17.07.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

Side 19 – 22<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 10 December 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29<br />

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk<br />

E-mail: lf@hfjensen.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl.9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hjemmeside: www.<strong>3100.dk</strong><br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Peter Poulsen (ansvarsh.)<br />

Tlf.: 49 70 11 03<br />

Redaktion:<br />

Harry Duus, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 15<br />

Paw Bak, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 17<br />

Annoncer:<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund<br />

Tlf.: 43 22 52 00<br />

Oplag: 3.920<br />

Stof til næste nummer<br />

senest onsdag den 19. jan.<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Stop en hal!<br />

Vi i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> kunne jo bare læne os tilbage med et “Nå,<br />

hva’ så?” i sagen om en idrætshal i Snekkersten eller ikke og i givet fald<br />

hvilken slags idrætshal.<br />

Men sådan er vi ikke. På tværs af geografi og samfund har idrætten selvfølgelig<br />

sin egen solidaritet:<br />

Sund fornuft – en ingrediens, der skuffende har været sparet på – siger<br />

nemlig, at naturligvis skal atletikken tilgodeses, den skal endda prioriteres<br />

klart øverst, for det er dér, behovet er. Der er ikke behov for en traditionel<br />

hal nogetsteds i kommunen, der er kun behov for en udviklende, fremtidssikret<br />

hal, ikke andet. Uanset hvad man vil dyrke – bortset fra atletik – er<br />

der efter hvad jeg ved rimelige muligheder for, at få haltimer rundt omkring<br />

i kommunen – dog ikke i <strong>Hornbæk</strong> hvor vi længe har haft et behov for en<br />

udvidelse af den eksisterende halkapacitet – og der skal ikke bygges en<br />

hal hverken i Snekkersten eller andre steder, for at nogle så kan opfinde en<br />

forening, kun spille veteranbadminton eller indendørs fodbold, for så<br />

mange penge har vi vist slet ikke i Helsingør Kommune, at en sådan beslutning<br />

kan accepteres. Selvfølgelig skal der også være plads til veteranbadminton<br />

eller indendørs fodbold men, det må være atletikken der i den aktuelle<br />

situation prioriteres øverst.<br />

Råd nu bod på alle de forsømmelser, der fra politisk hold har været i optakten,<br />

begynd forfra på mange punkter og kom så til bunds i hele den økonomiske<br />

del. I har brugt mindst fire år på at komme ikke ret langt, og det<br />

er da heldigt, I ikke er kommet ret langt, når retningen nu er helt forkert.<br />

Men nu er tiden inde til at rette alle fejlene. Der er nemlig kun ét alternativt<br />

– så skal der ikke bygges noget som helst i Snekkersten. Men det kan man<br />

vel ikke forsvare, hverken overfor idrætten i almindelighed eller atletikken i<br />

særdeleshed?<br />

Hovedgeneralforsamlingen 2005<br />

Næste års hovedgeneralforsamling afholdes søndag den 24. april 2005<br />

kl. 10.00 i klubhuset.<br />

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen denne formiddag.<br />

Husk, at alle underafdelingerne skal afholde deres generalforsamling<br />

senest den 15. april 2005, jf. idrætsforeningens vedtægter § 9.<br />

Afdelingernes regnskab skal sendes i kopi til hovedkasserer Jørn Lien jf.<br />

HIF’s vedtægter § 8.<br />

Idræts- og Kulturpris 2005<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen<br />

søndag den 24. april 2005, og kandidatforslag til denne<br />

HIF-Informerer 2005<br />

Deadlines:<br />

Februar nr. Deadline onsdag den 19. januar<br />

Marts nr. Deadline onsdag den 23. februar<br />

April nr. Deadline onsdag den 30. marts


pris skal være hovedafdelingen i hænde senest<br />

mandag den 11. april 2005. Kandidatforslag sendes<br />

til undertegnede på peterp@danskmetal.dk<br />

Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en<br />

gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort<br />

et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for<br />

idræts- eller kulturlivet i <strong>Hornbæk</strong> IF.<br />

Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme<br />

fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget<br />

tager den endelige beslutning.<br />

Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets<br />

Idræts- og Kulturpris.<br />

I år gik Idræts- og Kulturprisen til Elle Svendsen,<br />

mangeårige daglig leder af klubhuset og kiosken.<br />

Bliv medlem i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

Over 3300 personer er medlem af <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>s 15 afdelinger – hvis du har lyst til<br />

at blive medlem i en eller flere afdelinger så kontakt<br />

den enkelte afdeling og hør mere om de mange<br />

muligheder der er i regi af <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Jeg vil også gerne slå et slag for at få flere “passive”<br />

medlemmer i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Jeg opfordrer derfor til, at så mange som muligt<br />

tager imod dette tilbud om at blive passivt medlem<br />

i HIF for kun 125 kr. om året og dermed er med til<br />

at støtte de mange aktiviteter, der er i <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse<br />

til hovedkasserer Jørn Lien, på telefon<br />

49 70 48 28 eller på HIF’s hjemmeside<br />

www.<strong>3100.dk</strong><br />

God jul & godt nytår<br />

Atter et år er ved at rinde ud, og igen i år har <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong> markeret sig på fornem vis i<br />

mange sammenhænge. Jeg vil derfor benytte lejligheden<br />

til at takke alle, der på en eller anden<br />

måde, i stort og småt, har været med til at gøre en<br />

indsats for <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>, og ikke<br />

mindst de mange sponsorer og annoncører, som<br />

fortsat støtter os på uvurderlig vis.<br />

Uden de mange frivillige trænere, ledere, værter og<br />

hjælperes indsats ville meget af vores arbejde ikke<br />

kunne lade sig gøre.<br />

En særlig tak skal lyde til det faste team i og omkring<br />

klubhusene og på idrætsanlægget for Jeres<br />

store indsats.<br />

Også en tak til <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd for det<br />

fortsatte gode samarbejde omkring klubbladet.<br />

Vi er nu på vej ind i et nyt år, og jeg er helt sikker<br />

på, at vi også i 2005 er parate til de mange udfordringer,<br />

det vil bringe for en forening som vores,<br />

hvor fællesskabet og det sociale sammenhold fortsat<br />

skal være i højsæde.<br />

Næste nummer af klubbladet udkommer i februar<br />

2005 og deadline er onsdag den 19. januar 2005.<br />

Jeg vil ønske alle en god jul samt et godt og lykkebringende<br />

nytår – og på gensyn i 2005.<br />

www.home.dk<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

Går du<br />

i flyttetanker?<br />

Så kontakt home i <strong>Hornbæk</strong><br />

Vi er specialister<br />

i salg af helårs- og fritidshuse<br />

HORNBÆK<br />

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE<br />

Ndr. Strandvej 355, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

hornbaek@home.dk<br />

Tlf. 49 70 13 12<br />

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 3


Badminton<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen<br />

Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Mobil: 28 90 69 14<br />

Holmevænget 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen<br />

Tlf.: 49 70 04 40<br />

Havreholmvej, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98<br />

Tlf.: 49 70 01 83<br />

Holmevænget 13A<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

Mads Holmsvej 42B<br />

3000 Helsingør<br />

e-mail:<br />

bogattkeservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Jette Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piisvej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: jette@beck.name<br />

4 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Åben U17A+B turnering i <strong>Hornbæk</strong><br />

Weekenden den13.-14. november afholdt vi igen i år en U17 turnering,<br />

men i år afviklede vi en A-B turnering. Hvor det sidste år var en U17 mesterrække<br />

turnering. Den forløb rigtigt godt, tilmeldingen var ikke så stor denne<br />

gang selv om vi afholdt turneringen i 2 rækker. Vi havde også kun tre<br />

deltagere fra <strong>Hornbæk</strong> som repræsenterede sig i A-række. Det var, Nicklas<br />

Stougaard, Mathilde Fritzbøger og Louise Larsen. De spillede og<br />

kæmpede godt, men desværre var heldet ikke helt på deres side. Men det<br />

blev da til en første plads for Louise i mix med blind makker. Flot…<br />

Da der ikke var så mange deltagere i turneringen, betød det at vi kunne<br />

afholdte alle de indledede kampede om lørdagen og semifinaler og finaler<br />

om søndagen. Vi blev desværre svigtet lidt af dommerne, som ikke kunne<br />

komme med så mange som vi skulle bruge. Så vi valgte at afviklede de<br />

spændene finaler om søndagen uden dem. Alt i alt en weekend der forløb<br />

godt og tak til de mange frivilligt hjælpere som er med til at få det til at fungere<br />

og blive nogle gode dage. Vi søger næste år om U13 turnering, da vi<br />

har mange børn i den årgang.<br />

God jul og vi ses i 2005 frisk og frejdig.<br />

Venlig hilsen<br />

Tudse<br />

Se flere billeder på http://www.<strong>3100.dk</strong>/HIF-Badminton<br />

Klubmesterskaber<br />

Afholdes søndag den 30. januar. Husk at melde jer til på opslag i hallen.<br />

Ligesom sidste år håber vi på god deltagelse fra ungdom, senior og motionist<br />

spillere, så vi kan få en spændende dag med en masse god og sjov<br />

badminton.<br />

Generalforsamling<br />

Afholdes fredag den 25. februar kl. 19. Ligesom sidste år kombineres<br />

generalforsamling med afslutningsfest. Husk at krydse dagen af i jeres<br />

kalender.


Motionistbeklædning<br />

Vi arbejder på at tilbyde ny spillerbeklædning til alle<br />

de glade motionist hold spillere, så vi kan se lidt<br />

mere “prof” ud på banen. Vi har indhentet et godt<br />

tilbud fra H2O og har skaffet lidt sponsorer så priserne<br />

bliver meget rimelige. I løbet af december får<br />

I lejlighed til at prøve tøjet og bestille herefter.<br />

Leje af baner<br />

Der er stadig enkelte ledige tider onsdag aften i hallen<br />

og lørdag eftermiddag på skolen. Hvis du søger<br />

nogen at spille med, så kontakt Margit.<br />

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et<br />

godt nytår.<br />

Flügger farver<br />

støtter<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej 343, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Tlf. 49 70 02 56<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

www.flugger.dk<br />

0051R 03<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 5


6 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Gæstehytter<br />

9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas<br />

vinduer. lagervare i <strong>Hornbæk</strong>!<br />

Uden veranda kr. 14.995,-<br />

Med veranda kr. 16.995,-<br />

Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til<br />

80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter.<br />

www.danfonordic.dk<br />

Holmegårdsvej 29B, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 48 74 – fax: 49 70 48 64 · Email: danfo@email.dk<br />

Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Nyt fra Optimist- og Europajolle afdelingen<br />

Fredag den 1. november 2002 blev der afholdet afriggerfest for HBK’s ungdoms-afdeling.<br />

40 friske sejlere og deres forældre var mødt op og var med<br />

til, at skabe en hyggelig aften. Ved afriggerfeste offentliggøres vinderne af<br />

klubmesterskabet 2004.<br />

Klubmester 2004<br />

C-optimister:<br />

1. Matias Jönsson<br />

2. Mie Baltzer Knudsen<br />

3. Mark Allentoft-Larsen<br />

B-optimister<br />

1. Anders Christensen<br />

2. Magnus Jönsson<br />

3. Mannon Leander<br />

Europajoller<br />

1. Lise M. Bækgaard<br />

2. Lucas Leander<br />

3. Simon Garler<br />

Sejlsæsonen er hermed slut for i år og vi fra ungdomsafdelingen vil gerne<br />

benytte denne lejlighed til, at sige et stort tak til alle der har bidraget sommeren<br />

igennem og på gensyn i 2005. En speciel tak til Peter Leander –<br />

Nybolig, der igen i år har været vores hovedsponsor.<br />

Sejladsen er godt nok forbi men det er aktiviteterne ikke så husk vores juleafslutning<br />

den torsdag den 9. december kl. 18.30. Vore hyggeaftner starter<br />

igen torsdag den 3. februar 2003 kl. 18.30, hvor både medlemmer og<br />

andre interesserede er velkommende.<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Nyt fra kølbådene<br />

Kølbådsmøde blev holdt den 13. november. Mødets formål er at udpege<br />

en repræsentant til bestyrelsen, evaluere sæsonen og komme med forslag<br />

til den kommende sæson.<br />

Thorkil Ratzlaff meddelte at han trak sig tilbage som kølbådsformand af<br />

helbredsmæssige årsager. Forsamlingen valgte Steen Guttknecht som ny<br />

kølbådsformand.<br />

Omkring den tidligere diskuterede, ikke for talstærke deltagelse i onsdags/lørdags<br />

matcherne blev fra flere bemærket, at gældende DH-måleregler<br />

i praksis i HBK er ensbetydende med at nogle ganske bestemte vinder<br />

hver gang. De fleste erkender, at det samtidig hænger sammen med<br />

ambition, energi, investering i grej og sejl osv. Men – når nu vi er som vi er<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: leedgaard@stofanet.dk<br />

