16.08.2018 Views

SOL 25-Juhlanumero

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JUHLALIITE sol.fi | solisti.fi<br />

AURINKOISUUS<br />

VALLOITTI MEIDÄT<br />

PERHE-<br />

YRITYKSEN<br />

<strong>25</strong><br />

VUOTTA<br />

Peppi Kaira ja<br />

Juhapekka Joronen<br />

jatkavat<br />

Liisa Jorosen<br />

johtamisoppien<br />

viitoittamalla<br />

menestyksen tiellä.<br />

<strong>SOL</strong>in<br />

oppivuodet<br />

maailmalla<br />

SIVU 14<br />

Monimuotoisuus<br />

tuo<br />

rikkautta<br />

SIVU 9<br />

Lähdimme<br />

yhdessä<br />

laatumatkalle<br />

SIVU 10


SISÄLTÖ<br />

Arkkitehdiksi<br />

opiskelevat Jari<br />

Inkinen ja Hanna<br />

Gullstén suunnittelivat<br />

henkilöstön<br />

ideoiden innottamana<br />

toimitilan,<br />

josta tuli aivan<br />

uniikki mökkeineen,<br />

siltoineen,<br />

keinuineen, näkkäripöytineen,<br />

puhelinkoppeineen<br />

ja taideteoksineen.<br />

Ensimmäisen<br />

toimintavuoden<br />

liikevaihto oli<br />

201 677 000<br />

markkaa.<br />

3<br />

7<br />

8<br />

9<br />

12<br />

16<br />

20<br />

Liisa jorosen<br />

johtamisopit loivat<br />

menestyksen<br />

3 x solilainen<br />

Monimuotoisuus<br />

tuo rikkautta<br />

Laatu ja asikastyytyväisyys<br />

saivat<br />

mittarit<br />

Toiminta laajeni<br />

kansainväliseksi<br />

Rukalla menee<br />

hienosti<br />

Messukeskus<br />

panostaa pitkiin sopimuksiin<br />

23<br />

24<br />

28<br />

30<br />

31<br />

Reilun pelin<br />

säännöillä<br />

Pohjois-Karjalan<br />

Osuuskaupan<br />

kumppanina<br />

Heinon Tukun<br />

kanssa suunniteltiin<br />

tuotantolaitosta<br />

Kaskipuu on<br />

käyttänyt vuokratyövoimaa<br />

vuosia<br />

Prosessisiivousta<br />

Valion Joensuun<br />

tehtaalla<br />

– Meille ei tulla vain töihin vaan saamme juuri oikeat ihmiset kuhunkin<br />

tehtävään, Kaskipuun tehtaanjohtaja Matti Kämäräinen sanoo.<br />

<strong>SOL</strong>ilainen aluejohtaja Kirsi Ala-aho on tehnyt heille rekrytointeja jo vuosia.<br />

2 www.solisti.fi


<strong>SOL</strong> työllistää kaikissa<br />

konsernin yhtiöissä<br />

vuosittain lähes 20 000<br />

henkilöä eri tehtäviin.<br />

Vuoden<br />

20<strong>25</strong><br />

liikevaihtotavoite<br />

on miljardi<br />

euroa.<br />

solisti.fi | sol.fi<br />

Facebook: solpalvelut, solhenkilostopalvelut,<br />

solpesulapalvelut<br />

Twitter: @<strong>SOL</strong> Palvelut @<strong>SOL</strong>Pesula @<strong>SOL</strong>HePa<br />

Instagram: @<strong>SOL</strong> Palvelut @<strong>SOL</strong>Pesulapalvelut ut<br />

@<strong>SOL</strong>Henkilostopalvelut<br />

Linkedin: www.linkedin.com/company/sol-groupoup<br />

Youtube: www.youtube.com/solpalvelut<br />

– <strong>SOL</strong> on kasvanut<br />

meidän kasvumme<br />

mukana ja yhteistyössä<br />

olemme ratkaisseet<br />

eteen tulleita haasteita,<br />

Prisman johtaja Petteri<br />

Väyrynen sanoo.<br />

<strong>SOL</strong>ISTI ON <strong>SOL</strong>IN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI Päätoimittaja Taija Paavola, <strong>SOL</strong> Palvelut Oy, taija.paavola@sol.fi<br />

Toimitusneuvosto Anu Eronen, Peppi Kaira, Juhapekka Joronen, Merja Oljakka, Timo Sairanen, Niilo Kemppe, Janne Forsman, Kimmo Kallonen<br />

Toimitus Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.omnipress.fi Toimituspäällikkö Vaula Aunola, puhelin 050 596 5426,<br />

vaula.aunola@omnipress.fi Ulkoasu HANK, www.hank.fi Kannen kuva Antero Aaltonen Painopaikka PunaMusta Oy, 2017 Painos 23 000 kpl.<br />

YMPÄRISTÖMERKKI<br />

MILJÖMÄRKT<br />

Painotuotteet<br />

4041-0619<br />

www.solisti.fi 3


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

- Siivouksen<br />

arvostus oli<br />

silloin<br />

alamaissa<br />

ja päätimme<br />

muuttaa koko<br />

konseptin,<br />

Liisa Joronen<br />

sanoo.<br />

Wuff, homma<br />

tassussa,<br />

kokouksissa<br />

aina paikalla!<br />

4 www.sol.fi


LIISA JOROSEN<br />

JOHTAMISOPIT<br />

LOIVAT <strong>SOL</strong>IN<br />

MENESTYKSEN<br />

Ihminen haluaa tehdä työnsä mahdollisimman<br />

hyvin, ja hänelle on annettava siihen mahdollisuus<br />

ilman turhaa byrokratiaa ja kahlitsevia sääntöjä.<br />

Liisa Jorosen johdolla <strong>25</strong> vuotta sitten käyttöön<br />

otetut johtamisen opit toimivat edelleen<br />

<strong>SOL</strong>in menestyksen peruspilareina.<br />

KIMMO KALLONEN , TIMO PORTHAN<br />

www.sol.fi 5


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

Vuoden 2017 alussa <strong>SOL</strong>yhtiöiden<br />

perustamisesta tuli<br />

kuluneeksi <strong>25</strong> vuotta. <strong>SOL</strong>in<br />

juuret ulottuvat kuitenkin<br />

paljon kauemmas, vuoteen<br />

1848, jolloin C. A. Lindström perusti<br />

värjäämön Helsingin laitakaupungille<br />

Töölöön, Arkadianmäelle jotakuinkin<br />

nykyisen eduskuntatalon kohdalle.<br />

Vuonna 1922 Liisa Jorosen isoisän isä<br />

Johan Roiha, joka oli yhdeksän vuotta<br />

aiemmin perustanut valkopesulan, osti<br />

tämän värjäämön.<br />

– Olemme yksi Suomen vanhimmista<br />

edelleen toimivista perheyrityksistä,<br />

Liisa Joronen sanoo.<br />

Liisa ja Reijo Joronen korostavat,<br />

että <strong>SOL</strong>issa toteutettu sukupolvenvaihdos<br />

on viety maaliin myös käytännössä.<br />

Yhtiö on nyt sisarusten, Juhapekka<br />

Jorosen ja Peppi Kairan käsissä.<br />

Kokemusta ja näkemystä <strong>SOL</strong>in perustamisesta<br />

lähtien edustaa hallituksen<br />

puheenjohtajana toimiva Anu Eronen.<br />

Yritys syntyi laman keskelle<br />

<strong>25</strong> vuotta sitten, vuonna 1992 Suomi<br />

kärvisteli laman kourissa. Vahvan markan<br />

politiikka kärsi haaksirikon. Markka oli<br />

devalvoitava, tuhannet yritykset kaatuivat<br />

valuuttalainoihin, pankit ajautuivat<br />

kriisiin ja kiinteistöjen arvot romahtivat.<br />

Neuvostoliiton kaatuminen korosti<br />

laman vaikutuksia Suomessa, jonka<br />

taloutta hyvin kannattava<br />

idänkauppa oli tukenut<br />

neljäkymmentä vuotta. Iloisen<br />

80-luvun jälkeen koitti<br />

90-luvun alussa ennen<br />

kokematon krapula. Kaikilla<br />

meni huonosti. Ne yritykset,<br />

jotka pysyivät hengissä,<br />

säästivät kaikesta mahdollisesta,<br />

kuten siivouksesta.<br />

Liisa Joronen toimi silloin<br />

Lindström-yhtiöiden<br />

toimitusjohtajana. Hänen<br />

reseptinsä lamasta selviämiseksi<br />

olivat erilaiset kuin<br />

edellisen sukupolven.<br />

– Minulle syntyi ratkaisevaa<br />

linjaristiriita isäni<br />

Eino Roihan kanssa.<br />

Isäni oli insinööri ja hänen<br />

johtamistapansa oli insinöörin<br />

tapa. Minä puolestani<br />

kapinoin kaikenlaisia määräyksiä<br />

ja organisaation hierarkkisia rakenteita<br />

vastaan, Joronen kertoo.<br />

Lindströmin toimialoista siivous<br />

meni huonosti. Perheestä kukaan ei<br />

Liisa Jorosen mukaan oikein välittänyt<br />

huolehtia siitä, eikä ehkä uskonutkaan<br />

toimialan tulevaisuuteen.<br />

– Meillä Anun ja Reijon kanssa oli<br />

sen sijaan kova halu näyttää. ”Näyttäkää<br />

sitten mihin pystytte”, meille sanottiin.<br />

Ja siitä <strong>SOL</strong> sitten lähti, Suomen taloushistorian<br />

syvimmän laman keskellä.<br />

Työnteon tavat tuuletettiin<br />

Liisa Jorosesta tuoreine johtamisoppeineen<br />

tuli nopeasti Suomen talouslehdistön<br />

lemmikki. Hän oli yrityksen<br />

keulakuva ja esiintyi paljon julkisuudessa.<br />

Hän haluaa erityisesti korostaa miehensä<br />

Reijo Jorosen sekä Anu Erosen<br />

merkitystä <strong>SOL</strong>in menestyksessä aivan<br />

alusta lähtien.<br />

– Anu pyöritti firmaa ja hoiti käytännön<br />

asiat. Reijon talous- ja rahoitusosaaminen<br />

oli aloittavalle yritykselle elintärkeää.<br />

<strong>SOL</strong>in toimialat kannattivat huonosti<br />

jo alussa, ja ensimmäisenä tilikautena<br />

liikevaihto romahti neljänneksellä. Kassa<br />

oli tyhjä, mutta ihmisten palkat, verot,<br />

raaka-aineet, vuokrat ja muut välttämättömät<br />

menot oli hoidettava. Ensimmäiset<br />

vuodet opettivat kantapään kautta, että<br />

kassavirrasta on pidettävä huolta. Emme<br />

mitenkään olisi selvinneet<br />

ilman Anun<br />

LIIKEVAIHTO<br />

1.1.1992-31.1.1993<br />

201 676 800<br />

MARKKAA.<br />

LIIKEVAIHTO<br />

VUONNA 2002<br />

74 545 775<br />

EUROA.<br />

LIIKEVAIHTO<br />

VUONNA 2007<br />

135 313 217<br />

EUROA.<br />

ja Reijon panosta.<br />

Lannistuminen<br />

ei kuitenkaan ollut<br />

vaihtoehto. Liisa<br />

Joronen oli vakuuttunut<br />

omaksumansa<br />

johtamismallin toimivuudesta.<br />

Työnteon<br />

tavat muuttuivat<br />

ja Liisa hankki<br />

näkemyksilleen myös<br />

teoreettista vahvistusta<br />

väittelemällä<br />

tohtoriksi. Hänen<br />

väitöskirjansa otsikko<br />

on ”Ammatillisen<br />

kasvun edellytykset<br />

organisaatiossa.”<br />

– Kun haluaa<br />

tehdä asiat eri tavalla<br />

Tarvittiin<br />

tahtoa, työtä<br />

ja intohimoa.<br />

kuin ennen, täytyy ottaa edelläkävijän<br />

rooli. Tarvitaan tahtoa, työtä ja intohimoa<br />

oman unelmansa toteuttamiseksi.<br />

Arvostusta siivoustyölle<br />

– Muutimme koko siivouskonseptin.<br />

Siivouksen arvostus oli alamaissa ja päätimme<br />

nostaa sitä kehittämällä ihmisten<br />

ammattitaitoa. Lähtökohtamme oli luottamus.<br />

Meillä ei ollut työaikoja, kiinteitä<br />

työpaikkoja, eikä kiinteitä puhelimia,<br />

Liisa Joronen sanoo.<br />

– Olimme varmaan myös ensimmäisiä<br />

yrityksiä Suomessa, joka poisti tai<br />

ainakin vähensi olennaisesti paperin<br />

käyttöä. Uskoimme uusiin tietojärjestelmiin<br />

ja saimme siitä tunnustuspalkintojakin.<br />

Halusimme irti kellokorttiajattelusta.<br />

Uskomme ihmiseen. Kehitimme<br />

oman palkitsemisjärjestelmän ja<br />

loimme siihen mittarit. Saimme porukan<br />

mukaamme, Liisa Joronen kertoo.<br />

<strong>SOL</strong> on alusta alkaen rakentanut<br />

omaa yksilöllistä brändiään. <strong>SOL</strong> tarkoittaa<br />

hyvää oloa, aurinkoista ja iloista<br />

positiivisuutta, johon koko henkilöstö<br />

on sitoutunut.<br />

6 www.sol.fi


– Eikä meidän ole tarvinnut teeskennellä.<br />

Samalla viestillä olemme pystyneet<br />

kommunikoimaan yrityksen sisällä<br />

sekä ulkona, yhteisellä otteella kollegojen<br />

kesken sekä asiakkaiden kanssa.<br />

Työn arvostusta haluttiin kohottaa.<br />

Siivoojasta tuli palveluvastaava ja työnjohtajasta<br />

palveluesimies. Merkittävä<br />

ja omalla tavallaan vaikea muutos oli<br />

siirtyminen päiväsiivoukseen.<br />

– Nyt 95 prosenttia siivouksesta tehdään<br />

päiväsaikaan. Ryhdyimme myös<br />

keräämään systemaattisesti asiakaspalautetta<br />

sekä aloitteita henkilöstöltä.<br />

Niiden ansiosta laatua on saatu paremmaksi.<br />

Markkinat vaativat kasvua<br />

Markkinatalouden lainalaisuudet kannustavat,<br />

tai peräti pakottavat yritykset<br />

hakemaan kasvua. Muuten on edessä<br />

kuihtuminen. <strong>SOL</strong>in neljännesvuosisadan<br />

kasvutarina sisältää ydinbisneksen<br />

kasvua kotimarkkinoilla, laajentumista<br />

uusille toimialoille sekä kansainvälistymistä.<br />

Jostain on luovuttukin. Helsingin<br />

kaupungilta 90-luvulla ostettu jätehuoltoyhtiö<br />

myytiin muutaman vuoden<br />

jälkeen eteenpäin. Lindströmin kanssa<br />

tehtiin toimialajärjestelyjä, tekstiilien ja<br />

LIIKEVAIHTO<br />

VUONNA 2012<br />

230 266 105<br />

EUROA<br />

LIIKEVAIHTO<br />

VUONNA 2016<br />

285 034 623<br />

EUROA<br />

TAVOITE<br />

VUODELLE 20<strong>25</strong><br />

MILJARDI<br />

EUROA<br />

Liisa ja Reijo Joronen vietättävät osan leppoisista eläkepäivistään Ranskassa. - Yrityksen<br />

toimintaan me emme enää puutu. Lilli (vas.) ja Minni ovat kokeneita lentomatkustajia.<br />

