18.09.2020 Views

POSLOVNE STAVBE - NOTRANJA OPREMA

Protim Ržišnik Perc - notranja oprema poslovnih stavb - Referenčni projekti

Protim Ržišnik Perc - notranja oprema poslovnih stavb - Referenčni projekti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POSLOVNE STAVBE - REFERENČNI PROJEKTI

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.

protim@r-p.si

www.protim.si

www.probim.si


REFERENČNI PROJEKTI NOTRANJA OPREMA POSLOVNIH STAVB

Bančna poslovalnica UNICREDIT v Šenčurju………………………….……………………………………………………………….………………………….………………...

Poslovalnica ZAVAROVALNICE TRIGLAV na Verovškovi v Ljubljani…………………………….……………………………………………………………………….………

Preureditev restavracije in dnevnega bara RTV SLOVENIJA ………………………………………………………………………………………………………………………

Poslovni prostori raziskovalno-razvojno-proizvodnega kompleksa RAYCAP ………………………………………………………………………………………………………

Bančna poslovalnica SPARKASSE s kavarno v Ljubljani…………………………………………………………………………………………………………………….…….

Poslovni prostori EURO PLUS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Poslovni prostori logističnega centra CARGO-PARTNER pri letališču Brnik ……………………………………………………………………………………………………….

Poslovni prostori SLOVENSKO-NEMŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE ……………………………………………………………………….………….……………………

3

4

5

6

7

8

9

10

2

* Vir slikovnega gradiva: arhiv Protim Ržišnik Perc d.o.o., Miran Kambič, Špela Kragelj Bračko, arhiv investitorjev


Bančna poslovalnica UNICREDIT v Šenčurju

INVESTITOR

Unicredit Banka Slovenija d.d.

LOKACIJA

Šenčur

TIP PROJEKTA

Preureditev

BRUTO POVRŠINA

159 m2

LETO

2011

3


Poslovalnica ZAVAROVALNICE TRIGLAV na Verovškovi v Ljubljani

INVESTITOR

Zavarovalnica Triglav d.d.

LOKACIJA

Ljubljana

TIP PROJEKTA

Rekonstrukcija

BRUTO POVRŠINA

529 m2

LETO

2020

4


Preureditev restavracije in dnevnega bara RTV SLOVENIJA

INVESTITOR

RTV Slovenija

LOKACIJA

Ljubljana

TIP PROJEKTA

Prenova

BRUTO POVRŠINA

250 m2

LETO

2018

5


Poslovni prostori raziskovalno-razvojno-proizvodnega kompleksa RAYCAP

INVESTITOR

Iskra Zaščite d.o.o.

(Raycap Group)

LOKACIJA

Komenda

TIP PROJEKTA

Novogradnja

BRUTO POVRŠINA

8.760 m2

BRUTO POVRŠINA

POSLOVNEGA DELA

2.716 m2

LETO

2018

6


Bančna poslovalnica SPARKASSE s kavarno v Ljubljani

INVESTITOR

Banka Sparkasse d.d.

LOKACIJA

Ljubljana

TIP PROJEKTA

Natečaj

BRUTO POVRŠINA

1.020 m2

LETO

2017

7


Poslovni prostori EURO PLUS

INVESTITOR

Euro Plus d.o.o.

LOKACIJA

Šenčur

TIP PROJEKTA

Novogradnja

BRUTO POVRŠINA

1.000 m2

LETO

2011

8


Poslovni prostori logističnega centra CARGO-PARTNER pri letališču Brnik

INVESTITOR

ALT Upravljanje

nepremičnin d.o.o.

LOKACIJA

Brnik

TIP PROJEKTA

Novogradnja

BRUTO POVRŠINA

29.120 m2

LETO

2018

9


Poslovni prostori SLOVENSKO-NEMŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE

INVESTITOR

Slovensko-nemška

gospodarska zbornica d.o.o.

LOKACIJA

Ljubljana

TIP PROJEKTA

Prenova

BRUTO POVRŠINA

370 m2

LETO

2014

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!