27.07.2013 Views

Juni 2009

Juni 2009

Juni 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gardehusaren<br />

Nr. 3 - <strong>Juni</strong> <strong>2009</strong> 9. årgang


Forsidebillede:<br />

På patrulje i Green Zone, hvor alt står i<br />

valmuens tegn<br />

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet<br />

i samarbejde med Sjællandske Livregiments<br />

Soldaterforening og Danske Garde husarfor-<br />

eninger, hvis protektor er:<br />

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.<br />

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel<br />

ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle<br />

medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

og Gardehusarforeningerne i<br />

ind- og udland samt personel i international<br />

tjeneste.<br />

Redaktion:<br />

Kaptajn J.E. Stigler, ansvarshavende redaktør<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør<br />

Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør<br />

Bladudvalg<br />

Oberst Tommy M. Paulsen<br />

Knud Skafte<br />

Freddy Rasmussen<br />

Ole Bent Pedersen<br />

Helmer Christensen<br />

Per Küster<br />

Major J.E. Stigler<br />

Oversergent Janne U. Ramsing<br />

Redaktionens adresser<br />

Lokalstof:<br />

OS J. Ramsing, 1 PNINFBTN/GHR,<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 25664952<br />

Fax: 58 55 78 99.<br />

Email: jramsing@gmail.com<br />

Redaktionens meninger må ikke tages som<br />

udtryk for regimentets officielle standpunkter.<br />

Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den<br />

opfattelse, forfattere af de forskellige artikler<br />

giver udtryk for.<br />

Trykt oplag: 5000<br />

Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Bladet udkommer 6 gange årligt<br />

Annoncetegning:<br />

Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Rosengade 7C, 4200 Slagelse<br />

Telefon 5853 0011 Fax 5850 0163<br />

mail: info@slagelsetryk.dk<br />

2 3/<strong>2009</strong><br />

Indhold nr. 3<br />

Når stormen lægger sig, raser vi stadig....................... 3<br />

5 kamp......................................................................... 6<br />

REX tur: En oplevelse ud over det sædvanlige!............ 7<br />

Åbent hus på Antvorskov Kaserne.............................. 8<br />

Sigt efter en Alternativ Sejr....................................... 10<br />

Forbundsmesterskab i bordtennis.............................. 11<br />

Træningslejr med landsholdet på Club La Santa ........ 12<br />

Enkeltkæmperkursus..................................................14<br />

Danske Gardehusarforeninger................................... 16<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening............... 25<br />

Tillykke<br />

I anledning af Danske Gardehusarforeningers<br />

Protektor Hans Kongelige<br />

Højhed Kronprins Frederiks<br />

netop overståede fødselsdag den<br />

26. maj, bringer Danske Gardehusarforeninger<br />

vore hjerteligste<br />

lykønskninger<br />

"Deadlines for Gardehusaren"<br />

Gardehusaren udkommer følgende måneder i <strong>2009</strong><br />

Februar- April - <strong>Juni</strong> - August - Oktober - December.<br />

Deadlines til August nummeret vil være: den 8. <strong>Juni</strong> <strong>2009</strong><br />

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

og Danske Gardehusarforeninger


Når stormen lægger sig, raser vi stadig<br />

Af Major Brian Kæmpe Berthelsen CH/VIDAR COY/DABG/ISAF hold 7.<br />

Kære alle<br />

Ud af de ca. 670 udsendte soldater<br />

på ISAF 7 er vi ca. 310 soldater<br />

fra GHR. GHR stiller med de to<br />

mekaniseret infanterikompagnier,<br />

letopklaringssektionen, eskortesektionen<br />

og dele af staben.<br />

Jeg selv er chef for det mekaniseret<br />

infanterikompagni som<br />

kører i PMV,G3.<br />

VIDAR COY<br />

Derhjemme hedder vi 1/I/GHR men<br />

til vores mission her på hold 7 har<br />

vi valgt navnet VIDAR COY for at<br />

følge op på traditionen med at<br />

tage navn efter en af de nordiske<br />

guder.<br />

Vidar er søn af Odin og Grid. Han<br />

holder sig for sig selv og træner til<br />

Ragnarok. Ifølge Vølvens spådom<br />

skal Vidar ved Ragnarok hævne sin<br />

fars død. Han skal sætte sin fod i<br />

gabet på Fenrisulven, brække dens<br />

kæbe og derefter stikke et sværd<br />

i ulven. Til formålet har han en<br />

kæmpe skindstøvle, lavet af alle de<br />

stumper som alverdens skomagere<br />

smider væk. Han bærer altid denne<br />

støvle og den giver ham derfor en<br />

haltende gang. Med støvlen på kan<br />

Fenrisulven ikke bide foden af ham<br />

og Vidar overlever og bliver en af<br />

de overlevende aser fra Ragnarok,<br />

der opbygger en ny og smukkere<br />

verden.<br />

I vores ærmemærke til ISAF 7 har<br />

vi prøvet at få nogle af historierne<br />

med både fra Vidar, hjemmefra<br />

og Helmand. Vi har brugt GHR’s<br />

sadeltaske som indramning. Inde<br />

i sadeltasken har vi øverst til venstre<br />

to hænder der trykkes, som<br />

symboliserer, at vi er hernede for<br />

at hjælpe den afghanske befolkning<br />

med at få et bedre liv. Sadeltasken<br />

baggrund er grøn ligesom<br />

Green Zone, hvor vi arbejder mest<br />

og bliver delt af tre blå streger<br />

som symboliserer Helmandfloden,<br />

som løber igennem Green Zone.<br />

Nederst til højre har vi Fenrisulven,<br />

som bliver dræbt ligesom vi<br />

nedkæmper Taliban.<br />

Til jer derhjemme<br />

I skrivende stund har vi været af<br />

sted i 2½ måned. Det har været<br />

spændende, lærerigt og udfordrende.<br />

Fjenden ændrer/forbedrer<br />

sine taktikker. Styrkesammensætningen<br />

på vores samarbejdspartnere<br />

fra den britiske brigade,<br />

som vi er underlagt og antallet<br />

af afghanske sikkerhedsstyrker<br />

ændres også løbende, hvilket<br />

betyder, at det er svært at sammenligne<br />

hold 5 med hold 7.<br />

Vi har vores udgangspunkt i Main<br />

Operation Base (MOB) PRICE, som<br />

ligger uden for Gereshk. Lejren er<br />

velfungerende. Vi bor i 8-mands<br />

telte med aircondition. Vi spiser<br />

i Cook house som laver god mad<br />

til os. Her er vaskeri, motionsrum,<br />

velfærdstelefoner og internet. Alt<br />

VIDAR COY<br />

dette er med til, at vi bare skal<br />

koncentrerer os om at løse de<br />

opgaver, vi bliver stillet over for.<br />

Til jer derhjemme som er i gang<br />

med HBU og overvejer at sige ja<br />

til at fortsætte over i HRU’en med<br />

henblik på udsendelse med ISAF 9,<br />

kan jeg kun sige, at hvis I gerne vil<br />

udvikle jer som mennesker, være<br />

en del af den skarpeste mission<br />

Danmark har deltaget i og har<br />

familiens opbakning, så fortsæt<br />

over i HRU’en og få kammerater<br />

og en oplevelse for livet.<br />

Til alle jer fastansatte derhjemme<br />

så fortsæt træningen. Den måde vi<br />

i øjeblikket træner på derhjemme<br />

virker hernede. Hav fokus på<br />

opbygningen af jeres fysiske form.<br />

Vi har ikke brug for 10 km løbere,<br />

men soldater der kan bevæge sig<br />

med mellem 25 -50 kg oppakning.<br />

Det kræver masser af MUSK og<br />

marchtræning. Vi skal ikke glemme<br />

intervaltræningen, da den er med til<br />

at vi ifm. ildkamp kan gennemføre<br />

nogle hurtige stillingsskifter.<br />

Vi skal selvfølgelig også have<br />

fokus på vores skydefærdigheder<br />

og vores standardreaktioner på<br />

gruppe og delingsniveau, da 90%<br />

af opgaverne løses på delingsniveau.<br />

Ilddåb fra start<br />

Allerede ifm. vores overdragelsespatruljer<br />

med hold 6, var vores<br />

soldater involveret i den første<br />

Troops in contact (TIC) og 8 dage<br />

efter vi havde overtaget fra hold<br />

6, havde vi vores første egen<br />

TIC. Siden fulgte yderligere TICs,<br />

3/<strong>2009</strong> 3<br />

()


Røgtæppe<br />

som typisk er 4-6 fjender som<br />

beskyder os fra 2-3 forskellige<br />

steder. Fjendens ildåbninger kan<br />

være suppleret med improviseret<br />

sprængladninger (IED) og raketter<br />

i forskellig form (RPG og B-10). De<br />

første 1½ måned var meget hektiske<br />

mht. TICs medens den sidste<br />

måned har været mere rolig.<br />

Den skjulte fjende<br />

Vores 3. deling var i starten af<br />

marts involveret i en længerevarende<br />

TIC. 3. deling havde fået til<br />

opgave at gennemføre en rekogneseringspatrulje<br />

nord for FOB<br />

KEENAN. 3. deling har på patruljen<br />

en sanitetsgruppe, ingeniørgruppe,<br />

finskyttehold, artilleri observatør<br />

og britisk morter observatør med<br />

på patruljen. Området nord for<br />

FOB KEENAN er kendetegnet ved,<br />

at man som regel ikke kan komme<br />

mere end 1000 – 1500 m nord på<br />

før man bliver beskudt af fjendtlige<br />

styrker. 3. deling bevæger sig<br />

fremad og på et tidspunkt er der<br />

en af soldaterne, der ser noget<br />

mistænksomt plastic som ligger<br />

og stikker op af jorden. Ingeniørgruppen<br />

bliver tilkaldt og sweeper<br />

med minesøgeren, som giver<br />

udslag. Ingeniørerne fortsætter<br />

med at sweepe i området og har<br />

snart fundet fem IED’er. Vores<br />

egne ingeniører er ikke uddannet<br />

til at bortsprænge IED, hvorfor<br />

3. deling får tilkaldt en britisk<br />

enhed som har uddannelsen til at<br />

bortsprænge IED’erne. Den britiske<br />

enhed skal flyves ud hvorfor 3.<br />

deling fastholder området omkring<br />

IED’erne. Det giver fjenden mulighed<br />

for at komme i stilling og på<br />

et tidspunkt beskyder fjenden 3.<br />

deling med RPG og håndvåben.<br />

Delingen ligger i nogle fornuftige<br />

ildstillinger og bliver ikke ramt og<br />

besvarer ilden. Fjenden er svær<br />

4 3/<strong>2009</strong><br />

at observere da han bevæger sig<br />

rundt uden synlige våben og endvidere<br />

også åbner ild for områder,<br />

hvor vi lige har set kvinder og børn.<br />

Fjenden åbner ild tre gange i løbet<br />

af de næste ca. 4 timer og vores<br />

finskytte hold får helt sikkert ramt<br />

på to fjender. Under røgslør får det<br />

britiske ingeniørhold bortsprængt<br />

de fem IED’er og 3. deling kan<br />

begynde at bevæge sig tilbage til<br />

FOB KEENAN.<br />

Fem dage senere gik det desværre<br />

ikke ligeså godt i nogenlunde<br />

samme område, da en af vores<br />

soldater trådte på en IED. Han<br />

fik svære kvæstelser på benene<br />

og den ene arm. Han har det<br />

efter omstændighederne godt<br />

og kommer forhåbentligt til at<br />

arbejde nede bag voldene hjemme<br />

ved GHR igen.<br />

Chefen i Helmand floden<br />

Underviser civilbefolkningen<br />

En af de mest spændende ting,<br />

som vi har deltaget i som kompagni<br />

indtil nu var i starten af<br />

marts hvor vi afgivet til vores britiske<br />

nabobataljon. Vores opgave<br />

var at blokere for fjendtlige bevægelser<br />

fra syd mod nord. Ved at<br />

blokere fjendens muligheder for<br />

at bevæge sig mod nord skabte vi<br />

forudsætningerne for at resten af<br />

den britiske bataljon kunne intensivere<br />

deres patruljer og interaktion<br />

med civilbefolkningen mod<br />

nord uden at komme i skudlinjen.<br />

Den britiske bataljon kunne igennem<br />

de fem dage vi var i området<br />

bl.a gennemføre undervisning i<br />

forholdsregler for hvordan civilbefolkningen<br />

undgår de vejsidebomber,<br />

som fjenden ligger ud. Under<br />

den fem lange operation befandt<br />

vi os meget tæt på fjendtlige stillinger<br />

og var dagligt i kamp. Under<br />

en af disse kampe omkom der desværre<br />

en lille pige på 1-2 år.<br />

Vores indrykning i for os ukendt<br />

terræn gik godt lige indtil mandag<br />

eftermiddag hvor en af vores<br />

pansret mandskabsvogne (PMV)<br />

blev ramt af en fjendtlig raket.<br />

Alle kom ud af PMV’en, dog en<br />

soldat med meget ondt i ryggen.<br />

Han blev senere fløjet til kontrol på<br />

felthospitalet. Under vores fremrykning<br />

til vores stillinger fandt<br />

vi en vejsidebomber, som vi fik<br />

bortsprængt. Samme dag blev vi<br />

yderligere beskudt med en raket og<br />

håndvåben mod vores stillinger.<br />

Tirsdag middag gik 3. deling på<br />

patrulje og fandt yderligere en vejsidebombe.<br />

Da vi var i gang med<br />

at fjerne den blev vi beskudt med<br />

håndvåben og raketter fra 4-6 stillinger<br />

igennem ca. 2 timers tid. Vi<br />

udlagde i den forbindelse røg for<br />

at sløre vores bortsprængning af<br />

vejsidebomben. Alle kom uskadt<br />

()


Compound indrettet til kampstilling<br />

hjem fra patruljen.<br />

Desværre med civile tab<br />

Efterhånden som de lokale havde<br />

vænnet sig til, at vi havde oprettet<br />

stillinger i deres område fik vi<br />

dem også i tale og de var generelt<br />

tilfredse med vores tilstedeværelse.<br />

Der er ikke nogen tvivl om,<br />

at den lokale afghaner gerne ser<br />

en afslutning på alle de kampe<br />

der foregår i deres land. En af de<br />

lokale advarede os onsdag mod,<br />

at fjenden havde bragt en raket<br />

i stilling, som inden for kort tid<br />

ville blive skudt imod os. Vi fik lagt<br />

os i stilling og ganske rigtigt en<br />

halv time senere blev der skudt<br />

en raket imod vores stillinger. Vi<br />

besvarede raketangrebet med<br />

dyssekanon og let maskingevær<br />

mod affyringsstedet. Senere<br />

samme dag gik 3. deling igen<br />

på patrulje og i nogenlunde det<br />

samme område som dagen før<br />

blev de igen beskudt. Hver gang<br />

de prøvede at bevæge sig blev de<br />

beskudt og de havde svært ved at<br />

erkende hvor skuddene kom fra.<br />

3. deling lå meget udsat og det<br />

blev derfor besluttet at udlægge<br />

et røgtæppe for at sløre 3. delings<br />

frigørelse. Der var britisk artilleri til<br />

rådighed for vores operation og vi<br />

udlagde derfor et røgtæppe i et for<br />

os åbent område som lå mellem<br />

os og fjenden. Røgtæppet virkede<br />

og vi fik mulighed for at frigøre 3.<br />

deling uden at blive beskudt.<br />

Da vi kom tilbage til vores patruljebase<br />

var der samlet 20-30 mænd.<br />

De bar på en lille pige og en mindre<br />

dreng. Pigen var død og drengen<br />

havde fået et sår på benet.<br />

Stemningen var selvfølgelig meget<br />

ophidset, men der var ikke optakt<br />

til klammeri. Pigen på 1-2 år havde<br />

et sår i maven. Vi blev enige om at<br />

mødes med repræsentanterne fra<br />

lokalsamfundet den efterfølgende<br />

dag for at kunne klarlægge hændelsesforløbet<br />

yderligere. Torsdag<br />

kom 8 mænd fra lokalsamfundet<br />

til mødet, hvor vi startede med at<br />

beklage tabet af den lille pige. På<br />

mødet kom det frem, at yderligere<br />

tre voksne var kommet lettere til<br />

skade og var kørt på det lokale<br />

sygehus. Mødet blev holdt i en god<br />

tone og de ældre fremførte, at de<br />

var bange, fordi de blev fanget i<br />

deres huse på mellemhånd, når<br />

der var kampe imellem os og fjenden.<br />

Endvidere blev det klart på<br />

mødet, at det var under vores<br />

røgskydning, at der var røget to<br />

granathylstre ind i deres hus og de<br />

to granathylstre havde forårsaget<br />

skaderne.<br />

Jeg aftalte med faderen til de to<br />

børn, at han skulle komme igen<br />

fredag for, at jeg kunne overdrage<br />

den ulykkelige sag til den britiske<br />

enhed, som normalt opererer<br />

i området.<br />

Senere torsdag var en delingsfører<br />

ude at se det berørte hus og han<br />

kunne fortælle, at det ene granathylstre<br />

havde ramt en masse<br />

gryder og pander, som var splintredes<br />

og det andet granathylstre<br />

havde ramt en jerndør, som havde<br />

skabt fragmenter. I sig selv skaber<br />

granathylstrene ikke fragmenter,<br />

men disse to granathylstre havde<br />

ramt i et hus, således at det havde<br />

skabt fragmenter.<br />

Fredag kom faderen og den lettere<br />

såret dreng til vores patruljebase<br />

og jeg fik overdraget sagen til den<br />

britiske kompagnichef, som skulle<br />

overtage efter os. Han medbragte<br />

deres specialister i samarbejde<br />

med de civile og de iværksatte en<br />

kompensationssag for det tab som<br />

vores kamphandlinger havde medført<br />

for familien.<br />

Det er bestemt en sag, som vi<br />

gerne ville have været foruden,<br />

men vi må også erkende, at vi<br />

opererede i et meget fjendtligt<br />

miljø i de fem dage vi var indsat.<br />

Alle fem dage var vi involveret i<br />

kamphandlinger. Torsdag var 1.<br />

deling i kamp som medførte at<br />

en af vores lokale tolke blev ramt<br />

i armen af et skud.<br />

Hændelsen omkring de civile såret<br />

og den dræbte pige opstod pga.<br />

uheldige omstændigheder for<br />

nedslaget af granathylstrene fra<br />

artillerigranaterne. Vi eskalerer<br />

kun vores kamphandlinger ift. den<br />

fjende, som vi står overfor og de<br />

tiltag, der skal gøres for, at vi alle<br />

3/<strong>2009</strong> 5<br />

()