mattojen vuokraus meni Lindströmille,<br />

kuluttajapesulat <strong>SOL</strong>ille.<br />

– Halusimme tietenkin kasvaa.<br />

Ensin siivouksesta ja jätehuollosta oli<br />

luontevaa laajentua kiinteistöhuoltoon.<br />

Totesimme, että osaamme henkilöstöasiat<br />

ja voimme laajentua toimialoille,<br />

jotka ovat työvoimavaltaisia. Pesulat ja<br />

henkilöstöpalvelut sopivat hyvin näihin<br />

kriteereihin, Liisa Joronen sanoo.<br />

Kansainvälistyminen käynnistyi<br />

Baltian maista. Sen jälkeen <strong>SOL</strong> on<br />

perustanut tytäryhtiön Venäjälle ja<br />

ostanut siivousyrityksen Ruotsista.<br />

Aurinkoisen <strong>SOL</strong>in kansainvälistyminen<br />

ei ole ollut pelkkää päivänpaistetta,<br />

ja toimintamallin monistaminen<br />

on ollut työlästä, mutta nyt näyttää jo<br />

valoisammalta.<br />

– Palvelukulttuuri Baltian maissa<br />

ja Venäjällä on erilaista. Organisaatiot<br />

olivat Neuvostoliiton aikana toimineet<br />

hyvin johtajakeskeisesti. Johtaja on<br />

päättänyt pienetkin asiat. <strong>SOL</strong>ilaisen<br />

kulttuurin sisäänajo on ottanut aikansa.<br />

Sen on oppinut, että kun lähtee ulkomaille,<br />

on oltava valmis jonkin aikaa<br />

myös kestämään tappioita.<br />

Alkukankeudet eivät ole horjuttaneet<br />

Jorosten uskoa siihen, etteivätkö<br />

<strong>SOL</strong>in johtamisperiaatteet toimisi<br />

myös muualla kuin suomalaisessa toimintaympäristössä.<br />

Liisa Joronen on<br />

ollut kysytty luennoitsija eri puolella<br />

Eurooppaa. Kansainväliset suuryritykset<br />

ovat olleet kiinnostuneita <strong>SOL</strong>in<br />

toimintamalleista, ja vieraita on käynyt<br />

tutustumassa Japania myöten.<br />

Suomessa on hyvä yrittää<br />

Yrittäjyys on Suomessa viime vuosina<br />

kohonnut entistä suurempaan arvoon<br />

ainakin juhlapuheissa. Myös poliittiset<br />

puolueet oikealta vasemmalle ovat<br />

julistaneet olevansa yrittäjän asialla,<br />

kuka milläkin tavalla. Liisa Jorosen<br />

mukaan Suomessa on hyvä yrittää, ja<br />

perheyritys voi menestyä samoin eväin<br />

kuin muutkin yritykset.<br />

– Ensinnäkin yrityksen täytyy kannattaa<br />

eli tuottaa voittoa, ja johtamisen<br />

on oltava ammattimaista. Muuten pyörät<br />

eivät pyöri. <strong>SOL</strong>issa kaikki on alusta<br />

asti ollut avointa ja läpinäkyvää. Haluamme<br />

olla hyvä työnantaja. Teemme<br />

aina kaikkemme, ettei ihmisiä tarvitsisi<br />

irtisanoa. Perhe on aina läsnä ja näkyvillä,<br />

Liisa Joronen sanoo.<br />

<strong>SOL</strong> tunnetaan suurena maahanmuuttajien<br />

työllistäjänä. Liisa Jorosella<br />

on maahanmuuttajista pelkkää hyvää<br />

sanottavaa.<br />

– Maahanmuuttajat ovat uskomattoman<br />

hyviä ihmisiä, joiden on ollut<br />

helppo omaksua <strong>SOL</strong>in arvot. Hymyyn<br />

vastataan hymyllä.<br />

<strong>SOL</strong>issa hymy on kaikki kaikessa.<br />

Upea toimitila <strong>SOL</strong> City Helsingin<br />

Sörnäisissä on dekoreerattu naivistisella<br />

taiteella. Vallitsevat värit ovat<br />

keltainen ja punainen. Aurinko paistaa<br />

sateisenakin kesänä.<br />

– Minulla on ollut sellainen periaate,<br />

että kaikkien vieraiden on lähdettävä<br />

meiltä hymyillen. Tähän saakka on aina<br />

onnistuttu.<br />

Liisa ja Reijo Joronen viettävät osan<br />

leppoisista eläkepäivistään Ranskassa.<br />

Yrityksen sukupolvenvaihdos on toteutettu<br />

ja perhe on tiiviimmin yhteydessä<br />

kesäaikaan. Juhapekka Joronen piipahtaa<br />

paikalla, kun teemme haastattelua ja<br />

Liisa vakuuttaa, ettei hän enää millään<br />

tavalla puutu <strong>SOL</strong>in asioihin.<br />

– Enhän Juppe?<br />

– No et, et.<br />

www.sol.fi 7


URAPOLKU<br />

3x<br />

<strong>SOL</strong>ILAINEN<br />

Palveluvastaava Tuula Partanen (vas.)<br />

siirtyi Lindströmiltä <strong>SOL</strong>iin, kun yritys<br />

perustettiin. Palvelujohtaja Sanna Peltola<br />

kartoitti Lappia.<br />

– <strong>SOL</strong>in toimintatavat olivat<br />

aivan erilaiset kuin mihin<br />

olin tottunut, palveluesimies<br />

Kladis Ahvenaisen toteaa.<br />

Kolme talossa pitkään viihtynyttä<br />

<strong>SOL</strong>ilaista kertoo tarinansa. Lue<br />

tarinat kokonaisuudessaan lehden<br />

verkkosivuilla, osoitteessa solisti.fi<br />

ASIAKKAAN<br />

KIITOKSET<br />

LÄMMITTÄVÄT TUULA<br />

PARTASTA<br />

PALVELUVASTAAVA Tuula Partanen<br />

siirtyi Lindströmiltä <strong>SOL</strong>in<br />

palvelukseen, kun uusi yritys<br />

perustettiin. Nykyään hän hoitaa<br />

siivousta Remeolla Vantaalla jo<br />

kymmenettä vuotta.<br />

– Meistä tuli silloin automaattisesti<br />

<strong>SOL</strong>ilaisia. Tein silloinkin<br />

päivätyötä, mutta todella aikaisin<br />

piti kuitenkin nousta, kun<br />

käytettiin keskuspölynimuria ja<br />

kaiken piti olla valmista jo ennen<br />

kuin asiakkaan työntekijät tulivat<br />

töihin.<br />

Tuula oli ollut kotiäitinä ja<br />

meni siivoustöihin, kun niihin<br />

pääsi ilman ammattikoulutusta.<br />

– Jotakin työtä piti saada. Nyt<br />

olen hyvin tyytyväinen valintaani,<br />

tykkään tästä työstä. Tämä<br />

on itsenäistä hommaa ja sitten<br />

saa vielä kiitosta kaupan päälle.<br />

Ja olen myös osallistunut <strong>SOL</strong>in<br />

koulutuksiin. Viimeksi kävin<br />

hygieniakoulutuksen.<br />

Tekniikka on kehittynyt aika<br />

tavalla vuosien saatossa.<br />

– Ihanaa oli kun esimerkiksi<br />

päästiin niistä inhottavista<br />

lankamopeista eroon ja saatiin<br />

tilalle mikrokuituliinat.<br />

KLADIS AHVENAINEN OPISKELI ESIMIEHEKSI<br />

PALVELUESIMIES Kladis Ahvenaisen toi<br />

Suomeen rakkaus ja samalla ravintolaala<br />

vaihtui siivoukseen. Nykyään Kladis<br />

toimii Silja Linen tiimin esimiehenä.<br />

– Menin suomalaisen mieheni kanssa<br />

naimisiin -99 ja vuotta myöhemmin<br />

sain vasta muuttoluvan. Silloin aikaa<br />

kului viisumijonossa, ja matkustaminen<br />

oli monin tavoin hankalaa. Nythän<br />

Tallinnaan pääsee muutamassa tunnissa.<br />

Kladis pääsi töihin laivalle siivoamaan.<br />

– Kielitaitoakaan kun minulla ei oikein<br />

ollut, niin tämä oli hyvä vaihtoehto.<br />

SANNA PELTOLA KARTOITTI LAPPIA<br />

SODANKYLÄSTÄ kotoisin oleva palvelujohtaja<br />

Sanna Peltola opiskeli koulun<br />

jälkeen siivousteknikoksi ja pääsi ensin<br />

kesätöihin Muuralan sairaalaan ja sitten<br />

hotelliin palveluohjaajaksi.<br />

– Oltiin laman keskellä ja<br />

Rovaniemellä työt kuitenkin loppuivat<br />

ja päätin suunnata Ouluun. Siellä<br />

minulla oli yksi koulukaveri <strong>SOL</strong>illa<br />

töissä ja hän kannusti ottamaan<br />

yhteyttä sinne.<br />

Sanna sai töitä ja vuoden kuluttua<br />

hänelle tarjottiin palveluesimiehen<br />

äitiyslomasijaisuutta.<br />

– Sen jälkeen tein töitä seitsemän<br />

– Täällä on mukava kansainvälinen<br />

ilmapiiri, ja <strong>SOL</strong>in toimintatavat olivat<br />

aivan erilaiset mihin olin tottunut. Esimiehelle<br />

saattoi puhua vapaasti.<br />

Muutaman vuoden jälkeen Kladis<br />

suoritti siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon<br />

ja toimi kouluttajana.<br />

Sijaisuuden kautta avautui mahdollisuus<br />

tehdä esimiestyötä.<br />

– Olin jo sivusilmällä katsellut esimiesten<br />

työskentelyä, hän nauraa.<br />

– Vähän yli kymmenen vuotta sitten<br />

Aila Forsström ja Sari Crnobreg saivat<br />

minut sitten houkuteltua esimiesvalmennukseen.<br />

vuotta palveluesimiehenä Oulussa eri<br />

alueilla.<br />

Oulusta Sanna muutti takaisin Rovaniemelle<br />

2003 vastaamaan Lapin ja<br />

Koillismaan asiakkaista ja myynnistä.<br />

– Oli mahtavaa, että minuun luotettiin,<br />

olinhan vielä aika nuori. Ymmärsin,<br />

että työhön haluttiin paikallinen.<br />

– Aika meni tiiviisti aluetta kartoittaessa<br />

ja samalla tehtiin <strong>SOL</strong>ia tunnetuksi.<br />

Pikkuhiljaa maine sitten kantautui ja<br />

asiakkaita alkoi tulla. Kiirettä siellä ei<br />

kuitenkaan koskaan ollut, se kiirerajahan<br />

jää tuonne napapiirin kohdalle, Sanna<br />

nauraa.<br />

8 www.sol.fi


KANSALAISUUDET<br />

TOP 5<br />

1. Suomi<br />

2. Viro<br />

3. Nepal<br />

4. Venäjä<br />

5. Bangladesh<br />

Monille heistä<br />

me olemme<br />

ponnahduslauta<br />

suomalaiseen<br />

yhteiskuntaan.<br />

– Haluamme<br />

tarjota kaikille<br />

samanarvoiset<br />

mahdollisuudet<br />

urapolkuun,<br />

työssäoppimiseen<br />

ja<br />

työhyvinvointiin,<br />

<strong>SOL</strong>EMON<br />

toimitusjohtaja<br />

Peppi Kaira<br />

sanoo.<br />

Monimuotoisuus rikastuttaa<br />

– Maahanmuuttajat ovat meille voimavara. He tuovat iloa ja rikkautta<br />

työyhteisöön, <strong>SOL</strong>EMOn toimitusjohtaja Peppi Kaira sanoo.<br />

VAULA AUNOLA , OSMO PÄIVINEN<br />

<strong>SOL</strong>EMOn toimitusjohtaja<br />

Peppi Kaira kertoo, että<br />

kulttuurit ja kielet kohtaavat<br />

yrityksessä sulassa sovussa.<br />

Toimintavuosien aikana<br />

kansalaisuuksien määrä on kasvanut<br />

peräti seitsemäänkymmeneen.<br />

– Meillä on täällä töissä ihmisiä<br />

kaikilta mantereilta ja täällä puhutaan<br />

peräti 42 eri kieltä.<br />

– Maahanmuuttajat ovat meille<br />

voimavara ja heidän osuutensa tulee<br />

varmasti jatkossa palvelualoilla vaan<br />

lisääntymään. Monille heistä me olemme<br />

ponnahduslauta suomalaiseen<br />

yhteiskuntaan, mikä on hyvä asia.<br />

Tämä palvelee meitä molempia. He<br />

tuovat iloa ja rikkautta työyhteisöön.<br />

– Monet heistä omaavat jo valmiiksi<br />

<strong>SOL</strong>ilaisen hymyilevän palveluasenteen<br />

ja hienoa on, että niin muiden<br />

työntekijöiden kuin asiakkaiden ennakkoluulotkin<br />

ovat vuosien saatossa hälventyneet.<br />

– Muistan miten itsekin aikanaan<br />

ensimmäisellä Lontoon reissullani<br />

ihmettelin eri kansalaisuuksien määrää.<br />

Eipä sellaista nyt kukaan enää<br />

ihmettele ja nuoret ihmiset reissaavat<br />

nykyään niin paljon maailmalla, että<br />

heille vieraat kulttuurit ovat arkea.<br />

<strong>SOL</strong>issa on maahanmuuttajataustaisia<br />

henkilöitä niin palveluvastaavina<br />

kuin esimiehinäkin ja kotoutumista<br />

yritetään edistää monin tavoin.<br />

– Meillä toimii muun muassa erityinen<br />

monikulttuurisuusryhmä, jonka<br />

työssä korostuvat perehdyttäminen työtehtäviin<br />

ja opastaminen suomalaiseen<br />

työkulttuuriin. Olemme myös yhdessä<br />

ammattiliitto PAMin kanssa toteuttaneet<br />

työhönopastusvideon heille.<br />

Yhdenvertaisuus korostuu<br />

Kaira korostaa, että erilaisuudesta huolimatta<br />

kaikki <strong>SOL</strong>ilaiset ovat yhdenvertaisia.<br />

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset<br />

mahdollisuudet urapolkuun,<br />

työssäoppimiseen ja työhyvinvointiin.<br />

Suomen kielen oppiminen on tietenkin<br />

tärkeää, mutta monipuolisissa koulutusohjelmissa<br />

on myös venäjän- ja englanninkielistä<br />

koulutusta.<br />

– Siivousalallahan pärjää monissa<br />

työtehtävissä hyvin englannilla ja joissain<br />

paikoissa, kuten laivoilla se on<br />

kaikkien yhteinen työkieli. Tietysti on<br />

tehtäviä, joissa vaaditaan hyvää suomen<br />

kielen taitoa kuten pesuloissa ja toimitilapalveluissa.<br />

Maailmankalenteri käyttöön<br />

Monikulttuurinen kehitysryhmä ylläpitää<br />

myös maailmankalenteria, josta<br />

löytyvät eri maiden juhlapyhät.<br />

– Se on tärkeä työkalu esimiehille.<br />

Monimuotoisuus on myös erilaisten<br />

uskontojen huomioon ottamista. Asiat<br />

ovat soviteltavissa eli oman kulttuurin<br />

juhlapäiviksi järjestyy vapaata. Ja meille<br />

kantasuomalaisille järjestyy puolestaan<br />

joulusijaisia helposti.<br />

– Erilaisista tapakulttuureista voimme<br />

itse kukin oppia uusia, kiinnostavia<br />

ja innostavia asioita sekä olemaan<br />

aidommin läsnä työkavereina.<br />

Peppi on iloinen myös miesten<br />

osuuden kasvamisesta.<br />

– Palvelualahan on aina ollut hyvin<br />

naisvaltainen, aiemmin jopa 90 prosenttia<br />

työntekijöistä oli naisia. Nyt<br />

kun olemme saaneet joukkoomme<br />

varsinkin ulkomaalaistaustaisia miehiä,<br />

on miesten osuus lisääntynyt ja meillä<br />

on paljon miehiä nykyään myös hallinnossa.<br />

<br />

www.sol.fi 9


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

– Laman keskellä<br />

ymmärsimme yritysten<br />

kustannuspaineet<br />

ja tarjosimme<br />

heille siivousta<br />

vain yhtenä tai<br />

kahtena päivänä<br />

viikossa tarpeen<br />

mukaan, Anu Eronen<br />

kertoo.<br />

Solisevaa kovuutta<br />

Jos et tee hyvää laatua, niin ei sitä pelkällä hymyllä pärjää.<br />

– Meidän piti kehittää mittareita niin laatua kuin asiakastyytyväisyyttä<br />

varten, jotta voitiin tehdä tulosta, Anu Eronen toteaa.<br />

VAULA AUNOLA , ANTERO AALTONEN<br />

10 www.sol.fi


HENKILÖSTÖ<br />

1992:<br />

2 362<br />

2002:<br />

4 466<br />

2007:<br />

7 663<br />

2012:<br />

10 264<br />

2017 (NOIN):<br />

14 000<br />

Ymmärsimme,<br />

että se on asiakas,<br />

joka meidän<br />

palkan maksaa.<br />

Konsernin entinen toimitusjohtaja<br />

ja nykyinen hallituksen<br />

puheenjohtaja Anu Eronen<br />

toteaa kättelyssä, että Liisa<br />

Jorosen johtamisopit olivat<br />

totaalisesti aikaansa edellä.<br />

– Ihmiset tekevät siivoustyön eikä<br />

heitä voi johtaa kuin koneita.<br />

Anu oli tehnyt Lindströmillä työntutkimusta<br />

ja toiminut toimiala- ja<br />

henkilöstöjohtajana ennen kuin hän<br />

lähti Liisa ja Reijo Jorosen matkaan<br />

perustamaan uutta yritystä.<br />

– Kaivoin esille perustamisvuoden<br />

papereita, ja yllätys sieltä ne löytyvät<br />

