30.11.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2022

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

6/<strong>2022</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

Kun ajalla on<br />

merkitystä<br />

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä<br />

nopea lastinkäsittely tehostavat toimintaasi.<br />

Säännöllinen linjaliikenne avaa oikotien<br />

Itämeren tärkeimpiin satamiin. Merimatka<br />

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen<br />

laivalähdön aikataulut sopivat rahtiliikenteen<br />

ajoaikamääräyksiin. Turun satama tarjoaa<br />

nopean meritien Skandinaviaan ja on<br />

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan<br />

liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.<br />

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.


Offering trusted logistics<br />

services to a wide range<br />

of different customers.<br />

Offering trusted logistics<br />

services to a to wide a wide range<br />

of different of customers.<br />

The The greatest timber<br />

operator on on the the Gulf Gulf<br />

of Bothnia of decades.<br />

for for<br />

the the past past two two<br />

decades.<br />

Offering trusted logistics<br />

services to a wide range<br />

of different customers.<br />

The greatest timber<br />

operator on the Gulf<br />

of Bothnia for<br />

the past two<br />

The greatest timber<br />

operator on the Gulf<br />

of Bothnia for<br />

the past two<br />

decades.<br />

• Inland transportation<br />

• Terminal operator<br />

• Inland • Customs transportation warehousing<br />

• Terminal<br />

• Forwarding<br />

operator<br />

agent<br />

• Customs warehousing<br />

• Cargo handling<br />

• Forwarding agent<br />

• Chartering of vessels<br />

• Cargo handling<br />

• Ship’s agent<br />

• Chartering of vessels<br />

• Tugboat services<br />

• Ship’s agent<br />

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki<br />

in the port on Rahja, Kalajoki<br />

• Inland<br />

• Termi<br />

• Inland • Custo tra<br />

• Terminal<br />

• Forwa<br />

o<br />

• Customs w<br />

• Cargo<br />

• Forwardin<br />

• Chart<br />

• Cargo han<br />

• Ship’s<br />

• Charterin<br />

• Tugbo<br />

• Ship’s age<br />

• in Tugboat the ports<br />

in the port<br />

2<br />

RAHJAN HUOLINTA OY<br />

Satamatie 395<br />

85180 RAHJA<br />

Phone 02077 69360<br />

24/7 02077 69363<br />

RAHJAN HUOLINTA OY<br />

Satamatie Coming 395in spring 2018<br />

CONTAINER<br />

85180 RAHJA<br />

TRAFFIC<br />

WORLD’S LARGEST<br />

started material on 18th handling June crane! 2018<br />

Phone 02077 +358 207 69360 769 360<br />

from 24/7 02077 Port +358 69363 207 of 769 Kalajoki.<br />

368<br />

C<br />

CON<br />

W<br />

started m<br />

from<br />

19


MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

6/<strong>2022</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

Sähköautot ovat alttiita<br />

kyberhyökkäyksille .............. 34<br />

Kun ajalla on<br />

merkitystä<br />

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä<br />

nopea lastinkäsittely tehostava toimintaasi.<br />

Säännö linen linjal ikenne avaa oikotien<br />

Sähköautojen kysyntä laskussa,<br />

dieselit kovassa kasvussa...... 38<br />

Itämeren tärkeimp in satam in. Merimatka<br />

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen<br />

laivalähdön aikataulut sopivat rahtil ikenteen<br />

ajoaikamääräyks in. Turun satama tarjoaa<br />

nopean meritien Skandinaviaan ja on<br />

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan<br />

l ikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksi le.<br />

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

Uusi Ford Ranger Platinum<br />

nostaa avolava-auton<br />

ylellisyyden uudelle tasolle ....40<br />

transportation<br />

nal operator<br />

ms nsportation warehousing<br />

rding<br />

perator<br />

agent<br />

arehousing<br />

handling<br />

g agent<br />

ering of vessels<br />

dling<br />

agent<br />

g of vessels<br />

at services<br />

nt<br />

ervices on Rahja, Kalajoki<br />

on Rahja, Kalajoki<br />

Sähköautopalot ovat kasvava<br />

uhka meriliikenteelle ja<br />

parkkihalleille............................ 6<br />

Raahen sataman investoinnit<br />

tukevat tuulivoima- ja<br />

energiahankkeita...................10<br />

Wasaline:<br />

Silta yli Pohjanlahden............ 14<br />

”Monipuolinen ja vaihteleva työ”<br />

– Marko Lemola viihtyy<br />

FREJAn kuljettajana............... 18<br />

Ramirent luottaa ABAXiin<br />

kalustonhallinnassa................ 26<br />

Talvirenkaiden valintaa<br />

helpottava jääpitomerkintä<br />

tulee renkaiden<br />

sivupintoihin ......................... 32<br />

Etanolimuunnokset<br />

mahdollisia uusiin autoihin<br />

jo ensi vuonna.........................44<br />

Sininen Ritari ja Hovikuljettaja<br />

- Sofia Nieminen.....................46<br />

Kuka hallitsee tietoa<br />

asioiden internetissä? .......... 50<br />

Kylmä, kylmempi,<br />

jäähdytyskammio .................52<br />

Sataman laulu on<br />

oodi ahtaajille....................... 54<br />

Helsingin Caravan 2023 -messut<br />

esittelee matkailuajoneuvouutuudet<br />

kattavasti..............55<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

oming in spring 2018<br />

TAINER TRAFFIC<br />

ORLD’S LARGEST<br />

on 18th June 2018<br />

Port of Kalajoki.<br />

Taitto: Tmi Helle Laaksonen<br />

26. vsk helle.laaksonen@gmail.com<br />

aterial handling crane!<br />

KÄYNTIOSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2<br />

BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

+358 40 717 5686<br />

toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Huolinta-alan odotukset ovat synkentyneet<br />

Vuonna 2021 alkanut tavarakaupan kasvu on kääntynyt<br />

laskuun vuoden <strong>2022</strong> aikana, mikä huolettaa huolinta-<br />

ja logistiikka-alaa, sillä toimialan liikevaihto<br />

seuraa varsin tarkasti Suomen ulkomaankaupan kehitystä.<br />

Suomen tavarakauppa kasvoi selvästi vuonna<br />

2021, tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosentta ja<br />

tuonnin arvo puolestaan 21,4 prosenttia. Tavarakaupan<br />

arvon kasvu on kuitenkin kääntynyt laskuun vuoden<br />

<strong>2022</strong> syksyn aikana.<br />

Käynnissä oleva energiakriisi painaa Eurooppaa kohti<br />

taantumaa. Lisäksi korkea inflaatio vähentää kuluttajien<br />

ostovoima ja korkojen nousu vähentää puolestaan<br />

kokonaiskysyntää. Talouden ennusteiden mukaan<br />

on odotettavissa maltillinen taantuma vuodenvaihteen<br />

aikoihin ja ensi vuoden alkuun. Suomen ulkoinen kysyntä<br />

heikkenee, mikä vähentää myös logistiikkapalveluiden<br />

kysyntää. Kuitenkin talouden aktiviteetti alkaa<br />

piristyä uudelleen ensi vuoden loppua kohden, to-<br />

detaan huolinta- ja logistiikka-alan toimialakatsauksessa.<br />

Sekä elinkeinoelämän että kuluttajien luottamusilmapiiri<br />

on heikentynyt selvästi vuoden <strong>2022</strong> aikana. Liikenne-<br />

ja logistiikka-alalla suhdannenäkymä on laskenut<br />

koko kuluneen vuoden ajan. Tämän hetkistä suhdannetilannetta<br />

mittaava saldoluku oli lokakuussa -46.<br />

- Vaikka moni tutkimuslaitos ennustaakin Suomeen<br />

maltillista taantumaa lähikuukausille, niin geopoliittinen<br />

tilanne Euroopassa on varsin herkässä tilanteessa,<br />

että yllätyksiäkin voi huolinta- ja logistikka-alan sekä<br />

Suomen ulkomaankaupan kuljetusten osalta sattua.<br />

Myös keväälle ajoittuvat liikenne- ja logistiikka-alan<br />

työehtosopimusneuvottelut voivat tuoda omat haasteensa<br />

Suomen ulkomaankaupan kuljetusten sujuvaan<br />

hoitoon, toteaa Suomen Huolinta- ja <strong>Logistiikka</strong>liitto<br />

ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen.


Hae St1 Yrityskorttia: st1.fi/yrityskorttikampanja


Sähköautopalot ovat kasvava<br />

uhka meriliikenteelle ja<br />

parkkihalleille<br />

Laivalla tapahtuvassa sähköauton akkupalossa on katastrofin<br />

ainekset. Signwell Oy:n Suomen markkinoille<br />

tuoman innovatiivisen Fire Isolator -konseptin avulla voi<br />

minimoida tulipalojen riskit. Pahimmillaan ne saattavat<br />

vaurioittaa laivan rakenteita ja jopa upottaa koko aluksen.<br />

autolautoilla kuin kuljetusaluksilla.<br />

Maissa samaa menetelmää käytetään<br />

myös pysäköintitaloissa.<br />

Korkea lämpötila<br />

vahingoittaa alusta<br />

Tammisaarelainen Signwell Oy<br />

tunnetaan turvallisuusmerkintöjen<br />

asiantuntijana, joka on jatkuvasti<br />

mukana kehittämässä ja tuomassa<br />

markkinoille uusia tuotteita<br />

ja palveluita arjen turvallisuuden<br />

lisäämiseksi. Yrityksessä herättiin<br />

meriliikenteessä yhä enemmän<br />

kuljetettavien sähkö- ja hybridiautojen<br />

aiheuttamaan riskiin.<br />

6<br />

Auto liekeissä.<br />

– Sähköautot ovat kasvava vaarallinen<br />

trendi. Tarvitaan oikeaa kalustoa,<br />

että litiumakkujen tulipaloja<br />

pystytään hallitsemaan, yrityksen<br />

myynnistä ja markkinoinnista vastaava<br />

Gustav Holmström kertoo.<br />

Signwell onkin tuonut Suomen<br />

markkinoille Fire Isolator -konseptin<br />

sähköautojen tulipalojen<br />

vahinkojen minimoimiseksi niin<br />

Sähköauton akkupalo voi nostaa<br />

lämpötilan yli tuhanteen asteeseen.<br />

Silloin vaarana on laivan rakenteiden<br />

vahingoittuminen. Koko<br />

autokansi voi pettää.<br />

– Uhkana on jopa koko laivan uppoaminen,<br />

kuten Atlantilla tapahtui<br />

tämän vuoden alussa, Holmström<br />

sanoo.<br />

Hän kuvailee, että litiumakkuja ei<br />

voi sammuttaa normaalisti, vaan<br />

ne pitää eristää ja upottaa veteen<br />

isoon konttiin 1–2 viikoksi, jotta<br />

lämpötila laskee ja kunnes ne lopulta<br />

sammuvat.<br />

– Tarjoamme ratkaisun tulipalojen<br />

välittömään alkuhoitoon. Sähköautojen<br />

akkupalojen tehokas sammuttaminen<br />

ahtaalla autokannella<br />

pienellä laivalla vaatii useita erilaisia<br />

menetelmiä.<br />

Kolmivaiheisessa Fire Isolator<br />

-menetelmässä palava ajoneuvo<br />

eristetään Fire Isolator Ultimate<br />

Fire Blanket -palopeitolla, joka on<br />

kehitetty erityisesti sähköautojen<br />

paloja varten. Se on uudelleenkäytettävä<br />

(arviolta 6-7 kertaa) ja ISOtestattu<br />

peitto, joka kestää litiumpaloja<br />

1600 celsiusasteeseen asti.<br />

Seuraavaksi asetetaan Fire Isolator<br />

-aerosoliyksikkö palavan ajoneuvon<br />

alle. Aktivoinnin jälkeen


Fire Isolator Ultimate Fire Blanket, Paloneristyspeite on paras tapa hallita ja eristää autopalot täyssähköajoneuvoissa<br />

(EV) sekä tavallisia autoja. Fire Isolator -palopeite auttaa pitämään sisällään liekkejä, savua ja myrkyllisiä höyryjä.<br />

