14.12.2016 Views

Solisti 2/2016

SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI

SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI | <strong>2016</strong>/2017 |<br />

sol.fi | solisti.fi<br />

SOL ja<br />

Vesa Keskinen<br />

KUMPPANUUTTA<br />

20 VUOTTA<br />

SIVU 26<br />

Juhapekka<br />

Joronen:<br />

palvelualat<br />

kasvavat<br />

viennistä<br />

SIVU 20<br />

Inkoo ulkoisti vesihuollon<br />

SIVU 16<br />

Kameravalvonta<br />

korvaa<br />

piirivartiointia<br />

SIVU 23<br />

Ortonilla paketoitiin<br />

kiinteistöhuolto +<br />

vartiointi<br />

SIVU 24<br />

Porin Puuvillan<br />

uudenlainen<br />

monipalveluratkaisu<br />

SIVU 42


SISÄLTÖ<br />

23<br />

SOL Aurinkovoimala<br />

on paljon enemmän<br />

kuin 24/7 hälytyskeskus.<br />

Päivystyksessä<br />

hoidetaan<br />

kaikkia SOLin tarjoamia<br />

palveluja.<br />

– Kameravalvonta<br />

vähentää turhia<br />

hälytyksiä ja vartija<br />

saadaan kohteeseen<br />

silloin, kun häntä<br />

todella tarvitaan,<br />

palveluesimies Pasi<br />

Perkiömäki sanoo.<br />

4<br />

5<br />

8<br />

10<br />

14<br />

16<br />

20<br />

23<br />

26<br />

Pääkirjoitus: Kehityksen kärkeen<br />

Puhdasta asiaa<br />

Pohjois-Pohjanmaan<br />

sairaanhoitopiiri ostaa<br />

henkilöstöpalveluja<br />

Seinäjoella siivotaan<br />

tapahtumien tahtiin<br />

VTT ulkoisti välinehuollon<br />

Inkoo ulkoisti koko kunnan<br />

vesihuollon<br />

Juhapekka Joronen: Viennin<br />

menestyksen matkassa<br />

Kameravalvonta korvaa<br />

piirivartiointia<br />

Tuurissa juhlittiin yhteistä<br />

20 vuoden taivalta<br />

36<br />

42<br />

45<br />

46<br />

48<br />

49<br />

50<br />

51<br />

Vaatealan ammattilaiset<br />

löytyvät pesuloista<br />

Porin Puuvillalle räätälöitiin<br />

palvelupaketti<br />

Syksyllä otettiin käyttöön<br />

PDCA-menetelmä<br />

Boliden Kevitsan kaivos<br />

vaatii paljon toimittajilta<br />

Henkilöstöpalvelut on monen<br />

henkilökohtaisen avustajan<br />

työnantaja<br />

Auringon alla: Peppi Kaira<br />

20 uutta turvallisuusvalvojaa<br />

valmistui<br />

Birgitta Lindvall laati<br />

hotellin turvallisuussuunnitelman<br />

Päätoimittaja<br />

Taija Paavola:<br />

”Kokemus<br />

oli aivan<br />

huippu.”<br />

Koulutus antaa eväitä<br />

esimiehille. Heidi Paananen<br />

sai uusia näkökulmia<br />

coachauksesta.<br />

SIVU 50<br />

29<br />

Ekoteko: Ympäristöystävälliset<br />

pesuaineet<br />

53<br />

Coaching antaa uutta<br />

potkua työelämään<br />

30<br />

34<br />

Ortonilla vartiointi ja<br />

kiinteistöpalvelut yhdistyvät<br />

saumattomasti<br />

Turvapaikanhakija Hasim pääsi<br />

koulutukseen ja töihin<br />

55<br />

57<br />

59<br />

Lähiesimiestutkinto antaa<br />

uusia valmiuksia<br />

SOLin uusi päihdeohjelma<br />

Hymyn valokeilassa:<br />

Janne Freiberg<br />

2 www.solisti.fi


45<br />

Tunnistatko hukan oireet?<br />

SOL on käyttänyt Lean-filosofiaan<br />

perustuvaa Kerralla oikein -mallia jo<br />

useita vuosia hyvin erilaisissa kohteissa.<br />

– Esimerkiksi viime vuonna toteutimme<br />

satoja Lean-kävelyjä, joiden avulla<br />

saavutimme suuriakin säästöjä<br />

asiakkaillemme, kehityspäällikkö<br />

Harri Emaus kertoo.<br />

Tutustu<br />

<strong>Solisti</strong>in<br />

verkossa<br />

ja tilaa<br />

uutiskirje<br />

osoitteessa<br />

solisti.fi<br />

36<br />

Tapasimme neljä<br />

pääkaupunkiseudun<br />

myymälänhoitajaa,<br />

jotka kaikki ovat<br />

rautaisia vaatealan<br />

ammattilaisia.<br />

www.solisti.fi<br />

Facebook: www.facebook.com/solpalvelut<br />

Twitter: @SOLPalvelut, @SOLPesula<br />

Instagram: instagram.com/solpalvelut, @SOLHePa<br />

Linkedin: www.linkedin.com/company/sol-group<br />

Youtube: www.youtube.com/solpalvelut<br />

Periscope: @SOLPalvelut<br />

14<br />

VTT:n välinehuolto on osaavissa<br />

käsissä. – Jokainen astia tarkistetaan<br />

perusteellisesti pesun<br />

jälkeen, työpaikkaohjaaja Svitlana<br />

Maslova sanoo.<br />

SOLISTI ON SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI Päätoimittaja Taija Paavola, SOL Palvelut Oy, taija.paavola@sol.fi<br />

Toimitusneuvosto Anu Eronen, Peppi Kaira, Juhapekka Joronen, Merja Oljakka, Timo Sairanen, Niilo Kemppe, Janne Forsman, Kimmo Kallonen<br />

Toimitus Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.omnipress.fi Toimituspäällikkö Vaula Aunola, puhelin 050 596 5426,<br />

vaula.aunola@omnipress.fi Ulkoasu HANK, www.hank.fi Kannen kuva Timo Porthan Painopaikka PunaMusta Oy, <strong>2016</strong> Painos 20 000 kpl.<br />

