23.04.2024 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2024

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

2/2024 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Kun ajalla on

merkitystä

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä

nopea lastinkäsittely tehostavat toimintaasi.

Säännöllinen linjaliikenne avaa oikotien

Itämeren tärkeimpiin satamiin. Merimatka

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen

laivalähdön aikataulut sopivat rahtiliikenteen

ajoaikamääräyksiin. Turun satama tarjoaa

nopean meritien Skandinaviaan ja on

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan

liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.


MAALLA MERELLÄ ILMASSA

2/2024 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Merkitsevää työtä joka

huomataan.............................. 19

Nuoret hirvieläimet

poukkoilevat

liikenteessä..............................42

Kun ajalla on

merkitystä

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä

nopea lastinkäsittely tehostavat toimintaasi.

Säännöllinen linjaliikenne avaa oikotien

Itämeren tärkeimpiin satamiin. Merimatka

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen

laivalähdön aikataulut sopivat rahtiliikenteen

ajoaikamääräyksiin. Turun satama tarjoaa

nopean meritien Skandinaviaan ja on

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan

liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Kuormaajamarkkina sähköistyy

– Avant Powerin uusi akkutehdas

vastaa kasvavaan kansainväliseen

kysyntään ............................... 22

Moottorikelkat nyt käytössä

365 päivää vuodessa................. 52

Turvatuotteista Suomen

nopeimmin kasvavaksi

kalustajaksi............................... 4

Super E10 voi aiheuttaa ongelmia

– E10-lisäaine ratkaisee

ongelmat .............................. 26

Retro Trucks Lahes tapahtuma

myös vahaamattomille

hyötyautoille..........................54

Megalift SLT -perävaunut

Siimetiltä...................................8

Luonteikasta ja notkeaa

kuljetuskumppanuutta............ 12

Ford juhlistaa 60-vuotiasta

ikonista Mustangia

monin tavoin ......................... 28

Ensimmäinen automaattisesti

ajava kuorma-auto

moottoritiellä .........................32

26. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

Taitto: Tmi Helle Laaksonen

helle.laaksonen@gmail.com

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962

Sopiva trukki kasvuyrityksen

tarpeeseen.............................. 16

Yrittäjyyspainotteiset logistiikkaalan

opinnot valmistavat

liikenneyrittäjiä .......................38


VUOKRATTAVANA

2000-9135 m 2 VARASTO

ÄYRIKUJA 3, VANTAA.

3 MIN LENTORAHTITERMINAALISTA.

erkka.enomaa@trevian.fi +358 50 514 8102


TURVATUOTTEISTA

SUOMEN NOPEIMMIN

KASVAVAKSI

KALUSTAJAKSI

Teksti: Jukka Nortio

Kuvat: Harri Lamberg

Logistiikkakalusteita sekä turva- ja

merkintätuotteita toimittava Sareskoski

Oy on kasvanut voimakkaasti sekä

alueellisesti että palveluvalikoimal-

laan.

4


Aiemmin pääasiassa työturvallisuus-

ja merkintätuotteita

toimittanut Sareskoski

on ottanut vahvan jalansijan

Uudenmaan lisäksi muualla

Suomessa uudistetun sekä toimivan

logistiikan ja varastointinsa

avulla. Logistiikkakalusteiden ja

-laitteiden sekä teollisuuskalusteiden

rooli on kasvanut samalla.

Vanhan ja uuden osaamisen liitto

sekä yrityksen uudet toimitilat

ovat mahdollistaneet aiempaa

kokonaisvaltaisemmat ratkaisutoimitukset.

Myyntihenkilöt ovat

turvallisuus- varastointialan monivuotisen

kokemuksen omaavia

asiantuntijoita ja myynnin ammattilaisia.

– Asiakkaamme ovat tyytyväisiä,

kun he saavat meiltä kokonaisratkaisun

esimerkiksi uuteen varastoonsa

tai tuotantolaitokseen,

Sareskosken myyntijohtajana

marraskuussa aloittanut Harri

Lamberg sanoo.

Hänen myötään Sareskoskeen

on tullut rutkasti logistiikka-alan

toimialaymmärrystä, toimihan

Lamberg liki kaksikymmentä

vuotta varastokalusteita sekä kotimaahan

että vientiin toimittaneen

Kastenin vientipäällikkönä.

Tänä päivänä Kastenin sekä Trestonin

tuotteet ovat tärkeä osa Sareskosken

tarjontaa.

Suunnittelusta

kalusteiden kokoamiseen

Kattava palveluvalikoima täydentää

oivallisesti Sareskosken laajaa

tuoteportfoliota. Palvelut lähtevät

varasto- tai tuotantotilojen suunnittelusta

ja päätyvät kokonaisratkaisuihin

kuuluvien yksityiskohtien

tuotevalintaan.

– Vastaamme projektitoimituksista

avaimet käteen -periaatteella.

Palveluumme kuuluu suunnittelun

ja tavaratoimitusten lisäksi muun

muassa logistiikka sekä asennusja

kokoonpanotyö, Lamberg sanoo.

Laajan tuotevalikoiman ja liki neljän

vuosikymmenen kokemuksen

ansiosta Sareskosken valikoimasta

asiakkaat saavat aina tarpeisiinsa

sopivan ratkaisun. Tuotevalikoimassa

on parhaat komponentit

erikokoisten ja eri toimialoilla

toimivien asiakkaiden vaihteleviin

tarpeisiin. Sekä suunnittelussa että

tuotevalinnoissa huomioidaan

aina se, että asiakkaan liiketoiminnan

tarpeet voivat vaihdella, jolloin

varaston, konttorin ja tuotantotilojen

on joustettava muutosten

myötä.

Tuotteet ja palvelut

sairaaloista tehtaisiin

Laaja tuote- ja palvelutarjonta on

taannut yrityksen onnistumiset

monenlaisten asiakkaiden parissa.

Ratkaisuja on toimitettu teollisuuden

ja logistiikka-alan toimijoiden

lisäksi muun muassa

sairaaloille ja yritysten konttoreihin.

Logistiikka-, turva- ja merkintätuotteita

sekä konttori- että

teollisuuskalusteita tarvitaan

kaikkialla.

– Teemme paljon yhteistyötä

muun muassa merkittävän julkishallinnollisen

laitoksen kanssa.

Heidän toimipisteissään on

paljon pieniä varastoja, joita kalustamme.

He tarvitsevat myös

monenlaisia lattioiden merkintätuotteita,

liikennemerkkejä,

opasteita ja kylttejä, joilla ohjataan

turvallista kulkua, Lamberg

kertoo.

Sareskoski on solminut yritysten

kanssa puitesopimuksia, jot-

5


ka helpottavat melkoisesti materiaalien

päivittäistä hankintaa, kun

asiakas tietää voimassa olevat toimitusehdot

ja toimintatavat.

– Isoissa projekteissa on tyypillistä,

että teemme layout -suunnittelua

ja laskemme materiaalivirtoja

asiakkaan tarpeiden mukaan. Me

tarjoamme asiantuntemuksemme

ja ratkaisun, joka palvelee asiakkaan

liiketoiminnan tarpeita.

Läheisyys tuottaa

luottamusta

Sareskosken asiantuntijat ovat aina

lähellä asiakasta ja valmiita asiakkaan

luona käytäviin keskuste-

6


luihin. Kun keskusteluja käydään tiiviissä vuorovaikutuksessa

ja avoimessa ilmapiirissä, syntyy

luottamusta sekä innovatiivisia ratkaisuja.

– Asiakkaamme luottavat meihin. Monien asiakkaiden

kanssa olemme tehneet vuosikymmenet

yhteistyötä. Yhteistyön jatkuvuus ja kasvava luottamus

näkyy muun muassa positiivisena asiakaspalautteena,

Lamberg sanoo.

Luottamuksesta kertoo myös yli 15 000 asiakasta,

joihin kuuluu muun muassa 75 prosenttia Suomen

yli 1000 henkeä työllistävistä yrityksistä.

Myös pienyritykset hyötyvät Sareskosken laajasta

ja pitkästä kokemuksesta eri toimialojen ratkaisutoimittajana.

Kolminkertainen liikevaihto

muutamassa vuodessa

Yrityksen nopea kasvu alkoi vuonna 2021, jolloin

vahvaa turvatuotteiden osaamista täydennettiin

yrityskaupan myötä varasto ja -teollisuuskalusteilla.

Sareskoski on nykyään osa maankattavaa

Intolog-ketjua, joka palvelee paikallisesti kuuden

yrityksen voimin asiakkaitaan.

– Yrityskaupan myötä osaamisemme laajeni projektimyyntiin,

ja olemme nykyään Suomen nopeimmin

kasvavia yrityksiä, myyntijohtaja Harri

Lamberg sanoo.

Yrityksen liikevaihto oli ennen yrityskauppaa

noin kaksi miljoonaa euroa ja nyt yli seitsemän

miljoonaa.

Tuoterepertuaarin jatkuva kasvu on mahdollistanut

yhä laajempien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille.

Viimeksi tarjontaan ovat tulleet muun muassa

Kastenin Tornado-varastoautomaatit, joiden

kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Vahvaa kasvua on vauhdittanut Lambergin mukaan

sekin, että yritys on onnistunut vuosien saatossa

palkkaamaan asiantuntijoikseen alan parhaita

ammattilaisia, jotka ymmärtävät asiakastarpeet

sekä markkinoilla tarjolla olevat tuotteet

ja kykenevät tekemään tuotteista asiakastarpeet

täyttäviä ratkaisuja.

Sareskosken päämiehiä ovat alansa merkittävimmät

toimijat kuten Kasten, Treston, Axelent, Master

Lock, Justrite ja Brady.

Ulkomaan rahdit ja

huolinta suomalaisen

kumppanin avulla

Palvelumme on räätälöity suomalaisten tuonti-

ja vientiyritysten tarpeisiin. Varovalla kyselyihin

vastaa aina ihminen – palvelemme asiakkaan

valinnan mukaan niin puhelimella, chatissä

kuin sähköpostilla.

Varova tuo Kaukoidän lähemmäksi

Tarjoamme säännölliset meri- ja lentokuljetukset

Kaukoidästä. Lähetyksenne ovat turvallisissa

käsissä jo lähtöpäässä, jossa niistä huolehtivat

pitkäaikaiset ja luotettavat yhteistyö-

kumppanimme.

Täysi palvelu rahtikuljetuksissa

Meiltä saatte myös asiantuntevat tullaus-

ja huolintapalvelut, jotka varmistavat

turvallisen ja tehokkaan toimitusketjun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Puh. 09 773 96 300 | info@varova.fi

www.varova.fi

7


Megalift SLT -perävaunut

Siimet Oy tunnetaan paljolti

erikoiskuljetuskäyttöön

räätälöityjen perävaunujen

suunnittelusta ja

valmistuksesta. Tuotevalikoimaa

laajennetaan nyt

Megalift SLT Sideloader

-perävaunumallistolla.

8


Siimetiltä

Standardikokoisen merikontin

käyttäminen erilaisissa

logistissa toiminnoissa yleistyy

jatkuvasti. Teräsrakenteinen

merikontti on erittäin kustannustehokas

kuljetusmuoto niin kaukoliikenteessä

kuin lähellä tapahtuvassa

kuljettamisessa. Merikontin

käsittelyssä vaaditaan kuitenkin

aina nostokalustoa, joka tarvittaessa

kulkee myös mukana autossa.

”Megalift SLT Sideloader -perävaunuilla

kontit voidaan toimittaa asiakkaan

toivomaan paikkaan muusta

kalustosta riippumatta täysin itsenäisesti”,

kertoo Siimet Oy:n

myyntijohtaja Ari Mäkitalo.

Megalift on valmistanut Sideloader

-tyyppisiä perävaunuja Irlannista

vuodesta 2017 alkaen vuotuisen

tuotantomäärän ollessa tällä

hetkellä noin 100 yksikköä. Valmistajan

mukaan perävaunuja on

toimitettu jo yli 30 maahan eri

puolille maailmaa ja lukuisten Euroopan

maiden ohella Megalift-perävaunuja

on toimitettu muun muassa

Yhdysvaltoihin, Australiaan ja

Uuteen-Seelantiin.

Nosturin käyttä

aina turvallista

Megalift SLT -perävaunuista on tarjolla

kaksi eri kokoluokkaa ja ne on

suunniteltu kuljettamaan ja nostamaan

35 tai jopa 44 tonnin painoisia

kontteja. Nosturiin integroidun

tukijalan ansiosta nosturin käyttö

on aina turvallista myös epätasaisella

alustalla. Mäkitalon mukaan

hydraulikäyttöisten nostureiden

avulla voidaan käsitellä käytännössä

kaikkia konttipituuksia.

”Megalift SLT toimii 20”, 30”, 40”,

45” ja 2x20” konttien nostamisessa”,

painottaa Mäkitalo, jonka mukaan

suoran rungon ohella valikoimassa

on myös hanhenkaulalla

varustettu runko High Cube -konttien

kuljettamiseksi.

Standardivarusteisen, omamassaltaan

noin 9 tonnin perävaunu

on suunniteltu täysin itsenäiseksi

yksiköksi, sillä nostureiden tar-

Räätälöityjen kuljetusratkaisujen valmistajana tunnettu

kotimainen Siimet Oy on laajentanut tuotevalikoimaansa

muun muassa merikonttien käsittelyyn soveltuvilla

Megalift SLT -Sideloader - perävaunuilla.

9


vitsema käyttövoima tuotetaan perävaunuun

sijoitetun dieselmoottorin

avulla. Tästä johtuen perävaunua

voidaan vetää ja nostureita

voidaan käyttää kaikkien tavanomaisten

vetoautojen yhteydessä.

Nostureita ohjataan langattoman

kauko-ohjaimen avulla ja helpon

kunnossapidon takaamiseksi perävaunussa

käytetään maailmanlaajuisesti

tunnettuja komponentteja.

Kustannustehokkaita

kuljetusratkaisuja

Nosturit Megalift valmistaa itse,

mutta perävaunun runkojen kohdalla

yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä

paikallisen perävaunuvalmistaja

Dennisonin kanssa.

”Euroopan markkinoille tarjoamme

ensisijaisesti Dennisonin valmistamaa

perävaunua, jossa käytetään

BPW:n 9-tonnisia akseleita

rumpujarruin ja ilmajousin”, kertoo

toimitusjohtaja Meredith Hall

Irlannista.

Tuotevalikoimaan kuuluu myös

kitkaohjautuvalla akselilla varustettu

perävaunu ja itsekin tuotekehitykseen

vahvasti osallistuva Meredith

Hall kertoo olevansa erittäin

kiinnostunut kehittämään suomalaisvaatimusten

mukaisia perävaunuja

yhteistyössä Siimetin kanssa.

”Olemme erittäin kiinnostuneita

muun muassa Suomessa käytössä

olevista neliakselisista puoliperävaunuista

ja uskon, että yhdessä

Siimetin kanssa voimme tarjota

Suomeen erittäin kustannustehokkaita

kuljetusratkaisuja.

on vain kaksi minuuttia”, vakuuttaa

Mäkitalo, jonka mukaan kontin

käsittely tavanomaisilla trukeilla,

lukeilla ja nostureilla ei vaikeudu

perävaunussa sijaitsevien nostureiden

johdosta.

