29.07.2013 Views

Praktiske oplysninger - Hospitalsenhed Midt

Praktiske oplysninger - Hospitalsenhed Midt

Praktiske oplysninger - Hospitalsenhed Midt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Praktiske</strong> <strong>oplysninger</strong> ved<br />

indlæggelse på sengeafsnit K1, K2<br />

eller Patienthotel<br />

Regionshospitalet<br />

Silkeborg<br />

Center for Planlagt Kirurgi<br />

Ortopædkirurgisk Ambulatorium


Du skal møde til indlæggelse på sengeafsnit K1, K2 eller på<br />

Patienthotellet.<br />

Medbring ikke<br />

Da hospitalets forsikring ikke dækker eventuel bortkomst af dine<br />

ejendele, bør du ikke medbringe større pengebeløb, checkhæfte,<br />

kreditkort, smykker eller andre værdigenstande.<br />

FØR OPERATIONEN<br />

Du skal faste til operationen!<br />

De sidste 6 timer før dit mødetidspunkt må du ikke spise, indtage<br />

mælkeprodukter, drikke alkohol, juice eller anden saft med<br />

frugtkød.<br />

Indtil 2 timer før dit mødetidspunkt må du ryge, tygge tyggegummi,<br />

drikke vandige væsker såsom vand, saft, te og kaffe uden mælk.<br />

Såfremt overnævnte ikke overholdes, kan det betyde, at operationen<br />

aflyses.<br />

For at mindske ubehag i forbindelse med operation og bedøvelse skal du<br />

om aftenen inden operationen drikke rigeligt, gerne op til 4 glas sød saft.<br />

Om morgenen, mindst 2 timer før dit mødetidspunkt, skal du drikke to<br />

glas sød saft.<br />

Hvis du har diabetes, skal du i stedet drikke vand.


Bad før operationen<br />

Du skal hjemmefra tage grundigt bad og vaske hår om morgenen. Du<br />

skal fjerne evt. neglelak på fingre og tæer og må ikke anvende creme<br />

eller sminke.<br />

Du må ikke bære smykker, og piercinger i nærheden af operationsfeltet<br />

bør fjernes.<br />

Hvis du bliver syg eller har sår i operationsområdet<br />

Hvis du i ugen op til operationen bliver syg eller får udslæt, bumser,<br />

insektstik eller sår på huden, skal du kontakte operationsbooking på:<br />

Tlf. 7841 6206.<br />

Er du i behandling med medicin<br />

På operationsdagen skal du medbringe den medicin, du normalt er i<br />

behandling med. Det er vigtigt, den er i original emballage. Du skal ikke<br />

tage din sædvanlige morgenmedicin hjemmefra, medmindre andet er<br />

aftalt med narkosesygeplejersken/lægen.<br />

Aftaler vedrørende din vanlige medicin:<br />

__________________________________________________________<br />

__________________________________________________________<br />

__________________________________________________________<br />

__________________________________________________________<br />

__________________________________________________________<br />

__________________________________________________________<br />

Hvis der opstår ændringer i din medicin eller helbredstilstand, er<br />

det vigtigt, at du kontakter din kontaktsygeplejerske inden<br />

operationen.


VED ANKOMSTEN TIL AFSNITTET<br />

Du bedes henvende dig på kontoret i afsnittet, hvorefter du vil blive<br />

modtaget af en sygeplejerske, og du vil ligeledes få en kort samtale med<br />

den læge, der skal operere dig.<br />

Ventetid<br />

Der kan være ventetid, inden du kommer til operation. Derfor kan det<br />

være en god idé at medbringe læsestof.<br />

Pårørende<br />

Mens du bliver opereret, kan pårørende opholde sig i opholdsstuen eller i<br />

hospitalets forhal.<br />

Hvis du møder til indlæggelse på Patienthotellet, kan din pårørende være<br />

på hotelværelset under din operation.<br />

EFTER OPERATIONEN<br />

Besøgstider<br />

Der er generelt fri besøgstid på hospitalet. Undtaget er tidsrummet<br />

mellem kl. 12.00-14.00, hvor patienterne skal have mulighed for<br />

middagshvil samt efter kl. 22.00. Det er ikke muligt at følge eller besøge<br />

patienter på operationsgangen eller opvågningsafsnittet.<br />

Udskrivelse<br />

Inden du tager hjem, vil du blive informeret om, hvordan din operation<br />

er forløbet, og hvordan du skal forholde dig efter udskrivelsen.


Hjemtransport<br />

Hvis du har været i fuld bedøvelse, må du ikke selv føre bil hjem.<br />

Hvornår du må føre bil afhænger af, hvilken operation, du har fået<br />

foretaget.<br />

Du skal selv sørge for hjemtransport. Det kan være i privat bil eller taxa,<br />

men ikke med offentlige transportmidler.<br />

Det er vigtigt<br />

at du medbringer tlf.nr. på den pårørende, der skal hente dig.<br />

at der er en voksen person hos dig det første døgn, da du kan<br />

blive utilpas. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bedes du<br />

kontakte din kontaktsygeplejerske inden operationsdagen.<br />

Det er hensigtsmæssigt, at du kan blive hentet hurtigst muligt efter<br />

udskrivelsen, da du får den bedste hvile hjemme.<br />

Smertebehandling<br />

Du skal sørge for at have smertestillende håndkøbsmedicin hjemme til<br />

de første 3-4 dage efter operationen:<br />

Paracetamol tabletter (andre navne for disse):<br />

Pinex, Panodil, Pamol<br />

NSAID/gigttabletter (andre navne for disse):<br />

Ibumetin, Ibuprofen, Brufen, Ipren, Burana<br />

Skønner vi, at der er behov for stærkere smertestillende medicin,<br />

udleverer vi recept på morfinpræparat i forbindelse med udskrivelsen.


Kvalme og svimmelhed<br />

Du kan mindske disse gener ved at lægge dig ned eller sætte dig i en<br />

god stol og undgå rygning.<br />

Andet<br />

Det er ikke tilladt at ryge på Regionshospitalet Silkeborg.<br />

Du må gerne anvende din egen mobiltelefon i afsnittet. Dog<br />

beder vi dig have den slukket eller på lydløs funktion mellem kl.<br />

12.00 og 14.00.


Noter


Kontakt<br />

Regionshospitalet Silkeborg<br />

Center for Planlagt Kirurgi<br />

Falkevej 1-3<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf. +45 7841 5000<br />

regionshospitaletsilkeborg@rm.dk<br />

www.regionshospitalet-silkeborg.dk<br />

Version Juni 2013<br />

Falkevej 1-3<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf.: 7841 5000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!