14.12.2023 Views

Portfolio Protim 2023

Odgovorno od prvih konceptov do uporabe Z več kot 120 redno zaposlenimi arhitekti, inženirji in tehniki že več kot 30 let celovito in integralno pokrivamo vse faze od začetka do zaključka projekta.

Odgovorno od prvih konceptov do uporabe

Z več kot 120 redno zaposlenimi arhitekti, inženirji in tehniki že več kot 30 let celovito in
integralno pokrivamo vse faze od začetka do zaključka projekta.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Metodologija in vrednotenje<br />

integralnih storitev arhitektov in inženirjev


Skupna pot do trajnostnega oblikovanja<br />

našega grajenega okolja<br />

Dobrodošli v naši brošuri, ki ponuja vpogled v storitve naših<br />

arhitektov in inženirjev pri oblikovanju grajenega okolja. Z<br />

več desetletnimi izkušnjami pri interdisciplinarnem izvajanju<br />

projektov si vedno prizadevamo za izboljšanje sodelovanja<br />

med gradbeniki, projektanti in izvajalci. Nenehno se<br />

izpopolnjujemo v praksi in trudimo svoje veščine nadgrajevati<br />

in razvijati.<br />

Danes se morda bolj kot kadarkoli prej zavedamo naše skupne<br />

odgovornosti za zgodnje prepoznavanje trajnostnih rešitev,<br />

izbiro interdisciplinarnih pristopov načrtovanja in njihovo<br />

dosledno izvajanje. Trajnostne zgradbe so možne le s<br />

tesnim usklajevanjem in sodelovanjem vseh udeležencev na<br />

projektu. Vodenje (»orkestriranje«) tega ciljno usmerjenega<br />

procesa med razvojem projektov je naša glavna kompetenca, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah<br />

in velikem obsegu znanja v kombinaciji s pripravljenostjo na odprt dialog.<br />

3<br />

Pri nas gresta trajnost in digitalizacija z roko v roki. Digitalizacija procesov, načrtovanja in<br />

izvedbe ter trajnostno delovanje naših zgradb nam olajšajo – in morda celo omogočijo –<br />

obvladovanje kompleksnosti naših nalog. Ta spoznanja veljajo na svetovni ravni in poudarjajo<br />

pomen našega dela v nenehno spreminjajočem se svetu.<br />

V tej brošuri Vam želimo predstaviti naše referenčne projekte, ki prikazujejo naša prizadevanja<br />

in uspehe pri oblikovanju grajenega okolja. Vabimo Vas, da raziščete naše delo in<br />

odkrijete strast, strokovnost in predanost, s katerimi oblikujemo našo prihodnost.<br />

Andrej Ržišnik


Področje storitev ARHITEKTOV<br />

Pri arhitekturnih rešitvah je naš cilj kvalitetno<br />

oblikovanje prostora s poudarkom<br />

na urbanem kontekstu, trajnosti, strokovnosti,<br />

funkcionalnosti in posvečanju<br />

detajlom.<br />

<strong>Protim</strong> Ržišnik Perc je neodvisno<br />

svetovalno in projektantsko podjetje<br />

z več kot 30 letnimi izkušnjami,<br />

ki nudi kompetentne, kakovostne in<br />

celovite arhitekturne in inženirske<br />

storitve.<br />

Naš projektni pristop temelji na usklajenem<br />

delu z naročnikom in na integralnem<br />

sodelovanju strokovnjakov, ki so že od<br />

strokovnih podlag naprej vključeni v<br />

zasnovo, načrtovanje, izvedbo in uporabo<br />

stavb.<br />

4<br />

Z več kot 120 redno zaposlenimi<br />

arhitekti in inženirji ob popolni<br />

strokovni odgovornosti do naročnika<br />

projekte vodimo integralno in jih<br />

koordiniramo vse od prvih zasnov<br />

do končne izvedbe.<br />

Področja izvajanja storitev:<br />

→ prostorsko načrtovanje<br />

→ arhitektura<br />

→ krajinska arhitektura<br />

→ notranje oprema in interier<br />

→ svetovalne storitve<br />

→ trajnostna gradnja<br />

Direktorica področja storitev arhitektov<br />

Ustanoviteljica<br />

Urška Pollak<br />

univ. dipl. inž. arh.


Področje storitev INŽENIRJEV<br />

Področje storitev MED GRADNJO<br />

Inženirji različnih strok v aktivnem dialogu<br />

z naročnikom in ostalimi strokovnjaki<br />

integralnega projektiranja, razvijamo<br />

učinkovite in ciljno usmerjene rešitve.<br />

Glavne vrednote pri načrtovanju stavb in<br />

objektov predstavljajo trajnost, varnost,<br />

zanesljivost, varčnost in skladnost z zakonodajo<br />

ter sodobnimi standardi.<br />

Na področju storitev inženirjev izvajamo<br />

tudi celovite storitve načrtovanja inženirskih<br />

gradenj in infrastrukturnih objektov<br />

skozi vse faze projekta.<br />

Področja izvajanja storitev:<br />

→ inženirska gradnja in gradbene<br />

konstrukcije<br />

→ komunalno inženirstvo<br />

→ prometna infrastruktura<br />

→ strojne inštalacije<br />

→ električne inštalacije<br />

→ geodezija<br />

Glavni cilj storitev med gradnjo je obvladovati<br />

tveganja med samo gradnjo in<br />

zagotoviti, da je projekt zaključen znotraj<br />

začrtanega časovnega in investicijskega<br />

okvirja. Pri tem je izrednega pomena tudi<br />

pravočasna izvedba razpisov in strokovno<br />

tehnično podkrepljena izvedba pogajanj<br />

do podpisa izvajalskih pogodb.<br />

Za določene sklope gradnje na željo<br />

naročnika poskrbimo tudi po principu<br />

Design & Build.<br />

Področja izvajanja storitev:<br />

Priprava na gradnjo<br />

→ priprava in izvedba razpisov<br />

→ sodelovanje pri pogajanjih<br />

→ organizacija gradnje<br />

Storitve med gradnjo<br />

→ nadzor nad gradnjo<br />

→ kontrola in obvladovanje stroškov<br />

→ zastopanje naročnika<br />

→ koordinacija gradnje<br />

5<br />

Direktor področja storitev inženirjev<br />

Partner<br />

Rok Ahačič<br />

univ. dipl. inž. grad.<br />

Direktor področja storitev med gradnjo<br />

Partner<br />

Vid Bežan<br />

univ. dipl. inž. grad.


Vsebina<br />

Reference<br />

6<br />

Poslovne stavbe<br />

stran 8<br />

Industrijske stavbe<br />

stran 18<br />

Stavbe za logistiko in<br />

skladiščenje<br />

stran 26<br />

Stavbe za zdravstvo<br />

stran 32<br />

Stanovanjske stavbe<br />

stran 36<br />

Turistične, gostinske in<br />

javne stavbe<br />

stran 44<br />

Trgovske stavbe<br />

stran 50<br />

Interier in notranja<br />

oprema<br />

stran 56<br />

Masterplan / ciljni načrt<br />

stran 66<br />

Prostorsko načrtovanje<br />

stran 68<br />

Razvojni projekti<br />

stran 72<br />

Infrastruktura<br />

stran 74<br />

Krajinska arhitektura<br />

stran 76<br />

Inženirska gradnja<br />

stran 88<br />

Strojne in elektro inštalacije<br />

stran 92<br />

Geodezija<br />

stran 94<br />

Priprava gradnje in storitve<br />

med gradnjo<br />

stran 96<br />

Svetovalne storitve<br />

stran 102<br />

Trajnostna gradnja<br />

stran 104


O podjetju<br />

Le integralno sodelovanje<br />

zagotavlja celovito<br />

odgovornost<br />

stran 106<br />

Sledimo trendom digitalne<br />

preobrazbe<br />

stran 108<br />

Jasna metodologija in<br />

transparentni stroški so<br />

temelji našega delovanja<br />

stran 112<br />

7<br />

Izkušnje, širok spekter<br />

strokovnega znanja in<br />

čvrsta organizacijska<br />

struktura so ključ do<br />

uspeha<br />

stran 114<br />

Kdo smo<br />

stran 116<br />

Ustvarjamo skupaj že več<br />

kot 30 let<br />

stran 118


Poslovni center WestLink Campus<br />

Novogradnja<br />

8


9<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo /<br />

Prometna infrastruktura / Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

Hram naložbe d.o.o.<br />

Ljubljana<br />

Gradbena parcela: 15.661 m 2 /<br />

Bruto površina: 31.650 m 2 / Število etaž: 3K + P + M + 2N


Poslovno-trgovski center NGEN<br />

Novogradnja<br />

10


11<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo /<br />

Prometna infrastruktura / Krajinska arhitektura / Geodezija<br />

NGEN, d.o.o. (www.ngen.si)<br />

Žirovnica<br />

Bruto površina: 5.625 m 2 / Število etaž: P + 2N / Leto: 2022


Poslovna stavba družbe KRKA<br />

Novogradnja<br />

12


13<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Notranja oprema /<br />

Krajinska arhitektura / Ekspertize /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

KRKA, d.d. (www.krka.biz)<br />

Ljubljana<br />

Gradbena parcela: 3.474 m 2 / Bruto površina: 13.727 m 2 /<br />

Število etaž: 4K + P + 3N / Leto: 2017


KNAUF INSULATION Experience Center<br />

Novogradnja<br />

Prvi objekt v Sloveniji<br />

s platinastim DGNB<br />

certifikatom.<br />

14


15<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje /<br />

Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Notranja oprema / Svetovalne in podporne storitve<br />

