01.09.2013 Views

9 - Grønt Miljø

9 - Grønt Miljø

9 - Grønt Miljø

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 Klima, risikotræer og god drift<br />

14 Når landskabet er en golfbane<br />

18 Golfbanens nye klima<br />

24 Ud på nye eventyr<br />

30 Færdig have er kommet for at blive<br />

36 Skolens og børnehavens gode legeplads<br />

40 Grønne tage er et spørgsmål om tid<br />

48 De grå kæmper er sluppet fri<br />

62 Zarens haver i vinduet mod vest<br />

58 Bygenerationen og den lette have<br />

70 I tv bygges haven på en halv time<br />

9 NOVEMBER<br />

2008<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

GRØNT MILJØ 9/2008 1


2<br />

Kommandantens Gaard, København<br />

Inspirerende udemiljøer<br />

anlægges og vedligeholdes<br />

BIRKHOLM PLANTESKOLE<br />

FARREMOSEN<br />

3450 ALLERØD<br />

TLF. 48 17 31 26<br />

FAX 48 14 09 86<br />

birk-holm@internet.dk<br />

www.birk-holm.dk<br />

leverandør af alle<br />

planteskoleartikler<br />

produktion af træer,<br />

buske og bunddækkeplanter<br />

i alle sorter<br />

og størrelser<br />

rekvirér vort katalog<br />

og aflæg besøg i<br />

planteskolen<br />

tilbud gives på alle<br />

leverancer<br />

Torve & Veje<br />

Skolegårde & Sportsanlæg<br />

Boligområder<br />

Firmadomiciler<br />

Slotsparker<br />

Med base på Midtsjælland er vores<br />

100 engagerede medarbejdere klar til<br />

at rykke ud og gøre dine omgivelser<br />

grønnere. Læs mere på www.ok- as.dk<br />

OK grøn anlæg as<br />

Tlf.: 57 53 75 09<br />

www.ok-as.dk<br />

kontakt@skag.dk<br />

www.skag.dk<br />

„Vi vil være<br />

Danmarks bedste<br />

anlægsgartnerfirma.<br />

Prøv at teste os!“<br />

Medarbejderne i Lars Aarup A/S<br />

Anlægsgartnermester<br />

Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve<br />

Tlf. 59 65 66 39<br />

E-mail: info@lars-aarup.dk.<br />

homepage: www.lars-aarup.dk<br />

Fra villahaver til slotsparker.<br />

Fra planlægning til sidste sten.<br />

Toptunet ledelse og 300 medarbejdere.<br />

58 16 47 00<br />

SKÆLSKØR: T 58 16 47 00 - F 58 19 00 81 - Teglværksvej 2B, Tystofte - 4230 Skælskør<br />

ØLSTYKKE: T 47 17 47 00 - F 47 17 43 53 - Frederikssundsvej 235 - 3650 Ølstykke<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


RUL DIN<br />

GRÆSPLÆNE UD<br />

ÅRET RUNDT<br />

SMÅ RULLER:<br />

40 x 250 x 1,5 cm<br />

= 1m 2 pr. rulle<br />

STORE RULLER:<br />

Bredde 50-81 cm.<br />

Længde op til 35 meter.<br />

Dansk<br />

Produceret<br />

1-24 m2 ..................................................... kr. 30,-<br />

25-99 m2 .................................................. kr. 25,-<br />

100-299 m2 ........................................... kr. 18,-<br />

300-999 m2 ........................................... kr. 15,-<br />

1000-2999 m2 ..................................... kr. 13,-<br />

Over 3000 m2 ..................................... kr. 12,-<br />

Græstage, 1-39 m2 ....................... kr. 40,-<br />

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m<br />

............... kr. 30,-<br />

2 excl. moms & transport:<br />

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95<br />

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk<br />

KOMMENTAR<br />

FORENINGENS KONFERENCE<br />

Dansk Træplejeforening holdt den 9. oktober ‘Bytræseminar<br />

2008’. Måneden før holdt Kommunale Park- og Naturforvaltere<br />

‘Danske Parkdage’. I marts holdt Foreningen af<br />

Danske Kirkegårdsledere og Landsforeningen af Menighedsråd<br />

‘Kirkegårdskonferencen 2008’. I alle tilfælde var<br />

det stærkt faglige foreningsarrangementer tilpasset målgruppens<br />

behov og i alle tilfælde blev de til i samarbejde<br />

med Skov & Landskab. I de to første tilfælde var foreningens<br />

generalforsamling samtidig en del af arrangementet.<br />

I alle tilfælde var det forbløffende velbesøgte arrangementer,<br />

især på grund af medlemmernes egen interesse. Sådan<br />

har det været i flere år. En sådan stabilitet er ikke hverdagskost<br />

på kursus- og konferencemarkedet. Mange udbydere<br />

må aflyse eller flytte deres arrangementer. Men altså ikke<br />

de snævre foreningssbaserede konferencer - både fordi de<br />

er faglige, foreningsbaserede og fordi Skov & Landskab er<br />

en effektiv samarbejdspartner. De er som konferenceflagskibe<br />

en definerende og identitetsskabende del af foreningerne<br />

og et vindue mod omverdenen. Og fine anledninger<br />

til at uddele alle de priser og legater som enhver organisation<br />

med respekt for sig selv har indtil flere af.<br />

Danske Anlægsgartneres tilsvarende arrangement er januar<br />

måneds delegeretmøde der førhen også var delvist fagligt<br />

og henvendt til verden uden for. Nu er det blevet rent socialt<br />

og internt. Fint nok, men hvorfor? Er det fordi anlægsgartnerne<br />

overrender andre faglige kurser og konferencer?<br />

Næppe. Er anlægsgartnerne mere optaget af at netværke<br />

end at lytte på foredrag? Formentligt. Og det virker tilsyneladende.<br />

Hver kultur har sin berettigelse. Foreningen Danske<br />

Landskabsarkitekter har ligeledes sin der bl.a. er præget<br />

af både uformelle møder og international kontakt.<br />

Det grønne fagområde er trods sin lidenhed meget organisatorisk<br />

varieret og sammensat. Det kan udnyttes som en<br />

styrke hvis man skeler til hinanden og lader sig inspirere af<br />

de forskellige foreningskulturer. Måske til at justere sine arrangementer.<br />

Måske også til at deltage mere i hinandens så<br />

vidt det er muligt. De seneste to jeg har besøgt - Danske<br />

Parkdage og Bytræseminar 2008 - har været ren fornøjelse.<br />

Kan klart anbefales.<br />

FORSIDEN<br />

Skellet mellem det nye elefantanlæg og Frederiksberg Have<br />

er elegant svunget. Det lave rækværk og vådområdet er<br />

den eneste grænse mellem elefanternes bassin og gæsterne<br />

på stien, men under vandet er en tre meter lodret flade,<br />

som elefanterne ikke kan forcere. Den lille tråd som ses<br />

mellem voldgraven og sivbeplantningen er elektrisk og tilføjet<br />

senere for at forhindre elefanterne i at rive det hele<br />

op hvilket de gjorde i starten. Foto: Lars Norman Hestbæk.<br />

GRØNT MILJØ<br />

Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C<br />

Tlf. 3386 0860. Fax 3386 0850. www.grontmiljo.dk<br />

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). sh@dag.dk. Tlf. 2065 1507.<br />

Lars Lindegaard Thorsen, (sign. llt). llt@dag.dk. Tlf. 2065 4507.<br />

Annoncer: Steen Lykke Madsen. SL@b2b-press.dk. Tlf. 3035 7797.<br />

Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf. 4613 9000.<br />

Udgiver: ProVerte A/S - et selskab ejet af Danske Anlægsgartnere.<br />

Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: 5.200.<br />

Distribueret: 1.7.07-30.6.08: 4.321 jf. Fagpressens Medie Kontrol.<br />

Abonnement: 425 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år.<br />

Medlem af Dansk Fagpresse. 26. årgang. ISSN 0108-4755.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 3


Klima, risikotræer og god drift<br />

Bytræseminar 2008 bød på en blandet buket af emner. Og navr blev kåret som årets bytræ.<br />

Bytræet kan spille en aktiv<br />

rolle når byerne skal afbøde<br />

fremtidens klimaforandringer.<br />

være med til at afbøde<br />

klimaforandringer, men<br />

det skal måske være med nye<br />

provenienser og arter. Hvilke<br />

ved vi bare endnu ikke.<br />

Det fremgik af det årlige bytræseminar<br />

som Skov & Landskab<br />

og Dansk Træplejeforening<br />

holdt på Frederiksberg<br />

den 9. oktober for 109 deltagere.<br />

De kunne også høre om<br />

risikotræer, hvordan man styrer<br />

dem, måler råddet og hvordan<br />

man i det hele taget ‘drifter’<br />

gade- og vejtræer, især i<br />

opbygningsbeskæring. Ud<br />

med de tykke bundgrene. Og<br />

så blev navr kåret som ‘årets<br />

bytræ’ af plantelegenden Poul<br />

Erik Brander.<br />

Bedre grøn tilpasning<br />

Klimaet har allerede forandret<br />

sig. Men det vil sig ændre sig<br />

4<br />

meget mere hvis fremtidsbillederne<br />

fra FN’s klimapanel IPCC<br />

mod år 2100 holder. Professor<br />

Stephan Pauleit, Skov & Landskab,<br />

opsummerede: I Danmark<br />

får vi det 3-4 grader varmere<br />

med flere ekstreme regnskyl<br />

og storme. Havspejlet stiger<br />

45 til 105 cm. Det grønne<br />

får forlænget vækstperioden<br />

22 til 55 dage. Hedebølgerne<br />

giver sundhedsproblemer og i<br />

byen vil vandafstrømningen<br />

forstærkes.<br />

Basalt er der to strategier: at<br />

tilpasse sig klimaændringerne<br />

eller begrænse dem. De fleste<br />

kommuner prøver så småt det<br />

sidste, viser en ny rapport fra<br />

Kommunernes Landsforening.<br />

F.eks. ved at nedsætte CO 2-udslippet.<br />

Kun 23 kommuner arbejder<br />

med tilpasning. Det er<br />

problematisk. For det første<br />

fordi bytræernes kapacitet til<br />

at optage CO 2 betyder uendeligt<br />

lidt i forhold til byens ud-<br />

slip. I en engelsk undersøgelse<br />

er målt en optagelse på 1-17<br />

tons pr. ha i fire boligområder<br />

i Liverpool. Under én procent<br />

af udslippet. Samtidig bidrager<br />

træer til CO 2 når de nedbrydes<br />

og i forbindelse med den motoriserede<br />

drift der følger med<br />

træet, fastslog Pauleit.<br />

Derimod har det grønne i<br />

byen stor kapacitet når man vil<br />

tilpasse sig klimaændringer.<br />

Manchester-undersøgelsen<br />

2003-06, som Pauleit var med<br />

til, viser hvordan en hel storby<br />

kan tilpasse sig. Den peger på<br />

at en stor grøn arealandel holder<br />

lufttemperaturen nede. Så<br />

meget at 10% mere grønt areal<br />

helt kan afbøde temperaturstigningerne<br />

- det værste scenarie<br />

undtaget. Og kun hvis<br />

alle byens grønne områder tages<br />

i betragtning, også de 40%<br />

der ligger i boligområderne.<br />

Træer er bedre end græs da<br />

deres effekt ikke kun skyldes<br />

■ Ole Sejr Jacobsen, Skov & Landskab,<br />

demonstrerer hvordan rådmåling<br />

kan ske med Sonic Picus<br />

Tomograph. Princippet er akustisk.<br />

Sundt ved leder lyden anderledes<br />

end råddent. Et antal søm forbundet<br />

til sensorer fastgøres rundt om<br />

stammen. Med en hammer slås på<br />

sømmene. Lyden opfattes af sensorene<br />

og behandles i den bærbare<br />

computer. Resultatet ses som<br />

et stammetværsnit herover. Yderpunkterne<br />

er mørkebrunt som<br />

kendetegner sundt ved, og blåt<br />

der kendetegner total råd eller<br />

hulhed. Der er råd fra side til side.<br />

Træet - en Rhus chinensis, galæblegiftsumak<br />

- bør fældes.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


fordampning, men også skygge.<br />

Træernes skygge og læ reducerer<br />

samtidig energiforbruget<br />

både sommer (ventilering)<br />

og vinter (opvarmning). En kalifornisk<br />

undersøgelse viser<br />

f.eks. at øget trædække mindsker<br />

energiforbruget til nedkøling<br />

med 24%. Træers kølingsevne<br />

bevares også bedre i tørke<br />

som græs gør. „Så man bør<br />

overveje om det ikke er bedre<br />

med flere træer i stedet for<br />

græs,“ vurderede Pauleit.<br />

Det grønne kan også spille<br />

en rolle i forhold til den øgede<br />

afstrømning i byerne der både<br />

kan tilskrives kraftigere regn<br />

og den stigende forsegling af<br />

overfladen der følger med mere<br />

bebyggelse og nye vaner<br />

som f.eks. at belægge parcelhushaver.<br />

I Manchester-undersøgelsen<br />

beregnes afstrømningen<br />

at stige med op til 79%.<br />

Det kan afbødes med mere<br />

grønt, især træer der har stor<br />

tilbageholdelseseffekt under<br />

styrtregn. Regnvandet kan<br />

samtidig udnyttes rekreativt i<br />

f.eks. kanaler og søer for til<br />

sidst at ende i nedsivningsområder,<br />

men her forudsættes en<br />

høj infiltrationskapacitet som<br />

ikke altid vil være til stede.<br />

Der er behov for robuste<br />

grønne områder og udvikling<br />

af tilpasningsstrategier. Og<br />

eventuelt behov for instrumenter<br />

som biotopfaktor med<br />

krav om et vist grønt areal,<br />

konkluderede Pauleit. Og det<br />

kan godt forenes med regeringens<br />

ønske om kompakte byer,<br />

bare man er kløgtig nok.<br />

Udnyt racedannelse<br />

Vi får nye kombinationer af<br />

temperaturer og dagslængde,<br />

fastslog professor Erik Dahl<br />

Kjær, Skov & Landskab. Den<br />

større mængde CO 2 kan samtidig<br />

dæmpe fordampningen<br />

fra bladene fordi spalteåbningerne<br />

ikke skal være lige så<br />

længe åbne.<br />

De kommende vilkår er<br />

usikre, og de findes ikke nødvendigvis<br />

andre steder. Derfor<br />

kan vi ikke regne med at vi bare<br />

får den flora som nu findes<br />

et sted længere mod syd. Det<br />

perfekte træ kan ikke findes.<br />

Derfor må man satse på en<br />

bred genetisk variation. Udnytte<br />

træarternes evne til at<br />

danne provenienser (racer)<br />

som kan passe til nye vilkår.<br />

Den evne har mange arter,<br />

f.eks. eg, bøg og skovfyr.<br />

Hvad med lind? I 1998 blev 106<br />

kloner af Tilia cordata fra hele<br />

landet plantet på Møn. Klonerne<br />

har vist sig at være meget<br />

forskellige i udspring og<br />

afmodning. „Så selv i et så lille<br />

område som Danmark en betydelig<br />

genetisk variation i fænologi,“<br />

fastslog Kjær. En genetisk<br />

variation som kan bruges<br />

målrettet.<br />

Det er også en fordel set i<br />

forhold til sygdomme og skadedyr.<br />

Se bare på ask hvor asketoptørre<br />

breder sig epidemiske.<br />

Danske klonforsøg fra<br />

1997 med 40 kloner viser enorme<br />

klonforskelle. Nogle angribes<br />

fuldstændig af asketoptørre,<br />

andre næsten ikke.<br />

Træers genetiske variation og evne til at danne racer afsløres bl.a. af<br />

hvordan forskellige askekloner reagerer på asketoptørre. Foto: Erik Kjær.<br />

Tunge bundgrene som på træet til<br />

højre gør det svært at stamme<br />

træet op. Det er meget nemmere<br />

når bindgrenene er små som på<br />

træet til venstre. Foto: Palle<br />

Kristoffersen.<br />

„Eksemplet fra ask tyder på<br />

at det alt andet lige er vigtigt<br />

at opretholde genetisk variation<br />

og ikke satse på én eller få<br />

kloner,“ fastslog Kjær. I øvrigt<br />

er det kun almindelig ask der<br />

angribes, ikke Fraxinus ornus<br />

eller americana. Hvor længe<br />

de stærke kloners resistens holder,<br />

er også uvist.<br />

Vi skal heller ikke kun satse<br />

på hjemmehørende arter, understregede<br />

Kjær. Dem har vi<br />

ret få af takket være istiden og<br />

de øst-vestgående bjergkæder<br />

der har hæmmet spredningen.<br />

På Arboretet er kun 100 ud af<br />

2000 arter hjemmehørende.<br />

Hele spektret bør udnyttes.<br />

Det ny klima kan dog betyde<br />

at op til 30% af plantearterne<br />

forsvinder, men helt nye muligheder<br />

kan til gengæld vise<br />

sig fra syd, f.eks. ægte kastanie,<br />

strandfyr og steneg, mens<br />

stilkeg, vintereg, almindelig<br />

bøg og almindelig avnbøg stadig<br />

vil være tilpassede.<br />

Så strategien er alt i alt større<br />

diversitet, nye racer og nye<br />

arter - indført gradvist da man<br />

ikke kender forudsætningerne.<br />

Forskerne har endnu kun<br />

vage svar på hvad vi skal bruge<br />

af arter og provenienser i forhold<br />

til klimaændringerne.<br />

Men de arbejder på det.<br />

Nej til tykke bundgrene<br />

Tykke bundgrene på vej- og<br />

gadetræer har fanden skabt.<br />

Seniorrådgiver Palle Kristoffersen,<br />

Skov & Landskab, vil gerne<br />

danne en folkebevægelse<br />

mod dem fordi de gør det<br />

nærmest umuligt at stamme<br />

træet op uden at det både<br />

svækkes og bliver grimt. Gennem<br />

en etableringsbeskæring<br />

skal man derfor sørge for at<br />

bundgrenene er så tilpas små<br />

at de løbende kan fjernes<br />

uden problemer for træet.<br />

Og en opstamning er nødvendig<br />

for et vej- og gadetræ.<br />

Ideelt skal det være stammet<br />

op til en tredjedel af totalhøjden,<br />

mens den gennemgående<br />

stamme fortsætter yderligere<br />

en tredjedel op. I praksis skal<br />

opstamningen (frihøjden) væ-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 5


e fem meter svarende til en<br />

træhøjde på 15 meter. Og indtil<br />

træet når denne højde, skal<br />

det være så smalt at det ikke<br />

generer trafikken. Af begge<br />

grunde skal grenene være ensartede<br />

og små. Også de nederste<br />

der ellers har tendens til at<br />

blive meget kraftige. Problemet<br />

er også æstetisk, mente<br />

Kristoffersen. Hvis der er god<br />

plads og man derfor ikke stammer<br />

træet ret højt op, kommer<br />

det til at se plumpt ud.<br />

Det gælder om at tænke<br />

langsigtet når man skal forholde<br />

sig til vækst, udfald, drift og<br />

afvikling. Han introducerede<br />

en udviklingsstrategi for alléer,<br />

trærækker og andre systemplantninger.<br />

Strategien kan<br />

være bevarende, dynamisk eller<br />

afviklende. Ledreborg Allé<br />

er ensartet og trives godt. Her<br />

bør man bruge den bevarende<br />

strategi. Vigerslev Allé i Kø-<br />

6<br />

UDVIKLINGSSTRATEGIER<br />

BEVARENDE DYNAMISK AFVIKLENDE<br />

Udtryk, kort sigt Ensartet Uensartet<br />

Ensartet<br />

Udtryk, lang sigt Uensartet<br />

Ensartet<br />

Ensartet spredt<br />

Aldersfordeling En aldersklasse Flere aldersklasser En aldersklasse<br />

Efterplantning Længst muligt med Regelmæssigt hver Aldrig ud over<br />

stigende størrelser 5.-10. år. Samme størrelse. etableringsperioden.<br />

Antal træer Samme antal Samme antal Faldende antal<br />

Afvikling Når funktion ikke opfyldes Aldrig Løbende fra etablering<br />

Eksempel<br />

benhavn er meget mere uensartet.<br />

Her bør stretegien være<br />

dynamisk. Vejtræerne på Roskilde-Ringsted<br />

landevej er ensartet,<br />

men står spredt. Her kan<br />

man bruge den afviklende<br />

strategi. ikke fordi træerne<br />

skal helt væk, men systemplantningen<br />

kan gradvis afløses<br />

af mere spredte vejtræer.<br />

Risikotræer i Århus<br />

Risikotræerne skal forvaltes på<br />

en acceptabel måde. Det er<br />

udgangspunktet for et system<br />

Århus Kommune i år har udviklet<br />

i samarbejde med Skov &<br />

Landskab. Man kan ikke holde<br />

øje med alle træer. Princippet<br />

er derfor at inddele byen i områder<br />

efter træalder og trafik<br />

og fokusere på de steder hvor<br />

træerne er gamle og står tæt<br />

på trafikårer med meget trafik.<br />

Som specialestuderende Berit<br />

Land Nielsen, Skov & Land-<br />

Ledreborg Allé Vigerslev Allé<br />

skab, forklarede, blev 2840 bevoksninger<br />

derved til 135 hvor<br />

træerne er over 100 år og højst<br />

står 30 meter fra trafik. 11.644<br />

vejtræer blev til 1079 træer der<br />

er over 30 eller 40 år og højst<br />

står 20 meter fra trafik.<br />

Man kunne nu nøjes med at<br />

måle 3573 træer. Det skete ved<br />

hjælp af gps - en metode der<br />

bedømmes som god langs veje<br />

og ‘acceptabel’ i skove. Træerne<br />

blev samtidig vurderet og<br />

placeret i enten en fældeliste<br />

(risikotræer), en observationsliste<br />

(symptomtræer) eller en<br />

tilsynsliste (resten). 86% endte<br />

på tilsynslisten hvor der er tilsyn<br />

hver tredje eller femte år.<br />

90 træer (2,5%) skulle fældes<br />

enten straks eller i år.<br />

Generelt blev træerne vurderet<br />

i forhold til struktur (især<br />

tveger), kronesymptomer (især<br />

toptørhed), sår, svampe og<br />

voksested. Synlig svamp på<br />

Roskilde-Ringsted landevej<br />

flere sider af træet medfører<br />

øjeblikkelig fældning, mens<br />

kombineret svampeangreb,<br />

kronesymptomer og store sår<br />

indebærer fældning samme år.<br />

Baggrunden for projektet er<br />

ikke mindst at der generelt ses<br />

stadig flere erstatningssager i<br />

forbindelse med væltende træer<br />

og styrtende grene - ofte i<br />

sager hvor forsikringsselskabet<br />

har dækket skaden, men bagefter<br />

gør regres over for kommunen<br />

eller andre træejere.<br />

Det har skærpet behovet for<br />

god drift og godt tilsyn - og<br />

for at dokumentere det. Nu er<br />

det muligt at undgå de forudsigelige<br />

uheld, forklarede seniorkonsulent<br />

Simon Skov, Skov<br />

& Landskab. Tilbage er risikoen<br />

for hændelige uheld som man<br />

ikke har ansvar for.<br />

Som Søren Dalsgaard, driftsansvarlig<br />

for kommunens<br />

grønne områder forklarede,<br />

skal initiativet også ses i lyset<br />

af den stigende brug af de<br />

grønne områder, kommunens<br />

mange gamle træer, det stigende<br />

behov for at overskue<br />

og prioritere arbejdet samt<br />

omstruktureringer og udbud<br />

der ellers kan udhule lokalkendskab<br />

og kontinuitet.<br />

Ingen store motorsave<br />

Borgerne ser ser os ikke med<br />

store motorsave, men med små<br />

save og sakse. Lars Christensen<br />

fra Københavns Kommune,<br />

gjorde rede for hvordan man<br />

plejer de 8850 gadetræer kom-<br />

■ Skandinavisk Forskningsfond for<br />

Bytræer uddelte på bytræseminaret<br />

en pris til Anne Wille Lunde for<br />

hendes bachelorprojekt om planteskoletræer.<br />

„Vi håber du vil forsætte<br />

inden for forskningen. Her<br />

har du vist åbenlyst talent,“ sagde<br />

professor Thomas B. Randrup ved<br />

overrækkelsen. Prisen er lille i sin<br />

kontante sum på 3000 kr., men<br />

stor i sin anerkendelse.<br />

Lundes undersøgelse omfattede<br />

tfire lindesorter på fire planteskoler.<br />

Hun målte bl.a. totalhøjde,<br />

grental, stammerethed, grenhøjde,<br />

grendiameter, vinkel mellem<br />

gren og stamme og grenes kompasretning.<br />

Hun konkluderede at<br />

plantestandarden ikke sikrer ensartethed<br />

i planteskoletræers kronestruktur.<br />

Projektet omtales i artiklen<br />

‘Planteskolens fingeraftryk’,<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> 3/2007.<br />

Efter prisen blev besluttet er<br />

Skandinavisk Forskningsfond for<br />

Bytræer fusioneret med Nordisk<br />

Anlægsgartnerlegat under navnet<br />

Nordisk Fond for Bytræer.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Platanen på Østerbrogade er plantet i 2001. Grenene er ensartede. Der<br />

er ingen tunge bundgrene der vanskeliggør opstamningen. Grenene<br />

beskæres korrekt, rettidigt og tilpas meget. Højst 20% af løvmassen.<br />

„Det er et træ vi har totalt styr på,“ konkluderede Lars Christensen.<br />

munen har plantet de sidste 20<br />

år og derfor må opbygningsbeskæres.<br />

Så unge er næsten<br />

hver andet af alle kommunens<br />

18.535 gadetræer - i høj grad<br />

en følge af elmesygen der tog<br />

4500 gadeelme. 3000 gadetræer<br />

er endda højst fem år.<br />

Både virakken om elmesygen<br />

og senere omstruktureringer<br />

med deling af bestiller og<br />

udfører fjernede fokus fra beskæringen.<br />

Men nu opbygningsbeskæres<br />

gadetræerne<br />

efter bogen, forklarede Christensen.<br />

På grund af et beskæringsefterslæb<br />

står man dog tit<br />

med for tykke grene. Er sidegrenen<br />

8 cm tyk, skal stammen<br />

ifølge beskæringsnormen være<br />

24 cm. Det besværliggør nu<br />

arbejdet.<br />

På grund af efterslæbet er<br />

man også nødt til at prioritere.<br />

Alléer og trærækker der er<br />

plantet i de seneste fem år har<br />

førsteprioritet. Uden opbygningsbeskæring<br />

fra starten bliver<br />

de ikke ens. „Og det siger<br />

vores landskabsarkitekter at de<br />

skal. Ellers er der ingen mening<br />

med dem,“ bemærkede Christensen.<br />

Alléer og trærækker<br />

af platan, robinie og ask kommer<br />

dog før andre arter.<br />

Som anden prioritet følger<br />

alléer og trærækker med 6-20<br />

årige træer. Formålet er her<br />

primært at opnå en stabil krone,<br />

sekundært at stamme højere<br />

op. Som tredje prioritet<br />

følger alle øvrige enkelttræer<br />

under 20 år. Først derefter følger<br />

træer over 20 år, først alléer<br />

og trærækker hvor formålet<br />

er at få gjort dem så ensartede<br />

som muligt. I 2007-2008<br />

nåede man første og anden<br />

prioritet, noget af tredje og<br />

lidt af fjerde. I alt 3500 træer.<br />

Alle uden lift, men med stangsave-<br />

og sakse der kan nå 7-8<br />

meter op fra jorden.<br />

Arbejdet hviler på en træregistrant<br />

og en træbeskæringsplan<br />

og er oftest vinterarbejde.<br />

Men det udføres ikke mere af<br />

tilfældige folk der skal have<br />

Asketræerne langs kanalen i Sluseholmen blev valgt i 2003 før<br />

asketoptørre kom på dagsordenen. I den senere del af projektet er<br />

asken erstattet af lind. Træernes rodvolumen er suppleret ved anvendelse<br />

af rodvenlig befæstelser. Foto: Marian Lyshøj.<br />

fyldt tidshuller op, men af folk<br />

der er instrueret, bl.a. gennem<br />

prøvebeskæringer og som har<br />

ordentligt værktøj.<br />

Uden planlægning ville arbejdet<br />

være for ineffektivt, og<br />

uden organisering ville kvaliteten<br />

være for ringe og arbejdet<br />

spildt, konkluderede Christensen.<br />

„Korrekt, rettidig og tilpas<br />

træbeskæring betyder at træbeskæring<br />

går hurtigt, kan udføres<br />

hvert år og uden afspærring<br />

på vej. Og grenaffaldet<br />

kan være i madpakken efter<br />

frokost.“<br />

Træerne i sydhavnen<br />

Industrihavnen Sluseholmen<br />

og Teglholmen i Københavns<br />

sydhavn er ved at blive bebygget<br />

med 1300 boliger og noget<br />

byggeri til erhverv, institutioner<br />

og butikker. Med kanaler<br />

og træer som i de gamle<br />

kanalbyer bebyggelsen er inspireret<br />

af. Og inspireret af de<br />

industrielle levn i beton, støbejern<br />

og asfalt. Her har vi tilfø-<br />

jet det grønne, forklarede Mariann<br />

Lyshøj, Arkitema Plan &<br />

Landskab.<br />

Langs kanaler og havneløb<br />

blev der i 2003 valgt ask og<br />

sølvløn. På havnepromenaden<br />

hvor der er mere plads, er der<br />

brugt sølvpil og i parkbåndet<br />

der løber gennem bebyggelsen,<br />

er der brugt fuglekirsebær.<br />

Asken blev dog kun<br />

brugt på de to første øer og er<br />

derefter - på grund af asketoptørre<br />

- erstattet af lind. For at<br />

udvide træernes rodvolumen<br />

er der brugt rodvenlige befæstelser.<br />

Inde i de enkelte karréøer<br />

er træer med til at give<br />

hver ø karakter og navn: Egholm,<br />

Askholm, Birkholm, Bøgholm,<br />

Fyrholm, Lindholm. Der<br />

er dog parkeringskældre under<br />

gårdene med kun én<br />

‘bundløs kumme’ i hver.<br />

Det ser godt ud hidtil, forklarede<br />

Lyshøj, men da hendes<br />

firma var hyret i totalentreprise<br />

har hun ikke selv haft tilsyn<br />

eller lavet en driftsplan. sh<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 7


NAVR<br />

På årets bytræseminar blev<br />

Acer campestre kåret<br />

som ‘Årets bytræ 2008’<br />

Af Poul Erik Brander og Signe Moos Andersen<br />

Acer campestre, navr, er<br />

hjemmehørende i Danmark.<br />

I nutiden er den naturlige<br />

udbredelse dog begrænset<br />

til den sydøstlige del af landet.<br />

Dyrkning viser at navr kan<br />

trives overalt i Danmark, og arten<br />

har både stor jordbundsog<br />

klimatolerance, herunder<br />

stor tolerance over for byklima.<br />

Arten er generelt sund og<br />

angribes kun sjældent alvorligt<br />

af sygdomme og skadedyr.<br />

Navr bliver normalt 10-15<br />

meter høj, men i Østdanmark<br />

helt optil 20 meter. Træet har<br />

oftest én gennemgående<br />

stamme, men kan også være<br />

flerstammet. Væksten hos unge<br />

træer er typisk flerstammet<br />

og buskagtig. Først efter 10-15<br />

år udvikles en af grenene til<br />

den egentlige hovedstamme.<br />

Som solitært træ kan navr<br />

blive bredkronet med en tæt<br />

forgrening. Som ung er kroneformen<br />

typisk ellipsoid, senere<br />

omvendt ægformet til kuppelformet.<br />

Barken på unge træer<br />

er korkagtig. Nogle typer har<br />

endda korkvinger. Der forekommer<br />

både enkønnede og<br />

Herover sorten ‘Nana’, et lille træ<br />

med en kugleformet krone.<br />

Til højre sorten ‘Elsrijk’. Træet er 6<br />

meter højt og nok cirka 20 år.<br />

Tegninger: Signe Moos Andersen.<br />

8<br />

tvekønnede gulgrønne blomster.<br />

De sidder i oprette til<br />

hængende stande hvor frugterne<br />

sidder vinkelret i forhold<br />

til frugtstilken.<br />

Navr er generelt meget vindfør<br />

- dog mindre vindfør i vestkystzonen<br />

- men i andre udsatte<br />

egne som i Nord- og Vestjylland<br />

kan navr vokse og udvikle<br />

sig. Arten er egnet til plantninger<br />

i det åbne land hvor den<br />

primært tjener en praktisk<br />

funktion f.eks. i læhegn. Samtidig<br />

er den velegnet som by -<br />

og gadetræ hvor den primært<br />

har en arkitektonisk, æstetisk<br />

funktion. Anvendt som arkitektonisk<br />

element i f.eks. soli-<br />

tært eller i trærække, fremstår<br />

træet med en harmonisk kroneform<br />

upåvirket af vindtryk.<br />

Skal navr lykkes som veludviklet,<br />

kronefast bytræ, er det<br />

vigtigt at de bedst egnede frøkilder<br />

anvendes. Frostførheden<br />

hos danske frøkilder vurderes<br />

som middel i ungsomsfasen,<br />

senere stor.<br />

Arten har moderat skyggetolerance<br />

og tåler skygge under<br />

store træer som f.eks. eg.<br />

Artens egen skyggegivning er<br />

tilsvarende moderat. Navr kan<br />

f.eks. bruges hvor man ønsker<br />

træer nær bygninger uden for<br />

tung skygge. Den moderate<br />

skygge åbner også mulighed<br />

for anvendelse i kombination<br />

med urter. Omvendt giver træet<br />

ikke skygge nok til at reducere<br />

fremspiring af ukrudt.<br />

Jordbundstolerancen hos<br />

navr er stor. Arten udvikles<br />

bedst på næringsrige muldjorder<br />

og kan klare sig ved Limfjorden<br />

hvor der forekommer<br />

kalkrige jorder. På tørre sandjorder<br />

med lav pH, f.eks. omkring<br />

den jyske hedeslette, trives<br />

den mindre godt.<br />

Arten kan også trives i byklima<br />

under ringe vækstbetingelser<br />

med forstyrrede jordbundsforhold,<br />

moderat salt i jorden,<br />

kastevinde og luftforurening.<br />

Dertil kommer at arten er meget<br />

tørketolerant og synes at<br />

have stor tilpasningsevne ved<br />

ændringer i klimaforhold. Alle<br />

egenskaber gør arten egnet<br />

som bytræ.<br />

Navr udmærker sig også ved<br />

at have stor beskæringstole-<br />

Navr i Auning. 10-12 meter høj.<br />

Har nok været stynet. Tegning af<br />

Signe Moos Andersen.<br />

rance. Arten er meget formningsegnet<br />

og er dermed også<br />

meget anvendelig som strukturgivende<br />

arkitektonisk element,<br />

f.eks. som stramt klippede<br />

hække eller pur i vore uderum.<br />

Hos navr sker saftstigningen<br />

allerede i det tidlige forår.<br />

Det bør haves in mente ved<br />

beskæring af større træer.<br />

Desværre findes kun få sorter<br />

af navr, og der savnes især<br />

danske sorter af dansk oprindelse.<br />

’Elsrijk’ er en hollandsk<br />

sort, 6-8 meter høj med gennemgående<br />

stamme. Hos unge<br />

træer er kronen kegleformet,<br />

senere mere ægformet krone<br />

med tæt forgrening og regelmæssig<br />

opbygning.<br />

’Nana’ er et lille træ med<br />

bred kugleformet vækst og<br />

særdeles tæt forgrening, særlig<br />

egnet til små haver.<br />

Der er flere udpegede danske<br />

frøkilder. På baggrund af<br />

en selektion i danske økotyper<br />

er der udvalgt kloner ved Danmarks<br />

Jordbrugsforskning. Klonerne<br />

er plantet i en frøplantage<br />

anlagt af HedeDanmark.<br />

Forsøg viser at klimatilpassede<br />

frøkilder - helst danske - er<br />

afgørende for at få gode resultater<br />

og veludviklede træer.<br />

Frøkilder der ikke er klimatilpassede<br />

får flere sygdomme<br />

som meldug og grendød forårsaget<br />

af kransskimmel. ❏<br />

Poul Erik Brander er tidligere forskningsleder<br />

ved Danmarks Jordbrugsforskning,<br />

nu freelance produktudvikler<br />

for planteskoler. Signe Moos Andersen<br />

er landskabsarkitekt og partner<br />

i moos+looft aps have- og landskabsarkitekter<br />

MDL PLR.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


GRØNT MILJØ 9/2008 9


Træets hovedpinepille<br />

Stressede træer laver deres egen medicin,<br />

bekræftes af amerikansk forskning<br />

Stressede træer laver deres<br />

egen medicin når de bliver<br />

stressede af sygdom, insektangreb,<br />

tørke og kulde. Forskere<br />

fra The National Center for<br />

Atmospheric Research i USA<br />

har med nye målinger fået bekræftet<br />

at træer reagerer mod<br />

stress ved at danne stoffet methylsalicylat.<br />

Det minder meget<br />

om acetylsalicylsyre som bruges<br />

i hovedpinepiller.<br />

Det var ellers noget andet<br />

forskerne skulle måle. De<br />

havde sat udstyr op i 30 meters<br />

højde for at måle den lokale<br />

luftforurening over en lund af<br />

valnøddetræer i Kalifornien.<br />

Det meget følsomme udstyr afslørede<br />

dog også at luften var<br />

fuld af methylsalicylat, f.eks.<br />

når det var særligt tørt og når<br />

hede dage fulgte særligt kolde<br />

nætter. Altså når træerne var<br />

udsat for stress. Forskellen var<br />

vel at mærke statistisk signifikante,<br />

understreger Thomas<br />

Karl der ledte undersøgelsen.<br />

10<br />

Instrumenterne der var anbragt<br />

omkring 30 meter over<br />

jordoverfladen målte op til<br />

0,025 milligram methylsalicylat<br />

pr. kvadratfod pr. time.<br />

Forskerne kender ikke stoffets<br />

funktion, men har flere<br />

forslag. Stoffet kan måske stimulere<br />

træet til at danne proteiner<br />

der beskytter træer lige<br />

som menneskets immunforsvar<br />

beskytter mod sygdomme. En<br />

anden mulig funktion kan være<br />

at træet sender signaler<br />

gennem luften. Det kan være<br />

hurtigere end at sende signalerne<br />

gennem træet. På den<br />

måde er hele træet hurtigt advaret<br />

imod de stressende forhold.<br />

Desuden gætter forskerne<br />

på at træerne via stofferne<br />

kan kommunikere over længere<br />

afstande. Dermed kan de<br />

advare nabotræer mod tørketrusler<br />

og andre farer allerede<br />

før de begynder at tørre ud.<br />

Opdagelsen åbner for den<br />

mulighed at træforvaltere kan<br />

På en bølget græsflade er der i et flydende forløb placeret 44<br />

hækomkransede kolonihaver, hver på cirka 25 x 15 meter.<br />

En oval kolonihave bliver kulturarv<br />

Nr. 28 blandt de 44 fritliggende<br />

ovale kolonihaver i Kolonihaveforeningen<br />

for Nærum og<br />

Omegn bliver mønsterhave.<br />

Det usædvanlige stykke landskabsarkitektur<br />

tegnede havearkitekten<br />

C.Th. Sørensen for<br />

60 år siden. Hele området blev<br />

fredet i 1991, men området<br />

har alligevel ændret sig. Kulturarvsstyrelsen<br />

laver derfor en<br />

af haverne til mønsterhave ud<br />

fra C. Th. Sørensens oprindelige<br />

planforslag. Det forfaldne<br />

hus sættes samtidig i stand, så<br />

det indgår i den fredede helhed.<br />

Samtidig laves en manual<br />

med praktiske retningslinjer<br />

som grundlag for at fastholde<br />

fredningsværdierne og retablere<br />

mistede eller svækkede<br />

værdier. Kulturarvsstyrelsen<br />

samarbejder med Rudersdal<br />

Kommune og Rudersdal Museer<br />

om drift og fremvisning af<br />

den kommende udstillingshave<br />

og hele den fredede havekoloni.<br />

Forsker ved NCAR i Californien undersøger det aspirinlignende stof der<br />

produceres når træer bliver stressede. Foto fra www.sciencedaily.com.<br />

holde øje med planternes helbred<br />

ved blot at måle på luftens<br />

niveau af methylsalicylat.<br />

Det kan være mere effektivt<br />

end at kigge på træerne for at<br />

fastslå deres sundhed. Man<br />

kan også forestille sig at man<br />

kan komme træerne til undsætning<br />

før en eventuel sygdom<br />

kommer i fuldt udbrud,<br />

måske med insektmidler.<br />

Opdagelsen giver også et<br />

fingerpeg om hvad der bliver<br />

af atmosfærens indhold af organiske<br />

molekyler, de såkaldte<br />

VOC (Volatile Organic Com-<br />

pounds) der bl.a. indgår i dannelsen<br />

af skyer og jordnær<br />

ozon, en vigtig forureningskilde.<br />

I teorien er der mere VOC i<br />

atmosfæren end man hidtil<br />

har kunne finde, men måske<br />

gemmer det sig i planternes<br />

hovedpinemedicin og andre<br />

plantehormoner. Det var for at<br />

måle VOC at måleudstyret<br />

egentligt blev sat op i valnøddelunden.<br />

Man fik et resultat,<br />

bare ikke det ventede. sh<br />

KILDER<br />

Træ er <strong>Miljø</strong>. www.trae.dk.<br />

Science Daily. www.sciencedaily.com<br />

Nyt system vil sænke herbicidforbrug<br />

Med et sensorisk sprøjtesystem<br />

kan man reducere forbruget af<br />

plantegifte med op til 80%,<br />

oplyser Ingeniøren (www.ing.<br />

dk, 26.9.08). Systemet er en<br />

avanceret pletsprøjtning hvor<br />

man kun sprøjter lige der hvor<br />

de kimbladede ukrudtsplanter<br />

titter frem. Foreløbig findes systemet<br />

kun som en prototype<br />

udviklet af Det Jordbrugsvidenskabelige<br />

Fakultet og<br />

Dansk Landbrugsrådgivning.<br />

Foran sprøjtebommen er der<br />

små kameraer som tager et billede<br />

af jordoverfladen. Billedet<br />

sendes gennem en computer<br />

der opdeler arealet i celler og<br />

markerer hvilke celler der er<br />

ukrudt i og skal sprøjtes. Computeren<br />

giver besked til sprøjten<br />

som åbner og lukker dyserne<br />

alt efter behov. Systemet er<br />

koblet til en markrobot som<br />

via et kamera selv finder vej<br />

over marken. Derved kan hele<br />

sprøjtningen automatiseres.<br />

Systemet skal dog udvikles mere<br />

før det kan tage skridtet fra<br />

laboratoriet til marken. Bl.a.<br />

skal arbejdshastigheden op.<br />

Projektet har kørt 2½ år og finansieres<br />

af <strong>Miljø</strong>styrelsens<br />

Pesticidforskningsprogram.<br />

Sjusket landbrug truer fortidsminder<br />

Ifølge naturbeskyttelsesloven er det forbudt at dyrke jorden<br />

nærmere end to meter fra et fortidsminde. Alligevel er omkring<br />

3000 fortidsminder skadet på grund af landbrugsdrift.<br />

Det viser første del af en undersøgelse som ti museer udfører<br />

for Kulturarvsstyrelsen. I alt er 9000 ud af 31.000 fortidsminder<br />

beskadiget. Ud over landbrugets ulovligheder er årsagen<br />

bl.a. erosion, ræve og grævlinger. Formanden for Dansk<br />

Landbrug, Ib W. Jensen beklager. „Det er sjusk der ødelægger<br />

fortidsminderne, og der er absolut ingen undskyldning,“<br />

siger han til Politiken (27.10.08) og forestiller sig bl.a. mere<br />

oplysningsarbejde for at løse problemet.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


