29.06.2018 Views

Wesmile Magazine July 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JULY <strong>2018</strong> ฉบับอภินันทนาการ l COMPLIMENTARY COPY l 欢 迎 各 位 乘 客 选<br />

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM


บังคมบรมบาท พระหน่อนาถราชนรินทร์<br />

สืบสายนวมินทร์ สืบศักดิ์ศรีจักรีวงศ์<br />

เปรื่องปรีชญาณไท้ 'อุ่นไอรัก'สุขคืนคง<br />

เด่นด้าวไทยธำรง วัฒนธรรมนำชีวา<br />

ภูมิใจในรากเหง้า พระร่มเกล้าชาวประชา<br />

ทรงพระกรุณา ชี้ให้เห็นความเป็นไทย<br />

วาระศุภมงคล ชื่นกมลชนใกล้ไกล<br />

น้อมถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ<br />

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

(ผู้ประพันธ์ – ผศ.ดร. ญาดา อารัมภีร)


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร<br />

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน<br />

เดือนกรกฎาคมนี้นับว่าเป็นเดือนสำคัญของสายการบินไทยสมายล์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เป็นวันที่เราเริ่มปฏิบัติการบินเที่ยว<br />

บินแรกจากกรุงเทพฯ ไปยังมาเก๊า นับเป็นเวลา 6 ปีแล้วที่ไทยสมายล์ได้ส่งมอบรอยยิ้มและการบริการด้วยหัวใจให้กับผู้โดยสารทุกท่าน และ<br />

ในโอกาสที่ไทยสมายล์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 นี้ ล่าสุดเราได้รับข่าวดีที่ทำให้เราภาคภูมิใจคือ เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยใน<br />

การเดินอากาศสากล ตามโครงการตรวจสอบตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) นอกเหนือจากการมุ่งมั่น<br />

รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ตลอดจน<br />

เดินหน้าขยายเส้นทางบินใหม่ๆ และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจไทยสมายล์มาโดยตลอด เราขอมอบเมนูพิเศษแทน<br />

คำขอบคุณด้วยกาแฟหอมกรุ่นจาก Starbucks และขนมที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ จากร้านขนมชื่อดังของเมืองไทยอย่าง After You<br />

ซึ่งจะให้บริการบนเที่ยวบินระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561 ครับ<br />

และอีกเช่นเคยวีสมายล์มีแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางบินของเราพร้อมให้ทุกท่านได้ติดตามในฉบับนี้ เช่น ทะเลบัวแดง อุดรธานี แหล่งธรรมชาติ<br />

สวยและแปลกที่สุดติดอันดับสองของโลก หมู่เกาะก ำ เกาะที่สวยงามมีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง เดินทาง<br />

ได้สะดวกโดยลงเครื่องที่สุราษฎร์ธานี เที่ยวมุมไบ บ้านมหาตมะคานธี บุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักต่อสู้ทั่วโลก<br />

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกเดินทางกับไทยสมายล์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับ<br />

ความประทับใจจากการบริการของเรา พบกันอีกครั้งในฉบับหน้าครับ<br />

ฉัตรชัย ปานอยู่<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

On the auspicious occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn<br />

Bodindradebayavarangkun's birthday on <strong>July</strong> 28, <strong>2018</strong> I with the executives<br />

and the staff of THAI Smile would like to humbly wish His Majesty excellent<br />

health and a long life.<br />

<strong>July</strong> is also an important month for us since we launched our first flight<br />

from Bangkok to Macau in <strong>July</strong> 2012 . For 6 years THAI Smile has served all<br />

passengers with smiles and from our heart. Thus we are proud to inform<br />

you that recently we have been presented with a certificate by the IATA<br />

Operational Safety Audit (IOSA) program for our good safety standard management.<br />

Besides maintaining our safety standards we have also continued<br />

to develop our products and services. THAI Smile will increase frequencies<br />

of flights and expand new routes. To thank our passengers this month we<br />

would like to offer you special menus in cooperation with Starbucks and the<br />

famous local bakery “After You” on all flights between <strong>July</strong> 7-13, <strong>2018</strong>.<br />

As before WESmile takes you to many of our destinations such as the<br />

Red Lotus Lake holding the position of the world’s second most beautiful<br />

and strangest lake in Udon Thani, Kum Island with beautiful sandy beaches<br />

in the Laem Son National Park, Ranong, accessible by flight to Surat Thani.<br />

To Mumbai Mahatma Gandhi’s home, who has inspired freedom fighters<br />

around the world.<br />

I would like to thank all passengers for choosing THAI Smile and hope<br />

that you are impressed with our services. Looking forward to talking to you<br />

again in our next issue.<br />

Chatchai Panyoo<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI Smile Airways Company Limited<br />

<strong>2018</strong> 年 7 月 28 日 欣 逢 泰 国 十 世 皇 玛 哈 • 哇 集 拉 隆 功 国 王 的 诞 辰 纪<br />

念 日 , 本 人 携 泰 国 微 笑 航 空 董 事 会 、 管 理 层 以 及 全 体 职 工 恭 祝 国 王<br />

陛 下 圣 寿 无 疆 , 圣 体 安 康 , 圣 泽 遍 洒 全 国 各 地 。<br />

7 月 是 一 个 对 泰 国 微 笑 航 空 来 说 很 重 要 的 月 份 , 泰 国 微 笑 航 空 自<br />

2012 年 7 月 7 日 首 飞 曼 谷 至 澳 门 的 国 际 航 班 , 至 今 已 整 整 6 年 。 在 这<br />

期 间 , 我 们 一 直 很 用 心 的 为 所 有 乘 客 提 供 优 质 独 到 的 微 笑 服 务 。 如<br />

今 , 在 泰 国 微 笑 航 空 即 将 向 第 7 年 迈 进 之 际 , 我 们 收 到 了 一 个 令 所 有<br />

人 都 值 得 骄 傲 的 消 息 , 那 就 是 我 们 已 通 过 国 际 航 空 运 输 协 会 运 行 安<br />

全 审 计 认 证 (IOSA)。 此 外 , 我 们 除 了 致 力 于 维 持 高 规 格 的 飞 行 安<br />

全 、 继 续 开 发 优 质 的 产 品 和 提 供 独 到 的 服 务 之 外 , 还 将 增 加 原 有 的<br />

航 班 数 量 , 以 及 开 辟 更 多 的 新 航 线 等 。 而 为 了 答 谢 乘 客 们 一 直 以 来<br />

对 泰 国 微 笑 航 空 的 支 持 , 我 们 将 于 <strong>2018</strong> 年 7 月 7 日 至 13 日 期 间 , 在 机<br />

上 为 乘 客 们 提 供 星 巴 克 的 香 浓 咖 啡 和 游 客 必 食 的 After You 人 气 甜 品<br />

店 的 自 制 甜 品 。<br />

同 时 , 本 期 《WE Smile》 杂 志 一 如 既 往 在 飞 行 航 线 上 为 大 家<br />

发 掘 更 多 的 旅 游 胜 地 , 比 如 : 位 居 世 界 十 大 奇 湖 第 二 名 的 乌 隆 他 尼<br />

府 红 莲 湖 ; 拉 廊 府 Laem Son 国 家 森 林 公 园 里 拥 有 美 丽 洁 白 细 腻<br />

沙 滩 的 Kum 群 岛 , 交 通 也 方 便 , 乘 机 在 素 叻 他 尼 府 降 落 即 可 ; 以<br />

及 游 玩 孟 买 影 响 了 全 世 界 民 族 主 义 者 的 圣 雄 甘 地 故 居 等 等 。<br />

最 后 , 再 次 感 谢 您 选 乘 泰 国 微 笑 航 空 ! 希 望 我 们 的 服 务 能 给<br />

您 留 下 深 刻 的 印 象 , 期 待 能 继 续 陪 伴 您 度 过 下 一 个 旅 程 , 我 们 下<br />

期 见 。<br />

Chatchai Panyoo<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

代 理 首 席 执 行 官


JULY <strong>2018</strong> ฉบับอภินันทนาการ l COMPLIMENTARY COPY l 欢 迎 各 位 乘 客 选 WWW.WESMILEMAGAZINE.COM<br />

Cover<br />

Artist: Saman Klangchaturat<br />

THAI Smile Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1st - 2nd Floor<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Management<br />

Editorial<br />

Mass Connect Ltd.<br />

9 TH Floor, Kian Gwan 3, 152 Wireless Road<br />

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330<br />

Chief Executive Officer<br />

Ali Ziani<br />

Chief Digital Officer<br />

Pornvipa Thientanavanich<br />

Advertising<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Editor-in-Chief Aree Peerapornwiput<br />

English Editor Dr. Kanittha Navarat<br />

Chinese Editor Liucheng Shi<br />

Feature Editor Kemarin Rochanarat<br />

Lifestyle Editor Mas Kiatsermsakul<br />

Art Director Tanaporn (Angsana) Pinthong<br />

Featuring Artist Nakrob Moonmanas<br />

Translator Peipei Huang<br />

Photographer Panuvat Eurchananon<br />

Proofreader Chadaporn Nawan<br />

Art<br />

Contributors<br />

Saman Klangchaturat<br />

Dr. Sondhi Tejanant<br />

Subsiri (Singhalaka) Brannasanprasit<br />

Krissanapong Kiattisak<br />

Vichai Kiatamornvong<br />

Khomchan Tawanchai<br />

Komkrit Sangfuang<br />

International Contributors<br />

Siripoj Chamroenvidhya<br />

Marie-Dominique Kessler<br />

Louis D’Elmar<br />

Production<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2, Bangna, Bangkok 10260,<br />

Thailand<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Photo Editor & Art Director<br />

Kanda Charanawat<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmilemagazine.com<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

JAPAN<br />

New Base Japan<br />

Hiroko Minato<br />

Tel: +8150 8882 3456<br />

hiroko.minato@thenewbase.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

wesmilemagazine.com<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile<br />

Airways Company Limited and is edited and<br />

published by Mass Connect Ltd. in cooperation with<br />

MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do<br />

not necessarily represent the views of the airline.<br />

THAI Smile Airways holds no responsibility or<br />

liability arising out of the publication of such articles<br />

and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this magazine<br />

may be reproduced, stored in a retrieval system or<br />

transmitted in any form or by any means without the<br />

prior written permission of THAI Smile Airways Company<br />

Limited, Mass Connect Ltd. and MPMI Group Co., Ltd.


สารบัญ Contents<br />

What’s on<br />

Art & Culture<br />

12 Calendar<br />

วันสำคัญและเทศกาล<br />

เด่นประจำเดือน<br />

Events and Monthly<br />

Festivals<br />

泰 国 各 地 传 统 节 日 时 间<br />

14 News<br />

ข่าวสาร เรื่องน่ารู้<br />

และกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจำเดือนนี้<br />

Monthly News and<br />

Event Update<br />

20 Beauty<br />

แนะนำน้ำหอมที่จะทำให้<br />

วันธรรมดาๆ กลายเป็น<br />

วันแสนพิเศษ<br />

Perfumes that will<br />

make your day<br />

a special one<br />

推 荐 一 款 香 水 , 使 平 凡 的<br />

日 子 成 为 特 别 的 一 天<br />

22 Packing<br />

สนุกกับการเตรียมตัว<br />

ท่องเที่ยวในเมือง<br />

กวางโจว<br />

For Her : Guangzhou<br />

做 足 准 备 功 夫 , 轻 松 享 受<br />

广 州 之 旅<br />

เที่ยวอย่างเบิกบานใจใน<br />

เวียงจันทน์<br />

For Him : Vientiane<br />

万 象 城 的 愉 快 旅 行<br />

24 Art & Culture<br />

เมื่อศิลปินจับคู่เต้นรำ<br />

Artist Meets “Dancing<br />

Partner”<br />

当 艺 术 家 配 对 跳 舞<br />

32 Art & Culture<br />

พื้นที่นี้เพื่อใคร...ในงาน<br />

เวนิส เบียนนาเล<br />

Who is this space for …<br />

at Venice Biennale?<br />

“ 空 间 ” 为 谁 所 用 ?...<br />

威 尼 斯 双 年 展<br />

38 Artist<br />

ปรมาจารย์ศิลปะสีน้ำมัน<br />

สมาน คลังจัตุรัส<br />

Master of Oil Paintings<br />

Saman Klangchaturat<br />

油 画 大 师 塞 玛 · 克 朗 乍 拉<br />

本 月 新 闻 资 讯 头 条


JULY <strong>2018</strong><br />

Features<br />

44 Travel<br />

เยือนมัณฑะเลย์ ดินแดน<br />

พระมหามัยมุนี<br />

Face-washing Ceremony<br />

for Mahamuni Buddha<br />

Image<br />

马 哈 木 尼 神 圣 的 洗 佛 面 仪 式<br />

50 Travel<br />

ทะเลสาบหนองหาน<br />

สวย แปลกที่สุด อันดับสอง<br />

ของโลก<br />

Nong Han Red Lotus Lake<br />

侬 汉 湖<br />

世 界 第 二 大 奇 观<br />

58 Travel<br />

หมู่เกาะกำ สวรรค์อันดามัน<br />

Puffy Clouds Floating Over…<br />

在 安 达 曼 海 渔 船 上 跳 舞 嬉 戏<br />

的 浮 云<br />

62 Gallery<br />

วาฬ โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วย<br />

นมแห่งท้องทะเล<br />

My World Of Whales<br />

海 洋 哺 乳 动 物 鲸 鱼 和 海 豚<br />

68 Travel<br />

เมืองมุมไบ ซึมซับ<br />

ประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราว<br />

วีรบุรุษ<br />

Gandhi’s Museum<br />

甘 地 博 物 馆<br />

Leisure<br />

74 Taste<br />

ชิมอาหารสไตล์โฮมเมด<br />

ที่พอชเทลย่านพระนคร<br />

Home-made Food in<br />

Old Town Phra Nakorn<br />

品 尝 家 乡 菜<br />

Smile<br />

80 Route Map<br />

82 News<br />

84 Food<br />

86 Special Service Request<br />

88 For Your Safety<br />

90 Talk<br />

96 WEfie


EVENTS<br />

WORDS : MAS KIATSERMSAKUL<br />

Calendar<br />

EVENTS AND MONTHLY FESTIVALS<br />

กรกฎาคม<br />

<strong>July</strong> / 7 月<br />

PHOTOS : SHUTTERSTOCK<br />

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา<br />

อุทยานแห่งชาติปางสีดา<br />

อำเภอเมืองสระแก้ว<br />

จังหวัดสระแก้ว<br />

เข้าสู่เดือนที่สองของฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำ<br />

หยาดละอองของเม็ดฝน ที่มาพร้อมการเติบโต<br />

ของมวลแมกไม้และสีสันของเหล่าผีเสื้อนานา<br />

พันธุ์ที่บินโฉบลงมาดูดซับแร่ธาตุจากพื้นดิน<br />

อันเปียกชื้น ณ บริเวณจุดลานหินดาด<br />

ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา<br />

Butterfly Watching Festival<br />

Pang Sida National Park,<br />

Sa Kaew district,<br />

Sa Kaew province<br />

During the rainy season it is the<br />

best time to watch butterflies<br />

thriving in their natural habitat<br />

often gathering near mineral<br />

rich puddles in the Pang Sida<br />

National Park.<br />

庞 斯 达 蝴 蝶 节<br />

沙 缴 府 庞 斯 达 国 家 公 园<br />

庞 斯 达 国 家 公 园 是 公 认 的<br />

蝴 蝶 乐 土 , 目 前 泰 国 已 是 进 入<br />

朝 云 暮 雨 季 节 的 第 2 个 月 , 雨<br />

水 充 足 , 树 木 茁 壮 成 长 , 郁 郁<br />

葱 葱 的 大 自 然 美 景 吸 引 成 群 的<br />

蝴 蝶 汇 聚 于 此 , 朋 友 们 不 妨 前<br />

往 园 内 岩 地 观 赏 点 一 览 蝴 蝶<br />

风 采 。<br />

12<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


กรกฎาคม - ตุลาคม<br />

<strong>July</strong>-October / 7 月 -10 月<br />

1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม<br />

May <strong>July</strong>1- 26-June October 2 / 31 5 月 / 726 月 1 日 --10 6 月 31 2 日<br />

เทศกาลล่องแก่งหินเพิง<br />

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี<br />

ความชุ่มฉ่ำของฤดูฝน และกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่ไหลผ่านกระทบเกาะ<br />

แก่งอันคดเคี้ยว อีกหนึ่งเสน่ห์อันเร้าใจของกิจกรรมผจญภัยสุดมันที่มี<br />

ระดับความยากง่ายอยู่ที่ 3 - 5 กับการนั่งเรือยางล่องแก่งหินเพิง ลำน้ำ<br />

ขนาดใหญ่ที่มีวังน้ำวนไหลเชี่ยวกรากตลอดระยะทางกว่า 200 เมตร<br />

ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติทั้งสองฟากลำน้ำ<br />

Name: Water Rafting in<br />

Kaeng Hin Phoeng Rapids<br />

NADEE DISTRICT, PRACHINBURI<br />

PROVINCE<br />

The rainy season is just perfect<br />

for adventurous water rafting.<br />

Paddle your way through<br />

the twists and turns of the<br />

challenging rapids with varying<br />

levels of difficulty 3-5. The Kaeng<br />

Hin Phoeng rapid is 200m long<br />

with beautiful scenery alongside.<br />

เคปพันวา โฮเทล<br />

ภูเก็ต เรซ วีค<br />

โรงแรมเคปพันวา<br />

จังหวัดภูเก็ต<br />

อีกหนึ่งรายการแข่งขัน<br />

กีฬาทางน้ำที่เหล่านักกีฬา<br />

ทั้งไทยและนานาชาติต่าง<br />

รอคอย กับงานเคปพัน<br />

วา โฮเทล ภูเก็ต เรชวีค<br />

2561 การแข่งขันเรือใบ<br />

ชั้นนำระดับภูมิภาค ซึ่งปี<br />

นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ณ<br />

บริเวณโรงแรมเคปพันวา<br />

และโรงแรมแคนทารี เบย์<br />

จังหวัดภูเก็ต<br />

欣 蓬 河 漂 流 节<br />

地 点 : 巴 真 府 那 地 县<br />

巴 真 府 每 年 都 在 雨 季 定 期 举 办 漂<br />

流 节 , 这 期 间 水 位 高 , 清 澈 见<br />

底 , 水 流 速 度 快 , 吸 引 许 多 爱<br />

冒 险 的 游 客 前 往 “ 试 胆 ”。 坐 橡 皮<br />

艇 挑 战 难 度 3-5 级 的 河 段 , 在 湍<br />

急 流 水 线 中 行 进 200 米 距 离 的 同<br />

时 , 还 能 欣 赏 沿 岸 四 周 美 不 胜 收<br />

的 风 景 。<br />

18 - 22 กรกฎาคม<br />

<strong>July</strong> 18-22<br />

7 月 18 日 -22 日<br />

Race Week at Cape Panwa<br />

Phuket<br />

CAPE PANWA HOTEL PHUKET<br />

Water sports enthusiasts, both<br />

local and international, have been<br />

waiting for this 15th Cape Panwa<br />

Hotel Phuket Raceweek <strong>2018</strong>, a<br />

leading regional regatta, happening<br />

near Cape Panwa and Kantary Bay<br />

hotels, Phuket.<br />

普 吉 攀 瓦 角 酒 店 帆 船 竞 赛<br />

普 吉 攀 瓦 角 酒 店<br />

<strong>2018</strong> 年 第 15 届 普 吉 攀 瓦 角 酒 店 帆 船 竞 赛 ,<br />

是 泰 国 和 国 际 运 动 选 手 都 翘 首 期 盼 的 水 上<br />

竞 赛 项 目 之 一 , 期 待 您 参 与 尽 赏 船 队 扬 帆<br />

起 航 的 盛 景 。<br />

ชมทุ่งหญ้าแห่งทุ่งแสลงหลวง<br />

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง<br />

จังหวัด พิษณุโลกและเพชรบูรณ์<br />

ชวนคุณมาสัมผัสความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและบรรยากาศอัน<br />

สวยงามของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้าง<br />

ไกล สลับกับแนวทิวเขาของป่าไม้หลากหลายชนิด อันเป็นแหล่งที่อยู่ของ<br />

เหล่าสัตว์ป่า พร้อมชมความงดงามของดวงอาทิตย์ท่ามกลางหมู่ทะเล<br />

หมอกที่ปกคลุมทุ่งนางพญาในยามเช้า ณ ศาลาดุสิตา<br />

Thung Saleng Luang<br />

National Park<br />

THUNG SALENG LUANG NATIONAL PARK, PHETCHABUN<br />

PROVINCE<br />

Thung Saleng Luang National Park is a stunning savannah,<br />

complete with wildlife and forests. Sala Dusita is a great<br />

viewpoint for the scene of mist shrouding the forests below.<br />

驰 骋 通 萨 朗 銮 大 草 原<br />

碧 差 汶 府 通 萨 朗 銮 国 家 公 园<br />

在 泰 国 人 眼 中 , 通 萨 朗 銮 国 家 公 园 是 大 草 原 的 代 名 词 , 除 了 广 阔 的 草 原<br />

和 参 天 的 大 树 是 动 物 之 外 , 每 天 在 Dusita 亭 里 在 云 海 环 绕 中 欣 赏 日 出 ,<br />

岂 不 美 哉 。 您 还 等 什 么 呢 , 赶 紧 来 体 验 通 萨 朗 銮 国 家 公 园 神 奇 魅 力 的 自<br />

然 奇 观 吧 。<br />

27 - 28 กรกฎาคม<br />

<strong>July</strong> 27-28 / 7 月 27 日 -28 日<br />

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา<br />

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี<br />

นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการของริ้ว<br />

ขบวนแห่เทียนพรรษางานประเพณีอันเลื่อง<br />

ชื่อและเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี<br />

แล้ว ความวิจิตรตระการตาของ<br />

ประติมากรรมเทียนนานาชาติ ผลงานการ<br />

แกะสลักจากเหล่าช่างฝีมือ เหล่านี้คืออีก<br />

หนึ่งไฮไลท์ที่เราอยากให้คุณได้มาสัมผัส<br />

Candle Procession Festival<br />

MUANG DISTRICT, UBON<br />

RATCHATHANI PROVINCE<br />

Marking the beginning of the<br />

Buddhist Lent is the famous Candle<br />

Festival with a candle procession<br />

in the city. The elaborate beeswax<br />

sculptures by artists from all over<br />

world are the highlights.<br />

传 统 守 夏 节 蜡 雕<br />

花 车 巡 游 活 动<br />

乌 汶 府 市 区<br />

泰 国 最 重 要 的 佛 教 传<br />

统 节 日 之 一 守 夏 节 ,<br />

乌 汶 府 举 行 声 势 浩 大<br />

的 国 际 蜡 雕 花 车 巡 游<br />

活 动 , 令 人 眼 花 缭 乱<br />

的 蜡 雕 花 是 整 个 活 动<br />

的 亮 点 , 吸 引 成 千 上<br />

万 的 游 客 前 来 围 观 ,<br />

热 闹 非 凡 , 期 待 您 的<br />

到 来 。<br />

Photos : Shutterstock<br />

13


WHAT’S NEWS<br />

SELF-CARE… CARING TO SELF<br />

BANGKOK<br />

สมาคมนักศิลปะบำบัด จัดกิจกรรมศิลปะ<br />

บำบัด Self-care... Caring to Self ศิลปะเพื่อ<br />

ดูแลกายและใจด้วยสัมผัสทั้ง 5 โดยเราจะได้ใช้<br />

ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในกระบวนการ<br />

สร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อนำไปสู่สมดุล สงบ และ<br />

เบิกบาน โดยงานมีขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม<br />

นี้ ที่โรงเรียนจิตตเมตต์ ตลิ่งชัน สอบถาม<br />

ข้อมูลเพิ่มเติมได้หลายช่องทาง Line ID: atha.<br />

arttherapy หรือโทร. 063-251-3526 และ<br />

อีเมล atha.arttherapy@gmail.com<br />

Art Therapists Association in Thailand<br />

is holding a “Self-care…. Caring to Self”<br />

session to take care of your body and soul<br />

by using your five senses: sight, hearing,<br />

smell, taste and touch to create art for<br />

your peace of mind, balance and happiness<br />

between <strong>July</strong> 14-15 at Jitmet school,<br />

Talingchan, For more details Line ID: atha.<br />

arttherapy or call tel. 063-251-3526 or<br />

email:atha.arttheraphy@gmail.com<br />

MOBILE VISA APPLICATION CENTRE<br />

BANGKOK<br />

สหราชอาณาจักร อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่หลายคนใฝ่ฝัน<br />

จะไปเยือน และเพื่อความสะดวกสบายในการยื่นขอวีซ่า วีเอฟเอส<br />

จึงได้เปิดตัวรถบริการรับคำร้องขอ UK วีซ่า นอกสถานที่ ซึ่ง<br />

เป็นบริการใหม่ โดยจะให้บริการทุกวันจันทร์ ที่คริสตัล ดีไซน์<br />

เซ็นเตอร์ และทุกวันอังคารที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ยกเว้น<br />

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.<br />

ly/2kpgZwx และการท่องเที่ยวในดินแดนแห่งฝันของคุณจะไม่ใช่<br />

เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป<br />

The United Kingdom is a dream destination for a lot of<br />

people. For visitors’ convenience in visa application VFS<br />

has launched a new service, a mobile Visa application<br />

centre at Crystal Design Center, every Monday and at<br />

Tanya Park, every Tuesday except holidays. For further<br />

information http://bit.ly/2kpgZwx. No more hassle with<br />

getting a visa for your dream destination.<br />

STREET FOOD 39 / THAILAND<br />

Street food 39 อร่อยไม่เกิน 100 บาท หนังสือที่จะพาคุณไปเจอกับ<br />

ขุมทรัพย์แหล่งอาหารสไตล์ Street food ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน<br />

คู่มือเพื่อไปลิ้มรส 39 ร้าน ในย่านเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นนางเลิ้ง ผ่านฟ้า<br />

บางลำพู เทเวศร์ ราชวัตร ฯลฯ สนใจหนังสือลายแทงร้านอร่อยเล่มนี้<br />

เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กเพจสำนักพิมพ์ลิตเติล พี<br />

www.facebook.com/littlepbook<br />

Street food 39 guide book features street food of less than 100<br />

baht for you to go out and taste in old parts of Bangkok such as<br />

Nang Lueng, Pan fah, Banglumpoo, Thevet or Rajwatr.<br />

For more information: www.facebook.com/littlepbook<br />

14<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ANCIENT GREEK INVENTIONS<br />

PATHUM THANI<br />

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน THE High-Tech Inventions<br />

of the Ancient Greeks Exhibition นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยในยุคกรีกโบราณ<br />

