30.11.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2022

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

6/2022 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Kun ajalla on

merkitystä

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä

nopea lastinkäsittely tehostavat toimintaasi.

Säännöllinen linjaliikenne avaa oikotien

Itämeren tärkeimpiin satamiin. Merimatka

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen

laivalähdön aikataulut sopivat rahtiliikenteen

ajoaikamääräyksiin. Turun satama tarjoaa

nopean meritien Skandinaviaan ja on

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan

liikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksille.

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.


Offering trusted logistics

services to a wide range

of different customers.

Offering trusted logistics

services to a to wide a wide range

of different of customers.

The The greatest timber

operator on on the the Gulf Gulf

of Bothnia of decades.

for for

the the past past two two

decades.

Offering trusted logistics

services to a wide range

of different customers.

The greatest timber

operator on the Gulf

of Bothnia for

the past two

The greatest timber

operator on the Gulf

of Bothnia for

the past two

decades.

• Inland transportation

• Terminal operator

• Inland • Customs transportation warehousing

• Terminal

• Forwarding

operator

agent

• Customs warehousing

• Cargo handling

• Forwarding agent

• Chartering of vessels

• Cargo handling

• Ship’s agent

• Chartering of vessels

• Tugboat services

• Ship’s agent

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki

in the port on Rahja, Kalajoki

• Inland

• Termi

• Inland • Custo tra

• Terminal

• Forwa

o

• Customs w

• Cargo

• Forwardin

• Chart

• Cargo han

• Ship’s

• Charterin

• Tugbo

• Ship’s age

• in Tugboat the ports

in the port

2

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie 395

85180 RAHJA

Phone 02077 69360

24/7 02077 69363

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie Coming 395in spring 2018

CONTAINER

85180 RAHJA

TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started material on 18th handling June crane! 2018

Phone 02077 +358 207 69360 769 360

from 24/7 02077 Port +358 69363 207 of 769 Kalajoki.

368

C

CON

W

started m

from

19


MAALLA MERELLÄ ILMASSA

6/2022 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Sähköautot ovat alttiita

kyberhyökkäyksille .............. 34

Kun ajalla on

merkitystä

Turun sataman hyvät maantieyhteydet sekä

nopea lastinkäsittely tehostava toimintaasi.

Säännö linen linjal ikenne avaa oikotien

Sähköautojen kysyntä laskussa,

dieselit kovassa kasvussa...... 38

Itämeren tärkeimp in satam in. Merimatka

Tukholmaan on lyhyt, ja neljän päivittäisen

laivalähdön aikataulut sopivat rahtil ikenteen

ajoaikamääräyks in. Turun satama tarjoaa

nopean meritien Skandinaviaan ja on

kilpailukykyinen vaihtoehto myös Saksan

l ikenteen rekka- ja irtoperäkuljetuksi le.

Vetovoimaiset yhteydet rakennetaan yhdessä.

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Uusi Ford Ranger Platinum

nostaa avolava-auton

ylellisyyden uudelle tasolle ....40

transportation

nal operator

ms nsportation warehousing

rding

perator

agent

arehousing

handling

g agent

ering of vessels

dling

agent

g of vessels

at services

nt

ervices on Rahja, Kalajoki

on Rahja, Kalajoki

Sähköautopalot ovat kasvava

uhka meriliikenteelle ja

parkkihalleille............................ 6

Raahen sataman investoinnit

tukevat tuulivoima- ja

energiahankkeita...................10

Wasaline:

Silta yli Pohjanlahden............ 14

”Monipuolinen ja vaihteleva työ”

– Marko Lemola viihtyy

FREJAn kuljettajana............... 18

Ramirent luottaa ABAXiin

kalustonhallinnassa................ 26

Talvirenkaiden valintaa

helpottava jääpitomerkintä

tulee renkaiden

sivupintoihin ......................... 32

Etanolimuunnokset

mahdollisia uusiin autoihin

jo ensi vuonna.........................44

Sininen Ritari ja Hovikuljettaja

- Sofia Nieminen.....................46

Kuka hallitsee tietoa

asioiden internetissä? .......... 50

Kylmä, kylmempi,

jäähdytyskammio .................52

Sataman laulu on

oodi ahtaajille....................... 54

Helsingin Caravan 2023 -messut

esittelee matkailuajoneuvouutuudet

kattavasti..............55

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

oming in spring 2018

TAINER TRAFFIC

ORLD’S LARGEST

on 18th June 2018

Port of Kalajoki.

Taitto: Tmi Helle Laaksonen

26. vsk helle.laaksonen@gmail.com

aterial handling crane!

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Huolinta-alan odotukset ovat synkentyneet

Vuonna 2021 alkanut tavarakaupan kasvu on kääntynyt

laskuun vuoden 2022 aikana, mikä huolettaa huolinta-

ja logistiikka-alaa, sillä toimialan liikevaihto

seuraa varsin tarkasti Suomen ulkomaankaupan kehitystä.

Suomen tavarakauppa kasvoi selvästi vuonna

2021, tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosentta ja

tuonnin arvo puolestaan 21,4 prosenttia. Tavarakaupan

arvon kasvu on kuitenkin kääntynyt laskuun vuoden

2022 syksyn aikana.

Käynnissä oleva energiakriisi painaa Eurooppaa kohti

taantumaa. Lisäksi korkea inflaatio vähentää kuluttajien

ostovoima ja korkojen nousu vähentää puolestaan

kokonaiskysyntää. Talouden ennusteiden mukaan

on odotettavissa maltillinen taantuma vuodenvaihteen

aikoihin ja ensi vuoden alkuun. Suomen ulkoinen kysyntä

heikkenee, mikä vähentää myös logistiikkapalveluiden

kysyntää. Kuitenkin talouden aktiviteetti alkaa

piristyä uudelleen ensi vuoden loppua kohden, to-

detaan huolinta- ja logistiikka-alan toimialakatsauksessa.

Sekä elinkeinoelämän että kuluttajien luottamusilmapiiri

on heikentynyt selvästi vuoden 2022 aikana. Liikenne-

ja logistiikka-alalla suhdannenäkymä on laskenut

koko kuluneen vuoden ajan. Tämän hetkistä suhdannetilannetta

mittaava saldoluku oli lokakuussa -46.

- Vaikka moni tutkimuslaitos ennustaakin Suomeen

maltillista taantumaa lähikuukausille, niin geopoliittinen

tilanne Euroopassa on varsin herkässä tilanteessa,

että yllätyksiäkin voi huolinta- ja logistikka-alan sekä

Suomen ulkomaankaupan kuljetusten osalta sattua.

Myös keväälle ajoittuvat liikenne- ja logistiikka-alan

työehtosopimusneuvottelut voivat tuoda omat haasteensa

Suomen ulkomaankaupan kuljetusten sujuvaan

hoitoon, toteaa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto

ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen.


Hae St1 Yrityskorttia: st1.fi/yrityskorttikampanja


Sähköautopalot ovat kasvava

uhka meriliikenteelle ja

parkkihalleille

Laivalla tapahtuvassa sähköauton akkupalossa on katastrofin

ainekset. Signwell Oy:n Suomen markkinoille

tuoman innovatiivisen Fire Isolator -konseptin avulla voi

minimoida tulipalojen riskit. Pahimmillaan ne saattavat

vaurioittaa laivan rakenteita ja jopa upottaa koko aluksen.

autolautoilla kuin kuljetusaluksilla.

Maissa samaa menetelmää käytetään

myös pysäköintitaloissa.

Korkea lämpötila

vahingoittaa alusta

Tammisaarelainen Signwell Oy

tunnetaan turvallisuusmerkintöjen

asiantuntijana, joka on jatkuvasti

mukana kehittämässä ja tuomassa

markkinoille uusia tuotteita

ja palveluita arjen turvallisuuden

lisäämiseksi. Yrityksessä herättiin

meriliikenteessä yhä enemmän

kuljetettavien sähkö- ja hybridiautojen

aiheuttamaan riskiin.

6

Auto liekeissä.

– Sähköautot ovat kasvava vaarallinen

trendi. Tarvitaan oikeaa kalustoa,

että litiumakkujen tulipaloja

pystytään hallitsemaan, yrityksen

myynnistä ja markkinoinnista vastaava

Gustav Holmström kertoo.

Signwell onkin tuonut Suomen

markkinoille Fire Isolator -konseptin

sähköautojen tulipalojen

vahinkojen minimoimiseksi niin

Sähköauton akkupalo voi nostaa

lämpötilan yli tuhanteen asteeseen.

Silloin vaarana on laivan rakenteiden

vahingoittuminen. Koko

autokansi voi pettää.

– Uhkana on jopa koko laivan uppoaminen,

kuten Atlantilla tapahtui

tämän vuoden alussa, Holmström

sanoo.

Hän kuvailee, että litiumakkuja ei

voi sammuttaa normaalisti, vaan

ne pitää eristää ja upottaa veteen

isoon konttiin 1–2 viikoksi, jotta

lämpötila laskee ja kunnes ne lopulta

sammuvat.

– Tarjoamme ratkaisun tulipalojen

välittömään alkuhoitoon. Sähköautojen

akkupalojen tehokas sammuttaminen

ahtaalla autokannella

pienellä laivalla vaatii useita erilaisia

menetelmiä.

Kolmivaiheisessa Fire Isolator

-menetelmässä palava ajoneuvo

eristetään Fire Isolator Ultimate

Fire Blanket -palopeitolla, joka on

kehitetty erityisesti sähköautojen

paloja varten. Se on uudelleenkäytettävä

(arviolta 6-7 kertaa) ja ISOtestattu

peitto, joka kestää litiumpaloja

1600 celsiusasteeseen asti.

Seuraavaksi asetetaan Fire Isolator

-aerosoliyksikkö palavan ajoneuvon

alle. Aktivoinnin jälkeen


Fire Isolator Ultimate Fire Blanket, Paloneristyspeite on paras tapa hallita ja eristää autopalot täyssähköajoneuvoissa

(EV) sekä tavallisia autoja. Fire Isolator -palopeite auttaa pitämään sisällään liekkejä, savua ja myrkyllisiä höyryjä.

syntyy aerosolipilvi, joka laajenee

volyymillisesti, täyttää tilan ja

saostaa liekit. Näiden aerosoliyksiköiden

vaikutus on optimaalinen

– kuten testiemme aikana koettiin

– kun ne aktivoitiin suljetussa

tilassa; sammutuspeiton ääressä

auton päällä.

Viimeinen askel konseptissa on

vesisumuputki, jolla suihkutetaan

vesisumua peiton päälle savun

muodostumisen minimoimiseksi.

Kokemuksen kautta ollaan siirtymässä

siihen, että vesisumu suihkutetaan

peiton päälle jo ennen

aerosoliyksiköiden käyttöönottoa.

Tämä johtuu siitä, että vesisumu

sulkee peiton entisestään,

mikä tekee aerosoliyksiköiden

vaikutuksesta optimaalisemman.

– Saimme tämän palautteen korealaisilta

ja taiwanilaisilta palomiehiltä,

jotka suorittivat konseptin

live-testejä, ja se osoittatui

parhaaksi käytännöksi.

Satamaan tullessa auto upotetaan

Fire Isolator Dipping Container

-konttiin. Holmström korostaa,

että konsepti on testattu peruskyvyyden

yli kolmen tunnin ajan

ilman hätävirtaa.

SafeSign LEDit eivät vaadi kaapelien

vetämistä vara-akkuihin. Se

on tärkeää Signwellille, jolle osa

jatkuvaa kehitystyötä on entistä

turvallisempien mutta myös entistä

ympäristöystävällisempien

tuotteiden löytyminen.

– Led säästää energiaa. Ja ajatelkaa,

kuinka monta kilometriä

kaapelia pitää vetää laivanrakennuksessa

ainoastaan näihin varaakkuihin.

Signwellin meriteollisuudelle, veneille

ja laivoille toimittamat IMOkilvet

ovat kansainvälisen merenkulkujärjestön

hyväksymiä ja kansainvälisesti

standardisoituja meriliikenneopasteita,

jotka on helppo

asentaa ja puhdistaa.

– SafeSign IMO-kilvet ovat PVCvapaita,

halogeenittömiä ja pitkäikäisiä.

Ne on valmistettu materiaalista,

joka on myrkytön ja palonkestävä.

Mikä parasta, ne kesteellisesti

maailmanlaajuisesti ja

osoittautunut tehokkaaksi.

Teollisuuden

turvallisuusmerkintöjen

expertti

Neljännesvuosisadan toiminut

Signwell Oy on turvallisuusmerkintöjen

erityisosaaja. Sen ydintoimintaa

on kokonaisvaltaiset

merkinnät laivoihin, prosessiteollisuudelle

ja kiinteistöille pienistä

laitekilvistä putkistomerkintöihin

ja turvallisuuskyltteihin.

Gustav Holmström korostaa alan

vaativan laajaa asiantuntijuutta.

– Tämä ei ole pelkkää kylttien kokoamista

standardit täyttäen. Kyse

on erikoisalasta, jolla vastuullinen

toimija etsii koko ajan uusia ratkaisuja

turvallisuuden takaamiseksi

asiakkaan tiloissa.

Yritys otti äskettäin valikoimiinsa

uuden ja innovatiivisen SafeSign

LED -poistumismerkkisarjan, jonka

merkit säilyttävät selkeän nä-

7


Fire Isolator Ultimate Fire Blanket soveltaminen.

tävät UV-säteilyä paremmin kuin

tavalliset, yleisimmät PVC-kilvet ja

ovat sataprosenttisesti kierrätettäviä.

Alan uusimpia

turvajärjestelmiä

lisuuden kokonaisvaltaisen prosessimerkinnän

sisältäen putkistomerkinnät,

kyltit sekä turvallisuus-,

ohje- varoitus- poistumistie-

ja paloturvallisuuskilvet Tam-

Signwell on mukana lanseeramassa

ensimmäistä maailmanlaajuista

ja yhtenäistä merkintäturvajärjestelmää.

Yrityksen hollantilainen

yhteistyökumppani on ISO-standardisointiryhmässä

kehittämässä

uutta ISO-20560-1:tä putkimerkinnöille

ja ISO-20560-2:ta säiliömerkinnöille.

– Uusi kansainvälinen ISO-standardi

tuo turvallisuutta. Ongelmana

on ollut, että esimerkiksi tietty

väri on voinut tarkoittaa eri maissa

eri asioita. Se aiheuttaa vaaratilanteita.

Näitä samoja merkintöjä

ja vaarallisten aineiden symboleja

käytetään niin säiliöautoissa kuin

prosessiteollisuudessa, Holmström

kuvailee.

Signwell valmistaa prosessiteol-

Fire Isolator Kit.

8


misaaressa omana tuotantona.

– Meillä on yksi kattavimmista turvallisuuskyltti-

ja putkistomerkintävalikoimista

teollisuudelle sekä

IMO-kilpi- ja turvallisuustuotevalikoimista

meriteollisuudelle.

Teemme kaiken aina viimeisten

strandardien mukaan, jotta turvallisuus

olisi mahdollisimman korkea.

Olemme trendisetteri ja alalla

ihan kärjessä, Gustav Holmström

hehkuttaa.

– Päätavoitteemme onkin varmistaa,

että asiakkaidemme liiketoiminta

on mahdollisimman turvallista

ja tehokasta, kun turvallisuuskilvet

ja putkistomerkinnät

ovat määräysten mukaisia ja korkealuokkaisia.

Signwell Teollisuusluettelo

2023, on

täyden prosessimerkinnän

ja turvallisuuskilpien

tuoteluettelo,

sisältäen

viimeisimmät

standardit ja muutokset,

tämä painos

on vuorostaan

täysin ajan tasalla

seuraavan vuoden

ajalle.

www.signwell.fi

9


Raahen sataman investoinnit

tukevat tuulivoima- ja

energiahankkeita

Muuttunut maailmantilanne

kiihdyttää siirtymää

vihreään energiaan ja

tässä yhteydessä Raahen satama

kytkeytyy osaksi laajaa logistista

verkkoa. Vihreä terästeollisuus,

maatuulivoima, merituulivoima,

biokaasutalous sekä kierrätysteknologia

kohdentuvat vahvasti

sataman alueelle. Raahen sataman

alueen kehityshankkeet on yhdistetty

hankesalkkuun, joka jaksottuu

pitkälle tulevaisuuteen 2040-luvulle

saakka. Raahen sataman

suunnitelmiin sisältyy esimerkiksi

syväsataman kehittäminen sekä

Lapaluodon sataman kehittäminen

ja rakennushankkeet kasvavien

tuulivoimahankkeiden tarpeisiin.

Tuulivoiman tuotanto tulee kasvamaan

merkittävästi tämän vuosikymmenen

aikana. Tuulivoimayhdistyksen

keräämien tietojen mukaan

Suomeen on nyt suunnitteilla

vajaat 7000 uutta maatuulivoimalaa

ja tuhatkunta merituulivoimalaa.

Ennusteiden mukaan kapasiteetti

kasvaa jopa nelinkertaiseksi

nykyisestä viidestä gigawatista 21

gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Noin 40 prosenttia suunnitteilla

olevista tuulivoimaprojekteista on

tilastojen mukaan sijoittumassa

Pohjois-Pohjanmaalle. Vuonna

2022 Raahen sataman kautta kuljettiin

yli 150 tuulivoimalaa, mikä

10

oli jälleen uusi ennätys tuulivoimaloiden

käsittelymäärissä. Kesällä on

rakennettu tuulivoimakuljetuksia

silmällä pitäen rekkaparkki, mikä

luo tuulivoimakomponentteja kuljettaville

erikoiskuljetuksille turvallisen

paikan kokoontua ennen

valtatielle siirtymistä. Rekkaparkin

viereen on myös hankittu kontti

taukotilaksi, missä kuljettajat

voivat pistäytyä virkistäytymässä

purkujen ja lastauksien välillä.

