Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

forskellige årsager. Nogle kommer fra

meget fattige familier, der ikke har råd til at

fylde mad i endnu en mave, er andre blevet

misbrugt, og kun relativt få af dem er faktisk

forældreløse. Uanset deres årsag til at være

på børnehjem, så fortjener de også at leve

et værdigt liv. De har også brug for at vide,

at i Guds øjne er de værdifulde, værdige og

dejlige, og at der er folk, der bryder sig nok

om dem til at ville hjælpe dem.

Vores vision

Vores vision er at hjælpe udsatte børn til et

værdigt liv hvad gælder både ånd, sjæl og

legeme.

Missionen

For at opfylde visionen arbejder vi i flere

forskellige faser:

Ånd

Vi samarbejder med kristne organisationer

på tværs af kirkelige tilhørsforhold. For os

som kristne er det vigtigt, at den åndelige

dimension også er på plads i arbejdet. Hvis

børnene ikke har en kirke at komme i, finder

vi en til dem. Langt de fleste børnehjem er

dog startet af forskellige kristne grupper,

hvorfor børnene også har en kirke at komme

i. Men også i det daglige arbejde ønsker vi

at se de kristne værdier ført ud i livet.

Sjæl

Mange børnehjem har kun lige akkurat til de

mest påkrævede daglige behov. Der er ikke

penge nok til vedligeholdelse af de fysiske

rammer. Derfor er mange børnehjem meget

nedslidte. Det er vores klare overbevisning,

at gode og velfungerende rammer er med

til at give børnene et bedre selvværd. Det

er vigtigt for os, at børnene ikke ser sig selv

som tredjerangsborgere bare fordi de er vokset

op på et børnehjem, eller under andre

fattige vilkår. Vi organiserer derfor istand-

Bayer, Peru donerede 16800

vitaminpiller til bønene.

sættelsesprojekter i de hjem vi samarbejder

med. Her inddrager vi professionel rådgivning

for at sikre, at reparationer og ombygninger

bliver forsvarligt udført.

Uddannelse er et andet meget vigtigt nøgleord

for os. Uddannelse er vejen til et bedre

job, en bedre løn og dermed afslutningen på

fattigdom. For de børn der har evnerne, vil vi

meget gerne etablere en uddannelsesfond,

som kan hjælpe dem til at nå deres potentiale.

Al uddannelse koster penge i Peru og der

er ingen studiestøtte (SU) som i Danmark.

Netop manglen på penge har holdt mange

fra at opnå en uddannelse, som kunne have

bragt dem ud af fattigdom. Det vil vi være

med til at ændre.

Legeme

Fejlernæring pga dårlig og ensartet kost er

et problem blandt Perus fattige. Børn der

fortsættes på næste side

Sommer 2012 Side 9

More magazines by this user
Similar magazines