ที่มีอายุ 2,300 ปี นำมาจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีกรีกโบราณกอสตัสกอสซานัส ประเทศ<br />

กรีซ งานจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ถึงวันที่ 9 กันยายน<br />

2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-577-9960 หรือ www.nsm.or.th<br />

National Science Museum Thailand is organizing an exhibit “THE High-Tech<br />

Inventions of the Ancient Greeks” showcasing ancient Greek inventions dating<br />

2,300 years ago from Greece at the museum Patum Thani Klomg 5 from now to<br />

September 9, <strong>2018</strong>. More information: tel. 02-577-9960 or www.nsm.or.th<br />

PHOTOGRAPHY FOR BEGINNERS / BANGKOK<br />

ProfotoClass จัดอบรมหลักสูตร Beginner สำหรับผู้เริ่มต้นการ<br />

ถ่ายภาพ ระหว่าง 21-22 กรกฎาคม ที่อาคาร<br />

The Horizon ปากซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) สอนโดย<br />

กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน เจ้าของ<br />

เกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal<br />

Photographic Society ประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าของหนังสือ<br />

ผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal”<br />

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.profotoclass.com/<br />

ProfotoClass is offering a Beginner photography<br />

course between <strong>July</strong> 21-22 at the Horizon Building,<br />

Ekamai (Sukumvit 63) by Ganid Thepsrimuang, a multiaward<br />

winning photographer and fellow of the Royal<br />

Photographic Society of Great Britain and author of<br />

“Spirit Asia” and “Memory of Nepal”.<br />

For more details: http://www.profotoclass.com/<br />

CELINE DION / BANGKOK<br />

ดีว่าระดับตำนาน Celine Dion เจ้าของ 5 รางวัล<br />

แกรมมี่ 7 รางวัลอเมริกัน มิวสิค อวอร์ดส์<br />

2 รางวัลออสการ์ ฯลฯ กับอีกหลากหลาย<br />

เพลงดัง อาทิ My Heart Will Go On, The<br />

Power of Love เตรียมบินลัดฟ้ามาไทยเพื่อ<br />

เปิดคอนเสิร์ต CELINE DION LIVE <strong>2018</strong> IN<br />

BANGKOK ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561<br />

ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หาซื้อบัตรได้แล้วที่<br />

www.thaiticketmajor.com และสอบถาม<br />

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-262-3456<br />

Legendary diva, Celine Dion, 5 Grammyaward<br />

winner, 7 American Music Awards,<br />

2 Oscars with hits like “My heart will go on,<br />

The Power of Love” will sing live in Bangkok on<br />

<strong>July</strong> 23 at Impact Arena Muangthong.<br />

For tickets: www.thaiticketmajor.com<br />

or call tel. 02-262-3456<br />

15


WHAT’S NEWS<br />

BONJOUR FRANCE / BANGKOK<br />

เตรียมตัวมาเป็นหนุ่มสาวปารีเซียง กับงานมหกรรม<br />

สินค้าไลฟ์สไตล์ฝรั่งเศส Bonjour France <strong>2018</strong><br />

ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคมนี้ ที่เซ็นทรัล<br />

เวิลด์ ซึ่งในงานมีไฮไลท์มากมายทั้งเรื่องของอร่อย<br />

อย่างแฮมและไส้กรอกฝรั่งเศส Cold Cuts, Duck<br />

Rillettes, ขนม Madeleine ของใช้ อาทิ รองเท้า<br />

โทรเปเซียน ที่ชาวฝรั่งเศสนิยมสวมใส่ในฤดูร้อน<br />

ผลิตที่แซงโทรเปซ์, นาตูเร มัว ครีมอาบน้ำ แชมพู<br />

ออร์แกนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.<br />

facebook.com/BonjourFranceBkk/<br />

French Lifestyle and Fashion Fair “Bonjour<br />

France” will be held from <strong>July</strong> 12-15 at Central<br />

World with product highlights such as delicious<br />

gourmet items, Cold Cuts, Duck Rillettes,<br />

Madeleine mini cakes, fashion from St. Tropez<br />

and cosmetics, organic shampoos and bath<br />

creams. For further details: https://www.<br />

facebook.com/BonjourFranceBkk/<br />

Photos : Shutterstock<br />

POWER NAP LOUNGE / BANGKOK<br />

ถ้าค่ำคืนที่ผ่านมาคุณยังรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่อยากไปแอบหลับใน<br />

ที่ทำงาน มารวมตัวกันตรงนี้ เพราะเราจะพาคุณไปงีบเพื่อเติมพลังความสดใส<br />

ระหว่างวันกันที่ Power Nap Lounge ชั้น B1 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 2 เพียง<br />

แค่ก้าวออกจาก บีทีเอส อโศก หรือ เอ็มอาร์ที สุขุมวิท ก็ถึง ซึ่งที่นี่มีบริการ<br />

Nap Room ให้คุณนอนสบายๆ บนเก้าอี้นวด หรือจะเลือกนอนบนเปลขนาด<br />

ใหญ่ พร้อมหมอนและผ้าห่มอุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-010-9292<br />

098-826-1248<br />

If you feel tired in the evening and do not want to fall asleep in the<br />

office let’s get energized and meet at the Power Nap Lounge at the<br />

Interchange 2 Building, B1.Only one step away from BTS Asoke or MRT<br />

Sukumvit. Here they have a nap room where you can rest comfortably<br />

on a massage chair or in a large hammock with pillows and warm<br />

blankets. For more information call 02-010-9292/098-826-1248<br />

GIANT SPIRAL SLIDE / CHINA<br />

ไปช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า ใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนอาจ<br />

ธรรมดาเกินไป เพราะตอนนี้ห้างแห่งหนึ่งในนครฉงชิ่ง ของ<br />

จีน อีกหนึ่งหมุดหมายของไทยสมายล์ ได้ติดตั้งสไลเดอร์<br />

ขนาดใหญ่ยักษ์ที่พร้อมให้คุณสไลด์ตัวจากชั้น 4 ลงมายัง<br />

ชั้น 1 ภายในเวลาเพียงแค่ 12 วินาที ส่วนก่อนหน้านั้น<br />

ห้างในนครเซี่ยงไฮ้ ก็ทำสไลเดอร์ที่ความสูง 5 ชั้น และใช้<br />

เวลาเคลื่อนตัว 16 วินาที ลงสู่ชั้น 1 มาแล้ว งานนี้เห็นทีจะ<br />

เหมาะกับลูกค้าเวลาน้อย รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องกลัว<br />

ความสูงผสานความเร็วอีกด้วย<br />

Chongqing is another destination of THAI Smile.<br />

When shopping at malls there using a lift or an<br />

escalator seems to be too ordinary. Thus a mall in<br />

Chongqing has installed a giant slider taking you<br />

down from floor 4 to floor 1 within only 12 seconds.<br />

A mall in Shanghai has a 5- story slider taking 16<br />

seconds to the ground floor. Suitable for customers<br />

in a hurry and not afraid of heights.<br />

16<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


MINIATURE TERRARIUM / BANGKOK<br />

ชวนมาทำสิ่งเล็กจิ๋ว ที่สามารถสร้างสุขและความ<br />

เพลิดเพลิน Miniature Terrarium สวนขวดแก้ว ซึ่ง<br />

จำลองระบบนิเวศมาอยู่ในภาชนะทั้งแบบเปิดและแบบปิด<br />

ทั้งยังสร้างสรรค์เรื่องราวด้วยตัวละครที่หลากหลายตาม<br />

จินตนาการ สร้างโลกสีเขียวเล็กๆ เพลินตาเพลินใจไว้ดู<br />

ส่วนตัว หรือทำเป็นของขวัญของฝาก รวมถึงทำขาย<br />

เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็ยังไหว สนใจดู<br />

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/<br />

miniature.terrarium หรือโทร 092-619-2324<br />

Let’s have fun creating our own mini garden in<br />

a glass bottle or open containers. Just use your<br />

imagination of a mini green world and turn your<br />

ideas into personal gifts or for sale.<br />

For further details: www.facebook.com/miniature.<br />

terrarium or call 092-619-2324<br />

THE INAUGURAL LIFE / BANGKOK<br />

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ชีวิตปฐมฤกษ์<br />

(The Inaugural Life) ผลงานจิตรกรรมของ เสถียรพงษ์ เนื่องจันทึก<br />

ซึ่งเป็นงานนามธรรมที่ตกผลึกในรูปแบบ ความคิด ความรู้ และเข้าใจใน<br />

วิถีชีวิต โดยใช้ประสบการณ์ในการศึกษาและการทำงานศิลปะตลอด 30<br />

ปี งานจะมีขึ้นระหว่าง 14 กรกฎาคม - 5 สิงหาคมนี้ ที่ห้องนิทรรศการ<br />

ชั้น 2 และ 3 หอศิลป์จามจุรี สอบถามเพิ่มเติม 081-637-6780,<br />

094-816-4405<br />

Chamjuree Arts Gallery,Chulalongkorn University , is showing an<br />

exhibition “Inaugural Life” by Sathianphong Nueangchanthuek<br />

between <strong>July</strong> 14 – August 5, Exhibition hall 2 and 3 of Chamjuree<br />

Arts Gallery . Abstract paintings about thoughts, knowledge and<br />

understanding life drawn from his education and experience of<br />

working in art for 30 years.<br />

For details 081-637-6780, 094-816-4405<br />

INTERNATIONAL DOG SHOW / BANGKOK<br />

บรรดาผู้ที่เทใจให้น้องหมาสุดน่ารัก ต้องไม่พลาดงาน THAILAND<br />

INTERNATIONAL DOG SHOW <strong>2018</strong> มหกรรมเพื่อเจ้าสี่ขาสุดยิ่งใหญ่<br />

ที่มีกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ ประกวดสุนัขสวยงามที่ใหญ่ระดับอาเซียน<br />

การฝึกทักษะฝีเท้าและสมองของเจ้าตัวเล็ก ขบวนพาเหรด Colorful Party<br />

งานเริ่ม 5-8 กรกฎาคมนี้ ณ อาคาร 1- 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี<br />

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-833-5122 หรือเข้าชมที่เว็บไซต์<br />

www.thailand-dogshow.com<br />

Thailand International Dog Show <strong>2018</strong> is a must-visit event for dog<br />

lovers .There will be an ASEAN Dog Beauty Contest, dog training<br />

workshops and Colorful parade between <strong>July</strong> 5-8 at Impact Hall<br />

1-2, Muangthong Thani. For more details: call 02-833-5122 or www.<br />

thailand-dogshow.com<br />

17


WORD: MAS KIATSERMSAKUL<br />

WINDOW SEAT<br />

ไทยสมายล์บินตรงสู่เชียงใหม่<br />

ความงดงามที่ถูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง<br />

บรรยากาศของป่าเมืองเหนือ และสายลม<br />

เย็นสบายของดอยอ่างขาง จังหวัด<br />

เชียงใหม่ แสงแดดอ่อนๆ กับกลุ่มเมฆจางๆ<br />

และการปรากฏตัวของริ้วไร่ชาขั้นบันได<br />

สีเขียวชอุ่ม ทอดยาวไกลจนสุดลูกหูลูกตา<br />

อยู่เบื้องล่างตัด สลับกับท้องฟ้าครามอัน<br />

สดใส อีกหนึ่งเสน่ห์ที่รอให้คุณมาสัมผัส<br />

THAI SMILE FLIES DIRECT<br />

TO CHIANGMAI<br />

Natural beauty hidden in the Doi<br />

Angkhang Mountain, Chiangmai,<br />

are the lush green tea plantterraces<br />

stretching as far as the<br />

eyes can see in the soft sunlight<br />

with a cool breeze under the clear<br />

blue sky. An enchanting place<br />

waiting for you to visit.<br />

泰 国 微 笑 航 空 直 飞 清 迈<br />

清 迈 , 这 个 隐 藏 在 泰 北 森 林 中 的<br />

美 丽 城 市 。 盆 地 吹 来 的 凉 风 、<br />

柔 和 的 阳 光 、 淡 淡 的 云 彩 , 以 及<br />

郁 郁 葱 葱 的 梯 田 形 的 茶 园 一 望 无<br />

边 , 放 远 望 去 , 梯 田 好 似 连 接 着<br />

晴 朗 的 天 空 。 充 满 魅 力 的 清 迈 城<br />

等 着 您 来 体 验 !<br />

PHOTOS : SHUTTERSTOCK<br />

18<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


BEAUTY / GROOMING<br />

WORDS : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG<br />

กลิ่นอายแห่งฤดูร้อน<br />

แนะนำน้ำหอมที่จะทำให้วันธรรมดาๆ กลายเป็นวันแสนพิเศษ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

20<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


CHANEL Gabrielle (100 มล. 7,000 บาท)<br />

ความหอมหรูหราจาก ช่อดอกไม้ขาว อย่างมะลิ<br />

กระดังงา ช่อดอกส้ม และทูเบอร์โรสจาก<br />

เมืองกราส DOLCE & GABBANA Light<br />

Blue Italian Zest (125 มล. 4,500 บาท มี<br />

จำนวนจำกัด) สำหรับสุภาพบุรุษ สดใสซาบซ่าน<br />

ด้วยกลิ่นตระกูลส้มและมะนาว เสมือนอยู่บน<br />

ชายหาดเกาะคาปรี LANVIN Modern<br />

Princess Eau Sensuelle (60 มล 90 มล.<br />

2,700 บาท, 3,500 บาท ) สดใสร่าเริงของกลิ่น<br />

เกรปฟรุ้ต พีช พีโอนี มะลิ PRADA Infusion<br />

de Mandarine (100 มล. 5,600 บาท) กลิ่น<br />

หอมสดชื่นของเปลือกส้ม แมนดาริน แมนดาริน<br />

เขียว บิทเทอร์ ออเรนจ์ SISLEY Eau d’Ikar<br />

(50 มล., 100 มล. 3,900 บาท, 5,000 บาท)<br />

หอมสดใสเหมือนมีมนต์สะกดสำหรับสุภาพบุรุษ<br />

จากซิทรัส มะกรูด ดอกมะลิ ไอริส และเนื้อไม้<br />

CHANEL Bleu de Chanel (100 มล. 5,700<br />

บาท) หอมกรุ่นสุขุมจากเนื้อไม้ซีดาร์ ผสาน<br />

ความสดชื่นจากพืชตระกูลมะนาว สำหรับสุภาพ<br />

บุรุษผู้ทรงเสน่ห์ DOLCE & GABBANA<br />

Velvet Tender Oud (50 มล. 10,000 บาท)<br />

หอมลึกล้ำต้องใจทั้งชายหญิง จากกุหลาบดา<br />

มาสก์ เมย์โรส และความหอมละมุนจาก<br />

เนื้อไม้ TOM FORD Fabulous (ขนาด 50มล.<br />

12,000 บาท) คงไม่มีความหอมไหนที่จะเซ็กซี่<br />

ยวนเย้าไปกว่านี้ DIPTYQUE Eau de Sens<br />

(EDT 50 มล., 100 มล. ราคา 4,150 บาท,<br />

5,620 บาท) กลิ่นหอมซับซ้อนจากพืชพรรณ<br />

นานาชนิดแห่งสวนเฮสเปริดิสในตำนานแห่ง<br />

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน<br />

21


PACKING<br />

เก็บกระเป๋าพร้อมออกเดินทางบินตรง<br />

สู่กวางโจว ประเทศจีน ชมความงดงาม<br />

ทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ Sacred<br />

Heart Cathedral พร้อมสนุกกับการ<br />

เดินเที่ยวเล่น ช็อปปิ้งยามค่ำาคืน<br />

FOR HER :<br />

GUANGZHOU<br />

ต่างหูสีทองรูปตาชั่ง<br />

จาก Givenchy<br />

อายแชโดว์สีเดี่ยว Italian<br />

Zest Perfect Mono<br />

จาก Dolce & Gabbana<br />

FLIGHT<br />

BKK-CAN<br />

WE287<br />

นาฬิกา รุ่น G-Timeless<br />

Bosco & Orso หน้าปัด<br />

รูปหมาบอสตันเทอร์เรีย<br />

จาก Gucci<br />

ชุดราตรียาว<br />

จาก Valentino<br />

Ralph Lauren<br />

รองเท้าผ้าใบสีขาว<br />

จาก Givenchy<br />

กระเป๋า Mini Lady<br />

สีขาว จาก Dior<br />

ผ้าพันคอไหม<br />

สีเนื้อนวล<br />

จาก Dior<br />

รองเท้าสีแดง รุ่น<br />

Carvela Acacia<br />

จาก Kurt Geiger<br />

22<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


WORDS : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG ,<br />

MAS KIATSERMSAKUL<br />

PHOTOS : COURTESY OF THE BRANDS<br />

แว่นกันแดด<br />

จาก Dior<br />

สนุกกับการแต่งตัวท่องเที่ยวไปในดิน<br />

แดนแห่งอารยธรรม พร้อมชมความ<br />

งามแห่งวิถีชีวิต และความยิ่งใหญ่ของ<br />

ประตูชัย สัญลักษณ์สำาคัญในนคร<br />

เวียงจันทน์<br />

FOR HIM :<br />

VIENTIANE<br />

FLIGHT<br />

BKK-VTE<br />

WE570<br />

เสื้อพูลโอเวอร์<br />

จาก Calvin Klein<br />

เสื้อยืดรุ่น<br />

Star USA<br />

จาก John<br />

Varvatos<br />

นาฬิการุ่น Star Legacy<br />

จาก Montblanc<br />

กระเป๋าหนังสะพายสีดำา<br />

จาก Givenchy<br />

John Varvatos<br />

รองเท้าผ้าใบสีแดง<br />

จาก Alexander<br />

Wang Adidas<br />

23


ART<br />

WORDS : WIMOL ANGSUNANTAWIWAT<br />

PHOTOS : SIRIPOJ CHAMROENVIDHYA<br />

เมื่อศิลปินจับคู่เต้นรำ<br />

24<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


Artist: Tanaporn angsana Pinthong /<br />

Marie-LaureMiazza<br />

ใครๆ ก็เล่นเฟซบุ๊กหรือไลน์เพื่อสื่อสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย<br />

แต่สำหรับ ศิริพจน์ จำเริญวิทย์ สถาปนิกศิลปินชาวไทยที่ไป<br />

เติบโตและทำงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์ โซเชียลเน็ตเวิร์กกลาย<br />

เป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะอย่างน่าทึ่ง<br />

ศิลปินสามารถแนะนำ หรือเปลี่ยนความคิดเห็นของ<br />

สังคมได้ โดยการนำมุมมองส่วนตัว มาเป็นแนวทางการ<br />

สร้างสรรค์งานศิลป์ ซึ่งคนไทยได้ชมผลงานกันมาเมื่อปีที่<br />

แล้วตั ้งแต่นิทรรศการ Contemporary Art with Politic of<br />

Ecology และ Air Mail ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ<br />

หอศิลป (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร<br />

ผลงานล่าสุดคือ นิทรรศการ Dancing With No Frontiers<br />

ณ Andataritorno Laboratoire d’art Contemporain<br />

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก<br />

สำนักงานศิลป์วัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม<br />

(Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of<br />

Culture, Bangkok, Thailand) และ กรมวัฒนธรรมแห่ง<br />

กรุงเจนีวา (Département de la culture de la Ville de<br />

Genève) โดยมีศิลปินไทยและสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมกัน<br />

สร้างสรรค์งาน 25 คน ด้วยเทคนิคทั้งภาพพิมพ์ ภาพขาวดำ<br />

สีน้ำ การวาดเส้น คอลลาจ และจะนำมาจัดแสดงให้คนไทย<br />

ได้ชมแบบจัดเต็มที่กรุงเทพฯ ต่อไป<br />

25


ART<br />

Siripoj Chamroenvidhya<br />

Artists: Viroj Klommanop / Somsak Chowtadapong<br />

Artists: Kanyaratch Somton / Chalermsak Radanachan<br />

“การทำงานของศิลปินระหว่างสอง<br />

ประเทศในครั้งนี้ มีงานหลากหลาย<br />

น่าสนใจออกมามาก มีเพื่อนที่ร่วมทำ<br />

โครงการนี้ในประเทศไทยบางท่านจะ<br />

มองตัวเองว่าเป็นช่าง ไม่ใช่ศิลปิน แต่<br />

จริงๆ แล้วความแตกต่างกันมีน้อยมาก<br />

คือตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ เมื่อช่างเขียนมี<br />

ความชำนาญมากขึ้นก็อยากแสดงความ<br />

คิดเห็นต่อสังคมในงานสร้างสรรค์นั้นๆ<br />

เหมือนกับศิลปิน”<br />

นิทรรศการครั้งนี้มีที่มาจากการที่<br />

เขาขาดการติดต่อกับเพื่อนๆ ที่เมือง<br />

ไทยมาตั้งแต่ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์<br />

แต่เมื ่อสามสี่ปีที่แล้วได้เล่นเฟซบุ๊กและ<br />

ไลน์ เจอเพื่อนคนไทยและรับรู้เกี่ยวกับ<br />

สังคมไทยมากมาย ปรากฏว่าพอตื่นมา<br />

ตอนเช้ามีคนส่งดอกไม้เข้ามาในไลน์<br />

มากมาย เพราะที่เมืองไทยเป็นเวลา<br />

เที่ยง เขานึกขำๆ ว่า<br />

“เราคงตายไปแล้วมั้ง ใครๆ ถึง<br />

ส่งดอกไม้มาให้เต็มไปหมด เลยคิด<br />

ว่าน่าจะสร้างงานศิลปะแบบ Mail Art<br />

ส่งให้กันจะดีกว่า ต่อมาก็ได้กลายเป็น<br />

นิทรรศการศิลปะ ชื่อ Air Mail เมื่อ<br />

26<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ปีค.ศ. 2017 โดยจัดแสดงที่สวิตเซอร์แลนด์ 2 ครั้ง<br />

ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า 2 ครั้ง พอเสร็จงานทุกคนชอบมากอยาก<br />

ทำต่อ เพื่อนๆ ชาวสวิสค้นพบเทคนิคสีน้ำใหม่ๆ โดยศิลปิน<br />

จากกรุงเทพ ในการจัดแสดงได้นำภาพขนาด A5<br />

มาประกอบกันกว้าง 12 เมตร ซึ่งคนไม่เคยเห็น พอเข้าไปดู<br />

ใกล้ๆ จะเห็นดอกไม้ ผีเสื้อ ภูมิทัศน์ คน มีงานไทยที่เขา<br />

ไม่คุ้นเคยและมีงานสวิตเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย เกิดความขัด<br />

กัน ต้องไปดูใกล้ๆ ใช้เวลาดูงานนานๆ เหมือนงาน<br />

ยุคเรเนซองส์ ซึ่งมีรายละเอียดมากมายในภาพที่ต้องเข้า<br />

ไปใช้เวลาดูงาน”<br />

ความสำเร็จจาก Air Mail เขาชักชวนเพื่อนๆ มา<br />

ทำงานต่อในปีนี้ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ Dancing with No<br />

Frontiers (ลีลาศไร้พรมแดน) มีมิติที่น่าสนใจด้วยการนำ<br />

วิธีการเล่นเกมซึ่งเกิดขึ้นโดยกลุ่มศิลปินในยุคลัทธิเหนือจริง<br />

(Surrealism) ในปีค.ศ. 1925 ที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า<br />

Cadavres Exquis เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Exquisite<br />

Corpse หรือ Rotating Corpse แปลเป็นไทยว่า อสุภวิจิตร<br />

บรรจง คล้ายๆ บทกวีแบบ Renga ของญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้น<br />

ก่อนการเขียนบทกวีแบบ Haiku และคล้ายผลงานของกลุ่ม<br />

Dada ในค.ศ.1916-1920 กลุ่ม Fluxus ในค.ศ.1960-1970<br />

การละเล่นนี้เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในงานศิลปะ<br />

และวรรณกรรมของกลุ่มศิลปินช่วงศตวรรษที่ 20 ที่จะ<br />

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของจิตใต้สำนึก การทำงาน<br />

นี้เป็นแบบ The Collaborative Practices โดยจะสื่อสาร<br />

ทางไลน์และส่งงานต่อไปให้ศิลปินคนอื่นๆ ในกลุ่มทาง<br />

ไปรษณีย์ งานใช้กระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ขนาด A4 หรือ<br />

พับครึ ่งให้เป็น A4 ได้ ในการจับคู่ศิลปินทำงานส่งต่อๆ<br />

กันไป แต่ละคนจะสร้างงานเท่าจำนวนศิลปินที่เข้าร่วม<br />

โครงการ โดยเว้นพื้นที่ว่างเพื่อส่งให้ศิลปินที่เป็นคู่มีพื้นที่<br />

สร้างสรรค์ให้แล้วเสร็จ<br />

ผลงานศิลปะครั้งนี้น่าทึ่งตรงที่มีทั้งความขัดแย้งและ<br />

กลมกลืน ยกตัวอย่างผลงานของ วิโรจน์ กล่อมมานพ<br />

สร้างสรรค์ศิลปะลายไทยอยู่ด้านบนผลงานแอบสแตรคท์<br />

(Abstraction) ของสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (ศิลปินแห่ง<br />

ชาติปีพ.ศ. 2560) ความงดงามกลมกลืนของคู่ธนัญภรณ์<br />

เปรมตุ่น ผู้เนรมิตนกโผบินออกจากภาพหญิงสาวสวยสวม<br />

ใส่เสื้อผ้าหรูหรา ภาพป่าไม้ที่ยับเยินของสมศักดิ์ เคียงคู่กับ<br />

ภาพป่าไม้อันอุดมของศิริพจน์ ภาพลายเส้นขนนกขาวดำ<br />

ของศิริพจน์ สะท้อนล้อลวดลายของ Luc Marelli ได้อย่าง<br />

ไร้ขอบเขต<br />

การแสดงงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย<br />

อดีตนายกรัฐมนตรี มาร่วมโครงการ เป็นงาน Quick<br />

Sketch ด้วยหมึกดำ 2 ภาพ คือ ภาพพระสงฆ์แปดองค์<br />

นั่งสมาธิ คู่กับศิริพจน์ที่ตอบกลับเป็นภาพเส้นขอบฟ้า<br />

(Horizon) อันเงียบสงบมีสมาธิเช่นกัน ส่วนอีกภาพเป็นภาพ<br />

นางรำ ซึ่งจับคู่กับ Nina Schipoff ศิลปินหญิงชาวเยอรมัน<br />

เป็นงาน Collage/Drawing เกี่ยวกับธรรมชาติ<br />

ในความสัมพันธ์ของสองศิลปินที่มาจากความต่างทาง<br />

วัฒนธรรม ได้นำเสนอผลงานศิลปะอันไร้ขอบเขตของการ<br />

Artists: Chuan Leekpai / Siripoj Chamroenvidhya<br />

แสดงตัวตน มาร่วมวาดลวดลายลีลาศกับคู่เต้นรำ เกิดเป็นจินตนาการอันบรรเจิด<br />

สู่กันและกัน เขาทิ ้งท้ายว่า<br />

“ศิลปินควรต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัย เดินไปกับสังคม ศิลปะร่วมสมัย<br />

