Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n130 N Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet? Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläget (sidan 29). Varför kan jag inte ladda mitt batteri så det blir fulladdat? För att förlänga batteriets livslängd är batterivårdsfunktionen aktiverad i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i VAIO Control Center. Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge? ❑ ❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 19). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta ut batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).

Felsökning > Den inbyggda kameran n131 N Den inbyggda kameran Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du öppnar ett annat. På modeller med Media Gallery kan du inte använda ytterligare ett kameraprogram som använder den inbyggda kameran när du använder rörelsefunktionen i Media Gallery. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder? Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om: ❑ ett kortkommando med tangenten Fn används. ❑ belastningen på processorn ökar. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. En mörkare del av bilden kan visas som brus. Den inbyggda kameran och området runt den är smutsigt. Rengör området. Se Information om skötsel och underhåll (sidan 108).