Knauf Insulationd.o.o. (www.knaufinsulation.si)<br />

Škofja Loka<br />

Gradbena parcela: 900 m 2 / Bruto površina: 832<br />

m 2 / Število etaž: P + 2N / Leto: 2018


Poslovne stavbe<br />

16


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Avtor arhitekturnega<br />

projekta in vodja<br />

projektiranja:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Poslovna stavba DCB Montaba<br />

V gradnji<br />

BIM / Integralno projektiranje / Gradbena konstrukcija /<br />

Energetsko svetovanje / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Cenitve / Geodezija<br />

DCB Montana d.o.o.<br />

BAX studio architecture, s.l.p.<br />

Ljubljana<br />

Število etaž: 3K + P + 9N / Leto zaključka: 2024<br />

Upravna stavba Willy Stadler<br />

V načrtovanju<br />

17<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Krajinska arhitektura<br />

Willy Stadler d.o.o.<br />

Ljubljana<br />

Gradbena parcela: 15.661 m 2 /<br />

Bruto površina: 31.650 m 2 / Število etaž: 3K + P + M + 2N<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Poslovna stavba Strabag<br />

Novogradnja<br />

BIM / Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Inženirska gradnja / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Prostorsko načrtovanje /<br />

Krajinska arhitektura / Geodezija<br />

STRABAG d.o.o. (www.strabag.si)<br />

Ljubljana<br />

Površina območja: 1.360 m 2 / Bruto površina: 7.450 m 2 /<br />

Število etaž: 2K + P + 7N / Leto zaključka: 2022


Proizvodno-poslovna stavba SchäferRolls<br />

Novogradnja<br />

18


19<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Ekspertize / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Notranja oprema /<br />

Krajinska arhitektura / Svetovalne in podporne storitve /<br />

Geodezija<br />

SchäferRolls, d.o.o. (www.schaferrols.com)<br />

L8 Poslovni kompleks Brnik<br />

Površina območja: 8.550 m 2 / Bruto površina: 4.965 m 2 /<br />

Število etaž: P + 2N / Leto: 2020


Proizvodno-skladiščno-poslovna stavba PET PAK<br />

Novogradnja<br />

20


21<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura / Notranja oprema /<br />

Krajinska arhitektura / Ekspertize / Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

PET PEK d.o.o. (www.petpak.si)<br />

Postojna<br />

Površina območja: 19.727 m 2 / Bruto površina: 6.680 m 2 / Število etaž: P + 2N / Leto: 2020


Raziskovalno-razvojno-proizvodni kompleks Raycap<br />

Novogradnja<br />

22


23<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Notranja oprema / Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

Raycap d.o.o. (www.raycap.com)<br />

Komenda<br />

Gradbena parcela: 14.720 m 2 / Bruto površina: 8.760 m 2 / Število etaž: P + 1 N / Leto: 2018


Industrijske stavbe<br />

24


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovni kompleks<br />

GABRIJEL ALUMINIUM<br />

V gradnji<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Notranja oprema<br />

GABRIJEL ALUMUNIUM d.o.o. (www.gabrijel.com)<br />

Grosuplje<br />

Gradbena parcela: 14.153 m 2 / Bruto površina: 13.195 m 2 /<br />

Število etaž: P + 2M + 1N / Leto zaključka: 2022<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovna stavba<br />

ORODJARSTVO KNIFIC<br />

Novogradnja<br />

BIM / Integralno projektiranje /<br />

Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Notranja oprema /<br />

Ekspertize / Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve<br />

ORODJARSTVO KNIFIC d.o.o. (www.orodjarstvo-knific.si)<br />

Naklo<br />

Gradbena parcela: 4.966 m 2 / Bruto površina: 2.805 m 2 /<br />

Število etaž: P + 1N / Leto: 2018<br />

25<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovni kompleks<br />

SAXONIA - FRANKE MICHIGAN, ZDA<br />

Novogradnja<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Ekspertize /Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

Saxonia Franke LP<br />

(www.saxonia-franke-group.com)<br />

Caledonia, Michigan, ZDA<br />

Gradbena parcela: / Bruto površina: 2.400 m 2 /<br />

Število etaž: P + 1N / Leto: 2017


Poslovno-skladiščna stavba REAM<br />

Novogradnja<br />

26


27<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Komunalno inženirstvo /<br />

Prometna infrastruktura / Prostorsko načrtovanje /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

Ream d.o.o. (www.ream.si)<br />

Komenda<br />

Površina območja: 4.975 m 2 / Bruto površina: 2.858 m 2 /<br />

Število etaž: P + 2N / Leto: 2021


Logistični center cargo-partner<br />

Novogradnja<br />

28


29<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo / Krajinska arhitektura /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo / Ekspertize /<br />

Prometna infrastruktura / Prostorsko načrtovanje / Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

ATL d.o.o. (www.cargo-partner.com)<br />

L8 Poslovni kompleks Brnik<br />

Površina območja: 51.583 m 2 / Bruto površina: 29.120 m 2 /<br />

Število etaž: K(del) + P + 3N (del) / Leto: 2018


Stavbe za logistiko in skladiščenje<br />

30


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Logistični center cargo-partner - 2. faza<br />

Novogradnja<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo /<br />

Krajinska arhitektura / Ekspertize / Geodezija<br />

ATL d.o.o. (www.cargo-partner.com)<br />

L8 Poslovni kompleks Brnik<br />

Površina območja: 13.268 m 2 / Bruto površina: 14.063 m 2 /<br />

Število etaž: P + 2N (del) / Leto zaključka: 2022<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Proizvodno-skladiščna stavba Raycap - prizidava<br />

Novogradnja<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Notranja oprema<br />

Raycap d.o.o. (www.raycap.com)<br />

Poslovna cona Komenda<br />

Površina območja: 19.913 m 2 / Bruto površina: 4.756 m 2 /<br />

Število etaž: P + 1N / Leto zaključka: <strong>2023</strong><br />

31<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Regionalno skladišče TEDi<br />

V gradnji<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro<br />

inštalacije / Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura /<br />

Prostorsko načrtovanje / Krajinska arhitektura /<br />

Pravna podpora / Svetovale in podporne storitve<br />

LOG Center A d.o.o. (www.logcenteradria.com)<br />

Sežana<br />

Površina območja: 122.891 m 2 /<br />

Bruto površina: 67.710 m 2 / Število etaž: P + 1N /<br />

Leto zaključka: <strong>2023</strong>


Urgentni center Splošne bolnišnice Jesenice<br />

Rekunstrukcija<br />

32


33<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Projektni menedžment / Gradbena konstrukcija /<br />

Komunalno inženirstvo / Notranja oprema<br />

Ministrstvo za zdravje / Splošna bolnišnica Jesenice (www.sb-je.si)<br />

Jesenice<br />

Gradbena parcela: 5.175 m 2 / Bruto površina: 4.600 m 2 / Leto: 2015


Stavbe za zdravstvo<br />

34


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Bolnišnica Bitenc Golnik<br />

V gradnji<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Energetsko svetovanje / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Krajinska arhitektura /<br />

Upravljanje in vzdrževanje / Svetovalne in podporne storitve /<br />

Geodezija<br />

Kirurgija Bitenc d.o.o. (www.kirurgija-bitenc.si)<br />

Golnik<br />

Gradbena parcela: 5.460 m 2 / Bruto površina: 9.000 m 2 /<br />

Število etaž: K + p + 3N<br />

Ambulante Psihiatrične bolnišnice Begunje<br />

Rekonstrukcija in novogradnja<br />

35<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Notranja oprema / Svetovalne in podporne storitve<br />

Psihiatrična bolnišnica Begunje (www.pb-begunje.si)<br />

Begunje<br />

Bruto površina: 414 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2016<br />

Poliklinika Golnik<br />

Rekonstrukcija in dozidava<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Storitve med gradnjo / Ekspertize / Geodezija<br />

Klinika Golnik (www.klinika-golnik.si)<br />

Golnik<br />

Gradbena parcela: 1.088 m 2 / Bruto površina: 1.160 m 2 /<br />

Leto: 2014


Stanovanjska soseska Kranjska iskrica<br />

V gradnji<br />

36


37<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

→ Vizualizacije:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo / Krajinska arhitektura<br />

Emeco nepremičnine d.o.o. (www.kranjska-skrica.si)<br />

Kranj<br />

7 objektov / 269 stanovanj / Površina območja: 26.736 m 2 / Bruto površina:<br />

55.965 m 2<br />

Ar3de


Stanovanjska soseska z oskrbovanimi stanovanji<br />

na Bledu<br />

Novogradnja<br />

38


39<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Projektni menedžment / Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura /<br />

Notranja oprema / Prostorsko načrtovanje / Krajinska arhitektura<br />

Mijaks Bled d.o.o. (www.mijaks.si)<br />

Bled<br />

86 stanovanj / Gradbena parcela: 6.840 m 2 / Bruto površina: 10.683 m 2 /<br />

Število etaž: K + P + 2N / Leto: 2018


Stanovanjska soseska Jurij<br />

Novogradnja<br />

40<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Gradbena konstrukcija /<br />

Storitve med gradnjo / Energetsko svetovanje / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Notranja oprema / Prostorsko načrtovanje /<br />

Krajinska arhitektura / Pravna podpora / Upravljanje in vzdrževanje /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpinvesticije.si)<br />

Šenčur<br />

29 stanovanj / Bruto površina: 5.600 m 2 / Število etaž: 2K + P + 2N / Leto: 2021


