09.01.2015 Views

dansk - Brug for alle unge

dansk - Brug for alle unge

dansk - Brug for alle unge

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Forældrein<strong>for</strong>mation om<br />

erhvervsuddannelser i Danmark<br />

– en god fremtid


En erhvervsuddannelse er et godt valg<br />

Alle <strong>for</strong>ældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde.<br />

Men hvilken uddannelse skal de <strong>unge</strong> vælge<br />

Denne pjece handler om erhvervsuddannelserne. Det er en gruppe<br />

af uddannelser, der har det til fælles, at de <strong>unge</strong> lærer deres fag i en<br />

virksomhed. Fagene spænder fra håndværk og industri til sundhed og<br />

handel.<br />

Der er mange <strong>for</strong>dele ved at tage en erhvervsuddannelse.<br />

De <strong>unge</strong>...<br />

... får nemt job efter uddannelsen<br />

... lærer det meste af deres fag gennem praktisk arbejde<br />

... får selvtillid - arbejdet giver synlige resultater hver dag<br />

... får løn under uddannelsen<br />

... har gode muligheder <strong>for</strong> at videreuddanne sig<br />

... har gode muligheder <strong>for</strong> at starte egen virksomhed<br />

Som <strong>for</strong>ældre kan vi gøre meget <strong>for</strong>, at vores børn starter på en uddannelse,<br />

der passer til dem og deres ønsker. Vi kan diskutere mulighederne,<br />

stille spørgsmål og lytte til deres overvejelser. Det er også en god<br />

investering at snakke med de vejledere, der kender uddannelsessystemet<br />

og arbejdsmarkedet.<br />

I sidste ende må de <strong>unge</strong> selv træffe valget. En erhvervsuddannelse<br />

er et godt valg!<br />

Erhvervsuddannelserne<br />

kaldes ofte <strong>for</strong><br />

EUD<br />

Voksne kan<br />

også tage en<br />

erhvervsuddannelse.<br />

Har man relevant<br />

erhvervserfaring,<br />

bliver uddannnelsen<br />

afkortet.<br />

Forældrein<strong>for</strong>mation om erhvervsuddannelser i Danmark – en god fremtid. Udgivelsen er finansieret af<br />

Integrationsministeriet, <strong>Brug</strong> <strong>for</strong> <strong>alle</strong> <strong>unge</strong>, med støtte fra Den Europæiske Socialfond og er udgivet i samarbejde<br />

med Undervisningsministeriet. 2. udgave, 1. januar 2008. Oplag i alt 30.000. Udarbejdet i samarbejde med Dansk<br />

Flygtningehjælps Tolkeservice og Undervisningsministeriet. Udgivet på <strong>dansk</strong>, arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu.<br />

Grafisk design og sats: GrafikDesign. Tryk: Toptryk. ISBN 978-87-92275-17-2. Pjecen kan rekvireres hos Toptryk på<br />

www.toptryk.dk - tryk på knappen KundeCenter.<br />

Statistik s.10-23. Gennemsnitlig årsløn inklusiv pension, Dansk Arbejdsgiver<strong>for</strong>ening 2006.<br />

2


Hvad er en erhvervsuddannelse<br />

Elektrikeren, mureren, social-og sundhedshjælperen<br />

og den butiksuddannede.<br />

De har <strong>alle</strong> en erhvervsuddannelse. Det<br />

har industriteknikeren, web-integratoren<br />

og porcelænsmaleren også.<br />

Vi møder mennesker med erhvervsuddannelser<br />

<strong>alle</strong> vegne: På hospitaler,<br />

kontorer og byggepladser, i butikker og<br />

industrivirksomheder.<br />

Skole og praktık. Erhvervsuddannelserne<br />

er kendetegnet ved, at de <strong>unge</strong><br />

skiftevis går på skole og er i praktik i en<br />

virksomhed. På de fleste uddannelser<br />

fylder praktikken væsentligt mere end<br />

skoleopholdene.<br />

Erhvervsskoler. Skoleopholdene <strong>for</strong>egår<br />

på en af landets mange erhvervsskoler.<br />

Social-og sundhedsskoler, tekniske<br />

skoler, handelsskoler og landbrugsskoler<br />

er <strong>alle</strong> sammen erhvervsskoler.<br />

Korte og lange uddannelser. En<br />

erhvervsuddannelse varer mellem 1½<br />

og 5½ år. De fleste erhvervsuddannelser<br />

tager 3 - 4 år. Mange af de korte erhvervsuddannelser<br />

(omkring 2 år) er nye – og<br />

der<strong>for</strong> ikke så kendte.<br />

Svendeprøve. Eleverne afslutter deres<br />

uddannelse med en svendeprøve. Det er<br />

den afsluttende eksamen. Svendeprøven<br />

fejres ofte med et svendegilde.<br />

Bagerelev Samer Atef Mohamad sammen med<br />

bagermester Dan Hansen.<br />

3


Indgangen til en uddannelse<br />

Der er langt over 100 <strong>for</strong>skellige erhvervsuddannelser.<br />

Man starter uddannelsen<br />

gennem én af de 12 indgange:<br />

Bil, fly og andre transportmidler<br />

Bygge og anlæg<br />

Bygnings- og brugerservice<br />

Dyr, planter og natur<br />

Krop og stil<br />

Mad til mennesker<br />

Medieproduktion<br />

Merkantil<br />

Produktion og udvikling<br />

Strøm, styring og it<br />

Sundhed, omsorg og pædagogik<br />

Transport og logistik<br />

Forpraktik eller trainee<br />

15-18 årige, der godt vil prøve om et fag<br />

eller en branche er noget <strong>for</strong> dem, kan<br />

komme i <strong>for</strong>praktik eller trainee-<strong>for</strong>løb i<br />

en virksomhed inden<strong>for</strong> nogle brancher.<br />

Det giver også virksomheden mulighed<br />

<strong>for</strong> at lære den <strong>unge</strong> at kende. Der<strong>for</strong> kan<br />

