Folketingsvalget - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Folketingsvalget - Vordingborg Kommune

3. udgave, december 2007

Side 3

God pleje

kommer

fra hjertet

Side 4 5

De skal

undervise os andre

Projekt Side 6 7

Parrådgivning

Kl. 7 skulle valgmaterialerne

hentes. Her er det Lone Larsen,

der er på vej ud til “sit” valgsted.

Folketingsvalget

”Grøn stue”

Side 8 9

Valget har været en travl tid for mange af vores kolleger. Udover alle

forberedelserne var selve valgdagen intens. Tidligt om morgenen

blev materialet til de enkelte valgsteder hentet på rådhuset i Vordingborg,

og så var det ud på valgstedet til sent om aftenen. Først efter

fintællingen dagen efter var valget overstået.

Fintælling i Medborgerhuset dagen efter valget.

Side 10 11

Aktivitetsdag

i dagplejen


Leder

På kursus i værdier

God pleje

Nu lyder startskuddet snart til vores

store fælles projekt om værdibaseret

ledelse. Fra nytår er ledernes kurser i

fuld gang, og fra marts måned er det

medarbejdernes tur.

I direktionen ser vi meget frem til at

komme i gang. Vi håber, det bliver en

god anledning til, at vi som medarbejdere

alle steder i vores store organisation

får snakket om, hvad der betyder

noget for os.

Vi er kommet rigtig godt i vej med den

nye samlede Vordingborg Kommune.

Vi har fået styr på mange ting og finder

efterhånden nogle fælles måder at gøre

tingene på. Samtidigt er vi stadig midt

i fusionen: Vi har travlt - og i hverdagen

kniber det måske med tiden til at

få snakket om de ting, der gør, at vi

får dannet en ny og stærk kultur. Her

håber jeg, at processen med at indføre

værdibaseret ledelse vil være med til at

bringe os tættere sammen.

Fælles værdier betyder ikke, at vi alle

sammen nu skal tænke og handle ens.

Der skal stadig være plads til, at den

enkelte institution og afdeling bevarer

sig særpræg og arbejder videre med

de ting, man er specielt god til - og

stolt af. Samtidig er det vigtigt, at vi

også tænker over den større sammenhæng,

vi indgår i.

VorNyt december 2007

Ansvarshavende redaktør: Kommunaldirektør Steffen Røntorp

Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt og

John Nielsen, alle fra Kommunikationsafdelingen, og

Jette Nielsen fra HR-afdelingen.

Layout og grafisk produktion: Pihl - grafisk design

Trykkeri: Grafikom A/S.

Trykt på Svanemærket, Cyclusoffset papir.

Oplag: 4.300 stk.

Dialog, respekt, synlighed, udvikling og

dynamik skal være bærende værdier

for vores arbejde og samvær, uanset

hvor i kommunen vi er ansat. Borgerne

skal også mødes med samme værdier,

uanset om de er forældre i en af vores

daginstitutioner, ansøgere om en byggetilladelse

eller benytter sig af et af

vores mange sociale tilbud.

Jo flere der deltager på kurserne, jo

stærkere er basis for at få et godt

forløb på arbejdspladsen. Vi har derfor

valgt, at udgangspunktet for medarbejderkurserne

er, at man deltager. Er man

nødt til at melde fra, giver man besked

til sin nærmeste leder om det.

Fordi det er så vigtig en proces for os,

vil jeg her gerne benytte lejligheden til

at opfordre alle til at gå ind i den med

åbent sind. Vær klar til at byde ind med

det, du tænker, og vær åben for, at

nogle ting kommer til at forandre sig.

Du kan få indflydelse på den retning, vi

bevæger os i, og dermed på din egen

hverdag.

Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe

på tlf. 55 36 27 07

Steffen Røntorp

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. er den 15. januar 2008.

Kontakt redaktionen på kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 14 eller 55 36 27 13.

Næste nummer forventes at udkomme i marts 2008.

Plejehjemsleder Thyra Frank var på

besøg i festsalen på Oringe mandag

den 5. november. Bo og Naboskab

Vordingborg havde inviteret hende

og kollegerne fra social- og plejeområdet.

De 160 tilhørere fik en inspirerende

eftermiddag, hvor der også

blev tid til at få en snak med nye og

gamle kolleger.

Thyra Frank er bevidst gået foran i

processen med at påvirke sine medarbejderes

holdninger og værdier i sin tro

på, at de er helt afgørende for, om de

gamle oplever, at de behandles med

respekt. Den værdibaserede ledelsesform

har resulteret i lavt sygefravær

og ansvarsfulde medarbejdere, der

har hjertet med hjemmefra. ”SOSU’er

burde under deres uddannelse have

et fag to timer om ugen, som hedder

holdninger og værdier,” siger Thyra

Frank på sin velkendte bramfri facon.

