21.12.2023 Views

WesLink campus

WestLink: Naša vizija za vaš uspeh Naredite korak naprej s prostorom, ki predstavlja trajnost, prilagodljivost in vrhunsko kakovost

WestLink: Naša vizija za vaš uspeh
Naredite korak naprej s prostorom, ki predstavlja trajnost, prilagodljivost in vrhunsko kakovost

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POSLOVNI CENTER ŠIŠKA


Sodobno in zeleno poslovno središče ob<br />

severni ljubljanski obvoznici na Celovški<br />

cesti, ponuja odlično vizualno in<br />

prometno izpostavitev.<br />

Okolju prijazna, zelena<br />

gradnja<br />

Odlična in lahko<br />

dostopna lokacija<br />

predstavitev<br />

Sodobna in edinstvena<br />

arhitektura<br />

600 parkirnig mest v<br />

podzemni garaži<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


Projekt bo prejel zlati certifikat DGNB<br />

zaradi integriranih inovativnih tehnologij<br />

ter praks, ki zagotavljajo optimalno<br />

učinkovitost v smislu ESG.<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa<br />

DGNB


VEČ KOT<br />

600<br />

Neposredna<br />

parkirnih<br />

bližina AC mest<br />

VEČ KOT<br />

14.000<br />

m 2<br />

poslo vnih<br />

površin<br />

Bližina javnega<br />

prevoza<br />

INTERNI<br />

3POHODNI<br />

ATRIJI<br />

lokacija<br />

VEČ KOT<br />

600<br />

delovnih<br />

mest<br />

Restavracija<br />

VEČ KOT<br />

3.800<br />

m 2<br />

zelenih<br />

površin<br />

Rekreacijske<br />

površine<br />

Neposredna<br />

bližina AC<br />

Energetsko<br />

varčna zasnova<br />

Bližina javnega<br />

prevoza<br />

Rekreacijske<br />

površine<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


Celovška Celovška cesta cesta<br />

Dravlje<br />

Dravlje<br />

Generali Generali<br />

zavarovalnica<br />

zavarovalnica<br />

Petrol<br />

PE Celovška Petrol<br />

PE Celovška<br />

Hofer<br />

PE Celovška<br />

Hofer<br />

PE Celovška<br />

Supernova<br />

Ljubljana Šiška<br />

Supernova<br />

Ljubljana Šiška<br />

Šmarna gora<br />

Šmarna gora<br />

Severna Ljubljanska<br />

obvoznica<br />

Severna Ljubljanska<br />

obvoznica<br />

Stegne<br />

industrijska cona<br />

Stegne<br />

Industrijska cona<br />

okolica<br />

okolica<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


Skupna površina nepremičnine 34.000 m²<br />

Skupna površina pisarn 15.000 m²<br />

Značilna tlorisna površina 3.500 m²<br />

površine<br />

Velikost pisarniške enote se začne pri 500 m²<br />

Skupna površina atrijev 400 m²<br />

Skupna dostopna površina na strehi<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


Pridobitev<br />

gradbenega<br />

dovoljenja<br />

Začetek<br />

gradnje<br />

Zgodnji<br />

dostop<br />

Gradnja<br />

zaključena<br />

PC<br />

časovnica<br />

ŠIŠKA<br />

1.etapa


PRITLIČJE<br />

En najemnik<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 599 m 2<br />

2 3.079 m 2<br />

Več najemnikov<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 599 m 2<br />

2 1.017 m 2<br />

3 139 m 2<br />

4 546 m 2<br />

5 464 m 2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

4 5 6<br />

8<br />

LEGENDA:<br />

najemniška delitev<br />

6<br />

7<br />

8<br />

327 m 2<br />

486 m 2<br />

100 m 2<br />

3<br />

2<br />

7<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


MEDETAŽA<br />

2<br />

En najemnik<br />

NETO TLORISNE<br />

1<br />

POVRŠINE<br />

3 3<br />

1 255 m 2<br />

2 2.187 m 2<br />

3 216 m 2<br />

Več najemnikov<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 255 m 2<br />

2 413 m 2<br />

2<br />

3<br />

3 591 m 2<br />

7<br />

4 712 m 2<br />

1<br />

5 363 m 2<br />

6<br />

5<br />

6<br />

6 216 m 2<br />

7<br />

108 m 2<br />

4<br />

LEGENDA:<br />

najemniška delitev<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


PRVO NADSTROPJE<br />

En najemnik<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 3.281 m 2<br />

2 238 m 2<br />

Več najemnikov<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 600 m 2<br />

2 596 m 2<br />

3 701 m 2<br />

4 277 m 2<br />

5 280 m 2<br />

6 702 m 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

8<br />

6 5 7 4<br />

2<br />

3<br />

LEGENDA:<br />

najemniška delitev<br />

7<br />

238 m 2<br />

8<br />

125 m 2<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


DRUGO NADSTROPJE<br />

1<br />

En najemnik<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 3.281 m 2<br />

Več najemnikov<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE<br />

1 600 m 2<br />

2 596 m 2<br />

1<br />

3 701 m 2<br />

7<br />

4 277 m 2<br />

5 280 m 2<br />

6 5 4<br />

6 702 m 2<br />

2<br />

3<br />

najemniška delitev<br />

7<br />

125 m 2<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


LEGENDA:<br />

najemniška<br />

površina<br />

povezovalni<br />

hodnik<br />

restavracija<br />

tlorisi<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE:<br />

Pritličje<br />

3.678 m²<br />

Medetaža<br />

2.421 m²<br />

1. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

2. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

atriji<br />

454 m²<br />

streha<br />

2.385 m²<br />

PRITLIČJE<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


LEGENDA:<br />

najemniška<br />

površina<br />

povezovalni<br />

hodnik<br />

restavracija<br />

atrij<br />

tlorisi<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE:<br />

Pritličje<br />

3.678 m²<br />

Medetaža<br />

2.421 m²<br />

1. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

2. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

atriji<br />

454 m²<br />

streha<br />

2.385 m²<br />

MEDETAŽA<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


LEGENDA:<br />

najemniška<br />

površina<br />

povezovalni<br />

hodnik<br />

atrij<br />

tlorisi<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE:<br />

Pritličje<br />

3.678 m²<br />

Medetaža<br />

2.421 m²<br />

1. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

2. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

atriji<br />

454 m²<br />

streha<br />

2.385 m²<br />

1. NADSTROPJE<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


LEGENDA:<br />

najemniška<br />

površina<br />

povezovalni<br />

hodnik<br />

tlorisi<br />

NETO TLORISNE<br />

POVRŠINE:<br />

Pritličje<br />

3.678 m²<br />

Medetaža<br />

2.421 m²<br />

1. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

2. nadstropje<br />

3.157 m²<br />

atriji<br />

454 m²<br />

streha<br />

2.385 m²<br />

2. NADSTROPJE<br />

PC ŠIŠKA<br />

1.etapa


PC ŠIŠKA<br />

vizualizacije<br />

1.etapa


PC ŠIŠKA<br />

vizualizacije<br />

1.etapa


PC ŠIŠKA<br />

vizualizacije<br />

1.etapa


PC ŠIŠKA<br />

vizualizacije<br />

1.etapa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!