09.01.2015 Views

dansk - Brug for alle unge

dansk - Brug for alle unge

dansk - Brug for alle unge

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forældreinformation om

erhvervsuddannelser i Danmark

– en god fremtid


En erhvervsuddannelse er et godt valg

Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde.

Men hvilken uddannelse skal de unge vælge

Denne pjece handler om erhvervsuddannelserne. Det er en gruppe

af uddannelser, der har det til fælles, at de unge lærer deres fag i en

virksomhed. Fagene spænder fra håndværk og industri til sundhed og

handel.

Der er mange fordele ved at tage en erhvervsuddannelse.

De unge...

... får nemt job efter uddannelsen

... lærer det meste af deres fag gennem praktisk arbejde

... får selvtillid - arbejdet giver synlige resultater hver dag

... får løn under uddannelsen

... har gode muligheder for at videreuddanne sig

... har gode muligheder for at starte egen virksomhed

Som forældre kan vi gøre meget for, at vores børn starter på en uddannelse,

der passer til dem og deres ønsker. Vi kan diskutere mulighederne,

stille spørgsmål og lytte til deres overvejelser. Det er også en god

investering at snakke med de vejledere, der kender uddannelsessystemet

og arbejdsmarkedet.

I sidste ende må de unge selv træffe valget. En erhvervsuddannelse

er et godt valg!

Erhvervsuddannelserne

kaldes ofte for

EUD

Voksne kan

også tage en

erhvervsuddannelse.

Har man relevant

erhvervserfaring,

bliver uddannnelsen

afkortet.

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark – en god fremtid. Udgivelsen er finansieret af

Integrationsministeriet, Brug for alle unge, med støtte fra Den Europæiske Socialfond og er udgivet i samarbejde

med Undervisningsministeriet. 2. udgave, 1. januar 2008. Oplag i alt 30.000. Udarbejdet i samarbejde med Dansk

Flygtningehjælps Tolkeservice og Undervisningsministeriet. Udgivet på dansk, arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu.

Grafisk design og sats: GrafikDesign. Tryk: Toptryk. ISBN 978-87-92275-17-2. Pjecen kan rekvireres hos Toptryk på

www.toptryk.dk - tryk på knappen KundeCenter.

Statistik s.10-23. Gennemsnitlig årsløn inklusiv pension, Dansk Arbejdsgiverforening 2006.

2


Hvad er en erhvervsuddannelse

Elektrikeren, mureren, social-og sundhedshjælperen

og den butiksuddannede.

De har alle en erhvervsuddannelse. Det

har industriteknikeren, web-integratoren

og porcelænsmaleren også.

Vi møder mennesker med erhvervsuddannelser

alle vegne: På hospitaler,

kontorer og byggepladser, i butikker og

industrivirksomheder.

Skole og praktık. Erhvervsuddannelserne

er kendetegnet ved, at de unge

skiftevis går på skole og er i praktik i en

virksomhed. På de fleste uddannelser

fylder praktikken væsentligt mere end

skoleopholdene.

Erhvervsskoler. Skoleopholdene foregår

på en af landets mange erhvervsskoler.

Social-og sundhedsskoler, tekniske

skoler, handelsskoler og landbrugsskoler

er alle sammen erhvervsskoler.

Korte og lange uddannelser. En

erhvervsuddannelse varer mellem 1½

og 5½ år. De fleste erhvervsuddannelser

tager 3 - 4 år. Mange af de korte erhvervsuddannelser

(omkring 2 år) er nye – og

derfor ikke så kendte.

Svendeprøve. Eleverne afslutter deres

uddannelse med en svendeprøve. Det er

den afsluttende eksamen. Svendeprøven

fejres ofte med et svendegilde.

Bagerelev Samer Atef Mohamad sammen med

bagermester Dan Hansen.

3


Indgangen til en uddannelse

Der er langt over 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Man starter uddannelsen

gennem én af de 12 indgange:

Bil, fly og andre transportmidler

Bygge og anlæg

Bygnings- og brugerservice

Dyr, planter og natur

Krop og stil

Mad til mennesker

Medieproduktion

Merkantil

Produktion og udvikling

Strøm, styring og it

Sundhed, omsorg og pædagogik

Transport og logistik

Forpraktik eller trainee

15-18 årige, der godt vil prøve om et fag

eller en branche er noget for dem, kan

komme i forpraktik eller trainee-forløb i

en virksomhed indenfor nogle brancher.

Det giver også virksomheden mulighed

for at lære den unge at kende. Derfor kan

forpraktik eller traineeforløb være vejen

til en praktikplads.

Den unge får overenskomstmæssig løn.

Praktikplads

Praktikken er kernen i næsten alle

erhvervsuddannelser. En praktikplads

kaldes også en læreplads. Det er her, de

unge bliver oplært af kolleger i virksomheden,

afprøver teorien og opnår rutine i

arbejdsopgaverne.

Som hovedregel skal man selv finde

praktikpladsen. Inden for nogle brancher

kan det være svært. Det skal man være

opmærksom på, når man vælger uddannelse.

