12.08.2020 Views

Aeropolis

Aeropolis - Križišče priložnosti

Aeropolis - Križišče priložnosti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K r i ź i ś ć e p r i l o ź n o s t i


Razvojno partnerstvo

Projekt Aeropolis združuje vse lastnosti perspektivnega nepremičninskega projekta:

• Strateška lega

Atraktivna lokacija na sečišču dveh prometnih koridorjev, na prehodu med centralno in JV Evropo.

• Dostopnost

Lega ob avtocesti A1A2, bližina glavnega mesta Ljubljane in Luke Koper, samo nekaj ur vožnje do velikih

poslovnih centrov v sosednjih državah in nenazadnje – odlične letalske povezave z Eevropskimi metropolami

- so optimalno izhodišče za uspešno mednarodno poslovanje.

• Donosnost

Kombinacija aktualne lokacije in vsebinske zasnove, utemeljene na razvoju storitev, ki jih na letališču že

danes primanjkuje, zagotavlja rentabilnost investicij ob relativno nizkem tveganju.

Ob osrednjem slovenskem letališču bo v naslednjih

desetih letih na 80 ha zemljišča zraslo pravo mesto

- Aeropolis Ljubljana. Gre za enega najambicijoznejših

razvojnih projektov nacionalnega pomena, na strateško

pomembnem sečišču dveh evropskih prometnih

koridorjev.

Projekt Aeropolis je osrednji razvojni projekt, s katerim želi letališče Aerodrom Ljubljana d.d. posodobiti

infrastrukturo in zadostiti potrebam po hotelskih namestitvah, pisarniških prostorih, trgovskih lokalih in

logistiki – dejavnostih, ki se zdijo sodobnim uporabnikom letaliških storitev samoumevne, jih pa danes

na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana še ni.

• Sodobna zasnova

Objekti v Aeropolisu bodo načrtovani po sodobnih principih donosnosti in stroškovne učinkovitosti ob

upoštevanju kriterijev trajnostnega razvoja.

• Prilagodljvost

Modularna zasnova objektov omogoča prilagajanje interierjev različnim vsebinskim konceptom in tržnim

razmeram, investitorjem pa pušča dovolj manevrskega prostora, da objekte prilagodijo svojim željam

in potrebam.

Projekt Aeropolis je plod večletnega sodelovanja med nosilcem projekta in lastnikom zemljišč, družbe

Aerodrom Ljubljana, d.d., ki upravlja z letališčem in poslovne skupine Ržišnik Perc, specializirane za razvoj

nepremičninskih projektov. Danes je zasnova posameznih objektov konkretizirana do te mere, da jih lahko

ponudimo trgu. Odprti smo za razne oblike sodelovanja in po potrebi pripravljeni projekte prilagoditi

interesom bodočih investitorjev.

Aerodrom Ljubljana, d.d., ima trden namen, da ob podpori svojih lastnikov Aeropolis postavi na zemljevid

najsodobnejših evropskih letališč.

2 Več o projektu: www.aeropolis.si

3


Oslo

SLOVENIJA

Riga

I T A L I J A

Slovenija - Evropsko kriźiśće

Ugodna prometna lega Slovenije je

njena naravna prednost. A če jo želimo

izkoristiti, moramo trgu ponuditi celovito

logistično storitev.

H4

LUKA KOPER

H5

H6

A3

JESENICE

A V S T R I J A

A1

A2

A1

POSTOJNA

Aeropolis

A2

A1

A2

A1

H2

A1

A4

A5

MURSKA

SOBOTA

H7

M A D Ž A R S K A

Slovenija pospešeno gradi svojo prometno infrastrukturo: končuje zadnje odseke

avtocestnega križa, pripravljaja se posodobitev železnic, širita se Luka Koper in Letališče

Jožeta Pučnika Ljubljana. Razvoj prometne infrastrukture ne koristi samo

domačemu gospodarstvu – pomemben je tudi v mednarodnem merilu, saj je Slovenija

sečišče dveh pomembnih evropskih prometnih koridorjev.

Vendar za celovito, kakovostno in mednarodno konkurenčno logistično ponudbo

Sloveniji primanjkuje predvsem sodobnih logistično-distribucijskih centrov. Prav ti

prinašajo največ novih delovnih mest in dodane vrednosti. Povpraševanja na tem

področju je bistveno več od ponudbe, zato smo se v Aerodromu Ljubljana, d.d.

odločili, da gradnjo takšnega centra vključimo v projekt Aeropolis. Ljubljansko letališče

je idealna lokacija za razvoj logistične in multimodalne dejavnosti. Lahka

dostopnost, bližina severnojadranskih pristanišč, mednarodno delovno okolje in

dovolj prostora za gradnjo skladiščno-logističnih objektov so argumenti, ki so že

prepričali prve investitorje.