kaikki sellaiset teemat kuin työnilo,<br />

itseohjautuvuus, luottamus, jatkuva<br />

kehittäminen ja anna henkilöstölle<br />

mahdollisuus. Niille sitten lähdettiin<br />

rakentamaan, ja tulosjohtaminen vaihtui<br />

palvelevaan johtamiseen. Muutos<br />

oli niin suuri, että epäiltiin, että tuo<br />

yritys ei kyllä pysy kauan kasassa.<br />

Hyvin kilpailulla alalla herätti närää<br />

tarkoituksenmukaisen siivoamisen tarjoaminen.<br />

– Laman keskellä ymmärsimme yritysten<br />

kustannuspaineet ja tarjosimme<br />

heille siivousta vain yhtenä tai kahtena<br />

päivänä viikossa tarpeen mukaan.<br />

Samaan aikaan siirryimme päiväsiivoukseen,<br />

ja palvelun loppukäyttäjä ja<br />

tuottaja kohtasivat ensi kerran, mikä<br />

varmasti vaikutti työn jälkeen. Samalla<br />

asiakkaat säästivät valaistuksessa ja turvajärjestelyissä.<br />

Lähdettiin laatumatkalle<br />

– Ymmärsimme, että se on asiakas, joka<br />

meidän palkan maksaa. Kuuntelimme<br />

heitä ja rakensimme ensimmäisen laatupassin<br />

ja asiakastyytyväisyysmittauksen,<br />

jotka olivat silloin uraauurtavia juttuja<br />

Suomessa. Se perustui ISO-9000 järjestelmään,<br />

jota käytetään jalostuneempana<br />

edelleen. Vuoden toiminnan jälkeen<br />

haimme sitten Suomen Laatupalkintoa<br />

ja saimme sen, mistä olimme tosi ylpeitä.<br />

– Meistä kirjoitettiin paljon ja -94<br />

ilmestyi myös Pertti Suvannon kirja<br />

Solisevaa kovuutta, joka perustui pitkälti<br />

Liisan väitöskirjaan ja henkilöstön<br />

haastatteluihin.<br />

Mallia haettiin kaikkialta.<br />

– Vierailimme menestyvissä yrityksissä<br />

toimialasta riippumatta myös<br />

ulkomailla ja etsimme hyviä toimintatapoja<br />

ja henkilöstölle annettiin benchmarkkaustyökalut<br />

käyttöön jo 90-luvun<br />

lopulla.<br />

Tulokset saivat ratkaista.<br />

– Meitä ei kiinnostanut kenenkään<br />

läsnäolo tai työajat. Lisäsimme asiakaspoistuman<br />

tulosmittareihin, panostimme<br />

kehittyneisiin järjestelmiin ja<br />

tiimityöhön. Hyvä esimerkki tästä on<br />

edelleen meidän erittäin tehokas hallintomme.<br />

En tiedä, pyörittääkö missään<br />

muussa yrityksessä <strong>25</strong> hengen tiimi<br />

näin isoa liikevaihtoa.<br />

Osaajat ansaitsevat kiitosta<br />

– Kun yhteiskunta ei tarjonnut riittävästi<br />

ammatillista koulutusta teimme<br />

www.sol.fi 11


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

AURINKOISUUS VALLOITTI<br />

päätöksen, että meillä on oltava alan<br />

parhaat koulutusresurssit. Lamasta<br />

huolimatta palkattiin päätoiminen<br />

koulutuspäällikkö ja koulutusohjelmat<br />

määriteltiin perusteellisesti. Tutorointikin<br />

aloitettiin jo 20 vuotta sitten. Nythän<br />

<strong>SOL</strong> on jo kuin iso oppilaitos.<br />

Koulutusindeksi syntyi Saksan<br />

maalla.<br />

– Istuin jossain pankkialan seminaarissa,<br />

ja mietin että koulutuksen<br />

vaikutuksia pitäisi myös pystyä mittamaan.<br />

Loimme koulutusindeksin,<br />

jolla määritetään ja seurataan jokaisen<br />

opintoja sekä koulutuksia myös asiakaskohtaisesti.<br />

Työelämän yleinen käytäntö oli<br />

myös, että palautetta työstä sai vain silloin,<br />

kun jokin meni pieleen.<br />

– Tähän tarvittiin muutos. Jo<br />

90-luvulla kysyimme ensimmäisen<br />

kerran asiakkailtamme, mikä heitä on<br />

meidän työntekijöissä ilahduttanut.<br />

Se oli upeaa, asiakkaat ottivat sen<br />

hyvin vastaan ja kiittäviä palautteita<br />

tuli tuhansia ja saimme samalla hyviä<br />

kehitysvinkkejä. Joku lakiasiaintoimisto<br />

jopa soitti perään ja kysyi onko heidän<br />

palautteensa hyvästä palveluvastaavastamme<br />

varmasti tullut perille.<br />

Henkilökunnan tyytyväisyyttä mittaava<br />

Ilopuntari otettiin käyttöön -96.<br />

– Se toteutettiin yhteistyössä työelämän<br />

tutkija, myöhemmin Tampereen<br />

yliopiston professorin Pekka Ruohotien<br />

kanssa. Hän oli tehnyt massiivisia<br />

henkilöstöselvityksiä muun muassa<br />

meille ja teollisuudelle. Se on edelleen<br />

hyvä työkalu ja viimeksi koko henkilöstön<br />

tyytyväisyyttä mitattiin toukokuussa<br />

ja saimme aivan upeita tuloksia.<br />

– Nythän meillä on ollut jo vuosia<br />

käytössä oma <strong>SOL</strong> Life -työhyvinvointiohjelma,<br />

joka perustuu jatkuvaan<br />

välittämiseen ja varhaiseen ongelmiin<br />

puuttumiseen.<br />

Uudelle yritykselle etsittiin<br />

toimitilaa, johon olisi<br />

hyvät liikenneyhteydet ja<br />

tarvittiin paljon parkkitilaa.<br />

Vanhalla Talvitiellä<br />

oli vuokrattavana entinen valokuvastudio.<br />

– Tämä oli lähellä, toimimme<br />

silloin Lindströmin talossa Sörnäisten<br />

rantatiellä ja toimitusjohtajana<br />

kutsuin sitten koko porukan näyttöön<br />

mukaan. Meitä pyöri täällä<br />

kymmeniä, ja lopulta isännöitsijä<br />

kysyi minulta, että enkö osaa päättää<br />

asioista.<br />

– Vastasin hänelle, että kuinka<br />

moni menee katsomaan asuntoa<br />

ilman perhettä. Porukallahan tänne<br />

tullaan. Isännöitsijä meni hiljaiseksi.<br />

Parin päivän päästä tehtiin vuokrasopimus.<br />

– Meitä viehätti tilan korkeus ja<br />

mahdollisuus saada sinne mitä vaan.<br />

Sisustusta suunnittelemaan valjastettiin<br />

koko henkilöstö.<br />

– Perusidea oli se, että miksi<br />

toimiston pitää näyttää toimistolta.<br />

Miksi pitäisi mennä johonkin suljettuun<br />

tilaan, jonka ovi pannaan kiinni.<br />

– Pidimme ideointi-iltoja, ja fläppitaulut<br />

kertyivät täyteen ehdotuksia<br />

siitä, minkälaisessa tilassa kukin<br />

haluaa töitä tehdä. Kärkisijalla olivat<br />

isot pöydät, joiden ympärille on helppo<br />

kokoontua.<br />

Arkkitehdiksi opiskelevat Jari<br />

Inkinen ja Hanna Gullstén lähtivät<br />

piirtämään tältä pohjalta ja tilasta tuli<br />

aivan uniikki mökkeineen, siltoineen,<br />

keinuineen, näkkäripöytineen ja<br />

puhelinkoppeineen. Naivistinen taide<br />

ratkaisi seinäpulman.<br />

– Täällä oli valokuvastudion mustat<br />

rosoiset seinät ja meillä ei yksinkertaisesti<br />

ollut varaa rempata niitä.<br />

Päätettiin, että pannaan mieluummin<br />

rahaa johonkin, mikä ihmisiä oikeasti<br />

ilahduttaa ja ostettiin tänne semmoista<br />

taidetta, mistä pidettiin.<br />

– Neljä vuotta muuton jälkeen<br />

koko talo siirtyi sitten meidän omistukseen,<br />

eikä seiniä silloinkaan maalattu<br />

eikä maalata.<br />

Epäilijöitä riitti<br />

Merkittävää uudessa toimitilassa oli<br />

se, että kukaan ei saanut omaa huonetta.<br />

– Meillä oli punaiset kassit, joissa<br />

säilyttää tavaroitaan ja istumapaikan<br />

sai valita vapaasti. Sihteerejä ei palkattu<br />

ja taloushallinto vastasi suoraan<br />

toimitusjohtajalle. Täällä laukkasi<br />

vieraita tätä menoa ihmettelemässä,<br />

kun siihen aikaan ei tällaisia ratkaisuja<br />

ollut meilläpäin tehty. Joku toimittaja<br />

ihmetteli ääneen, tuleeko tänne<br />

kukaan koulutettu töihin.<br />

– Kyllä on tullut, Anu toteaa nauraen<br />

ja lisää, että häneltäkin kysyttiin,<br />

miten hän voi tehdä töitä tämmöisessä<br />

paikassa, missä ihmiset häiritsevät.<br />

Vastasin, että olen tällä näiden ihmisten<br />

takia enkä papereiden.<br />

Palvelualalla puhelin pirisee taajaan<br />

ja vaihdepuhelimiin vastaa se,<br />

joka on paikalla.<br />

– Istuin siinä itsekin toisinaan<br />

aamuvarhaisella ja sain hyvän tuntuman<br />

siihen, missä mennään. Meillä<br />

oli myös sisäpuhelimet ja kännyköiden<br />

tuloa odotimme kuin kuuta nousevaa.<br />

Otimme ne käyttöön heti kun<br />

ne tulivat markkinoille.<br />

Uutta tekniikkaa kokeiltiin rohkeasti<br />

ja alusta asti pyrittiin myös<br />

paperittomuuteen.<br />

– Meillä oli oma deski, jonka<br />

kautta hoidimme kaiken sisäisen<br />

liikenteen, materiaalit ja kutsut. Kirjanpidon<br />

osalta mentiin vähän riskillä<br />

alkuun, kun lainsäädäntö ei sellaista<br />

vielä tuntenut, mutta olisihan meillä<br />

ollut kaikki tarvittavat asiakirjat esittää,<br />

jos joku olisi kysynyt.<br />

Uudenlaiset toimitilat ja matala<br />

organisaatio tukivat työnteon uusia<br />

oppeja.<br />

– Panostimme tiimityöhön, vastuuseen<br />

ja vapauteen.<br />

12 www.sol.fi


Palvelumuotoilua<br />

ennen aikojaan<br />

– Henkilöstölle pidettiin nimikilpailu<br />

ja lähetimme positiivisimmat ehdotukset<br />

kielitoimistoon tutkittavaksi ja<br />

sieltä tuli takaisin latinalainen aurinko<br />

– <strong>SOL</strong>. Ihastuimme siihen, se oli lyhyt,<br />

ytimekäs ja siitä saisimme suoraan meidän<br />

brändin.<br />

Silloisessa mainostoimistossa ei kuitenkaan<br />

ihastuttu.<br />

– He eivät sitä suositelleet, vaan suorastaan<br />

varoittivat. Nimen olisi pitänyt<br />

olla jotain pönöttävää, byrokraattista<br />

kuten Suomen laatutalo. Päätettiin kysyä<br />

asiakkaiden mielipidettä. Kiersin kymmenen<br />

erilaista yritystä ja seitsemässä<br />

sanottiin, että nimi on huono, mutta silti<br />

valitsimme sen, Anu kertoo nauraen.<br />

Logoa palkattiin suunnittelemaan<br />

Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeleva<br />

Antti Porkka. Hän teki suunnittelutyötä<br />

vähän hitaanlaisesti, eikä<br />

olisi halunnut näyttää keskeneräisiä<br />

luonnoksia.<br />

– Lopulta soitin hänelle ja sanoin,<br />

että minulla on kuule tietokone täällä<br />

päällä ja tule katsomaan, mitä olen<br />

täällä vääntänyt. Hän syöksyi tänne<br />

ja parin päivän päästä logo oli valmis.<br />

Nykyään hän pyörittää erittäin menestyvää<br />

alan yritystä kaverinsa kanssa<br />

ja jälkikäteen kuulin, että häntä oli<br />

lohduteltu, että se Anu on ihan mahdoton.<br />

Väreiksi tuli keltainen ja punainen.<br />

– Sehän sopi meille, värikkäille ihmisille.<br />

Uusiin tiloihin oli jo suunniteltu<br />

brändiväreistä mitään tietämättä meidän<br />

ja Inkisen ideoiden pohjalta paljon<br />

siihen sopivaa.<br />

– Hymynaaman on piirtänyt vapaalla<br />

kädellä Kale Haapanen, jonka toimiston<br />

kanssa olin tehnyt töitä. Soitin<br />

hänelle, että saataisiinko me käyttää<br />

sitä piirustusta ja se sopi.<br />

Aiheesta tehtiin 2000-luvulla väitöskirjakin,<br />

ja merkin voima on tosi vahva.<br />

– Se toimii ajurina sellaisissa tilanteissa,<br />

joissa ei ole muuta. Kun laitat<br />

naurunaaman roikkumaan pesulan<br />

katosta, se velvoittaa meitä eikä asiakaskaan<br />

voi tulla sisään hymyilemättä.<br />

Kun palvelumuotoilu sitten 2000-<br />

luvun alussa rantautui Suomeen,<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset lähtivät innoissaan osallistumaan<br />

yliopiston projektiin.<br />

– No, siitä ei paljon saatu, ja se professori<br />

totesikin, että me oltiin tehty palvelumuotoilua<br />

jo ennen kuin koko termiä<br />

tunnettiin. Pesuloissakin oli Jacobsonin<br />

upeat tuolit ja huippuvalaisimet.<br />

<strong>SOL</strong>in yrityskulttuuriin kiinnittyivät<br />

myös iskevät sloganit, joista monen<br />

takana on Anu.<br />

– Yllättäen jotkut niistä ovat kantaneet<br />

vuosia. Kuten ”usko ja unelmat<br />

vievät eteenpäin” tai ”asiakastahan<br />

varten täällä ollaan”, vaikka kaikkihan<br />

me se tiedetään, että pohjimmiltaan<br />

itseämmehän varten me täällä ollaan.<br />

Sloganit säästävät sanoja, kun ei tarvitse<br />

selitellä.<br />

Symboliikkaa viljellään myös mittareissa.<br />

– 90-luvulla käytimme esimerkiksi<br />

sääsymboleja tulostavoitteiden toteutumisen<br />

kuvaamiseen, ja kaikkihan sen<br />

heti ymmärtää, jos salamoi. Se oli huomattavasti<br />

tehokkaampaa kuin pelkät<br />

luvut.<br />

Haluan ansaita palkkani<br />

Toimitusjohtajana Anu Eronen hoiti<br />

hallinnolliset työt iltaisin.<br />

– Päivät jaoin niin, että 60 prosenttia<br />

omalle porukalle ja 40 prosenttia asiakkaille.<br />

Kyllähän mun piti lisämyyntiä<br />

saada. Kun menin asiakkaan luo, olin<br />

aina miettinyt jonkin teeman etukäteen.<br />

– Oman porukan kesken taas piti<br />

hoitaa asioita ja pitää fiilis hyvänä.<br />

Johtajana hän kuvaa itseään tuloshakuiseksi<br />

ja nopeaksi.<br />

– En kerta kaikkiaan kestä, että selitellään<br />

asioita ilman kehitysehdotusta<br />

tai jos joku tuli valittamaan jostain,<br />

ilman että hänellä oli tarjota ratkaisua<br />

asiaan.<br />

Hallituksen puheenjohtajana suhde<br />

yrityksen arkeen on etäisempi, ja tähtäin<br />

kauempana.<br />

– Tavoitteenamme on, että olisimme<br />

miljardiyritys 20<strong>25</strong> ja siihen tarvitaan<br />

myös kansainvälistä kasvua. Suomessa<br />

suurimmat odotukset ovat tällä hetkellä<br />

turva-, kiinteistö-, ja henkilöstöpalvelun<br />

puolella. Olemme toki avoimia myös<br />

muille aloille, joista yksi hyvä esimerkki<br />

on tänä vuonna postin kanssa perustettu<br />

yhteisyritys.<br />

– Heitä nimenomaan kiinnosti meidän<br />

yrityskulttuurimme. Uskon, että<br />

he huomaavat pian miten joustavuutemme<br />

ja ketteryytemme palvelee uutta<br />

yhteisyritystä Flexo-palveluita.<br />

www.sol.fi 13


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

VAULA AUNOLA , TIMO PORTHAN<br />

<strong>SOL</strong>IN<br />

OPPIVUODET<br />

MAAILMALLA<br />

– Paljon se on ottanut, mutta paljon antanutkin,<br />

toteaa Juhapekka Joronen hymyillen ja lisää, että suunta<br />

otetaan sinne, missä perheyrityksen arvot toimivat.<br />

<strong>SOL</strong> lähti maailmalle vappuaattona<br />

2001.<br />

– Olimme silloin Tallinnassa<br />

tekemässä kauppoja<br />

Rororo-nimisestä siivousliikkeestä.<br />

Se oli kohtuullisen pieni yritys,<br />

jolla oli vain 300 työntekijää, toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen sanoo.<br />