4041-0619<br />

Painotuote<br />

www.solisti.fi 3


PÄÄKIRJOITUS<br />

KEHITYKSEN KÄRKEEN<br />

Innovaatiot<br />

vievät meitä<br />

eteenpäin.<br />

Jatkuva kehittyminen monilla<br />

eri tasoilla on toimintamme<br />

jatkuvuuden kannalta erittäin<br />

tärkeää, jopa välttämätöntä.<br />

SOLin pitää yrityksenä löytää<br />

koko ajan uusia parempia tapoja palvella<br />

asiakkaita sekä antaa henkilöstölleen<br />

parhaimmat ja uudenaikaisimmat<br />

mahdollisuudet onnistua työssään.<br />

Meistä jokaisen pitää myös kehittää<br />

omia ammatillisia taitojamme ja osaamistamme<br />

voidaksemme suoriutua<br />

töistämme entistä paremmin. Päivittäin<br />

meidän tulee parantaa toimintaamme<br />

yhteistyössä asiakkaidemme kanssa<br />

parhaimman ja tehokkaimman lopputuloksen<br />

saamiseksi. Viime viikkoina<br />

suunnitellessamme tulevan vuoden toimintaa<br />

yhtenä peruslähtökohtana on<br />

ollut jatkuva kehittyminen.<br />

SOLin pitää yrityksenä kulkea<br />

kehityksen kärjessä<br />

toimialoillaan ja pyrkiä<br />

lakkaamatta etsimään uusia<br />

parempia tapoja tuottaa<br />

asiakkaillemme lupaamamme aurinkoinen,<br />

ammattitaitoinen ja kustannustehokas<br />

palvelu. Innovaatiot vievät<br />

meitä eteenpäin. Aina kannattaa<br />

kysyä, miksi ja pitää silmät ja<br />

korvat auki. Voimme löytää<br />

uusia hyviä toimintamalleja<br />

myös muilta toimialoilta.<br />

Digitaalisten sovellusten<br />

kehitys ja mobiililaitteiden<br />

käyttöönotto antavat<br />

meille aivan uudenlaisia<br />

mahdollisuuksia. Kutsun<br />

kaikki SOLilaiset,<br />

sekä asiakkaamme ja<br />

yhteistyökumppanimme<br />

mukaan tähän kehitystyöhön.<br />

Meille on itsestään selvää,<br />

että koulutus on investointi,<br />

joka johtaa parempaan<br />

asiakaspalveluun sekä<br />

laadukkaampaan lopputulokseen.<br />

Kannustamme jokaista<br />

kehittämään itseään osallistumalla laajempiin<br />

koulutusohjelmiin tai erilaisiin<br />

kursseihin. Esimerkiksi tänä vuonna<br />

olemme tarjonneet mahdollisuuden<br />

suorittaa oppisopimuksella kahdeksan<br />

erilaista ammattitutkintoa, ja näihin<br />

koulutuksiin on osallistunut yli 250<br />

SOLilaista. Kaikkiaan Suomessa on<br />

järjestetty kuluvan vuoden aikana jo yli<br />

500 erilaista koulutustapahtumaa, joihin<br />

on osallistunut yli 5 000 henkilöä.<br />

Näistä voit lukea lisää tästä lehdestä.<br />

Mahdollisuuksia löytyy siis jokaiselle.<br />

Tänä päivänä ei enää riitä, että<br />

teemme palvelusuunnitelman<br />

asiakkaalle pidemmäksi ajaksi.<br />

Sen lisäksi meidän pitää<br />

päivittäin pohtia, mitä voimme<br />

tehdä paremmin. Katsotaan asioita<br />

asiakkaidemme näkökulmasta, mietitään<br />

mikä heille on tärkeää ja mikä taas<br />

ei niin tärkeää, ja mitä asiakas oikeasti<br />

tarvitsee. Olemme alojemme asiantuntijoita<br />

ja meidän pitää pystyä yhdessä<br />

asiakkaidemme kanssa hyödyntämään<br />

sekä uusia että vanhoja hyviksi todettuja<br />

toimintamalleja entistä paremman<br />

palvelun kehittämiseksi.<br />

Innovatiivista ja menestyksekästä<br />

toimintavuotta,<br />

Juhapekka Joronen<br />

Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy


PUHDASTA ASIAA<br />

YHTEISTYÖ TIKKURILAN<br />

KANSSA LAAJENI<br />

Vantaan tehtaalla<br />

sekä testataan että<br />

kehitetään uusia<br />

tuotteita.<br />

– Sopimuksemme Tikkurilan kanssa<br />

laajeni tänä syksynä koskemaan myös<br />

maalitehtaan puhtaanapitopalveluja.<br />

Olemme jo aiemmin huolehtineet toimitila<br />

– ja lähettipalveluista tehtaan<br />

alueella, SOLin palvelujohtaja Sanna<br />

Peltola kertoo.<br />

Tikkurila Oyj:n kiinteistö- ja kunnossapitopäällikkö<br />

Mikko Viinanen<br />

TIKKURILA OYJ<br />

korostaa kumppanuutta ja<br />

luottamusta yhteystyössä.<br />

– Ammattilaisuuden ja<br />

tosissaan tekemisen pitää näkyä<br />

kaikessa toiminnassa ja kaikilla<br />

tasoilla, Viinanen toteaa.<br />

– Päädyimme SOLiin sekä hinnan<br />

että aiemman asiakaskokemuksen<br />

perusteella. Toimitilapalveluissamme<br />

on jo pidempään käytetty heidän palveluitaan<br />

ja sieltä ei ole kuulunut muuta<br />

kuin pelkkää hyvää. Se oli hyvä pohja<br />

aloittaa neuvottelut siivouksesta ja hyvä<br />

käsitys SOLin tavasta hoitaa siivouspalvelut<br />

vain vahvistui neuvottelujen<br />

edetessä.<br />

Tikkurila Oyj (entinen Tikkurilan Väritehtaat<br />

Oy) on suomalainen maaleja ja<br />

lakkoja valmistava pörssiyhtiö. Yhtiön<br />

pääkonttori ja tärkeimmät tuotantolaitokset<br />

sijaitsevat Vantaan Tikkurilassa<br />

Keravanjoen kosken rannalla. Yrityksen<br />

suurimmat markkinat ovat Ruotsissa,<br />

Venäjällä, Suomessa, Puolassa ja Baltiassa.<br />

Tuotteita valmistetaan yhdeksässä<br />

maassa ja niitä on saatavilla kaiken<br />

kaikkiaan noin 40 maassa.<br />

200<br />

hehtaaria ja<br />

100 000<br />

kerrosneliötä.<br />

VIERUMÄKI<br />

LÄÄKETEHDAS SAI UUDEN<br />

KUMPPANIN VENÄJÄLLÄ<br />

LOKAKUUN alussa aloitettiin työt Teva<br />

Pharmaceutical Industriesin lääketehtaalla<br />

Jartoslavissa.<br />

– Huolehdimme tehtaalla ulkotilojen,<br />

sisätilojen ja valmistuksen puhdastilojen<br />

siisteydestä. SOLin Moskovan<br />

johtaja Markus Sjöberg kertoo tyytyväisenä.<br />

Israelilainen maailmanlaajuinen<br />

lääkeyritys Teva tuottaa ja markkinoi<br />

kohtuuhintaisia rinnakkaislääkkeitä<br />

sekä innovatiivisia lääkkeitä ja lääkemolekyylejä.<br />

– Meillä on jo aiempaa kokemusta<br />

vastaavista erityistä puhtautta vaativista<br />

kohteista, esimerkiksi paikallinen<br />

Astra Zeneca on asiakkaamme.<br />

Tevan tehdas Jaroslavissa avattiin<br />

kaksi vuotta sitten ja tehtaan tuotantokapasiteetti<br />

on miljardi tablettia<br />

vuodessa. Teva Pharmaceutical<br />

Industriesin palveluksessa on noin<br />

46 000 työntekijää eri puolilla maailmalla<br />

ja liikevaihto vuonna 2013 oli<br />

20,4 miljardia dollaria.<br />

Vierumäki on<br />

monipuolinen<br />

liikunta- ja<br />

vapaa-ajan<br />

keskus, jonka<br />

alueella toimii<br />

maan suurin<br />

liikunta-alan<br />

oppilaitos<br />

Suomen<br />

Urheiluopisto.<br />

VIERUMÄEN KIINTEISTÖNHUOLTO SIIRTYI SOLILLE<br />

SUOMEN Urheiluopiston kiinteistönhuolto<br />

Vierumäellä siirtyi kesällä SOLin<br />

hoidettavaksi.<br />

– Haastavan kohteen startti ja haltuunotto<br />

on sujunut hyvin, SOLin palvelujohtaja<br />

Arto Mäkinen kertoo.<br />

Kolmivuotiseen sopimukseen kuuluu<br />

Vierumäki-yhtiöiden, Vierumäki Country<br />

Club Oy:n ja Suomen Urheiluopiston<br />

kiinteistöjä lähes sata tuhatta kerrosneliömetriä<br />

ja noin 200 hehtaarin maaalueet.<br />

Alueella on monitoimiareena,<br />

kaksi jäähallia, uimahalli, urheiluhalleja<br />

sekä paljon majoitustilaa. Vanhimmat<br />

kiinteistöistä on rakennettu 1930-luvulla,<br />

puolet kuitenkin 2000-luvulla.<br />

– Kiinteistöpalveluiden kilpailutuksessa<br />

käytettiin kriteereinä hintaa,<br />

henkilöstön osaamista, kalustoa ja<br />

energianhallintaa, Vierumäen kiinteistöpäällikkö<br />

Jukka Oksanen kertoo.<br />

Alueella on vuosittain yli 400 000<br />

kävijää, joista neljännes on yritysasiakkaita.<br />

www.solisti.fi 5


PUHDASTA ASIAA<br />

PALVELUA<br />

KUNTAYHTYMÄLLE<br />

SAIMAAN ammattiopisto Sampo tarjoaa<br />

ammatillista koulutusta aikuisille ja<br />

nuorille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja<br />

yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille.<br />

Toimipisteet ovat Lappeenrannassa<br />

ja Imatralla.<br />

– Oppilaitos kuuluu Etelä-Karjalan<br />

koulutuskuntayhtymän alaisuuteen ja<br />

teimme lokakuussa sopimuksen Lappeenrannan<br />

toimipisteen siivouksesta,<br />

SOLin myyntineuvottelija Heidi Sipponen<br />

kertoo.<br />

– Päätöksenteon kriteerinä oli<br />

kokonaistaloudellisuus kuntayhtymän<br />

näkökulmasta. Tämä kokonaistaloudellisuus<br />

koostuu hinta- ja laatutekijöistä,<br />

joista hinnan osuus oli 60 prosenttia<br />

ja laadun 40 prosenttia. Laatutekijöinä<br />

otettiin huomioon toimintavarmuus,<br />

tavoitettavuus, reklamaatioiden vastaanottaminen<br />

ja niiden käsittely, palvelun<br />

seuranta, laatutakuu ja palvelun<br />

ympäristövaikutukset.<br />

OSUUSKAUPAN KUMPPANIKSI<br />

ETELÄ–KARJALAN Osuuskauppa<br />

teki sopimuksen Eekoon matkailu-<br />

ja ravitsemiskaupan siivouspalveluiden<br />

siirtymisestä liikkeenluovutuksella<br />

SOLille vuoden vaihteessa.<br />

Kaksikymmentä Eekoon<br />

siivouspalvelujen työntekijää<br />

siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä<br />

SOLin palvelukseen vanhoina<br />

työntekijöinä. SOL vastaa<br />

nyt Original Sokos Hotel Lappeen,<br />

Amarillo-ravintolamaailman, Las<br />

Palmasin, Birran, Kolmen Lyhdyn<br />

ja Kasinoterassin siivouksesta.<br />

– Pystymme nyt keskittymään<br />

täysipainoisesti omaan ydintoimintaamme<br />

ja varmistamaan<br />

joustavan kysyntään vastaavan<br />

siivouspalvelun. Siivouspalvelut<br />

ovat asiakastyytyväisyytemme<br />

kannalta merkittävä osa-alue ja<br />

SOL edustaa alan parasta osaamista.<br />

Tämän sopimuksen myötä<br />

luovutamme tämän meille tärkeän<br />

toiminnon osaaviin käsiin, kertoo<br />

Eekoon MaRa-toimialajohtaja<br />

Aleksi Vuorinne.<br />

– Olemme todella iloisia,<br />

että pääsemme tekemään taas<br />

yhteistyötä Eekoon kanssa.<br />

Olemme Suomen ja Etelä-Karjalan<br />

suurin hotellisiivouksen osaaja.<br />

Vastaamme Lappeenrannan alueella<br />

nyt yhteensä viiden hotellin<br />

puhtaudesta, SOLin palvelujohtaja<br />

Noora Kekki sanoo.<br />

SOOLO SIIVOAA ITIKSESSÄ<br />

LOKAKUUN alussa otettiin käyttöön Sooloksi<br />

nimetyn TASKI IntelliBotin siivousrobotin.<br />

Soolo soveltuu hyvin Itiksen isoille<br />

käytäville, jossa siivottavaa lattia pintaalaa<br />

on runsaasti. Itiksessä siivousrobottia<br />

käytetään öisin ja sen työskentelyä<br />

valvoo palveluvastaava, joka samaan<br />

aikaa suorittaa omia tehtäviään.<br />

Soolon yli 20 erilaista sensoria<br />

havainnoi ympäristöä esteiden varalta,<br />

taaten näin turvallisen työskentelyn.<br />

Robotti pystyy pesemään jopa 7 000<br />

neliötä työvuoron aikana ja sen<br />

kaikki toiminta tallentuu<br />

käyttöjärjestelmään.<br />

Näin sen toimintaa voidaan<br />

edelleen kehittää<br />

ja laatua parantaa.<br />

– Olemme saaneet<br />

hyviä kokemuksia<br />

erilaisissa testeissä ja<br />

monet asiakkaamme ovat kiinnostuneita<br />

robotin käyttöönotosta, kertoo SOL<br />

Palveluiden palvelujohtaja Mari Suomalainen.<br />

– Robotit ja automatisointi ovat tärkeitä<br />

toiminnan kehittämisen keinoja,<br />

mutta pelkkä automatisointi ei yksin tuo<br />

kustannustehokkuutta.<br />

– Olemme jo pitkään käyttäneen<br />

LEAN- johtamismenetelmään perustuvaa<br />

mallia, jonka avulla pääsemme<br />

käsiksi asiakkaalle arvoa tuottaviin<br />

asioihin. Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla<br />

esimerkiksi käytettävien<br />

siivousaineiden ja<br />

menetelmien huolellisella<br />

suunnittelulla päästään<br />

monesti järkeviin säästöihin,<br />

Suomalainen<br />

summaa.<br />

SOL Sponssi<br />

– haku käynnissä<br />

Oletko kunnostautunut urheilun<br />

tai taiteen saralla? Oletko matkalla<br />

maailman mestariksi tai nobelistiksi?<br />

Julkistamme hakuun kaksi<br />

2000-5000 euron arvoista SOL<br />

Sponssia urheilun ja taiteen saralta.<br />

Kerro saavutuksista ja tavoitteistasi<br />

hakemuksella tammikuun<br />

loppuun mennessä. SOL Sponssi<br />

raati tekee valinnat helmikuun loppuun<br />

mennessä. – SOL Sponssilla<br />

halutaan tukea SOLilaisten menestystä<br />

jatkossakin. Joukossamme on<br />

paljon eri tason huippu-urheilijoita<br />

ja taiteilijoita sekä junioriurheilun<br />

valmentajia jo nyt, viestintäpäällikkö<br />

Taija Paavola sanoo.<br />

Lähetä<br />

hakemuksesi<br />

31.1. mennessä:<br />

asiakaspalvelu@sol.fi.<br />

Lisätietoja:<br />

taija.paavola@sol.fi<br />

6 www.solisti.fi


Jooga on noin<br />

5 000<br />

vuotta vanha laji.<br />

JOOGATAUKO<br />

SOMESSA<br />

Eveliina Holm ohjaa<br />

joogaa maanantaisin<br />

Helsingin pääkonttorilla.<br />

Jotta kukaan ei jäisi paitsi<br />

rentouttavasta tauosta,<br />

voi joogavinkit kurkata<br />

myös somesta:<br />

facebook.com/<br />

solpalvelut > videos<br />

PUHDASTA ASIAA<br />

KATSO TYÖTURVALLISUUS-<br />

VIDEOT SKANNAAMALLA<br />

KOODI ÄLYPUHELIMELLASI!<br />

ILOPUNTARIN TULOKSET JULKI<br />

HENKILÖSTÖPALVELUT ETSII OSAAJIA<br />

SOL Henkilöstöpalvelut etsii eri<br />

alojen tekijöitä jatkuvasti ja sopiva<br />

työpaikka voi löytyä nopeallakin<br />

aikataululla. Verkossa voi jättää<br />

myös avoimen hakemuksen.<br />

Henkilöstöpalveluissa työskentelee<br />

tällä hetkellä yli 2 000 palveluosaajaa<br />

erilaisissa työsuhteissa.<br />

SOL mittaa vuosittain henkilöstön<br />

työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia<br />

Ilopuntari-kyselyllä.<br />

– Tämän vuoden tuloksiin voimme<br />

olla suurelta osin tyytyväisiä.<br />

Kun mittauksessa korkein arvosana<br />

on viisi, niin toimihenkilöiden osalta<br />

pääsimme keskimäärin arvosanaan<br />

4,2 ja palveluvastaavien osalta<br />

lukuun 3,9. Myös vastausprosentti<br />

oli noussut edellisistä vuosista,<br />

SOLin henkilö- ja lakiasiainjohtaja<br />

Timo Sairanen sanoo.<br />

Ilopuntari–kyselyn tuloksia esimiehet<br />

käyttävät toiminnan kehittämiseen<br />

yhdessä työntekijöiden<br />

kanssa.<br />

– Olemme toteuttaneet useita<br />

työhyvinvointiin liittyviä hankkeita<br />

viime vuosina. Ilopuntari on osa meidän<br />

SOL Life -ohjelmaamme, jolla<br />

pyritään monin tavoin kehittämään<br />

työhyvinvointia.<br />

– Esimiehillä on tärkeä rooli työpaikan<br />

työhyvinvoinnin edistäjänä<br />

ja SOL Life auttaa esimiehiä heidän<br />

työssään ja tavoitteenamme on, että<br />

jokainen SOLilainen viihtyy työssään<br />

ja tukea tarvitessaan saa sitä nopeasti.<br />

IKÄOHJELMA TUKEE NUORIA JA VANHOJA<br />

UUDESSA ikäohjelmassa huomioidaan<br />

eri ikä- ja ammattiryhmien<br />

tarpeet ja ohjeistetaan esimiehiä Jatkuvan<br />

välittämisen -mallin mukaiseen<br />

toimintaan.<br />

– Erityishuomion kohteena ikäohjelmassa<br />

ovat nuoret ja eläkeiän jo<br />

saavuttaneet työkykyiset- ja haluiset<br />

SOLilaiset. Näemme monimuotoisuuden<br />

rikkautena eikä minkään<br />

ikäryhmän syrjintää sallita, henkilöja<br />

lakiasiainjohtaja Timo Sairanen<br />

sanoo.<br />

– Ikäohjelman tavoitteena on<br />

edistää positiivista yhteistyötä eri<br />

ikäryhmien välillä ja tukea eri ikäryhmien<br />

työssä jaksamista sekä pidentää<br />

ja parantaa työurakehitystä.<br />

Haluamme myös varmistaa hiljaisen<br />

tiedon siirtymisen.<br />

Työpaikkoja löytyy muun muassa<br />

logistiikan, rakentamisen, sosiaali-<br />

ja terveysalan sekä ravintolaalan<br />

tehtävissä.<br />

Kaikki avoimet työpaikat<br />

löytyvät osoitteesta: sol.fi/<br />

henkilostopalvelut/tyonhakijoille/<br />

avoimet-tyopaikat<br />

TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ<br />

SOL pyrkii ennaltaehkäisemään tapaturmia<br />

ja vahinkoja turvattomuushavaintojen<br />

keräämisellä ja dokumentoinnilla.<br />

– Pyrimme saamaan kaikki läheltä<br />

piti –tilanteet analysoitua. Tarvittaessa<br />

tehdään uusia ohjeita tai korjaavia<br />

toimenpiteitä vastaavien tilanteiden<br />

toistumisen ehkäisemiseksi ja vahinkojen<br />

välttämiseksi, kehityspäällikkö<br />

Harri Emaus sanoo.<br />

Kaikki palaverit ja koulutustilaisuudet<br />

aloitetaan turvatuokioilla, joissa<br />

käsitellään sattuneita vahinkoja tai<br />

turvattomuushavaintoja.<br />

ONKO SINULLA<br />

MIELESSÄSI<br />

KINGI-IDEA?<br />

EI OLE merkitystä, onko ideasi<br />

pieni, suuri, villi, tavanomainen<br />

tai mitä tahansa siltä väliltä.<br />

Käytössämme on sähköinen<br />

ideaboxi, jonne voit käydä antamassa<br />

työhösi liittyvän kehitysehdotuksen<br />

ja kommentoida<br />

muiden antamia ideoita.<br />

ideatehdas.fi/sol<br />

Vuoden palkitut ideat<br />

Innovaatiokalastajat palkitsivat tänä<br />

vuonna Tytti Gröhnin ja Minna Länsimiehen,<br />

jotka lähettivät ideaboxiin huikean määrän<br />

ideoita, pieniä käytännönläheisiä toiminnan<br />

parannusehdotuksia sekä suuremman mittaluokan<br />

ideoita. Suurin osa niistä otettiin<br />

mukaan kehitysprosessiin. Piiritasolla palkinnon<br />

nappasivat SOL Pesulapalveluiden<br />

työntekijät, joiden aktiivisuus on jo johtanut<br />

käytännön toimenpiteisiin.<br />

www.solisti.fi 7


HENKILÖSTÖPALVELUT<br />

Hyvällä asenteella<br />

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa yli puolen<br />

Suomen sairaanhoidosta. SOL Henkilöstöpalveluiden kautta<br />

on saatu osaavia tekijöitä monenlaisiin töihin jo vuosien ajan.<br />

Teksti KARI MARTIALA Kuva VESA RANTA<br />

Kokemukset ovat olleet hyviä<br />

ja yhteistyö on muotoutunut<br />

vuosien varrella joustavaksi<br />

ja toimivaksi. Se, että tunnemme<br />

toisemme, helpottaa<br />

asiointia puolin ja toisin, Oulun yliopistollisen<br />

sairaalan työnjohtaja Heli<br />

Laurila sanoo.<br />

SOL Henkilöstöpalvelut on huolehtinut<br />

monipuolisista sairaalahuollon<br />

työtehtävistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin<br />

eri kohteissa jo vuodesta<br />

2009 alkaen.<br />

– Sairaala on vaativa ympäristö työskennellä<br />

ja kaikille se ei sovi. On oltava<br />

asiakaspalveluhenkinen ja osattava tarttua<br />

erilaisiin tehtäviin. Sairaalahuoltajan<br />

työssä on paljon erilaista osaamista<br />

vaativia osa-alueita, kuten siivousta<br />

sekä ruoka- ja vuodehuoltotehtäviä.<br />

Sairaalassa myös näkee ja kuulee<br />

monenlaista ja vaitiolovelvollisuus tulee<br />

muistaa koko ajan.<br />

Sairaalasiivouksessa pitää ymmärtää<br />

hyvä aseptiikka ja sen merkitys sairaalahygieniassa.<br />

Asiakkaan kohtaaminen<br />

on ensiarvoisen tärkeää ja se voi olla<br />

vaikeaa monissa eri tilanteissa esimerkiksi<br />

kuolevan potilaan tai päihteiden<br />

vaikutuksen alaisena käyttäytyvän henkilön<br />

kohdalla.<br />

– Tärkeintä työssä onnistumisessa<br />

on positiivinen, reipas ja avoin asenne,<br />

sekä halu oppia uutta. Pitää uskaltaa<br />

kysellä ja ottaa selvää työpisteestä,<br />

mutta osata myös ottaa ohjeita vastaan,<br />

Laurila kuvailee.<br />

Perusteellinen perehdytys<br />

Työntekijöille järjestetään säännöllisesti<br />

perehdytystilaisuuksia, joissa kerrotaan<br />

sairaalahuoltajan työstä ja käydään<br />

läpi muun muassa kulkureitit, työajat,<br />

pukutilat ja pääsääntöiset työtehtävät.<br />

– Vaitiolovelvollisuus ja esimerkiksi<br />

se, että olemme savuton sairaala, ovat<br />

keskeisiä asioita näissä perehdytystilaisuuksissa.<br />

Tilaisuuksissa myös työnjohtajat<br />

esittäytyvät uusille SOLin<br />

työntekijöille. Varsinainen perehdytys<br />

kuhunkin kohteeseen tapahtuu itse<br />

työpisteissä, Laurila kertoo.<br />

Vaativaan ja erityistä osaamista<br />

vaativiin kohteisiin on haastavaa saada<br />

uusia tekijöitä.<br />

– Pyrimme koko ajan perehdyttämään<br />

uusia osaajia eri kohteisiin, jotta<br />

osaavaa työvoimaa olisi koko ajan<br />

saatavilla.<br />

Rekrytointia edesauttaa asiakkaan<br />

toimintatapojen sekä siivousalueiden<br />

tuntemus.<br />

– Asiakkaiden tarkkaavainen kuunteleminen<br />

on todella tärkeää rekrytointiprosessia<br />

tehdessä, heidän todelliset<br />

tarpeensa ja toiveensa on otettava huomioon,<br />

SOLin esimies Tanja Mäkinen<br />

kuvailee.<br />

– Sairaanhoitopiiri vastaa työntekijöidemme<br />

perehdyttämisestä kohteeseen.<br />

Vaikka työntekijällämme olisi<br />

laitoshuoltajan koulutus ja runsaasti<br />

siivouskokemusta, on uudet työntekijämme<br />

perehdytettävä sairaalaympä-<br />

PUOLEN SUOMEN SAIRAALA<br />

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP<br />

vastaa 29 jäsenkuntansa erikoissairaanhoidon<br />

palveluista. Sairaanhoitopiirin sairaalan, Oulun<br />

Yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualue<br />

kattaa maantieteellisesti yli puolet Suomesta ja<br />

sen alueella asuu noin 741 000 ihmistä.<br />

Oulun yliopistollisessa sairaalassa,<br />

Oulaskankaan sairaalassa sekä Visalan<br />

sairaalassa hoidetaan vuosittain noin<br />

potilasta. Sairaalassa<br />

122 000<br />

työskentelee noin 6 600 asiantuntijaa.<br />

8 www.solisti.fi


Oulun yliopistollisen<br />

sairaalan työnjohtaja<br />

Heli Laurila (vas.)<br />

kertoo yhteistyön<br />

muotoutuneen vuosien<br />

saatossa hyvin toimivaksi<br />

ja joustavaksi.<br />

Vierellään SOLin esimiehet<br />

Tanja Mäkinen<br />

(oik.) ja Heidi Jurvelin.<br />

ristöön sekä siivottaviin alueisiin, hän<br />

jatkaa.<br />

Monipuolisia tehtäviä<br />

Oulun Yliopistollisessa sairaalassa,<br />

Tahkokankaan kehitysvammayksikössä,<br />

Oulun kaupunginsairaalassa sekä<br />

Peltolan psykiatrisilla osastoilla työskentelee<br />

kokoaikaisesti sairaalahuollon<br />

siivoustehtävissä keskimäärin parikymmentä<br />

vuokratyöntekijää kuukaudessa.<br />

– Lisäksi työntekijöitämme työskentelee<br />

Oysin Ravintokeskuksen keittiössä,<br />

lähetti- ja kuljetuspalveluissa sekä<br />

kahviotyöntekijöinä, Tanja Mäkinen<br />

kertoo.<br />

– Palveluosaajamme työskentelevät<br />

ravitsemistyöntekijän työtehtävissä,<br />

osallistuvat ruoanjakeluun, keräävät<br />

osastoilta tulevat tuotetilaukset sekä<br />

työskentelevät astiahuollossa.<br />

SOLin sairaalahuoltajat osallistuvat<br />

ylläpitosiivouksiin eri alueilla; leikkaussaleissa,<br />

poliklinikoilla, synnytyssaleissa,<br />

teho-osastoilla sekä röntgeneissä.<br />

– Vuodeosastoilla työtehtäviimme<br />

kuuluu hoitajien avustaminen ruoanjaossa<br />

sekä vuodehuolto lähes kaikilla<br />

osastoilla. Sen sijaan varsinaiseen<br />

potilaiden hoitotyöhön työntekijämme<br />

eivät osallistu.<br />

– Kuljetus hoitaa ruoka-, materiaali-,<br />

lääke-, pyykki-, välinehuolto- ja<br />

jätekuljetukset. Lähettikuljetus hoitaa<br />

saapuvan ja lähtevän postituksen lajittelua<br />

ja jakelua, sekä potilasasiakirjojen,<br />

näyte-, lääke-, veri- ja materiaalikuljetukset<br />

sairaalan sisällä.<br />

Perussiivouksia tehdään tarvittaessa,<br />

mutta pääasiassa niiden tekeminen keskittyy<br />

kesäkuukausille. l<br />

www.solisti.fi 9


SIIVOUSPALVELUT<br />

Suurtapahtumien<br />

tahtiin<br />

Seinäjoki on kesäaikaan monien suurtapahtumien kaupunki, siksi<br />

lakeuden pääkaupungissa osataan myös massatilaisuuksien<br />

puhtaanapito. SOLin tiimi on hoitanut tehokkaasti niin<br />

Tangomarkkinoiden, Provinssin kuin Asuntomessujen siivouksen.<br />

Teksti KARI MARTIALA Kuvat KARI MARTIALA ja SUSANNA MANU<br />

Tangolaulukilpailu järjestetään Kisa-<br />

Areenalla, jossa SOL on siivonnut aivan<br />

alusta lähtien. Juuri ennen suoraa<br />

lähetystä esiintymislavaa siivoamassa<br />

Benard Gathimba (vas.) ja Patrick Owusu.<br />

10 www.solisti.fi


Kun Suomessa vietetään kesäheinäkuussa<br />

parasta kesälomakautta,<br />

Seinäjoella tehdään<br />

töitä ja nautitaan samalla<br />

kesätapahtumien ainutlaatuisesta<br />

ilmapiiristä ja tunnelmasta. Kesän<br />

ensimmäinen suurtapahtuma oli Provinssi,<br />

jonka puhtaanapidosta SOL on<br />

huolehtinut aina siitä lähtien, kun palvelu<br />

on ulkoistettu, eli vuodesta 1989.<br />

Tänäkin kesänä SOL huolehti alueella<br />

normaalien puhtaanapitotehtävien<br />

ohella myös päivystystehtävistä.<br />

www.solisti.fi 11


SIIVOUSPALVELUT<br />

Satoja metrejä<br />

kultaista konfettia<br />

Tangokansan suurtapahtuman, Tangomarkkinoiden<br />

kanssa SOL on tehnyt<br />

yhteistyötä myös aivan alusta, vuodesta<br />

1985 alkaen. SOLin puhtaanapidon<br />

ammattilaiset huolehtivat muun<br />

muassa siitä, että miljoona tv-katsojaa<br />

tavoittavan Tangomarkkinoiden<br />

laulukilpailun estradi on suoran tvlähetyksen<br />

alkaessa kunnossa. Lava on<br />

siivottava uudelleen huolellisesti myös<br />

tv-lähetyksen päätyttyä, sillä uuden<br />

tangokuninkaan ja -kuningattaren<br />

kruunajaisissa lavalle ammutaan satoja<br />

metrejä kultaista konfettia. Tärkeä<br />

kohde on myös kymmenien tuhansien<br />

vieraiden kansoittama Tangokatu, jossa<br />

SOL huolehtii muun muassa WCtilojen<br />

siisteydestä.<br />

että messut ovat tulossa Seinäjoelle,<br />

halusin ehdottomasti päästä mukaan.<br />

Asuntomessut on hieno tapahtuma,<br />

josta me SOLilaiset nautimme itsekin,<br />

Antila kertoo.<br />

– Yhteispalaverissa Seinäjoen kaupungin<br />

ja Asuntomessuorganisaation<br />

kanssa he totesivat, että puhtaanapito<br />

on messuilla prioriteetti numero 1.<br />

Asuntomessuilla SOL vastasi alueen<br />

puhtaanapidosta ja jätehuollosta,<br />

Suez Suomi Oy toi alueelle käymälät.<br />

Lattioiden suojauksesta SOL huolehti<br />

yhdessä Maiseri Oy:n kanssa. Seinäjoen<br />

kaupungille osapuolet tekivät<br />

yhteistarjouksen.<br />

– Asuntomessut on SOLille hieno<br />

käyntikortti. Kun liikumme alueella<br />

värikkäissä vaatteissamme, jäämme<br />

väkisinkin ihmisille mieleen.<br />

Suunnittelu<br />

aloitetaan hyvissä<br />

ajoin ennen<br />

tapahtumaa.<br />

Asuntomessuilla myös<br />

opastetaan kävijöitä<br />

Kesän kolmas suurtapahtuma Seinäjoen<br />

Pruukinrannan Asuntomessut<br />

poikkesi ainutlaatuisuutensa vuoksi<br />

muista tapahtumista. Messuilla vieraili<br />

noin 130 000 kävijää. SOL kokosi messuille<br />

itsenäisen työryhmän, jonka henkilöt<br />

koulutettiin<br />

tuntemaan messualue<br />

perinpohjin.<br />

– Tavoitteenamme<br />

oli, että messuvieraat<br />

voivat kysyä<br />

punakeltaisilta henkilöiltämme<br />

mitä<br />

vain. Opiskelimme<br />

kartasta esimerkiksi<br />

talojen numerot<br />

sekä porttien ja toimipisteiden<br />

sijainnit.<br />

Vaikka olemme alueella siivoamassa,<br />

meillä pitää olla valmiudet palvella<br />

vieraita ja kyetä antamaan heille tietoa<br />

messuista, SOLin tilaussiivousryhmän<br />

vetäjä Anne-Mari Antila kertoo.<br />

Hänellä on kokemusta Asuntomessuista<br />

jo ennestään, sillä hän oli<br />

mukana kahdeksan vuotta sitten, kun<br />

Asuntomessut järjestettiin Vaasassa.<br />

– Vaasan messut onnistuivat hyvin ja<br />

siksi valmistauduimme hoitamaan Seinäjoen<br />

messut samalla tavalla. Tiesimme,<br />

mihin pitää panostaa. Kun kuulin,<br />

33 vuotta<br />

tilaussiivousta<br />

Tilaussiivousryhmä tekee suurtapahtumien<br />

ohella myös muita siivousprojekteja<br />

niin yksityisille henkilöille kuin<br />

yrityksille, kuten esimerkiksi rakennustyömaiden<br />

loppusiivouksia.<br />

– Olemme toimineet Etelä-Pohjanmaalla<br />

jo 33 vuotta<br />

ja ryhmällämme on<br />

todella hyvää osaamista<br />

näistä tehtävistä,<br />

Anne-Mari Antila<br />

kertoo.<br />

Työ suurissa tapahtumissa<br />

edellyttää<br />

hänen mukaansa tekijöiltä<br />

itsenäistä otetta<br />

ja maalaisjärkeä. Työ<br />

on intensiivistä ja vaikka<br />

perusta on sovittu<br />

yhdessä, jokainen joutuu omassa työssään<br />

toimimaan oma-aloitteisesti.<br />

– Asuntomessuilla saatu kokemus<br />

näkyy varmasti myös muissa asiakastehtävissä<br />

messujen jälkeenkin, sillä se<br />

antaa työntekijöille rohkeutta tehdä<br />

päätöksiä omassa työssään.<br />

Farmari-messut on ensi<br />

vuoden päätapahtumia<br />

Suurtapahtuma Farmari-messut<br />

koetaan Seinäjoella jälleen 2017.<br />

SOLin henkilökunnalla on jo<br />

Asuntomessujen tiukka tiimi. Vasemmalta<br />

oikealle palveluesimies Anne-<br />

Mari Antila ja palveluvastaavat Emmi<br />

Rinta-Erkkilä, Riina Lahtinen, Carita<br />

Iso-Aho, Piia Roth ja Suvi Antila.<br />

entuudestaan kokemusta tapahtumasta,<br />

sillä ne pidettiin Seinäjoella viimeksi<br />

2013.<br />

– Farmari-messut on erilainen messutapahtuma,<br />

sillä osa toiminnoista<br />

tapahtuu Seinäjoki Areenan ympäristössä.<br />

Ulkoalueet ovat haasteellisia,<br />

sillä meillä pitää olla autot ja tarvikkeet<br />

aina mukana, asiakkaita saattaa olla<br />

tuhansia päivässä, SOLin Kati Mäkelä<br />

kuvailee.<br />

Ensi vuoden tapahtuman suunnittelu<br />

käynnistetään asiakkaan kanssa jo<br />

tämän vuoden lopussa, joten valmistautumiseen<br />

käytetään aikaa puolisen<br />

vuotta.<br />

– Olin 2013 itse mukana kentällä<br />

ja se oli mukava kokemus. Esimiehenä<br />

täytyy pitää ”pulmaproblematiikasta”<br />

ja työt pitää olla organisoitu valmiiksi<br />

ennen kuin messut avataan. Pitää<br />

varautua kaikenlaisiin tilanteisiin,<br />

Mäkelä naurahtaa.<br />

12 www.solisti.fi


SOLin esimiehet Marjo Kivimäki,<br />

Kati Mäkelä ja Päivi Salokorpi<br />

kertovat, että suurtapahtumien<br />

palvelujen organisointi asiakkaan<br />

kanssa aloitetaan yleensä hyvissä<br />

ajoin, jopa puoli vuotta ennen<br />

h-hetkeä.<br />

”MINISTERITASON KIITOKSET<br />

SIISTEYDESTÄ”<br />

Tangomarkkinoiden<br />

kanssa on tehty<br />

yhteistyötä jo<br />

vuodesta 1985.<br />

SEINÄJOEN Asuntomessut <strong>2016</strong> sujuivat erittäin hyvin. Kävijämäärä<br />

oli noin 130 000, joka vastaa niin Asuntomessujen kuin Seinäjoen<br />

kaupungin odotuksia.<br />

– Asuntomessut saivat kiitosta sisällöstään ja monipuolisuudesta,<br />

ja juuri monipuolisuus oli Suomen Asuntomessujen ja Seinäjoen<br />

kaupungin keskeinen tavoite messuille. Messuvieraamme pitivät<br />

laatutasoa kauttaaltaan korkeana ja se antoi hyvän kuvan Seinäjoen<br />

seudun asuntorakentamisen hyvästä laadusta, Seinäjoen Asuntomessutoimiston<br />

projektipäällikkö Kirsi Joensuu kuvailee.<br />

Siivouksen osalta erityisesti aamut olivat tärkeitä siivoustoiminnassa.<br />

Alueen piti olla joka päivä valmiina vastaanottamaan messuvieraansa.<br />

– Ensimmäinen messuviikko oli kovin sateinen ja se asetti siivoustoiminnalle<br />

haasteita, mutta onneksi seuraavat viikot olivat<br />

aurinkoisia, Joensuu jatkaa.<br />

Siivoustyötä helpottivat hyvät matot ja muut suojat. WC-kontit<br />

olivat uusia ja toimivia.<br />

– Saimme asiakkailta kiitosta siisteydestä ja jopa ministeritason<br />

messuvieraamme kommentoi käytyään yleisölle tarkoitetussa<br />

WC:ssä, ettei ole missään messuilla koskaan nähnyt näin siistiä<br />

WC:tä.<br />

Yhteistyö SOLin tilaussiivousryhmän vetäjä Anne-Mari Antilan<br />

kanssa sujui Joensuun mukaan myös hienosti.<br />

– Anne-Mari soitti säännöllisesti minulle ja halusi varmistua, että<br />

asiat olivat kunnossa. Hänen työssään näkyi kokemus tällaisesta<br />

tapahtumien siivouksesta. Saimme SOLista erittäin asiakaspalveluhenkisen<br />

kuvan, he ymmärsivät, että työtä tehdään nimenomaan<br />

messuvieraille.<br />

www.solisti.fi 13


PALVELURATKAISUT<br />

– SOL sai palkkalistoilleen<br />

meidän kokeneet<br />

välinehuoltajamme<br />

ja ovat sen<br />

jälkeen sitten<br />

rekrytoineet<br />

uusia osaajia,<br />

Teknologian<br />

tutkimuskeskuksen<br />

laatuasiantuntija<br />

Hannele<br />

Sweins sanoo.<br />

Mikrobit vaativat<br />

puhtautta<br />

SOL hoitaa VTT:n välinehuoltoa. Tutkimusprosessien<br />

kannalta toiminta on kriittistä, epäpuhtaudet voivat<br />

pahimmillaan tuhota vuosien tutkimustyön tulokset.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuvat ANTERO AALTONEN<br />

