Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

Forord

Energistyrelsen har med brev af 19. januar 2009 bedt GEUS bistå styrelsen i udarbejdelsen af

en redegørelse vedrørende det geotermiske potentiale i Danmark. En nyvurdering er blandt

andet foranlediget af nye geologiske data, etableringen af et geotermisk anlæg på

Margretheholm i København i 2005, en rapport fra Hovedstadsområdets Geotermiske

Samarbejde (HGS; DONG Energy, 2008), som præsenterer en væsentlig opskrivning af den

geotermiske reserve i Storkøbenhavn, samt den øgede fokus på uønskede klimaændringer

forårsaget af afbrænding af fossile brændsler. Styrelsen har bedt om ’En kortlægning og

beskrivelse af de geotermiske ressourcer i hele Danmark’.

Den nye vurdering af de potentielle reservoirer skal danne det geologiske grundlag for en

estimering af den regionale geotermiske ressource i Danmark. Den geotermiske

ressourceberegning er udarbejdet som et supplement til de økonomiske beregninger, som

udføres af Energistyrelsen. De beregnede ressourcer skal opfattes som et konservativt

overslag på de teknisk tilgængelige varmemængder fra de potentielle reservoirer, idet de er

baseret på en regional seismisk kortlægning, regionale geologiske modeller, på simple

antagelser om porøsitetsværdier og generelle temperatur-dybderelationer, samt anlægs-design.

More magazines by this user
Similar magazines