Näiden parannusten lisäksi satamaalueella

ja sen ulkopuolella on

tiivistetty tiepohjia, jotta raskaat

erikoiskuljetukset pääsevät ulos

satama-alueelta turvallisemmin ja

joustavammin.

Satamaoperaattori

Hooli Stevedoring Oy

kasvaa vuosi vuodelta

Satamaoperaattori Hooli Stevedoring

Oy:lle tämä vuosi on ollut myös

kiireinen vuosi. Tänä vuonna työntekijämäärää

on lisätty projektien

tehokkaan läpiviennin varmistamiseksi.

Satamassa pystytään purkamaan

laivaa, siirtämään tuulimyllykomponentteja

varastoon sekä

lastaamaan komponentteja samaan

aikaan erikoiskuljetusvälineisiin.

Hyvin suunnitellusta työnjaosta

ja -suunnittelusta on ollut suurta

apua joustavassa, tehokkaassa ja

turvallisessa työskentelyssä. Hooli

Stevedoringin tämän vuoden pääpaino

onkin ollut organisaation

kehittämisessä ja työturvallisuudessa.

Työturvallisuuden jatkuvan

kehityksen takaamiseksi on palkattu

työturvallisuuspäällikkö, joka

perehtyy sataman olosuhteisiin,

työsuojelusäädöksiin sekä osallistuu

työsuojelukierroksiin. Pysyäkseen

nopean kehityksen tahdissa,

Hooli Stevedoring on hankkinut

lisää kurottajia, trukkeja ja henkilönostimia,

sekä investoinut myös

uuteen varastohalliin.

Muuttoa, messuilua ja

digitalisaatiota

Raahen satamatoimisto muutti toukokuussa

satama-alueelta kaupunkikonttoriin.

Merimaisemat vaihtuivat

Härkätorin maisemiin. Sataman

tulevat investoinnit kasvattavat

työmäärää ja sen myötä myös henkilökunnan

määrä on kasvanut ja

uusille toimitiloille oli näin ollen

tarvetta. Konttorityön lisäksi konttoriseinien

ulkopuolelle on myös

vuoden aikana jalkauduttu vierailemalla

WindEnergy-messuille Hampuriin

sekä Breakbulk-messuille

Hollantiin. Kotimaan tapahtumissa

on vierailtu myös mahdollisuuksien

mukaan. Tänä vuonna on myös

keskitytty enemmän Instagramin


11


ja LinkedInin sisällön tuottamiseen

ja sataman kuulumisien kertomiseen

somekanavissa. Satama on

ollut hyvin edustettuna myös uusimassa

Susikoira Roi -elokuvassa.

Kuvausryhmä kuvasi satamassa

ottoja uusimpaan Susikoira Roi

-elokuvaan heinäkuussa. Sataman

digitalisaatio on edennyt myös

tämän kesän aikana. Satamassa on

tehty dronekuvauksia ja laserkeilauksia.

Gisgro-sovellusta viedään

vaiheittain eteenpäin ja sovellusta

hyödynnetään tarpeiden mukaan

koko ajan lisää.

Merituulivoimaan

varautuminen

Sataman suunnitelmiin kuuluu

lähivuosina syväsataman kehittäminen.

Syväsatama hankkeeseen

liittyy tiiviisti myös Raahen väylän

syventäminen, mikä sisältyy valtion

investointiohjelman 2022-2029

hankekoriin 1B. Väylän ruoppaamisesta

saatavaa ruoppausmassaa

tullaan käyttämään syväsataman

alueen laajennuksessa. Off-shorekomponentit

asettavat laitureille

ja varastokentille omat haasteensa

kovien pistekuormien vuoksi. Nykyisen

syväsatama-alueen kantavuutta

parannetaan, jotta satama

voi palvella merituulivoimahankkeita.

Ensimmäisessä vaiheessa

rakennetaan 174 metrin laituri

maasähkövalmiudella ja toisessa

vaiheessa rakennetaan 326 metriä

pitkä raskasnostolaituri, jossa

käsitellään ja varastoidaan merituulivoimaloiden

komponentteja.

Laituria voi tarvittaessa käyttää

myös muille projektikuljetuksille.

Syväsatama-alue tulee tulevaisuudessa

palvelemaan kokonaisuudessaan

tuulivoiman lisäksi myös

terästeollisuuden kuljetuksia ja

mahdollisia varastointitarpeita.

Raahen satamalla vuosi 2021 oli

ennätysvuosi niin liikennemäärillä

kuin liikevaihdolla mitattuna. Kesäkuun

lopussa kasvua oli +25%

viime vuoteen verrattuna, joten

erittäin vahva vuosi on tulossa

myös tästä vuodesta. Tästä on hyvä

ponnistaa vuoteen 2023.

Kuva: Harri Tarvainen

Tuulimyllyn siiven nosto laivasta Hoolin satamanostureilla (LHM400 & LHM420) suoraan Hoolin ja Movellan yhteistyössä

suunnittelemaan sataman sisäiseen siirtoon tarkoitettuun kuljetustraileriin.

12


Täyden palvelun logistiikkatalo

– Luotettavin kumppanisi

Kuljetus- ja varastointipalvelut

GLI tarjoaa joustavat ja täsmälliset

kuljetuspalvelut koko eteläisessä

Suomessa. Kaikki linjan Helsinki-

Lahti-Jyväskylä-Kokkola länsipuolella

kuljetetaan periaatteella ”Tänään kyytiin

ja huomenna perillä”.

Yhteistyöverkostomme avulla onnistuvat

kuljetukset laajemmallakin niin

Suomessa kuin ulkomailla, kysy rohkeasti

tarpeisiisi soveltuvaa kuljetusratkaisua!

Oli kyse sitten varaston ulkoistamisesta,

pitkäaikaisesta varastoinnista tai vain

muutaman päivän varastointitarpeesta,

meillä on tarjota yrityksellesi sopiva

varastointiratkaisu. Tampereella on

varastotilaa yhteensä 9500 neliömetriä.

Ulkoistamalla varastoinnin

vapautat tilaa ja yrityksesi pääomaa

ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Kristian Lella

050 919 2263

kristian.lella@gli.fi

www.gli.fi

Patamäenkatu 4

33900 Tampere

13


Wasaline:

Silta yli Pohjanlahden

Wasalinen viime vuonna valmistunut laiva kuljettaa jatkuvasti

suurempia määriä rahtia ja matkustajia. Auro-

ra Botnia on ympäristöystävällisyydessään mestariteos.

Teksti: Meri Savonen

Vaasan ja Uumajan väliä liikennöivä

Wasaline elää uutta kukoistuskauttaan.

Reilu vuosi sitten valmistunut

uusi matkustaja-autolautta

Aurora Botnia kuljettaa mat-

kustajia ja rahtia Merenkurkun yli

vuoden jokaisena päivänä. Uuden

aluksen myötä Wasaline on rikko-

nut ennätyksiä sekä matkustajien

että rahdin määrässä kuukausi toi-

sensa perään.

– Uusi laiva on ollut meille lotto-

voitto ja toiminut täysin odotusten

mukaisesti. Aurora Botnia on maailman

ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta,

ja koko suunnittelu

on tehty ympäristönäkökulmasta,

sanoo Wasalinen toimi-

tusjohtaja Peter Ståhlberg.

Aurora Botnian rakensi Rauma

Marine Constructions, ja aluksella

on Suomalaisen Työn Liiton myön-

14

tämä Avainlippu-tunnus merkiksi

suomalaisesta työstä.

“Aurora Botnia täyttää ensimmäi-

senä

matkustaja-autolauttana

maailmassa Clean Design -luokka-

merkin kriteerit."

– Vanha laiva ei olisi täyttänyt

päästövaatimuksia, ja se oli liian

pieni rahtia ajatellen. Meillä on nyt

22 lisävuoroa kuukaudessa, mutta

kuukausittainen energiankulutus

on sama kuin vanhalla aluksel-

la, Ståhlberg sanoo.

Aurora Botnia täyttää ensimmäisenä

matkustaja-autolauttana maailmassa

Clean Design -luokkamer-

kin kriteerit ja on huomattavasti

nykyvaatimuksia ympäristöystä-

vällisempi.

Laivan pääkoneet toimivat ensisijaisesti

vähäpäästöisellä nesteyte-

tyllä maakaasulla, mikä vähentää

rikki-, typpi- ja hiilidioksidipäästöjä.

Liikenne satamiin voidaan hoitaa

sähköllä, ja tulevaisuudessa laiva

pystyy hyödyntämään polttoai-

neenaan myös biokaasua.


– Aurora Botnia on mestariteos. Se

on meriklusterille näyteikkuna siihen,

mihin suomalainen telakkateollisuus

ja innovatiiviset laitetoi-

mittajat yhteistyössä pystyvät.

Lisää rahtia ja

ruotsalaisia

Siinä missä aiemmin suomalaiset

matkustivat enemmän Ruot-

sin puolelle kuin toisinpäin, nyt

matkustajia on molemmista maista

suunnilleen saman verran. Päi-

väristeilijöitä hemmotellaan pai-

kallisuutta painottavalla buffetilla

ja à la carte -ravintolalla, ja myös

lapsille on laivalla paljon ohjelmaa.

Kyytiin mahtuu 800 matkustajaa.

Myös rahtikapasiteetti on uudella

aluksella lisääntynyt, ja ylimenot

nopeutuneet. Uumajan satamassa

on hyvät mahdollisuudet intermo-

daaliliikenteeseen, sillä satamasta

voi liittyä Ruotsin ja kansainväli-

seen rautatieverkkoon.

“Aurora Botnia ylittää meren 3,5

tunnissa ja ohittaa Unescon maa-

ilmanperintö-luetteloon kuuluvan

Merenkurkun saariston."

– Suurimmat rahdin toimittajat

ovat erittäin kiinnostuneita, pal-

jonko hiilidioksidipäästöt ovat

tonnilta. Hiilijalanjälki on uuden

aluksen myötä enemmän kuin

puolittunut, ja tällä hetkellä se on

noin 10 kiloa tonnia kohden, Ståhl-

berg sanoo.

Aurora Botnia ylittää meren 3,5

tunnissa ja ohittaa Unescon maa-

ilmanperintöluetteloon kuuluvan

Merenkurkun saariston. Poikki-

liikenne nähdään myös tärkeänä

osana huoltovarmuutta.

– Tämä on lyhin merimatka Ruotsiin.

Liikenne ja kiinnostus logistiikan

ympäristöystävällisyyttä koh-

taan kasvavat nyt sitä vauhtia, että

pitkän tähtäimen tavoitteemme on

hiilijalanjäljen vähentäminen joka

vuosi, Ståhlberg sanoo.

www.wasaline.com

15


SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ TRUKKIEN

AJOITETULLA YÖLATAUKSELLA

Energiakriisi ja sähkönhinnan nousut ovat tulleet ruokapöytäkeskusteluihimme.

Niin myös meillä Toyota Material Handlingilla. Oivalsimme helpon tavan, miten

asiakkaamme voivat säästää vuodessa merkittävän määrän euroja lataamalla

trukkeja öisin.

Lataa, kun sähkö on

edullista

Säästöjä saadaan, kun hyödynnetään

vuonna 2019 tai sen jälkeen

hankittujen litiumioniakkuisten

koneiden varaajan eli laturin älykästä

latausta.

Latureissa on ajastusominaisuus,

jolla laturille ilmoitetaan jokaiselle

viikonpäivälle ne kellonajat, jolloin

se ei varaa trukkia. Aivan pienemmissä

laitteissa, kuten lavansiirtovaunuissa

ja pinontatrukeissa, voi

olla sisäinen varaaja, eikä niissä

siksi välttämättä ole tätä ominaisuutta.

Tiistaisin trukin lataus käynnistyy puolen yön jälkeen. Klo 16.00-00.00 välillä latausta ei tapahdu, vaikka trukki on

kytketty varaajaan.

16


Ajastusominaisuus estää sen, ettei

laturi aloita akun latausta heti työvuoron

jälkeen iltapäivällä neljältä

tai illalla kymmeneltä. Sen sijaan

lataus käynnistyy esimerkiksi yöllä

yhdeltä, jolloin sähkö on edullisempaa.

Latausta ei kannata estää

työpäivän aikana, koska litiumakkuista

trukkia on usein perusteltua

ladata esimerkiksi taukojen aikana.

Litiumioniakun varaajan ajastettu

lataus vaikka Tiistaisin trukin lataus

käynnistyy puolen yön jälkeen.

Klo 16.00-00.00 välillä latausta ei

tapahdu, vaikka trukki on kytketty

varaajaan.

Viiden 1,8 tonnin Traigo 48 -trukin

kanssa voidaan ajastusominaisuudella

säästää 4 700 euroa

vuodessa ja 4,5 tonnin Traigo 80

-trukeilla 15 500 euroa vuodessa.

Kun nämä säästöt skaalataan

kaikkiin Suomessa oleviin trukkeihimme

voidaan saavuttaa todella

suuret säästöt. Laskelmien

oletuksena on 45 sentin hinta

per kilowattitunti päiväsähkölle ja

yösähkölle 17 senttiä per kilowattitunti.

Merkittävien säästöjen lisäksi

voimme yösähkön käytöllä vähentää

sitä riskiä, että sähköverkossa

tulee päiväsaikaan ongelmia

ja sähkön saantia joudutaan

rajoittamaan.

Älykäs virtapiikkien

tasaustoiminto

Kun trukkeja on fleetissä enemmän,

on ajastettu lataus kätevä tapa

estää sähköverkon kuormituspiikkejä.

Litiumioniakkujen lataus

aiheuttaa helposti virtapiikkejä,

koska akut pystyvät ottamaan vastaan

suuria energiamääriä lyhyessä

ajassa ja niiden laturit ovat huomattavasti

tehokkaampia kuin lyijyakkujen

laturit.

Vuoden 2019 jälkeen toimitetuissa

litiumioniakkujen latureissa on

myös älykäs virtapiikkien tasaustoiminto,

joka rajoittaa tarvittaessa

verkosta otettavan sähkön määrää.

Tätä ominaisuutta voidaan

käyttää myös niin, että laturit kytketään

ryhmäksi, jossa tyhjin akku

saa virtaa maksitehoilla ja täydempien

akkujen lataustehoa rajoitetaan.

Tässä järjestelyssä yksi laturi

toimii päävaraajana, joka ohjaa

muita latureita.

Litiumioniakkuisten trukkien etuna

on fiksumman latauksen lisäksi

myös nopeampi lataus. Siinä

missä litiumioniakkuinen latautuu

tyhjästä täyteen 1-2 tunnissa,

vaatii vastaava lyijyakkuinen trukki

8-12 tunnin latauksen. Litiumioniakkuinen

kone on 30 prosenttia

energiatehokkaampi kuin lyijyakkuinen,

mikä näkyy myös sähkölaskussa.

Janne Huttunen, tuotepäällikkö

https:toyota-forklifts.fi

17


”Monipuolinen ja vaihteleva työ”

– Marko Lemola viihtyy FREJAn kuljettajana

Marko Lemola on työskennellyt FREJAlla yli 17 vuotta. Pidetty kuljettaja tykkää työstään, jossa

jokainen työpäivä on erilainen ja pääsee näkemään kansainvälisten kuljetusten monipuolisen kirjon.

Teksti: Eeva Ristkari

Kuvat: FREJA Transport & Logistics Oy ja Marko Lemola

Kansainvälisiin kuljetuksiin

erikoistunut FREJA Transport

& Logistics Oy työllistää

Suomessa ja muualla Euroopassa

päivittäin satoja kuljettajia. FREJAn

Vantaan toimistolla tukikohtaansa

pitävä Marko Lemola on viihtynyt

FREJAn kuljettajana jo 17 vuotta.

Lemola hoitaa pitkäaikaisella

ammattitaidolla FREJAn vaativia

erikoistoimintoja sekä nouto- ja

jakelutoimintaa pääkaupunkiseudulla.

Työhön kuuluu myös paljon

yhteistyötä Helsinki-Vantaan lentoaseman

Tullin kanssa.

”Työnkuvani on monipuolinen ja työpäivät

vaihtelevia. Tässä pääsee myös

näkemään monenmoista konetta ja

tavaraa. FREJAlla saa ajaa pitkää ja

lyhyttä matkaa eli keikkaa voi olla

pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi

Oulun yläpuolelle, jos haluaa

ajaa pitkää matkaa”, Lemola kertoo.

Kansainvälisten kuljetusten liikkuminen

on kiinni myös hyvin

toimivista rutiinihommista sekä paperihommien

sujumisesta. Lemolan

työpäivä alkaa terminaalissa olevien

trailereiden toimintakunnon

tarkistamisella. Kuljetuskaluston

kunto tarkistetaan säännöllisesti:

tekniikan pitää pelata ja tietenkin

renkaiden pitää olla kunnossa.

Kaikkiaan Suomen FREJAlla on kalustossaan

yli 850 traileria.

FREJAn kalustossa on yli 850 kapellitraileria ja yli 80 lämpötilasäädeltyä traileria.

18


Marko Lemola on FREJAn asiakkaissa tuttu mies. Pääkaupunkiseudulla on ajossa kaksi FREJAn tavanomaisesta teippauksesta

iloisesti poikkeavaa autoa.

Covid-19-pandemia ei Lemolan

mukaan tavaran kuljettamisen näkökulmasta

ollut suuri muutos. Tavaraa

liikkui tavanomaiseen tapaan.

Toki tapahtumat, joiden järjestämisessä

Lemolalla oli merkittävä rooli,

jäivät arjesta pois.