John Deere 5-leds cylinderklipper<br />

Denne produktive og lydsvage John Deere 1905 cylinderklipper er<br />

brugervenlig, komfortabel og nem at vedligeholde – og en pålidelig<br />

investering som sikrer dig velplejede plæner i fremtiden.<br />

Diagnosesystemet Whitebox overvåger konstant maskinen og sikrer dig<br />

mod irriterende driftsstop. For at hjælpe dig er ergonomien og komforten<br />

sat i højsædet. Med den integrerede kontrolarm, CommandArm, får<br />

du en bekvem arbejdsstyring, hvor alle vigtige betjeningsknapper er<br />

lige ved hånden. F.eks kan klippeledene løftes eller sænkes individuelt,<br />

og betjeningen af CrossCut funktionen (hurtig vendebetjening) er også<br />

ligetil.<br />

Som en ekstra komfortmulighed kan du supplere maskinen med en<br />

rummelig, isoleret kabine evt. med aircondition.<br />

Kontakt din lokale aut. John Deere forhandler og hør mere om denne<br />

cylinderklippers fortræffeligheder.<br />

1905<br />

– 5-leds cylinderklipper<br />

42 hk, 4-cyl. Yanmar diesel<br />

4 WD<br />

Hydraulisk transmission<br />

Maks. kørehastighed 25 km/t<br />

Jumbo klippeled 6-blads<br />

(345 cm)<br />

Jumbo klippeled 8-blads<br />

(345 cm)<br />

ESP klippeled 8-blads<br />

(345 cm)<br />

B1106<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 9/2008<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

11


12<br />

Se og prøv<br />

dem!<br />

Ring for<br />

demo<br />

FD 1500<br />

Markedets største og meste effektive<br />

maskine til opsamling af græs<br />

og løv 4 WD. 900L græsbeholder<br />

med høj tip.<br />

Bee Fly<br />

Effektiv og særdeles manøvredygtig<br />

maskine for opsamling af græs<br />

og løv. Fås i flere variationer og<br />

størrelser.<br />

www.kiba.dk<br />

Græsmaskiner<br />

FD 280<br />

Klipper med opsamler til mindre<br />

og mellemstore arealer. Hvor god<br />

opsamlingsevne og smidighed er<br />

et krav.<br />

Bee Fly L<br />

En professionel maskine med<br />

komfort og driftsikkerhed i topklasse.<br />

Flere muligheder for valg<br />

at klippebord.<br />

Skolevej 30 · Drastrup<br />

8960 Randers SØ · info@kiba.dk<br />

Tlf. 70 25 00 20 · Fax 70 25 00 30<br />

Flishugning af træ op til ø 25 cm<br />

Udkørsel af effekter<br />

Ingegårdsvej 11, 4330 Tølløse. Tlf. 59 18 50 77. www.ks-treecare.dk<br />

PERFEKT KLIPPERESULTAT,<br />

HURTIG, ROBUST.<br />

Når man klipper græs med Walker Mower opnår man et klipperesultat nær det<br />

perfekte. Desuden kan du reducere din klippetid med ca. halvdelen i forhold til<br />

en almindelig havetraktor.<br />

Det er ikke til at tro på før man har oplevet det. Derfor tilbyder vi demonstration af<br />

Walker Mowers, så du kan opleve hvordan en Walker Mower arbejder: hurtigt og<br />

perfekt med eller uden opsamler. Robust, driftsikker og gennemprøvet konstruktion.<br />

Bygget til professionelt brug. Kontakt os for en uforpligtende demonstration.<br />

Se mere på www.walkereu.com.<br />

Yderligere oplysninger samt forhandler anvises,<br />

Hansen & Kiilsholm,<br />

Skibhusvej 51, 5000 Odense,<br />

Tlf. 66117532.<br />

Bynkeambrosiens pollen<br />

Den potentielt invasive og allergifremkaldende<br />

plante kan også sætte pollen i Danmark<br />

Den invasive og stærkt allergifremkaldende<br />

urt bynkeambrosie<br />

kan udvikle pollen under<br />

danske forhold. Det har<br />

forskere ved Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

konstateret i<br />

dette efterår. En enkelt plante<br />

producerer mellem en halv og<br />

en hel million pollen. Pollen<br />

fra blot tre-fem planter er nok<br />

til at forurene luften i en stor<br />

sportshal i en grad så personer<br />

med høfeber bliver dårlige.<br />

Det har hidtil været antaget<br />

at bynkeambrosie ikke kunne<br />

nå at udvikle og udsende pollen<br />

på vores breddegrader. Det<br />

kan den altså. Danmarks Naturfredningsforening<br />

var allerede<br />

for et år siden ude med<br />

en advarsel som nu er blevet<br />

bekræftet. Spørgsmålet er nu<br />

om planten også kan sætte<br />

spiredygtige frø og dermed<br />

sprede sig herhjemme. Og kan<br />

den ikke nu, kan den måske<br />

komme til det i takt med at klimaforandringerne<br />

forlænger<br />

vækstsæsonen, oplyser Danmarks<br />

<strong>Miljø</strong>undersøgelser.<br />

Bynkeambrosie er fra Nordamerika,<br />

men er blevet spredt<br />

med bl.a. landbrugsfrø og fuglefoder<br />

og findes derfor tit i<br />

Bynke-ambrosie.<br />

Foto: Michael Stoltze<br />

haver. Planten er nu spredt ud<br />

over store dele af Syd- og Mellemeuropa.<br />

I Tyskland indgår<br />

bekæmpelse af planten i den<br />

nationale allergihandlingsplan.<br />

Hvor planten har spredt sig i<br />

naturen, er den også et generende<br />

markukrudt.<br />

Bynke-ambrosie bliver godt<br />

1 meter høj med bregneagtige<br />

blade og mange tætte blomsterstande.<br />

Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

henstiller til at<br />

planten rykkes op hvor den<br />

findes og kommes i en sæk til<br />

forbrænding. Man bør bruge<br />

handsker da plantens saft kan<br />

give allergiske reaktioner.<br />

I Danmark får vi dog ikke<br />

kun ambrosie-pollen fra de<br />

planter der vokser her. I forbindelse<br />

med europæiske undersøgelser<br />

af langtransporteret<br />

pollen er der observeret<br />

store ‘pulser’ med bynkeambrosie-pollen<br />

fra bl.a. Tjekkiet<br />

og Ungarn og op gennem Polen.<br />

Alt tyder på at disse pollen<br />

også transporteres videre med<br />

vinden til Danmark. sh<br />

KILDE<br />

Steen Voigt (2008): Invasiv plante<br />

storproducent af stærkt allergifremkaldende<br />

pollen. DMU-nyt 2/08.<br />

www.dmu.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Engang fløj vi rundt i langsomme<br />

flyvemaskiner og tog<br />

billeder af landjorden. I Danmark<br />

blev de fleste af disse billeder<br />

gemt i de amtslige forvaltninger,<br />

men i forbindelse<br />

med kommunalreformen blev<br />

de gamle luftfotos afleveret til<br />

kommunerne. Nu har de fundet<br />

vej til internettet på<br />

www.flyfotoarkivet.dk.<br />

Flyfotoarkivet fungerer som<br />

en slags historisk ‘Google<br />

Brøndbyvester<br />

1925 og 2006.<br />

Fra Flyfotoarkivet.<br />

Gamle luftbilleder lægges ud på nettet<br />

Earth’ for Danmark. Man kan<br />

vælge mellem en række tidsperioder<br />

og derefter zoome<br />

ind på de områder i landet,<br />

som på nuværende tidspunkt<br />

findes i arkivet. De ældste luftfotos<br />

er fra Brøndby Kommune<br />

og stammer fra 1925. Der er<br />

unægtelig sket en del i landskabet<br />

siden.<br />

En del af de historiske flyfotos<br />

forekommer måske lidt<br />

skæve, men det er fordi nogen<br />

af dem er taget som ‘lodsfotos’,<br />

altså lodret ovenfra, mens<br />

andre er taget i en skrå vinkel<br />

for at fange et særligt motiv<br />

som for eksempel et byområde<br />

eller en ejendom. Arkivet er<br />

dog langt fra færdig, og alene<br />

Region Midtjylland regner<br />

med senere at kunne vise mere<br />

end 100.000 fra slutningen af<br />

1950’erne og frem til i dag. På<br />

disse fotos er særligt byområderne<br />

i en væsentligt højere<br />

kvalitet, fordi de er fotograferet<br />

fra lave flyvehøjder.<br />

Det er dog ikke kun kommunerne<br />

der har set sig lune på<br />

de historiske danmarksbilleder.<br />

Danmarks <strong>Miljø</strong>portal har søsat<br />

deres eget projekt og vil<br />

skaffe alle de billeder som Englands<br />

Royal Air Force tog i<br />

1949 og som US Air Force tog i<br />

1954 og gøre dem tilgængelige<br />

på det samma arkiv,<br />

www.flyfotoarkivet.dk. llt<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 13


14<br />

Når landskabet er en golfbane<br />

Golf er kommet for at blive. Det er de kæmmede greens og store<br />

klubhuse i nogle af de smukkeste landskaber også.<br />

Af Lars Thorsen<br />

Ledreborg Place Golf har den eneste bane i Danmark der er designet af golflegenden Nick Faldo. Foto: Lars Thorsen.<br />

Greenkeeperen, der skal vise<br />

mig kører mig rundt på<br />

golfbanen, hedder Alex Mc-<br />

Combie. Mere golfklingende<br />

navn skal man lede længe efter,<br />

så jeg føler mig i trygge<br />

hænder da jeg tropper op i<br />

Ledreborg Palace Golfs fashionable<br />

klubhus. Jeg er ankommet<br />

til den eneste golfbane i<br />

Danmark som golflegenden<br />

Nick Faldo har designet for at<br />

undersøge, om en golfbane er<br />

et gode eller et ond i naturen.<br />

På vejen herop er jeg kørt<br />

over grønne bakker og igennem<br />

lave dale i det historiske<br />

og smukke landskab nord for<br />

Lejre, hvor jeg vist så en femhornet<br />

ged med strid pels stå<br />

og skutte sig ved læsiden af en<br />

gul bondegård. Det kan dog<br />

være at morgendisen har spillet<br />

mine øjne et puds. Selve<br />

golfbanen snor sig omkring i<br />

Herthadalens imponerende<br />

landskab, men havde det ikke<br />

været bedre uden golfbanen?<br />

Det er jeg kommet for at spørge<br />

Alex McCombie om.<br />

Fortidens synder<br />

Inden Alex McCombie blev ansat<br />

hos Ledreborg Palace Golf,<br />

havde han arbejdet i mere end<br />

20 år på Parkstone Golf Club i<br />

Dorset hvor der var foregået<br />

en tilbundsgående mishandling<br />

af området.<br />

„Det var dengang, mange<br />

golfbaner var dårlige for mil-<br />

jøet,“ siger Alex McCombie.<br />

„Der blev brugt for meget<br />

gødning, for megen sprøjtegift<br />

og for meget vand, og fra at<br />

have været en linksbane med<br />

masser af lyng var den nærmest<br />

blevet til en parkbane<br />

med masser af træer der ikke<br />

blev vedligeholdt og ingen<br />

plads til de oprindelige arter,<br />

for eksempel de smukke sandfirben.<br />

Der var simpelthen opstået<br />

et unaturligt miljø,“ forklarer<br />

Alex McCombie.<br />

Her 20 år senere er golfbanen<br />

næsten kommet sig, men<br />

den er et godt eksempel på at<br />

en golfbane kan forringe landskabet.<br />

At denne risiko medfører<br />

et ansvar, er Alex McCombie<br />

godt klar over. „Jeg har altid<br />

tænkt på den positive eller<br />

negative indflydelse som jeg<br />

meget let kan have på miljøet,<br />

men jeg vælger ikke at have<br />

en negativ indflydelse. Jeg kan<br />

godt lide at sige at vi er landskabets<br />

kustoder. Vi ejer det<br />

ikke, men vi er her for at passe<br />

på det i en lille flig af dets samlede<br />

forløb.“<br />

Smukt er det jo<br />

Da vi endelig sætter os op i<br />

den mørkegrønne E-Z-GO golfbil<br />

og nyder terrænets rutchebane,<br />

er det let at se hvorfor<br />

Alex er forelsket i landskabet.<br />

Her stikker gravhøjene op som<br />

små øer med krogede træer på<br />

ryggen. Vi dykker ned til en af<br />

områdets tre moser, før vejen<br />

går langs de fredede hegn i<br />

smukke løvfaldsfarver.<br />

Da vi holder pause på banens<br />

fjerneste bakke, og jeg<br />

prøver at lade være med at<br />

falde i svime over udsigten,<br />

LEDREBORG PALACE GOLF<br />

Ledreborg Palace Golfs bane åbnede i efteråret 2007 med en<br />

18 hullers mesterskabsbane. Banen er designet af Nick Faldo,<br />

en af sportens kendte elitespillere.<br />

Banen ligger i et fredet område i et historisk område ved<br />

Gammel Lejre. Jorden tilhørte Ledreborg Gods der ejes af Silvia<br />

og John Munro. Nu er ejeren Ledreborg Palace Golf A/S.<br />

Fredningen fra 1973 var frivillig og forudsatte at det skulle<br />

være muligt at anlægge en golfbane på godsets jord.<br />

Ifølge lokalplanen skal der „iagttages den største respekt<br />

for de unikke forhold der hersker på Ledreborg Gods.“ Derfor<br />

må der ikke plantes store beplantninger i landskabet, og alle<br />

bunkers er vinklet så de ikke ses fra offentlig vej og sti.<br />

Der er 10 ansatte til at tage vare på golfbanen og området<br />

under ledelse af golf course manager Alex McCombie.<br />

fortæller Alex McCombie at<br />

området før har været landbrug.<br />

Derfor vil han skyde på<br />

at der nu kun udledes omkring<br />

4% af den mængde gødning,<br />

der før blev tilført jorden. Jeg<br />

begynder at synes at golfbaner<br />

ikke er en helt skidt idé.<br />

Løgfrøens nye golfbane<br />

En anden golfbane som også<br />

er blevet bygget på tidligere<br />

landbrugsarealer er Lübker<br />

Golf Resort på Djurs. Som navnet<br />

antyder er der nærmest<br />

blevet bygget en helt ny by i<br />

forbindelse med golfbanen.<br />

Her er ferieboliger, et 5-stjernet<br />

hotel og konferencecenter<br />

og selvfølgelig golfbanerne<br />

med i alt 36 huller. Det lyder<br />

ikke just som en opskrift på et<br />

organisk samspil med naturen,<br />

så jeg spurgte biolog i Syddjurs<br />

Kommune Lars Bruun hvad<br />

man skal mene om det første<br />

danske golfressort af et sådant<br />

omfang. Lars Bruun sidder også<br />

i plejeudvalget der holder<br />

øje med golfbanen, og han er<br />

faktisk ikke så bekymret.<br />

„Nu er der ikke blevet anlagt<br />

bygninger i beskyttede<br />

naturtyper. De eneste indgreb<br />

der er foretaget i beskyttet natur<br />

er naturforbedrende indgreb.<br />

Det har ikke kostet noget<br />

natur. Jeg tror faktisk at<br />

Lübker Golf Resort er relativt<br />

unik på landsplan når man ser<br />

på hvor mange naturhensyn<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


der er taget. Golfbanen ligger<br />

jo lige midt i et kerneområde<br />

for løgfrøer,“ forklarer Lars<br />

Bruun. Og ja, en løgfrø lugter<br />

af løg, i hvert fald når den bliver<br />

provokeret.<br />

„Derfor er der lavet mange<br />

nye vandhuller til løgfrøerne,<br />

og der er lavet oprensning af<br />

gamle vandhuller hvor man<br />

har renset slammet op og fjernet<br />

det fosfor der var bundet i<br />

søen. Man har altså fået tilpasset<br />

langt de fleste vandhuller<br />

til at løgfrøen kan leve her.<br />

Det er flettet godt sammen<br />

heroppe. Der løber også et<br />

vandløb gennem golfbanen<br />

som der løber en meget fin<br />

mose langs med, og her bliver<br />

der taget høslet til gode for de<br />

mange orkideer der er i denne<br />

mose,“ lyder det fra Lars Bruun<br />

der også understreger at der<br />

på Dansk Golf Union initiativ<br />

er sket en kraftig begrænsning<br />

af forbruget af sprøjtegifte.<br />

Man bygger et landskab<br />

At golfbanerne er blevet bedre<br />

til at reducere deres negative<br />

indflydelse på naturen, bekræftes<br />

i Dansk Naturfredningsforening.<br />

„De sidste år er<br />

der jo heldigvis sket meget på<br />

golfområdet omkring at reducere<br />

pesticidforbruget, og efter<br />

Dansk Golf Union lavede<br />

pesticidaftalen med miljøministeren,<br />

er der i hvert fald sket<br />

noget positivt i forhold til at<br />

reducere forbruget af pesticider.<br />

Man har godt nok ikke<br />

nået målene, men man er i det<br />

mindste nået halvvejs,“ fortæller<br />

plankoordinator Nina Larsen<br />

Saarnak.<br />

Hun gør til gengæld op-<br />

mærksom på at naturbeskyttelse<br />

ikke kun handler om forurening<br />

og udvaskning af gødning.<br />

Det drejer sig også om<br />

landskabet, og her ser det ikke<br />

helt så godt ud.<br />

„Selv om en green eksempelvis<br />

kun fylder 40 kvadratmeter,<br />

så er influensområdet<br />

meget større. Du går jo ind og<br />

dozer området fuldstændigt<br />

væk og bygger det op på ny,<br />

for jorden skal være på en bestemt<br />

måde før, du kan spille<br />

golf på den. Så det kan godt<br />

være at resultatet til sidst bliver<br />

et let og bølget landskab<br />

ligesom før, men det betyder<br />

ikke at det ikke har været gravet<br />

ud til ukendelighed, og der<br />

er blevet lavet søer og fjernet<br />

drænrør og sådan noget. At<br />

anlægge en golfbane er at<br />

bygge et nyt landskab. Så kan<br />

det godt være at man tilegner<br />

det den stil der var i landskabet<br />

tidligere, men det er ikke<br />

det samme landskab.“<br />

Den gode eller den onde<br />

Alligevel vil Nina Larsen Saarnak<br />

ikke en gang for alle at slå<br />

fast om en golfbane er et plus<br />

eller et minus for naturen.<br />

„Der er ikke noget entydigt<br />

svar. Antag at man har et stykke<br />

landbrugsjord som ikke er<br />

særligt landskabeligt værdifuldt,<br />

og man så lavede en ambitiøs<br />

golfbane hvor man udlagde<br />

områder til natur der ikke<br />

blev spillet på, hvor man lavede<br />

nogle grønne korridorer<br />

så dyr og planter kunne færdes<br />

på tværs af golfbanen,<br />

korridorer som måske forbandt<br />

naturområder som ikke<br />

før var forbundet. I så fald ville<br />

LÜBKER GOLF RESORT<br />

Lübker Golf Resort på Djursland åbnede 26. september 2008<br />

med en 27 hullers golfbane og en 9 hullers træningsbane<br />

tegnet af golfbanearkitektfirmaet Robert Trent Jones II.<br />

Til anlægget hører et omfattende byggeri med ferie- og<br />

konferencecenter, wellnesscenter, restauranter, feriehuse og<br />

luksuslejligheder. De første etaper er færdige og solgt. Fuldt<br />

udbygget bliver der 350 feriehuse, 99 golfboliger og hotel.<br />

Poul Anker Lübker står bag Lübker Golf Resort. Udgangspunktet<br />

var jorden til Mogenstrup Skovgård på 170 ha. Der er<br />

senere købt 31 ha til. Selskabet Lübker Golf A/S har solgt aktier<br />

for 92 mio. kr. som finansierer anlægget.<br />

Golfbanen og golfbyen ligger i et delvist fredet naturområde.<br />

Lübker Golf Resort har egen naturvejleder, og der er<br />

tinglyst plejeplan for området. 29 mand er ansat til at passe<br />

og pleje banen ledet af chefgreenkeeper Derek Grendowicz.<br />

man styrke natur og miljø. Så<br />

er der et positivt potentiale<br />

omkring etableringer af golfbaner,<br />

men der kan absolut<br />

også være det modsatte. Vi er<br />

generelt imod uplanlagt byggeri<br />

i det åbne land. Det at<br />

etablere en ny golfbane mener<br />

vi heller ikke samtidigt skal give<br />

ret til etablering af feriehusbebyggelse,<br />

swimmingpools,<br />

tennisbaner, nye boliger eller<br />

generelt unødigt store eller<br />

høje klubhuse,“ siger Nina Larsen<br />

Saarnak.<br />

Hun roser dog Dansk Golf<br />

Unions arbejde med den omfattende<br />

pjece kaldet ‘Golf, natur<br />

og friluftsliv’ i samarbejde<br />

med bl.a. Skov- og Naturstyrelsen,<br />

Danmarks Naturfredningsforening,<br />

Friluftsrådet og Danske<br />

Regioner. Pjecen giver idéer<br />

til hvordan natur- og friluftsinteresser<br />

kan varetages når<br />

en golfbane skal etableres og<br />

drives. Det lader altså til at der<br />

ikke er noget til hinder for at<br />

en golfbane kan være et plus i<br />

naturen. Til gengæld er der<br />

Der er moser, gravhøje og fredede hegn i og omkring golfbanen nord for Lejre. Foto: Lars Thorsen.<br />

heller ikke noget til hinder for<br />

det modsatte.<br />

Landskabet sløres<br />

I Skov & Landskab ved Københavns<br />

Universitet sidder landskabsarkitekt<br />

Vibeke Nellemann<br />

der har arbejdet med<br />

landskabsanalyse, planlægning<br />

og forvaltning i det åbne land<br />

i over 25 år samt lokalisering af<br />

golfbaner. Hun understreger<br />

at en golfbane sagtens kan tilføre<br />

landskabet noget positivt<br />

alt efter hvilket landskab og<br />

golfbane der er tale om. Til<br />

gengæld kan en golfbane også<br />

sløre og forringe landskabets<br />

oprindelige karakter og<br />

oplevelsesværdi.<br />

„Det er jo i virkeligheden et<br />

rekreativt anlæg, og det fremstår<br />

også sådan i landskabet,“<br />

fortæller hun. Hvis det for eksempel<br />

drejer sig om et flot<br />

herregårdslandskab eller et naturområde,<br />

så tilfører en golfbane<br />

en masse greens og småplantninger<br />

hvilket kan være<br />

meget forstyrrende for landskabsoplevelsen,“<br />

forklarer Vibeke<br />

Nellemann. På grund af<br />

golfbanens urbanisering af<br />

landskabet så hun gerne at<br />

golfbaner fik en mere bynær<br />

placering. ❏<br />

KILDER<br />

Interview med golf course manager<br />

Alex McCombie, Ledreborg Palace<br />

Golf.<br />

Interview med plankoordinator i Danmarks<br />

Naturfredningsforening Nina<br />

Larsen Saarnak.<br />

Interview med biolog i Syddjurs Kommune<br />

Lars Bruun.<br />

Interview med seniorrådgiver i Skov &<br />

Landskab Vibeke Nellemann.<br />

Bob Taylor, Malcom Peake, Lee Pensose:<br />

The wildside of golf.<br />

Dansk Golf Union: Golf, natur og friluftsliv.<br />

Greenkeeperen 4/2007.<br />

Danske Anlægsgartneres Golfsektion:<br />

Plantning på golfbaner.<br />

www.lpgc.dk.<br />

www.lubker.com.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 15


I bladet, hvor forsikringsmandens artikel er bragt, prydes forsiden af<br />

birk i en have. Mon den har langt igen?<br />

Forsikringsmandens råd<br />

Facadeplanter giver fugtproblemer og træer<br />

ødelægger kloakken. Eller gør de?<br />

Der skal ikke være planter<br />

nær ved eller op ad huset.<br />

Hverken buske eller slyngplanter.<br />

Lad huset få mindst tre<br />

meters frihed for planter. Og<br />

store træer skal slet ikke være i<br />

haven. Det er budskabet i artiklen<br />

‘Det ideelle hus - fra et<br />

forsikringsmæssigt synspunkt’<br />

bragt i Parcelhusejernes<br />

Landsforenings blad ‘Mit hus’.<br />

Artiklen er skrevet af Henrik<br />

Westergaard fra Købstædernes<br />

Forsikring som udgiveren har<br />

indledt samarbejde med.<br />

Man må forstå artiklen som<br />

et udgangspunkt når forskellige<br />

hensyn i hus og have skal<br />

afvejes. Men overdriver Westergaard<br />

ikke beplantningens<br />

negative egenskaber?<br />

Generelt præges artiklen af<br />

den holdning at plantevækst<br />

gør huset fugtigt og bidrager<br />

til svampeskader. Hvad ved vi?<br />

Undersøgelsen ‘Facadebeplantning’<br />

fra 1993 påviser at<br />

16<br />

facadebeplantning ikke skader<br />

mure når den ellers placeres<br />

og plejes rigtigt. Facadebeplantningens<br />

fordampning og<br />

slagregnsbeskyttelse er tværtimod<br />

med til at holde muren<br />

tør. Der kan dog eventuelt optræde<br />

afledte fugtskader,<br />

f.eks. når uplejet facadebevoksning<br />

løfter tegl. Om hække<br />

og buske nær facader er<br />

der ikke lignende danske undersøgelser,<br />

men der er ikke<br />

grunde til at tro at konklusionen<br />

skulle blive en anden.<br />

En anden holdning i Westergaards<br />

artikel er at rødder<br />

ødelægger rør. Hvad ved vi?<br />

Undersøgelsen ‘Trærødder i<br />

afløbsledninger’ fra 1997 peger<br />

på at man mest finder rødder<br />

i gamle rørsystemer, især i<br />

overgangene mellem to ledninger,<br />

og at problemerne<br />

mest er knyttet til de relativt<br />

overfladiske stikledninger og<br />

rødder fra pil, birk og poppel.<br />

Heller ikke birketræer hører hjemme i en<br />

almindelig parcelhushave. Få dem fjernet...<br />

„Store træer hører slet ikke hjemme i en parcelhushave,<br />

men ude i den store skov. Store træer vælter nu og da i<br />

storme og ødelægger bygninger, de løfter vandstik- og<br />

kloakledninger og/eller deres rødder vokser ind i rørene, de<br />

kan ødelægge fundamentet på huset, de skygger og tiltrækker<br />

nedbør/fugt omkring huset og de giver mange algevækster<br />

på tage og murværk. Heller ikke birketræer hører<br />

hjemme i en almindelig parcelhushave. Få dem fjernet, og<br />

betal hvad det koster at få professionelle træfolk til at fjerne<br />

dem. Store træer må under ingen omstændigheder stå lige i<br />

nærheden af bygninger. Så beder man selv om en skade.<br />

Den er også helt gal hvis man lader buske eller andet stå<br />

op ad husets facader eller gavle eller - som man ser dagligt -<br />

lader slyngvækster vokse op ad huset. Den væsentligste bestanddel<br />

for enhver plantes liv er vand. I sagens natur trækker<br />

planten vand til sig, og det går ofte ind i mur- eller træværk<br />

som opfugtes. Mange planter ‘lever’ af samspillet mellem<br />

mur- og træværk, men med den konsekvens at sidstnævnte<br />

ødelægges. Svampeskader er uundgåelige, men<br />

også husets beboere hører til blandt den udsatte gruppe i<br />

form af risikoen for sygdomme. Lad huset få mindst 3 meters<br />

‘frihed’ for planter/vækster eller andet, så huset kan få<br />

luft og tørre ud efter fugtige perioder.<br />

Med andre ord: Vær særlig opmærksom hvis der i nærheden<br />

af huset eller på eller op til huset enten er store træer<br />

eller plantevækster. Det kan være klogt at holde interessen<br />

væk fra sådanne huse.“<br />

Uddrag af artiklen ‘Det ideelle hus - fra et forsikringsmæssigt synspunkt’<br />

af Henrik Westergaard, Købstædernes Forsikring. Artiklen er<br />

bragt i ‘Mit Hus’ 3/2008 udgivet af Parcelhusejernes Landsforening.<br />

Afsnittet er kun et ud af flere i den 15 sider lange artikel.<br />

Andre undersøgelser, bl.a.<br />

den svenske ‘Trädrötter och<br />

ledningar’ fra 1992 peger på at<br />

rødder først trænger ind i rør<br />

når de i forvejen er utætte. Videre<br />

påvises at risikoen aftager<br />

med afstanden til træet. Den<br />

er gennemgående aftaget til<br />

5-10% 8-20 meter fra træet.<br />

Desuden peges der på at komprimeret<br />

jord øger risikoen for<br />

at rødder søger i ledningsgrave.<br />

Anbefalingerne går både<br />

på planteafstand, træart,<br />

jordløsning og rodspærrer -<br />

foruden ledningsrenoveringer.<br />

Ingen huller, ingen rødder.<br />

Kan rødder løfte vand- og<br />

kloakrør som Westergaard siger?<br />

„Hvis rødderne vokser<br />

uheldigt kan de med deres<br />

tykkelsesvækst løfte rørene.<br />

Men det er ikke noget jeg har<br />

hørt om før, så det kan ikke<br />

være et udbredt problem,“ siger<br />

civilingeniør Flemming<br />

Springborg, Rørcentret ved<br />

Teknologisk Institut.<br />

Henrik Westergaard, hvad er<br />

det forsikringsmæssige hovedproblem<br />

når man ser på havens<br />

beplantning?<br />

„Det er skader på kloak- og<br />

vandstikledninger når der et<br />

stort træ i nærheden. Ledningen<br />

kan blive løftet, og rødderne<br />

kan gro ind i kloakledningerne.<br />

Derfor vil jeg bestemt<br />

anbefale at man afholder<br />

sig fra at plante store træer<br />

nær rørledninger.“<br />

Med et skud fra hoften anslår<br />

Henrik Westergaard de<br />

samlede erstatningsudbetalinger<br />

for udendørs rørledninger<br />

ved parcelhuse omkring 275<br />

mio. kr. om året. Han vurderer<br />

at hovedparten af skaderne<br />

skyldes plantevækster, ikke<br />

mindst rødder fra store træer.<br />

Hvordan kan planter op ad<br />

huse være et problem når de<br />

holder bygningerne tørre?<br />

„Murværk tager stort set ikke<br />

skade, men det kan træværket.<br />

Vi har sager med svamp i<br />

rammer og tagkonstruktioner<br />

som vi kæder sammen med bevoksningen.“<br />

Hvilken dokumentation er<br />

der for at bevoksning nær huset<br />

skader træværket?<br />

„Vi har ikke videnskabelig<br />

dokumentation, men alle vores<br />

sager fortæller os at det<br />

hænger sådan sammen.“ sh<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


TRYGGHET & KVALITET<br />

FACKHANDELN<br />

K U N SK AP & SERVICE<br />

Mød os på<br />

Agromek<br />

uge 48<br />

Hal B<br />

Stand 2122<br />

Hold varmen med STIHL...<br />

Få kr. 1.600,-<br />

for din gamle<br />

motorsav<br />

www.stihl.dk - Tel. 36 86 05 00<br />

STIHL MS 390<br />

NU Kr. 2.956,- excl. moms<br />

Førpris Kr. 4.556,-<br />

Motorsave • Trimmere • Kratryddere • Kombimaskiner • Multisystem • Hækkeklippere<br />

Højtryksrensere • Blæse/sprøjteaggregater • Skæremaskiner • Jordbor • Kæmpe tilbehørsprogram<br />

SUPERTILBUD !<br />

Byt din gamle motorsav<br />

Få kr. 1.600,- for din gamle motorsav, uanset<br />

fabrikat og byt istedet til STIHL MS 390 - en<br />

meget effektstærk motorsav. Perfekt til arbejde<br />

i mellemstore træer og til opskæring af store<br />

mængder brænde. STIHLs orginale sværd og<br />

kæde giver fuld udnyttelse af vores højeffektive<br />

E-matic system, som minimerer slitage på sværd<br />

og kæde, samt forbrug af kædeolie med op til<br />

50%. Skynd dig ned til din lokale Servicerende<br />

forhandler og byt til nyt.<br />

The leader gives it all.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 17<br />

Tilbudet gælder fra 1. oktober - - 31. december 2009 2008<br />

Alle priser er excl. moms. Tilbud gældende t.o.m. 31.12.2007


Golfbanens nye klima<br />

Klimaforandringernes årsager og følger er globale, men har konkret betydning alle steder.<br />

Tag som eksempel danske golfbaner hvor klimaforandrringerne er sportens største udfordring.<br />

Af Torben Kastrup Petersen<br />

Med klimaforandringerne<br />

har golfbanerne udsigt<br />

til flere og nye skadevoldere,<br />

mere ukrudt og øget behov<br />

for vanding samtidig med at<br />

der kommer et øget pres om<br />

at spare på ressourcerne. Det<br />

kræver handling og omtanke,<br />

jo før des bedre.<br />

Det er nemlig ikke længere<br />

et spørgsmål om tro. Fakta er<br />

at klimaet ændrer sig med en<br />

hastighed vi ikke før har set.<br />

Det er slået fast af FN’s klimapanel.<br />

Klimaforandringernes<br />

årsager og følger er globale,<br />

men har konkret betydning<br />

alle steder. Også for de danske<br />

golfbaner der kan tjene som et<br />

eksempel på hvordan ethvert<br />

område får sine nye udfordringer.<br />

Og for golfsporten er<br />

klimaforandringerne sportens<br />

største udfordring.<br />

Balancen tippede<br />

Det har vist sig at der er en<br />

helt klar sammenhæng mellem<br />

indholdet af kuldioxid, CO 2 og<br />

temperaturændringerne på<br />

jorden. Det skyldes at CO 2 er<br />

en drivhusgas og dermed vil<br />

bidrage til drivhuseffekten.<br />

Den går kort sagt ud på at<br />

drivhusgasser i atmosfæren absorberer<br />

og reflekterer solens<br />

infrarøde stråler der dermed er<br />

med til at varme jorden op.<br />

Udviklingen i atmosfærens<br />

indhold af CO 2 kan måles helt<br />

tilbage til slutningen af sidste<br />

istid via undersøgelser af iskerner<br />

fra Grønland og Antarktisk<br />

og målinger fra atmosfæren.<br />

De viser at koncentrationen af<br />

CO 2 er vokset med dramatiske<br />

35% alene siden den industrielle<br />

revolution, hvilket er historisk<br />

kort tid. Vi kender endnu<br />

ikke effekterne med sikkerhed,<br />

men historien har vist os at vi<br />

kan forvente nogle markante<br />

klimaændringer.<br />

Før i tiden kunne mennesker,<br />

flora og fauna nå at tilpasse<br />

sig klimaændringer fordi<br />

ændringerne skete tilpas langsomt.<br />

Nu ændrer klimaet sig<br />

18<br />

for hurtigt til at vi kan tilpasse<br />

os. Det groteske er at det er<br />

menneskets egen skyld.<br />

For godt 250 år siden begyndte<br />

det at gå galt. Med<br />

dampmaskinens opfindelse begyndte<br />

vi at bruge af jordens<br />

opsparede ressourcer i form af<br />

kul. CO 2-balancen tippede og<br />

ophobningen i atmosfæren<br />

tog fart. Nu var det slut med<br />

den bæredygtige udnyttelse af<br />

jordens ressourcer.<br />

Et globalt problem<br />

Klimaforandringer er et globalt<br />

fænomen, men der er stor<br />

forskel på de enkelte landes<br />

rolle. Ironisk nok er det især de<br />

fattigste lande der har bidraget<br />

mindst til udledningen der<br />

bliver hårdest ramt. Her er der<br />

i forvejen pressede levevilkår<br />

og begrænset kapacitet til at<br />

forbedre forholdene. Flere<br />

oversvømmelser i Bangladesh<br />

og mere tørke i Afrika vil<br />

ramme hårdt. En sandsynlig<br />

følge er folkevandringer - en<br />

tendens der allerede ses i dag.<br />

Det giver derfor mest mening<br />

at snakke om klima ud fra<br />

et globalt perspektiv, og det er<br />

også i dette perspektiv at løsningerne<br />

skal findes. Men både<br />

følger og konsekvenser har<br />

også betydning på det nationale<br />

plan. For de nordiske<br />

lande peger prognoserne fra<br />

det internationale klimapanel<br />

på temperaturstigning på omkring<br />

4 grader ved udgangen<br />

af dette århundrede. Ekstreme<br />

vejrbegivenheder som lange<br />

hedebølger, storme og kraftig<br />

nedbør vil komme større hyppighed,<br />

intensitet og varighed.<br />

Det globale billede er at det<br />

vil blive endnu mere tørt hvor<br />

det er tørt i dag, og der vil<br />

komme mere vand hvor det i<br />

dag regner meget. I Danmark<br />

bliver vintrene vådere (sne bliver<br />

temmelig sjælden), mens<br />

somrene bliver noget tørrere.<br />

Både sommer og vinter vil der<br />

desuden være større risiko for<br />

kraftig regn, og om sommeren<br />

større risiko for tørke.<br />

Rammer også Danmark<br />

Isoleret set vil Danmark generelt<br />

få fordele af et varmere<br />

klima. Klimaet vil ligne det vi<br />

ser i det nordlige eller centrale<br />

Frankrig, eller hvis CO 2 udledningen<br />

fortsætter som nu, et<br />

vejr som i det nordlige Spanien.<br />

Landbruget vil kunne øge<br />

produktionen, og vi vil kunne<br />

reducere udgifterne til boligopvarmning.<br />

Ulemperne vil<br />

især være knyttet til de tørrere<br />

somre, flere storme og den<br />

mere intense nedbør som i forening<br />

med vandstandsstigninger<br />

giver større risiko for oversvømmelser.<br />

Klimaændringerne forudsætter udvikling af nye græssorter. Da det kan<br />

tage optil 20 år at udvikle en ny sort, er det væsentligt at vide så meget<br />

om det kommende klima som muligt.<br />

En ulempe er også at klimaændringer<br />

sker så hurtigt at<br />

plante- og dyrearter ikke kan<br />

tilpasse sig evolutionært. De<br />

må i stedet ændre deres udbredelsesområde<br />

for ikke at<br />

uddø. Den flora og fauna der<br />

ikke kan tilpasse sig eller flytte<br />

sig hurtigt nok, vil uddø og<br />

nye arter - bl.a. invasive - vil<br />

overtage habitaterne. Fremtidens<br />

natur vil derfor komme til<br />

at se anderledes ud end i dag.<br />

Det bliver mere konkret når<br />

man tager et enkelt område<br />

og ser hvad klimaændringerne<br />

kan betyde der. F.eks. de danske<br />

golfbaner. Med det mildere<br />

klima kan spillesæsonen<br />

blive forlænget med 1-2 måneder<br />

bl.a. fordi græsset får en<br />

længere vækstsæson. Men der<br />

er mange andre forhold der vil<br />

berører golfsporten.<br />

Banevanding<br />

I Danmark er vi begunstiget af<br />

en stor og ren grundvandsressource<br />

der gør at vi kan drikke<br />

urenset grundvand. Den forventede<br />

større mængde vinternedbør<br />

vil medføre større<br />

grundvandsdannelse og dermed<br />

et stigende grundvandsspejl.<br />

Der vil dog være regionale<br />

forskelle på grund af den<br />

forskellige geologi. Især i Vestjylland<br />

vil grundvandsstanden<br />

stige. På det mere lerholdige<br />

Sjælland vil vandet mere løbe i<br />

vandløbene. Det vil kunne få<br />

betydning for golfbaner med<br />

vandløb, hvor der i perioder vil<br />

kunne forekomme overløb.<br />

Eftersom somrene ventes at<br />

blive tørrere, vil det øge behovet<br />

for vanding på golfbanerne.<br />

På grund af de regionale<br />

forskelle i grundvandsdannelse<br />

vil især de østdanske golfbaner<br />

mangle vand, mens de vestjyske<br />

baner vil være bedre stillet.<br />

Klimaændringerne vil således<br />

øge den forskel i forvaltningen<br />

af vandressourcer som vi allerede<br />

ser i dag.<br />

Den større mængde nedbør<br />

og kraftigere intensitet vil be-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Valdres Golfklub i Norge kunne man den 11. juli 2007 tage en sejltur på de oversvømmede greens. Det var<br />

resultatet af et usædvanligt kraftigt regnvejr af den type vi kan ventes os flere af i fremtiden.<br />

På en anden norsk bane, Hallingdal Golf Club, har kraftig afstrømning skabt en voldsom erosion. Her blev der<br />

bagefter lagt afvandingsrør ned for at undgå lignende problemer næste gang regnen styrter ned.<br />

tyde at lavtliggende områder<br />

på golfbanen kan blive oversvømmet<br />

i vinter- og forårsmånederne,<br />

og eventuelle vandløb<br />

kan løbe over deres bredder.<br />

Kravene til dræn og ikke<br />

mindst anlægskravene i forbindelse<br />

med eksempelvis opbygning<br />

af greens, vil givet også<br />

blive øget.<br />

Hvis man tænker lidt alternativt,<br />

kunne man eventuelt<br />

forestille sig at golfbaner i<br />

fremtiden kom til at spille en<br />

rolle som områder nær byerne<br />

hvor regnvand kunne ledes til i<br />

de perioder hvor man ikke spillede<br />

golf. Golfbaner som po-<br />

tentielle regnvandsbassiner er<br />

en ny rolle som golfbaner måske<br />

kunne udfylde i fremtidens<br />

naturforvaltning. Tanken har<br />

allerede været fremført på forskellige<br />

konferencer.<br />

Græsset vil gro mere<br />

Ikke bare forlænges vækstsæsonen<br />

1-2 måneder. Det må<br />

også forventes at græsset vil<br />

komme til at gro mere i det<br />

mildere klima. Det vil i første<br />

omgang kræve flere klipninger.<br />

Den kraftige græsvækst vil<br />

desuden betyde en tættere<br />

turf og en større udbygning af<br />

filt, hvilket vil øge behovet for<br />

pleje, f.eks. i form af mere topdressing<br />

og vertikalskæring.<br />

Samlet set vil klimaforandringer<br />

betyde et behov for flere<br />

arbejdstimer alene i forbindelse<br />

med pleje af græsset.<br />

Snedækkede greens og<br />

lange perioder med frost vil efterhånden<br />

blive en sjældenhed.<br />

For græsset vil det betyde<br />

at græssets hærdning mod vinteren<br />

vil blive forsinket så<br />

frosttolerancen reduceres. Det<br />

vil i praksis betyde at græssorterne<br />

indstiller sig på et varmere<br />

klima, og derfor vil en<br />

eventuel hård vinter oprette<br />

større skade på greens end tid-<br />

ligere da græsserne simpelthen<br />

vil være dårligt forberedt.<br />

Skal vi så til at se mod syd for<br />

at finde nye egnede græssorter?<br />

Sandsynligvis ikke da<br />

dagslængden stadig vil være<br />

den samme. Det er desuden<br />

sandsynligt at der vil være mere<br />

en-årig rapgræs og nye former<br />

for tropisk ukrudt som klarer<br />

sig godt ved højere temperaturer.<br />

De forskellige anbefalinger<br />

af græssorter vil helt sikkert<br />

også ændre sig med tiden,<br />

og de nye forbedrede sorter vil<br />

finde vej til de danske greens.<br />

Arternes potentiale<br />

Ser vi på de eksisterende muligheder<br />

for valg af græssorter<br />

og deres nuværende egenskaber,<br />

er det interessant at holde<br />

dem op imod klimaforandringerne<br />

og se på fordele og<br />

ulemper for hver enkelt sort.<br />

Krybende hvene kan ikke<br />

betegnes som særlig klimavenlig<br />

da den kræver en høj plejeintensitet,<br />

er gødningskrævende<br />

og generelt er mere<br />

udsat for sygdomme. Der er<br />

behov for et større forædlingsarbejde<br />

og forskning i det<br />

nordiske klima hvor sorten<br />

‘Nordlys’ indtil videre har vist<br />

de bedste resultater. Hvis der i<br />

fremtiden kommer flere svampeangreb,<br />

vil krybende hvene<br />

blive mere udsat.<br />

Rødsvingel må derimod betegnes<br />

som en mere ‘klimavenlig’<br />

græs hvilket skyldes artens<br />

mere ekstensive plejebehov og<br />

større modstandsdygtighed<br />

over for sygdomme. Ser man<br />

på erfaringerne fra USA kan<br />

der måske være et potentielt<br />

problem i relation til flere insektproblemer.<br />

Hundehvene har de seneste<br />

par år fået øget opmærksomhed<br />

på grund af gode testresultater<br />

i Norge, og arten syntes<br />

at kunne klare forandringer<br />

i klimaet. Der er imidlertid<br />

stadig en række store udfordringer<br />

tilknyttet denne græsart,<br />

specielt i relation til opbygningen<br />

af filt.<br />

Rajgræs kunne dog godt gå<br />

hen og blive brugt mere. Den<br />

hurtige etablering og vejrtolerancen<br />

kan måske gå hen og<br />

gøre arten interessant, også på<br />

greens. Der savnes dog stadig<br />

en forædling der kan styrke<br />

vinterhærdningen og sikre en<br />

lavere væksthastighed.<br />

Udviklingen af nye græssor-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 19


