Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

cfk.rm.dk

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

Det er vigtigt at vide, hvilke mekanismer

der bruges for at få forbrugerne til at

købe mere mad, for at kunne modvirke

denne ubevidste forførelse vi nogle gange

udsættes for. Folk skal få bedre forståelse

for energiindhold i produkter, også i

såkaldt sunde produkter, i forhold til energibehov

for en given person. Ligeledes

burde der måske udvikles materiale, der

viser, hvad passende portion er af forskellige

fødevarer. Danmark har ikke tradition

for at bruge portionsstørrelsesbegrebet,

men det er på tide, at befolkningen får en

bedre fornemmelse for, hvad passende

portioner af diverse fødevarer er.

Skal man anvende den nævnte forskning

til at undgå overvægt og overspisning, må

rådene bl.a. være:

■ Drik usunde drikkevarer af høje, tynde

glas og drik de sunde af lave, brede

glas

Referencer

1. Wansink B. Environmental factors that increase

the food intake and consumption volume

of unknowing consumers. Ann Rev Nutr

2004;24:455-79.

2. Rolls BJ, Bowe EA, Rolls ET et al. Variety in a

meal enhances food intake in men. Physiol

Behav 1981;26:215-21.

3. Kahn BE, Wansink B. The influence of assortment

structure on perceived variety and

consumption quantities. J Consumer

Research 2004;30:519-33.

4. Matthiessen J, Fagt S, Biltoft-Jensen A, et al.

Size makes a difference. Public Health Nutr

2003;6:65-72.

5. Biltoft-Jensen A, Fagt S. Survival at the movies.

Diætisten 2006;82, 7-11.

6. Fagt S, Biltoft-Jensen A. Spis op – så bliver

du en stor dreng. Tandlægernes Ny Tidsskrift

2006;10:10-14.

7. Young L, Nestle M. Expanding portion sizes

in the US marketplace: Implications for nutrition

counseling. J Am Diet Assoc

2003;103:231-234.

D I Æ T I S T E N N R . 8 6 - 2 0 0 7

■ Server

det usunde på

små tallerkener og

det sunde på store tallerkener

■ Køb ikke slik, chips og snacks til lager

og hvis du alligevel køber til lager, så

sørg for at lageret ikke er synligt og lettilgængeligt.

■ Lad det usunde være usynligt eller besværligt

at gå til, men lad det sunde

være synligt og lettilgængeligt

■ Køber du slik, så vælg de færdigpakkede

poser og hold dig væk fra poser med

flad bund

■ Spis ikke, mens du læser bog, ser TV

eller film – hvis du vil spise, mens

opmærksomheden er rettet mod noget

andet, så spis det sunde

8. AICR (2006). Americans still cleaning plates.

www.aicr.com.

9. Wansink B. Can package size accelerate usage

volumen? J Marketing 1996;60:1-14.

10. Wansink B, Kim J. Bad popcorn in big

buckets: portion size can influence intake as

much as taste. J Nutr Educ Behav

2005;37(5):242-245.

11. Wansink B. Mindless Eating. Why we eat

more than we think. Bantam Dell, New York

2006.

12. Wansink B, van Ittersum K. Bottoms up! The

influence of elongation and pouring on

consumption volume. J Consumer Res

2003;30(3):455-63.

13. NANA. From Wallet to Waistline. The hidden

costs of supersizing. 2002.

14. Wansink B, Kent RJ, Hoch SJ. An anchoring

and adjustment model of purchase quantity

decisions. J. Markering Res. 1998;35:1:71-

81.

15. Chandon P, Wansink B. When are stockpiled

products consumed faster? A Con-venience-

Salience Framework of Postpurchase

Interesserede kan læse mange flere råd i

bogen ”Mindless Eating” (reference nr.

11) ■

SFA@food.dtu.dk

Consumption Incidence and Quantity.

Journal of Marketing Research

2002;39(3):321-335.

16. Stroebele N, de Castro JM. Television viewing

is associated with increase in meal frequency

in humans. Appetite 2004;42:111-113.

17. FDA. The Keystone Forum on Away-From-

Home Foods: Opportunities for Pre-venting

Weight Gain and Obesity 2006. www.docuticker.com/2006/06/keystone-forum-onaway-from-home-foods.html

d. 10. august

2006.

18. Chandon P, Wansink B (2006). The biasing

Health Halos of fast food restaurants Health

Claims: Lower calorie estimates and higher

side-dish consumption inten-tions. Publiceres

i Journal of Consumer Research, (forventes

publiceret i 2007).

http://faculty.insead.edu/chandon/personal_p

age/Documents/Chandon%20Wansink%20H

ealth%20Halos%20Subway%20vs.%20McD

onald's%20forthcoming%20JCR.pdf.

19. Sindal H. Slikposerne snyder os. Politiken

2006, 14. oktober, side 4-5.

S I D E V I F O R F Ø R E S T I L A T S P I S E M E R E

33

More magazines by this user
Similar magazines