<strong>for</strong>praktik eller trainee<strong>for</strong>løb være vejen<br />

til en praktikplads.<br />

Den <strong>unge</strong> får overenskomstmæssig løn.<br />

Praktikplads<br />

Praktikken er kernen i næsten <strong>alle</strong><br />

erhvervsuddannelser. En praktikplads<br />

kaldes også en læreplads. Det er her, de<br />

<strong>unge</strong> bliver oplært af kolleger i virksomheden,<br />

afprøver teorien og opnår rutine i<br />

arbejdsopgaverne.<br />

Som hovedregel skal man selv finde<br />

praktikpladsen. Inden <strong>for</strong> nogle brancher<br />

kan det være svært. Det skal man være<br />

opmærksom på, når man vælger uddannelse.<br />

Der<strong>for</strong> er det en god ide at tale<br />

med en vejleder <strong>alle</strong>rede før, man vælger<br />

uddannelse.<br />

Start i virksomheden<br />

eller på skole<br />

Unge, der har en praktikplads,<br />

kan begynde deres uddannelse<br />

ude i virksomheden.<br />

Unge, der gerne vil snuse til flere<br />

fag, kan starte uddannelsen på<br />

skolen.<br />

Praktikstedet skal godkendes af erhvervsskolen,<br />

der også hjælper virksomheden<br />

med det administrative arbejde.<br />

Mesterlære<br />

Nogle <strong>unge</strong> er mest motiverede <strong>for</strong> praktisk<br />

oplæring. Mesterlære betyder, at man<br />

gennemfører den første del af uddannelsen<br />

ude i virksomheden. Erhvervsskolen<br />

hjælper med at lave en uddannelsesplan<br />

<strong>for</strong> det, den <strong>unge</strong> skal lære i virksomheden.<br />

Støtte fra <strong>for</strong>ældre og mentorer<br />

Det kræver en stor indsats at gennemføre<br />

en uddannelse. Den <strong>unge</strong> skal være aktiv<br />

og selv tage ansvar <strong>for</strong> at fuldføre den.<br />

Men der kan komme perioder, hvor det er<br />

hårdt: Når det er svært i skolen, når man<br />

skal finde praktikplads, eller når endnu<br />

en kold dag på byggepladsen venter.<br />

Der<strong>for</strong> har den <strong>unge</strong> brug <strong>for</strong> opbakning<br />