Ničenergijske vrstne hiše<br />

Novogradnja<br />

41<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura / Prostorsko načrtovanje /<br />

Krajinska arhitektura / Geodezija<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpinvesticije.si)<br />

Šenčur<br />

16 enot / Gradbena parcela: 2.092 m 2 / Bruto površina: 1.031 m 2 / Število etaž: P + 1N /<br />

Leto zaključka: 2022


Stanovanjske stavbe<br />

42


Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru<br />

V gradnji<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura /<br />

Krajinska arhitektura / Prostorsko načrtovanje<br />

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper<br />

(www.jss-mok.si)<br />

Koper<br />

Bruto površina: 33.000 m 2 / Leto zaključka: <strong>2023</strong><br />

Oskrbovana stanovanja na Planini<br />

Novogradnja<br />

43<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura<br />

DOMPLAN (www.oskrbovana.si)<br />

Kranj<br />

Gradbena parcela: 1.816 m 2 / Število etaž: K + P + 4N /<br />

Leto zaključka: <strong>2023</strong><br />

Stanovanjska soseska Čirče<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo /<br />

Prostorsko načrtovanje / Krajinska arhitektura<br />

GI svetovanje d.o.o.<br />

Čirče pri Kranju<br />

Gradbena parcela: 2.716 m 2 / Število etaž: P + 2N


Revitalizacija Hotela Jama pri Postojnski jami<br />

44


45<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Projektni menedžment / Storitve med gradnjo /<br />

Energetsko svetovanje / Ekspertize<br />

POSTOJNSKA JAMA d.d. (www.postojnska-jama.eu)<br />

Postojna<br />

Bruto površina: 7.300 m 2 / Leto: 2015


Turistične, gostinske in javne stavbe<br />

46


River camping Bled<br />

Novogradnja<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Projektni menedžment / Gradbena konstrukcija /<br />

Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura / Geodezija<br />

KAMP TURIZEM d.o.o. (www.rivercamping-bled.si)<br />

Lesce<br />

Površina območja: 49.685 m 2 / Leto: 2021<br />

Hotel pod Vitrancem<br />

47<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura<br />

Zasebni investitor / RP investicije d.o.o.<br />

(www.rpinvesticije.si)<br />

Kranjska Gora<br />

Površina območja: 3.717 m 2 / Bruto površina: 8.257 m 2 /<br />

Število etaž: 2K + P + 2N + 2M<br />

Športni park Šenčur<br />

V gradnji<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Projektni menedžment /<br />

Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo<br />

Občina Šenčur (www.sencur.si)<br />

Šenčur<br />

Površina območja: 3,9 ha


Turistične, gostinske in javne stavbe<br />

48


Notranja oprema knjižnic<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Notranja oprema<br />

Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Šenčur<br />

Kranj, Naklo, Šenčur<br />

Kranj: površina 200 m2, leto 2019 /<br />

Naklo: površina 235 m2, leto 2018 /<br />

Šenčur: površina 160 m2, leto 2017<br />

Preureditev restavracije in dnevnega bara<br />

RTV Slovenija<br />

Novogradnja<br />

49<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Notranja oprema<br />

RTV Slovenija (www.rtvslo.si)<br />

Ljubljana<br />

Bruto površina: 250 m 2 / Leto: 2018<br />

Restavracija Cubis<br />

Novogradnja<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Storitve med gradnjo / Notranja oprema<br />

Ržišnik Perc d.o.o. (www.rzisnik-perc.si)<br />

Poslovni center Cubis, Šenčur<br />

Bruto površina: 620 m 2 / Leto: 2010


Razvoj verige trgovskih centrov HOFER po Sloveniji<br />

Novogradnje (48) in razširitve (39) obstoječih trgovskih centrov<br />

50


51<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo / Ekspertize / Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

HOFER trgovina d.o.o. (www.hofer.si, www.aldi-sued.de)<br />

Slovenija<br />

Gradbena parcela: od 7.500 do 10 000 m 2 / Bruto površina posameznih objektov: povprečno 1.450 m 2 /<br />

Bruto površina razširitve: 300-590 m 2


Več izvedenih projektov za podjetje SPAR Slovenija<br />

Novogradnja, prenova, finalizacija<br />

52


53<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Projektni menedžment / Arhitektura / Gradbena konstrukcija / Komunalno inženirstvo /<br />

Prometna infrastruktura / Svetovalne in podporne storitve<br />

SPAR Slovenija d.o.o. (www.spar.si)<br />

Ivančna gorica, Murska Sobota, Aleja Ljubljana<br />

Leto: 2022


Trgovske stavbe<br />

54


Nakupovalni center Qlandija<br />

Novogradnja in razširitev<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Storitve med gradnjo / Svetovalne in podporne storitve<br />

Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o. (www.centrice.eu)<br />

Kranj<br />

Bruto površina: 8.508 m 2 / Število etaž: K + P / Leto: 2017<br />

Poslovalnica blagovne znamke Primark<br />

Nadzor in koordinacija finalizacije<br />

55<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Projektni menedžment /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Svetovalne in podporne storitve<br />

Primark Trgovine d.o.o. (www.primark.com/sl)<br />

Ljubljana<br />

Bruto površina: 5.100 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2018-2019<br />

Poslovalnica blagovne znamke Reserved<br />

Nadzor in koordinacija finalizacije<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Svetovalne in podporne storitve<br />

Reserved Fashion, d.o.o. (www.reserved.com)<br />

Ljubljana<br />

Bruto površina: 2.300 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2018-2019


Poslovalnica Zavarovalnice Triglav - Verovškova<br />

Rekonstrukcija<br />

56


57<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Avtor koncepta:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Strojne in elektro inštalacije / Notranja oprema<br />

Zavarovalnica Triglav.d.d. (www.triglav.si)<br />

Kragelj arhitekti d.o.o.<br />

Ljubljana<br />

Bruto površina: 592 m 2 / Leto: 2020


Interier in notranja oprema proizvodno-poslovne<br />

stavbe SchäferRolls<br />

58


59<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Notranja oprema<br />

SchäferRolls d.o.o. (www.shaeferrolls.com)<br />

Brnik<br />

Bruto površina: 750 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2020


Interier in notranja oprema vrstne hiše<br />

60


61<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Storitve med gradnjo / Notranja oprema<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpinvesticije.si)<br />

Šenčur<br />

Bruto površina: 122 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2022


Interier in notranja oprema<br />

62


Poslovni prostori ORODJARSTVO KNIFIC<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo /<br />

Notranja oprema<br />

ORODJARSTVO KNIFIC d.o.o. (www.orodjarstvo-knific.si)<br />

Naklo<br />

Bruto površina: 540 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2018<br />

Poslovni prostori RAYCAP<br />

63<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo /<br />

Notranja oprema<br />

Raycap d.o.o. (www.raycap.com)<br />

Komenda<br />

Neto površina: 2.400 m 2 / Število etaž: P + 1N /<br />

Leto: 2018<br />

Poslovna stavba VITLI KRPAN<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Storitve med gradnjo / Energetsko svetovanje /<br />

Notranja oprema / Storitve med gradnjo<br />

Pišek - Vitli Krpan, d.o.o. (www.vitli-krpan.com)<br />

Šmarje pri Jelšah<br />

Bruto površina: 653 m 2 / Število etaž: P + 1N / Leto: 2016


Interier in notranja oprema v gradnji<br />

64


Stanovanjska hiša Lesce<br />

V gradnji<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Arhitektura / Notranja oprema<br />

Zasebni investitor<br />

Lesce<br />

Bruto površina: 560,4 m 2 / Število etaž: K + P + 1N /<br />

Leto zaključka: <strong>2023</strong><br />

Poslovni prostori v poslovnem centru<br />

GABRIJEL ALUMINIUM<br />

V gradnji<br />

65<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Notranja oprema<br />

GABRIJEL ALUMINIUM d.o.o. (www.gabrijel.com)<br />

Grosuplje<br />

Bruto površina: 13.195 m 2 / Število etaž: P + 2M +1N /<br />

Leto zaključka : <strong>2023</strong><br />

Prenova poslovalnic Generali<br />

V gradnji<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura /<br />

Energetsko svetovanje / Notranja oprema<br />

GENERALI zavarovalnica d.d. (www.generali.si)<br />

Brežice, Izola, Litija, Maribor, Novo mesto BTC, Novo mesto<br />

Novi trg, Sežana, Slovenj Gradec<br />

Leto zaključka: <strong>2023</strong>


Masterplan / ciljni načrt<br />

66


Masterplan območja "Žito"<br />

Novogradnja<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura/<br />

Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Ekspertize / Geodezija<br />

Boscarol d.o.o. (www.boscarol.si)<br />

Ljubljana<br />

Gradbena parcela: 95.505 m2 / Bruto površina: 289.000 m2 /<br />

Število etaž: 2K+P+27<br />

Proizvodno-skladiščni kompleks Nova Lama<br />

Novogradnja<br />

67<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

BIM / Integralno projektiranje / Arhitektura/<br />

Gradbena konstrukcija / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Ekspertize / Geodezija<br />

Titus d.o.o. Dekani (www.titusplus.com)<br />

Dekani<br />

Površina območja: 9,8 ha / Bruto površina: 3,6 ha /<br />

Število etaž: GF + 3 / Leto: 2016<br />

Industrijski kompleks LIP BLED<br />

Novogradnja<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Arhitektura / Komunalno inženirstvo /<br />