Derfor er det en god ide at tale

med en vejleder allerede før, man vælger

uddannelse.

Start i virksomheden

eller på skole

Unge, der har en praktikplads,

kan begynde deres uddannelse

ude i virksomheden.

Unge, der gerne vil snuse til flere

fag, kan starte uddannelsen på

skolen.

Praktikstedet skal godkendes af erhvervsskolen,

der også hjælper virksomheden

med det administrative arbejde.

Mesterlære

Nogle unge er mest motiverede for praktisk

oplæring. Mesterlære betyder, at man

gennemfører den første del af uddannelsen

ude i virksomheden. Erhvervsskolen

hjælper med at lave en uddannelsesplan

for det, den unge skal lære i virksomheden.

Støtte fra forældre og mentorer

Det kræver en stor indsats at gennemføre

en uddannelse. Den unge skal være aktiv

og selv tage ansvar for at fuldføre den.

Men der kan komme perioder, hvor det er

hårdt: Når det er svært i skolen, når man

skal finde praktikplads, eller når endnu

en kold dag på byggepladsen venter.

Derfor har den unge brug for opbakning

fra sin familie.

En mentor kan også være en støtte igennem

uddannelsen. Alle erhvervsskoler

kan tilbyde mentorer. En mentor kan

snakke med de unge om skole og praktik.

Men også om personlige forhold, der har

betydning for uddannelsen.

4


De unge skal vælge selv – og støttes af os!

Mor smurte madpakker og far

købte en scooter for at lette den

lange transport. Da Öznur havde

valgt at tage en uddannelse som

frisør, bakkede forældrene hende

op. Selv om de helst ville have, at

hun startede på gymnasiet.

Çiçek Çolak,

hjemmegående.

Mustafa Çolak,

fabriksarbejder.

Der er begrænsede pladser på

frisøruddannelsen. Man kan altid blive

optaget, hvis man har skaffet sig en

praktikplads.

Öznur arbejder nu i en frisørsalon i

København.

”Det var faktisk min brors idé, at

jeg skulle være frisør,” fortæller

Öznur på 21. Hun har sat sig til

rette i de dybe sofaer sammen

med sine forældre, Mustafa og

Çiçek. Familien har boet i den lille

landejendom i næsten tyve år.

Öznurs far har været fabriksarbejder,

siden han kom til Danmark

som 17-årig. Hendes mor passer

huset og haven.

Det er vigtigt for Mustafa og Çiçek,

at børnene får en uddannelse.

”Jeg spurgte meget til uddannelser

i min omgangskreds,” siger

Mustafa. ”Derfor kendte jeg lidt til

mulighederne. Men det er klart,

at der er en masse uddannelser,

som vi forældre ikke kender.”

Gymnasie- eller

erhvervsuddannelse

”Jeg ville gerne have, at hun

tog en studentereksamen eller

startede på handelsskolen. Jo

højere uddannelse, jo bedre!”

siger Mustafa. ”Til skole-hjemsamtalerne

snakkede vi altid med

lærerne om uddannelse. De var

enige med mig: Öznur kunne godt

klare gymnasiet. Men hun måtte

vælge selv!”

Og Öznur havde sine egne planer.

”Jeg har altid interesseret mig for

skønhed og pleje, og i 10. klasse

blev jeg ’hjælpepige’ i en frisørsalon.

Det var et godt sted, og

de ville gerne ansætte mig som

frisør-elev.” Tiden som hjælpepige

var en god investering. Det kan

ellers godt være svært at finde en

praktikplads.

Frisøruddannelsen ligner mange

andre erhvervsuddannelser. Den

tager fire år og starter med et

skoleophold på et halvt år. ”Det

er hårdt at tage en uddannelse.

Tidligt op, lang transport og sene

dage i salonen. Jeg ved ikke, om

jeg havde klaret det uden mine

forældres opbakning.”

Öznurs mor ville gøre alt for, at

hendes datter kunne gennemføre

uddannelsen. ”Jeg sørgede for at

Öznur kom op hver morgen. Og

jeg smurte en god madpakke til

hende. Og så skulle hun ikke lave

noget husarbejde herhjemme,”

griner hun og hælder mere the i

de små glas.

”Min far har også støttet mig meget”

fortæller Öznur. ”Engang

købte han en scooter til mig, så

jeg kunne komme ind til salonen.

Senere købte jeg selv en bil.”

Svendegilde

Efter fire år skulle Öznur op til en

eksamen, svendeprøven.

”Det var en fantastisk dag,”

fortæller Öznur og viser invitationen

frem. Min mester kom ud på

frisør-skolen med gaver og champagne.

Min far havde købt en

frisørsaks til mig til 4000 kroner

og min mor gav mig et ur!”

Men glæden var ligeså stor for

Öznurs forældre. Den første af

deres tre børn har nu fået en uddannelse.

”Vi inviterede til svendegilde på

en restaurant. 25 mennesker. Jeg

var meget stolt af min datter! Det

er jeg hver gang, jeg ser hende,”

siger Mustafa.

