21.06.2013 Views

MENCIA (IVAN VAZQUEZ) - Medio Rural

MENCIA (IVAN VAZQUEZ) - Medio Rural

MENCIA (IVAN VAZQUEZ) - Medio Rural

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COMPORTAMENTO AGRONOMICO DA <strong>MENCIA</strong> EN<br />

FUNCION DO SISTEMA DE FORMACION E DA<br />

DENSIDADE DE PLANTACION<br />

RESULTADOS: 2003-2007<br />

E.Iván Vázquez, Francisco Rego<br />

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia


Situación vitícola de Galicia.<br />

INTRODUCCION<br />

Superficie (ha) %<br />

Total 2.597.842<br />

Cultivada 478.139 18,41<br />

Cultivos leñosos 74.294 15,54<br />

Viñedo<br />

Total 27.889 37,54<br />

Inscrita en D.O. 8.715 31,25<br />

Producción (kg/uva)<br />

Total uva 53.201.695<br />

Uva tinta 10.589.004 19,90<br />

Anuario Estatística Agraria - 2004<br />

Distribución varietal. Vendimia - 2007<br />

Kg uva. (%)<br />

Mencía 4.088.050 91,34<br />

Tempranillo 26.931 0,60<br />

Brancellao 10.305 0,23<br />

Merenzao 8.086 0,18<br />

Caíño 400 0,01<br />

Sousón 49 0,00<br />

Outras 342.010 7,64<br />

Consello Regulador da D.O. Ribeira Sacra<br />

Producción (kg/uva) %<br />

Total uva 53.201.695<br />

Uva tinta 10.589.004 19,90<br />

Ribeira Sacra 4.475.831 42,27<br />

Valdeorras 3.522.678 33,27<br />

Ribeiro 2.162.930 20,43<br />

Monterrei 298.841 2,82<br />

Rías Baixas 128.724 1,22<br />

Anuario Estatística Agraria - 2004<br />

Kg uva. (%)<br />

Mencía 1.596.000 45,31<br />

Garnacha 1.132.000 32,13<br />

Tempranillo 9.000 0,26<br />

Merenzao 8.000 0,23<br />

Outras 1.730.831 49,13<br />

Consello Regulador da D.O. Valdeorras


Orixe desconocido.<br />

Fenoloxía:<br />

Desborre temprano.<br />

Envero temprano.<br />

Maduración media.<br />

Carácterísticas agronómicas:<br />

Elevada fertilidad.<br />

Elevada brotación basilar.<br />

Racimo medio.<br />

Rendimento medio<br />

INTRODUCCION. Características de Mencía.<br />

Baixo desenvolvemento vexetativo.<br />

Elevado contenido de azúcar.<br />

Baja acidez.<br />

Mostos de pH elevado?<br />

Color???


INTRODUCCIÓN. O sistema de conducción.<br />

Control dos condicionantes da producción vitícola.<br />

Definición:<br />

Conxunto de técnicas empregadas polo viticultor para cultivar as cepas.<br />

Alain Raynier<br />

Forma en que as cepas ocupan unha parcela<br />

Martínez de Toda<br />

O sistema de conducción.<br />

• Ocupación do solo.<br />

– Densidad de plantación (nº cepas/ha)<br />

– Marco de plantación (disposición das cepas)<br />

• Ocupación aérea.<br />

– Arquitectura da planta.<br />

– Poda.<br />

– Manexo da vexetación.


Densidades<br />

Afinidades<br />

CD, GM<br />

CS, GS<br />

INTRODUCCIÓN.<br />

Lira<br />

AP, CZ, SY<br />

Selección clonal<br />

Banco de germoplasma<br />

Sistema de conducción


Textura<br />

SUELO SUBSUELO<br />

Arena 51,7 54,5<br />

Limo 28,4 26,2<br />

Arcilla 20,0 19,3<br />

Fertilidade<br />

Complexo de cambio<br />

Dispositivo experimental. Características edáficas<br />

SUELO SUBSUELO<br />

PH (H2O) 5,4 5,1<br />

MO (%) 3,3 2,2<br />

N (%) 0,1 0,1<br />

P (ppm) 101 54<br />

K (ppm) 237 172<br />

SUELO SUBSUELO<br />

Cce (cmol/kg) 14,17 13,83<br />

K+ (cmol/kg) 0,71 0,44<br />

Ca+2 (cmol/kg) 8,24 5,44<br />

Mg+2 (cmol/kg) 2,12 1,49<br />

Na+ (cmol/kg) 0,10 0,10


35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

Tª media<br />

Tª max<br />

Tª min<br />

ABR<br />

MAI<br />

Integral<br />

térmica<br />

mensual<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SET<br />

OUT<br />

NOV<br />

DEC<br />

XAN<br />

FEB<br />

Climatoloxía 2003 – 2007. Temperaturas<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SET<br />