ของไทยมีมุมมองกว้างขึ้น มีสถาบันการศึกษาศิลปะหลากหลายขึ้น ทำให้เกิด<br />

งานใหม่ๆ ที่ได้รับต่อเนื่องมาจากวัฒนธรรมของบ้านเรา ออกสู่สายตาระดับ<br />

นานาชาติ ศิลปินเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนสังคม ซึ ่งอาจจะเสียเอกลักษณ์<br />

ถ้าหลงความเจริญของทางวัตถุ ไม่ควรคิดแต่ทางการค้า แต่ต้องทำงานเป็นศิลปิน<br />

เพื่อศิลปะอย่างจริงใจแล้ว ผลที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะตามมา”<br />

Artist list : Carole Da Campo, Kanyaratch Somton, Lalita Rochanakorn,<br />

Luc Marelli, Marie-Dominique Kessler, Marie-Laure Miazza, Monica Fuertes,<br />

Narongdech Suksaichol, Nina Schipoff, Rungtiva Esichaikul, Siripoj<br />

Chamroenvidhya, Somsak Chowtadapong, Tananpond Pramtune, Tanaporn<br />

Angsana Pinthong, Tritos Sirinam, Velldow Karchai, Viroj Klommanop,<br />

Watcharaphand Sirinarm, Winai Prabripoo<br />

Artistes invités : Claude-Hubert Tatot, Asist. Prof. Chalermsak<br />

Radanachan, Chuan Leekpai, Sompop budtarad, Thongchai Rakprathum,<br />

Witoon Chaiyadee<br />

27


ART<br />

ARTIST MEETS “DANCING PARTNER”<br />

Nowadays a lot of people use<br />

Line or Facebook to connect<br />

with each other. But for Siripoj<br />

Chamroenvidhaya, Thai artist based<br />

in Switzerland, social networking<br />

has become a surprising inspiration<br />

for his works. According to architect<br />

turned artist Siripoj, Art can change<br />

society. Thus artists can bring<br />

change to society by expressing<br />

their views through their works.<br />

Last year Thais have seen his<br />

two exhibits “Contemporary Art<br />

with Politic of Ecology” and “Air<br />

Mail” at the National Museum,<br />

Arts center in Bangkok. His latest<br />

exhibit “Dancing With No Frontiers’<br />

at Andataritorno Laboratoire d’art<br />

Contemporain in Switzerland was<br />

a collaboration of 25 Thai and<br />

Swiss artists using print art, blackwhite<br />

photography, water colors,<br />

drawings and collages. This exhibit<br />

will be shown later in Thailand. His<br />

exhibit came about when he lost<br />

contact with his friends having left<br />

Thailand since young. However<br />

three or four years ago he was able<br />

to reconnect with his friends and<br />

Thailand via Line and Facebook.<br />

To his surprise one day waking up<br />

in the morning his Thai friends had<br />

sent him lots of flowers since it<br />

was noon in Thailand. He jokingly<br />

said to himself that they must have<br />

thought that he had passed away<br />

sending so many flowers.<br />

This incident inspired him to<br />

come up with a new exhibit “Air<br />

Mail” in 2017, which was shown<br />

twice in Switzerland and twice<br />

Thailand. The success of this exhibit<br />

led to another one called “Dancing<br />

with No Frontiers”, an interactive<br />

game. This is an important<br />

movement of artists and writers in<br />

the 20th century to be creative using<br />

their sub conscience called “The<br />

Collaborative Practices”. They use<br />

Line to forward their works using<br />

paper, cloth or other materials to<br />

other artists in the “Mail Art” group<br />

to complete them.<br />

Former Thai prime minister,<br />

Chuan Leekpai, participated in<br />

his exhibit by making black-ink<br />

quick sketches of 8 monks during<br />

28<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


Artists: Rungtiva Esichaikul / Somsak Chowtadapong<br />

meditation, while Siripoj made<br />

sketches of a quiet horizon. Both<br />

expressed tranquility. For another<br />

work, “a female dancer”, he was<br />

partnering with Nina Schipoff, a<br />

German artist, in a collage/drawing<br />

about nature. It was a multi-cultural<br />

presentation as if free spirits danced<br />

together in harmony.<br />

Siripoj commented that artists<br />

needed to understand societal issues,<br />

and to never stand still but to reflect<br />

society. Thai contemporary art was as<br />

good as Japanese or Korean due to<br />

Thai in-depth arts and culture. Artists<br />

should not be too materialistic nor<br />

making money out of their works. Art<br />

for the sake of art is important. The<br />

great value will follow.<br />

Artists: Narongdech Suksaichol / Luc Marelli<br />

29


ART<br />

Artists: Viroj Klommanop / Witoon Chaiyadee<br />

Artists: Siripoj Chamroenvidhya / Marie-Dominique Kessler<br />

当 艺 术 家 配 对 跳 舞<br />

如 今 人 人 都 使 用 各 种 社 交 软 件 , 脸 书 及 连 我 等 以 便 与 社 会<br />

进 行 沟 通 。 对 于 在 瑞 士 成 长 和 工 作 的 泰 国 建 筑 师 艺 术 家 Siripoj<br />

Chamroenvudhya 来 说 , 社 交 成 了 他 一 个 重 要 的 灵 感 来 源 。<br />

去 年 在 曼 谷 国 家 展 览 中 心 举 办 的 Contemporary Art with<br />

Politic of Ecology 和 Air Mail 画 展 对 建 筑 师 Siripoj Chamroenvudhya<br />

而 言 简 直 是 通 过 艺 术 展 来 表 达 他 的 ( 艺 术 家 ) 思<br />

想 。 如 果 艺 术 家 没 有 注 意 到 周 边 的 变 化 就 难 以 创 作 出 好 作 品 。<br />

在 瑞 士 举 办 的 Dancing With No Frontiers Andataritorno<br />

Laboratoire d’art Contemporain 画 展 中 , 展 示 了 来 自 瑞 士 和<br />

泰 国 共 25 位 艺 术 家 的 黑 白 线 条 、 水 彩 画 及 拼 贴 画 等 。 他 们 随 后<br />

也 将 在 曼 谷 举 办 画 展 。<br />

这 次 两 国 的 艺 术 合 作 很 有 趣 , 泰 国 艺 术 家 将 自 己 视 为 画<br />

匠 而 非 艺 术 家 , 其 实 画 匠 和 艺 术 家 的 差 别 在 于 艺 术 家 是 绘 画<br />

时 间 长 了 积 累 了 经 验 并 勇 于 出 品 , 而 画 匠 则 根 据 客 户 的 需 求<br />

而 绘 画 。<br />

在 欧 洲 很 开 放 , 谁 对 艺 术 感 兴 趣 就 可 以 举 办 他 的 作 品<br />

展 。1980 年 , 一 位 医 生 做 了 装 置 艺 术 (Installation Art) 成 果<br />

展 , 展 示 了 他 对 色 彩 照 明 的 新 视 角 , 于 是 各 大 学 邀 请 他 给 学 生<br />

演 讲 。 展 览 起 源 于 他 去 瑞 士 留 学 后 与 朋 友 断 交 了 一 段 时 间 , 而<br />

近 期 他 却 通 过 社 交 软 件 联 系 上 了 在 泰 国 的 朋 友 并 通 过 其 了 解 到<br />

的 国 家 近 况 。 随 后 朋 友 们 通 过 社 交 软 件 给 他 发 来 许 多 花 朵 。 于<br />

是 , 他 设 想 了 Mail Art 画 展 , 并 于 2017 年 他 举 办 了 此 次 展 览 ,<br />

其 中 , 在 瑞 士 举 办 了 2 次 , 在 泰 国 举 办 了 2 次 。 展 览 结 束 后 , 许<br />

多 人 希 望 他 还 能 再 次 举 办 。<br />

瑞 士 艺 术 家 发 现 了 新 的 水 彩 技 术 , 由 曼 谷 艺 术 家 将 A5 的 画<br />

拼 贴 成 12 米 高 , 如 果 站 在 近 距 离 观 赏 , 您 将 看 到 许 多 花 朵 、 蝴<br />

蝶 、 景 色 及 人 类 , 并 可 看 到 绘 画 中 的 细 节 。<br />

“Air Mail” 的 成 功 举 办 促 使 我 和 几 个 好 友 联 合 举 办 Dancing<br />

with No Frontiers ( 无 国 界 的 交 际 舞 ), 这 是 来 源 于 1925 年<br />

欧 洲 产 生 超 现 实 主 义 (surrealism) 的 文 学 艺 术 流 派 的 一 种 游<br />

戏 。 它 主 要 是 为 了 展 现 艺 术 家 的 创 意 , 通 过 社 交 软 件 传 递 给<br />

30<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong><br />

加 入 群 组 的 艺 术 家 们 的 一 种 合 作 实 践 方<br />

式 。 活 动 选 用 了 规 格 A4 纸 张 或 布 料 或 其<br />

他 物 品 来 进 行 创 作 , 艺 术 家 们 将 用 一 半<br />

的 A4 空 间 完 成 作 品 后 再 把 作 品 传 递 给 与<br />

自 己 合 作 的 艺 术 家 来 完 成 另 一 半 , 这 样<br />

一 个 作 品 就 展 示 了 两 个 艺 术 家 的 创 意 ,<br />

是 冲 突 与 和 谐 的 自 然 之 美 。 如 2017 年<br />

的 泰 国 艺 术 家 Viroj Klommanop 与 国 家<br />

艺 术 师 Somsak Chowtadapong 的 抽 象<br />

画 、Somsak 的 森 林 衰 退 画 与 Siripoj 的 茂<br />

密 森 林 画 、Siripoj 的 黑 白 线 条 鸟 羽 图 与<br />

Luc Marelli 的 图 形 。<br />

本 次 画 展 也 有 幸 展 示 了 泰 国 前 总 理<br />

川 • 立 派 两 幅 作 品 : 八 个 和 尚 坐 禅 图 与<br />

Siripoj 的 平 静 的 地 平 线 图 , 泰 国 传 统 舞<br />

蹈 与 德 国 艺 术 家 Nina Schipoff 的 自 然 拼<br />

贴 图 。 这 些 都 是 由 不 同 文 化 的 两 个 艺 术<br />

家 展 示 的 无 边 界 、 无 价 的 作 品 。<br />

此 外 , 他 说 “ 艺 术 家 要 适 应 年 代 , 艺<br />

术 是 不 固 定 的 , 如 今 泰 国 有 几 所 院 校 开<br />

设 艺 术 学 , 创 造 出 许 多 当 代 作 品 , 并 可<br />

追 随 日 本 和 韩 国 。 泰 国 艺 术 是 深 刻 的 艺<br />

术 , 艺 术 家 应 该 是 反 映 现 代 社 会 的 一 面<br />

镜 子 , 如 果 追 求 繁 荣 就 可 能 损 坏 了 艺 术<br />

的 独 特 性 , 因 此 艺 术 家 应 该 坚 持 , 不 为<br />

金 钱 而 创 作 , 而 应 追 求 纯 艺 术 ”。<br />

泰 国 教 育 还 需 要 开 放 , 培 养 出 能 理<br />

解 艺 术 作 品 的 人 才 。 因 为 艺 术 作 品 是 不<br />

会 直 接 传 达 观 念 的 。 如 果 观 众 没 有 理 解<br />

艺 术 家 作 品 的 内 涵 , 那 也 不 会 带 来 什 么<br />

变 化 。<br />

Installation view at Andataritorno


Artists: Luc Marelli / Watcharaphand Sirinarm<br />

31


ART<br />

32<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


WORDS : WIMOL ANGSUNANTAWIWAT<br />

PHOTO : THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS<br />

UNDER ROYAL PATRONAGE ,<br />

THE 16TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE<br />

EXHIBITION-LA BIENNALE DI VENEZIA<br />

พื้นที่นี้เพื่อใคร...<br />

ในงานเวนิส เบียนนาเล<br />

THE 16TH<br />

INTERNATIONAL<br />

ARCHITECTURE<br />

EXHIBITION-LA<br />

BIENNALE DI<br />

VENEZIA เริ่มแล้ว<br />

ตั้งแต่วันนี้ที่เมือง<br />

เวนิส<br />

33


ART<br />

“การขาด... พื้นที่สาธารณะ (Free<br />

Space) สะท้อนความสัมพันธ์ที่<br />

แตกแยกระหว่างสถาปัตยกรรมกับ<br />

ชุมชน ที่ไม่อาจหาคำตอบอันเหมาะสม<br />

มาตอบสนองความต้องการ ซึ่งส่งผล<br />

ต่อการพัฒนาเมืองอย่างมาก เวนิส<br />

เบียนนาเล จึงเป็นเวทีนำเสนอแง่มุม<br />

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” Paolo Baratta<br />

ประธานการจัดงานได้กล่าวไว้<br />

นิทรรศการสถาปัตยกรรม<br />

นานาชาติ - เวนิส เบียนนาเล<br />

(The International Architecture<br />

Exhibition - La Biennale di<br />

Venezia) คืองานมหกรรมด้าน<br />

สถาปัตยกรรมนานาชาติ ณ นครเวนิส<br />

สาธารณรัฐอิตาลี โดยจัดประจำทุกๆ<br />

2 ปี ซึ่งนิทรรศการหลักจะแบ่งเป็น<br />

2 โซน คือ จิอาดินี (Giardini) และ<br />

อาเซนาเล (Arsenale) ทั้งยังกระจาย<br />

ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีคุณค่าทาง<br />

ประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเวนิส<br />

34<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong><br />

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงานศิลปะ<br />

ร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ.<br />

2438 (ค.ศ.1895) ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้งราว<br />

500,000 คน ระยะแรกเป็นการจัดงานแสดงศิลปะทุกสาขา<br />

ร่วมกัน และมาแยกเป็นสาขาสถาปัตยกรรมครั้งแรกเมื่อ<br />

ปีพ.ศ. 2523<br />

โดยจัดล่าสุดเป็นครั้งที่ 16 แสดงถึงวันที่ 25<br />

พฤศจิกายน 2561 ภายใต้แนวคิด Free Space โดย<br />

Yvonne Farrell และ Shelley McNamara เป็นภัณฑารักษ์<br />

ของงาน<br />

สำหรับประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานครั้งแรกใน<br />

ปีพ.ศ. 2553 ซึ่งศาลาไทย (Thai Pavilion) จะตั้งอยู่ใน<br />

อาคารอาเซนาเล (Arsenale) เป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีคุณค่า<br />

ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการหลักของ<br />

งาน โดยมีสถิติผู้เข้าชมงานครั้งที่แล้ว เมื่อปีพ.ศ. 2559<br />

ราว 300,000 คน<br />

ประเทศไทยเข้าร่วมปีนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยสำนักงาน<br />

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม<br />

ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้<br />

คัดเลือกผลงานไปจัดแสดงภายใต้ชื่อ Blissfully Yours<br />

ซึ่งนำมาจากชื่อภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล<br />

(Aphichatphong Wirasetthakun)<br />

นิทรรศการนี้ประกอบด้วยการ<br />

นำเสนองานสถาปัตยกรรมในลักษณะ<br />

ภาพเคลื่อนไหวมองผ่านจอ 9 ผลงาน<br />

ได้แก่ Sathorn Unique Building,<br />

New World Shopping Mall, Public<br />

Transit Lounge, Rom Hoop<br />

Market, Melayu Living, Black<br />

House, The Flow, 10 Cal และ<br />

Co-creation และนำเสนอภาพนิ่ง<br />

ในลักษณะ Photo Essay จาก<br />

ช่างภาพสมัครเล่น 4 คน ที่ผ่านการ<br />

ประกวดคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก<br />

สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย<br />

แนวคิด Free Space<br />

ผลงานทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของ<br />

ภาพสะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง<br />

พื้นที่และคนในสังคมไทย มีแง่มุมให้<br />

เรียนรู้และตั้งคำถามถึงพื้นที่ในมิติ<br />

ที่คาดไม่ถึง เพราะ มนุษย์ คือความ<br />

ซับซ้อนหลากหลาย ภายใต้บริบทของ<br />

เมืองและสังคม สถาปัตยกรรมและ<br />

พื้นที่ต่างๆ อาจจะออกแบบขึ้นมา


รองรับความต้องการของเจ้าของ แต่เมื่อได้ใช้งานจริง<br />

ก็จะปรับเปลี่ยนสภาพไปโดยคนในสังคมอย่างอิสระ<br />

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน<br />

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงการสนับสนุนสถาปนิก<br />

ไทยในเวทีระดับโลก ปีนี้เป็นปีแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมเป็น<br />

ภัณฑารักษ์กับสถาปนิกของสมาคมสถาปนิกสยาม<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

“เราส่งคนของสำนักงานฯ เข้าไปร่วมคัดเลือกผลงาน<br />

เพราะต้องการให้ตระหนักว่าศิลปะร่วมสมัยทำขึ้นมาเพื่อ<br />

สังคม ขณะที่สถาปนิกทำงานรับใช้สังคมด้านเศรษฐกิจ<br />

แต่ทางเราทำงานรับใช้สังคมด้านวัฒนธรรม เป็นการ<br />

แบ่งปันประสบการณ์ต่อกัน”<br />

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองว่าการที่สถาปนิกได้เข้าร่วม<br />

แสดงงานในเวทีระดับโลกเช่นนี้ทำให้สถาปนิกไทยมีโอกาส<br />

เปิดโลกทัศน์และช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกของไทยให้<br />

ก้าวทันนานาชาติ เขากล่าวถึงจุดหลักของการนำเสนอ<br />

ผลงานในครั้งนี้ว่า<br />

“มนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ ถ้าคุณมีตัวตน<br />

ของคุณ คุณจะมีความเป็นสถาปนิกโดยไม่ต้องเรียนมา<br />

โดยตรง งานสถาปัตยกรรมที่ดี ก็เหมือนงานวรรณกรรมดีๆ<br />

ที่ใช้ภาษาเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แต่เข้าถึงมวลชนและนำ<br />

บน<br />

ผลงาน “10 Cal”<br />

ณ ศาลาไทย<br />

ซ้าย<br />

ผลงาน<br />

“โบสถ์วาติกัน”<br />

ณ เกาะ San<br />

Giorgio Maggiore<br />

ไปคิดต่อได้อย่างไม่สิ้นสุด นั่นคือสุดยอดของงาน”<br />

ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ ผู้นำกลุ่มภัณฑารักษ์ทั้งหมด 7 คน<br />

ที่คัดเลือกผลงานในครั้งนี้ กล่าวถึงความคาดหวังในการไป<br />

แสดงงานครั้งนี้ว่า<br />

“Free Space สะท้อนความเป็นมนุษย์กับการใช้พื้นที่<br />

ที่ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา สถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล<br />

มากมาย เราเห็นภาพสวยๆ ในนิตยสาร แต่เมื่อใช้งาน<br />

จริงมันเกิดมิติมากมาย เวทีนี้เปิดให้สถาปนิกไทยแสดง<br />

มุมมองที่ไม่อาจทำได้ในประเทศไทย แต่ต่างชาติยอมรับ<br />

ฟังและตั้งคำถามได้ อย่างครั้งที่ผ่านมามีการนำเสนอ<br />

ประเด็นทางการเมือง เช่น สถาปนิกเกาหลีนำเสนอเรื่อง<br />

เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ สถาปนิกเยอรมันพูดเรื่องผู้อพยพ<br />

การพูดตรงไปตรงมาในแง่มุมที่เห็น จะช่วยให้เดินไป<br />

ข้างหน้าได้”<br />

นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ-เวนิส เบียนนาเล<br />

ในปีนี้มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง<br />

63 ประเทศ และมีประเทศเข้าร่วมใหม่เพิ่มเติม 6 ประเทศ<br />

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้าง<br />

แรงบันดาลใจ ตีความสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ และ<br />

ช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกให้สร้างสรรค์ผลงานที่เอื้ออาทร<br />

ต่อการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Free Space<br />

35


ART<br />

WHO IS THIS SPACE FOR …<br />

AT VENICE BIENNALE?<br />

According to Paolo Baratta,<br />

president of Venice Biennale, lack<br />

of free space reveals the fractured<br />

relationship of architecture and the<br />

community. There is no appropriate<br />

answer to meet the needs which<br />

seriously affect urban development.<br />

Thus, Venice Biennale serves as a<br />

continuing platform for different<br />

ideas.<br />

The International Architecture<br />

Exhibition-La Biennale di Venezia<br />

36<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong><br />

is an international architecture exhibition in Venice,<br />

Italy, held bi-annually with two main zones; Giardini,<br />

Arsenale and at other historic places of Venice. It is part<br />

of the most famous Contemporary Arts Exhibit in the<br />

world. It started in 1895 and currently has over 500,000<br />

participants. In the beginning this exhibit was for all<br />

kinds of arts but since 1980 focused on architecture<br />

only.<br />

The current 16th exhibition runs until November 25,<br />

<strong>2018</strong> under the theme “Free Space” with Yvonne Farrell<br />

and Shelley McNamara as curators.<br />

Thailand has been first invited in 2010. The Thai<br />

Pavilion is situated in the Arsenale<br />

Building, which is a historic building<br />

and main exhibit hall. In 2016 over<br />

300,000 people attended.<br />

Thailand has been participating<br />

for 5 years. The Office of<br />

Contemporary Arts & Culture,<br />

Ministry of Culture together with The<br />

Association of Siamese Architects<br />

Under Royal Patronage has selected<br />

art works named “Blissfully Yours”<br />

after a film by Aphichatpong<br />

Wirasetthakun.<br />

The 9 works shown on monitors<br />

are Sathorn Unique Building, New<br />

World Shopping Mall, Public Transit<br />

Lounge, ROM Hoop Market, Melayu<br />

Living, Black House, The Flow, 10<br />

Cal and Co-creation plus photo<br />

essays of 4 amateur photographers<br />

selected by The Association of<br />

Siamese Architects Under Royal<br />

Patronage under the theme Free<br />

Space.<br />

All works reflect the interaction<br />

of space and people in the Thai<br />

society in terms of learning and<br />

asking questions in unexpected<br />

dimensions. This is because human<br />

beings are highly complex in the<br />

context of politics and society.<br />

Architecture and different spaces<br />

might have been designed to meet<br />

the needs of the owners but after<br />

real use they can be changed freely<br />

by the people in the society.<br />

According to Dr. Wimonluck<br />

Chuchart, director of the Office of<br />

Contemporary Arts & Culture, this<br />

is the first time that government<br />

officers take part as curators<br />

with The Association of Siamese<br />

Architects Under Royal Patronage<br />

working as a team sharing<br />

experiences.<br />

As for the President of The<br />

Association of Siamese Architects<br />

Under Royal Patronage, Dr. Ajaphol<br />

Dusitnanond, this exhibit widens<br />

Thai architects’ perspectives<br />

on the global arena and helps<br />

develop their profession. A fine<br />

architecture is like a good literature<br />

which uses simple language


Left<br />

“yyy” By Xu<br />

Tiantian, DnA<br />

Design and<br />

Architecture<br />

Top<br />

“Blissfully Yours”<br />

at Thai Pavilion<br />

and is straightforward. If an<br />

architecture can reach people and<br />

be continuously thought-provoking,<br />

then it is a true masterpiece.<br />

M.L.Varudh Varavarn, head<br />

of the 7 curators, added that this<br />

exhibit allows Thai architects to<br />

express their opinions which they<br />

cannot do so in their country. But<br />

foreigners are eager to listen and<br />

ask questions.<br />

In the past, there have been<br />

political discussions by a Korean<br />

architect who talked about the<br />

North/South Korea issues and by a<br />

German who discussed problems of<br />

immigrants in his country. This kind<br />

of frank talks can lead to progress.<br />

This international architecture<br />

exhibition has 63 countries<br />

participating with 6 new member<br />

countries. In addition there<br />

are inspiring activities to view<br />

architecture through diverse<br />

perspectives which help architects<br />

to create works livable under the<br />

theme Free Space.<br />

“ 空 间 ” 为 谁 所 用 ?...<br />

威 尼 斯 双 年 展<br />

“ 公 共 区 域 ”( 自 由 空 间 ) 的 缺 失 反 映 了 建 筑 与 社 区 之 间 被<br />

割 裂 的 关 系 , 然 而 却 很 难 找 到 合 适 的 方 法 去 解 决 , 但 是 却 影 响<br />

着 城 市 的 发 展 。“ 威 尼 斯 双 年 展 ” 则 是 一 个 不 断 展 示 不 同 理 念 的<br />

平 台 , 双 年 展 的 主 席 保 罗 · 巴 拉 特 说 到 :<br />

“ 威 尼 斯 建 筑 双 年 展 每 两 年 一 届 在 意 大 利 威 尼 斯 举 办 , 主<br />

要 分 为 两 大 展 区 , 绿 城 花 园 (Giardini) 和 军 械 库 (Arsenale) 展<br />

区 , 以 及 延 伸 出 的 其 他 展 区 , 使 得 整 个 威 尼 斯 城 在 历 史 上 具 有<br />

很 高 的 艺 术 价 值 。”<br />

威 尼 斯 双 年 展 是 全 世 界 最 重 要 的 艺 术 展 览 活 动 之 一 。 第 一<br />

届 双 年 展 开 始 于 1895 年 , 发 展 至 今 , 观 展 人 数 高 达 500,000 人<br />

次 , 最 初 是 各 类 艺 术 的 综 合 展 览 , 随 后 于 1980 年 , 第 一 届 威 尼<br />

斯 建 筑 双 年 展 分 支 成 为 独 立 展 会 。<br />

第 十 六 届 威 尼 斯 建 筑 双 年 展 已 拉 开 序 幕 , 展 会 将 持 续 到<br />

<strong>2018</strong> 年 11 月 25 日 。 本 届 双 年 展 以 “ 自 由 空 间 ” 为 主 题 , 主 策 展 人<br />