Slovenia Key facts:

Area: 20,273 sq km

Population: 2 million

Capital: Ljubljana (population app. 330,000)

Language: Slovenian and Italian or Hungarian

in ethnically mixed regions

EU Member State: yes

Currency: euro (€)

GDP (PPP) per capita 2008 1 : 22,500

International domain suffix: .si

Country calling code: +386

Lizbona

Dublin

A Coruña

Madrid

Kopenhagen

Malmö

Vilna

Minsk

Berlin

London

Amsterdam

Varšava

E 55

Bruselj

Kiev

Praga

Luksemburg

V. koridor

Pariz

Dunaj

Bratislava

Salzburg

Bern

Budimpešta

Kišinjev

Ljubljana Zagreb

E 70

E 70

Benetke

Beograd

250 km

Sarajevo X. koridor

Tirana

Sofija

Bukarešta

Varna

Rim

500 km

Thessaloniki

Atene

Ankara

Koper

Ljubljana

H R V A Š K A

1

Source: Eurostat 2009

4 Več o projektu: www.aeropolis.si

5


Letaliśće Joźeta Pućnika

Oslo

Helsinki

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

ponuja neposredne neposredno

redno povezavo z več kot

30 destinacijami v Evropi.

Število prepeljanih potnikov in tovora se je v zadnjem desetletju podvojilo, zato je letališče

v procesu stalne preobrazbe. Osrednje slovensko letališče se razvija v pomemben

regionalni prometno-logistični center, preko katerega vodijo pomembni potniški in

blagovni tokovi iz zahoda Evrope proti jugovzhodu kontinenta in naprej proti destinacijam

na daljnem vzhodu.

Kopenhagen

Stockholm

Prva faza širitve z novim terminalom je končana, smo tik pred začetkom gradnje Terminala

II. S tem bo letališče srednjeročno zadostilo potniškim kapacitetam, ne pa tudi

vsem pričakovanjem sodobnih uporabnikov letaliških storitev. Zato je nujna dopolnitev

osnovne letališke dejavnosti s komplementarnimi storitvami, ki uporabnikom

skrajšajo poti in prihranijo čas. Zamisel o storitvenem centru, ki bi zaokrožil ponudbo

letališča, je zato prednostna razvojna naloga.

Dublin

Birmingham

Manchester

London

Pariz

Amsterdam

Bruselj

Zürich

Frankfurt

Dunaj

München

Ljubljana

Praga

Varšava

Budimpešta

Moskva

Kijev

Sarajevo

Beograd

Bukarešta

Barcelona

Podgorica

Tirana

Priština

Skopje

Ohrid

Istanbul

Atene

6 Več o projektu: www.aeropolis.si

7


Aeropolis - kriźiśće priloźnosti

Dobrodošli v letu 2021.

V Aeropolisu kar vrvi od

poslovnežev, popotnikov in

tovornega prometa.

Vse je na dosegu roke: ugodne prometne povezave,

hotelske namestitve, konferenčne dvorane, pisarne,

vrsta uporabnih servisov in sodobna logistična infrastruktura.

V poslovnem delu Aeropolisa utripa podjetništvo

naslednje generacije. Učinkovitost, prilagodljivost,

donosnost. Fleksibilni pisarniški koncepti omogočajo,

da si poslovni prostor priredite trenutnim potrebam.

Danes najamete sejno sobo, jutri pisarno s tajnico.

Po delu je poskrbljeno tudi za sprotstitev; čaka vas

shopping center, ulično vzdušje z zanimivimi lokali in

privlačna dopolnilna ponudba vseh vrst.

Podjetij in dejavnosti, ki v predlaganih prostorskih rešitvah

vidijo svojo tržno priložnost, je veliko. V Aeropolisu

svoje priložnosti iščejo investitorji s področja

• informacijske in komunikacijske tehnologije,

• finančne storitve in dejavnosti holdingov,

• marketinške agencije,

• prodajna zastopništva,

• nepremičninske agencije,

• arhitekturni in inženirski biroji,

• klicni in podporni centri

• razna predstavništva in regionalni sedeži

letalskih družb,

• manjši start up inkubatorji

• gostinstvo in trgovina

• dopolnilne storitve (lekarna, firzer, drogerija...)