Prostorsko načrtovanje / Geodezija<br />

LIP BLED d.o.o. (www.lip-bled.si)<br />

Rečica pri Bledu<br />

Površina območja: 9,8 ha / Bruto površina: 26.850 m 2 /<br />

Število etaž: K + P + 1N / Leto: 2016


Občinski podrobni prostorski načrt<br />

za Severno obvozno cesto na Bledu<br />

Novogradnja<br />

68


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje<br />

Občina Bled (www.e-bled.si)<br />

Bled<br />

Površina območja: 16,5 ha / Dolžina: cca. 3 km / Leto: 2019<br />

69


Prostorsko načrtovanje<br />

70


OPPN za poslovno cono Šenčur<br />

V načrtovanju<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Gradbena konstrukcija / Komunalno inženirstvo /<br />

Prometna infrastruktura / Krajinska arhitektura<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpinvesticije.si)<br />

Šenčur<br />

Površina območja: 1 ha / Leto uveljavitve: 2021<br />

Urbanistična strokovna podlaga<br />

za poslovno logistični kompleks Kolodvor<br />

Občinski podrobni prostorski načrt<br />

71<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Komunalno inženirstvo / Prostorsko načrtovanje /<br />

Ekspertize<br />

Mestna občina Kranj (www.kranj.si)<br />

Kranj<br />

Površina območja: 10,5 ha / Leto: 2020<br />

Poslovno-obrtna cona v Bohinjski Bistrici<br />

Natečaj<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Prostorsko načrtovanje / Krajinska arhitektura /<br />

Svetovalne in podporne storitve<br />

Občina Bohinj (www.občina.bohinj.si)<br />

Bohinjska Bistrica<br />

površina območja: 5.800 m 2 / Leto: 2015


Razvojni projekti<br />

72


Poslovni kompleks L8 Brnik<br />

Razvoj in opremljanje gradbenih zemljišč<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura /<br />

Pravna podpora / Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

RAIFFEISEN LEASING d.o.o. (www.raiffeisen-leasing.si)<br />

Brnik<br />

Površina območja: 36 ha<br />

Poslovna cona Žirovnica<br />

Razvoj in opremljanje gradbenih zemljišč<br />

73<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Ekspertize / Cenitve / Geodezija<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpi.si)<br />

Žirovnica<br />

Površina območja: 7,5 ha + 1,5 ha za razširitev /<br />

Gradbene parcele: 22 objektov / Zazidljive površine: 5,2 ha<br />

Poslovna cona Šenčur<br />

Razvoj in opremljanje gradbenih zemljišč<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Ekspertize / Cenitve / Geodezija<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpi.si)<br />

Šenčur<br />

Površina območja: 25 ha + 6 ha za razširitev / Gradbene parcele:<br />

35 objektov / Zazidljive površine: 16,5 ha


Infrastruktura<br />

74


Prometna in komunalna infrastruktura<br />

Novogradnja in rekonstrukcija<br />

→ Referenčni projekti:<br />

LOG CENTER ADRIA Sežana – 2020 (LOG Center A d.o.o.)<br />

Kolesarska povezava stari Petrol – Trata – 2018-2019<br />

(Občina Škofja Loka)<br />

Rekonstrukcija Železniške ulice v Lescah – 2018-2019<br />

(Občina Radovljica)<br />

Rekonstrukcija državne ceste v centru Cerkelj – 2018-2019<br />

(Občina Cerklje na Gorenjskem)<br />

Rekonstrukcija ceste in ureditev površin za pešce in kolesarje<br />

na območju BPT Tržič – 2017-2019 (Občina Tržič)<br />

Prometna in komunalna infrastruktura na območju OPPN BL-27<br />

Seliše na Bledu – 2016-2019 (Občina Bled, Sberbank d.d.)<br />

Zunanje ureditve<br />

Novogradnja<br />

75<br />

→ Referenčni projekti:<br />

Logistični center cargo-partner – 2018 (ATL d.o.o.)<br />

Proizvodni kompleks Raycap – 2018 (Raycap d.o.o.)<br />

Razširitev letališke ploščadi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana –<br />

2008 (Aerodrom Ljubljana d.d.)<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovni objekt ORODJARSTVO KNIFIC –<br />

2018 (ORODJARSTVO KNIFIC d.o.o.)<br />

Trgovski objekti HOFER (HOFER trgovine d.o.o.)<br />

Športni parki<br />

Novogradnja<br />

→ Referenčni projekti:<br />

Športni park Šenčur – 2016-2018 (Občina Šenčur)<br />

Športni park Medvode – 2014 (Občina Medvode)<br />

Igrišča v športno-rekreacijskem parku – 2012 (Občina<br />

Radlje ob Dravi)<br />

Športno-rekreacijski park Radovljica – 2008 (Občina Radovljica)<br />

Športni park Lipnica – 2008 (Občina Radovljica)


Krajinska ureditev večstanovanjskih objektov na Bledu<br />

76


77<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo / Krajinska arhitektura<br />

Mijaks investicije d.o.o. (www.mijaks.si)<br />

Bled<br />

Tip objekta: novogradnja / Število etaž: K+P+2N / Površina območja: 6.840 m2 / Leto: 2018


Zelena streha in gostinski vrt restavracije Cubis<br />

v Šenčurju<br />

78


79<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo / Krajinska arhitektura<br />

RP investicije d.o.o. (www.rpinvesticije.si)<br />

Šenčur<br />

Tip objekta: novogradnja / Gradbena parcela: 7.347 m2 / Število etaž: 2K+P+2N /<br />

Površina območja: zelene strehe 400 m2 / Leto: 2010


Zelena streha in krajinska ureditev poslovne stavbe<br />

Raycap v Komendi<br />

80


81<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Storitve med gradnjo / Krajinska arhitektura<br />

Raycap (www.raycap.com)<br />

Komenda<br />

Gradbena parcela: 1,5 ha / Število etaž: P+1N /<br />

Površina območja: zelena streha 600 m2, zunanja ureditev 3000 m2 / Leto: 2018


River camping Bled<br />

82


83<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Arhitektura / Gradbena konstrukcija / Storitve med gradnjo / Strojne in elektro inštalacije /<br />

Komunalno inženirstvo / Prometna infrastruktura / Krajinska arhitektura / Geodezija<br />

KAMP TURIZEM d.o.o. (www.rivercamping-bled.si)<br />

Lesce<br />

Površina območja: 49.685 m2 / Število etaž: P+1N / Čas gradnje: 13 mesecev / Leto: 2021


Kamp in glamping v Veliki Zaki na Bledu<br />

Novogradnja<br />

84


85<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Integralno projektiranje / Krajinska arhitektura<br />

Sava Turizem d.d. (www.sava-hotels-resorts.com/si)<br />

Bled<br />

Površina območja: 8,8 ha / Leto: 2019


Krajinska arhitektura<br />

86


Urbani prostor<br />

Novogradnje in rekonstrukcije<br />

→ Referenčni projekti: Stanovanjska soseska Kranjska iskrica - 2025<br />

(Emeco nepremičnine d.o.o.)<br />

Žalna ploščad pokopališča Škocjan Koper - 2022<br />

(JAVNO PODJETJE MARJETICA KOPER d.o.o.)<br />

Park in ureditev površin za pešče in kolesarje na območju<br />

BPT Tržič - 2017-2019 (Občina Tržič)<br />

Poslovno-obrtna cona na nekdanjem industrijskem območju<br />

Bohinjske Bistrice - 2018 (Občina Bohinj)<br />

Poslovni kompleksi<br />

Novogradnje<br />

87<br />

→ Referenčni projekti:<br />

Bolnišnica Bitenc Golnik - 2024 (Kirurgija Bitenc d.o.o.)<br />

Logistični center cargo-partner - 2018-2022 (ATL d.o.o.)<br />

Poslovni objekt STRABAG v Ljubljani - 2022 (STRABAG d.o.o.)<br />

Poslovni objekt REAM v Komendi - 2021 (REAM d.o.o.)<br />

Raziskovalno-razvojni in proizvodni kompleks Raycap - 2018<br />

(Raycap d.o.o.)<br />

KNAUF INSULATION Experience Center - 2018 (KNAUF INSULATION d.o.o.)<br />

Poslovna stavba farmacevtske družbe KRKA - 2017 (KRKA, d.d.)<br />

Poslovni center Cubis - 2010 (RP investicije d.o.o.)<br />

Odprte bivalne površine in otroška igrišča<br />

Novogradnje in rekonstrukcije<br />

→ Referenčni projekti:<br />

River camping Bled - 2021 (KAMP TURIZEM d.o.o.)<br />

Soseska Jurij v Šenčurju - 2021 (RP investicije d.o.o.)<br />

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru - 2019<br />

(Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper)<br />

Stanovanjska objekta z oskrbovanimi stanovanji na Bledu - 2017<br />

(Mijaks Bled d.o.o.)<br />

Vrtec in osnovna šola Simon Jenko Kranj - 2017<br />

(Mestna občina Kranj)


Most za pešče in kolesarje čez avtocesto A2<br />

pri izvozu Kranj - vzhod<br />

Novogradnja<br />

88


89<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Projektni menedžment / Arhitektura / Gradbena konstrukcija / Inženirska gradnja /<br />

Strojne in elektro inštalacije / Komunalno inženirstvo / Ekspertize / Geodezija<br />

Občina Šenčur (www.sencur.si)<br />

Šenčur<br />

Razpon: 60 m / Višina: 9,98 m / Širina: 3,95 m - 5,05 m / Jeklena konstrukcija: 58 ton / Leto: 2018


