa

razy dziennie. W ten sposób niestety

wpuszczamy do naszych domów zanieczyszczone

powietrze z zewnątrz.

Istnieje jednak, co raz bardziej popularny,

inny sposób, aby pozbyć się tych

niepożądanych lokatorów i zadbać

o czyste powietrze. Rekuperacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła to jeden

z najskuteczniejszych sposobów, aby

zawsze oddychać świeżym i oczyszczonym

powietrzem.

Jeśli chcemy mieć czyste powietrze

rekuperacja, a dokładnie rekuperator,

czyli serce systemu, pozwoli usunąć

zanieczyszczone, zużyte, pełne dwutlenku

węgla i roztoczy powietrze, dając

w zamian świeże, o niskim poziomie

dwutlenku węgla. Co więcej, nowoczesne

systemy rekuperacji, takie jak np.

VASCO SILENT VENTILATION wyposażone

w rekuperatory z fi ltrem o wysokiej

efektywności, są w stanie zatrzymywać

cząsteczki smogu, które przedostają się

do naszych domów.

Codziennie nawyki i przemyślane decyzje

podjęte na etapie projektowania

budynku to najlepsze sposoby, aby

stworzyć zdrowy dom, w którym bakterie

i wirusy nie będą chciały się rozprzestrzeniać.

A dla tych, którzy cenią sobie

czyste powietrze, rekuperacja jest jednym

ze sprawdzonych rozwiązań, które

skutecznie je oczyści.

Źródło: Vasco

Fachowy Instalator 4 2020

45


w.

wentylacja

Urządzenia do wentylacji bezkanałowej

zgodne z wymogami ekoprojektu

Mówi się, że systemy wentylacji bezkanałowej to najprostsze rozwiązania pozwalające

na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Systemy tego typu pozwalają na znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych

przy zapewnieniu wysokiej sprawności odzysku ciepła, przyczyniając

się w ten sposób do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Systemy bezkanałowej wentylacji pomieszczeń

z odzyskiem ciepła to stosunkowo

nowe rozwiązania techniczne. Urządzenia

tego typu nie wymagają prowadzenia jakichkolwiek

dodatkowych kanałów odpowiedzialnych

za rozprowadzanie powietrza

oraz specjalistycznych urządzeń automatyki.

W zależności od potrzeb dobiera się urządzenie

z nagrzewnicą wodną lub bez nagrzewnicy

wodnej. Systemy bezkanałowej

wentylacji pomieszczeń są nieodzownym

elementem wyposażenia obiektów takich

jak sklepy, magazyny czy hale wystawiennicze

oraz inne miejsca wielkopowierzchniowe

wymagające sprawnej wentylacji.

Dzięki odpowiednim materiałom zyskuje

się nie tylko odpowiednią funkcjonalność

ale i niską masę całkowitą. Na uwagę zasługuje

wysoki poziom sprawności odzysku

ciepła mieszczący się pomiędzy 74-94%.

Uzyskano to przy zastosowaniu dwóch

krzyżowych wymienników ciepła, co

w efekcie przekłada się to na oszczędność

energii wynoszącą nawet 15 kW. Stawia się

Fot. 1.

Systemy wentylacji bezkanałowej na hali przemysłowej.

na wytrzymałe ale lekkie obudowy. Najczęściej

są one wykonane ze spienionego

polipropylenu (EPP), przez co zyskuje się

nie tylko dobrą izolację ale również dobre

tłumienie hałasu przy znacznym obniżeniu

całkowitej masy urządzenia.

Nie mniej ważne są systemy automatyki

sterująco-zabezpieczającej, które umożliwiają

m. in. wybór trybów pracy i sterowanie

pracą nawet kilkunastu jednostek.

Urządzenia spełniają wszystkie wymogi

dotyczące minimalnej sprawności

odzysku ciepła oraz ekoprojektu dla systemów

wentylacyjnych zawarte w Rozporządzeniu

Komisji UE Nr 1253/2014

z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania

dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/125/WE.