Fremtidens vareme vejr kan også medføre flere svampeskader, f.eks. af sneskimmel der på ingen måde er afhængig af sne for at trives.<br />

ter er en meget langsom proces,<br />

og det kan tage op til 20<br />

år at udvikle en ny sort. Forædlingsarbejdet<br />

står derfor<br />

over for en kæmpe udfordring.<br />

Det er derfor væsentligt<br />

at vide så meget om det kommende<br />

klima som muligt så<br />

forædlingsarbejdet bliver så<br />

præcist som muligt. Ellers kan<br />

tilfældigheder afgøre om man<br />

forædler i den rigtige retning.<br />

Der er i øjeblikket ikke et nordisk<br />

forædlingsprogram.<br />

Den nordiske golfsektor må<br />

derfor selv finansiere en forskningsindsats<br />

hvis man ønsker<br />

det. Den skandinaviske forskningsfond<br />

‘Scandinavian Turfgrass<br />

and Environment Foundation’<br />

(STERF) har finansieret<br />

den hidtidige forskning, hvilket<br />

har resulteret i publikationen<br />

‘Nordic Turfgrass Cultivar<br />

Guide’ der sammenfatter al<br />

nuværende viden inden for<br />

græsser til golfsporten.<br />

Flere svampeangreb<br />

Et af de absolut største problemer<br />

i relation til greens er<br />

20<br />

svampeangreb af sneskimmel<br />

(Microdochium nivale) hvis angreb<br />

kan have konsekvenser<br />

for spillekvaliteten på greens<br />

et godt stykke ind i sæsonen.<br />

Svampeangreb af denne type<br />

er længe blevet regnet for en<br />

af golfsportens største udfordringer,<br />

ikke blot i Danmark,<br />

men i hele norden. Det er derfor<br />

ekstra relevant at se på<br />

netop denne svamp i forbindelse<br />

med klimaændringerne.<br />

Selv om navnet senskimmel<br />

indikerer at svampen har noget<br />

med sne at gøre, er det<br />

ikke nødvendigvis tilfældet.<br />

Svampen trives lige fra -6 til 28<br />

grader og er derfor ikke afhængig<br />

af sne. Faktisk gror<br />

sneskimmel bedre ved 21 grader<br />

end ved 0 grader. Årsagen<br />

til at skaderne primært ses efter<br />

vinteren, er at græsset er<br />

mere modtageligt om vinteren,<br />

og at sneskimmel om sommeren<br />

er i hård konkurrence<br />

med andre mikroorganismer<br />

der er bedre for græsset.<br />

Den globale opvarmning vil<br />

sandsynligvis betyde en øget<br />

stigning i angreb af sneskimmel.<br />

Det skyldes at vinterhærdningen<br />

i græsset reduceres<br />

og dermed modstandsdygtigheden.<br />

Desuden har der været<br />

rapporter om at sneskimmel<br />

er konstateret i varmere<br />

klimaer som Hawaii og Californien.<br />

Der er dog også undersøgelser<br />

der taler for det modsatte.<br />

Så forudsigelserne er<br />

ikke entydige.<br />

Generelt vil den højere temperatur<br />

og fugtighed dog nok<br />

betyde at svampene får gode<br />

vækstbetingelser. Det er derfor<br />

sandsynligt at også angrebene<br />

af eksempelvis Pythium, Anthrachnose<br />

og rust vil blive<br />

hyppigere. Desuden vil nye<br />

svampesygdomme som eksempelvis<br />

dollarspot komme til<br />

Danmark. De første tilfælde<br />

herhjemme er allerede set.<br />

Pesticider og gødning<br />

Det er sandsynligt at højere<br />

temperatur vil øge pesticidanvendelsen.<br />

Årsagerne hertil<br />

vil være forekomst af nye skadegørere.<br />

Ser vi på nutidens<br />

Sydeuropa og USA, har de væsentlig<br />

flere udfordringer med<br />

insektangreb hvilket vil betyde<br />

et øget behov for insekticider,<br />

med mindre der findes brugbare<br />

alternativer til bekæmpelse.<br />

Desuden kan nye<br />

ukrudtsformer ændre kravene<br />

til bekæmpelsesmetoderne.<br />

Med den øgede vandmængde<br />

vil risikoen for udvaskning<br />

af næringsstoffer stige<br />

hvilket måske vil komme til<br />

at betyde restriktioner i forhold<br />

til anvendelse af gødning.<br />

Med Danmarks restriktive miljøpolitik<br />

må det derfor betragtes<br />

som uundgåeligt at golfspillerne<br />

i fremtiden må forberede<br />

sig på ændrede forhold<br />

og tolerere mere ukrudt og<br />

mindre perfekte greens. Den<br />

nuværende pesticidaftale mellem<br />

<strong>Miljø</strong>ministeren, Kommunernes<br />

Landsforening og<br />

Dansk Golf Union er sandsynligvis<br />

blot første skridt.<br />

Bør selv tage initiativ<br />

Der er heldigvis mange muligheder<br />

for at hver enkelt kan<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


idrage til at mindske de menneskeskabte<br />

forandringer. Der<br />

er endda lavet beregninger på<br />

hvad det vil koste at hver enkelt<br />

dansker skal reducerer udledningen<br />

af drivhusgasser til<br />

et niveau så resultatet bliver<br />

en temperaturstigning 2-2,8<br />

grader. En sådan indsats vil betyde<br />

en årlig udgift pr. dansker<br />

i størrelsesordenen 17.000 kr.<br />

Der er endvidere vist en klar<br />

sammenhæng mellem hvornår<br />

indsatsen sættes ind og prisen.<br />

Ikke overraskende er det langt<br />

billigere at igangsætte foranstaltningerne<br />

nu end senere.<br />

Kort sagt, jo tidligere vi gør<br />

noget, jo billigere. Det er svært<br />

at forestille sig at myndighederne<br />

ikke vil regulere via love<br />

og bekendtgørelser.<br />

Hvordan det vil påvirke golfsporten<br />

i relation til f.eks. adgangen<br />

til vandressourcer og<br />

pesticider kan kun tiden vise.<br />

Sikkert er det at der vil ske ændringer,<br />

og jo før golfsporten<br />

selv tager hånd om klimaudfordringerne,<br />

jo mindre vil de<br />

ufrivillige indgreb føles.<br />

Golfsporten er imidlertid allerede<br />

i gang. STERF har netop<br />

igangsat et projekt med CO 2forbruget<br />

i en golfklub. Målet<br />

er at udvikle et lettilgængeligt<br />

internetbaseret system til at<br />

kortlægge CO 2-emissionerne<br />

og se på effekterne af en ændret<br />

adfærd. Projektet vil give<br />

golfklubberne et instrument til<br />

at regne deres CO 2-belastning<br />

ud og give nogle konkrete<br />

redskaber til hvordan klubber-<br />

ne kan mindske udslippet mest<br />

effektivt.<br />

Flere bynære baner<br />

Et af de mest oplagte tiltag i<br />

golfsektoren er at mindske<br />

transportforbruget hvilket vil<br />

sige at golfbanerne så vidt muligt<br />

skal lokaliseres bynært. For<br />

de eksisterende golfbaner vil<br />

de mest oplagte tiltag umiddelbart<br />

være at isolere klubhuse,<br />

spare ressourcer i både<br />

klubhuset og i banedriften,<br />

købe CO 2-neutral energi (eventuel<br />

egenproduktion af vindenergi)<br />

samt plante flere træer<br />

og buske og derved sikre en<br />

større binding af CO 2.<br />

Hvad der kan lade sig gøre,<br />

er selvfølgelig afhængig af de<br />

lokale forhold og mulighederne<br />

i den enkelte klub. Projektet<br />

er startet i år og fortsætter<br />

i 2009. Man kan læse mere om<br />

det på www.turfgrass.dk. Det<br />

er et nødvendigt, men meget<br />

lille initiativ i det store billede.<br />

Verden og golfsporten står<br />

over for enorme udfordringer,<br />

og vi må så hurtigt som muligt<br />

forberede os på det. Det gælder<br />

ikke kun den daglige pleje.<br />

Også i planlægnings- og anlægsfasen<br />

bør klimaforandringer<br />

tænkes ind. På den måde<br />

kan golfklubberne gå forrest<br />

og bl.a. via bidrag til forskning<br />

og fokus vise vejen. ❏<br />

FORFATTER<br />

Torben Kastrup Petersen er cand.<br />

scient. og bane- og miljøansvarlig i<br />

Dansk Golf Union. For yderligere oplysninger<br />

kan han kontaktes på<br />

tkp@dgu.org eller 4040 9102.<br />

De fleste medlemmer Svendborg Golfklub bor i Svendborg, kun ret<br />

kort fra klubben. Bynære baner er måden at dæmpe transporten på og<br />

dermed gøre lidt for at begrænse CO 2 -udledningen.<br />

Eldreven salt-/sandspreder.<br />

4 modeller.<br />

Rumindhold fra<br />

180 til 2000 kg.<br />

Tlf. 6256 1667 Fax 6256 1607 www.special-maskiner.com<br />

VEJARBEJDE SKOV GRÆS VANDLØB SNERYDNING<br />

Vilvorde Vilvorde<br />

Masser af uddannelser, hos os kan du bl.a. blive<br />

• Anlægsgartner - anlægsgartnerassistent<br />

• Væksthusgartner - væksthusgartnerassistent<br />

• Produktionsgartner - planteskolegartnerassistent<br />

• Greenkeeper - greenkeeperassistent.<br />

Kontakt en vejleder på 46 300 400 eller besøg<br />

www.rts.dk, for mere information.<br />

Vores kursusafdeling kan tilbyde et væld af kurser<br />

Aktuelle kurser:<br />

• Gaffeltruck certifikat B<br />

• Teleskoplæssere med gafler og kran<br />

• Træer og buske om vinteren, beskæring og plejep.<br />

• Pleje af grønne områder, vinterbeskæring<br />

• Betjening og vedligehold af større gartnermaski.<br />

• Planteliv, økologi og miljølære<br />

• Etablering af mindre anlæg med planter og fliser<br />

• Design af grønne anlæg<br />

• Plantebeskyttelse, “sprøjtecertifikat”.<br />

Ring på 46 300 400 og få tilsendt<br />

vores nye kursusprogram.<br />

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde<br />

Køgevej 172 • 4000 Roskilde • Telefon 46 300 400<br />

− uddannelse for hoved og hænder<br />

Roskilde<br />

Tekniske<br />

Skole<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 21


Deltagerne på konferencen samlet i Atriumgården i den gamle Landbohøjskole, Frederiksberg. Foto Søren Fodgaard.<br />

.<br />

Hele træet skal udnyttes<br />

Energiskov er en anden mulighed<br />

for at tilvejebringe me-<br />

skovarbejdere, og langt det<br />

meste arbejde udføres af en-<br />

Biomasse til energi og mekanisering i fokus på<br />

Nordic-Baltic Conference on Forest Operations<br />

re biomasse til energiformål.<br />

Sverige har de største arealer<br />

med energipil i kort omdrift,<br />

treprenører med specialmaskiner.<br />

Det stiller nye krav til<br />

skovbruget. Man skal kunne<br />

Af Kjell Suadicani<br />

Der er meget fokus på vedvarende<br />

energi i al almin-<br />

Forest Operations på Skov &<br />

Landskab 23.-25. september.<br />

men også i Italien er energiskov<br />

på vej frem.<br />

Den teknologiske udvikling i<br />

skovbruget er gået stærkt i de<br />

beskrive sine arbejdsopgaver<br />

med henblik på at kunne indhente<br />

tilbud på udførelsen, og<br />

man skal kunne kontrollere ardelighed<br />

og dermed også på Her blev der fokuseret på skov- sidste 20 år, og den tekniske bejdets kvalitet.<br />

bioenergi fra skovene. Med brugets rolle som leverandør udvikling har også medført Det er også en helt anden<br />

ønsket om at udvide anvendel- af biomasse til energi og på omfattende organisatoriske slags mennesker der ansættes<br />

sen af bioenergi fra skovene skovbrugets vilkår som følge af ændringer i skovbruget. Helt til at udføre arbejdet i skoven.<br />

følger at alle ressourcer søges den omfattende mekanisering frem til midten af 1980’erne Tidligere var en meget god fy-<br />

udnyttet. I Sverige og Finland af arbejdet. 65 forskere fra 11 var den enkelte skov sin egen sik en forudsætning for at<br />

arbejder man på at udvikle lande deltog.<br />

driftsenhed med administrati- kunne arbejde i skovbruget,<br />

metoder til høst af hele træer i Ønsket om at udnytte bioon og et antal ansatte skovar- mens arbejdet med at styre en<br />

udtyndinger i unge skove for massen fra skovene afspejles af bejdere til at udføre det prak- skovningsmaskine er en helt<br />

at få bedre økonomi i produk- at der i flere lande laves forsøg tiske arbejde. Fældningen anderledes udfordring.<br />

tionen. Man arbejder også på med optagning af rødder og foregik med motorsav og hver Konferencen var sponseret<br />

at udvikle metoder til at kunne stubbe og anvendelse af disse skov havde egne maskiner til af Nordisk ministerråd via Sam-<br />

høste træ på arealer som af til bioenergi. Her er det Fin- udtransport af træerne. arbejdsnævnet for Nordisk<br />

den ene eller anden grund er land som er kommet længst I dag er virkeligheden helt Skovforskning. ❏<br />

vanskeligt tilgængelige.<br />

Det fremgik af konferencen<br />

Nordic-Baltic Conference on<br />

idet de allerede udnytter rødder<br />

og stubbe som biobrændsel<br />

kommercielt.<br />

anderledes. Der er skåret voldsomt<br />

ned på det administrative<br />

personale og på antallet af<br />

Kjell Suadicani er seniorkonsulent ved<br />

Skov & Landskab, Københavns Universitet.<br />

kjs@life.ku.dk.<br />

Raycos stubfræser<br />

med nye joysticks<br />

Den amerikanske producent af<br />

studfræsere har lanceret den<br />

ny model RG 1645. Nyt i forhold<br />

til den gamle model RG<br />

1635 er bl.a. en 44 hk Kubota<br />

turbo dieselmotor og to joysticks<br />

der styrer fremdrift og<br />

fræserhovede. Fræserhovedet<br />

sidder på en svingarm med 1½<br />

meter aktionsradius. Maskinen<br />

har firehjulstræk og twinbaghjul,<br />

vejer 1100 kg og er 345<br />

cm lang. Dansk import: Interforst,<br />

www.interforst.dk.<br />

22<br />

Giant er kompakt,<br />

men løfter meget<br />

To nye modeller i Giants Xstra-serie<br />

af små læssemaskiner:<br />

D262SW X-tra og D331SW<br />

X-tra med henholdsvis 26 og<br />

33 hk. X-stra indebærer at de<br />

løfter mere end standardmodellerne,<br />

nemlig op til 1250 kg<br />

selv om de kun vejer 1498 kg.<br />

Der er firhjulstræk og elektrisk<br />

differentialespærre så man får<br />

optimal kraft på alle hjul. Importør<br />

er Brdr. Holst Sørensen<br />

A/S, www.bhsribe.dk.<br />

John Deeres nye<br />

7400 TerrrainCut<br />

John Deeres nye 7400 Terrain-<br />

Cut klipper er et rotoralternativ<br />

til trim-klipperen 2653B.<br />

Den trehjulstrukne model har<br />

en 36 hk turboladet dieselmotor<br />

og tre uafhængige 69 cm<br />

klipperskjolde. Klippebredden<br />

kan varieres fra 173 til 188 cm.<br />

De ydre klipperskjolde kan skydes<br />

op til 38 cm ud over klippebredden<br />

uden at maskinen<br />

bliver ustabil - en fordel ved<br />

vanskeligt tilgængelige kanter.<br />

www.nellemannagro.dk.<br />

Ny kroghejsevogn<br />

fra Scan-Agro<br />

Scan-Agro har lanceret den italiensk<br />

producerede kroghejsevogn<br />

Scan-Tip ProHook. 8 modeller<br />

med totalvægt fra 16 til<br />

33 ton. De har hydraulisk containerlås,<br />

hydrauliske bremser,<br />

affjedret trækstang og lys som<br />

standard. Kroghejsevognens<br />

fordel er at samme undervogn<br />

med hejs kan bruges til flere<br />

containerløsninger - som der<br />

er mange af, bl.a. entreprenører.<br />

ww.scanagro.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Skov & Landskabskonferencen 2009<br />

Den 28. januar 2009, kl. 10.00 - 16.30, Odense Congress Center<br />

Nye roller for natur, skov og landskab<br />

i velfærdssamfundet<br />

Det er temaet, når Skov & Landskabskonferencen åbner<br />

dørene i 2009. På konferencen kan du bl.a. høre om at<br />

naturen, vores skove og det åbne landskab i dag er et<br />

afgørende element i forhold til et sundt og aktivt liv, i<br />

forhold til ønsket om en mangfoldig natur og i forhold<br />

til at bevare og beskytte livsvigtige ressourcer som f.eks.<br />

vand.<br />

Få også svar på:<br />

• om »det multifunktionelle landskab« er ren drøm<br />

eller virkelighed<br />

• hvordan man håndterer konfl ikter i forbindelse med<br />

forvaltning af natur, skov og landskab<br />

• hvilke udfordringer skov- og landskabsforvaltere står<br />

med i forhold til den nye landskabskonvention og<br />

vandrammedirektivet<br />

Skov & Landskabskonferencen 2009 er stedet, hvor Skov<br />

& Landskab stiller med landets førende eksperter inden<br />

for planlægning og forvaltning af landskab, skov og<br />

natur. Få indblik i den nyeste viden og hør, hvordan politikere,<br />

topembedsfolk, interesseorganisationer, kommuner<br />

og primære aktører i erhvervslivet omsætter viden til<br />

handling – strategisk såvel som praktisk.<br />

Skov & Landskabskonferencen 2009 er planlagt i samråd<br />

med Skov & Landskabs Rådgivende Udvalg, EnviNa<br />

(Foreningen af <strong>Miljø</strong>-, plan-, og naturmedarbejdere i det<br />

offentlige), Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen.<br />

Se hele programmet på www.sl.life.ku.dk > Kurser<br />

– og husk at tilmelde dig online inden den 15. januar<br />

samme sted<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 23


Ud på nye eventyr<br />

Lars Knudsen har igennem sit liv sat flere skibe i søen end selv den mest vindblæste<br />

skipper ville kunne holde styr på. I dag koncentrerer han sig om flagskibet LK Gruppen,<br />

men lader stadig ikke uopdagede øer sejle agterud.<br />

Af Lars Thorsen<br />

Drengen der ikke ville blive<br />

voksen hedder ikke Peter<br />

Pan og bor på Ønskeøen. Han<br />

hedder Lars Knudsen, er uddannet<br />

planteskolegartner og<br />

har netop købt en lejlighed i<br />

Frederikssund fordi han er pissetræt<br />

af at klippe græs og feje<br />

blade sammen i haven. Lars<br />

er lige blevet single. Han er<br />

også lige blevet direktør i LK<br />

Gruppen igen efter et halvt års<br />

tid ude på et sidespor som<br />

salgsdirektør, men det vender<br />

vi tilbage til.<br />

Først og fremmest er Lars<br />

Knudsen nemlig en professionel<br />

iværksætter og en eventyrer<br />

der hverken kan fordrage<br />

fine titler eller er bange for at<br />

få skrammer. Op ad hans ryg<br />

sniger sig en stor, gotisk tatovering,<br />

som han fik lavet dette<br />

forår. Det foregik i en campingvogn<br />

med to hollændere<br />

omgivet af 18.000 motorcykler<br />

under det store Harley Davidson-træf<br />

i Fredericia.<br />

„Hold kæft det gjorde ondt,<br />

og bagefter tænkte jeg også:<br />

„Ok. En direktør på 43 år med<br />

en tatovering på ryggen?“<br />

Men det er jeg så blevet ligeglad<br />

med, for det skulle være<br />

nu. Jeg kunne jo ikke vente, til<br />

jeg var blevet 63, vel?“ siger<br />

Lars Knudsen der naturligvis<br />

også selv kører Harley.<br />

Bag bambussen<br />

I dag har Lars Knudsen og LK<br />

Gruppen 110 fastansatte og en<br />

omsætning på omkring 90 millioner<br />

kroner, og det er ikke til<br />

at se at det hele startede på et<br />

stykke jord bag Dansk Bambuskultur<br />

i Fredensborg. Et<br />

stykke jord som Lars i sin gymnasietid<br />

fik lov til at plante<br />

grantræer på af Dansk Bambuskulturs<br />

Torben Danielsen.<br />

Han skulle komme til at betyde<br />

meget for den iværksættertrang<br />

som stadig driver Lars<br />

Knudsen fremad.<br />

I dag bor Torben Danielsen<br />

på Maui og lever det søde liv,<br />

men før det kom dertil skulle<br />

24<br />

der arbejdes. Sammen lå Torben<br />

og Lars og susede frem og<br />

tilbage med planterne i folkevognsrugbrød<br />

i stedet for som<br />

den lokale planteskole at bruge<br />

den meget langsommere<br />

traktor, og de opfandt også en<br />

maskine der kunne sætte potterne<br />

hurtigere ud. Idéerne<br />

havde de fået i Tyskland hvor<br />

planteindustrien altid lige var<br />

et skridt foran.<br />

Da Lars Knudsen senere kom<br />

i lære som planteskolegartner,<br />

var grantræerne bag Dansk<br />

Bambuscenter blevet så store<br />

at han kunne sælge dem til<br />

den planteskole han var i lære<br />

hos, og det spædede lidt til<br />

økonomien. Senere etablerede<br />

han en planteskole på ti tønder<br />

land med klumpplanter,<br />

og da han startede LK Planter<br />

og Anlæg i 1989, kunne han så<br />

sælge sig selv de planter som<br />

hans anlægsgartnervirksomhed<br />

skulle bruge til kunden.<br />

„Så tjente jeg pludselig tre<br />

gange så mange, og så blev<br />

det først rigtigt morsomt. Det<br />

gav mig jo blod på tanden.“<br />

Lars Knudsen havde godt nok<br />

hele tiden sagt at han ikke ville<br />

have flere end seks medarbejdere,<br />

men sådan skulle det<br />

som bekendt ikke gå.<br />

Vokse ind i himlen<br />

I 2000 blev der stiftet en bestyrelse<br />

da LK Anlæg blev til et<br />

aktieselskab, og fra 2001 til<br />

2007 var virksomheden inde i<br />

så voldsom en ekspansion at<br />

det til sidst var ved at vokse<br />

Lars Knudsen over hovedet.<br />

Tidligere havde LK Anlægs<br />

styrke været inden for pleje og<br />

vedligeholdelse, men der<br />

havde hele tiden været et ønske<br />

om at kunne det hele.<br />

Derfor slog Lars Knudsen til i<br />

sommeren 2006 da Ingemanns<br />

Anlægsgartneri, specialiseret<br />

på entreprenør- og anlægssiden,<br />

blev annonceret til salg.<br />

Dermed var Lars Knudsen<br />

kommet tættere på sin drøm<br />

om det han kalder ‘Det grønne<br />

hus’, stedet hvor enhver kunde<br />

kan komme med ethvert grønt<br />

behov og få det opfyldt. Men<br />

han havde også med ét slag<br />

fordoblet antallet af ansatte,<br />

og under det nye navn LK<br />

Gruppen skulle der pludselig<br />

integreres folk fra to vidt forskellige<br />

virksomheder.<br />

„I starten var jeg ene virksomhedsejer,<br />

og nu stod jeg<br />

pludselig med den her store<br />

butik vi havde fået kørt op, og<br />

det var jeg for ung til. Så for at<br />

komme videre i teksten blev<br />

jeg simpelthen nødt til at<br />

trække nogen erfarne kræfter<br />

ind,“ fortæller Lars Knudsen.<br />

Degraderede sig selv<br />

Derfor satte han sig sammen<br />

med bestyrelsen for at finde<br />

ud af hvordan hele denne konstellation<br />

kunne komme til at<br />

hænge sammen. Det endte<br />

med at Lars Knudsen fik titel<br />

som salgs- og driftsdirektør,<br />

mens Hans Jørgen Albertsen<br />

blev hentet ind som administrerende<br />

direktør den første<br />

marts 2008.<br />

Det gik ikke. Nogle få måneder<br />

senere sad Lars Knudsen<br />

igen i toppen af LK Gruppen.<br />

Han var simpelthen ikke bygget<br />

til ikke at have benene under<br />

eget bord. „Det gik op for<br />

mig at jeg skulle give det vigtigste<br />

væk. Du har jo bygget<br />

DE GRØNNE<br />

STJERNESKUD<br />

I dette og de kommende ni<br />

numre vil <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> portrættere<br />

prominente anlægsgartnere<br />

i private anlægsgartnervirksomheder.<br />

Her vil vi prøve at komme<br />

ind under huden på et lille<br />

udsnit af de personer som<br />

har gjort sig bemærket i<br />

den grønne branche og er<br />

med til at drive den frem.<br />

Groft sagt går vi efter manden<br />

og ikke efter bolden.<br />

God læselyst.<br />

noget op, du har bygget et<br />

barn op, og pludselig er det<br />

ikke dig der bestemmer mere.<br />

Jeg lyttede jo til min bestyrelse,<br />

men i dag vil jeg sige at hvis<br />

du er virksomhedsejer, skal du<br />

sørge for at blive ved med at<br />

være virksomhedsejer,“ fortæller<br />

Lars Knudsen, og så var det<br />

jo godt at han stadig sad på<br />

aktiemajoriteten.<br />

Siden har der verseret rygter<br />

om konkurs og at op imod 100<br />

mand skulle være blevet fyret,<br />

selv om det i virkeligheden<br />

drejede sig om en nedjustering<br />

af budgettet og afskedigelse<br />

af ni af de kontoransatte og<br />

ikke en eneste mand i marken.<br />

„Der har været virkelig<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


mange rygter, men vi har en<br />

sund virksomhed der tjener<br />

penge ude i marken, og vi er<br />

fagligt dygtige. Vi gør noget<br />

hele tiden, vi gør det bare ikke<br />

så stærkt mere. Men nu har vi<br />

fået samlet os og fundet en<br />

rigtig god rytme og er ved at<br />

få vendt denne her supertanker,<br />

og med de nye driftschefer<br />

og afdelingschefer har vi<br />

virkelig en professionel medarbejderstab<br />

der kan performe<br />

ude i marken,“ understreger<br />

Lars Knudsen.<br />

Slå bak skipper!<br />

Undervejs har Lars lært at fokusere<br />

på LK Gruppens grønne<br />

og grå kerneområder frem for<br />

at søsætte nye projekter inden<br />

for ukendte forretningsområder<br />

hver gang han får en god<br />

idé. Og det gør han tit.<br />

„Jeg har altid haft rigtig<br />

mange bolde i luften, for jeg<br />

er totalt nysgerrig og får hele<br />

tiden nye idéer, men her inden<br />

for det sidste års tid har jeg<br />

skruet lidt ned. Jeg havde for<br />

mange skibe i søen, men dem<br />

har jeg trukket ind i havn nu.<br />

De findes naturligvis stadig,<br />

men LK Gruppen er blevet for<br />

stor til alle mulige sideprojekter.<br />

Nu er det igen mig der står<br />

bag roret, men når alle afdelingscheferne<br />

og driftslederne<br />

og deres ansvarsområder er<br />

kørt i stilling, trækker jeg nok<br />

nogen af skibene frem igen.“<br />

Vietnamesisk lærestreg<br />

Et af de skibe der aldrig mere<br />

kommer til at sætte sejl og<br />

stryge imod nye horisonter ser<br />

man allerede når man træder<br />

ind i LK Gruppens bygninger.<br />

Store keramikkrukker står som<br />

søjler mellem de to hovedbygninger,<br />

mens andre med fint<br />

udskårne krummelurer står<br />

række efter række oppe under<br />

taget og samler støv. Det er de<br />

sidste rester af et projekt som<br />

Lars søsatte fordi de danske<br />

haver blev mindre og han ikke<br />

mente at man for alvor kunne<br />

plante noget i de krukker der<br />

fandtes på det danske marked.<br />

Efter at have rejst blandt andet<br />

til Indien besluttede han sig<br />

for at starte noget op på en<br />

lille fabrik midt i Vietnams hovedstad<br />

Hanoi. Med sig havde<br />

han en pose penge fra Danida,<br />

den dansk Holmegaard-designer<br />

Anja Kjær og Richard Saaby<br />

der skulle stå for formene.<br />

Vel ankommet i den lille fabrik<br />

hvor de ansatte sad i giftdampe<br />

og malede uden beskyttelse,<br />

gik Richard i gang<br />

med at tage sig af krukkernes<br />

udformning, Anja tog sig af<br />

designet og Lars Knudsen<br />

overtog ledelsen af fabrikken<br />

hvor han fik sat styr på miljøet,<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 25


fik opgraderet fabrikken og<br />

købt maskiner.<br />

Det endte hverken værre eller<br />

bedre end at krukkerne<br />

ikke kunne tåle transporten,<br />

og samtidig slap pengene op.<br />

Rent økonomisk var krukkeprojektet<br />

altså cirka lige så meget<br />

værd som en håndfuld<br />

vietnamesiske dong, men Lars<br />

Knudsen mener absolut at<br />

hans virksomhed alligevel er<br />

stærkere i dag på grund af<br />

eventyret.<br />

„Du har jo tid til at tænke<br />

dernede, og jeg var hele tiden<br />

klar over at alt det jeg gik og<br />

lavede netop var det jeg<br />

manglede hjemme i min egen<br />

virksomhed. Jeg lærte hvor<br />

vigtigt det er for en leder at<br />

uddelegere arbejdsopgaver, at<br />

give arbejde fra sig og sige ‘nu<br />

er det her dit ansvar’. Jeg lærte<br />

ganske enkelt ledelse på fabrikken<br />

i Hanoi,“ forklarer Lars<br />

Knudsen hvis uddannelse ud<br />

over planteskolegartner består<br />

af en matematisk-biologisk<br />

studentereksamen og en del<br />

lederkurser igennem årene.<br />

„Og så har jeg arbejdet hele livet<br />

og lært resten ved at få<br />

både økonomiske og andre<br />

slags tæv,“ som han siger.<br />

Rabalderstræde<br />

Der følger nu engang en vis<br />

mængde tæv med i købet når<br />

man som Lars Knudsen konstant<br />

går forrest og stikker næsen<br />

langt frem. Nogle gange<br />

for langt frem. Et godt eksempel<br />

er den første fortælling<br />

som undertegnede nogensinde<br />

hørte om Lars Knudsen -<br />

at han til et delegeretmøde<br />

havde fået et mindre bryggeri<br />

under vesten og sprang op på<br />

bordet for at brøle med på<br />

Gasolins ‘Rabalderstræde’ af<br />

hjertets lyst hvorefter bordet<br />

valgte at gå i knæ med Lars og<br />

alle hans talenter på ryggen.<br />

Senere på aftenen stod den på<br />

skideballe fra fruen, så gardinerne<br />

blafrede.<br />

Lars griner og nikker genkendende<br />

da jeg genfortæller<br />

mit første kendskab til ham.<br />

„Det var nok en fortjent skideballe.<br />

Men sådan er jeg. Der er<br />

fuld fart på. Det er ærgerligt at<br />

jeg er 43 år. Jeg gad godt at<br />

være 35, 30, 25 år, for det er<br />

sådan jeg føler mig. Folk siger<br />

at man skal være voksen, men<br />

hvorfor? Jeg gider ikke at have<br />

slips på, hvorfor skulle jeg det?<br />

26<br />

Jeg vil hellere tage tøjet af til<br />

næste delegeretmøde. Der skal<br />

sgu ske noget. Jeg kan sagtens<br />

være voksen og ansvarlig, men<br />

derfor behøver det ikke at være<br />

kedeligt,“ siger han.<br />

Jeg skal blankt erkende at<br />

han er den første direktør jeg<br />

har mødt der har indvilget i at<br />

posere som superman på en<br />

sten foran sin virksomhed. Måske<br />

blev den uslukkelige flamme<br />

i ham tændt, mens han<br />

flintrede rundt om benene på<br />

sin jazzspillende far, og folk<br />

som Dirch Passer og Preben<br />

Kaas foldede deres begejstrede<br />

optrædener ud på scenen<br />

lige foran lille Lars.<br />

Smil trods krisesnak<br />

Selv om han ikke vil være voksen,<br />

så er det ikke til at komme<br />

uden om at alle medier i disse<br />

dage bugner med historier om<br />

alvorlig krise, og Lars Knudsen<br />

er heller ikke i tvivl om, at byggeriet<br />

vil komme til at dale.<br />

„Derfor er jeg glad for at vi<br />

primært har virksomheder og<br />

kommuner som kunder. Men<br />

alligevel kan vi da mærke det.<br />

For eksempel har Københavns<br />

Kommune skubbet 580 millioner<br />

kroner på deres anlægsbudget<br />

til 2010, og en del af<br />

LK GRUPPEN PÅ ARBEJDE<br />

de licitationer vi har vundet er<br />

ikke blevet sat i gang endnu.<br />

De bliver skubbet og skubbet,“<br />

forklarer ham.<br />

Men lige meget hvor meget<br />

krisesnak der måtte være i luften,<br />

og selv om pengene ligger<br />

lidt dybere i kundernes lommer,<br />

er det tydeligt, at Lars<br />

Knudsens hovedformål er at<br />

være glad. „Der skal tjenes<br />

penge, og det bliver der, men<br />

det allervigtigste er at jeg er<br />

glad når jeg står op om morgenen.<br />

Hvis du kommer sur på arbejdet,<br />

så er dine medarbejdere<br />

også sure, og pludselig er<br />

hele din dag ødelagt. At have<br />

det morsomt er jo grunden til<br />

at vi gør det hele. Det betyder<br />

simpelthen så meget for mig,“<br />

fortæller han med et gavtyvesmil<br />

og leger lige forbigående<br />

med tanken om at starte Danske<br />

Anlægsgartneres juniorklub<br />

op igen.<br />

Selv om undertegnede hele<br />

tiden prøver at holde interviewet<br />

stramt fokuseret på personen<br />

Lars Knudsen, er det umuligt<br />

at få ham til at stoppe med<br />

at tale om sine medarbejdere.<br />

„Vi har simpelthen de dygtigste<br />

medarbejdere. Vi er så<br />

glade for dem, og mange af<br />

dem har jo fulgt Ingemann og<br />

LK Gruppen har mest omsætning på anlægssiden, men<br />

har flest folk ansat inden for pleje og vedligeholdelse.<br />

Her følger et udsnit af LK Gruppens nuværende arbejdsopgaver:<br />

Pleje og vedligeholdelse i Nordsjælland<br />

Novo Nordisk, Hillerød<br />

Biogen Idec, Hillerød<br />

Gribskov Kommune<br />

Nordsjællands Hospitaler<br />

Boligforeningerne Kildedal og Søfryd<br />

Frederiksborg Slotshave, Slots- og Ejendomsstyrelsen<br />

Kronborg Slot, Slots- og Ejendomsstyrelsen<br />

LK-Anlæg fra starten, så det er<br />

gode, trofaste folk.“<br />

Den grønne tænketank<br />

De kommunale budgetter bliver<br />

altså styret i strammere tøjler,<br />

og det er blevet sværere at<br />

fastholde politikernes opmærksomhed<br />

på det grønne<br />

område og sørge for både vedligeholdelse<br />

og udvikling. Netop<br />

for at skabe opmærksomhed<br />

på disse problemer blev<br />

Den Grønne Tænketank oprindeligt<br />

skabt, og Lars Knudsen<br />

der er et af tænketankens<br />

medlemmer er ikke i tvivl om<br />

at det er en god idé. „Det skal<br />

bare holdes ved lige. Nu skal vi<br />

sørge for at blive ved med at<br />

skabe en masse tiltag og idéer<br />

så der hele tiden ligger noget<br />

som politikerne kan arbejde<br />

med. Vi skal prikke til dem<br />

hele tiden, og jeg tror at Den<br />

Grønne Tænketank er en god<br />

base at bruge som udgangspunkt<br />

for at få åbnet øjnene<br />

på politikerne,“ siger han og<br />

understreger at han gerne så<br />

at beslutningskraften og mulighederne<br />

for at påvirke udviklingen<br />

lå hos enten de kommunale<br />

parkforvaltninger eller<br />

organisationer som Den Grønne<br />

Tænketank frem for hos<br />

Pleje og vedligeholdelse i København<br />

Christiansborg, Slots- og Ejendomsstyrelsen<br />

Rigshospitalet<br />

Ørestadskvarteret<br />

Kalvebod Brygge<br />

Anlægsafdelingen<br />

Hedegårdsparken Baldersbo<br />

Flintholm Have, WR<br />

Grønne Gårde, Københavns Kommune<br />

Regnbuen Legeplads, Rødovre Kommune<br />

Girafhuset Legeplads, Boligforeningen 3B<br />

Nyager Skole Legeplads, Rødovre Kommune<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


LK GRUPPEN UDFØRTE PRÆMIERET ANLÆG<br />

Siden 1902 har Københavns Kommune præmieret smukke bygninger og bymiljøer i kommunen. Et af de syv<br />

projekter der har vundet i 2008 er Gårdlauget Nøjsomheden på Østerbro hvor LK-Gruppen var anlægsgartner<br />

og Københavns Kommune, Grønne Gårde, arkitekt. Den smalle gård har et areal på 2.640 m 2 og var før opdelt<br />

af plankeværker, skure og bygninger. På billedet til venstre fra 30. maj 2006 er arbejdet i gang.<br />

I begrundelsen for prisen siger bedømmelsesudvalget om gårdanlægget: „Et rart sted at være - en fantastisk<br />

berigelse med et fint spil mellem belægninger og planter hvor alle overgange er veludførte. Nøjsomheden er<br />

måske det bedste gårdsaneringsprojekt der i de senere år er set i Københavns Kommune.“<br />

lokalpolitikerne der tit giver<br />

landskabet og byernes parker<br />

og veje en lavere prioritet end<br />

andre områder.<br />

Shh… det er hemmeligt<br />

I Lars Knudsens egen virksomhed<br />

er beslutningskraften dog<br />

helt i hans egne hænder, og<br />

han er klar til at drage sydpå<br />

efter de næste, profitable<br />

forretningseventyr som kan<br />

realisere inden for LK Gruppens<br />

rammer. Hvad disse nye<br />

projekter går ud på, er hemmeligt.<br />

Undertegnede er blevet<br />

indviet, men det er fortrolige<br />

oplysninger.<br />

I det danske forsvar arbejder<br />

de med betegnelserne ‘Til tjenestebrug’,<br />

‘Fortrolig’, ‘Hemmelig’<br />

samt den allerhemmeligste<br />

kategori ’Yderst hemmelig’.<br />

De projekter Lars Knudsen<br />

skal til at starte op er lige ved<br />

at falde i den sidste kategori.<br />

Det eneste vi kan afsløre herfra<br />

er at der finder to hemmelige<br />

møder sted i Stuttgart i løbet<br />

af november. Så har vi vist<br />

ikke sagt for meget.<br />

Lars Knudsen lyser også op<br />

da snakken falder på hans ide<br />

om et franchisekoncept for<br />

mindre anlægsgartnervirksomheder<br />

der så kan tage de mindre<br />

kunder LK Gruppen ikke<br />

har tid til. De kunne få udleveret<br />

biler og få maskiner mod at<br />

betale nogle procenter for deres<br />

franchise i LK Gruppen.<br />

Og han lever lykkeligt<br />

Men selv om Lars Knudsen nu<br />

sørger for at hans projekter,<br />

både de hemmelige og de<br />

mindre fortrolige, passer til<br />

hans virksomheds kerneområ-<br />

der, er han hurtig til at svare<br />

da jeg spørger ham, om han er<br />

klar til at sælge det hele og for<br />

eksempel drage til Maui ligesom<br />

sin ungdoms forbillede<br />

Torben Danielsen.<br />

„Alt er til salg. Der er naturligvis<br />

en masse ting der skal<br />

være på plads så virksomheden<br />

kan køre videre. Men ja.<br />

Jeg elsker for eksempel at lave<br />

mad og kunne sagtens se mig<br />

selv åbne en restaurant i en lille<br />

by nord for Pisa og så holde<br />

åbent to-tre dage om ugen og<br />

servere mine egne retter, mens<br />

jeg tager rundt i Europa og<br />

starter lidt projekter op. Jeg er<br />

jo enormt god til at handle.<br />

Nogle gange råber de lokale<br />

‘Rabat-Lars’ fordi jeg altid vil<br />

handle om den sidste 25-øre.<br />

Men oplevelser vil jeg have.<br />

Hele tiden.“ ❏<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 27<br />

Foto: Center for Anlæg og Udbud.<br />

FØRERKOMFORT<br />

AEBI CC66<br />

Let at betjene, servostyring.<br />

Lavt tyngdepunkt og stor<br />

stabilitet på skråninger.<br />

Ergonomisk designet styr,<br />

fremdrift i tommelfinger<br />

- alt betjenes let og enkelt.<br />

Stennedlægningsfræser,<br />

klipper, kost og mange<br />

andre redskabsmuligheder.<br />

AEBI KT65<br />

SCHWEIZISK<br />

KVALITET<br />

60 hk Kubota motor.<br />

Bredde fra 120 cm.<br />

Galvaniseret chassis.<br />

Multifunktionskørehåndtag.<br />

Vibrationsdæmpet og<br />

yderst støjsvag kabine.<br />

Lav indstigning.<br />

Oprejst sidestilling.<br />

Låst drejekrans og<br />

pendulerende bagaksel<br />

(patenteret)<br />

400 cc<br />

Fra kr.<br />

31.960,-<br />

Intet stopper en Arctic Cat.<br />

Største frihøjde.<br />

TRV - tre-i-én-maskine<br />

uden værktøj.<br />

Verdens eneste diesel-ATV.<br />

Største tilbehørsudvalg.<br />

Standard med spil.<br />

Ring og aftal tid for<br />

demo af maskinerne.<br />

Se mere på<br />

www.helmstmt.com.<br />

Århus 86 109 108<br />

Herning 99 28 29 30<br />

ah@helmstmt.com<br />

www.helmstmt.com


Landmænd pløjer<br />

for tæt på åen<br />

Det er ikke alle pløjende landmænd<br />

der overholder vandløbslovens<br />

bestemmelser om at<br />

lade to meter bræmmer være<br />

langs vandløb og søer. Landbrugsavisen<br />

anslår at 82 landmænd<br />

sidste år overtrådte loven<br />

på det område. Derfor råder<br />

Helge Lorenzen, chefkonsulent<br />

fra LandboSyd, landmændene<br />

til at være opmærksomme<br />

på bræmmer-reglerne.<br />

Hvis det bliver opdaget at<br />

landmanden har skåret for<br />

dybt ind i bræmmerne eller<br />

fjernet dem helt, bliver der<br />

trukket i hektarstøtten.<br />

Vegetationsmuren<br />

med Sedum<br />

Nykilde har præsenteret ‘Vegetationsmuren’<br />

der består af<br />

et armeringsnet med en Sedum-vegetationsmåtte<br />

foret<br />

med BioDrain. Det bæres af to<br />

stolper der med stålstolpespyd<br />

holdes fast i jorden. Vegetationsmuren<br />

kan beklædes fra<br />

begge sider. Den afbildede<br />

demoversion er godt 1 x 1 m x<br />

10 cm, men muren kan fremstilles<br />

i forskellige størrelser alt<br />

efter behov. Ud over den levende<br />

vegetation bliver muren<br />

også hjemsted for insekter, en<br />

hel lille vertikal biotop, lokker<br />

Nykilde. www.nykilde.dk.<br />

28<br />

FORHANDLER<br />

GUMMIBÆLTER AF<br />

HØJ KVALITET TIL<br />

MINI GRAVEMASKINER<br />

OG ANLÆGSUDSTYR<br />

Sådan kan det udnyttes: Termometer og fugtføler bliver sammen med en lille radiosender forsynet med energi<br />

skabt af spændingsforskellen mellem træet og jorden. Signalet sendes fra sender til sender indtil det når en<br />

vejrstation der kan sende signalet til satellit og forvalterens computer. Kilde: MIT. Grafik: Rebecca Macri.<br />

