Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

78 Common Settings

78 Common Settings Nykyisen ajan näyttäminen Valitse Home-valikossa (Clock Display). Paina ”Now Playing”-näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Clock Display”. Vihje Voit valita päivämäärän näyttötavan vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/ YYYY” tai ”DD/MM/YYYY”. Voit lisäksi valita ajan näyttötavaksi joko ”12-hour” tai ”24-hour”. Lisätietoja on kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Display Format)” ( sivu 79) tai ”Ajan näyttötavan asettaminen (Time Display Format)” ( sivu 80). Huomautuksia Jos akkuvaraus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä näkyy nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”. Kello voi edistää tai jätättää enintään 60 sekuntia kuukaudessa. Aseta tässä tapauksessa kellonaika uudelleen.

79 Common Settings Päivämäärän näyttötavan asettaminen Nykyiseksi päivämäärän näyttötavan voi valita vaihtoehdoista ( sivu 77) ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY” ja ”DD/MM/YYYY”. BACK/HOME-painike Settings Viisisuuntainen painike Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin. Valitse (Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin. Valitse ”Date Display Format” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Näyttötavan määrittämiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin. Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Voit valita päivämäärän muodon kolmesta vaihtoehdosta. ”YYYY/MM/DD”: Päivämäärä näkyy muodossa vuosi/kuukausi/päivä. ”MM/DD/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa kuukausi/päivä/vuosi. ”DD/MM/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa päivä/kuukausi/vuosi.