Ulkomaanmarkkinoille lähtöä oli<br />

pohdittu jo jonkun aikaa.<br />

– Päätimme testata toimiiko idea.<br />

Tallinnasta oli helppo aloittaa, matkaa<br />

oli saman verran kuin Tampereelle ja<br />

kielikin aika helppo.<br />

Jorosen mukaan yrittäjän näkökulmasta<br />

Viro oli jo silloin monin tavoin<br />

kehittyneempi kuin Suomi.<br />

– Monet käytännöt tosin olivat erilaiset,<br />

toimiston nurkassa esimerkiksi<br />

jökötti kassakaappi käteistä varten.<br />

Parin vuoden päästä ostettiin alan<br />

suurin paikallinen yritys Serviks.<br />

– Samalla meistä tuli markkinajohtaja.<br />

Pientä hankausta syntyi siitä,<br />

että Serviksin palveluksesta siirtyneelle<br />

henkilöstölle oli taipumisen paikka,<br />

Virossa<br />

meistä tuli<br />

markkinajohtaja.<br />

kun pienempi osti isomman. Markkinat<br />

kasvoivat kuitenkin koko ajan reippaasti<br />

ja se oli meille hyvä juttu.<br />

– Virossa menee nyt hyvin, tosin<br />

muutama vaikeampikin vuosi on ollut.<br />

Pesulat, jotka eivät muualla ole vielä<br />

niin menestyneet, ovat menestyneet<br />

siellä hyvin.<br />

Hyvien kokemusten siivittämänä<br />

seuraavaksi vuorossa oli Latvia.<br />

– Se ei sitten mennytkään niin<br />

yksinkertaisesti. Latviassa kulttuuri on<br />

aivan erilainen kuin Virossa. Ostimme<br />

yrityksen kolmelta paikalliselta yrittäjältä.<br />

Ensimmäiset vuodet yritystä johti<br />

yksi edellisistä omistajista ja sen jälkeen<br />

johtaja vaihtui tasaisesti aina muutaman<br />

vuoden välein. Nyt tilanne on onneksi<br />

rauhoittunut, toiminnot ovat kasvaneet<br />

ja yritys tekee jonkinlaista tulostakin.<br />

Miljonäärien kaupunkiin<br />

Alkuvuodesta 2004 Juhapekka Joronen<br />

luki Suomen kuvalehteä, ja yksi juttu<br />

pysäytti.<br />

– Se kertoi Moskovan miljonäärien<br />

kasvavasta määrästä. Silloin alkoivat<br />

dollarin, ei vaan ruplan kuvat vilistä<br />

silmissä. Mitkä markkinat, nuohan<br />

tarvitsevat pesulapalveluita, Joronen<br />

kertoo nauraen.<br />

Joronen ilmoittautui vapaaehtoiseksi<br />

Venäjän toimintojen käynnistäjäksi.<br />

– Olin silloin kolmekymppinen ja<br />

se kiinnosti kovin. Venäjästä en tiennyt<br />

mitään muuta kuin sen, mitä olin<br />

isoisiltä kuullut.<br />

– Sitralla oli meneillään Venäjäohjelma,<br />

johon tutustuin ja Tampereella<br />

käynnissä olevan venäläisten työllis-<br />

14 www.sol.fi


– Etsimme<br />

kansainvälisiltä<br />

markkinoilta<br />

reipasta kasvua,<br />

suurin osa<br />

siitä toteutunee<br />

yrityskaupoilla,<br />

toimitusjohtaja<br />

Juhapekka<br />

Joronen sanoo.<br />

tämisohjelman kautta saimme henkilön<br />

kanssani kartoittamaan tilannetta.<br />

Tarkoitus oli ostaa yritys lähellä<br />

sijaitsevasta Pietarista.<br />

– Kaikki asiantuntijat kuitenkin<br />

varoittivat, että Venäjältä ei missään<br />

tapauksessa kannata ostaa yritystä.<br />

Suhteilla on valtava merkitys ja sopimukset<br />

henkilöityvät johtajiin.<br />

– Toinen tärkeä neuvo oli se, että<br />

kannattaa mennä suoraan Moskovaan,<br />

koska siellä on kaiken liiketoiminnan<br />

ydin. Päätimme, että selvä on, lähdetään<br />

sitten sinne ja laitetaan oma yritys<br />

myöhemmin pystyyn Pietariin.<br />

Muutaman kuukauden ajan Joronen<br />

vietti paljon aikaa Bulevardin ja Albertinkadun<br />

kulmassa.<br />

– Tarvittiin notaaria ja aika monta<br />

apostillaa maistraatista. Edes leimamme<br />

ei venäläisille kelvannut, vaan tilalle<br />

piti hommata uusi – pyöreä.<br />

Onnettaren epäsuosiossa<br />

Joulun alla 2004 Joronen vieraili ensi<br />

kertaa Venäjällä hakemassa uunituoreen<br />

yrityksen paperit. Hän myöntää,<br />

että sen jälkeen matkassa olikin sitten<br />

rutkasti epäonnea.<br />

– Tapahtui melkein kaikki ne asiat,<br />

joista oli varoitettu. Muutaman kohtuullisen<br />

alkuvuoden jälkeen yksi asia johti<br />

toiseen ja yhtäkkiä meiltä lähti melkein<br />

koko bisnes alta ja tapahtui kaikenlaista.<br />

– Koko juttu olisi varmaan jäänyt<br />

siihen, ellei L&T olisi ollut samaan<br />

aikaan vetäytymässä Moskovasta ja<br />

myymässä monta vuotta toiminutta siivousyritystä.<br />

Se oli semmoinen firma,<br />

jonka uskalsimme ostaa ja kauppa esti<br />

romahduksen.<br />

Samoihin aikoihin tehtiin pikavisiitti<br />

Puolaan.<br />

– Meitä kiinnosti Varsova ja perustimme<br />

sinne yrityksen.<br />

Emme saaneet oikein kiinni puolalaisesta<br />

mentaliteetista ja syntyi selkeä<br />

luottamuspula. Kun samaan aikaan oli<br />

vielä haasteita Moskovassa, päätimme<br />

luovuttaa.<br />

– Ei ole mitenkään poissuljettua,<br />

ettemme menisi Puolaan uudelleen,<br />

mutta tällä kertaa kokeilu päättyi neljään<br />

vuoteen.<br />

Koulutuksen tuloksetkaan eivät<br />

menneet aina aivan nappiin.<br />

– Osaaminen ja urapolut ovat<br />

meille tärkeitä. Tarjoamme henkilökunnallemme<br />

tutkintojen suorittamismahdollisuuksia<br />

myös kansainvälisesti.<br />

– Kun Virossa järjestettiin palveluvastaaville<br />

ensimmäinen laaja koulutus,<br />

sieltä soitettiin ja kysyttiin, että saako<br />

palveluvastaaville antaa tutkintotodistukset.<br />

Vastasimme, että tottakai.<br />

Tallinnassa oltiin epäröivän tuntuisia ja<br />

syy selvisi pian: työtekijämme hakivat<br />

sen jälkeen kilpailijoille töihin meidän<br />

todistukset kourassaan.<br />

Moskovasta eteenpäin<br />

Juhapekka Joronen kertoo, että Moskovassa<br />

menee nyt hyvin, ja toimintaa<br />

vetää Markus Sjöberg. Asiakkaat ovat<br />

pääasiassa länsimaisia teollisuusyrityksiä.<br />

– Meillä on myös venäläisiä asiak-<br />

www.sol.fi 15


<strong>SOL</strong> <strong>25</strong><br />

kaita. Toimimme länsimaisilla periaatteella<br />

ja olemme onnistuneet saamaan<br />

isoja, hyviä kohteita.<br />

Joitakin linjauksia on tehty.<br />

– Meillä ei ole kunnallisia tai valtiollisia<br />

asiakkaita, emmekä ole niitä erityisemmin<br />

halunneet.<br />

Moskovassa solmitut liikesuhteet<br />

avaavat tilaisuuksia.<br />

– Kun asiakkaamme laajentavat<br />

toimintaansa, pääsemme yleensä tarjoamaan<br />

palvelujamme. Esimerkiksi,<br />

kun eräs teollisuusyritys avasi uuden<br />

tehtaan Uljanovskin alueella Cherdaklyssa,<br />

900 kilometrin päässä Moskovasta,<br />

menimme sinne heitä varten ja<br />

saimme pian alueelta muitakin asiakkaita.<br />

Donin Rostoviin menimme toisen<br />

asiakkaan matkassa ja <strong>SOL</strong>in eteläraja<br />

siirtyi yhtäkkiä pari tuhatta kilometriä.<br />

Pietarin vuoro tuli kaksi vuotta<br />

Moskovan jälkeen, ja johtajaksi lähti<br />

Janne Häyrinen.<br />

– Sitä päivämäärää en unohda. Se<br />

oli kolmoissynnytys 27.3.2007, hän<br />

nauraa.<br />

Samana päivänä syntyivät Jorosen<br />

kaksospojat.<br />

– Nyt kaikki sujui jo helpommin,<br />

kun oli kokemusta Venäjän markkinoista<br />

ja Pietarissa saimme asiakkaiksi<br />

myös suomalaisia yrityksiä.<br />

Aurinkoinen brändi toimii<br />

Joronen kertoo, että varsinkin johtamiskulttuuri<br />

Venäjällä on toisenlainen.<br />

– Siellä johtajat neuvottelevat johtajien<br />

kanssa ja henkilövalinnat ovat<br />

hyvin tärkeitä. Palveluvastaavat eivät<br />

puhuttele asiakkaamme esimiehiä.<br />

– Temperamenttia myös löytyy<br />

aivan toiseen tapaan. Yleisesti esimies<br />

on kovempi alaisilleen, eikä sitä pidetä<br />

mitenkään kummallisena, vaan enemmänkin<br />

merkkinä välittämisestä.<br />

<strong>SOL</strong>in aurinkoinen brändi erottuu<br />

edukseen Venäjällä.<br />

– Pesulailmeemme jopa plagioitiin<br />

eräässä kauppakeskuksessa Moskovassa.<br />

Se ei meitä kauan harmittanut, vaan oli<br />

ennemminkin kunnianosoitus brändille.<br />

Vuosien saatossa venäläisyys on tullut<br />

Joroselle läheiseksi.<br />

– Osaan nyt vähän kieltäkin ja olen<br />

hyvin innostunut venäläisestä kulttuurista.<br />

Moskovassa<br />

asiakkaat ovat<br />

pääasiassa<br />

länsimaisia<br />

teollisuusyrityksiä.<br />

Venäjällä <strong>SOL</strong>in liikevaihto oli viime<br />

vuonna 7,7 miljoonaa euroa.<br />

– Toimintaa ei ole tarvinnut rahoittaa<br />

vuosiin, he pärjäävät omillaan ja rahavirrat<br />

ovat alkaneet liikkua tännepäin.<br />

– Kasvu on tasaista, ja olen sanonut,<br />

että nautitaan nyt. Koskaan ei voi<br />

tietää, jos tulee esimerkiksi joku radikaalisti<br />

toimintaedellytyksiin vaikuttava<br />

valtionhallinnon päätös, mitä sitten<br />

tehdään.<br />

Ruotsiin ja Liettuaan<br />

Päätös lähteä Ruotsiin tehtiin 2006<br />

ja kuusi vuotta myöhemmin ostettiin<br />

siivous- ja toimitilapalveluita tuottava<br />

Reneriet.<br />

– 600 henkeä työllistävällä yrityksellä<br />

oli oma vahva erikoisalansa ja<br />

saimme hyvän aseman ruotsalaisten<br />

liikennevälineiden siivouksessa.<br />

– Reneriet oli perheyritys ja omistajan<br />

ei ollut todellakaan helppo luopua siitä.<br />

Alkuun yritystä veti sen entinen<br />

omistaja, ja tänä vuonna ohjakset otti<br />

Tina Wessman Hellstadius.<br />

– Se on monilla mittareilla mitattuna<br />

hyvin toimiva yritys. Heillä on aivan oma<br />

toimintatapansa ja siihen emme puutu.<br />

Yritys toimii Tukholman ja Malmön<br />

alueella.<br />

– Siellä meidän on mahdollista<br />

laajentua maantieteellisesti varsinkin<br />

etelään ja aloittaa myös aivan uusia liiketoimintoja.<br />

Liettuassa toiminta alkoi<br />

2013 ja yksikköä lähti vetämään Elizaveta<br />

Blokhnina Moskovasta.<br />

– Se ei mennyt mitenkään helposti.<br />

Aloitimme aivan nollista, ja tottahan se<br />

on, että yleensä kukaan ei halua olla se<br />

ensimmäinen asiakas.<br />

– Nyt markkinat kasvavat sielläkin,<br />

mutta hitaasti, eivät ollenkaan niin kuin<br />

oletimme.<br />

Omia arvoja kunnioittaen<br />

Joronen toteaa, että väkisin ei mennä<br />

minnekään.<br />

– Jos meidän arvomme ja periaatteemme<br />

eivät jossain toimi, niin sinne<br />

ei sitten mennä.<br />

– Sopeutua tietenkin pitää osata.<br />

Palvelualalla pitää tuntea kohdemaan<br />

yrityskulttuuri hyvin, jos meinaa pärjätä.<br />

Esimerkiksi Venäjällä <strong>SOL</strong>in paikalliset<br />

ammattilaiset pyörittävät toimintaa<br />

ja mukana on vain suomalaiset vetäjät.<br />

– Voimme myös tarjota rajat ylittävää<br />

palvelua. Viron, Latvian ja Liettuan<br />

liiketoimintayksiköt sulautuivat viime<br />

vuonna yhteen. Fuusion kautta syntynyt<br />

<strong>SOL</strong> Baltics on nyt Baltian alueen<br />

Moskovassa<br />

solmitut<br />

liikesuhteet avaavat<br />

tilaisuuksia<br />

muuallakin.<br />

16 www.sol.fi


suurin kiinteistöpalveluyritys, josta vastaa<br />

Rinel Pius.<br />

Kansainvälisten yritysten ydinporukalle<br />

on järjestetty yhteistä koulutusta<br />

<strong>SOL</strong>ilaisuudesta.<br />

– He tietävät hyvin, mitkä ovat meidän<br />

yrityksemme reunaehdot eli missä<br />

rajoissa mennään.<br />

Kasvua kansainvälisillä markkinoilla<br />

on tarkoitus jatkaa.<br />

– Olemme miettineet, että maa vuodessa<br />

voisi olla hyvä tahti. Tällä hetkellä<br />

kansainväliset toiminnot kasvavat noin<br />

kymmenen prosentin vuosivauhtia ja<br />

tuovat 20 prosenttia konsernin liikevaihdosta.<br />

– Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen<br />

20<strong>25</strong> mennessä on konsernitasolla<br />

miljardi euroa, josta ulkomaisten tytäryhtiöiden<br />

osuus olisi ainakin kolmanneksen<br />

verran.<br />

– Palvelualalla tämä on tietenkin<br />

helpompaa kuin suuria investointeja<br />

vaativassa teollisuudessa. Länsimaissa<br />

meille riittää, että ostamme hyvin toimivan<br />

yrityksen. Asiakkaat tulevat kaupan<br />

mukana ja perustamiskustannukset<br />

pysyvät kohtuullisina.<br />

– Nyt ei ole mitään, niin konkreettista<br />

meneillään, että voisin siitä kertoa,<br />

mutta suunnitelmia kylläkin.<br />

Pitkällä tähtäimellä Joronen voisi<br />

itse asettaa karttaneulan aurinkoiseen<br />

Etelä-Ranskaan.<br />

– Se voisi olla vuorossa sitten, kun<br />

jään eläkkeelle, hän hymyilee. <br />

<strong>SOL</strong>in ulkomaisten<br />

tytäryhtiöiden<br />

liikevaihto kattaa<br />

koko konsernin<br />

liikevaihdosta<br />

20 prosenttia.<br />

1 563 km<br />

3 387 km<br />

Ulyanovsk<br />

Novosibirsk<br />

2007 <strong>SOL</strong> SP Pietari<br />

2009 <strong>SOL</strong> DC pesulayhtiö Pietari<br />

Malmö<br />

2012 Solreneriet<br />

Tukholma<br />

Ventspils<br />

Helsinki<br />

