08.08.2013 Views

Juni 2011

Juni 2011

Juni 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gardehusaren<br />

Nr. 3 - <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong> 11. årgang


Forsidebillede: Under HESK døgnøvelse skulle<br />

alle igennem "Tyrens røvhul"<br />

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i<br />

samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening<br />

og Danske Garde husarfor-eninger, hvis<br />

protektor er:<br />

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.<br />

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet<br />

og udsendes til alle medlemmer<br />

af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne<br />

i ind- og udland samt personel<br />

i international tjeneste.<br />

Redaktion:<br />

Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør<br />

Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør<br />

Bladudvalg<br />

Oberst Ib Hedegaard Sørensen<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte tlf. 5573 6471<br />

Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf. 5573 0447)<br />

Ole Bent Pedersen<br />

Helmer Christensen<br />

Hans-Erik Bonde tlf. 2487 7382<br />

Kaptajn Lars Nordmann<br />

Seniorsergent Janne U. Ramsing<br />

Redaktionens adresser<br />

Lokalstof:<br />

SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR,<br />

Tlf. 2566 4952 (kun i nødstilfælde, da jeg er udsendt)<br />

Fax: 5855 7899.<br />

Email: jramsing@gmail.com<br />

Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for<br />

regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen<br />

ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere<br />

af de forskellige artikler giver udtryk for.<br />

Trykt oplag: 5000<br />

Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Bladet udkommer 6 gange årligt<br />

Annoncetegning:<br />

Slagelsetryk Marketing ApS<br />

Rosengade 7C, 4200 Slagelse<br />

Telefon 58 53 00 11 Fax 58 50 01 63<br />

mail: info@slagelsetryk.dk<br />

"Deadlines for Gardehusaren i <strong>2011</strong>"<br />

August nummeret er: 14. juni<br />

Oktober nummeret er: 27. august<br />

December nummeret 28. oktober<br />

2 3/<strong>2011</strong><br />

Indhold nr. 3<br />

Leder RC............................................................................. 3<br />

Operation Tufaan Laram.................................................... 4<br />

Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp................... 6<br />

Ingen Fidumdik, uden Logistik........................................... 8<br />

Nyt fra Historisk samling................................................. 10<br />

En erindrings historie....................................................... 11<br />

Døgnøvelse 1 afsluttet med ”tyrens røvhul”................. 12<br />

Åbent hus på Antvorskov Kaserne................................. 14<br />

Danske Gardehusarforeninger........................................ 16<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening................... 24<br />

Vi beklager!<br />

Grundet tekniske problemer udkommer dette nummer<br />

af Gardehusaren senere. Vi beklager og ønsker<br />

alle en god sommer.<br />

Information:<br />

Da SSG Janne Ramsing er udsendt i ferioden FEB -<br />

AUG <strong>2011</strong>, så skal alt kontakt ang. Gardehusaren<br />

foregå enten via E-mail jramsing@gmail.com eller<br />

via KN lars Nordmann GSE GHR, Knud Skafte, redaktør<br />

GHF eller Hans-Erik Bonde, redaktør SJLR<br />

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening og<br />

Danske Gardehusarforeninger


Så er der afholdt Midtvejsarrangement for ISAF hold 11 og senere i maj vil vi starte de første møder op med<br />

1/I/GHR som PNINFKMP til ISAF hold 12. Der var sædvanligvis stort fremmøde til Midtvejsarrangementet og<br />

en sikker forbindelse til Camp Price, hvorfra de pårørende blev opdateret på situationen her og nu. Der var<br />

også lige tid til et par gode hilsener! Tak for jeres støtte og arbejde med dette arrangement til hold 11.<br />

Maj måned kommer til at byde på en del ridning for Kongehuset. Allerede 11. maj er der statsbesøg med<br />

Sydkorea, så der skal rides eskorte i Fredensborg. Vi får et par observatører med fra den svenske Livgardet,<br />

som hesteskadronen i Sverige tilhører. Det er hensigten vi vil udbygge samarbejdet med dem, så vi kan<br />

tilbyde officerer og befalingsmænd en udvekslingsperiode i Stockholm.<br />

Sidste uge i maj måned er der Sommertogt, hvor vi besøger 3 byer. Der trænes intensivt i Hesteskadronen,<br />

og det er en stor fornøjelse at følge den meget professionelle tilgang til opgaven. Mens vi er ved hestene<br />

må jeg også lige nævne, at regimentet har genoptaget en gammel tradition med Forårsridt i Dyrehaven. Den<br />

fandt sted sidst i april med 26 heste. God reklame for regimentet og godt for Dyrehaven var Skovriderens<br />

konklusion.<br />

Forligsimplementeringen fortsætter – vi er dog ikke helt afklaret med vores REHAB enhed. I skrivende stund<br />

er der stor fokus på det ved HOK, som vi er i dialog med om struktur og indhold. Vi er klar til at implementere<br />

straks vi får ”go” fra HOK!<br />

Yderligere som konsekvens af forliget opretter vi den nye II/GHR 1. juni samtidig med, at UDDBTN bliver til<br />

V/GHR. Nye ærmemærker og kvartermærker er under produktion, og der er inviteret til vildsvin og husarøl<br />

på dagen – efter paraden! Det bliver en god dag.<br />

"RC"<br />

3/<strong>2011</strong> 3


Operation Tufaan Laram<br />

Af: Kaptajn Gunnar, NK Bravo Co<br />

Til information, så er denne artikel<br />

blevet oversat fra engelsk til<br />

dansk, så hvis der er opstået nogle<br />

sproglige misforståelser under<br />

oversættelsen, så er det ikke KN<br />

Gunnar skyld<br />

Det er en cool morgen i Deh Adam<br />

Khan-området. Soldaterne fra 2.<br />

deling, Bravo Coy er anspændte,<br />

men klar. Missionen i dag er at<br />

krydse Nahr-e-Bughra kanalen og<br />

searche nogle compounds efter<br />

mulige våben.<br />

I ly af mørket bliver soldaterne<br />

færget over den 40 meter brede<br />

kanal i en lille jolle og går i stilling<br />

på den anden side. De bevæger<br />

sig hurtigt og lydløst til deres tildelte<br />

positioner med kun brug af<br />

forudbestemte signaler over deres<br />

patrulje radioer. Den tid der er brugt<br />

på planlægning og uddannelse, før<br />

missionen viser sig nu værdifuld.<br />

Deres rolle i dag er, at yde støtte og<br />

om nødvendigt forsvare de soldater<br />

der udfører searchen.<br />

På high ground er kampvognene fra<br />

Alfa troop nu ved at indtage deres<br />

kampstillinger. I dag er hovedformålet<br />

med de store Leopard 2, at virke<br />

afskrækkende overfor de oprører<br />

som evt. kunne være tåbelige nok<br />

til, at forsøge et angreb mod kompagniet.<br />

Som altid lyder kompagnichefen<br />

cool og rolig på nettet og soldater<br />

fra Bravo kan være forvisset om,<br />

at han vil støtte dem det bedste,<br />

han kan.<br />

I mellemtiden i Patrol Base Hazrat,<br />

er kompagniets hovedkvarter fuldt<br />

bemandet og klar. Kompagniets NK<br />

har det overordnede ansvar for<br />

operationen og der sidder specia-<br />

Compoundet hvor man fandt våben og materialer til at lave IED osv.<br />

4 3/<strong>2011</strong><br />

lister klar til at monitere, overvåge<br />

og bistå delingsføreren på jorden.<br />

Der er en rolig, men opstemt atmosfære<br />

i den lille Operationscenter<br />

(OPS) med NK og forsøger at spille<br />

stand-up komiker med slidte danske<br />

vittigheder som publikum tydeligvis<br />

ikke synes at sætte pris på.<br />

Afspærringerne, er nu på plads, og<br />

de soldater, der skal udføre searchen<br />

er rykket frem. En deling fra<br />

den afghanske nationale hær vil<br />

snart være på vej ind i de første<br />

compounds. De har set frem til operationen<br />

og til at samarbejde med<br />

danskerne. Uanset etnisk baggrund<br />

af soldaterne, fortæller udtrykket i<br />

deres ansigter, at de alle håber at<br />

finde noget under den forestående<br />

search.<br />

Der er fuldstændig stilhed på patrulje<br />

radioerne ... .. NK ved godt, at det<br />

ikke lige nu, er tidspunktet han skal<br />

komme med overflødige oplysninger<br />

til delingsføreren på jorden, så<br />

han går i stedet ud og tænder en<br />

cigaret lige uden for OPS værelse<br />

og tager en slurk af sin kaffe, mens<br />

han fortsat lytter til radioen. Han<br />

længes efter at være på jorden ved<br />

siden af sin delingsfører, men smiler<br />

til sig selv for han ved, at han i dag<br />

ville blot være i vejen.<br />

()


Nogle af de ting, man fandt under searchen<br />

Pludselig bliver der modtaget en<br />

besked på kompagni nettet. Delingen<br />

har fundet noget i den første<br />

compound. Der er smil i ansigterne<br />

på personalet i OPS rummet og<br />

spontan mumlen forekommer mens<br />

de venter på yderligere rapporter.<br />

Et optisk sigte til SA80, et IKK TERM<br />

sigte, Flere IKK 30 mm brisant, en<br />

Lee Enfield riffel, en 120 mm MT<br />

granat klargjort til IED og hvad der<br />

synes at være en masse forskellige<br />

materiel, herunder bombefremstillingsudstyr<br />

er fundet. Umiddelbart<br />

efter, bliver der foretaget et telefonopkald<br />

til den taktiske operationscenter<br />

(TOC) i Battle Group. De<br />

britiske specialister, der er uddannet<br />

til at fjerne sådant udstyr, bliver<br />

aktiveret og gør hurtigt klar til at<br />

rykke ud til området.<br />

Disse specialister, måske dem der<br />

har det farligste job i hele kampgruppe,<br />

bliver anerkendt med stor<br />

respekt af alle andre soldater. Efter<br />

at have modtaget den første rapport<br />

fra delingsføreren, får de hurtigt<br />

samlet deres grej sammen og<br />

klargjort deres køretøjer til at køre<br />

ud til målområdet, hvorfra de vil<br />

blive eskorteret det sidste stykke<br />

ud til det rette compound.<br />

Ved ankomst til området får specialister<br />

hurtigt destrueret 45 kilo<br />

hjemmelavede sprængstoffer.<br />

Resten af det fundne bliver bragt<br />

til Price, inden det endeligt bliver<br />

flyttet til Bastion for indsamling af<br />

retsmedicinsk bevismateriale. En af<br />

specialisterne, forklarer: "Man kan<br />

se nogle ting her, som hver for sig<br />

kan virke uskadelige,. Her er et batteri<br />

og fire intakte kommando træk<br />

tænder lavet af motorcykel bremse<br />

lyskontakter. Oprørerne binder en<br />

wire til den ene ende af kontakten<br />

og når man trækker eller berører<br />

wiren så bliver der skabt en forbindelse,<br />

der vil aktivere detonatoren.<br />

Vi har også fundet fire improviserede<br />

detonatorer. Det er meget svært for<br />

dem, at få fat i detonatorer, da de<br />

er ret farlige at have med at gøre,<br />

og det kræver en del færdighed at<br />

arbejde med dem. Der var også en<br />

masse andet udstyr til fremstilling<br />

af bomber.<br />

Vi fandt en stor mængde elektrisk<br />

ledning, lodninger for at fuldføre<br />

forbindelser, mobiltelefoner, tape,<br />

og wire. Wiren ser temmelig uskadelige,<br />

men det er deres affyrings<br />

mekanisme til en command pull ".<br />

Det har vist sig at være en god<br />

fangst for kompagniet. Der er stadig<br />

være mange flere timers eftersøgning<br />

og forhåbentlig flere fund, der<br />

kan bidrage til, at forbedre sikkerheden<br />

i området omkring Deh Adam<br />

Khan.<br />

Værd at vide<br />

Åbningstider<br />

Regimentets kontorer:<br />

Mandag - fredag: 0800 -1500<br />

Reception:<br />

Mandag - torsdag: 0730 - 1500<br />

Fredag: 0730 - 1430<br />

Cafeteria:<br />

Mandag - torsdag: 0600 - 1015<br />

1100 - 1315<br />

1430 - 1830<br />

Fredag: 0600 - 0930<br />

1100 - 1300<br />

LSE-Linneddepot:<br />

Mandag: 0645 - 0800<br />

Torsdag: 0645 - 0800<br />

Miljøgården:<br />

Mandag: 0700 - 0900<br />

Tirsdag: 0700 - 0900<br />

1230 - 1300<br />

Onsdag: Lukket<br />

Torsdag: 0700 - 0900<br />

1230 - 1300<br />

Fredag 0700 - 0900<br />

I særlige tilfælde uden for dag-lig<br />

åbningstid tlf. 2020 5603<br />

KØR/ELM SLA:<br />

Mandag - fredag: 0700 -<br />

1500<br />

LSE depot:<br />

Mandag - tirsdag: 0800 - 0930<br />

Onsdag Lukket<br />

Torsdag - fredag: 0800 - 0930<br />

Udleverende depot:<br />

Mandag: 0700 - 0730<br />

1100 - 1300<br />

Onsdag: 1100 - 1300<br />

Fredag: 1100 - 1300<br />

Service:<br />

Messer, møntvask, mønttelefoner<br />

findes i centerbygningen.<br />

Taxa:<br />

Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53<br />

afhenter gerne på kasernen.<br />

Bus:<br />

Busrute 310 direkte mellem stationen<br />

og kasernen. Stoppested v.<br />

forhindringsbanen. Busruterne 30,<br />

31 og 88 stoppested på Næst-vedvej<br />

ved kasernens indkørsel.<br />

3/<strong>2011</strong> 5


Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør<br />

l Låsesystemer og gitre<br />

l Adgangskontrol (ADK)<br />

l Alarm-anlæg (AIA og ABA)<br />

l Videoovervågning (ITV)<br />

Ndr. Ringgade 70B · 4200 Slagelse<br />

Tlf. +45 58 52 85 65 · Fax +45 58 53 48 65<br />

www.bagger-laase.dk<br />

Døgnvagt +45 70 20 21 12<br />

Autoriseret forhandler af:<br />

6 3/<strong>2011</strong><br />

VW<br />

Audi<br />

Subaru<br />

Slagelse<br />

v/ Kim Augustsen A/S<br />

Elmedalsvej . Slagelse<br />

Tlf. 58 50 43 00<br />

www.carepoint-slagelse.dk<br />

Forsvarets Mesterskaber<br />

i Militær Femkamp<br />

Blev afholdt ved Gardehusarregimentet<br />

Resultatlisten:<br />

den 4.-6. maj <strong>2011</strong><br />

Mænd A, B og C<br />

Place Team Class Rank Name<br />

1 HJV J A OKS-1 DÅSBJERG, Brian<br />

2 TGR 1 A PL PAUGAN, Kristian<br />

3 DAR 1 A PL NIELSEN, Jan R.<br />

4 HJV J A SG ØSTFELDT, Morten<br />

5 HJV J A SG JENSEN, Jimmi<br />

6 TGR 1 A PL TETZLAFF, Alexander<br />

7 GHR 1 C OKS-1 THEISEN, Kenneth<br />

8 GHR 1 C OKS JØRGENSEN, Thomas K. R.<br />

9 GHR 1 C OKS HOLLMANN, Jesper<br />

10 WKAR 1 A FOKS KRISTENSEN, Ole<br />

11 TGR 1 C OS DAM, Rasmus<br />

12 GHR 1 C OKS LUND, Jan<br />

13 TGR 1 C KS THAYSEN, Christian<br />

14 GHR 1 C OKS WAHLGREEN, Jonas<br />

15 HJV FYN B CIV NIELSEN, Claus S.<br />

16 GHR 1 B SG YEHIA, Nadim<br />

Mænd OB<br />

Place Team Class Rank Name<br />

1 GHR OB OB OKS-1 PETERSEN, Henrik R.<br />

Kvinder KA og KB<br />

Place Team Class Rank Name<br />

1 CFI K KA PL PEDERSEN, Sabine<br />

2 HO 1 KB SG ANDERSEN, Heidi P.<br />

Mænd D<br />

Place Team Class Rank Name<br />

1 GHR 1II-1 D MG JENSEN, Martin Grønne<br />

2 LG 1 D MG ANDERSEN, Dennis<br />

3 LG 1 D MG REBENSTORF, Kasper<br />

4 GHR 1II-1 D MG THOMSEN, L.Christian S.<br />

5 GHR 1II-2 D MG HINDBORG, M.<br />

6 GHR 1II-2 D MG BAGH, K.L.<br />

7 LG 2 D MG YALDA, Joseph Nasir<br />

8 LG 2 D MG JENSEN, J.E.W.<br />

9 LG 3 D MG KILTANG, Kasper Lyngsø<br />

10 GHR 1II-3 D MG LARSEN, Peter<br />

11 GHR 2II-1 D MG PAGH, Søren<br />

12 LG 3 D MG POULSEN, Jens Martin<br />

13 GHR 2II-1 D MG PETERSEN, Mikkel Norqvist<br />

14 LG 4 D MG SØRENSEN, Mads Bjerggaard<br />

15 LG 4 D MG JENSEN, Frederik Emil Pallesen<br />

16 GHR 2II-1 D MG ØRSØE, Jesper<br />

17 GHR 1II-3 D MG ISBERG, K.K.<br />

18 GHR 1II-3 D MG KNUDSEN, Frederik Wulff<br />

()