fra sin familie.<br />

En mentor kan også være en støtte igennem<br />

uddannelsen. Alle erhvervsskoler<br />

kan tilbyde mentorer. En mentor kan<br />

snakke med de <strong>unge</strong> om skole og praktik.<br />

Men også om personlige <strong>for</strong>hold, der har<br />

betydning <strong>for</strong> uddannelsen.<br />

4


De <strong>unge</strong> skal vælge selv – og støttes af os!<br />

Mor smurte madpakker og far<br />

købte en scooter <strong>for</strong> at lette den<br />

lange transport. Da Öznur havde<br />

valgt at tage en uddannelse som<br />

frisør, bakkede <strong>for</strong>ældrene hende<br />

op. Selv om de helst ville have, at<br />

hun startede på gymnasiet.<br />

Çiçek Çolak,<br />

hjemmegående.<br />

Mustafa Çolak,<br />

fabriksarbejder.<br />

Der er begrænsede pladser på<br />

frisøruddannelsen. Man kan altid blive<br />

optaget, hvis man har skaffet sig en<br />

praktikplads.<br />

Öznur arbejder nu i en frisørsalon i<br />

København.<br />

”Det var faktisk min brors idé, at<br />

jeg skulle være frisør,” <strong>for</strong>tæller<br />

Öznur på 21. Hun har sat sig til<br />

rette i de dybe sofaer sammen<br />

med sine <strong>for</strong>ældre, Mustafa og<br />

Çiçek. Familien har boet i den lille<br />

landejendom i næsten tyve år.<br />

Öznurs far har været fabriksarbejder,<br />

siden han kom til Danmark<br />

som 17-årig. Hendes mor passer<br />

huset og haven.<br />

Det er vigtigt <strong>for</strong> Mustafa og Çiçek,<br />

at børnene får en uddannelse.<br />

”Jeg spurgte meget til uddannelser<br />

i min omgangskreds,” siger<br />

Mustafa. ”Der<strong>for</strong> kendte jeg lidt til<br />

mulighederne. Men det er klart,<br />

at der er en masse uddannelser,<br />

som vi <strong>for</strong>ældre ikke kender.”<br />

Gymnasie- eller<br />

erhvervsuddannelse<br />

”Jeg ville gerne have, at hun<br />

tog en studentereksamen eller<br />

startede på handelsskolen. Jo<br />

højere uddannelse, jo bedre!”<br />

siger Mustafa. ”Til skole-hjemsamtalerne<br />

snakkede vi altid med<br />

lærerne om uddannelse. De var<br />

enige med mig: Öznur kunne godt<br />

klare gymnasiet. Men hun måtte<br />

vælge selv!”<br />

Og Öznur havde sine egne planer.<br />

”Jeg har altid interesseret mig <strong>for</strong><br />

skønhed og pleje, og i 10. klasse<br />

blev jeg ’hjælpepige’ i en frisørsalon.<br />

Det var et godt sted, og<br />

de ville gerne ansætte mig som<br />

frisør-elev.” Tiden som hjælpepige<br />

var en god investering. Det kan<br />

ellers godt være svært at finde en<br />

praktikplads.<br />

Frisøruddannelsen ligner mange<br />

andre erhvervsuddannelser. Den<br />

tager fire år og starter med et<br />

skoleophold på et halvt år. ”Det<br />

er hårdt at tage en uddannelse.<br />

Tidligt op, lang transport og sene<br />

dage i salonen. Jeg ved ikke, om<br />

jeg havde klaret det uden mine<br />

<strong>for</strong>ældres opbakning.”<br />

Öznurs mor ville gøre alt <strong>for</strong>, at<br />

hendes datter kunne gennemføre<br />

uddannelsen. ”Jeg sørgede <strong>for</strong> at<br />

Öznur kom op hver morgen. Og<br />

jeg smurte en god madpakke til<br />

hende. Og så skulle hun ikke lave<br />

noget husarbejde herhjemme,”<br />

griner hun og hælder mere the i<br />

de små glas.<br />

”Min far har også støttet mig meget”<br />

<strong>for</strong>tæller Öznur. ”Engang<br />

købte han en scooter til mig, så<br />

jeg kunne komme ind til salonen.<br />

Senere købte jeg selv en bil.”<br />

Svendegilde<br />

Efter fire år skulle Öznur op til en<br />

eksamen, svendeprøven.<br />

”Det var en fantastisk dag,”<br />

<strong>for</strong>tæller Öznur og viser invitationen<br />

frem. Min mester kom ud på<br />

frisør-skolen med gaver og champagne.<br />

Min far havde købt en<br />

frisørsaks til mig til 4000 kroner<br />

og min mor gav mig et ur!”<br />

Men glæden var ligeså stor <strong>for</strong><br />

Öznurs <strong>for</strong>ældre. Den første af<br />

deres tre børn har nu fået en uddannelse.<br />

”Vi inviterede til svendegilde på<br />

en restaurant. 25 mennesker. Jeg<br />

var meget stolt af min datter! Det<br />

er jeg hver gang, jeg ser hende,”<br />

siger Mustafa.<br />

5


Isaak Ter-Vardanian er i dag selvstændig elinstallatør.<br />

Videreuddannelse og egen virksomhed<br />

Karrieren kan gå mange veje med en<br />

erhvervsuddannelse. Der er gode muligheder<br />

<strong>for</strong> at bygge ovenpå den faglige<br />

viden, man har fået. Det gælder både <strong>for</strong><br />

de korte og de lange uddannelser. Man<br />

kan f.eks. læse videre til ingeniør, sygeplejerske<br />

eller installatør.<br />

Mange fag giver også mulighed <strong>for</strong> at<br />

starte egen virksomhed – det kan være<br />

murerfirma, frisørsalon, butik, låsesmed<br />

eller rengøringsfirma.<br />

Adgangskrav<br />

Man kan blive optaget på en erhvervsskole<br />

efter 9. klasse. Enkelte uddannelser<br />

og indgange har adgangsbegrænsninger.<br />

Det er uddannelser, der har stor søgning,<br />

og hvor det der<strong>for</strong> er svært at få praktikplads.<br />

Tosprogede <strong>unge</strong>, der ikke har fulgt den<br />

almindelige skolegang, skal i nogle<br />

tilfælde bestå en <strong>dansk</strong>prøve, før de kan<br />

begynde en erhvervsuddannelse.<br />

Økonomi<br />

Det er gratis at tage en uddannelse på en<br />

erhvervsskole.<br />

Eleven er ansat i virksomheden – det vil<br />

sige, at den <strong>unge</strong> får elevløn fra det øjeblik<br />

han eller hun har en uddannelsesaftale<br />

med en virksomed. Lønnen er typisk<br />

på kr. 7-9.000 kroner om måneden, når<br />

de starter. Lønnen er afhængig af uddannelse<br />

og alder.<br />

Hvis den <strong>unge</strong> starter det første skoleophold<br />

uden at have en uddannelsesaftale,<br />

kan han eller hun få økonomisk støtte –<br />

SU – fra den <strong>dansk</strong>e stat, hvis en række<br />

krav er opfyldt. Få mere at vide på<br />

www.su.dk eller hos skolernes vejledere.<br />

6


Vejledning og mere viden<br />

Hvad laver en veterinærsygeplejerske<br />

Er der <strong>for</strong>skel på en industrisvejser og<br />

en industritekniker Hvilke uddannelser<br />

skal man vælge, hvis man godt vil være<br />

ingeniør Og hvor svært er det at finde<br />

en praktikplads<br />

I kan finde oplysninger om de enkelte<br />

uddannelser på internettet. Men det er<br />

også en <strong>for</strong>del at mødes med en vejleder.<br />

Her kan I tale om lige netop jeres barns<br />

ønsker og <strong>for</strong>udsætninger.<br />

Vejledning på UU-centre<br />

UU er en <strong>for</strong>kortelse <strong>for</strong> Ungdommens<br />

Uddannelsesvejledning og er <strong>for</strong> <strong>unge</strong><br />

under 25 år. Forældrene må naturligvis<br />

godt komme med! Her kan I få vejledning<br />

om hele uddannelsessystemet. Find det<br />

nærmeste UU-center på www.ug.dk<br />

Vejledere på erhvervsskolerne<br />

Der er vejledere på <strong>alle</strong> erhvervsskoler.<br />

De kan <strong>for</strong>tælle om de enkelte erhvervsuddannelser.<br />

Alle skoler tilbyder introduktion-<br />

og brobygnings<strong>for</strong>løb, hvor <strong>unge</strong><br />

kan snuse til flere <strong>for</strong>skellige uddannelser.<br />

Skolerne kan også tilbyde erhvervsrettet<br />

<strong>dansk</strong>undervisning.<br />

www.ug.dk<br />

Find den alfabetiske oversigt over <strong>dansk</strong>e<br />

uddannelser på UddannelsesGuiden. Alle<br />

uddannelser er grundigt beskrevet: Uddannelsens<br />

opbygning, længde, fremtidsmuligheder<br />

mm.<br />

www.praktikpladsen.dk<br />

Her kan I se hvilke fag, der søger elever.<br />

Det giver også et fingerpeg om, hvor det<br />

kan være svært at finde en praktikplads.<br />

Hvad laver en industrioperatør<br />

En industrioperatør styrer og tilser<br />

maskiner i industrien. På uddannelsen<br />

lærer man at betjene de<br />

computerstyrede produktionsanlæg<br />

og at planlægge en produktionsopgave.<br />

Industrioperatører<br />

arbejder f.eks. inden <strong>for</strong> mad,<br />

medicin, møbler eller elektronik.<br />

Hvad er den pædagogiske<br />

grunduddannelse<br />

Uddannelsen kvalificerer til pædagogisk<br />

arbejde med børn og <strong>unge</strong>.<br />

Det kan være som pædagogmedhjælper<br />

i en børnehave, klub eller<br />

døgninstitution. Eller som dagplejer<br />

i eget hjem. Skoleopholdene er<br />

på i alt et år – praktiktiden på 7 ½<br />

måned.<br />

Hvad er en finansuddannelse<br />

Det er en uddannelse <strong>for</strong> <strong>unge</strong>,<br />

der ønsker at arbejde i bank,<br />

<strong>for</strong>sikringsselskab eller realkreditinstitut.<br />

På finansuddannelsen<br />

lærer eleverne at betjene og vejlede<br />

kunder, oprette bankkonti,<br />

vurdere låneansøgninger eller<br />

behandle <strong>for</strong>sikringssager.<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