kommer med hjem.<br />

Det var en god operation for kompagniet,<br />

hvor det var godt at få lov<br />

at arbejde sammen alle sammen.<br />

Vi har fået ros fra den britiske<br />

bataljon, som vi var afgivet til og<br />

de vil meget gerne låne os igen<br />

senere.<br />

Humor som passer til situationen<br />

Det hele var ikke kun kampfølinger<br />

og beskydninger. Det var også<br />

godt lejrliv, hvor vi kom endnu tættere<br />

på hinanden. 1. deling købte<br />

f.eks to får som Ali (uddannet slagter)<br />

og to lokale tolke parteret og<br />

tilberedte en af aftenerne under<br />

operationen.<br />

Patruljebasen hvor dele af kommandodelingen<br />

lå sammen med 3.<br />

deling hed hvis man spurgte vores<br />

kommandobefalingsmand ”Toms<br />

sommerhus” og hvis man spurgte<br />

3. deling ”Patrol Base SHIT FUCK”.<br />

(Med et smil på læben).<br />

Når vi dagligt er i kamp så udvikler<br />

man en humor, som passer til<br />

situationen og det udviklede sig<br />

til at vores efterretningsbefalingsmand<br />

Allan, (som har lidt svært<br />

ved at komme op om morgenen)<br />

spurgte om han kunne bestille<br />

morgenvækning med fjendtlig 107<br />

mm raket, fordi så havde han lidt<br />

nemmere ved at komme op.<br />

Uagtet Taliban så har vi det godt<br />

Taliban er stadig væk derude<br />

men siges at være i gang med at<br />

beskytte opiumshøsten som skal<br />

sikre ham penge til betaling af<br />

hans mænd og indkøb af våben. Vi<br />

er klar til at nedkæmpe Taliban, når<br />

han igen stikker hovedet frem.<br />

Vi har det godt hernede og arbejder<br />

godt sammen både inden for<br />

kompagniet og uden for kompagniet.<br />

Det giver et godt sammenhold<br />

og kammeratskab at få de<br />

oplevelser som vi får sammen.<br />

Vi håber det går godt derhjemme<br />

ved regimentet og glæder os til at<br />

komme hjem og give vores erfaringer<br />

videre.<br />

Til slut vil jeg slutte med vores<br />

motto:<br />

Når stormen lægger sig,<br />

raser vi stadig<br />

6 3/<strong>2009</strong><br />

5 kamp<br />

M. Thorup – KSE i STKMP<br />

Søvnen sad stadig tungt i øjenkrogene,<br />

hos den gruppe af husarer<br />

der havde trodset de tidlige morgentimer<br />

søndag den 19 april. SG<br />

Charlotte Hansen 2. HBU, Sabrina<br />

Smith HESK, Trine Poulsen 1. HBU,<br />

Michelle Mollerup 1. HBU, SG<br />

Morten Østfeldt 1. HBU, SG Peter<br />

Augustinus (1. HBU) SG-skolen,<br />

Frederik Koch 1. HBU, Eitan Horesh<br />

HESK, Prosper Sørensen 1. HBU,<br />

KSE Casper Lyngesen STKMP, KSE<br />

Mike Thorup STKMP, Mikkel Lotz<br />

1. HBU, Kim Søndergaard HESK,<br />

Morten Lund 2. HBU, Peter Elholm<br />

1. HBU skulle alle forsøge at gøre<br />

en god figur for GHR i Slagelse.<br />

Dagens program stod på 5-kamp<br />

i Høvelte, hvilket skulle vise sig at<br />

blive en glimrende succes. Dagens<br />

første disciplin var indendørs i det<br />

våde. Nærmere betegnet: ”Forhindringer<br />

i vand” som forgik i Farum<br />

Svømmehal.<br />

Skydning<br />

Efter en forfriskende og udfordrende<br />

start på dagen, stod<br />

”menuen” på skydning ved Hanebjerg<br />

Skyttecenter. I forhold til<br />

Antvorskovs skydebaner, var skydepladserne<br />

ved Hanebjerg noget<br />

mere teknisk udviklet, med en lille<br />

skærm der viste en digital udgave<br />

af den originale skydetavle 200 m.<br />

væk fra skytten. Med 51 deltagere<br />

og kun 8-9 standpladser, var der<br />

her rig mulighed for at få ”en lille<br />

én på øjet” for dem der mente, de<br />

havde behov for det.<br />

Forhindringsbanen<br />

Da alle havde fået afskudt deres<br />

20 bønner, ventede der en noget<br />

mere udholdenhedskrævende<br />

disciplin, nemlig den berygtede<br />

forhindringsbane dog en smule<br />

afkortet, ved at 4 forhindringer<br />

var blevet undladt . Det betød dog<br />

at folk kunne give sig det ekstra<br />

på de resterende forhindringer<br />

hvilket der bestemt også blev<br />

gjort. Med det super gode vejr,<br />

og de mange fremmødte var der en<br />

stemning uden lige, med heppen,<br />

tilråb og opmuntrende kammerater<br />

løbende langs de dystende<br />

5-kæmpere mens solen bagte fra<br />

en skyfri himmel.<br />

Håndgranatkast<br />

Da pulsen var faldet til sit normale<br />

igen, gik turen få 100 m. til<br />

”kastepladsen” hvor der skulle<br />

dystes i den næstsidste disciplin,<br />

Håndgranatskast. Her var der igen<br />

en masse ventetid, i og med at der<br />

kun var mulighed for 3 kastere ad<br />

gangen. Ventetiden blev dog optimalt<br />

udnyttet med opvarmning,<br />

generelt træning og igen, ja en lur<br />

i den stadig varme april-sol. Om<br />

det var solen i øjnene eller bare<br />

almene nerver vides ikke, men i<br />

hvert fald var der et gennemsnitlig<br />

problem med at få kastet alle 16<br />

granater inden for rammen. Solen<br />

gjorde i hvert fald sit.<br />

Terrænløb<br />

Man kunne så småt begynde at<br />

skimte trætheden i div. 5-kæmpere<br />

så det skulle gøre godt med en lille<br />

4 km. terræn-løbetur til at afslutte<br />

en vellykket dag. Her slog landsholdskæmperne<br />

for alvor igennem,<br />

ved at vise deres udholdenhed<br />

over hele dagen, og tog føringerne<br />

fra start til slut i mens de bagerste<br />

kæmpede en brag kamp i varmen<br />

for at holde nogenlunde trit. Med<br />

svedende bluser og bare maver,<br />

passede det 5-kæmperne ganske<br />

glimrende med et stykke pizza og<br />

en kold sodavand til blodsukkeret.<br />

Ej forglemme appelsinerne og<br />

æblerne, vi er vel sportsmænd.<br />

God tur<br />

Med fine præmier til vinderne, hvor<br />

vor egen SG Charlotte Hansen fra 2<br />

HBU var repræsenteret med en flot<br />

3 plads og Sabrina Smith fra HESK<br />

2 pladser længere nede med en flot<br />

5 plads. Også hos herrerne må det<br />

sige at være gået ganske vellykket<br />

med en pæn 6- og 7 plads af henholdsvis<br />

SG Morten Østfeldt 1 HBU<br />

og SG Peter Augustinus ligeledes<br />

fra 1 HBU. gik turen hjem mod Slagelse<br />

og hverdagens vante arbejde<br />

den efterfølgende mandag.<br />

På vegne af de deltagende gardehusarer,<br />

vil jeg gerne sige mange<br />

tak for en forrygende dag.


REX tur: En oplevelse ud over det<br />

sædvanlige!<br />

Af Husar Blovstrød, LIVKMP, 2. DEL<br />

Mandag kl. 22.00 d. 30. marts<br />

lyder, som et normalt tidspunkt<br />

for de fleste, men ikke hvis man,<br />

som mig, befandt sig i Slagelse,<br />

nærmere bestemt Antvorskov<br />

kaserne. Denne dag var ventet,<br />

af mange, med enten spænding<br />

eller angst…. Det eneste vi vidste,<br />

var at vi ville i løbet af natten<br />

blive vækket på en mere utraditionel<br />

måde end de fleste.<br />

Dette skete tirsdag morgen kl.<br />

04.00, nu var øvelsen i gang!!!!<br />

Denne artikel vil ikke komme<br />

nærmere ind på, hvad der præcist<br />

skete på øvelsen, da det kan<br />

tænkes, at der vil være læsere som<br />

senere ønsker at aftjene sin værnepligt<br />

i Slagelse.<br />

Denne øvelse afskrækker mange<br />

på grund af, at man ikke ved, hvad<br />

der kommer til at ske. Hvad skal<br />

der ske og hvor længe varer det?<br />

Disse momenter er med til, at<br />

presse soldaten på det psykiske.<br />

Men der er et formål med dette,<br />

nemlig at vise noget af den virkelighed<br />

man kan forvente f. eks i<br />

Afghanistan.<br />

Det fascinerende ved en øvelse<br />

som denne, er at folk bliver presset<br />

på forskellige tidspunkter. For<br />

mit vedkommende var det, da vi<br />

var ude at gå i skoven med fuld<br />

oppakning, her var jeg fysisk presset.<br />

Det der holdte mig oppe, var<br />

dels de andre i gruppen/delingen<br />

og tanken om, at jeg alene har<br />

gennemført REX turen. Andre var<br />

endnu mere pressede, da vi skulle<br />

lave vandpassage.<br />

Følelsen af at svømme i fire grader<br />

super koldt vand med sin udrustning<br />

foran sig, som er pakket<br />

vandtæt - følelsen af vanvittig<br />

kulde som hele tiden rammer dit<br />

bryst kan ikke beskrives. Sammenholdet<br />

bliver forstærket på<br />

øvelser som denne, for når nogle<br />

er presset, hvad enten det er fysisk<br />

eller psykisk, så træder dem med<br />

overskud til for at støtte.<br />

Det, som denne øvelse har givet<br />

andre og specielt mig, er at man<br />

kan MEGET mere end man tror.<br />

Med andre ord: Man kommer til<br />

at kende sine grænser. Nu ved<br />

jeg, hvad det er sergenterne har<br />

ment med dette. Men som med<br />

så meget andet, så skal det ske<br />

i handling, før man forstår, hvad<br />

det betyder.<br />

Du finder samtidigt ud af at værdsætte<br />

de små ting, som f. eks vores<br />

seng på stuen. Jeg har aldrig været<br />

mere glad for denne end da jeg<br />

lå i den efter REX turen. Ganske<br />

som min gruppefører havde fortalt<br />

min stue. Nu giver det endnu<br />

mere mening<br />

Personligt, som deles af mange,<br />

var det en kæmpe udfordring at<br />

skulle igennem øvelsen, men os<br />

der tvivlede, gennemførte<br />

Til slut skal det siges, at denne<br />

øvelse ikke er til for at skade folk,<br />

men for at presse folk til det yderste.<br />

3/<strong>2009</strong> 7


8 3/<strong>2009</strong><br />

Åbent hus på Antvorskov Kaserne<br />

Af Menig Blistrup, 1. deling/2. kompagni/II uddannelsesbataljon<br />

Lørdag d. 21 marts var der åbent<br />

hus på Antvorskov Kaserne. En<br />

dag hvor HBU’ernes (Hærens Basis<br />

Uddannelse) familier og bekendte<br />

fik chancen for, at snuse lidt til<br />

hvad der sker og hvordan HBU’en<br />

foregår.<br />

Kl. 7.00 mødte spændte forældre<br />

og kærester op for at se, om det<br />

virkelig er så særdeles hårdt, og<br />

usandsynligt spændende at være<br />

soldat, som deres drenge og piger<br />

har fortalt så meget om i friweekenderne.<br />

Så efter en god morgenmad<br />

i kantinen, var tiden kommet<br />

til det daglige stueeftersyn, som<br />

pårørende selvfølgelig fik lov til<br />

at følge på tætteste hold. Men<br />

på trods af et spændt publikum,<br />

blev der ingen nåde givet. Sergenterne<br />

fandt både støv på væggene<br />

og skidt på skoene, noget som<br />

selvfølgelig skulle rettes op på<br />

prompte. Efter stueeftersynet blev<br />

de to HBU kompagnier ført til cindersbanen,<br />

flot marcherende med<br />

ret ryg og svingende arme til de<br />

pårørendes store begejstring.<br />

På cindersbanen blev der taget<br />

pænt imod pårørende, ikke blot<br />

ved tale, men også ved et eminent<br />

indtog af Hesteskadronen, som<br />

ankom på store flotte heste, alt<br />

imens de spillede musik som fik<br />

alle folk til at blive lutter ører.<br />

Umiddelbart efter var tiden inde<br />

for soldaterne til at tage sig af<br />

deres respektive pårørende, og<br />

følge dem rundt til de mange<br />

stande, som var en del af dagens<br />

program.<br />

En af de godt besøgte stande, var<br />

hvor de pårørende fik chancen for<br />

at smage på de feltrationer, som<br />

det danske forsvar stiller til rådighed<br />

for soldaterne i felten. Her<br />

fik de pårørende bevis på, at det<br />

danske forsvar ikke gør sig tilfreds<br />

med halvløste opgaver. Smagsprøverne<br />

var nemlig ikke det eneste<br />

ved denne stand. Maden blev tilbedt<br />

i en lille lejr med de samme<br />

kogeredskaber, som bliver stillet til<br />

rådighed i felten. Et fint lille scenarium<br />

som kasernes gæster stillede<br />

sig godt tilfredse med.<br />

Da man gik videre til de andre<br />

()


