05.04.2023 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2023

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

2/<strong>2023</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

150 VUOTTA SATAMAKOKEMUSTA<br />

WWW.PORTOFHANKO.FI


PAVILJONKI,<br />

JYVÄSKYLÄ 25.−27.5.<strong>2023</strong><br />

Toukokuussa <strong>2023</strong> Jyväskylässä<br />

– Suomen kattavin kuljetusalan messutapahtuma<br />

Kaikkea Asentajille | Kuljettajille | Yrityksille | Päättäjille<br />

Ilmainen sisäänpääsy rekisteröitymällä!<br />

Rekisteröidy kävijäksi jo tänään!<br />

Rekisteröityminen ja lisätiedot:<br />

kuljetusmessut.fi


WWW.PORTOFHANKO.FI<br />

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

2/<strong>2023</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

Varastokalusteiden tarkastukset<br />

ovat turvallisen<br />

työympäristön perusta ....... 34<br />

150 VUOTTA SATAMAKOKEMUSTA<br />

Kuinka valita oikeanlaiset<br />

kesärenkaat?.......................... 38<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

Ahvenanmaalle suunnitteilla<br />

vetyajoneuvojen pilottialue ....40<br />

Hangosta on kehittynyt<br />

nopean liikenteen<br />

ykkössatama............................. 6<br />

Kestävä tieliikenne: Renault<br />

Trucksilta 23 sähköautoa<br />

Kuehne+Nagelille<br />

Ranskaan................................44<br />

Digitaalinen kaksonen valvoo<br />

satamatoimintoja..................10<br />

Suomeen perustettiin 6 aluetta<br />

dro onien testaukseen - tutkimus<br />

ja tuotekehitys helpottuvat......38<br />

Wasaline on valmiina siirtymään<br />

päästökauppa-aikaan............ 14<br />

Retro Trucks Lahes<br />

– tapahtuma<br />

retrorekkaharrastajille ........ 48<br />

Scania Super<br />

säästi polttoainetta<br />

säiliöajoissa............................ 16<br />

Alkolukosta halutaan ratkaisu<br />

humalassa ajamisen<br />

torjuntaan .............................53<br />

Verge Motorcycles on kerännyt<br />

neuvonantajikseen joukon<br />

huippuammattilaisia .............. 24<br />

<strong>Kuljetus</strong>alalle tarvitaan<br />

koulutettuja ammattilaisia<br />

pitkälle tulevaisuuteen......... 56<br />

Candela kerää 20 miljoonaa<br />

dollaria nopean, sähköisen ja<br />

kestävänvesiliikenteen<br />

avaamiseksi............................28<br />

Vaarallisten aineiden kuljetuksia<br />

koskevan lain kokonaisuudistus<br />

parantaa yhteiskunnan<br />

turvallisuutta..........................55<br />

26. vsk<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

Taitto: Tmi Helle Laaksonen<br />

helle.laaksonen@gmail.com<br />

KÄYNTIOSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2<br />

BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

+358 40 717 5686<br />

toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Käyttövoimaverosta pitää luopua<br />

Dieselveronakin tunnettu käyttövoimavero on aikansa<br />

elänyt, sillä biokomponenttien jakeluvelvoite<br />

nostaa dieselpolttoaineen hintaa bensiiniä rajummin.<br />

Sähköautojen kohdalla käyttövoimavero antaa<br />

puolestaan väärän signaalin nollapäästöisen auton<br />

hankintaa harkitseville.<br />

Suomi on asettanut itselleen erittäin kovat päästövähennystavoitteet,<br />

joiden saavuttamisessa liikenteen<br />

energiatehokkuuden parantamisella on iso<br />

rooli. Yhtenä tapana vähentää autoilun päästöjä<br />

hallitus on päättänyt kiristää nestemäisten polttoaineiden<br />

jakeluvelvoitetta tulevina vuosina nopeassa<br />

tahdissa. Kiristys on vaarassa nostaa polttoaineiden,<br />

erityisesti dieselin, kuluttajahintoja kymmenillä<br />

senteillä.<br />

”Jakeluvelvoitteen nostamista ei pidä tehdä liian nopeasti<br />

ennen kuin biokomponenttien saatavuus on<br />

riittävällä tasolla. Kaikki saatavilla olevat biopolttoaineet<br />

menevät joka tapauksessa kaupaksi ja kiristyvä<br />

jakeluvelvoite nostaa hintoja entisestään.<br />

Nyt on tärkeintä huolehtia polttoaineiden kohtuul-<br />

lisesta hintatasosta ja varmistaa kotitalouksien ja<br />

yritysten toimeentulon edellytykset”, Autoliiton toimitusjohtaja<br />

Pasi Nieminen toteaa.<br />

”Dieselistä maksetaan bensiiniä alempaa polttoaineveroa,<br />

mikä on perusteena sille, että dieselautoista<br />

maksetaan vuotuista käyttövoimaveroa. Jakeluvelvoitteen<br />

aiheuttamat hinnankorotukset painottuvat<br />

kuitenkin dieselpolttoaineeseen eli dieselautoilijat<br />

osallistuvat päästötalkoisiin isolla rahalla.<br />

Ajoneuvoveron käyttövoimavero onkin dieselin kohdalla<br />

aikansa elänyt ja siitä tulisi luopua”.<br />

Käyttövoimaveroa maksetaan kaikista autoista, jotka<br />

käyttävät muuta kuin bensiiniä polttoaineenaan<br />

– myös muun muassa kaasu- ja sähköautoista.<br />

”Se, että sähköautoista maksetaan käyttövoimaveroa,<br />

on väärä signaali päästötavoitteiden saavuttamisen<br />

kannalta. Sama koskee kaasuautoja, joihin<br />

tankataan nykyisin käytännössä vain biokaasua”,<br />

Nieminen painottaa.


ENTISTÄ KATTAVAMMAT KANSAINVÄLISET<br />

KULJETUSRATKAISUT<br />

Maantiekuljetuksissa kuljetuskapasiteettimme on noin<br />

850 kapellitraileria ja 80 lämpösäädeltyä traileria<br />

MAANTIE-<br />

KULJETUS<br />

LÄMPÖSÄÄDELTY<br />

KULJETUS<br />

MERI-<br />

RAHTI<br />

LENTO-<br />

RAHTI<br />

Me FREJAlla haluamme omalla ammattitaidollamme ja osaamisellamme<br />

auttaa yritystäsi menestymään kansainvälisessä kaupassa. Muuttuneessa<br />

maailmassa on äärimmäisen tärkeää valita juuri se oikea ja luotettava<br />

kumppani kansainvälisiin kuljetuksiin.<br />

Matti Urmas<br />

Toimitusjohtaja<br />

matti.urmas@freja.fi<br />

0400 244 044<br />

www.freja.fi<br />

Kansainvälisiin kuljetuksiin erikoistuneen FREJA Transport & Logisticsin yleisarvosana on toimialan korkein toista vuotta<br />

peräkkäin. Lähde: Taloustutkimus 2018/2019: huolinnan ja kansainvälisten kuljetusten asiakastyytyväisyystutkimus.


Hangosta on kehittynyt<br />

NOPEAN LIIKENTEEN<br />

YKKÖSSATAMA<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: Hangon Satama Oy<br />

6<br />

Hangon satamayhtiöllä on menossa juhlavuosi. Satama on toiminut jo 150<br />

vuotta. Tänä päivänä Hanko on Suomen toiseksi suurin ro-ro-satama. Sillä on<br />

keskeinen rooli kansainvälisten merikuljetusten liikenneverkossa. Kasvaminen<br />

tehokkaaksi, moderniksi ja ympäri vuorokauden operoivaksi satamatoimijaksi<br />

on vaatinut kauaskantoisia päätöksiä ja isoja investointeja.


Kolmen varustamon laivat Länsisatamassa.<br />

7


Länsisataman ilmakuva 2022.<br />

− Olemme viime vuosien aikana<br />

investoineet infrastruktuurin kehittämiseen<br />

ja satamatoimintojen<br />

tehostamiseen. Niiden ansiosta tavara<br />

liikkuu Hangosta Eurooppaan<br />

entistä joustavammin ja nopeammin,<br />

Hangon Satama Oy:n toimitusjohtaja<br />

Anders Ahlvik sanoo.<br />

Kansallinen intressi<br />

Ahlvik kertoo, että viime vuosina<br />

toteutettujen mittavien investointien<br />

ja nykyaikaisen teknologian<br />

avulla on kyetty lisäämään myös<br />

turvallisuutta ja nopeuttamaan<br />

entisestään käsittelyaikoja ympäri<br />

vuoden.<br />

Hangon satama hakee kansainvälistä<br />

kasvua, mutta sillä on intressi<br />

vahvistaa asemaansa myös Suomen<br />

satamaverkossa.<br />

− Haluamme kehittää toimintaamme<br />

kuluvan vuoden aikana niin,<br />

että se huomioi entistä paremmin<br />

Port of Hanko ledkyltti kallionseinämässä sataman vieressä. Asennettu<br />

elokuussa 2022, hyvä aloitus tulevalle 150-vuotisjuhlavuodelle.


myös suomalaisen teollisuuden ja<br />

yritysten tarpeet.<br />

Vilkas liikenne<br />

Hangossa käy yhteensä noin 40<br />

alusta viikossa. Alukset liikennöivät<br />

pääosin Suomen ja sen tärkeimpien<br />

kauppakumppaneiden eli Ruotsin<br />

ja Saksan välillä. Ahlvik korostaa,<br />

että Hanko on kyennyt vakiinnuttamaan<br />

asemansa myös muilla kasvavilla<br />

markkina-alueilla.<br />

− Olemme vahvistuneet<br />

etenkin Itä-Euroopan<br />

suuntautuvassa meriliikenteessä,<br />

esim. Puolaan.<br />

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa<br />

vastaan iski lovensa<br />

myös Hangon lastivolyymeihin<br />

ja etenkin Venäjältä<br />

suuntautuvaan transitoliikenteeseen.<br />

− Teimme silti viime vuonna<br />

historian kolmanneksi<br />

parhaan vuosituloksemme.<br />

Tavaraliikenne ylti yhteensä<br />

noin 5,2 miljoonaan<br />

tonniin.<br />

Lisää<br />

reittiliikennettä<br />

Stena Line avasi viime vuoden<br />

puolella uuden reittiliikenteen<br />

Hangosta Ruotsin<br />

Nynäshamniin. Päivittäiset<br />

lähdöt lisättiin molempiin<br />

suuntiin. Ahlvikin mukaan<br />

yhteistyökuvio on selkeä<br />

osoitus siitä, että Hangon<br />

satamaa pidetään luotettavana<br />

ja ketteränä kumppanina.<br />

− Uusi liikenne rakentaa<br />

ruotsalaisten ja suomalaisten<br />

yritysten välille entistä<br />

vankemman sillan.<br />

Hanko sijaitsee Suomen<br />

eteläisimmässä kärjessä ja<br />

satamasta on suora yhteys<br />

avoimelle Itämerelle läpi<br />

vuoden. Toimintaa harjoitetaan<br />

kolmessa satamaosassa:<br />

Länsisatamassa, Ulkosatamassa<br />

sekä Koverharin satamassa.<br />

Vihreä linja<br />

Turvallisuus- ja tehokkuustekijöiden<br />

rinnalla sataman kaikkea<br />

kehitystoimintaa ohjaavat ympäristötekijät.<br />

− Tavoitteenamme on olla koko-<br />

naan hiilineutraali vuoteen 2024<br />

mennessä. Tämä edellyttää isoja<br />

panostuksia ja uusien ratkaisujen<br />

etsimistä energianhallintaan.<br />

Ahlvik korostaa, että kestävän kehityksen<br />

ajattelu kulkee läpi sataman<br />

koko toiminnan, jotta ympäristövaikutukset<br />

voitaisiin minimoida.<br />

portofhanko.fi<br />

Juhlavuosi sivullemme pääset tästä:<br />

www.portofhanko.fi/hangon-satama-150-vuotta<br />

Anders Ahlvik toimitusjohtaja.<br />

9


Tulevaisuudessa yritysten operatiivista toimintaa on mahdollista tarkastella<br />

digitaalisten ja reaaliaikaisten 3D-mallien avulla, jolloin tietty käyttäjä saa<br />

käyttöoikeudet liikkua ”pelilaudalla”.<br />

Digitaalinen kaksonen valvoo<br />

satamatoimintoja<br />

Teksti: Pekka Säilä Ja Heikki Kaakinen<br />

Kuva: Anne Yrjänä, Biline ja Jari Kokkonen/Vastavalo.net<br />

10


Kokkolan satama ja suurteollisuusalueella toteutetussa virtuaaliprojektissa tutkitaan,<br />

kuinka digitaalisesti saatavaa tietoa voidaan hyödyntää yhteisellä toiminta-alustalla.<br />