syntyy aerosolipilvi, joka laajenee<br />

volyymillisesti, täyttää tilan ja<br />

saostaa liekit. Näiden aerosoliyksiköiden<br />

vaikutus on optimaalinen<br />

– kuten testiemme aikana koettiin<br />

– kun ne aktivoitiin suljetussa<br />

tilassa; sammutuspeiton ääressä<br />

auton päällä.<br />

Viimeinen askel konseptissa on<br />

vesisumuputki, jolla suihkutetaan<br />

vesisumua peiton päälle savun<br />

muodostumisen minimoimiseksi.<br />

Kokemuksen kautta ollaan siirtymässä<br />

siihen, että vesisumu suihkutetaan<br />

peiton päälle jo ennen<br />

aerosoliyksiköiden käyttöönottoa.<br />

Tämä johtuu siitä, että vesisumu<br />

sulkee peiton entisestään,<br />

mikä tekee aerosoliyksiköiden<br />

vaikutuksesta optimaalisemman.<br />

– Saimme tämän palautteen korealaisilta<br />

ja taiwanilaisilta palomiehiltä,<br />

jotka suorittivat konseptin<br />

live-testejä, ja se osoittatui<br />

parhaaksi käytännöksi.<br />

Satamaan tullessa auto upotetaan<br />

Fire Isolator Dipping Container<br />

-konttiin. Holmström korostaa,<br />

että konsepti on testattu peruskyvyyden<br />

yli kolmen tunnin ajan<br />

ilman hätävirtaa.<br />

SafeSign LEDit eivät vaadi kaapelien<br />

vetämistä vara-akkuihin. Se<br />

on tärkeää Signwellille, jolle osa<br />

jatkuvaa kehitystyötä on entistä<br />

turvallisempien mutta myös entistä<br />

ympäristöystävällisempien<br />

tuotteiden löytyminen.<br />

– Led säästää energiaa. Ja ajatelkaa,<br />

kuinka monta kilometriä<br />

kaapelia pitää vetää laivanrakennuksessa<br />

ainoastaan näihin varaakkuihin.<br />

Signwellin meriteollisuudelle, veneille<br />

ja laivoille toimittamat IMOkilvet<br />

ovat kansainvälisen merenkulkujärjestön<br />

hyväksymiä ja kansainvälisesti<br />

standardisoituja meriliikenneopasteita,<br />

jotka on helppo<br />

asentaa ja puhdistaa.<br />

– SafeSign IMO-kilvet ovat PVCvapaita,<br />

halogeenittömiä ja pitkäikäisiä.<br />

Ne on valmistettu materiaalista,<br />

joka on myrkytön ja palonkestävä.<br />

Mikä parasta, ne kesteellisesti<br />

maailmanlaajuisesti ja<br />

osoittautunut tehokkaaksi.<br />

Teollisuuden<br />

turvallisuusmerkintöjen<br />

expertti<br />

Neljännesvuosisadan toiminut<br />

Signwell Oy on turvallisuusmerkintöjen<br />

erityisosaaja. Sen ydintoimintaa<br />

on kokonaisvaltaiset<br />

merkinnät laivoihin, prosessiteollisuudelle<br />

ja kiinteistöille pienistä<br />

laitekilvistä putkistomerkintöihin<br />

ja turvallisuuskyltteihin.<br />

Gustav Holmström korostaa alan<br />

vaativan laajaa asiantuntijuutta.<br />

– Tämä ei ole pelkkää kylttien kokoamista<br />

standardit täyttäen. Kyse<br />

on erikoisalasta, jolla vastuullinen<br />

toimija etsii koko ajan uusia ratkaisuja<br />

turvallisuuden takaamiseksi<br />

asiakkaan tiloissa.<br />

Yritys otti äskettäin valikoimiinsa<br />

uuden ja innovatiivisen SafeSign<br />

LED -poistumismerkkisarjan, jonka<br />

merkit säilyttävät selkeän nä-<br />

7


Fire Isolator Ultimate Fire Blanket soveltaminen.<br />

tävät UV-säteilyä paremmin kuin<br />

tavalliset, yleisimmät PVC-kilvet ja<br />

ovat sataprosenttisesti kierrätettäviä.<br />

Alan uusimpia<br />

turvajärjestelmiä<br />

lisuuden kokonaisvaltaisen prosessimerkinnän<br />

sisältäen putkistomerkinnät,<br />

kyltit sekä turvallisuus-,<br />

ohje- varoitus- poistumistie-<br />

ja paloturvallisuuskilvet Tam-<br />

Signwell on mukana lanseeramassa<br />

ensimmäistä maailmanlaajuista<br />

ja yhtenäistä merkintäturvajärjestelmää.<br />

Yrityksen hollantilainen<br />

yhteistyökumppani on ISO-standardisointiryhmässä<br />

kehittämässä<br />

uutta ISO-20560-1:tä putkimerkinnöille<br />

ja ISO-20560-2:ta säiliömerkinnöille.<br />

– Uusi kansainvälinen ISO-standardi<br />

tuo turvallisuutta. Ongelmana<br />

on ollut, että esimerkiksi tietty<br />

väri on voinut tarkoittaa eri maissa<br />

eri asioita. Se aiheuttaa vaaratilanteita.<br />

Näitä samoja merkintöjä<br />

ja vaarallisten aineiden symboleja<br />

käytetään niin säiliöautoissa kuin<br />

prosessiteollisuudessa, Holmström<br />

kuvailee.<br />

Signwell valmistaa prosessiteol-<br />

Fire Isolator Kit.<br />

8


misaaressa omana tuotantona.<br />

– Meillä on yksi kattavimmista turvallisuuskyltti-<br />

ja putkistomerkintävalikoimista<br />

teollisuudelle sekä<br />

IMO-kilpi- ja turvallisuustuotevalikoimista<br />

meriteollisuudelle.<br />

Teemme kaiken aina viimeisten<br />

strandardien mukaan, jotta turvallisuus<br />

olisi mahdollisimman korkea.<br />

Olemme trendisetteri ja alalla<br />

ihan kärjessä, Gustav Holmström<br />

hehkuttaa.<br />

– Päätavoitteemme onkin varmistaa,<br />

että asiakkaidemme liiketoiminta<br />

on mahdollisimman turvallista<br />

ja tehokasta, kun turvallisuuskilvet<br />

ja putkistomerkinnät<br />

ovat määräysten mukaisia ja korkealuokkaisia.<br />

Signwell Teollisuusluettelo<br />

2023, on<br />

täyden prosessimerkinnän<br />

ja turvallisuuskilpien<br />

tuoteluettelo,<br />

sisältäen<br />

viimeisimmät<br />

standardit ja muutokset,<br />

tämä painos<br />

on vuorostaan<br />

täysin ajan tasalla<br />

seuraavan vuoden<br />

ajalle.<br />

www.signwell.fi<br />

9


Raahen sataman investoinnit<br />

tukevat tuulivoima- ja<br />

energiahankkeita<br />

Muuttunut maailmantilanne<br />

kiihdyttää siirtymää<br />

vihreään energiaan ja<br />

tässä yhteydessä Raahen satama<br />

kytkeytyy osaksi laajaa logistista<br />

verkkoa. Vihreä terästeollisuus,<br />

maatuulivoima, merituulivoima,<br />

biokaasutalous sekä kierrätysteknologia<br />

kohdentuvat vahvasti<br />

sataman alueelle. Raahen sataman<br />

alueen kehityshankkeet on yhdistetty<br />

hankesalkkuun, joka jaksottuu<br />

pitkälle tulevaisuuteen 2040-luvulle<br />

saakka. Raahen sataman<br />

suunnitelmiin sisältyy esimerkiksi<br />

syväsataman kehittäminen sekä<br />

Lapaluodon sataman kehittäminen<br />

ja rakennushankkeet kasvavien<br />

tuulivoimahankkeiden tarpeisiin.<br />

Tuulivoiman tuotanto tulee kasvamaan<br />

merkittävästi tämän vuosikymmenen<br />

aikana. Tuulivoimayhdistyksen<br />

keräämien tietojen mukaan<br />

Suomeen on nyt suunnitteilla<br />

vajaat 7000 uutta maatuulivoimalaa<br />

ja tuhatkunta merituulivoimalaa.<br />

Ennusteiden mukaan kapasiteetti<br />

kasvaa jopa nelinkertaiseksi<br />

nykyisestä viidestä gigawatista 21<br />

gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.<br />

Noin 40 prosenttia suunnitteilla<br />

olevista tuulivoimaprojekteista on<br />

tilastojen mukaan sijoittumassa<br />

Pohjois-Pohjanmaalle. Vuonna<br />

<strong>2022</strong> Raahen sataman kautta kuljettiin<br />

yli 150 tuulivoimalaa, mikä<br />

10<br />

oli jälleen uusi ennätys tuulivoimaloiden<br />

käsittelymäärissä. Kesällä on<br />

rakennettu tuulivoimakuljetuksia<br />

silmällä pitäen rekkaparkki, mikä<br />

luo tuulivoimakomponentteja kuljettaville<br />

erikoiskuljetuksille turvallisen<br />

paikan kokoontua ennen<br />

valtatielle siirtymistä. Rekkaparkin<br />

viereen on myös hankittu kontti<br />

taukotilaksi, missä kuljettajat<br />

voivat pistäytyä virkistäytymässä<br />

purkujen ja lastauksien välillä.<br />

Näiden parannusten lisäksi satamaalueella<br />

ja sen ulkopuolella on<br />

tiivistetty tiepohjia, jotta raskaat<br />

erikoiskuljetukset pääsevät ulos<br />

satama-alueelta turvallisemmin ja<br />

joustavammin.<br />

Satamaoperaattori<br />

Hooli Stevedoring Oy<br />

kasvaa vuosi vuodelta<br />

Satamaoperaattori Hooli Stevedoring<br />

Oy:lle tämä vuosi on ollut myös<br />

kiireinen vuosi. Tänä vuonna työntekijämäärää<br />

on lisätty projektien<br />

tehokkaan läpiviennin varmistamiseksi.<br />

Satamassa pystytään purkamaan<br />

laivaa, siirtämään tuulimyllykomponentteja<br />

varastoon sekä<br />

lastaamaan komponentteja samaan<br />

aikaan erikoiskuljetusvälineisiin.<br />

Hyvin suunnitellusta työnjaosta<br />

ja -suunnittelusta on ollut suurta<br />

apua joustavassa, tehokkaassa ja<br />

turvallisessa työskentelyssä. Hooli<br />

Stevedoringin tämän vuoden pääpaino<br />

onkin ollut organisaation<br />

kehittämisessä ja työturvallisuudessa.<br />

Työturvallisuuden jatkuvan<br />

kehityksen takaamiseksi on palkattu<br />

työturvallisuuspäällikkö, joka<br />

perehtyy sataman olosuhteisiin,<br />

työsuojelusäädöksiin sekä osallistuu<br />

työsuojelukierroksiin. Pysyäkseen<br />

nopean kehityksen tahdissa,<br />

Hooli Stevedoring on hankkinut<br />

lisää kurottajia, trukkeja ja henkilönostimia,<br />

sekä investoinut myös<br />

uuteen varastohalliin.<br />

Muuttoa, messuilua ja<br />

digitalisaatiota<br />

Raahen satamatoimisto muutti toukokuussa<br />

satama-alueelta kaupunkikonttoriin.<br />

Merimaisemat vaihtuivat<br />

Härkätorin maisemiin. Sataman<br />

tulevat investoinnit kasvattavat<br />

työmäärää ja sen myötä myös henkilökunnan<br />

määrä on kasvanut ja<br />

uusille toimitiloille oli näin ollen<br />

tarvetta. Konttorityön lisäksi konttoriseinien<br />

ulkopuolelle on myös<br />

vuoden aikana jalkauduttu vierailemalla<br />

WindEnergy-messuille Hampuriin<br />

sekä Breakbulk-messuille<br />

Hollantiin. Kotimaan tapahtumissa<br />

on vierailtu myös mahdollisuuksien<br />

mukaan. Tänä vuonna on myös<br />

keskitytty enemmän Instagramin


11


ja LinkedInin sisällön tuottamiseen<br />

ja sataman kuulumisien kertomiseen<br />

somekanavissa. Satama on<br />

ollut hyvin edustettuna myös uusimassa<br />

Susikoira Roi -elokuvassa.<br />

Kuvausryhmä kuvasi satamassa<br />

ottoja uusimpaan Susikoira Roi<br />

-elokuvaan heinäkuussa. Sataman<br />

digitalisaatio on edennyt myös<br />

tämän kesän aikana. Satamassa on<br />

tehty dronekuvauksia ja laserkeilauksia.<br />

Gisgro-sovellusta viedään<br />

vaiheittain eteenpäin ja sovellusta<br />

hyödynnetään tarpeiden mukaan<br />

koko ajan lisää.<br />

Merituulivoimaan<br />

varautuminen<br />

Sataman suunnitelmiin kuuluu<br />

lähivuosina syväsataman kehittäminen.<br />

Syväsatama hankkeeseen<br />

liittyy tiiviisti myös Raahen väylän<br />

syventäminen, mikä sisältyy valtion<br />

investointiohjelman <strong>2022</strong>-2029<br />

hankekoriin 1B. Väylän ruoppaamisesta<br />

saatavaa ruoppausmassaa<br />

tullaan käyttämään syväsataman<br />

alueen laajennuksessa. Off-shorekomponentit<br />

asettavat laitureille<br />

ja varastokentille omat haasteensa<br />

kovien pistekuormien vuoksi. Nykyisen<br />

syväsatama-alueen kantavuutta<br />

parannetaan, jotta satama<br />

voi palvella merituulivoimahankkeita.<br />

Ensimmäisessä vaiheessa<br />

rakennetaan 174 metrin laituri<br />

maasähkövalmiudella ja toisessa<br />

vaiheessa rakennetaan 326 metriä<br />

pitkä raskasnostolaituri, jossa<br />

käsitellään ja varastoidaan merituulivoimaloiden<br />

komponentteja.<br />

Laituria voi tarvittaessa käyttää<br />

myös muille projektikuljetuksille.<br />

Syväsatama-alue tulee tulevaisuudessa<br />

palvelemaan kokonaisuudessaan<br />

tuulivoiman lisäksi myös<br />

terästeollisuuden kuljetuksia ja<br />

mahdollisia varastointitarpeita.<br />

Raahen satamalla vuosi 2021 oli<br />

ennätysvuosi niin liikennemäärillä<br />

kuin liikevaihdolla mitattuna. Kesäkuun<br />

lopussa kasvua oli +25%<br />

viime vuoteen verrattuna, joten<br />

erittäin vahva vuosi on tulossa<br />

myös tästä vuodesta. Tästä on hyvä<br />

ponnistaa vuoteen 2023.<br />

Kuva: Harri Tarvainen<br />

Tuulimyllyn siiven nosto laivasta Hoolin satamanostureilla (LHM400 & LHM420) suoraan Hoolin ja Movellan yhteistyössä<br />

suunnittelemaan sataman sisäiseen siirtoon tarkoitettuun kuljetustraileriin.<br />

12


Täyden palvelun logistiikkatalo<br />

– Luotettavin kumppanisi<br />

<strong>Kuljetus</strong>- ja varastointipalvelut<br />

GLI tarjoaa joustavat ja täsmälliset<br />

kuljetuspalvelut koko eteläisessä<br />

Suomessa. Kaikki linjan Helsinki-<br />

Lahti-Jyväskylä-Kokkola länsipuolella<br />

kuljetetaan periaatteella ”Tänään kyytiin<br />

ja huomenna perillä”.<br />

Yhteistyöverkostomme avulla onnistuvat<br />

kuljetukset laajemmallakin niin<br />

Suomessa kuin ulkomailla, kysy rohkeasti<br />

tarpeisiisi soveltuvaa kuljetusratkaisua!<br />

Oli kyse sitten varaston ulkoistamisesta,<br />

pitkäaikaisesta varastoinnista tai vain<br />

muutaman päivän varastointitarpeesta,<br />

meillä on tarjota yrityksellesi sopiva<br />

varastointiratkaisu. Tampereella on<br />

varastotilaa yhteensä 9500 neliömetriä.<br />

Ulkoistamalla varastoinnin<br />

vapautat tilaa ja yrityksesi pääomaa<br />

ydinliiketoiminnan kehittämiseen.<br />

Kristian Lella<br />

050 919 2263<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

Patamäenkatu 4<br />

33900 Tampere<br />

13


Wasaline:<br />

Silta yli Pohjanlahden<br />

Wasalinen viime vuonna valmistunut laiva kuljettaa jatkuvasti<br />

suurempia määriä rahtia ja matkustajia. Auro-<br />

ra Botnia on ympäristöystävällisyydessään mestariteos.<br />

Teksti: Meri Savonen<br />

Vaasan ja Uumajan väliä liikennöivä<br />

Wasaline elää uutta kukoistuskauttaan.<br />

Reilu vuosi sitten valmistunut<br />

uusi matkustaja-autolautta<br />

Aurora Botnia kuljettaa mat-<br />

kustajia ja rahtia Merenkurkun yli<br />

vuoden jokaisena päivänä. Uuden<br />

aluksen myötä Wasaline on rikko-<br />

nut ennätyksiä sekä matkustajien<br />

että rahdin määrässä kuukausi toi-<br />

sensa perään.<br />

– Uusi laiva on ollut meille lotto-<br />

voitto ja toiminut täysin odotusten<br />

mukaisesti. Aurora Botnia on maailman<br />

ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta,<br />

ja koko suunnittelu<br />

on tehty ympäristönäkökulmasta,<br />

sanoo Wasalinen toimi-<br />

tusjohtaja Peter Ståhlberg.<br />

Aurora Botnian rakensi Rauma<br />

Marine Constructions, ja aluksella<br />

on Suomalaisen Työn Liiton myön-<br />

14<br />

tämä Avainlippu-tunnus merkiksi<br />

suomalaisesta työstä.<br />

“Aurora Botnia täyttää ensimmäi-<br />

senä<br />

matkustaja-autolauttana<br />

maailmassa Clean Design -luokka-<br />

merkin kriteerit."<br />

– Vanha laiva ei olisi täyttänyt<br />

päästövaatimuksia, ja se oli liian<br />

pieni rahtia ajatellen. Meillä on nyt<br />

22 lisävuoroa kuukaudessa, mutta<br />

kuukausittainen energiankulutus<br />

on sama kuin vanhalla aluksel-<br />

la, Ståhlberg sanoo.<br />

Aurora Botnia täyttää ensimmäisenä<br />

matkustaja-autolauttana maailmassa<br />

Clean Design -luokkamer-<br />

kin kriteerit ja on huomattavasti<br />

nykyvaatimuksia ympäristöystä-<br />

vällisempi.<br />

Laivan pääkoneet toimivat ensisijaisesti<br />

vähäpäästöisellä nesteyte-<br />

tyllä maakaasulla, mikä vähentää<br />

rikki-, typpi- ja hiilidioksidipäästöjä.<br />

Liikenne satamiin voidaan hoitaa<br />

sähköllä, ja tulevaisuudessa laiva<br />

pystyy hyödyntämään polttoai-<br />

neenaan myös biokaasua.


– Aurora Botnia on mestariteos. Se<br />

on meriklusterille näyteikkuna siihen,<br />

mihin suomalainen telakkateollisuus<br />

ja innovatiiviset laitetoi-<br />

mittajat yhteistyössä pystyvät.<br />

Lisää rahtia ja<br />

ruotsalaisia<br />

Siinä missä aiemmin suomalaiset<br />

matkustivat enemmän Ruot-<br />

sin puolelle kuin toisinpäin, nyt<br />

matkustajia on molemmista maista<br />

suunnilleen saman verran. Päi-<br />

väristeilijöitä hemmotellaan pai-<br />

kallisuutta painottavalla buffetilla<br />

ja à la carte -ravintolalla, ja myös<br />

lapsille on laivalla paljon ohjelmaa.<br />

Kyytiin mahtuu 800 matkustajaa.<br />

Myös rahtikapasiteetti on uudella<br />

aluksella lisääntynyt, ja ylimenot<br />

nopeutuneet. Uumajan satamassa<br />

on hyvät mahdollisuudet intermo-<br />

daaliliikenteeseen, sillä satamasta<br />

voi liittyä Ruotsin ja kansainväli-<br />

seen rautatieverkkoon.<br />

“Aurora Botnia ylittää meren 3,5<br />

tunnissa ja ohittaa Unescon maa-<br />

ilmanperintö-luetteloon kuuluvan<br />

Merenkurkun saariston."<br />

– Suurimmat rahdin toimittajat<br />

ovat erittäin kiinnostuneita, pal-<br />

jonko hiilidioksidipäästöt ovat<br />

tonnilta. Hiilijalanjälki on uuden<br />

aluksen myötä enemmän kuin<br />

puolittunut, ja tällä hetkellä se on<br />

noin 10 kiloa tonnia kohden, Ståhl-<br />

berg sanoo.<br />

Aurora Botnia ylittää meren 3,5<br />

tunnissa ja ohittaa Unescon maa-<br />

ilmanperintöluetteloon kuuluvan<br />

Merenkurkun saariston. Poikki-<br />

liikenne nähdään myös tärkeänä<br />

osana huoltovarmuutta.<br />

– Tämä on lyhin merimatka Ruotsiin.<br />

Liikenne ja kiinnostus logistiikan<br />

ympäristöystävällisyyttä koh-<br />

taan kasvavat nyt sitä vauhtia, että<br />

pitkän tähtäimen tavoitteemme on<br />

hiilijalanjäljen vähentäminen joka<br />

vuosi, Ståhlberg sanoo.<br />

www.wasaline.com<br />

15


SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ TRUKKIEN<br />

AJOITETULLA YÖLATAUKSELLA<br />

Energiakriisi ja sähkönhinnan nousut ovat tulleet ruokapöytäkeskusteluihimme.<br />

Niin myös meillä Toyota Material Handlingilla. Oivalsimme helpon tavan, miten<br />

asiakkaamme voivat säästää vuodessa merkittävän määrän euroja lataamalla<br />

trukkeja öisin.<br />

Lataa, kun sähkö on<br />

edullista<br />

Säästöjä saadaan, kun hyödynnetään<br />

vuonna 2019 tai sen jälkeen<br />

hankittujen litiumioniakkuisten<br />

koneiden varaajan eli laturin älykästä<br />

latausta.<br />

Latureissa on ajastusominaisuus,<br />

jolla laturille ilmoitetaan jokaiselle<br />

viikonpäivälle ne kellonajat, jolloin<br />

se ei varaa trukkia. Aivan pienemmissä<br />

laitteissa, kuten lavansiirtovaunuissa<br />

ja pinontatrukeissa, voi<br />

olla sisäinen varaaja, eikä niissä<br />

siksi välttämättä ole tätä ominaisuutta.<br />

Tiistaisin trukin lataus käynnistyy puolen yön jälkeen. Klo 16.00-00.00 välillä latausta ei tapahdu, vaikka trukki on<br />

kytketty varaajaan.<br />

16


Ajastusominaisuus estää sen, ettei<br />

laturi aloita akun latausta heti työvuoron<br />

jälkeen iltapäivällä neljältä<br />

tai illalla kymmeneltä. Sen sijaan<br />

lataus käynnistyy esimerkiksi yöllä<br />

yhdeltä, jolloin sähkö on edullisempaa.<br />

Latausta ei kannata estää<br />

työpäivän aikana, koska litiumakkuista<br />

trukkia on usein perusteltua<br />

ladata esimerkiksi taukojen aikana.<br />

Litiumioniakun varaajan ajastettu<br />

lataus vaikka Tiistaisin trukin lataus<br />

käynnistyy puolen yön jälkeen.<br />

Klo 16.00-00.00 välillä latausta ei<br />

tapahdu, vaikka trukki on kytketty<br />

varaajaan.<br />

Viiden 1,8 tonnin Traigo 48 -trukin<br />

kanssa voidaan ajastusominaisuudella<br />

säästää 4 700 euroa<br />

vuodessa ja 4,5 tonnin Traigo 80<br />

-trukeilla 15 500 euroa vuodessa.<br />

Kun nämä säästöt skaalataan<br />

kaikkiin Suomessa oleviin trukkeihimme<br />

voidaan saavuttaa todella<br />

suuret säästöt. Laskelmien<br />

oletuksena on 45 sentin hinta<br />

per kilowattitunti päiväsähkölle ja<br />

yösähkölle 17 senttiä per kilowattitunti.<br />

Merkittävien säästöjen lisäksi<br />

voimme yösähkön käytöllä vähentää<br />

sitä riskiä, että sähköverkossa<br />

tulee päiväsaikaan ongelmia<br />

ja sähkön saantia joudutaan<br />

rajoittamaan.<br />

Älykäs virtapiikkien<br />

tasaustoiminto<br />

Kun trukkeja on fleetissä enemmän,<br />

on ajastettu lataus kätevä tapa<br />

estää sähköverkon kuormituspiikkejä.<br />

Litiumioniakkujen lataus<br />

aiheuttaa helposti virtapiikkejä,<br />

koska akut pystyvät ottamaan vastaan<br />

suuria energiamääriä lyhyessä<br />

ajassa ja niiden laturit ovat huomattavasti<br />

tehokkaampia kuin lyijyakkujen<br />

laturit.<br />

Vuoden 2019 jälkeen toimitetuissa<br />

litiumioniakkujen latureissa on<br />

myös älykäs virtapiikkien tasaustoiminto,<br />

joka rajoittaa tarvittaessa<br />

verkosta otettavan sähkön määrää.<br />

Tätä ominaisuutta voidaan<br />

käyttää myös niin, että laturit kytketään<br />

ryhmäksi, jossa tyhjin akku<br />

saa virtaa maksitehoilla ja täydempien<br />

akkujen lataustehoa rajoitetaan.<br />

Tässä järjestelyssä yksi laturi<br />

toimii päävaraajana, joka ohjaa<br />

muita latureita.<br />

Litiumioniakkuisten trukkien etuna<br />

on fiksumman latauksen lisäksi<br />

myös nopeampi lataus. Siinä<br />

missä litiumioniakkuinen latautuu<br />

tyhjästä täyteen 1-2 tunnissa,<br />

vaatii vastaava lyijyakkuinen trukki<br />

8-12 tunnin latauksen. Litiumioniakkuinen<br />

kone on 30 prosenttia<br />

energiatehokkaampi kuin lyijyakkuinen,<br />

mikä näkyy myös sähkölaskussa.<br />

Janne Huttunen, tuotepäällikkö<br />

https:toyota-forklifts.fi<br />

17


”Monipuolinen ja vaihteleva työ”<br />

– Marko Lemola viihtyy FREJAn kuljettajana<br />

Marko Lemola on työskennellyt FREJAlla yli 17 vuotta. Pidetty kuljettaja tykkää työstään, jossa<br />

jokainen työpäivä on erilainen ja pääsee näkemään kansainvälisten kuljetusten monipuolisen kirjon.<br />

Teksti: Eeva Ristkari<br />

Kuvat: FREJA Transport & Logistics Oy ja Marko Lemola<br />

Kansainvälisiin kuljetuksiin<br />

erikoistunut FREJA Transport<br />

& Logistics Oy työllistää<br />

Suomessa ja muualla Euroopassa<br />

päivittäin satoja kuljettajia. FREJAn<br />

Vantaan toimistolla tukikohtaansa<br />

pitävä Marko Lemola on viihtynyt<br />

FREJAn kuljettajana jo 17 vuotta.<br />

Lemola hoitaa pitkäaikaisella<br />

ammattitaidolla FREJAn vaativia<br />

erikoistoimintoja sekä nouto- ja<br />

jakelutoimintaa pääkaupunkiseudulla.<br />

Työhön kuuluu myös paljon<br />

yhteistyötä Helsinki-Vantaan lentoaseman<br />

Tullin kanssa.<br />

”Työnkuvani on monipuolinen ja työpäivät<br />

vaihtelevia. Tässä pääsee myös<br />

näkemään monenmoista konetta ja<br />

tavaraa. FREJAlla saa ajaa pitkää ja<br />

lyhyttä matkaa eli keikkaa voi olla<br />

pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi<br />

Oulun yläpuolelle, jos haluaa<br />

ajaa pitkää matkaa”, Lemola kertoo.<br />

Kansainvälisten kuljetusten liikkuminen<br />

on kiinni myös hyvin<br />

toimivista rutiinihommista sekä paperihommien<br />

sujumisesta. Lemolan<br />

työpäivä alkaa terminaalissa olevien<br />

trailereiden toimintakunnon<br />

tarkistamisella. <strong>Kuljetus</strong>kaluston<br />

kunto tarkistetaan säännöllisesti:<br />

tekniikan pitää pelata ja tietenkin<br />

renkaiden pitää olla kunnossa.<br />

Kaikkiaan Suomen FREJAlla on kalustossaan<br />

yli 850 traileria.<br />

FREJAn kalustossa on yli 850 kapellitraileria ja yli 80 lämpötilasäädeltyä traileria.<br />