Træet skaber selv sin elektriske strøm<br />

Kan afgive nok el til at måle og sende både klimadata og brandalarm<br />

Fra et ganske almindeligt<br />

træ kan man tappe elektrisk<br />

strøm. Det viser laboratorieforsøg<br />

på Massachusetts<br />

Institute of Technology. Forskerne<br />

mener at strømmen er<br />

stærk nok til at drive en lille<br />

sensor og sender så træet<br />

f.eks. selv kan levere klimadata<br />

og advare om skovbrande.<br />

Muligheden for strøm skyldes<br />

at træet og jorden ikke har<br />

samme surhed. Ubalancen<br />

skyldes at træer pumper protoner<br />

ud fra rødderne for at<br />

kunne trække mineraler ind i<br />

træet. Resultatet er en elektrisk<br />

opladning på cirka 59<br />

millivolt hver gang misforholdet<br />

i pH-værdi øges med 1.<br />

Denne meget lille ladning er<br />

nok til at måle temperatur og<br />

fugtighed fire gange om dagen<br />

- eller omgående hvis der<br />

er brand - og sende oplysningerne<br />

trådløst til næste sensor<br />

i nærheden. Signalet hop-<br />

RUBBER TRACK SPECIALISTS<br />

Termometer/fugtføler<br />

med radiosender.<br />

Bælter til langt de fleste typer gravemaskiner Svalehøjvej 18<br />

Leveringsdygtig i hele Danmark<br />

Kontakt os for konkurrencedygtige priser<br />

3650 Ølstykke<br />

Tlf. 43 76 02 06<br />

info@aspendenmark.dk<br />

Oplader<br />

per videre indtil det når en<br />

vejrstation der kan sende signalet<br />

videre via satellit til forvalterens<br />

computer.<br />

Hidtil har forskerne kun påvist<br />

strømdannelsen i laboratoriet<br />

og vil over vinteren arbejde<br />

på at gøre udstyret både<br />

vejr- og bjørnebestandigt så<br />

det kan overleve i den amerikanske<br />

natur. Til næste år er<br />

det planen at gennemføre et<br />

større studie i en skov i Idaho.<br />

Udviklingen sker i samarbejde<br />

med selskabet Voltree<br />

Power der er interesseret i at<br />

udnytte teknologien, både<br />

for at kunne forebygge og<br />

advare om skovbrande og<br />

fordi de bedre klimadata kan<br />

give bedre vejrudsigter.<br />

I dag findes der allerede<br />

alarmsystemer baseret på målinger<br />

i naturen, men de er<br />

soldrevne og mere driftskrævende,<br />

ikke mindst fordi de<br />

sætter ud når de beskygges.<br />

Mobil jordrensning<br />

med bakterier<br />

Entreprenørfirmaet Frisesdal<br />

opbygger og udlejer specialcontainere<br />

til jordrensning.<br />

Denne mobile form for bakteriologisk<br />

rensning på stedet, er<br />

siden Frisesdahl begyndte på<br />

jordrensning i starten af 90’erne<br />

blevet en stor succes. Frisesdahl<br />

har over 30 anlæg rundt<br />

omkring i landet foruden to<br />

trailere med udstyr der gør<br />

dem i stand til at lave både<br />

biologisk og kemisk rensning.<br />

www.frisesdahl.dk.<br />

Løsninger med batterier er alt<br />

for dyre og upraktiske.<br />

„Vi tror at vi kan lave bedre<br />

brandforudsigelser, give tidligere<br />

indberetninger og få meget<br />

bedre klimadata ved at installere<br />

sensorer på et træ pr.<br />

1000 m 2 end man får fra nogen<br />

skov idag,“ siger professor<br />

Andreas Mershin, Massachusetts<br />

Institute of Technology.<br />

Det har været velkendt at<br />

træer kan producere en meget<br />

lille mængde strøm, men<br />

først nu ved man hvor meget<br />

og at det er nok til at kunne<br />

udnyttes praktisk. sh<br />

KILDER<br />

Elizabeth A. Thomson (2008): Preventing<br />

Forest Fires with Tree Power.<br />

Massachusetts Institute of Technology.<br />

http://web.mit.edu/newsoffice/2008/<br />

trees-0923.html.<br />

Torben Rasmussen (2008): Træet skal<br />

selv advare om skovbrænde.<br />

www.ing.dk, 7.10.08.<br />

Simon Auken Beck (2008): Træer som<br />

brandalarm og klimastation.<br />

www.trae.dk, 24.10.08.<br />

www.voltreepower.com.<br />

Maritim oplevelse<br />

i Limfjordsmuseet<br />

Den 15. juni 2008 åbnede et<br />

nyt maritimt oplevelsescenter<br />

ved Limfjordsmuseet i Løgstør.<br />

Detrummer en permanent udstilling<br />

om Limfjorden med alt<br />

lige fra bådmotorer til et historisk<br />

indblik i fiskeri og naturfænomener<br />

som stormflod<br />

m.m. Desuden omfatter centeret<br />

tre store akvarier svarende<br />

til fjordens historiske udvikling<br />

- den ferske fjord, den rige<br />

salte fjord og fjorden i dag.<br />

www.limfjordsmuseet.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Nyt liv i herregårdens tomme bygninger<br />

Mekanisering og effektivisering<br />

af landbruget har tømt<br />

herregårdenes bygninger og<br />

truer deres eksistens. Kan de<br />

bruges til noget nyt der kan<br />

give herregården en indtjening<br />

der kan betale bygningsdriften<br />

og redde de historiske<br />

bygningsværker? For at belyse<br />

mulighederne har Realdania<br />

som led i kampagnen ‘Fremtidens<br />

Herregård’ gennemført<br />

en idékonkurrence hvor herregårde<br />

har budt forslag ind. Ti<br />

herregårde er udvalgt: Voergaard,<br />

Engelholm, Gram Slot,<br />

Nørholm Gods, Borreby, Knuthenlund,<br />

Hørbygaard, Billes-<br />

1200 l tank med 1,95 m tømningshøjde<br />

skov, Lindenborg Gods og<br />

Børglum Kloster i Vendsyssel.<br />

De får hver op til 500.000 kr. til<br />

at afdække de forretningsmæssige<br />

og bygningsmæssige<br />

muligheder for deres projekt.<br />

Ti andre herregårde kan måske<br />

også komme i betragtning.<br />

Til de 20 projekter hører bl.a.<br />

herregårdsteater, kontorarbejdspladser,<br />

malteri, biomedicinsk<br />

udviklingscenter, jagtslot,<br />

økologisk ambassade og moderne<br />

musik i historiske rammer.<br />

Realdania har afsat op til<br />

65 mio. kr. Læs mere om kampagnen<br />

og projekterne på<br />

www.fremtidensherregaard.dk.<br />

På Borreby Gods ved Skælskør har man en vision om at kombinere de<br />

velbevarede bygninger med godsets teater- og kulturtradition.<br />

Hako Citytrac<br />

4200 med græs/løvsuger<br />

med 1200 liters vacuumtank<br />

45 hk Yanmar dieselmotor 2.189 cm 3<br />

Kabine med 2 døre og skyderuder/aircondition<br />

Luftaffjedret sæde m/armlæn - radio<br />

Automatisk 4 WD i arbejdsområde<br />

Transport ved 2WD, forhjulstræk, ca. 30 km/t<br />

Klippebredde 150 cm, klippehøjde 3-10 cm<br />

1200 liter rustfri vacuumtank med centersug<br />

Tømningshøjde 1,95 m<br />

Stort redskabsprogram til sommer / vinter<br />

Hako forhandling i Danmark siden 1960<br />

Stort fleksibelt centersug<br />

Forhandling i Danmark siden 1960. Kontakt os for demonstration.<br />

Kraftig 1,50 m hydraulisk klipper, 3 knive<br />

Odensevej 33, 5550 Langeskov<br />

Tlf. 6538 1163. Fax 6838 2951<br />

hako@hako.dk<br />

www.hako.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 29


‘Færdig have’ er kommet for at blive<br />

Er forbrugernes krav om store planter og ‘færdige haver’ en varig tendens eller bare et<br />

forbrugsflip? Planteskoleejer Lars Strarup i Ringe mener at tendensen er varig.<br />

Tekst og foto: Arne Kronborg<br />

Et varmt emne i planteskoler,<br />

havecentre og anlægsbranchen<br />

i sommer har været<br />

færdige haver. Det fænomen<br />

at forbrugerne bestiller en<br />

‘færdig’ have hos en anlægsgartner,<br />

gerne efter dennes<br />

oplæg så de er fri for at tænke<br />

på andet end regningen som<br />

midt i en forbrugsfest blot er<br />

en blandt mange.<br />

Og skal der suppleres, for<br />

eksempel i havens krukker,<br />

sker det med store planter der<br />

giver et fornyet indtryk af haven<br />

- en ny oplevelse - straks<br />

planterne er sat der. Vente på<br />

at en plante vokser og folder<br />

sig ud eller en have gror op, vil<br />

de ikke.<br />

Er det en trend der holder?<br />

Skal man som planteskole, anlægsgartner<br />

eller havecenter<br />

indstille sig på den og indrette<br />

sin produktion og virksomhed<br />

efter den? Eller er det bare et<br />

københavnerfænomen, en<br />

dille der går i sig selv når afmatningen<br />

kommer. Og det<br />

gør den vel? Spørg Lars Strarup<br />

på Møllegårdens Planteskole<br />

lidt uden for Ringe mellem<br />

Odense og Svendborg.<br />

Som manden bag Færdig<br />

Hæk-konceptet var han først<br />

færdig. Han må vel vide om<br />

30<br />

det er en tendens eller en dille.<br />

„Når forbrugerne beslutter<br />

sig for at gøre noget ved haven,<br />

forventer de at kunne<br />

gøre det færdigt. De køber jo<br />

heller ikke et køkken uden låger,“<br />

siger Lars Strarup. „Nok<br />

har vi fået mere fritid, men vi<br />

har også fået mange flere fritidstilbud.<br />

Vi har travlt når vi<br />

har fri. Folk har mindre tid til<br />

haven. Så vil de da ikke gå og<br />

vente på at den vokser op.“<br />

Også han mærker som sin<br />

kollega Frode Jensen i Sabro,<br />

(se <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> 10/2008, side<br />

36) at den generation der nu<br />

køber hus og stifter hjem er<br />

uden haveerfaring. Mange af<br />

de unge er vokset op i et parcelhus,<br />

men de har ingen fornemmelse<br />

for haven. De har<br />

ikke været med i havearbejdet<br />

- luget, slået græs, gravet kartofler<br />

op. De ved ikke at en have<br />

vokser op og hvordan. Men<br />

de ved at man kan sidde i den,<br />

grille bøffer og drikke rødvin.<br />

„Dertil kommer at vi flytter<br />

mere end vi gjorde for en generation<br />

siden. Dengang blev<br />

man boende når man havde<br />

fået eget hus. I dag flytter vi<br />

efter behov - hvis vi lige ser<br />

bort fra stilstanden på boligmarkedet<br />

i disse år. Og når vi<br />

flytter, vil vi ikke vente på haven.<br />

Den skal være i orden, så<br />

vi kan bruge tiden på at nyde<br />

den,“ forklarer Lars Strarup.<br />

Lidt stille tid forude<br />

„Lige nu tror jeg at vi står foran<br />

nogle lidt stille år. Heller<br />

ikke jeg ved hvor mange og<br />

hvor stille de bliver. Men også<br />

planteskolefolk ved at konjunkturerne<br />

går op og ned. Efter<br />

gode år kommer knapt så<br />

gode. Men generelt er jeg sikker<br />

på at forbrugerne fremover<br />

vil have køkkener med låger.“<br />

Lars Strarup ser udviklingen<br />

som en meget stor chance for<br />

branchen. Den skal, mener<br />

han, i meget højere grad end i<br />

dag præsentere ideer og færdige<br />

løsninger i stedet for produkter,<br />

akkurat som køkken-,<br />

badeværelses- og møbelfirmaer<br />

præsenterer de færdige rum<br />

- ikke vandhaner, gulvafløb og<br />

gyngestole. Producenter og<br />

forhandlere ved at det er større<br />

og dyrere planter der bruges<br />

i færdige løsninger, men<br />

det ved forbrugerne ikke. De<br />

køber løsningen.<br />

„Det interesserer dem ikke at<br />

de kan få mindre og billigere<br />

planter, for det er ikke den løs-<br />

Møllegårdens Planteskole blev grundlagt med hovedvægten på barrodsplanter, men de færdige hækplanter -<br />

her bøg - udgør en stadig større del af produktionen.<br />

ning de vil have,“ pointerer<br />

Lars Strarup. „For forbrugerne<br />

kan det være valget mellem at<br />

modernisere køkkenet eller<br />

haven. Det er det marked vi<br />

skal operere i, blandt andet<br />

ved at tilbyde flotte rum og<br />

færdige løsninger. Vi skal holde<br />

op med at konkurrere indbyrdes<br />

om at levere de billigste<br />

planter. Vi skal stå sammen om<br />

at konkurrere med køkken-,<br />

badeværelses- og møbelbranchen<br />

om forbrugernes store investeringer.<br />

De er klar til at betale<br />

for de rigtige løsninger.<br />

Det ser vi jo i køkkenerne,“<br />

mener Lars Strarup.<br />

Ærgerlige raftehegn<br />

Det var nu ikke efter en analyse<br />

af forbrugeradfærd i fritidssamfundet<br />

at han fandt på<br />

Færdig Hæk-konceptet.<br />

„Jeg undrede mig bare over,<br />

at det ikke var muligt at købe<br />

et par store hækplanter så<br />

man kunne lappe sin hæk hvis<br />

der af en eller anden grund -<br />

en opgravning eller en bil på<br />

afveje - kom et hul i den. Så<br />

skulle man se på det hul i seksotte<br />

år til nye planter var vokset<br />

op. Det syntes jeg var ærgerligt<br />

for dem der gik ud<br />

over, og det ville jeg gerne<br />

gøre noget ved. Og så ærgrede<br />

det mig når jeg så at haveejerne<br />

satte raftehegn eller<br />

plankeværk rundt om haven<br />

fordi de ikke ville vente på en<br />

hæk. Det var jo ikke nogen revolutionerende<br />

idé. Jeg havde<br />

været nogle år hos Kortegaards<br />

Planteskole i Langeskov,<br />

og derfra vidste jeg lidt<br />

om hvordan man laver store<br />

planter, og hvordan man flytter<br />

dem.“<br />

Siden 1984 havde Lars Strarup<br />

haft egen planteskole med<br />

en stor produktion af traditionelle<br />

barrods hækplanter, og<br />

han var med til at stifte salgsselskabet<br />

Prima Plant i 1992.<br />

„Fordi det måtte være bedre<br />

at planteskoler gik sammen<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Flere materialer blev afprøvet som bund i Færdig Bunddække-kulturerne før løsningen blev fundet: et groft, fuldt nedbrydeligt net af kokosfibre som<br />

Lars Strarup løfter op i. Han mener bestemt at forbrugerne vil kræve flere „færdige“ planter og haver i fremtiden.<br />

om at ansætte en professionel<br />

sælger i stedet for at de hver<br />

for sig kørte landet rundt i hælene<br />

på hinanden,“ som han<br />

siger.<br />

Kollegerne mente bestemt<br />

at selskabet ville kunne sælge<br />

store hækplanter.<br />

Fra idé til produktion<br />

Så kom nogle år da ideen skulle<br />

omsættes i praksis, så der<br />

kom en rationel produktion ud<br />

VÆKSTPUNKTER<br />

Dagspressens meddelelser<br />

om planteskoler der lukker<br />

eller sælger jorden fra og<br />

fortsætter som havecentre,<br />

kan efterlade det indtryk at<br />

dansk planteproduktion er<br />

under afvikling. Det er dog<br />

ikke tilfældet. Uden for<br />

dagspressens bevågenhed<br />

findes mange planteskoler<br />

der ikke bare overlever,<br />

men vokser. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

besøger i denne artikelserie<br />

nogle af dem.<br />

af den. Plantetæthed, rækkeafstand,<br />

vanding, gødning,<br />

formning til hæk og ikke<br />

mindst rodbeskæring.<br />

„Roden skal beskæres for at<br />

planterne kan danne en tæt<br />

rod i rodklumpen - en masse<br />

små rødder der er klar til at<br />

komme i gang når planterne<br />

sættes ud på blivestedet. Men<br />

man skal ikke beskære hele roden<br />

på én gang, så går tilvæksten<br />

i stå. Så vi beskærer dem<br />

på den ene side og i bunden<br />

det ene år, den anden side og i<br />

bunden det andet år. Bundbeskæringen<br />

skal hindre at der<br />

dannes pælerod som går dybt i<br />

jorden og ville gøre det besværligt<br />

at tage planterne op.<br />

Færdig Hæk-konceptet betyder<br />

ikke kun at planterne leveres<br />

i ‘færdig højde’, f.eks. 150<br />

eller 180 cm, men også at der<br />

kan plantes hæk en større del<br />

af året, om end ikke hele året.<br />

„Vi tager nogle planter op<br />

om foråret og sætter dem i<br />

indslag med henblik på levering<br />

i løbet af sommeren. Planterne<br />

kan bedre klare at blive<br />

plantet sent, når de har været<br />

taget op på et normalt tidspunkt,<br />

end hvis vi tager dem<br />

op midt i vækstsæsonen. Men<br />

vi er forsigtige med at levere<br />

om sommeren. I en normal<br />

dansk sommer med gråvejr og<br />

byger kan det gå, men vi leverer<br />

helst ikke under en hedebølge,“<br />

siger Lars Strarup.<br />

Lidt for meget liguster<br />

Hovedkulturen var og er bøg<br />

og liguster, og de dækker stadig<br />

hver cirka 40% af produktionen,<br />

resten fordelt på godt<br />

en halv snes slægter og arter.<br />

Men Lars Strarup gør meget<br />

for at udvide sortimentet og<br />

udvikle sin virksomhed. Man<br />

ved jo aldrig hvad der kan blive<br />

efterspørgsel på. Og han ser<br />

en faglig udfordring i at få flere<br />

slægter og arter ind i konceptet.<br />

Som udgangspunkt<br />

skulle det nok kunne lade sig<br />

gøre, mener han, men måske<br />

skal nogle behandles lidt anderledes<br />

end andre, og så må<br />

man jo finde ud af det.<br />

Endelig synes han rent privat<br />

at det af og til kan blive for<br />

meget med liguster gade op<br />

og gade ned i et helt villakvarter.<br />

Eller bøg. Den bedste måde<br />

at gøre noget ved det på,<br />

er at præsentere noget andet.<br />

Blomstrende klippede hække<br />

f.eks. bærmispel, Amelanchier<br />

lamarckii, surbær, Aronia melanocapa,<br />

foruden tjørn og spiræa.<br />

„De er ikke sværere at holde<br />

end andre klippede hække.<br />

Det er kun et spørgsmål om at<br />

klippe dem på et andet tidspunkt<br />

end bøg og liguster,<br />

nemlig lige efter blomstringen<br />

om foråret eller i forsommeren,“<br />

fortæller Lars Strarup.<br />

I marken står også et par<br />

rækker med kirsebærkornel,<br />

Cornus mas, men de er ikke i<br />

sortimentet endnu, og det er<br />

et åbent spørgsmål om de<br />

kommer det. Planten er uhyre<br />

langsomtvoksende, det vil tage<br />

sin tid inden den bliver både<br />

høj og tæt som en hæk. Men<br />

når den bliver det, er den flot<br />

med sine særprægede gule<br />

blomster i marts - i milde vintre<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 31


måske februar. „Lad os nu se,“<br />

siger Lars Strarup med fynsk<br />

tålmodighed.<br />

Kirsebærkornellerne står ved<br />

siden af et par rækker med pyrenæisk<br />

røn, Sorbus mougeotii.<br />

„Et rønnehegn bliver aldrig<br />

tæt som en ligusterhæk. Men<br />

der er brug for et rønnehegn<br />

mange steder. Sorbus mougeotii<br />

er især god på vindudsatte<br />

steder, og hvorfor skulle et<br />

rønnehegn ikke kun leveres<br />

lige så færdig som en hæk, siger<br />

han.<br />

Kan stadig blive bedre<br />

Selv om der arbejdes med produktudvikling<br />

på både langt<br />

og meget langt sigt, skal der<br />

også være tid og kræfter til<br />

forbedringer i det nuværende<br />

sortiment. Nyeste tiltag er at<br />

planterne ikke kun beskæres<br />

på siderne, men skæres lidt i<br />

kegleform så de i højere grad<br />

står hver for sig i marken.<br />

„De store planter gror jo ind<br />

i hinanden, mens de står hos<br />

os. Det skal planter jo gøre i en<br />

hæk. Men når vi bryder hækken<br />

op og står med de enkelte<br />

planter, mangler nogle af dem<br />

en gren her og der fordi pladsen<br />

i hækken var optaget af en<br />

gren fra naboplanten som<br />

havde været hurtigere ude. Så<br />

nu forsøger vi at holde hver<br />

plante for sig så alle planter<br />

32<br />

har alle grene i behold og er<br />

klar til at gro sammen som de<br />

nu kan finde ud af det når de<br />

kommer ud på blivestedet.“<br />

Færdig Hæk blev introduceret<br />

i 1995, men Lars Strarup<br />

har stadig en produktion af<br />

‘gammeldags’ barrodshækplanter.<br />

Det bliver til ca. halvanden<br />

til to millioner planter<br />

om året. Da Færdig Hæk var<br />

godt i vej, introducerede Møllegården<br />

Færdig Bunddækkekonceptet.<br />

Heller ikke det er<br />

noget særligt, skal man tro<br />

manden bag.<br />

„Den idé er taget direkte fra<br />

produktionen af rullegræs. Det<br />

lå da lige for,“ siger Lars Strarup.<br />

„Det må være lige så<br />

nemt at rulle et bunddække<br />

sammen som at rulle græs<br />

sammen, tænkte vi.“<br />

Tunge ruller<br />

„Men selvfølgelig har vi skullet<br />

gøres vores erfaringer ned<br />

hensyn til plantevalg, stikketidspunkt,<br />

plantetæthed, klipning<br />

og så videre. Det tog totre<br />

år før vi kunne sige vi<br />

havde en produktion.“<br />

„Rullerne med bunddække<br />

er kun halvt så lange som<br />

græsruller for at holde vægten<br />

nede så både vores medarbejdere<br />

og kunderne kan håndtere<br />

dem. De lægges ud med<br />

håndkraft, og sådan bliver det<br />

■ Etableret i 1984 med<br />

vægt på produktion af ungplanter<br />

og barrodsplanter.<br />

■ I dag specialiseret i varemærkerne<br />

Færdig Hæk ®<br />

og Færdig Bunddække ® MØLLEGÅRDENS<br />

PLANTESKOLE APS<br />

.<br />

■ 20% af produktionen eksporteres,<br />

især til Sverige, resten<br />

afsættes til havecentre<br />

og professionelle plantebrugere<br />

herhjemme.<br />

■ Der er 10 faste medarbejdere<br />

som suppleres med<br />

cirka 20 danske og udenlandske,<br />

i højsæsonen.<br />

Møllegårdens Planteskole Aps<br />

Ravnshøjgyden 6, Sdr. Højrup,<br />

5750 Ringe.<br />

www.primafaerdig.dk<br />

nok ved at være, lige som det<br />

meste rullegræs lægges med<br />

håndkraft. Det nytter jo ikke at<br />

man kan få en maskine til at<br />

gøre det hvis maskinen ikke<br />

kan komme ind i haven,“ forklarer<br />

Lars Strarup, suppleret<br />

af sin salgskonsulent Flemming<br />

Rasmussen der tidligere har arbejdet<br />

med rullegræs.<br />

Bunddækket etableres på et<br />

stykke sort plastic der rulles ud<br />

på marken. Derpå lægges siveslanger<br />

og derover et groft net<br />

af kokosfiber som skal holde<br />

på rødderne. Oven på lægges<br />

Færdig Hæk-sortimentet netop nu:<br />

Navr, Acer campestre<br />

Bærmispel, Amelanchier lamarkii<br />

Surbær, Aronia melanocarpa<br />

Sibirisk ærtetræ, Caragana arbosrescens<br />

Avnbøg, Carpinus betulus<br />

Skarlagentjørn, Crataegus intricata<br />

Engriflet hvidtjørn, Crataegus monogyna<br />

Bøg, Fagus sylvatica<br />

Rødbøg, Fagus sylvatica ’Purpurea’<br />

Storbladet liguster, Ligustrum ovalifolium<br />

Almindelig liguster, Ligustrum vulgare ‘Atros’ Dafo<br />

Almindelig liguster, Ligustrum vulgare ‘Liga’ Dafo<br />

Almindelig liguster, Ligustrum vulgare ‘Listrum’ Dafo<br />

Ribes alpinum ’Dima’ Dafo<br />

Pyrenæisk røn, Sorbus mougeotii<br />

Snedrivebusk, Spiraea cinerea ’Grefsheim’.<br />

Buketspiræa, Spiraea vanhouttei<br />

Småbladet lind, Tilia cordata<br />

Færdig Bunddække-sortimentet netop nu:<br />

Dværgmispel, Cotoneaster ‘Coral Beauty’ Dafo<br />

Pandajordbær, Fragaria ‘Pink Panda’<br />

Skovjordbær, Fragaria vesca ‘Rügen’<br />

Vedbend, Hedera ‘Hesma’ Dafo, ’Hevil’ Dafo, ’Hestor’<br />

Nåletrædepude, Leptinella dioica<br />

Almindelig trædepude, Leptinella squalida<br />

Myrtegedeblad, Lonicera ‘Maigrün’<br />

Ligustergedeblad, Lonicera pileata<br />

Liden singrøn, Vinca minor<br />

Krybende guldjordbær, Waldsteinea ternata<br />

fem centimeter spagnum som<br />

der stikkes og dyrkes i.<br />

„Vi prøvede meget forskelligt<br />

for at finde frem til det<br />

rette net, lige fra hønsetråd til<br />

diverse plasticnet. Men vi nåede<br />

frem til at nettet skulle<br />

være biologisk nedbrydeligt så<br />

man ikke står og graver i hønsetråd<br />

hvis det en dag skulle<br />

blive nødvendigt at fjerne<br />

bunddækket.“<br />

Planterne stikkes sidst på<br />

sommeren, som regel af skolepiger.<br />

Kulturerne klippes maskinelt<br />

én gang om efteråret<br />

og en gang om måneden den<br />

følgende vækstsæsonen, inden<br />

de er klar til salg fra efteråret.<br />

De vinterdækkes med groft<br />

plastnet - nærmest som det<br />

man køber kartofler i. Det giver<br />

lidt læ og lidt skygge, nok<br />

til at hindre udtørring.<br />

Ved høsten kommer en maskine<br />

og løfter det hele, skærer<br />

måtterne i 40 cm brede og 125<br />

cm lange baner som rulles og<br />

pakkes på en vogn. Plastic og<br />

siveslanger kasseres.<br />

„Omhyggelig vanding er<br />

selvfølgelig vigtigt når der ikke<br />

er mere jord under planterne,<br />

men vi har lært at dræn er lige<br />

så vigtigt. Så på den nye bunddækkemark<br />

der skråner en del,<br />

har vi lagt et godt dræn på det<br />

laveste punkt,“ forklarer Lars<br />

Strarup.<br />

Jorden har det hårdt<br />

Da han anlagde sin planteskole<br />

var den på ti hektar. I dag<br />

har han 90, men der er kun<br />

planteskoleplanter på godt<br />

halvdelen. Resten sås til med<br />

korn. Ikke fordi byg giver bedre<br />

afkast end planteskoleplanter,<br />

men så jorden kan hvile.<br />

„Hvis vi konstant brugte<br />

samme jord til planteskoleplanter,<br />

kunne vi få problemer<br />

fordi jorden bliver kørt fast. Vi<br />

kører med tunge maskiner hen<br />

over jorden mange gange, og<br />

desværre kører vi mest om foråret<br />

og efteråret når jorden er<br />

blød. Så jorden har brug for en<br />

pause med mellemrum så den<br />

kan få vejret.“ Lars Strarup siger<br />

at han ikke har flere færdig-ideer<br />

lige nu, men tilføjer,<br />

at „et eller andet har man jo<br />

altid i tankerne.“<br />

Automatisk opgravning<br />

Lige nu er det en fuldautomatisk<br />

portaltraktor der optager<br />

ham. En maskine der, når den<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


‘Ude bagved’ har Lars Strarup adskillige planteslægter under observation som mulige nye hækplanter.<br />

Klippede blomstrende hække ser han muligheder i, eller hvad med - som her - snebær?<br />

er færdigudviklet, kan køre<br />

hen over hækkene, automatisk<br />

finde planterne i den rigtige<br />

højde, grave dem fri i rækken,<br />

lægge net om klumpen og<br />

sætte dem uden for rækken til<br />

afhentning. Og så skal den naturligvis<br />

kunne forsynes med<br />

klippere og sprøjter. Men der<br />

er et stykke vej endnu i udviklingen,<br />

f.eks. evnen til at finde<br />

planterne i den rette højde.<br />

„Der vil altid være variation i<br />

rækkerne, mest i bøg og andre<br />

frøplanter, men også i stiklingekulturer<br />

som kan variere på<br />

grund af forskelle i jorden. En<br />

lille plet med lidt lettere jord<br />

vil kunne ses på planterne når<br />

de står på stedet tre-fire-fem<br />

år. Derfor kan man ikke bare<br />

høste en række eller ti og få<br />

det antal planter man ønsker i<br />

Portaltraktoren her skal når den er<br />

færdig selv kunne finde planterne<br />

i den ønskede størrelse i marken,<br />

tage dem op, lægge net om rodklumpen<br />

og sætte planterne uden<br />

for rækken.<br />

en bestemt størrelse. Man er<br />

nødt til at køre rækkerne igennem<br />

og finde dem man skal<br />

bruge, og det skal vi så have<br />

lært traktoren.“<br />

Den del af portaltraktoren<br />

der lægger net om rodklumpen<br />

er patenteret så den også<br />

kan bruges i andre produktioner,<br />

men resten af maskinen er<br />

der vist ikke så meget nyt i at<br />

det kan patenteres, mener Lars<br />

Strarup.<br />

Tid, plads og folk til nyt<br />

Traktoren udvikles i samarbejde<br />

med en tidligere kvægavler<br />

han stødte på, men udviklingen<br />

af maskiner er næsten lige<br />

så vigtig som udviklingen af<br />

nye produkter i planteskolen.<br />

„Vi er nødt til at sætte tid og<br />

kræfter af til det. Vi skal finde<br />

Fire spader, to på hver side af<br />

planten i en 45-grader vinkel,<br />

sænkes omkring planten. I den<br />

ønskede dybde skubbes spaderne<br />

ind under rodklumpen så planten<br />

graves fri.<br />

folk der kan, og som synes det<br />

er lige så sjovt som vi synes, og<br />

de må gerne vide lidt om alt<br />

muligt. Man ved aldrig hvornår<br />

man skal ud og lede efter<br />

et specielt leje, og så er det<br />

rart med folk der ved noget<br />

om det eller kender nogen der<br />

kan finde ud af det.“<br />

Derfor er planteskolens<br />

værksted ikke blot indrettet<br />

og bemandet til reparation og<br />

vedligehold, men også til udvikling.<br />

Fordi det er sjovt, men<br />

især fordi det er nødvendigt.<br />

„Timelønnen herhjemme er<br />

jo noget højere end i lande vi<br />

konkurrerer med. Derfor må vi<br />

sørge for at have en mere effektiv<br />

produktion, blandt andet<br />

ved at mekanisere hvor vi<br />

kan. Men planteskolebranchen<br />

er jo lille. De store maskinfa-<br />

Spaderne lukker om rodklumpen<br />

så planten kan løftes hvorefter en<br />

holder med nettet svinger ind under<br />

planten. Holderen lukker nettet<br />

i bunden med en klips, og spaderne<br />

sænker planten i nettet.<br />

brikker og -udviklere synes ikke<br />

vi er interessante. De kan<br />

ikke sælge så mange nyudviklede<br />

maskiner til branchen som<br />

de synes der skal til før det er<br />

rentabelt. Det er vanskeligt at<br />

få dem med på ideerne. Så må<br />

vi jo prøve selv.“<br />

„Vi bliver aldrig færdige, så<br />

vi kan sige at denne virksomhed<br />

er så god som den kan blive.<br />

Der vil altid ske et eller andet<br />

vi skal reagere på. Ellers<br />

kan vi da heldigvis selv få en<br />

idé en gang imellem. Det ville<br />

blive kedeligt hvis vi en dag<br />

var færdige,“ siger Strarup.<br />

Hvis traktoren, når den er<br />

færdig, skal kunne alt det der<br />

forventes af den, skal planterne<br />

stå på helt lige rækker og<br />

med præcis den planteafstand<br />

traktoren har fået besked om.<br />

Så på Møllegårdens Planteskole<br />

styres plantemaskinen af satellitter<br />

via gps, og Lars Strarup<br />

glæder sig over at den allernyeste<br />

teknik dermed kan holde<br />

nogle af fagets gamle dyder i<br />

hævd i stedet for at løbe dem<br />

over ende. „Så får vi de helt<br />

lige rækker, og det er nu en<br />

rar fornemmelse. Man er vel<br />

planteskolemand, siger han. ❏<br />

FORFATTER<br />

Arne Kronborg er freelancejournalist<br />

med speciale i de grønne emner.<br />

HÆKPLANTEKLUBBEN<br />

Møllegårdens Planteskole er et af<br />

medlemmerne i hækplanteklubben<br />

under Dansk Planteskoleejerforening.<br />

De øvrige er:<br />

Akkerup Planteskole, Hårby<br />

Buddes Planteskole, Bogense<br />

Børsting Mikkelsens Planteskole, Randers<br />

Hedeselskabet, Fårvang<br />

Heides Planteskole, Thisted<br />

Holdens Planteskole, Vejen<br />

Højgaard Planteskole, Højslev<br />

Højmoses Planteskole, Spjald<br />

Juelsminde Planteskole, Juelsminde<br />

K.S. Nielsens Planteskole, Varde<br />

Lund-Andersens Planteskole, Gørlev<br />

Mariager Planteskole, Mariager<br />

Nibe Planteskole, Nibe<br />

Niels Kirketoftes Planteskole,Tarm<br />

Nielsens Planteskole, Holsted<br />

Nielsens Planteskole, Varde<br />

Salling Planteskole, Roslev.<br />

Til sidst sættes planten uden for<br />

rækken den stod i. Maskinen kører<br />

videre og finder næste plante<br />

der opfylder bestillingen. Når opgravningen<br />

er slut kan planterne<br />

nemt samles ind på en vogn.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 33


Her slæbes bæredygtigt FSC-træ ud af den sydamerikanske regnskov, men hovedparten af verdens skovhugst<br />

er ikke bæredygtig. Det årlige tab af skov anslås i ny undersøgelse til 2-5 billioner dollars. Foto: FSC Danmark.<br />

Naturtab er dyrere end finanskrisen<br />

Den internationale finanskrise<br />

løber i denne tid med al opmærksomhed,<br />

men hvert eneste<br />

år mister vi alle skovværdier<br />

der langt overstiger dette<br />

års konsekvenser af bankernes<br />

grådighed. Det viser en undersøgelse<br />

som EU-kommissionen<br />

offentliggjorde i oktober. Her<br />

bliver det anslået at jordklodens<br />

årlige tab af skov er mellem<br />

2 og 5 billioner dollars.<br />

Det svarer til mellem 10 og 25<br />

millioner millioner kroner.<br />

Undersøgelsen har blandt<br />

34<br />

andet set på hvad det ville koste<br />

hvis vi mennesker selv skulle<br />

sørge for at absorbere samme<br />

mængder kuldioxid eller<br />

skabe lige så meget rent vand<br />

som de fældede skove. Undersøgelsen,<br />

The Economics of<br />

Ecosystems and Biodiversity,<br />

konkluderer at vi i fremtiden<br />

selv skal betale for de ydelser<br />

som verdens skove og økosystemer<br />

i dag stiller gratis til rådighed.<br />

Og det drejer sig ikke<br />

om småpenge.<br />

Lederen af undersøgelsen,<br />

Smart saltspreder sparer på saltet<br />

Op til vinterens komme har<br />

Bogballe præsenteret sin Slinje<br />

af saltspredere med kapacitet<br />

fra 130 til 1.050 liter. Hvis<br />

sprederens kørehastighed ændres,<br />

forbliver doseringen den<br />

samme da sprederen automatisk<br />

regulerer op eller ned for<br />

udløbet. Ved fuldt stop lukkes<br />

udløbet helt. Herved undgås<br />

overdosering og eventuelle<br />

følgevirkninger på beplantning<br />

samtidig med at der spares<br />

salt. Sprederne kan også<br />

anvendes til topdressing af<br />

golfbaner samt spredning af<br />

mineralgødning i parker og<br />

lignende. www.bogballe.com<br />

økonom Pavan Sukhdev fra<br />

Deutche Bank understreger<br />

over for BBC News at prisen på<br />

den nuværende finanskrise<br />

ikke når regningen for den<br />

økologiske destruktion til sokkeholderne.<br />

„Den er ikke kun<br />

større, det er også uden ophør.<br />

Det er sket hvert eneste år, år<br />

efter år. Så mens Wall Street<br />

og finanssektoren indtil videre<br />

efter forskellige beregninger<br />

har tabt mellem 1 og 1,5 billioner<br />

dollars, mister vi med den<br />

nuværende fart naturkapital<br />

RGi har købt Veksø<br />

og Lampas<br />

Den østjyske sammenslutning<br />

af elforsyningsselskaber, NRGi,<br />

har opkøbt lampeproducenten<br />

Lampas og byrumsproducenten<br />

Veksø og slået dem sammen<br />

under navnet Veksø A/S.<br />

Det er sket for at udbygge forretningsområdet<br />

med energibesparendebelysningsarmaturer<br />

og byrumsinventar, oplyser<br />

NRGi der henviser til at flere<br />

og flere kommuner og større<br />

bygherrer efterspørger totale<br />

løsninger med intelligente informationsstandere<br />

og belysning<br />

der tilgodeser bymiljø,<br />

design og energieffektivisering.<br />

Der er sket en stor udvikling<br />

siden Veksø engang startede<br />

sin produktion med at<br />

lave cykelstativer.<br />

for mindst mellem 2 og 5 billioner<br />

dollars hvert eneste år.“<br />

Pavan Sukhdev og hans forskere<br />

har undersøgt værdien<br />

af naturens ydelser fordi det<br />

tidligere har været svært at få<br />

beslutningstagere og internationale<br />

virksomheder til at<br />

tage hensyn til naturen for naturens<br />

egen skyld. Der skal kroner<br />

og ører på bordet.<br />

Næste skridt i fasen blive at<br />

skabe en række værktøjer til<br />

slutbrugere overalt i verden<br />

der er interesserede i at vurdere<br />

hvor meget biodiversitetens<br />

og økosystemernes ydelser er<br />

værd i ussel mammon. Derfor<br />

beder EU-kommissionen alle<br />

interessenter om at indsende<br />

beviser på de økonomiske konsekvenser<br />

af tabet af biodiversitet.<br />

Man kan indsende papers,<br />

rapporter, datakort eller<br />

andet materiale i elektronisk<br />

format, hvad enten dine observationer<br />

eller resultater er af<br />

betyning for politikere, businessfolk<br />

og industri eller forbrugere<br />

og borgere. På siden<br />

http://ec.europa.eu/environment/nature/call_evidence.htm<br />

findes de relevante e-mailadresser.<br />

Alle brugbare input vil<br />

blive anerkendt i de endelige<br />

resultater der forventes klar i<br />

2010. Deadline for indsendelse<br />

er 31. marts 2009. llt<br />

KILDER<br />

www.bbc.co.uk.<br />

http://ec.europa.eu/environment/nature/call_evidence.htm.http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/<br />

teeb_report.pdf.<br />

Quappen er ny<br />

knækstyret tysker<br />

Fire modeller af minilæsseren<br />

Quappen kan nu fås på det<br />

danske marked. De kompakte,<br />

knækstyrede minilæssere er<br />

ifølge importøren Ingemann<br />

Larsen tysk kvalitet der holder.<br />

De fås med tre- eller firecylindrede<br />

Yanmar-motorer og kan<br />

løfte mellem 1200 og 2200 kg.<br />

Forhjul og baghjul kan arbejde<br />

uafhængigt af hinanden.<br />

www.ingemann-larsen.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


GRØNT MILJØ 9/2008 35


Skolens og børnehavens gode legeplads<br />

Børnene skal møde større mangfoldighed og de voksne skal med ud, viser Ålborg-undersøgelse<br />

