Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Preventívne opatrenia

Preventívne opatrenia Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach • Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť tak jeho poruchu. • Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa zdeformovať alebo môže dôjsť k poruche. • Na miestach vystavených otrasom • V blízkosti silných magnetických polí • Na piesočnatých alebo prašných miestach Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné opraviť. Poznámka k noseniu Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu. Poznámka k čisteniu Čistenie LCD displeja Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty utierajte z povrchu LCD displeja použitím čistiacej súpravy na LCD displeje (predáva sa osobitne). Čistenie objektívu Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo prach, vyčistite objektív jemnou handričkou. Čistenie povrchu fotoaparátu Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením: – Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu, liehu, jednorázovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom alebo insekticídom. 56 SK – Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií. – Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu. Informácie o prevádzkových teplotách Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do 40°C. Fotoaparát neodporúčame prevádzkovať pri teplotách presahujúcich tento interval. Informácie týkajúce sa kondenzácie vlhkosti Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného do teplého prostredia, na vnútorných alebo vonkajších častiach fotoaparátu sa môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu. Ak skondenzovala vlhkosť Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré zábery. Informácie o vnútornom nabíjateľnom záložnom akumulátore Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý. Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate fotoaparát len počas krátkej doby, akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu. Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebude sa však indikovať dátum a čas.

Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného záložného akumulátora Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac vypnutý. Iné 57 SK