Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Projekční podkladyVydání 04/2013Fügen Sie auf der Vorgabeseitedas zur Produktgruppepassende Bild ein.Sie finden die Bilder aufder Referenzseite 14:Buderus Product groups.Anordnung im Rahmen:- Tops- Left sidesLogatherm WPLS 7,5/10/11/12Comfort/LightTepelné čerpadlovzduch-voda v provedeníSplit


ObsahObsah1 Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedeníSplit značky Buderus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1 Logatherm WPLS Comfort a Light(celým názvem FrigoComforta FrigoLight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 Důvody, které hovoří pro tepelnéčerpadlo vzduch-voda Buderusv provedení Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Základy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Princip činnosti tepelných čerpadel . . . . . . 52.2 Účinnost, výkonové číslo a ročnípracovní číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2.1 Účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2.2 Výkonové číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2.3 Příklad výpočtu výkonového číslas použitím teplotního spádu . . . . . . . . . . . 72.2.4 Porovnání výkonových čísel různýchtepelných čerpadel podleDIN-EN 14511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.2.5 Roční pracovní číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2.6 Nákladové číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2.7 Důsledky pro projektování systému . . . . . 83 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.1 Logatherm WPLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.1.1 Konstrukční uspořádání systému . . . . . . . 93.1.2 Popis systému WPLS.. Comfort/Light . . . 113.1.3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2 Venkovní jednotka ODU . . . . . . . . . . . . . 143.2.1 Konstrukce a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . 143.2.2 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . . 163.3 Vnitřní jednotka WPLS .. IE/IB . . . . . . . . 183.3.1 Konstrukce a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.2 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . . 193.3.3 Zbytkový dopravní tlak energetickyúsporného čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Návrh a dimenzování systému tepelnéhočerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.1 Postup návrhu (přehled) . . . . . . . . . . . . . 234.2 Stanovení tepelné ztráty budovy(spotřeby tepla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.2.1 Stávající objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.2.2 Novostavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.2.3 Dodatečný výkon pro přípravuteplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.2.4 Dodatečný výkon pro blokovacídoby HDO elektrorozvodnéspolečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.3 Dimenzování tepelného čerpadla . . . . . . 264.3.1 Monoenergetický způsob provozutepelných čerpadel vzduch-vodav provedení Split WPLS .. Comfort . . . . 264.3.2 Bivalentní způsob provozu tepelnýchčerpadel vzduch-voda LogathermWPLS .. Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274.3.3 Tepelná izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.3.4 Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.3.5 Příklad výpočtu s použitímnávrhového programu VPW2100 . . . . . .284.4 Dimenzování pro režim chlazení(jen WPLS .. Comfort) . . . . . . . . . . . . . . .304.5 Instalace Logatherm WPLS . . . . . . . . . . 324.5.1 Základní požadavky na místoinstalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324.5.2 Minimální odstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.5.3 Požadavky na protihlukovou ochranu . . 374.5.4 Opatření pro snížení hluku při instalaci . 404.5.5 Napájení elektrickým proudem . . . . . . . . 404.6 Dimenzování a místa instalacídalších částí systému . . . . . . . . . . . . . . .414.6.1 Regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.6.2 Akumulační zásobník vytápění . . . . . . . . 414.6.3 Zapojení druhého zdroje tepla u TČLogatherm WPLS .. Light . . . . . . . . . . . .414.6.4 Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.7 Okruh chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.7.1 Potrubí v okruhu chladiva . . . . . . . . . . . . 444.7.2 Délka potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.8 Okruh otopné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.8.1 Ochrana proti korozi na straně vody . . . 454.8.2 Odvzdušnění a zamezení vnikáníkyslíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454.8.3 Kvalita vody (plnicí a doplňovací voda) . 454.9 Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.9.1 Připojení WPLS .. Comfort . . . . . . . . . . . 474.9.2 Připojení WPLS .. Light . . . . . . . . . . . . . 515 Příklady zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.1 Pokyny pro všechny příklady zařízení . . 535.2 Příklad zařízení 1: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatnýmzásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545.3 Příklad zařízení 2: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačnímzásobníkem a solární podporouohřevu teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . .565.4 Příklad zařízení 3: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačnímzásobníkem a solární podporouohřevu teplé vody a vytápění . . . . . . . . .5826 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Obsah5.5 Příklad zařízení 4: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačnímzásobníkem a připojením na krbovévložky (kotle na tuhá paliva) provytápění a teplou vodu . . . . . . . . . . . . . . 605.6 Příklad zařízení 5: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatnýmzásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkem s chlazením a solárnímohřevem teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . 625.7 Příklad zařízení 6: Monoenergetickýzpůsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatnýmzásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkem s částečným chlazením . . . 645.8 Příklad zařízení 7: Bivalentní způsobprovozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, druhým zdrojemtepla, samostatným zásobníkem teplévody a akumulačním zásobníkem . . . . . 665.9 Příklad zařízení 8: Bivalentní způsobprovozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, druhým zdrojem tepla,akumulačním zásobníkem a solárnímohřevem teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . 685.10 Příklad zařízení 9: Bivalentní způsobprovozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, druhým zdrojemtepla, akumulačním zásobníkema připojením krbové vložky (kotlena tuhá paliva) pro vytápění a ohřevteplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726.1 Regulace vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . 726.1.1 Čidlo venkovní teploty a čidloprostorové teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . 726.1.2 Regulace výstupní teploty podleaktuální potřeby působenímmodulované regulace kompresorutepelného čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . 726.1.3 Regulace čerpadla vytápěníve vnitřní jednotce . . . . . . . . . . . . . . . . . 726.1.4 Regulace zabudovaného elektrickéhodotopu u Logatherm WPLS .. Comfort . . 726.1.5 Regulace druhého zdroje teplau Logatherm WPLS ... Light . . . . . . . . . . 736.1.6 Regulace dvou otopných okruhů . . . . . . 736.2 Regulace přípravy teplé vody . . . . . . . . . 746.3 Externí vstupy regulace tepelnéhočerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 Příprava teplé vody a akumulace tepla . . . . 757.1 Zásobník teplé vody pro tepelnáčerpadla HR200/300 . . . . . . . . . . . . . . . . 757.1.1 Přehled výbavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757.1.2 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.1.3 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777.2 Zásobník teplé vody LogaluxSH290 RW a SH370 RW . . . . . . . . . . . . 797.2.1 Přehled výbavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797.2.2 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . 807.2.3 Výkonový diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . 827.3 Bivalentní zásobník SMH400 Ea SMH500 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837.3.1 Přehled výbavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837.3.2 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . 837.4 Akumulační zásobník LogaluxP120 W a P200 W . . . . . . . . . . . . . . . . . 857.4.1 Přehled výbavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857.4.2 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . 857.5 Akumulační zásobník LogaluxP50 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.5.1 Přehled výbavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.5.2 Rozměry a technické údaje LogaluxP50 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Glosář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9410 Příklady výpočtů s použitímnávrhového programu VPW2100 . . . . . . . . . 9710.1 Tepelná ztráta 6 kW (Doporučenézařízení WPLS 7,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9710.2 Tepelná ztráta 7 kW (Doporučenézařízení WPLS 7,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9810.3 Tepelná ztráta 8 kW (Doporučenézařízení WPLS 10 resp. WPLS11 400 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9910.4 Tepelná ztráta 9 kW (Doporučenézařízení WPLS 10 resp. WPLS11 400 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10010.5 Tepelná ztráta 10 kW (Doporučenézařízení WPLS 10 resp. WPLS11 400 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10110.6 Tepelná ztráta 11 kW (Doporučenézařízení WPLS 12) . . . . . . . . . . . . . . . . 10211 Hladina akustického tlaku . . . . . . . . . . . . . 10311.1 ODU 7,5, ODU 10, ODU 11a ODU 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10312 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10512.1 ODU 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10512.2 ODU 10, ODU 11 a ODU 12 . . . . . . . . 1066 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 3


1 Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedení Split značky Buderus1 Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedení Split značkyBuderus1.1 Logatherm WPLS Comfort a Light(celým názvem FrigoComforta FrigoLight)Tepelné čerpadlo Logatherm WPLS je tvořeno venkovníjednotkou ODU 7,5, 10 , 11t, 11s, 12t a 12s a vnitřníjednotkou WPLS 7,5 IE/IB nebo 12 IE/IB.7,5 IB – 12 IB: bivalentní použití s druhým zdrojem tepla např.s olejovým nebo plynovým kotlem jako dotopem do 25 kW7,5 IE – 12 IE: monoenergetické použití s elektrickou topnouvložkou (zabudovanou ve vnitřní jednotce) jako dotopem3/6/9 kW1.2 Důvody, které hovoří pro tepelnéčerpadlo vzduch-voda Buderusv provedení SplitNěmecko je v ochraně klimatu jednou z předních zemí.Závazky vyplývající z Kjótského protokolu byly dodrženy.Není však důvod vyhřívat se na vavřínech, protožestřednědobých cílů v oblasti klimatu ještě zdaleka nebylodosaženo. A tak i volba správného vytápění přispívávýznamnou měrou k dosažení těchto cílů. Studieuskutečněné v tomto oboru očekávají, že tepelná čerpadlaz této skutečnosti budou dlouhodobě těžit.Zejména v oblasti novostaveb budou tepelná čerpadlavzduch-voda v provedení Split určovat směr zásluhou stáleúčinnějších strojů. Spojení mezi venkovní a vnitřní jednotkouse uskutečňuje pomocí elektrických kabelů a dvou potrubíchladiva, což umožňuje velmi flexibilní instalace.Monoenergetická varianta TČ Logatherm WPLS.. Comforts integrovanou elektrickou topnou vložkou (9 kW) umožňujenezávislé zásobování pro vytápění a teplou vodu. Sezabudovanou inteligentní regulací se stává tepelné čerpadlovzduch-voda v provedení Split vybavené invertorovoutechnologií účinným zdrojem tepla.Bivalentní řešení systému se nabízí tehdy, má-li existujícíkotel sloužit k pokrytí špičkové zátěže, avšak díkymodernizačním opatřením byla snížena tepelná potřeba.Tepelné čerpadlo Logatherm WPLS.. Light tak můževykonávat převážnou část práce spojenou s vytápěním.Pomocí bivalentního režimu z TČ WPLS.. Light a plynovéhokondenzačního přístroje lze pokrýt výkonový rozsah až do25 kW. Integrovaná regulace vyšle v případě potřebypožadavek na stávající regulaci kotle.Jistota kvality• Tepelná čerpadla vzduch-voda v provedení Split značkyBuderus splňují požadavky kvality společnosti Bosch namaximální funkční spolehlivost a životnost.• Zařízení jsou zkoušena a testována ve výrobním závodě.• Jistota velké značky: Náhradní díly a servis ještě i za 15 let.Ekologie• V provozu tepelného čerpadla je přibližně 75 % energiepotřebné k vytápění energie obnovitelná, při použití „zelenéenergie“ (energie větru, vody, slunce) je to až 100 %.• žádné emise při provozuExtrémní hospodárnost• technologie s nízkou potřebou údržby a dlouhou životností• žádné (finanční) náklady na provedení vrtu, jako je tomu utepelných čerpadel země-voda a tepelných čerpadel vodavodaJednoduchost a bezproblémovost• není třeba žádného povolení úřadů kompetentních prooblast životního prostředí• nejsou žádné zvláštní požadavky na velikost pozemku46 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Základy22 Základy2.1 Princip činnosti tepelných čerpadelVelká část celkové spotřeby energie připadá na domácnosti.V jedné domácnosti se přitom zhruba tři čtvrtinyspotřebované energie používá na vytápění. Z toho vyplývá,kde lze účinně začít s úsporami energie a snižováním emisíCO 2 . Tepelnou ochranou, např. použitím zlepšené tepelnéizolace, moderních oken a úsporného, ekologicky šetrnéhosystému vytápění tak lze dosáhnout dobrých výsledků.12334 5 62Obr. 1 Spotřeba energie v domácnostech[1] vytápění 78 %[2] teplá voda 11 %[3] ostatní přístroje 4,5 %[4] chlazení, mražení 3 %[5] praní, vaření, mytí nádobí 2,5 %[6] světlo 1 %Tepelné čerpadlo odebírá největší část energie na vytápěníz okolního prostředí, zatímco jen menší část je přiváděna jakoenergie pracovní. Účinnost tepelného čerpadla (výkonovéčíslo) se pohybuje mezi 3 a 5. Pro energeticky úspornéa ekologické vytápění jsou proto tepelná čerpadla ideální.16 720 645 211-33.1il6 720 801 984-01.1ilObr. 2 Tok teploty tepelného čerpadla vzduch-vodave venkovní instalaci (příklad)[1] Hnací energie[2] Vzduch 0 °C[3] Vzduch –5 °CVytápění teplem získaným z okolního prostředíPomocí tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. Comfort/Light lze využít teplo okolního vzduchu pro vytápění.Princip činnostiTepelná čerpadla WPLS .. Comfort/Light pracují naosvědčeném a spolehlivém „principu chladničky“. Chladničkaodnímá chlazeným potravinám teplo a na své zadní straně jeodevzdává do vzduchu v místnosti. Tepelné čerpadlo odnímáteplo z okolního prostředí a předává jej do topného systému.Využíváme přitom skutečnosti, že teplo vždy proudí od„zdroje tepla“ k „jímači tepla“ (od teplého ke chladnému),stejně jako řeka vždy teče údolím dolů (od „pramene“ do„nížiny“).Tepelné čerpadlo využívá (stejně jako chladnička) přirozenýsměr proudění od teplého ke studenému v uzavřeném okruhuchladiva výparníkem, kompresorem, kondenzátorema expanzním ventilem. Tepelné čerpadlo „čerpá“ přitom teploz okolního prostředí na vyšší teplotní úroveň, kterou lzevyužívat k vytápění.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 5


2 Základy2.2 Účinnost, výkonové číslo a ročnípracovní číslo1232.2.1 ÚčinnostÚčinnost (η) je poměr užitečného výkonu vytvořenéhok výkonu přijatému. U ideálních procesů je účinnost rovna 1.Technické procesy jsou vždy spojeny se ztrátami, a protojsou účinnosti technických zařízení vždy nižší než 1 (η < 1).46 720 801 985-01.1ilObr. 3 Schematické znázornění okruhu chladivatepelného čerpadla Logatherm WPLS ..Comfort/Light (s chladivem R410A)[1] Výparník[2] Kompresor[3] Kondenzátor[4] Expanzní ventilVýparník (1) obsahuje tekuté pracovní médium s velminízkým bodem varu (tzv. chladivo). Chladivo má nižší teplotunež tepelný zdroj (např. zemina, voda, vzduch) a nízký tlak.Teplo tedy proudí od tepelného zdroje ke chladivu. Chladivose tím zahřeje až nad hodnotu bodu varu, odpaří se a jenasáto kompresorem.Kompresor (2) stlačí odpařené (plynné) chladivo na vysokýtlak. Tím se plynné chladivo ještě více zahřeje. Dodatečně sei pracovní energie kompresoru přemění na teplo, které přejdedo chladiva. Tak se teplota chladiva dále zvyšuje, dokud nenívyšší než ta, kterou topný systém potřebuje pro vytápění.Bylo-li dosaženo určitého tlaku a určité teploty, proudíchladivo dále do kondenzátoru.V kondenzátoru (3) odevzdá horké, plynné chladivo teplozískané z okolního prostředí (tepelného zdroje) a z pracovníenergie kompresoru chladnějšímu topnému systému (jímačitepla). Jeho teplota přitom klesne pod teplotu kondenzace achladivo se opět stane kapalným. Chladivo, které je nyní opětkapalné, ale stále ještě pod vysokým tlakem, proudí doexpanzního ventilu.Expanzní ventil (4) zajišťuje, aby se tlak chladiva upravil natlak výchozí, než opět začne proudit zpět do výparníku a tamznovu přijímat teplo z okolí.Vzorec 1Vzorec pro výpočet účinnostiη ÚčinnostP ab Odevzdaný výkonP el Elektrický příkonTepelná čerpadla odebírají největší část energie z okolníhoprostředí. Tato část se nepovažuje za energii přivedenou,protože je zadarmo. Pokud by se účinnost počítala za těchtopodmínek, byla by > 1. Protože to není technicky správné,bylo pro tepelná čerpadla ke stanovení poměru užitečnéenergie k energii vynaložené (v tomto případě čisté pracovníenergii) zavedeno výkonové číslo (COP).2.2.2 Výkonové čísloVýkonové číslo ε, nazývané též COP (angl. Coefficient OfPerformance), je naměřené nebo vypočtené charakteristickéčíslo pro tepelná čerpadla za speciálně definovanýchprovozních podmínek, podobně, jako je tomu u normovanéspotřeby paliva u motorových vozidel.Výkonové číslo ε je poměr vykonaného tepelného výkonuk přijatému elektrickému příkonu kompresoru.Výkonové číslo, které lze dosáhnout tepelným čerpadlem,přitom závisí na teplotním spádu mezi tepelným zdrojema jímačem tepla.Pro moderní přístroje platí následující zjednodušený vzorecpro výkonové číslo ε, s výpočtem prostřednictvím teplotníhospádu:Vzorec 2Vzorec pro výpočet výkonového číslaprostřednictvím teplotyT Absolutní teplota jímače tepla v KT 0 Absolutní teplota tepelného zdroje v KPři výpočtu s použitím poměru tepelného výkonuk elektrickému příkonu platí následující vzorec:η=P ab--------P elTε 0,5 × --------------- 0,5 ΔT + T 0= = × -------------------T–T 0ΔTVzorec 3P elQ NQ Nε = COP = -------P elVzorec pro výpočet výkonového číslaprostřednictvím elektrického příkonuElektrický příkon v kWOdevzdaný vykonaný výkon v kW66 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Základy22.2.3 Příklad výpočtu výkonového číslas použitím teplotního spáduHledáme výkonové číslo tepelného čerpadla u podlahovéhovytápění s výstupní teplotou 35 °C a vytápění s otopnýmitělesy s výstupní teplotou 50 °C při teplotě tepelného zdroje0°C.Podlahové vytápění (1)• T = 35 °C = (273 + 35) K = 308 K• T 0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K• ΔT = T – T 0 = (308 – 273) K = 35 KVýpočet podle vzorce 2:Tε = 0,5 × ------ = 0,5 × 308 --------------K = 4,4ΔT 35 KRadiátorové vytápění (2)• T = 50 °C = (273 + 50) K = 323 K• T 0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K• ΔT = T – T 0 = (323 – 273) K = 50 KVýpočet podle vzorce 2:COP98765432100Tε = 0,5 × ------ = 0,5 × 323 --------------K = 3,2ΔT 50 KPříklad ukazuje o 36 % vyšší výkonové číslo propodlahové vytápění oproti vytápěníradiátorovému.Z toho vyplývá zjednodušené základní pravidlo:o 1 °C menší zdvih teploty = o 2,5 % vyššívýkonové číslo.121 ΔT = 35 K, ε = 4,42 ΔT = 50 K, ε = 3,210 20 30 40 50 60 70ΔT (K)6 720 801 984-03.1ilObr. 4 Výkonová čísla podle vzorového výpočtuCOP Výkonové číslo εΔT Teplotní rozdíl2.2.4 Porovnání výkonových čísel různýchtepelných čerpadel podle DIN-EN 14511Přibližné srovnání různých tepelných čerpadel poskytujenorma DIN EN 14511 Podmínky pro stanovení výkonovéhočísla, např. druh tepelného zdroje a teplota jeho teplonosnélátky.Solanka 1) /Voda 2)[°C]Voda 1) /Voda 2)[°C]Vzduch 1) /Voda 2)[°C]B0/W35 W10/W35 A7/W35B0/W45 W10/W45 A2/W35B5/W45 W15/W45 A–7/W35Tab. 1 Porovnání tepelných čerpadel podleDINEN145111) Tepelný zdroj a teplota teplonosné látky2) Jímač tepla a teplota na výstupu z přístroje (výstupvytápění)A Air (angl. vzduch)B Brine (angl. solanka)W Water (angl. voda)Výkonové číslo podle DIN EN 14511 bere kromě příkonukompresoru v úvahu i hnací výkon pomocných agregátů,poměrný výkon čerpadla solanky nebo vodního čerpadlanebo u tepelných čerpadel vzduch-voda poměrný výkonventilátoru.Rovněž rozlišení na zařízení se zabudovaným čerpadlema zařízení bez něho vede v praxi k výrazně odlišnýmvýkonovým číslům. Účelné je proto pouze přímé srovnánítepelných čerpadel stejného druhu konstrukce.Výkonová čísla (ε, COP) udávaná pro tepelnáčerpadla značky Buderus se vztahují na okruhchladiva (bez poměrného výkonu čerpadla) adodatečně na metodu výpočtu normyDIN-EN 14511 pro stroje se zabudovanýmčerpadlem.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 7


2 Základy2.2.5 Roční pracovní čísloJelikož výkonové číslo představuje pouze okamžitý příkon zavždy zcela určitých podmínek, udává se doplňkově pracovníčíslo. To se obvykle udává jako roční pracovní číslo β (angl.také seasonal performance factor) a vyjadřuje poměr mezicelkovým užitečným teplem, které systém tepelnéhočerpadla odevzdá za rok, a elektrickou energií přijatousystémem ve stejném období.Směrnice VDI 4650 popisuje metodu, která umožňujepřepočet výkonových čísel z měření na zkušebním stavu naroční pracovní číslo pro reálný provoz s jeho konkrétnímiprovozními podmínkami.Roční pracovní číslo lze spočítat přibližně. V úvahu se přitombere druh konstrukce tepelného čerpadla a různé opravnéfaktory pro provozní podmínky. Pro přesné hodnoty lzemezitím využít softwarové simulační výpočty.Velmi zjednodušená výpočetní metoda ročního pracovníhočísla je tato:2.2.7 Důsledky pro projektování systémuPři projektování systému lze vhodnou volbou zdroje tepla asystému jeho rozvodu pozitivně ovlivnit výkonové číslo a s tímspojené roční pracovní číslo:Čím je rozdíl mezi teplotou na výstupu a teplotou tepelnéhozdroje menší, tím lepší je výkonové číslo.Nejlepší výkonové číslo je dosahováno při vysokých teplotáchtepelného zdroje a nízkých teplotách výstupu v systémurozvodu tepla. Nízké výstupní teploty lze dosahovatpředevším plošným vytápěním.Při projektování systému je nutno rozvažovat mezi efektivnímzpůsobem provozu systému tepelného čerpadla ainvestičními náklady, tj. náklady na zhotovení systému.β=Q wp---------W elVzorec 4βQ wpW elVzorec pro výpočet ročního pracovníhočíslaRoční pracovní čísloMnožství tepla vyrobené v průběhu jednoho rokuvkWhElektrická energie přijatá v průběhu jednoho rokutepelným čerpadlem v kWh2.2.6 Nákladové čísloAby bylo možné energeticky hodnotit různé technologievytápění, mají být i pro tepelná čerpadla zavedena dnesobvyklá tzv. nákladová čísla podle DIN V 4701-10.Nákladové číslo zdroje e g udává, kolik neobnovitelné energiepotřebuje systém ke splnění svého úkolu. Pro tepelnéčerpadlo je nákladové číslo zdroje obrácená hodnota ročníhopracovního čísla:1e g= -- =βW el---------Q wpVzorec 5βe gQ wpW elVzorec pro výpočet nákladového číslazdrojeRoční pracovní čísloNákladové číslo zdroje tepelného čerpadlaMnožství tepla vyrobené tepelným čerpadlemv průběhu jednoho roku v kWhElektrická energie přijatá v průběhu jednoho rokutepelným čerpadlem v kWh86 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis33 Technický popis3.1 Logatherm WPLS3.1.1 Konstrukční uspořádání systémuPříklad systému (monoenergetický způsob provozu) s WPLS.. ComfortSC204HMC301E11.TTE12.TTS1TTE11.F121TTE12.F121E31.RM2. TM1R1KS01E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11TE41.G6E10.T2E41.T3E11.T1BAE21.Q21MABE31.RM1.TM1S2000∏ JLogalux SMH...EP 50WLogatherm WPLS.. ComfortObr. 5 Příklad zařízení (monoenergetický způsob provozu) (seznam zkratek str. 53)Podrobné informace o dalších příkladechzařízení, např. řešení s paralelním akumulačnímzásobníkem a solární přípravou teplé vodynajdete na str. 54 a dále.6 720 801 985-02.1il6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 9