VTT päätti ostaa välinehuollon<br />

ulkopuoliselta toimittajalta<br />

viisi vuotta sitten.<br />

– Yhteistyömme SOLin<br />

kanssa on sujunut mainiosti,<br />

Teknologian tutkimuskeskuksen laatuasiantuntija<br />

Hannele Sweins toteaa.<br />

– Kertoohan sen jo sekin, että nyt<br />

on menossa jo toinen sopimuskausi.<br />

Ulkoistamisen syyt olivat selvät.<br />

– Päätimme keskittyä omaan osaamiseemme<br />

eli tutkimustoimintaan ja<br />

samalla pystyimme vähentämään hallinnollisia<br />

töitä.<br />

VTT:llä tehtävän bioteknisen tutkimuksen<br />

avulla pyritään esimerkiksi<br />

korvaamaan teollisuudessa käytettäviä<br />

vaikeita kemiallisia prosesseja.<br />

– Osa projekteistamme on asiakasprojekteja<br />

muun muassa elintarviketeollisuudelle<br />

ja lisäksi teemme paljon<br />

esimerkiksi EU:n tai TEKES:n rahoittamaa<br />

julkisrahoitteista tutkimusta.<br />

– Ja kaikki toiminta on tietenkin<br />

luottamuksellista.<br />

Välinehuollolla on kriittinen rooli<br />

työnkulussa.<br />

14 www.solisti.fi


VTT:n SOLilaisia. (Vasemmalta) Välinehuoltajat Elena Golota ja<br />

Sayuri Hayashi, työpaikkaohjaaja Svitlana Maslova ja palveluesimies<br />

Lena Rosenström. – Osalla meistä oli välinehuoltajan<br />

koulutus jo ennestään ja muut ovat opiskelleet SOLin ja Amiedun<br />

järjestämässä oppisopimuskoulutuksessa ammattiin, Rosenström<br />

sanoo.<br />

Muualla voidaan kiirehtiä,mutta välinehuoltajat tekevät töitä<br />

huolellisesti ja tarkasti. – Jokainen astia tarkistetaan perusteellisesti<br />

pesun jälkeen, Sayuri Hayashi (alla) sanoo.<br />

– Tutkimustoiminnassamme käytetään<br />

paljon mikrobeja, jotka ovat<br />

hyvin herkkiä ja kuolevat helposti, jos<br />

niitä yritetään kasvattaa epäpuhtaissa<br />

astioissa. Jos näin kävisi, saattaisimme<br />

menettää jopa vuosien tutkimustyön<br />

tulokset.<br />

– Steriiliys on siis meille tärkeää,<br />

mutta sen lisäksi asioiden pitää olla<br />

vapaita kaikista ainejäämistä. Pesuohjelmamme<br />

ovatkin sen takia jopa<br />

pitempiä kuin sairaaloissa käytettävät,<br />

koska meillä on enemmän huuhteluita.<br />

Tilanteet vaihtelevat<br />

päivittäin<br />

Hannele Sweins korostaa, että välinehuoltajilta<br />

vaaditaan tiukkaa osaamista.<br />

– Projektit vaihtelevat ja välinehuoltajat<br />

keskustelevat tutkijoiden kanssa<br />

siitä, minkälaisia aineita tarvitaan kunkin<br />

tutkimuksen välineistön puhdistamiseen.<br />

Pitkän kokemuksen pohjalta<br />

he tietävät heti astian nähdessään, millaisen<br />

käsittelyn se vaatii.<br />

– Koko prosessin läpivienti eli esikäsittely,<br />

pesu, kuivaaminen, pakkaus ja<br />

Päätimme<br />

keskittyä omaan<br />

osaamiseemme.<br />

sterilointi saattaa toisinaan viedä parikin<br />

vuorokautta. Välinehuoltajien on<br />

siis suunniteltava työnkulkunsa tarkasti<br />

ja lisäksi tilanteet vaihtelevat päivittäin.<br />

Ulkoistamista helpotti se, että<br />

VTT:n palkkalistoilla olleet välinehuoltajat<br />

siirtyivät SOLin palvelukseen.<br />

– SOL sai siis palkkalistoilleen meidän<br />

kokeneet välinehuoltajamme ja<br />

ovat sen jälkeen sitten rekrytoineet ja<br />

kouluttaneet uusia osaajia. Perusvaatimuksena<br />

kaikille tulijoille on välinehuoltajan<br />

ammattitutkinto ja sen lisäksi<br />

tarvitaan paljon työpaikkakohtaista<br />

ohjausta. Kaikki toimintatavat on tietenkin<br />

myös hyvin dokumentoitu.<br />

Prosesseja valvotaan<br />

yhteistyössä<br />

Säännöllisiä tarkastuksia työn ohessa<br />

tehdään testilapuilla.<br />

– SOLilaiset kiinnittävät niitä astioihin<br />

pesun ajaksi. Niiden avulla voimme<br />

arvioida pesun tehokkuutta.<br />

– Meillä on noin kerran kuukaudessa<br />

tapaamisia SOLilaisten kanssa ja<br />

näissä palavereissa käydään läpi myös<br />

laatuasioita.<br />

Kerran vuodessa parinkymmenen<br />

tuhannen euron arvoiset pesukoneet<br />

myös testataan puolueettomalla labquality-testillä.<br />

– Siinä koeputken pohjalle kiinnitetään<br />

proteiinipitoista materiaalia ja ne<br />

pestään pesuaineella ja ilman. Kokeeseen<br />

osallistuu useita laboratorioita, joiden<br />

tuloksista tehdystä yhteenvedosta<br />

saamme tiedon siitä, miten tehokkaita<br />

omat koneemme ja pesumenetelmämme<br />

ovat. l<br />

www.solisti.fi 15


KIINTEISTÖPALVELUT<br />

Inkoo ostaa koko<br />

vesihuollon<br />

SOL vastaa kunnan vesihuollosta, aina vedenottamolta jätevesien<br />

puhdistamiseen. Kun ensimmäinen vuosi sopimuksesta on takana,<br />

kokemukset ovat molemmin puolin myönteisiä.<br />

Teksti JUHA PELTONEN Kuvat TIMO PORTHAN<br />

16 www.solisti.fi


Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan<br />

Inkoon kunnan ja SOLin<br />

yhteistyö alkoi jo viime vuosikymmenen<br />

vaihteessa kunnan<br />

ulkoalueiden hoidosta. Marraskuussa<br />

2015 SOLille siirtyi kilpailutuksen<br />

jälkeen kunnan koko vesihuolto,<br />

josta oli aiemmin huolehtinut kunnallinen<br />

liikelaitos. Kunnalla ei ole nyt<br />

yhtään omaa työntekijää vesihuollon<br />

tehtävissä ja kokonaisvastuu inkoolaisten<br />

vesihuollosta siirtyi SOLille kommelluksitta.<br />

– Haltuunottovaihe sujui yllättävänkin<br />

hyvin. Todella vähän oli sähläystä<br />

siitä, kuka tekee ja mitä tekee, kunnaninsinööri<br />

Ilkka Rissanen kiittelee.<br />

Nykyiseen sopimukseen sisältyy<br />

myös kunnan kaikkien kiinteistöjen<br />

tekninen huolto- ja korjaustoiminta.<br />

Inkoolla on hyvin erilaisia kiinteistöjä,<br />

kunnanviraston ja terveyskeskuksen<br />

lisäksi varsinkin kouluja ja päiväkoteja.<br />

Sitoutuminen on tärkeää<br />

Uusi hankintalaki kannustaa kuntia kilpailuttamaan<br />

osakokonaisuuksia, jotta<br />

pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus<br />

osallistua kilpailutuksiin. Ilkka Rissasen<br />

mielestä on kuitenkin parempi, että<br />

Etävalvontaa<br />

kehitetään<br />

yhdessä<br />

asiakkaan<br />

kanssa.<br />

Leif Helander mittaa<br />

pohjaveden syvyyden<br />

Inkoon vedenottamon<br />

vieressä elektronisella<br />

syvyysmittarilla.<br />

www.solisti.fi 17


KIINTEISTÖPALVELUT<br />

Päivystysilmoitukset<br />

kulkevat 24/7<br />

palvelukeskuksen<br />

Aurinkovoimalan<br />

kautta.<br />

yhdellä toimijalla on vastuu kokonaisuudesta.<br />

– Inkoo on suhteellisen pieni kunta.<br />

Sitoutumisen ja osaamisen kannalta<br />

on parempi, että tekijät kokevat, että<br />

”tämä on meidän kunta, me hoidetaan<br />

tätä”.<br />

Kokonaisratkaisun ja viisivuotisen<br />

sopimuksen ansiosta kunta hyötyy<br />

myös henkilöstön pysyvyydestä.<br />

– Tekijöiden on tunnettava paikat,<br />

koska kyse on operatiivisesta toiminnasta<br />

pelkän huollon sijaan. Siihen<br />

kuuluvat huolehtiminen asukkaista ja<br />

ympäristöstä, Rissanen sanoo.<br />

Paikallistuntemuksen takaa vesihuollon<br />

ympärivuorokautinen<br />

päivystysvastuu, jossa vasteaika on<br />

30 minuuttia. SOLin palveluesimies<br />

Olli Rautsi kertoo kaikkien vesihuoltoa<br />

tekevien SOLilaisten olevan mukana<br />

päivystyskierrossa ja asuvan alle<br />

puolen tunnin säteellä vedenottamolta.<br />

– Hälytystehtäviä on viikoittain.<br />

TOIMINTOJA KEHITETÄÄN YHDESSÄ<br />

VESIHUOLLOSSA korjaussuunnitelmat ulottuvat jopa<br />

25 vuoden päähän. Inkoossa on sama tilanne kuin<br />

useimmissa kunnissa; edessä on isoja investointeja<br />

vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukseen.<br />

Pitkän tähtäyksen suunnitelmia eli PTS-hankkeita<br />

auttavat sähköiset huoltokirjajärjestelmät. SOL on tuomassa<br />

niiden käytön Inkooseenkin.<br />

– PTS-suunnitelmia on tehty yhdessä kunnan<br />

kanssa, meiltä tulevat havainnot verkoston kunnosta<br />

niiden pohjaksi. Yhdenmukaiset käytännöt raportointijärjestelmissä<br />

ovat todella tärkeitä, Olli Rautsi sanoo.<br />

SOLilla ja Inkoon kunnalla on yhteinen kehitysprojekti<br />

myös verkoston etävalvonnan lisäämisessä.<br />

Tiheimmän asutuksen alueella pumppaamot ovat jo<br />

etävalvonnan piirissä, mutta se on vasta pieni osa noin<br />

30:sta pumppuasemasta. Noin puolet inkoolaisista<br />

asuu vesijohtoverkoston alueella, varsinkin keskustaajamassa<br />

ja Degerbyssä. Kunnassa on paljon myös<br />

loma-asutusta etenkin saaristossa, jonne verkosto ei<br />

ulotu.<br />

– Ensin rakennusautomaatiojärjestelmän piiriin<br />

pyritään saamaan runkolinjat, Rautsi lisää.<br />

18 www.solisti.fi


‹ Inkoon 30-vuotiaalla<br />

vesitornilla on käyttöikää<br />

vielä runsaasti. SOLin<br />

palveluesimies Olli Rautsi<br />

(vas.), Inkoon tekninen<br />

johtaja Alexandra Forsén ja<br />

palveluohjaaja Mikael Westerholm<br />

ja palveluvastaava<br />

Leif Helander (oik.) tarkastavat<br />

paikat ennen vuosittaista<br />

vesitornin pesua.<br />

› Leif Helander tarkistaa<br />

säännöllisesti veden<br />

pH-arvon Inkoon<br />

vedenottamolla.<br />

Hälytys tulee ensin SOLin 24/7 palvelevaan<br />

Aurinkovoimalaan ja sieltä<br />

meille. Useimmiten kyse on ihmisen<br />

aiheuttamasta tilanteesta, mutta automaattiset<br />

hälytyslaitteet kertovat myös<br />

pumppujen pysähdyksistä ja veden pinnan<br />

ylärajojen ylityksistä.<br />

– Päivystystehtävien määrää seuraamalla<br />

voidaan arvioida, kuinka<br />

hyvin olemme tehneet työmme, Rautsi<br />

sanoo.<br />

Helppoa budjetointia<br />

Haastatteluhetkellä vasta viisi viikkoa<br />

Inkoon teknisen johtajan virassa ollut<br />

Alexandra Forsén hyppäsi liikkuvaan<br />

junaan kunnan talousarvion laadinnassa,<br />

joka varsinkin syksyisin työllistää<br />

johtavia viranhaltijoita.<br />

– En ole taloustieteilijä. Paljon on<br />

vielä oppimista, hän huokaa.<br />

Inkoon ja SOLin palvelusopimuksen<br />

ansiosta vesihuollon budjetointi on kuitenkin<br />

helppoa.<br />

– Talousarvio on helppo tehdä, kun<br />

kuukausierä on ennalta tiedossa. Korjaukset<br />

tietenkin budjetoidaan erikseen,<br />

Forsén sanoo.<br />

Hän toteaa yhteistyön SOLin kanssa<br />

toimivan hyvin.<br />

– Se on iso työtaakka meiltä pois.<br />

Kuukausipalavereissa ja huoltokirjojen<br />

välityksellä tilannetta on helppo seurata.<br />

Hänen mukaansa kuntalaisilta ei<br />

juuri tule palauteta kunnallistekniikan<br />

toimivuudesta eikä kiinteistöjen kunnosta.<br />

Senkin voi tulkita osoitukseksi<br />

hyvin tehdystä työstä, mutta kuntalaiset<br />

harvoin kiinnittävät huomiota perusinfraan.<br />

– Herkemmin kuntalaiset reagoivat<br />

puistojen, teiden ja yleisten alueiden<br />

kuntoon, Forsén sanoo.<br />

Vesiverkoston ja kiinteistöjen kunnon<br />

osalta palaute tulee yleensä kunnan<br />

henkilöstön kautta, esimerkiksi<br />

kouluja koskien opettajilta. l<br />

– PTS-suunnitelmia<br />

on<br />

tehty yhdessä<br />

kunnan kanssa,<br />

meiltä tulevat<br />

havainnot<br />

verkoston<br />

kunnosta niiden<br />

pohjaksi.<br />

Yhdenmukaiset<br />

käytännöt<br />

raportointijärjestelmissä<br />

ovat todella<br />

tärkeitä, Olli<br />

Rautsi sanoo.<br />

INKOOSSA ON<br />

ASUTTU MUINOINKIN<br />

INKOO on kaksikielinen vajaan<br />

6 000 asukkaan kunta 60<br />

kilometrin etäisyydellä Helsingistä<br />

länteen. Maapinta-alaa on<br />

kaikkiaan 350 neliökilometriä ja<br />

meripinta-alaa 500 neliökilometriä.<br />

Monet inkoolaiset käyvät<br />

töissä pääkaupunkiseudulla ja<br />

kesäisin asukaslukua lisäävät<br />

tuhansien saariston vapaa-ajan<br />

asuntojen asukkaat. Ensimmäiset<br />

havainnot ihmisasutuksesta<br />

alueella ovat peräti 10 000<br />

vuoden takaa ja viimeistään keskiajalla<br />

Inkoo sai pysyvän asutuksen.<br />

Pitäjän nimi mainittiin<br />

ensimmäisen kerran asiakirjoissa<br />

vuonna 1335, mitä pidetään<br />

kunnan perustamisvuotena.<br />

Suomen ensimmäiset perunat<br />

rantautuivat aikanaan Inkooseen<br />

saksalaisten ruukkityöläisten<br />

mukana 1700-luvulla. Osa<br />

kunnasta kuului Neuvostoliitolle<br />

luovutettuun Porkkalaan alueeseen<br />

ja alueiden palauttamisen<br />

jälkeen Inkooseen liitettiin myös<br />

silloinen Degerbyn kunta.<br />

www.solisti.fi 19


YHTEISKUNTA<br />

Mahdollisimman paljon<br />

liikkumavaraa olisi jätettävä<br />

yrityskohtaisille ratkaisuille.<br />

JUHAPEKKA JORONEN NÄKEE VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ:<br />

Viennin menestyksen<br />

matkassa<br />

Vientiteollisuuden menestys poikii työtä myös palvelualoille, toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen muistuttaa. Hän perää yhteiskunnalta toimia nuorten<br />