Hyvistä tekijöistä halutaan

pitää FREJAlla kiinni

FREJAn Turun pääkonttorilla työskentelevä

liikennejohtaja Sampo

Koulu kertoo, että FREJAlla halutaan

pitää hyvistä kumppaneista kiinni.

Euroopan laajuinen kuljettajapula

on ollut esillä jo useita vuosia, alalta

puuttuu jopa 400 000 kuljettajaa.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton

mukaan valtaosa suomalaisista

kuljetus- ja liikennöitsijäyrityksistä

raportoi haasteista löytää kuljettajia

töihin. Vuosittain tavaraliikenteen

puolelle tarvitaan Suomessa

vähintään 3 000 uutta tavaraliikenteen

kuljettajaa, jotta tilanne ei

heikkene entisestään. Myös liikennöitsijä-

tai vetoautofirmoista on

vain niukkuutta tarjolla, kun alan

kannattavuus heikkenee eikä alan

vetovoima ole kohdallaan nuoren

työvoiman parissa.

”Ilokseni olen huomannut, että

nuoret alalla olevat kuljettavat tekevät

esimerkiksi TikTokiin hyvää

sisältöä, joka toivottavasti innostaa

uusia ihmisiä alalle. Meilläkin on

jatkuva haku päällä hyvien alihankkijoiden

osalta ja kannattaa aina

laittaa viestiä, jos on kiinnostunut

tulemaan osaksi alati laajenevaa

kansainvälisten rahdinkuljettajien

verkostoamme.”

Hän huomauttaa, että autoilijoille

maksettava kilometrihinta ei ole

ainoa tapa kilpailla hyvistä kuljettajista.

Reiluus ja töiden ennakointi

sekä hyvän yhteistyön merkitys

ovat FREJAlle tärkeitä arvoja. Yksi

kunnia-asia on, että autoilijoiden

laskujen kanssa ei kikkailla ja FRE-

JAn maksuaika alihankkijoille on

kilpailijoita hieman nopeampi.

Marko Lemola on FREJAn

luottokuljettaja

Koulun mukaan kuljettajien työnkuvat

ovat monipuolisia, sillä työ pitää

sisällään ilmiselvän ajamisen lisäksi

asiakaspalvelua, monimuotoisia logistisia

tehtäviä ja lisäksi pitää olla

tietoteknistä osaamista.

”Marko on meidän firmassa sellainen

luottopakki, jonka voi laittaa

mihin tahansa tilanteeseen.”

Koulu muistelee muutaman vuoden

takaista keikkaa, kun pr-toimiston

piti saada sata pulloa samppanjaa

Bulevardilta olevasta yläkerroksen

toimistosta maailmalle.

”Keikka kuulosti niin erikoiselta,

että soitin Markolle onnistuuko. Ja

Markon kohdalla homma menee

niin, että aina onnistuu. Muistaakseni

pullot piti kantaa yksitellen alas

ja pakata autoon.”

Koulun mukaan Lemolalta kysytään

myös lähes päivittäin neuvoa johonkin

asiaan.

Lemola vahvistaa asian.

”Eilen viimeksi kerroin, miten

lasti kannattaa sitoa ja kuormata.

Kun perävaunut liikkuvat ympäri

Eurooppaa, on tärkeää, että lasti

kuormattu oikein.”

Lemolan mukaan haastavia kuormattavia

ovat esimerkiksi pienet,

mutta painavat paketit, joita on menossa

samaan peräkärryyn useita.

”Kyllähän näitä koulussakin opetetaan,

mutta tavaraa on niin paljon

erilaista, että pakostakin osuu

kohdalle jotakin sellaista, mitä ei

ole aiemmin lastannut tai lastin si-

19


joittaminen traileriin vaatii hieman

enemmän pohtimista, jotta lastin

painokuorma jakautuu tasaisesti.”

Thermo-kuljetukset toivat

lisää vaihtelevuutta

FREJA osti lämpötilasäädeltyihin

kuljetuksiin erikoistuneen kruunupyyläisen

TL Transin alkuvuodesta

2021, ja sen myötä uutena osa-alueena

päivittäisiin kuljetuksiin tulivat

thermo-kuljetukset. Kalustossa

onkin yli 80 ATP/FRC-luokiteltua

traileria.

”Nyt koneiden ja tavaran lisäksi

päivittäin liikkuu hedelmiä, elintarvikkeita

ja pakasteita.”

Lemolan mukaan lämpötilasäädeltyjen

kuljetusten ja niiden aikataulujen

kanssa pitää olla tarkkana,

jotta kylmäketju ei katkea. Jos kuljetus

seisoo pidempään Vantaalla,

Lemola tarkkailee, että lämpötila

pysyy koko ajan oikeana.

”Skarppina pitää olla myös kalustossa

olevien kahden kuljetuslämpötilan

kaappien kanssa. Näissä

kuljetustila on jaettu väliseinällä

kahteen eri lämpötilaan.”

Viikon kiireisimmät päivät sijoittuvat

arkena alkuviikkoon, kun

sunnuntaina illalla saapuu paljon

perävaunuja.

”Viikon puoliväliin mennessä tilanne

tasoittuu, mutta sitten perjantai

ja lauantai ovat taas kiirepäiviä.

Tavaraa kyllä liikkuu tasaisesti koko

viikon ajan”, Lemola kuvailee.

Hän kertoo pitävänsä vapaata silloin

kun on hiljaisempia hetkiä.

”Joulutavaroiden liikkuminen on

alkanut jo ja kiihtyy vain tästä, kun

edetään lähemmäs joulua. Pian

kuskataan jo joulukuusia.”

FREJA Transport & Logistics Oy:ssä jo noin 17 vuoden ajan viihtynyt Marko Lemola

pyrkii ajamaan vähintään kerran vuodessa ulkomaankeikkaa. ”Viimeksi

kävin heinäkuussa Ruotsissa. Haluan, että ulkomaankeikkoihinkin pysyy

rutiinit kunnossa.”

Kansainvälinen kuljetuskumppani

Meri- ja lentorahti

Projektikuljetukset

vaativiin kuljetuksiin

Turku (pääkonttori), Kruunupyy, Vaasa, Vantaa

Linnankatu 90 D, FI-20100 Turku • www.freja.fi

Maantiekuljetukset

• Yli 850 pressutraileria ja

yli 80 traileria lämpötilasäädeltyihin

kuljetuksiin

• Kappaletavara

• Täys- ja osakuormat

TRANSPORT & LOGISTICS

@frejafinland

20


Uusi sammutusallas parantaa

Wasalinen paloturvallisuutta merellä

Wasaline ja suomalaiset paloturvallisuuden

asiantuntijayritykset

Firesea equipment Oy ja Rescue

Team Scandinavia ovat tehneet

puolen vuoden ajan läheistä

yhteistyötä kartoittaakseen uusia

menetelmiä merellä sattuvien

autopalojen sammuttamiseen. Varustamo

on myös osallistunut erityisesti

sähköautopaloihin tarkoitetun

sammutusaltaan kehittämiseen

yhteistyössä muiden varustamojen

kanssa. Nyt Wasaline on

ensimmäisenä varustamona tilannut

kyseisen altaan Aurora Botnia

-alukselleen.

Auton ympärille koottavan EFVS-

altaan toiminta perustuu siihen,

että sähköauton pohjassa sijaitsevat

akut saadaan palon sattuessa

nopeasti upotettua jäähdyttävään

nesteeseen. Testeissä allas

on osoittautunut tehokkaaksi

ja helposti käsiteltäväksi autokannen

ahtaissa tiloissa.

Lisäksi Wasaline on hankkinut Aurora

Botnialle AVD-sammuttimia,

jotka ovat tehokkaimpia markkinoilla

olevia käsisammuttimia litiumioniakkupalojen

sammuttamiseen.

Niiden sisältämä sammutusaine

paitsi jäähdyttää akkua,

myös muodostaa peittävän kuoren

sen pintaan.

"Turvallisuus merellä on meille

kaikkein tärkeintä. Olemme aina

innolla mukana turvallisuutta,

ympäristöystävällisyyttä tai teknologiaa

kehittävissä projekteissa.

Sammutusaltaan ja uusien sammuttimien

hankinnalla kohotamme

valmiuttamme merkittävästi",

kertoo Wasalinen toimitusjohtaja

Peter Ståhlberg, ja jatkaa:

"Yhteistyö muiden varustamojen,

pelastuslaitoksen, asiantuntijoiden

ja tavarantoimittajien on sujunut

erinomaisesti. Aurora Botnian

miehistö on suurella ylpeydellä ollut

mukana tässä merenkulun turvallisuutta

parantavassa projektissa."

21


Speedin vetoautot ovat uusia ja vähäpäästöisiä,

kertoo Tuomo Vallas Vuosaaren Satamassa.

SPEED OY ON 30-VUOTIAS

KONTTIKULJETUSTEN EDELLÄKÄVIJÄ

Merikonttikuljetusyritys Speed Oy juhli tänä vuonna 30 toimintavuottaan. Tuomo

Vallaksen vuonna 1992 perustama yritys on 30 vuodessa kasvanut kotimaan konttikuljetusten

markkinajohtajaksi.

Yrityksen toimintaa on alusta asti

leimannut innovatiivisuus ja rohkeus.

Vaikeinakin aikoina vahvuutena

on ollut kyky katsoa asioita

ennakkoluulottomasti uusista näkökulmista.

Ei ole sattumaa, että

Speed on ollut edelläkävijä monissa

kuljetusalaa uudistaneissa

hankkeissa.

Speedin autoihin asennettiin

90-luvulla ensimmäisenä Suomessa

Autojen GPS-satelliittipaikannusjärjestelmät

ja otettiin käyttöön

edistyksellinen internet-pohjainen

kuljetusten tilaus- ja seurantajärjestelmä.

Yrityksellä oli

myös keskeinen rooli HCT-yhdistelmien

(High Capacity Transport)

22

viisi vuotta kestäneessä tutkimusja

tuotekehitystyössä.

Päästösäästöjä Ekorekalla

”Speed Oy oli Suomen ensimmäinen

kuljetusyritys, jolle liikenteen

turvallisuusvirasto Trafi myönsi

poikkeusluvan HCT-yhdistelmillä

liikennöintiin vuonna 2013. Projektiin

sitoutuminen vaati meiltä

mittavia kalustoinvestointeja sekä

lisäpanostusta henkilöresursseihin

ja henkilöstön koulutukseen,

mutta se kannatti. Nyt iloitsemme

erityisesti siitä, että HCT-yhdistelmillä

liikennöinti vähentää CO₂

-päästöjä 40 % perinteisiin kuljetusmuotoihin

verrattuna. Emme

suotta kutsu yhdistelmää Ekorekaksi”,

sanoo toimitusjohtaja Tuomo

Vallas.

Toiminnan alkaessa Speedillä oli

toimisto Helsingissä ja ajossa kymmenkunta

alihankkijoiden puoliperävaunullista

konttiautoa. Tänä

päivänä toimipisteitä on Helsingin

Vuosaaressa, Kotkan Mussalossa,

Rauman satamassa ja Lahden seudulla

Hollolassa. Omia ekorekkoja

on 40 ja perävaunuja yli 200.

Nuorekas kolmekymppinen haluaa

olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä

myös ympäristöasioissa. Speed

Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali

kuljetusyritys vuonna 2030.


Dieselgeneraattorit pelastavat

kovimmankin talven

Sähkön hintojen ennustetaan nousevan ensi talvena ennätyskorkealle.

Dieselgeneraattoreilla sähköä voidaan tuottaa

varmasti ja sähköverkkoa edullisemmin vaikka koko pakkaskauden

ajan.

Varavoima – se edullisempi

vaihtoehto

Dieselgeneraattoreihin on totuttu

turvautumaan sähkökatkojen

ja kulutushuippujen aikana. Ensi

talvena sähkön hintojen ennustetaan

kuitenkin nousevan ennätyskorkeiksi

ja pysyvän huippulukemissa

niin pitkään, että dieselgeneraattorit

tarjoavat edullisemman

vaihtoehdon myös pidempiaikaisessa

käytössä. Kaikki tarvittava

sähkö voidaan tuottaa varavoimakoneella.

Milloin varavoiman käyttö on

edullisempi vaihtoehto?

Dieselgeneraattori kuluttaa noin

0,250,3 l/kWh polttoainetta. Esimerkiksi

kahden euron polttoaineen

litrahinnalla dieselgeneraattorin

tuottama sähkö maksaa

0,5€/kWh (0,25l/kWh x 2€/l = 0,5

€/kWh). Pörssisähkön hinnan ollessa

yli dieselgeneraattorin tuottaman

sähkönhinnan, on sähkön

tuottaminen edullisempaa dieselgeneraattorilla.

Sähköntuotto omalla

varavoimakoneella

Sähköä voidaan tuottaa vaivattomasti

asiakkaan olemassa olevalla

varavoimakoneella ja säästää näin

energiakuluissa aina, kun sähköä

tuotetaan dieselgeneraattorilla

sähköverkon sijaan. Autamme arvioimaan

jatkuvan käytön kannattavuutta

ja tuemme kaikissa käytännön

asioissa.

Dieselgeneraattorin jatkuva käyttö

vaikuttaa lähinnä polttoaineen kulutukseen,

joten etukäteen kannattaa

huolehtia dieselin saatavuudesta

ja varastoinnista.

Kun käyttötunteja tulee enemmän,

myös huoltoja tarvitaan useammin.

Huolto on paikallaan noin

400 tunnin eli reilun kahden viikon

välein. Huollon kustannukset

jäävät kuitenkin pieniksi: vain

murtoosaan polttoainekustannuksista.

Vuokrakone kannattaa

tilata nyt!

Aina dieselgeneraattoria ei tarvitse

ostaa omaksi. Meillä on laaja

oma vuokrakalusto ja erinomaiset

yhteydet kansainvälisiin varavoimakonetoimittajiin.

Hoidamme

käyttövalmiin varavoimakoneen

paikan päälle avaimet käteen palveluna

kaikkialle Suomeen. Palvelumme

kattaa myös kaluston huollot

ja toiminnan varmistamisen

käytön aikana.

www.kwset.fi

23


Pakkaset saapuivat ja kohta saapuu

markkinoille seinäjokelaisyrityksen

kehittämä pörssisähkön halvinta

hintaa seuraava laite

Seinäjoella toimiva yritys, Xedi on tuomassa markkinoille

kaupalliseen myyntiin laitteen, joka mahdollistaa kuluttajille

helpon tavan optimoida pörssisähkön käyttö edullisimpiin

ajankohtiin.

- Xedin tuotekehitys tiimin työn

tuloksena syntyi laite ja sen ohjaamiseen

tarkoitettu sovellus, jonka

avulla kodin laitteet käynnistyvät

silloin kun energian hinta on optimaalisella

tasolla, kertoo Xedin

elektroniikan suunnittelija Juha

Mäki.

Idea laitteen suunnitteluun kaupalliseen

myyntiin syntyi energian

hintojen lähdettyä nousuun.

- Aikaisemmin pörssisähkön hinta

on ollut niin alhainen, ettei tällaiselle

mittarille ole ollut tarvetta.

Nyt kuluttajat etsivät parhaita keinoja

säästää sähkölaskuissa. Saman

aikaisesti myös pyritään vähentämään

sähkönkulutusta kulutuspiikkien

aikana.

Laitteeseen voi yhdistää

kaksi kodin sähkölaitetta

- Esimerkiksi lämminvesivaraajan

ja lattialämmityksen. Kehittämäm-

24


me järjestelmä käynnistää laitteet

kun sähkön hinta on alhaisimmillaan,

Mäki kertoo.

Laite hakee ajantasaiset pörssisähkön

hinnat pilvipalvelusta, jonne

ne ladataan kerran vuorokaudessa.

Kuluttaja ohjaa laitteistoa helppokäyttöisen

puhelinsovelluksen

avulla. Sovelluksella määritetään

haluttu pörssisähkön hintataso,

millä energiaa halutaan ostaa.

Laitetta voi käyttää myös manuaalisesti.

Tällöin se toimii ajastimen

tapaan. Hintaohjaus on myös mahdollista

ohittaa.

- Sovelluksen avulla voi myös tarkastaa,

ovatko laitteet päällä, Mäki

kertoo.

Maksaa itsensä investointina

äkkiä takaisin

Laiteen toimintaperiaatteet on kehitetty

tiimityönä ja valmistus on

tuotantoasteella. Markkinoille se

on tulossa ensi vuoden alkupuolella.

Loppuvuodesta alkaa käyttö

pilottikohteissa. Myyntihinta tuotteella

on hieman alle 300 euroa.

- Ennakkotilauksia ja -kyselyitä

otamme mielellämme vastaan yksityisiltä

ihmisiltä tai sähköalan

toimijoilta. Laite tarvitsee asentamiseen

sähköalan ammattilaisen,

Mäki kertoo.

Yrityksen tuotekehitystiimi on laskenut,

että laite maksaa itsensä investointina

äkkiä takaisin.

- Riippuen kulutuksesta ja lämmitysmuodosta

tietenkin, mutta

muutamankin euron päiväsäästöllä

takaisinmaksu tapahtuu melko

lyhyellä aikajänteellä.

Laitetta ohjataan ja seurataan puhelimeen

ladattavan käyttöliittymän

avulla. Käyttöliittymän saa

käyttöönsä kiinteää muutaman euron

arvoista kiinteää kuukausimaksua

vastaan. Sovellus on saatavilla

sekä Adroidiin että iOS -puhelimiin.

Xedin elektroniikan suunnittelija Juha

Mäki.

- Kuukausimaksu perustuu muun

muassa siihen, että pilvipalveluista,

jotka välittävät pörssisähkön

hintatietoja vaatii maksullisen lisenssin.