Respekt for det enkelte menneske

Thyra Frank er blevet kendt i hele

Danmark for sine markante holdninger

til, hvordan vi skal behandle gamle

mennesker. Hun er leder af plejehjemmet

”Lotte” på Frederiksberg, hvor 22

ældre mennesker bor sammen under

hyggelige former. Beboerne må indrette

deres værelser, som de har lyst til, de

får den mad, de har lyst til og de drikker

vin til, hvis de har lyst til det. ”Vi ser

kommer fra

hjertet

”De gamle skal behandles med varme og respekt.

Vi skal gøre, hvad vi kan, for at de føler sig hjemme.”

muligheder frem for begrænsninger,”

fortæller Thyra Frank. ”Når vi tager på

ferie med vores gamle, så tænker vi

aldrig over, hvordan det nu skal gå. Det

kan umuligt være værre end hjemme

hos os. Vi har nemlig ikke ret mange

hjælpemidler.”

Mad med glæde

”I dag duftede hele huset af stegt flæsk

og persillesovs, da jeg tog herned. Det

er en stor glæde for de gamle at dufte

og spise mad, der smager af noget.

Vores køkken er hjemmets hjerte. Dem,

der kan, kommer hver dag og spørger,

hvad vi skal have at spise.”

I weekenden fik de gamle gullasch og

kartoffelmos, og de er selv med til at

skrælle kartoflerne. Det må de godt

nok ikke, da en skrællekniv er et ”farligt

instrument”. Men det ser Thyra højt

og flot på. Det er godt for de gamle at

være med, og de kartofler, som de selv

skræller, er bedre end vakuum-pakkede.

I 1995 truede Københavns Kommune

med at lukke ”Lottes” køkken. Det

fik Thyra op af stolen i en fart. Hun

ringede og spurgte, hvad kommunen

ville kunne spare og fik oplyst, at det

var 90.000 kroner. Straks sendte hun

en check på 90.000 kroner til kommunen.

Så let gik det imidlertid ikke. Der

skulle noget mere tovtrækkeri til, inden

”Lotte” fik lov til at beholde sit ”hjerte”.

Med tiden er Thyra blevet et kendt ansigt

i kommunen. Det skyldes måske,

at hun hver gang, hun tager til møde

på kommunen, tager sin T-shirt på

Der var god stemning ved mødet, hvor der også

blev tid til en snak med kollegerne.

“Selvom man bliver gammel, skal man jo ikke kede sig ihjel!” er et af Thyra Franks mottoer.

med påskriften: ”Gud giv mig styrke og

ikke for højt blodtryk”. Papirarbejde og

kontrolbesøg er ikke lige Thyras kop

te. Hun foretrækker at bruge sin tid på

omsorg for de gamle, så de ikke ”dør

af sult og tørst”.

Medarbejderne er guld værd

Thyra lægger vægt på forskellighed.

Alle medarbejdere på Lotte har forskellige

kompetencer, så de kan supplere

hinanden. Det giver grobund for

udvikling. ”Medarbejderne er en række

perler – de er guldet. Jeg gør alt for

at behandle dem ordentligt. Jeg løfter

dem og lytter til dem, og jeg har aldrig

sagt nej til en fridag!”

Medarbejdertilfredsheden kan måles på

det lave sygefravær. I 2006 var sygefraværet

nede på 1,8 %, i 2007 viser

tallet indtil nu 0.9 %. ”Vi sparer en halv

million, fordi vores sygefravær er så

lavt. De penge spiser og drikker vi op!”

slutter Thyra Frank, som tror på ”et liv

før døden”.

Jette Nielsen

2


De skal

undervise os andre

Vi har nu fået dannet en gruppe af interne instruktører til ”værdibaseret ledelse”.

De er i fuld gang med at uddanne sig til opgaven.

I sidste nummer af VorNyt søgte HRafdelingen

efter interne instruktører.

Der kom hele 30 ansøgninger (tak til

alle, der søgte), og de 15 blev valgt

ud. I udvælgelsen er der lagt stor

vægt på, at instruktørerne kommer

fra forskellige dele af organisationen,

og at gruppen er en blanding af

ledere og medarbejdere.

I øjeblikket er instruktørerne i gang med

en uddannelse, som klæder dem på til

at undervise på kurserne for medarbejdere

i 2008. Vores interne instruktører

skal undervise sammen med konsulenter

fra Handelsskolen Sjælland Syd.

Har du et bud på et

nyt navn til ”Værdibaseret

ledelse”?

Se konkurrencen

på bagsiden

Tidsakse

Linette Petersen og Jette Laursen

valgte at søge jobbet som instruktør.

Her fortæller de hvorfor:

Linette arbejder på ældrecentret Fjordgården.

Hun har på forhånd gjort sig

mange tanker om, hvad vi kan opnå

med værdibaseret ledelse. ”Jeg valgte

at søge jobbet som instruktør, fordi jeg i

mit daglige arbejde oplever, at vi ikke altid

er enige om, i hvilken retning vi skal

gå. Men med værdibaseret ledelse kan

vi skabe en ny fælles kultur og en fælles

forståelse af, at sådan gør vi i Vordingborg

Kommune”, fortæller Linette.