3 Technický popisPříklad systému (bivalentní způsob provozu) WPLS.. LightHMC301RBC101E11.TTE12.TTTTTTE12.F121E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11E41.G6E10.T2E11.T1BAME21.Q21ABE41.T3000∏ JHW000∏ JLogalux SH... RWLogalux P...WLogatherm WPLS.. LightLogamax plus GB1626 720 801 985-11.1ilObr. 6 Příklad zařízení (bivalentní způsob provozu) (seznam zkratek str. 53)106 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis33.1.2 Popis systému WPLS.. Comfort/LightIntegrovaná regulace HMC30, která je umístěna ve vnitřnímmodulu WPLS .. IE/IB, vypočítává potřebnou výstupní teplotupro vytápění, generuje požadavek tepla a spouští tepelnéčerpadlo. Modulační venkovní jednotka se nastaví napožadovaný výkon. Umožněn je tím optimální provoz proaktuální potřebu tepla. Pokud vytvořené teplo pro vytápěník pokrytí aktuální tepelné potřeby nepostačuje, lze připojitinterní elektrickou topnou vložku (WPLS .. IE) nebo odeslatpožadavek na druhý zdroj tepla (např. olejový nebo plynovýkotel) (WPLS .. IB).Tepelné čerpadlo uplatňuje své silné stránky při nízkýchvýstupních teplotách a při mírných venkovních teplotách.V přechodných obdobích lze požadovat dodatečný tepelnývýkon dodaný elektrickou topnou vložkou (u TČ WPLS .. IE)nebo od druhého zdroje tepla (např. olejový nebo plynovýkotel), který je hydraulicky propojený s TČ WPLS .. IB . Přivelmi nízkých venkovních teplotách může být výhodné, abyu TČ WPLS .. IB převzal zásobování teplem druhý zdroj tepla( obr. 7). Při velmi nízkých teplotách okolí a při vysokýchvýstupních teplotách (příprava teplé vody) pokrývá elektrickátopná vložka nebo druhý zdroj tepla potřebu tepla.Q (kW)+1 23– ... +T (°C)6 720 801 984-05.1ilObr. 7 Součinnost zdrojů tepla1 druhý zdroj tepla (elektrická topná vložka jen mimomeze provozního rozsahu tepelného čerpadla)2 tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split(bivalentní způsob provozu, v kombinacis elektrickou topnou vložkou nebo druhým zdrojemtepla)3 tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitQ tepelný výkonT venkovní teplotaVysoušení podlahy (speciální funkce)Funkce Vysoušení podlahy se používá k vysušovánímazaniny podlahového vytápění v novostavbách. Programpro vysušování mazaniny má nejvyšší prioritu, což znamená,že kromě bezpečnostních funkcí a režimu „Pouze dotop“ jsoudeaktivovány všechny funkce. Při vysušování podlahy pracujívšechny otopné okruhy.Funkce Vysušování podlahy je k dispozici jenv kombinaci s podlahovým vytápěním avyžaduje elektrické připojení bez blokace HDO.Vysušování podlahy se musí uskutečňovat připlynulé dodávce proudu.Vysušování podlahy probíhá ve třech fázích:• fáze ohřevu• fáze s maximální teplotou• fáze ochlazovacíOhřev a ochlazování probíhá postupně, každý stupeň trvánejméně jeden den. Fáze s maximální teplotou se považujeza jeden stupeň.Při základním nastavení je to 9 teplotních stupňů:• Fáze ohřevu se 4 teplotními stupni(25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C)• Maximální teplota(45 °C po dobu čtyř dnů)• Fáze ochlazování se 4 teplotními stupni(40 °C, 35 °C, 30 °C, 25 °C)Probíhající program lze bez potíží ukončit. Po skončeníprogramu se tepelné čerpadlo vrátí zpět do svého obvykléhoprovozu. Po přerušení napětí (výpadku proudu) pokračujeprogram vysušování podlahy od okamžiku, ve kterém bylpřerušen.Po ukončení vysoušení podlahy lze připojit signál HDO. Potéaktivujte signál HDO podle nastavení v menu „Externíregulace“.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 11


3 Technický popis3.1.3 Rozsah dodávky6 720 648 125-83.1IObr. 8 Venkovní modul ODU 7,56 720 648 125-84.1IObr. 9 Venkovní modul ODU 10, 11 a 12126 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis323456T1T2Obr. 10Rozsah dodávky modulu WPLS IE (TČ ozn. „Comfort“) / IB (TČ ozn. „Light“)[1] Modul WPLS[2] Návod k instalaci a návod k obsluze[3] Kabelová průchodka[4] Filterball[5] Kleště na demontáž filtru[6] Můstky pro 1fázovou instalaci[T1] Čidlo teploty na výstupu[T2] Čidlo venkovní teploty6 720 648 125-01.4I6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 13


3 Technický popis3.2 Venkovní jednotka ODU3.2.1 Konstrukce a funkce6 720 801 984-07.1ilObr. 11 Rozsah dodávky ODU (na obr. jednotkaODU 10/11/12)Venkovní jednotka ODU odebírá nasátému vzduchu teplo.Toto teplo se v okruhu chladiva dostane na vyšší teplotníúroveň a v modulu WPLS přenáší na otopnou vodu.Venkovní jednotky ODU 7,5 a 10,11 a 12 pracují s elektrickýmnapětím 230 V a ODU 11 (400 V) a 12 (400 V) napětím 400 V.Tepelné čerpadlo lze napájet buď proudem z domácnosti,nebo speciální sazbou za elektřinu určenou pro tepelnáčerpadla. Provozovatel tak má značnou flexibilitu při volběposkytovatele elektrické energie, přičemž lze využívatvýhodných nabídek.Venkovní jednotka je z výrobního závodu předem naplněnachladivem (R410A) pro délku potrubí (jeden směr) mezi 1 ma 30 m. Venkovní jednotka je spojena pomocí potrubí chladivao rozměru 3 / 8 " a 5 / 8 " s vnitřní jednotkou uvnitř domu.Výhody tohoto druhu připojení:• snadné připojení na stávající elektrickou síť 230 V AC popř.400 V, 3~ bez nákladných dodatečných opatření• alternativně: Možnost využití zvýhodněných sazeb elektřinypro tepelná čerpadla146 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis3123475 66720644816-08.1IObr. 12Hlavní součásti venkovního modulu ODU[1] Přípojky, elektrické napájení, komunikace (řízení)[2] Kabelové svorky[3] Připojení (chladivo v kapalném stavu)[4] Připojení, horký plyn (chladivo v plynném stavu)[5] Uzavírací ventily, kapalina a horký plyn[6] Kompresor[7] Servisní výstup na uzavíracím ventilu pro kapalinu(Připojení pro vakuové čerpadlo)6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 15


10503 Technický popis3.2.2 Rozměry a technické údaje330+30330+309501338943175225 6006003706 720 644 816-06.1IObr. 13 Rozměry venkovního modulu ODU 7,5(rozměry v mm)Obr. 143706 720 644 816-10.2IRozměry venkovního modulu ODU 10 aODU 12t (rozměry v mm)Jedn. ODU 7,5 ODU 10 ODU 11s/t ODU 12s/tProvoz vzduch/vodaJmenovitý tepelný výkon při A2/W35 1) kW 6,5 8,5 9,5 10,5Příkon při A2/W35 1) kW 1,96 2,42 2,87 4,18COP při A2/W35 1) - 3,33 3,50 3,30 3,20Rozsah tepelného výkonu při A2/W35 kW 2,1-6,5 4,2-8,5 4,3-9,5 4,5-10,5Jmenovitý tepelný výkon při A7/W35 1) kW 8,7 11,9 14,0 16,0Příkon při A7/W35 1) kW 2,04 2,70 3,25 3,90COP při A7/W35 1) - 4,34 4,39 4,24 4,10Chladicí výkon při A35/W7 1) kW 6,60 9,10 12,0 12,5Příkon chlazení při A35/W7 1) kW 2,59 2,32 3,30 5,38EER při A35/W7 1) - 2,55 2,75 2,35 2,32Tab. 2Technické údaje166 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis3Elektrická dataNapájení elektrickou energií - 230V, 1N AC50HzMeze použití tepelného čerpadla vzduch-voda bezdotopu230V, 1N AC50Hz400V, 3N AC50Hz400V, 3N AC50HzDoporučený jistič A 25 32 10/32 16/32Maximální proud 2) A 19 26,5 9,5 / 26,5 13/28Data přípojky chlazeníZpůsob připojení palce 3/8 a 5/8Druh chladiva 3)R410AHmotnost chladiva kg 3,5 5,0 5,0 5,0Data o vzduchu a hlukuKompresor (DC-invertor) W 86 60 + 60 60 + 60 60 + 60Nominální průtok vzduchu m 3 /h 3300 6600 7200 7200Hladina akustického tlaku vedB(A) 48 51 52 52vzdálenosti 1 mHladina akustického výkonu 4) dB(A) 66 68 68 68VšeobecněMaximální výstupní teplota otopné °C 55 55 55 55vody, pouze tepelné čerpadlo 5)Maximální výstupní teplota otopnévody, pouze dotop°C 80 80 80 80Rozměry (Š × H × V) mm 950 × 360 ×943Jedn. ODU 7,5 ODU 10 ODU 11s/t ODU 12s/t1050 × 360 ×13381050×360×13381050 × 360 ×1338Hmotnost kg 67 116 126/116 132Tab. 2 Technické údaje1) Údaje o výkonu podle EN 145112) Rozběhový proud; rozběhový ráz v závislosti na druhu konstrukce nenastává.3) GWP 100 = 19804) Hladina akustického výkonu podle DIN ISO EN 9614-25) ( obr. 15)T1( °C)60555045353025201510-30-20 -10 0 10 20 30 40T2 (°C)Obr. 15 Modul WPLS s ODU 7,5, 10,11 nebo 12T1 Teplota na výstupuT2 Venkovní teplota6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 17


3 Technický popis3.3 Vnitřní jednotka WPLS .. IE/IB3.3.1 Konstrukce a funkceVnitřní jednotka WPLS .. IE/IBVnitřní jednotka WPLS .. IE/IB se montuje uvnitř domu.Předává teplo obsažené v chladivu do topného systému.V modulu WPLS je integrována regulace, výměník tepla,energeticky úsporné oběhové čerpadlo, tlakoměr, pojistnýventil (3 bar) a rozvodná hydraulická deska, která umožňujesnadnou a rychlou integraci modulu WPLS do topnéhosystému. Všechny vodní přípojky jsou vyvedeny směremdolů.Vnitřní jednotka WPLS 7,5 a 12 IERegulace probíhá automaticky, je možné provádět omezujícínastavení v regulačním přístroji. Vnitřní jednotka je vybavenahlídačem tlaku, který při provozním tlaku nižším než 0,5 baruuvede systém mimo provoz. Tato skutečnost je oznámenaalarmem. Potrubí modulu WPLS IE je z výrobního závodu jižopatřeno izolací a je tedy vhodné pro chlazení.Vnitřní jednotka WPLS 7,5 a 12 IB1 21 2565446 720 648 125-14.1IObr. 16 Modul WPLS IE s energeticky úspornýmčerpadlem a elektrickým dotopem[1] Odvzdušňovací ventil (ruční)[2] Odvzdušňovací ventil (automatický)[3] Tlakoměr[4] Energeticky úsporné čerpadlo[5] Elektrická topná vložka[6] Hlídač tlaku36 720 648 125-13.1IObr. 17 Modul WPLS IB s energeticky úspornýmčerpadlem a směšovačem[1] Odvzdušňovací ventil[2] Elektrická spínací skříň[3] Tlakoměr[4] Energeticky úsporné čerpadlo[5] SměšovačK modulu WPLS IB lze připojit externí zdroj tepla o výkonu do25 kW. Přimíchávání probíhá pomocí směšovacího ventilu vevnitřní jednotce. Regulaci zajišťuje PID-regulátor, který lzev případě potřeby přizpůsobit. Za účelem hydraulickéhooddělení při kombinaci s tepelnými zdroji, které již mají vlastníčerpadlo vytápění, je v modulu WPLS IB umístěno obtokovépotrubí se zpětným ventilem.3Modul WPLS IE má elektrický dotop se 3 stupni: 3/6/9 kW.186 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis33.3.2 Rozměry a technické údaje500420Obrázek 18 znázorňuje vnitřní jednotku WPLS .. IE, vnitřníjednotka WPLS .. IB obsahuje navíc přípojky výstupu azpátečky pro druhý zdroj tepla( obr. 22, str. 21).8506 720 801 985-03.1ilObr. 18Rozměry vnitřní jednotky WPLS .. IE/IB(rozměry v mm)Jednotka WPLS 7,5 IE WPLS 12 IEElektrická dataNapájení 400 V 3N AC 50Hz 400 V 3N AC 50HzMaximální proudové zatížení A 16 16Elektrický dotop kW 9 9Hydraulická dataPřipojení (vytápění výstup azpátečka)palce 1" vnější závit 1" vnější závitMaximální provozní tlak bar 3 3Interní tlaková ztráta kPa 8 16Jmenovitý průtok otopné vody m 3 /h 1,008 1,404 1) /1,746 2) 2,016 3)Zbytkový dopravní tlak kPa 59 44Typ čerpadla Wilo-Stratos PARA 25/1-7Data chlazeníZpůsob připojení palce Přípojka s pertlem 5/8" – 3/8" Přípojka s pertlem 5/8" – 3/8"Rozměry a hmotnostRozměry (Š × H × V) mm 500 × 420 × 850 500 × 420 × 850Hmotnost kg 48 55Tab. 3Modul WPLS.. IE s elektrickým dotopem1) u WPLS 102) u WPLS 113) u WPLS 126 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 19


3 Technický popisJednotka WPLS 7,5 IB WPLS 12 IBElektrická dataNapájení 230 V, 1N AC 50Hz 230 V, 1N AC 50HzMaximální proudové zatížení A 10 10Hydraulická dataMax. výkon bivalentního zdroje tepla kW 25 25Připojení (vytápění výstup azpátečka)palce 1" vnější závit 1" vnější závitMaximální provozní tlak bar 3 3Interní tlaková ztráta kPa 8 17Jmenovitý průtok otopné vody m 3 /h 1,008 1,404 1) /1,746 2) /2,016 3)Zbytkový dopravní tlak kPa 59 43Typ čerpadla Wilo-Stratos PARA 25/1-7Data chlazeníZpůsob připojení palce Přípojka s lemem 5/8" – 3/8" Přípojka s lemem 5/8" – 3/8"Rozměry a hmotnostRozměry (Š × H × V) mm 500 × 420 × 850 500 × 420 × 850Hmotnost kg 41 48Tab. 4 Modul WPLS.. IB s druhým zdrojem tepla1) u WPLS 102) u WPLS 113) u WPLS 12206 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Technický popis3Rozměry přípojek modulu WPLS.. IE/IB100 120 7065123417040Obr. 193206 720 648 131-25.1IPřípojky monoenergetického moduluWPLS .. IE s elektrickým dotopem(rozměry v mm)1906 720 644 816-16.2IObr. 21 Přípojky monoenergetického modulu WPLSWPLS .. IE s elektrickým dotopem[1] Potrubí chladiva v kapalném stavu[2] Odtok z pojistného ventilu[3] Výstup vytápění[4] Potrubí chladiva v plynném stavu[5] Tlakoměr[6] Zpátečka vytápění100 120 7017019087612345Obr. 2040801201206 720 648 131-24.1IPřípojky bivalentního modulu WPLS .. IB sesměšovačem (rozměry v mm)6 720 644 816-12.2IObr. 22 Přípojky bivalentního modulu WPLS .. IB sesměšovačem[1] Potrubí chladiva v kapalném stavu[2] Odtok z pojistného ventilu[3] Zpátečka (zpět do druhého zdroje tepla)[4] Potrubí chladiva v plynném stavu[5] Tlakoměr[6] Výstup (z druhého zdroje tepla)[7] Zpátečka vytápění[8] Výstup vytápění6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 21


3 Technický popis3.3.3 Zbytkový dopravní tlak energeticky úsporného čerpadlaEnergeticky úsporné čerpadlo ve vnitřní jednotce je možnénastavit různými způsoby:• „Autoregulace“, podle nastavitelného teplotního spádu(doporučené standardní nastavení)• „Stálý počet otáček“8765U = 10V (4450 rpm)U = 9V (3990 rpm)U = 8V (3520 rpm)U = 7V (3060 rpm)U = 6V (2590 rpm)U = 5V (2200 rpm)U = 4V (1660 rpm)U = 3V (1200 rpm)U = 10V (4450 rpm)80706050H [m]4P1 [W]4033022011000,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Q [m³/h]00,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Q [m³/h]6 720 648 125-74.1IObr. 23QHP1Charakteristika energeticky úsporného čerpadla v modulu WPLS bez vnitřní tlakové ztrátyPrůtokZbytková dopravní výškaPříkon čerpadlaAutoregulace – u systému s akumulačním zásobníkemPři autoregulačním provozu je rychlost čerpadla řízenateplotním rozdílem mezi zdrojem tepla na vstupu a navýstupu.Je-li přítomné čerpadlo vytápění v otopném okruhua akumulační zásobník otopného okruhu, musí se nastavitčerpadlo vytápění tepelného čerpadla, tak aby bylo možnéudržovat teplotní rozdíl pro tepelné čerpadlo.Čerpadlo vytápění se používá z toho důvodu, aby bylo možnéudržovat správný průtok v otopném systému. Otáčkyintegrovaného energeticky úsporného čerpadla v tepelnémčerpadle se upravují automaticky, aby bylo vždy dosaženooptimální teplotní diference pro optimální výkon tepelnéhočerpadla.Doporučená jsou pouze hydraulická zapojenís paralelním akumulačním zásobníkem.U systémů s otopnými tělesy musí být vždyinstalován paralelní akumulační zásobník.U systémů bez akumulačního zásobníku můžedojít k pocitu diskomfortu ( kapitola 4.6.2,str. 41).Stálé otáčky – u systémů bez akumulačního zásobníkuv tepelném systémuModulů WPLS je vybaven energeticky úsporným čerpadlem,které upravuje optimální teplotní spád zdroje tepla pro tepelnéčerpadlo. U systémů, u kterých je upuštěno od doporučenéhoparalelního akumulačního zásobníku ( kapitola 4.6.2,str. 41), nemůže tato funkce rozvinout svoji plnou účinnost.Proto je v těchto případech nutné deaktivovat regulaci počtuotáček a v regulaci nastavit konstantní otáčky.226 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.1 Postup návrhu (přehled)Nutné kroky při návrhu a dimenzování otopného systému jsouznázorněny na obr. 24. Podrobný popis najdetev následujících kapitolách.Výpočet spotřeby energieVytápěníTeplá vodase vypočítá pomocíse vypočítá pomocízjednodušeného vzorce, DIN EN 12831, nebo ČSN ENzjednodušeného vzorce, DIN 4708, nebo ČSN ENDimenzování a volba tepelného čerpadlaZpůsob provozumonoenergetickýbivalentníBlokovací doby HDOVolba zařízeníNávrh (volba hydrauliky systému)Typy systémů1 otopný okruh2 otopné okruhypříprava teplé vodyakumulační zásobníkbivalentní provozObr. 246 720 801 985-20.1il6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 23


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.2 Stanovení tepelné ztráty budovy (spotřeby tepla)Přesný výpočet tepelné ztráty se provádí podle DIN EN12831. Dále jsou popsány rychlé metody, které jsou vhodnék odhadu, ale nemohou nahradit individuální podrobnývýpočet.4.2.1 Stávající objektyPři výměně existujícího topného systému lze tepelnou ztrátuodhadnout podle spotřeby paliva starého topného systému.U plynových vytápění:Vzorec 6U olejových vytápění:Vzorec 7Q [kW]Q [kW]Pro vyrovnání výrazně chladných nebo teplýchlet je nutné vypočítat průměrnou spotřebu palivaza několik let.Příklad:K vytápění domu bylo v posledních 10 letech spotřebovánocelkem 30000 litrů topného oleje. Jak velká je tepelná ztráta?Průměrná spotřeba topného oleje za rok činí:spotřeba [ l/a]Tepelná ztráta je tedy:spotřeba [ m 3 ⁄ a]= ----------------------------------------------250 m 3 /a kWspotřeba [ l ⁄ a]= ---------------------------------------250 l ⁄ a kWspotřeba [l/a]= ---------------------------------- =doba [ a]= 3000 l/a30000 l------------------10 let4.2.2 NovostavbyPotřebný tepelný výkon pro vytápění bytu popř. domu lzezhruba spočítat pomocí vytápěné plochy a specifické tepelnéztráty. Specifická potřeba tepelného výkonu je závislá natepelné izolaci budovy ( tabulka 5).Druh izolacebudovySpecifická tepelnáztráta q [kW/m 2 ]nízkoenergetický dům 0,03standardně zateplenýdům0,05při normální tepelnéizolaci domu (od cca roku0,081980)u strašího zdiva beztepelné izolace0,12Tab. 5 Specifická spotřeba teplaPotřeba tepelného výkonu Q se vypočítá z vytápěné plochy Aa tepelné ztráty (potřeby tepelného výkonu) q takto:Vzorec 8Q [W] = A [ m 2 ] ⋅ q [ W/m 2 ]PříkladJak velká je tepelná ztráta domu o vytápěné ploše 150 m 2a tepelnou izolací podle EnEV 2009?Z tabulky 5 vyplývá pro izolaci podle EnEV 2009 specifickátepelná ztráta 30 W/m 2 .Tepelná ztráta je tedy:Q = 150 m 2 ⋅ 30 W ⁄ m 2= 4500 W = 4,5 kWQ [kW]3000 l/a= ------------------------------- = 12 kW250 l ⁄ a kW246 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.2.3 Dodatečný výkon pro přípravu teplé vodyMá-li se tepelné čerpadlo používat i pro přípravu teplé vody,je třeba při dimenzování vzít v úvahu potřebný dodatečnývýkon.Tepelný výkon potřebný k přípravě teplé vody závisí v prvnířadě na spotřebě teplé vody. Ta se řídí podle počtu osobv domácnosti a podle požadovaného komfortu teplé vody.V normální bytové zástavbě se na osobu počítá se spotřebou30 až 60 litrů teplé vody o teplotě 45 °C.Aby byla při projektování systému zaručena jistota a bylovyhověno vzrůstajícím nárokům spotřebitelů na komfort,vychází se z tepelného výkonu 200 W na osobu.Příklad:Jak velký musí být dodatečný tepelný výkon u domácnosti sečtyřmi osobami a spotřebou teplé vody 50 litrů na osobua den?Dodatečný tepelný výkon na osobu činí 0,2 kW. U domácnostise čtyřmi osobami činí tedy dodatečný tepelný výkon:V praxi se osvědčilo následující dimenzování:Doba blokování zaden [h]Tab. 6Dodatečný tepelný výkon[% tepelné zátěže]2 54 106 15Postačí proto dimenzovat tepelné čerpadlo asi o 5 %(2 blokovací hodiny) až 15 % (6 blokovacích hodin) větší.Bivalentní provozV bivalentním provozu nepředstavují blokovací doby obecněžádné omezení, protože se případně spustí druhý tepelnýzdroj.Q WW= 4 ⋅ 0,2 kW = 0,8 kW4.2.4 Dodatečný výkon pro blokovací doby HDOelektrorozvodné společnostiMnoho elektrorozvodných společností podporuje instalacitepelných čerpadel speciálními tarify za elektrický proud. Naoplátku si za výhodnější ceny vyhrazují právo uvalit na provoztepelných čerpadel blokovací doby, např. ve výkonovýchšpičkách rozvodné elektrické sítě.Monoenergetický provozPři monoenergetickém provozu musí být tepelné čerpadlonaddimenzováno, aby i přes blokovací doby mohlo pokrývatpotřebu tepla za den.Teoreticky se faktor pro dimenzování tepelného čerpadlevypočte:Vzorec 9f=24 h-------------------------------------------------------------------------------------24 h – doba blokování za den [h]V praxi se ale ukazuje, že potřebný zvýšený výkon je menší,protože nejsou vytápěny všechny místnosti a nejnižších teplotje dosahováno jen zřídkakdy.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 25