5


Isaak Ter-Vardanian er i dag selvstændig elinstallatør.

Videreuddannelse og egen virksomhed

Karrieren kan gå mange veje med en

erhvervsuddannelse. Der er gode muligheder

for at bygge ovenpå den faglige

viden, man har fået. Det gælder både for

de korte og de lange uddannelser. Man

kan f.eks. læse videre til ingeniør, sygeplejerske

eller installatør.

Mange fag giver også mulighed for at

starte egen virksomhed – det kan være

murerfirma, frisørsalon, butik, låsesmed

eller rengøringsfirma.

Adgangskrav

Man kan blive optaget på en erhvervsskole

efter 9. klasse. Enkelte uddannelser

og indgange har adgangsbegrænsninger.

Det er uddannelser, der har stor søgning,

og hvor det derfor er svært at få praktikplads.

Tosprogede unge, der ikke har fulgt den

almindelige skolegang, skal i nogle

tilfælde bestå en danskprøve, før de kan

begynde en erhvervsuddannelse.

Økonomi

Det er gratis at tage en uddannelse på en

erhvervsskole.

Eleven er ansat i virksomheden – det vil

sige, at den unge får elevløn fra det øjeblik

han eller hun har en uddannelsesaftale

med en virksomed. Lønnen er typisk

på kr. 7-9.000 kroner om måneden, når

de starter. Lønnen er afhængig af uddannelse

og alder.

Hvis den unge starter det første skoleophold

uden at have en uddannelsesaftale,

kan han eller hun få økonomisk støtte –

SU – fra den danske stat, hvis en række

krav er opfyldt. Få mere at vide på

www.su.dk eller hos skolernes vejledere.

6


Vejledning og mere viden

Hvad laver en veterinærsygeplejerske

Er der forskel på en industrisvejser og

en industritekniker Hvilke uddannelser

skal man vælge, hvis man godt vil være

ingeniør Og hvor svært er det at finde

en praktikplads

I kan finde oplysninger om de enkelte

uddannelser på internettet. Men det er

også en fordel at mødes med en vejleder.

Her kan I tale om lige netop jeres barns

ønsker og forudsætninger.

Vejledning på UU-centre

UU er en forkortelse for Ungdommens

Uddannelsesvejledning og er for unge

under 25 år. Forældrene må naturligvis

godt komme med! Her kan I få vejledning

om hele uddannelsessystemet. Find det

nærmeste UU-center på www.ug.dk

Vejledere på erhvervsskolerne

Der er vejledere på alle erhvervsskoler.

De kan fortælle om de enkelte erhvervsuddannelser.

Alle skoler tilbyder introduktion-

og brobygningsforløb, hvor unge

kan snuse til flere forskellige uddannelser.

Skolerne kan også tilbyde erhvervsrettet

danskundervisning.

www.ug.dk

Find den alfabetiske oversigt over danske

uddannelser på UddannelsesGuiden. Alle

uddannelser er grundigt beskrevet: Uddannelsens

opbygning, længde, fremtidsmuligheder

mm.

www.praktikpladsen.dk

Her kan I se hvilke fag, der søger elever.

Det giver også et fingerpeg om, hvor det

kan være svært at finde en praktikplads.

Hvad laver en industrioperatør

En industrioperatør styrer og tilser

maskiner i industrien. På uddannelsen

lærer man at betjene de

computerstyrede produktionsanlæg

og at planlægge en produktionsopgave.

Industrioperatører

arbejder f.eks. inden for mad,

medicin, møbler eller elektronik.

Hvad er den pædagogiske

grunduddannelse

Uddannelsen kvalificerer til pædagogisk

arbejde med børn og unge.

Det kan være som pædagogmedhjælper

i en børnehave, klub eller

døgninstitution. Eller som dagplejer

i eget hjem. Skoleopholdene er

på i alt et år – praktiktiden på 7 ½

måned.

Hvad er en finansuddannelse

Det er en uddannelse for unge,

der ønsker at arbejde i bank,

forsikringsselskab eller realkreditinstitut.

På finansuddannelsen

lærer eleverne at betjene og vejlede

kunder, oprette bankkonti,

vurdere låneansøgninger eller

behandle forsikringssager.

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

7


Fra svejserøg til skrivebord

Jeg bruger min

baggrund som smed

hele tiden; når jeg

tegner, skriver, og

når jeg snakker med

folk

I flere år stod han selv

med gnister om ørerne og

svejsede trapper, altaner

og andre konstruktioner.

I dag besøger han

byggepladserne som

byggeleder. Carsten

Sørensen startede sin

karriere som smed, men

har siden videreuddannet

sig til bygningsingeniør

Hvorfor valgte du en erhvervsuddannelse

– Jeg havde snuset til flere forskellige

uddannelser, og jeg har

kørt taxa og bus og meget andet...

Da jeg startede i lære som smed,

opdagede jeg, at det var både

sjovt og kreativt. Det havde jeg

ikke mødt andre steder i uddannelsessystemet.

At skabe et

produkt - og mærke, at man bliver

bedre og bedre - det er tilfredsstillende.