stande fik man øje på de store panserkøretøjer,<br />

som de fleste ellers<br />

kun havde set i film. I militæret er<br />

man ikke smålige, folk fik nemlig<br />

lov til en gratis prøvetur rundt i<br />

terrænet ved Antvorskov Kaserne.<br />

Herefter gik turen videre til bens,<br />

hen til nogle telte hvor man kunne<br />

se alle våben fra M/95’ere og lette<br />

støttevåben til dysekanoner og<br />

panserværnsvåben. Her var der<br />

mange af kasernes gæster som<br />

udbrød, at sådan nogle våben<br />

ville de gerne prøve at affyre.<br />

Det var der også plads til. Man<br />

kunne nemlig, under ordentlige<br />

forhold, få lov til at skyde med<br />

løst krudt med en M/95’er. Til de<br />

helt små var et mindre gevær hvor<br />

de også kunne afgive skud med<br />

hjælp fra en instruktør, til børnenes<br />

store tilfredshed. Hvis folk<br />

fandt humør til at afprøve skud<br />

mod mål kunne dette også løses.<br />

Antvorskov Kaserne har nemlig en<br />

skydesimulator, som næsten ligger<br />

sig på længde med den ægte vare.<br />

Dette morede alle folk sig godt<br />

med, og ikke en mand gik ud, uden<br />

et stort smil på læben.<br />

Hele dagen skulle ikke blot være<br />

skæg og ballade. Der var også<br />

foredrag hvor soldaterne med<br />

deres pårørende, kunne høre om<br />

hvordan en videregående uddannelse<br />

i militæret ville forløbe, og<br />

hvordan det foregår når man er<br />

udsendt. Herudover var en mor<br />

til en udsendt ligeledes mødt op,<br />

for at give videre af egne erfaringer,<br />

til de familier som følte<br />

sorg eller stor bekymring over at<br />

skulle udseende deres kære. Imens<br />

disse foredrag fandt sted, var der<br />

legerum til børnene hvor sergenter<br />

såvel som menige passede på<br />

børnene, som både fik sløring i<br />

ansigtet, og lærte hvordan man<br />

ligger en forbinding.<br />

Åbent hus på Antvorskov kaserne<br />

var mildest talt en succes, hvor<br />

pårørende fik et godt indblik i hvad<br />

man foretager sig på HBU’en, og<br />

ikke mindst hvordan et fremtidigt<br />

forløb vil foregå. Dagen var<br />

et tydeligt bevis på at det danske<br />

forsvar intet foretager sig halvt,<br />

og at når der bliver sagt ”militærpræcision”,<br />

ved man det er det<br />

bedste.<br />

3/<strong>2009</strong> 9


Fra venstre Lellinge, Karrebæk, Bellahøj og Sandby. Alle fra 1. HBU<br />

Sigt efter en Alternativ Sejr<br />

Af: Husar Bellahøj 1 HBUKMP<br />

SKYPER er overstået for 1 HBUKMP.<br />

Gode resultater fra samtlige delinger<br />

ved feltskyttemærkeskydningen<br />

efterlod humøret højt. En ny<br />

uge er begyndt, og ved morgenappel<br />

bliver vi pludselig informeret<br />

om at skydningerne ikke er helt<br />

forbi. 2 menige fra hver deling<br />

er blevet udvalgt til at deltage i<br />

Forsvarets Mesterskaber i Skydning<br />

i Oksbøl. Selvom man da selv<br />

mente at man havde skudt ganske<br />

godt i Jægerspris ugen før, kom<br />

det da som en overraskelse da<br />

ens eget navn blev råbt op af NK<br />

Kompagni.<br />

Allerede samme aften skulle vi af<br />

sted til Jylland, men heldigvis fik<br />

vi mulighed for at tage på skydebanen<br />

inden, for at finpudse<br />

vores teknik.<br />

Med Sergent R. Lund i spidsen kom<br />

vi til Varde hvor vi overnattede.<br />

Ved nærmere inspektion af stævnefolderen,<br />

fandt vi dog ud af at<br />

skydningen ikke skulle skydes med<br />

optisk sigte, men med det alternative<br />

sigte. "Alternative sigte..?"<br />

Nå ja! Den dims som har ligget i<br />

bunden af vores udrustningstaske i<br />

hele forløbet. Uden at have prøvet<br />

at skyde med det alternative sigte,<br />

gav det sig selv, at det ville være<br />

langt sværere at ramme uden de<br />

fine linser at se igennem. Og nu<br />

skulle vi konkurrere med andre<br />

som har skudt udelukkende med<br />

alternativ i deres forløb. Stævnefolderen<br />

dikterede at vi alle skød<br />

med alternativ fordi nogle af deltagerne<br />

slet ikke havde optisk, og<br />

10 3/<strong>2009</strong><br />

det derfor var laveste fællesnævner<br />

der gjaldt.<br />

Godt nok var vi ikke ligefrem dårlige<br />

skytter efter HBU niveau, men<br />

at tro at vi kunne hive gode resultater<br />

med hjem med det alternative<br />

sigte var som at give os en<br />

pistol i hånden og bede os om at<br />

skyde konkurrencen med den i<br />

stedet. Pludselig var humøret ikke<br />

så højt længere, og vi havde lidt<br />

følelsen af at det var fjollet at vi<br />

overhovedet havde taget af sted.<br />

Nåh ja, så længe vi ikke kom på<br />

sidstepladsen så ville det i det<br />

mindste ikke blive pinligt.<br />

Næste morgen ankom vi tidligt og<br />

fik (gudskelov) tid på skydebanen<br />

før konkurrencen startede, så vi<br />

kunne indskyde med de alternative<br />

sigtemidler. På Sjælland havde<br />

det været bagende sol de sidste 3<br />

uger, så det var ikke alle der havde<br />

taget regntøjet med - men det var<br />

ikke så smart da det selvfølgelig<br />

piskede ned i Jylland den dag. Det<br />

var selvfølgelig det værd, at blive<br />

isnende kold i bytte for at få indskudt<br />

sigtet, men det var ikke lige<br />

dét som hjalp på humøret. Der er<br />

jo den regel om at man godt må<br />

have hænderne i lommerne på<br />

skydebanen, så de er så varme<br />

som muligt når man skal skyde.<br />

Tjah, det hjalp os jo ikke så meget<br />

eftersom vi var gennemblødt fra<br />

top til tå. Det har vidst lært os at<br />

pakke efter BBG'en.<br />

Omkring samme tidspunkt som det<br />

stoppede med at regne, ankom<br />

livgardens deltagere. De virkede<br />

flinke nok, og ligesom os, var de<br />

nok også lidt usikre på skydnin-<br />

gerne. Ved indskydningen havde vi set<br />

en forbedring efter at have omskudt<br />

en gang eller to, men det optiske<br />

sigte var stadig at foretrække.<br />

Så blev det vores tid til at skyde de<br />

gældende konkurrenceskydninger,<br />

med kolde hænder og klaprende<br />

ben lagde vi os ned og blev hver<br />

især enige om bare at skyde så<br />

godt vi kunne, og så glemme alt<br />

om at vinde.<br />

Så blev der råbt "Når skiverne<br />

går op må der skydes!" - og så<br />

skete der et mirakel. Selvom vi lå<br />

med ryggen til, kunne vi alle som<br />

én, mærke sergentens evner sive<br />

ud i os. Fra himlen bag skiverne<br />

begyndte en sky at forme sig som<br />

et ansigt, et ansigt vi havde set<br />

før... men hvorfra? Jo! Det var<br />

vores kære KC, KN R. Hansen som<br />

syntes at hviske en "fremad på<br />

ny". De skydninger vi leverede,<br />

kom i hvert fald hurtigt og nogen<br />

af os skød faktisk bedre nu, med<br />

det alternative sigte - end vi gjorde<br />

dagen før med optisk!<br />

Stemningen var nu præget af gå<br />

på mod, snarere end klaprende<br />

tænder, og de to efterfølgende<br />

skydninger gik også overraskende<br />

godt. Vi vidste dog ikke om det<br />

var godt nok til at vinde medaljer,<br />

men nu var vi da i det mindste<br />

enige om at det kunne være gået<br />

langt værre.<br />

Vores fire bedste resultater gav<br />

tilsammen Hold 1. Sandby - 1. DEL,<br />

Lellinge - 2. DEL, Karrebæk og Bellahøj<br />

- 4. DEL. og det var nok til<br />

at slå Livgarden og Ingeniørerne,<br />

således fik GHR den store vandrepokal<br />

med hjem.<br />

I kategorien ”Bedste Individuelle<br />

Skydning”, udmærkede vi os også,<br />

ved at hive både en Sølv og en<br />

Bronze-medalje hjem, til henholdsvis<br />

Lellinge og jeg selv.<br />

Det var en tur som startede med<br />

en god følelse i maven, som blev<br />

til en følelse af at spilde tiden, til<br />

en følelse af at fryse som om man<br />

lavede vandpassage i sit eget tøj,<br />

til en følelse af tilfredshed, og til<br />

sidst følelsen af at turen havde<br />

været 100 % den lange tur værd!<br />

Gad vide om man kan få lov til<br />

at skyde med alternativt sigte<br />

i stedet for optisk, næste gang<br />

vi kommer på skydebanen derhjemme?


