30.07.2013 Views

April 2013

April 2013

April 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gardehusaren<br />

Nr. 2 - <strong>April</strong> <strong>2013</strong> 13. årgang


Forsidebillede: Værnepligtige fra Livkompagniet<br />

under kompagnimærketur.<br />

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i<br />

samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

og Danske Garde husarforeninger, hvis<br />

protektor er:<br />

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.<br />

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved<br />

Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer<br />

af Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt<br />

personel i international tjeneste.<br />

Redaktion:<br />

Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør<br />

Silas Mortensen, Layouter<br />

Bladudvalg:<br />

Oberst Ib Hedegaard Sørensen<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte<br />

Freddy Rasmussen<br />

Ole Bent Pedersen<br />

Helmer Christensen<br />

Hans-Erik Bonde<br />

Kaptajn Nikolaj Lindberg<br />

Silas Mortensen<br />

Redaktionens adresser<br />

Lokalstof:<br />

KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO<br />

Tlf. 58 55 76 11<br />

E-mail: ghr-gse14@mil.dk<br />

Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for<br />

regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen<br />

ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere<br />

af de forskellige artikler giver udtryk for.<br />

Trykt oplag: 5000<br />

Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Bladet udkommer 6 gange årligt<br />

Annoncetegning:<br />

Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Rosengade 7C, 4200 Slagelse<br />

Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163,<br />

Email: info@slagelsetryk.dk<br />

2 2/<strong>2013</strong><br />

Indhold nr. 2<br />

Regimentschefens leder...................................................3<br />

Kampen mod kampvognene ............................................4<br />

Mærketur: En smag af krig! ..............................................6<br />

DR-program gæster Gardehusarkasernen .......................8<br />

You’re in the Army now… .................................................9<br />

Velkommen hjem ISAF 14 ............................................... 10<br />

POMLT/ISAF 14 nedlægger krans for de faldne ............. 10<br />

POMLT/ISAF 14 - parade i Holstebro ............................... 11<br />

1/I/GHR prøver at cope ................................................... 12<br />

Afslutningen på en æra ...................................................13<br />

Hesteskadronen vandt i England ................................... 14<br />

Generalforsamling i Løjtnantsforeningen ...................... 14<br />

Navnesider ..................................................................... 15<br />

Danske Gardehusarforeringer ........................................ 16<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening ...................22<br />

Med rødder i Sjællandske Livregiment ...........................25<br />

Møde i Torsdagsklubben ................................................26<br />

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet<br />

Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument.<br />

Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en<br />

billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet.<br />

Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især<br />

når man fremsender artikler på andres vegne.<br />

Deadlines for Gardehusaren i <strong>2013</strong><br />

Juninummer: 3. maj<br />

Augustnummer: 14. juni<br />

Novembernummer: 4. oktober<br />

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening og<br />

Danske Gardehusarforeninger


400 års jubilæet – planlægningen er godt på vej!<br />

Regimentets 400 års jubilæum nærmer sig med hastige skridt og planlægningen er godt på vej. Vi har netop fået<br />

godkendt vores Jubilæumsmedalje af Dronningen, så den sættes nu i produktion. Der er også forberedt en række<br />

andre husareffekter som løbetrøje, regimentsslips, jubilæumskalender, karaffel, stablebelt med metallukning i<br />

front samt andet, som sælges i forbindelse med de forskellige store aktiviteter.<br />

Lad mig lige nævne nogle af aktiviteterne i 2014: Vi starter året med at byde hold 16 hjem fra Afghanistan – jeg<br />

ved godt, det er tidligt at tale om det, men det er planen. Så er der en rideopvisning på Christiansborg Ridebane<br />

og en husarudstilling på Tøjhusmuseet d. 16. april. De aktiviteter er lagt, så vi også kan reklamere for jubilæet i<br />

København.<br />

Af de større aktiviteter kan jeg derudover nævne Pansertræffet den 24. august i vores øvelsesterræn. Der er lagt<br />

op til et static display og nogle rullende demonstrationer af regimentets panser, både nutidigt og gammelt. Vores<br />

Panser Veteran Køretøjsforening er drivkraften i dette arrangement, der også indeholder udenlandsk panser og<br />

deltagelse af fly m.m.<br />

Så er der Galla Horseshow i forlængelse af Åbent Hus den 13. september, hvor der er deltagelse af udenlandske<br />

enheder samt civile danske rideklubber. Der er også planlagt deltagelse fra Kongehuset, og forhåbentlig får vi<br />

prinsesse Nathalie at se til hest.<br />

På selve fødselsdagen den 17. november har Dronningen og Prinsgemalen givet tilsagn om at deltage. Vi starter<br />

dagen med gudstjeneste for hele regimentet, går derefter til Gardehusarkasernen og afholder parade efterfulgt<br />

af en udvidet reception med kongelig deltagelse og legatoverrækkelse til jer.<br />

Der er iværksat skrivning af regimentets historie, hvor vi bl.a. ønsker at beskrive vores indsats i Irak og Afghanistan.<br />

Vi har derfor fået tidligere udsendte med som bidragydere til bogen. Jeg ser meget frem til, at vi kan få<br />

dokumenteret vores indsats i Irak og Afghanistan i bogform med et godt dækkende billedmateriale. I øjeblikket<br />

arbejder vi med at få bogudgivelsen finansieret – det er ikke bare noget hæren betaler til.<br />

Der er flere aktiviteter, jeg ikke har omtalt, men som året skrider frem, vil vi trykke programmer og orientere mere<br />

i detaljen, så vi alle er klar til at fejre vores gamle regiment på behørig vis!<br />