Elementy i wersje jednostek

Jako najważniejsze elementy jednostki

wentylacji bezkanałowej należy wymienić

nawiew powietrza do pomieszczenia, wlot

i wyrzut powietrza oraz przejście ścienne.

Fot. FLOWAIR

Dzięki małej masie nie trzeba wykonywać

specjalnych konstrukcji nośnych.

W praktyce zastosowanie znajduje kilka

rodzajów jednostek. Stosuje się więc jednostki

z dogrzewaniem powietrza wodną

nagrzewnicą do montażu ściennego,

jednostki bez dodatkowego dopływu

powietrza do montażu ściennego, jednostki

z dogrzewaniem powietrza wodną

nagrzewnicą do montażu podstropowego

(podsufitowego) oraz jednostki bez

dodatkowego dogrzewu powietrza przeznaczone

do montażu podstropowego

(podsufitowego).

Urządzenia podsufitowe bardzo często

montuje się w budynkach usługowych

oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Nowoczesne urządzenia tego typu zapewniają

niski poziom hałasu. W zależności od

aplikacji dobiera się odpowiednią wydajność

jednostki najczęściej w zakresie od

250 do 1000 m 3 /h. Niektóre jednostki można

wyposażyć w nagrzewnice elektryczne.

Na rynku oferowane są również bezkanałowe

urządzenia wentylacyjne z odzyskiem

ciepła wykonane jako wentylatory

dachowe. Typowe urządzenie tego typu

ma wydajność wynoszącą 3000 m 3 /h.

W konstrukcji jednostki zastosowanie

znajdują dwa wentylatory odpowiedzialne

za wymianę powietrza. Ponadto

ważny jest obrotowy wymiennik ciepła.

Dzięki samozamykającym się klapom nie

występuje zjawisko niekontrolowanego

napływu powietrza w czasie gdy system

wentylacyjny jest wyłączony. Urządzenie

może być zamontowane na dachu

bez konieczności stosowania jakichkolwiek

kanałów wentylacyjnych. Wystarczy

tylko jeden przewód w dachu. System

może działać całkowicie automatycznie.

46

Fachowy Instalator 4 2020


wentylacja w.

Fot. FLOWAIR

Fot. 2.

Jednostka dachowa.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu

jest dostosowana do potrzeb wentylacyjnych,

co przyczynia się do zapewnienia

komfortowych warunków. Jest możliwe

zamontowanie czujnika wilgotności

i czujnika ruchu. Napędami elektrycznymi

są energooszczędne silniki prądu stałego.

Za czystość powietrza odpowiadają filtry.

Z rewersem powietrza

Na rynku oferowane są też tzw. szybkie

rewersy powietrza. Urządzenia tego typu

wykorzystują opatentowany sposób realizacji

szybkiej zmiany kierunków przepływu

powietrza. Urządzenia do rewersu

powietrza czyli tzw. zwrotnice powietrza

wykorzystywane są w systemach wentylacji

bezkanałowej jednopomieszczeniowej

z odzyskiem ciepła zarówno dla mieszkań

jak i domów oraz w systemach bezkanałowej

lub semikanałowej wentylacji jednopomieszczeniowej

z odzyskiem ciepła

o podwyższonym wydatku dla budynków

użyteczności publicznej łącznie z muzeami,

biurami, przedszkolami, szkołami itp.

Oprócz tego szybkie rewersy są elementem

wentylacji bezkanałowej pomieszczeń

hodowlanych z odzyskiem ciepła

z wymiennikami nie ulegającymi nadmiernemu

zabrudzeniu przy pracy w trudnych

warunkach otoczenia oraz instalacji natychmiastowej

rewersji wentylacji głównej

w kopalniach lub tunelach komunikacyjnych

w przypadku wystąpienia pożaru lub

innego zagrożenia.

Dane techniczne jednostek

W zakresie nawiewu/wywiewu ważny

jest typ konstrukcji sekcji wentylatorów

nawiewnych i wywiewnych (np. moduł

wentylatorów diagonalnych), a także

maksymalny strumień przepływu powietrza

nawiewu i wywiewu (np. 1200 m 3 /h).