Som håndværker er der et

resultat hver dag!

Hvad kunne du godt lide ved

arbejdet som smed

– Jeg kunne godt lide restaurering

af gamle bygninger. Dér var min

egen indflydelse stor: Hvordan

skal jeg løse denne her opgave

Men det er også sjovt at arbejde

med nye konstruktioner. Det kræver,

at man kan arbejde præcist

efter en tegning.

Hvilke opgaver

har du som ingeniør

– Jeg har været med til at føre

tilsyn med betonkonstruktionerne

i Storebæltstunnelen og

projekteret landgangsfaciliteter

i Købehavns Havn. Derudover er

jeg byggeleder på byggepladser.

Det betyder, at jeg kommer meget

rundt, og møder mange forskellige

mennesker. Men jeg kan

også både tegne og beregne nye

projekter.

Er der fordele ved at blive ingeniør

på den måde

– I høj grad! Jeg har en kæmpe

fordel, når vi arbejder med stål

og bygningskonstruktioner. Jeg

har selv stået med tingene i

hænderne og kan hurtigt se, hvad

der kan lade sig gøre. Og så har

jeg selv arbejdet på byggeplads.

Det vil sige, at jeg har nemt ved at

snakke med gutterne der...

Hvorfor læste du videre

– Jeg havde fundet et fag, som

jeg var god til. Det gav mig lyst

og mod til at komme videre. Og

så har jeg nok altid forestillet

mig, at jeg skulle have en boglig

uddannelse.

Kigger I positivt på en erhvervsuddannelse,

når I ansætter nye

ingeniører

– Ja, det gør vi. Vi laver mange

forskellige projekter indenfor

bygge og anlæg. Derfor vil vi godt

have ingeniører, der har en faglig

baggrund.

Carsten Sørensen er rådgivende ingeniør

i et mindre københavnsk firma.

8


Dyr, planter og natur

Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg

I Danmark producerer vi både kartofter,

mælk, svinekød, korn, juletræer og potteplanter.

Derfor er der brug for unge, der vil

arbejde i landbruget og på gartnerier.

Den unge lærer at dyrke de mange forskellige

afgrøder og at producere husdyr, for eksempel

kvæg, svin, høns og mink. Moderne

landbrug og gartnerier er store virksomheder

med højteknologisk produktion. En del af

arbejdet foregår bag computeren eller med

at betjene avancerede maskiner. På uddannelserne

får eleven derfor kendskab til

økonomi, regnskab og planlægning. Man

lærer også at styre og vedligeholde virksomhedens

tekniske indretninger.

Uddannelser

Anlægsgartner

Dyrepasser

Faglært landmand

Greenkeeperassistent

Landbrugsuddannelsen

Produktionsgartner

Skov- og naturtekniker

Veterinærsygeplejerske

Væksthusgartner

Kendskab til biologi, miljø og økologi er en

vigtig del af alle uddannelser.

Det tjener de om året, kroner

Landmand 282.000

Anlægsgartner 326.000

Veterinærsygeplejerske 353.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse

videre til driftsleder, agrarøkonom,

jordbrugsteknolog eller agronom

Prins Joachim er også landmand

– Nogle af mine venner siger, at

jeg kommer til at lugte, når jeg

arbejder med dyr. Men jeg er så

glad for min uddannelse, at det

ikke påvirker mig, hvad de siger.

Prins Joachim er også uddannet

landmand. Jeg har været i praktik

på en gård, hvor jeg blandt andet

passede kvæg. Jeg har også

arbejdet på en svinefarm og på

en minkfarm. Det er ikke forbudt

for muslimer at arbejde med

svin, bare man ikke spiser kødet.

Mange udlændinge tror, det er

hårdt at arbejde som landmand.

Det er fordi, de sammenligner

med forholdene i deres hjemland.

Men her har vi maskiner til det

hårde arbejde.

10


Mad til mennesker

Vi forarbejder og fremstiller fødevarer

eller tilbereder, sælger og serverer

måltider. Vi rådgiver om kost,

ernæring og madoplevelser

Unge, der vælger én af disse uddannelser, lærer

at arbejde professionelt med mad. Nogle

vælger at producere fødevarer på slagterier

og mejerier. Andre drømmer om at tilberede

mad på restauranter, caféer eller i store

institutionskøkkener. Alle, der beskæftiger

sig med mad, skal lære om råvarer, hygiejne,

sundhed og ernæring. Eleven vil også få

kendskab til f.eks. planlægning, økonomi og

kundekontakt.

Flere af uddannelserne er efterspurgte i

udlandet.

Uddannelser

Bager og konditor

Detailslagter

Ernæringsassistentuddannelsen

Ferskvareassistent

Gastronom – blandt andet kok

Hotel- og fritidsassistent

Industrislagter

Mejerist

Receptionist

Tarmrenser

Tjener

Det tjener de om året, kroner

Mejerist 366.000

Detail slagter 362.000

Bager og konditor 321.000

Der er mange muligheder for at

videreuddanne sig – f.eks. til

diætist, økonoma, hortonom eller

serviceøkonom.