RC<br />

2/<strong>2013</strong> 3


1/I GHR deltog i november ved en<br />

øvelse i Oksbøl som sekundær øvelsestager.<br />

Det bød på en del overraskelser<br />

og uventede resultater.<br />

Af OKS T. Imfeld, 1. DEL 1/I/GHR<br />

Oksbøl Øvelsesterræn, uge 48: Med<br />

en styrke bestående af et kompagni<br />

PMV'er, en HRU deling, en motoriseret<br />

opklaringsdeling fra HJV og<br />

artilleristøtte skal vi bringe fjenden<br />

til standsning.<br />

Da fjendens to kampvognseskadroner,<br />

to panserinfanterikompagnier<br />

og ene spejderdeling gør det på<br />

papiret til en ikke helt fair kamp,<br />

men at stikke halen mellem benene<br />

er udelukket. Vi må bare kæmpe og<br />

sælge os selv så dyrt som muligt.<br />

Første stillingssæt<br />

Der er tre timer til fjenden begynder<br />

fremrykning mod vores første<br />

Under kamp fra stilling kan kombinationen af ventetid og vinterkulde være<br />

dræbende.<br />

4 2/<strong>2013</strong><br />

Kampen mod kampvognene<br />

stillingssæt. Vi er heldige at have<br />

artilleriobservatørerne ved vores<br />

gruppe, så sammen observerer vi<br />

ud i området.<br />

Der går ikke lang tid, før vi får indsigt<br />

på fjendtlige kampvogne, der<br />

gemmer sig bag lavninger og bare<br />

venter på at komme frem og sprede<br />

død og ødelæggelse. Vi har dog fuldstændig<br />

styr på, hvor de er, da vi kan<br />

se antennerne på deres køretøjer.<br />

Da kampvognene vælger at køre i<br />

skydestilling er alt dette dog ligegyldigt.<br />

På en kilometers afstand<br />

kan vi ikke skyde igennem deres<br />

panser, så under utallige skudafgivelser<br />

fra deres kanoner trækker<br />

vi os tilbage til vores køretøjer og<br />

kører opsiddet til næste stilling for<br />

at fastholde ubetinget.<br />

PANIK!<br />

Næste stilling er lidt noget møg,<br />

for det vi har at skjule os i er lyng,<br />

buske og afskallede træer. Men vi<br />

gør vores bedste og fordeler os. Det<br />

blevet mørkt, fjenden kan være her<br />

når som helst, så muligheden for<br />

udbedring af stilling er ikke eksisterende.<br />

I mørket kan vi høre kampvognene<br />

på lang afstand, men vi kan ikke<br />

se dem. Jens og jeg har fundet<br />

en genial stilling bag et træ, og vi<br />

diskuterer livligt om afstanden til<br />

kampvognene: Jeg er sikker på de<br />

er inden for 200 meter.<br />

Lige pludselig ser vi gennem vores<br />

Night Vision Goggles (NVG) en<br />

kampvogn komme op fra en lavning<br />

120 meter væk! PANIK! Jeg siger<br />

”Kald den ind på radioen,” mens<br />

Jens råber ”Argh, den er lige ved<br />

siden af os nu, hvad helvede?!”<br />

Vi kigger på hinanden og råber i<br />

fællesskab: ”SKYD!!!” Jeg svinger<br />

mit lette maskingevær i retning af<br />

kampvognen og rammer et træ.<br />

Effekten af sammenstødet udebliver<br />

ikke: Støttebenene bliver slået<br />

af, natsigtet bliver slået skævt, og<br />

patronbåndet sætter sig i klemme.<br />

På fire sekunder erkender jeg skadernes<br />

omfang og råber et ynkeligt<br />

”FEJL!”. Mens jeg, halvt grædende,<br />

halvt opgivende, leder efter støttebenene,<br />

sidder Jens og morer sig<br />

enormt. Han er dog også hjælpsom<br />

og tilbyder mig to pinde som støtteben.<br />

Mange tak… idiot.<br />

Heldigvis har resten af delingen<br />

også åbnet på kampvognen, og med<br />

to dysekanoner og to tunge maskingeværer<br />

er den blevet nedkæmpet.<br />

Resten af eskadronen kan dog derefter<br />

i ro og mag nedkæmpe hele<br />

vores kompagni på 1.500 meters<br />

afstand.<br />

Men vi slog først – en lille sejr.<br />

Artilleri over fjendens BSO<br />

Dagen efter er opgaven at snige<br />

sig ind på fjendens BSO med en<br />

delingspatrulje og det lykkes perfekt.<br />

Delingen sidder af køretøjerne<br />

på lang afstand og går derefter i<br />

halvanden time, inden vi støder på<br />

fjendens BSO.<br />

Vi har ikke gået en direkte rute,<br />

for ikke at afsløre noget over for


eventuelle fjendtlige overvågningsfly.<br />

Fra vores skjul cirka 300 meter<br />

fra fjendens BSO begynder artilleriobservatørerne<br />

at kalde ild ind.<br />

Denne type skydning vil normalt<br />

nedkæmpe 75 % af de styrker der<br />

var i BSO’et. Tilbagetrækningen til<br />

køretøjerne tager 10 minutter. Nu<br />

var der åbenbart ingen overvågningsfly…<br />

Spejderjagt<br />

På turen tilbage til vores eget BSO<br />

kører vi forbi en blå markeret spejderdeling,<br />

som har gjort holdt ved<br />

en gård. Det er der intet mærkeligt<br />

i, og de ænser nærmest ikke at vi<br />

kører forbi. Tilbage i BSO’et finder<br />

vi imidlertid ud af, at det er fjenden,<br />

så vi laver en centrumvending og<br />

sætter af sted efter dem.<br />

Ved gården sidder vi af køretøjerne,<br />

går ud på spredt orden og åbner ild<br />

mod spejderne, som alle går i panik<br />

og springer på deres egne køretøjer,<br />

med os løbende i hælene på dem.<br />

Efter 200 meter hvor det går op<br />

for os, at vi ikke kan indhente spejderbilerne<br />

til fods, kalder vi vores<br />

egne køretøjer frem. Vi sidder op<br />

og forfølger fjenden med den ene<br />

PMV, mens den anden forsøger at<br />

gå højre om fjenden.<br />

Krigsrov<br />

Spejderne er på flugt og over et par<br />

kilometer jager og skyder vi uhæmmet<br />

efter dem. Da de er sendt på<br />

flugt, trækker vi os tilbage til NK/<br />

KMPs PMV, som vi havde med os i<br />

dette velkoordinerede angreb.<br />

Han holder vagt ved en af spejdernes<br />

Humvee’s som har sat sig fast,<br />

med en meget stille spejder siddende<br />

bag rattet. Vi sætter to mand<br />

i køretøjet sammen med spejderen,<br />

trækker ham fri og tager ham med<br />

til bataljonen, hvor vi gennemgår<br />

hans ting.<br />

Angrebet var en succes, vi har deres<br />

radiofrekvenser, finder et kort med<br />

kodepunkter, og da vi ikke har<br />

meget ammunition tilbage, snupper<br />

vi lige 600 stk. 7,62mm, 800<br />

stk. 12,7mm, 1000 stk. 5,56mm og 1<br />

enkelt røghåndbombe. Dejligt hjertevarmende.<br />

BEMÆRK<br />

Indkaldelsesårgange sluttende<br />

på 3 og 8: Jubilarstævnet<br />

<strong>2013</strong> er 14. september <strong>2013</strong>.<br />

Intet som udsigten af en solnedgang over øvelsesterrænet fra en PMV-rampe.<br />

En kold og kort nat<br />

Efter ENDEX (End of Exercise) for<br />

denne del af øvelsen skal vi trække<br />

os tilbage til vores BSO, men vores<br />

ene PMV sættersig fast på vejen<br />

og taber det ene bælte. Vi kan ikke<br />

få den fri, og bjærgningen er først<br />

fremme kl. 01:00, så vi er først tilbage<br />

i Oksbøllejren 04:00, får tømt<br />

PMV’en og smidt tingene på den<br />

nye PMV.<br />

Vi kravler i posen 04:30, og står op<br />

igen klokken 06:30, hvor temperaturen<br />

er faldet til minus 8 grader. Vi<br />

skal skynde os tilbage for at modtage<br />

befaling til kamp fra stilling.<br />

The waiting game<br />

Vi sidder klar i stilling kl. 10:45, i<br />

slørede stående skyttehuller, med<br />

PMV’erne i fremskudte stillinger.<br />

Herefter er der bare tilbage at vente<br />

– og holde varmen i blæsevejr og<br />

med minus 5 graders celsius. Og vi<br />

venter. Og vetner. Først kl. 19:10<br />

ankommer fjenden.<br />

Kampvognene stormer frem og<br />

vores køretøjer beskyder dem. Da<br />

kampvognene er 300 meter væk fra<br />

infanteriet kommer vi op fra hullerne<br />

og åbner med dysekanonerne.<br />

I den følgende syv minutters kampføling<br />

bliver vores stillinger på intet<br />

tidspunkt beskudt af kampvognene,<br />

og vi kan i ro og mag nedkæmpe<br />

dem.<br />

Vi bliver dog alle sammen dømt<br />

døde og kampvognene har vundet<br />

en overlegen sejr, hvilket jo er forståelig,<br />

når man ikke kan se de<br />

infanterister, der igennem hele<br />

følingen skyder dem mere hullede<br />

end en schweizerost.<br />

Værd at vente på<br />

Tilbage i BSO’et er der ENDEX og<br />

klokken 20:00 sker det vi alle har set<br />

frem til: Vognen fra KFUM kommer,<br />

pølser og sodavand til alle. Det er<br />

øjeblikke som dette, der gør det<br />

værd at vente i 9 timer på fjenden.<br />

Efter en veloverstået øvelse, hvor vi<br />

har kæmpet med mandskabsmangel,<br />

nyt personel og andre problemer,<br />

har vi gennem hårdt arbejde<br />

og god ånd alligevel formået at have<br />

succeshistorier og levere et godt<br />

stykke arbejde.<br />

Vi har også lært af øvelsen: I<br />

moderne krig er et våben som<br />

artilleri guld værd. De formåede<br />

gentagne gange at nedkæmpe<br />

kampvognene alene. Og hvis man<br />

skal have kamp fra stilling hele<br />

dagen, så husk meget mere tøj!<br />

2/<strong>2013</strong> 5


Livkompagniets værnepligtige fik<br />

en intens oplevelse ud af deres<br />

mærketur, med stormangreb i<br />

uddannelsestrekanten og en våd<br />

tur gennem terrænet.<br />

Af SG Vestergaard, GF4/3DEL,<br />

LIVKMP, V/GHR<br />

Kaptajnen taler til kompagniet. Alle<br />

står med basis, hjelm og fuldt pakket<br />

rygsæk og ser frem til rekrutternes<br />

første øvelse. For nogle af os er<br />

det første gang, vi har værnepligtige<br />

på en øvelse. De har talt meget<br />

sammen om, hvad de kan forvente.<br />

Vi har bildt dem ind alt fra at de<br />

skal ud og sove i opvarmede shelters<br />

med feltsenge og madrasser,<br />

til at de vil komme til at være våde,<br />

sultne og vågne de næste tredive<br />

timer. Uvisheden gør dem en kende<br />

nervøse, men de er ved godt mod<br />

og ser frem til at prøve kræfter med<br />

BSO. Mange af dem har set på øvelseslisten,<br />

at de har fri mellem 2359<br />

og 0001 - så lidt søvn kan de jo i<br />

værste fald få der, mener de.<br />

Fejlindlæring på første dag<br />

Dagen går med undervisning i<br />

oprettelsen af beredskabsområdet,<br />

nærforsvar, nærsikring, posttjeneste,<br />

underbringelse og meget<br />

mere. Rekrutterne suger til sig,<br />

og på trods af enkelte forvirrede<br />

spørgsmål virker de til at have fået<br />

en forståelse for BSO, med alt hvad<br />

det indebærer.<br />

For befalingsmændenes vedkommende<br />

er det ren repetition,<br />

og mange af os tænker tilbage til<br />

vores første øvelse.<br />

"Det regnede uafbrudt første gang<br />

6 2/<strong>2013</strong><br />

Mærketur: En smag af krig!<br />

vi var ude!" Siger den ene.<br />

"Vores var flere dage og i minus<br />

tolv grader.", trumfer den anden.<br />

"De her forhold er jo fejlindlæring<br />

i forhold til en feltøvelse!" mener en<br />

tredje, dybt bekymret for delingens<br />

forståelse for den gennemsnitlige<br />

øvelse. Alle befalingsmændene er<br />

i hvert fald enige om at dette ene<br />

døgn i lækkert solskin er "no big<br />

deal".<br />

Rekrutterne opretter BSO indtil<br />

mørkefald, hvorefter undervisning<br />

i forplejning, felthygiejne samt feltmæssig<br />

vedligeholdelse, inden en<br />

afsluttende mørkedemo.<br />

Til angreb i Uddannelsestrekanten<br />

Næste morgen nedbrydes BSO'et,<br />

rekrutterne forplejer varmt og delingen<br />

gør klar til at forskyde. Efter<br />

Hurtigt fremad i enkeltkolonne.<br />

forskydningen samles delingen til<br />

instruks. Et tykt lag tåge omgiver<br />

lysningen vi står i. Geværskud<br />

høres i baggrunden. Delingen står<br />

i hestesko. Der er spændte blikke<br />

og nervøse grin. Fjenden har rendt<br />

kasernen over ende. Danske styrker<br />

er i ildkampe med fjenden og i gang<br />

med at rense kasernen.<br />

Delingen skal i høj hastighed<br />

bevæge sig så skjult som muligt fra<br />

øvelsesterræn til uddannelsestrekanten.<br />

Kaptajnen er til stede. Han<br />

vil føre tredje deling an: "Fremad<br />

fremad!"<br />

Løjtnanten er oppe foran. Delingen<br />

springer som en frem og stormer<br />

på enkeltkolonne efter officererne<br />

igennem frostbelagte siv. Støvler<br />

knaser mod frossen jord. Hurtige<br />

vejrtrækninger. Vi løber tæt sam-<br />

Forcering af kældervindue under beskydning.