18


Marko Lemola on FREJAn asiakkaissa tuttu mies. Pääkaupunkiseudulla on ajossa kaksi FREJAn tavanomaisesta teippauksesta<br />

iloisesti poikkeavaa autoa.<br />

Covid-19-pandemia ei Lemolan<br />

mukaan tavaran kuljettamisen näkökulmasta<br />

ollut suuri muutos. Tavaraa<br />

liikkui tavanomaiseen tapaan.<br />

Toki tapahtumat, joiden järjestämisessä<br />

Lemolalla oli merkittävä rooli,<br />

jäivät arjesta pois.<br />

Hyvistä tekijöistä halutaan<br />

pitää FREJAlla kiinni<br />

FREJAn Turun pääkonttorilla työskentelevä<br />

liikennejohtaja Sampo<br />

Koulu kertoo, että FREJAlla halutaan<br />

pitää hyvistä kumppaneista kiinni.<br />

Euroopan laajuinen kuljettajapula<br />

on ollut esillä jo useita vuosia, alalta<br />

puuttuu jopa 400 000 kuljettajaa.<br />

Suomen Huolinta- ja <strong>Logistiikka</strong>liiton<br />

mukaan valtaosa suomalaisista<br />

kuljetus- ja liikennöitsijäyrityksistä<br />

raportoi haasteista löytää kuljettajia<br />

töihin. Vuosittain tavaraliikenteen<br />

puolelle tarvitaan Suomessa<br />

vähintään 3 000 uutta tavaraliikenteen<br />

kuljettajaa, jotta tilanne ei<br />

heikkene entisestään. Myös liikennöitsijä-<br />

tai vetoautofirmoista on<br />

vain niukkuutta tarjolla, kun alan<br />

kannattavuus heikkenee eikä alan<br />

vetovoima ole kohdallaan nuoren<br />

työvoiman parissa.<br />

”Ilokseni olen huomannut, että<br />

nuoret alalla olevat kuljettavat tekevät<br />

esimerkiksi TikTokiin hyvää<br />

sisältöä, joka toivottavasti innostaa<br />

uusia ihmisiä alalle. Meilläkin on<br />

jatkuva haku päällä hyvien alihankkijoiden<br />

osalta ja kannattaa aina<br />

laittaa viestiä, jos on kiinnostunut<br />

tulemaan osaksi alati laajenevaa<br />

kansainvälisten rahdinkuljettajien<br />

verkostoamme.”<br />

Hän huomauttaa, että autoilijoille<br />

maksettava kilometrihinta ei ole<br />

ainoa tapa kilpailla hyvistä kuljettajista.<br />

Reiluus ja töiden ennakointi<br />

sekä hyvän yhteistyön merkitys<br />

ovat FREJAlle tärkeitä arvoja. Yksi<br />

kunnia-asia on, että autoilijoiden<br />

laskujen kanssa ei kikkailla ja FRE-<br />

JAn maksuaika alihankkijoille on<br />

kilpailijoita hieman nopeampi.<br />

Marko Lemola on FREJAn<br />

luottokuljettaja<br />

Koulun mukaan kuljettajien työnkuvat<br />

ovat monipuolisia, sillä työ pitää<br />

sisällään ilmiselvän ajamisen lisäksi<br />

asiakaspalvelua, monimuotoisia logistisia<br />

tehtäviä ja lisäksi pitää olla<br />

tietoteknistä osaamista.<br />

”Marko on meidän firmassa sellainen<br />

luottopakki, jonka voi laittaa<br />

mihin tahansa tilanteeseen.”<br />

Koulu muistelee muutaman vuoden<br />

takaista keikkaa, kun pr-toimiston<br />

piti saada sata pulloa samppanjaa<br />

Bulevardilta olevasta yläkerroksen<br />

toimistosta maailmalle.<br />

”Keikka kuulosti niin erikoiselta,<br />

että soitin Markolle onnistuuko. Ja<br />

Markon kohdalla homma menee<br />

niin, että aina onnistuu. Muistaakseni<br />

pullot piti kantaa yksitellen alas<br />

ja pakata autoon.”<br />

Koulun mukaan Lemolalta kysytään<br />

myös lähes päivittäin neuvoa johonkin<br />

asiaan.<br />

Lemola vahvistaa asian.<br />

”Eilen viimeksi kerroin, miten<br />

lasti kannattaa sitoa ja kuormata.<br />

Kun perävaunut liikkuvat ympäri<br />

Eurooppaa, on tärkeää, että lasti<br />

kuormattu oikein.”<br />

Lemolan mukaan haastavia kuormattavia<br />

ovat esimerkiksi pienet,<br />

mutta painavat paketit, joita on menossa<br />

samaan peräkärryyn useita.<br />

”Kyllähän näitä koulussakin opetetaan,<br />

mutta tavaraa on niin paljon<br />

erilaista, että pakostakin osuu<br />

kohdalle jotakin sellaista, mitä ei<br />

ole aiemmin lastannut tai lastin si-<br />

19


joittaminen traileriin vaatii hieman<br />

enemmän pohtimista, jotta lastin<br />

painokuorma jakautuu tasaisesti.”<br />

Thermo-kuljetukset toivat<br />

lisää vaihtelevuutta<br />

FREJA osti lämpötilasäädeltyihin<br />

kuljetuksiin erikoistuneen kruunupyyläisen<br />

TL Transin alkuvuodesta<br />

2021, ja sen myötä uutena osa-alueena<br />

päivittäisiin kuljetuksiin tulivat<br />

thermo-kuljetukset. Kalustossa<br />

onkin yli 80 ATP/FRC-luokiteltua<br />

traileria.<br />

”Nyt koneiden ja tavaran lisäksi<br />

päivittäin liikkuu hedelmiä, elintarvikkeita<br />

ja pakasteita.”<br />

Lemolan mukaan lämpötilasäädeltyjen<br />

kuljetusten ja niiden aikataulujen<br />

kanssa pitää olla tarkkana,<br />

jotta kylmäketju ei katkea. Jos kuljetus<br />

seisoo pidempään Vantaalla,<br />

Lemola tarkkailee, että lämpötila<br />

pysyy koko ajan oikeana.<br />

”Skarppina pitää olla myös kalustossa<br />

olevien kahden kuljetuslämpötilan<br />

kaappien kanssa. Näissä<br />

kuljetustila on jaettu väliseinällä<br />

kahteen eri lämpötilaan.”<br />

Viikon kiireisimmät päivät sijoittuvat<br />

arkena alkuviikkoon, kun<br />

sunnuntaina illalla saapuu paljon<br />

perävaunuja.<br />

”Viikon puoliväliin mennessä tilanne<br />

tasoittuu, mutta sitten perjantai<br />

ja lauantai ovat taas kiirepäiviä.<br />

Tavaraa kyllä liikkuu tasaisesti koko<br />

viikon ajan”, Lemola kuvailee.<br />

Hän kertoo pitävänsä vapaata silloin<br />

kun on hiljaisempia hetkiä.<br />

”Joulutavaroiden liikkuminen on<br />

alkanut jo ja kiihtyy vain tästä, kun<br />

edetään lähemmäs joulua. Pian<br />

kuskataan jo joulukuusia.”<br />

FREJA Transport & Logistics Oy:ssä jo noin 17 vuoden ajan viihtynyt Marko Lemola<br />

pyrkii ajamaan vähintään kerran vuodessa ulkomaankeikkaa. ”Viimeksi<br />

kävin heinäkuussa Ruotsissa. Haluan, että ulkomaankeikkoihinkin pysyy<br />

rutiinit kunnossa.”<br />

Kansainvälinen kuljetuskumppani<br />

Meri- ja lentorahti<br />

Projektikuljetukset<br />

vaativiin kuljetuksiin<br />

Turku (pääkonttori), Kruunupyy, Vaasa, Vantaa<br />

Linnankatu 90 D, FI-20100 Turku • www.freja.fi<br />

Maantiekuljetukset<br />

• Yli 850 pressutraileria ja<br />

yli 80 traileria lämpötilasäädeltyihin<br />

kuljetuksiin<br />

• Kappaletavara<br />

• Täys- ja osakuormat<br />

TRANSPORT & LOGISTICS<br />

@frejafinland<br />

20


Uusi sammutusallas parantaa<br />

Wasalinen paloturvallisuutta merellä<br />

Wasaline ja suomalaiset paloturvallisuuden<br />

asiantuntijayritykset<br />

Firesea equipment Oy ja Rescue<br />

Team Scandinavia ovat tehneet<br />

puolen vuoden ajan läheistä<br />

yhteistyötä kartoittaakseen uusia<br />

menetelmiä merellä sattuvien<br />

autopalojen sammuttamiseen. Varustamo<br />

on myös osallistunut erityisesti<br />

sähköautopaloihin tarkoitetun<br />

sammutusaltaan kehittämiseen<br />

yhteistyössä muiden varustamojen<br />

kanssa. Nyt Wasaline on<br />

ensimmäisenä varustamona tilannut<br />

kyseisen altaan Aurora Botnia<br />

-alukselleen.<br />

Auton ympärille koottavan EFVS-<br />

altaan toiminta perustuu siihen,<br />

että sähköauton pohjassa sijaitsevat<br />

akut saadaan palon sattuessa<br />

nopeasti upotettua jäähdyttävään<br />

nesteeseen. Testeissä allas<br />

on osoittautunut tehokkaaksi<br />

ja helposti käsiteltäväksi autokannen<br />

ahtaissa tiloissa.<br />

Lisäksi Wasaline on hankkinut Aurora<br />

Botnialle AVD-sammuttimia,<br />

jotka ovat tehokkaimpia markkinoilla<br />

olevia käsisammuttimia litiumioniakkupalojen<br />

sammuttamiseen.<br />

Niiden sisältämä sammutusaine<br />

paitsi jäähdyttää akkua,<br />

myös muodostaa peittävän kuoren<br />

sen pintaan.<br />

"Turvallisuus merellä on meille<br />

kaikkein tärkeintä. Olemme aina<br />

innolla mukana turvallisuutta,<br />

ympäristöystävällisyyttä tai teknologiaa<br />

kehittävissä projekteissa.<br />

Sammutusaltaan ja uusien sammuttimien<br />

hankinnalla kohotamme<br />

valmiuttamme merkittävästi",<br />

kertoo Wasalinen toimitusjohtaja<br />

Peter Ståhlberg, ja jatkaa:<br />

"Yhteistyö muiden varustamojen,<br />

pelastuslaitoksen, asiantuntijoiden<br />

ja tavarantoimittajien on sujunut<br />

erinomaisesti. Aurora Botnian<br />

miehistö on suurella ylpeydellä ollut<br />

mukana tässä merenkulun turvallisuutta<br />

parantavassa projektissa."<br />

21


Speedin vetoautot ovat uusia ja vähäpäästöisiä,<br />

kertoo Tuomo Vallas Vuosaaren Satamassa.<br />

SPEED OY ON 30-VUOTIAS<br />

KONTTIKULJETUSTEN EDELLÄKÄVIJÄ<br />

Merikonttikuljetusyritys Speed Oy juhli tänä vuonna 30 toimintavuottaan. Tuomo<br />

Vallaksen vuonna 1992 perustama yritys on 30 vuodessa kasvanut kotimaan konttikuljetusten<br />

markkinajohtajaksi.<br />

Yrityksen toimintaa on alusta asti<br />

leimannut innovatiivisuus ja rohkeus.<br />

Vaikeinakin aikoina vahvuutena<br />

on ollut kyky katsoa asioita<br />

ennakkoluulottomasti uusista näkökulmista.<br />

Ei ole sattumaa, että<br />

Speed on ollut edelläkävijä monissa<br />

kuljetusalaa uudistaneissa<br />

hankkeissa.<br />

Speedin autoihin asennettiin<br />

90-luvulla ensimmäisenä Suomessa<br />

Autojen GPS-satelliittipaikannusjärjestelmät<br />

ja otettiin käyttöön<br />

edistyksellinen internet-pohjainen<br />

kuljetusten tilaus- ja seurantajärjestelmä.<br />

Yrityksellä oli<br />

myös keskeinen rooli HCT-yhdistelmien<br />

(High Capacity Transport)<br />

22<br />

viisi vuotta kestäneessä tutkimusja<br />

tuotekehitystyössä.<br />

Päästösäästöjä Ekorekalla<br />

”Speed Oy oli Suomen ensimmäinen<br />

kuljetusyritys, jolle liikenteen<br />

turvallisuusvirasto Trafi myönsi<br />

poikkeusluvan HCT-yhdistelmillä<br />

liikennöintiin vuonna 2013. Projektiin<br />

sitoutuminen vaati meiltä<br />

mittavia kalustoinvestointeja sekä<br />

lisäpanostusta henkilöresursseihin<br />

ja henkilöstön koulutukseen,<br />

mutta se kannatti. Nyt iloitsemme<br />

erityisesti siitä, että HCT-yhdistelmillä<br />

liikennöinti vähentää CO₂<br />

-päästöjä 40 % perinteisiin kuljetusmuotoihin<br />

verrattuna. Emme<br />

suotta kutsu yhdistelmää Ekorekaksi”,<br />

sanoo toimitusjohtaja Tuomo<br />

Vallas.<br />

Toiminnan alkaessa Speedillä oli<br />

toimisto Helsingissä ja ajossa kymmenkunta<br />

alihankkijoiden puoliperävaunullista<br />

konttiautoa. Tänä<br />

päivänä toimipisteitä on Helsingin<br />

Vuosaaressa, Kotkan Mussalossa,<br />

Rauman satamassa ja Lahden seudulla<br />

Hollolassa. Omia ekorekkoja<br />

on 40 ja perävaunuja yli 200.<br />

Nuorekas kolmekymppinen haluaa<br />

olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä<br />

myös ympäristöasioissa. Speed<br />

Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali<br />

kuljetusyritys vuonna 2030.


Dieselgeneraattorit pelastavat<br />

kovimmankin talven<br />

Sähkön hintojen ennustetaan nousevan ensi talvena ennätyskorkealle.<br />

Dieselgeneraattoreilla sähköä voidaan tuottaa<br />

varmasti ja sähköverkkoa edullisemmin vaikka koko pakkaskauden<br />

ajan.<br />

Varavoima – se edullisempi<br />

vaihtoehto<br />

Dieselgeneraattoreihin on totuttu<br />

turvautumaan sähkökatkojen<br />

ja kulutushuippujen aikana. Ensi<br />

talvena sähkön hintojen ennustetaan<br />

kuitenkin nousevan ennätyskorkeiksi<br />

ja pysyvän huippulukemissa<br />

niin pitkään, että dieselgeneraattorit<br />

tarjoavat edullisemman<br />

vaihtoehdon myös pidempiaikaisessa<br />

käytössä. Kaikki tarvittava<br />

sähkö voidaan tuottaa varavoimakoneella.<br />

Milloin varavoiman käyttö on<br />

edullisempi vaihtoehto?<br />

Dieselgeneraattori kuluttaa noin<br />

0,250,3 l/kWh polttoainetta. Esimerkiksi<br />

kahden euron polttoaineen<br />

litrahinnalla dieselgeneraattorin<br />

tuottama sähkö maksaa<br />

0,5€/kWh (0,25l/kWh x 2€/l = 0,5<br />

€/kWh). Pörssisähkön hinnan ollessa<br />

yli dieselgeneraattorin tuottaman<br />

sähkönhinnan, on sähkön<br />

tuottaminen edullisempaa dieselgeneraattorilla.<br />

Sähköntuotto omalla<br />

varavoimakoneella<br />

Sähköä voidaan tuottaa vaivattomasti<br />

asiakkaan olemassa olevalla<br />

varavoimakoneella ja säästää näin<br />

energiakuluissa aina, kun sähköä<br />

tuotetaan dieselgeneraattorilla<br />

sähköverkon sijaan. Autamme arvioimaan<br />

jatkuvan käytön kannattavuutta<br />

ja tuemme kaikissa käytännön<br />

asioissa.<br />

Dieselgeneraattorin jatkuva käyttö<br />

vaikuttaa lähinnä polttoaineen kulutukseen,<br />

joten etukäteen kannattaa<br />

huolehtia dieselin saatavuudesta<br />

ja varastoinnista.<br />

Kun käyttötunteja tulee enemmän,<br />

myös huoltoja tarvitaan useammin.<br />

Huolto on paikallaan noin<br />

400 tunnin eli reilun kahden viikon<br />

välein. Huollon kustannukset<br />

jäävät kuitenkin pieniksi: vain<br />

murtoosaan polttoainekustannuksista.<br />

Vuokrakone kannattaa<br />

tilata nyt!<br />

Aina dieselgeneraattoria ei tarvitse<br />

ostaa omaksi. Meillä on laaja<br />

oma vuokrakalusto ja erinomaiset<br />

yhteydet kansainvälisiin varavoimakonetoimittajiin.<br />

Hoidamme<br />

käyttövalmiin varavoimakoneen<br />

paikan päälle avaimet käteen palveluna<br />

kaikkialle Suomeen. Palvelumme<br />

kattaa myös kaluston huollot<br />

ja toiminnan varmistamisen<br />

käytön aikana.<br />

www.kwset.fi<br />

23


Pakkaset saapuivat ja kohta saapuu<br />

markkinoille seinäjokelaisyrityksen<br />

kehittämä pörssisähkön halvinta<br />

hintaa seuraava laite<br />

Seinäjoella toimiva yritys, Xedi on tuomassa markkinoille<br />

kaupalliseen myyntiin laitteen, joka mahdollistaa kuluttajille<br />

helpon tavan optimoida pörssisähkön käyttö edullisimpiin<br />

ajankohtiin.<br />

- Xedin tuotekehitys tiimin työn<br />

tuloksena syntyi laite ja sen ohjaamiseen<br />

tarkoitettu sovellus, jonka<br />

avulla kodin laitteet käynnistyvät<br />

silloin kun energian hinta on optimaalisella<br />

tasolla, kertoo Xedin<br />

elektroniikan suunnittelija Juha<br />

Mäki.<br />

Idea laitteen suunnitteluun kaupalliseen<br />

myyntiin syntyi energian<br />

hintojen lähdettyä nousuun.<br />

- Aikaisemmin pörssisähkön hinta<br />

on ollut niin alhainen, ettei tällaiselle<br />

mittarille ole ollut tarvetta.<br />

Nyt kuluttajat etsivät parhaita keinoja<br />

säästää sähkölaskuissa. Saman<br />

aikaisesti myös pyritään vähentämään<br />

sähkönkulutusta kulutuspiikkien<br />

aikana.<br />

Laitteeseen voi yhdistää<br />

kaksi kodin sähkölaitetta<br />

- Esimerkiksi lämminvesivaraajan<br />

ja lattialämmityksen. Kehittämäm-<br />

24


me järjestelmä käynnistää laitteet<br />

kun sähkön hinta on alhaisimmillaan,<br />

Mäki kertoo.<br />

Laite hakee ajantasaiset pörssisähkön<br />

hinnat pilvipalvelusta, jonne<br />

ne ladataan kerran vuorokaudessa.<br />

Kuluttaja ohjaa laitteistoa helppokäyttöisen<br />

puhelinsovelluksen<br />

avulla. Sovelluksella määritetään<br />

haluttu pörssisähkön hintataso,<br />

millä energiaa halutaan ostaa.<br />

Laitetta voi käyttää myös manuaalisesti.<br />

Tällöin se toimii ajastimen<br />

tapaan. Hintaohjaus on myös mahdollista<br />

ohittaa.<br />

- Sovelluksen avulla voi myös tarkastaa,<br />

ovatko laitteet päällä, Mäki<br />

kertoo.<br />

Maksaa itsensä investointina<br />

äkkiä takaisin<br />

Laiteen toimintaperiaatteet on kehitetty<br />

tiimityönä ja valmistus on<br />

tuotantoasteella. Markkinoille se<br />

on tulossa ensi vuoden alkupuolella.<br />

Loppuvuodesta alkaa käyttö<br />

pilottikohteissa. Myyntihinta tuotteella<br />

on hieman alle 300 euroa.<br />

- Ennakkotilauksia ja -kyselyitä<br />

otamme mielellämme vastaan yksityisiltä<br />

ihmisiltä tai sähköalan<br />

toimijoilta. Laite tarvitsee asentamiseen<br />

sähköalan ammattilaisen,<br />

Mäki kertoo.<br />

Yrityksen tuotekehitystiimi on laskenut,<br />

että laite maksaa itsensä investointina<br />

äkkiä takaisin.<br />

- Riippuen kulutuksesta ja lämmitysmuodosta<br />

tietenkin, mutta<br />

muutamankin euron päiväsäästöllä<br />

takaisinmaksu tapahtuu melko<br />

lyhyellä aikajänteellä.<br />

Laitetta ohjataan ja seurataan puhelimeen<br />

ladattavan käyttöliittymän<br />

avulla. Käyttöliittymän saa<br />

käyttöönsä kiinteää muutaman euron<br />

arvoista kiinteää kuukausimaksua<br />

vastaan. Sovellus on saatavilla<br />

sekä Adroidiin että iOS -puhelimiin.<br />

Xedin elektroniikan suunnittelija Juha<br />

Mäki.<br />

- Kuukausimaksu perustuu muun<br />

muassa siihen, että pilvipalveluista,<br />

jotka välittävät pörssisähkön<br />

hintatietoja vaatii maksullisen lisenssin.<br />

Myös käyttöliittymän ylläpito<br />

on itsessään investointi yritykselle,<br />

Mäki kertoo.<br />

xedi.fi<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Ominaisuudet<br />

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu<br />

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite<br />

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla<br />

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)<br />

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto<br />

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C<br />

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen<br />

• Suojausluokka: IP54<br />

• Valaistu näyttö ja näppäimet<br />

• Kalibrointiväli: 12 kk<br />

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa<br />

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa<br />

Dräger Alcotest 6000 antaa<br />

luotettavan puhallustuloksen nopeasti<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin<br />