Næstformand & Joller<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Stolemagervej 12<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

jkp_hornbeak@hotmail.dk<br />

Kasserer<br />

Ann-Birthe Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 29 33<br />

Ndr. Strandvej 327<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ann-b@mail.dk<br />

Sekretær/PR<br />

Benn Bak<br />

Tlf.: 49 70 32 64<br />

Syrenvej 40<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: bennbak@mail.dk<br />

Kølbåde<br />

Thorkil Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 70 14 19<br />

Borsholmvænget 8 F<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

thorkilratzlaff@hotmail.com<br />

Motorbåde<br />

Hans Erik Nørgaard<br />

Tlf.: 49 70 17 42<br />

Sauntevænget 13 B<br />

e-mail: lillinoergaard@12move.dk<br />

Mini 12:<br />

Ove Hansen<br />

Tlf.: 49 70 28 14<br />

Rødtjørnevej 6<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk<br />

klubhus & udlejning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 7


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

i den klump på omkr. 12 – 16 både, som nogenlunde<br />

regelmæssigt kommer til start om onsdagen,<br />

viste der sig på mødet at være et markant flertal<br />

for at forsøge en genoptagelse med tidligere<br />

tiders “lokale lystal”. Altså at finde et gennemsnit<br />

for sidste – eller måske flere af de seneste sæsoners<br />

sejltider for de enkelte både; og at benytte<br />

denne faktor i beregningen af resultaterne i 2005 .<br />

På mødet udtrykt som de enkelte deltageres<br />

“sociale mål”.<br />

Noget sådan forsøges derfor arrangeret – på en<br />

slags prøveordning for sæson 2005. HBK’s onsdags-point-software-mand,<br />

Steen Hoffmann, arbejder<br />

på sagen . Det er ikke så nemt, men vi ser,<br />

hvad der kan gøres. Konceptet, som det blev formuleert<br />

ved mødet, er således for sæson 2005: At<br />

der om onsdagen startes samlet i 1 start (!), hvor<br />

alle uanset bådstørrelse kan afprøve talentet for at<br />

8 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

starte i et felt på en halv til en hel snes både. Og<br />

præmietiden bliver så efter planen beregnet ud fra<br />

nævnte sociale faktor. Så i princippet enhver har<br />

chancen for at vinde pgl. sejlads, hvis de strammer<br />

sig ekstraordinært an. Og er lidt heldige.<br />

Klubmesterskabet er i den nuværende model lidt<br />

af en flidspræmie. Som “modvægt” til det “sociale<br />

forsøg” på onsdagsmatcherne, vil klubmesterskabet<br />

i 2005 blive et selvstændigt arrangement,<br />

baseret på ægte DH, og formentlig arrangeret som<br />

en weekend i afslutningen af sæsonen, hvor der<br />

sejles trekandbane to dage. Og en efterfølgende<br />

lørdag, hvor der denne lørdag sejles en distance,<br />

som direkte efterfølges af en kølbådsfest om aftenen<br />

med god, medbragt selvgjort mad. Og med<br />

deltagelse udelukkende af kølbådssejlere.<br />

Steen Guttknecht


Tilbud på Bilvask!<br />

Vaskekort værdi 1.000,-<br />

Rabat ÷40%<br />

Nu kun 600,-<br />

Tilbuddet gælder hele maj måned<br />

Shell <strong>Hornbæk</strong><br />

Ndr. Strandvej 359<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4970 0022<br />

Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

> HORNBÆK HELSE<br />

Zoneterapi<br />

Sports- og fysiurgisk massage<br />

KIRSTEN CHRISTENSEN<br />

Øresundsvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 4970 0842, 4019 4970<br />

TV og antenner 49 70 01 75<br />

Havnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 9


Fodbold<br />

Postadresse<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF – fodbold<br />

Postbox 48<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr. Strandvej 285 B<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –<br />

29 23 47 51<br />

k.flyger@stofanet.dk<br />

flyger@pc.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Olsen<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Carsten Nielsen (Sportschef)<br />

Støberens Vænge 8,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69<br />

carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Jørgen Olsen (Sportschef)<br />

Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 72<br />

Tlf. arb.: 49 28 38 81<br />

bodkervej2@hotmail.com<br />

10 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Nye seniorrækker offentliggøres 2. december<br />

Torsdag 2. december offentliggør SBU de første puljeinddelinger for næste<br />

sæson. For <strong>Hornbæk</strong>s vedkommende drejer det sig om de to seniorhold<br />

i serie 2 og 4 samt enkelte ungdomshold. Alle øvrige puljer er først klar i<br />

februar. Se de nye puljer på vores hjemmeside www.<strong>3100.dk</strong>.<br />

Målkortlodtrækning 4. december<br />

Hovedgevinsterne på årets målkort udtrækkes i forbindelse ved det store<br />

julefrokostarrangement i <strong>Hornbæk</strong>hallen lørdag 4. december. For at komme<br />

med i lodtrækningen skal vi have din indbetaling senest fredag 3.<br />

december.<br />

Årets Ungdomsspillere 2004<br />

Den samlede liste over Årets Spillere 2004 blandt ungdommen er følgende:<br />

Sabrine Christophersen (damejunior), Jackie Gøtterup (piger), Jonas<br />

Warburg (junior), Martin Roulund Buur (fighter hos junior), Alexander<br />

Schimmel (drenge 91), Michael Nielsen (Lilleput 92), Nikolaj Høy (Lilleput<br />

93 7-Mands), Magnus Christensen (Lilleput 93), Daniel Møller Myhre (Miniput<br />

94-1), Christian Petersen (Miniput 94-2), Jakob Falkenberg (Miniput<br />

94-3), Jonathan Rantzau Blom Nielsen (Miniput 95), Jonas Petersen (Miniput<br />

96), Kasper Schou Rosenquist (Poder 99).<br />

Bander fra Brix og Danbolig<br />

Fodboldafdelingens nye bander i <strong>Hornbæk</strong>hallen blev officielt taget i brug<br />

fredag 5. november. Selvom banderne har været benyttet i et stykke tid<br />

manglede den officielle overdragelse fra de to sponsorer, Ejendomsmæglerfirmaerne<br />

Brix Westergaard og Danbolig i <strong>Hornbæk</strong> Fem hold deltog i<br />

en lille turnering, hvor sponsorernes hold vandt knebent foran et af de to<br />

trænerhold. Fodboldens Venner stillede ligeledes med et hold, ligesom et<br />

hold fra bestyrelse og sponsorudvalg for en gangs skyld var aktive på<br />

banen.<br />

De nye bander er et kæmpe løft for afdelingens medlemmer, der nu kan<br />

spille indendørs fodbold på et helt andet niveau. Det betyder ligeledes, at<br />

man nu kan afholde stævner og turneringer i <strong>Hornbæk</strong>hallen, og det kommer<br />

man til at mærke allerede i starten af januar.<br />

Årets Leder er Bjørn Hoffmann<br />

I forbindelse med Ungdomsafslutningen uddelte formand Kaj Flyger pokal<br />

og masser af pæne ord til pigeholdenes træner Bjørn Hoffmann. Bjørn har<br />

igennem en årrække været hovedkraften bag pigefodbolden i <strong>Hornbæk</strong><br />

IF. Han har således stor andel i, at antallet af pigespillere har været stigende<br />

i de senere år.<br />

Årets Seniorspiller er Morten Westergaard<br />

Årets seniorspiller blev fortjent målmand Morten Westergaard, der har<br />

holdt et stabilt niveau igennem hele sæsonen. Årets Ungsenior blev Patrick<br />

Petersen, der har været en vigtig spiller i sin første seniorsæson. Topscorer<br />

på førsteholdet blev altid stabile Dennis Nielsen, og så viste Michael<br />

Nissen sin målfarlighed, da han blev en suveræn topscorer på andetholdet.


Fra venstre Mogens<br />

Brix Westergaard samt<br />

Betina Porsgaard og<br />

John Larsen fra Danbolig.<br />

Til højre Ivan<br />

Jensen fra fodboldbestyrelsen.<br />

<strong>Hornbæk</strong>s fairplaypiger<br />

får overrakt hæder fra<br />

SBU.<br />

Årets prismodtagere.<br />

Bagest fra venstre<br />

Dennis Nielsen,<br />

Michael Nissen og<br />

Morten Westergaard.<br />

Forrest Patrick Petersen.<br />

Fodboldformand Kaj<br />

Flyger uddelte pokal til<br />

Årets Leder Bjørn Hoffmann.<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36<br />

benhoffdk@msn.com<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60<br />

thomaslynge@mailme.dk<br />

Sponsorer<br />

Ivan S. Jensen<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

Diverse<br />

Betina Porsgaard<br />

Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –<br />

40 72 52 55<br />

betina.porsgaard@danbolig.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –<br />

22 55 00 25<br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 11


Fodbold<br />

Trænere og ledere i fodboldafdelingen<br />

Førstehold<br />

John Larsen, Nørregårdsvej 8 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 35 91 – 49 70 45 05 – 40 72 52 20<br />

E-mail: John.H.Larsen@danbolig.dk<br />

Kim Porsgaard, Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 78 – 39 25 65 85 – 21 42 26 43<br />

E-mail: kporsgaard@chubb.com<br />

Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør<br />

Tlf.: 49 75 01 03.<br />

E-mail: larsC.christensen@kriminalforsorgen.dk<br />

Andethold<br />

Steen Jørgensen, Sauntevænget 18, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 21 32 32.<br />

Henrik Jensen, Hornebyvej 80, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 22 36 16 35<br />

U/21<br />

Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 15 90 – 22 25 81 00.<br />

E-mail: gehelmer@post.tele.dk<br />

Massør<br />

Christine Bogattke, Videvænget 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 22 54 43 21.<br />

Old Boys<br />

Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 49 70 44 85 – 21 43 44 75. E-mail: dk-pl@post.tele.dk<br />

Veteran<br />

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 49 70 15 46 – 20 22 15 75.<br />

Ynglinge årgang 86-87<br />

Træner og spiller med senior.<br />

Junior / Drenge årgang 88-89-90<br />

Træner:<br />

Frank Majgaard, Villingebækvej 11, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 39 15 – 20 32 38 15. E-mail hornbaek.vvs@mail.tele.dk<br />

Holdleder:<br />

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,2920 Charlottenlund<br />

Tlf.: 40 75 35 99 – arb. 49 70 35 35.<br />

E-mail: procom@procommerce.com<br />

Drenge årgang 91<br />

Trænere:<br />

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 72 – arb. 49 28 38 81. E-mail: bodkervej2@hotmail.com<br />

Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 14 20. E-mail kmjensen@worldonline.dk<br />

Karsten Hansen, Slåenvangen 14 A, 3120 Dronningmølle<br />

Tlf.: 49 71 10 70 – 20 95 44 47. E-mail: knhn@mail-online.dk<br />

Lilleput årgang 92<br />

Trænere:<br />

Ulrich Hjort-Moritzen, Klokkestøbervej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

12 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Tlf.: 49 70 01 75 – 25 78 87 51 – arb. 49 70 17 03<br />

E-mail: fodbold@hjorth-moritzsen.dk<br />

Henrik Jensen, Løvvænget 21, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 75<br />

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør<br />

Tlf.: 49 20 36 50 – 40 35 26 50 – arb. 44 54 66 50<br />

E-mail: Henrik.Kristensen@volvo.com<br />

Holdleder:<br />

Eyun Lindberg, Ole Piis Vej 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 26 – 20 48 11 26. E-mail: eyun@mail.dk<br />

Lilleput årgang 93<br />

11. mands:<br />

Træner Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 21 – 30 28 31 21. E-mail: egesoe@get2net.dk<br />

Holdledere:<br />

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 15 81 – 24 67 89 81. E-mail: jbc@averageadjusters.dk<br />

Ole Lundgren, Holmevænget 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 15 – 23 42 42 29 E-mail: ole.lundgren@mail.sprint.com<br />

7-mands:<br />

Leif Høy, Løvvænget 12, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 06 09 – 40 99 88 18. E-mail: lhy@dong.dk<br />

Holdleder:<br />

Henrik Møller, Saronvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 23 94. E-mail: faltz@tdcadsl.dk<br />