Forbundsmesterskab i bordtennis<br />

Af: Morten Urban Pedersen<br />

Idrætsforening Varde Garnison<br />

(IVG) stod som arrangør af dette<br />

års Forbundsmesterskab i bordtennis.<br />

Stævnet blev afviklet 12 –<br />

13. marts <strong>2009</strong> i gymnastiksalen<br />

på Varde kaserne, og selvfølgelig<br />

skulle Garderhusarregimentet/<br />

SLGI repræsenteres ved denne<br />

begivenhed.<br />

Gert Hansen fra Forsvarets Dag<br />

havde påtaget sig ansvaret for<br />

turen, samt at holde styr på os<br />

menige, og det må man sige, at<br />

han gjorde på ægte husar manér.<br />

Garderhusarregimentet/SLGI var<br />

repræsenteret ved MG M. Pedersen,<br />

MG J. Ajdinovic samt MG T. Svendsen,<br />

og så selvfølgelig Gert selv.<br />

Det hele startede egentlig med, at<br />

der blev udmeldt, at man kunne<br />

tilmelde sig forsvarsmesterskaberne<br />

i bordtennis, hvorfor det<br />

også var forventet, at der ville<br />

være en prøvetræning, for at der<br />

kunne foretages en udvælgelse.<br />

Dette blev dog ikke tilfældet, da<br />

tilmeldingen kun udmundede sig i<br />

3 aspiranter. Dette skulle dog ikke<br />

forhindre os i at tage af sted, så<br />

vi mødtes alle fire tidligt torsdag<br />

morgen for at tage af sted, hvilket<br />

jo ikke ligefrem er et tidspunkt,<br />

som er en livret for værnepligtige.<br />

Men på trods af trætte øjne og en<br />

lang tur foran os, så var humøret<br />

på toppen, og vi mente jo selv, at<br />

det var den ultimative elite, som<br />

vi nu repræsenterede.<br />

Så gik turen ellers af sted i minibus,<br />

og vi lærte hurtigt hinanden<br />

godt at kende. Gert havde selvfølgelig<br />

sørget for drikkevarer<br />

samt lidt mundgodt, så der var<br />

ingen, som kom til at lide nød, hvilket<br />

var en super lækker gestus.<br />

Efter ca. 3 timers kørsel og en del<br />

soven, ankom vi endelig i Varde,<br />

hvor vi hurtigt fandt os til rette i<br />

deres cafeteria, og fik en ordentlig<br />

omgang morgenmad. I samme<br />

moment, var der også lige lejlighed<br />

til at se modstanderne an, og efter<br />

lidt vurdering blev vi enige om at<br />

holde fast i vores overbevisning<br />

om, at vi selvfølgelig skulle ind og<br />

have nogle medaljer om halsen.<br />

Nu galt det jo så om at komme<br />

ind og få klædt om og få battet<br />

i hånden, så vi kunne få varmet<br />

lidt op inden start. Da vi kom ind i<br />

hallen, var der allerede godt gang<br />

i den, så vi skyndte os at finde et<br />

bord og få varmet op. Så gik stævnet<br />

endelig i gang ved formand<br />

for DMI bordtennis, KC Michael<br />

Johannesen, og der blev virkelig<br />

kæmpet for hver en bold på alle<br />

borde. Trods både tætte kampe og<br />

store nederlag, var der en rigtig<br />

god stemning i hallen, og alle var<br />

glade og positive. Folk benyttede<br />

jo også lige denne lejlighed til at<br />

udveksle røverhistorier med hinanden,<br />

hvilket var med til at bibeholde<br />

en herlig atmosfære.<br />

En ting vi opdagede i løbet af turneringen<br />

var, at os fra Slagelse<br />

faktisk var de eneste værnepligtige<br />

til stævnet, hvilket egentlig<br />

ikke var, hvad vi havde forventet,<br />

men bestemt heller ikke en negativ<br />

ting. Dette er også noget, som DMI<br />

vil slå på trommer for at få lavet<br />

om på til næste stævne i 2010.<br />

Da stævnet endelig var afsluttet<br />

hen i løbet af dagen, havde deltagelsen<br />

udmundet sig i en række<br />

fantastiske resultater. I rækken<br />

Senior Hold var det blevet til en 2.<br />

plads til makkerparret M. Pedersen<br />

og J. Ajdinovic. I rækken Old<br />

Boys/Veteran/Super Veteran Hold<br />

scorede Gert Hansen en 3. plads<br />

med sin makker Peer Bring (FMI).<br />

I Senior Double blev det igen til<br />

en 2. plads for M. Pedersen og<br />

J. Ajdinovic samt en flot 4. plads<br />

til T. Svendsen med en fremmed<br />

makker. I rækken Old Boys/Veteran/Super<br />

Veteran Double kæm-<br />

pede Gert Hansen sammen med<br />

sin makker sig frem til endnu en 2.<br />

plads, og i Senior Single blev det<br />

endnu engang til en 2. plads for M.<br />

Pedersen, da han for tredje gang<br />

måtte se sig besejret af den mangeårige<br />

mester Jesper Overgaard<br />

fra Aalborg (IFAA). Det skal dog<br />

siges, at det var en meget intens<br />

finale med stor tilskuerbevågenhed,<br />

og hvor M. Pedersen havde<br />

flere chancer for at lukke kampen<br />

til sin fordel, og derved være en<br />

torn i øjet på den ellers så suveræne<br />

forsvarende mester.<br />

Men alt i alt blev det altså til fire<br />

sølvmedaljer og én bronzemedalje<br />

for de mange timers hårdt arbejde,<br />

hvilket må siges at være rigtig flot.<br />

Stort tillykke med det!<br />

Efter et varmt bad og en flot præmieoverrækkelse,<br />

så stod formand<br />

for DMI bordtennis, KC Michael<br />

Johannesen, for at skænke en kølig<br />

øl samt sørge for at vi alle kom<br />

til bords i officersmessen, hvor<br />

den nu stod på lækker spisning.<br />

Aftenen gled herefter hen i fest<br />

og hygge med de tilbageværende<br />

til spisning, hvilket var en super<br />

måde at slutte stævnet på.<br />

Næste morgen stod turen så på<br />

hjemad igen for at kunne fremvise<br />

de finde gevinster, og da vi endelig<br />

kom hjem, var vi alle stolte og<br />

trætte, hvilket jo må siges at være<br />

velfortjent oven på en rigtigt god<br />

turnering.<br />

Der var flere flotte placeringer til SLGI<br />

Senior Hold<br />

2. pl Morten Pedersen / Jasmin Ajdinovic SLGI<br />

OB/V/SV hold<br />

3. pl Gert Hansen / Peer Bring SLGI / FMI<br />

Senior Single<br />

2. pl Morten Pedersen SLGI<br />

Senior Double<br />

2. pl Morten Pedersen / Jasmin Ajdinovic SLGI<br />

4. pl Rasmus R. Simonsen / Thorbjørn C. Svendsen IFAA / SLGI<br />

OB/V/SV Double<br />

2. pl Gert Hansen / Peer Bring SLGI / FMI<br />

3/<strong>2009</strong> 11


Træningslejr med landsholdet på Club La Santa<br />

Træningslejr med landsholdet i<br />

militær femkamp på Club La Santa<br />

i marts <strong>2009</strong><br />

Efter lang tid med træning i mørke,<br />

regn, sne og slud, blev det tid til<br />

at give motivationen et ekstra<br />

boost.<br />

Jonas Pløger og Morten Østfeldt<br />

fra 1 HBU KMP er på landsholdet<br />

i militær femkamp og har været<br />

blandt de fem bedste i Danmark<br />

de sidste par år. Deres træning til<br />

sæsonen <strong>2009</strong> har været i gang<br />

siden VM sluttede i Tyrkiet i sensommeren<br />

2008. Der bliver i snit<br />

trænet 15 timer om ugen. Så med<br />

deres funktioner i kompagniet<br />

som delingsfører og faglærer i<br />

Idræt, skal der trænes en del i<br />

fritiden.<br />

Med deres deltagelse på landsholdet<br />

i militær femkamp, følger<br />

der nogle træningssamlinger<br />

med, der primært bliver afviklet<br />

i weekenderne. Dog er der<br />

hvert forår en træningslejr, der<br />

bliver afholdt på Lanzarote. En<br />

ø vest for den afrikanske kyst,<br />

hvor der om foråret sædvanligvis<br />

er en temperatur på omkring 22<br />

grader. Dette er en træningslejr,<br />

der udover de personlige<br />

målsætninger, får kæmperne til<br />

at træne hårdt hele vinteren.<br />

Samtidig giver det kæmperne<br />

den sidste motivation til at fortsætte<br />

den hårde træning op mod<br />

sæsonstarten i maj. Målet for<br />

begge kæmpere er at toppe<br />

formen ved VM i München til<br />

september.<br />

Da der var problemer med at få<br />

billetter fra Københavns lufthavn,<br />

måtte Jonas og Morten tage<br />

til Billund for at være klar ved<br />

bagagebåndet og billetlugen kl.<br />

0600 fredag d. 20. marts. Dette<br />

bevirkede, at der var afgang fra<br />

København kl. 0200 for ikke at<br />

komme for sent. I lufthavnen<br />

mødtes de med nogle af de andre<br />

kæmpere samt landstræneren. Flyveturen<br />

gik planmæssigt til den<br />

solbeskinnede ø. Og efter udlevering<br />

af bagage var det af sted<br />

med bus i omkring 35 minutter til<br />

Club La Santa. Ved ankomsten blev<br />

der smidt en sandwich i hovedet,<br />

12 3/<strong>2009</strong><br />

inden der var møde for hele holdet<br />

inklusiv ledere. En delegation på<br />

tolv personer, fordelt på fire ledere<br />

og otte kæmpere, hvor den ene<br />

var den forsvarende kvindelige<br />

nordiske mester fra Finland, der<br />

Jonas lige i hælene på Brian Dåsbjerg<br />

havde fået lov til at deltage i den<br />

danske lejr hele ugen. Efter mødet<br />

blev de korte bukser og de kortærmede<br />

T-shirts fundet frem for<br />

første gang i omkring et halvt år.<br />

Glæden var til at få øje på og en<br />

uges hård træningslejr var skudt<br />

i gang.<br />

Hele ugen var bygget op omkring<br />

tre daglige træningspas. Svømning<br />

fra morgenstunden og løb<br />

sent om eftermiddagen. Midterste<br />

træningspas vekslede mellem<br />

styrke- og kastetræning. Derudover<br />

løb Jonas hver morgen med<br />

den tidligere viceverdens- og<br />

mange dobbelte danske mester<br />

Brian Dåsbjerg.<br />

Allerede om lørdagen skulle holdet<br />

testes i svømning og løb.<br />

Tests der bliver gennemført<br />

cirka hver sjette uge for kæmperne.<br />

Der skulle gennemføres<br />

en 300 m. svømmetest og<br />

en 3000 m. løbetest. Både<br />

Jonas og Morten havde fremgang<br />

i begge tests og var godt<br />

tilfredse efterfølgende. De<br />

fleste på holdet havde fremgang,<br />

hvilket endnu engang<br />

viser, hvad pludselig sol og<br />

varme kan gøre ved motivationen<br />

og den fysiske præstationsevne.<br />

Søndag var<br />

der styrketest, hvor der i tre<br />

øvelser skulle sammenlignes<br />

med sidste test. De tre<br />

øvelser var squat, bænkpres<br />

og kropshævninger. Igen var<br />

der fremgang at spore på<br />

det meste af holdet, hvilket<br />

var en smule overraskende<br />

oven på lørdagens to tests<br />

samt små 2500 m. svømning<br />

søndag morgen.<br />

Dagene gik hak i hak med<br />

kvalitetstræning hele dagen<br />

og underholdning på torvet<br />

om aftenen. I alt blev det til<br />

17 planlagte træningspas,<br />

da tirsdagen var lagt ud til<br />

kæmperne selv. Af de mere<br />

bemærkelsesværdige træningspas<br />

skal nævnes onsdagens<br />

10 x 1000 m. løb med<br />

3 min. pause mellem hver. Et<br />

pas Jonas løb sammen med<br />

Brian, mens resten af holdet løb<br />

5 x 1000 m. Ydermere blev landsholdets<br />

stolte torsdagstradition<br />

holdt i hævd med en ”svøm langt<br />

dag”. Årets gave fra landstræneren<br />

var 100 x 100 m. Altså 10 km.<br />

svømning, hvilket blev overstået<br />

af sidste mand på på fire timer.<br />

Jonas og Morten skulle selvfølgelig<br />

skille sig ud ved at svømme en<br />

ekstra for kompagniet hjemme på<br />

Antvorskov. Så det blev til 101 x<br />

100 for de hårde drenge.<br />

Efter en uge med god og hård træning,<br />

var det to brugte mænd der<br />

()


Morten Østfeldt og Jonas Pløger<br />

drog tilbage mod det kolde nord,<br />

for at træne videre mod deres<br />

personlige mål. I alt fik Jonas tilbagelagt<br />

135 km. i løbesko og 22<br />

km. i svømmebassinet. Morten,<br />

der stadig genoptræner efter en<br />

ankeloperation sidste år, nåede<br />

ud på godt 58 km. løb og 21 km.<br />

svømning.<br />

Værd at vide<br />

Åbningstider<br />

Regimentets kontorer:<br />

Mandag - fredag: 0800 -1500<br />

Reception:<br />

Mandag - torsdag: 0730 - 1500<br />

Fredag: 0730 - 1430<br />

Cafeteria:<br />

Mandag - torsdag: 0600 - 1015<br />

1100 - 1315<br />

1430 - 1830<br />

Fredag: 0600 - 0930<br />

1100 - 1300<br />

LSE-Linneddepot:<br />

Mandag: 0645 - 0800<br />

Torsdag: 0645 - 0800<br />

Miljøgården:<br />

Mandag og onsdag: Lukket<br />

Tirsdag: 0700 - 0900<br />

1300 - 1330<br />

Torsdag - fredag: 0700 - 0900<br />

1300 - 1330<br />

I særlige tilfælde uden for daglig<br />

åbningstid tlf. 20205603<br />

KØR/ELM SLA:<br />

Mandag - fredag: 0700 - 1500<br />

LSE depot:<br />

Mandag - tirsdag: 0800 - 0930<br />

Onsdag Lukket<br />

Torsdag - fredag: 0800 - 0930<br />

Udleverende depot:<br />

Mandag: 0700 - 0730<br />

1100 - 1300<br />

Onsdag: 1100 - 1300<br />

Fredag: 1100 - 1300<br />

Service:<br />

Messer, møntvask, mønttelefoner<br />

findes i centerbygningen.<br />

Taxa:<br />

Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53<br />

afhenter gerne på kasernen.<br />

Bus:<br />

Busrute 310 direkte mellem stationen<br />

og kasernen. Stoppested<br />

v. forhindringsbanen. Busruterne<br />

30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej<br />

ved kasernens indkørsel.<br />

3/<strong>2009</strong> 13


Gummibådsøvelser i Opal søen Kommandokravl med rygsæk på handleban<br />

Enkeltkæmperkursus<br />

Af: PL Brian Lundberg Kristensen, næstkommanderende 1HBUKMP/II/GHR<br />

”En prøve for mandfolk”. Sådan<br />

stod der i informationspapirerne<br />

fra Opklaringsbataljonen, og det<br />

var da en udfordring som jeg<br />

ikke kunne sidde overhørig. Så<br />

jeg meldte mig, og efter to ugers<br />

strabadser på Bornholm og flere<br />

kilo tyndere kunne jeg sammen<br />

med ni andre kalde mig selv for<br />

enkeltkæmper.<br />

Baggrund og optagelseskrav<br />

Opklaringsbataljonens Enkeltkæmperkursus<br />

stammer tilbage fra<br />

Bornholms Værn og blev afholdt<br />

første gang i 1965. Kurset lå af<br />

forskellige årsager stille fra 1987<br />

indtil det igen blev optaget i 2004<br />

som et fælles tiltag fra Opklaringsbataljonen<br />

og 1. Brigade.<br />

Formålet med kurset er at give<br />

soldater mulighed for at afprøve<br />

deres evner blandt andet indenfor<br />

patruljetjeneste, overlevelsesteknik,<br />

orienteringslære og observationstjeneste.<br />

Udover selve<br />

uddannelsen i enkeltkæmperfag<br />

får den enkelte kursist i særdeles<br />

høj grad også indsigt i egen fysiske<br />

og psykiske udholdenhed, og<br />

mange fandt under kurset deres<br />

egne begrænsninger.<br />

Optagelsen<br />

I starten af oktober sidste år<br />

gennemførte et hold fra Opklaringsbataljonen<br />

på Bornholm optagelsesprøverne,<br />

der var det første<br />

14 3/<strong>2009</strong><br />

nåleøje for overhovedet at kunne<br />

starte på kurset.<br />

Da selve kurset er meget fysisk<br />

krævende, havde optagelsesprøverne<br />

til formål at se om den<br />

enkelte kursist var i en tilstrækkelig<br />

god fysisk form. Prøverne<br />

bestod af en bronzecirkel på 12<br />

min., rebklatring, 3 km. rygsækløb,<br />

en tur på forhindringsbanen og<br />

afslutningsvis en 15 km o-march.<br />

Samtlige prøver skulle bestås, og<br />

undervejs faldt flere fra.<br />

Uddannelsesugen<br />

Omkring 60 soldater fra hele landet<br />

havde været til optagelsesprøve,<br />

men da vi mandag morgen i uge 50<br />

stod antrådt ved Eskildsgård i Raghammer<br />

Skydeterræn på Bornholm<br />

var vi kun 22. Den første af de to<br />

uger var en blanding af uddannelse<br />

og kontrol- og selvtillidsprøver<br />

alt sammen for at tilsikre, at<br />

den enkelte aspirant levede op til<br />

de stillede krav. Man blev uddannet<br />

i generel patruljeteknik som<br />

formationer, sprængningstjeneste<br />

og kamp- og opklaringspatruljer.<br />

Derudover blev der også lagt en<br />

del tyngde i sanitetstjeneste og<br />

basal overlevelsesteknik. Til vores<br />

store overraskelse modtog vi også<br />

uddannelse i faldskærmsudspring<br />

af en instruktør fra Dansk Faldskærms<br />

Union.<br />

I den første uge fik vi samlet<br />

omkring 9 timers søvn, da dagti-<br />

merne gik med uddannelse og nætterne<br />

gik enten med orienteringsmarch eller<br />

øvelser, hvor vi gennemførte baghold<br />

og angreb på objekt (selvfølgelig med<br />

indlagt vandpassage og vandet er ikke<br />

varmt i december måned!!..). Så det<br />

var en håndfuld trætte aspiranter, der<br />

fredag eftermiddag én efter én kom<br />

ind til kursuslederne for at få at vide<br />

om, man havde gennemført uddannelsesugen<br />

med meget tilfredsstillende<br />

resultat og derved kunne fortsætte<br />

på enkeltkæmperugen.<br />

Enkeltkæmperugen<br />

Vi var 12, der slap igennem nåleøje<br />

nummer to og derved kunne starte<br />

på selve Enkeltkæmperugen. Ugen er<br />

bygget op som en øvelse, og efter det<br />

obligatoriske strip af udrustning, var<br />

De ti enkeltkæmper årgang 2008. Fra 1 og 2 HB<br />

SG H. Müller, PL. B.L. Kristensen, SG Simkunas


en Træning i taktisk landgang med gummibåd<br />

det meningen, at vi skulle indsættes<br />

med faldskærm. Men til vores store<br />

ærgrelse blev springet aflyst da skyerne<br />

hang for lavt. Og endnu værre<br />

blev det, da vi efterfølgende blev sendt<br />

ud på 45 km. solomarch med 25 kilo i<br />

rygsækken. Tidskravet for de 45 km var<br />

9 timer, og desværre krævede marchen<br />

yderligere to ofre, så vi nu var nede<br />

på ti mand. Efter to timers hvile og<br />

herunder lidt forplejning bestående<br />

af to sild, en gulerod og en roe, var<br />

det igen på med rygsækken og ud i<br />

den bornholmske nat for at løse hver<br />

vores overvågningsopgave.<br />

De følgende dage løste vi en række<br />

patruljeopgaver med angreb på diverse<br />

mål, og en ting var sikker hver gang.<br />

Der var langt ind til målet, og vi skulle<br />

gå endnu længere væk derfra igen.<br />

UKMP ved II/GHR gennemførte SG J. Madsen,<br />

og SG Arildsø<br />

Via en agentkontakt skulle hver<br />

enkelt også igennem en handlebane<br />

med bl.a. rappelling, kommandokravl<br />

og førstehjælpsmomenter.<br />

En glimrende bane hvor man fik<br />

pulsen op og samtidig afprøvet en<br />

lang række af de indlærte ting.<br />

Torsdag aften blev vi samlet til én<br />

patrulje, hvorefter vi skulle indsættes<br />

med en hjemmeværnskutter<br />

og gennemføre et angreb på to<br />

antenner. Under høj søgang blev<br />

de sidste forberedelser afsluttet,<br />

og på trods af begyndende søsyge<br />

var vi klar til at løse opgaven. Men<br />

kort efter landgangen røg vi i et<br />

voldsomt baghold, og herefter<br />

startede en hæsblæsende flugt<br />

fra fjenden, der dog til sidst fik<br />

taget alle til fange. Det lykkedes<br />

dog os alle at flygte igen, og ved<br />

hjælp af et flugtkort tegnet på<br />

faldskærmsstof blev patruljen igen<br />

samlet ved det sidste samlepunkt.<br />

Her gennemførte vi den afsluttende<br />

selvtillidsprøve, hvorefter<br />

General P. Bartram brigadechefen<br />

for 1. Brigade stod klar til at give<br />

hver enkelt en sølvdolk og derved<br />

retten til at kalde sig enkeltkæmper.<br />

Altså et rigtigt mandfolk.<br />

Alle deltagerne blev vejet både før<br />

og efter Enkeltkæmperugen, og på<br />

den uge havde vi hver i gennemsnit<br />

tabt lidt over seks (6!!) kilo.<br />

Hvem er kurset for?<br />

Egentlig var det jo et kursus, der<br />

var tiltænkt personel fra 1. Brigade.<br />

Når det så er sagt, var syv ud<br />

af de ti, der gennemførte kurset<br />

fra 2. Brigade (to fra II/JDR og så<br />

var vi fem fra 1 og 2 HBUKMP ved<br />

II/GHR). Men grundtanken er, at<br />

den enkelte soldat skal kunne få<br />

afklaret, hvor hårdfør han/ hun<br />

er. Under udsendelser ser vi gang<br />

på gang folk demonstrere, at de<br />

er dygtige soldater i gruppe- og<br />

delingsramme, men med Enkeltkæmperkurset,<br />

har man en mulighed<br />

for at se, hvad man kan, når<br />

man er på egen hånd.<br />

Stroppetur er nok det ord, der<br />

dækker kurset bedst. Der er<br />

masser af (for det meste uberettiget)<br />

røv, der er garanti for ømme<br />

ben og skuldre og masser vabler,<br />

samtidig med at man næsten ingen<br />

søvn og mad får. Men kommer man<br />

igennem på den anden side, står<br />

man efterfølgende med et synligt<br />

bevis på, at man som enkeltkæmper<br />

er en særdeles dygtig og<br />

hårdfør soldat.<br />

Har man gennemført Patruljekurset<br />

ved Jægerkorpset, har Enkeltkæmperkurset<br />

ikke meget at byde<br />

på. Tværtimod kan man godt gå<br />

hen og blive lidt frustreret over,<br />

at stoffet ikke er nyt, og trods<br />

et ihærdigt forsøg manglede der<br />

helt klart en rød tråd igennem<br />

kurset. Derudover er rygsækken<br />

stadig pænt tung, og mange<br />

kilometer er og bliver nu en gang<br />

mange kilometer. Men hvis man<br />

går med en drøm om en dag at<br />

blive jæger eller bare ønsker at<br />

se, hvor langt man kan presse sig<br />

selv, så kan jeg varmt anbefale at<br />

søge Enkeltkkæmperkurset. For<br />

man bliver presset!<br />

3/<strong>2009</strong> 15


Gardehusarforeningen<br />

København<br />

Politiheste – Fællesarrangement<br />

for de nordsjællandske<br />

Gardehusarforeninger.<br />

Kom med til et spændende og<br />

usædvanligt arrangement! Mandag<br />

den 15. juni <strong>2009</strong> kl. 1900 bliver<br />

der lejlighed til at bese Københavns<br />

Politis heste og påhøre et<br />

foredrag om det ridende politis<br />

virksomhed. Vi mødes foran Politistationen,<br />

Artillerivej 129, 2300<br />

København S (Krakkort 158 E 2).<br />

– Hvis du kommer med offentlige<br />

transportmidler, kan du tage til<br />

Dybbølsbro Station og spadsere<br />

resten af vejen, 2,1 km.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarernes<br />