työllistämisen edistämiseksi ja kehottaa päättäjiä harkitsemaan uudelleen<br />

ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksuja.<br />

Teksti KIMMO KALLONEN Kuva TIMO PORTHAN<br />

SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen<br />

näkee Suomen talouden<br />

viimeaikaisen kehityksen<br />

varovaisen optimistisesti. Valo<br />

pilkahtaa tunnelin päässä, mutta oikeaan<br />

kasvuun on vielä matkaa.<br />

– SOLin kaltaisen palveluliiketoiminnan<br />

menestys on kiinni siitä, miten<br />

muulla elinkeinoelämällä menee.<br />

Isommassa kuvassa olemme kaikki riippuvaisia<br />

viennistä. Sisämarkkinoilla on<br />

iso merkitys työllistämisen kannalta ja<br />

heiveröisen kasvun ylläpitäjänä, mutta<br />

isoissa ratkaisuissa valtiojohdon on<br />

kuunneltava herkällä korvalla vientiteollisuuden<br />

ääntä, Joronen sanoo.<br />

– Tässä mielessä esimerkiksi laivanrakennusteollisuuden<br />

viimeaikaisilla<br />

suurtilauksilla on kokoaan suurempi<br />

merkitys. Ne tuovat työpaikkoja ja<br />

hyvinvointia paitsi telakkateollisuudelle<br />

20 www.solisti.fi


ja alihankkijoille, myös laajasti palveluelinkeinoille.<br />

Vastaavia hyviä uutisia<br />

tarvittaisiin nyt kovasti myös muille<br />

vientiteollisuuden toimialoille.<br />

Uutta sopimisen kulttuuria<br />

Joronen edustaa palvelutoimialoja<br />

Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n<br />

hallituksessa. Työmarkkinoiden neuvottelumallit<br />

elävät voimakasta murrosvaihetta.<br />

Kovalla väännöllä aikaansaadun<br />

kilpailukykysopimuksen jälkeen EK ei<br />

enää neuvottele työmarkkinoiden, saati<br />

tulopolitiikan kokonaisratkaisuista.<br />

Neuvottelut käydään liittokohtaisesti,<br />

ja Jorosen mielestä mahdollisimman<br />

paljon liikkumavaraa olisi jätettävä yrityskohtaisille<br />

ratkaisuille.<br />

– Työmarkkinoilla ja työyhteisöissä<br />

tarvitaan uudenlaisia asenteita. Onnistumiset<br />

ja positiiviset uutiset ruokkivat<br />

uusia onnistumisia. Jos vain kovasti<br />

valitetaan ja riiputetaan päätä, se on<br />

pitkä ja tuskainen tie.<br />

- Onnistumiset<br />

ja positiiviset<br />

uutiset ruokkivat<br />

uusia<br />

onnistumisia.<br />

Jos vain kovasti<br />

valitetaan ja<br />

riiputetaan<br />

päätä, se on pitkä<br />

ja tuskainen<br />

tie, Juhapekka<br />

Joronen toteaa.<br />

– Kilpailukykysopimus oli raskaan<br />

neuvotteluprosessin tulos, mutta korkeintaan<br />

kohtuullinen päänavaus. Palvelualan<br />

yrityksenä emme pysty niitä<br />

täysmääräisesti hyödyntämään, koska<br />

tunti on kuitenkin myytävä asiakkaalle.<br />

Monet pienet ja keskisuuret yritykset<br />

eivät ymmärtäneet lainkaan tätä kikykeskustelua,<br />

jota käytiin lähinnä prosessiteollisuuden,<br />

teollisuuden suurten<br />

työntekijäjärjestöjen ja maan hallituksen<br />

kesken, Joronen sanoo.<br />

Suomen Yrittäjät on puoltanut voimakkaasti<br />

yritysten johdon ja henkilöstön<br />

välistä vuoropuhelua sekä työntekijöiden<br />

osallistumista yrityksen hallintoon.<br />

Juhapekka Joronen allekirjoittaa<br />

tämän näkemyksen, mutta varoittaa<br />

myös byrokratian riskeistä.<br />

– SOLin johtoryhmätyöskentelyyn<br />

osallistuu myös työntekijöiden edustajia,<br />

ja palveluesimiesten näkemyksiä<br />

kuunnellaan tarkasti, koska heillä on<br />

paras mahdollinen tuntuma asiakkaisiin.<br />

Henkilöstön edustus yrityksen<br />

hallituksessa toisi varmasti uutta näkemystä<br />

johtamiseen, mutta täytyy muistaa,<br />

että hallitus joutuu tekemään myös<br />

vaikeita päätöksiä ja kantamaan niistä<br />

vastuun.<br />

– Jos henkilöstön osallistuminen<br />

päätöksentekoon voidaan toteuttaa<br />

ilman ylimääräistä byrokratiaa, niin ei<br />

minulla mitään sitä vastaan ole. Kannatan<br />

lämpimästi henkilöstön osallistumismahdollisuuksien<br />

laajentamista,<br />

mutta käytännön toteutustavat on<br />

paras ratkaista yritys- ja tapauskohtaisesti.<br />

Tarvitaan uudenlaista sopimisen<br />

kulttuuria, Joronen pohtii.<br />

Työllistämiskynnystä<br />

madallettava<br />

Suomalaisen yhteiskunnan suurimpia<br />

ongelmia on työttömien nuorten<br />

suuri määrä. Yritysten näkökulmasta<br />

yksi suurimpia nuorisotyöttömyyden<br />

syitä on korkea työllistämisen kynnys.<br />

Rakennusalan työmarkkinajärjestöt<br />

ovat tarttuneet ongelmaan mahdollis-<br />

www.solisti.fi 21


YHTEISKUNTA<br />

tamalla nuorille puolen vuoden harjoittelujaksoja<br />

selkeästi työehtosopimusten<br />

vähimmäispalkkaa pienemmällä ansiolla.<br />

Juhapekka Joronen puoltaa tällaisia<br />

kokeiluja myös muilla toimialoilla.<br />

– Tämähän on tietynlainen oppisopimusratkaisu<br />

ja aitoa työssä oppimista.<br />

Jokseenkin kaikki työtehtävät<br />

edellyttävät nykyisin erikoisosaamista<br />

ja kokemusta, jota kenelläkään suoraan<br />

koulun penkiltä tulevalla ei ole. Uuden<br />

työntekijän perehdyttäminen vie aina<br />

resursseja ja maksaa rahaa. Nuorelle<br />

tällainen puolen vuoden palkallinen<br />

harjoittelu antaa tilaisuuden nähdä,<br />

onko tämä hänen alansa vai onko<br />

parempi suuntautua muualle.<br />

SOLille Joronen ei kuitenkaan näe<br />

rakennusalan mallia tarpeellisena.<br />

– Meillä perusteellinen koulutus ja<br />

perehdyttäminen työtehtäviin kuuluu<br />

joka tapauksessa olennaisena osana<br />

uusien työntekijöiden rekrytointiin,<br />

mutta nuorten työllistäminen on niin<br />

tärkeä asia, että sen edistämiseksi<br />

kannattaa kokeilla kaikenlaisia uusia<br />

juttuja.<br />

Opiskelijat tarvitsevat<br />

osa-aikatöitä<br />

SOL yhtiöiden palveluksessa työskentelee<br />

paljon osa-aikaisia, muun muassa<br />

opiskelijoita. Joronen on huolestunut<br />

erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden<br />

toimeentulosta, kun yliopistot<br />

ja korkeakoulut ottavat käyttöön<br />

lukukausimaksut, eivätkä esimerkiksi<br />

stipendijärjestelmät riitä kompensoimaan<br />

Suomessa elämisen ja opiskelun<br />

kustannuksia.<br />

– Tässä kysymyksessä on vähintään<br />

kaksi lähestymistapaa. Esimerkiksi<br />

meillä työskentelee todella paljon ulkomaalaisia<br />

korkeakouluopiskelijoita,<br />

joille nämä osa-aikatyöt ovat välttämätön<br />

toimeentulon lähde. Enkä ajattele<br />

tätä pelkästään SOLin näkökulmasta.<br />

Ongelma koskettaa monia muitakin<br />

aloja, joilla osa-aikaisia työntekijöitä<br />

tarvitaan. Sitä paitsi Suomi tarvitsee<br />

tulevaisuudessakin näiden nuorten fiksujen<br />

ihmisten työpanosta. Kansainvälisten<br />

opiskelijoiden ylläpito ei ole niin<br />

kallista, etteikö Suomella olisi siihen<br />

varaa. l<br />

LIIKEVAIHTO OLI<br />

VUONNA <strong>2016</strong><br />

300<br />

MILJOONAA.<br />

TAVOITE<br />

VUODELLE<br />

2025<br />

ON MILJARDI<br />

EUROA.<br />

13 000<br />

TYÖNTEKIJÄÄ,<br />

JOISTA<br />

8 000<br />

SUOMESSA.<br />

SOL KASVAA<br />

JA PARANTAA<br />

TULOSTAAN<br />

SOL kasvattaa tänä vuonna selvästi<br />

liikevaihtoaan ja parantaa kannattavuuttaan.<br />

Erityisen myönteistä<br />

on Juhapekka Jorosen mukaan<br />

ollut henkilöstöpalvelujen ja kansainvälisten<br />

toimintojen kehitys.<br />

SOL Henkilöstöpalvelujen liikevaihto<br />

kasvaa edellisvuodesta noin<br />

50 prosenttia.<br />

– Meillä on hyvä tekemisen meininki.<br />

Henkilöstöpalvelujen markkinat<br />

Suomessa toki kasvavat, mutta<br />

eivät missään tapauk sessa tuollaista<br />

vauhtia. Se tarkoittaa, että<br />

olemme mukavasti onnistuneet<br />

kasvattamaan markkinaosuuttamme.<br />

Olemme nyt henkilöstövuokrauksessa<br />

kahdeksanneksi suurin<br />

toimija Suomessa, Joronen kertoo.<br />

Myös kansainvälisesti SOL<br />

kasvaa noin kymmenen prosentin<br />

vuosivauhtia.<br />

Nuorten työllistämisen<br />

edistämiseksi pitää<br />

kokeilla kaikkia keinoja.<br />

– Ruotsin yksikkö etenee oikein<br />

hyvin ja Virossa olemme menestyneet<br />

alusta alkaen. Myös Venäjällä,<br />

erityisesti Moskovassa on päästy<br />

kovaan kasvuun. Venäjän talous ei<br />

vielä näytä elpymisen merkkejä. Kasvu<br />

on tulosta meidän hyvästä työstämme<br />

siellä. Olemme onnistuneet<br />

saamaan isoja, hyviä asiakkaita.<br />

– Kun referenssit ovat kunnossa,<br />

olemme onnistuneet laajentamaan<br />

toimintaamme muun muassa Novosibirskiin<br />

ja Uljanovskiin. Asiakkaamme<br />

ovat pääasiassa kansainvälisiä<br />

teollisuusyrityksiä, kuten japanilaisia,<br />

ranskalaisia ja amerikkalaisia eri teollisuuden<br />

aloilta.<br />

Venäjällä SOL on aika ajoin kohdannut<br />

myös vastoinkäymisiä. Juhapekka<br />

Joronen myöntää, että aina ei<br />

ole aurinko paistanut.<br />

– Usko on ollut koetuksella, mutta<br />

kun olen itse ollut niin sitoutunut kansainvälistymiseen,<br />

on jatkettu kovaa<br />

työntekoa ja luotettu, että ennen pitkää<br />

se palkitsee.<br />

Venäjälle aikoville yrityksille Jorosella<br />

on kaksi kokemuksesta juontuvaa<br />

vinkkiä:<br />

– Ensinnäkin, älä osta valmista<br />

yritystä, vaan perusta itse. Toiseksi,<br />

mene suoraan Moskovaan. Pietari on<br />

lähellä ja houkuttelee, mutta Venäjän<br />

keskus on Moskova, ja taloudellinen<br />

aktiviteetti kumpuaa sieltä.<br />

SOL on asettanut tavoitteekseen<br />

kasvattaa liikevaihtoaan miljardiin<br />

euroon vuonna 2025. Viime vuodet<br />

ovat olleet hitaan kasvun aikaa, mutta<br />

tänä vuonna yhtiöryväs harppaa selvästi<br />

eteenpäin.<br />

– Liikevaihtomme tulee tänä vuonna<br />

olemaan 300 miljoonan euron<br />

suuruusluokkaa, ja liikevaihdon kasvu<br />

näkyy myös tuloksessa, Joronen<br />

sanoo.<br />

22 www.solisti.fi


TURVALLISUUSPALVELUT<br />

– Kameravalvonnalla<br />

päästään<br />

kokoaikaisuuteen,<br />

mikä<br />

piirivartioinnilla<br />

ei koskaan ole<br />

mahdollista,<br />

Perkiömäki<br />

sanoo.<br />

24/ 7<br />

Kameravalvonta<br />

korvaa piirivartiointia<br />

Kameravalvonta vähentää turhia hälytyksiä ja tarkkailee tiloja 24/7.<br />

Vartija saadaan kohteeseen silloin, kun häntä todella tarvitaan.<br />

Teksti JUHA PELTONEN Kuvat MIKAELA LÖFGREN<br />

www.solisti.fi 23


TURVALLISUUSPALVELUT<br />

Kameravalvonta yleistyy perinteisen<br />

piirivartioinnin vaihtoehtona.<br />

– Asiakkaalle syntyy kustannussäästöä,<br />

ja valvonta on<br />

kokoaikaista, SOLin Aurinkovoimalan<br />

palveluesimies Pasi Perkiömäki<br />

sanoo.<br />

– Järjestelmä osaa myös analysoida<br />

tilannetta asiakkaan tiloissa. Esimerkiksi<br />

jos jokin objekti on liian kauan<br />

jossakin ei-toivotussa paikassa, kuten<br />

hätäuloskäynnin tukkeena, järjestelmältä<br />

tulee meille hälytys ja meillä alkaa<br />

toiminta asiakkaan kanssa ennalta sovitun<br />

mukaisesti.<br />

Aurinkovoimala on SOLin Hämeenlinnassa<br />

sijaitseva palvelukeskus, jonne<br />

kuva ympäri maata sijaitsevista valvontakohteista<br />

välittyy. Kameravalvonta<br />

muuttaa vartioinnin toimintatapaa ja<br />

Perkiömäen mukaan vartijan työn mielekkyys<br />

lisääntyy.<br />

– Vartijoiden koulutus keskittyy<br />

koviin tilanteisiin. Piirivartioinnissa voi<br />

olla varuillaan olon herpaantumisen<br />

riski, koska kovia tilanteita on niin<br />

vähän. Kameravalvonnan kautta tiedetään<br />

jo kohteeseen mentäessä, että vartijaa<br />

tarvitaan ja tilanne on päällä.<br />

Kameravalvonta mahdollistaa<br />

myös turhien hälytysten tunnistamisen<br />

kohteessa käymättä. Esimerkiksi<br />

toimistorakennuksissa on tyypillisesti<br />

paljon eri aikaan liikkuvia ihmisiä, jotka<br />

ovat kohteessa täysin oikeutetusti.<br />

Kameroiden avulla heidät voidaan<br />

tunnistaa.<br />

Kaikki palvelupyynnöt<br />

tallentuvat<br />

tietokantaan.<br />

Linjoilla palveluohjaaja<br />

Arja<br />

Sopanen.<br />

Valvontakamera<br />

tunnistaa<br />

rekisterinumerot.<br />

- Ympärivuorokautinen<br />

päivystys on<br />

saanut asiakkailta<br />

hyvän<br />

vastaanoton,<br />

henkilöstöneuvottelija<br />

Minna Kivi<br />

sanoo.<br />

24/7<br />

AURINKOVOIMALA SAA<br />

ASIAKASPALVELUA YMPÄRI<br />

VUOROKAUDEN OLI KYSYMYS<br />

SITTEN HENKILÖSTÖ-, SIIVOUS-,<br />

KIINTEISTÖ-, TOIMITILA-,<br />

PESULA- TAI<br />

VARTIOINTIPALVELUISTA.<br />

Kamerajärjestelmä<br />

räätälöidään<br />

kohteeseen.<br />

24 www.solisti.fi


Perkiömäen mukaan suuri ihmismäärä<br />

kohteessa lisää myös hälytysjärjestelmän<br />

käyttövirheitä. Väärä käyttö<br />

on yleisempää kuin laitevika järjestelmässä.<br />

– Nämä tilanteet voidaan tunnistaa<br />

kuvan perusteella, eikä vartijaa tarvitsekaan<br />

lähettää, Perkiömäki sanoo.<br />

Valvonta räätälöidään<br />

asiakkaalle<br />

Kamerajärjestelmä rakennetaan aina<br />

asiakkaalle räätälöidysti. Toimistorakennuksen<br />

valvontaan käytetään tavallisesti<br />

10-15 kameraa, joista osa on ulkona ja<br />

osa kohteessa sisällä. Ulkokamerat ovat<br />

säänkestävissä lämmitetyissä koteloissa,<br />

joten järjestelmä ei ole altis toimintahäiriöille.<br />

Kuvan lähettäminen valvomoon<br />

edellyttää toimivaa tietoverkkoa.<br />

– Asiakkaan kanssa määritellään<br />

Liikkeestä aktivoituvat<br />

kamerat suodattavat<br />

valvomoon vain<br />

tarpeellisen tiedon.<br />

toimenpiteet sen varalta, että verkko ei<br />

toimi, Perkiömäki sanoo.<br />

Räätälöity järjestelmä sallii asiakkaan<br />

valita, mitä kohteessa halutaan<br />

valvoa. Tyypillisiä kiinnostuksen kohteita<br />

ovat sisääntuloportit, lastauslaiturit,<br />

aulatilat ja ovien edustat.<br />

Liikkeestä aktivoituvat kamerat suodattavat<br />

valvomoon vain tarpeellisen<br />

tiedon.<br />

– Kameravalvonnalla päästään kokoaikaisuuteen,<br />

mikä piirivartioinnilla ei<br />

koskaan ole mahdollista, Perkiömäki<br />

sanoo.<br />

Kamerajärjestelmien mahdollistama<br />

analytiikka kehittyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa<br />

valvontajärjestelmään voi olla<br />

yhdistetty esimerkiksi automaattinen<br />

kasvojen tunnistus, mikä helpottaa<br />

luvallisten liikkujien toimintaa kohteessa.<br />

l<br />

AURINKOVOIMALA<br />

ON PALJON ENEMMÄN<br />

KUIN HÄLYTYSKESKUS<br />

HÄMEENLINNASSA sijaitsevaan<br />

24/7 palvelevaan Aurinkovoimalaan<br />

voivat ottaa yhteyttä<br />

kaikki SOLin asiakkaat oli kysymys<br />

sitten henkilöstö-, siivous-,<br />

kiinteistö-, toimitila-, pesula- tai<br />

vartiointipalveluista.<br />

– Aurinkovoimalamme ei ole<br />

todellakaan mikään perinteinen<br />

hälytyskeskus. Kertyneet<br />

kokemukset ovat olleet hyviä.<br />

Ympärivuorokautinen palvelu<br />

on selkeästi etu asiakkaillemme,<br />

SOLin asiakkuus- ja kehitysjohtaja<br />

Lauri Leppä sanoo.<br />

Kaikkien asiakkaiden ajantasaiset<br />

tiedot tallennetaan<br />

nyt tietokantoihin ja ovat siellä<br />

Aurinkovoimalan moniosaajien ja<br />

tarvittaessa muidenkin käytettävissä.<br />

– Aurinkovoimalan työntekijät<br />

ovat perehtyneet kaikkiin palveluihimme<br />

ja lisäksi kaikilla heillä<br />

on tietenkin työssä tarvittava<br />

vartijan koulutus.<br />

– Pystymme siis hyvinkin<br />

nopealla toimitusajalla reagoimaan<br />

asiakkaalta tulleisiin<br />

lisätyöpyyntöihin ja uusiin tilauksiin<br />

sekä ratkaisemaan muita<br />

yllättäviä tilanteita, puhuttiin<br />

sitten vesivahingosta kiinteistössä,<br />

sairaslomatuurauksesta<br />

tai laivan hyttiin unohtuneesta<br />

lompakosta.<br />

Uusi toimintamalli vapauttaa<br />

myös asiakkaan yhteyshenkilön<br />

viettämään vapaata silloin, kun<br />

on sen aika.<br />

– Tavoite on se, ettei ketään<br />

häiritä työasioilla vapaalla sairaslomasta<br />

puhumattakaan.<br />

Tämä lisää työntekijöidemme<br />

työhyvinvointia ja antaa heille<br />

mahdollisuuden ladata akkujaan<br />

rauhassa, minkä uskon taas<br />

näkyvän erinomaisena palveluna<br />

sitten, kun arki koittaa.<br />

www.solisti.fi 25


PALVELURATKAISUT<br />

Huikeista unelmista<br />

tuli totta<br />

Samaan aikaan kun Tuurin kyläkaupan ja SOLin sopimus<br />

täyttää 20 vuotta, Kyläkauppa juhlii jo 40-vuotista taivaltaan.<br />

Ensimmäinen sopimus kattoi 3 500 neliötä. Nyt hoidettavia<br />

neliöitä on yli 90 000 ja lisää on tulossa.<br />

Teksti KARI MARTIALA Kuvat TEIJA PEKKALA<br />

Kyläkaupan ja sen ympärille<br />

kasvaneen lähes sadan yrityksen<br />

kauppakylän ainutlaatuista<br />

ja välitöntä tunnelmaa on<br />

mahdotonta kuvata sanoin.<br />

Suomen halvin hintataso, onnistunein<br />

valikoima ja ystävällisin palvelu takaavat<br />

asiakastyytyväisyyden. Kyläkauppa<br />

on tunteiden ja tarinoiden tyyssija<br />

– takametsien tavarataloihme. Ja yhtä<br />

tunnettu kuin itse Kyläkauppa on sen<br />

kyläkauppias Vesa Keskinen, tuttu<br />

tv:stä ja monista sarjassaan Suomen<br />

suurimpiin lukeutuvista tempauksistaan.<br />

Miljoona-alkuiset tapahtumat<br />

tunnistaa jokainen suomalainen.<br />

Veljekset Keskinen Oy ja SOL allekirjoittivat<br />

ensimmäisen kiinteistöpalvelusopimuksen<br />

kesäkuussa 1996. Tällä<br />

hetkellä SOLin palveluksessa Tuurin<br />

komeassa Kyläkaupassa, Suomen suurimmassa<br />

tavaratalossa, työskentelee<br />

noin 30 henkilöä.<br />

Aihetta juhlaan<br />

Kyläkauppias Vesa Keskinen, kiinteistöja<br />

turvallisuuspäällikkö Mika Hannonen,<br />

SOLin hallituksen puheenjohtaja<br />

Anu Eronen sekä Tuurissa työskentelevät<br />

SOLin työntekijät kokoontuivat<br />

lämminhenkiseen tilaisuuteen juhlistamaan<br />

pitkää yhteiseloa.<br />

Eronen muisteli, miten yhteistyö<br />

Tuurin kanssa käynnistyi.<br />

– Kiersimme alueella ja Vesa kertoi,<br />

miten hän näkee Tuurin tulevaisuuden.<br />

Ne olivat huikeita visioita ja ajattelin,<br />

että voi kun hänen unelmansa toteutuisivat.<br />

Vesalla oli näkemys ja tahtotila<br />

palvella suomalaisia uudella tavalla,<br />

järkevällä hinnoittelulla ja hyvällä laadulla.<br />

On hienoa nähdä, miten Vesa on<br />

nyt toteuttanut sen, mitä hän silloin<br />

suunnitteli.<br />

– Toivon, että yhteistyö jatkuu myös<br />

seuraavat 20 vuotta ja sitä voitaisiin<br />

Te olette arjen<br />

sankareita.<br />

myös laajentaa uusille alueille. Meillä<br />

on nykyään hyvin monipuolinen palveluvalikoima<br />

ja asiakkaillemme räätälöityihin<br />

palveluratkaisuihin voi kuulua<br />

niin kiinteistöhuoltoa kuin vartiointia,<br />

pesulapalveluja, siivousta, henkilöstöpalveluja<br />

ja muita erilaisia toimitilapalveluja.<br />

Arvosta omaa työtäsi<br />

Tilaisuudessa palkittiin pitkään Tuurissa<br />

työskennelleitä SOLin työntekijöitä.<br />

Moni on ollut talossa aivan yhteistyön<br />

alusta alkaen.<br />

– Tämä hetki on teidän, koska te<br />

olette tehneet tämän, kiitos siitä kaikille,<br />

kyläkauppias Vesa Keskinen muistutti.<br />

– Teidän pitää itse osata arvostaa<br />

ammattianne, työtänne ja itseänne,<br />

koska asiakkaamme arvostavat sen<br />

tuloksia. Te olette arjen sankareita.<br />

SOL on ollut loistava yhteistyökumppani<br />

ja aina kun näen teitä, olette<br />

ystävällisiä ja iloisia. Nämä ovat olleet<br />

mahtavia vuosia.<br />

Kaksikymmentä vuotta sitten solmittua<br />

Veljekset Keskisen ja SOLin<br />

sopimusta on päivitetty moneen ker-<br />

26 www.solisti.fi


– SOL on ollut loistava<br />

yhteistyökumppani ja<br />

asiakkaamme arvostavat<br />

heidän työnsä<br />

tuloksia. Ja aina kun<br />

tapaan heitä he ovat<br />

iloisia ja ystävällisiä,<br />

kyläkauppias Vesa<br />

Keskinen totesi juhlapuheessaan.<br />

www.solisti.fi 27


PALVELURATKAISUT<br />

taan vuosien varrella. Kyläkaupan<br />

tarpeet ovat muuttuneet ja SOLin<br />

toiminta elää ja muuntuu asiakkaan<br />

kehityksen mukana.<br />

Joustoa riittää<br />

– On ilo onnitella meitä kaikkia siitä,<br />

että yhteistyö tämän hyvin vaativan<br />

asiak kaan kanssa on jatkunut jo 20<br />

vuotta. Tämä on erittäin tärkeä merkkipaalu,<br />

joita enää hyvin harvoin tänä<br />

päivänä kaupallisessa toiminnassa voi<br />

kokea, Anu Eronen sanoi.<br />

Pitkän yhteistyön lähtökohta on<br />

hänen mukaansa siinä, että SOLissa on<br />

nähty alusta alkaen asiakkaan tarpeet ja<br />

niihin on kyetty vastaamaan joustavasti,<br />

ketterästi, tehokkaasti ja tuottavasti<br />

niin, että Tuurin omalla väellä ja asiakkailla<br />

on ollut aina hyvä mieli.<br />

– Jos asiakas on tarvinnut apua, me<br />

olemme auliisti auttaneet, vaikka se ei<br />

meidän tehtäviimme suoranaisesti kuuluisikaan.<br />

– SOL onkin ollut uranuurtaja palvelun<br />

viemisessä näihin tehtäviin. Läsnä<br />

olevista SOLilaisista moni on ollut<br />

töissä täällä aivan alusta lähtien.<br />

Erosen mukaan vain harvassa työssä<br />

voi nähdä yhtä selvästi oman työnsä<br />

tulokset.<br />

– Tämä on ollut varmasti kantava<br />

voima teille, jotka olette olleet täällä pitkään<br />

ja hakeutuneet tälle alalle. Se antaa<br />

työlle sen tarkoituksen, jonka jokainen<br />

meistä haluaa kokea työssään. l<br />

Palveluvastaava Leena<br />

Hietala koneen ohjaimissa<br />

Tuurissa. Vierellään<br />

palveluohjaaja<br />

Katri Sillanpää. Molemmat<br />

ovat olleet töissä<br />

Tuurissa jo vuosien<br />

ajan. - Täällä on paljon<br />

erilaisia tapahtumia ja<br />

niin vilkasta, että aika ei<br />

todellakaan käy pitkäksi,<br />

he toteavat.<br />

SOLin hallituksen<br />

puheenjohtaja Anu<br />

Eronen muisteli, miten<br />

yhteistyö Tuurin kanssa<br />

käynnistyi.– Kiersimme<br />

alueella ja Vesa Keskinen<br />

kertoi, miten hän näkee<br />

Tuurin tulevaisuuden.<br />

Ne olivat huikeita visioita<br />

ja ajattelin, että voi<br />

kun hänen unelmansa<br />

toteutuisivat.<br />

TUURIN TIE SUOMEN SUURIMMAKSI MATKAILUKOHTEEKSI<br />

VUONNA 1969 Toivo Keskinen aloittaa Kyläkauppatoiminnan<br />

nykyisellä paikallaan, sahan pajarakennuksessa.<br />

1976 Toivon pojat Matti ja Mikko Keskinen ostavat<br />

Kyläkaupan isältään. 1982 Kyläkaupan ensimmäinen<br />

elintarvikemyymälä avataan. 1986 Mikko Keskinen<br />

myy oman osuutensa Kyläkaupasta veljelleen Matille.<br />

1987 Nuori ylioppilas Vesa Keskinen aloittaa työt Kyläkaupan<br />

palveluksessa isänsä alaisuudessa. 1994 Vesa<br />

Keskisestä tulee toimitusjohtaja ja hän haluaa rakentaa<br />

Kyläkaupasta matkailunähtävyyden. 1996 Miljoona Pilkistä<br />

tulee maailman suurin kalastustapahtuma<br />

10 837 kilpailijalla. Ruokapuoti siirtyy uusiin, yli kolminkertaisiin<br />

tiloihin. 2000 Vuoden 1999 myynnillä<br />

Kyläkaupasta tulee Suomen toiseksi suurin tavaratalo.<br />

OnnenKenkä-monumentti pystytetään Kyläkaupan<br />

edustalle. 2002 Kyläkauppa valitaan virallisesti Suomen<br />

suosituimmaksi matkakohteeksi (MEK), joka se on<br />

edelleen. 2004 Vesa Keskinen ostaa veljensä osuuden<br />

Kyläkaupasta. Kyläkaupan historian suurin yksittäinen<br />

laajennus aloitetaan. 2005 Ruokapuoti siirtyy jälleen<br />

uusiin, yli kolminkertaisiin tiloihin ja OnnenTähti-hotelli<br />

avautuu. 2006 Karavaanarialue Onnela avataan. 2014<br />

Kyläkaupan Tavarapuodin 5 000 uutta neliötä valmistuu<br />

ja linnamainen julkisivu nousee täyteen mittaansa.<br />

2015 Kyläkauppa laajenee jälleen 5 000 neliöllä. <strong>2016</strong><br />

Saadaan taas 5 000 neliötä lisää ja kyläkaupasta tulee<br />

Suomen suurin tavaratalo. 2017 Toistaiseksi viimeinen<br />

5 000 neliön laajennus valmistuu ensi kesänä.<br />

28 www.solisti.fi


EKOTEKO<br />

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ PUHTAUTTA<br />

SOL on tehnyt jo pitkään yhteistyötä suomalaisen<br />

KiiltoCleanin kanssa, joka valmistaa ja kehittää<br />

ympäristöystävällisiä puhdistusaineita.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuvat KATI LATVA-PANULA ja KIILTOCLEAN<br />

KiiltoCleanin tuotekehityspäällikkö<br />

Heidi Kähkönen kertoo, että<br />

ympäristöarvoihin on yrityksessä<br />

suhtauduttu vakavasti jo vuosikymmenien<br />

ajan.<br />

– Joutsenmerkki puhdistusainepakkauksiemme<br />

kyljessä on tärkein osoitus<br />

puhdistusaineidemme ympäristöystävällisyydestä.<br />

Se kertoo, että puhdistusaine on<br />

tutkitusti ympäristöä säästävä, käyttäjälle<br />

turvallinen ja tehokas. Kun joutsenmerkki<br />

lanseerattiin 30 vuotta sitten, KiiltoClean<br />

lähti mukaan hyvin nopeasti.<br />

– SOL-tuotteet, kuten SOL Yleispuhdistaja,<br />

ovat kaikki joutsenmerkittyjä.<br />

– Ympäristömerkin saaminen tuotteelle ei<br />

ole mikään pikku juttu ja tuotekehitystyötä<br />

saatetaan tehdä jopa kolme vuotta.<br />

Sen jälkeen kun idea uudesta tuotteesta<br />

on syntynyt, kuluu yleensä noin vuosi siihen,<br />

että valmista tuotetta on varastossa.<br />

Uudenlaisia puhdistusaineita tarvitaan<br />

esimerkiksi silloin, kun markkinoille tulee<br />

uusia pintamateriaaleja.<br />

– Asiakkaan tarve on kuitenkin kaikkein<br />

tärkein syy kehittää uusi tuote.<br />

– SOL osallistuu tuotekehitystyöhömme<br />

ja testaa uusia tuotteita.<br />

Elinkaari arvioidaan<br />

Heidi Kähkönen kertoo, että<br />

KiiltoCleanillä mietitään<br />

tuotteen kaikkien vaiheiden<br />

ympäristövaikutukset tarkkaan.<br />

– Raaka-aineet valitaan niin,<br />

että ne rasittavat mahdollisimman<br />

vähän ympäristöä. Suurin<br />

osa niistä tulee Keski-Euroopasta,<br />

koska Suomesta niitä ei<br />

saa. Näiden kuljetusten ympäristövaikutuksia<br />

pyrimme vähentämään<br />

niin, että suunnittelemme hankinnat<br />

tarkkaan ja ostamme raakaaineita<br />

suuria määriä kerralla.<br />

– Tehtaallamme on sertifioitu ympäristöjärjestelmä,<br />

ja jopa pakkausten muovin<br />

määrä on optimoitu.<br />

– SOL osallistuu tuotekehitystyöhömme<br />

ja on mukana testaamassa<br />

uusia tuotteita,<br />

KiiltoCleanin tuotekehityspäällikkö<br />

Heidi<br />

Kähkönen sanoo.<br />

Tavoitteissa on onnistuttu<br />

SOLin kouluttaja Paula Haanpää kertoo,<br />

että puhdistusaineiden haittoja on<br />

saatu merkittävästi vähennettyä ja kehitystyötä<br />

tehdään koko ajan.<br />

– Se on sekä ympäristö- ja työturvallisuusasia.<br />

Olemme esimerkiksi vähentäneet<br />

desinfiointiaineiden käyttöä ja ponneainepakkauksissa<br />

olevia puhdistusaineita ei<br />

käytetä enää lainkaan. Puhdistusainevalikoimamme<br />

on tarkkaan harkittu ja jo nyt<br />

85 prosenttia käyttämistämme aineista on<br />

ympäristömerkittyjä.<br />

– Oikea annostelu on myös avainasemassa<br />

ja annostelulaitteilla päästään<br />

siihen.<br />

Haanpää korostaa koulutuksen merkitystä.<br />

– Kaikki palveluvastaavamme saavat<br />

opastuksen jo työnohjauksessa puhdistusaineiden<br />

oikeaan käyttöön ja sen jälkeen<br />

näitä asioita käsitellään useissa eri koulutuksissa.<br />

Olemme järjestäneet koulutuksia<br />

myös yhteistyössä KiiltoCleanin<br />

kanssa.<br />

Haanpää kertoo, että<br />

SOL:lla on ollut omia puhdistusaineita<br />

jo yrityksen perustamisesta<br />

lähtien.<br />

– Ne ovat meitä varten räätälöityjä<br />

ja niin hyviä että niitä<br />

on haluttu ostaakin, mutta<br />

emme niitä tietenkään myy,<br />

hän lisää.<br />

Ympäristöasioille on määritelty<br />

selvät tavoitteet SOLin<br />

ympäristöohjelmassa.<br />

– Ja siitä, että ympäristöasiat<br />

pysyvät esillä arjen keskelläkin,<br />

pitävät huolen piiriemme<br />

ympäristövastaavat. l<br />

Tutustu SOL<br />

Vastuullisuusraporttiin<br />

- Kaikki SOL<br />

puhdistusaineet<br />

ovat<br />

ympäristömerkittyjä,<br />

kouluttaja<br />

Paula Haanpää<br />

sanoo.<br />

www.solisti.fi 29


TURVA- JA KIINTEISTÖPALVELUT<br />

Sairaalassa<br />

palvellaan<br />

Toiminta sairaalaympäristössä<br />

edellyttää erityisosaamista.<br />

Invalidisäätiö Ortonin ja SOLin<br />

yhteistyössä kiinteistöhuoltoja<br />

turvallisuuspalvelut<br />

täydentävät kustannustehokkaasti<br />

toisiaan.<br />

Teksti JUHA PELTONEN<br />

Kuvat TIMO PORTHAN<br />

24 7<br />

/<br />

INVALIDI-<br />

SÄÄTIÖ ORTON<br />

ORTONIN, Keskuspuiston<br />

ammattiopiston<br />

ja OrtonPron<br />

toimintaa ylläpitää<br />

Invalidisäätiö. Se on<br />

perustettu vuonna<br />

1940 Talvisodassa<br />

vammautuneiden<br />

hoitoa, kuntoutusta<br />

ja koulutusta varten.<br />

Historiallisesta lähtökohdasta<br />

toiminnan<br />

painopiste on siirtynyt<br />

tuki- ja liikuntaelinsairauksien<br />

tutkimukseen,<br />

hoitoon ja<br />

kuntoutukseen sekä<br />

erityistukea tarvitsevien<br />

opiskelijoiden<br />

koulutukseen ja työllistämiseen.<br />

SOL on hoitanut Invalidisäätiö<br />

Ortonin kiinteistöhuoltoa<br />

Helsingin Ruskeasuolla jo yli<br />

15 vuoden ajan. Kohta viisi<br />

vuotta palvelusopimukseen<br />

ovat kuuluneet myös sairaala-alueen<br />

ilta- ja yöaikaiset turvallisuuspalvelut.<br />

Tällainen palvelukokonaisuus takaa<br />

asiakkaalle ympärivuorokautisen läsnäolon<br />

kohteessa.<br />

– Kun kiinteistöhuollon työaika<br />

päättyy alkuillasta, turvapuolella<br />

tullaan töihin. Jos sen jälkeen ilmenee<br />

jokin ongelma talotekniikassa,<br />

vartiointitehtävissä oleva henkilö voi<br />

kuvan välityksellä kysyä neuvoa SOLin<br />

päivystyksestä. Sieltä asia voidaan korjata<br />

etäohjauksella tai lähettää apua<br />

paikalle, Ortonin hallintopäällikkö Jari<br />

Kannisto kuvailee.<br />

Myös palvelujohtaja Mari Suomalainen<br />

SOLista kehuu kiinteistöhuollon<br />

ja vartioinnin synergiaa.<br />

– Meillä on aika paljon ”silmiä”<br />

kohteessa kellon ympäri huomioimaan<br />

asioita sekä kiinteistön kuntoon että<br />

turvallisuuteen liittyen. Nämä kaksi<br />

osa-aluetta auttavat toisiaan välittämällä<br />

tietoa akuuteista tilanteista, vaikka ne<br />

eivät kuuluisi omalle osaamisalueelle.<br />

Asiakkaan näkökulmasta asiointi<br />

yhden toimijan kanssa on helpompaa<br />

kuin monen.<br />

– Meille tärkeintä on palvelujen<br />

kokonaisvaltainen manageeraus niin,<br />

että on yksi toimija, jonka kanssa asioita<br />

voidaan käydä läpi palavereissa ja<br />

parantaa esimerkiksi kustannustehokkuutta,<br />

Jari Kannisto sanoo.<br />

Vartijan toimenkuva<br />

kehittyy<br />

Ortonin palvelusopimus SOLin kanssa<br />

käsittää kaiken talotekniikan huollon<br />

ja ulkoalueiden kunnossapidon sekä<br />

yöaikaisen vartioinnin. Potilasturvallisuudesta<br />

öisin vastaava vartija tekee<br />

muutakin kuin suoraan vartiointiin<br />

liittyviä tehtäviä.<br />

– Alueella on kolme asuinkiinteistöä,<br />

joiden avainten hallinta ja tarvittaessa<br />

ovien aukaisut hoitaa yöpäivystäjä.<br />

30 www.solisti.fi


Ortonin iltatiimiläisiä.<br />

Palveluvastaava<br />

Lauri<br />

Lehikoinen (vas.) ja<br />

Jonna Suominen.<br />

Palveluesimies<br />

Tony Mattsson<br />

käväisee usein<br />

paikan päällä.<br />

www.solisti.fi 31


TURVA- JA KIINTEISTÖPALVELUT<br />

– Meille tärkeintä on palvelujen kokonaisvaltainen manageeraus niin, että on yksi toimija, jonka kanssa asioita voidaan<br />

käydä läpi ja parantaa esimerkiksi kustannustehokkuutta, Ortonin hallintopäällikkö Jari Kannisto sanoo.<br />

Hänen toiminta-aikanaan sairaalaan<br />

tulee myös tavaralähetyksiä, jolloin vartija<br />

toimii käytännössä aulavahtimestarina.<br />

Tehtävä on painottumassa aulapalvelujen<br />

suuntaan. Asiakaspalvelu<br />

korostuu jatkossa, Jari Kannisto kertoo.<br />

Hän korostaa sekä kiinteistöhuollon<br />

että vartioinnin edellyttävän hyvää<br />

perehtyneisyyttä toimintaan sairaalaympäristössä.<br />

– Ammattitaitovaade on korkeampi<br />

kuin normikohteessa. Se on tässä selkeä<br />

erityispiirre.<br />

Pitkäaikainen yhteistyö ja henkilöstön<br />

vähäinen vaihtuvuus ovat sairaalalle<br />

turvallisuustekijöitä.<br />

– Meillä kiinteistöhuollossa yli 15<br />

vuotta sitten aloittaneet henkilöt ovat<br />

edelleen SOLin palveluksessa. Se takaa<br />

hyvän varahenkilöjärjestelmän lomaaikoinakin,<br />

koska he tuntevat kohteen<br />

valmiiksi. Se on meille erinomainen<br />

asia, Kannisto kiittelee.<br />

Tulossa on iso remontti<br />

Ortonin sairaala-alueella SOLin turvapalvelujen<br />

piirissä on kaikkiaan kuusi<br />

kiinteistöä. Päärakennuksena on 30 000<br />

kerrosneliömetrin kokoinen sairaala,<br />

mutta alueella on asuinkiinteistöjen<br />

ohella myös kuntoutuksen ja ammattiopiston<br />

toimintoja sekä apuvälineitä ja<br />

proteeseja valmistava tuotantolaitos.<br />

Monessa toimipisteessä Uudellamaalla<br />

toimivalle Keskuspuiston<br />

ammattiopistolle valmistuu uusi oppilaitos<br />

Leppävaaraan, jonne opiston toiminnot<br />

muuttavat Ruskeasuolta.<br />

– Ensi vuonna saneeraamme päärakennuksessa<br />

kaksi siipikokonaisuutta,<br />

yhteensä viisi tuhatta neliömetriä, muuhun<br />

käyttöön, Jari Kannisto kertoo.<br />

Ortonin sairaala-alueella SOLin turvapalvelujen<br />

piirissä on kaikkiaan kuusi kiinteistöä.<br />

32 www.solisti.fi


OLEN YLPEÄ TIIMISTÄNI<br />

PALVELUESIMIES Tony Mattsson on vastannut<br />

toiminnasta sujuvuudesta Ortonilla jo parin<br />

vuoden ajan. Ammattivartija on ollut SOLilla<br />

töissä vuodesta 2012 ja suorittanut työn ohella<br />

myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.<br />

– Siirryin tähän tehtävään Ylen kohdeesimiehen<br />

tehtävästä ja olen viihtynyt erittäin<br />

hyvin. Parasta on ollut, kun olen saanut käyttää<br />

ammattitaitoani ja kehittää kohteen toimintoja<br />

yhdessä asiakkaan kanssa.<br />

– Orton on iso kokonaisuus, missä pitää<br />

ottaa huomioon erilaiset ihmiset. Sairaalassa<br />

käy myös julkisuuden henkilöitä, joten salassapitoasiat<br />

korostuvat. Tiloissa toimii myös Keskuspuiston<br />

ammattiopisto, joten alueella liikkuu<br />

myös opiskelijoita.<br />

– Meidän vartijamme ovat erittäin joustavia<br />

ja alan ammattilaisia. He selviävät haasteellisistakin<br />

tilanteista. Voin todella sanoa olevani<br />

heistä ylpeä.<br />

Tony Mattsson toimii palveluohjaajana myös<br />

Hartwall Areenalla. Vapaa-ajalla hän harrastaa<br />

Brasilialaista Jiu-jitsua<br />

– Yritän myös nähdä kavereitani mahdollisimman<br />

paljon.<br />

Aiemmin Invalidisäätiö<br />

Ortonin pääkiinteistö on<br />

ollut kokonaan säätiön omilla<br />

toimijoilla, mutta jo nyt<br />

sinne on tullut ulkopuolisia<br />

vuokralaisia.<br />

– Toimintoja mukautetaan<br />

siihen, että talossa on<br />

erilaisia terveydenhuollon<br />

toimijoita. Tavoitteena on<br />

luoda uudenlainen terveyden<br />

ja hyvinvoinnin keskus<br />

Orton Terveyspuisto, josta asiakas saa monipuolisia<br />

palveluja saman katon alta.<br />

Yksi kehitysprojekti liittyy koko Ortonin alueen<br />

jätehuoltoon, joka suunnitellaan uuden jätelainsäädännön<br />

mukaiseksi.<br />

– Siinä on SOLin asiantuntemus mukana. Sairaalassa<br />

syntyy kaikkia jätetyyppejä, myös kudosjätteitä.<br />

Jätehuollon kehitysprojekti kattaa kaiken alueelle tulevan<br />

ja täältä poistuvan tavaran, Kannisto kertoo. l<br />

Kun kiinteistöhuollon<br />

työaika<br />

päättyy alkuillasta,<br />

turvapuolella<br />

tullaan töihin.<br />

www.solisti.fi 33


MONIKULTTUURISUUS<br />

– Kiinnostuimme<br />

ohjelmasta<br />

heti, koska<br />

työllistämme<br />

paljon maahanmuuttajia,<br />

SOLin kansainvälisen<br />

liiketoiminnan<br />

kehitysjohtaja<br />

Anna-Riikka<br />

Mahlamäki<br />

sanoo. – Minulle<br />

tämä on suuri<br />

mahdollisuus,<br />

Hashim toteaa.<br />

”Haluan näyttää osaamiseni”<br />

SOL lähti mukaan yritysten Businees Lead-ohjelmaan, jonka<br />

tavoite on saada koulutetut turvapaikanhakijat nopeasti mukaan<br />

työelämään. Hashim pääsi koulutukseen ja työharjoitteluun.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuva ANTERO AALTONEN<br />