Myös käyttöliittymän ylläpito

on itsessään investointi yritykselle,

Mäki kertoo.

xedi.fi

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Ominaisuudet

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen

• Suojausluokka: IP54

• Valaistu näyttö ja näppäimet

• Kalibrointiväli: 12 kk

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa

Dräger Alcotest 6000 antaa

luotettavan puhallustuloksen nopeasti

Valmiina lähtöön.

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

25


Ramirent luottaa ABAXiin

kalustonhallinnassa

Ramirentin ajoneuvovastaava Kristina

Anderson kävelee yrityksen

suurimman vuokraamon pihamaalla

Pohjois-Helsingin Suutarilassa.

Hän on vastannut neljä vuotta yrityksen

180 ajoneuvon hallinnasta.

Työ on monipuolista sisäisten asiakkaiden

palvelua. Päivittäin Anderson

on yhteydessä Ramirentin

työntekijöihin Kittilästä Lappeenrantaan.

”Palvelualttius on tässä työssä

eduksi. Mukavien ihmisten kanssa

on kiva tehdä töitä”, Anderson

sanoo.

Ajopäiväkirja ja

paljon muuta

Vuoden 2019 alusta alkaen Andersonin

apuna on ollut ABAXin

sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä.

Jo järjestelmän käyttöönotto vakuutti

Andersonin.

”Teimme ensin ajoneuvolistauksen.

Keräsimme eri paikkakunnille

ajoneuvoja niin, että Triplog-laite

päästiin yhdellä kertaa asentamaan

mahdollisimman moneen autoon.

Asennus meni tosi hyvin ja järjestelmä

lähti heti toimimaan.”

Anderson on tyytyväinen myös siihen,

että laitteet voi itse irrottaa ja

asentaa esimerkiksi silloin, kun leasingauton

käyttöikä täyttyy ja uusi

tulee tilalle. Tämä säästää aikaa ja

rahaa, kun työhön ei tarvitse käyttää

ulkopuolista asennuspalvelua.

Sähköinen ajopäiväkirja ei vaadi

erillistä tunnistusvälinettä, vaan

kuljettaja kirjautuu ajoneuvoon

työturvallisuuslain mukaisella henkilötunnisteella

eli Valttikortilla.

ABAXin järjestelmä tarjoaa Andersonille

tiedot Ramirentin noin 130

tuotantoautosta. Hän saa ajopäiväkirjatietojen

lisäksi autoista leasingautojen

kilometrikertymän ja voi

näin ennakoida leasingsopimusten

uusimisen. Kilometriseuranta on

Andersonille tärkeää myös siksi, että

hän näkee järjestelmästä autojen sen

hetkiset tarkat kilometrimäärät.

”Autoja voidaan tarvittaessa siirtää

paikasta toiseen sen mukaan, miten

niihin on kertynyt kilometrejä”,

Anderson sanoo.

Tiedot vain niitä

tarvitseville

Ramirentin kaikissa kuorma-autoissa

on ABAXin FMS-laite, joka

on yhteydessä auton ajopiirturiin.

Järjestelmän voi asentaa helposti

ajoneuvon CAN-väylään. Sen

antama tieto mahdollistaa muun

muassa polttoaineen kulutuksen

seurannan.

FMS-laitteen integraation seurauksena

Anderson voi suoraan purkaa

etänä piirtureiden massamuistit

ja kuljettajakortti tiedot ABAXin

järjestelmään. Näin hän säästää

aikaa ja vaivaa, kun hänen ei tarvitse

jokaisessa ajoneuvossa käydä

erikseen purkamassa tietoja. Halutessaan

hän voi myös seurata kuljettajien

ajo- ja lepoaikoja reaaliajassa.

”Järjestelmä tarjoaa minulle kattavat

matkaraportit, joissa on reitit

ja ajoajat. Osa kustannuspaikoistamme

hyödyntää järjestelmää

myös oman alueensa keikkaseurannassa.”

Anderson on

tyytyväinen siihen,

että laitteet

voi itse irrottaa ja

asentaa esimerkiksi silloin,

kun leasingauton

käyttöikä täyttyy ja uusi

tulee tilalle.

26


Ramirentin ja ABAXin tiivis yhteistyö on kestänyt jo yli 10

vuotta. Andersonin apuna on ollut ABAXin sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä

vuodesta 2019.

27


Ramirentin ja ABAXin tiivis yhteistyö

on kestänyt jo yli 10 vuotta. Andersonin

apuna on ollut ABAXin sähköinen ajopäiväkirjajärjestelmä

vuodesta 2019.

Järjestelmä mahdollistaa sen, että

kunkin alueen ajoneuvoista vastaava

henkilö näkee oman alueensa

ajoneuvojen sijainnit, jolloin hän

voi olla yhteydessä lähimpään

autoon ja pyytää sen kuljettajaa

esimerkiksi noutamaan lähistöllä

olevalta työmaalta koneen.

”Järjestelmässä on tarkasti rajattu,

kuka saa nähdä mitäkin tietoa. ABA-

Xin järjestelmään on tosi helppo

rakentaa osastokohtainen jako.”

Sekä alueelliset ajoneuvosta vastaavat

henkilöt että Anderson saavat

järjestelmästä tarvitsemansa

raportit.

Andersonin kokemukset neljän

vuoden yhteistyöstä ovat olleet

hyvin myönteisiä. Viime aikoina

yhteydenpito on tosin vähentynyt,

kun kaikki toimii niin kuin pitää.

”Aina kun tarvitsen apua, tiedän,

että heiltä sitä saan. ABAXin ihmiset

ovat todella helposti lähestyttäviä”,

Anderson sanoo.

28

Kymmenen vuotta

yhtä köyttä

Ramirentin huoltopäällikkö Jukka

Nyrhilä ja ABAXin Account Manager

Leader Juha Mensonen ovat

tehneet tiivistä yhteistyötä kymmenisen

vuotta.

Alun perin yhteistyö lähti liikkeelle

kurottajiin asennettujen paikannuslaitteiden

myötä. Näissä laitteissa

käytetään edelleen ABAXin

tuotteita. Yhteistyö on sittemmin

laajentunut toisaalta Ramirentin

tarpeiden ja toisaalta sen mukaan,

mitä uusia tuotteita ja palveluita

ABAX on onnistunut Ramirentille

tarjoamaan.

Generaattorit

jatkuvassa valvonnassa

Tuore seurantalaitteiden sopimus

koskee satoja Ramirentin vuokrakonetta,

suurimpina järeät dieselgeneraattorit.

Tuulivoimapuistot

ovat tyypillinen generaattoreiden

käyttöpaikka. Siellä niitä käytetään,

kunnes tuulipuistot liitetään valtakunnan

sähköverkkoon.

”Koska generaattorit käyvät asiakkaidemme

luona usein 24/7, pitää

meillä olla niihin jatkuva seuranta,

jotta voimme suunnitella niiden

määräaikaishuollot”, Nyrhilä sanoo.

Generaattoreiden käyttö vaihtelee

melkoisesti. Esimerkiksi Metsä

Fibren Kemin biotuotetehtaan

työmaalla on ollut Ramirentin

generaattorit tuottamassa virtaa

rakennustyön ajaksi sekä sähköistämässä

työmaatiloja. Toisaalta

Destia tarvitsee samanlaista laitetta

antamaan virtaa päiväksi

siltatyömaan uppopumpuille.

Käyttötuntien lisäksi Ramirent

saa palvelusta tietoa laitteidensa

sijainnista. Tämä on tärkeää, jotta

huoltomiehelle voidaan antaa tarkka

sijainti, kun huollon tarve tulee.

”Niillä työmailla, joissa on nestekaasulämmitys,

on lämmittimis-

sämme vuodonseurantahälyttimet.

Jos kaasuvuoto havaitaan, tulee

siitä etäseurantaan ilmoitus, joka

välittyy sekunneissa työmaamestareille

ja työnjohdolle matkapuhelimeen

sekä sähköpostiin. Tämänkin

seurannan keskitimme ABAXille”,

Nyrhilä kertoo.

Helppokäyttöinen

ABAX Mini yli

200 laitteeseen

Kun ABAX toi markkinoille omalla

akulla toimivan ja vain muutaman

euron maksavan Mini -laitteen,

otti Ramirent heti niitä käyttöön.

Ne kertovat Bluetooth-yhteydellä,

missä esimerkiksi kurottajan kori

tai muu lisälaite on. Bluetooth kommunikoi

kaikkien ABAXin laitteiden

kanssa.

”Näitä kustannustehokkaita ja

helposti irrotettavia lisälaitteita

meillä on käytössä parisen sataa.

Kun esimerkiksi kurottaja menee

työmaalle, voimme sanoa sen kuljettajalle,

että hän voi hakea lähellä

olevalta työmaalta vapaana olevan

tavarakorin. Käytämme tätä ajojärjestelyn

apuna”, Nyrhilä kertoo.

Tiedon jalostusta

asiakkaan eduksi

Ennakoivan huollon hälytykset ovat

erittäin tärkeä osa ABAXin palvelua.

Kun Ramirentin koneille tai ajoneuvoille

alkaa tulla kilometreihin tai

käyttöaikaan perustuva huoltoaika

täyteen, saa laitteesta tai ajoneuvosta

vastaava siitä hälytyksen

sähköpostiinsa tai puhelimeensa.

”Hyödynnämme monissa tapauksissa

asiakkaidemme järjestelmien

tarjoamaa dataa, yhdistämme sitä

omaan dataamme ja jalostamme

tästä asiakkaillemme hyödyllistä

tietoa”, Juha Mensonen kertoo.

Hän on kokenut vuosien ajan Ramirentin

erityisenä asiakkaana, ollut

aina tavoitettavissa, järjestänyt kou-


ABAXin järjestelmän käyttöönotto vakuutti Ramirentin kalustovastaavan Kristina Andersonin.

lutuksia ja hoitanut ongelmatilanteet

heti ja usein henkilökohtaisesti.

”Kun asiakas osaa käyttää järjestelmäämme,

silloin he saavat mahdollisimman

suuren hyödyn irti siitä”,

Mensonen jatkaa.

Kun Nyrhilältä kysyy pitkän yhteistyön

salaisuutta, hän viittaa useamman

kerran henkilösuhteisiin

ja tiiviiseen yhdessä kehittämiseen

Mensosen kanssa.

”Olen halunnut, että ainoastaan

Juhalla on konepuolen langat käsissään.

Hän tuntee tekemisemme ja

hoitaa hienosti asiakkuutta. On ongelma

mikä tahansa, Juha selvittää

sen. Meillä on tunne, ettemme ole

vain yksi asiakas muiden joukossa.”

Ramirent osana isompaa

Ramirent on perustettu vuonna 1955 ja se on 60 toimipisteellään

maan suurin konevuokrausalan yritys. Perinteisen

työkalu- ja työkonevuokraajan liikevaihdosta yhä suurempi

osa muodostuu monipuolisista palveluista kuten työmaiden

sähköistyksistä, lämmityksistä, suojauksista ja telineistä. Myös

suurten tapahtumien järjestelyihin liittyvä tekniikka- ja liikenneturvapalvelut

tuovat Ramirentille kasvua.

Ramirent siirtyi vuoden 2019 aikana osaksi ranskalaista Loxam

Groupia. Se on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin

konevuokrausalan yritys. Sen liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa

vuonna 2021. Ramirentin liikevaihto oli samana vuonna 189

miljoonaa euroa.

29


Auton akku pettää tähän vuodenaikaan

kaikista todennäköisemmin

Talvi on jo kynnyksellä, joten

akkujen hallintaratkaisuihin

erikoistunut CTEK antaa parhaat

vinkkinsä akkujen hyvinvoinnista

huolehtimiseen.

Näillä neuvoilla talviajoon voi

lähteä huoletta.

Auto vaatii kylmällä säällä akulta tavallista

enemmän, vaikka auton oma

vaihtovirtalaturi saattaakin ladata

sen vain noin 60–80 prosenttisesti

täyteen. Auto myös kuluttaa pakkasella

reilusti enemmän energiaa

kuin yleensä, joten myös polttoainetta

palaa runsaammin. Erityisesti

talviajossa on vaarana akun syväpurkautumisen

myötä matkan keskeytyminen

akun pettämisen vuoksi.

Tästä syystä Pasi Ahola CTEKiltä toteaa,

että akun säännöllinen ylläpitolataaminen

luotettavalla ja helppokäyttöisellä

akkulaturilla talvikuukausina

säästää sekä rahaa, luontoa,

että ylimääräisiltä harmeilta.

30

”Akun kunto heikkenee erityisesti

kesän helteillä, mutta ongelmat tulevat

yleensä esiin vasta sään viiletessä,

kun auton käynnistämiseen

tarvitaan enemmän virtaa. Vain

säännöllinen lataaminen pitää akun

jatkuvasti parhaassa mahdollisessa

kunnossa, mikä pienentää akkuvaurion

ja tien päälle jäämisen riskiä.

Samalla säästyy rahaa, koska

akun käyttöikä voi ylläpitolatauksella

pidentyä jopa kolminkertaiseksi.

Säännöllinen lataaminen on fiksu

ja helppo tapa tehdä talviautoilusta

huoletonta”, Ahola sanoo.

CTEKin CT5 TIME TO GO -akkulaturi

sopii täydellisesti talvilataukseen,

koska siinä on sisäänrakennettuna

automaattinen latausjännitteen

lämpötilakompensointi. Se on myös

helppokäyttöinen – liitä se akkuun,

kytke pistorasiaan ja valitse joko

”normaali” 12V- tai AGM-lataustila

ja jätä laite hoitamaan loput. Laturissa

on informatiivinen näyttö, joka

kertoo kuinka kauan kestää, kunnes

akku on täyteen ladattu. Se kertoo

myös, milloin akussa on riittävästi

virtaa auton turvalliseen käynnistämiseen.

Mutta mitä, jos huomaatkin olevasi

auton kanssa jumissa pakkasessa

kaukana virtalähteistä, ja akku on

tyhjänä?

Eipä hätää. CTEK on kehittänyt laitteen

nimeltä CS FREE. Se on nelitoiminen

akkulaturi, jossa on tavallisen

laturin lisäksi ylläpitolaturi, mukautuva

apukäynnistin ja huippuluokan

kannettava virtapankki. Sen pitäminen

mukana matkassa on talviautoilijan

mielenrauhan tae.

CS FREEn vallankumouksellinen

Adaptive Boost -teknologia lataa

tyhjentynyttä auton akkua nopeasti,

yksilöllisesti ja turvallisesti ilman

verkkovirtaa. Matkaan pääset

jälleen noin 15 minuutissa. Adaptive

boost on täysin turvallinen auton

herkälle elektroniikalle, poiketen

muiden apukäynnistimien tavasta

siirtää suuri määrä energiaa nopeasti

ja kohdeakkua analysoimatta.

CS FREEssä on myös USB-A- ja USB-

C -liitännät puhelimen, tietokoneen

ja muiden laitteiden lataamiseen, ja

kotona sitä voi käyttää ajoneuvojen

älykkäänä laturina ja -ylläpitolaturina.

ctek.com


VARAOSAT PILVESTÄ

Ensimmäinen globaali logistiikkatoimittaja, joka tarjoaa 3D-tulostusta ja virtuaalivarastoa.

• Varaosien toimituksesta tulee nopeampaa, halvempaa ja kestävämpää

DB Schenkeristä tulee kestävän

varaosalogistiikan edelläkävijä.

"Olemme ensimmäinen globaali

logistiikkatoimittaja, joka tarjoaa

3D-tulostukseen perustuvaa varaosapalvelua.

Virtuaalivarastostamme

tuotteet ovat saatavilla hyvin

lyhyessä ajassa ja ne valmistetaan

juuri sinne, missä niitä tarvitaan",

kertoo DB Schenkerin toimitusjohtaja

Jochen Thewes

Virtuaalivarasto alentaa toimituskustannuksia,

lyhentää toimitusaikoja

ja suojelee ympäristöä. "Tämä

on esimerkki siitä, mitä tulevaisuuden

logistiikka voi antaa asiakkaille.

Tavoitteena on välttää tarpeetonta

varastointia ja tehdä toimitusketjuista

entistä vakaampia

ja joustavampia", Thewes sanoo.

Maailmanlaajuisen logistiikan

haasteet kasvavat koko ajan

Asiakkaat saavat todellista lisäarvoa

digitaalisista innovaatioista,

kuten 3D-tulostettujen varaosien

toimituksista. "Haluamme lyhentää

etäisyyksiä ja samalla pitää

tuotteet saatavilla nopeammin ja

halvemmalla. Tämän saavuttamiseksi

olemme sitoutuneet digitaalisiin

innovaatioihin", Thewes kertoi.

DB Schenker on pilottihankkeissa

jo menestyksekkäästi testannut

virtuaalivarastoa, joka on suunniteltu

konepaja- ja autoteollisuuden

sekä rautatiekuljetusten asiakkaille.

Asiakkaiden lähellä tuotettiin

tilauksesta erilaisia osia, kuten

kahvoja, verhoiluja ja koteloita. Ilman

esivalmistusta ja varastointia

tilaustuotanto vähentää pääoman

sitoutumiskustannuksia. Schenkerin

uutta virtuaalivarastopalvelua

tarjotaan nyt laajalle asiakaskunnalle

maailmanlaajuisesti.

Reaaliaikaista dataa ja

vuorovaikutteita

DB Schenker tekee tiivistä yhteistyötä

Deutsche Bahnin kanssa, jolla

on jo syvällistä kokemusta 3Dtulostuksesta,

mm. 80 000 eri materiaaleista

ja eri tekniikoilla valmistettua

osaa. "Selvitystemme

mukaan jopa kymmenen prosenttia

yritysten varastoimista tuotteista

voidaan valmistaa paikan

päällä", Thewes sanoo. 3D-tulostukseen

soveltuvat erityisen hyvin

varaosat, joita tarvitaan suhteellisen

harvoin, ja osat, joita on varastoitava

suuria määriä isojen vähimmäisostomäärien

vuoksi. Osat

varastoidaan virtuaalisesti lataamalla

3D-piirustukset turvallisesti

pilveen.