Skyttelaug<br />

Afslutning på vinterskydningen<br />

Onsdag den 22. april havde Skyttelauget<br />

afslutning på vinterens<br />

serieskydning 2008/<strong>2009</strong> på 15m,<br />

16 3/<strong>2009</strong><br />

Danske Gardehusarforeninger<br />

Kim Jønsson foretog den rituelle slagtning af sparegrisen, mens Erik Becker<br />

holdt øje med, at det gik rigtig til<br />

som blev vundet af følgende skytter:<br />

Nr. 1 Kim Jønsson<br />

753 point.<br />

Nr. 2 Bjarne Christophersen<br />

720 point.<br />

Aftens konkurrenceskydning blev<br />

vundet af :<br />

Kim Jønsson med 97 point-<br />

Ugleskydningen blev vundet af :<br />

Kim Jønsson med 47 point<br />

Efter skydningen hyggede vi os<br />

som sædvanlig. Det er måske<br />

sidste gang, vi kan holde afslutning<br />

på Østerbro, da Københavns<br />

Kommune vil lukke banerne. Kommunen<br />

har det problem, at de ikke<br />

kan anvise os andre skydebaner.<br />

Gardehusarernes Skyttelag har<br />

skudt på banerne i alle de år, vi<br />

har eksisteret, så er med vemod,<br />

hvis vi skal derfra.<br />

75 år Jubilæum<br />

Lørdag den 21. marts var det 75<br />

år siden, at Gardehusarernes<br />

Skyttelaug blev stiftet. Det blev<br />

markeret ved, at Skyttelaugets<br />

medlemmer mødtes til en bid mad<br />

og en dram for at markere dagen.<br />

Jubilæums (spare)grisen blev slagtet,<br />

den havde samlet 958,00 kr.<br />

i årenes løb. Det blev en hyggelig<br />

dag som altid, når Skytterne er<br />

samlet.<br />

200m skydning<br />

Nu er skydningerne startet på<br />

Hanebjerg Skyttecenter, hvor vi<br />

skyder fra kl. 1800-kl.??<br />

Noter i kalenderen:<br />

<strong>Juni</strong>:<br />

03. Skydning<br />

07. Fugleskydning, Hjemmeværnsgården<br />

Niels Steensensvej<br />

10, 2820 Gentofte.<br />

09. Venskabsskydning med Pionérforeningen<br />

(som er vores<br />

meget gode venner)<br />

16. Skydning<br />

23. Skydning<br />

30. Skydning<br />

Juli: Ferie lukket<br />

August:<br />

04. Skydning<br />

11. Skydning<br />

18. Skydning<br />

25. Skydning<br />

September:<br />

01. Ve n sk abssk ydning med<br />

Garden<br />

()


08. Skydning<br />

Keglebane - Petanque - Dart - ralforsamling i Marineforeningens<br />

15. Skydning<br />

Husarkast - og nye spændende lokaler i Roskilde, hvor 16 medlem-<br />

19. Jubilarstævne, Antvorskov aktiviteter.<br />

mer var mødt frem.<br />

Kaserne i Slagelse<br />

Der er flotte præmier til vinderne Formanden, Leif Lund, var nemlig<br />

22. Afslutning og generalforsam- af alle discipliner.<br />

langt fra tilfreds med opbakninling<br />

afholdes Brunevang 70, Vi starter kl. 1000 med parade, gen til foreningens arrangemen-<br />

2610 Rødovre.<br />

hvorefter aktiviteterne går i gang ter, især fugleskydningen, hvor<br />

.<br />

reelt kun fire medlemmer mødte<br />

Fugleskydning:<br />

Til frokost er der stor Buffet med frem udover bestyrelsen. Resten<br />

Fugleskydningen afholdes søndag lune retter. Pris kr.100,00 incl. af de 16 deltagere var gæster eller<br />

den 7. juni på Politihjemmeværns- kaffe med kage. Børn under 6år hustruer.<br />

gården, Niels Steensensvej 10, får gratis mad. Øl - vand - vin til ”Allerede sidste år satte jeg spørgs-<br />

2820 Gentofte. Skydekort á kr. rimelige Husarpriser<br />

målstegn ved foreningens fortsatte<br />

10.00 kan købes på stedet hos Tag hele familien og vennerne med. eksistens, og mine betænkelighe-<br />

Kim Jønsson eller Erik Sørensen. Medlemmer af andre Gardehusarder er ikke blevet mindre. Jeg må<br />

I år skal man selv medbringe sin foreninger er meget velkomne. desværre sige, at gardehusarfor-<br />

egen madkurv som i gamle dage. Bindende tilmelding til spisning eningernes tidligere præsident,<br />

Øl og vand kan købes på stedet senest den 9.juni til Jørgen Beck Peer Høegh-Guldberg, var meget<br />

til rimelige priser.<br />

4772 1847 eller Bjarne Jensen 4818 tæt på realiteternes verden, når<br />

Morgenmad som vi indtager 4850<br />

han sluttede både repræsentantkl.1000,<br />

skal bestilles hos Kim<br />

PBV. Bjarne Jensen og præsidiemøderne med ordene:<br />

Jønsson tlf. 2621 5839, eller Erik<br />

"Husk, at den dag det ikke længere<br />

Sørensen tlf. 5057 7203, senest<br />

torsdag den 4. juni.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Gl.Roskilde Amt<br />

er sjovt og samtidig meningsfuldt<br />

at være medlem af en af de 13<br />

kammeratskabs¬foreninger, er der<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederiksborg Amt<br />

Fugleskydning<br />

Søndag den 14.juni kl. 1000 på<br />

Hanebjerg Skyttecenter, Gørløse<br />

Kom og vær med til vores hyggelige<br />

fugleskydning, samt de andre<br />

sjove konkurrencer:<br />

Redaktør:<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte<br />

Krogen 12, 4700 Næstved<br />

Tlf.: 55 73 64 71<br />

E-mail: knud.skafte@mail.dk<br />

(Foreningsstof og fødselsdagslister<br />

sendes til denne adresse).<br />

NB: Stof skal være redaktøren<br />

ihænde se side 2 for at blive<br />

bragt i næste nummer.<br />

Til-og framelding af medlemmer<br />

og "Gardehusaren" samt<br />

permanent adresseforandring<br />

sendes til: ghf@mail.tele.dk<br />

eller<br />

Danske Gardehusarforeninger,<br />

v/Freddy Rasmussen<br />

Banetoften 17<br />

4700 Næstved<br />

E-mail: freddyjr@mail.dk<br />

Fugleskydning<br />

Den årlige fugleskydning finder<br />

sted søndag den 14. juni kl. 1000<br />

hos Marineforeningen, Elisagårdsvej<br />

10 i Roskilde.<br />

Vi indleder med kaffe og et stykke<br />

kage, inden den arme fugl må stå<br />

for skud. Efter skydningen spiser<br />

vi den medbragte mad, og grillen<br />

bliver tændt til de, der har en luns<br />

kød eller pølser med.<br />

Tag familie og venner med og få en<br />

hyggelig dag. Der er skiveskydning<br />

med både riffel og pistol.<br />

Prisen for at deltage i fugleskydningen<br />

er kr.100,00 for voksne og<br />

kr. 25,00 for børn.<br />

Drikkevarer købes hos Marineforeningen<br />

til moderate priser.<br />

Besøg politiets heste<br />

Mandag den 15.juni kl. 1900 er der<br />

fællesarrangement med tre andre<br />

husarforeninger, hvor vi besøger<br />

politiets heste i staldene på<br />

Artillerivej. Programmet omfatter<br />

rundvisning i staldene, foredrag<br />

om det ridende politis virksomhed<br />

og en kop kaffe bagefter. Kontakt<br />

formanden, Leif Lund, for eventuel<br />

samkørsel på tlf. 4636 3938<br />

ikke længere baggrund for vores<br />

indsats”,<br />

Han fortsatte: Jeg har været til<br />

flere præsidiemøder på Antvorskov<br />

Kaserne, hvor jeg som regel<br />

er så heldig, at blive samlet op af<br />

formanden fra Frederikssund. Jeg<br />

har endvidere været til en stribe<br />

arrangementer forskellige steder<br />

i landet. Udgifterne for vores forening<br />

til alt dette har været nogle<br />

flasker vin til gaver. Kørsel, festmiddage<br />

og overnatninger har<br />

været for egen regning, og når<br />

man således bruger i tusindvis af<br />

kroner på sagen, er skuffelsen<br />

over den manglende lokale interesse<br />

for arbejdet endnu større.<br />

Det er dog ikke kun vores forening<br />

der har det svært. Formanden<br />

oplyste, at også De Samvirkende<br />

Soldaterforeninger for Roskilde og<br />

Omegn er i krise, og foreningen<br />

bliver sandsynligvis ophævet på<br />

en ekstraordinær generalforsamling,<br />

da det ikke lykkedes at finde<br />

en ny formand på den ordinære<br />

generalforsamling.<br />

Om samarbejdet med andre Gardehusarforeninger,<br />

sagde formanden:<br />

En gang om året mødes jeg med<br />

foreningerne i København, Frede-<br />

Foreningernes kontor:<br />

Kontoret kan kontaktes telefonisk<br />

alle onsdage kl. 1000-1200.<br />

Tlf. 55 78 77 60. eller www.danskegardehusarforeninger.dk<br />

Foreningens eksistens til debat<br />

på generalforsamlingen<br />

Foreningens fortsatte eksistens<br />

var til debat på den årlige generikssund<br />

og Frederiksborg for at<br />

planlægge arrangementer, som vi i<br />

fællesskab slår på tromme for. Fra<br />

Roskilde deltog vi tre mand i et<br />

besøg hos Hjemmeværnets våben- ()<br />

3/<strong>2009</strong> 17


Der blev uddelt tre årstegn på generalforsamlingen. Fra venstre er det Benny<br />

Madsen, Roskilde, 25 års tegn, Per Bay Lund, Hastrup ved Køge, 40 års tegn<br />

og Bent Bækgaard, Gundsømagle, 65 års tegn, som har fået overrakt tegnene<br />

af formanden Leif Lund (t.h.).<br />

samling i Grib Skov. En interessant,<br />

men kold aften, arrangeret af<br />

København, og i sidste uge var jeg<br />

i Frederikssund og høre en admiral<br />

fortælle historien om søværnets<br />

ubåde – en bådtype som nu er<br />

helt afskaffet i Danmark.<br />

I resten af året kan jeg oplyse, at<br />

der formentlig i efteråret bliver en<br />

tur til Fredsskoven ved Næstved<br />

for at se veterankøretøjer – turen<br />

arrangeres af Frederikssund. Den<br />

15. juni er der besøg hos Politihestene<br />

på Politikasernen i København,<br />

og Roskilde skal til efteråret<br />

arrangere besøg på Stevnsfortet –<br />

også kaldet ”Koldkrigs museet”.<br />

Hold øje med Gardehusaren, hvor<br />

disse arrangementer annonceres<br />

og husk, at man altid er velkommen<br />

til at deltage i andre foreningers<br />

arrangementer.<br />

Formanden var meget tilfreds<br />

med jubilardagen på Antvorskov<br />

kaserne, som efter hans mening<br />

havde været den hidtil bedste,<br />

bl.a. havde de mange veterankøretøjer<br />

og ældre materiel, side om<br />

side med det nymodens isenkram,<br />

sat et ekstra spændende præg på<br />

dagen. Leif Lund beklagede dog,<br />

at Roskilde var den ene af blot to<br />

foreninger, som ikke var repræsenteret<br />

med fane.<br />

Om arbejdet i præsidiet og dermed<br />

Danske Gardehusarforeninger,<br />

sagde formanden:<br />

Tidligere regimentschef kammerherre,<br />

oberst I.H. Sørensen blev<br />

sidste forår valgt til præsident<br />

for Danske Gardehusarforenin-<br />

18 3/<strong>2009</strong><br />

ger. Han er en noget anden type<br />

end den afgåede præsident Peer<br />

Høegh-Guldberg, men trods forskelligheden<br />

er jeg ikke i tvivl om,<br />

at det er en præsident, vi vil få lige<br />

så meget gavn af, som tilfældet<br />

var med Høegh-Guldberg.<br />

Nye tiltag er på vej og nogle er allerede<br />

ført ud i livet. Blandt andet<br />

var jeg omkring jul i Brøndby Strand<br />

for at aflevere en kurv med lækkerier<br />

til en hårdt såret husar fra<br />

hold 1 i Afghanistan. Disse kurve<br />

og andre tiltag betales af en fond<br />

oprettet til at hjælpe husarer såret<br />

under tjeneste i udlandet. Som<br />

noget nyt er de lokale foreninger<br />

også repræsenteret ved begravelser<br />

og bisættelser for husarer<br />

dræbt under tjeneste i udlandet.<br />

Desværre var der hele tre af dem<br />

i begyndelsen af januar, hvor jeg<br />

deltog i sergent Jacob Moe Jensens<br />

begravelse fra Sct. Jørgensbjerg<br />

Kirke i Roskilde den 3. Januar.<br />

Andre nye tiltag er, at medlemsemblemer<br />

til nye medlemmer sælges<br />

til foreningerne for kostprisen og<br />

uddeles gratis til nye medlemmer,<br />

samt at Danske Gardehusarforeninger<br />

er villige til at stå for<br />

lokalforeningernes kontingentopkrævning.<br />

Formanden sluttede sin beretning<br />

med håbet om, at det lykkes at<br />

finde folk til de poster, som skulle<br />

besættes. I modsat fald lukker vi<br />

biksen, eller måske kan en sammenslutning<br />

med Frederikssund<br />

eller andre foreninger komme på<br />

tale.<br />

Debat<br />

Den efterfølgende debat afslørede,<br />

at en sammenlægning med<br />

Frederikssund ikke var løsningen<br />

på Roskildes problemer, herunder<br />

den manglende tilslutning til<br />

arrangementerne. Som et medlem<br />

udtrykte det: ”Det er Roskilde eller<br />

ingenting – der er ikke noget alternativ”.<br />

Formanden oplyste, at ved<br />

en sammenlægning ville næsten<br />

alle arrangementer flytte til Frederikssund,<br />

hvor man har et lokale<br />

til rådighed.<br />

Med hensyn til fugleskydningen<br />

blev det foreslået, at sende et<br />

brev ud til hvert enkelt medlem<br />

i håb om, at det kunne skærpe<br />

interessen. Hvilket blev taget til<br />

efterretning af bestyrelsen.<br />

Regnskabet<br />

Kassereren Poul A. Hansen havde<br />

endnu ikke overstået en lang sygdomsperiode,<br />

og i hans fravær fremlagde<br />

formanden regnskabet.<br />

Det viste, at foreningen var gået<br />

tilbage fra 78 til 73 medlemmer, og<br />

det manglende kontingent var en<br />

af årsagerne til, at indtægterne var<br />

faldet med ca. 2400 kr. til 17.221,87<br />

kr. Da udgifterne var faldet med<br />

over 3000 kr. til 14.800,50 kr.,<br />

sluttede året med et overskud<br />

på 2421,37 kr.<br />

Foreningen har en kontant formue<br />

på 28.303,31 kr. og en beholdning<br />

af effekter som bl.a. omfatter<br />

faner, uniformer og sabler, til en<br />

anslået værdi af 36.695,00 kr.<br />

På grund af kassererens sygdom<br />

var regnskabet ikke revideret. Det<br />

vil ske på et senere tidspunkt,<br />

hvilket forsamlingen godkendte.<br />

Desuden lovede revisorerne, at der<br />

bliver sendt besked til medlemmerne,<br />

hvis der kom påtegninger<br />

ved revisionen.<br />

Valgene<br />

Der var trods formandens pessimisme<br />

ikke problemer med at få<br />

besat posterne ved valgene. Poul<br />

Bøtcher blev genvalgt til næstformand,<br />

Poul A. Hansen til kasserer og<br />

Ole Olsen til bestyrelsesmedlem.<br />

Som suppleant til bestyrelsen<br />

valgtes Henning Falk i stedet for<br />

Erik R. Hansen, der ikke ønskede<br />

genvalg.<br />

Som revisorer genvalgtes Ib Reuter<br />

for 2 år og Tage Kristiansen for 1 år.<br />

()


Ny revisorsuppleant blev Hans<br />

Christian Nielsen i stedet for<br />

Karsten Larsen, der ikke ønskede<br />

genvalg.<br />

Poul Bøtcher og Poul A. Hansen<br />

genvalgtes til fanebærere.<br />

Kontingentet<br />

Der var ingen indkomne forslag,<br />

hvorfor det blev vedtaget, at kontingentet<br />

fortsætter uændret med<br />

kr. 200,00 om året.<br />

Eventuelt<br />

Formanden gjorde opmærksom<br />

på fremlagt materiale fra<br />

Gardehusar¬regimentets Veteran<br />

Panser og Køretøjsforening, samt<br />

girokort til husarhilsen med ”Tak<br />

og Ære”, hvor Danske Gardehusarforeninger<br />

bruger pengene til<br />

en personlig hilsen som påskønnelse<br />

og hæder til gardehusarer,<br />

der er omkommet eller kommet<br />

fysisk eller psykisk til skade under<br />

udsendelse i international tjeneste,<br />

og som er uarbejdsdygtige.<br />

Formanden opfordrede til, at man<br />

støttede begge dele.<br />

Formanden uddelte også tre årstegn:<br />

65 års tegnet til gardehusar<br />

447 ”Østrup”, Bent Bækgaard,<br />

Gundsømagle, 40 års tegnet til<br />

gardehusar 779002 ”Svogerslev”,<br />

Per Bay Lund, Hastrup ved Køge,<br />

og 25 års tegnet til gardehusar<br />

459307 ”Kornerup”, Benny Madsen,<br />

Roskilde. Desuden vil 25 års tegnet<br />

blive sendt til gardehusar ”Frederiksberg”,<br />

Ole Nielsen, Lyngby, og<br />

gardehusar 149390 ”Sengeløse”,<br />

Svend Aage Pedersen, Guldborg.<br />

Henning Falk orienterede om keglespillet,<br />

som hver anden fredag<br />

foregår i Roskilde Keglecenter,<br />

og hvor alle medlemmer er velkomne.<br />

Herefter kunne dirigenten, Hans<br />

Christian Nielsen, slutte generalforsamling.<br />

Inden generalforsamlingen var der<br />

spisning, hvor menuen traditionelt<br />

stod på gule ærter.<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederikssund og Omegn<br />