men. Delingen stormer ind af vinduerne<br />

i en bygning. Her har været<br />

ildkamp tidligere, og nogle af vores<br />

egne er sårede.<br />

Igennem mørket<br />

Rekrutterne bærer de sårede ned i<br />

kælderen og ud af kældervinduet, og<br />

vi fortsætter videre i løb til en rede<br />

for syge/sårede ved en container,<br />

hvor de sårede forsigtigt aflægges<br />

ude af den umiddelbare farezone.<br />

Delingen bliver hurtigt samlet, og vi<br />

er på farten igen. Oppe foran råbes<br />

der "ned i grøften!", og en efter en<br />

gentager forpustede rekrutter kommandoen<br />

hele vejen ned.<br />

Sekunder senere springer, glider,<br />

falder og skvatter vi enkeltvis og i<br />

små klumper ned i en grøft, og vader<br />

fremad med vand til knæene. Vandet<br />

trænger ned i støvlerne. Skridtene<br />

bliver kortere. Der gøres holdt oppe<br />

foran. Der opstår lidt forvirring, da<br />

kun de forreste kan se grunden til<br />

opholdet.<br />

"Sikring! Husk sikringen når vi står<br />

stille!"<br />

Geværløb farer hurtigt op i deres<br />

sikringsretninger, pegende op mod<br />

toppen af skrænterne på hver side<br />

af vandløbet. En gruppefører midt<br />

i kolonnen, tydeligvis irriteret over<br />

opholdet, maser sig fremad for at<br />

få indsigt.<br />

Grøften stopper, men vandløbet<br />

fortsætter, ind igennem et mørkt<br />

betonrør. En befalingsmand instruerer<br />

rekrutterne. En efter en slynger<br />

de deres våben om på ryggen, og<br />

begiver sig på alle fire ind i røret. En<br />

rekrut går i panik på vej ind og bliver<br />

straks flået tilbage ud af røret og<br />

beroliget af gruppefører tre:<br />

"Vi to kravler bare sammen igennem<br />

til sidst," siger han.<br />

Støvlerne er nu fuldstændigt fyldte<br />

med vand. Gruppefører fire, tydeligvis<br />

spændt, kigger grinende tilbage på<br />

sin gruppe, inden han kravler igennem.<br />

Bælgragende mørke, iskoldt<br />

vand til brystet, hurtige korte indåndinger.<br />

En lille evighed efter kan<br />

lys skimtes forude, og der åndes<br />

lettet op, da vi igen har himmel over<br />

hovedet og vader videre igennem<br />

vandet.<br />

Artilleri og gasgranater<br />

En gruppefører klatrer op ad skrænten<br />

og får udpeget marchretningen<br />

af løjtnanten, som derefter<br />

stormer fremad. Vandet tynger os<br />

ned. Lommer, støvler og handsker<br />

er fyldt med vand, og vi er gennemblødte<br />

fra top til tå. Fødderne svømmer<br />

rundt, mens vi spurter videre.<br />

Henover mark, gennem skov, op<br />

og ned af stier, ned i vandløb og<br />

grøfter går det.<br />

En rekrut er faldet om på stien. En<br />

gruppefører griber fat i hans basis<br />

og hiver ham fremad. Pludseligt er<br />

kaptajnen ved deres side og opildner<br />

rekrutten gennem endnu nogle<br />

vandløb. Den forreste del af delingen<br />

gør holdt for at få de sidste med.<br />

I samme øjeblik delingen samles,<br />

hagler der artilleri og gasgranater<br />

ned omkring dem. Rekrutterne kaster<br />

En kammerat hjælpes ud af "Tyrens Røvhul".<br />

sig ned, og flår masken på.<br />

"Fortsæt! Efter gruppefører to!"<br />

Delingen springer frem. Igennem<br />

skov og over mark. Kasernen er nu<br />

synlig igennem maskens plastikøjne.<br />

Vejrtrækningen er tung, og delingen<br />

hiver efter vejret.<br />

Det allersidste stykke vej hanker<br />

rekrutterne op i bårer læsset med<br />

vand, og lunter det sidste stykke til<br />

målet. Gruppefører fire ankommer<br />

som første mand ved den bygning,<br />

der skal sikres, og vender sig om for<br />

at beordre delingen i 360 graders<br />

sikring rundt om målet. I samlet flok<br />

kommer delingen til bygningen. Vi<br />

er sikkert fremme – forreste rekrut<br />

bærer delingsflaget.<br />

I enkeltkolonne gennem vandrende<br />

2/<strong>2013</strong> 7


I en række udsendelser på DR, prøver<br />

Thomas Skov kræfter med forskellige<br />

sportsgrene. Turen er nu<br />

kommet til militær femkamp.<br />

Af KN T. Munch, KTO/SBH<br />

Journalisten Thomas Skov og produktionsholdet<br />

fra DR forlagde<br />

tirsdag 19. februar til Gardehusarkasernen<br />

for at prøve kræfter med<br />

militær femkamp, som led i en pro-<br />

gramrække, hvor Thomas Skov<br />

prøver forskellige sportsgrene.<br />

Thomas Skov og hans gæst, Joakim<br />

Ingversen, blev iklædt og indlogeret<br />

hos de værnepligtige fra 1<br />

HBUKMP. Om morgenen stod den<br />

på disciplinen forhindringsbane. Selv<br />

om banen var hård og ubarmhjertig,<br />

gik de til opgaven med højt humør.<br />

De to sportsfolk blev støttet på<br />

bedste vis af to femkæmpere fra<br />

det militære landshold. Det eneste<br />

spørgsmål Thomas Skov havde før<br />

optagelserne gik i gang, var:<br />

”Tror du jeg bliver øm i morgen?”<br />

Femkæmperen Nanna Lihn smilede<br />

bekræftende.<br />

8 2/<strong>2013</strong><br />

DR-program gæster<br />

Gardehusarkasernen<br />

Øverst: Optagelserne er i gang. Nanna byder velkommen til forhindringsbanen.<br />

Til venstre: Forsyningerne er i orden.<br />

Nederst: Passage af 5 meter stigen demonstreres.


You’re in the<br />

Army now…<br />

Mandag d. 4. Februar trådte 300<br />

nye værnepligtige an ved Gardehusarkasernen,<br />

til fire måneders HBU.<br />

Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO<br />

Mandag 4. februar var begyndelsen<br />

på en ny tilværelse for de 300 indkaldte<br />

værnepligtige ved Gardehusarregimentet.<br />

Ved V BTN og HESK<br />

var dagen afventet med spænding.<br />

Indkaldelsen er ligesom tidernes<br />

skiften på Gardehusarkasernen, hvor<br />

de store mængder af værnepligtige<br />

i henholdsvis februar og august<br />

måned fungerer som milepæle for<br />

tjenesten ved Regimentet.<br />

De unge rekrutter ved V BTN går<br />

et gennemarbejdet forløb i møde.<br />

Anført af motiverede og rutinerede<br />

førere, vil de over de næste<br />

fire måneder blive formet og uddannet<br />

– først til soldater og siden hen<br />

Gardehusarer.<br />

For de værnepligtige ved HESKs<br />

vedkommende venter 12 måneders<br />

værnepligt forude. Dette udfordrende<br />

år, anført af nogle af landets<br />

mest rutinerede undervisere, vil se<br />

dem blive uddannet som soldater<br />

og beredne Gardehusarer.<br />

Om 12 måneder vil de tilhøre en<br />

lille og eksklusiv klub af soldater, der<br />

har haft ansvaret for Majestætens<br />

beredne tjeneste. Der er personlige<br />

og faglige udfordringer forude – det<br />

bliver en prøvende og anderledes<br />

tid med hårdt arbejde og spænding.<br />

Til højre: De værnepligtige prøver at<br />

få styr på personlige ejendele og det<br />

netop udleverede grej fra depotet.<br />

Dagens første post: De værnepligtige skriver sig ind ved ankomstbordet.<br />

2/<strong>2013</strong> 9


Tidligt om morgenen 17. februar<br />

ankom POMLT ISAF-14 til Roskilde<br />

Lufthavn fra Afghanistan. ventet dag. POMLT ISAF-14, udsendt<br />

Af KN T. Munch, KTO/SBH<br />

På trods af februar måneds kulde og<br />

tåge var Roskilde Lufthavn søndag<br />

morgen 17. februar rammen om en<br />

varm begivenhed. For de pårørende<br />

der var samlet, var det en længe<br />

Som traditionen byder, nedlagde<br />

POMLT/ISAF hold 14 i dag en krans<br />

ved Gardehusarregimentets mindesmærke<br />

for faldne. Regimentschefen<br />

og delingsfører premierløjtnant<br />

Mikkel Dalsø lagde kransen til ære<br />

for regimentets faldne.<br />

10 2/<strong>2013</strong><br />

Velkommen hjem ISAF 14<br />

De forsamlede pårørende venter spændt på soldaternes ankomst.<br />

af GHR, returnerede fra 6 måneders<br />

mission i Afghanistan.<br />

Oberst Tommy M. Paulsen, Regimentschef<br />

for Gardehusarregimentet,<br />

modtog sine soldater på<br />

landingsbanen og takkede dem for<br />

deres indsats, inden soldaterne gik<br />

deres pårørende i møde. Med klap-<br />

Efterfølgende bød obersten endnu<br />

engang velkommen hjem og mindede<br />

soldaterne om vigtigheden af<br />

det stykke arbejde de har udført i<br />

de seneste 6 måneder:<br />

”Jeres mission vil altid være et minde<br />

salver, smil, pift, omfavnelser og<br />

kys kunne soldaterne afslutte en<br />

fortrinlig indsats i deres pårørendes<br />

nærvær.<br />

Missionen er tilendebragt og Gardehusarregimentet<br />

udstrækker sin tak<br />

til alle soldater og pårørende for en<br />

fantastisk indsats og ønsker vores<br />

Gardehusarer velkommen hjem.<br />

POMLT/ISAF 14 nedlægger krans<br />

for de faldne<br />

I tager med jer. Vær stolte af det.<br />

Tak for et godt stykke arbejde.”<br />

Fredag march og kontingentparade<br />

for hele ISAF hold 14 gennem Holstebro<br />

by, står den på akklimatisering<br />

og reintegration på Bornholm.


POMLT/ISAF<br />

14 - parade i<br />

Holstebro<br />

ISAF hold 14 takkede 15. februar<br />

af med march gennem Holstebro<br />

og parade i Gråkjær Arena<br />

Af KN T. Munch, KTO/SBH<br />

På vej ned ad gågaden.<br />

Modsatte side, nederst:<br />

Regimentschefen og premierløjtnant<br />

Mikkel Dalsø nedlægger en krans til<br />

ære for regimentets faldne.<br />

POMLT marcherer gennem centrum af Holstebro.<br />

POMLT fra GHR kørte 15. februar om<br />

morgen til Holstebro for at modtage<br />

byens hyldest. Der var sørget<br />

godt for soldater og pårørende i<br />

forbindelse med arrangementet.<br />

Efter underholdning og bespisning<br />

af alle, trådte hold 14 an til marchen<br />

gennem centrum af Holstebro.<br />

Efter taler af borgmester, chefen<br />

for Jyske Dragonregiment og det<br />

lokale medlem af forsvarsudvalget,<br />

gik turen gennem byen. Efterfølgende<br />

stod den på parade - lige-<br />

Delingsfører Mikkel får styr på tropperne.<br />

ledes i Gråkjær Arena. Et værdigt<br />

punktum er hermed sat for ISAF<br />

hold 14.<br />

FELTPRÆST<br />

Det er på Gardehusarkasernen<br />

muligt at træffe en feltpræst<br />

hver onsdag mellem kl.<br />

10.30 og 11.30<br />

Feltpræsten vil være at træffe<br />

i UV 14.<br />

2/<strong>2013</strong> 11


Adventure Training 2012 for 1/I/<br />

GHR blev til i et samarbejde med<br />

virksomheden To Cope. Formålet<br />

var at skabe en dag med fysisk<br />

pres, tværgående samarbejde og<br />

test af soldatens mod.<br />

Af PL Mikkel Søholm<br />

Med tung transport fra Antvorskov<br />

Kaserne ankom kompagniet en<br />

december formiddag til Refshaleøen<br />

og B&W's tidligere værftsanlæg<br />

på Amager. Dette område dannede<br />

rammen for kompagniets Adventure<br />

Training resten af dagen.<br />

Kompagniet blev ved ankomst<br />

opdelt i tre grupper på tværs af<br />

organisatoriske delinger og grupper/sektioner.<br />

Herefter fulgte en tre-turnus med<br />

følgende indhold:<br />

Soldaterne arbejder intenst sammen på Jacobstigen.<br />

12 2/<strong>2013</strong><br />

1/I/GHR prøver at cope<br />

Double dare: To personer i 35 meters højde skal på line nå den modsatte side.<br />

A) Indendørs samarbejdsøvelser<br />

under vanskelige og udfordrende<br />

vilkår<br />

B) Indendørs infanteri arbejde<br />

(paintball).<br />

C) Udendørs samarbejdsøvelser i<br />

Bobcat; et noget ukendt køretøj for<br />

de fleste soldater.<br />

Især de indendørs samarbejdsøvelser,<br />

med udfordringer i højden, gav<br />

soldaterne mange og forskelligartede<br />

oplevelser.<br />

Et af flere formål med dagen var<br />

at få skabt et<br />

sammenhold på<br />

tværs af deling<br />

e r n e o g p å<br />

tværs af gruppe/<br />

sektion. Det lykkedes<br />

rigtig godt<br />

med de mange opgaver, som var<br />

meget fysisk betonede.<br />

En lang, til tider kold, men supergod<br />

dag afsluttedes med, at tung<br />

transport bragte soldaterne tilbage<br />

til Antvorskov Kaserne, hvor der var<br />

planlagt et socialt arrangement i<br />

form af kompagniets julefrokost.<br />

Stor ros til To Cope som stod for den<br />

praktiske gennemførelse af dagen.<br />

Planken ud, 10 meter op og udspring for at fange trapezen.