Lukuisia muita innovaatioita, kuten

maaliikenteen digitaalisen

Control Towerin, jonka avulla voidaan

päivittäin seurata reaaliaikaisesti

9 000 konsolidoitua kuljetusta

ympäri Eurooppaa. DB Schenkerin

"Intercontinental Supply Chain

Solutions" käyttää lento- ja merirahdissa

tekoälyä, reaaliaikaista

dataa ja vuorovaikutteisia tietoalustoja

tehdäkseen asiakkaiden

toimitusketjuista joustavampia

ja kestävämpiä. Varastoinnissa

DB Schenker on hyödyntänyt pandemian

aikana anturiteknologiaa

työntekijöiden terveydenhoidossa

ja datalaseja erilaisiin tarkastuksiin,

millä on vältetty matka- ja

kuljetuskustannuksia.

www.dbschenker.com/fi

31


Talvirenkaiden valintaa

helpottava jääpitomerkintä

tulee renkaiden sivupintoihin

Uuden merkinnän tavoitteena on auttaa kuluttajaa vertailemaan eri renkaita sekä ohjata

tekemään turvallisia ja päästöjä pienentäviä rengasvalintoja.

EU:n rengasmerkintä on uudistunut

palvelemaan erityisesti

pohjoismaisia kuluttajia.

Vuodesta 2021 rengastarraan

32

on lisätty jää- ja lumipitoa koskevat

tiedot sekä QR-koodi, joka johtaa

laajaan eurooppalaiseen tietopankkiin.

Talvirenkaiden edelläkävijänä

Nokian Renkaat on puhunut

pitkään merkintöjen kehittämisen

puolesta, jotta autoilijoiden olisi

helppoa valita turvalliset ja olo-


suhteisiin sopivat renkaat.

- Ennen lumi- ja jääpitoa koskevien

tietojen mukaantuloa EU:n rengastarra

johti pohjoismaista talvirenkaiden

ostajaa harhaan. Jääpitomerkintä

erottelee pohjoisiin

olosuhteisiin soveltuvan renkaan

muista talvirenkaista, ja nyt jääpitomerkintä

alkaa näkyä myös

renkaiden sivupinnoissa. Marraskuusta

2022 lähtien valmistamiemme

Nokian Tyres Hakkapeliitta

10 -nastarenkaiden ja Nokian

Tyres Hakkapeliitta R5 -kitkarenkaiden

pinnasta löytyy jääpitomerkintä,

kertoo Nokian Renkaiden

globaali tuotepäällikkö Jarmo

Sunnari.

Edellytyksenä

jääpitotestin läpäisy

Jääpitomerkintä perustuu jääpitotestiin,

jossa käytetään kansainvälisesti

määriteltyä jääpitometodia

(ISO 19447). Läpäistäkseen testin

renkaan tulee ylittää verrokkirenkaan

(standardi ASTM F2493) raja-arvot

vähintään 18 %. Jääpitomerkintä

on aluksi käytössä vain

henkilöauton renkailla. Nokian

Renkaiden näkemyksen mukaan

testausmetodia voisi kuitenkin tulevaisuudessa

soveltaa myös pakettiauton

renkaisiin.

– Jääpitomerkki varmistaa, että rengas

aidosti toimii ja on turvallinen

pohjoismaisissa, vaativissa talviolosuhteissa.

Keski-Euroopan keleihin

suunniteltuja renkaita emme suosittele

käytettäväksi olosuhteissa,

joihin niitä ei ole tarkoitettu, kertoo

Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun

päällikkö Matti Morri.

Tulevaisuudessa

rengasmerkinnät

täydentyvät entisestään

Rengasmerkintöjen uudistamisen

tavoitteita ovat muun muassa renkaanostajien

valinnan helpottaminen

ja autoilun turvallisuuden parantaminen.

Rengasmerkintöjen

alkuperäinen tavoite eli päästöjen

pienentäminen on validi edelleen.

– Rengastarran QR-koodi vie valtavaan

tietopankkiin, johon kertyvät

tiedot kaikista Euroopan markkinoilla

olevista renkaista. Tuotteiden

tiedot esitetään standardoidussa

muodossa, joten renkaita on

helppo vertailla, Sunnari sanoo.

– Tulevaisuudessa rengasmerkinnät

täydentyvät entisestään, sillä

ilmoitettaviin ominaisuuksiin lisätään

abraasio eli kuluminen ja ajomatka

eli käyttöikä kilometreinä.

Päätös on jo tehty, mutta testimenetelmien

varmistaminen vie vuosia.

Kätevä radion ja

valaisimen yhdistelmä

XPT (eXtreme Protection Technology) teknologian ansiosta valaisimessa

on parannettu pöly- ja roiskeveden suojaus, minkä vuoksi valaisinta

voidaan käyttää vaativissakin olosuhteissa.

Johdotonta radion ja valaisimen

yhdistelmää voi käyttää töissä, kotona

tai milloin vaan

Valaisimen toiminta-aika BL1860B

akulla on 19 tuntia 360 ° valolla,

14 tuntia 360 ° valolla sekä radiolla

ja 63 tuntia pelkällä radiolla.

DMR055 radion ja valaisimen yhdistelmä

toimii 14.4V tai 18V Makitan

LXT akuilla. Sitä voi pitää sivuttain

kantohihnalla tai ripustaa

päältä, kuten lyhdyn. Radio on varustettu

digitaalisella LCD-näytöllä.

57 mm Kaiuttimista ääni kuuluu

täyteläisenä ja selkeänä.

Lyhtyvalaisimella on kaksi erilaista

toimintoa. Voit valita joko 360

astetta valaisevan valon tai vaihtoehtoisesti

vain kolmeen suuntaan

valaisevan valon. Valon värisävy

on lämpimän valkoinen.

Valaistusvoimakkuus kolmeen

suuntaan valaisevalla valolla on

115 lx (190 lm).

Valaistusvoimakkuus 360 astetta

valaisevalla valolla on 130 lx

(260lm).

33


Sähköautot ovat alttiita

kyberhyökkäyksille

Ajoneuvoakkujen- ja sähköautojen lataus- ja hallintaratkaisuihin

erikoistunut CTEK muistuttaa, että sähköautoihin on

asennettu varsin vähän tai ei ollenkaan kyberhyökkäyksiltä

suojaavia ratkaisuja. Ne ovat siksi alttiita väärinkäytöksille.

Jotkut operaattorit ja palveluntarjoajat

eivät kuitenkaan halua, turvallisuus-

tai tietosuojasyistä, että

heidän lataustietonsa kulkevat latauslaitteiden

valmistajan verkon

tai pilviratkaisun kautta. Tämä voi

aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi

OCPP:n¹ uudemmissa versioissa

vaaditaan, että myös latausasema

tunnistetaan joko salasanalla

tai asiakasvarmenteella. Jos latauslaitteen

valmistajan pilviratkaisun

palvelin tarvitsee salasanan

tai varmenteen, koko latausaseman

OCPP-suojausasetukset putoavat.

Operaattoreiden ja palveluntarjoajien,

jotka tällä hetkellä rajoittavat

tai estävät pääsyä latauslaitevalmistajan

verkkoon tai pilviratkaisuun,

onkin löydettävä muita

ratkaisuja.

Sähköautot ja ladattavat hybridit

ovat yhteydessä tietoverkkoihin

ja internetiin, ja

niitä ohjataan aikamme kaukosäätimillä

eli älypuhelimiemme sovelluksilla.

– Harva tule ajatelleeksi, että autot

ovat nykyään muiden teknisten

laitteiden tapaan yhteydessä tietoverkkoihin.

Niihin on kuitenkin

toistaiseksi asennettu varsin vähän

tai ei ollenkaan kyberturvallisuusratkaisuja.

Siksi ne ovatkin

yhä houkuttelevampia kohteita rikollisille,

CTEKin myyntipäällikkö

Pasi Ahola sanoo.

Hakkerit voivat päästä käsiksi autoon

useita eri reittejä, kuten ajoneuvon

sisäänrakennetun Bluetooth-järjestelmän

tai sovellusten

kautta. Niiden avulla he voivat

muodostaa yhteyden autoon

ja asentaa haittaohjelmia, mikä voi

pahimmassa tapauksessa muodostaa

suuren uhan kuljettajille.

– Sähköisten ajoneuvojen määrä

kasvaa Suomessakin hurjaa vauhtia.

Siksi olisi tärkeää varautua

mahdollisiin turvallisuusuhkiin,

Ahola toteaa.

34

Aholan mukana ajoneuvojen ja latauspisteiden

valmistajien, kuten

CTEKin, sekä tavarantoimittajien

ja sovelluskehittäjien on otettava

enemmän vastuuta kyberturvallisuudesta.

CTEKin sisäiset ohjelmistokehittäjät

työskentelevät jatkuvasti

varmistaakseen, että taustajärjestelmät

säilyttävät korkeimman

turvallisuustason.

– Sähköisten ajoneuvojen latauspisteissä

turvallisuus voidaan varmistaa,

kun otetaan käyttöön Open

Charge Point Protocol (OCPP), joka

tarjoaa standardin viestimiseen

eri valmistajien latausasemien ja

taustajärjestelmien välillä. OCPP

sisältää turvaprotokollia, joita kehitetään

jatkuvasti, Ahola kertoo.

Esimerkiksi CTEKin kaikki latauslaitteet,

mukaan lukien myös kuluttajakäyttöön

tarkoitettu siirreltävissä

oleva Njord Go, käyttävät

OCPP-protokollaa.

Sammuta älylaitteet,

kun et käytä niitä

– Suuremmissa latausverkoissa

on yleistynyt Wi-Fi:n käyttö latausasemien

välisessä kommunikaatiossa

sekä kommunikaatiossa

kuormantasausjärjestelmän kanssa,

joka ohjaa ja säätelee latauslaitteille

menevää virransyöttöä.

On tärkeää huomioida, että Wi-Fiverkko

voi silloin olla myös hakkereiden

yhteyspiste tietokoneverkkoon,

Ahola muistuttaa.

Seuraavien CTEKin vinkkien avulla

latauspalvelun tarjoajan IT-osasto

voi varmistaa, että sähköautojen

latauslaitteistot ovat mahdollisimman

turvallisia ja hakkereiden toiminta

vaikeutuu:

Tarkista, että käyttämäsi

latauslaitteet ovat

OCPP-yhteensopivia

Harkitse, onko Wi-Fi-yhteys paras

ratkaisu sinulle. Monet yritysasiakkaat

valitsevat nykyään Ethernet-kaapelin

Wi-Fin sijaan. Fyysinen

Ethernet-kaapeli on aina turvallisempi

kuin langaton yhteys.

Suosittelemme, että yritysten ITosastot

osallistuvat myös sähköautojen

lataus- ja maksujärjestelmien

suunnitteluun.

Käytä suojattuja sovellusliittymiä.

Sammuta älylaitteet, kun et käytä

niitä.

Päivitä sovellus- ja laiteohjelmisto

säännöllisesti.


35


MAN MUUTTAA KUORMA-AU

• MAN SimplePay automatisoi maksutapahtuman

• Tankkaus ja maksu kuorma-autolla, yhteistyökumppanina BP

• Uuden maksujärjestelmän laajennus suunnitelmissa

MAN muuttaa kuorma-auton lompakoksi: uusi MANin digitaalinen

järjestelmä SimplePay tekee maksamisesta yhä helpompaa asiakkaille

– myös täysin läpinäkyvästi. MAN-motolle uskollisena: ”Simplifying

Customer Business”.

MAN Truck & Bus on ”fiksu innovaattori”

ja ensimmäistä kertaa

ajoneuvovalmistaja kehittää digitaalisen

järjestelmän kaikkiin

hyötyautoja koskeviin maksuihin:

MAN SimplePay. Kuorma-autosta

tulee digitaalinen lompakko –

järjestelmää voi käyttää kaikissa

kuorma-autoihin liittyvissä jokapäiväisissä

maksuissa. Edut: täysin

läpinäkyvä ja maksutapahtumien

yksinkertaistaminen. Uskollisena

strategiselle johtamisperiaatteelle

”Simplifying Customer

Business” MAN Truck & Bus helpottaa

asiakkaidensa liiketoiminnan

pyörittämistä.

36

MAN SimplePay on ensimmäinen

askel kohti täysvaltaista maksujärjestelmää,

joka toimii eri palveluissa.

Yhdessä yhteistyökumppanin

BP:n kanssa MAN lanseeraa

automaattisen, kontaktittoman

ja turvallisen maksujärjestelmän

tankkaamiseen – ilman käteistä

tai korttia. Kuljettaja voi pysytellä

kuorma-auton lähellä – tankkausaseman

sisällä tai automaatilla ei

tarvitse enää maksaa erikseen ja

siten säästyy myös aikaa.

Autokantaa hallinnoivat henkilöt

hyötyvät myös, sillä heillä on reaaliaikainen

näkymä valvoa kaikkia

kustannuksia ja tapahtumia kunkin

yksittäisen ajoneuvon kohdalta

yhdessä järjestelmässä. Toinen

positiivinen vaikutus: heidän hallinnollisiin

tehtäviin käytetty aika

lyhenee. MAN helpottaa näin

oleellisesti autokantaa hallinnoi-


TON LOMPAKOKSI

Teknisestä näkökulmasta katsottuna

maksutapahtuma tapahtuu suoraan

kuorma-autosta RIO Box -alustan

telematiikkayksiköiden avulla.

Maksutapahtuman digitaalinen

prosessointi tapahtuu toisen yhteistyökumppanin,

maksuratkaisupalveluja

tarjoavan Stripen kautta.

Pilvipalveluinfrastruktuurin tarjoaa

puolestaan Amazon Web Services

(AWS). MAN SimplePayn voi tilata

MAN Marketplace -palvelun kautta,

jolloin palvelu asennetaan haluttuihin

kuorma-autoihin verkon yli tehtävällä

päivityksellä (OTA).

– kuten rikkoutuneen kuorma-auton

korjauksen maksaminen huoltoliikkeelle

RIO Boxin kautta.

Pilottiprojekti käynnistyi heti IAA

Transportation 2022 -näyttelyn

jälkeen Englannin markkina-alueella

ja tämän jälkeen se esitellään

Saksan markkinalla. MAN Simple-

Pay implementoidaan myöhemmin

kansainvälisesti myös Saksan

rajojen ulkopuolelle. TRATONkonsernin

kautta järjestelmä voidaan

integroida myös sen edustamiin

merkkeihin ja järjestelmän

integrointia suunnitellaan myös

MAN-linja-autoihin ja hyötyautoihin.

vien henkilöiden työtaakkaa ja lyhentää

hallinnointiin menevää aikaa,

jotka usein estävät heitä suorittamasta

heidän todellista tehtävää

eli ajoneuvojen mahdollisimman

tehokasta käyttöastetta.

MAN SimplePayn markkinalanseeraus

yhdessä yhteistyökumppani

BP:n kanssa on suunniteltu tapahtuvan

mahdollisimman nopeasti.

Lisää on myös tulossa: seuraavissa

vaiheissa kumppaniverkosto

ja palvelut yksinkertaiseen ja turvalliseen

maksamiseen laajentuvat.

Esimerkiksi tienvarsipalvelut

37


Sähköautojen kysyntä laskussa,

dieselit kovassa kasvussa

Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu AutoVex.fi julkaisi myyntitilastojaan

ja avaa käytetyn auton kaupan kysynnän heilahteluja eri käyttövoimien

kesken.

Autojen käyttövoimat herättävät

vuosi vuoden jälkeen kiivasta keskustelua

eikä tämä vuosi ole ollut

poikkeus. Markkinoilla on tänä

vuonna tapahtunut kaksi merkittävää

tapahtumaa käyttövoimien

näkökulmasta, dieselautojen kysynnän

äkillinen ja voimakas lasku

sekä sähköautojen kysynnän

voimakas kasvu.

AutoVex.fi avaa nyt tilastojaan jotka

perustuvat yli 16 000 myydyn

auton dataan viime sekä tältä vuodelta.

AutoVex.fi on palvelu jonka

kautta kuluttajat myyvät autojaan

autoliikkeille ympäri Suomen.

Dieselin myynti

palautumassa

normaalitasolle

voimakkaan laskun jälkeen

AutoVex palvelussa dieselkäyttöisten

autojen osuus myynnistä on jo

vuosien ajan ollut noin kolmannes.

Helmikuun lopussa, Ukrainan krii-

38


sin alettua dieselkäyttöisten autojen

kysyntä suorastaan romahti.

Heinäkuun loppuun asti osuus

myydyistä autoista oli ainoastaan

10 prosenttia kuukausi toisen jälkeen,

vaikka käytettyjen autojen

kauppa kävi kokonaisuudessaan

vilkkaana.

Elokuussa dieselkäyttöisten autojen

myynti lähti jälleen nousuun ja

kohosi 14 prosenttiin myynnistä,

samalla kun sähköautojen kappalemäärät

alkoivat laskemaan. Syyskuussa

osuus oli jo 19 prosenttia

ja lokakuussa dieselit vastasivat jo

27 prosentista kokonaismyynnistä.

Muun muassa dieselin hinnan

lasku on selvästi vaikuttanut kuluttajien

ostokäyttäytymiseen.

Tilastot perustuvat 10,585 AutoVexin

kautta myytyyn autoon vuonna

2022.