Nie mniej ważny jest również zasięg strumienia

powietrza (np. 7,5 m), regulacja

wydajności nawiewu i wywiewu (np.

bezstopniowa w zakresie 150-1200 m 3 /h)

oraz poziom ciśnienia akustycznego (np.

49 dB(A).

Jednostki wentylacji bezkanałowej są

również określane przez parametry elektryczne.

Chodzi przede wszystkim o zasilanie

(np. 230 V/50 Hz), maksymalny pobór

prądu (np. 2,4 A) oraz maksymalny pobór

mocy (np. 550 W).

W odniesieniu do obudowy ważny jest jej

materiał wykonania (np. tworzywo sztuczne

EPP), masa (np. 67,5 kg), masa urządzenia

napełnionego wodą (np. 68,3 kg),

środowisko pracy (np. wewnątrz pomieszczeń),

maksymalne zapylenie powietrza

(np. 0,3 g/m 3 ), temperatura pracy (np.

5-35°C), pozycja pracy (np. na ścianie lub

podstropowo), stopień ochrony IP (np. 42)

oraz klasa filtra (np. EU4).

W przypadku jednostek z odzyskiem ciepła

istotną rolę odgrywa rodzaj wymiennika

ciepła (np. dwustopniowy odzysk ciepła

w wymienniku krzyżowym), sprawność

odzysku ciepła (np. 74-94 %) oraz moc odzysku

ciepła (np. 3,0-15,0 kW).

Kluczowe miejsce zajmują parametry

wodnego wymiennika ciepła. Chodzi tu

przede wszystkim o rodzaj wymiennika

(np. wodny, miedziano–aluminiowy,

1-rzędowy), nominalną moc grzewczą

(np. 9,9 kW), przyrost temperatury powietrza

(np. 23°C), przyłącze (np. ½”), maksymalne

ciśnienie robocze (np. 1,6 MPa)

oraz maksyalną temperaturę grzewczą

(np. 95°C). Z kolei w zakresie automatyki

ważne jest sterowanie, zabezpieczenie

przeciwzamrożeniowe wymiennika odzysku

ciepła (np. zmniejszenie obrotów

wentylatorów nawiewnych), zabezpieczenie

przeciwzamrożeniowe wodnego

wymiennika ciepła (np. czujnik temp.

PT–1000) oraz zabezpieczenie stopnia

zabrudzenia (np. czujnik temp. PT–1000)

i zabezpieczenie stopnia zabrudzenia filtrów

(np. licznik pracy).

Niektóre urządzenia bazują na dwóch sekcjach

wentylatorów diagonalnych a każda

z nich składa się z 3 jednostek. Takie rozwiązanie

jest gwarancją równomiernego

rozłożenia strumienia nawiewanego powietrza

na całej powierzchni wymiennika.

Ważna jest przy tym cicha praca oraz

mniejsze zużycie energii.

Automatyka sterująca i tryby pracy

Nowoczesne jednostki wentylacyjne

wyposaża się w kompleksowe systemy

automatyki sterującej. Przede wszystkim

istotną rolę odgrywają sterowniki z ekranem

dotykowym. Cechują się one intuicyjną

obsługą, szybką nastawą określonych

parametrów, pełną kontrolą stanu

pracy urządzenia oraz obsługą do kilkunastu

urządzeń jednocześnie. Jednostka

wentylacyjna ma również czujnik

temperatury powietrza zasysanego

z pomieszczenia oraz czujnik temperatury

czynnika grzewczego. W niektórych

urządzeniach przewiduje się również

zawór 3-drogowy z siłownikiem, centralny

układ zasilająco-sterujący oraz czujnik

temperatury powietrza usuwanego

z pomieszczenia. Ważny jest także siłownik

przepustnic odcinających, czujnik

temperatury powietrza zasysanego z zewnątrz

oraz czujnik temperatury powietrza

nawiewanego do pomieszczenia.