7


Fra svejserøg til skrivebord<br />

Jeg bruger min<br />

baggrund som smed<br />

hele tiden; når jeg<br />

tegner, skriver, og<br />

når jeg snakker med<br />

folk<br />

I flere år stod han selv<br />

med gnister om ørerne og<br />

svejsede trapper, altaner<br />

og andre konstruktioner.<br />

I dag besøger han<br />

byggepladserne som<br />

byggeleder. Carsten<br />

Sørensen startede sin<br />

karriere som smed, men<br />

har siden videreuddannet<br />

sig til bygningsingeniør<br />

Hvor<strong>for</strong> valgte du en erhvervsuddannelse<br />

– Jeg havde snuset til flere <strong>for</strong>skellige<br />

uddannelser, og jeg har<br />

kørt taxa og bus og meget andet...<br />

Da jeg startede i lære som smed,<br />

opdagede jeg, at det var både<br />

sjovt og kreativt. Det havde jeg<br />

ikke mødt andre steder i uddannelsessystemet.<br />

At skabe et<br />

produkt - og mærke, at man bliver<br />

bedre og bedre - det er tilfredsstillende.<br />

Som håndværker er der et<br />

resultat hver dag!<br />

Hvad kunne du godt lide ved<br />

arbejdet som smed<br />

– Jeg kunne godt lide restaurering<br />

af gamle bygninger. Dér var min<br />

egen indflydelse stor: Hvordan<br />

skal jeg løse denne her opgave<br />

Men det er også sjovt at arbejde<br />

med nye konstruktioner. Det kræver,<br />

at man kan arbejde præcist<br />

efter en tegning.<br />

Hvilke opgaver<br />

har du som ingeniør<br />

– Jeg har været med til at føre<br />

tilsyn med betonkonstruktionerne<br />

i Storebæltstunnelen og<br />

projekteret landgangsfaciliteter<br />

i Købehavns Havn. Derudover er<br />

jeg byggeleder på byggepladser.<br />

Det betyder, at jeg kommer meget<br />

rundt, og møder mange <strong>for</strong>skellige<br />

mennesker. Men jeg kan<br />

også både tegne og beregne nye<br />

projekter.<br />

Er der <strong>for</strong>dele ved at blive ingeniør<br />

på den måde<br />

– I høj grad! Jeg har en kæmpe<br />

<strong>for</strong>del, når vi arbejder med stål<br />

og bygningskonstruktioner. Jeg<br />

har selv stået med tingene i<br />

hænderne og kan hurtigt se, hvad<br />

der kan lade sig gøre. Og så har<br />

jeg selv arbejdet på byggeplads.<br />

Det vil sige, at jeg har nemt ved at<br />

snakke med gutterne der...<br />

Hvor<strong>for</strong> læste du videre<br />

– Jeg havde fundet et fag, som<br />

jeg var god til. Det gav mig lyst<br />

og mod til at komme videre. Og<br />

så har jeg nok altid <strong>for</strong>estillet<br />

mig, at jeg skulle have en boglig<br />

uddannelse.<br />

Kigger I positivt på en erhvervsuddannelse,<br />

når I ansætter nye<br />

ingeniører<br />

– Ja, det gør vi. Vi laver mange<br />

<strong>for</strong>skellige projekter inden<strong>for</strong><br />

bygge og anlæg. Der<strong>for</strong> vil vi godt<br />

have ingeniører, der har en faglig<br />

baggrund.<br />

Carsten Sørensen er rådgivende ingeniør<br />

i et mindre københavnsk firma.<br />

8


Dyr, planter og natur<br />

Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg<br />

I Danmark producerer vi både kartofter,<br />

mælk, svinekød, korn, juletræer og potteplanter.<br />

Der<strong>for</strong> er der brug <strong>for</strong> <strong>unge</strong>, der vil<br />

arbejde i landbruget og på gartnerier.<br />

Den <strong>unge</strong> lærer at dyrke de mange <strong>for</strong>skellige<br />

afgrøder og at producere husdyr, <strong>for</strong> eksempel<br />

kvæg, svin, høns og mink. Moderne<br />

landbrug og gartnerier er store virksomheder<br />

med højteknologisk produktion. En del af<br />

arbejdet <strong>for</strong>egår bag computeren eller med<br />

at betjene avancerede maskiner. På uddannelserne<br />

får eleven der<strong>for</strong> kendskab til<br />

økonomi, regnskab og planlægning. Man<br />

lærer også at styre og vedligeholde virksomhedens<br />

tekniske indretninger.<br />

Uddannelser<br />

Anlægsgartner<br />

Dyrepasser<br />

Faglært landmand<br />

Greenkeeperassistent<br />

Landbrugsuddannelsen<br />

Produktionsgartner<br />

Skov- og naturtekniker<br />

Veterinærsygeplejerske<br />

Væksthusgartner<br />

Kendskab til biologi, miljø og økologi er en<br />

vigtig del af <strong>alle</strong> uddannelser.<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Landmand 282.000<br />

Anlægsgartner 326.000<br />

Veterinærsygeplejerske 353.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse<br />

videre til driftsleder, agrarøkonom,<br />

jordbrugsteknolog eller agronom<br />

Prins Joachim er også landmand<br />

– Nogle af mine venner siger, at<br />

jeg kommer til at lugte, når jeg<br />

arbejder med dyr. Men jeg er så<br />

glad <strong>for</strong> min uddannelse, at det<br />

ikke påvirker mig, hvad de siger.<br />

Prins Joachim er også uddannet<br />

landmand. Jeg har været i praktik<br />

på en gård, hvor jeg blandt andet<br />

passede kvæg. Jeg har også<br />

arbejdet på en svinefarm og på<br />

en minkfarm. Det er ikke <strong>for</strong>budt<br />

<strong>for</strong> muslimer at arbejde med<br />

svin, bare man ikke spiser kødet.<br />

Mange udlændinge tror, det er<br />

hårdt at arbejde som landmand.<br />

Det er <strong>for</strong>di, de sammenligner<br />

med <strong>for</strong>holdene i deres hjemland.<br />

Men her har vi maskiner til det<br />

hårde arbejde.<br />

10


Mad til mennesker<br />

Vi <strong>for</strong>arbejder og fremstiller fødevarer<br />

eller tilbereder, sælger og serverer<br />

måltider. Vi rådgiver om kost,<br />

ernæring og madoplevelser<br />

Unge, der vælger én af disse uddannelser, lærer<br />

at arbejde professionelt med mad. Nogle<br />

vælger at producere fødevarer på slagterier<br />

og mejerier. Andre drømmer om at tilberede<br />

mad på restauranter, caféer eller i store<br />

institutionskøkkener. Alle, der beskæftiger<br />

sig med mad, skal lære om råvarer, hygiejne,<br />

sundhed og ernæring. Eleven vil også få<br />

kendskab til f.eks. planlægning, økonomi og<br />

kundekontakt.<br />

Flere af uddannelserne er efterspurgte i<br />

udlandet.<br />

Uddannelser<br />

Bager og konditor<br />

Detailslagter<br />

Ernæringsassistentuddannelsen<br />

Ferskvareassistent<br />

Gastronom – blandt andet kok<br />

Hotel- og fritidsassistent<br />

Industrislagter<br />

Mejerist<br />

Receptionist<br />

Tarmrenser<br />

Tjener<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Mejerist 366.000<br />

