Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Finlandais

92 Vianmääritys

92 Vianmääritys Vianmääritys Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla. 1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla. 2 Liitä soitin tietokoneeseen akun lataamista varten. Lataamalla akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia. 3 Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai muulla vastaavalla esineellä. Jos painat RESET-painiketta soittimen käytön aikana, tallennetut tiedot ja asetukset voivat hävitä. Käynnistä soitin nollaamisen jälkeen painamalla mitä tahansa painiketta. Soitin ottaa aikaisemmin määritetyt asetukset käyttöön. 4 Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot ohjelmiston ohjetoiminnosta. 5 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin tukisivustossa. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat: http://www.sony-latin.com/index.crp Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support Vientimallin hankkineet asiakkaat: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ 6 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Jatkuu

93 Vianmääritys Käyttö (jatkuu) Ongelma Ääntä ei kuulu. Soitin ei toista mitään tiedostoja. Syy ja ratkaisu Äänenvoimakkuus on nollassa. Lisää äänenvoimakkuutta ( sivu 11). Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. Kytke kuulokkeiden pistoke oikein ( sivu 11). Kuulokeliitäntä on likainen. Puhdista kuulokeliitäntä pehmeällä, kuivalla liinalla. Soittimeen ei ole tallennettu kappaleita tai videoita. Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden mukaan, ja siirrä kappaleet tai videot tietokoneesta. Akku on tyhjä. Lataa akku täyteen ( sivu 23). Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta ( sivu 92). Soittimeen ei ole tallennettu tiedostoja. Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden mukaan ja siirrä tiedostot tietokoneesta. Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117). Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kappaleiden tai videoiden toisto onnistu ( sivu 117). Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei valokuvien näyttö onnistu ( sivu 117). Kappaleen rajoitettu toistoaikajakso on päättynyt tilauksen ehtojen mukaisesti tms. Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi toistaa. Päivitä ne siirtoon käytetyn ohjelmiston avulla. Jatkuu