Oferowane na rynku systemy wentylacji

bezkanałowej mogą pracować w kilku

trybach. Stąd też wykorzystać można

programator tygodniowy, ochronę przeciwzamrożeniową,

automatyczną regulację

temperatury nawiewanej oraz pracę

z odzyskiem ciepła. Niektóre systemy mają

również funkcję komfort/Eco i są kompatybilne

z systemami BMS. Przydatną funkcją

jest licznik czasu pracy filtrów.

Podsumowanie

Jako zalety systemów wentylacji bezkanałowej

wymienia się przede wszystkim brak instalacji

odpowiedzialnej za dystrybucję powietrza

oraz sprawną konserwację poprzez łatwy dostęp

do filtrów i wymienników odzysku ciepła.

Zyskuje się przy tym efektywną wentylację

bezkanałową z bezpośrednim nawiewem powietrza

do strefy przebywania ludzi. Zapewnia

to czystą wentylację bez trudno dostępnych

zanieczyszczonych kanałów.

Damian Żabicki

Fachowy Instalator 4 2020

47


I.

izolacje

MATERIAŁY INFORMACYJNE FIRM

Montaż izolacji w systemach HVAC

Jak ułatwić pracę wykonawcy?

Aby instalacja grzewcza lub wentylacyjna spełniała swoje zadanie, niezbędnym

jest zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej lub przeciwkondensacyjnej.

Ochrona przed stratami cieplnymi i korozją stalowych elementów to dzisiaj absolutny

standard, o którym myśli się już w pierwszych etapach układania instalacji.

Projektanci i wykonawcy coraz częściej stawiają na otuliny z wełny kamiennej.

O czym warto pamiętać przy wyborze i montażu produktów tego typu?

Jedną z najważniejszych cech otulin

z wełny kamiennej jest gotowy, prefabrykowany

kształt, który można łatwo

i szybko dopasować do średnicy izolowanego

przewodu. Czasami specyfi

kacja projektu mija się z rzeczywistymi

wymiarami, co nie pomaga w przy

zwymiarowaniu i zakupie odpowiednich

produktów. Naprzeciw potrzebom

wyszedł Paroc, wprowadzając na rynek

otulinę PAROC Hvac Combi AluCoat T.

– Rozwiązanie pozwala na pewną elastyczność,

ponieważ z jednej strony

umożliwia dopasowanie średnicy wewnętrznej

do zróżnicowanych średnic

zewnętrznych rur w przedziale 12-18

mm oraz 22-28 mm – wyjaśnia Michał

Nękanowicz, Specifi cations Sales Manager

i BIM Manager w fi rmie Paroc

Polska. – Z drugiej strony otulina ściśle

przylega do zabezpieczanego przewodu,

dzięki czemu chroni przed stratami

ciepła z układu – dodaje.

Przy zastosowaniu otuliny ważny jest

nie tylko dobór rozwiązania o odpowiedniej

grubości i średnicy wewnętrznej,

ale uzyskanie szczelnej

powierzchni izolacji. Zapobiega to

postawaniu niepożądanych mostków

termicznych. Otuliny z wełny kamiennej

są znacznie szybsze i łatwiejsze

w montażu niż np. maty. Jednak

ryzyko przy montażu wciąż istnieje

i warto pamiętać, że kluczem do poprawnego

wykonania izolacji pozostaje

dokładne wykonanie połączeń

zarówno poszczególnych odcinków,

jak i złączy podłużnych.

48

Fachowy Instalator 4 2019


izolacje I.

Dobre połączenie zawsze w cenie

Jednym z najczęstszych problemów

spotykanych przy długich i prostych

przewodach jest stosowanie kilku następujących

po sobie rozwiązań izolacyjnych.

Niestety łączenia nie gwarantują

stuprocentowej szczelności, a co

za tym idzie wpływają na utratę ciepła.

Paroc jako jedyny producent na rynku

oferuje otuliny z wełny mineralnej

o długości 1200 mm. Mniej cięć oznacza

w tym przypadku mniej mostków

termicznych. Produkt jest zgodny z normą

EN13467.