Miniput årgang 94<br />

Hold 1:<br />

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69. E-mail: carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Anders Fosvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 70 90 98 – 20 85 46 98<br />

Hold 2:<br />

Søren Nielsen, Skovvænget 22 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 00 08 – 23 48 14 20. E-mail: sn.mf@post.tele.dk<br />

Hold 3:<br />

Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle<br />

Tlf.: 49 71 10 22 – 23 63 84 73. E-mail: pilely@compaqnet.dk<br />

Martin Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 15 90 – 22 21 45 57. E-mail: gehelmer@post.tele.dk<br />

Miniput årgang 95<br />

Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 42 88 – 23 43 10 43. E-mail: kim.schuldt@mail.dk<br />

Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 15 01 – 22 88 06 25. E-mail: rb.n@get2net.dk<br />

Mikroput årgang 96<br />

Michael Jespersen, Hjortevænget 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 39 98 – 49 21 22 38 – 40 68 69 44<br />

E-mail: info@industridk.com eller bretagne@mail.tele.dk<br />

Mikroput årgang 97<br />

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 02 00 – 21 21 40 39. E-mail: stefan@christoffersen.mail.dk<br />

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 03 00 – 22 20 76 94. E-mail: browns@stofanet.dk<br />

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 28 76 – 40 10 28 76. E-mail: ts@delta.dk


Piger:<br />

Michael Otterstrøm, Tinkerupvej 15, 3080 Tikøb<br />

Tlf.: 49 75 83 30 – 61 61 60 18. E-mail: mio@ramboll.dk<br />

Poder årgang 98<br />

Trænere:<br />

Claus Nelsson, Solvej 14, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 76 – 23 72 47 51. E-mail: nelsson_claus@emc.com<br />

Troels Kjølsen, Sandagerhusvej 134, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 11 13 – 22 73 30 06. E-mail: kontor@hammerco.dk<br />

Poder årgang 99<br />

Trænere:<br />

Peter Nielsen, Stolemagervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 43 08. E-mail: stolemagervej@get2net.dk<br />

Michael Riis-Klausen, Solvej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 15 19 – 40 50 70 71. E-mail: lotteogmichael@email.dk<br />

Damejunior årgang 88-89-90<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36. E-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Michael Groser, Ventegodtvej 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 40 49 – 28 10 08 16. E-mail: mg@nordic-solutions.dk<br />

Piger årgang 91 og yngre<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36. E-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 02 35. E-mail: obn@interket.dk<br />

Tøj og rekvisitter<br />

Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 49 70 22 10<br />

Registrering og kontingent – Kontakt<br />

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00.<br />

E-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

ØLPAUSE..!<br />

williams as<br />

Bussen<br />

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 49 70 28 48 – 20 22 71 97. E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

Fordeling af træningstider indendørs<br />

Ugedag Tidspunkt Hold/årgang<br />

Fredag kl. 15.00 – 16.30 Årgang ’96 (Michael) – Mikroput<br />

Kl. 16.30 – 18.00 Årgang ’94 (Carsten) – Miniput<br />

Kl. 18.00 – 19.30 Pigeholdene (Bjørn) – Damejunior / Pige<br />

Kl. 19.30 – 21.00 Årgang ’91 (Jørgen) – Drenge<br />

Kl. 21.00 – 23.00 U21<br />

Lørdag kl. 08.00 – 09.00 Oldboys<br />

Kl. 09.00 – 10.30 Årgang ’95 (Kim) – Miniput<br />

Kl. 10.30 – 12.00 Årgang ’93 (Steen) – Lilleput<br />

Kl. 12.00 – 13.30 Årgang ’89 og 90 (Frank) – Junior<br />

Kl. 13.30 – 15.00 Årgang 92 (Ulrich) – Lilleput<br />

Indendørs træningen starter fredag den 22/10.2004.<br />

Multisalen bruges til opvarmning. Eksempelvis 1 ⁄2 time inden hallen kan<br />

bruges.<br />

Husk at give besked til Jørgen hvis der er dage hvor I ikke skal bruge<br />

jeres træningstid.<br />

<strong>Hornbæk</strong> skole<br />

Onsdag kl. 17.00 – 18.30 Årgang ’97 (Stefan)<br />

Fredag kl. 17.00 – 19.00 Årgang ’97 piger (Michael)<br />

Lørdag kl. 10.00 – 12.00 Årgang ’99 (Peter)<br />

Kl. 12.00 – 14.00 Årgang ’98 (Claus)<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Firma 20 13 08 92<br />

Privat 49 70 08 92<br />

Fax 49 70 29 94<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 13


hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 hornbæk<br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten i <strong>Hornbæk</strong><br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

14 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

<strong>Hornbæk</strong> Stationsvej 11<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 708 – “Abellund”<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk


Gedden<br />

ÅBNINGSTIDER 2004 <strong>Hornbæk</strong> lystfiskerforening<br />

GEDDEN · Klubhuset Per Bjørnsvej 20 · Kl. 19.00 til 21.30<br />

Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt<br />

Torsdag 2. December Geddeforfang Jacob Christian Børge<br />

Mandag 6. December Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Morten<br />

Torsdag 9. December Fluebinding Thomas B.A. Christoffer Henning<br />

Mandag 13. December Videoaften Peter Erik Bjørn<br />

Torsdag 16. December Fluebinding Jacob Christian Christoffer<br />

Mandag 20. December Juleafslutning Peter Erik Mic<br />

Kontrollèr hvilke dage du har og husk at selv finde en afløser hvis du er forhindret en dag.<br />

Christian Skands 49 70 12 27 / 22 64 08 01<br />

Peter Hansen 49 70 16 70<br />

Jacob Thorman 49 21 28 24 / 27 29 28 24<br />

Børge Nilsson 49 70 11 34 / 23 41 15 74<br />

Bjørn Andersen 49 70 13 95 / 23 23 56 77<br />

Thomas Bjørn Andersen 49 70 35 95<br />

Henning Blom Nielsen 49 70 15 01<br />

Erik Ibsen 49 70 22 99<br />

Thomas Ratzlaff 49 25 13 20 / 23 39 23 08<br />

Henrik Willum Petersen 26 15 06 86<br />

Mic Ogilvie Bronee 40 82 24 49<br />

Morten Skands 22 88 05 75<br />

Christoffer Jørgensen 49 70 20 63 / 40 45 74 94<br />

Nøgler til bådene i <strong>Hornbæk</strong> Sø<br />

Jeg har i al beskedenhed rodet en del rundt i diverse lister og lommesedler,<br />

hvorfor overblikket over de solgte nøgler til bådene i søen ikke rigtig er<br />

optimalt.<br />

Jeg vil derfor være taknemmelig, hvis du via mail el. tlf. kan oplyse om, hvilken<br />

nøgle du har.<br />

Den er præget med “S” samt et nummer fra 1 – 40.<br />

På forhånd tak.<br />

Formanden<br />

Stilling klubmesterskabet 2004<br />

Efter 1. Maj, Ål & sandart, 2. kysttur, <strong>Hornbæk</strong> Open og Put & take er stillingen<br />

således. (1. kysttur aflyst)<br />

Jacob Thorman 56 point<br />

Thomas Ratzlaff 55 point<br />

Mads Rasmussen 50 point<br />

Flemming Nielsen 33 point<br />

Bjørn Andersen 25 point<br />

Morten Skands 10 point<br />

Christoffer Lings 10 point<br />

Kim Geer 8 point<br />

Erik Ibsen 8 point<br />

Juniorklubmesterskabet 2004-11-22<br />

Christoffer Lings 25 point<br />

Formanden<br />

Klubhus:<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

Tlf.: 48 28 78 05<br />

Kagerupvej 13<br />

3400 Hillerød<br />

(Økonomi)<br />

Flemmingogbirgit@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Michael Ogilvie-Bronee<br />

Tlf.: 40 82 24 49<br />

Per Bjørnsvej 20 kld.<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Ogilvie@ofir.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 15


Gedden<br />

16 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

MEDDELELSE<br />

INDKALDELSE TIL<br />

22. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING<br />

I “GEDDEN”<br />

Fredag den 4. februar 2005 kl. 19.00<br />

Klubhuset Per Bjørnsvej 20, <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Under henvisning til lovenes § 4, indvarsles hermed den 22. ordinære generalforsamling<br />

som ovenfor anført.<br />

Jfr. § 4 fastsættes hermed dagsordenen:<br />

1) Valg af dirigent.<br />

2) Bestyrelsens beretning ved formanden.<br />

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab.<br />

3.1 Vedtagelse af kontigentets størrelse<br />

4) Valg af bestyrelse (På valg bestyrelsen: Flemming, Bjørn, Børge og<br />

Michael. Flemming og Michael ønsker ikke genvalg )<br />

5) Valg af revisorer og 1. suppleant. (På valg Jens Frederiksen og<br />

Thomas Bjørn Andersen, som suppleant Christian Skands.)<br />

6) Behandling af indkomne forslag.<br />

7) Evt.<br />

Herunder kåring af 12. klubmester og juniorklubmester.<br />

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden<br />

i hænde senest den 31/12-04, jfr. lovenes § 6.<br />

Efter generalforsamlingen vil foreningen “GEDDEN” være vært med et par<br />

frikadeller “Gedde-frikadeller”. Øl og vand kan købes på stedet.<br />

Medlemskab kan tegnes på stedet.<br />

P.b.v.<br />

Med venlig hilsen<br />

Thomas Ratzlaff


Put & Take 22. november<br />

Vi var denne gang kun 6 M/K af sted i den kolde<br />

morgen, så heldigvis var der kun to andre fiskere<br />

ved St. Rosenbusk Put & Take, hvor slaget skulle<br />

stå.<br />

Det havde frosset bravt om natten, og da vi ankom<br />

til søen frøs den faktisk til i den ene halvdel.<br />

Christoffer fangede allerede efter 5 minutter en fin<br />

regnbue og Jacob og Mads fulgte pænt op med<br />

to fisk hver.<br />

NærKØB<br />

Mads fangede en superflot bækørred på 2,90 kg.<br />

En af de flotteste fisk der er landet på en af Geddens<br />

ture til dato.<br />

Fiskene huggede på spinnere og power-bait.<br />

Havnen · Havnekiosken · <strong>Hornbæk</strong><br />

Byens eneste rigtige slikbutik!<br />

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade<br />

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture<br />

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort<br />

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice<br />

Nordkystens største bladudvalg<br />

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk<br />

Formanden<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Oktober 2004 17


Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 49 70 00 62<br />

49 70 25 48<br />

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

HORNBÆK<br />

49261563 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU


NYT<strong>Hornbæk</strong><br />

Kirke & Sogn<br />

FRA<br />

Gudstjenester<br />

Gudstjenester i <strong>Hornbæk</strong> kirke<br />

december 2004 - januar 2005<br />

12. December. 3. s. i advent kl. 10. Bodil Olesen<br />

19. December. 4. s. i advent kl. 10. Kristian Hein<br />

24. December. Juleaften. Kl. 13.30. Bodil Olesen<br />

Kl.15.00. Bodil Olesen<br />

Kl. 16.30. Bodil Olesen<br />

25. December. Juledag. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

26. December. 2. Juledag. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

1. Januar. Nytårsdag. Kl. 14. Bodil Olesen<br />

2. Januar.Hellig tre Konger.Kl.10.Kristian Hein<br />

9. Januar. 1. s. e. Hellig tre Konger. Kl. 10. Bodil<br />

Olesen<br />

16. Januar. Sidste søndag e. Hellig tre Konger.<br />

Kl. 10. Kristian Hein<br />

23. Januar. Septuagesima. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

30. Januar. Sexagesima. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

6. Februar. Fastelavn. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Kl. 14. Børnegudstjeneste. Bodil Olesen<br />

13. Februar. 1. s. i Fasten. Kl. 10. Kristian Hein<br />

Gudstjenester på Bøgehøjgård<br />

Torsdag den 2. december og torsdag den 6. januar<br />

kl. 14.30 er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen<br />

på Bøgehøjgård.<br />

Juleaften er der gudstjeneste kl. 10.30.<br />

Fredagstræfs<br />

forårssæson 2005<br />

Møderne holdes kl. 14.00 i sognehuset ved kirken<br />

fredage i ulige uger. Undtagelser er den 15. april<br />

og den 29. april. Herom senere.<br />

7. januar: Fængselsbetjent Poul Petersen fortæller<br />

om Horserød Statsfængsel.<br />

21. jannuar: Pastor emeritus Elisabeth Balle: H.C.<br />

Andersen og Søren Kierkegaard.<br />

4. februar: Finn Ibsen, Egebjerg Vinimport: Kirken<br />

og vinen.<br />

Bibeltime på Bøgehøjgård<br />

Torsdag den 20. januar kl. 14.00 er der bibeltime<br />

ved Bodil Olesen.<br />

Julemøde for sognets ældre<br />

Årets julemøde for sognets ældre holdes torsdag<br />

den 9. december kl. 14.00 - 16.00 i sognehuset,<br />

kirkestien 1.<br />

Der vil blive budt på kaffe og æbleskiver samt juleunderholdning<br />

ved kirkens pigekor under ledelse<br />

af organist Jan Reich.<br />

Kirkebil kan bestilles hos kordegnen senest tirsdag<br />

den 7. december kl. 12.00.<br />

Juleafslutning for børnehave<br />

og dagplejebørn<br />

Alle børn, som går i børnehave, dagpleje eller som<br />

går hjemme, inviteres til juleafslutning i <strong>Hornbæk</strong><br />

kirke torsdag den 16. december kl. 10.00. Der vil<br />

blive sunget julesalmer og fortalt om juleevangeliet.Tag<br />

gerne forældrene med!<br />

Juleafslutning for skolen<br />

Juleferien indledes, som sædvanlig, med et besøg i<br />

<strong>Hornbæk</strong> kirke, hvor der vil være en kort julegudstjeneste.<br />