由 伊 冯 · 法 雷 尔 和 谢 莉 · 麦 克 纳 马 拉 担 任 。<br />

泰 国 于 2010 年 首 次 受 邀 参 加 , 泰 国 展 馆 位 于 军 械 库 展 区<br />

(Arsenale) 内 , 该 展 馆 是 一 座 历 史 悠 久 的 保 护 建 筑 , 有 数 据 统<br />

计 ,2015 年 观 展 人 数 已 达 到 30 万 人 次 。<br />

今 年 将 是 泰 国 第 五 次 参 加 双 年 展 , 泰 国 文 化 部 当 代 艺 术 与<br />

文 化 办 公 室 联 合 暹 罗 皇 家 建 筑 师 协 会 最 终 挑 选 了 兼 具 导 演 与 艺<br />

术 家 双 重 身 份 的 Aphichatphong Wirasetthakun 的 作 品 “ 极 乐<br />

森 林 ”(Blissfully Yours) 参 展 。<br />

本 次 双 年 展 以 动 态 图 片 的 形 式 展 示 九 项 建 筑 作 品 , 包 括<br />

Sathorn Unique Buiding,New World Shopping Mall, Public<br />

Transit Lounge,Rom Hoop Market,Melayu Living,Black<br />

House ,The Flow,10 Cal 和 Co-creation , 以 及 展 示 经 暹 罗 皇<br />

家 建 筑 师 协 会 选 拔 出 的 4 位 摄 影 爱 好 者 拍 摄 的 以 “ 自 由 空 间 ” 为<br />

主 题 的 图 片 故 事 。<br />

所 有 作 品 都 反 映 了 泰 国 社 会 中 的 空 间 与 人 民 之 间 的 相 互 作<br />

用 关 系 , 由 于 “ 人 ” 是 一 个 复 杂 的 群 体 , 随 着 身 份 、 环 境 的 改<br />

变 , 你 会 从 不 同 的 侧 面 得 到 启 发 去 学 习 与 思 考 。 在 城 市 和 社 会<br />

背 景 下 建 筑 和 空 间 可 能 旨 在 满 足 业 主 的 需 求 , 他 一 旦 被 使 用 ,<br />

将 随 着 社 会 中 的 人 们 自 由 的 变 化 。<br />

泰 国 文 化 部 当 代 艺 术 与 文 化 办 公 室 主 任 Vimolluck<br />

Chuchart 博 士 提 到 今 年 是 政 府 公 务 员 与 暹 罗 皇 家 建 筑 师 协 会 首<br />

次 联 合 策 展 , 来 共 同 支 持 泰 国 建 筑 师 登 上 世 界 舞 台 。<br />

“ 我 们 派 出 了 办 公 室 的 专 员 , 共 同 参 与 作 品 的 选 拔 工 作 ,<br />

为 了 让 他 们 能 意 识 到 当 代 艺 术 是 为 社 会 而 建 立 。 建 筑 师 为 经<br />

济 社 会 工 作 , 而 我 们 致 力 于 为 文 化 社<br />

会 服 务 。 这 是 一 次 相 互 分 享 经 验 的 机<br />

会 。”<br />

暹 罗 皇 家 建 筑 协 会 会 长 Asashap<br />

Dusananont 博 士 认 为 , 建 筑 师 有 机 会 参<br />

与 到 这 一 世 界 级 的 活 动 中 来 , 能 够 让 泰<br />

国 建 筑 师 们 开 阔 眼 界 , 帮 他 们 提 高 自 身<br />

专 业 技 能 。 并 提 到 了 本 次 与 会 作 品 所 表<br />

达 的 核 心 观 点 :<br />

“ 每 个 人 都 与 所 处 地 域 有 着 密 切 联<br />

系 , 只 要 你 真 实 存 在 , 并 不 需 要 具 备 专<br />

业 的 知 识 你 也 可 成 为 一 名 建 筑 师 , 优 秀<br />

的 建 筑 就 像 一 本 优 秀 的 文 学 作 品 。 语 言<br />

简 单 明 了 , 普 适 大 众 , 且 能 发 挥 无 限 想<br />

象 。 这 就 是 这 项 工 作 的 极 致 追 求 。”<br />

本 届 泰 国 展 馆 由 7 位 策 展 人 筛 选 作<br />

品 , 其 中 总 策 展 人 Vin Varavarn 也 对 参<br />

加 本 次 展 会 提 出 了 期 望 :<br />

“ 自 由 空 间 反 映 的 是 人 类 与 空 间 关<br />

系 , 不 会 受 到 外 界 因 素 的 制 约 , 许 多 获<br />

奖 建 筑 师 作 品 或 是 我 们 在 杂 志 上 看 到 美<br />

丽 的 作 品 图 片 , 但 一 旦 用 到 实 际 情 况 却<br />

会 受 到 许 多 限 制 , 双 年 展 给 泰 国 建 筑 师<br />

一 个 展 示 不 同 观 点 想 法 的 平 台 , 或 许 在<br />

泰 国 并 不 适 用 , 但 在 国 外 可 能 会 得 到 认<br />

可 或 接 受 , 在 上 届 双 年 展 中 就 有 反 映 政<br />

治 的 主 题 , 如 韩 国 的 建 筑 师 展 示 了 韩 国<br />

与 朝 鲜 的 事 件 , 德 国 建 筑 师 提 到 的 移 民<br />

问 题 , 这 样 直 接 的 表 达 , 能 够 帮 助 我 们<br />

向 前 迈 进 。”<br />

今 年 的 威 尼 斯 建 筑 双 年 展 是 历 史 上<br />

规 模 最 大 的 一 届 , 共 有 来 自 全 球 各 地 的<br />

63 个 国 家 的 展 馆 来 集 中 呈 现 他 们 的 作<br />

品 , 并 新 增 了 6 个 国 家 参 加 其 中 , 除 此<br />

之 外 还 有 许 多 其 他 活 动 , 来 帮 助 建 筑 师<br />

们 激 发 灵 感 , 以 “ 自 由 空 间 ” 为 理 念 进 行<br />

思 考 , 创 作 出 更 人 性 化 的 优 秀 作 品 。<br />

37


ART<br />

38<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ปรมาจารย์<br />

ศิลปะ<br />

สีน้ำมัน<br />

สมาน คลังจัตุรัส<br />

พระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามของ<br />

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ<br />

บดินทรเทพยวรางกูร ที่อัญเชิญขึ้นปก<br />

นิตยสารวีสมายล์ฉบับนี้ รังสรรค์โดย<br />

ศิลปินชั้นครู สมาน คลังจัตุรัส บุรุษ<br />

เลือดอีสาน ผู้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและ<br />

ชีวิตทั้งหมดเพื่องานอันเป็นที่รัก เพราะ<br />

พลันที่นิ้วมือของเขาได้จังหวะจับพู่กัน<br />

เมื่อใด เสมือนหนึ่งมนตราที่ตรึงให้ทุกๆ<br />

อณูทั้งกายและใจของเขาหลอมรวมเป็น<br />

หนึ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ก็เหมือน<br />

กับที่เขาบอกว่า<br />

“ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้”<br />

ในประเทศไทย คราใดที่กล่าวถึง<br />

พระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์<br />

และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย โดย<br />

เฉพาะพระบรมสาทิสลักษณ์ที่โดดเด่น<br />

และมากด้วยความละเอียด ชื่อ สมาน<br />

คลังจัตุรัส คือลำดับต้นๆ ที่นึกถึง<br />

“สิ่งที่ตั้งใจทำคือต้องให้สมพระ<br />

เกียรติ การสั่งสมประสบการณ์นำมาใช้<br />

ในทุกชิ้นงานที่ทำ เราชอบงานที่มีความ<br />

ละเอียดสูงๆ เหมือนเป็นการวัดความ<br />

พากเพียรของเรา”<br />

มิต้องเอ่ยถึงรางวัล ผลงานที่ฝากไว้<br />

ในเมืองไทย และวงการศิลปะของโลก<br />

รวมถึงผู้ที่ครอบครองผลงานของเขา และลูกศิษย์ลูกหา<br />

ไล่เรียงรายชื่อแล้วล้วนเป็นที่รู้จักกันดีในสังคม<br />

เมื่อชีวิตคือการเดินทาง เส้นทางของชายผู้นี้ได้บ่มเพาะ<br />

ประสบการณ์มาอย่างยาวไกล และถ้าคำว่า “ประสบความ<br />

สำเร็จ” คือจุดหมายของชีวิต สำหรับเขาล่วงเลยความหมาย<br />

นี้มานานแล้ว หากจะมีความหมายใดต่อชีวิตในเวลานี้ น่าจะ<br />

เป็นความสุขในการงาน และการตอบแทนคุณแผ่นดิน<br />

นอกจาก “หอศิลป์คลังจัตุรัส” แหล่งเรียนรู้ดีเด่น<br />

ระดับจังหวัด ที่เขาก่อตั้งขึ้นที่ชัยภูมิจังหวัดบ้านเกิด มุ่ง<br />

วัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ฝึกฝน ในการ<br />

สร้างสรรค์งานศิลปะโดยไม่คิดมูลค่า ยังทำไปเพื่อเป็น<br />

สาธารณกุศล การตั้งเป้าหมายเพื่อสาธารณะ เท่ากับศิลปิน<br />

อิสระผู้นี้ได้ประกาศตัวชัดเจนที่จะอุทิศเวลาที่เหลืออยู่เพื่อ<br />

คนรักศิลปะ ยกตัวอย่างการจัดแสดงผลงานศิลปะ ในฐานะ<br />

ประธาน กลุ่มศิลปินอิสระ ’96 ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อ<br />

หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ทำมา<br />

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่ายี่สิบปี<br />

และอีกหนึ่งโครงการ “ชี้ทางศิลป์แด่ครู สู่เยาวชน”<br />

โครงการอบรมครูศิลปะทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งแรงขับภายใน<br />

คือพลังขับเคลื่อนให้เขามุ่งมั่นทุ่มเททำโครงการนี้ต่อเนื่อง<br />

ยาวนานนับสิบปี หลังพบความจริงว่า ครูสอนศิลปะใน<br />

โรงเรียนของประเทศนี้ คือครูที่ไม่ได้จบศิลปะมาโดยตรง แต่<br />

จำเป็นต้องสอนวิชาศิลปะด้วย จากปากคำของครูพละที่เดิน<br />

ทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมพานักเรียน ป. 6 สามคนมาพบ<br />

เขาเพื่อขอความรู้<br />

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา<br />

โครงการ “ชี้ทางศิลป์แด่ครู สู่<br />

เยาวชน” จึงมีวิธีการอบรมที่เน้นการ<br />

ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ครูผู้สอนศิลปะได้<br />

มีความรู้ ความเข้าใจในการสอนวิชา<br />

ศิลปะ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ<br />

ของครู ช่วยสร้างเสริมจินตนาการ เพื่อ<br />

ให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้<br />

จำแนกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐาน<br />

สีน้ำ ฐานสีโปสเตอร์ ฐานการเพ้นท์<br />

วัสดุ ฐานสีชอล์ค ฐานลายเส้นปากกา<br />

และฐานสีไม้ โดยมีวิทยากรศิลปิน<br />

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ปัจจุบัน<br />

อบรมครูปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 120 คน<br />

ทุกภาคทั่วประเทศ<br />

ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างแสดงผล<br />

เพียงปลายนิ้วสัมผัส กับโครงการ<br />

ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว<br />

ปรมาจารย์ศิลปะสีน้ำมันผู้นี้ยังคง<br />

มุ่งมั่นเดินหน้ากับโครงการนี้ต่อไป<br />

อย่างเงียบๆ โดยมีพลังสำคัญคือ<br />

ครอบครัว และกัลยาณมิตร เพราะเขา<br />

เชื่อว่า<br />

“ต้นกล้าที่จะงอกงามสมบูรณ์ มี<br />

พัฒนาการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต้อง<br />

เริ่มมาจากต้นกล้าต้นเล็กๆ ทุกอย่าง<br />

ต้องบ่มเพาะและใช้เวลา”<br />

39


ART<br />

MASTER OF OIL PAINTINGS<br />

Saman Klangchaturat<br />

The beautiful royal portrait of His<br />

Majesty King Maha Vajiralongkorn<br />

Bodindradebayavarangkun on<br />

WESmile’s cover this month was<br />

created by renowned Master of oil<br />

paintings, Saman Klangchaturat, an<br />

Isan native ( Northeast of Thailand).<br />

He has dedicated his whole life for<br />

his passion in painting and once<br />

said that he was born to paint.<br />

Besides being well-known as<br />

one of the leading painters of royal<br />

portraits veteran painter Ajarn<br />

Saman has established a public Arts<br />

Center in his hometown, Chaiyapum<br />

province, to promote art, research<br />

in art and creating art works free of<br />

charge for over 20 years. He has<br />

worked with independent artists<br />

who call themselves “Group ‘96”<br />

to help fund the Thai Red Cross by<br />

holding art exhibitions.<br />

Seeing the importance of<br />

art at young age Ajarn Saman<br />

initiated a project called “Guiding<br />

Teachers towards Art for Youth”<br />

to train teachers who are non-art<br />

majors to learn about art and<br />

develop their skills in different<br />

styles of paintings. This project has<br />

been ongoing for over a decade<br />

and quarterly workshops with 120<br />

teachers per session are held by<br />

qualified artists all over Thailand.<br />

40<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


41


ART<br />

42<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


油 画 大 师<br />

塞 玛 · 克 朗 乍 拉<br />

在 泰 国 , 提 到 国 王 的 画 像 就 会 想 到 油 画 大 师<br />

塞 玛 · 克 朗 乍 拉 。 他 的 作 品 国 王 普 密 蓬 · 阿 杜 德 陛<br />

下 的 肖 像 曾 作 为 【 微 笑 】 杂 志 的 封 面 。 这 位 血 性<br />

的 东 北 汉 子 把 体 力 、 精 力 和 生 命 的 全 部 投 入 到 了<br />

他 所 热 爱 的 工 作 中 。 除 了 泰 国 之 外 , 世 界 艺 术 界<br />

也 有 很 多 塞 玛 ∙ 克 朗 作 拉 大 师 的 精 美 作 品 。 大 师<br />

塞 玛 · 克 朗 乍 拉 精 美 的 作 品 。<br />

大 师 塞 玛 · 克 朗 乍 拉 出 生 于 猜 也 奔 府 , 克 朗 乍<br />

拉 美 术 馆 就 设 在 此 地 。 这 是 个 学 习 、 研 究 、 实 习<br />

以 及 不 以 盈 利 为 目 标 的 创 作 的 美 术 馆 。 这 位 艺 术<br />

家 向 公 众 明 确 表 示 :“ 剩 余 的 时 间 全 部 奉 献 给 艺<br />

术 爱 好 者 ”。 如 : 联 合 自 由 艺 术 家 们 与 泰 国 红 十<br />

字 会 合 作 展 览 画 作 , 收 入 归 红 十 字 会 。 这 个 项 目<br />

已 坚 持 了 十 多 年 。 另 一 个 项 目 是 “ 教 师 和 青 少 年<br />

的 艺 术 之 路 指 南 ” 培 训 。 数 十 年 来 , 大 师 以 每 年<br />

四 次 、 每 次 一 百 二 十 名 学 员 的 速 度 培 训 了 那 些 非<br />

美 术 专 业 的 来 自 全 国 的 美 术 老 师 。 大 师 塞 玛 · 克<br />

朗 乍 拉 一 生 都 在 工 作 。 如 果 说 “ 成 功 ” 是 生 命 的 终<br />

极 , 那 么 对 他 来 说 , 工 作 就 是 快 乐 , 回 馈 社 会 就<br />

是 快 乐 !<br />

目 前 , 油 画 大 师 仍 然 默 默 地 继 续 他 的 追 求 。<br />

因 为 他 相 信 :“ 幼 苗 的 健 康 成 长 需 要 长 期 的 、 有<br />

效 的 培 养 ”。<br />

43


TRAVEL<br />

44<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


เยือนมัณฑะเลย์<br />

ดินแดนพระมหามัยมุนี<br />

ร่วมพิธีกรรมล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์<br />

เหตุผลที่ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวและตั้งใจมายังเมือง<br />

มัณฑะเลย์ นอกจากมุ่งหมายจะสัมผัสความงดงามและ<br />

เสน่ห์ของเมืองให้จุใจแล้ว การเดินตามรอยศรัทธาเพื่อมา<br />

สักการะ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์<br />

สูงสุด หนึ่งในห้าของสหพันธรัฐเมียนมา เป็นเป้าหมายอัน<br />

ยิ่งใหญ่เช่นกัน<br />

คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ตาม<br />

ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูป<br />

หล่อทองสำริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง องค์พระทำจากทอง<br />

สัมฤทธิ์หนัก 6.5 ตัน (6,500 กิโลกรัม) มีความสูงตั้งแต่ฐาน<br />

ถึงยอดสูงประมาณ 3.82 เมตร และความกว้าง 2.9 เมตร<br />

สร้างขึ้นราว พ.ศ. 688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่ง<br />

เมืองธรรมวดี แคว้นยะไข่ ซึ่งทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้า<br />

ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านานตั้งแต่อดีตกาลของ<br />

พระมหามัยมุนีนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย ในทุกวัน ทุกเช้าตรู่ ทั้งชาว<br />

เมียนมาในท้องถิ่น และผู้ที่เดินทางจากต่างเมือง จำนวนนับ<br />

ร้อยนับพันต่างพร้อมใจกันมาเคารพสักการะกราบไหว้<br />

พระมหามัยมุนี โดยชาวเมียนมาเองเชื่อว่า พระพุทธเจ้านั้น<br />

ได้ประทานลมหายใจศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่พระวรกายพระมหามัยมุนี<br />

ทำให้พระมหามัยมุนีเสมือนหนึ่งตัวแทนของพระพุทธองค์ที่<br />

ยังคงมีชีวิต<br />

และด้วยเหตุผลนี้เองถือเป็นต้นกำเนิดของพิธีล้าง<br />

พระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี ้ สานต่อ<br />

ไปยังพิธีกรรมปิดทองคำเปลวที่องค์พระมหามัยมุนี โดย<br />

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีนี้ และ<br />

เมื่อองค์พระมีการปิดทองทับลงไปทุกวัน ทำให้ทองคำ<br />

เปลวนั้นจึงค่อยๆ หนาและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ว่ากันว่ามี<br />

ความหนามากถึงขนาดที่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสขึ้นไปปิดทอง<br />

แล้ว จะสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่มของทองคำเปลวที่ถูก<br />

ปิดทับกันอยู่หลายชั้น จนเป็นที่มาที่ใครๆ เรียกพระพุทธรูป<br />

หล่อพระมหามัยมุนี อีกชื่อหนึ่งว่า พระเจ้าเนื้อนิ่ม<br />

ประเพณีขั้นตอนการกราบไหว้พระมหามัยมุนี เริ่มต้น<br />

ด้วยการล้างพระพักตร์ถวายทุกเช้าใน<br />

เวลาประมาณตีสี่ โดยพระมหาเถระ<br />

จะล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอม<br />

ผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้<br />

แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือน<br />

หนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า<br />

ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวาย<br />

มานั้นเช็ดจนแห้งสนิท จะเห็น<br />

ได้ว่าท่านใช้ผ้าหลายผืนทีเดียว<br />

เนื่องจากทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชน<br />

จำนวนมากมาร่วมพิธี ได้ฝากและส่ง<br />

ผ้าถวาย ขอให้ผู้ทำพิธีช่วยนำไปเช็ด<br />

พระพักตร์องค์พระมหามัยมุนี เพื่อจะ<br />

ได้นำกลับบ้านไปสักการะบูชาไว้เป็น<br />

สิริมงคลต่อไป<br />

เหตุเพราะองค์พระมหามัยมุนีเป็น<br />

ดั่งพระพุทธรูปแห่งความศรัทธา ใน<br />

แต่ละวัน ชาวเมียนมาจึงเดินทางมา<br />

ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นจำนวน<br />

มาก และหากตรงกับวันหยุด ก็จะยิ่ง<br />

เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ รวมถึง<br />

พุทธศาสนิกชนชาติอื่นๆ และนักท่องเที่ยว<br />

ต่างศาสนา ต่างพากันหลั่งไหล<br />

มาร่วมและชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย<br />

เช่นกัน<br />

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้<br />

นับเป็นกุศโลบายอันแยบยลอย่างยิ่งที่<br />

ยังคงความศรัทธาในพระธรรม<br />

คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทรงพลัง<br />

อันยิ่งใหญ่ และผลักดันให้มนุษย์ยังคง<br />

มุ่งมั่นปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางที่<br />

ถูกต้องและมีความหมายสืบต่อไป<br />

45


TRAVEL<br />

FACE- WASHING CEREMONY FOR<br />

MAHAMUNI BUDDHA IMAGE<br />

A SACRED DAILY RITUAL REVEALING THE POWER OF GREAT FAITH<br />

The Mahamuni Buddha Temple<br />

is a Buddhist temple and major<br />

pilgrimage site, located southwest of<br />

Mandalay. The Mahamuni Buddha<br />

image (literal meaning: The Great<br />

Sage) is deified in this temple, and<br />

originally built in B.E. 688 by King<br />

Sanda Thuriya of Dhammavadee<br />

city. After casting the Great Image,<br />

the Buddha breathed upon it, and<br />

thereafter the image became the<br />

exact likeness of the Mahamuni. It<br />

is highly venerated in Burma and<br />

central to many people’s lives, as it is<br />

seen as an expression of representing<br />

the Buddha’s life.<br />

It one of the greatest pilgrimage<br />

sites for locals and Buddhists around<br />

the world. Hundreds of people come<br />

here as early as 4 am to participate<br />

in this daily ritual, which starts with<br />

a senior monk entering the sanctum<br />

and performing the formal facewashing<br />

with a succession of fresh<br />

towels offered by devotees. He then<br />

cleans the Mahamuni’s teeth with<br />

a large brush. After the ceremony<br />

is complete the used towels are<br />

returned to the devotees who keep<br />

them with reverence in their home<br />

shrines.<br />

Gold leaves are regularly applied<br />

to the face of the Mahamuni Buddha<br />

by devotees. Consequent to the<br />

frequent application of gold leaves,<br />

the coating has become very soft .<br />

Thus the Buddha Image also carries<br />

the name “Soft Buddha”.<br />

The power of great faith in Lord<br />

Buddha’s teachings can be witnessed<br />

from this sacred ritual guiding<br />

devotees to lead an honest and<br />

meaningful life.<br />

46<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


TRAVEL<br />

马 哈 木 尼 神 圣 的 洗 佛 面 仪 式<br />

令 人 叹 为 观 止 的 信 仰 力 量<br />

马 哈 木 尼 佛 塔 是 缅 甸 五 大 最 重 要 的 朝 圣 地 之 一 ,<br />

去 曼 德 勒 旅 游 的 人 , 千 万 不 能 错 过 马 哈 木 尼 佛 塔 每 日<br />

的 洗 佛 面 仪 式 。<br />

“ 马 哈 木 尼 ” 的 意 思 是 大 圣 人 。 据 史 料 记 载 , 这<br />

尊 由 青 铜 铸 造 而 成 的 佛 像 约 6.5 吨 重 , 高 约 3.82 米 ,<br />

宽 约 2.9 米 , 据 说 直 通 王 是 虔 诚 的 佛 教 徒 , 在 占 领 若<br />

开 邦 后 , 为 了 百 姓 能 日 朝 拜 佛 祖 而 约 建 于 佛 历 688<br />

年 的 。<br />

据 说 马 哈 木 尼 佛 像 是 佛 祖 亲 自 开 光 , 赋 之 以 佛<br />

祖 的 法 力 , 因 此 当 地 人 视 其 为 佛 祖 真 身 , 在 缅 甸 有 着<br />

神 圣 的 地 位 , 而 这 也 是 洗 佛 面 仪 式 的 由 来 。 每 日 清 晨<br />

都 要 举 行 的 洗 佛 面 仪 式 , 吸 引 成 千 上 万 的 当 地 佛 教 徒<br />

和 游 客 前 往 参 拜 , 由 此 可 见 香 火 之 鼎 盛 。 虔 诚 的 信 徒<br />

们 将 金 箔 一 层 层 贴 满 佛 像 , 经 年 累 月 , 金 箔 的 厚 度 不<br />

断 增 加 , 十 分 壮 观 。 若 有 机 会 靠 近 佛 像 贴 金 箔 , 相<br />

信 你 会 触 摸 到 佛 身 很 柔 软 , 因 此 又 有 人 称 之 为 “ 柔 软<br />

的 佛 像 ”。<br />

洗 佛 面 仪 式 从 每 天 清 晨 4 点 开 始 , 由 高 僧 主 持 用<br />

香 水 和 塔 纳 卡 粉 搅 拌 的 水 喷 在 佛 像 脸 上 , 用 金 色 的<br />

刷 子 刷 一 遍 , 最 后 用 棉 布 拭 擦 直 至 干 净 。 在 这 过 程 中<br />

换 了 多 张 棉 布 , 这 些 棉 布 是 信 徒 们 供 奉 的 佛 品 , 寄 存<br />

着 信 徒 们 无 上 的 期 许 , 拭 擦 佛 面 结 束 后 带 回 家 保 存 供<br />

养 。 平 日 里 到 佛 塔 跪 拜 和 祈 福 的 信 徒 无 数 , 若 碰 到 假<br />

期 更 是 人 山 人 海 。<br />

佛 教 信 仰 的 力 量 非 常 伟 大 , 其 不 断 的 促 使 人 们 在<br />

正 确 而 有 意 义 康 庄 大 道 上 有 力 的 前 行 。<br />

48 <strong>July</strong> <strong>2018</strong>


TRAVEL<br />

ทะเลสาบหนองหาน<br />

สวย แปลกที่สุด ติดอันดับโลก<br />

50<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


51


TRAVEL<br />

ธรรมชาติคือสิ่งมหัศจรรย์ เพราะ<br />

ธรรมชาติมักสร้างสรรค์ความงามอัน<br />

น่าตื่นตาตื่นใจจนเราคาดไม่ถึง<br />

เฉกเช่นเดียวกับดินแดนที่น่าอัศจรรย์<br />

ในเมืองไทยของเรา เปรียบได้ดั่งแดน<br />

สวรรค์ที่มีธรรมชาติงดงามไม่แพ้ที่ใด<br />

ในโลก<br />

ขึ้นชื่อว่า ภาคอีสาน หลายคน<br />

อาจนึกถึงความแห้งแล้งขึ้นมาก่อน<br />

เป็นอันดับแรก แต่แท้จริงแล้วภาค<br />

ตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังมีแหล่ง<br />

ธรรมชาติยิ่งใหญ่ตระการตาแอบซ่อน<br />

อยู่ โดยเฉพาะเมื่อลมหนาวพัดมา<br />

เยือนในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์<br />

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่มีพันธุ์<br />

บัวเติบโตอยู่ ก็จะเบ่งบานเป็นสวน<br />

สวรรค์กลางนที มีนกน้ำอพยพบินมา<br />

จับคู่หากิน<br />

เรากำลังพูดถึง ทะเลสาบ<br />

หนองหาน หรือ ทะเลบัวแดง<br />

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเว็บไซต์ซีเอ็นเอ็น<br />

รวบรวมทะเลสาบที่แปลกที ่สุดในโลกขึ้น ผลปรากฏว่า<br />

ทะเลสาบแห่งนี้ติด 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดใน<br />

โลก เคียงข้างกับทะเลสาบชื่อดังทั่วโลก อย่าง ทะเลสาบ<br />

เดดซี ทะเลสาบฮิลลิเออร์ และทะเลสาบสีชมพู ในประเทศ<br />

ออสเตรเลีย<br />

แต่ก่อนจะไปเที่ยว ลองมาทำความรู้จักกับพืชพันธุ์ที่<br />

กระจายตัวในทะเลสาบกันก่อนดีกว่า บัวแดง มีชื่อสามัญ<br />

ภาษาอังกฤษว่า Pink Water Lilly เป็นหนึ่งในสมาชิกบัว<br />

วงศ์อุบลชาติหรือบัวสาย คนอินเดียเรียกว่า โกมุทินี<br />

ถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอียิปต์โบราณ เพราะนิยมนำ<br />