Detail slagter 362.000<br />

Bager og konditor 321.000<br />

Der er mange muligheder <strong>for</strong> at<br />

videreuddanne sig – f.eks. til<br />

diætist, økonoma, hortonom eller<br />

serviceøkonom.<br />

Nawaz Mhtar<br />

afghaner,<br />

landbrugselev<br />

Nawaz Mhtar kom til Danmark<br />

i 2000. Han er flygtning fra<br />

Afghanistan. I hjemlandet er<br />

der flere i hans familie, der<br />

beskæftiger sig med landbrug.<br />

Men Nawas er den første der<br />

tager en landbrugsuddannelse.<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

11


Produktion og udvikling<br />

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller<br />

håndværks- og industriprodukter<br />

Møbler, medicin, vindmøller og kagedåser. I<br />

dag bliver de fleste produkter fremstillet af<br />

computerstyrede robotter. Der<strong>for</strong> er moderne<br />

teknologi og processtyring vigtige emner på<br />

flere af uddannelserne inden<strong>for</strong> Produktion<br />

og udvikling. Andre uddannelser, som f.eks.<br />

smed og finmekaniker, har mere fokus på<br />

håndværk.<br />

På de fleste af uddannelserne lærer de <strong>unge</strong><br />

at arbejde med jern, stål og met<strong>alle</strong>r. Men<br />

der er også uddannelser, hvor materialerne<br />

først og fremmest er læder, træ, keramik og<br />

plast.<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse videre<br />

til maskinmester eller produktionsteknolog.<br />

Eller man kan tage et kursus, der giver adgang<br />

til ingeniøruddannelserne.<br />

Uddannelsen kan bruges i<br />

hjemlandet<br />

Hashi har taget uddannelsen som<br />

smed. ”Jeg fik min praktikplads<br />

<strong>alle</strong>rede tre måneder før, jeg blev<br />

færdig på grund<strong>for</strong>løbet. Mange<br />

tror, det kun handler om at svejse.<br />

Men det er en uddannelse, hvor<br />

man bl.a. lærer om monteringsteknik,<br />

svejseteknik og at tegne<br />

og bygge en masse ting. Jeg er<br />

den første i familien, der har taget<br />

en håndværkeruddannelse. De er<br />

meget stolte af mig.”<br />

12<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk


Uddannelser<br />

Aluminiumsoperatør<br />

Beklædningshåndværker<br />

Beslagsmed<br />

Bådserviceassistent<br />

CNC-teknikuddannelsen<br />

Elektronikoperatør<br />

Finmekaniker<br />

Former<br />

Forsyningsoperatør<br />

Industrioperatør<br />

Industrisvejser<br />

Industriteknikeruddannelsen<br />

Køletekniker<br />

Laboratorietandtekniker<br />

Låseassistent<br />

Maritime håndværksfag<br />

Plastsvejser<br />

Porcelænsmaler<br />

Pottemager<br />

Procesoperatør<br />

Skibsbygger<br />

Skibsmekaniker<br />

Skibsmontør<br />

Skomager<br />

Smed<br />

Teknisk designer<br />

Urmager<br />

Vindmølletekniker<br />

Værktøjssliber<br />

Værktøjsuddannelsen<br />

Ædelmetalstøber<br />

Ædelsmed<br />

Ædelstensfatter<br />

Metalsmed<br />

Modelsnedker<br />

Montageoperatør<br />

NDT-teknikeruddannelsen<br />

Oliefyrstekniker<br />

Ortopædist<br />

Overfladebehandler<br />

Plastmager<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Industrioperatør 285.000<br />

Smed 352.000<br />

Teknisk tegner 365.000<br />

Jeg har planer om at<br />

åbne en smede virksomhed<br />

i Somalia sammen med en<br />

ven. Der er et stort behov<br />

<strong>for</strong> dygtige smede i mit<br />

hjemland<br />

Hashi Jeilani Bobo<br />

var 13 år, da han<br />

kom til Danmark fra<br />

Somalia.<br />

13


Merkantil<br />

Vi administrerer og handler <strong>for</strong> offentlige og private kunder<br />

og virksomheder<br />

Den merkantile vej er en god start <strong>for</strong> <strong>unge</strong>,<br />

der ønsker at arbejde inden <strong>for</strong> kontor, handel,<br />

finansverdenen eller i en butik. Flere af<br />

uddannelserne er internationalt orienterede,<br />

hvor det er en <strong>for</strong>del at kende til flere sprog.<br />

Uddannelserne starter <strong>for</strong> det meste på en af<br />

landets handelsskoler med handelsskolernes<br />

grund<strong>for</strong>løb (hg).<br />

Inden <strong>for</strong> handel kan man vælge at tage en<br />

butiksuddannelse eller beskæftige sig med<br />

indkøb til f.eks. butikskæder. Med en kontoruddannelse<br />

kommer man til at arbejde med<br />

administration, sagsbehandling, økonomi og<br />

regnskab – i det offentlige eller i en virksomhed.<br />

Der er mange muligheder <strong>for</strong> at specialisere<br />

sig – f.eks. til lægesekretær eller<br />

inden<strong>for</strong> spedition og shipping.<br />

Uddannelser<br />

Detailhandelsuddannelse (butik)<br />

Ferskvareassistentuddannelsen<br />

Finansuddannelsen<br />

Generel kontoruddannelse<br />

Handelsuddannelse med specialer<br />

Kontorserviceuddannelse<br />

Kontoruddannelse med specialer<br />

Kundekontaktcenteruddannelse<br />

Sundhedsservicesekretær<br />

Alle uddannelserne giver gode<br />

karrieremuligheder. Man kan f.eks. læse videre<br />

til markedsføringsøkonom, finansøkonom<br />

eller revisor. Man kan også videreuddanne<br />

sig inden<strong>for</strong> international handel og<br />

markedsføring.<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Finansuddannelsen 441.000<br />