Sähkö- ja hybridiautojen

myynti laantunut

Uudehkojen ja keskimääräistä kalliimpien

sähkö- ja hybridiautojen

myynti on ollut vilkasta jo jonkin

aikaa mutta kuluvana kesänä kysyntä

kiihtyi huippuunsa. Tämä

kysyntäpiikki nosti kyseisten autojen

hintatasoa merkittävästi ja

moni kuluttaja sai autostaan jopa

enemmän kuin mitä olivat siitä uutena

maksaneet.

Autoliikkeiden maksamien korkeiden

hyvityshintojen myötä sähköja

hybridiautojen myynti kasvoi

palvelussa voimakkaasti ja vastasi

toukokuusta elokuuhun keskimäärin

29.3 prosentista kaikista myydyistä

autoista kun tammikuusta

maaliskuuhun luku oli 22.3 prosenttia.

Syyskuussa tämä trendi katkesi,

oletettavasti kohonneiden sähkönhintojen

sekä heikentyneen kuluttajaluottamuksen

takia, joka vähensi

kalliimpien autojen kysyntää.

Tilastot perustuvat 16,019 AutoVexin

kautta myytyyn autoon.

Käytettyjen autojen kauppa käy

edelleen vilkkaana, mutta autoliikkeet

suosivat nyt edullisempia autoja

koska kuluttajien kysyntä niitä

kohtaan on lisääntynyt” kertoo

AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian

Frick.

AutoVex.fi palvelun kautta myytyjen

autojen keskihinta oli lokakuussa

samalla tasolla kuin heinäkuussa

2021. Suurin vaikutus keskihintaan

tulee myytyjen sähköja

hybridiautojen kappalemäärän

laskusta, joiden keskihinnat olivat

esimerkiksi elokuussa 42 580 euroa

ja 28 420 euroa, eli huomattavasti

korkeammat kuin bensiiniautojen

13 250 euroa ja dieselautojen

16 775 euroa.

Syyskuussa sähkö- ja hybridiautojen

osuus myydyistä autoista oli

palautunut alkuvuoden tasolle 21

prosenttiin ja lokakuussa luku oli

laskenut jo 13.1 prosenttiin suuresta

tarjonnasta huolimatta.

39


Uusi Ford Ranger Platinum

nostaa avolava-auton

ylellisyyden uudelle tasolle

Uusi Ranger Platinum on osa täysin uutta, uuden sukupolven Rangerperhettä

ja on maantieajoon suunnattujen mallien lippulaivatuote.

Ainutlaatuiset ulkoiset yksityiskohdat ja viimeistely korostavat jo

ennestään tunnistettavaa muotoilua, ja sama tyyli ja nykyaikaisuus

toistuu myös sisätiloissa.

Mallissa on Fordin 240 hevosvoimainen

3,0 litran V6-turbodieselmoottori

ja voimansiirto, jonka

suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti

huomiota viimeistelyyn.

Tämä takaa Ranger Platinumille

tasaisen ja vaivattoman suorituskyvyn

sekä poikkeuksellisen vääntömomentin,

joten kuorman kuljettaminen

ja hinaus onnistuvat

vaivattomasti. Ensimmäisten eurooppalaisten

asiakkaiden odotetaan

saavan autonsa loppukeväästä.

Suomeen malli on odotettavissa

vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.Ranger

Platinum on saatavana

ainoastaan viisipaikkaisena

ja double-cab -ohjaamolla.

Erottuvaa tyyliä,

ylellisyyttä ja suorituskykyä

samassa paketissa

40

Mallin voimanlähteenä oleva Fordin

3,0-litrainen V6-turbodieselmoottori

on käytössä myös Pohjois-Amerikassa

myytävissä luksusmaastureissa

ja F-150 -mallissa.

Moottorissa on tehoa 240

hevosvoimaa ja vääntömomenttia

600 Nm. Ranger Platinumissa

on Rangerin uusi elektronisesti

ohjattu jatkuvasti käytössä oleva

nelivetojärjestelmä ja Fordin

10-vaihteinen automaattivaihteisto,

joka vaihtaa vaihteet mukautuvasti.

Vaihteiston hienostuneisuutta

lisäävät uudelleen suunnitellut

kiinnikkeet.Tuloksena on kaikissa

olosuhteissa nopeasti reagoivaa

ja hienostunutta suorituskykyä sekä

vaikuttava jopa 3500 kg jarrullinen

vetopaino ja yli tuhannen kilon

kantavuus.

Asettuu mallistossa huippuvarustellun

Wildtrakin yläpuolelle.

Ulkoisesti Ranger Platinum erottuu

muista Ranger-malleista muun

muassa ainutlaatuisen etusäleikön

ja tyylikkäiden silkkikromiviimeisteltyjen

yksityiskohtien ansiosta.

Lisäksi mallissa on uudet 20 tuuman

kevytmetallivanteet, joissa

on korkeakiiltoiset Ebony-väriset

viimeistelyt. Laadukkuutta lisäävät

myös muun muassa pehmeästi

sulkeutuva takaluukku, tummennetut

ikkunat ja Rangerille tunnusomaiset

matriisi-LED-ajovalot päiväajovaloineen.

Vakiokattokaiteet

korostavat auton monikäyttöisyyttä

ja käytännöllisyyttä.

Ranger Platinumin mukavuutta lisäävät

sisätilojen laadukkaat materiaalit

ja älykäs, elämää helpottava

teknologia. Kuljettajan ja etumatkustajan

korkealaatuisissa

nahkaistuimissa on rei’itys ja laadukkaat

pehmusteet, 10-suuntainen

sähkösäätö, lämmitys- ja jäähdystystoiminnot

sekä tyylikkäät

kontrastiompeleet. Eläväpintaiset

tummat vaahterapuupinnat tuovat

ohjaamon laatua ja ylellisyyttä

ja hienostunut valaistus luo sinne

rauhoittavan tunnelman.

Ohjaamossa on kaksi 12 tuuman

näyttöä; perinteiset ratin takana

olevat mittarit korvaava täysin

digitaalinen mittaristopaneeli

ja pystysuuntainen kosketusnäyttö,

jonka kautta käytetään Fordin

SYNC 4A -tietoviihdejärjestelmää.

Ranger Platinumissa on lisäksi vakiona

kahdeksan kaiutinta sisältävä

B&O-audiojärjestelmä ja mobiililaitteiden

langaton lataus.

Mallissa vakiona oleva FordPass

Connect -modeemi takaa hyvät liitettävyysominaisuudet,

minkä ansiosta

muun muassa auton useat

moduulit voivat ottaa vastaan langattomia

Ford Power-Up -ohjelmistopäivityksiä.

Ranger Wildtrakin kattavien kuljettajaa

avustavien järjestelmien


lisäksi Platinum-mallissa on vakiona

myös aktiivinen pysäköintiavustin

Park Out Assist -toiminnolla,

kuolleen kulman varoitusjärjestelmä

risteävän liikenteen

varoituksella ja perävaunun tunnistusjärjestelmällä,

kaistanvaihtovaroitus

ja -apu sekä 360-asteinen

kamera.

Kaikkien aikojen laajin

Ranger-mallisto

Ford Ranger -mallisto on kaikkien

aikojen laajin. Uuden sukupolven

Ranger-mallistosta ovat jo aiemmin

tulleet myyntiin Raptor-,

Wildtrak- ja Limited- mallit. Nyt

eurooppalaiset asiakkaat voivat tilata

Platinum-mallin lisäksi myös

XL- ja XLT-malleja, jotka soveltuvat

erinomaisesti työkäyttöön esimerkiksi

rakennusalalla, metsätaloudessa

ja pelastuspalvelussa.

1 Ford Ranger 3.0 V6-turbodiesel

10-vaihteisella automaattivaihteistolla:

WLTP-mittaustavan mukaiset

CO2-päästöt 262-273 g/km

ja polttoaineen kulutus 10,0-10,4

l/100 km.

WLTP-päästömittauksessa ilmoitettava

polttoaineen/energian kulutus,

CO2-päästöt ja sähkökäyttöinen

toimintasäde määritellään

Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksessa (EY) 715/2007

ja komission asetuksessa (EU)

2017/1151 sekä niiden viimeisimmissä

lisäyksissä ilmoitettujen

teknisten vaatimusten ja tietojen

mukaisesti. Sovellettava vakiotestausmenetelmä

mahdollistaa vertailun

eri ajoneuvotyyppien ja eri

valmistajien välillä.

2 Maksimivetopaino vaihtelee ja

siihen vaikuttavat kuorma, auton

malli, lisävarusteet ja matkustajamäärä.

3 Maksimikantavuus vaihtelee ja

siihen vaikuttavat lisävarusteet ja

ajoneuvon malli. Jokaisen auton

kantokyky on ilmoitettu oviaukossa

olevassa tarrassa. Kuormaja

lastauskapasiteetti on rajoitettu

painon ja painonjakauman mukaan.

4 Älä aja hermostuneena tai käytä

älylaitteita kädessäsi ajon aikana.

Käytä ääniohjattuja järjestelmiä,

jos mahdollista. Jotkin ominaisuudet

voivat olla lukittuina ajoneuvon

vaihteen ollessa päällä. Kaikki

ominaisuudet eivät ole yhteensopivia

kaikkien puhelimien kanssa.

5 Saatavilla oleva langaton Qi-lataus

ei välttämättä ole yhteensopiva

kaikkien matkapuhelimien kanssa.

6 Kuljettajaa avustavat ominaisuudet

helpottavat ajamista, mutta eivät

korvaa kuljettajan huomiokykyä,

harkintaa ja tarvetta hallita

ajoneuvoa. Ne eivät myöskään korvaa

turvallista ajamista.

41


Rauanheimo käsittelee erittäin

merkittäviä määriä tuontipuuta

Mussalossa

Viime aikoina nopeasti muuttunut

maailmantilanne on

tuonut yrityksille tarpeita saada

uusia reittejä raaka-aineiden

virroille Suomeen. Yksi tällainen

on Suomen metsäteollisuuden

Itämeren alueelta meriteitse

kuljetetun tuontipuun

määrän merkittävä kasvu korvaamaan

venäläistä rautatiepuuta.

HaminaKotkan satama

on näiden virtojen suhteen erittäin

merkittävä kauttakulkusatama.

Rauanheimo on tuonut

metsäteollisuuden asiakkaille

uuden reititysmahdollisuuden

avaamalla Mussaloon

uuden terminaalin erityisesti

rautatiekuljetuksia käyttävien

asiakkaiden tarpeisiin.

Mussalon satama on infraltaan todella

sopiva puunkäsittelyyn. Satamasta

löytyy puunkäsittelyyn dedikoitu

Jänskän laituri sekä runsaasti

kenttävarastotilaa että kerralla kokojunan

lastauksen mahdollistava

kuormausraide. Rauanheimo käsittelee

Mussalossa sekä UPM:n että

Stora Enson tuontipuuta.

42

Rauanheimo on metsäteollisuudelle

erinomainen kumppani tuontipuuliikenteen

käsittelyyn, sillä

yhdistämällä ahtaus-, huolinta- ja

varastointipalveluita sekä merija

maakuljetuksia, yhtiö mahdollistaa

tehokkaita logistiikkaketjuja,

jotka parantavat asiakkaan kilpailukykyä.

Rauanheimo yhdessä

sisaryrityksensä Adolf Lahden

kanssa hallinnoi Mussalon operointia

ja toimii koordinaattorina

eri sidosryhmien välillä. Mussalon

satamassa Rauanheimolla on

tuontipuun käsittelyyn erinomaisesti

sopivaa kalustoa aina tehokkaista

satamanostureista eri kokoisiin

puun käsittelyn kenttäkoneisiin.

Koko kalusto on varustettu

kuormainvaaoilla.

– Olen erittäin tyytyväinen uuden

avauksemme käynnistymiseen

Mussalossa. Olemme osoittaneet,

että pystymme reagoimaan nopeas-

Kuva: Lassi Alanen

ti ja tehokkaasti muutoksiin ja palvelemaan

suomalaista teollisuutta

maailmankaupan myllerryksissä.

Meillä on sopimukset puunkäsittelystä

usean asiakkaan kanssa ja uskon

määrien kehittyvän merkittäviksi

kertoo Tero Kosonen.

Vuonna 2021 yritys laivasi 11,7

miljoonan tonnin ennätysmäärän.

www.rauanheimo.com


Raskaiden Renault Trucks C ja T

E-Tech sähkökuorma-autojen

ulkoasu julkaistu

Täyssähkökuorma-autojen sarjatuotanto tulee alkamaan Renault Trucksin Bourg-en-Bressen tehtaalla

2023. Uudet, jopa 44-tonnin yhdistelmämassan Renault Trucks sähköautot ovat jo ennakkotilattavissa.

Ulkoasujulkistuksen yhteydessä esitellään myös Renault Trucksin uudistunut logo, joka

tulee näkymään C ja T E-Tech kuorma-autoissa ensimmäisenä.

Renault Trucksin täyssähköisen raskaan

kuljetuskaluston lanseeraus on

merkittävä askel eteenpäin yrityksen

sitoutumisessa maanteiden tavaraliikenteen

hiilidioksidipäästöjen

vähentämiseen. Renault Trucks

on nyt ainoa valmistaja, joka tarjoaa

sähköisen ratkaisun kaikkiin kuljetustarpeisiin:

650 kg:n rahtipyörästä

44 tonnin puoliperävaunun vetoautoon

ja työmaa-autoihin asti.

Suunnittelun uusi evoluutio

Uudet alueellisiin kuljetuksiin ja rakentamiseen

tarkoitetut Renault

Trucks C ja T E-Tech mallit saavat

oman yksilöllisen ulkoasun, joka

eroaa havaittavasti muissa voimalinjavaihtoehdoissa

käytetystä. Renault

Trucksin suunnittelijat päivittivät

raskaiden E-Techien etuosan ilmeen

pitäen kuitenkin muuten kuorma-auton

ulkoasun harmonisena.

Renault Trucks C ja T E-Tech -malleissa

on merkin muista sähköautoista

tutut E-Tech mallien tunnisteet:

siniset pölykapselit ja pystyraita

ajoneuvon sivuilla, sekä Renault

Trucks E-Tech merkit. Niissä

on myös uusi sinisävyinen tunnus.

Turvallisuuden lisäämiseksi ajoneuvojen

etuosaa on jatkettu 115

mm eteenpäin ja sivuille on sijoitettu

tutkat. Rungossa on myös sisään

vedettävä askelma, joka maksimoi

akuille varatun tilan.

Täysin uudistetun etuosan ilmeen

osalta Renault Trucksin suunnittelijat

ovat saaneet inspiraationsa elektronisen

musiikin maailmasta taajuuskorjainta

muistuttavan kuvion

avulla. Tämän sähkömekaanisen vaikutelman

vahvistamiseksi ajoneuvojen

etuosa on kokonaan maalattu.

Uusissa Renault Trucks C ja T E-Tech

sähkökuorma-autoissa on myös uusi

päivitetty logo. Etupaneeliin sijoitettu

harjattu alumiinitimantti kiiltävällä

mustalla taustalla antaa ajoneuvoille

modernin ja hienostuneen

ilmeen.

Uusi visuaalinen ilme: moderni ja

sähköistymiseen sitoutunut valmistaja

Renault Trucksin visuaalisen identiteetin

muutos, jota ilmentää moderni

yksivärinen logo, vahvistaa Renault

Trucksin sitoutumista liikenteen

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Renault Trucks vastaa ilmastohaasteeseen

jatkamalla entistä puhtaampien

ja turvallisempien kuljetusratkaisujen

kehittämistä asiakkaidensa

matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Uudet Renault Trucks E-Tech T ja C

sähkökuorma-autot ovat jo ennakkotilattavissa.

Renault Trucks C ja

T E-Tech tuotannon on määrä alkaa

vuoden 2023 lopussa.

www.renault-trucks.fi

43


Etanolimuunnokset mahdollisia

uusiin autoihin jo ensi vuonna

Hallitus on esittänyt ajoneuvolakiin muutoksia, jonka

myötä bensiiniautojen etanolimuunnokset helpottuvat.

Tähän mennessä käytännössä vain ennen

1.9.2009 ensirekisteröidyt autot ovat olleet mahdollisia rekisteröidä

käyttämään E85-bioetanolia. Helpotukset astuvat

voimaan kesällä 2023.

Hallituksen esittämillä ajoneuvolain

muutoksilla tavoitellaan etanolikonversioiden

edistämistä

Suomen tieliikenteessä päivittämällä

sääntelyä kevyemmäksi Fossiilittoman

liikenteen tiekartan

mukaisesti. Tähän mennessä käytännössä

vain ennen 1.9.2009 ensirekisteröidyt

autot ovat olleet

mahdollisia rekisteröidä käyttämään

E85-bioetanolia. Tätä uudemmilta

autoilta on vaadittu kallis,

jopa yli 10 000 euroa maksava

päästötestaustodistus osoituksena

vaadittujen päästöarvojen toteutumisesta.

Uuden ajoneuvolain myötä etanolikonversioiden

kohdalla arvioitaisiin

jatkossa ajoneuvon kokonaisympäristökuormaa

ja sallittaisiin

maltilliset poikkeukset lähipäästöarvoissa,

mikäli ajoneuvon muut

päästöarvot laskevat. Kun bensiiniauto

muutetaan flexfuel-autoksi,

joka voi käyttää joustavasti E85-

bioetanolia tai bensiiniä, niin se

44


RAHDIT | HUOLINTA JA TULLAUS

voi vaikuttaa auton tiettyihin lähipäästöarvoihin.

Kokonaisuudessaan E85-bioetanoli kuitenkin vähentää

hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % ja muun

muassa laskee selkeästi sekä suorien että ilmassa

muodostuvien hiukkasten päästöjä.