ไปบูชาเทพเจ้า อีกทั้งยังพบในสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนและ<br />

รามเสสอีกด้วย แต่สำหรับชาวอีสานนั้น บัวแดงคือ<br />

พืชน้ำทรงคุณค่า อ่อนโยน สวย หวานซึ้ง สามารถนำ<br />

ไหลบัวมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด จนกลายเป็นพืช<br />

ท้องถิ่นอุดมประโยชน์ นอกจากนี้ในบึงบัวแดงแสนกว้าง<br />

ใหญ่ยังมีกุ้ง หอย ปู ปลา ให้คนท้องถิ่นนำมาปรุงเป็นอาหาร<br />

พื้นบ้านแสนอร่อย เกิดการเกื้อกูลและผูกพันระหว่าง<br />

ธรรมชาติกับมนุษย์<br />

หนองหาน หรือ หนองหานกุมภวาปี เป็นแหล่งน้ำ<br />

ธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ต้นกำเนิดลำน้ำปาวที่กินเนื้อที่<br />

ถึง 22,500 ไร่ ได้รับการหล่อเลี้ยงน้ำจืดจากห้วย 6 สาย<br />

หนองหานจึงมีน้ำชุ่มฉ่ำตลอดปี เกิดเป็นระบบนิเวศบึงน้ำจืด<br />

ขนาดมหึมาที่มีพืชพันธุ์ หมู่ปลา และ<br />

นกน้ำ เข้ามาอาศัยหากินนับไม่ถ้วน<br />

เช่นเดียวกับประชาชนกว่า 60 หมู่บ้าน<br />

รอบๆ ก็มีหนองหานเป็นแหล่งอาหาร<br />

เลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน<br />

ทุกปีช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นฉ่ำ<br />

บัวแดงนับล้านดอกในหนองหานจะ<br />

พร้อมใจกันเบ่งบาน อวดดอกสีชมพูสด<br />

มองไปราวกับผืนพรมสีชมพูที่ปูลาดไว้<br />

เตรียมรับนางฟ้าจากสรวงสวรรค์<br />

นี่คือทะเลบัวธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุด<br />

แห่งหนึ่งในแดนสยาม เพราะยังคง<br />

ความพิสุทธิ์ โดยบัวแดงนับล้านๆ จะ<br />

ผลิบานโดยพร้อมเพรียงกันมากที่สุด<br />

ในเดือนธันวาคมถึงมกราคม และ<br />

ชูช่อผลิดอกต่อเนื่องเต็มท้องน้ำใน<br />

เดือนกุมภาพันธ์<br />

การล่องเรือชมทะเลบัวแดงควรเริ่ม<br />

ตั้งแต่เช้าตรู่ ไม่เกิน 06.00 น.ก็ต้อง<br />

ออกเรือแล้ว เพื่อจะได้เห็นแสงแรก<br />

ของตะวันจับขอบฟ้า เปล่งรัศมีสีทอง<br />

อาบทาบทะเลบัว ขณะเดียวกันเมื่อได้<br />

52<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเข้าปอด<br />

ก็จะรู้สึกโปร่งโล่งสบาย ทำให้แช่มชื่น<br />

แจ่มใสขึ้นมาได้ทันที ระหว่างล่องเรือ<br />

จะพบนกนานาชนิดเริ่มออกหากิน<br />

ส่งเสียงราวกับจังหวะดนตรี ทะเลบัว<br />

ที่หุบกลีบมาตลอดคืนก็จะค่อยๆ แย้ม<br />

กลีบออกทีละน้อย จนบานเต็มที่<br />

เผยความงามให้ชมเต็มตา<br />

เรือนักท่องเที่ยวทั้งเล็กใหญ่ ค่อยๆ<br />

ทยอยแล่นออกจากท่าบ้านเดียม ตำบล<br />

เชียงแหว ไปทีละลำสองลำ หลายคน<br />

ชี้ชวนให้ดูนกนางแอ่นบ้าน นกยางโทน<br />

นกอีโก้ง นกยอดหญ้า เป็ดคับแค<br />

นกอุ้มบาตร และนกกาน้ำเล็ก<br />

ที่กำลังเริงร่าโผผินออกหากิน และยังมี<br />

เป็ดแดงนับร้อยตัวออกมาอวดโฉมให้<br />

เราเห็น เมื่อเรือแล่นผ่านกอต้นหญ้า<br />

ต้นกกที่ขึ้นอยู่เป็นแนว กิ่งก้าน<br />

ลำน้อยก็โอนไกวไปมาตามลมอ่อนๆ<br />

เคล้าแสงตะวันอุ่น ผ่านเรือหาปลา<br />

และเรือเก็บสายบัวของชาวบ้าน<br />

ได้ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อยู่คู่ทะเลบัว<br />

แดงมาเนิ่นนาน เขาเล่าว่าอาหาร<br />

อร่อยจากบัวแดงมีทั้งข้าวห่อใบบัว<br />

ส้มตำไหลบัว ยำไหลบัว แกงไหลบัว<br />

ส่วนเหง้าบัวก็เอาไปต้มน้ำจับเลี้ยงกิน<br />

แก้ร้อนใน ลำต้นบัว (สายบัว) นำไป<br />

ลวกจิ้มน้ำพริก ต้มกะทิ หรือจะนำไปผัด ก็ได้เมนูอาหาร<br />

แสนอร่อย<br />

ในที่สุดเรือก็แล่นออกมาถึงดงทะเลบัวแดงส่วนที่<br />

หนาแน่นที่สุด เหมือนตกอยู่ในวงล้อมของบัวสายสีชมพู<br />

นับล้านๆ สร้างความสดชื่นจับจิตจับใจเพียงใช้สายตามอง<br />

เป็นการเติมพลังงานให้ชีวิต พร้อมกลับไปต่อสู้กับงานที่<br />

กำลังรออยู่เบื้องหลัง<br />

นอกจากความงดงามของบัวแดงแล้ว คนอีสานยังมี<br />

ความเชื่ออย่างลึกซึ้งในเรื่อง ตำนานรักพญานาค และ<br />

เมืองขอมล่มจมบาดาลที่หนองหาน เล่าสืบต่อกันมาว่า<br />

อดีตที่ตรงนี้มีเมืองขอม ซึ่งมีธิดาชื่อนางไอ่ ผู้มีพระสิริโฉม<br />

งามยิ่ง อยู่มาปีหนึ่ง เมืองเกิดฝนแล้ง กษัตริย์จึง<br />

ให้จุดบั้งไฟขอฝนแข่งขันกัน ท้าวภังคี โอรสพญานาคจึง<br />

จำแลงแปลงกายมาแข่งขันแต่พ่ายแพ้ จึงจำแลงกายเป็น<br />

กระรอกขาวเข้าไปหานางไอ่ในวัง แต่ด้วยโชคชะตาเล่นตลก<br />

นางไอ่อยากกินเนื้อกระรอก เลยออกคำสั่งให้พรานฆ่า<br />

กระรอกแล้วกินเนื้อนั้น พญานาคเมื่อรู้ว่าลูกของตนตาย<br />

จึงพิโรธ ทำให้เมืองขอมล่มสู่ใต้บาดาล กลายเป็น<br />

หนองหาน ทิ้งไว้เพียงเกาะแก่งเล็กๆ ในปัจจุบัน ยิ่งกว่า<br />

นั้นคนเรือในหนองหานยังเชื่อว่า เวลาล่องเรือออกไปแล้ว<br />

ห้ามพูดถึงท้าวภังคีและนางไอ่เด็ดขาด เพราะจะทำให้เรือล่ม<br />

ณ จุดนี้ เราคงต้องเอ่ยคำว่า “ขอบคุณธรรมชาติ” ที่<br />

มอบทะเลบัวแดงอันตระการตามาให้ชื่นชม และหวังว่าผู้ที่มี<br />

โอกาสไปชมสถานที่สวยและแปลกติดอันดับโลก อย่างทะเล<br />

บัวแดง และวางไว้เป็นหมุดหมายสำหรับปลายปีนี้ จะช่วยกัน<br />

ถนอมความงามนี้ไว้ ร่วมกันปกปักรักษา เพื่อให้อยู่คู่กับ<br />

โลกของเราตลอดไป<br />

การเดินทาง<br />

สายการบินไทยสมายล์ บินตรง<br />

จากกรุงเทพฯ ไปอุดรธานีทุกวัน<br />

(สำรองที่นั่ง www.thaismileair.<br />

com) จากตัวเมืองอุดรธานีมุ่งหน้า<br />

ไปยัง ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่<br />

บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี<br />

ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2<br />

(อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึง กม. 26<br />

เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสาม<br />

พาด-อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ<br />

18 กิโลเมตร ก็จะถึงท่าเรือเพื่อ<br />

ออกไปชมทะเลบัวแดง จากนั้นล่อง<br />

เรือเที่ยว ซึ่งเวลาดีที่สุดคือ 6.00 -<br />

10.30 น. เพราะนอกจากแดดยังไม่<br />

ร้อนมากนักแล้ว ช่วงเวลาหลังจาก<br />

นั้นบัวจะเริ่มหุบนั่นเอง สนใจล่อง<br />

เรือติดต่อ กลุ่มเรือบริการท่องเที่ยว<br />

หนองหาน<br />

โทร. 089-395-0871,<br />

083-349-5673<br />

53


TRAVEL<br />

NONG HAN<br />

RED LOTUS LAKE<br />

A LAKE WITH CNN RANKING<br />

Northeast Thailand, normally<br />

labelled as an arid region, has<br />

an otherworldly attraction that<br />

combines the beauty of a tropical<br />

flower garden and the serenity<br />

of a lake in Udon Thani province<br />

during December - February. This<br />

spectacular site is home to millions<br />

of pink water lilies, a sacred flower<br />

in Ancient Egypt, and appropriately<br />

named the Red Lotus Lake -Talay<br />

Bua Daeng, officially named Nong<br />

Han at Kumphawapi district. Other<br />

than the vast numbers of flowers<br />

present, the Red Lotus Lake also<br />

holds the position of the world’s<br />

second strangest lakes by CNN. It<br />

covers a large area of 600 square<br />

acres providing livelihood to over 60<br />

villages around it. The water comes<br />

from 6 different creeks. Thus the lake<br />

is never dry all year round.<br />

The lake is also home of many<br />

kinds of fishes, shellfish and different<br />

species of birds. The stems of the<br />

lilies are edible and can be used as<br />

an ingredient of variety of delicious<br />

dishes such as som tum, spicy<br />

salad, and curries. The roots can be<br />

used for drinks and has a cooling<br />

effect. During the cool season this<br />

pink blanket of lilies provides a<br />

picturesque scenery, especially<br />

during sunrise. Visitors in small boats<br />

come here as early as 6am when the<br />

flowers are in full bloom. The air is<br />

very fresh in the morning with birds<br />

flocking in the sky. Fishermen also<br />

start their day at this time.<br />

Nature should be thanked for<br />

providing such a fascinating spot in<br />

Thailand.<br />

People should preserve this<br />

pink paradise, a must-visit place in<br />

Udon Thani.<br />

HOW TO GET THERE<br />

THAI Smile flies direct daily to Udon<br />

Thani city (www.thaismileair.com).<br />

The Red Lotus Lake is at Baan Diem,<br />

Chiangwae, Kumphawapi district.<br />

From Udon Thani city take Highway<br />

2 .At 26km turn left along the<br />

local road, Huay-sampad-Prajaksilpakom<br />

for about 18 km until you<br />

reach the lake. Best time to visit<br />

and take a boat ride is from 6.00-<br />

10.30am, when the lilies are in full<br />

bloom and the weather is not too<br />

hot. For boat rides please contact<br />

the Nong Han Travel Service<br />

tel. 089-395-0871, 083-349-5673<br />

54<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


TRAVEL<br />

依 汉 湖<br />

世 界 级 伟 大 奇 观<br />

神 奇 的 大 自 然 , 创 造 了 人 类 意 想 不 到 的 美 。 泰 国 美 丽 的<br />

土 地 上 也 有 着 漂 亮 的 自 然 风 景 , 足 以 和 世 界 上 任 何 地 方 媲 美 。<br />

说 到 东 北 地 区 , 人 们 自 然 会 想 到 “ 干 旱 ”, 实 际 不 然 。 每<br />

年 的 12 月 到 2 月 , 冷 风 吹 来 , 东 北 地 区 湿 润 的 土 地 上 莲 花 盛<br />

开 着 , 水 鸟 迁 徙 飞 来 。 这 就 是 乌 隆 府 的 侬 汉 湖 , 或 叫 红 莲<br />

湖 。CNN 网 站 上 收 集 了 全 球 最 奇 异 的 湖 泊 , 结 果 显 示 , 乌 隆<br />

府 的 侬 汉 湖 是 全 球 15 个 奇 异 湖 泊 之 一 。<br />

对 于 东 北 地 区 人 民 来 说 , 红 莲 是 一 种 无 价 的 水 生 植 物 。 当<br />

地 居 民 利 用 红 莲 烹 调 出 许 多 可 口 的 美 食 。 如 : 荷 叶 包 饭 、 藕 带<br />

酸 辣 汤 、 凉 拌 藕 带 、 藕 带 辣 汤 。 莲 藕 煮 水 可 祛 除 内 热 , 莲 花<br />

茎 可 以 用 水 烫 后 蘸 辣 椒 酱 、 揶 酱 和 蔬 菜 同 吃 。 此 外 , 红 莲 湖<br />

中 尚 有 虾 、 贝 、 蟹 、 鱼 等 提 供 当 地 民 众 烹 制 可 口 的 地 方 菜 肴 。<br />

侬 汉 湖 面 积 达 22,500 莱 之 多 , 全 年 湿 润 多 水 。 红 莲 湖<br />

周 围 的 60 多 个 村 庄 的 百 姓 把 侬 汉 湖 作 为 赖 以 生 存 的 食 物 来 源<br />

地 。<br />

每 年 12 月 至 1 月 气 候 寒 冷 , 侬 汉 湖 里 的 百 万 朵 红 莲 齐 心 合<br />

力 同 时 绽 放 , 好 似 给 湖 面 铺 上 了 一 条 粉 红 色 的 毯 子 , 成 为 壮<br />

观 的 莲 花 海 洋 。 游 玩 浓 汉 湖 应 该 在 早 晨 6 点 之 前 出 发 。 这 样 ,<br />

你 就 能 看 到 太 阳 的 第 一 缕 曙 光 掠 过 地 平 线 , 红 莲 花 沐 浴 在 金<br />

色 的 光 芒 中 。 清 晨 空 气 清 新 , 合 拢 的 红 莲 开 始 一 点 点 张 开 直<br />

至 完 全 盛 开 。 对 此 美 景 , 我 们 要 说 : 大 自 然 谢 谢 你 。<br />

交 通<br />

泰 国 微 笑 航 空 每 天 都 有 从 曼 谷 直 飞 乌 隆 府 的 航 班<br />

( 机 票 订 购 www.thaismileair.com)<br />

租 车 从 乌 隆 府 直 辖 市 2 号 公 路 至 26 公 里 左 转 , 沿 着 惠 什 帕<br />

去 巴 扎 诗 叻 帕 空 县 走 , 约 18 公 里 即 到 达 。<br />

游 船 服 务 电 话 :089-395-0871, 083-349-5673.<br />

56<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


TRAVEL<br />

WORDS : KEMARIN ROCHANARAT<br />

หมู่เกาะกำ<br />

สวรรค์อันดามัน<br />

ย่ำหาดทรายขาว เคล้าวิถีชุมชนระนอง<br />

หาดทรายขาวบริสุทธิ์ของหมู่เกาะกำในจังหวัดระนอง ยังคงขาว<br />

กระจ่างตาพร้อมแบ่งสันปันส่วนความงดงามของธรรมชาติให้<br />

ลงตัวกับเหล่าเรือประมงพื้นบ้านและนักท่องเที่ยว<br />

การท่องเที่ยวและการประมง สองกิจกรรมที่เดินไปด้วยกัน<br />

ได้ ชาวบ้านหาปลาไปก็สามารถจัดสรรเวลาพานักท่องเที่ยวขึ้น<br />

เรือไปล่องทะเลได้ ดังเรือหัวโทงหรือกอนโดลาแห่งภาคใต้<br />

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างงานศิลป์จากแผ่นไม้ ได้เรือประมงลำ<br />

ใหญ่ ที่วันนี้กลายเป็นเรืออเนกประสงค์ เรือสำคัญที่ใช้สัญจร<br />

ในท้องทะเลใต้ กองเรือเล็ก 67 ลำสีสันจัดจ้านตัดกับท้องทะเล<br />

ของชุมชนมุสลิมบ้านบางเบน พร้อมพาเรือหางยาวคู่ชีพต้อนรับ<br />

นักท่องเที่ยวและพาโต้คลื่นทุกร่องน้ำ ลัดเลาะทุกเกาะแก่งด้วย<br />

ความเชี่ยวชาญ<br />

เรือไม้หางยาวลำใหญ่แล่นฝ่ากระแสน้ำไปอย่างสบายๆ<br />

ดังที่เคยทำเป็นกิจวัตร ปล่อยให้เราได้ใช้เวลาเอนกายผ่อนคลาย<br />

ชมวิวท้องฟ้ากว้างไกล แสงแดดกระทบผืนน้ำระยิบระยับไปพัก<br />

ใหญ่ ก่อนจู่ๆ มีเมฆดำก้อนใหญ่ลอยต่ำพร้อมฝนเทลงมาอย่าง<br />

ไม่คาดคิด สมฉายาฝนแปดแดดสี่ เพียงชั่วอึดใจก็หยุดตกราวกับ<br />

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนปล่อยให้เรามีช่วงเวลาแห่งความสุขบน<br />

ชายหาดหรือสนุกกับการดำน้ำตื้นชมปะการัง<br />

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคนละไม้<br />

ละมือของหมู่เกาะแห่งนี้ ดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชอบวิถีชีวิต<br />

แบบสงบ พร้อมช่วยรักษาความงดงามของธรรมชาติ เพิ่มมูลค่า<br />

และคุณค่าให้ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เด็กๆ ในหมู่บ้านที่<br />

น่ารักก็มีความรู้สึกดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน<br />

ระนองตั้งอยู่ห่างออกไปทางตอนเหนือของภูเก็ตประมาณ<br />

280 กิโลเมตร นับเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ<br />

ทั้งผืนป่า บ่อน้ำพุร้อน และเกาะน้อยใหญ่ที่สงบราวกับไม่เคยมี<br />

ใครไปมาก่อน ชายหาดขาวกระจ่างตาที่พลิกฟื้นขึ้นมาหลัง<br />

สึนามิถล่มในปี 2004 ริมอ่าวเขาควาย หาดทรายรูปโค้งเว้า<br />

แปลกตาคล้ายเขาควาย “บุก” งอกงามดีภายใต้ร่มเงาของต้น<br />

สับปะรด และกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติสำคัญที่ชาวบ้าน<br />

นำไปสกัดเป็นแป้งบุก<br />

ได้ผ่อนคลายกับหาดทรายขาวเนียนละเอียดเป็นแนวยาว<br />

กว้างใหญ่ ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่พลุกพล่าน ได้ดำผุดดำว่ายใน<br />

น้ำทะเลสีครามสดใส ใต้ท้องฟ้ากระจ่าง นี่คือเสน่ห์ของอุทยาน<br />

แห่งชาติแหลมสน สวรรค์แห่งท้องทะเลระนอง<br />

ธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์และชาวบ้านที่แสนเป็นมิตรของ<br />