Inženirska gradnja<br />

90


→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Kisikarna MESSER<br />

Novogradnja<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment / Arhitektura /<br />

Gradbena konstrukcija / Inženirska gradnja /<br />

Prostorsko načrtovanje / Pravna podpora /<br />

Svetovalne in podporne storitve / Geodezija<br />

MESSER SLOVENIJA d.o.o. (www.messer.si)<br />

Škofja Loka<br />

Gradbena parcela: 9.500 m 2 / Bruto površina: 1.040 m 2 /<br />

Število etaž: P + 1 N / Višina stolpa: 52 m / Leto: 2018<br />

Smučarske naprave<br />

Novogradnje in rekonstrukcije<br />

91<br />

→ Referenčni projekti:<br />

Kabinska gondola Vitranc 2 – 2018 (RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.d.)<br />

Vlečnica Luža Krvavec – 2013 (RTC Krvavec, d.d.)<br />

Šestsedežna žičnica Jezerca – 2011 (RTC Krvavec, d.d.)<br />

Dvosedežna žičnica NC Planica – 2010 (Ministrstvo za šolstvo<br />

in šport)<br />

Štirisedežna žičnica Tiha dolina – 2008 (RTC Krvavec, d.d.)<br />

Enosedežna žičnica Gospinca – 2006 (RTC Krvavec, d.d.)<br />

Šestsedežna žičnica Vrh Krvavca – 2006 (RTC Krvavec, d.d.)<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Naročnik:<br />

→ Lokacija:<br />

→ Podatki o projektu:<br />

Dimnik KNAUF INSULATION<br />

Novogradnja<br />

Integralno projektiranje / Projektni menedžment /<br />

Storitve med gradnjo / Ekspertize / Geodezija<br />

KNAUF INSULATION d.o.o. (www.knaufinsulation.si)<br />

Škofja Loka<br />

Višina: 65 m / Leto: 2014


Strojne in elektro inštalacije<br />

92<br />

Projektiranje, svetovanje in nadzor nad gradnjo naslednjih sistemov:<br />

→ ogrevanje in hlajenje<br />

→ prezračevanje<br />

→ vodovod in vertikalna kanalizacija<br />

→ šprinkler inštalacija<br />

→ hidrantna omrežja<br />

→ zemeljski in UNP plin<br />

→ medicinski plini<br />

→ tehnični mediji (komprimiran zrak,<br />

vakuum,tehnološka hlajenja,<br />

glikolni mediji, ...)<br />

→ kotlovnice na biomaso<br />

→ inštalacije za čiste prostore<br />

→ inštalacije v Ex okolju<br />

→ odsesovalni sistemi<br />

→ splošna, zasilna in zunanja<br />

razsvetljava<br />

→ močnostne inštalacije<br />

→ univerzalno ožičenje<br />

→ sistemi strežniških prostorov<br />

→ sončne elektrarne<br />

→ hranilniki električne energije<br />

→ polnilnice EV<br />

→ sistemi nadzora nad porabo<br />

energentov<br />

→ sistemi sobne regulacije<br />

→ sistemi regulacije energetskih<br />

medijev<br />

→ sistemi regulacije prezračevalnih<br />

naprav<br />

→ AMS sistem<br />

→ centralno nadzorni sistemi<br />

→ tehnično varovanje<br />

→ sistemi javljanja požara<br />

→ detekcija nevarnih plinov


ogrevanje in hlajenje<br />

vodovod, šprinkler, kanalizacija<br />

93<br />

→ Projekt:<br />

→ Storitve pri projektu:<br />

→ Zanimivosti:<br />

prezračevanje<br />

elektro inštalacije<br />

Bolnišnica Bitenc na Golniku<br />

Prestavitve obstoječe infrastrukture / Prezračevanje / Ogrevanje in hlajenje /<br />

Vodovod in vertikalna kanalizacija / Medicinski plini / Šprinkler inštalacija /<br />

Zemeljski plin / Splošna, zasilna in zunanja razsvetljava / Močnostne inštalacije /<br />

Univerzalno ožičenje / Sistemi sobne regulacije / Sistem regulacije energetike /<br />

Centralno nadzorni sistem / Tehnično varovanje / Sistem javljanja požara /<br />

Detekcija nevarnih plinov<br />

Reverzibilne toplotne črpalke / Prezračevanje operacijskih dvoran


Geodezija<br />

Storitve z dronom<br />

→ 3D geodetski načrti<br />

→ izračuni volumnov zemeljskih mas<br />

→ 3D modeli strah<br />

→ vizualizacija in simulacija 3D prostora<br />

(slike in video)<br />

→ referenčni projekti: SPAR Slovenija d.o.o.,<br />

ISKRA d.o.o., Komunala Kranj d.o.o.,<br />

KNAUF INSULATION d.o.o., WILLY STADLER d.o.o.,<br />

SAXONIA-FRANKE d.o.o., ELAN d.o.o., TKK d.o.o.<br />

3D lasersko skeniranje<br />

→ zajem 3D oblaka točk in sferičnih HDR panoram<br />

→ 2D/3D CAD modeli<br />

(tlorisi, prerezi, načrti inštalacij,...)<br />

→ BIM modeli na osnovi geometrije<br />

(načrti konstrukcij, inštalacij,...)<br />

→ načrti fasad (kulturna dediščina)<br />

→ referenčni projekti: Občina Škofja Loka,<br />

SIJ ACRONI d.o.o., Raycap d.o.o., Klinika za<br />

infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana,<br />

Občina Kranj, RUDIS d.o.o. Trbovlje, TE-TOL d.o.o.<br />

Ljubljana<br />

94


Inženirska gradnja<br />

→ geodetski načrti<br />

→ zakoličbe objektov<br />

→ opazovanje premikov<br />

→ geodetski nadzor gradnje<br />

→ referenčni projekti: HOFER trgovina d.o.o.,<br />

MESSER Slovenija d.o.o., Raycap d.o.o., LEK d.d.,<br />

KNAUF INSULATION d.o.o., CETIS d.d.,<br />

SAXONIA-FRANKE d.o.o., REIFFEISEN LEASING d.o.o.,<br />

LIDL Slovenija d.o.o., KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o.,<br />

LOŠKA KOMUNALA d.o.o., Komunala Kranj d.o.o.,<br />

Občina Šentjur<br />

Kataster nepremičnin<br />

→ ureditev meje, izravnava meje in parcelacije<br />

→ upravne in pogodbene komasacije<br />

→ vpis stavb in etažne lastnine<br />

→ svetovalne storitve<br />

→ referenčni projekti: Občina Tržič,<br />

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,<br />

SIDG d.o.o., RP investicije d.o.o., REIFFEISEN<br />

LEASING d.o.o., DAVIDOV HRAM d.o.o. Ljubno,<br />

Občina Radovljica, Občina Medvode, NGEN d.o.o.<br />

95


Priprava gradnje in storitve med gradnjo<br />

Uspešna gradnja se<br />

pripravlja že v zgodnjih<br />

fazah projektiranja<br />

Naši izkušeni izvedbeni inženirji prispevajo<br />

svoje znanje že med nastajanjem<br />

projektne dokumentacije. Strokovnjaki<br />

s področja ekonomike gradnje v procesu<br />

projektiranja poskrbijo za realno vrednotenje<br />

predvidenih stroškov<br />

96<br />

Bistvo vseh storitev med gradnjo je obvladovati<br />

tveganja med samo gradnjo<br />

in zagotoviti, da je projekt zaključen<br />

uspešno - znotraj začrtanega časovnega<br />

in investicijskega okvirja. Pri tem<br />

je izrednega pomena tudi pravočasna<br />

izvedba razpisov in strokovno tehnično<br />

podkrepljena izvedba pogajanj do<br />

podpisa izvajalskih pogodb. V celotnem<br />

procesu sta pomembni tudi pripravljalna<br />

in zaključna faza. V pripravljalni fazi<br />

so izvedene aktivnosti za ustrezno in<br />

pravočasno pripravo na začetek gradnje.<br />

V zaključni fazi pa se pridobivajo<br />

upravna dovoljenja in izvede primopredaja<br />

objekta naročniku.<br />

Nadvse pomembna je ažurnost pri obveščanju<br />

naročnika o napredovanju del<br />

in predvidenem obsegu črpanja investicijskih<br />

sredstev (finančna kontrola<br />

izvedbe).