Afslutningen på en æra<br />

Torsdag d. 21. marts lukkede Kamppausekompagniet<br />

på Gardehusarkasernen<br />

i Slagelse.<br />

Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO<br />

Den 21. marts, en smuk, men iskold<br />

torsdag morgen, stod 35 soldater<br />

fra Kamppausekompagniet klar til<br />

parade foran kompagnibygningen<br />

på Gardehusarkasernen.<br />

Anledningen var afslutningen på<br />

det projekt, der begyndte den 16.<br />

juni 2011, da GHR, HOK, FSU og FPT<br />

enedes om rammerne for oprettelsen<br />

af et kompagni til håndtering<br />

af fysisk og psykisk sårede soldater<br />

Kompagniets kvartermærke leveres<br />

tilbage til Regimentschef, Oberst<br />

Tommy M. Paulsen.<br />

på Gardehusarkasernen i Slagelse.<br />

Regimentschef, Oberst Tommy<br />

M. Paulsen takkede kompagniet og<br />

dets chef, KN Lasse Galsgaard, for<br />

indsatsen for vores sårede soldater<br />

over de forgangne 20 måneder.<br />

Obersten forsikrede de forsamlede<br />

om, at Hæren fortsat vil håndtere<br />

reintegrationen af sine sårede soldater<br />

samvittighedsfuldt, og lod derefter<br />

enheden lukke officielt med<br />

tilbageleveringen af kompagniets<br />

kvartermærke.<br />

Værd at vide<br />

Åbningstider<br />

Regimentets kontorer:<br />

Mandag - fredag: 0800 -1500<br />

Reception:<br />

Mandag - torsdag: 0730 - 1500<br />

Fredag: 0730 - 1430<br />

Cafeteria:<br />

Mandag - torsdag: 0600 - 1015<br />

1100 - 1315<br />

1430 - 1830<br />

Fredag: 0600 - 0930<br />

1100 - 1300<br />

LSE-Linneddepot:<br />

Mandag og torsdag: 0645 - 0800<br />

Miljøgården:<br />

Mandag: 0700 - 0900<br />

Tirsdag: 0700 - 0900<br />

1230 - 1300<br />

Onsdag: Lukket<br />

Torsdag: 0700 - 0900<br />

1230 - 1300<br />

Fredag 0700 - 0900<br />

I særlige tilfælde uden for daglig<br />

åbningstid tlf. 2020 5603<br />

KØR/ELM SLA:<br />

Mandag - fredag: 0700 - 1500<br />

Munderingsdepot:<br />

Mandag - tirsdag: 0700 - 0730<br />

0800 - 1300<br />

Onsdag Lukket<br />

Torsdag - fredag: 0700 - 0730<br />

0800 - 1300<br />

Afleverings af mundering:<br />

Mandag - fredag: 0700 - 1430<br />

Efter aftale<br />

Galladepot:<br />

Mandag - fredag: 0700 - 1430<br />

Efter aftale<br />

Indkøber:<br />

Mandag - fredag 0700 - 1430<br />

Ammunition:<br />

Mandag - fredag: 0700 - 1430<br />

Efter aftale<br />

Service:<br />

Messer, møntvask, mønttelefoner<br />

findes i centerbygningen.<br />

Taxa:<br />

Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53<br />

afhenter gerne på kasernen.<br />

Bus:<br />

Busrute 310 direkte mellem stationen<br />

og kasernen. Stoppested v.<br />

forhindringsbanen. Busruterne 30,<br />

31 og 88 stoppested på Næstvedvej<br />

ved kasernens indkørsel.<br />

2/<strong>2013</strong> 13


Hesteskadronen<br />

vandt i England<br />

Den stolte vinder. Tina Askebjerg<br />

Madsen med præmiesadel og<br />

vandrepokal.<br />

Af MJ C. P. de Renouard, CHEF,<br />

HESK<br />

Torsdag den 31. januar blev der<br />

traditionen tro afholdt den årlige<br />

nationale sadelmagerkonkurrence i<br />

Saddlers Hall i England. Her dyster<br />

deltagerne, fra lærlinge til selvstændige,<br />

i forskellige klasser, om at lave<br />

det bedste stykke sadelmagerarbejde.<br />

De forskellige effekter bliver sendt<br />

til Saddlers Hall to dage inden selve<br />

konkurrencen. Her bliver de bedømt<br />

af et ekspertpanel, hvorefter de<br />

bliver sat op til fremvisning på selve<br />

nomineringsdagen. Selve konkurrenceaftenen<br />

forløber med, at der<br />

uddeles diverse legater, priser og<br />

pokaler.<br />

Hesteskadronens sadelmagerlærling,<br />

Tina Askebjerg Madsen, som<br />

til dagligt er i lære ved eskadronens<br />

sadelmager Jan Guldborg Jensen,<br />

vandt klasse 10 med sin dygtigt<br />

forarbejdede kombinationssadel.<br />

Tina modtog desuden den eftertragtede<br />

vandrepokal for bedste<br />

stykke håndværk blandt alle lærlinge,<br />

som deltog ved konkurrencen.<br />

Peder Aalborgstuen<br />

Stedet hvor soldaten<br />

slapper af og hygger sig i<br />

godt kammeratskab<br />

Kig ind - åben hver tirsdag<br />

kl. 1830 - 2200<br />

14 2/<strong>2013</strong><br />

Af KN T. Munch, KTO/SBH<br />

Fredag d. 1. marts afholdt Løjtnantsforeningen<br />

ved Gardehusarregimentet<br />

sin 133. generalforsamling.<br />

Traditionen byder at den hvert<br />

andet år afholdes i Danmark og hver<br />

andet år afholdes i udlandet. I år var<br />

den således henlagt til Kastellet - i<br />

Bageriet.<br />

Der var rekordstor deltagelse med<br />

54 løjtnanter (yngre officerer af<br />

Generalforsamlingen i Bageriet.<br />

Generalforsamling i<br />

Løjtnantsforeningen<br />

Hesteskadronens Trompeterkorps underholder.<br />

Fællesbillede inden gallamiddagen.<br />

graderne sekondløjtnant, løjtnant,<br />

premierløjtnant samt kaptajner<br />

under 45).<br />

Efter generalforsamlingen var der<br />

dækket op til gallamiddag. Der var<br />

musiceren fra Hesteskadronens<br />

Trompeterkorps, Damernes Tale,<br />

Hestens Tale samt taler fra Livgardens<br />

og Ritmesterforeningens<br />

repræsentanter.


Chefen gav et par formanende ord<br />

og gode råd om den forestående<br />

tjeneste til uddannelsesbataljonens<br />

nye reserveofficerer og befalingsmænd.<br />

Han slog fast, at kvalitet i<br />

uddannelsen og god mandskabsbehandling<br />

skal have højeste prioritet.<br />

Navnenyt<br />

Nye reserveofficerer og befalingsmænd til uddannelsesbataljonen<br />

Pension efter lang<br />

og god tjeneste<br />

Oberst T. M. Paulsen og Seniorsergent<br />

Kim Rene Karlsson. (Foto: Allan<br />

Steensen)<br />

Seniorsergent Kim Rene Karlsson<br />

pensioneres med udgangen af<br />

februar <strong>2013</strong>, Kim René Karlsson<br />

er til daglig kommandobefalingsmand<br />

ved køreskole Sjælland på<br />

Gardehusarkasernen.<br />

Med ordene "gå foran som det gode<br />

eksempel og det vil gå jer godt", slap<br />

Chefen sine nye reserveofficerer og<br />

befalingsmænd løs på uddannelsen<br />

af et nyt hold husarer.<br />

Medaljeoverrækkelse<br />

for International<br />

Tjeneste<br />

Oberst T. M. Paulsen med<br />

overkonstabel-1 Kim Eg Thygesen og<br />

familie. (Foto: Allan Steensen)<br />

Fredag den 22. februar <strong>2013</strong> modtog<br />

ovekonstabel af førstegrad Kim Eg<br />

Thygesen Forsvarets Medalje for<br />

International Tjeneste, Afghanistan<br />

2010 med patent og motivation på<br />

regimentchefens kontor.<br />

Ad to omgange blev uddannelsesbataljonens<br />

nytilgåede reserveofficerer<br />

og befalingsmænd fremstillet for<br />

Regimentschefen.<br />

Udnævnelse til LT<br />

Oberst T. M. Paulsen med LT-R<br />

Patrick Wulff Jacobsen.<br />

Onsdag 30. januar <strong>2013</strong> blev SL<br />

Patrick Wulff Jacobsen 1/V/GHR hidkaldt<br />

til Regimentschefens kontor<br />

for at blive udnævnt til løjtnant.<br />

Chefen lykønskede løjtnant Jacobsen<br />

med den nye grad og ønskede<br />

ham held og lykke fremefter. Med<br />

den ekstra stjerne træder løjtnant<br />

Jacobsen ud af sin periode som ung<br />

reserveofficer, og ind i de rutinerede<br />

reserveofficerers rækker i graden<br />

som LT-R.<br />

2/<strong>2013</strong> 15


Tillykke<br />

I anledning af Danske Gardehusarforeningers<br />

protektor<br />

Hans Kongelige Højhed Kronprins<br />

Frederiks<br />

fødselsdag den 26.maj, bringer<br />

Danske Gardehusarforeninger<br />

vore hjerteligste lykønskninger<br />

Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde<br />

Lørdag den 4. maj <strong>2013</strong> kl.0900<br />

I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade<br />

63, 5800 Nyborg<br />

Dagsorden:<br />

1. Præsidenten byder velkommen<br />

2. Valg af dirigent<br />

3. Valg af 2 stemmetællere<br />

4. Præsidenten afl ægger Præsidiets<br />

beretning<br />

5. Hovedkassereren fremlægger<br />

det reviderede regnskab, herunder<br />

redegørelse for Gardehusarens<br />

og fondes økonomi og foreslår<br />

kon¬tingent til godkendelse for<br />

DGHF<br />

6. Behandling af indkomne forslag<br />

7. Valg af vicepræsident i ulige år<br />

8. Valg af sekretær i ulige år<br />

9. Valg af 2 interne revisorer<br />

10. Fastsættelse af sted og dato<br />

for næste repræsentantskabsmøde<br />

11. Valg af delegerede til Danske<br />

Soldaterforeningers Landsraad<br />

12. Eventuelt<br />

Forslag, der ønskes behandlet på<br />

repræsentantskabsmødet skal<br />

være Præsidiet skriftligt i hænde<br />

jf. lovene.<br />

Alle afgørelser og afstemninger jf.<br />

lovene.<br />

16 2/<strong>2013</strong><br />

Danske Gar de hu sar for enin ger<br />

Dagens program:<br />

Kl. 0900-0955 Morgenbuffet<br />

Kl. 1000 Samling og velkomst ved formanden<br />

for Garde¬husarforeningen<br />

Fyns Stift, John Brauer<br />

Kl. 1020 Afgang ledsager-tur<br />

Kl. 1030 Repræsentantskabsmøde<br />

Kl. 1230-1500 Frokostbuffet<br />

Deltagerpris kr. 295,- pr. person<br />

(incl. morgenbuffet og frokostbuffet<br />

m. 1 øl eller 1 vand)<br />

Tilmelding:<br />

Bindende tilmelding senest fredag<br />

den 12. april ved indbetaling til:<br />

Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto<br />

0009207201<br />

Overnatning:<br />

Muligheder for overnatning eks.:<br />

Nyborg Strand: www.nyborgstrand.<br />

dk, tlf. nr. 65 31 31 31 eller<br />

Villa Gulle: www.villa-gulle.dk, tlf.<br />

nr. 65 30 11 88<br />

Gardehusarforeningen<br />

København<br />

Bowling<br />

Mandag den 18. februar afholdt vi<br />

den årlige bowlingaften. Her kårede<br />

vi årets bowlingmestre, herre og<br />

dame. Det var som sædvanlig på<br />

bowlingcentret i Tårnby. Stedet har<br />

skiftet navn og hedder nu Lanes<br />

and Lounges, og kvaliteten af både<br />

baner og mad er blevet væsentlig<br />

forbedret.<br />

Vi spiste som traditionen byder<br />

stegt fl æsk og persillesovs. Maden<br />

var fortrinlig, og vi havde en rigtig<br />

hyggelig aften.<br />

Der var 10 deltagere, og resultatet<br />

var følgende:<br />

Bowlingkonge <strong>2013</strong>:<br />

GH Skodsborg, Ib Andersen (7. år<br />

i træk)<br />

Nr. 2 GH Klintholm, Ole Jacobsen<br />

Nr. 3 Hans Chr. Nielsen<br />

Nr. 4 GH Ferritslev, Arne Pedersen<br />

Nr. 5 GH Værløse, Jens Rønholt<br />

Hansen<br />

Nr. 6 GH Dansborg, Joe B. Hansen<br />

Resultat for damer:<br />

Vinder <strong>2013</strong>, Else Jacobsen<br />

Nr. 2 Rita Andersen<br />

Nr. 3 Hanne Hansen<br />

Nr. 4 Merete Nielsen<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederiksborg Amt<br />