Siauliai<br />

Kaunas<br />

2001 <strong>SOL</strong> Baltics Tallinna<br />

Pärnu<br />

Narva<br />

Jurmala<br />

Sigulda<br />

2004 <strong>SOL</strong> Baltics Riika<br />

Lentvaris<br />

Tartto<br />

Ukmerge<br />

Electrenai<br />

2013 <strong>SOL</strong> Baltics<br />

Vilna<br />

Kaluga<br />

2 184 km<br />

Jaroslavl<br />

Vladimir<br />

2005<br />

<strong>SOL</strong><br />

Moskova<br />

Donin Rostov


PALVELURATKAISUT<br />

KARI MARTIALA , JUSSI VÄÄTÄINEN JA KAISA SIRÉN<br />

– Meidät on<br />

vakuuttanut <strong>SOL</strong>in<br />

tekemisen taso,<br />

olemme olleet<br />

koko ajan samalla<br />

aallonpituudella,<br />

Rukakeskus Oy:n<br />

kaupallinen johtaja<br />

Kaisa Sirniö sanoo.<br />

Perheyrittämisessä<br />

on voimaa<br />

Rukakeskus on Suomen johtavia matkailuyrityksiä ja<br />

hiihtokeskustoimialan markkinajohtaja Suomessa lähes<br />

20 prosentin osuudella hissilippujen myynnistä.<br />

Rukakeskus Oy:n kaupallinen johtaja<br />

Kaisa Sirniö toteaa, että Ruka<br />

brändättiin niin hyvin 1990-luvulla,<br />

että se kantaa edelleen.<br />

– Perheyrittäjän arvot näkyvät<br />

toiminnassamme. <strong>SOL</strong> on myös perheyritys ja<br />

siksi arvomme ovat hyvin samankaltaisia, eli ne<br />

sopivat hyvin yhteen, Sirniö jatkaa.<br />

Rukakeskuksen omistaa Ahon perhe, jonka<br />

Aho Group Oy valittiin Vuoden 2008 Perheyritykseksi.<br />

Suomen Hiihtokeskusyhdistys palkitsi<br />

Pyhän vuoden 2017 hiihtokeskuksena. Ruka sai<br />

saman palkinnon vuonna 2004. Maailmanlaajuisessa<br />

World Ski Awards -kilpailussa Ruka on palkittu<br />

neljästi Suomen parhaana hiihtokeskuksena.<br />

Yrityksellä on pohjoisessa kaksi komeaa<br />

matkailukeskusta, Kuusamossa, Pohjois-Pohjanmaalla<br />

toimiva Ruka ja Lapissa, Pelkosenniemen<br />

ja Kemijärven rajalla oleva Pyhä. Rukalla<br />

on 350 ja Pyhällä noin 100 huoneistoa. Vuonna<br />

2018 valmistuu 30 uutta huvilaa. <strong>SOL</strong> hoitaa<br />

kaikkien huoneistojen siivoukset, kuten myös<br />

uudet valmistuvat huoneistot.<br />

– Aloitimme yhteistyön jo 2005, eli heti kun<br />

kohteet avattiin. Olemme keskittäneet siitä asti<br />

kaiken siivoustoiminnan <strong>SOL</strong>ille ja viime syksystä<br />

lähtien he ovat hoitaneet myös kiinteistöpalvelua<br />

kohteissamme.<br />

Sopimus kattaa 24/7-päivystyksen ja kaikki<br />

muut kiinteistöpalvelujen työt paitsi konelumityöt.<br />

– Meidät on vakuuttanut <strong>SOL</strong>in tekemisen<br />

taso, olemme olleet koko ajan samalla aallonpituudella.<br />

18 www.sol.fi


Meillä on<br />

huippu henkilöstö,<br />

joka on ylpeä<br />

työstään.<br />

www.sol.fi 19


PALVELURATKAISUT<br />

– Heillä on erittäin sitoutuneita<br />

työntekijöitä ja me kaikki pyrimme siihen,<br />

että asiakkaamme ovat tyytyväisiä.<br />

Toiminnassa tärkeitä asioita ovat<br />

luotettavuus, yhteistyö sekä yrittäjyys.<br />

– Meillä on sitoutunutta henkilöstöä<br />

töissä, ja he ovat ylpeitä työstään.<br />

Ongelmatilanteisiin on löydetty ketterästi<br />

ratkaisuja, vaikka toimintakenttä<br />

muuttuu koko ajan ja <strong>SOL</strong> on pystynyt<br />

reagoimaan muutoksiin nopeasti.<br />

– Viime talvi oli meille huippukausi,<br />

josta kiitos kuuluu koko tekijätasolle,<br />

huikeata työtä myös <strong>SOL</strong>ilta, Kaisa<br />

Sirniö kiittää.<br />

Kansainväliset<br />

vieraiden osuus kasvaa<br />

Kaisa Sirniö kertoo, että viime kaudella<br />

kasvua oli reilusti niin hissilipuissa kuin<br />

majoituksessakin.<br />

– Erityisesti kansainvälisten vieraiden<br />

määrä kasvoi. Marras-maaliskuussa<br />

ulkomaalaisten asiakkaiden määrä<br />

kasvoi Lapissa peräti 27 prosenttia ja<br />

Kuusamossakin <strong>25</strong> prosenttia.<br />

Suomalaiset ja kansainväliset matkailijat<br />

limittyvät pääosan sesongista<br />

sopuisasti, sillä lomat sijoittuvat eri<br />

maissa eri aikaan.<br />

– Päällekkäisyys näkyy lähinnä vain<br />

joulukuussa, jolloin pohjoiseen halajavat<br />

niin suomalaiset kuin ulkomaiset<br />

matkailijat.<br />

– Siivottavaa riittää jokaiselle viikonpäivälle.<br />

Meillä on vapaat vaihtopäivät,<br />

eli myymme sekä lyhyitä että pitkiä<br />

lomia. Charter-lennoilla tulevat isot<br />

ryhmät toki saapuvat yleensä tiettyinä<br />

päivinä.<br />

Rinneliiketoiminnan ohella Rukakeskus<br />

harjoittaa myös majoitus-, vuokraamo-<br />

ja myymälätoimintaa.<br />

– Markkinointia tehdään läpi vuoden.<br />

Rukan pääkohderyhmä on kotimaiset<br />

perheet, kun Pyhällä taas vieraat<br />

APUA SAA VAIKKA TAKAN SYTYTTÄMISEEN<br />

PALVELUESIMIES Harri Kihlman<br />

kertoo, että kiinteistöpalveluiden<br />

startti syksyllä sujui hyvin.<br />

– Siirtymistä helpotti se, että<br />

saimme omille palkkalistoillemme<br />

Rukakeskukselta kokeneen työntekijän<br />

ja muutkin ammattilaiset löytyivät<br />

paikkakunnalta .<br />

– Paikallistuntemustahan tässä<br />

tarvitaan. Kun puhelin soi, huoltomiehen<br />

pitää heti tietää, missä kohde<br />

sijaitsee ja minkälainen se on.<br />

– Teemme tiivistä yhteistyötä<br />

Tuotto-omistuksen isännöitsijän<br />

Mikko Hännisen kanssa ja huolehdimme<br />

kaikkien sähkö-, lvi- ja kylmälaitteiden<br />

ylläpidosta ja korjauksista.<br />

Kiinteistöpalvelun työntekijöiden<br />

tehtävät eivät suinkaan rajoitu normaaleihin<br />

ylläpito- ja korjaustehtäviin<br />

vaan he palvelevat sen ohella suoraan<br />

Rukan asiakkaita.<br />

– Rukalla päivystetään vuorokauden<br />

ympäri ja huoltomiehemme<br />

voivat opastaa muun muassa lomahuoneistojen<br />

kodinkoneiden käytössä.<br />

Nämä asiat hoituvat yleensä<br />

puhelimitse, mutta apua saa tarvittaessa<br />

myös paikan päälle ja sitä voi<br />

tilata jo ennakkoon sovittuna aikana.<br />

– Monelle eksoottisemmalle vieraalle<br />

on esimerkiksi takan sytyttäminen<br />

täysin outoa puuhaa.<br />

20 www.sol.fi


nauttivat mahdollisimman huimista<br />

off-pisteistä.<br />

– Kansainvälisiä vieraitamme,<br />

olivatpa he Aasiasta tai Euroopasta,<br />

kiinnostaa kaikki talvitekeminen, myös<br />

laskettelu. Jopa sveitsiläiset laskettelevat,<br />

vaikka heillä on kotimaassaan<br />

paljon suurempia rinteitä. Toki osa<br />

vieraista tekee laskettelemisen sijasta<br />

kaikkea muuta mukavaa lumessa,<br />

esimerkiksi hiihtää tai kelkkailee. Se<br />

on elämysmatkailua parhaimmillaan,<br />

Sirniö kuvailee. <br />

Palvelupäällikkö<br />

Anne Määttä<br />

(alla) pitää<br />

organisoinnista<br />

ja tietää tiiminsä<br />

työn tärkeyden.<br />

– Kukaan ei halua<br />

lomailla sotkun<br />

keskellä.<br />

AINA TARVITAAN SE VIIMEINEN SILAUS<br />

PALVELUPÄÄLLIKKÖ Anne Määttä<br />

on pyörittänyt Rukakeskuksen siivoustoimintaa<br />

sopimuksen alusta<br />

alkaen. Määttä on kuusamolainen,<br />

ja niin ovat monet muutkin <strong>SOL</strong>in<br />

palkkalistoilla Rukalla ja Kuusamossa<br />

olevat.<br />

– Kuusamon alueella meillä on yli<br />

sata vakituista työntekijää. Sesonkiaikana<br />

väkimäärä vielä kasvaa, ja<br />

viikonloppuina apuna ovat opiskelijat.<br />

Lomakohteen siivouksessa tarvitaan<br />

hyvää organisointikykyä.<br />

– Lomaosakkaiden ja huoneistojen<br />

vaihtopäivät osuvat usein<br />

samoille päiville, joten työvuorot<br />

pitää suunnitella tarkkaan ja mahdollisesti<br />

tarvittavat sijaisjärjestelyt<br />

miettiä jo etukäteen.<br />

Suurin osa siivottavista kohteista<br />

on huoneistoja.<br />

– Se on tavallaan kotisiivousta.<br />

Viikon aikana siivoamme kerran<br />

tai niin usein kuin asiakas haluaa.<br />

Hotellihuoneet siivotaan päivittäin.<br />

Anne Määttä korostaa, että työn<br />

viimeinen silaus on tärkeä.<br />

– Kannattaa pysähtyä hetkeksi,<br />

kun kaikki on valmista ja katsoa<br />

miltä huone tulijan silmin näyttää.<br />

Onko päiväpeite suorassa, ovatko<br />

sohvatyynyt paikoillaan tai verhot<br />

ojennuksessa.<br />

Anne Määttä on ollut siivousalalla<br />

jo 30 vuotta ja kertoo pitävänsä<br />

työstään.<br />

– Pidän organisoinnista ja kun<br />

sotkuisen huoneen saa puhtaaksi,<br />

se palkitsee.<br />

– Ja vaikka tätä työtä ei aina<br />

arvostetakaan, meidän poisjäämisemme<br />

olisi katastrofi, Määttä<br />

toteaa hymyillen lopuksi.<br />

Palveluvastaavat<br />

Milla Myyryläinen<br />

(vas.) ja Tuuli<br />

Tupasela ottavat<br />

hygienianäytteitä<br />

terassin<br />

poreammeesta.<br />

Työt hoituvat tiiminä.<br />

Ravintola Mura<br />

Sushista huolehtivat<br />

palveluvastaavat<br />

Marita Hannula (vas.)<br />

ja Sirpa Kurtti.<br />

Olemme suuri<br />

työllistäjä<br />

Kuusamon<br />

alueella.<br />

www.sol.fi 21


SIIVOUSPALVELUT<br />

VAULA AUNOLA , VAULA AUNOLA, ANTERO AALTONEN, MESSUKESKUS<br />

PUOLITOISTA<br />

MILJOONAA<br />

PALVELUMAHDOLLISUUTTA<br />

<strong>SOL</strong> on hoitanut Messukeskuksen siivouksen<br />

ja ulkoalueiden hoidon vuodesta 2008.<br />

– Sykähdyttävä palvelu on asiakkaan<br />

huomioimista yli oman toimenkuvan, hallija<br />

turvallisuuspäällikkö Pertti Mörö toteaa.<br />

Tietenkin se, että olemme tehneet<br />

<strong>SOL</strong>in kanssa näin pitkään<br />

yhteistyötä, johtuu siitä,<br />

että odotukset ovat täyttyneet<br />

ja ylittyneetkin, halli- ja turvallisuuspäällikkö<br />

Pertti Mörö sanoo<br />

hymyillen.<br />

Hän painottaa pitkien sopimuskausien<br />

etuja.<br />

– Ihan teknisesti ajatellen se mahdollistaa<br />

sen, että voidaan keskittyä<br />

toiminnan nostamiseen aivan uudelle<br />

tasolle eikä puutteiden sammuttamiseen<br />

palokuntamaisesti.<br />

– Jos näin ison kumppanin vaihtaisi<br />

muutaman vuoden välein, olisimme<br />

liki jatkuvassa murrosvaiheessa.<br />

Ensin uudelta toimijalta kuluisi aikaa<br />

tällaisen kohteen muuttuvien olosuhteiden<br />

omaksumiseen ja sopimuksen<br />

loppupäässä taas oltaisiin epävarmoja<br />

jatkuvuudesta, mikä vaikuttaisi varmasti<br />

myös työntekijöiden tulevaisuuden<br />

uskoon ja voisi saada avainhenkilöt<br />

jopa etsimään uutta paikkaa.<br />

Mörö kertoo, että <strong>SOL</strong>in kanssa<br />

kehitystyötä tehdään saumatta ilman<br />

katkoja.<br />

– <strong>SOL</strong> on alansa edistyksellinen<br />

yritys, joka kehittää koko ajan uusia<br />

menetelmiä ja on tuonut tännekin<br />

monia uusia ratkaisuja.<br />

Osaamista vaativat myös erilaiset<br />

tarpeet.<br />

– Täällä vierailevat kaikenikäiset<br />

ja tapahtumien kirjo vaihtelee<br />

muutaman kymmenen hengen tapaamisista<br />

suuriin messuihin. Tuskinpa<br />

missään muualla siivouksen kuviot<br />

ovat näin erikoiset. Täällä tarvitaan<br />

aivan erilaista tekemistä silloin, kun<br />

täällä tepsuttelevat lemmikit tai kun<br />

on meneillään lääketieteellinen huippukongressi.<br />

Tarkkaan suunnitellen<br />

Tapahtumavuoden suunnittelu starttaa<br />

edellisen toimintavuoden kesällä.<br />

– Käymme silloin asiat läpi niin,<br />

että muodostuu kuva tulevasta kaudesta<br />

ja sen erityispiirteistä. Muutamaa<br />

kuukautta ennen tapahtumaa tehdään<br />

sitten tarkat suunnitelmat ja <strong>SOL</strong>ilaiset<br />

pääsevät tekemään henkilöstösuunnitelmia<br />

ja laskemaan paikallaoloaikoja.<br />

Itse tapahtuman aikana yleensä aamuisin<br />

katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan,<br />

Pertti Mörö kertoo.<br />

Eikä yksikään tapahtuma ole valmis,<br />

ennen kuin palautepalaveri on pidetty.<br />

– Otamme opiksi kaikista niistä ja<br />

kirjaamme ylös parannettavat asiat,<br />

jotta osaamme toimia toisin, sitten kun<br />

vastaava tilaisuus on tulossa.<br />

Asiakaspalautetta Messukeskus<br />

kerää ahkerasti sekä kävijöiltä että näytteilleasettajilta.<br />

– Myös <strong>SOL</strong> lähettää oman kyselynsä<br />

näytteilleasettajillemme säännöllisin<br />

väliajoin.<br />

Noin puolentoista kuukauden välein<br />

kokoontuu ohjausryhmä, johon kuuluu<br />

Messukeskuksen ja <strong>SOL</strong>in vastuuhenkilöitä.<br />

– Katsomme silloin, miten kullakin<br />

jaksolla on onnistuttu ja käsittelemme<br />

erilaisia kehityshankkeita.<br />

Kerran vuodessa kokoontuu laajempi<br />

kehitysfoorumi.<br />

– On hienoa, että myös molempien<br />

yritysten johto osallistuu tähän kehitysfoorumiin.<br />

Näin pääsemme taas hyvillä<br />

mielin seuraavaan kauteen.<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset osallistuvat myös Mes-<br />

