12.08.2020 Views

Aeropolis

Aeropolis - Križišče priložnosti

Aeropolis - Križišče priložnosti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K r i ź i ś ć e p r i l o ź n o s t i


Razvojno partnerstvo<br />

Projekt <strong>Aeropolis</strong> združuje vse lastnosti perspektivnega nepremičninskega projekta:<br />

• Strateška lega<br />

Atraktivna lokacija na sečišču dveh prometnih koridorjev, na prehodu med centralno in JV Evropo.<br />

• Dostopnost<br />

Lega ob avtocesti A1A2, bližina glavnega mesta Ljubljane in Luke Koper, samo nekaj ur vožnje do velikih<br />

poslovnih centrov v sosednjih državah in nenazadnje – odlične letalske povezave z Eevropskimi metropolami<br />

- so optimalno izhodišče za uspešno mednarodno poslovanje.<br />

• Donosnost<br />

Kombinacija aktualne lokacije in vsebinske zasnove, utemeljene na razvoju storitev, ki jih na letališču že<br />

danes primanjkuje, zagotavlja rentabilnost investicij ob relativno nizkem tveganju.<br />

Ob osrednjem slovenskem letališču bo v naslednjih<br />

desetih letih na 80 ha zemljišča zraslo pravo mesto<br />

- <strong>Aeropolis</strong> Ljubljana. Gre za enega najambicijoznejših<br />

razvojnih projektov nacionalnega pomena, na strateško<br />

pomembnem sečišču dveh evropskih prometnih<br />

koridorjev.<br />

Projekt <strong>Aeropolis</strong> je osrednji razvojni projekt, s katerim želi letališče Aerodrom Ljubljana d.d. posodobiti<br />

infrastrukturo in zadostiti potrebam po hotelskih namestitvah, pisarniških prostorih, trgovskih lokalih in<br />

logistiki – dejavnostih, ki se zdijo sodobnim uporabnikom letaliških storitev samoumevne, jih pa danes<br />

na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana še ni.<br />

• Sodobna zasnova<br />

Objekti v <strong>Aeropolis</strong>u bodo načrtovani po sodobnih principih donosnosti in stroškovne učinkovitosti ob<br />

upoštevanju kriterijev trajnostnega razvoja.<br />

• Prilagodljvost<br />

Modularna zasnova objektov omogoča prilagajanje interierjev različnim vsebinskim konceptom in tržnim<br />

razmeram, investitorjem pa pušča dovolj manevrskega prostora, da objekte prilagodijo svojim željam<br />

in potrebam.<br />

Projekt <strong>Aeropolis</strong> je plod večletnega sodelovanja med nosilcem projekta in lastnikom zemljišč, družbe<br />

Aerodrom Ljubljana, d.d., ki upravlja z letališčem in poslovne skupine Ržišnik Perc, specializirane za razvoj<br />

nepremičninskih projektov. Danes je zasnova posameznih objektov konkretizirana do te mere, da jih lahko<br />

ponudimo trgu. Odprti smo za razne oblike sodelovanja in po potrebi pripravljeni projekte prilagoditi<br />

interesom bodočih investitorjev.<br />

Aerodrom Ljubljana, d.d., ima trden namen, da ob podpori svojih lastnikov <strong>Aeropolis</strong> postavi na zemljevid<br />

najsodobnejših evropskih letališč.<br />

2 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

3


Oslo<br />

SLOVENIJA<br />

Riga<br />

I T A L I J A<br />

Slovenija - Evropsko kriźiśće<br />

Ugodna prometna lega Slovenije je<br />

njena naravna prednost. A če jo želimo<br />

izkoristiti, moramo trgu ponuditi celovito<br />

logistično storitev.<br />

H4<br />

LUKA KOPER<br />

H5<br />

H6<br />

A3<br />

JESENICE<br />

A V S T R I J A<br />

A1<br />

A2<br />

A1<br />

POSTOJNA<br />

<strong>Aeropolis</strong><br />

A2<br />

A1<br />

A2<br />

A1<br />

H2<br />

A1<br />

A4<br />

A5<br />

MURSKA<br />

SOBOTA<br />

H7<br />

M A D Ž A R S K A<br />

Slovenija pospešeno gradi svojo prometno infrastrukturo: končuje zadnje odseke<br />

avtocestnega križa, pripravljaja se posodobitev železnic, širita se Luka Koper in Letališče<br />

