18.09.2020 Views

POSLOVNE STAVBE - NOTRANJA OPREMA

Protim Ržišnik Perc - notranja oprema poslovnih stavb - Referenčni projekti

Protim Ržišnik Perc - notranja oprema poslovnih stavb - Referenčni projekti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>POSLOVNE</strong> <strong>STAVBE</strong> - REFERENČNI PROJEKTI<br />

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.<br />

protim@r-p.si<br />

www.protim.si<br />

www.probim.si


REFERENČNI PROJEKTI <strong>NOTRANJA</strong> <strong>OPREMA</strong> POSLOVNIH STAVB<br />

Bančna poslovalnica UNICREDIT v Šenčurju………………………….……………………………………………………………….………………………….………………...<br />

Poslovalnica ZAVAROVALNICE TRIGLAV na Verovškovi v Ljubljani…………………………….……………………………………………………………………….………<br />

Preureditev restavracije in dnevnega bara RTV SLOVENIJA ………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Poslovni prostori raziskovalno-razvojno-proizvodnega kompleksa RAYCAP ………………………………………………………………………………………………………<br />

Bančna poslovalnica SPARKASSE s kavarno v Ljubljani…………………………………………………………………………………………………………………….…….<br />

Poslovni prostori EURO PLUS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........<br />

Poslovni prostori logističnega centra CARGO-PARTNER pri letališču Brnik ……………………………………………………………………………………………………….<br />

Poslovni prostori SLOVENSKO-NEMŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE ……………………………………………………………………….………….……………………<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

2<br />

* Vir slikovnega gradiva: arhiv Protim Ržišnik Perc d.o.o., Miran Kambič, Špela Kragelj Bračko, arhiv investitorjev


Bančna poslovalnica UNICREDIT v Šenčurju<br />

INVESTITOR<br />

Unicredit Banka Slovenija d.d.<br />

LOKACIJA<br />

Šenčur<br />

TIP PROJEKTA<br />

Preureditev<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

159 m2<br />

LETO<br />

2011<br />

3


Poslovalnica ZAVAROVALNICE TRIGLAV na Verovškovi v Ljubljani<br />

INVESTITOR<br />

Zavarovalnica Triglav d.d.<br />

LOKACIJA<br />

Ljubljana<br />

TIP PROJEKTA<br />

Rekonstrukcija<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

529 m2<br />

LETO<br />

2020<br />

4


Preureditev restavracije in dnevnega bara RTV SLOVENIJA<br />

INVESTITOR<br />

RTV Slovenija<br />

LOKACIJA<br />

Ljubljana<br />

TIP PROJEKTA<br />

Prenova<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

250 m2<br />

LETO<br />

2018<br />

5


Poslovni prostori raziskovalno-razvojno-proizvodnega kompleksa RAYCAP<br />

INVESTITOR<br />

Iskra Zaščite d.o.o.<br />

(Raycap Group)<br />

LOKACIJA<br />

Komenda<br />

TIP PROJEKTA<br />

Novogradnja<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

8.760 m2<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

<strong>POSLOVNE</strong>GA DELA<br />

2.716 m2<br />

LETO<br />

2018<br />

6


Bančna poslovalnica SPARKASSE s kavarno v Ljubljani<br />

INVESTITOR<br />

Banka Sparkasse d.d.<br />

LOKACIJA<br />

Ljubljana<br />

TIP PROJEKTA<br />

Natečaj<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

1.020 m2<br />

LETO<br />

2017<br />

7


Poslovni prostori EURO PLUS<br />

INVESTITOR<br />

Euro Plus d.o.o.<br />

LOKACIJA<br />

Šenčur<br />

TIP PROJEKTA<br />

Novogradnja<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

1.000 m2<br />

LETO<br />

2011<br />

8


Poslovni prostori logističnega centra CARGO-PARTNER pri letališču Brnik<br />

INVESTITOR<br />

ALT Upravljanje<br />

nepremičnin d.o.o.<br />

LOKACIJA<br />

Brnik<br />

TIP PROJEKTA<br />

Novogradnja<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

29.120 m2<br />

LETO<br />

2018<br />

9


Poslovni prostori SLOVENSKO-NEMŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE<br />

INVESTITOR<br />

Slovensko-nemška<br />

gospodarska zbornica d.o.o.<br />

LOKACIJA<br />

Ljubljana<br />

TIP PROJEKTA<br />

Prenova<br />

BRUTO POVRŠINA<br />

370 m2<br />

LETO<br />

2014<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!