Afganistanilainen Hashim<br />

osallistui turvapaikanhakijoille<br />

tarkoitettuun työllistymisohjelmaan<br />

ja suoritti työharjoittelun<br />

kerroshoitajana<br />

Hotelli Helsingissä.<br />

– Tämä koulutus suorastaan muutti<br />

elämäni. Pääsin muuttamaan Raahesta<br />

Helsinkiin ja olen nyt nähnyt Suomen<br />

tarjoamat mahdollisuudet. Tämä on<br />

hyvä maa ja ihmiset ovat ystävällisiä.<br />

Ilmasto on vain aika kylmä, hän sanoo.<br />

SOL lähti keväällä mukaan uuteen<br />

Hanken & SSE Executive Educationin<br />

perustamaan ja yritysten rahoittamaan<br />

Business Lead -ohjelmaan, jonka<br />

tarkoituksena on saada koulutetut<br />

turvapaikanhakijat nopeasti mukaan<br />

työelämään.<br />

– Kiinnostuimme heti, koska työllistämme<br />

paljon maahanmuuttajia,<br />

SOLin kansainvälisen liiketoiminnan<br />

kehitysjohtaja Anna-Riikka Mahlamäki<br />

sanoo.<br />

– Tarvitsemme henkilöitä, jotka<br />

voivat luoda yhteyksiä maahanmuuttajiin,<br />

auttavat rekrytoinnissa ja voivat<br />

perehdyttää uusia työntekijöitä, jotka<br />

eivät välttämättä osaa kieltä tai tunne<br />

Suomen työmarkkinoita, hän jatkaa.<br />

Koulutusohjelmassa osallistujat<br />

tutustuvat suomalaiseen työelämään ja<br />

sen pelisääntöihin. SPR:n sosiaalityöntekijä<br />

Raahen vastaanottokeskuksessa<br />

kertoi ohjelmasta Hashimille vastauksena<br />

tiedusteluihin mahdollisuuksista<br />

34 www.solisti.fi


saada jotakin koulutusta.<br />

– Olin todella tyytyväinen, että pääsin<br />

koulutukseen.<br />

Hashim osaa jo entuudestaan viittä<br />

eri kieltä ja nyt tavoitteena on oppia<br />

sujuvaa suomea parin vuoden aikana,<br />

niin että hän voi kouluttautua vaativampiin<br />

tehtäviin ja lopulta edetä esimieheksi.<br />

– Myöhemmin voin ehkä myös<br />

päästä omaa koulutustani vastaaviin<br />

töihin teknisen kiinteistöhuollon puolelle.<br />

Siihenkin vaadittaisiin vielä lisäkoulutusta,<br />

Hashim sanoo.<br />

Vallankumous<br />

keskeytti opinnot<br />

Hashim opiskeli Kabulin yliopiston<br />

insinööritieteiden tiedekunnassa yhteiskuntarakentamista<br />

vuosina 1988-1992.<br />

– Viimeinen vuosi jäi käymättä, koska<br />

hallitus kaatui ja tuli vallankumous,<br />

hän kertoo.<br />

Hashim on varakkaan ja koulutetun<br />

12-lapsisen perheen kolmanneksi nuorin<br />

lapsi. Hashimin isä oli Mohammed<br />

Zaher Shahin aikaisen Afganistanin<br />

kuningaskunnan parlamentin edustaja<br />

ja perhe myös omistaa osan Kabul Daily<br />

Mirror -päivälehdestä.<br />

– Näistä syistä perheemme elämä on<br />

ollut hyvin rajoitettua vallankumouksen<br />

jälkeen.<br />

Afganistanissa Hashim oli alkuun<br />

töissä remonttiprojekteissa, ja sen jälkeen<br />

Coca Colalla myyntimiehenä.<br />

– Taleban teki elämästä lopulta niin<br />

vaikeaa, että vuonna 1997 muutin Iraniin.<br />

Olin maassa laittomasti ja vietin<br />

111 vuorokautta vankilassa.<br />

Vapauduttuaan hän oli ensin töissä<br />

keittiökaappitehtaalla ja sen jälkeen<br />

luksusluokan rakennusprojekteissa.<br />

Hashim tapasi afgaanivaimonsa Teheranissa.<br />

– Hän on syntynyt maanpaossa<br />

Iranissa eikä ole koskaan käynyt Afganistanissa,<br />

eikä hänellä ole mitään<br />

kansalaisuutta. Vaimoni odottaa nyt<br />

esikoistamme ja olisi hienoa kasvattaa<br />

hänet Suomessa.<br />

Osaksi yhteiskuntaa<br />

Hashim odottaa edelleen vastausta turvapaikkahakemukseensa.<br />

– Mitään tietoa siitä, milloin päätös<br />

tulee, ei ole. Prosessi kestää hyvin<br />

pitkään, mutta meistä on huolehdittu<br />

hyvin tänä aikana.<br />

Monet ovat saaneet kielteisen päätöksen<br />

ja sitä Hashimkin pelkää.<br />

– Juuri sen takia on tärkeää, että<br />

pääsen mukaan työelämään ja voin<br />

Olisi hienoa<br />

kasvattaa<br />

esikoinen<br />

Suomessa.<br />

elättää perheeni ilman sosiaaliavustuksia.<br />

Haluan olla merkityksellinen osa<br />

suomalaista yhteiskuntaa.<br />

Hashim kiittelee projektia ja SOLia<br />

mahdollisuudesta saada osoittaa osaamisensa.<br />

– Minuun on suhtauduttu hyvin<br />

avomielisesti ja ennakkoluulottomasti.<br />

Anna-Riikka Mahlamäki puolestaan<br />

kehuu Hashimin itsensäkin olevan<br />

ennakkoluuloton.<br />

– Hashimin lapsuuden- ja nuoruudenkodissa<br />

oli palvelijoita eikä hän<br />

ennen työharjoittelua ollut koskaan<br />

elämässään siivonnut yhtään mitään ja<br />

kuitenkin työt sujuvat mainiosti. Hän<br />

on myös täysin neutraalisti suhtautuen<br />

hyväksynyt esimiehiksi naispuoliset<br />

henkilöt. l<br />

BUSINESS LEAD -IDEA SYNTYI SLUSHISSA<br />

BUSINESS Lead on Hanken & SSE<br />

Executive Educationin organisoima<br />

ja yritysten rahoittama ohjelma<br />

koulutettujen turvapaikanhakijoiden<br />

integroimiseksi nopeasti<br />

työmarkkinoille.<br />

– Keksimme idean Slushissa,<br />

jossa yritysvastuu oli kaikkien<br />

huulilla. Päätimme tehdä mitä<br />

parhaiten osaamme, ja aloimme<br />

kontaktoida firmoja tarkoituksena<br />

tarjota tällainen fast track<br />

–integraatio suomalaiseen liikeelämään,<br />

Johanna Korpia yritysjohdon<br />

koulutusta tarjoavasta<br />

Hanken & SSE Executive Educationista<br />

sanoo.<br />

Ensimmäisessä vaiheessa oli<br />

mukana 40 yritystä ja saman<br />

verran turvapaikanhakijoita. Koulutusohjelmaan<br />

sisältyi Hanken &<br />

SSE Executive Educationin järjestämänä<br />

seitsemän lähiopetuspäivää,<br />

omaehtoista opiskelua mobiilipalveluyritys<br />

Funzin kehittämällä<br />

oppimispalvelulla ja kahden kuukauden<br />

harjoittelujakso yhdessä<br />

mukana olevista yrityksistä.<br />

Helsingin seudun kauppakamari<br />

mentoroi osallistujia. Heidät<br />

poimittiin vastaanottokeskuksista<br />

eri puolilta Suomea. Mukaan saattoivat<br />

hakea turvapaikanhakijat,<br />

joilla oli vähintään kolmen vuoden<br />

akateemiset opinnot ja kahden<br />

vuoden työkokemus omalta alalta.<br />

Myös englannin taito oli valintakriteeri.<br />

Vuosi sitten järjestettyyn<br />

hakuun osallistui yli 70 turvapaikanhakijaa,<br />

enemmistö Irakista,<br />

Syyriasta ja Afganistanista.<br />

Koulutusohjelma perehdyttää<br />

suomalaiseen viestintätyyliin,<br />

yrityskulttuuriin ja työlainsäädäntöön.<br />

Myös yrittäjyys ja markkinointi<br />

kuuluvat oppisisältöihin.<br />

Juuri päättynyt ensimmäinen<br />

ohjelma saa todennäköisesti jatkoa.<br />

– Mahdollisen seuraavan ohjelman<br />

käynnistäminen on jo mietinnässä,<br />

sillä palaute ensimmäisestä<br />

on ollut suorastaan euforista<br />

kaikilta mukana olleilta osapuolilta.<br />

Jos rahoitus järjestyy, seuraava<br />

ohjelma käynnistyy saman sapluunan<br />

mukaan ensi toukokuussa,<br />

Johanna Korpia sanoo.<br />

www.solisti.fi 35


Teksti ja kuvat VAULA AUNOLA<br />

Vaatealan<br />

ammattilaiset<br />

löydät pesulasta<br />

Tapasimme neljä pääkaupunkiseudun myymälänhoitajaa,<br />

joista kaikki ovat rautaisia vaatealan ammattilaisia.<br />

Kaikissa SOL Pesuloissa käytetään samoja laitteita ja menetelmiä,<br />

mutta kuitenkin jokainen myymälä on oman asiakaskuntansa<br />

mukaan muotoutunut uniikki palvelupiste.<br />

36 www.solisti.fi


Puvun housujen prässit<br />

tulevat varmasti suoraan.<br />

Prässäyksen jälkeen housut<br />

vielä viimeistellään höyryllä.<br />

– Olen pienestä<br />

pitäen tykännyt<br />

piirtämisestä ja<br />

lukioaikana sitten<br />

löysin muodin,<br />

joten oli luontevaa<br />

lähteä opiskelemaan<br />

vaatetusalaa,<br />

Linda<br />

Gustavsson sanoo.<br />

VIIMEISTELY TAKAA LAADUN<br />

Muutaman tunnin toimitusajasta ei voi juuri nipistää. - Esimerkiksi miesten puvun<br />

pesuun sisältyy useita käsityövaiheita, myymälänhoitaja Linda Gustavsson kertoo.<br />

Espoossa Kauppakeskus Ison<br />

Omenan toisessa kerroksessa<br />

toimii SOLin toiseksi suurin<br />

palvelupesula.<br />

- Meillä on täällä kyllä aika<br />

vilkasta, pesulan myymälänhoitaja Linda<br />

Gustavsson toteaa hymyillen.<br />

- Täällä Ompussa ja ympäristössä<br />

toimii paljon yrityksiä ja monet asiakkaamme<br />

jättävät pukunsa pesuun ohi<br />

kulkiessaan, ollessaan vaikka matkalla<br />

lounaalle.<br />

Useimmat tekstiilit<br />

niin kuin puvut,<br />

paidat, hameet ja<br />

jakut pestäänkin paikan<br />

päällä ja toimitusaika<br />

on siis mahdollisimman<br />

lyhyt.<br />

- Parhaimmillaan<br />

vaatteet voi noutaa<br />

jopa kolmen tunnin<br />

päästä, mutta yleensä<br />

asiakkaat hakevat<br />

vaatteensa seuraavana<br />

päivänä.<br />

Kolmen tunnin toimitusajasta ei<br />

juuri voi nipistää, koska esimerkiksi<br />

puvun pesuun sisältyy useita muitakin<br />

työvaiheita kuin pesukoneella tehtävä<br />

kemiallinen pesu.<br />

– Ensin tarkastamme taskut ja helmat,<br />

että ne ovat varmasti tyhjät. Sen<br />

Odotamme<br />

innolla metron<br />

valmistumista.<br />

jälkeen tutkimme vaatteen ja esikäsittelemme<br />

mahdolliset tahrat niin, että<br />

ne varmasti lähtevät pesussa. Pesun<br />

jälkeen puvun takki vielä silitetään ja<br />

housut prässätään.<br />

Palveluun sisältyy siis myös monta<br />

käsityövaihetta.<br />

– Asiakkaat eivät ehkä aina tule sitä<br />

ajatelleeksikaan. Joskus myös huomaamme<br />

jotain korjattavaa ja juttelemme<br />

siitä asiakkaan kanssa ja voimme<br />

myös lähettää vaatteen korjausompelijalle.<br />

Isommat kodintekstiilit<br />

kuten matot<br />

lähetetään Ompusta<br />

SOL erikoispesulaan<br />

pestäviksi päivittäin.<br />

– Iltaisin meillä on<br />

pitkät aukioloajat ja<br />

palvelemme arkisin<br />

yhdeksään ja lauantaisin<br />

kuuteen asti<br />

eli meillä voi asioida<br />

helposti myös silloin<br />

kun ruuhka Länsiväylällä on helpottanut.<br />

Tosin odotamme täällä innolla<br />

metron valmistumista. On jännittävää<br />

nähdä, miten se vaikuttaa asiakasmääriimme.<br />

Materiaalit haltuun<br />

Niin kuin useimmat muutkin SOL<br />

Pesuloiden työntekijät on myös Linda<br />

Gustavsson suorittanut tekstiilialan<br />

ammattiopinnot.<br />

– Olen pienestä pitäen tykännyt<br />

piirtämisestä ja lukioaikana sitten löysin<br />

muodin, joten oli luontevaa lähteä<br />

opiskelemaan vaatetusalaa.<br />

Opintojen jälkeen hän on tehnyt<br />

töitä SOLin pesulassa yli seitsemän<br />

vuotta ja toiminut myymälänhoitajana<br />

jo viisi vuotta.<br />

– Tämä työ on hyvin monipuolista<br />

ja kaltaiselleni vaatteista kiinnostuneille<br />

myös hyödyllistä. Olen oppinut täällä<br />

töissä erilaisista materiaaleista paljon<br />

enemmän kuin koulussa.<br />

Lisäopintoja hän on suorittanut<br />

SOLin omilla kursseilla työn ohessa.<br />

– Olen tainnut käydä kaikki pesulaalan<br />

koulutukset, hän naurahtaa.<br />

Tekstiileihin ja alaan suoraan liittyvien<br />

koulutuksien lisäksi hän on opiskellut<br />

myös liiketaloutta.<br />

– Myynnistä ja kannattavuudesta<br />

olen suorittanut syventävät opinnot ja<br />

lisäksi olen käynyt tutorkoulutuksen<br />

eli voin siis toimia opastajana uusille<br />

työntekijöille.<br />

Vapaa-aikana Linda ei kuitenkaan<br />

hypistele kankaita ja ompele.<br />

– Tällä hetkellä ainakin puran luovuuttani<br />

ennemminkin neulomiseen ja<br />

muihin käsitöihin.<br />

www.solisti.fi 37


Suojakäsittelyn jälkeen kankaalle kaatunut<br />

neste pisaroituu tekstiilin pintaan<br />

ja on helposti pyyhittävissä pois<br />

nukkaamattomalla liinalla. Käsittely<br />

estää myös lian imeytymistä syvälle<br />

kankaan kuituihin. Suojakäsittely<br />

pidentää selvästi tekstiilin pesuväliä.<br />

TAPIOLASSA PALVELLAAN NIIN<br />

BUSINESSASIAKKAITA KUIN TURISTEJAKIN<br />

Mallimestarinakin toiminut Veera Halttunen neuvoo asiakkaita<br />

mielellään myös vaatteiden materiaalivalinnoissa.<br />

SOLin Pesula Espoon Tapiolassa<br />

palvelee sekä lähialueiden<br />

asukkaita että aivan<br />

vieressä sijaitsevan laajan<br />

Keilaniemen liikealueen yritysten<br />

henkilökuntaa.<br />

- Siellä ovat monien yritysten pääkonttorit<br />

ja meillä käykin aika paljon<br />

businessasiakkaita, SOL Pesulan myymälänhoitaja<br />

Veera Halttunen kertoo.<br />

Tapiola on myös suosittu erityisesti<br />

arkkitehtuurista kiinnostuneiden<br />

turistien vierailukohde. SOLin Pesula<br />

sijaitsee aivan kansainvälistä mainetta<br />

niittäneen, arkkitehti Aarne Ervin johdolla<br />

60-luvulla suunnitellun keskustan<br />

sydämessä. Ja muutaman askeleen<br />

päästä löytyy alueen suurin hotelli.<br />

- Asiakkainamme on siis myös aika<br />

paljon turisteja ja puhtaat vaatteet voi<br />

tarvittaessa noutaa meiltä vaikka samana<br />

päivänä, jos on tuonut ne aamupäivällä<br />

pestäväksi.<br />

Tapiolan Pesulalla on myös paljon<br />

kanta-asiakkaita.<br />

- Heidän kanssaan on mukavaa<br />

vaihtaa kuulumiset ja kivoja pikku<br />

yllätyksiäkin sattuu. Kun viimeksi olin<br />

lomalla, eräs asiakas oli käynyt kysymässä<br />

missä olen. Jäin miettimään, että<br />

miksi. Syy selvisi, kun hän tuli uudelleen<br />

käymään. Minulla oli ollut nimipäivät<br />

ja hän olisi tahtonut ilahduttaa<br />

minua. No, suklaa maistui hyvältä<br />

jälkikäteenkin.<br />

Asiantuntija neuvoo<br />

Veera Halttunen opiskeli Tallinnassa<br />

vaatesuunnittelijaksi ja mallimestariksi<br />

ja muutti Suomeen yli 20 vuotta sitten.<br />

- Minulla oli ensin oma yritys, joka<br />

teki töitä tunnetuille alan toimijoille<br />

muun muassa Andiatalle, joka sitten<br />

palkkasi minut malliompelimonsa vetäjäksi.<br />

Kätteni työn jälkeä on nähty useammankin<br />

Suomen presidentin puvussa.<br />

Välillä hän asui Ruotsissa.<br />

- Menin sinne perhesyistä, ja kun<br />

palasin sieltä noin neljä vuotta sitten,<br />

niin aloitin työt SOLilla.<br />

Suosittelemme<br />

asiakkaille aina<br />

tekstiilien<br />

suojakäsittelyä.<br />

Viittä eri kieltä taitava Veera viihtyy<br />

hyvin pesulassa.<br />

- Samaa alaahan tämä on ja katson<br />

nyt vain asioita toiselta puolelta. Kun<br />

aiemmin loin vaatteita, huollan nyt<br />

toisten luomuksia.<br />

Kanta-asiakkaat ovat myös huomanneet<br />

Veeran ammattitaidon ja häneltä<br />

kysytäänkin usein neuvoja vaatehankintojen<br />

ja materiaalien suhteen.<br />

- Aina kannattaa ostaa laatuvaatteita,<br />

jos niihin vaan on varaa. Todellisuudessa<br />

siinä säästää, koska vaatteet<br />

kestävät hyvännäköisinä ja käyttökelpoisina<br />

paljon pitempään.<br />

Asiakkaille suositellaan myös tekstiilien<br />

suojakäsittelyä.<br />

- Näytän heille kädestä pitäen,<br />

miten se toimii. Minulla on täällä<br />

mallihousut, joille kaadan vettä, ja asiakkaat<br />

näkevät, miten helposti nesteen<br />

voi vain pyyhkiä pois eikä se imeydy<br />

vaatteeseen.<br />

- Aina kannattaa<br />

ostaa<br />

laatuvaatteita.<br />

Siinä säästää,<br />

koska vaatteet<br />

kestävät<br />

hyvännäköisinä<br />

ja käyttökelpoisina<br />

paljon<br />

pidempään,<br />

myymälänhoitaja<br />

Veera Halttunen<br />

sanoo.<br />

38 www.solisti.fi


Kauppakeskus<br />

Itiksessä<br />

käy noin<br />

17 miljoonaa<br />

asiakasta<br />

vuodessa.<br />

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ<br />

PUHTAUTTA<br />

Myymälänhoitaja Anne<br />

Zeroual kehuu uutta ympäristöystävällistä<br />

hiilivetypesukonetta<br />

tehokkaaksi.<br />

Suomen suurimman kauppakeskuksen Itiksen Hansasillan vierestä löytyy SOL Pesula. Sen uudenuutukainen<br />

hiilivetykone puhdistaa asiakkaiden pyykit hellävaraisesti ja ympäristöystävällisesti.<br />

Myymälänhoitaja Anne<br />

Zeroual kertoo hymyillen,<br />

että vuosi sitten avatulle<br />

SOL Pesulalle on riittänyt<br />

asiakkaita.<br />

– Itishän on varsinainen jättiläinen.<br />

Täällä on noin 120 myymälää, kymmeniä<br />

ravintoloita ja kahviloita. Lisäksi<br />

asiakkaille tarjotaan monenlaisia palveluja.<br />

Vuosittain täällä vierailee peräti<br />

noin 17 miljoonaa asiakasta, Zeroual<br />

kertoo.<br />

– Kiireisimpien asiakkaidemme pyykit<br />

voimme puhdistaa jopa kolmessa<br />

tunnissa, jos mitään erityisiä käsittelyjä<br />

ei tarvita.<br />

Mattoja Itiksen pesulassa ei pestä<br />

vaan ne lähetetään mattopesulaan.<br />

– Joka päivä meiltä lähtee tekstiilejä<br />

myös SOLin erikoispesulaan, jossa<br />

isoilla koneilla pestään esimerkiksi<br />

verhoja ja muita kodin tekstiilejä. Erikoispesulan<br />

suurimmalla mankelilla<br />

on leveyttä neljä metriä, semmoinen ei<br />

todellakaan mahtuisi näihin tiloihin.<br />

”Pesulassa kannattaa<br />

olla rehellinen”<br />

Harva kotipyykkäri malttaa tutkia<br />

jokaisen vaatteen erikseen ennen pesua.<br />

SOL Pesuloissa niin tehdään kuitenkin<br />

aina.<br />

– Tarkistamme, ettei mitään tavaroita<br />

ole jäänyt taskunpohjalle ja näin on<br />

löytynyt arvotavaraakin muun muassa<br />

silmälaseja ja koruja. Samalla katsomme,<br />

onko vaatteessa esikäsittelyä vaativia<br />

tahroja, Anne Zeroual sanoo.<br />

– Asiakkaillemme neuvomme, ettei<br />

tahroja kannata ryhtyä kotikonstein<br />

poistamaan. Jos esimerkiksi juhlissa<br />

kaatuu punaviiniä silkkipuserolle, kannattaa<br />

se kuivattaa vaakatasossa, ettei<br />

tahra leviä ja tuoda sen jälkeen pesulaan.<br />

Missään tapauksessa vaatetta ei<br />

kannata kääriä rullalle ja tunkea muovipussiin,<br />

silloin tahra vaan leviää.<br />

Pilke silmäkulmassa Zeroual toteaa<br />

myös, että pesulassa kannattaa myös<br />

aina olla rehellinen.<br />

Tahroja ei<br />

kannata ryhtyä<br />

poistamaan<br />

kotikonstein.<br />

– Elämässä sattuu ja tapahtuu, ja<br />

meille voi aina kertoa totuuden.<br />

– Vaatteisiin voi esimerkiksi jäädä<br />

keltaisia tai punaisia tahroja hyvin<br />

erilaisista aineista ja jokainen niistä<br />

tarvitsee omanlaisensa käsittelyn.<br />

Meille on tärkeää tietää, mistä tahra<br />

on tullut. Näin pystymme takaamaan<br />

sen, että pesun lopputulos on paras<br />

mahdollinen ja vaate todella puhdistuu.<br />

Väärinkäsiteltynä tahra voi jopa pinttyä<br />

tekstiiliin.<br />

– Suosittelemme asiakkaillemme<br />

myös vaatteiden suojakäsittelyä. Se<br />

harventaa pesukertoja ja suojaa tekstiilejä<br />

myös tahriintumiselta.<br />

Hiilivety säästää<br />

luontoa<br />

Uuden myymälän tilat hohtavat<br />

uutuuttaan ja kaiken keskellä komeilee<br />

uusi pesukone, joka käyttää ympäristöystävällistä<br />

hiilivetyliuotinta. Pesun<br />

jälkeen kone puhdistaa liuottimen,<br />

ja liuotinainetta voidaan käyttää aina<br />

uudestaan.<br />

– Kone on lisäksi hiljainen ja erittäin<br />

miellyttävä käyttää. Pesutulos<br />

on minusta vähintään yhtä hyvä kuin<br />

muilla koneilla, Anne Zeroual kehuu.<br />

Kuopiolaisella Zeroualilla on pitkä<br />

kokemus tekstiilialalta.<br />

– Kotipaikkakunnalla opiskelin<br />

vaatetusteknikoksi, mutta kun töitä ei<br />

löytynyt, päätin muuttaa Helsinkiin<br />

lasteni kanssa. Muuten olen viihtynyt<br />

mainiosti, mutta stadilaisittain en ole<br />

oppinut puhumaan vaan murretta saattaa<br />

puheeseen lipsahtaa vieläkin, hän<br />

nauraa.<br />

– SOLissa aloitin työt jo vuonna<br />

2002. Pisimmän ajan eli seitsemän<br />

vuotta olin Stockmannin SOL Pesulassa<br />

ja nyt sitten olen täällä Itiksessä<br />

myymälänhoitajana.<br />

Zeroual toimii myös työnohjaajana<br />

ja on täydentänyt osaamistaan monilla<br />

SOLin järjestämillä alan kursseilla.<br />

– Lisäksi olen opiskellut liikkeenjohtoa,<br />

sillä niitäkin taitoja tässä hommassa<br />

tarvitaan, hän lisää.<br />

www.solisti.fi 39


SOL LÄHTI ENSIMMÄISENÄ MUKAAN TEKSTIILIRINKIIN<br />

TEKSTIILIRINGIN kautta kierrätetyistä<br />

tekstiileistä 70 prosenttia päätyy<br />

uusiokäyttöön, yli neljäsosa teollisuuden<br />

raaka-aineeksi ja kaksi prosenttia<br />

hyödynnetään energiana.<br />

SOL on jo huhtikuusta alkaen pilotoinut<br />

tekstiilikierrätystä kahdessa<br />

pesulassaan Helsingissä. Ympäristöhuoltoalan<br />

yritys SUEZ Suomen<br />

toteuttama Tekstiilirinki on osa VTT:n<br />

Tekstiilien kiertotalous –hanketta.<br />

SOL oli ensimmäinen Tekstiilirinkiin<br />

mukaan lähtenyt yritys.<br />

Tekstiilirinki on maailman ensimmäinen<br />

hanke, joka mahdollistaa selluloosapohjaisten<br />

puuvillakankaiden<br />

kierrätyksen ilman myrkyllisiä kemikaaleja<br />

tai uusia raaka-aineita. Siinä<br />

mukana oleviin SOL Pesulapalveluiden<br />

Itäkeskuksen ja Hakaniemen toimipisteisiin<br />

voi palauttaa kaikenlaiset<br />

tekstiilit, vyöt, kengät ja laukut.<br />

– Asiakkailta on saatu hyvää<br />

palautetta, ja myös pesulahenkilökunta<br />

on kokenut kierrätyksen erittäin<br />

positiivisena asiana, SOL Pesulapalveluiden<br />

ympäristövastaava Tiia<br />

Smolander kertoo.<br />

Tekstiilirinki-kierrätyksen kautta<br />

pyritään tarjoamaan pesuloiden<br />

asiakkaille mahdollisimman monta<br />

kätevää kanavaa vaatteiden palautukseen.<br />

– Asiakkaille on luontevaa tuoda<br />

samalla kierrätykseen ja pesuun<br />

menevät tekstiilit. Myös kierrätysastiat<br />

on koettu helppokäyttöisiksi, SOL<br />

Pesulapalveluiden laatu- ja kehitysvastaava<br />

Kati Talikka sanoo.<br />

Kuluttajatutkimuskeskuksen<br />

mukaan lähes kaikki tekstiilien kierrätyksestä<br />

kiinnostuneet ovat valmiit<br />

tekemään alkulajittelun vaatteisiin,<br />

kenkiin ja laukkuihin itse.<br />

SUEZ-KIERRÄTYS TUO ASIAKKAITA<br />

Hakaniemen Pesulassa asiakkailla on mahdollisuus jättää<br />

käyttökelvottomat tekstiilit Suez-kierrätyslaatikkoon.<br />

TIESITKÖ?<br />

Suomessa syntyy tekstiilijätettä<br />

vuodessa noin kymmenen<br />

kiloa henkilöä kohti, vuonna<br />

2012 yhteensä 71,2 miljoonaa<br />

kiloa. Tuosta määrästä vain<br />

16,4 miljoonaa kiloa päätyi<br />

kierrätykseen.<br />

Hakaniemessä on ollut vanhojen<br />

tekstiilien kierrättämistä<br />

varten Suez- kierrätyslaatikko<br />

nyt noin puolen<br />

vuoden ajan.<br />

– Pääset siis samalla eroon kaappiin<br />

kertyneistä käyttökelvottomista vaatteista,<br />

kun tuot muun pyykin pestäväksi.<br />

Ja tietenkin meille voi tuoda kierrätettävät<br />

tekstiilit, vaikkei sillä kertaa<br />

muuta asiaa pesulaan<br />

olisikaan, myymälänhoitaja<br />

Milla Kiuru<br />

sanoo.<br />

Kierrätys on tuonut<br />

pesulalle myös<br />

uusia asiakkaita.<br />

– Systeemi toimii<br />

oikein hyvin. Ihmiset<br />

ovat löytäneet tämän<br />

mahdollisuuden ja<br />

viikon aikana meille<br />

Kierrätetyistä<br />

tekstiileistä<br />

70 prosenttia<br />

päätyy<br />

uusiokäyttöön.<br />

saattaa kertyä useampikin rullakko<br />

uusiokäyttöön menevää materiaalia,<br />

jotka keräilyauto noutaa meiltä.<br />

Pesulan tiimiä vetää myymälänhoitaja<br />

Milla Kiuru. Alun perin ompelijaksi<br />

valistunut Milla on viihtynyt pesulatyössä<br />

jo nelisen vuotta.<br />

– Tämä on kivaa työtä, ja meillä on<br />

täällä tosi mukava porukka. Aloitin työt<br />

SOLin Kampin myymälän ompelupisteessä<br />

ja siirryin<br />

sieltä tänne. Olen<br />

käynyt useita pesulaalan<br />

koulutuksia ja<br />

parhaillaan meillä on<br />

meneillään myymäläkierto<br />

eli teemme<br />

töitä muissa pesuloissa.<br />

Siinäkin oppii<br />

kaikenlaista uutta.<br />

Itse olen ollut töissä<br />

Helsingin Stockmannilla.<br />

– On ollut mielenkiintoista huomata<br />

miten erilaisia asiakkaita eri myymälöillä<br />

on, vaikka työ periaatteessa on<br />

samanlaista kaikkialla.<br />

Vahinkoja sattuu<br />

todella harvoin<br />

Tekstiilien materiaalit ovat nykyään<br />

hyvinkin erilaisia ja uusia tulee koko<br />

ajan. Ne täytyy tuntea hyvin.<br />

– Toisinaan tuntuu, että tiedämme<br />

niistä jopa enemmän kuin vaatteiden<br />

valmistajat.<br />

Kiuru kertoo, että vahinkoja pesulassa<br />

tapahtuu todella harvoin.<br />

– Ehkä noin kerran vuodessa jokin<br />

tekstiili vaurioituu pesussa niin, että se<br />

joudutaan korvaamaan.<br />

– Ja silloinkin syynä on yleensä se,<br />

että vaatteessa on puutteelliset tai virheelliset<br />

pesumerkinnät.<br />

40 www.solisti.fi


Hakaniemessä pestään yksityisten<br />

asiakkaiden tekstiilien lisäksi keskustan<br />

hotellien asiakkaiden vaatteita.<br />

– Lähetys tulee meille aamupäivällä<br />

ja iltapäivällä kahdelta puhdas pyykki<br />

lähtee takaisin hotelleille. Helsingissä<br />

on kaksi pesulaa jotka palvelevat hotelleja,<br />

toinen niistä sijaitsee Porvoonkadulla.<br />

Juttelulle löytyy<br />

aina aikaa<br />

– Meillä on paljon kanta-asiakkaita.<br />

Heissä on myös paljon ikä-ihmisiä ja<br />

monelle käynti pesulassa voi olla päivän<br />

tapahtuma. Meillä on aina aikaa myös<br />

juttelulle ja vaihdamme kuulumiset<br />

niin lapsista kuin lapsen lapsistakin.<br />

Monet ovatkin käyneet meillä jo niin<br />

pitkään, että tunnemme sukulaisetkin<br />

nimeltä, Milla Kiuru toteaa hymyillen.<br />

Asiakaspalautetta pesulassa kerätään<br />

karkin voimalla, ja lakupötkö on luvassa<br />

jokaiselle palautetta antaneelle.<br />

– Palaute on todella tärkeää, että<br />

voimme kehittämään toimintaamme.<br />

– Tavoite on tietenkin palvella jokaista<br />

asiakasta niin hyvin, että hän tulee<br />

myymälään uudelleen ja saamme lisää<br />

mukavia kanta-asiakkaita. l<br />

– Meille voi<br />

tuoda kierrätettävät<br />

tekstiilit,<br />

vaikkei<br />

sillä kertaa<br />

muuta asiaa<br />

pesulaan olisikaan,<br />

myymälänhoitaja<br />

Milla Kiuru<br />

sanoo.<br />

TEKSTIILIEN HOITO-OHJEET SAAVAT KANSAINVÄLISEN STANDARDIN<br />

SOLILAINEN Raisa Örn sai<br />

kutsun edustaa Suomea maailmanlaajuisessa<br />

pesula-alan<br />

työryhmässä. Kun työryhmän<br />

työ aikanaan valmistuu, uudet<br />

tekstiilien hoito-ohjeet otetaan<br />

käyttöön kaikkialla maailmassa.<br />

Kun työ aikanaan valmistuu,<br />

tulevat uudet tekstiilien huoltoohjemerkinnät<br />

eli standardit<br />

suosituspohjaisesti voimaan<br />

kaikkialla maailmassa.<br />

SOL Pesulapalveluita käyttävälle<br />

asiakkaalle standardien<br />

uusiminen näkyy nyt jo ympäristöystävällisten<br />

palveluiden<br />

lisääntymisenä.<br />

– Yhteisistä kansainvälisistä<br />

toimintamalleista sopimalla<br />

voidaan varmistaa, että asiakas<br />

voi aina ja kaikkialla luottaa<br />

saamaansa palveluun ja siihen,<br />

että pesu tehdään jatkossakin<br />

parhaalla mahdollisella tavalla,<br />

sekä tekstiili että ympäristö huomioiden,<br />

Örn sanoo.<br />

– Ensimmäiset lausunnot<br />

ovat nyt kommentointikierroksella<br />

ja seuraavan kerran työryhmä<br />

kokoontuu tammikuussa.<br />

www.solisti.fi 41


PALVELURATKAISUT<br />

Kauppaa<br />

käydään elämyksillä<br />

Kauppakeskuksista on tulossa viihdekeskuksia,<br />

jotka kisaavat ihmisten vapaa-ajasta.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuvat VAULA AUNOLA ja PORIN PUUVILLA<br />

