KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberen2007Statskundskab – nu påfransk! IIISerie om udvekslingsopholdJohanne Sofie Roelsgaard Bang20041759@ps.au.dkDer er ikke meget, der kan konkurreremed fornemmelsen af at lære et nytsprog. Især ikke når man har skulletdanne sig en hel ny hverdag og klaremange af livets forskellige facetter på enslags volapyk, man kun langsomt bliverbedre til. Derfor er det virkelig en sejr,når tanken i hovedet rent faktisk også erdet, der kommer ud af munden.Efter ca. 1½ måned i det nordfranske er sprogetkommet meget mere på plads. Har opnåetstore forbedringer, men der er stadig lang vejendnu, før jeg er flydende. Det tror jeg dogikke, jeg opnår i denne omgang – det er jegikke længe nok i Frankrig til samt mine kundskaber,før jeg kom, var for dårlige.Det har en gevaldig betydning, at jeg nu, 4dage om ugen, har forelæsninger på fransk,og stort set kun taler fransk med de andreudvekslingsstuderende. Så efter en månedmed forelæsninger forstår jeg meget meresamtidig med, at jeg faktisk er i stand til attage noter, der giver mening.UniversitetetLige så flot en fransk by kan være - lige såkedelig kan forstæderne være. Instituttet IEP(Institut d’etudes politiques) har til huse i sådanet kvarter, og selve bygningerne er ikkesærligt prangende og ligner en gammel fabriksbygning.Der er ikke en rigtig kantine,men et fællesrum, hvor en studenterorganisationsælger sandwich, ingen lækker park,et lille bibliotek med få læsepladser mv. Detlyder nok værre end det er, for det er medforvænte århusianske øjne, jeg vurderer stedet.Dette betyder, at jeg kun er på universiteteti forbindelse med undervisningen.Systemet med at vælge fag er en del anderledesend i Århus. De første 14 dage kanIndgangen til IEP. Giver et meget godt billede af restenaf bygningen. Normalt er trappen fyldt med studerende.man ’shoppe’ rundt mellem alle fagene for atfinde de fag, man synes er mest spændende.Derefter indskriver man sig og får de fag,man ønsker - ikke noget med lodtrækningher.Dog er det ikke helt så simpelt og serviceminded,som det lyder. De fag, der starterefter 14 dages valgperiode, kan man ikke fåen forsmag på, før man vælger. De skalvælges ud fra titel og en kort skriftlig introduktion.Desuden skulle man tro, at dervar den samme procedure på forårssemesteret,men dem, der bliver et helt år, skalligeledes vælge fagene for forårssemesteretsamtidig med at fagene for efterårssemesteretvælges. Hvorfor denne facon kan kunforklares ud fra en fransk logik.Men valgsystemet gjorde, at jeg gik til enmasse forskellige fag de første 14 dage ogvar meget forvirret omkring, hvilke fag jegskulle vælge, og det betød, at jeg fik lavetmange forskellige kombinationer for mitfagvalg, inden jeg kom frem til den endeligekombination.Der er nemlig mange fag, der lapper ind overhinanden, så man skal ligeledes være op-Franskmændene er generelt venlige og derkræves ikke megen overtalelse før man somudvejsllingsstuderende kan få lov at lånenoter!mærksom på, at man ikke får valgt fag, derligger samtidig. Så i alt har jeg valgt 6 fag (4ETCS hver) - 4 på fransk og 2 på engelsk.Undervisning på franskUndervisningen minder på nogle punkter omundervisningen på IFSK. Har kun den klassiskeforelæsning, hvor man tager noter somen gal. Må indrømme, at det er noget af enudfordring både at lytte og tage noter, mengør det for dels at fastholde tankerne, dels attræne i at skrive fransk, da de fleste eksamenerer skriftlige. Heldigvis er det megetnemt at få lov til at låne noter af franskmændene,som jeg så vil bruge til eksamenslæsningen.Desuden er forelæsningerne præcis to timer– dvs. intet akademisk kvarter. Det er hellerikke sikkert, at der er en pause, hvilket varierermeget fra time til time. Virker ikke specieltpædagogisk, da min koncentration tageren pause i løbet af sådanne to timer. Dog erdet blevet nemmere at bevare koncentrationeni to timer, hvorved det nok til en visgrad er en vanesag.Derudover er der ikke et egentligt pensum.Man får udleveret en bibliografi, og så skalman selv vurdere, hvad man skal læse. Megetfrustrerende og uoverskueligt, da det ermeget svært at vide, hvor man skal begyndeog ende. Desuden kan man først låne bøgermed hjem, når man har fået sit studiekort,hvilket jeg først fik midt i oktober. Dog er detmuligt at læse bøgerne på biblioteket. Mende har kun et eksemplar af hver bog, så deter ikke sikkert, man kan finde de bøger, mangerne vil.Da jeg ikke bruger lige så meget energi påstudiet her som i Århus, betyder det, at jeghar mere fritid. Derfor har jeg besøgt mangeforskellige byer nær Lille. F.eks. ligger Paris 1time væk med TGV, mens Bruxelles kun ligger35 min væk. Desuden arrangerer ’LesRats’ (studenterorganisation red.) mangeforskellige ting – alt fra fester, over udflugtertil bl.a. EuroDisney til billige billetter til operaen.Så der er nok at lave. Det er bare om atvælge.34 35

More magazines by this user
Similar magazines