หมู่เกาะกำรอต้อนรับทุกท่านแล้ว<br />

58<br />

June <strong>2018</strong>


PHOTO: SHUTTER STOCK


TRAVEL<br />

PUFFY<br />

CLOUDS<br />

FLOATING<br />

OVER...<br />

Unspoiled white sand beaches of Mu Koh Kum<br />

archipelago in Ranong province can generate an income<br />

for local fishermen without destroying the natural assets<br />

where beach goers have come to explore.<br />

Touring and fishing are two activities which can go<br />

hand in hand. Amid pristine surroundings, villagers can<br />

bring travelers out to various isles if they do not catch too<br />

many fishes. A bit primitive, Rua hau tong is known as the<br />

gondola of the south. These extended boom timber crafts<br />

are the life blood of this monsoon region’s coastal water<br />

transport network. Painted in kaleidoscope colors that<br />

add to a lovely hue of bluish green scenery, the fleet of<br />

67 dinghies from Thai-Muslim fishing communities in<br />

Baan Bangbaen sub-district are hosting tourists on their<br />

seaworthy long-tail boats ideal for maneuvering the shallow<br />

bays or deep ocean while providing a smooth ride.<br />

Ample seating on the sturdy wooden boats heading<br />

to their daily fishing grounds allows you to sit back and<br />

observe the spectacular views of a metamorphosis of<br />

clouds. Sunny sky suddenly with dark rain overcasts are<br />

unpredictably popping up all over and then clearing off<br />

as soon as the squall line disappears. There is plenty of<br />

time to relax on the beach or submerge in the clear blue<br />

water. Stop on a sandbank that can safely lead to the<br />

snorkeling buzz.<br />

Ecotourism experiences by indigenous participation<br />

here can be readily marketed to the emerging numbers of<br />

nature lovers who wish to confirm that their trips create<br />

benefits, both for nature conservation<br />

and the local communities visited.<br />

Friendly native children also have<br />

good impressions on outside visitors.<br />

Sitting 280km north of Phuket<br />

Town, Ranong province filled with<br />

natural rain forests is blessed with<br />

hot spring recreation parks and<br />

off- beaten track cluster of islands.<br />

Many white sandy coasts surfaced<br />

as a result after the tsunami in 2004.<br />

On Koh Kaokwai or Buffalo Horn<br />

Island, the Konjac potato can be<br />

found growing wild under the shades<br />

of pine trees becoming a natural<br />

food source for local folks to make<br />

vegetable powder.<br />

Enjoy touring the island’s<br />

dazzling white sand beaches,<br />

strolling along the empty shores and<br />

swimming under the dancing clouds,<br />

a phenomenon of Ranong tropical<br />

paradise located within the Laem<br />

Son National Marine Park.<br />

Let Mu Koh Kum’s lush<br />

environment and friendly<br />

communities warmly welcome you!<br />

60<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


PHOTO: SHUTTER STOCK<br />

在 安 达 曼 海 渔 船 上 跳 舞 嬉 戏 的 浮 云<br />

拉 廊 府 Kam 群 岛 上 洁 白 细 腻 的 海 滩 与 当 地 的 特 色 渔 船 以 及 络 绎 不 绝<br />

的 游 客 , 以 大 自 然 鬼 斧 神 工 的 完 美 比 例 吸 引 着 人 们 的 眼 球 。<br />

在 当 地 , 旅 游 和 捕 鱼 这 两 项 活 动 可 以 同 时 进 行 , 渔 民 一 边 带 游 客 登<br />

上 长 尾 船 或 泰 南 特 色 的 贡 多 拉 船 游 船 , 一 边 捕 鱼 。 渔 民 很 智 慧 , 用 木<br />

板 制 成 大 型 渔 船 , 如 今 变 成 重 要 的 多 用 途 船 舶 。 在 Ban Bang Ben 穆 斯<br />

林 社 区 , 一 支 拥 有 67 艘 色 彩 鲜 艳 的 小 船 队 随 时 待 命 , 与 搜 救 长 尾 船 一<br />

起 迎 接 四 方 游 客 , 并 用 其 专 业 的 航 船 知 识 带 游 客 一 起 冲 浪 , 一 起 穿 越<br />

所 有 的 岛 屿 。<br />

如 往 常 一 样 , 大 型 木 长 尾 船 沉 稳 的 在 海 上 行 进 , 偷 得 浮 生 半 日 闲 ,<br />

我 们 当 然 要 伸 个 懒 腰 , 美 美 的 欣 赏 远 处 美 景 。 看 着 阳 光 打 到 波 光 粼 粼 的<br />

海 面 上 , 突 然 天 空 飘 来 一 大 片 黑 云 , 压 得 很 低 很 低 , 瞬 间 的 倾 盆 大 雨 令<br />

我 们 措 手 不 及 。 就 一 会 功 夫 , 雨 很 快 停 了 , 犹 如 什 么 都 没 发 生 一 样 , 称<br />

得 上 其 “8 雨 4 晴 ” 的 美 称 , 也 让 我 们 能 在 沙 滩 上 度 过 美 好 时 光 , 或 细 细<br />

享 受 浮 潜 、 欣 赏 海 底 美 丽 的 珊 瑚 。<br />

这 个 群 岛 的 生 态 旅 游 需 每 个 人 都 出 一 份 力 , 除 了 能 吸 引 更 多 喜 欢<br />

宁 静 生 活 方 式 的 游 客 、 不 干 扰 自 然 地 域 、 保 护 生 态 环 境 , 还 能 增 加 当 地<br />

的 旅 游 价 值 , 相 信 孩 子 们 天 真 浪 漫 的 笑 容 就 是 迎 接 游 客 最 直 接 的 体 现 。<br />

拉 廊 府 位 于 普 吉 以 北 约 280 公 里 处 , 以 富 饶 的 森 林 资 源 著 称 , 包 括<br />

原 始 森 林 、 热 带 温 泉 、 以 及 大 大 小 小 安 静 的 岛 屿 , 这 些 岛 屿 自 2004 年<br />

的 印 度 洋 海 啸 后 得 以 修 复 , 现 恢 复 好 得 像 没 人 踏 过 一 样 。Khao Kwal 湾<br />

沿 岸 海 滩 的 独 特 曲 线 , 与 牛 角 外 形 神 似 。 魔 芋 在 菠 萝 树 荫 下 茁 壮 成 长 ,<br />

这 也 是 村 民 们 提 取 魔 芋 粉 的 重 要 天 然 原 料 来 源 。<br />

走 在 长 长 的 海 滩 上 , 洁 白 细 腻 的 沙 子 , 走 在 上 面 特 别 柔 软 , 整 个<br />

人 都 得 到 放 松 。 安 静 、 清 澈 、 纯 净 , 就 是 Laem Son 国 家 森 林 公 园 的 魅<br />

力 , 拉 廊 府 海 上 的 天 堂 。<br />

Kam 群 岛 纯 净 迷 人 的 景 色 和 友 好 热 情 的 村 民 期 待 您 的 到 访 !<br />

PHOTOS KEMARIN ROCHANARAT<br />

61


GALLERY<br />

The Killer whale or orca is actually<br />

not a whale. It is the world largest<br />

member of the dolphin family with<br />

very high intelligence .They are<br />

highly social living in matrilineal<br />

family groups or pods, no different<br />

from human beings.<br />

วาฬเพชฌฆาต หรือออก้า แท้จริงแล้ว<br />

ไม่ใช่วาฬ หากแต่เป็น โลมา ชนิดพันธุ์<br />

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์ที่มี<br />

ความเฉลียวฉลาดมากเป็นอันดับต้นๆ<br />

ของโลก มีความซับซ้อนทางสังคม<br />

ขั้นสูง มักอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัว<br />

มีการเรียงลำาดับชั้นในวงศาคณาญาติ<br />

อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ต่างอะไรจากมนุษย์<br />

อย่างเราๆ เลย<br />

WORDS & PHOTOS : JIRAYU EKKUL<br />

62<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


My World of Whales<br />

มหาสมุทรสีครามอันกว้างใหญ่คือบ้าน<br />

ที่แท้จริงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม<br />

แห่งท้องทะเล ที่มีชื่อว่า วาฬ และ โลมา<br />

ความประทับใจในวัยเด็ก คือแรงบันดาลใจ<br />

ที่ทำาให้ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อ<br />

ถ่ายภาพวาฬ และโลมานานาชนิด โดย<br />

เฉพาะเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

วาฬและโลมาที่มนุษย์นำามาจัดแสดง ทำาให้<br />

เกิดเป็นความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความ<br />

งดงามตามธรรมชาติในถิ่นที่อยู่อาศัย<br />

ของพวกเขา และอะไรที่เป็น “ธรรมชาติ”<br />

สิ่งนั้นคือความงดงามที่แท้จริง<br />

63


GALLERY<br />

Spy hopping is a prominent<br />

behavior of the killer whale or<br />

orca. They stick their heads up out<br />

of the water, curious about what is<br />

going on the water surface.<br />

But they also spy along ice sheets<br />

to prey.<br />

Spy Hopping หรือการสอดแนม<br />

เป็นพฤติกรรมที่โดดเด่นของวาฬ<br />

เพชฌฆาต พวกมันมักมีนิสัยอยาก<br />

รู้อยากเห็น ว่าเกิดอะไรขึ้นบนผิวน้ำา<br />

พฤติกรรม Spy Hopping นี้ใช้<br />

สำาหรับการสอดแนมเหยื่อ ตามแผ่น<br />

น้ำาแข็งก่อนที่จะวางแผนการล่าเหยื่อ<br />

อีกด้วย<br />

54 64<br />

June <strong>July</strong> <strong>2018</strong>


Left<br />

Taking pictures of any kind of<br />

animals requires experience,<br />

patience, understanding<br />

the nature of that animal<br />

including opportunities<br />

given to us by nature. Most<br />

importantly you have to be<br />

there at the right moment,<br />

at the right time using your<br />

perspective, imagination<br />

and your equipment to<br />

capture their beauty.<br />

Top<br />

A pod of Indo-Pacific<br />

bottlenose dolphins with a<br />

free Diver at the Izu Island,<br />

Tokyo, Japan.<br />

ฝูงโลมาปากขวด อินโด<br />

แปซิฟิก กับนักว่ายน้ำา Free<br />

diver ที่หมู่เกาะอิสึ โตเกียว<br />

ประเทศญี่ปุ่น<br />

การถ่ายภาพสัตว์ทุกชนิด<br />

อาศัยประสบการณ์<br />

ความอดทน ความเข้าใจใน<br />

พฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิด<br />

รวมถึงโอกาสที่ธรรมชาติจะ<br />

เอื้ออำานวยให้กับเรา สำาคัญ<br />

ที่สุดคือเราต้องอยู่ตรงนั้น<br />

ในเวลาที่มันเกิดขึ้น จากนั้นใช้<br />

มุมมอง จินตนาการ รวมกับ<br />

อุปกรณ์ที่เรามีเพื่อถ่ายทอด<br />

ความงดงามนั้นออกมา<br />

65


GALLERY<br />

Top<br />

Long-beaked common<br />

dolphin are rare species<br />

living in the tropics. They can<br />

be found in the Andaman<br />

sea. Some can be seen<br />

around the Similan islands.<br />

Without a keen eye they<br />

are mistaken as bottlenose<br />

dolphins.<br />

โลมาปากยาว เป็นโลมาที่หาดู<br />

ได้ยากยิ่งของโลก แต่ในทะเล<br />

อันดามันของประเทศไทย<br />

ยังพอตามหาและถ่ายภาพได้<br />

รอบๆ บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน<br />

เป็นโลมาตกสำารวจที่หลายๆ<br />

คน หากไม่มีความเชี่ยวชาญ<br />

แล้ว ก็จะคิดว่ามันคือโลมา<br />

ปากขวดธรรมดาๆ ตัวหนึ่ง<br />

Right<br />

The heart of a blue whale<br />

is as big as a small city car<br />

and a small kid can crawl in<br />

its enormous aorta. Despite<br />

being the largest whale it<br />

can feed only on krill, small<br />

shrimps, found in the ocean.<br />

หัวใจแห่งมหาสมุทร ว่ากันว่า<br />

หัวใจของวาฬสีน้ำาเงิน<br />

มีขนาดเท่ารถซิตี้คาร์คันเล็กๆ<br />

เด็กหรือคนตัวไม่ใหญ่นัก<br />

สามารถเข้าไปคลานเล่นได้ใน<br />

หลอดเลือดใหญ่ของมัน<br />

วาฬสีน้ำาเงินถึงตัวจะใหญ่ที่สุด<br />

ในโลก แต่สามารถกินอาหาร<br />

ได้เพียงชนิดเดียวและเล็กที่สุด<br />

ในโลกเช่นเดียวกัน นั่นคือ<br />

ฝูงคริลล์ สัตว์ประเภทกุ้ง<br />

ขนาดเล็ก ที่อาศัยอยู่ทั่ว<br />

มหาสมุทร<br />

54 66<br />

June <strong>July</strong> <strong>2018</strong>


จิรายุ เอกกุล / JIRAYU EKKUL<br />

67


TRAVEL<br />

เมืองมุมไบ<br />

ซึมซับประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราววีรบุรุษ<br />

PHOTO : SHUTTER STOCK<br />

68<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


มุมไบ หรือ บอมเบย์ เมืองท่าเก่าแก่<br />

ที่มีความสำคัญของอินเดีย ทั้งยังเป็น<br />

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน<br />

ดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยจารึก<br />

ประวัติศาสตร์สำคัญ เป็นศูนย์กลาง<br />

การต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี<br />

บุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลของโลก<br />

บ้านมหาตมะ คานธี เมืองมุมไบ<br />

จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้คนจาก<br />

ทั่วทุกสารทิศมุ่งหมายจะมาเยือนให้ได้<br />

สักครั้งในชีวิต อดีตสถานที่ส่วนตัวของ<br />

มหาตมะ คานธี ได้รับการดัดแปลงให้<br />

เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ สูง 3 ชั้นสำหรับ<br />

สายตาคนไทย แต่สำหรับอินเดียจะ<br />

นับชั้นอาคารแบบตะวันตกโดยนับชั้น<br />

แรกเป็นชั้นล่าง ชั้นบนคือชั้นหนึ่ง และ<br />

ไล่ลำดับเลขขึ้นไปเรื่อยๆ โดยพื้นที่อัน<br />

เงียบสงบแห่งนี้ยังคงบอกเล่าเรื่องราว<br />

ชีวิตและเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ ของบุรุษ<br />

ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักต่อสู้<br />

ทั่วโลก รุ่นแล้วรุ่นเล่า<br />

Gandhi Museum Mani Bhavan บ้านที่คานธีเคย<br />

พักในช่วงปี ค.ศ. 1917-1934 โดย Shri Revashankar<br />

Jagjeevan Jhaveri เจ้าของบ้านผู้ศรัทธาและอุทิศตนให้<br />

คานธีนั้น นับเป็นสถานที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยว<br />

มุ่งหวังจะเดินทางมาสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ เรียนรู้ชีวิต<br />

ของมหาตมะ คานธี และมุ่งหมายจะซึมซับความรู้สึกอิ่มเอม<br />

ตลอด 17 ปีที่ ‘บิดาแห่งอินเดีย’ เคยพักอาศัยอยู่ ซึ่งเวลานั้น<br />

เป็นช่วงเวลาแห่งการผลิดอกออกผล และก่อร่างสร้างเอกราช<br />

ให้อินเดียในเวลาต่อมา<br />

บ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพแบบ<br />

อหิงสา ซึ่งคานธีเริ่มเรียนรู้การปั่นด้ายเพื่อใช้ทอผ้าคาดี (Khadi<br />

ผ้าฝ้ายทอมือ) แล้วจึงชักชวนให้ชาวอินเดียปั่นฝ้ายทอผ้า<br />

ใช้เอง เหลือแล้วขาย นับเป็นการรณรงค์ไม่ใช้เครื่องจักรและ<br />

ไม่ซื้อสินค้าจากอาณานิคมอังกฤษ และริเริ่มแนวทาง<br />

สัตยาเคราะห์ – Satyagraha การต่อสู้บนรากฐานของ<br />

สัจจะ และออกแถลงการณ์รายสัปดาห์ (Satyagrahi) เพื่อ<br />

ต่อต้านกฎหมายที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ จึงเป็นที่มาของ<br />

ประติมากรรมเครื่องปั่นด้ายทำจากเหล็กภายในบ้าน<br />

คานธีแห่งนี้ นี่คือสัญลักษณ์แห่งสัจจะและอหิงสา เปรียบ<br />

เป็นเครื่องมือที่คานธีใช้ในการเคลื่อนไหวสู่อิสรภาพจาก<br />

อาณานิคมอังกฤษ<br />

Gandhi Museum Mani Bhavan<br />

ยังเป็นศูนย์รวม จัดการประชุม<br />

ถกหาแนวทางการต่อสู้จนเกิดเป็น<br />

แนวทาง อารยะขัดขืน - Civil<br />

Disobedience เรียกได้ว่าเป็นบ้าน<br />

ที่หล่อหลอมผู้คนให้ดำเนินการขัดขืน<br />

อย่างสงบ สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยเหลือ<br />

ซึ่งกันและกัน รวมถึงความเสียสละ<br />

ต่อสาธารณะ พิพิธภัณฑ์บ้านคานธี<br />

แห่งมุมไบ จึงทำหน้าที่สะท้อนและ<br />

ส่งต่อปรัชญาคานธี ความรัก เสรีภาพ<br />

สันติภาพ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ<br />

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบ้าน<br />

คานธีได้อย่างเพลิดเพลิน ชั้นล่างเป็น<br />

ห้องสมุดที่อัดแน่นด้วยหนังสือกว่า<br />

ห้าหมื่นเล่ม ชั้นหนึ่งมีห้องออดิทอเรียม<br />

ที่ใช้จัดเสวนา สัมมนา งานประชุม<br />

โดยมีรูปภาพอัตชีวประวัติคานธี<br />

หนังสืออ้างอิงต่างๆ และเมื่อขึ้นไป<br />

ชั้นสองก็จะพบห้องที่คานธีเคยพัก<br />

และทำงาน โดยตกแต่งเป็นห้องกระจก<br />

เพื่อรักษาสภาพเดิมทำให้มองเห็นถึง<br />

ความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต ห้องถัดไป<br />

คือห้องจัดแสดงข้าวของส่วนตัวคานธี<br />

รูปปั ้น ภาพถ่าย ขณะที่แกลเลอรี่ถัดไป<br />

จัดแสดงภาพชีวิตช่วงสำคัญๆ ออกมา<br />

ดัดแปลงเป็นฉากประกอบหุ่นขนาดเล็ก<br />

เผยแง่มุม เหตุการณ์ที่ส่งผลให้บุรุษ<br />

นามว่า โมหันทาส กะรัมจันท คานธี<br />

(Mohandas Karamchand Gandhi)<br />

ได้รับการขนานนามจากยอดกวีอินเดีย<br />

รพินทรนาถ ฐากุร ว่า มหาตมะ<br />

อันหมายถึง ผู้มีจิตใจสูงส่ง<br />

หากมีโอกาสได้มาถึงมุมไบ บ้าน<br />

มหาตมะ คานธี ควรได้รับการบรรจุ<br />

ไว้ในลิสต์การเดินทาง ให้เป็นหนึ่งใน<br />

สถานที่สำคัญที่ต้องมาเยือน เหมือนได้<br />

กระตุ้นความทรงจำในอดีตให้กลับมา<br />

โชติช่วงอีกครั้ง<br />

พิพิธภัณฑ์คานธี เปิดให้เข้าชม<br />

ทุกวัน เวลา 9.30-18.00 น. ค่าเข้า<br />

ชม 10 รูปี สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ได้ด้วย<br />

การซื้อหนังสือและของที่ระลึก เว็บไซต์<br />

www.gandhi-manibhavan.org<br />

69


TRAVEL<br />

Gandhi’s Museum<br />

Mumbai or former Bombay is an old<br />

historic city of India. Now a touristic<br />

destination with famous places like<br />

Mani Bhavan home where Mahatma<br />

Gandhi stayed from 1917-1934<br />

and initiated the non-cooperation<br />

movement leading towards India’s<br />

independence from Britain. The<br />

owner, Shri Revashankar Jagjeevan<br />

Jhaveri dedicated his house as a<br />

memorial to Gandhi.<br />

Mahatma Gandhi once lived<br />

in this simple, two-story building,<br />

which is now a museum, library and<br />

research center depicting Gandhi’s<br />

life and struggles for Indian freedom<br />

through peaceful means (Ahimsa).<br />

He held meetings here with the<br />

communities to campaign for “Civil<br />

Disobedience” in order to gain<br />

independence through non-violent<br />

resistance “Satyagraha” .He issued a<br />

weekly announcement “Satyagrahi”<br />

to denounce laws that limited the<br />

freedom of the media.<br />

Inside the house is a statue<br />

of Gandhi, a symbol of Ahimsa,<br />

where people pay tributes, his<br />

spinning wheels to weave cotton<br />

(Khadi), as part of refusing to buy<br />

British goods and adopt the use<br />

of local handicrafts, and library<br />

with over 50,000 books. There is<br />

also a hall with photographs and<br />

paintings of his lifetime on display.<br />

On the second floor one can see his<br />

modest bedroom.<br />

A must-see place when in<br />

Mumbai!<br />

The house is open every day<br />

from 9.30am-6pm.Entrance fee<br />

is 10 Rupee. One can support<br />

this museum by buying books<br />

or souvenirs.<br />

www.gandhi.manibhavan.org<br />

70<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


มทร.ธัญบุรี ปลื้ม รัฐมอบดูแลวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขาย 15 แหง<br />

พัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม STEM ศึกษา<br />

รศ.ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี<br />

เผยว่ามหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br />

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง<br />

ในโรงเรียน และโครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง<br />

ของการดําเนินงานภายใตโครงการ Big Rock Project หรือโครงการสงเสริมและสรางความเขมแข็ง<br />

เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน<br />

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระจายองคความรูใหเขาถึงไดโดยเฉพาะโรงเรียนภูมิภาค ซึ่งจะเปน<br />

รากฐานของการสรางนวัตกรรมของประเทศตามแนวทางการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด 4.0<br />

โครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ ‘โรงประลองต้นแบบทาง<br />

วิศวกรรม’ ในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และรวมพัฒนากิจกรรมการเรียน<br />

การสอนสําหรับนักเรียนและครู ใหมีทักษะดานวิศวกรรม สงเสริมการคิดอยางสรางสรรคและ<br />

สามารถออกแบบสรางชิ้นงานโดยการใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร<br />

โดย มทร.ธัญบุรี ไดเขารวมในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยใหคําปรึกษาในการพัฒนาทักษะและ<br />

ความสามารถของนักเรียนและครูที่เขารวมโครงการ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากโรงประลอง<br />

ต้นแบบทางวิศวกรรม มีชิ้นงานหรือโครงการเกิดขึ้น ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ดูแลทั้งหมด 15 แห่ง<br />

ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเชื่อว่าโครงการนี้จะทําให้เด็กนักเรียนเกิด<br />

แรงบันดาลใจและสนใจที่จะประกอบอาชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต<br />

ดาน ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี<br />

มทร.ธัญบุรี และเปน STEM Ambassador Thailand กลาววา เราจะเนนความรูใน 4 ดาน<br />

ทั้งวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร หรือที่เรียกวาการจัดการเรียนรู<br />

ตามแนวทาง STEM เขามาใชในโครงการเพื่อใหสัมฤทธิ์ผล เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาอยางมี<br />

เหตุผล ลดชองทางทักษะการเรียนรู ซึ่งจะเปนพื้นฐานนําไปสูการเปนนักปฏิบัติมืออาชีพตอไป<br />

โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์<br />

อุตสาหกรรม ในการพัฒนาบมเพาะใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการการเรียนรู<br />

โดยนําแนวทาง STEM มาใชในการสรางเสริมความเขาใจของศาสตรตาง ๆ ตลอดจนพัฒนา<br />

ความสามารถในการประยุกตใชศาสตรเหลานี้ในการแกปญหาจริง<br />

ผศ.จักรี รัศมีฉาย อาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี กลาว<br />

เสริมวา โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในลักษณะดังกลาวนี้ คือการมีสถานที่ฝก<br />

การเรียนรู การทดลอง และการลงมือปฏิบัติเพื่อสรางชิ้นงานใหเกิดขึ้นตอไป อันจะนําไปสู<br />

ความเขาใจในศาสตรตาง ๆ อยางถองแท.<br />

Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร<br />

Website : www.rmutt.ac.th กองประชาสัมพันธ โทร. 0-2549-4990-2


TRAVEL<br />

甘 地 博 物 馆<br />

印 度 重 要 港 口 城 市 孟 买 因 为 甘 地 博 物 馆 , 如 今 不 仅 成 为 著 名 的 旅<br />

游 城 市 , 而 且 还 是 拥 有 重 要 历 史 遗 迹 的 地 方 。<br />

甘 地 博 物 馆 不 大 , 印 度 国 父 甘 地 生 命 中 的 最 后 144 天 就 是 在 这 里<br />

度 过 的 , 也 是 在 这 里 被 刺 身 亡 。 馆 内 的 院 子 里 可 以 看 到 圣 雄 甘 地 的<br />

最 后 的 脚 印 。<br />

博 物 馆 底 层 展 览 着 甘 地 雕 像 , 供 人 们 瞻 仰 。 馆 内 展 览 着 许 多 照 片<br />

和 图 片 , 展 示 了 圣 雄 甘 地 重 要 时 刻 的 活 动 。 馆 内 的 图 书 馆 , 内 有 藏 书<br />

5 万 多 册 。 二 楼 也 有 很 多 参 考 书 。 一 架 铁 制 纺 织 机 引 人 注 目 。 甘 地 身<br />

体 力 行 地 织 布 , 说 服 人 们 自 己 织 布 、 自 己 使 用 , 不 买 英 国 殖 民 者 的 布<br />

匹 。 以 推 行 他 的 “ 非 暴 力 不 合 作 运 动 ” 理 念 , 和 英 国 殖 民 者 斗 争 。<br />

二 楼 的 玻 璃 房 让 参 观 者 清 楚 地 看 到 甘 地 简 朴 的 生 活 , 里 面 陈 设 了<br />

甘 地 用 过 的 床 和 小 桌 子 以 及 一 些 极 其 常 用 的 物 品 。 隔 壁 的 一 个 房 间 展<br />

览 了 一 些 反 映 甘 地 活 动 的 雕 像 , 非 常 生 动 。<br />

博 物 馆 开 放 时 间 : 每 天 早 上 9 点 半 - 下 午 6 点 。 门 票 :10 卢 比 。<br />

博 物 馆 网 站 : www.gandhi-manibhavan.org<br />

72<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


73


TASTE<br />

WORDS : MAS KIATSERMSAKUL<br />

PHOTO: KENYIRO RIVAS YONEKURA<br />

Trio Sliders<br />

ขนมปังเบอร์เกอร์<br />

หมึกดำ เสิร์ฟพร้อม<br />

เนื้อวัวบด ปรุงพิเศษ<br />

และเชดด้าชีส<br />

74<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ชิมอาหารสไตล์โฮมเมด<br />

ที่พอชเทล ย่านพระนคร<br />

บ่ายวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศกำ าลังสบายๆ<br />

เหมาะกับการออกไปเดินเล่นท่องเที่ยว เราจึง<br />

ตัดสินใจมุ่งตรงไปยังย่านพระนครเมืองเก่าที่<br />

ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของสถาปัตยกรรม<br />

และไลฟ์สไตล์อันมีเสน่ห์ของคนในชุมชนละแวก<br />

เมืองเก่าแห่งนี้ แต่เรายังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่<br />

สำาคัญมากๆ ว่าทำาไมเราถึงต้องมาที่นี่ เพราะ<br />

ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนดินสอ<br />

ย่านเสาชิงช้าแห่งนี้เปรียบเสมือนดินแดนชวน<br />

หิว มีแต่ของอร่อยเรียงรายเต็มไปหมด เท่านี้<br />

ยังไม่พอเรา ได้ข่าวแว่วมาว่า ยังมีอาหารสไตล์<br />

โฮมเมดแท้ๆ แฝงตัวอย่างแนบเนียนภายใน<br />

The Printing House Poshtel Bangkok<br />

เมื่อพูดถึงอาหารสไตล์โฮมเมด แน่นอนล่ะ<br />

ว่า ใครหลายคนอาจนึกถึงอาหารรสชาติฝีมือ<br />

คุณแม่ที่ทั้งมีความสดใหม่ การเลือกใช้วัตถุดิบ<br />

ชั้นเลิศ ลงมือทำาเองทุกขั้นตอน ที่สำ าคัญไม่<br />

ใช้ของสำาเร็จรูปให้เสียอรรถรส แต่เอาเข้าจริง<br />

ร้านอาหารสไตล์โฮมเมดแท้ๆ นั้นมีน้อยมาก<br />

วันนี้เรามีโอกาสมาชิมอาหารสไตล์โฮมเมดแท้ๆ<br />

ที่ห้องอาหาร The Letter Press Cafe and<br />

Restaurant พร้อมกับ 4 เมนูซิกเนเจอร์ที่เรา<br />

อยากแนะนำา<br />

ทูน่าแซ่บ<br />

ทูน่าสดคลุกเคล้า<br />

ซอสขิง เพิ่มความ<br />

จัดจ้านด้วยวาซาบิ<br />

ผสมผสานกับหมู<br />

กระจกกรุบกรอบ<br />

HOME-MADE FOOD IN OLD TOWN<br />

PHRA NAKORN<br />

On a nice cool afternoon we decided<br />

to head out for the Old Town,<br />

Phra Nakorn, which is known for<br />

its beautiful architecture and<br />

charming community. On both<br />

sides of Dinsor Road near the<br />

Giant Swing are a series of<br />

delicious restaurants and an<br />

authentic home-made one like<br />

The Printing House Poshtel<br />

Bangkok.<br />

When thinking of home-made<br />

food one tends to think mom’s<br />

cooking, carefully prepared with<br />

fresh and the best ingredients.<br />

These days a restaurant with<br />

home-made- style food is a rarity.<br />

But at The Letter Press Café<br />

and Restaurant we would like to<br />

present 4 of their signature homemade<br />

dishes.<br />

หอมกลิ่นปลาร้า<br />

เริ่มต้นเมนูแรกด้วยซิกเนเจอร์จานหลักของ<br />

ร้าน “ข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่อง” ปลาร้า<br />

ปลาช่อนเนื้อแน่นผัดเข้ากับไข่แดงเค็มส่งกลิ่น<br />

หอมชวนหิว นอกจากนี้ยังเพิ่มความเผ็ด<br />

แซ่บร้อนจัดจ้านด้วยพริกแห้งและพริกขี้หนู<br />

FRIED RICE WITH FERMENTED FISH<br />

This dish uses fermented snakehead<br />

fish fried with salted eggs,<br />

giving it a great aroma and spicing<br />

it up with dried and fresh chilies.<br />

75


TASTE<br />

โรตีแกงเขียวหวานรสชาติถึงเครื่อง<br />

หากใครมาที่ The Letter Press Cafe and<br />

Restaurant ไม่ควรพลาดเมนูนี้ เนื้อน่องลาย<br />

อย่างดีตุ๋นเข้ากับแกงเขียวหวานในหม้อแรงดัน<br />

สูงจนได้ที่ กินคู่กับแผ่นโรตีโฮมเมด<br />

หอมอร่อย รับรองว่าถ้าได้กินจะฟินมาก<br />

BEEF GREEN CURRY WITH ROTI<br />

Stewed beef shanks in green curry<br />

served with home-made rotis is<br />

a must-order dish at The Letter<br />

Press Café and Restaurant.<br />

ผัดไทยห่อไข่ซอสเข้มข้น<br />

อีกหนึ่งจานยอดนิยม กับเมนู “ผัดไทยห่อไข่”<br />

แต่รับรองว่าที่นี่รสชาติแตกต่างจากร้านอื่น<br />

แน่นอน ด้วยซอสมะขามสูตรพิเศษของทาง<br />

ร้าน ผัดเข้ากับเส้นหนานุ่ม ให้รสชาติที่อร่อย<br />

ครบรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ถูกปากคนรัก<br />

ผัดไทยอย่างแน่นอน<br />

PAD THAI WRAPPED IN FRIED EGG<br />

WITH CONCENTRATED SAUCE<br />

Pad Thai wrapped with fried egg<br />

has a very distinct flavor because<br />

of the special tamarind sauce<br />

recipe, which according to the<br />

chef takes a long time to prepare<br />

by slow simmering.<br />

หากใครสนใจมาลิ้มลองรสชาติอาหารสไตล์<br />

โฮมเมดของ The Letter Press Cafe and<br />

Restaurant สามารถแวะไปชิมกันได้ที่<br />

The Printing House Poshtel ถนนดินสอ<br />

เขตพระนคร<br />

สำารองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-226-2003-6<br />

www.printinghouseposhtelbkk.com<br />

For reservations: Letter Press Café<br />

and Restaurant at The Printing<br />

House Poshtel, Dinsor Raod,<br />

Phra Nakorn,Bangkok<br />

Tel: 02-226-2003-6<br />

www.printinghouseposhtelbkk.com<br />

76<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


Young Coconut Cake<br />

ชิฟฟ่อนเค้กเนื้อนุ่ม<br />

ราดด้วยครีมมะพร้าวอ่อน<br />

77


เสน่ห์หลากหลายปลายด้ามขวาน<br />

ปัตตานี จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรด้าน<br />

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล<br />

ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาและศรัทธา เพียบพร้อม<br />

ด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัฒนธรรม<br />

อันหลากหลาย<br />

ดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์แห่งนี้สามารถตอบโจทย์การ<br />