”Det vil også give os alle en større

arbejdsglæde,” fortsætter Linette.

”Klare fælles værdier gør os i stand til

at handle. Når jeg kan handle straks, vil

det ikke kun øge min effektivitet, men

også min trivsel og selvværd. Jeg er

November-december 2007

Instruktørerne uddannes

Januar-februar 2008

Lederne på kurser

også sikker på, at jeg kan ytre mig frit i

organisationen, og at jeg vil blive respekteret.

Sådan et projekt vil jeg godt være

fanebærer på.”

”I den kommende proces glæder jeg

mig mest til at finde ud af, hvordan vi alle

sammen finder os til rette med de nye

værdier. Når vi alle sammen er nået så

langt, at vi kan svare på, hvad værdierne

betyder for os, så vil der ske forandringer.

Værdier kommer nemlig indefra.”

Jette Laursen glæder sig også til at

komme i gang. ”Da jeg så opslaget på

intranettet, hvor I søgte interne instruktører,

var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at

det lige var mig,” fortæller Jette. ”Jeg er

glad for, at man i kommunen har valgt

at give os medarbejdere mulighed for at

være med til at udbrede kendskabet til

kommunens værdier. Det alene, synes

Marts-december 2008

Medarbejderne på kurser

2008/2009

Indførelse på

arbejdspladserne

jeg,

fortæller

en hel del om

Vordingborg kommune.”

”Jeg synes, det er så vigtigt, at

man har en god arbejdsplads og et godt

arbejdsliv. Værdibaseret ledelse giver

muligheden for, at vi kan få et arbejdsliv

med indflydelse, arbejdsglæde og ansvar.

Værdier skal give os fælles fodslag,

og min rolle som intern instruktør ser jeg

som bidragsyder til at skabe fælles forståelse

af værdierne, ”hvad forstår vi ved

værdierne og hvordan efterlever vi dem”,

så vi sammen - ledelse og medarbejdere

- kan skabe den gode arbejdsplads i

hverdagen.”

”Jeg er ansat på Den Sociale Virksomhed

Sydsjælland, hvor vi – med succes

- har arbejdet med værdier. Vi har en

Korpset af instruktører:

Navn

Linette Petersen

Lone Larsen

Merete Pommergaard

Jette Laursen

Gitte Køhn

Vivi Krarup-Christensen

Lars Hovgaard Jensen

Helle Nielsen

Jan Duvander

Annika Jensen

Ingrid Petersen

Allan Eriksen

Susanne Valentin Hansen

Charlotte Hageskov

Morten Mygind

ledelse

som er

gode rollemodeller,

og en

personalegruppe,

der tør tage ansvar.

Medarbejderne føler sig

anerkendt og respekteret og

er aldrig bange for at gå i dialog

med ledelsen, så vi kan yde det bedste

for vores brugere,” fortæller Jette.

Både Linette og Jette glæder sig til at

komme videre på kurset og til at undervise

en masse kolleger til næste år.

En flok veloplagte instruktører i værdibaseret ledelse.

Lisbeth Eichen, Kate Skotte, Mette Forsberg og Johnny Weinreich

Hvorfor værdiledelse?

VorNyt har talt med kommunaldirektør

Steffen Røntorp om, hvad værdibaseret

ledelse nærmere går ud på: ”Værdibaseret

ledelse går i bund og grund ud

på, at vi med de fælles værdier er enige

om rammerne for vores arbejde. Det

vil sige, at den enkelte medarbejder

kan handle selvstændigt og finde sine

egne, gode løsninger ud fra det fælles

værdisæt,” fortæller Steffen.

”Værdibaseret ledelse lyder, som om

det mest drejer sig om lederne, men i

virkeligheden drejer det sig om os alle

sammen: Hvordan vi hver især leder os

selv og tager beslutninger i det daglige.”

Arbejdsplads

Ældredistrikt Fjordgården

Direktionssekretariatet

Ældreområdet Midt

”Det handler om, hvad der er

vigtigt for os som arbejdsplads. Vi

har for eksempel en værdi, der hedder

respekt. Hvad betyder det i hverdagen:

Hvordan møder vi hinanden som

kolleger? Og hvad betyder det for den

måde, vi møder vores ”kunder”: Ansøgeren

i telefonen, forælderen med sit

barn, den ældres pårørende osv. Når vi

får talt om det, skulle det gerne give os

en fælles basis for arbejdet.”

Steffen fortsætter: ”I mit eget daglige

arbejde forsøger jeg at bruge værdierne.

For eksempel betyder dialog og

udvikling for mig blandt andet, at jeg

opfordrer medarbejderne til selv at

komme med forslag frem for, at jeg skal

give dem et svar. På den måde viser jeg

også respekt for deres kompetencer.”