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.3 Dimenzování tepelného čerpadlaTepelná čerpadla bývají zpravidla dimenzována v těchtozpůsobech provozu:• Monoenergetický způsob provozuTepelná ztráta budovy a potřeba tepla pro přípravu teplévody je pokryta z velké části tepelným čerpadlem.Ve spotřebních špičkách vypomáhá elektrický dotop.• Bivalentní způsob provozuTepelná ztráta budovy a potřeba tepla pro přípravu teplévody je pokryta z velké části tepelným čerpadlem.Ve spotřebních špičkách vypomáhá další tepelný zdroj(např. plynový kotel). Tepelná čerpadla pro bivalentnízpůsob provozu jsou vhodná k rekonstrukci stávajícíchsystémů vytápění.4.3.1 Monoenergetický způsob provozutepelných čerpadel vzduch-vodav provedení Split WPLS .. ComfortMonoenergetický způsob provozu bere vždy v úvahu,že špičkové výkony nepokrývá pouze samotné tepelnéčerpadlo, ale že k tomu přispívá i elektrická topná vložka.Ta podle potřeby podporuje jak vytápění, tak i přípravu teplévody. Za tím účelem postupně spíná potřebný výkon(až 9 kW).Důležité je provádět návrh tak, aby byl přiváděn co nejnižšípodíl elektrické energie. Výrazně poddimenzované tepelnéčerpadlo má za následek neúměrně vysoký pracovní podílelektrické topné vložky a tím zvýšené náklady na elektrickýproud. Přitom je třeba zohlednit provozní rozsah tepelnéhočerpadla ( Technické údaje). Mimo provozní rozsah jev provozu výhradně elektrická topná vložka, čemuž je třebazabránit volbou vhodných topných systémů. Podle toho by semaximálně potřebná výstupní teplota vytápění nemělapohybovat nad maximální výstupní teplotou tepelnéhočerpadla závislou na venkovní teplotě.Venkovní teploty v České republice jsou závislé na místníchklimatických podmínkách. Protože se však v průměruvenkovní teplota pohybuje jen asi 20 dnů v roce pod –5 °C,je také jen několik dnů v roce zapotřebí paralelní chod, např.elektrická topná vložka, k podpoře vytápění tepelnéhočerpadla.V České Republice doporučujeme tyto bivalentní body:• –4 °C až –7 °C při venkovní výpočtové teplotě–16 °C (podle DIN EN 12831)• –3 °C až –6 °C při venkovní výpočtové teplotě–12 °C (podle DIN EN 12831)• –2 °C až –5 °C při venkovní výpočtové teplotě–10 °C (podle DIN EN 12831)V TČ WPLS .. Comfort je elektrický dotop o výkonu max. 9 kWjiž integrován. Výkon elektrické topné vložky je řízen v krocíchpo 3 kW v závislosti na potřebě.U domů s malou energetickou náročností se bodbivalence může pohybovat i kolem nižších teplot( obr. 7, str. 28).Příklad:Jak velký je třeba zvolit potřebný tepelný výkon systémutepelného čerpadla u:• budovy s obytnou plochou 150 m 2• 30 W/m 2 specifické tepelné ztráty• venkovní výpočtovou teplotou –12 °C• 4 osobami s potřebou teplé vody 50 litrů za denTepelná ztráta se vypočítá:Q H= 150 m 2 ⋅ 30 W ⁄ m 2= 4500 WDodatečný tepelný výkon potřebný k přípravě teplé vody činí200 W na osobu a den. V domácnosti se čtyřmi osobami činídodatečný tepelný výkon:Q WW= 4 ⋅ 200 W = 800 WSoučet tepelných potřeb pro vytápění a přípravu teplé vodytedy činí:Q HL= Q H+ Q WW=4500 W + 800 W = 5300 W266 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.3.2 Bivalentní způsob provozu tepelných čerpadel vzduch-voda Logatherm WPLS .. LightBivalentní způsob provozu vždy předpokládá použití druhéhotepelného zdroje, např. olejového nebo plynového kotle.TČ WPLS .. Light pracuje způsobem paralelně bivalentnímnebo způsobem částečně paralelně bivalentním.Série WPLS přitom může zcela upustit od nastavení bodubivalence, protože regulace jej vypočítá automaticky nazákladě potřeby tepla.Druhý zdroj tepla se tak aktivuje jen v případě potřeby.Klasické rozdělení provozních režimů, jako je např. paralelněbivalentní nebo alternativně bivalentní již není nutné.Teplotní rozsah pro samočinnou aktivaci druhého zdroje teplamůže v případě potřeby nastavit servisní technik v regulaciLogamatic HMC30 pomocí parametrů „Maximální venkovníteplota dotopu“ (1. bod bivalence) a „Nejnižší venkovní teplotatepelné křivky“ (2. bod bivalence).Q (%)100Tímto způsobem vznikají tři rozsahy, v nichž je tepelnéčerpadlo provozováno ( obr. 25):• (1) Nad „Maximální venkovní teplotou pro dotop“ (1. bodbivalence) bude tepelnou potřebu topného systémupokrývat výhradně tepelné čerpadlo.• (2) Mezi oběma teplotami (rozsah mezi 1. + 2. bodembivalence) pokrývá potřebu tepla tepelné čerpadlo a zapínádruhý zdroj tepla za účelem podpory pouze v případěpotřeby. Kromě toho je v tomto rozsahu možné tepelnéčerpadlo deaktivovat, pokud podmínky ověřené regulací jižnedovolují paralelní provoz.• (3) Pod „Nejnižší venkovní teplota tepelné křivky “ (2. bodbivalence) je celá potřeba tepla topného systému krytavýhradně druhým zdrojem tepla.Pracovnípodíl druhéhozdroje tepla321Pracovní podíltepelného čerpadlaProvozdruhéhozdroje tepla00provoz závislý napotřebě a účinnostitepelného čerpadla a/nebodruhého zdroje teplaprovoz tepelného čerpadla100Dny vytápění za rok (%)2. bod bivalence1. bod bivalence6 720 801 984-43.2ilObr. 25 WPLS .. IB Provozní rozsahy a body bivalenceQ Tepelná zátěž4.3.3 Tepelná izolaceVšechna potrubí otopné vody je třeba podle příslušnýchnorem opatřit dostatečnou tepelnou izolací.Bylo-li TČ WPLS .. Comfort použito i k chlazení, musejí býtvšechna potrubí a komponenty příslušně izolovány, aby sezamezilo vzniku kondenzace.4.3.4 Expanzní nádobaPři rekonstrukci starých zařízení je z důvodu vysokéhoobsahu vody nutné prověřit montáž dodatečnéexpanzní nádoby (strana stavby).6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 27


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.3.5 Příklad výpočtu s použitím návrhového programu VPW2100Návrh počítá s modelovou situacíTepelná ztráta objektu: 5 kWTeplota místnosti: 20 °CPodnební podmínky: PrahaRoční potřeba TV: sprcha, 4500 kWhPožadované pokrytí výkonu: 100%Vypočtený / udaný výkon5 kWVypočtená / udaná energie 14200 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 5 kWEnergie potřebná pro pohon TČ5820 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]20 kWhBezplatná energie TČ8360 kWhProvozní doba1980 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 100%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Bezplatná energie pro TČPřídavná energie pro vytápěníPříkon pro pohon TČ8360 kWh20 kWh5820 kWhTab. 7Měsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)14180 kWh20 kWh14200 kWh5820 kWh20 kWh5840 kWh8360 kWh286 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4Doporučené zařízení WPLS 7,5:Tepelná ztráta 6 kW Doporučené zařízení WPLS 7,5Tepelná ztráta 7kW Doporučené zařízení WPLS 7,5Tepelná ztráta 8 kW Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 (400 V)Tepelná ztráta 9 kW Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 (400 V)Tepelná ztráta 10 kW Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 (400 V)Tepelná ztráta 11 kW Doporučené zařízení WPLS 12Tab. 8 Doporučená zařízení WPLSVýpočty pro ostatní případy jsou k dispozici na konciprojekčních podkladů.Výše uvedená doporučení jsou pouze orientační.Přesný návrh je možné provést ve spoluprácis technickým oddělením Buderus.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 29


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.4 Dimenzování pro režim chlazení (jen WPLS .. Comfort)Logatherm WPLS.. Comfort jsou reverzibilní tepelnáčerpadla. Tím, že proces v okruhu tepelného čerpadlaprobíhá obráceným směrem (reverzibilní způsob provozu),lze tepelná čerpadla použít i pro režim chlazení. Chlazení semůže uskutečňovat prostřednictvím podlahového vytápěnínebo pomocí odděleného chladicího okruhu, jako je napříkladchladicí konvektor.Pro zamezení tvorby kondenzátu musí být při režimu chlazenípoužit akumulační zásobník s difuzně těsnou tepelnou izolací(např. Logalux P50 W).Rovněž tak je nutné tepelně parotěsně izolovat všechnyinstalované komponenty, jako jsou např. trubky, čerpadla atd.Vnitřní jednotka WPLS 7,5/12 IE je již z výrobního závodustandardně parotěsně tepelně izolována.V případě rekonstrukce (WPLS .. Light) se zpravidla žádnéchlazení neprovádí. Proto vnitřní jednotka WPLS 7,5/12t IBnení sériově izolována a pro chlazení tedy není vhodná. Prochlazení TČ WPLS .. Light se musí uskutečnit izolace vnitřníjednotky ze strany stavby spolu s odvodem kondenzátu.Chlazení pomocí radiátorů není vhodné.Režim chlazení je kontrolován hlavním okruhem (T1 - čidlovýstupní teploty a T5 - čidlo prostorové teploty). Chlazenívýhradně v okruhu 2 není proto možné. Funkce „Blokováníchlazení v otopném okruhu 1“ blokuje i chlazení v okruhu 2.Pro chlazení jsou k dispozici dva různé provozní režimy:• režim chlazení nad rosným bodem,např. chlazení podlahovým vytápěním:Při provozu nad rosným bodem, např. pro chlazení pomocípodlahového vytápění, je nutno v kritických úsecích potrubíinstalovat čidla rosného bodu (až 5 ks). Ta vypnou tepelnéčerpadlo při tvorbě kondenzace přímo, aby se zamezilopoškození domu.- nebo -• režim chlazení pod rosným bodem,např. chlazení pomocí konvektorů s ventilátorem:Při provozu pod rosným bodem (nastavitelné do +5 °C)musí být celý topný systém izolován proti kondenzaci amusí mít vhodný akumulační zásobník vytápění. Kondenzátvzniklý např. v konvektorech s ventilátorem je nutnéodvést.Režim chlazení pod rosným bodem se nedoporučuje!Při chlazení je nutné použít obslužnou jednotku HRC2 HS:• při ekvitermním režimu chlazení s vlivem prostoru nebo přirežimu chlazení podle teploty prostoru prostřednictvímpodlahového otopného okruhu• při režimu chlazení prostřednictvím samostatnéhochladicího okruhu, např. pomocí chladicího konvektoruChlazení podlahovým vytápěnímPodlahové vytápění lze použít nejen k vytápění místností, aletéž k jejich chlazení. Při chlazení se regulace chladicíhovýkonu – podobné topné křivce – může uskutečňovatprostřednictvím chladicí charakteristiky.V režimu chlazení by povrchová teplota podlahovéhovytápění neměla překročit 20 °C. Abychom zaručili dodrženíkritérií pohody a zabránili kondenzaci vodních par, je třebadodržet mezní hodnoty povrchové teploty.Do výstupu podlahového vytápění je třeba pro zjištěnírosného bodu namontovat čidlo rosného bodu. Tím lzezamezit tvorbě kondenzátu, a to i při krátkodobých výkyvechpočasí.Nejnižší výstupní teplota pro chlazení podlahovým vytápěníma nejnižší povrchová teplota závisí na aktuálních klimatickýchpodmínkách v prostoru (teplota vzduchu a relativní vlhkostvzduchu). Při projektování je nutné vzít tyto podmínkyv úvahu.Při použití obslužné jednotky HRC2 HS připojené na sběrniciCAN-BUS (s čidlem vlhkosti) v referenční místnosti prochlazený otopný okruh není nutný žádný další hlásič rosnéhobodu.Podlahové otopné okruhy ve vlhkýchmístnostech (např. koupelna a kuchyně) sez důvodu nebezpečí kondenzace nesmějíchladit.306 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4Výpočet chladicí zátěžePodle VDI 2078 lze chladicí zátěž přesně spočítat.Pro rychlý výpočet chladicí zátěže (podle VDI 2078) lze použítnásledující formulář.Formulář pro rychlý výpočet chladicí zátěže místnosti (podle VDI 2078)AdresaPopis místnostiJméno: Délka: Plocha:Ulice: Šířka: Objem:Obec: Výška: Užívání:1 Sluneční záření přicházející oknyOkna nechráněnáRedukční součinitel protisluneční ochranyOrientaceSeverSeverových.VýchodJihovýchodJihJihozápadZápadSeverozápadStřeš. oknajednod.zasklení[W/m 2 ]6580310270350310320250500dvojitézasklení[W/m 2 ]6070280240300280290240380markýza[W/m 2 ]3540155135165155160135220vnitřnížaluziemarkýzavenkovnížaluziex 0,7 x 0,3 x 0,152 Stěny, podlaha, strop minus již započtené okenní a dveřní otvoryOrientaceslunečná stinnáVnější stěna[W/m 2 ] [W/m 2 ]Sever, Východ12 12Jih30 17Západ35 17Vnitřní stěna směrem k neklimatizovaným místnostem 10Podlaha směrem k neklimatizovaným místnostem 10neizolovanýizolovanýk neklimatizovanémístnosti[W/m 2 ][W/m 2 ]Strop[W/m 2 plochá šikmá plochá šikmá]střecha střecha střecha střecha10 60 50 30 253 Elektrické přístroje, které jsou v provozuOsvětleníPočítačStrojepříkon[W]specifickáchladicí zátěž[W/m 2 ]specifickáchladicí zátěž[W/m 2 ]plochaokna[m 2 ]Součetplocha[m 2 ]Součetredukční součinitel4 Tepelné zisky od osobspec. chladicí zátěžpočet[W/osobu]tělesná nečinnost až lehká práce 1205 Součet chladicích zatíženísoučet z 1: součet z 2: součet z 3: z 4:Tab. 9+ + + =0,75SoučetSoučet chladicízátěže [W]plochaokna[m 2 ]chladicízátěž[W]chladicízátěž[W]chladicízátěž [W]6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 31


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.5 Instalace Logatherm WPLS4.5.1 Základní požadavky na místo instalaceMísto instalace musí vyhovovat těmto požadavkům:• Tepelné čerpadlo musí být přístupné ze všech stran.• Vzdálenost tepelného čerpadla od stěn, chodníků, terasatd. nesmí být menší, než jsou minimálně stanovenéhodnoty ( str. 35), aby nemohlo docházet kevzduchovým zkratům.• Instalace v prohlubni není přípustná, protože studenývzduch klesá dolů a neprobíhá zde tedy výměna vzduchu.• Je třeba dodržet maximální délku potrubí chladiva.• Neinstalujte výfukovou stranou proti převládajícímu směruvětru. Při instalaci do úseku vystaveného působení větru jetřeba ze strany stavby zamezit tomu, aby vítr ovlivňovalúsek ventilátoru.• Neinstalujte do koutů nebo do výklenků, protože to můžezvýšit hladinu hluku.• Neinstalujte vedle nebo pod okny ložnic.Požadavky na instalaci v budově (vnitřní jednotka)• Pro pojistný ventil je nutné připravit přípojku na odvod dokanalizace. Výtoková hadice od pojistného ventilu musí býtdo kanalizace připojena se spádem a odvětráním potrubí.• Výstup otopné vody a společnou zpátečku otopné vody/zpátečku zásobníku teplé vody je nutné opatřit uzávěry.• Prostory, v nichž je instalován modul WPLS nebo potrubíchladiva a v nichž se mohou zdržovat osoby, musejí mítminimální objem 5,7 m 3 .• Prostor instalace musí být suchý a zabezpečený protimrazu.• Zaručeny musejí být teploty okolí 0 až 35 °C, suchý vzduch(vlhkost vzduchu max. do 20 g/kg).• Minimální objem místnosti (podle DIN EN 378) musí býtdodržen ( tabulka 12).Instalace venkovního modulu ODU na zem• Tepelné čerpadlo je nutné postavit na pevnou rovnouhladkou a vodorovnou plochu. Venkovní jednotkudoporučujeme postavit na litou betonovou desku nebo nachodníkové dlaždice, které jsou vyskládány naprotizámrzové vrstvě.• Pro instalaci venkovní jednotky pomocí zemní konzoly musíbýt půda rovná a mít dostatečnou nosnost pro venkovníjednotku a vanu kondenzátu.Instalace venkovní jednotky ODU na stěnu• Instalaci venkovní jednotky na stěnu byste kvůli zvýšenémožnosti šíření zvuku pevnými tělesy měli volit jen tehdy,nelze-li jednotku instalovat na zem.• K instalaci venkovní jednotky na stěnu je zapotřebínástěnná konzola ( Příslušenství; Nástěnnou konzolunacházející se v příslušenství lze použít pouze v kombinacis ODU 7,5).• Stěna musí mít pro venkovní jednotku, nástěnnou konzoli avanu kondenzátu dostatečnou nosnost a musí být schopnazachycovat vibrace. Je třeba dávat pozor na to, abystezamezili šíření zvuku pevným materiálem, aby uvnitřbudovy nebyl nikdo obtěžován hlukem. Nástěnné instalaciv blízkosti obytných místností nebo ložnic byste se mělivyhnout.• U stěn, které mají úplné zateplení, je zapotřebí učinit nastraně stavby opatření pro dostatečné upevnění venkovníjednotky.Venkovní jednotkaODUHmotnost[kW][kg]7,5 6710 11611s/t 12612s/t 132Tab. 10 Hmotnost venkovního modulu ODUVýfuková a sací strana vzduchu• Sací a výfuková strana vzduchu musí být po celý rok volnáa nesmí být znečištěná listím nebo uzavřená sněhem.• Vystupující vzduch ve výfukovém úseku je asi o 5 Kchladnější než okolní teplota z tepelného čerpadla. Protomůže v tomto úseku dojít k předčasné tvorbě ledu.Výfukový úsek tedy nesmí být nasměrován na stěny,terasy, chodníky, okapové roury nebo uzavřené plochy(vzdálenost > 3 metry).326 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4Odvod kondenzátu z venkovního moduluBěhem provozu a odtávání tepelného čerpadla se tvoříkondenzát.Musí být zajištěno, aby kondenzát nemohl vytékat nachodníky a tvořit tam náledí.Má-li být kondenzát odváděn cíleně, musí být instalovánavana kondenzátu s odvodem chráněným proti mrazu(příslušenství). Vana kondenzátu zachycuje kondenzátvytvořený za provozu a při odtávání tepelného čerpadla.Aby bylo možné bezpečně odvádět kondenzát i pod bodemmrazu, je nutno do dna vany kondenzátu a do trubkykondenzátu instalovat topný kabel (příslušenství).126 720 801 984-36.1il1235≥ 900Obr. 27 Přirozené vsakování kondenzátu[1] Dva základové pásy podélně s tepelným čerpadlem[2] Štěrkové ložePři přímém vsakování musí kondenzát možnost volněodkapávat. Z důvodů tvorby ledu a sněhu v zimě jebezpodmínečně nutné zohlednit doporučenou montážnívýšku str. 34.Připojení topného kabelu pro odtok kondenzátu• řízení podle teploty připojením na ODU pomocí tepelnéochrany Klixon (teplotní spínač)• řízení podle času připojením na vnitřní jednotku(doporučeno, protože je nižší spotřeba proudu)46 720 801 984-12.1ilObr. 26 Odtok kondenzátu se vsakováním(rozměry v mm)[1] Základ 100 mm[2] Podklad ze zhutněného drceného kamene 300 mm[3] Trubka kondenzátu 40 mm (s topným kabelem Příslušenství)[4] Štěrkové lože[5] Vana kondenzátu (s topným kabelem Příslušenství)Kondenzát se alternativně může vsakovat do štěrkovéholože. V tomto případě není nutná žádné vana kondenzátu.Zde může docházet k tvorbě ledu na zemi.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 33


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaZákladMinimální objem místnosti u vnitřního moduluPodle DIN EN 378 závisí minimální objem prostoru instalacena množství náplně a složení chladiva a lze jej vypočítatpomocí tohoto vzorce:Obr. 28Základ pro venkovní modul[1] > 150 mm[2] Nosný a rovný podklad, např. litá cementová deska[3] Odvzdušňovací otvor, nesmí být zablokován• Instalace musí být provedena na rovné, pevné adostatečně nosné ploše.• Dřevěné podklady nejsou vhodné.• Předpoklad pro betonový základ:– tloušťka betonu ≥ 100 mm– nosnost ≥ 320 kg• Doporučená montážní výška nad zemí je nejméně 150 mmz důvodů kompenzace tvorby ledu. V oblastech s častýmsněžením je třeba zajistit příslušně vyšší minimálnívzdálenosti.1236720644816-09.1IVzorec 10V minV min Minimální objem místnosti v [m 3 ]m max Max. množství náplně chladiva v [kg]G Mezní hodnota podle DIN EN 378, v závislosti nasložení chladivaChladivoMezní hodnota[kg/m 3 ]R410A 0,44Tab. 11Při instalaci několika tepelných čerpadel v jednémístnosti je nutné při výpočtu minimálníchobjemů místností sečíst minimální objemymístností jednotlivých čerpadel.Při použitém chladivu a podle množství náplně vycházejíminimální objemy místností takto:TypODUMinimální objem místnosti[m 3 ]7,5 8,010 11,411s/t 11,412s/t 11,4Tab. 12 Minimální objem místnosti=m max-------------GPři délkách potrubí > 30 m je nutno doplnit chladivo. Tím sezvýší minimální objem místnosti podle doplněného množstvíchladiva.346 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.5.2 Minimální odstupyVenkovní modul ODUVnitřní modul WPLS IE/IB10005050150 1501501506720648125-07.1IObr. 29 Minimální odstupy venkovního modulu ODU(rozměry v mm)Minimální odstup mezi tepelným čerpadlem a stěnou činí 150mm. Minimální odstup před tepelným čerpadlem je 500 mmpro ODU 7,5 a ODU 10 popř. 1000 mm pro ODU 11 a 12.Minimální odstup 150 mm po stranách. Při montáži ochrannéstříšky je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 1 m odtepelného čerpadla, aby se zamezilo cirkulaci studenéhovzduchu.600Venkovní jednotku tepelného čerpadla instalujtetak, aby žádná cirkulace studeného vzduchunevznikla.6 720 644 816-11.1IObr. 30 Minimální odstupy modulu WPLS(rozměry v mm)Rozměry trubkových přípojek modulu WPLS .. IE/IB str. 21.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 35