Megalift SLT -perävaunua ja sen

nostureita voidaan käyttää kontin

lastaamiseen ja purkamiseen perävaunusta

suoraan maahan, mutta

yhtä lailla nostaminen onnistuu

esimerkiksi toiseen perävaunuun

tai junanvaunuun. Rakenteen mataluudesta

johtuen kontteja voidaan

käsitellä myös verrattain matalissa

sisätiloissa.

Siimet Oy:n Ari Mäkitalo näkee

Megalift SLT -tuoteperheen täydentävän

mainiosti yrityksen nykyistä

tuotevalikoimaa. ”Nosturilla

varustettujen konttiperävaunujen

markkinat ovat yhtäältä rajalliset,

joskin konttiliikenteen kasvun

kautta uskomme markkinoiden

kasvuun. Lisäksi perävaunu nostureineen

soveltuu myös muille suoritealoille,

missä tarvitaan standardikokoisten

kappaleiden kuljettamista

ja käsittelyä”, summaa

Mäkitalo lopuksi.

Megalift SLT on rakenteeltaan vahva ja toiminoiltaan yksinkertainen tuote, jonka

toimintavarmuus ja luotettavuus edustaa markkinoiden parhaimmistoa.

”Purkuaika perävaunusta

maahan on vain

kaksi minuuttia”

Megaliftin tuotekehitys on alkanut

vuosituhannen vaihteessa ja se on

keskittynyt yksinomaan konttien

kuljettamisessa ja käsittelyssä käytettäviin

perävaunuihin. Valmistajan

mukaan nostureiden käyttö on

tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi.

”Purkuaika perävaunusta maahan

Megalift SLT:n tukijalat on suunniteltu siten, että kontin siirto onnistuu vaivatta

myös toiseen perävaunuun tai junanvaunuun

10


Markkinoille uusi mullistavan

Ai-pohjaisen automaattisen

materiaalien tunnistusjärjestelmä

MScales materiaalin tunnistus.

Tamtron Group Oyj, punnitusteknologian ja digitaalisten

punnituspalveluiden edelläkävijä, on kehittänyt

edistyksellisen AI-pohjaisen järjestelmän, joka automaattisesti

tunnistaa kuorma-auton lavalla olevat

materiaalit reaaliaikaisesti.

Tämä ainutlaatuinen innovaatio

on suunniteltu parantamaan materiaalivirtojen

hallintaa ja tehostamaan

kierrätysprosesseja, mullistaen

perinteisen käsityksen materiaalien

käsittelystä teollisuudessa

ja kierrätyksessä.

Automaattinen tunnistus

säästää

työvoimakustannuksia

tunnistusteknologiaa varmistaakseen,

että esimerkiksi kierrätyslaitoksiin

toimitettavat materiaalit

ovat juuri sitä, mitä on sovittu. Automaattinen

tunnistus säästää työvoimakustannuksia

ja mahdollistaa

ympärivuorokautisen palvelun

edullisesti. Se tarjoaa kätevän tavan

ohjata materiaalit oikeisiin varastopaikkoihin,

mikä optimoi kuljetusreitit

ja varmistaa materiaalien

purkamisen oikeaan paikkaan.

Liikenneturvallisuus paranee, kun

järjestelmä analysoi kuorman si-

Järjestelmä tulee saataville vuoden

2024 toisella vuosipuoliskolla ja

hyödyntää edistyksellistä kuvanjainnin

lavalla ja varmistaa, että

jos kyseessä on kuljetus, jossa

kuorma pitää olla katettu, kate on

paikallaan ennen tieliikenteeseen

lähtöä. Tämä innovaatio on saatavilla

osana Tamtronin laajaa digitaalista

mScales-punnituspalvelua,

joka tarjoaa asiakkaille monipuolisia

ratkaisuja punnitukseen ja logistiikan

hallintaan.

Tamtronilla on lukuisia punnitusteknologiaan

ja palveluihin perustuvia

edelläkävijäratkaisuja, jotka

auttavat asiakkaita säästämään

kustannuksia, varmistamaan toimintaansa

ja täyttämään viranomaisvaatimuksia.

Monien Tamtronin

asiakkaiden liiketoiminta

perustuu punnitustietoihin.

www.tamtron.com

11


Luonteikasta ja notkeaa

kuljetuskumppanuutta

Teksti: Timo Sormunen

Helsinkiläinen Muru Wines on laatuviinien maahantuojayritys, joka panostaa tuotteiden

korkeaan laatuun ja täsmällisiin toimituksiin. Asiakaslupaus asettaa kovia vaatimuksia

myös logistiikkakumppanille, jollaiseksi on vakiintunut jo vuosia sitten Varova.

Käytännössä Varova on kuin meidän oma logistiikkaosasto. Jos silmiin osuu kiinnostava viinierä, he selvittävät nopeasti,

kuinka paljon sen kuljettaminen maksaa ja milloin lasti olisi perillä, kertoo Muru Winesin johtaja ja osakas Mikko

Haakana (oik.) Kuvassa vasemmalla Varovan asiakkuuspäällikkö Simon Weckman. Kuva: Sami Laitinen

Viinejä eri puolilta Eurooppaa ja

Lähi-Itää, rommia Haitilta, meskaliinia

Meksikosta.

12

Helsinkiläinen Muru Wines on

vuosien saatossa vakiinnuttanut

asemansa yhtenä ravintoloiden

ja myös Alkon avainkumppanina.

Vuonna 2014 perustettu viinien

maahantuonti- ja tukkumyyntiyritys

on panostanut alusta lähtien

tuotteiden korkeaan laatuun ja hakenut

valikoimaansa viinejä ja alkoholijuomia,

joista löytyy paitsi

makua myös luonnetta.

Tänä päivänä sen repertuaariin

kuuluu satoja eri tuotemerkkejä

ja tuontimaitakin on listalla toistakymmentä.

Muru Winesin johtajan

ja osakkaan Mikko Haakanan

mukaan pian kymmenvuotiaaksi

varttunut yritys on mukavassa

kasvuvauhdissa.

– Koronapandemian alussa myynti

kasvoi 65 prosenttia ja se jälkeen on

menty noin 30 prosentin kasvulukemissa.

Sama tahti näyttää säilyvän

myös tänä vuonna, Haakana kertoo.


Logistiikka oli haastava

palapeli

Maahantuoja-tukkurilla on tänä

päivänä asianmukaiset varastotilat

Helsingissä, josta juomakuljetukset

hoidetaan niin pk-seudulle

kuin muualle Suomeen.

"Tämä oli aluksi lähinnä

harrastus ja ajatuksena

oli tuoda maahan pieniä

viinieriä."

Alku oli kuitenkin huomattavasti

vaatimattomampi. Ensimmäinen,

slovenialaiselta viinitilalta hankittu

lasti varastoitiin helsinkiläisravintolalta

vuokrattuun nurkkaukseen.

– Tämä oli aluksi lähinnä harrastus

ja ajatuksena oli tuoda maahan

pieniä viinieriä, joita myytäisiin ravintoloille,

Haakana muistelee.

Maine laadukkaasta ja ketterästä

juomatoimittajasta kiiri kuitenkin

nopeasti ravintolasta toiseen.

Se tiesi tuolloin vielä sivutoimisille

viiniyrittäjille aivan uudenlaisia

kiireitä.

Pian tulivat ratkottavaksi myös logistiset

haasteet, sillä kuljetukset

Varovalla on hallussa vaativatkin kuljetukset niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Suomeen olivat usein monipolvisten

logistiikkaketjujen armoilla.

Joskus viinierät saapuivat Pohjolan

perukoille vasta viikkojen reissaamisen

jälkeen.

"Logistiikka kannattaa

antaa alan

ammattilaisille."

– Kuljetuksissa käytettiin aluksi

viinitilojen omia kumppaneita,

mutta järjestelimme niitä myös itse.

Aika pian kuitenkin huomasimme,

että logistiikka kannattaa antaa

alan ammattilaisille. Siihen kuluva

aika on järkevämpää käyttää

yrityksen pyörittämiseen, Haakana

kertoo.

Viiniharrastajan

unelma-asiakkuus

Maantiekuljetuksia, merirahtia,

lentorahtia, rautatiekuljetuksia,

huolintaa sekä toimitusketjujen

hallinnan ratkaisuja tarjoava Varova

valikoitui Muru Winesin kumppaniksi

pitkälti sattumalta.

– Suositus tuli eräältä kuljetusyrittäjältä,

joka viinilastia tuodessaan

kannusti ottamaan yhteyttä Varovan

asiantuntijoihin. Siitä se yhteistyö

lähti, Haakana muistelee.

"Käytössä ovat kaikki

kuljetusmuodot."

Helsinkiläinen perheyritys on

75-vuotisen toimintahistoriansa

aikana vakiinnuttanut asemansa

yhtenä kotimaisten vienti- ja tuontiyritysten

luottokumppanina. Sen

logistiikkapalvelut ulottuvat ympäri

maailmaa ja käytössä ovat

kaikki kuljetusmuodot, olipa asiakkaana

pieni pk-yritys tai globaalisti

toimiva teollisuusjätti.

Noin 50 miljoonan euron liikevaihtoa

tekevä Varova työllistää lähes

sata logistiikan ammattilaista.

Muru Winesissa se sai rakennettavakseen

logistiikkaketjun, jonka

13


Osa viinitiloista sijaitsee todella syrjäisillä seuduilla, jonne heikommilla säillä on vaikea päästä edes perille.

pitää rullata kitkattomasti ensin

viinitiloilta Helsingin varastolle ja

sieltä ravintola-asiakkaille eri puolille

Suomea. Pääkaupunkiseudulla

jakelun hoitaa Muru Wines itse.

Varovan asiakkuuspäällikkö Simon

Weckmanin mukaan toimeksianto

oli haastava, mutta samalla

myös mielenkiintoinen.

Kiinnostusta lisäsi se, että hän on

itsekin viiniharrastaja.

– Osa viinitiloista sijaitsee todella

syrjäisillä seuduilla, jonne heikommilla

säillä on vaikea päästä

edes perille. Lisäksi kuljetuksissa

on mietittävä tarkasti myös lämpötiloja.

Lastit eivät saa jäädä satamissa

ja terminaaleissa liian pitkäksi

aikaa paahtaviin helteisiin

tai paukkupakkasiin, Weckman

tähdentää.

Täyden palvelun

logistiikkakumppanuutta

14

Vuosien myötä yhteistyö on entisestään

tiivistynyt. Varova hoitaa

Muru Winesin logistiikan pitkälti

avaimet käteen-periaatteella ja

lämpösäädetyin kuljetuksin viinitiloilta

loppuasiakkaille asti. Vantaan

varaston ovet aukeavat nekin

tarvittaessa etäyhteyksin.

"Vuosien myötä

yhteistyö on entisestään

tiivistynyt."

Haakanan mukaan osaava, kustannustehokas,

tuotteiden laatukriteerit

sekä hyvän palvelun merkityksen

ymmärtävä logistiikkakumppani

on ollut yksi Muru Winesin

kasvun kivijaloista.

– Käytännössä Varova on kuin meidän

oma logistiikkaosasto. Jos silmiin

osuu kiinnostava viinierä, he

selvittävät nopeasti, kuinka paljon

sen kuljettaminen Suomeen maksaa

ja milloin lasti olisi perillä. Tämän

jälkeen voimme päättää, mitä

sen kanssa lopulta teemme. Ja

homma toimii hienosti myös loppuasiakkaiden

suuntaan – tarvittaessa

pullot viedään perille kelloon

katsomatta, Haakana toteaa.

"Mietimme jatkuvasti,

kuinka voimme auttaa

heitä vielä enemmän

eteenpäin."

Myös Weckman korostaa hyvän ja

asiakaslähtöisen palvelun merkitystä,

sillä useimmiten Varova on

Muru Winesin käyntikortti asiakkaan

suuntaan.

– Muru Winesin kasvutarinaa on

ollut vuosien mittaan hienoa seurata.

Samalla mietimme jatkuvasti,

kuinka voimme auttaa heitä vielä

enemmän, hän lisää

muruwines.fi/alko-valikoima

varova.fi


Nyt tulee sellainen olut, että kuoret pois!

Peruna on tunnettu vodkan

raaka-aineena jo vuosisatojen

ajan, mutta nyt on helmeilevän

raikkaan perunaoluen

vuoro.

Mummon perunalager!

Luit oikein, perunaa olueen, mutta

miksi ihmeessä? Maailmalla huippusuositut

kevyet ja kuivat vaaleat

lagerit ovat kovassa nosteessa

Suomessakin, erityisesti kesällä,

jolloin keveys, raikkaus ja helppo

juotavuus korostuvat juomavalinnoissa.

Oluttyyli on tuttu mm. Yhdysvalloista

ja Japanista, missä osa

vaalean lager-oluen maltaista korvataan

riisillä tai maissilla.

– Tornion Panimo haluaa edistää

kotimaista lähituotantoa, eivätkä

siihen tuontiviljat sovi. Halusimme

tehdä tyylipuhtaan kansainvälisen

lager-oluen, mutta pitää samalla

kotimaisuusasteestamme kiinni.

Siksi korvasimme riisin ja maissin

perunalla, Tornion Panimon

toimitusjohtaja, panimomestari

Kaj Kostiander valottaa päätöksen

taustoja. Samalla saimme reivattua

oluen hiilijalanjälkeä merkittävästi

alemmaksi.

Ruokaviraston mukaan peruna on

tärkeimpien nykyisin mitattavien

ympäristövaikutusluokkien kannalta

suositeltava raaka-aine. Yhden

riisikilon tuotantoon kuluu 3

000–5 000 litraa vettä. Riisin vesiviljely

synnyttää 12 prosenttia

maailmanlaajuisista metaanipäästöistä.

Yhden perunakilon tuotantoon

puolestaan tarvitaan vain

202 litraa vettä, joka tulee pääsääntöisesti

taivaalta.

– Perunan viljelyn hiilijalanjälki on

kolmekymmentä kertaa pienempi

kuin riisin. Kotimaisen perunan

eduksi voi laskea myös puhtauden.

Pohjolan pitkä talvi on paras

torjunta-aineemme, kertoo Pohjolan

Perunan markkinointijohtaja

Jami Teirikari.

Perunaa on käytetty olueen ennenkin

mm. Saksassa, joten ajatus

ei ole uusi, mutta sen käyttö

on edelleen harvinaista. Syykin on

selkeä: riisi ja maissi ovat halvempia.

Peruna tuo olueen täysin vastaavaa

neutraalinmakuista tärkkelystä,

joka keventää oluen runkoa

tehden siitä vaaleamman ja kuivemman.

Oluessa käytetty peruna

saattaa myös hämmentää kuluttajaa,

joten tarvittiin luotettava

kumppani viemään yhdessä perunaoluen

ilosanomaa kansalle.

– Kun lähdin kehittämään perunaolutta,

mieleeni tuli heti Suomen

myydyimmät Mummon ranskanperunat

ja Mummon muusi. Mummoa

parempaa kumppania ei perunamaailmasta

voisi saada. Niinpä

soitin Pohjolan Perunan Jamille,

Kostiander kertoo yhteistyön ensiaskelista.

Pohjolan Perunalla oltiin panimon

yhteydenotosta yllättyneitä, mutta

myös innostuneita.