TOIMITUSKETJUN HALLINTA

"On mahtavaa, että vihdoin Suomen lainsäädäntö

päivitetään vastaamaan muiden EU-maiden säädäntöä.

Olemme olleet tästä syystä etanolikonversioissa

takamatkalla, josta on kärsinyt sekä

etanoliautoilijat että tieliikenteen päästövähennykset."

iloitsee Etanoliautoilijat ry:n toiminnanjohtaja

Vilhartti Hanhilahti.

Muunnoskelpoisia autoja on

Suomessa yli 1,5 miljoonaa

Lakimuutoksen yhteydessä toteutettiin VTT:n selvitys

etanolikonversioista, jonka mukaan etanolikonversioiden

välillä on hyvin paljon vaihtelua. Tästä

syystä jatkossa laitevalmistajilta olisi hyvä vaatia

tutkimustuloksia vaikutuksista ajoneuvon lähipäästöihin

ja turvallisuuteen. Laatuvaatimukset tulee

parantamaan etanolimuunnoslaitteiden luotettavuutta

ja hälventää etanoliautoiluun liittyviä epäluuloja.

"Tämä lakimuutos tulee murtamaan käyttövoimamuutosten

patoa. Vihdoin voimme tarjota turvallista

ja laadukasta konversiosarjaamme ilman

tarpeetonta rajoitetta. Yhä useampi suomalainen

autoilija voi siirtyä käyttämään kotimaista uusiutuvaa

polttoainetta ja vielä kotimaisella etanolimuunnossarjalla.

Teknisesti muunnoskelpoisia

autoja on Suomessa yli 1,5 miljoonaa." linjaa eFlexFuelin

toimitusjohtaja Tuomo Isokivijärvi.

Uuden lain mukaiset ajoneuvomuutosmääräykset

olisivat valmiina kesällä 2023.

Tehokkuutta

ulkomaankaupan

toimitusketjuun

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!

Jätä koko prosessi Varovalle

– kansainvälisen logistiikan

asiantuntijalle

Autamme valitsemaan toimivat ja kustannustehokkaat

ratkaisut niin vienti- kuin tuontikuljetuksissakin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Puh. 09 773 96 300 | info@varova.fi

Yhä useampi auto on mahdollista päivittää käyttämään

bioetanolia. Kuva: Shutterstock

Varova on vuonna 1948 perustettu suomalainen, kansainvälisen

logistiikan palveluyritys. Toimimme koko maailman laajuisen kuljetus-

ja logistiikkaverkoston suomalaisena kumppanina auttaen

vienti- ja tuontiyrityksiä löytämään sopivimmat rahtiratkaisut.

www.varova.fi 45


Sininen Ritari ja Hovikuljettaja

- Sofia Nieminen

Pihaan kurvaa Siniseksi Ritariksi kutsuttu Scania

R500, jonka ratin takana kuikuilee hymyilevä nuori

nainen. Sofia Nieminen,21, pakittaa tottunein ottein

auton pesuhalliin ja pesu voi alkaa työviikon päätteeksi.

Työkaveristaan tarkasti huoltapitävä Sofia on

nuoresta saakka tiennyt opiskelevansa Logistiikkaalaa

päästäkseen ajamaan työkseen.

- Isäni on raskaankaluston mekaanikko

ja veljeni ajaa myös työkseen.

Tiesin aina mitä halusin tehdä

isona.

Hänelle sanottiin ettei kannata

mennä alalle, koska se on hyvin yksinäistä.

- Viihdyn hyvin yksin ja kuuntelen

musiikkia ajaessa. Tosin en koe

olevani yksin, koska muiden rahtikavereiden

kanssa tulee juteltua

paljon puhelimessa, useita tunteja

päivässä, Sofia kertoo.

Ei väliä minne keikkaa tulee

– ne ajetaan kaikki

Rahtia ajetaan Suomessa ja Suomesta

ulos. Kilometrejä tulee

enemmän ulkomaan ajossa kuin

kotimaassa. Sofiaa ei uudet haasteet

ja opit haittaa! Hän lähtee mille

tahansa keikalle oli se sitten ulkomaille

tai kotimaassa. Nyt hän

on ajanut viimeisimpänä Ruotsiin

ja Norjaan.

- Ei mulle oo väliä missä ajan, vaikka

polttavaa halua ulkomaille ajamiseen

ei olekaan. Veljen mukana

on tullut Ruotsia nähtyä aiemmin

niin ensimmäisellä kerralla yksin

mennessä ei ollut paineita, kun jo

tiesi miten hommat siellä toimii,

Sofia toteaa.

46

Hän on päässyt jo nuoreen

ikäänsä nähden kokeilemaan

useita eri koneita alallaan.

- On ainakin tullut roskiksia tyhjennettyä,

asfaltin pohjia tehtyä

ja nyt viimeisenä ajan tätä “kokkikenkä

rahtia” Suomessa, vähän

myös Norjassa ja Ruotsissa.

Tulevaisuudessa Sofia toivoo pystyvänsä

tekemään töitä pitkään,

voivansa hyvin ja kehittymällä

omassa työssään.

- Haluan oppia kaiken mahdollisen

mitä käytännössä pystyn oppimaan.

Olisi hienoa pystyä itse vähän

korjaamaan autoaan ja kärryjä,

kun tilanne vaatii, Sofia kertoo

ja jatkaa: -Oishan se myös hienoa

joskus pystyä ajamaan erikoiskuljetusta.

Sofiaa on ystävät, työkaverit ja pomot

kehuneet hänen taitojaan työssään,

mutta hän itse kokee olevansa

vasta opintien alussa. Tällä hetkellä

hän kuitenkin kokee oppivansa

ja viihtyvänsä työssään Trans

La-Ka:lla. - Hyvä pomo on aina yksi

tärkeä osa työhyvinvointia ja työpaikassa

viihtymistä, kertoo Sofia.

Tööttiä ja pitkien väläyttelyä

Sen lisäksi, että Sofia ajaa rekkaa

on hänestä erikoisteipatun Scanian

kanssa useita videoita sosiaalisessa

mediassa kuten TikTokissa.

Rekkaspottaajat kyselevät pitkin

viikkoa missä “Sohvi” viilettää.

Mikäli tienvarressa tai silloilla näkyy

rekkaspottaajia on tapana väläytellä

valoja ja töötätä.

- Mä väläytän valoja ja samaan aikaan

Turkkipilli soi. Scanian katolla

on myös Alppitorvet jotka tulee

viimeisenä.

Joskus Scanian sisälle on päässyt

spottaajat kurkistamaan miltä se

näyttää sisältä.

- Minusta on kiva nähdä kuinka innoissaan

muut ovat rekoista. Alalle

kaivataan aina lisää porukkaa.

Seuraavaksi Sofia lähteekin viikonloppua

viettämään kotiin. Maanantaina

taas Sofiaa odottaa uusi

viikko tien päällä.


47


Vergen julkistama uusi Verge TS Pro

-malli on sähkömoottoripyörien kärkeä.

Kuva: Verge Motorcycles

Suomalaislähtöinen Verge Motorcycles

käynnistää odotetun

sähkömoottoripyörän sarjatuotannon

– tuo markkinoille Verge TS -mallin lisäksi myös Verge TS Pro:n

Sähkömoottoripyörät on varustettu patentoidulla moottoriteknologialla ja palkitulla designilla.

Verge TS Pro -malli on markkinoiden edistyksellisin sähkömoottoripyörä.

Sähkömoottoripyörien pioneeriyritys.

Verge on kehittänyt moottoripyöränsä

rakenteen alusta alkaen sähkökäyttöisyys

edellä, eikä suunnittelussa

ole otettu muiden valmistajien tapaan

vaikutteita polttomoottorikäyttöisistä

pyöristä. Vergen ainutlaatuisen

teknologian salaisuus on takarenkaaseen

integroitu sähkömoottori,

joka mahdollistaa suuremman

akuston, pidemmän kantaman ja räjähtävän

suorituskyvyn. Sen lisäksi

pyörän painopiste on alempana, joka

takaa vakaamman ajotuntuman muiden

valmistajien pyöriin verrattuna.

48

“Pyörämme ovat herättäneet kiinnostusta

ympäri maailmaa jo prototyyppivaiheessa,

ja olemme saaneet

jo satoja ennakkotilauksia. Olemme

erittäin innoissamme, että pääsemme

vihdoin aloittamaan kauan

odotetun Verge TS_:n sarjatuotannon.

Ja mikä parempaa – pääsemme

tuomaan markkinoille yhden sijaan

kaksi mallia”, kommentoi Verge Motorcyclesin

toimitusjohtaja Tuomo

Lehtimäki.

Verge on ensimmäinen ja ainoa Pohjoismainen

täysikokoisten sähkömoottoripyörien

valmistaja, joka on

aloittanut sarjatuotannon.

“TÄLTÄ NÄYTTÄÄ

SÄHKÖMOOTTORIPYÖRIEN

TULEVAISUUS”

Verge ilmoitti tuovansa markkinoille

myös Verge TS Pro:n, joka on perusmallia

tehokkaampi ja edistyksellisempi.

Kun perusmalli Verge TS

on ominaisuuksiltaan jo alansa huippua,

TS Pro asettuu kirkkaasti sähkömoottoripyörien

kärkeen 350 kilometrin

kantamallaan ja 35 minuutin

pikalatausajallaan. Vergen molemmat

mallit edustavat ennennäkemätöntä

innovatiivisuutta ja sarjatuotannon

myötä ne tuovat markkinoille

täysin uudenlaisen vaihtoehdon.

“Vergen tavoitteena on haastaa perinteisiä

muotoilun lainalaisuuksia

ja suunnitella maailman parhaita

sähkömoottoripyöriä. Tuodaksemme

markkinoille maailman edistyksellisimmän

teknologian ja suorituskyvyn,

päätimme keksiä pyörän kirjaimellisesti

uudestaan. Tuotteemme

edustavat sähkömoottoripyörien tulevaisuutta”,

Lehtimäki kertoo.

Sähkömoottoripyöriä voi tilata yrityksen

verkkosivuilta. Pyöriä toimitetaan

alkuvaiheessa vain Pohjoismaihin

ja Keski-Eurooppaan.

www.vergemotorcycles.com


“Moottoripyörä, joka ei näytä eiliseltä,

vaan tuntuu tulevaisuudelta.”

Verge TS Pro

Vääntö 1 000 Nm

Teho 102 kW

Huippunopeus 200 km/h

Latausaika 35 min

Kantama jopa 350 km

Verge TS

Vääntö 700 Nm

Teho 80 kW

Huippunopeus 180 km/h

Latausaika 55 min

Kantama jopa 250 km

49


KUKA HALLITSEE TIETOA

ASIOIDEN INTERNETISSÄ?

Historia on hiukan vaarallinen tietolähde tulevaisuuden arviointiin.

Sen tuntemisesta on kuitenkin iloa digiaikanakin, sillä

ihminen muuttuu huomattavasti teknologiaa hitaammin. Saatamme

toistaa virheemme.

Muuan Paul Muller voitti lääketieteen

Nobelin palkinnon vuonna

1948. Hän älysi korvata hyönteismyrkyissä

käytetyn, ihmiselle vaarallisen

lyijyvetyarseenin toisella

yhdisteellä, diklooridifenyylitrikloorietaanilla.

Tästä alkoi DDT:n

laajamittainen käyttö muun muassa

malarian torjunnassa, kunnes

DDT:n haitalliset vaikutukset havaittiin

ja sen käytöstä luovuttiin.

Olipa kyseessä sitten DDT, asbesti

tai vanhojen talojen riskirakenteet,

meillä on paha tapa katsoa

aiempien polvien virheitä huvittuneesti.

Olemme edellisiä polvia

älykkäämpiä ja tulevia polvia viisaampia.

Olemme muun muassa tehneet digiloikan.

Helposti skaalattavat, aineettomat

ja älykkäät palvelut

ovat monella alalla ylivoimaisia

perinteisiin nähden. Parhaat palvelut

muodostuvat globaaleiksi

yksisarvisiksi.

Digipalveluita voitelee data, joka

on hokeman mukaan uusi öljy.

Toisin kuin fyysisessä maailmassa,

meillä kullakin on oma, pieni öljylähteemme.

Tämän öljyn me olemme

tähän asti luovuttaneet mukisematta

vastineeksi mainioista digipalveluista.

Ja mitäpä me raakaöljyllä

tekisimmekään?

50

No, me emme välttämättä tee, mutta

moni yritys tekisi. Datan merkitys

alkaa hiljalleen valjeta muillekin

kuin niille, jotka ovat sitä tottuneet

käyttämään. Myös sääntelijä

on herännyt toimimaan, jotta

datan hyöty ei valuisi harvojen datajättien

tankkeihin.

Asiakas saatetaan

hävitä kilpailijalle

Kyse on niinkin seksikkäästä asiasta

kuin datasäädöksestä. Karkeasti

ottaen sillä yritetään välttää

kännykkämaailman virheet asioiden

internetissä. Datasäädös koskee

autoja, teollisuuslaitteita ja pilvipalveluita,

mutta ei kännyköitä,

tabletteja tai läppäreitä.

Perusajatuksena on, että tuotteen

käytöstä kertyneet tiedot eivät ole

laitteen valmistajan takana. Sen

sijaan valmistajan on tarjottava

käyttäjälle mahdollisuus jakaa tietoja

käyttäjän itsensä valitsemille

kumppaneille. Myös tietojen siirtämisen

palvelusta toiseen tulee

olla helppoa.

Datasäädöksen varsinainen tavoite

lienee harvojen vallan vastustaminen.

Tähän asti on vaikuttanut

siltä, että digitaalisen ajan normi

on luonnollisten monopolien

muodostuminen. Vasta nyt on herätty

ajattelemaan, että jättiläisten

valta-asema ei välttämättä perustu

pelkästään ylivertaisiin tuotteisiin.

Vaikka datasta on käytetty mitä

vertauksia, edelleen varsin harva

ymmärtää sen merkitystä, edes

yrityselämässä. Esimerkiksi tulevaisuuden

liikenteessä tuskin on

montakaan toimialaa, jolla pystytään

kehittämään kilpailukykyisiä

tuotteita ilman vaadittavaa dataa.

Asiakas saatetaan hävitä kilpailijalle

jo ennen kuin kuluttaja itse

tietää tarvitsevansa tiettyä tuotetta.

Edellinen virke kannattaa lukea

kahdesti.

http://www.lvk.fi

Tulevaisuuden liikenteessä tuskin

on montakaan toimialaa, jolla pystytään

kehittämään kilpailukykyisiä

tuotteita ilman vaadittavaa dataa,

arvelee Liikennevakuutuskeskuksen

teknologiapäällikkö Tapio Koisaari.

Kuva: Eeva Murtolahti.


51


Kylmä, kylmempi, jäähdytyskammio

– Näin autojen akkuja testataan

äärimmäisen kylmissä olosuhteissa

Kolmasosan maailman ajoneuvoakuista valmistava Clarios

laajentaa edelleen Hannoverissa sijaitsevaa tutkimuslaitostaan.

Hyvin varustettuun ajoneuvolaboratorioon on nyt lisätty

jäähdytyskammio. Siinä voidaan jäähdyttää kaksi

ajoneuvoa jopa -40 °C:seen uusien ja vanhojen akkujen toiminnan

äärirajojen testaamiseksi. Tavoitteena on analysoida

ja parantaa akun käynnistyskykyä ja käynnistys-/sammutustoimintoa

äärimmäisen kylmissä olosuhteissa.

Tutkimuslaboratorio ja uusi jäähdytyskammio

kuuluvat Clariosin

kehitysosastolle ja niitä käytetään

tuotekehitykseen. Kylmässä tehtävillä

testeillä tutkitaan etupäässä

akun toimintaa ajoneuvon muiden

elektronisten osien kanssa riippumatta

siitä, onko kyseessä polttomoottori-

vai sähköauto. Jopa täyssähköautoissa

12 voltin akku on

tärkeä komponentti. Korkeajänniteakku

tuottaa virtaa moottorille,

kun taas 12 voltin Clarios xEV -akkuja

tarvitaan ajoneuvon sisäistä

sähköjärjestelmää ja muun muassa

tärkeitä turvatoimintoja varten.

Clariosin mahdollisuudet akkujen

testaamiseen voivat palvella myös

OEM-asiakkaiden erityistoiveita

ja vaatimuksia. Ne voivat liittyä

esimerkiksi akun suorituskyvyn

tutkimiseen tietyssä ajoneuvossa

moottorin käynnistyksen aikana

ajoneuvon koko elinkaaren ajan.

Tällaiseen tarkoitukseen käytetään

akkuja, jotka on vanhennettu

keinotekoisesti. Käyttäjäprofiilin

mukaan testeissä voidaan simuloida

erilaisia elinkaaria sekä pitkiä

ja lyhyitä ajomatkoja. Nämä huolelliset

testit akun täyden kapasiteetin

selvittämiseksi auttavat varmistamaan

oikean akun valinnan.

Uusi Hannoverin laitos tukee

Clariosin globaalia verkostoa

Jäähdytyskammio ja johdotusjärjestelmiin

keskittyvä laboratorio

eivät ole pelkästään vahvistuksia

Hannoverin laitokseen. Tiivis yhteistyö

Clariosin globaaliin verkostoon

kuuluvien tutkimus- ja kehityskeskusten

kanssa mahdollistaa

kehitysprojektien tukemisen Euroopassa,

Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Työntekijät tutkivat, miten akut

reagoivat erilaisissa olosuhteissa.

Mittaukset tehdään usein realistisissa

olosuhteissa paikan päällä, ja

ne voivat kestää useita vuosia.

Clariosin Hannoverissa toimivan

ajoneuvolaboratorion johtaja

Markus Hoh sanoo: – Emme koe

olevamme pelkkä valmistaja, vaan

teknisten ratkaisujen toimittajana

ja asiantuntijana haluamme myös

aktiivisesti neuvoa ja tukea asiakkaitamme.