Generel kontoruddannelse 350.000<br />

Plads til familie og arbejde<br />

Efter 10. klasse startede Rosa på<br />

handelsskolen. Senere fik hun<br />

praktikplads i Matas, hvor hun<br />

stadig er ansat.<br />

– Min arbejdsgiver siger, at jeg er<br />

en dygtig sælger, og jeg oplever,<br />

at mine kunder er glade <strong>for</strong><br />

mig. Jeg har igennem min uddannelse<br />

udviklet mig personligt og<br />

har ikke et eneste øjeblik <strong>for</strong>trudt<br />

mit valg. Mit mål og drøm er at få<br />

min egen butik en dag, men først<br />

vil jeg gerne være bestyrer af en<br />

butik. Jeg vil også gerne stifte<br />

familie og få børn.<br />

14


Medieproduktion<br />

Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter<br />

Web, film, trykte medier og tv. Uddannelserne<br />

på Medieproduktion handler om at kunne<br />

<strong>for</strong>midle et budskab.<br />

Unge, der vælger denne indgang til deres erhvervsuddannelse,<br />

kan arbejde med lay out,<br />

webløsninger, hjemmesider eller med tv- og<br />

videoproduktioner. De lærer at beherske det<br />

tekniske udstyr, der er en del af moderne<br />

medieproduktion. I praksis går det ud på<br />

at integrere lyd, tekst, grafik og billeder ved<br />

hjælp af it-værktøjer. Hvad enten man skal<br />

lave en pjece eller en in<strong>for</strong>mationsvideo, lærer<br />

man at tilrettelægge den fra start til slut.<br />

Uddannelser<br />

Digital media<br />

Film- og TV-produktionuddannelsen<br />

Fotograf<br />

Grafisk tekniker<br />

Mediegrafiker<br />

Web-integrator<br />

Skiltetekniker<br />

Der er mange <strong>unge</strong>, der godt vil arbejde i<br />

denne branche. Der<strong>for</strong> er der rift om både<br />

praktikpladser og job.<br />

Der er adgangbegrænsning på indgangen<br />

Medieproduktion. Unge, der på <strong>for</strong>hånd har<br />

fundet en praktikplads, har fri adgang.<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Grafisk tekniker 408.000<br />

Skiltetekninker 324.000<br />

Efter endt uddannelse kan man f.eks.<br />

læse videre til multimediedesigner eller<br />

tage en uddannelse i medieproduktion og<br />

ledelse.<br />

Min bror er begyndt<br />

på den samme<br />

uddannelse og har<br />

også fået en praktikplads<br />

i Matas<br />

Rachel Houstar Rashid (Rosa),<br />

der har kurdisk baggrund,<br />

kom til Danmark i 1989.<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

15


Bil, fly og andre transportmidler<br />

Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne,<br />

motorcykler, fly og andre transportmidler<br />

Reparation og vedligeholdelse af transportmidler<br />

– lige fra cykler til fly. Det handler<br />

uddannelserne om på indgangen Bil, fly og<br />

andre transportmidler. Det kræver kendskab<br />

til teknologi. Både <strong>for</strong> at kunne bruge<br />

teknologisk værktøj og <strong>for</strong> at reparere de<br />

elektroniske systemer, der findes i moderne<br />

køretøjer.<br />

Det meste arbejde <strong>for</strong>egår på værksteder.<br />

Men fejlfinding og reparation kan også<br />

<strong>for</strong>egå hos kunden, f.eks. når det drejer sig<br />

om entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner.<br />

Uddannelser<br />

Cykel- og motorcykeluddannelsen<br />

Entrepenør- og<br />

landbrugsmaskinuddannelsen<br />

Flymekaniker<br />

Karosserismed<br />

Mekaniker<br />

Vognmaler<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Vognmaler 350.000<br />

Mekaniker 352.000<br />

Flymekaniker 456.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse videre<br />

til maskinmester eller produktionsteknolog.<br />

Der er også gode muligheder <strong>for</strong> at blive<br />

værkfører/ værkstedsleder eller selvstændig.<br />

Bülent Koyuncu<br />

er kurder. Han<br />

har taget<br />

den 3-årige<br />

uddannelse til<br />

lastbilchauffør<br />

Det er ikke så nemt,<br />

som mange tror. Der<br />

er f.eks. meget papirarbejde<br />

<strong>for</strong>bundet med<br />

at være lastbilchauffør i<br />

Europa i dag.<br />

16


Transport og logistik<br />

Vi transporterer mennesker og gods og sørger <strong>for</strong>,<br />

at de kommer frem til tiden<br />

Unge, der interesserer sig <strong>for</strong> biler, lastbiler,<br />

motorcykler, kraner og fly, kan vælge denne<br />

indgang til erhvervsuddannelserne. Den<br />

fører til uddannelser, hvor man beskæftiger<br />

sig med transport af personer og gods.<br />

De <strong>unge</strong> bliver undervist i, hvordan motorer,<br />

bremser og styretøj virker - lærer at reparere<br />

og vedligeholde dem. På et lager og i et<br />

transportfirma er det også vigtigt at kende<br />

til transport og logistik: Hvordan kommer<br />

varerne frem hurtigt, billigt og sikkert<br />

Uddannelser<br />

Chauffør<br />

Lageruddannelsen<br />

Lufthavnsoperatør<br />

Postoperatør<br />

Redder<br />

Togklargører<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Lageruddannelsen 300.000<br />

Redder 343.000<br />

Togklargører 399.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse<br />

videre til transportlogistiker eller tage en<br />

uddannelse i international transport og<br />

logistik.<br />

I Danmark er lastbilchauffør en<br />

uddannelse<br />

Bülent har altid interesseret sig<br />

<strong>for</strong> lastbiler og store køretøjer, og<br />

det har altid været hans drøm at<br />

blive lastbilchauffør. I dag arbejder<br />

han i det det firma, hvor han<br />

var i praktik. Han synes, at det er<br />

spændende at styre og at have<br />

kontrol over sin lastbil. Han kører<br />

også tit til udlandet med varer.<br />

– Jeg oplever altid noget nyt, og<br />

jeg tjener godt – det kan jeg se på<br />

min lønseddel hver måned.<br />

Mine <strong>for</strong>ældre er meget glade <strong>for</strong>,<br />

at jeg har fået en uddannelse og<br />

har et arbejde. Min far var lastbilchauffør<br />

i Tyrkiet, men dernede er<br />

det bare ikke en uddannelse.<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

17


Sundhed, omsorg og pædagogik<br />

Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje<br />

Denne indgang er <strong>for</strong> <strong>unge</strong>, der ønsker at<br />

beskæftige sig med sundheds- og omsorgsarbejde<br />

eller med pædagogisk udvikling. På<br />

uddannelserne lærer de <strong>unge</strong> at tage sig af<br />

andre mennesker. De lærer også at tackle<br />

de problemer, der kan opstå i <strong>for</strong>bindelse<br />

arbejdet.<br />

Med en sundhedsuddannelse kan man<br />

arbejde på hospital, plejehjem eller hos en<br />

tandlæge. Man kan også beskæftige sig med<br />

handicappede eller ældre, der skal have<br />

hjælp i deres eget hjem.<br />

På den pædagogiske grunduddannelse lærer<br />

man om børn i <strong>alle</strong> aldre. Uddannelsen er<br />

rettet imod arbejdet som pædagogmedhjælper<br />

eller dagplejer.<br />

Uddannelser<br />

Den pædagogiske grunduddannelse<br />

Hospitalsteknisk assistent<br />

Social- og sundhedshjælper<br />

Social- og sundhedsassistent<br />

Tandklinikassistent<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Social- og sundhedsassistent 328.000<br />