OUT<br />

NOV<br />

DEC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

ABR MAI XUÑ XUL AGO SET<br />

XUL<br />

AGO<br />

SET<br />

OUT<br />

NOV<br />

DEC<br />

XAN<br />

FEB<br />

Integral<br />

térmica<br />

acumulada<br />

MAR<br />

ABR<br />

3.500<br />

3.000<br />

2.500<br />

2.000<br />

1.500<br />

1.000<br />

500<br />

0<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

AGO<br />

SET<br />

OUT<br />

NOV<br />

DEC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SET<br />

ABR MAI XUÑ XUL AGO SET<br />

OUT<br />

NOV<br />

DEC


Climatoloxía 2003 – 2007. Precipitacións<br />

0<br />

50<br />

100<br />

150<br />

200<br />

250<br />

300<br />

350<br />

400<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SEP<br />

OCT<br />

NOV<br />

DIC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SEP<br />

OCT<br />

NOV<br />

DIC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SEP<br />

OCT<br />

NOV<br />

DIC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SEP<br />

OCT<br />

NOV<br />

DIC<br />

XAN<br />

FEB<br />

MAR<br />

ABR<br />

MAI<br />

XUÑ<br />

XUL<br />

AGO<br />

SEP<br />

OCT<br />

NOV<br />

DIC<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

0<br />

200<br />

400<br />

600<br />

800<br />

1.000<br />

1.200<br />

1.400<br />

1.600<br />

1.800<br />

P.mensual<br />

P.acumulada<br />

0<br />

10<br />

20<br />

30<br />

40<br />

50<br />

60<br />

70<br />

80<br />

1-sep<br />

3-sep<br />

5-sep<br />

7-sep<br />

9-sep<br />

11-sep<br />

13-sep<br />

15-sep<br />

17-sep<br />

19-sep<br />

21-sep<br />

23-sep<br />

25-sep<br />

27-sep<br />

29-sep<br />

1-oct<br />

3-oct<br />

5-oct<br />

7-oct<br />

9-oct<br />

11-oct<br />

13-oct<br />

15-oct<br />

17-oct<br />

19-oct<br />

21-oct<br />

23-oct<br />

25-oct<br />

27-oct<br />

29-oct<br />

31-oct<br />

03-07<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

Distribución anual<br />

Período de vendimas


INTRODUCCIÓN. Densidade de plantacion<br />

Importancia da densidade de plantación:<br />

Exploración do suelo.<br />

• Volume de exploración<br />

– Captación de nutrintes<br />

– Captación de auga<br />

• Calidade.<br />

• Producción.<br />

• Coste de plantación.<br />

• Mecanización.<br />

Distribución aérea.<br />

• Superficie foliar


Portainxerto: 196-17C<br />

Cordón royat.<br />

Dispositivo experimental - DENSIDADES<br />

Espaldeira monoplano (60+30+50+50)<br />

Orientación N-S<br />

Poda a pulgares (1-2 xemas)<br />

Carga: 8-10 xemas/cepa<br />

Tratamentos:<br />

2,25 x 1 m. (4.444 cepas/ha)<br />

2,25 x 1,2 m. (3.704 cepas/ha)<br />

2,25 x 1,4 m. (3.175 cepas/ha)<br />

4 Bloques aleatorizados<br />

7 cepas por unidade experimental


DENSIDADES. Nº acios/cepa<br />

2003 20 a<br />

2004 23 a<br />

2005 24 a<br />

2006 21 a<br />

2007 24 a<br />

03-07 23 a<br />

D1 D2 D3<br />

21 a<br />

23 a<br />

26 a<br />

24 ab<br />

33 b<br />

26 b<br />

23 a<br />

23 a<br />

26 a<br />

28 b<br />

27 ab<br />

26 b<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo<br />

de confianza de 95,00 %:


DENSIDADES. Peso do acio.<br />

2003 251 a<br />

2004 168 a<br />

2005 282 b<br />

2006 216 b<br />

2007 143 a<br />

03-07 213 b<br />

D1 D2 D3<br />

266 a<br />

180 a<br />

257 ab<br />

209 ab<br />

173 a<br />

215 b<br />

227 a<br />

152 a<br />

220 a<br />

171 a<br />

165 a<br />

186 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo<br />

de confianza de 95,00 %:


DENSIDADES. Kg de uva/cepa.<br />

2003 5,100 a<br />

2004 4,053 a<br />

2005 6,706 a<br />

2006 4,619 a<br />

2007 3,533 a<br />

03-07 4,858 a<br />

D1 D2 D3<br />

6,219 a<br />

4,118 a<br />

6,753 a<br />

4,819 a<br />

5,586 b<br />

5,644 a<br />

4,740 a<br />

3,666 a<br />

5,865 a<br />

5,069 a<br />

4,663 ab<br />

4,894 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo<br />

de confianza de 95,00 %:


PESO<br />

PESO<br />

12,00<br />

8,00<br />

4,00<br />

0,00<br />

12,00<br />

8,00<br />

4,00<br />

0,00<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

DENSIDADES. Kg de uva/cepa.<br />

2003 2004 2005<br />

1PESO = -1,40 + 0,32 * NºRACIMOS<br />

W<br />

R-cuadrado = 0,58<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W W<br />

W W W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

1PESO = -2,34 + 0,28 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,75<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

2006 2007<br />

W W<br />

W<br />

1PESO = 0,45 + 0,18 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,43<br />

10 20 30 40<br />

Nº RACIMOS<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

1PESO = -0,96 + 0,20 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,75<br />

10 20 30 40<br />

Nº RACIMOS<br />

W<br />

1PESO = -0,91 + 0,29 * NºRACIMOS<br />

W<br />

R-cuadrado = 0,51<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

WW<br />

W W<br />

W


DENSIDADES. Rendimento superficial.<br />

2003 22.667 a<br />

2004 18.011 a<br />

2005 29.806 a<br />

2006 20.528 a<br />

2007 15.700 ab<br />

03-07 21.593 b<br />

D1 D2 D3<br />

23.032 a<br />

15.250 a<br />

25.009 a<br />

18.773 a<br />

20.690 a<br />

20.903 b<br />

15.048 a<br />

11.637 a<br />

18.620 b<br />

15.298 a<br />

14.802 b<br />

15.536 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo<br />

de confianza de 95,00 %:


2004 0,780 a<br />

2005 0,483 a<br />

2006 0,490 a<br />

2007 0,575 a<br />

03-07 0,535 a<br />

DENSIDADES. Desenvolvemento vexetativo.<br />

D1 D2 D3<br />

0,635 a<br />

0,440 a<br />

0,609 a<br />

0,540 a<br />

0,564 a<br />

0,748 a<br />

0,483 a<br />

0,451 a<br />

0,466 a<br />

0,486 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo<br />

de confianza de 95,00 %:<br />

Indice de RAVAZ<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

D1<br />

D2<br />

D3<br />

2004 2005 2006 2007<br />

D1 D2 D3<br />

2003-2004 6,5 9,8 6,3<br />

2004-2005 8,4 9,4 7,6<br />

2005-2006 13,7 11,1 13,0<br />

2006-2007 8,0 8,9 10,9<br />

03-07 9,2 9,8 9,4


Alcohol Prob.(%)<br />

DENSIDADES. Composición mosto<br />

D1 D2 D3<br />

2003 11,8 13,2 12,2<br />

2004<br />

2005 10,6 10,6 10,8<br />

2006 11,5 10,7 10,3<br />

2007 12,5 12,7 12,9<br />

Acidez Total (g/l tartárico)<br />

pH<br />

D1 D2 D3<br />

2003 4,2 4,1 3,9<br />

2004<br />

2005 3,6 3,2 3,2<br />

2006 5,3 5,3 5,3<br />

2007 5,9 5,3 5,7<br />

D1 D2 D3<br />

2003 3,97 3,87 4,00<br />

2004<br />

2005 3,55 3,59 3,54<br />

2006 3,64 3,66 3,52<br />

2007 3,54 3,58 3,55<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

% Alcohol Prob.<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

D1<br />

D2<br />

D3


DENSIDADES. Conclusións.<br />

O incremento de densidade variando a distancia entre cepas supón:<br />

• Diminución do número de acios por cepa.<br />

• Lixeiro incremento do peso do acio.<br />

• Menor rendimento por cepa.<br />

• Incremento do rendimento superficial.<br />

Non se atopou unha influencia directa no desenvolvemento vexetativo da<br />

cepa, mantendose en todolos tratamentos un adecuado equilibrio vexetoproductivo.<br />

En canto a calidade do mosto, tampouco se atoparon diferencias nos<br />

parámetros básicos inducidas polas densidades de plantación ensaiadas.