Tavoitteena on luoda alueella toimiville yrityksille yhteinen tilannekuva<br />

alueen reaaliaikaisista tapahtumista sekä kehittää toiminnallisuuksia<br />

pelillisessä hengessä.<br />

11


Konenäön avulla voidaan seurata kaluston liikkeitä ja tehostaa<br />

yritysten päivittäistä toimintaa Kokkolan satamassa.<br />

Näytöllä näkyy reaaliaikainen ja<br />

kolmiulotteisesti toteutettu tilannekuvademonstraatio<br />

Kokkolan<br />

satamasta. Konenäön avulla katsoja<br />

voi todentaa yhdellä silmäyksellä<br />

muun muassa paikkakohtaiset<br />

säätiedot, satamaan saapuvien laivojen<br />

sijainnit sekä reaaliaikaisen<br />

jäätilanteen. 3D-malliin on mahdollista<br />

tuoda tietoa lähes mistä<br />

tahansa avoimesta lähteestä. Tietojen<br />

avulla esimerkiksi valvomon<br />

työntekijä voi seurata helposti mitä<br />

valtavan kokoisella kentällä tapahtuu.<br />

Konenäön avulla voi näyttää<br />

kaluston liikkeiden lisäksi hyvinkin<br />

yksityiskohtaista informaatiota,<br />

kuten yksittäisten merikonttien<br />

tunnistetietoja.<br />

12<br />

– Joitakin asioita olemme jo kokeilleet<br />

käytännössä kentällä, yhteistyössä<br />

Kokkolan sataman ja<br />

suurteollisuusalueen toimijoiden<br />

kanssa. Projektissa on esimerkiksi<br />

seurattu konenäön avulla sataman<br />

parkkipaikkojen täyttöastetta<br />

ja jäätilanteen ajankohtaista<br />

kehittymistä. Voimme myös seurata<br />

valvontakameroiden välityksellä,<br />

ovatko esimerkiksi materiaalivaraston<br />

ovet auki ja toteuttaa<br />

näin alueella luonnollista valvontaa<br />

etäyhteyden avulla, kertoo<br />

ammattikorkeakoulu Centriaa<br />

edustava projektipäällikkö Heikki<br />

Kaakinen.<br />

Biline 2.0 on Kokkolan Sataman ja<br />

suurteollisuusalueen digitaalinen<br />

tiedolla johtaminen -projekti, jonka<br />

taustalla on Centria-ammattikorkeakoulussa<br />

toteutettu tutkimus-<br />

ja kehitystyö. Projektissa on<br />

luotu pohjaa tarkkaan virtuaaliseen<br />

malliin perustuvalle digitaaliselle<br />

kaksoselle, joka hyödyntää<br />

eri lähteistä saatavaa tietoa kaksija<br />

kolmiulotteisiin virtuaalimalleihin.<br />

– Virtuaalisiin näkymiin voidaan<br />

jakaa käyttöoikeuksia ja rooleja<br />

kulloisenkin käyttötarpeen mukaan.<br />

Tavoitteena on tietynlainen<br />

pelillisyys. Kun informaatio liikkuu<br />

useampaan suuntaan, voidaan<br />

digitaalista ympäristöä kehittää<br />

jatkuvasti ja ikään kuin liikkua sen<br />

sisällä, Kaakinen kuvailee.<br />

Paikkatietoon perustuva<br />

reaaliaikainen<br />

karttanäkymä<br />

Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena<br />

on, että digitaalisen toimintaympäristön<br />

avulla voidaan<br />

tehostaa suurteollisuusalueella ja<br />

satamassa toimivien yritysten päivittäistä<br />

toimintaa ja tuoda niiden<br />

toimintaan kustannushyötyjä.<br />

Järjestelmistä jo saatavan tiedon<br />

avulla on pystytty esimerkiksi kokeilemaan<br />

kemikaalivarastonhallintajärjestelmän<br />

2D ja 3D-malleja<br />

yhteistyössä alueella toimivan KIP<br />

Infra -yrityksen kanssa.<br />

– Olemme rakentaneet Kokkolan<br />

suurteollisuusalueelle Suomen<br />

ensimmäisen kaupallisen, Tukesin<br />

hyväksymän kemikaalien varastointialueen.<br />

Alue on tarkoitettu<br />

sekä raaka-aineiden että val-


miiden tuotteiden säilyttämiseen.<br />

Konseptiin kuuluu varastokenttä,<br />

kaksi varastohallia, sekä CheSSvarastonhallintajärjestelmä.<br />

Se<br />

tarjoaa myös paikkatietoon perustuvan<br />

reaaliaikaisen kaksiulotteisen<br />

karttanäkymän kontteihin sekä<br />

asiakkaan pääsyn omiin tilauksiin<br />

ja varastoinventaarioon, kertoo<br />

KIP Infra Oy:n toimitusjohtaja<br />

Jaakko Pöykkö.<br />

Digitaaliset mallinnukset<br />

yleistyvät<br />

tulevaisuudessa<br />

Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla<br />

on pääsy järjestelmään,<br />

jolloin saadaan varmuus siitä, että<br />

kaikki materiaalit on varastoitu<br />

asianmukaisesti. Kun tieto kulkee<br />

avoimesti useampaan suuntaan,<br />

jää inhimillisille erehdyksille<br />

myös vähemmän mahdollisuuksia.<br />

– Myös pelastustoimelle saadaan<br />

toimitettua ajanmukaista tietoa<br />

siitä, missä eri kemikaalikontit sijaitsevat,<br />

ja mikä niiden sisältö<br />

on. Mahdollisessa tapaturmatilanteessa<br />

voidaan antaa tietoa myös<br />

eri aineiden torjuntaohjeista ja<br />

tuulensuunnasta. Näin tiedetään,<br />

miten vaikkapa vuotavaa kemikaalikonttia<br />

on mahdollimman turvallista<br />

lähestyä, Kaakinen kuvailee.<br />

Hän uskoo, että rohkaisevien esimerkkien<br />

innoittamana vastaavanlaisia<br />

digitaalisia 3D-mallinnuksia<br />

hyödynnetään lähitulevaisuudessa<br />

enenevissä määrin myös<br />

teollisuudessa muualla Suomessa,<br />

erilaisissa huolintayrityksissä sekä<br />

pohjoismaissa olevissa logistiikka-alan<br />

yrityksissä.<br />

Vuokrattavien varastotilojen hallintajärjestelmästä<br />

asiakkaat voivat<br />

käydä tarkistamassa kemikaalien<br />

inventaario- ja tunnistetiedot.<br />

Hallintajärjestelmä toimii reaaliaikaisesti,<br />

joten asiakkaat voivat<br />

myös varata järjestelmästä lisää<br />

varastotilaa tarpeen mukaan<br />

ja tilata tarvittavia siirtopalveluita<br />

kenttäoperaattorilta.<br />

Digitaalinen tilannekuva<br />

• Käyttäjä voi määrittää alueen tilannekuvan kattamaan toimintansa<br />

kannalta kaiken olennaisen.<br />

• Tilannekuvaan voi tuoda tietoa useista eri lähteistä, kuten avoimista<br />

tietokannoista ja kenttälaitteista.<br />

• Monipuolinen tilannekuva mahdollistaa tiedon tuottamisen oikeaan<br />

aikaan ja oikeille henkilöille.<br />

Mallinnus antaa reaaliaikaisen kuvan sataman toiminnasta ja saapuvien<br />

laivojen sijainnista, kertovat KIP Infran toimitusjohtaja Jaakko<br />

Pöykkö ja ammattikorkeakoulu Centrian projektipäällikkö Heikki Kaakinen.<br />

13


Wasaline on valmiina siirtymään<br />

päästökauppa-aikaan<br />

Meriliikenne liitetään päästökauppaan vuonna 2024. Päästökaupan piiriin tulee sekä matkustajien<br />

että rahdin kaupallinen kuljetus aluksilla, joiden bruttovetoisuus on 5000 tai<br />

sitä suurempi. Myöhemmin mukaan tulevat myös offshore-alukset. Wasalinella muutos<br />

otetaan vastaan rauhallisin mielin.<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Aurora Botnia on Merenkurkun<br />

työmyyrä, joka teki viime vuonna<br />

yli 1100 matkaa Vaasan ja Uumajan<br />

välillä.<br />

Kuvaaja: Christoffer Björklund.<br />

PUHTAITA MERIMAILEJA<br />

Rahtijohtaja Tony Ehrs sanoo,<br />

että Wasaline on itse asiassa<br />

etulyöntiasemassa, kun merenkulun<br />

päästökauppamekanismi<br />

ja meriliikenteen CO2-päästöjen<br />

alentamisvelvoitteet astuvat voimaan.<br />

Vaasan ja Uumajan välillä<br />

liikennöivä yhtiön RoPax-alus Aurora<br />

Botnia yltää kansainvälisen<br />

IMO:n vuodelle 2050 asettamiin<br />

Rahtikuljettajat arvostavat Aurora Botnialla etenkin tuttavallista henkilökuntaa,<br />

hyvää ruokaa ja rauhallisia hyttejä. Kuvaaja: Wasaline.<br />

14


kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin.<br />

Se täyttää<br />

myös EU:n päästötavoitteet.<br />

Aluksen hiilijalanjäljen on laskettu<br />

olevan matala eli vain noin 10<br />

kiloa tonnia kohti.<br />

− Aurora Botnia on yksi maailma<br />

ympäristöystävällisimmistä<br />

aluksista ja siksi se on jo nykyisellään<br />

varsin kilpailukyinen.<br />

NOPEA REITTI<br />

Wasaline kykenee tarjoamaan<br />

ekologisen, mutta samalla nopean<br />

reitin rahtikuljetuksille, sillä<br />

merimatka on lyhyt.<br />

− Aurora Botnia on läpiajettava,<br />

mikä helpottaa ja nopeuttaa<br />

myös autojen lastausta sekä purkua<br />

satamissa, Ehrs lisää.<br />

Uumaja on yksi Pohjois-Skandinavian<br />

suurimmista satamista,<br />

jonne valmistui kolme vuotta<br />

sitten uusi junakombiterminaali.<br />

− Uumajan satamassa on mahdollisuudet<br />

liittyä Ruotsin rautatieverkkoon<br />

tai jatkaa kuljetusta<br />

meriteitse Eurooppaan. Myös<br />

tästä on meille valtavasti kilpailuetua,<br />

Ehrs toteaa.<br />

MERENKURKUN<br />

TYÖMYYRÄ<br />

Aurora Botnia aloitti liikennöinnin<br />

vuoden 2021 elokuussa.<br />

Rahtiliikenne on kasvanut vuosi<br />

vuodelta. Osaltaan tätä selittää<br />

se, että alus kykenee tarjoamaan<br />

aiempaa monipuolisemmin kuljetuspalveluja.<br />

Laivaan mahtuu<br />

jopa 15 metriä leveää ja entistä<br />

painavampaa rahtia. Vilkkaimmin<br />

Vaasan ja Uumajan välillä<br />

ovat liikkuneet paperi- ja metallituotteet.<br />

Vienti on ollut tuontia<br />

voimakkaampaa.<br />

KASVUODOTUKSIA<br />

Wasalinella odotetaan, että etenkin<br />

kestävällä tavalla toteutetuille<br />

vientikuljetuksille Merenkurkun<br />

yli on edelleen voimistuvaa<br />

kysyntää. Ehrsin mukaan Vaasan<br />

seudulla on paljon suurteollisuutta<br />

ja hyvin pärjääviä sekä<br />

isoja yrityksiä, jotka tarvitsevat<br />

jatkuvasti sujuvia merikuljetuksia<br />

ja hyviä jatkokuljetusmahdollisuuksia.<br />

− Lähialueellamme on myös<br />

tiedossa useita tuulivoimaprojekteja,<br />

jotka ovat lisäämässä<br />

projektikuljetusten kysyntää.<br />

Aurora Botnian matkustajaliikenne<br />

on kehittynyt alusta lähtien<br />

hyvin. Wasalinella nähdään,<br />

että trendi on edelleen kasvava,<br />

sillä lähimatkailu on suosiossa.<br />

− Uumaja on meille lähimatkailualuetta.<br />

LISÄYS FREKVENSSIIN<br />

Wasaline ajaa Vaasan ja Uumajan<br />

väliä päivittäin. Huhtikuun alusta<br />

Yhä useampi Aurora Botnian lasti jatkaa matkaansa<br />

Uumajan satamasta kiskoilla kohti Göteborgia.<br />

Kuvaaja: Jonas Gustafsson.<br />

lähtöjä on kaikkiaan 24 viikossa,<br />

mikä on kaksi enemmän kuin<br />

alkuvuonna.<br />

− Tiheämmällä frekvenssillä<br />

mennään syksyyn asti.<br />

Kehityksen tuulet puhaltavat<br />

laivayhtiöön monelta suunnalta.<br />

Tänä vuonna jatketaan muun<br />

muassa toimintojen digitalisointia<br />

ja ammattikuljettajille on<br />

suunnitteilla entistä parempia<br />

palveluja kummassakin satamassa.<br />

− Wasaline on saanut erittäin<br />

hyvää palautetta muun muassa<br />

Aurora Botnian ruuasta, hyteistä<br />

ja henkilökunnan ammattitaidosta<br />

sekä palvelualttiudesta.<br />

Haluamme silti edelleen nostaa<br />

esimerkiksi kuljettajille satamissa<br />

tarjottavien palvelujen tasoa.<br />

www.wasaline.com<br />

15


Scania Super<br />

säästi polttoai netta<br />

säiliö ajoissa<br />

A-Rahdin ajojen polttoaineenkulutus väheni, kun Scania Super tuli taloon. Yrityksen<br />

hyvin varustellut Scaniat kiinnostavat myös kuljettajia, eikä työntekijöistä ole<br />

ollut pulaa.<br />

Raumalaisen kuljetusyrityksen<br />

pihalla näkyi keväällä<br />

2022 jotain sellaista, mikä<br />

kiinnitti ohikulkevan ammattiautoilijan<br />

huomion. Hän soitti kyseiseen<br />

firmaan eli A-Rahti Oy:n<br />

Pentti Mäenpäälle.<br />

16<br />

”Teillä on nätin näköisiä autoja.<br />

Pääsisikö teille töihin?”, soittaja<br />

kysyi.<br />

Mäenpään hyvin varustellut Scaniat<br />

näyttävät ikään kuin hoitavan<br />

osansa kuljettajien rekrytoin-<br />

nista. Viime keväänä uusimpana<br />

vetonaulana A-Rahdin pihalla on<br />

nähty varsinainen katseenkääntäjä:<br />

Scania Super, kolmas Suomeen<br />

tulleista.


”Kaikkein tärkein asia autossa on nykyään polttoainetalous. Olen kerännyt tarkkaan tietoa, mitä ajoneuvot syövät.<br />

Scania Superin polttoaineenkulutus on pienentynyt selkeästi edeltäjiin verrattuna. Kokonaistaloudellisuus on parantunut,<br />

vaikka ureaa kuluukin vähän enemmän”, reilu 20-vuotta kuljetusyrittäjänä toiminut Mäenpää toteaa.<br />

Ilmeisesti auto miellytti myös Mäenpäätä,<br />

sillä nyt ajossa on ollut<br />

pari viikkoa toinen 560-hevosvoimainen<br />

Super. Se kiskoo 68 tonnin<br />

maksimipainoista säiliöyhdistelmää<br />

Pohjoismaissa, vetää Norjan<br />

vuoristossa lumessa ja jäässä.<br />

Etenkin kun kyydissä on vaarallisia<br />

aineita, autoon on voitava luottaa.<br />

Superin perävälitys on harva,<br />

ja yhdistelmä kulkee 80 km/h:ssa<br />

hiukan alle 1 000 kierroksella.<br />

”Kone kuulostaa hiljaiselta mutta<br />

jaksaa vetää. Moottorin rakenne<br />

on muuttunut dramaattisesti. Ennen<br />

ajettiin kovemmilla kierroksilla.<br />

Äänettömyys hytissä on hienoa”,<br />

Mäenpää toteaa.<br />

”Kone kuulostaa hiljaiselta mutta<br />

jaksaa vetää. Moottorin rakenne<br />

on muuttunut dramaattisesti. Ennen<br />

ajettiin kovemmilla kierroksilla.<br />

Äänettömyys hytissä on hienoa”,<br />

Mäenpää toteaa.<br />

Nopea ja hiljainen<br />

”Kaikkein tärkein asia autossa on<br />

nykyään polttoainetalous. Olen<br />

kerännyt tarkkaan tietoa, mitä<br />

ajoneuvot syövät. Scania Superin<br />

polttoaineenkulutus on pienentynyt<br />

selkeästi edeltäjiin verrattuna.<br />

Kokonaistaloudellisuus on parantunut,<br />

vaikka ureaa kuluukin<br />

vähän enemmän”, reilu 20-vuotta<br />

kuljetusyrittäjänä toiminut Mäenpää<br />

toteaa.<br />

Uusi Opticruise-vaihteisto on Mäenpään<br />

käsittelyssä tuntunut nopealta<br />

ja hyvältä.<br />

”Tuli hauska fiilis, kun peruutin<br />

Superilla ensimmäistä kertaa vaihtamaan<br />

säiliötä. Auto alkoi vaihtaa<br />

pakilla isompaa vaihdetta.”<br />

Tarkka autoilija on kiinnittänyt<br />

huomiota myös S-sarjalaisen<br />

suunnitteluun: ”Kun oven vetää<br />

kiinni, se sulkeutuu hiljaa. Ei kuulu<br />

kilinää ja kolinaa. Se on merkki<br />

hyvästä suunnittelusta.”<br />

Menes tyksen salai suus<br />

Kun Mäenpää aloitti vuonna 2002,<br />

A-Rahdilla oli yksi rekkaveturi ja<br />

kaksi perävaunua. Nyt vetoautoja<br />

on 11, perävaunuja 30. Tulostakin<br />

on tehty.<br />

Suostuisikohan Mäenpää paljastamaan<br />

yrityksen menestyksen salaisuuden?<br />

17


”Tärkeintä on, että asiakas pärjää.<br />

Sitten meilläkin on mahdollisuus<br />

menestyä. Tämä on palvelutyötä ja<br />

siinä olemme notkeita.”<br />

Ketteryydestä on hyvänä esimerkkinä<br />

puhelu, johon Mäenpää vastasi<br />

puoli kolmelta yöllä. Asiakkaan luona<br />

oli sattunut vuoto-onnettomuus.<br />

”Pääsisitkö ottamaan nesteen talteen<br />

auton säiliöön?”, linjalla kysyttiin.<br />

”Olen siellä tunnin päästä”, Mäenpää<br />

kuittasi ja lähti matkaan. Kuudelta<br />

aamulla hän oli jo hoitamassa<br />

varsinaisia töitään.<br />

”Pena-​varusteet” tekevät<br />

autoi lusta luksusta<br />

Keskimäärin A-Rahdille tilataan<br />

kaksi autoa kahden vuoden välein,<br />

sillä tavoitteena on vaihtaa auto<br />

neljän vuoden ajojen jälkeen.<br />

Pentti ”Pena” Mäenpää onkin tuttu<br />

kaveri Scania Liedon toimipisteellä<br />

Turun naapurikaupungissa. Kä-<br />

sitteeksi ovat nousseet ”Pena-varusteet”,<br />

jotka Scania-myyjä Kalle<br />

Harju tuntee hyvin. Ne tarkoittavat<br />

kuljettajalle luksusta, kuten lisävaloja,<br />

ilmastointia, karjapuskuria,<br />

kahvinkeitintä ja mikroa. Lisävarusteita<br />

onkin paljon tarjolla eri<br />

mieltymyksiin.<br />

”Mäenpään uusimmassa Superissa<br />

on myös hytin viilentämiseen<br />

taukoilmastointi, joka toimii ajoneuvon<br />

oman järjestelmän kautta.<br />

Tyhjäkäyntiä ei siis tarvita viilentämiseen”,<br />

Harju kertoo.<br />

Etenkin kun kyydissä on vaarallisia aineita, autoon on voitava luottaa. Superin perävälitys on harva, ja yhdistelmä<br />

kulkee 80 km/h:ssa hiukan alle 1 000 kierroksella.<br />

”Kone kuulostaa hiljaiselta mutta jaksaa vetää. Moottorin rakenne on muuttunut dramaattisesti. Ennen ajettiin kovemmilla<br />

kierroksilla. Äänettömyys hytissä on hienoa”, Mäenpää toteaa.<br />

18


Autoilija on ollut Harjun ja Scanian<br />

palveluihin tyytyväinen. ”Scanian<br />

huolto-organisaatio toimii ja autot<br />

saa työn alle hyvin. Kaksi seuraavaa<br />

Superia on jo tilattu”, Mäenpää<br />

toteaa.<br />

19


Logitrin 70 000 neliömetrin logistiikkakeskukseen asennetaan 20<br />

Cactoksen energiavarastoa, jotka ottavat talteen keskuksen aurinkopaneeleista<br />