De fleste børn i børnehaver<br />

og skoler vil gerne være<br />

ude, og i skolen efterlyser nogle<br />

børn tilmed mere tid ude.<br />

Men udemiljøet kan bruges<br />

bedre end det bliver i dag, både<br />

ved at tilføre legepladserne<br />

større mangfoldighed og aktivitesmuligheder,<br />

og ved at de<br />

voksne går mere foran.<br />

Det fremgår af projektet<br />

‘Den gode legeplads ud fra<br />

børns perspektiv som fra marts<br />

til juni 2008 blev udført i Aalborg<br />

Kommune. Projektet er<br />

udført af Lise Nevstrup Andersen,<br />

ergoterapeut med masteruddannelsen<br />

Nature, Health<br />

and Garden fra Sveriges Lantbruksuniversitetet.<br />

Undersøgelsen omfattede<br />

skoler og børnehaver. To skoler<br />

var med med to 1. klasser<br />

og en 3. klasse foruden alle de<br />

børn som var på legepladsen i<br />

frikvartererne og i den kommunens<br />

fritidsordning. Seks<br />

børnehaver var med fra både<br />

nye byområder, gamle byområder<br />

og landområder. I alt var<br />

263 børnehavebørn involveret.<br />

Hver børnehave og skole<br />

blev besøgt tre dage i træk.<br />

Børn og voksne blev fulgt af<br />

observationer på legepladsen<br />

eller skolegården og på ture i<br />

lokalområdet. Det skete bl.a.<br />

med aktivitetskort hvor det<br />

blev registreret hvor børn og<br />

voksne var på givne tidspunkter,<br />

og hvad deres bevægelsesmønster<br />

var. Hertil kom samta-<br />

36<br />

ler og gåture med børn som viste<br />

deres bedste legested, interview<br />

af mindst en ansat pr.<br />

sted samt fotos og tegninger<br />

af børnenes foretrukne plads.<br />

Børnenes favoritsteder<br />

De foretrukne steder - favoritstederne<br />

- er især steder med<br />

stationære legeredskaber (især<br />

gynger, klatretårn, sandkasser,<br />

koldbøttestativ), men også steder<br />

med legetøj og flytbare<br />

elementer. I skolen har børnene<br />

ikke adgang til legetøj mv.<br />

Det savner de i frikvarteret,<br />

fortæller de.<br />

I skolegården efterlyser børnene<br />

flere blomster og træer.<br />

Børnene går op i farver og detaljer<br />

på legeredskaber som<br />

ligner noget, f.eks. et legehus<br />

og et skib. Børn ser gerne at de<br />

males og får flere detaljer så<br />

det bliver mere vellignende.<br />

De går også op i om redskaberne<br />

er vedligeholdte, og om<br />

der ligger affald på pladsen.<br />

Der er også favoritsteder<br />

børnene ikke fortæller om,<br />

men som observeres. Det er<br />

steder hvor de er til stede med<br />

sig selv i ensomhed og ro eller<br />

med en ven. Det kan være huler,<br />

gemmesteder, hvilepladser<br />

og steder hvor børnene sidder<br />

og kigger på de andre børn.<br />

Andre favoritsteder er steder<br />

med mulighed for at lege med<br />

vand, sand, træer, buske, grene,<br />

sten, blomster, sten og små<br />

dyr væsentlige fordi de kan<br />

Et lille hvil mens man ser på de andre børn. Det skal der også være<br />

plads til på legepladserne, og de savnes i skolegårdene.<br />

indgå som kreative elementer i<br />

legen. Disse muligheder er der<br />

ikke altid, men skolebørnene<br />

efterlyser dem.<br />

I børnehaven er børnene tit<br />

trætte før og efter frokosten<br />

og bruger en fantasifuld variation<br />

af hvilepladser. I skolen viser<br />

nogle børn tegn på træthed<br />

og hænger f.eks. op ad<br />

nettene til klatrestativet, ligger<br />

i sandet eller i buske, går rundt<br />

alene eller sidder i legehuse.<br />

Der er derfor behov for flere<br />

hvilesteder i skolegården, siger<br />

Lise Nevstrup Andersen.<br />

Det typiske mønster<br />

Når børnene kommer ud fra<br />

bygningen ser man et typisk<br />

mønster: de går målrettet til<br />

en bestemt mødeplads. Det<br />

kan være stationære legeredskaber<br />

som gynger, klatretårn<br />

eller legehus. Det kan være andre<br />

steder: ved et træ, på boldbanen,<br />

på bakken eller ved<br />

bænken. Eller det kan være<br />

der hvor de finder legeredskaber<br />

som et køretøj, en bold, en<br />

vogn med ting i eller en bunke<br />

brædder.<br />

Ved disse holdepunktet samles<br />

børnene i mindre grupper.<br />

Børnene i børnehaven spredes<br />

bagefter og leger mange steder.<br />

Børnene i skolen bliver<br />

derimod overvejende samme<br />

sted, måske fordi der ikke er så<br />

mange andre muligheder. Skolegården<br />

savner varierede legesteder,<br />

legeredskaber og har<br />

for lidt plads pr. barn. Legen<br />

tager derfor udgangspunkt i<br />

den leg mødepladsen muliggør,<br />

f.eks. at gynge, klatre og<br />

spille bold. Kun de færreste<br />

finder andre lege.<br />

De voksnes favoritsteder<br />

De voksne er ofte positivt indstillede<br />

over for børnehavernes<br />

udeareal, især når der er praktiske<br />

opgaver og aktiviteter at<br />

gøre samme med børnene. Her<br />

spiller det en væsentlig rolle at<br />

legepladsen er indrettet med<br />

hyggelige og praktiske rum<br />

hvor man kan studere planter<br />

og dyr, plukke frugt, dyrke<br />

grøntsager, tænde bål, arbejde<br />

med praktiske afgrænsede opgaver.<br />

Det ses også som en fordel<br />

når der er gode siddepladser<br />

samt indrettede uderum til<br />

leg og læring.<br />

De voksnes favoritpladser på<br />

børnehavernes legepladser varierer<br />

afhængig af de voksnes<br />

interesser og værdier, og<br />

legepladsernes udformning.<br />

Favoritpladser beskrives ofte<br />

som steder hvor voksne kan<br />

udrette noget meningsfyldt,<br />

og få tiden til at gå på en god<br />

måde med børnene - i en leg, i<br />

en fælles oplevelse i naturen<br />

eller i en praktisk opgave. Det<br />

ansporer de voksne hvis stedet<br />

pirker til den voksnes interesse,<br />

viden eller barndomsminder.<br />

Nogle voksne har ikke en<br />

speciel favoritplads hverken på<br />

legepladsen eller i naturen,<br />

Voksne vil gerne gøre noget praktisk og meningsfyldt med børnene,<br />

give viden videre og lade børnene forundres.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Der skal stilles krav til de udendørs omgivelser ved børnehaver og skolegårde så det udendørs miljø har mulighed for at være stedet, hvor alt sker i<br />

barnets verden - fra leg og læring til et frirum i hverdagen.<br />

men foretrækker at være dér<br />

hvor børnene er glade for at<br />

være. Mange voksne i børnehaverne<br />

vil dog i alle tilfælde<br />

gerne være ude og mange<br />

foretrækker at komme på ture<br />

i skoven, ved vandet og offentlige<br />

arealer som er let tilgængelige<br />

områder.<br />

De voksne giver ikke skolegårdene<br />

gode karakterer til<br />

undervisningsbrug. Det forsøger<br />

de at kompensere ved at<br />

bruge de lokale naturområder<br />

eller parker. Der er ønsker om<br />

at etablere steder i skolegården<br />

hvor børnene kan udfolde<br />

sig fysisk f.eks. på en forhindringsbane<br />

og ønske om grønne<br />

områder med mulighed for<br />

at klatre, bygge hule og i øvrigt<br />

bruge fantasien. Der er<br />

desuden ønsker om flere muligheder<br />

for læring og undervisning<br />

udendørs. De voksne<br />

på skolen er heller ikke selv<br />

meget ude. Der er derfor forslag<br />

om at etablere en lukket<br />

have til pauser og møder.<br />

De gode erfaringer<br />

Børns interesse for at lege, bevæge<br />

sig og lære i naturen<br />

dannes tidligt i børnenes liv,<br />

understreger Lise Nevstrup Andersen.<br />

De gode oplevelser<br />

som finder sted i naturen eller<br />

på legepladsen, er med til at<br />

danne gode vaner og mønstre<br />

i voksenlivet og danner bag-<br />

grund for vores livsstil. Voksne<br />

som har gode minder og erfaringer<br />

fra barndommen kan<br />

bedre præge børnene med positive<br />

oplevelser i naturen, og<br />

er dermed med til at fremme<br />

sundheden hos børnene i børnehaver<br />

og skoler. Lise Nevstrup<br />

Andersen påpeger i den<br />

forbindelse at børn gerne vil<br />

have deltagende og nærværende<br />

voksne som gider lege<br />

eller sætter noget i gang når<br />

børnene er ude.<br />

Når voksne går ud, trækker<br />

de mange børn med sig. Når<br />

de voksne bliver inde, så bliver<br />

flere børn også inde. Og når<br />

børnene selv kan vælge om de<br />

vil være ude eller inde, vælger<br />

flere at være inde. Derfor er<br />

det vigtigt at de voksne er bevidste<br />

om deres adfærd. De<br />

kan stimulere børnene langt<br />

mere til at være ude.<br />

En større mangfoldighed<br />

Som en løsning foreslås at man<br />

kan sætte større personligt<br />

præg på legepladsen og skolegården.<br />

Og at man kan gøre<br />

det med rekvisitter som er tilpasset<br />

de børn og voksne som<br />

bruger stedet. Desuden bør legepladser<br />

kunne ændres og justeres<br />

i takt med at målgruppen<br />

ændres, f.eks. med masser<br />

af flytbare, løse elementer. Også<br />

lokalhistorie og lokalkultur<br />

bør udnyttes. På landet kan<br />

man f.eks. bruge halmballer til<br />

klatring, hvile og samling.<br />

I dag er skolegårdene typisk<br />

gabende tomme og ryddet for<br />

enhver flytbar ting og legetøj,<br />

men de kan komme til at tilbyde<br />

en stor mangfoldighed af<br />

muligheder så børnene kan<br />

vælge de udfordringer og lege<br />

som passer dem bedst. Og man<br />

kan lægge frikvartererne på<br />

flere tidspunkter end de traditionelle<br />

så færre børn skal deles<br />

om plads og redskaber.<br />

Ifølge Lise Nevstrup Andersen<br />

kan der også med fordel<br />

etableres mange flere stationer<br />

og rum med legeredskaber<br />

og elementer til leg og læring.<br />

Og hun minder om at selv<br />

større børn har behov for det<br />

samme som mindre børn, nemlig<br />

mulighed for mange former<br />

for bevægelse på varieret terræn,<br />

hvilepladser, skygge fra<br />

træer og buske, noget æstetisk<br />

og sanseligt i form af lyd og<br />

syn og berøring, rum til at<br />

være sig selv, rum til at skjule<br />

sig, men samtidig se andre,<br />

rum til mindre grupper og rum<br />

til store grupper børn.<br />

Der er mange aktører som<br />

skal samarbejde, og som skal<br />

få helheden til at fungere på<br />

legepladsen og skolegården.<br />

Landskabsarkitekten, arkitekten<br />

og anlæggerne af bygningerne<br />

og udearealerne bør<br />

sikre sammenhænge til mål-<br />

gruppen. Og de personer som<br />

vedligeholder og forandrer<br />

udearealerne, skal kende brugerne<br />

og de tanker som ligger<br />

bag anvendelsen af stedet,<br />

fastslår Lise Nevstrup Andersen.<br />

Er der bare én person som<br />

ikke har denne viden kan stedet<br />

hurtigt tabe sin kvalitet. sh<br />

KILDER<br />

Lise Nevstrup Andersen (2008): Den<br />

gode legeplads ud fra børnenes perspektiv.<br />

Aalborg Kommune . 66 s.<br />

Hentes på www.aalborgkommune.dk<br />

> Park og Natur > Udgivelser.<br />

Lise Nevstrup Andersen anbefaler følgende<br />

bøge til inspiration af indretning<br />

og anvendelse af udearealer ved<br />

skoler og børnehaver:<br />

Attwell K, Hauan A, Olsson T, Schytte<br />

B, Tapaninen R.(2004): Gode udemiljøer<br />

ved nordiske skoler. 16 eksempler<br />

fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.<br />

By og Byg Resultater 034. Statens<br />

Byggeforskningsinstitut, www.sbi.dk<br />

Ellneby Y. (2004): Se hvad jeg kan!<br />

Hvad forældre har brug for at vide<br />

om børns udvikling. Høst og Søn.<br />

www.hoest.dk. Oprindelig på svensk.<br />

Gjesing, G.; Pachai, M. A.; Ørnsholt, R.<br />

N. (2007): Den daglige dosis i skolegården<br />

- sådan! Kroghs Forlag.<br />

www.kroghsforlag.dk.<br />

Nebelong, H. (2008): Vi leger at… Tanker<br />

om leg, læring og indretning af<br />

legepladser og sansehaver for børn.<br />

Dafolo Forlag. www.dafolo.dk<br />

Sveriges Kommuner och Landsting<br />

(2006): Mer åt fler på lekplatsen. Bra<br />

lekplats för barn med funktionshinder<br />

bliver bättre lekplats för alla.<br />

www.skl.se<br />

Videnscenter for Bevægelseshandicap<br />

(1998): Legepladsen for alle. Fokus på<br />

legepladser for børn med bevægelseshandicap.<br />

www.vfb.dk<br />

Wilde, K. (2006): Med børnene i haven.<br />

Originaltitel: Gardening with<br />

Children. Aschehoug. www.aschehoug.dk.<br />

Oprindelig på engelsk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 37


På vandretur i øhavet<br />

Den 220 km lange Øhavssti har gjort landet<br />

omkring det sydfynske øhav tilgængeligt<br />

Af Lars Thorsen<br />

Før skulle man helst være<br />

lystsejler eller kende én for<br />

at kunne nyde det sydfynske<br />

øhav, men nu kan det enestående<br />

kulturlandskab, udsigten<br />

over øhavet og de internationalt<br />

anerkendte fugleområder<br />

også opleves til fods. Under<br />

navnet Øhavsstien er 220 kilometer<br />

vandrestier fordelt på<br />

syv strækninger nemlig blevet<br />

tilgængelige for naturelskere.<br />

Men når de mange vandrere<br />

der allerede siden åbningen i<br />

2007 har trampet stierne tynde,<br />

kigger ud over landskabet,<br />

tænker de nok ikke på at stierne<br />

ikke altid har eksisteret.<br />

„Tidligere har du ikke kunnet<br />

bevæge dig rundt i landskabet.<br />

Der var måske en isoleret<br />

skov her, og en isoleret<br />

markvej dér som så løb lidt ind<br />

i skoven hvor den sluttede<br />

blindt. Derfor har adgangen til<br />

landskabet være dårligt på<br />

38<br />

Sydfyn og i øhavet, for vi er jo<br />

ikke omgivet af store statsarealer.<br />

Vi har så lavet Øhavsstien<br />

for at få en sammenhæng i<br />

områdets mange oplevelsesmuligheder,“<br />

fortæller sekretariatschef<br />

Rico Boye Jensen<br />

fra det tværkommunale selskab<br />

Naturturisme I/S.<br />

Vil ikke på motorvejen<br />

Sammen med de fire øhavskommuner<br />

og Landinspektørerne<br />

Hvenegaard A/S har Rico<br />

Boye Jensen og Naturturisme I/<br />

S gjort Øhavsstien til en realitet.<br />

Der er undervejs inddraget<br />

omkring 280 lodsejere med<br />

hver deres ønsker og krav for<br />

at lægge jord til projektet. Her<br />

gjaldt om at holde tungen lige<br />

i munden for ikke at gå på<br />

kompromis med stiens kvalitet.<br />

„Vi har fra starten sagt at<br />

det ikke giver nogen mening<br />

at lave en vandresti langs mo-<br />

Hitachi Zaxis U-2 serien af minigravemaskiner har en positiv effekt på<br />

bundlinien. Nem vedligeholdelse, imponerende brændstoføkonomi og<br />

forlængede serviceintervaller. Det ergonimiske desig af førerkabinen giver<br />

fantastisk førerkomfort og udsyn.<br />

H.P. Entreprenørmaskiner A/S Horsens T: 76 82 20 20 Bjæverskov T: 56 87 10 10 www.hpe-as.dk<br />

Distributor of Hitachi Construction Machinery (Europe) NV<br />

Går man mod nord fra Faaborg rammer man et af stiens hovedforløb.<br />

Og får et fantastisk kig ud over sund, by og øhav. Foto: Trine Jensen.<br />

Hitachi kortradius<br />

minigravemaskiner<br />

1 til 5 tons<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Øhavsstien består af i alt syv strækninger på mellem 25 og 39 kilometer.<br />

Der er blevet lavet en folder til alle syv, og inden næste sommer bliver<br />

der lavet en større guidebog om hele Øhavsstien.<br />

torvejen som flere lodsejere ellers<br />

foreslog. Vi ville heller ikke<br />

bare sende folk ned og gå på<br />

stranden. Vi tror på at kvalitet<br />

er vejen frem, og nu snor stien<br />

sig igennem landskabet på både<br />

nye og gamle stier,“ forklarer<br />

Rico Boye Jensen. På Langelands<br />

klintekyster har man<br />

derfor lagt stien oppe på selve<br />

klinten i stedet for at sende<br />

folk ned på stranden hvor udsigten<br />

ikke er lige så storslået.<br />

Prima Færdig Bunddække ®<br />

Beplant et areal på ingen tid:<br />

I løbet at et par timer er anlægget<br />

gjort færdigt med en flot afslutning<br />

og med en indbydende finish klar til<br />

brug.<br />

Gror på udsatte steder:<br />

Perfekt til besværlige skråninger,<br />

hvor renholdelse er vanskelig og<br />

tidskrævende.<br />

Planterne gror i en spagnum måtte,<br />

som forbedrer grobunden.<br />

Ukrudtsbekæmpelse:<br />

Tæt plantetæppe, der skærmer af for<br />

ukrudt.<br />

Det har krævet kræfter,<br />

samarbejde og otte millioner<br />

kroner at skabe Øhavsstien.<br />

Det er ikke en grussti, men en<br />

trampesti, så der er blevet ryddet<br />

beplantning, de blinde<br />

stier er blevet ført videre,<br />

markkanter er jævnet ud, og<br />

der er bygget trapper op og<br />

ned af skrænter, mens broer<br />

strækker sig åer og kløfter.<br />

Fremover står de enkelte kommuner<br />

for at vedligeholde sti-<br />

erne og klippe de levende<br />

hegn, men store dele af stien<br />

vil ikke kræve det store da den<br />

bliver slidt af vandrerne.<br />

En naturpark værdig<br />

Det er ikke alle stierne der er<br />

lige trafikerede. På den 20 kilometer<br />

lange strækning mellem<br />

Svendborg over Tåsinge til<br />

Rudkøbing på Langeland er<br />

der størst chance for at være<br />

helt alene. Her kommer man<br />

igennem den gamle skipperby<br />

Troense, over Siø, forbi den<br />

fantastiske udsigt til Thurø på<br />

den anden side af det smalle<br />

Thursund før man kan drage<br />

videre gennem kystskovene,<br />

forbi Valdemars Slot som Christian<br />

IV byggede til sin søn Valdemar<br />

Christian og langs<br />

Lunkebugt der ud over sin<br />

naturskønhed også er kendt<br />

for de mange vrag af torpedobåde<br />

som tyskerne sprang i<br />

luften da krigen var tabt. „Det<br />

er en af de rigtig gode strækninger,<br />

og det er en fantastisk<br />

tur, men der er ikke så mange<br />

igen der kommer helt derud,“<br />

forklarer Rico Boye Jensen.<br />

Det sydfynske øhav er ifølge<br />

Rico Boye Jensen også en ‘kraf-<br />

Møllegårdens Planteskole Aps<br />

Ravnshøjgyden 6 - Sdr. Højrup<br />

5750 Ringe Tlf. 6599 2195 Fax 6599 2102<br />

Mobil tlf. +45 4031 8055 +45 2134 2133<br />

www.primafaerdig.dk<br />

mail: info@primafaerdig.dk<br />

Færdige løsninger:<br />

tig bobler’ til at blive et af de<br />

næste områder der bliver udråbt<br />

til nationalpark.<br />

„Rent naturmæssigt har vi jo<br />

den kæmpe fordel at vi er et<br />

område som ikke findes lignende<br />

i de andre nationalparker.<br />

Du har jo det typisk danske<br />

landskab med fjordarme<br />

og lavvandsområder for fuld<br />

flor. Her kommer den danske<br />

kystnatur til fuld udfoldelse,<br />

og så har du også verdens største<br />

druknede istidslandskab<br />

derude,“ lyder det begejstret<br />

fra Rico Boye Jensen.<br />

Det betyder at der venter en<br />

lang række yderligere borgerinddragelsesprocesser,<br />

men<br />

holdningen hos Naturturisme I/<br />

S er at det lokale samarbejde<br />

allerede er organiseret præcis,<br />

som en nationalpark skal organiseres.<br />

Det er altså hverken<br />

naturskønhed eller selvtillid de<br />

mangler i det sydfynske. ❏<br />

KILDER<br />

Interview med sekretariatschef Rico<br />

Boye Jensen<br />

Erik Flygenring Christesen m.fl. (2007):<br />

Øhavsstien - en åbning til landskabet!<br />

Teknik & <strong>Miljø</strong> 6/7 07.<br />

www.sydfynskeoehav.dk.<br />

www.visitsydfyn.dk.<br />

www.vagabondtours.dk.<br />

Prima Færdig Hæk ®<br />

Etablering af rum:<br />

Giver mulighed for etablering af<br />

kreative planteoaser.<br />

Øjeblikkeligt læ:<br />

Står som en færdig hæk. De klip-<br />

pede planter kræver kun en let<br />

trimning og lukker med det samme<br />

af for vinden.<br />

Alternativ til plankeværk:<br />

En miljøvenlig måde at skabe et<br />

naturligt plankeværk.<br />

Opretning efter skade:<br />

Lukker øjeblikkeligt hullet efter<br />

skader.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 39


Grønne tage er et spørgsmål om tid<br />

Levende tag, naturtag, grønt tag, vegetationstag og planter på taget. Kært barn har<br />

mange navne. Alligevel har grønne tage deres gennembrud til gode i Danmark.<br />

Af John Aagaard<br />

Kører man rundt for at finde<br />

naturtage i Danmark,<br />

kan man få lov at lede længe.<br />

Der er langt mellem husene<br />

med grønt tag. I Norge og<br />

Tyskland derimod er det væsentligt<br />

mere udbredt med<br />

planter på taget. Og i storbyer<br />

som New York og Toronto anlægger<br />

man stadig flere grønne<br />

tage. I Toronto har man besluttet<br />

at 50% af tagarealet på<br />

nye kommunale bygninger<br />

skal have naturtag. Og i London<br />

skal indbyggerne have<br />

gode argumenter for ikke at<br />

vælge et grønt tag fordi det<br />

som udgangspunkt er et lovkrav<br />

for nye huse.<br />

Danmark er bagerst i feltet,<br />

men klimaændringerne, de stigende<br />

energipriser og det<br />

øgede fokus på bæredygtig<br />

miljøudvikling vil sandsynligvis<br />

sætte skub i udviklingen med<br />

grønne tage her i landet.<br />

Sporene skræmmer<br />

„I Danmark er vi byggemæssigt<br />

og arkitektonisk ikke bange<br />

for at træde nye stier, men<br />

når det kommer til grønne<br />

Gitte og Peer Seegers hus med<br />

naturtag falder idyllisk og<br />

naturligt ind i landskabet<br />

40<br />

tage, er vi tilbageholdende og<br />

lidt konservative.“<br />

Ordene kommer fra Jesper<br />

Christensen der sammen med<br />

sin far Keld Christensen driver<br />

Nykilde Aps ved Slagelse. En<br />

virksomhed som blev etableret<br />

i begyndelsen af 80’erne og<br />

som i dag kan levere en vifte<br />

af færdigprodukter til anlægsgartnere,<br />

entreprenører, landskabsarkitekter<br />

og kommuner.<br />

Det kan være forskellige frøblandinger<br />

til anlæg af naturområder<br />

og frøblandinger til<br />

mere velfriserede haveområder<br />

med blomster. Og siden<br />

1996 også grønne tage.<br />

Årsagen til forsigtigheden<br />

kan skyldes uheldige oplevelser<br />

og måske skræmmer sporene.<br />

For år tilbage oplevede<br />

man vandskader på større byggerier<br />

med flade tage - Farum<br />

Midtpunkt og Hvidovre hospital<br />

- der havde fået grøn beplantning.<br />

Grønne tage behøver<br />

ikke at være problematisk,<br />

men det er svært at hamle op<br />

med byggefejl.<br />

Konsekvensen blev at man i<br />

70’erne hev grønne tage ned i<br />

Danmark, mens man i f.eks.<br />

Tyskland oplevede stor byggeaktivitet<br />

med anlæg af grønne<br />

tage. I dag anslås det at mere<br />

end hver tiende hus i Tyskland<br />

har grønt tag.<br />

Ikke så nervøse i Karise<br />

Gitte og Peer Seeger fra Karise<br />

er ikke så nervøse. De har forfulgt<br />

deres livsdrøm og bygget<br />

et 200 m 2 stort træhus ved Karise<br />

med naturtag. Det flotte<br />

hus falder ind i landskabet, og<br />

taget veksler med naturens<br />

egne farver hen over året.<br />

Gitte og Peer Seeger er blevet<br />

inspireret i Norge hvor træhuse<br />

med grønne tage er almindelige.<br />

Deres oprindelige<br />

ønske var et græstag, men efter<br />

at have orienteret sig på<br />

markedet valgte de i stedet et<br />

tag bestående af sedum, mos,<br />

skovjordbær, bakkenelliker, timian<br />

og purløg. „Vi må have<br />

stigen frem til sommer når vi<br />

skal op og smage på taget,“<br />

fortæller Gitte Seeger med et<br />

smil.<br />

I modsætning til græs, der<br />

helst skal have et vækstlag på<br />

cirka 20 cm for at klare sig<br />

gennem længere tørkeperioder<br />

uden skader, er sedummos<br />

bedre til at tåle tørke og<br />

klarer sig med et vækstlag på<br />

ganske få centimeter. Og samtidig<br />

får sedum-mos en bedre<br />

tørkefarve end græs der kan se<br />

helt afbrændt ud med bare<br />

pletter, når der ikke kommer<br />

nedbør i gennem længere tid,<br />

fortæller Gitte Seeger.<br />

Nok af tegltag i Danmark<br />

Inden Gitte og Peer Seeger<br />

valgte deres drømmehus til<br />

den 5.000 m 2 naturskønne<br />

grund ved Karise, søgte de oplysninger<br />

på nettet om grønne<br />

tage og erfarede hurtigt at<br />

næsten alt materiale var fra<br />

udlandet. De valgte Finlandshuse<br />

som leverandør af huset,<br />

og de pegede på den eneste<br />

danske producent af grønne<br />

tage som samarbejdspartner -<br />

Nykilde.<br />

„Vi blev klar over at et grønt<br />

tag med sedum-mos ikke stillede<br />

bestemte byggetekniske<br />

krav eller en særlig tagkonstruktion.<br />

Et tag med sedum-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


mos er ikke tungere end et<br />

tegltag. Det vejer ikke mere<br />

end 50 kg i vandmættet tilstand<br />

pr. m 2 ,“ fortæller Gitte<br />

Seeger. Gitte og Peer Seeger<br />

har valgt at få et drypvandingsanlæg<br />

monteret under<br />

sedum-måtterne, men det er<br />

reelt ikke nødvendigt idet naturtaget<br />

er i stand til at klare<br />

sig med det vand der kommer<br />

fra oven.<br />

„Selvfølgelig skal der etableres<br />

en vandtæt membran mellem<br />

sedum-mos’ vækstlag og<br />

taget for at det ikke tager skade,<br />

men ellers har det været<br />

nemt og uden problemer at<br />

vælge et naturtag,“ fortsætter<br />

Gitte Seeger.<br />

Da valget af sedum-mos var<br />

taget gik det stærkt. Grundhuset<br />

var rejst på en weekend, og<br />

det 250 m 2 grønne tag var på<br />

plads på en dag. Nu arbejder<br />

man på isolering, skillevæge<br />

og gulve, og familien Seeger<br />

håber at kunne fejre jul i det<br />

nye hus.<br />

„Huset har indtil nu indfriet<br />

vores forventninger, og for os<br />

er det af stor mentalhygiejnisk<br />

betydning at vi bor i et hus<br />

med grønt tag. Vi er naturmennesker<br />

og sætter pris på at<br />

huset både tager sig godt ud<br />

indefra og udefra. Der er nok<br />

tegltage i Danmark,“ understreger<br />

Gitte Seeger.<br />

Stadig mere nedbør<br />

Klimaforholdene i Danmark er<br />

under forvandling hvilket<br />

blandt andet betyder stigende<br />

nedbørsmængder. Og fra Mellemeuropa<br />

har man kunne se<br />

hvad voldsomme skybrud kan<br />

betyde af vandfloder der kan<br />

underminere jord og bygninger<br />

med store skader til følge.<br />

Den øgede mængde nedbør i<br />

Danmark stiller større og større<br />

krav til det danske kloaknet,<br />

som fagfolk længe har advaret<br />

om er nedslidt og underdimensioneret.<br />

Med de stigende<br />

regnmængder bliver udfordringerne<br />

stadig større for<br />

kloaknettet.<br />

Huse med grønt tag kan lindre<br />

situationen, fordi de er i<br />

stand til at absorbere en del af<br />

regnvejrsmængderne i modsætning<br />

til traditionelle tage<br />

der i princippet er ‘propper i<br />

jorden’ og derfor øger udledningen<br />

til kloaknettet eller de<br />

omkringliggende områder.<br />

I Tyskland har husejere en<br />

naturlig interesse i at opfange<br />

en stor del af nedbørsmængderne<br />

med et naturtag idet<br />

der betales i forhold til hvor<br />

meget man belaster kloaksystemet,<br />

så jo mere af regnvandet<br />

der kan absorberes jo billigere.<br />

Køler og isolerer<br />

Klimaændringerne har også<br />

betydet varmere temperaturer,<br />

og i den sammenhæng har et<br />

grønt tag en naturlig afkølende<br />

funktion. Forskellen mellem<br />

et traditionelt tag og et grønt<br />

tag kan være helt op til 40 grader<br />

i varmeforskel på en varm<br />

sommerdag viser undersøgelser<br />

fra USA. Det kan spare<br />

energiudgifter til aircondition i<br />

storbyer.<br />

Golde tagflader i et byområde<br />

øger temperaturen fordi<br />

de ikke som planter på taget<br />

er i stand til at virke afkølende<br />

ved at reflektere lyset og bruge<br />

varmeenergien i luften til at<br />

foretage fordampning på<br />

plantens overflade. Så ud over<br />

at planterne forbruger CO 2 i<br />

fotosyntesen, er de også med<br />

til at modvirke den globale opvarmning<br />

ved deres evne til at<br />

virke afkølende og tage varmen<br />

ud af luften.<br />

Naturtaget har været nemt at<br />

etablere fordi sedum-mos ikke<br />

kræver en særlig tagkonstruktion.<br />

Det er ikke tungere end<br />

almindelige tegl.<br />

Endnu en fordel ved grønne<br />

tage er deres evne til at binde<br />

støv og partikelforureningen<br />

hvilket yderligere kan gøre<br />

grønne tage interessante i byområder<br />

hvor luftmiljøet er<br />

mindre godt, og hvor mange<br />

mennesker bor og opholde sig.<br />

Ligeledes har et grønt tag en<br />

vis isolerende virkning, og det<br />

giver færre udgifter til opvarmning.<br />

Nykilde har i øvrigt et bredt<br />

produktsortiment bestående<br />

af otte forskellige sedumarter i<br />

deres tagmåtter. Uanset hvor<br />

meget sol eller skygge den enkelte<br />

tagside vil få, vil man have<br />

mulighed for at vælge de<br />

arter som matcher placeringen<br />

på taget bedst.<br />

Opbygning og hældning<br />

Ud over den kølende og isolerende<br />

funktion kan et naturtag<br />

beskytte tagets membran<br />

mod UV stråling, og hvis det er<br />

monteret korrekt, så er naturtage<br />

med til at forlænge levetiden<br />

for tagkonstruktionen.<br />

Opbygningen af Nykildes<br />

grønne tag består nederst af<br />

en gummidug hvorpå der placeres<br />

en formfast syntetisk<br />

dræn- og vegetationsmåtte på<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 41


3 cm kaldet BioDrain. Derefter<br />

lægges en geoflis for at undgå<br />

at der falder materiale fra sedum-måtten<br />

ned i dræn- og<br />

vegetationsmåtten og blokerer<br />

for vandgennemstrømningen.<br />

Det kan være problematisk<br />

hvis man har en stor<br />

mængde vand stående og som<br />

trykker på et punkt på et tag.<br />

Vægten kan blive meget stor,<br />

fortæller Jesper Christensen. I<br />

den forbindelse har Nykilde<br />

som en ekstra sikkerhed valgt<br />

at have en ekstra separationsflis<br />

under den 3 cm tykke sedummåtte.<br />

Anlæg af grønt tag kan<br />

uden problemer etableres for<br />

tag med hældning op til 30<br />

grader, men grønt tag på taghældninger<br />

på 45 grader kan<br />

42<br />

Sedummåtte<br />

Fodliste<br />

Undertag Geoflis<br />

Fodplade BioDrain<br />

Tagrende LDPE-membran<br />

Tagpap<br />

Jesper Christensen fra Nykilde viser naturtag af sedum-mos der kan tåle lange perioder uden nedbør.<br />

Den kræver tillige ikke noget stort vokselag, men trives med få centimeter til rødderne.<br />

også lade sig gøre. Det kræver<br />

bare tværlægter på tager som<br />

holder måtterne fast så de ikke<br />

skrider ned ad taget.<br />

Fremtidens grønne tag<br />

I et samarbejde med gartner<br />

Gert Larsen, der driver gartnerierne<br />

Bladgrønt og Regnemark<br />

på Sjælland, har Nykilde<br />

udviklet et modulopbygget<br />

grønt tag hvor de forskellige<br />

sedumarter vokser i vækstmediet<br />

GroWorld. Det er et naturprodukt<br />

bestående af ler og<br />

vulkanske mineraler og har de<br />

egenskaber et grønt tag har<br />

brug for: Der står ikke vand<br />

stille i mediet, og der er den<br />

luftgennemstrømning der skal<br />

være. Og nok så væsentligt er<br />

det et stabilt voksemedie der<br />

ikke ændrer form eller karakter<br />

gennem tid.<br />

Ved at tilbyde et modulopbygget<br />

grønt tag hvor alle ingredienserne<br />

i et grønt tag er<br />

indbygget, har man gjort det<br />

meget nemt og hurtigt at<br />

bygge sit eget grønne tag. Det<br />

kan lægges direkte oven på<br />

det bestående tag hvis taget er<br />

dimensioneret til at bære den<br />

ekstra vægt som modulerne<br />

vejer. Også den private husejer<br />

kan stykke dem sammen til et<br />

nyt tag på relativ kort tid.<br />

Tagmodulerne med Gro<br />

World er lettere end den<br />

dræn- og vegetationsmåtte<br />

som Nykilde normalt anvender,<br />

og derfor kan man supplere<br />

med flere planter i måtten<br />

og udvide vækstlaget en<br />

smule. Endvidere kan man variere<br />

de forskellige sedum-arter<br />

i tagmodulerne så man kan<br />

opnå et mønster i striber eller<br />

tern på taget af forskellige vegetation.<br />

Måske en smart reklameidé<br />

til virksomheden som<br />

ønsker et budskab eller logo<br />

på taget. ❏<br />

NYKILDE<br />

Nykilde ApS ejes af Jesper og Keld<br />

Christensen. Firmaet, der blev etableret<br />

i 1982, har tre medarbejdere. Der<br />

er produktion i Slagelse og Slovakiet.<br />

Produkterne afsættes både i Danmark<br />

og i resten af Europa.<br />

GRO WORLD<br />

Gro World er et voksemedie der består<br />

af ler og vulkanske mineraler.<br />

Ejerskab og patent indehaves af gartner<br />

Gert Larsen. Produktet er testet<br />

de sidste otte år.<br />

SKRIBENT<br />

John Aagaard fra Aagaard PR & Kommunikation<br />

er freelancejournalist,<br />

cand. phil. i dansk og kommunikation<br />

og PR-rådgiver, som har arbejdet i den<br />

grønne sektor gennem mange år.<br />

Sedum-mos fra Nykilde parat til Kennedy Instituttet i Glostrup.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Betonen er inspireret af tekstil og læder<br />

Hvad får Danmarks største leverandør<br />

og producent af betonelementer,<br />

Spæncom A/S,<br />

til at stille lokaler og beton til<br />

rådighed for en kunstnerpige<br />

der har vundet en pris for bedste<br />

design i en japansk tekstilkonkurrence?<br />

Det gør projektet<br />

‘Udvikling af æstetiske<br />

betonoverflader’. Her spurgte<br />

designer Line Kramhøft sig selv<br />

hvordan hun kunne skabe betonoverflader<br />

der blev forvandlet<br />

med lyset og regnen,<br />

og om hun kunne tilføje det<br />

Kør fra alle de andre...<br />

hårde materiale lidt af den japanske<br />

tekstiltradition. I dette<br />

projekt var det dog beton og<br />

ikke dyrehuder som skulle tilføjes<br />

en illusion af silke for at<br />

vise at beton også kan have et<br />

stærkt kunstnerisk udtryk med<br />

relieffer, mønstre og overflader<br />

der minder om glaseret keramik.<br />

Resultatet kan ses i Utzon<br />

Center i Aalborg. Har det<br />

mon en fremtid i byrum? Betonfliserne<br />

kan stå udendørs -<br />

men dog ikke bruges som belægning.<br />

www.spaencom.dk.<br />

- med vores nye fartpilot mister du ikke kontrollen!<br />

AMU kurser 1. halvår 2009<br />

Kursustitel (Antal dage) (Starttidspunkt)<br />

Anlæg i betonsten, lige linier (15) ............... 07/01 27/04<br />

Anlæg i betonsten, buede linier (20) ........... 02/02 23/02<br />

Betjening og vedligeholdelse<br />

af mindre maskiner (10) ............................... 19/01 15/06<br />

Betj. og vedligeholdelse<br />

af motorkædesave (5) .................................. 16/02 23/02<br />

Etablering af mindre anlæg<br />

med fliser og planter (20) ................... 16/02 02/03 23/03<br />

Etablering og pleje<br />

af kirkegårdsanlæg(15) ............................................ 18/05<br />

Plantebeskyttelse (10) .............................................. 19/01<br />

Planteliv, økologi og miljølære (15) ............ 05/01 02/02<br />

Plantevækst og etablering<br />

af grønne anlæg (15) ..................................... 16/03 20/04<br />

Træer og buske om vinteren (20) .......................... 09/02<br />

Formands- og sjakbajskursus (5) 16/02-17/02 + 02/03-05/03<br />

Etablering, vedligeholdelse<br />

og rådgivning om vandbassiner (10) ...................... 15/06<br />

Plantekundskab og plantepleje (10) ........................ 15/06<br />

Stentilhugning (10) .................................................... 15/06<br />

Græs, vækstforhold og pleje (10) ........................... 15/06<br />

Projektering og havetegning,<br />

modul 2 (10) .. 08/01 + 15/01 + 22/01 + 29/01 + 05/02<br />

Yderligere information<br />

og tilmelding 8747 5700<br />

eller se mere på www.ju.dk<br />

Kører du med varierende hastighed, f.eks. på veje med mange lysreguleringer, er<br />

CALIBRATOR ICON den ideelle løsning. Doseringen er altid den rigtige, og ved fuldt stop<br />

lukker saltsprederen helt automatisk. Ganske enkelt den geniale løsning, der sparer på<br />

saltet og skåner miljøet.<br />

Kom og se det komplette produktprogram på Agromek - hal D.<br />

S-line leveres i størrelser fra 110-1.050 l med maksimumkapacitet på 1.500 kg. Variabel spredebredde fra 1-8 m. Spredesystemet drives enten hydraulisk<br />

eller via PTO. Kan også anvendes til gødning og sneglebekæmpelsesgranulat. Yderligere information hos din forhandler eller på www.bogballe.com<br />

Dansk produceret<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 43


44<br />

DEN GRØNNE KLUMME<br />

En udlicitering uden al bøvlet<br />

Byrådet i Odense har tilbage i 2006<br />

besluttet en plan for udlicitering af<br />

opgaver inden for både det sorte og<br />

grønne område. Det grønne område<br />

omfatter parker, legepladser, skove, naturområder,<br />

vandløb og kirkegårde. Planen<br />

skulle realiseres over en flerårig periode.<br />

I 2005 blev en række grønne<br />

driftsopgaver udliciteret med det resultat<br />

at Infra Service I/S vandt en stor del.<br />

Infra Service var et I/S dannet mellem<br />

Vejle og Odense Kommune. Nu er selskabet<br />

under afvikling på grund af økonomiske<br />

vanskeligheder. Derfor besluttede<br />

Odense Byråd at fremrykke udliciteringsplanen<br />

for at afvikle selskabet på<br />

en hensigtsmæssig måde.<br />

I Park & Natur som jeg er chef for, har<br />

vi derfor haft forrygende travlt hen over<br />

sommeren for at gøre klar til licitationen.<br />

Opgaver på kirkegårdsområdet og<br />

driften af byens udendørs blomsterkummer<br />

er blevet beskrives, kvalitetshåndbogen<br />

er justeret og udvidet. Fem kirkegårde<br />

er opmålt. Det øvrige kortmateriale<br />

er ajourført. Udbudsmaterialet er<br />

gennemgået. Og entreprisegrænserne<br />

er ændret så entrepriserne er blevet<br />

færre og større.<br />

I skrivende stund er licitationen for<br />

parker og boldbaner afholdt, mens den<br />

om kirkegårde afventer. Der var udbudt<br />

fem parkentrepriser og en boldbaneentreprise.<br />

Ti virksomheder bød. De seks<br />

entrepriser ser ud til at blive fordelt til<br />

tre forskellige entreprenører. Én entreprenør<br />

vinder fire entrepriser, og de to<br />

andre vinder hver én, en parkentreprise<br />

og en boldbaneentreprise.<br />

Det er efter min mening et godt resultat.<br />

Vi har ingen interesse i at én privat<br />

virksomhed vinder det hele så der kan<br />

opstå monopollignende tilstande. Vi har<br />

en stor interesse i at medvirke til at der<br />

er et velfungerende marked med et stort<br />

antal interesserede bydere - også om fire<br />

år når vi forventer at gentage licitationerne.<br />

Det giver den bedste mulighed<br />

for realistiske priser.<br />

Når vi taler licitation så melder der sig altid<br />

en række ‘spøgelser’. Én af dem er at<br />

man bruger en masse kræfter på at beskrive<br />

opgaver i stedet for at løse dem.<br />

Da vi for snart mange år siden for alvor<br />

startede på udlicitering af de grønne opgaver,<br />

gjorde vi os den ulejlighed at lave<br />

grundbeskrivelserne af opgaverne sammen<br />

med folk fra den daværende udførende<br />

afdeling i kommunen. Vi gennemdrøftede<br />

emne for emne, buske, græs,<br />

træer og hele molevitten og fik klarhed<br />

omkring hvad vi hver især mente med<br />

anvendte ord og begreber. Siden forduftede<br />

tidligere tiders evindelige diskussioner<br />

om hvornår en opgave var løst godt<br />

nok. Nu har vi en klar og entydig formulering<br />

på hvad målet for opgaven er. En<br />

anden meget stor fordel er at de er<br />

nemme at kommunikere til borgerne.<br />

Et andet spøgelse er kontrolspøgelset.<br />

En forventning om at ved udlicitering<br />

kommer man til at bruge en masse spildtid<br />

på at kontrollere den private entreprenør<br />

og bliver presset over i en ubehagelig<br />

kontrollant-rolle. I praksis fungerer<br />

vores samarbejde med entreprenørerne<br />

sådan at vi holder driftsmøder cirka hver<br />

14. dag (i sæsonen) og her gennemfører<br />

En dejlig sommerdag i Odenses grønne områder. Kommunen har fået styr på sine udbud.<br />

Af Lene Holm<br />

en fælles stikprøvekontrol. På forhånd er<br />

udvalgt et par områder tilfældigt som<br />

man sammen besigtiger og vurderer. Et<br />

gennemarbejdet system med et hjælpeskema<br />

gør opgave overskuelig og overkommelig.<br />

I de allerfleste tilfælde kan<br />

entreprenøren roses for sit arbejde. Der<br />

er lejlighed til at give feed-back til entreprenørerne.<br />

Vi tror at det motiverer til<br />

en god opgaveløsning.<br />

Det sidste spøgelse jeg vil nævne - og<br />

forhåbentlig hjælpe med at få aflivet - er<br />

at tro at man først er parat til udlicitering<br />

når alle opgaver er velbeskrevne.<br />

I Odense har vi fokuseret på at få udførlige<br />

beskrivelser af alle standard-driftsopgaverne.<br />

Vi anvender tilstandskrav og<br />

forholder os derfor ikke til hvor mange<br />

gange græsset skal slås men derimod til<br />

hvor højt det maksimalt må være. Hvad<br />

angår ikke-standard-opgaver, så har vi i<br />

udbuddet angivet en række opgaver og<br />

et antal timer som vi forventer at købe<br />

hos entreprenørerne. Det giver den fleksibilitet<br />

vi har brug for. Efterhånden som<br />

opgaver skal løses, laves der en mundtlig<br />

eller skriftlig beskrivelse og indhentes<br />

overslag eller mere bindende tilbud.<br />

Siger man ja til udlicitering, siger man<br />

automatisk ja til en højere grad af professionalisering<br />

af opgaverne. Man skal<br />

have styr på mængderne, på kvaliteten<br />

og på samarbejdsmodellen. Alle ved at<br />

er en opgave for upræcist beskrevet kan<br />

entreprenøren kun gøre én ting, nemlig<br />

indbygge usikkerheden i prisen. Derfor<br />

er der et enormt incitament til at gøre<br />

sig niveauet for kvalitet klar.<br />

Til slut skulle jeg hilse at sige at andre<br />

kommuner er mere end velkomne til at<br />

lade sig inspirere eller kopiere det udarbejdede<br />

materiale som består af en<br />

kvalitetshåndbog for driften, en klar og<br />

enkel model for driftsmøder, en gennemafprøvet<br />

model for fælles stikprøver,<br />

et udbudsmateriale med diverse vilkår,<br />

arealregisteringer og map-info kortmateriale.<br />

Materialet bygger på mange års<br />

erfaring med udlicitering af grønne opgaver<br />

og vi vil fortsat udvikle det. ❏<br />

FORFATTER<br />

Lene Holm erkontorchef for Park & Natur, Odense<br />

Kommune.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


HedeDanmark tilbyder<br />

naturplaner<br />

Hvis man ejer en land-, natureller<br />

skovejendom og sætter<br />

pris på ejendommens natur og<br />

dyreliv, er en naturplan noget<br />

man kunne overveje. En naturplan<br />

beskriver ejendommens<br />

natur- og kulturværdier og indeholde<br />

en plan for deres bevaring<br />

og potentiale samt et<br />

idékatalog om hvordan naturindholdet<br />

kan forbedres.<br />

Hjælp til at få lavet en naturplan<br />

tilbydes af bl.a. HedeDanmark<br />

der bemærker at natureffekten<br />

bliver større hvis man<br />

slår sig sammen med de tilstødende<br />

lodsejere. Det har ti nabolodsejere<br />

i Vantinge på Fyn<br />

fundet ud af, og nu er der lavet<br />

en overordnet og sammenhængende<br />

forbedringsplan for<br />

over 500 ha jord.<br />

„Vi kan gøre meget selv,<br />

men resultatet bliver bedre,<br />

når vi er flere. Det handler ikke<br />

kun om jagt; som landmand<br />

nyder jeg også at se liv på markerne<br />

og fryder mig over at se<br />

for eksempel fasaner og hjorte,“<br />

siger Hans Ringskær til HedeDanmarks<br />

hjemmeside.<br />

Et drivhus bygget<br />

af plastikflasker<br />

Hver dag smider amerikanerne<br />

mere end 60 millioner plastikvandflasker<br />

væk, og der er sikkert<br />

heller ikke mange herhjemme<br />

som tænker på at<br />

gemme flaskerne. I England<br />

har flere kreative folk bygget<br />

drivhuse af deres tomme plastikflasker,<br />

bl.a. i haverne St.<br />

Anns Allotments i Nottingham.<br />

„I disse tider med forhøjet<br />

bevidsthed om naturbeskyttelse<br />

er det spændende at tilføje<br />

et praktisk element til<br />

genbrugstanken,“ fortæller<br />

skaberen. En plastikflaske er<br />

op imod 500 år om at forsvinde<br />

i naturen. Se byggeinstruktioner<br />

og flere haveskure<br />

og drivhuse via<br />

www.shedworking.co.uk<br />

Gartnerens barkflis<br />

Den rigtige dækbark<br />

til den rigtige pris<br />

Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet<br />

en vare, mange efterspørger - og med god grund.<br />

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til<br />

omgående levering. Hele læs (85 til 90 m 3 ) leverer vi<br />

naturligvis fragtfrit.<br />

Pris kr./m<br />

SJÆLLAND JYLLAND/FYN<br />

Granbark - 0 til 120 mm, fra ........ 145,- ............. 165,-<br />

Granbark - 0-250 mm, fra ............ 125,- ............. 145,-<br />

Fyrrebark - ca. 20 til 60 mm, fra .. 180,- ............. 200,-<br />

Vedflis/træflis, fra ......................... 140,- ............. 150,-<br />

Spagnum, fra ................................ 160,- ............. 180,-<br />

3 excl. moms<br />

Varerne kan også afhentes ab lager, RGS 90 A/S, Selinevej,<br />

2300 København S (tlf. 3248 9090) og i.h.t. RGS prisliste.<br />

Ved større mængder: indhent venligst tilbud<br />

DSV Transport A/S<br />

www.dsvmiljoe.dk<br />

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 4752 4700. Fax 4752 4818<br />

Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard@dsvm.dk<br />

Hako<br />

Effektiv gadefejemaskine<br />

med genbrugsvandsystem der<br />

sikrer støvfri fejning<br />

100 hk Euro 4-motor<br />

Tilkoblingsbar 4-hjulsstyring<br />

Fejebrede op til 2500 mm<br />

Beholder 1,85 m 3 , tiphøjde 1,45 m<br />

Nye standarder for anvendelse og<br />

kørekomfort<br />

Perfekt maskine til den krævende<br />

bruger i bla. kommuner og industri<br />

Vedligeholdelsefrit partikelfilter !<br />

Forhandling i Danmark siden 1960. Kontakt os for demonstration.<br />

Citymaster 2000<br />

Odensevej 33, 5550 Langeskov<br />

Tlf. 6538 1163. Fax 6838 2951<br />

hako@hako.dk<br />

www.hako.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 45


46<br />

MASKINSTYRING TIL<br />

GRAVEMASKINER OG GPS<br />

Rotorlasere – Dozere – Gradere<br />

Mikrofyns egen serviceafdeling<br />

monterer selv og er landsdækkende<br />

med 14 servicebiler, som hver dag<br />

yder den bedste service og support<br />

til vores maskinstyringskunder.<br />

Vi kommer gerne forbi<br />

ganske uforpligtende.<br />

Ring på tlf. 70 27 04 03<br />

og tag en snak med én<br />

af vore konsulenter.<br />

Bondovej 16 · 5250 Odense SV<br />

Salg tlf. 70 27 04 03 · Service tlf. 70 27 04 05<br />

www.mikrofyn.dk<br />

gmPUBLIKATIONER<br />

Stadsträdgårdsmästarens<br />

spår - En bok om FSS:s historia.<br />

Af Titti Olsson. Stad &<br />

Land nr. 175, Movium 2008.<br />

160 s. 275 Skr.<br />

www.movium.slu.se.<br />

Fortælling af Föreningen<br />

Sveriges Stadsträdgårdsmästares<br />

historie gennem samtaler<br />

og interviews der også kommer<br />

ind på fremtidsperspektivet.<br />

Foreningen svarer til den<br />

danske Kommunale Park- og<br />

Naturforvaltere.<br />

City Garden. Af Andi Clevely.<br />

Frances Lincoln 2008. 112 s.<br />

www.amazon.co.uk eller<br />

www.plantarum.dk.<br />

City Gardens. Af Pierre Nessmann.<br />

Stewart, Tabori &<br />

Chang 2008. 112 s.<br />

To små bøger på engelsk<br />

med inspiration til at indrette<br />

små byhaver så man får mest<br />

muligt ud af de trange forhold<br />

- bl.a. set i forhold til stilarter<br />

og andre rekreative muligheder<br />

i nærheden. Masser af billeder<br />

fra både smukt tilvoksede<br />

og nyanlagte byhaver.<br />

Rooftop & Terrrace Gardens.<br />

Af Caroline Tilston. Wiley<br />

2008. 192 s. www.amazon.<br />

co.uk eller www.plantarum.dk.<br />

Trin-for-trin-guide til anlæg<br />

af tag- og terrassehaver samt<br />

idéer til have i forskellige stilarter,<br />

ikke mindst med hensyn<br />

til planter og inventar.<br />

13<br />

<strong>Miljø</strong>Biblioteket<br />

Klima<br />

– Menneskehedens hidtil største udfordring<br />

ændringerne<br />

Red. Hans Meltofte<br />

Hovedland<br />

Klimaændringerne - menneskehedens<br />

hidtil største<br />

udfordring. Af Hans Meltofte<br />

(red.). Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

og Forlaget Hovedland<br />

2008. 152 s. www.dmu.dk.<br />

Bogen tager udgangspunkt i<br />

FN’s klimapanels seneste rapport<br />

der fastslår at de menneskeskabte<br />

klimaændringer er<br />

en realitet. I tolv kapitler beskrives<br />

forskellige aspekter:<br />

klimamodeller, politiske udmeldinger,<br />

naturen, de sociale<br />

følger, CO 2-udslip, tilpasning til<br />

klimaændringer mv. Den primære<br />

målgruppe er gymnasiet<br />

- men den er en god sammenfatning<br />

af emnet for alle.<br />

Arkitektur der forandrer -<br />

fra ghetto til velfungerende<br />

byområde. Af Niels Bjørn<br />

(red.). Gads Forlag 2008. 299<br />

kr. www.gad.dk.<br />

Hvorfor opstår sociale ghettoer<br />

i samme typer af arkitektur<br />

og samme typer af byplaner<br />

mange steder i verden? Og<br />

kan man ved at forandre på<br />

arkitekturen også ændre de<br />

sociale problemer? Det redegøres<br />

der for af en række arkitekter<br />

og planlæggere der undersøger<br />

de formmæssige og<br />

funktionelle problemer med<br />

bygningerne, uderummene og<br />

byplanerne i danske ghettoområder<br />

og samler nytænkende<br />

eksempler fra udlandet.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Mountainbikernes ruter<br />

Også i store parker kan de være en mulighed<br />

Mountainbikeryttere er de<br />

seneste ti år blevet hyppigere<br />

gæster i skovene. De efterspørger<br />

både faste ruter og<br />

brugssaftaler. I skovbruget er<br />

de en mulig indtægtskilde,<br />

men ruter kan måske også være<br />

et tilbud i byens større parker,<br />

skriver Suzanne E. Vedel<br />

med flere i Skov & Landskabs<br />

videnblad ‘Nye tilbud i det<br />

grønne: Mountainbikeruter’.<br />

I statsskovene er der anlagt<br />

20 faste mountainbikeruter af<br />

en længde fra 2 km til 50 km.<br />

Der er derfor rig mulighed for<br />

at tilbyde nye ruter. De giver<br />

ikke bare bikerne bedre forhold,<br />

men mindsker også konflikterne<br />

med skovens andre<br />

brugere der vil have ro.<br />

I private skove er der eksempler<br />

på endagsarrangementer<br />

afholdt mod betaling. Det kan<br />

være kombinerede arrangementer<br />

med sport, marked og<br />

underholdning som f.eks. Frijsenborg<br />

MTB Explorer der er<br />

holdt fem år i træk. Endagsarrangementer<br />

kan være attrak-<br />

tive for mange ryttere og løbsarrangører<br />

fordi ingen på forhånd<br />

kender terrænet og fordi<br />

det er en oplevelse i sig selv at<br />

komme ud i nye områder.<br />

Mountainbikerytterne ønsker<br />

oftest varierede ruter med<br />

smalle stræk (single tracks) og<br />

bredere strækninger der kan<br />

udgøres af spor, stier og grusveje.<br />

Ruten må gerne udfordre<br />

med op- og nedkørsler og teknisk<br />

svære passager med sving,<br />

men ruter i relativt fladt landskab<br />

kan også bruges. Oplevelsen<br />

skærpes hvis man passerer<br />

forskellige bevoksningstyper<br />

og veksler med åbne områder.<br />

Ruterne bør anlægges i et<br />

samarbejde mellem bruger og<br />

skovdistrikt så ruten kan tilpasses<br />

begges ønsker. Ruten bør<br />

også lægges så der tages hensyn<br />

til andre brugere, vildtlommer<br />

og skovdyrkningen. Brugerne<br />

er gerne villige til at udføre<br />

en del af arbejdet med at<br />

tilrettelægge og skabe ruten.<br />

Det ansporer samtidig til langsigtet<br />

samarbejde.<br />

Teknisk svære passager, ja tak. Foto: Dansk Mountainbikeklub.<br />

Faste ruter kan afmærkes<br />

med spray på træerne, mens<br />

midlertidige ruter kan markeres<br />

med f.eks. tape. Hvis ruten<br />

passerer veje og stier som benyttes<br />

af andre skovgæster,<br />

skal passagerne markeres tydeligt.<br />

Det anbefales at aftalen<br />

med bikerne indeholder pligt<br />

at vise hensyn over for andre<br />

skovgæster. Ved konkurrencer<br />

kan man stille krav til om vagtposter<br />

i konfliktfyldte kryds.<br />

Faste mountainbikeruter<br />

kan finansieres ved salg af<br />

dagskort/årskort ligeom ridekort,<br />

eller man kan lave en<br />

brugsaftale hvor en klub eller<br />

flere betaler. Det er nemmere<br />

og billigere at indgå en aftale<br />

med en klub end med enkeltbrugere,<br />

og klubben skærper<br />

disciplinen så opsyn og driftsomkostningerne<br />

dæmpes. sh<br />

KILDE. Suzanne E. Vedel, Jens Friis<br />

LundBo Jellesmark Thorsen, Berit C.<br />

Kaae (2008): Nye tilbud i det grønne:<br />

Mountainbikeruter. Videnblade Park<br />

og Landskab 3.4-44. Skov & Landskab.<br />

FOLDERE. Der er foldere om otte af<br />

statsskovenes ruter. De ses på www.<br />

skovognatur.dk under udgivelser.<br />

KONTAKT. Mountainbikeklubber kan<br />

kontaktes via Dansk Cykelunions<br />

hjemmeside www.cyclingworld.dk under<br />

klubber og teams.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 47


De grå kæmper er sluppet fri<br />

Selv det største landdyr i verden kan få brug for en landskabsarkitekt og en<br />

anlægsgartner. Det gælder i hvert fald for elefanterne i Zoologisk Have i København<br />

Af Lars Thorsen<br />

Det skal ligne et delvist udtørret<br />

flodleje i udkanten<br />

af regnskoven. Måske på thailandske<br />

skråninger eller nær<br />

Indiens deltaer. Reelt set er der<br />

tale om et stykke anlægsarbejde<br />

på toppen af Valby Bakke,<br />

men det ved de syv elefanter<br />

selvfølgelig ikke når de tramper<br />

rundt i Zoologisk Have i<br />

Københavns nye elefantanlæg<br />

der fylder mere end 10% af<br />

havens samlede areal. Efter 95<br />

år uden en ordentlig bunke<br />

sand eller et badebassin har<br />

Zoologisk Haves elefanter omsider<br />

fået et hjem som passer<br />

til deres størrelse. Med plads til<br />

store snabelbevægelser.<br />

Elefanter i parken<br />

Et af de mest bemærkelsesværdige<br />

elementer ved konceptet<br />

er at der er blevet åbnet mel-<br />

48<br />

lem Zoologisk Have og Frederiksberg<br />

Have. De to haver har<br />

ellers skjult sig for hinanden<br />

bag et højt plankeværk, men<br />

nu kan gæsterne i Zoo nyde<br />

den storslåede udsigt over Frederiksberg<br />

Have mens de har<br />

elefanter i forgrunden. Frederiksberg<br />

Have er af stil en romantisk<br />

have og med åbningen<br />

mellem haven og zoo, er<br />

det blevet tilføjet et element<br />

der hører naturligt hjemme i<br />

romantisk have.<br />

„Når kondiløberne kommer<br />

ud af skovtykningen derovre<br />

så står de pludselig ansigt til<br />

ansigt med en elefant, og det<br />

er jo sjældent i en offentlig<br />

park. Hvis der var en mur hele<br />

vejen rundt, havde det virket<br />

lidt forkølet, men nu får man<br />

en fantastisk dybde i anlægget,<br />

der er helt unik,“ forklarer<br />

Jesper Myhr der er anlægschef<br />

i Zoologisk Have.<br />

Der er kun et lavt rækværk<br />

og et smalt sumpområde mellem<br />

Frederiksberg Have og elefanternes<br />

vandgrav. Vandspejlet<br />

er i niveau med stien på<br />

parksiden. Det er som om de<br />

store dyr når som helst kan<br />

træde ud i den 300 år gamle<br />

have der blev omlagt fra barokhave<br />

til romantisk have i<br />

perioden fra 1798 til 1804.<br />

Byggeriet gror frem<br />

Elefanternes nye hjem består<br />

af et elefanthus som den verdensberømte<br />

arkitekt Norman<br />

Foster har tegnet og et stort<br />

udeanlæg designet af SLA<br />

Landskabsarkitekter. Pihl &<br />

Søn A/S var hovedentreprenører<br />

på projektet og Skælskør<br />

Anlægsgartnere A/S har taget<br />

sig af anlægsgartnerarbejdet.<br />

Zoologisk Have har selv stået<br />

som bygherrer, for som Jesper<br />

Myhr siger: „Ingen ved jo hvordan<br />

man skal bygge til elefanter,<br />

men det ved vi.“<br />

Selve elefanthuset er bygget<br />

under terræn, så de to store<br />

glaskupler over henholdsvis<br />

han- og hunelefanternes indendørsområder<br />

titter op af<br />

jorden. „De vokser ligesom ud<br />

af terrænet, så det virker som<br />

naturlige bakker med glas på<br />

toppen. Byggeriet er meget<br />

landskabeligt komponeret.<br />

Det har en blødhed med sin<br />

meget organiske form og en<br />

varme med betonens eksotiske<br />

jordfarve,“ siger Jesper Myhr.<br />

Thailands røde jord<br />

De syv elefanter er af arten indiske<br />

elefanter, så det er de<br />

De brede stier fører publikum hele vejen rundt om elefanterne både inde og ude. Betonen har en fin træagtig struktur fordi der blev sømmet<br />

trælister på indersiden af støbeformene. Alle træer på billedet står i Frederiksberg Have. Foto: Lars Norman Hestbæk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


asiatiske regnskove der er deres<br />

naturlige hjemstavn. Derfor<br />

er anlæggets let rødlige kulør<br />

absolut ikke et tilfælde, forklarer<br />

landskabsarkitekt hos SLA<br />

Landskabsarkitekter Friedemann<br />

Rüter.<br />

„Nu er den thailandske jord<br />

meget jernholdig, så den har<br />

en farve der svarer til den vi<br />

har prøvet at genskabe her<br />

ved at give både hus, søjler og<br />

belægningen samme farve.“<br />

Det er nogen tunge basser<br />

der skal holdes inde. Derfor er<br />

den normalt grå betons okkerrøde<br />

kulør en måde til at forhindre<br />

at anlægget kom til at<br />

se for tungt og lukket ud. En<br />

anden måde til at give et let<br />

og mere naturligt indtryk er at<br />

holde de besøgende og elefanterne<br />

adskilt med en række<br />

betonsøjler. Det virker mere<br />

åbent end en mur, og samtidig<br />

fungerer søjlerne aktiverende<br />

for elefanterne. Dyrepasserne<br />

lægger nemlig grene om på<br />

den anden side som elefanterne<br />

så kan forsøge at få fat i.<br />

I naturen bruger elefanter omkring<br />

15 timer om dagen på at<br />

lede efter mad.<br />

For at skabe sammenhæng i<br />

anlægget valgte SLA at lade<br />

både elefanterne og de besøgende<br />

have det samme underlag<br />

under fødderne overalt. I<br />

elefanthuset og ude i anlægget<br />

tøffer elefanterne omkring<br />

i 0-8 mm bakkegrus, mens gæsterne<br />

både ude og inde bevæger<br />

sig rundt på et handicapegnet,<br />

rampet forløb med<br />

en betonbelægning der er ril-<br />

Hva’ glor du på, mester?<br />

Over den nysgerrige hunelefant<br />

kan man se solafskærmningen<br />

som silhuetter af blade. Grus,<br />

betonsøjler og den rødlige farve<br />

går igen i hele anlægget.<br />

Foto: Lars Norman Hestbæk.<br />

let, så den er skridsikker og<br />

skaber et spil i indtrykket.<br />

Som regnskovens lys<br />

På gåturen er udsynet til elefanterne<br />

i højsædet. „Når du<br />

følger det lange stisystem<br />

rundt, oplever du dyrene fra<br />

alle vinkler. Nogle gange er du<br />

højt over dem, du kommer<br />

ned og ser dem fra siden, og<br />

du kan også se dem nedefra,“<br />

fortæller Friedemann Rüter.<br />

Han pointerer at udsigten er<br />

særlig fantastisk fra det store,<br />

gamle ginkgotræ. Træets rødder<br />

er blotlagte, og dem valgte<br />

SLA at lægge en rist over, så<br />

træet også ville overleve de<br />

knap 400.000 gæster som Zoo<br />

lægger have til om året.<br />

Undervejs på turen bliver<br />

man ført igennem selve elefanthuset<br />

hvor elefanterne<br />

igen kun er nogle lave betonsøjler<br />

væk. Dertil kommer de<br />

tre meters afstand hen til det<br />

rækværk publikum står bag.<br />

Det er den sikkerhedsafstand<br />

der skal forhindre en nysgerrig<br />

snabel og en fremstrakt arm i<br />

at finde hinanden. Gennem<br />

det hvælvede loft lukker de to<br />

glaskupler solen ned til elefanterne.<br />

Men ikke al solskinnet.<br />

„Med silketryk er der tegnet<br />

blade på glasset, hvilket fungerer<br />

som solafskærmning. Du<br />

kan næsten tro at du står under<br />

trækronerne i regnskoven.<br />

Det skaber det meget lyse<br />

skyggemønster som man også<br />

ser i skoven og giver et meget<br />

naturligt lysindfald,“ forklarer<br />

Friedmann Rüter.<br />

Historisk beplantning<br />

Også beplantningen er tilpasset<br />

elefanternes naturlige savannemiljø.<br />

Græs, brerner og<br />

træer. Ingen blomstrende buske.<br />

En bagindisk savanne kan<br />

man dog ikke helt efterligne.<br />

Der er ikke noget græs nede<br />

hos elefanterne, og alle træerne<br />

står i randzonen som en<br />

grøn kulisse. Det er der ganske<br />

gode grunde til.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 49


„Hvis du skulle have en grøn<br />

savanne til elefanterne, så<br />

skulle du have hele Zoos areal<br />

bare til de elefanter vi har her.<br />

Du er nødt til at arbejde med<br />

et underlag der ikke har noget<br />

grønt, for de spiser det. Derfor<br />

er der heller ikke træer i anlægget.<br />

I naturen træder de på<br />

træerne og gnaver grenene af,<br />

så det ville være fuldstændig<br />

umuligt,“ lyder det fra Jesper<br />

Myhr. Det grønne er dog ikke<br />

helt færdigt endnu, da der<br />

blev plantet sent.<br />

Gartneren og elefanten<br />

Alligevel lykkedes det ikke helt<br />

at afholde elefanterne fra at<br />

lave ravage med beplantningen.<br />

I det smalle, oversvømmede<br />

vådområde mellem elefanternes<br />

vandgrav og Frederiks-<br />

50<br />

BEPLANTNING<br />

I anlægget er der brugt et væld af bregner for<br />

at skabe et historisk præget bunddække.<br />

Det drejer sig om 1.021 kambregner, 769 fjerbregner,<br />

393 sværdbregner samt et væld af<br />

kongebregner, ørnebregner, julebregner,<br />

kurvebregner, kirkegårdsbregner samt guldskæl-<br />

og sortskælbregner. De danner bunddække<br />

sammen med tokimbladede urter som<br />

lammeøre, løvefod og kæmpestenbræk.<br />

En stor del af de kulisseskabende træer er fyr.<br />

Især Pinus nigra (sortfyr), men også blandt andet<br />

Mugo mughus (dværgbjergfyr) og<br />

Parviflora ´Glauca´ (penselfyr).<br />

berg Have havde elefanterne<br />

sjov med at hive fat i sivene og<br />

smide rundt med den, fortæller<br />

administrerende direktør i<br />

Skælskør Anlægsgartnere A/S<br />

Jakob Kristensen. Det har dog<br />

ikke skabt sure miner mellem<br />

Kristensen og elefanterne.<br />

„Det har jo været en speciel<br />

opgave at lave skråningerne<br />

op ad bygningerne og beplantningen.<br />

Det er jo et meget<br />

markant anlæg, og så blev<br />

jeg simpelthen så glad da jeg<br />

kom ud og så hvordan de nød<br />

det. Man kan jo se at de går<br />

og smiler, og det er kanon at<br />

man som anlægsgartner kan<br />

være med til sådan noget.“<br />

På de skråninger Jakob Kristensen<br />

taler om har Skælskør<br />

Anlægsgartnere A/S lagt geonet<br />

på i vandrette forløb af en<br />

2<br />

4<br />

halv meter af gangen for at<br />

holde jorden og beplantningen<br />

fast. På visse skråninger<br />

har Zoo dog sparet geonettet<br />

væk, og der kan man allerede<br />

nu se små mudderskred og<br />

erosion. Men Jesper Myhr fortæller<br />

at der vil komme geonet<br />

på flere udsatte steder.<br />

Elefantastisk<br />

Meget tyder på at også elefanterne<br />

ser det nye elefanthus<br />

som en markant forbedring. „I<br />

det gamle hus gik de på et<br />

fladt betongulv, og de havde<br />

et meget lille udeanlæg som<br />

også bare var et fladt grusareal<br />

der blev stenhårdt. Nu er elefanter<br />

faktisk meget terrængående.<br />

De kan gå op af 30%<br />

stigninger, og deres velfærd<br />

og sundhedstilstand bliver<br />

Vådområdet mellem elefanternes vandgrav<br />

og Frederiksberg Have består af følgende<br />

basisvegetation i bredvegationsmåtter:<br />

Glyceria maxima (høj sødgræs)<br />

Schoenoplectus lacustris (søkogleaks)<br />

Typha angustifolia (smalbladet dunhammer)<br />

Carex acuta (nikkende star)<br />

Alisma plantago-aquatica (vejbredskeblad).<br />

Desuden er 35% af området tilført<br />

Carex nigra (almindelig star)<br />

Juncus inflexus (blågrå siv)<br />

Juncus effusus (lysesiv).<br />

3<br />

1<br />

langt større når de går i et kuperet<br />

terræn både ude og inde.<br />

Derfor bunker vi hele tiden<br />

op, så de også kan lægge sig<br />

ned og sove. Det kunne de jo<br />

ikke før, men nu ligger de og<br />

slanger sig. Her har de fået vasket<br />

grus. Der er ikke mange<br />

lerpartikler i. Det er godt drænet,<br />

det pakker ikke så meget,<br />

og det er godt at gå i for elefanterne,<br />

for det er blødt på<br />

en anden måde,“ siger Myhr.<br />

Både sandbade, mudderbade<br />

og bade i det mere udbredte<br />

bademateriale vand er meget<br />

vigtigt for elefanter og er<br />

også noget de først for alvor<br />

har fået lov til at boltre sig<br />

med i det nye anlæg. Uden for<br />

er gruset bygget oven på råjorden<br />

i en halv meters dybde,<br />

mens højden svinger inden for,<br />

NORD<br />

30 meter<br />

1:1000<br />

Nye træer<br />

Beplantning<br />

Vådområde<br />

Hunelefanternes udeanlæg.<br />

Hanelefanternes udeanlæg.<br />

Frederiksberg Have<br />

Norman Fosters elefanthus.<br />

De to henelefanter bor<br />

under den lille kuppel. De<br />

fire hunner og ungen Gandhi<br />

bor under den store kuppel.<br />

Hele elefantanlægget<br />

er 10.730 m2 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


GRØNT MILJØ 9/2008 51


Norman Foster har designet elefanthuset hvis kupler stikker op af bakkerne som en naturlig del af landskabet. Overgangene i byggeriet er bevidst<br />

gjort så bløde som muligt hvilket vil være mere tydeligt når beplantningen vokser op. Foto: Lars Norman Hestbæk.<br />

alt efter hvor dyrepasserne har<br />

bygget bakker den dag.<br />

Afrikanske kæmper<br />

Det nye elefanthus er et af de<br />

sidste skridt i Perspektivplan<br />

2010 som Zoologiske Have lavede<br />

i 1999. Den har også ført<br />

til oprettelsen af en savanne i<br />

Søndermarken hvor de afrikanske<br />

dyr er samlet. Her har<br />

næsehornene huseret siden<br />

1984, men i 2001 fik de selskab<br />

af girafferne da de høje dyr fik<br />

et nyt hus på 450 m 2 og et<br />

udeanlæg på 3.500 m 2 .<br />

Også flodhestene har fået<br />

mere plads med den arkitektoniske<br />

perle af et flodhestehus,<br />

som Finn Jørsboe står bag. Her<br />

har de fået et 400.000 liters<br />

bassin at boltre sig i, mens<br />

publikum kan se dem under<br />

vandet igennem et otte centimeter<br />

tyk panserglas. I Afrika<br />

dræber flodheste hvert år flere<br />

mennesker end alle det store<br />

kontinents løver, krokodiller<br />

og hajer tilsammen. Nu har de<br />

vandglade vildbasser heldigvis<br />

fået et hus på 1140 m 2 , og<br />

udeanlægget er en del af de<br />

besøgendes tur rundt på den<br />

nye savanne på 1½ hektar.<br />

Men der har været problemer<br />

på savannen. Planen var<br />

at skabe et terræn dyrene<br />

kunne gå på, samtidig med<br />

det grønne blev bevaret. Det<br />

skulle altså både være godt<br />

drænet og stabilt. Der blev<br />

lagt to slags belægning. Den<br />

ene var gartnermakadam, altså<br />

5-8 cm skærver med muld<br />

52<br />

imellem, mens den største del<br />

af savannen fik en opfyldning<br />

af 30 cm filtersand blandet<br />

med muld. Desværre har den<br />

sidste løsning vist sig ikke at<br />

være drænende nok. Der opstår<br />

søer på overfladen, og det<br />

kan blive rimeligt pløret. „Derfor<br />

er der kørt noget vertikalskæring<br />

af området, vi har lagt<br />

ekstra dræn, og nogle forskellige<br />

eksperimenter, og nu prøver<br />

vi at se, om det kommer til<br />

at virke,“ forklarer Jesper<br />

Myhr.<br />

Isbjørnenes tur<br />

Nu er de fleste mål i Perspektivplan<br />

2010 efterhånden nået,<br />

og hvad skal der så ske? Man<br />

tager hul på Perspektivplan<br />

2020. Denne gang er turen<br />

kommet til den globale klimakamps<br />

ufrivillige maskotter, isbjørnene.<br />

Et nyt, stort anlæg<br />

ventes klar i løbet af 2-3 år.<br />

„Vi vil gøre noget ved hele<br />

området derovre,“ siger Jesper<br />

Myhr og peger hen imod Zoologisk<br />

Haves ‘nordiske hjørne’<br />

hvor bjørne, ulve og bisonokser<br />

går rundt i den forfriskende<br />

kulde. Det er faktisk lige<br />

ved at være så koldt at elefanterne<br />

må blive inde. Elefanter<br />

kan nemlig ikke tåle frostvejr,<br />

for de har tynde ører fyldt<br />

med blodkar. Det er deres<br />

afkølingsmekanisme, og den<br />

mister elefanterne hvis blodkarrene<br />

frostsprænger. Til gengæld<br />

ser isbjørnene ud til at<br />

nyde livet. Måske har de smugkigget<br />

i Perspektivplan 2020. ❏<br />

Den største hanelefant i Zoologisk Have fået det fine navn Chieng Mai<br />

selv om den vejer i omegnen af 5,5 tons og snart fylder 50 år. Så er der<br />

mere pondus over navnet Tonsak. Det hedder Zoos anden hanelefant<br />

der er langt mindre og kun tre år gammel. Foto: Lars Norman Hestbæk.<br />

KILDER<br />

Interview med Jesper Myhr, anlægschef i Zoologiske Have i København.<br />

Interview med Jakob Kristensen, administrerende direktør i Skælskør Anlægsgartnere<br />

A/S.<br />

Interview med Friedemann Rüter, landskabsarkitekt i SLA.<br />

www.zoo.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Hjorte skal vænne sig til ny myldretid<br />

Da vi satte urene tilbage og<br />

gik over til vintertid, blev trafikken<br />

på vejene med ét slag<br />

skubbet ind i den tid som<br />

grævlinge, ræve, pindsvin og<br />

hjortevildt normalt bruger til<br />

at krydse vejen i fred og ro.<br />

“De kan ikke bare gå ind og<br />

pille ved deres eget biologiske<br />

ur. Det tager noget tid, inden<br />

dyrene vænner sig til den øge-<br />

To frøblandinger til<br />

vejkanter og bede<br />

Cikorie<br />

Hvid okseøje<br />

Kællingetand<br />

Blæresmelde<br />

GOLDONI<br />

Transcar<br />

22 - 67 hk og 4 hjulstræk<br />

Knækstyret eller forhjulstyret<br />

3 vejs tiplad - op til 2.600 kg.<br />

de trafikmængde på de tidspunkter<br />

hvor de normalt bevæger<br />

sig over vejene,“ fortæller<br />

Henrik Schjødt Kristensen<br />

fra Skov- og Naturstyrelsen der<br />

advarer trafikanterne. Især de<br />

op til 200 kg tunge kronhjorte<br />

kan give farlige sammenstød.<br />

Først omkring december har<br />

dyrene vænnet sig til det ændrede<br />

trafikmønster.<br />

Nykilde har præsenteret to nye<br />

frøblandinger. Den ene er<br />

‘Græs-Urteblanding Robust’ af<br />

95% græsfrø (fåresvingel og<br />

almindelig kamgræs) samt 5%<br />

urter (blæresmelde, cikorie,<br />

kællingetand, hvid okseøje,<br />

kornblomst, kornvalmue og<br />

klinte). Blandingen er fin til<br />

større og grove arealer. Udsæd:<br />

6 g/m 2 . 1 kg koster 237 kr.<br />

Den anden blanding er ‘SalttolerantUrteblanding-Urtevejblandingen’<br />

til vejkanter og<br />

bede. Den består af almindelig<br />

kællingetand, blæresmelde, cikorie,<br />

almindelig røllike, dagpragtstjerne<br />

og fåresvingel.<br />

Udsæd: 4 g/m 2 . Leveres i 100 g<br />

til 875 kr. www.nykilde.dk.<br />

www.jutek.dk - tlf. 70 220 420<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lidt mere enkelt -<br />

meget mere driftssikkert<br />

JUTEK<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 53


BRANCHE<br />

APV giver bedre<br />

tal på bundlinjen<br />

En arbejdspladsvurdering<br />

(APV) kan være med til at gøre<br />

medarbejderne mere kreative<br />

og produktive. Og det giver<br />

bedre tal på bundlinjen. Det<br />

var en af konklusionerne på en<br />

konference om APV den 29.<br />

september, skriver Videncenter<br />

for Arbejdsmiljø (www.arbejdsmiljoviden.dk,<br />

2.10.08).<br />

Mange, især små virksomheder,<br />

har endnu ikke fået en<br />

APV, selvom den er lovpligtig<br />

og ifølge Arbejdstilsynet det<br />

første skridt til et godt arbejdsmiljø.<br />

Konferencens mål var at<br />

få jobcentre, revisorer og forsikringsbranchen<br />

- aktører som<br />

ikke før har været på banen i<br />

APV-arbejdet - til at indtage<br />

en ambassadørrolle i forhold<br />

til fordelene ved en god APV.<br />

Maskinudlejningen<br />

hedder Pon Rental<br />

MT Maskinudlejning skiftede<br />

1. september navn til Pon Rental<br />

Danmark A/S. Det er en følge<br />

af at virksomheden i januar<br />

2008 blev en del af den hollandske<br />

Pon-koncern. Navneskiftet<br />

gik hånd i hånd med<br />

med indvielsen nye faciliteter<br />

på Vrøndingvej 8A i Horsens.<br />

Maskinerne, hvoraf 65% er under<br />

et år gamle, omfatter alt<br />

fra minilæssere til bulldozere<br />

der kan lejes både med og<br />

uden fører. Pon Rental Danmark<br />

A/S er Danmarks største<br />

maskinudlejning med speciale<br />

indenfor entreprenørmaskiner.<br />

www.cat-rental.dk.<br />

54<br />

En hyggelig dag med chancen for at mødes og få information og, inspiration. Fra Have & Landskab 2007.<br />

Have & Landskab frem mod august 2009<br />

Fagets centrale udstilling er under forberedelse. Standsalget er indledt.<br />

10.000 besøgende til Have &<br />

Landskab ’09. Det er et af målene<br />

når den grønne fagudstilling<br />

Have & Landskab slår<br />

dørene op den 26.-28. august<br />

2009 på Selandia-CEU i Slagelse.<br />

Sidste gang Have & Landskab<br />

løb af stablen gæstede<br />

hele 9.850 nysgerrige de 233<br />

stande.<br />

”Standsalget til hele branchens<br />

fagudstilling er allerede<br />

gået i gang, og det foregår efter<br />

først-til-mølle-princippet.<br />

Det er altså ikke nogen dårlig<br />

idé at få bestilt sin plads på<br />

Have & Landskab ’09 nu. Udstillerne<br />

vil desuden få mulighed<br />

for at tage kontakt til potentielle<br />

kundegrupper allerede<br />

inden udstillingen, idet<br />

køb af en stand på udstillingen<br />

inkluderer gæstekort,” siger<br />

udstillingslederen der igen i år<br />

er Kristian Larsen.<br />

Han forventer at der bliver<br />

udsendt cirka 35.000 gæstekort<br />

til kunder og forretningsforbindelser<br />

på forhånd. Det<br />

betyder formentligt at langt<br />

de fleste i branchen vil få en<br />

personlig invitation til Have &<br />

Landskab 09.<br />

Da Have & Landskab sidst<br />

løb af stablen i 2007, kom en<br />

tredjedel af alle der overhovedet<br />

er beskæftiget i branchen<br />

og en endnu større andel af<br />

beslutningstagerne. Dengang<br />

var fordelingen af gæster således:<br />

De kommunale park- og<br />

vejforvaltninger (32,4%), anlægsgartnerfirmaer<br />

(19,8%) og<br />

kirkegårde (12,0%). Herefter<br />

fulgte entreprenører (6,1%),<br />

boligselskaber (4,4%), golfbaner<br />

(2,4%) og landskabsarkitektfirmaer<br />

(ca. 1%) samt en<br />

restgruppe på omkring 18%.<br />

Interessen betyder dog ikke<br />

at arrangørerne hviler på laurbærbladene.<br />

”Denne gang bliver<br />

maskinsektionens standområde<br />

rykket tættere sammen,<br />

så udstillingsområdet bliver<br />

mere velordnet. Desuden<br />

er vi i fuld gang med at etablere<br />

veje som kan lette logistikken<br />

for alle parter. Resten af<br />

sektionerne ligger som de ple-<br />

jer, men formentlig bliver<br />

planteområdet udvidet. Så<br />

mangler der bare at regnen<br />

holder sig fra udstillingen. Heldigvis<br />

kan jeg jo sige at bestyrelsen<br />

har lagt sig i selen for at<br />

sørge for noget godt vejr i de<br />

dage i august næste år,” lyder<br />

det fra Kristian Larsen.<br />

Udstillingen finder sted hver<br />

andet år. Formålet er at give<br />

de grønne fagfolk en hyggelig<br />

dag og chancen for at mødes<br />

og få information, inspiration<br />

og mulighed for at sammenligne<br />

maskiner, udstyr, produkter<br />

og metoder i selskab<br />

med ligesindede. Udstillingen<br />

blev holdt første gang i Gram<br />

Slotspark i 1992 og holdes nu<br />

for niende gang i alt og for<br />

sjette gang i Slagelse.<br />

Bag udstillingen står Skov &<br />

Landskab, Danske Anlægsgartnere<br />

Dansk Planteskoleejerforening<br />

og Maskinleverandørernes<br />

sektion for Park, Vej &<br />

Anlæg. Man kan læse mere og<br />

melde sig til som udstiller på<br />

www.hl09.dk. sh<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Marina fik årets<br />

Alectia-pris<br />

Marina Bergen Jensens forskning<br />

inden for vandafledning<br />

og vandrensning har fået stor<br />

opmærksomhed. Tirsdag den<br />

7. oktober fik hun en mere<br />

kontant af slagsen, nemlig<br />

årets Alectia-pris på 250.000 kr.<br />

Prisen uddeles af Birch & Krogboe<br />

Fonden der er ejer af rådgivningsgruppen<br />

Alectia.<br />

Marina Bergen Jensen er seniorforsker<br />

ved Skov & Landskab,<br />

Københavns Universitet.<br />

Siden hun fik sin ph.d.-grad<br />

har hun i 7 år forsket i vandets<br />

kredsløb. Hun har bl.a. været<br />

forsker på et EU-LIFE projekt<br />

om bæredygtig arealanvendelse<br />

og er i dag hovedvejleder<br />

for tre ph.d.-studerende.<br />

„ Marina Bergen Jensens<br />

forskning er vigtig fordi den<br />

balancerer økonomiske, sociale<br />

og miljømæssige hensyn i et<br />

globalt perspektiv,“ udtaler Ingelise<br />

Bogason, administrerende<br />

direktør i Alectia.<br />

Det er især den lavteknologiske<br />

rensning af regnvand der<br />

har vakt Alectias interesse.<br />

Teknologien - dobbeltporøs<br />

Minilæssere og minifravere hører<br />

til Gehls sortiment.<br />

Manitou køber<br />

amerikanske Gehl<br />

Amerikanerne reddede måske<br />

franskmændene under 2. verdenskrig,<br />

men det forhindrer<br />

ikke franskmændene i at gøre<br />

et røverkøb på den anden side<br />

af Atlanten. Den franske producent<br />

af teleskoplæssere<br />

Manitou har købt 89% af aktierne<br />

i amerikanske Gehl der<br />

producerer maskiner til både<br />

entreprenører og landmænd.<br />

Flere iagttagere mener at den<br />

lave dollarkurs har muliggjort<br />

Manitous opkøb. Under alle<br />

omstændigheder kan franskmændene<br />

nu blive ledende på<br />

det globale marked for terrængåendeentreprenørmaskiner.<br />

Gehl blev grundlagt i 1859<br />

i USA-staten Wisconsin.<br />

Marina Bergen Jensen.<br />

filtrerings - bliver i øjeblikket<br />

afprøvet i Ørestad. Målet er at<br />

vandet i bydelens kanaler skal<br />

komme fra regnvand. Regnen<br />

der strømmer fra tage og veje<br />

er dog så beskidt af tungmetaller<br />

og miljøfremmede stoffer<br />

at det må renses. Det gøres<br />

med den ny teknologi<br />

Forsøget har dog et langt<br />

større perspektiv, forklarer Marina:<br />

„På sigt kan teknologien<br />

vise sig at være vigtig for fremstilling<br />

af drikkevand. I mange<br />

regioner er drikkevandet allerede<br />

en ekstremt sparsom ressource<br />

- og det bliver ikke bedre.<br />

Så der er virkelig store potentialer<br />

i teknologien.“ sh<br />

ENEMARK<br />

GRUPPEN<br />

A. Carraro Rondo:<br />

30 hk m/120 cm kost<br />

195.500<br />

Nimos DM-Trac 204:<br />

51 hk med 135 cm kraftig<br />

hydraulisk kost<br />

Kontakt os for en lagerførende 299.000 SPAR<br />

forhandler i dit område.<br />

Tilbudene er gældende indtil 16. januar 2009.<br />

Alle priser er excl. moms.<br />

SPAR<br />

38.300<br />

LIPCO<br />

LIPCO<br />

RO RO ROTERENDE RO RO TERENDE UKRUD UKRUD UKRUDTSJERN<br />

UKRUD SJERN<br />

Spar på gassen og undgå brand med et effektivt<br />

miljøredskab der rykker ukrudtet op med rod. Afhængig<br />

af mængde rives det sammen eller efterlades<br />

oven på arealet hvor det visner og dør.<br />

A. Carraro Rondo:<br />

22 hk m/120 cm kost<br />

179.000<br />

JORD/PARK/SNEMASKINER<br />

H.G. ENEMARK A/S<br />

Baldersvæksvej 40 - 2635 Ishøj<br />

Tlf. 4396 6677 - darmer@post.tele.dk<br />

NIBBI Brik 3:<br />

5,5 hk m/80 cm kost.<br />

19.716<br />

Lyngager 5-11<br />

2605 Brøndby<br />

Tlf. 4396 6611<br />

www.hafog.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 55<br />

SPAR<br />

36.900<br />

45.000<br />

SPAR<br />

2.200


Niels Elers Koch iført den svenske doktorhat som tegn på den ny titel.<br />

Niels Elers Koch som æresdoktor<br />

Æresdoktor i skovforskning<br />

ved Fakultetet for skovvidenskab<br />

ved Sveriges Landbrugsuniversitet.<br />

Det er en ny titel<br />

som Niels Elers Koch kan føje<br />

til sine øvrige. Han er i forvejen<br />

forstkandidat, dr.agro. og<br />

centerdirektør ved Skov &<br />

Landskab, Københavns Universitet.<br />

Her bliver han, for den ny<br />

ærestitel medfører ikke forpligtelser<br />

ud over at holde en<br />

gæsteforelæsning af og til og<br />

lignende af samme skuffe.<br />

”Niels Elers Koch har gjort<br />

en stor indsats inden for skovforskningen,<br />

for internationalt<br />

samarbejde inden for skovvidenskab<br />

og for nordisk samarbejde,“<br />

hedder i den svenske<br />

motivering. „Niels Elers Koch<br />

har opbygget en fremgangsrig<br />

skovforskning i Danmark og<br />

har tidligt fået forskerne til at<br />

udvide deres syn på skoven så<br />

der har været opmærksomhed<br />

på den bynære skov og sko-<br />

56<br />

vens betydning for menneskers<br />

rekreation. Han har indført<br />

landskabsæstetik og samarbejdet<br />

med landskabsarkitekter<br />

som vigtige instrumenter<br />

i skovens samfundsmæssige<br />

funktion. Niels Elers Koch har<br />

sin forskningsbaggrund inden<br />

for skovpolitik og har vist stor<br />

kundskab og bredde inden for<br />

området og i flere sammenhænge<br />

inspireret nordiske forskere<br />

til at engagere sig i og<br />

interessere sig mere for internationale<br />

skovpolitiske spørgsmål.“<br />

Den ny titel er en fordel for<br />

Skov & Landskab, understreger<br />

den ny æresdoktor selv: „Det<br />

er en anerkendelse af Skov &<br />

Landskab, og vi får en tættere<br />

kobling til Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

med deres meget<br />

stærke skovforskning og gode<br />

miljø inden for landskabsarkitektur<br />

og landskabsplanlægning.“<br />

sh<br />

Elkærs Maskinsalg<br />

www.elkaer-maskiner.dk<br />

Byplanprisen 2008<br />

til Albertslund<br />

Albertslund Kommune fik Byplanprisen<br />

2008 for kommunens<br />

plan- og agendastrategi:<br />

‘Albertslundstrategien’ og for<br />

den årlige Agenda 21 handlingsplan<br />

2008/2009. Prisen<br />

blev uddelt 2. oktober under<br />

det 58. Danske Byplanmøde i<br />

Helsingør. ”Albertslundstrategien<br />

udmærker sig ved at<br />

betragte arkitektur, miljømæssig<br />

bæredygtighed og socialt<br />

liv helhedsorienteret. Det betyder<br />

at høj arkitektonisk kvalitet,<br />

miljø- og energirigtige løsninger<br />

og rum for fællesskab<br />

skal gå hånd i hånd ved nybyggeri<br />

og renovering. Albertslund<br />

Kommune satser på en<br />

bæredygtig omdannelse af<br />

den eksisterende by,” hed det i<br />

motivationen. Borgmester Finn<br />

Aaberg modtog prisen der uddeles<br />

hvert år til en kommune,<br />

region eller organisation som<br />

har gjort en særlig indsats for<br />

at fremme gode og smukke<br />

bymiljøer og landskaber. Prisen<br />

er stiftet af Dansk Byplanlaboratorium<br />

og Akademisk<br />

Arkitektforening.<br />

Høyer fik Dreyers<br />

Fonds Hæderspris<br />

Dreyers Fonds Hæderspris 2008<br />

på 400.000 kr. er gået til arkitekt<br />

Steen Høyer. Det har han<br />

fået for „inspirerende virke<br />

med at udvikle landskabskunsten<br />

og sætte overordnede<br />

kvalitetsrammer for en bæredygtig<br />

udvikling af det åbne<br />

land, „ skriver Akademisk Arkitektforening(www.arkitektforeningen.dk,<br />

28.10.08). Dreyers<br />

Fonds Hæderspris tildeles<br />

hvert år en arkitekt der har udmærket<br />

sig inden for sit felt.<br />

Steen Høyer har siden 1986<br />

været ansat på Kunstakademiet<br />

der i 1994 udnævnte ham til<br />

professor i arkitektur med<br />

landskab og havekunst som<br />

særligt område. I sin motivering<br />

skriver medlem af fondens<br />

bestyrelse, arkitekt Lene<br />

Tranberg bl.a. ”I Steen Høyers<br />

arbejde med landskabskunsten<br />

kan man mærke billedhuggeren.<br />

Med kunstnerisk akkuratesse<br />

destilleres og skærpes udsagnet<br />

frem mod en betagende<br />

enkelthed som både rummer<br />

underfundighed, humor<br />

og bragende skønhed.”<br />

Brolæggerlauget melder om afmatning<br />

I de seneste år har brolæggerne<br />

nydt godt af de sidste års<br />

øgede efterspørgsel inden for<br />

bygge- og anlægssektoren, og<br />

de populære haveudsendelser<br />

på tv har til glæde for brolæggervirksomhederne<br />

vist en købestærk<br />

befolkning hvordan<br />

haven kan indrettes med andet<br />

end det grønne. Det fortæller<br />

oldermand i Brolæggerlauget,<br />

Claus Johnsen fra<br />

Faxe Brolægning A/S, til Mester<br />

Tidende. Han pointerer<br />

dog at opgangstiderne ser ud<br />

til at flade ud. Ordretilgangen<br />

er stagneret. Samtidig har de<br />

gode tiders øgede efterspørgsel<br />

ifølge Claus Johnsen skabt<br />

nye og mindre professionelle<br />

virksomheder der har været<br />

med til at presse indtjeningen<br />

hos de etablerede virksomheder.<br />

Johnsen bemærker samtidig<br />

at mange, både i det private<br />

og i det offentlige, har<br />

benyttet sig af den nye import<br />

af billig kinesisk granit. Det har<br />

gjort det muligt at gøre granitdrømmene<br />

til virkelighed.<br />

Stigende krav om grønne stempler<br />

DS Certificering oplever en<br />

markant øget interesse fra produktionsvirksomheder<br />

der vil<br />

have certificeret processerne så<br />

den miljømæssige bæredygtighed<br />

kan dokumentes. Kravet<br />

om certificering gælder ikke<br />

mindst træ der skal være certificeret<br />

efter ordningerne FSC<br />

og PEFC. „Der er klart sket et<br />

skred i forbrugernes bevidsthed<br />

i de senere år, og det influerer<br />

naturligt på både skovbrug,<br />

importører og producen-<br />

ter,“ oplyser Jan Erik Simonsen,<br />

DS Certificering, til Licitationen<br />

(15.10.08). Presset kommer<br />

dog også fra detailhandelen<br />

i udlandet, f.eks. engelske<br />

byggemarkedskæder, og så<br />

må de danske eksportører certificeres<br />

hvis de vil være med.<br />

Superwood er en af de danske<br />

leverandører der har fået<br />

PEFC-certifikat. Markedet er<br />

modent til gode og bæredygtige<br />

byggematerialer i træ, lyder<br />

det fra virksomheden.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Den gamle planteskolemand blev specialist i træer. Foto: Göran Nilsson.<br />