Generalforsamlingen <strong>2013</strong><br />

Den 20. februar afholdtes den årlige<br />

generalforsamling på ”Hasta la<br />

Vista”, Falkevej i Hillerød.<br />

Inden generalforsamlingen serveredes<br />

krebinetter i fad med tilbehør kl.<br />

1800. Der deltog 16 i spisningen og<br />

inden generalforsamlingen begyndte,<br />

var yderligere 2 mødt frem, således<br />

at 18 deltog i generalforsamlingen,<br />

der startede kl. 1930.<br />

Kaj Andersen førte indledningsvis<br />

fanen ind til tonerne af Fanemarchen,<br />

derefter udbragtes et trefoldigt<br />

leve for Dronning Margrethe<br />

den II af Danmark.<br />

Herefter mindedes man, med 2<br />

minutters stilhed, gardehusarerne<br />

149283/52 ”Dronningmølle”Henning<br />

Hansen og 609/45 ”Esbønderup”<br />

David Vestring Sørensen. Æret være<br />

deres minde.<br />

Fire af foreningens medlemmer fi k<br />

uddelt hæderstegn for medlemskab af<br />

foreningen.


Herefter uddelte formanden<br />

hæderstegn til 4 fremmødte: Årgang<br />

77 ”Birkerød” Lars Søndergaard Nielsen<br />

10 år, 408460/59” Skævinge”<br />

Jens P. H. Mikkelsen 50 år, 214119/54<br />

”Frederiksværk” Jørgen Bech 50 år<br />

og 149099/52 ”Slangerup” Poul Schjellerup”<br />

60 år.<br />

Herefter kunne den egentlige generalforsamling<br />

tage sin begyndelse,<br />

og som dirigent valgtes 409319/59<br />

”Kokkedal” Svend-Erik Pedersen,<br />

og han gav straks ordet videre til<br />

formanden 778785/68 ”Hjembæk”<br />

Jan van Deurs, der gav en udførlig<br />

beretning over det forgangne års<br />

begivenheder, hvoraf foreningens<br />

100 års jubilæum med deraf følgende<br />

jubilæumsfest på Skævinge<br />

Kro, ubetinget nok var den største<br />

begivenhed. Formandens beretning<br />

blev enstemmigt vedtaget og det<br />

samme blev regnskabet, der fremlagdes<br />

af kassereren Jørgen Bech.<br />

På valg til bestyrelsen var Jan van<br />

Deurs, Arne Christensen og Carsten<br />

Møller Olsen. De to førstnævnte<br />

blev genvalgt, medens Carsten Møller<br />

Olsen ikke ønskede genvalg og<br />

blev erstattet af 736693/67 ”Herlufsholm”<br />

Peter Madsen.<br />

Der vedtoges et par vedtægtsændringer,<br />

hvorefter bestyrelsen<br />

er på 9 medlemmer, mod før 11,<br />

og at bestyrelsesmedlemmer ikke<br />

mere er kontingentfri.<br />

Under eventuelt blev der foreslået<br />

et samarbejde med andre soldaterforeninger,<br />

f.eks. fugleskydning.<br />

Det var så slut på generalforsamlingen,<br />

og dirigenten gav ordet til<br />

formanden, som sluttede generalforsamlingen,<br />

og fanen førtes ud.<br />

Husar 736693/67 "Herlufsholm",<br />

Peter Madsen som blev nyvalgt til<br />

bestyrelsen.<br />

Kommende arrangementer<br />

(Noter venligst i kalenderen.)<br />

9. juni<br />

Forsvarets dag på Kronborg<br />

March med faner fra torvet i Helsingør<br />

til Kronborg sammen med<br />

andre soldaterforeninger. Her vil<br />

traditionen tro være foredrag og<br />

underholdning samt musik i Riddersalen<br />

med efterfølgende spisning i<br />

kasematten.<br />

Tilmelding senest 8 dage før til Jan<br />

van Deurs på 4913 4958 eller Jørgen<br />

Bech på 4772 1847.<br />

16. juni<br />

Fugleskydning<br />

Kl.1000 samme sted som sidste<br />

år (Birkerød Skytteforening, Tornevangsvej<br />

112 i Birkerød). I år vil<br />

der være et par nye interessante<br />

aktiviteter.<br />

1. september<br />

Besøg på Fredensborg Slot<br />

Kl. 1000, hvor slotsforvalteren, kammerherre,<br />

oberst Kidde-Hansen vil<br />

vise os rundt. OBS: max 30 deltagere.<br />

Arne Christensen<br />

Poul Schjellerup<br />

Gardehusarforeningen<br />

for Næstved og Omegn<br />

Generalforsamlingen<br />

27.februar <strong>2013</strong><br />

Dagsorden:<br />

1) Valg af dirigent.<br />

2) Valg af 2 stemmetællere.<br />

3) Formandens beretning.<br />

4) Kassereren fremlægger det<br />

reviderede regnskab.<br />

5) Fastsættelse af kontingent.<br />

6) Indkomne forslag.<br />

7) Valg til bestyrelsen.<br />

A. Formand: Johannes Christoffersen<br />

(Villig til genvalg i 2 år).<br />

B. Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen<br />

(Villig til genvalg i 2 år).<br />

C. Bestyrelsesmedlem: Henrik J.<br />

Berg (Villig til genvalg i 2 år).<br />

D. 2. Bestyrelsessuppleant:<br />

Günter Martens og Jørgen Evang.<br />

(1 år).<br />

E. Bilagskontrollant: Flemming<br />

Fischer (Villig til genvalg i 2 år).<br />

F. Bilagskontrollantsuppleant: 1 år.<br />

(Nyvalg).<br />

8) Eventuelt: Herunder uddeling<br />

af hæderstegn.<br />

Formand: Johannes Christoffersen<br />

bød velkommen og foreslog<br />

Freddy Rasmussen som dirigent.<br />

Ad 1.<br />

Freddy Rasmussen blev valgt som<br />

dirigent. Generalforsamlingen var<br />

lovligt indvarslet.<br />

Ad 2.<br />

Flemming Fisher og Frits Petersen<br />

blev valgt som stemmetællere.<br />

Ad 3.<br />

Johannes Christoffersen (JC)<br />

aflagde beretning på bestyrelsens<br />

vegne. JC fremhævede, at vi igen<br />

i år havde et godt fremmøde. (28<br />

deltagere).<br />

Vi har gennemført flere arrangementer<br />

i det forgangne år. Der har<br />

været deltagelse i præsidiemødet,<br />

jubilarstævnet (Som i år bliver den<br />

14.09). Der har været julebowling<br />

med stor deltagelse.<br />

Sommerudflugten, der gik til Køge<br />

Miniby med efterfølgende spisning<br />

i ”Malerklemmen” ved Borup, var<br />

igen i år en stor succes, ikke mindst<br />

på grund af fællestransport i bus.<br />

Der arbejdes pt. igen på en spændende<br />

sommerudflugt. Flere muligheder<br />

er åbne.<br />

Der er løbende en åben debat om<br />

bladets fremtid, men der arbejdes<br />

på at skaffe den samme høje kvalitet,<br />

helst til en lavere pris. Portoen<br />

er desværre en stor post med 1/3<br />

af de samlede udgifter.<br />

JC henledte opmærksomheden på<br />

vores nye hjemmeside: www.ghfnaestved.qsite.dk<br />

og sluttede med<br />

at gøre opmærksom på de kommende<br />

jubilæer: GHR 400 år i 2014<br />

og GHF-Næstved 75 år den 1. september<br />

2015.<br />

Formandens beretning blev<br />

enstemmigt vedtaget.<br />

Ad 4.<br />

Kasserer Hans Thorsen fremlagde<br />

et yderst fyldestgørende regnskab,<br />

der efter gennemgangen enstemmigt<br />

blev godkendt med applaus.<br />

Ad 5.<br />

Fastsættelse af kontingent. Medlemstallet<br />

ved årsskiftet er 199. Kon-<br />

2/<strong>2013</strong> 17<br />

()


tingentet fastsættes til kr.240,00 pr.<br />

år, som i fremtiden opkræves af<br />

hovedkassereren for DGHF.<br />

Ad 6.<br />

Der var ikke indkommet forslag.<br />

Ad 7.<br />

A. Johannes Christoffersen blev<br />

genvalgt.<br />

B. Leif Nielsen blev genvalgt.<br />

C. Henrik J. Berg blev genvalgt.<br />

D. Günter Martens og Jørgen<br />

Evang blev genvalgt. (1år).<br />

E. Flemming Fischer blev genvalgt.<br />

(2 år).<br />

F. Ib Skourup Larsen blev valgt<br />

som bilagskontrollantsuppleant.<br />

(1 år).<br />

Ad 8.<br />

Vi mindedes de kammerater, der var<br />

draget til Ryes Brigade med respekt.<br />

Herefter blev der tildelt hæderstegn<br />

til de fremmødte jubilarer.<br />

Mogens Kristensen (MK) havde<br />

nogle generelle bemærkninger og<br />

spørgsmål:<br />

MK synes, at man skal fastholde<br />

traditionen med at mindet om de<br />

kammerater, der er gået bort i årets<br />

løb lægges i starten af formandens<br />

beretning.<br />

MK bemærkede også, at der havde<br />

været ringe dækning i pressen af<br />

faneborgen i Karrebæksminde ved<br />

regentparrets besøg i Næstved. Der<br />

var også en debat om prisen for<br />

deltagelse i Jubilarstævnet. Formanden<br />

vil tage spørgsmålet op med<br />

regimentet.<br />

Den tidligere aktivitetskalender<br />

erstattes i fremtiden med oplysninger<br />

i Gardehusaren og vores nye<br />

lokale hjemmeside.<br />

Formanden afsluttede generalforsamlingen<br />

og takkede for det store<br />

fremmøde.<br />

Referat<br />

Sekretær<br />

Henrik J. Berg<br />

Gardehusarforeningen<br />

for Møn og Sydsjælland<br />

Bowling<br />

Bestyrelsen har tilrettelagt Bowlingaften<br />

torsdag den 16. maj.<br />

Vi håber på god tilslutning. Der<br />

18 2/<strong>2013</strong><br />

skulle gerne være mindst 20. Vi<br />

mødes i Bowlingcentret i Vordingborg<br />

kl. 1745, så vi er klar til at bowle<br />

kl. 1800 – 1900.<br />

Efter spillet er der spisning. Pris<br />

ca.kr.190,00 incl. bowling men ekscl.<br />

drikkevarer.<br />

Af hensyn til baner og spisning<br />

beder vi om tilmelding på tlf. 5581<br />

6111 - 2041 0711 og 5581 6311 / 2523<br />

1114 senest søndag den 5. maj. Er<br />

der nogle, som ikke er med til bowle,<br />

er de selvfølgelig meget velkomne<br />

til at være med til spisningen.<br />

Med ønsket om et rart forår,<br />

sender vi de bedste husarhilsner<br />

til jer alle.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

Sommerudflugt<br />

Selv om det er koldt udenfor endnu,<br />

er vi ved at planlægge en sommerudflugt<br />

ud i det blå. Sæt kryds i<br />

kalenderen lørdag den 29.juni.<br />

Vi vil køre en tur om Ringkøbing<br />

Fjord og stoppe nogle steder på<br />

vejen. Vi håber, at vejret er med<br />

os, så det er bare med at få fyldt<br />

bilen op med medlemmer og diesel<br />

/benzin. Vi håber vi ses.<br />

Turledere Niels Chr. Stræde /Holger<br />

Nygård.<br />

Vi vil gerne have, at I sender jeres<br />

E-mail ,så vi kan komme hurtigere i<br />

kontakt med jer, da bladet fra 2014<br />

kun kommer 4 gange om året.<br />

PBV<br />

Tage Hansen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland<br />

Generalforsamlingen <strong>2013</strong><br />

Når disse linjer læses er den ordinære<br />

generalforsamling afviklet.<br />

Referat fra generalforsamlingen vil<br />

kunne læses i næste udgave.<br />

70 års Jubilar:<br />

Den 8. februar kunne vort medlem,<br />

Jørgen Finnemann fejre sin 90 års<br />

fødselsdag.<br />

Repræsentanter fra Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland med Hans Juhler<br />