saadun sähkön. Älykkään energiavarastojärjestelmän<br />

avulla Logitri suojautuu sähkön hinnan vaihteluilta ja sähkökatkoilta.<br />

Järjestelmä myös mahdollistaa sähkörekan lataamiseen<br />

vaaditun suuren lataustehon.<br />

Cactos ja Logitri solmivat miljoonasopimuksen<br />

Suomen ensimmäinen<br />

sähkörekka latautuu akkuun<br />

säilötyllä aurinkoenergialla<br />

20


Suomalainen älykkään energiavarastojärjestelmän<br />

kehittänyt<br />

Cactos ja suomalainen<br />

logistiikkayritys Logitri ovat<br />

solmineet sopimuksen lähes 2,5<br />

MWh älykkään sähkövarastojärjestelmän<br />

toimittamisesta Logitrin<br />

logistiikkakeskukseen Tuusulaan.<br />

Kyseessä on yksi Suomen suurimpia<br />

logistiikkakeskuksia. Järjestelmällä<br />

turvataan Logitrin suuren<br />

logistiikkakeskuksen sähkön saanti<br />

sekä tasataan uusien sähköisten<br />

ajoneuvojen lataamisesta aiheutuvia<br />

kulutushuippuja. Yhteistyö on<br />

arvoltaan yli miljoona euroa.<br />

Suurin sysäys Logitrille kohti säädeltävää<br />

ja tehokasta energiavarastointia<br />

tuli syksyllä 2022 kun<br />

Suomessa varoiteltiin mahdollisista<br />

kiertävistä sähkökatkoista. Logitri<br />

huolehtii sekä Suomessa liikkuvasta<br />

tavarasta että Eurooppaan<br />

ja Aasiaan suuntaavasta ja sieltä<br />

tulevasta rahdista. Logistiikakeskuksen<br />

toiminta seisahtuisi täysin<br />

sähkökatkoksen myötä.<br />

Cactoksen energiavarastoja asennetaan<br />

Logitrin tiloihin 20 kappaletta<br />

ja järjestelmän kokonaiskapasiteetti<br />

on yhteensä lähes 2,5<br />

MWh. Koko järjestelmää hallinnoidaan<br />

Cactos Spine -pilvipalvelulla.<br />

Cactoksen kehittämä Spine-ohjelmisto<br />

etsii jatkuvasti uusia säästömahdollisuuksia<br />

ja optimoi energiavarastojen<br />

toimintaa automaattisesti<br />

taustalla, esimerkiksi lataa<br />

akkuja silloin, kun sähkö on halpaa<br />

ja purkaa sen ollessa kallista.<br />

Lisäksi Spine hallinnoi järjestelmän<br />

osallistumista kantaverkkoyhtiön<br />

reservimarkkinoille, synnyttäen<br />

lisätuloja ja tukien kantaverkon<br />

toimintaa.<br />

“Logitrin kanssa solmimamme sopimus<br />

on yksi markkinoiden suurimmista<br />

olemassaolevaan infrastruktuuriin<br />

tukeutuvista, mittarin<br />

takana toimivista sähkövarastojärjestelmistä.<br />

Järjestelmä koostuu<br />

kokonaisuudessaan sarjavalmisteisista<br />

Cactos One -sähkövarastoyksiköistä<br />

ja se kytketään kiinteistön<br />

olemassa olevaan sähköjärjestelmään.<br />

Tämä mahdollistaa hyvin<br />

nopean toimitusaikataulun - järjestelmän<br />

ensimmäiset osat asennettiin<br />

käytännössä heti sopimuksen<br />

solmimisen jälkeen ja järjestelmä<br />

toimitetaan kokonaisuudessaan<br />

syksyyn mennessä. Modulaarisuuden<br />

ansiosta järjestelmä on<br />

ollut toiminnassa heti ensimmäisen<br />

yksikön asennuksesta lähtien”,<br />

kertoo Cactoksen perustaja ja toimitusjohtaja<br />

Oskari Jaakkola.<br />

Olemme erittäin iloisia saadessamme<br />

toimia Logitrin kaltaisen<br />

eteenpäin katsovan ja uraa uurtavan<br />

logistiikkayrityksen kanssa.<br />

Raskaan liikenteen sähköistyminen<br />

tulee muuttamaan logistiikkamarkkinaa<br />

ja haluamme tehdä<br />

21


osamme sen mahdollistamiseksi.”,<br />

kertoo Jaakkola.<br />

Logitrille toimitettava Cactos One<br />

-järjestelmä koostuu kahdenlaisista<br />

sähkövarastoista: Teslan kierrätysakkuihin<br />

perustuvista 100 kWh<br />

Cactos One Classic -yksiköistä, sekä<br />

Cactoksen helmikuussa <strong>2023</strong><br />

lanseeraamista 130 kWh Cactos<br />

One Cardo yksiköistä. Cactos One<br />

Cardo -yksiköt hyödyntävät uusia<br />

rauta-fosfaatti -akkumoduuleja,<br />

jotka Cactos valmistaa tehtaallaan<br />

Muhoksella. Tämä uusi teknologia<br />

mahdollistaa Cactoksen tuotannon<br />

moninkertaistamisen, pitäen<br />

tuotteen samalla ympäristötietoisena<br />

valintana, sillä Cardon sisältämät<br />

akut eivät sisällä harvinaisia<br />

maankuoren metalleja.<br />

Cactos on ollut kovassa nosteessa<br />

perustamisestaan lähtien. Syksyllä<br />

2022 se keräsi 2,5 miljoonan<br />

euron rahoituksen Muhoksen tehtaan<br />

laajennukseen ja teknologian<br />

kehitykseen. Nyt yhtiö on avaamassa<br />

ensimmäistä kansainvälistä<br />

toimistoaan Amsterdamiin.<br />

“Yhteistyö Logitrin kanssa osaltaan<br />

vauhditti päätöstämme laajentaa<br />

toimintaamme Euroopan<br />

rahtiliikenteen solmukohtaan,<br />

Alankomaihin. Pystymme nyt paremmin<br />

vastaamaan suureen kansainväliseen<br />

kysyntään, jota tuotteemme<br />

on saanut”, Jaakkola päättää.<br />

Suomen ensimmäinen<br />

sähkörekka<br />

edistää kuljetusalan<br />

sähköistymistä<br />

22<br />

Toimitusjohtaja Jarno Hanhinen.<br />

Keväällä <strong>2023</strong> Logitrin kuljetusyhtiö<br />

Storemen Logistics toi ensimmäisenä<br />

Suomeen Volvon sähköisen<br />

rekan, joka pystyy kulkemaan<br />

yhdellä latauskerralla 300–400 kilometriä.<br />

Rekka lisää yhtiön sähköisten<br />

ajoneuvojen määrää, sillä<br />

yhtiöllä on ollut käytössään puolen<br />

vuoden ajan Suomen ensimmäinen<br />

sähkökuorma-auto.<br />

“Logitri on alusta asti etsinyt vihreitä<br />

toimintatapoja – keskuksemme<br />

on rakennettu ekologisesti,<br />

kattomme on täynnä aurinkopaneeleita<br />

ja keskuksemme trukit<br />

ovat jo pitkään olleet sähköisiä.<br />

Cactoksen energiavarastojärjestelmän<br />

ansiosta pystymme varmistamaan<br />

riittävän sähkönsaannin ja<br />

ehkäisemään kulutuspiikkejä”, sanoo<br />

Logitrin toinen perustaja ja<br />

toimitusjohtaja Jarno Hanhinen.<br />

Sähköisen rekan lataaminen aiheuttaa<br />

jopa 3–4 kertaa isomman kulutuspiikin<br />

kuin normaali sähköauto.<br />

Cactoksen järjestelmä tuottaa<br />

säästöjä muun muassa hyödyntämällä<br />

päivänsisäisiä sähkön<br />

hinnanvaihteluita sekä vapauttamalla<br />

varastoitua sähköä kiinteistön<br />

omaan käyttöön, kun kulutus<br />

on korkeimmillaan.<br />

“Iltaisin kun laitteet laitetaan lataukseen,<br />

se aiheuttaa suuren piikin<br />

energiankulutukseemme. Aurinkopaneeliemme<br />

ja Cactoksen<br />

järjestelmän yhteispelilllä pystymme<br />

kerralla lataamaan jopa<br />

100 varastokonetta aiheuttamatta<br />

suurta lisäkustannusta”, Hanhinen<br />

kertoo.<br />

www.cactos.fi


Siirrettävissä oleva<br />

sähköautonlatausyksikkö<br />

CTEK NJORD GO soveltuu myös<br />

ammattikäyttöön korjaamoilla<br />

Turvallinen ja helposti liikuteltava<br />

yksikkö on oiva ratkaisu<br />

mesittelytiloihin ja piha-alueille.<br />

NJORD GO:n<br />

joustavuus ja helppokäyttöisyys<br />

tekevät sähköautojen<br />

latauksesta korjaamoilla<br />

helppoa.<br />

Yhä useampi autokorjaamo etsii<br />

luotettavia ja laadukkaita työvälineitä,<br />

jotta voivat vastata kasvavaan<br />

sähköautojen sekä ladattavien<br />

hybridien lataus- ja ylläpitotarpeeseen.<br />

Siirrettävä latausyksikkö<br />

NJORD GO säästää asentajien aikaa<br />

korjaus-, huolto- ja diagnostiikkatöiden<br />

aikana. Korjaamoasiakkaat<br />

eivät myöskään halua yllättyä autoa<br />

noutaessaan huomaamalla, että<br />

ajoneuvon jäljelläolevasta toimintamatkasta<br />

on kadonnut iso<br />

siivu huollon aikana.<br />

Tyypin 2 -latausliittimellä varustettu,<br />

3-vaiheiseen 16 A -voimavirtapistorasiaan<br />

kytkettävä laite<br />

mahdollistaa jopa 11 kW:n lataustehon.<br />

Helposti korjaamoympäristössä<br />

siirrettävä laite on jopa viisi<br />

kertaa tehokkaampi kun Suko-pistorasiaan<br />

kytkettävät latauskaapelit.<br />

”Sähköautojen latausratkaisujen<br />

kysyntä on kasvanut korjaamoissa<br />

voimakkaasti, mutta turvallisia,<br />

monipuolisia ja kustannustehokkaita<br />

ratkaisuja on ollut heikosti<br />

tarjolla. Olemme CTEKillä yhdessä<br />

valikoitujen korjaamojen kanssa<br />

testanneet siirrettävissä olevaa<br />

sähköautojen latausyksikköämme<br />

ammattilaiskäytössä, ja se on<br />

saanut erittäin myönteisen palautteen<br />

kestävyydestään, joustavuudestaan<br />

ja kustannustehokkuudestaan”,<br />

CTEKin Suomen myyntipäällikkö<br />

Pasi Ahola kertoo.<br />

CTEK NJORD GO on käyttövalmis<br />

suoraan pakkauksesta. Laite ei<br />

tarvitse erillistä esiasennusta, eikä<br />

käyttäjän tarvitse valita käyttötilaa<br />

tai painaa painikkeita; latauslaite<br />

hoitaa kaiken automaattisesti.<br />

Latauslaite voidaan kiinnittää nosturin<br />

pylvääseen tai seinään lukittavalla<br />

NJORD GO WALL MOUNT<br />

-lisävarusteella. Siinä on kiinteä<br />

1,5 metrin päävirtakaapeli sekä 5<br />

metrin korkealaatuinen EV-latauskaapeli.<br />

Latauksen tila on nähtävissä<br />

selkeästä LED-näytöstä.<br />

NJORD GO -latauslaitetta on myös<br />

mahdollista käyttää CTEK APP -sovelluksella,<br />

jonka ansiosta latauksen<br />

toimintoja voidaan hoitaa ja<br />

seurata älypuhelimella. CTEK APP<br />

-mahdollistaa myös käytetyn energiamäärän<br />

seurannan, jolloin latauspalvelu<br />

voidaan eritellä tai laskuttaa<br />

erillisenä työsuoritteena.<br />

23


Verge Motorcycles on kerännyt<br />

neuvonantajikseen joukon<br />

huippuammattilaisia<br />

– mukana tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen ja<br />

autoilualan veteraani Mark Wilson<br />

Sähkömoottoripyöräilyn pioneeri Verge Motorcycles on kerännyt maailmanvalloituksensa<br />

tueksi alan arvokasta asiantuntemusta.<br />

24


Verge on tullut tunnetuksi sen uniikista<br />

teknologiasta – takarenkaaseen<br />

sijoitetusta moottorista – joka<br />

mahdollistaa suuremman akuston,<br />

pidemmän kantaman ja tehokkaamman<br />

suorituskyvyn.<br />

Kuva: Verge Motorcycles<br />

Maailmalla menestyneen<br />

sähkömoottoripyörävalmistajan<br />

Verge Motorcyclesin<br />

kokoama Advisory Board<br />

herättää kunnioitusta autoilualalla.<br />

Vergen tuoreet neuvonantajat<br />

ovat Aston Martin Lagonda Plc:n<br />

ja McLaren Automotiven entinen<br />

talousjohtaja Mark Wilson sekä<br />

maailmankuulu F1-legenda Mika<br />

Häkkinen, jotka tuovat mukanaan<br />

arvokasta asiantuntemusta.<br />

“Autoilla ja moottoriurheilulla on<br />

ollut tärkeä rooli elämässäni, jonka<br />

vuoksi Vergen tarjoama mahdollisuus<br />

oli vastustamaton. Uskon<br />

Vergen innovaation, huippuluokan<br />

designin ja kunnianhimoisen vision<br />

vievän yhtiön vielä pitkälle. On<br />

inspiroivaa päästä tukemaan yhtiön<br />

globaalia kasvua oman kokemukseni,<br />

tietämykseni ja verkostojeni<br />

kautta", kertoo Mark Wilson.<br />

Autoilualan huippunimien lisäksi<br />

Vergen Advisory Boardiin on<br />

kutsuttu ammattilaisia muiltakin<br />

aloilta. Tietoturva-asiantuntija ja<br />

tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja<br />

Mikko Hyppönen tuo<br />

advisor-roolinsa myötä Vergelle<br />

näkemystä teknologisten innovaatioiden<br />

kehitystyöhön.<br />

“Turvallisuus on olennainen osa<br />

edistyksellisen moottoripyöräteknologian<br />

kehitystyötä. Pyrin aina<br />

miettimään tapoja suojata ja turvata<br />

verkkoon kytkettyjä laitteita –<br />

vaikka ne liikkuisivat 250 kilometrin<br />

tuntivauhdilla”, Mikko Hyppönen<br />

kertoo.<br />

“Tavoitteemme on kasvaa nopeasti<br />

ja laajentaa toimintaa lähivuosien<br />

aikana yhä uusille markkinoille,<br />

missä neuvonantajilla on siinä tärkeä<br />

rooli. Olemme äärimmäisen<br />

otettuja, että olemme saaneet tu-<br />

25


Vergen tuore neuvonantaja, Aston Martin Lagonda<br />

Plc:n ja McLaren Automotiven entinen talousjohtaja,<br />

Mark Wilson.<br />

Tietoturva-asiantuntija ja tietoturvayhtiö WithSecuren<br />

tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen tuo advisor-roolinsa<br />

myötä Vergelle näkemystä teknologisten innovaatioiden<br />

kehitystyöhön.<br />

eksemme tällaisen joukon rautaisia<br />

ammattilaisia. Heistä on meille<br />

varmasti paljon apua siinä, että<br />

pystymme säilyttämään asemamme<br />

markkinajohtajana ja skaalaamaan<br />

liiketoimintaa mahdollisimman<br />

tehokkaasti”, kertoo Verge<br />

Motorcyclesin toimitusjohtaja<br />

Tuomo Lehtimäki.<br />

Verge etsii huippuosaajia<br />

Tallinnan, San Franciscon<br />

ja Lontoon<br />

innovaatiokeskuksiin<br />

Verge on tullut tunnetuksi sen<br />

uniikista, patentoidusta teknologiasta<br />

– takarenkaaseen sijoitetusta<br />

moottorista – joka mahdollistaa<br />

suuremman akuston, pidemmän<br />

26<br />

kantaman ja tehokkaamman suorituskyvyn.<br />

Innovaatiosta ja muotoilusta<br />

palkittu yhtiö etsii joukkoonsa<br />

jatkuvasti uusia kykyjä.<br />

“Osaavien insinöörien lisäksi meitä<br />

Vergellä kiinnostaa ymmärrys<br />

esimerkiksi verkottuneen ja automaattisen<br />

liikenteen, tekoälyn, ihmisen<br />

ja koneen välisen käyttöliittymän<br />

sekä konenäkö- ja sensoriteknologian<br />

alalta. Tarjoamme<br />

työntekijöillemme näköalapaikan<br />

tulevaisuuden moottoripyörien<br />

kehitystyöhön kansainvälisten<br />

kumppaneiden ja muiden osaajien<br />

kanssa”, kertoo Vergen Chief<br />

Technology Officer Marko Lehtimäki.<br />

Verge Motorcycles avasi alkuvuo-<br />

desta tuotekehityshuippuyksikön<br />

Kalifornian San Franciscoon. Siellä<br />

Vergen toimintaa on lähtenyt vetämään<br />

Piilaaksossa pitkään Suomen<br />

vienninedistäjänä toiminut<br />

Pekka Pärnänen. Yhtiö avasi hiljattain<br />

innovaatiokeskuksen myös<br />

Lontooseen.


