Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til SUL

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

Antal erstatninger (stk.)

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

Erstatningsfrekvensen

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark

82

-35

-13

34

-3

-14

5

-116

58

-67

-

-7

-5

-12

2

-46

-26

-16

4

2,05%

2

-4

-1

-3

4

4

-2

68

1,1

0,5%

69

50

-23

-5

22

-1

-6

3

-35

21

-17

-6

-6

-3

-9

0

-11

0

0

1

2,47%

1

-1

-1

-1

1

1

-1

2 0

45

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 23

More magazines by this user
Similar magazines