Jožeta Pučnika Ljubljana. Razvoj prometne infrastrukture ne koristi samo<br />

domačemu gospodarstvu – pomemben je tudi v mednarodnem merilu, saj je Slovenija<br />

sečišče dveh pomembnih evropskih prometnih koridorjev.<br />

Vendar za celovito, kakovostno in mednarodno konkurenčno logistično ponudbo<br />

Sloveniji primanjkuje predvsem sodobnih logistično-distribucijskih centrov. Prav ti<br />

prinašajo največ novih delovnih mest in dodane vrednosti. Povpraševanja na tem<br />

področju je bistveno več od ponudbe, zato smo se v Aerodromu Ljubljana, d.d.<br />

odločili, da gradnjo takšnega centra vključimo v projekt <strong>Aeropolis</strong>. Ljubljansko letališče<br />

je idealna lokacija za razvoj logistične in multimodalne dejavnosti. Lahka<br />

dostopnost, bližina severnojadranskih pristanišč, mednarodno delovno okolje in<br />

dovolj prostora za gradnjo skladiščno-logističnih objektov so argumenti, ki so že<br />

prepričali prve investitorje.<br />

Slovenia Key facts:<br />

Area: 20,273 sq km<br />

Population: 2 million<br />

Capital: Ljubljana (population app. 330,000)<br />

Language: Slovenian and Italian or Hungarian<br />

in ethnically mixed regions<br />

EU Member State: yes<br />

Currency: euro (€)<br />

GDP (PPP) per capita 2008 1 : 22,500<br />

International domain suffix: .si<br />

Country calling code: +386<br />

Lizbona<br />

Dublin<br />

A Coruña<br />

Madrid<br />

Kopenhagen<br />

Malmö<br />

Vilna<br />

Minsk<br />

Berlin<br />

London<br />

Amsterdam<br />

Varšava<br />

E 55<br />

Bruselj<br />

Kiev<br />

Praga<br />

Luksemburg<br />

V. koridor<br />

Pariz<br />

Dunaj<br />

Bratislava<br />

Salzburg<br />

Bern<br />

Budimpešta<br />

Kišinjev<br />

Ljubljana Zagreb<br />

E 70<br />

E 70<br />

Benetke<br />

Beograd<br />

250 km<br />

Sarajevo X. koridor<br />

Tirana<br />

Sofija<br />

Bukarešta<br />

Varna<br />

Rim<br />

500 km<br />

Thessaloniki<br />

Atene<br />

Ankara<br />

Koper<br />

Ljubljana<br />

H R V A Š K A<br />

1<br />

Source: Eurostat 2009<br />

4 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

5


Letaliśće Joźeta Pućnika<br />

Oslo<br />

Helsinki<br />

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana<br />

ponuja neposredne neposredno<br />

redno povezavo z več kot<br />

30 destinacijami v Evropi.<br />

Število prepeljanih potnikov in tovora se je v zadnjem desetletju podvojilo, zato je letališče<br />

v procesu stalne preobrazbe. Osrednje slovensko letališče se razvija v pomemben<br />

regionalni prometno-logistični center, preko katerega vodijo pomembni potniški in<br />

blagovni tokovi iz zahoda Evrope proti jugovzhodu kontinenta in naprej proti destinacijam<br />

na daljnem vzhodu.<br />

Kopenhagen<br />

Stockholm<br />

Prva faza širitve z novim terminalom je končana, smo tik pred začetkom gradnje Terminala<br />

II. S tem bo letališče srednjeročno zadostilo potniškim kapacitetam, ne pa tudi<br />

vsem pričakovanjem sodobnih uporabnikov letaliških storitev. Zato je nujna dopolnitev<br />

osnovne letališke dejavnosti s komplementarnimi storitvami, ki uporabnikom<br />

skrajšajo poti in prihranijo čas. Zamisel o storitvenem centru, ki bi zaokrožil ponudbo<br />