F1-legenda Mika Häkkinen tuo<br />

Vergelle arvokasta moottoriurheilun<br />

asiantuntemusta.<br />

27


Candela kerää 20 miljoonaa dollaria<br />

nopean, sähköisen ja kestävän<br />

vesiliikenteen avaamiseksi<br />

Vesiliikenne on nyt matkalla nopeammaksi,<br />

halvemmaksi ja kestävämmäksi<br />

kuin maaliikenne monissa<br />

kaupungeissa. Candela kerää<br />

20 miljoonaa dollaria tuodakseen<br />

peliä muuttavat matkustajakantosiipialuksensa<br />

massatuotantoon.<br />

"Vesiliikenne on seuraava kestävän<br />

murroksen raja, ja se tapahtuu<br />

nyt", sanoo Candelan toimitusjohtaja<br />

ja perustaja Gustav Hasselskog.<br />

Ruotsalaisen teknologiayrityksen<br />

Candelan vallankumouksellinen<br />

sähköinen kantosiipialusteknologia<br />

lupaa auttaa operaattoreita<br />

siirtymään kestäviin sähköaluksiin<br />

tarjoamalla lyhyempiä matka-aikoja,<br />

toistuvia lähtöjä ja enemmän<br />

mukavuutta kuin perinteiset alukset<br />

vähentäen samalla huomattavasti<br />

käyttökustannuksia.<br />

Varoilla Candelan mullistava, 30<br />

28<br />

matkustajan lautta Candela P-12<br />

Shuttle tuodaan massatuotantoon<br />

yhtiön uudessa Tukholman tehtaassa.<br />

P-12 Shuttle lentää pinnan yläpuolella<br />

tietokoneohjatuilla kantosiipialuksilla,<br />

vedenalaisilla siivillä,<br />

ja se käyttää huomattavasti vähemmän<br />

sähköä; 80% vähemmän<br />

energiaa kuin perinteiset alukset,<br />

mikä tarkoittaa ennätysaluetta 60<br />

meripeninkulmaa yhdellä latauksella<br />

27: n matkanopeudella.<br />

Tänä kesänä vesillelaskettaessa<br />

P-12 Shuttlesta tulee maailman<br />

nopein ja pisimmän kantaman sähköinen<br />

matkustaja-alus. Mikä tärkeintä,<br />

nämä jännittävät nopeudet<br />

eivät tule ilmaston kustannuksella.<br />

Tukholman kuninkaallisen teknillisen<br />

instituutin äskettäisessä elinkaarianalyysissä<br />

todettiin, että P-<br />

12-lautta päästää käyttöikänsä aikana<br />

97,5 % vähemmän hiilidioksidia<br />

kuin samankokoinen dieselalus<br />

– hämmästyttävä luku, joka<br />

sisältää tuotannon, yli 30 vuoden<br />

toiminnan ja kierrätyksen päästöt.<br />

Operaattoreille Candela P-12: n todellinen<br />

viehätys on sen kyky leikata<br />

käyttökustannuksia 50% alhaisen<br />

energiankulutuksen ja ylläpidon<br />

ansiosta.<br />

"Tämä uusi investointi vapauttaa<br />

vajaakäytössä olevien vesiväylien<br />

potentiaalin ilmastoystävälliseen<br />

ja nopeaan työmatkaliikenteeseen.<br />

P-12 Shuttle on monissa tapauksissa<br />

nopeampi ja halvempi kuin<br />

maaliikenne, kuten bussilinjat, ja<br />

se on kannattavaa operaattoreille<br />

ensimmäisestä päivästä lähtien",<br />

sanoo Gustav Hasselskog, Candelan<br />

perustaja ja toimitusjohtaja.<br />

Candela käy myyntikeskusteluja


yli 180 kiinnostuneen kanssa P-12<br />

Shuttle -järjestelmistä. Ensimmäinen<br />

liikennöitsijä on Tukholman<br />

alue, joka siirtää työmatkalaisia<br />

Ekerön esikaupungin ja Tukholman<br />

keskustan välillä. Matka-ajat<br />

lyhenevät nykyisestä 55 minuutista<br />

autolla, bussilla tai tavanomaisella<br />

diesellautalla vain 25 minuuttiin<br />

P-12: ssa. Koska alus ei herätä lainkaan,<br />

se on saanut vapautuksen 12<br />

solmun nopeusrajoituksesta Tukholman<br />

kaupunkivesiväylillä, mikä<br />

johtaa tiheämpiin lähtöihin perinteisiin<br />

lauttoihin verrattuna.<br />

Kantosiipialusten teknologiapinon<br />

ytimessä on Candelan lennonohjain,<br />

tietokone, joka vakauttaa<br />

aluksen automaattisesti lennon aikana<br />

säätämällä kantosiipialuksia<br />

käyttämällä muun muassa aallonkorkeutta<br />

ja tuulen nopeutta mittaavien<br />

antureiden tietoja. Kovalla<br />

säällä matkustajat kokevat 90%<br />

vähemmän g-voimia kuin perinteisellä<br />

aluksella.<br />

Erinomaisen suorituskyky<br />

Kalvoteknologiaa on kehitetty ja<br />

testattu laajasti Candelan palkituissa<br />

vapaa-ajan veneissä vuodesta<br />

2019 lähtien, ja se on saanut ylistäviä<br />

arvosteluja medialta. Vuonna<br />

2022 lanseerattu Candelan palkittu<br />

C-8-päiväristeilijä on markkinoiden<br />

myydyin sähkövene 150 tilauksella,<br />

ja Motor boat and Yachting<br />

-lehti on ylistänyt sitä "pelinvaihtajana"<br />

sujuvan ajonsa ja erinomaisen<br />

suorituskykynsä ansiosta.<br />

Alusten rannikko- ja kaupunkisegmenteissä<br />

Candela arvioi, että heidän<br />

sähköisten vesikulkuneuvojensa<br />

osoitettavissa olevat kokonaismarkkinat<br />

ovat yli 30 miljardia<br />

dollaria.<br />

Lars Jörnow, sijoittaja EQT Venturesin<br />

osakas, kommentoi: "P-12<br />

Shuttle tulee olemaan pelinvaihtaja<br />

matkustajien vesiliikenteessä.<br />

Candela on matkalla sukupolvea<br />

määrittäväksi yritykseksi, joka<br />

mullistaa vesiliikenteen markkinat<br />

tarjoamalla maailman ilmastoystävällisimmät,<br />

edullisimmat ja<br />

asiakkaita ilahduttavimmat veneilykokemukset."<br />

"Candelan tekninen pino on todella<br />

vaikuttava. Kokemus lentämisestä<br />

veden yläpuolella täydellisessä<br />

hiljaisuudessa on vain puhdasta<br />

taikuutta. Samalla kun tämä<br />

vähentää toimintakustannuksia,<br />

se on avainasemassa nopeutettaessa<br />

siirtymistä kestävään vesiliikenteeseen",<br />

sanoo Svante Nilo<br />

Bengtsson, joka istuu hallituksessa.<br />

29


Peugeot i-Cockpit täyttää 10 vuotta:<br />

Tarina rohkeasta keksinnöstä ja<br />

menestyksestä<br />

Peugeot teki vallankumouksen<br />

ensimmäisen sukupolven<br />

Peugeot 208:n julkistuksen<br />

yhteydessä: se<br />

uudisti autoilun vähiten<br />

historian aikana kehittyneen<br />

osa-alueen – ajoasennon.<br />

Tämän jälkeen i-Cockpitilla<br />

varustettuja autoja<br />

on valmistettu melkein 10<br />

miljoonaa kappaletta, ja se<br />

löytyy nykyään myös Peugeotin<br />

jokaisesta mallista.<br />

i-Cockpit on osoittanut olevansa<br />

erinomainen ratkaisu<br />

parantamalla matkustajien<br />

turvallisuutta, mukavuutta<br />

sekä tunneyhteyttä autoon.<br />

tiedon näkemisen kerrallaan ilman,<br />

että katsetta tarvitsee siirtää<br />

pois tiestä<br />

v iso kosketusnäyttö, joka sijaitsee<br />

lähellä kuljettajaa ja mahdollistaa<br />

kuljettajan käyttää auton<br />

tärkeimpiä toimintoja.<br />

Nykyään i-Cockpit on luonnollinen<br />

osa jokaista Peugeotia ja löytyy koko<br />

Peugeotin mallistosta. i-Cockpit<br />

on myös todellinen menestystarina.<br />

Tuohon aikaan Peugeotin suunnittelutiimit<br />

halusivat kehittää kuljet-<br />

i-COCKPIT LYHYESTI:<br />

• viehättävä, ainutlaatuinen ja<br />

innovatiivinen design<br />

• vertaansa vailla oleva ja intuitiivinen<br />

ajokokemus<br />

• vallankumouksellinen ergonomia<br />

i-Cockpit on luotu kolmen keskeisen<br />

osatekijän ympärille, jotka ovat<br />

pysyneet alusta alkaen ennallaan:<br />

v kompakti ohjauspyörä, jonka<br />

tarkoituksena on parantaa ajokokemusta<br />

ja ajettavuutta<br />

v korotettu mittaristo, joka<br />

mahdollistaa kaiken tarvittavan<br />

Tarina alkoi Peugeot SR1 -konseptiauton julkistuksen yhteydessä Geneven<br />

autonäyttelyssä vuonna 2010. Kyseessä oli elegantti coupé-cabriolet, joka<br />

esitteli brändin ympärillä olevia ajatuksia. Ne pitivät sisällään mm. vallankumouksellisen<br />

ajoasennon, joka ravisteli perinteisiä ajatuksia muotoilusta<br />

ja ergonomiasta.<br />

30


tajan ympäristön, joka tarjoaisi aiempaa<br />

enemmän tunteita ajon aikana,<br />

lisäksi se olisi aiempaa ergonomisempi<br />

ja turvallisempi. Pieni<br />

muotoilijoista ja insinööreistä<br />

koostuva suunnittelutiimi aloitti<br />

työnsä; varsin pian syntyi ehdotelma<br />

tavallista pienemmästä ohjauspyörästä.<br />

Siihen asti autojen ohjauspyörät<br />

olivat isokokoisia ja mittaristoa<br />

katsottiin ratin lävitse. Pienemmän<br />

ohjauspyörän tausta-ajatuksena<br />

oli, että ohjauspyörän ja mittariston<br />

perinteinen asettelu oli<br />

kuljettajaa häiritsevää. Paras paikka<br />

tiedon nopealle omaksumiselle<br />

oli katseen korkeudella, joten mittaristo<br />

oli myös asennettava korkealle.<br />

Tämä uusi sijainti yhdistettynä<br />

kompaktiin ohjauspyörään<br />

loivat aivan uuden järjestelmän,<br />

jota kutsuttiin myöhemmin HUDnäytöksi.<br />

Kokonaisuuteen lisättiin<br />

kosketusnäyttö, joka teki kaikista<br />

hallintalaitteista aiempaa yksinkertaisempia<br />

ja paransi liitettävyyttä.<br />

Tämä oli myös ensimmäinen<br />

kerta, kun Peugeotissa käytettiin<br />

kosketusnäyttöä.<br />

“Panokset olivat korkealla, kun<br />

otimme tietoisen riskin uuden ja<br />

innovatiivisen ohjaamokonseptin<br />

kanssa. Meidän piti olla ennen kaikkea<br />

varmoja siitä, että asiakkaammekin<br />

pitäisivät uudesta konseptista.<br />

Järjestimme testejä suljetulla<br />

radalla ranskalaisten ja saksalaisten<br />

asiakkaiden kanssa. Ajatimme<br />

heitä ensin tavanomaisella ohjauspyörällä<br />

ja mittaristolla varustetulla<br />

autolla. Sitten he ajoivat prototyyppiä,<br />

jossa oli uudenlainen ohjauspyörä<br />

sekä korotettu mittaristo.<br />

Palaute oli loistavaa ja erittäin<br />

laadukasta. Nuoremmat kuljettajat<br />

pitivät urheilullisuudesta, kun<br />

taas vanhemman sukupolven mielestä<br />

auto tuntui ketterältä ja modernilta,<br />

lisäksi se vaikutti askeleelta<br />

eteenpäin menneisyydestä. Kaikki<br />

sopeutuivat kompaktimpaan ohjauspyörään<br />

helposti. Olimme aivan<br />

vakuuttuneita, että meillä oli<br />

Ensimmäisen sukupolven Peugeot 208 aiheutti ihastusta i-Cockpit-ohjaamollaan.<br />

i-Cockpit vakiinnutti nopeasti asemansa innovaationa, joka muutti<br />

perinteisen ajokokemuksen.<br />

jotakin todella ainutlaatuista käsissämme.”<br />

Jérôme Micheron, Peugeotin tuotejohtaja<br />

Vuosi 2012: Peugeot 208 esitteli<br />

ylpeänä i-Cockpitin, joka<br />

aiheutti voimakkaan reaktion<br />

Ensimmäisen sukupolven Peugeot<br />

208 aiheutti ihastusta i-Cockpitohjaamollaan.<br />

i-Cockpit vakiinnutti<br />

nopeasti asemansa innovaationa,<br />

joka muutti perinteisen ajokokemuksen.<br />

v Nautinnollisempi ajokokemus:<br />

kompaktin ohjauspyörän ansiosta<br />

auto reagoi entistäkin ketterämmin<br />

kuljettajan ohjausliikkei-<br />

Alati kehittyvä, jotta se vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeisiin<br />

Lanseerauksensa jälkeen Peugeot on kehittänyt ja modernisoinut i-Cockpitia<br />

jatkuvasti. Vuonna 2016, toisen sukupolven 3008- ja 5008-mallien lanseerauksen<br />

yhteydessä i-Cockpitista julkistettiin versio, jossa on muokattavissa<br />

oleva 12,3-tuumainen digimittaristo. Lisäksi kosketusnäytön alle tuotiin<br />

painikkeita, jotka tarjoavat näppäriä oikopolkuja tärkeimpiin toimintoihin.<br />

Vuonna 2019 toisen sukupolven 208:n yhteydessä i-Cockpitin mittaristoon<br />

tuotiin olennaisinta tietoa korostava 3D-efekti.<br />

31


siin, lisäksi ratin kääntelyyn liittyvät<br />

liikkeet ovat pienemmät.<br />

v Lisää ajomukavuutta: kun<br />

mittaristo on kuljettajan silmien<br />

edessä, silmien rasitus on vähäisempää.<br />

Matalammalla sijaitseva<br />

ohjauspyörä mahdollistaa kuljettajan<br />

käsille mukavamman asennon.<br />

Lisäksi keskellä sijaitseva<br />

kosketusnäyttö on intuitiivinen<br />

käyttää.<br />

v Parantunutta turvallisuutta:<br />

kompaktin ohjauspyörän ansiosta<br />

kuljettajan reaktiot ovat aiempaa<br />

nopeammat ja korotettu näyttö<br />

antaa silmien keskittyä enemmän<br />

liikenteeseen ja erilaiset ilmoitukset<br />

ovat nopeammin nähtävissä.<br />

Kaikki edellä mainittu vähentää<br />

kuljettajan väsymystä ja näin ollen<br />

parantaa turvallisuutta.<br />

v Ainutlaatuinen muotoilu:<br />

täynnä teknologiaa ja hienostunut,<br />

näin ollen parantunut ajokokemus.<br />

Peugeot i-Cockpitin kehitys<br />

ei ole pysähtynyt tähän<br />

Peugeotin i-Cockpitin tarina on<br />

vasta alussa: ”Olemme asettaneet<br />

tavoitteen, että i-Cockpitin pitää<br />

Peugeot i-Cockpit otti vielä askeleita eteenpäin uusien 308- (2021) ja 408-<br />

(2022) mallien yhteydessä. Autot toivat mukanaan uuden i-Connect-tietoviihdejärjestelmän,<br />