3/<strong>2011</strong> 7


LOGBM SSG K.B. Nielsen og S4 hjælper OKS-1 T.K. Hansen<br />

Ingen Fidumdik, uden Logistik<br />

Af: SSG Kim Nielsen, LOGBM/S4/Bastion, ISAF 11<br />

Vi ved det alle, vi har soldater i<br />

Afghanistan, vi høre tit i pressen<br />

om, der er sket noget ude i<br />

”GREEN ZONE”, et køretøj er kørt<br />

på en EID, der er blevet skudt efter<br />

vores soldater. Men som oftest, så<br />

er der ikke mange der tænker på<br />

det logistiske set-up, som vi også<br />

har udsendt, for at kunne støtte<br />

vores kæmpende enheder, for at<br />

holde dem og deres materiel funktionsdueligt.<br />

Det tænker man ikke over i dagligdagen,<br />

for når man er tørstig, så<br />

går man over og tager en flaske<br />

vand, eller snupper en feltration<br />

og så længe bilen kører, er alt godt.<br />

Men når bilen ikke virker eller der<br />

ikke er mere vand eller mad, hvilket<br />

er utænkeligt, for der er ingen<br />

der kommer til at mangle vand eller<br />

mad, så længe logistikken køre.<br />

Til at sørge for logistikken er der<br />

placeret flere enheder i Camp Bastion,<br />

En stor del kommer fra Stab<br />

og Log kompagniet som strammer<br />

fra STKMP/I/GHR, bestående af: REP<br />

delingen (reparations delingen) som<br />

Et lille udsnit af hvad der står på REP – linjen<br />

8 3/<strong>2011</strong><br />

består af 25 mekanikere (motor,<br />

elektronik, våben/sadelmager),<br />

Transportdelingen som består af<br />

32 MD, 3 MD fra forsyningssektionen<br />

5 MD i Camp sektionen, det er<br />

dem der bygger og vedligeholder<br />

lejrene, 3 MD på infirmeriet, 2 MD<br />

fra militærpolitiet og 1 kontorhjælpere.<br />

Ydermere er her 42 MD fra NSE<br />

(Danilog, Vordingborg), 1 forsyner<br />

fra Bravo KMP (GHR) og 1 forsyner<br />

fra Charlie KMP (JDR) og sidste men<br />

ikke mindst, 3 MD fra Staben (S4/<br />

Logistk). Opstillende enhed ISAF<br />

11 er I/GHR.<br />

I starten af et hold er der rigtig<br />

travlt, indtil man finder på plads og<br />

en dagligdag kommer op og køre,<br />

det gamle hold skal udskiftes, og<br />

det nye hold skal ud og overtage<br />

opgaverne. Der er situationer hvor<br />

det ikke er muligt, at enhederne<br />

kommer ind til Bastion for at overdrage,<br />

men er nødt til at gøre det<br />

ude i stillingerne, her er det Transportsektionens,<br />

som blandt andet<br />

står for få transporteret personellet<br />

også kaldet PAX. Det er også Trans-<br />

portsektionens opgave at transportere<br />

gods ud til vore enheder og<br />

soldater, til transport at PAX, råder<br />

Transportdelingen over 3 stk. pansrede<br />

container, hvor der kan sidde<br />

16 MD i hver container, man bliver<br />

placeret i et sæde og spændt fast,<br />

der er 2 små vinduer, hvor der kan<br />

komme lys ind, men man kan ikke<br />

se ud, derfor er der i hver række et<br />

lille kamera, så man kan følge lidt<br />

med hvad der sker uden for. Det er<br />

desværre ikke som i DSB, hvor der<br />

kommer en lille vogn med kaffe eller<br />

andet godt, og der er intet toilet,<br />

så er det godt, at der altid er et<br />

stop i Camp Price hvor kampgruppens<br />

hovedkvarter er, så man lige<br />

kan komme ud et øjeblik, før turen<br />

går videre ud gennem ørken til den<br />

endelige destination. Ud over disse<br />

containere som kan skiftes ud med<br />

fladt lad eller en container, råder<br />

transporten over 19 pansrede lastbiler<br />

af typen MAN SX og HX samt<br />

anhængere, hvoraf 7 af disse kan<br />

køre med container, samt en 45 ton<br />

blokvogn til transport af alt fra, en<br />

bil til en kampvogn. Transporten<br />

kører ca. 2 gange om ugen ud til<br />

enhederne som er fordelt forskellige<br />

steder i vores ansvarsområde.<br />

Det er forsynerne fra de respektive<br />

kompagnier som er ansvarlig for at<br />

bestille, afhente og pakke det som<br />

enhederne har behov for, det kan<br />

være ammunition eller almindelige<br />

forsyninger, der ligger ikke lige en<br />

Netto rundt om hjørnet, hvor man<br />

lige kan smutte over og køber en<br />

tandpasta eller lidt sæbe. Vigtigst<br />

er det når der kommer post, posten<br />

skal også fordeles og pakkes til<br />

enhederne, for det er det er der<br />

noget soldaterne går op i, så er<br />

det breve og pakkerne hjemmefra,<br />

afhængig af hvornår transporten<br />

kommer forbi enheden, igen kan<br />

det være at posten bliver fløjet ud<br />

med helikopter. Når forsyneren så


har pakket det som skal ud til hans<br />

enhed, sætter han kassen over til<br />

transporten som står for den videre<br />

transport.<br />

Det sker også at vi har køretøjer<br />

som bryder ned eller bliver skadet,<br />

så er det at køretøjet skal ind til<br />

REP deling, enhederne har mekanikker,<br />

men de større reparationer og<br />

eftersyn fortages af REP delingen,<br />

kampgruppen har i alt 346 køretøjer<br />

alt inklusivt, alle disse køretøjer skal<br />

have eftersyn, klargøres til syn, og<br />

forsvarets bilinspektør kommer 2<br />

gange om året for at syne køretøjerne,<br />

ud over dette, så er der<br />

måske lige en motor som skal skiftes<br />

eller en transmission på en PMV<br />

som ikke virker, der skal repareres,<br />

våben mekanikeren har også sit at<br />

se til ud over de sædvanlige små<br />

ting med våben, så er det også dem<br />

som skal svejse mineplovene op når<br />

de bliver slidt, en sådan mineplov<br />

holder til at pløje ca. 4-5 KM gennem<br />

terrænet hernede, så skal den ind<br />

og svejses op, og en opsvejsning<br />

tager ca. 5 dag for 2 mand, så dette<br />

er fast arbejde. På EMEK (elektronik)<br />

siden går det også godt, med<br />

at holde dem beskæftiget, der<br />

kommer hver uge 1-2 generatorer<br />

ind fra enhederne, som skal have<br />

et eftersyn, inden vi sender den ud<br />

igen til enhederne, ud over dette så<br />

kommer der også defekt materiel<br />

ind, som skal repareres og retur til<br />

drengene. 7-9-13 har vi ikke haft<br />

de store skader på køretøjer, men<br />

har da haft en kampvogn inde som<br />

var kørt på en IED, uden personelskade,<br />

men undervognen trængte<br />

til en renovation, igen her tryller<br />

mekanikerne, en ”normal” dag for<br />

disse gæve mekanikere starter kl.<br />

08 og slutter omkring 18-20, det er<br />

da også sket, at noget skulle være<br />

færdigt til næste morgen, så må<br />

mekanikkerne arbejde igennem, til<br />

de er færdige, og det gør de. Der var<br />

på et tidspunkt, hvor kampvognene<br />

kom ind med diverse fejl og skulle<br />

på operation, næste morgen, her<br />

var mekanikkerne på til den lyse<br />

morgen, men kampvognene var klar<br />

til at ruller af sted til tiden, og så<br />

er alle glade.<br />

Vi har også vores lille infirmeri, som<br />

tager sig af de syge og skadet som<br />

kommer ind, de står for den dag-<br />

Transporten klar til afgang med pax container<br />

lige kontakt til felt hospitalet, og<br />

de sygdomstilfælde/skader som nu<br />

kan ske her inde i Bastion, det kan<br />

være mekanikere der klemmer en<br />

finger, og skal have hevet neglen<br />

af, eller en kommer til skade under<br />

FUT og skal have renset et sår. Så<br />

har vi Peter betjent og hans hjælper<br />

fra militær politiet, størstedelen af<br />

deres arbejde går med at behandle<br />

sager hvor det amerikanske militærpoliti<br />

kommer en dansk fartsynder,<br />

der er en fart hastighed her i Bastion<br />

på 24 km/t, det burde måske<br />

ikke være så svært at forstå, men<br />

alligevel er det lykkes det amerikanske<br />

militærpoliti at snuppe en<br />

dansker med 74 km/t, der har været<br />

en del tilfælde af hastighedsoverskridelser.<br />

De laver også andet, så<br />

som at undersøge tyveri af materiel<br />

eller indleveret fund.<br />

Vi har jo også en kontorhjælper<br />

siddende herinde til at ordne<br />

”arbejdstid” han får også en del varmebehandling<br />

på kroppen, vi frygter<br />

lidt at han ikke kommer med hjem,<br />

da han snart er lige så brun som<br />

en lokal, den eneste forskel, man<br />

kan kende han på er den altid perfekte<br />

frisure. Ved siden af ham har<br />

vi LOGDET føreren, som er fører for<br />

REP delingen, transportdelingen og<br />

sanitetsdelingen, han er ansvarlig<br />

sammen med Staben at planlægge<br />

hvornår transporten skal ud og<br />

kører, samt hvorhen. Vi har også<br />

vores feltpræst, Christian, han er<br />

også præst ved GHR, han er en rigtig<br />

hyggelig præst med tatoveringer<br />

på armene, og så er han lidt af en<br />

historiker, han har det sidst stykke<br />

tid holdt foredrag om Danmark og<br />

danskerne, ganske interessant, han<br />

holder også de obligatoriske gudstjenester,<br />

han skal desværre snart<br />

hjem, da han er 3 mdr. udsendt,<br />

der vil komme en afløser, og som<br />

dem der har haft med feltpræster at<br />

gør før, ved man jo, at han kommer<br />

rundt til alle, og der falder en kop<br />

kaffe af, hvert sted, så han får drukket<br />

en masse kaffe dagligt.<br />

Sluttelig har vi 3 mand fra Staben<br />

(S4/logistik) siddende herinde, hvis<br />

opgave er at få alt det praktiske<br />

vedrørende logistikken, til at fungere,<br />

opgaverne er mange, kontakt<br />

hjem til Danmark, HOK, FMT<br />

og andre spillere, normeringssager,<br />

prioritering af Reparationsopgaver.<br />

At fremskaffe materiel til etablering<br />

af lejre, her tænkes på pigtråd eller<br />

tømmer til bygning af vagttårne,<br />

eller klargøring af kølecontainere og<br />

sende dem over til Cook house for<br />

at få fersk mad og frugt til enhederne,<br />

som ikke har mulighed for<br />

at komme i Cook house. Råde og<br />

vejlede/hjælpe forsynerne i dagligdagen.<br />

Som de sidste har vi NSE med deres<br />

42 mand de er udsendt af Danilog<br />

og har som sådan ikke noget med<br />

kampgruppen at gøre, andet end<br />

at servicere kampgruppen, det er<br />

dem der står for at få ting til og<br />

fra Afghanistan, vi har et tæt samarbejde<br />

med depotet og FEKS for<br />

uden dem fik vi ingen forsyninger<br />

eller reservedel til vores mekanikere.<br />

Så husk ”ingen fedumdik uden<br />

logistik” og al historie viser, er der<br />

ikke styr på logistikken, så taber<br />

man krigen!<br />

3/<strong>2011</strong> 9


10 3/<strong>2011</strong><br />

Nyt fra Historisk samling<br />

Historisk Samling er placeret på Charlottedal. Det<br />

vil sige i den modsatte ende af bygningen, hvor<br />

hoveddepotet ligger.<br />

Der er åbent efter aftale for grupper ved henvendelse<br />

på telefon 58557626 eller på mobil 41225667.<br />

Alternativt til Helmer Christensen på telefon 58584255<br />

eller mobil 40175664.<br />

I sommerperioden er der åbent hver onsdag fra kl.<br />

10.00 til 14.00 hele juni og juli samt første onsdag<br />

i august i samme tidsrum.<br />

I oktoberferien er der åbent fra 10.00 til 14.00 tirsdag,<br />

onsdag og torsdag.<br />

Den Historiske Samling er i løbet af vinteren blevet<br />

fornyet på flere punkter, idet en stor montre med<br />

mange forskellige typer håndvåben og tilbehør er<br />

blevet færdig og nu åben for besøgende.<br />

Da en historisk samling ikke alene drejer sig om den<br />

forgangne tid, men også om nutiden, er det en glæde<br />

at kunne fortælle, at der i den Historiske Samling<br />

også er åbnet en udstilling fra Afghanistan, som bl.a.<br />

omfatter to figurer iklædt uniform og udrustning,<br />

som har været brugt under udsendelse af premierløjtnant<br />

T. Flint, som var næstkommanderende i<br />

C kompagniet ( C/COY ) på ISAF hold 7 og kaptajn<br />

Ronnie Holm Hansen, som var chef for C/Coy på<br />

ISAF hold 9.<br />

Derudover kører en rigtig interessant billedserie fra<br />

hold 7 hele tiden på udstillingens skærm, lige som der<br />

er lejlighed til at studere situationskortene og danne<br />

sig et indtryk af, hvad der kan ske af hændelser på<br />

½ års udsendelse.<br />

Det er gratis at besøge den Historiske Samling, men<br />

man er meget velkommen til at støtte det frivillige<br />

arbejde med en skærv i jungen, der opstillet lige inden<br />

for døren. Alle er velkomne og vi glæder os til at se<br />

rigtig mange besøgende i sommerperioden.<br />

EFTERLYSNING:<br />