og Andreas Bjerregård gæstede<br />

Jørgen Finnemann, 90 års fødselar og<br />

70 års jubilar.<br />

Finnemann i hjemmet på gården<br />

Højvang ved Fjelstrup for at gratulere<br />

med den runde fødselsdag.<br />

Samtidig kunne Finnemann glæde<br />

sig over at modtage Danske Gardehusarforenings<br />

70 års tegn.<br />

Finnemann, indkaldt i 1942 som<br />

husar 436 / ”Fjelstrup”, meldte sig<br />

ind i Gardehusarforeningen Næstved<br />

i 1943. Da Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland blev stiftet i 1998, var<br />

det naturligt for PL(R) Finnemann at<br />

blive overflyttet til den nye forening.<br />

Kommende arrangementer<br />

Onsdag den 10. april<br />

Kl.1800 arrangerer foreningen et<br />

guidet virksomhedsbesøg til Flensburger<br />

Brauerei. Vi får en rundvisning<br />

af en dansk talende guide i det<br />

gamle bryghus, som i år kan fejre<br />

sit 125 års jubilæum.<br />

Efterfølgende får vi serveret et<br />

let måltid sammen med husets produkter.<br />

Varighed ca.tre timer. Pris<br />

kr.100,00.<br />

Tilmelding er nødvendig senest<br />

den 1.april til formanden, 7444 1458/<br />

2746 9226 bock@bbsyd.dk.<br />

Søndag den 29.september<br />

Heldagstur til Hengstparade i Celle.<br />

Se programmet på foreningens<br />

hjemmeside eller foreningens Facebookside.<br />

Vi sender gerne et program,<br />

om dette måtte ønskes.<br />

Prisen for turen inkl. bus og entré<br />

og pladsreservation på overdækket<br />

tribune er kr.500,00 som indbetales<br />

på foreningens konto Reg. nr 8060<br />

konto nr. 115572 ved bindende tilmelding<br />

til formanden på telefon 2746<br />

9226 eller bock@bbsyd.dk inden<br />

den 1. maj. Der gøres opmærksom<br />

på, at der stadig er ledige pladser.<br />

Fanedeltagelse<br />

()


Foreningens fane vil være repræsenteret<br />

ved højtideligheden i Søgaard<br />

den 9. april. Den 18. april ved Dybbøl<br />

i anledning af 149 årsdagen for stormen<br />

på Dybbøl Skanser.<br />

Husk, at når du besøger Gardehusarforeningens<br />

hjemmeside www.<br />

danskegardehusarforeninger.dk og<br />

går ind på vores arrangementskalender,<br />

er du altid opdateret.<br />

Med de bedste husarhilsner<br />

PBV<br />

Carl Jürgen Bock<br />

MÆRKEDAGE<br />

Optagelse til denne rubrik fortages<br />

af de respektive foreninger<br />

Gardehusarforeningen<br />

København<br />

17.april – 70 år<br />

Gardehusar 564924/63 ”Ebberup”<br />

Erik Henry Nielsen<br />

Lyngholmvej 7 A<br />

2720 Vanløse<br />

3.maj – 90 år<br />

Gardehusar 518/45 ”Tårnby”<br />

Kurt Cornelius Henriksen<br />

Tømmerupvej 265<br />

2791 Dragør<br />

18.maj – 60 år<br />

Gardehusar årg.73 ”Albertslund”<br />

Jørn Castrup Jørgensen<br />

Carl Langes Vej 4<br />

2500 Valby’’<br />

28.maj – 60 år<br />

Gardehusar årg.73 ”Elev”<br />

Jørgen Konge<br />

Bryggervangen 72, st.th.<br />

2100 København Ø<br />

2.juni – 85 år<br />

Gardehusar 4576/49 ”Horbelev”<br />

Knud Rasmusen<br />

Stærevænget 31<br />

2791 Dragør<br />

8.juni – 70 år<br />

Gardehusar 531809/62 ”Saltholm”<br />

Bent Bergquist<br />

Dommerstigen 4, st.tv.<br />

4300 Holbæk<br />

Gardehusarafdeling<br />

Frederiksborg Amt<br />

14.april – 75 år<br />

Gardehusar 338553/57 ”Rebild”<br />

Jørgen Jensen<br />

Østre Alle 31 B<br />

3250 Gilleleje<br />

5.maj – 60 år<br />

Gardehusar 290353/73 ”Lynæs”<br />

Per Larsen<br />

St.Karlsmindevej 1<br />

3390 Hundested<br />

19.maj – 70 år<br />

Gardehusar 531486/62 ”Torup”<br />

Peter Dam Nielsen<br />

Hågendrupvej 45<br />

Dyssekilde<br />

3370 Melby<br />

1.juni – 90 år<br />

Gardehusar 191/45 ”Dråby”<br />

Jørgen Bendikssen<br />

Bavnager 9 B<br />

3310 Ølsted<br />

Gardehusarafdeling<br />

Gl. Roskilde Amt<br />

1.maj – 90 år<br />

Gardehusar 447/42 ”Østrup”<br />

Bent Bækgaard<br />

Peder Haves Alle 6<br />

Bolig 22<br />

3600 Frederikssund<br />

3.maj – 90 år<br />

Gardehusar 761/45 ”St.Maglehøj”<br />

Cornelius Gjertsen<br />

Dronning Sofies Vej 64<br />

Lejl.102<br />

4000 Roskilde<br />

7.maj – 70 år<br />

Gardehusar 511344/61 ”Fredensborg”<br />

Jann Rünitz<br />

Rosenlyparken 103<br />

2670 Greve<br />

Gardehusarforeningen<br />

for Næstved og Omegn<br />

25.april – 70 år<br />

Gardehusar årg.62 ”Ebeltoft”<br />

Ib Larsen<br />

Kildealle 22<br />

Fensmark<br />

4684 Holmegaard<br />

10.maj – 80 år<br />

Gardehusar 178970/53 ”Kyse”<br />

Poul Rasmussen<br />

Johanne Korchsvej 13<br />

4700 Næstved<br />

11.maj – 80 år<br />

Gardehusar 179209/53 ”Lejre”<br />

Johannes Christoffersen<br />

Hjultorv 18, 3.th.<br />

4700 Næstved<br />

18.maj – 75 år<br />

Gardehusar 338629/57<br />

P.Snedgård<br />

Holløsevej 5<br />

4160 Herlufmagle<br />

27.maj – 90 år<br />

Gardehusar årg.45 ”Bagsværd”<br />

Torben Neergaard Engelsted<br />

Solhøj 20, 1-2<br />

7323 Give<br />

31.maj – 80 år<br />

Gardehusar 179016/53 ”Ringsted”<br />

Esben Tue Christensen<br />

Ømarksvej 112<br />

Høm<br />

4100 Ringsted<br />

1.juni – 75 år<br />

Gardehusar årg.57 ”Bjærup”<br />

Poul Verner Hansen<br />

Slagelsevej 17<br />

Flakkebjerg<br />

4200 Slagelse<br />

2.juni – 75 år<br />

Gardehusar 378041/58 ”Vallø”<br />

Aage Christoffersen<br />

Kildevej 2<br />

4681 Herfølge<br />

Maribo Amts<br />

Gardehusarforeningen<br />

19.maj – 75 år<br />

Gardehusar 338784/57 ”Søllested”<br />

Erling Jørgensen<br />

Degnealle 5<br />

Tårs<br />

4990 Sakskøbing<br />

4.juni – 75 år<br />

Gardehusar 338678/57 ”Sørup”<br />

Percy Koch Nielsen<br />

Tranevej 22<br />

4873 Væggerløse<br />

6.juni – 80 år<br />

Gardehusar 149236/52<br />

Peter V.Jacobsen<br />

2/<strong>2013</strong> 19<br />

()