Do tej pory łączenia złączy podłużnych

wykonywało się w „tradycyjny” sposób

– za pomocą taśmy lub metodą na gorąco.

Czas przeszły nie został użyty przypadkiem,

ponieważ rozwój technologii

sprawił, że można te czynności pominąć.

Wystarczy, że wybierzemy otulinę

PAROC Hvac Combi AluCoat T lub PA-

ROC Hvac Section AluCoat T. Dzięki pokryciu

zbrojoną folią aluminiową ze specjalną

zakładką samoprzylepną montaż

jest nie tylko szybszy i łatwiejszy. Przede

wszystkim jednak wzmacnia ciągłość

i szczelność, redukując ryzyko powstawania

mostków termicznych.

Aby uzyskać maksymalnie satysfakcjonujące

rozwiązanie zaleca się, aby otulinę

dodatkowo zabezpieczyć na jeden

z czterech sposobów.

– W metodzie „tapelock” przyklejamy

taśmę klejącą dookoła otuliny tak,

żeby same jej końcówki pozostały

nieprzyklejone. Następnie końcówki

Fot. 2.

Otulina PAROC Hvac Section AluCoat T z zakładką samoprzylepną.

sklejamy w taki sposób, by pozostał

jeden dłuższy koniec, który na koniec

przyklejamy do taśmy – radzi Michał

Nękanowicz. – Alternatywnie można

wykorzystać drut wiązałkowy, który

zawijamy dookoła otuliny lub spiralnie.

Czasem stosuje się też opaski plastikowe

lub stalowe. Niezależnie od

wybranej opcji zabezpieczenia, końce

dwóch otulin zawsze łączymy ze sobą

metodą „tapelock”– dodaje ekspert

firmy Paroc.

Izolacje to nie wszystko

Zastosowanie właściwego materiału termoizolacyjnego,

niestety, nie wystarcza

do całkowitego zabezpieczenia systemów

grzewczych, wentylacyjnych czy

klimatyzacyjnych. Często wymaga użycia

dodatkowych elementów, które nie

zawsze ze współgrają, szczególnie jeśli

pochodzą od różnych producentów.

Firma Paroc wyszła z założenia,

że „wszystko, co potrzebne, musi być

w jednym miejscu”, dlatego w swojej

ofercie posiada akcesoria instalacyjne,

które z pewnością ułatwią pracę

fachowcom. Noże do cięcia wełny kamiennej,

druty wiązałkowe, zgrzewarki

i gwoździe do mocowania izolacji

(w tym gwoździe izolowane), taśmy klejące

dedykowane do poszczególnych

typów pokryć oraz manszety do wykańczania

przewodów to najważniejsze

produkty z bogatej oferty producenta.

Na uznanie zasługuje fakt, że kompatybilność

poszczególnych elementów

została przetestowana w warunkach

roboczych, a co za tym idzie – udało

się stworzyć akcesoria gwarantujące,

że izolacja będzie wykonana w najlepszy

możliwy sposób. Dzięki akcesoriom

fi rmy Paroc, systemy grzewcze, wentylacyjne

czy klimatyzacyjne mogą osiągnąć

maksimum wydajności!

Fot. 1. Otulina PAROC Hvac Combi AluCoat T.

Źródło: Paroc

Fachowy Instalator 4 2019

49


W.

WARSZTAT

Akcja informacyjno-edukacyjna dla wykonawców prac w obiektach mieszkalnych

Firma Beha-Amprobe, producent sprzętu pomiarowego,

przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną na temat rozwiązań

dla wykonawców robót w obiektach mieszkalnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wyzwania techniczne

i problemy z jakimi muszą mierzyć się właściciele nieruchomości

mieszkalnych oraz wszyscy wykonawcy robót w tego

typu obiektach, z podziałem na grupy takie jak: elektrycy,

technicy instalacji HVAC czy inspektorzy.