uuden kompaktin ohjauspyörän sekä kosketusnäyttöön<br />

perustuvat i-Toggles-painikkeet. Viimeiseksi mainittuja voidaan muokata<br />

mieleiseksi esimerkiksi vuodenaikojen mukaan, jotta tärkeimmät toiminnot<br />

olisivat aina tarjolla nopeasti.<br />

pysyä aina intuitiivisena, dynaamisena<br />

ja ikonisena. Peugeot on ollut<br />

edelläkävijä jo pitkään, joten on<br />

myös tehtävämme jatkaa tiennäyttäjänä.<br />

Aiomme pysyä innovatiivisina<br />

ja pysyä askeleen muita edellä.<br />

Kyse on jatkuvasta uudistumisesta<br />

ja yllättämisestä, jotta pysymme<br />

parhaalla tasolla. Yksi asia on selvää,<br />

i-Cockpitilla on valoisa tulevaisuus<br />

edessään.”<br />

Bertrand Rapatel, Peugeotin sisätilojen<br />

muotoilujohtaja<br />

Peugeot Inception -konsepti<br />

esiteltiin CESelektroniikkamessuilla<br />

Las Vegasissa tammikuussa<br />

<strong>2023</strong>. Konsepti<br />

näyttää i-Cockpitin<br />

seuraavan evoluution<br />

ja osoittaa, että intuitiivisuudessa<br />

voidaan<br />

ottaa askel vieläkin pidemmälle.<br />

Hypersquare<br />

on mullistava uusi ohjauslaite,<br />

joka tarjoaa<br />

uudenlaisia ajamiseen<br />

liittyviä eleitä sukupolvelle,<br />

joka on kasvanut<br />

tablettien ja erilaisten<br />

älylaitteiden kanssa.<br />

32


Varkaat vievät autojen renkaat<br />

erityisesti näistä paikoista<br />

– kevään renkaanvaihtosesonki<br />

saa rikolliset liikkeelle<br />

Varastetuista renkaista voi<br />

koitua tuhansien eurojen<br />

kustannus ja viikkoja kestävä<br />

murheenkryyni. Rengasvarkaista<br />

on tullut viime vuosina entistä<br />

häikäilemättömämpiä, käy ilmi<br />

Pohjola Vakuutukselle tehdyistä vahinkoilmoituksista.<br />

Rengasvarkauksia tapahtuu tasaisesti<br />

ympäri vuoden, mutta selkeä<br />

piikki nähdään keväisin ja syksyisin,<br />

kun renkaidenvaihtosesonki on<br />

kuumimmillaan. Pohjola Vakuutukselle<br />

tehdyistä rikosvahinkoihin liittyvistä<br />

vahinkoilmoituksista käy ilmi,<br />

että auton renkaat varastetaan<br />

liki puolessa tapauksista varastosta.<br />

– Häkkivarasto toimii valitettavasti<br />

rengasvarkaalle näyteikkunan tavoin.<br />

Tyypillisesti taloyhtiöiden varastot<br />

ovat vartioimattomia, eikä<br />

erillistä valvontajärjestelmääkään<br />

ole, joten ehkä juuri siksi varastot<br />

ovat niin otollinen paikka rengasvarkaille,<br />

Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta<br />

vastaava johtaja<br />

Kristian Hiljander kertoo.<br />

Taloudellinen vahinko<br />

nousee huomattavasti<br />

Poliisille tehdään vuosittain noin 800<br />

rikosilmoitusta varastetuista renkaista.<br />

Rengasvarkauksia tehdään<br />

yhä ammattimaisemmin ja häikäilemättömämmin,<br />

sillä kohteena voivat<br />

olla niin kadunvarteen kuin talon<br />

parkkipaikalle pysäköidyt autot. Tämä<br />

näkyy myös Pohjola Vakuutuksen<br />

tilastoissa, sillä toiseksi yleisimmin,<br />

neljäsosassa varkaustapauksista,<br />

renkaat viedään suoraan auton alta<br />

ja auto jätetään pukkien päälle.<br />

– Se kertoo, että toiminta on hyvin<br />

suunnitelmallista ja röyhkeää. Varsin<br />

yleistä on myös se, että renkaita<br />

varastetaan auton sisätiloista. Taloudellisen<br />

haitan lisäksi varkauden<br />

uhriksi joutunut autoilija voi joutua<br />

odottamaan uusia vanteita viikkoja,<br />

jos kyseessä on esimerkiksi autonvalmistajan<br />

alkuperäisvanteet, Hiljander<br />

summaa.<br />

Keskimäärin varkaiden mukaan lähtevä<br />

rengassarja maksaa 500 euroa,<br />

mutta erityisesti arvokkaammat<br />

merkkirenkaat alumiinivanteilla<br />

kiinnostavat rikollisia. Tällöin myös<br />

taloudellinen vahinko nousee huomattavasti.<br />

Yleisesti ottaen kaikista<br />

Pohjola Vakuutuksen korvaamista<br />

rengassarjoista kalleimmat alumiinivanteiset<br />

merkkirenkaat nousevat<br />

tuhansiin euroihin.<br />

– Kalleimmat Pohjola Vakuutuksen<br />

korvaamat vannesarjat ovat olleet<br />

Porschen Panameran, Cayennen<br />

ja Taycanin, jotka ovat maksaneet<br />

4000 euron molemmin puolin. Myös<br />

Audin ja Jaguarin vannesarjat ovat<br />

nousseet kalleimmillaan 2000 euron<br />

suuruusluokkaan, Hiljander kertoo.<br />

Dokumentaatio ja<br />

lukkopultit tekevät varkaan<br />

elämän hankalaksi<br />

Rikollisia houkuttavat autojen merkkirenkaat<br />

vanteineen maksavat<br />

usein jopa tuhansia euroja. Hiljander<br />

peräänkuuluttaa erityisen huolellista<br />

dokumentaatiota ja vanteiden<br />

merkitsemistä, mikäli auton omistaja<br />

on päättänyt hankkia arvokkaat<br />

renkaat kevytmetallivanteineen.<br />

– Auton omistajan kannattaa dokumentoida<br />

renkaat ja vanteet mahdollisimman<br />

huolellisesti. Suosittelen<br />

ottamaan valokuvat ja kirjaamaan<br />

ylös renkaan merkin, mallin<br />

ja koon. Lisäksi arvokkaat kevytmetallivanteet<br />

olisi hyvä yksilöidä vanteen<br />

sisäpuolelle tehdyllä kaiverruksella.<br />

Näillä toimenpiteillä hankaloitetaan<br />

jo huomattavasti varastettujen<br />

renkaiden jälleenmyyntiä, Hiljander<br />

sanoo.<br />

Renkaat voi suojata myös lukkopulteilla,<br />

joita käytetään tavallisten<br />

kiinnityspulttien tapaan. Lukkopultin<br />

saa avattua vain yksilöidyllä<br />

avainhylsyllä.<br />

– Lukkopultti hankaloittaa varkaiden<br />

toimintaa jo todella paljon. Jos haluaa<br />

pelata varman päälle, kahden eri sarjan<br />

lukkopultin käytön pitäisi viimeistään<br />

saada rikolliset luovuttamaan<br />

varkausaikeensa, Hiljander sanoo.<br />

Yksi yleinen virhearvio on, että renkaat<br />

nostetaan terassille tai autokatokseen<br />

esille odottamaan vaihtoa.<br />

Vaikka asuinalue olisi lintukoto,<br />

saattavat ammattimaiset rikolliset<br />

kiertää etsimässä vartioimatta<br />

jätettyjä renkaita.<br />

– Vartioimattomat renkaat autokatoksessa<br />

lähtevät kyllä nopeasti varkaiden<br />

matkaan. Rengashotelli on luotettava<br />

ja mutkaton tapa renkaiden kausisäilytykseen,<br />

Hiljander sanoo.<br />

33


VARASTOKALUSTEIDEN TA<br />

TURVALLISEN TYÖYMPÄRI<br />

Tarkastukset ovat varastokalusteiden huollon ja ylläpidon<br />

kova ydin. Kun kalusteiden kunto tunnetaan, voidaan<br />

niitä ylläpitää asianmukaisesti ja näin taata turvallinen<br />

työympäristö.<br />

Teksti: Jeremias Pirinen<br />

Varastokaluston säännölliset tarkastukset<br />

kuuluvat varaston arkeen<br />

samalla tavalla kuin trukkien<br />

päivittäistarkastukset ja huollot.<br />

Tarkastukset koskevat kaikenkokoisia<br />

varastoja ja erilaisia hyllystötyyppejä.<br />

Tarkastukset on tehtävä 1-4 kertaa<br />

vuodessa. Tarkastustiheys riippuu<br />

tavaran kiertonopeudesta.<br />

34<br />

Tarkastustoimintaa ohjaa SFS-EN<br />

15635 standardi, johon perustuu<br />

Osto- ja logistiikkayhdistys Logyn<br />

julkaisema Kuormalavahyllyt<br />

ja varastoturvallisuus -julkaisu. Se<br />

kertoo varaston operaattorille, miten<br />

kalustus suunnitellaan, toteutetaan,<br />

tarkastetaan, huolletaan ja<br />

ylläpidetään niin, että taataan turvallinen<br />

työympäristö.<br />

Varastokalusteiden<br />

tarkastuksen sisältö<br />

Tarkastuksessa kartoitetaan varastossa<br />

olevien kuormalavahyllyjen<br />

kunto silmämääräisesti lattiatasolta.<br />

Tarkastuskohteet:<br />

• pylväselementit<br />

• vaakapalkit ja varmistimet<br />

• tukiristikot<br />

• lattiakiinnitykset<br />

• pylvässuojat<br />

• tunnelisuojat<br />

• kantavuustaulut<br />

• ohjauskiskot ja niiden mahdolliset<br />

hitsaussaumat<br />

• vapaa kulku merkityille hätäpoistumisteille<br />

sekä ensisammutuspisteille


RKASTUKSET OVAT<br />

STÖN PERUSTA<br />

Tarkastuspöytäkirjaan merkitään<br />

myös seuraavat asiat, jos<br />

niitä havaitaan hyllyjen tarkastuksen<br />

yhteydessä ja jos niissä<br />

on selkeitä puutteita:<br />

• lavojen kunto ja niiden sijoittelu<br />

kuormalavoille<br />

• varaston lattian kunto<br />

• kulkureitit sekä lattiamerkinnät<br />

• valaistus<br />

Kalusteiden tarkastuksen säännöllisyys<br />

takaa sen, että rikkoontuneet<br />

kalusteet korjataan tai vaihdetaan<br />

uusiin mahdollisimman<br />

nopeasti vaurioitumisen jälkeen.<br />

Näin kasautuvat kolhut eivät pääse<br />

lisäämään isomman onnettomuuden<br />

riskiä. Esimerkiksi pystypalkki<br />

saattaa hyvin kestää yhden<br />

iskun, mutta toinen törmäys voi jo<br />

olla riski hyllyn romahtamiselle.<br />

Nopea reagointi on taloudellisesti<br />

järkevää, jottei käy niin kuin yrityksessä,<br />

jossa tarkastuksia ei oltu tehty<br />

20 vuoteen. Kun hyllyt sitten tarkastettiin<br />

ja vauriot havaittiin, oli korjauslasku<br />

kymmeniä tuhansia euroja.<br />

Asiantuntijat<br />

tarkastamaan<br />

Hyllytarkastukset ja korjaukset<br />

ovat varastokalusteiden omistajien<br />

vastuulla. Kun tarkastuksiin<br />

ryhdytään, on tärkeää valita tarkastajiksi<br />

hyllystöt tuntevat ja kokeneet<br />

asiantuntijat. Paras asiantuntemus<br />

on heillä, jotka suunnittelevat<br />

ja toimittavat hyllyratkaisuja<br />

erilaisiin käyttötarpeisiin.<br />

Osaava hyllytarkastaja tuntee tarkastusstandardin<br />

ja noudattaa sitä.<br />

Hän tuntee, mitkä kohteet kalusteissa<br />

pitää tarkastaa, mitkä<br />

ovat tyypillisimpiä vaurioita, miten<br />

vauriot jaetaan kolmiportaiselle<br />

asteikolle ja miten rikkoontuneiden<br />

kalusteiden kanssa toimitaan.<br />

Kun tarkastajana on luotettu henkilö,<br />

voi varastokalusteiden omistaja<br />

nukkua yönsä rauhassa.<br />

Jotkut yritykset tekevät tarkastuksia<br />

itse. Vaarana on silloin se, ettei<br />

hyllyjen vaurioita nähdä yhtä herkästi<br />

kuin ulkopuolinen tarkastaja<br />

näkisi. Jos vauriota havaitaan, niiden<br />

korjaaminen saattaa venyä.<br />

Kaluston omistaja<br />

huolehtii tarkastuksista<br />

Koska varastokalusteiden tarkas-<br />

35


tuksia ei säädetä esimerkiksi työturvallisuuslaissa,<br />

vaan toiminnan<br />

laatua osoittavassa standardissa,<br />

ei tarkastuksien laatua tai säännöllisyyttä<br />

valvota. Työsuojeluviranomaiset<br />

voivat puuttua tarkastuksissaan<br />

tilanteeseen, jos havaitsevat,<br />

että hyllyt ovat vaurioituneet<br />

ja vaarantavat työturvallisuuden.<br />

Toiminnan laadun valvontavastuu<br />

on ensisijaisesti varastotoiminnan<br />

harjoittajalla. Myös asiakkaat voivat<br />

vaikuttaa valinnoillaan siihen,<br />

mitkä laatuvaatimukset heidän logistiikkakumppaninsa<br />

täyttää.<br />

Vastuullinen varastokalusteiden<br />

toimittaja neuvoo käyttöönottotarkastuksen<br />

yhteydessä asiakastaan<br />

tarkastamaan kalusteet säännöllisesti.<br />

Samalla hän neuvoo, miten<br />

varastossa kannattaa esimerkiksi<br />

kerran kuussa tarkastaa itse<br />

silmämääräisesti, onko kalusteisiin<br />

tullut vaurioita. Kalusteiden<br />

toimittaja kertoo myös paikoista,<br />

mitkä saavat todennäköisimmin<br />

iskuja ja miten niitä voisi suojata.<br />

Varastokalusteisiin syntyy tyypillisesti<br />

vaurioita noin puolentoista<br />

metrin korkeuteen lattiasta, kun<br />

trukin piikit tai sen kyydissä oleva<br />

lava törmää niihin.<br />

Varastokalusteissa yleisimmin<br />

vaurioituvat kohteet:<br />

• vinotuet<br />

• vaakatuet<br />

• pylväät<br />

• tunneleiden alapalkit<br />

Kalustevaurioihin on syytä puuttua<br />

heti. Pienemmät merkitään varoituksilla.<br />

Kun varastokaluste saa<br />

kolmiportaisella asteikko vakavimman<br />

eli punaisen vaurioluokituksen,<br />

hyllykuorma puretaan ja<br />

hyllystö asetetaan käyttökieltoon.<br />

Hyllyvaurioita ei pidä koskaan aliarvioida,<br />

vaan päinvastoin. Niinpä<br />

niiden kuorman purkamisessa<br />

pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.<br />

Vaurioituneen osan tilalle tilataan<br />

kalustotoimittajalta varaosa, jonka<br />

toimitus kestää parista päivästä<br />

pariin viikkoon. Vauriot on korjattava<br />

hyllyvalmistajan ohjeiden<br />

mukaisesti. Jos rikkoontunut osa<br />

on vähänkin isompi, kuten hyllypylväs,<br />

tarvitaan uuden hyllyn pystytykseen<br />

asentaja.<br />

Vaurioitunut hyllystö on<br />

tuhansien eurojen<br />

menoerä<br />

Kun hyllystö vaurioituu pahasti,<br />

se vaihdetaan uuteen ja siitä<br />

syntyy tuhansien eurojen kustannukset:<br />

• hyllyssä olevan tavaran väliaikaisvarastointi<br />

• hyllyn purkaminen<br />

• varaosat<br />

• uuden hyllyn asentaminen:<br />

työ ja kalusto<br />

• tavaroiden siirto uuteen hyllyyn<br />

• henkilöstön vaurioprosessin<br />

hoitamiseen käytetty aika<br />

Säännölliset tarkastukset ja oikea<br />

käyttö takaa varastokalusteille liki<br />

ikuisen elinkaaren. Hyvin vanhaan<br />

hyllyyn ei tosin saa varaosia.<br />

Käytännössä hyllyt saavat aina<br />

osumia ja hyllyihin tulee eri suuntiin<br />

vääntäviä voimia. Toisinaan<br />

vuosien mittaan huomataan, että<br />

pultit ja kiinnikkeet löystyvät, ja<br />

hyllyt alkavat helistä. Tällöin ainakin<br />

pultit pitää vaihtaa.<br />

Varaston työkulttuuri on tärkeä osa<br />

vaurioiden havainnointia ja raportointia.<br />

Isoissa varastoissa on ollut<br />

jo pitkään itsestään selvyys, että<br />

kaikkien työntekijöiden velvollisuus<br />

on ilmoittaa havaitsemistaan<br />

vaurioista esimiehille. He päättävät<br />

jatkotoimenpiteistä. Tämä tapa olisi<br />

syytä ulottaa kaikille työpaikoille.<br />

www.toyota-forklifts.fi<br />

36


37


Kuinka valita oikeanlaiset<br />

kesärenkaat?<br />

Kevättä on saatu tänä vuonna odotella tavanomaista pidempään, mutta renkaanvaihtoaika<br />

alkaa viimein lähestyä. Nyt onkin hyvä aika tarkistaa kesärenkaiden kunto ja<br />

suunnata tarvittaessa rengaskaupoille. Renkaita valitessa kannattaa huomioida tärkeät<br />

perusasiat, jotta renkaat toimivat turvallisesti niin yllättävissä tilanteissa kuin Suomen<br />

vaihtelevissa kesäolosuhteissa. Alhaisen vierintävastuksen renkaat kerryttävät autoilijalle<br />