– Mummon on perinteinen ja arvostettu

brändi, joten olemme

tarkkoja sen käytöstä. Tornion Panimo

on kuitenkin tunnettu korkeasta

laadustaan ja idea Mummon

perunalagerista niin mainio,

että olimme heti juonessa mukana,

Teirikari kertaa. Tornion Panimon

ja Mummon yhteistyön tulos

on matalaprosenttinen ja maistuva

seurustelujuoma, joka herättää

taatusti keskustelua, hän toteaa

tyytyväisenä.

Mummon perunankuoressa

Mummon on perinteinen kotimainen

tuotemerkki, jonka omistaa

Pohjolan Peruna Oy. Raaka-aineena

tuotannossa käytetään kotimaista

perunaa, joka tulee lähialueen

sopimusviljelijöiltä Pohjois-

Pohjanmaan pelloilta. Näin on ollut

jo vuodesta 1962 lähtien. Pohjolan

Peruna käsittelee ja jalostaa

perunaa noin 40 milj. kiloa vuodessa.

Mummon tuotteiden kotimaisuusaste

on helppo muistaa: se on pyöreät

100 %. Peruna on kotimaista

ja kotimaisen viljelijän viljelemää.

Tuotteet valmistetaan kotimaisin

voimin kotimaisessa yrityksessä.

Jopa tuotteiden valmistuksessa

käytettävä energia on kotimaista.

Se tulee omasta bioenergialaitoksesta,

jota pyöritetään kotimaisella

osaamisella. Mummon tuotteet

ovat oikeutettuja käyttämään Hyvää

Suomesta -alkuperämerkkiä.

15


Sopiva trukki kasvuyrityk

Toyota Material Handling on tukenut

oikein osuneilla trukkivalinnoilla Mikko

Raiski Oy:n kasvua jo yli kahden vuosikymmenen

ajan.

Teksti: Jukka Heinonen

Mikko Raiskin johtama työkalujen

ja korjaamotarvikkeiden maahantuonti-

ja tukkuliike Mikko Raiski

Oy on toiminut Alavuden Ritolan

kylässä ensi vuonna neljännesvuosisadan

ajan. Yritys on perinteinen

pienestä lähtenyt perheyritys,

jonka työntekijöistä viisi on

lähisukulaisia ja kuudeskin on yhden

työntekijän koulukaveri.

”Kaikki me asumme kahden kilometrin

sisällä paitsi varastomies

Petri”, Raiski sanoo.

Autohallista liikkeelle

Raiski aloitti yrityksensä vuonna

2000 vuokralla tutun kuorma-autoilijan

hallissa. Konttori oli

oman talon ulkorakennuksessa.

Kun kauppa kävi ja toiminta laajeni,

Raiski osti vuonna 2002 yrityksensä

käyttöön vanhan kattotuolien

valmistukseen käytetyn tehdashallin

ja sen ympärillä olevan tontin.

Varastoksi muutettua hallia on laajennettu

ja sen rinnalle on vuosien

varrella noussut neljä uutta hallia.

Rauhaisalla mäntykankaalla sijaitsevan

yrityksen pihaan ei sattumalta

eksy.

Pitkäaikaiset kumppanit

takaavat tavaran laadun

Raiski on kasvattanut yrityksensä

liiketoimintaa laajojen kontaktiverkostojensa

avulla. Pitkäaikaisia

yhteistyökumppaneita on sekä

tavarantoimittajissa että ostajissa.

Tavara tulee pääasiassa Kiinasta

ja Taiwanista. Yrityksen liikevaihto

on kivunnut 2,8 miljoonaan euroon

vuodessa.

”Käymme Kiinassa messuilla parikin

kertaa vuodessa. Siellä meillä

on pitkäaikaisia kumppaneita. Osa

kontakteistamme on suoraan tehtaita

ja osa trading-kauppiaita. Pitkät

kontaktit ovat tärkeitä. Niillä

takaamme tavaran hyvän laadun.”

Kaikille tavaroille on sama valintakriteeri:

hyvää laatua kohtuulliseen

hintaan. Monet tuotteet

markkinoidaan yrityksen omalla

MR-tuote-tuotemerkillä. Aktiivisten

nimikkeiden määrä on noin

2500.

Tavaroiden valintaa helpottaa

Raiskin oma museomopo- ja

-moottoripyöräharrastus. Yhdessä

hallissa on kuutisenkymmentä

museomopoa ja -moottoripyörää

sekä parisen kymmentä museoautoa,

joiden kunnostuksessa erilaiset

työkalut voi kätevästi testata.

Trukki aina tarpeen mukaan

Raiski ja Toyota Material Handling

ovat tehneet yhteistyötä vuosituhannen

alkuvuosista alkaen. Ensimmäiseksi

Raiski hankki käytetyn

pinontatrukin, joka sopi passelisti

yrityksen silloisiin tarpeisiin.

Kun yritys kasvoi, syntyi vuonna

2007 tarve ensimmäiselle sähköiselle

vastapainotrukille. Kone päätettiin

ostaa omaksi.

”Kun sähköinen kone tuli taloon,

mietin, miten se mahtaa sopia

meille. Huomasin nopeasti, miten

hyvä se oli, koska se ei kärynnyt,

eikä tarvinnut miettiä kaasupulloja.

Kyllä myyjä oli hyvin ymmärtänyt

meidän tarpeemme”, Raiski

muistelee tyytyväisenä.

Varastomies Petri Raja-aho on

huolehtinut trukeista ensimmäisestä

koneesta alkaen. ”On tärkeää,

ettei konetta jätä kylmään tai

päästä akkuja kuivumaan. Joka toinen

viikko kun vesittää, niin akku

pysyy hyvässä kunnossa”, Raja-aho

sanoo.

Ensimmäinen vastapainotrukki

kesti 11 vuotta, jonka jälkeen Raiski

myi sen hyväkuntoisena paikalliselle

rakennusliikkeelle.

Kun Raiski osti vuonna 2018 uuden

vastapainotrukin, oli valinta

helppo: yhteys tuttuun myyjään ja

tilaus hänelle. Kesällä 2023 syntyi

tarve hankkia uusi keräilykone

ja sekin tuli luonnollisesti Toyotal-

16


sen tarpeeseen

17


ta. ”Keräilykoneeseen on laitettu

vuonna 2021 uusi akku. Laskimme,

että ajamme sillä vielä kahdeksan

vuotta”, Raja-aho sanoo.

Ymmärryksen myötä

parhaat ratkaisut

Yli kaksi vuosikymmentä yhteistyötä

antaa Raiskille hyvän

perspektiivin siitä, miten Toyota

palvelee eri kokoisia asiakkaitaan

asiantuntemuksellaan ja paneutumalla

asiakkaan tarpeisiin.

”Meille on tärkeää, että myyjä tuntee

tekemisemme ja osaa tarjota

sopivan ratkaisun tarpeisiimme”,

Raiski sanoo.

Raiskin trukkivalintaan on osaltaan

vaikuttaneet hänen kokemuksensa

Toyota-autoista. ”Toyota on

ollut minulle aina lähellä sydäntä.

Se on luotettava merkki.”

Raiskiin on tehnyt vaikutuksen koneiden

kestävyys, sillä varastojen

lattiat ovat vanhaa asfalttia ja siksi

melko kuluneet ja kuoppaiset.

Trukki altistuu kovemmalle rasitukselle

kuin tasalattiaisissa moderneissa

varastoissa. Koneet eivät

ole vikaantuneet, vaikka ne

ovat kovassa käytössä.

”Tilaan uusia pyöriä ja vaihda ne

tarvittaessa itse. Erityisesti keräilykoneen

renkaat ovat kovilla”, Raja-aho

sanoo.

Yhteistyöhön kuuluu Toyotan

huoltosopimus, johon kuuluu Toyotan

huoltomiehen säännölliset

käynnit. Niiden aikana tehdään sekä

määräaikaiset huollot että käydään

läpi koneeseen liittyviä muita

asioita.

toyota-forklifts.fi

18


Merkitsevää työtä joka huomataan

Signwell on turvallisuusmerkintöjen ja standardisoinnin edelläkävijä

Tammisaarelainen Signwell Oy on

turvallisuusmerkintöjen laaja-alainen

asiantuntija. Sen ydintuotteita

ovat erilaiset prosessi- ja putkistomerkinnät,

jälkivalaisevat kyltit sekä

turvakilvet teollisuuden ja meriteollisuuden

tarpeisiin. Esimerkiksi

risteilymatkustajat ympäri maailmaa

ovat todennäköisesti törmänneet

Signwellin tuotteisiin.

Laivoilla kulkureittien ja turvallisuusohjeiden

on oltava selkeästi

merkittyjä myös hämärässä. Olemme

kehittäneet entistä kestävämpiä

ja ympäristöystävällisempiä tuotteita

erityisesti meriteollisuudelle,

ja jälkivalaisevia tuotteitamme on

hyödyntänyt muun muassa maailman

suurin risteilyalus Icon of the

Seas, toimitusjohtaja ja omistaja

Martin Holmström kertoo.

Värit ratkaisevat

Kun toiminnan keskiössä on arjen

turvallisuus, erilaisten standardien,

lakien ja säädösten tunteminen

läpikotaisin on Holmströmin

mukaan välttämätöntä. Signwellillä

tätä poikkeuksellista osaamista

on jo 30 vuoden ajalta. Martin

Holmström on myös FSSA:n (Finnish

Ship Suppliers & Service Association)

puheenjohtajaksi. FSSA

on Suomen edustusorganisaatio

kansainvälisessä ISSA:ssa (International

Ship Suppliers & Service

Association).

"Teemme jatkuvaa

tuotekehitystä."

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä

sekä uusia, yhä turvallisempia

tuotteita meriteollisuuden vaativiin

tarpeisiin.

Signwell on myös aktiivisesti mukana

standardointityössä suomalaisten

teollisuusyritysten muodostamassa

PSK Standardointi

ry:ssä. Yritys teki viime vuonna

aloitteen putkistomerkintöihin

liittyvän standardin uusimiseksi.

Lopputuloksena syntyi tuorein

PSK 0903 -standardi, joka käsittelee

putkiston merkintää virtaavien

aineiden tunnuksin.

– Uusi standardi on askel kohti turvallisempaa

ja tehokkaampaa työympäristöä.

Palvelumme kansainvälistyy,

ja yhtenäinen standardi

tarkoittaa meille sitä, että huoltoyhtiöt

ja henkilöstö voivat liikkua eri

maiden välillä helpommin, turvallisemmin

ja joustavammin. Teollisuudessa

on turvallisuuden kannalta

ratkaisevaa, että vaarallisten aineiden

merkkivärit ovat yhdenmukaiset.

Voi tuntua pieneltä asialta, että

hapot merkitään nyt putkistoihin

oranssilla eikä enää violetilla, mutta

meille ja koko alalle se on suuri onnistuminen,

Holmström päättää.

Asiakkaamme ovat kansainvälisiä

pörssiyhtiöitä, joiden on jatkuvasti

oltava ajan tasalla erilaisten

turvallisuusvaatimusten suhteen.

Siksi myös meillä on oltava hallussamme

viimeisimmät tuotantomenetelmät,

hän painottaa.

Signwellin käyttämissä materiaaleissa korostuvat ympäristöystävällisyys ja

energiansäästö.

19


Ammattikuljettajien ajo- ja

lepoaikojen noudattamisessa ei näy

kehitystä parempaan suuntaan

Työsuojelutarkastajat havaitsivat ajo- ja lepoaikarikkomuksia

viime vuonna kolmella neljästä tarkastetuista

kuljetusyrityksistä. Eniten laiminlyötiin kuljettajien taukoja.

Ajopiirturien vakavaa väärinkäyttöä havaittiin lähes joka

toisessa tarkastetussa yrityksessä. Kokonaisuutena laiminlyöntien

kokonaismäärissä ei ole tapahtunut kehitystä

parempaan suuntaan viime vuosina.

”Vuodesta toiseen valvonnan tulokset

näyttäytyvät samanlaisina

eikä selkeää positiivista kehitystä

kokonaisuutena ole nähtävissä.

Kuljettajien tekemiä rikkomuksia

havaitaan paljon, mikä kertoo piittaamattomuudesta

ja välinpitämättömyydestä

yhteiseurooppalaista

tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä

kohtaan. Myös kuljetusyritykset

työnantajina usein laiminlyövät

valvontavastuuta kuljettajiensa

tekemistä rikkomuksista tai

tietoisesti sallivat kuljettajien väärän

toiminnan”, kertoo työsuojelutarkastaja

Ville Gröndahl Pohjois-

Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirastojen työsuojelun

vastuualueiden 27 tarkastajaa tarkastivat

vuonna 2023 yhteensä 589

maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen

kuljetusyritystä eri puolella

Suomea. Tarkastettuja kuljettajia

oli 4 651. Tarkastettuja päiviä kuljettajilta

kertyi yhteensä 320 953.

AJO- JA

LEPOAIKARIKKOMUSTEN

MÄÄRÄT NOUSUSSA

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin

448 yrityksellä, eli noin 76

prosentilla tarkastetuista yrityksistä.

Eniten ajo- ja lepoaikarik-

20


komuksia oli kuljettajien tauoissa.

Taukorikkomuksia havaittiin yhteensä

7 064, ja niistä vakavia oli

2 931. Vakavien taukorikkomusten

määrä on kasvanut.

Kuljettajien vuorokautinen vähimmäislepoaika

alittui yhteensä

4 626 kertaa. Vuorokautisen lepoajan

rikkomuksista noin puolet

(2 324) olivat vakavia. Kuljettajien

viikoittaisten lepoaikojen rikkomukset

ovat myös lisääntyneet:

viikoittaisten lepoaikojen rikkomuksia

havaittiin yhteensä 1 117,

joista vakavia oli 749.

Vuorokautisen ajoajan enimmäismäärä

ylittyi yhteensä 1 955 kertaa.

Ylityksistä vakavia oli 636 rikkomusta.

Viikoittaisen ajoajan sekä

kahden peräkkäisen viikon ajoajan

rikkomuksia havaittiin myös,

mutta selvästi vähemmän kuin

muita ajo- ja lepoaikarikkomuksia.

VALVONTALAITTEIDEN

VAKAVAA

VÄÄRINKÄYTTÖÄ

LÄHES JOKA TOISESSA

YRITYKSESSÄ

Ajo- ja lepoajan valvontalaitteissa

havaittiin vakavaa väärinkäyttöä

265 yrityksessä, eli lähes joka

toisessa tarkastetuista kuljetusyrityksistä.

Osassa yrityksistä havaittiin

useita eri väärinkäytöksiä. 212

yrityksessä kuljettajat olivat ajaneet

työpäiviä osittain tai kokonaan

käyttämättä kuljettajakorttia

tai ajopiirturilevyä.

”Kuljetusyritykset ovat vastuussa

sen varmistamisesta, että niiden

kuljettajille annetaan asianmukainen

koulutus ja ohjeet ajopiirturin

moitteettomaan käyttöön, olipa

piirturi sitten digitaalinen tai analoginen.

Kuljetusyritysten on tehtävä

säännöllisiä tarkistuksia varmistaakseen,

että niiden kuljettajat

käyttävät ajopiirtureita asianmukaisesti.

Yritykset eivät saa antaa

kuljettajilleen mitään suoria

tai epäsuoria kannusteita, jotka

saattaisivat houkutella heitä käyttämään

ajopiirturia väärin”, Gröndahl

huomauttaa.