<strong>Juni</strong> arrangement.<br />

Gardehusarforeningen for København<br />

arrangerer tur til Københavns<br />

Politis Rytterafdeling<br />

mandag den 15. juni kl. 1900.<br />

Tilmelding til John W. Hansen eller<br />

Kristian Klysner senest 2. juni<br />

B e s t y r e l s e n<br />

Gardehusarforeningen<br />

Næstved og Omegn<br />

Skovtur<br />

Skovturen afholdes i år fredag den<br />

28. august.<br />

I lighed med sidste år, bliver det<br />

også i år en ”kør selv” skovtur.<br />

Nærmere i ”Gardehusaren”<br />

August.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Fyns Stift<br />

Generalforsamling<br />

Generalforsamlingen afholdtes<br />

traditionen tro på soldaterhjemmet<br />

Dannevirke i Odense med god<br />

tilslutning.<br />

Indledningsvis fik de fremmødte<br />

jubilarer overrakt deres hæderstegn:<br />

1 40 års tegn, 4 25 års tegn<br />

og et enkelt 10 års tegn.<br />

Selve generalforsamlingen afvikledes<br />

i.h.t. vedtægterne og den<br />

udsendte dagsorden under dirigent<br />

Ole Olsens kyndige og faste<br />

ledelse.<br />

Formanden John Brauer aflagde sin<br />

første beretning: I årets løb har vi<br />

deltaget i de af FSS arrangerede<br />

aktiviteter, ligesom vi har haft de<br />

sædvanlige skyde- og bowlingkonkurrencer,<br />

der styres af Poul<br />

Hansen.<br />

Vi har desuden været repræsenteret<br />

ved en stand på Ørbæk marked,<br />

hvor Hesteeskadronen gjorde en<br />

god og flot indsats, der gjorde<br />

lykke hos publikum. Foreningen<br />

var vært for øl og vand til husarerne<br />

og gulerødder til hestene<br />

– og husarerne!<br />

Medlemstallet ligger stabilt på 157.<br />

Foreningens tidligere formand,<br />

Leif Christensen, høstede stor<br />

ros for sin indsats mht. få medlemmerne<br />

til at betale kontingent,<br />

så der ved årets udgang ikke var<br />

nogen restanter.<br />

Vi måtte i år tage afsked med foreningen<br />

fanebærer, Jan L.L.Hansen,<br />

som måtte afstå hvervet grundet<br />

dårlig ryg. Tak for indsatsen Jan!<br />

Herefter forelagde kassereren det<br />

reviderede regnskab, der balancerede<br />

med kr. 34.212,82 og for<br />

fjerde år i træk udviste et tilfredsstillende<br />

overskud, der var ca. 75%<br />

større end året før.<br />

Både formandens beretning og<br />

regnskabet blev godkendt.<br />

Der var indkommet forslag, som<br />

var i overensstemmelse med<br />

bestyrelsens egen beslutning: at<br />

udnævne foreningens formand<br />

1984-2008 Leif Christensen til<br />

æresmedlem, hvilket blev bifaldet<br />

med akklamation.<br />

Finn Nielsen, Leif Pedersen (”SIF”) og<br />

Jørgen Wielandt genvalgtes til bestyrelsen<br />

for en periode af to år.<br />

Som suppleanter genvalgtes Arne<br />

Jørgensen og Bjørn A.H. Hansen.<br />

Erik Atzen blev genvalgt som revisor<br />

og Erland Thrane Sørensen<br />

som suppleant.<br />

Som fanebærer nyvalgtes Erik<br />

Atzen, medens Leif Christensen<br />

blev suppleant..<br />

Under eventuelt orienterede Leif<br />

Christensen om et initiativ til<br />

oprettelse af ”væresteder” for<br />

hjemvendte sårede/tilskadekomne<br />

gardehusarer bemandet med frivillige<br />

hjælpere samt oprettelse<br />

af fond til støtte for disse. Han<br />

opfordrede de tilstedeværende til<br />

at slutte op om det gode formål.<br />

I forbindelse med Dronningens<br />

besøg i Nyborg 2. juni blev der<br />

spurgt om foreningen deltager<br />

med fane, hvilket medførte en<br />

lang og udførlig beretning, specielt<br />

taget i betragtning af, at der ikke<br />

foreligger detaljer om besøget.<br />

Herefter var den formelle del af<br />

generalforsamlingen afsluttet.<br />

Der var derefter hyggelig fællesspisning,<br />

bøf med løg og isdessert<br />

efterfulgt af stærk kaffe.<br />

I en pause mellem hovedret og<br />

dessert tog Leif Christensen, som<br />

repræsentant for Danske Soldaterforeningers<br />

Fællesråd ordet og<br />

tildelte på DSL’s vegne sammenslutningens<br />

fortjensttegn i bronze<br />

til kasserer Jørgen Wielandt og<br />

formand John Brauer..<br />

Under den afsluttende indtagelse<br />

af kaffen gav aftenens gæstetaler,<br />

kammerherre, oberst I.H. Sørensen,<br />

et interessant indlæg med orientering<br />

om seneste udvikling ved<br />

regimentet, baggrunden for dansk<br />

3/<strong>2009</strong> 19<br />

()


deltagelse i den internationale mission<br />

i Afghanistan, samt om egne<br />

erfaringer som militær rådgiver<br />

for den danske FN-ambassadør i<br />

New York og som militær delegeret<br />

ved NATO-hovedkvarteret i Mons<br />

i Belgien, sluttende som chef for<br />

Gardehusarregimentet.<br />

Obersten berettede ligeledes<br />

om de to store, gamle lygter, der<br />

havde prydet indgangen til Østerbrogades<br />

Kaserne, men som var<br />

”fulgt med” til Næstved i 1939,<br />

hvor de blev placeret ved indgangen<br />

til indre kasernegård. De var<br />

også blevet flyttet med regimentet<br />

til Slagelse, hvor de dog ikke<br />

kunne indpasses i det moderne<br />

byggeri.<br />

De kommer nu tilbage til den<br />

tidligere Østerbrogades kaserne<br />

og efter restaurering sat op på<br />

deres gamle pladser – forhåbentlig<br />

(også) til glæde for BUPL!<br />

Sæsonens bowlingresultater:<br />

Damer:<br />

1. Jenny Brauer (1242 points)<br />

2. Ulla Vestergaard (1209 points)<br />

3. Inger Jørgensen (1169 points)<br />

Herrer:<br />

1. Poul Hansen (1601 points),<br />

2. Kim Petersen (1546 points)<br />

3. Knud Enggaard (1226 points)<br />

Mandag 15. juni kl. 1900:<br />

Den fynske Landsby.<br />

Festligholdelse af Danmarks nationaldag<br />

med taler og uddeling af<br />

faner fra Danmarks Samfundet.<br />

Foreningsfaner møder kl. 1830 ved<br />

den firlængede gård med vandmøllen.<br />

Alle er velkomne.<br />

Mandag 6. juli kl. 1000:<br />

Blomsternedlæggelse på Odense<br />

Assistens kirkegård, afsnittet ved<br />

Falen-Vandværksvej-Ansgar.<br />

Til minde om slaget ved Fredericia<br />

1848.<br />

Lørdag 29. august kl.0945:<br />

Odense Kaserne, Sdr. Boulevard:<br />

Kl. 1000: Blomsternedlæggelse<br />

i forbindelse med opgøret med<br />

samarbejdspolitikken 1943 ved<br />

Mindestenen ved Patologisk Institut,<br />

OUH.<br />

Bestyrelsen<br />

20 3/<strong>2009</strong><br />

Gardehusarforeningen<br />

Østsjælland<br />

Generalforsamlingen<br />

Ordinær generalforsamling blev<br />

afholdt den 13. marts med deltagelse<br />

af 14 husarer.<br />

Under generalforsamlingen blev<br />

damerne underholdt med et morsomt<br />

præmiespil.<br />

Formandens beretning og kassererens<br />

aflæggelse af regnskabet blev<br />

godkendt uden bemærkninger.<br />

Til bestyrelsen blev Ib Jørgensen,<br />

Lasse Hansen, Ole Pedersen og<br />

Casper Dahl genvalgt.<br />

Til suppleanter blev Lars Olsen og<br />

Carsten Buchna valgt.<br />

Genvalg af revisor Børge Nissen-<br />

Pedersen og suppleant Hans<br />

Jørgen Kristensen.<br />

Efter generalforsamlingen blev<br />

der uddelt 40 års årstegn til Poul<br />

Højlund, 25 års årstegn til Frede<br />

Hansen Dahl og 10 års årstegn til<br />

Jens V. Hansen.<br />

Aftenen sluttede med kammeratligt<br />

samvær.<br />

Fugleskydning<br />

Den årlige fugleskydning afholdes<br />

lørdag den 27. juni kl. 0900 på<br />

Tubæk Skyttecenter ved Præstø.<br />

Skydekort købes på banen.<br />

Vi starter med at spise vores<br />

medbragte morgenmad, hvorefter<br />

sidste års fuglekonge starter<br />

skydningen.<br />

Der skydes indtil fuglen er nedlagt,<br />

dog senest til kl. 1600.<br />

Derefter spises medbragt frokost,<br />

hvorunder præmier uddeles og den<br />

nye fuglekonge kåres.<br />

Dagen slutter med hyggeligt<br />

samvær.<br />

Tag gerne venner og bekendte<br />

med, så vi kan blive mange og<br />

dermed få det sjovere.<br />

Øl og vand kan købes på banen.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Møn og Sydsjælland<br />

Generalforsamling<br />

Der var mødt 29 medlemmer til<br />

generalforsamlingen den 2.marts<br />

på Hotel Møen. Generalforsamlingen<br />

indledtes med spisning kl.<br />

1800, hvor der blev serveret okse-<br />

kødssuppe og oksesteg, alt godt<br />

tilberedt og mørt.<br />

Kl. 2000 bød næstformand Henrik<br />

Rasmussen velkommen til de fremmødte<br />

og indledte generalforsamlingen<br />

med en hilsen fra vores<br />

formand, som var fraværende pga.<br />

en rejse til Australien.<br />

Der blev uddelt årstegn: 50 år til<br />

Jørgen Hansen og Knud Rasmussen,<br />

25 år til Otto Hansen samt foreningstegn<br />

til John B. Bennedsen.<br />

Selve generalforsamlingen blev<br />

indledt med, at Henrik udtalte<br />

mindeord over 2 af vore kammerater,<br />

der i årets løb var gået til<br />

Ryes brigade, nemlig vores mangeårige<br />

kassere Svend Petersen,<br />

samt Ejgil Kristoffersen, Kindvig.<br />

Bent Henriksen blev foreslået til<br />

dirigent og blev valgt.<br />

Formandens beretning om foreningens<br />

virke i det forløbne år blev<br />

oplæst af næst formanden. Kassereren<br />

oplæste det reviderede<br />

regnskab, der blev godkendt.<br />

Valg:<br />

Til bestyrelsen blev Jørgen E Andersen,<br />

Børge Larsen, Knud Rasmussen<br />

og Per Mygind genvalgt, Jørn<br />

Petersen ønskede ikke genvalg,<br />

i hans sted blev Hans Evald Mortensen<br />

valgt.<br />

Suppleant Poul Erik Mortensen<br />

blev genvalgt, og der var ligeledes<br />

genvalg af revisor Bent Tærsker.<br />

Som fanebærer blev Henrik Rasmussen<br />

genvalgt<br />

Eventuelt:<br />

Her redegjorde Henrik for det<br />

kommende repræsentantskabsmøde<br />

den 17. maj på Hotel Præstekilde,<br />

som vores forening skal<br />

gennemføre.<br />

Kassereren redegjorde for den<br />

nylig iværksatte indsamling til ”<br />

Hjælp GHF med at påskønne og<br />

hædre gardehusarer, der er såret/<br />

tilskadekommet under international<br />

tjeneste”, og opfordrede til at gøre<br />

brug af de omdelte girokort.<br />

De gardehusarer, der i årets løb<br />

havde haft besøg i anledning af<br />

deres mærkedage, takkede bestyrelsen<br />

for besøg og gave.<br />

Jørn Petersen takkede for sine<br />

år i bestyrelsen, og Hans Evald<br />

Mortensen takkede for valget og<br />

glæde sig til arbejdet.<br />

Henrik sluttede generalforsam-<br />

()