säästöjä polttoainekuluissa ja kasvattavat sähköautojen toimintasädettä.<br />

Suomessa kesärenkaiden tulee<br />

toimia luotettavasti läpi kolmen<br />

vuodenajan, koska käyttökauteen<br />

mahtuu kuumien kesäpäivien<br />

lisäksi kylmiä kevätaamuja<br />

ja syksyisiä sadepäiviä. Myös<br />

karkeat, uraiset tiet laittavat renkaat<br />

koetukselle. Kesärenkaiden<br />

suorituskyky ja turvallisuusominaisuudet<br />

korostuvat ukkoskuuron<br />

yllättäessä ja ääritilanteissa,<br />

kun vaikkapa auton eteen hyppäävä<br />

hirvi pakottaa äkkijarrutukseen.<br />

– Kun valitsee kesärenkaita, kannattaa<br />

kiinnittää huomiota renkai-<br />

den märkäpitoon. Hyvän märkäpidon<br />

omaavilla renkailla ajaminen<br />

on turvallista myös sadekeleillä<br />

ja silloin vesiliirto on helpompi<br />

välttää. Märkäpitoluokituksen voi<br />

tarkistaa näppärästi renkaan EUmerkinnästä,<br />

rengas- ja autohuoltoketju<br />

Vianorin kuluttajakaupan<br />

38


johtaja Vesa Laitinen neuvoo.<br />

Märkäpidon lisäksi renkaan pintakuvio<br />

ja urasyvyys ovat avainasemassa,<br />

kun on kyse vesiliirron<br />

välttämisestä. Mitä syvemmät urat<br />

ovat, sitä tehokkaammin ne poistavat<br />

vettä renkaan ja tien pinnan<br />

välistä säilyttäen kontaktin tiehen.<br />

Lain mukaan kesärenkaissa tulee<br />

olla urasyvyyttä vähintään 1,6<br />

millimetriä, mutta käytännössä vesiliirtoriski<br />

kasvaa jo urasyvyyden<br />

alittaessa neljän millimetrin rajan.<br />

Alhainen vierintävastus<br />

tuo polttoainesäästöjä<br />

Kesärenkaita vertaillessa on hyvä<br />

muistaa myös renkaan vierintävastus.<br />

Mitä alhaisempi vierintävastus<br />

renkaalla on, sitä vähemmän<br />

polttoainetta kuluu. Alhaisen<br />

vierintävastuksen renkaat tuovat<br />

autoilijalle kustannussäästöjä, ja<br />

ympäristö kuormittuu vähemmän.<br />

– A-luokan ja heikoimman E-luokan<br />

ero vierintävastuksessa merkitsee<br />

kulutuksessa 0,6 litraa polttoainetta<br />

100 kilometrillä. Jos renkailla<br />

ajaa noin 40 000 kilometriä<br />

renkaan koko eliniän aikana, polttoainesäästöä<br />

kertyy 360 litraa eli<br />

kahden euron litrahinnalla laskettuna<br />

720 euroa. Sähköautoilijoille<br />

pieni vierintävastus kasvattaa<br />

puolestaan toimintasädettä, Laitinen<br />

kertoo.<br />

Ohjaamoon kantautuvat<br />

rengasäänet eivät käy<br />

ilmi EU-merkinnästä<br />

EU-merkinnän vierintämelu kertoo<br />

ympäristöön kuuluvasta ohiajomelusta.<br />

Auton sisälle kantautuvat<br />

rengasäänet eivät kuitenkaan<br />

käy ilmi merkinnästä. Hiljaiset renkaat<br />

auttavat vähentämään ympäristön<br />

melusaastetta ja tekevät<br />

myös matkanteosta mukavampaa.<br />

– Mitä tasaisemmin renkaat kuluvat,<br />

sitä vähemmän melusaastetta<br />

niillä ajamisesta aiheutuu. Yksi keino<br />

renkaiden ennenaikaisen kulumisen<br />

ehkäisemiseen on ohjauskulmien<br />

tarkistus. Myös oikeita<br />

rengaspaineita käyttämällä voidaan<br />

vähentää renkaiden tuottamaa<br />

ääntä, Laitinen selventää.<br />

Muista säännöllinen<br />

rengaspaineiden<br />

tarkistus<br />

Renkaiden vaihdon jälkeen on<br />

tärkeää tarkistaa rengaspaineet<br />

säännöllisin väliajoin. Oikeilla<br />

rengaspaineilla on suuri vaikutus<br />

niin ajoturvallisuuteen kuin<br />

ajamisen taloudellisuuteen. Kun<br />

tarkistaa rengaspaineita, kannattaa<br />

noudattaa valmistajan<br />

antamaa painelukemaa ja poiketa<br />

siitä mahdollisimman vähän.<br />

– Tärkeintä on ajaa oikeilla rengaspaineilla,<br />

sillä liian alhaisilla<br />

paineilla renkaat kuluvat nopeammin<br />

ja rikkoutuvat helpommin.<br />

Rengaspaineet pitäisi tarkistaa<br />

kerran kuussa sekä silloin,<br />

kun ajaa autoa tavallista<br />

raskaammalla kuormalla, Laitinen<br />

muistuttaa.<br />

39


Ahvenanmaalle suunnitteilla<br />

vetyajoneuvojen pilottialue<br />

OX2 Åland aikoo rakentaa<br />

Ahvenanmaan Möckelöön<br />

suuren energiapuiston aurinkovoimaloineen<br />

ja vetypolttoaineasemineen.<br />

Yhdessä<br />

OX2:n ja Hyundain tavoitteena<br />

on tehdä Ahvenanmaasta<br />

vetyajoneuvojen<br />

pilottialue.<br />

Voimalalle on osoitettu 10,5 hehtaarin<br />

kokoinen alue Medimar-lääkärikeskuksen<br />

länsipuolelta. Aurinkovoimapuiston<br />

on tarkoitus<br />

käsittää noin 15 000 aurinkopaneelia<br />

ja olla teholtaan jopa 10 megawattia.<br />

Sen yhteyteen kaavaillaan<br />

täysimittaista vetypolttoaineasemaa,<br />

johon tulee 3 megawatin<br />

elektrolyysiputki, ja joka palvelee<br />

henkilöautoja, raskasta liikennettä<br />

ja myös vedyn kuljetusta muihin<br />

käyttötarkoituksiin.<br />

Hyundain tavoitteena on tarjota<br />

paikallisille yrityksille erilaisia<br />

rahoituspaketteja ja kokeilumahdollisuuksia,<br />

joiden avulla yritykset<br />

voivat kokeilla vetyajoneuvojen<br />

käyttöä toiminnassaan pienellä<br />

taloudellisella riskillä.<br />

Vetypolttoaineaseman on määrä<br />

valmistua suunnitteilla olevan<br />

OX2:n suuren aurinkovoimapuis-<br />

ton yhteyteen vuonna 2024. Puistoon<br />

kaavaillaan myös laajamittaista<br />

energian akkuvarastointia,<br />

joka mahdollistaa sekä sähköautojen<br />

pikalatauksen että sähköverkon<br />

tasapainottamisen tarvittaessa.<br />

Näin ollen energiapuistoon tulisi<br />

kaksi erilaista energian varastointitapaa.<br />

Hankkeen valmistuminen<br />

edellyttää tarvittavien lupien<br />

ja rahoituspäätösten saamista.<br />

– Vety on jo nyt hyvä vaihtoehtoinen<br />

polttoaine Euroopan teillä,<br />

myös raskaassa liikenteessä.<br />

Hyundain valikoimassa on jo Nexo<br />

Fuel Cell SUV -henkilöauto. Lisäksi<br />

Hyundai tarjoaa valituilla markkina-alueilla<br />

vetykäyttöisiä kuor-<br />

40


ma- ja linja-autoja. Haluamme tehdä<br />

kaikkemme tarjotaksemme asiakkaillemme<br />

edistynyttä teknologiaa,<br />

sanoo Hyundai Motor Finlandin<br />

toimitusjohtaja Esa Kurikka.<br />

Vetyä luontoa<br />

kunnioittaen<br />

– Tavoitteenamme on tehdä Ahvenanmaasta<br />

Pohjoismaiden johtava<br />

vihreän energian keskus, ja energiapuisto<br />

on osa tämän tavoitteen<br />

toteuttamista. Hyundain kanssa<br />

tehtävän yhteistyön myötä Ahvenanmaasta<br />

tulee pilottialue, jonka<br />

perustana toimii energiapuistoon<br />

suunniteltu vetypolttoaineasema.<br />

Polttoaineaseman maantieteellinen<br />

sijainti on hyvä, ja toivomme,<br />

että pystymme tarjoamaan edullisempaa<br />

polttoainetta verrattuna<br />

bensiiniin ja dieseliin, kertoo<br />

OX2:n Ahvenanmaan maajohtaja<br />

Anders Wiklund.<br />

Aurinkovoimapuisto on tarkoitus<br />

rakentaa luontoa kunnioittaen.<br />

Niittyjä käytetään mehiläistarhaukseen<br />

ja lampaiden laidunnukseen,<br />

ja aurinkovoimalan perusrakenteet<br />

tehdään hiilidioksidia sitovasta<br />

puusta.<br />

Vedyntuotannon sivutuotteena<br />

syntyvää ylijäämähappea käytetään<br />

läheisten vesistöjen hapettamiseen<br />

sekä sen tutkimiseen, miten<br />

hapettamisella voidaan parantaa<br />

vesieläinten elinympäristöä.<br />

Lisäksi tavoitteena on hyödyntää<br />

ylijäämälämpöä kaukolämpöverkossa<br />

ja näin entisestään vähentää<br />

riippuvuutta öljystä.<br />

Hyundailla pitkä kokemus<br />

vetyteknologiasta<br />

Hyundai näkee vedyn merkittävässä<br />

roolissa kestävän tulevaisuuden<br />

rakentamisessa ja vähentämässä<br />

yhteiskunnan riippuvuutta fossiilisista<br />

polttoaineista. Valmistaja<br />

on ollut jo kaksi vuosikymmentä<br />

polttokennoteknologian kehityksen<br />

eturintamassa.<br />

Ensimmäisen polttokennoautonsa,<br />

Santa Fe FCEV -prototyypin, Hyundai<br />

kehitti vuonna 1998. Vuonna<br />

2013 esiteltiin Tucson ix35 Fuel<br />

Cell, joka avasi oven polttokennoautojen<br />

massatuotannolle. Vuonna<br />

2018 yhtiö lanseerasi seuraavan<br />

sukupolven polttokenno-SU-<br />

Vin nimeltä Nexo, ja vuonna 2020<br />

oli vuorossa maailman ensimmäisen<br />

polttokennokäyttöinen raskas<br />

kuorma-auto Xcient Fuel Cell.<br />

Vuoden 2021 loppuun mennessä<br />

Sveitsin teillä liikkui noin 200<br />

Xcient-polttokennokuorma-autoa,<br />

ja käytössä olevalla kalustolla on<br />

ajettu jo yli miljoonaa kilometriä.<br />

Vuoteen 2025 mennessä Hyundai<br />

pyrkii toimittamaan Sveitsin<br />

markkinoille 1 600 raskasta kuorma-autoa.<br />

Myös vetykäyttöinen<br />

Elec City Fuel Cell -linja-auto on<br />

jo liikenteessä Keski-Euroopassa.<br />

Tulevaisuudessa Hyundai aikoo<br />

valjastaa polttokennoteknologian<br />

laajempaan käyttöön paitsi ajoneuvoissaan,<br />

myös muissa liikkuvuusratkaisuissa<br />

ja monissa energiaratkaisuissa,<br />

kuten kodeissa,<br />

kiinteistöissä ja voimaloissa.<br />

41


Uusi<br />

Ford Ranger Raptor 3.0 V6-malli<br />

on nyt saatavana<br />

myös kevytkuorma-autona<br />

Uusi Ford Ranger Raptor 3.0<br />

V6 EcoBoost -malli on nyt<br />

mahdollista muutoskatsastaa<br />

autoverottomaksi N2-luokan<br />

kevytkuorma-autoksi. N2-luokan<br />

autojen monikäyttöisyyttä lisää<br />

mahdollisuus toisen istuinrivin<br />

käyttöön.<br />

42<br />

Ranger Raptor 3.0 V6 -mallin hinta<br />

kevytkuorma-autona on ilman<br />

toimituskuluja alkaen 84 900 euroa.<br />

N2G-hintaan sisältyvät muutostyöstä,<br />

muutoskatsastuksesta<br />

ja yksittäishyväksynnästä aiheutuvat<br />

kustannukset. Hintoihin lisätään<br />

toimituskulut 600 euroa.<br />

Muutostyöt<br />

jälleenmyyjän kautta<br />

Kevytkuorma-autoksi rekisteröitävän<br />

Ranger Raptorin voi tilata vaivattomasti<br />

Ford-jälleenmyyjältä,<br />

joka tilaa autoon tarvittavat muu-


tostyöt Fordin laatusertifioimalta<br />

(QVM) yhteistyökumppanilta<br />

Arctic Trucksilta.<br />

Muutostöiden jälkeen auton kokonaismassa<br />

on yli 3500 kiloa, minkä<br />

jälkeen auto on mahdollista rekisteröidä<br />

N2-alaluokkaan G eli<br />

maastokevytkuorma-autoksi.<br />

Muutostyöt eivät vaikuta kevytkuorma-auton<br />

takuuseen, vaan se<br />

on sama kuin Fordin muissa malleissa<br />

eli 5 vuotta / 100 000 kilometriä.<br />

Erityisesti suorituskykyiseen ja suurinopeuksiseen<br />

maastoajoon sekä<br />

erittäin vaikeissa maastoissa ajamiseen<br />

suunniteltu täysin uusi Ranger<br />

Raptor esiteltiin viime vuonna. Eurooppaan<br />

tuotavat Raptorit valmistetaan<br />

Fordin nykyaikaisella tehtaalla<br />

Rayongissa Thaimaassa.<br />

43


Kestävä tieliikenne:<br />

Renault Trucksilta 23 sähköautoa<br />

Kuehne+Nagel, yksi maailman<br />

johtavista kuljetus- ja logistiikkayrityksistä,<br />

on vastaanottanut ensimmäisen<br />

toimituksen yhteensä<br />

23 Renault Trucks D E-Tech sähköajoneuvosta.<br />

Uudet 16 tonniset<br />

D E-Tech täyssähkökuormaautot<br />

tulevat ajoon kahdeksalle<br />

Kuehne+Nagelin tehtaalle Ranskassa.<br />

Autojen kuormauskapasiteetti<br />

on 18 lavaa akselivälillä 5300<br />

mm ja 21 lavaa akselivälillä 5600<br />

mm. Autoissa on viisi 66 kWh:n<br />

akkua, jotka tuovat 235 km:n toimintamatkan<br />

yhdellä latauksella.<br />

Uusien autojen ajomatka on keskimäärin<br />

180 km päivässä, mikä<br />

laskelmien mukaan tulee mahdollistamaan<br />

hiilidioksidipäästöjen<br />

vähentämisen 730 tonnilla vuodessa.<br />

Kuljettajien ja tienkäyttäjien<br />

turvallisuuden lisäämiseksi<br />

Kuehne+Nagel on päättänyt varustaa<br />

jokaisen sähköauton kahdella<br />

kameralla ja neljällä anturilla.<br />

44


Kuehne+Nagelille ​Ranskaan<br />

"Olemme ylpeitä voidessamme tukea<br />

Kuehne+Nagelia energiamuutoksessa.<br />

Ajoneuvojen toimittamisen<br />

lisäksi olemme tehneet tiivistä<br />

yhteistyötä Kuehne+Nagelin kanssa<br />

ajoneuvokannan hiilidioksidipäästöjen<br />

vähentämiseksi. Uusien<br />

täyssähköajoneuvojen käyttöönoton<br />

myötä Kuehne+Nagel voi jatkaa<br />

toimintaansa samalla kantamalla<br />

ja hyötykuormalla ja päästä<br />

kaupunkien keskustoihin eri rajoituksista<br />

ja määräyksistä riippumatta,<br />

ilman suoria CO2-päästöjä<br />

tai meluhaittoja", Christophe<br />

Martin Renault Trucks Ranskan<br />

toimitusjohtaja kertoo.<br />

45


Suomeen perustettiin 6 aluetta<br />

dro​onien​ ​testaukseen - tutkimus ja<br />

tuotekehitys helpottuvat<br />

Oulussa, Vihdissä, Sjökullassa,<br />

​Evolla ja Pyhtäällä sijaitsevat<br />

testialueet vastaavat kasvavaan<br />

tarpeeseen testata turvallisesti<br />

dro​o​neja uusissa tehtävissä.<br />

Testialueet ovat erikoistuneet<br />

jäisi​i​n olosuhteisiin,<br />

metsäntutkimukseen ja maatalouden<br />

tarpeisiin.<br />

Dro​o​neja hyödynnetään jatkuvasti<br />

uusilla yhteiskunnan alueilla​,​ mutta<br />

uuden teknologian testaaminen<br />

ja muuttaminen liiketoiminnaksi<br />

on kaivannut alan toimijoiden yhteistyötä<br />

ja testialueita.<br />

Tähän tarpeeseen vastasi vuodenvaihteessa<br />

päättynyt Finnish UAV<br />

Ecosystem eli FUAVE-hanke, joka<br />

kokosi aihealueen ekosysteemiinsä<br />

85 toimijaa yrityksistä viranomaisiin<br />

ja tutkimusorganisaatioihin.<br />

- Keskeisenä tavoitteenamme oli<br />

46<br />

koota Suomen dr​o​on​i​-toimijat yhteen.<br />

Yhteistyölle on jatkuva tarve,<br />

sillä dro​o​nien määrä ja niiden<br />

hyödyntäminen on kasvussa.<br />

Tarvetta on sekä sääntelylle että<br />

alan toimijoiden yhteistyölle, jonka<br />

avulla voidaan helpottaa dro​o​n​<br />

i​en hyödyntämistä yhteiskunnassa<br />

ja tutkimuksessa sekä uuden liiketoiminnan<br />

kehittämisessä, kertoo<br />

FUAVE-konsortion johtaja, tutkimusprofessori<br />

Eija Honkavaara<br />

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.<br />

Ilmatilaa jäätäviin<br />

olosuhteisiin ja<br />

maaseudulle sekä tieteen<br />

tarpeisiin<br />

Yhteistyön tuloksena Suomessa<br />

voi nyt testata uusia droonipalveluja<br />

kuudella testialueella. Oulussa<br />

sijaitsevat kaksi aluetta ovat erikoistuneet<br />

jäätävien olosuhteiden<br />

koelentoihin. Pyhtäällä sijaitsevalla<br />

Helsinki East Aerodrome -lentokentällä<br />

keskitytään droonilogistiikkaan<br />

​haja-asutusalueella​.<br />

Testialueet tarjoavat alustan tulevaisuuden<br />

droonitekniikoiden kehittämiselle.<br />

Vihdissä tutkitaan<br />

muun muassa droonien soveltamista<br />

maatalouden tarpeisiin. Sjökullassa<br />

on mahdollista testata itseohjautuvia<br />

drooneja ja lentoja<br />

näköyhteyden ulkopuolella (BV-<br />

LOS-lentoja). Alueella voidaan testata<br />

myös useista drooneista muodostuvien<br />

parvien toimintaa. Evon<br />

testialue on erikoistunut metsätutkimukseen,<br />

jossa Lidar- ja hyperspektrikuvaustekniikat<br />

auttavat<br />

tuottamaan yhä tarkempaa tietoa<br />

metsistä.<br />

Testialueilla drooneja voidaan<br />

käyttää turvallisesti ja määräysten<br />

mukaisesti.<br />

- Testikenttien perustaminen on<br />

ollut iso urakka ja haluamme kiittää<br />

ekosysteemin toimijoita aktiivisesta<br />

yhteistyöstä ja innostuneesta<br />

asenteesta niiden kehittämisessä,<br />

Eija Honkavaara sanoo.