I Historisk Samling mangler vi følgende eksemplarer<br />

af ”Husaren” og vil være meget glade, såfremt de<br />

skulle dukke op:<br />

Årgang 1951 nr. 6,9,10,11,12.<br />

Årgang 1984 , 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991,<br />

1992<br />

Årgang 1995 nr. 9, 10, 12.<br />

Årgang 1996 nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.<br />

Årgang 1999 nr. 7, 9, 10, 11, 12,.<br />

Årgang 2000 nr. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10.<br />

Årgang 2001 nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7.<br />

Gør os den store tjeneste at kikke efter i skabe og<br />

gemmer og giv os et kald på 60156879.<br />

Tak for hjælpen og god tur på Historisk Samling.<br />

S. Carlsen<br />

Historisk Samling


En erindrings historie<br />

En hilsen fra den gamle husar 378575<br />

Vejrumbro, med tak for fødselsdagshilsen<br />

på min 70 års dag.<br />

Jeg vil gerne fortælle lidt om min<br />

tid ved GHR fra 1958-1960, den blev<br />

godt nok ikke helt som mine kammeraters,<br />

men en tid med mange<br />

minder.<br />

Jeg kom til Hesteskadronen og<br />

boede i en af de 3 røde bygninger<br />

ved kostforplejningen i Barakgade.<br />

(Red.: Grønnegades Kaserne i Næstved)<br />

Jeg var en af de mindste, så<br />

”Klør Knægt” var fandme stor, men<br />

er man jyde eller ej!<br />

Vores kære Onkel Jørgen (Red: ridelærer)<br />

havde sammen med Lorens<br />

Hansen udset sig mig blandt mange<br />

andre, til at skulle træne til at stå på<br />

to heste i galop over spring. (Red.:<br />

Ungarsk Post) Vi var ca. 13 da vi<br />

begyndte træningen, men der skulle<br />

kun bruges 6, 4 som stod Ungarsk<br />

Post til opvisninger, og 2 i reserve,<br />

”når I falder af og knækker halsen!”<br />

som Onkel Jørgen sagde.<br />

Det blev et helt cirkusliv, der var<br />

Bellahøj dyrskue, tatoo på Østerbro<br />

og boede på den gamle kaserne i<br />

Slagelse, der var en stor gård midt<br />

i byen (Da jeg altid før og efter min<br />

soldatertid, har haft mange heste<br />

at spille på….forstå mig ret!!) , var<br />

jeg derfor også med til mange<br />

eskadronfester, og har altid spillet<br />

meget på harmonika. En dag spurgte<br />

damen i kostforplejningen:<br />

”Er det dig som spiller harmonika,<br />

så skal du ringe til Kalbyrisvej, der<br />

skal være bryllup og de mangler en<br />

musiker”. Jeg spillede til det bryllup<br />

og det er 51 år siden og har senere<br />

været til deres sølv og nu guld bryllup.<br />

Sådan får man venner!<br />

Hvad har en gammel Husar så fået<br />

70 år til at gå med! Blev gift med<br />

Inger, fik tre børn, og nu bedstefar<br />

til 8 stk. og Oldefar til 1. Vi overtog<br />

en gammel slægtsgård, Østervang,<br />

i Vejrumbro, den drev vi i 28 år, og i<br />

den ved siden af landbruget havde<br />

jeg mange hobbyer: Kørte ud som<br />

hjemmeslagter, spillede til familiefester,<br />

var lokal brandfoged og<br />

Ridelærer på Tjele Gods. Senere da<br />

køerne forsvandt, blev jeg portør på<br />

Viborg sygehus og var bedemands<br />

medhjælper i fritiden, men måtte<br />

stoppe med at arbejde da jeg var<br />

55år fordi ryggen ikke kunne mere,<br />

og jeg kom på førtidspension.<br />

Uden musikken var livet nok blevet<br />

et andet, jeg begyndte at underholde<br />

for de ældre som ”Tjeles<br />

Unoder”, (kan ikke en node), men en<br />

gammel husar ligger ikke på divaen<br />

og mange kunne bruge min hjælp.<br />

Blandt andet som pedel i Vejrumbro<br />

børnehave som godt kunne bruge<br />

en bedstefar. Der er nu gået 15år,<br />

så nu stopper jeg og slapper af med<br />

bedstemor Inger!<br />

Ja, lige til sidst, jeg var enebarn til<br />

jeg var 50år (jeg var adopteret),<br />

men har nu fået 5 søskende. Mit<br />

ønske for de af mine kammerater<br />

der husker 378575 Vejrumbro, er at<br />

de har haft et dejligt liv, intet i mit<br />

liv skal laves om, husk du har måske<br />

kun dette liv!<br />

Stor tak for et godt husarblad, Jeg<br />

var i øvrigt også med til at starte<br />

Gardehusarforeningen Jylland<br />

Knud Erik Bødker, Østervangsvej 6,<br />

tlf. 8665 4129<br />

3/<strong>2011</strong> 11


Peder Skrams gade 3 . 1054 København K<br />

Tel. & fax: 33 12 82 53<br />

e-mail: mwm@mwmorch.dk<br />

www.ordensbaand.dk<br />

Alt glarmesterarbejde udføres<br />

• Termoruder / reparationruder<br />

• Spejle & glas efter mål<br />

• Billedindramning<br />

• Autoruder / Rep. af stenslag<br />

• Vinduer / Døre i træ & alu<br />

• Forsikringsarbejde<br />

5852 0212 • 5852 4505<br />

Langes Gård 13 • 4200 Slagelse<br />

THOMAS JULL OLSEN<br />

LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &<br />

VOGNMANDSFORRETNING -<br />

SORØ CONTAINERTRANSPORT<br />

Løngvej 14 • 4180 Sorø<br />

Telefon: 5783 1854<br />

Telefax: 5782 1854<br />

www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k<br />

12 3/<strong>2011</strong><br />

Kongelig hofleverendør<br />

Danske og udenlandske<br />

Ordensbaand<br />

Miniatureordner<br />

medaljer<br />

sløjfer . rosetter<br />

GRUS<br />

STEN<br />

MULD<br />

DØ 1 afsluttet med ”tyrens røvhul”<br />

Af Rekrut Hjortshøj og Rekrut Varde, fra 2. Deling , hold FEB 11ved Hesteeskadronen<br />

2. deling var fra 8.-10. marts 11<br />

på deres første døgnøvelse. Det<br />

var et par hårde, kolde dage, og<br />

torsdag den 10. marts efter regn<br />

og skydeøvelser var hele yngste<br />

deling godt trætte. Vi troede vi<br />

skulle hjem, men der ventede os en<br />

overraskelse. Vores mærketur. Her<br />

er rekrut Varde og rekrut Hjortshøjs<br />

beretning.<br />

Tirsdag morgen da vi marcherede ud<br />

af kasernen, med fuld oppakning,<br />

vidste vi ikke hvad der ventede os.<br />

Da vi i udkanten af skoven Antvorskov<br />

øvelsesplads, hvor vi gjorde<br />

klar til kamp, bevægede alle gevær<br />

1'er sig ind i det kommende BSO<br />

med NK/2 DEL, sergent Corydon, for<br />

at anmærke hvilke områder, de fire<br />

forskellige grupper skulle placeres i.<br />

Da resten af delingen ankom til BSO,<br />

begyndte vi at anlægge nærsikringer,<br />

sporeplan og opsætte bivuakker.<br />

Dette var en helt ny oplevelse<br />

for de fleste, og der kom bestemt<br />

mange forskellige typer bivuakker<br />

ud af dette, nogen bedre end andre.<br />

Vi fik fyret op under kogegrejet, og<br />

fik indtaget vores første feltration.<br />

Første aften blev der i første gruppe,<br />

som Varde og Hjortshøj tilhører, tilberedt<br />

en orientalsk frysetørret gryderet.<br />

Mums. Allerede under vores<br />

udenlandsk inspireret aftensmad<br />

begyndte vagterne. Da mørket faldt<br />

på, var det tid til at patruljere terrænet.<br />

Vi havde fået en melding om<br />

at fjenden var ved Korsbjerg. Så alle<br />

fire grupper bevægede sig lydløst<br />

af sted med deres gruppefører i ly<br />

af mørket. Ingen blev opdaget på<br />

patruljen, så 2. deling må siges at<br />

være ægte ”snige snige”.<br />

2 delingen var herefter ”klar” til nattens<br />

vagter. Men på trods af vores<br />

”snige snige” evner, var det bestemt<br />

ikke meget søvn vi fik tilsneget os<br />

den nat.<br />

Næste morgen, kl. 06.00 trillede<br />

en masse frosne rekrutter ud af<br />

soveposerne. Indpakket i fiberpelse<br />

og langt undertøj gjorde 2. deling<br />

sig klar til sergent Houmøllers lektion<br />

om felthygiejne. Dette er vist<br />

en lektion ingen af os glemmer. Vi<br />

husker 3 ting herfra; Tangatrusser,<br />

sergent Houmøllers nøgne krop og<br />

smil! Disse blegende dog hurtigt da<br />

vi indså at vi i frostgrader skulle<br />

have samme kolde vasketur, nøgne,<br />

i en skov.<br />

Efter vores fællesbadning og indtagelse<br />

af morgenkokosgrød, stod<br />

den på små handlebaner. Her blev<br />

der øvet formationer, skydestillinger<br />

og reaktionsevne.<br />

Efter en lang dag i felten, gik vi i<br />

gang med at reparere sporeplanet i<br />

BSO. Der havde været en række pro-<br />

()


lemer i løbet af natten. Da dette<br />

kun var døgnøvelse 1 for 2. deling,<br />

var der ingen erfaring i anlægning<br />

af sporeplan og hvide markeringer.<br />

Folk var simpelthen blevet<br />

væk mellem nærsikringerne, fordi<br />

BSO'et var så mørkt. Og da lyd- og<br />

lysniveauet skal holdes nede i de<br />

mørke timer, var det bestemt ikke<br />

nemt at finde rette kurs, hvis man<br />

først var gået vild.<br />

Da sporeplanen var blevet genoprettet,<br />

vagtrotationerne sat i gang og<br />

mørket faldt på ventede vi spændt.<br />

Vi havde bestemt en idé om at vi<br />

ville blive angrebet denne nat.<br />

”VB, her er zulu”. Vi har indsigt på en<br />

række infanterister der bevæger sig<br />

langs Skydebanevej. Vi holder os lavt<br />

og observerer videre, skift”. Rekrut<br />

Ørsted og rekrut Hjortshøj sad ude<br />

i nærsikringen da den fjendtlige<br />

styrke kom snigende. Der blev meldt<br />

alarm lydløs i resten af lejren (BSO),<br />

vi var klar til kamp. Pludselig lød der<br />

skud og høje brag fra alle hjørner og<br />

kanter, kampen var i gang. 2. deling<br />

havde klar ildoverlegenhed, og den<br />

fjendtlige styrke fortrak sig igen. De<br />

trætte soldater kunne endelig krybe<br />

ordentlig i soveposen, da der blev<br />

givet melding om at den fjendtlige<br />

styrke ikke ville komme igen.<br />

Endelig kom dagen, hvor vi skulle<br />

hjem. Torsdag den 10. marts troede<br />

vi, at skulle have en kort række kontrolskydninger<br />

på skydebanen, og så<br />

ellers tidligt hjem. Men her ventede<br />

der en overraskelse til 2. deling. Som<br />

sergent Bruun, gruppefører for 1.<br />

gruppe, udtrykte; ”dette bliver det<br />

hårdeste I indtil nu har oplevet. Men<br />

husk – lige meget hvad, så skal alle<br />

igennem”. Også var der ellers dømt<br />

let løb igennem Antvortskov skov<br />

med basis på, og gevær i hånden.<br />

Visse rekrutter i delingen havde<br />

store vanskeligheder lige fra starten<br />

af, men som sergent Bruun sagde, så<br />

skulle alle igennem. Dette betød at<br />

især nogen af de stærke gutter kom<br />

på overarbejde. Der blev slæbt basis,<br />

holdt i arme, skubbet på rygge og<br />

råbt tilråb. Alle kæmpede, og hold<br />

op hvor var der noget at kæmpe<br />

for. Vi blev udsat for løb, gas, vand<br />

i alle slags farver og tykkelser og<br />

sidst, men bestemt ikke mindst<br />

”tyrens røvhul”. Mange rekrutter<br />

gruede for denne udfordring, men<br />

alle, hver og en af rekrutterne for<br />

yngste deling må have følt en vis<br />

mængde stolthed, da de dukkede op<br />

på den anden side af det mørke hul.<br />

Her bliver vi nødt til at understrege<br />

den respekt oversergent PH og de<br />

resterende sergenter har fået af 2.<br />

deling efter de kæmpede sig igennem<br />

tyrens røvhul sammen med<br />

os. Endda med oversergent PH som<br />

frontmand.<br />

Da turen var ved at nå enden,<br />

kæmpede 2. deling med at følge<br />

oversergent PH, som satte tempoet<br />

igennem hele turen. Tøjet var<br />

tungt og vådt, og skoene fulde af<br />

mosevand. Vi var ved at nå eskadronens<br />

stalde, da oversergenten<br />

satte i spurt (hvor hans energi kom<br />

fra undrer os stadig), og rekrut<br />

Varde og rekrut Hjortshøj, som var<br />

henholdsvis 1er og 2er i geleddet<br />

prøvede at følge efter. Da vi nåede<br />

omkring en af staldenes hjørner<br />

stod oversergenten ellers klar med<br />

en vandslange, og så blev vi ellers<br />

overspulet med vand, for at få det<br />

yderste lag mudder af. De resterende<br />

lag blev forsøgt skrubbet af<br />

om aftenen, hvilket også var noget<br />

af en udfordring.<br />

Havde sergent Bruun ret i at dette<br />

ville blive det hårdeste indtil nu; ja!<br />

Men var det også en af de fedeste<br />

oplevelser indtil nu; ja! Dette er et<br />

emne der har været vendt meget her<br />

i yngste deling. Den måde hvorpå<br />

alle hjalp hinanden, uanset køn eller<br />

hvor godt man kendte hinanden, var<br />

helt fantastisk. Det her var en for<br />

alle og alle for en. Vi har hørt om<br />

det før, men har nu erfaret det på<br />

egen krop; gruppen er bestemt ikke<br />

stærkere end det svageste led!<br />

3/<strong>2011</strong> 13


Åbent hus på Antvorskov Kaserne<br />

Af Sekondløjtnant S.E. Løjborg-Nielsen, PO/2 Kompagni/II Uddannelsesbataljon<br />