letališča, je zato prednostna razvojna naloga.<br />

Dublin<br />

Birmingham<br />

Manchester<br />

London<br />

Pariz<br />

Amsterdam<br />

Bruselj<br />

Zürich<br />

Frankfurt<br />

Dunaj<br />

München<br />

Ljubljana<br />

Praga<br />

Varšava<br />

Budimpešta<br />

Moskva<br />

Kijev<br />

Sarajevo<br />

Beograd<br />

Bukarešta<br />

Barcelona<br />

Podgorica<br />

Tirana<br />

Priština<br />

Skopje<br />

Ohrid<br />

Istanbul<br />

Atene<br />

6 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

7


<strong>Aeropolis</strong> - kriźiśće priloźnosti<br />

Dobrodošli v letu 2021.<br />

V <strong>Aeropolis</strong>u kar vrvi od<br />

poslovnežev, popotnikov in<br />

tovornega prometa.<br />

Vse je na dosegu roke: ugodne prometne povezave,<br />

hotelske namestitve, konferenčne dvorane, pisarne,<br />

vrsta uporabnih servisov in sodobna logistična infrastruktura.<br />

V poslovnem delu <strong>Aeropolis</strong>a utripa podjetništvo<br />

naslednje generacije. Učinkovitost, prilagodljivost,<br />

donosnost. Fleksibilni pisarniški koncepti omogočajo,<br />

da si poslovni prostor priredite trenutnim potrebam.<br />

Danes najamete sejno sobo, jutri pisarno s tajnico.<br />

Po delu je poskrbljeno tudi za sprotstitev; čaka vas<br />

shopping center, ulično vzdušje z zanimivimi lokali in<br />

privlačna dopolnilna ponudba vseh vrst.<br />

Podjetij in dejavnosti, ki v predlaganih prostorskih rešitvah<br />

vidijo svojo tržno priložnost, je veliko. V <strong>Aeropolis</strong>u<br />

svoje priložnosti iščejo investitorji s področja<br />

• informacijske in komunikacijske tehnologije,<br />

• finančne storitve in dejavnosti holdingov,<br />

• marketinške agencije,<br />

• prodajna zastopništva,<br />

• nepremičninske agencije,<br />

• arhitekturni in inženirski biroji,<br />

• klicni in podporni centri<br />

• razna predstavništva in regionalni sedeži<br />

letalskih družb,<br />

• manjši start up inkubatorji<br />

• gostinstvo in trgovina<br />

• dopolnilne storitve (lekarna, firzer, drogerija...)<br />

Prisotnost vedno večjega števila podjetij in predstavništev<br />

bo sprožilo verižno reakcijo; lokacija bo za določene<br />

dejavnosti postala zanimiva že zaradi frekventnosti<br />

in koncentracije velikega števila potencialnih kupcev na<br />

enem mestu. Zato je realno pričakovati, da bo cena nepremičnin<br />

v naslednjih desetih letih narasla.<br />

8 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

9


Urbanistićna zasnova<br />

Legenda<br />

Območje za trženje<br />

Parkirišče<br />

Parkirna<br />

hiša<br />

Regionalna<br />

cesta<br />

Avtobusna<br />

postaja<br />

Bencinski<br />

servis<br />

Komunikacijsko<br />

vozlišče<br />

Železniška<br />

postaja<br />

Konferenčna<br />

dejavnost<br />

Poslovna<br />

dejavnost<br />

Hotel<br />

Kontrola zračnega<br />

prometa<br />

Servisna<br />

dejavnost<br />

Trgovska<br />

dejavnost<br />

Potniški<br />

terminal<br />

Energetika<br />

Skladiščna<br />

dejavnost<br />

■ Hotel<br />

• Brutto površina: 35.000 m 2<br />

• Parkirnih mest:363<br />

• Gabariti: K+P+4<br />

■ Poslovno trgovski park<br />

• Brutto površina: 81.000<br />

• Parkirnih mest: 2030<br />

• Gabariti: K+P+4, K+P+3, K+P+2<br />

■ Logistični park<br />

• Brutto površina: 27.100 m 2<br />

• Parkirnih mest: 335<br />

• Gabariti: P+1<br />

10 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

11


Promet<br />

Lega ob avtocesti A2, bodoča<br />

železniška povezava, premišljena<br />

notranja organizacija novega<br />

centra in mednarodno letališče<br />

- <strong>Aeropolis</strong> bo dostopen od<br />

vsepovsod.<br />

Kranj<br />

Šenčur<br />

Brnik<br />

Do sproščenega vzdušja ljubljanskega starega mestnega jedra<br />

je le 15 munut vožnje, v logističnem zaledju pa se nahajajo tri<br />

najpomembnejša severnojadranska pristanišča: Koper, Trst in<br />

Rijeka. V krogu do 500 km od letališča se nahajajo pomembna<br />

evropska velemesta kot so Dunaj, Munchen, Benetke, Zagreb in<br />

Beograd.<br />

Medvode<br />

Ljubljana<br />

12 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

13


Terminski naćrt izgradnje<br />

Začenja se realizacija štirih nosilnih<br />

projektov, ki tvorijo jedro <strong>Aeropolis</strong>a.<br />

Razvoj <strong>Aeropolis</strong>a bo korenito spremenil izgled današnjega letališča. Faze<br />