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaPropojení vnitřního modulu WPLS a venkovního moduluODUPráci na přípojkách chladiva smějí podleplatných směrnic EU (Nařízení ES č. 842/2006 oněkterých fluorovaných skleníkových plynech,které vstoupilo v platnost 4. července 2006)provádět pouze školení odborní pracovníci,protože jinak zaniká záruka.Pro instalaci potrubí chladiva a elektrických propojení odvenkovního modulu ODU k modulu WPLS do budovy jsouzapotřebí stěnové průchody. Nosné díly, překlady, těsnicíprvky (např. parotěsné zábrany) atd. musejí být u těchtoprůchodů zohledněny.V této souvislosti dodržujte pokyny výrobce stěnovýchprůchodů a zajistěte, aby řádnou instalaci provedla odbornáfirma.Potrubí chladivaVenkovní jednotka je předem naplněna chladivem R410A(dostatečné množství pro obě potrubí chladiva při délcepotrubí do 30 m na jedno potrubí chladiva). Propojení oboupřístrojů je tvořeno potrubím horkého plynu a potrubímkapaliny pomocí lemovaných přípojek.Při projektování potrubí chladiva dodržujte následujícípodmínky:• Maximální délky potrubí a příp. množství náplní chladivanajdete v tabulce 13.• Dodržet je nutné maximální vzdálenost a výškový rozdílmezi venkovní jednotkou ODU a modulem WPLS( tabulka 19, str. 44).• Propojení by měla být co nejpřímější a co nejkratší.• Používat se smějí pouze měděné trubky, které jsouschválené pro chladivo R410A (jmenovitá světlost Technické údaje).• Sací potrubí a potrubí kapaliny musí být samostatně tepelněizolována. Tepelná izolace musí mít uzavřené póry, býtdifuzně těsná a mít minimální tloušťku 6 mm.ModelPřípustnádélka potrubí(jednoduchá)Přípustný rozdíl vesvislém potrubí(výškový rozdíl vnitřní/venkovní modul)Náplň chladiva R410A31–40m 41–50m 51–60m 61–70m7,5 0–50m 0–30m0,6kg 1,2 kg – –10–12 0–70m 0,6kg 1,2kg 1,8kg 2,4kgTab. 13Naplnění chladivaModul WPLS a venkovní modul ODU na stejné úrovni213 46 720 801 984-14.1ilObr. 31Modul WPLS a venkovní jednotka ODU nastejné úrovni[1] Modul WPLS[2] Venkovní modul ODU[3] Potrubí s chladivem v plynném stavu[4] Potrubí s chladivem v kapalném stavu366 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.5.3 Požadavky na protihlukovou ochranuVysvětlivky k protihlukové ochraně sloužík orientaci ve fázi projektování. Při kritickýchinstalacích doporučujeme přizvat příslušnéhoodborníka.Základy a pojmy z akustikyV tabulce 14 jsou objasněny nejdůležitější základy a pojmyz akustiky, které se vyskytují v dalším textu.PojemZvukAkustickývýkon/HladinaakustickéhovýkonuAkustickýtlakHladinaakustickéhotlakuVyzařovánízvukuTab. 14VysvětleníKaždý zdroj hluku, ať už se jedná otepelné čerpadlo, auto nebo letadlo,generuje určité množství zvuku.Vzduch se přitom kolem zdroje hlukurozkmitá a tlak se vlnovitě šíří. Tatotlaková vlna rozkmitá při dosaženílidského ucha ušní bubínek, což vytvářívnímatelné tóny. Jako míra pro zvukpřenášený vzduchem se používajítechnické výrazy akustický tlak aakustický výkon.Veličina typická pro akustický zdroj,kterou lze stanovit pouze početně nazákladě měření. Vyjadřuje součetakustické energie, která se šíří všemisměry. Sledujeme-li celkový vyzářenýakustický výkon a vztáhneme-li jej naobalovou plochu v určité vzdálenosti,zůstane hodnota vždy stejná. Podlehladiny akustického výkonu lzepřístroje akusticky vzájemněsrovnávat.Vzniká tam, kde zdroj hluku rozkmitávzduch a tím změní tlak vzduchu. Čímje změna tlaku vzduchu větší, tím jehluk vnímán jako hlasitější.Měřicí veličina, vždy závislá navzdálenosti k akustickému zdroji asměrodatná např. pro dodrženíimisních požadavků.Měří a udává se v decibelech (dB). Prosrovnání: Hodnota 0 dB představujepřibližně dolní mez slyšitelnosti.Zdvojnásobení hladiny, např. druhým,stejně hlasitým zdrojem zvuku,odpovídá zvýšení o 3 dB. Abyprůměrné lidské ucho pociťovalo hlukjako dvojnásobně hlasitý, musí býtvyzařování zvuku nejméně o 10 dBsilnější.Glosář „Základy akustiky“6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 37


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaŠíření zvuku ve volném prostředíAkustický výkon se rozprostírá se vzrůstající vzdáleností nastále se zvětšující plochu, takže výsledná hladina akustickéhotlaku se se vzrůstající vzdáleností snižuje.V závislosti na vzdálenosti S ke zdroji zvuku se hladinaakustického tlaku zmenšuje o ΔL p podle obr. 32.Obr. 32ΔL p / dB(A)4035302520151050 0a6720649734-08.1O10 20 30 40 50 60S / mSnížení hladiny akustického tlakua s částečným odrazemb bez odrazuΔL p diference akustického tlakuS vzdálenost od zdroje zvukuHodnota hladiny akustického tlaku je na určitém místě dálezávislá na šíření zvuku.Šíření zvuku ovlivňují tyto okolní podmínky:• Zastínění hmotnými překážkami, jako jsou např. budovy,zdi nebo terénní útvary• Odrazy na zvukově odrazivých površích, jako jsou např.omítky fasád a skleněné fasády budov nebo asfaltovéa kamenné povrchy• Omezení šíření zvuku zásluhou povrchů tlumících zvuk,jako je např. čerstvě napadaný sníh, mulčovací kůra apod.• Zesílení nebo zeslabení v důsledku vzdušné vlhkostia teploty nebo vlivem aktuálního směru větruZvukové a vibrační emise tepelných čerpadel lze výrazněomezit volbou vhodného místa instalace.bPříklad pro umístění tepelného čerpadla• Pod domovním oknem by hluk neměl být větší než 30dB(A).Hladina akustického tlaku venkovní jednotky činí 46 dB(A).Vyrovnat je tedy nutno: 46 dB(A) – 30 dB(A) = 16 dB(A)• Podle obr. 32 vychází tedy v okolí bez odrazů (křivka b) pro16 dB(A) minimální vzdálenost mezi oknem a venkovníjednotkou 7 m.V obvyklém případě není venkovní jednotkainstalována ve volném prostoru. K posouzenípoklesu hladiny akustického tlaku je proto nutnézvolit charakteristiku s odrazem. V případěpochybností doporučujeme přizvatkvalifikovaného znalce v oboru akustiky.Podrobné údaje k požadavkům na místo instalace tepelnýchčerpadel najdete v kapitole 4.5.4.Mezní hodnoty hlukových imisí mimo budovyProvozovatel zařízení produkujícího hluk je zodpovědný zadodržení mezních imisních hodnot.Při instalaci tepelných čerpadel mimo budovy je třebarespektovat tyto směrné imisní hodnoty:Oblasti/budovy 2)Lázeňské zóny,nemocnice,pečovatelské ústavySměrné imisní hodnoty 1)přes den06:00 až22:00v noci22:00 až06:00max. hladina akustickéhotlaku[dB (A)]45 35Čisté obytné oblasti 50 35Všeobecné obytnéoblasti a území proosídlení domkáři55 40Městská centra,vesnické oblasti,60 45smíšená územíŘemeslné zóny 65 50Průmyslové zóny 70 70Tab. 15 Maximálně přípustné směrné imisní hodnoty mimobudovy1) Jednotlivé hlukové špičky smějí směrné imisní hodnotykrátkodobě překročit ve dne o < 30 dB(A) a v nocio < 20 dB(A).2) Měřicí bod: Mimo budovy; 0,5 m před otevřeným oknemmístností, které mají být chráněny.386 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4Rychlé stanovení hladiny akustického tlaku z hladinyakustického výkonuPro akustické posouzení místa instalace tepelného čerpadlaje třeba výpočtem odhadnout očekávanou hladinuakustického tlaku u místností vyžadujících ochranu. Tytohladiny akustického tlaku se vypočtou z hladiny akustickéhovýkonu přístroje, instalační situace (činitel směrovosti Q) apříslušné vzdálenosti k tepelnému čerpadlu pomocívzorce 11:Vzorec 11L AeqL WAeqQrQL Aeq= L WAeq+ 10 ⋅ log-------------------4 ⋅ π ⋅ r 2 Hladina akustického tlakuHladina akustického výkonu zdroje zvukuSoučinitel směrovosti (zohledňuje prostorové emisnípodmínky na zdroji zvuku, např. domovní zdi)Vzdálenost od zdroje zvukuPříklady:Výpočet hladiny akustického tlaku znázorníme nanásledujících příkladech typických instalačních situacítepelných čerpadel. Výchozí hodnoty jsou hladinaakustického výkonu 61 dB(A) a vzdálenost 10 m mezitepelným čerpadlem a budovou.Obr. 34Q = 46 720 801 984-11.1ilTepelné čerpadlo nebo vstup/výstup vzduchu(při vnitřní instalaci) u domovní stěny,vyzařování do čtvrtprostoru (Q = 4)4L Aeq(10 m) = 61 dB(A) + 10 ⋅ log -----------------------------------4 ⋅ π ⋅(10 m) 2 L Aeq(10 m) = 36 dB(A)Q = 2Sanu ... 67-16Q = 86 720 801 984-15.1ilObr. 336 720 801 984-06.1ilVolně stojící venkovní instalace tepelnéhočerpadla, vyzařování do poloprostoru (Q = 2)Obr. 35Tepelné čerpadlo nebo vstup/výstup vzduchu(při vnitřní instalaci) u domovní stěny, přivnitřním koutě fasády, vyzařování do 1/8prostoru (Q = 8)2L Aeq(10 m) = 61 dB(A) + 10 ⋅ log -----------------------------------4 ⋅ π ⋅ (10 m) 2 8L Aeq(10 m) = 61 dB(A) + 10 ⋅ log -----------------------------------4 ⋅π ⋅(10 m) 2 L Aeq(10 m)=33 dB(A)L Aeq(10 m)=39 dB(A)Následující tabulka usnadňuje rychlý výpočet:Součinitelsměrovosti QVzdálenost od zdroje zvuku [m]1 2 4 5 6 8 10 12 15Hladina akustického tlaku L P vztažená na hladinu akustického výkonu L WAeqnaměřenou na přístroji[dB(A)]2 –8 –14 –20 –22 –23,5 –26 –28 –29,5 –31,54 –5 –11 –17 –19 –20,5 –23 –25 –26,5 –28,56 –2 –8 –14 –16 –17,5 –20 –22 –23,5 –25,5Tab. 16 Výpočet hladiny akustického tlaku podle hladiny akustického výkonu6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 39


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.5.4 Opatření pro snížení hluku při instalaciOdbornou instalací lze zamezit obtěžování okolí hlukovýmiimisemi tepelného čerpadla.Vyhnout se tak lze instalacím, které vyvolávají odrazy zvukua zvyšují tak hladinu akustického tlaku nebo negativněovlivňují provozní hluk a výkonnost tepelného čerpadla.Pro venkovní instalaci tepelného čerpadla platí:• Tepelné čerpadlo instalujte přednostně na straně směřujícído ulice, se směrem výfuku rovněž do ulice, protože se zdezřídka nacházejí místnosti sousedních budov, které byvyžadovaly ochranu.• Vzduch nenechávejte vyfukovat přímo směremk sousedům (terasa, balkon atd.).• Zajistěte, aby na žádné straně tepelného čerpadla nebylobráněno proudění vzduchu.• Zajistěte, aby na zdi domu nebo garáže nebyl přímovyfukován vzduch.• Tepelné čerpadlo neinstalujte na plochy odrážející zvuk.• Hladinu akustického tlaku příp. snižte stavebnímipřekážkami.• Potrubí vytápění a elektrické kabely veďte do budovyelastickými stěnovými průchody, abyste kromě tepelnéizolace zaručili i izolaci zvukovou.• Zajistěte akustické oddělení potrubních a elektrickýchvedení domovní instalace, abyste zamezili negativnímvlivům v důsledku vzniku zvuku šířícího se pevnými tělesy.Při zvýšených požadavcích na protihlukovou ochranu lzevenkovní jednotku ODU 7,5 instalovat ve vzdálenosti až 50 ma ODU 10, 11 a 12 až 75 m od modulu WPLS. Pak lze jakomísto instalace např. zvolit jinou, akusticky necitlivou stranudomu nebo odlehlý úsek zahrady.4.5.5 Napájení elektrickým proudem• Venkovní jednotka musí být ze strany stavby propojenaelektrickými kabely s modulem WPLS uvnitř domu as podružným rozvodem domovní instalace. Přitom je nutnododržovat místní předpisy dodavatele elektřiny a příslušnénormy pro práce na elektrických zařízeních a instalacích.• Všechny kabely musejí být vedeny prázdnou trubkou.Utěsnění prázdných trubek se provádí na straně stavby.Vytvořit je nutné odtok kondenzátu do drenáže nebo dopřípojky na systém odvodu odpadních vod budovy.Pro zamezení přenosu zvuku hmotou jsou propříslušenství zemní konzole a nástěnné konzolyk dispozici tlumiče chvění pohlcující zvuk( str. 90).406 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.6 Dimenzování a místa instalací dalších částí systému4.6.1 RegulaceRegulační přístroj a obslužný panel se nacházejí ve vnitřnímmodulu WPLS ( kapitola 6)4.6.2 Akumulační zásobník vytápěníPro provoz Logatherm WPLS je nutný paralelní akumulačnízásobník o minimálním objemu 50 l. Tím je zajištěnaautomatická funkce odtávání. Paralelní akumulační zásobníkslouží současně k oddělení primárního a sekundárníhookruhu a tím k umožnění různých průtoků v jednotlivýchúsecích systému.V zásadě lze vždy kombinaci s akumulačním zásobníkemdoporučit. Jsou-li v otopném systému otopná tělesa čikonvektory s ventilátory, je akumulační zásobník nutný vždy.Zapojení bez akumulačního zásobníku je možné jen dootopného systému s podlahovým vytápěním a nejméně 50 lotopné vody.Dále je nutné provést výpočet potrubní sítě a uskutečnitoptimální hydraulické vyvážení. Doporučuje se instalace čidlaprostorové teploty.Podrobné informace o akumulačních zásobnících najdetev kapitole 7.5, str. 88.Podlahové vytápění (100 %)Při tepelné ztrátě > 5 kW (podle ČSN EN 12831) můžeakumulační zásobník vytápění odpadnout, jsou-li splněny tytobody:• K dispozici je nejméně 50 l otopné vody.• Koupelnové okruhy jsou neustále otevřené.Podlahové vytápění a otopná tělesaU otopných systémů s podlahovým vytápěním a otopnýmitělesy je zapotřebí akumulační zásobník vytápění o objemunejméně 50 l. Konstrukce akumulačního zásobníku vytápěníjako zásobníku paralelního (ne ve zpátečce).Otopná tělesa (100 %)Zde je zapotřebí paralelní akumulační zásobník otopné vodyo objemu 120 l.Doporučujeme řídit přípravu teplé vody z tepelného čerpadla.Při samostatné přípravě teplé vody ve druhém zdroji teplanesmí být maximální výstupní teplota T1 nastavená naregulaci HMC30 nižší, než je teplota otopné vody nastavenána kotli. Proto zpravidla není možný systém s podlahovýmvytápěním a samostatnou přípravou teplé vody.Druhý zdroj tepla se spouští přes výstup E71.E1.E1. Tentovýstup smí být vystaven pouze zatížení 150 W a proudovéšpičky nesmí být větší než 5 A a 3 A (zapínací a vypínacíproud). Jinak se instalace musí uskutečnit pomocí relé. Tonení v rozsahu dodávky.TČ Logatherm WPLS .. Light je vybaveno 230 V poplašnýmvstupem pro druhý zdroj tepla. Má-li druhý zdroj teplabeznapěťový alarm 0 V, musí být E71.E1.F21 připojenopomocí příslušné technologie (např. pomocí relé). Pouzetehdy, nemá-li druhý zdroj tepla žádnou poplašnou funkci, lzepoplašný vstup zkratovat můstkem.Za normálních provozních podmínek je možné, že druhý zdrojtepla se několikrát rozběhne a zastaví. Pokud by kvůli příliškrátkým dobám chodu docházelo k problémům na druhémzdroji tepla, může paralelní akumulační zásobník ve výstupunebo zpátečce externího zdroje tepla směrem k vnitřníjednotce dobu chodu prodloužit.Pro další informace se obraťte na výrobce druhého zdrojetepla.Nemá-li druhý zdroj tepla žádné vlastní čerpadlo vytápění,nesmí být použit žádný termohydraulický rozdělovač, anižádný paralelní akumulační zásobník. Alternativně je třebadodatečně instalovat čerpadlo vytápění.4.6.3 Zapojení druhého zdroje tepla u TČLogatherm WPLS .. LightU tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. Light s druhýmzdrojem tepla probíhá regulace na principu částečněparalelního bivalentního provozu. To znamená, že tepelnéčerpadlo pokrývá základní zatížení samo. V případě potřebyse k němu připojí druhý zdroj tepla.Od definované venkovní teploty se tepelné čerpadlo odpojía druhý zdroje tepla pokrývá tepelnou zátěž sám.Tepelné čerpadlo je konstruováno na výstupní teplotu do55 °C.Logatherm WPLS .. Light je dimenzováno tak, aby v mnohapřípadech (např. stacionární kotle) pracovalo beztermohydraulického rozdělovače. Z důvodu mnoha možnýchkombinací s cizími zdroji tepla muže však být instalacetakového rozdělovače přesto nutná. Je tomu tak zejménatehdy, jestliže jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadlaa druhého zdroje tepla jsou od sebe vzdáleny více než ofaktor 1,5 nebo mohou-li se regulace čerpadel vytápěnínegativně ovlivňovat.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 41


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.6.4 Expanzní nádobaMísto instalacePři použití systémového přístroje se expanzní nádobainstaluje na zpátečku mezi modul WPLS a paralelníakumulační zásobník resp. topný systém.DimenzováníPodle ČSN EN 12828 musejí být teplovodní topné soustavyvybaveny expanzní nádobou (EN).V závislosti na použitém zdroji tepla je zapotřebí dodatečnáexpanzní nádoba v otopném okruhu.Rychlá kontrola nebo volba expanzní nádoby1. Přetlak ENVzorec 12 Vzorec pro přetlak EN (nejméně 0,5 baru)p 0p stp 0=p stPřetlak EN v barechStatický tlak v otopné soustavě v barech(závisí na výšce budovy)2. Plnicí tlak soustavyp a= p 0+ 0,5 barVzorec 13 Vzorec pro plnicí tlak soustavy(nejméně 1,0 bar)p a Plnicí tlak soustavy v barechp 0 Přetlak EN v barech3. Objem soustavyV závislosti na různých parametrech otopné soustavy lzeobjem soustavy odečíst z grafu na obr. 36.V A (l)200010005004003001751005040303,5 5 10 18 30 40 50 100Q K (kW)Obr. 36 Orientační hodnoty průměrného objemu vodyotopných soustavQ K Jmenovitý tepelný výkon soustavyV A Průměrný celkový objem vody soustavya Podlahové vytápěníb Ocelová otopná tělesa podle DIN 4703c Litinová otopná tělesa podle DIN 4703d Desková otopná tělesae KonvektoryPříklad 1Je dáno Výkon soustavy Q K = 18 kW Desková otopná tělesaOdečteno Celkový objem vody v soustavě = 175 l( obr. 36, křivka d)abcdPříklad 2Je dáno Výstupní teplota ( tabulka 17): ϑ V =50°C Přetlak EN ( tabulka 17): p 0 =1,00barz příkladu 1: objem soustavy: V A = 175 lOdečteno Zapotřebí je EN o objemu 18 l ( tabulka 17, str. 43),protože objem soustavy stanovený podle obr. 39 je menší nežmaximálně přípustný objem soustavy.e6 720 801 985-21.1il426 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44. Maximálně přípustný objem soustavyV závislosti na stanovované maximální výstupní teplotě ϑ Va podle vzorce 12, str. 42 vypočteném přetlaku expanznínádoby p 0 lze pro různé EN odečíst maximální přípustnýobjem soustavy z tabulky 17.Objem soustavy odečtený podle bodu 3 z obr. 36 musí býtmenší než maximálně přípustný objem soustavy. Není-li tomutak, je třeba zvolit větší expanzní nádobu.Výstupníteplotaϑ VPřetlakp 0Expanzní nádoba18 l 25 l 35 l 50 l 80 lMaximálně přípustný objem soustavy V A[°C] [bar] [l] [l] [l] [l] [l]90 0,75 216 300 420 600 9601,00 190 265 370 525 8501,25 159 220 309 441 7051,50 127 176 247 352 56380 0,75 260 361 506 722 11551,00 230 319 446 638 10201,25 191 266 372 532 8511,50 153 213 298 426 68170 0,75 319 443 620 886 14171,00 282 391 547 782 12511,25 235 326 456 652 10431,50 188 261 365 522 83560 0,75 403 560 783 1120 17921,00 355 494 691 988 15801,25 296 411 576 822 13151,50 237 329 461 658 105250 0,75 524 727 1018 1454 23261,00 462 642 898 1284 20541,25 385 535 749 1070 17121,50 308 428 599 856 136940 0,75 699 971 1360 1942 31071,00 617 857 1200 1714 27421,25 514 714 1000 1428 22841,50 411 571 800 1142 1827Tab. 17 Maximálně přípustný objem soustavy v závislosti na výstupní teplotě a potřebném přetlaku pro expanznínádobu6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 43


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.7 Okruh chladiva4.7.1 Potrubí v okruhu chladivaPotrubíVnější průměr[mm]Tloušťkastěny[mm]Chladivo v kapalnémstavu3 / 8 " 0,8Chladivo v plynnémstavu5 / 8 " 0,8Tab. 18 Rozměry trubek potrubí chladiva4.7.2 Délka potrubí• Maximální přípustná délka potrubí chladiva mezivenkovním modulem ODU a modulem WPLS činí u ODU7,5 50 m a u ODU 10, 11 a 12 75 m.• Minimální přípustná délka potrubí chladiva mezi venkovnímmodulem ODU a modulem WPLS (jeden směr) činí 1 metr.• Maximální přípustný výškový rozdíl mezi venkovnímmodulem ODU a modulem WPLS činí 30 metrů.ModelPřípustná délkapotrubí(jednoduchá)Přípustný rozdíl vesvislém potrubí (výškovýrozdíl vnitřní/venkovníjednotka)Náplň chladiva R410A31–40m 41–50m 51–60m 61–75mODU 7,5 0–50m 0,6kg 1,2 kg – –ODU 10/0–30m11s/11t/ 0–75m 0,6kg 1,2kg 1,8kg 2,4kg12s/12tTab. 19 Naplnění chladivaPoužity smějí být pouze měděné trubky, kteréjsou schváleny pro chladivo R410A (jmenovitásvětlost Technické údaje).Neschválené nebo nesprávně dimenzovanétrubky mohou prasknout. Používejte pouzetrubky s uvedenou tloušťkou stěny.446 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.8 Okruh otopné vodyAby se za zamezilo škodám, nesmí soustavanikdy pracovat bez vody.< 100 kW< 50 kW4.8.1 Ochrana proti korozi na straně vodyKoroze v otopné soustavě může vzniknout:• špatnou kvalitou vody• přítomností vzdušného kyslíku v otopné soustavě, který dosystému vnikne v důsledku podtlaku.4.8.2 Odvzdušnění a zamezení vnikání kyslíkuVzduch v otopném systému snižuje přestup teplav rozhodujících místech. Účinnost otopné soustavy může býtdrasticky ovlivněna. Je proto, především u správnědimenzovaných tepelných čerpadel, obzvláště důležité dbátna to, aby byl dostatek možností k odvzdušnění. To lzeprovádět ručními nebo automatickými odvzdušňovači.Jedním z obzvlášť kritických bodů je vstup otopné vody dozásobníku teplé vody, protože je zpravidla umístěn velmivysoko.Vyvarujte se následujících možných příčin vnikání kyslíku:• netěsnosti v otopné soustavě• úseky s podtlakem• volba příliš malé expanzní nádoby• plastové trubky bez kyslíkové bariéryNelze-li vnikání kyslíku do otopné soustavy zabránit (např.u podlahových vytápění s trubkami propouštějícími kyslík), jetřeba při návrhu pamatovat na oddělení systémů otopnéhookruhu pomocí výměníku tepla.4.8.3 Kvalita vody (plnicí a doplňovací voda)Nevhodná nebo znečištěná voda může způsobit poruchy vezdroji tepla a poškození výměníku tepla. Dále může býtnegativně ovlivněno zásobování teplou vodou např.v důsledku vytváření kalu, vzniku koroze nebo zavápnění.Aby bylo možné chránit tepelný zdroj po celou dobu jehoživotnosti před poškozením v důsledku vápenatých usazenina zaručit bezporuchový provoz, musí kvalita vody vyhovovatpožadavkům směrnice VDI 2035.Splněny musejí být především tyto požadavky:• Používejte pouze neupravenou nebo demineralizovanouvodu z vodovodu (vezměte přitom v úvahu údaje z grafu naobr. 37).• Studniční nebo spodní voda není jako plnicí voda vhodná.• Omezte celkové množství látek způsobujících tvrdost plnicía doplňovací vody otopného okruhu.Ke kontrole přípustného množství vody v závislosti na jejítvrdosti slouží graf na obr. 37.0Obr. 37 Požadavky na plnicí vodu pro jednotlivépřístroje do100 kW[1] Objem vody po celou dobu životnosti zdroje tepla [m 3 ][2] Tvrdost vody [°dH][3] Neupravená voda[4] V oblasti nad mezní křivkou je nutné učinit opatření.Navrhněte oddělení systémů pomocí výměníku tepla.Není-li to možné, informujte se v pobočce značkyBuderus na schválená opatření. To platí i prokaskádové systémy.Aktuální směrnice VDI 2035 „Zamezení poškozenív teplovodních otopných soustavách“ (vydání 12/2005) mánapomoci ke zjednodušení aplikace a ke zohlednění trendusměřujícího ke kompaktnějším zařízením s vyššími výkony připřenosu tepla.V grafu na obr. 37 lze v závislosti na tvrdosti (°dH) apříslušném výkonu zdroje tepla odečíst příslušné množstvíplnicí a doplňovací vody, která smí být naplněna po celoudobu životnosti tepelného zdroje bez toho, aby bylo nutnéčinit zvláštní opatření. Pohybuje-li se objem vody nadpříslušnou mezní křivkou v grafu, je nutné učinit vhodnáopatření k úpravě vody.Vhodná opatření jsou:• Použití demineralizované plnicí vody s vodivostí= 10 μS/cm. Na pH plnicí vody nejsou kladeny žádnépožadavky.• Oddělení systémů pomocí výměníku tepla, do primárníhookruhu naplnit pouze neupravenou vodu (žádnéchemikálie, žádné změkčování).306 720 619 605-44.1O6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 45


