v. sociolog & forbrugerekspert Eva Steensig - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

v. sociolog & forbrugerekspert Eva Steensig - Dansk Erhverv

NYE REJSEMØNSTRE I TURISTBRANCHEN

Nye behov og ændret adfærd blandt turister påvirker

efterspørgslen

Adfærdsændringer blandt turister skaber nye

muligheder og udfordringer for kyst-turisme i

Danmark.


Forbrugerne er mere erfarne og krævende i deres

turismeforbrug

Profesionelle oplevelsesforbrugere

Når alle basale behov er dækket søges der hen

imod selvrealisering og selv-artikulation og det har

betydet, at oplevelsesforbruget får en vigtig rolle og

udgør en større del af forbruget I den udviklede del

af verden *.

Oplevelser tilføjer dimensioner til individet og

opleves i stigende grad som en reelt, vigtigt og

legitimt forbrugsbehov.

Derfor er forbrugerne blevet sofistikerede og

avancerede forbrugere af oplevelser heriblandt

turisme- og rejse-oplevelser. Dvs. profesisonelle

oplevelsesforbrugere.

Hvad der før imponerede opfattes i dag ordinært.

I takt med at rejser skal opfylde specialiserede

behov rejser forbrugerne i forskellige konstellationer

og på rejser af forskellig beskaffenhed (luksus,

primitivt, fly, cykel, sommerhus, hotel, telt

m.m.)/varighed m.m.

* In Denmark the total spending by all households on all goods rose 57% in the period 1993 to 2008 whereas expenditure

on experiences/travelling increased by 163% in the same period. Source: Statistics Denmark. 2

Oplevelses-

økonomi 2,0:

Erfarne, avancerede,

klarsynede og selektive

forbrugere


Mere specialiserede rejsebehov betyder påvirker

rejseformationerne

3


4

Forbrugerne søger optimerede løsninger og produkter

Tidsoptimering

I takt med højnet

levestandard og øgede

forventninger til, hvad

livet skal indeholde,

forstærkes oplevelsen af,

at frihed og fritid er en

mangelvare. Eftersom

folk arbejder mere og

længere får de mindre tid

til dem selv og deres

familier. Det skaber et

accelererende behov for

at komme væk fra

hverdagens stress og

tilbringe tid sammen med

familie og venner.

Oplevelses-økonomi 2,0:

Erfarne, avancerede, klarsynede og selektive forbrugere

Høje

forventninger

Forbrugerne har høje

forventninger til dem selv

og til hvad livet kan

bringe dem. Oplevelser,

der tilfører den enkelte

nogle særegne, særlige,

unikke dimensioner eller

tilfører merværdi i

forbrugernes hverdag, er i

høj kurs.

Individualisering

På trods af en bred

tilslutning til all inklusive,

vil forbrugerne gerne

foretage tilvalg for at

skabe en unik og perfekt

tilpasset løsning. Dette

giver en oplevelse af, at

individuelle behov bliver

opfyldt Har forbrugeren

ikke mulighed for at

præge og foretage små

justeringer, kan det

betyde et fravalg af

produkter, brands,

koncepter og

destinationer.

Kontrol

Kontroltab er

skræmmende for nutidige

forbrugere. Forbrugerne

opfatter sig magtesløse

overfor kriser, terror,

økonomi, katastrofer

m.m. men til gengæld kan

de forsøge at kontrollere

samtige dimensioner i

deres egne liv og rejser

udgør et af de største

potentielle kontroltab hvor

meget kan gå galt.


Fremtidige rejsebehov

Tidsoptimering Høje forventninger Individualisering

Kontrol

Specialisering

og niche

Oplevelses-økonomi 2,0:

Erfarne, avancerede, klarsynede og selektive forbrugere

FREMTIDIGE REJSEBEHOV

Sundhed og

optimering Mad Samvær

Ro og

refleksion

Ekstremt og

spektakulært


Specialisering og niche

I takt med, at forbrugerne bliver mere professionelle, avancerede og erfarne

kombineret med teknologiske muligheder for at finde det man søger i hele

verden stiger graden af specialisering.