SLAGELSE NÆSTVED KORSØR<br />

Bredegade 14 · Slagelse<br />

Fax: 5853 4148<br />

slagelse-butik@laasepartner.dk<br />

www.laasepartner.dk<br />

THOMAS JULL OLSEN<br />

LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &<br />

VOGNMANDSFORRETNING -<br />

SORØ CONTAINERTRANSPORT<br />

Løngvej 14 • 4180 Sorø<br />

Telefon: 5783 1854<br />

Telefax: 5782 1854<br />

www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k<br />

20 2/<strong>2013</strong><br />

GRUS<br />

STEN<br />

MULD<br />

Øllebøllevej 41<br />

V.Ulslev<br />

4894 Øster Ulslev<br />

6.juni – 75 år<br />

Gardehusar 338229//57<br />

Hunseby”<br />

Egon Petersen<br />

Lucernevej 3<br />

Hunseby<br />

4930 Maribo<br />

Gardehusarforeningen<br />

for Fyns Stift<br />

13.april – 70 år<br />

Gardehusar 531822/62 ”Spentrup”<br />

Knud Kirketerp-Møller<br />

Søvænget 2<br />

5210 Odense NV<br />

27.maj – 75 år<br />

Gardehusar 338246/57 ”Svanninge”<br />

Ernst Jørgensen<br />

Assensvej 459<br />

5642 Millinge<br />

Gardehusarforeningen<br />

Nordvestsjælland<br />

19.april – 70 år<br />

Gardehusar 617162/64 ”Ganløse”<br />

Leif Jensen<br />

Gl.Løjtved Huse 12<br />

4270 Svebølle<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

11.april – 80 år<br />

Gardehusar 179041/53 ”Borbjerg”<br />

Ole Chr.Olesen<br />

Prins Buris Vej 49<br />

Mejdal<br />

7500 Holstebro<br />

30.april – 80 år<br />

Gardehusar 149260/52 ”Vemb”<br />

Mogens Rørsgaard<br />

P.O.Pedersensvej 55<br />

7500 Holstebro<br />

Gardehusarforeningen<br />

Antvorskov<br />

8.juni – 50 år<br />

Gardehusar årg.83<br />

Stig Andersen<br />

Kjeld Abells Alle 3<br />

4700 Næstved<br />

VED MILPÆLEN<br />

takker vi Gardehusarregimentet,<br />

Foreningen, og alle kammeraterne<br />

for venlige hilsener og lykønskninger<br />

75 år<br />

Gardehusar 338663 ”Tisted”<br />

Kaj Bæk<br />

Glarbjergvej 76<br />

8930 Randers NØ<br />

75 år<br />

Gardehusar 338608/58 ”Holbøl”<br />

Johan Iversen<br />

Bultevej 5<br />

Bøgesø<br />

4700 Næstved<br />

75 år<br />

Gardehusar 338239/57 ”Dannemare”<br />

Bøje Winther<br />

Rudbjergvej 6<br />

4953 Vesterborg<br />

DØDSFALD<br />

Gardehusar 0201/70<br />

Poul Møller<br />

Ringgaden 1<br />

Skovby<br />

8464 Galten<br />

Æret være hans minde<br />

Redaktør:<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte<br />

Krogen 12, 4700 Næstved<br />

Tlf.: 55 73 64 71<br />

E-mail: knud.skafte@mail.dk<br />

(Foreningsstof og fødselsdagslister<br />

sendes til denne adresse).<br />

NB: Stof skal være redaktøren ihænde<br />

se side 2 for at blive bragt i næste<br />

nummer.<br />

Til- og framelding af medlemmer og<br />

"Gardehusaren" samt permanent<br />

adresseforandring sendes til:<br />

ghf@mail.tele.dk eller<br />

Danske Gardehusarforeninger,<br />

v/Freddy Rasmussen<br />

Banetoften 17, 4700 Næstved<br />

E-mail: freddyjr@mail.dk<br />

Foreningernes kontor:<br />

Kontoret kan kontaktes telefonisk<br />

alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55<br />

78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk


Adresseliste<br />

Præsidiet:<br />

Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34.<br />

E-mail: ibhso@mail.dk<br />

Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56.<br />

Email: stenbakkegaard@private.dk<br />

Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk<br />

Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50.<br />

E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com<br />

Gardehusarforeningen København:<br />

Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75.<br />

Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk<br />

Gardehusarforeningen Frederiksborg amt:<br />

Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk<br />

Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47.<br />

Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt:<br />

Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38.<br />

E-mail: leif.lund@youmail.dk<br />

Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn:<br />

Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08.<br />

E-mail: john-lise.hansen@privat.dk<br />

Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32.<br />

Gardehusarforeningen for Næstved og omegn:<br />

Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk<br />

Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42.<br />

Maribo amts Gardehusarforening:<br />

Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk<br />

Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45.<br />

Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk<br />

Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79.<br />

E-mail: brauerjj@gmail.com<br />

Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00.<br />

E-mail: wielandt@youseepost.dk<br />

Gardehusarforeningen Østsjælland:<br />

Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk<br />

Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk<br />

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland:<br />

Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk<br />

Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk<br />

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland:<br />

Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk<br />

Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk<br />

Gardehusarforeningen Jylland:<br />

Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk<br />

Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510.<br />

Gardehusarforeningen Sydjylland:<br />

Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26.<br />

E-mail: bock@bbsyd.dk<br />

Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75.<br />

E-mail: iwin@mail.dk<br />

2/<strong>2013</strong> 21


Formand<br />

Helmer Christensen<br />

Vestensøvej 19, Lundforlund<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 5858 4255 / 4017 5664<br />

E-mail: hvc1940@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Karsten V. Larsen<br />

Mosevej 2<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 6172 5814<br />

E-mail: karmedan@hotmail.com<br />

Indflydelse på bladets<br />

indhold<br />

Vil du være med til at præge bladets<br />

indhold, er du velkommen<br />

til at tilkendegive over for webmaster,<br />

hvad du kunne tænke dig<br />

optaget.<br />

Du kan evt. tilsende webmaster<br />

et udkast til forskellige indlæg og<br />

gerne med billeder.<br />

I så fald bedes du kort beskrive<br />

tid, sted og handling på billedet.<br />

Send gerne billederne på særskilt<br />

mail i god opløsning eller med<br />

posten.<br />

22 2/<strong>2013</strong><br />

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT<br />

SOLDATERFORENING<br />

Stiftet den 25. november 1917.<br />

www.sjlr.dk<br />

Soldaterforeningerne er hæren bag hæren<br />

Næstformand/ Webmaster<br />

/Sekretær<br />

Hans Erik Bonde<br />

H.P. Christensensvej 22<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 2487 7382<br />

E-mail: herab@stofanet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Michael Rosenbæk<br />

Jasminvej 35<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil 2065 3480<br />

mail@pejsehuset.dk<br />

Mail-adresse til foreningen<br />

giver forbedret, hurtigere og<br />

billigere postgang<br />

Vi nærmer os med hastige skridt<br />

2014, hvor regimentet fylder 400<br />

år.<br />

I den anledning vil vi forsøge at<br />

lave et medlemskartotek, hvor vi<br />

kan benytte mail-adressen til jer.<br />

Mange oplysninger om arrangementer<br />

i dette for os/Jer så<br />

markante år, skal distribueres og<br />

nogle med kort varsel. Det kan vi<br />

råde bod på, ved at sende elektroniske<br />

nyhedsbreve.<br />

Motto:<br />

Tapper og Tro<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Palle Piil Jensen<br />

Krænkerupvej 55, Havrebjerg<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil. 2623 5020<br />

E-mail: ppiil@mail.dk<br />

Bestyrelsessuppleant<br />

Niels Olsen<br />

Søborg Hovedgade 142A, 2. tv.<br />

2860 Søborg<br />

Tlf. 3969 2234 / 2149 2214<br />

E-mail: i-n@olsen.mail.dk<br />

Derfor opfordrer vi til, at I straks<br />

indsender jeres mail-adresse til<br />

os på<br />

sjlr@stofanet.dk<br />

Vi er godt klar over, at ikke alle<br />

er på nettet. Til disse, vil vi sende<br />

nyhederne på anden vis.<br />

Skulle du komme i en situation,<br />

hvor du har været lidt hurtig med<br />

at kassere det flotte blad, som du<br />

modtager et antal gange om året,<br />

vil du fremover stadig kunne læse<br />

det på vores hjemmeside<br />

www.sjlr.dk


80 års dag i god stemning<br />

Af Hans-Erik Bonde<br />

En kold vinterdag, 27. januar <strong>2013</strong>,<br />

var det på sin plads at fejre 80 års<br />

fødselsdag blandt familie, venner<br />

og bekendte. Det havde major Ivar<br />

Kragh sat sig for, ved at indkalde til<br />

Åbent Hus. Det var i øvrigt dagen,<br />

hvor han 80 år tidligere var kommet<br />

til verden.<br />

Det lille hus på Gallemarksvej i<br />

Næstved var i fl ere timer fyldt til<br />

bristepunktet, hvilket fortæller om<br />

majorens popularitet.<br />

Offi cerskolleger fra Sjællandske Livregiment<br />

og andre regimenter kan<br />

nikke genkendende til majorens lune<br />

og nævnes majorens KAMPSTADE<br />

i Officersmessen, er der ingen i<br />

tvivl: Pladsen var gennem mange<br />

år markeret ved en sølvplade i vindueskarmen.<br />

Fødselaren fl ankeret af Gitte Kragh<br />

og Else Abildgaard Kragh, og<br />

nedenfor med datteren Hanne.<br />

Sølvpladen ved majorens kampstade<br />

i Offi cersmessen.<br />

Tillykke!<br />

80 år<br />

2.5.1933 Villy T. Rasmussen, Kærvej<br />

18, 9850 Hirtshals<br />

7.5.1933 Kaj Poulsen, Egebjergvej<br />

49, 4500 Nykøbing F.<br />

70 år<br />

15.4.1943 Flemming Jensen, Blåhalsevej<br />

6, Kongsmark, 4200 Slagelse<br />

65 år<br />

8.4.1948 John Benny Rasmussen,<br />

Strandboulevarden 36, 2. tv., 4800<br />

Nykøbing F.<br />

9.5.1948 Jan Passer, Tømmerupvej<br />

266, 2791 Dragør<br />

60 år<br />

11.6.1953 Gunner E. Hansen, Fasanvej<br />

4, 4250 Fuglebjerg<br />

55 år<br />

10.4.1958 Lars Brøgger Knudsen,<br />

Røde Kro 54, 1., 5600 Faaborg<br />

20.5.1958 Michael Mortensen, Fugleparken<br />

81, 2690 Karlslunde<br />

50 år<br />

27.5.1963 Henrik Friis, Stenalderen<br />

82, 2640 Hedehusene<br />

45 år<br />

23.6.1968 Anette Nielsen, Borretoften<br />

12, 4270 Høng<br />

40 år<br />

6.4.1973 Jan Scherning Kaas, Pedersmindevej<br />

100, 4684 Holmegaard<br />

På nedennævnte link, kan du<br />

allerede nu begynde at læse om<br />

aktiviteterne omkring regimentets<br />

400 års dag i 2014:<br />

www.ghr400.dk<br />

2/<strong>2013</strong> 23


Alt glarmesterarbejde udføres<br />

• Termoruder / reparationruder<br />

• Spejle & glas efter mål<br />

• Billedindramning<br />

• Autoruder / Rep. af stenslag<br />

• Vinduer / Døre i træ & alu<br />

• Forsikringsarbejde<br />

5852 0212 • 5852 4505<br />

Langes Gård 13 • 4200 Slagelse<br />

koncept<br />

ide<br />

design<br />

slagelse<br />

tryk<br />

tryk på dit budskab<br />

SLAGELSETRYK A/S<br />

www.slagelsetryk.dk<br />

rosengade 7C ∙ 4200 slagelse<br />

telefon 5853 0011<br />

mail frank@slagelsetryk.dk<br />

24 2/<strong>2013</strong><br />

profilering<br />

web<br />

print<br />

Af Hans-Erik Bonde<br />

Et af vore æresmedlemmer og tidligere<br />

præsident, 959 Kaj Løgager<br />

(Henriksen) har efter længere tids<br />

sygdom fratrådt tjenesten mandag<br />

d. 11. februar <strong>2013</strong>, i en alder af<br />

78 år.<br />

Kaj Løgager blev indkaldt til 4 Regiments<br />

Rekrutskole i 1955, Hold<br />

IV på Roskilde Kaserne og blev<br />

medlem af soldaterforeningen i<br />

1959.<br />

Kaj Løgager var fra 1996 til 1998<br />

fungerende formand for Sjællandske<br />

Livregiments Soldaterforening,<br />

4. Regiment, hvorefter han i 1998<br />

blev valgt til præsident for Sjællandske<br />

Livregiments Soldaterforening.<br />

Her blev han i 2004 afløst<br />

af Helmer Christensen.<br />

Kaj Løgager har modtaget følgende<br />

hædersbevisninger:<br />

- Sjællandske Livregiments Soldaterforenings<br />

Fortjensttegn i 1987.<br />

- Nordisk Kammeratstævnes erindringsmedalje<br />

i 1988.<br />

- Danske Soldaterforeningers<br />

Landsraads Fortjensttegn i sølv<br />

i 1993.<br />

- Sjællandske Livregiments Soldaterforenings<br />

jubilartegn for 50 års<br />

uafbrudt medlemskab i 2009 og<br />

blev udnævnt til æresmedlem i foreningen<br />

i 2005.<br />

Kaj Løgager har i sit otium ofte<br />

leveret artikler til soldaterfor-<br />

DØDSFALD<br />

Lis og Kaj Løgager ved Forsvarets Dag<br />

på Kronborg i 2012.<br />

eningens afsnit i bladene ved<br />

Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet,<br />

ligesom han<br />

har været en god vejleder omkring<br />

det foreningsmæssige stof.<br />

Det er også blevet til medvirken i<br />

udgivelse af bogen ”Frivillig leder:<br />

Ledelse i Danske Soldaterforeninger<br />

- Hæren Bag Hæren” ved Handelshøjskolens<br />

forlag i 2010.<br />

I forbindelse med sammenkomster<br />

i soldaterforeningen, Danske Soldaterforeningers<br />

Landsraad og på<br />

nordisk plan, har Kaj medvirket til<br />

en god og festlig stemning.<br />

Foreningen med soldaterkammerater<br />

bringer de dybeste medfølelser<br />

til Lis Løgager og den efterladte<br />

familie og udtrykker samlet et<br />

Æret være Kaj Løgagers minde<br />

Kaj Løgager i Peder Aalborgstuen i<br />

2009.