Afslutningerne vil i år finde sted onsdag<br />

den 22.december.Der vil blive informeret om tidspunkterne<br />

for de forskellige klasser på skolen.<br />

18. februar: Fhv. sognepræst Leif Raymond Olsen:<br />

Et sporløst liv fyldt med spor, der endte<br />

i Australien.<br />

4. marts: Læge Helmut Stadler og Margit Stadler:<br />

“Nærdød”.<br />

18. marts: Sognepræst Kristian Hein taler om<br />

Skabelsen.<br />

1. april:Forfatter Aggi Jensen: Baggårdsbørn har<br />

også drømme.<br />

15. april: Udflugt.<br />

29. april: Afslutning på sæsonen.<br />

Ruth Svensson,<br />

tlf. 49 70 06 69<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 19


Julekoncert i <strong>Hornbæk</strong> Kirke<br />

Søndag den 12. december kl. 19.30 afholder <strong>Hornbæk</strong> Kirke sin årlige julekoncert. Julen er<br />

som bekendt “tertsernes tid”, og programmet kommer da også til at dufte brunt og brændt.<br />

De medvirkende i år er Gribskovkoret under ledelse af Henning Nielsen. Gribskovkoret er et<br />

blandet amatørkor med cirka 45 medlemmer fordelt på sopran, alt, tenor og bas. Koret blev<br />

stiftet i 1980 og virker i dag under aftenskoleloven med hjemsted i Søborg. Korets dirigent,<br />

Henning Nielsen, er konservatorieuddannet pianist og organist og fungerer til daglig ved<br />

Søborg Kirke i Nordsjælland.<br />

Ved koncerten opføres engelske Christmas carols samt en buket danske julesange.<br />

Koret vil også synge klassiske korsatser af Palestrina og Orlande de Lassus. Og endelig bliver<br />

der naturligvis mulighed for at synge med på et par julefællessalmer.<br />

Der er gratis adgang til koncerten.<br />

Jan Reich<br />

Om troen på Gud som skaber<br />

“Vi tror på Gud Fader den almægtige. Himlens<br />

og jorden skaber.”<br />

Sådan lyder første trosartikel i vor apostolske trosbekendelse.Netop<br />

denne første artikels betydning<br />

for den kristne tro blev aktuel i forbindelse med<br />

den såkaldte Grossbøllsag, hvor en præst i Folkekirken<br />

i et interview blev citeret for “ikke at tro på<br />

en skabende og opretholdende Gud.”<br />

Om præsten mente hvad han sagde. Om sagen<br />

blev taget ud af sin sammenhæng. Ja, hvordan<br />

sagen i det hele taget stiller sig skal ikke være temaet<br />

her. Selve Grossbøllsagen går nu sin gang<br />

og skal her blot bruges som indgangsvinkel til et<br />

lille bud på, hvordan forholdet til første trosartikel<br />

i Den apostolske Trosartikel kan opfattes.<br />

Det, vi bekender i trosbekendelsen er – ganske<br />

overordnet – at Gud er skaber.<br />

Vi bekender, at vi tror på Gud Fader. Himlen og<br />

jordens skaber.Vi bekender ikke at Gud for eksempel<br />

skabte verden på seks dage og hvilede på den<br />

syvende, som det står skrevet i skabelsesberetningen<br />

fra Det nye Testamente.Vi bekender i det hele<br />

taget ikke, at Gud skabte himlen og jorden på en<br />

bestemt måde. Nej, vi bekender såmænd blot, at<br />

20 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Han skabte og at det derfor er Gud, der – i en eller<br />

anden forstand – har sat universet og livet i gang.<br />

Naturvidenskaben, der jo af de fleste betragtes<br />

som den største udfordrer til den kristne skabelsestro,<br />

har en anden forklaringsmodel end skabelsesberetningen.<br />

Den tænker helt anderledes og ud<br />

fra helt andre forudsætninger, men den afviser<br />

faktisk ikke muligheden af, at Gud skaber. Og det<br />

gør den ikke af den simple grund, at den, på trods<br />

af meget veludviklede modeller for hvordan livet<br />

og universet begyndte, ikke er i stand til at forklare<br />

hvordan det hele begyndte.<br />

Så hvis vi altså kigger på videnskabens udfordring<br />

af den kristne tro på Gud som skaber, må vi sige,<br />

at det bibelske verdensbillede nedbrydes, men<br />

muligheden for at tro på Gud som skaber står i<br />

bund og grund uantastet ligesom første trosartikel<br />

således også gør det.<br />

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, at Den<br />

apostolske Trosbekendelse har en funktion i vores<br />

kirke, som vi må tage alvorligt.<br />

Den formulerer en fælles ramme indenfor hvilken<br />

forskellige kristendomssyn sagtens kan indeholdes<br />

og mødes. Det betyder, at man kan samles i<br />

kirkens rum uanset meningsforskelle. Det betyder<br />

også, at videnskabelig erkendelse og megen anden<br />

erkendelse ikke skal foragtes eller fornægtes og at


man kan tillade, at løsne ordenes ligefremme betydning<br />

i trosbekendelsen og måske endda lade<br />

dem sprænge vore almindelige erkendelsesmæssige<br />

kategorier.<br />

Det er vigtigt at fastholde, at der indenfor trosbekendelsens<br />

rammer er et meget stort spillerum for<br />

meninger, nuancer og aspekter. I trosbekendelsen<br />

bekender vi, at Gud er skaber af Universet og<br />

skaber af livet. Men Gud er jo også skaber af en<br />

masse andet livgivende.Af kærligheden.Af muligheder<br />

i vores liv og tilværelse.<br />

JULEHJÆLP<br />

Atter i år er der lidt midler til rådighed fra <strong>Hornbæk</strong><br />

sogns menighedspleje til julehjælp for værdigt<br />

trængende.<br />

Julehjælpen ydes som julekurve med madvarer<br />

m.m.og gives fortrinsvis til børnefamilier,som har<br />

SOGNEHUSET<br />

Sognehuset er et samlingssted ved siden af <strong>Hornbæk</strong><br />

kirke. Huset rummer en stor sal med plads til<br />

50 personer samt køkken med service; dog er der<br />

ikke mulighed for at tilberede varm mad.<br />

Huset kan lejes til sammenkomster som f.eks.<br />

begravelseskaffe, receptioner i forbindelse med<br />

vielse/barnedåb eller lign.<br />

Huset må ikke benyttes til gilder, som kræver elektronisk<br />

musik; det er heller ikke tilladt at ryge.<br />

Pris for leje/rengøring:<br />

Kaffebord:<br />

Kr. 250,- (+ depositum kr. 100,-)<br />

Større arrangementer:<br />

Kr. 550,- (+ depositum kr. 500,-)<br />

Ved større arrangementer aftales timeløn med sogneassistenten,<br />

som vil være behjælpelig med servering<br />

og opvask.<br />

Aftale kan træffes med sogneassistent Lene Persson,<br />

tlf. 20 32 17 60.<br />

Lene Persson træffes i sognehuset fredage kl.17.00<br />

- 18.00.<br />

Ja, der er en helt masse andre aspekter af troen på<br />

Gud som skaber, som er nok så væsentlige for os.<br />

Trosbekendelsen inviterer til forståelse af hvem<br />

Gud er og til indlevelse i hvad kristendom er og<br />

den bør være vid, bred og rummelig, men samtidig<br />

er skal den altså også være det pejlemærke, der<br />

fastholder, at kristen tro altså altid må være en tro<br />

på Gud som skaber. En tro på Jesus Kristus, som<br />

Guds enbårne Søn og en tro på Helligånden, den<br />

hellige almindelige kirke.<br />

Kristian Hein<br />

svært ved at få økonomien til at hænge sammen<br />

i julemåneden. Det er en betingelse, at ansøgeren<br />

er medlem af folkekirken.<br />

Ansøgning stiles til <strong>Hornbæk</strong> sogns menighedsråd<br />

og sendes til sognepræst Bodil Olesen, Hornebyvej<br />

10A, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Husk at anføre<br />

adresse og telefonnummer på ansøgningen.<br />

H.C. Andersen i<br />

<strong>Hornbæk</strong> kirke<br />

Skuespillerinden SusseWold læser<br />

H.C.Andersen’s “Det er ganske vist” – hvor<br />

hun også fortæller om H.C.Andersen’s liv.<br />

En eventyrlig eftermiddag i <strong>Hornbæk</strong> Kirke.<br />

Den 24. marts 2005, kl. 16.00 (Skærtorsdag)<br />

billetter kr. 130,- kr.<br />

Det er Støtteforeningen <strong>Hornbæk</strong> Kunstmuseum,<br />

der står for arrangementet.<br />

Billetter kan købes i Superbrugsen og i<br />

Havnekiosken.<br />

Vi glæder os til at komme.<br />

Mvh Sine Bayard, formand<br />

Støtteforeningen <strong>Hornbæk</strong> Kunstmuseum<br />

Tlf.: 49 70 16 93<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 21


Praktisk Information<br />

Sognepræst, kbf.<br />

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Træffes i <strong>Hornbæk</strong> Præstegård kl. 11-12 tirsdag<br />

til fredag samt torsdag kl.17-18.<br />

Tlf. 49 70 00 35.<br />

Sognepræst<br />

Kristian Hein.Træffes på kontoret<br />

Orøvej 24, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 71 65.<br />

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11 samt<br />

torsdag i <strong>Hornbæk</strong> sognehus, Kirkestien 1,<br />

kl. 16-18.Tlf. 49 70 01 10.<br />

Kordegn<br />

Helle Winter, kontor Kirkestien 1,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.Træffes mandag-fredag<br />

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 76 19 60.<br />

Organist<br />

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 75 04 00.<br />

Kirkesanger<br />

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,<br />

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.<br />

Kirketjener<br />

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 06 83.<br />

Kirkegårdsleder<br />

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på<br />

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.<br />

Tlf. 49 70 11 42.<br />

Træffetid: kl. 11-12<br />

Menighedsrådet<br />

Formand<br />

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 04 31.<br />

Kirkeværge<br />

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 49 02.<br />

Gaver til kirkebladet modtages med tak:<br />

Giro 5188733.<br />

22 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Oktober 2004<br />

Praktiske oplysninger<br />

Fødsler<br />

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,<br />

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,<br />

skal anmelde fødslen til kordegnen inden to<br />

hverdage.<br />

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen<br />

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand<br />

afleveres til kordegnen inden to hverdage.<br />

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring<br />

medbringes.<br />

Navngivning ved dåb<br />

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,<br />

hvor dåben skal finde sted.<br />

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem<br />

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen<br />

Navngivning uden dåb<br />

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden<br />

henvender sig til kordegnen og udfylder<br />

en særlig formular.<br />

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et<br />

navn inden seks måneder efter fødslen.<br />

Vielse<br />

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens<br />

bopælskommune, hvor man får udstedt en<br />

prøvelsesattest.<br />

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.<br />

Begravelse<br />

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt<br />

Begravelsesforretning/bedemand.<br />

Dødsfald i <strong>Hornbæk</strong> sogn anmeldes til kordegnen,<br />

også selvom begravelsen skal foregå<br />

andetsteds.