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu<br />

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät<br />

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät<br />

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi<br />

25


Ramirent luottaa ABAXiin<br />

kalustonhallinnassa<br />

Ramirentin ajoneuvovastaava Kristina<br />

Anderson kävelee yrityksen<br />

suurimman vuokraamon pihamaalla<br />

Pohjois-Helsingin Suutarilassa.<br />

Hän on vastannut neljä vuotta yrityksen<br />

180 ajoneuvon hallinnasta.<br />

Työ on monipuolista sisäisten asiakkaiden<br />

palvelua. Päivittäin Anderson<br />

on yhteydessä Ramirentin<br />

työntekijöihin Kittilästä Lappeenrantaan.<br />

”Palvelualttius on tässä työssä<br />

eduksi. Mukavien ihmisten kanssa<br />

on kiva tehdä töitä”, Anderson<br />

sanoo.<br />

Ajopäiväkirja ja<br />

paljon muuta<br />

Vuoden 2019 alusta alkaen Andersonin<br />

apuna on ollut ABAXin<br />

sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä.<br />

Jo järjestelmän käyttöönotto vakuutti<br />

Andersonin.<br />

”Teimme ensin ajoneuvolistauksen.<br />

Keräsimme eri paikkakunnille<br />

ajoneuvoja niin, että Triplog-laite<br />

päästiin yhdellä kertaa asentamaan<br />

mahdollisimman moneen autoon.<br />

Asennus meni tosi hyvin ja järjestelmä<br />

lähti heti toimimaan.”<br />

Anderson on tyytyväinen myös siihen,<br />

että laitteet voi itse irrottaa ja<br />

asentaa esimerkiksi silloin, kun leasingauton<br />

käyttöikä täyttyy ja uusi<br />

tulee tilalle. Tämä säästää aikaa ja<br />

rahaa, kun työhön ei tarvitse käyttää<br />

ulkopuolista asennuspalvelua.<br />

Sähköinen ajopäiväkirja ei vaadi<br />

erillistä tunnistusvälinettä, vaan<br />

kuljettaja kirjautuu ajoneuvoon<br />

työturvallisuuslain mukaisella henkilötunnisteella<br />

eli Valttikortilla.<br />

ABAXin järjestelmä tarjoaa Andersonille<br />

tiedot Ramirentin noin 130<br />

tuotantoautosta. Hän saa ajopäiväkirjatietojen<br />

lisäksi autoista leasingautojen<br />

kilometrikertymän ja voi<br />

näin ennakoida leasingsopimusten<br />

uusimisen. Kilometriseuranta on<br />

Andersonille tärkeää myös siksi, että<br />

hän näkee järjestelmästä autojen sen<br />

hetkiset tarkat kilometrimäärät.<br />

”Autoja voidaan tarvittaessa siirtää<br />

paikasta toiseen sen mukaan, miten<br />

niihin on kertynyt kilometrejä”,<br />

Anderson sanoo.<br />

Tiedot vain niitä<br />

tarvitseville<br />

Ramirentin kaikissa kuorma-autoissa<br />

on ABAXin FMS-laite, joka<br />

on yhteydessä auton ajopiirturiin.<br />

Järjestelmän voi asentaa helposti<br />

ajoneuvon CAN-väylään. Sen<br />

antama tieto mahdollistaa muun<br />

muassa polttoaineen kulutuksen<br />

seurannan.<br />

FMS-laitteen integraation seurauksena<br />

Anderson voi suoraan purkaa<br />

etänä piirtureiden massamuistit<br />

ja kuljettajakortti tiedot ABAXin<br />

järjestelmään. Näin hän säästää<br />

aikaa ja vaivaa, kun hänen ei tarvitse<br />

jokaisessa ajoneuvossa käydä<br />

erikseen purkamassa tietoja. Halutessaan<br />

hän voi myös seurata kuljettajien<br />

ajo- ja lepoaikoja reaaliajassa.<br />

”Järjestelmä tarjoaa minulle kattavat<br />

matkaraportit, joissa on reitit<br />

ja ajoajat. Osa kustannuspaikoistamme<br />

hyödyntää järjestelmää<br />

myös oman alueensa keikkaseurannassa.”<br />

Anderson on<br />

tyytyväinen siihen,<br />

että laitteet<br />

voi itse irrottaa ja<br />

asentaa esimerkiksi silloin,<br />

kun leasingauton<br />

käyttöikä täyttyy ja uusi<br />

tulee tilalle.<br />

26


Ramirentin ja ABAXin tiivis yhteistyö on kestänyt jo yli 10<br />

vuotta. Andersonin apuna on ollut ABAXin sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä<br />

vuodesta 2019.<br />

27


Ramirentin ja ABAXin tiivis yhteistyö<br />

on kestänyt jo yli 10 vuotta. Andersonin<br />

apuna on ollut ABAXin sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä<br />

vuodesta 2019.<br />

Järjestelmä mahdollistaa sen, että<br />

kunkin alueen ajoneuvoista vastaava<br />

henkilö näkee oman alueensa<br />

ajoneuvojen sijainnit, jolloin hän<br />

voi olla yhteydessä lähimpään<br />

autoon ja pyytää sen kuljettajaa<br />

esimerkiksi noutamaan lähistöllä<br />

olevalta työmaalta koneen.<br />

”Järjestelmässä on tarkasti rajattu,<br />

kuka saa nähdä mitäkin tietoa. ABA-<br />

Xin järjestelmään on tosi helppo<br />

rakentaa osastokohtainen jako.”<br />

Sekä alueelliset ajoneuvosta vastaavat<br />

henkilöt että Anderson saavat<br />

järjestelmästä tarvitsemansa<br />

raportit.<br />

Andersonin kokemukset neljän<br />

vuoden yhteistyöstä ovat olleet<br />

hyvin myönteisiä. Viime aikoina<br />

yhteydenpito on tosin vähentynyt,<br />

kun kaikki toimii niin kuin pitää.<br />

”Aina kun tarvitsen apua, tiedän,<br />

että heiltä sitä saan. ABAXin ihmiset<br />

ovat todella helposti lähestyttäviä”,<br />

Anderson sanoo.<br />

28<br />

Kymmenen vuotta<br />

yhtä köyttä<br />

Ramirentin huoltopäällikkö Jukka<br />

Nyrhilä ja ABAXin Account Manager<br />

Leader Juha Mensonen ovat<br />

tehneet tiivistä yhteistyötä kymmenisen<br />

vuotta.<br />

Alun perin yhteistyö lähti liikkeelle<br />

kurottajiin asennettujen paikannuslaitteiden<br />

myötä. Näissä laitteissa<br />

käytetään edelleen ABAXin<br />

tuotteita. Yhteistyö on sittemmin<br />

laajentunut toisaalta Ramirentin<br />

tarpeiden ja toisaalta sen mukaan,<br />

mitä uusia tuotteita ja palveluita<br />

ABAX on onnistunut Ramirentille<br />

tarjoamaan.<br />

Generaattorit<br />

jatkuvassa valvonnassa<br />

Tuore seurantalaitteiden sopimus<br />

koskee satoja Ramirentin vuokrakonetta,<br />

suurimpina järeät dieselgeneraattorit.<br />

Tuulivoimapuistot<br />

ovat tyypillinen generaattoreiden<br />

käyttöpaikka. Siellä niitä käytetään,<br />

kunnes tuulipuistot liitetään valtakunnan<br />

sähköverkkoon.<br />

”Koska generaattorit käyvät asiakkaidemme<br />

luona usein 24/7, pitää<br />

meillä olla niihin jatkuva seuranta,<br />

jotta voimme suunnitella niiden<br />

määräaikaishuollot”, Nyrhilä sanoo.<br />

Generaattoreiden käyttö vaihtelee<br />

melkoisesti. Esimerkiksi Metsä<br />

Fibren Kemin biotuotetehtaan<br />

työmaalla on ollut Ramirentin<br />

generaattorit tuottamassa virtaa<br />

rakennustyön ajaksi sekä sähköistämässä<br />

työmaatiloja. Toisaalta<br />

Destia tarvitsee samanlaista laitetta<br />

antamaan virtaa päiväksi<br />

siltatyömaan uppopumpuille.<br />

Käyttötuntien lisäksi Ramirent<br />

saa palvelusta tietoa laitteidensa<br />

sijainnista. Tämä on tärkeää, jotta<br />

huoltomiehelle voidaan antaa tarkka<br />

sijainti, kun huollon tarve tulee.<br />

”Niillä työmailla, joissa on nestekaasulämmitys,<br />

on lämmittimis-<br />

sämme vuodonseurantahälyttimet.<br />

Jos kaasuvuoto havaitaan, tulee<br />

siitä etäseurantaan ilmoitus, joka<br />

välittyy sekunneissa työmaamestareille<br />

ja työnjohdolle matkapuhelimeen<br />

sekä sähköpostiin. Tämänkin<br />

seurannan keskitimme ABAXille”,<br />

Nyrhilä kertoo.<br />

Helppokäyttöinen<br />

ABAX Mini yli<br />

200 laitteeseen<br />

Kun ABAX toi markkinoille omalla<br />

akulla toimivan ja vain muutaman<br />

euron maksavan Mini -laitteen,<br />

otti Ramirent heti niitä käyttöön.<br />

Ne kertovat Bluetooth-yhteydellä,<br />

missä esimerkiksi kurottajan kori<br />

tai muu lisälaite on. Bluetooth kommunikoi<br />

kaikkien ABAXin laitteiden<br />

kanssa.<br />

”Näitä kustannustehokkaita ja<br />

helposti irrotettavia lisälaitteita<br />

meillä on käytössä parisen sataa.<br />

Kun esimerkiksi kurottaja menee<br />

työmaalle, voimme sanoa sen kuljettajalle,<br />

että hän voi hakea lähellä<br />

olevalta työmaalta vapaana olevan<br />

tavarakorin. Käytämme tätä ajojärjestelyn<br />

apuna”, Nyrhilä kertoo.<br />

Tiedon jalostusta<br />

asiakkaan eduksi<br />

Ennakoivan huollon hälytykset ovat<br />

erittäin tärkeä osa ABAXin palvelua.<br />

Kun Ramirentin koneille tai ajoneuvoille<br />

alkaa tulla kilometreihin tai<br />

käyttöaikaan perustuva huoltoaika<br />

täyteen, saa laitteesta tai ajoneuvosta<br />

vastaava siitä hälytyksen<br />

sähköpostiinsa tai puhelimeensa.<br />

”Hyödynnämme monissa tapauksissa<br />

asiakkaidemme järjestelmien<br />

tarjoamaa dataa, yhdistämme sitä<br />

omaan dataamme ja jalostamme<br />

tästä asiakkaillemme hyödyllistä<br />

tietoa”, Juha Mensonen kertoo.<br />

Hän on kokenut vuosien ajan Ramirentin<br />

erityisenä asiakkaana, ollut<br />

aina tavoitettavissa, järjestänyt kou-


ABAXin järjestelmän käyttöönotto vakuutti Ramirentin kalustovastaavan Kristina Andersonin.<br />

lutuksia ja hoitanut ongelmatilanteet<br />

heti ja usein henkilökohtaisesti.<br />

”Kun asiakas osaa käyttää järjestelmäämme,<br />

silloin he saavat mahdollisimman<br />

suuren hyödyn irti siitä”,<br />

Mensonen jatkaa.<br />

Kun Nyrhilältä kysyy pitkän yhteistyön<br />

salaisuutta, hän viittaa useamman<br />

kerran henkilösuhteisiin<br />

ja tiiviiseen yhdessä kehittämiseen<br />

Mensosen kanssa.<br />

”Olen halunnut, että ainoastaan<br />

Juhalla on konepuolen langat käsissään.<br />

Hän tuntee tekemisemme ja<br />

hoitaa hienosti asiakkuutta. On ongelma<br />

mikä tahansa, Juha selvittää<br />

sen. Meillä on tunne, ettemme ole<br />

vain yksi asiakas muiden joukossa.”<br />

Ramirent osana isompaa<br />

Ramirent on perustettu vuonna 1955 ja se on 60 toimipisteellään<br />

maan suurin konevuokrausalan yritys. Perinteisen<br />

työkalu- ja työkonevuokraajan liikevaihdosta yhä suurempi<br />

osa muodostuu monipuolisista palveluista kuten työmaiden<br />

sähköistyksistä, lämmityksistä, suojauksista ja telineistä. Myös<br />

suurten tapahtumien järjestelyihin liittyvä tekniikka- ja liikenneturvapalvelut<br />

tuovat Ramirentille kasvua.<br />

Ramirent siirtyi vuoden 2019 aikana osaksi ranskalaista Loxam<br />

Groupia. Se on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin<br />

konevuokrausalan yritys. Sen liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa<br />

vuonna 2021. Ramirentin liikevaihto oli samana vuonna 189<br />

miljoonaa euroa.<br />

29


Auton akku pettää tähän vuodenaikaan<br />

kaikista todennäköisemmin<br />

Talvi on jo kynnyksellä, joten<br />

akkujen hallintaratkaisuihin<br />

erikoistunut CTEK antaa parhaat<br />

vinkkinsä akkujen hyvinvoinnista<br />

huolehtimiseen.<br />

Näillä neuvoilla talviajoon voi<br />

lähteä huoletta.<br />

Auto vaatii kylmällä säällä akulta tavallista<br />

enemmän, vaikka auton oma<br />

vaihtovirtalaturi saattaakin ladata<br />

sen vain noin 60–80 prosenttisesti<br />

täyteen. Auto myös kuluttaa pakkasella<br />

reilusti enemmän energiaa<br />

kuin yleensä, joten myös polttoainetta<br />

palaa runsaammin. Erityisesti<br />

talviajossa on vaarana akun syväpurkautumisen<br />

myötä matkan keskeytyminen<br />

akun pettämisen vuoksi.<br />

Tästä syystä Pasi Ahola CTEKiltä toteaa,<br />

että akun säännöllinen ylläpitolataaminen<br />

luotettavalla ja helppokäyttöisellä<br />

akkulaturilla talvikuukausina<br />

säästää sekä rahaa, luontoa,<br />

että ylimääräisiltä harmeilta.<br />

30<br />

”Akun kunto heikkenee erityisesti<br />

kesän helteillä, mutta ongelmat tulevat<br />

yleensä esiin vasta sään viiletessä,<br />

kun auton käynnistämiseen<br />

tarvitaan enemmän virtaa. Vain<br />

säännöllinen lataaminen pitää akun<br />

jatkuvasti parhaassa mahdollisessa<br />

kunnossa, mikä pienentää akkuvaurion<br />

ja tien päälle jäämisen riskiä.<br />

Samalla säästyy rahaa, koska<br />

akun käyttöikä voi ylläpitolatauksella<br />

pidentyä jopa kolminkertaiseksi.<br />

Säännöllinen lataaminen on fiksu<br />

ja helppo tapa tehdä talviautoilusta<br />

huoletonta”, Ahola sanoo.<br />

CTEKin CT5 TIME TO GO -akkulaturi<br />

sopii täydellisesti talvilataukseen,<br />

koska siinä on sisäänrakennettuna<br />

automaattinen latausjännitteen<br />

lämpötilakompensointi. Se on myös<br />

helppokäyttöinen – liitä se akkuun,<br />

kytke pistorasiaan ja valitse joko<br />

”normaali” 12V- tai AGM-lataustila<br />

ja jätä laite hoitamaan loput. Laturissa<br />

on informatiivinen näyttö, joka<br />

kertoo kuinka kauan kestää, kunnes<br />

akku on täyteen ladattu. Se kertoo<br />

myös, milloin akussa on riittävästi<br />

virtaa auton turvalliseen käynnistämiseen.<br />

Mutta mitä, jos huomaatkin olevasi<br />

auton kanssa jumissa pakkasessa<br />

kaukana virtalähteistä, ja akku on<br />

tyhjänä?<br />

Eipä hätää. CTEK on kehittänyt laitteen<br />

nimeltä CS FREE. Se on nelitoiminen<br />

akkulaturi, jossa on tavallisen<br />

laturin lisäksi ylläpitolaturi, mukautuva<br />

apukäynnistin ja huippuluokan<br />

kannettava virtapankki. Sen pitäminen<br />

mukana matkassa on talviautoilijan<br />

mielenrauhan tae.<br />

CS FREEn vallankumouksellinen<br />

Adaptive Boost -teknologia lataa<br />

tyhjentynyttä auton akkua nopeasti,<br />

yksilöllisesti ja turvallisesti ilman<br />

verkkovirtaa. Matkaan pääset<br />

jälleen noin 15 minuutissa. Adaptive<br />

boost on täysin turvallinen auton<br />

herkälle elektroniikalle, poiketen<br />

muiden apukäynnistimien tavasta<br />

siirtää suuri määrä energiaa nopeasti<br />

ja kohdeakkua analysoimatta.<br />

CS FREEssä on myös USB-A- ja USB-<br />

C -liitännät puhelimen, tietokoneen<br />

ja muiden laitteiden lataamiseen, ja<br />

kotona sitä voi käyttää ajoneuvojen<br />

älykkäänä laturina ja -ylläpitolaturina.<br />

ctek.com


VARAOSAT PILVESTÄ<br />

Ensimmäinen globaali logistiikkatoimittaja, joka tarjoaa 3D-tulostusta ja virtuaalivarastoa.<br />