izgradnje posameznih projektov se bodo sproti prilagajale tržnim gibanjem,<br />

med seboj se lahko tudi prekrivajo. Skladno z razvojem nosilnih projektov se bo<br />

razvijala tudi prometna infrastruktura. Terminal II je tik pred izgradnjo, predvideni<br />

sta tudi nova obvoznica, železniška povezava, izgradnja komunikacijskega<br />

vozlišča ter več parkirnih hiš.<br />

1. Faza<br />

Leto 2012<br />

1. razvojna faza<br />

Prva faza projekta <strong>Aeropolis</strong> Ljubljana zajema<br />

izgradnjo objektov, ki jih je možno priključiti na<br />

obstoječo napajalno cesto. Trenutno na letališču<br />

najbolj primanjkuje poslovno-kongresnih in<br />

nočitvenih kapacitet, zato je izgradnja hotelsko<br />

kongresnega centra prioritetna naloga. Poleg<br />

objektov, ki spadajo v sklop letališke dejavnosti,<br />

v tej fazi načrtujemo še nadaljnjo širitev logističnega<br />

centra.<br />

2. razvojna faza<br />

Trenutno stanje<br />

Leto 2009<br />

2. Faza<br />

Leto 2015<br />

Nova napajalna cesta in dokončanje Terminala<br />

II bosta narekovala tempo širitve <strong>Aeropolis</strong>a v 2.<br />

fazi. Z večjo pretočnostjo letališča bo narasla<br />

potreba po logističnih in infrastrukturnih<br />

kapacitetah. Zato načrtujemo nadaljnjno širitev<br />

logističnega centra, izgradnjo nove avtobusne<br />

postaje s parkirno hišo in pričektek izgradnje<br />

poslovnega parka.<br />

14 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

15


3. razvojna faza<br />

Razvoj <strong>Aeropolis</strong>a bo v tem obdobju potekal skladno s predvideno rastjo letališkega<br />

prometa - števila prepeljanih potnikov in tovora. Če bo ta naraščal v skladu s predvidevanji,<br />

bodo potrebe po večjih kapacitetah na vseh ravneh narekovale tudi širitev že<br />

začetih projektov; tako je možna dograditev hotelsko-kongresnega centra, poslovni<br />

park bo dobil dokončno podobo, precej se lahko razširi tudi logistični center.<br />

4. razvojna faza<br />

Železniška povezava bo zaokrožila novo podobo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.<br />

Javni promet bo organiziran v okviru novega komunikacijskega vozlišča, večja prometna<br />

pretočnost in dostopnost letališča pa se bosta najbolj odražala v nadaljnji širitvi<br />

logističnega centra.<br />

3. Faza<br />

Leto 2018<br />

4. Faza<br />

Leto 2021<br />

16 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

17


Već kot hotel<br />

Za sodobno zunanjostjo<br />

hotelsko-konferenčnega<br />

kompleksa se skriva mesto v<br />

malem.<br />

Zasnovano je na prilagodljivih prostorskih rešitvah, ki<br />

investitorju dopuščjo fazno izgradnjo in razvoj različnih<br />

komplementarnih dejavnosti.<br />

Hotelskih kapacitet in konferenčnih prostorov na letališču<br />

trenutno najbolj primanjkuje, zato je izgradnja hotela prva na vrsti za realizacijo.<br />