ท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวมือใหม่ที่ไม่รู้ว่า<br />

จะปักหมุดที่ใดบ้าง อาจเลือกเดินทางตามคำขวัญประจำ<br />

จังหวัดปัตตานี “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ ำ<br />

ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”<br />

ก็น่าสนใจไม่น้อย<br />

เพียงเดินทางไปถึงถิ่นปลายด้ามขวานแห่งนี้ เสมือนกับ<br />

การได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปในตัว ด้วยวิถีชีวิต ความ<br />

เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ผู้คนหลากหลาย และสถาปัตยกรรม<br />

อันงดงาม ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในสถาบันวัฒนธรรม<br />

ศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่เชิญชวนให้ทุกคนทำความรู้จักกับ<br />

บน มัสยิดกรือเซะ<br />

จังหวัดปัตตานี<br />

ขวาบน<br />

น้ำตกทรายขาว<br />

ขวาล่าง หาดแฆแฆ<br />

ปัตตานีในภาพรวมอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมัสยิดกรือเซะ มัสยิด<br />

เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบศิลปะ<br />

ทางตะวันออกกลาง หมุดหมายสำคัญของช่างภาพทั้งเก๋า<br />

เกมและมือสมัครเล่นต้องมาเยือนให้ได้<br />

และปัตตานี ยังขอเอาใจนักล่าอาหารอร่อยด้วยแหล่ง<br />

ท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวหมู่บ้านต่างๆ<br />

การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ เช่นการเดินทางไปยังกลุ่มแม่<br />

บ้านเกษตรดาโต๊ะ แวะชิมข้าวเกรียบปลาทะเล ของพื้น<br />

เมืองขึ้นชื่อที่มีกลิ่นหอม บางกรอบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ<br />

ตัว เยี่ยมชมการทำน้ำบูดูของอำเภอสายบุรีที่มีรสชาติดี<br />

อร่อย เก็บไว้ได้นาน หรือจะแวะซื้อหมึกแห้งจากปะนาเระ<br />

หมึกตัวโตขาวใสไม่เค็มจัดเป็นของฝากคนรักและครอบครัว<br />

ก็น่าสนใจไม่น้อย<br />

สำหรับแหล่งรวมศรัทธานั้น ไม่ควรพลาด มัสยิดกลาง<br />

จังหวัดปัตตานี ซึ่งออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที ่สวยงาม<br />

คล้ายคลึงกับทัชมาฮาลของอินเดีย และยังเป็นศาสนสถาน<br />

78<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม<br />

ในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้ง<br />

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งทุกปีจะมี<br />

งานประเพณียิ่งใหญ่ให้ผู้ที่เคารพและ<br />

ศรัทธาเข้ามาร่วมงานและขอพร และต้อง<br />

แวะสักการะหลวงปู่ทวดเพื่อเป็นสิริมงคล<br />

ในชีวิตที่ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)<br />

ปัตตานี ยังเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการ<br />

ผจญภัย ท่องป่าเขาลำเนาไพร และสูด<br />

อากาศบริสุทธิ์ชายทะเล ซึ่งหาดแฆแฆ<br />

ชายหาดที่มีโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่<br />

แปลกตาสวยงาม ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย<br />

ของนักเดินทาง รวมทั้ง น้ำตกทรายขาว<br />

ที่ซุกซ่อนความงามไว้ในอุทยานแห่งชาติ<br />

เป็นน้ำตกสวยงามในสภาพป่าอุดมสมบูรณ์<br />

ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด<br />

ที่ควรศึกษาหาความรู้อย่างมาก<br />

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีก<br />

มากที่รอการมาเยือน แต่เชื่อเถิดว่า การ<br />

เดินทางมาเยือนปัตตานีนั้น ไม่ได้ตอบ<br />

สนองความสุขส่วนตัวของคนต่างถิ่น หรือ<br />

เป็นเรื่องเล่าสนุกๆ ที่สร้างประสบการณ์<br />

ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ยัง<br />

สะท้อนกลับให้เห็นแง่งาม ความรัก<br />

และสันติสุขที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยนี้<br />

อีกด้วย<br />

ติดตามพวกเราได้ที่<br />

Facebook / Youtube / Instagram :<br />

Suddantai Thailand<br />

79


ชัยปุระ<br />

Jaipur<br />

斋 浦 尔<br />

ลัคเนา<br />

Lucknow<br />

勒 克 瑙<br />

20 kg


เจิ้งโจว<br />

เจิ้งโจว<br />

Zhengzhou Zhengzhou<br />

郑 州 郑 州<br />

ฉงชิ่ง<br />

ฉงชิ่ง<br />

Chongqing Chongqing<br />

重 庆 重 庆<br />

ฉางซา<br />

ฉางซา<br />

Changsha Changsha<br />

长 沙 长 沙<br />

เกาสง<br />

เกาสง<br />

Kaohsiung Kaohsiung<br />

高 雄 市 高 雄 市<br />

Luang Prabang Luang Prabang<br />

Chiang Rai Chiang 琅 勃 Rai 拉 邦 琅 勃 拉 邦<br />

เชียงใหม เชียงใหม 清 莱 清 莱<br />

Chiang Mai Chiang Mai<br />

清 迈 清 迈 เวียงจันทน เวียงจันทน<br />

Vientiane Vientiane<br />

老 挝<br />

ยางกุ ง<br />

อุดรธานี 老 挝<br />

ยางกุ ง<br />

อุดรธานี<br />

Yangon Yangon<br />

Udon Thani Udon Thani<br />

仰 光 仰 光<br />

乌 隆 乌 隆<br />

THAILAND ขอนแกน THAILAND ขอนแกน<br />

Khon KaenKhon Kaen<br />

孔 敬 孔 敬 อุบลราชธานี อุบลราชธานี<br />

Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani<br />

乌 汶 乌 汶<br />

สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี<br />

Surat Thani Surat Thani<br />

素 叻 他 尼 素 叻 他 尼<br />

ภูเก็ต<br />

Phuket<br />

普 吉<br />

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ<br />

Bangkok Bangkok<br />

曼 谷 曼 谷<br />

ภูเก็ต<br />

Phuket<br />

กระบี่ 普 吉<br />

Krabi<br />

甲 米<br />

ปนัง<br />

Penang<br />

槟 城<br />

หลวงพระบาง หลวงพระบาง<br />

เชียงราย เชียงราย<br />

กระบี่ หาดใหญ หาดใหญ<br />

Krabi Hat Yai<br />

甲 合 米 艾<br />

ปนัง<br />

Penang<br />

槟 城<br />

กัวลาลัมเปอร กัวลาลัมเปอร<br />

Kuala Lumpur Kuala Lumpur<br />

吉 隆 坡 吉 隆 坡<br />

Hat Yai<br />

合 艾<br />

นราธิวาส นราธิวาส<br />

Narathiwat Narathiwat<br />

那 拉 提 哇 那 拉 提 哇<br />

เสียมราฐ เสียมราฐ<br />

Siem ReapSiem Reap<br />

CAMBODIA CAMBODIA<br />

暹 粒 暹 粒<br />

พนมเปญ พนมเปญ<br />

Phnom Penh Phnom Penh<br />

金 边 金 边


NEWS<br />

ไทยสมายล์ ร่วมสนับสนุน<br />

สโมสรราชบุรี มิตรผล<br />

เอฟซี ต่อเนื่องปีที่ 2<br />

THAI SMILE SPONSORS<br />

RATCHABURI MITR PHOL F.C.<br />

FOR THE SECOND YEAR<br />

สายการบินไทยสมายล์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ใน<br />

วงการการบินพาณิชย์ไทยด้วยการเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน<br />

ผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี<br />

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมตอกย้ ำภาพลักษณ์ในฐานะ<br />

สายการบินภูมิภาคชั้นนำของทวีปเอเชียแปซิฟิก<br />

รวมถึงสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายการบิน<br />

ไทยสมายล์กลุ่มเป้าหมายใหม่ในวงกว้างขึ้น<br />

ฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่<br />

บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวถึงภายหลัง<br />

การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน<br />

สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี มาตั้งแต่ปลายปี 2560<br />

สามารถสร้างผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งเป็น<br />

ส่วนหนึ่งในการตอบแทนคืนสู่สังคม ช่วยสนับสนุน<br />

และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจและร่วม<br />

สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ผ่านการ<br />

เล่นกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล เนื่องจากเป็นกีฬาที่เป็น<br />

สากล ไม่จำกัดเพศและวัยของผู้เล่น และยังเป็นกีฬา<br />

ที่นิยมแพร่หลายทั่วโลก โดยรายการฟุตบอลไทย<br />

พรีเมียร์ลีก กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้<br />

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทางที่ดี โดยมี<br />

กีฬาเป็นสื่อสร้างสรรค์<br />

อีกทั้ง ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะ<br />

สายการบินภูมิภาคชั้นนำของทวีปเอเชียแปซิฟิกที่ให้<br />

บริการแบบฟูลเซอร์วิส มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ<br />

และมาตรฐานการให้บริการที่เยี่ยมยอด ควบคู่ไปกับ<br />

ความคุ้มค่าของราคา ทั้งยังเป็นโอกาสแนะนำเส้นทาง<br />

บินของไทยสมายล์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่<br />

ในขณะเดียวกันยังมองเห็นศักยภาพการเติบโต<br />

ของสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซีในทุกๆ ด้าน ซึ่ง<br />

ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมา ทั้งในด้านทีมนักฟุตบอล<br />

การเตรียมความพร้อมสู่ฤดูกาลใหม่ การสร้างฐาน<br />

แฟนคลับ ตลอดจนการบริหารจัดการและพลังการ<br />

ขับเคลื่อนของสโมสรนั้นทำได้ดี ทำให้มั่นใจอย่าง<br />

ยิ่งว่า ราชบุรี มิตรผล เอฟซี จะสามารถก้าวไปสู่<br />

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้อย่างแน่นอน<br />

การที่ไทยสมายล์ร่วมสนับสนุนสโมสรราชบุรี<br />

มิตรผล เอฟซี ซึ่งปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ To The<br />

Next Level หรือ การก้าวต่อไปอีกขั้น โดยมีเป้าหมาย<br />

ที่สำคัญ คือ ต้องดีกว่าเดิม ทำให้ไทยสมายล์มั่นใจ<br />

ว่าจะทำให้สายการบินเป็นที่รู้จักมากขึ้น และหวังว่า<br />

จะได้รับโอกาสต้อนรับผู้โดยสารทุกคน และบรรดา<br />

82<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong><br />

แฟนคลับของราชบุรี มิตรผล เอฟ<br />

ซี บนเที่ยวบินของไทยสมายล์<br />

เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดย<br />

ไทยสมายล์ยังคงยึดมั่นในการให้<br />

บริการผู้โดยสารด้วยรอยยิ้มและ<br />

ความสะดวกสบายตลอดการเดิน<br />

ทาง สอดรับกับรางวัลสายการบิน<br />

ยอดเยี่ยมของประเทศไทย และ<br />

สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาค<br />

เอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ<br />

รางวัลสายการบินที่มีที่นั่งชั้น<br />

ประหยัดยอดเยี่ยมในภูมิภาค<br />

เอเชีย จากการรีวิวของผู้โดยสาร<br />

ทั่วโลก ประจำปี 2561 โดย<br />

เว็บไซต์ TripAdvisor<br />

นอกจากนี้ สายการบินไทย<br />

สมายล์ยังเดินหน้าขยายเส้นทาง<br />

บินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ<br />

สนองความต้องการและรองรับ<br />

ปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันสาย<br />

การบินไทยสมายล์ให้บริการ 10<br />

เส้นทางภายในประเทศ รวมทั้ง<br />

เส้นทางข้ามภาค เชียงใหม่-ภูเก็ต<br />

และ 18 เส้นทางบินระหว่าง<br />

ประเทศ โดยมีแผนจะเพิ่มความถี่<br />

เส้นทางบินภายในประเทศและ<br />

เปิดตัวเส้นทางใหม่ระหว่าง<br />

ประเทศต่อไปในอนาคตอันใกล้<br />

THAI Smile continues its success of sports<br />

marketing to create awareness of THAI<br />

Smile brand as a leading regional airline in<br />

Asia Pacific and to introduce the routes of<br />

THAI Smile to new target groups. Thus THAI<br />

Smile has become one of the sponsors of<br />

Ratchaburi Mitr Phol F.C. for the second year<br />

seeing the potential growth of the club in<br />

all aspects with a new concept “To the Next<br />

Level” with the emphasis of high quality of<br />

services as it has been awarded Best Airline<br />

in Thailand and Best Regional Airline in Asia<br />

for two consecutive years.<br />

According to Chatchai Panyoo, Acting<br />

Chief Executive Officer of THAI Smile, football<br />

is a universal sport, regardless of genders<br />

and ages of players .It is a popular sport<br />

globally, especially the Thai Premier League<br />

which is popular these days. To drive Thai<br />

society in a good direction sport can serve<br />

as a creative medium. THAI Smile wants to<br />

promote sports among Thai youth to inspire<br />

new generations.<br />

THAI Smile continues to expand<br />

new routes to meet the demand and<br />

accommodate the increasing number<br />

of passengers. Currently, THAI Smile has<br />

operated 10 domestic routes and crossregional<br />

routes, Chiangmai-Phuket with 18<br />

international routes.


FOOD<br />

เมนูพิเศษครบรอบ 6 ปี<br />

พบกับเมนูพิเศษในช่วงครบรอบ 6 ปีของสาย<br />

การบินไทยสมายล์ในทุกเส้นทางบิน ตั้งแต่วันที่<br />

7-13 กรกฎาคมนี้ เป็นเมนูที่เกิดจากความร่วมมือ<br />

ของสายการบินไทยสมายล์ สตาร์บัคส์<br />

และอาฟเตอร์ ยู 3 เมนูพิเศษนี้ ได้แก่ ช็อคโกแลตเค้ก<br />

ผสมมาร์ชแมลโลว์ โรยหน้าด้วยครัมเบิลช็อคโกแลต,<br />

ชีสเค้กสลับชั้นเลเยอร์กับซอสสตรอเบอร์รี่<br />

โรยหน้าด้วยครัมเบิล และ สาคูอัญชันน้ำกะทิราด<br />

ซอสมะม่วง* โดยให้บริการคู่กับ Starbucks VIA<br />

Italian Roast<br />

A Special Menu for our 6th Anniversary<br />

THAI Smile proudly presents our 6th Anniversary<br />

menu on all routes from <strong>July</strong> 7-13 in cooperation<br />

with Starbucks and After You. Passengers will<br />

have a chance to enjoy 3 delicious treats, which<br />

are Trio Chocolate Fudge Cake with marshmallow<br />

and crumble chocolate toppings, Strawberry<br />

Cheese Cake Verrine with strawberry sauce and<br />

Mango Coconut Sago Pudding* All are served with<br />

Starbucks VIA Italian Roast<br />

*เมนูนี้ให้บริการเฉพาะเส้นทางอินเดียเท่านั้น<br />

*only for flights to/from India<br />

84 <strong>July</strong> <strong>2018</strong>


ที่นั่ง


TALK<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบิน<br />

ไทยสมายล์ ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

WESMILE TALKED TO<br />

OUR PASSENGER ABOUT<br />

HER IMPRESSIONS OF<br />

OUR SERVICES<br />

แนะนำตัวเองให้ผู้อ่าน<br />

วี สมายล์ รู้จักหน่อยค่ะ<br />

ดิฉัน วิภา ลิ่มพานิช ประกอบ<br />

ธุรกิจส่วนตัว ด้วยความที่ต้องกลับ<br />

บ้านไปทำกิจกรรมต่างๆ พบปะ<br />

สังสรรค์กับเพื่อนพ้องที่ภูเก็ต<br />

ประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน จึง<br />

เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยค่ะ<br />

สาเหตุที่เลือกใช้บริการ<br />

ไทยสมายล์คืออะไรบ้างคะ<br />

ตอนแรกที่ตัดสินใจใช้บริการ<br />

ไทยสมายล์เพียงเพราะอยาก<br />

ทดลอง แต่พอใช้ไปแล้วก็พบว่า<br />

บริการดีมาก น้องๆ ลูกเรือบน<br />

เครื่องบินก็น่ารักมาก คอยช่วย<br />

เหลือผู้โดยสาร ให้คำแนะนำที่<br />

ดี และยังมีบริการอาหารไทยโดย<br />

เฉพาะเมนูส้มตำ ยังประทับใจ<br />

อยู่เลยค่ะ และเมื่อลงจากเครื่อง<br />

แล้ว หลายครั้งที่ลงจอดใกล้จุดรับ<br />

กระเป๋า ทำให้เราไม่ต้องเดินไกล<br />

มีเรื่องที่อยากบอกต่อ<br />

ผู้โดยสารบ้างไหมคะ<br />

การเลือกจองที่นั่ง Smile Plus<br />

นั้นดีมากๆ เลยค่ะ หากจำเป็น<br />

ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย ก็สามารถ<br />

ลุกขึ้นไปใช้บริการที่ส่วนหน้าได้<br />

สะดวก<br />

Can you please introduce<br />

yourself?<br />

My name is Vipa Limphanit. I<br />

run my own business. I travel at<br />

least 2-3 times a month home to<br />

Phuket to meet friends.<br />

Thus I fly a lot.<br />

Why did you choose to fly THAI<br />

Smile?<br />

At first I decided to use THAI<br />

Smile because I wanted to try<br />

out this airline. I have found<br />

its services to be excellent,<br />

especially the cabin crew who<br />

are very helpful giving advice<br />

to passengers. Moreover, they<br />

have Thai menus on board such<br />

as somtum. I must say that I am<br />

very impressed. Upon landing<br />

many times the arrival gate is<br />

near the baggage claim. So I do<br />

not have to walk far.<br />

What are the things you would<br />

like to recommend other<br />

passengers?<br />

Seat reservations for Smile Plus<br />

are very good. If you need the<br />

restroom often you can easily<br />

reach the front cabin section.<br />

90<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


HOROSCOPES<br />

เที่ยวทั่วไทย<br />

ไปตามดวง<br />

ดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2561<br />

ILLUSTRATOR : TANAPORN (ANGSANA) PINTHONG<br />

WORDS : BUNDIT WORAKUL<br />

Travel Thailand<br />

according to your Stars<br />

Find out what’s in store for you this month!<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎<br />

เป็นเดือนของนักสู้ เหมาะแก่การแข่งขัน<br />

สอบไล่ เอาชนะ ริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ที่ตื่นเต้น<br />