Myös ajo- ja lepoaikatietojen sekä

ajopiirturien käsittelyissä oli puutteita.

Ajoneuvokohtainen valvontalaitteen

yrityslukitus oli asettamatta

digitaalisiin ajopiirtureihin

tai se oli väärä 172 yrityksen tapauksessa.

Ajopiirtureiden määräaikaistarkastuksia

oli suorittamatta

33 yrityksessä ja valvontalaite ei

toiminut oikein 32 yrityksessä.

”Yllättävintä kuitenkin vuodesta

toiseen on, että ammattikuljettajilla

esiintyy edelleen paljon puutteita

aikaryhmävalitsimen käytössä,

mikä on ajopiirturin perustoiminto.

Tarkastajat havaitsivat asiassa

puutteita 167 yrityksen kuljettajilla,

mikä on paljon. Johtuuko

se sitten osaamattomuudesta vai

piittaamattomuudesta, onkin sitten

toinen asia”, Gröndahl toteaa.

JOKA VIIDENNELLÄ

YRITYKSELLÄ PUUTTEITA

AJO- JA LEPOAIKATIETOJEN

TALLENTAMISESSA JA

SÄILYTTÄMISESSÄ

125 kuljetusyritystä ei ollut säilyttänyt

ajo- ja lepoaikatietoja vähintään

vuoden ajalta, kuten tieliikenteen

sosiaalilainsäädäntö edellyttää.

Yrityksen on jäljennettävä omaa

yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot

ajoneuvon digitaalisesta

ajopiirturista. Tiedot on jäljennettävä

Suomessa olevasta ajoneuvosta

vähintään kahden kuukauden

välein. Lisäksi tiedot on

jäljennettävä, kun yritys luovuttaa

ajoneuvon pois omasta hallinnasta

tai poistaa digitaalisen ajopiirturin

käytöstä. Ulkomailla olevasta ajoneuvosta

tiedot on jäljennettävä

ajoneuvon tultua Suomeen. Kuljettajakorttien

ajo- ja lepoaikatiedot

tulee jäljentää vähintään kolmen

viikon välein niiltä viikoilta, joilla

kuljettaja on työssä. Ajossa käytetyt

alkuperäiset piirturilevyt tulee

säilyttää ajon päätyttyä vähintään

vuoden ajan kuljettajakohtaisessa

aikajärjestyksessä. Kopioidut tiedot

digitaalisista ajopiirtureista ja

kuljettajakorteista tulee säilyttää

vähintään 12 kuukautta niiden kirjaamisen

jälkeen.

MERKITTÄVIMMÄT

RIKKOMUKSET ILMOITETAAN

POLIISILLE JA TRAFICOMILLE

Ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset

ovat yhdenmukaisia koko Euroopan

unionissa ja Euroopan talousalueella

(ETA). Suomessa kuljetusyritysten

viranomaisvalvonta

tapahtuu moniviranomaisyhteistyönä.

Poliisi-, tulli- sekä rajavartioviranomaiset

hoitavat tienvarsivalvonnan

ja aluehallintovirastojen

työsuojelun vastuualueet hoitavat

yritysvalvonnan.

Havaittujen rikkomusten perusteella

työsuojelutarkastajat antoivat

viranomaisohjausta kuljetusyrityksille.

Lisäksi merkittävimmät

tieliikenteen sosiaalilainsäädännön

rikkomukset työsuojeluviranomaiset

ilmoittivat poliisille

sekä Liikenne- ja viestintävirasto

Traficomille.

”Rikkomustiedot vaikuttavat kuljetusyritysten

hyvämaineisuuden

arviointiin ja yrityksien riskiluokan

määräytymiseen. Havaitut rikkomukset

voivat johtaa sakkorangaistuksiin

ja vakavimmillaan niillä

voi olla vaikutusta kuljetusyrityksen

liikennelupiin”, Gröndahl

kertoo.

Osana EU:n jäsenmaiden yhteisvalvontaa

Suomea koskevat valvonnan

tulokset raportoidaan

myös EU:lle.

21


KUORMAAJAMARKKINA SÄHKÖISTYY

– AVANT POWERIN UUSI AKKUTEHDAS

VASTAA KASVAVAAN

KANSAINVÄLISEEN KYSYNTÄÄN

Työkonemarkkinan sähköistyminen alkaa voimakkaimmin pienkonepuolelta.

Suomalainen Avant Tecno Oy vastaa muutokseen

ottamalla jälleen merkittävän askeleen kuormaajamaailman

uranuurtajana. Uusien kolmannen sukupolven täyssähköisten

Avantien akut valmistetaan nyt Avant Powerin akkutehtaalla

Ylöjärvellä, ja ainutlaatuisen akkutekniikan kehitykseen on panostettu

täysillä. ”Viiden vuoden päästä jopa puolet myymistämme

kuormaajista voi olla sähköisiä”, sanoo Avant Tecnon ja

Avant Powerin toimitusjohtaja Jani Käkelä.

Pienkonemarkkina on ollut kovassa

kasvussa viime vuodet, varsinkin

kehittyneissä maissa. Työvoiman

saatavuusongelmat ja jatkuvasti

tiukentuvat työturvallisuusmääräykset

luovat lisää kysyntää,

johon monikäyttöiset pienkuormaajat

vastaavat hyvin. Pienkuormaajilla

voidaan tehdä töitä tehokkaasti

ympäri vuoden, ja niiden

monikäyttöisyyttä lisää laaja valikoima

työlaitteita. Toinen pienkoneisiin

liittyvä megatrendi on nollapäästöisyys,

joka nousee jatkuvasti

voimakkaammin esille. Tämä

johtuu yleisten kansainvälisten ja

kansallisten päästötavoitteiden

luomista paineista vähentää hiilen

käyttöä. Tämän lisäksi pienkoneilla

työskennellään usein osittain tai

lähes kokonaan sisätiloissa, ja työ

on parasta tehdä päästöttömästi jo

terveyssyistä.

Neljällä eri vuosikymmenellä sähkökuormaajia

kehittänyt Avant

Tecno Oy vastaa muutokseen valtavalla

kehitysaskeleella. Nyt

Avant-konsernin uusin tytäryhtiö

Avant Power suunnittelee ja valmistaa

Avant-pienkuormaajiin optimoidut

akut Avantin tehdasalueella

Ylöjärvellä. Avantin kolmannen

sukupolven sähkökuormaajat

ovat juuri tulleet tuotantoon, ja niiden

litiumioniakut ovat pienkuormaajamarkkinoiden

parhaat.

”Oma akkutuotantomme antaa

meille ainutlaatuisen etumatkan

sähkökuormaajamarkkinoilla

nyt ja tulevaisuudessa. Nopeimman

skenaarion mukaan jopa puolet

myymistämme kuormaajista

voi olla sähköisiä jo viiden vuoden

päästä. Diesel-kuormaajiakin tarvitaan

silti edelleen pitkään, koska

osa markkina-alueista tulee siirtymään

sähkökuormaajiin huomattavasti

hitaammalla aikataululla”,

sanoo Avant Tecnon ja Avant Powerin

toimitusjohtaja Jani Käkelä.

Maailman ainoa

kuormaajavalmistaja, jolla on

myös oma akkutehdas

Avantilla päätettiin ottaa loikka

omaan akkukehitykseen, koska

maailmasta ei vielä löytynyt riittävän

hyvää akkua, joka sopisi täydellisesti

juuri Avanteihin. Kuormaajatalosta

löytyi rohkeaan projektiin

vaadittavaa osaamista, josta syntyi

lopulta tytäryhtiön ydintiimi.

”Nyt akkutuotannolle on rakennettu

kovalla työllä vankka perustus.

Olemme investoineet paljon tuotekehitykseen,

ja meillä on myös

kumppaneita, joiden osaaminen

on maailman kärkeä. Akkuteknologiamme

poikkeukselliset ratkaisut

tuovat asiakkaille monia etuja,

22


ja pystymme vastaamaan voimakkaaseen

kansainväliseen kasvuun

tulevaisuudessa”, kertoo Avant Powerin

operatiivinen johtaja Mikko

Piepponen, joka vastaa myös uuden

teknologian luomisesta.

Avant Powerin nykyiset tilat ovat

toimineet tuotantokehityslaboratoriona,

jossa akkujen testaus ja

valmistustekniikka on saatu hiottua.

Sekä uusi akkuteknologia että

akkutehtaan tuotantolinja on suunniteltu

Avantilla. Niin myös suurin

osa tuotantolaitteista, mikä on

poikkeuksellista myös maailman

mittakaavassa. Koska tuotanto ja

tuote on suunniteltu yhtä aikaa, kokonaisuus

on mahdollisimman yksinkertainen

ja kompromissiton.

”Olemme käyttäneet moderneimpia

mahdollisuuksia automatisoinnissa

ja kehittäneet tuotantolinjan

ratkaisut itse. Aloitimme tuotannon

maltillisella tahdilla, ja loppuvuodesta

nostamme sen täyteen

vauhtiin. Ensi vuonna valmistamme

700—800 akkua. Itse suunniteltu

ja toteutettu tuotantolinja

mahdollistaa ennen kaikkea ketteryyden

ja skaalattavuuden. Samalla

koko akkuihin ja kuormaajiin

liittyvä osaaminen on saman katon

alla”, kertoo Santtu Tyynelä, Avant

Powerin suunnittelujohtaja.

Tällä hetkellä akkuja valmistetaan

yhdellä tuotantolinjalla, mutta toinen

tuotantolinja on jo tilattu ja

sen asennusta odotetaan.

Kuormaajamarkkinoiden

paras akku

Avant Powerin kehittämä maailmanlaajuisesti

uniikki Avant OptiTemp®

-akkuteknologia parantaa

entisestään sähkökuormaajien

työskentelyaikaa, kapasiteettia,

hinnoittelua, turvallisuutta, kestävyyttä

ja elinikää.

Uppojäähdytystekniikan ansiosta

akuissa on erinomainen lämmönhallinta,

joka on ollut pitkään yksi

akkutekniikan suurimmista haasteista

erityisesti liikkuvissa koneissa

ja laitteissa, jotka altistuvat

ulkolämpötilan vaihteluille. Avant

OptiTemp® -akkuteknologia tekee

sähkökuormaajan toiminnasta

tehokkaampaa kuin koskaan aiemmin

sekä kovilla pakkasilla että

kuumissa työskentelyolosuhteissa.

Lisäksi akuissa on monitasoinen

suojaus, joka tekee niistä erittäin

turvallisia.

Sähkökuormaajien käyttöaika on

saatu nyt täysin uudelle tasolle.

Uuden täyssähköisen Avant e527

-kuormaajan työskentelyaika on

optimiolosuhteissa kuusi tuntia,

mikä on jopa kaksinkertainen edelliseen

Avant e6 -sähkökuormaajamallin

työskentelyaikaan verrattuna.

Yhdellä latauksella uutta e-

kuormaajaa voi ajaa 21 kilometriä,

ja toimintamatka on yli 60 % pidempi

kuin edellisellä Avant e6:lla.

Oman akkutuotannon takia Avantin

sähkökuormaaja on nyt hinnaltaan

eritäin kilpailukykyinen.

”Kuormaajan akku on koneen suurin

yksittäinen hintakomponentti,

ja akkukennojen hinta on merkittävin

akkujen hintakomponentti.

Omalla akkuvalmistuksella ja

hankkimalla akkukennot tehokkaasti

suoraan kennovalmistajalta

saamme kuormaajan hintaa alas

merkittävästi. Omalla, akkutekniikkaan

keskittyvällä yrityksellä

pystymme myös parhaalla tavalla

kehittämään akkua tulevaisuuden

tarpeisiin”, kertoo toimitusjohtaja

Jani Käkelä.

Uusi e-sarja saatavilla nyt

Avantin uudistuneen e-sarjan täyssähköiset

kuormaajat, Avant e513

(akkukapasiteetti 13 kWh) ja

Avant e527 (akkukapasiteetti 27

kWh), ovat nyt tuotannossa. Kotimaan

toimitusaika on noin 10 viikkoa

tilauksesta.

23


Paluu valtaistuimelle - Scania Super

Joka vuosi raskaiden kuorma-autojen valmistajat Euroopassa kutsutaan

Green Truck -vertailutestiin. Kaksi saksalaista ammattilehteä

järjestää testin löytääkseen kokonaistaloudellisimman kaukoliikenteen

kuorma-auton. Lukuun ottamatta lyhyttä taukoa vuonna

2023 – jolloin Scania tuli toiseksi – södertäljeläinen valmistaja

on voittanut ja nimetty "vihreäksi kuorma-autoksi" seitsemässä

viimeisestä kahdeksasta testistä. Itse asiassa Scania on voittanut

testin yhdeksän niistä 14 kerrasta, jotka on järjestetty kilpailun alkamisen

jälkeen vuonna 2011 – vaikuttava saavutus!

"Scania osallistuu moniin lehdistötesteihin

Euroopassa, mutta Green

Truck Award keskittyy alamme

tärkeimpään vaatimukseen – parhaan

mahdollisen kuljetustehokkuuden

tarjoamiseen asiakkaille",

sanoo Stefan Dorski, Scanian

kuorma-autoliiketoiminnan johtaja.

"Superpohjainen voimansiirtomme

esiteltiin vuonna 2021, ja

se toi markkinoille uuden suorituskykytason

8%:n polttoainesäästöillä,

joista asiakkaamme hyötyvät

nyt päivittäisessä toiminnassaan."

Vuosittaisen Green Truck -testin

järjestävät Trucker- ja Verkehrs-

Rundschau-lehdet. testi järjestettiin

ensimmäisen kerran vuonna

2011 ja on sen jälkeen järjestetty

14 kertaa. Tähän mennessä Scania

on saavuttanut yhteensä yhdeksän

voittoa, neljä kakkossijaa ja yhden

viidennen sijan (ensimmäisenä

vuonna). Sanomattakin on selvää,

että mikään muu merkki ei ole lähelläkään

Scanian saavutuksia.

Kuorma-auton voi tilata

kuka tahansa

"Ah, viides sija – se tapahtui kauan

ennen toimikauteni alkua", hymyilee

Dorski. "Me Scanialla olemme

24


on vuoden 2024 Green Truck

kuitenkin erittäin ylpeitä ja iloisia

siitä, että olemme saaneet takaisin

tittelin maailman kustannustehokkaimpana

kaukoliikenteen kuorma-autona.

Polttoaineen kulutuksen

väheneminen tarkoittaa, että

kuorma-automme auttavat merkittävästi

vähentämään hiilidioksidipäästöjä,

koska suuri osa maailman

kuljetuksista on edelleen riippuvaisia

polttomoottoreista."

Testin paras kuorma-auto valitaan

käyttämällä älykästä arvostelukaavaa,

joka kattaa kaikki kuljetustehokkuuden

ja kestävän kehityksen

kannalta olennaiset näkökohdat:

polttoaineenkulutuksen, keskinopeuden,

käytetyn AdBlue-määrän

ja kuorma-auton painon (mitä kevyempi,

sen parempi).

"Green Truck -kilpailun voittamisessa

on kyse markkinoiden parhaasta

kokonaisuudesta", sanoo

Stefan Dorski, Scanian kuormaautoliiketoiminnan

johtaja. "Voittaneen

460R:n kaltaisen kuormaauton

voi tilata kuka tahansa, tässä

ja nyt."