• Varaosien toimituksesta tulee nopeampaa, halvempaa ja kestävämpää<br />

DB Schenkeristä tulee kestävän<br />

varaosalogistiikan edelläkävijä.<br />

"Olemme ensimmäinen globaali<br />

logistiikkatoimittaja, joka tarjoaa<br />

3D-tulostukseen perustuvaa varaosapalvelua.<br />

Virtuaalivarastostamme<br />

tuotteet ovat saatavilla hyvin<br />

lyhyessä ajassa ja ne valmistetaan<br />

juuri sinne, missä niitä tarvitaan",<br />

kertoo DB Schenkerin toimitusjohtaja<br />

Jochen Thewes<br />

Virtuaalivarasto alentaa toimituskustannuksia,<br />

lyhentää toimitusaikoja<br />

ja suojelee ympäristöä. "Tämä<br />

on esimerkki siitä, mitä tulevaisuuden<br />

logistiikka voi antaa asiakkaille.<br />

Tavoitteena on välttää tarpeetonta<br />

varastointia ja tehdä toimitusketjuista<br />

entistä vakaampia<br />

ja joustavampia", Thewes sanoo.<br />

Maailmanlaajuisen logistiikan<br />

haasteet kasvavat koko ajan<br />

Asiakkaat saavat todellista lisäarvoa<br />

digitaalisista innovaatioista,<br />

kuten 3D-tulostettujen varaosien<br />

toimituksista. "Haluamme lyhentää<br />

etäisyyksiä ja samalla pitää<br />

tuotteet saatavilla nopeammin ja<br />

halvemmalla. Tämän saavuttamiseksi<br />

olemme sitoutuneet digitaalisiin<br />

innovaatioihin", Thewes kertoi.<br />

DB Schenker on pilottihankkeissa<br />

jo menestyksekkäästi testannut<br />

virtuaalivarastoa, joka on suunniteltu<br />

konepaja- ja autoteollisuuden<br />

sekä rautatiekuljetusten asiakkaille.<br />

Asiakkaiden lähellä tuotettiin<br />

tilauksesta erilaisia osia, kuten<br />

kahvoja, verhoiluja ja koteloita. Ilman<br />

esivalmistusta ja varastointia<br />

tilaustuotanto vähentää pääoman<br />

sitoutumiskustannuksia. Schenkerin<br />

uutta virtuaalivarastopalvelua<br />

tarjotaan nyt laajalle asiakaskunnalle<br />

maailmanlaajuisesti.<br />

Reaaliaikaista dataa ja<br />

vuorovaikutteita<br />

DB Schenker tekee tiivistä yhteistyötä<br />

Deutsche Bahnin kanssa, jolla<br />

on jo syvällistä kokemusta 3Dtulostuksesta,<br />

mm. 80 000 eri materiaaleista<br />

ja eri tekniikoilla valmistettua<br />

osaa. "Selvitystemme<br />

mukaan jopa kymmenen prosenttia<br />

yritysten varastoimista tuotteista<br />

voidaan valmistaa paikan<br />

päällä", Thewes sanoo. 3D-tulostukseen<br />

soveltuvat erityisen hyvin<br />

varaosat, joita tarvitaan suhteellisen<br />

harvoin, ja osat, joita on varastoitava<br />

suuria määriä isojen vähimmäisostomäärien<br />

vuoksi. Osat<br />

varastoidaan virtuaalisesti lataamalla<br />

3D-piirustukset turvallisesti<br />

pilveen.<br />

Lukuisia muita innovaatioita, kuten<br />

maaliikenteen digitaalisen<br />

Control Towerin, jonka avulla voidaan<br />

päivittäin seurata reaaliaikaisesti<br />

9 000 konsolidoitua kuljetusta<br />

ympäri Eurooppaa. DB Schenkerin<br />

"Intercontinental Supply Chain<br />

Solutions" käyttää lento- ja merirahdissa<br />

tekoälyä, reaaliaikaista<br />

dataa ja vuorovaikutteisia tietoalustoja<br />

tehdäkseen asiakkaiden<br />

toimitusketjuista joustavampia<br />

ja kestävämpiä. Varastoinnissa<br />

DB Schenker on hyödyntänyt pandemian<br />

aikana anturiteknologiaa<br />

työntekijöiden terveydenhoidossa<br />

ja datalaseja erilaisiin tarkastuksiin,<br />

millä on vältetty matka- ja<br />

kuljetuskustannuksia.<br />

www.dbschenker.com/fi<br />

31


Talvirenkaiden valintaa<br />

helpottava jääpitomerkintä<br />

tulee renkaiden sivupintoihin<br />

Uuden merkinnän tavoitteena on auttaa kuluttajaa vertailemaan eri renkaita sekä ohjata<br />

tekemään turvallisia ja päästöjä pienentäviä rengasvalintoja.<br />

EU:n rengasmerkintä on uudistunut<br />

palvelemaan erityisesti<br />

pohjoismaisia kuluttajia.<br />

Vuodesta 2021 rengastarraan<br />

32<br />

on lisätty jää- ja lumipitoa koskevat<br />

tiedot sekä QR-koodi, joka johtaa<br />

laajaan eurooppalaiseen tietopankkiin.<br />

Talvirenkaiden edelläkävijänä<br />

Nokian Renkaat on puhunut<br />

pitkään merkintöjen kehittämisen<br />

puolesta, jotta autoilijoiden olisi<br />

helppoa valita turvalliset ja olo-


suhteisiin sopivat renkaat.<br />

- Ennen lumi- ja jääpitoa koskevien<br />

tietojen mukaantuloa EU:n rengastarra<br />

johti pohjoismaista talvirenkaiden<br />

ostajaa harhaan. Jääpitomerkintä<br />

erottelee pohjoisiin<br />

olosuhteisiin soveltuvan renkaan<br />

muista talvirenkaista, ja nyt jääpitomerkintä<br />

alkaa näkyä myös<br />

renkaiden sivupinnoissa. Marraskuusta<br />

<strong>2022</strong> lähtien valmistamiemme<br />

Nokian Tyres Hakkapeliitta<br />

10 -nastarenkaiden ja Nokian<br />

Tyres Hakkapeliitta R5 -kitkarenkaiden<br />

pinnasta löytyy jääpitomerkintä,<br />

kertoo Nokian Renkaiden<br />

globaali tuotepäällikkö Jarmo<br />

Sunnari.<br />

Edellytyksenä<br />

jääpitotestin läpäisy<br />

Jääpitomerkintä perustuu jääpitotestiin,<br />

jossa käytetään kansainvälisesti<br />

määriteltyä jääpitometodia<br />

(ISO 19447). Läpäistäkseen testin<br />

renkaan tulee ylittää verrokkirenkaan<br />

(standardi ASTM F2493) raja-arvot<br />

vähintään 18 %. Jääpitomerkintä<br />

on aluksi käytössä vain<br />

henkilöauton renkailla. Nokian<br />

Renkaiden näkemyksen mukaan<br />

testausmetodia voisi kuitenkin tulevaisuudessa<br />

soveltaa myös pakettiauton<br />

renkaisiin.<br />

– Jääpitomerkki varmistaa, että rengas<br />

aidosti toimii ja on turvallinen<br />

pohjoismaisissa, vaativissa talviolosuhteissa.<br />

Keski-Euroopan keleihin<br />

suunniteltuja renkaita emme suosittele<br />

käytettäväksi olosuhteissa,<br />

joihin niitä ei ole tarkoitettu, kertoo<br />

Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun<br />

päällikkö Matti Morri.<br />

Tulevaisuudessa<br />

rengasmerkinnät<br />

täydentyvät entisestään<br />

Rengasmerkintöjen uudistamisen<br />

tavoitteita ovat muun muassa renkaanostajien<br />

valinnan helpottaminen<br />

ja autoilun turvallisuuden parantaminen.<br />

Rengasmerkintöjen<br />

alkuperäinen tavoite eli päästöjen<br />

pienentäminen on validi edelleen.<br />

– Rengastarran QR-koodi vie valtavaan<br />

tietopankkiin, johon kertyvät<br />

tiedot kaikista Euroopan markkinoilla<br />

olevista renkaista. Tuotteiden<br />

tiedot esitetään standardoidussa<br />

muodossa, joten renkaita on<br />

helppo vertailla, Sunnari sanoo.<br />

– Tulevaisuudessa rengasmerkinnät<br />

täydentyvät entisestään, sillä<br />

ilmoitettaviin ominaisuuksiin lisätään<br />

abraasio eli kuluminen ja ajomatka<br />

eli käyttöikä kilometreinä.<br />

Päätös on jo tehty, mutta testimenetelmien<br />

varmistaminen vie vuosia.<br />

Kätevä radion ja<br />

valaisimen yhdistelmä<br />

XPT (eXtreme Protection Technology) teknologian ansiosta valaisimessa<br />

on parannettu pöly- ja roiskeveden suojaus, minkä vuoksi valaisinta<br />

voidaan käyttää vaativissakin olosuhteissa.<br />

Johdotonta radion ja valaisimen<br />

yhdistelmää voi käyttää töissä, kotona<br />

tai milloin vaan<br />

Valaisimen toiminta-aika BL1860B<br />

akulla on 19 tuntia 360 ° valolla,<br />

14 tuntia 360 ° valolla sekä radiolla<br />

ja 63 tuntia pelkällä radiolla.<br />

DMR055 radion ja valaisimen yhdistelmä<br />

toimii 14.4V tai 18V Makitan<br />

LXT akuilla. Sitä voi pitää sivuttain<br />

kantohihnalla tai ripustaa<br />

päältä, kuten lyhdyn. Radio on varustettu<br />

digitaalisella LCD-näytöllä.<br />

57 mm Kaiuttimista ääni kuuluu<br />

täyteläisenä ja selkeänä.<br />

Lyhtyvalaisimella on kaksi erilaista<br />

toimintoa. Voit valita joko 360<br />

astetta valaisevan valon tai vaihtoehtoisesti<br />

vain kolmeen suuntaan<br />

valaisevan valon. Valon värisävy<br />

on lämpimän valkoinen.<br />

Valaistusvoimakkuus kolmeen<br />

suuntaan valaisevalla valolla on<br />

115 lx (190 lm).<br />

Valaistusvoimakkuus 360 astetta<br />

valaisevalla valolla on 130 lx<br />

(260lm).<br />

33


Sähköautot ovat alttiita<br />

kyberhyökkäyksille<br />

Ajoneuvoakkujen- ja sähköautojen lataus- ja hallintaratkaisuihin<br />

erikoistunut CTEK muistuttaa, että sähköautoihin on<br />

asennettu varsin vähän tai ei ollenkaan kyberhyökkäyksiltä<br />

suojaavia ratkaisuja. Ne ovat siksi alttiita väärinkäytöksille.<br />

Jotkut operaattorit ja palveluntarjoajat<br />

eivät kuitenkaan halua, turvallisuus-<br />

tai tietosuojasyistä, että<br />

heidän lataustietonsa kulkevat latauslaitteiden<br />

valmistajan verkon<br />

tai pilviratkaisun kautta. Tämä voi<br />

aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi<br />

OCPP:n¹ uudemmissa versioissa<br />

vaaditaan, että myös latausasema<br />

tunnistetaan joko salasanalla<br />

tai asiakasvarmenteella. Jos latauslaitteen<br />

valmistajan pilviratkaisun<br />

palvelin tarvitsee salasanan<br />

tai varmenteen, koko latausaseman<br />

OCPP-suojausasetukset putoavat.<br />

Operaattoreiden ja palveluntarjoajien,<br />

jotka tällä hetkellä rajoittavat<br />

tai estävät pääsyä latauslaitevalmistajan<br />

verkkoon tai pilviratkaisuun,<br />

onkin löydettävä muita<br />

ratkaisuja.<br />

Sähköautot ja ladattavat hybridit<br />

ovat yhteydessä tietoverkkoihin<br />

ja internetiin, ja<br />

niitä ohjataan aikamme kaukosäätimillä<br />

eli älypuhelimiemme sovelluksilla.<br />

– Harva tule ajatelleeksi, että autot<br />

ovat nykyään muiden teknisten<br />

laitteiden tapaan yhteydessä tietoverkkoihin.<br />

Niihin on kuitenkin<br />

toistaiseksi asennettu varsin vähän<br />

tai ei ollenkaan kyberturvallisuusratkaisuja.<br />

Siksi ne ovatkin<br />

yhä houkuttelevampia kohteita rikollisille,<br />

CTEKin myyntipäällikkö<br />

Pasi Ahola sanoo.<br />

Hakkerit voivat päästä käsiksi autoon<br />

useita eri reittejä, kuten ajoneuvon<br />

sisäänrakennetun Bluetooth-järjestelmän<br />

tai sovellusten<br />

kautta. Niiden avulla he voivat<br />

muodostaa yhteyden autoon<br />

ja asentaa haittaohjelmia, mikä voi<br />

pahimmassa tapauksessa muodostaa<br />

suuren uhan kuljettajille.<br />

– Sähköisten ajoneuvojen määrä<br />

kasvaa Suomessakin hurjaa vauhtia.<br />

Siksi olisi tärkeää varautua<br />

mahdollisiin turvallisuusuhkiin,<br />

Ahola toteaa.<br />

34<br />

Aholan mukana ajoneuvojen ja latauspisteiden<br />

valmistajien, kuten<br />

CTEKin, sekä tavarantoimittajien<br />

ja sovelluskehittäjien on otettava<br />

enemmän vastuuta kyberturvallisuudesta.<br />

CTEKin sisäiset ohjelmistokehittäjät<br />

työskentelevät jatkuvasti<br />

varmistaakseen, että taustajärjestelmät<br />

säilyttävät korkeimman<br />

turvallisuustason.<br />

– Sähköisten ajoneuvojen latauspisteissä<br />

turvallisuus voidaan varmistaa,<br />

kun otetaan käyttöön Open<br />

Charge Point Protocol (OCPP), joka<br />

tarjoaa standardin viestimiseen<br />

eri valmistajien latausasemien ja<br />

taustajärjestelmien välillä. OCPP<br />

sisältää turvaprotokollia, joita kehitetään<br />

jatkuvasti, Ahola kertoo.<br />

Esimerkiksi CTEKin kaikki latauslaitteet,<br />

mukaan lukien myös kuluttajakäyttöön<br />

tarkoitettu siirreltävissä<br />

oleva Njord Go, käyttävät<br />

OCPP-protokollaa.<br />

Sammuta älylaitteet,<br />

kun et käytä niitä<br />

– Suuremmissa latausverkoissa<br />

on yleistynyt Wi-Fi:n käyttö latausasemien<br />

välisessä kommunikaatiossa<br />

sekä kommunikaatiossa<br />

kuormantasausjärjestelmän kanssa,<br />

joka ohjaa ja säätelee latauslaitteille<br />

menevää virransyöttöä.<br />

On tärkeää huomioida, että Wi-Fiverkko<br />

voi silloin olla myös hakkereiden<br />

yhteyspiste tietokoneverkkoon,<br />

Ahola muistuttaa.<br />

Seuraavien CTEKin vinkkien avulla<br />

latauspalvelun tarjoajan IT-osasto<br />

voi varmistaa, että sähköautojen<br />

latauslaitteistot ovat mahdollisimman<br />

turvallisia ja hakkereiden toiminta<br />

vaikeutuu:<br />

Tarkista, että käyttämäsi<br />

latauslaitteet ovat<br />

OCPP-yhteensopivia<br />

Harkitse, onko Wi-Fi-yhteys paras<br />

ratkaisu sinulle. Monet yritysasiakkaat<br />

valitsevat nykyään Ethernet-kaapelin<br />

Wi-Fin sijaan. Fyysinen<br />

Ethernet-kaapeli on aina turvallisempi<br />

kuin langaton yhteys.<br />

Suosittelemme, että yritysten ITosastot<br />

osallistuvat myös sähköautojen<br />

lataus- ja maksujärjestelmien<br />

suunnitteluun.<br />

Käytä suojattuja sovellusliittymiä.<br />

Sammuta älylaitteet, kun et käytä<br />

niitä.<br />

Päivitä sovellus- ja laiteohjelmisto<br />

säännöllisesti.


35


MAN MUUTTAA KUORMA-AU<br />

• MAN SimplePay automatisoi maksutapahtuman<br />

• Tankkaus ja maksu kuorma-autolla, yhteistyökumppanina BP<br />

• Uuden maksujärjestelmän laajennus suunnitelmissa<br />

MAN muuttaa kuorma-auton lompakoksi: uusi MANin digitaalinen<br />

järjestelmä SimplePay tekee maksamisesta yhä helpompaa asiakkaille<br />

– myös täysin läpinäkyvästi. MAN-motolle uskollisena: ”Simplifying<br />

Customer Business”.<br />

MAN Truck & Bus on ”fiksu innovaattori”<br />

ja ensimmäistä kertaa<br />

ajoneuvovalmistaja kehittää digitaalisen<br />

järjestelmän kaikkiin<br />

hyötyautoja koskeviin maksuihin:<br />

MAN SimplePay. Kuorma-autosta<br />

tulee digitaalinen lompakko –<br />

järjestelmää voi käyttää kaikissa<br />

kuorma-autoihin liittyvissä jokapäiväisissä<br />

maksuissa. Edut: täysin<br />

läpinäkyvä ja maksutapahtumien<br />

yksinkertaistaminen. Uskollisena<br />

strategiselle johtamisperiaatteelle<br />

”Simplifying Customer<br />

Business” MAN Truck & Bus helpottaa<br />

asiakkaidensa liiketoiminnan<br />

pyörittämistä.<br />

36<br />

MAN SimplePay on ensimmäinen<br />

askel kohti täysvaltaista maksujärjestelmää,<br />

joka toimii eri palveluissa.<br />

Yhdessä yhteistyökumppanin<br />

BP:n kanssa MAN lanseeraa<br />

automaattisen, kontaktittoman<br />

ja turvallisen maksujärjestelmän<br />

tankkaamiseen – ilman käteistä<br />

tai korttia. Kuljettaja voi pysytellä<br />

kuorma-auton lähellä – tankkausaseman<br />

sisällä tai automaatilla ei<br />

tarvitse enää maksaa erikseen ja<br />

siten säästyy myös aikaa.<br />

Autokantaa hallinnoivat henkilöt<br />

hyötyvät myös, sillä heillä on reaaliaikainen<br />

näkymä valvoa kaikkia<br />

kustannuksia ja tapahtumia kunkin<br />

yksittäisen ajoneuvon kohdalta<br />

yhdessä järjestelmässä. Toinen<br />

positiivinen vaikutus: heidän hallinnollisiin<br />

tehtäviin käytetty aika<br />

lyhenee. MAN helpottaa näin<br />

oleellisesti autokantaa hallinnoi-


TON LOMPAKOKSI<br />

Teknisestä näkökulmasta katsottuna<br />

maksutapahtuma tapahtuu suoraan<br />

kuorma-autosta RIO Box -alustan<br />

telematiikkayksiköiden avulla.<br />

Maksutapahtuman digitaalinen<br />

prosessointi tapahtuu toisen yhteistyökumppanin,<br />

maksuratkaisupalveluja<br />

tarjoavan Stripen kautta.<br />

Pilvipalveluinfrastruktuurin tarjoaa<br />

puolestaan Amazon Web Services<br />

(AWS). MAN SimplePayn voi tilata<br />

MAN Marketplace -palvelun kautta,<br />

jolloin palvelu asennetaan haluttuihin<br />

kuorma-autoihin verkon yli tehtävällä<br />

päivityksellä (OTA).<br />

– kuten rikkoutuneen kuorma-auton<br />

korjauksen maksaminen huoltoliikkeelle<br />

RIO Boxin kautta.<br />

Pilottiprojekti käynnistyi heti IAA<br />

Transportation <strong>2022</strong> -näyttelyn<br />

jälkeen Englannin markkina-alueella<br />

ja tämän jälkeen se esitellään<br />

Saksan markkinalla. MAN Simple-<br />

Pay implementoidaan myöhemmin<br />

kansainvälisesti myös Saksan<br />

rajojen ulkopuolelle. TRATONkonsernin<br />

kautta järjestelmä voidaan<br />

integroida myös sen edustamiin<br />

merkkeihin ja järjestelmän<br />

integrointia suunnitellaan myös<br />

MAN-linja-autoihin ja hyötyautoihin.<br />

vien henkilöiden työtaakkaa ja lyhentää<br />

hallinnointiin menevää aikaa,<br />

jotka usein estävät heitä suorittamasta<br />

heidän todellista tehtävää<br />

eli ajoneuvojen mahdollisimman<br />

tehokasta käyttöastetta.<br />

MAN SimplePayn markkinalanseeraus<br />

yhdessä yhteistyökumppani<br />

BP:n kanssa on suunniteltu tapahtuvan<br />

mahdollisimman nopeasti.<br />

Lisää on myös tulossa: seuraavissa<br />

vaiheissa kumppaniverkosto<br />

ja palvelut yksinkertaiseen ja turvalliseen<br />

maksamiseen laajentuvat.<br />

Esimerkiksi tienvarsipalvelut<br />

37


Sähköautojen kysyntä laskussa,<br />

dieselit kovassa kasvussa<br />

Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu AutoVex.fi julkaisi myyntitilastojaan<br />