Morgenen var kold og klar lørdag<br />

den 19. marts på Antvorskov<br />

Kaserne, en perfekt dag til at fremvise<br />

Gardehusarregimentet for de<br />

ivrige pårørende, som havde trodset<br />

den lokkende nattesøvn for at<br />

møde tidligt på kasernen for at se<br />

deres kærester, sønner og fædre<br />

på deres arbejdsplads.<br />

'<br />

Stuerne var rengjorte, gården var<br />

fejet og standene var klar. Som<br />

appellen skulle til at begynde, stimlede<br />

der flere og flere mennesker<br />

sammen, for at se hvad der skulle<br />

ske.<br />

Soldaterne stillede sig klar som hver<br />

morgen dog denne gang med flere<br />

skulende blikke til de pårørende og<br />

mere omhyggelighed end sædvanligvis.<br />

Stilheden var total, og hvis<br />

der var faldet en knappenål, havde<br />

den lydt som var det et kanonslag<br />

smidt midt i et BSO.<br />

Så kom chefen gående… ”1 DEL giv<br />

14 3/<strong>2011</strong><br />

agt, 1 DEL til højre RET!... 2 DEL giv<br />

agt, 2 DEL til højre RET!...”<br />

Appellen var nu i gang.<br />

Chefen gav sine instrukser til folkene<br />

og fik administreret noget<br />

morgenidræt. Derefter var der en<br />

kort orientering omkring Hærens<br />

Basisuddannelse og dens forløb,<br />

så de pårørende kunne få en saglig<br />

udlægning af den tid som de ved<br />

adskillige lejligheder havde fået<br />

genfortalt over spisebordet.<br />

Efter appellen ved kompagnierne<br />

skulle bataljonen holde parade foran<br />

regimentsbygningen. De pårørende<br />

var mødt talstærkt op, så talstærkt<br />

at der næsten ikke var plads til dem,<br />

men plads blev der for alle skulle se<br />

deres soldater!<br />

Der gik ikke mange minutter før<br />

bataljonen stod klar, og selveste<br />

Hesteskadronen kom ridende med<br />

estandarten. Et fantastisk syn at se<br />

sådan majestætiske væsner bevæge<br />

sig med sådan præcision og ynde.<br />

Major Henrik Dupont, den fungerende<br />

bataljonschef, var nu klar til<br />

at rette folkene af.<br />

Efter folkene havde gennemgået<br />

den til lejligheden hørende eksercits,<br />

blev de pårørende endnu engang<br />

budt velkomne af bataljonschefen,<br />

og så gik dagen ellers i gang.<br />

1. Kompagni startede dagen med<br />

den hårde del. Realiteten omkring<br />

Hærens Reaktions Uddannelse,<br />

følelsen af at være pårørende til<br />

en soldat der er udsendt. Hårde<br />

emner som også er en del af åbent<br />

hus, da Garderhusarregimentet ikke<br />

vil skjule noget for de håbefulde<br />

HRU-aspiranter, ej heller kaste blår<br />

i øjnene på hverken dem eller deres<br />

forældre, men fortælle dem om virkeligheden<br />

og hvordan man tackler<br />

denne.<br />

Så blev standene ellers beset,


esøgt og afprøvet af alle de pårørende.<br />

Våben-displayet var en stor tilskuersluger,<br />

og der gik ikke mange<br />

minutter før folk fra 4 år og op til<br />

80 år kunne samles om standen.<br />

Alle de menige som var ansvarlige<br />

for denne stand gjorde deres bedste<br />

for at forklare om de våben der nu<br />

var stillet frem, men måtte i samme<br />

åndedrag sørge for at holde dem<br />

selv tilbage, da der også for dem<br />

var mange nye våben at se på.<br />

Blandt de mest populære våben<br />

var selvfølgelig LMG M/62, kendt<br />

helt tilbage fra anden verdenskrig<br />

og for dens karakteristiske lyd når<br />

den afgiver byger mod dens modstandere.<br />

Dertil var der også det<br />

faktum, at dette våben kunne samle<br />

bedstefar, far og søn da de i nogle<br />

tilfælde alle havde stiftet bekendtskab<br />

med dette våben<br />

For de yngste betød typen ikke så<br />

meget, der var alle våbnene lige<br />

fantastiske, bare man kunne få lov<br />

at holde dem lidt, også selv hvis det<br />

krævede en smule hjælp.<br />

Mini-forhindringsbanen for de<br />

yngste var endnu engang en succes!<br />

Sjældent havde der blandt soldater,<br />

af nogen art, været en sådan iver<br />

for at gennemføre forhindringsbanen<br />

først en, så tog og ja sågar<br />

14 gange. Det kunne ikke blive for<br />

meget for de små soldater. Det er<br />

jo heller ikke hver dag man for lov<br />

til at være soldat for en dag.<br />

Feltrationerne skulle også smages,<br />

da enhver ved at når sønner drager<br />

hjemme fra, er deres mødres største<br />

bekymring: ”Får min lille engel nu<br />

noget godt at spise!”.<br />

Denne stand kunne forsikre mødrene,<br />

at deres sønner ikke lider nød,<br />

når de ligger ude i den mørke skov.<br />

Det kan godt være at vejret er koldt,<br />

sokkerne er våde og vagten er lang,<br />

men i det mindste er feltrationen<br />

der altid, og nu i den nye form!<br />

En af de store begivenheder som<br />

ikke er nævnt endnu, men som altid<br />

er en stor succes er: Kompagnikonkurrencerne!<br />

En konkurrence hvor delingerne i<br />

de to kompagnier kæmper indædt<br />

for at bevise over for deres chef,<br />

og så sandelig også over for deres<br />

pårørende, at det er dem der er<br />

de bedste!<br />

Disciplinerne strækker sig fra ren<br />

styrke i tovtrækning, til teknisk<br />

snilde i våben betjening og helt til<br />

nidkær gennemførelse af eksercits<br />

programmer.<br />

Stemningen flyver højt under disse<br />

konkurrencer, folk jubler, soldaterne<br />

hepper og delingsførerne råber!<br />

Alle vil vinde, alle vil kæmpe, det<br />

er kampånden fra det soldaterne<br />

laver til dagligt, som de her viser<br />

over for deres pårørende – og det<br />

kan mærkes.<br />

Til slut er der altid en vinder i konkurrencen,<br />

og på dagen betyder det<br />

noget hvem der vandt, men det man<br />

senere husker er bare kampen og<br />

sammenholdet!<br />

Tiden ebbede ud, folkene var trætte,<br />

de pårørende havde ikke flere adjektiver<br />

til at beskrive hvor stolte de<br />

var af deres sønner og kaffen var<br />

ved at løbe tør.<br />

Dagen var slut og der skulle ryddes<br />

op, for mandagen efter - uddanner<br />

vi igen.<br />

3/<strong>2011</strong> 15


Gardehusarforeningen<br />

København<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Ordinær generalforsamling afholdtes<br />

10. marts på politihjemmeværnsgården<br />

i Gentofte.<br />

Formanden uddelte jubilæumstegn<br />

til 7 jubilarer og ”Tak & Ære” til næstformanden,<br />

Arne Pedersen.<br />

Svend Greve valgtes til dirigent. Formanden<br />

aflagde beretning om foreningens<br />

virksomhed i det forløbne<br />

år. Kassereren fremlagde det reviderede<br />

regnskab, der godkendtes. Han<br />

meddelte, at der ikke i bestyrelsen<br />

havde været flertal for den tidligere<br />

varslede kontingentforhøjelse, så<br />

man vedtog, at kontingentet fremover<br />

skal være kr. 200,- pr. år.<br />

Bestyrelsesmedlemmerne Arne<br />

Pedersen, Erik Sørensen, Joe B.<br />

Hansen og Anders Martin Jensen<br />

genvalgtes, suppleanterne Erik<br />

Jensen og Børge Riisager genvalgtes.<br />

Revisor Erwin Samuel og<br />

revisorsuppleant Svend Greve genvalgtes.<br />

Joe B. Hansen genvalgtes<br />

som fanebærer. Eneste nyvalg var<br />

reservefanebæreren, Jan Rørne.<br />

De 7 årstegn modtagere<br />

16 3/<strong>2011</strong><br />

Danske Gardehusarforeninger<br />

Næstformanden Arne Petersen<br />

modtager "Tak og ære"<br />

Opkrævning af kontingent<br />

Ved en beklagelig fejl er der blevet<br />

udsendt en ekstra opkrævning på<br />

kontingent for <strong>2011</strong>.<br />

Hvis du har modtaget et indbetalingskort,<br />

kan du se bort fra det,<br />

hvis du betaler over betalingsservice,<br />

vil beløbet blive tilbageført<br />

snarest muligt.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederiksborg Amt<br />

Fugleskydning <strong>2011</strong><br />

Til alle medlemmer af Frederiksborg<br />

Amts Gardehusarforening:<br />

Giv Agt! Medlemmer, familie og<br />

venner. Voksne og børn! I indbydes<br />

hermed til vores traditionsrige<br />

årlige fugleskydning på Hanebjerg<br />

Skyttecenter. Vor forening er nu 99<br />

år gammel og en af dronningerigets<br />

ældste soldaterforeninger.<br />

Sidste år var det en stor glæde, at<br />

godt 80 personer deltog i festlighederne.<br />

Fugleskydningen bliver<br />

traditionen tro igen afholdt:<br />

Søndag den 19. juni kl. 1000<br />

Hanebjerg Skyttecenter<br />

Hanebjergvej 6<br />

3400 Hillerød<br />

Program:<br />

Vi mødes kl. 1000, herefter bliver<br />

estandarten ført frem. Derefter<br />

inspicerer vores afgående fuglekonge<br />

Egon Lyng Madsen "Skævinge"<br />

tropperne.<br />

Kl. 1030 begynder skydningen til<br />

fuglen og de mange aktiviteter for<br />

børn og voksne.<br />

der vil i år være Husarkast, pilekast,<br />

bueskydning og kegler m.m.<br />

Kl. ca. 1330 er vores særdeles righoldige<br />

og meget lækre buffet<br />

klar. Herefter vil der være lotteri<br />

og uddeling af mange flotte præmier<br />

til de dygtige og heldige.<br />

Prisen for hele arrangementet er<br />

kr.150,00. excl. kaffe og kage, der<br />

kan købes for kr. 25,00 .<br />

Børn under 12 år halv pris.<br />

Reserver dagen og mød op til en<br />

festlig dag og støt vor gamle forening.<br />

Vel mødt.<br />

PBV. Jan van Deurs<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederikssund og Omegn<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Vi mødtes på Bybjerggård til en<br />

meget lækker buffet og for første<br />

gang i vores lange historie var vores<br />

damer inviteret med, samt vores<br />

præsident kammerherre, oberst I.H.<br />

Sørensen og Fru Sanny Sørensen, i<br />

alt 28 husarer og 16 damer.<br />

På grund af den gode mad måtte<br />

generalforsamlingen udsættes 15<br />

min. Derefter fortalte formanden<br />

om hvad der var forgået det sidste


år og lidt om fremtiden. Kassereren<br />

fremlagde regnskabet, som blev<br />

godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer<br />

som var på valg blev genvalgt.<br />

Der var ingen indkomne forlag, og<br />

efter en time var generalforsamlingen<br />

slut.<br />

Derefter blev vores damer kaldt tilbage<br />

for at være med til at uddele<br />

årstegn, som vores Præsident stod<br />

for, 65 årstegn til Aksel Tanghus, og<br />

10 årstegn til Knud Fischer.<br />

Præsidenten fortalte herefter om<br />

den fremtidige struktur for vores<br />

foreninger, da der er foreninger,som<br />

har problemer med at skaffe bestyrelser.<br />

En meget levende og interessant<br />

orientering om situationen og<br />

fremtiden for Gardehusarforeningerne,<br />

der gav anledning til flere<br />

spørgsmål fra forsamlingen.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Næstved og Omegn<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Dagsorden:<br />