22 www.sol.fi


– Jos näin ison<br />

kumppanin vaihtaisi<br />

muutaman vuoden<br />

välein, olisimme<br />

liki jatkuvassa<br />

murrosvaiheessa,<br />

Pertti Mörö sanoo.<br />

LISÄTTY TODELLISUUS<br />

MESSUKESKUKSEN tänä vuonna lanseerattu Augmented Reality<br />

-ratkaisu on maailman ensimmäinen kävijän täysin ympäröivä<br />

AR-maailma näin laajana toteutuksena. Siinä liitetään<br />

tietokonegrafiikalla tuotetut virtuaalikuvat ja -esineet osaksi<br />

tapahtumaympäristöä. Suurelle yleisölle lisätty todellisuus on<br />

tullut tutuksi Pokémon Go -peli-innostuksen myötä.<br />

Lisätyn todellisuuden turvin voit nähdä messuhalleissa 6 ja<br />

7 mitä mielikuvituksellisimpia asioita, osallistua peleihin ja jahdata<br />

vaikka jättiläismäistä valasta. AR-maailmassa voit myös<br />

etsiä haluamasi osaston, vessat tai ravintolan ja suunnistaa<br />

sinne interaktiivisesti, kuten esimerkiksi auton navigaattorilla.<br />

www.sol.fi 23


SIIVOUSPALVELUT<br />

sukeskuksen omiin henkilöstövalmennuksiin<br />

muutaman kerran vuodessa.<br />

Näissä käydään läpi yhtiön toimintaa,<br />

tapahtumia ja asiakaspalautetta.<br />

– Tietenkin he ovat <strong>SOL</strong>ilaisia,<br />

mutta haluamme että he ovat myös<br />

messukeskuslaisia. Hehän ovat meidän<br />

eturivin asiakaspalvelijoita, jotka tekevät<br />

töitä asiakkaidemme keskellä.<br />

Sykähdyttävää palvelua<br />

Pertti Mörö on laskenut, että vuosittain<br />

on tarjolla puolitoistamiljoonaa palvelumahdollisuutta.<br />

– Siinä ovat mukana kaikki täällä<br />

kävijät näyttelyvieraista rakentajiin ja<br />

haluamme, että kaikki lähtevät tyytyväisinä.<br />

– Olipa meillä kuka tahansa missä<br />

tahansa työtehtävässä, tarkoituksena on<br />

tuottaa sykähdyttävää palvelua. Meillä<br />

on siihen aivan omat kaikille tutut työkalut<br />

ja meiltä voi myös saada sykähdyttävän<br />

palvelun työtodistuksen. Niitä<br />

annetaan myös <strong>SOL</strong>ilaisille, vaikka heidän<br />

omat esimiehensä kiittävätkin heitä<br />

varmaan erikseen.<br />

Mörö tarkentaa sykähdyttävän palvelun<br />

määritelmää.<br />

– Se on asiakkaan huomioimista yli<br />

oman toimenkuvan. Meillä kukaan ei<br />

sano, että tämä ei kuulu minulle.<br />

– Hymyileminen ja tervehtiminen<br />

ovat ihan perusjuttuja ja avuksi saa<br />

mennä pyytämättäkin. Jos asiakas<br />

näyttää empivän, kysytään, voinko olla<br />

avuksi? Kaikki opastavat ja ohjaavat<br />

eteenpäin, jos eivät itse tiedä vastausta.<br />

Toisinaan tarvitaan myös kekseliäisyyttä.<br />

– Esimerkiksi eräissä iltajuhlissa,<br />

kun asiakkaamme vieraalta lähti korko<br />

kengästä, paikattiin se rakennusteipillä<br />

Messukeskuksen tiimiläisiä. Palveluvastaava Linsheng Wang (vas.), palveluohjaaja Juha-Pekka<br />

Torniainen ja palveluvastaava Subash Lamichhane.<br />

takaisin tanssikuntoon ja juhlat jatkuivat.<br />

Kestävää kehitystä<br />

Messukeskus panostaa ympäristöystävällisyyteen.<br />

– Se on meille tärkeä arvo, Pertti<br />

Mörö toteaa.<br />

– Olemme aika suuri energiankuluttaja<br />

ja yritämme hillitä kulutusta monin<br />

tavoin. Esimerkiksi uusin hallimme<br />

lämpiää suureksi osaksi maalämmöllä.<br />

Meillä on myös valtava määrä valaisimia<br />

ja kun uusimme niitä, vaihdamme<br />

ne energiatehokkaampiin.<br />

Tapahtumien jälkeisestä ylijäämämateriaalista<br />

päätyy kaatopaikalle enää<br />

vain kaksi prosenttia.<br />

– Saamme siis melkein kaiken kierrätettyä.<br />

Yritämme myös suosia julkista<br />

liikennettä, tännehän pääsee helposti<br />

bussilla, junalla ja ratikalla.<br />

<strong>SOL</strong> saa kumppanina pisteitä ympäristöosaamisestaan.<br />

– He suhtautuvat näihin asioihin<br />

yhtä vakavasti kuin me ja asettavat<br />

omassa kehitystoiminnassaan ympäristöarvot<br />

korkealle. He käyttävät Joutsenmerkittyjä<br />

pesuaineita, kehittävät omia<br />

prosessejaan ja tekevät kaikki hankintansa<br />

elinkaariajattelua käyttäen.<br />

Messut muuttuvat<br />

Suomen Messut aloitti toimintansa jo<br />

1919.<br />

– Kohta täytetään siis sata vuotta.<br />

Ensimmäisten messujen aikoina kävijöitä<br />

oli jopa 120 000. Siihen aikaan<br />

presidentti saattoi avata messut ja Eino<br />

Leino kirjoittaa avajaisrunon.<br />

Digitaalisen viestinnän kasvu ei ole<br />

hiivuttanut messutoimintaa. Uusia asiakkaita<br />

Messukeskus saa niinkin, että edelliset<br />

tilat jäävät tapahtumalle pieniksi.<br />

– Kyllä, se on ihan eri asia, aistia<br />

ja kohdata asioita ihan konkreettisesti<br />

paikan päällä. Hyvä esimerkki tästä on<br />

kirjamessujen kasvaminen yli 80 000<br />

kävijän tapahtumaksi, kuka senkin olisi<br />

osannut ennustaa. Kyllä perinteisellä<br />

messuilla on paikkansa.<br />

– Ja tapahtumat muuttavat muotoaan.<br />

Tänä vuonnakin on nähty uusia<br />

juttuja muun muassa tanssin suurtapahtuma<br />

ja Suomen suurin sisähuvipuisto.<br />

Ensi toukokuussa debytoimme<br />

musikaaliteatterina, kun ensi-illassa<br />

Mamma Mia! -musikaali. <br />

POIKKEUS ON SÄÄNTÖ<br />

MESSUKESKUKSESSA tekee töitä reilut<br />

sata <strong>SOL</strong>ilaista, joista vain kolmella on<br />

säännöllinen työaika.<br />

– Poikkeus on täällä pikemminkin<br />

sääntö. Töitä tehdään silloin, kun täällä<br />

tapahtuu. Joskus talo on täynnä ja<br />

toisinaan paikalla on vain muutama<br />

sata ihmistä, palveluohjaaja Juha-<br />

Pekka Torniainen toteaa.<br />

– Osa työntekijöistämme on ollut<br />

mukana sopimuksen alkuajoista lähtien,<br />

ja täällä viihdytään eli vaihtuvuus<br />

on varsin vähäistä.<br />

Ammattilaisten rinnalla keikkaa<br />

tekevät muun muassa opiskelijat.<br />

– Meillä on esimerkiksi iso ryhmä<br />

ulkomaalaisia opiskelijoita tuntityöntekijöinä,<br />

mikä on sillä tavallakin hyvä, että<br />

monipuolista kielitaitoa riittää palvelemaan<br />

kansainvälisiä messuvieraita.<br />

24 www.sol.fi


KOHTAAMINEN<br />

Reilun pelin<br />

säännöillä<br />

– Olen aina ollut<br />

kiinnostunut vieraista<br />

kulttuureista,<br />

luottamusmies Janne<br />

Forsman kertoo.<br />

Luottamusmies Janne Forsman tekee tiivistä<br />

yhteistyötä niin <strong>SOL</strong>in henkilöstöjohdon kuin<br />

Palvelualojen ammattiliitonkin kanssa.<br />

– On itsestään selvää, että kaikkia<br />

sopimuksia pyritään noudattamaan.<br />

Luottamusmies Janne Forsman<br />

toimii <strong>SOL</strong>in työntekijöiden<br />

päätoimisena edustajana ja<br />

neuvottelee työnantajan kanssa<br />

monenlaisista asioista.<br />

– Yksi tärkeä tehtäväni on pitää<br />

työntekijöiden näkökulma esillä, kun<br />

liiketoimintoja kehitetään, hän sanoo.<br />

Hän toimii myös työntekijöiden<br />

tukena arjessa ja vastaa päivittäin<br />

monenlaisiin kysymyksiin.<br />

– Olen kuin auttava ja neuvova<br />

puhelinpalvelu, johon voi soittaa kaikista<br />

työsuhteeseen liittyvistä asioista.<br />

Yleensä löydämme vastaukset ja ratkaisut<br />

asioihin saman tien tai viimeistään<br />

silloin, kun keskustellaan esimiehen<br />

kanssa. Monet vaan soittavat minulle jo<br />

ennen, kun ovat edes ottaneet asiansa<br />

esille omalla työpaikallaan.<br />

Forsman toteaa, että <strong>SOL</strong> huolehtii<br />

työntekijöistään ja työehtojen noudattamisesta.<br />

– Kaikkien kanssa esimerkiksi<br />

tehdään kirjalliset työsopimukset ja<br />

heidän tulee saada kattava perehdytys<br />

työhönsä. Tässä vaiheessa työntekijöille<br />

kerrotaan myös ammattiliitosta ja luottamusmiestoiminnasta.<br />

Forsmanin työpiste on <strong>SOL</strong> Cityssä,<br />

mutta hän liikkuu paljon myös kentällä.<br />

– Aina kun ehdin, käyn tutustumassa<br />

erilaisiin kohteisiin ja niiden työntekijöihin.<br />

Erityisesti<br />

nuorten<br />

työntekijöiden<br />

kohtelu on<br />

tärkeää.<br />

Monikulttuurisuus kiehtoo<br />

Kulttuuriantropologiaa opiskellut Janne<br />

Forsman tuntee olonsa kotoisaksi<br />

monikulttuurisessa yhteisössä.<br />

– Olen ollut aina kiinnostunut<br />

vieraista kulttuureista ja onhan <strong>SOL</strong><br />

edelläkävijä maahanmuuttajien työllistäjänä.<br />

Forsmanin tie luottamusmieheksi<br />

kulki <strong>SOL</strong>in Silja Linen laivatiimin<br />

kautta.<br />

– Olin laivalla töissä kymmenisen<br />

vuotta. Ensin palveluvastaavana ja sitten<br />

ohjaajana, ja ennen kuin minusta<br />

tuli luottamusmies vuonna 2014 olin<br />

osa tiimiä, jonka vastuulla oli yli sata<br />

työntekijää.<br />

– Maahanmuuttajat ovat minusta<br />

sisäistäneet hyvin suomalaisen työnteon<br />

kulttuurin ja myös ennakkoluulot<br />

heitä kohtaan ovat onneksi hälventyneet.<br />

Monilla heistä on takanaan<br />

ammattiopinnot ja pitkä työkokemus,<br />

mikä auttaa sopeutumisessa.<br />

Forsman painottaa, että hyvä ohjeistus<br />

on tärkeää varsinkin työuran alkuvaiheessa<br />

ja kertoo, että koulutusmateriaaleja<br />

onkin toteutettu eri kielillä.<br />

– Näin ohitetaan eri kulttuurien<br />

luonnollisesti muuten mukanaan tuomia<br />

ongelmia. Esimerkiksi aikakäsityksiä<br />

maailmalla on todella monenlaisia.<br />

Kaikkialla ei suinkaan ole totuttu siihen,<br />

että jos työaika alkaa kello kahdeksan<br />

niin se tarkoittaa tasan kahdeksalta.<br />

Pam on tärkeä kumppani<br />

Janne Forsman pitää tiiviisti yhteyttä<br />

Palvelualojen ammattiliittoon PAM:iin.<br />

– Kun oma ammattitaitoni ei riitä<br />

saan sieltä tukea ja ammattiliitto myös<br />

kouluttaa meitä luottamusmiehiä sekä<br />

pitää ajan tasalla alan uusista asioista.<br />

Myös <strong>SOL</strong>in henkilöstöjohdolla on<br />

hyvät suorat yhteydet ammattiliittoon<br />

ja PAM:in edustajat ovat osallistuneet<br />

useisiin <strong>SOL</strong>in työhyvinvointiin liittyviin<br />

hankkeisiin.<br />

– <strong>SOL</strong> ja PAM ovat myös tuottaneet<br />

yhteistyössä esimerkiksi opastusvideon<br />

maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.<br />

Forsman painottaa, että erityisesti<br />

nuorten työntekijöiden reilu kohtelu on<br />

tärkeää.<br />

– He muistavat ensimmäisen työpaikkansa<br />

aina ja työnantajalla on silloin<br />

suuri vastuu. <br />

www.sol.fi <strong>25</strong>


PALVELURATKAISUT<br />

KARI MARTIALA , KARI MARTIALA JA PKO<br />

Jos siivous<br />

ei toimi, se<br />

huomataan<br />

minuuteissa.<br />

– <strong>SOL</strong> on kasvanut<br />

meidän kasvumme<br />

mukana<br />

ja yhteistyössä<br />

olemme ratkaisseet<br />

eteen<br />

tulleita haasteita,<br />

Prisman johtaja<br />

Petteri Väyrynen<br />

sanoo.<br />

26 www.sol.fi


Pohjois-Karjalan<br />

lempeä jättiläinen<br />

<strong>SOL</strong> on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Karjalan Osuuskaupan<br />

