Nyt initiativ - Greve Kommune

greve.dk

Nyt initiativ - Greve Kommune

NYT FRA ÆLDRERÅDET

Temamøde med

Socialudvalget 24. juni 2004

På dette temamøde fik Ældrerådet en orientering

om og deltog i en drøftelse af de nye træningsfaciliteter

på Hedebo, de nye bo- og levemiljøer og

de mange tiltag vedrørende kostpolitikken.

Dialogmøde mellem

plejecenterråd og socialudvalg

16. september

På dette møde drøftedes ”Sociale aktiviteter i de

grå timer”. Det betyder aktiviteter på plejecentrene

på de tider, hvor der sker mindst. Dette

emne har i lang tid haft Ældrerådets store interesse,

og vi kunne med stor tilfredshed konstatere,

at der er sket en stor og positiv udvikling.

Efterfølgende blev der valgt 2 repræsentanter fra

de frivillige foreninger til §115-udvalget, et

embedsmandsudvalg der fordeler penge til frivillige

foreningers arbejde. Dette har længe været et

stort ønske fra Ældrerådet, og vi ser gerne, at der

i fremtiden kan optages flere repræsentanter fra

de frivillige foreninger i §115-udvalget.

4

ROSKILDE AMT

Specialundervisningscentret

for voksne

Høreundervisningen

Solrød Gymnasium

Solrød Center 2 (v/Biblioteket)

2680 Solrød

Åbningstid: Ma., ons., fre. kl. 10-12

Telefontid:

Dagligt mellem kl. 9.00 - 12.00

tlf. 46 33 53 50

v/formand Mogens Marker

Parkeringsforhold

Nældebjerg

Ældrerådet har taget spørgsmålet op om de

vanskelige parkeringsforhold, som findes i

tilknytning til Plejecenter Nældebjerg.

Resultatet er blevet, at der er blevet etableret en

ny korttidsparkeringsplads og truffet aftale om,

hvor flyttebiler kan holde, samt at der ved

forhandlinger med nye bygherrer omkring plejecentret

vil være megen fokus på bestræbelserne

for at forbedre parkeringsforholdene omkring

Nældebjerg.

Ældrerådet følger fortsat sagen.

Parkeringsforhold

Olsbækken

Ældrerådet har taget spørgsmålet op, om der kan

etableres flere parkeringspladser ved Olsbækken,

der er ofte behov for flere end de i dag etablerede.

Teknisk er der mulighed for at etablere flere

pladser.

Det har vist sig, at da Olsbækken er organiseret

på en anden måde end fx Nældebjerg, er det

Brugerrådet på Olsbækken, der skal tage initiativet

til en eventuel etablering af flere parkeringspladser.

Ældrerådet følger sagen.

Budget 2005

Ældrerådet har gennemgået forslaget til Kommunens

budget 2005, og fremlagt sine meninger

om de relevante poster samt forslag til besparelser

og udvidelser.

Idrætssind i Greve

Alle pensionister i Greve Kommune med

psykiske problemer samt deres venner og

hjælpere kan deltage i foreningen Idrætssind.

Kontakt Lars Nørregård, Hedelunden,

tlf. 43 95 81 00.

More magazines by this user
Similar magazines