Tandklinikassistent 288.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse<br />

videre til sygeplejerske, tandplejer eller<br />

pædagog.<br />

Religion er ingen barriere<br />

– Jeg er rigtig glad <strong>for</strong> mit job. Jeg<br />

kan godt lide at hjælpe mennesker<br />

og tage mig af dem. Mange<br />

gange føler jeg, at jeg er med til at<br />

give de ældre en bedre livskvalitet.<br />

Selve uddannelsen er også spændende,<br />

<strong>for</strong>di man har <strong>for</strong>skellige<br />

fag, som psykologi, sygdomslære,<br />

omsorg og pleje og hygiejne.<br />

Derudover kan man altid læse<br />

videre, f.eks. til sygeplejerske. Det<br />

har aldrig været et problem <strong>for</strong><br />

mig, at jeg går med tørklæde på<br />

mit arbejde. Jeg har gode kolleger<br />

og de ældre, som jeg plejer og<br />

passer, er også meget glade <strong>for</strong><br />

mig. Det betyder meget <strong>for</strong> mig, at<br />

de respekterer mig og min tro.<br />

18


Krop og stil<br />

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt<br />

velvære samt personlig stil og design<br />

Trends, hår, fitness og kosmetik. Unge, der<br />

gerne vil arbejde professionelt med kroppens<br />

sundhed, med udseende og personlig<br />

stil kan uddanne sig til frisør, fitnessinstruktør<br />

eller kosmetiker.<br />

På fitnessinstruktøruddannelsen får eleven<br />

kendskab til, hvordan man holder kroppen<br />

sund og træner <strong>for</strong>skellige muskelgrupper.<br />

På uddannelserne til frisør og kosmetiker<br />

lærer eleven at opbygge en personlig stil ved<br />

hjælp af frisure, kosmetik og udsmykning.<br />

Den <strong>unge</strong> lærer at vejlede og rådgive folk<br />

om deres udseende og personlige udtryk.<br />

Ansigts- og hovedbundsmassage og neglebehandlinger<br />

er også en del af uddannelsen.<br />

Uddannelser<br />

Fitnessinstruktør<br />

Frisør<br />

Kosmetiker<br />

Mange frisører og<br />

kosmetikere bliver<br />

selvstændige og får<br />

egen virksomhed.<br />

Der er adgangbegrænsning på indgangen<br />

Krop og stil. Unge, der på <strong>for</strong>hånd har fundet<br />

en praktikplads, har fri adgang.<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Frisør 293.000<br />

Kosmetiker 284.000<br />

Hamda er social- og<br />

sundhedshjælper<br />

og arbejder på et<br />

plejecenter <strong>for</strong> ældre<br />

mennesker<br />

Hamda Karzoun har palæstinensisk<br />

baggrund. Hun<br />

er social- og sundhedshjælper.<br />

Uddannelsen<br />

tager ét år og to måneder.<br />

De <strong>unge</strong> får elevløn under<br />

hele uddannelsen.<br />

BOX 1<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

19


Bygge og anlæg<br />

Vi designer, bygger, inst<strong>alle</strong>rer, reparerer og rådgiver om<br />

bygninger og anlæg<br />

Denne vej er <strong>for</strong> <strong>unge</strong>, der godt vil arbejde på<br />

byggepladser. Unge, der vælger at uddanne<br />

sig inden<strong>for</strong> Bygge og anlæg kommer til at<br />

bygge og vedligeholde huse, veje, broer og<br />

havne. En vigtig del af uddannelsen er kendskab<br />

til specialværktøj og teknisk avanceret<br />

udstyr. De <strong>unge</strong> kommer også til at lære om<br />

de mange <strong>for</strong>skellige byggematerialer – træ,<br />

glas, tegl, aluminium og stål – og at lave<br />

arbejdstegninger.<br />

Med en uddannelse inden <strong>for</strong> Bygge og<br />

anlæg er der gode muligheder <strong>for</strong> at starte<br />

eget firma.<br />

God løn til ’toiletmanden’<br />

– Nogle af mine venner siger, at<br />

jeg er en ’toiletmand’. Men jeg<br />

griner og siger, at jeg kommer<br />

til at tjene flere penge end dem.<br />

Som VVS’er laver man nemlig<br />

meget andet end at montere toiletter<br />

– f.eks. arbejdstegninger.<br />

Og man arbejder tit sammen med<br />

ingeniører og elektrikere.<br />

Hvis jeg havde valgt at gå på gymnasiet<br />

og satse på en ingeniøruddannelse,<br />

er jeg bange <strong>for</strong>, at jeg<br />

ville have afbrudt uddannelsen<br />

på grund af de faglige krav. Uddannelsen<br />

som VVS’er har styrket<br />

min selvtillid. Jeg vil ikke afvise,<br />

at jeg vil læse videre, når jeg<br />

bliver færdig.<br />

20


Mansur Sheik kom til<br />

Danmark fra Somalia<br />

som 13-årig. I dag er han<br />

selvstændig murer.<br />

Jeg driver min<br />

egen virksomhed<br />

– Jeg drømte lige som mange andre om at læse til<br />

ingeniør, men så hørte jeg om mureruddannelsen. Det<br />

er en uddannelse, hvor du både får teoretisk og praktisk<br />

viden. I dag driver jeg min egen virksomhed, og jeg er<br />

stolt af det, jeg har opnået.<br />

Mansurs <strong>for</strong>ældre ønskede, at han valgte en anden uddannelse.<br />

