Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda BLUETOOTH-funktionen n 70 N Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet För att kunna kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet måste du först ställa in BLUETOOTH-funktionen. Information om hur du konfigurerar och använder BLUETOOTH-funktionen finns i Windows Hjälp och support. 1 Slå på WIRELESS-brytaren. 2 Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet. 3 Klicka på omkopplaren bredvid BLUETOOTH för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.

Använda din VAIO-dator > Använda BLUETOOTH-funktionen n 71 N Koppla från kommunikation via BLUETOOTH Så här kopplar du från kommunikation via BLUETOOTH 1 Stäng av BLUETOOTH-enheten som kommunicerar med datorn. 2 Klicka på omkopplaren bredvid BLUETOOTH för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.