1. Valg af dirigent.<br />

2. Valg af 2 stemmetællere.<br />

3. Formanden aflægger beretning.<br />

4. Kassereren aflægger det reviderede<br />

regnskab.<br />

5. Fastsættelse af kontingent.<br />

6. Indkomne forslag.<br />

Redaktør:<br />

Oberstløjtnant Knud Skafte<br />

Krogen 12, 4700 Næstved<br />

Tlf.: 55 73 64 71<br />

E-mail: knud.skafte@mail.dk<br />

(Foreningsstof og fødselsdagslister<br />

sendes til denne adresse).<br />

NB: Stof skal være redaktøren<br />

ihænde se side 2 for at blive bragt<br />

i næste nummer.<br />

Til-og framelding af medlemmer<br />

og "Gardehusaren" samt permanent<br />

adresseforandring sendes<br />

til: ghf@mail.tele.dk eller<br />

Danske Gardehusarforeninger,<br />

v/Freddy Rasmussen<br />

Banetoften 17<br />

4700 Næstved<br />

E-mail: freddyjr@mail.dk<br />

Foreningernes kontor:<br />

Kontoret kan kontaktes telefonisk<br />

alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf.<br />

55 78 77 60. eller www.danskegardehusarforeninger.dk<br />

7. Valg til bestyrelsen.<br />

a. Formand for 2 år. Johs. Christoffersen.<br />

(Villig til genvalg).<br />

b. Sekretær for 2 år. Henrik J.<br />

Berg. (Villig til genvalg).<br />

c. Bestyrelsesmedlem for 2 år.<br />

Leif Nielsen. (Villig til genvalg).<br />

d. Bestyrelsesmedlem for 1 år.<br />

Mogens Kristensen. (Afgår uden<br />

for tur, efter eget ønske).<br />

e. 2 bestyrelsessuppleanter for<br />

1 år. Jørgen Gislinge og Jørgen<br />

Evang.<br />

f. Revisor for 2 år. Flemming T.<br />

Fischer (Villig til genvalg).<br />

g. Revisorsuppleant for 1. år. Fritz<br />

Petersen (Villig til genvalg).<br />

8. Eventuelt. Herunder uddeling af<br />

hæderstegn.<br />

Formand, Johannes Christoffersen<br />

bød velkommen med en speciel tak<br />

til Præsidenten Ib H. Sørensen for<br />

hans deltagelse i generalforsamlingen.<br />

Estandarten blev ført ind, og vi mindedes<br />

i stilhed de kammerater der<br />

er gået bort i det forgangne år.<br />

Ad 1. Freddy Rasmussen blev<br />

enstemmigt valgt til dirigent.<br />

Ad 2. Flemming Fischer og Frits<br />

Petersen blev valgt som stemmetællere.<br />

Ad 3. Formanden takkede for det<br />

store fremmøde med 32 deltagere.<br />

Formanden fortsatte med at minde<br />

om, at vi i år kan fejre vores 70 års<br />

jubilæum, men tilføjede at vi ikke vil<br />

fejre det, før vi kan fejre de 75 år.<br />

Når jeg tænker tilbage på de 70 år<br />

der er gået, så tænker jeg tilbage<br />

til 1940, sagde formanden.<br />

1940 var en turbulent tid. Der var<br />

stor uenighed i befolkningen om at<br />

vælge ståsted. 29. august blev forsvaret<br />

hånet for ikke at have gjort<br />

tilstrækkelig modstand. Regeringen<br />

havde blot valgt at markere at<br />

vi havde et forsvar og dette skete<br />

uden at give tilstrækkelig mulighed<br />

for modstand 3.- 4. september.<br />

Alligevel satte fremsynede værnemedlemmer<br />

sig for at starte de<br />

lokale forening i netop disse år.<br />

I dag er det heldigvis således, at vi<br />

kan mødes som gamle soldaterkammerater,<br />

til både udflugter, bowling,<br />

og deltagelse i repræsentantskabsmøder<br />

og jubilarstævner. Jeg vil<br />

benytte lejligheden til at opfordre<br />

så mange som mulig til at deltage<br />

i repræsentantskabsmødet den<br />

15. maj og i øvrigt komme med nye<br />

ideer til vores arrangementer.<br />

Vi vil fortsætte arbejdet med at<br />

støtte de hjemvendte soldater, både<br />

raske og sårede - og de familier der<br />

har mistet deres kære i kampen for<br />

vores frihed.<br />

Formanden orienterede om de<br />

strukturændringer, der i præsidiet<br />

er udfærdiget kompendium om<br />

med hensyn til oprettelse af kommende<br />

foreninger med mindre end<br />

25 medlemmer, således at disse ikke<br />

nødvendigvis selv skal oprette en<br />

ny lokal forening.<br />

Ligeledes orienterede formanden<br />

om centraliseringen af kontingentindbetalingerne,<br />

der i udgangspunktet<br />

skal udgøre samme bidrag for<br />

alle foreninger – dog afhængig af<br />

de enkelte foreningers økonomiske<br />

behov.<br />

Evt. refusion eller yderligere bidrag<br />

kan finde sted.<br />

Gardehusarforeningen for Næstved<br />

og Omegn tæller ved generalforsamlingen<br />

201 medlemmer.<br />

Formanden sluttede med at takke<br />

køkkenpersonalet for et fremragende<br />

arrangement.<br />

Formandens beretning blev enstemmigt<br />

godkendt.<br />

Ad 4. Kasserer: Hans Thorsen fremlagde<br />

det reviderede regnskab.<br />

Regnskabet blev med et overskud<br />

på 13.248,53 kr. enstemmigt godkendt<br />

med applaus.<br />

Ad 5. Kontingentet er uændret 250,-<br />

kr. årligt.<br />

Ad 6. Ingen indkomne forslag.<br />

Ad 7. Valg til bestyrelsen.<br />

Ad 7 a. Formand: Johannes Christoffersen<br />

blev genvalgt for 2<br />

år.<br />

Ad 7 b. Sekretær: Henrik J. Berg<br />

blev genvalgt for 2 år.<br />

Ad 7 c. Bestyrelsesmedlem: Leif<br />

Nielsen blev genvalgt for 2 år.<br />

Ad 7 d. Nyvalgt som bestyrelsesmedlem:<br />

Jørgen Gislinge for<br />

1 år.<br />

Ad 7 e. Best. Supp: Jørgen Evang.<br />

Genvalgt. Nyvalgt Best. Supp.<br />

Günter Martens. Begge 1 år.<br />

Ad 7 f. Revisor: Flemming T.<br />

()


Fischer blev genvalgt for 2 år.<br />

Ad 7 g. Revisorsuppleant: Fritz<br />

Petersen blev genvalgt for 1 år.<br />

Ad 8. Evt.<br />

Under eventuelt blev der uddelt<br />

hæderstegn. Læs mere i Gardehusaren.<br />

Herefter tog præsidenten ordet.<br />

Præsidenten: Ib H. Sørensen<br />

Præsidenten startede med at rose<br />

det gode sammenhold der er i<br />

Næstved.<br />

Herefter orienterede præsidenten<br />

i en meget positiv, inspirerende og<br />

informativ tale om medlemstilgangen.<br />

Præsidenten kunne berette at trods<br />

de store aldersforskelle i foreningerne,<br />

så er vi ikke på ”Gravens<br />

rand”!<br />

Mange nye kommer til. Ud af 180<br />

værnepligtige, har 45 allerede meldt<br />

sig i foreningerne. Nogle fordi de<br />

gerne vil være støttemedlemmer<br />

mere end at have et lokalt tilhørsforhold.<br />

Men det kommer!<br />

Man kan nå meget på de 4 mdr.<br />

som uddannelsen varer i dag. sagde<br />

Præsidenten.<br />

Selvom REX-turen er afløst af kontrolprøverne;<br />

A - B – C, osv. Så bliver<br />

vore soldater lige så kolde og våde,<br />

som mange af jer oplevede på 16<br />

måneder.<br />

Det skaber det samme sammenhold,<br />

som dengang I blev indkaldt.<br />

På seneste hold blev 25 ud af 28<br />

indmeldt i foreninger i Danmark.<br />

Vi tilbyder vore veteraner højskoleophold.<br />

Mange deltager i Facebookgrupper<br />

og deler både glæder og<br />

sorger med hinanden. Ikke mindst<br />

for at komme godt igennem de<br />

depressioner, der kan følge med<br />

under lang tids ophold og udfordringer,<br />

som de er udsat for midt i<br />

den ”Skarpe mission”!<br />

Nye tiltag med kurser for veteraner<br />

starter 19. maj. Tilmelding kan ske til<br />

mig, hvis I har mulige deltagere .<br />

Læs mere på: www.danskegardehusarforeninger.dk<br />

Afslutningsvis. Formanden sluttede<br />

med en tak til Præsidenten<br />

for dennes indlæg, og takkede de<br />

fremmødte for deltagelse med en<br />

stor tak til Mogens Kristensen for<br />

18 3/<strong>2011</strong><br />

hans mangeårige, trofaste, betroede<br />

og aldrig svigtende loyalitet. ”Vi<br />

håber, vi kan trække på dig mange år<br />

fremover ”. –sluttede formanden.<br />

Referent: GHF/SEK<br />

P.B.V. Sekretær: Henrik J. Berg<br />

Gardehusarforeningen<br />

Fyns Stift<br />

Foreningens generalforsamling<br />

<strong>2011</strong><br />

Afholdtes fredag den 1.april på<br />

Soldaterhjemmet Dannevirke,<br />

Odense.<br />

De fem fremmødte jubilarer fik af<br />

formand John Brauer overrakt deres<br />

ærestegn:<br />

GH ”Sdr. Højrup” (årg. 1960) Karl<br />

Holme Pedersen fik overrakt 50<br />

års tegnet, GH ”Ørbæk” (årg. 1965)<br />

Mogens Bruun og GH ”Fredericia”<br />

(årg. 1969) Villy Toft fik hver overrakt<br />

et 40 års tegn og GH ”Christianshavn”<br />

(årg. 1960) Herman Thomsen<br />

tildeltes 25 års tegnet. Endelig<br />

modtog GH ”Vellinge” (årg.1961)<br />

Ernst Larsen et 10 års tegn.<br />

Efter at den valgte dirigent Ole<br />

Olsen havde konstateret generalforsamlingens<br />

lovlige indvarsling<br />

overlod han ordet til formanden, der<br />

i sin beretning indledningsvis kunne<br />

glæde sig over et stabilt medlemstal,<br />

nogle få havde forladt os og<br />

lidt færre nye var kommet til, men<br />

nettoresultatet er, at vi fortsat har<br />

152 medlemmer.<br />

Foreningen har i 2010 været repræsenteret<br />

med fanen den 4. maj i<br />

Ansgars Anlæg, og 14. november<br />

til minde om slaget ved Nyborg<br />

samt ved GHR fødselsdag, den 17.<br />

november! Foreningen deltog med<br />

tre repræsentanter i repræsentantskabsmødet<br />

i Rendsholm ved Viborg,<br />

ligesom formanden selv havde deltaget<br />

i fire præsidiemøder.<br />

Formanden beklagede, at foreningens<br />

hjemmeside var blevet forsømt<br />

– hvilket der snarest vil blive rettet<br />

op på.<br />

I præsidiet har man arbejdet med<br />

en ændring af vedtægterne, bl.a.<br />

grundet nogle sjællandske foreningers<br />

problemer med at sammensætte<br />

en bestyrelse og dermed<br />

være funktionsdygtige. De lokale<br />

GH-foreningers vedtægter skal herefter<br />

tilrettes så der er overensstemmelse<br />

med hovedforeningens.<br />

Forslaget kommer til afstemning<br />

på repræsentantskabsmødet den<br />

15. maj.<br />

Til næste år – 20. april – har foreningen<br />

60 års jubilæum, som vi naturligvis<br />

ønsker at fejre. Formanden<br />

opfordrede medlemmer, der måtte<br />

have lyst til at deltage i planlægning<br />

m.v. til at melde sig.<br />

Foreningens tidligere formand, Leif<br />

Christensen, kritiserede præsidiets<br />

arbejde med de nye vedtægter, som<br />

han kaldte ”venstrehåndsarbejde”.<br />

Det var så vidtrækkende ændringer,<br />

at de burde have været forberedt<br />

bedre og over længere tid. Han kritiserede<br />

følgelig formandens, efter<br />

hans mening overfladiske omtale<br />

heraf, og han ønskede at foreningen<br />

skulle gå imod de foreslåede<br />

ændringer – hvilket han ønskede<br />

sat til afstemning på generalforsamlingen.<br />

Da dette rent teknisk<br />

ikke ville være i overensstemmelse<br />

med god generalforsamlingsskik,<br />

iværksatte dirigenten en vejledende<br />

afstemning, der gav som resultat,<br />

at et meget stort flertal af forsamlingen<br />

opfordrede bestyrelsen til at<br />

gå imod de nye vedtægtsforslag,<br />

hvilket formanden på bestyrelsens<br />

vegne naturligvis tog til efterretning.<br />

Formanden sluttede med at takke<br />

bestyrelsen for samarbejdet i årets<br />

løb.<br />

Herefter forelagde kasserer Jørgen<br />

Wielandt det reviderede regnskab,<br />

der udviste en balance på i alt<br />

41.385,46 efter et overskud på kr.<br />

4.643,83, hvilket var godt kr. 2.000<br />

mere end året før, men som udelukkende<br />

skyldtes den beskedne<br />

kontingentforhøjelse fra sidste år<br />

– noget der ikke vil gentage sig,<br />

idet hovedforeningen har forhøjet<br />

sit kontingent med det samme<br />

beløb. Selvom vi ikke skal opsuge en<br />

formue, er det godt med lidt reserve<br />

– specielt når vi skal fejre jubilæet<br />

til næste år.<br />

Regnskabet godkendtes enstemmigt.<br />

På valg til bestyrelsen var Finn<br />

Nielsen, Erling Pedersen (”SIF”) og<br />

Jørgen Wielandt, der alle genvalgtes<br />

for en 2-årig periode.<br />

Som suppleanter genvalgtes for<br />

1 år Arne Jørgensen og Bjørn A.H.<br />

Hansen.


Som revisor genvalgtes Erik Atzen<br />

for en ny 2-årig periode og revisorsuppleant<br />

Erland Thrane Sørensen<br />

genvalgtes for 1 år.<br />

Erik Atzen genvalgtes også som<br />

fanebærer og i stedet for Leif Christensen<br />

nyvalgtes Ole Olsen som<br />

suppleant for fanebærer.<br />

Efter generalforsamlingen afvikledes<br />

den hyggelige fællesspisning,<br />

der i år bestod af Dannevirkes veltilberedte<br />

gammeldags flæskesteg<br />

med dertil hørende efterfulgt af den<br />

obligatoriske isdessert og kaffe.<br />

Som afslutning fortalte Jørgen Wielandt<br />

om den britiske tapperhedsmedalje<br />

Victoria Korset med særlig<br />

henblik på de fire danske modtagere<br />

af denne sjældne udmærkelse:<br />

Fra 2. Verdenskrig major Anders<br />

Lassen, der faldt 9. april 1945 i Italien<br />

og tildeltes medaljen posthumt. De<br />

øvrige tre var alle fra 1. Verdenskrig:<br />

Karen Blixen’s bror, menig (senere<br />

løjtnant) Thomas Dinesen, menig<br />

Jørgen Chr. Jensen fra Løgstør, der<br />

begge vandt deres VC i Nordfrankrig.<br />

Og endelig den mindst kendte af de<br />

fire kaptajn (senere brigadegeneral)<br />

Percy Howard Hansen, der vandt sit<br />

VC ved Gallipoli – om formiddagen<br />

og et Military Cross om eftermiddagen.<br />

Torsdag 2. juni (Kr. Himmelfartsdag):<br />

Kransenedlæggelse på krigergravene<br />

på Svendborg Kirkegård. Faner<br />

møder kl. 1440.<br />

Onsdag 15. juni (Valdemarsdag):<br />

Kl. 1900 i Den Fynske Landsby,<br />

Odense.<br />

Faner møder kl. 1830 ved den firlængede<br />

gård med vandmøllen.<br />

Onsdag den 6. juli: Blomsternedlæggelse<br />

kl. 1000 på Assistens Kirkegård,<br />

afsnittet ved Falen-Vandværksvej-<br />

Ansgar Anlæg, litra O. (Slaget ved<br />

Fredericia 1849).<br />

Medlemmernes e-mail-adresser:<br />

For – i påkommende tilfælde – hurtigt<br />

at kunne komme i forbindelse<br />

med medlemmerne, bedes alle, der<br />

har adgang til e-mail, venligst sende<br />

deres e-mail-adresse til kassereren:<br />

wielandt@youseepost.dk.<br />

På forhånd tak.<br />

Medlemmerne og deres familier<br />

ønskes hermed en rigtig god<br />

sommer.<br />

Gardehusarforeningen<br />

Østsjælland<br />

Fugleskydning <strong>2011</strong><br />

Den årlige fugleskydning afholdes<br />

lørdag den 25. juni kl. 0900, på<br />

Tubæk Skyttecenter ved Præstø.<br />

Skydekort købes på banen.<br />

Vi starter med at spise vores medbragte<br />

morgenmad, hvorefter sidste<br />

års fuglekonge starter skydningen.<br />

Der skydes indtil fuglen er nedlagt,<br />

dog senest til kl. 1600.<br />

Derefter spises medbragt frokost,<br />

hvor under præmier uddeles og den<br />

nye fuglekonge udtrækkes.<br />

Dagen slut ter med hyggelig t<br />

samvær.<br />

Tag gerne venner og bekendte med,<br />

så vi kan blive mange og dermed få<br />

det sjovere.<br />

Øl og vand kan købes på banen.<br />

Bestyrelsen.<br />

Gardehusarforeningen<br />

Møn og Sydsjælland<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Trods afbud fra 4 medlemmer, gr.<br />