Alligevel besluttede de sig <strong>for</strong> at bakke ham<br />

op. Nu er de meget stolte af ham.<br />

Uddannelser<br />

Anlægsstruktør, bygningsstruktør<br />

og brolægger<br />

Boligmonteringsuddannelsen<br />

Byggemontagetekniker<br />

Bygningsmaler<br />

Glarmester<br />

Maskinsnedker, trædrejer og<br />

produktionsassistent<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

VVS-uddannelsen 394.000<br />

Murer 392.000<br />

Glarmester 320.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks.<br />

læse videre til ingeniør eller<br />

bygningskonstruktør.<br />

Murer<br />

Skorstensfejer<br />

Snedker<br />

Stenhugger<br />

Stukkatør<br />

Tagdækker<br />

Teknisk isolatør<br />

Træfagenes byggeuddannelse (bl.a. tømrer)<br />

VVS-uddannelsen<br />

Mohsen N.<br />

Rashad er i lære<br />

som VVS’er<br />

Mohsen N. Rashad<br />

kommer fra Irak. Som<br />

17-årig kom han til<br />

Danmark som flygtning.<br />

Efter et brobygnings<strong>for</strong>løb<br />

på en erhvervsskole kom<br />

han i lære som VVS’er.<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

21


Strøm, styring og it<br />

Vi leverer løsninger, opbygger, inst<strong>alle</strong>rer og reparerer tekniske installationer<br />

og itsystemer inden <strong>for</strong> byggeri, bolig og erhverv<br />

Unge, der interesserer sig <strong>for</strong> sig <strong>for</strong> elektronik,<br />

computerteknologi og industrirobotter<br />

bør vælge denne indgang til deres erhvervsuddannelse.<br />

Mange af arbejdspladserne<br />

findes i industrien, hvor man opbygger,<br />

vedligeholder og reparerer de systemer, der<br />

styrer produktionen. Under uddannelsen lærer<br />

de <strong>unge</strong> at teste og finde fejl ved <strong>for</strong>skellige<br />

anlæg og installationer.<br />

Dette er også indgangen til uddannelser,<br />

hvor man kommer til at servicere kontorer;<br />

<strong>for</strong> eksempel inst<strong>alle</strong>re computere, løse problemer<br />

og finde fejl på pc’ere, computer- og<br />

telefonnetværk.<br />

Uddannelser<br />

Automatik- og procesuddannelsen<br />

Data- og kommunikationsuddannelsen<br />

Elektriker<br />

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen<br />

Frontline pc-supporter<br />

Frontline radio-tv-supporter<br />

Industriel reparatør<br />

Teater- og udstillingstekniker<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Elektriker 384.000<br />

Elektronik- og<br />

svagstrømsuddannelsen 464.000<br />

Frontline radio-tv-supporter 404.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse<br />

videre til installatør, datanom eller<br />

multimediedesigner.<br />

Seelan<br />

Mariampillai<br />

kommer fra<br />

Sri Lanka<br />

Uddannelse giver selvtillid<br />

Seelan er uddannet elektriker.<br />

Lige som mange andre <strong>unge</strong><br />

drømte han om at blive ingeniør<br />

og startede der<strong>for</strong> på gynmasiet.<br />

Det var ikke det rigtige valg, og<br />

studievejlederen rådede ham til<br />

at tage en erhvervsuddannelse.<br />

”At være elektriker er spændende,<br />

og jeg fik arbejde i det samme<br />

firma, hvor jeg var i praktik. Når<br />

jeg ser tilbage, er jeg meget glad<br />

<strong>for</strong>, at jeg blev elektriker. Det har<br />

øget min selvtillid. Fordi jeg har<br />

afsluttet en uddannelse, har jeg<br />

i dag lyst til at <strong>for</strong>tsætte med en<br />

videregående uddannelse.<br />

22


Bygnings- og brugerservice<br />

Vi servicerer og sikrer faciliteter og events<br />

Før i tiden havde vagten, viceværten og rengøringsassistenten<br />

ikke nogen uddannelse.<br />

I dag kræver det kendskab til f.eks. miljø, hygiejne,<br />

bygningsadministration og teknik at<br />

varetage disse job. Arbejdspladserne er ofte<br />

store bygninger, anlæg og boligkomplekser,<br />

hvor der kommer mange mennesker. Unge,<br />

der vælger én af uddannelserne i Bygningsog<br />

brugerservice, skal der<strong>for</strong> være serviceorienterede<br />

og gode til at kommunikere.<br />

På denne indgang er der gode muligheder<br />

<strong>for</strong> at vælge en kort uddannelse.<br />

Uddannelser<br />

Ejendomsservice-tekniker<br />

Serviceassistent<br />

Sikkerhedsvagt<br />

Det tjener de om året, kroner<br />

Sikkerhedsvagt 275.000<br />

Serviceassistent 253.000<br />

Ejendomsservice-tekniker 327.000<br />

Efter uddannelsen kan man f.eks. læse<br />

videre til bygningskonstruktør.<br />

Ferdi Er kommer<br />

fra Tyrkiet<br />

Uni<strong>for</strong>m og god løn<br />

Ferdi er ved at uddanne sig til sikkerhedsvagt.<br />

Det tager 1½ år.<br />

”Jeg elsker at gå i uni<strong>for</strong>m, og<br />

jeg oplever også, at folk viser<br />

respekt <strong>for</strong> mig og mit arbejde.<br />

Mine <strong>for</strong>ældre er stolte hver gang,<br />

jeg kommer hjem fra arbejde i<br />

uni<strong>for</strong>m. Jeg tror også min yngste<br />

bror ser op til mig.<br />

Uddannelsen har givet mig stolthed<br />

og respekt. Man får en god<br />

løn, også under uddannelsen.<br />

Min plan er at blive i branchen<br />

nogle år og få en masse erfaring.<br />

Måske vælger jeg bagefter at læse<br />

videre.”<br />

Find <strong>alle</strong> uddannelserne på www.ug.dk<br />

23


Har I tænkt på en erhvervsuddannelse<br />

Teknik, sundhed, håndværk, kontor, transport eller handel. Der er langt over 100<br />

<strong>for</strong>skellige erhvervsuddannelser i Danmark, og de dækker <strong>alle</strong> brancher.<br />

Hvis I har en datter eller søn, der skal til at vælge uddannelse, så er en<br />

erhvervsuddannelse én af mulighederne.<br />

Denne pjece <strong>for</strong>tæller om erhvervsuddannelserne: om skole og praktik,<br />

karrieremuligheder og økonomi. Der er også en præsentation af de 12 nye indgange til<br />

uddannelserne.<br />

Pjecen er udgivet af Integrationsministeriets kampagne, <strong>Brug</strong> <strong>for</strong> <strong>alle</strong> <strong>unge</strong>. Kampagnen<br />

støtter, at flere <strong>unge</strong> – og særligt <strong>unge</strong> med anden etnisk baggrund end <strong>dansk</strong> –<br />

gennemfører en uddannelse, der kan give dem et job. <strong>Brug</strong> <strong>for</strong> <strong>alle</strong> <strong>unge</strong> in<strong>for</strong>merer og<br />

rådgiver <strong>unge</strong> og deres <strong>for</strong>ældre om mulighederne i det <strong>dansk</strong>e uddannelsessystem og<br />

på arbejdsmarkedet.<br />

Læs mere om kampagnen på www.brug<strong>for</strong><strong>alle</strong><strong>unge</strong>.dk<br />

Pjecen er støttet økonomisk af Den Europæiske Socialfond.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!