Kun tarkastellaan lähemmin Green

Truck -arvostelussa käytettyjä tietoja,

Scanian tulokset erottuvat:

100 kilometrin matkalla keskimääräinen

ero kakkossijaan on

0,41 litraa polttoainetta. Ottamalla

huomioon se tosiasia, että pitkän

matkan kuorma-autolla ajetaan

noin 150 000 kilometriä vuodessa,

Scania on yli 600 litralla vuodessa

parempi kuin lähin kilpailija.

Scanian 460R kuorma-auto painoi

7 040 kg, ja se saavutti suurimman

keskinopeuden, 79,70 km/h.

Scania esitteli toukokuussa 2023

myös päivitetyn version CCAP-järjestelmästä

(Cruise Control with

Active Prediction), minkä uskotaan

antaneen etulyöntiaseman

testissä. Referenssikuorma-autoa

käytetään aina kompensoimaan

muuttuvia olosuhteita, kuten vastatuulta,

sadetta ja lämpötilaa.

scania.com

25


Super E10 voi aiheuttaa ongelmia

– E10-lisäaine ratkaisee ongelmat

LIQUI MOLY -lisäaine ratkaisee ongelamat, jotka liittyvät

edullisemman bensiinityypin aiempaa suurempaan

biopohjaisen sisällön osuuteen.

Olipa E10-polttoaine sitten kestävän

kehityksen mukaista vai ei,

mielipiteet siitä vaihtelevat. Se on

selvästi E5-bensiiniä edullisempaa,

mutta se eroaa siitä myös

ominaisuuksiltaan. LIQUI MOLYn

E10 -lisäaine voi auttaa mahdollisten

ongelmien ratkaisemisessa.

Vuonna 2011 huoltoasemille saapunut

bensiini ei ole saavuttanut

kovinkaan suurta suosiota. Kustannusetu

ei ole pystynyt kumoamaan

autoilijoiden skeptisyyttä tätä

enemmän biopohjaista ainetta

sisältävää polttoainetta kohtaan.

E10-polttoaineetta käytettäessä

esimerkiksi korroosiomahdollisuus

on suurempi kuin E5 -polttoainetta

käytettäessä. LIQUI MO-

LYn E10 -lisäaine ratkaisee tämän

ja myös toisen Super E10 -polttoaineeseen

liittyvän ongelman: Jos

autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja

tai jos suuttimet ovat likaantuneet,

etanolia voi kertyä moottoriöljyyn

enemmän kuin tavallista

bensiiniä käytettäessä. Tämä johtaa

öljyn voitelukyvyn heikkenemiseen.

Ja se puolestaan voi vaurioittaa

moottoria pitkällä aikavälillä.

Myös palamisprosessissa on omat

ongelmansa. E10-polttoainetta

käytettäessä polttoainejärjestelmään,

esimerkiksi suuttimiin, voi

muodostua kerrostumia. LIQUI

MOLY -tuote poistaa kerrostumat

ja estää uusien muodostumisen.

Erittäin tehokas korroosiosuoja

suojaa teräksisiä rakenneosia pitkäaikaisesti.

Moderni, tuhkaton polttonesteen

lisäaine parantaa palamista ja

käynnin tasaisuutta sekä vaikuttaa

myönteisesti kiihtyvyyteen osakuormitusalueella.

E10-lisäaine ei

sisällä metalliorgaanisia yhdisteitä.

Sitä voidaan käyttää sekä 2- että

4-tahtimoottoreissa.

liqui-moly.de

26


Neste on saanut onnistuneesti

päätökseen ensimmäisen koeajon

käytetyistä renkaista valmistetulla

pyrolyysiöljyllä

Käytöstä poistetuista renkaista saatua pyrolyysiöljyä prosessoitiin

korkealaatuiseksi kemikaalien ja muovien raakaaineeksi

Nesteen jalostamolla Porvoossa. Pyrolyysiöljyn

toimitti ruotsalainen Scandinavian Enviro Systems.

Koeajo osoittaa, että kemiallinen kierrätys soveltuu muunkin

jätteen kuin muovin prosessoimiseen.

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen

ensimmäisen koeajon uudella

haastavalla raaka-aineella,

käytöstä poistetuista renkaista valmistetulla

pyrolyysiöljyllä kemiallisen

kierrätyksen edistämiseksi.

Koeajossa Neste tuotti korkealaatuista

raaka-ainetta uusien muovien

ja kemikaalien valmistukseen.

Koeajoa varten Neste hankki käytöstä

poistetuista ajoneuvojen renkaista

valmistettua pyrolyysiöljyä ruotsalaiselta

Scandinavian Enviro Systemsiltä,

joka kehittää teknologioita

elinkaarensa lopussa olevista tuotteista

saatavien materiaalien uudelleenkäyttöön.

Nesteen toteuttaman

koeajon tavoitteena oli arvioida kemiallisen

kierrätyksen potentiaalia

muunkin kuin jätemuovin osalta ja

mahdollisesti laajentaa raaka-ainevalikoimaa

jätevirtoihin, joista voidaan

valmistaa korkealaatuisia tuotteita.

vat useista eri materiaaleista, minkä

vuoksi niiden kierrättäminen on vaikeaa

mekaanisen kierrätyksen menetelmiä

käyttäen. Kemiallisen kierrätyksen

avulla näitä arvokkaita materiaaleja

voidaan kuitenkin käyttää

yhä uudelleen. Scandinavian Enviro

Systems on kehittänyt pyrolyysiteknologian,

jonka avulla käytöstä poistetuista

renkaista saadaan erotettua

hiilimustaa ja öljyä.

“Kemiallisen kierrätyksen hienous

on siinä, että teknologia soveltuu

vaikeasti kierrätettävän jätemuovin

käsittelyyn, mutta ei rajoitu vain siihen”,

sanoo Andreas Teir, joka vastaa

Nesteen kemiallisen kierrätyksen

raaka-aineiden hankinnoista. “Käytöstä

poistettujen renkaiden kohtalo

on usein samanlainen kuin jätemuovin,

joten pidämme kemiallista

kierrätystä tehokkaana lisäkeinona

muuttaa renkaiden lineaarinen elinkaari

kiertäväksi. Toimittajamme

Enviro Systemsin avulla pystyimme

osoittamaan tämän äskettäisessä

koeajossamme.”

Neste on jo aiemmin onnistuneesti

toteuttanut useita nesteytetyn

jätemuovin koeajoja. Nämä ajot

edesauttoivat Nesteen päätöstä investoida

kemiallisen kierrätyksen

kapasiteetin kasvattamiseksi yhtiön

Porvoon jalostamolla. Rakenteilla

olevassa laitoksessa, jonka odotetaan

valmistuvan vuoden 2025 aikana,

pystytään prosessoimaan vuosittain

150 000 tonnia nesteytettyä jätemuovia.

Laitos on osa EU:n innovaatiorahaston

rahoittamaa PULSEhanketta.

Käytöstä poistettujen

henkilö- ja kuorma-autojen

renkaat päätyvät

useimmiten kaatopaikalle

tai poltettaviksi.

Lähde: Neste

Arvokkaita materiaaleja

voidaan käyttää

yhä uudelleen

Vaikeasti kierrätettävän jätemuovin

lailla suuri osa renkaista päätyy

elinkaarensa lopussa kaatopaikalle

tai poltettavaksi. Renkaat koostu-

27


Ford juhlistaa 60-vuotiasta

ikonista Mustangia monin tavoin,

muun muassa tuomalla Eurooppaan uusia erikoismalleja

Mustangin myynti alkoi New Yorkin maailmannäyttelyssä

17. huhtikuuta 1964. Se mullisti

markkinat tekemällä autoalan uuden

myyntiennätyksen jo ensimmäisenä vuotenaan

yli 418 000 myydyllä autolla, eikä vauhti

ole hidastunut siitä lähtien. Mustang on

maailman myydyin urheiluauto yli 10 vuoden

ajanjakson aikana.

Yksi Fordin ja Mustang-harrastajien

"Mustang Day" -tapahtumista

on maailmanlaajuinen Ford Mustang

Global Gallop. Kuusikymmentä

Mustang-lähettilästä, toimittajaa

ja sisällöntuottajaa lähtee samanaikaisesti

eeppiselle retkelle

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa,

Etelä-Afrikassa, Kiinassa

ja Australiassa huomionosoituksena

ikonisen urheiluauton jatkuvalle

maailmanlaajuiselle suosiolle.

Juhlistaakseen kuusi vuosikymmentä

jatkunutta Mustangin tuotantoa

Ford ilmoitti tuovansa autoon

kaksi uutta versiota Eurooppaan.

Uusi Mustang California Special

luo modernin vivahteen erikoismalliin,

joka esiteltiin ensimmäisen

kerran vuonna 1968. Uusi

Mustang Nite Pony Package puolestaan

lisää Mustangiin entistä

enemmän luonnetta tummanpuhuvalla

tyylipäivityksellä.

Fordin matkalla kohti sähköistä tulevaisuutta

Euroopassa yhtiö on jo

aiemmin laajentanut Mustangin

28

tallia ensimmäistä kertaa täyssähköisellä

mallilla, Mustang Mach-

E:llä. Täyssähköinen mallisto laajenee

Fordin Ford avatessa 30. huhtikuuta

tilauskirjat Mustang Mach-

E Rallylle, joka on Fordin kaikkien

aikojen ensimmäinen rallista

inspiraation saanut täyssähköauto.

Mustangin syntymäpäivänä julkaistaan

myös ensimmäiset tiedot

ultrasuorituskykyisen Mustang

GTD:n tilausprosessista.

"Harvalla – jos yhdelläkään muulla

– ajoneuvolla voi sanoa olevan yhtä

rikas historia, perintö ja maailmanlaajuinen

huomio kuin Ford

Mustangilla. Ja vielä harvemman

mallin tuotanto on jatkunut yhtäjaksoisesti

60 vuoden ajan", sanoo

Jon Williams, General Manager,

Ford Blue Eurooppa. "Uudet

lisäyksemme Mustang-mallistoon

ilmentävät sitä vapauden ja hauskanpidon

henkeä, joka on ollut

Mustangin menestyksen kulmakivi

kuuden vuosikymmenen ajan –

ja inspiroi nyt teknologioita, jotka

pitävät Mustangin laukkaamassa

kohti tulevaisuutta."


Uudet Mustangit.

Sama henki

Ford julkisti Euroopassa uuden

Mustang California Special -mallin,

joka on kunnianosoitus rakastetulle

vuoden 1968 erikoismallille.

Malli vangitsee länsirannikon

amerikkalaisen tyylin ainutlaatuisella

muotoilulla.

California Special -malliin on saatavissa

kahdeksan ulkoväriä, mukaan

lukien Iconic Silver ja Vapour

Blue. Lisäksi mallissa on erottuvat

kylkiraidat, jotka on viimeistelty

Medium Light Rave Blue sekä

High- ja Low Gloss Black -värien

yhdistelmällä. Raidoissa on myös

ainutlaatuinen GT/CS teksti, joka

on heikossa valossa lähes näkymätön

ja erottuu huomattavasti

paremmin auringonvalossa. Muita

mallin muotoiluyksityiskohtia

ovat ajovaloja ympäröivät mustat

kehykset ja 19 tuuman koneistetut

kevytmetallivanteet, joissa on Rave

Blue -yksityiskohdat. Vanteiden

tyyliä täydentävät GT/CS-merkki

etusäleikkössä ja GT-merkki takaluukussa,

molemmat viimeistelty

samalla värillä kuin vanteiden korostusväri.

Sisätiloissa California Specialin

eloisa teema jatkuu Navy Pier -verhoilulla

ja Ebony Black -nahkais-

29


tuimilla. Kaksiväriset Raptor Blueja

Metal Grey -ompeleet kulkevat

kojelaudan, ovien, ohjauspyörän ja

keskikonsolin ympärillä korostaen

mallin ainutlaatuisuutta.

Mustang California Special on tilattavissa

Mustang GT 5.0 V8 Convertible

-malliin. Valittavana on

kuusivaihteinen manuaalivaihteisto

tai kymmenenvaihteinen automaattivaihteisto.

Mustang GT -malleihin on tilattavissa

myös uusi Nite Pony Package

-valinnaisvarustepaketti, jonka

avulla asiakkkaat voivat lisätä

Mustangiinsa enemmän särmää ja

tummemman sävymaailman. Pakettiin

sisältyy Ebony Black -väriset

kevytmetallivanteet, musta

katto ja peilinsuojat, mustat kehykset

ajovalojen ympärillä sekä

mustat ponimerkit keulassa ja takana.

Valmiina sekä

asfaltille että

päällystämättömälle

tielle

Eurooppalaiset asiakkaat voivat tilata

uraauurtavan Mustang Mach-

E Rallyn 30. huhtikuuta alkaen –

ja nauttia Mustangin tuomasta vapaudesta

ja ajamisen hauskuudesta

myös päällystämättömillä teillä

ensimmäistä kertaa.

Mustang Mach-E Rally herättää

huomiota yksityiskohdillaan, joihin

kuuluvat kaksi ralliraitaa konepellillä,

ainutlaatuinen perä ja näyttävä

takaspoileri sekä 19-tuumaiset

kiiltävän valkoiset ja Fordin pitkästä

moottoriurheiluhistoriasta

inspiroituneet kevytmetallivanteet.

Mustang Mach-E Rallyn kaksimoottorinen

nelivetoinen sähköinen

voimansiirto tuottaa vääntöä

950 Nm ja tehoa 486 hv. 6,7Malliin

erityisesti säädetty jousitus on

20 mm korkeampi kuin Mustang

Mach-E GT:ssä, mikä tuo enemmän

maavaraa päällystettyjen teiden

ulkopuolelle.

Äärimmäistä

suorituskykyä

Ford vahvisti myös, että kaikkein

aikojen rohkein ja edistynein Mustang-malli,

Mustang GTD, tulee Eurooppaan.

Mallia voi käyttää laillisesti tiekäytössä.

Ultrasuorituskykyisessä

mallissa on huipputeknologiaa,

kuten aktiivinen aerodynamiikka

ja puoliaktiivinen jousitus. Mustang

GTD -mallia on myynnissä

erittäin rajoitettu erä.

30


Legenda tuotannossa jo

60 vuotta

Vuodesta 1964 alkaen on myyty

yli 10 miljoonaa Mustangia, ja autosta

on julkistettu seitsemän sukupolvea.

Ikoninen urheiluauto on

esiintynyt tuhansissa elokuvissa,

televisiosarjoissa, musiikkivideoilla,

videopeleissä ja siitä on tullut

maailman eniten tykätty automalli

Facebookissa.

31


Ensimmäinen automaattisesti ajava

kuorma-auto moottoritiellä

• MAN Truck & Bus on ensimmäinen hyötyajoneuvovalmistaja,

joka saa tason 4 moottoritien koeajoluvan.

• Autobahn GmbH myöntää luvan autonomisen MAN-koeauton

koeajoihin moottoritiellä A9.

• MANin ja TRATON GROUPin noin 500 insinööriä vie automaattista

ajamista eteenpäin, ja yli 133 patenttia on jo rekisteröity.

• Kuljettajaton ajaminen voi ehkäistä väsymysonnettomuuksia,

optimoida kuljetusprosesseja ja torjua Saksan nykyistä

noin 100 000 kuorma-autonkuljettajan vajausta.