”Direktionen har en vision om, at Vordingborg

Kommune skal være blandt

de 10 bedste kommunale arbejdspladser

i 2009. Det er et ambitiøst mål, men

det er godt at have noget at gå efter. Vi

vil alle gerne være en del af en arbejdsplads,

hvor vi trives og har mulighed

for udvikling. I direktionen tror vi på, at

vores fælles proces med værdierne kan

være med til at skabe arbejdsglæde,

trivsel og stolthed hos både ledere og

medarbejdere,” slutter Steffen.

Dialog

Sydsjællands Sociale Virksomhed

Ældredistrikt Aggerhus

Hjertehaven Børnehave

Fagsekretariat Arbejdsmarked

Ældredistrikt Aggerhus

Fagsekretariat Pædagogik

Svend Gønge skolen

Ørslev skole

IT-afdelingen

Gammelsø Børnehave

Borgerservice Vordingborg

Svend Gønge Skolen

Jette Nielsen og Anette Nøddelund

Respekt

SynlighedUdvikling Dynamik

Uddannelseskonsulenter fra Handelsskolen Sjælland Syd

4


”Vi lindrer

børnenes

smerte

ved at få

forældrene

til at trives

sammen.”

Husk det

første barn!

Grundtanken er,

at parforholdet er

det første barn. Det

skal plejes og prioriteres

på linje med de ”rigtige”

børn og arbejdet. Et

par skal huske også at være

kærester. ”Det er jo fedt, når

det lykkes at genvække parrets

følelser for hinanden. Når de i stedet

for at sidde med ryggen mod hinanden,

vender sig mod hinanden og får

røde kinder”, fortæller Frank begejstret.

Succes

Det vigtigste spørgsmål ved den allerførste

samtale er: Ønsker I at blive

sammen, eller ønsker I at blive skilt

på den bedst mulige måde? Parrets

svar er udgangspunkt for det videre

forløb. Når parret har været gennem

forsamtalen og gerne vil fortsætte, får

de tilbud om ti timers rådgivning for i alt

300 kr. Det er en brøkdel af, hvad det

ville koste hos en privat-praktiserende

parrådgiver.

Statistikken viser, at rådgivningen

virker. Hele 85 procent af de par, som

har som mål at blive sammen, bliver

sammen. Alle dem, der ønsker en skilsmisse,

bliver skilt - men forhåbentlig på

en måde, der er bedre for både børn

og voksne.

Den høje succesrate for, at parrene

bliver sammen, hænger sammen med,

at familierne selv skal melde sig til

rådgivningen. ”Det er meget vigtigt for

motivationen, at familierne selv melder

sig”, siger Frank. ”Det virker helt

anderledes, end hvis man bliver henvist

af andre.” Både lærere og pædagoger

er flinke til at gøre opmærksomme

på tilbuddet om rådgivning, hvis de

opdager, at der er problemer hos et

forældrepar.

Fremtiden

Fremtiden for projektet kendes endnu

ikke. Forsøgene med parrådgivning

evalueres i øjeblikket af firmaet Rambøll

Management, som skriver en rapport til

Familieministeriet. Det er så op til Folketinget

at beslutte, om parrådgivning

i børnefamilier skal være en del af den

offentlige service fremover. Foreløbigt

har ministeriet forlænget projektet frem

til sommeren 2009.

Skal det mon fremover ligge i kommunalt

regi? De tre dybt engagerede

medarbejdere bag parrådgivningen

i Vordingborg er ikke i tvivl: Der er

behov for tilbuddet lokalt, der er

mange relevante kompetencer blandt

medarbejderne, og der er så mange

berøringsflader med borgerne i resten

af kommunens aktiviteter. Alt sammen

gør, at parrådgivning ligger godt i kommunal

sammenhæng.

John Nielsen og Anette Nøddelund

Familierådgivningens projekt Parrådgivning kan kontaktes på tlf. 55 36 21 08

eller e-mail: shol@vordingborg.dk

Parrådgivning

- her går hjælpen til børnene gennem forældrene

Hvor går man hen, hvis man har

ondt i familien, og en skilsmisse måske

synes som eneste løsning?

I Vordingborg Kommune kan svaret

være – Valdemarscentret 2. sal i

Vordingborg.

Oppe under taget på Valdemarscentret

ligger Familierådgivningens projekt Parrådgivning.

Her kan par med børn under

18 år få hjælp i et projekt finansieret af

Familieministeriet. Det er det eneste

projekt med parrådgivning i hele Region

Sjælland og eet ud af 12 i hele landet.

Det er børnenes ve og vel, der er i fokus

i projektet: Når far og mor har det ordentligt

sammen, trives børnene bedst.