lingen med at takke dirigenten,<br />

og bød velkommen til Hans Evald<br />

i bestyrelsen og sluttede med en<br />

varm tak til Jørn for hans gode<br />

indsats i bestyrelsen.<br />

Efter en kort strække ben pause<br />

bød Henrik velkommen til Henning<br />

Jensen, der var til stede for<br />

at vise os en af sine mange gode<br />

serier af lysbilleder, denne gang<br />

fra en tur langs den Norske kyst.<br />

Det var en rigtig god oplevelse at<br />

blive delagtiggjort i denne begivenhedsrige<br />

tur. Der blev også<br />

tid til en smalfilm, som Henning<br />

havde optaget i forbindelse med<br />

Livgardens præsidiemøde, som<br />

blev holdt på Møn i 1986. Tak til<br />

Henning for en rigtig god underholdning.<br />

Så var en god aften i godt selskab<br />

slut, og vi i bestyrelsen siger tak for<br />

det fine fremmøde og går nu i arbejdstøjet<br />

for at gøre repræsentantskabsmødet<br />

så godt som mulig.<br />

Husarhilsen til Jer alle.<br />

Sommerudflugt.<br />

Vi har planlagt sommerudflugten<br />

for <strong>2009</strong>. Vi mødes på Museumsgården,<br />

Skullebjergvej 15, Keldbylille,<br />

4780 Stege den 19. juni, kl.<br />

1800. Her spiser vi den medbragte<br />

mad, medbring bord og stol samt<br />

andet tilbehør. Når vi er kommet<br />

vel igennem måltidet, vil vi blive<br />

vist rundt på Museumsgården af<br />

folk fra ”Vennernes bestyrelse”<br />

Det koster kr. 30,00 pr. person,<br />

som går til Museets ve og vel.<br />

På et passende tidspunkt af<br />

aftenen holder vi kaffepause så<br />

medbring derfor også kaffe/the.<br />

Kammerater mød talstærk op og<br />

tag gerne venner og bekendte<br />

med, og lad os håbe på en god<br />

aften i hinandens selskab.<br />

Vel mødt og på gensyn<br />

Bestyrelsen.<br />

Gardehusarforeningen<br />

Nordvestsjælland<br />

Generalforsamlingen<br />

Den 27. marts afholdtes den årlige<br />

generalforsamling i Ubby Forsamlingshus<br />

.Aftenen startede med, at<br />

estandarten blev ført ind. Derefter<br />

bød formanden Erik Jensen velkommen<br />

til de 35 fremmødte. Herefter<br />

var der spisning. Formanden<br />

indledte generalforsamlingen med<br />

På billedet ses 3 nye medlemmer som har fået overrakt foreningstegnet:<br />

fra venstre: Egon Olsen, Ubby. Erling Larsen, Dianalund, Carl Erik Hansen,<br />

Slagelse, og formand Erik Jensen<br />

at byde særlig velkommen til tidligere<br />

Gardehusar og Jægersoldat,<br />

nu folketingsmedlem Helge Adam<br />

Møller. Derefter blev Ole Jensen<br />

valgt som dirigent. Han startede<br />

med at gennemgå dagsordnen,<br />

inden formanden Erik Jensen<br />

aflagde beretning.<br />

I sin beretning kom han bl.a. ind<br />

på ,at foreningen havde haft en<br />

god sommerudflugt til Fredsskoven<br />

i Næstved, hvor formanden for<br />

Gardehusarregimentets Veteran<br />

Panser og Køretøjsforening, Steen<br />

Thomsen gav en god og interessant<br />

rundvisning. Formanden<br />

oplyste også, at man i Danske Gardehusarforeningers<br />

Præsidium har<br />

besluttet at oprette en fond, hvorfra<br />

man kan påskønne og hædre<br />

Gardehusarer, der er såret / tilskadekommet<br />

i international tjeneste.<br />

Formanden sluttede sin beretning<br />

med at sige tak til bestyrelsen for<br />

et godt og hyggeligt samarbejde i<br />

årets løb. Derefter fremlagde kasserer<br />

Henning Kristensen regn-<br />

På billedet ses formand Erik Jensen<br />

takke Helge Adam Møller for et godt<br />

og interessant foredrag.<br />

skabet. Formandens beretning og<br />

regnskabet blev godkendt med<br />

akklamation.<br />

Der var genvalg til alle.<br />

Under eventuelt uddelte formanden<br />

foreningstegn til 3 nye medlemmer<br />

Egon Olsen, Ubby, Carl<br />

Erik Hansen, Slagelse, og Erling<br />

Larsen, Dianalund. 10 års tegn til<br />

Kurt Jensen, Rørby, og 50 års tegn<br />

til Vagn Andersen, Nykøbing Sj. og<br />

Jørgen Jensen, Spangsbro.<br />

Efter generalforsamlingen fik<br />

Helge Adam Møller ordet. Han kom<br />

bl.a. ind på: Dansk forsvar i dag<br />

og hvorfor vi har soldater i Afghanistan,<br />

oplevelser og uddannelse<br />

som jægersoldat samt oplevelser<br />

med kongefamilien, springe i faldskærm<br />

med Kronprinsen. Det var<br />

et godt og interessant foredrag.<br />

Til slut takkede formanden alle for<br />

en god og hyggelig aften<br />

Sommerudflugt<br />

Lørdag den 1. august går turen<br />

til Koldkrigsmuseum Stevnsfort,<br />

Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig,<br />

hvor vi mødes kl. 1030 på parkeringspladsen.<br />

Herefter skal vi på<br />

en guidet tur i undergrunden, der<br />

er ca. 5 km gangsystem og turen<br />

tager ca. halvanden time. Temperaturen<br />

i undergrunden er ca. 10<br />

grader året rundt. Ønsker man ikke<br />

at gå med i undergrunden, er der<br />

også meget at opleve i naturen.<br />

Pris for en guidet tur i undergrunden<br />

kr. 110,00 og kr. 20,00<br />

hvis man ikke ønsker at gå med i<br />

undergrunden.<br />

Derefter spiser vi den medbragte<br />

mad. Er der tid og lyst til mere,<br />

kører vi ( ca. 5 min. ) til Stevns<br />

Museum og Højerup gamle Kirke.<br />

Der kan vi også drikke vores medbragte<br />

eftermiddagskaffe. ()<br />

3/<strong>2009</strong> 21


Turen er for alle, så hvis der er<br />

familie eller venner som ønsker<br />

at deltage, er de velkomne. Er der<br />

nogen som ønsker samkørsel, vil<br />

vi prøve at arrangere det.<br />

Tilmelding til turen senest den 25.<br />

juli til Erik Jensen, tlf.: 5950 4018<br />

P.B.V. Erik Jensen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

Generalforsamling<br />

Den 14. marts afholdtes den årlige<br />

generalforsamling på Simested Kro.<br />

Valget af Simested som mødested<br />

er ideelt, da de fleste medlemmer<br />

så har nogenlunde lige langt at<br />

køre.<br />

Efter at de mange fremmødte<br />

havde nydt kaffe og rundstykker<br />

og en del morgendrammer, blev<br />

selve generalforsamlingen indledt<br />

med, at estandarden førtes ind til<br />

tonerne af 3. GHR march.<br />

Medlemmer faldet bort i årets<br />

løb mindedes ved sænkning af<br />

estandarden .Trompeterne blæste<br />

Koral.<br />

Herefter bød Hans Pedersen<br />

alle velkommen og foreslog Keld<br />

Larsen som dirigent.<br />

Keld Larsen gav straks ordet tilbage<br />

til Hans Pedersen, som i sin<br />

beretning om årets gang i foreningen<br />

bl.a.fortalte om sin deltagelse<br />

den 11. november 2008 i Mindeparken,<br />

Århus, hvor 90 års dagen<br />

for afslutningen på 1. Verdenskrig<br />

blev markeret.<br />

Det foregik i silende efterårsregn,<br />

så deltagerne satte stor pris på<br />

SOK efterfølgende smørrebrød,<br />

samt musikalske underholdning.<br />

Hans Pedersen beklagede, at<br />

estandarden ikke var med ved jubilarstævnet.<br />

Høsten skulle i hus!<br />

Foreningen har god tilgang af nye<br />

medlemmer, så fremtiden tegner<br />

godt, da de nye medlemmer<br />

kommer fra yngre årgange.<br />

Kasserer Jens Simonsen gennemgik<br />

regnskabet, som Thyge Jørgensen<br />

og Per Christiansen havde<br />

revideret og godkendt.<br />

Til bestyrelsen genvalgtes Svend<br />

Åge Andersen og Hans Ahler.<br />

Som suppleanter valgtes Harry<br />

Jensen.<br />

Michael Ahler blev nyvalgt. Keld<br />

Larsen trak sig for at lade yngre<br />

kræfter komme til.<br />

22 3/<strong>2009</strong><br />

Thyge Jørgensen blev genvalgt<br />

som revisor. Knud Erik Bødker<br />

blev genvalgt som revisorsuppleant,<br />

en stilling som han efter eget<br />

udsagn er utrolig glad for, og også<br />

lidt afhængig af.<br />

Til at føre estandarden genvalgtes<br />

Hans Pedersen.<br />

Under eventuelt var der livlig<br />

debat.<br />

Poul Bødker takkede Gardehusarforeningen<br />

Jyllands trompeterkorps<br />

for at møde op og blæse de<br />

marcher og signaler, som passer<br />

til anledningen.<br />

Poul Bødker ville også gerne slå<br />

til lyd for, at de, der kører til jubilarstævne,<br />

kan medbringe estandard<br />

tilhørende foreningen, hvis<br />

valgte estandardfører skulle være<br />

forhindret.<br />

Poul Bødker mente, at man kunne<br />

have en chance for at blive tildelt<br />

en ekstra fane fra Danmarkssamfundet.<br />

Hans Pedersen lovede at<br />

undersøge dette nærmere. Han<br />

mente dog, at en estandard er<br />

mere passende for foreningen,<br />

og ud fra hans erfaring langt nemmere<br />

at have med til de forskellige<br />

begivenheder, hvor foreningen er<br />

repræsenteret.<br />

Hans Pedersen foreslog efterårsfesten<br />

flyttet til et eftermiddagsarrangement,<br />

og en hurtig<br />

afstemning ved håndsoprækning<br />

viste god stemning for dette. Som<br />

tidligere år er der en sommerudflugt<br />

klar. Der var ikke yderligere<br />

på dagsordenen og herefter gik<br />

man over til mere uformelle drøftelser<br />

over en god middag, serveret<br />

af kroværten selv.<br />

Efter generalforsamlingen har<br />

bestyrelsen konstitueret sig med<br />

Hans Pedersen som formand,<br />

Svend Aage Andersen som næstformand,<br />

Jens Simonsen kasserer<br />

og Hans Ahler sekretær. Øvrige<br />

bestyrelsesmedlemmer har fået<br />

forskellige andre opgaver tildelt.<br />

Sommertur<br />

I år har vi besluttet, at turen skal gå<br />

til Hanstholm torsdag den 11.juni.<br />

Vi mødes kl. 1000 ved Bunkermuseet<br />

på Molevej og starter dagen<br />

med en kop medbragt kaffe.<br />

Det er meningen, vi skal se Museumscenter<br />

Hanstholm, som har en<br />

stor udstilling om Atlantvolden,<br />

som var Tysklands forsvarslinie ned<br />

langs hele Europas vestkyst.<br />

Vi skal også se fæstningsanlægget,<br />

hvor der er mulighed for at få en<br />

tur med ammunitionstoget, så det<br />

er ikke en længere spadseretur, vi<br />

skal ud på. Desuden ser vi havnen,<br />

kirken og fyrtårnet. Hvis der er<br />

mere tid, ser vi også nogle af de<br />

store særprægede naturarealer.<br />

Entrebilletten til Hanstholm-fæstningen<br />

koster ca.kr. 40,00.<br />

Keld Larsen har igen i år planlagt turen,<br />

og det borger for god kvalitet.<br />

Så mød op med en god madkurv,<br />

praktisk tøj/fodtøj og masser af<br />

godt humør. Vi forventer at slutte<br />

omkring kl. 1600.<br />

Lidt historie;<br />

Hanstholm-fæstningen var et led<br />

i Hitler-Tysklands 5500 km lange<br />

Atlantvold og blev betragtet som<br />

Nordeuropas største og stærkeste<br />

fæstningsanlæg. Hele fæstningsanlægget<br />

strækker sig fra Svinkløv<br />

i nord til Agger i syd. Alene inden<br />

for Hansted kirkesogns 9 km2<br />

ligger der ca. 800 betonanlæg,<br />

og ligesom andre tyske byggerier<br />

præger det fortsat bybilledet<br />

i Hanstholm.<br />

Tyngden i dette mægtige anlæg<br />

var 4 stk. 380 mm kanoner med<br />

løb på næsten 20 m længde og<br />

med en aktionsradius på 55 km.<br />

Formålet med disse kanoner var<br />

sammen med et tilsvarende batteri<br />

i Sydnorge, at holde indsejlingen<br />

til Skagerrak fri for allierede flådefartøjer<br />

og samtidig sikre den<br />

tyske besejling af Norge.<br />

Den kanon, der i dag er opstillet,<br />

er egentlig en 380 mm kanon, der<br />

skulle være opstillet i Tirpitz-stillingen<br />

ved Oksby. Oprindeligt var<br />

kanonerne bygget til montering<br />

på slagskibet Gneisenau, men da<br />

dette aldrig blev til noget, blev de<br />

i stedet anvendt til kystbefæstningsanlæg.<br />

Hver granat vejede 800 kg og<br />

kanonerne havde en skudkadance<br />

på en granat hvert 80. sekund.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland<br />

Generalforsamling<br />

Foreningen har afholdt sin ordinære<br />

generalforsamling i Søgaardlejren<br />

den 4. marts.<br />

()


Formanden Carl Jürgen Bock kunne<br />

byde velkommen til 32 medlemmer.<br />

Inden man gik over til dagsordenen<br />

mindedes forsamlingen afdøde<br />

soldaterkammerat Kjeld Hansen.<br />

Endvidere blev der uddelt årstegn<br />

til følgende medlemmer:<br />

60- års tegn til Åge Paulsen, 25-<br />

års tegn til Jesper Dippel, 10-års<br />

tegn til Andreas Bjerregaard, Hans<br />

Rudolf Bonde, - Johann Bruun, -<br />

Max Greve, - Erik Marius Jensen,<br />

- Peter Jessen, - Ejnar Jørgensen,<br />

- Svend Åge Kjær, - Martin K. Paulsen,<br />

- Ejvind Petersen, - Kaj Pedersen,<br />

- Jørgen Phillipsen, - Mads<br />

Rasmussen, - Olav Sørensen.<br />

Herefter gik man over til dagsordenen.<br />

Til dirigent blev Erik Marius<br />

Jensen valgt.<br />

Formandens og kassererens beretning<br />

blev enstemmigt godkendt.<br />

Poul Møldgaard blev enstemmigt<br />

valgt til nyt bestyrelsesmedlem.<br />

Der var genvalg til Mogens Olsen.<br />

Som suppleanter blev Mads Rasmussen<br />

og Paul Solberg Hansen<br />

valgt. Der var genvalg til revisor Max<br />

Greve, revisor Ejvind Petersen og<br />

revisorsuppleant Ejnar Jørgensen.<br />

Formanden takkede afgående<br />

bestyrelsesmedlem Kaj Rossen<br />

for godt samarbejde og overrakte<br />

denne en anerkendelse.<br />

Man gik herefter over til kammeratligt<br />

samvær. Foreningen var<br />

vært ved smørrebrød og det dertilhørende.<br />

--- Jesper Dippel viste<br />

en film om Gardehusarregimentet<br />

gennem de sidste 100 år.<br />

På et efterfølgende møde har<br />

bestyrelsen konstitueret sig med<br />

Mogens Olsen som næstformand.<br />

Andreas Bjerregaard forbliver kasserer,<br />

Hans Juhler forbliver sekretær<br />

Jubilarstævne<br />

Den 19. september arrangerer<br />

foreningen fælleskørsel i bus til<br />

jubilarstævnet på Antvorskov. Der<br />

er i år en lang række jubilarer, som<br />

alle vil blive særskilt tilskrevet. Vi<br />

håber selvfølgelig, at rigtig mange<br />

af vore medlemmer vil deltage.<br />

Tilmelding bør ske til Hans Juhler,<br />

tlf. 7468 6090, E-mail: haogel@<br />

mail.dk Tilmeld Jer snarest til en<br />

spændende dag i selskab med<br />

gamle soldaterkammerater. Tag<br />

familien med. Der vil være mange<br />

spændende aktiviteter på kaserneområdet<br />

på dagen.<br />

Redefiner Hengstparade<br />

Som omtalt i de foregående udgaver<br />

arrangerer foreningen en tur<br />

til det imponerende hesteshow<br />

REDEFINER HENGSTPARADE den<br />

26. september. Vi kører i bus tidlig<br />

morgen, så vi er fremme i Redefin/<br />

Meklenburg-Vorpommern i god tid,<br />

hvor vi kan besigtige de historiske<br />

staldanlæg med de 150 avlshingste.<br />

Showet spænder meget<br />

vidt fra unghingste i fri dressur<br />

til Grand Prix, fra tandemkørsel<br />

til 16-spand forspændt historiske<br />

vogne. Tilmelding til Carl Jürgen<br />

Bock, tlf: 7444 1458, 2746 9226<br />

bock@bbsyd.dk, indbetaling kr.<br />

450,00 til 8060 115572.<br />

Vi ønsker alle vore medlemmer en<br />

god sommer.<br />

Bestyrelsen<br />

MÆRKEDAGE<br />

Optagelse til denne rubrik foretages<br />

af de respektive foreninger<br />

Gardehusarforeningen<br />

København<br />

15.juni – 70 år<br />

Gardehusar 378285/58 ”Nordby”<br />

Robert Nielsen<br />

Maxivej 53<br />

3310 Ølsted<br />

21.juni – 80 år<br />

Gardehusar 5003/50 ”Frederikssund”<br />

Erik Jensen<br />

Kobbelvænget 57, 1.tv.<br />

2700 Brønshøj<br />

25.juni – 80 år<br />

Gardehusar 4301/49 ”Hindsgavl”<br />

Bent Hindsgaul<br />

Bygtoften 37, Selkær<br />

8585 Glesborg<br />

2.august – 93 år<br />

Gardehusar 926/37 ”Nordborg”<br />

Adalbert J.Schmidt<br />

Plejehjemmet Salem – stue 4<br />

Mitchellsstræde 5<br />

2820 Gentofte<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederiksborg Amt<br />

1.juli – 80 år<br />

Gardehusar 4101/49 ”Firhøj”<br />

Erik Mortensen<br />

Kajerødvej 9 E<br />

3460 Birkerød<br />

12.juli – 85 år<br />

Gardehusar 609/45 ”Esbønderup”<br />

David Th. Westring Sørensen<br />

Hestehaven 4<br />

3200 Helsinge<br />

21.juli – 101 år<br />

Gardehusar 829/28 ”Bregnerød”<br />

Otto N. Rasmussen<br />

Stavnnsholt Gydevej 130<br />

3460 Birkerød<br />

23.juli – 75 år<br />

Gardehusar 214119/54 ”Frederiksværk”<br />

Jørgen Bech<br />

Langs Skolen 20<br />

3300 Frederiksværk<br />

Gardehusarforeningen<br />

Gl. Roskilde Amt<br />

9.juni – 80 år<br />

Gardehusar 4814/49 ”Himmelev”<br />

Jacob Petersen<br />

Tofthøjvej 20 - D 43<br />

4130 Viby Sj.<br />

7.juli – 60 år<br />

Gardehusar ”Rye”<br />

Steffen Christensen<br />

Orehøjvej 9<br />

4320 Lejre<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederikssund og Omegn<br />

15.juli – 80 år<br />

Gardehusar 4893/50 ”Tørslev”<br />

E.Johannes Jacobsen<br />

Fagerholtvej 11<br />

4050 Skibby<br />

22.juli – 75 år<br />

Gardehusar 214375/54 ”Nordrup”<br />

Verner Bastholm<br />

Tulipanvej 37<br />

3550 Slangerup<br />

3/<strong>2009</strong> 23<br />

()