Aerodrom Ljubljana, d.d. je v ta namen že pridobil vsa soglasja in pripravil potrebno<br />

dokumentacijo. Gradnja se lahko prične takoj.<br />

Aerodrom Ljubljana bo investitorju podelil stavbno pravico na komunalno<br />

neopremljenem zemljišču.<br />

Tloris nadstropja<br />

Na 18.990 m2 zemljišča je predviden štirinadstropen<br />

(K+P+4), modularno zasnovan objekt z več kot 25.000<br />

m2 bruto povšine. Sestavljajo ga tri lamele, od katerih<br />

se bosta do l. 2011 realizirali dve, tretja pa se bo gradila<br />

kasneje, skladno z razvojem in potrebami letališča.<br />

V kompleksu se bodo poleg hotelskega dela z 168 ležišči<br />

nahajali še prostori konferenčnega centra in poslovni<br />

prostori, namenjeni kratkoročni oddaji v najem<br />

Potrebujete pisarno ali pa sejno sobo za sestanek s<br />

poslovnim partnerjem, ki ima do odhoda aviona samo<br />

nekaj ur časa? V hotelu <strong>Aeropolis</strong> jo boste lahko najeli.<br />

S predstavljenim projektom želimo potencialnim<br />

investitorjem nakazati razvojne možnosti hotelsko<br />

kongresnega objekta v okviru danih prostorsko-urbanističnih<br />

pogojev. Vendar bo končno podobo in vsebino<br />

narekoval investitor, zato se lahko še popolnoma<br />

spremeni.<br />

Prerez<br />

18 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

19


Poslovno trgovski park<br />

Načrtujete svojo reprezentančno stavbo?<br />

Kaj pravite na lastno parcelo v ugledni<br />

soseski, na prestižni lokaciji, ki je vedno na<br />

očeh mednarodne poslovne javnosti?<br />

<strong>Aeropolis</strong>ov Poslovni park je namenjen podjetjem, katerim je dostopnost do<br />

mednarodnih prometnih povezav pomemben dejavnik poslovanja. Zlasti, če želijo<br />

hkrati s poslovno stavbo graditi tudi svoj ugled .<br />

Območje 40.000 m2 ob novi obvoznici je namenjeno nizki zazidavi s kar 60 %<br />

zelenih površin, zato smo ta del <strong>Aeropolis</strong>a poimenovali Poslovni park. Na posameznih<br />

gradbenih parcelah velikosti med 2500 in 4000 m2 je predvidena izgradnja<br />

do dvonadstropnih (K+P+2) objektov z možnostjo parkiranja v kletni etaži.<br />

Sodobna arhitektura, mednarodno okolje in odlične prometne zveze bodo zanimiva<br />

predvsem za uspešna mala in srednja podjetja, lahko tudi predstavništva<br />

večjih korporacij. V objektih v vzhodnem delu parka je predvidena trgovsko-zabaviščna<br />

dejavnost.<br />

20 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

21


Poslovni center<br />

V steklenih fasadah poslovnega<br />

centra se zrcali utrip<br />

mednarodnega poslovnega sveta.<br />

Etaža<br />

Območje Poslovnega centra obsega 18.778 m2, kar ob upoštevanju<br />

prostorsko urbanističnih pogojev pomeni zazidavo do 20.000<br />

m2 bruto tlorisnih površin.<br />

Poslovni center sestavlja več dvo -, tro, in štirinadstropnih enot,<br />

razporejenih okrog osrednjega atrija, ki ga je možno tudi pokriti<br />

s streho. Vsaka enota stoji na svoji komunalno opremeljni parceli<br />

velikosti od 2500 do 4000 m2, zato je možna fazna izgradnja oz.<br />

ločeno lastništvo posameznih objektov.<br />

Prva faza zajema izgradnjo dveh objektov s 17.700 m2 skupne<br />

bruto površine (brez kleti). Od predivdenih 1000 parkirnih mest<br />

se jih večina nahaja v kletni etaži, delno je predivdeno tudi nivojsko<br />

parkiranje. Možna je izgradnja več kletnih etaž.<br />

Poslovni center je namenjen storitvenim dejavnostim, predstavništvom<br />

in podjetjem s področja visoke tehnologije. V pritličju se<br />

nahajajo gostinski lokali in druga dopolnilna ponudba.<br />

Prerez<br />

22 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

23


Logistićni center<br />

Povpraševanje po celovitih<br />

logističnih storitvah v Sloveniji<br />

daleč presega ponudbo, saj od<br />

Luke Koper do Avstrijske meje<br />

primanjkuje ustreznih logističnodistribucijskih<br />

centrov.<br />

<strong>Aeropolis</strong>ov Logistični park je zato predvsem tržna priložnost.<br />