Nawaz Mhtar

afghaner,

landbrugselev

Nawaz Mhtar kom til Danmark

i 2000. Han er flygtning fra

Afghanistan. I hjemlandet er

der flere i hans familie, der

beskæftiger sig med landbrug.

Men Nawas er den første der

tager en landbrugsuddannelse.

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

11


Produktion og udvikling

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller

håndværks- og industriprodukter

Møbler, medicin, vindmøller og kagedåser. I

dag bliver de fleste produkter fremstillet af

computerstyrede robotter. Derfor er moderne

teknologi og processtyring vigtige emner på

flere af uddannelserne indenfor Produktion

og udvikling. Andre uddannelser, som f.eks.

smed og finmekaniker, har mere fokus på

håndværk.

På de fleste af uddannelserne lærer de unge

at arbejde med jern, stål og metaller. Men

der er også uddannelser, hvor materialerne

først og fremmest er læder, træ, keramik og

plast.

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse videre

til maskinmester eller produktionsteknolog.

Eller man kan tage et kursus, der giver adgang

til ingeniøruddannelserne.

Uddannelsen kan bruges i

hjemlandet

Hashi har taget uddannelsen som

smed. ”Jeg fik min praktikplads

allerede tre måneder før, jeg blev

færdig på grundforløbet. Mange

tror, det kun handler om at svejse.

Men det er en uddannelse, hvor

man bl.a. lærer om monteringsteknik,

svejseteknik og at tegne

og bygge en masse ting. Jeg er

den første i familien, der har taget

en håndværkeruddannelse. De er

meget stolte af mig.”

12

Find alle uddannelserne på www.ug.dk


Uddannelser

Aluminiumsoperatør

Beklædningshåndværker

Beslagsmed

Bådserviceassistent

CNC-teknikuddannelsen

Elektronikoperatør

Finmekaniker

Former

Forsyningsoperatør

Industrioperatør

Industrisvejser

Industriteknikeruddannelsen

Køletekniker

Laboratorietandtekniker

Låseassistent

Maritime håndværksfag

Plastsvejser

Porcelænsmaler

Pottemager

Procesoperatør

Skibsbygger

Skibsmekaniker

Skibsmontør

Skomager

Smed

Teknisk designer

Urmager

Vindmølletekniker

Værktøjssliber

Værktøjsuddannelsen

Ædelmetalstøber

Ædelsmed

Ædelstensfatter

Metalsmed

Modelsnedker

Montageoperatør

NDT-teknikeruddannelsen

Oliefyrstekniker

Ortopædist

Overfladebehandler

Plastmager

Det tjener de om året, kroner

Industrioperatør 285.000

Smed 352.000

Teknisk tegner 365.000

Jeg har planer om at

åbne en smede virksomhed

i Somalia sammen med en

ven. Der er et stort behov

for dygtige smede i mit

hjemland

Hashi Jeilani Bobo

var 13 år, da han

kom til Danmark fra

Somalia.

13


Merkantil

Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder

og virksomheder

Den merkantile vej er en god start for unge,

der ønsker at arbejde inden for kontor, handel,

finansverdenen eller i en butik. Flere af

uddannelserne er internationalt orienterede,

hvor det er en fordel at kende til flere sprog.

Uddannelserne starter for det meste på en af

landets handelsskoler med handelsskolernes

grundforløb (hg).

Inden for handel kan man vælge at tage en

butiksuddannelse eller beskæftige sig med

indkøb til f.eks. butikskæder. Med en kontoruddannelse

kommer man til at arbejde med

administration, sagsbehandling, økonomi og

regnskab – i det offentlige eller i en virksomhed.

Der er mange muligheder for at specialisere

sig – f.eks. til lægesekretær eller

indenfor spedition og shipping.

Uddannelser

Detailhandelsuddannelse (butik)

Ferskvareassistentuddannelsen

Finansuddannelsen

Generel kontoruddannelse

Handelsuddannelse med specialer

Kontorserviceuddannelse

Kontoruddannelse med specialer

Kundekontaktcenteruddannelse

Sundhedsservicesekretær

Alle uddannelserne giver gode

karrieremuligheder. Man kan f.eks. læse videre

til markedsføringsøkonom, finansøkonom

eller revisor. Man kan også videreuddanne

sig indenfor international handel og

markedsføring.

Det tjener de om året, kroner

Finansuddannelsen 441.000

Generel kontoruddannelse 350.000

Plads til familie og arbejde

Efter 10. klasse startede Rosa på

handelsskolen. Senere fik hun

praktikplads i Matas, hvor hun

stadig er ansat.

– Min arbejdsgiver siger, at jeg er

en dygtig sælger, og jeg oplever,

at mine kunder er glade for

mig. Jeg har igennem min uddannelse

udviklet mig personligt og

har ikke et eneste øjeblik fortrudt

mit valg. Mit mål og drøm er at få

min egen butik en dag, men først

vil jeg gerne være bestyrer af en

butik. Jeg vil også gerne stifte

familie og få børn.