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00<br />

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00<br />

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage , velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Tømrerfirmaet<br />

Ole Føge Jensen<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 32 37 • 28 11 30 40<br />

Fax 49 70 30 74<br />

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk<br />

Døre · vinduer · Tagrenovering<br />

Salg og rådgivning af:<br />

DanBolig<br />

– samarbejder med Unibank<br />

Vi har altid<br />

mange<br />

bolde<br />

i luften!<br />

Ndr. Strandvej 341 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 49 70 45 05<br />

Fax 49 70 32 06<br />

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk<br />

DanBolig - <strong>Hornbæk</strong><br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve


Golf<br />

<strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

Bøtterupvej 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 75 95 70<br />

Fax: 49 75 95 71<br />

E-mail: hgolf@worldonline.dk<br />

Sekretariat<br />

Forretningsfører: Steen Andersen<br />

Sekretær: Birgit Aaholm<br />

Web-adresse<br />

www.hornbaekgolf.dk<br />

Greenkeeper<br />

Louis Jakobsen<br />

Tlf.: 49 75 95 74<br />

Restaurantchef<br />

Susanne Falkenberg<br />

Tlf.: 49 75 95 78<br />

Shoppen<br />

Tlf.: 49 75 95 72<br />

Formand:<br />

Niels Erik Clausen<br />

Tlf.: 20 11 72 35<br />

clausen@postkasse.com<br />

Næstformand:<br />

Kim Parsberg Jakobsen<br />

Regel- og handicapudvalget.<br />

Edb-ansvarlig.<br />

Web-master.<br />

Tlf.: 60 76 55 15<br />

kpj@post.tele.dk<br />

Kasserer:<br />

Alice Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 82 68<br />

altani@tele.dk<br />

Baneudvalget:<br />

Jørgen Jensen<br />

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43<br />

jj@jjstenoggrus.dk<br />

Begyndere og Juniorer:<br />

Flemming Andersen<br />

Tlf.: 49 70 26 48<br />

sufle8@tiscali.dk<br />

24 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Nyt fra bestyrelsen<br />

Budgetopfølgningen viser, at det stadig går godt økonomisk. Bygningsudvalget<br />

har barslet med flere gode ideer, bl.a. en udvidelse af klubhuset<br />

med flytning af sekretariat/kontorer til følge. Et meget flot forslag (men også<br />

meget dyrt), som nu indgår i bestyrelsens fremtidige overvejelser angående<br />

forbedringer for vores medlemmer og gæster. Udførelse af forbedringer<br />

på banen iflg. den fremlagte masterplan er bestyrelsen i store træk<br />

enige om. Forbedringerne vil blive udført når økonomien tillader dette,<br />

f.eks. over de næste 3 år. Prisen på forbedringerne er løst anslået 1,5 mil.,<br />

men vil selvfølgelig blive nøjagtigt fastlagt inden arbejdet sættes i gang.<br />

ECCO-turen har anmodet om lov til at spille på vores bane i uge 31 2005.<br />

Bestyrelsen besluttede at sige ja til dette, og vi vil tilbyde dem banen mandag<br />

til torsdag i uge 31 (1. - 4. august 2005). Banen er lukket i disse fire dage,<br />

men vores bedste spillere får mulighed for at deltage, og vi andre får mulighed<br />

for enten at være med som hjælpere, og dermed får profgolf på helt tæt<br />

hold, eller overvære turneringen som tilskuere. Men meget mere om dette i<br />

løbet af foråret og sommeren, for der forestår mange praktiske ting, som<br />

skal være på plads, før sådant et arrangement kan løbe af stabelen.<br />

Da dette er det sidste klubblad i 2004 ønsker bestyrelsen alle medlemmer,<br />

medarbejdere, sponsorer og øvrige med tilknytning til <strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

en god jul og godt nytår og tak for et rigtigt godt 2004.<br />

Golf på højt niveau<br />

På en regnvejrslørdag i efterårsferien spillede vores bedste herrer mod<br />

Örkeljungas bedste. Det blev en meget jævnbyrdig fight, som Hornblæk<br />

vandt så knebent som 6 1 ⁄2 - 5 1 ⁄2. I fourball var det Emil Meulengracht/Søren<br />

Hütten (0/0), Klaus Helmgaard/Per Damtoft (2/1)og Leif Friborg/Hans Ole<br />

Vagtborg (2/1) som skaffede os point (2 1 ⁄2), kun Dennis Jeppesen/Casper<br />

Højsted måtte se sig slået (2/3). Efter første runde var stillingen således<br />

2 1 ⁄2 - 1 1 ⁄2 i <strong>Hornbæk</strong>s favør. I singlerne om eftermiddagen spillede vi 4 - 4,<br />

så den endelige stilling som sagt blev 6 1 ⁄2 - 5 1 ⁄2. <strong>Hornbæk</strong>s singler blev vundet<br />

af: Søren Petersen (3/1), Dennis Jeppesen (7/6), Søren Hütten (4/3) og<br />

Casper Højsted Hansen (3/2).<br />

Efterårsturneringen<br />

blev spillet søndag den 24. oktober. Tak til M & T Byg for de flotte præmier.<br />

Resultaterne blev:<br />

Række A:<br />

1. Jørgen Grumstrup 72 slag netto.<br />

2. Torsten Pedersen 74 nt.<br />

3. Leif Friborg 74 nt.<br />

Række B:<br />

1. Ida Jensen 36 point.<br />

2. Svend Pedersen 34 p.<br />

3. Christian Nissen 34 p.<br />

Række C:<br />

1. Ove Nielsen 35 point.<br />

2. Anne Jørgensen 34 p.<br />

3. Brian Jensen 33 p.<br />

Række D:<br />

1. Jørgen A Nielsen 33 p.<br />

2. Karin Bach 33 p.<br />

3. Søren Rygaard 31 p.


Andeturneringen og præmieoverrækkelse<br />

til klubmestrene<br />

blev afviklet den 7. november i dejligt efterårsvej. Turneringen blev afviklet<br />

som parturneringen, hvor man enten dannede par med sin ægtefælle, sin<br />

gode ven (som jo godt kan være ægtefællen)sin værste konkurrent, eller<br />

helt simpelt var ‘parret’ af turneringsudvalget, eller man dannede par med<br />

én fra en anden generation f. eks. sin (sviger)datter/søn.<br />

Resultaterne af parturneringen blev:<br />

1. Søren Hütten Pedersen/Per Kammer Damtoft 36 point.<br />

2. Birthe Nederby/Leif Nederby 35 p.<br />

3. Per Nielsen/Birgitte Hald 34 p.<br />

Og i generationsturneringen gik det således:<br />

1. Anders Dyngbo/Christian Dyngbo 29 p.<br />

2. K.A Søgaard/Morten Søgaard 29 p.<br />

3. Birgitte Dyngbo/Frederik Dyngbo 26 p.<br />

I forbindelse med Andeturneringen blev årets klubmestre hædret. Desværre<br />

kunne ikke alle møde op, men dem der kom, fik fine præmier og mange<br />

klapsalver. K.A.Søgaard holdt en ‘winners speach’, hvor han takkede<br />

greenkeepere, turneringsudvalg, øvrige hjælpere og sponsorer for gode<br />

forhold under de forskellige klubmesterskaber.<br />

Ny aftale med Ulrik Marcher<br />

Det er en stor glæde at kunne informere om, at klubben har forlænget samarbejdsaftalen<br />

med vores pro Ulrik Marcher, for de næste 2 år. Ulrik afsluttede<br />

i foråret den professionelle træneruddannelse og har for nylig igen<br />

været caddy for Anders Hansen. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde<br />

som betyder, at alle klubbens medlemmer under 18 år, vederlagsfrit kan få<br />

virkelig kompetent træning samt et udvidet samarbejde vedrørende træning<br />

af klubbens elitespillere. I aftalen lægges der endvidere op til videreuddannelse<br />

samt Ulriks medvirken på vores bedste hold. Alle klubbens<br />

medlemmer opfordres til fortsat at gøre brug af Ulriks store erfaring og dermed<br />

forbedre det generelle sportslige niveau i klubben.<br />

Turneringsudvalget:<br />

Marianne Schubert<br />

Tlf.: 45 80 30 09<br />

msc@datea.dk<br />

Presse og Information:<br />

Henning Andersen<br />

Tlf.: 49 70 24 74/<br />

46 30 01 40<br />

klogha@post.tele.dk<br />

Bygningsudvalget:<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 01 57<br />

mt@mtbyg.dk<br />

Eliteudvalget:<br />

Jens Peter Nielsen<br />

Tlf.:49 70 20 26/<br />

21 71 38 82<br />

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk<br />

Årets klubmestre som blev<br />

hædret efter andeturneringen<br />

den 7. november er fra venstre:<br />

Birgit Aaholm (Dame<br />

senior - slagspil, Damer - hulspil),<br />

Mogens Brix Westergaard<br />

(Herre Senior - hulspil),<br />

Lillian Agerklint (Damer - slagspil),<br />

Emil Meulengracht (Herrer<br />

- slagspil og putting) , Per<br />

Kammer Damtoft (Herrer - hulspil),<br />

Nicoline Cetti Engstrøm<br />

(Pige Junior - slagspil), Kalle<br />

Søgaard (Herre Veteran -<br />

slagspil og hulspil).<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 25


Golf<br />

LOCHERS PIGER<br />

LOCHERS PIGER holdt stiftende generalforsamling<br />

den 7.oktober 2004. Følgende blev valgt til<br />

bestyrelsen, som senere konstituerede sig:<br />

Formand: Majlis Linnemann<br />

Tlf. 22 21 48 88<br />

E-mail majlis@ofir.dk<br />

Næstformand: Ida Jensen<br />

Tlf. 45 86 65 51<br />

Mobil 26 84 75 62<br />

Kasserer: Ann Nielsen<br />

Tlf. 49 70 96 78<br />

E-mail ann.nielsen@jannil.dk<br />

Sekretær: Bente Helbo<br />

Tlf. 49 71 78 99<br />

E-mail bentehelbo@yahoo.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Maja Olsen<br />

Tlf. 49 70 98 44<br />

Suppleant: Ninna Nielsen<br />

Tlf. 49 13 56 65<br />

E-mail ninna.nielsen@jubiimail.dk<br />

Revisor: Tove Sørensen<br />

Tlf. 49 19 09 43<br />

Hjemmesiden for Lochers Piger vil blive opdateret<br />

snarest muligt, bl.a. med klubbens vedtægter.<br />

På den kommende hjemmeside vil også nyheder,<br />

vindere af matcherne etc. kunne ses.<br />

Lørdag den 26.februar 2005 holder vi møde om<br />

aktiviteterne i 2005. Mødet afholdes i klubhuset.<br />

Nærmere information følger. Vi håber at se alle tidligere<br />

medlemmer i Lochers Piger, også de, som vi<br />

ikke har set så meget til i det forløbne år. Bestyrelsen<br />

håber på, at vi kan få sat sving i køllerne om<br />

torsdagen, og jo flere vi er i klubben, jo sjovere bliver<br />

det, og jo flottere præmier kan vi uddele.<br />

Kontingent<br />

Det blev på den stiftende generalforsamling vedtaget,<br />

at vi har et årligt kontingent på kr. 350,- pr.<br />

medlem, for gæster kr. 40,- og juniorer kr. 20,- pr.<br />

gang. Kontingentet dækker præmier, og der bliver<br />

ikke ekstra betaling pr. spilledag.<br />

Spillegrupper<br />

Der vil i 2005 kunne spilles i A gruppe, B gruppe<br />

26 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

samt en midtvejsgruppe, der spiller 9 huller, bestående<br />

af både A og B spillere. Som tidligere skal<br />

man skrive sig på Lochers pigers deltagerliste på<br />

tavlen, og specielt skal man skrive, om man ønsker<br />

at deltage i midtvejsmatchen den pågældende<br />

dag. Dette skal gøres før matchen. Grupperne bliver<br />

ligestillede, således bliver der præmier til alle<br />

grupper. Dermed håber vi at kunne imødekomme<br />

de spillere, som ikke kan nå at spille 18 huller, men<br />

gerne vil deltage i matchen.<br />

Med venlig hilsen og på gensyn i 2005.<br />

Pbv.<br />

Majlis Wünsch Linnemann<br />

Afslutningsmatch og generalforsamling<br />

i herreklubben<br />

Herreklubben i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub har nu afsluttet<br />

sin 3. sæson. Det blev markeret med en afslutningsmatch<br />

fredag den 8. oktober i et solbeskinnet<br />

efterårsvejr.<br />

Efter afslutningsmatchen afholdt vi den årlige<br />

generalforsamling i herreklubben. Ved fremlæggelsen<br />

af beretningen fremhævede herreklubbens<br />

formand Steen Jespersen det gode samarbejde<br />

med bestyrelsen i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub, og han takkede<br />

alle, der har deltaget i og medvirket til at drive<br />

aktiviteterne i herreklubben i 2004. Endvidere<br />

takkede han herreklubbens sponsorer, der har<br />

bidraget til, at der kun har været små udgifter til<br />

matchpræmier i årets løb.<br />

I sæsonens løb er blevet afviklet i alt 331 golfrunder<br />

i de ugentlige matcher om tirsdagen. På golfbanen<br />

i <strong>Hornbæk</strong> har der også været match med<br />

Lochers piger, og som noget nyt, blev der i juni<br />

måned afholdt “åben herredag” med stor tilslutning<br />

både fra klubbens egne medlemmer og<br />

gæstespillere. Der har også været to matcher på<br />

andre baner, i Gilleleje og i Asserbo.<br />

Herreklubben har i sæsonen 2004 arrangeret foredrag<br />

og debatarrangementer med <strong>Hornbæk</strong> Golfklubs<br />

træner Ulrik Marcher, DGU’s eliteudvalgsformand<br />

Claus Mølholm, golfeksperten Jesper Kjærbye<br />

og psykolog Steven Bendtsen. Sidst men ikke<br />

mindst var der på det seneste møde i herreklubben<br />

en god debat med <strong>Hornbæk</strong> Golfklubs formand<br />

Niels Erik Clausen om planerne for forbedring<br />

af golfbanen og andre forhold i golfklubben.<br />

Herreklubbens arrangementer er ikke kun forbeholdt<br />

herreklubbens medlemmer. Alle er meget<br />

velkomne til deltage.