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4.9 Elektrické připojeníInstalace elektrického vedeníPro zamezení ovlivnění indukcí je nutné všechnynízkonapěťové vodiče (měřicí proud) pro 230 V nebo 400 Vinstalovat odděleně (minimální odstup 100 mm).Při prodloužení kabelů teplotních čidel použijte tyto průřezyvodičů:• do délky kabelu 20 m: 0,75 až 1,50 mm 2• do délky kabelu 30 m: 1,0 až 1,50 mm 2Zapnutí a vypnutí elektrického napájeníTepelné čerpadlo je vybaveno komunikačním hlídacímsystémem, který přímo rozpozná problémy při spojení. ZdeSchéma připojení modulu WPLS na venkovní jednotku ODUvšak musí být k dispozici elektrické napájení venkovnía vnitřní jednotky současně.Chcete-li vypnout proud ve venkovní a vnitřní jednotce,vypněte proud u obou jednotek přibližně současně a vyčkejtealespoň 1 minutu, než proud opět zapnete.Při uvedení do provozu je nutné dodržet tento postup:▲ Uveďte venkovní jednotku asi na 2 hodiny do provozu,abyste zajistili zahřátí kompresoru.▲ Odstavte venkovní jednotku z provozu a vyčkejte 1 minutu.▲ Zapněte současně venkovní a vnitřní jednotku, abystezaručili sledování komunikace.230V512 3 4Logatherm WPLS.. IB ODU ...400V512 3 4Logatherm WPLS.. IE ODU ...6 720 801 985-14.2ilObr. 38Schéma připojení modulu WPLS na venkovní modul ODU[1] Signální kabel (2žilový, min. 2 × 0,3 mm 2 , max. 120 m)[2] Potrubí chladiva ( 3 / 8 " a 5 / 8 ")[3] Přípojka časově řízeného ohřevu odtoku kondenzátu[4] Elektrické napájení:230 V u ODU 7,5 a 10400 V u ODU 12t/s[5] Vstup blokovacího signálu (2žilový, 2 × 1,5 mm 2 )466 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.9.1 Připojení WPLS .. ComfortSchéma připojení modulu WPLS s elektrickým dotopem (WPLS IE)612Obr. 39Schéma připojení, modul WPLS s elektrickým dotopemPlná čára = připojeno z výrobního závodu; Přerušovaná čára = připojí se při instalaci:[1] Modul WPLS (hlavní karta)[2] Tepelné čerpadlo[3] Pojistka (není v rozsahu dodávky)[4] Pojistka tepelného čerpadla[5] Pojistka modul WPLS[6] Karta příslušenství[E21.B11] Externí vstup 1, HDO[E21.B12] Externí vstup 2[E31.RM1.TM1-5] Hlásič rosného bodu (max. 5 ks)[E31.RM2.TM1-5] Hlásič rosného bodu směšovaného[E41.G6]otopného okruhu (max. 5 ks)[E11.T1][E10.T2][E41.T3]543Čidlo teploty na výstupuČidlo venkovní teplotyČidlo teplé vody6 720 648 125-26.2I[E11.TT.T5]Čidlo prostorové teploty, otopná soustava[E11.TT.P1]Čidlo prostorové teploty, LED[E12.TT.T5]Čidlo prostorové teploty, otopný okruh 2[E12.TT.P1]Čidlo prostorové teploty, LED, otopný okruh 2[E12.T1] Čidlo prostorové teploty, otopný okruh 2[E12.B11] Externí vstup 1[E12.B12] Externí vstup 2[E31.Q11] Výstup signálu chlazení (beznapěťový)[E12.G1] Čerpadlo vytápění, otopný okruh 2Cirkulační čerpadlo teplé vody[E12.Q11] Směšovací ventil, otopný okruh 2[E21.E112]Topný kabel[E21.Q21] 3cestný ventil (příslušenství)[E11.G1] Čerpadlo vytápění, otopná soustava6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 47


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaPřípojka HDO Typ 1 (kompresor a dotop se vypnou)1 23 4 56786 720 648 125-34.2IObr. 40 Přehledné schéma přípojek v rozvodné skříni – ODU a HDO1 u modulu WPLS s elektrickou topnouvložkou[1] Elektrické napájení rozvodné skříně[2] Elektroměr tepelného čerpadla, normální tarif[3] Elektroměr modulu WPLS, nízký tarif[4] Řízení tarifu, HDO[5] Elektroměr pro budovu, 1fázový normální tarif[6] Kompresor ve venkovní jednotce (1fázový u ODU 7,5,10, 11 a 12, 3 fázový u ODU 11 (400 V) a 12 (400 V))[7] Elektrická topná vložka, 9 kW[8] Obslužný panel v modulu WPLS486 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla4Přípojka HDO Typ 2 (Vypne se pouze kompresor)1 23 4 56786 720 648 125-35.1IObr. 41 Přehledné schéma přípojek v rozvodné skříni – ODU a HDO2 u modulu WPLS s elektrickou topnouvložkou[1] Elektrické napájení rozvodné skříně[2] Elektroměr tepelného čerpadla, normální tarif[3] Elektroměr modulu WPLS, nízký tarif[4] Řízení tarifu, HDO[5] Elektroměr pro budovu, 1fázový normální tarif[6] Kompresor ve venkovní jednotce (1fázový u ODU 7,5,10, 11 a 12, 3 fázový u ODU 11 (400 V) a 12 (400 V))[7] Elektrická topná vložka, 9 kW[8] Obslužný panel v modulu WPLS6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 49


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaPřípojka HDO Typ 3 (Vypne se pouze elektrická topná vložka)1 23 4 56786 720 648 125-36.2IObr. 42 Přehledné schéma přípojek v rozvodné skříni – ODU a HDO3 u modulu WPLS s elektrickou topnouvložkou[1] Elektrické napájení rozvodné skříně[2] Elektroměr tepelného čerpadla, normální tarif[3] Elektroměr modulu WPLS, nízký tarif[4] Řízení tarifu, HDO[5] Elektroměr pro budovu, 1fázový normální tarif[6] Kompresor ve venkovní jednotce (1fázový u ODU 7,5 aODU 10, 3fázový u ODU 12t)[7] Elektrická topná vložka, 9 kW[8] Obslužný panel v modulu WPLS506 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.9.2 Připojení WPLS .. LightSchéma připojení modulu WPLS IB s druhým zdrojem tepla6154326 720 648 125-25.2IObr. 43Schéma připojení, modul WPLS IB s druhým zdrojem teplaPlná čára = připojeno z výrobního závodu; Přerušovaná čára = připojí se při instalaci:[1] Modul WPLS (hlavní karta)[2] Tepelné čerpadlo[3] Pojistka (není v rozsahu dodávky)[4] Pojistka tepelného čerpadla[5] Pojistka modulu WPLS[E12.B11] Externí vstup 1[6] Karta příslušenstvíE31.Q11][E21.B11] Externí vstup 1, HDO[E21.B12] Externí vstup 2[E41.G6][E31.RM1.TM1-5]Hlásič rosného bodu (max. 5 ks)[E31.RM2.TM1-5]Hlásič rosného bodu směšovanéhootopného okruhu (max. 5 ks)[E11.T1] Čidlo teploty na výstupu[E10.T2] Čidlo teploty na výstupu[E41.T3] Čidlo venkovní teploty[E11.TT.T5]Čidlo prostorové teploty, otopná soustava[E11.TT.P1]Čidlo prostorové teploty, LED[E12.TT.T5]Čidlo prostorové teploty, otopný okruh 2[E12.TT.P1]Čidlo prostorové teploty, LED, otopný okruh 2[E12.T1] Čidlo prostorové teploty, LED, otopný okruh 2[E12.B12] Externí vstup 2Signální výstup chlazení (beznapěťový)[E12.G1] Čerpadlo vytápění, otopný okruh 2Cirkulační čerpadlo teplé vody[E12.Q11] Směšovací ventil, otopný okruh 2[E21.E112]Topný kabel[E71.E1.F21]Signál alarmu, 2. zdroj tepla (~230V)[E71.E1.E1]Spouštěcí signál, 2. zdroj tepla (~230V)[E21.Q21] 3cestný ventil (příslušenství)[E11.G1] Čerpadlo vytápění, otopná soustava6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 51


4 Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadlaSchéma připojení rozvodné skříně - ODU a modul WPLS s druhým zdrojem tepla (WPLS IB)1 23 45 66 720 648 125-33.1IObr. 44Schéma připojení rozvodné skříně - ODU a modul WPLS IB s druhým zdrojem tepla[1] Elektrické napájení rozvodné skříně[2] Elektroměr pro tepelné čerpadlo, nízký tarif[3] Řízení tarifu, HDO[4] Elektroměr pro budovu, 1fázový normální tarif[5] Kompresor ve venkovní jednotce (1fázový u ODU 7,5,10, 11 a 12, 3 fázový u ODU 11 (400 V) a 12 (400 V))[6] Obslužný panel v modulu WPLS526 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení55 Příklady zařízení5.1 Pokyny pro všechny příklady zařízeníProvedení systémuPro zaručení funkčně bezpečného provozu by měly býtdodržovány dále uvedená hydraulická schémata zapojeníspolu s příslušnou regulační výbavou.Pro všechny příklady zařízení platí:• Konstrukční uspořádání systému je nezávazné doporučení.• Neexistuje nárok na úplnost.• Na straně stavby je třeba respektovat aktuální normya směrnice pro zhotovení systému a dimenzováníkonstrukčních prvků.Seznam zkratekZkratkaE10.T2E11.F121E11.G1E11.T1E11.T5E11.TTE12.F121E12.G1E12.T1E12.TTE12.Q11E21.Q21E31.RM1.TM1VýznamČidlo venkovní teplotyTermostat (příslušenství)Čerpadlo vytápění (sekundární okruh)Čidlo teploty na výstupuČidlo prostorové teplotyČidlo prostorové teplotyTermostat (příslušenství)Čerpadlo vytápění (sekundární okruh)Čidlo teploty na výstupuČidlo prostorové teplotySměšovací ventil3cestný ventil (příslušenství)Hlásič rosného bodu, čidlo rosnéhobodu 1-5E31.RM2.TM1 Hlásič rosného bodu 2, čidlo rosnéhobodu 1-5E31.Q11 Uzavírací ventil, chlazeníE41.G6 Cirkulační čerpadloE41.T3 Čidlo teploty teplé vodyBC10 Základní řídicí jednotkaHMC30 Regulační přístroj (integrován)HWTermohydraulický rozdělovačC-KO Regulační přístroj, krbová kamnaKS01 Solární stanicePZCirkulační čerpadloZkratkaR1R4RTAS1S2S5SC20/40T 50 °CSUTTab. 20VýznamČerpadlo solárního okruhu3cestný přepínací ventil (mezidvěma spotřebiči)Zvýšení teploty zpátečkyČidlo kolektoruČidlo teploty solárního zásobníkuČidlo teploty akumulačního zásobníkuSolární regulaceTeplotní spínač (strana stavby)3cestný ventilČidlo teplotyPřehled často používaných zkratekTab. 20Přehled často používaných zkratek6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 53


5 Příklady zařízení5.2 Příklad zařízení 1: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatným zásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkemHMC301E11.TTE12.TTTTTTE12.F121E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11E41.G6E10.T2E11.T1BAME21.Q21ABE41.T3000∏ JLogalux SH... RWLogalux P...WLogatherm WPLS.. E6 720 801 985-04.1ilObr. 45 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotceHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.546 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřní jednotce (9 kW)• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• zásobník teplé vody Logalux SH290 RW• přepínací ventil teplé vody• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Samostatný zásobník teplé vody, tak akumulační zásobníkjsou zapojeny mezi tepelné čerpadlo a topné okruhy.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Regulace systému je zajištěna regulačním přístrojemLogamatic HMC30 ve vnitřním modulu.• Z akumulačního zásobníku je teplem zásobován jaknesměšovaný, tak i směšovaný otopný okruh.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla zajišťuje tepelnýmčerpadlem, a je-li to nutné – pomocí elektrické topné vložky.Tepelné čerpadlo nahřívá jak zásobník teplé vody, taki akumulační zásobník. Elektrický dohřev otopné vodypotřebný v závislosti na výkonu je realizován elektrickoutopnou vložkou. Z akumulačního zásobníku jsou zásoboványteplem nesměšovaný a směšovaný otopný okruh.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 55


5 Příklady zařízení5.3 Příklad zařízení 2: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačním zásobníkem a solární podporou ohřevu teplé vodySC205HMC301E11.TTE12.TTS1TTTTE12.F121R1KS01E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11TE41.G6E10.T2E11.T1BAME21.Q21E41.T3ABS2000∏ JLogalux SMH...ELogalux P...WLogatherm WPLS.. E6 720 801 985-05.1ilObr. 46 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotce[5] Pozice: na stěněHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.566 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřním modulu (9 kW)• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• solární stanice Logasol KS01• solární regulace Logamatic SC20• solární kolektory, např. SKN4.0 nebo SKS4.0• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Příprava teplé vody se uskutečňuje v bivalentnímzásobníku teplé vody (solární zásobník). Tento zásobníkje ohříván jak z tepelného čerpadla, tak ze solárníchkolektorů.• Regulace systému je zajištěna prostřednictvím regulačníhopřístroje Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu. Solárnízařízení je regulováno solární regulací Logamatic SC20.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu ohřívá akumulačnízásobník a horní topnou spirálu solárního zásobníku.• Čerpadla vytápění sekundárního okruhu zásobují připojenéotopné okruhy teplem z akumulačního zásobníku.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla k vytápění zajišťujetepelným čerpadlem a – je-li to nutné – elektrickou topnouvložkou.Tepelné čerpadlo nahřívá jak solární zásobník, tak iakumulační zásobník. Elektrický dohřev potřebný v závislostina výkonu se uskutečňuje elektrickou topnou vložkou.Z akumulačního zásobníku jsou zásobovány teplem otopnéokruhy.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 57


5 Příklady zařízení5.4 Příklad zařízení 3: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačním zásobníkem a solární podporou ohřevu teplé vodya vytápěníSC404HMC301E11.TTS1TTE12.F121R1KS01E12.T1E12.G1M E12.Q11BABMAR4TPZE41.T3E11.T1S5BAME21.Q21ABE10.T2S2000∏ JLogalux SMH...ELogalux PNRLogatherm WPLS.. E6 720 801 985-06.1ilObr. 47 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotce[4] Pozice: ve stanici nebo na stěněHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.586 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřním modulu (9 kW)• akumulační zásobník Logalux PNR500/750/1000 EW• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• solární stanice Logasol KS01• solární regulace Logamatic SC40• solární kolektory, např. SKN4.0 nebo SKS4.0• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Solární akumulační zásobník se zapojuje jako oddělovacízásobník mezi tepelné čerpadlo a spotřebič.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu zásobuje teplemakumulační zásobník.• Čerpadlo vytápění sekundárního okruhu zásobuje teplempřipojený otopný okruh z akumulačního zásobníku.• Solární kolektory v kombinaci se solárním akumulačnímzásobníkem a bivalentním zásobníkem teplé vody (solárnízásobník) podporují jak provoz vytápění, tak i přípravu teplévody.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla zajišťuje tepelnýmčerpadlem, a je-li to nutné – pomocí integrované elektrickétopné vložky.Solární kolektory ohřívají solární akumulační zásobníka bivalentní zásobník teplé vody. Přednost má příprava teplévody.Tím je zajištěna solární podpora vytápění a přípravy teplévody.Bivalentní zásobník teplé vody zásobuje připojená odběrnámísta teplou vodou.K termické dezinfekci celého obsahu zásobníku se musípřipojit cirkulace pomocí termického dezinfekčního programu.Akumulační zásobník zajistí zásobování připojenéhosměšovaného otopného okruhu teplem.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 59


5 Příklady zařízení5.5 Příklad zařízení 4: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, akumulačním zásobníkem a připojením na krbové vložky (kotlena tuhá paliva) pro vytápění a teplou voduT 50°5HMC301C-KOE11.T5TTE12.F121E12.T1E12.G1M E12.Q11SUABMABTPZE41.T3E11.T1T


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřním modulu(9 kW)• akumulační zásobník Logalux PNR500/750/100 EW• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• krbová vložka (kotel na tuhá paliva)• teplotní spínač 50 °C (strana stavby)• přepínací ventil (strana stavby)• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Solární akumulační zásobník se zapojuje jako oddělovacízásobník mezi tepelné čerpadlo a topné okruhy.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem topné vody akumulačního zásobníku.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu zásobuje teplemakumulační zásobník.• Čerpadlo vytápění sekundárního okruhu zásobuje teplempřipojený otopný okruh z akumulačního zásobníku.• Krbová vložka s teplovodním výměníkem v kombinaci sesolárním akumulačním zásobníkem a bivalentnímzásobníkem teplé vody (solární zásobník) podporují jakprovoz vytápění, tak i přípravu teplé vody.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla uskutečňujetepelným čerpadlem, a je-li to nutné – pomocí integrovanéelektrické topné vložky.Krbová vložka s teplovodním výměníkem ohřívá solárníakumulační zásobník a bivalentní zásobník teplé vody.Přednost zde má akumulační zásobník vytápění. Tím jezabezpečena podpora vytápění a přípravy teplé vody.Bivalentní zásobník teplé vody zásobuje připojená odběrnímísta teplou vodou.K termické dezinfekci celého objemu zásobníku se musíuskutečnit cirkulace pomocí termického dezinfekčníhoprogramu.Akumulační zásobník zajišťuje zásobování připojenéhosměšovaného otopného okruhu teplem.NEBEZPEČÍ: Může dojít k opaření v důsledkupříliš vysokých teplot teplé vody!▲ Nainstalujte termostatický směšovač teplévody a nastavte jej nejvýše na 60 °C!Všechny otopné okruhy musejí být provedenyjako směšované otopné okruhy.Regulace musí být nakonfigurována v souladus použitým systémem.Na regulačním přístroji Logamatic HMC30 musíbýt jako typ otopného systému zvoleno „otopnátělesa“.Pomocí teplotního spínače na straně stavbys bodem sepnutí 50 °C je zajištěno, aby vezpátečce tepelného čerpadla byloz akumulačního zásobníku vytápění k dispozicimaximálně 50 °C.Přepínací ventil SU na straně stavby sloužípřitom jako přepínací člen mezi akumulačnímzásobníkem vytápění a zásobníkem teplé vody.Hodnota teploty 50 °C se vzájemnýmpůsobením teplotního spínače a přepínacíhoventilu zajišťuje, aby byl nabíjen výhradnězásobník teplé vody.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 61


5 Příklady zařízení5.6 Příklad zařízení 5: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatným zásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkem s chlazením a solárním ohřevem teplé vodySC204HMC301E11.TTE12.TTS1TTE11.F121TTE12.F121E31.RM2. TM1R1KS01E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11TE41.G6E10.T2E41.T3E11.T1BAE21.Q21MABE31.RM1.TM1S2000∏ JLogalux SMH...EObr. 49 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotce[4] Pozice: ve stanici nebo na stěněP 50WLogatherm WPLS.. Comfort6 720 801 985-02.1ilHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.626 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřním modulu• elektrická topná vložka, ve vnitřním modulu (9 kW)• akumulační zásobník vytápění Logalux P50 W• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• solární stanice Logasol KS01• solární regulace Logamatic SC20• solární kolektory, např. SKN4.0 nebo SKS4.0• jeden nesměšovaný otopný okruh (konvektors ventilátorem)• jeden směšovaný otopný okruh (podlahové vytápění)• čidlo rosného boduBěžný akumulační zásobník tepelného čerpadla(např. Logalux P…) není vhodný pro systémys chlazením, kromě typu Logalux P50 W (prochlazení vhodný).Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla uskutečňujetepelným čerpadlem, a je-li to nutné – pomocí elektrickétopné vložky.Tepelné čerpadlo nahřívá jak zásobník teplé vody, taki akumulační zásobník.Elektrický dohřev otopné vody potřebný v závislosti navýkonu je realizován elektrickou topnou vložkou.Z akumulačního zásobníku se uskutečňuje zásobovánínesměšovaného a směšovaného otopného okruhu teplem.V létě je otopná voda tepelným čerpadlem chlazena.Místnosti je tak možné ochlazovat, a to pomocí:• konvektoru s ventilátorem (včetně odvlhčování, odtokkondenzátu nutný)• podlahového vytápění (bez odvlhčování, hlídání rosnéhobodu nutné)Charakteristika• Příprava teplé vody se uskutečňuje prostřednictvímbivalentního zásobníku teplé vody (solární zásobník). Tentozásobník je ohříván připojeným tepelným čerpadlema solárními kolektory.• Regulace systému se uskutečňuje prostřednictvímregulačního přístroje Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce.Solární zařízení je regulováno solární regulací LogamaticSC20.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu zásobuje teplemakumulační zásobník a horní topnou spirálu solárníhozásobníku.• Z difuzně těsně izolovaného akumulačního zásobníku jsouzásobovány teplem nebo chladem jak nesměšovaný, taki směšovaný otopný okruh:– konvektor s ventilátorem pro vytápění nebo chlazenís odvlhčením v létě,– otopné a chladicí okruhy podlahového vytápění s čidlyrosného bodu.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 63


5 Příklady zařízení5.7 Příklad zařízení 6: Monoenergetický způsob provozu s tepelným čerpadlemv provedení Split, samostatným zásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkem s částečným chlazenímHMC301E11.TTE12.TTTTE11.F121ME31.Q11E11.F121TTE12.F121E31.RM2.TM1E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11E41.G6E10.T2E11.T1BAE21.Q21MABE31.RM1. TM1E41.T3000∏ JLogalux SU...P 50WLogatherm WPLS.. E6 720 801 985-15.1ilObr. 50 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotceHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.646 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Comfort– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce• elektrická topná vložka, ve vnitřní jednotce (9 kW)• akumulační zásobník vytápění Logalux P50 W• zásobník teplé vody Logalux SH290 RW• přepínací ventil teplé vody• jeden nesměšovaný otopný okruh (konvektors ventilátorem a radiátor)• jeden směšovaný otopný okruh (podlahové vytápění)• čidlo rosného boduBěžný akumulační zásobník tepelného čerpadla(např. Logalux P…) není vhodný pro systémys chlazením, kromě typu Logalux P50 W (prochlazení vhodný).Charakteristika• Samostatný zásobník teplé vody, jakož i akumulačnízásobník jsou zapojeny mezi tepelné čerpadlo spotřebič.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Regulace systému se uskutečňuje prostřednictvímregulačního přístroje Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce.• Z difuzně těsně izolovaného akumulačního zásobníku jsouzásobovány teplem nebo chladem jak nesměšovaný, taki směšovaný otopný okruh:– konvektor s ventilátorem pro vytápění nebo chlazenís odvlhčením v létě,– radiátory pouze k vytápění,– otopné a chladicí okruhy podlahového vytápění s čidlyrosného bodu.Popis funkcePři monoenergetickém způsobu provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem vzduch-voda se výroba tepla uskutečňujetepelným čerpadlem, jakož i – je-li to nutné – pomocíelektrické topné vložky.Tepelné čerpadlo nahřívá jak zásobník teplé vody, taki akumulační zásobník.Elektrický dohřev otopné vody potřebný v závislosti navýkonu je realizován elektrickou topnou vložkou.Z akumulačního zásobníku se uskutečňuje zásobovánínesměšovaného a směšovaného otopného okruhu teplem.V létě je otopná voda tepelným čerpadlem chlazena.Místnosti je tak možné ochlazovat, a to pomocí:• konvektoru s ventilátorem(včetně odvlhčování, odtok kondenzátu nutný)• podlahového vytápění(bez odvlhčování, hlídání rosného bodu nutné)Okruh radiátorů slouží pouze k vytápění a v případě chlazeníse uzavíracím ventilem oddělí.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 65