Prisotnost vedno večjega števila podjetij in predstavništev

bo sprožilo verižno reakcijo; lokacija bo za določene

dejavnosti postala zanimiva že zaradi frekventnosti

in koncentracije velikega števila potencialnih kupcev na

enem mestu. Zato je realno pričakovati, da bo cena nepremičnin

v naslednjih desetih letih narasla.

8 Več o projektu: www.aeropolis.si

9


Urbanistićna zasnova

Legenda

Območje za trženje

Parkirišče

Parkirna

hiša

Regionalna

cesta

Avtobusna

postaja

Bencinski

servis

Komunikacijsko

vozlišče

Železniška

postaja

Konferenčna

dejavnost

Poslovna

dejavnost

Hotel

Kontrola zračnega

prometa

Servisna

dejavnost

Trgovska

dejavnost

Potniški

terminal

Energetika

Skladiščna

dejavnost

■ Hotel

• Brutto površina: 35.000 m 2

• Parkirnih mest:363

• Gabariti: K+P+4

■ Poslovno trgovski park

• Brutto površina: 81.000

• Parkirnih mest: 2030

• Gabariti: K+P+4, K+P+3, K+P+2

■ Logistični park

• Brutto površina: 27.100 m 2

• Parkirnih mest: 335

• Gabariti: P+1

10 Več o projektu: www.aeropolis.si

11


Promet

Lega ob avtocesti A2, bodoča

železniška povezava, premišljena

notranja organizacija novega

centra in mednarodno letališče

- Aeropolis bo dostopen od

vsepovsod.

Kranj

Šenčur

Brnik

Do sproščenega vzdušja ljubljanskega starega mestnega jedra

je le 15 munut vožnje, v logističnem zaledju pa se nahajajo tri

najpomembnejša severnojadranska pristanišča: Koper, Trst in

Rijeka. V krogu do 500 km od letališča se nahajajo pomembna

evropska velemesta kot so Dunaj, Munchen, Benetke, Zagreb in

Beograd.

Medvode

Ljubljana

12 Več o projektu: www.aeropolis.si

13


Terminski naćrt izgradnje

Začenja se realizacija štirih nosilnih

projektov, ki tvorijo jedro Aeropolisa.

Razvoj Aeropolisa bo korenito spremenil izgled današnjega letališča. Faze

izgradnje posameznih projektov se bodo sproti prilagajale tržnim gibanjem,

med seboj se lahko tudi prekrivajo. Skladno z razvojem nosilnih projektov se bo

razvijala tudi prometna infrastruktura. Terminal II je tik pred izgradnjo, predvideni

sta tudi nova obvoznica, železniška povezava, izgradnja komunikacijskega

vozlišča ter več parkirnih hiš.

1. Faza

Leto 2012

1. razvojna faza

Prva faza projekta Aeropolis Ljubljana zajema

izgradnjo objektov, ki jih je možno priključiti na

obstoječo napajalno cesto. Trenutno na letališču

najbolj primanjkuje poslovno-kongresnih in

nočitvenih kapacitet, zato je izgradnja hotelsko

kongresnega centra prioritetna naloga. Poleg

objektov, ki spadajo v sklop letališke dejavnosti,

v tej fazi načrtujemo še nadaljnjo širitev logističnega

centra.

2. razvojna faza

Trenutno stanje

Leto 2009

2. Faza

Leto 2015

Nova napajalna cesta in dokončanje Terminala

II bosta narekovala tempo širitve Aeropolisa v 2.

fazi. Z večjo pretočnostjo letališča bo narasla

potreba po logističnih in infrastrukturnih

kapacitetah. Zato načrtujemo nadaljnjno širitev

logističnega centra, izgradnjo nove avtobusne

postaje s parkirno hišo in pričektek izgradnje

poslovnega parka.

14 Več o projektu: www.aeropolis.si

15


3. razvojna faza

Razvoj Aeropolisa bo v tem obdobju potekal skladno s predvideno rastjo letališkega

prometa - števila prepeljanih potnikov in tovora. Če bo ta naraščal v skladu s predvidevanji,

bodo potrebe po večjih kapacitetah na vseh ravneh narekovale tudi širitev že

začetih projektov; tako je možna dograditev hotelsko-kongresnega centra, poslovni

park bo dobil dokončno podobo, precej se lahko razširi tudi logistični center.