Priprava na gradnjo<br />

→ Priprava razpisa z razpisno dokumentacijo in planom poteka del<br />

→ Izvedba razpisa<br />

→ Sodelovanje pri pogajanjih in pri oddaji del<br />

→ Priprava na začetek gradnje - organizacijske aktivnosti<br />

pred začetkom gradnje<br />

Storitve med gradnjo<br />

→ Nadzor nad gradnjo v obsegu, opredeljenem z gradbenim zakonom<br />

→ Kontrola in obvladovanje stroškov gradnje ter dodatna strokovna<br />

podpora naročniku med gradnjo<br />

→ Dnevna koordinacija z generalnim izvajalcem<br />

→ Dnevna koordinacija izvajalcev po izvedbenih sklopih ali<br />

zastopanje naročnika pri izvedbi<br />

→ Zastopanje naročnika pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,<br />

organizacija primopredaje objekta<br />

→ Koordinacija varstva pri delu<br />

→ Ekonomika gradnje<br />

Začetek del Med gradnjo Primopredaja<br />

97


Gradnja logističnega centra cargo-partner - 2. faza<br />

98


99<br />

Storitve med gradnjo:<br />

→ Nadzor nad gradnjo v obsegu, predeljenem z gradbenim zakonom<br />

→ Kontrola in obvladovanje stroškov gradnje ter dodatna strokovna podpora naročniku med gradnjo<br />

→ Dnevna koordinacija izvajalcev po izvedbenih sklopih ali zastopanje naročnika pri izvedbi<br />

→ Zastopanje naročnika pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, organizacija primopredaje objekta<br />

→ Koordinacija varstva pri delu


Storitve med gradnjo<br />

100


Proizvodno-skladiščni objekt Raycap - 2. faza<br />

Storitve med gradnjo:<br />

→ Nadzor nad gradnjo v obsegu, predeljenem z gradbenim zakonom<br />

→ Kontrola in obvladovanje stroškov gradnje ter dodatna strokovna<br />

podpora naročniku med gradnjo<br />

→ Dnevna koordinacija izvajalcev po izvedbenih sklopih ali zastopanje<br />

naročnika pri izvedbi<br />

→ Zastopanje naročnika pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, orga<br />

nizacija primopredaje objekta<br />

→ Koordinacija varstva pri delu<br />

Storitve med gradnjo:<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovni objekt PET PAK<br />

101<br />

→ Nadzor nad gradnjo v obsegu, predeljenem z gradbenim zakonom<br />

→ Kontrola in obvladovanje stroškov gradnje ter dodatna strokovna<br />

podpora naročniku med gradnjo<br />

→ Dnevna koordinacija izvajalcev po izvedbenih sklopih ali zastopanje<br />

naročnika pri izvedbi<br />

→ Zastopanje naročnika pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, orga<br />

nizacija primopredaje objekta<br />

→ Koordinacija varstva pri delu<br />

Proizvodno-skladiščno-poslovni objekt<br />

Orodjarstvo Knific<br />

Storitve med gradnjo:<br />

→ Nadzor nad gradnjo v obsegu, predeljenem z gradbenim zakonom<br />

→ Kontrola in obvladovanje stroškov gradnje ter dodatna strokovna<br />

podpora naročniku med gradnjo<br />

→ Dnevna koordinacija izvajalcev po izvedbenih sklopih ali zastopanje<br />

naročnika pri izvedbi<br />

→ Zastopanje naročnika pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, orga<br />

nizacija primopredaje objekta<br />

→ Koordinacija varstva pri delu


Svetovalne storitve<br />

Svetovalne storitve v fazi odločanja o naložbi<br />

102<br />

Svetovanje v obliki strokovne in<br />

tehnične podpore v vseh fazah<br />

investicijskega procesa je ključnega<br />

pomena za uspešno izvedbo<br />

projekta.<br />

Zaradi celotnega poznavanja vseh<br />

področij graditve - od prostorskega<br />

umeščanja in projektiranja ter<br />

izvedbe do uporabe in vzdrževanja<br />

zgrajenega objekta - lahko naša<br />

skupina strokovnjakov usklajeno<br />

pomaga investitorju pri ključnih<br />

odločitvah glede ustreznosti, uporabnosti<br />

in ekonomičnosti načrtovane<br />

investicije.<br />

→ Oblikovanje investicijskega okvirja<br />

→ Analiza in ocena lokacije glede na ključne parametre<br />

→ Pregled in tolmačenje robnih pogojev za umestitev objektov v prostor<br />

→ Tehnični in pravni skrbni pregledi<br />

→ Študije izvedljivosti<br />

→ Izvedenska mnenja in cenitve<br />

→ Pravna podpora<br />

Trgovska veriga IKEA<br />

Tehnični skrbni pregledi lokacij v Srbiji in Sloveniji<br />

Fraport Slovenija<br />

Tehnični skrbni pregled stavbnih zemljišč na območju Letališča Ljubljana


Svetovalne storitve v fazi gradnje in predaje objekta v uporabo<br />

→ Revizije in recenzije projektne dokumentacije, pregled izdanih upravnih dovoljenj in posnetek obstoječega stanja<br />

→ Zastopanje in usmerjanje naročnika pri spremembi projektnih rešitev in spremembah gradbenih dovoljenj<br />

→ Tekoče vnašanje predlogov za optimizacijo projekta in nadzor nad izvedbo<br />

→ Izvajanje supernadzora s stalno prisotnostjo na gradbišču<br />

→ Kakovostni prevzem izvedenih del<br />

→ Svetovanje, koncept in uvedba tehničnega upravljanja (FM) objekta<br />

103<br />

MESSER Slovenija<br />

Analiza lokacije za umeščanje kisikarne<br />

Stanovanjski in poslovni kompleks Situla Ljubljana<br />

Aktivacija nadaljevanja gradnje po prekinitvi<br />

zaradi stečaja generalnega izvajalca in investitorja<br />

Upravni in poslovni center Koper<br />

Aktivacija nadaljevanja gradnje po<br />

prekinitvi zaradi stečaja generalnega<br />

izvajalca in investotorja


Trajnostna gradnja<br />

104<br />

Trajnostna gradnja, podprta z<br />

modernimi tehnologijami in materiali,<br />

igra ključno vlogo v uravnoteženem<br />

trajnostnem razvoju, saj vključuje<br />

celoten življenjski cikel stavbe, od<br />

pridobivanja surovin do končnega<br />

recikliranja materialov. Za trajnostne<br />

rešitve je ključen celovit pristop oz.<br />

integralno načrtovanje, ki poudarja<br />

funkcionalnost, ekonomičnost in trajnost<br />

objekta. Trajnostno načrtovanje<br />

zahteva tudi uporabo informacijskih<br />

orodij, kot je proces BIM, ki omogoča<br />

obravnavo trajnostnih vidikov že v<br />

začetnih fazah projekta in obvladovanje<br />

kompleksnosti ter znanja projektnega<br />

tima.<br />

Poslovna stavba STRABAG<br />

Svetovanje in podpora pri pridobivanju<br />

predcertifikata DGNB Gold<br />

Knauf Insulation Experience Center<br />

Svetovanje in podpora pri pridobivanju certifikata<br />

DGNB Platin<br />

Poslovna stavba DCB Montana<br />

Svetovanje in podpora pri pridobivanju<br />

predcertifikata<br />

DGNB Gold


Certificiranje in svetovanje<br />

Certifikat trajnostne gradnje dokazuje visoko kakovost<br />

načrtovanja, projektiranja, izvedbe, vzdrževanja<br />

in upravljanja ter doseganje trajnostnih rezultatov.<br />

Certifikati za trajnostno gradnjo so prilagojeni<br />

ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov za<br />

boj proti podnebnim spremembam (SDG).<br />

V <strong>Protim</strong>u izvajamo storitve svetovanja in certificiranja<br />

po različnih metodah kot so: Level(s), BREEAM,<br />

LEED, DGNB in ActiveHouse. Investitorjem svetujemo<br />

pri odločanju skozi celotni proces certificiranja.<br />

Smo tudi nosilec licence DGNB Consultant.<br />

Poleg postopka certificiranja in svetovanja izvajamo<br />

tudi izračune življenjskega cikla stavbe (LCA) in stroškovne<br />

analize življenjskega cikla stavbe (LCCA).<br />

105<br />

Plus-energijski objekt KOBRA<br />

Zmagovalec natečaja 2013 za učinkovito rabo energije<br />

v stavbah<br />

Poslovni center WestLink Campus<br />

Visoka energetska učinkovitost


Le integralno sodelovanje zagotavlja celovito<br />

odgovornost<br />

Pomen odgovornosti dokazujemo s sklenjeno verigo skozi vse faze projekta<br />

od zasnove preko izgradnje do uporabe<br />

Naš projektni pristop<br />

Integralno projektiranje in<br />

vodenje izvedbe že od strokovnih<br />

podlag naprej temelji na<br />

interdisciplinarnem in skupnem<br />

sodelovanju vseh vključenih v<br />

zasnovo, načrtovanje, izvedbo in<br />

kasnejšo uporabo.<br />

106<br />

Pogoja za uspešno<br />

interdisciplinarno delovanje sta<br />

učinkovita projektna organizacija<br />

in koordinacija interdisciplinarnih<br />

procesov. Zlasti pomembno<br />

je pravočasno posvetovanje z<br />

eksperti in aktivno vključevanje<br />

uporabnikov. Koordinirani procesi<br />

omogočajo razvoj in izvedbo<br />

v začrtanem stroškovnem in<br />

časovnem okvirju.<br />

Naša izkušena ekipa arhitektov<br />

in inženirjev tako v odprtem,<br />

transparentnem in stalnem dialogu<br />

s strankami razvija učinkovite in<br />

ciljno usmerjene rešitve.<br />

Aktivni dialog vseh sodelujočih<br />

ustvarja jasno vsebino, prinaša<br />

zaupanje in zagotavlja močno<br />

verigo odgovornosti. Tveganja<br />

so obvladljiva, dolgoročni učinki<br />

predvidljivi, pričakovanja in<br />

cilji pa realistični. Natanko to<br />

so predpogoji za trajnostno in<br />

sodobno gradnjo.