5 Příklady zařízení5.8 Příklad zařízení 7: Bivalentní způsob provozu s tepelným čerpadlem v provedeníSplit, druhým zdrojem tepla, samostatným zásobníkem teplé vody a akumulačnímzásobníkemHMC301RBC101E11.TTE12.TTTTTTE12.F121E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11E41.G6E10.T2E11.T1BAME21.Q21ABE41.T3000∏ JHW000∏ JLogalux SH... RWLogalux P...WLogatherm WPLS.. LightLogamax plus GB1626 720 801 985-11.1ilObr. 51 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotceHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.666 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Light– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce• druhý zdroj tepla• termohydraulický rozdělovač pro druhý zdroj tepla• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• zásobník teplé vody Logalux SH290 RW• přepínací ventil teplé vody• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Dodatečně je k dispozici externí zdroj tepla, který podporujeprovoz vytápění a ohřev teplé vody při špičkové zátěži.• Samostatný zásobník teplé vody, tak i akumulační zásobníkse jako oddělovací zásobník zapojuje mezi tepelnéčerpadlo a místo spotřeby.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Regulace systému je zajištěna prostřednictvím regulačníhopřístroje Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce.• Akumulační zásobník zásobuje teplem jak nesměšovaný,tak i směšovaný otopný okruh.Popis funkcePři paralelně nebo částečně paralelně bivalentním způsobuprovozu zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-voda seuskutečňuje zásobování otopných okruhů teplem, vedletepelného čerpadla ještě druhým zdrojem tepla. Požadovanéteplo se přitom v základní zátěži pokrývá tepelnýmčerpadlem, zatímco pokrytí špičkové zátěže se uskutečňujeparalelně nebo alternativně pomocí druhého zdroje tepla.3-cestný směšovací ventil ve vnitřní jednotce umožňuje, abydruhým zdrojem tepla proudila otopná voda pouze v případěpotřeby a potřebné teplo bylo k otopné vodě přimícháváno.Relé 230 V, které je ovládáno regulačním přístrojemLogamatic HMC30, zapíná a vypíná druhý zdroj tepla pomocíbeznapěťového relé.Příprava teplé vody se uskutečňuje tepelným čerpadlema v případě potřeby druhým zdrojem tepla.Systémy, u kterých nelze očekávat problémy s hlukem připroudění (např. při výkonu druhého zdroje tepla < 1,5násobekjmenovitého tepelného výkonu tepelného čerpadla) neboovlivnění regulace čerpadla, je možné instalovat beztermohydraulického rozdělovače.Stacionární kotel se instaluje s termohydraulickýmrozdělovačem, aby byly zajištěny provozní podmínky.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 67


5 Příklady zařízení5.9 Příklad zařízení 8: Bivalentní způsob provozu s tepelným čerpadlem v provedeníSplit, druhým zdrojem tepla, akumulačním zásobníkem a solárním ohřevem teplévodySC205HMC301RBC101E11.TTE12.TTS1TTTTE12.F121R1KS01E11.G1E12.T1E12.G1M E12.Q11TE41.G6E10.T2E41.T3E11.T1BAME21.Q21ABS2000∏ JHW000∏ JLogalux SMH...ELogalux P...WLogatherm WPLS.. BLogamax plus GB1626 720 801 985-16.1ilObr. 52 (seznam zkratek str. 53)[1] Pozice: integrován ve vnitřní jednotce[5] Pozice: na stěněHydraulická schémata jsou k dispozici kestažení ve formátu .dwg na adresewww.buderus.cz.686 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Light– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce• druhý zdroj tepla• termohydraulický rozdělovač pro druhý zdroj tepla• akumulační zásobník Logalux P50 W (vhodný pro chlazení)nebo P120 W• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• solární stanice Logasol KS01• solární regulace Logamatic SC20• solární kolektory, např. SKN4.0 nebo SKS4.0• jeden nesměšovaný otopný okruh• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Dodatečně je k dispozici externí zdroj tepla, který podporujeprovoz vytápění a ohřev teplé vody ve špičkách.• Příprava teplé vody se uskutečňuje prostřednictvímbivalentního zásobníku teplé vody (solární zásobník). Tentozásobník je ohříván teplem připojeným tepelnýmčerpadlem a v případě potřeby druhým zdrojem teplaa solárními kolektory.• Regulace systému je zajištěna prostřednictvím regulačníhopřístroje Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce. Solárnízařízení je regulováno solární regulací Logamatic SC20.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu zásobuje teplemakumulační zásobník a horní topnou spirálu solárníhozásobníku.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku. Akumulačnízásobník zásobuje teplem jak nesměšovaný, tak isměšovaný otopný okruh.Popis funkcePři paralelně nebo částečně paralelně bivalentním způsobuprovozu zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-voda seuskutečňuje zásobování otopných okruhů vytápěcím teplemdodatečně, vedle tepelného čerpadla ještě jiným zdrojemtepla. Požadované teplo se přitom v základní zátěži pokrývátepelným čerpadlem, zatímco pokrytí špičkové zátěže seuskutečňuje paralelně nebo alternativně pomocí druhéhozdroje tepla.3-cestný směšovací ventil ve vnitřní jednotce umožňuje, abydruhým zdrojem tepla proudila otopná voda pouze v případěpotřeby a potřebné teplo bylo k otopné vodě přimícháváno.Relé 230 V, které je ovládáno regulačním přístrojemLogamatic HMC30, zapíná a vypíná druhý zdroj tepla pomocíbeznapěťového relé.Příprava teplé vody se uskutečňuje tepelným čerpadlem av případě potřeby druhým zdrojem tepla. Tepelné čerpadlozásobuje jak solární zásobník, tak i akumulačním zásobníkvytápěcím teplem.Systémy, u kterých nelze očekávat problémy s hlukem připroudění (např. při výkonu druhého zdroje tepla < 1,5násobekjmenovitého tepelného výkonu tepelného čerpadla) neboovlivnění regulace čerpadla, je možné instalovat beztermohydraulického rozdělovače.Stacionární kotel se instaluje s termohydraulickýmrozdělovačem, aby byly zajištěny provozní podmínky.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 69


5 Příklady zařízení5.10 Příklad zařízení 9: Bivalentní způsob provozu s tepelným čerpadlem v provedeníSplit, druhým zdrojem tepla, akumulačním zásobníkem a připojením krbové vložky(kotle na tuhá paliva) pro vytápění a ohřev teplé vodyT 50°C5HMC30RBC101C-KOE11.T5TTE12.F121E12.T1E12.G1M E12.Q11SUMTPZE10.T2E11.T1BAME21.Q21E41.T3T


Příklady zařízení5Komponenty topného systému• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení SplitLogatherm WPLS .. Light– Regulační přístroj Logamatic HMC30 ve vnitřní jednotce• druhý zdroj tepla• termohydraulický rozdělovač pro druhý zdroj tepla• akumulační zásobník Logalux PNR500/750/1000 EW• bivalentní zásobník teplé vody Logalux SMH400/500 E• přepínací ventil teplé vody• krbová vložka s teplovodním výměníkem• teplotní spínač 50 °C (strana stavby)• přepínací ventil (strana stavby)• jeden směšovaný otopný okruhCharakteristika• Solární akumulační zásobník se zapojuje jako oddělovacízásobník mezi tepelné čerpadlo a místo spotřeby.• Při dimenzování expanzní nádoby musí být zohledněnobjem otopné vody akumulačního zásobníku.• Čerpadlo vytápění primárního okruhu zásobuje teplemakumulační zásobník.• Čerpadlo vytápění sekundárního okruhu zásobuje teplempřipojený otopný okruh z akumulačního zásobníku.• Krbová vložka s teplovodním výměníkem v kombinacise solárním akumulačním zásobníkem a bivalentnímzásobníkem teplé vody (solární zásobník) podporují jakprovoz vytápění, tak i přípravu teplé vody.Popis funkcePři paralelně nebo částečně paralelně bivalentním způsobuprovozu zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-voda seuskutečňuje zásobování otopných okruhů teplem dodatečněvedle tepelného čerpadla ještě jiným zdrojem tepla.Požadované teplo se přitom v základní zátěži pokrývátepelným čerpadlem, zatímco pokrytí špičkové zátěže seuskutečňuje paralelně nebo alternativně pomocí druhéhozdroje tepla.3-cestný směšovací ventil ve vnitřní jednotce umožňuje, abydruhým zdrojem tepla proudila otopná voda pouze v případěpotřeby a potřebné teplo bylo k otopné vodě přimícháváno.Relé 230 V, které je ovládáno regulačním přístrojemLogamatic HMC30, zapíná a vypíná druhý zdroj tepla pomocíbeznapěťového relé.Příprava teplé vody se uskutečňuje tepelným čerpadlema druhým zdrojem tepla.Krbová vložka s teplovodním výměníkem nahřívají solárníakumulační zásobník a bivalentní zásobník teplé vody teplem.Přednost zde má akumulační zásobník vytápění. Tím jezabezpečena podpora vytápění a přípravy teplé vody.Bivalentní zásobník teplé vody zásobuje připojená odběrnámísta teplou vodou.K termické dezinfekci celého objemu zásobníku se musízajistit cirkulace pomocí termického dezinfekčního programu.Akumulační zásobník zajišťuje zásobování teplempřipojeného směšovaného otopného okruhu.Systémy, u kterých nelze očekávat problémy s hlukem připroudění (např. při výkonu druhého zdroje tepla < 1,5násobekjmenovitého tepelného výkonu tepelného čerpadla) neboovlivnění regulace čerpadla, je možné instalovat beztermohydraulického rozdělovače.Stacionární kotel se instaluje s termohydraulickýmrozdělovačem, aby byly zajištěny provozní podmínky.NEBEZPEČÍ: Může dojít k opaření v důsledkupříliš vysokých teplot teplé vody!▲ Namontujte termostatický směšovač teplévody WWM a nastavte jej nejvýše na 60 °C!Všechny otopné okruhy musejí být provedenyjako směšované otopné okruhy.Regulace musí být nakonfigurována v souladus použitým systémem.Na regulačním přístroji Logamatic HMC30 musíbýt jako typ topného systému zvoleno „otopnátělesa“.Pomocí teplotního spínače na straně stavbys bodem sepnutí 50 °C je zajištěno, aby vezpátečce tepelného čerpadla byloz akumulačního zásobníku vytápění k dispozicimaximálně 50 °C.Přepínací ventil SU na straně stavby sloužípřitom jako spínací člen mezi akumulačnímzásobníkem vytápění a zásobníkovýmohřívačem teplé vody.Od teploty 50 °C se vzájemným působenímteplotního spínače a přepínacího ventiluzajišťuje, aby byl nabíjen výhradně zásobníkteplé vody.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 71


6 Regulace6 Regulace6.1 Regulace vytápění6.1.1 Čidlo venkovní teploty a čidlo prostorovéteplotyK regulaci pomocí čidla venkovní teploty a čidla prostorovéteploty je nutno umístit jedno teplotní čidlo na venkovní stěnudomu a jedno (nebo více) teplotních čidel uvnitř domu.Na jeden otopný okruh lze použít jedno čidlo prostorovéteploty.Čidlo prostorové teploty se připojí na tepelné čerpadlo asignalizuje regulaci aktuální teplotu prostoru. Tento signálovlivňuje výstupní teplotu. Výstupní teplota se sníží, jakmilečidlo prostorové teploty naměří vyšší teplotu, než je teplotanastavená.6.1.2 Regulace výstupní teploty podle aktuálnípotřeby působením modulované regulacekompresoru tepelného čerpadlaTepelné čerpadlo používá variabilní (invertorem řízenou)rychlost kompresoru a přizpůsobuje se potřebě tepla.Je-li potřeba vyšší či nižší, než je aktuální rychlost, zvýší nebosníží kompresor po určité době (v závislosti na rozdílu vůčipožadované hodnotě) svou rychlost a tím i výkon.Nezávisle na tom, jak velká či malá tato potřeba je, začnekompresor při nejnižší nastavené rychlosti a krok za krokemji zvyšuje.Kompresor pracuje v základním nastavení v sedmi stupních.V případě potřeby může počet stupňů omezit servisní technik.Volba stupňů je řízena integračním počítačem nebonastavením „Velké zrychlení“ nebo „Rychlobrzda“.Hodnota „Doba integrace“ je normální regulace spínacídiference. „Doba integrace“ určuje stupeň rychlostikompresoru, pokud se výstupní teplota (T1) liší od topnékřivky méně, než je uvedeno v menu „Velké zrychlení“ nebo„Rychlobrzda“.Základní nastavení 60 stupňů-minut (°min) znamená, že přiodchylce 1 °C potrvá 60 minut, než se počet otáčekkompresoru zvýší nebo sníží o 1 stupeň.Při odchylce 2 °C potrvá 30 minut, než se stupeň kompresoruzmění.Velké zrychlení a rychlobrzdaHodnota určuje, o kolik stupňů se může lišit výstupní teplota(T1) od topné křivky, dokud kompresor rychle nezměnístupeň (tepelný výkon), aniž by bral ohled na integračnípočítač.Základní nastavení činí 5 °C (zrychlení) a 1 °C (brzda).To znamená, že překročí-li výstupní teplota T1 požadovanouhodnotu topné křivky o 1 °C, sníží se otáčky o jeden stupeň(zbrzdí se). Otáčky se snižují postupně, dokud úchylkanastaveného času rychlobrzdy je 1 °C nebo větší.Opačný případ nastane tehdy, pokud se T1 namísto tohopohybuje o 5 °C níže než topná křivka. Potom stoupnerychlost o jeden stupeň (zrychlí se).Rychlé zastaveníHodnota „Rychlé zastavení“ určuje, o kolik stupňů smívýstupní teplota (T1) překročit topnou křivku, dokud sekompresor úplně nevypne.6.1.3 Regulace čerpadla vytápění ve vnitřníjednotceČerpadlo vytápění ve vnitřní jednotce je energeticky úspornéčerpadlo. Regulace rychlosti se uskutečňuje na základěrozdílu teplot mezi okruhem výstupu a zpátečky. Velikost lzev regulaci přizpůsobit. Pro podlahová vytápění se doporučujeΔT 4 až 5 K. Radiátory by měly pracovat s ΔT 7 K.6.1.4 Regulace zabudovaného elektrickéhodotopu u Logatherm WPLS .. ComfortU tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. Comfort seelektrická topná vložka aktivuje prostřednictvím identifikacepotřeby v integrované regulaci HMC30. Při delší negativníodchylce požadované teploty vydá regulace startovní signálpro elektrickou topnou vložku, která se aktivuje po uplynutíčasu programovatelného časového spínače.Požadovaná teplota se stanoví podle topné křivky a vlivu čidlaprostorové teploty. Každé venkovní teplotě se v topné křivcepřiřadí příslušná výstupní teplota otopného okruhu (T1). Tatohodnota je ovlivňována čidlem prostorové teploty.Odchylka prostorové teploty od požadované teploty prostoruse k hodnotě přičítá nebo se od ní odečítá pomocí faktoru,který byl vypočítán na základě topné křivky.Dále mohou výstupní teplotu otopného okruhu (jako je funkceDovolená, externí vstupní signály atd.) ovlivňovat jiné signály.726 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Regulace66.1.5 Regulace druhého zdroje tepla u LogathermWPLS ... LightU tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. Light s druhýmzdrojem tepla probíhá regulace na principu částečněparalelního bivalentního provozu.To znamená, že tepelné čerpadlo pokrývá základní zátěžsamo.V případě potřeby se k němu paralelně připojí druhý zdrojtepla.Od definované venkovní teploty se tepelné čerpadlo odpojía druhý zdroj tepla pokrývá tepelnou zátěž sám.Tepelné čerpadlo je konstruováno na výstupní teplotu do55 °C.Přimíchávání výkonu druhého zdroje tepla se uskutečňujepomocí směšovací armatury ve vnitřní jednotce. Regulacizajišťuje PID-regulátor, který lze v případě potřebypřizpůsobit. Jako regulovaná veličina se používáE71.E1.E71.Druhý zdroj tepla se podle potřeby připojí s nastavitelnýmzpožděním. Provoz přímo po spuštění druhého zdroje teplase uskutečňuje ve vnitřním okruhu prostřednictvímobtokového ventilu ve vnitřní jednotce. Směšovací ventil seotevře rovněž po nastavitelné prodlevě, aby se příp. zameziloochlazování topného systému studenou vodou dotopu.Tepelné zdroje, které jsou vybaveny hlídačem průtoku,musejí být od systému odděleny elektromagnetickýmventilem.Logatherm WPLS .. Light je dimenzováno tak, aby v mnohapřípadech (např. stacionární kotle) pracovalo beztermohydraulického rozdělovače. Z důvodu mnoha možnýchkombinací s cizími zdroji tepla může však být instalacetakového rozdělovače přesto nutná. Je tomu tak zejménatehdy, jestliže jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadla adruhého zdroje tepla jsou od sebe vzdáleny více než o faktor1,5 nebo mohou-li se regulace čerpadel vytápění negativněovlivňovat.Doporučujeme řídit přípravu teplé vody z tepelného čerpadla.Při samostatné přípravě teplé vody ve druhém zdroji teplanesmí být maximální výstupní teplota T1 nastavená naregulaci HMC30 nižší, než je teplota otopné vody nastavenána kotli. Proto zpravidla není možný systém s podlahovýmvytápěním a samostatnou přípravou teplé vody.Druhý zdroj tepla se spouští přes výstup E71.E1.E1. Tentovýstup smí být vystaven pouze ohmickému zatížení 150 Wa proudové špičky nesmí být větší než 5 A a 3 A (zapínacía vypínací proud). Jinak se instalace musí uskutečnit pomocírelé. To není v rozsahu dodávky.TČ Logatherm WPLS .. Light je vybaveno 230V poplašnýmvstupem pro druhý zdroj tepla. Má-li druhý zdroj teplabeznapěťový alarm 0 V, musí být E71.E1.F21 připojenopomocí příslušné technologie (např. pomocí relé).Pouze tehdy, nemá-li druhý zdroj tepla žádnou poplašnoufunkci, lze poplašný vstup zkratovat můstkem.Za normálních provozních podmínek je možné, že druhý zdrojtepla se několikrát rozběhne a zastaví. Pokud by kvůli příliškrátkým dobám chodu docházelo k problémům na druhémzdroji tepla, může paralelní akumulační zásobník ve výstupunebo zpátečce externího zdroje tepla směrem k vnitřníjednotce dobu chodu prodloužit.Pro další informace se obraťte na výrobce druhého zdrojetepla.Nemá-li druhý zdroj tepla žádné vlastní čerpadlo vytápění,nesmí být použit žádný termohydraulický rozdělovač, anižádný paralelní akumulační zásobník. Alternativně je třebadodatečně instalovat čerpadlo vytápění.6.1.6 Regulace dvou otopných okruhůOtopný okruh 1:Regulace prvního otopného okruhu patří ke standardnímuvybavení regulačního přístroje, přičemž její kontrola jezajištěna prostřednictvím čidla výstupní teploty nebo vkombinaci s čidlem venkovní teploty a čidlem prostorovéteploty (příslušenství).Otopný okruh 2 (směšovaný):Regulace druhého otopného okruhu patří ke standardnímuvybavení regulačního přístroje a ten ji také provádí.Další čidlo prostorové teploty lze instalovat pro otopnýokruh 2.V provozu vytápění musí být systémová teplota v okruhu 1vždy vyšší než v okruhu 2.V provozu chlazení musí být systémová teplota v okruhu 1vždy nižší než v okruhu 2.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 73


6 Regulace6.2 Regulace přípravy teplé vodyV případě TČ Logatherm WPLS .. Light lze teplou vodupřipravovat samostatně (řízeno druhým zdrojem tepla) neboprostřednictvím regulace tepelného čerpadla. Doporučujemepoužít druhou metodu v kombinaci s příslušným zásobníkem.Teplá voda se přitom nabíjí pomocí 3-cestného ventilu.Regulace se nachází v integrované regulaci HMC30.Příprava teplé vody je kontrolována čidlem teploty zásobníkuT3 a čidlem teploty zpátečky ve vnitřní jednotce T9.Nabíjení teplé vody začne, jakmile teplota na čidle teplotyzásobníku T3 klesne pod nastavenou startovní teplotu T3.Nabíjení teplé vody se zastaví, jakmile teplota překročínastavenou hodnotu T3 +0,5 K a nastavenou hodnotu T9.Je-li požadován vyšší komfort, lze teplotu zastavení T9 zvýšitna požadovanou teplotu. To má však za následek výraznésnížení hospodárnosti tepelného čerpadla.Samostatná příprava teplé vody u Logatherm WPLS .. Lightje možná jen tehdy, pokud nejvyšší očekávaná teplotadruhého zdroje tepla nepřekračuje maximální výstupní teplotuT1 nastavenou na regulaci HMC30.Cirkulační čerpadlo teplé vody lze v regulaci řídit časovýmprogramem. Nastavení lze provádět pro každý den v týdnujednotlivě.Termická dezinfekcePři aktivaci programu „Termická dezinfekce“ je zásobník teplévody nahřátý pomocí tepelného čerpadla a dotopu (elektrickátopná vložka u TČ Logatherm WPLS .. Comfort a pomocídruhého zdroje tepla u TČ Logatherm WPLS .. Light) až na 65°C.Je-li teplota pro tepelné čerpadlo příliš vysoká, TČ se vypnea elektrická topná vložka popř. druhý zdroj tepla zvýší teplotuaž na teplotu zastavení.V základním nastavení není termická dezinfekce aktivovaná.Je-li tato funkce požadována, lze interval nastavit ve dnechpod položkou „Pokročilé menu“.Bylo-li zvoleno „Aktivovat“ pod položkou „Interval“, uskutečníse termická dezinfekce jedenkrát a poté se opět staneneaktivní.Solární provozTČ WPLS .. Comfort/Light lze provozovat v kombinaci sesolárním zásobníkem teplé vody.Přitom je možné využívat těchto kombinací:• ODU 7,5 und ODU 10se solárním zásobníkem SMH400 E (SMH500 E jen tehdy,lze-li akceptovat zhoršení komfortu u teplé vody)• ODU 12tse solárním zásobníkem SMH500 E6.3 Externí vstupy regulace tepelnéhočerpadlaTepelné čerpadlo má dva externí vstupy, z nichž jeden lzepoužít pro signály HDO. Je možné zvolit, zda vstup budeaktivní při rozpojeném nebo sepnutém kontaktu.Provádět je možné velké množství nastavení, např.:• Změna teploty:Nastavit, o kolik stupňů se má změnit teplota na výstupu.• Zastavení výroby tepla:Zastaví celou výrobu tepla, protizámrazová ochranazůstává aktivní.• Zastavení přípravy teplé vody:„Ano“ zvolit tehdy, má-li být příprava teplé vody blokovánapomocí tepelného čerpadla.• Pouze dotop?„Ano“ zvolit tehdy, má-li být blokován provoz tepelnéhočerpadla.• Omezení příkonu na:Vybrat maximální výkon, který smí mít dotop. Tato volba sepoužívá při řízení tarifu.• Blokování chlazení:„Ano“ zvolit tehdy, má-li být blokován provoz chlazení.• Externí blokování:Používá se tehdy, je-li v systému instalován konvektors ventilátorem, a udává stav ventilátoru.• Bezpečnostní termostat:vypíná čerpadlo a vysílá alarm.• Vypnout dotop teplé vody:Bylo-li zvoleno „Ano“, elektrická topná vložka se vypne.• Vypnout dotop otopných těles:Bylo-li zvoleno „Ano“, druhý zdroj tepla se vypne, tj. používáse pouze kompresor.746 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77 Příprava teplé vody a akumulace tepla7.1 Zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla HR200/3007.1.1 Přehled výbavyZásobníky teplé vody HR ... se dodávají ve velikostech 200a 300 litrů.Jsou ideálním řešením pro individuální požadavky na dennípotřebu teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadlyBuderus.Alternativně lze použít zásobník teplé vody Logalux SH...RW.Zásobníky HR200 a HR300 používejte výhradněk ohřevu teplé vody.Vybavení• smaltovaná ocelová nádrž• ochranná magnéziová anoda proti korozi• barva bílá• tepelná izolace z tvrdé PU pěny o tl. 50 mm• výměník tepla z hladkých trubek se zvětšenýmiteplosměnnými plochami• teploměrVýhody• přizpůsobený tepelným čerpadlům Buderus v provedeníSplit• dvě různé velikosti• výškově stavitelné nohy• velmi účinná izolaceTechnické údaje tabulka 22 na str. 77Popis funkceBěhem odběru klesne teplota zásobníku v horní části asio 8 °C až 10 °C, než tepelné čerpadlo začne zásobník opětdohřívat.Při častých rychle po sobě jdoucích krátkodobých odběrechmůže dojít k překmitu nastavené teploty zásobníkua k vytvoření horké vrstvy v horní části nádoby. Toto chováníje podmíněné systémem.Zabudovaný teploměr ukazuje teplotu převládající v horníčásti zásobníku. V důsledku přirozené tvorby teplotníchvrstev uvnitř nádoby je na nastavenou teplotu zásobníkunutné pohlížet jako na střední hodnotu. Zobrazená teplota aspínací body regulace teploty zásobníku proto nejsou shodné.6 720 801 984-30.1ilObr. 54HR200/3006 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 75