På generalforsamlingen blev følgende valgt som<br />

bestyrelsesmedlemmer i herreklubben i 2005:<br />

Steen Jespersen, Casper Højsted, Niels Schibbye,<br />

Arne Ohmsen, Preben Bigum.<br />

Kære golfspiller<br />

Du er formentlig nu gået i hi og mindes sæsonens<br />

oplevelser. Måske er du aktiv vintergolfer, måske<br />

planlægger du en udflugt til et mildere klima,<br />

medens du afventer forårets komme? Du er under<br />

alle omstændigheder en af dem, hvor golf er trængt<br />

op under huden. Der var et liv før golf, og nu et med<br />

golf. Du er ikke alene. Vi er mange, og vi bliver fortsat<br />

flere. I DGU kan vi også i 2004 notere en ny<br />

markant stigning i medlemstallet. Omkring 8.000<br />

nye golfspillere igen i år. Sådan har det nu været i<br />

mange år. Hvornår får det en ende? Kan vi magte<br />

denne enorme tilgang? Bliver der fortsat plads til<br />

mig i en kommercialiseret golffremtid? Vil golfen<br />

ikke blive forfladiget, hvis ikke vi siger stop nu?<br />

Mange spørgsmål kan stilles, i sær hvis man har<br />

det bedst med de gode gamle dage? Så bekymres<br />

man let over den hast, hvormed verden forandres.<br />

Lad det blive som det var. Det kender vi og<br />

er trygge ved. I golfklubberne genopleves scenariet,<br />

når bestyrelsen forelægger planer om baneudvidelser,<br />

nybygninger og forandringer af den<br />

voksende klub. Generalforsamlingerne siger troligt<br />

nej, og bestyrelserne må på den igen. Efter flere<br />

forsøg ender det med, at et barberet forslag kan<br />

vedtages. To skridt frem, og et tilbage. Det er demokratiets<br />

lov. Moralen er, at vi golfspillere i vort<br />

sind er systembevarende og modarbejder forandringens<br />

vinde. Vi mindes den gang vi slog langt<br />

og lige, havde plads på banen, kendte alle i klubben<br />

– og i øvrigt var ti år yngre. Det var tider! Lad<br />

os derfor glæde os over, at golfen har denne tvetydighed.<br />

Den rodfæstede konservatisme holder<br />

fast i golfens grundlæggende værdier og traditioner,<br />

medens golfens vækst tilfører den dynamik,<br />

der får golfen til at fremstå som en moderne idræt<br />

af tiden.<br />

I DGU bruger vi mange kræfter på at analysere<br />

golfens udvikling og anatomi for at forstå den vej<br />

dansk golf og DGU skal gå. Her er det den almindelige<br />

golfspillers behov, der for os tæller allermest.<br />

9 ud af 10 danske golfspillere er i denne kategori.<br />

Han/hun elsker at spille golf, gør det flere gange om<br />

ugen. Med venner og familie. Rejser gerne ud og<br />

besøger andre baner. Har fået et nyt liv med golfen<br />

og vil blive ved, så længe helbredet holder. Denne<br />

golfspiller er en ambassadør for golfen og lokker<br />

med sin entusiasme børn, børnebørn og bekendte<br />

ind i folden. Det er karakteristisk for denne golfspiller,<br />

at golfens værdier har betydning – og hævdes.<br />

Om end man ikke altid er dus med reglernes<br />

bogstav, så er man det med deres ånd. Naturligvis<br />

er denne golfspiller trofast medlem af en golfklub.<br />

Ligesom man helhjertet accepterer, at golfbanen<br />

skal drives miljøvenligt i pagt med naturen.<br />

Her står vi altså over for rygraden i dansk golf. Ikke<br />

underligt, at vi i DGU ser fremtiden trygt i møde. Vi<br />

skal nok klare væksten, vi skal nok klare den utilpassede<br />

minoritet med de dårlige manerer, og<br />

pengemagten vil ikke kunne rykke de værdier, der<br />

ligger i den danske foreningsmodel. Bevares, golfen<br />

vil blive forandret, nye organisationsmodeller vil<br />

opstå, adfærden vil ændres og golfens traditioner<br />

vil blive angrebet af tidens uvæsen. Men det vil ikke<br />

ryste den danske golfspiller. Dertil er glæden, entusiasmen<br />

og ønsket om at forvalte vort privilegium<br />

for stort. Hos 9 af 10 golfspillere. På det grundlag<br />

er der god basis for en lovende fremtid for de danske<br />

golfklubber og Dansk Golf Union.<br />

Tak for den forgangne sæson, og på gensyn i 2005<br />

med ny vækst og nye store oplevelser.<br />

Morten Vinter<br />

Formand<br />

Dansk Golf Union<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 27


Gymnastik<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

Kasserer<br />

Sussie Outzen<br />

Tlf. 49 70 19 67<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Malene Ølbye<br />

Tlf. 49 75 17 10<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

28 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

BANKO<br />

Gymnastikafdelingen har afholdt banko fredag den 5. november i den store<br />

gymnastiksal på <strong>Hornbæk</strong> skole. Aftenen forløb godt og mange fik<br />

gevinster med hjem, nogle fik rigtig mange. Med fantastisk opbakning fra<br />

vores mange sponsorer havde vi fået utrolig mange og flotte gevinster til<br />

udlodning.<br />

I den forbindelse siger vi tusinde tak til:<br />

343 <strong>Hornbæk</strong><br />

Basson Trading<br />

Bender Massage<br />

Blomsten<br />

Boomerang Kaninen<br />

Brix Westergaard<br />

Cafe NO 4<br />

Compagny House<br />

DanBolig<br />

Danfo<br />

Danske Bank<br />

DK-Benzin Nærkøb<br />

Dyhl Electric ApS<br />

FAXE<br />

Finn Vindahl Andersen, VVS<br />

Fiskehuset <strong>Hornbæk</strong><br />

Flügger farver<br />

Frisør Bente<br />

Hallkvist Trading<br />

Hansens Café<br />

Hifi-Import<br />

Home<br />

<strong>Hornbæk</strong> Apotek<br />

<strong>Hornbæk</strong> Camping<br />

<strong>Hornbæk</strong> Dyrebutik<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning<br />

<strong>Hornbæk</strong> Isenkram<br />

<strong>Hornbæk</strong> Optik<br />

<strong>Hornbæk</strong> Salonen v/Anette Nielsen<br />

<strong>Hornbæk</strong> Skibshandel<br />

<strong>Hornbæk</strong> skov & have<br />

<strong>Hornbæk</strong> Slagter og Viktualieforretning<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sol<br />

<strong>Hornbæk</strong> Trælast & Byggemarked<br />

Hotel <strong>Hornbæk</strong>hus<br />

Hugin<br />

Generalforsamling<br />

Hulerødgård Slagterbutik, Horserød<br />

Huset <strong>Hornbæk</strong><br />

Indoor Outdoor<br />

Insight<br />

Iskagehuset<br />

Kello Foto<br />

Kim Lykkegaard<br />

Konstantyner<br />

Krukken<br />

Lumber Jacks<br />

Margaretha Bender<br />

MATAS<br />

NISSAN<br />

Nordea<br />

Nybolig - Peter Leander<br />

Pension Ewaldsgården<br />

PNC byg<br />

Q8 Tanken & Bil service<br />

RedGreen Flagship<br />

Restaurant Oliva<br />

SAINT TROPEZ<br />

Salon Musette<br />

Saunte Planteskole<br />

Sauntehus Slotshotel<br />

Seeds Børnetøj<br />

SHELL, <strong>Hornbæk</strong><br />

Silja Lines<br />

SJS Simon Jørgensen & Søn<br />

SOL & STRAND<br />

Stanley<br />

Strand Pavillionen<br />

Super Best<br />

Tandlæge Gitte Børresen<br />

Tomat<br />

Tømrer og Snedker – Fritzen<br />

<strong>Hornbæk</strong> I.F., Gymnastikafdelingen indkalder herved til ordinær<br />

generalforsamling<br />

mandag den 28. februar 2005 kl. 19.00 i <strong>Hornbæk</strong>hallen.<br />

Dagsorden og nærmere information følger i næste nummer af<br />

klubbladet.


Julehilsen<br />

Gymnastikafdelingen ønsker alle gymnaster, instruktører og<br />

deres familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende<br />

nytår.<br />

Pbv.<br />

Kirsten Grønlund<br />

formand<br />

Juleferie<br />

Vi gør opmærksom på, at skolen holder juleferielukket fra<br />

den 23/12-2004 til den 2/1-2005.<br />

LÆR AT GÅ STAVGANG<br />

Stavgangskurser<br />

i <strong>Hornbæk</strong>/Tikøb<br />

Tirsdag og Torsdag<br />

Kr. 50,- pr. time<br />

Skandinaviens mest solgte<br />

teleskopstavsæt<br />

Kr. 395,-<br />

KOST-SKOLEN<br />

Tlf. 49 70 48 18<br />

E-mai: bja@mail.dk<br />

www.kost-skolen.dk<br />

DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 29


Håndbold<br />

Bestyrelsen 2004 / 2005<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Jørgen Olsen<br />

Ellekildehavevej 41<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 22 25 56 26<br />

jol@e-mail.dk<br />

Kasserer<br />

Sussie Leth<br />

Øresundsvej 8<br />

Tlf.: 49 70 30 06<br />

sussie@lethscut.dk<br />

Sekretær<br />

Karina Nikolajsen<br />

Rolfsvej 5.D<br />

3000 Helsingør<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Jørgen Mortensen<br />

Hattemagervej 5<br />

Tlf.: 49 70 30 51<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49 70 07 67<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Karina Nikolajsen<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Karina Ginge<br />

Horbækgårdsvej 21<br />

Tlf.: 49 70 35 59<br />

Mtp.kar@get2net.dk<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 40 91 79 17<br />

carooliine@ofir.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/hand/<br />

30 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Nogle praktiske oplysninger fra Formanden<br />

1. Kontingenter<br />

Der er i disse dage udsendt kontingenter for 1. Halvår 2004, og vi henstiller<br />

til at disse betales rettidigt.<br />

Girokort for 2. Halvår 2005 udsendes i løbet af Januar 2005 med betalingsfrist<br />