Kaksi vuotta sitten ovensa<br />

avannut Porin Puuvilla<br />

on tällä hetkellä Suomen<br />

nopeimmin kasvava kauppakeskus<br />

sekä myyntien, että<br />

kävijämäärien perusteella.<br />

- Syyskuussa kävijämäärämme kasvoi<br />

yli 20 prosenttia. Se kertoo siitä,<br />

että nyt monista aiemmin satunnaisista<br />

kävijöistä on tullut vakituisia asiakkaita,<br />

kiinteistöjohtaja Juha Veistonen<br />

sanoo.<br />

Vilkkaimpina päivinä kauppakeskuksessa<br />

saattaa vierailla noin 25 000<br />

asiakasta ja he tulevat laajasti koko<br />

maakunnasta.<br />

Veistonen uskoo, että kauppakeskuksille<br />

riittää asiakkaita tulevaisuudessakin.<br />

– Viime vuonna kauppakeskusten<br />

myynti nousi 1,1 prosenttia ja verkkokaupan<br />

laski saman verran.<br />

– Jotkut verkkokauppabränditkin<br />

ovat innostuneet perustamaan kivijalkamyymälöitä.<br />

Arvelen sen tosin olevan<br />

osittain logistiikan kustannuksien optimointia.<br />

Tuleehan kauppiaalle varmasti<br />

halvemmaksi, jos asiakas palauttaa<br />

sopimattoman verkko-ostoksensa suoraan<br />

myymälään ja sieltä se myydään<br />

eteenpäin.<br />

Taistelua vapaa-ajasta<br />

Puuvillan markkinointikoordinaattori<br />

Sanna Lamminpää kertoo, että<br />

kauppakeskuksen markkinointibudjetista<br />

suuren osan lohkaisevat erilaiset<br />

tapahtumat.<br />

– Meillä on esiintynyt niin Mikael<br />

Gabriel kuin Anssi Kelakin ja<br />

parhaimmillaan esityksiä kuuntelemassa<br />

on ollut väkeä useita tuhansia.<br />

Tarjolla on myös monenlaisia muita<br />

tapahtumia, kuten terveys- ja lasten<br />

Kolmen eri<br />

palvelualan<br />

toimintoja<br />

yhdistettiin<br />

tehokkaasti.<br />

tapahtumia sekä senioripäiviä. Useat<br />

toimijat, kuten yhdistykset, järjestävät<br />

Puuvillassa paljon pienimuotoisempia<br />

tapahtumia eri kohderyhmille, kuten<br />

tanssiesityksiä, pajoja, taidenäyttelyitä<br />

ja monenlaisia infotilaisuuksia. Tänne<br />

voi siis tulla viettämään vapaa-aikaa, ei<br />

vain ostoksille, Lamminpää sanoo.<br />

– Ajanviettoa varten meiltä löytyy<br />

monipuolisen ravintolavalikoiman<br />

lisäksi myös Olohuone ja lapsille kahden<br />

sadan neliön leikkipaikka Puuhavilla,<br />

hän lisää.<br />

Juha Veistonen korostaa, että palveluiden<br />

pitää olla kohdallaan.<br />

– Vuokralaisia valitessamme otamme<br />

huomioon, miten heidän palvelunsa<br />

istuvat koko palettiin. Kauppakeskusyhdistys<br />

ennustaa, että vuonna 2030<br />

kauppakeskusten vuokralaisista peräti<br />

30 prosenttia on kahviloita ja ravintoloita,<br />

Veistonen sanoo.<br />

Myymälöiden lisäksi Porin Puuvillan<br />

kaupunkikorttelista löytyy julkisia<br />

palveluja, erilaisia toimistotiloja ja Yliopistokeskus.<br />

– Ilon aiheemme on syyskuussa avattu<br />

kirjasto, jolle remontoimme ja tar-<br />

42 www.solisti.fi


SOL hoitaa<br />

myös Puuvillan<br />

infopistettä.<br />

– Asiakkaiden<br />

neuvonnan<br />

lisäksi<br />

meiltä löytyy<br />

muun muassa<br />

SOL pesulan palvelupiste<br />

ja<br />

pakettiautomaatti,<br />

palveluvastaava<br />

Helena<br />

Niittumäki<br />

sanoo.<br />

– Teetämme<br />

SOLilaisilla<br />

monenlaisia<br />

lisätöitä.<br />

Saatan tarvita<br />

käsiä, vaikka<br />

Puuvilla-lehtien<br />

jakamiseen<br />

myymälöihin,<br />

Porin Puuvillan<br />

markkinointikoordinaattori<br />

Sanna<br />

Lamminpää<br />

lisää.<br />

josimme tilat. Nyt odotamme yhdessä,<br />

saako sivukirjasto perustoiminnalleen<br />

jatkorahoitusta tulevaisuutta ajatellen.<br />

Puuvillan henki<br />

Juha Veistonen on ollut mukana Porin<br />

Puuvillan suunnittelussa alusta asti.<br />

– Inspiraatiota haettiin muun muassa<br />

Tekesin Fiksu kaupunki -hankkeesta<br />

ja jo tarjouskilpailuvaiheessa etsimme<br />

uudenlaisia ratkaisuja myös kauppakeskuksen<br />

tilojen hoitoon. Hinta oli<br />

liki sama kaikilla toimijoilla eli kilpailu<br />

käytiin ratkaisujen toimivuudesta.<br />

Vilkkaimpina<br />

päivinä kauppakeskuksessa<br />

saattaa<br />

vierailla jopa<br />

25 000 asiakasta.<br />

– Meille ei riittänyt<br />

se, että seinällä<br />

lukee milloin wctilat<br />

on siivottu,<br />

Porin Puuvillan<br />

kiinteistöjohtaja<br />

Juha Veistonen<br />

sanoo.<br />

– SOL hoitaa meillä nyt siivousta,<br />

kiinteistöpalveluja ja infoa. Yhteyshenkilöllä<br />

on tällaisessa työssä merkittävä<br />

rooli ja SOLin palveluesimies Satu<br />

Koivusen kanssa arki sujuu. Hän on<br />

ollut mukana alusta asti ja voi tarjota<br />

meille myös erilaisia lisäpalveluja. Tällä<br />

hetkellä hänellä on esimerkiksi työn<br />

alla kauppakeskuksen mattoasioiden<br />

kilpailutus.<br />

– SOLilaiset myös avustavat<br />

tapahtumissa esimerkiksi kokoamalla<br />

esiintymislavan sekä antamalla<br />

tapahtumajärjestäjille pöytiä ja tuoleja<br />

Infolasta. Lisäksi saatan tarvita käsiä<br />

hyvin monenlaiseen hommaan, vaikka<br />

Puuvilla-lehtien jakamiseen myymälöihin,<br />

Sanna Lamminpää lisää.<br />

Veistonen ja Lamminpää puhuvat<br />

molemmat ”Puuvillan hengestä”.<br />

– Arvostamme ystävällisyyttä, joustavuutta<br />

ja reipasta asennetta, ja siinä<br />

SOLilaiset ovat onnistuneet.<br />

Siisti ratkaisu<br />

Tarjouskilpailussa oli erikseen mainittuna<br />

muun muassa wc-tilojen siivouksen<br />

tehokas järjestäminen.<br />

– Meille ei riittänyt se, että seinällä<br />

lukee milloin tila on siivottu. Tämä tieto<br />

ei lohduta asiakasta yhtään, jos tila<br />

on jotenkin epäsiisti tai paperi lopussa,<br />

Juha Veistonen sanoo.<br />

Ratkaisu löytyi siitä, että siivouksen<br />

työtilat sijoitettiin wc-tilojen viereen ja<br />

SOLilaiset käyvät aina ohi kulkiessaan<br />

tarkistamassa, että kaikki on kunnossa.<br />

– Tämä toimii hienosti, mitään lappuja<br />

ei tarvita ja olemme saaneet asiakkailtamme<br />

kiitosta siisteydestä.<br />

Ympäristöystävällisyys näkyy kauppakeskuksen<br />

monissa yksityiskohdissa<br />

ja myös wc-tiloissa.<br />

www.solisti.fi 43


PALVELURATKAISUT<br />

PORIN<br />

PUUVILLATEHDAS<br />

PERUSTETTIIN<br />

1898<br />

JA KAIKKI<br />

RAKENNUKSET<br />

OLIVAT VALMIINA<br />

1909.<br />

VUONNA 1912<br />

YHTIÖLLÄ OLI<br />

650<br />

TYÖNTEKIJÄÄ JA<br />

MYYNTIÄ<br />

4,5<br />

MILJOONAA<br />

MARKKAA.<br />

YRITYKSESTÄ TULI<br />

OSA FINLAYSONIA<br />

VUONNA<br />

1973.<br />

SUURI TULIPALO<br />

JÄTTI KUTOMOSTA<br />

JÄLJELLE VAIN<br />

SAVUAVAT<br />

RAUNIOT VUONNA<br />

1981<br />

JA TEHDAS LOPETTI<br />

TOIMINTANSA.<br />

VUONNA<br />

2000<br />

PORIN<br />

YLIOPISTOKESKUS<br />

ALOITTI TOIMINNAN<br />

ALUEELLA JA<br />

2009<br />

ALOITETTIIN<br />

HANKETUTKIMUS<br />

PUUVILLAN<br />

KESKUKSEN<br />

RAKENTAMISEKSI.<br />

KAUPPAKESKUS<br />

PUUVILLA AUKESI<br />

VUONNA<br />

2014.<br />

– Olemme<br />

myös käyttäneet<br />

LEANkävelyjä<br />

toimintojen<br />

tehostamiseen,<br />

palveluesimies<br />

Satu Koivunen<br />

sanoo.<br />

Kauppakeskus Puuvilla on<br />

rakennettu entisen Finlaysonin<br />

puuvillatehtaan tiloihin. Arkkitehti<br />

August Krookin suunnittelema<br />

alue kuuluu Museoviraston<br />

inventoimiin valtakunnallisesti<br />

merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.<br />

– Käytössä on vedettömät pisuaarit<br />

ja kankaiset pyyhkeet. Emme halunneet<br />

hurisevia käsien kuivauskoneita,<br />

koska niistä eivät kaikki pidä ja silloin<br />

kädet pyyhitään sitten vaikka omiin<br />

vaatteisiin. Ajattelimme siis samalla<br />

sekä ympäristöä, että asiakkaiden viihtyvyyttä.<br />

Aivan halpa ratkaisu tämä<br />

ei tietenkään ollut, mutta sopii hyvin<br />

Puuvillalle.<br />

MONIOSAAJIEN TEHOKAS PAKETTI<br />

LEED-platinaa<br />

Juha Veistonen kertoo, että Puuvillan<br />

maalämpöjärjestelmä on Suomen kolmanneksi<br />

suurin.<br />

– Tiloistamme 99,7 prosenttia lämmitetään<br />

ja jäähdytetään maalämmöllä.<br />

Tämä ei ole meille pelkästään ympäristöteko<br />

vaan tuo säästöä.<br />

Porin Puuvillalle on myönnetty korkein<br />

mahdollinen, platinatason, LEEDympäristösertifikaatti.<br />

– Tämä velvoittaa meitä monin<br />

tavoin ja ensi vuonna aiomme ottaa<br />

jälleen kaulaa muihin. Meillä on<br />

paljon kattopinta-alaa, ja siitä on varmaan<br />

helppo arvata mitä on suunnitelmissa.<br />

l<br />

SOL huolehtii Porin Puuvillassa siivouksesta,<br />

kiinteistöhuollosta ja kauppakeskuksen<br />

infopisteestä.<br />

– Asiakkaiden neuvonnan lisäksi<br />

infopisteestä löytyvät SOL pesulan palvelupiste,<br />

pakettiautomaatti, suutarin<br />

noutopiste ja siellä hoituvat myös muun<br />

muassa pysäköintiasiat, palveluesimies<br />

Satu Koivunen kertoo.<br />

Hän on paikalla kohteessa päivittäin<br />

ja tekee tiivistä yhteistyötä kauppakeskuksen<br />

oman henkilökunnan kanssa.<br />

– Minulla on toimisto Puuvillassa<br />

eli pystymme vastaamaan asiakkaan<br />

pikaisiinkin pyyntöihin nopeasti.<br />

– Hoidamme myös kiinteistöhuollon<br />

päivystyksen ympäri vuorokauden ja<br />

esimerkiksi sprinklerijärjestelmän hälytykset<br />

menevät sekä Aurinkovoimalaan<br />

että päivystäjämme puhelimeen.<br />

Kolmen eri palvelualan toimintoja on<br />

Puuvillassa yhdistetty tehokkaasti.<br />

– Ne tukevat toinen toisiaan ja työntekijöistämme<br />

useimmat hallitsevat<br />

useita tehtäviä. Olemme näin pystyneet<br />

vähentämään osa-aikaisuutta ja toimimaan<br />

samalla hyvin kustannustehokkaasti.<br />

– Olemme myös käyttäneet LEANkävelyjä<br />

toimintojen tehostamiseen.<br />

Satu Koivunen on toiminut palvelupäällikkönä<br />

Puuvillassa sen koko<br />

toiminnan ajan ja on ammatiltaan laitoshuoltaja.<br />

– Lisäksi olen osallistunut erilaisiin<br />

SOLin koulutuksiin ja tammikuussa aloitan<br />

kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon<br />

suorittamisen.<br />

44 www.solisti.fi


ASIAKAS<br />

SÄÄSTÄÄ<br />

Pysy ajan tasalla LEAN-asioissa, seuraa twitterissä: @Harri_Emaus<br />

Lean-filosofiaan perustuvaa<br />

Kerralla oikein -mallia käytetään<br />

hyvin erilaisissa kohteissa.<br />

Syksyllä otettiin käyttöön PDCA-menetelmä, jota<br />

sovelletaan uudessa 90012015 ISO-standardissa..<br />

SOLin kehityspäällikkö Harri<br />

Emaus kertoo, että kokemuksia<br />

prosessien kehittämisestä<br />

on kertynyt muun<br />

muassa siivouksen, kiinteistönhoidon<br />

ja vartioinnin osalta.<br />

– Esimerkiksi viime vuonna teimme<br />

satoja Lean-kävelyjä, joiden avulla saavutimme<br />

suuriakin säästöjä asiakkaillemme,<br />

hän kertoo tyytyväisenä.<br />

– Toteutamme nämä hankkeet<br />

yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja<br />

olemme myös konsultoineet asiakkaitamme<br />

heidän omien prosessien kehittämisessä.<br />

Konkreettiset<br />

tavoitteet<br />

Prosessien kehittämisen tavoitteet ovat<br />

hyvin konkreettisia.<br />

– Kun esimerkiksi suunnittelemme<br />

huolellisesti työpäivän aikana käytettävät<br />

aikataulut, reitit, työvälineiden<br />

sijainnin ja tarvittavat kuljetuksen apuvälineet<br />

niin pääsemme eroon turhista<br />

askeleista ja odottelusta. Kohteiden<br />

työntekijät osallistuvat tähän kehitystyöhön,<br />

mikä on tärkeää, koska juuri he<br />

ovat työnsä parhaita asiantuntijoita.<br />

– Samalla työntekijöidemme työhyvinvointi<br />

paranee, kun turhat askeleet<br />

ja työtehtävät jäävät pois ja he voivat<br />

käyttää työaikansa olennaisiin asioihin.<br />

Emaus korostaa, että tärkeää on<br />

myös toiminnan jatkuva kehittäminen<br />

eikä mikään organisaatio tule koskaan<br />

valmiiksi.<br />

– Asiakkaidemme tarpeet saattavat<br />

myös muuttua nopeassakin aikataulussa.<br />

Esimiehet perehtyvät<br />

PDCA-menetelmään<br />

Harri Emaus kertoo, että esimiesten<br />

koulutuksessa on perehdytty tänä syksynä<br />

PDCA-menetelmään, jota sovelletaan<br />

myös uudessa ISO 90012015<br />

standardissa.<br />

– Tämä laadunhallintajärjestelmiä<br />

käsittelevä standardi julkaistiin viime<br />

syyskuussa. Lisäksi olemme tänä syksynä<br />

paneutuneet koulutuksissa erityisesti<br />

systemaattiseen ongelmanratkaisuun<br />

A3-lomakkeen avulla. Loppu- ja<br />

ensivuodesta panostamme jatkuvan<br />

parantamisen valkotauluihin. A3 ja<br />

jatkuvan parantamisen valkotaulut<br />

kuuluvat olennaisesti yhteen. Jatkuvan<br />

parantamisen valkotaululla yksi parannus,<br />

idea tarkoittaa yhtä A3-lomaketta<br />

per parannus.<br />

– Puututaan peliin ja ratkotaan niin<br />

ongelmia että päästään juurisyiden<br />

ääreen. Jokainen voi miettiä kolmea<br />

asiaa mikä parantaisi omaa tekemistä!<br />

HUKAN OIREET<br />

✔ Työn liian tarkka tekeminen<br />

✔ Tarpeeton liikkuminen<br />

✔ Suunnitelmattomuus<br />

ja tarpeeton käsittely<br />

✔ Kuljettaminen<br />

✔ Virheet ja viat<br />

✔ Osaamisen<br />

alihyödyntäminen<br />

✔ Odotus<br />

✔ Varastointi ja epäjärjestys<br />

– Suunnittelemme huolellisesti työpäivän aikana<br />

käytettävät aikataulut, reitit, työvälineiden<br />

sijainnin, kehityspäällikkö Harri Emaus kertoo.<br />

LEAN PELITTÄÄ. Koulutuksia varten on toteutettu Kahootkännykkäpeli.<br />

Tässä kymmenen kysymyksen pelissä pureudutaan hukan<br />

kahdeksan oireen keskeisiin kysymyksiin. LEAN Kerralla oikein -peli on<br />

hauska tapa oppia uutta ja kerrata vanhaa tietoutta yhdessä. Yksi pelin<br />

tavoite on herättää keskustelua ryhmässä ja tuoda esille mahdollista<br />

hiljaista tietoa. Pelaaja vastaa monitorilla esitettyihin kysymyksiin omalla<br />

päätelaitteellaan ja vastauskierroksen jälkeen nähdään kysymykseen oikein<br />

ja väärin vastanneiden lukumäärä sekä pistetilanne. Hukka #8 on tärkein eli<br />

osaamisen alihyödyntäminen.<br />

www.solisti.fi 45


SIIVOUSPALVELUT<br />

Kaukana kaivoksella<br />

Boliden Kevitsan kaivokselta on monta poronkusemaa lähimpään<br />

taajamaan. Palveluntoimittajien on siis eräretkeilijän tavoin<br />

suunniteltava tarkkaan työssä tarvittava henkilöstö ja kalusto.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuvat JUKKA TARKIAINEN ja BOLIDEN<br />