Specialiseringen ses indenfor alle områder; mad, særlige interesser,

specialiseret interesse for kunstgenrer, børneopdragelse, sundhed og sygdom,

sportsgrene, hobbies, aktiviteter, fællesskaber osv.

Forbrugeren udlever i høj grad denne specialisering på nettet. Blogs, tags, fora,

brugeranmeldelser og eksperter er centrale elementer i det specialiserede og

professionelle forbrug.

Specialiseringen har medført en stigning i brugen af eksperter, diætister,

coaches, psykologer og rådgivere. Har man specialiserede behov ønsker man

specialister.

Specialiseringen betyder, at vi kommer til at se et voksende marked for

nichetilbud, men til gengæld er hele verden et marked for en niche.

Specialisering skaber et marked for sær-interesser (hobbies for eksempel) hvor

prispunktet er yderst elastisk fordi der ofte er tale om passion


Sundhed og optimering

Sundhed er blevet en fast og professionaliseret del af forbrugernes liv. Det

handler ikke længere om en veltrimmet krop eller obskur meditation for de få

eller om kampen mod overvægt alene. Sundhed handler i dag både om den

fysiske, psykiske tilstand, om at øge sit velbefindende, sin præstationsevne og

om at optimere sine muligheder.

Sundhed breder sig og nye metoder kommer til. Fra dokumentation af effekten

af meditation og mindfullness som stressbehandling i erhvervslivet, diverse

sekteriske special-diæter og videre over i nye avancerede wellness

behandlinger som f.eks. kryoterapi (nedfrysning) og tarmskylning .

Sundhedsbevidstheden beder sig til et optimerings- og præstationsfokus, som

rækker udover både den fysiske sundhed, men også udover, at det er noget der

hører privatlivet og fritiden til

Optimering kan være på mange fronter f.eks. Læring, selvudvikling, uddannelse

m.m. Som også trækkes ind i spektret af rejser og ting man kan burge sin

sparsomme ferier på.


Mad og mad-oplevelser

Mad er ved at erstatte boligen som genstand for forbrugsmæssig

iscenesættelse og identitetsdannelse.

Mad er omdrejningspunktet for fællesskaber, for fedme, for nydelse og i

stigende grad et område, hvor forbrugerne fortæller om og iscenesætter sig

selv.

Vi har i stigende grad vanskeligheder med at spise det rigtige, ikke for meget,

ikke det forkerte. Mad handler derfor om mådehold, selvkontrol og sundhed eller

om manglende selvkontrol. Mad handler med andre ord om helt centrale

følelsesmæssige dimensioner som netop kontrol, mådehold, nydelse,

selvagtelse m.m.

Antallet af kogebøger, guru-diæter, eksperter, diætister, premium fødevarer,

michellin-restauranter, forbruget af take-away for ikke at nævne

madlavningsprogrammer, slankeprogrammer og seneste skud på stammen mad

som reality shows vidner om, at her er et emne, som i stigende grad både

optager og samler forbrugerne.


Samvær og fællesskab

Jo mere individualiserede liv med individuel mad, individuelle interesser og

individuelle ambitioner – jo større bliver behovet for at skabe optimale rammer

for lykkeligt samvær og fællesskab

Fra at samvær var noget der opstod ved tilfældigheder og gennem dagens

rutiner – bliver samvær noget det skal tilrettelægges og iscenesættes for at ske

Samvær og fællesskaber skabes i stigende grad via de digitale teknologier og

real life samvær er i stigende grad svært at håndtere og svært at en reel mangel

i nutidige liv som både er tillokkende og skræmmende

Samvær og fællesskaber med mulighed for at være sammen om noget er derfor

i stigende grad attraktivt, fordi det ikke stiller de samme krav til deltagerne om

konstant samvær, men muliggør 1. at man kan være der som individ og 2. at

man bliver afledt af det man er sammen om

I udlandet ses iscenesat nærhed bl.a. Gennem cuttle parties og rent a friend

Når det sociale samvær er målet i sig selv, handler det om at skabe nogle

rammer hvori forbrugerne selv kan udfylde indholdet: Hyggekroge, opholdsstue,

spisesal, udendørs faciliteter såsom bålplads, hængekøjer, boldbane.