1/2-2005.<br />

Med girokortet i Januar vil der være besked til alle medlemmer om at fra<br />

næste sæson, altså sæsonen 2005/2006 vil kontingentet fremover kun<br />

blive opkrævet een gang om året; i Oktober måned.<br />

Dette sker for dels at undgå udgiften til porto ved udsendelse 2 gange,<br />

dels for at skære med på mængden af administrativt arbejde. Tid, der<br />

kan bruges bedre for medlemmerne på anden vis.<br />

Vi håber på forståelse for denne ændring og arbejder på at vores kontingenter<br />

stadig skal være af en størrelsesorden, så alle kan være med.<br />

2. Multisalen<br />

Vi har stor glæde af at kunne varme op i Multisalen. Det indskærpes, at der<br />

ikke må spilles med bolde/harpiks i Salen. Alle forældre og spillere bedes<br />

derfor være opmærkssomme på dette og endvidere påtale det, hvis man<br />

ser at andre eller gæster overtræder denne regel. Alternativet er at multisalen<br />

ikke fortsat vil være til vores rådighed.<br />

En stor tak til pige holdets sponsor Dyhl Electric.<br />

Med ønske om en fortsat god sæson.<br />

Mange hilsner<br />

Frank


Stillinger<br />

Dame Junior A<br />

1 Nivå GF 7 6 1 0 171-99 13<br />

2 Hillerød Håndbold 7 6 0 1 167-73 12<br />

3 <strong>Hornbæk</strong> IF 7 3 1 3 122-119 7<br />

4 Melby-Liseleje IF 7 2 1 4 83-118 5<br />

5 HUK Håndbold NB! 7 1 1 5 69-108 3<br />

6 Stenløse HK NB! 7 1 0 6 75-170 2<br />

Drenge Elite B<br />

1 Ballerup HC 7 6 0 1 189-128 12<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> IF 7 5 1 1 167-134 11<br />

3 KVIK, Humlebæk 7 5 0 2 147-151 10<br />

4 Nivå GF 7 2 0 5 138-174 4<br />

5 Farum HF 7 1 1 5 124-163 3<br />

6 VSH 2002 7 0 2 5 125-140 2<br />

Pige Elite B<br />

1 HØJ 7 5 0 2 131-107 10<br />

2 HK 73 - Frd.sund 6 5 0 1 100-87 10<br />

3 Team Helsinge Håndb. 6 2 2 2 119-110 6<br />

4 <strong>Hornbæk</strong> IF 7 2 1 4 109-118 5<br />

5 Borsholm-S IF 7 2 1 4 117-130 5<br />

6 Fredensborg HK 78 7 1 2 4 108-132 4<br />

Pige B<br />

1 Fredensborg HK 78 6 5 0 1 70-46 10<br />

2 Espergærde IF 6 4 0 2 63-52 8<br />

3 <strong>Hornbæk</strong> IF 5 3 0 2 64-44 6<br />

4 Hillerød Håndbold 6 1 1 4 54-77 3<br />

5 Blistrup S&I 5 0 1 4 41-73 1<br />

Lilleputpiger B – pulje 8<br />

1 <strong>Hornbæk</strong> IF 6 4 2 0 31-14 10<br />

2 HØJ 8 4 0 4 43-36 8<br />

3 Frederiksværk HF 4 3 1 0 26-9 7<br />

4 Melby-Liseleje IF 4 3 0 1 17-11 6<br />

5 Hundested HK 4 3 0 1 13-9 6<br />

En stor tak til 1. holdets<br />

sponsorer:<br />

SuperBrugsen · Jørgen<br />

Jensen Sten & Grus · Shell<br />

<strong>Hornbæk</strong> · Home <strong>Hornbæk</strong> ·<br />

Danbolig <strong>Hornbæk</strong> · Matas<br />

<strong>Hornbæk</strong> · <strong>Hornbæk</strong> Is · Finn<br />

Vindal Andersen · Simon<br />

Jørgensen & Søn · Flugger<br />

Farver <strong>Hornbæk</strong><br />

6 Slangerup OIF NB! 4 2 1 1 26-15 5<br />

7 HK 73 - Frd.sund 4 2 0 2 13-10 4<br />

8 Dalby/Jægerspris HK 6 1 0 5 22-22 2<br />

9 Stenløse HK 8 0 0 8 15-80 0<br />

Lilleputpige B – pulje 9<br />

1 Espergærde IF 6 6 0 0 58-25 12<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> IF 2 6 5 0 1 33-16 10<br />

3 HK Sirius 6 4 0 2 13-6 8<br />

4 Nivå GF 6 3 0 3 21-14 6<br />

5 Gilleleje HK 6 2 1 3 21-29 5<br />

6 Team Helsinge Håndb. 4 1 1 2 13-18 3<br />

7 Borsholm-S IF 5 1 0 4 24-38 2<br />

8 Hillerød Håndbold NB! 4 0 0 4 5-22 0<br />

9 Helsingør IF<br />

Ungdomshåndbold 3 0 0 3 5-25 0<br />

Puslinge drenge B<br />

1 Team Nordsjælland Børn 5 5 0 0 58-11 10<br />

2 HK Sirius NB! 5 4 0 1 72-40 8<br />

3 Ølsted IF 5 3 0 2 57-49 6<br />

4 Blistrup S&I 5 1 0 4 30-87 2<br />

5 Espergærde IF 2 6 0 0 6 49-79 0<br />

Lilleput drenge A<br />

1 Team Helsinge Håndb. 6 6 0 0 92-28 12<br />

2 HØJ 7 5 0 2 91-81 10<br />

3 Team Nordsjælland Børn 7 3 0 4 95-96 6<br />

4 Hillerød Håndbold 6 3 0 3 64-74 6<br />

5 Nivå GF 7 1 0 6 59-89 2<br />

6 Helsingør IF<br />

Ungdomshåndbold 5 1 0 4 50-83 2<br />

Herre Junior Østdivisionen<br />

1 Ajax KBH. 7 6 0 1 231-195 12<br />

2 IF Stadion 7 5 1 1 248-186 11<br />

3 HMH, Maribo 7 4 1 2 236-199 9<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Oktober 2004 31


Håndbold<br />

4 Team Helsinge Håndb. 7 3 0 4 218-219 6<br />

5 Team Nordsjælland 7 2 0 5 160-198 4<br />

6 NFH, Nyk. F. 7 0 0 7 142-238 0<br />

Herre serie 2<br />

1 <strong>Hornbæk</strong> IF 6 5 0 1 193-159 10<br />

2 Fredensborg HK 78 5 4 1 0 140-122 9<br />

3 MLI/Fr. værk 6 3 2 1 141-133 8<br />

4 HUK Håndbold 5 3 0 2 128-130 6<br />

5 KVIK, Humlebæk 6 2 2 2 141-145 6<br />

6 Ålholm IF, Hillerød 6 2 1 3 154-158 5<br />

7 Ølsted IF 5 2 0 3 119-113 4<br />

8 HK 73 - Frd.sund 6 1 0 5 155-187 2<br />

9 Stenløse HK 5 0 0 5 129-153 0<br />

Herre serie 3<br />

1 Birkerød HK 6 6 0 0 178-130 12<br />

2 Ålholm IF, Hillerød 2 5 4 0 1 148-112 8<br />

3 Lyngby HK 7 4 0 3 181-153 8<br />

4 Allerød Håndbold Klub 6 3 1 2 136-132 7<br />

5 Høsterkøb HK 6 3 0 3 164-149 6<br />

6 Espergærde IF 5 2 1 2 110-123 5<br />

7 <strong>Hornbæk</strong> IF 5 2 0 3 115-132 4<br />

8 Gentofte-Vangede HK 5 1 1 3 115-124 3<br />

9 Gilleleje HK 7 1 1 5 148-189 3<br />

10 Helsingør Håndbold 6 1 0 5 129-180 2<br />

Old boys A<br />

1 HK Sirius 7 6 1 0 88-64 13<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> IF 6 5 0 1 92-79 10<br />

3 Espergærde IF 6 4 0 2 115-87 8<br />

4 Borsholm-S IF 5 2 0 3 80-99 4<br />

5 Selskov HK NB! 7 1 1 5 86-122 3<br />

6 Gilleleje HK NB! 7 0 0 7 27-37 0<br />

Damer Sjællandsserien<br />

1 Team Helsinge Håndb. 9 7 0 2 210-183 14<br />

32 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

2 HF Nordkysten 9 7 0 2 176-162 14<br />

3 Lyngby HK 9 6 1 2 200-186 13<br />

4 HK Roar 9 6 0 3 201-182 12<br />

5 Greve IF 9 5 0 4 200-183 10<br />

6 Glostrup Håndbold 9 4 2 3 198-189 10<br />

7 Ledøje Smørum HK 9 4 1 4 196-188 9<br />

8 Farum HF 9 3 1 5 167-186 7<br />

9 HØJ 10 3 1 6 177-204 7<br />

10 Herlev/Hjorten 8 3 0 5 155-176 6<br />

11 Ishøj HF 10 3 0 7 190-212 6<br />

12 Ganløse HK 9 2 1 6 135-130 5<br />

13 HK 73 - Frd.sund 9 2 1 6 199-223 5<br />

Damer Serie 2<br />

1 Hillerød Håndbold 6 5 0 1 147-106 10<br />

2 Dalby/Jægerspris HK 5 5 0 0 102-84 10<br />

3 KVIK, Humlebæk 6 4 0 2 118-114 8<br />

4 Hundested HK 6 3 1 2 137-97 7<br />

5 Helsingør Håndbold 6 3 1 2 109-97 7<br />

6 HUK Håndbold 5 2 0 3 69-102 4<br />

7 Nivå GF 6 1 0 5 110-136 2<br />

8 Annisse IF 5 1 0 4 93-120 2<br />

9 HF Nordkysten NB! 5 0 0 5 58-87 0<br />

SUPER SEJT SKATERTØJ


Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

Stainless CONVEYOR Aps<br />

alt i rustfrit<br />

JENS SCHULTZ<br />

Engholmvej 1 • DK-3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 33


Petanque<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

e-mail: mums1@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Holmegaardsvej 23<br />

Tlf.: 49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Lille Ewaldsvej 3<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

Tlf.: 49 70 14 45<br />

e-mail:<br />

hermansen@dj-freelance.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lasse Christensen<br />

Løvvænget 39 B<br />

Tlf.: 49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

34 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Jørgen var en rigtig SuperBest. Han fik gul enke, erindringsgave og<br />