I et samtalerum, som prydes af to

store stuebirke, møder VorNyt medarbejderne

bag parrådgivningen:

Søren Holst, Frank Grassov og Helle

Ramskov Dyrmose. Alle tre er ansat i

Familierådgivningen, men lønnes delvist

af projektet om parrådgivning.

Frank, Søren og Helle i parrådgivningens lokale.

Behovet er stort

Der er stor efterspørgsel på parrådgivningen.

Der er konstant 36 par i

rådgivning, og hver måned tages 5 - 6

nye par ind fra ventelisten, primært fra

Vordingborg Kommune.

Da projektet lagde ud i oktober

2005, var målet at nå 140 par om året,

men den plan måtte hurtigt revideres.

Mange par har fordel af, at der er to

rådgivere med til samtalerne; derfor er

det nu godt 70 par, der årligt kommer

gennem rådgivning.

Parrådgivning er ikke terapi

Det er familier af alle slags, som de tre

ildsjæle møder i rådgivningen. Høj og

lav, ung som ældre.

Det er ikke et terapeutisk forløb, hvor

fortiden skal krænges ud, som parrene

går ind til. ”Vi prøver at lade fortiden

ligge og tager udgangspunkt i den

nuværende situation”, siger Helle. ”Erfaringerne

viser, at det ofte er kommunikationen,

det går galt med i familien.

Far og mor taler til hinanden og ikke

med hinanden. Det fører til konflikter og

måske kurs mod en skilsmisse. Derfor

bliver mange af parrene undervist i

kommunikation”, fortæller Søren, der er

koordinator på projektet.

IT-afdelingens nye medarbejdere. Bagest fra venstre:

IT-supporterlærling Martin Hansen, netværkstekniker

Palle Bo Hansen, servicedesk-konsulent

Lise Drevs, projektkoordinator Allan Eriksen,

administrativ medarbejder Margit Hansen. Forrest:

support-konsulent Tine Krøyer Hansen og serverkonsulent

Thomas Lusty.

VorNyt har spurgt to af de nye ITmedarbejdere

– Lise Drevs og Allan

Eriksen – om, hvordan det har været

at starte i Vordingborg Kommune.

Lise er startet i IT-afdelingens servicedesk.

Hendes vigtigste opgave er at

hjælpe os andre, når vi har problemer

med computeren. Og der er nok at se

til. Lise fortæller, at hun får omkring 40

opkald om dagen foruden de omkring

300 mails, som servicedesken modtager

om måneden.

Velkommen i Vordingborg Kommune!

1. august bød IT-afdelingen velkommen til hele syv nye kollegaer.

Allan sidder lidt længere nede af

gangen. Han er ansat som teknisk

projektkoordinator. Hans opgave er at

koordinere nye IT-projekter som for eksempel,

når Tandplejen indfører et nyt

journaliseringssystem. Allan kommer

fra en stilling hos Skat og ser mange

spændende udfordringer i sin nye stilling

her i kommunen.

De nye medarbejdere i IT-afdelingen

blev budt velkommen med et nøje tilrettelagt

tre-dages introduktionsforløb,

som deres chef Jesper Nielsen stod for.

De fik blandt andet en kort introduktion

til det politiske liv i kommunen, IT-afdelingens

mål, opgaver og organisering

samt de praktiske personaleforhold

på rådhuset. Desuden var de en tur

rundt i kommunen og besøge flere af

de IT-brugere, som de nu er med til at

betjene.

Introduktionsdagene har gjort et stort

indtryk på Lise og Allan. ”Det var super

godt”, fortæller Lise. ”Det gav virkelig

et indtryk af, at her er styr på tingene”.

Allan er enig: ”Det føles også rigtig godt

at starte et sted, hvor der er tænkt

over, hvordan man modtager nye medarbejdere.

Man føler sig virkelig ventet

og velkommen, i stedet for bare at blive

placeret bag et skrivebord og overladt

til sig selv”, fortæller han.

Begge er faldet godt til i de nye omgivelser.

Lise er især glad for, at IT-afdelingen

sidder samlet. ”I mit tidligere job

sad nogle af mine kolleger mere end

80 km væk. Her sidder vi tæt sammen,

alle kollegaer i afdelingen, og chefen

sidder på nabokontoret. Det gør det

hele meget nemmere.” Allan fremhæver

også samarbejdet i afdelingen, som en

af de største gevinster ved jobskiftet:

”Jeg har fået nogle rigtig gode kollegaer,

som gerne gør en ekstra indsats for

at løse de mange opgaver, vi har”.

Thomas Uhlenfeldt og Ulrik Jensen

6


Meget at

snakke om

”Vi er tæt på

skov og vand, så vi

har meget at snakke

med børnene om. Vores

værdigrundlag går ud på

at bruge naturen, lære af den

og indføre børnene i den. Vi har for

eksempel små haver med højbede,

hvor vi dyrker krydderurter og grøntsager,”

fortæller Tove Rabjerg og Torben

Kjelstrup, der i dagligdagen betragter

naturen som en ekstra dimension i

arbejdet. For nylig har børnene i Egely

I Egely leger børnene ude hver dag, og de har let adgang til bl.a. æbler, pærer og nødder fra den tilhørende frugthave.

igennem to uger arbejdet med landbrugsdyr

og blandt andet besøgt en

løsdriftsstald med 300 malkekøer og en

besøgsgård med mange forskellige dyr.