Vollbrecht stopper efter 22 års gode råd<br />

Den svenske arborist Klaus<br />

Vollbrecht stopper til nytår<br />

som rådgiver i den svenske<br />

rådgivningstjeneste Movium<br />

hvor han har givet gode råd siden<br />

1986. Som en af de mest<br />

trofaste, anvendte og ansete<br />

rådgivere, understreger Movium<br />

i sit nyhedsbrev Till Torgs<br />

(29.10.2008). Rådgivningen har<br />

handlet om bl.a. plantevalg,<br />

plantning og etablering, be-<br />

Som professionel fejemaskine.<br />

skæring, trædiagnostik, vurdering<br />

af træer og fornyelse af<br />

alléer, gader og parker.<br />

„Blandt det vigtigste at give<br />

råd om har været valg af træer<br />

til forskellige formål. Det gælder<br />

om at vælge træer som<br />

passer til stedets klimatiske forhold.<br />

Jeg har forsøgt at gå fra<br />

monokulturer og i stedet skabe<br />

en blanding af træer for at<br />

sprede risikoen. Antallet af<br />

Citytrac med kost og grusspreder.<br />

sygdomme som rammer træer<br />

bliver flere og flere,“ siger<br />

Klaus Vollbrecht<br />

Vollbrecht er 73 år og stammer<br />

fra Tyskland hvor faren<br />

drev en planteskole i det nu<br />

polske Pommern. I 1957 kom<br />

han til Landbrugsuniversitet i<br />

Alnarp hvor han siden blev<br />

parkchef. Interessen for træer<br />

og træpleje voksede og han<br />

blev en af de nordiske pionerer<br />

inden for den videnskabeligt<br />

baserede træbiologi og<br />

træpleje. I 1997 helligede han<br />

sig han sit eget firma Arborscandia<br />

der var stiftet i 1987.<br />

Både firma og rådgivning i<br />

Movium overtages nu af sønnen<br />

Björn. Selv vil han give sig<br />

mere tid til sin interesse for<br />

sphaeroblaster, de op til 1,5 kg<br />

tunge udvækster der kommer<br />

på mange træarter. Og bruge<br />

mere tid på sin og hustruens<br />

store have som nærmest er et<br />

arboret med over 800 arter.<br />

Deriblandt er dog ingen birk<br />

som ellers er Klaus Vollbrechts<br />

favorittræ. Der er intet smukkere<br />

træ, mener han. „Men<br />

naboerne har store fine birke<br />

som jeg kan kigge på og se når<br />

de danser i vinden.“<br />

Forhandling i Danmark siden 1960. Kontakt os for demonstration.<br />

Hako Citytrac<br />

Beskæringsværktøj<br />

Stangsakse<br />

Knivtandssave<br />

Topsave<br />

SITAS<br />

www.sitas.dk 44 65 05 65<br />

4200 redskabsbærer<br />

45 hk Yanmar dieselmotor<br />

Stort redskabsprogram til sommer / vinter<br />

Kabine med 2 døre og oplukkelige sideruder<br />

Luftaffjedret sæde m/armlæn - radio<br />

Klimaanlæg kan fravælges<br />

Automatisk 4 WD i arbejdsgear<br />

Fuld hydrostatisk / nemt at skifte redskab<br />

Motorhjelmen er hydraulisk / tippelad<br />

Citytrac med klipper, 1500-2500mm.<br />

Odensevej 33, 5550 Langeskov<br />

Tlf. 6538 1163. Fax 6838 2951<br />

hako@hako.dk<br />

www.hako.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 57


Boomet er klinget af<br />

Ordrebeholdningerne viger og beskæftigelsen<br />

falder i bygge- og anlægsvirksomheder<br />

Bygge- og anlægsboomet er<br />

ovre. Der er stærkt vigende<br />

ordrebeholdninger i bygge- og<br />

anlægsbranchens virksomheder.<br />

Det fremgår af det senest<br />

offentliggjorte konjunkturbarometer<br />

fra Danmarks Statistik.<br />

„Vi har ikke set så dystre forventninger<br />

i de seneste 10 år,“<br />

konstaterer økonomisk konsulent<br />

i Dansk Byggeri, Maria<br />

Hyldahl.<br />

Med den faldende aktivitet<br />

er der også udsigt til faldende<br />

beskæftigelse. De seneste ledighedstal<br />

for bygge- og anlægsbranchen<br />

(september) viser<br />

en ledighed på beskedne<br />

2,4%, men det er 25% mere<br />

end måneden før. Og ifølge<br />

Danmarks Statistik er beskæftigelsen<br />

i byggeriet faldet med<br />

5200 personer det seneste år.<br />

Dansk Byggeri forventer at<br />

beskæftigelsen i bygge- og<br />

anlægsbranchen vil falde i resten<br />

af 2008 og ind i 2009, så<br />

den i 2009 vil blive 17.000 per-<br />

58<br />

soner lavere end i 2007. Med<br />

den lavere byggeaktivitet er<br />

der nu ledig kapacitet i byggevirksomhederne,<br />

lyder det fra<br />

organisationen.<br />

Også i anlægsgartneriet<br />

mærkes de faldende konjunkturer<br />

selv om anlægsgartnerne<br />

traditionelt hører til byggepladsens<br />

sidste håndværkere.<br />

„Nogle virksomheder mærker<br />

det allerede voldsomt, andre<br />

knap så meget, bl.a. fordi de<br />

har mange pleje- og vedligeholdelsesopgaver.<br />

En del virksomheder<br />

har i de senere år<br />

gået efter pleje- og vedligeholdelsesopgaver,<br />

bl.a. for stabilitetens<br />

skyld,“ siger Henrik<br />

Ward Poulsen, fagkonsulent i<br />

Danske Anlægsgartnere.<br />

Samtidig med den faldende<br />

aktivitet er problemerne med<br />

levering af materialer slut. Det<br />

bekræfter DI Byggematerialer i<br />

en prognose for efteråret<br />

2008. Det er de faldende ejendomspriser<br />

og stigende renter<br />

Der bygges og komprimeres ikke som sidste år - eller bare sidste måned.<br />

der er årsag til faldet i nybyggeriet,<br />

forklarer branchedirektør<br />

Anne Windfeldt.<br />

Håndværksrådets seneste<br />

analyse af små og mellemstore<br />

virksomheders vilkår bekræfter<br />

billedet. „Langt de fleste virksomheder<br />

er endnu ikke en del<br />

af krisen, men de frygter det.<br />

Vi kan se at knap 20% af virksomhederne<br />

mangler ordrer,<br />

men samtidig er der godt 20%<br />

der mangler arbejdskraft,“ siger<br />

Søren Nicolaisen, cheføkonom<br />

i Håndværksrådet. De gode<br />

år har gjort at virksomhederne<br />

er relativt velpolstrede<br />

til en periode med mindre ef-<br />

terspørgsel, men bliver krisen<br />

langvaring vil vi se flere lukninger<br />

og konkurser, advarer<br />

Nicolaisen til Licitationen.<br />

Med den faldende aktivitet<br />

er det kommunale anlægsloft<br />

kommet under kritik. Det har<br />

regeringen dog ikke vist tegn<br />

på at lave om på. Som Venstres<br />

politiske ordfører Inger Støjberg<br />

sagde ved Folketingets<br />

åbningsdebat den 9. oktober:<br />

„Der er ingen grund til at øge<br />

anlægsbevillingerne, for man<br />

kunne godt gøre noget ved<br />

uhumske toiletter på skolerne,<br />

hvis kommunerne ellers gad<br />

prioritere.“ sh<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Vil konkurrere med private<br />

Større kommuner og stordriftsfordele giver<br />

kommunale entreprenører ekstra luft<br />

Af Lars Thorsen<br />

De 92 storkommuner som<br />

Danmark i dag består af,<br />

vil med tiden blive langt bedre<br />

til selv at håndtere de kommunale<br />

drifts- og anlægsopgaver.<br />

Det mener formand i foreningen<br />

Kommunalt Entreprenør-<br />

Forum Carsten Leth.<br />

„Jeg er af den opfattelse, at<br />

vi efter kommunalreformen<br />

har fået skabt flere og større<br />

kommuner, og hermed større<br />

driftsenheder som er mere<br />

konkurrencedygtige. I bund og<br />

grund betyder det at vi i højere<br />

grad selv kan løse opgaverne<br />

inden for egne rammer. Nu<br />

er det ikke sådan, at vi absolut<br />

skal beholde alt ‘in house’,<br />

men vi skal have gjort det<br />

bedst muligt for færrest mulige<br />

penge,“ siger Carsten Leth,<br />

driftschef i Albertslund Kommunes<br />

materialegård.<br />

Kommunalt EntreprenørForums<br />

formål er først og fremmest<br />

at hjælpe medlemmerne<br />

med råd og vejledning gennem<br />

de såkaldte erfa-grupper,<br />

så medlemmerne hver især<br />

slipper for at opfinde den dybe<br />

tallerken i konkurrencen med<br />

de private hver gang.<br />

Ifølge kommunalfuldmagten<br />

må kommunale entreprenørselskaber<br />

ikke arbejde for private,<br />

så den øgede konkurrence<br />

vil kun ske i den offentlige<br />

sektor. Til gengæld forventer<br />

Carsten Leth ikke at de private<br />

skal se frem til mindre konkurrence<br />

fra kommunerne.<br />

„Med den nuværende krise,<br />

så er det jo såda, at man slås<br />

om opgaverne, og mens de<br />

private kæmper for at få en<br />

højere grad af udlicitering, må<br />

man formode at de større<br />

kommunale driftsenheder vil<br />

betyde en forbedret konkurrenceevne<br />

overfor de private<br />

konkurrenter. Når politikerne<br />

vurderer at en given opgave<br />

skal i udbud, er det op til os at<br />

gøre hvad vi kan for at vinde<br />

opgaven,“ siger Carsten Leth.<br />

Det er dog ikke lutter lagkage<br />

i de kommunale entreprenørs<br />

forhistorie. I 2007 blev<br />

Vejle og Odense Kommunes<br />

selskab Infra Service I/S opløst<br />

efter på mindre end to år at<br />

have opbygget et underskud<br />

på 35 mio. kr. Derefter vendte<br />

de 300 medarbejdere tilbage<br />

til de to kommuner.<br />

„Det gik jo ganske galt, men<br />

heldigvis var de to kommuner<br />

så fornuftige at opløse selskabet.<br />

Kommunalt Entreprenør-<br />

Forum har naturligvis intet ansvar<br />

på det område, men det<br />

er da et meget dårligt eksempel<br />

som vi skal tage ved lære<br />

af,“ forklarer Carsten Leth.<br />

Foreningens vision er bl.a. at få<br />

alle landets kommunale entreprenører<br />

som medlemmer. Indtil<br />

videre er 46 repræsenteret.<br />

KILDER<br />

Interview med formand i Kommunalt<br />

Entreprenørforum, Carsten Leth.<br />

Bjarne Freund-Poulsen og Ebbe von<br />

Arenstorff (2008): Kommunalt<br />

EntreprenørForum har store visioner<br />

for fremtiden. Teknik & <strong>Miljø</strong> 4/2008.<br />

Erhvervsbladet (2008): Fælleskommunalt<br />

selskab en fiasko. 7.2.08.<br />

De geometriske haver i Herning klippes. Private eller kommunale folk?<br />

De stærke redskabsmærker<br />

<strong>Miljø</strong>fejemaskine<br />

UK 400 HDS<br />

til montering på<br />

mindre redskabsbærere.<br />

Hydraulisk drift,<br />

kraftige stålbørster,<br />

sving højre/venstre.<br />

nyhed<br />

Ny kompakt model<br />

FF/MSA - 100 mm<br />

kortere end den<br />

gamle model.<br />

FF/LS nu 120 mm<br />

kortere !<br />

www.gmr.dk<br />

nyhed<br />

Multitruck med multisuger<br />

og sugekasse - stort<br />

tilbehørsprogram til trucken<br />

Saturnvej 17 -<br />

DK-8700 Horsens<br />

Tlf. 75643611<br />

Fax 75645320<br />

stensballe@gmr.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 59


Niagaras botaniske have Af Lars Thorsen<br />

Rosenhave, arboret og udstillingshaver<br />

- lige ved siden af det berømte vandfald<br />

De fleste kender Niagaravandfaldene<br />

for det enorme<br />

naturfænomen der hvert<br />

sekund transporterer 3 millioner<br />

liter vand ud over klippekanten<br />

og 55 meter ned. For<br />

de haveinteresserede er der<br />

dog også andre grunde til at<br />

lægge vejen forbi området<br />

mellem de store søer Ontario<br />

og Erie. Lige ovre på den canadiske<br />

side af vandfaldet finder<br />

man nemlig en af Canadas<br />

største og smukkeste botaniske<br />

haver oprettet efter forbillede<br />

efter den engelske Royal<br />

Botanic Gardens i Kew.<br />

Da Niagara Botanical Gardens<br />

blev åbnet i 1936 var det<br />

som en uddannelsesinstitution<br />

for gartnere, og selv i dag får<br />

de studerende deres grønne<br />

uddannelse samtidig med at<br />

de også er med til at videreudvikle<br />

den botaniske have.<br />

Stoltheden i Niagara Botanical<br />

Gardens er den victorianske<br />

rosenhave med de 2400 roser.<br />

60<br />

Deriblandt er den meget hårdføre<br />

og stærkt duftende historiske<br />

rose Henry Hudson, og<br />

klatrerosen John Cabot der<br />

kan blive 2 til 3 meter høj og<br />

får mellemstore duftende<br />

blomster.<br />

Foruden roserne og havens<br />

omfattende arboret er der<br />

også en lang række specifikke<br />

områder som er det rene guf<br />

for haveinteresserede. Her er<br />

et helt område tilegnet gamle<br />

træer og et til grøntsager. Der<br />

er udstillingsområder for græsser<br />

og særlige sektioner hvor<br />

alskens sten og klippestykker<br />

er fremstillet. Der er en sø omgivet<br />

af piletræer som adskiller<br />

dagliljemarken fra alléen med<br />

avnbøg.<br />

Hvis man til sidst er gået hen<br />

og er blevet træt af alle planterne,<br />

kan man jo besøge sommerfuglehuset,<br />

Niagara Botanical<br />

Butterfly Conservatory<br />

med de mere end 2.000 sommerfugle.<br />

I alt fylder de områ-<br />

der som den botaniske have<br />

råder over mere end 40 hektar.<br />

Dørene i Niagara Botanical<br />

Gardens bliver slået op ved solopgang<br />

og lukker igen ved solnedgang<br />

fra 1. april til den 30.<br />

oktober. Det er altså for sent i<br />

denne omgang, for det bliver<br />

snart koldt. Om sommeren bliver<br />

der ofte 35 grader varmt,<br />

mens termometeret må tage<br />

lange underbukser på om vinteren<br />

når det skal vise temperaturer<br />

omkring de minus 25<br />

grader. Alligevel er Niagarahalvøen<br />

et af de mest effektive<br />

vinområder i Canada, og på et<br />

godt år står området for 80<br />

procent af landets samlede<br />

vinproduktion. Og man kan jo<br />

godt blive tørstig af at se på al<br />

vandet i Niagara-vandfaldet.<br />

KILDER<br />

Markku Björkman (2008): Botanisk<br />

trädgard med berömt namn. Utemiljö<br />

6/08.<br />

www.onlineniagara.com.<br />

www.infoniagara.com.<br />

www.niagaraparks.com.<br />

Sandmosen HAR de grønne UDDANNELSER<br />

Sandmosen tilbyder erhvervsuddannelserne som:<br />

• Anlægsgartner<br />

• Anlægsgartnerassistent<br />

• Greenkeeper<br />

• Greenkeeperassistent<br />

• Groundsman<br />

• Groundsmanassistent<br />

Ring og hør mere eller se www.amunordjylland.dk<br />

KompetenceCenter for<br />

Det grønne område – Sandmosen<br />

- en del af AMU Nordjylland<br />

Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | tlf. 9633 2626 | www.amunordjylland.dk<br />

Centret har kurser og efteruddannelser inden for:<br />

• Anlægsgartneri<br />

• Kirkegårdsområdet<br />

• Blomsterbinding<br />

• Havecentre<br />

• Maskiner<br />

• Golfbaner<br />

• Idrætsanlæg<br />

Husk<br />

GRØN FAGMESSE<br />

den 11. juni<br />

2009!<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


KALENDER<br />

KURSER & KONFERENCER<br />

NOVEMBER 2008<br />

Bilen og byen. Byplanhistorisk<br />

seminar. København 14/11. DB.<br />

Temadag om klinker. Middelfart<br />

19/11. Petersen Tegl, T 7444 1236,<br />

info@petersen-tegl.dk.<br />

By - planlægning og kreativitet.<br />

Roskilde 20/11. DB.<br />

Monsterregn og hedebølger -<br />

tag klimaudfordringen op med<br />

byens grønne områder. København<br />

25/11. SL, DB og Danva.<br />

DECEMBER 2008<br />

Overenskomst. København 8/12.<br />

DAG.<br />

Vurdering af Virkninger på <strong>Miljø</strong>et<br />

(VVM). Vejle 8-9/12. DB.<br />

Arkitektur i udsatte boligområder.<br />

København 9/12. DB.<br />

Status for invasive arter i Danmark.<br />

København 9/12. SL.<br />

JANUAR 2009<br />

Skov & Landskabskonferencen<br />

2009. Odense 28/1. SL.<br />

Beskæring. København, 2. uge.<br />

DAG.<br />

FEBRUAR 2009<br />

Intromøde for anlægsgartnere.<br />

København 26-27/2. DAG.<br />

Nordisk studierejse og kongres i<br />

Tammerfors. 7-11/2 2009. DAG.<br />

Indendørs beplantning. 1. uge<br />

BIB.<br />

MARTS 2009<br />

Kirkegårdskonferencen 2009.<br />

Nyborg 3/3. SL.<br />

Jord-, bundsikring- og stabilgrusarbejder.<br />

Nyborg 11-12/3.<br />

VEU.<br />

Entrepriseret AB 92. Vejle 17-18/<br />

3. VEU.<br />

Tilgængelighedsrevision. Odense<br />

31/3-2/4. Middelfart 28-30/4.<br />

VEU.<br />

Tilbudsgivning. København, 2.<br />

uge. DAG.<br />

APRIL 2009<br />

Udbudsformer og kontraktstyringsmodeller.<br />

Nyborg 21-22/4.<br />

VEU.<br />

Vejvisning for cyklister, ridende,<br />

vandrere og handicappede.<br />

Vejle 21-22/4. VEU.<br />

MAJ 2009<br />

Tilbudsloven. Nyborg 12/5. VEU.<br />

Dimensionering af vejbefæstelser.<br />

Nyborg 26-27/5. VEU.<br />

JUNI 2009<br />

Cykeltrafik. Odense 9/6. VEU.<br />

ANDRE KURSER<br />

AMU-kurser: Se 3F’s ‘Vejviser ud i<br />

det grønne’. flemming@3f.dk.<br />

Diplom i Parkvirksomhed: Se<br />

www.sl.life.ku.dk/efteruddannelse.<br />

Master i landdistriktsudvikling<br />

og landskabsforvaltning. Se<br />

www.landmaster.dk.<br />

UDSTILLINGER<br />

Agromek. Herning 25-29/11 08.<br />

www.agromek.dk.<br />

E 09. Vandel 14-16/5 09. Maskinleverandørerne.<br />

www.e09.dk.<br />

Grøn Fagmesse. Brovst 1/6 09.<br />

AMU Nordjyllands kompetencecenter<br />

Sandmosen.<br />

Plantefagmessen. Odense 12/8<br />

09. Arrangør: Dansk Planteskoleejerforening.<br />

Have & Landskab. Slagelse 26-<br />

28/8 2009. www.HL09.dk. Arr:<br />

DAG, SL, DPF, ML.<br />

MØDER<br />

Danske Anlægsgartnere. Delegeretmøde<br />

23-25/1 2009.<br />

BIB Brancheforening for Indendørs Bepl.firmaer. www.bib-info.dk. T 3386 0860.<br />

DAG Danske Anlægsgartnere. www.danskeanlaegsgartnere.dk. T 3386 0860.<br />

DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281.<br />

DPF Dansk Planteskoleejerforening. www.dk-planteskoler.dk. T 6617 1714.<br />

ML Maskinleverandørerne. www.maskinlev.dk. T 3927 0082<br />

SL Skov & Landskab, KU. www.SL.life.ku.dk. anyc@life.ku.dk. T 3528 1623.<br />

VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168.<br />

BELU<br />

Dræn- og vandingssystem<br />

Til forbedring af rodånding<br />

og vanding af træer, der<br />

plantes i urbane miljøer<br />

Metaldæksel<br />

Plastdæksel<br />

T-stykke + drænslange<br />

SITAS<br />

www.sitas.dk 44 65 05 65<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 61


Zarens haver i vinduet mod vest<br />

I det russiske Sankt Petersborg har UNESCO udpeget et net af historiske parker og haver<br />

som verdenskulturarv. Især Sommerhaven og zarhaverne ved Peterhof, Pusjkin og Pavlovsk.<br />

Tekst og foto: Kjell Nilsson<br />

I<br />

Sankt Petersborg har UNES-<br />

CO udpeget et net af historiske<br />

parker og haver som verdenskulturarv.<br />

Baggrunden er<br />

zar-regimets drøm om et vindue<br />

mod Europa, men det er<br />

også historien om en zarfamilie<br />

med stærk interesse for arkitektur<br />

og haver.<br />

Peter den Store (1672-1725)<br />

grundlagde Sankt Petersborg i<br />

1703 efter at russerne havde<br />

erobret området omkring floden<br />

Neva tilbage fra Sverige.<br />

Peter den Store ønskede en<br />

moderne europæisk hovedstad<br />

med kanaler, boulevarder, paladser<br />

og prunkende haver. Alt<br />

gammelrussisk var bandlyst. I<br />

stedet tyede han til nogle af<br />

Europas mest fremtrædende<br />

arkitekter og gartnere for at<br />

virkeliggøre drømmen. Men<br />

zaren lagde også vægt på at<br />

62<br />

opbygge en indenlandsk kompetence.<br />

Ofte var det et vilkår i<br />

kontrakten med udlændinge<br />

at de skulle uddanne russiske<br />

lærlinge.<br />

Sommerhaven<br />

Peter den Stores første have,<br />

Sommerhaven, begyndte at<br />

blive anlagt i 1704. Zaren tog<br />

personlig aktiv del i planlægningen<br />

med hjælp fra både<br />

russiske og udenlandske arkitekter<br />

og gartnere.<br />

Til sin død i 1707 var Ivan<br />

Matveev hovedansvarlig for<br />

anlægsarbejdet. Fra 1711 til<br />

1716 ledede den hollandske<br />

gartner Jan Roosen arbejdet<br />

indtil en anden russer, Michail<br />

Zemtsov, kom til i 1720’erne. I<br />

1730’erne og 1740’erne efter<br />

Peter den Stores død, bidrog<br />

den italienske arkitekt Barto-<br />

En storslået syn mødte gæsterne når de blev roet ind ad kanalen til sommerpaladset.<br />

lomeo Rastrelli med væsentlige<br />

tilføjelser til planen.<br />

Sin inspiration hentede Peter<br />

den Store fra haver han havde<br />

set på en rejse til Holland og<br />

fra bøger og graveringer af<br />

franske haver. Ambitionen var<br />

pædagogisk, nemlig at introducere<br />

vesteuropæisk stil og<br />

smag for russerne. Sommerhaven<br />

har en for tiden typisk<br />

formel struktur med et geometriskt<br />

system af alléer, parterrer<br />

og busketter.<br />

Sommerhaven blev anlagt<br />

ved Fontankaflodens udløb i<br />

Neva. Den omgives helt af<br />

vand, foruden floderne Neva<br />

og Fontanka også af den såkaldte<br />

Svankanalen, og afgrænses<br />

af et storslået smedejernsstakit<br />

designet i 1770’erne<br />

af den russiske arkitekt Yuri<br />

Velten.<br />

Vand var også et vigtigt element<br />

inde i haven. De mange<br />

fontæner fik vand fra floden,<br />

deraf navnet Fontanka. Mest<br />

INGERMANLAND er det gammelsvenske navn for området omkring<br />

det nuværende Sankt Petersborg. Det var underlagt den<br />

svenske krone fra 1617 til 1703 da russerne erobrede området tilbage.<br />

Sverige var i 1600-tallet en agressiv militærmagt der havde<br />

indlemmet store naboområder, også Skåne og de øvrige østdanske<br />

områder. Efter Store Nordiske krig (1709-1720) var Sveriges<br />

tid som krigsmagt ovre. Østdanmark gav datidens stormagter<br />

Sverige lov at beholde, mens Ingermanland blev russisk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


spektakulær var en fontæne<br />

med en statue af havguden i<br />

den græsk-romerske mytologi.<br />

Neptun og et vandorgel som<br />

spillede når fontænen var i<br />

brug. Desværre blev de fleste<br />

fontæner ødelagt da haven<br />

blev ramt af en slem oversvømmelse<br />

i 1777.<br />

Derimod kan man stadig opleve<br />

mange af de over 200 statuer<br />

som blev importeret fra<br />

Italien. Statuerne, som om vinteren<br />

er pakket ind i trækasser,<br />

forestiller antikkens guder og<br />

gudinder. For at se den fornemste<br />

af de cirka 90 som er<br />

tilbage, en statue af Venus,<br />

skal man dog i dag begive sig<br />

til det vældige kunstmuseum<br />

Eremitaget.<br />

Borgernes favorit<br />

I Sommerhaven ligger også Peter<br />

den Stores første sommerpalads,<br />

en to etager høj stenbygning<br />

i hollandsk stil tegnet<br />

af den schweizisk-italienske arkitekt<br />

Domenico Tressini. Tressini<br />

var en af de dygtigste og<br />

mest indflydelsesrige udenlandske<br />

arkitekter i Rusland.<br />

Efter en opgave for Peter<br />

den Stores personlige ven og<br />

allierede, den danske kong<br />

Frederik IV, lod Tressini sig i<br />

1703 overtale til at arbejde et<br />

år i Rusland, men kom til at<br />

blive der resten af livet. Udover<br />

Sommerhaven var han arkitekt<br />

for blandt andet Peter<br />

Paul-fæstningen og katedralen,<br />

det tredje Vinterpalads<br />

samt befæstningerne i flådehavnen<br />

Kronstadt på øen Kotlin<br />

ude i Finske Bugt.<br />

Sommerpaladsets interiør,<br />

som stadig kan opleves i sin<br />

oprindelige form, er forholdsvis<br />

beskedent, et eksempel på<br />

zarens ambition om at frem-<br />

Statuer står strategiskt placeret<br />

overalt i Peterhof.<br />

hæve sig selv som en person<br />

som også kunne leve under<br />

enkle og sparsommelige forhold.<br />

En anden bemærkelsesværdig<br />

detalje er at paladsets<br />

assymetriske placering i et<br />

hjørne af haven.<br />

Sommerhaven er stadig en<br />

favorit blandt Sankt Petersborgs<br />

indbyggere. Sammenlignet<br />

med vores dages ni hektar,<br />

var den oprindelige have væsentligt<br />

større. Den omfattede<br />

også det som i dag er Marsfeltet<br />

og Michailovskyhaven. Desuden<br />

er den en gang så formelle<br />

karakter blevet radikalt<br />

ændret. Man er for længe siden<br />

holdt op med at beskære<br />

træerne, og statuerne kan ikke<br />

længere opleves på en baggrund<br />

af formklippede hække<br />

men af fritvoksende buske.<br />

Det ældste sommerpalads<br />

Zarfamiljen lod i 1700-tallet<br />

bygge flere pragtfulde sommerpaladser<br />

i Sankt Petersborgs<br />

omgivelser. Det ældste,<br />

Peterhof eller Petradvorets på<br />

russisk, ligger ved Finske Bugt<br />

cirka en times biltur fra Sankt<br />

Petersborg. Man kan også rejse<br />

ad søvejen på mindre end<br />

en halv time.<br />

Det var også den entré som<br />

prominente gæster til zarfamilien<br />

fik. De gik fra et større fartøj<br />

ude i bugten ombord i en<br />

lille bekvem slup,og blev i ro<br />

og mag roet gennem en næsten<br />

600 meter lang kanal<br />

frem til den 15 meter høje<br />

trappe som førte op til slottet.<br />

På bredderne appelerede et<br />

sceneri af sprøjtende vandkaskader<br />

og gyldne skulpturer til<br />

gæsternes fantasi.<br />

Manden bag mesterværket<br />

var den franske arkitekt Alexandre<br />

Jean-Baptiste Le Blond<br />

som blev kaldt til Sankt Petersborg<br />

i 1716 og arbejdede med<br />

Peterhof til sin død i 1719. Le<br />

Blond var elev af André le Nôtre,<br />

Ludwig XIV’s landskabsarkitekt<br />

og skaberen af Versailles<br />

som var inspirationskilden til<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 63


Grande Canal i Peterhof binder paladset og Finske Bugt sammen.<br />

det sommerslot Peter den Store<br />

lod opføre 1714-23.<br />

I Peterhof fik Le Blond mulighed<br />

for at udfolde sit talent.<br />

Få - eller slet intet - europæisk<br />

haveanlæg kan måle sig med<br />

Peterhof hvad gælder vandets<br />

betydning for anlæggets æstetik<br />

og idé. Takket være noget<br />

højt liggende søer i rimelig afstand<br />

kunne anlægget forsynes<br />

med vand uden kostbare<br />

og sårbare pumpeværker.<br />

Vandforsyningen<br />

Idéen med at forsyne haven<br />

med vand udefra var Peter den<br />

Stores egen. Han afviste Le<br />

Blonds forslag om at opdæmme<br />

to floder og pumpe vandet<br />

op med hjælp af en vindmølle<br />

og et pumpeværk drevet af<br />

heste. Peter den Store kendte<br />

Versailles og dermed også problemet<br />

med at få vand til at<br />

stige kunstigt. Han søgte en<br />

enklere løsning.<br />

Ved en sø ved Ropsha 22 km<br />

fra Peterhof fandt han hvad<br />

han søgte. Hundredvis af soldater<br />

kommanderedes ud for -<br />

64<br />

under fontænemesteren Vasilij<br />

Tuvolkovs ledelse - at bygge<br />

kanaler og reservoirer. Den 8.<br />

august 1721 kunne Peter den<br />

Store personligt tilslutte det<br />

nye vandsystem til floden Kavashi.<br />

Næste morgen sprang<br />

fontænerne for første gang.<br />

Vandsystemet er løbende<br />

bygget ud og forbedret gennem<br />

1700- og 1800-tallet. I dag<br />

består det af 40 km kanaler og<br />

18 reservoirer med et totalt<br />

areal på 100 hektar og en kapacitet<br />

på 1.365.000 m 3 vand.<br />

Det rækker godt og vel til de<br />

3000 liter per sekund som kræves<br />

for at holde de 144 fontæner<br />

i gang i ti til tolv timer om<br />

dagen i sommermånederne.<br />

Friere komposition<br />

Mest imponerende af alle fontænerne<br />

er Den Store Kaskade<br />

med dens forgyldte vandspyende<br />

statuer. Den er et fint eksempel<br />

på samspil mellem<br />

kunst og arkitektur. Statuerne<br />

kanter vandtrappen hvor vandet<br />

løber ned til den kanal<br />

som forbinder slottet med Fin-<br />

ske Bugt. Hele kaskaden er en<br />

integreret del af slottet på terrassen<br />

ovenover. Midt i aksen<br />

står en statue af Samson som<br />

åbner en løves gab for at give<br />

frit udløb for et springvand<br />

som rejser sig 20 meter op i luften.<br />

Løven skulle symbolisere<br />

Ruslands triumf i krigen mod<br />

svenskerne og den eftertragtede<br />

adgang till Østersøen.<br />

Anlægsarbejderne udførtes<br />

under ledelse af den russiske<br />

gartner Leonard Hernichfeldt.<br />

Han var også leder af den haveskole<br />

som ud over 2000 udkommenderede<br />

soldater og<br />

bønder udgjorde arbejdsstyrken<br />

i de intensive år frem til<br />

indvielsen i 1723.<br />

Sammenlignet med mange<br />

andre barokhaver skabt efter<br />

franske forbilleder er Peterhof<br />

friere komponeret og mindre<br />

bundet til akser og geometri.<br />

Uden for den relativt korte hovedakse<br />

er pavillioner og temahaver<br />

fordelt langs siderne,<br />

mere eller mindre skjult af den<br />

omgivende skovplantning.<br />

Som sådan foregriber Peterhof<br />

den landskabshave som Katarina<br />

II lod anlægge ved Tsarskoje<br />

Selo et halvt århundrede<br />

senere.<br />

Marly og Monplaisir<br />

I Peterhof ligger Marly paladset<br />

bygget i elegant landlig<br />

herregårdsstil efter tegning af<br />

Johann Braunstein. Det ligger<br />

på en smal landtange helt omgivet<br />

af vand. Foran ligger et<br />

stort firkantet bassin og bagved<br />

et halvcirkelformet bassin.<br />

Bassinerne havde også en nyttefunktion<br />

fordi de forsynede<br />

det kejserlige køkken med su-<br />

NORDLIG METROPOL<br />

Med fem millioner indbyggere<br />

og en placering på højde<br />

med Oslo, Stockholm og Helsinki<br />

er Sankt Petersborg verdens<br />

nordligste metropol.<br />

Byen er anlagt i et sumpet<br />

terræn og er præget af floder<br />

og kanaler. Inspirationen<br />

fra Amsterdam og Venedig er<br />

tydelig. Bymidtens hovedgade<br />

er Nevskij Prospekt der ender<br />

ved Vinterpaladset. Det<br />

er sammen med sommerpaladset<br />

Peterhof byens to største<br />

attraktioner. Sankt Petersborg<br />

er hverken politisk eller<br />

økonomisk Ruslands hovedstad,<br />

men hævder sig for sin<br />

kultur, arkitektur og historie.<br />

der og karper som var populære<br />

spisefisk i 1700-tallet.<br />

Peter den Store havde imidlertid<br />

et andet favoritsted i<br />

Peterhof. Det var Monplaisir,<br />

et lille uprætentiøst palads øst<br />

for kanalen udført i hollandsk<br />

stil. Her kunne zaren sidde og<br />

se mod sin kære fæstningsø<br />

Kronstadt mens fartøjerne<br />

stille gled forbi ude i bugten.<br />

Peter havde en finger med i<br />

udformningen af paladset og<br />

tegnede selv haven som anlagdes<br />

af Hernichfeldt mellem<br />

1714 og 1716. Den er omgivet<br />

af identiske lagerbygninger og<br />

konventionelt inddelt i fire<br />

kvarterer af en korsgang.<br />

Smadret under krigen<br />

Når man ser Peterhof i dag er<br />

det svært at forestille sig at såvel<br />

palads som have blev fuldstændigt<br />

ødelagt under anden<br />

verdenskrig. De pragtfulde<br />

bygninger lå i ruiner, tusinder<br />

af træer var ødelagte, den store<br />

kaskade var sprængt i luften<br />

og de fleste statuer ført bort af<br />

tyskerne. Dertil kom at stedet<br />

var mineret med 35.000 landminer<br />

og 15.000 ueksploderede<br />

granater, hvilket krævede<br />

15 minerydderes liv og lemlæstede<br />

yderligere tyve.<br />

Vigtigst af alt var genopbygningen<br />

af Den Store Kaskade<br />

og statuen af Samson og løven.<br />

Et problem var at man<br />

savnede tegninger eller opmålinger<br />

af det oprindelige kunstværk.<br />

Hundreder af private fotografier<br />

blev imidlertid sendt<br />

til skulptøren Vasilij Simonov<br />

som takket være dem kunne<br />

genskabe værket. Samtidig var<br />

arbejdet med at restaurere<br />

vandsystemet i gang, og den<br />

14. september 1947 sprang<br />

vandet igen fra løvens gab. Nu<br />

var løven bare ikke mere klædt<br />

i svensk militærkappe, men i<br />

det tredje riges.<br />

Barokhaven i Pusjkin<br />

Tsarskoje Selo, eller Pusjkin<br />

som byen nu hedder efter digteren<br />

Alexander Pusjkin som<br />

blev uddannet ved byens læreanstalt,<br />

var oprindeligt en lille<br />

ingermanlandsk by. Her lå et<br />

landsted som Peter den Store<br />

og hans ven, borgmesteren i<br />

Sankt Petersborg, Alexander<br />

Mensjikov, drev jagt fra. Her<br />

fik zaren opført et beskedent<br />

træhus til sin hustru Katarina.<br />

I 1718 blev træhuset erstat-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Grotto, tegnet af den italienske arkitekt Rastrelli er et romantiskt indslag i parken i Pusjkin.<br />

tet af et stenpalads tegnet af<br />

Johann Braunstein. Haven, anlagt<br />

af hollænderen Jan Roosen,<br />

bestod af en serie terrasser<br />

parallelle med paladsets facade.<br />

Den første terrasse bestod<br />

af blomsterbede omgivet af espalierede<br />

lønnetræer. På den<br />

anden terrasse var der alléer<br />

og pergolaer, og på den tredje<br />

to rektangulære bassiner. Haven<br />

endte i en sænkning med<br />

frugttræer og bærbuske plantet<br />

i parterrer. Nordvest for paladset<br />

indhegnedes et større<br />

område til hjorte, elge og vildsvin<br />

da både Katarina og datteren<br />

Elisabeth var meget glade<br />

for jagt.<br />

Det var dog først efter at Elisabeth<br />

blev kronet til kejserinde<br />

Elisabeth I at udviklingen i<br />

Tsarskoje Selo for alvor tog<br />

fart. Elisabeth I var som sin far<br />

Peter den Store meget byggeivrig.<br />

Efter kroningen i 1742<br />

gav hun sin favoritarkitekt, italieneren<br />

Bartolomeo Rastrelli<br />

opgaven at udbygge slottet i<br />

stor skala og give det et mere<br />

Blomsterbroderier i den formelle del af parken nærmest paladset i Pusjkin.<br />

pompøst formsprog så det svarede<br />

til billedet af en storslået<br />

formelt kejserlig residens.<br />

Også haven måtte fornys for<br />

at leve op til de nye krav. 1745<br />

begyndte arbejdet med den<br />

nye have som anlagdes på den<br />

anden side af slottet mellem<br />

slotsgården og dyrehaven. Den<br />

bestod af et system med kvadratiske<br />

busketter som hver<br />

rummede en pavillion eller anden<br />

konstruktion, f.eks. et amfiteater<br />

eller et kunstigt bjerg i<br />

midten. Statuer blev hentet fra<br />

Sommerhaven og fra Mensjikovs<br />

gods efter at borgmesteren<br />

var faldet i unåde og sendt<br />

til Sibirien. Ved siden af et af<br />

bassinerne opførte Rastrelli en<br />

Grotto - det vil sige en bygning<br />

i form af en stiliseret grotte<br />

udsmykket med masker af havguden<br />

Neptun, delfiner og andre<br />

marine motiver.<br />

Den nye landskabsstil<br />

Haven var ikke imponerende<br />

nok til at gøre den næste kejserinde,<br />

Katarina den Store, tilfreds.<br />

Hun var desuden blevet<br />

glad for i den moderne engelske<br />

landskabsstil og afskyede -<br />

som hun skrev i et brev til Voltaire<br />

i 1772 - rette linjer og alléer.<br />

Et årti før var der givet ordrer<br />

om at stoppe formklipningen<br />

af de fleste træer i Tsarskoje<br />

Selo. Katarina befalede<br />

sin arkitekt og gartner at de i<br />

fremtiden skulle følge naturen<br />

når de skabte nye anlæg, men<br />

de havde hverken vilje eller evne<br />

til at efterkomme kejserindens<br />

befaling.<br />

Det var først da John Busch,<br />

en af 1700-tallets mest fremtrædende<br />

gartnere, landede i<br />

Sankt Petersborg i 1771 at Katarina<br />

kunne få sine drømme<br />

virkeliggjort. John (Johann)<br />

Busch var oprindelig fra Hannover<br />

i Tyskland, men flyttede<br />

til London. Der etablerede han<br />

sammen med landsmanden<br />

Conrad Loddiges det som skul-<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 65