influenza var vi 27 Husarer samlet<br />

om et veldækket bord på ” Ny Gammelsø<br />

” kl. 1800, hvor vi fik serveret<br />

Oksekødssuppe og Peberrodskød.<br />

Snakken gik livligt under spisningen<br />

,og da klokken rundede 1940, blev<br />

der beordret strække ben pause i<br />

10 min.<br />

Kl.1950 tog formanden ordet, bød<br />

forsamlingen velkommen og rettede<br />

en særlig velkomst til aftenens<br />

gæst Major Per Thuesen, CH/HESK.<br />

Derefter blev 338562/57” Rørbæk”<br />

(Flemming Poulsen) og 379935<br />

”Moseby” (Bent Tærsker) kaldt frem<br />

for at modtage foreningens 50 års<br />

tegn som et synlig bevis på lang<br />

og tro loyal tjeneste som medlem i<br />

vores forening.<br />

Generalforsamlingen tog sin begyndelse<br />

kl. 2000. Formanden indledte<br />

med at udtale mindeord om 268208<br />

”Stege” (Gert Fabricius) der var<br />

afgået til Ryes brigade i årets løb.<br />

Gert blev æret og mindet ved 1. min<br />

stilhed.<br />

Henrik Rasmussen blev valgt til<br />

dirigent og tog fat på dagsordenen,<br />

der indledtes med formandens<br />

beretning om foreningens virke i det<br />

forgangne år. Han nævnte bl.a. de 4<br />

bestyrelsesmøder der var holdt og<br />

takkede for gæstfriheden i hjemmene,<br />

hvor møderne var afholdt.<br />

Omtalte vores deltagelse i Majestætens<br />

70 års fødselsdags parade<br />

ved køreturen i Københavns gade.<br />

Vores sommerudflugt til Nyord,<br />

der desværre ikke var begunstiget<br />

af det allerbedste vejr. Repræsentantskabsmødet<br />

i Jylland hvor vi var<br />

godt repræsenteret, og hvor vores<br />

Præsident redegjorde for oplægget<br />

til en fornyelse af GHF struktur.<br />

Årets forældre og jubilardag samt<br />

vore 2 Bowling aftener.<br />

Afslutningsvis omtalte formanden<br />

et nært forestående møde, hvor<br />

vi sammen med vores lokale Garderforening,<br />

Marineforeningen og<br />

Forsvarsbrødrene prøver at samle<br />

interesse om et møde med emnet:<br />

Soldaten på mission i udlandet, hvor<br />

Major Tommy Rasmussen og Feltpræst<br />

Andreas Christensen begge<br />

fra GHR vil redegøre for deres<br />

arbejde med skadede og tilskadekomne<br />

soldater.<br />

Det reviderede regnskab blev på<br />

bedste vis læst op og redegjort af<br />

vores kasserer, der ligeledes redegjorde<br />

for næste års budget. Denne<br />

redegørelse førte os til næste punkt<br />

på dagsordenen, der var et forslag<br />

fra bestyrelsen om en kontingentforhøjelse<br />

på kr. 25,00. Forslaget<br />

blev godkendt.<br />

Valg: Der var genvalg til alle ledige<br />

poster både i bestyrelse og suppleant<br />

samt revisor og fanebærer.<br />

Under eventuelt takkede Flemming<br />

Poulsen, Helge Petersen, Børge<br />

Johansen og Bent Henriksen for<br />

besøg på deres mærkedage.<br />

Efter endnu en strække ben pause,<br />

fik Chef HESK ordet for at berette<br />

om sin hverdag ved eskadronen, det<br />

blev til en uforglemmelig, god og<br />

spændende oplevelse, som jeg ikke<br />

er i stand til at gengive her.<br />

Tak Per Thuesen for en times<br />

underholdning i klasse 1.<br />

Sluttelig, tak til de fremmødte og<br />

Husarhilsen fra Bestyrelsen.<br />

3/<strong>2011</strong> 19<br />

()


Møde på Rødkilde 14.marts<br />

Som omtalt i referatet fra vores<br />

generalforsamling blev der den 14.<br />

marts afholdt møde, hvor Major<br />

Tommy Rasmussen og Feltpræst<br />

Andreas Christensen, redegjorde<br />

for deres arbejde med sårede og<br />

tilskadekomne soldater, som er eller<br />

har været udsendt til tjeneste i de<br />

baltiske lande og senest i Afghanistan.<br />

Mødet havde samlet god tilslutning<br />

og de fremmødte fik et tilbundsgående<br />

indblik i, hvad der bliver gjort<br />

for disse unge mennesker, som med<br />

livet som indsats har viet en tid af<br />

deres liv for at gøre tilværelsen for<br />

os andre så tryg som mulig.<br />

Ikke mindst pårørende til disse unge<br />

får stor opmærksomhed og støtte,<br />

ifølge Majorens og Feltpræstens<br />

beretning.<br />

Det var alt i alt et møde, der gav<br />

os tilhører et indblik i deres dagligdag,<br />

som fortjener mere opmærksomhed<br />

end både den talte og<br />

skrevne presse formår at tilføre<br />

den undrende offentlighed.<br />

Tak til Jer begge for en tankevækkende<br />

aften.<br />

Sommerudflugt <strong>2011</strong>.<br />

Efter en veloverstået og godt besøgt<br />

bowlingaften er turen kommet til<br />

vores sommerudflugt, som i år går til<br />

Østmøn, og er fast sat til TORSDAG<br />

den 16. JUNI kl 1800.<br />

Vi mødes ved ” Hunosøgård”, Langebjergvej<br />

1, 4791 Borre.<br />

Vi starter med spisning af den<br />

medbragte mad, medbring bord,<br />

stol, og evt. andet tilbehør. Når vi<br />

er kommet igennem måltidet, vil vi<br />

få et indblik i, hvad det vil sige at<br />

drive erhverv i et naturområde, idet<br />

vi har fået Campingchef Ole Eskling<br />

til at fortælle om emnet, samt hvad<br />

der røre på sig af nye tiltag både<br />

for Møns Camping men også for<br />

området i al almindelighed. Måske<br />

skal vi på en lille spadseretur, så tag<br />

traveskoene på. I tilfælde af dårligt<br />

vejr prøver vi som vanlig, at komme<br />

under tag.<br />

Efter travetur/beretning drikker vi<br />

vores medbragte kaffe/the.<br />

Kammerater mød talstærkt op, tag<br />

gerne venner og bekendte med og<br />

lad os håbe på en god aften i hinandens<br />

selskab.<br />

Bestyrelsen<br />

20 3/<strong>2011</strong><br />

Gardehusarforeningen<br />

Nordvestsjælland<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Den 18. marts afholdtes den årlige<br />

generalforsamling i Ubby Forsamlingshus.<br />

Aftenen startede med at<br />

estandarten blev ført ind. Derefter<br />

bød formanden Erik Jensen velkommen,<br />

han havde i år en særlig<br />

velkomst til Chefen for Hesteskadronen<br />

Major Per Thuesen. Herefter<br />

var der spisning.<br />

Kl. 1930 startede generalforsamlingen.<br />

Ole Jensen blev valgt som<br />

dirigent, og efter han havde gennemgået<br />

dagsordenen, gav han<br />

ordet til formanden for aflæggelse<br />

af beretning.<br />

Formanden fortalte bl.a., at han og<br />

fanebærer Kjeld Hansen den 16. april<br />

havde deltaget i fanemarch fra Livgardens<br />

Kaserne til Kgs. Nytorv i anledning<br />

af Hendes Majestæt Dronning<br />

Margrethes 70 års fødselsdag.<br />

Den 30. maj var foreningen repræsenteret<br />

ved repræsentantskabsmødet<br />

på ”Rindsholm Kro”. Det var<br />

et godt og hyggeligt møde.<br />

Sommerudflugten var en tur til Flådestation<br />

Korsør, hvor vi fik en interessant<br />

orientering og rundvisning<br />

af Velfærdsofficerer Erik Smith. I<br />

november havde vi som sædvanligt<br />

et godt og velbesøgt bankospil og<br />

Ved generalforsamlingen kunne formanden<br />

Erik Jensen give 50 års tegnet<br />

til Ove Holst<br />

hyggeligt samvær.<br />

Formanden orienterede om arbejdet<br />

i præsidiet og om forslaget til nye<br />

fællesvedtægter for Danske Gardehusarforeninger,<br />

der skal behandles<br />

på repræsentantskabsmødet den<br />

15. maj som vi skal afholde her i<br />

Ubby Forsamlingshus. Til slut takkede<br />

formanden bestyrelsen for et<br />

godt samarbejde i årets løb.<br />

Derefter fremlagde kasserer Henning<br />

Kristensen regnskabet. Beretning<br />

og regnskabet blev godkendt<br />

med akklamation.<br />

Kontingent for året 2012 er uændret<br />

kr. 250,00<br />

Der var genvalg af: formand Erik<br />

Jensen, kasserer Henning Kristensen,<br />

bestyrelsesmedlem Vagn<br />

Andersen, suppleant Orla Hansen,<br />

revisor Svend Sørensen, og fanebærer<br />

Kjeld Hansen, ny revisor- suppleant<br />

blev Poul Nautrup.<br />

Under eventuelt uddelte formanden<br />

foreningstegn til Ivan Bjarne Jensen,<br />

Høng, og 50 års tegn til Ove Holst,<br />

Vallekilde.<br />

Efter generalforsamlingen gav formanden<br />

ordet til Major Per Thuesen,<br />

der viste billeder og levende fortalte<br />

om arbejdet ved Hesteskadronen og<br />

om oplevelserne, når eskadronen<br />

eskorterer kongefamilien rundt om<br />

i landet.<br />

Til slut takkede formanden Per<br />

Thuesen for et godt og inspirerende<br />

foredrag og alle for en god og hyggelig<br />

aften.<br />

PBV<br />

Erik Jensen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

26. marts afholdt Gardehusarforeningen<br />

Jylland sin årlige generalforsamling.<br />

Der mødte lidt flere op<br />

end i 2010, vejret var jo fint.<br />

Formand Hans Ahler fortalte forsamlingen<br />

lidt om planerne for de<br />

nye vedtægter.<br />

GHF Jylland er p.t. så godt kørende<br />

med hensyn til opbakning, at den<br />

ingen problemer har med at sammensætte<br />

en bestyrelse.<br />

Præsidenten arbejder for, at ingen<br />

nuværende medlemmer i østdanske<br />

GHF står uden forening. Formanden<br />

kunne også berette om Præsidentens<br />

indsats for hjemvendte<br />

veteraner.


Jens Chr.Nygaard modtager et par flasker vin som påskønnelse for hans mangeårige<br />

virke i GHF Jyllands bestyrelse<br />

Efter formandens beretning var der<br />

valg til bestyrelse.<br />

Et mangeårigt medlem Jens Chr.<br />

Nygaard ønskede at træde ud. På<br />

foreningens vegne overrakte Hans<br />

Ahler ham et par flasker god rødvin,<br />

som en lille tak for hans indsats<br />

gennem årene.<br />

Nyvalgt blev Niels Chr. Stræde, ellers<br />

var der genvalg hele vejen rundt.<br />

På efterfølgende konstituerende<br />

bestyrelsesmøde byttede Tage<br />

Hansen og Hans Ahler poster.<br />

Bestyrelsen ser nu således ud:<br />

Tage Hansen, formand<br />

Svend Åge Andersen, næstformand<br />

Jens Simonsen, kasserer<br />

Hans Ahler, sekretær<br />

Egon Pedersen, medlem af bestyrelsen<br />

Niels Chr. Stræde, medlem af bestyrelsen<br />

Michael Ahler, medlem af bestyrelsen.<br />

Sommerudflugt<br />

Som sædvanlig arrangeres der sommerudflugt.<br />

Programmet for udflugten er som<br />

følger:<br />

Onsdag den 29. juni kl. 1000 mødes<br />

vi ved Kulsøen, Nr. Viumvej (1 km<br />

nord forTroldhede).<br />

Medbring selv kaffe. Der bliver serveret<br />

rundstykker.<br />

Kl. 1030 kommer Bertel Jensen,<br />

Gardehusar 704623 ”Troldhede”,<br />

og fortæller om områdets historik,<br />

evt.indlagt en gåtur på ca. 2 km.<br />

Kl. 1230 kan medbragt mad nydes<br />

i madpakkehuset.<br />

Herefter køres til Søby Brunkulsmuseum.<br />

Som afslutning på dagen kører vi ud<br />

og får kaffen på Skarrildhus, Sønder<br />

Ommevej i Skarrild.<br />

Pris pr. person kr.125,00. incl. rundstykker,<br />

entre og kaffen på Skarrildhus.<br />

Tilmelding senest den 25.6.11 til<br />

Niels Chr. Stræde, tlf. 2113 3233 eller<br />

Tage Hansen, tlf. 8695 1614 eller<br />

2134 3228.<br />

Mangler man læsestof til sommerferien<br />

kan bogen "De faldne" anbefales.<br />

Bogens forfattere er Jesper<br />

Caruso, Karl Erik Stougaard, Line<br />

Holm Nielsen samt Mads Nissen.<br />

Den 1. oktober <strong>2011</strong> på Rindsholm<br />

Kro kan man høre fortællingen om<br />

"Rullemarie". Mere om dette i næste<br />

nummer af Gardehusaren.<br />

Med ønsket om en God Sommer.<br />

Bestyrelsen<br />

Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland<br />

Generalforsamling <strong>2011</strong><br />

Foreningen afholdt sin ordinære<br />

generalforsamling onsdag den 2.<br />

marts i Søgård lejren.<br />

Formanden kunne byde velkommen<br />

til 24 medlemmer. En særlig<br />

velkomst lød til aftenens gæstetaler<br />

Oberst Michael Fleischer.<br />

Inden man gik over til dagsordenen,<br />

blev der overrakt 40 års-tegn<br />

til Carsten Svejdahl Lauridsen.<br />

Erik Marius Jensen blev valgt til dirigent.<br />

Formandens beretning gav anledning<br />

til en del diskussion, idet beretningen<br />

indeholdt en redegørelse om<br />

præsidiets oplæg til nye fællesvedtægter.<br />

Flere af de tilstedeværende<br />

udtalte deres skepsis overfor de nye<br />

vedtægter. Formanden redegjorde<br />

for nødvendigheden af disse for en<br />

revidering af fællesvedtægterne.<br />

Beretning blev herefter enstemmigt<br />

godkendt.<br />

Kasserer Ejvind Pedersen fremlagde<br />

det reviderede regnskab, som blev<br />

enstemmigt godkendt.<br />

Der var enstemmigt genvalg til formanden.<br />

Ligeledes blev Hans Jessen<br />

Juhler genvalgt til bestyrelsen. Ny til<br />

bestyrelsen blev valgt Svend Aage<br />

Kjær. Som ny revisor blev valgt Svend<br />

Erik Raun. Til revisorsuppleant blev<br />

valgt Bent Beyer.<br />

Formanden takkede på foreningens<br />

vegne afgående bestyrelsesmedlem<br />

Andreas Bjerregaard og afgående<br />

revisor Max Greve for godt<br />

samarbejde og overrakte begge en<br />

present.<br />

Formanden afsluttede generalforsamlingen<br />

med at takke dirigenten<br />

og gav herefter ordet til Oberst<br />

Michael Fleischer, tidligere chef for<br />

Flyvestationen Skrydstrup, som<br />

levende fortalte om sin militære<br />

karriere, som jagerpilot i mere end<br />

30 år, og som chef for en af Sønderjyllands<br />

største arbejdspladser.<br />

Foreningen var ved det efterfølgende<br />

kammeratlige samvær<br />

vært ved smørrebrød og det dertil<br />

hørende.<br />

Ved et senere afholdt bestyrelsesmøde<br />

konstituerede bestyrelsen sig<br />

med Mogens Olsen som næstformand,<br />

Ejvind Pedersen som kasse-<br />

Carsten Svejdal Lauridsen modtager<br />

40 års hæderstegn af formanden<br />

3/<strong>2011</strong> 21<br />

()