kanssa jo yli 15 vuoden ajan huolehtimalla siisteydestä<br />

myymälöissä, ravintoloissa ja ABC-liikenneasemilla.<br />

Eri kohteissa työskentelee yli 60 <strong>SOL</strong>ilaista.<br />

Joensuun ylpeys, Pohjois-Karjalan<br />

Osuuskaupan Prisma sijaitsee<br />

kuutostien kainalossa. Komea<br />

hypermarket rakennettiin 1989<br />

monen paikallisen mielestä aivan<br />

väärään paikkaan, keskelle korpea, kauaksi<br />

kaupungin keskustasta.<br />

– Nykyisin olemme kuitenkin suurien<br />

väylien äärellä ja ympärille on noussut<br />

kaupallinen keskus, Prisman johtaja<br />

Petteri Väyrynen kuvailee.<br />

Joensuun Prisma on 35 000 neliömetrin<br />

myyntipinta-alallaan Suomen<br />

toiseksi suurin Prisma. Edelle kirii vain<br />

Helsingin Kannelmäki 46 500 neliöllään.<br />

Siisteys kuuluu jokaiselle<br />

Isossa talossa tapahtuu koko ajan. Päivän<br />

aikana myymälään puretaan kymmeniä<br />

lavallisia tavaraa, ulko-ovia on<br />

paljon ja ilmavirrat kiertävät taloa. Jos<br />

siivous ei toimi, se huomataan minuuteissa.<br />

– Pölyä saattaa ilmavirtojen vaikutuksesta<br />

tulla esiin hyllyjen alta, vaikka<br />

juuri olisi siivottu. Siisteyden ylläpitäminen<br />

on todella haastavaa, ja se edellyttää<br />

myös omalta henkilökunnaltamme<br />

osallistumista. Ei voida ajatella, että<br />

meillä on vain myyjien työt ja siivoojien<br />

työt, vaan jokaisen on osallistuttava<br />

niin siisteyden, kuin turvallisuuden<br />

www.sol.fi 27


PALVELURATKAISUT<br />

ylläpitämiseen. Yksikin maahan pudonnut<br />

ostoskuitti tai pala muovia voi<br />

aiheuttaa asiakkaan kaatumisen, Petteri<br />

Väyrynen muistuttaa.<br />

<strong>SOL</strong> on huolehtinut Prisman siivouksesta<br />

alusta lähtien. Vakituisesti<br />

tavaratalossa työskentelee kymmenkunta<br />

<strong>SOL</strong>ilaista ja kiireisimpiin aikoihin,<br />

kuten jouluun ja erikoispyhiin varaudutaan<br />

lisäämällä tekijöitä.<br />

– Olemme kasvaneet jokaisella<br />

vuosikymmenellä. Ensimmäinen laajennus<br />

tehtiin jo kaksi vuotta avajaisten<br />

jälkeen, suurin laajennus toteutettiin<br />

2008 ja vuonna 2013 rakennettiin<br />

Rauta-Prisma, Väyrynen kertoo.<br />

– <strong>SOL</strong> on kasvanut meidän kasvumme<br />

mukana ja yhteistyössä olemme<br />

ratkaisseet eteen tulleita haasteita. Olen<br />

tyytyväinen yhteistyöhön, asiat ovat toimineet<br />

hyvin.<br />

Päivittäiskaupassa eletään<br />

murroksen aikaa<br />

PKO toimii vähittäiskaupan alalla<br />

kymmenen kunnan alueella, Lieksasta<br />

Kesälahdelle ja Outokummusta Ilomantsiin.<br />

– Erityisesti aukioloaikojen muutokset<br />

ja verkkokaupan tulo näkyvät<br />

toiminnassamme. Olemme tehneet<br />

rohkeasti monia ratkaisuja ja pysyneet<br />

niiden avulla alueen markkinan yleistä<br />

kehitystä paremmassa vauhdissa, vähittäiskaupan<br />

toimialajohtaja Henrik<br />

Härkönen sanoo.<br />

Aukioloaikoja sorvattaessa PKO<br />

kysyi suoraan asiakkailtaan, miten he<br />

toivovat omaa markettiansa pidettävän<br />

auki.<br />

– Saimme yli kolme tuhatta vastausta<br />

ja teimme niiden pohjalta päätökset<br />

jokaisen yksittäisen marketin osalta.<br />

Vähittäiskaupan puolella PKO on<br />

tehty <strong>SOL</strong>in kanssa yhteistyötä jo 15<br />

vuoden ajan, joten vuosiin mahtuu<br />

monenlaisia vaiheita.<br />

– Kuluneet vuodet ovat olleet kustannussäästöjen<br />

hakemista, ja olemme pystyneet<br />

yhdessä keskustellen hakemaan<br />

sellaisia ratkaisuja, jotka ovat molemmille<br />

hyviä. Tätä joustavuutta arvostan suuresti.<br />

Kaikista haasteista on selvitty, ja<br />

olen itse ollut todella tyytyväinen tähän<br />

yhteistyöhön, Härkönen sanoo.<br />

- Tavoitteenamme<br />

on kehittää<br />

koko ajan uusia<br />

juttuja, toimialajohtaja<br />

Mikko<br />

Hautasaari<br />

sanoo.<br />

<strong>SOL</strong>ILAINEN PALVELUAJATTELU<br />

KÄYNNISTI KUMPPANUUDEN<br />

SILLOINEN <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Liisa<br />

Joronen kävi 1990-luvun alussa S-ryhmän koulutustilaisuudessa<br />

Jollaksessa kertomassa osuuskauppojen johdolle<br />

<strong>SOL</strong>ilaisesta palveluajattelusta ja johtamistavasta. PKO:n<br />

silloinen toimialajohtaja Tommi Moilanen innostui Jorosen<br />

esityksestä niin, että pyysi häntä Joensuuhun luennoimaan<br />

johtoryhmälle asiakaslähtöisestä asiakaspalvelusta. PKO:lla<br />

oli tuolloin paljon pieniä palveluntuottajia vastaamassa siivouspalveluista,<br />