Med rødder i Sjællandske Livregiment<br />

Et laug med mange år på bagen trives<br />

i bedste velgående, og samler<br />

folk fra nær og fjern når der kaldes<br />

til møde. Et laug med en høj<br />

mødeprocent og stolte traditioner.<br />

Tekst: seniorsergent L. Larsen<br />

Fotos: seniorsergent J. Sørensen<br />

Folk strømmer til og snart er garderoben<br />

fuld af overtøj en kold vinterdag<br />

i februar. De kommer enkeltvis<br />

og de kommer i små grupper, for<br />

at få en hyggelig eftermiddag og<br />

en hyggelig aften i messen. Stedet<br />

er Sergentmessen på Antvorskov<br />

Kaserne i Slagelse.<br />

Ikke for sarte sjæle<br />

Anledningen er årssamling i Olderlauget<br />

af 1978, og det er ikke hvem<br />

som helst der er med i dette laug.<br />

Det er et laug med stolte traditioner,<br />

der er særdeles aktivt, trods<br />

de mange år på bagen. Som navnet<br />

antyder, blev det stiftet i 1978, hvor<br />

regimentet på Antvorskov Kaserne<br />

hed Sjællandske Livregiment. Der<br />

var strenge optagelseskrav dengang.<br />

Det har dog ændret sig lidt<br />

med årene, og lauget er således et<br />

laug, der følger med tiden.<br />

Nye brødre<br />

Mange af laugets medlemmer er<br />

befalingsmænd fra Sjællandske<br />

Livregiment, og det er også en tid<br />

der bliver diskuteret som aftenen<br />

skrider frem. ”Kan du huske dengang…”<br />

er en sætning der flittigt<br />

bliver anvendt i løbet af arrangementet,<br />

og alle blander sig i samtalerne,<br />

der går på kryds og tværs.<br />

Selv om rødderne stammer fra Sjællandske<br />

Livregiment, så er lauget<br />

ikke lukket land for nye tiltag, og<br />

optagelse af nye medlemmer, således<br />

bliver aftenen skueplads for<br />

optagelse af fire nye brødre, som<br />

accepteres af alle.<br />

Årsberetningen for endnu et aktivt år aflægges af en engageret<br />

oldermand, seniorsergent Reinhold.<br />

Forplejning<br />

En efter en må de rejse sig, de<br />

nye ”aspiranter” og medlemmerne<br />

tager dem i øjesyn. Der falder en<br />

del kommentarer, som det var vane<br />

ved tidligere tiders optagelser, inden<br />

de enkelte godtages og kan sætte<br />

sig igen.<br />

Uden mad og drikke duer helten<br />

ikke, og det er også gældende for de<br />

30 fremmødte i årets samling <strong>2013</strong>.<br />

En overdådig buffet bliver hurtigt<br />

etableret i lokalet, og alle forsyner<br />

sig. Der går ikke lang tid før alle er<br />

bænket igen – nu med en veludviklet<br />

wienerschnitzel foran sig – samt<br />

rødvin i glasset.<br />

Høj mødeprocent<br />

Under middagen går snakken videre,<br />

og mange nye kontakter etableres<br />

i lauget som alt i alt tæller 39 medlemmer.<br />

Så aftenens 30 fremmødte<br />

må siges at være en imponerende<br />

mødeprocent. Så selv om mange<br />

foreninger døjer med faldende deltagere<br />

til arrangementer, så er det<br />

ikke gældende for Olderlauget af<br />

1978. Det er et laug med traditioner,<br />

men som tidligere nævnt ikke et<br />

laug der står i stampe – nye idéer<br />

kommer til.<br />

Således var lauget i 2012 på tur til<br />

Stettin for at aflægge en broderbesøg.<br />

Nye udflugter er i støbeskeen<br />

og der arbejdes blandt andet på en<br />

tur til Brüssel i <strong>2013</strong>, for at besøge<br />

en anden udsendt fra lauget. Så<br />

det bliver ikke sidste gang i hører<br />

fra Olderlauget af 1978.<br />

Olderlauget bænket i messen til årssamling <strong>2013</strong> – mødeprocent 76,9<br />

% - en mødeprocent ikke mange foreninger kan leve op til.<br />

2/<strong>2013</strong> 25


Møde i<br />

Torsdagsklubben<br />

Torsdagsklubben for pensionerede<br />

officerer mødtes 7. februar til et<br />

spændende foredrag om konflikten<br />

i Syrien.<br />

Af Hans-Erik Bonde<br />

Torsdag, den 7. februar <strong>2013</strong> mødte<br />

25 forventningsfulde – pensionerede<br />

– officerer fra regimenter<br />

i det syd- og vestsjællandske<br />

område frem i Casinoet på Gardehusarkasernen.<br />

Der blev budt på<br />

kaffe, småkager og en lille dram<br />

inden vicepræsidenten, major E.B.<br />

Sørensen, orienterede om dagens<br />

program, som med kort varsel var<br />

blevet ændret.<br />

Efter lidt ”erfaringsudvekslinger”<br />

mellem de fremmødte var det tid<br />

at begive sig til UV 2, hvor dagens<br />

foredragsholder, kaptajn N. Lindberg<br />

fra regimentets Garnisonsstøtteelement<br />

havde gjort klar til<br />

et meget spændende foredrag over<br />

emnet ”Syrien – et arabisk diktatur<br />

i et arabisk forår - en UN Team<br />

Leaders observationer”<br />

Kaptajnen, som selv havde været<br />

udsendt som Team Leader i Syrien,<br />

fortalte på sin meget levende og<br />

inspirerende måde om blandt andet:<br />

- UNTSO - historie, udvikling, nutid<br />

og fremtid,<br />

- Oplevelser i Syrien under forårets<br />

opblomstring og spredning samt<br />

- Syriens status og bud på vejen<br />

frem – oplæg til diskussion.<br />

Major H.J. Hyldgaard, major N.O. Kajhøj,<br />

major P.U. Larsen og kaptajn K. Lundin<br />

26 2/<strong>2013</strong><br />

Dagens foredragsholder, Kaptajn N. Lindberg, tidligere FN-observatør i Syrien.<br />

Enkelte af de pensionerede officerer<br />

havde selv været i området og<br />

fik bekræftet deres opfattelse af<br />

situationen. Herefter var det tid at<br />

vende tilbage til parolesalen, hvor<br />

en velanrettet frokost fra cafeteriet<br />

ventede.<br />

Major E.B. Sørensen og major E.<br />

Andersen<br />

Major H. Roed, major O.B. Christensen<br />

og major S.D. Larsen


FORÅRSKONCERT MED<br />

VESTSJÆLLANDS MUSIKKORPS<br />

Vestsjællands Musikkorps afholder<br />

traditionen tro forårskoncert sidste<br />

torsdag i april. I år er det den 38.<br />

koncert i rækken. Koncerten foregår<br />

torsdag d. 25. april kl. 19.30 i<br />

Teatersalen på Gardehusarkasernen.<br />

Programmet byder, som vanlig, på<br />

meget forskelligt musik. Blandt<br />

andet et par solistnumre, hvoraf<br />

den ene solist er hentet udenfor<br />

musikkorpsets rækker.<br />

Pianist Jesper Frank Christensen (f.<br />

1986) er bacheloruddannet pianist<br />

fra DKDM i 2010, og er i gang med<br />

at færdiggøre sin anden bachelor<br />

på det rytmiske musikkonservatorium<br />

i København.<br />

Jesper har sideløbende med konservatorieundervisningen<br />

været<br />

Hver anden måned bliver ca. 2000<br />

eksemplarer af Gardehusaren<br />

sendt ud til medlemmer, myndigheder,<br />

institutioner og tjenstgørende<br />

personel i store dele af verden.<br />

Da de jo ikke pakker sig selv, mødes<br />

Freddy Rasmussen fra Danske<br />

Gardehusarforeninger og Helmer<br />

PAKKEMESTRENE<br />

Foto: Vestsjællands Musikkorps<br />

aktiv som pianist og/eller orkesterleder<br />

på fl ere musicals, herunder<br />

Jesus Christ Superstar i Tivoli 2011,<br />

med teaterforeningen Gorgerne,<br />

som pianist i flere gospelkor, og<br />

siden december 2012 som organist<br />

i Lundby og Sværdborg kirker.<br />

Der vil i være fl ere muntre indslag<br />

under koncerten, og der er også<br />

plads til en overraskelse.<br />

Musikkorpset kan i år præsentere<br />

konferencier oberstløjtnant Morten<br />

Lystrup Thomsen, tidligere distriktschef,<br />

mens distriktet havde til huse<br />

i Slagelse.<br />

Der vil kunne købes forfriskninger<br />

ved koncerten.<br />

Fra venstre: Freddy Rasmussen, Hans-Erik Bonde og Helmer Christensen.<br />

Christensen og Hans-Erik Bonde<br />

fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

ca. fi re timer i receptionen<br />

på kasernen, for at sætte<br />

adresselabel på bladene.<br />

Mange gode historier udveksles<br />

mellem pakkemestrene, da de alle<br />

har en længere tjenstlig baggrund<br />

ved de to regimenter.<br />

Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør<br />

l Låsesystemer og gitre<br />

l Adgangskontrol (ADK)<br />

l Alarm-anlæg (AIA og ABA)<br />

l Videoovervågning (ITV)<br />

Ndr. Ringgade 70B · 4200 Slagelse<br />

Tlf. +45 58 52 85 65 · Fax +45 58 53 48 65<br />

www.bagger-laase.dk<br />

Døgnvagt +45 70 20 21 12<br />

Autoriseret forhandler af:<br />

VW<br />

Audi<br />

Subaru<br />

Kongelig hofleverendør<br />

Slagelse<br />

v/ Kim Augustsen A/S<br />

Elmedalsvej . Slagelse<br />

Tlf. 58 50 43 00<br />

www.carepoint-slagelse.dk<br />

Danske og udenlandske<br />

Ordensbaand<br />

Miniatureordner<br />

medaljer<br />

sløjfer . rosetter<br />

Peder Skrams gade 3 . 1054 København K<br />

Tel. & fax: 33 12 82 53<br />

e-mail: mwm@mwmorch.dk<br />

www.ordensbaand.dk<br />

2/<strong>2013</strong> 27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse<br />

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.<br />

ID nummer 46336 B<br />

www.stotvoresoldater.dk<br />

Vi slutter op om vores soldater<br />

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320<br />

www.dinvaerkstedsbutik.dk<br />

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse<br />

Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575<br />

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009<br />

www.upperhill.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!