4. razvojna faza

Železniška povezava bo zaokrožila novo podobo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Javni promet bo organiziran v okviru novega komunikacijskega vozlišča, večja prometna

pretočnost in dostopnost letališča pa se bosta najbolj odražala v nadaljnji širitvi

logističnega centra.

3. Faza

Leto 2018

4. Faza

Leto 2021

16 Več o projektu: www.aeropolis.si

17


Već kot hotel

Za sodobno zunanjostjo

hotelsko-konferenčnega

kompleksa se skriva mesto v

malem.

Zasnovano je na prilagodljivih prostorskih rešitvah, ki

investitorju dopuščjo fazno izgradnjo in razvoj različnih

komplementarnih dejavnosti.

Hotelskih kapacitet in konferenčnih prostorov na letališču

trenutno najbolj primanjkuje, zato je izgradnja hotela prva na vrsti za realizacijo.

Aerodrom Ljubljana, d.d. je v ta namen že pridobil vsa soglasja in pripravil potrebno

dokumentacijo. Gradnja se lahko prične takoj.

Aerodrom Ljubljana bo investitorju podelil stavbno pravico na komunalno

neopremljenem zemljišču.

Tloris nadstropja

Na 18.990 m2 zemljišča je predviden štirinadstropen

(K+P+4), modularno zasnovan objekt z več kot 25.000

m2 bruto povšine. Sestavljajo ga tri lamele, od katerih

se bosta do l. 2011 realizirali dve, tretja pa se bo gradila

kasneje, skladno z razvojem in potrebami letališča.

V kompleksu se bodo poleg hotelskega dela z 168 ležišči

nahajali še prostori konferenčnega centra in poslovni

prostori, namenjeni kratkoročni oddaji v najem

Potrebujete pisarno ali pa sejno sobo za sestanek s

poslovnim partnerjem, ki ima do odhoda aviona samo

nekaj ur časa? V hotelu Aeropolis jo boste lahko najeli.

S predstavljenim projektom želimo potencialnim

investitorjem nakazati razvojne možnosti hotelsko

kongresnega objekta v okviru danih prostorsko-urbanističnih

pogojev. Vendar bo končno podobo in vsebino

narekoval investitor, zato se lahko še popolnoma

spremeni.

Prerez

18 Več o projektu: www.aeropolis.si

19


Poslovno trgovski park

Načrtujete svojo reprezentančno stavbo?

Kaj pravite na lastno parcelo v ugledni

soseski, na prestižni lokaciji, ki je vedno na

očeh mednarodne poslovne javnosti?

Aeropolisov Poslovni park je namenjen podjetjem, katerim je dostopnost do

mednarodnih prometnih povezav pomemben dejavnik poslovanja. Zlasti, če želijo

hkrati s poslovno stavbo graditi tudi svoj ugled .

Območje 40.000 m2 ob novi obvoznici je namenjeno nizki zazidavi s kar 60 %

zelenih površin, zato smo ta del Aeropolisa poimenovali Poslovni park. Na posameznih

gradbenih parcelah velikosti med 2500 in 4000 m2 je predvidena izgradnja

do dvonadstropnih (K+P+2) objektov z možnostjo parkiranja v kletni etaži.

Sodobna arhitektura, mednarodno okolje in odlične prometne zveze bodo zanimiva

predvsem za uspešna mala in srednja podjetja, lahko tudi predstavništva

večjih korporacij. V objektih v vzhodnem delu parka je predvidena trgovsko-zabaviščna

dejavnost.

20 Več o projektu: www.aeropolis.si

21


Poslovni center

V steklenih fasadah poslovnega

centra se zrcali utrip

mednarodnega poslovnega sveta.

Etaža

Območje Poslovnega centra obsega 18.778 m2, kar ob upoštevanju

prostorsko urbanističnih pogojev pomeni zazidavo do 20.000

m2 bruto tlorisnih površin.

Poslovni center sestavlja več dvo -, tro, in štirinadstropnih enot,

razporejenih okrog osrednjega atrija, ki ga je možno tudi pokriti

s streho. Vsaka enota stoji na svoji komunalno opremeljni parceli

velikosti od 2500 do 4000 m2, zato je možna fazna izgradnja oz.

ločeno lastništvo posameznih objektov.

Prva faza zajema izgradnjo dveh objektov s 17.700 m2 skupne

bruto površine (brez kleti). Od predivdenih 1000 parkirnih mest

se jih večina nahaja v kletni etaži, delno je predivdeno tudi nivojsko

parkiranje. Možna je izgradnja več kletnih etaž.

