Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n124 N Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper? Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten. Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter Onetime Password? Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, så se till att kontrollera vilket skiftläge datorn är i innan du anger lösenordet. Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden? ❑ ❑ ❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta. Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen. På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda. Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats? Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de program som körs eller byta skärmsläckare.

Felsökning > Användning av datorn n125 N Hur ändrar jag startenhetsordningen? Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här: 1 Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Tryck på < eller , för att välja Boot. 3 Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter. 4 Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter. 5 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter. Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten till datorn? För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet. Starta datorn och tryck på F11 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.