Samhørighed

Egely fastholder traditionen med det

årlige koloniophold, selvom det er dyrt

både i penge og personaleressourcer.

Egely tager på koloniophold på Bisserup

Strand, hvor man har de ideelle

forhold med mange mindre rum. Hver

voksen får ansvaret for en lille gruppe,

som fungerer som en familie med

eget værelse. ”Oplevelserne smitter

af i dagligdagen, fordi det giver nogle

tætte relationer og en særlig samhørighed

mellem dem, der har været i

gruppe sammen,” fastslår Tove og

Torben.

Julekrybbespil og børnegudstjeneste

hvor alle dagplejere inviteres

til at komme med deres børn er en

anden tradition som Egely fastholder.

Medvirkende i spillet er de børn, som

skal begynde i skolen det kommende

år. Pædagogerne fremhæver, hvor

glædeligt det er at se, hvordan der i

forbindelse med spillet bliver byttet om

på daglige roller: ”Børnene vokser i den

grad, når de optræder, og vi voksne

kan hver gang konstatere, at det er

hele besværet værd.”

Kaos

”Som medarbejder i en børnehave

må man være indstillet på at arbejde

i kaos,” lyder de afsluttende betragtninger

samstemmende fra Tove og

Torben. ”Ingen dage er ens, men vi

har en høj grad af selvbestemmelse til

at tilrettelægge vores hverdag. Impulsiviteten

får som regel lov at råde, og

samværet med børn er præget af en

uforudsigelighed på grund af børnenes

naturlige nysgerrighed, deres impulsivitet

og mange sjove bemærkninger.”

Ulrik Jensen

Naturen er børnehavens

Ydelseskontoret i nye lokaler

”Grøn stue”…

Med den flottest tænkelige udsigt

over fjorden ligger Præstøs ældste

børnehave Egely. Den har til huse i

en ejendom, som tidligere har været

hovedbygning til gården Egely. 54

børn og 8 voksne har deres daglige

gang i huset, som godt nok ikke er

særlig rationelt indrettet til formålet,

men til gengæld oser af hygge,

trivsel og miljø.

Til børnehaven er der masser af udenomsplads

og ikke mindst en stor have

med mange gamle frugttræer. Her er

ingen fancy, præfabrikerede legeredskaber.

Børnene boltrer sig, klatrer,

gynger og balancerer i ting af naturens

egne materialer.

Centrum for børnehavens mange

ude-aktiviteter er et vindskjul, der har

fået navnet ”Godt Nok”.

Navnet blev hængende oven på et

udpræget gør-det-selv-projekt med

deltagelse af pædagoger og forældre.

Vindskjulet ”Godt Nok” danner rammen om mange

aktiviteter – her har børnene travlt med at lave

roelygter

Huset blev opført af forhåndenværende

materialer, væggene blev ikke altid helt

lige, men det var godt nok…

Ude hver dag året rundt

VorNyt har besøgt Egely og taget en

snak med børnehaveleder Tove Rabjerg

og pædagog Torben Kjelstrup om

dagligdagen i børnehaven. Her er fokus

på udepædagogik, og man udnytter

de muligheder, udenoms-faciliteterne

lægger op til. Alle børn er ude hver

dag året rundt, og hver fredag afsluttes

ugen med en naturudflugt.

Egely ligger som nabo til en anden

børnehave, Agernbo, og i gå afstand til

Præstøs øvrige børnehaver og SFO’er.

Der er således ingen problemer i at udnytte

hinandens ude-faciliteter, ikke mindst

hos SFO’en , som har flere tønder land

jord, dyrehold og en flot middelalderborg.

Indgangen til Ydelseskontoret.

”Flere af medarbejderne ville indgå

væddemål med mig om, at vi kom til at

holde jul i vores barak. Som tiden gik,

turde jeg faktisk ikke at vædde, for jeg

syntes, at julen i betænkelig grad nærmede

sig! Men vi flyttede altså den 13.

og 14. oktober.” Sådan siger Anne-Marie

Christensen, leder af Ydelseskontoret.

Hun glæder sig over de nye lokaler

på Sydhavnen i Vordingborg, hvor 28

medarbejdere nu har til huse efter 10

måneders ophold i en barak.

”Vi ser det som en meget stor fordel, at

vi nu fysisk er placeret så tæt på vores

kolleger i Jobcentret. Det er blevet

meget nemmere at smutte gennem

personalegennemgangen og drøfte en

sag med en kollega.”