Altura da cepa:<br />

ARQUITECTURA DA CEPA.<br />

- Situa á vexetación e ós acios en condicións térmicas diferentes.<br />

- Influe na resistencia a sequía.<br />

- Influencia da madeira vella.<br />

Xeometría da disposición foliar da planta.<br />

• Eficiencia fotosintética.<br />

– Amplas superficies foliares<br />

– Reducción da enerxía perdida sobre o solo<br />

– Reducida densidade de follas (non sombreados)<br />

– Mellora-las condicions microclimáticas da cepa<br />

• Características da variedade:<br />

– Fertilidade de cada variedade<br />

– Acios libres de vexetación<br />

– Acios distribuidos de forma regular e en equilibrio coa SFE<br />

• Mecanización.


Portainxerto: 196-17C<br />

Dispositivo experimental.<br />

Espaldeira monoplano (60+30+50+50)<br />

Orientación: E-O<br />

Poda a pulgares (1-2 xemas)<br />

Carga: 6-8 xemas/cepa<br />

Tratamentos:<br />

Cordón royat.(CS)<br />

Cordón bilateral.(CD)<br />

Guyot simple.(GS)<br />

Guyot mixto.(GM)<br />

4 Bloques aleatorizados<br />

7 cepas por unidade experimental


Cordón royat (CS)


Cordón royat (CS)


Cordón doble. (CD)


Guyot simple. (GS)


Guyot simple. (GS)


Guyot mixto. (GM)


FORMACION DA CEPA. Nº acios/cepa<br />

2003 14 a<br />

2004 14 b<br />

2005 18 b<br />

2006 20 ab<br />

2007 18 b<br />

03-07 18 b<br />

CS CD GS GM<br />

15 a<br />

18 ab<br />

23 a<br />

22 a<br />

26 a<br />

22 a<br />

15 a<br />

19 a<br />

18 b<br />

16 b<br />

12 c<br />

16 b<br />

14 a<br />

18 ab<br />

19 b<br />

20 ab<br />

13 c<br />

17 b<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de<br />

95,00 %:


FORMACION DA CEPA. Peso acio.<br />

2003 257 a<br />

2004 166 b<br />

2005 291 a<br />

2006 263 b<br />

2007 165 ab<br />

03-07 231 b<br />

CS CD GS GM<br />

139 b<br />

121 b<br />

205 b<br />

195 c<br />

144 b<br />

168 c<br />

274 a<br />

215 a<br />

273 a<br />

340 a<br />

208 a<br />

262 a<br />

229 a<br />

151 b<br />

231 b<br />

261 b<br />

172 ab<br />

216 b<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de<br />

95,00 %:


FORMACION DA CEPA. Kg de uva/cepa.<br />

2003 3,690 ab<br />

2004 2,200 b<br />

2005 5,128 a<br />

2006 5,180 a<br />

2007 2,938 ab<br />

03-07 4,039 a<br />

CS CD GS GM<br />

2,250 b<br />

2,248 b<br />

4,893 a<br />

4,448 a<br />

3,800 a<br />

3,831 a<br />

4,050 a<br />

3,964 a<br />

5,053 a<br />

5,457 a<br />

2,719 ab<br />

4,258 a<br />

3,094 ab<br />

2,657 b<br />

4,315 a<br />

5,360 a<br />

2,331 b<br />

3,755 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de<br />

95,00 %:


PESO<br />

PESO<br />

10,000<br />

7,500<br />

5,000<br />

2,500<br />

0,000<br />

10,000<br />

7,500<br />

5,000<br />

2,500<br />

0,000<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W W<br />

W WW<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W WW<br />

W<br />

W<br />

FORMACION DA CEPA. Kg de uva/cepa.<br />

2003 2004 2005<br />

1PESO = -0,21 + 0,24 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,42<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W W W W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W<br />

W W W<br />

W W W W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

1PESO = 0,04 + 0,16 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,46<br />