Otamme jälleen suuren askeleen

kohti automaattisia hyötyajoneuvoja,

jotka ovat toinen merkittävä

tulevaisuuden ala hiilidioksidipäästöttömiin

ajoneuvoihin siirtymisen

ohella." Alexander Vlaskamp,

MAN Truck & Busin toimitusjohtaja.

Pulaa jopa 100 000

kuorma-autonkuljettajasta

MANista on tullut ensimmäinen

hyötyajoneuvovalmistaja, joka on

32

lähettänyt automaattisesti ajavan

kuorma-auton Saksan moottoritielle.

Noin kymmenen kilometriä

A9-tietä Allershausenin ja Fürholzenin

liittymien välillä ajaneen

koeajorekan kyydissä olivat liittovaltion

liikenneministeri Volker

Wissing ja MANin toimitusjohtaja

Alexander Vlaskamp.

MAN on jo jonkin aikaa edistänyt

intensiivisesti automaattisesti ajavien

kuorma-autojen kehittämistä

logistiikkakeskuksissa ja moottoriteillä

tapahtuvassa solmupisteiden

välisessä liikenteessä, ja siitä

tuli hiljattain ensimmäinen hyötyajoneuvojen

valmistaja, joka sai

Saksan moottoriteillä tapahtuvaa

automaattista ajamista koskevan

lain mukaisen tason 4 testiluvan.

Rahtimäärät ja erityisesti logistiikkakeskusten

- kuten suurten verkkokaupan

varastojen - väliset kuljetukset

kasvavat tasaisesti. Automaattisesti

ajavien kuorma-autojen

käyttö soveltuu erityisen hyvin

niin sanottuihin hub-to-hub-kuljetuksiin.

Kuorma-autot ovat aina

tiellä, erittäin tehokkaita kulutuksen

suhteen ja turvallisia. Ajoaikataukoja

ei ole, joten ajoneuvot voidaan

integroida täydellisesti tiukasti

synkronoituihin logistiikkaprosesseihin.

Pitkällä aikavälillä

automaattisesti ajavien kuormaautojen

tehokas käyttö voi alentaa

kokonaiskäyttökustannuksia

10-15 prosenttia. Uusi teknologia

voi myös lievittää kuljettajapulaa.

Yksin Saksassa on jo nyt pulaa jopa

100 000 kuorma-autonkuljettajasta.

"Automaattisesti ajavan kuorma-


Ensimmäisen automaattisesti ajavan

kuorma-auton julkisen ajon jälkeen

moottoritiellä: (vasemmalta

oikealle) Saksan liittovaltion Autobahn

GmbH:n tekninen toimitusjohtaja

Dirk Brandenburger, Saksan liittovaltion

digitaalisista asioista ja liikenteestä

vastaava ministeri Volker

Wissing, MAN Truck & Busin johtokunnan

puheenjohtaja Alexander

Vlaskamp ja MAN Truck & Busin tutkimuksesta

ja kehityksestä vastaava

johtokunnan jäsen Frederik Zohm.

Ensimmäisen automaattisen koeajorekan

ajo moottoritiellä: MANkuorma-auto

ajoi noin kymmenen

kilometriä valtatiellä A9 Allershausenin

ja Fürholzenin liittymien välillä.

Mukana olivat liittovaltion liikenneministeri

Volker Wissing (oikealla)

ja MANin toimitusjohtaja Alexander

Vlaskamp.

MAN Truck & Busin toimitusjohtaja

Alexander Vlaskamp (oik.) selittää

MAN-kuorma-auton automaatiotekniikkaa

liittovaltion liikenneministeri

Volker Wissingille.

auton ensimmäinen tason 4 koeajo

saksalaisella moottoritiellä todistaa,

että Saksa on ottanut Euroopassa

johtavan aseman automaattista

ajamista koskevan lain

myötä." Tavoitteenamme on tulla

johtavaksi automaattisen ja ver-

33


MAN on jo jonkin aikaa edistänyt intensiivisesti automaattisesti ajavien kuorma-autojen kehittämistä logistiikkakeskuksissa

ja moottoriteillä tapahtuvassa solmupisteiden välisessä liikenteessä.

kottuneen ajamisen markkinaalueeksi.

Tämä päivä on virstanpylväs

logistiikan kannalta Saksassa. Yhä

kasvava kuljetusmäärä ja paheneva

kuljettajapula ovat haaste koko

yhteiskunnalle. Automaattisesti

ajavat kuorma-autot voivat auttaa

helpottamaan tilannetta. Lisäksi

tavarakuljetusten älykäs verkottuminen

tarjoaa mahdollisuuden

tehostaa maanteiltä rautateille

tapahtuvaa uudelleenlastausta

ja vahvistaa siten ilmastoystävällisiä

yhdistettyjä kuljetuksia", toteaa

digitaalisista asioista ja liikenteestä

vastaava liittovaltion ministeri

Volker Wissing.

34

Otamme jälleen suuren askeleen

kohti automaattisia hyötyajoneuvoja,

jotka ovat toinen merkittävä

tulevaisuuden ala hiilidioksidipäästöttömiin

ajoneuvoihin siirtymisen

ohella. Tänä vuonna teemme

aluksi testejä prototyypeillä

moottoriteillä. Lisää hub-to-hubhankkeita

seuraa vuodesta 2025

alkaen, mutta sitten tyypillisissä

asiakassovelluksissa. Otamme siis

seuraavan kehitysaskeleen kohti

automaattisesti ajavien kuorma-autojen

sarjatuotantoa vuosikymmenen

loppupuolella. Automaattista

ajamista koskeva laki

antaa teollisuudellemme tarvittavan

suunnitteluvarmuuden. Jotta

voimme toteuttaa automaattisen

ajamisen, meidän on kuitenkin

tehtävä tiivistä yhteistyötä myös

Autobahn GmbH:n kaltaisten infrastruktuurin

ylläpitäjien kanssa.

Vain yhdessä voimme ottaa automaattisen

ajamisen käyttöön", sanoo

Alexander Vlaskamp, MAN

Truck & Bus SE:n johtokunnan puheenjohtaja.

"Autobahn GmbH des Bundesilla

on keskeinen rooli Saksan moottoriteiden

automaattisessa ajamisessa",

selittää Autobahn GmbH

des Bundesin tekninen toimitusjohtaja

Dirk Brandenburger.

"Emme ainoastaan hyväksy automaattista

ajamista tietyillä moottoritieosuuksilla,

vaan edistämme

myös aktiivisesti moottoritieinfrastruktuurin

ja ajoneuvojen välistä

verkottumista ja viestintää niin

sanottujen yhteistoiminnallisten

älykkäiden liikennejärjestelmien

avulla. Tämä on ratkaisevan tärkeää

automaattisten ajoneuvojen hyväksymisen

ja siten myös niiden

turvallisuuden kannalta maantiellä."

Ensimmäisen automaattisesti ajavan

kuorma-auton koeajoa varten

Autobahn GmbH tutki MANin konseptia

osana koelupahakemusta,

ennen kuin liittovaltion moottoriajoneuvoliikenneviranomainen

myönsi MANille virallisesti hyväksynnän

huhtikuun alussa. Tulevaisuudessa

Autobahn GmbH vastaa

myös moottoriteiden toiminta-alueiden

hyväksymisestä automaattisten

ajoneuvojen sarjahyväksyntää

varten. Ajoneuvon käyttäjä

määrittää reitit, joilla sen automaattisella

ajotoiminnolla varustettujen

ajoneuvojen on määrä

ajaa, ja Autobahn GmbH tarkistaa

sitten, soveltuvatko nämä reitit

näiden automaattisella ajotoiminnolla

varustettujen ajoneuvojen

käyttöön.


MAN Truck & Bus on ensimmäinen hyötyajoneuvovalmistaja, joka on saanut tason 4 moottoritien koeajoluvan.

Etelä-Saksan moottoritieosuudet, joille MAN on saanut Autobahn GmbH:lta luvan tason 4 koeajoihin automaattisesti

ajavalla kuorma-autolla.

35


Nelipyörässä uusien autojen myynti

rajusti valtakunnallista tasoa

korkeammalla – ensimmäisen

kvartaalin myynti +41 %

edellisvuoteen verrattun

Nelipyörä Oy:llä on takanaan onnistunut alkuvuosi ja vuoden ensimmäinen kvartaali.

Sekä uusien autojen että vaihtoautojen myynti on haastavassakin taloustilanteessa

sujunut odotuksia paremmin. Kevättä kohti mennessä useimmiten autokauppa

kiihtyy ja se näkyy.

36

– Vaihtoautojen myynti kasvoi alkuvuoden

aikana ollen +11 % viime

vuoteen verrattuna, mikä on

erittäin hieno tulos, kun koko Suomen

vaihtoautomarkkina on tällä

hetkellä +6,9 %. Olemme siis voineet

palvella asiakkaitamme erittäin

hyvin sekä tarjoamaan heille

autojen lisäksi oikeat palvelut, Nelipyörän

myyntijohtaja Thomas

Ljunggren kertoo.

Myös uusien autojen osalta kehi-


tyssuunta on oikea – viime vuoteen

verrattuna uusia autoja on

tilattu jopa +41,0 %, muun valtakunnan

uusien autojen tilaussopimuskannan

ollessa +14,5 %.

– Asiakkaat ovat löytäneet Nelipyörän

tarjoamasta sopivia autoja kevättä

kohti mentäessä, ja myyntimme

on selkeästi vilkastunut edellisvuodesta.

Uusien autojen myynti vilkastuu

useimmiten kevätauringon

kanssa kilpaa, Ljunggren kertoo.

Eniten hankitaan

hybridejä ja sähköautoja

– uutena ja käytettynä

Ladattavien hybridiautojen myynti

on tuplaantunut Nelipyörässä

vuoden takaiseen verrattuna. Kysyntään

ovat vaikuttaneet niin hintojen

alennukset, ympäristötietoisuuden

lisääntyminen sekä design.

– Meiltä kysytään tällä hetkellä

erittäin paljon hybridejä ja täyssähköisiä

autoja, joilla on ulkonäköä,

kokoa ja suorituskykyä – niin

toiminnoiltaan kuin toimintamatkaltaan,

Ljunggren taustoittaa.

Nelipyörässä nähdään, että tämän

hetken vaihtoautomarkkinalla jokainen

autoliike on samojen autojen

perässä, jolloin kuluttajahinnat

nousevat. Samalla uusien autojen

hinnat ovat laskeneet.

– Kun tähän yhtälöön lisätään

ajankohtaiset, reippaat kampanjat,

niin jossain vaiheessa näemme,

että uuden auton ostaminen

tulee kannattavammaksi kuluttajalle.

Tässä voi verrata rahoituskuluja

ja huoltokustannuksia keskenään,

niin pian kuluttaja huomaa,

että uusi auto onkin kannattavampi.

Tämä näkyy meillä kysynnässä

ja myynnissä, Ljunggren kertoo.

Autoala edelleen

kovassa murroksessa

– vanhoilla opeilla ei enää

pärjää

Autoala muuttuu tällä hetkellä radikaalisti

ja nopeasti. Markkinoille

tulee uusia automerkkejä varsinkin

Aasiasta, ja ihmiset haluavat

ajokokemukseltaan sekä futuristisuutta

että huoltovapautta, turvallisuutta

ja pitkää toimintamatkaa –

auton käyttövoimasta riippumatta.

Myös automyynnissä puhaltavat

raikkaat tuulet, ja tätä muutosta

johtavat autoalalle enenevissä

määrin rohkeasti astuneet autoalan

nousevat naiset.

– Myyjillä on käytössään samanaikaisesti

useita eri kanavia, ja kiinnostus

asiakkaasta ja hänen tarpeistaan

korostuu entistä enemmän,

Ljunggren taustoittaa.

Kyydissä on pysyttävä ja halu kehittää

tulee olla kova, muuten kilpailussa

ei pärjää. Tämä on todettu

myös Nelipyörässä.

– Olemme kehittäneet toimintaamme

niin, että meiltä asiakas

saa autoiluun oikeastaan kaiken

muun paitsi polttoaineen. Me

myös myymme meille tulleet vaihtoautot,

eikä meidän huollossamme

katsota merkkiin, vaan kaikki

huolletaan. Olemme myös avaamassa

uutta rengashotellia Lahden

alueelle, jolla sekin ruutu täytetään,

Ljunggren paljastaa.

4

Jämsä 29.-31.8.

www.finnmetko.fi

37


Ainutlaatuinen koulutus Suomessa:

Yrittäjyyspainotteiset

logistiikka-alan

opinnot valmistavat

liikenneyrittäjiä

Savon ammattiopiston logistiikka-ala aloittaa

yrittäjyyspainoteiset perustutkinto-opinnot

syksyllä 2024. Avaus on ainutlaatuinen

Suomessa.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme

mahdollisuuden opiskella yhtä

aikaa sekä ammatillinen perustutkinto

että liikenneyrittäjän pätevyys.

Tällaista ei muualla Suomessa

ole, sanoo koulutuspäällikkö

Harri Hakkola.

Pilotointivaiheessa syyslukukaudella

2024 ryhmä muodostetaan

logistiikka-alalle yhteishaun kautta

tulevista opiskelijoista haastattelujen

perusteella. Ryhmään otetaan

yrittäjyydestä ja innovaatiotoiminnasta

kiinnostuneita opiskelijoita.

Suunnitelmissa on, että

keväällä 2025 linjalle voi hakea

jatkuvassa haussa, ja ryhmää täydennetään

yhteishaun kautta tulevilla,

yrittäjyydestä motivoituneilla

opiskelijoilla.

Monella opiskelijalla yrittäjyys

siintää mielessä tai heillä on kotipiirissä

perheyritys, jota heillä

on aikomus jatkaa. Yrittäjämäinen

ajattelutapa on eduksi, vaikka

elantonsa hankkii työntekijänä,

kertoo opettaja ja yrittäjyysvastaava

Risto Räsänen.

38

Kustannustehokkuudella ja sen

omaksumisella osana kannattavaa

yritystoimintaa on iso rooli opetuksessa.

Opettaja Jussi-Pekka Räsäsen

mukaan ymmärrys hinnoista

ja niiden kerrannaisvaikutuksista

on tärkeää kenelle tahansa.

Työntekijät ja yrittäjät tekevät

työpäivän aikana paljon itsenäisiä

päätöksiä. Harvoin kuitenkaan

pysähdytään miettimään, mitä esimerkiksi

rikkoutunut ovi tai eri

reittivalinnat maksavat.

Kustannustietoisuuden ja yrittäjämäisen

asenteen lisäksi opinnoissa

painotetaan sosiaalisia taitoja,

kestävää kehitystä ja valmiutta

vihreään siirtymään.

Oma yritys ja

liikenneyrittäjän

tutkinto osana opetusta

Savon ammattiopistossa yrittäjyysopinnot

ovat osana logistiikka-alan

perustutkinnon valinnaisia

opintoja, joten lisätöitä painotettu

linja ei opiskelijoille tuo.

Opinnoissa käytössä on tiimioppimisen

malli, joka perustuu aktiiviseen

vuorovaikutukseen ja yhdessä

oppimiseen. Opiskelijat muodostavat

eri teemojen ja tehtävien

ympärille ryhmiä, joiden kokoonpanoja

vaihdellaan eri projekteissa.