Jednocześnie materiały firmy Beha-Amprobe wskazują na sposoby

rozwiązywania tych problemów oraz podpowiadają konkretne

urządzenia, które w pokonywaniu tych problemów mogą

być pomocne: lokalizatory instalacji podziemnych, detektory

wycieków, przyrządy pomiarowe do zastosowań elektrycznych,

identyfikatory przewodów, przyrządy do pomiaru temperatury

czy mierniki parametrów środowiskowych.

Źródło: Beha-Amprobe

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Akumulatory do poziomnic laserowych

Pacific Laser Systems to marka przejęta przez Fluke w 2015 r.

a na polskim rynku debiutująca w ub. roku. Wprowadzany właśnie

na polski rynek akumulator PLS RBP5 będzie kompatybilny

z poziomnicami liniowymi, punktowymi i liniowo-punktowymi tej

marki. Skierowany jest przede wszystkim do elektroinstalatorów

i instalatorów HVAC, a jego użycie pozwoli ponad 3-krotnie wydłużać

czas pracy poziomnic. W zależności od modelu akumulator

zapewni wydłużenie czasu pracy urządzenia od 3 do 4 razy. PLS

RBP5 umożliwia ładowanie urządzenia podczas jego użytkowania.

Wszystkie modele poziomnic laserowych PLS cechują się wysoką

dokładnością (mniej niż 3 mm przy odległości 10 m) i trwałą blokadą

wahadła, która zapewnia bezpieczeństwo przyrządu w transporcie,

oraz daje możliwość zablokowania poziomnicy w trybie pochylenia.

Klasa szczelności IP 54 ogranicza wnikanie pyłu i wody, zapewniając

wieloletnią eksploatację w miejscach wykonywania prac.

Źrodło: Fluke

Lampa warsztatowa z akumulatorem

Od niedawna w ofercie polskiego producenta

Leny Lighting znaleźć można nowy

produkt z rodziny MAGNUM FUTURE LED –

najmniejszy i najbardziej kompaktowy z naświetlaczy

do zastosowań profesjonalnych

– kompatybilny z systemem Bosch Professional

18 V – MAGNUM FUTURE LED XS.

Zasilanie lampy ustandaryzowanym akumulatorem

firmy Bosch, który współpracuje

również z innymi narzędziami elektrotechnicznymi

marki Bosch sprawia, że użytkownik

nie musi posiadać do każdego z tych

produktów osobnego akumulatora.

Rodzina lamp MAGNUM FUTURE LED

marki Lena Lighting powstała w odpowiedzi

na zapotrzebowanie na nowoczesne

rozwiązania, zapewniające profesjonalne

oświetlenie najróżniejszych miejsc pracy.

Już od wielu lat cieszy się uznaniem klientów,

nawet tych bardzo wymagających

z rynku skandynawskiego czy niemieckiego.

Dzięki bardzo dobrym parametrom

technicznym, wielu przydatnym funkcjom

oraz licznym akcesoriom można je z powodzeniem

stosować wszędzie, gdzie potrzebne

jest mocne oświetlenie, wytrzymała

konstrukcja o długiej żywotności oraz liczne

usprawnienia ułatwiające pracę.

Bezprzewodowe MAGNUM FUTURE LED XS

zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie

kierunkowe. Znajduje zastosowanie

jako lampa robocza do oświetlania miejsca

pracy, warsztatu, garażu.

Źródło: Lena Lighting

50

Fachowy Instalator 4 2020


ENERGIA

Z NATURY

W TWOIM

DOMU

KOMPAKTOWE POMPY CIEPŁA

dedykowane do ogrzewania

domów jednorodzinnych

i ciepłej wody użytkowej

Zyskaj z NEOHEAT:

• Wydajne ogrzewanie

• Chłodzenie w okresie letnim

• Inteligentna kontrola temperatury

(dotykowy panel, Wi-Fi)

• Wysoki współczynnik efektywności

• Sterowanie dwoma obiegami

ciepła (np. ogrzewanie podłogowe

i grzejnikowe)

• Dofinansowanie z Programu

„Czyste Powietrze”

NEOHEAT EKO

LIDER INSTALACJI


More magazines by this user
Similar magazines