Gardehusarforeningen<br />

Næstved og Omegn<br />

22.juli – 60 år<br />

Gardehusar 0111/65 ”Fredensborg”<br />

Preben L. Knorrenborg<br />

Chr.Winthersvej 15<br />

4700 Næstved<br />

6.august – 75 år<br />

Gardehusar 213929/54 ”Dysted”<br />

J.E.Nielsen<br />

Smidstrupvej 71<br />

4733 Tappernøje<br />

Maribo Amts<br />

Gardehusarforening<br />

15.juni – 75 år<br />

Gardehusar 218181/53 ”Sakskøbing”<br />

Helmer Hansen<br />

Skandiavegan 4a – 102<br />

45143 Uddevalla<br />

Sverige<br />

30.juli – 75 år<br />

Gardehusar 179244/53 ”Vejringe”<br />

Willy Petersen<br />

Hvilehøj 4, Falkerslev<br />

4871 Horbelev<br />

Gardehusarforeningen<br />

Fyns Stift<br />

27.juni – 60 år<br />

Gardehusar årg. 73 ”Marslev”<br />

Finn Augustesen<br />

Granparken 12<br />

5792 Årslev<br />

4.juli – 80 år<br />

Gardehusar 123729/51 ”Male”<br />

Adolf Rasmussen<br />

Tingvej 37, Skinderup<br />

9632 Møldrup<br />

Ændringer til adresselisten:<br />

Gardehusarforeningen for Fyns<br />

Stift:<br />

Ny e-mail adresse for Jørgen Wielandt:<br />

wielandt@youseepost.dk<br />

En lille rettelse til adressen for<br />

formanden for Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland:<br />

Adressen Skeldekobbel 2 skal<br />

ændres til Skeldekobbel 20.<br />

24 3/<strong>2009</strong><br />

9.juli – 60 år<br />

Gardehusar årg.69 ”Kerteminde”<br />

Erik Adolf Bue Hansen<br />

Sybergsvej 103<br />

5300 Kerteminde<br />

Gardehusarforeningen<br />

Nordvestsjælland<br />

26.juni – 70 år<br />

Gardehusar 276/58 ”Mørkøv”<br />

Jørgen Lund Christensen<br />

Mørkøv Kirkeby 24<br />

4440 Mørkøv<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

19.juni – 60 år<br />

Gardehusar årg.69 ”Hjernø”<br />

Carsten Frederiksen<br />

Baunehøjvej 10<br />

8381 Tilst<br />

26.juni – 60 år<br />

Gardehusar 201/70 ”Harlev”<br />

Poul Møller<br />

Ringvejen 1, Skovby<br />

8464 Galten<br />

28.juli – 70 år<br />

Gardehusar 408415/59 ”Tånum”<br />

Per Kaihøj Rasmussen<br />

Doktor Alle 1<br />

8981 Spentrup<br />

Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland<br />

9.juni – 60 år<br />

Gardehusar<br />

Mads Rasmussen<br />

Egedesmindevej 12<br />

6100 Haderslev<br />

14.juni – 70 år<br />

Gardehusar 378132 ”Hvidbjerg”<br />

Andreas Bjerregaard<br />

Nyvej 6<br />

6510 Gram<br />

Gardehusarforeningen<br />

Antvorskov<br />

11.juli – 50 år<br />

Gardehusar<br />

Finn Eisensøe<br />

Skolevej 7, Fodby<br />

4700 Næstved<br />

4.august – 70 år<br />

Gardehusar 459207/60 ”Tranegilde”<br />

Claus B.Magnussen<br />

Havrebjergvej 1, Havrebjerg<br />

4200 Slagelse<br />

Ved Milepælen<br />

takker vi Gardehusarregimentet,<br />

Foreningen, Skyttelauget og alle<br />

kammeraterne for de venlige hilsener<br />

og lykønsninger<br />

70 år<br />

Gardehusar 4081291/59 ”Barsbøl”<br />

Martin N.Holm<br />

Sorøvej 64 A<br />

4230 Skælskør<br />

70 år<br />

Gardehusar 409361/59 "Kólstrup"<br />

Arne Brolund<br />

Østergade 8 G<br />

5672 Broby<br />

75 år<br />

Gardehusar 1429280/52 "Sundbylille"<br />

Erik Olsen<br />

Bakkevænget 30 a<br />

3600 Frederikssund<br />

Dødsfald<br />

Gardehusar 149072/52 ”Tømmerup”<br />

Erik Schwartz<br />

Skottegården 33, 2.tv.<br />

2770 Kastrup<br />

Gardehusar 148932/52<br />

Knud Toftager Hansen<br />

Mønvej 35<br />

4720 Præstø<br />

Gardehusar 531813/62 ”Vedby<br />

Poul Erik Johansen<br />

Hedebakken 8, Helstrup<br />

8920 Randers NV<br />

Gardehusar 2933/48 ”Aggersund”<br />

Arne Jensen<br />

Jyllandsgade 16 E<br />

9600 Års<br />

Gardehusar 149238/52<br />

Erling O. M. Larsen<br />

Farstrupvej 7<br />

4600 Køge<br />

Æret være deres minde


Formand<br />

Helmer Christensen<br />

Vestersøvej 19, Lundforlund<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58584255<br />

Mobil 40175664<br />

Kasserer<br />

Per Küster<br />

Karlemosevej 123 3.tv.<br />

4600 Køge<br />

Tlf. 48417465/25777465<br />

E-mail: p.kuster@karlemosen.net<br />

På billedet ses bautastenen, som<br />

er placeret sammen med andre<br />

mindestene.<br />

Den historiske<br />

Rindsholm Kro<br />

På Gl. Aarhusvej 323 i Viborg, er<br />

et besøg værd for soldaterkammerater.<br />

Hvad:<br />

I området ved kroen er oprettet en<br />

mindelund over faldne og sårede i<br />

bl.a. international tjeneste.<br />

Hvordan:<br />

"Danske soldaters mindelund"<br />

blev indviet i kroens park den 24.<br />

oktober 2007 af chefen for Jydske<br />

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT<br />

SOLDATERFORENING<br />

Stiftet den 25. november 1917.<br />

www.sjlr.dk<br />

Soldaterforeningerne er hæren bag hæren<br />

Næstformand/ Webmaster<br />

/Sekretær<br />

Hans Erik Bonde<br />

H.P. Christensensvej 22<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 57832553<br />

E-mail: herab@stofanet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Michael Rosenbæk<br />

Jasminvej 35<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil 2065 3480<br />

mail@pejsehuset.dk<br />

Dragonregiment, repræsentanter<br />

for regeringen, alle værn, veteraner<br />

og deres familie.<br />

Flere end 100.000 danskere har<br />

været udsendt i fredens tjeneste<br />

for FN, NATO, OSCE og EU. De blå<br />

baretters mindesten står nu på<br />

historisk grund sammen med dragonernes<br />

mindesten for kampen<br />

ved kroen den 4. juli 1849.<br />

Mindestenene flankeres af 3 kampvogne,<br />

der tidligere gjorde tjeneste<br />

ved Jydske Dragonregiment,<br />

sammen med et mindeanker fra<br />

søværnet.<br />

Formål:<br />

At være et årligt samlingspunkt 24.<br />

oktober med henblik på at støtte<br />

Hærens Regimenters Hjælpefond<br />

(HOK) samt Danske Soldaters<br />

og Pårørendes Støttefond www.<br />

stsop.dk Der kan ved Sjællandske<br />

Livregiments Soldaterforening v/<br />

formanden, rekvireres flotte postkort<br />

fra indvielsen. Beløbet fra<br />

disse går ubeskåret til nævnte<br />

fonde.<br />

Adgang:<br />

Der er fri adgang til Mindelunden<br />

ved Den Historiske Rindsholm<br />

Kro.<br />

Hans Erik Bonde<br />

Motto:<br />

Tapper og Tro<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Palle Piil Jensen<br />

Krænkerupvej 55,<br />

Havrebjerg<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil. 26235020<br />

E-mail: ppiil@mail.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

John Jensen<br />

Egebjergvej 28<br />

Sørbymagle<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf.: 58 54 54 59<br />

Tillykke!<br />

50 år<br />

16/6 Torben Olsen<br />

Byparken 44<br />

3450 Allerød<br />

70 år<br />

26/6 Max Jeppesen<br />

Femøvej 6<br />

4200 Slagelse<br />

70 år<br />

1/7 Bent Madsen<br />

Stationsvej 3<br />

4241 Vemmelev<br />

70 år<br />

30/7 Svend Åge Hansen<br />

Kingosvej 24<br />

3400 Hillerød<br />

3/<strong>2009</strong> 25<br />

()


26 3/<strong>2009</strong><br />

Formand Helmer Christensen tildeler Kai Løgager foreningens tegn for 50<br />

års trofast medlemskab.<br />

Generalforsamling <strong>2009</strong><br />

Generalforsamlingen blev afholdt i<br />

Peder Aalborgstuen på Antvorskov<br />

Kaserne 12. marts <strong>2009</strong>.<br />

Formanden bød velkommen til 5<br />

bestyrelsesmedlemmer og 8 medlemmer.<br />

Jens Peder Nielsen blev valgt til<br />

dirigent. Hans-Erik Bonde blev<br />

udpeget som referent.<br />

Finn Ib Jensen og Finn Andersen<br />

blev valgt som stemmetællere.<br />

Herefter udtalte formanden mindeord<br />

for Erik Lauge Nielsen, som<br />

20. november 2008 afgik ved<br />

døden. Erik Lauge Nielsen havde<br />

været med til opstart af Slagelse/<br />

Vestsjæl-lands Soldaterforening<br />

på Slagelse Kaserne i 1970. Denne<br />

æra sluttede i 2003 efter 33 år<br />

i bestyrelsen som formand og<br />

bestyrelsesmedlem. I 2005 blev<br />

Erik Lauge Nielsen udnævnt til<br />

æresmedlem af foreningen.<br />

Æret være<br />

Erik Lauge Nielsens minde.<br />

Formandens beretning indeholdt<br />

bl.a.:<br />

03.04: Opstillingsmøde i Lokalforsvarsregion<br />

Sjælland og Lolland<br />

Falsters område til Danske Soldaterforeningers<br />

Landsråd. Her<br />

blev formanden på ny valgt for 2<br />

år frem til 2010, hvor han så fratræder<br />

på grund af alder.<br />

11.04 - 13.04: Landsrådsmøde<br />

i Danske Soldaterforeningers<br />

Landsråd, hvor generalmajor Jan<br />

Brun Andersen afløste oberst<br />

Bjarne Bagge som præsident.<br />

19.04: Finn Ib Jensen og formanden<br />

deltog i fanebærerkursus på Hjemmeværnsgården<br />

i Slagelse.<br />

04.05: Jørgen Giese og formanden<br />

deltog med foreningens fane i Sct.<br />

Mikkels Kirke i Slagelse.<br />

25.05: Formanden deltog i afskedsarrangement<br />

for præsidenten for<br />

Danske Gardehusarfore-ninger, Per<br />

Høegh-Guldberg samt den efterfølgende<br />

indsættelse af oberst<br />

Ib Hedegaard Sørensen som ny<br />

præsident.<br />

15.06: Per Küster deltog med foreningens<br />

fane i anledning af Valdemarsdagen.<br />

29.08: Per Küster deltog med foreningens<br />

fane ved mindehøjtidelighed<br />

i Mindelunden.<br />

31.08: Formanden deltog i Forsvarets<br />

Dag på Kronborg.<br />

20.09: Foreningen deltog i jubilarstævne<br />

på Antvorskov Kaserne<br />

sammen med Danske Garde-husarforeninger.<br />

Foreningen præsterede<br />

det største antal jubilarer og stræber<br />

efter endnu bedre resultat i<br />

<strong>2009</strong>.<br />

21.09: Medlemmer af foreningen<br />

samt Forsvarsbrødrene for<br />

Slagelse og Omegn var på tur til<br />

Stevnsfortet. Her blev vist rundt<br />

i det historiske fort. Det ville dog<br />

være skønt, om endnu flere havde<br />

deltaget.<br />

09.10: Medlemmer af foreningen<br />

og omkringliggende foreninger<br />

deltog i Soldaten og Orlogsgastens<br />

Dag på Frederiksberg Rådhus i<br />

København. Transport var stillet<br />

til rådighed af Gardehusarregimentet.<br />

17.11: Formanden deltog i arrangement<br />

i anledning af regimentets ()


394 års fødselsdag.<br />

Julen 2008: Foreningen sendte et<br />

større parti valnødder og pebernødder<br />

til de udsendte soldater i<br />

Afghanistan.<br />

Afslutningsvis rettede formanden<br />

en tak til - Gardehusarregimentet<br />

for godt samarbejde, - Danske<br />

Gardehusarforeninger for godt<br />

samarbejde, - ”Flyverne” for god<br />

støtte til Peder Aalborgstuen, -<br />

Forsvarsbrødrene for godt samarbejde.<br />

Der blev også plads til<br />

tak til bestyrelsen for godt udført<br />

arbejde.<br />

På forespørgsel fra oberst Jørgen<br />

Østerby om medlemstallets størrelse,<br />

kunne kassereren svare, at<br />

tallet p.t. var 210.<br />

Beretningen blev herefter taget<br />

til efterretning.<br />

Fremlæggelse af regnskab, forslag<br />

til budget og evt. kontingent ved<br />

kassereren:<br />

Regnskabet blev godkendt med<br />

en egenkapital pr. 31. december<br />

2008 på kr. 53.917,67. Kontingentet<br />

forblev uændret på kr. 175,- for<br />

2010.<br />

Bestyrelsen vil ved førstkommende<br />

møde udarbejde forretningsorden<br />

for foreningens håndtering af økonomien<br />

mv. Orientering om Peder<br />

Aalborgstuens virke og økonomi<br />

ved bevillingshaveren (formanden):<br />

Stuen har i 2008 støttet til vedligeholdelse<br />

af bænke på Dybbøl<br />

Mølle med kr. 500,-.<br />

Stuen fortsætter sponsorat til<br />

Kai Løgager efter modtagelse<br />

af foreningens tegn for 50 års<br />

medlemskab. Kai kvitterede for<br />

tegnet med en dram til alle efter<br />

generalforsamlingen.<br />

KFUM soldaterhjems salgsvogn<br />

med kr. 500,-.<br />

Stuen er atter blevet godkendt af<br />

Fødevarestyrelsen med udstedelse<br />

af stor Smiley.<br />

Fremover skal der ikke betales leje<br />

for brug af forsvarets faciliteter.<br />

Økonomien ser således ud pr.<br />

31.12.2008: Skælskør Bank: kr.<br />

42.731,-. Kontant: kr. 7.000,-.<br />

Orienteringen blev taget til efterretning.<br />

Ingen indkomne forslag<br />

Valg:<br />

Per Küster blev genvalgt som kasserer<br />

for 2 år.<br />

Hans-Erik Bonde blev genvalgt som<br />

bestyrelsesmedlem for 2 år.<br />

Michael Rosenbæk blev nyvalgt<br />

som bestyrelsesmedlem for 2 år<br />

i stedet for Ernst Brangstrup, som<br />

ikke ønskede genvalg.<br />

Jens Peder Nielsen blev genvalgt<br />

som revisor for 2 år.<br />

Michael Rosenbæk blev nyvalgt<br />

som fanebærer for 2 år i stedet for<br />

Jørgen Giese, som fratrådte efter<br />

valg som æresmedlem i 2008.<br />

Eventuelt:<br />

Medlem Per Østrup orienterede<br />

om et tiltag ved Rindsholm Kro,<br />

hvor der er produceret postkort<br />

med bl.a. mindestene over<br />

faldne og sårede i forbindelse med<br />

udsendelse i international tjeneste.<br />

Kortene sælges for 10,- kr. pr.<br />

stk. og hele overskuddet går til<br />

støtte for fonden, som kan hjælpe<br />

efterladte.<br />

4. juli <strong>2009</strong> inviteres foreningens<br />

fane og formanden til deltagelse<br />

i 160 års jubilæumsarrangement<br />

på og ved kroen.<br />

Næstformanden, Hans-Erik Bonde,<br />

orienterede om<br />

- foreningens hjemmeside www.<br />

sjlr.dk<br />

- kontakten til gamle soldaterkammerater,<br />

- indsamling af kompagnibilleder<br />

før 1980.<br />

Æresmedlem Kai Løgager orienterede<br />

om projekt Dansk Ledelse/<br />

Ledelse på Dansk, som gennemføres<br />

på Handelshøjskolen. Sjællandske<br />

Livregiment har fået en<br />

meget fremtrædende plads.<br />

Jens P. Nielsen, aftenens dirigent<br />

Oberst Jørgen Østerby roste bestyrelsen<br />

for det store arbejde, de har<br />

gennemført i 2008.<br />

Formanden sluttede generalforsamlingen<br />

med overrækkelse af<br />

jubilæumstegn for 50 års medlemskab<br />

til Kai Løgager.<br />

Endvidere vil følgende tegn snarest<br />

blive sendt: Hans-Henrik Jørgensen,<br />

Roskilde 40 år<br />

Peter Møllebro, Hvidovre 25 år<br />

Lars Krogh Jensen, Kastrup 25 år.<br />

Herefter var det tid til indtagelse<br />

af et let traktement samt snak om<br />

gamle dage.<br />

Michael Rosenbæk er 47 år. Han har<br />

tidligere været idrætsbefalingsmand<br />

i en årrække ved Sjællandske<br />

Livregiment ligesom han har<br />

været meget aktiv i forbindelse<br />

med Sjællandske Livregiment<br />

Soldaterforenings Nijmegenholds<br />

deltagelse i Nijmegenmarchen.<br />

Ligeledes har Michael været regimentets<br />

fanebærer og fremover<br />

skal han bære foreningens fane<br />

ved særlige lejligheder.<br />

3/<strong>2009</strong> 27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse<br />

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.<br />

ID nummer 46336 B<br />

28 3/<strong>2009</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!