Tutkimustuloksia

hyödynnetään nopeasti

Kuva: Clarios

Markus Hoh, Hannoverin ajoneuvolaboratorion johtaja.

Lyhyt välimatka tuotekehitysosaston

ja testilaboratorion välillä

52


Kuva: Clarios

Jäähdytyskammiossa voidaan jäähdyttää kaksi ajoneuvoa jopa -40 °C:seen niin uusien kuin vanhojen akkujen äärirajojen

testaamiseksi.

tuottaa huomattavia synergiaetuja.

Uudet tutkimustulokset saadaan

nopeasti käyttöön tuotekehityksessä

ja asiakkaiden hyödyksi.

Tuotteiden laadun parantuminen

lisää puolestaan asiakastyytyväisyyttä

niin ajoneuvovalmistajien

kuin loppukäyttäjienkin keskuudessa.

– Clarios tekee tiivistä yhteistyötä

eri puolilla maailmaa toimivien

ajoneuvovalmistajien kanssa,

joten saamme jo varhaisessa vaiheessa

tietoa olennaisista lähitulevaisuuden

trendeistä. Voimme

välittää tätä tietoa edelleen jälkimarkkinoilla

toimiville asiakkaillemme

ja auttaa heitä valmistautumaan

ja valmistelemaan korjaamojaan

tulevaisuutta varten, kertoo

Markus Hoh.

Kuva: Clarios

Analysis testituloksia hyödynnetään akkujen käynnistyskyvyn ja käynnistys-/sammutustoiminnon

parantamiseen edelleen äärimmäisen alhaisissa

lämpötiloissa.

53


Sataman laulu on

oodi ahtaajille

Tapio Koivukarin uusin teos Sataman laulu

taltioi menneen maailman satamajätkien

kulttuuria. Se sivuilta pölähtää vastaan

dieselin katku ja kalajauhon kauhea

tuoksu. Kirjaa lukiessa havahtuu siihen,

miten iso muutos satamatyössä on tapahtunut.

Teksti: Virpi Adamsson

Kirjailija Tapio Koivukari opiskeli

1980-luvulla teologiaa ja hankki

opintorahoja ahtaajana Rauman ja

Helsingin satamissa. Kesti yli kolmekymmentä

vuotta ennen kuin

siellä koettu ja kuultu muotoutui

romaaniksi, jossa päähenkilönä

on hyvin paljon kirjailijaa itseään

muistuttava Ismo Kivimaa.

”Kirjassa läksin hakemaan hyvää

tarinaa, en tarkkaa elämäkertaa.

Samoin ihmissuhteissa olen jälkiä

sotkenut ja satamassakin muutaman

tarinan lainannut ja yhdistellyt

henkilöitä.”

Kirjassa nuori teologi seikkailee

Helsingin satamassa, haaveilee

tyttöystävän perään ja pohtii maailman

asioita havukka-ahomaisesti.

Hän yrittää pysyä mukana sataman

porukoissa, joissa lähes mikään

inhimillinen ei ole vierasta.

Turkulainen vanha skönäri tervehti

minua joskus merimiesten tapaan:

– Morjens Rauma! Menetkö huutoon?

Kun hän oli jo työpäivänsä

tehnyt ja minä vasta ehtootuuriin

pyrkimässä, mutta silti, olin mukana

jengissä, olin joku jota jo morjenstettiin

ja vielä lempinimellä.

54

Teoksen henkilöhahmot ovat

herkullisia ja nojaavat tavalla tai

toisella aikanaan työllään oman

panoksensa sataman arkeen antaneisiin

tosi hahmoihin. Tapansa

mukaan Koivukari piirtää myös

loistavaa ajankuvaa.

”Silloin elettiin kylmän sodan aikaa.

Kolmas maailmansota tuntuu

olevan vain yli lentävän hävittäjän

mitan päässä, eikä kapakassa saa

vaihtaa pöytää ilman tarjoilijan

lupaa.”

1980-luvulle sijoittuvaa Sataman

laulua lukiessa ymmärtää satamatyössä

tapahtuneen suuren

muutoksen. Elämän ja asioiden

pohdiskelijana Koivukari on tuonut

kirjan sivuille myös laivalogistiikan

historiaa muista ajoista ja

maista. Hän kuvaa, miten teollisen

tuotannon lisääntymisen aikoihin

huudot pidettiin Lontoossa kapakoissa,

joka johti siihen, että töitä

saivat miehet, joilla oli eniten velkaa

kyseiseen kuppilaan. Lopulta

Thamesin rannalla työskennelleet

hiiliproomujen purkajat pyysivät

parlamentilta, että satamakapakoiden

pitäjiltä otettaisiin työnjakotehtävät

pois.

Kirjassa kerrotaan, miten Suomen

satamiin perustettiin 1900-luvun

alussa työväenyhdistyksiä ja lastausosuuskuntia.

Koivukari kertaa

presidentti Mauno Koiviston lyhyttä

ahtaajan uraa, joka johti väitöskirjaksi

asti: Sosiaaliset suhteet

Turun satamassa. Siinä käsiteltiin

ahtausyrittäjien, ammattiosastojen

ja työntekijöiden suhteita, vallankäyttöä

ja riippuvuuksia.

Ja tietenkin opuksessa mainitaan

suomalaisen satamakirjallisuuden

klassikko Viljo Suutari, jonka

teoksissa puhuttiin pajukan lyömisestä.

Se oli sitä, kun lastista vietiin

vaikkapa kahvia tai sokeria parempaan

talteen. Kirjassa selviää myös,

mistä juontavat sanat hampuusi ja

spurgu, ja miksi juoppoontumisen

riski satamatyössä oli suuri.


Samalla kun Sataman laulu kuvaa

satamien työnjaon ja elämän

muuttumista, se nostaa esille ihmiselämän

tärkeitä asioita. Elämän

ja kuoleman. Koivukari asettaa

itsensä paljaaksi kuvatessaan

kirjan päähenkilön kautta kipuiluja

naisen mysteerin edessä. Se tuo

mielenkiintoisen ulottuvuuden

kirjaan, jonka sivuilta myös kajahtavat

miehisen satamakulttuurin

karski kieli ja elämän kovuus.

Runollisimmillaan Tapio Koivukari

on kuvatessaan sataman miehiä,

jotka varmasti antoivat hanttihommia

tehneelle ujolle pojalle

avaimia miehisyyteen – varsinkin

kun kaiken taustalla vaikutti voimakastahtoinen

karjalaisäiti, jolle

sataman työ esiintyi likaisena ja

rähjäisenä.

”Joskus sanoessani itseäni satamajätkäksi maistelin tuota

sanaa, näin mielessäni kivillä lasketun laiturin, punatiiliset

makasiinit ja korkealle kurottavat nostokurjet. Kaijalla

asteli vapaa mies, riuska ja suruton, innokas tarttumaan töihin,

nauttimaan kaltaistensa toveruudesta, ja tarpeen tullen

valmis uhmaamaan auktoriteetteja. Satamajätkä voi olla

villi ja vapaa, tavallisen surutoinen poika. Semmoinenkin voi

satamajätkä olla, rannan sankari – ei aina ja välttämättä pidä

muistella ensimmäisinä niitä, jotka ovat matkalla sortuneet.”

Tapio Koivukari on taltioinut uusimmassa

Johnny Knigan kustantamassa

kirjassaan satamatyöläisten elämää

ja tuntoja 1980-luvulla.

55


Helsingin Caravan 2023 -messut esittelee

matkailuajoneuvouutuudet kattavasti

Ajoneuvomatkailun suosio on kasvanut huimasti viime vuosina. Helsingin Caravan 2023 -messut

tarjoaa ajoneuvomatkailusta kiinnostuneille perjantaista sunnuntaihin 20. – 22.1.2023

Helsingin Messukeskukseen laajan kattauksen uusia matkailuajoneuvoja.

Helsingin Caravan-messut järjestettiin

edellisen kerran vuonna 2020.

Tulevia reissuja pääsee suunnittelemaan

samanaikaisesti järjestettävillä

Matkamessuilla, jossa esitellään

kotimaan ja ulkomaiden kiinnostavat

kohteet.

Helsingin Caravan-messuilla esitellään

uusia matkailuautoja ja -vaunuja.

Esillä on tänä vuonna entistä

enemmän retkeilyautoja, joiden suosio

on kasvussa. Tällä kertaa mukana

on lähes 30 merkkiä ja matkailuajoneuvoja

on Helsingin Messukeskuksen

kolmessa hallissa useita satoja.

Mukana ovat muun muassa Adria,

Affinity, Bürstner, Caradon, Carthago,

CasaCar, CI, Dethleffs, Fendt,

Frankia, Hobby, Hymer, Kabe, Kulkuri,

Kupler, Knaus, LMC, McLouis, Mobilvetta,

Morelo, Poksi, Sunlight, Sun

Living, Tabbert, T@B, Pössl, Roadcar

56

ja Weinsberg. Tarjontaa on niin paljon,

että messuilta löytyy varmasti

jokaiselle sopiva menopeli. Matkailuajoneuvojen

lisäksi esillä on tarvikkeita

ja varusteita, joita messuille

tuovat muun muassa Kehä Caravan

Tukku ja Suomen Vaunuosa.

Caravan-messuilta saa tietoa matkailuajoneuvojen

vuokrauksesta ja

myynnissä on myös käytettyjä matkailuajoneuvoja

omalla alueellaan.

Ohjelmalavalla kuullaan muun muassa

tarinoita kiinnostavilta reissulta.

Osastoilla asiantuntijat kertovat

ajoneuvomatkailun vahvuuksista ja

neuvovat, mitä pitää ottaa huomioon

matkailuajoneuvon valinnassa.

Esitteillä on erilaisia menopelejä

monenlaisiin tarpeisiin. Matkailuajoneuvojen

vahvuudet tulevat esille

niissä kaikissa; tavarat ovat aina

mukana, pysähtyä voi milloin haluaa

ja reitit saa valita oman maun ja

aikataulun mukaan.

Helsingin Caravan 2023 -messut

järjestetään perjantaista sunnuntaihin

20. – 22.1.2023 klo 10-18

Helsingin Messukeskuksessa samaan

aikaan Matkamessujen kanssa.

Molempiin tapahtumiin pääsee

tutustumaan samalla pääsylipulla.

Pääsyliput ovat edullisempia etukäteen

verkkokaupasta ostettuina:

https://shop.messukeskus.com

Helsingin Messukeskus järjestää Caravan-messut

yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat

ry:n (MAT) kanssa.

Edellisen kerran Helsingin Caravanmessut

järjestettiin vuonna 2020.


MP 23 -messuihin osallistuu

ennätysmäärä moottoripyörä-,

mönkijä- ja mopomerkkejä

MP Moottoripyörämessuille pääsee vihdoinkin kolmen

vuoden tauon jälkeen tutustumaan uusiin moottoripyörämalleihin.

Esillä on ensi vuonna myös entistä

enemmän sähkömoottoripyöriä ja -mopoja. Pohjoismaiden

suurimmat moottoripyörämessut järjestetään

3.–5.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa.

MP-messuilla on edustettuna ennätysmäärä

moottoripyörä-, mönkijä-

ja mopomerkkejä uutuusmalleineen.

Mukana ovat Aprilia,

Benelli, BMW, CanAm, CF Moto,

Ducati, GasGas, Harley-Davidson,

Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki,

KTM, Moto-Guzzi, Niu, Piaggio,

Polaris, Segway, Stark Varg, SuperSoco,

Suzuki, Talaria, Triumph,

Vespa, Yamaha ja Zero. Mukaan on

jo nyt ilmoittautunut myös muita

alan isoja toimijoita kuten Eurobiker,

Mopo-Sport, Motonet, Storm,

Rinta-Joupin Autoliike ja Rukka. Ja

lisää on tulossa.

projektijohtaja Niko Kantola Messukeskuksesta.

Tuttuun tapaan messuilla on rakennettujen

moottoripyörien Pet-

rol Circus Custom Bike Show,

moottoripyörämatkailun Tie vie

-alue ja nyt 10. kertaa järjestettävät

Miss MP-kisat. Rakennettujen

moottoripyörien Petrol Circus

Custom Bike Show’ssa on upeita

pyöriä, jotka kisaavat neljässä sarjassa.

Petrol Circus Custom Bike

Show’hun voi ilmoittaa moottoripyöriä

vuoden loppuun asti bikeshow@corsenero.fi.

Miss MP-kisan hakuaika loppuu

15.12. Lauantaina 4.2. messuilla

palkitaan Petrolin voittajat ja Miss

MP.

”Moottoripyörien maahantuojat

ja kauppiaat odottavat

innolla ensi helmikuuta.

Siitä on jo kolme vuotta, kun ollaan

viimeksi kohdattu MP-messuilla,

joten motoristitkin varmasti odottavat

omaa heimotapahtumaansa

kuumeisesti. Tällä kertaa mukana

on ennätysmäärä merkkejä. Isojen

tunnettujen merkkien lisäksi messuille

osallistuu uusia pienempiä

merkkejä. Tarjoamme helmikuussa

MP-messuilla paljon kiinnostavaa

sisältöä, josta kerromme loppuvuodesta”,

kertoo tapahtuman

57


Kuva: Jyväskylän Messut Oy

KULJETUS 2023

-suurtapahtumasta tulossa ennätyksellisen

laaja läpileikkaus kuljetusalaan

Kuljetusalan suurtapahtuma järjestetään 25.−27.5.2023 messu- ja tapahtumakeskus

Paviljongissa Jyväskylässä neljän vuoden tauon jälkeen.

Ensi toukokuussa kuljetusalan toimijat

pääsevät jälleen verkostoitumaan

ja tutustumaan alan uutuuksiin

alan merkittävimmässä kotimaisessa

tapahtumassa. Tapahtumassa

on mukana yli 150 näytteilleasettajaa.

Kuljetus 2023 -suurtapahtuma

tarjoaa kävijöille kattavan

läpileikkauksen kuljetusalaan.

Tapahtumassa ovat esillä uusin

raskas ja kevyt kuljetuskalusto,

päällirakenteet sekä läpileikkaus

alan palveluista ja tarvikkeista

Suomesta ja ulkomailta. Messuilla

pääsee tutustumaan kuljetusalan

uutuuksiin ja trendeihin sekä parhaisiin

ratkaisuihin.

Pitkän tauon jälkeen järjestettävä

tapahtuma kokoaa aiempaakin

laajemman näytteilleasettajien

valikoiman

Kuorma- ja pakettiautojen mallistot

ovat ehtineet viime tapahtuman jälkeen

uusiutua, joten tapahtumassa

58

on tällä kerralla poikkeuksellisen

paljon uutta nähtävää ja kuultavaa.

Koronapandemia ja geopoliittinen

tilanne ovat kuristaneet myös autotuotantoa,

mutta pahin saatavuuspula

näyttää jo jääneen taakse.

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit

ovatkin jo kääntyneet

viime kuukausien aikana kasvuun”,

kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio

Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Päällirakenteiden

toimiala odottaa Kuljetustapahtumasta

menestystä

”Maailmantilanne aiheuttaa edelleen

huolenaiheita lähinnä komponenttien

saatavuuden ja niiden

hintojen nousun osalta. Kysyntä

on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla

ja katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen”,

toteaa Teknologiateollisuuden

Perävaunut ja Päällirakenteet

-toimialaryhmän puheenjohtaja

Aki Sirén.

”Näyttelypinta-alaa on varattuna

yli 27 000 m2 ja Kuljetus 2023

-osastopaikat on käytännössä jo

nyt varattu loppuun. Näyttely tulee

tarjoamaan parhaan kattauksen

alan tuotteita, palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia

yrityksille

ja julkishallinnolle sekä kuljetus-

ja logistiikka-alan nykyisille ja

tuleville ammattilaisille. Tapahtuma

sopii kaikille, joita kuljetusala

kiinnostaa. Ajankohta kannattaa

ehdottomasti merkitä kalenteriin

ja ottaa messut kevään suunnitelmiin”,

sanoo tapahtumasta vastaava

myyntipäällikkö Hannu Mennala

Jyväskylän Messuilta.

Tapahtumaan pääsee rekisteröitymällä

osallistumaan veloituksetta,

joten tapahtumaan voi osallistua

myös isommalla ryhmällä. Rekisteröityminen

messuille avataan

tammikuussa 2023.


Hallitse ajokalustoasi tehokkaammin

Onko yrityksen ajoneuvojen, laitteiden ja koneiden seuranta vaikeaa?

Seuranta voi auttaa sinua lisäämään turvallisuutta ja

tiedät aina missä kalustosi sijaitsee.

Kokonaisratkaisu kaikille

resursseille

Kun kaikki ajoneuvot, työkalut,

koneet, laitteet ja yhdistetään

ABAXin alustalle, resurssien hallinnasta

tulee helpompaa.

ABAX pystyy noutamaan tietoja

useasta eri lähteestä, joten näet ajoneuvot,

työkalut ja koneet samalla

reaaliaikaisella kartalla.

Kun käyttöön otetaan geofencealueet,

joka antaa välittömästi

ilmoituksen, se mahdollistaa reaaliaikaisen

sijaintien paikannuksen.

Näin yritykset voivat seurata

työkalujen, laitteiden ja koneiden

tilaa reaaliajassa, mikä puolestaan

auttaa parantamaan logistiikkaa,

lyhentämään reagointiaikaa,

vähentämään polttoainekustannuksia

ja lisäämään varastettujen

laitteiden ja koneiden takaisin

saamista.

Kartoitetaan yhdessä

tarpeenne

Sami Laatikainen

Myyntipäällikkö

sla@abax.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!