Sata dronia käytetään nyt<br />

IKEA:n vähittäiskaupassa<br />

varastovarastoihin<br />

IKEA-myymälöissä lentää nyt sata itsenäistä dronea – Ingka Group on ensimmäinen<br />

jälleenmyyjä, joka käyttää tällaista ratkaisua varaston varastointiin.<br />

IKEA etsii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia<br />

innovoida ja luoda entistä<br />

paremman kokemuksen asiakkaille<br />

eri kanavissa. Kaksi vuotta<br />

sitten Ingka Group ja Inter IKEA<br />

Groupin Supply Chain Development<br />

Team aloittivat yhdessä sisädroonejärjestelmiä<br />

toimittaja Verityn<br />

kanssa täysin autonomisen<br />

droneratkaisun kehittämisen varaston<br />

seuraamiseksi ja työtovereidensa<br />

hyvinvoinnin parantamiseksi<br />

lattialla.<br />

Tämän seurauksena sata kiireistä<br />

dronea on nyt töissä aukioloaikoina<br />

parantaakseen varaston tarkkuutta<br />

ja varmistaakseen tuotteiden<br />

saatavuuden verkko- tai fyysistä<br />

vähittäismyyntiä varten. Tämä<br />

ratkaisu tukee ergonomisempaa<br />

työpaikkaa IKEA-työtovereille,<br />

koska heidän ei enää tarvitse<br />

vahvistaa manuaalisesti jokaista<br />

lavaa.<br />

Ensimmäinen drone<br />

nousi Sveitsissä IKEA:ssa<br />

vuonna 2021<br />

”Investoimme teknologiaan kautta<br />

linjan, jotta myymälämme voi-<br />

sivat paremmin tukea asiakastyytyväisyyttä<br />

ja tulla todellisiksi monikanavaisen<br />

vähittäiskaupan keskuksiksi.<br />

Droonien ja muiden edistyksellisten<br />

työkalujen – kuten esimerkiksi<br />

tavaroiden poimimiseen<br />

tarkoitettujen robottien – esittely<br />

on aidosti kaikille hyödyllistä. Se<br />

parantaa työtovereiden hyvinvointia,<br />

alentaa toimintakustannuksia<br />

ja antaa meille mahdollisuuden<br />

tulla edullisemmiksi ja kätevämmiksi<br />

asiakkaillemme”, sanoo Ingka<br />

Groupin vähittäiskaupan johtaja<br />

Tolga Öncu.<br />

47


Retro Trucks Lahes<br />

– tapahtuma retrorekkaharrastajille<br />

Veteraanikuorma-auto- ja retrorekkaharrastajien oma tapahtuma<br />

- Retro Trucks Lahes - kokoaa yhteen eilispäivän<br />

kuljetuskalustoa sekä näistä kiinnostuneet tuttuun tapaan<br />

wapun jälkeisenä lauantaina 6.5.<strong>2023</strong>. Tapahtumapaikka<br />

on täysin uusi, sillä vuonna <strong>2023</strong> retroillaan Originator Oy:n<br />

toimipisteessä Lahden Kujalassa. Tapahtumaan on tänäkin<br />

vuonna vapaa pääsy!<br />

Tapahtuman tarkoituksena on luoda<br />

mukavat ja mutkattomat puitteet<br />

ajoneuvoihin tutustumiselle<br />

sekä hyväntuuliselle tarinoinnille.<br />

Paikan päällä on monipuolinen<br />

Helenan Kotileipomon ylläpitämä<br />

kanttiini, joka tarjoilee vieraille<br />

laajan valikoiman suolaista ja makeaa<br />

evästä ajoneuvojen parissa<br />

nautittavaksi. Pikkupurtavan ohella<br />

tarjolla on myös tukevampaa<br />

ruokaa pitkin päivää.<br />

48<br />

Aiemmilta vuosilta tutussa kokoontumisajotyyppisessä<br />

tapahtumassa<br />

pääosassa ovat museokuorma-autot<br />

unohtamatta rippikouluikään<br />

yltäneitä hyötyajoneuvoja.<br />

Retro Trucks Lahes -tapahtumaan<br />

ovat tervetulleita niin hohtavaan<br />

kuosiin entistetyt museoautot<br />

kuin vuosirenkaita ylleen kerryttäneet,<br />

mutta edelleen työkäytössä<br />

olevat ajokit.<br />

Ajan patina saanäkyä<br />

tässä tapahtumassa<br />

tälläkin kerralla<br />

Eilispäivän autojen ohella paikalla<br />

on myös rompetori, jonka tarjonta<br />

rajoittuu vain ja ainoastaan raskaaseen<br />

kalustoon ja alaan läheisesti<br />

liittyvään esineistöön. Lapsille<br />

ja lapsenmielisille on tarjolla<br />

mukavaa ajanvietettä. Tapahtuman<br />

juontajaksi saapuu Helena<br />

Riihitupa, joka omalta osaltaan pi-


tää huolta päivän sujuvasta kulusta.<br />

Pysäköintialueen ja näyttelyn välillä<br />

on maksuton ja jatkuva linjaautokuljetus<br />

koko päivän ajan.<br />

Muista<br />

ennakkoilmoittautuminen!<br />

Tapahtuma on osallistujille maksuton,<br />

mutta sujuvien järjestelyjen<br />

takaamiseksi toivomme näyttelyajoneuvoilta<br />

sekä rompetorimyyjiltä<br />

ennakkoilmoittautumista sähköpostilla,<br />

puhelimella tai tapahtuman<br />

facebook-sivujen kautta.<br />

Retro Trucks Lahes 6.5.<strong>2023</strong> kello<br />

09.00-16.00<br />

Navigaattorille tiedoksi:<br />

Näyttelypaikan osoite: Paanakatu , 15150 Lahti<br />

Pysäköintialueen osoite: Makasiinikatu 5, 15150 Lahti<br />

Lisätietoa tapahtumasta löydät oheisten kanavien kautta:<br />

vetku.fi/retro-trucks-lahes-<strong>2023</strong>/<br />

www.facebook.com/retrotruckslahes<br />

49


KAPTEENIN HUVILAT:<br />

Kokouksia ja elämyksiä aidon<br />

Teksti: Hanna Velling<br />

Kapteenin huvilat tarjoaa mahdollisuuden<br />

kokoustaa ja nauttia<br />

yhdessäolosta merellisessä<br />

ympäristössä Turun saaristossa,<br />

Paraisten Heisalan saaressa.<br />

Heisalan saaren Björkuddenin<br />

tilan juuret juontavat 1800-luvulle.<br />

Loistava sijainti keskellä<br />

saaristomerta vetosi aikoinaan<br />

merenkululla vaurastuneeseen<br />

merikapteeni Uno Anderssoniin,<br />

joka rakennutti 1930-luvulla tilalle<br />

huvilan toiseksi kodikseen.<br />

Hän asui siellä perheineen suurimman<br />

osan vuodesta.<br />

Kapteeni Anderssonin mahonkinen<br />

työhuone on museoitu ja säilytetty<br />

ennallaan. Muutoin huvila<br />

on kunnostettu nykyajan mukavuutta<br />

vastaavaksi, sillä sitä vuokrataan<br />

yritys- ja yksityiskäyttöön.<br />

– Tällä paikalla on historiallista arvoa.<br />

Olemme uudistaneet rakennuskantaa<br />

vanhojen rakennusten ehdoilla.<br />

Huvila ei ole hotelli, vaan ehjä<br />

kokonaisuus, Kapteenin huviloiden<br />

pehtoori Janne Virtanen toteaa.<br />

Kapteenin huviloiden pieteetillä<br />

kunnostetussa päärakennuksessa<br />

on 420 neliötä tilaa järjestää kokouksia<br />

ja juhlia erilaisille seurueille.<br />

Huvilassa voi majoittua mukavasti<br />

18 henkeä, ja lisää tilaa on navetan<br />

ylisillä.<br />

Tilalla on kaikki tarvittava kokoustekniikka<br />

sujuviin palavereihin<br />

ja tunnelmallinen, vanhaan navettaan<br />

tehty baari illanistujaisiin.<br />

Vieraiden käytössä on rantasauna<br />

terasseineen sekä lämmin merivesipalju.<br />

Mereen pääsee pulah-<br />

50


saaristomeren maisemissa<br />

tamaan ympäri vuoden.<br />

– Ekologisuus on meille tärkeä arvo.<br />

Huvilassa on modernit kylpyhuoneet,<br />

mutta saunan yhteydessä<br />

kompostoivat vessat. Kierrätämme<br />

kaikki jätteet, ja lähes puolet<br />

vuodesta käytämme aurinkosähköä,<br />

Janne Virtanen sanoo.<br />

Saaristomeri vie<br />

seikkailuun<br />

Vieraat pääsevät nauttimaan kokin<br />

loihtimia kuuden ruokalajin illallisia<br />

huvilan ruokasalissa. Sään salliessa<br />

seurueet voivat ruokailla huvilan<br />

terassilla tai luonnonhelmassa.<br />

– Tilaisuudet toteutetaan vieraiden<br />

toiveiden mukaan. Meillä voi<br />

muun muassa päästä kalastamaan<br />

ja maistamaan itse pyytämäänsä<br />

ahventa valkoviinin kera rantakalliolle<br />

tai saunan terassille tarjoiltuna,<br />

Janne Virtanen kertoo.<br />

Vieraille järjestetään erilaisia saaristoretkiä.<br />

Halukkaat pääsevät<br />

ohjatulle kajakkiretkelle tai purjehtimaan.<br />

Suosittuja ovat räätälöidyt<br />

retket saaristomeren kohteisiin.<br />

Kaikille löytyy tekemistä tikanheitosta<br />

krokettiin ja muihin piha-aktiviteetteihin.<br />

Luonto Heisalan<br />

saaressa on kiehtovaa, ja<br />

jopa merikotkia voi nähdä lähes<br />

päivittäin. Kapteenin huvilalla<br />

meri on koko ajan läsnä, ja juuri<br />

se tekee paikasta ainutlaatuisen.<br />

www.kapteeninhuvilat.fi<br />

51


Käyttövoimaverosta pitää luopua<br />

Dieselveronakin tunnettu käyttövoimavero<br />

on aikansa elänyt,<br />

sillä biokomponenttien jakeluvelvoite<br />

nostaa dieselpolttoaineen<br />

hintaa bensiiniä rajummin.<br />

Sähköautojen kohdalla<br />

käyttövoimavero antaa puolestaan<br />

väärän signaalin nollapäästöisen<br />

auton hankintaa<br />

harkitseville.<br />

Suomi on asettanut itselleen erittäin<br />

kovat päästövähennystavoitteet,<br />

joiden saavuttamisessa liikenteen<br />

energiatehokkuuden parantamisella<br />

on iso rooli. Yhtenä<br />

tapana vähentää autoilun päästöjä<br />

hallitus on päättänyt kiristää<br />

nestemäisten polttoaineiden jakeluvelvoitetta<br />

tulevina vuosina nopeassa<br />

tahdissa. Kiristys on vaarassa<br />

nostaa polttoaineiden, erityisesti<br />

dieselin, kuluttajahintoja<br />

kymmenillä senteillä.<br />

52<br />

”Jakeluvelvoitteen nostamista ei<br />

pidä tehdä liian nopeasti ennen<br />

kuin biokomponenttien saatavuus<br />

on riittävällä tasolla. Kaikki saatavilla<br />

olevat biopolttoaineet menevät<br />

joka tapauksessa kaupaksi<br />

ja kiristyvä jakeluvelvoite nostaa<br />

hintoja entisestään. Nyt on tärkeintä<br />

huolehtia polttoaineiden<br />

kohtuullisesta hintatasosta ja varmistaa<br />

kotitalouksien ja yritysten<br />

toimeentulon edellytykset”, Autoliiton<br />

toimitusjohtaja Pasi Nieminen<br />

toteaa.<br />

”Dieselistä maksetaan bensiiniä<br />

alempaa polttoaineveroa, mikä on<br />

perusteena sille, että dieselautoista<br />

maksetaan vuotuista käyttövoimaveroa.<br />

Jakeluvelvoitteen aiheuttamat<br />

hinnankorotukset painottuvat<br />

kuitenkin dieselpolttoaineeseen<br />

eli dieselautoilijat osallistuvat<br />

päästötalkoisiin isolla rahalla.<br />

Ajoneuvoveron käyttövoimavero<br />

onkin dieselin kohdalla aikansa<br />

elänyt ja siitä tulisi luopua”.<br />

Käyttövoimaveroa maksetaan<br />

kaikista autoista, jotka käyttävät<br />

muuta kuin bensiiniä polttoaineenaan<br />

– myös muun muassa kaasuja<br />

sähköautoista.<br />

”Se, että sähköautoista maksetaan<br />

käyttövoimaveroa, on väärä signaali<br />

päästötavoitteiden saavuttamisen<br />

kannalta. Sama koskee kaasuautoja,<br />

joihin tankataan nykyisin<br />

käytännössä vain biokaasua”,<br />

Nieminen painottaa.<br />

Hankintatukia tarvitaan<br />

Päästötavoitteiden saavuttaminen<br />

edellyttää myös Suomen autokannan<br />

uudistamista voimakkaasti<br />

vähäpäästöisemmillä autoilla. Uuden<br />

sähköauton keskimääräinen<br />

hankintahinta oli vuonna 2022<br />

noin 54 100 euroa, kun taas uuden<br />

bensiiniauton hinta oli 28 600<br />

euroa. Käyttövoimamurros tarvitseekin<br />

toteutuakseen hankintatukia.Täyssähköautojen<br />

osuus Suomen<br />

autokannasta on edelleen yhden<br />

prosentin tuntumassa ja uusia<br />

autoja rekisteröidään niin vähän,<br />

että muutosvauhti on asetettuihin<br />

tavoitteisiin verrattuna aivan liian<br />

hidas.<br />

”Käyttövoimasiirtymä ja päästötavoitteiden<br />

saavuttaminen edellyttävät,<br />

että valtio on valmis panostamaan<br />

suoraan tukeen sekä<br />

tinkimään tieliikenteen verotuottotavoitteestaan.<br />

Hankintatukia ei<br />

saa rahoittaa olemassa olevan autokannan<br />

ajoneuvoveroja korottamalla<br />

eli niiden rahoilla, joilla ei<br />

ole mahdollista uutta autoa hankkia”,<br />

Nieminen sanoo.


Alkolukosta<br />

halutaan ratkaisu<br />

humalassa ajamisen<br />

torjuntaan<br />

Yli neljännes kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista on humalassa ajaneen kuljettajan<br />

aiheuttamia. Kuolonkolarin aiheuttaneista alkoholirattijuopoista joka kolmannella<br />

on tilillään aiempia rattijuopumustuomioita. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat<br />