14


Medieproduktion

Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter

Web, film, trykte medier og tv. Uddannelserne

på Medieproduktion handler om at kunne

formidle et budskab.

Unge, der vælger denne indgang til deres erhvervsuddannelse,

kan arbejde med lay out,

webløsninger, hjemmesider eller med tv- og

videoproduktioner. De lærer at beherske det

tekniske udstyr, der er en del af moderne

medieproduktion. I praksis går det ud på

at integrere lyd, tekst, grafik og billeder ved

hjælp af it-værktøjer. Hvad enten man skal

lave en pjece eller en informationsvideo, lærer

man at tilrettelægge den fra start til slut.

Uddannelser

Digital media

Film- og TV-produktionuddannelsen

Fotograf

Grafisk tekniker

Mediegrafiker

Web-integrator

Skiltetekniker

Der er mange unge, der godt vil arbejde i

denne branche. Derfor er der rift om både

praktikpladser og job.

Der er adgangbegrænsning på indgangen

Medieproduktion. Unge, der på forhånd har

fundet en praktikplads, har fri adgang.

Det tjener de om året, kroner

Grafisk tekniker 408.000

Skiltetekninker 324.000

Efter endt uddannelse kan man f.eks.

læse videre til multimediedesigner eller

tage en uddannelse i medieproduktion og

ledelse.

Min bror er begyndt

på den samme

uddannelse og har

også fået en praktikplads

i Matas

Rachel Houstar Rashid (Rosa),

der har kurdisk baggrund,

kom til Danmark i 1989.

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

15


Bil, fly og andre transportmidler

Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne,

motorcykler, fly og andre transportmidler

Reparation og vedligeholdelse af transportmidler

– lige fra cykler til fly. Det handler

uddannelserne om på indgangen Bil, fly og

andre transportmidler. Det kræver kendskab

til teknologi. Både for at kunne bruge

teknologisk værktøj og for at reparere de

elektroniske systemer, der findes i moderne

køretøjer.

Det meste arbejde foregår på værksteder.

Men fejlfinding og reparation kan også

foregå hos kunden, f.eks. når det drejer sig

om entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner.

Uddannelser

Cykel- og motorcykeluddannelsen

Entrepenør- og

landbrugsmaskinuddannelsen

Flymekaniker

Karosserismed

Mekaniker

Vognmaler

Det tjener de om året, kroner

Vognmaler 350.000

Mekaniker 352.000

Flymekaniker 456.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse videre

til maskinmester eller produktionsteknolog.

Der er også gode muligheder for at blive

værkfører/ værkstedsleder eller selvstændig.

Bülent Koyuncu

er kurder. Han

har taget

den 3-årige

uddannelse til

lastbilchauffør

Det er ikke så nemt,

som mange tror. Der

er f.eks. meget papirarbejde

forbundet med

at være lastbilchauffør i

Europa i dag.

16


Transport og logistik

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for,

at de kommer frem til tiden

Unge, der interesserer sig for biler, lastbiler,

motorcykler, kraner og fly, kan vælge denne

indgang til erhvervsuddannelserne. Den

fører til uddannelser, hvor man beskæftiger

sig med transport af personer og gods.

De unge bliver undervist i, hvordan motorer,

bremser og styretøj virker - lærer at reparere

og vedligeholde dem. På et lager og i et

transportfirma er det også vigtigt at kende

til transport og logistik: Hvordan kommer

varerne frem hurtigt, billigt og sikkert

Uddannelser

Chauffør

Lageruddannelsen

Lufthavnsoperatør

Postoperatør

Redder

Togklargører

Det tjener de om året, kroner

Lageruddannelsen 300.000

Redder 343.000

Togklargører 399.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse

videre til transportlogistiker eller tage en

uddannelse i international transport og

logistik.

I Danmark er lastbilchauffør en

uddannelse

Bülent har altid interesseret sig

for lastbiler og store køretøjer, og

det har altid været hans drøm at

blive lastbilchauffør. I dag arbejder

han i det det firma, hvor han

var i praktik. Han synes, at det er

spændende at styre og at have

kontrol over sin lastbil. Han kører

også tit til udlandet med varer.

– Jeg oplever altid noget nyt, og

jeg tjener godt – det kan jeg se på

min lønseddel hver måned.

Mine forældre er meget glade for,

at jeg har fået en uddannelse og

har et arbejde. Min far var lastbilchauffør

i Tyrkiet, men dernede er

det bare ikke en uddannelse.

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

17


Sundhed, omsorg og pædagogik

Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje

Denne indgang er for unge, der ønsker at

beskæftige sig med sundheds- og omsorgsarbejde

eller med pædagogisk udvikling. På

uddannelserne lærer de unge at tage sig af

andre mennesker. De lærer også at tackle

de problemer, der kan opstå i forbindelse

arbejdet.

Med en sundhedsuddannelse kan man

arbejde på hospital, plejehjem eller hos en

tandlæge. Man kan også beskæftige sig med

handicappede eller ældre, der skal have

hjælp i deres eget hjem.