ja he halusivat tasaisen laadun kaikkiin toimipisteisiin.<br />

Tästä käynnistyi yhteistyö <strong>SOL</strong>in kanssa.<br />

– PKO oli <strong>SOL</strong>in ensimmäinen asiakkuus Joensuussa, ja<br />

sen myötä perustimme kaupunkiin oman toimiston, <strong>SOL</strong>in<br />

palvelujohtaja Heidi Uotinen kertoo.<br />

28 www.sol.fi


– Toiminnan tarkoitukseemme kuuluu<br />

maakuntamme elinvoimaisuuden<br />

kehittäminen. Teemme esimerkiksi<br />

tiivistä yhteistyötä paikallisten tuottajien<br />

ja palvelun tarjoajien kanssa, jotta<br />

paikallisia tuotteita olisi entistä enemmän<br />

valikoimissamme ja paikallisille<br />

ihmisille töitä.<br />

Vahva rooli alueen<br />

matkailussa<br />

PKO:lle kuuluu alueella neljä hotellia;<br />

Original Sokos Hotellit Kimmel ja<br />

Vaakuna Joensuussa sekä Break Sokos<br />

Hotelli Bomba ja Kolin huippujen<br />

äärellä oleva Break Sokos Hotel Koli,<br />

joka valittiin vuonna 2013 vuoden laskettelu-<br />

ja retkikohteeksi.<br />

– Me olemme Suomen ainoa<br />

Osuuskauppa, jolla on omia hiihtohissejä,<br />

lumikissoja ja -tykkejä. Tavoitteenamme<br />

markkinajohtajana on myös<br />

kehittää uusia juttuja, toimialajohtaja<br />

Mikko Hautasaari toteaa.<br />

– Esimerkiksi Pielisen rannalla<br />

sijaitsevaa Break Sokos Hotel Bombaa<br />

uudistetaan parhaillaan allasosastoja ja<br />

saunoja myöten. Heinäkuuhun mennessä<br />

PKO:lla on kaksi erityyppistä<br />

kylpylähotellia, mikä antaa hyvät mahdollisuudet<br />

kehittää alueen matkailua.<br />

PKO:lla on jokaisessa hotelliyksikössään<br />

oma housekeeping eli hotellisiivous<br />

tehdään oman väen toimesta, mutta<br />

<strong>SOL</strong> huolehtii useiden PKO:n ravintoloiden<br />

siisteydestä.<br />

– Niin omalla väellämme kuin<br />

<strong>SOL</strong>illa on hyvää osaamista, joten pystymme<br />

sparraamaan toisiamme. Aika<br />

monessa yrityksessä mietitään, että<br />

siivous tehdään joko itse tai se ulkoistetaan.<br />

Minä pidän kuitenkin tätä meidän<br />

malliamme hyvänä, Hautasaari sanoo.<br />

– Meillä on <strong>SOL</strong>in kanssa hyvä luottamussuhde.<br />

<strong>SOL</strong> on meille kumppani,<br />

joka tasaa meidän kysynnän vaihteluita<br />

ja pystymme menemään yhdessä eteenpäin.<br />

Tiedämme, että volyymimme<br />

tulee tammikuussa tippumaan kolmanneksen,<br />

joten on tärkeää, että myös<br />

kumppanimme reagoi siihen. <strong>SOL</strong>illa<br />

oli tähän suoraselkäinen toimintamalli<br />

ja se, mitä on sovittu, on myös pitänyt.<br />

– Me pidämme <strong>SOL</strong>ia yhteistyökumppanina<br />

suuressa arvossa, Hautasaari<br />

kiittää. <br />

Kaupassa on eletty viime vuodet muutoksen ja<br />

murroksen aikaa, vähittäiskaupan toimialajohtaja<br />

Henrik Härkönen sanoo.<br />

Prisman palveluesimies Hannu Turunen ja<br />

palveluvastaava Laura Sorri pitävät paikat<br />

puhtaana.<br />

Pystymme<br />

hyvin<br />

sparraamaan<br />

toisiamme.<br />

OSUUSKAUPAN<br />

JÄSENMÄÄRÄ KASVAA<br />

OSUUSKAUPAN omistajuus kiinnostaa<br />

seutukunnan ihmisiä ja PKO:n<br />

jäsenten määrä on ollut jatkuvassa<br />

kasvussa.<br />

– Meidän palvelutarjontamme ja<br />

toimintamme laadukkuus ja tehokkuus<br />

koetaan hinta-laatusuhteeltaan<br />

ja sijainniltaan houkuttelevaksi.<br />

Vuodesta 1998 asti olemme<br />

jakaneet myös ylijäämäpalautusta,<br />

eli olemme niiden harvojen osuuskauppojen<br />

joukossa, jotka sitä jakavat,<br />

PKO:n viestintäjohtaja Petri<br />

Vähä sanoo.<br />

Osuustoiminnallisen yrityksen<br />

perusarvoihin kuuluvat ympäröivästä<br />

yhteisöstä välittäminen<br />

ja henkilökunnan arvostaminen.<br />

Yhtiön asiakasomistajat arvostavat<br />

omaa paikallista tekemistä.<br />

– Olemme myös kirjanneet missioomme<br />

maakuntamme elinvoimaisuuden.<br />

Teemme esimerkiksi<br />

tiivistä yhteistyötä paikallisten<br />

tuottajien kanssa, jotta paikallisia<br />

tuotteita olisi entistä enemmän<br />

valikoimissamme.<br />

Viime vuonna PKO palkittiin<br />

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston<br />

toimesta esteettömyyspalkinnolla.<br />

Yrityksen palveluksessa<br />

oli vuonna 2016 noin 50 erityistä<br />

tukea vaativaa henkilöä erilaisissa<br />

työtehtävissä.<br />

www.sol.fi 29


ELINTARVIKESIIVOUS<br />

, KARI MARTIALA<br />

– Kuljimme<br />

Euroopassa<br />

ristiin rastiin<br />

ja etsimme<br />

hyviä ideoita,<br />

Heinon Tukku<br />

Kuopio Oy:n<br />

toimitusjohtaja<br />

Jari Korhonen<br />

sanoo.<br />

YHTEISTYÖ KÄYNNISTYI<br />

SUUNNITTELUVAIHEESSA<br />

Heinon Tukku avasi Kuopioon Suomessa ainutlaatuisen<br />

kalan ja hevi-tuotteiden toimitustukun ja tuotantolaitoksen.<br />

<strong>SOL</strong> oli jo suunnitteluvaiheessa mukana projektissa.<br />

Heinon Tukku Kuopio Oy:n<br />

toimitusjohtaja Jari Korhonen<br />

on ylpeä uudesta<br />

laitoksestaan, jonka tekniikka<br />

on monilta osin ainutlaatuista.<br />

Suomessa ei hänen mukaansa<br />

ole ilmeisesti toista toimitustukkua,<br />

jolla olisi myös omaa tuotantoa - ja vieläpä<br />

samassa rakennuksessa.<br />

Heinon Tukku ja <strong>SOL</strong>in yhteistyö<br />

uuden laitoksen osalta käynnistyi jo<br />

keväällä 2016.<br />

Jari Korhonen kertoo, että he halusivat<br />

kaikki osapuolet mukaan suunnitteluun,<br />

laitevalmistajista aina pesuainetoimittajiin<br />

saakka.<br />

– Lähdimme hyvin avoimesti liikkeelle,<br />

puolin ja toisin. Meillä on pitkä<br />

kokemus yhteistyöstä <strong>SOL</strong>in kanssa ja<br />

yhteinen ymmärrys tuoteturvallisuudesta<br />

ja siivoustasosta. Ylisiivouskaan<br />

ei ole pahasta, jotta tuoteturvallisuus<br />

säilyy. Alisiivous on sen sijaan riski, että<br />

turvallisuus heikkenee.<br />

– Olen ollut <strong>SOL</strong>issa 14 vuotta ja<br />

tämä on ensimmäinen kohde, jossa<br />

olemme päässeet näin syvälle jo laitoksen<br />

suunnitteluvaiheessa ja esittämään<br />

ajatuksiamme siivouksen näkökulmasta,<br />

<strong>SOL</strong>in Kuopion palvelujohtaja<br />

Heidi Uotinen kertoo.<br />

Mallia haettiin maailmalta<br />

Uudessa laitoksessa on tilaa noin 8 000<br />

neliötä, joista tuotantotilaa on 2 000<br />

neliötä ja varastotilaa 4 000 neliötä.<br />

Sen lisäksi on vielä konttoritiloja ja<br />

ravintola. <strong>SOL</strong> vastaa sekä hevi- että<br />

kalaosastojen laitteiden ja koneiden,<br />

30 www.sol.fi


KEHITIMME OMAT VALMISTUSTAVAT<br />

sekä tuotanto-, varasto- ja toimistotilojen<br />

puhdistuksesta.<br />

– Tämä on todella haasteellinen<br />

kohde, koska elintarvikkeet yleisesti, ja<br />

kala erityisesti on hyvin herkkä tuote,<br />

Uotinen sanoo.<br />

Uusi laitos käynnistyi kesäkuussa<br />

2016 ja viimeiset toiminnot entisestä<br />

Kelloniemen laitoksesta siirtyivät<br />

uuteen kohteeseen keväällä 2017. Laitoksella<br />

käsitellään vuosittain oin 1,7<br />

miljoonaa kiloa kalaa ja 500 000 kiloa<br />

heviä.<br />

Emme kopioi<br />

muita, vaan<br />

teemme juuri niin<br />

kuin näemme<br />

parhaaksi.<br />

– MEILLÄ ON laaja kalastajaverkosto<br />

tässä ympärillä ja Virossa yhtiö,<br />

joka toimittaa meille hyvää kuhaa ja<br />

ahventa, Heinon Tukku Kuopio Oy:n<br />

toimitusjohtaja Jari Korhonen kertoo.<br />

Jakelu toimii Hangosta Käsivarren<br />

Lappiin.<br />

– Kaikki varastossa olevat ja oman<br />

tuotannon tuotteet menevät päivässä<br />

perille, periaatteena tänään tilaus,<br />

huomenna toimitus, Korhonen jatkaa.<br />

Vientikin vetää hyvin ja yrityksellä<br />

on asiakkaita muun muassa Sveitsissä,<br />

Saksassa, Ranskassa, Hollannissa,<br />

Belgiassa ja Ruotsissa. Tuotteet<br />

menevät pääsääntöisesti horecaalan<br />

yrityksille ja yhteisöille.<br />

– Meillä oli aikaisemmin laaja<br />

alihankkijaverkosto, joka teki meille<br />

kypsennystuotantoa. Halusimme<br />

ottaa ne työt omien siipiemme suojaan<br />

ja esimerkiksi grillaukseen ja<br />

loimutukseen tuli sellaisia uusia tekniikoita,<br />

joita ei ole tässä muodossa<br />

Suomessa monellakaan muulla käytössä,<br />

Jari Korhonen sanoo.<br />

– Haimme myös esimerkiksi<br />

savustukseen ihan omanlaisemme<br />

valmistustavan. Toimme takaisin<br />

vanhoja menetelmiä, jotka olivat jo<br />

ehtineet hiipua, sekä siihen rinnalle<br />

jotakin aivan uutta.<br />

Horeca-sektori haluaa yhä useammin<br />

ostaa toimitustukusta esikäsiteltyjä<br />

tuotteita, jotka helpottavat ja<br />

nopeuttavat työtä keittiössä.<br />

– Emme tee massatuotantoa,<br />

vaan toimimme kuin suuren ravintolan<br />

esivalmistelukeittiö. Leikkaamme<br />

esimerkiksi tuotteet käsin tai teemme<br />

pienillä koneilla, valmistamme muotoon<br />

leikattuja kasviksia, kuorimme<br />

maa-artisokkia ja halkaisemme viinirypäleitä.<br />

Heinon Tukku Kuopio on mukana<br />

myös ”Järvikalan jäljet” -hankkeessa.<br />

Kun laitokselta lähtee vaikkapa<br />

muikkulaatikko Sveitsiin, siellä loppuasiakas<br />

voi nähdä minä päivänä,<br />

mihin kellonaikaa ja mistä järvestä<br />

muikku on kalastettu.<br />

– Hyvä pohjatyö ja hyvät<br />

yhteistyökumppanit auttoivat<br />

meitä uuden laitoksen<br />

käynnistämisessä. Kaikkea ei<br />

todellakaan tarvitse tehdä itse,<br />

Jari Korhonen toteaa.<br />

Korhonen kertoo, että<br />

laitoksessa on investoitu<br />

paljon uuteen tekniikkaan<br />

– Jo reilut kaksi vuotta<br />

ennen laitoksen käynnistämistä<br />

kuljimme<br />

Euroopassa ristiin rastiin<br />

ja etsimme hyviä<br />

ideoita, kävimme<br />

testaamassa laitteita ja<br />

haimme uusia vaihtoehtoja.<br />

– Meille tuli myös<br />

uusia työntekijöitä ja<br />

he halusivat tulla katsomaan<br />

tätä laitosta,<br />

ennen kuin siirtyivät<br />

meille. He olivat<br />

aivan ihastuksissaan<br />

siitä, miten hienoa<br />

tekniikkaa täällä on. Työ on todella raskasta,<br />

joten tekniikan pitää olla sellaista,<br />

että työntekijät jaksavat hyvin.<br />

Ja erityisesti kalan kohdalla uudella<br />

pakkausteknologialla pystytään myös<br />

tekemään tuotteista entistäkin turvallisemman<br />

loppukäyttäjälle.<br />

Uudella tekniikalla<br />

pöpöt kuriin<br />

Uuden laitoksen tuotantotiloissa on<br />

monenlaisia laitteita, joiden puhdistaminen<br />

perinteisillä menetelmillä on<br />

vaikeaa; linjastoja, siivutuskoneita, teriä<br />

ja kulmia. Samaan aikaan kun laitoksen<br />

suunnittelu eteni, markkinoille tuli<br />

Nocospray - vetyperoksidikuivahöyrylaite,<br />

jonka avulla desinfioitavan tilan<br />

kaikki pinnat tulevat käsitellyksi automaattisesti<br />

ja käsittelyn jälkeen tilat<br />

ovat heti käytettävissä.<br />

– Meitä jännitti alkuun, jääkö<br />

tiloihin jäämiä. Laite toimi kuitenkin<br />

hienosti. Se on kuin pölynimuri, josta<br />

lähtee kuuteen eri suuntaan desinfioivaa<br />

sumua. Sen jälkeen, kun tiloista on<br />

poistettu lika mekaanisesti, tällä<br />

sumutuslaitteella varmistetaan,<br />

että minkäänlaisia<br />

ongelmia ei jää mihinkään,<br />

Heidi Uotinen kuvailee.<br />

Laitoksessa desinfioidaan<br />

viikkokiertona myös<br />

esimerkiksi veitset ja kaikki<br />

työkengät.<br />

– Kaikki työvaiheet on<br />

videoitu ja ne toimivat<br />

meidän opetusmateriaalinamme.<br />

Olemme myös<br />

tehneet dokumentaation,<br />

jonka avulla<br />

osaamme tarvittaessa<br />

purkaa<br />

ja koota<br />

laitteen.<br />

– Toimme<br />

suunnitteluun<br />

mukaan<br />

siivouksen<br />

näkökulman,<br />

<strong>SOL</strong>in Kuopion<br />

palvelujohtaja<br />

Heidi Uotinen<br />

kertoo.<br />

www.sol.fi 31


HENKILÖSTÖPALVELUT<br />

VAULA AUNOLA , VESA RANTA<br />

– Meille ei tulla vain töihin<br />

vaan saamme juuri<br />

oikeat ihmiset kuhunkin<br />

tehtävään, Kaskipuun<br />

tehtaanjohtaja Matti<br />

Kämäräinen sanoo.<br />

<strong>SOL</strong>ilainen aluejohtaja<br />

Kirsi Ala-aho on tehnyt<br />

rekrytointeja jo vuosia.<br />

Kaskipuulla pidetään<br />

tärkeänä, että kumppani<br />

tuntee tuotannon<br />

työvaiheet. <strong>SOL</strong>ilainen<br />

Vili Mäensivu Kaskipuun<br />

tuotantolinjalla.<br />

Maalareita, koneistajia,<br />

lasittajia, pakkaajia…<br />

Kaskipuu on käyttänyt vuokratyövoimaa<br />

vuosia. Perheyrityksen tehtaanjohtaja<br />

Matti Kämäräinen toteaa, että <strong>SOL</strong>in<br />

valtteja ovat nopea reagointi ja asioiden<br />

ennakoiminen.<br />

32 www.sol.fi


Kaskipuun ovi- ja ikkunatehtailla<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset tekevät samoja töitä<br />

kuin omatkin työntekijät sekä<br />

tehdashallissa että asiakaspalvelussa.<br />

Vuokratyöntekijöitä on<br />

käytetty jo kymmenisen vuotta. Tehtaanjohtaja<br />

Matti Kämäräinen kertoo sen<br />

helpottavan asioita monin tavoin.<br />

– Saamme sitä kautta helposti osaavia<br />

sairaslomatuuraajia ja pystymme reagoimaan<br />

ketterästi sesonkivaihteluihin.<br />

Joulukuusta maaliskuuhun on yleensä<br />

hiljaisempaa, huhtikuussa vauhti kiihtyy<br />

ja toukokuussa ajetaan jo täysillä.<br />

Kesälomatuuraajat otetaan siis jo hyvissä<br />

ajoin oppiin.<br />

Vuokratyövoiman käyttö keventää selkeästi<br />

kuormaa palkkahallinnossa.<br />

– Vuokratyöntekijät myös tulevat töihin<br />

valmiiksi vaatetettuina mukanaan<br />

henkilökohtaiset suojavarusteet.<br />

– Jokaisella työpisteellä on vastuuhenkilö,<br />

joka kouluttaa työtehtäviin.<br />

Kämäräinen arvostaa kumppanin saavutettavuutta<br />

ja reagointinopeutta.<br />

– <strong>SOL</strong> etsii jo valmiiksi resursseja<br />

meille, eli kun meillä tulee tarve he pystyvät<br />

vastaamaan nopeasti. Mielestäni<br />

heillä on ammattimainen ja oikea ote<br />

rekrytointiin.<br />

Oikeita ihmisiä,<br />

oikeisiin hommiin<br />

Kaskipuulla pidetään tärkeänä, että<br />

kumppani tuntee tuotannon työvaiheet<br />

ja tarpeet.<br />

– Meille ei tulla vain töihin, vaan<br />

saamme juuri oikeat ihmiset kuhunkin<br />

tehtävään. Näistä keikkatyöntekijöistä<br />

osa on myös siirtynyt meidän palkkalistallemme<br />

vakituisesti.<br />

Yhteistyötä tehdään myös suorarekrytoinnissa.<br />

– Kun haemme hyvää osaajaa töihin,<br />

<strong>SOL</strong> hoitaa hakuprosessin ja me teemme<br />

sitten vain lopullisen valinnan.<br />

– Olemme myös toimineet päinvastoin.<br />

Esimerkiksi haimme useita<br />

tilaustallentajia omalla ilmoituksella ja<br />

haastatteluun kutsutuilta kysyimme sitten,<br />

että voivatko he aloittaa työt <strong>SOL</strong>in<br />

palkkalistoilla ja se sopi heille.<br />

Arkitapaamisten lisäksi muutaman<br />

kerran vuodessa istutaan pitämään laatupalaveria.<br />

– Silloin laitetaan hymynaamat paikoilleen<br />

ja välillä tuntuu, että oikein<br />

etsimällä etsitään jotain parannuskohteita.<br />

Ja kyllähän sitä jotain pientä aina<br />

löydetään ja laitetaan nekin asiat sitten<br />

kuntoon. <br />

Kaskipuu<br />

palvelee nykyään<br />

suoraan ilman<br />

välikäsiä myös<br />

kotitalouksia ja<br />

taloyhtiöitä.<br />

KASKIPUUN REMONTTIKAUPPA<br />

KASVAA HUIMAAN TAHTIIN<br />

OVI- JA IKKUNATOIMITUKSIEN lisäksi Kaskipuu tarjoaa myös<br />

kuluttajille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantavia<br />

saneerauspalveluja.<br />

- Näillä molemmilla on nyt kysyntää ja ne ovat kovassa<br />

kasvussa, tehtaanjohtaja Matti Kämäräinen sanoo.<br />

- Aikaisemmin asiakkaitamme olivat lähinnä talotehtaat,<br />

rautakaupat, rakennusliikkeet ja muut jälleenmyyjät.<br />

Nyt olemme rakentaneet koko maan kattavan organisaation<br />

palvelemaan yksityisiä kotitalouksia ja taloyhtiöitä ovija<br />

ikkunaremonteissa.<br />

- Viime vuoden liikevaihtomme oli 50 miljoonaa ja<br />

tämän vuoden ennuste on 70 miljoonaa. Ensi vuodelle on<br />

kaavailtu 90-100 miljoonan liikevaihtoa.<br />

Yksi myyntivalteista on kotimaisuus.<br />

– Sillä on merkitystä varsinkin kuluttaja-asiakkaille. Toki<br />

meillä on Ylikiimingin ja Viitasaaren lisäksi tehdas Latviassa,<br />

mutta siellä valmistetaan pääsääntöisesti tuotteita<br />

vietäväksi Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.<br />

www.sol.fi 33


ELINTARVIKESIIVOUS<br />

, KARI MARTIALA<br />

Täällä on niin<br />

rauhallista, vaikka<br />

verrattuna<br />

Lontooseen, jossa<br />

asuu 10 miljoonaa<br />

ihmistä, Andrew<br />

Saxe-Coburg<br />

toteaa.<br />

Iloinen veikko Cornwallista<br />

Englantilainen<br />

Andrew Saxe-Coburg<br />

vaihtoi Cronwallin maisemat<br />

ja puutarhanhoidon<br />

Joensuuhun. Nyt hän tekee<br />

öisin prosessisiivousta Valion<br />

Joensuun tehtaalla.<br />

– Olen ylpeä työstäni<br />

ja pidän vuodenaikojen<br />

vaihtelusta.<br />

Andrew Saxe-Coburg and<br />

Gotha, 50, on tehnyt pitkän<br />

työuran kotimaassaan poliisina<br />

ja puutarhasuunnittelijana,<br />

ennen kuin päätyi prosessisiivoukseen<br />

Valion Joensuun juustolaan.<br />

– Tiimityö on mukavaa. Meillä on<br />

hauskaa ja nauramme paljon, hän sanoo.<br />

Andrew Saxe-Coburg and Gotha eli Andy<br />

on kotoisin Lounais-Englannista Cornwallista,<br />

jossa puhaltaa lauhkea merellinen ilmasto, kiitos<br />

Golf-virran. Joku on verrannut Cornwallia Karibiaan,<br />

alueella on paljon vaaleita hiekkarantoja ja turkoosin värinen<br />

meri.<br />

Andyn vaimo on suomalainen ja he tapasivat Englannissa<br />

13 vuotta sitten. Kahdeksan vuotta sitten he päättivät muuttaa<br />

Joensuuhun, jossa vaimon perhe asuu.<br />

– Olen viihtynyt Suomessa, vaikka talvella Englannissa on<br />

+10 astetta lämmintä ja Joensuussa jopa -30. Englannissa saatoin<br />

pitää sortsit jalassa ympäri vuoden, hän nauraa.<br />

– Pidän siitä, että täällä on neljä selkeää vuodenaikaa, kun<br />

meillä Englannissa on vain yksi - sateinen vuodenaika. Minusta<br />

34 www.sol.fi


talvi on ollut todella hieno kokea, koska<br />

siitä minulla ei ollut ennen mitään<br />

käsitystä.<br />

– Muutto oli tietenkin jonkinlainen<br />

kulttuurishokki, mutta nautin asumisesta<br />

täällä. On niin rauhallista, vaikka<br />

verrattuna Lontooseen, jossa asuu 10<br />

miljoonaa ihmistä.<br />

Englannissa asuessaan Andy ehti<br />

työskennellä 21 vuotta poliisina. Hän<br />

päätti hakeutua uuteen ammattiin, kun<br />

työ poliisina muuttui niin paljon.<br />

– Britanniassa poliisit eivät kanna<br />

asetta, vaikka työskentelin terrorismin<br />

vastaisessa yksikössä. Työ oli todella<br />

stressaavaa ja ehdin tehdä sitä pitkään.<br />

Poliisityö vaihtui puutarhansuunnitteluun<br />

ja Andy työskenteli Lontoon<br />

keskustan puutarhoissa. Suomeen muutettuaan<br />

hän ehti työskennellä puutarhatyössä<br />

Joensuun kaupungin palveluksessa,<br />

ennen kuin päätyi <strong>SOL</strong>ille.<br />

Andy aloitti juustolan prosessisiivouksessa,<br />

kolmen hengen tiimissä<br />

viime vuodenvaihteessa.<br />

– Vaikka tämä on erilaista työtä, olen<br />

viihtynyt hyvin, meillä on hyvä tiimi ja<br />

työskentelemme hyvin yhdessä. Teemme<br />

samaa työtä joka yö, mutta jos työ<br />

alkaa tuntua tylsältä, minulla on aikaa<br />

ajatella asioita. Suunnitella vaikka uusia<br />

puutarhoja, hän nauraa.<br />

JOENSUUSSA TEHDÄÄN<br />

KOLMANNES VALION JUUSTOISTA<br />

VALION Joensuun juustolan vuosittainen tuotantomäärä<br />

on noin <strong>25</strong> miljoonaa kiloa juustoharkkoja, kuluttajapakattuja<br />

juustoja, tuorejuustoja ja maitojauheita. Suomalaiset<br />

syövät entistä enemmän valmiiksi siivutettuja<br />

juustoja, niiden osuus juustoista on kasvanut selvästi.<br />

Juustola on merkittävä työllistäjä alueellaan Pohjois-<br />

Karjalassa. Valio ja maidontuottajat tarjoavat työtä<br />

lähes 2800 henkilölle, kun mukaan lasketaan tehtaan<br />

henkilöstö, maidon keräilyyn ja tuotteiden jakeluun<br />

osallistuva henkilöstö sekä maatilat palveluhankintoineen.<br />

Valion Joensuun juustolassa työskentelee noin<br />

160 henkilöä.<br />

Joensuun tehdas on sen historian aikana valmistanut<br />

maidosta lähes kaikkea, mitä valmistaa voi. Joensuussa<br />

on syntynyt juuston, tuorejuuston ja jauheiden<br />

lisäksi jogurttia, maitoa, voita ja jäätelöä.<br />

Englantilaisella<br />

asenteella<br />

Andy sanoo, että jonkun mielestä työ<br />

on vain jotakin, jolla maksetaan laskut,<br />

mutta hän kokee ylpeyttä työstään.<br />

– Ehkä se on englantilainen asenne<br />

työhön. Kun viihdyt työssäsi, haluat<br />

myös antaa sille enemmän, hän miettii.<br />

Yötyö tuntuu sopivan Andylle ja hän<br />

teki paljon yötöitä myös työskennellessään<br />

poliisina.<br />

– Vaikka tässä työssä onkin omat<br />

vaatimuksensa, kaiken pitää olla puhdasta,<br />

tämä ei ole stressaavaa. Toki<br />

silloin, kun työt eivät etene niin kuin<br />

pitäisi, voi tulla stressitunteita, mutta se<br />

on aivan erilaista kuin poliisina.<br />

Vaikka työ on mukavaa, Andy ei<br />

ehkä haluaisi jatkaa sitä eläkeikään<br />

saakka. Niinpä häntä kiinnostaisi tulevaisuudessa<br />

vaihtaa johonkin toiseen<br />

tehtävään <strong>SOL</strong>issa.<br />

Vapaa-aikana Andy harrastaa puutarhatöitä<br />

ja myös perheen kolme<br />

kultaistanoutajaa vievät paljon aikaa.<br />

Englannissa hän seurasi urheilua,<br />

mutta Suomessa ei harrasteta sellaisia<br />

urheilulajeja, joista hän innostuisi.<br />

– Meillä Englannissa ei pelata jääkiekkoa,<br />

luulen että koko maassa ei ole<br />

kuin kolme jääkiekkojoukkuetta, hän<br />

sanoo.<br />

- <strong>SOL</strong>in palvelujohtaja Heidi Uotinen<br />

kertoo, että tehtaan linjastolla tehdään<br />

puhtaustestit päivittäin.<br />

ELINTARVIKESIIVOUS<br />

ON KONSEPTOITUA<br />

<strong>SOL</strong> on vastannut Valion Joensuun<br />

juustolan siivouksesta<br />

kesäkuusta 2016. Sopimus<br />

kattaa koko tehtaan niin prosessisiivouksen<br />

kuin toimistot ja<br />

ulkoalueet. Kesällä tehdään myös<br />

pihatöitä ja leikataan nurmikot ja<br />

pensaat, talvella hoidetaan lumityöt<br />

ja hiekotus.<br />

– Prosessisiivous edellyttää<br />

meiltä erityistä tarkkuutta, sillä<br />

juusto on rasvan takia haasteellinen<br />

tuote, <strong>SOL</strong>in Kuopion palvelujohtaja<br />

Heidi Uotinen kuvailee.<br />

– Käytämme erityistä elintarvikesiivouskonseptiamme<br />

tällaisissa kohteissa. Siinä on<br />

tarkkaan määritelty työn vaiheet,<br />

käytettävät aineet ja välineet.<br />

Prosessisiivous tehdään yöllä,<br />

kun tehdas ei ole toiminnassa.<br />

– Pesemme tuotantolinjastot<br />

painepesurilla ja vaahdotuslaitteistolla<br />

ja lopuksi sekä me että<br />

Valio otamme näytteet. Kun<br />

tulokset näytteistä ovat tulleet,<br />

tehdas saa luvan käynnistyä.<br />

Meidän aikanamme tehdas ei ole<br />

koskaan ollut kiinni.<br />

Juustola on viileä työpaikka,<br />

pakkaustiloissa lämpötila on<br />

18 astetta ja kypsytyksessä +5<br />

astetta.<br />

– Yhteistyö asiakkaan, eli<br />

Valion tehdaspalvelupäällikkö<br />

Tero Maljan kanssa on toiminut<br />

myös erittäin hyvin. Yhteistyön<br />

käynnistyessä, saimme Turusta<br />

tänne töihin kuukaudeksi <strong>SOL</strong>ilaisia<br />

osaajia, jotka olivat työskennelleet<br />

elintarviketeollisuuden<br />

prosessisiivouksessa. Heidän<br />

avullaan siivous saatiin hyvin<br />

käyntiin.<br />

www.sol.fi 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!