esittävät alkolukon käytön lisäämistä onnettomuuksien vähentämiseksi.<br />

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien<br />

vuosina 2016–2020<br />

tutkimien kuolemaan johtaneiden<br />

moottoriajoneuvo-onnettomuuksien<br />

aiheuttajista 27 % oli alkoholin<br />

vaikutuksen alaisia. Valtaosa heistä<br />

oli voimakkaasti päihtyneitä, 75<br />

prosentilla juopuneista kuljettajista<br />

veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän<br />

rattijuopumuksen rajan (1,2 promillea).<br />

Monella alkoholirattijuopolla oli tilillään<br />

aikaisempia rattijuopumuksia.<br />

Joka kolmannella oli ainakin yksi<br />

rattijuopumustuomio onnettomuutta<br />

edeltäneiden viiden vuoden aikana.<br />

Lääkäreillä on suuri vastuu tunnistaa<br />

ongelma ja puuttua siihen. Ajokorttia<br />

ei saa olla kuljettajalla, joka<br />

on alkoholiriippuvainen eikä kykene<br />

pysyttelemään päihtyneenä pois<br />

ratin takaa. Suurimmalla osalla (82<br />

%) alkoholin vaikutuksen alaisista<br />

kuljettajista oli onnettomuushetkellä<br />

voimassa oleva ajokortti.<br />

Alkoholin väärinkäyttäjät<br />

tunnistettava<br />

terveydenhuollossa<br />

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)<br />

on laatinut tapaturmien ehkäisyohjelman,<br />

jossa päihteiden todetaan<br />

edelleen olevan iso ongelma liikenteessä.<br />

Ohjelma tukee alkolukon<br />

käyttöä ja näkee sen vaihtoehtona<br />

ajokiellolle. Alkoholin haitat liikenteessä<br />

on tunnistettu myös kansainvälisesti,<br />

ja European Transport Safety<br />

Council (ETSC) suosittelee voimakkaasti<br />

alkolukkojen käytön<br />

edistämistä EU:n jäsenmaissa.<br />

- STM:n toimenpideohjelmassa mainitut<br />

selvitykset liittyen päihtyneenä<br />

ajamiseen, ajokiellon kestoon ja<br />

alkolukon käyttöön on tehtävä nopealla<br />

aikataululla, sillä alkoholi aiheuttaa<br />

tieliikenteessä merkittäviä<br />

ongelmia, painottaa Onnettomuustietoinstituutin<br />

liikenneturvallisuusjohtaja<br />

Kalle Parkkari.<br />

Terveydenhuollossa tulisi tunnistaa<br />

ajokortin omaavat alkoholin väärinkäyttäjät<br />

ja tehostaa näiden henkilöiden<br />

päihdeseurantaa. OTI on lähettänyt<br />

näiden toimenpiteiden<br />

edistämiseen liittyvän esityksen<br />

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.<br />

Esitys pohjautuu liikenneonnettomuuksien<br />

tutkijalautakuntien<br />

tekemiin havaintoihin ja parannusehdotuksiin.<br />

- Samat ihmiset jäävät toistuvasti<br />

kiinni ajaessaan päihtyneenä. Tämä<br />

osoittaa, että päihderiippuvuus<br />

ei Suomessa ole este ajokortin saamiselle<br />

tai uusimiselle. Lääkäreiden<br />

tulisi ajokortin omaavan ajooikeudellisen<br />

päihderiippuvaisen<br />

henkilön tunnistaessaan ilmoittaa<br />

asiasta aina poliisille. Lisäksi poliisin<br />

suorittama liikennevalvonta on<br />

ensiarvoisen tärkeää, jotta päihtyneet<br />

kuskit saadaan pois liikenteestä,<br />

Parkkari muistuttaa.<br />

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat<br />

tutkivat kaikki kuolemaan<br />

johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet.<br />

Lautakuntien<br />

tehtävänä on selvittää onnettomuuden<br />

kulku sekä siihen johtaneet<br />

tekijät, ja tehdä tutkinnan perusteella<br />

ehdotuksia liikenneturvallisuuden<br />

parantamiseksi. Onnettomuustietoinstituutti<br />

(OTI) hallinnoi<br />

liikenneonnettomuuksien tutkinnasta<br />

kerättyä tietoa, ja tarjoaa<br />

sen pohjalta eri toimijoille liikenneturvallisuuden<br />

parannusehdotuksia.<br />

53


Kotimainen salasanat korvaava<br />

Sinuna-kirjautumispalvelu on valmis<br />

– Nixun toteuttama ratkaisu<br />

takaa tietosuojan<br />

Suomen Tunnistautumisosuuskunnan kehittämä Sinuna-kirjautumispalvelu<br />

tarjoaa vastuullisen ja turvallisen<br />

kirjautumisvaihtoehdon digitaalisiin palveluihin. Sinunan<br />

tunnistautuminen perustuu salasanojen sijaan sähköpostiin.<br />

Palvelu hyödyntää Nixun hallinnoitua MIAMratkaisua,<br />

ja se kerää käyttäjistään vain välttämättömät<br />

tiedot. Yle ja Alma Media ovat nyt ottaneet kirjautumispalvelun<br />

ensimmäisinä käyttöön.<br />

Suomessa kehitetty kirjautumispalvelu<br />

Sinuna on nyt valmis ja saatavilla.<br />

Palvelu toimii läpinäkyvästi<br />

ja käsittelee henkilötietoja aina vähintään<br />

lakien ja asetusten mukaisesti,<br />

mikä tekee siitä poikkeuksellisen<br />

haastajan some- ja hakukonejäteille.<br />

Kuluttajan näkökulmasta<br />

yksityisyydensuojaa kunnioittava<br />

kirjautumispalvelu on tervetullut<br />

lisä käyttäjistä tietoja keräävien<br />

kirjautumisvaihtoehtojen rinnalle.<br />

Käyttäjien profilointi on<br />

miljardibisnes<br />

Sosiaalisen median palveluita tarjoavat<br />

yritykset, hakukoneyhtiöt<br />

ja netin mainosverkostot seuraavat<br />

käyttäjien liikkeitä ja haalivat<br />

valtavasti erilaista tietoa. Käyttäjien<br />

profilointi on miljardibisnes,<br />

johon yksittäisellä käyttäjällä<br />

on yleensä hyvin vähän mahdollisuuksia<br />

vaikuttaa. Sinuna mahdollistaa<br />

kuluttajille turvallisen pääsyn<br />

moneen sisältöön ja palveluun<br />

yhdellä kirjautumisella, ilman salasanoja.<br />

Henkilötietoja ei myydä<br />

tai luovuteta kolmansien osapuolten<br />

käyttöön missään tapauksessa,<br />

54


käyttäjästä kerätään aina vain tarvittavat<br />

tiedot ja käyttäjä tietää jatkuvasti,<br />

miten hänen tietojaan käsitellään<br />

ja säilytetään.<br />

Sinuna on rakennettu Nixun Managed<br />

Identity and Access Management<br />

(MIAM) -ratkaisun avulla. Se<br />

tarjoaa kattavan tietosuojan ja turvallisuuden<br />

ja on joustavuutensa<br />

ansiosta erittäin skaalautuva erilaisten<br />

todennusratkaisujen vaatimusten<br />

täyttämiseksi. Nixu vastaa<br />

kirjautumispalvelun operoinnista,<br />

teknisestä kehitystyöstä, ylläpidosta<br />

ja jatkuvasta optimoinnista.<br />

”Yksilön oikeus omaan dataan ja<br />

tietosuojaan on ollut Sinunan kehitystyössä<br />

ensisijaisen tärkeää.<br />

Meillä on nyt aidosti kotimainen,<br />

usean merkittävän toimijan yhteistyönä<br />

syntynyt turvallinen ratkaisu,<br />

ja me Nixulla olemme ylpeitä<br />

osallisuudestamme hankkeeseen.<br />

Sinuna on tehokas vastaisku<br />

globaalien datajättien toiminnalle,<br />

jossa dataa kerätään ja myydään”,<br />

painottaa Nixulla identiteetin<br />

ja pääsynhallinnan liiketoimintaa<br />

johtava Veera Relander.<br />

Datan hyödyntäminen<br />

entistä tiiviimmäksi<br />

osaksi yritysvastuuta<br />

Sinunan avulla yritykset voivat järjestää<br />

asiakkaiden tai kuluttajien<br />

kirjautumisen yrityksen palveluihin<br />

vastuullisesti. Se on hyvä vaihtoehto<br />

esimerkiksi Google- tai Facebook-kirjautumiselle.<br />

”Sinunan kautta pääsee kirjautumaan<br />

muun muassa Ylen ja Alma<br />

Median digitaalisiin palveluihin, ja<br />

kevään mittaan Sinuna-kirjautumisen<br />

piiriin liittyy uusia palveluita.<br />

Sinuna tarjoaa yrityksille erinomaisen<br />

mahdollisuuden parantaa<br />

kirjautumiskokemusta, lisätä<br />

kirjautunutta käyttöä ja profiloitua<br />

vastuulliseksi ja yksityisyyttä kunnioittavaksi<br />

toimijaksi”, toteaa Suomen<br />

Tunnistautumisosuuskunnan<br />

toimitusjohtaja Mikko Nurmi.<br />

Sinunaa käyttävät yritykset turvaavat<br />

käyttäjien yksityisyyden<br />

kirjautumisen yhteydessä ja varmistavat,<br />

ettei tietoja vuodeta kolmansille<br />

osapuolille. Sinunan taustalla<br />

on kuitenkin myös isompi yhteiskunnallinen<br />

tavoite tehdä datan<br />

hyödyntämisestä entistä tiiviimpi<br />

osa yritysvastuuta.<br />

Voittoa tavoittelematon Suomen<br />

Tunnistautumisosuuskunta perustettiin<br />

syyskuussa 2021. Osuuskunnan<br />

tavoitteena on kansallinen, kuluttajille<br />

helppo ja monikäyttöinen<br />

digitaalinen tunnistautumispalvelu,<br />

joka parantaa asiakaskokemusta.<br />

Perustajajäsenet ovat Yleisradio,<br />

Alma Media, Nixu ja Ioxio.<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Ominaisuudet<br />

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu<br />

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite<br />

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla<br />

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)<br />

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto<br />

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C<br />

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen<br />

• Suojausluokka: IP54<br />

• Valaistu näyttö ja näppäimet<br />

• Kalibrointiväli: 12 kk<br />

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa<br />

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa<br />

Dräger Alcotest 6000 antaa<br />

luotettavan puhallustuloksen nopeasti<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin<br />

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu<br />

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät<br />

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät<br />

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi<br />

55


<strong>Kuljetus</strong>alalle tarvitaan<br />

koulutettuja ammattilaisia<br />

pitkälle tulevaisuuteen<br />

LiikenneSuomi-ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto,<br />

Suomen <strong>Kuljetus</strong> ja <strong>Logistiikka</strong> SKAL sekä<br />

Taksiliitto, muistuttavat, että kuljettamista ei<br />

lähivuosikymmenien aikana pystytä juurikaan automatisoimaan.<br />

<strong>Kuljetus</strong>ala tarvitsee merkittävän<br />

määrän työvoimaa lisääntyvien kuljetustarpeiden<br />

hoitamiseksi. Niin tavaroiden kuin henkilöiden<br />

turvallinen kuljettaminen on vahvaa osaamista<br />

vaativa, vastuullinen tehtävä.<br />

Koulutus ja työllistyminen kuljetusalan<br />

eri tehtäviin saadaan nykyistä<br />

houkuttelevammaksi sujuvan ja tehokkaan,<br />

eri taustoista tulevia oppijoita<br />

tukevan koulutuksen avulla.<br />

<strong>Kuljetus</strong>alan työtehtäviin pätevöityminen<br />

tulee mahdollistaa erilaisilla<br />

koulutuspoluilla. Esimerkiksi<br />

oppisopimus, työssäoppiminen ja<br />

maahanmuuttajien koulutus tulee<br />

saada kannustaviksi väyliksi kuljetusalan<br />

ammattilaiseksi.<br />

Työ tien päällä<br />

vetovoimaisemmaksi<br />

– Jotta kuljetusalan ammatteihin<br />

hakeudutaan ja niissä viihdytään,<br />

tulee toimintaympäristön olla kun-<br />

nossa. Se tarkoittaa muun muassa<br />

ammattiliikenteen palvelujen saattamista<br />

asianmukaiseen kuntoon<br />

tien päällä, sanoo Linja-autoliiton<br />

toimitusjohtaja Mika Mäkilä.<br />

Kuljettajille on oltava riittävästi lepo-<br />

ja taukopaikkoja valtakunnan<br />

laajuisesti − myös pääkaupunkiseudulla.<br />

Inhimillisten työolojen ja<br />

lainsäädännön velvoittamana tauon<br />

pitämiseksi työpäivän aikana<br />

on oltava tarjolla riittävästi lämpimiä<br />

tiloja sekä mahdollisuuksia<br />

henkilökohtaiseen huoltoon ja ateriointiin.<br />

Ajoneuvokannan sähköistyminen<br />

edellyttää, että ammattiliikenteellä<br />

on käytössään riittävän kattava<br />

ja tehokas latausinfra. Suomen<br />

oloissa myös muut vaihtoehtoiset<br />

kestävät käyttövoimat tulee huomioida.<br />

Kattava levähdysalueiden<br />

verkosto palveluineen sekä lataus-<br />

ja tankkausverkoston järjestäminen<br />

ovat tärkeitä niin henkilökuin<br />

tavaraliikenteellekin.<br />

Tavoitteemme<br />

Työvoiman saatavuus on turvattava<br />

tehokkaalla koulutusjärjestelmällä,<br />

joka huomioi erilaisia oppijoita<br />

ja myös maahanmuuttajien<br />

tarpeet.<br />

Ammattiliikenteen palvelut tien<br />

päällä tulee saattaa ajanmukaiseen<br />

kuntoon sisältäen tauko-, lepo-<br />

ja pysäköintipaikat sekä uusien<br />

käyttövoimien vaatiman latausja<br />

tankkausinfran.<br />

56


TÄYDENNYKSIÄ<br />

AJONEUVOLAKIIN<br />

Muutokset ajoneuvolakiin<br />

ja eräisiin siihen liittyviin<br />

lakeihin.<br />

Jatkossa päästömanipulaatiot<br />

kielletään selkeämmin ja sanktioidaan<br />

tuntuvammin ja ajoneuvojen<br />

käyttövoimien muuttaminen,<br />

eli konversiot sallitaan aiempaa<br />

laajemmin. Lisäksi lakimuutoksilla<br />

edistetään tieliikenteen<br />

automaatiokokeiluja ja selkiytetään<br />

pienten kuljetusrobottien<br />

sääntelyä.<br />

Samalla kansalliseen lainsäädäntöön<br />

tehdään muutokset, joita<br />

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen<br />

hiilidioksidipäästöihin<br />

liittyvien tietojen seurannasta<br />

ja ilmoittamisesta annettu EU:n<br />

täytäntöönpanoasetus edellyttää.<br />

Lakimuutokset perustuvat aiemman<br />

ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä<br />

esiin nousseisiin tarpeisiin,<br />

teknologian ja kansainvälisen<br />

sääntelyn kehitykseen sekä fossiilittoman<br />

liikenteen tiekartan kirjauksiin<br />

käyttövoimakonversioiden<br />

osalta.<br />

Päästömanipulaatioiden<br />

kieltäminen ja<br />

konversioiden salliminen<br />

tähtäävät liikenteen<br />

päästöjen vähentämiseen<br />

Lain muutoksella sallitaan konversioiden<br />

eli käyttövoimamuutosten<br />

joustavampi toteuttaminen kaikkiin<br />

ajoneuvoluokkiin sekä kaiken<br />

ikäisiin ajoneuvoihin. Laitteiden ja<br />

muutoskatsastusten yksityiskohdista<br />

tullaan vielä antamaan Liikenne-<br />

ja viestintävirasto Traficomin<br />

tarkentavat määräykset.<br />

Ajoneuvolain täydennyksen tavoitteena<br />

on myös selkeyttää päästömanipulaatioita<br />

koskevaa sääntelyä.<br />

Sääntelyllä kielletään päästömanipulaatioon<br />

käytettävien laitteiden<br />

myynti ja asentaminen.<br />

Myös ajoneuvon muuttaminen<br />

päästöjä manipuloimalla on kiellettyä.<br />

Sääntelyllä tiukennetaan myös<br />

päästömanipulaatioiden sanktiointia<br />

eli liikennevirhemaksun ja<br />

seuraamusmaksun määräämistä.<br />

Seuraamusmaksun määrää Liikenne-<br />

ja viestintävirasto Traficom.<br />

Tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin<br />

perustuva liiketoiminta<br />

sekä päästömanipuloitujen<br />

ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä,<br />

ja näin vähentää etenkin<br />

liikenteen päästöjä.<br />

Automaatiotestausta<br />

edistetään ja pieniä<br />

kuljetusrobotteja koskevaa<br />

sääntelyä selkiytetään<br />

Sääntelyllä mahdollistetaan automaattisilla<br />

ajojärjestelmillä varustettujen<br />

ajoneuvojen kokeiluja<br />

testaamistoiminta yleisillä teillä<br />

myös ilman ihmiskuljettajaa sekä<br />

vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa.<br />

Jatkossa pienet kuljetusrobotit<br />

luokitellaan ajoneuvoiksi, mutta<br />

ne saavat edelleen liikkua jalkakäytävillä<br />

jalankulkuun verrattavissa<br />

olevalla nopeudella.<br />

Lakimuutokset tulivat voimaan<br />

1.4.<strong>2023</strong>.<br />

57


Vaarallisten aineiden kuljetuksia<br />

koskevan lain kokonaisuudistus<br />

parantaa yhteiskunnan<br />

turvallisuutta<br />

Uudistuksen tavoitteena on<br />

parantaa vaarallisten aineiden<br />

kuljetusten (VAK) turvallisuutta<br />

ja torjua mahdollisia<br />

ympäristövahinkoja.<br />

Uudistus selkeyttää ja<br />

yhtenäistää nykyistä vanhentunutta<br />

sekä osin epäselvää<br />

sääntelyä, ja parantaa<br />

näin koko yhteiskunnan<br />

turvallisuutta.<br />

Voimassa oleva laki vaarallisten<br />

aineiden kuljetuksesta on vuodelta<br />

1994. Lakia on muutettu useaan<br />

kertaan sen voimaantulon jälkeen,<br />

minkä lisäksi kuljetusalan toimintaympäristö<br />

on muuttunut 30 vuodessa<br />

huomattavasti.<br />

58<br />

Lailla luodaan yhtenäiset<br />

vaatimukset eri<br />

kuljetusmuodoille<br />

Lain tavoitteena on luoda yhtenäinen<br />

kokonaisuus tie-, rautatie-,<br />

alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista<br />

sekä sujuvoittaa sääntelyä<br />

muun muassa poistamalla<br />

säädöksien tulkinnanvaraisuutta<br />

ja täsmentämällä viranomaisten<br />

valtuuksia. Lailla myös saatetaan<br />

VAK-kuljetuksia koskevat säädökset<br />

vastaamaan paremmin perustuslain<br />

asettamia vaatimuksia.<br />

Laissa on myös huomioitu VAKkuljetuksia<br />

koskevat kansainväliset<br />

sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.<br />

Uudistuksen konkreettiset muutokset<br />

koskevat muun muassa<br />

VAK-kuljetusten valvontaa ja lain<br />

rikkomisesta johtaviin seuraamuksiin.<br />

Lisäksi muutoksia tulee<br />

VAK-kuljetuksien säilyttämistä<br />

koskevaan sääntelyyn, muun<br />

muassa tilapäiseen säilyttämiseen<br />

tarkoitettujen alueiden ja VAK-ratapihojen<br />

osalta.<br />

Viranomaisilta vaaditaan jatkossa<br />

VAK-valvontasuunnitelmat. Liikenne-<br />

ja viestintävirasto Traficom<br />

toimii viranomaisvalvonnan koordinaattorina.<br />

Lisäksi Liikenne- ja<br />

viestintävirastolle annetaan valtuudet<br />

antaa määräyksiä teknisluontoisista<br />

asioista.<br />

Laki tulee voimaan 1.9.<strong>2023</strong>.


Täyden palvelun logistiikkatalo<br />

– Luotettavin kumppanisi<br />

<strong>Kuljetus</strong>- ja varastointipalvelut<br />

GLI tarjoaa joustavat ja täsmälliset<br />

kuljetuspalvelut koko eteläisessä<br />

Suomessa. Kaikki linjan Helsinki-<br />

Lahti-Jyväskylä-Kokkola länsipuolella<br />

kuljetetaan periaatteella ”Tänään kyytiin<br />

ja huomenna perillä”.<br />

Yhteistyöverkostomme avulla onnistuvat<br />

kuljetukset laajemmallakin niin<br />

Suomessa kuin ulkomailla, kysy rohkeasti<br />

tarpeisiisi soveltuvaa kuljetusratkaisua!<br />

Oli kyse sitten varaston ulkoistamisesta,<br />

pitkäaikaisesta varastoinnista tai vain<br />

muutaman päivän varastointitarpeesta,<br />

meillä on tarjota yrityksellesi sopiva<br />

varastointiratkaisu. Tampereella on<br />

varastotilaa yhteensä 9500 neliömetriä.<br />

Ulkoistamalla varastoinnin<br />

vapautat tilaa ja yrityksesi pääomaa<br />

ydinliiketoiminnan kehittämiseen.<br />

Kristian Lella<br />

050 919 2263<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

Patamäenkatu 4<br />

33900 Tampere

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!