Anne-Marie fortæller, at det også var

lidt vemodigt at flytte. ”I barakken var

vi fysisk tæt sammen og tvunget til at

samarbejde om de praktiske ting. Jeg

tror, det har været en fordel at starte på

den måde. Medarbejderne har været

tålmodige og haft en enestående evne

og vilje til at gøre rammerne hyggelige

og få tingene til at fungere. Så vi ser

tilbage på den første tid sammen i

barakken som en god tid, men jeg er

overbevist om, at ingen af os vil bytte i

dag. Vi er nemlig MEGET glade for de

nye lokaler!”

Fakta:

• Arbejdsmarkedscentret er

delt i et Jobcenter og et

Ydelseskontor. Lovgivningen

kræver, at Jobcenter og Ydelseskontor

skal have hver sin

indgang, derfor har Jobcentret

adresse på Marienbergvej

130 og Ydelseskontoret på

Marienbergvej 128.

• Jobcentret giver råd og vejledning

om jobsøgning.

• Ydelseskontoret udbetaler

penge i form af kontanthjælp,

sygedagpenge, enkeltydelser

m.v.

Jette Nielsen

Ulrik Jensen

8


Tak for et

godt jubilararrangement!

Aktivitetsdag i dagplejen

Dagplejerne i Ørslev samlede omkring 80 børn og voksne

til en sjov og aktiv dag.

Jeg var en af de omkring 50 jubilarer, som fik en invitation til en frokost og en oplevelse

på Geocenter Møns Klint. Det var en rigtig dejlig dag med god mad og en meget spændende

rundvisning på Geocentret.

Alle deltagerne var enige om, at Geocentret danner de perfekte rammer om et sådant arrangement.

Så da borgmesteren fik sagt, at “vi” ville blive inviteret fire gange om året, var der straks stemning

for det. Men han mente jo nok ikke lige ”os”, men de fremtidige jubilarer.

Tak for en dejlig dag.

For lidt over et år siden havde vi et

projekt om ” tidlig indsats” i dagplejen.

Her ude i Ørslev arbejdede vi

med ”Sansemotorik”. Da det stoppede,

havde vi oplevet så mange

positive og sjove ting og haft tænkt

så meget på børnenes brug af kroppen,

at vi besluttede at afholde en

årlig aktivitetsdag. I år var det den

18. september.

Dagen i år var lidt anderledes end

sidste år. I anledning af kommunesammenlægningen

er vi blevet sparringspartnere

med dagplejerne i Mern

- derfor syntes vi, at vi ville invitere

dem. Både fordi vi havde et godt arrangement,

men også fordi vi så ville få

en mulighed for at lære hinanden lidt

bedre at kende. I år ville vi også gøre

det lidt anderledes ved, at vi ville skabe

mulighederne, og så var det op til hver

enkelt at få det ud af dagen, som de

ville eller havde børn til.

Vi var 3 dagplejere, der mødte ind kl.

6.15 nede på sportspladsen for at

sætte aktivitetsbanen op. Vi havde

brædder med til at balancere på, der

var hjemmelavede vipper, der var

hoppe-køer og -heste (oppustelige dyr

man kan hoppe på ), der var vores sanseplader

- træplader hvorpå der er sat

tæpperester, sandpapir, bobleplast og

meget andet. Der var tunneler og faldskærm,

og vi havde fået sponsoreret

en hoppeborg fra Topjump. Der skulle

samles et tag fra et partytelt, lægges

et fiskenet over og hænges rigtig, rigtig

mange balloner op til en ”vaskehal”.

Da alle var mødt ind, var der morgenbrød

fra bageren, så maverne var fulde

inden de store udfoldelser. Alle var opsat

på at få en god dag, humøret var i top,

og der var en god fordeling mellem dagplejerne

fra forskellige områder.

Det gjorde ikke noget, at vejret ikke var

det bedste. Ved 10-tiden kom Gitte fra

kontoret forbi med sin guitar, og vi sang

nogle sange sammen. Ved middagstid

sagde vi farvel til børn og voksne fra

Mern og takkede for en dejlig formiddag.

Børnene fik frokost og kom hen

og sove.

Dagen sluttede med et lille forældrearrangement

med kaffe og kage og mulighed

for, at forældrene kunne bruge

noget tid på de forskellige aktiviteter

med deres børn.

Dagen blev helt igennem en bragende

succes, som vil blive gentaget til næste

år.

Hilsen

Annelise Karlshøj

Daginstitutionen Skovhuset

Nyt om navne

25 års jubilæum

1. september – 30. november 2007

Navn

Connie Jensen

Elsie Anna Grünfeld

Gitte Hanne Nielsen

Henrik Bache Flander

Jette Skovbo Hansen

Karin Steen Madsen

Kirsten Køhn

Lone Skov

Ulla Johansen

40 års jubilæum

1. september – 30. november 2007

Navn

Arbejdssted

Ældredistrikt Rosenvang

Bo og Naboskab Vordingborg

Ældredistrikt Rosenvang

Klosternakkeskolen

Børnehuset Æblehaven

Sydsjællands Sociale Virksomhed

Fagsekretariat Social

Borgerservice, Stege

Egely Børnehave

Arbejdssted

Fratrådte på grund af pension/efterløn

1. september – 30. november 2007

Navn

Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til

pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed

til det lønteam, I hører under.