På den pædagogiske grunduddannelse lærer

man om børn i alle aldre. Uddannelsen er

rettet imod arbejdet som pædagogmedhjælper

eller dagplejer.

Uddannelser

Den pædagogiske grunduddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent

Tandklinikassistent

Det tjener de om året, kroner

Social- og sundhedsassistent 328.000

Tandklinikassistent 288.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse

videre til sygeplejerske, tandplejer eller

pædagog.

Religion er ingen barriere

– Jeg er rigtig glad for mit job. Jeg

kan godt lide at hjælpe mennesker

og tage mig af dem. Mange

gange føler jeg, at jeg er med til at

give de ældre en bedre livskvalitet.

Selve uddannelsen er også spændende,

fordi man har forskellige

fag, som psykologi, sygdomslære,

omsorg og pleje og hygiejne.

Derudover kan man altid læse

videre, f.eks. til sygeplejerske. Det

har aldrig været et problem for

mig, at jeg går med tørklæde på

mit arbejde. Jeg har gode kolleger

og de ældre, som jeg plejer og

passer, er også meget glade for

mig. Det betyder meget for mig, at

de respekterer mig og min tro.

18


Krop og stil

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt

velvære samt personlig stil og design

Trends, hår, fitness og kosmetik. Unge, der

gerne vil arbejde professionelt med kroppens

sundhed, med udseende og personlig

stil kan uddanne sig til frisør, fitnessinstruktør

eller kosmetiker.

På fitnessinstruktøruddannelsen får eleven

kendskab til, hvordan man holder kroppen

sund og træner forskellige muskelgrupper.

På uddannelserne til frisør og kosmetiker

lærer eleven at opbygge en personlig stil ved

hjælp af frisure, kosmetik og udsmykning.

Den unge lærer at vejlede og rådgive folk

om deres udseende og personlige udtryk.

Ansigts- og hovedbundsmassage og neglebehandlinger

er også en del af uddannelsen.

Uddannelser

Fitnessinstruktør

Frisør

Kosmetiker

Mange frisører og

kosmetikere bliver

selvstændige og får

egen virksomhed.

Der er adgangbegrænsning på indgangen

Krop og stil. Unge, der på forhånd har fundet

en praktikplads, har fri adgang.

Det tjener de om året, kroner

Frisør 293.000

Kosmetiker 284.000

Hamda er social- og

sundhedshjælper

og arbejder på et

plejecenter for ældre

mennesker

Hamda Karzoun har palæstinensisk

baggrund. Hun

er social- og sundhedshjælper.

Uddannelsen

tager ét år og to måneder.

De unge får elevløn under

hele uddannelsen.

BOX 1

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

19


Bygge og anlæg

Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om

bygninger og anlæg

Denne vej er for unge, der godt vil arbejde på

byggepladser. Unge, der vælger at uddanne

sig indenfor Bygge og anlæg kommer til at

bygge og vedligeholde huse, veje, broer og

havne. En vigtig del af uddannelsen er kendskab

til specialværktøj og teknisk avanceret

udstyr. De unge kommer også til at lære om

de mange forskellige byggematerialer – træ,

glas, tegl, aluminium og stål – og at lave

arbejdstegninger.

Med en uddannelse inden for Bygge og

anlæg er der gode muligheder for at starte

eget firma.

God løn til ’toiletmanden’

– Nogle af mine venner siger, at

jeg er en ’toiletmand’. Men jeg

griner og siger, at jeg kommer

til at tjene flere penge end dem.

Som VVS’er laver man nemlig

meget andet end at montere toiletter

– f.eks. arbejdstegninger.

Og man arbejder tit sammen med

ingeniører og elektrikere.

Hvis jeg havde valgt at gå på gymnasiet

og satse på en ingeniøruddannelse,

er jeg bange for, at jeg

ville have afbrudt uddannelsen

på grund af de faglige krav. Uddannelsen

som VVS’er har styrket

min selvtillid. Jeg vil ikke afvise,

at jeg vil læse videre, når jeg

bliver færdig.

20


Mansur Sheik kom til

Danmark fra Somalia

som 13-årig. I dag er han

selvstændig murer.

Jeg driver min

egen virksomhed

– Jeg drømte lige som mange andre om at læse til

ingeniør, men så hørte jeg om mureruddannelsen. Det

er en uddannelse, hvor du både får teoretisk og praktisk

viden. I dag driver jeg min egen virksomhed, og jeg er

stolt af det, jeg har opnået.

Mansurs forældre ønskede, at han valgte en anden uddannelse.

Alligevel besluttede de sig for at bakke ham

op. Nu er de meget stolte af ham.

Uddannelser

Anlægsstruktør, bygningsstruktør

og brolægger

Boligmonteringsuddannelsen

Byggemontagetekniker

Bygningsmaler

Glarmester

Maskinsnedker, trædrejer og

produktionsassistent

Det tjener de om året, kroner

VVS-uddannelsen 394.000

Murer 392.000

Glarmester 320.000

Efter uddannelsen kan man f.eks.

læse videre til ingeniør eller

bygningskonstruktør.

