Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

26 Käytön aloittaminen

26 Käytön aloittaminen Tiedostojen hakeminen Voit toistaa musiikkia, valokuvia ja videoita valmistelemalla tiedostot ensin tietokoneessa. Tuo tiedot tietokoneeseen asianmukaisen ohjelmiston avulla. Lisätietoja tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117).

27 Käytön aloittaminen Tiedostojen siirtäminen Tiedostoja voi siirtää suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnasta vetämällä ja pudottamalla. Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Siirrä tiedostot oikein seuraavien ohjeiden avulla. Lisätietoja soittimen mukana toimitetuista ohjelmistoista, joiden avulla voit siirtää tietoja, on sivulla 9. Vihjeitä Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11 -ohjelmiston (katso lisätietoja ”Quick Start Guide” -pikaoppaan kohdasta ”Käyttöopas ja ohjelmiston asentaminen”) mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman ja siirtää tiedostoja vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player 11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva Windows Media Player 11:n kanssa. Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan. Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11 -ohjelmistolla. Huomautuksia Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti ”Do not disconnect.”, sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua. Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen näiden toimien suorittamista. Kansioiden ”MUSIC”, ”VIDEO”, ”PICTURE”, ”PICTURES” ja ”MP_ROOT” nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa. Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla. Liitä USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että -merkki on ylöspäin. Valitse soitin Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota tiedostot sitten. Soitin näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN]. Jatkuu