Sopimusneuvottelija Krista<br />

Stauffer kertoo, että kaivoksella<br />

kaikkien palvelujen<br />

toimittajien pitää sitoutua<br />

yrityksen ehtoihin, etenkin<br />

tiukkoihin turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiin.<br />

– Näin vaativassa ympäristössä tietyt<br />

rutiinit ja käytännöt on omaksuttava<br />

osaksi päivittäistä työtä, jottei vahinkoja<br />

pääse koskaan syntymään siivouksen<br />

tason kuitenkaan kärsimättä. Koska<br />

kaivoksen alue on laaja ja olosuhteet<br />

muuttuvat koko ajan, hyvin toimiva<br />

kommunikaatio on yksi tärkeimmistä<br />

tekijöistä.<br />

SOL siivoaa Boliden Kevitsan kaivoksella<br />

monenlaisia tiloja.<br />

– Olosuhteet vaihtelevat normaaleista<br />

toimistotiloista pölyävään korjaamoja<br />

tehdasympäristöön sekä kemikaalivaraston<br />

kautta avolouhoksen haastaviin<br />

olosuhteisiin, joista puuttuu muun<br />

muassa juokseva vesi ja jonne ei ilman<br />

saattajaa ole kenelläkään ulkopuolisella<br />

mitään asiaa.<br />

Jokainen alueella työskentelevä henkilö<br />

käy läpi turvaperehdytyksen ennen<br />

töiden aloittamista, jotta hän osaa liikkua<br />

ja työskennellä turvallisesti.<br />

– Kypärät, turvakengät, suojalasit,<br />

kuulosuojaimet ja<br />

PORONKUSEMA<br />

ON MATKA, JONKA PORO KYKENEE<br />

KULKEMAAN VIRTSAAMATTA. ELÄIN<br />

EI PYSTY VIRTSAAMAAN VAUHDISSA<br />

JA LIIAN PITKÄ JUOKSUTTAMINEN VOI<br />

AIHEUTTAA SILLE HALVAUSTILAN.<br />

POROMIESTEN PERIMÄTIEDON<br />

MUKAAN KUSEMAVÄLI ON<br />

ENIMMILLÄÄN 7,5 KILOMETRIÄ.<br />

pölymaskit ovat<br />

siivoojiemme<br />

vakiovaruste,<br />

osalle porukasta<br />

myös<br />

moottorimaskit<br />

ja henkilönostimet ovat tulleet<br />

tutuiksi.<br />

Tarkkaan harkiten<br />

Krista Stauffer korostaa, että pohjoinen<br />

sijainti ja pitkät välimatkat asettavat<br />

omat haasteensa palvelun toimittajille.<br />

– Kohteisiin on perehdyttävä huolella<br />

ennen työn aloittamista, jotta<br />

osataan mitoittaa henkilöstö ja kalusto<br />

oikein tarpeita vastaavaksi. Osaavaa<br />

henkilöstöä pitää löytyä myös esimerkiksi<br />

sairaslomatuurauksiin.<br />

– Eikä täältä tietenkään kannata<br />

lähteä hakemaan kesken päivän jotain<br />

mahdollisesti puuttuvaa varustetta,<br />

kun edestakaista ajoa lähimpään<br />

kauppaankin tulee yli 80 kilometriä.<br />

– Suljetulle alueelle ei voi myös-<br />

46 www.solisti.fi


Kevitsan esiintymä<br />

löydettiin<br />

VUONNA<br />

1987<br />

ja se on yksi<br />

suurimmista<br />

mineraalilöydöistä<br />

Suomessa kautta<br />

aikojen. Ruotsalainen<br />

Boliden osti Kevitsan<br />

avolouhoksen<br />

kesäkuussa <strong>2016</strong><br />

kandalaiselta First<br />

Quantumilta.<br />

500<br />

METRIÄ<br />

syväksi suunniteltu<br />

avolouhos tuottaa<br />

malmirikastetta,<br />

joka sisältää kuparia,<br />

nikkeliä, platinaa ja<br />

palladiumia. Rikaste<br />

toimitetaan Bolidenin<br />

Harjavallan sulattoon<br />

ja ulkoisille asiakkaille.<br />

Laitokseen<br />

kuuluu kaivos ja<br />

rikastamo, jotka on<br />

molemmat otettu<br />

käyttöön vuonna<br />

2012. Kaivoksella<br />

työskentelee<br />

380<br />

TYÖNTEKIJÄÄ<br />

ja<br />

200<br />

ITSENÄISTÄ<br />

YRITTÄJÄÄ.<br />

– Palveluiden sujuvuudella on meille suuri<br />

merkitys, totevat Boliden sopimusneuvottelija<br />

Krista Stauffer ja talouspäällikkö Jarno<br />

Mäkinen.<br />

kään tulla kuka vain tuomaan mitä<br />

vain milloin vain, sillä portista ei pääse<br />

sisään ilman vierailua isännöivän<br />

henkilön ennakkoilmoitusta ja valvontaa<br />

tai alueella liikkumiseen oikeuttavaa<br />

turvaperehdytystä.<br />

Sujuvuus on laatua<br />

Alihankintasopimuksia hoidetaan<br />

Bolidenillä tiimityönä.<br />

– Käytännön asioista vastaa meillä<br />

hallintokoordinaattori Pia Kastinen.<br />

Hän tarkkailee ympäristöä ja ottaa<br />

vastaan palautetta omilta työntekijöiltämme<br />

päivittäin. Hän myös<br />

tekee SOLin palvelupäällikön Anne<br />

Määtän kanssa Insta-kierrokset säännöllisesti.<br />

Teknisestä puolesta vastaa<br />

talouspäällikkömme Jarno Mäkinen<br />

ja minun vastuullani on sopimuksen<br />

kaupallinen ja sopimustekninen puoli,<br />

Krista Stauffer sanoo.<br />

– Kerran kuukaudessa pidämme<br />

sitten SOLilaisten kanssa palveluntasoseurantapalaverin,<br />

jossa käydään<br />

läpi mahdollisia ongelmakohtia ja sitä,<br />

miten ne on ratkaistu.<br />

Tämän lisäksi noin kerran vuodessa<br />

toteutetaan laajempi arviointi.<br />

– Sisäisessä toimittaja-arvioinnissa<br />

haastatellaan omaa henkilökuntaa<br />

ja verrataan tuloksia urakoitsijoihin<br />

sovellettaviin kriteereihimme. Arviointi<br />

sisältää jonkin verran käytännön<br />

asioita, muun muassa Insta-kierrosten<br />

tulokset, mutta huomioi myös turvallisuuspoikkeamaraportit,<br />

laskutuksen,<br />

tarjouspyyntöjen käsittelyn ja muun<br />

kaupallisen puolen eli palveluiden<br />

sujuvuuden, eli paljon enemmän kuin<br />

pelkästään siivouksen lopputuloksen.<br />

Stauffer kertoo, että siivottava alue<br />

kasvaa hiljalleen koko ajan ja se vaatii<br />

jatkuvaa oppimista ja sopeutumista<br />

puolin ja toisin.<br />

– Muun muassa kommunikaatiossa<br />

ja muutamissa käytännöissä on<br />

meillä vielä jonkin verran hiomisen<br />

varaa, mutta varmasti selviämme<br />

niistä. l<br />

www.solisti.fi 47


HENKILÖSTÖPALVELUT<br />

SOL välittää avustajia<br />

Johanna Aaltonen.<br />

–Työntekijät valitaan huolella, hyvän fiiliksen pitää olla<br />

molemminpuolista, henkilöstöneuvottelija Johanna Aaltonen sanoo.<br />

Teksti VAULA AUNOLA Kuvat ANTERO AALTONEN<br />

SOL Henkilöstöpalvelut on<br />

tehnyt sopimuksen henkilökohtaisten<br />

avustajien välittämisestä<br />

jo usean kunnan<br />

kanssa.<br />

– Tällä hetkellä meillä on avustajia<br />

Helsingin, Espoon, Siuntion, Keravan,<br />

Kouvolan ja Kuusamon alueella.<br />

Muidenkin kuntien kanssa sopimuksia<br />

on valmiina, henkilöstöneuvottelija<br />

Johanna Aaltonen sanoo.<br />

SOL toimii avustajien työnantajana<br />

ja hoitaa kaikki paperityöt avustettavan<br />

puolesta. Kunta korvaa kustannukset<br />

asiakkaalle myönnetyn tuntimäärän<br />

mukaan.<br />

– Tapaamme ensin avustettavan<br />

hänen kodissaan ja kartoitamme hänen<br />

tarpeensa ja toivomuksensa avustajan<br />

suhteen. Sen jälkeen lähdemme etsimään<br />

juuri hänelle sopivaa henkilöä<br />

työntekijöistämme. Näin läheisessä<br />

työssä henkilökemioiden pitää toimia<br />

ja hyvän fiiliksen pitää olla molemmin<br />

puolista.<br />

– Toisinaan se on ”rakkautta ensi silmäyksellä”,<br />

mutta yleensä siinä menee<br />

viikko tai kaksi, että nähdään miten<br />

suhde toimii. Hakuprosessissa avustajien<br />

taustat myös tutkitaan tarkkaan eikä<br />

sairastumisista tai lomista tarvitse huolehtia.<br />

Me hoidamme sijaisen.<br />

Ihmisläheistä työtä<br />

Johanna Aaltonen kertoo, että hakijoita<br />

avustajan työhön on riittänyt.<br />

– Osasyynä voi olla se, että olemme<br />

iso ja valtakunnallinen tekijä. Monet<br />

avustustehtäväthän ovat osa-aikaisia<br />

ja tarvittaessa pystymme tarjoamaan<br />

useampia avustettavia tai muita töitä<br />

saman katon alta. Avustajalla saattaa<br />

olla esimerkiksi kolme erilaista asiakasta,<br />

mikä tuo vaihtelua työviikkoon.<br />

Avustajat tulevat töihin hyvin erilaisilla<br />

taustoilla.<br />

– Arvostamme sitä, että henkilö on<br />

aidosti kiinnostunut ihmisläheisestä<br />

työstä ja avustajina työskentelee yhtä<br />

lailla parikymppisiä kuin eläkeikäisiäkin.<br />

– Avustajalta ei ainakaan vielä vaadita<br />

mitään lakisääteistä ammatillista<br />

tutkintoa. Meillä on kuitenkin riveissä<br />

lähihoitajia ja sairaanhoitajia, joista<br />

monet ovat kertoneet kokevansa mielekkääksi<br />

sen, että saavat rauhassa keskittyä<br />

yhden henkilön avustamiseen. l<br />

NAURETAAN SAMOILLE ASIOILLE<br />

Else Gamst-Nielsen avustaa Pirkko<br />

ja Veli Juhani Palmia arjen rutiineissa.<br />

– Laitamme ruokaa, käymme<br />

yhdessä kaupassa ja hoitamassa<br />

erilaisia asioita. Ensi viikolla minulla on<br />

esimerkiksi silmälääkäri ja menemme<br />

sinne yhdessä, Pirkko Palm sanoo.<br />

Else on Palmien ensimmäinen<br />

SOLilainen avustaja. Aiemmin he toimivat<br />

itse työnantajina.<br />

– Palkkasimme ensimmäisen<br />

avustajan jo 30 vuotta sitten, kun<br />

menimme naimisiin. Tämä systeemi<br />

on meille helpompi. SOLin rekrytoijat<br />

esittelivät meille sopivia ehdokkaita ja<br />

heistä valitsimme Elsen.<br />

– Jo heti alussa huomasin, että<br />

meillä menee huumorit yksiin eli<br />

voimme puhua ystävästä.<br />

Pirkko korostaa, että suhde avustajaan<br />

on hyvin henkilökohtainen.<br />

– Pitää tulla tunne, että sinua<br />

kuunnellaan aidosti eikä esimerkiksi<br />

komennella. Eihän kukaan voi mennä<br />

toisen kotiin määräilemään, miten<br />

siellä eletään.<br />

Else vaihtoi alaa aloittaessaan Palmien<br />

avustajana.<br />

– Olin aiemmin lakitoimiston<br />

assistentti eli jätin taakseni hektisen<br />

toimistoelämän, enkä ole katunut,<br />

Else sanoo.<br />

– Tämä työ on hyvin palkitsevaa.<br />

Hoitoalan koulutusta minulla ei ole,<br />

mutta sain perehdytyksen työhön ja<br />

Pirkko ja Veli Juhani Palm saivat kutsun<br />

yhdessä avustajansa Else Gaimst-Nielsenin<br />

(oik.) kanssa SOLin vuosittain tarjoamalle<br />

avustettavien ja avustajien kesälounaalle.<br />

olen pitkään hoitanut apua tarvitsevaa<br />

äitiäni, mikä otettiin huomioon<br />

rekrytoinnissa.<br />

48 www.solisti.fi


AURINGON ALLA<br />

Ilahduttaminen antaa paljon<br />

”IHMINEN TARVITSEE ihmistä ollakseen ihminen”,<br />

runoili Tommy Tabermann paljon<br />

siteeratussa tekstissään. ”Toisen ilo on parasta<br />

ruokaa”, jatkuu runo. Ilahduttaminen ravitsee<br />

siis niin ilahduttajaa kuin ilahtujaa.<br />

Yksikään ihminen ei elä umpiossa.<br />

Olemme vahvasti riippuvaisia toisistamme.<br />

Työyhteisössä tervehtiminen, kiitos ja hymy<br />

pitävät yllä positiivista ilmapiiriä. Ne kaikki<br />

tuottavat keskuuteemme päivittäin mikroilahtumisia<br />

– työntekijältä toiselle, esimieheltä<br />

alaiselle, työntekijältä asiakkaalle. Ja<br />

toisinpäin.<br />

Ihmisellä on fyysisiä ja psykologisia<br />

perustarpeita. Psykologisiksi perustarpeiksi<br />

on määritelty muun muassa vapaaehtoisuus,<br />

kyvykkyys ja läheisyys. Ja tutkimuksista löytyy<br />

yhä enemmän todisteita sille, että hyväntekeminen<br />

tulisi myös lisätä listalle. Kun<br />

teemme hyvää, se myös tuntuu hyvältä.<br />

Ilahduttaminen yksinkertaisimmillaan<br />

ei maksa mitään eikä vaadi paljoa aikaa.<br />

Asiakasta voi ilahduttaa monin tavoin, vaikka<br />

kuuntelemalla ja vaihtamalla muutaman<br />

ylimääräisen sanan arjen kiireen keskellä.<br />

Olemme saaneet kiittävää asiakaspalautetta<br />

hyvin erilaisista asiakaspalvelutilanteista, kiitokset<br />

niistä kaikille asianosaisille.<br />

Hiljattain eräällä SOLilaisella olivat tuntosarvet<br />

esillä myös liikennevaloissa matkalla<br />

kohteesta toiseen. Hän pysäytti ratin takana<br />

elämänsä kriisitilannetta itkevän naisen<br />

ja kysyi, tarvitseeko hän apua. Nainen ei sitä<br />

tarvinnut, mutta ilahtui huomioimisesta niin<br />

paljon, että lähetti kiitokset meille.<br />

Työpaikalla kiitosta ja hyvää palautetta ei<br />

voi antaa liikaa. Pienestäkin ilonkärpäsestä<br />

saa tehdä härkäsen. Eikä haittaa ollenkaan,<br />

vaikka kiitokset annetaan yleisön edessä.<br />

Kehujen antaminen helpottuu, kun arjen<br />

kommunikointi on jo entuudestaan sujuvaa.<br />

Annetaan toisillemme lämpimiä sanoja ja<br />

tekoja – ilahdumme itsekin!<br />

Peppi Kaira<br />

Peppi Kaira on SOLin<br />

palveluyritysten emoyhtiö<br />

SOLEMO Oy:n ja<br />

SOL Pesulapalvelut Oy:n<br />

toimitusjohtaja.<br />

Pienestäkin<br />

ilonkärpäsestä<br />

saa tehdä<br />

härkäsen.<br />

www.solisti.fi 49


Panostamme turvallisuuspalveluihin<br />

Yli kaksikymmentä moniosaajaa suoritti Turvallisuusvalvojan<br />

erikoisammattitutkinnon. Toimitusjohtaja Juhapekka Joronen näkee<br />

jatkuvan kouluttautumisen olevan yksi yrityksen menestystekijöistä.<br />

Teksti KATI LASZKA Kuva TIMO PORTHAN<br />

Turvallisuusvalvojien koulutus<br />

eli TVEAT toteutettiin oppisopimuksena<br />

ja opintoihin<br />

kuului sekä lähijaksoja, etätehtäviä<br />

että näyttöjä. Yhteistyökumppanina<br />

oli Turun aikuiskoulutuskeskus,<br />

joka on toteuttanut alan<br />

koulutusta jo vuodesta 2002. Nyt päättynyt<br />

koulutus syvensi erityisesti SOLin<br />

esimies- ja asiantuntijaroolissa työskentelevien<br />

osaamista. Turvallisuusvalvojan<br />

erikoisammattitutkinnon suorittaneet<br />

SOLin toimihenkilöt vastaavat turvallisuuspalveluiden<br />

johtamisesta ja tuottamisesta<br />

asiakasyrityksissä.<br />

– Strategiamme mukaisesti panostamme<br />

yrityksille tarjottaviin turvallisuuspalveluihin,<br />

SOLin henkilöstön<br />

kehityksen johtaja Merja Oljakka<br />

kertoo.<br />

– Vastavalmistuneet palveluasiantuntijat<br />

ovat vahvoja moniosaajia.<br />

Tutkinnon suorittaneilla on nyt myös<br />

vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan<br />

pätevyys, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa<br />

myös uusien viranomaisten<br />

hyväksymien toimipaikkojen perustamisen<br />

nykyisten rinnalle, Oljakka<br />

jatkaa.<br />

Riskien ennakointia<br />

SOL Palveluiden toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen näkee jatkuvan<br />

kouluttautumisen olevan yksi yrityksen<br />

menestystekijöistä.<br />

– Strategiamme mukaisesti panostamme<br />

yrityksille tarjottaviin turvallisuuspalveluihin.<br />

TVEAT-tutkinto tukee<br />

palveluratkaisuamme ja antaa johdollemme<br />

myös valmiudet kehittää asiakasorganisaatioiden<br />

turvallisuusnäkökohtia.<br />

Turvallisuusjohtaminen on järkevää ja<br />

systemaattista riskien ennakointia, joka<br />

parantaa organisaation ja työympäristön<br />

turvallisuutta monin tavoin, Joronen<br />

toteaa.<br />

Oppisopimuksena toteutetun koulutuksen<br />

osa-alueina olivat muun muassa<br />

turvallisuussuunnittelu, alaan liittyvä<br />

lainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan<br />

ja vartiointityön perusteet, turvallisuusjohtaminen<br />

ja turvallisuustekniikka.<br />

Tutkinnon suorittajat osoittivat<br />

ammattitaitonsa tutkintosuorituksilla<br />

käytännön työtehtävissä omissa asiakasyrityksissään.<br />

Turvallisuusjohtaminen<br />

on<br />

systemaattista<br />

riskien<br />

ennakointia.<br />

50 www.solisti.fi


KOULUTUS<br />

MONIOSAAJA LAATI<br />

TURVALLISUUS-<br />

SUUNNITELMAT<br />

HOTELLEILLE<br />

Työn ohessa opiskelu on palvelujohtaja<br />

Birgitta Lindvallille tuttua puuhaa.<br />

Teksti KATI LASZKA Kuva TIINA JALONEN<br />

Takarivissä vasemmalta: Paavo Hänninen<br />

(Turun AKK), Niko Simonen, Anne Korkeamäki,<br />

Mari Suomalainen, Päivi Volanen, Heidi<br />

Uotinen, Birgitta Lindvall, Anne-Maarit<br />

Pusa-Heittola, Eturivissä vasemmalta: Jussi<br />

Lundgren, Saana Raessuo, Lea Laakkonen,<br />

Sanna Peltola, Marjukka Ruohoranta, Tina<br />

Klärck, Sari Ahola, Aila Forsström, Ritva Haho,<br />

Marika Kesäniemi, Sari Ronkainen, Mira<br />

Nokkala-Jalas ja Juhapekka Joronen.<br />

Birgitta Lindvall kuvailee itseään ikuiseksi opiskelijaksi.<br />

- Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen pitää mielen virkeänä<br />

ja antaa lisää kapasiteettia ja näkökulmia myös esimiestyöhön,<br />

hän toteaa.<br />

Viimeisimpiä suoritettuja tutkintoja ovat liiketoimintaosaamisen<br />

Tradenomi sekä Tradenomi YAMK ja niiden rinnalla nyt uunituore<br />

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.<br />

- Tämän koulutuksen järjestäminen oli SOLille iso satsaus, mutta sillä<br />

saatiin tuntuva määrä asiantuntijuutta turvallisuuspuolelle. Pääsemme kukin<br />

nyt syventämään yhteistyötä sekä tarjoamaan kattavia palveluratkaisuja olemassa<br />