ja avaa käytetyn auton kaupan kysynnän heilahteluja eri käyttövoimien<br />

kesken.<br />

Autojen käyttövoimat herättävät<br />

vuosi vuoden jälkeen kiivasta keskustelua<br />

eikä tämä vuosi ole ollut<br />

poikkeus. Markkinoilla on tänä<br />

vuonna tapahtunut kaksi merkittävää<br />

tapahtumaa käyttövoimien<br />

näkökulmasta, dieselautojen kysynnän<br />

äkillinen ja voimakas lasku<br />

sekä sähköautojen kysynnän<br />

voimakas kasvu.<br />

AutoVex.fi avaa nyt tilastojaan jotka<br />

perustuvat yli 16 000 myydyn<br />

auton dataan viime sekä tältä vuodelta.<br />

AutoVex.fi on palvelu jonka<br />

kautta kuluttajat myyvät autojaan<br />

autoliikkeille ympäri Suomen.<br />

Dieselin myynti<br />

palautumassa<br />

normaalitasolle<br />

voimakkaan laskun jälkeen<br />

AutoVex palvelussa dieselkäyttöisten<br />

autojen osuus myynnistä on jo<br />

vuosien ajan ollut noin kolmannes.<br />

Helmikuun lopussa, Ukrainan krii-<br />

38


sin alettua dieselkäyttöisten autojen<br />

kysyntä suorastaan romahti.<br />

Heinäkuun loppuun asti osuus<br />

myydyistä autoista oli ainoastaan<br />

10 prosenttia kuukausi toisen jälkeen,<br />

vaikka käytettyjen autojen<br />

kauppa kävi kokonaisuudessaan<br />

vilkkaana.<br />

Elokuussa dieselkäyttöisten autojen<br />

myynti lähti jälleen nousuun ja<br />

kohosi 14 prosenttiin myynnistä,<br />

samalla kun sähköautojen kappalemäärät<br />

alkoivat laskemaan. Syyskuussa<br />

osuus oli jo 19 prosenttia<br />

ja lokakuussa dieselit vastasivat jo<br />

27 prosentista kokonaismyynnistä.<br />

Muun muassa dieselin hinnan<br />

lasku on selvästi vaikuttanut kuluttajien<br />

ostokäyttäytymiseen.<br />

Tilastot perustuvat 10,585 AutoVexin<br />

kautta myytyyn autoon vuonna<br />

<strong>2022</strong>.<br />

Sähkö- ja hybridiautojen<br />

myynti laantunut<br />

Uudehkojen ja keskimääräistä kalliimpien<br />

sähkö- ja hybridiautojen<br />

myynti on ollut vilkasta jo jonkin<br />

aikaa mutta kuluvana kesänä kysyntä<br />

kiihtyi huippuunsa. Tämä<br />

kysyntäpiikki nosti kyseisten autojen<br />

hintatasoa merkittävästi ja<br />

moni kuluttaja sai autostaan jopa<br />

enemmän kuin mitä olivat siitä uutena<br />

maksaneet.<br />

Autoliikkeiden maksamien korkeiden<br />

hyvityshintojen myötä sähköja<br />

hybridiautojen myynti kasvoi<br />

palvelussa voimakkaasti ja vastasi<br />

toukokuusta elokuuhun keskimäärin<br />

29.3 prosentista kaikista myydyistä<br />

autoista kun tammikuusta<br />

maaliskuuhun luku oli 22.3 prosenttia.<br />

Syyskuussa tämä trendi katkesi,<br />

oletettavasti kohonneiden sähkönhintojen<br />

sekä heikentyneen kuluttajaluottamuksen<br />

takia, joka vähensi<br />

kalliimpien autojen kysyntää.<br />

Tilastot perustuvat 16,019 AutoVexin<br />

kautta myytyyn autoon.<br />

Käytettyjen autojen kauppa käy<br />

edelleen vilkkaana, mutta autoliikkeet<br />

suosivat nyt edullisempia autoja<br />

koska kuluttajien kysyntä niitä<br />

kohtaan on lisääntynyt” kertoo<br />

AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian<br />

Frick.<br />

AutoVex.fi palvelun kautta myytyjen<br />

autojen keskihinta oli lokakuussa<br />

samalla tasolla kuin heinäkuussa<br />

2021. Suurin vaikutus keskihintaan<br />

tulee myytyjen sähköja<br />

hybridiautojen kappalemäärän<br />

laskusta, joiden keskihinnat olivat<br />

esimerkiksi elokuussa 42 580 euroa<br />

ja 28 420 euroa, eli huomattavasti<br />

korkeammat kuin bensiiniautojen<br />

13 250 euroa ja dieselautojen<br />

16 775 euroa.<br />

Syyskuussa sähkö- ja hybridiautojen<br />

osuus myydyistä autoista oli<br />

palautunut alkuvuoden tasolle 21<br />

prosenttiin ja lokakuussa luku oli<br />

laskenut jo 13.1 prosenttiin suuresta<br />

tarjonnasta huolimatta.<br />

39


Uusi Ford Ranger Platinum<br />

nostaa avolava-auton<br />

ylellisyyden uudelle tasolle<br />

Uusi Ranger Platinum on osa täysin uutta, uuden sukupolven Rangerperhettä<br />

ja on maantieajoon suunnattujen mallien lippulaivatuote.<br />

Ainutlaatuiset ulkoiset yksityiskohdat ja viimeistely korostavat jo<br />

ennestään tunnistettavaa muotoilua, ja sama tyyli ja nykyaikaisuus<br />

toistuu myös sisätiloissa.<br />

Mallissa on Fordin 240 hevosvoimainen<br />

3,0 litran V6-turbodieselmoottori<br />

ja voimansiirto, jonka<br />

suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti<br />

huomiota viimeistelyyn.<br />

Tämä takaa Ranger Platinumille<br />

tasaisen ja vaivattoman suorituskyvyn<br />

sekä poikkeuksellisen vääntömomentin,<br />

joten kuorman kuljettaminen<br />

ja hinaus onnistuvat<br />

vaivattomasti. Ensimmäisten eurooppalaisten<br />

asiakkaiden odotetaan<br />

saavan autonsa loppukeväästä.<br />

Suomeen malli on odotettavissa<br />

vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.Ranger<br />

Platinum on saatavana<br />

ainoastaan viisipaikkaisena<br />

ja double-cab -ohjaamolla.<br />

Erottuvaa tyyliä,<br />

ylellisyyttä ja suorituskykyä<br />

samassa paketissa<br />

40<br />

Mallin voimanlähteenä oleva Fordin<br />

3,0-litrainen V6-turbodieselmoottori<br />

on käytössä myös Pohjois-Amerikassa<br />

myytävissä luksusmaastureissa<br />

ja F-150 -mallissa.<br />

Moottorissa on tehoa 240<br />

hevosvoimaa ja vääntömomenttia<br />

600 Nm. Ranger Platinumissa<br />

on Rangerin uusi elektronisesti<br />

ohjattu jatkuvasti käytössä oleva<br />

nelivetojärjestelmä ja Fordin<br />

10-vaihteinen automaattivaihteisto,<br />

joka vaihtaa vaihteet mukautuvasti.<br />

Vaihteiston hienostuneisuutta<br />

lisäävät uudelleen suunnitellut<br />

kiinnikkeet.Tuloksena on kaikissa<br />

olosuhteissa nopeasti reagoivaa<br />

ja hienostunutta suorituskykyä sekä<br />

vaikuttava jopa 3500 kg jarrullinen<br />

vetopaino ja yli tuhannen kilon<br />

kantavuus.<br />

Asettuu mallistossa huippuvarustellun<br />

Wildtrakin yläpuolelle.<br />

Ulkoisesti Ranger Platinum erottuu<br />

muista Ranger-malleista muun<br />

muassa ainutlaatuisen etusäleikön<br />

ja tyylikkäiden silkkikromiviimeisteltyjen<br />

yksityiskohtien ansiosta.<br />

Lisäksi mallissa on uudet 20 tuuman<br />

kevytmetallivanteet, joissa<br />

on korkeakiiltoiset Ebony-väriset<br />

viimeistelyt. Laadukkuutta lisäävät<br />

myös muun muassa pehmeästi<br />

sulkeutuva takaluukku, tummennetut<br />

ikkunat ja Rangerille tunnusomaiset<br />

matriisi-LED-ajovalot päiväajovaloineen.<br />

Vakiokattokaiteet<br />

korostavat auton monikäyttöisyyttä<br />

ja käytännöllisyyttä.<br />

Ranger Platinumin mukavuutta lisäävät<br />

sisätilojen laadukkaat materiaalit<br />

ja älykäs, elämää helpottava<br />

teknologia. Kuljettajan ja etumatkustajan<br />

korkealaatuisissa<br />

nahkaistuimissa on rei’itys ja laadukkaat<br />

pehmusteet, 10-suuntainen<br />

sähkösäätö, lämmitys- ja jäähdystystoiminnot<br />

sekä tyylikkäät<br />

kontrastiompeleet. Eläväpintaiset<br />

tummat vaahterapuupinnat tuovat<br />

ohjaamon laatua ja ylellisyyttä<br />

ja hienostunut valaistus luo sinne<br />

rauhoittavan tunnelman.<br />

Ohjaamossa on kaksi 12 tuuman<br />

näyttöä; perinteiset ratin takana<br />

olevat mittarit korvaava täysin<br />

digitaalinen mittaristopaneeli<br />

ja pystysuuntainen kosketusnäyttö,<br />

jonka kautta käytetään Fordin<br />

SYNC 4A -tietoviihdejärjestelmää.<br />

Ranger Platinumissa on lisäksi vakiona<br />

kahdeksan kaiutinta sisältävä<br />

B&O-audiojärjestelmä ja mobiililaitteiden<br />

langaton lataus.<br />

Mallissa vakiona oleva FordPass<br />

Connect -modeemi takaa hyvät liitettävyysominaisuudet,<br />

minkä ansiosta<br />

muun muassa auton useat<br />

moduulit voivat ottaa vastaan langattomia<br />

Ford Power-Up -ohjelmistopäivityksiä.<br />

Ranger Wildtrakin kattavien kuljettajaa<br />

avustavien järjestelmien


lisäksi Platinum-mallissa on vakiona<br />

myös aktiivinen pysäköintiavustin<br />

Park Out Assist -toiminnolla,<br />

kuolleen kulman varoitusjärjestelmä<br />

risteävän liikenteen<br />

varoituksella ja perävaunun tunnistusjärjestelmällä,<br />

kaistanvaihtovaroitus<br />

ja -apu sekä 360-asteinen<br />

kamera.<br />

Kaikkien aikojen laajin<br />

Ranger-mallisto<br />

Ford Ranger -mallisto on kaikkien<br />

aikojen laajin. Uuden sukupolven<br />

Ranger-mallistosta ovat jo aiemmin<br />

tulleet myyntiin Raptor-,<br />

Wildtrak- ja Limited- mallit. Nyt<br />

eurooppalaiset asiakkaat voivat tilata<br />

Platinum-mallin lisäksi myös<br />

XL- ja XLT-malleja, jotka soveltuvat<br />

erinomaisesti työkäyttöön esimerkiksi<br />

rakennusalalla, metsätaloudessa<br />

ja pelastuspalvelussa.<br />

1 Ford Ranger 3.0 V6-turbodiesel<br />

10-vaihteisella automaattivaihteistolla:<br />

WLTP-mittaustavan mukaiset<br />

CO2-päästöt 262-273 g/km<br />

ja polttoaineen kulutus 10,0-10,4<br />

l/100 km.<br />

WLTP-päästömittauksessa ilmoitettava<br />

polttoaineen/energian kulutus,<br />

CO2-päästöt ja sähkökäyttöinen<br />

toimintasäde määritellään<br />

Euroopan parlamentin ja neuvoston<br />

asetuksessa (EY) 715/2007<br />

ja komission asetuksessa (EU)<br />

2017/1151 sekä niiden viimeisimmissä<br />

lisäyksissä ilmoitettujen<br />

teknisten vaatimusten ja tietojen<br />

mukaisesti. Sovellettava vakiotestausmenetelmä<br />

mahdollistaa vertailun<br />

eri ajoneuvotyyppien ja eri<br />

valmistajien välillä.<br />

2 Maksimivetopaino vaihtelee ja<br />

siihen vaikuttavat kuorma, auton<br />

malli, lisävarusteet ja matkustajamäärä.<br />

3 Maksimikantavuus vaihtelee ja<br />

siihen vaikuttavat lisävarusteet ja<br />

ajoneuvon malli. Jokaisen auton<br />

kantokyky on ilmoitettu oviaukossa<br />

olevassa tarrassa. Kuormaja<br />

lastauskapasiteetti on rajoitettu<br />

painon ja painonjakauman mukaan.<br />

4 Älä aja hermostuneena tai käytä<br />

älylaitteita kädessäsi ajon aikana.<br />

Käytä ääniohjattuja järjestelmiä,<br />

jos mahdollista. Jotkin ominaisuudet<br />

voivat olla lukittuina ajoneuvon<br />

vaihteen ollessa päällä. Kaikki<br />

ominaisuudet eivät ole yhteensopivia<br />

kaikkien puhelimien kanssa.<br />

5 Saatavilla oleva langaton Qi-lataus<br />

ei välttämättä ole yhteensopiva<br />

kaikkien matkapuhelimien kanssa.<br />

6 Kuljettajaa avustavat ominaisuudet<br />

helpottavat ajamista, mutta eivät<br />

korvaa kuljettajan huomiokykyä,<br />

harkintaa ja tarvetta hallita<br />

ajoneuvoa. Ne eivät myöskään korvaa<br />

turvallista ajamista.<br />

41


Rauanheimo käsittelee erittäin<br />

merkittäviä määriä tuontipuuta<br />

Mussalossa<br />

Viime aikoina nopeasti muuttunut<br />

maailmantilanne on<br />

tuonut yrityksille tarpeita saada<br />

uusia reittejä raaka-aineiden<br />

virroille Suomeen. Yksi tällainen<br />

on Suomen metsäteollisuuden<br />

Itämeren alueelta meriteitse<br />

kuljetetun tuontipuun<br />

määrän merkittävä kasvu korvaamaan<br />

venäläistä rautatiepuuta.<br />

HaminaKotkan satama<br />

on näiden virtojen suhteen erittäin<br />

merkittävä kauttakulkusatama.<br />

Rauanheimo on tuonut<br />

metsäteollisuuden asiakkaille<br />

uuden reititysmahdollisuuden<br />

avaamalla Mussaloon<br />

uuden terminaalin erityisesti<br />

rautatiekuljetuksia käyttävien<br />

asiakkaiden tarpeisiin.<br />

Mussalon satama on infraltaan todella<br />

sopiva puunkäsittelyyn. Satamasta<br />

löytyy puunkäsittelyyn dedikoitu<br />

Jänskän laituri sekä runsaasti<br />

kenttävarastotilaa että kerralla kokojunan<br />

lastauksen mahdollistava<br />

kuormausraide. Rauanheimo käsittelee<br />

Mussalossa sekä UPM:n että<br />

Stora Enson tuontipuuta.<br />

42<br />

Rauanheimo on metsäteollisuudelle<br />

erinomainen kumppani tuontipuuliikenteen<br />

käsittelyyn, sillä<br />

yhdistämällä ahtaus-, huolinta- ja<br />

varastointipalveluita sekä merija<br />

maakuljetuksia, yhtiö mahdollistaa<br />

tehokkaita logistiikkaketjuja,<br />

jotka parantavat asiakkaan kilpailukykyä.<br />

Rauanheimo yhdessä<br />

sisaryrityksensä Adolf Lahden<br />

kanssa hallinnoi Mussalon operointia<br />

ja toimii koordinaattorina<br />

eri sidosryhmien välillä. Mussalon<br />

satamassa Rauanheimolla on<br />

tuontipuun käsittelyyn erinomaisesti<br />

sopivaa kalustoa aina tehokkaista<br />

satamanostureista eri kokoisiin<br />

puun käsittelyn kenttäkoneisiin.<br />

Koko kalusto on varustettu<br />

kuormainvaaoilla.<br />

– Olen erittäin tyytyväinen uuden<br />

avauksemme käynnistymiseen<br />

Mussalossa. Olemme osoittaneet,<br />

että pystymme reagoimaan nopeas-<br />

Kuva: Lassi Alanen<br />

ti ja tehokkaasti muutoksiin ja palvelemaan<br />

suomalaista teollisuutta<br />

maailmankaupan myllerryksissä.<br />

Meillä on sopimukset puunkäsittelystä<br />

usean asiakkaan kanssa ja uskon<br />

määrien kehittyvän merkittäviksi<br />

kertoo Tero Kosonen.<br />

Vuonna 2021 yritys laivasi 11,7<br />

miljoonan tonnin ennätysmäärän.<br />

www.rauanheimo.com


Raskaiden Renault Trucks C ja T<br />

E-Tech sähkökuorma-autojen<br />

ulkoasu julkaistu<br />

Täyssähkökuorma-autojen sarjatuotanto tulee alkamaan Renault Trucksin Bourg-en-Bressen tehtaalla<br />

2023. Uudet, jopa 44-tonnin yhdistelmämassan Renault Trucks sähköautot ovat jo ennakkotilattavissa.<br />

Ulkoasujulkistuksen yhteydessä esitellään myös Renault Trucksin uudistunut logo, joka<br />