er, Hans Juhler som sekretær.<br />

9.april<br />

Foreningens fane med Jørgen Nissen<br />

og Hans Juhler deltog ved mindehøjtideligheden<br />

i Søgaard samt ved de<br />

andre 6 mindesten i området.<br />

18.april<br />

Traditionen tro deltog fanen<br />

med Jørgen Nissen og Mogens<br />

Olsen ved kransenedlæggelsen<br />

på Dybbøl Banke. I år deltog en<br />

tysk deling fra Unteroffizierschule<br />

Delitsch med våben og fane ved<br />

højtideligheden,og i den efterfølgende<br />

march gennem Sønderborg<br />

by anført af Slesvigsk Musikkorps,<br />

sammen med en deling fra Hærens<br />

Sergentskole .<br />

Danske soldaterforeningers landsråd<br />

har i år 75 års jubilæum. Det festligholdes<br />

på Dybbøl og på Sønderborg<br />

Slot lørdag den 10. september. Mere<br />

om det i næste udgave.<br />

Bestyrelsen ønsker alle en god<br />

sommer.<br />

Pbv<br />

Carl Jürgen Bock<br />

MÆRKEDAGE<br />

Optagelse til denne rubrik foretages<br />

af de respektive foreninger<br />

Gardehusarforeningen<br />

København<br />

10.juni – 85 år<br />

Gardehusar 3084/48 ”Hjortespring”<br />

Gotfred M.T.Holgersen<br />

Lærkevej 39<br />

3650 Ølstykke<br />

11.juni – 75 år<br />

Gardehusar 256719/55 ”Slangerup”<br />

Leo Olsen<br />

Havrevænget 4<br />

6971 Spjald<br />

20.juni – 60 år<br />

Gardehusar årg. 70 ”Hellerup”<br />

Viggo Juul Hansen<br />

Krinkelvej 2<br />

2880 Bagsværd<br />

23.juni – 70 år<br />

Gardehusar 459474/60 ”Tofte”<br />

Eigild Pagter Møller<br />

Laugøvej 4<br />

3200 Helsinge<br />

22 3/<strong>2011</strong><br />

2.juli – 70 år<br />

Gardehusar 531688/62 ”Dansborg”<br />

Joe Bent Hansen<br />

Valby Langgade 210, 2.tv.<br />

2500 Valby<br />

9.juli – 85 år<br />

Gardehusar 2937/48 ”Rø”<br />

Henning Kipping<br />

Høvedstensvej 4, st.tv.<br />

2650 Hvidovre<br />

2.august – 60 år<br />

Gardehusar årg.71 ”Hasseris”<br />

Anders Martin Jensen<br />

Herredsvej 57 B<br />

2820 Gentofte<br />

4.august – 90 år<br />

Gardehusar 631/43 ”Brønshøj”<br />

Frode Nielsen<br />

Vedelavej 29<br />

2610 Rødovre<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederiksborg Amt<br />

10.juni – 75 år<br />

Gardehusar 301735/56 ”Venslev”<br />

Henning Hansen<br />

Gl.Præstevej 5 A<br />

3200 Helsinge<br />

17.juni – 85 år<br />

Gardehusar 1768/46 ”Helsingør”<br />

N.B.Østergaard Bertelsen<br />

Kølholmvej 14<br />

3600 Frederikssund<br />

18.juni – 91 år<br />

Gardehusar 454/39 ”Tulstrup”<br />

Evald Veikop Petersen<br />

Slangerupsgade 27, F.1.th.<br />

3400 Hillerød<br />

26.juni – 80 år<br />

Gardehusar 149113/52 ”Helsingør”<br />

Villy Petersen<br />

Kronborg Ladegaardsvej 66, st.th.<br />

3000 Helsingør<br />

15.juli – 70 år<br />

Gardehusar 511177/61 ”Skodsborg”<br />

Kjeld Fonnesbech-Schmidt<br />

Grev Molkte Vænget 9<br />

3210 Vejby<br />

25.juli – 70 år<br />

Gardehusar 511255/61 ”Frederikssund”<br />

Jørgen Jensen<br />

Syrenvej 19<br />

3300 Frederiksværk<br />

Gardehusarforeningen<br />

Gl. Roskilde Amt<br />

4.august – 75 år<br />

Gardehusar 338463/57 ”Merløse”<br />

Knud Larsen<br />

Erantisvej 3<br />

4370 Store Merløse<br />

Gardehusarforeningen<br />

Frederikssund og Omegn<br />

17.juni – 65 år<br />

Gardehusar 649133/65 ”Farum”<br />

Povl Larsen<br />

Lærkevej 1<br />

3550 Slangerup<br />

6.august – 70 år<br />

Gardehusar 460307/60 ”Regstrup”<br />

Knud Kildegaard Jensen<br />

Havremarken 5, Kvanløse<br />

4300 Holbæk<br />

Gardehusarforeningen<br />

Næstved og Omegn<br />

11.juli – 70 år<br />

Gardehusar 511078/61 ”Stensved”<br />

Svend Åge Henriksen<br />

Gyvelvej 6<br />

4780 Stege<br />

18.juli – 60 år<br />

Gardehusar årg.70 ”Glumsø”<br />

Lauge Mortensen Madsen<br />

Østergade 19<br />

4171 Glumsø<br />

5.august – 70 år<br />

Gardehusar 511134/61 ”Såby”<br />

Kjeld Nygård Hansen<br />

Tværvej 46, Jenslev<br />

4070 Kirke Hyllinge<br />

5.august – 75 år<br />

Gardehusar 408495/59<br />

Tonny Lenskjold<br />

Løvevej 20, Vrads<br />

8654 Bryrup<br />

Gardehusarforeningen<br />

Maribo Amt<br />

24.juli – 75 år<br />

Gardehusar 268217/55 ”Højby”<br />

Leif Rasmussen<br />

Østervej 74, Vaalse<br />

4840 Nørre Alslev


7.august – 70 år<br />

Gardehusar 460411/60 ”Østofte”<br />

Hans Hovmand<br />

Ellekrattet 18, Sundby<br />

4800 Nykøbing F<br />

Gardehusarforeningen<br />

Fyns Stift<br />

13.juni – 75 år<br />

Gardehusar 301687/56 ”Husby”<br />

Poul Lundegaard<br />

Rugårdsvej 61<br />

5463 Harndrup<br />

Gardehusarforeningen<br />

Møn og Sydsjælland<br />

23.juni – 75 år<br />

Gardehusar 268284/55 ”Dyrlev”<br />

Knud Rasmussen<br />

Frenderupgade 31<br />

4780 Stege<br />

4.juli- 60 år<br />

Gardehusar årg.74 ”Borre”<br />

Palle Madsen<br />

Bøgebjergvej 8<br />

4791 Borre<br />

7.juli – 80 år<br />

Gardehusar 123478/51 ”Stege”<br />

Ove Kristensen<br />

Steffensvej 19<br />

4780 Stege<br />

10.juli – 80 år<br />

Gardehusar 123479/51 ”Elmelunde”<br />

Finn K.Hansen<br />

Nyholms Alle 8 D, 2.tv<br />

2610 Rødovre<br />

11.juli – 80 år<br />

Gardehusar 123579/51 ”Hjelm”<br />

Otto Hansen<br />

Noret 45<br />

4780 Stege<br />

Gardehusarforeningen<br />

Nordvestsjælland<br />

24.juli – 75 år<br />

Gardehusar årg.55 ”Hyllested”<br />

Poul Arne Hansen<br />

Skovsbovej 42<br />

4571 Grevinge<br />

Gardehusarforeningen<br />

Jylland<br />

9.juni – 75 år<br />

Gardehusar 301680/56 ”Horslund”<br />

Jens Christian Pedersen<br />

Hovedvejen 14<br />

7490 Aulum<br />

29.juni – 70 år<br />

Gardehusar årg 66 ”Beder”<br />

Kaj Andersen<br />

Fuldenvej 199<br />

8330 Beder<br />

25.juli – 80 år<br />

Gardehusar 148952/52 ”Lillerød”<br />

Kjeld Johansen<br />

Hvedevænget 56<br />

8700 Horsens<br />

Gardehusarforeningen<br />

Sydjylland<br />

24.juni – 50 år<br />

Gardehusar ”Skærbæk”<br />

Søren Peter Lind<br />

Studsdalsvej 21<br />

7000 Fredericia<br />

Gardehusarforeningen<br />

Antvorskov<br />

17.juni – 50 år<br />

Gardehusar 0104/82<br />

Peter Jordt<br />

Møllehaven 5<br />

4180 Sorø<br />

Ved Milepælen<br />

Takker vi Gardehusarregimentet,<br />

Foreningen, Skyttelauget og alle<br />

kammeraterne for de venlige hilsener<br />

og lykønskninger<br />

70 år<br />

Gardehusar 409410/59<br />

Ole Sødergren<br />

Hillestolpevej 13 A<br />

4960 Holeby<br />

85 år<br />

Gardehusar 3065/48 ”Sønderborg”<br />

Harald Allerelli<br />

Lyngbyvej 432<br />

2820 Gentofte<br />

80 år<br />

Gardehusar 149027/52 ”Sydhavn”<br />

Henning Diemar<br />

Gartnerhaven 7<br />

4230 Skælskør<br />

70 år<br />

Gardehusar 459808/60 ”Thurø”<br />

Flemming Topp Fischer<br />

Odensevej 116, st.th.<br />

4700 Næstved<br />

85 år<br />

Gardehusar 2166/47<br />

Frede Hansen Dahl<br />

Bækkemosevej 6<br />

4652 Hårlev<br />

75 år<br />

Gardehusar 256968/55 ”Jyderup”<br />

Poul Nautrup<br />

Bjørnsvej 12, Kaldred<br />

4593 Eskebjerg<br />

80 år<br />

Gardehusar 149073 ”Magleby”<br />

Svend Jensen<br />

Mosrodevej 2<br />

2770 Kastrup<br />

Dødssfald<br />

Gardehusar 829/28 ”Bregnerød”<br />

Otto N.Rasmussen<br />

Stavnsholt Gydevej 130<br />

3460 Birkerød<br />

Æret være hans minde<br />

HUSK at fotos med tekst af<br />

hensyn til billedkvaliteten skal<br />

sendes direkte til:<br />

SSG Janne Ramsing<br />

E-mail: jramsing@gmail.com<br />

3/<strong>2011</strong> 23<br />

()


Formand<br />

Helmer Christensen<br />

Vestensøvej 19, Lundforlund<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 5858 4255<br />

Mobil 4017 5664<br />

E-mail: hvc1940@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Per Küster<br />

Karlemosevej 123 3.tv.<br />

4600 Køge<br />

Tlf. 2489 6574<br />

E-mail: for@soldatersamvirke.dk<br />

Tillykke!<br />

55 år<br />

20.06 Morten Johansen,<br />

Lipkesvej 2,<br />

4660 St. Heddinge<br />

65 år<br />

23.06 Torsten Stig Pedersen,<br />

Skuderløsevej 40,<br />

4690 Haslev<br />

65 år<br />

06.07 Finn Nielsen,<br />

Drejerpladsen 14,<br />

2653 Ishøj<br />

65 år<br />

14.07 Preben Nielsen,<br />

Orhøjvej 11, Næsbystrand,<br />

4200 Slagelse<br />

24 3/<strong>2011</strong><br />

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT<br />

SOLDATERFORENING<br />

Stiftet den 25. november 1917.<br />

www.sjlr.dk<br />

Soldaterforeningerne er hæren bag hæren<br />

Næstformand/ Webmaster<br />

/Sekretær<br />

Hans Erik Bonde<br />

H.P. Christensensvej 22<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 2487 7382<br />

E-mail: herab@stofanet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Michael Rosenbæk<br />

Jasminvej 35<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil 2065 3480<br />

mail@pejsehuset.dk<br />

Soldat af ældre årgang<br />

Soldaterforeningen er kommet i besiddelse af dette<br />

billede af en soldat i en ældre uniform.<br />

Et forsøg på at sætte værn og tid på påklædningen<br />

har ikke givet resultat.<br />

Måske en eller fl ere af læserne af bladet har et bud,<br />

som vi så kan bringe i næste nummer.<br />

Dette billede er fra<br />

en gammel soldaterkammerat,<br />

som<br />

senere bringer en<br />

mere aktuel artikel<br />

om velfærdstjenesten.<br />

Motto:<br />

Tapper og Tro<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Palle Piil Jensen<br />

Krænkerupvej 55, Havrebjerg<br />

4200 Slagelse<br />

Mobil. 2623 5020<br />

E-mail: ppiil@mail.dk<br />

Bestyrelsessuppleant<br />

Niels Olsen<br />

Søborg Hovedgade 142A, 2. tv.<br />

2860 Søborg<br />

Mobil 2149 2214<br />

Fast 3969 2234<br />

E-mail: i-n@olsen.mail.dk<br />

En rekrutfest fra midten af 50´erne.<br />

Offi ceren til venstre skulle være kaptajn F. Andersen. Hvem<br />

er offi ceren til højre?<br />

()