Integralno projektiranje in vodenje izvedbe<br />

Integralno projektiranje in vodenje izvedbe<br />

v sklenjeni verigi odgovornosti skozi vse faze projekta od od zasnove do do uporabe<br />

D<br />

STORITVE<br />

MED GRADNJO<br />

pridobitev uporabnega dovoljenja<br />

projektna dokumentacija izvedenih del (PID)<br />

koordinacija izvajalcev<br />

nadzor nad gradnjo<br />

projektantski nadzor<br />

organizacija odprave<br />

napak v garancijski dobi<br />

primopredaja objekta<br />

končni obračun<br />

evidentiranje v kataster<br />

dokumentacija in spremljanje<br />

objekta med obratovanjem<br />

zagon objekta<br />

spremljanje in optimizacija<br />

rabe energije<br />

koncept upravljanja stavbe<br />

in facility management<br />

Ciljni načrt (MASTERPLAN)<br />

projektna izhodišča<br />

prostorska in funkcionalna zasnova<br />

priprava projekta<br />

E<br />

SPREMLJANJE<br />

OBRATOVANJA<br />

A<br />

IZHODIŠČA<br />

gradnja<br />

Prostorsko načrtovanje<br />

sodelovanje pri pogajanjih in oddaji del<br />

PRIPRAVA<br />

GRADNJE<br />

C<br />

organizacijske aktivnosti<br />

pred začetkom gradnje<br />

sklenitev izvajalskih pogodb<br />

razpis izvedbenih del<br />

priprava razpisa s planom poteka<br />

del in razpisno dokumentacijo<br />

popisi del in projektantski predračun<br />

potrditev PZI<br />

Projektni menedžment – vodenje/usmerjanje/svetovanje<br />

• načrtovanje potreb<br />

• zastopanje naročnika<br />

• projektna organizacija in koordinacija<br />

• pregled/nadzor/optimizacija<br />

- stroškov<br />

- terminskega okvira<br />

- kakovosti in količin<br />

- kapacitet in poteka<br />

- tveganj (TDD/LDD)<br />

gradbeno dovoljenje<br />

zasnova projekta in projektiranje<br />

idejna zasnova projekta (IDZ)<br />

potrditev IDZ<br />

projektna dokumentacija za pridobivanje projektnih<br />

in drugih pogojev (DPP)<br />

idejni projekt (IDP)<br />

potrditev IDP za pripravo DGD<br />

dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)<br />

potrditev IDP<br />

PROJEKTIRANJE<br />

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)<br />

vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja<br />

B<br />

naročnik <strong>Protim</strong> upravni organ


Sledimo trendom digitalne preobrazbe<br />

BIM | Temeljni gradnik digitalizacije poslovnih procesov v gradbeništvu<br />

BIM predstavlja nadgrajen proces<br />

ustvarjanja in upravljanja informacij<br />

gradbenega projekta. Z uporabo<br />

večdimenzionalnih digitalnih<br />

prikazov omogoča upodobitev<br />

značilnosti zgrajenega objekta.<br />

Gre za nepogrešljivo orodje za<br />

sodelovanje pri načrtovanju,<br />

oblikovanju, gradnji ter<br />

upravljanju objekta v njegovi<br />

življenjski dobi.<br />

Digitalizacija projekta poteka v<br />

združenem interdisciplinarnem<br />

3D-modelu, ki omogoča<br />

celovito razumevanje zasnove<br />

in funkcionalnosti integriranih<br />

sistemov stavbe.<br />

108


Oblačna platforma v skupnem<br />

podatkovnem okolju (CDE)<br />

omogoča, da so lahko vsi<br />

udeleženci projekta stalno aktivno<br />

vključeni v proces odločanja.<br />

Tehnologija BIM dodatno omogoča<br />

boljši nadzor nad stroški projekta<br />

s pomočjo natanih količin,<br />

pridobljenih neposredno iz BIMmodelov.<br />

Izdelava digitalnega dvojčka<br />

stavbe (Digital Twin) po zaključku<br />

gradnje lahko služi kot dragocen<br />

pripomoček za upravitelje<br />

objektov (Facility Management).


BIM pristop odpira možnosti mednarodnega<br />

sodelovanja<br />

<strong>Protim</strong> | Podpora skupine Hellmich na poti v digitalno prihodnost<br />

HELLMICH WILO <strong>Protim</strong> Ržišnik Perc<br />

V industrijskem središču Wilopark<br />

v Dortmundu poteka načrtovanje in<br />

gradnja nove poslovne stavbe ter<br />

laboratorija svetovnega proizvajalca<br />

črpalk in črpalnih sistemov<br />

Wilo SE.<br />

Cilj projekta je zadržati obstoječa<br />

delovna mesta v regiji in ustvariti<br />

podlago za nove sodobne<br />

delovne prostore s funkcionalnim,<br />

ekonomičnim in trajnostnim<br />

pristopom k načrtovanju.<br />

Naše podjetje deluje v vlogi<br />

podizvajalca generalnega<br />

izvajalca del – skupine Hellmich.<br />

Integralno projektiranje in gradnja<br />

temeljita na interdisciplinarnem<br />

in skupnem prizadevanju vseh<br />

vključenih strani.<br />

110<br />

Vir: www.wilo.com


Delo zajema pregled in<br />

usklajevanje tehničnih<br />

predložitev, ki jih predhodno<br />

pripravijo inženirji, arhitekti in<br />

drugi strokovnjaki, ki delajo pod<br />

skupno koordinacijo generalnega<br />

izvajalca.<br />

Celoten proces načrtovanja<br />

poteka znotraj BIM/CDE okolja,<br />

kjer nastajajo oz. se izmenjujejo<br />

disciplinski 3D modeli arhitekture,<br />

nosilne konstrukcije in inštalacij s<br />

pripadajočo 2D dokumentacijo.<br />

Rezultat dela bo natančno<br />

pripravljen zvezni 3D BIM model,<br />

z odpravljenimi geometrijskimi<br />

neskladji, ki bo zagotavljal tekoč<br />

potek gradnje in celovito pripravo<br />

dokumentacije izvedenih del.


Jasna metodologija in transparentni stroški so temelji<br />

našega delovanja<br />

Cenik integralnih storitev arhitektov in inženirjev<br />

112<br />

Naraščajoča kompleksnost, trajnostna<br />

gradnja, močen vpliv novih tehnologiji<br />

in ne nazadnje tudi nova gradbena<br />

zakonodaja temeljito spreminjajo<br />

pristope in samo izvedbo gradenj.<br />

Priča smo pravi revoluciji v panogi,<br />

ki se digitalizira po vzoru industrije.<br />

BIM (Building Information Modeling)<br />

postaja realnost, ki v fazi načrtovanja<br />

ustvarja usklajene, v izvedbo orientirane<br />

projektne rešitve ter med gradnjo<br />

omogoča popolno transparentnost.<br />

Za investitorje se bistveno povečuje<br />

predvidljivost in zmanjšuje tveganje,<br />

povezano z gradnjo.<br />

Naši arhitekti in inženirji so zavezani<br />

integralnemu projektiranju in celoviti<br />

koordinaciji gradnje - razvijamo<br />

učinkovite, ciljno usmerjene rešitve<br />

in zagotavljamo sklenjeno verigo<br />

odgovornosti skozi vse faze projekta<br />

do uporabe objekta.<br />

Kot vodilno podjetje pri načrtovanju in<br />

vodenju gradbenih projektov v Sloveniji<br />

smo se odločili sistematično urediti<br />

specifikacijo celovitih svetovalnih in<br />

projektantskih storitev arhitektov in<br />

inženirjev. Pri tem se naslanjamo na<br />

dobro prakso in metodologijo primerljivih<br />

metodologij v Nemčiji (www.hoai.de),<br />

Avstriji (www.arching.at) in Veliki Britaniji<br />

(www.architecture.com). Metodologija<br />

je prilagojena slovenski gradbeni<br />

zakonodaji in povzema aktualno<br />

slovensko ter mednarodno prakso.<br />

Investitorjem želimo zagotoviti večjo preglednost<br />

in ustrezno orodje za določitev<br />

obsega potrebnih storitev ter standard za<br />

primerljivost kakovosti storitev.


Vrednotenje integralnih storitev arhitektov in inženirjev<br />

113<br />

Podrobnejše specifikacije in cenik naših storitev se nahajajo na naslovu: www.protim.si/metodologija-in-vrednotenje.