Tiimioppiminen vahvistaa itseohjautuvuutta,

vastuunottamista

ja ryhmässä toimimista.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat


perehtyvät yrittäjyyden perusteisiin

ja innovaatiotoimintaan. Opettaja

Risto Räsäsen mukaan vapaalla

innovoinnilla ilman rajoitteita

on merkitystä.

Ajatusten lennossa syntyy isoja

ideoita, joita jalostamalla saattaa

löytyä hienoja business-ideoita.

Toisena vuonna opiskelijat nousevat

kuljettajan paikalle, sillä he perustavat

oman NYT-harjoitusyrityksen.

Monet opiskelijoistamme perustavat

apupalveluja tarjoavan yrityksen.

Yrityksen nimissä tehdään

muun muassa muuttokeikkoja, lumitöitä,

renkaiden vaihtoa ja kuljettajapalveluja,

kertoo opettaja

Jussi-Pekka Räsänen.

Kolmantena vuonna opiskelijat

suorittavat liikenneyrittäjätutkinnon,

joka on pakollinen kuljetusalan

elinkeinonharjoittamista varten,

ja sen myöntää liikenne- ja

viestintävirasto Traficom. Liikenneyrittäjätutkinnossa

perehdytään

tavara- ja henkilöliikenteeseen.

Räsästen mukaan tämä pätevyyden

suorittaminen opintojen

jälkeen voi jäädä monelta roikkumaan.

Logistiikan yrittäjyyspainotteisella

linjalla liikenneyrittäjätutkinto

suoritetaan osana opintoja. Tämä

palvelee tulevaisuuden ammattilaisia,

sillä valmistuttuaan Savon

ammattiopistosta he ovat heti valmiita

liikenneyrittäjiksi.

39


LISÄÄ TUOTTAVUUTTA KESTÄVÄLLÄ

KERAAMISELLA MOOTTORIN

SUOJAKÄSITTELYLLÄ

”RVS Technology on ainut öljyn sekaan laitettava teknologia, joka pystyy suojaamisen lisäksi myös kunnostamaan

kulunutta metallipintaa. Uusi pintarakenne syntyy autoreaktiivisesti ilman, että kunnostettavaa laitetta tarvitsee

purkaa”, Oy RVS Technology Ltd:n toimitusjohtaja Raimo Grönroos kertoo.

Kotimaisen Oy RVS Technology Ltd:n kehittämä ja patentoima

moottorien RVS Technology -suojakäsittely pienentää

tutkitusti ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Kalusto kestää pidempään ja sen huoltotarve sekä seisokit

vähenevät. RVS-teknologia tuo ammattiliikenteeseen

luotettavuutta ja tehokkuutta, ja on samalla ympäristön

kannalta kestävä valinta.

RVS Technology -käsittely perustuu

erittäin liukuvaan ja kestävään

tribokeraamiseen pintaan, joka

muodostuu koneen osien kulu-

miselle alttiille kitkapinnoille. Keraaminen

pintarakenne suojaa ja

kunnostaa metallisia kitkapintoja,

mikä pidentää niiden elinkaarta.

Polttoaineen kulutus

ja päästöt laskevat

Kestävän pinnan ansiosta moottorin

mekaaninen vastus ja kuluminen

vähenevät. Samalla polttoaineen

kulutus laskee ja päästöt vähenevät.

Polttoaineen kulutus laskee

henkilöautoilla tutkitusti noin

viisi prosenttia ja raskaalla kalustolla

on todettu jopa 10–12 prosentin

säästöjä.

”Hiilidioksidipäästöt pienenevät

vähintään yhtä paljon kuin fossiilisen

polttoaineen kulutus. Lisäksi

RVS ”tiivistää” moottoria siten, et-

40


tä puristussuhde palautuu ja ohivuodot

pienenevät. Näiden kautta

tulevat päästösäästöt ovat yleensä

vielä suuremmat kuin polttoaineen

kulutuksen säästöt”, Oy RVS

Technology Ltd:n toimitusjohtaja

Raimo Grönroos toteaa.

”RASKAASSA KALUSTOSSA

ON TODETTU JOPA

10-12 PROSENTIN

SÄÄSTÖJÄ POLTTOAINEEN

KULUTUKSESSA.

Huoltotarve ja

seisokit vähenevät

Henkilöautojen, työkoneiden sekä

kuorma-autojen moottorit, vaihteistot

ja muut mekanismit on

helppo kunnostaa räätälöityjen

RVS-Technology -ammattituotteiden

avulla.

RVS on ainoa teknologia, jolla on

kyky kunnostaa kitkapintoja - jopa

niiden alkuperäiseen muotoon.

Uusi pintarakenne syntyy autoreaktiivisesti

ilman, että kunnostettavaa

laitetta tarvitsee purkaa.

Näin kitkapintojen kunnostus ei

aiheuta seisokkia ja tuotannonmenetystä.

Käsittely tehdään auton

öljyntäytön kautta, jolloin suojakäsittely

leviää tehokkaasti moottorin

jokaisen kitkapintaparin väliin.

Käsittelyn vaikutukset kestävät

jopa 100 000 ajokilometriä.

”Sekä värinärasitus että lämpörasitus

vähenevät, ja kahden komponentin

pintojen kohtaaminen

tapahtuu ylipäätään paljon aiempaa

pienemmin rasituksin, jolloin

komponentin käyttöikä kasvaa tutkitusti

jopa 50 prosenttia ja moottorin

teho sekä vääntö paranevat

3–4 prosenttia”, Grönroos kertoo.

Grönroos toteaa, että RVS-teknologiaa

tullaan tarjoamaan myös julkisuuteen

nousseen Helsingin uuden

Raide-Jokerin kiskojen kirskumisongelman

hillitsemiseen.

”Kiskojen kirskuminen radan mutkissa

hiljenee merkittävästi, jos kiskojen

ja raitiovaunun pyörien laippojen

väliin saadaan syntymään

tribokeraamia”, Grönroos toteaa.

Testattu ja tehokkaaksi

todistettu

”Meillä on 20 vuoden kokemus

RVS-teknologiasta. Kolmas patentoitu

tuotesukupolvi on käytössä ja

neljännen sukupolven patenttikin

on hyväksytty. Stabiili lopputulos

on parantunut koko ajan. Vuosien

aikana RVS-teknologiaa ovat testanneet

niin arvostetut tutkimuslaitokset

kuin monilla eri aloilla

toimivat loppukäyttäjätkin. Muun

muassa kolme tunnettua saksalaista

testilaitosta on testannut

RVS:n ja todennut sen toimivaksi

ja tehokkaaksi”, Grönroos toteaa.

www.rvs.fi

Hangon 150-juhlavuoden kansanjuhla

Hangonpäivien yhteydessä järjestetään kahden päivän maksuton kansanjuhla Casinon puistossa

30.-31. elokuuta. Juhla täyttää kaupungin musiikilla, tanssilla, ruoalla ja yhteishengellä.

Juhlat alkavat perjantaina nuorisokonsertilla, jonka pääesiintyjänä on Robin Packalen. Lauantain

ohjelma on suunnattu lapsiperheille ja aikuisille. Päivään sisältyy monipuolista ohjelmaa

sekä markkinat, jotka ovat käynnissä koko päivän ajan. Lauantaina vietetään myös muinaistulien

yötä, jota perinteen mukaan seurataan Plagenin rannalla.

41


Nuoret hirvieläimet

poukkoilevat

liikenteessä

Nuoret hirvieläimet etsivät

keväällä omia elinalueitaan.

Kokemattomat eläimet eksyvät

toisinaan taajamiin

ja runsas liikenteisille teille.

Ne voivat aiheuttaa arvaamattomalla

käyttäytymisellään

liikenneonnettomuuksia

ja vaaratilanteita.

Kevään loppupuolella ja alkukesästä

hirvieläimiä voi tavata

epätavallisissa paikoissa. Eläimet

saattavat käyttäytyä uteliaasti,

liikkua asutuksen lähellä ja olla

hölmistyneitä.

– Usein poikkeuksellisesti käyttäytyvä

eläin on nuori yksilö, jonka

emo on vieroittanut, riistasuunnittelija

Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta

kertoo.

Vasojen itsenäisen elämän opettelu

saattaa johtaa yllättäviin kohtaamisiin

taajamissa.

– Taajamaan eksyminen on yllätys

eläimelle itselleenkin ja epämiellyttävä

tilanne muuttuu helposti

vauhkoksi pakenemiseksi, Laaja

sanoo.

Taajamaan eksynyt hirvieläin pyritään

ohjaamaan turvallisemmille

alueille poliisin ja SRVA-toimijoiden

yhteistyöllä. Etenkin hirvi isona

eläimenä voi aiheuttaa rakennetussa

ympäristössä liikkuessaan

vaaratilanteita.

SOITA AINA 112

HIRVIELÄINKOLARISTA

Tapahtuneesta hirvieläinonnettomuudesta

pitää aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Helpoiten se onnistuu

puhelimeen ladattavalla 112

Suomi -mobiilisovelluksella.

Soitto hätäkeskukseen käynnistää

tapahtumaketjun, jonka päätteeksi

poliisin virka-apuna toimiva

riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu

(SRVA) käy noutamassa

kuolleen eläimen tai käyn-

42


nistää loukkaantuneen eläimen

jäljestyksen.

Tarkka tieto onnettomuuspaikasta

on eläimen kohtalon selvittämisen

kannalta tärkeää. Kolaripaikan voi

merkitä riista.fi [2] -sivuilta ladattavalla

riistaonnettomuusmerkillä

tai millä tahansa muulla autosta

löytyvällä.

– Autosta löytyvä muovipussi tai

muun vastaavan esineen kiinnittäminen

tienlaitaan näkyvälle paikalle

eläimen poistumissuunnan

puolelle riittää, riistasuunnittelija

Laaja kertoo.

Toisinaan kolarista pienen hirvieläimen

kanssa ei ilmoiteta. Syynä

voi olla ajoneuvolle aiheutuneet

vähäiset vahingot. Ehjä auto ei aina

tarkoita eläimen selviytymistä

vähillä vaurioilla. Ilman ilmoitusta

eläintä ei osata etsiä ja pahimmillaan

sen kohtalona on hidas kuolema.

SRVA-toimijat pyrkivät tarkastamaan

onnettomuuksissa osallisena

olleen eläimen kunnon. Käytännössä

he jäljestävät hirvieläintä

koirien avulla ja yrittävät saada

havaintoja eläimen liikkeistä

ja loukkaantumisasteesta. Pahoin

loukkaantuneet eläimet joudutaan

lopettamaan eläinsuojelullisista

syistä.

– Joskus eläin selviää säikähdyksellä

tai pienillä vammoilla isostakin

törmäyksestä ja jäljestys saa

onnellisen lopun, joskus taas pieninkin

kopsahdus on sinetöinyt

eläimen kohtalon, Laaja kertoo.

Hirvieläinkolarin sattuessa:

* Huolehdi loukkaantuneista

* Estä lisäonnettomuudet ja

varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla

* Soita 112

* Merkitse onnettomuuspaikka

riista.fi

43


Haussa vuoden 2024

nosturimestari

Hiabin World Crane Championship

(WCC) eli nosturin

käytön maailmanmestaruuskilpailut

2024 käynnistyivät

Suomen ensimmäisellä

osakilpailulla Tampereella

Mansen Mörinöillä Volvo

Trucks on mukana yhteistyökumppanina

Suomen WCCosakilpailuissa.

Suomen nosturimestaria etsitään

tänä vuonna yhdeksällä eri paikkakunnalla

järjestettävässä osakilpailussa.

Osakilpailujen voittajat

pääsevät mukaan FinnMetkossa

pidettävään finaaliin, jossa ratkotaan

Suomen nosturimestari.

”Tänä vuonna olemme lisänneet

osakilpailujen määrää, jotta mahdollisimman

moni pääsee osallistumaan

kilpailuun. Tavoitteenamme

on rikkoa viime kerralla saavutettu

osallistujaennätys. Osakilpailujen

alustana tulee olemaan Volvo

FM 6x2, johon asennetaan Multilift

Ultima 21SL koukkulaite ja kisanosturina

toimii Hiab X-Hipro 232

E6”, Hiabin myyntipäällikkö Kimmo

Kaunisto kertoo.

”Olemme iloisia saadessamme olla

yhteistyökumppanina Hiabin

WCC-kilpailussa. Tiivis yhteistyö

päällirakentajien kanssa on avainasemassa,

kun tarjoamme luotettavia

ja laadukkaita kuljetusratkaisuja

asiakkaillemme. Odotamme

innolla Suomen osakilpailuja

ja jännittäviä kilpailusuorituksia”,

Volvo Finlandin myyntijohtaja Veli

Pusa sanoo.

Kilpailupaikat

14.5. Raisio Hiab Suomi

15.5. Helsinki Hiab Vuosaari

16.5. Joutseno Toplift

4.6. Kuopio Volvo Truck Center

5.6. Oulu Wetteri Power

6.6. Kokkola Tyllis

6.7. Hämeenlinna Tawastia Truck Weekend

29.-30.8. Jämsä FinnMetko

31.8. Jämsä Finaali FinnMetko

Kilpailukalusto

Kuormausnosturi HIAB X-HiPro 232 E6

6 hydraulista jatketta

Tukijalat radio-ohjatut

Lisähydrauliikka kahdelle toiminnolle

SAF puoliautomaattinen nosturin pysäköinti ja avaus nipusta

Nosturin radio-ohjaimella koukkulaitteen perustoimintojen ohjaus

Käännön ja noston vaimennus

Uusi Combidrive 4 radio-ohjain

Koukkulaite MULTILIFT Ultima 21SL Flex

Laitepituus 5200 mm

Liukupuomi

Pääsylinterien painerajoitus

Vaakasiirron kevennys ilman rullia

Performance-paketti, jossa mm. pikaliikkeet ja pikalasku

Vaakasiirron kevennys

Asennus

LS-hydrauliikka

Perälautahydrauliikka

6 kpl työvaloja, tasomajakat eteen ja taakse

Valaistut työkalulaatikot

Harja-, lapio- ja kankiteline työkaluilla

Vetokita

Kiertueauto Volvo FM 6x2

Moottori 13 L, 460 hv (345 kW, 2300 Nm)

Alustaratkaisu: täysilmajousinen, VDS-ohjaus, ohjattu teliakseli

Vaihteisto: I-Shift

Ohjaamomalli: päiväohjaamo

hiab.com

44


45


Puuntyöstön asiantuntija

Plektra Trading uskoo

henkilökohtaiseen palveluun

Tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa viettävä Helsingin

Taka-Töölössä liikettään pitävä Plektra Trading tarjoaa

korkealaatuisia materiaaleja, työkaluja ja asiantuntevaa

apua puutöihin. Yrityksessä nähdään, että

käsillä tekemisen merkitys korostuu nykyajassa.

Plektra Tradingin omistaja Aleksi

Kiianlinna näkee itsensä viestikapulan

viejäksi. Hän on puuntyöstön

erikoisliikkeen kolmas yrittäjä

ja hänen tavoitteenaan on pitää yllä

sen korkeaa laatua ja hyvää mainetta,

sekä samalla kuunnella tarkalla

korvalla nykyasiakkaiden toiveita.