pokal efter den overbevisende sejr i årets rødvinsturneringer. Bemærk<br />

présidenten til højre og den skulende Grethe Wiedemann i midten.<br />

(Foto Jørgen Timmann)<br />

Jørgen Bo Wind SuperBest-mester<br />

Selvom petanqueafdelingen kun har bestået i lidt over 13 år, har<br />

den tillagt sig mange traditioner. En af dem er, at sæsonen afsluttes<br />

første søndag i advent, selvom mange af vore naboklubber<br />

er gået i hi for langt over en måned siden.<br />

I år var 23 mødt frem til afslutningen, der samtidig markerede<br />

årets 12. og sidste rødvinsturnering. Der plejer at være spænding<br />

om hvem der løber med den samlede førsteplads i rødvinsturneringerne<br />

helt frem til sidste kuglekast. Men ikke i år, hvor<br />

der var én SuperBest; Jørgen Bo Wind har ligget i spidsen lige<br />

siden den første turnering blev spillet 13. marts, og gennem året<br />

har han vundet tre turneringer, er blevet nr. 2 i to samt snuppet<br />

en tredjeplads og en fjerdeplads i de 11 turneringer, han har<br />

været med i. At placere sig blandt de fire bedste i syv turneringer<br />

er mere end flot, når der i gennemsnit har været over 22 deltagere<br />

i pr. turnering.<br />

Så det var en populær vinder, som président Henning Jørgensen<br />

kunne hylde med en erindringsgave, en flaske champagne<br />

samt en lille vandrepokal. Det var tiende år der blev kåret en “rød-


vinsmester”, der med god grund kan kalde sig<br />

SuperBest, idet petanqueafdelingens turneringer<br />

nu sponsoreres af den driftige dagligvareforretning.<br />

I de ti år, der er spillet om titlen, er den i øvrigt<br />

blevet vundet af ni forskellige personer.<br />

Inden sæsonens sidste turnering gik i gang, blev<br />

sidste års mester, Karl Wiedemann, hyldet, idet<br />

han spillede sin 25. rødvinsturnering i træk. Sidst<br />

han pjækkede var i november 2002, hvor han var<br />

ude at rejse…<br />

Fire spillere havde deltaget i alle årets 12 turneringer.<br />

Foruden Karl Wiedemann var det Bob<br />

Emmonds, Kirsten Madsen og Jørgen Timmann.<br />

De fik også en lille erkendelighed fra SuperBest.<br />

Den sidste turnering strakte sig over små fire timer<br />

på særdeles plørede baner. Temperaturen var ikke<br />

over 6 grader, men uden vind føltes det ligefrem<br />

lunt. Der blev serveret glögg og Grethe Wiedemanns<br />

formidable ølkage i en pause. Den burde<br />

alle have opskriften på!<br />

Årets sidste turnering blev vundet af Harry Duus,<br />

der hoverede voldsomt over for de nærmeste kon-<br />

Samlet resultat af rødvinsturneringerne<br />

2004:<br />

Jørgen Bo Wind 32<br />

Kirsten Madsen 23<br />

Karl Wiedemann 20<br />

Søren Duus 18<br />

Grethe Wiedemann 17<br />

Bob Emmonds 16<br />

Inger Skaarup 15<br />

Runa Brokær 15<br />

Ingrid Korsholm 14<br />

Joe Johnston 13<br />

Anni Poulsen 12<br />

Niels Serup 12<br />

Svend Aa. Christiansen 12<br />

Jørgen Timmann 12<br />

Gerda Laugesen 11<br />

Lasse Christensen 10<br />

Alice Ibsen 9<br />

Henning Serup 9<br />

Kirsten DK Hansen 9<br />

Jytte Jensen 9<br />

Irene Serup 8<br />

Harry Duus 8<br />

Hans Holten 8<br />

Hanne Serup 7<br />

Svend Hermansen 7<br />

Peter Hansen 7<br />

Lars DK Hansen 6<br />

Grethe Brandhøj 6<br />

Erik Helmer Pedersen 6<br />

Tage Skaarup 5<br />

Rasmus K. Christensen 5<br />

Steen Andersen 4<br />

Jeanne Simonsen 3<br />

Henning Jørgensen 3<br />

Mike Wenzel 2<br />

Peter Fisker 2<br />

Frank Wenzel 2<br />

Susan Nicolaisen 2<br />

Birgitte Wenzel 1<br />

Bodil Frederiksen 1<br />

Gitte Helmer Pedersen 1<br />

Irene Hoffmann 1<br />

Liv Hansen 1<br />

Torben Hansen 1<br />

Ulla Hansen 1<br />

Werner Schmidt 1<br />

(Med små forbehold)<br />

kurrenter: Jørgen Bo Wind, Runa Brokær og Peter<br />

Fisker. Den står nu på canard et vin rouge i det<br />

Duus’ske hjem i den tilstundende Noël.<br />

Suus og Duus! Der var både and og rødvin til Harry Duus<br />

efter sejren i årets sidste rødvinsturnering.<br />

(Foto Jørgen Timmann)<br />

Der indkaldes hermed til<br />

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I<br />

<strong>Hornbæk</strong> Petanque<br />

lørdag 12. marts 2005 kl. 10.00<br />

i klubhuset<br />

Dagsorden ifølge lovene<br />

Under generalforsamlingen er foreningen vært<br />

ved en lille brunch. Efter generalforsamlingen<br />

spilles årets første rødvinsturnering<br />

P.b.v.<br />

Le Président Henning Jørgensen<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 35


Skiklub<br />

Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlemmer<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

Ski-Event i Espergærde<br />

Centeret<br />

Med endog meget kort<br />

varsel stillede formanden<br />

og hans tro væbner,<br />

Finn Larsen op i EC<br />

lørdag den 20. november<br />

for sammen med<br />

Surf&Ski i Helsingør at<br />

slå endnu et slag for<br />

såvel klubben som for<br />

Dansk Skiforbund.<br />

Finn igang med at hverve et nyt<br />

medlem.<br />

36 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Besøg i Espergærd<br />

At det netop var blevet rigtig vinter, fremgår<br />

tydeligt af nogle af disse fotos. Vi frøs<br />

da også godt og grundigt men kunne da<br />

glæde os over en rimelig god interesse for<br />

vor klub. Tilbud til eventuelle nye medlemmer<br />

var en rygsæk, rabatkupon på kr.<br />

200,- til Surf & Ski og det nye SKI-fordelskort<br />

til en lang række tilbud gennem forbundet.<br />

Helt konkret medførte vor optræden<br />

i EC at endnu et par skal med på turen<br />

til Canada og en række borgere fra<br />

Espergærde og omegn ville gerne høre<br />

mere om klubben og evt. meldes ind.<br />

Ski i alle farver og størrelser Ski i alle farver og størrelserAlexander<br />

fra Dansk Skiforbund sammen med<br />

Jakob fra Surf & Ski<br />

Ski på Torvet – i <strong>Hornbæk</strong>!<br />

Nu vi er ved det, så er det Søndag den 12. december at I kan finde aktive<br />

medlemmer fra <strong>Hornbæk</strong> Skiklub i Handelsstandsforenings tombola-skur<br />

som er placeret på arealet mellem Den Danske Bank og Flúgger Farver.<br />

Kom ned og få en ski-snak, se alt det spændende informationsmateriale<br />

fra Dansk Skiforbund, test din skikunnen på et specielt apparat, få en varm<br />

kop “et-eller-andet”, bliv præsenteret for det hotteste hotte indenfor skiudstyr<br />

fra Surf & Ski.<br />

Der er attraktive “meld-dig-ind-nu” pakker ligesom du kan høre mere om<br />

klubbens tur til Canada næste forår.


BytSki – X i kalenderen!<br />

Ja, vi véd det godt! Vi er meget tidligt ude, men allerede<br />

nu skal du sætte et kryds i kalenderen for år<br />

2005 – nærmere bestemt lørdag den 8. januar,<br />

hvor vi arrangerer BytSki på Havnen i <strong>Hornbæk</strong>. Se<br />

nærmere om tidspunkt og sted i dagspressen når<br />

vi når så langt.<br />

Glædelig Jul<br />

Og så vil vi da lige benytte lejligheden til at ønske<br />

alle vore medlemmer<br />

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår<br />

Og de nuværende bestyrelsesmedlemmer glæder<br />

sig endog rigtig meget, fordi vi er overbeviste om<br />

at der snart vil melde sig en sand horde af medlemmer,<br />

som har lyst til at overtage vore jobs fra<br />

næste sæson. Det vil jo også være ærgeligt at<br />

skulle lukke og slukke blot fordi de “gamle” ikke<br />

gider at trække læsset mere!<br />

Forstod I den! Vi venter spændte på en<br />

opringning!<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Peter Anderskou<br />

formand<br />

Tømrerarbejde - Hovedentreprise<br />

Rådgivning - Byggestyring<br />

- Kvalitetsbyggeri med stil -<br />

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

v. Peter N. Christophersen<br />

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004 37


Tennis<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)<br />

e-mail: hot@infosport.get2net.dk<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot<br />

Formand:<br />

Poul Erik Schmidt<br />

Toftemosevej 29 A<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 84<br />

pejs@stofanet.dk<br />

Kasserer:<br />

Dorrit Danker<br />

Tycho Jessensvej 14 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

dorrit.danker@mobilixnet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Randi Michaelsen<br />

Borsholmvænget 10<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.:49 70 45 45<br />

rm@gi.dk<br />

Suppleanter:<br />

Tine Bottelet<br />

Tlf.: 49 70 97 06<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

KONTAKTPERSONER:<br />

Ungdom<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

Senior turneringshold<br />

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68<br />

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49<br />

Motionister<br />

Gert Rørbæk<br />

Tlf.: 49 70 33 77<br />

Old girls/boys<br />

Ole Adamsen<br />

Tlf.: 49 70 13 09<br />

Klubbladets repræsentant<br />

Kell Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

kell.klim@mobilixnet.dk<br />

38 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · December 2004<br />

Girokort/adresseændring/medlemsstatus:<br />

Girokort udsendes ultimo december måned – til betaling senest 1. februar<br />

2005.<br />

Husk at give kassereren (Dorrit Danker – 49 70 33 74) besked såfremt:<br />

• Du har fået ny adresse<br />

• Du ønsker at blive udmeldt<br />

• Du ønsker at blive passivt medlem i 2005<br />

• Du ønsker at blive overført fra passivt til aktivt medlem i 2005<br />

Ovennævnte vil lette det administrative arbejde betydeligt.<br />

Generalforsamling:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis indkalder herved til ordinær generalforsamling, som<br />

afholdes lørdag den 5. februar 2005 kl. 15.00 i det nye klubhus i<br />

<strong>Hornbæk</strong> Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Dagsorden: (iflg. lovene)<br />

1. Valg af dirigent.<br />

2. Beretning v/formanden om foreningens virksomhed.<br />

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren.<br />

4. Fastsættelse af kontingent.<br />

5. Indkomne forslag.<br />

6. Valg til bestyrelsen.<br />

Følgende er på valg:<br />

Dorrit Danker – modtager ikke genvalg<br />

Randi Michaelsen – modtager genvalg<br />

Valg af suppleanter<br />

7. Valg af revisor og revisorsuppleant<br />

8. Evt.<br />

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt<br />

være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.<br />

Afviklede aktiviteter<br />

Afrigning/vinterlukning af tennisanlægget lørdag den 23. oktober var<br />

bestemt ikke noget tilløbsstykke. Ud over 3 fra bestyrelsen var kun Ole A.,<br />

Claes T. og Kell fremmødt. Efter 2 1 ⁄2 times utrætteligt arbejde, var anlægget<br />

lukket ned for vinteren.


Kommende aktiviteter i sæson 2004/5<br />

(vigtige datoer)<br />

Skumtennis i <strong>Hornbæk</strong>hallen spilles følgende<br />

lørdage:<br />

Lørdag den 18/12-04 fra kl. 17.00 til 19.00<br />

(nissehue kan evt. medbringes)<br />

Lørdag den 5/2-05 fra kl. 17.00 til 19.00<br />

(umiddelbart efter generalforsamlingen).<br />

Lørdag den 12/3-05 fra kl. 17.00 til 19.00<br />

Lørdag den 2/4-05 fra kl. 17.00 til 19.00<br />

Tilmelding ikke nødvendig – mød blot op. Husk<br />

indendørssko. Alle medlemmer er velkomne.<br />

Klubbladet<br />

Klubbladet udkommer ikke i januar måned – så<br />

hold dig/jer orienteret på hjemmesiden.<br />

Ny redaktør søges, så tennissiderne kan få et facelift.<br />

Henvendelse til formanden.<br />

Hjemmesiden<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot, Prøv at klik ind og se<br />

eller gense billeder fra de afholdte arrangementer.<br />

Alle medlemmer<br />

og deres familier<br />

ønskes en rigtig<br />

glædelig jul samt<br />

et godt og lykkebringende<br />

nytår.<br />

DK-BENZIN OG NÆRKØB<br />

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE<br />

Altid lave priser på dagligvare<br />

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.<br />

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –<br />

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –<br />

buskl.kort – fersk kød – trailer<br />

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG<br />

VAND – flaskegas – super 95 m. bly<br />

NODRE STRANDVEJ 312<br />

49 70 20 71<br />

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Oktober 2004 39


Afsender:<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> – Engdalen<br />

VELDISPONERET FAMILLIEVILLA MED UDSIGT<br />

Velholdt 11 ⁄2 plans gulstensvilla på 174 kvm. opført i 1978 med senere<br />

udvidelse/tilbygning i 1997. Attraktivt beliggende på lukket vej i det<br />

gamle Horneby med udsigt over marker og skov, tæt ved søen og<br />

kun 10 minutters gang til byen. Huset indeholder: Klinkebelagt entre<br />

med gulvvarme og adgang til nyere gæstebadeværelse, tre børneværelser,<br />

karbadeværelse, stort køkken/alrum med alle hårde<br />

hvidevarer, forsænket stue på 40 kvm. med gulvvarme, hyggelig<br />

brændeovn og udgang til haven. Endvidere bryggers/grovkøkken<br />

med oliefyr og egen indgang fra gården. 1. sal: Hyggelig nyistandsat<br />

opholdsstue med skrå vægge, åben pejs og udgang til sydvendt<br />

udsigtsbalkon samt stort forældresoveværelse med indbygget skab.<br />

Herudover flisebelagt gårdsplads med carport, isoleret værksted,<br />

redskabsrum, brænderum samt stort anneks.<br />

Knt./udb 2.385.000/120.000<br />

Br./nt. 15.429/13.239<br />

Pauselån F1 9.249/8.325<br />

Bolig stuer/vær. Grund opført<br />

174 2/4 919 1978/97<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 4970 2304<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du<br />

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,<br />

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er<br />

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til<br />

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på<br />

at forhandle dig til lavere priser.<br />

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.<br />

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00-16.00<br />

Torsdag 10.00 - 17.30<br />

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> afdeling<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01<br />

Magasinpost<br />

ID-nr. 2339<br />

Solveig Kjærsgaard<br />

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!