tulee näkymään C ja T E-Tech kuorma-autoissa ensimmäisenä.<br />

Renault Trucksin täyssähköisen raskaan<br />

kuljetuskaluston lanseeraus on<br />

merkittävä askel eteenpäin yrityksen<br />

sitoutumisessa maanteiden tavaraliikenteen<br />

hiilidioksidipäästöjen<br />

vähentämiseen. Renault Trucks<br />

on nyt ainoa valmistaja, joka tarjoaa<br />

sähköisen ratkaisun kaikkiin kuljetustarpeisiin:<br />

650 kg:n rahtipyörästä<br />

44 tonnin puoliperävaunun vetoautoon<br />

ja työmaa-autoihin asti.<br />

Suunnittelun uusi evoluutio<br />

Uudet alueellisiin kuljetuksiin ja rakentamiseen<br />

tarkoitetut Renault<br />

Trucks C ja T E-Tech mallit saavat<br />

oman yksilöllisen ulkoasun, joka<br />

eroaa havaittavasti muissa voimalinjavaihtoehdoissa<br />

käytetystä. Renault<br />

Trucksin suunnittelijat päivittivät<br />

raskaiden E-Techien etuosan ilmeen<br />

pitäen kuitenkin muuten kuorma-auton<br />

ulkoasun harmonisena.<br />

Renault Trucks C ja T E-Tech -malleissa<br />

on merkin muista sähköautoista<br />

tutut E-Tech mallien tunnisteet:<br />

siniset pölykapselit ja pystyraita<br />

ajoneuvon sivuilla, sekä Renault<br />

Trucks E-Tech merkit. Niissä<br />

on myös uusi sinisävyinen tunnus.<br />

Turvallisuuden lisäämiseksi ajoneuvojen<br />

etuosaa on jatkettu 115<br />

mm eteenpäin ja sivuille on sijoitettu<br />

tutkat. Rungossa on myös sisään<br />

vedettävä askelma, joka maksimoi<br />

akuille varatun tilan.<br />

Täysin uudistetun etuosan ilmeen<br />

osalta Renault Trucksin suunnittelijat<br />

ovat saaneet inspiraationsa elektronisen<br />

musiikin maailmasta taajuuskorjainta<br />

muistuttavan kuvion<br />

avulla. Tämän sähkömekaanisen vaikutelman<br />

vahvistamiseksi ajoneuvojen<br />

etuosa on kokonaan maalattu.<br />

Uusissa Renault Trucks C ja T E-Tech<br />

sähkökuorma-autoissa on myös uusi<br />

päivitetty logo. Etupaneeliin sijoitettu<br />

harjattu alumiinitimantti kiiltävällä<br />

mustalla taustalla antaa ajoneuvoille<br />

modernin ja hienostuneen<br />

ilmeen.<br />

Uusi visuaalinen ilme: moderni ja<br />

sähköistymiseen sitoutunut valmistaja<br />

Renault Trucksin visuaalisen identiteetin<br />

muutos, jota ilmentää moderni<br />

yksivärinen logo, vahvistaa Renault<br />

Trucksin sitoutumista liikenteen<br />

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.<br />

Renault Trucks vastaa ilmastohaasteeseen<br />

jatkamalla entistä puhtaampien<br />

ja turvallisempien kuljetusratkaisujen<br />

kehittämistä asiakkaidensa<br />

matkalla kohti hiilineutraaliutta.<br />

Uudet Renault Trucks E-Tech T ja C<br />

sähkökuorma-autot ovat jo ennakkotilattavissa.<br />

Renault Trucks C ja<br />

T E-Tech tuotannon on määrä alkaa<br />

vuoden 2023 lopussa.<br />

www.renault-trucks.fi<br />

43


Etanolimuunnokset mahdollisia<br />

uusiin autoihin jo ensi vuonna<br />

Hallitus on esittänyt ajoneuvolakiin muutoksia, jonka<br />

myötä bensiiniautojen etanolimuunnokset helpottuvat.<br />

Tähän mennessä käytännössä vain ennen<br />

1.9.2009 ensirekisteröidyt autot ovat olleet mahdollisia rekisteröidä<br />

käyttämään E85-bioetanolia. Helpotukset astuvat<br />

voimaan kesällä 2023.<br />

Hallituksen esittämillä ajoneuvolain<br />

muutoksilla tavoitellaan etanolikonversioiden<br />

edistämistä<br />

Suomen tieliikenteessä päivittämällä<br />

sääntelyä kevyemmäksi Fossiilittoman<br />

liikenteen tiekartan<br />

mukaisesti. Tähän mennessä käytännössä<br />

vain ennen 1.9.2009 ensirekisteröidyt<br />

autot ovat olleet<br />

mahdollisia rekisteröidä käyttämään<br />

E85-bioetanolia. Tätä uudemmilta<br />

autoilta on vaadittu kallis,<br />

jopa yli 10 000 euroa maksava<br />

päästötestaustodistus osoituksena<br />

vaadittujen päästöarvojen toteutumisesta.<br />

Uuden ajoneuvolain myötä etanolikonversioiden<br />

kohdalla arvioitaisiin<br />

jatkossa ajoneuvon kokonaisympäristökuormaa<br />

ja sallittaisiin<br />

maltilliset poikkeukset lähipäästöarvoissa,<br />

mikäli ajoneuvon muut<br />

päästöarvot laskevat. Kun bensiiniauto<br />

muutetaan flexfuel-autoksi,<br />

joka voi käyttää joustavasti E85-<br />

bioetanolia tai bensiiniä, niin se<br />

44


RAHDIT | HUOLINTA JA TULLAUS<br />

voi vaikuttaa auton tiettyihin lähipäästöarvoihin.<br />

Kokonaisuudessaan E85-bioetanoli kuitenkin vähentää<br />

hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % ja muun<br />

muassa laskee selkeästi sekä suorien että ilmassa<br />

muodostuvien hiukkasten päästöjä.<br />

TOIMITUSKETJUN HALLINTA<br />

"On mahtavaa, että vihdoin Suomen lainsäädäntö<br />

päivitetään vastaamaan muiden EU-maiden säädäntöä.<br />

Olemme olleet tästä syystä etanolikonversioissa<br />

takamatkalla, josta on kärsinyt sekä<br />

etanoliautoilijat että tieliikenteen päästövähennykset."<br />

iloitsee Etanoliautoilijat ry:n toiminnanjohtaja<br />

Vilhartti Hanhilahti.<br />

Muunnoskelpoisia autoja on<br />

Suomessa yli 1,5 miljoonaa<br />

Lakimuutoksen yhteydessä toteutettiin VTT:n selvitys<br />

etanolikonversioista, jonka mukaan etanolikonversioiden<br />

välillä on hyvin paljon vaihtelua. Tästä<br />

syystä jatkossa laitevalmistajilta olisi hyvä vaatia<br />

tutkimustuloksia vaikutuksista ajoneuvon lähipäästöihin<br />

ja turvallisuuteen. Laatuvaatimukset tulee<br />

parantamaan etanolimuunnoslaitteiden luotettavuutta<br />

ja hälventää etanoliautoiluun liittyviä epäluuloja.<br />

"Tämä lakimuutos tulee murtamaan käyttövoimamuutosten<br />

patoa. Vihdoin voimme tarjota turvallista<br />

ja laadukasta konversiosarjaamme ilman<br />

tarpeetonta rajoitetta. Yhä useampi suomalainen<br />

autoilija voi siirtyä käyttämään kotimaista uusiutuvaa<br />

polttoainetta ja vielä kotimaisella etanolimuunnossarjalla.<br />

Teknisesti muunnoskelpoisia<br />

autoja on Suomessa yli 1,5 miljoonaa." linjaa eFlexFuelin<br />

toimitusjohtaja Tuomo Isokivijärvi.<br />

Uuden lain mukaiset ajoneuvomuutosmääräykset<br />

olisivat valmiina kesällä 2023.<br />

Tehokkuutta<br />

ulkomaankaupan<br />

toimitusketjuun<br />

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita<br />

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva<br />

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri<br />

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!<br />

Jätä koko prosessi Varovalle<br />

– kansainvälisen logistiikan<br />

asiantuntijalle<br />

Autamme valitsemaan toimivat ja kustannustehokkaat<br />

ratkaisut niin vienti- kuin tuontikuljetuksissakin.<br />

Ota yhteyttä ja kysy lisää!<br />

Puh. 09 773 96 300 | info@varova.fi<br />

Yhä useampi auto on mahdollista päivittää käyttämään<br />

bioetanolia. Kuva: Shutterstock<br />

Varova on vuonna 1948 perustettu suomalainen, kansainvälisen<br />

logistiikan palveluyritys. Toimimme koko maailman laajuisen kuljetus-<br />

ja logistiikkaverkoston suomalaisena kumppanina auttaen<br />

vienti- ja tuontiyrityksiä löytämään sopivimmat rahtiratkaisut.<br />

www.varova.fi 45


Sininen Ritari ja Hovikuljettaja<br />

- Sofia Nieminen<br />

Pihaan kurvaa Siniseksi Ritariksi kutsuttu Scania<br />

R500, jonka ratin takana kuikuilee hymyilevä nuori<br />

nainen. Sofia Nieminen,21, pakittaa tottunein ottein<br />

auton pesuhalliin ja pesu voi alkaa työviikon päätteeksi.<br />

Työkaveristaan tarkasti huoltapitävä Sofia on<br />

nuoresta saakka tiennyt opiskelevansa <strong>Logistiikka</strong>alaa<br />

päästäkseen ajamaan työkseen.<br />

- Isäni on raskaankaluston mekaanikko<br />

ja veljeni ajaa myös työkseen.<br />

Tiesin aina mitä halusin tehdä<br />

isona.<br />

Hänelle sanottiin ettei kannata<br />

mennä alalle, koska se on hyvin yksinäistä.<br />

- Viihdyn hyvin yksin ja kuuntelen<br />

musiikkia ajaessa. Tosin en koe<br />

olevani yksin, koska muiden rahtikavereiden<br />

kanssa tulee juteltua<br />

paljon puhelimessa, useita tunteja<br />

päivässä, Sofia kertoo.<br />

Ei väliä minne keikkaa tulee<br />

– ne ajetaan kaikki<br />

Rahtia ajetaan Suomessa ja Suomesta<br />

ulos. Kilometrejä tulee<br />

enemmän ulkomaan ajossa kuin<br />

kotimaassa. Sofiaa ei uudet haasteet<br />

ja opit haittaa! Hän lähtee mille<br />

tahansa keikalle oli se sitten ulkomaille<br />

tai kotimaassa. Nyt hän<br />

on ajanut viimeisimpänä Ruotsiin<br />

ja Norjaan.<br />

- Ei mulle oo väliä missä ajan, vaikka<br />

polttavaa halua ulkomaille ajamiseen<br />

ei olekaan. Veljen mukana<br />

on tullut Ruotsia nähtyä aiemmin<br />

niin ensimmäisellä kerralla yksin<br />

mennessä ei ollut paineita, kun jo<br />

tiesi miten hommat siellä toimii,<br />

Sofia toteaa.<br />

46<br />

Hän on päässyt jo nuoreen<br />

ikäänsä nähden kokeilemaan<br />

useita eri koneita alallaan.<br />

- On ainakin tullut roskiksia tyhjennettyä,<br />

asfaltin pohjia tehtyä<br />

ja nyt viimeisenä ajan tätä “kokkikenkä<br />

rahtia” Suomessa, vähän<br />

myös Norjassa ja Ruotsissa.<br />

Tulevaisuudessa Sofia toivoo pystyvänsä<br />

tekemään töitä pitkään,<br />

voivansa hyvin ja kehittymällä<br />

omassa työssään.<br />

- Haluan oppia kaiken mahdollisen<br />

mitä käytännössä pystyn oppimaan.<br />

Olisi hienoa pystyä itse vähän<br />

korjaamaan autoaan ja kärryjä,<br />

kun tilanne vaatii, Sofia kertoo<br />

ja jatkaa: -Oishan se myös hienoa<br />

joskus pystyä ajamaan erikoiskuljetusta.<br />

Sofiaa on ystävät, työkaverit ja pomot<br />

kehuneet hänen taitojaan työssään,<br />

mutta hän itse kokee olevansa<br />

vasta opintien alussa. Tällä hetkellä<br />

hän kuitenkin kokee oppivansa<br />

ja viihtyvänsä työssään Trans<br />

La-Ka:lla. - Hyvä pomo on aina yksi<br />

tärkeä osa työhyvinvointia ja työpaikassa<br />

viihtymistä, kertoo Sofia.<br />

Tööttiä ja pitkien väläyttelyä<br />

Sen lisäksi, että Sofia ajaa rekkaa<br />

on hänestä erikoisteipatun Scanian<br />

kanssa useita videoita sosiaalisessa<br />

mediassa kuten TikTokissa.<br />

Rekkaspottaajat kyselevät pitkin<br />

viikkoa missä “Sohvi” viilettää.<br />

Mikäli tienvarressa tai silloilla näkyy<br />

rekkaspottaajia on tapana väläytellä<br />

valoja ja töötätä.<br />

- Mä väläytän valoja ja samaan aikaan<br />

Turkkipilli soi. Scanian katolla<br />

on myös Alppitorvet jotka tulee<br />

viimeisenä.<br />

Joskus Scanian sisälle on päässyt<br />

spottaajat kurkistamaan miltä se<br />

näyttää sisältä.<br />

- Minusta on kiva nähdä kuinka innoissaan<br />

muut ovat rekoista. Alalle<br />

kaivataan aina lisää porukkaa.<br />

Seuraavaksi Sofia lähteekin viikonloppua<br />

viettämään kotiin. Maanantaina<br />

taas Sofiaa odottaa uusi<br />

viikko tien päällä.


47


Vergen julkistama uusi Verge TS Pro<br />

-malli on sähkömoottoripyörien kärkeä.<br />

Kuva: Verge Motorcycles<br />

Suomalaislähtöinen Verge Motorcycles<br />

käynnistää odotetun<br />

sähkömoottoripyörän sarjatuotannon<br />

– tuo markkinoille Verge TS -mallin lisäksi myös Verge TS Pro:n<br />

Sähkömoottoripyörät on varustettu patentoidulla moottoriteknologialla ja palkitulla designilla.<br />

Verge TS Pro -malli on markkinoiden edistyksellisin sähkömoottoripyörä.<br />

Sähkömoottoripyörien pioneeriyritys.<br />

Verge on kehittänyt moottoripyöränsä<br />

rakenteen alusta alkaen sähkökäyttöisyys<br />

edellä, eikä suunnittelussa<br />

ole otettu muiden valmistajien tapaan<br />

vaikutteita polttomoottorikäyttöisistä<br />

pyöristä. Vergen ainutlaatuisen<br />

teknologian salaisuus on takarenkaaseen<br />

integroitu sähkömoottori,<br />

joka mahdollistaa suuremman<br />

akuston, pidemmän kantaman ja räjähtävän<br />

suorituskyvyn. Sen lisäksi<br />

pyörän painopiste on alempana, joka<br />

takaa vakaamman ajotuntuman muiden<br />

valmistajien pyöriin verrattuna.<br />

48<br />

“Pyörämme ovat herättäneet kiinnostusta<br />

ympäri maailmaa jo prototyyppivaiheessa,<br />

ja olemme saaneet<br />

jo satoja ennakkotilauksia. Olemme<br />

erittäin innoissamme, että pääsemme<br />

vihdoin aloittamaan kauan<br />

odotetun Verge TS_:n sarjatuotannon.<br />

Ja mikä parempaa – pääsemme<br />

tuomaan markkinoille yhden sijaan<br />

kaksi mallia”, kommentoi Verge Motorcyclesin<br />

toimitusjohtaja Tuomo<br />

Lehtimäki.<br />

Verge on ensimmäinen ja ainoa Pohjoismainen<br />

täysikokoisten sähkömoottoripyörien<br />

valmistaja, joka on<br />

aloittanut sarjatuotannon.<br />

“TÄLTÄ NÄYTTÄÄ<br />

SÄHKÖMOOTTORIPYÖRIEN<br />

TULEVAISUUS”<br />

Verge ilmoitti tuovansa markkinoille<br />

myös Verge TS Pro:n, joka on perusmallia<br />

tehokkaampi ja edistyksellisempi.<br />

Kun perusmalli Verge TS<br />

on ominaisuuksiltaan jo alansa huippua,<br />

TS Pro asettuu kirkkaasti sähkömoottoripyörien<br />

kärkeen 350 kilometrin<br />

kantamallaan ja 35 minuutin<br />

pikalatausajallaan. Vergen molemmat<br />

mallit edustavat ennennäkemätöntä<br />

innovatiivisuutta ja sarjatuotannon<br />

myötä ne tuovat markkinoille<br />

täysin uudenlaisen vaihtoehdon.<br />

“Vergen tavoitteena on haastaa perinteisiä<br />

muotoilun lainalaisuuksia<br />

ja suunnitella maailman parhaita<br />

sähkömoottoripyöriä. Tuodaksemme<br />

markkinoille maailman edistyksellisimmän<br />

teknologian ja suorituskyvyn,<br />

päätimme keksiä pyörän kirjaimellisesti<br />

uudestaan. Tuotteemme<br />

edustavat sähkömoottoripyörien tulevaisuutta”,<br />

Lehtimäki kertoo.<br />

Sähkömoottoripyöriä voi tilata yrityksen<br />

verkkosivuilta. Pyöriä toimitetaan<br />

alkuvaiheessa vain Pohjoismaihin<br />

ja Keski-Eurooppaan.<br />

www.vergemotorcycles.com


“Moottoripyörä, joka ei näytä eiliseltä,<br />

vaan tuntuu tulevaisuudelta.”<br />

Verge TS Pro<br />

Vääntö 1 000 Nm<br />

Teho 102 kW<br />

Huippunopeus 200 km/h<br />

Latausaika 35 min<br />

Kantama jopa 350 km<br />

Verge TS<br />

Vääntö 700 Nm<br />

Teho 80 kW<br />

Huippunopeus 180 km/h<br />

Latausaika 55 min<br />

Kantama jopa 250 km<br />

49


KUKA HALLITSEE TIETOA<br />

ASIOIDEN INTERNETISSÄ?<br />

Historia on hiukan vaarallinen tietolähde tulevaisuuden arviointiin.<br />

Sen tuntemisesta on kuitenkin iloa digiaikanakin, sillä<br />

ihminen muuttuu huomattavasti teknologiaa hitaammin. Saatamme<br />

toistaa virheemme.<br />

Muuan Paul Muller voitti lääketieteen<br />

Nobelin palkinnon vuonna<br />

1948. Hän älysi korvata hyönteismyrkyissä<br />

käytetyn, ihmiselle vaarallisen<br />

lyijyvetyarseenin toisella<br />

yhdisteellä, diklooridifenyylitrikloorietaanilla.<br />

Tästä alkoi DDT:n<br />

laajamittainen käyttö muun muassa<br />

malarian torjunnassa, kunnes<br />

DDT:n haitalliset vaikutukset havaittiin<br />

ja sen käytöstä luovuttiin.<br />

Olipa kyseessä sitten DDT, asbesti<br />

tai vanhojen talojen riskirakenteet,<br />

meillä on paha tapa katsoa<br />

aiempien polvien virheitä huvittuneesti.<br />

Olemme edellisiä polvia<br />

älykkäämpiä ja tulevia polvia viisaampia.<br />

Olemme muun muassa tehneet digiloikan.<br />

Helposti skaalattavat, aineettomat<br />

ja älykkäät palvelut<br />

ovat monella alalla ylivoimaisia<br />

perinteisiin nähden. Parhaat palvelut<br />

muodostuvat globaaleiksi<br />

yksisarvisiksi.<br />

Digipalveluita voitelee data, joka<br />

on hokeman mukaan uusi öljy.<br />

Toisin kuin fyysisessä maailmassa,<br />

meillä kullakin on oma, pieni öljylähteemme.<br />

Tämän öljyn me olemme<br />

tähän asti luovuttaneet mukisematta<br />

vastineeksi mainioista digipalveluista.<br />

Ja mitäpä me raakaöljyllä<br />

tekisimmekään?<br />

50<br />

No, me emme välttämättä tee, mutta<br />

moni yritys tekisi. Datan merkitys<br />

alkaa hiljalleen valjeta muillekin<br />

kuin niille, jotka ovat sitä tottuneet<br />

käyttämään. Myös sääntelijä<br />

on herännyt toimimaan, jotta<br />

datan hyöty ei valuisi harvojen datajättien<br />

tankkeihin.<br />

Asiakas saatetaan<br />

hävitä kilpailijalle<br />

Kyse on niinkin seksikkäästä asiasta<br />

kuin datasäädöksestä. Karkeasti<br />

ottaen sillä yritetään välttää<br />

kännykkämaailman virheet asioiden<br />

internetissä. Datasäädös koskee<br />

autoja, teollisuuslaitteita ja pilvipalveluita,<br />

mutta ei kännyköitä,<br />

tabletteja tai läppäreitä.<br />

Perusajatuksena on, että tuotteen<br />

käytöstä kertyneet tiedot eivät ole<br />

laitteen valmistajan takana. Sen<br />

sijaan valmistajan on tarjottava<br />

käyttäjälle mahdollisuus jakaa tietoja<br />

käyttäjän itsensä valitsemille<br />

kumppaneille. Myös tietojen siirtämisen<br />

palvelusta toiseen tulee<br />

olla helppoa.<br />

Datasäädöksen varsinainen tavoite<br />

lienee harvojen vallan vastustaminen.<br />

Tähän asti on vaikuttanut<br />

siltä, että digitaalisen ajan normi<br />

on luonnollisten monopolien<br />

muodostuminen. Vasta nyt on herätty<br />

ajattelemaan, että jättiläisten<br />

valta-asema ei välttämättä perustu<br />

pelkästään ylivertaisiin tuotteisiin.<br />

Vaikka datasta on käytetty mitä<br />

vertauksia, edelleen varsin harva<br />

ymmärtää sen merkitystä, edes<br />

yrityselämässä. Esimerkiksi tulevaisuuden<br />

liikenteessä tuskin on<br />

montakaan toimialaa, jolla pystytään<br />

kehittämään kilpailukykyisiä<br />

tuotteita ilman vaadittavaa dataa.<br />

Asiakas saatetaan hävitä kilpailijalle<br />

jo ennen kuin kuluttaja itse<br />

tietää tarvitsevansa tiettyä tuotetta.<br />

Edellinen virke kannattaa lukea<br />

kahdesti.<br />

http://www.lvk.fi<br />

Tulevaisuuden liikenteessä tuskin<br />

on montakaan toimialaa, jolla pystytään<br />

kehittämään kilpailukykyisiä<br />

tuotteita ilman vaadittavaa dataa,<br />

arvelee Liikennevakuutuskeskuksen<br />

teknologiapäällikkö Tapio Koisaari.<br />

Kuva: Eeva Murtolahti.


51


Kylmä, kylmempi, jäähdytyskammio<br />

– Näin autojen akkuja testataan<br />

äärimmäisen kylmissä olosuhteissa<br />

Kolmasosan maailman ajoneuvoakuista valmistava Clarios<br />

laajentaa edelleen Hannoverissa sijaitsevaa tutkimuslaitostaan.<br />

Hyvin varustettuun ajoneuvolaboratorioon on nyt lisätty<br />

jäähdytyskammio. Siinä voidaan jäähdyttää kaksi<br />

ajoneuvoa jopa -40 °C:seen uusien ja vanhojen akkujen toiminnan<br />

äärirajojen testaamiseksi. Tavoitteena on analysoida<br />

ja parantaa akun käynnistyskykyä ja käynnistys-/sammutustoimintoa<br />

äärimmäisen kylmissä olosuhteissa.<br />

Tutkimuslaboratorio ja uusi jäähdytyskammio<br />

kuuluvat Clariosin<br />

kehitysosastolle ja niitä käytetään<br />

tuotekehitykseen. Kylmässä tehtävillä<br />

testeillä tutkitaan etupäässä<br />

akun toimintaa ajoneuvon muiden<br />

elektronisten osien kanssa riippumatta<br />

siitä, onko kyseessä polttomoottori-<br />

vai sähköauto. Jopa täyssähköautoissa<br />

12 voltin akku on<br />

tärkeä komponentti. Korkeajänniteakku<br />

tuottaa virtaa moottorille,<br />

kun taas 12 voltin Clarios xEV -akkuja<br />

tarvitaan ajoneuvon sisäistä<br />

sähköjärjestelmää ja muun muassa<br />

tärkeitä turvatoimintoja varten.<br />

Clariosin mahdollisuudet akkujen<br />

testaamiseen voivat palvella myös<br />

OEM-asiakkaiden erityistoiveita<br />

ja vaatimuksia. Ne voivat liittyä<br />

esimerkiksi akun suorituskyvyn<br />

tutkimiseen tietyssä ajoneuvossa<br />

moottorin käynnistyksen aikana<br />

ajoneuvon koko elinkaaren ajan.<br />

Tällaiseen tarkoitukseen käytetään<br />

akkuja, jotka on vanhennettu<br />

keinotekoisesti. Käyttäjäprofiilin<br />

mukaan testeissä voidaan simuloida<br />

erilaisia elinkaaria sekä pitkiä<br />

ja lyhyitä ajomatkoja. Nämä huolelliset<br />

testit akun täyden kapasiteetin<br />

selvittämiseksi auttavat varmistamaan<br />

oikean akun valinnan.<br />

Uusi Hannoverin laitos tukee<br />

Clariosin globaalia verkostoa<br />

Jäähdytyskammio ja johdotusjärjestelmiin<br />

keskittyvä laboratorio<br />

eivät ole pelkästään vahvistuksia<br />

Hannoverin laitokseen. Tiivis yhteistyö<br />

Clariosin globaaliin verkostoon<br />

kuuluvien tutkimus- ja kehityskeskusten<br />

kanssa mahdollistaa<br />

kehitysprojektien tukemisen Euroopassa,<br />

Yhdysvalloissa ja Kiinassa.<br />

Työntekijät tutkivat, miten akut<br />

reagoivat erilaisissa olosuhteissa.<br />

Mittaukset tehdään usein realistisissa<br />

olosuhteissa paikan päällä, ja<br />

ne voivat kestää useita vuosia.<br />

Clariosin Hannoverissa toimivan<br />

ajoneuvolaboratorion johtaja<br />

Markus Hoh sanoo: – Emme koe<br />

olevamme pelkkä valmistaja, vaan<br />

teknisten ratkaisujen toimittajana<br />

ja asiantuntijana haluamme myös<br />

aktiivisesti neuvoa ja tukea asiakkaitamme.<br />

Tutkimustuloksia<br />

hyödynnetään nopeasti<br />

Kuva: Clarios<br />

Markus Hoh, Hannoverin ajoneuvolaboratorion johtaja.<br />

Lyhyt välimatka tuotekehitysosaston<br />

ja testilaboratorion välillä<br />

52


Kuva: Clarios<br />

Jäähdytyskammiossa voidaan jäähdyttää kaksi ajoneuvoa jopa -40 °C:seen niin uusien kuin vanhojen akkujen äärirajojen<br />