– Uskon, että olemme edelleen olemassa

sen takia, että meiltä saa henkilökohtaista

palvelua ja apua. Kaivamme

asiakkaillemme vastaukset

hankalampiinkin kysymyksiin.

Kiianlinnan mukaan osa asiakkaista

ei halua etsiä vastauksia kysymyksiin

verkosta, vaan keskustelee

mieluummin asiantuntijan

kanssa kasvokkain.

– Lisäksi myös me opimme asiakkailtamme

jatkuvasti ja voimme

siirtää tätä ymmärrystä eteenpäin.

Osa toimintatapaa on liikkeen sijainti.

Monelle asiakkaalle mahdollisuus

hankkia tarvitsemansa läheltä

Helsingin keskustaa on arvo

sinänsä. Pienen liikkeen aukioloajat

ja toimintatavat eivät myöskään

sopisi kauppakeskuksiin.

– Moni ei halua lähteä autolla kehäteiden

varteen, mutta toki sijainnissa

on myös haasteensa. Itse

kuitenkin näen, että on tärkeää

miettiä miten säilyttää palvelut ihmisiä

lähellä.

Korkeasta laadusta

ei voi tinkiä

Tärkeä tekijä menestyksessä on

korkeaan laatuun panostaminen.

Toimintavuosien aikana yritykselle

on karttunut paljon kokemusta

esimerkiksi työkalujen laadusta ja

myös uusien tuotteiden osalta ollaan

aina tarkkana.

– Emme voi tuottaa asiakkaille

pettymystä, joten kuuntelemme

tarkkaan asiakkaita, käymme tapaamassa

valmistajia ja toteamassa

laadun paikan päällä, seuraamme

keskustelua ja testaamme uusia

tuotteita ensin pieninä erinä,

Kiianlinna toteaa.

– Emme voi tuottaa asiakkaille

pettymystä, joten kuuntelemme

tarkkaan asiakkaita, käymme tapaamassa

valmistajia ja toteamassa

laadun paikan päällä, seuraamme

keskustelua ja testaamme uusia

tuotteita ensin pieninä erinä.

Hänen mukaansa käsillä tekemisessä

hyvillä työkaluilla on tärkeä

rooli.

– Hienolla työkalulla on paitsi kivempaa

tehdä, mutta jo pelkästään

sen käteen ottamisesta voi saada

inspiraation.

Myös materiaalien osalta liikkeen

toimintatapa on erityinen, esimerkiksi

eksoottista puutavaraa saa

pienissä erissä ja valiten puutavarasta

juuri oikeanlaisen kohdan.

Käsillä tehdessä voi

luoda tarinoita

Kiianlinna on nähnyt, että käsillä

tekemisen viehätys ei ole kadonnut,

vaan tietotyön lisääntyessä

kiinnostus siihen pikemminkin

kasvaa. Liikkeessä käy esimerkiksi

puuveneiden ja huonekalujen kunnostajia

ja soitinten valmistajia.

– Puun käsitteleminen on palkitsevaa

vastapainoa muulle työlle.

Puussa, sen tunnussa ja tuoksussa

on jotain erityistä. Samalla itse

tekemällä esineille tulee tarina,

on kyseessä sitten lapselle tehtävä

pinnasänky tai itse kunnostettu

arvosohva.

Moni asiakkaista arvostaa myös sitä,

että itse Plektra Tradingilla on

tarina ja historiaa. Kiianlinna uskoo,

että tätä on mahdollista jatkaa

myös tulevaisuuteen.

– Tässä työssä on hyvää se, että

pääsemme lähelle asiakkaita ja

tiedämme mitä he haluavat. Toivon,

että tällä yrityksellä on jatkuvuutta

vielä itsenikin jälkeen, hän

summaa.

46


47


GLi Yhtiöt on Sisä-Suomen

Vuoden kuljetusyritys 2024

GLi Yhtiöt valittiin lauantaina

6.4., Valkeakoskella Sisä-Suomen

Kuljetusyrittäjät

ry:n Vuoden 2024 Kuljetusyritykseksi.

Valinnan perusteina

vahvat panostukset

päästöjen vähennykseen ja

henkilökunnan hyvinvointiin.

- Vuonna 2024 etsimme kuljetusyritystä

tai -yrittäjää, joka on tunnistanut

toiminnassaan potentiaalisen

vahvuuden ja kehittänyt siitä

positiivisen erottautumistekijän

markkinoilla. Vahvuus voi liittyä

mihin tahansa toimijuuteen kuljetusyrittämisessä.

Valinnan yleisinä

perusteina olivat ammattiliikenteessä

toteutettu esimerkillinen

kehitystyö, yritystoiminta ja ansioitunut

toiminta ammattiliikennealan

yrittäjien ja yritysten arvostuksen

lisäämiseksi tai ulkoisen

48

kuvan parantamiseksi, avaa valinnan

kriteereitä Pia Vuori, Sisä-

Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja.

Merkittäviä toimia

päästöjen saralla

- GLi Express Oy on lähtenyt rohkeasti

kehittämään yrityksen kuvaa

työnantajana. Yritys on Great

Place to Work -sertifioitu työpaikka

sekä laatu ISO 9001 sekä ympäristö

ISO 14001 sertifioitu. He ovat

lähteneet Vihreään siirtymään

rohkeasti ja ovat ottaneet päästöjen

vähennyksen osaksi omaa liiketoimintaa

(GLI Green Via) ja

ovat myös osa Tampereen seudun

ilmasto kumppanuutta, perustelee

Vuori valintaa.

Palkintoa oli vastaanottamassa

GLi:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Kristian Lella, joka

esitti kiitokset kunnianosoituksesta

ja luottamuksesta.

- GLi Yhtiöt perustettiin vuosia sitten,

mutta sen tarina alkoi paljon

aiemmin, ideana ja arvoina, jotka

ovat syvällä yrityksemme DNA:ssa.

Vihreät arvot ja ympäristövastuun

kantaminen ovat olleet meille aina

ensiarvoisen tärkeitä. Olemme

tehneet merkittäviä toimia päästöjen

raportoinnin ja minimoinnin

saralla, sillä uskomme vahvasti siihen,

että jokainen askel kohti kestävämpää

tulevaisuutta on askel

oikeaan suuntaan, Lella kertoi.

- Yrityksemme menestys ei olisi

mahdollista ilman sitoutunutta ja

ammattitaitoista henkilökuntaamme.

Haluan kiittää jokaisen työntekijämme

panoksesta ja omistautumisesta.

He ovat yrityksemme tärkein

ja oikeastaan ainoa voimavara,

korosti Lella puheessaan.


49


Moottorikelkat nyt käytössä

365 päivää vuodessa

Latausratkaisujen asiantuntija InterControl Oy ja sähkömoottorikelkkojen

valmistaja Aurora Powertrains Oy esittelivät

ensimmäisen kaksisuuntaisen latauksen moottorikelkkoihin.

- Sähköiset moottorikelkat yleistyvät

nyt kiihtyvällä vauhdilla. eSled

Aurora ei tuota ajettaessa CO2-

tai mitään muitakaan päästöjä, se

on hajuton ja hiljainen eikä häiritse

muita ulkoilijoita. Vakaa ja ketterä

ajettavuus kerää myös kiitosta,

hymy on jokaisen koeajajan kasvoilla,

kertoo Matti Autioniemi, Aurora

Powertrains Oy:n toimitusjohtaja.

Sähkömoottorikelkan taloudellisuus

on omaa luokkaansa. Reittiajossa

eSled kuluttaa sähköä vain

21 kWh 100 km matkalla (jopa alle

2€). Lisäksi huoltokulut ovat minimaalliset.

- Haluamme sähköisen moottorikelkkamme

olevan alansa ehdoton

edelläkävijä. Yhdessä InterControlin

Latinki 11 DC-laturin kanssa

eSled Aurora tarjoaa ajoneuvosta

verkkoon (V2G) –teknologian, ensimmäisenä

maailmassa, Autioniemi

kertoo.

”Oikeasti toimiva V2G-järjestelmä

muuntaa eSledin energiavarastoksi

ja voit hallita akustoon ladattua sähköä

optimaalisesti. Esimerkiksi halpa

pörssisähkö tai auringon energia

hoitavat ”tankkauksen” ja käytät sitten

sähköä varastosta tarpeen mukaan,

vuoden jokaisena päivänä!’’

jatkaa Autioniemi innostuen.

Yhteensopivuus tärkeää

Valtavien CO2-päästövähennysten ja

säästöjen lisäksi V2G tarjoaa moottorikelkkojen

operaattoreille uusia

sivutuotteita. - Esimerkiksi hiihtokeskukset,

elämysmatkayrittäjät ja

julkishallinnon toimijat voivat kytkeä

eSled-laivueensa osaksi sähköverkon

varavirtajärjestelmää. Silloin

kelkat eivät lumettomana aikana

vain kerää pölyä, vaan ne tuottavat

euroja, korostaa Matti Autioniemi.

”Yhteistyö Aurora Powertrainsin

kanssa on avannut uusia mahdollisuuksia

hyödyntää V2G -latausratkaisuamme.

Ennakkoluuloton

ja päättäväinen eteneminen uusien

standardien mukaisesti on mahdollistanut

toimivan 15118-20 kaksisuuntaisen

latausprosessin, jossa

eSledin ja valmistamamme Latinki

11 keskeiset latauskomponentit tulevat

eri valmistajilta. Siksi painotamme

erityisesti yhteensopivuuden

tärkeyttä, jotta kaikki pääsevät

rakentamaan ratkaisuja tähän uuteen

V2G ympäristöön.”

”Erityisesti haluamme kiittää strategista

partneriamme, Ambibox

GmbH, näiden ratkaisujen mahdollistamisesta

ja eteenpäin viemisestä.

”InterControl Oy:n toimitusjohtaja

Ilkka Ilola toteaa ja haluaa painottaa,

että tärkeää on saada seuraavaksi

nimenomaan autonvalmistajat

puhaltamaan yhteen hiileen,

jotta seuraava askel kehityksessä

olisi kaikille yhteinen.

50


51


Tässä on huutokaupat.comin

kevään erikoisimmat menopelit

Kevät on saanut verkkohuutokauppa

Huutokaupat.comin valikoiman

kukoistamaan mitä erikoisemmista

menopeleistä. Hupiajeluun

sopivat menopelit ovat ottaneet

paikkansa Huutokaupat.comin

katsotuimpien kohteiden joukosta.

Huutokaupat.comin tilastoista

voi päätellä persoonallisten menopelien

kiinnostavan suomalaisia.

Katsotuimpien kohteiden kärki

on kevään tulleen täyttynyt kolmipyöräisistä,

osin tuunatuistakin

koppimopoista. Kärkeen mahtuu

muun muassa Disneyn Autot-elokuvan

henkeen tuunattu vaaleansininen

kiituri, lavalla varustettu

kolmipyöräinen sekä punainen

ammattitaidolla entisöity Messerschmit-koppimopo.

Koppimopo on tuunattu Autot-elokuvan

henkeen. Tästä

koppimoposta on hupia

ja hyötyä.

52

Lavallinen mopo voi olla hyödyllinen

työkaveri vaikka mökin pihassa puuhatessa.


Autot-elokuvan Guidon henkinen

mopedi riemastuttaa varmasti

kanssakulkijoita missä vaan kulkeekin.

Lavallinen mopo taas voi

olla hyödyllinen työkaveri vaikka

mökin pihassa tavaroita siirrellessä.

Vuoden 1963 Messerschmit

KR200 tuo mukanaan menneen

ajan koppimopojen energiaa. Me

Huutokaupat.comissa uskomme,

että hupailusta on myös hyötyä –

niin kauppareissuilla kuin muuten

vaan.

Kärkeen on tupsahtanut myös kaikenlaisia

vesille tarkoitettuja menopelejä.

Valikoimasta pisti silmään

kirkkovene, joka on jo matkannut

seuraavalle soutajaporukalle.Tähän

kirkkoveneeseen mahtuu

isompikin porukka soutamaan

samaan tahtiin.

Jäämme jännityksellä seuraamaan,

minkälaiset menopelit kiinnostavat

Huutokaupat.comissa kevään

vaihtuessa kesään. Huutokaupat.com

on Suomen kiinnostavin

kauppapaikka myöskin sen takia,

että meillä myydään kaikkea maan

ja taivaan väliltä. Huutokaupat.comista

voi löytää arkeensa niin helpotusta

kuin piristystäkin.

Messerschmit KR200 on ammattitaidolla entisöity.

huutokaupat.com

Tällä 15 hengen kirkkoveneellä soutaa jo uusi porukka.

53


Retro Trucks Lahes

Tapahtuma myös

vahaamattomille

hyötyautoille

Veteraanikuorma-auto- ja retrorekkaharrastajien Retro Trucks Lahes kokoaa yhteen eilispäivän

kuljetuskaluston sekä näistä kiinnostuneet wapun jälkeisenä lauantaina 4.5.2024.

Tapahtumapaikkana on

Originator Oy:n toimipiste

Lahden Kujalassa

Retro Trucks Lahes -tapahtumassa

annetaan tilaa uutuuttaan hohtavan

kuntoon entistetyille museoautoille,

mutta tapahtumaan

ovat tervetulleita myös rippikouluikään

yltäneet huomisen museoautot.

Ajan patina saa näkyä tapahtumassa

tälläkin kerralla eikä tarkkoja

ikärajoja ole asetettu.

Ennakkoilmoittautumisten perusteella

tapahtumaan odotetaan

yli sataa entisaikojen hyötyautoa,

joista vanhimmat esittelevät suomalaisen

kuljetuselinkeinon historiaa

1950-luvulta.

Eilispäivän autojen ohella paikalla

on myös rompetori, jonka tarjonta

rajoittuu vain ja ainoastaan raskaaseen

kalustoon sekä alaan läheisesti

liittyvään esineistöön.

Retro Trucks Lahes 4.5.2024

kello 09.00-16.00

Koko perheen tapahtumaan on tänäkin

vuonna vapaa pääsy!

Lisätietoa tapahtumasta löydät tapahtuman

Facebook-sivustolta:

www.facebook.com/retrotruckslahes

54


VUOKRATAAN

Äimäkuja 6, Oulu

Vuokraamme varasto- ja tuotantokäyttöön

soveltuvaa toimitilaa alkaen 400 m²

Oulun Äimäkujalta.

Soita 050 549 5101

www.deastilat.fi

vuokraus@deas-asset.com • www.linkedin.com/company/deas-tilat/ • www.facebook.com/deastilat


9.-10.8.2024 Powerpark Härmä

Powertruck kokoaa

perheet ja ammattilaiset

kuljetusmessut

Alan merkittävä ammattimessu

Autonäyttely

Kansainvälinen rekkanäyttely / Veteraaniautot / Valoshow

Motorshow

Freestyle Motocross / Drifting / Tractor ja Truck Pulling

ti-ti nalle SHOW

Lasten oma puuha-alue

MUSIIKKIA / PIENOISMALLIT / RC-työkoneet

rekkaconvoy / Ti-Ti nallet ja riitta /

Powerpark Power Night (K18)

YHTEISTYÖSSÄ

ENNAKKOLIPUT

MESSUALUE AVOINNA

Pe 10.00–18.00

La 10.00–18.00 ja

valoshow 18.00–23.00

56 LISÄTIEDOT TAPAHTUMASTA »

www.powertruckshow.fi

/POWERTRUCKSHOW

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!