เร้าใจ การผจญภัยไปในสถานที่ใหม่ๆ<br />

เหตุผลของการท่องเที่ยวมักเดินทางไปเพื่อ<br />

สร้างความเร้าใจหรือเติมความสนุกสนาน<br />

ให้กับชีวิต อย่าหักโหมกับกิจกรรมต่างๆ<br />

หรือทำงานมากเกินไปจนละเลยสุขภาพของ<br />

ตัวเอง ส่วนผลของการทำงานนั้นจะประสบ<br />

ความสำเร็จดี อย่าได้กังวล ทางด้านการเงิน<br />

สภาวะการเงินสดใส แม้จะกังวลใจเกี่ยวกับ<br />

รายจ่ายอยู่บ้าง ธุรกิจการงานระวังสักนิด<br />

เรื่องความซื่อสัตย์ของบริวาร ทางด้านความ<br />

รัก ช่วงนี้มีเสน่ห์มาก คนโสดมักมีคนแวะ<br />

เวียนมามองมากหน้าหลายตา<br />

เดือนนี้คือโอกาส ความราบรื่น ความสำเร็จ<br />

ความสดใสของชีวิต ท่านที่ว่างงานอยู่ กำลัง<br />

สอบเลื่อนขั้น หรือรอเรียกสัมภาษณ์งาน<br />

สิ่งที่รออยู่จะสำเร็จ ผลการงานธุรกิจไปได้ดี<br />

คอนเน็กชั่นต่างๆ การประชุม การสมาคม<br />

เพื่อนฝูง จะนำมาซึ่งโชคทางการงาน โดย<br />

ท่านมีโอกาสจะได้พบปะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่<br />

ผู้มีประสบการณ์และความรู้ ทำให้ได้รับ<br />

ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต หรือการงาน<br />

ด้านการเงินมีความคล่องตัวดี แต่ได้มาก็ใช้<br />

จ่ายไปหรือเอาไปลงทุนเพิ่ม ช่วงนี้เหมาะแก่<br />

การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ<br />

ค้าขายกับต่างชาติ ทางด้านความรัก<br />

ท่านมักตกอยู่ใต้อำนาจของคู่ครอง<br />

เป็นเดือนที่ต้องใช้สติปัญญาและความคิด<br />

ในทุกๆ เรื่อง จะใช้จ่ายอะไร เสมือนดีด<br />

ลูกคิดรางแก้ว คิดการวางแผนมาแล้วอย่าง<br />

รอบคอบ จะไม่ยอมเสียเงินหรือเสียเวลากับ<br />

สิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่ได้คิดวางแผนไว้<br />

ล่วงหน้า แต่ด้านเสียก็มีคือมักคิดวนไปวนมา<br />

ย้ำคิดย้ำทำจนแน่ใจ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาไป<br />

บ้าง ทางด้านการงานช่วงนี้คิดต่อยอดหาเงิน<br />

เก่ง เป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้าเจ้านาย จึง<br />

เหมาะแก่การนำเสนอแผนการหรือผลงาน<br />

ทางด้านความรักคนโสดยังคงโสดอยู่<br />

ส่วนคนมีคู่ควรหาเวลาถามสารทุกข์สุกดิบคู่<br />

ครองท่านบ้าง ช่วงนี้คู่ของท่านอาจมีอาการ<br />

เหนื่อยเมื่อยล้าหรือตึงเครียด<br />

This is a month for fighters. In competitions you<br />

will win or will pass the exam. You will start new<br />

exciting things and embark on new adventurous<br />

trips for inspirations and having fun in your life.<br />

But do not overdo it nor work too hard. You tend<br />

to neglect your health. You will be successful<br />

in your work. Do not worry too much. Your<br />

finances this month are great. You might be<br />

concerned about your expenses. At work be<br />

careful of your staff in terms of their honesty.<br />

Your love life is fantastic since your charm draws<br />

lots of admirers if you are single. For introverts it<br />

is time to party and attend fun events.<br />

This month is full of opportunities, success and<br />

cheerfulness in life and work. Those currently<br />

unemployed or waiting for promotion or job<br />

interview will be fulfilled. Your business will<br />

grow because of your connections made<br />

from meeting friends bringing you luck. You<br />

will meet an experienced senior friend giving<br />

useful advice for both your work and life.<br />

Your finances are smooth. You will make new<br />

investments. The best thing this month is to be<br />

involved in international monetary transaction<br />

and trade. In love life you will be under the<br />

influence of your partner.<br />

This month you must use a lot of your intelligence<br />

and thoughtfulness. You will plan your work<br />

carefully including your expenses. You will not<br />

waste time nor money with things not planned<br />

in advance. One drawback though is that you<br />

seem to be thinking in a circle or delay your work<br />

unnecessarily. But you are good at increasing<br />

incomes appreciated by your boss. This month is a<br />

very good month to present new plans or projects.<br />

In love if you are a bachelor you will stay single.<br />

Those with a partner should take good care of your<br />

loved one. He/She might feel tired or stressed from<br />

work or other issues.<br />

本 月 是 战 斗 月 , 适 宜 参 加 竞 赛 类 活 动 , 也<br />

可 以 开 始 做 一 些 振 奋 人 心 的 事 , 或 到 新 的<br />

地 方 探 险 , 参 加 旅 游 项 目 给 生 活 增 添 光 彩<br />

和 无 限 乐 趣 。 切 记 万 事 不 可 过 度 , 不 能 因<br />

工 作 忙 而 疏 忽 健 康 , 保 证 睡 眠 充 足 , 工 作<br />

才 事 半 功 倍 。 财 运 : 财 务 状 况 总 体 良 好 ,<br />

即 使 会 有 一 些 支 出 也 没 关 系 , 工 作 事 业 上<br />

需 小 心 你 周 围 亲 近 的 人 的 忠 心 。 感 情 婚<br />

姻 : 魅 力 值 上 升 , 单 身 者 有 很 多 人 追 求 ,<br />

宅 男 宅 女 需 多 出 去 派 对 。<br />

本 月 是 积 极 向 上 、 充 满 机 会 的 月 份 。 工 作<br />

事 业 : 待 业 者 可 能 会 接 到 复 试 通 知 , 手 上<br />

待 处 理 的 事 情 成 功 率 很 高 , 工 作 事 业 进 展<br />

顺 畅 , 社 交 同 伴 是 您 事 业 上 的 贵 人 , 您 将<br />

有 机 会 靠 近 德 高 望 重 、 经 验 丰 富 的 长 者 ,<br />

并 与 其 会 谈 , 从 中 获 得 很 多 工 作 和 生 活 上<br />

的 新 启 发 新 想 法 。 财 运 : 账 务 灵 活 , 有 进<br />

有 出 , 增 资 以 进 行 下 一 轮 投 资 , 本 月 适 合<br />

进 行 结 汇 结 算 。 感 情 婚 姻 : 本 月 经 常 处 于<br />

配 偶 的 掌 控 之 中 , 受 其 支 配 。<br />

本 月 是 智 慧 月 , 需 发 挥 聪 明 才 智 处 置 所 有<br />

事 情 , 工 作 方 面 规 划 周 全 , 不 浪 费 时 间 或<br />

金 钱 在 荒 诞 的 事 情 上 。 缺 点 就 是 想 法 变 化<br />

莫 测 , 犹 犹 豫 豫 拿 不 定 主 意 , 偶 尔 造 成 浪<br />

费 时 间 。 工 作 事 业 : 业 务 方 面 挣 钱 能 力<br />

强 , 受 老 板 钟 爱 , 本 月 适 宜 在 恰 当 时 期 向<br />

领 导 展 示 提 案 或 建 议 。 感 情 婚 姻 : 单 身 者<br />

感 情 没 有 进 展 , 已 婚 者 间 需 常 与 伴 侣 找 时<br />

间 谈 心 、 嘘 寒 问 暖 等 , 近 期 配 偶 可 能 因 为<br />

工 作 或 其 他 事 情 而 身 心 疲 倦 。<br />

92<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

เป็นเดือนที่มีพลังในตัวสูงมาก ชอบคิด<br />

ชอบทำ คาดหวัง หรือปรารถนาในความ<br />

สำเร็จหรือผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจ แต่ให้<br />

ระวังสักนิดเรื่องอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง<br />

ปรวนแปรอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ<br />

นักเดินทางท่องเที่ยว ประชุม ทำงานต่าง<br />

สถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือท่านอาจ<br />

จะจัดปาร์ตี้เล็กๆ ในบ้านโดยเชิญเพื่อน<br />

เจ้านายหรือคนสนิท เพื่อต่อยอดความ<br />

สัมพันธ์ก็เป็นอีกทางที่จะทำให้มีความสุข<br />

หรือได้รับแรงบันดาลใจดีๆ ทางด้านการ<br />

เงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รายรับรายจ่ายยัง<br />

คงเป็นแบบเดิมๆ ส่วนความรักนั้น คนโสด<br />

มีเกณฑ์พบคู่ แล้วรักกันดี มีโอกาสมีบุตร<br />

ชอบที่จะทำอะไรคนเดียว มักชอบใช้ความคิด<br />

พิจารณาสิ่งต่างๆ หรือทำงานอดิเรกแบบ<br />

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ชอบสุงสิงกับใคร เป็น<br />

ช่วงของการค้นคว้าหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่<br />

ท่านสนใจอย่างรู้ลึกรู้จริง การงานยังคงไม่มี<br />

อะไรเร่งรัดในช่วงนี้ ทางด้านการเงิน ระวัง<br />

อาการขี้หลงขี้ลืมสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น<br />

มือถือ กระเป๋าสตางค์ กุญแจรถ ดังนั้นควร<br />

เก็บให้เป็นที่และไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า<br />

ให้หยิบยืมเงินหรือสิ่งของ แต่ข้อดีคือท่าน<br />

มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยง<br />

การพนัน ทางด้านความรัก สดใส<br />

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ที่ดีอยู่แล้ว<br />

จะรักกันมาก ที่ทะเลาะจะกลับมาคืนดี<br />

เป็นช่วงของการใช้ปฏิภาณไหวพริบและ<br />

สติปัญญาในการทำงานหรือแก้ไขปัญหา<br />

เฉพาะหน้ากับสิ่งที่เจอ ซึ่งท่านจะทำได้<br />

ดีและผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดย<br />

เฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมหรือเจรจา<br />

ธุรกิจการงานต่างๆ สามารถต่อรองหรือ<br />

ประนีประนอมจนผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ<br />

แต่ขอให้ระวังการหลอกลวงหรือล่อลวงจาก<br />

คนแปลกหน้า ทางด้านการเงิน เดือนนี้จะ<br />

หมดเวลาหรือเสียเงินไปกับการปาร์ตี้สมาคม<br />

เพื่อนฝูงกลุ่มต่างๆ การเลี้ยงรับรองลูกค้า<br />

ท่านควรคำนวณงบประมาณไว้ล่วงหน้า<br />

ความรัก ท่านสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแบบ<br />

คนโสด หรือการมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง<br />

You have a lot of energy this month. A lot of things<br />

both work and personal matters will happen<br />

to you. These will energize you to find success<br />

as expected. Be careful of your mood swings.<br />

This month is good for travels, meetings or work<br />

outside your office to change atmosphere which<br />

will inspire you. Or you might host a small party<br />

at home for your boss’ friends and associates to<br />

establish connections. You will feel fulfilled. Your<br />

finances are ok. You have both expenses and<br />

incomes as usual. If you are single you will find<br />

your soul mate. If you have a partner you will start<br />

a family.<br />

You love to be a loner in this month. You do not<br />

socialize nor mingle in crowded places. You love<br />

to think a lot on your own spending time on your<br />

hobbies quietly. There is no urgent work at this<br />

moment. Thus you have a lot of time to meet<br />

close trusted friends. Your money matters for this<br />

period you will be forgetful and lose things such<br />

as your wallet, mobile phones of car keys. Keep<br />

those in a safe place. Do not lend money or things<br />

to strangers. You are lucky in gambling. Your love<br />

life is moving towards a positive direction. Those<br />

with partners will deepen their love. Those that<br />

had fights will make up.<br />

You need to use a lot of your wits and intelligence<br />

in your work solving daily problems. You will excel<br />

and receive satisfactory outcomes especially<br />

from meetings or business negotiations. People<br />

will be impressed by your performance of making<br />

compromises. But this month you have to be<br />

careful of strangers who might deceive you or<br />

lure you. Do not trust anyone easily. As for your<br />

finances you will spend a lot of time and money<br />

celebrating and entertaining your friends. Thus<br />

you should budget yourself not to overspend.<br />

You enjoy having fun as a bachelor or prefer to<br />

have private space.<br />

本 月 是 能 量 月 , 做 事 喜 欢 研 究 思 考 、 行 动<br />

派 、 期 盼 成 功 或 快 速 见 结 果 等 , 需 控 制 暴<br />

风 情 绪 。 本 月 适 合 外 出 旅 游 散 心 、 开 会 或<br />

出 差 外 地 , 有 时 候 换 个 环 境 对 重 拾 自 信 很<br />

有 帮 助 , 或 是 在 家 里 举 办 一 个 小 型 派 对 ,<br />

邀 上 三 五 好 友 、 叫 上 老 板 一 起 联 欢 , 深 化<br />

友 谊 也 是 让 人 快 乐 的 一 种 方 式 。 财 运 : 运<br />

势 中 等 , 收 入 支 出 基 本 没 什 么 变 化 。 感 情<br />

婚 姻 : 单 身 者 有 机 会 遇 到 另 一 半 , 已 婚 者<br />

感 情 甜 蜜 , 可 能 会 有 喜 事 。<br />

本 月 是 独 处 月 , 有 事 没 事 喜 欢 静 思 各 种 各<br />

样 的 事 情 , 喜 好 节 奏 慢 的 业 余 爱 好 , 远<br />

离 喧 哗 , 沉 浸 在 翻 找 资 料 寻 找 答 案 的 世 界<br />

中 。 工 作 事 业 方 面 近 期 没 有 紧 急 事 务 。 财<br />

运 : 这 段 时 间 经 常 健 忘 丢 三 落 四 , 小 物 件<br />

比 如 手 机 、 钱 包 、 车 钥 匙 等 应 归 类 整 齐 ,<br />

不 该 让 不 熟 悉 的 人 借 钱 或 借 东 西 。 好 在 于<br />

本 月 横 财 运 佳 , 赌 博 风 险 上 运 气 爆 棚 。 感<br />

情 婚 姻 : 感 情 充 满 希 望 , 感 情 的 好 将 更 甜<br />

蜜 , 争 吵 的 情 侣 很 快 就 和 解 。<br />

本 月 是 智 力 在 线 月 , 能 聪 明 果 断 的 处 理 工<br />

作 , 即 使 是 临 时 突 发 状 况 也 能 很 好 控 制 ,<br />

特 别 是 在 各 种 会 议 或 商 务 谈 判 中 , 您 凭 借<br />

扎 实 的 专 业 功 底 和 胆 大 心 细 的 谈 判 风 格 ,<br />

争 取 到 令 人 满 意 的 结 果 。 但 小 心 陷 入 陌 生<br />

人 的 骗 局 , 不 轻 信 任 何 人 。 财 运 : 本 月 将<br />

在 朋 友 派 对 和 社 交 宴 会 等 上 消 耗 大 量 的 时<br />

间 或 金 钱 , 须 提 前 做 好 预 算 , 控 制 开 销 。<br />

感 情 婚 姻 : 本 月 您 喜 欢 过 快 乐 的 单 身 生<br />

活 , 想 拥 有 更 多 的 私 人 空 间 。<br />

93


HOROSCOPES<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรกติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are: Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ท่านจะสามารถหาความสุขได้จากสิ่งต่างๆ<br />

รอบตัว อำนาจความคิดในเชิงบวกจะชักนำ<br />

มิตรสหายและสิ่งที่ดีเข้ามา ถึงแม้จะพบเจอ<br />

กับสถานการณ์ที่น่าปวดหัว ท่านก็สามารถ<br />

เอาชนะหรือผ่านพ้นไปได้ เกณฑ์การงานมี<br />

การขยับขยายก้าวหน้า เหมาะแก่การเริ่มต้นท ำ<br />

ธุรกิจลงทุนร่วมหุ้น หรืองานพิเศษ<br />

ต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ช่วงนี้เพื่อนฝูง<br />

ของท่านบางคนจะมีทุกข์เรื่องงานมาขอ<br />

คำปรึกษา จงช่วยเหลือเขาอย่างพี่น้อง<br />

อนาคตจะส่งผลดีต่อท่าน ทางด้านการเงิน<br />

สามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้ไม่ขาดตก<br />

บกพร่อง ทางด้านความรัก ช่วงนี้มีเสน่ห์<br />

มากจะมีคนเข้ามาชอบ แต่ระวังการคบซ้อน<br />

ท่านจะแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งทาง<br />

สติปัญญาและความสามารถที่มีอยู่ในตัว ข้อดี<br />

คือท่านสามารถทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง<br />

เอาตัวรอดได้ ข้อเสียคือช่วงนี้มักไม่ชอบ<br />

ทำงานเป็นทีม ซึ่งอาจจะทำให้ท่านเหนื่อย<br />

และดูโดดเดี่ยวในสายตาผู้อื่น แต่นั่นก็อาจ<br />

หมายถึงภาระหน้าที่จะท้าทายความสามารถ<br />

ของท่านโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถทำได้ ทางด้าน<br />

การเงิน ภาระทางการเงินจะมีเข้ามามาก<br />

จนท่านคิดว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้น ได้ไม่คุ้มกับที่<br />

ลงทุนไป อย่างไรเสียจงอดทนไปก่อน<br />

หลังจากนี้น่าจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้น ด้านความรัก<br />

ความสุขสดใสรอคุณอยู่ข้างหน้า ขอเพียงเปิด<br />

ใจหรือยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง<br />

เป็นเดือนที่อาจจะเหนื่อยล้าจากหน้าที่การ<br />

งานหรือชีวิตประจำวันในแบบเดิมๆ ลองหา<br />

สิ่งแปลกใหม่หรือไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป<br />

หรือลองมองหาผู้ช่วย หรือเพื่อนฝูงที่พอแบ่ง<br />

เบางานของท่านได้ น่าจะทำให้หายเหนื่อย<br />

และเพิ่มพลังชีวิตได้ ทางด้านการเงิน มีความ<br />

คล่องตัวไม่ขัดสน หรือถึงแม้จะมีปัญหาก็มี<br />

ผู้ใหญ่ผู้หญิงให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์<br />

ท่าน ช่วงนี้จึงเหมาะแก่การลงทุนหรือขยัน<br />

ตั้งใจ เพราะผลตอบแทนด้านการเงินหรือ<br />

กำไรอาจจะทำให้ท่านหายเหนื่อย ทางด้าน<br />

ความรัก เป็นช่วงของการปรับสมดุลหรือ<br />

หาความพอดีให้แก่กันและกัน แม้จะฝืนความ<br />

รู้สึกแต่จะทำให้ความรักของท่านยืนยาว<br />

You will find happiness around you. Your positive<br />

thinking draws a lot of good friends and things<br />

even though you might face some issues that<br />

give you headaches. But you will be able to<br />

resolve them. Your work will make progress.<br />

This is a good time to do business such as coinvestments<br />

or additional part-time jobs. Some<br />

friends in trouble with work will come to see you.<br />

You should give them brotherly advice. You will<br />

benefit from this in the future in your job. Your<br />

finances are good and you are able to control<br />

your income and expenses. Your charm will draw<br />

a lot of admirers. But we careful of a third party.<br />

This month you will show your inner strengths,<br />

your intelligence and special skills. You will be<br />

able to excel and succeed with confidence. Your<br />

strengths are your independence and survival skills.<br />

Moreover, you do not like to work as a team. Thus<br />

you might feel tired and lonesome sometimes.<br />

However, you can meet all the challenges which<br />

others might not be able to. With more incomes<br />

come more responsibilities. You might think that<br />

your investments were not worthwhile. Be patient.<br />

Things will work out later. Your love life is very<br />

smooth in the near future, just open your heart or<br />

accept different opinions.<br />

You will feel frustrated about your work and daily<br />

life. You need a change of atmosphere, find new<br />

things or visit new places you have never been<br />

to. If there is too much work you need to find<br />

an assistant or friends to help out. You will be<br />

more energized. Your finances are smooth. You<br />

can make ends meet. Despite problems a senior<br />

female will give a lending hand and support<br />

you. This is a good time for investments or take<br />

on new tasks with good financial returns or<br />

profits. In your love life you need to find common<br />

grounds. You might feel uncomfortable but with<br />

persistence your love will last long.<br />

本 月 是 快 乐 月 , 身 边 小 小 的 事 也 能 让 人 非<br />

常 快 乐 , 您 的 正 能 量 吸 引 到 新 朋 友 , 同 时<br />

也 给 您 带 来 好 运 , 偶 有 头 疼 的 事 您 都 能 逐<br />

一 战 胜 。 工 作 事 业 上 进 展 顺 利 , 适 合 联 合<br />

投 资 创 业 或 开 发 副 业 。 最 近 您 的 某 些 朋 友<br />

可 能 因 工 作 上 的 事 情 向 您 寻 求 帮 助 , 请 务<br />

必 要 像 对 待 亲 人 般 帮 助 他 , 善 有 善 报 。 财<br />

运 : 运 势 中 等 , 尽 量 控 制 收 支 , 使 之 平<br />

衡 。 感 情 婚 姻 : 近 期 非 常 有 魅 力 , 有 人 跟<br />

您 表 白 , 但 需 小 心 多 角 关 系 。<br />

本 月 是 展 现 您 无 限 潜 力 、 坚 强 毅 力 和 聪 明<br />

才 干 的 月 份 , 很 自 信 解 决 问 题 。 缺 点 是<br />

这 段 时 间 不 喜 欢 团 队 合 作 , 您 会 觉 得 很 疲<br />

惫 , 在 别 人 眼 中 您 显 得 孤 独 , 但 也 意 味 着<br />

您 能 挑 战 别 人 完 成 不 了 的 事 情 。 财 运 : 本<br />

月 负 担 重 , 要 做 的 事 和 所 承 担 的 责 任 也 随<br />

之 增 加 , 投 资 进 去 的 和 获 得 的 不 对 等 , 需<br />

再 忍 耐 一 阵 , 相 信 后 面 会 越 来 越 好 。 感 情<br />

婚 姻 : 幸 福 就 在 眼 前 等 着 您 , 只 需 敞 开 心<br />

扉 , 接 受 不 同 的 想 法 和 意 见 。<br />

本 月 是 疲 惫 月 , 工 作 和 周 而 复 始 的 生 活 都<br />

让 您 觉 得 累 , 试 着 尝 试 新 东 西 , 或 去 一 个<br />

新 的 地 方 充 电 , 增 加 一 位 助 理 或 可 以 帮 您<br />

分 担 的 好 友 , 保 持 心 情 愉 悦 , 工 作 才 会 更<br />

有 效 率 。 财 运 : 财 务 很 灵 活 , 即 使 资 金 短<br />

缺 , 也 会 有 女 性 长 辈 来 援 助 您 。 因 此 , 近<br />

期 适 合 做 投 资 或 者 专 注 做 事 , 因 为 高 回 报<br />

好 利 润 会 使 人 疲 倦 感 全 无 。 感 情 婚 姻 : 调<br />

整 相 处 间 的 平 衡 点 , 虽 有 时 候 会 感 到 强<br />

迫 , 却 能 让 爱 情 天 长 地 久 。<br />

94<br />

<strong>July</strong> <strong>2018</strong>


十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版<br />

本 是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。<br />

老 牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬<br />

上 老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了<br />

第 一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

เป็นเดือนที่ท่านพอใจหรือมีความสุขกับ<br />

สถานะความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่าน<br />

ผลมาจากความเมตตากรุณาของท่านที่เคย<br />

ทำมา หรือเคยช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ท่านสุข<br />

สบายหรือพบกับกัลยาณมิตรที่ดี แต่ไม่ควร<br />

ประมาทในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอาหาร<br />

การกิน มีเกณฑ์น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว<br />

ทางด้านการเงิน เหมาะแก่การร่วมทุนร่วมมือ<br />

หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ท่านจะพบเจอคนเก่ง<br />

และมีประสิทธิภาพ ธุรกิจของท่านทำเงินหรือ<br />

มีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ ทางด้านความรัก<br />

ถ้าท่านพบคนที่ชอบแล้วจงเดินหน้าต่อ รับรองเขา<br />

จะมาเป็นของท่านในไม่ช้า คนมีคู่แล้ว<br />

ความรักพัฒนาไปในทางที่ดี<br />

เป็นเดือนของความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน<br />

ความใฝ่ฝันที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นจริงได้<br />

เหมาะแก่การสอบแข่งขันหรือสอบบรรจุ<br />

นำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง<br />

แต่ให้ระวังสักนิดในเรื่องเพื่อนฝูงหรือเพื่อน<br />

ร่วมงาน อาจมีประเด็นขัดแย้งหรือความคิด<br />

เห็นที่ไม่ตรงกัน ทางด้านการเงิน ท่านบริหาร<br />

จัดการเรื่องการเงินได้ดี ไม่ยอมเสียเงินไปกับ<br />

เรื่องไม่จำเป็น ไม่ยอมเสียเปรียบ ช่วงนี้จึง<br />

เหมาะที่จะสรุปงบบัญชีการเงิน กู้ยืม หรือ<br />

การทวงหนี้ ทางด้านความรัก ท่านควรดูแล<br />

เอาใจใส่คู่ของท่านเป็นพิเศษ เพราะจะมีเกณฑ์<br />

เกิดความรู้สึกเหงา หรือผิดหวังจากบางสิ่ง<br />

บางอย่างแล้วต้องการกำลังใจจากท่าน<br />

ท่านต้องใช้สติปัญญาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ<br />

เพื่อป้องกันหรือระวังข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น<br />

ได้ โดยเฉพาะการงานการเงิน ต้องละเอียด<br />

รอบคอบมากเป็นพิเศษ ท่านจึงควรหาเวลา<br />

หรือมุมพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายจากความ<br />

ตึงเครียดที่ได้รับบ้าง และจงมุ่งมั่นแสดงออก<br />

ซึ่งศักยภาพและสติปัญญาของท่านให้เจ้านาย<br />

หรือคนอื่นได้เห็น ทางด้านการเงิน รายจ่าย<br />

อาจทำให้หงุดหงิดใจ ถ้าอย่างนั้นลองใช้จ่าย<br />

กับอะไรที่สร้างความสุขให้กับตัวเองดูบ้าง<br />

ความหงุดหงิดใจจะน้อยลง ทางด้านความรัก<br />

ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ จงไว้ใจและเชื่อใจ<br />

ซึ่งกันและกันจะทำให้ความรักของท่านยืนยาว<br />

คนโสดยังไม่มีเกณฑ์มีคู่<br />

You are happy and satisfied with your life in this<br />

month as a result of your compassion in the past<br />

or helping others. You will find happiness or great<br />

companionship. But do not be negligent in your<br />

life, especially concerning your health. You tend to<br />

overeat and gain weight very fast. Your finances are<br />

smooth. It is a suitable time to invest or work with<br />

others. You will meet competent people who can<br />

help your business grow and make profits. In your<br />

love life if you have met your soul mate, continue<br />

this relationship. It will lead to a happy ending.<br />

Those with a partner your love life makes good<br />

progress.<br />

This is a very successful month for you. Your<br />

ambitions and dreams have come true. A good<br />

time for taking competitive exams or applying<br />

for promotions. But be careful of your friends<br />

or colleagues. There might be disagreements<br />

or conflicts during meetings. Your finances are<br />

good. You can manage your expenses by cutting<br />

unnecessary ones. You will not lose out nor be<br />

in a disadvantageous position. Thus this month<br />

you should consolidate your finances, loans and<br />

debts. This month you should take special care<br />

of your partner who needs your moral support<br />

because of loneliness or disappointments.<br />

You will need to concentrate on your work to<br />

avoid mistakes especially in financial matters.<br />

You must be circumspect. Thus you need to calm<br />

down and find ways to relax your mind from<br />

work pressures. You will be tired this month. But<br />

because of your competence you will be able to<br />

overcome all problems. Use your concentration<br />

and stay focus for your boss and others to see.<br />

You are upset about your finances. At the same<br />

time you should spend money on things that<br />

makes you happy to reduce stress. In your love<br />

life mutual trust is important to make your love<br />

last. Those who are bachelors will remain single.<br />

本 月 是 您 对 当 下 生 活 状 态 满 意 或 是 说 很 享<br />

受 的 月 份 , 因 为 您 一 直 以 来 的 善 良 和 助<br />

人 为 乐 精 神 让 你 身 心 愉 悦 , 结 交 到 真 心 朋<br />

友 。 但 不 能 在 生 活 小 细 节 上 大 意 , 尤 其 是<br />

饮 食 , 暴 食 导 致 体 重 速 增 。 财 运 : 是 与 他<br />

人 合 作 投 资 的 绝 佳 机 会 , 您 将 遇 到 很 优 秀<br />

的 人 , 能 助 您 的 事 业 更 上 一 层 楼 , 赚 得 锅<br />

满 盆 满 。 感 情 婚 姻 : 如 果 遇 到 喜 欢 的 人 ,<br />

不 要 放 弃 追 求 , 相 信 幸 福 很 快 向 你 走 来 ,<br />

已 婚 者 感 情 发 展 良 好 。<br />

本 月 是 实 现 抱 负 成 功 率 很 高 的 月 份 , 竞<br />

赛 、 测 试 或 升 职 测 评 等 都 会 朝 着 计 划 好 的<br />

方 向 发 展 , 事 情 主 控 权 都 在 您 手 上 。 小 心<br />

在 朋 友 或 同 事 的 问 题 上 , 可 能 起 冲 突 或 意<br />

见 不 统 一 的 情 况 。 财 运 : 本 月 管 理 财 务<br />

状 况 顺 畅 , 不 会 把 钱 浪 费 在 不 必 要 的 事 情<br />

上 , 没 人 能 占 您 便 宜 , 因 此 本 月 很 适 合 总<br />

结 财 务 报 表 、 借 款 或 债 务 追 收 等 。 感 情 婚<br />

姻 : 多 花 时 间 陪 伴 和 鼓 励 您 的 配 偶 , 因 为<br />

他 会 某 些 事 而 感 到 孤 独 或 失 望 。<br />

本 月 您 将 会 集 中 精 力 预 防 有 可 能 发 生 失 误<br />

的 事 情 上 , 尤 其 是 财 务 工 作 需 特 别 仔 细 谨<br />

慎 。 养 精 蓄 锐 , 保 持 头 脑 清 醒 , 放 松 令 人<br />

疲 惫 的 神 经 , 有 机 会 的 话 在 老 板 领 导 跟 前<br />

展 现 一 下 您 的 才 智 , 并 朝 着 目 标 尽 全 力 努<br />

力 。 财 运 : 本 月 财 务 方 面 的 支 出 可 能 会 让<br />

您 焦 虑 , 试 着 在 让 自 己 开 心 的 地 方 消 费 ,<br />

焦 虑 自 然 慢 慢 减 少 。 感 情 婚 姻 : 已 婚 者 配<br />

偶 间 的 相 互 信 任 是 婚 姻 长 久 的 重 要 因 素 。<br />

单 身 者 近 期 没 什 么 进 展 。<br />

95


WEFIE<br />

#WEfieWESmile<br />

Check out this month’s WEfie<br />

ขอเชิญคุณมาร่วมแจกรอยยิ้มพร้อมสร้างมิตรภาพ<br />

ระหว่างการเดินทาง ลองชวนเพื่อนข้างๆ โพสต์ท่า<br />

ถ่ายเซลฟี่ แล้วกดแชร์กันได้เลย<br />

If traveling alone grab your new pal next to you, click<br />

away and share.<br />

欢 乐 旅 途 中 , 请 快 快 邀 上 您 旁 边 的 旅 伴 一 起 来 张 合 照 , 把 快 乐 分<br />

享 出 去 吧 !<br />

ถ่ายเซลฟี่แบบคู่หรือแบบหมู่ แล้วส่งมา<br />

ร่วมสนุกกับ WEfie WESmile<br />

Join our fun contest with couple or group<br />

selfies, or “WEfie”<br />

WEfie WESmile, 一 起 笑 一 起 飞 ,<br />

参 与 自 拍 活 动 赢 大 奖 !<br />

คุณสามารถร่วมสนุกกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วย<br />

การแชร์รูปเซลฟี่แบบคู่หรือแบบกลุ่มพร้อมติดแฮชแท็ก<br />

#WEfieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับของรางวัล<br />

สุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง<br />

ทริปต่อไป รวมทั้งรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบิน<br />

ไทยสมายล์ ชมภาพ #WEfieWESmile ของผู้อ่านวีสมายล์<br />

เพิ่มเติมได้ที่ www.WESmile<strong>Magazine</strong>.com<br />

Join our contest by sharing your WEfie with WESmile by tagging<br />

#WEfieWESmile. The lucky winners will get free flight tickets or<br />

other special prizes by THAI Smile Airways. See more shared photos<br />

by our readers #WEfieWESmile or www.WESmile<strong>Magazine</strong>.com<br />

您 只 需 分 享 与 旅 伴 的 合 拍 照 , 并 标 记 #WEfieWESmile, 即 可 参 与 到 我 们 《WE<br />

Smile》 杂 志 的 拍 照 赢 取 免 费 机 票 大 奖 活 动 , 还 有 微 笑 航 空 提 供 的 众 多 惊 喜 奖 品<br />

等 您 来 领 取 。 查 看 更 多 #WEfieWESmile 活 动 官 方 照 片 , 请 登 录<br />

www.WESmile<strong>Magazine</strong>.com。<br />

SUBMIT<br />

YOUR<br />

WEFIE TO<br />

US!<br />

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่<br />

@minimynt และ @nuchy_nails3d_brow โปรดติดต่อ<br />

รับของรางวัลได้ที่กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile<br />

โทร. 081 315 9814<br />

Congratulations to @minimynt and @nuchy_nails3d_brow<br />

winners of a THAI Smile blanket pillow. Please contact<br />

WESmile editorial team at 081 315 9814 to collect your prize.<br />

恭 喜 @minimynt and @nuchy_nails3d_brow 两 位 幸 运 儿 获 得 微 笑 航 空<br />

的 纪 念 枕 头 毛 毯 奖 品 , 请 联 系 我 们 《WE Smile》 杂 志 编 辑 部 领 取 上 述 奖<br />

品 , 联 系 电 话 :081 315 9814。

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!