Frank og Helmer ved kantinevognen<br />

Soldaterne støtter Peder Aalborgstuen<br />

Peder Aalborgstuen støtter<br />

KFUM´s soldaterhjem<br />

KFUM´s soldaterhjem<br />

støtter soldaterne.<br />

Sådan kan tråden følges<br />

Peder Aalborgstuen bliver gennem<br />

året ofte besøgt af bl.a. værnepligtige<br />

soldater fra Hesteskadronen,<br />

som i ro og mag nyder en forfriskning<br />

i stuen.<br />

Værnepligtige fra Hestekadronen på<br />

besøg i Peder Aalborgstuen.<br />

Under uddannelse og skydning<br />

på henholdsvis Antvorskov øvelsesplads<br />

samt på skydebanerne,<br />

bringer kantinevognen varme og<br />

kolde lækkerier ud i områderne. I<br />

pauserne møder soldaterne op og<br />

foretager deres indkøb med henblik<br />

på at forsøde et til tider koldt og<br />

måske fugtigt ophold på øvelsespladsen.<br />

Kantinevognen skal dog lige rekvireres<br />

af underafdelingen.<br />

Ideen med soldaterhjemmets kantinevogn<br />

opstod via Tønder Kaserne<br />

i 90´erne og har i en lang årrække<br />

fungeret på Antvorskov Kaserne.<br />

På soldaterforeningens generalforsamling<br />

i marts måned orienterede<br />

formanden Helmer Christensen om,<br />

at der i lighed med tidligere år også<br />

i <strong>2011</strong> ville blive midler til støtte for<br />

kantinevognen.<br />

På soldaterhjemmet ved Antvorskov<br />

Kaserne (1 af 15 i Danmark) er Frank<br />

bestyrer og han har 4 volontører<br />

(unge mennesker) ansat til at servicere<br />

de besøgende soldater.<br />

Hjemmet afvikler bl.a. aftenbøn<br />

med sang samt fortælling om den<br />

kristne tro.<br />

Der bliver også afholdt cafedebat,<br />

hvor soldaterne kan være med til at<br />

bestemme emnet. Her har situationen<br />

i Japan været et af de seneste<br />

emner.<br />

Soldaterforeningen skal her opfordre<br />

medlemmer med pårørende til<br />

at aflægge hjemmet et besøg, hvis<br />

man alligevel er i området.<br />

Efterlysning af<br />

souvenirgenstande<br />

Da jeg samler på ældre militære<br />

souvenirgenstande vil jeg på denne<br />

utraditionelle måde se om jeg<br />

måtte få held.<br />

Jeg søger efter:<br />

1 skråhue m/44<br />

1 skråhue m/59<br />

1 kamphue m/58<br />

Alle i størrelse 59<br />

Skulle du/I ligge inde med disse<br />

effekter, er jeg meget interesseret<br />

i kontakt på:<br />

Tlf.: 86 57 72 58 eller<br />

E-mail: sos_ole@hotmail.com<br />

Med venlig hilsen fra en rigtig<br />

Sjællænder”<br />

Ole Fischer Nielsen<br />

Lidt nyt fra en indholdsrig generalforsamling<br />

17. marts <strong>2011</strong> i Peder<br />

Aalborgstuen<br />

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen,<br />

hvortil var mødt 22<br />

medlemmer fra nær og fjern.<br />

Valg af dirigent<br />

Dirigenten Jens P. Nielsen<br />

Til at lede mødet foreslog formanden,<br />

at Jens P. Nielsen måtte være<br />

den rette. Han blev enstemmigt<br />

valgt.<br />

Dirigenten takkede for valget og<br />

konstaterede herefter, at generalforsamlingen<br />

var lovligt indvarslet<br />

gennem kontingentopkrævningen<br />

samt februarnummeret af Gardehusaren.<br />

Valg af 2 stemmetællere.<br />

Dirigenten foreslog Per Østrup og<br />

Hans Erik Hansen, som begge blev<br />

valgt.<br />

Formanden aflægger beretning for<br />

det forløbne år.<br />

Medlemstal<br />

Danske Soldaterforeningers Landsråd.<br />

Medlemstal pr. 31. december<br />

2010. Der er 27 foreninger tilsluttet<br />

på landsplan. Pr. 31. december 2009:<br />

33.432 medlemmer.<br />

Pr. 31. december 2010: 32.226 medlemmer.<br />

Giver en tilbagegang på<br />

1.206 medlemmer.<br />

Sjællandske Livregiments Soldaterforening,<br />

4. Regiment Medlemstal<br />

pr. 31. december <strong>2011</strong>: 220 medlemmer.<br />

En fremgang på 10 medlemmer.<br />

Peder Aalborgstuen har modtaget ()<br />

3/<strong>2011</strong> 25


Formanden Helmer Christensen<br />

4 blyindfattede billeder fra boet<br />

efter major Gandrup, 5 platter (regimentsskjolde)<br />

fra boet efter kaptajn<br />

H.K. Nielsen.<br />

Til orientering<br />

400 års regimentsfødselsdag finder<br />

sted 17. november 2014. Der har i<br />

2010 været afholdt 2 planlægningsmøder.<br />

Arrangementet ser ud til at<br />

kunne blive stort.<br />

Lørdag den 2. april af holdes<br />

Landsrådsmøde på Nørre Uttrup<br />

Kaserne.<br />

Garnisonen ankom til Slagelse den<br />

15. april 1913, hvorfor der i 2013 kan<br />

fejres 100 årsdag for garnisonen i<br />

Slagelse. Sjællandske Livregiment<br />

flyttede ind på Antvorskov Kaserne<br />

10. maj 1975.<br />

Nordisk Kammeratskabsstævne<br />

afholdes i Norge 16.-19. <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong>.<br />

Landsrådets 75 års stiftelsesdag<br />

fejres den 10. september <strong>2011</strong> i<br />

Sønderborg.<br />

Årets beretning 2010<br />

Den 12. april på min 70 års fødselsdag<br />

med mange gæster, overraskede<br />

min bestyrelse ved at udnævne mig<br />

til æresmedlem. Mange tak.<br />

Den 17. april blev afholdt Landsrådsmøde.<br />

Her kunne jeg på grund<br />

af alder ikke genopstille. Helmuth<br />

Hansen fra Pionerforeningen overtog<br />

min plads i Landsrådet.<br />

20. april afholdt regimentet bladudvalgsmøde,<br />

hvor Hans-Erik Bonde og<br />

jeg deltog. Vi drøftede blandt andet<br />

bladets pris, da City mail var ophørt<br />

med omdeling af bladet. Prisen pr.<br />

medlem i året 2010 bliver 17,81 kr.<br />

mod 13,87 kr. i 2009. Portoen måtte<br />

26 3/<strong>2011</strong><br />

herefter forventes at blive dyr? Her i<br />

<strong>2011</strong> søges rollerne byttet om, således<br />

at regimentet påtager sig forsendelsen<br />

og vi står for trykningen,<br />

da tilskud fra tips- og lottomidlerne<br />

ikke må bruges til porto.<br />

29. april havde Hjemmeværnet Forårskoncert<br />

på kasernen. Her stod<br />

foreningen og Forsvarsbrødrene<br />

for ølsalget. Der blev 1.000,- kr. til<br />

hver forening.<br />

4. maj deltog Michael Rosenbæk<br />

og jeg ved Sct. Mikkels Kirke med<br />

foreningens fane.<br />

Per Küster og jeg deltog i Handelshøjskolens<br />

fernisering ved udgivelsen<br />

af bogen ”Soldaterforeninger,<br />

Hæren bag Hæren”, som blandt<br />

andet Kaj Løgager er medforfatter<br />

af.<br />

Medio juli deltog et hold soldater<br />

under ledelse af Michael Rosenbæk<br />

i Nijmegenmarchen iført bl.a. T-shirt<br />

med soldaterforeningens logo.<br />

5. september, den Nationale Flagdag,<br />

skete intet i Slagelse Garnison,<br />

som trods alt er ”storleverandør”<br />

til internationale opgaver. Vi kan<br />

kun sige øv, da garnisonens soldaterforeninger<br />

formentlig kunne stå<br />

for løsning af opgaven.<br />

12. september deltog jeg og formandinden<br />

i Forsvarets Dag på<br />

Kronborg, hvor Kaj Løgager med<br />

frue ligeledes deltog.<br />

18. september fejredes årets soldaterjubilæum<br />

sammen med Gardehusarforeningerne.<br />

Vi havde 58<br />

personer med, hvoraf de 48 var<br />

jubilarer. Lidt flere jubilarer end<br />

Gardehusarforeningen.<br />

17. november, regimentets 396 års<br />

fødselsdag, deltog jeg uden at være<br />

inviteret. Hvad betyder vi for regimentet?<br />

I løbet af året er foreningen også<br />

kommet på Facebook, hvilket har<br />

givet ca. 270 venner og enkelte henvendelser<br />

om medlemsskab.<br />

Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder.<br />

En stor tak til regimentet, Danske<br />

Gardehusarforeninger, Forsvarsbrødrene<br />

for Slagelse og Omegn,<br />

Danske Soldaterforenings Landsråd<br />

samt min egen bestyrelse.<br />

Beretningen blev uden yderligere<br />

bemærkninger taget til efterretning.<br />

Kassereren fremlægger det af revisorer<br />

og bestyrelse godkendte regn-<br />

skab til godkendelse.<br />

Kassereren gennemgik det udleverede<br />

status og driftsregnskab og<br />

begrundede den manglende betaling<br />

af regimentsbladet for 2010. Regningen<br />

er først modtaget i <strong>2011</strong>.<br />

Regnskabet blev godkendt.<br />

Kassereren fremlægger budget for<br />

det kommende år samt bestyrelsens<br />

forslag til kontingent til godkendelse.<br />

Kassereren orienterede sammen<br />

med næstformanden om arbejdet<br />

med en omlægning af fordeling af<br />

udgifterne til regimentsbladet således,<br />

at trykkeudgifter pålignes foreningen<br />

og portoudgifter pålignes<br />

regimentet. Resultatet forventes<br />

at foreligge inden for den næste<br />

måned.<br />

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse<br />

til 200,- kr. med virkning<br />

fra 2012. Budgettet blev taget til<br />

efterretning og kontingentforhøjelse<br />

godkendt.<br />

Orientering om Peder Aalborgstuens<br />

virke og økonomi ved bevillingshaveren.<br />

Her i stuen mener jeg det går godt.<br />

Jeg er glad for, at jeg igen i år kan<br />

aflægge et godt regnskab, takket<br />

være de mange unge som kommer<br />

her i stuen. Andre arrangementer<br />

har også medvirket til resultatet.<br />

Hos K F U M Soldaterhjem har vi<br />

en reklame fra Soldaterforeningen<br />

på siden af deres kantinevogn. Vi<br />

støtter økonomisk med 500,00 kr.<br />

om året.<br />

Min ”belønning” for at passe stuen<br />

deler jeg med min bestyrelse og<br />

deres ægtefæller i form af en let<br />

julefrokost som formandinden serverer<br />

på vores bopæl.<br />

Bestyrelsen vedtaget, at der ydes<br />

tilskud til en eller to personers<br />

deltagelse i Nordisk Kammeratskabsstævne<br />

i Oslo sammen med<br />

formanden, som er selvskreven.<br />

Næstformanden orienterede om<br />

Helmers store beskedenhed i forbindelse<br />

med pasningen af stuen.<br />

Et stort arbejde til gavn for foreningen<br />

m.fl.<br />

En let udregning fortæller, at Helmer<br />

i stuens eksistenstid, har været på<br />

job ca. 420 tirsdage fra kl. 1830 –<br />

2200 alt sammen ulønnet. Bestyrelsen<br />

har udenom Helmer truffet<br />

()


eslutning om, at han sammen med<br />

hustruen Birthe får en lille belønning<br />

til et passende samvær. En stor tak<br />

til Helmer.<br />

E.B. Dam<br />

Pensioneret oberst E.B. Dam mente<br />

nok, at stuen økonomisk skulle sikre,<br />

at op til 3 personer kunne deltage i<br />

Nordisk Stævne i juni.<br />

Per Østrup udtrykte, at han havde<br />

fået tilkendegivet, at mange ville<br />

være kede af det, hvis stuen måtte<br />

lukke på grund af Helmers afgang<br />

fra bestyrelsen på grund af nuværende<br />

love.<br />

Indkomne forslag<br />

Til lovene havde bestyrelsen indgivet<br />

følgende ændringsforslag:<br />

§ 1. Stk.4.<br />

Nuværende ordlyd:<br />

Æresmedlemmer udnævnes af<br />

bestyrelsen og kan ikke vælges til<br />

nogen anden funktion i foreningen.<br />

Foreslået ordlyd: Æresmedlemmer<br />

udnævnes af bestyrelsen.<br />

Ændringsforslaget blev vedtaget<br />

med 21 stemmer for og 1 blank.<br />

§ 3. Stk.2.<br />

Nuværende ordlyd:<br />

Har et medlem 3 måneder efter<br />

forfaldstid ikke betalt kontingent,<br />

påmindes medlemmet af kasseren.<br />

Udebliver kontingentet yderligere<br />

2 måneder, slettes medlemmet af<br />

foreningen.<br />

Foreslået ordlyd: Kontingentopkrævningen<br />

udsendes pr. 1. januar<br />

og til betaling SENEST 31. januar.<br />

Medlemmer, som ikke har betalt til<br />

tiden, vil få en påmindelse af kassereren.<br />

Herefter skal betales SENEST<br />

1. marts. Udebliver kontingentet<br />

pr. 1. marts slettes medlemmet af<br />

foreningen og bladlisten.<br />

Efter forudgående debat om kontingentperioden<br />

blev fremsat forslag<br />

om, at indføje følgende tekst som<br />

første linje: Kontingentperioden er<br />

1. januar – 31. december.<br />

Herefter blev ændringsforslaget<br />

med justering enstemmigt godkendt.<br />

Valg.<br />

a. Valg af kasserer:<br />

På valg er Per Küster for 2 år.<br />

Der var ikke andre forslag. Næstformanden<br />

oplyste, at et emne først<br />

var villigt til valg fra 2012 grundet<br />

udsendelse i international tjeneste.<br />

Per Küster accepterede at fortsætte<br />

et år og blev herefter valgt.<br />

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:<br />

På valg er Hans-Erik Bonde for 2 år.<br />

Michael Rosenbæk for 2 år.<br />

Der var ikke andre emner og da<br />

begge var villige til genvalg, blev<br />

de enstemmigt valgt,<br />

c. Valg af revisor<br />

På valg er Jens Peder Nielsen for<br />

2 år.<br />

Der var ikke andre emner og da Jens<br />

P. Nielsen var villig til genvalg, blev<br />

han enstemmigt valgt,<br />

d. Valg af fanebærer<br />

På valg er Michael Rosenbæk for<br />

2 år.<br />

Der var ikke andre emner og da<br />

Michael Rosenbæk var villig til genvalg,<br />

blev han enstemmigt valgt,<br />

Eventuelt<br />

Formanden oplæste navnene på<br />

foreningsjubilarer således:<br />

25 år<br />

Tonny Norup Hansen, Rosens Kvarter,<br />

4a., 2620 Albertslund<br />

Jens Christian Sørensen, Fyrvej 30,<br />

Nytorp, 7730 Hanstholm<br />

Svend Åge Sørensen, Asylvej 45, 1.,<br />

2600 Glostrup<br />

Morten Mølgaard Larsen, Byvej 42,<br />

Meløse, 3320 Skævinge<br />

Allan Hessel, Skovvej 68A, 4220<br />

Korsør<br />

40 år<br />

Knud Jørgensen, Roskildevænget<br />

38,1. th., 4000 Roskilde<br />

Da ingen af dem var tilstede, vil<br />

hæderstegnet blive tilsendt med<br />

posten.<br />

Forsamlingen udtrykte et stort tillykke.<br />

Ove Larsen fremførte lidt skepsis<br />

for foreningens fremtid, da der ikke<br />

indkaldes mere til Sjællandske Livregiment<br />

og hvervegrundlaget derfor<br />

forringes. Måske skulle foreningen<br />

overveje at blive en afdeling af Gardehusarforeningen.<br />

Ivar Kragh fremførte, at foreningen<br />

trods alt stadig havde medlemsfremgang<br />

og også havde et mål<br />

med 400 årsdagen i 2014 og eget<br />

100 års jubilæum i 2017. Derfor bør<br />

foreningen fortsætte sit virke.<br />

Vagn O. Jørgensen opfordrede<br />

til at fortsætte som Sjællandske<br />

Livregiments Soldaterforening.<br />

Finn Andersen udtrykte glæde over,<br />

at foreningen fulgte den teknologiske<br />

udvikling med hjemmeside og<br />

senest var kommet på Facebook.<br />

Der ville stadig være hvervemulighed<br />

blandt hjemsendte ”Sjællændere”<br />

de næste 30 år.<br />

Per Küster oplyste, at medlemstallet<br />

de seneste år har været stigende.<br />

De givne bemærkninger blev taget<br />

til efterretning, hvorefter dirigenten<br />

takkede for god ro og orden. Ordet<br />

blev afslutningsvis givet videre til<br />

formanden, som sluttede med tak til<br />

dirigenten og med at byde på et let<br />

traktement og hyggeligt samvær.<br />

Bestyrelsen fra venstre: Niels Olsen,<br />

Palle Piil Jensen, Per Küster, Michael<br />

Rosenbæk, Hans-Erik Bonde, Helmer<br />

Christensen<br />

3/<strong>2011</strong> 27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse<br />

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.<br />

ID nummer 46336 B<br />

www.stotvoresoldater.dk<br />

Vi slutter op om vores soldater<br />

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320<br />

www.dinvaerkstedsbutik.dk<br />

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse<br />

Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575<br />

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009<br />

www.upperhill.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!