7 Příprava teplé vody a akumulace tepla7.1.2 RozměryWWTMAG ½500G 1VLZLH 4H 5ø180G 1G 1RLKWH 285G ¾G 5 / 41H 3Obr. 55Hlavní a připojovací rozměry zásobníkových ohřívačů teplé vody HR200/300 (rozměry v mm)1 Jímka čidla2 NohaKW Studená vodaMA Hořčíková anodaRL Zpátečka zásobníkuT Teploměr pro zobrazení teplotyVL Výstup zásobníkuWW Teplá vodaZL Přípojka cirkulace3×120°Jednotka H 1 H 2 H 3 H 4 H 5HR200 mm 263 803 998 305 1340HR300 mm 263 983 1313 305 1797Tab. 21 Rozměry HR 200/30026006 720 801 984-38.1ilVzdálenosti od stěn100200100Výměna anody:▲ Dodržte vzdálenost ≥ 400 mm ke stropu.▲ Při výměně namontujte izolovaně buďmagnéziovou anodu nebo inertní anodu.6006 720 614 229-02.2OObr. 56Doporučené minimální vzdálenosti od stěn(rozměry v mm)766 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77.1.3 Technické údajeTyp zásobníku Jednotka HR200 HR300Výměník tepla (topná spirála)Obsah otopné vody l 11,8 17,0Teplosměnná plocha m 2 1,8 2,6Maximální provozní tlak otopné vody bar 10 10Obsah zásobníkuUžitečný objem l 200 300Maximální provozní tlak vody bar 10 10Přípojka studené a teplé vody palce G 1 G 1Výstup/zpátečka palce G 1 G 1Cirkulace palce ¾ " ¾ "Další údajeMax. provozní teplota °C 95 95Pohotovostní tepelná ztráta (24 h) dle DIN 4753 část 8 kWh/d 1,8 2,2Výkonové číslo N L dle DIN 4708 – 5,5 10Výkonové číslo N L s ODU – 1,8 2,3Klopná míra mm 1440 1870Hmotnost kg 108 140Tab. 22 Technické údaje HR200/300Možné kombinace tepelné čerpadlo/zásobníkový ohřívačteplé vodyHR200HR300ODU 7,5 + +ODU 10 – +ODU 11t/s – +ODU 12t/s – +Tab. 23 Možnosti kombinace;+ lze kombinovat; – nelze kombinovat6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 77


7 Příprava teplé vody a akumulace teplaDiagramy tlakových ztrátΔp (bar)0,60,50,40,30,20,1Obr. 57ΔpV00Δp (bar)0,60,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5V (m 3 /h)Tlaková ztráta HR200Tlaková ztrátaPrůtok6 720 801 984-20.1il0,50,40,30,20,1Obr. 58ΔpV000,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5V (m 3 /h)Tlaková ztráta HR300Tlaková ztrátaPrůtok6 720 801 984-19.1il786 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77.2 Zásobník teplé vody Logalux SH290 RW a SH370 RW7.2.1 Přehled výbavyIndividuální požadavky na denní potřebu vody lze optimálněsplnit při použití tepelného čerpadla Buderus v kombinacis jedním ze zásobníků teplé vody.Zásobníky teplé vody se dodávají o objemu 290 l nebo 370 l.Maximální nabíjecí výkon zásobníku tepelného čerpadlanesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 25 na str. 81.Překročení výkonových parametrů má za následek vysokoučetnost taktů tepelného čerpadla a tím se prodlužuje nabíjecídoba.Vybavení• smaltovaná nádoba zásobníku• opláštění z PVC-fólie s podkladem z měkké pěny a zipemna zadní straně• celoplošná izolace z tvrdé pěny• výměník tepla jako dvojitá spirála, dimenzováno navýstupní teplotu ϑ V =65°C• čidlo teploty zásobníku (NTC) v jímce s připojovacímkabelem pro tepelná čerpadla Buderus• hořčíková anoda• teploměr• snímatelná příruba zásobníkuVýhody• optimálně přizpůsobeno tepelným čerpadlům Buderus• malé ztráty díky vysoce účinné izolaciPopis funkcePři odběru teplé vody poklesne teplota v zásobníku v horníčásti asi o 8 °C až 10 °C, než tepelné čerpadlo začnezásobník opět dohřívat.Pokud je v krátkých intervalech odebíráno vždy jen málo teplévody, může docházet k překmitům nastavené teplotyzásobníku a k tvorbě horké teplotní vrstvy v horní částinádoby. Toto chování je podmíněné systémem.Zabudovaný teploměr ukazuje teplotu v horní částizásobníku. V důsledku přirozené tvorby teplotních vrstevv zásobníku je nutné nastavenou teplotu zásobníku chápatpouze jako střední hodnotu.Zobrazení teploty a spínací body regulace teploty v zásobníkuproto nejsou shodné.Ochrana proti koroziZásobníky teplé vody jsou na straně teplé opatřeny povlakema jsou tedy vůči běžné vodě a instalačním materiálůmneutrální. Homogenní, souvislý smaltový povlak je provedenpodle DIN 4753-3. Zásobníky tak vyhovují skupině B podleDIN 1988-2, odstavec 6.1.4. Zabudovaná hořčíková anodaposkytuje dodatečnou ochranu.6 720 619 235-84.1ilObr. 59Zásobník teplé vody vodyLogalux SH290 RW a SH370 RWTepelné čerpadloLogathermZásobníkový ohřívačteplé vodySH290 RW SH370 RWODU 7,5 + +ODU 10 + +ODU 11t/s + +ODU 12t/s + +Tab. 24 Možnosti kombinace+ lze kombinovat; – nelze kombinovat6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 79


7 Příprava teplé vody a akumulace tepla7.2.2 Rozměry a technické údaje≥400MATHAWH AWØ700BVSH BAH VSEZH AH EZRSH EKH RSEK256 720 619 235-85.1ilObr. 60 Rozměry zásobníku teplé vody SH290 RW, SH370 RW (rozměry v mm)A Jímka pro čidlo teploty zásobníku (stav při dodání:čidlo teploty zásobníku v jímce A)AW Výstup teplé vodyB Jímka pro čidlo teplé vody(speciální aplikace)EK Vstup studené vodyEZ Vstup cirkulaceMA Hořčíková anodaRS Zpátečka zásobníkuT Jímka s teploměrem pro zobrazení teplotyVS Výstup zásobníku806 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla7Zásobník teplé vody Logalux Jednotka SH290 RW SH370 RWVýška H 1)Vstup do zásobníkuZpátečka ze zásobníkuVstup studené vodyVstup cirkulaceVýstup teplé vodyJímka pro čidlo teplé vodyH VS1)VSH 1)RSRSH EKEKH 1)EZEZ1)H AWAW1)H A1)H Bmm 1294 1591mmpalcemmpalcemmpalcemmpalcemmpalce784Rp 1 ¼ (vnitřní)220Rp 1 ¼ (vnitřní)165R 1 (vnější)544Rp ¾ (vnitřní)1226R 1 (vnější)964Rp 1 ¼ (vnitřní)220Rp 1 ¼ (vnitřní)165R 1 (vnější)665Rp ¾ (vnitřní)1523R 1 (vnější)1) Rozměry se zcela zašroubovanými nohami. Otáčením noh lze tyto rozměry zvýšit max. o 40 mm.2) Topný faktor N L udává počet plně zásobovaných bytů se 3,5 osobami, jednou normální koupací vanou a dvěma dalšími odběrnýmimísty. N L bylo zjištěno podle DIN 4708 při teplotě teplé vody v zásobníku T Sp = 57 °C, výstupní teplotě teplé vody T Z = 45 °C,vstupní teplotě studené vody T K = 10 °C a při max. výkonu teplosměnných ploch. Při snížení nabíjecího výkonu a menším množstvíoběhové vody je NL °C příslušně menší.3) Ztráty v rozvodu mimo zásobník nejsou zohledněny.mmmm6448297911009Výměník tepla (topná spirála)Počet závitů – 2×12 2×16Objem otopné vody l 22,0 29,0Teplosměnná plocha m 2 3,2 4,2Max. teplota topné vody °C 110Max. provozní tlak topné vody bar 10Max. nabíjecí výkon zásobníku kW 11 14Max. výkon teplosměnných ploch při T V = 55 °C aT Sp = 45 °CkW 11,0 14,0Max. trvalý výkon při T V = 60 °C a T Sp = 45 °C(max. nabíjecí výkon zásobníku)l/h 216 320Zohledněné množství oběhové vody l/h 1000 1500Topný faktor N 2) L při T V = 60 °C(max. nabíjecí výkon zásobníku)– 2,3 3,0Min. doba ohřevu z T K = 10 °Cna T Sp = 57 °C s T V = 60 °C22 kW nabíjecí výkon zásobníku11 kW nabíjecí výkon zásobníkuObsah zásobníkuUžitečný objem l 277 352Využitelné množství teplé vody 3)a T Z = 45 °Ca T Z = 40 °CMax. provozní tlak vody bar 10Min. provedení pojistného ventilu (příslušenství) mm DN 20RůznéPohotovostní tepelná ztráta (24 h) dleDIN 4753-8 3) kWh/d 2,1 2,6Hmotnost (bez obalu) kg 137 145Tab. 25 Rozměry a technické údaje zásobníků teplé vody SH290 RW a SH370 RWminminll–116296375–1283604706 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 81


7 Příprava teplé vody a akumulace teplaExpanzní nádoba na teplou voduNíže uvedená tabulka slouží jako orientační pomůcka prodimenzování expanzní nádoby. Při rozdílném užitečnémobsahu jednotlivých nádob se mohou vyskytovat odlišnévelikosti. Údaje se vztahují na teplotu zásobníku 60 °C.Typ zásobníkuProvedení 10 barůSH290 RWSH370 RWPřetlak nádoby= tlak studené vodyTab. 26 Orientační pomůcka pro dimenzování expanzní nádoby na teplou voduVzdálenosti od stěnPři výměně magnéziové anody musí být zaručena vzdálenost≥ 400 mm od stropu. Jinak je nutné použít inertní anodus kovovým napojením k zásobníku.Velikost nádoby v litrech podle spouštěcího tlakupojistného ventilu6 bar 8 bar 10 bar3 bar 18 12 124 bar 25 18 123 bar 25 18 184 bar 36 25 18Δp (bar)0,40,3≥ 100≥ 2000,21≥ 1000,10,080,060,052≥ 6000,040,030,02Obr. 616 720 619 235-86.1ilInstalační rozměry zásobníků teplé vodySH290 RW a SH370 RW (rozměry v mm)7.2.3 Výkonový diagramTrvalý výkon teplé vodyUvedené trvalé výkony se vztahují na teplotu na výstuputepelného čerpadla 60 °C, výstupní teplotu teplé vody 45 °Ca na vstupní teplotu studené vody 10 °C při maximálnímnabíjecím výkonu zásobníku (nabíjecí výkon zásobníkutopného zařízení nejméně tak velký jako teplosměnnýchploch zásobníku).Sníží-li se uvedené množství oběhové vody nebo nabíjecívýkon zásobníku nebo teplota na výstupu, sníží se i trvalývýkon a topný faktor N L .0,010,6 0,8 1,0 2,0Obr. 62 Tlaková ztráta topné spirály1 Charakteristika pro SH370 RW2 Charakteristika pro SH290 RWΔp Tlaková ztrátaV Průtok3,0 4,0 5,0V (m 3 /h)6 720 801 985-08.1il826 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77.3 Bivalentní zásobník SMH400 E a SMH500 E7.3.1 Přehled výbavy• Zásobník s výměníkem tepla s dvojitou spirálou s velkýmpovrchem• Termoglazura Buderus Duoclean plus a magnéziováanoda jako ochrana proti korozi• Velké revizní otvory nahoře a vpředu pro snadnou údržbu• 100mm tepelná izolace z měkké pěny s vnějším pláštěmzPSObr. 636 720 619 235-172.1ilBivalentní zásobník SMH400 E a SMH500 E7.3.2 Rozměry a technické údajeØ DØ D SPHM 1H ABEHM 2A 1A 2H VS2H EZH RS2H VS1H RS1H EK /H EL6 720 619 235-173.1ilObr. 64 Rozměry bivalentních zásobníků SMH400 E a SMH500 EA 1 Rozteč nohouEH Elektrická topná vložkaA 2 Rozteč nohouM 1 Měřící místo (pro přiložení čidla) (vnitřní ∅ 19,5 mm)D Průměr s tepelnou izolacíM 2 Měřicí místo (vnitřní ∅ 19,5 mm)D SP Průměr bez tepelné izolace6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 83


7 Příprava teplé vody a akumulace teplaBivalentní zásobník Jednotka SMH400 E SMH500 EPrůměrbez tepelné izolaces tepelnou izolací∅ D SP∅ DVýška H mm 1590 1970Rozteč nohouA 1 mm419419A 2 mm483483Zpátečka do solárního systému∅ RS1 palceR 1R 1H RS1 mm303303Vstup od solárního systému∅ VS1 palceR1R1H VS1 mm690840Zpátečka ze zásobníku∅ RS2 palce R1¼R1¼H RS2 mm762905Vstup do zásobníku∅ VS2 palce R1¼R1¼H VS2 mm12171605Vypouštění∅ EL palce R1¼R1¼H EL mm148148Vstup studené vody∅ EK palce R1¼R1¼H EK mm148148Vstup cirkulace∅ EZ palceR¾R¾H EZ mm9541062Výstup teplé vody∅ AB palce R1¼R1¼H AB mm13831763Elektrická topná vložka ∅ EH palce Rp1½ Rp 1 ½Objem zásobníku l 390 490Teplosměnná plocha horního výměníku m 2 3,3 5,1Objem horního výměníku l 22 34Teplosměnná plocha solárního výměníku m 2 1,3 1,8Objem solárního výměníku tepla l 9,5 13,2Max. provozní tlak topná voda/teplá voda bar 16/10Max. provozní teplota topná voda/teplá voda °C 160/95Pohotovostní tepelná ztráta(teplota zásobníku 65 °C) podle DIN 4753-8kWh/24h 2,80 3,40Hmotnost netto kg 237 299Tab. 27 Rozměry a technické údaje bivalentních zásobníků SMH400 E a SMH500 ETepelné čerpadloLogathermZásobníkový ohřívač teplévodySMH400 EW SMH500 EWODU 7,5 + –ODU 10 + –ODU 11t/s – +ODU 12t/s – +Tab. 28 Možnosti kombinace+ lze kombinovat; – nelze kombinovatmmmm650850650850846 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77.4 Akumulační zásobník Logalux P120 W a P200 W7.4.1 Přehled výbavyAkumulační zásobníky smějí být provozovány výhradněv uzavřených otopných soustavách s tepelným čerpadlema být plněny pouze otopnou vodou. Každé jiné použití jev rozporu se stanoveným účelem. Za škody, které vzniknouv důsledku nesprávného používání Buderus neručí.V soustavách, jejichž potrubí nemá kyslíkovoubariéru (např. u starších podlahových vytápění),nesmí být akumulační zásobník použit. Zde jenutné provést oddělení systémů pomocídeskového výměníku tepla.Upozornění pro dimenzování: cca 10 l/kW6 720 619 235-89.1ilObr. 65Akumulační zásobník Logalux P120 W7.4.2 Rozměry a technické údajeR 1 /R 2M 2EV 1 /V 2M 1R 1 /R 2 V 1 /V 2 V 1 /V 2 R 1 /R 2ELELObr. 66 Přípojky akumulačního zásobníku Logalux P120 WE OdvzdušněníV 2EL VypouštěníM 1 Měřicí místo pro čidlo teploty (HMC30)M 2 Měřicí místo pro čidlo teplotyR 1 Zpátečka (tepelné čerpadlo)R 2 Zpátečka (topný systém)V 1 Výstup (tepelné čerpadlo)Výstup (topný systém)6 720 619 235-90.1il6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 85


7 Příprava teplé vody a akumulace teplaV 2M 2E M 1V 120 - 25HR 1 (M 2 )R 2 (EL)DObr. 67 Rozměry a přípojky akumulačního zásobníku Logalux P200 W (rozměry v mm)D PrůměrE OdvzdušněníEL VypouštěníH Výška (klopná míra)M 1 Měřicí místo pro čidlo teploty (HMC 30)M 2 Hrdlo Rp ¾ pro dodatečnou jímkuR 1 Zpátečka (tepelné čerpadlo)R 2 Zpátečka (topný systém)V 1 Výstup (tepelné čerpadlo)V 2 Výstup (topný systém)6 720 801 985-10.1il866 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla7Akumulační zásobník Logalux Jednotka P120 W P200 WPrůměr s tepelnou izolací 80 mm D mm 550 550Výška (klopná míra)s víkem opláštěnís tepelnou izolací 80 mmVýstupZpátečkaMěřicí místoMožné kombinace tepelné čerpadlo/akumulačnízásobníkHHHV 1HV 2V1V2HR 1HR 2R1R2MMmmmmmmmmpalcepalcemmmmpalcepalcemmpalce–941 1)––R¾R¾––R¾R¾10–1445 1)–Vypouštění EL palce – R1Odvzdušnění E palce Rp 3 / 8 Rp 3 / 8Objem zásobníku (topná voda) l 120 200Max. teplota topné vody °C 90Max. provozní tlak topné vody bar 3Pohotovostní tepelná ztráta kWh/24h 1,6 2,0Hmotnostbez tepelné izolacekg6084s tepelnou izolací 80 mmkg––Tab. 29 Rozměry a technické údaje akumulačních zásobníků P120 W a P200 W1) Bez nohouP120 W P200 WODU 7,5 + +ODU 10 + +ODU 11/s + +ODU 12t/s + +Tab. 30 Možnosti kombinace;+ lze kombinovat; – nelze kombinovat––R1R1––R1R110–6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 87


7 Příprava teplé vody a akumulace tepla7.5 Akumulační zásobník Logalux P50 W7.5.1 Přehled výbavyAkumulační zásobník Logalux P50 W je vhodný jak proprovoz vytápění, tak i pro provoz chlazení.Má-li systém tepelného čerpadla pracovat i v režimu chlazení,musí být použit akumulační zásobník Logalux P50 W.6720803559-00.1WoObr. 68Logalux P50 WMožné kombinace tepelné čerpadlo/akumulačnízásobníkP50 WLogatherm WPLS .. Comfort +Logatherm WPLS .. Light + 1)Tab. 31Možnosti kombinace;+ lze kombinovat; – nelze kombinovat1) Pokyny str. 41886 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příprava teplé vody a akumulace tepla77.5.2 Rozměry a technické údaje Logalux P50 W540Ø 5306 720 801 984-59.1ilObr. 69ELM 1R 1R 2V 1V 2Rozměry a přípojky Logalux P50 W (rozměry v mm)VypouštěníMěřicí místo pro čidlo teploty na výstupuZpátečka tepelného čerpadlaZpátečka otopného okruhu/otopných okruhůVýstup tepelného čerpadlaVýstup otopného okruhu/otopných okruhůAkumulační zásobník Jednotka P50 WObjem zásobníku (topná voda) l 50Výstup V 1 , V 2 palce R ¾Zpátečka R 1 , R 2 palce R ¾Měřicí místo M 1 palce R½Maximální teplota topné vody °C 95Maximální provozní tlak topné vody bar 3Hmotnost netto kg 24Celková hmotnost kg 74Tab. 326 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 89


8 Příslušenství8 PříslušenstvíOznačeníObslužná jednotka HRC2/HRC2 HSPopis• čidlo prostorové teploty s otočným spínačema LCD displejem• funkce alarmu• připojení přes sběrnici CAN-BUS• HRC2 HS dodatečně s čidlem vlhkosti provzduch v prostoruPotrubí chladiva• spojovací potrubí chladiva pro tepelnéčerpadlo Split• 20 m•3 / 8 " a 5 / 8 "Zemní konzoly pro venkovníjednotku• pro instalaci na zemi• s tlumičem chvění (plastové)Nástěnné konzoly provenkovní jednotku• pro montáž na stěnu (pouze pro ODU 7,5)Záchytná vana na kondenzátpro venkovní jednotku• s mřížkou na zachycení listíSada topných kabelů• topný kabel proti zamrznutí odtokukondenzátu s teplotním spínačem• 5 m (75 W)Čidlo teplé vody• nutné v kombinaci se zzásobníkem teplé vodySMH... nebo HR ...• ponorné čidlo NTC 6 mm• délka kabelu 4 mSada pro otopný okruhHS25/6 E+• pro 1 otopný okruh (bez směšovače)• s energeticky úsporným čerpadlem, kulovýmikohouty, teploměrem, přepouštěcím ventilem,zpětná klapka, kompaktní tepelnou izolací• přípojky DN 25, Rp 1Tab. 33Příslušenství906 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příslušenství8OznačeníPopisSada pro otopný okruhHSM25 E+• pro 1 otopný okruh (se směšovacím ventilem)• s energeticky úsporným čerpadlem,3cestným směšovacím ventilem, kulovýmikohouty, zpětná klapka teploměrem,přepouštěcím ventilem, kompaktní tepelnouizolací• přípojky DN 25, Rp 1Rozdělovač otopnýchokruhů HKV 2/25/25• pro 2 otopné okruhy, pro instalaci na stěnu• kompletní s tepelně izolační skořepinou• DN 25, R 1Sběrnicový kabel CAN-BUSč. 1401, č. 1402, č. 1403• rozměr 2 × 2 × 0,6 mm 2• délka 15 mč. 1401• délka 30 mč. 1402• délka 100 mč. 1403Akumulační zásobníkP120 W a P200 W• přizpůsobeno tepelným čerpadlům Buderus6 720 619 235-23.1ilAkumulační zásobník P50 W• objem 50 l• vhodný i pro chlazeníZásobník teplé vody SH290RW a SH370 RW• přizpůsobeno tepelným čerpadlům BuderusTab. 33Příslušenství6 720 619 235-22.1il6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 91


8 PříslušenstvíOznačeníPopisZásobník teplé vodySMH400 E a SMH500 E• přizpůsobeno tepelným čerpadlům Buderus• DuoClean plusZásobník teplé vodyHR200/300• objem 200 l• objem 300 lRegulační rozdělovačvytápění/chlazení6 720 619 235-157.1il• Typ Sauter ASV6F116• 6kanálový regulační rozdělovač- vstup c/o (relé 230 V)- vstup NR (relé 230 V)- logika čerpadel- 24V trafo integrované pro připojení hlídačerosného boduTermoelektrický pohonmalých ventilů• typ Sauter AXT111F200• 230 V• lze namontovat přímo na malé ventilyvýrobců MNG a Heimeier, jakož i na VUL aBUL6 720 619 235-158.2ilRegulátor jednotlivémístnosti vytápění/chlazení• typ Sauter NRT210F011• elektronický prostorový regulátor• 230 V6 720 619 235-156.1ilHlídač rosného bodu směřicím převodníkem• typ Sauter EGH102F001Tab. 33Příslušenství6 720 619 235-159.1il926 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příslušenství8OznačeníPopis3cestný přepínací ventil• VZA 20, VZA 25 pro přepnutí z provozuvytápění na provoz teplé vody6 720 619 235-170.1ilČidlo rosného bodu• typ Al-Re TPS3, SN120000• včetně 10m kabelu• včetně 2 vázacích pásků6 720 619 235-161.1ilPříložný/ponorný hlídačteploty• AT 90 OEM• 100 mm• 15–95 °CTab. 33Příslušenství6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 93