oleville ja uusille asiakkaille, Lindvall tiivistää koulutuksen antia.<br />

SOL TURVALLISUUS-<br />

PALVELUT<br />

SOL on tällä hetkellä yksi Suomen<br />

merkittävimmistä turvallisuuspalveluiden<br />

tuottajista ja<br />

toiminta kasvaa tasaisesti. SOL<br />

tarjoaa asiakkaille kattavan<br />

paketin palveluja arjen asiakaspalvelutilanteiden<br />

hoitamisesta<br />

yrityksen turvallisuuden<br />

kokonaisvaltaiseen suunnitteluun<br />

ja etävalvontajärjestelmien<br />

hallinnointiin. Palveluihin<br />

kuuluvat Aurinkovoimalan<br />

tekniset ratkaisut kuten valtakunnalliset<br />

hälytyskeskus- ja<br />

etähallintapalvelut, vartiointi,<br />

järjestyksenvalvonta ja turvatarkastukset.<br />

Lähes kymmenen<br />

SOLissa<br />

vietetyn<br />

vuoden aikana<br />

Birgitta Lindvall<br />

on suorittanut<br />

kolme<br />

tutkintoa,<br />

joista uusin<br />

on Turvallisuusvalvojan<br />

erikoisammattitutkinto<br />

eli TVEAT.<br />

Lopputyönään<br />

hän laati<br />

turvallisuussuunnitelmat<br />

Best Western<br />

Hotel Kalliohoviin<br />

ja Hotel<br />

Raumanlinnaan.<br />

www.solisti.fi 51


KOULUTUS<br />

- Meillä tutkinnon suorittaneilla<br />

on nyt myös vartioimisliikkeen vastaavan<br />

hoitajan pätevyys, mikä mahdollistaa<br />

tulevaisuudessa uusien viranomaisten<br />

hyväksymien toimipaikkojen<br />

perustamisen nykyisten rinnalle.<br />

Oppisopimuksena toteutetun koulutuksen<br />

osa-alueina olivat muun muassa<br />

turvallisuussuunnittelu, alaan liittyvä<br />

lainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan<br />

ja vartiointityön perusteet, turvallisuusjohtaminen<br />

ja turvallisuustekniikka.<br />

Lainsäädäntö määrittelee tiukasti koko<br />

turvallisuusalaa ja osaamistason on<br />

oltava kohdallaan.<br />

- Koulutuksen sisältö oli todella vaativa<br />

ja iso kokonaisuus oman työn ohella<br />

suoritettavaksi. Näytöt tehtiin koulutuksen<br />

näyttövaatimusten mukaan,<br />

eivätkä ne menneet läpi heittämällä.<br />

Tuntemukset olivat hiukan samanlaiset,<br />

kuin aikoinaan ylioppilaskirjoituksissa,<br />

Lindvall toteaa hymyillen.<br />

Palveluratkaisu laajeni<br />

Birgitta Lindvall aloitti uransa SOLilla<br />

vuonna 2007. Hän työskentelee palvelujohtajana<br />

Länsi-Suomen alueella ja<br />

työntekijöitä Lindvallin alaisuudessa<br />

on yli 500. Ennen uraansa SOLilla,<br />

Lindvall työskenteli pitkään hotelli- ja<br />

ravintola-alalla, jossa kokemusta karttui<br />

muun muassa ravintolapäällikkönä<br />

Silja Linen eri aluksilla ja reiteillä sekä<br />

maaorganisaatiossa.<br />

Tutkinnon suorittajat osoittivat<br />

ammattitaitonsa tutkintosuorituksilla<br />

käytännön työtehtävissä omissa asiakasyrityksissään.<br />

Lopputyönä raumalaiselle<br />

Rauman Hovi Oy:lle toteutettu<br />

turvallisuussuunnitelma oli Lindvallin<br />

haaveissa jo pidempään.<br />

- Matkassa oli hiukan tuuriakin, sillä<br />

yhteydenottoni tapahtui juuri oikeaan<br />

aikaan, kun tuli ilmi, että turvallisuuteen<br />

liittyvien asioiden päivittäminen<br />

olivat yrityksessä ajankohtaisten asioiden<br />

listalla.<br />

- Lopputyön tekeminen oli työn<br />

ohella ajallisesti haastavaa, mutta hyvin<br />

mielekästä. Asiakkaalla oli hieno tahtotila<br />

turvallisuuskartoituksessa esiin<br />

tulleiden asioiden päivittämiseen ja<br />

kehittämiseen. Positiivista oli myös se,<br />

että pystyin TVEAT-koulutuksen rinnalla<br />

hyödyntämään omaa hotelli- ja<br />

ravintola-alan taustaani suunnitelmaa<br />

tehtäessä.<br />

Hyödyt asiakkaalle<br />

Myös Rauman Hovi Oy:n toimitusjohtaja<br />

Anne Ignatius-Helander<br />

on tyytyväinen SOLin tarjoamien palveluratkaisujen<br />

laajenemiseen. Hyvin<br />

sujunutta kumppanuutta oli luonteva<br />

laajentaa myös turvallisuuden puolelle.<br />

- Aiemman yhteistyön myötä toimintaympäristömme<br />

oli Lindvallille<br />

tuttu ja turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia<br />

oli vaivatonta lähteä viemään<br />

eteenpäin. Turvallisuusauditointien<br />

perusteella tehdyissä suunnitelmissa<br />

toimintaamme liittyvät erityispiirteet ja<br />

mahdolliset riskit olivat kartoitettu erittäin<br />

kattavasti ja asiantuntevasti. Nyt<br />

päivitetyllä ja aikataulutetulla suunnitelmalla<br />

on hyvä jatkaa turvallisuusasioiden<br />

kehittämistä hotelleissamme.<br />

Turvallisuussuunnitelma laadittiin<br />

Raumalla sijaitseviin Best Western<br />

Hotel Kalliohoviin ja Hotel Raumanlinnaan<br />

ja Lindvall onkin erityisen kiinnostunut<br />

turvallisuusjohtamisesta.<br />

- Se on tärkeä osa normaalia liiketoiminnan<br />

johtamista, joka keskittyy<br />

TURVALLISUUSSUUNNITELMA<br />

PÄHKINÄNKUORESSA<br />

häiriöiden ennaltaehkäisyyn, toimintaan<br />

häiriön aikana ja sen jälkeen. Ja<br />

niin kuin muussakin liiketoiminnassa,<br />

isointa roolia näyttelee yrityksen henkilökunta,<br />

joka turvallisuudesta huolehtii.<br />

Koulutus saa kiitosta<br />

Koulutuksen järjestäjänä toimi Turun<br />

aikuiskoulutuskeskus, joka on toteuttanut<br />

alan koulutusta jo vuodesta 2002.<br />

Koulutuksesta vastannut turvallisuusasiantuntija<br />

Paavo Hänninen saa<br />

Birgitta Lindvallilta pelkkää positiivista<br />

palautetta. Noin kuukauden välein<br />

järjestetyt lähipäivät toimivat hienosti<br />

kokonaisuutta syventävinä ja tehokkaina<br />

oppimishetkinä.<br />

- Koko koulutus oli todella hienosti<br />

organisoitu ja järjestetty. Ryhmän<br />

osaamistaso oli kartoitettu laajasti ja<br />

kouluttajalta sai hyvin tukea ja tsemppausta<br />

heikompina hetkinä.<br />

- Lähipäivien parasta antia olivat<br />

huipputason luennoitsijat, jotka tahoillaan<br />

toimivat vaativissa turvallisuusalan<br />

tehtävissä. He jakoivat meille näkemyksiä,<br />

käytännön kokemuksia ja vinkkejä<br />

siitä, miten turvallisuusasioita voi ratkoa<br />

ja kehittää. l<br />

• kohteiksi valittiin Best Western Hotel Kalliohovi<br />

ja Hotel Raumanlinna<br />

• yhdessä toimitusjohtajan kanssa tehtiin sisäiset<br />

turvallisuusauditoinnit molempiin hotelleihin, jossa<br />

tunnistettiin vaarat ja riskitekijät<br />

• laadittiin riskien arviointitaulukko ja toimenpidesuunnitelma,<br />

joka hyväksyttiin ja aikataulutettiin<br />

• laadittiin turvallisuussuunnitelma pelastussuunnitelmien<br />

ja toimintaohjeiden päivittämiseksi<br />

• esitettiin turvallisuussuunnitelmassa malli toimitusjohtajan<br />

työkaluksi, miten sähköiselle alustalle<br />

voidaan siirtää kiinteistöjen useiden eri toimijoiden<br />

koko tilannekuva, jolla turvallisuuskokonaisuutta on<br />

helpompi jatkossa hallita ja päivittää<br />

• päätettiin turvallisuuskoulutuksista hotelleissa toimiville<br />

henkilöstöryhmille<br />

52 www.solisti.fi


TYÖHYVINVOINTI<br />

Päivän aikana<br />

kohdepäällikkönä<br />

Heidi Paananen<br />

pysähtyy hetkeksi<br />

mielikuvaharjoituksen<br />

avulla<br />

rauhoittumaan. –<br />

Sen jälkeen saan<br />

enemmän aikaan<br />

ja asiat myös<br />

päätökseen, mikä<br />

ennen tuotti vaikeuksia.<br />

Uutta potkua työpäivään<br />

Helsinki-Vantaan lentokentällä kohdepäällikkönä työskentelevä<br />

Heidi Paananen, on kokenut hektisen työympäristön paineet<br />

ja saanut voimia jaksamiseen coachauksesta.<br />

Teksti KARI MARTIALA Kuva ANTERO AALTONEN<br />

Kun työelämä tuntuu vievän<br />

voimat ja riittämättömyyden<br />

tunteet valtaavat mielen, kannattaa<br />

hakea apua.<br />

SOLin palveluksessa lentoaseman<br />

kohdepäällikkönä Heidi Paananen<br />

koki olevansa oravanpyörässä,<br />

josta ei pystynyt hyppäämään pois<br />

omin voimin.<br />

– Työympäristö on todella hektinen<br />

ja omaa jaksamista on vaikea järkeistää<br />

ja vetää rajoja omalle tekemiselle. Arki<br />

myös muokkaa toimintatapoja ja vaikka<br />

järki sanoisi muuta, omaa tekemistä<br />

on todella vaikeaa muuttaa, Paananen<br />

sanoo.<br />

– Työssä tulee muutoksia koko ajan<br />

ja tuntuu, että ei voi itse vaikuttaa<br />

asioihin. Työnteosta tulee helposti paikasta<br />

toiseen juoksemista. Tuntui, että<br />

minun kuuluu tehdä kaikki se, mitä<br />

ikinä päivän aikana tulee vastaan. Ja<br />

mihinkään ei voinut sanoa ei.<br />

Työskentely lentoaseman turvatarkistetulla<br />

alueella, jossa kaikki se<br />

mitä saa tehdä ja milloin, on saneltu<br />

valmiiksi. Työntekijöiden ei tarvitse olla<br />

itse aktiivisia, koska kaikki on saneltu<br />

valmiiksi.<br />

– Tämä ohjaa työntekijöitä niin, että<br />

he eivät työskentele omatoimisesti.<br />

Minä en puolestani osannut oikaista<br />

tätä käyttäytymistä. Joku saattoi esimerkiksi<br />

soittaa minulle kotiin myöhään<br />

illalla, että missä pölynimuri onkaan?<br />

Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että esimies<br />

juoksee viemässä työntekijöille<br />

työvälineitä.<br />

– Olin lisäksi ylitunnollinen, kuvittelin,<br />

että kaikki pitää pystyä hoitamaan<br />

ja jaksamaan. Se vaikutti vähitellen<br />

kotielämäänkin. Lopulta tiesin itse, että<br />

tämä pitää saada loppumaan, mutta en<br />

osannut. Ylisuoritin ja olin koko ajan<br />

kiinni työssä, ympäri vuorokauden.<br />

www.solisti.fi 53


TYÖHYVINVOINTI<br />

Halusin päästä<br />

oravanpyörästä<br />

– Suhtauduin coachaukseen aluksi<br />

epäilevästi, että vieläkö lisää tekemistä,<br />

mutta halusin kokeilla mitä tahansa<br />

päästäkseni eroon oravanpyörästä.<br />

Heti ensimmäisen tapaamisen aikana<br />

hänestä tuntui, että jokin ovi avautui<br />

ajatuksissa.<br />

– Kokemus oli aivan huippu, koin<br />

todellisen henkilökohtaisen kasvukehityksen.<br />

Opin luopumaan ylikontrolloivasta<br />

asenteesta ja jakamaan vastuuta<br />

muille henkilöille. Ymmärsin, etten voi<br />

mennä esimiehen tai työntekijöiden<br />

taakse, vaan olen itse vastuussa siitä<br />

mille itseni altistan ja miten paljon vaadin<br />

itseltäni. On turhaa syyttää muita.<br />

Se oli sykähdyttävä kokemus.<br />

Paananen löysi coachauksen myötä<br />

myös jokapäiväisen mielikuvaharjoitteen,<br />

jonka avulla arkea pystyy hallitsemaan.<br />

– En anna enää imaista itseäni<br />

mukaan hallitsemattomaan kiireeseen.<br />

Työskentely on tullut paljon toimivammaksi<br />

ja kehittynyt parempaan<br />

suuntaan.<br />

– Otan päivän aikana aikaa rauhoittumiseen<br />

10 minuuttia, kuvittelen<br />

itseni johonkin rauhalliseen paikkaan,<br />

vaikka kalliolle meren rannalle. Sen<br />

jälkeen saan enemmän aikaan ja asiat<br />

myös päätökseen, mikä ennen tuotti<br />

vaikeuksia.<br />

Coachauksen myötä otettiin käyttöön<br />

myös ajanseurantalomake, johon<br />

kirjattiin kaikki päivän aikana tehdyt<br />

työt.<br />

– Sen myötä oppi hyvin nopeasti,<br />

mikä on ollut turhaa. Opin priorisoimaan<br />

ja näin, mikä on tuloksen kannalta<br />

tärkeää.<br />

Hyvää kannattaa jakaa ja Paananen<br />

onkin käynyt coachauksessa esiin tulleita<br />

asioita läpi kollegoiden; palveluesimiesten,<br />

palveluohjaajien ja palveluvastaavien<br />

kanssa.<br />

– Coachauksen ideana onkin viedä<br />

tätä oppimaamme eteenpäin, hän<br />

sanoo. l<br />

Opin jakamaan<br />

vastuuta muille.<br />

MOTIVAATIO SYTTYY HYÖDYISTÄ<br />

HEIDIN coachauksesta vastannut<br />

SOLin henkilöstön kehitysjohtaja<br />

Merja Oljakka kertoo, että Heidi<br />

oli miellyttävä coachattava.<br />

– Heidin motivaatio syntyi<br />

havaitun hyödyn myötä. Hän oli ja<br />

on hyvin työorientoitunut, mutta<br />

osaa nyt myös jakaa vastuuta.<br />

– Heidillä on tahtotila voida<br />

paremmin, niin että vapaa-aikaa<br />

ja voimia jää elämän muihinkin<br />

alueisiin. Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa,<br />

tehtäviä voi jakaa ja<br />

priorisoida. Hän pääsi mielestäni<br />

melko nopeasti sisään coachaukseen<br />

ja käytimme apuna aluksi<br />

myös erilaisia työkaluja, kuten<br />

mielikuvaharjoitteita ja ajanhallinnan<br />

seurantavälineitä, Oljakka<br />

kuvailee.<br />

– Heidillä on korkea motivaatiotaso<br />

ja hän siirsi oppia myös<br />

eteenpäin omalle tiimilleen, jolloin<br />

koko työyhteisö hyötyi ja oppi<br />

ottamaan vastuuta omista tekemisistään.<br />

Menetelmä sopii sekä ryhmille<br />

että yksilöille. Oljakalla on ollut<br />

tähän mennessä 12 coachattavaa,<br />

osa ryhmiä ja osa yksilöitä.<br />

Kokemukset ovat olleet hyviä.<br />

- Tässä näkee oivaltamisen<br />

ilon, sekä sen mihin tilanteisiin<br />

coaching sopii, hän sanoo.<br />

SOLissa coaching sovitaan<br />

aina erikseen ja se lähtee tarpeesta.<br />

Tarve voi tulla esille esimieheltä<br />

tai itse coachattavalta. Kysyntää<br />

on ollut myös ryhmäcoachingille.<br />

Coaching kuuluu luontevana<br />

osana jo nyt muun muassa<br />

esimiesvalmennukseenja työhyvinvointimentoreitten<br />

valmennukseen.<br />

Coachingin ideana on<br />

auttaa coachattavaa löytämään<br />

ja ottamaan käyttöönsä omat<br />

voimavaransa ja osaaminen.<br />

Coachingissa siis haetaan vahvuuksia,<br />

joita pyritään edelleen<br />

vahvistamaan sekä autetaan<br />

toista itse oppimaan opettamisen<br />

sijasta<br />

– Coach auttaa coachattavaa<br />

maksimoimaan omaan osaamisensa<br />

ja siirtymään ongelmakeskeisyydestä<br />

ratkaisukeskeisyyteen,<br />

Oljakka kuvailee.<br />

Tavoitteena on siis nähdä ja<br />

kuvata, miten asiat ovat prosessin<br />

jälkeen, tavoitteen asettaminen<br />

onkin tärkeää ja samalla haastavaa<br />

coachingin alussa. Coachin<br />

roolina on ennen kaikkea tukea ja<br />

haastaa, sekä tarvittaessa tuoda<br />

erilaisia työkaluja, jotka auttavat<br />

coachattavaa<br />

löytämään ja<br />

oivaltamaan<br />

omat voimavaransa.<br />

Menetelmänä<br />

coaching<br />

on siis ratkaisu-/<br />

tuloskeskeinen ja<br />

systemaattinen<br />

vuorovaikutussuhde.<br />

Monet teoriat<br />

ja tieteenalat<br />

vaikuttavat coachingin taustalla,<br />

Merja Oljakka.<br />

muun muassa kognitiivinen psykologia,<br />

positiivinen psykologia,<br />

aikuiskasvatustiede, systeemiteoria,<br />

neurotiede, johtamistieteet<br />

ja urheiluvalmennus.<br />

- Coachingin hyötyjä ovat<br />

nopeampi tiimiyttäminen sekä<br />

omien voimavarojen ja kyvykkyyden<br />

saaminen käyttöön sekä<br />

vastuiden ja velvollisuuksien<br />

selkiyttäminen. Samalla opitaan<br />

hyödyntämään myös muiden<br />

osaamista. Esimiestyö on yhä<br />

enemmän valmentavaa ja tästä<br />

saa siihen erinomaisia eväitä,<br />

Oljakka sanoo.<br />

54 www.solisti.fi


KOULUTUS<br />

ANTERO AALTONEN<br />

TIMO PORTHAN<br />

– En montaa sekuntia miettinyt,<br />

kun kysyttiin mukaan<br />

koulutukseen, toteaa palveluohjaaja<br />

Jan Johansson (yllä).<br />

– Mitäkö hyötyä koulutuksesta<br />

on ollut? Vaikka mitä! Olemme<br />

puhuneet muun muassa kiitoksen<br />

ja positiivisen palautteen<br />

antamisen tärkeydestä,<br />

kertoo palveluohjaaja Jari<br />

Antikainen (oik.).<br />

Tutkinto evästää<br />

esimiestyöhön<br />

Palveluohjaajat Jari Antikainen ja Jan Johansson ovat<br />

erittäin tyytyväisiä siihen, että lähtivät mukaan suorittamaan<br />

lähiesimiestyön ammattitutkintoa SOLissa.<br />

Teksti VEERA SALOHEIMO<br />

Ryhmä SOLilaisia suorittaa<br />

lähiesimiestyön ammattitutkintoa<br />

oppisopimuskoulutuksena.<br />

Jari Antikainen<br />

ja Jan Johansson kokevat,<br />

että meneillään olevasta koulutuksesta<br />

on jo ollut hyötyä esimiesroolin kirkastamiseen<br />

ja omien toimintatapojen<br />

laventamiseen.<br />

Molemmilta oma esimies tuli aikanaan<br />

kysymään osallistumishaluja.<br />

Eteenpäin pyrkivät miehet eivät kauaa<br />

vastausta empineet.<br />

– Vastasin kyllä, sillä tottakai uralla<br />

eteneminen kiinnostaa, kertoo Antikainen.<br />

– En montaa sekuntia miettinyt,<br />

sillä koulutus on aina plussaa ja antaa<br />

erilaista perspektiiviä työntekoon. Ihan<br />

suorilta lähdin mukaan, toteaa Johansson.<br />

Molemmilla miehillä oli jo takana<br />

useamman vuoden ura SOLin leivissä<br />

ennen lähiesimiestyönkoulutuksen<br />

alkamista viime keväänä. Jan Johansson<br />

tuli taloon vuonna 2009 ja tekee työtä<br />

palveluohjaajana turvapalveluiden<br />

parissa Uudellamaalla. Hänellä on tällä<br />

hetkellä neljä alaista.<br />

Johansson on aiemmin suorittanut<br />

tutkinnon liiketalouden alalta ja myös<br />

tehnyt myyntitöitä. Hänellä oli turvallisuusalan<br />

työkokemusta jo ennen<br />

SOLiin tuloa.<br />

Jari Antikainen aloitti SOLissa<br />

viitisen vuotta sitten ja työskentelee<br />

kiinteistöhuollon parissa Uudellamaalla<br />

palveluohjaajana kuuden työntekijän<br />

tiimissä. Hän on aiemmin suorittanut<br />

www.solisti.fi 55


KOULUTUS<br />

kiinteistönhoitajan tutkinnon. Nyt<br />

käsillä oleva lähiesimiestyönkoulutus<br />

täydentää siis molempien valmiuksia<br />

esimiestyössä.<br />

Ollaan samaa porukkaa<br />

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona<br />

ja koko koulutuksen käyminen kestää<br />

vuoden. Opiskeluporukka, jossa<br />

Johansson ja Antikainenkin ovat mukana,<br />

koostuu kokonaan SOLilaisista.<br />

– Kaikki opiskelijat tuntevat SOLin<br />

ja sen toimintaympäristön, joten<br />

ryhmän kesken on ollut tosi helppo<br />

keskustella. Verkostoituminen on ollut<br />

vaivatonta ja porukassa on ollut todella<br />

hyvä me-henki, sanoo Jari Antikainen.<br />

Koulutus on räätälöity SOLilaisten<br />

tarpeisiin, ja siinä on osia niin henkilökohtaisesta<br />

kehittymisestä, asiakassuhteiden<br />

hoidosta, henkilöstötyöstä<br />

kuin toiminnan kannattavuudesta.<br />

Antikainen kertoo, että hän päätti jo<br />

alusta lähtien, että ei arvota osa-alueita<br />

kiinnostaviin ja vähemmän kiinnostaviin,<br />

vaan ottaa kaiken vastaan ennakkoluulottomasti.<br />

– Saan kaikesta paljon uutta näkökulmaa,<br />

joten haluan suhtautua koko<br />

koulutuksen sisältöön mahdollisimman<br />

avoimesti.<br />

Sekä Antikainen että Jan Johansson<br />

tuumivat, että koulutus on antanut<br />

uusia, vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita.<br />

– Olen selkeästi huomannut, että<br />

itsellä on enemmän tai vähemmän<br />

hyväksi havaittu tapa toimia. Koulutuksessa<br />

olen saanut omaa katsomuskantaa<br />

lavennettua, sanoo Johansson.<br />

Jan Johansson kertoo hyötyneensä<br />

keskusteluista, joissa on pohdittu esimiehen<br />

roolia. Se on arkinen tilanne<br />

jokaisen koulutukseen osallistujan<br />

työssä.<br />

– Esimiehen täytyy muistaa olla<br />

sosiaalinen, asiallinen ja ystävällinen.<br />

Koulutuksesta<br />

on saanut paljon<br />

uusia<br />

näkökulmia.<br />

Olemme keskustelleet siitä, missä<br />

menee raja esimiehen ja työkaverin<br />

välillä ja millainen esimiehen rooli pitää<br />

olla päivittäisessä kanssakäymisessä<br />

työntekijöiden kanssa, hän toteaa.<br />

Tavoitteet ovat selvät<br />

Lähiesimiestyönopintoja tehdään työn<br />

ohessa. Toimeliaat miehet kertovat, että<br />

tämä yhdistelmä on toiminut vaihtelevasti.<br />

– Opiskelujen ja työn yhdistäminen<br />

on sujunut vaihtelevalla menestyksellä.<br />

Välillä on enempi kiire töissä, jolloin<br />

opiskelu jää taka-alalle, välillä pystyy<br />

keskittymään opintoihin paremmin,<br />

kuvaa Johansson.<br />

– Välillä on ollut rankkaa, sillä odotetaan,<br />

että pitäisi pärjätä molemmissa<br />

ja antaa 100 prosentin tehot molempiin.<br />

Kuitenkin kun nyt katson taakse<br />

menneitä opiskelukuukausia, niin kaikki<br />

on sujunut yllättävän helposti. Koulutuksen<br />

oppeja voi soveltaa työnteon<br />

arkeen, kertoo Antikainen.<br />

SOL järjestää työntekijöilleen monipuolisesti<br />

koulutusta, ja sekä Johansson<br />

että Antikainen ovatkin aiemminkin<br />

suorittaneet talon omia koulutuksia.<br />

Antikainen on käynyt päivän tai kahden<br />

mittaisia koulutuskokonaisuuksia<br />

sekä vartijakurssin vuosi sitten. Johansson<br />

työskenteli aiemmin lentoaseman<br />

turvatarkastuksessa, ja kävi tuolloin<br />

lentoaseman toimintaympäristöön räätälöidyn<br />

esimieskoulutuksen.<br />

Nyt miehillä on lähiesimiestyönkoulutus<br />

noin puolessa välissä. Edessä on<br />

näyttöihin valmistautuminen ja opinnot<br />

yhteen kokoavan kehitystyön tekeminen.<br />

Mitä työuralla tästä eteenpäin?<br />

– Yleneminen on selkeä tavoite uralla<br />

joskus tulevaisuudessa. Elämässä<br />

pitää mennä eteenpäin, joten seuraava<br />

etappi kiinnostaa aina, toteaa Antikainen<br />

hetkeäkään empimättä.<br />

– Tarkoitus on aina mennä eteenpäin<br />

ja edetä uralla. Keskityn nyt kuitenkin<br />

tähän koulutukseen – ei pidä<br />

ottaa liikaa asioita yhdellä kertaa, tuumii<br />

Johansson. l<br />

SOLILAISILLE RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS<br />

LÄHIESIMIESTYÖN ammattitutkintoa suorittaa joukkoa<br />

SOLilaisia, joilla on lyhyt kokemus päivittäisjohtamisen tehtävistä.<br />

Keväällä alkaneessa koulutuksessa on osia muun<br />

muassa asiakassuhteiden hoidosta, toiminnan kannattavuudesta<br />

ja henkilöstötyöstä.<br />

Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä Stadin<br />

oppisopimuskeskuksen ja Tamora Oy:n sekä SLK:n kanssa.<br />

Opiskelijat suorittavat opintojen osat verkossa ja muutamilla<br />

lähijaksoilla sekä työelämään kytkeytyvillä näytöillä.<br />

Verkko-oppiminen on olennainen osa opintoja ja älylaitteita<br />

on opittu käyttämään monipuolisesti heti opintojen alkumetreistä<br />

lähtien. Lähijaksoilla tuotettu ja työstetty materiaali<br />

on myös reaaliaikaisesti verkossa sekä opiskelijoille että<br />

työpaikkakouluttajille. Opintojen päätteeksi tehdään myös<br />

asiakkuuteen tai henkilöstöön liittyvä kehitystyö, joka esitellään<br />

yrityksen johdolle ja esimiehille maaliskuussa 2017.<br />

Vuoden kestävässä koulutuksessa on mukana 28 SOLilaista<br />

palveluohjaajaa- ja -esimiestä. Koulutus on räätälöity<br />

juuri SOLin tarpeisiin sopivaksi niin, että siitä saa laajan<br />

yleiskuvan esimiestyöstä.<br />

56 www.solisti.fi


TYÖHYVINVOINTI<br />

Työikäisistä (15-64-vuotiaat)<br />

suomalaisista 5-10 prosenttia<br />

kärsii päihdeongelmista.<br />

SOLissa asia on nostettu<br />

tapetille, vaikkei asia olekaan<br />

työyhteisössä noussut ongelmaksi.<br />

– Haluamme ennaltaehkäistä päihdeongelmien<br />

syntymistä. Painotamme<br />

varhaisen puuttumisen merkitystä sekä<br />

esimiesten lisäksi jokaisen SOLilaisen<br />

omaa vastuuta asiassa. Päihdeohjelma<br />

on osa SOL Lifen Jatkuvan välittämisen<br />

mallia, jonka mukaisesti esimiehet omissa<br />

yksiköissään toimivat, henkilö- ja lakiasiainjohtaja<br />

Timo Sairanen kertoo.<br />

– Mitä aikaisemmin asiaan puututaan,<br />

sitä paremmat mahdollisuudet<br />

ongelmasta on päästä eroon, työterveyslääkäri<br />

Maaret Helintö Terveystalosta<br />

kannustaa.<br />

Varhainen<br />

puuttuminen<br />

auttaa parhaiten<br />

Päihdeongelma on yksi vaikeimmista<br />

aiheista ottaa puheeksi työntekijän kanssa.<br />

SOLin uusi päihdeohjelma antaa esimiehille<br />

eväitä hankalaan tilanteeseen.<br />

Teksti TIINA PARIKKA Kuva TIMO PORTHAN<br />

www.solisti.fi 57


TYÖHYVINVOINTI<br />

HYVINVOINTI<br />

KUULUU KAIKILLE<br />

SOLin henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen ja Terveystalon työterveyslääkäri Maaret Helintö<br />

kertovat, että uusi päihdeohjelma antaa esimiehille konkreettisia työkaluja puuttua asioihin.<br />

- Ja tukea saa aina sekä hr-osastolta ja työterveydenhuollolta, he toteavat.<br />

SOL Life työhyvinvointiohjelman<br />

Jatkuvan välittämisen -malli<br />

auttaa esimiehiä työssä ja niin,<br />

että jokainen saa tukea nopeasti.<br />

Esimiehet seuraavat Siriusohjelmalla<br />

sairauspoissaoloja ja<br />

välittämisen keskustelut ovat osa<br />

arkipäivää. Luottamukselliset<br />

potilastiedot eivät näy esimiehillekään.<br />

Järjestelmä myös<br />

muistuttaa esimiehiä tarvittavista<br />

keskusteluista.<br />

Usein merkit kuitenkin huomataan<br />

vasta, kun ongelma on jo jatkunut pitkään<br />

ja mennyt vakavaksi.<br />

– Tutkimusten mukaan päihdeongelma<br />

on kestänyt keskimäärin seitsemän<br />

vuotta siinä vaiheessa, kun henkilö<br />

ohjataan hoitoon. Päihdeongelmaa<br />

pystyy peittelemään yllättävän hyvin.<br />

Päihderiippuvainen voi olla juuri se<br />

työpaikan tunnollisin ja ahkerin tekijä,<br />

joka pyrkii hyvittelemään ja salaamaan<br />

ongelman ahkeruudellaan, Helintö<br />

antaa esimerkin.<br />

Käytöksen muuttumiseen<br />

kannattaa reagoida<br />

Päihteet vaikuttavat myös yleiskuntoon<br />

heikentävästi. Sairauspoissaolojen<br />

lisääntyminen onkin yksi hälytysmerkki.<br />

– Poissaolon syynä voi hyvinkin olla<br />

flunssa tai vaikka keuhkokuume, ei<br />

suinkaan päihteistä johtuva työkyvyttömyys,<br />

mutta päihteet ovat sairastumisen<br />

taustalla, Helintö kuvailee.<br />

Siinä vaiheessa kun töihin tullaan<br />

selkeästi krapulaisena tai viinalle haisevana,<br />

ollaan jo todella vakavien ongelmien<br />

äärellä.<br />

– Ohjelman tavoite on tunnistaa<br />

syntymässä olevat tai jo syntyneet<br />

päihdeongelmat. Pyrimme estämään<br />

päihdeongelmista asiakkaille, työnantajalle,<br />

muille sidosryhmille, työyhteisölle<br />

tai henkilölle itselleen aiheutuvia<br />

turvallisuuteen liittyviä, terveydellisiä,<br />

sosiaalisia, oikeudellisia ja taloudellisia<br />

haittoja, Sairanen sanoo.<br />

Maaret Helintö kehottaa kiinnittämään<br />

huomiota ihmisessä tapahtuviin<br />

muutoksiin.<br />

– Väsymykseen voi tietenkin olla<br />

monta syytä, mutta siihen on tarpeen<br />

reagoida. Jo yksikin lasillinen viiniä<br />

illalla siirtää palauttavaan uneen pääsyä<br />

3-4 tunnilla. Väsymyksestä seuraa<br />

muun muassa keskittymisvaikeuksia ja<br />

ärtyneisyyttä.<br />

Älä hyysää<br />

Hankalan asian esille ottamisessa<br />

Helintö neuvoo perustamaan asiat<br />

omiin havaintoihin:<br />

– Sano mieluummin, että “minusta<br />

sinä olet vaikuttanut väsyneeltä” kuin<br />

väitä suoraan, että sinä olet väsynyt.<br />

Ensireaktio on yleensä torjuva ja<br />

jopa hyökkäävä. Tässä kuitenkin pätee<br />

vanha sananlasku koirasta, joka älähtää,<br />

kun kalikka kalahtaa.<br />

– Esimies voi valmistautua tilanteeseen<br />

muistuttamalla itseään vastuustaan<br />

työyhteisöä ja työntekijääkin<br />

kohtaan. Myös työterveyshuollon<br />

henkilöstön kanssa voi käydä asioita<br />

läpi etukäteen tai keskustelun jälkeen,<br />

Helintö tukee.<br />

Uudessa päihdeohjelmassa esimiehelle<br />

on annettu entistä käytännöllisemmät<br />

toimintaohjeet, esimiehen ja työntekijän<br />

vastuuta on aikaisempaan verrattuna<br />

korostettu. Päihdehaittatilanteen<br />

määritelmää on selkeytetty ja uudessa<br />

ohjelmassa on huomioitu alkoholin<br />

lisäksi muutkin päihdyttävät aineet.<br />

– Helposti lähdetään hyssyttelemään<br />

ja tukemaan päihdeongelmaista. Usein<br />

hän kuitenkin havahtuu itse vasta siinä<br />

vaiheessa, kun ongelmalla on seuraamuksia:<br />

työpaikka menee alta tai puoliso<br />

jättää. Rohkeasti vain kissa pöydälle,<br />

Maaret Helintö kannustaa. l<br />

58 www.solisti.fi


HYMYN VALOKEILASSA<br />

- Käymme vapaaajalla<br />

työkavereiden<br />

kanssa pelaamassa<br />

yhdessä sulkapalloa,<br />

Janne Freiberg<br />

kertoo.<br />

Positiivisuus<br />

on poikinut<br />

mitä<br />

erilaisimpia<br />

tehtäviä.<br />

”En osannut edes haaveilla esimiehen tehtävistä”<br />

Palkittu puhtausalan ammattilainen Janne Freiberg huolehtii<br />

VR:n lähijunien siivouksesta ja työntekijöistään.<br />

Teksti KARI MARTIALA Kuva ANTERO AALTONEN<br />

Janne Freiberg, 27, työskentelee<br />

Ilmalan varikolla VR:n lähiliikennejunien<br />

palveluvastaavien<br />

palveluesimiehenä. Hänen 35<br />

henkilön tiiminsä tekee junien<br />

sisätilojen siivousta, suurpesuja ja talviaikaan<br />

poistetaan jäätä junien eteisistä.<br />

Janne muutti Virosta Suomeen 2011<br />

ja on työskennellyt SOLin palveluksessa<br />

siitä lähtien. Ensin palveluvastaavana,<br />

muutaman kuukauden kuluttua ryhmänvetäjänä<br />

ja koulutuksen myötä palveluohjaajana.<br />

Kun hänen esimiehensä<br />

jäi äitiyslomalle, Jannesta tuli itsenäinen<br />

palveluohjaaja. Huhtikuusta <strong>2016</strong> alkaen<br />

hän on toiminut palveluesimiehenä.<br />

– Minulla on hyvät ja osaavat työntekijät.<br />

Tiimi on monikulttuurinen,<br />

meillä on ihmisiä 13 eri maasta.<br />

– On tärkeää huolehtia henkilökunnan<br />

tarpeista, jotka vaihtelevat esimerkiksi<br />

uskonnon tai kulttuuriin liittyvien<br />

tapojen mukaan. Pyrin myös järjestämään<br />

työvuorot sen mukaan, käyvätkö<br />

he koulua tai onko heillä pieniä lapsia.<br />

Ihmisten elämäntilanteet ovat kovin<br />

erilaisia.<br />

Erilaisten tarpeiden huomioiminen<br />

on vaikuttanut siihen, että Jannen tiimissä<br />

vaihtuvuus on hyvin vähäistä.<br />

Koulutus vie eteenpäin<br />

Työkaverit kiittävät Jannea rauhallisuudesta<br />

ja positiivisuudesta. Hänen<br />

kanssaan on kuulemma helppoa puhua<br />

asioista.<br />

– Pitää olla ystävällinen ja osata<br />

puhua erilaisten ihmisten kanssa eri<br />

tavalla ja huomioida ihmisten ominaisuudet,<br />

mihin tehtäviin he sopivat parhaiten,<br />

hän muistuttaa.<br />

– Tiiminvetäjäni ovat hyvin itsenäisiä<br />

ja apua tarvitaan vain harvoin.<br />

Janne on suorittanut monia SOLin<br />

koulutuksia. Ensin palveluvastaaville<br />

järjestetty koulutukset, sitten Kiinteistöpalvelun<br />

perustutkinnon, josta toimitilahuoltajaksi<br />

valmistuessaan hän sai<br />

stipendinkin. Parhaillaan hän suorittaa<br />

lähiesimiesammattitutkintoa.<br />

– Kun tulin SOLiin palveluvastaavaksi<br />

viisi vuotta sitten, en edes osannut<br />

haaveilla esimiehen tehtävästä. Elämä<br />

lähti kuitenkin sujuvasti liikkeelle ja<br />

ympärilläni oli henkilöitä, jotka tukivat<br />

ja kannustivat minua opiskelemaan.<br />

Tavoite on jatkaa kouluttautumista ja<br />

päästä eteenpäin.<br />

Janne uskoo, että juuri positiivisuus<br />

ja iloisuus ovat vieneet häntä uralla<br />

eteenpäin.<br />

– Parasta työssä on asiakas ja työkaverit.<br />

Asiakas on ollut tyytyväinen tekemiseen<br />

ja kutsuukin meitä SOLilaisia yhteistyökumppaneiksi.<br />

On tärkeää hoitaa<br />

kaikki tehtävät juuri niin kuin pitääkin.<br />

Positiivisuus on poikinut mitä erilaisimpia<br />

tehtäviä. Esimerkiksi lokakuussa<br />

iloinen Janne työskenteli ”smile<br />

hostina” Nordic Business Forumissa.<br />

Tampereella 2014 järjestetyissä<br />

kansainvälisissä puhtausalan ammattimessuilla<br />

Janne selvisi Puhtausalan<br />

ammattilainen -kilpailun finaaliin ja<br />

loppusijoitus oli hienosti hopea.<br />

Kilpailun valintakriteereissä sanotaan,<br />

että puhtausalan ammattilainen<br />

on huippuosaaja, joka osaa tuoda puhtausalaa<br />

esille positiivisessa mielessä.<br />

Kriteerit kuvaavat hyvin iloista SOLilaista.<br />

l<br />

www.solisti.fi 59


Aurinkokuntamme<br />

palveluratkaisut<br />

Aurinkokuntamme<br />

palveluratkaisut<br />

Aurinkovoimalamme palvelee 24/7<br />

Aurinkovoimalamme palvelee 24/7<br />

puh. 020 5705 ja asiakaspalvelu@sol.fi<br />

puh. 020 5705 ja asiakaspalvelu@sol.fi<br />

Aurinkovoimala<br />

Henkilöstöpalvelut<br />

Kiinteistöpalvelut<br />

Pesulapalvelut<br />

Siivouspalvelut<br />

Toimitilapalvelut<br />

Turvallisuuspalvelut<br />

Aurinkovoimala<br />

Henkilöstöpalvelut<br />

Kiinteistöpalvelut<br />

Pesulapalvelut<br />

Siivouspalvelut<br />

Toimitilapalvelut<br />

Turvallisuuspalvelut<br />

www.solisti.fi<br />

Facebook: www.facebook.com/solpalvelut<br />

Twitter: @SOLPalvelut, @SOLPesula<br />

Instagram: instagram.com/solpalvelut<br />

Linkedin: www.linkedin.com/company/sol-group<br />

Youtube: www.youtube.com/solpalvelut<br />

Periscope: @SOLPalvelut

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!