Poslovni center je namenjen storitvenim dejavnostim, predstavništvom

in podjetjem s področja visoke tehnologije. V pritličju se

nahajajo gostinski lokali in druga dopolnilna ponudba.

Prerez

22 Več o projektu: www.aeropolis.si

23


Logistićni center

Povpraševanje po celovitih

logističnih storitvah v Sloveniji

daleč presega ponudbo, saj od

Luke Koper do Avstrijske meje

primanjkuje ustreznih logističnodistribucijskih

centrov.

Aeropolisov Logistični park je zato predvsem tržna priložnost.

To so prvi začutili v podjetju DHL, zato njihov logistični center

že obratuje. Zanimanje s strani logističnih podjetij je precejšnje.

Sicer pa je na 65.886 m2 velikem območju možno realizirati

celo vrsto najrazličnejših logističnih konceptov.

Posamezne gradbene parcele obsegajo 2.500 – 4.000 m2,

kar investitorjem omogoča gradnjo lastnih logističnodistribucijskih

centrov oziroma visokih skladišč. Možna je tudi

gradnja najemniških multi-funkcionalnih panelnih skladišč za

trg.

Skupaj je logistični dejavnosti namenjenih 66.000 m 2 bruto

površin v eno do dvo etažnih objektih.

Aerodrom Ljubljana bo investitorju podelil stavbno pravico

na komunalno neopremljenem zemljišču, možen je tudi

nakup zemljišča ali pa namenska ustanovitev skupnega

podjetja (joint venture).

24 Več o projektu: www.aeropolis.si

25


V dialogu z okoljem

Ćutite priloźnost?

Od razvoja letališča imamo lahko

koristi vsi.

V Aerodormu Ljubljana, d.d. smo se odločili za dosledno uvajanje

načel trajnostnega razvoja, ki poleg ekonomskih, tehničnih in estetskih

vidikov upošteva tudi okoljsko problematiko in interese lokalnih

skupnosti.

Sodelujemo pri razvoju socialnega in kulturnega okolja, zato podpiramo

družbene dejavnosti, kulturo in šport. Prizadevamo si za

varovanje pred hrupom, skrbno ravnamo z energenti in skrbimo za

čistejše okolje. Dejavni smo tudi na področju zdravstvene dejavnosti,

prispevamo pa tudi k razvoju znanja in izobraževanja.

Ocenjujemo, da bo v prihodnjih letih to sodelovanje še bolj intenzivno,

saj bo razvoj letališča neizbežno trčil ob interese lokalnega

prebivalstva. V dialogu s civilnimi iniciativami bomo sproti reševali

nastale probleme in poiskali optimalne, tudi za okolje najmanj

obremenilne rešitve.

Stavbe v Aeropolisu bodo zato zasnovane po principih pasivne

energetske gradnje. Porabo energije že sedaj nadziramo s centralno

vodenim računalniškim sistemom, ki zagotavlja optimalno ogrevanje

in klimatizacijo prostorov. Velik del parkirišč se nahaja v kletnih

etažah, s čimer se ustrezno poveča delež zelenih površin na obmo-

čju centra, poleg tega pa v sodelovanju s strokovnjaki s področja

energetike preučujemo možnosti proizvodnje in skladiščenja obnovljive

energije za potrebe Aeropolisa.

Letališče razpolaga z lastno biološko čistilno napravo, ki ima dovolj

kapacitet, da prečisti tudi odpadne vode iz Aeropolisa.

Železniška povezava bo zmanjšala prometno odvisnost letališča

od cestnega prometa, s tem bo razbremenila ceste in posledično

tudi okolje. Letališče bo tako tudi bolje povezano s prestolnico,

od česar ne bodo imeli koristi samo uporabniki letališča ampak

tudi okoliško prebivalstvo.

Trenutno je na lokaciji celotnega letališča zaposlenih približno

2.000 ljudi, z načrtovano širitvijo pa se bo število zaposlenih postopno

povečevalo. Ocenjujemo, da naj bi v Aeroplolisu dobilo

delo še vsaj 3.000 ljudi, od česar bo imelo koristi tudi lokalno prebivalstvo,

ki lahko računa tudi na posredne zaposlitve, zlasti na

področju storitvenih dejavnosti in turizma.

26 Več o projektu: www.aeropolis.si

27


Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a

SI-4210 Brnik-aerodrom, Slovenija

Damjan Franetič

project manager

damjan.franetic@lju-airport.si

T: 00 386 4 20 61 111

F: 00 386 4 20 21 220

w w w . a e r o p o l i s . s i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!