Murer

Skorstensfejer

Snedker

Stenhugger

Stukkatør

Tagdækker

Teknisk isolatør

Træfagenes byggeuddannelse (bl.a. tømrer)

VVS-uddannelsen

Mohsen N.

Rashad er i lære

som VVS’er

Mohsen N. Rashad

kommer fra Irak. Som

17-årig kom han til

Danmark som flygtning.

Efter et brobygningsforløb

på en erhvervsskole kom

han i lære som VVS’er.

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

21


Strøm, styring og it

Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer

og itsystemer inden for byggeri, bolig og erhverv

Unge, der interesserer sig for sig for elektronik,

computerteknologi og industrirobotter

bør vælge denne indgang til deres erhvervsuddannelse.

Mange af arbejdspladserne

findes i industrien, hvor man opbygger,

vedligeholder og reparerer de systemer, der

styrer produktionen. Under uddannelsen lærer

de unge at teste og finde fejl ved forskellige

anlæg og installationer.

Dette er også indgangen til uddannelser,

hvor man kommer til at servicere kontorer;

for eksempel installere computere, løse problemer

og finde fejl på pc’ere, computer- og

telefonnetværk.

Uddannelser

Automatik- og procesuddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen

Elektriker

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Frontline pc-supporter

Frontline radio-tv-supporter

Industriel reparatør

Teater- og udstillingstekniker

Det tjener de om året, kroner

Elektriker 384.000

Elektronik- og

svagstrømsuddannelsen 464.000

Frontline radio-tv-supporter 404.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse

videre til installatør, datanom eller

multimediedesigner.

Seelan

Mariampillai

kommer fra

Sri Lanka

Uddannelse giver selvtillid

Seelan er uddannet elektriker.

Lige som mange andre unge

drømte han om at blive ingeniør

og startede derfor på gynmasiet.

Det var ikke det rigtige valg, og

studievejlederen rådede ham til

at tage en erhvervsuddannelse.

”At være elektriker er spændende,

og jeg fik arbejde i det samme

firma, hvor jeg var i praktik. Når

jeg ser tilbage, er jeg meget glad

for, at jeg blev elektriker. Det har

øget min selvtillid. Fordi jeg har

afsluttet en uddannelse, har jeg

i dag lyst til at fortsætte med en

videregående uddannelse.

22


Bygnings- og brugerservice

Vi servicerer og sikrer faciliteter og events

Før i tiden havde vagten, viceværten og rengøringsassistenten

ikke nogen uddannelse.

I dag kræver det kendskab til f.eks. miljø, hygiejne,

bygningsadministration og teknik at

varetage disse job. Arbejdspladserne er ofte

store bygninger, anlæg og boligkomplekser,

hvor der kommer mange mennesker. Unge,

der vælger én af uddannelserne i Bygningsog

brugerservice, skal derfor være serviceorienterede

og gode til at kommunikere.

På denne indgang er der gode muligheder

for at vælge en kort uddannelse.

Uddannelser

Ejendomsservice-tekniker

Serviceassistent

Sikkerhedsvagt

Det tjener de om året, kroner

Sikkerhedsvagt 275.000

Serviceassistent 253.000

Ejendomsservice-tekniker 327.000

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse

videre til bygningskonstruktør.

Ferdi Er kommer

fra Tyrkiet

Uniform og god løn

Ferdi er ved at uddanne sig til sikkerhedsvagt.

Det tager 1½ år.

”Jeg elsker at gå i uniform, og

jeg oplever også, at folk viser

respekt for mig og mit arbejde.

Mine forældre er stolte hver gang,

jeg kommer hjem fra arbejde i

uniform. Jeg tror også min yngste

bror ser op til mig.

Uddannelsen har givet mig stolthed

og respekt. Man får en god

løn, også under uddannelsen.

Min plan er at blive i branchen

nogle år og få en masse erfaring.

Måske vælger jeg bagefter at læse

videre.”

Find alle uddannelserne på www.ug.dk

23


Har I tænkt på en erhvervsuddannelse

Teknik, sundhed, håndværk, kontor, transport eller handel. Der er langt over 100

forskellige erhvervsuddannelser i Danmark, og de dækker alle brancher.

Hvis I har en datter eller søn, der skal til at vælge uddannelse, så er en

erhvervsuddannelse én af mulighederne.

Denne pjece fortæller om erhvervsuddannelserne: om skole og praktik,

karrieremuligheder og økonomi. Der er også en præsentation af de 12 nye indgange til

uddannelserne.

Pjecen er udgivet af Integrationsministeriets kampagne, Brug for alle unge. Kampagnen

støtter, at flere unge – og særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk

gennemfører en uddannelse, der kan give dem et job. Brug for alle unge informerer og

rådgiver unge og deres forældre om mulighederne i det danske uddannelsessystem og

på arbejdsmarkedet.

Læs mere om kampagnen på www.brugforalleunge.dk

Pjecen er støttet økonomisk af Den Europæiske Socialfond.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!