Anne-Grete Guttmann

Axel Bo Jensen

Berit Anita Larsen

Betty Jørgensen

Birthe Just Larsen

Fanny Nielsen

Hans Peder Pedersen

Inge Andersen

Jutte Johansen

Jytte Nielsen

Karen Margerthe Breilev

Karna Jespersen

Kirsten Jylov

Arbejdssted

Iselingeskolen

Vej

Ældredistrikt Rosenvang

Tandplejen

Ældredistrikt Fanefjord

Ældredistrikt Fanefjord

Abildhøjskolen

Abildhøjskolen

Iselingeskolen

Ældredistrikt Solhøj

Sydsjællands Sociale Virksomhed

Langebækskolen Stensved-afdelingen

Svend Gønge skolen

Bodil, Mie og Ann

Aktivitetsudvalget, Dagplejen i Ørslev

Axel Bo Jensen

Torben Allan Balcer

Vej

Bo og Netværk Vordingborg

Merete Eskjær

Netta Hansen

Ove Bang Christensen

Svend Gønge skolen

Sundhedsplejen

Langebækskolen Stensved-afdelingen

10 11


Kom med et godt navn til

værdibaseret ledelse og vind

en kurv med sunde sager

Vi skal have fundet et mere mundret navn til vores projekt om

værdibaseret ledelse. Kom med et bud, og måske bliver du

den heldige vinder af en stor kurv med sunde sager.

Lidt inspiration

Værdibaseret ledelse handler om os allesammen. Det går

blandt andet ud på, at vi får værdierne ind under huden og

handler efter dem i vores daglige arbejde. Vi kan bruge den

kommende proces med værdiarbejdet til at skabe “fælles fodslag”.

Vi kan ikke sige, “vi plejer” når vi er en ny organisation - vi

skal finde nye måder at gøre tingene på.

Værdier har netop sin styrke i organisationer under forandring, da du som medarbejder

kan bruge værdierne til at træffe beslutninger i nye, uforudsete situationer.

Kort sagt kan man sige, at du får en ramme, du kan løse din opgave inden for.

Kom med dit forslag

Find på et godt navn og send det i en mail til jeni@vordingborg.dk senest den

14. december, gerne med en begrundelse. Forslagene vurderes af en gruppe

med repræsentanter fra instruktørerne i værdibaseret ledelse, direktionen,

HR-afdelingen og Kommunikationsafdelingen. Vi offentliggør vinderen i det første

nyhedsbrev i 2008.

Har du spørgsmål, kan du ringe eller maile til Randi Jakobsen

på tlf. 55 36 27 81 eller raj@vordingborg.dk.

Mange hilsner

Steffen Røntorp

Kommunaldirektør

P.S. Den sunde kurv kan godt “veksles” til 3 flasker rødvin,

hvis vinderen foretrækker det.

Syng dig glad!

Kom i træning med at synge – både til jul og efter nytår. Kommunekoret

synger og øver hver mandag kl. 16 i musiklokalet

på Marienberg Skole i Vordingborg. Her styrer vores korleder

Caroline slaget med engageret og kærlig hånd.

Du behøver ikke at være super god til at synge for at være en

del af koret. Du skal bare have lysten til at være med. Prøv det,

det er sjovt - og så giver det energi og overskud.

Du kan bare møde op eller kontakte mig først.

Jette Nielsen

Tlf. 55 36 27 83, e-mail: jeni@vordingborg.dk

Sundhedsdage i

2008

Har du brug for inspiration til, hvordan

du kan leve sundere, så tilmeld dig en

sundhedsdag. Du kan vælge mellem

følgende datoer:

• 6. februar fra kl. 17.30 til 21.30

I Medborgerhuset, Vordingborg

• 26. februar fra kl. 15 til kl. 19

Et andet sted end Vordingborg

• 10. april fra kl. 18 til kl. 22

Et andet sted end Vordingborg

• 8. september fra kl. 16 til kl. 20

I Medborgerhuset, Vordingborg

Du kan høre spændende foredrag, få

målt blodtryk, kondital m.v. Og du kan

gennemføre personlige tests. Der er

kun 90 pladser pr. dag, så skynd dig at

melde til!

Du tilmelder dig i HR-afdelingen hos

Wibeke Hansen på tlf. 55 36 27 84

eller wbh@vordingborg.dk eller hos

Maj-Britt Otto på tlf. 55 36 27 82 eller

mbri@vordingborg.dk.

Husk julefesten den 7. december!

More magazines by this user
Similar magazines