To so prvi začutili v podjetju DHL, zato njihov logistični center<br />

že obratuje. Zanimanje s strani logističnih podjetij je precejšnje.<br />

Sicer pa je na 65.886 m2 velikem območju možno realizirati<br />

celo vrsto najrazličnejših logističnih konceptov.<br />

Posamezne gradbene parcele obsegajo 2.500 – 4.000 m2,<br />

kar investitorjem omogoča gradnjo lastnih logističnodistribucijskih<br />

centrov oziroma visokih skladišč. Možna je tudi<br />

gradnja najemniških multi-funkcionalnih panelnih skladišč za<br />

trg.<br />

Skupaj je logistični dejavnosti namenjenih 66.000 m 2 bruto<br />

površin v eno do dvo etažnih objektih.<br />

Aerodrom Ljubljana bo investitorju podelil stavbno pravico<br />

na komunalno neopremljenem zemljišču, možen je tudi<br />

nakup zemljišča ali pa namenska ustanovitev skupnega<br />

podjetja (joint venture).<br />

24 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

25


V dialogu z okoljem<br />

Ćutite priloźnost?<br />

Od razvoja letališča imamo lahko<br />

koristi vsi.<br />

V Aerodormu Ljubljana, d.d. smo se odločili za dosledno uvajanje<br />

načel trajnostnega razvoja, ki poleg ekonomskih, tehničnih in estetskih<br />

vidikov upošteva tudi okoljsko problematiko in interese lokalnih<br />

skupnosti.<br />

Sodelujemo pri razvoju socialnega in kulturnega okolja, zato podpiramo<br />

družbene dejavnosti, kulturo in šport. Prizadevamo si za<br />

varovanje pred hrupom, skrbno ravnamo z energenti in skrbimo za<br />

čistejše okolje. Dejavni smo tudi na področju zdravstvene dejavnosti,<br />

prispevamo pa tudi k razvoju znanja in izobraževanja.<br />

Ocenjujemo, da bo v prihodnjih letih to sodelovanje še bolj intenzivno,<br />

saj bo razvoj letališča neizbežno trčil ob interese lokalnega<br />

prebivalstva. V dialogu s civilnimi iniciativami bomo sproti reševali<br />

nastale probleme in poiskali optimalne, tudi za okolje najmanj<br />

obremenilne rešitve.<br />

Stavbe v <strong>Aeropolis</strong>u bodo zato zasnovane po principih pasivne<br />

energetske gradnje. Porabo energije že sedaj nadziramo s centralno<br />

vodenim računalniškim sistemom, ki zagotavlja optimalno ogrevanje<br />

in klimatizacijo prostorov. Velik del parkirišč se nahaja v kletnih<br />

etažah, s čimer se ustrezno poveča delež zelenih površin na obmo-<br />

čju centra, poleg tega pa v sodelovanju s strokovnjaki s področja<br />

energetike preučujemo možnosti proizvodnje in skladiščenja obnovljive<br />

energije za potrebe <strong>Aeropolis</strong>a.<br />

Letališče razpolaga z lastno biološko čistilno napravo, ki ima dovolj<br />

kapacitet, da prečisti tudi odpadne vode iz <strong>Aeropolis</strong>a.<br />

Železniška povezava bo zmanjšala prometno odvisnost letališča<br />

od cestnega prometa, s tem bo razbremenila ceste in posledično<br />

tudi okolje. Letališče bo tako tudi bolje povezano s prestolnico,<br />

od česar ne bodo imeli koristi samo uporabniki letališča ampak<br />

tudi okoliško prebivalstvo.<br />

Trenutno je na lokaciji celotnega letališča zaposlenih približno<br />

2.000 ljudi, z načrtovano širitvijo pa se bo število zaposlenih postopno<br />

povečevalo. Ocenjujemo, da naj bi v Aeroplolisu dobilo<br />

delo še vsaj 3.000 ljudi, od česar bo imelo koristi tudi lokalno prebivalstvo,<br />

ki lahko računa tudi na posredne zaposlitve, zlasti na<br />

področju storitvenih dejavnosti in turizma.<br />

26 Več o projektu: www.aeropolis.si<br />

27


Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a<br />

SI-4210 Brnik-aerodrom, Slovenija<br />

Damjan Franetič<br />

project manager<br />

damjan.franetic@lju-airport.si<br />

T: 00 386 4 20 61 111<br />

F: 00 386 4 20 21 220<br />

w w w . a e r o p o l i s . s i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!