Ro og refleksion

Ro og fordybelse er en luksus i en tid, hvor alt går stærkt og hvor der hele tiden

er fokus på præstation og selvoptimering. Derfor er behovet for ro og fordybelse

blevet yderst bevidstgjort behov blandt forbrugerne, og forbrugerne efterspørger

i stigende grad produkter, ydelser og koncepter som opfattes at kunne

tilfredsstille netop disse behov.

Flere stillezoner i hverdagen gennem dyrkelsen af meditation og mindfullness.

Der er sket et boom i udbuddet af bøger om meditationsteknikker og i udbuddet

af meditationskurser. Stillezoner i den offentlige transport, stillezoner i

børnehaver, meditations- og afstressningsrum eller bederum. Et frirum – et

pusterum i hverdagen.

Stadig større efterspørgsel efter at kunne frasortere uønsket støj. Dette ses ikke

mindst når børnefri produkter såsom børnefri hoteller, børnefri restauranter og

børnefri zoner i flyet bliver stadig mere populære og efterspurgte.

Behov for selv at kunne til- og fravælge forskellige forbrugsrum, som man kan

træde ind og ud af efter behov.


Spektakulært og ekstremt - uddybning

Forbrugerne har set og oplevet det meste. Thailand er det nye Costa del Sol,

Virgin sender den første sending rum-turister afsted og alle har set de mest

ekstreme make-over programmer, reality shows m.m.

I en tid hvor alt er set og oplevet skal der meget til at imponere, provokere, ryste

eller virke grænseoverskridende.

Derfor ser man flere og flere eksempler på nytænkning, som kan skabe en nye

og anderledes oplevelser; Signas mix af installationkunst og performanceteater

ophæver grænsen mellem optrædende og tilskuere, digitale hørespil lader

historien udfolde sig forskelligt afhængig af tilhørerne, udstillinger, der ændrer

sig i takt med, hvem der kommer ind i lokalet, tyske performere lader

optrædende agere på video og tilskuerne optræde i virkeligheden, digitale

bordplader på bardiske skaber kommunikation mellem gæsterne hver gang man

flytter noget på bardisken, spis middag under svømmende hajer eller 100 meter

oppe i luften, ishoteller og ekstreme sportslige udfoldelser.

Det ekstreme gælder både det fysisk ekstreme og det følelsesmæssige

ekstreme. Det spektakulære er det storslåede, fantastiske, unikke, intense.


Ændringer i orientering, når det gælder rejseoplevelser

FORMÅL

AFSLAPNING

SPECIFIKKE

BEHOV

FORBRUGERENS

ROLLE

IAGTTAGER OG

OBJEKT

DELTAGER

OG

SUBJEKT

FOKUS

DESTINATION

BEHOV


Sundhed og

fysisk

aktivitet

Behovstemaerne som koncepter

Ro og

fordybelse

Flygtighed og

autenticitet

Nydelse og

forkælelse


TEMA

PRODUK-

TER

MÅL-

GRUPPER

Koncepter på tværs af behovstemaer

Sundhed

Ekstrem

bootcamp

madlavning. Særlig

coach.

madopleve

lser

Samvær

Kultur eventyr

Adventure games

på slotte, shows,

bo/spis som

kongen

Specialisering

Retreat

Med

meditationsguru i

ekstreme

naturomgivelser

Ekstremt

X X X X

X

Reflek

-sion

Det ultimative

familieresort

Aktiviteter, mad,

underholdning


Sundhed,

mad, fællesskab,special

isering

Optimering,

niche,

fællesskab,

specialisering

Sundhed,

mad, niche,

specialisering

Madoplevelser,

optimering,

fællesskab,

specialiserings


Kunsten er, at skabe turismeoplevelser som tager højde for

adfærdsændringer og nye behov

ADFÆRD

Professionalisme

Nye købsmønstre

Specialisering

Gennemsigtighed

Forbrugeren

i centrum

Udbytte

Skab

gennemførte

koncepter

BEHOV

Sundhed

Optimering

Specialisering

Madoplevelser

Samvær

Ro

Ekstremer

More magazines by this user
Similar magazines