W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

WW<br />

W W W<br />

W W<br />

W<br />

W WW<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

WW<br />

W<br />

2006 2007<br />

W<br />

1PESO = 0,17 + 0,25 W*<br />

NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,53<br />

10 20 30 40<br />

Nº RACIMOS<br />

W<br />

W<br />

W<br />

1PESO = 0,07 + 0,17 * NºRACIMOS<br />

R-cuadrado = 0,70<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

WW<br />

W<br />

W W W W W W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

WW W W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

10 20 30 40<br />

Nº RACIMOS<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

1PESO = 0,41 + 0,23 * NºRACIMOS W<br />

R-cuadrado = 0,61<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W W<br />

W<br />

W W<br />

W W<br />

W W W WW<br />

W W<br />

W W W<br />

W W<br />

W W W W W<br />

W<br />

W W<br />

W WW<br />

W<br />

W W<br />

W W W<br />

W<br />

W


FORMACION DA CEPA. Rendimento superficial.<br />

2003 14.760 a<br />

2004 8.800 b<br />

2005 20.510 a<br />

2006 20.720 a<br />

2007 11.750 ab<br />

03-07 16.156 a<br />

CS CD GS GM<br />

8.334 b<br />

8.325 b<br />

18.125 a<br />

16.474 a<br />

14.075 a<br />

14.191 a<br />

16.200 a<br />

15.855 a<br />

20.210 a<br />

21.827 a<br />

10.875 ab<br />

17.031 a<br />

11.459 ab<br />

9.840 b<br />

15.983 a<br />

19.853 a<br />

8.633 b<br />

13.907 a<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00<br />

%:


2004 0,962 b<br />

2005 0,628 b<br />

2006 0,437 a<br />

2007 0,718 b<br />

04-07 0,594 c<br />

FORMACION DA CEPA. Desenvolvemento vexetativo<br />

CS CD GS GM<br />

0,260 a<br />

0,334 a<br />

0,421 a<br />

0,420 a<br />

0,396 a<br />

0,958 b<br />

0,663 b<br />

0,453 a<br />

0,658 b<br />

0,581 bc<br />

0,308 a<br />

0,311 a<br />

0,501 a<br />

0,546 ab<br />

0,473 ab<br />

Prueba de Duncan / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00<br />

%:<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

INDICE DE RAVAZ<br />

03-04 04-05 05-06 06-07<br />

CS CD GS GM<br />

03-04 3,8 8,7 4,2 10,1<br />

04-05 3,5 6,7 6,0 8,5<br />

05-06 11,7 11,6 11,2 8,6<br />

06-07 7,2 10,6 8,3 9,8<br />

04-07 7 9 7 9<br />

CS<br />

CD<br />

GS<br />

GM


Alcohol Prob.(%)<br />

FORMACION DA CEPA. Composición mosto<br />

CS CD GS GM<br />

2003 14,2 14,6 13,6 14,0<br />

2004 14,0 15,8 16,2 13,8<br />

2005 11,7 11,6 11,9 11,2<br />

2006 10,7 9,4 10,6 9,7<br />

2007 14,6 12,2 14,1 13,1<br />

Acidez Total (g/l tartárico)<br />

pH<br />

CS CD GS GM<br />

2003 5,5 5,3 5,0 4,6<br />

2004 5,9 4,9 5,9 7,1<br />

2005 4,5 4,6 4,3 4,7<br />

2006 5,6 6,3 5,7 5,8<br />

2007 5,4 5,6 5,0 5,8<br />

CS CD GS GM<br />

2003 3,91 3,54 3,93 3,90<br />

2004 3,44 3,61 3,55 3,41<br />

2005 3,49 3,44 3,46 3,40<br />

2006 3,58 3,50 3,60 3,48<br />

2007 3,60 3,57 3,58 3,55<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

% Alcohol Prob.<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

CS<br />

CD<br />

GS<br />

GM


Componentes do rendimento. Conclusións<br />

As plantas formadas en CD tenden a presentar maior número de acios, xa que<br />

dispoñen de máis espacio para deixar elementos de poda.<br />

Os acios máis pesados obtiveronse nos sistemas GS y CS, debido quizá a<br />

maior idade das cepas.<br />

Os rendimentos, tanto a nivel unitario de planta, como por unidade superficial<br />

foron similares e sin diferencias estadísticamente significativas.<br />

En canto ó desenvolvemento vexetativo tampouco se atoparon diferencias de<br />

consideración.<br />

As diferentes formas dadas á planta no repercutiron de maneira definida<br />

nos parámetros básicos do mosto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!