Centralt i den store landskabspark i Pavlovsk flyder floden Slavjanka. Mange gangbroer krydser floden.<br />

le blive tidens fineste planteskole<br />

i Europa. Busch levererede<br />

dog ikke kun planter, han<br />

tegnede også parker og levererede<br />

detaljerede arbejdsbeskrivelser<br />

til Tysklands tidligste<br />

landskabsparker.<br />

Sammen med Vasily Neyelov<br />

forvandlede John Busch Tsarskoje<br />

Selo til en landskabspark<br />

i stor skala. Inspirationen var<br />

hentet fra de store engelske<br />

parker, især Stowe, og fra engelsk<br />

litteratur om havekunst<br />

som Katarina flittigt læste.<br />

Grotten blev et naturlig udgangspunkt<br />

da den allerede<br />

var et romantiskt indslag i den<br />

gamle have. Det gamle bassin<br />

forvandledes til en uregelmæssigt<br />

formet sø med vige og en<br />

‘skærgård’ af kunstige øer. Der<br />

blev skabt terrænformationer<br />

og mængder af træer blev<br />

plantet, ofte med et bredere<br />

artsvalg end vanligt set på disse<br />

breddegrader.<br />

Kinesiske impulser<br />

Gennem årene blev haven forsynet<br />

med flere bygninger - en<br />

palladiansk bro, et gotiskt bådehus,<br />

en pyramide - men det<br />

som mest forbindes med Tsar-<br />

66<br />

skoje Selo er den kinesiske by.<br />

Den engelske landskabspark er<br />

beslægtet med den kinesiske<br />

have idet begge er stærkt inspireret<br />

af naturen. Byen, som<br />

er den største af sin art i Europa,<br />

påbegyndtes af Vasily Neyelov,<br />

men ansvaret blev snart<br />

givet til den skotske arkitekt<br />

Charles Cameron.<br />

Camerons vigtigeste bidrag<br />

til Tsarskoje Selo var dog det<br />

galleri som senere fik hans<br />

navn, og som med sine hængende<br />

haver skulle have været<br />

Katarina den Stores yndlingssted.<br />

Fra galleriet har man udsigt<br />

til både Elisabeth I’s og Katarina<br />

II’s rendyrkede haveideal.<br />

At barokhaven blev bevaret<br />

side om side med det som blev<br />

anset som fremtidens havekunst<br />

kan overraske. Måske<br />

var det den storslåede udsigt<br />

fra galleriet som skånede barokhaven,<br />

eller måske bare<br />

fordi den russiske kejserinde<br />

ikke delte englændernes modvilje<br />

mod den franske model.<br />

Pavlovsk<br />

Da Katarina den Store i 1777<br />

fik sin første sønnesøn, den senere<br />

zar Alexander I, markere-<br />

de hun begivenheden med at<br />

forære en ejendom 5 km fra<br />

Tsarskoje Selo til hans forældre<br />

storfyrsten Paul, siden Paul I,<br />

og hans hustru Maria Fjodorovna.<br />

Der er skove, en flod og<br />

to jagthytter. Ikke meget mere.<br />

Området fik navnet Pavlovsk<br />

efter storfyrsten, men<br />

han foretrak sit palads og parken<br />

ved Gatchina. Pavlovsk lod<br />

han sin hustru om at udvikle.<br />

Storfyrstinden var af tysk afstamning.<br />

Hun var døbt Sofia<br />

Dorothea, men fik navnet Maria<br />

Fjodorovna da hun blev optaget<br />

i den russisk-ortodokse<br />

kirke. Hun siges at have været<br />

romantiskt anlagt og meget<br />

interesseret i havepleje, en interesse<br />

hun havde efter sin far<br />

som var officer i den preussiske<br />

hær og hans hustru som kom<br />

fra samme familie som ejerne<br />

af haverne ved Sanssouci, Bayreuth<br />

og det svenske Drottningholm.<br />

Den første arkitekt i Pavlovsk<br />

var George Cameron.<br />

Hans første byggeri var Venskabens<br />

tempel, en rund bygning<br />

med hvælvet tag og doriske<br />

søjler i Slavjankas floddal -<br />

et vigtigt landmærke fra man-<br />

ge udsigtspunkter i parken. Paladset,<br />

bygget i nyklassisistisk<br />

italiensk stil, er beskedent i<br />

størrelse og ligger som en typisk<br />

større russisk landejendom<br />

på en græsskråning og spejler<br />

sig i en vandflade. Han tegnede<br />

også et hus til eksotiske<br />

fugle, den private have og en<br />

aveny kantet af lindetræer.<br />

Med sine 600 ha er Pavlovsk<br />

en af de største landskabsparker<br />

i Rusland. En stor del af<br />

landskabsplanlægningen består<br />

af to store skovbestande,<br />

det ene domineret af nåletræer,<br />

det andet af birketræer. I<br />

hver skovbestand blev der anlagt<br />

et stjerneformet vejsystem<br />

udgående fra et centralt åbent<br />

rum, et design hentet fra datidens<br />

jagtparker. Paladset er<br />

det mest autentiske af de kejserlige<br />

sommerpaladser. Paladset<br />

blev helt ødelagt under anden<br />

verdenskrig, men det er<br />

nu restaureret og huser en stor<br />

del af det oprindelige inventar<br />

som det lykkedes at redde. ❏<br />

FORFATTER<br />

Kjell Nilsson er landskabsarkitekt og<br />

agro.dr. fra Sveriges Lantbruksuniversitet.<br />

Han er vicedirektør ved Skov<br />

& Landskab, Københavns Universitet.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Ny John Deere<br />

Gator transporter<br />

Større motorkraft og frihøjde,<br />

højere tophastighed og uafhængig<br />

baghjulsophæng er<br />

blandt egenskaberne i den seneste<br />

John Deere Gator transportere,<br />

XUV 850D 4x4. Den er<br />

bygget til større præstationer i<br />

krævende terræn, bl.a. i kraft<br />

af sin firehjulstræk og en 24 hk<br />

Yanmar dieselmotor der giver<br />

en tophastighed på 48 km/t.<br />

Horsens tager sig<br />

lige en scraper<br />

Ladet som kan vippes, er udført<br />

i stål og har en maksimal<br />

læssekapacitet på 453 kg.<br />

www.nellemannagro.dk.<br />

En scraper er alsidig og kan erstatte<br />

både en dozer, en dumper<br />

og en gravemaskine. I<br />

hvert fald ifølge Søren Næsborg<br />

fra Horsens Maskiner der<br />

satser på de store scrapere fra<br />

amerikanske Ashland. De kan<br />

indeholde mere end 10 m 3 jord<br />

og fås til både sand og til ler.<br />

Scraperne trækkes af en traktor<br />

der skal have mindst 240<br />

hk, og det anbefales at man<br />

bruger et bæltekøretøj. Horsens<br />

Maskiner forhandler også<br />

den mindre scraper ‘Groundhawk’<br />

som med 1,9 m 3 rumindhold<br />

kan være relevant for også<br />

mindre anlægsgartnere.<br />

www.horsensmaskiner.dk.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 67


Betonforhaven er et af tidens tendenser - sammen almindelig uvidenhed om hvordan planter gror. Den grønne fremmedgørelse udstilles.<br />

Bygenerationen og den lette have<br />

Engang var haven en del af husholdningen. For mange er den i dag blot et sted man stiller<br />

grillen. Den nyeste husejergeneration mangler oftest basal viden om naturen.<br />

Af Lars Thorsen<br />

Den lille landejendom var<br />

alt hvad det unge par<br />

havde drømt om. Alt var pænt,<br />

og gårdspladsens sten skinnede<br />

i solen. Men sommeren<br />

kom og gik, og fra alle fuger<br />

begyndte ukrudtet at titte<br />

frem. Gårdspladsen blev grøn i<br />

takt med at brostenene blev<br />

dækket al alskens vækster. Det<br />

unge par så sig forfærdet omkring.<br />

Og klagede straks til<br />

ejendomsmægleren, for sådan<br />

så ejendommen ikke ud da de<br />

havde købt den.<br />

Det lyder som en molbohistorie,<br />

men den er god nok,<br />

fortæller hortonom Jens Andersen<br />

fra Det Danske Haveselskabs<br />

spørgetjeneste ‘Spørg<br />

om haven’. Han mener at der<br />

er en sørgelig, men tydelig<br />

tendens til at den nye generation<br />

af haveejere slet ikke sætter<br />

pris på haven og den natur<br />

der følger med.<br />

„Trenden er jo at man ser<br />

haven som noget der skal<br />

møbleres. Man belægger hele<br />

forhaven og lægger fliser hele<br />

vejen rundt om huset og skaber<br />

en stenørken som man så<br />

kan sætte sine havemøbler,<br />

68<br />

grillen og nogle krukker på.<br />

Men hvis man vil lave en have<br />

der er belagt med fliser hele<br />

vejen rundt, så kan man lige så<br />

godt bo i en lejlighed i stedet,“<br />

siger Jens Andersen.<br />

Også formidlingschef på Statens<br />

Naturhistoriske Museum,<br />

Hanne Strager, mener at mange<br />

haveejere ikke helt har forstået<br />

hvad en have er. „Haven<br />

er også et grænseland til naturen.<br />

Der er jo en tilbøjelighed<br />

til at man skal helt derud i skoven<br />

hvor man ikke kan se huse<br />

eller biler, før man siger ‘så er<br />

vi i naturen’. I virkeligheden<br />

ligger vores huse midt i naturen.<br />

Hvad enten vi vil det eller<br />

ej, finder naturen vej ind i haverne.<br />

Der flyver sommerfugle<br />

og fugle hen over den, og der<br />

gror mælkebøtter op gennem<br />

asfalten,“ siger Hanne Strager.<br />

Slapperen<br />

Mange haveejere ser haven<br />

som en byggemæssig forlængelse<br />

af huset. De tilhører den<br />

haveejertype som sociologen<br />

Bella Marckmann kalder ‘slapperen’<br />

i sin bog ‘Haven: Paradis<br />

eller slagmark’. Her udpe-<br />

ger fire typer haveejere: ordensaktivisten,økoromantikeren,<br />

nusseren og slapperen.<br />

Men set over et bliver haven<br />

ikke dyrket som før.<br />

„I dag bor flere og flere af<br />

os ét sted, arbejder et andet<br />

sted og har vores venner og familie<br />

et helt tredje sted, så vi er<br />

ikke på samme måde afhængige<br />

af hvad andre på vejen<br />

synes om os. Man har måske<br />

ikke så meget tilfælles med sin<br />

nabo og kan derfor i højere<br />

grad gøre som det passer én.<br />

Mange siger: Det kan godt være<br />

at vi har et hus med have,<br />

men den bruger vi altså mest<br />

til at sidde på terrasse og grille<br />

i, og derudover skal den bare<br />

passe sig selv.“<br />

Før var dyrkning og pleje af<br />

haven en nødvendighed og en<br />

naturlig følge af at have købt<br />

et hus med have. Nu er det noget<br />

man vælger til eller fra,<br />

men i alle tilfælde skal have<br />

være let at passe.<br />

Rives op med rode<br />

Den frivillige tilgang til haven<br />

har tilsyneladende medført et<br />

tab af viden blandt mange nye<br />

haveejere som har større konsekvenser<br />

end blot utilfredse<br />

blikke fra de forbipasserende<br />

‘økoromantikere’ eller ‘nussere’<br />

som helst vil se en frodig og<br />

velpasset have.<br />

Jens Andersen mener ikke at<br />

det er af ond vilje at mange er<br />

ligeglade med deres have. Det<br />

er uvidenhed: „1970’ernes og<br />

1980’ernes haveejere var jo<br />

den sidste landbrugsgeneration.<br />

De var vokset op på landet<br />

og var derfor meget grønnere<br />

end den bygeneration vi ser<br />

nu. F.eks. ved de nye haveejere<br />

ganske enkelt ikke at hvis de<br />

omringer huset med fliser, så<br />

forsvinder læet. Det gør haven<br />

mindre brugbar til ophold.“<br />

Men det er ikke det ekstra<br />

træk om ryggen på de enkelte<br />

haveejere der bekymrer Jens<br />

Andersen. Det er tabet af natur.<br />

„Når mange unge familier<br />

køber hus i dag, så rydder de<br />

det hele. Man fælder træerne<br />

for at få sol i hele haven, men<br />

når man fjerner alle træerne,<br />

så holder fuglene op med at<br />

komme. Hvis du besøger et<br />

villaområde uden træer, så er<br />

det som dødt. Der er ingen<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


fugle der synger, og hvis det er<br />

unge familier med børn, så synes<br />

jeg virkelig at det er synd<br />

for børnene, for man fjerner<br />

alle de spændende legemuligheder.<br />

Man river eventyrerne<br />

op med rode.“<br />

Et rigere liv<br />

Det er ikke kun de eventyr som<br />

børn kan drømme frem i havens<br />

hemmelige huler og<br />

skumle kroge der går tabt.<br />

Hanne Strager fra Statens Naturhistoriske<br />

Museum forklarer<br />

at den manglende viden om<br />

naturen omkring os også gør<br />

de voksnes liv fattigere. Hun<br />

mener at livet rummer flere<br />

oplevelser og mere dybde hvis<br />

et træ ikke bare er et træ, og<br />

en fugle ikke bare er en fugl.<br />

„Det giver et rigere liv. Det<br />

er jeg ikke i tvivl om. På samme<br />

måde som en kunsthistoriker<br />

får en større oplevelse af at<br />

gå på museum eller en der ved<br />

noget om stjernebilleder får af<br />

at se på nattehimlen, så får<br />

man også en større oplevelse i<br />

skoven hvis man kan genkende<br />

en gransanger, en troldand<br />

eller en kællingetand eller<br />

nogle af alle de andre dyr og<br />

planter der findes,“ forklarer<br />

Hanne Strager.<br />

Hun har undervist kommende<br />

skolelærere i biologi og natur<br />

og teknik, og er igen og<br />

igen blevet overrasket over<br />

den yngre generations mangel<br />

på viden om basal biologi. En<br />

manglende viden der udhuler<br />

denne generations mulighed<br />

for at påskønne verden omkring<br />

dem. Derfor ønsker Hanne<br />

Strager mere undervisning i<br />

skolen om vores nære natur.<br />

TV på anklagebænken<br />

Den overfladiske viden om naturen<br />

forværres af haveprogrammerne<br />

i fjernsynet, mener<br />

Jens Andersen. „Haveudsendelserne<br />

giver et forkert indtryk<br />

af hvad haver er når de<br />

bliver bygget i løbet af et par<br />

dage. Jeg synes at det fordrejer<br />

virkeligheden, for det er<br />

mere tænkt som underholdning<br />

end som oplysning. Der<br />

springer kæden virkelig af og<br />

fører til alle de problemer vi<br />

har snakket om,“ siger han.<br />

Han så gerne at det åbent<br />

blev fortalt at en halv time på<br />

tv ikke har noget at gøre med<br />

at lave have, eller at man fulgte<br />

haven over et halv eller et<br />

helt år. „Det ville være mere<br />

ærligt, for programmerne<br />

mangler den fjerde dimension,<br />

tiden. Der skal også være tid til<br />

at opleve at en plante gror op<br />

og bliver stor. Der skal være tid<br />

til at opleve alt det der blomstrer<br />

om foråret, opleve at der<br />

er høstfarver om efteråret, at<br />

der er fugle der synger,“ siger<br />

Jens Andersen.<br />

Er der noget håb?<br />

Kommer tid, kommer råd. Ordsprog<br />

passer måske også i<br />

denne sammenhæng. I hvert<br />

fald mener sociolog Bella<br />

Marckmann at mange af dem<br />

som i dag hører til i kategorien<br />

‘slappere’ vil sætte pris på havens<br />

grønne side senere i livet.<br />

„Mange som nu har travlt<br />

med børn og karriere vil opdage<br />

haven når de kommer ind i<br />

det man kalder den tredje alder.<br />

Så opdager de at haven<br />

sørme ligger lige uden for døren<br />

og tilbyder en hel masse,<br />

motion, sjove oplevelser og<br />

måske noget samvær med andre<br />

omkring denne her interesse,“<br />

siger Bella Marckmann.<br />

Jens Andersen sætter derimod<br />

i højere grad sin lid til<br />

den rumlende finanskrise. „Ligesom<br />

oliekrisen i 1970’erne<br />

og lavkonjunkturen i 1980’erne<br />

fik folk til at ændre deres<br />

indstilling til haven, kan man<br />

jo også håbe på at denne krise<br />

eksempel får folk til at gøre<br />

tingene på en anden måde.<br />

Det ville jo være skønt hvis folk<br />

holdt om med bare at grave<br />

alt op og rydde det hele, fordi<br />

de har råd til bare at købe<br />

nyt,“ siger han.<br />

Måske derfor fremtiden vil<br />

byde på færre ‘slappere’ og<br />

flere ‘nussere’, haveelskere<br />

som Bella Marckmann i sin bog<br />

definerer således: ‘Nusseren elsker<br />

havearbejde, og det gælder<br />

ikke nødvendigvis om at<br />

nå frem til et hurtigt resultat,<br />

så nusseren foretrækker håndkraft<br />

frem for maskiner. Nusseren<br />

har havelekture på natbordet<br />

og har stærke holdninger<br />

til ethvert havespørgsmål’. ❏<br />

KILDER<br />

Interview med sociolog Bella Marckmann.<br />

Interview med hortonom Jens Andersen<br />

i Det Danske Haveselskab.<br />

Interview med formidlingschef Hanne<br />

Strager, Statens Naturhistoriske Museum.<br />

Bella Marckmann (2005): Haven - paradis<br />

eller slagmark.<br />

Hanne Strager (2008): Et træ er ikke<br />

bare et træ. Politiken 8.10.08.<br />

MURATORI<br />

anlægger<br />

græs som en leg<br />

MURATORI<br />

Stennedlægningsfræsere fra 85 til 405 cm<br />

Stor effekt<br />

Fra 64 til 92 HK<br />

Meget kompakt<br />

God kørerkomfort<br />

BCS VOLCAN<br />

klarer<br />

opgaverne<br />

SØNDERUP MASKINHANDEL<br />

Tlf. 98 65 32 55 www.bcsmaskiner.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 69<br />

A S


I tv bygges haven på en halv time<br />

Den underholdende faglighed kan forsvares, mener DR’s faglige bagmand Kim Tang<br />

Af Lars Thorsen<br />

Når haveprogrammer som<br />

‘Ønskehaven’ og ‘Hokus<br />

Krokus’ kører over skærmen,<br />

tager mange fagfolk sig til hovedet<br />

mens de ser private haver<br />

ordnet så det er smart i en<br />

fart. Der bliver til tider plantet<br />

blomster som ikke kan overleve<br />

halvvejs ind i næste måned<br />

og lavet haver til priser som en<br />

almindelig anlægsgartner aldrig<br />

kan matche. Men hvordan<br />

ser det ud fra den anden side<br />

af kameralinsen når anlægsgartneri<br />

skal fungere som<br />

stramt tv-koncept?<br />

DR’s faste fagmand er fagkonsulent<br />

Kim Tang fra Danske<br />

Anlægsgartnere. Han er<br />

uddannet landskabsarkitekt<br />

og er med til at koordinere<br />

indsatsen, designe haverne og<br />

så selvfølgelig agerer skærmtrold<br />

i det omfang det er påkrævet.<br />

Efter en del overvejelser<br />

valgte han at gå ind i samarbejdet<br />

med DR selv om han<br />

godt vidste at fagligheden ville<br />

blive skubbet i baggrunden til<br />

fordel for underholdningen.<br />

„På DR ligger de her pro-<br />

På tv er der ikke tid til at bruge en hel dag på at tilskære sten. Løsningen ved husmuren på dette hus i Løkken<br />

har været at bruge piksten der passer godt til den gamle stil. Foto: Kim Tang.<br />

70<br />

grammer i primetime, så hovedprioriteringen<br />

er selvfølgelig<br />

underholdning, men jeg synes<br />

at de har et værdigt formål.<br />

Det er inspirationsprogrammer<br />

til hr. og fru Jensen<br />

der skal vække folks interesse<br />

og få dem til at bruge haven<br />

og få så meget som muligt ud<br />

af den, men for mig er det jo<br />

også et kompromis med fagligheden,“<br />

fortæller Kim Tang.<br />

Haver med én årstid<br />

I augustnummeret af <strong>Grønt</strong><br />

<strong>Miljø</strong> kritiserede seniorrådgiver<br />

på Skov & Landskab ved Københavns<br />

Universitet, Palle<br />

Kristoffersen, haveprogrammerne<br />

i ublide vendinger:<br />

„Mange af disse programmer<br />

fremmer ligefrem det jeg<br />

kalder en ‘plastificering’ af havekulturen.<br />

Det de viser er ofte<br />

at køre et par gange rundt om<br />

huset med en entreprenørmaskine,<br />

reparere på skaderne,<br />

lægge belægningsflader og<br />

nogle granitskærver og så<br />

plante nogle blomster som er<br />

drevet frem i drivhuse for at se<br />

Tang: Hurtige haver på tv er<br />

bedre end ingen haver på tv.<br />

godt ud på tv på en tilfældig<br />

tirsdag. […] Men hvordan ser<br />

de haver ud når tv-holdet er<br />

væk, og der er gået nogle måneder?“<br />

Kim Tang giver Palle Kristoffersen<br />

ret i at en del af planterne<br />

er valgt fordi de blomstrer<br />

på det tidspunkt haven<br />

laves. „Men at der ikke er sat<br />

fokus på hverken store træer,<br />

blomstrende buske og stedsegrønne<br />

planter gælder ikke<br />

Hokus Krokus. I de to år jeg<br />

har været med til at lave programmerne<br />

har der i næsten<br />

alle haverne været både træer,<br />

blomstrende buske og stedsegrønne<br />

planter. I flere udsendelser<br />

er der oven i købet blevet<br />

forklaret hvor man bedst<br />

placerer store træer i haven.“<br />

„Når haverne laves på tre<br />

dage og i vækstperioden betyder<br />

det naturligvis at det ikke<br />

er muligt at præsentere nogle<br />

planter mv. som karakteriserer<br />

vinter og forår: vinterblomstrende<br />

buske og træer som<br />

kejserbusk, kirsebærkornel,<br />

vinterblomstrende kirsebær<br />

osv. samt det store udbud af<br />

løg. Det skyldes at produceren<br />

for det meste kun vil have at<br />

haven bliver fyldt med de<br />

planter som blomstrer netop<br />

når optagelserne foregår. Man<br />

ville jo aldrig selv designe sin<br />

have som det sker i programmerne,<br />

for man ville altid tage<br />

højde for årstiderne. Derfor giver<br />

vi også tit råd til dem der<br />

får haverne og fortæller dem,<br />

hvordan de kan gøre haven<br />

mere blomstrende hele året,“<br />

forklarer Kim Tang der understreger<br />

at alle de brugte planter<br />

uden undtagelse er produceret<br />

på friland til det danske<br />

havemarked og sagtens kan<br />

overleve i haverne.<br />

Den lynhurtige have<br />

Nu vokser planter så langsomt<br />

at man er nødt til at gå mere<br />

drastisk til værks hvis det skal<br />

fungere på tv. Nu står det naturligvis<br />

ikke skrevet i sten at<br />

man skal vente 10-15 år på at<br />

få den have man drømmer om,<br />

og hvis man vil betale for det,<br />

kan man sagtens få en have<br />

der er færdig med det samme.<br />

„Man kan rulle græs og<br />

bunddække ud, man kan plante<br />

stauder helt tæt, og vi bruger<br />

store buske der er 1½ meter<br />

høje. Det er nogle af de<br />

ting vi bruger i tv, og generelt<br />

er folks tålmodighed simpelthen<br />

blevet mindre. Nogle gange<br />

er et ønske om en hurtig<br />

have jo også tegn på at man<br />

slet ikke kan vente med at få<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Denne have i Oksbøl blev lavet til Hokus Krokus. Det grønne og foranderlige er placeret lige uden for<br />

vinduerne. Sandkassen kan ændres til bed når børnene er blevet større. Køkkenhaven er trukket diskret hen<br />

til huset for at lokke ejerne til. Bag bålstedet er der skabt et ekstra rum. Foto og tegning: Kim Tang.<br />

en dejlig have. Personligt anbefaler<br />

jeg at man planter små<br />

træer og små buske, da erfaringerne<br />

har vist at små planter<br />

etablerer sig bedre end<br />

store,“ fortæller Kim Tang som<br />

i sin egen have selv sætter stor<br />

pris på frodigheden.<br />

Hvad seerne vil have<br />

Desuden er omdrejningspunktet<br />

i programmerne oftest den<br />

store forvandling der er til at<br />

få øje på, for det er noget der<br />

er billeder i. Børnene elsker<br />

det også. De voksne derimod<br />

kigger efter gode idéer til belægning<br />

og planter og hegn<br />

og lignende.<br />

„På sættet plejer vi at sige at<br />

hvis vi ikke har et par gode<br />

håndværksfif og gode praktiske<br />

idéer i hvert program, så<br />

mister vi en stor del af mæn-<br />

dene,“ lyder det fra Kim Tang.<br />

Når de 30 timers optagelser<br />

er i kassen har Kim og hans<br />

hold ikke længere noget med<br />

det at gøre. Så er det op til<br />

produceren at udvælge den<br />

halve times klip der bliver<br />

sendt ud til familien Danmark.<br />

Her har Kim Tang mange gange<br />

oplevet interessante faglige<br />

pointer blive frasorteret. Andre<br />

gange igen får han til gen-<br />

gæld lov til at komme med sin<br />

personlige holdning til eksempelvis<br />

forhaver.<br />

„Så kunne jeg jo stå og fortælle<br />

at det er vigtigt med store<br />

træer i forhaven. Der kan<br />

familien ofte leve med skyggen,<br />

og det giver enormt meget<br />

til gadebilledet at der er<br />

nogle store træer der hænger<br />

ind over gaden, så man næsten<br />

føler at man kører i en<br />

skov. Og så skal man også undgå<br />

for meget belægning, for<br />

jeg synes at det ser trist ud.“<br />

Det er da urealistisk<br />

Det koster penge at skabe en<br />

have på tre dage, og det koster<br />

en del mere end de måske<br />

30.000 kroner som seerne får<br />

at vide der er blevet brugt på<br />

materialer. „Oven i de 30.000<br />

kommer bortkørsel og deponering<br />

af affald, jord og gammel<br />

belægning. Det er en stor<br />

post. Så kommer der arbejdsløn<br />

som heller ikke er indregnet.<br />

Lønnen til ham der kommer<br />

og graver den første dag<br />

er heller ikke regnet med, og<br />

det samme gælder alle maskinerne.<br />

Så en have der koster<br />

30.000 i indkøb af nye fliser,<br />

planter og havemøbler og alt<br />

muligt andet koster nærmere i<br />

omegnen af 90.000 -100.000<br />

kroner,“ fortæller Kim Tang.<br />

Fra medlemmerne af Danske<br />

Anlægsgartnere får han indimellem<br />

at vide at der da må<br />

være hjælpere bag scenen. Det<br />

kan nemlig forekomme urealistisk<br />

hvor meget der bliver nået<br />

på tre dage, og ofte i decideret<br />

møgvejr. Der er dog ikke<br />

tale om filmtricks, men derimod<br />

virkelig stam planlægning<br />

på forhånd og lange arbejdsdage.<br />

„Vi har kun de tre dage så<br />

det er arbejde fra halv otte til<br />

atten næsten uden pause.<br />

Men jeg synes stadig at det giver<br />

nogle idéer til haven der<br />

kan skabe interesse, for vi får<br />

også tit lavet nogle spænden<br />

de og sjove løsninger,“ forklarer<br />

Kim Tang der mener at<br />

hurtige haver på tv er bedre<br />

end ingen haver på tv. Der er<br />

netop blevet lagt sidste hånd<br />

ind på denne omgang af Ønskehaven<br />

der bliver sendt fra<br />

midt i april til midt i juni 2009.<br />

Kan man ikke vente så længe<br />

findes alle tidligere haveplaner<br />

og historierne om havernes tilblivelse<br />

på www.dag.dk. ❏<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 71


Gode og nære grønne byrum sætter motionen i gang<br />

Vi skal bo tæt på arbejdspladser,<br />

institutioner, skoler og forretninger.<br />

Der skal være grønne<br />

områder, torve, legepladser<br />

og idrætsanlæg i nærheden,<br />

og der skal være stisystemer og<br />

veje hvor det er sikkert og tillokkende<br />

at gå og cykle. Så er<br />

der mulighed for at vi forlader<br />

sofaen, fjernsynet og computeren<br />

og kommer ud og får den<br />

motion vi har godt af.<br />

Det skriver en gruppe forskere<br />

i en ny rapport om de<br />

bolignære områders betydning<br />

for sundhed. Rapporten<br />

præsenterer den nyeste viden<br />

som by- og trafikplanlæggere,<br />

72<br />

landskabsarkitekter, sundhedsprofessionelle,<br />

læger, psykologer,<br />

sociologer og antropologer<br />

har samlet de senere år om<br />

udemiljøets betydning for fysisk,<br />

psykisk og social sundhed.<br />

På denne baggrund anbefales<br />

i rapporten tre principper for<br />

fremtidens byplanlægning:<br />

■ NÆRHED. Der skal være<br />

grønne områder, let adgang til<br />

leg, idræt og motion og plads<br />

til at gå og cykle lige uden for<br />

døren. Boliger skal ikke placeres<br />

i særskilte zoner, men blandes<br />

med områder for virksomheder,<br />

forretninger og institutioner.<br />

Forenet med et godt<br />

stisystem giver blandingsforholdet<br />

gå- og cykelvenlige afstande<br />

til daglige gøremål.<br />

■ STIMULATION. Farver, lys,<br />

lyd og dufte skal stimulere lysten<br />

til at bruge omgivelserne.<br />

Omgivelserne skal være trygge<br />

og overskuelige. Hyggekroge<br />

til afslapning skal veksle med<br />

pladser der udfordrer til bevægelse.<br />

■ TRIVSEL. Der skal være plads<br />

til både spontane og planlagte,<br />

formelle og uformelle møder.<br />

F.eks. borde og bænke og<br />

bålsteder hvor man møder<br />

dem man kender. Legepladser,<br />

boldbaner og udekøkkener,<br />

hvor man møder dem man<br />

endnu ikke kender. Og parker,<br />

torvepladser og idrætsanlæg<br />

hvor man mødes om interesser<br />

på tværs af sociale og kulturelle<br />

forskelle.<br />

KILDE<br />

Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler,<br />

Gert Allan Nielsen og Mette Toftager<br />

(2008): De bolignære områders betydning<br />

for sundhed. Institut for Idræt<br />

og Biomekanik, Syddansk Universitet.<br />

Rapporten er udarbejdet i samarbejde<br />

med Helse og med økonomisk støtte<br />

af Realdania. Rapporten kan downloades<br />

på www.helse.dk.<br />

Billederne er fra pjecen ‘Lys, luft og<br />

bevægelighed’ som Helse, Syddansk<br />

Universitet og Realdania har udgivet i<br />

tilknytning til rapporten.<br />

<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


Schäffer-læssere i<br />

ny aftapning<br />

Schäffer har fornyet sin 3000serie<br />

af læssemaskiner med<br />

modellerne 3345, 3350 og<br />

3360 med motorstørrelser fra<br />

45 hk til 60 hk. De nye røde<br />

knækstyrede modeller har fået<br />

større løftekraft end de tilsvarende<br />

tidligere modeller. Det<br />

er opnået bl.a. ved at gøre maskinerne<br />

lidt længere uden at<br />

ændre smidighed og venderadius.<br />

Desuden er knækleddet<br />

blevet stærkere, støjniveauet<br />

sænket og kørekomforten forbedret.<br />

Import: Helms TMT<br />

Centret, www.helmstmt.com.<br />

Ny kompakttraktor<br />

fra John Deere<br />

John Deeres nye 2720 kompakttraktor<br />

på 31 hk er den<br />

største model i John Deeres<br />

sortiment af lille-chassis-serie<br />

der også omfatter model 2320<br />

og 2520. Kabinens nye design<br />

med 4 stolper giver bedre udsyn.<br />

Som ekstraudstyr tilbydes<br />

midtmonteret klipperskjold på<br />

1,5 meter med bagudkast og<br />

to ‘drive-over’ klipperskjolde<br />

på 1,37 og 1,57 meter med<br />

sideudkast. Hertil kommer<br />

frontlift og PTO kompatibel<br />

med John Deeres frontlæssere.<br />

www.nellemannagro.dk.<br />

Fra en af plantagerne i Panama. Om 12 år kan det første træ skoves.<br />

Søger investorer til teaktræplantage<br />

De modstandsdygtige tropiske<br />

træarter som bl.a. teak er der<br />

stor efterspørgsel efter fordi<br />

de er meget holdbare i udendørs<br />

konstruktioner. Men som<br />

det kræves bl.a. i FSC-certificeringen<br />

skal de været produceret<br />

under bæredygtige forhold<br />

og ikke bidrage til rydning<br />

af de naturlige skove.<br />

Firmaet Tectona Invest har<br />

derfor investeret i nybeplantede<br />

plantager i Panama der skal<br />

producere miljøcertificeret<br />

teaktræ. Firmaet tilbyder investorer<br />

andele med forventede<br />

afkast på 15% hvert år i tolv år<br />

indtil træerne begynder at<br />

blive hugstmodne omkring<br />

2020. Firmaet henviser til undersøgelser<br />

der viser at alene<br />

Europa vil mangle 400 millioner<br />

m 3 træ i 2020.<br />

Myanmar står i øvrigt for<br />

80% af verdenshandelen med<br />

teak og har 70% af verdens resterende<br />

forekomst af naturlig<br />

teakskov som afskoves brutalt.<br />

Ikke-certificeret tømmer udgør<br />

i dag halvdelen af EU´s import.<br />

Det tages der nu politiske initiativer<br />

mod både på EU-plan<br />

og nationalt plan.<br />

www.tectonainvest.com<br />

Køge Bugt Anlægsgartner ApS<br />

ENTREPRISELEDER<br />

Køge Bugt Anlægsgartner ApS søger en dygtig<br />

entrepriseledertil vores anlægsafdeling.<br />

Du vil komme til at følge den enkelte entreprise gennem<br />

hele forløbet, fra tilbudsgivning, de første indledende<br />

møder og til den endelige aflevering.<br />

Du skal være udadvendt, fleksibel, have et godt humør,<br />

være ordensmenneske og kunne planlægge din egen<br />

arbejdsdag.<br />

Dine opgaver vil være:<br />

- tilbudsberegning<br />

- kontakt til underleverandører og bygherre<br />

- deltage i byggemøder<br />

- personaleledelse<br />

- fakturering<br />

- efterkalkulation<br />

Vi forestiller os at du:<br />

- har relevant praktisk erfaring<br />

- har forståelse for byggejura<br />

- kan bevare overblikket i pressede situationer<br />

- kan lede 10-12 medarbejdere<br />

- er uddannet anlægsgartner, teknolog eller lign.<br />

- er kvalitetsbevist<br />

- kan samarbejde med byggeriets forskellige aktører<br />

- er kundeorienteret<br />

- har et godt plantekendskab<br />

- har kørekort til personbil<br />

- gerne kendskab til it.<br />

Vi tilbyder:<br />

- god løn evt. med bonusordning<br />

- pensionsordning<br />

- firmabil<br />

- fri telefon<br />

- gode motiverede kollegaer<br />

- et godt arbejdsklima<br />

- frihed under ansvar<br />

Skriftlig ansøgning vedlagt cv. sendes til Køge Bugt<br />

Anlægsgartner ApS, Ramsølillevejen 19, boks 13, 4621<br />

Gadstrup eller mail: kba@besked.com.<br />

For yderligere information: David Petersen 2371 2534<br />

www.kba-gartner.dk<br />

Køge Bugt Anlægsgartner ApS er grundlagt i 1975, og beskæftiger<br />

i dag 24 dygtige medarbejdere. Vi har en årlig omsætning på 34<br />

millioner kroner. Vores arbejdsopgaver er hovedsageligt inden for<br />

renovering af gårdanlæg,veje, institutioner og virksomhedsanlæg,<br />

men vi har også en del nye anlægsopgaver i private haver, ved<br />

boligbebyggelser, virksomheder og vejbeplantning. Vores arbejdsområde<br />

er hele sjælland, normalt mest i området mellem Køge,<br />

Roskilde og København.<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 73


74<br />

GRØNT MILJØ 9/2008


NORMER OG VEJLEDNING FOR<br />

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2006<br />

NOVA06<br />

GRUNDLAGET<br />

Bestilling<br />

www.danskeanlaegsgartnere.dk<br />

eller amp@dag.dk<br />

DANSKE ANLÆGSGARTNERE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Otte gange fem tv om planlægning<br />

Der er debat og ballade om hvor motorveje skal gå, hvor<br />

vindmøller skal stå og om butikscentre må være store eller<br />

kun små. Alligevel ved de færreste hvad fysisk planlægning<br />

er. Det råder DR bod på i de otte tv-programmer: Den store<br />

by, Hvor møllen skal stå, Det danske sommerhus, Mere motorvej,<br />

Mellem by og land samt Vandet kommer. De sendes<br />

fem gange hver fra 13. oktober til 7. december 2008. Nogle<br />

af chancerne er altså forpasset hvis man vil se programmerne<br />

i tv, men serien har også hjemmesiden www.dr.dk/plandk<br />

hvor man kan studere emnerne og se programmerne. Realdania<br />

nar sponsoreret udsendelserne og By- og Landskabsstyrelsen<br />

har rådgivet. „Fysisk planlægning er kort fortalt processen<br />

med at bestemme, hvad hele og dele af vores landskab<br />

og byrum må anvendes til,“ oplyser styrelsen. Se selv.<br />

Østerled 28 4300 Holbæk<br />

Fax: 5949 9970 Tel.: 5944 0565<br />

www.fokdalspringvand.dk<br />

Vækstlag<br />

Jordforbedring<br />

Topdressing<br />

Dækbark<br />

Deklarerede, kontrollerede produkter<br />

uden ukrudt, med god biologisk aktivitet.<br />

Landsdækkende salg og service.<br />

SuperMuld ®<br />

Svær SuperMuld ®<br />

D-Gro A ®<br />

BaneMix<br />

BoldMix ®<br />

GreenMix ®<br />

Sphagnum<br />

Faldunderlag<br />

Harpet muld<br />

Fyr- og granbark<br />

Alle vore produkter er produceret på miljømærket kompost<br />

Maskinydelser:<br />

Vertikalskæring<br />

Topdresning<br />

Verti-drain Et selskab i Solum Gruppen<br />

Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene, Tel. 43 99 50 20, www.danskjordforbedring.dk<br />

GRØNT MILJØ 9/2008 75<br />

Ann.134x92 mm 3.indd 1 01/03/06 14:02:16<br />

Licensnr. DK/3/1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Robert Smith<br />

Sørensen<br />

ANLÆGSGARTNERMESTER<br />

AUT. KLOAKMESTER<br />

Tlf. 48 18 33 18<br />

www.robert-smith.dk


76<br />

Årets bedste handel<br />

JAPANSK KVALITET<br />

Den populære Iseki TXG 23 har 23 dieselheste og hydrostatisk<br />

transmission. Løfteevnen er 540 kg, og den kører 15 km/t.<br />

TILBUD NU!<br />

Vintersæt med 4 WD, frontlift og front PTO,<br />

fejemaskine, saltspreder og luksuskabine.<br />

Samme lave pris for tredje år i træk.<br />

Komplet sæt, kr. 155.000,-<br />

Ekskl. moms og levering.<br />

Vejledende pris kr. 188.550,-<br />

Styrke og komfort<br />

DANSK KVALITET<br />

Kontakt din forhandler for demonstration og testkørsel.<br />

2635 Ishøj H.G. Enemark A/S 43 96 66 77 • 2650 Hvidovre Københavns Minitraktor Service ApS 36 49 75 25 • 2730 Herlev J. Olander ApS 44 84<br />

23 66 • 3400 Hillerød Hillerød Trailer & Maskincenter 48 26 08 12 • 3730 Nexø Nexø Smede- & Maskinforretning ApS 56 49 20 45 • 4000 Roskilde<br />

Roskilde Traktorlager A/S 46 36 72 02 • 4300 Holbæk Park Skov Have Holbæk ApS 59 43 16 60 • 4400 Kalundborg Ravns Motorcenter 59 51 53 58<br />

• 4700 Næstved Minitraktorgården 55 72 53 76 • 4720 Præstø Bårse Maskinforretning 55 99 37 37 • 4840 Nørre Alslev Servicegården 54 44 61 44 •<br />

5260 Odense S H.G. Enemark Eftf. 65 95 80 88 • 5672 Broby KN-Teknik 62 63 29 30 • 6000 Kolding Ingvard Madsen ApS 75 56 51 66 • 6000 Kolding<br />

Kolding/Gravens Maskinforretning A/S 75520466 • 6100 Haderslev Malle Skov og Have 74 53 53 83 • 6400 Sønderborg Sønderborg Skov, Park &<br />

Have Maskincenter ApS 74 43 40 50 • 6760 Ribe A.P. Jørgensen Landbrugsmaskiner 75 42 09 77 • 6800 Varde Tinghøj Motorsave A/S 75 26 13 41<br />

• 7100 Vejle JR Maskincenter 75 86 47 77 • 7171 Uldum Broch’s Maskinhandel ApS 75 67 80 08 • 7400 Herning ABC Ikast A/S 97 25 09 00 • 7500<br />

Holstebro JB Motorservice 97 42 10 66 • 7700 Thisted HN Maskiner 96 17 05 55 • 7870 Roslev Grønning Smede- & Maskinforretning K/S 97 58 40<br />

08 • 8240 Risskov H.G. Enemark Århus A/S 86 17 65 77 • 8581 Nimtofte Midtdjurs Traktorlager A/S 86 39 84 88 • 9210 Aalborg SØ Almas Aalborg<br />

96 33 03 00 • 9500 Hobro Agrotek A/S 96 57 47 00 • 9560 Hadsund Almas Hadsund 96 52 03 00 • 9700 Brønderslev Almas Brønderslev 96 45 03 00<br />

Distributør: H. C. Petersen Danmark A/S · Tlf. 76 73 11 33 · www.hcpetersen.dk<br />

Mød os på<br />

Agromek<br />

stand C2512<br />

Vi samarbejder med Nordea Finans, så du kan få<br />

fuld finansiering gennem en attraktiv leasingaftale.<br />

60 måneders leasingaftale* for et komplet vintersæt,<br />

kun kr. 2.725,- pr. måned<br />

Derefter restværdien på kr. 23.250,-<br />

Etableringsomkostninger kr. 2.500,- + 900,-<br />

* Baseret på variabel rente af 1. august 2008.<br />

Vitra er en universalmaskine, der giver dig<br />

høj effektivitet både sommer og vinter. Det<br />

er knækstyrede redskabsbærere, hvor 4<br />

uafhængige hydrauliksystemer sikrer, at der<br />

altid er masser af kapacitet til alle funktioner.<br />

Komforten i en Vitra er legendarisk med<br />

plant gulv, lavt støjniveau og et fantastisk<br />

udsyn. Vi tilbyder et omfattende redskabsprogram,<br />

der er specialtilpasset maskinen.<br />

F.eks. sneskraber, valseudlægger, saltvandsspreder,<br />

fejemaskine, rotorklippere op til<br />

3,9 m arbejdsbredde, cylinderklippere,<br />

slagleklippere og meget mere.<br />

Vitra fås med 29, 37, 45 og 60 hk.<br />

Transporthastighed op til 38 km/t.<br />

Priser fra kr. 199,000,-<br />

Ekskl. moms og levering.<br />

Business to Business www.btob.dk<br />

Al henvendelse: amp@dag.dk.<br />

Udgiveradresseret<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42217<br />

GRØNT MILJØ 9/2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!