Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Kringutrustning n160 N Kringutrustning Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex. använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag. Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du ansluter enheten. Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar. USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till datorn utan någon hubb.

Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet > n161 N Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter. Som ENERGY STAR-partner kan Sony bekräfta att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarder för energiförbrukning. Det internationella ENERGY STAR Office Equipment-programmet är ett internationellt program som främjar energibesparingar via användning av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utvecklingen och spridningen av produkter med funktioner som effektivt minskar energiförbrukningen. För mer information om ENERGY STAR-programmet, besök följande webbplatser: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Europa) Den här datorn är utformade i enlighet med ENERGY STAR-standarder och levereras med följande strömbesparningsinställningar som gäller vid körning med nätström: ❑ LCD-bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 15 minuter av inaktivitet. ❑ Datorn försätts i vänteläget automatiskt efter 30 minuter av inaktivitet. Tryck på valfri knapp för att återgå till normalt läge.