9 Glosář9 GlosářAkustický výkon nebo hladina akustického výkonu jetypickou veličinou zdroje zvuku. Lze ji stanovit pouzevýpočtem z měření provedeném v definované vzdálenosti odzdroje zvuku. Vyjadřuje součet akustické energie (změnutlaku vzduchu), která se šíří všemi směry. Sledujeme-licelkový vyzářený akustický výkon a vztáhneme-li jej naobalovou plochu v určité vzdálenosti, zůstane hodnota vždystejná. Podle hladiny akustického výkonu mohou být přístrojemezi sebou akusticky porovnávány.Akustický tlak vyjadřuje změnu tlaku vzduchu v důsledkuvzduchu rozkmitaného zdrojem hluku. Čím větší je změnatlaku vzduchu, tím hlasitěji je vnímán hluk. Naměřená hladinaakustického tlaku je vždy závislá na vzdálenostik akustickému zdroji. Hladina akustického tlaku je měřicíveličina, která je směrodatná např. pro dodržení imisníchpožadavků.Bivalentní teplota/bivalentní bodVenkovní teplota, od které se při bivalentním způsobuprovozu připojuje druhý tepelný zdroj k podpoře tepelnéhočerpadla.Chladicí výkonJako takový se označuje teplo, které je odebránoprostřednictvím výparníku tepelného čerpadla.COP (Coefficient Of Performance)Viz výkonové čísloČidlo venkovní teplotyPřipojuje se na regulátor tepelného čerpadla a sloužík provozu vytápění řízenému podle venkovní teploty.Expanzní ventilKonstrukční díl tepelného čerpadla mezi kondenzátorema výparníkem pro snížení kondenzačního tlaku na tlakvypařovací odpovídající vypařovací teplotě. Dodatečněreguluje expanzní ventil vstřikované množství chladivav závislosti na zatížení výparníku.Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonuJako míra zvuku šířícího se vzduchem se používá technickýchpojmů akustický tlak a akustický výkon.KompresorKonstrukční díl tepelného čerpadla pro mechanickou dopravua stlačení plynů. Stlačením výrazně stoupne tlak a teplotapracovního média (chladiva).Kondenzační teplotaTeplota, při níž chladivo kondenzuje ze stavu plynného dostavu kapalného.KondenzátorVýměník tepla tepelného čerpadla, v němž je zkapalněnímpracovního média odevzdáváno teplo do otopné vody.Nízkoteplotní topné systémyNízkoteplotní topné systémy, především podlahová, stěnováa stropní vytápění, se zvlášť dobře hodí pro provoz s tepelnýmčerpadlem.OdtáváníKlesne-li venkovní teplota zhruba pod + 5 °C, začne se vodaobsažená ve vzduchu usazovat na výparníku tepelnéhočerpadla vzduch-voda ve formě ledu. Tímto způsobem lzevyužít latentní teplo obsažené ve vodě. Tepelná čerpadlavzduch-voda, která jsou provozována i při teplotách pod+ 5 °C, vyžadují odtávací zařízení. Tepelná čerpadla značkyBuderus jsou vybavena řízeným odtáváním.Omezení rozběhového prouduTepelná čerpadla značky Buderus jsou v případě nutnosti zaúčelem omezení rozběhového proudu vybavena spouštěčis pozvolným rozběhem. Tím se zamezí náhlým a prudkýmrozběhům elektromotoru a zajistí velmi dobrá elektronickáregulace proudu a napětí během rozběhu motoru.Otopná soustavaVzájemně hydraulicky propojené komponenty topnéhosystému (otopná tělesa, směšovače, jakož i výstupa zpátečka), které jsou zodpovědné za rozvod tepla.Plně hermetickýZnamená s ohledem na kompresor, že tento je úplněuzavřený a hermeticky svařený a nelze jej proto při závaděopravit a musí být vyměněn.Plošné vytápěníJsou potrubí položená pod mazaninou (podlahové vytápění)nebo pod omítkou (stěnové vytápění), kterými protéká otopnávoda ohřívaná tepelným zdrojem.Podlahové vytápěníPodlahové vytápění je pro systémy tepelných čerpadel ideálnísystém rozvodu tepla, protože pracují s nízkou teplotou, kterávede k úsporám energie. Celá podlaha slouží jako velkáteplosměnná plocha. Proto si tyto systémy vystačí s nízkýmiteplotami otopné vody (cca 30 °C). Jelikož se teplo rozptylujeod podlahy do místnosti rovnoměrně, nastává již při teplotěprostoru 20 °C stejné vnímání teploty jako v místnostivytápěné obvyklým způsobem na 22 °C.Pojistné ventilyZabezpečují tlaková zařízení, jako jsou kompresory, tlakovénádoby, potrubí atd. před poškozením v důsledkunepřípustně vysokých tlaků.Poměr A/VJe to poměr součtu všech venkovních ploch (odpovídá plošepláště budovy) k vytápěnému objemu budovy. Důležitáveličina pro stanovení energetické náročnosti budovy. Čímmenší je poměr A/V (kompaktní stavební tělesa), tím menší jepotřeba energie při stejném objemu.946 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Glosář9Potřeba teplaJe to takové množství tepla, které je maximálně zapotřebí proudržení určité teploty prostoru.Potřeba tepla (vytápění místností): podle EN 12831 je topotřeba tepla k vytápění místností. Potřeba tepla (teplá voda):Potřeba energie nebo výkonu pro ohřátí určitého množstvíteplé vody na sprchování, koupání, kuchyň atp.Potřeba tepla pro vytápěníJe to teplo, které je dodatečně zapotřebí k tepelným ziskům(solární a interní tepelné zisky), aby bylo možné v budověudržovat její požadovanou vnitřní teplotu.Pracovní čísloPracovní číslo označuje poměr mezi užitečným teplema přivedenou elektrickou energií. Sledujeme-li pracovní číslov období jednoho roku, hovoříme o ročním pracovním čísle(RPČ). Pracovní číslo a tepelný výkon tepelného čerpadlazávisí na teplotním spádu mezi teplem využívaným a teplemtepelného zdroje. Čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižšíje teplota na výstupu, tím vyšší je pracovní číslo a tím i tepelnývýkon. Čím vyšší je pracovní číslo, tím menší je použitáprimární energie.PříkonZde se jedná o vstupní elektrický výkon. Udává sev kilowattech.Provozní napětíNapětí potřebné k provozu přístroje udávané ve voltech.Průtok vodyMnožství vody udávané v m 3 /h; slouží ke stanovení výkonustroje.Roční nákladové čísloJe to obrácená hodnota ročního pracovního čísla.Roční pracovní čísloRoční pracovní číslo (RPČ) tepelného čerpadla udává poměrodevzdaného tepla pro vytápění a přijaté elektrické prácev průběhu jednoho roku. RPČ se vztahuje k určitému zařízenís ohledem na dimenzování topného systému (teplotní úroveňa spád) a nesmí být zaměňováno s výkonovým číslem.Střední zvýšení teplota o jeden stupeň zhoršuje ročnípracovní číslo o 2 až 2,5 %. Spotřeba energie se tak zvyšujerovněž o 2 až 2,5 %.Rozběhový proudProudový ráz potřebný při spuštění přístroje, který všaknastává jen ve velmi krátkém časovém úseku.Rozdíl teplotTeplotní spád mezi vstupní a výstupní teplotou teplonosnéhomédia na tepelném čerpadle, tedy rozdíl mezi teplotou navýstupu a teplotou na zpátečce.Řízení odtáváníSlouží k odstraňování jinovatky a ledu z výparníku tepelnýchčerpadel vzduch-voda, jímž se přivádí teplo. To seuskutečňuje automaticky pomocí regulace.Stupeň využitíJe to poměr mezi využitou a vynaloženou prací popř. teplem.Systém tepelného zdrojeJe zařízení sloužící k odnímání tepla z tepelného zdroje (např.zemní sondy) a k přepravě teplonosného média mezitepelným zdrojem a studenou stranou tepelného čerpadlavčetně všech přídavných zařízení. U tepelných čerpadelvzduch-voda je celý systém tepelného zdroje integrovánv přístroji. V jednogeneračním rodinném domě se skládánapř. z potrubní sítě pro rozvod tepla, konvektorů nebopodlahového vytápění.Systém vytápěníPro novostavby se jako systémy rozvodu tepla nabízejínízkoteplotní systémy. Především podlahová a stěnovávytápění, ale též stropní vytápění, si vystačí s nízkýmiteplotami výstupu a zpátečky. Zvláště vhodné jsou prosystémy tepelných čerpadel, protože jejich maximálnívýstupní teplota se pohybuje kolem 55 °C.Tepelná zátěž budovyZde se jedná o maximální tepelnou zátěž budovy. Lze jivypočítat podle DIN-EN 12831. Normovaná tepelná zátěž sevypočítá z potřeby tepla prostupem (tepelná ztrátaobvodovými plochami) a spotřebou tepla na větrání, tj. naohřátí venkovního vzduchu vpuštěného dovnitř. Tato početníhodnota slouží pro dimenzování topného systému a ročníspotřeby energie.Tepelný výkonTepelný výkon tepelného čerpadla závisí na vstupní teplotětepelného zdroje (solanka/voda/vzduch) a na výstupní teplotěv systému rozvodu tepla. Vyjadřuje užitečný tepelný výkonodevzdávaný tepelným čerpadlem.Teplonosné médiumKapalné nebo plynné médium, které se používá k dopravětepla. Může to být např. vzduch, voda nebo chladivo.Teplota vratné vody (zpátečky)Teplota otopné vody, která teče zpět z otopných těles dotepelného čerpadla.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 95


9 GlosářTermostatický ventilVíce nebo méně intenzivním přiškrcením proudu otopné vodypřizpůsobí termostatický ventil předávání tepla otopné plochypříslušné tepelné potřebě prostoru. Odchylky od požadovanéteploty prostoru mohou být vyvolány zisky z cizích tepelnýchzdrojů, jako je osvětlení nebo sluneční záření. Vyhřeje-li seprostor zásluhou slunečního záření nad požadovanouhodnotu, dojde automaticky díky termostatickému ventilu kesnížení průtoku otopné vody. A opačně se ventil samočinněotevře, je-li teplota, např. po větrání, nižší, než jepožadováno. Otopným tělesem tak může protékat víceotopné vody a teplota prostoru opět stoupne na požadovanouhodnotu.ÚčinnostPoměr mezi energie získané při přeměně energiek vynaložené energii. Účinnost je vždy menší než 1, protožev praxi vždy dochází ke ztrátám např. ve formě odpadníhotepla.Vana kondenzátuV ní se shromažďuje a odvádí voda zkondenzovaná navýparníku.Venkovní instalaceDíky tepelným čerpadlům vzduch-voda pro venkovní instalacilze získat výhodu v úspoře místa v domě. Zapotřebí je méněvzduchových kanálů a velkoplošných otvorů a díky volnémuproudění vzduchu téměř neexistuje míšení přiváděného aodpadního vzduchu. Kromě toho je k přístrojům snazšípřístup.Vratný ventilK odtávání výparníku tepelného čerpadla se mění směrprůtoku chladiva přes vratný ventil. Tím se z výparníku stáváběhem procesu odtávání kondenzátor.Výkonové číslo = COP (Coefficient Of Performance)Výkonové číslo je okamžitá hodnota. Měří se za normovanýchlimitních podmínek v laboratoři podle evropské normyEN 14511. Výkonové číslo je hodnota ze zkušební stanicebez pomocných pohonů. Je to podíl tepelného výkonu apříkonu kompresoru. Výkonové číslo je vždy > 1, protožetepelný výkon je vždy větší než hnací výkon kompresoru.Výkonové číslo 4 znamená, že je k dispozici 4násobekpoužitého elektrického příkonu jako užitný tepelný výkon.VýparníkVýměník tepla tepelného čerpadla, v němž je vypařovánímpracovního média tepelného zdroje (vzduch, zemina, spodnívoda) při nízké teplotě a nízkém tlaku odnímáno teplo.Vypařovací teplotaJe to teplota, kterou má chladivo při vstupu do výparníku.Základní zátěžJe to část potřebného příkonu energie, která s ohledem nadenní a roční změny vykazuje pouze malé výkyvy.Zásobník teplé vodyPro ohřev teplé vody nabízí Buderus různé zásobníky. Ty jsoupřizpůsobeny různým výkonovým variantám tepelnýchčerpadel.Ztráty prostupem teplaTepelné ztráty vznikající únikem tepla ven z vytápěnýchmístností stěnami, okny atd.Zvuková izolaceZahrnuje všechna opatření, která pomáhají ke snížení hladinyakustického tlaku tepelného čerpadla, např. zvukově izolujícíobložení budov, zapouzdření kompresorů atd.Tepelná čerpadla Buderus mají speciálně vyvinutouprotihlukovou izolaci a patří tak k nejtišším strojům, které jsouna trhu nabízeny.966 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW21001010 Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW2100Návrh počítá s modelovou situacíTepelná ztráta objektu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 kWTeplota místnosti: 20 °CPodnební podmínky: PrahaRoční potřeba TV: sprcha, 4500 kWhPožadované pokrytí výkonu: 100%Níže uvedená doporučení jsou pouze orientační.Přesný návrh je možné provést ve spoluprácis technickým oddělením Buderus.10.1 Tepelná ztráta 6 kW (Doporučené zařízení WPLS 7,5)Vypočtený / udaný výkon6 kWVypočtená / udaná energie 16370 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 6 kWEnergie potřebná pro pohon TČ6650 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]90 kWhBezplatná energie TČ9630 kWhProvozní doba2280 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 99%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Tab. 34Bezplatná energie pro TČ 9630 kWhPřídavná energie pro vytápění 90 kWhPříkon pro pohon TČ6650 kWhMěsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)16280 kWh90 kWh16370 kWh6650 kWh90 kWh6740 kWh9630 kWh6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 97


10 Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW210010.2 Tepelná ztráta 7 kW (Doporučené zařízení WPLS 7,5)Vypočtený / udaný výkon7 kWVypočtená / udaná energie 18530 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 7 kWEnergie potřebná pro pohon TČ7440 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]210 kWhBezplatná energie TČ10880 kWhProvozní doba2570 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 99%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Tab. 35Bezplatná energie pro TČ 10880 kWhPřídavná energie pro vytápění 210 kWhPříkon pro pohon TČ7440 kWhMěsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)18320 kWh210 kWh18530 kWh7440 kWh210 kWh7650 kWh10880 kWh986 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW21001010.3 Tepelná ztráta 8 kW (Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 400 V)Vypočtený / udaný výkon8 kWVypočtená / udaná energie 20690 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 8 kWEnergie potřebná pro pohon TČ8390 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]80 kWhBezplatná energie TČ12230 kWhProvozní doba2080 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 100%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Tab. 36Bezplatná energie pro TČ 12230 kWhPřídavná energie pro vytápění 80 kWhPříkon pro pohon TČ8390 kWhMěsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)20620 kWh80 kWh20700 kWh8390 kWh80 kWh8470 kWh12230 kWh6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 99


10 Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW210010.4 Tepelná ztráta 9 kW (Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 400 V)Vypočtený / udaný výkon9 kWVypočtená / udaná energie 22850 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 9 kWEnergie potřebná pro pohon TČ9200 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]170 kWhBezplatná energie TČ13490 kWhProvozní doba2290 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 99%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Bezplatná energie pro TČPřídavná energie pro vytápěníPříkon pro pohon TČ13490 kWh170 kWh9200 kWhTab. 37Měsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)22690 kWh170 kWh22860 kWh9200 kWh170 kWh9370 kWh13490 kWh1006 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW21001010.5 Tepelná ztráta 10 kW (Doporučené zařízení WPLS 10 resp. WPLS 11 400 V)Vypočtený / udaný výkon10 kWVypočtená / udaná energie 25020 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 10 kWEnergie potřebná pro pohon TČ9990 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]290 kWhBezplatná energie TČ14740 kWhProvozní doba2500 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 99%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Tab. 38Bezplatná energie pro TČ 14740 kWhPřídavná energie pro vytápění 290 kWhPříkon pro pohon TČ9990 kWhMěsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)24730 kWh290 kWh25020 kWh9990 kWh290 kWh10280 kWh14740 kWh6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 101


10 Příklady výpočtů s použitím návrhového programu VPW210010.6 Tepelná ztráta 11 kW (Doporučené zařízení WPLS 12)Vypočtený / udaný výkon11 kWVypočtená / udaná energie 27180 kWhStřední teplota pro dané místo 8,8 °CMAT -15,2 °CMax. špička ZH (výkon přídavného zdroje vytápění) 11 kWEnergie potřebná pro pohon TČ10970 kWhPřídavný zdroj vytápění [ZH]130 kWhBezplatná energie TČ16080 kWhProvozní doba2080 hod./rokKrytí energie / Podíl TČ na krytí 100%Spotřeba energie[kWh / měsíc]Tab. 39Bezplatná energie pro TČ 16080 kWhPřídavná energie pro vytápění 130 kWhPříkon pro pohon TČ10970 kWhMěsíční rozdělení spotřeby v normálním rocePomocí TČEnergie odevzdaná z TČPřídavný zdroj vytápění pro TČMnožství využitelné energieEnergie pro pohon TČPřídavný zdroj vytápění pro TČCelkem zakoupené množstcí energie s TČObnovitelná energie (bezplatná energie)27050 kWh130 kWh27180 kWh10970 kWh130 kWh11100 kWh16080 kWh1026 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Hladina akustického tlaku1111 Hladina akustického tlaku11.1 ODU 7,5, ODU 10, ODU 11 a ODU 12Hluková kritériaMIKROFON1mJEDNOTKA1.5mZEMODU 7,5MOD4748ODU 11MOD505290908080HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU, dB (0 dB = 0.0002 bar)70605040302010PRO63 125 250 500 1000 2000 4000 8000FREKVENCE, HzNC-70NC-60NC-50NC-40NC-30NC-20HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU, dB (0 dB = 0.0002 bar)70605040302010PRO63 125 250 500 1000 2000 4000 8000FREKVENCE, HzNC-70NC-60NC-50NC-40NC-30NC-20ODU 10MOD4951ODU 12MOD505290908080HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU, dB (0 dB = 0.0002 bar)70605040302010PRO63 125 250 500 1000 2000 4000 8000FREKVENCE, HzNC-70NC-60NC-50NC-40NC-30NC-20HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU, dB (0 dB = 0.0002 bar)70605040302010PRO63 125 250 500 1000 2000 4000 8000FREKVENCE, HzNC-70NC-60NC-50NC-40NC-30NC-206 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 103


11 Hladina akustického tlakuHluková kritériaPásmo střední frekvence (Hz)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Hladina akustického tlaku (dB)NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16NC-25 54 44 37 31 27 24 22 21NC-30 57 48 41 35 31 29 28 27NC-35 60 52 45 40 36 34 33 32NC-40 64 56 50 45 41 39 38 37NC-45 67 60 54 49 46 44 43 42NC-50 71 64 58 54 51 49 48 47NC-55 74 67 62 58 56 54 53 52NC-60 77 71 67 63 61 59 58 57NC-65 80 75 71 68 66 64 63 62Tab. 401046 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Rozměry1212 Rozměry12.1 ODU 7,5ODU 7,5Zadní vstup vzduchuOtvory pro transportOtvory pro transportVstup vzduchu322950Jednotka pro napojeníOvládací jednotka 23473943*1 431*1 44767353405428 370 19417Sání ze stranyPostarnní vstupvzduchuOtvory pro transportOtvory pro transportSání zezadu2 otvory ve tvaru "U"175600 17557 412 otvory 12x36VýfukOvládací jednotkaOtvory pro transport12Zadní kryt potrubí220 145 145 14581 219303303071711) VOLNÝ PROSTOR (okolo jednotky)2) SERVISNÍ PROSTOR3) UCHYCENÍ JEDNOTKY4) NAPOJENÍ JEDNOTKYa zdola.10 500LegendaPropojení chladiva v plynném skupenství ø Propojení chladiva v kapalném skupenství ø40Zadní otvorpro potrubí7519 559240(2- 27)Pravý kanálSpodní kryt potrubíOtvory odvodu kondenzátu(5- 33)9227 5523 73 6323 27 9273 63pro potrubí(2- 27)9245926545654092(2- 27)Pravý kanál92Zadní otvorpro potrubí23 73 6327 5550030PROSTORPODKLAD6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 105


12 Rozměry12.2 ODU 10, ODU 11 a ODU 12ODU 10ODU 11 (230 a 400 V)ODU 12 (230 a 400 V)2251928 37041770 60 42Jednotka pro napojeníjednotkatransportA2 1*1 442*1 4508186 2) SERVISNÍ PROSTOR 3) UCHYCENÍ JEDNOTKY 4) NAPOJENÍ JEDNOTKYa zdola.150PODKLAD5003010 500Legendaø ø12PUHZ-RP100~140VKAPUHZ-RP100~140YKAA1067919(ø40)(ø27)60 55(ø27) 75 50(ø40)(ø27)5560(ø40)272673556063ø92267355922773606363ø9292755529 9275262760ø929245(5-ø33)3621050110 160 160 160136154266323691338Sání zezadu225600564005330330PROSTOR1066 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light


Sídlo obchodní divize Buderus pro ČRa Buderus Technická topenářské podpora centrumPrůmyslovápro projektanty372/1108 00 Praha 10 - ŠtěrboholyTel.: tel: (+420) 272 191 111 105Fax: e-mail: (+420) technika@buderus.cz272 700 618info@buderus.czBuderus topenářské centrum ProstějovProstějov Topenářská - Kralice prodejní na Hané centra BuderusHáj 327400 07 Ústí nad Labemtelefon: +420 387 330 699798Topenářské12 Kralicecentrumna HanéPrahaTopenářské telefon: centrum +420 Hradec 475 Králové 208 574 Topenářskéfax:centrum+420 387Ostrava330 709Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR Bratří Štefanů 499Novinářská 1254/7Tel.: (+420) 582 302 911fax: +420 475 208 575mobil: +420 720 168 198Průmyslová 372/1500 03 Hradec Králové709 00 Ostrava – Mariánské HoryFax:108(+420)00 Praha58210 – Štěrboholy302 930mobil: +420 721 210 936 prodejcb@buderus.cztel.: +420 495 544 182tel.: +420 591 133 833mobil: tel.: +420 +420 272724 191 110 269 963mobil: +420 prodejul@buderus.cz721 210 935mobil: +420 702 003 598prodejpv@buderus.cze-mail: prodejpraha@buderus.cze-mail: prodejhk@buderus.czProdejní sklad Hradec Královée-mail: prodejov@buderus.czBuderus topenářské centrum Plzeň Kovová 962Topenářské centrum Ústí n/LabemTopenářské centrum ProstějovPřístavní 432/8Háj 327400 07 Ústí nad Labem798 12 Kralice na Hanétel.: +420 475 208 574tel.: +420 582 302 911mobil: +420 721 210 936mobil: +420 724 269 963e-mail: prodejul@buderus.cze-mail: prodejpv@buderus.czTopenářské centrum PlzeňKoterovská 177326 00 Plzeň20 tel.: +420 377 535 938mobil: +420 721 111 055e-mail: prodejplzen@buderus.czwww.buderus.czKoterovská 177326 00 Plzeňtelefon: +420 377 535 938fax: +420 377 532 796mobil: +420 721 111 055prodejplzen@buderus.czBuderus topenářské centrumÚstí n/LPřístavní 432/8Prodejní sklad České BudějoviceNemanická 5370 10 České Budějovicetel.: +420 387 330 699mobil: +420 720 168 198e-mail: prodejcb@buderus.cz500 03 Hradec Královételefon: +420 495 544 182fax: +420 495 544 612mobil: +420 721 210 935prodejhk@buderus.czProdejní sklad České BudějoviceNemanická 5370 10 České Budějovice01/12 Grafika: DENOC s.r.o. Tisk: DENOC s.r.o. Technické změny vyhrazenyteplna_cerp_09_2011.p65 2011.1.2012, 15:34www.buderus.cz

More magazines by this user
Similar magazines