Views
2 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

5 Valitse tiedosto tai

5 Valitse tiedosto tai kansio painamalla M/m ja paina ENTER. Jos valitset kansion, valitse kansiosta tiedosto painamalla M/m ja paina ENTER. Valittu valokuvatiedosto näytetään. • Voit toistaa diaesityksen painamalla N. b • Älä poista USB-laitetta käytön aikana. Lopeta toista ja sulje tiedostoluettelo sekä kansioluettelo ensin. • Soitin ei voi toistaa USB-laitteessa olevia valokuvatiedostoja, jos laite on liitetty soittimen takapaneelin USB-liittimeen. Valokuvatiedostojen toistaminen verkon kautta Voit toistaa valokuvatiedostoja kotipalvelimelta, kuten DLNA-sertifioidulta tietokoneelta, liittämällä soittimen palvelimen verkkoon. Palvelimen/soittimen valmisteleminen Katso ”Yhteyspalvelimen asetukset” sivu 61. DLNA-palvelimella olevien valokuvatiedostojen toistaminen 1 Noudata vaiheita 1–8 kohdassa ”Yhteyspalvelimen asetukset” sivulla 61. 2 Paina HOME. 3 Valitse (Valokuva) painamalla

• Seuraavia valokuvatiedostoja tai kansioita ei voi näyttää tiedosto- tai kansioluettelossa. – Valokuvakansiot 10. puussa ja valokuvatiedostot/-kansiot 11. puussa tai alemmassa – Kansionumerot 1 000 tai suuremmat, kun yhden puun kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärä on suurempi kuin 999 • Kaikkien palvelimien nimiä ei välttämättä näytetä. Toisto 45