testaamiseksi.<br />

tuottaa huomattavia synergiaetuja.<br />

Uudet tutkimustulokset saadaan<br />

nopeasti käyttöön tuotekehityksessä<br />

ja asiakkaiden hyödyksi.<br />

Tuotteiden laadun parantuminen<br />

lisää puolestaan asiakastyytyväisyyttä<br />

niin ajoneuvovalmistajien<br />

kuin loppukäyttäjienkin keskuudessa.<br />

– Clarios tekee tiivistä yhteistyötä<br />

eri puolilla maailmaa toimivien<br />

ajoneuvovalmistajien kanssa,<br />

joten saamme jo varhaisessa vaiheessa<br />

tietoa olennaisista lähitulevaisuuden<br />

trendeistä. Voimme<br />

välittää tätä tietoa edelleen jälkimarkkinoilla<br />

toimiville asiakkaillemme<br />

ja auttaa heitä valmistautumaan<br />

ja valmistelemaan korjaamojaan<br />

tulevaisuutta varten, kertoo<br />

Markus Hoh.<br />

Kuva: Clarios<br />

Analysis testituloksia hyödynnetään akkujen käynnistyskyvyn ja käynnistys-/sammutustoiminnon<br />

parantamiseen edelleen äärimmäisen alhaisissa<br />

lämpötiloissa.<br />

53


Sataman laulu on<br />

oodi ahtaajille<br />

Tapio Koivukarin uusin teos Sataman laulu<br />

taltioi menneen maailman satamajätkien<br />

kulttuuria. Se sivuilta pölähtää vastaan<br />

dieselin katku ja kalajauhon kauhea<br />

tuoksu. Kirjaa lukiessa havahtuu siihen,<br />

miten iso muutos satamatyössä on tapahtunut.<br />

Teksti: Virpi Adamsson<br />

Kirjailija Tapio Koivukari opiskeli<br />

1980-luvulla teologiaa ja hankki<br />

opintorahoja ahtaajana Rauman ja<br />

Helsingin satamissa. Kesti yli kolmekymmentä<br />

vuotta ennen kuin<br />

siellä koettu ja kuultu muotoutui<br />

romaaniksi, jossa päähenkilönä<br />

on hyvin paljon kirjailijaa itseään<br />

muistuttava Ismo Kivimaa.<br />

”Kirjassa läksin hakemaan hyvää<br />

tarinaa, en tarkkaa elämäkertaa.<br />

Samoin ihmissuhteissa olen jälkiä<br />

sotkenut ja satamassakin muutaman<br />

tarinan lainannut ja yhdistellyt<br />

henkilöitä.”<br />

Kirjassa nuori teologi seikkailee<br />

Helsingin satamassa, haaveilee<br />

tyttöystävän perään ja pohtii maailman<br />

asioita havukka-ahomaisesti.<br />

Hän yrittää pysyä mukana sataman<br />

porukoissa, joissa lähes mikään<br />

inhimillinen ei ole vierasta.<br />

Turkulainen vanha skönäri tervehti<br />

minua joskus merimiesten tapaan:<br />

– Morjens Rauma! Menetkö huutoon?<br />

Kun hän oli jo työpäivänsä<br />

tehnyt ja minä vasta ehtootuuriin<br />

pyrkimässä, mutta silti, olin mukana<br />

jengissä, olin joku jota jo morjenstettiin<br />

ja vielä lempinimellä.<br />

54<br />

Teoksen henkilöhahmot ovat<br />

herkullisia ja nojaavat tavalla tai<br />

toisella aikanaan työllään oman<br />

panoksensa sataman arkeen antaneisiin<br />

tosi hahmoihin. Tapansa<br />

mukaan Koivukari piirtää myös<br />

loistavaa ajankuvaa.<br />

”Silloin elettiin kylmän sodan aikaa.<br />

Kolmas maailmansota tuntuu<br />

olevan vain yli lentävän hävittäjän<br />

mitan päässä, eikä kapakassa saa<br />

vaihtaa pöytää ilman tarjoilijan<br />

lupaa.”<br />

1980-luvulle sijoittuvaa Sataman<br />

laulua lukiessa ymmärtää satamatyössä<br />

tapahtuneen suuren<br />

muutoksen. Elämän ja asioiden<br />

pohdiskelijana Koivukari on tuonut<br />

kirjan sivuille myös laivalogistiikan<br />

historiaa muista ajoista ja<br />

maista. Hän kuvaa, miten teollisen<br />

tuotannon lisääntymisen aikoihin<br />

huudot pidettiin Lontoossa kapakoissa,<br />

joka johti siihen, että töitä<br />

saivat miehet, joilla oli eniten velkaa<br />

kyseiseen kuppilaan. Lopulta<br />

Thamesin rannalla työskennelleet<br />

hiiliproomujen purkajat pyysivät<br />

parlamentilta, että satamakapakoiden<br />

pitäjiltä otettaisiin työnjakotehtävät<br />

pois.<br />

Kirjassa kerrotaan, miten Suomen<br />

satamiin perustettiin 1900-luvun<br />

alussa työväenyhdistyksiä ja lastausosuuskuntia.<br />

Koivukari kertaa<br />

presidentti Mauno Koiviston lyhyttä<br />

ahtaajan uraa, joka johti väitöskirjaksi<br />

asti: Sosiaaliset suhteet<br />

Turun satamassa. Siinä käsiteltiin<br />

ahtausyrittäjien, ammattiosastojen<br />

ja työntekijöiden suhteita, vallankäyttöä<br />

ja riippuvuuksia.<br />

Ja tietenkin opuksessa mainitaan<br />

suomalaisen satamakirjallisuuden<br />

klassikko Viljo Suutari, jonka<br />

teoksissa puhuttiin pajukan lyömisestä.<br />

Se oli sitä, kun lastista vietiin<br />

vaikkapa kahvia tai sokeria parempaan<br />

talteen. Kirjassa selviää myös,<br />

mistä juontavat sanat hampuusi ja<br />

spurgu, ja miksi juoppoontumisen<br />

riski satamatyössä oli suuri.


Samalla kun Sataman laulu kuvaa<br />

satamien työnjaon ja elämän<br />

muuttumista, se nostaa esille ihmiselämän<br />

tärkeitä asioita. Elämän<br />

ja kuoleman. Koivukari asettaa<br />

itsensä paljaaksi kuvatessaan<br />

kirjan päähenkilön kautta kipuiluja<br />

naisen mysteerin edessä. Se tuo<br />

mielenkiintoisen ulottuvuuden<br />

kirjaan, jonka sivuilta myös kajahtavat<br />

miehisen satamakulttuurin<br />

karski kieli ja elämän kovuus.<br />

Runollisimmillaan Tapio Koivukari<br />

on kuvatessaan sataman miehiä,<br />

jotka varmasti antoivat hanttihommia<br />

tehneelle ujolle pojalle<br />

avaimia miehisyyteen – varsinkin<br />

kun kaiken taustalla vaikutti voimakastahtoinen<br />

karjalaisäiti, jolle<br />

sataman työ esiintyi likaisena ja<br />

rähjäisenä.<br />

”Joskus sanoessani itseäni satamajätkäksi maistelin tuota<br />

sanaa, näin mielessäni kivillä lasketun laiturin, punatiiliset<br />

makasiinit ja korkealle kurottavat nostokurjet. Kaijalla<br />

asteli vapaa mies, riuska ja suruton, innokas tarttumaan töihin,<br />

nauttimaan kaltaistensa toveruudesta, ja tarpeen tullen<br />

valmis uhmaamaan auktoriteetteja. Satamajätkä voi olla<br />

villi ja vapaa, tavallisen surutoinen poika. Semmoinenkin voi<br />

satamajätkä olla, rannan sankari – ei aina ja välttämättä pidä<br />

muistella ensimmäisinä niitä, jotka ovat matkalla sortuneet.”<br />

Tapio Koivukari on taltioinut uusimmassa<br />

Johnny Knigan kustantamassa<br />

kirjassaan satamatyöläisten elämää<br />

ja tuntoja 1980-luvulla.<br />

55


Helsingin Caravan 2023 -messut esittelee<br />

matkailuajoneuvouutuudet kattavasti<br />

Ajoneuvomatkailun suosio on kasvanut huimasti viime vuosina. Helsingin Caravan 2023 -messut<br />

tarjoaa ajoneuvomatkailusta kiinnostuneille perjantaista sunnuntaihin 20. – 22.1.2023<br />

Helsingin Messukeskukseen laajan kattauksen uusia matkailuajoneuvoja.<br />

Helsingin Caravan-messut järjestettiin<br />

edellisen kerran vuonna 2020.<br />

Tulevia reissuja pääsee suunnittelemaan<br />

samanaikaisesti järjestettävillä<br />

Matkamessuilla, jossa esitellään<br />

kotimaan ja ulkomaiden kiinnostavat<br />

kohteet.<br />

Helsingin Caravan-messuilla esitellään<br />

uusia matkailuautoja ja -vaunuja.<br />

Esillä on tänä vuonna entistä<br />

enemmän retkeilyautoja, joiden suosio<br />

on kasvussa. Tällä kertaa mukana<br />

on lähes 30 merkkiä ja matkailuajoneuvoja<br />

on Helsingin Messukeskuksen<br />

kolmessa hallissa useita satoja.<br />

Mukana ovat muun muassa Adria,<br />

Affinity, Bürstner, Caradon, Carthago,<br />

CasaCar, CI, Dethleffs, Fendt,<br />

Frankia, Hobby, Hymer, Kabe, Kulkuri,<br />

Kupler, Knaus, LMC, McLouis, Mobilvetta,<br />

Morelo, Poksi, Sunlight, Sun<br />

Living, Tabbert, T@B, Pössl, Roadcar<br />

56<br />

ja Weinsberg. Tarjontaa on niin paljon,<br />

että messuilta löytyy varmasti<br />

jokaiselle sopiva menopeli. Matkailuajoneuvojen<br />

lisäksi esillä on tarvikkeita<br />

ja varusteita, joita messuille<br />

tuovat muun muassa Kehä Caravan<br />

Tukku ja Suomen Vaunuosa.<br />

Caravan-messuilta saa tietoa matkailuajoneuvojen<br />

vuokrauksesta ja<br />

myynnissä on myös käytettyjä matkailuajoneuvoja<br />

omalla alueellaan.<br />

Ohjelmalavalla kuullaan muun muassa<br />

tarinoita kiinnostavilta reissulta.<br />

Osastoilla asiantuntijat kertovat<br />

ajoneuvomatkailun vahvuuksista ja<br />

neuvovat, mitä pitää ottaa huomioon<br />

matkailuajoneuvon valinnassa.<br />

Esitteillä on erilaisia menopelejä<br />

monenlaisiin tarpeisiin. Matkailuajoneuvojen<br />

vahvuudet tulevat esille<br />

niissä kaikissa; tavarat ovat aina<br />

mukana, pysähtyä voi milloin haluaa<br />

ja reitit saa valita oman maun ja<br />

aikataulun mukaan.<br />

Helsingin Caravan 2023 -messut<br />

järjestetään perjantaista sunnuntaihin<br />

20. – 22.1.2023 klo 10-18<br />

Helsingin Messukeskuksessa samaan<br />

aikaan Matkamessujen kanssa.<br />

Molempiin tapahtumiin pääsee<br />

tutustumaan samalla pääsylipulla.<br />

Pääsyliput ovat edullisempia etukäteen<br />

verkkokaupasta ostettuina:<br />

https://shop.messukeskus.com<br />

Helsingin Messukeskus järjestää Caravan-messut<br />

yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat<br />

ry:n (MAT) kanssa.<br />

Edellisen kerran Helsingin Caravanmessut<br />

järjestettiin vuonna 2020.


MP 23 -messuihin osallistuu<br />

ennätysmäärä moottoripyörä-,<br />

mönkijä- ja mopomerkkejä<br />

MP Moottoripyörämessuille pääsee vihdoinkin kolmen<br />

vuoden tauon jälkeen tutustumaan uusiin moottoripyörämalleihin.<br />

Esillä on ensi vuonna myös entistä<br />

enemmän sähkömoottoripyöriä ja -mopoja. Pohjoismaiden<br />

suurimmat moottoripyörämessut järjestetään<br />

3.–5.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa.<br />

MP-messuilla on edustettuna ennätysmäärä<br />

moottoripyörä-, mönkijä-<br />

ja mopomerkkejä uutuusmalleineen.<br />

Mukana ovat Aprilia,<br />

Benelli, BMW, CanAm, CF Moto,<br />

Ducati, GasGas, Harley-Davidson,<br />

Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki,<br />

KTM, Moto-Guzzi, Niu, Piaggio,<br />

Polaris, Segway, Stark Varg, SuperSoco,<br />

Suzuki, Talaria, Triumph,<br />

Vespa, Yamaha ja Zero. Mukaan on<br />

jo nyt ilmoittautunut myös muita<br />

alan isoja toimijoita kuten Eurobiker,<br />

Mopo-Sport, Motonet, Storm,<br />

Rinta-Joupin Autoliike ja Rukka. Ja<br />

lisää on tulossa.<br />

projektijohtaja Niko Kantola Messukeskuksesta.<br />

Tuttuun tapaan messuilla on rakennettujen<br />

moottoripyörien Pet-<br />

rol Circus Custom Bike Show,<br />

moottoripyörämatkailun Tie vie<br />

-alue ja nyt 10. kertaa järjestettävät<br />

Miss MP-kisat. Rakennettujen<br />

moottoripyörien Petrol Circus<br />

Custom Bike Show’ssa on upeita<br />

pyöriä, jotka kisaavat neljässä sarjassa.<br />

Petrol Circus Custom Bike<br />

Show’hun voi ilmoittaa moottoripyöriä<br />

vuoden loppuun asti bikeshow@corsenero.fi.<br />

Miss MP-kisan hakuaika loppuu<br />

15.12. Lauantaina 4.2. messuilla<br />

palkitaan Petrolin voittajat ja Miss<br />

MP.<br />

”Moottoripyörien maahantuojat<br />

ja kauppiaat odottavat<br />

innolla ensi helmikuuta.<br />

Siitä on jo kolme vuotta, kun ollaan<br />

viimeksi kohdattu MP-messuilla,<br />

joten motoristitkin varmasti odottavat<br />

omaa heimotapahtumaansa<br />

kuumeisesti. Tällä kertaa mukana<br />

on ennätysmäärä merkkejä. Isojen<br />

tunnettujen merkkien lisäksi messuille<br />

osallistuu uusia pienempiä<br />

merkkejä. Tarjoamme helmikuussa<br />

MP-messuilla paljon kiinnostavaa<br />

sisältöä, josta kerromme loppuvuodesta”,<br />

kertoo tapahtuman<br />

57


Kuva: Jyväskylän Messut Oy<br />

KULJETUS 2023<br />

-suurtapahtumasta tulossa ennätyksellisen<br />

laaja läpileikkaus kuljetusalaan<br />

<strong>Kuljetus</strong>alan suurtapahtuma järjestetään 25.−27.5.2023 messu- ja tapahtumakeskus<br />

Paviljongissa Jyväskylässä neljän vuoden tauon jälkeen.<br />

Ensi toukokuussa kuljetusalan toimijat<br />

pääsevät jälleen verkostoitumaan<br />

ja tutustumaan alan uutuuksiin<br />

alan merkittävimmässä kotimaisessa<br />

tapahtumassa. Tapahtumassa<br />

on mukana yli 150 näytteilleasettajaa.<br />

<strong>Kuljetus</strong> 2023 -suurtapahtuma<br />

tarjoaa kävijöille kattavan<br />

läpileikkauksen kuljetusalaan.<br />

Tapahtumassa ovat esillä uusin<br />

raskas ja kevyt kuljetuskalusto,<br />

päällirakenteet sekä läpileikkaus<br />

alan palveluista ja tarvikkeista<br />

Suomesta ja ulkomailta. Messuilla<br />

pääsee tutustumaan kuljetusalan<br />

uutuuksiin ja trendeihin sekä parhaisiin<br />

ratkaisuihin.<br />

Pitkän tauon jälkeen järjestettävä<br />

tapahtuma kokoaa aiempaakin<br />

laajemman näytteilleasettajien<br />

valikoiman<br />

Kuorma- ja pakettiautojen mallistot<br />

ovat ehtineet viime tapahtuman jälkeen<br />

uusiutua, joten tapahtumassa<br />

58<br />

on tällä kerralla poikkeuksellisen<br />

paljon uutta nähtävää ja kuultavaa.<br />

Koronapandemia ja geopoliittinen<br />

tilanne ovat kuristaneet myös autotuotantoa,<br />

mutta pahin saatavuuspula<br />

näyttää jo jääneen taakse.<br />

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit<br />

ovatkin jo kääntyneet<br />

viime kuukausien aikana kasvuun”,<br />

kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio<br />

Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.<br />

Päällirakenteiden<br />

toimiala odottaa <strong>Kuljetus</strong>tapahtumasta<br />

menestystä<br />

”Maailmantilanne aiheuttaa edelleen<br />

huolenaiheita lähinnä komponenttien<br />

saatavuuden ja niiden<br />

hintojen nousun osalta. Kysyntä<br />

on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla<br />

ja katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen”,<br />

toteaa Teknologiateollisuuden<br />

Perävaunut ja Päällirakenteet<br />

-toimialaryhmän puheenjohtaja<br />

Aki Sirén.<br />

”Näyttelypinta-alaa on varattuna<br />

yli 27 000 m2 ja <strong>Kuljetus</strong> 2023<br />

-osastopaikat on käytännössä jo<br />

nyt varattu loppuun. Näyttely tulee<br />

tarjoamaan parhaan kattauksen<br />

alan tuotteita, palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia<br />

yrityksille<br />

ja julkishallinnolle sekä kuljetus-<br />

ja logistiikka-alan nykyisille ja<br />

tuleville ammattilaisille. Tapahtuma<br />

sopii kaikille, joita kuljetusala<br />

kiinnostaa. Ajankohta kannattaa<br />

ehdottomasti merkitä kalenteriin<br />

ja ottaa messut kevään suunnitelmiin”,<br />

sanoo tapahtumasta vastaava<br />

myyntipäällikkö Hannu Mennala<br />

Jyväskylän Messuilta.<br />

Tapahtumaan pääsee rekisteröitymällä<br />

osallistumaan veloituksetta,<br />

joten tapahtumaan voi osallistua<br />

myös isommalla ryhmällä. Rekisteröityminen<br />

messuille avataan<br />

tammikuussa 2023.


Hallitse ajokalustoasi tehokkaammin<br />

Onko yrityksen ajoneuvojen, laitteiden ja koneiden seuranta vaikeaa?<br />

Seuranta voi auttaa sinua lisäämään turvallisuutta ja<br />

tiedät aina missä kalustosi sijaitsee.<br />

Kokonaisratkaisu kaikille<br />

resursseille<br />

Kun kaikki ajoneuvot, työkalut,<br />

koneet, laitteet ja yhdistetään<br />

ABAXin alustalle, resurssien hallinnasta<br />

tulee helpompaa.<br />

ABAX pystyy noutamaan tietoja<br />

useasta eri lähteestä, joten näet ajoneuvot,<br />

työkalut ja koneet samalla<br />

reaaliaikaisella kartalla.<br />

Kun käyttöön otetaan geofencealueet,<br />

joka antaa välittömästi<br />

ilmoituksen, se mahdollistaa reaaliaikaisen<br />

sijaintien paikannuksen.<br />

Näin yritykset voivat seurata<br />

työkalujen, laitteiden ja koneiden<br />

tilaa reaaliajassa, mikä puolestaan<br />

auttaa parantamaan logistiikkaa,<br />

lyhentämään reagointiaikaa,<br />

vähentämään polttoainekustannuksia<br />

ja lisäämään varastettujen<br />

laitteiden ja koneiden takaisin<br />

saamista.<br />

Kartoitetaan yhdessä<br />

tarpeenne<br />

Sami Laatikainen<br />

Myyntipäällikkö<br />

sla@abax.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!