Izkušnje, širok spekter strokovnega znanja in čvrsta<br />

organizacijska struktura so ključ do uspeha<br />

Zagotavljamo motivirane in prekaljene strokovnjake, ki jim je uigrano<br />

interdisciplinarno delo največji izziv<br />

114<br />

Projektni menedžment<br />

Naš projektni menedžment je v rokah<br />

izkušenih vodij projektov, ki jih odlikujejo<br />

vodstvene sposobnosti ter<br />

organizacijske in strokovne veščine pri<br />

kompleksnih in zahtevnih gradbenih<br />

projektih. Projektni menedžment izhaja<br />

iz osnovne predpostavke, da je uspešen<br />

projekt le tisti, ki je poleg funkcionalne<br />

ustreznosti in tehnične oblikovne<br />

dovršenosti izveden znotraj začrtanega<br />

stroškovnega ter časovnega okvirja.<br />

Na strani investitorja skrbimo za koordinacijo<br />

in optimizacijo investicijskega<br />

procesa, kar dosegamo tudi z jasno<br />

definirano projektno organizacijo.<br />

Operativno vodimo investicijski proces<br />

skladno s pooblastili in standardi<br />

stroke, usmerjamo in hkrati nadziramo<br />

vse sodelujoče pri projektu. Pri tem je<br />

bistven konstanten pretok informacij,<br />

kar zagotavlja pogoje za sprejemanje<br />

hitrih in preudarnih odločitev.<br />

Doseganje skupnih ciljev, časovna in<br />

stroškovna optimizacija izvedbe ter<br />

zagotavljanje sklenjene verige odgovornosti<br />

skozi vse faze projekta ustvarjajo<br />

dodano vrednost in upravičujejo našo<br />

vlogo pri projektu, kar izkazujejo naše<br />

reference in priporočila.<br />

Področja izvajanja storitev<br />

Arhitektura -<br />

Projektiranje<br />

in svetovanje<br />

Inženirske<br />

storitve -<br />

Projektiranje in<br />

svetovanje<br />

Storitve<br />

med gradnjo -<br />

Nadzor, zastopanje in<br />

koordinacija gradnje


Projektna organizacija<br />

PROJEKTIRANJE, BIM<br />

PROJEKTNI MENEDŽMENT – vodenje/usmerjanje/svetovanje<br />

BIM manager<br />

Vodja projektiranja<br />

Arhitektura<br />

Krajinska arhitektura<br />

Urbanizem<br />

Statika<br />

Strojno inženirstvo<br />

Elektro inženirstvo<br />

Komunalno inženirstvo<br />

Prometno inženirstvo<br />

Ekonomika gradnje<br />

VODJA IN KOORDINATOR PROJEKTA<br />

Naročnik<br />

Uporabnik<br />

Načrtovanje potreb<br />

Vodja projekta na strani naročnika<br />

Zastopanje naročnika<br />

Organizacija in koordinacija projekta<br />

Pregled/nadzor/optimizacija:<br />

∙ stroškov<br />

∙ terminskega okvira<br />

∙ kakovosti in količin<br />

∙ kapacitet in poteka<br />

∙ tveganj (TDD/LDD)<br />

Požarna varnost<br />

Gradbena fizika<br />

Tehnologija<br />

Okoljevarstvo<br />

Upravljanje objekta<br />

Energetska izkaznica<br />

Vodja nadzora<br />

Koordinator<br />

gradnje<br />

Geodezija<br />

Tehnično varovanje<br />

In drugo ...<br />

Geologija, hidrologija<br />

OVE/URE in trajnostna gradnja<br />

Revizija, recenzija<br />

Pravno svetovanje<br />

Nadzorni inženirji<br />

za posamezna<br />

področja<br />

Koordinator<br />

varstva<br />

pri delu<br />

Energetika<br />

Cenitve<br />

STROKOVNJAKI<br />

STORITVE MED GRADNJO<br />

Projektna organizacija se prilagaja glede na zahtevnost in velikost projekta.


Vodstvo podjetja<br />

116<br />

Direktor<br />

Ustanovitelj<br />

Andrej Ržišnik<br />

univ. dipl. inž. arh.<br />

Vodilni arhitekt, usmerja vizijo, strategijo in delovanje<br />

podjetja ter vodi interdisciplinarne projektne skupine<br />

Direktorica področja storitev arhitektov<br />

Ustanoviteljica<br />

Urška Pollak<br />

univ. dipl. inž. arh.<br />

Vodi področje storitev arhitektov in<br />

interdisciplinarne projektne skupine<br />

Direktor področja storitev inženirjev<br />

Partner<br />

Rok Ahačič<br />

univ. dipl. inž. grad.<br />

Vodi področje storitev inženirjev in<br />

interdisciplinarne projektne skupine<br />

Direktor področja storitev med gradnjo<br />

Partner<br />

Vid Bežan<br />

univ. dipl. inž. grad.<br />

Vodi področje storitev med gradnjo in<br />

interdisciplinarne projektne skupine


Pomočnik direktorja<br />

Partner<br />

Zvonko Sajevic<br />

univ. dipl. inž. grad.<br />

Strokovno svetuje direktorju pri usmerjanju delovanja<br />

podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine<br />

Pomočnik direktorja<br />

Partner<br />

Marko Bunderla<br />

inž. grad.<br />

Strokovno svetuje direktorju pri usmerjanju delovanja<br />

podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine<br />

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev,<br />

Partner<br />

Jernej Povšič<br />

univ. dipl. inž. str.<br />

Strokovno svetuje direktorju pri usmerjanju delovanja<br />

podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine<br />

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev,<br />

Partner<br />

Robert Premrov<br />

univ. dipl. inž. grad.<br />

Strokovno svetuje direktorju pri usmerjanju delovanja<br />

podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine


Ustvarjamo skupaj že več kot 30 let<br />

118<br />

Z obilico ustvarjalnega zanosa<br />

in visoko zastavljenimi cilji<br />

se je leta 1991 pričela naša<br />

zgodba, ki jo danes poznamo<br />

pod imenom Ržišnik Perc<br />

skupina.<br />

Ekipa sprva majhnega biroja<br />

za arhitekturo in grafično<br />

oblikovanje je skozi leta<br />

postopoma rasla v današnjo<br />

skupino petih neodvisnih<br />

specializiranih podjetij.<br />

V skupini nas je danes zaposlenih<br />

preko 150 sodelavcev, druži pa<br />

nas ista filozofija: strokovnost je<br />

podlaga poslovnega uspeha in<br />

naročnikov uspeh je naš uspeh.<br />

Ržišnik Perc<br />

Upravljanje poslovnih<br />

nepremičnin<br />

Ržišnik Perc je na trgu priznano<br />

specializirano podjetje za upravljanje<br />

poslovnih nepremičnin.<br />

Kot matično podjetje koordinira<br />

poslovanje hčerinskih podjetij<br />

skupine.<br />

Izvaja upravno-tehnične funkcije<br />

skupne službe za podjetja v skupini,<br />

uresničuje sinergijske učinke<br />

ter nadzira strateško usmeritev<br />

podjetij v skupini.<br />

Ržišnik Perc d. o. o.<br />

www.r-p.si<br />

Poslovna cona A 2<br />

4208 Šenčur, Slovenija<br />

04 279 18 00


<strong>Protim</strong><br />

Infotim<br />

RP Investicije<br />

RP Naložbe<br />

Arhitektura in<br />

inženirske storitve<br />

Informacijski sistemi<br />

Razvoj nepremičninskih<br />

projektov<br />

Upravljanje premoženja<br />

<strong>Protim</strong> je neodvisno svetovalno<br />

in projektantsko podjetje z<br />

več kot 100 redno zaposlenih<br />

arhitektov in inženirjev, ki<br />

projekte integralno vodijo in<br />

koordinirajo od prvih zasnov<br />

do končne izvedbe, razvijajo<br />

sodobne rešitve, skrbno pripravljajo<br />

in spremljajo izvedbo<br />

projekta vse do obratovanja<br />

– ob popolni strokovni odgovornosti<br />

do naročnika.<br />

<strong>Protim</strong> nudi kompetentne,<br />

kakovostne in celovite arhitekturne<br />

in inženirske storitve.<br />

Infotim je vodilno podjetje na<br />

področju programske opreme<br />

za zajem podatkov na terenu.<br />

Eden njihovih glavnih produktov<br />

je programska oprema<br />

eMR, ki zbira, analizira in<br />

upravlja merilne podatke na<br />

števcih neodvisno od dobavitelja<br />

števcev in programske<br />

opreme.<br />

Infotim svoje rešitve prilagodi<br />

specifičnim potrebam in informacijskemu<br />

okolju posameznega<br />

naročnika. Poskrbi za<br />

celoten proces od načrtovanja<br />

do implementacije in vzdrževanja.<br />

RP Investicije financira in<br />

vodi razvoj nepremičninskih<br />

projektov.<br />

Poleg tega investitorjem<br />

svetuje in nudi operativno<br />

pomoč pri zasnovi in izgradnji<br />

poslovnih con in poslovnoproizvodnih<br />

objektov.<br />

RP Naložbe je specializirano<br />

naložbeno podjetje, v katerem<br />

združujemo zasebni kapital<br />

in dolgoročno donosne<br />

nepremičninskem projekte, s<br />

fokusom na poslovnih<br />

nepremičninah.<br />

Podjetje koristi storitve<br />

Ržišnik Perc skupine,<br />

primarno gospodarjenje in<br />

upravljanje z nepremičninami,<br />

s tem lastnikom zagotavlja<br />

strokovno podprto, transparentno<br />

in varno naložbo.<br />

<strong>Protim</strong> Ržišnik Perc d. o. o.<br />

www.protim.si<br />

Infotim Ržišnik Perc d. o. o.<br />

www.infotim.com<br />

RP investicije d. o. o.<br />

www.rpinvesticije.si


8<br />

naziv <strong>Protim</strong> Ržišnik Perc arhitekti in<br />

inženirji d.o.o. vrsta podjetja svetovalno<br />

in projektantsko podjetje arhitektov<br />

in inženirjev naslov Poslovna<br />

cona A 2,4208 Šenčur, Slovenija<br />

geokoda x-454787, y-121818 telefon<br />

+386 42791800 e-pošta protim@r-p.si<br />

internet www.protim.si pravna oblika<br />

družba z omejeno odgovornostjo<br />

članstvo Inženirska zbornica Slovenije<br />

→ Zbornica za arhitekturo<br />

in prostor Slovenije TRR (IBAN)<br />

SI56 0279 6026 5481 298 NLB d.d. →<br />

SI56 3400 0100 6822 340 Banka Sparkasse<br />

d.d. → SI56 1010 0004 6251 826<br />

Banka Intesa Sanpaolo d.d. → SI56<br />

3300 0000 5739 966 Addiko Bank<br />

d.d. matična številka 1201573000 ID<br />

za DDV SI25868462<br />

www.protim.si<br />

Izdal: <strong>Protim</strong> Ržišnik Perc d.o.o.; oblikovanje: Eva Remškar; fotografije: Miran Kambič, Špela Kragelj Bračko, Denis Simčič, <strong>Protim</strong> Ržišnik Perc in arhiv naročnikov; <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!